Šíří se marxismus do Čech z Ameriky?

Vladimír Stwora

29.5.2001 Komentáře Témata: Feminismus 1348 slov

Nekonečně vynalézaví jsou zastánci marxistických názorů a věčné revoluce. Poté, co se komunismus zprofanoval na třetině planety a ukázal svou neschopnost přežít ve své dosavadní původní podobě (totiž jako nikdy nekončící boj mezi sociálními třídami), jeho zastánci si poměrně rychle uvědomili chyby a transformovali se do nové entity. Neříkají si už mezi sebou "soudruhu a soudružko", nebojují proti světovému kapitálu (alespoň ne tak otevřeně), našli si jiného nepřítele a jinou sociální nespravedlnost. Tím nepřítelem jsou muži jako třída a tou nespravedlností je vztah mezi pohlavími.

Původního nepřítele (světový kapitál) ničí rafinovaněji. Jednak tím, že jej rozleptávají vnitřně v oblasti, kde to neočekává a proti které není imunní, a pak tím, že používají jeho finanční zdroje k šíření svých ideologií.

Chci dnes ukázat na zabydlování se této staro-nové ideologie v Čechách, takže se zaměřme nejprve na Karlovu univerzitu.


Už jsem to opakoval ve Zvědavci několikrát, ale pro ty z vás, kteří to ještě nečetli, to říkám ještě jednou.

Dnešní americký militantní feminismus je odlišný od původního feminismu, tak jak byl deklarován v době svého vzniku. Původní feminismus usiloval o rovnoprávnost žen. Toho bylo dávno dosaženo. Dnešní, zhoubný feminismus usiluje o likvidaci mužů a plnou nadvládu žen. Jeho podhoubím byly původně prestižní americké univerzity, respektive levicově orientováni intelektuálové (studenti i profesoři) na těchto univerzitách.

Značného rozmachu zaznamenal tento novodobý femi-nacismus po pádu Sovětského svazu, kdy bylo nutno definovat nového "třídního" nepřítele a novou koncepci boje.

Informace čerpám z knihy profesorky filosofie na Clark University v Massachusetts a přední americké feministky Christiny Hoff Sommers "Kdo ukradl feminismus?"

Karlova univerzita

Malá vsuvka

Co všechno už asi musely staroslavné zdi této univerzity slyšet za dobu své existence, kolik bludů a zhovadilostí už bylo vyučováno v těchto historických budovách. Kolik ideologií šlo za ta staletí kolem a každá se snažila vychovat si své nástupce právě tím, že své "pravdy" hlásá z katedry jedné z nejslavnějších evropských univerzit.

Je stejně zvláštní, že si všechny tyto -ismy podvědomě lpí na tom, že nejdůležitější je vychovat si dostatek svých hlásných trub. Žádný -ismus nevěří v prosté sdělení své pravdy, v přirozenou chytlavost své myšlenky. Vždy se v první řadě snaží vyškolit si co největší počet svých pohůnků a katů.V tom se neliší katolicismus od nacismu, komunismu a teď tedy i jeho nové transformace, feminismu.

Na "karlovce" se tedy od roku 2000 vyučuje "gender studies". Vyučoval se už dříve, vlastně od roku 1993 pod názvem "Nadace Gender Studies", až nyní ale zapouští kořeny jako plnohodnotný kompaktní studijní program v oboru "gender studies". Příslušnou stánku najdete na http://www.ff.cuni.cz/gender/.

Ve své nové terminologii se české feministky úzkostlivě vyhýbají slovu "pohlaví", to by mohlo vyvolat nežádoucí asociace a také snížit vznešenost jejich myšlenky. "Pohlaví" tedy nahradily novým českým slovem "gender". Ti z vás, kteří neumějí anglicky: je to totéž, jenom v angličtině. Ruština se už jaksi přežila. Někdy také používají přenesený význam "rod". ("Gender" lze sice přeložit jako "rod", ale je to spíše ve významu mluvnickém.) Půvabné na tom je, že slovo "gender" ohýbají podle pravidel češtiny. Takže máme nejen jaderně české "gender studies" (cituji přímo z úvodní stránky pro příslušný obor na Karlově univerzitě), ale také "genderové perspektivy", "genderové identity" a další podobné zvrhlosti.

