Cesta ke třetí světové válce – Globálnímu bankovnímu kartelu zbývá do hry jedna karta

První část

David DeGraw

11.10.2010 Komentáře Témata: Civilizace, USA, Krize, Analýza, Ekonomika 3006 slov

Následující text je první částí nové knihy Davida DeGraw „Cesta k 2012: Revoluce nebo třetí světová válka“. Toto je druhý příspěvek ze sedmidílného seriálu, který bude zveřejňován během několika příštích týdnů. Předmluvu ke knize si můžete přečíst zde.

I. Ekonomické imperiální operace

Když analyzujeme naši současnou krizi a zaměříme se na posledních několik let ekonomické aktivity, zastírá nám to historii a kontext, které jsou klíčové pro pochopení jádra problému. To, co jsme zažívali, není důsledkem nepředvídaného ekonomického krachu, který se objevil jako blesk z čistého nebe s kolapsem trhu nemovitostí. Zcela určitě to nebylo způsobeno lidmi, kteří si kupovali domy, které si nemohli dovolit. Zasadit tuto krizi jen do rámce debaty o ekonomické teorii zcela opomíjí podstatu. Dokonce i obviňování hrabivých bankéřů, i když je to v podstatě přesné, opomíjí nejklíčovější bod.

Tato krize je přímým důsledkem strategického ekonomického útoku na existenci střední třídy a demokracii na celém světě. Akciový trh a ekonomika se stávají zbraněmi hromadného útlaku, manipulovanými imperiálním bankovním kartelem, který se snaží zavést svůj pořádek a vykořisťovat masy. Tato krize je silným projevem evoluce fašistického ducha, který se opět prosazuje jako dominantní ideologie.

Jakékoliv báchorkové názory, že Spojené státy jsou demokratickou republikou postavenou na vládě zákona, byly zcela vyvráceny. Coby národ jsme byli pěstěni a vychováváni tak, abychom byli nebezpečně naivní vůči temným silám, které působí mimo reflektory masmédií. Byli jsme oslepeni a nevidíme to, co se děje na celém světě.

Ekonomický imperialismus, který nyní opět smetl Spojené státy a Evropu, byl rozvíjen desítky let a lze ho vysledovat přímo ke konci druhé světové války, ke zrodu CIA, Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky.

Pro ty z nás, kteří jsme věnovali pozornost ekonomickým imperiálním operacím, které byly prováděny proti zemím na celém světě, to vše vypadá až příliš důvěrně známé. MMF a globální bankéři dobyli druhý a třetí svět a nyní se vrhli na země v prvním světě. Nyní je na mušce pracující třída západní Evropy a Ameriky.

Ekonomické a sociální indikátory, spolu s nedávným politickým rozhodnutím G-20, jasně demonstrují, že provádějí a eskalují systematické ekonomické útoky v celé Evropě a v USA.

Řečeno technicky, vláda Spojených států byla převzata finanční teroristickou sítí. Ta koupila vůdce jak republikánské, tak demokratické strany, a chopila se dominantní role ve všech třech pilířích vlády a ve všech masmédiích. Dokončila získání naprosté kontroly nad ekonomikou, akciovým trhem, americkým ministerstvem financí, Federálními rezervami, Světovou bankou, MMF a globálním bankovním systémem. Kapitalismus volného trhu zkolaboval; nyní je to podvodně manipulovaný globální trh. Je to organizovaná zločinecká operace, imperiální fašistické hnutí, které je odhodláno zničit samotný náš způsob života.

Válka proti nám již byla zahájena.

Jen v posledních třech letech jsme ztratili bezprecedentní množství národního bohatství, bilion za bilionem našich peněz z daní byl kraden Wall Street, nekonečnými válkami, enormními dotacemi nejziskovějším globálním korporacím a daňovými škrty pro nejbohatší jedno procento populace. Nikdy předtím, v historii civilizace, nebyla žádná země tak důkladně a systematicky holena dohola.

To vše je důsledkem koordinovaného ekonomického útoku ze strany globálního bankovního kartelu proti 99% americké populace.

