Ve zkratce

Stránka:

 Soudní dvůr EU: Členské státy nemohou uložit poskytovatelům služeb elektronických komunikací obecnou povinnost uchovávat údaje

31.12.16

Česká republika:

Soudní dvůr Evropské unie, TISKOVÁ ZPRÁVA č. 145/16, V Lucemburku dne 21. prosince 2016

Rozsudek ve spojených věcech C-203/15 Tele2 Sverige AB v. Post-och telestyrelsen a C-698/15 Secretary of State for the Home Department v. Tom Watson a další

Unijní právo brání plošnému a nerozlišujícímu uchovávání provozních a lokalizačních údajů, avšak členské státy mohou preventivně stanovit cílené uchovávání těchto údajů za výlučným účelem boje proti závažné trestné činnosti za podmínky, že takové uchovávání je omezeno na to, co je nezbytně nutné, pokud jde o kategorie údajů, které mají být uchovávány, komunikační prostředky, na něž se toto uchovávání vztahuje, dotčené osoby a dobu trvání uchovávání. Přístup vnitrostátních orgánů k uchovávaným údajům musí podléhat určitým podmínkám, a to zejména předchozímu přezkumu ze strany nezávislého orgánu a tomu, že údaje musí být uchovávány na území Unie.

Soudní dvůr ve svém dnešním rozsudku odpovídá na tuto otázku tak, že unijní právo brání vnitrostátní právní úpravě, která stanoví plošné a nerozlišující uchovávání údajů. ... Zásah vyplývající z vnitrostátní právní úpravy, která stanoví uchovávání provozních a lokalizačních údajů, proto musí být považován za zvlášť závažný. Skutečnost, že k uchovávání těchto údajů dochází bez vyrozumění uživatelů služeb elektronických komunikací, může v dotčených osobách vyvolávat dojem, že je jejich soukromí pod neustálým dohledem. Proto takový zásah může být odůvodněn pouze v případě boje proti závažné trestné činnosti. Soudní dvůr uvádí, že právní úprava, která stanoví plošné a nerozlišující uchovávání údajů, nevyžaduje žádnou souvislost mezi údaji, jejichž uchovávání je stanoveno, a ohrožením veřejné bezpečnosti, a zejména neomezuje uchovávání pouze na uchovávání údajů vztahujících se k určitému časovému období či určité zeměpisné oblasti či okruhu určitých osob, které mohou být jakýmkoli způsobem zapojeny do závažné trestné činnosti. Taková vnitrostátní právní úprava proto překračuje meze toho, co je naprosto nezbytné, a nelze ji v demokratické společnosti považovat za odůvodněnou...

Zdroj: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016...

Klasifikace: politika Zprávu vložil/a simonx

Komentářů: 0 Komentáře mohou přidávat pouze registrováni čtenáři.

 Nigerijští migranti zaslali příbuzným do Nigérie 35 miliónů usd

31.12.16

Nigérie:

Enira Krdzalic z Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) prohlásila, že nigerijští migranti zaslali svým příbuzným do Nigérie v roce 2016 35 miliónů usd.

Podporu, kterou zasílají migranti svým rodinám v původních zemích, považují globalisté za významný zdroj rozvoje těchto zemí.

Střední třída přijímacích zemí tak formou sociálních dávek či dotovaných zaměstnání pro migranty v přijímacích státech zprostředkovaně hradí rozvoj třetích zemí.

A 1 %, kterému patří většina světového bohatství, nemusí na chudé státy přispívat vůbec a může je i nadále v klidu vykořisťovat.

Stačí jen pomocí migrace organizovat tok peněz od středních tříd vyspělých států do zemí původu migrantů. Že to povede ke schudnutí a rozvalu vyspělých států nikoho nezajímá. V chaosu se přece nejlépe krade.

Rovněž nikoho nezajímá, že mezi těmito penězi jsou peníze z prodeje drog, krádeží, vloupaček a organizovaného zločinu, kterého se migranti v přijímacích zemích dopouštějí.

Podle Světové banky dosáhly převody peněz od migrantů do zemí původu třikrát vyšší hodnoty, než je hodnota oficiálních rozvojových fondů globálních hráčů a očekává se, že dále porostou.

