Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Penguin

Nalezeno 15 příspěveků, 4 různé IP adresy

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

04.03.2004 15:08

Symfonie o Novém světě

Symfonie o Novém světě

Penguin 80.?.?.?

O čem je tento Svět ?

Narodili jsme se do něj a věřili jsme tomu, že naši otcové a dědové, matky a babičky, učitelé a profesoři nás o jeho povaze pravdivě informovali a dobře nás připravili na vlastní a svébytný život v něm. A v tomtéž duchu pak sami jednáme vůči
svým vlastním potomkům.
Je však tomu skutečně tak ? Skutečně jsme byli správně seznámeni s povahou Světa? Proč potom
v podstatě nerozumíme tomu co se na světě děje ? Proč nedokážeme sobě ani svým potomků vysvětlit prakticky cokoliv z toho, co netriviálního se kolem nás děje. Ale nejenom CO se,
děje, ale ani JAK se to děje a už vůbec ne PROČ se to děje. Proč je na naše, tentokrát již dospělé (nikoliv školácké)
otázky, odpovídáno mlčením státních, vojenských, obchodních a dalších všech myslitelných tajemství ? Proč je nám
nejen neodpovídáno, ale dokonce je nám lháno, zatajováno, mystifikováno a konečně i ubližováno za tyto naše otázky a
hledání jejich odpovědí ? Kdo, kdy, jak a proč dal "právo" některým lidem se takto chovat k lidem jiným ? Nebo se snad
předpokládá, že tomu CO je nám odpovídáno musíme věřit a na nic víc nárok nemáme, jinak konec dobrot ? Ale jak jsem již uvedl, my již
nejsme školáci, abychom se nekriticky a s důvěrou v učitele spokojili s odpověďmi, jejichž formální i obsahová úroveň
je spíše než vysvětlením urážkou lidského intelektu. Máme vlastní úsudek, který nám, říká, že s onou
rodičovsko-školskou přípravou do života není něco v pořádku. Ne že by nám tito naši vychovatelé říkali něco, o čem
sami nebyli přesvědčeni. Toto ideologické násilí, když museli, nám vždy dokázali sdělit v odlišné podobě od svého
přesvědčení.

Chyba je jinde, chyba je v tom, že i oni sami již byli vychováni a vyškoleni v mylném interpretačním
rámci, v mylném a dezinformačním systému. Nicméně v jejich době zde nebyly takové prostředky k šíření informací,
které máme k dispozici dnes my, takže jim nemůžeme mít za zlé, že sami podlehli, či lépe řečeno byli převálcováni. Ale i tak
snad odvedli dobrou práci - nejsme přece lidmi, kterým lze apriori nakukat cokoliv a když nám něco nehraje, hledáme odpovědi jejichž platnost či jalovost soudíme vlastním úsudkem a ne výsledkem veřejného průzkumu či blábolem užitečného idiota. A když nenalézáme, necháváme věc otevřenu, aniž bychom se demagogicky, přiblble
či pod bičem přiklonili k nesmyslu či polopravdě. My sami jsme přece ve svých vlastních životech museli přijmout a strávit již nejednu všelidovou lež, která se nás pokoušela přesvědčit o tom, že není lží, ale vzácnou, pravdivou
a dlouholetou trvalkou. ... Pokračování

26176

04.03.2004 15:09

Symfonie o Novém světě

Symfonie o Novém světě

Penguin 80.?.?.?

