Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Gdosy

Nalezeno 424 příspěveků, 81 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

01.07.2005 17:27

Kanadská vláda legalizovala sňatky homosexuálů a lesbiček

Kanadská vláda legalizovala sňatky homosexuálů a lesbiček

Gdosy 85.?.?.?

Nad argumentací některých jedinců zůstává rozum stát. Vždyť i otec se svojí dcerou dokáží vést slušné a spořádané manželství. To asi nebude důvod pro obhajobu podobného soužití. Stejně tak můžeme naleznout schopnost vychovávat děti mezi sourozenci nebo dědečkem a jeho vnučkou. A obhájci homošestek nechť laskavě mlčí, neboť odsuzování těchto vztahů je projevem netolerance!!! A potom je na místě odsoudit samu přírodu, která kupodivu ponechala rozmnožovací schopnost pouze na párech složených z odlišného pohlaví. Vypadá to jako by příroda sama říkala, "jo přátelé, tudy cesta nevede". Jenže člověk ví přece mnohem lépe, co je a není správné, nežli nějaká příroda!!! Člověk hledá poučení u opic. Tam to dělá každý s každým! A jaké nečekané inteligence tím dosáhli.
Takže pro všechny kteří to neví. Pokrevní svazky vedou k degeneraci potomků. Homosexuální nevedou k ničemu. Proto nemohou mít bukvice rodinu. Selhání vztahů v rodině nikdo nevyřeší tím, že svěří děti teploušům.

59376

03.07.2005 13:23

Kanadská vláda legalizovala sňatky homosexuálů a lesbiček

Kanadská vláda legalizovala sňatky homosexuálů a lesbiček

Gdosy 85.?.?.?

Každý člověk má od dětství vtištěný do podvědomí archetip určitého prostředí a norem chování, od nějž postupně odvozuje vlastní názory. Pro jakoukoliv společnost je proto žádoucí, aby jednotlivé zkušenosti získávané v ranném dětství nevedli k utváření zcestných představ. Prezentace homosexuality jako přirozeného prvku ve společnosti je zcestná. Pro lidi postižené touto odchylkou je důležitá tolerance okolí, ovšem pro zdravé jedince je potřebné chápat nepřirozenost daného chování. Každé zdravé dítě musí chápat že homosexualita není normální. Představa že děti si své normy utvoří sami je naprostý blud.

59553

03.07.2005 13:23

Kanadská vláda legalizovala sňatky homosexuálů a lesbiček

Kanadská vláda legalizovala sňatky homosexuálů a lesbiček

Gdosy 85.?.?.?

Svoboda je vždy o přesně stanovených normách a duchovních hodnotách. To neplatí jen o sexu, ale také o vzájemných vztazích. Vždyť sama věta: nečin ostatním, co nechseš sám zažívat, je tím nejpřísnějším mravním a společenským přikázáním. Pokud někdo nedokáže svoji sexualitu ukrotit a obtěžuje s ní ostatní společnost, je dobré na jeho degeneraci poukázat. Já chci, aby moje děti chápali manželství jako rovnoprávný vztah muže a ženy a vůbec nehodlám tolerovat jakýkoliv odlišný názor. Pokud někdo touží žít v análním humusu je to jeho právo, ale já nic takového nechci.

59554

04.07.2005 09:38

Koordinované vydírání jménem Live 8

Koordinované vydírání jménem Live 8

Gdosy 85.?.?.?

Mám ten škaredý pocit, že jde zase jen o jeden z řady pokusů jak naočkovat rozumným lidem pocit viny a zodpovědnosti za něco co nemohou ovlivnit.
Kdo řekne A, musí říct také B. Ukázat dva šoustající afričany s titulkem "tak se utváří hladovějící děti", by patrně otřáslo naší ochotou ochraňovat opuštěná koťata. Stejně tak jako fundovaná studie o postavení afrických žen, které musí posloužit muži i když při tom vlečou na zádech několik nezaopatřených dětí.
Jenže naše pomoc má své pokračování v kolmém růstu populace,čímž se nároky na pomoc každý rok několikanásobně zvýší. A co pak, až zjistíme že na to jednoduše nemáme. Ono je něco jiného uživit několik zkorumpovaných pitomců u kormidla a něco jiného jeden přelidněný kontinent plný lidí s nulovou ochotou pracovat.

59683

06.07.2005 11:20

Tak jsme přivítali dvou miliontého návštěvníka

Tak jsme přivítali dvou miliontého návštěvníka

Gdosy 85.?.?.?

No asi nejsem to, čemu říkáte stálý čtenář, ale z vlastní zkušenosti vím, že pro lidi nepředstavuje deset, dvacet korun žádný problém. Problém představuje forma a způsob placení. Sice nevím jestli to lze, ale možná by pomohlo usnadnění odeslání peněz formou nějaké sms. I když si dokážu představit kolik asi podobná služba stojí!! Možná by šlo získat několika denní kredit na přístup na Zvědavce. Každý asi pochopí, že zadarmo mu nikdo nic nedá, možná tak do klobouku na ulici. Ale ten kdo hledá kvalitní informace z neoficiálních zdrojů (propagandy) určitě ocení práci lidí a čas který tomu věnují. J. Schmidt

59959

06.07.2005 16:58

Kanadská vláda legalizovala sňatky homosexuálů a lesbiček

Něco k náboženství

Gdosy 85.?.?.?

Já nevím jestli sem zrovna tohle téma patří, ale pokud ano, pak by bylo vhodné nediskutovat na téma náboženství úrovní pětiletých dětí. Ne každý je věřící a tak ne každý má dostatek informací na dané téma. Tak proč ze sebe za každou cenu dělat hlupáka?
I já jsem věřící a ani já nechápu mnohá náboženská dogmata. A proto jsem začal hledat a prošel dlouhou cestu za poznáním, až k počátkům lidské existene a prvotním formám náboženství. Říkám to proto že k pochopení toho kdo, nebo co je Bůh, vede složitá cesta. Protože zde není na podobná témata dost prostoru, chci říct jen tolik, že systém jenž někteří popírají je obsažen i v tom již zde řečeném hovně. Problém je naučit se vnímat svět očima oproštěnýma od předsudků. A hlavně, mobilní telefon opravdu není důkazem existence, či neexistence boha.

60006

07.07.2005 20:19

Londýn pod útokem

RE: Velmi smutne, hlavne jak udalosti chape Zvedavec

Gdosy 85.?.?.?

Asi to už řekl někdo jiný, ale prvotním projevem magorovitosti je napadání všeho co je intelektuálně nad maximální hranicí vlastní schopnosti rozeznat koňskou prdel od hasičského auta. Pan Stwora dává každému dostatek prostoru pro vyjádření vlastního názoru. Takže nikomu nebrání v možnosti pojmout úvodní článek jako odkaz k aktuální události. Co takhle jednou místo napadání toho co říkají jiní, vyplodit vlastní úvahu na dané téma. 2000 znaků v jednom sloupku není zrovna málo.

60194

07.07.2005 21:38

Londýn pod útokem

Londýn pod útokem

Gdosy 85.?.?.?

Myslím že v jednom má pan Stwora pravdu. Věci se dějí a jejich sled a dopad na světové dění probouzí množství otázek. Ač nikterak dlouho, stále ještě pamatuji dobu, kdy jsme pod jedním praporem hájili oficální světonázor a pod ostřížím zrakem stb hrdě hlásali národní jednomyslsnost. Jak se zdá je i dnes dost lidí, pro které by staré pořádky nalezly novodobé uplatnění. O to hůř nám všem, že se podobné hlasy ozývají ze samotné kolébky demokracie.
Nuže drazí, slovo konspirace nachází v současné mluvnici nové nečekané uplatnění. Jde o modní a hanlivé označení jakýchkoliv myšlenek jenž neposvětil papež a veřejností akceptovatelná, mediálně opracovaná velkopravda. Jistě, jak by si mohl nějaký pisálek od počítače sečíst jedna a jedna když já (tedy má pravda získaná z veřejnoprávních zdrojů)hlásá cosi jiného.