Zdroj: http://www.businessdayonline.com/nigerian-migrants-remittanc...

Klasifikace: politika Zprávu vložil/a maru

Komentářů: 1

 Beppe Grillo: Vaše fake news sračky nás nezastaví!

31.12.16

Itálie:

Beppe Grillo (Hnutí pěti hvězd):

"Chtějí kontrolovat internet. Proto se teď všichni spojili proti webu.

Nyní když čtenáři již nečtou noviny a ti, kteří je ještě čtou, jim stejně nevěří, chtějí noví inkvizitoři kontrolovat internet a odsoudit všechny, kdo se jim nebudou hodit do krámu.

Jsem vinen, přijďte si pro mne a odveďte mě. Tento blog nikdy nepřestane psát. A žádný soud nezablokuje celou síť. Zablokujete někoho? Pak se vynoří deset dalších, které nebudete mít pod kontrolou.

Vaše fake news sračky nás nezastaví!"

Zdroj: http://www.secoloditalia.it/2016/12/grillo-si-inchina-al-dio...

Klasifikace: politika Zprávu vložil/a maru

Komentářů: 0

 Bengálec zmlátil řidiče autobusu, protože mu nezastavil u baru

31.12.16

Itálie:

V Římě napadl 43 letý Bengálec řidiče autobusu, protože nezastavil, kde si Bengálec poručil - tedy před barem.

Napadený řidič na konec dveře otevřel, ale následně zalarmoval policii, které Bengálce zatkla.

Zdroj: http://www.secoloditalia.it/2016/12/424676/

Klasifikace: politika Zprávu vložil/a maru

Komentářů: 1

 Za 9 měsíců roku 2016 spáchali migranti 214.600 trestných činů

31.12.16

Německo:

Za 9 měsíců roku 2016 spáchali migranti 214.600 trestných činů. Z toho 6 % vyústilo ve zranění německého občana a 1,3 % tvořila sexuální napadení či znásilnění.

6 % z 214.600 = 12.840 zraněných Němců za 9 měsíců.

Za jeden měsíc to znamená 1.427 zraněných Němců. Denně tedy migranti zraní 48 Němců.

1,3 % sexuálních trestných činů z 214.600 = 2.790 sexuálních trestných činů za 9 měsíců.

Za jeden měsíc to znamená 310 sexuálních trestných činů.

Denně tedy migranti spáchají v Německu 10 sexuálních trestných činů.

Další statistiky zde.

Za rok 2015 bylo migranty spácháno 114.238 trestných činů:

Zdroj: https://crimekalender.wordpress.com/2016/12/30/amtlich-10-se...

Klasifikace: politika Zprávu vložil/a maru

Komentářů: 0

 Německé ženy budou konečně v bezpečí - senát rozdá pohlednice "Ne, znamená ne"

31.12.16

Německo:

Německý senát rozjíždí kampaň , která má odradit migranty od sexuálního obtěžování žen.

Senátorka Dilek Kolat (soc. dem.) oznámila počátek kampaně proti sexuálnímu obtěžování žen.

Do cca 500 restaurací, barů a klubů bude od konce prosince do konce ledna rozdáno cca 80.000 pohlednic s nápisem "Ne, znamená ne.Sexuální akty spáchané proti vůli druhé osoby jsou vždy a všude trestné".

Zdroj: https://www.morgenpost.de/berlin/article209104129/Senat-star...

Klasifikace: politika Zprávu vložil/a maru

Komentářů: 0

 Policie v Kolíně nad Rýnem zakázala i shromáždění republikánů.

31.12.16

Německo:

Policie v Kolíně nad Rýnem se činí.

Kromě silvestrovského shromáždění AfD a krajně pravicové NPD zakázala i silvestrovské shromáždění republikánů.

Důvody jsou stejné - „závažné hrozby pro veřejnou bezpečnost, kterým se jinak (než zákazem) nedá zabránit“.

Zdroj: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/3524030

Klasifikace: politika Zprávu vložil/a maru

Komentářů: 0

 Německo počítá pro příští rok s výdaji na migranty v hodnotě 15,6 miliard eur

31.12.16

Německo:

Pro rok 2017 počítá Německo s výdaji na migranty v hodnotě 15,6 miliard eur.

