Jak spolu souvisí autismus, neurologické poruchy, vakcíny, GMO, MSG a Aspertamin?

Jiří Bok

2.5.2012 Komentáře Témata: Genetické inženýrství, Zdraví 3296 slov

Nárůst autismu se (nejen) mezi americkými dětmi během posledních deseti let téměř zdvojnásobil, podle nové zprávy vypuštěné americkým Centrem pro kontrolu a prevenci onemocnění (CDC). Z dřívějšího poměru 1 ze 150 dětí s autistickou poruchou v roce 2000 k 1 z 88 dětí v roce 2008, což je poslední oficiální odhad (neoficiální aktuální čísla hovoří o přibližně 1 z 60 až 1 z 50). Co si ale vyžaduje naši pozornost, je fakt, že tento plynulý nárůst těsně koreluje s vakcinačními programy (schválené CDC), které také prudce stoupaly již od roku 1980.

V roce 1983 CDC doporučovalo pouze 10 vakcinací od narození do 6 let věku. Do dnešního dne to číslo stouplo na 29 a stále se zvyšuje. Co je ještě horší, je ale to, že mnoho z těchto vakcín je ‘administrováno’ najednou nebo v kombinačních vakcínách, jako je například MMR (proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám zároveň).

Přesto všechno mainstreamový lékařský systém spolu s médii vytrvale popírá a vědomě ignoruje tento fakt. Namísto očividného viní „neznámé“ příčiny a „genetiku“ jako důvody autismu, které jsou také jejich nejčastějšími obětními beránky. Při vysvětlování vzrůstajícího poměru autistických dětí média často dokonce tvrdí, že se o žádný nárůst nejedná. Zdánlivě zvyšující se poměr je prý pouze důsledkem efektivnějších detekčních metod.

Nanešťěstí jsou tyto směšně nevědecké výmluvy pro tento epidemický stav často považovány mnoha lidmi za skutečné, zatímco skutečné příčiny autismu, jako jsou toxické chemikálie v našem životním prostředí, vakcíny (téměř vždy obsahující neurotoxiny jako je thimerosal (syntetická rtuť) či hliník), geneticky modifikované potraviny (o těch zas někdy příště, kapitola sama pro sebe), glutaman sodný (excitotoxin) a strojově zpracované potraviny zůstávají tabu při diskuzích o autismu.

Ale jakýkoliv racionální člověk, který věnuje svůj čas tomu, aby objektivně nastudoval vědu, která ukazuje, jak poruchy autistického spektra přinejmenším rozkvétají pod vlivem výše zmíněných toxinů, rychle dojde k závěru, že ošklivá pravda o autismu je před veřejností skrývána. Přestože výše uvedené faktory nemusí samy o sobě způsobit autistické symptomy v každém člověku, který s nimi přijde do styku, nepochybně je spouštějí v mnoha případech, obzvláště pokud je vystavení těmto toxinům kombinované a dlouhodobé.

Například vakcíny, o kterých farmaceutický průmysl tvrdí, že nemají absolutně žádnou souvislost s autismem, se stále objevují v nezávislých, farmaceutickým průmyslem nesponzorovaných studiích, jakožto jedna z příčin autismu. Ať už obsahují thimerosal nebo ne, vakcíny jsou definitivně spojeny s neurologickými poruchami, které ve větší míře téměř neexistovali před zahájením masivních vakcinačních kampaní. Před nějakými 100 lety nebyl autismus téměř znám. Přibližně jedno dítě z 25 000 narozených tehdy vykazovalo určité odchylky od normálu v komunikaci a společenských vztazích, které byly kompenzovány jiným umem nebo schopnostmi, jako zapamatování čísel (digitální myšlení), hodnot (myšlení v kódech), jmen nebo dalšími speciálními schopnostmi v matematice. Některé zdroje dokonce hovoří o poměru 1 ze 100 000. Ať tak či onak, počet autistických dětí se téměř zdvojnásobuje každých několik let. Česká republika, kde žije podle odhadů asi 90 000 autistů, je možná za Amerikou o pár let pozadu co se týče autismu, ale to nic nemění na vážnosti situace. Pokud bude vývoj pokračovat a akcelerovat současným tempem, brzy budeme mluvit o poměru 1 : 10. A zanedlouho poté o poměru 1 : 3. Otázkou je, jakou má celý proces setrvačnost? Jak rychle jsme schopni odstranit alespoň nejhorší příčiny autismu z našich životů?

