Skrytá pravda za izraelským gangem zlodějů ledvin

31.7.2009 Komentáře Témata: Zdraví 2228 slov

Odkud ledviny pocházely? Mluvím o ledvinách nabízených „varhaníkem“ jménem Izzy Rosenbaum. FBI ho sebrala při vyšetřování korupce, které bylo zaměřené na uplácení politiků v New Jersey (nic překvapujícího) a praní peněz prominentními rabíny: Vyšetřování také odhalilo Levy Izhaka Rosenbauma z Brooklynu, který je obviněn z konspirace s cílem zprostředkovat obchody s lidskými ledvinami pro transplantace. Podle žaloby Rosenbaum řekl, že zprostředkovával prodeje ledvin 10 let. „Jeho úkolem bylo nalákat lidi ve finanční nebo emocionální tísni k tomu, aby se vzdali ledviny za 10,000 dolarů, kterou pak obratem prodal za 160,000 dolarů,“ řekl Marra.

Marra je americkým státním zástupcem pověřeným tímto případem. Zmínky ve zprávách, jako ta citovaná výše, přiměly veřejnost uvěřit, že „dárci“ byli jako ochotni, tak odměněni, a že tato operace byla čistě soukromou. Ale důkazy naznačují, že tato záležitost je mnohem, mnohem znepokojivější:

– Ledviny byly „darovány“¨pod hrozbou zbraní nedobrovolnými oběťmi.

– Izraelská vláda Rosenbaumovy odporné pletichy řídila.

– Velké americké nemocnice se komplotu účastnily vědomě.

Než se dostaneme k oněm důkazům, dovolte nám předložit dvě jednoduché otázky: Čí ledviny přesně byly odebrány? A jaký typ lékaře by vyňal ledvinu ze zdravého pacienta? „Jsem tím, co nazýváte dohazovač,“ cituje žaloba sdělení Rosenbauma tajnému agentu.

řezník

Pokud by transakce byla skutečna, řekly federální úřady, šlo by o nejčerstvější kapitolu v Rosenbaumově desetileté kariéře nezákonného zprostředkovatele. V každém případě by vzal vzorek krve od potenciálního pacienta a předal by ho společníku v pojišťovací společnosti, který ho mohl analyzovat v laboratoři, aniž by vzbudil podezření. Vzorek by pak odeslán do Izraele a byli by zaplaceni patřiční lidé, aby našli odpovídající protějšek.

„Parazitoval na zranitelných lidech,“ řekl asistent amerického oblastního státního zástupce Mark McCarron. Rosenbaum by pak zařídil let dárce do New Yorku, včetně získání víza, sdělily úřady. Jakmile by dárce dorazil do USA, Rosenbaum by pomohl zfalšovat vztah mezi dárcem a příjemcem – příběh, který by oba opakovali při rozhovorech s lékařskými profesionály. Tito dva by mohli předstírat, že jsou například obchodní partneři, či blízcí přátelé z náboženské kongregace.

„Zdá se, že nemocnice tápaly,“ řekl McCarron.

Jak uvidíme, měli bychom brát tento poslední výrok s rezervou velikosti Velkého kaňonu.

Pečlivé čtení stávajícího obvinění Rosenbauma (pdf) je znepokojující. Rosenbaum si tak říkajíc vylil srdce tajnému informátorovi, vydávajícímu se za potenciální kupujícího orgánu. Během těchto rozhovorů se jeden agent FBI vydával za tajemníka kupujícího.

Podívejme se na výňatky z obvinění. „CW“ představuje informátora, jehož skutečné jméno je Solomon Dwek; „UC“ představuje agenta/“tajemníka“.