Dokud se nestaneme dostatečně politicky inteligentními, abychom tuto realitu viděli jako základní příčinu naší současné krize, nebudeme schopni ji překonat, naše životní úroveň bude nadále klesat a budeme odsouzeni k pomalé smrti v neo-feudálním systému postaveném na dluhovém otroctví.

Průměrný Američan je strašlivě naivní, co se týká toho, jak zvrácený, zkorumpovaný a na moci závislý tento bankovní kartel je. Prostřednictvím své kontroly a ovládání masmédií drželi své zločiny proti lidstvu mimo veřejné povědomí. Byli jsme odstíněni od globální devastace a mrtvol, které již navršili. Výsledkem je nic netušící populace zmatených a pasivních lidí, kterým byla jejich budoucnost ukradena pod nohama, přímo před jejich očima, bez jakékoliv organizované obrany nebo odporu.

II. Násilí na obzoru

Jak dobře etablovaný globální bankovní kartel nadále kontroluje domácí politiku, v příští fázi této krize nevyhnutelně dojde k eskalaci do hromadného násilí. Jak uvedla Army War College, Pentagon připravuje „násilí, strategické přesídlování ve Spojených státech“ a připravuje se na „široké násilnosti veřejnosti“ v důsledku „rozhodného domácí odboje“.

Jasné známky věcí nadcházejících, nepokojů a násilí v důsledku ekonomického zmatku, již byly zaznamenány v mnoha zemích na celém světě. Nicméně ve Spojených státech zatím k občanským nepokojům nedošlo. Existuje mnoho teorií ohledně toho, proč americká populace doposud projevila tak malý odpor, a přihrává tomu několik faktorů. Nejvýznamnějším faktorem je, že programy sociální bezpečnosti sehrály klíčovou roli v zabránění lidem uchýlit se k extrémním opatřením. V současné době neskutečné množství Američanů, 52 milionů, dostává podporu z vládních programů „proti chudobě“, jako potravinové lístky, podporu v nezaměstnanosti, Medicaid a Medicare. To již zatížilo k prasknutí systém bezpečnostní sítě, který je vytvořen pro mnohem méně lidí. Tento systém bezpečnostní sítě byl během posledních dvou let připraven o všechny rezervní zdroje a očividně není za současných ekonomických a politických podmínek udržitelný.

Jak byly programy bezpečnostní sítě připraveny o rezervy, mnoho amerických občanů také prošustrovalo své úspory. Během posledních několika let se podíl Američanů žijících od výplaty k výplatě dramaticky zvýšil. V r. 2007 žilo od výplaty k výplatě 43% Američanů. V r. 2008 se podíl zvýšil na 49%. V r. 2009 toto číslo vyskočilo na 61%. Poslední údaje za r. 2010 explodovaly na šokujících 77%. To znamená, že v naší zemi s 310 miliony obyvatel je 239 milionů Američanů jeden problém od ekonomického zruinování a dalším milionům hrozí, že se budou muset kvůli přežití spoléhat na vládní pomoc.

Takže jak tato dlouhodobá ekonomická krize pokračuje, tyto bezpečnostní sítě, které již byly přetíženy, budou muset podporovat stále více lidí a nakonec nevyhnutelně zkolabují. Jak právě začínáme vídat, rozpočtové škrty u životně důležitých sociálních programů na státní a federální úrovni budou stále větší, a to přesně v době, kdy je Američané potřebují. Jak je 52 milionů Američanů, kteří v současné době přežívají na programech „proti chudobě“, postupně odstříháváno od životně potřebné vládní pomoci – a kdy 239 milionů lidí nyní žije od výplaty k výplatě, po uši v dluzích, vystresovaných a deroucích si prsty do krve, aby si vydělali na podřadné zbytky, chápe, že se věci nezlepší, a bude to naopak ještě horší – sociální neklid a nasratost nakonec začnou probublávat na povrch a vládnoucí elita již nebude schopna udržet si moc jen tím, že bude podvádět masy prostřednictvím oficiální mediální propagandy.