Dokonce i klokaní „vakcínový soud“ to potichu přiznal, když se vyrovnal s několika rodinami, jejichž děti utrpěli vakcinací zranění. V roce 2009, například, vakcínový soud rozhodl, že Bailey Banks, mladý chlapec, který utrpěl akutní mozkové poškození po podaní MMR vakcíny, byl skutečně zraněn vakcínou. Specialista Richard Abell v té době napsal, že „MMR vakcína způsobila podmínky, které vedly k Baileyho trvalému mozkovému poškození..„

Tento případ byl jedním z několika, které získaly malou nebo žádnou pozornost médií, a přesto jasně vytahuje na světlo nebezpečí spojovaná s vakcínami. Také jasně ukazuje na lži těch, kteří tvrdí, že vakcíny nejsou nijak spojeny s autismem – případ uzavřen.

Kromě vakcín, fluoridované vody (hlavně v USA), glutamanu sodného, geneticky upravených potravin a toxických chemikálií jak v prostředí, tak v potravinách, jsou také strojově zpracovaná jídla obecně spojována s poruchami autistického spektra.

To, že vakcíny často ani pořádně nefungují (jejich pseudoefekt během relativně krátké doby – často nezmiňované a netestované vakcínovým průmyslem – pomine), a naopak do budoucna zvyšují šance na získání nemoci, proti které „očkují“, ani nebudu zmiňovat.

Viz například nedávná exploze černého kašle v Kalifornii – i Reuters přiznává, že většina z nemocných byla proti černému kašli vakcinována. Studie z Indie zase prokázaly, že příčinou číslo jedna obrny je.. ano, hádáte správně – vakcína proti obrně. A to ještě vůbec nebereme v úvahu to, že po vakcinační kampani eugenika Billa Gatese sice zdánlivě obrna z Indie vymizela – nicméně se záhadně vrátila ve vojensky upravené podobě – která je ještě nemilosrdnější. V Indii bylo podle Dr. Vashishta a Dr. Puliyela jen za rok 2011, což byl ironicky shodou okolností rok, kdy byla Indie prohlášena za zemi „obrny zbavenou“, nahlášeno v náhlé explozi 47,500 případů paralýzy nezaviněné obrnou. Data navíc ukazují, že případy lze zpětně vystopovat do oblastí, kde byly frekventovaně podávány vakcíny proti obrně. Národní poměr NPAFP (non-polio acute flaccid paralysis, aneb obrnou nezaviněná akutní paralýza ochabnutím) Indie je nyní 25x až 35x vyšší než je mezinárodní průměr.

Zde bych asi mohl článek ukončit, neboť obsahuje dost informací k tomu, aby se pár lidí chytlo za nos a začalo skutečně do hloubky zjišťovat, co že to vlastně vstřikovali svým dětěm do těla v dobré víře, že je to pro jejich dobro. Pokud Vás ale zajímá kontext toho všeho, pokud Vás zajímá, jak je možné, že něco takového může probíhat, aniž by to někdo ze systému zastavil či zpochybnil, čtěte dál. Varuji vás ale předem, následující text obsahuje grafický popis necenzurované reality.