UC se zeptal obžalovaného Rosenbauma, jak by mohl obžalovaný Rosenbaum získat ledvinu ve prospěch strýce UC, a Rosenbaum vysvětlil, že může poslat vzorek krve strýce UC do Izraele, aby se tam našel vyhovující potenciální dárce. Rosenbaum dodal: „Pokud to chcete zařídit rychleji, pak sem dárce dopravím… Autoritou, která rozhoduje, jestli vyhovuje či nikoliv, je nemocnice. Nikoliv já, ne vy, ne on, nikdo.“

Rosenbaum pak vysvětlil, že bude nezbytné vymyslet nějaký druh vztahu mezi dárcem a příjemcem. „Něco zpytlíkujeme – nějaký vztah. Nemocnice se ptá, jaký je vztah mezi dárcem a příjemcem. Takže to dáme do vztahu, přítel, nebo soused, nebo obchodní vztah, jakýkoliv vztah.“

Rosenbaum dále vysvětlil, že není chirurg a že jakmile přiveze ochotného dárce do této země, „jde to mimo mne“. Dodal: „Starám se také (o dárce) po, po operaci.“ Když byl u tohoto posledního bodu dotázan, vysvětlil: „Někam ho umístím“, aby se tam o dárce postarali. Dále uvedl: „Musíte ho hlídat jako dítě, protože může mít jazykové problémy, nebo nemusí.“ Rosenbaum vysvětlil proces nalezení dárce v Izraeli a uvedl: „existují tam zranění lidé… jedním z důvodů, proč je to tak drahé, je, že musíte neustále lakovat (míněno podmazávání různých jedinců za jejich pomoc).“

Rosenbaum uvedl, že mezi ty, kteří musí být podplaceni, patří dárce a lékaři v Izraeli, kteří dárce vyšetří, a dále dodal, že jsou pak výlohy v souvislosti s přípravou víza a zaplacením výdajů dárce při pobytu ve Spojených státech.

Jediný důkaz, že dárce byl svolný, pochází od Rosenbauma, který měl pro lhaní následující motivy:

1. Potřeboval ulevit svědomí potenciálního příjemce.

2. Potřeboval ospravedlnit s tím spojené velké množství hotovosti.

3. Potřeboval ochránit nemocnice a lékaře zapletené do své operace. Rosenbaum chápal, že je zapleten do riskantního obchodu, a že i když bude chycen, bude stále potřebovat poskytnout krytí jakékoliv nemocnici nebo lékaři spojenému s tímto mrzkým obchodem.

Máme důkazy o tom, že dárci byli donucováni? Ano. V podstatě máme svědectví svědka „zevnitř“:

Nancy Scheper-Hughes z University of California v Berkeley byla, co se týká Rosenbaumovy role ve skupině, velmi jednoznačná.

„Je hlavním americkým zprostředkovatelem pro mezinárodní síť pašeráků,“ řekla.

Mezi její zdroje patří muž, který začal pracovat s Rosenbaumem za představy, že pomáhá lidem v beznadějné situaci. Tento muž pak začal vídat dárce, či přesněji prodejce, kteří byli přepraveni ze zbídačených zemí jako Moldávie.

„Říkal, že to bylo hrozné. Tito lidé byli přivezeni a ani nevěděli, co mají dělat, a chtěli se vrátit domů a brečeli,“ řekla Scheper-Hughes.

Ten muž nazýval Rosenbauma „hrdlořezem“, který vytahoval pistoli, na kterou měl očividně povolení, a říkal prodejcům: „jste tady. Obchod je obchod. Nyní nám dáte ledviny, nebo se domů nikdy nevrátíte.“

(Moldávie je mimochodem malá země sousedící s Ukrajinou).

Scheper-Hughes, která píše na toto téma knihu, šla za FBI v r. 2002. Tam její důkazy odmítli. Ministerstvo zahraničí vydalo v r. 2004 zprávu, která označila pašování orgánů za „městskou legendu“. Naproti tomu úřady v jiných zemích na základě jejích vodítek jednaly a prováděly zatčení.

Scheper-Hughes měla více štěstí v Brazílii a v Jižní Africe, kde zástupci zákona její zjištění potvrdili a jednali rozhodně.