Když převážná většina populace přímo pocítí negativní vliv na svoji vlastní životní úroveň, systém propagandy zkolabuje. Iluze se zhroutí a lidé konečně začnou chápat strašlivý podvod, který byl na nich páchán. Když se probudí ze svého médii nabuzeného amerického snu a pochopí, že nyní žijí v černé můře, tak jakkoliv se to může zdát šílené, lidé rychle přestanou hlasovat proti svým zájmům. Apatická většina, která nevolí, se stane aktivní v zájmu svého přežití, kdy nastoupí pud sebezáchovy.

Štěbetají si to už vrabci na střeše a vládnoucí elita musí pochopit, že až přijde rok 2012, jejich loutkoví politici budou odstaveni ve volbách, nebo budou padat jejich hlavy, a to doslova.

Když se na to podíváme čistě z technokratického sociologického hlediska, vyhnout se masovým nepokojům a násilí, když mnoho zoufalých lidí ztratí své na živu je udržující programy, vypadá jako nesplnitelný úkol, a vzhledem k současnému ekonomickému a politickému prostředí se to zdá být nevyhnutelné.

V článku s názvem Planeta nad propastí: Ukáže se ekonomický lesní požár jako příliš prudký, aby ho bylo možné zastavit? Michael T. Klare vysvětlil:

„Protože lidé ztrácí důvěru ve schopnost trhů a vlád řešit globální krizi, pravděpodobně vybuchnou a přistoupí k násilným protestům nebo útokům na jiné, které považují za zodpovědné za svoji situaci, včetně vládních představitelů, ředitelů továren, domácích, přistěhovalců a etnických menšin. (Tento seznam by se v budoucnosti mohl prodloužit a stát se skličujícím). Pokud se současná ekonomická katastrofa změní na to, co prezident Obama označil za „ztracené desetiletí“, výsledkem by mohlo být globální prostředí s ekonomikou živenými otřesy.“

Bývalý poradce pro národní bezpečnost Zbigniew Brzezinski vyjádřil své obavy:

„Znepokojilo mne to, protože budeme mít miliony a miliony nezaměstnaných, lidí skutečně čelících velkým problémům. A budeme je mít po určitou dobu, než se věc snad zlepší. A zároveň je zde povědomí veřejnosti o tomto extrémním bohatství, které bylo převedeno na několik jedinců měrou v historii Ameriky bezprecedentní…
A tak nějak si říkáte: co se v této společnosti stane, až budou tito lidé bez práce, až budou jejich rodiny trpět, až ztratí své domovy a tak dále?“

Vypuknutí občanských nepokojů je něco, co americká vláda a Pentagon očekávaly a na co se připravují. Bývalý ředitel americké Národní výzvědné služby Dennis Blair vypovídal před senátním Výborem pro rozvědku a uvedl, že největší hrozbou, které USA čelí, není terorismus, ale současná ekonomická krize:

„Primární bezpečnostní obavou v krátkodobém horizontu pro Spojené státy je globální ekonomická krize a její geopolitické dopady. Krize pokračuje… Samozřejmě, že si všichni vzpomínáme na dramatické politické následky způsobené ekonomickými problémy ve 20. a 30. letech v Evropě, na nestabilitu a vysokou míru násilného extremismu.“

Místopředseda Výboru pro rozvědku Christopher Bond řekl, že ekonomická krize je nyní „primárním zájmem výzvědné komunity“. Jak varovala Army War College, k reakci na přicházející fázi ekonomické krize „by mohlo patřit i použití vojenské síly proti nepřátelským skupinám na území Spojených států. Dále, ministerstvo obrany by z nutnosti mohlo být klíčovým uzlem, který umožní kontinuitu politické autority za mezistátního nebo celostátního občanského konfliktu nebo zmatku“.