60219

07.07.2005 21:44

Londýn pod útokem

Londýn pod útokem

Gdosy 85.?.?.?

Ono se to jen těžko připouští, že by nad naším životem nebděla zákonná spravedlnost, ale astronomické zisky mocných firem zastupovaných houfem pitoreskních kreautur, jenž se zcela neschopni reagovat správně na obě strany groteskně utápí ve vlastních lžích. Je tedy dobře, že si toho někdo občas všimne a má tu možnost o tom napsat. Zatím.

60220

09.07.2005 10:19

Brána do Evropy Lampedusa čelí náporu uprchlíků

Brána do Evropy Lampedusa čelí náporu uprchlíků

Gdosy 85.?.?.?

Zde by pomohlo vzít každý den stovku uprchlíků a odvézt ji EU radilům na zahradu jejich zajisté skromných příbytků. Zároveň by se úředníci v Bruselu mohli vzdát té části příjmů, jenž přesahuje průměrný plat pomocníka v kuchyni. Ze zbývající části by mohli jednu třetinu darovat na humanitární pomoc Africe a jednu třetinu na pomoc uprchlíkům.
Za takto příkladný přístup bych jim daroval zdarma měsíční rekreační pobyt na ostrově Lampedusa.

60592

09.07.2005 14:08

Brána do Evropy Lampedusa čelí náporu uprchlíků

Brána do Evropy Lampedusa čelí náporu uprchlíků

Gdosy 85.?.?.?

Možná je to tak trochu paranoia, ale všechno to může být snaha utvořit v Evropě takový stav nestability a kriminality, aby USA spolu s Anglií přinutili ostatní státy přijmout zákony umožňující jejich neomezené zasahování ve všech Evropských (i neevropských)zemích. Přirozeně pod hlavičkou boje s terorismem a vedené jako preventivní útoky. USA se patrně hodlá skutečně stát policajtem s celosvětovou působností. O tom jaké a "za kolik" přijmou úředníci v Bruselu zákony, vědí pozorní čtenáři své. Teď jde o to, co stojí v pozadí této snahy. Představa že jde o jakousi moc, se nezdá pravděpodobná. Ovšem pokud jsou předpoklady s nedostatkem ropy správné, stane se pro supervelmoci z mnoha států nepřítel č. 1. To že se každým dnem tlak na myšlení lidí stupňuje je zjevné jen při povrchním shlédnutí zpráv.

60613

12.07.2005 21:30

Dvojí metr

Dvojí metr - trvající už po celá staletí

Gdosy 85.?.?.?

Můžete ukazovat prstem jak chcete a přesto na konci pomyslné přímky najdete vždy konkrétního člověka. Problém nespočívá v tom, jaké strany a uskupení nás obklopují, ale v obyčejné lidské blbosti. Pokud zakážete KS, ničeho nedosáhnete. Problém je v myšlení lidí a nikoliv v té či oné organizaci. Jednoduše si najdou jinou cestu, jak ohlupovat společnost a pod lákavými hesly stoupat po žebříčku mocenských ambicí.
Problém spočívá v tom, že společnost nikomu neposkytuje možnost dosáhnout slušné životní úrovně pouze tím, že se spolupodílí na jejím zdravém fungování. Právě naopak, čím se snažíte být poctivější, tím horší je vaše životní úroveň. Pracovat v ČR jako dělník, znamená pro mnohé nemožnost koupit byt, auto, atp. Takového člověka snadno přesvědčíte o tom, že systém je špatný. Obzvláště v případě že skutečně špatný je.
No a tady je onen problém. Pokud vynecháte zdegenerovaný systém, jenž vede k naprosté devastaci všech kulturních hodnot v zájmu krátkodobého zisku. Jako jediní kdo nabízí (idiotské) řešení, jsou extrémisté. Jedno zda vpravo či vlevo.
Z každého média, (internet, tv, rádio, noviny atp.) se na vás hrnou tuny nabídek všemožného zboží. Jediný problém je v tom, že na to nemáte a proto hledáte alternativu.
No, v tomto ohledu je každému soudnému člověku jasné, že lidstvo zanedlouho opět dojede na svoji chamtivost a zaslepenost. Obzvlášť děsivá je tato okolnost, pokud je vize nedostatku zdrojů (ropa, plyn, voda) naprosto zjevná.

61391

23.07.2005 10:05

Policie zastřelila muže – tak tohle je vážné

RE: Mate nejaky univerzalni navod pro poctivyho obcana, jak na to ?

Gdosy 85.?.?.?

Tak takovou snůšku hovadin už jsem dlouho nečetl. Co podle Vás lidé chápou. Že si tu místo jednoho teroristy, vytvoříme jakýsi teroristický ráj v němž nikdo nebude tušit odkud a za co, na něj létají kulky a bomby.
Říkáte "Pane Stwora, lidi uz to chapou davno", ale lidé jenž aspoň jednou za den utvoří myšlenku, si pamatují z učebnic dějepisu časy, kdy církevní moc upalovala lidi na hranicích pro to s čím se dle Vás máme smířit.
Nejprve totiž musíte přesně definovat pojem "podezřelé chování". Protože i náhlá příhoda nás nutí zatraceně rychle vyhledat onu místnost. A být zastřelen jen proto, že ženu na záchod, je opravdu uklidňující. Jistě že představa teroristy dávající bombu do autobusu plného lidí je odporná, ale představa miliónů policistů pobíhajících po ulicích našich měst a střílejících na vše dle jejich názoru podezřelé není o moc lákavější. Bohužel platíme za systém jenž jsme našim novodobým vládcům umožnili utvořit. Systém, v němž hodnota peněz daleko přesahuje hodnotu lidského života. A to je ta cena kterou platíme. Ovšem nikoliv z kapes našich bohatých pánů podnikatelů, ale z kapes daňovích poplatníků. A aby se našim drahým průmyslníkům vedlo co nejlépe, vytvářejí se zákony jenž nic neřeší a přijímají se opatření jenž terorustům nebrání v útocích, ale dostatečně přiškrtí oprátku na krku daňových poplatníků, aby je čirou náhodou nenapadlo hledat skutečnou pravdu o současném stavu. Stát nikdy nesmí mít právo napdnout člověka za nedefinovaný přestupek, jímž "podezřelé chování" bezesporu je. Protože podezřelé chování může znamenat být někdo, být někde, vidět něco, slyšet něco, myslet si něco, říkat něco, dělat něco.....

62828

01.08.2005 19:31

Uhni z cesty, dědku! Já se jdu bavit!

Uhni každý z cesty......

Gdosy 85.?.?.?