Hle, co se praví v úvodu ke "Gender studies"

Gender je jednou ze základních kategorií, kterou používá feministická analýza ke kritickému pohledu na vztah "muže" a "ženy" ve společnosti. Tyto kategorie je třeba chápat v celém jejich kontextu a komplexnosti, tedy nejen jako konkrétní označení pro společenské subjekty a s tím spojený výzkum zaměřený na praktickou stránku vztahu mezi pohlavími, ale i v jejich symbolické a metaforické rovině. Právě v této rovině lze odhalit očividné i skryté dějinné procesy, konstruující v lidských společnostech významy slov "muž" a "žena" a budující pomocí symboliky jejich vztahu (neboli genderové symboliky) mocenský, politický a kulturní řád jednotlivých společností.

A v úvodu ke kursu "Gender/rod a sociální souvislosti"

Cílem kursu je seznámit se základními teoretickými východisky zkoumání psychologických aspektů gender a jejich aplikací a vést studenty k prohloubení vnímavosti k genderové problematice v mezilidských situacích a reflexi širších souvislostí. Zároveň jde také o utváření schopnosti vlastního názoru a jeho vyjadřování. Kurs seznamuje se základními modely konstruování genderové identity, a to jednak s tradicí vycházející z psychoanalýzy, jednak s přístupy sociálního konstrukcionismu. Sociální konstrukcionismus je využíván při zkoumání relevantních pojmů a diskurzů (femininita - maskulinita, mateřství-otcovství, tělo a sexualita ), při zkoumání forem rodiny a rodinných vztahů, včetně násilí v rodině. V druhém semestru se kurs zaměří na prohloubení a rozvíjení genderové senzitivity. Podrobně se bude věnovat genderovým otázkám v rodinách, včetně rodin studentů, a otázkám nemoci a zdravotního postižení v rodině z aspektu gender.

Nyní si přečtěte předchozí odstavce ještě jednou a nahraďte při tom slovo "gender" slovem "třída". Zní to povědomě?

Obor školí 17 žen a ani jediný muž. Vedoucí centra je PhDr. Eva Věšínová-Kalivodová, "odborně" vyškolená na Stanford University a Rutgers University v USA. Rovněž její zástupkyně, Věra Sokolová., M.A., Ph.C., získávala vědomosti přímo u pramene, může se pochlubit tituly B.A., M.A. a Ph.C. na California State University a University of Washington. Ani další odbornice se nemusí za svou kvalifikaci stydět. Většina z nich přinejmenším alespoň hostovala na amerických a západoevropských univerzitách, popř. obdržela granty z těchto univerzit. Na čí náklady zmíněné dámy studovaly a z čí kapsy se vyplácely granty, se na stránce nedozvíte. Není ale těžké to uhádnout.


Univerzita Karlova ale není jediným důkazem. Zde máme další. Čistě náhodou jsem narazil při surfování na Internetu na stránky www.feminismus.cz. Začetl jsem se - a nestačil se divit. V čisté, extrahované podobě se tam českým čtenářům a čtenářkám předkládal typicky americké pojetí boje mezi pohlavími. Stejné obraty, stejná nesmiřitelná nenávist, stejné žárlivé hlídání každého výroku, článku v novinách, reklamy na billboardech.

Provozovatelem stránek je Centrum pro Gender Studies, o.p.s., adresou v Gorazdově 20, Praha 2. Odkud se vzalo toto Centrum, z jakých prostředků financuje svou činnost? Podle Obchodního rejstříku bylo registrováno 15.2.99, zakladatelkou je Jiřina Šiklová, ve správní i dozorčí radě jsou pouze ženy. Jako svou činnost definuje obecně prospěšnou činnost.

Ani jsem nemusel příliš hledat, odkud proudí peníze. Přímo na hlavní stránce hrdě uvádějí své sponzory. Zde jsou:

  • APC WNSP (Women's Networking Support Programme), adresa stránky http://www.gn.apc.org/apcwomen/. Nikde na APC není adresa, telefon nebo země původu. Na pomoc jsem si vzal Whois databázi. Koncovka apc.org byla registrována firmou Association for Progressive Communications v San Francisku, USA.
  • http://www.boell.org/ - Heinrich Böhl Foundation, New York, USA
  • Třetí odkaz Jan Haverkamp (http://www.zhaba.cz/examples.php?action=showfacilitator&facilitatorID=37), vede opět na stránku Centra pro Gender Studies, text je ale tentokrát v angličtině. Vysvitá z něj, že Jan Haverkamp je holandský emigrant, přišedší do ČSR v roce 1997. Je členem Greenpeace a bojovníkem proti atomu. Bylo by zajímavé zjistit, odkud bere prostředky k obživě a k podpoře Centra. Podle jeho stránky nevypadá, že by někde trvale pracoval. Spíše mi připadá, že je profesionální revolucionář.