Novinář Chris Hedges dal dohromady tuto zprávu:

„Se strašákem sociálních nepokojů přišla americká Army War College v listopadu v monografii nazvané „Známé neznámé: Nekonvenční „strategické šoky“ v rozvoji obranné strategie“. …
„Silně rozšířené občanské násilnosti“, uvádí dokument, „by donutily vojenské kruhy přeorientovat priority velmi radikálně, aby mohly bránit základní domácí pořádek a bezpečnost lidí“.
„Americká vláda a vojenské kruhy, které byly ukolébány do sebeuspokojení dlouho trvajícím bezpečným domácím řádem, by byly nuceny rychle zrušit některé nebo většinu svých vnějších bezpečnostních závazků, aby se vypořádaly s rychle se zvětšujícími lidskými nejistotami a nedostatkem bezpečnosti doma,“ pokračoval text…

Lidskou mluvou, když se byrokraté a armáda není schopna s něčím vypořádat, nastupuje stanné právo a stav, kdy je vláda de facto řízena ministerstvem obrany. Zvažují to. A vy byste měli také.

III. Nepokoje MMF, krok 3.5

Mezinárodní měnový fond předpovídá v důsledku této krize „sociální explozi“. MMF a Světová banka mají dlouhou historii vytváření sociálních otřesů. Uniklé dokumenty ze Světové banky se zmiňují o příští fázi krize jako o „nepokojích MMF“.

Novinář Greg Palast získal důvěrné plány, které vrhly světlo na tajné ekonomické imperiální operace, restrukturalizační programy (SAP), které MMF, Světová banka a americké ministerstvo financí používaly v minulosti pro destabilizaci a dobytí cizích zemí. V britských novinách Observer uvedl Palast rozhovor s nositelem Nobelovy ceny a ekonomem Josephem Stiglitzem, který dříve působil jako hlavní ekonom Světové banky a vice-prezident, a stal se z něho alarmista. Ty odhalily plán MMF o čtyřech krocích. Ačkoliv je tato strategie mírně modifikována na základě podmínek země, na kterou se útočí, zde ve Spojených státech zanedlouho vstoupíme do varianty kroku tři, který nyní probíhá v celé Evropě. Tento krok nevyhnutelně vede k tomu, že výrazná část populace ztratí schopnost získat základní nezbytné věci potřebné pro přežití. Jakmile se tak stane, nevyhnutelně dojde k nepokojům, či jak tomu říkají, bude proveden krok 3.5.

Palast a Stiglitz to shrnuli následovně:

„V tomto okamžiku, podle Stiglitze, MMF zatáhne přiškrcenou zemi do kroku tři: hodnotu bude určovat trh – což je oblíbený výraz znamenající růst cen potravin, vody a… plynu/benzínu.
To, předvídatelně, vede ke kroku tři a půl: Stiglitz to nazývá „nepokoje MMF“
Nepokoje MMF jsou bolestivě předvídatelné. Když je země „vyřízená“, (MMF) z ní vymáčkne poslední kapku krve. Přikládají pod kotel, dokud nevybuchne“…

Co však Stiglitz nevěděl, je, že Newsnight získaly několik dokumentů z útrob Světové banky. V jednom z nich, loňském Strategie prozatímní pomoci pro Ekvádor, banka několikrát navrhuje – s chladnou přesností – že lze očekávat, že tyto plány vyvolají "sociální nepokoje“.

Shrnuto, vzájemně provázané MMF a Světová banka vytvářejí podmínky pro „sociální nepokoje“, a jakmile k nim pak dojde, přistoupí ke kroku čtyři, což je konečný katastrofický kapitalismus – profitují z bídy a civilní populace je pak pohřbena do neo-feudálního systému velkého dluhu a chudoby.

Takže co právě teď říká MMF o naší situaci v Evropě a USA? V nedávné zprávě Telegraph se píše:

„MMF se bojí „sociální exploze“ v důsledku světové krize pracovních míst
Amerika a Evropa čelí nejhorší krizi pracovních míst od 30. let a jsou ohroženy „explozí sociálních nepokojů“, pokud nebudou postupovat opatrně, varoval Mezinárodní měnový fond…

Olivier Blanchard, hlavní ekonom MMF, řekl, že podíl pracovníků propuštěných kvůli dlouhodobému šetření rostl s každou krizí po desítky let, ale tentokrát údaje vyskočily. „Dlouhodobá nezaměstnanost je alarmujícím způsobem vysoká: v USA je polovina nezaměstnaných bez práce více než šest měsíců, něco, co jsme neviděli od velké hospodářské krize“, řekl…