Tak se na to podívejme. Tolik úžasných názorů a všechny na téma lidská svoboda. Já sám mám rád vodácké sporty a mám mnoho kamarádů jenž provozují totéž. Mezi jinými též chlapce, který si musel nechat ušít stan protože jeho tělesné proporce žádnému dostupnému modelu neodpovídají. Co to s tím má společného. Jednou byl na Berounce s rodinou. A jak už to bývá jako zodpovědný otec šel brzo spát a konzumaci alkoholu se raději vyhnul. Jako obvykle se u stánku s občerstvením zdržovalo několik jedinců s právem na zábavu o níž se zde hovoří. Jak tak popíjeli a oddávali se radovánkám pomalu ztráceli představu o svém umístění s ohledem na areál kempu. Když se pak rozhodli odejít k odpočinku cca v 5hod. Jeden z bavících se mladých lidí zjistil že nemá svůj stan. (ten se nacházel o deset metrů dále) Svůj problém se rozhodl řešit jediným možným a správným způsobem. Začal kopat do okolních stanů. Kupodivu se mu přitom podařilo zasáhnout spící dítě mého kamaráda do boku. (tuto část scény raději vynechám, pro případ že ji čtou děti mladší patnácti let) O několik okamžiků později se přihnalo zbylé osazenstvo kulturního dýchánku mládeže a ani jim se v obhajování práva na svobodnou zábavu zrovna nedařilo. Posléze se k dramatu připojilo několik dívek, jejichž přirozeně správnou reakcí byl řev probouzející krávy na pastvě v okruhu patnácti km a přivolání policie k potrestání člověka, jenž tak ostudně zasáhl proti svobodně bavícím se mladým lidem.
(zůstává vám u toho rozum stát, ani se nedivím) Zvlášť pikantní byla obhajoba původce incidentu, na téma člověk a nesvéprávnost po požití alkoholu.
Je zvláštní kolikrát jsem se setkal s agresivitou lidí, jenž se chtějí jen svobodně bavit. Co a jak přitom zažívá jejich okolí je druhotná záležitost. Vždycky znějí stejná slova. Nechte nás a pak se uvidí. V případě neškodné zábavy je přece názor ostatních lidí zaujatý, totalitní a postkomoušský. Co je nám do toho, že se vám jen pouhé tři dny nechce poslouchat ohlušující řev, nesoucí se v noci několik desítek kilometrů. A co takový roztančený dav poskakující uprostřed noci po přilehlé dálnici o níž tu je tak často řeč. Já vím. Od toho je tu přece policie, aby tomu zabránila. Zvlášť u akce jejíž místo konání se do posledního okamžiku tají.
To co říká pan Stwora o přírodě už zde napadl kde kdo. Otázka zní, jak by se komu líbilo žít tři dny v bytě se stádem prasat. Protože tato prasata na rozdíl od lidí žádnou volbu nemají.
Srovnávat hluk dálnice s teknařskou aparaturou může snad jen dement. Stoupněte si kilometr od dálnice a kilometr od aparatury vytočené na plný výkon. Pokud nepoznáte žádný rozdíl, jděte k ušnímu. Ohánět se tu měřením hlučnosti snad nemůže nikdo s IQ nad 25. I má čtyřletá neteř má větší znalosti o akustice než člověk s podobným tvrzením....

Kráceno (Editor)

63942

01.08.2005 21:09

Uhni z cesty, dědku! Já se jdu bavit!

RE: Uhni každý z cesty......

Gdosy 85.?.?.?

Ach tak. To jistě nikoliv. Pan Stwora tu uvedl určité téma jenž se policejního zásahu nikterak netýkalo. A popravdě řečeno ani já nechápu, proč exportovat lidskou hloupost do přírody.
I zde se totiž uplatňuje zásada: k prosazení vlastního názoru je každý argument dobrý. Takže
1) vynechte policejní zásah
2) vynechte dálnici (viz předešlé akce CzechTek)
3) prostudujte si nějaký dostupný materiál o stavbě reproduktorů (dříve než použijete srovnání s nákladním autem a už úplně zapomeňte na sbíječku, která s hudební produkcí patrně nijak nesouvisí)
A potom uveďte jediný rozumný argument, proč pořádat megalomanské akce někde na louce za vesnicí.
Já plně odsuzuji policejní zásah. A při diskusi na toto téma si kladu otázku, kolik policajtů vlastně odešlo ze sboru po listopadových událostech. Takže čemu se tu vlastně divíme. Ovšem tím se nijak neztotožňuji s názory některých lidí na to co je a co není zábava.
Já osobně poslouchám metal i když trochu víc black. Přitom docela dobře chápu lidi co podobnou hudbu nemusí. Takže jim nebudu rvát stovky db do makovice jen proto, že mám právo na vlastní druh zábavy. Ona totiž lidská zábava končí tam, kde začíná obtěžovat ostatní. A to i ve vztahu k něčemu tak povrchnímu jako je příroda. Oni totiž lidé nechápou jednu prostinkou pravdu: zatímco ona se bez nás obejde, my bez ní nikoliv.
A používejte argumenty v přímé souvislosti s daným tématem. Výbuch sopky a ponožka ve čtrnáctém patře, jsou pouze témata příbuzná.

63966

01.08.2005 21:58

Uhni z cesty, dědku! Já se jdu bavit!

RE: O cem se zde bavime

Gdosy 85.?.?.?

Bohužel přijdou i další. Všichni kteří si potřebují přihřát šáleček nad sporáčkem veřejného mínění. Zvláštní, že se nikdo z nich nevyjádřil před akcí samotnou. To se ovšem ještě nevědělo, že policie zasáhne s takovou brutalitou že? Bohužel pane Stwora, hájit svůj názor za těchto okolností Vás bude stát nějaký ten stupínek na žebříčku popularity. Dokonce se dozvíte mnohé o svém IQ.
Že se Vám nechce tančit jako korouhvička pro potěchu jinověrců? Pamatujte že příběhů smutných hrdinů je plná historie. Stačí se připojit k davu a můžete sklízet ovace.
Pryč s liškami jenž kácí naše pralesy! Pryč se zajíci jenž jejich lup odvážejí vrtulníky za hranice našeho státu! To oni za to můžou. Vyvrhelové.
Ostatně, mám jednu hloupou otázku, vyjádřil jste někdy na Zvědavci názor že s devastací planety v jakékoliv oblasti souhlasíte? Protože jinak se mi zdají být podobné argumenty protismyslné. Mám pocit, že za tím vším stojí lidé. Lidé jenž si myslí, že v davu patnácti miliard lidí má každý právo vykácet si svůj vlastní kousek lesa. Nebo snad jen já a ti ostatní ne? I tohle je svoboda?

63979

01.08.2005 22:23

Uhni z cesty, dědku! Já se jdu bavit!

Poslední příspěvek

Gdosy 85.?.?.?

Tohle je jen pro Vás pane Stwora. http://zpravy24.pantax.cz/ Irská vláda prodala své občany.
Na téma tekno se bude ještě dlouho hovořit a život půjde dál. Nakonec všichni zapomenou, ale život tady nám bohužel zůstane. Alespoň po nějaký čas.
Někde jsem četl že počátkem proměny světa bude nalezení tajemství pyramid. http://www.volny.cz/jaroslav.hyza/Cz/strana1-cz.html
Příjemnou dobrou noc.

63984

07.08.2005 21:33

Spojitosti

Chladná kalkulace

Gdosy 85.?.?.?