Ale skupina pokračovala v podnikání jinde. Scheper-Hughes navštívila vesnice v Moldávii, kde „20% mužů bylo donuceno stát se prodejci ledvin v rámci stejných machinací.“

Nyní se musíme pozastavit, abychom si znovu promysleli Rosenbaumovy výroky informátorovi FBI. Jak mohla jakákoliv rozumná osoba pracující pro nemocnici skákat na příběh, že příjemci – američtí židé – navštěvovali bohoslužby s Brazilci a Afričany?

Můžete se podívat na přednášku hrdinné Nancy Scheper-Hughes zde. Toto video uvádí také její životopis, který je mimořádně působivý. Její svědectví v podvýboru Sněmovny je zde.

Brian Lehrer z NPR udělal rozhovor s Scheper-Hughes včera ráno. Výňatek:

Začala jsem rozplétat obrovskou síť – zločineckou síť, která skutečně vypadá a smrdí jako nějaká mafie. Ústředí této pyramidy je v Izraeli, s prostředníky v Turecku, New Yorku, Filadelfii, Durbanu, Johannesburgu, Recife v Brazílii, Moldávii – všude. A použila jsem své etnografické investigativní schopnosti a jezdila z jedné země do druhé a pokoušela se spojit jednotlivé tečky.

Nakonec mne to přivedlo k Isaacu Rosenbaumovi, hlavnímu zprostředkovateli pro Ilan Peri v Izraeli, který je, v podstatě, donem operace, a slizký chlápek. Izraelci se ho pokoušeli načapat a zatknout. Pokoušeli se dostat ho na neplacení daní a on unikl do Německa. Myslím, že je zpět v Izraeli.

Cynik by mohl říct, že pan Peri je to, co Mossad nazývá „kůň“ táhnoucí pro něj. („Kůň“ je izraelský slangový výraz pro velké zvíře nabízející tajnou pomoc). Ačkoliv za sebou nechal velmi skromnou veřejnou stopu, pan Peri a jeho operace jsou zmíněny v tomto příběhu z r. 2004.

Tento fascinující článek z Agence-France Press nabízí senzační informace. Penzionovaný izraelský armádní důstojník jménem Geldaya Gady byl zatčen v Brazílii za svoji účast v této mezinárodní skupině pašující orgány. (Mám podezření, že informace od Scheper-Hughes – které byly v Brazílii brány vážně – vedly k zatčení Gady).

Soudu řekl, že izraelská vláda tuto operaci financovala. A nejen to: Gady soudu řekl, že izraelský vládní představitel, identifikovaný pouze jako Ilan, ho dal dohromady s prostředníkem v Brazílii…

Gadyho svědectví v soudní síni vrhá na Rosenbaumův případ úplně nové světlo.

Informování amerických médií vedlo k tomu, že veřejnost uvěřila, že Rosenbaumovo pašování ledvin byla čistě záležitost soukromého obohacení. Ale bývalý izraelský důstojník pod přísahou řekl, že tuto skupinu řídí izraelská vláda a že šéf skupiny –„Ilan“ – je očividně Ilan Peri – působící jako agent této vlády.

(Nyní by mne zajímalo toto: byla izraelská vláda zapletena do praní peněz prováděné prostřednictvím synagog v New Jersey?)

Upřímně, mám podezření, že Scheper-Hughes o Gadyho svědectví a jeho dopadu na případ Rosenbauma vše. Pravděpodobně se o tom rozhodla mlčet, aby neztratila důvěryhodnost v očích amerických médií.

Rozhovor Lehrera s Scheper-Hughes pokračuje podrobnějším popisem jejích zjištění v Moldávii. V tamních vesnicích mnoho mladých mužů hlásilo, že jim bylo řečeno, aby očekávali, že najdou práci v jiných zemích (včetně Spojených států) jako malíři pokojů. Jakmile byli v nové zemi, byli nuceni vzdát se svých ledvin.