MMF sdělil, že může existovat spojitost mezi rostoucí nerovností v západních ekonomikách a propadající se poptávkou. Historici říkají, že naposledy, kdy rozdíl v bohatství dosáhl tak ostrých extrémů, bylo v letech 1928-1929…“

Abychom vám ukázali, jak zákeřný MMF je: nedávno spustili propagandistickou kampaň, kde veřejně ostře kritizovali rozpočtové škrty a úsporná opatření. Nicméně za oponou nutili jejich zavádění a předkládali své obvyklé požadavky na škrty v klíčových sociálních službách a veřejných výdajích, a jakmile jsou tyto škrty provedeny, obvykle následují nepokoje.

Nedávná zpráva Washington Post uvádí:

„MMF silně volá po americké finanční rozvážnosti“

Škrtněte sociální programy. Zrušte odpočítatelnost úroků u hypoték od zdanění. Zdaňte benzín.

Spojené státy se nedávno otevřely doposud největšímu prověřování ze strany Mezinárodního měnového fondu, a ve čtvrtek byla nabídnuta hořká pilulka, když tato agentura kritizovala některé etablované aspekty americké kultury – levná paliva, dotované nemovitosti a vládní penze…“

Ekonom Dean Baker píše:

„Centrální bankéři a jejich komplicové v MMF diktují politiku demokraticky zvoleným vládám. Jejich agenda je, zdá se, stejná všude – skrouhnout důchodové výhody, snížit veřejnou podporu zdravotnictví, oslabit odbory a nechat škrty zaplatit běžné pracovníky.“

V další zprávě Baker dodává:

„Program MMF vyzývá ke snížení vládní podpory zdravotnictví, penzí a širokému spektru dalších veřejných služeb. Vyzývá také k oslabení regulací pracovního trhu, které poskytují pracovníkům zabezpečená místa.
Tato doporučení jsou předkládána v kontextu, kdy světová ekonomika trpí masivním výpadkem poptávky. Jinými slovy, desítky milionů lidí jsou nyní nezaměstnané, protože se dostatečně neutrácí, aby byla jejich zaměstnanost udržena. Program MMF téměř jistě sníží utrácení ještě více, což povede k ještě větším výpadkům v poptávce a ještě větší nezaměstnanosti…
Historie MMF nám poskytuje důvod nejen ke zpochybňování kompetentnosti této instituce, ale také k jejích motivů… Je možné vidět podobný vzorec v poslední sadě politických doporučení MMF pro vypořádání se s ekonomickou krizí.“

V článku nazvaném Útok skutečného gangu černých vrtulníků: MMF si přichází pro vaše sociální jistoty Baker pokračuje:

„Minulý týden MMF řekl Spojeným státům, že musí začít se snižováním rozpočtového schodku. Seškrtání sociálních programů dal na přední místo kroků, které by měla země provést, aby dosáhla snížení schodku. To je více než odporné ze dvou důvodů…
Zatímco MMF nemá žádný problém s varováním, že pracující v důchodu dostávají příliš mnoho ze sociálních programů, jeho hlas stěží uslyšíme, když přijde na zapáchající cenné papíry od Goldman Sachs nebo Citigroup, které pomohly nafukovat nemovitostní bublinu.
Prasknutí této bubliny nejen potopilo světovou ekonomiku, ale také zničilo většinu úspor lidí před důchodem, u kterých chce MMF zrušit sociální programy. Převážná většina důchodců s průměrným příjmem má většinu svého bohatství ve svých nemovitostních cenných papírech. Tyto papíry z velké části zmizely, když bublina praskla.“

Takže MMF a globální bankovní kartel vytvářejí podmínky pro sociální nepokoje a protlačují politiku, která je vyvolá, a Pentagon se připravuje na vojenskou reakci. Jakkoliv děsivě a neuvěřitelně to může znít, blížíme se k tomuto scénáři mílovými kroky.