A právě proto, že jsme se na vlastní kůži přesvědčili o tom, že tyto domnělé pravdy nebyly žádnými pravdami, ale přinejlepším omyly a nejspíše záměrnými
mystifikacemi, právě proto jsme o to víc ve střehu (se kterýmžto
stavem se již nejsme schopni rozloučit), když se nám starými známými a tedy apriorně nedůvěryhodnými a
zdiskreditovanými formami sdělují "pravdy" nové. Ale jsme nejenom ve střehu, jsme i v procesu "dolování
a rýžování", v dolování informací, které pak v rýžovací misce a mlýnku našeho úsudku nahrazují ony zdiskreditované prameny. My již přece víme, že tento proces
nám daleko lépe než cokoliv jiného (oficiálního zejména) přináší nové a lepší, koheznější odpovědi. U těchto odpovědí totiž platí, že 1+1=2 a nikoliv 2,1
nebo třeba tři a půl.
A proto jsem zneklidněn, nikoliv povahou těchto odpovědí (které samy o sobě jsou
samozřejmě stejně tak zneklidňující), ale tím, co pan J.Wojnar ve svém starším
článku správně neopomněl připomenout. Jsem zneklidněn procesem, který má ambice,
vzít lidem v konečném důsledku to, co je dnes jejich hlavním poznávacím nástrojem - svobodný internet. To s jakou arogancí
a cílevědomostí, si řekněme stát i u nás v České republice, prostřednictvím
Ministerstvem informatiky připravovaného "Zákona o některých službách informační společnosti" osobuje právo, zcela
privátně podnikajícím subjektům ukládat šmírovací povinnosti na jimi vlastněné a svobodně a dobrovolně provozované technické prostředky
a aktivity je až neuvěřitelné potvrzení infa z
rovněž staršího článku pana Stwory. Alespoň mně můj mlýnek mele výsledek beze zbytku (jedna a jedna je zase jednou dvě).
A tak mj. i panové Jiří
Wojnar, Mel Gibson či Henry Ford vynášejí na světlo světa interpretace Světové reality, které po příslušném promletí zcela jistě aspirují na transcendenci ve fakta. Přimíchejme k nich smysluplné
a racionální interpretace jevů kolem UFO či pohledů na Svět pana Zecharia
Sitchina, možná kousek od J.R.Tolkiena a třeba se v roli dědečků nebudeme muset obávat, jestli svá vnoučata budeme opět a cyklicky nevědomě
(tak říkajíc - v dobré víře) balamutit, či jim budeme do života schopni dát pár dobrých a užitečných
pravd (samozřejmě za předpokladu, že Svět ještě nebude jeden velký a po
všech stránkách zdevastovaný ... ?). ... dokončení

26177

04.03.2004 15:10

Symfonie o Novém světě

Symfonie o Novém světě

Penguin 80.?.?.?

Dokončení ...
Pokud se týká nás - ví snad někdo z nás co s tím, když i pan prezident
Klaus (a ten má určitě víc utajovaných informací k dispozici než my) říká,
že cesta je nezvratná (cituji: ...česká
republika nemá v žádném případě možnost se vymknout tomuto procesu...)?

P.s. O předmětných "Filištínských" z článku
pana J.Wojnara si lze více počíst např. tady nebo
tady.

26178

06.03.2004 16:46

O čem je tento svět

O čem je tento svět

Penguin 80.?.?.?