Podle informátora Scheper-Hughes v Rosenbaumově organizaci, zmatení a dezorientovaní Rusové byli letecky přepraveni do New Yorku izraelskými zprostředkovateli, kteří je pod hrozbou zbraní nutili „darovat“ ledviny:

Scheper-Hughes: Řekli mi jména nemocnic, a šlo o naše nejlepší nemocnice!

Brian Lehrer: A věděli, profesore, že provádí operaci ledvin u lidí, kteří byli nedobrovolnými účastníky a byli zneužíváni a bylo jim vyhrožováno?

Scheper-Hughes: Podle mého, jak by to někteří z nich vědět nemohli? Lidé, kteří dorazili, z nichž někteří hovořili cizím jazykem, byli chudí, byli dezorientovaní…

Máme pravidla. Máme koordinační výbory pro transplantace. Máme etické kodexy. A zkrátka nenecháte lidi přijít jen tak z ulice.

Pokračuje uvedením nemocnice Mount Sinai, proti které má na videu nahrané důkazy. Na pásku upozornila, když ji vzala do pořadu 60 Minutes, který ji neodvysílal. Mount Sinai říká, že jejich dárci ledvin „prochází rozsáhlým hodnocením, aby jim byla zaručena bezpečnost a dobrý zdravotní stav“.

Během let mnozí obvinili Izrael z pašování orgánů Palestinců. Samotní Palestinci nepochybují, že tato praxe je běžná.

Bohužel, mnohé internetové stránky vykřikující obvinění proti Izraeli z krádeže orgánů často vykazují nezpochybnitelné antisemitské sklony. Některá z obvinění, na která jsem se podíval, se skutečně jeví jako podvrh. (Například bych zavrhl jakékoliv tvrzení, které lze vystopovat k notoricky známému zdroji, jako La Voz de Atlan). Ale dříve než označíte všechna takový obvinění za fantazie, zvažte toto: Nedávno, v r. 2004, ministerstvo zahraničí oficiálně odsoudilo jako smyšlené tvrzení, že k pašování orgánů dochází ve Spojených státech. Jak nyní víme, tento „mýtus“ se zakládá na skutečnosti.

Zarputilé obviňování z antisemitismu by nás nemělo zastrašit a měli bychom provádět objektivní a nezaujatý výzkum izraelské minulosti. Rád bych poznamenal, že ti, kdo probírají pašování orgánů v Indii a Číně, nejsou obviňováni z rasové nenávisti vůči Indům nebo Číňanům.

Tato internetová kniha je napsána velmi kvalitně a uvádí zodpovědné zdroje, včetně Scheper-Hughes. Koncové poznámky přisuzují následující příběh respektovanému autorovi Davidu Yallop:

Západní břeh, 8. února 1988

Devatenáctiletý Khader Elias Tarazi, křesťanský Palestinec, šel koupit potraviny v Gaze. Když se vrátil se dvěma taškami na svém kole, přešel ulici poblíž demonstrace, kde vrhači kamenů utíkali před izraelskými vojáky. Vojáci Khadera sebrali a bili ho do hlavy a těla obušky. Prodavači křičeli, že Khader do ničeho zapleten nebyl, ale vojáci Khaderovi zlomili jednu ruku a nohu. Pokračovali v bití a pak ho hodili na kapotu jeepu a nyní v bezvědomí se nacházejícího Khadera připoutali k přednímu nárazníku. Neustále pojížděli a brzdili, přičemž Khader utrpěl další zranění, včetně zlomení páteře, poranění lebky, a jeho tvář neustále mlátila o kapotu.