Shrnutí

Americká a globální ekonomika již byla vykradena a neopravitelně zničena. Nejserióznější ekonomové připustí, že vlády již vyčerpaly svůj kapitál tím, že nouzově vyplatily banky a bezprecedentně se zadlužily. Nouzová vyplácení a současný návrat k vysokým ziskům byly jen konečnou fází vykradení a další konsolidací bohatství v bezprecedentním měřítku. V ukrývaných dluhových bilancích jsou stále desítky bilionů dolarů a stovky bilionů dolarů jsou v temném moři derivátových závazků. Jak propad pokračuje, pro oživení ekonomiky nezbylo nic, rezervy a bezpečnostní sítě již byly napjaty na hranice únosnosti.

Máme politický a ekonomický systém, který byl zabaven organizovanou korupcí a zlodějnami. Spolu se systémem masmédií, která populaci neinformují a účinně většinu populace zmarginalizovala a izolovala. Přičemž, bublajíc hned pod povrchem, tu máme silně vyzbrojenou populaci s hnutím milic, jehož velikost se za poslední rok zdvojnásobila, a počet členů nadále roste. Bez potřebné obecné politické vzdělanosti nebo infrastruktury pro organizování účinného nenásilného hnutí se úprkem blížíme ke spontánním nepokojům a výbuchům ozbrojeného odboje.

Jinými slovy, jak tento ekonomický propad pokračuje, to, co je nyní pasivní a zmatená populace, se nakonec propadne do exploze násilí. Bez koherentního nenásilného hnutí, které poskytne životaschopnou alternativu, bez východiska pro silné a legitimní rozezlení, které poskytuje nějakou možnost bezodkladně ovlivnit nezbytné politické změny, se lidé uchýlí k násilí jako poslednímu zoufalému činu pomsty a frustrace. Jak čas běží, těmto zapomenutým a izolovaným lidem, desítkám milionů, rychle dochází možnosti, a budou jednat prostě tak, jak vykořisťovaní lidé na celém světě jednali vždy.

Člověk, který zažehl revoluci proti stejnému bankovnímu kartelu, který způsobil naši krizi, popsal obecný přístup populace, která se úspěšně vzbouřila prostřednictvím ozbrojeného odboje, takto:

„Lidé jsou unaveni svým útlakem, pronásledováním a vykořisťováním na maximum. Jsou unaveni zoufalým prodáváním své práce den po dni – čelíc strachu, že se připojí k obrovské mase nezaměstnaných – aby z lidského těla bylo možné vyždímat největší zisk, zisk, který je pak rozházen za orgie pánů kapitálu…

Pocit revolty u lidí vystavených různé míře vykořisťování každým dnem poroste, a pozvednou zbraně, aby si silou vydobyli práva, která jim samotný intelekt nezískal.“

Ať máte vůči člověku, který toto řekl, jakékoliv předsudky, Che Guevarův hlas je nyní jasně slyšet a nachází ohlas u převážné většiny lidí v celých Spojených státech.

Navzdory intenzivní propagandě již neskutečných 80% americké populace věří, že vláda je podvedla. Zákony o reformě zdravotní péče a financí prokázaly, že naši politici se mnohem více zajímají o krátkozrakou nezbytnost potěšit ekonomickou elitu a o zvýšení příspěvků na volební kampaně, než aby chápali důsledky toho, že jsou miliony Američanů násilně tlačeny do situací, ve kterých je ohroženo jejich samotné přežití. V systému, kde většina volených představitelů jsou milionáři, tento nedostatek vhledu a pochopení nakonec povede k násilí. Ať již to je díky aroganci, nebo ignoranci, či možná obojího, zdá se, že naše vládnoucí třída má sebevražedné sklony. Pokud rychle nepochopí rostoucí hrozbu představovanou vyvlastněnými masami, naši loutkoví politici na to dojedou.

Aby vám ukázali, jak neskutečně mimo realitu naši současní volení představitelé jsou, a aby vám poskytli jasný náznak převažujícího přístupu na Capitol Hill, nedávná zpráva Washington Post shrnula reakci na nedávné zprávy, že rekordní počet Američanů žije nyní v chudobě:

„Neochota politických vůdců na obou stranách uličky postavit se k faktu, že stále větší počet Američanů upadá do chudoby, čelem, odráží tvrdou realitu chudých: nemají jako voliči příliš velký význam.