Vážení,

určitě jsem rád že, Vás má úvaha k tématu nastíněnému panem J.Wojnarem, přiměla k úvahám nad Světem, ve kterém žijeme.
Jako příspěvek k této diskusi si Vám dovolím ukázat směr úvah, které mne znepokojují a naopak, co mne nechává relativně klidným. Samozřejmě (alespoň pro kolektiv zde diskutujících lidí) nelze než souhlasit, že povaha Světa má svoji etickou-morální rovinu, jejíž hlavní zásady nejenže našim potomkům budeme předávat bez ohledu na to, jestli nás budou považovat za lháře či nedouky. Samozřejmě, že budeme souhlasně rezonovat s tak krystalicky čistým (a smutným zároveň) viděním Světa očima nezapomenutelného Karla Kryla a navíc k tomuto nebudeme potřebovat žádné institucionální krytí - v podobě jakékoliv církve či náboženství.
Vážení, toto vše mne nechává klidným. Pro mne (a je zjevné že i pro Vás zde 1+1=2, rovnice je vyřešena, prostor pro relativizaci je zde pouze pro skutečně nevědomé (dle principu, že hlupákovi je všechno jasné dokud mu věc nevysvětlíš) nebo pro vědomě zlé). Klidným mne nechává i ta skutečnost, že technický pokrok je zneužitelný - a ostatně co není (horší už je to s tím orwelovským šmírováním a vykleštěním) ?
Prostě platí o něm jako o všem možném dalším - dobrý sluha ale zlý pán a náš mlýnek nám přece umí poradit. Klidným mne nechává i mnoho dalšího, dokonce i to, že by se ukázalo pravdivým, že Svět je v tisícileté válce na jedná straně s praporem jezuitsko-křesťanského univerzalismus a proti nim mančaft s fanglí národa vyvoleného k světovládě s tím, že když se dva perou většinou se ten třetí (což islám co do mocenských prostředků stále je) směje ? Potom bych ještě stále v roli Tolkienova Froda mohl usilovat o to, co považuji za správné. Jde o to, co mne klidným nenechává, co nejenom mně ale i nám všem včetně našich potomků, tuto možnost - usilovat, chovat se a žít podle toho, co považujeme za správné - neodvolatelně bere. Ale zde je již složitější se vyjádřit co to je, proč ? Protože vhodná pojmová ani poznatková základna není lidmi a to ani zde diskutujícími sdílena. Navrhuji tedy, pokusit se podiskutovat nad něčím, s čím se nejdříve seznámíme. A když potom v diskusi budou má znepokojení kolektivně vyvrácena, budu Vám za to vděčen. A když ne ? Pak nás znepokojených asi bude víc.
Mé znepokojení lze vyjádřit otázkou: Je poznatek o blížícím se ekologickém kolapsu matičky Země natolik reálný, že mocní tohoto světa posledních cca 50 let skutečně utajovaně a nelidsky jednají v duchu ALTERNATIVY 3 ? Co to je ALTERNATIVA 3 ? Zde je zatím stále funkční adresa adresa s info: http://www.volny.cz/l_kopecky/conspiracy/alt3/index4.htm . Pro rychlé seznámení se s podstatou problematiky zkuste začít s kapitolou 7. Je to fakt (ve smyslu vědecké kauzality) a nebo jen pravděpodobná prognóza, že naše matička Země je Titanik, který se potápí a nedá se to odvrátit ? Znáte dospělou odpověď, kterou dáte svým potomků až se Vás zeptají ? Co nám náš mlýnek semele nyní ? Zatím jen doufám, že ten můj se mi zadřel.

26268

07.03.2004 13:59

O čem je tento svět

RE: O čem je tento svět

Penguin 80.?.?.?

Copak Vy neznáte utajovanou zprávu ohledně prognózy v klimatických změnách a jejich důsledcích ? Je zde k dispozici: http://www.blisty.cz/2004/2/24/ Tam jsou tyto budoucí "ekologické" války popsány černé na bílém a to prosím lidmi, kteří odmítli ratifikovat Kjótský protokol !

26294

07.03.2004 19:14

O čem je tento svět

RE: O čem je tento svět

Penguin 80.?.?.?

No a o to možná právě jde "Komu a jak prospívá toto přehlížení tak závažných informací ? Neptali by se pak lidé co s tím kompetentní místa hodlají dělat ?

26301

08.03.2004 21:45

O čem je tento svět

RE: O čem je tento svět

Penguin 80.?.?.?

Ještě jeden link (v angličtině) pro nevěřící Tomáše nebo totální mystifikace ? http://www.geocities.com/CapitolHill/2807

26360

05.04.2004 20:47

Jak Izrael cílevědomě pěstuje na okupovaných územích teror

RE: Peshmerka bey to možná říká drsně:

Penguin 80.?.?.?