V roce 2016 stály Německo náklady na migranty cca 20 miliard eur.

Zdroj: https://www.welt.de/regionales/nrw/article160722634/Laender-...

Klasifikace: politika Zprávu vložil/a maru

Komentářů: 1

 V Česku se schyluje k celoplošné cenzuře informací v horizontu 3 let!

30.12.16

Česká republika:

V dokumentu zpracovaném pro ministerstvo vnitra uvádí tým autorů přímo návod, jak odstranit ze společnosti vliv alternativních médií formou jejich vytěsnění za okraj zákona.

Metodika se v dokumentu označuje za „přemostění informace a terorismu“ a dokument uvádí příklad, že činnost alternativních médií na území ČR představuje hrozbu, kterou je nutné „odhalit“ vytvořením „mostu“ mezi informací a teroristickým činem nebo i jenom pokusem o něj.

Alternativní médium uveřejní informaci, na jejímž základě vznikne mezi občany aktivní odpor proti „civilizačním hodnotám“ a tento odpor vyústí v násilí. Viníkem takového násilí potom nebude někdo z ulice, ale půjde za viníka označit právě médium, které informaci přineslo. ...

Takže nejdříve se bude monitorovat, pak se spustí akce pod falešnou vlajkou a následovat bude zákaz média.

Zdroj: http://aeronet.cz/news/v-cesku-se-schyluje-k-celoplosne-cenz...

Klasifikace: politika Zprávu vložil/a maru

Komentářů: 0

 Charlie Hebdo karikuje umírání Alexandrovců v Sochi

29.12.16

Francie:

Zdroj: https://twitter.com/MJGardner84/status/814173430866210816

Klasifikace: politika Zprávu vložil/a MoUdrostrak

Komentářů: 12

 Soros nezahálí. I Afrika chce pod tlakem globalistů zrušit všechny hranice

28.12.16

Rwanda:

Šéfka komise Africké unie, Nkosazana Dlamini-Zuma , prohlásila, že svobodný pohyb afrických občanů po celém kontinentu bude mít více výhod než nevýhod.

Řekla, že průkopníkem svobodného pohybu Afričanů po celém kontinentu se stala Rwanda:

"Rwanda se stala zemí, která vede toto hnutí a otevřela své hranice pro všechny Afričany. Tento druh politiky zvýšil turistiku o 24 % a obchod o 50 %.

Obecně nám svobodný pohyb Afričanů přinesl více výhod než nevýhod. ...

Jestliže mají lidé svobodu pohybu přijdou a odejdou. Pokud se nemohou o své vůli vrátit, pak zůstanou.

Pracujeme na komplexním protokolu volného pohybu a doufáme, že bude podepsán v roce 2018."

________
Sorosův organizovaný zločin nevynechá ani Afriku. Jak je vidět i v Africe se protlačuje Global Compact o migraci. A to přesto, že v Africe jsou kmenové a další války na každém rohu.

V Africe nebudou žádné hranice a v Evropě také ne. Dokážete si představit, co potom nastane?

Zdroj: http://allafrica.com/stories/201612200520.html

Klasifikace: politika Zprávu vložil/a maru

Komentářů: 2

 Syřané kopali v autobuse do Němců. Jeden a půl roční dítě kopli do obličeje

28.12.16

Německo:

V noční autobusové lince v Augsburgu došlo na Štědrý den k výtržnostem migrantů.

Čtyři Syřané se v autobuse pověsili  "jako opice" na držáky a nohama kopali do cestujících včetně starších osob a žen. Kopem do obličeje bylo zraněno i jeden a půl roční dítě v kočárku.

Dítě bylo ošetřeno záchranáři, převoz na kliniku nebyl nutný.

Syřané také bili Němce svými pásky. A napadli jimi i záchranáře. Situaci zklidnila  až přivolaná policie.

Zdroj: https://politikstube.com/horror-fahrt-in-augsburg-syrer-wuet...

Klasifikace: politika,krimi Zprávu vložil/a maru

Komentářů: 2

 Merkelová přemisťuje uprchlíky k našim hranicím

28.12.16

Německo:

Německo změní klíč rozdělování uprchlíků pro příští rok.