„Mluvili jsme s mnoha lidmi na Capitol Hill, kteří věří, že chudoba je důležitá a je pro naši zemi zhoubná, ale narazili jsme také na obecný názor, že chudí lidé nevolí ve velkém počtu. A zcela určitě neposkytnou žádné příspěvky na kampaň. To je zjevně staví v řadě za mnoho dalších lidí a zájmů, když se tam provádí rozhodnutí.“

A to vystihuje naši současnou krizi, ne? „Chudí lidé nevolí“ a neplatí „příspěvky na kampaň“.

Jako stojí v písni Vztek na stroj (Rage Against the Machine), „Nepokoje budou poezií nevyslyšených“.

Pokračování...

Známka 1.1 (hodnotilo 47)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

80

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 130 čtenářů částkou 28 058 korun, což je 80 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Ředitel řecké JIP: Umírají vakcinovaní. Vláda musí přestat dělat rozdíly mezi očkovanými a neočkovanými28.11.21 12:49 Řecko 2

Povinnou vakcinací namydlí Babiš starší generaci schody do hrobové jámy28.11.21 08:54 Česká republika 3

Lidé po napíchání mRNA utrejchem ztratili 40% imunity, dále ztrácejí 3,3% až až 6,4% týdně až k 0%28.11.21 08:32 Neurčeno 3

Ukrajinská armáda zaútočila vo viacerých regiónoch Donbasu. Objavili sa pripravení americkí vojnoví poradcovia28.11.21 07:28 Ukrajina 0

Švýcarsko omezilo vstup Čechů do země28.11.21 07:22 Švýcarsko 0

Nejvíce proočkované Portugalsko vyhlašuje výjimečný stav a zavádí opatření kvůli covid-1928.11.21 07:12 Portugalsko 1

Ladislav Větvička také začíná mít problémy s cenzurou na blogu iDnes26.11.21 23:08 Česká republika 1

Demonstrace na Letné 28.11. 2021 od 14:0026.11.21 21:38 Česká republika 6

Rakousko-chorvatská diplomatická vojna! Chorvatský prezident nazval rakouský lockdown fašizmem!26.11.21 03:25 Chorvatsko 12

Odborová organizace Pro Libertate - pomoc neočkovaným v zaměstnání26.11.21 03:02 Česká republika 2

Už neexistují oběti Covidu, jen oběti zločinného jednání vlády a Mengele-lékařů26.11.21 02:53 Evropská unie 0

České nemocnice zahlcuje epidemie infarktů a mozkových příhod očkovaných26.11.21 01:33 Česká republika 0

Vědci varují: mRNA vakcíny proti Covidu dramaticky zvyšují riziko cévních příhod25.11.21 23:17 Evropská unie 0

Babiš: Očkování má být v Česku povinné pro lidi nad 50 let!25.11.21 17:38 Česká republika 8

Výpověď dvou lékařů:shedding po vakcínách ohrožuje děti+nebezpečí vakcín,podložené studiemi25.11.21 13:06 Slovensko 2

Zuzana Čaputová si dělá z lidí výsměch25.11.21 01:38 Slovensko 4

Petice proti povinnému očkování24.11.21 22:38 Česká republika 4

Jak manipulatori.cz manipulují24.11.21 17:30 Česká republika 3

Tajemný utrejch23.11.21 22:03 USA 4

Tak na udání. Dorazili. Ve dvou. Ani tak jsem se nezalekl a šel do boje23.11.21 19:12 Česká republika 7

Měnové kurzy

USD
22,78 Kč
Euro
25,68 Kč
Libra
30,36 Kč
Kanadský dolar
17,87 Kč
Australský dolar
16,26 Kč
Švýcarský frank
24,60 Kč
100 japonských jenů
20,05 Kč
Čínský juan
3,57 Kč
Polský zloty
5,46 Kč
100 maď. forintů
6,95 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
30,36 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 843,93 Kč
1 unce stříbra
532,51 Kč
Bitcoin
1 306 012,33 Kč

Poslední aktualizace: 29.11.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 24 379