Chcete snad říct, něco v tom smyslu, že pokud by Izrael nedržel Palestince na uzdě, hrozí Evropě natolik masivní invaze-agrese muslimů, že tato by ji nezvládala ?
Rozumím tomu, že třetí svět je na tom bídně (a to zřejmě v důsledku křivd z kolonizačních dob) a svou situaci si bude snažit vylepšovat jak to půjde, ale kromě ropy nevidím prostředky, kterými by mohl Evropu reálně ohrozit. Nebo se tady někdo domnívá, že by si tuto svou invazi za lepšími životními podmínkami probojovávali nějakými kamikadze ? To je skutečně máte za tak mentálně zaostalé, že by si kontraproduktivnost ne-li přímo nesmyslnost takového postupu neuvědomovali ? A nebo se neumím vžít do jejich fanaticko - náboženského myšlení ?
A z druhé strany, zcela srozumitelné se mi jeví počínání USA i Evropy právě ve snaze o kontrolu té nešťastné ropy - krve západní civilizace. Proč jinak by nechali umírat své lidi (vojáky), kdyby jim nešlo o ně samé. A k tomu jim slouží Izrael, Kosovo, Afgínistán, či Uzbekistán.
M.j. zaregistrovali jste zřejmě klíčovou problematiku v ropě - tzv, problém Peak Oil (viz. http://peakoil.org) ? Jestli je pravdou, že za posledních 5 let je z každých 9 barelů spotřebované ropy 1 barel vytěžen a 8 barelů vzato ze zásob, tak o čem se ještě máme dohadovat ? Myslíte si, že tváří v tvář tomuto průseru obstojí jakýkoliv obhájce lidských práv či kněz ?

27393

06.04.2004 00:11

Jak Izrael cílevědomě pěstuje na okupovaných územích teror

RE: Peshmerka bey to možná říká drsně:

Penguin 80.?.?.?

To: Peshmerga bey
Domníváte se snad, že níže uvedená výzva 100 laureátů Nobelovy ceny z Osla z 6.12.2001 (100.výročí Nobelovy ceny) má nižší validitu než Vaše vidění světa ?
----
THE STATEMENT
The most profound danger to world peace in the coming years will stem not from the irrational acts of states or individuals but from the legitimate demands of the world's dispossessed. Of these poor and disenfranchised, the majority live a marginal existence in equatorial climates. Global warming, not of their making but originating with the wealthy few, will affect their fragile ecologies most. Their situation will be desperate and manifestly unjust.

It cannot be expected, therefore, that in all cases they will be content to await the beneficence of the rich. If then we permit the devastating power of modern weaponry to spread through this combustible human landscape, we invite a conflagration that can engulf both rich and poor. The only hope for the future lies in co-operative international action, legitimized by democracy.

It is time to turn our backs on the unilateral search for security, in which we seek to shelter behind walls. Instead, we must persist in the quest for united action to counter both global warming and a weaponized world.

These twin goals will constitute vital components of stability as we move toward the wider degree of social justice that alone gives hope of peace.

Some of the needed legal instruments are already at hand, such as the Anti-Ballistic Missile Treaty, the Convention on Climate Change, the Strategic Arms Reduction Treaties and the Comprehensive Test Ban Treaty. As concerned citizens, we urge all governments to commit to these goals that constitute steps on the way to replacement of war by law.

To survive in the world we have transformed, we must learn to think in a new way. As never before, the future of each depends on the good of all.
------------

27403

27.04.2004 10:19

Právní mýty okolo nás

Právní mýty okolo nás

Penguin 80.?.?.?

V analytické i literární rovině velmi kvalitní úvaha. Jsem přesvědčen, že nejenže vystihuje většinové smýšlení v česku samostatně (myslících) výdělečně činných lidiček, ale je i věcně správná. Pouze v závěrečném, nastínění syntézy se autor na můj vkus dopustil příliš křiklavého protimluvu. Spojit deklarovaný a správně identifikovaný "záměr" (který však není ani tak záměrem vrstvy praktikujících poslanců, ale jejich - řekněme - "sponzorů") s optimismem v lepší zítřky pod praporem EU je evidentní kontradikce (o které ale autor určitě ví). Právě budoucí poměry v EU jsou totiž cílovým stavem a vyústěním snah oněch záměry produkujících "sponzorů". A doufat v jejich "lepší spravedlnost" je v podstatě popřením obsahu celé analytické roviny, tedy popřením reálné existence identifikovaného záměru (i když explicitně nepřiznávaným ba přímo popíraným, což je ale logické a irelevantní současně). Je-li tedy správný vztah implikce mezi a zamýšleným právním násilím dnešní reality a zítřejšími poměry v EU, rozhodně není optimismus a místě.