Nejsem si tak úplně jistý že to sem patří, ale protože si občas srovnávám historická fakta s tím co považuji za skutečně důležité, myslím že lidé jsou prostě hnáni jako dobytek na jatka za použití těch nejjednodušších idiotismů jaké se dají vymyslet. Pokud se díváte na vývoj společnosti, je celkem pozoruhodné jak jsou zamlžována nebo úplně vynechána prostá fakta. U zrodu druhé světové války stálo to čemu se říká vědecko technická revoluce. Zavádění strojů do výroby vedlo mocné průmyslníky k nahrazování lidského faktoru energií schopnou nahradit několik dělníků. Bohužel naši předkové špatně odhadli vzájemný poměr mezi výrobou a kupní silou obyvatelstva, což vedlo k hluboké krizi z níž Adolf čerpal při nástupu k moci. Je známou fraškou že svoje ideje prosazoval za podpory mnohých, též amerických finančních a průmyslových gigantů. Nebýt toho, že jeho vlčí choutky směřovali do českých luhů a hájů, patrně by se dočkal i podpory zdejšího značně vyvinutého průmyslu. Proč? To je jednoduché, na válce se vydělává. Keci o vlastenectví a pod., musí být doplněny o druhou stranu. Tedy o skutečného nepřítele. Tím bude asi těžko pastevec ovcí, nebo prodavačka v supermarketu. Po druhé světové válce vymyslela průmyslová oligarchie novou strategii. Namísto lidské práce se stala hodnotou určující finanční kurz energie. Především získávaná z ropy. Tím se do značné míry uvolnil pracovní trh, neboť hodnota peněz značně přesáhla hodnotu lidské práce a díky tomu se zrodil trh zaměřený především na poskytování služeb. V současnosti je většina populace všech vyspělých státu zaměstnána ve službách. Bohužel protože narůstající hodnota energií opět zvyšuje hodnotu lidské práce. Co se stane pokud se tyto dva faktory přiblíží do nebezpečné blízkosti vidíme všude kolem sebe. Hledají se důvody k válce. Je celkem jedno jaká idea nás opět požene do války. Je ovšem jisté kdo za ní opět bude stát.

65129

07.08.2005 23:21

Spojitosti

RE: Chladná kalkulace

Gdosy 85.?.?.?

Tohle je celkem dobrý. Člověk může reagovat na svůj vlastní příspěvek. Ale já chci jen doplnit. USA stejně tak jako Rusko nebo Čína potřbují pro udržení nebo i nepatrný nárůst životní úrovně, přístup k levným zdrojům energie. Přitom zrovna USA na tom ohlendně ropy není zrovna nejlépe. Nejde o to že jí je málo pro současnost, ale je jí málo pro budoucnost. Neboť na její zvyšující se spotřebě je postaven ekonomický růst. A podstatné na tom je, že pokud budou lidé v oblasti ropných nalezišť věřit na červenou ropuchu, stane se právě ona veřejným nepřítelem USA číslo jedna.

65143

08.08.2005 01:37

Spojitosti

RE: Chladná kalkulace

Gdosy 85.?.?.?

Ono to asi nebylo přesné. Hodnota lidské práce je závislá na životní úrovni a dá se říct že tím i konstantní. Pokud např. ropu levně nakupujete a draho prodáte, můžete si dovolit životní úroveň dotovat i přesto, že to co děláte má nulovou prodejní hodnotu. Přitom cena lidské práce zůstává stále stejná. Pokud cena ropy roste, umazává zisk jímž životní úroveň dotujete.

65155

08.08.2005 02:59

Spojitosti

RE: Chladná kalkulace

Gdosy 85.?.?.?

V roce 1973 OPEC zastavil prodej ropy do Spojených států na protest proti americké podpoře Izraele v „yom kippur“ či „ramadánové“ válce. To se překrylo s dosažení maximální domácí ropné produkce USA. Bez dodávek levné energie se US ekonomika ocitla v hluboké recesi.
Takže o tom je řeč. Musí se to asi říkat polopatě. Mluvíme o energii. Energii jíž vyrábíme, těžíme a prodáváme. Za ní se ukrývá ideologie jednadvacátého století.
Pokud máte z čeho, můžete lidem platit za jejich práci. Učitelům, státní správě, policajtům, prodavačům, sportovcům, uklízečkám atd. A to i přesto že nic nevyprodukují. Pokud máte z čeho. Což by jste jako dlouhodobý student ekonomie mohl vědět.
No a já nemám ani nejmenší chuť tu psát o tom, čím jsou v současnosti kryty stohy různobarevných papírků jimž se říká peníze. Ostatně to musíte jako jsem dlouhodoby student ekonomie vědět nejlépe. A také to že tohle téma už sem nepatří. Chtěl jsem pouze říct, že ideologie říká lidem co je pro jejich ekonomického boha nejlepší.

65171

08.08.2005 18:58

Spojitosti

RE: Chladná kalkulace

Gdosy 85.?.?.?

No, ono tu o to vlastně jde. Pokud mluvíme o ideologii, musíme brát v potaz vzájemný vztah jedince a systému. Tady nejde o to co by bylo možné kdyby, ale o to co existuje. Člověk chodí do práce a vydělává peníze. Za ty si pak kupuje to čemu říká životní úroveň. Systém mu sice prodává pohodlí a zábavu, ale jen za cenu závislosti. Koupíte si auto, ale bez benzínu nepojede. Koupíte si mobil, ale bez poplatků vám není k ničemu. Ať se podíváte kamkoliv a na cokoliv, všude se ukrývá určitý druh závislosti. V naší době se jí říká služby, nabídka a poptávka atp. Systém neudělá a nevyprodukuje nic, čím by vás této závislosti zbavil. Pokud se o to pokusíte, skončíte na okraji společnosti jako nežádoucí vyvrhel v cizím domě. Ztratíte životní úroveň, přátele a kdo ví co ještě. Pak se nabízí otázka, o jaké svobodě hovoříme a nakolik člověk může být na ideologii systému nezávislý.

65246

09.08.2005 11:12

Spojitosti

RE: Chladná kalkulace

Gdosy 85.?.?.?

Už jsem se k tomu nechtěl vracet, ale budiž. Kdysi jsme s kamarády hráli takovou hru, jenž spočívala v napsání příspěvku s částečně reálným základem a pak sledovali zda se pisatelům podaří jej k určitému tématu použít. Ale jak jsem napsal, prostě to sem nepatří.
Ona samotná diskuse na téma svoboda a ideologie je tak trochu mimo mísu. Jak svobodně si asi můžeme připadat ve světle posledních událostí s vědomím že pořadatelé divadelního představení na Czechtek jsou placeni z našich daní. Tak trochu schíza. Platím si někoho kdo má chránit mou svobodu a on bdí nad tím, abych té svobody neměl příliš. To se však týká i NWO a dalších. Pokud tedy hovoříme o ideologii musíme začít u vztahu systém versus jedinec a zvážit svůj vlastní podíl na nesvobodě jíž si den co den sponzorujeme. Přirozeně nikdo z nás nebude ochoten se zříct vlastní životní úrovně a proto je otázka zda vůbec nějakou svobodu chceme.

65338

09.08.2005 16:16

Jsem také ve válce?

Spojitosti

Gdosy 85.?.?.?

Válka proti terorismu má mnoho společného s nacistickým viděním světa. AH kdysi dělil svět na čistou rasu, ty kteří musí být vyhlazeni a ty kterým bude dovoleno pro blahobyt čisté rasy pracovat. Dnes máme novou terminologii, ovšem staré schéma zůstává. Máme zde čistou rasu (spolek USA, Anglie a pod.) a státy, kterým je v zájmu jejího blahobytu importována (podřízenost)demokracie. Jediný rozdíl je v přístupu ke státům, které bohudík žádné nerostné bohatství nevlastní a tudíž se na ně demokratizace světa nevztahuje. Otázka kdy budeme zavlečeni do probíhajícího konfliktu je postavena nejen na rozhodnutí fundamentalistů, ale též na úvaze ostatních velmocí (Rusko, Čína, Indie), zda nemají právo si určitý díl blahobytu přivlastnit.

65357

09.08.2005 19:22

Spojitosti

RE: Chladná kalkulace

Gdosy 85.?.?.?