Odkud dostávají prostředky APC WNSP a Heinrich Böhl Foundation? Obě organizace jsou neziskové , obě se nacházejí na území Spojených států. Běžná praxe je, že tyto organizace jsou dotovány vládou Spojených států, tedy z kapes jejich daňových poplatníků.

V předchozím textu mi šlo o pokus vysvětlit šíření femi-nacistické ideologie do dalších zemí světa. Nechtělo se mi věřit, že by tato ideologie přeskakovala ze země do země jaksi sama - jen pro svou myšlenku, nebo jen proto, že se všechny země světa chtějí podobat USA.

Ukazuje se to, co už bylo v minulosti mnohokrát dokázáno. Ideologie musí být dotována, aby mohla být šířena. V tomto případě tedy ironicky, ač jde o ideologoii podrývající kapitalismus, je šířená přímo z bašty kapitalismu, Spojených států. Tak hluboce už rozhlodala původní řád. Je dobré, abychom si to uvědomili.

Známka 0.0 (hodnotilo 0)

Oznámkujte kvalitu článku jako ve škole
(1-výborný, 5-hrozný)

1  2  3  4  5 

Články s podobnou tématikou

Káva pro Zvědavce

35

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 77 čtenářů částkou 12 265 korun, což je 35 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Ovce v řadě. Je discount nakupování smyslem našich životů?17.06.21 19:30 Česká republika 0

Mýto za vjezd do Prahy? Piráti budou chtít ročně až 36000Kč!16.06.21 21:32 Česká republika 1

Němci nebo nacisté? A přechylování. Plíživé přepisování historie. Média, školy, církev, politici16.06.21 18:11 Česká republika 1

Policista byl potrestán za bití člověka bez náhubku16.06.21 07:52 Česká republika 1

Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii 9x vyššia ako u nevakcínovaných15.06.21 15:20 Británie 1

Lidi umírají a vláda neví proč. Haha15.06.21 15:04 Česká republika 1

Oficiálně začíná být důvěryhodnost vakcíny Astra Zeneca v ohrožení14.06.21 21:26 Česká republika 5

Policejní brutalita - muž byl přepaden a surově zbit policií ve vlastním bytě12.06.21 12:52 Česká republika 3

Volby by vyhráli Piráti se STAN, tvrdí průzkum. Opravdu?11.06.21 11:32 Česká republika 6

Matka nechala zmrzačit malou dceru očkováním10.06.21 22:52 Slovensko 6

Prezident Guatemaly obvinil Bidena z rozpoutání migrační krize10.06.21 10:12 Guatemala 0

Indie: Zavádění mezinárodního vakcinačního pasu je pro rozvojové země diskriminační. Máme proti Covid-19 plně očkované jen 1% obyvatel10.06.21 09:30 Indie 0

Covidová Indie: Titulková manipulace Seznamu10.06.21 09:18 Indie 3

WHO: Koronavirová omezení už navždy10.06.21 01:13 Evropská unie 2

Evropská komise obvinila Česko a Polsko z diskriminace cizinců. K Soudnímu dvoru byla podána žaloba10.06.21 00:41 Česká republika 1

Poslanci odmítli zrychleně projednat změnu zákona o covid pasu09.06.21 22:46 Česká republika 2

Francouzi se zlobí na Itálii, že nemá ve fotbalovém týmu černochy09.06.21 21:00 Itálie 3

Případy Covidu v Británii dnes vzrostly cca o 70 %07.06.21 22:06 Británie 0

Indie začíná rozvolňovat lockdowny v různých státech07.06.21 21:37 Indie 0

Německo požaduje zrušení práva veta unijních států v zahraniční politice07.06.21 17:23 Německo 1

Měnové kurzy

USD
21,44 Kč
Euro
25,54 Kč
Libra
29,83 Kč
Kanadský dolar
17,35 Kč
Australský dolar
16,20 Kč
Švýcarský frank
23,37 Kč
100 japonských jenů
19,44 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,61 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
29,62 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 102,03 Kč
1 unce stříbra
556,77 Kč
Bitcoin
837 761,09 Kč

Poslední aktualizace: 17.6.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 19 307