Do východních zemí se bude v roce 2017 nasouvat více migrantů a západním zemím se uleví. Přitom východní země mají na migranty mnohem méně prostředků. 

Kvóta na přidělování migrantů naroste na příklad v Sasku, Sasku-Anhaltsku, Braniborsku, v Bavorsku zůstane téměř stejná.

V Sasku představuje nárůst téměř 5 %.

Zdroj: http://homment.com/Ostdeutschland-soll-2017-mehr-fluechtling...

Klasifikace: politika Zprávu vložil/a maru

Komentářů: 0

 Vysoce postavený expert NATO na financování terorismu byl zastřelen

28.12.16

Evropská unie:

Počátkem prosince 2016 byl podle belgických médií zastřelen vysoce postavený expert NATO na financování terorismu Yves Chan Delon.

Yves Chan Delon byl 15. 12. 2016 objeven v belgickém Andenne s kulkou v hlavě.

Okolnosti jeho smrti jsou podivné. Podle oficiálních pramenů však spáchal sebevraždu.

Podle tureckého média Daily Sabah byl nalezen s pistolí v pravé ruce. Delon byl však levák.

Chan Delon pracoval pro zadávání veřejných zakázek agentury NATO NSPA a zabýval se problematikou praní špinavých peněz a financování terorismu.

Delon zemřel tři dny před smrtí ruských diplomatů  - Andreje Karlova v Ankaře a Petra Polshikova v Moskvě.

Zdroj: http://www.epochtimes.de/politik/welt/hochrangiger-nato-expe...

Klasifikace: politika Zprávu vložil/a maru

Komentářů: 0

 Co jde do Evropy v OSN světě bez hranic: Ugandský ministr etiky a integrity: "Muži znásilňují děvčátka. To je přirozené"

28.12.16

Uganda:

Stephenem Fry během rozhovoru s ugandským ministrem etiky a integrity, Fr. Simonem Lokodem v roce 2014, poznamenal, že v Ugandě jsou o mnoho horší věci, než homosexualita - na příklad téměř epidemie dětských znásilnění.

Lokodo odpověděl: "Ale to je správný druh dětského znásilňování."

Fry: "Je to na kameru. Víte, že je to na kameru?"

Lokodo: "Ano."

Fry: "Můžete vyvětlit, co jste tím myslel?"

Lokodo: "Ano. Muži znásilňují děvčátka, což je přirozené."

Zdroj: http://www.patheos.com/blogs/progressivesecularhumanist/2014...

Klasifikace: politika,krimi Zprávu vložil/a maru

Komentářů: 0

 V Německu již zakazují demonstrace - ty protiimigrační

28.12.16

Německo:

Německo rychle postupuje směrem k diktatuře. Po zavedení cenzurního úřadu nyní přichází zákaz demonstrace.

Německá policie zakázala plánovanou demonstraci krajně pravicové Národnědemokratické strany (NPD), která se měla konat na silvestra v Kolíně.

Důvodem zákazu demonstrace NPD jsou podle policie možné „závažné hrozby pro veřejnou bezpečnost, kterým se jinak (než zákazem) nedá zabránit“. Proti rozhodnutí se může strana ještě odvolat.

Zajímavé je, že nikomu v Německu nevadila syrská demonstrace, která proběhla v prosinci v sárském Saarbrückenu. Na demonstraci volali Syřané "Scheiße Russland, Scheiße Deutschland!" a  byli ověšení vlajkami Svobodné syrské armády.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/kolin-nad-rynem-demonstrace-npd-d37-/...

Klasifikace: politika Zprávu vložil/a maru

Komentářů: 0

 Česká a rakouská policie hledají oběti tureckého sexuálního delikventa

28.12.16

Česká republika:

V roce 2013 byly ve Znojmě brutálně napadeny dvě dívky.

V dubnu 2013 byla na trávníku ve veřejném prostoru znásilněna 19 letá dívka, v červnu stejný pachatel znásilnil 18 letou dívku, kterou navíc brutálně bil a škrtil.