Pojďme na chvíli předpokládat, že existují zlí lidé (Je to jedna z věcí, kterou si má většina dobrých lidí problém představit). Lidé kteří se považují za nadřazené, lidé, kteří nemají rádi ostatní, a pokud je nemohou bezpečně ovládat, tak je považují za hrozbu, se kterou je třeba se vypořádat. V historii jsme to již párkrát zažili. Většinou se takovým lidem říká eugenici. Pokud Vám to zní povědomě, není se čemu divit. Není to tak dávno v historii, kdy se Hitler (který byl z pohledu eugeniky pouhým učedníkem) rozhodl začít rozdělovat lidi na „nadřazené“ a „podřazené“, a proti těm „podřazeným“ pak začal obratem páchat genocidu. Musíme pochopit, že z pohledu mnoha předních eugeniků udělal Hitler tu chybu, že se zaměřil pouze na jednu skupinu obyvatel, a také to, že postupoval příliš rychle a přímočaře. Když viděli, jak to s ním dopadlo, jen se jim potvrdilo, že tudy cesta nevede. Jak napsal přední eugenik Lord Bertrand Russell již v roce 1953 ve své knize THE IMPACT OF SCIENCE ON SOCIETY „válka se [v ohledu snižování populace] ukázala být zklamáním“ a povzdechl si, že se snad „biologická válka ukáže být více efektivní“. Když začnete lidi nahánět do plynových komor a popravovat je po tisících, i těm ignorantním jedincům většinou dojde, že jsou pod útokem, a začnou se bránit. A jak jsem již řekl, těch podlých a zlých jedinců je na světě opravdu málo (řádově jednotky procent, podle přísnosti vašich kritérií), takže i se svými nezasvěcenými, kompartmelizovanými a zneužitými přisluhovači nemají dlouhodobě moc velkou šanci, pokud si řadová populace uvědomí, kdo je skutečný nepřítel, a kam mají upírat svou pozornost. Ve druhé světové válce bylo všem jasné, kdo po nich hází bomby, jaké nosí uniformy, a tak dále. Nepřítel byl jasně definován. A tak se naši morálně nemorální[1] eugenici jen utvrdili v tom, že pokud chtějí dostat co nejvíc z těch „neužitečných žroutů“, jak jim s oblibou říkají, budou muset být více sofistikovaní. Co přesně to znamená?

Tak především nejprve musejí svou oběť ukolébat, dostat do stavu jakési hypnózy blízké polospánku, což shodou okolností dělá onen mocný nástroj, který má většina lidí ve svém obývacím pokoji. Dále se rozhodli svou oběť nadrogovat, oslabit její fyzické i duševní zdraví, aby byla povolnější. A tady skutečně povolili uzdu svojí představivosti. Řekli si, dáme pomalu působící jedy do vody a potravinového řetězce. Řekneme jim, že se jedná o zcela bezpečné záležitosti. Nikdo z nich přece nebude věřit tomu, že by někdo byl například schopný dát neurotoxin zvaný Aspertamin[2] jako umělé sladidlo do jejich oblíbené limonády černé barvy. Nikdo by přece nezpochybňoval přidávání toxického odpadu a (dříve) přísadu jedu na krysy do pitné vody[3] pod záminkou zdravějších zubů. A už vůbec by nikdo nevěřil, že by někdo píchal rtuť a hliník do těla malých dětí s tím, že to je pro jejich zdraví. A i kdyby někoho snad napadlo zpochybňovat opakované podávání neurotoxinu malým dětem, určitě by ho nenapadlo, že kromě (zpochybnitelné a časově limitované) ochrany proti jisté nemoci získá spoustu bonusů zdarma. Tak například jedním takovým bonusem zdarma byl rakovinotvorný přenositelný virus SV-4O (Wikipedie o SV40), původem opičí virus, kterým byly kontaminovány vakcíny proti obrně. Epidemie rakoviny, kterou nyní zažíváme, kdy 1/3 lidí nejspíše zemře na rakovinu, toho rozhodně není důsledkem. To, že pediatrická rakovina explodovala za posledních pár desítek let o více než 10 000% (od 50tých let) je přeci naprosto přirozené. Bude to tím stresem a tak.. Exploze rakoviny je totiž stejná, jako exploze autismu, nebo například déšť. Člověk s tím nemá nic společného a jediné, co je zaviněné člověkem je globální oteplování a Al-Gorovi topící se polární medvědi.

Já vím, pokud čtete něco podobného poprvé, připadáte si asi jako Alenka v říši divů. Naneštěstí Vám ale musím oznámit, že ani zdaleka nejsme na konci králičí nory. Dejme ale stranou to, že rakovinotvorný (TM) průmysl protočí 1 000 000 000 000$ ročně, o které by obratem přišel, pokud by se nějaký z opravdu fungujících léků dostal z pytle ven. Rozhodněme se přehlížet jen

těžko představitelnou šikanu kterou musí podstoupit kdokoliv, kdo chce léčit rakovinu, a ne jen její symptomy, a také to, že rakovina jako „vedlejší efekt“ některých vakcín je něco, co přiznal nyní již zesnulý bývalý šéf Mercku, a čemu se jeho posluchači zasmáli vskutku démonickým smíchem.