Izraelský lékař ve vojenské věznici v Gaze Khadera odmítl navštívit kvůli jeho vážným zraněním a neúměrnému papírování. Byl převezen do věznice Ansar II a vhozen do vězeňského stanu s třiceti až čtyřiceti vězni. Tito další palestinští vězni křičeli, že musí být převezen do nemocnice, a stráže reagovali tím, že je přinutili svléknout se do naha a stát v zimním chladu. Khader zemřel ve stanu a později byl převezen do nemocnice Soroka v Beer Sheva a prohlášen za mrtvého.

Khaderova matka byla před věznicí, kde izraelští představitelé popřeli, že mají uvnitř vězně onoho jména. Později připustili, že byl uvnitř, ale řekli, že musel být při odchodu na nákup velmi nemocen, protože je nyní mrtev.

Izraelští představitelé odmítli předat tělo a to bylo převezeno do nemocnice Abu Kabeer, oficiálně kvůli pitvě. Paní Tarazi řekla Davidu Yallop, že během této doby bylo z jeho těla nezákonně odstraněno mnoho jeho orgánů.

Ohledně smrti neproběhlo žádné vyšetřování a rodině Tarazi bylo řečeno, že jestli se budou i nadále dožadovat vyšetřování, budou si říkat o potíže. O pět měsíců později vojáci a tajná policie navštívili dům Tarazi o půlnoci, zbili Khaderova bratra a otce a prvně jmenovaného uvrhli do věznice Ansar III.

Yallop je rovněž zdrojem tohoto:

Západní břeh, 30. října 1988

Když římsko-katoličtí Palestinci hromadně odjížděli, byli čelili izraelské armádě a začali házet kameny. Devatenáctiletý Iyad Bishara Abu Saada byl zabit plastovou střelou, která mu přetrhla břišní arterii. Začala stejná ponurá honba za tělem. Truchlící se Izraelcům vyhýbali a Iyad byl pohřben o několik hodin později. Poněkud předvídatelně Izraelci o čtyři dny později házeli kanystry se slzným plynem do domu rodiny. Paní Saada řekla Davidu Yallop, že praxe odstraňování orgánů je běžná a vyjmenovala arabské a izraelské nemocnice, kde řekla, že jsou orgány vyjímány. Řekla, že lékaři, doprovázeni vojáky, nabízeli rodinám zabitých velké sumy peněz.

Mary Barrett, identifikovaná jako v Bostonu sídlící fotožurnalistka (víc o ní nevím), napsala v r. 1990 tento toto:

Dr. Abu Ghazalch přisuzuje široce rozšířenou úzkost ohledně krádeží orgánů, která zachvátila Gazu a Západní břeh od počátku intifády v prosinci r. 1987, několika faktorům. „Existují známky, že z toho či onoho důvodu byly orgány, obzvláště oči a ledviny, vyjímány z těl během prvního roku nebo roku a půl. Bylo prostě příliš mnoho zpráv od důvěryhodných lidí na to, aby se tam nic nedělo. Pokud je někdo střelen do hlavy a vrátí se domů v plastovém pytli bez vnitřních orgánů, co si budou lidi myslet? Lékař pokračoval a uvedl, že od r. 1990 bylo „méně incidentů ukazujících tímto směrem“. Čirou náhodou tento příběh zmiňuje dr. Yehudu Hiss, nedávno obviněného ze sklizně orgánů padlých izraelských vojáků bez povolení.

Podle příběhu, který byl zveřejněn v Ha’aretz (zdroji, který nelze obviňovat z antisemitismu), rumunské úřady obvinily izraelskou adopční agenturu z toho, že je součástí globální konspirace krádeže orgánů.

Rumunské velvyslanectví v Izraeli požádalo, a obdrželo od ministerstva práce a sociálních záležitostí seznam všech dětí narozených v Rumunsku, které byly v posledních letech přivezeny do Izraele kvůli adopci. Rumunští představitelé se pokouší zjistit, jestli všechny tyto děti dorazily do Izraele se všemi svými orgány v těle.

Uzavřeme to příběhem o dobrovolném palestinském dárcovství orgánů.