To je patrně ten problém. Ideologie cílená do zájmových oblastí je přirozeným projevem evoluce. Ovšem nikoliv ideologie válečná. Svět je v současnosti tažen do války o zdroje a to dle mého názoru jen proto, že mocní tohoto světa odmítají povolit otěže jimiž nás ovládají. To jsou ony otěže naší závislosti. Člověk se nemůže neptat, proč nejsou za podpory všech států vyvíjeny alternativní zdroje energie, když už dnes je jasné že ropná éra spěje ke svému konci a je jedno zda za deset nebo dvacet let. Namísto toho jsme svědky válečných her několika šílených mocenských skupin, které však neposkytují absolutně žádné řešení pro budoucnost. Leda by se tu před našima očima uskutečňoval plán jenž s většinou lidské populace do budoucna nepočítá. A tady je ukryta otázka, zda srnec na nějž hledí lovec skrz zaměřovač své zbraně je svobodným tvorem.

65369

10.08.2005 12:40

Spojitosti

RE: Chladná kalkulace

Gdosy 85.?.?.?

Existují i další teorie o původu člověka krom té biblické, ale když už jste u těch konspiračních teorií a různých destrukčních představ, dám Vám jednu pro pobavení. Někdo si nedávno sedl k PC a zadal do něj hlavní proroctví spolu s s posledními událostmi na naší planetě. V první řadě tu tedy máme otázku o co jde. Někdo si myslí že jde o ropu, ovšem té je málo a ve světle posledních vynálezů její éra jako základní hospodářské suroviny je u konce. (genetika a pod.) Druhá možnost je, že např. militantní skupina židů vůbec nepovažuje za zemi zaslíbenou Izrael, ale rozsáhlé oblasti Ruska. (viz Chazarská říše a pod.)11. září se z toho pohledu jeví jako důležitý bod, neboť válečným plánovačům uvolnil ruce při jejich strategických hrách. To co se potom v Afghánistánu a Iráku děje, není export demokracie ala US, ale budování předsunutých strategických pozic. Pokud se podíváte na mapu, pochopíte proč zrovna tam. Nepřístupné hory, sousedství moře a blízkost cíle. Nedávno se uskutečnil let raketoplánu k ISS a patrně se uskuteční i další. Po jednom takovém letu dojde na palubě komplexu k poruše jejímž následkem se zřítí do atmosféry. Rusko z tohoto incidentu obviní US, kvůli jejich snaze dosáhnout převahy v kosmickém prostoru. (ceremonie Hopi ustanou) Rusko, nebo US sami vypustí v odpověď na několika místech virus, jenž by měl zamořit vodu z čehož bude obviněno Rusko. Tento však dokáže přežívat i v drobných kapénkách vody a putovat po kraji spolu s mlžným oparem. Nákaze se vyhnou jen lidé v horských oblastech kam se nedostane. Tehdy bude stát svět na pokraji zkázy. Rusko vystřelí do stratosféry rakety s obsahem jakési směsi kovu a plynů jenž má zabránit satelitům navigaci balistických střel. (rudé hvězdy a měsíc) Tři dny na to, vše započne.

65456

10.08.2005 15:35

Spojitosti

RE: Chladná kalkulace

Gdosy 85.?.?.?

Popravdě nevím čemu věřit. Pokud mé znalosti sahají, je rok 2012 koncem nějakých tragických událostí a počátkem éry rozumu. (podle Maia) Já osobně bych něco podobného uvítal i dřív. Škoda že nevím odkud jsem původní článek získal. On má své další pokračování. Tím že první úder přijde odkudsi z jihu Evropy. (Irák, Izrael?) Díky tomu se první vlna násilí rozhoří právě zde a bude postupovat až do Čech. (nevím? možná proroctví slepého mládence) Následkem nukleární explozí se probudí některé sopky a teprve to bude mít opravdu zničující následky. (E. Cayce) Některá území budou zcela pohlcena mořem a bude narušena stabilita planety. Dojde k narušení rotace a následek bude vychýlení z oběžné dráhy. Díky tomu (asi) lidé po mnoha tisíciletích spatří své nebeské dvojče skryté na oběžné dráze za sluncem. (Nibiru - ?????) Bohužel se tím také posunou do kolizní dráhy s některou z komet. (Nostradamus) Tolik počítač versus proroctví.
Možná by šlo podobnou předpověď utvořit znovu, i když k čemu by to bylo.
Před okamžikem jsem četl článek na Matrixu: http://www.matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=562. Pokud je tomu tak, nezbývá mnoho času a budou se dít zajímavé věci. Možná se mytologie pozvolna stává součástí našeho běžného života. I když zajímavé je to i bez ní.

65468

10.08.2005 19:29

Jsem také ve válce?

RE: Jsem také ve válůce?

Gdosy 85.?.?.?

Proboha co vic by jste od teto zeme chtel?
Otázka z níž můžete čerpat vlastní inspiraci. V každém společenství jsou lidé spokojení a nespokojení. Otázka je, kteří jsou prospěšnější. Pokud očekáváme, že systém není dokonalý a lze jej dotvářet v souladu s vývojem, jsou nespokojenci jedním z motivujících prvků. Pokud předpokládáte, že jsme na vrcholu společenského uspořádání, pak je přirozeně změna nežádoucí. Z toho lze celkem snadno usoudit, že spokojenost je motivována společenskou úspěšností a též, že se odvíjí duchovního zaměření té které osoby. Materiálně založení jedinci, budou na místě ministra vlády celkem spokojeni a přirozeně budou mít důvod systém hájit. Naproti tomu analyticky založení jedinci, mají sklon hledat nedostatky v uznávaných pravdách a poukazovat na ně. Jedno zda historických či společenských nebo náboženských dogmatech. To nevíte?

65478

10.08.2005 21:38

Jsem také ve válce?

RE: Jsem také ve válůce?

Gdosy 85.?.?.?

Poznámku o intelektuálech nechápu. Sama diskuse na zvědavci je intelektuální povahy. Pokud ovšem přijmete tezi, že lidé zde vyjadřují své myšlenky. V opačném případě sedí v hospodě a mastí karty, což lze považovat za jeden z projevů neintelektuálního chování. Pak sem spadá také týrání zvířat, manuální práce a budování zavodňovacích kanálů ve Vietnamu.
Pokud tvrdíte že od vás vláda nic nechce, pak za
A) jste osobní mluvčí svatého Petra (tedy ze záhrobí)
B) nalezl jste způsob jak převést ideu komunismu do praxe
Jinak lze vaše tvrzení považovat za zhmotnění utkvělé představy. Pokud se nepletu tak vaše vláda vám ukládá povinnost žít v souladu s právním řádem státu. Ukládá povinost platit daně (bez možnosti ovlivnit účel jejich využití). Uznávat zákony jenž jsou v přímém rozporu s vaším názorem na dobré mravy (viz kontroverzní zákon o homosexuálech, už předem říkám že je mi tento zákon ukradený). Atd atd atd. Našlo by se tisíc věcí, jenž po vás vláda chce.
A co se týká vlády mocných, vy věříte na demokracii? Možná by jste se mohl navštívit některou iráckou mešitu a pokusit se tam vysvětlit pravou podstatu Americké demokracie.

65488

12.08.2005 13:05

Oběť války: americká ekonomika

Možná je to jinak?

Gdosy 85.?.?.?