Mimochodem, je dobré si uvědomit, že v dnešní době není problém připravit virus, který například zabije všechny modrooké, tmavovlasé, bílé, černé, šikmooké, či dokonce jisté vybrané pokrevní linie. Co to sem pletu, říkáte si. Stejně tak totiž není problém připravit virus, trojský kůň chce-li, který se aktivuje až v určité situaci. Například když opouštíte produktivní věk, určité hormony ve vašem těle poklesnou a PRÁSK. A hurá na chemoterapii, která vám to pojistí. Užijte si svých posledních pár let života, statisticky řečeno, alespoň se ušetří na důchodech. No, říkáte si, takové svinstvo by nikdo neriskoval, i kdyby nás nenáviděl sebevíc. Kdyby se to provalilo, měli by po srandě. Podobně jako měli po srandě bankéři, když jsme jim v roce 2008 dali prázdný šek (rozuměj více munice) a řekli jim ty-ty-ty, už to znovu nedělejte – těm jsme to ukázali. A i kdyby se přece jen něco s tou ekonomikou pokazilo, vždycky můžeme prostě natisknout víc peněz, a všichni budou spokojení. Říkal to Ben Bernanke a ten je přece PHD. Jenže zde opět narážíme na naše média, která odmítají být pravdivá. Každé normální nezávislé zpravodajství by například o SV-40, onom rakovinotvorném viru, kterým byly kontaminovány vakcíny proti obrně, mohlo mít nabité zprávy celý měsíc a dožadovat se odpovědí. Ale něco podobného nehrozí, neboť média jsou zaneprázdněna bezvýznamnými příběhy, které jsou vybírány dle potřeby agendy. Pokud si ale vzpomínáte, tak nás nezapomněla řádně vyděsit z prasečí chřipky, a nahnat prací či alkoholem vytížené obyvatelstvo do lékáren pro vakcínu. Jistě Vás nepřekvapí, že i tato vakcína v sobě zřejmě měla nějaký ten bonus zdarma. Ukazuje se, že zvyšuje šance na narkolepsii u dětí do 17 let asi 17x. O čerstvé dávce neurotoxinů ani nemluvě. Je to jako kolo štěstí, zatočíte si, a uvidíte, co vám padne. Někomu autismus, někomu paralýza, jinému smrt z nějaké banální nemoci po té, co mu kombinovaná vakcína upekla imunitní systém. Pochopitelně, toto jsou statisticky méně časté případy, ale pomáhá to (na zbavení se oněch „neužitečných žroutů“).

Velká část zdravých a silných lidí zůstane většinou bez viditelných bezprostředních následků, které se dlouhodbě dají měřit, kromě onoho autismu a jiných neurologických poruch, snad jen mírou zombifikace populace. A nyní už se vracíme k našim zlosynům. Mají svou oběť nadrogovanou, zombifikovanou a ve stavu blízkému hypnóze. To jim ale nestačí. Z hypnózy by je mohl někdo vytrhnout, a pak by mohli svou zombifikaci přemoct. Začít odmítat vakcíny, začít si číst co vlastně jedí a tak podobně. Je třeba snížit jejich počty, aby byla jistota, že se nebudou schopni vzepřít a dělat problémy. Jenže je tu problém. Znásobení rakoviny a jiných nemocí je sice fajn, ale nestačí to. Množí se pořád moc rychle. Aha, co takhle zkusit sterilizaci? Různé vychytávky by se jistě dali přidat do vody[4] a do potravin, ale jak to udělat nejlépe? Momentálně je u nás 1 z 5 párů neplodný. To pořád ještě nestačí, ideální by bylo, kdyby byli neplodní téměř všichni. Pak by jsme mohli prodávat různé terapie a léky na neplodnost, a třeba by jsme se časem dopracovali i k něčemu, o čem psal Aldous Huxley v Konci civilizace. Zkrátka, být závislí na státu, pokud chcete mít děti, to by bylo něco. Jak to ale udělat? A jak to udělat dostatečně postupně, aby kvůli tomu lidé nestihli začít panikařit? Co takhle dát nějaké trojské koně do geneticky upravených potravin? Už teď děláme naše GMO semena tak, aby se nemohla sama rozmnožovat. Co to udělat tak, aby se stejná genetická funkce zakódovala i všech lidí, kteří se jimi budou krmit? Ale je něco takového vůbec technicky možné[5]? Dnes jistě ne, říkáte si. Nezapomínejme ale, že vojensko-průmyslový komplex je vždy alespoň 30 let napřed. Takže, bylo by možné něco takového udělat v roce 2042? Hmmm… no, možná. Faktem ale je, že při experimentu, kdy byly myši krmeny GMO, se po třech generacích snížila plodnost téměř na nulu, objevily se různé deformace a zrůdnosti. Chlupy vyrůstající z ústní dutiny a tak podobně. Prostě „armagenom“. Jiná studie zase zjistila u myší potencionálně předrakovinový růst v trávícím traktu, zakrnění jater, inhibitovaný rozvoj mozku, varlat, částečnou atropii jater, zvětšenou slinivku a střeva, poškození imunitního systému.