28415

03.08.2005 15:51

Právo na chuligánství nepatří mezi lidská práva

Bavíme se o právech nebo o nárocích ?

Penguin 81.?.?.?

To, že pochybily obě dvě strany incidentu je evidentní. Osobně v roli diváka považuji "výkon" obou dvou konkurujících si sil za "nesledovatelný" a příště bych na jejich "představení" určitě nešel - ignoroval bych je. Což samozřejmě neznamená, že s konkrétně předvedenými formami jednání souhlasím, opak je pravdou.
A do diskuse samotné bych přidal jenom jednu řekněme "terminologickou" poznámku.
Když už se někdo sdělujeme (opak propagandy či provokace), snažme se být srozumitelní alespoň v používanýchh pojmech. Tím mám na mysli, že nejčastěji používaným pojmem (nejen v této diskusi) je pojem PRÁVO a přitom, je zřejmé, že prakticky VŠICHNI ho používají ve zdeformovaném, pozitivním smyslu jako NÁROK NA NĚCO. Ale pojem PRÁVO není synonymem k pojmu NÁROK a proto nároky na něco-cokoliv jsou z principu vždy sporné, kdežto práva se formulují v zákonech ! Za každým nárokem (na rozdíl od práva) totiž musí být povinný - tedy ten, kdo má povinnost tyto nároky (domnělá práva) uspokojovat. Proto něco takového jako např. právo se bavit či právo na chuligánství jsou stejně nediskutovatelné nesmysly jako např. nárok na majetek (na to jej vlastnit a nakládat s ním dle vlastní úvahy máme pouze právo). Jsem tedy toho názoru, že všechny podobné diskuse jako je tato (samozřejmě i nad jinými tématy) téměř vždy vyznívají zmatečně, přičemž na vině jsou pojmy-slova, jejichž obsah-smysl je orwelovsky a plíživě zindividualizováván bez toho, aby si to diskutující explicité uvědomovali. Nejen páně Stworowi loutkaři tak lidem berou přímo pod jejich zadky jejich jistoty s jediným cílem. Dosáhnout toho aby se lidé nedokázali smysluplně dorozumět. Přičemž nadkritické množství ještě ne zcela promytých (a ještě k tomu schopných se zorganizovat) mladých pro ně jednoznačně představuje bezpečnostní riziko (jehož míru je potřeba oklasifikovat ?), ať se to selskému rozumu daňového poplatníka zdá jakkoliv absurdní.
P.s. Trestuhodný výkon státní správy (nejenom policie) - pod jednotným velením, tedy skupinu - oceňuji coby nezůčastněný divák známkou 5 (a to ani nepředpokládám, že by svým jednáním primárně vystupovali proti PRÁVU KAŽDÉHO ČLOVĚKA na život, či svobodu smýšlení a jednání), nýbrž zasahovali (samozřejmě nepřiměřeně a zřejmě i protizákonně) proti NÁROKUM jedné skupiny občanů na spornou formu seberealizace (spornou ve smyslu existence velkého množství externalit s touto formou spojených).
Nezodpovědný výkon teknařů - individuálně smýšlejících a jednajících osob pak oceňuji známkou 1 - 5 podle toho, jak který osobně reagoval na situaci do které se dostal (žádného z nich osobně neznám). Generalizace jejich chování jakožto skupiny pak je další nesmysl, protože zcela evidentně nepodléhali žádné skupinové strategii.
P.s.s. Qui bono ? - Uvidíme.

64350

03.08.2005 16:38

CzechTek v nás

RE: Dotaz

Penguin 80.?.?.?