Před několika dny zadržela česká policie 35 letého Turka, který tyto činy spáchal a předala ho do Vídně do vyšetřovací vazby. Turek je podezřelý i ze dvou útoků na ženy ve Vídni v loňském roce. 21 letou sledoval do jejího domu, kde ji napadl. Dívka křikem přivolala sousedy a Turek utekl. V srpnu minulého roku se ve Vídni opět pokusil o znásilnění, když zatáhl 26 letou dívku do křoví.

Testy DNA prokázaly, že všechny čtyři útoky provedl stejný pachatel. Česká a německá policie nyní hledají jeho možné další oběti.

Zdroj: http://www.epochtimes.de/politik/europa/oesterreichtschechie...

Klasifikace: krimi Zprávu vložil/a maru

Komentářů: 0

 Uhde: Rusko hraje ďábelskou hru. Pravda podle mě leží na ulici, jenom ji zvednout!

28.12.16

Česká republika:

Uhde:

"Tradice ruská a sovětská je taková, že oni se v té indoktrinaci velice dobře vyznali. ... Podle mě ruská propaganda neobyčejně účinně využívá internetu a šíří představu, která je strašně lákavá - všichni lžou, všichni jsou darebáci. ... Je potřeba tomu čelit. Ale jak? Byl jsem návštěvou u své příbuzné, která je vysokoškolačka, má dva doktoráty a zjistil jsem, že ona nic nesleduje, ale z internetu mně opakovala tak šílené věci, že já se stydím. Naprosté nesmysly, ona prostě nic nesleduje, ale ona mě hned dala několik zdrojů přes internet, kde se dozvím tu pravdu. Tu pravdu, která se nám zatajuje. Ale ta pravda podle mě leží na ulici! Jenom ji zvednout. Ta hra je ďábelská a zatím se podle mě nepodařilo najít protilék proti ní!"

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct2...

Klasifikace: politika Zprávu vložil/a simonx

Komentářů: 1

 Švédsko - multikulturní ráj - české titulky

28.12.16

Švédsko:

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=7Yii-GcK-TI&feature=youtu.be

Klasifikace: politika Zprávu vložil/a maru

Komentářů: 2

 Máte už dost stále se opakujících vánočních českých pořadů a pohádek? Zkuste tohle

24.12.16

Česká republika:

Snímek Ironie osudu aneb Rozhodně správná koupel (v originále Ironija suďby, ili S ljogkim parom!) z roku 1975 se stal tradičním snímkem vysílaným během vánočních svátků v Rusku a většině postsovětských států. Na televizních obrazovkách ho sledují miliony diváků. Jeho oblíbenost lze přirovnat k tradičním snímkům českých Vánoc, jakou jsou Tři oříšky pro popelku či Pelíšky, píšou Babišovky v článku z prosince 2015.

Pokud jste už unaveni z rok co rok se opakujících vánočních pořadů a filmů v ČT, z neustálých princezen a Popelek prokládaných americkými krváky, zkuste tohle (i s českými titulky). Je to romantické, je to o lásce a je to i vtipné. Tři hodiny (dva díly) a když to skončí, budete se cítit tak nějak lépe.

Klasifikace: kultura Zprávu vložil/a Vladimír Stwora

Komentářů: 2

Káva pro Zvědavce

50

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 111 čtenářů částkou 17 636 korun, což je 50 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

"Pane vrchní, jedno kafe!"

Tak tuhle větu teď stejně nemáte kde vyslovit. Podpořte raději tento web, který se vás snaží informovat otevřeně a bez politické korektnosti a je nezávislý od tlaků různých zájmových skupin. A dejte si rovnou symbolicky kávy dvě. Děkuji.

Ve zkratce

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 3

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 3

Měnové kurzy

USD
23,07 Kč
Euro
27,27 Kč
Libra
30,06 Kč
Kanadský dolar
17,50 Kč
Australský dolar
16,45 Kč
Švýcarský frank
25,44 Kč
100 japonských jenů
22,02 Kč
Čínský juan
3,44 Kč
Polský zloty
5,95 Kč
100 maď. forintů
7,49 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
30,19 Kč
1 unce (31,1g) zlata
44 010,61 Kč
1 unce stříbra
564,86 Kč
Bitcoin
303 003,88 Kč

Poslední aktualizace: 27.10.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 37 310 885