Vzpomínám si na jeden rozhovor, týkající se byť jen okrajově záležitosti válek a problému multi-kulti. Odehrál se ještě před Iráckou válkou a myslím, že některé myšlenky jsou i dnes aktuální. Tehdy po pádu železné opony se řešila otázka zavádění demokracie v post-komo státech. Je zajímavé k jak odlišným názorům jsme tehdy dospěli. Předně je nutné si uvědomit, že demokracie není totožná se společenským uspořádáním a už vůbec ne se společenským cítěním. Tehdy nás napadla myšlenka, že lidem je vrozený určitý sociální model, jemuž své chápání společnosti podřizují a podle nějž pak tato utváří. Zde je důležité slůvko vrozený. Ten je totiž možnou příčinnou, proč se např. rómská komunita nedokázala za staletí své existence, koncepci evropského pojetí společnosti přizpůsobit. A stejný důvod může být příčinnou, proč některá společenství (Čína, Kuba, atd.), tak snadno přijímají diktatury, i když jejich následkem lidé strádají. Pokud by to byla pravda (asi by bylo nutno provést smysluplný výzkum), pak by pojetí multi-kulti světa, vedlo jen k vyhrocení napětí mezi východní a západní kulturou. A stejně tak by export demokracie do arabských zemí musel nutně skončit fiaskem. Bylo by to stejné jako chtít naučit vlka být ovcí. Zatím stále platí, že věda slouží pouze zájmům mocných i když by mohla přispět k řešení problémů dřív než se vyskytnou. To by ovšem v čele států museli být lidé s IQ, které si nemusí doplnit o počítač luxusního BMW, aby přesáhlo velikost jejich bot.

65748

12.08.2005 19:18

Jdeme po vás

RE: Potřebují přes držku!

Gdosy 85.?.?.?

Historie je svině. Kdysi dávno jeden můj kamarád napsal na podnikovou nástěnku, pod obrázky krojovaných údernic a ocelových mužů černě zamazaných tváří (nikoliv specnas), tel. číslo Svobodné evropy. Nikdy nezapomenu na tváře STBáků vyšetřujících tento hrdelní zločin. Bohužel doba je o něco dál a ty svině, (stále stejné tváře) dnes nemusí obcházet podnikové nástěnky při hledání třídních nepřátel. Stačí jim k tomu počítač a připojení k internetu. Inu, čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.

65783

17.08.2005 11:13

VyVolení

Trochu jinak

Gdosy 85.?.?.?

Netruchlil bych kvůli lidskému úpadku. Ve starém Římě to byly gladiátorské hry. Asi docela krvavá podívaná. V současnosti jsou to stupidní estrády k jejichž vymyšlení dochází po požití některých druhů rostlin, nebo následkem epileptického záchvatu. Ale nesmíme zapomínat na přímé přenosy válek, jenž jsou také oblíbenou podívanou, stejně tak jako katastrofy, u nichž se navíc může vyřádit naše strádající duše odesíláním odpustků.
Hovořit v současném světě o morálce a jakémsi překračování hranic lidské otupělosti chce notnou dávku fantazie. Ale ta lidem neschází, stejně jako tvůrcům podobných pořadů.
Dejme tomu že staří gladiátoři, byly v aréně motivováni touhou po svobodě. A možná je za účastí v podobných hrách ukryta stejná touha, která říká že množství peněz určuje míru naší svobody. To je na tom to nejsmutnější. Prostředek skrze nějž můžeme dojít nezávislosti, je tentýž prostředek jímž je tak snadné nás zotročit. Je to jako past do níž jsme chtě nechtě lapeni všichni. Jistě je možné se ptát, kdo za tím stojí. Ale dřív nežli ukážeme prstem, podívejme se na své vlastní pocity. Slova dokáží snadno klamat, ale pohled na bankovky srovnané v úhledné hromádce nás snadno usvědčí.
Nebojte v žádném případě si nepředstavuji červený svět v němž patří všechno všem. Ale představuji si svět v němž hodnotu života nelze vyvážit žádnými penězi. A to nikoliv jen lidského. Dokud je pro nás důležitější zábava nežli život jediného zajíce (že pane Stwora), do té doby nám bude předhazováno, že jsme jen stádo savců, jenž za kus žvance budou poskakovat jak pánko velkomožný píská.

66504

19.08.2005 11:56

Několik slov o sexu a milování

RE: nie je to až tak jednoduché

Gdosy 85.?.?.?

Něco málo o tom vím a tak bych toho na vašem místě nechal. Jinak mi odpovězte na otázku, zda může dojít k události vně systému času? Tedy na úrovni jsoucna bez časové posloupnosti. V onom prostředí, kdy neexistuje předtím a potom a tudíž nic nenastalo dříve než to co nastalo později.

66814

19.08.2005 18:19

Několik slov o sexu a milování

RE: nie je to až tak jednoduché

Gdosy 85.?.?.?

Ale no tak. Má otázka je celkem jasná ne? Jak mohl Bůh dosáhnout posloupnosti událostí popsaných v Bibli, když čas stvořil až nakonec. Tedy nakonec. Je otázka zda k událostem před vznikem času mohlo dojít, když neexistovala kontinuita. Tudíž nebylo nic co by bylo příčinnou a nic co by bylo následkem. Jenom prosím netvrdit že Bůh může všechno. Na to už mám alergii. Protože kdyby mohl všechno, tak by se nemusel skrývat a mohl by nám tu na Zvědavci celkem jednoduše popsat jak to s ním doopravdy je.
Jenže, ono je těžké zhmotnit utkvělou představu několika pisálků stižených touhou po moci. Takže ačkoliv v Boha věřím, jsem si naprosto jistý že je na hony vzdálený lžím v té vaší knize knih.

66860

20.08.2005 15:35

Několik slov o sexu a milování

RE: nie je to až tak jednoduché

Gdosy 85.?.?.?

Díky za reakci. Vy jediný jste reagoval na můj dotaz i když jen ve smyslu dalších otázek. Já vím že odpověď neexistuje i když se o ní leckdo pokouší. http://www.gymtc.cz/natura/library/fyzika.html Ten dotaz byl namířen proti tvrzení že Bůh vidí všechno. Je zajímavé že ačkoliv Bohu přisuzujme veškerenstvo, nijak nám nevadí jeho čistě lidské vlastnosti. (vidí, slyší, atd.) Inu starému fantastovi scházel rozsah současné virtuální reality. Myslím že Kulhánek by stvořil lepší epos a dokázal by používat i logiku.
"Pojem času před vznikem vesmíru ovšem nemá smysl. Toho si povšiml již Augustin, když se ptal, co dělal Bůh před stvořením světa. Odpověď nezněla, že připravoval peklo pro lidi, kteří kladou takovéto otázky, ale usuzoval, že čas je vlastností vesmíru a neexistoval tedy dříve, než vznikl vesmír." Citát.
Takže má otázka byla čistě řečnická a odpověď vlastně ani neočekávám. I když bych se mohl zeptat zda psa zajímá co si myslí blecha v jeho kožichu. Nebo zda podle Biblické teorie může být cokoliv vzešlého z Boha Nebůh a nakolik je pak stvořitel ochoten týrat sebe sama. Proto si myslím že člověk musí mít naprostou svobodu myšlení a představ, bez strachu ze zakázaného ovoce. Bez toho se nám cesta poznání nikdy neotevře a bez poznání nemá sama existence smysl.

66990

20.08.2005 17:36

Několik slov o sexu a milování

RE: nie je to až tak jednoduché

Gdosy 85.?.?.?

Albert Einstein kdysi položil otázku: "Kolik volnosti měl Bůh při tvorbě vesmíru?" Pokud je předpoklad neexistence hranice pravdivý, neměl ve volbě počátečních podmínek žádnou svobodu. Mohl být pouze autorem zákonů, kterými se vesmír řídí. Ani to však nemusí znamenat přílišnou volnost. Je možné, že existuje pouze jedna nebo několik málo úplných unifikačních teorií, které v sobě neskrývají žádné protiklady a připouštějí i existenci tak složitých struktur, jako jsme my.