[Myší varlata, vpravo krmeny GMO, vlevo krmeny geneticky neupravenou stravou]

Myší varlata, vpravo krmeny GMO, vlevo krmeny geneticky neupravenou stravou

Tak moment.. jestliže to u myší trvalo 3 generace.. u lidí by to trvalo.. 60 let? Chci jen připomenout, že v některých oblastech se tím svinstvem živí už přes jednu generaci naprostá většina obyvatelstva. Naschál si zjistěte, kolik procent kukuřice je v USA GMO. Jestlipak to bude přes 90%? Naštěstí u nás (alespoň doufám) situace není tak kritická. Takže si to shrneme. Dlouhodobý sterilizační program s velkou setrvačností, ano. Vymývárna mozků, média, zombifikovaná a nadrogovaná populace, ano. Ekonomika jako rukojmí s pistolí u hlavy, ano. Falešný nepřítel na strašení populace a jako záminka pro růst (policejního) státu, ano. Dívky nyní bežně v pubertě v 10 letech díky BPA v plastech, která feminizuje muže a hyperfeminizuje ženy, ano. Tak proč se jim to všechno rozpadá pod rukama? Proč Brzezinky nyní říká, že dnes je jednoduší 1 000 000 lidí zabít, než je ovládat? Což mimochodem beru jako kompliment a varování zároveň. Je to proto, že si právě čtete tento článek. Je to proto, že probouzení vědomí, jak tomu mnoho lidí říká, dosáhlo kritického bodu a nyní již nejde zastavit. Probíhá řetězová reakce. Témata, o kterých nikdo nemluvil a nevěděl před 10 lety (například privátní Federální Rezerva) jsou nyní nucena na světlo i v mainstreamových médiích, která zoufale balancují mezi totální ztrátou kredibility, a přiznáním své role jakožto někoho, kdo umožnil tomu všemu zlu existovat tak dlouho bez povšimnutí. Pochopitelně tu nemluvím o vědomé konspiraci, naprostá většina těchto efektů je důsledkem šikovné kompartmelizace. Jak jsem již psal na začátku, těch lidí, kteří opravdu v plném rozsahu chápou, co dělají, je velmi málo, a to jak na tom dobrém, tak na tom špatném konci. Mnoho lidí je prostě motivováno penězi, mocí, společenským statutem, a tak hrají hru se systémem a celou dobu si racionalizují tu svojí malou část zla, kterou mají pro systém vykonat, a nechtějí nebo nejsou schopni vidět, čeho se ve skutečnosti účastní. Takový poslušný německý voják. Stejně tak mnoho dobrých lidí působí jen ve svojí zájmové oblasti, a nespojují si věci ve větším měřítku. Tento globální nadhled nad situací je pro nás ale naprosto nezbytný. V okamžiku, kdy skutečně začnete chápat, jak systém funguje, jaké má úmysly a kam směřuje, nebudete již mít na výběr, a budete se muset zapojit do boje za budoucnost svých dětí. V každém případě nevěřte ničemu z toho co jsem zde napsal, to by bylo dost hloupé. Raději se začněte systémem prokousávat sami. Informací i desinformací je venku víc než dost, stačí jen spoléhat na svůj zdravý rozum a bez předsudků vyhodnocovat, co je skutečné a co ne, co je důležité a co je nepodstatné, co můžete bezprostředně ovlivnit a co budete muset přenechat někomu jinému.