Autorce nelze než doporučit (v dobrém): učit se, učit se, učit se (dokud ještě samostatně přemýšlí) -[smích]

64356

22.08.2006 17:09

Zmatená vzpomínka na smutné výročí

RE: Trochu si dovolim

Penguin 81.?.?.?

jj, Hezká vzpomínka na to tehdejší skandování "Dubček - Černík - Svoboda, to je naše obroda". O to tvrdší pak bylo vystřízlivnění. Ale fakt zůstává jeden - tyto události ať už historicky znamenaly či znamenají cokoliv, pak lidsky to snad se všemi osudy našich lidí zahýbalo minimálně až do třetího kolena (generace přímo dotčených, potom jejich "označkované" děti, když v kádrovém posudku měli napsáno, že rodiče byli vyloučení-vyšktrnuti z KSČ a potom i jejich vnoučata - sociální dědicové). A kdo si vážně myslí, že jen proto, že se někdo narodil později není ovlivněn, ten toho z historie mnoho nepochopil (1918-1938-1948-1968-1988-2008) hmm.

114666

02.12.2008 18:47

Připravte se: Vstupujeme do vážné deprese bez alternativního plánu na záchranu

RE: O dluhové pasti a vyčůraných krysách

Penguin 85.?.?.?

Což ovšem nese riziko v podobě nevstřícných reakcí věřitelů z neamero zóny a to jak okamžitých tak i dlouhodobých a to ve všech oblastech života od bankovnictví přes běžný obchod až po armádu. A jakýpak by po tomto scénaři asi byl vztah mezi amerozónou a neamero - všichni za jednoho jeden za všechny nebo silnější vyhrává nebo co dalšího - WW3 ?
Kdepak, myslím že je potřeba začít vážně pracovat s myšlenkou, že diskutovaná krize není nežádoucí výsledek čísi neschopnosti či neodpovědnosti či hamižnosti, ale jedná se o strategický a dobře promyšlený chtěný tah a příprava půdy pro nadcházející období, s cílem absolutizovat kontrolu a průběh (získat konkurenční výhodu ve stávající patové situaci) nad, mílovými kroky přicházejícím, závěrečným děním na planetě - tedy dokončením zkázy Atlantidy...
Hodně štěstí připraveným a bůh pomáhej spáčům je dobré přání ...

177370

20.01.2009 09:02

Zhanobili naši morálku

RE: Hanba izraelským vrahounům i všem světovým politikům!

Penguin 85.?.?.?

No, jen doporučuji nezabřednout v této vrstvě poznání a jít dál, do ještě větší hloubky. Tam to teprve začíná být zajímavé, svět není dvojbarevný ...

181508

Káva pro Zvědavce

84

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 158 čtenářů částkou 29 366 korun, což je 84 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Twitter schoval?29.05.20 20:08 USA 2

Občané města Jeseníku proti 5G sítím28.05.20 17:13 Česká republika 7

Lidé (ovčané), co si vzali modrou pilulku27.05.20 18:00 Neurčeno 7

Veselý a Lipovská se stávají členy Rady ČT; kavárna plive krev27.05.20 17:04 Česká republika 2

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět27.05.20 16:05 Neurčeno 0

"Demonstrace" proti 5G sítím na Malostránském náměstí. Chjo27.05.20 11:39 Česká republika 11

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 7

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Další rána feminacistek: chtějí mít příjmení jako chlapi, nepřechýlená14.05.20 15:00 Česká republika 12

Tvrdá cenzura dokumentu PLANDEMIC!14.05.20 12:50 USA 7

Slovenský velvyslanec se v Minsku zúčastnil vojenské přehlídky a skončil14.05.20 11:07 Slovensko 1

Měnové kurzy

USD
24,23 Kč
Euro
26,91 Kč
Libra
29,84 Kč
Kanadský dolar
17,54 Kč
Australský dolar
16,09 Kč
Švýcarský frank
25,19 Kč
100 japonských jenů
22,48 Kč
Čínský juan
3,39 Kč
Polský zloty
6,05 Kč
100 maď. forintů
7,75 Kč
Ukrajinská hřivna
0,90 Kč
100 rublů
34,32 Kč
1 unce (31,1g) zlata
42 037,48 Kč
1 unce stříbra
432,01 Kč
Bitcoin
227 664,02 Kč

Poslední aktualizace: 29.5.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 51 306 566