Dalsi otazka je, zda jsme schopni pochopit odpoved, ktera - pokud existuje - nejspis vyplave na povrch z hlubin kvantove fyziky, obalena tlustou vrstvou velmi odporne matematiky.

Pokud objevíme úplnou teorii, stane se ve svých základech pochopitelnou pro každého, tedy nejen pro hrstku vědců. Potom my všichni - filozofové, vědci, obyčejní lidé - se budeme moci zúčastnit diskuzí nad otázkou, proč my a vesmír existujeme. Nalezneme-li odpověď, bude to znamenat konečné vítězství lidského ducha - protože pak pochopíme mysl Boha.

Možná trochu troufalá myšlenka, ale mému pojetí blíž než-li Bůh šmírák. A pak je možné, že ta skutečná bible se teprve rodí a nám je dáno být při tom.

67001

20.08.2005 22:53

Několik slov o sexu a milování

RE: nie je to až tak jednoduché

Gdosy 85.?.?.?

Ono je to podivuhodné dobrodružství a i přesto že ne všichni jsme schopni vymýšlet složité teorie, stojí za to se účastnit. Už proto, že mnoho odpovědí lze snáze pochopit za tím kdo jsme, než za tím co děláme. Možná jednou dojdeme tak daleko, že už lidem nebude možné lhát, ani skrze náboženská dogmata, ani skrze: "Tohle zni nebezpecne moc jako nabadani k thoughtcrime! Uvedomte si jak blbe se vladne nebo jak blbe se prodavaji lacine vyrobky nebo ideje lidem co premysli - poznani je hrozbou pro politiku, pro ekonomiku, i pro narodni bezpecnost a pro cely zapadni zpusob zivota".
Ne nadarmo oficiální věda k mnoha teoriím přistupuje stejně jako k vymítání ďábla. Co kdyby se jednou ukázalo jak moc se lidem lže. Od školních lavic, až po uvázání ke korytu vsugerované nezbytnosti. Bohužel to stoprocentně funguje a tak si nezbývá než přát, aby na to už konečně někdo přišel. T.L. Rampa kdysi napsal, že je možné sestrojit přístroj, jímž se člověk spojí s astrálním světem. Neví zda je to možné, ale pro mnohé by to byl skutečný „nářez“.

67016

21.08.2005 14:47

Několik slov o sexu a milování

RE: nie je to až tak jednoduché

Gdosy 85.?.?.?

Někde tady jsem uvedl odkaz. Je dobré si toto pojednání přečíst, aby člověk získal představu o systému utváření teorií. Jistě že je zde využíván matematický model, ovšem je nutné pochopit, že ten pouze redukuje nedostatky vzniklé převážně myšlenkovou konstrukcí. Matematika dává filozofii konkrétní tvary jsoucna. V mnoha teoriích je v některé části použit pouhý předpoklad. Potom vzniká tvrzení, že pokud platí předpoklad že… potom je teorie správná. Je zajímavé, že věroučná literatura žádné předpoklady nepřipouští i přesto, že je na nich celá postavena.
O tom s čím bude člověk konfrontován na základě současného bádání lze přirozeně vést rozsáhlou polemiku. Ovšem v té je obsaženo právě ono kouzlo nepoznaného. Lidé na to dříve či později přijdou. Ať už sami nebo s přispěním jiné civilizace nebo odkazů z minulosti. V tomto ohledu by mohl mnohé naznačit pan Gajdoš s ohledem na proroctví o skrytých skříňkách s poselstvím určeným člověku jenž budou nalezeny na konci věků.
Pokud jde o epochu před časem nula, je pravděpodobné, že je vyjádřitelná pouze nulou jako takovou. Pokud totiž použijeme nulu jako výchozí bod, pak sama skutečnost je jejím protikladem a vyjadřuje absolutní vše. Nepochybně tím vzniká otázka, odkud se berou hranice limitující skutečnost jako takovou. Tedy čím je formován vztah mezi bytím a nebytím o čemž přemýšlela řada velikánů ve fizice a některé úvahy naleznete na uvedeném odkazu.

67082

24.08.2005 18:49

Salón

Povzdech

Gdosy 85.?.?.?

Názor nenázor? Nějak tu postrádám nějaký návrh, myšlenku, cokoliv nad čím se lze zamyslet. O čem to vlastně je? Bohužel žijeme ve světě kde vládnou peníze. Ale každý občas děláme ty nepopulární věci u nichž už dopředu víme, že na nich nezbohatneme. Já přirozeně vím, že server něco stojí a přeji si, aby právě Zvědavec vydržel co nejdéle. Už kvůli lidem kteří sem píšou a mají občas pozoruhodné myšlenky. A o těch to myslím je. Když si dva lidé povídají, nepředpokládají, že budou jeden druhému za myšlenky platit. Na každém diskusním fóru je potřeba lidí jenž mají co říct. A pokud tito lidé nepřijdou, pak není o čem diskutovat a nejsou ani stránky. Pan Stwora je dobrý hlavně tím že volí témata jenž podněcují lidi k reakcím a udržuje slovník všech zúčastněných v mezích slušnosti. To je myslím to, co dělá tyto stránky ojedinělými. Přirozeně to vyžaduje množství času a ten je nutné zpoplatnit, protože ze vzduchu se prostě žít nedá. Ale to je o předem nastavených pravidlech a hlavně o ochotě se na utváření stránek podílet. Od kamarádů vím, že tvrdé vyžadování poplatků vede často k nezájmu, ale částečně zpoplatněné stránky, například u zajímavých článků, má celkem slušné výsledky. To je však v kompetenci editora a jen na něm záleží kam a jakou cestou se bude Zvědavec ubírat. A to je myslím to o čem se můžeme bavit, ovšem u tohoto článku schází cokoliv, nač by bylo možné reagovat. Pokud totiž chceme někoho přimět k zamyšlení, nemůžeme mu současně vnucovat že jej považujeme za pitomce. A potom, články nemůže psát každý i když si to moc přeje. O tom svědčí tento výňatek "Ti zabahnění neudělají ani to poděkování. Konec konců, co by byl salón bez hostů." Úžasný příklad jak negovat svá vlastní tvrzení, ve dvou po sobě jdoucích větách. Ba právě, co by byl salón bez hostů, takže třeba nejsou až tak zabednění.

67588

24.08.2005 19:15

Íránská past

Co mohou dělat jiného?

Gdosy 85.?.?.?

Myslím že celá ta mašinérie okolo ropy začíná dosahovat obludných rozměrů. USAci mohou říkat co chtějí, ale pohled na mapu s přihlédnutím k jejich válečným tažením hovoří jasně. Pokud své tvrzení, že v případě potřeby použijí nukleární zbraň, myslí Bů vážně, pak je zrovna čas získat vlastní atomovku, stejně jako to patrně dělá Irán. Obzvlášť když vidí jak dopadl jeho soused. Já osobně jejich pohnutky chápu. A moc dobře vím, kdo se této zbraně nejvíc bojí. Inu potrefená husa, že.

67589

25.08.2005 19:47

Demokracie je iluze

Iluze?

Gdosy 85.?.?.?

Na domokracii vám stačí jediná věc. Tou věcí jsou lidé. Pokud se zamyslíte, pak přijdete na to, že demokracie je to, co si lidé přejí a přesně takový je svět v němž žijem. Bohužel. [smích]
1.) Pokud máte peníze můžete vládnout lidem
2.) Pokud máte peníze můžete zabíjet
3.) Pokud máte peníze můžete utvářet zákony
4.) Pokud máte peníze .............
Vy nechcete peníze?