Tam venku se otvírá zcela nový svět, a bude záležet jen na nás, jak bude vypadat

[1] Morálně nemorální – co to má sakra znamenat? Používám to v tom smyslu, že jsou sice nemorální, nicméně jsou schopni držet svých plánů, jsou vytrvalí, jsou schopni se na svůj cíl soustředit, na rozdíl od populace, která má zatím problém na svůj cíl vůbec zaostřit. Jinak řečeno, jsou sice zlí, ale jsou zlí profesionálně. I když jejich profesionalita začíná rapidně kolabovat, alespoň podle všech náznaků. Otrávili studni informací a pak z ní sami pili. Podlehli vlastním deluzím, chcete-li. Zdegenerovali snad ještě rychleji než populace, která měla být cílem této řízené degenerace, demoralizace a dehumanizace..

[2] Aspertamin – vyráběný z výkalů geneticky upravené bakterie E-coli vyvinuté Pentagonem. Bakterie si pochutná na toxickém odpadu stejně tak jako na lidském mozku, pokud dostane tu příležitost. Což mě vede k tomu, že jsem ani nezmínil vakcínu přezdívanou Fun Vac, původním celým názvem vakcína proti fundamentalismu, Fund. Vaccine. Pentagon na ní zřejmě pracuje, v podstatě to ani není vakcína, je to virus co vám sežere tu část mozku, která z vás dělá člověka, umožnuje vám cítit, prožívat (i silné) emoce. Ta samá část mozku je logicky spojena s náboženstvím. Je to taková lobotomie bez vrážení drátu do oka. Užitečné, pokud chcete zombifikovat populaci. Originalita záznamu je sice zpochybňována, a jen čas ukáže zda je záznam pravý či ne, ale přesto by jsme tomuto problému měli věnovat pozornost. Za pár let přijdou s vakcínou proti stresu, která bude pravděpodobně pracovat na podobném principu. Tedy pokud s ní už nepřišli..

[3] Fluoridace pitné vody – kromě toho, že se jedná o masovou premedikaci, u které „doktor“ nekontroluje žádným způsobem dávku, způsobuje celou řadu nepříjemných záležitostí. Zvyšuje šance na rakovinu kostí až 7x. Chlapci jsou jako vždy ti zranitelnější, mají slabší mozkovou membránu a tak podobně. Mimo jiné fluoridace vody také podle mnoha studií snižuje IQ, a to až o 10 – 20 bodů.

[4] Existuje podezření na sterilanty v pitné vodě v některých městech USA, naměřené hodnoty tam někdy i 100x převyšují normál. ( Takže není možné, že by se jednalo o pouhou kontaminaci, například skrz použitou dámskou antikoncepci – která je mimochodem, taky pěkné svinstvo, které mimo jiné zvyšuje šance na rakovinu prsu. Uvidíme co se z toho vyklube, až bude dispozici více informací.. )

[5] Gen neplodnosti, který funguje pro semena rostlin, zřejmě při stravování nějakým přeneseným způsobem funguje i na lidská vajíčka. Ano, zní to jako sci-fi, ale genocida ženských vajíček je již nejspíše v plném proudu. Jde o to, že se ještě neprojevila, protože ženská vajíčka se formují každé ženě ještě v době, kdy je jako plod u matky v děloze. To je také okamžik, kdy jsou v největším ohrožení. Kolik 10ti letých dívek asi již dnes chodí po světě, které až za 10-12 let budou chtít založit rodinu, zjistí, že nebudou moci? Již teď přicházíme nejspíše příliš pozdě, co se týče mnoha problémů ohledně GMO.

Jádro článku pochází z NaturalNews.com a InfoWars.com. Zdroje tohoto článku zahrnují CNN

Článek vyšel na Reformy.cz.
Známka 1.4 (hodnotilo 106)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

32

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 70 čtenářů částkou 11 342 korun, což je 32 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 0

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 2

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Sněmovna bude opět projednávat Covid pas 9. 6. 07.06.21 06:08 Česká republika 8

Měnové kurzy

USD
21,01 Kč
Euro
25,45 Kč
Libra
29,64 Kč
Kanadský dolar
17,27 Kč
Australský dolar
16,20 Kč
Švýcarský frank
23,37 Kč
100 japonských jenů
19,12 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,64 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,27 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 069,62 Kč
1 unce stříbra
583,10 Kč
Bitcoin
814 042,66 Kč

Poslední aktualizace: 16.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 16 915