V r. 2005 ve městě Jenin izraelská armáda střelila a zabila palestinské dítě jménem Ahmed Khatib. Jeho truchlící otec dovolil, aby různé orgány dítěte byly použity pro záchranu životů jiných dětí, jak židovských, tak arabských. Štědrá a humánní nabídka. Nicméně otec židovské dívky, jejíž život byl zachráněn, by nikdy nedovolil, aby se jeho dcera přátelila s Araby – ze strachu se "špatného vlivu".

Článek Butchers: The hidden truth about Israel's kidney theft ring vyšel 25. července na blogu cannonfire.blogspot.com. Překlad L. Janda.

Známka 1.1 (hodnotilo 104)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Káva pro Zvědavce

61

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červenec přispělo 105 čtenářů částkou 21 389 korun, což je 61 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Ministerstvo nehodlá respektovat rozhodnutí soudu ohledně uznávání protilátek22.07.21 18:33 Česká republika 3

V Malajsii zavřeli očkovací centrum, nakazilo se 200 už očkovaných zaměstnanců21.07.21 18:44 Malajsie 0

Afektované slečny ve službách státu dělají tečku21.07.21 18:31 Česká republika 0

Saúdská Arábie zakáže od začátku srpna neočkovaným lidem vstup na veřejná místa21.07.21 15:29 Saudská Arábie 1

Lékařka Křížová obviněna protiextremistickým oddělením Policie za šíření poplašné zprávy o COVID-1921.07.21 12:12 Česká republika 4

Ubodal ve Würzburgu tři ženy a křičel Alláhu akbar. A verdikt? Měl psychické problémy20.07.21 23:19 Německo 1

Paříž: Prefektura Seine-Saint-Denis povolila instalaci dočasných jatek u příležitosti muslimského svátku Aïd-el-Kébir20.07.21 15:40 Francie 3

Tak prý nebudou proplácet testy20.07.21 15:21 Česká republika 1

Červený kříž bude pašovat migranty na lodi Ocean Viking19.07.21 17:09 Evropská unie 1

Plně očkovaná americká gymnastka Kara Eaker je pozitivní na Covid-1919.07.21 16:49 Japonsko 0

Globalistická Británie: politika cukru a biče a nikoli svoboda19.07.21 16:17 Británie 0

Byznys zuří kvůli buzeračnímu trasování, do izolace musí i premiér Johnson :-)19.07.21 11:58 Británie 2

Očkovaný Ondřej Perušič přijel na Olympiádu a bum ho. Má to.19.07.21 11:27 Japonsko 2

Lejnová přiváží do Prahy nabídku, kterou nelze odmítnout19.07.21 11:12 Česká republika 1

Británie zažila hororový víkend - 5 lidí náhle zemřelo19.07.21 10:46 Británie 0

Zomrel Milan Lasica (†81): Odpadol na koncerte, oživiť sa ho už nepodarilo!19.07.21 07:48 Slovensko 3

Festival v Cannes se snažil dohnat Ameriku...18.07.21 13:13 Francie 1

Rusko zablokovalo článek o Palachovi na webu Českého rozhlasu.18.07.21 12:50 Rusko 5

Exministr kultury Herman převzal nejvyšší vyznamenání sudetských Němců17.07.21 18:58 Německo 1

Policejní bezmoc, stát na feťáky, žebráky, dealery drog v Praze kašle17.07.21 13:47 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,79 Kč
Euro
25,65 Kč
Libra
29,97 Kč
Kanadský dolar
17,35 Kč
Australský dolar
16,05 Kč
Švýcarský frank
23,69 Kč
100 japonských jenů
19,71 Kč
Čínský juan
3,36 Kč
Polský zloty
5,61 Kč
100 maď. forintů
7,12 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
29,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 272,33 Kč
1 unce stříbra
548,46 Kč
Bitcoin
733 204,41 Kč

Poslední aktualizace: 24.7.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 23 632