67714

26.08.2005 20:35

Miláčku, bude pršet. Vržou mně prsa

Hmm

Gdosy 85.?.?.?

Tak tahle otázka je správná. Lidé v touze po dokonalosti neustále posouvají laťku. Nejprve to byla kost ve vlasech a trocha hlinky. Potom líčidla a paruka, pak barva na vlasy a nakonec kosmetická chirurgie. Čeká nás kosmetická genetika? A co když nás vede vývoj někam úplně jinam než k dokonalosti? Co když je dokonalost pouhá smyšlenka, jíž se drží pouze lidská mysl? Nemůže se pak stát, že člověk zkříží dráhu přirozené podstaty existence, kterou zatím patrně vůbec nechápe a pošle celý svůj rod na cestu smrti? Jak tedy člověk ví, čeho má v souladu s vývojem dosáhnout.
V určitém okamžiku v dávné minulosti nám byla otevřena cesta myšlení. Co když je to přirozená součást vývoje a nikoliv nějaká údajná náhoda. To by znamenalo že tělesný vývoj už nemá význam a byl nahrazen užitečnějším systémem. Bohužel, člověk nemá ani nejmenší tušení jak a proč k tomu došlo. To také znamená, že nemá nejmenší tušení jaký bude další krok. A proto nemá ani nejmenší tušení, zda jeho genetické experimenty směřují správným směrem. Je možné, že uvnitř systému existuje oblast připravená k dalšímu kroku, o níž člověk vůbec neví a jednoduše ji z touhy po dokonalosti poškodí. Zastaví se tím vývoj? Možná. A možná že taky ne a potom sebe sama nasměruje lidstvo na cestu k sebezničení. Člověk si hraje na pánaboha i když na to vůbec nemá.
A co je na tom docela sranda? Ty opravdu hezké ženy žádnou berličku nepotřebují. Jsou krásné ráno když se probudí, v práci i večer když si jdou lehnout. A víte jak poznáte přirozenou krásu? Třeba tak že se červená když se zastydí. Třeba tak že jí nevadí déšť, nebo jí naopak učiní mnohem krásnější. A třeba tak, že dokáže prodat to co má i když to není dokonalé. Jednu mám doma, tak to musím vědět. [smích]

67860

27.08.2005 08:55

Miláčku, bude pršet. Vržou mně prsa

RE: Hmm

Gdosy 85.?.?.?

Když přemýšlím o vývoji jako konstruktivním procesu, je mi jasné že v něm dokonalost určitou roli hraje, ovšem jako aspekt skutečnosti, prostě neexistuje. Pro představu lze použít láhev s různobarevnými korálky. Pokud tuto láhev naplníte do půlky a zatřepete s ní, vznikají nové kombinace a skrze ně i nové možnosti, ačkoliv obsah zůstává stále stejný a lze jej chápat jako ověřený. To znamená že podstatou této možnosti je prázdnota vyplňující zbytek láhve. Pokud tuto láhev naplníte po okraj, můžete třepat jak chcete, ale korálky svou polohu nezmění. Zdánlivě jste překonal nedokonalost tvořenou prázdnotou, ale ve výsledku jste zrušil možnost utváření nových kombinací. Stejné je to se zdánlivou chybou. Můžeme si představit že DNA jsou ony korálky a v souladu s principem je použito jejich nejmenší množství s ohledem na funkčnost systému. Scházející části vytvářejí prostor pro kombinaci. Tím že jsou neustále přeskupovány vznikají nedostatky, ale spolu s tím i nové možnosti a přednosti. Nejlepším příkladem je paměťová buňka. Když se narodíme je prázdná a zdánlivě neúčelná. Přesto ji vývoj v průběhu věků neodstranil a díky tomu se můžeme učit, vytvářet názory a představy, jenž znovu ukládáme a z nichž znovu tvoříme nové. Každá paměťová buňka na počátku nese nejmenší možné množství informace, aby se v budoucnu mohla podílet na zázraku jménem myšlenka. Je tedy nedokonalá? Vývoj je založen na utváření maxima možností s minimem prostředků. Vědomí nevyužitých možností nás vede k pocitu nedokonalosti. Bohužel místo jejich využití se je snažíme odstranit tím, že je nahradíme dokonalostí. Amen [vyplazený jazyk]

67915

27.08.2005 10:07

Miláčku, bude pršet. Vržou mně prsa

RE: Hmm

Gdosy 85.?.?.?

A ještě jeden postřeh. Když se rozhlédnete kolem sebe, spatříte zdánlivě velké množství názorů. Tyto všechny však vznikají skrze prázdný prostor v láhvi a na jejich počátku se nalézá minimální množství tvorných prvků. Vzpomínáte na evoluční teorii? Tak si představte, že v určitém okamžiku tu máte lidoopa a v dalším se určitá část vydá na cestu myšlení. Je jedno zda k tomu došlo, protože tvůrce teorie pouze přenesl schéma obsažené uvnitř myšlenky na vnější prostředí. Znamená to že ačkoliv teorie je patrně chybná, systém může být správný. Jde jen o to jej aplikovat tak, aby poskytl správný výsledek.
Dnes jsou lidé rozděleni skrze materiální a duchovní vidění světa. Oboje však vychází z touhy po duševním prožitku. Materiálně založení jedinci budou současný stav hájit. Jejich materiální vidění vede k omezenosti, kdy v zájmu zisku připouští určité oběti. Ať už jsou to životy, svobody, životní prostředí atd. Budou hledat možnosti k násobení materiálních statků jakoukoliv cestou. Duchovně založení jedinci vidí, že nic z toho není nutné a že vně nelze o nic usilovat, protože vnitřní prožitek je dán duchovní úrovní a nikoliv hlasitostí hudby ani množstvím peněz. Blbec zůstane blbcem i když mu slouží armáda mudrců. Jenže vývoj už kdysi dávno materiální, tedy tělesnou cestu opustil a to co se okolo odehrává je jeho přirozená součást. Já myslím že přímo před našima očima probíhá volba a už nyní postáváme u bran k dalšímu evolučnímu článku. Jedni před tou širokou materiální. Táhnou sebou vozy plné harampádí a mají strach že se do brány nevejdou. Druzí před tou těsnou, jen tak jak se narodili. Vědí že neexistuje nic co si lze odnést. Co myslíte, která z těch dvou bran se nakonec otevře a u které bude pláč a skřípění zubů?

67917

27.08.2005 15:05

Miláčku, bude pršet. Vržou mně prsa

RE: Hmm

Gdosy 85.?.?.?

Z vlastní zkušenosti vím že nejlépe poznáte duchovně či materiálně založeného člověka při otázce co si myslí o tichu a samotě. Materialista vám bude vykládat o ztrátě času, penězích a podobných zcela idiotských stavech v nichž se nic neděje a tudíž je nuda. Člověk přece musí budovat postavení, bavit se, nakupovat věci a být in ve všech ohledech. Krásná prsa, svaly, atd.. Duchovně založený člověk řekne, že ticho a samota jsou okamžiky, kdy se rodí jeho duchovní podstata. Okamžiky kdy dosahuje pochopení a modeluje vlastní bytost. To je důvod proč jedni vidí v přírodě chrám života a nezbytnou součást existence a jiní prostor k pořádání megapárty se spoustou chlastu a ohlušujícího řevu. Ta propast je už natolik velká, že nikdo nezbuduje most aby bylo možné přejít. To ovšem znamená že čas už je u konce a rozhodnutí přijde brzo. Myslím že víte o čem je řeč.

67931

28.08.2005 10:43

Miláčku, bude pršet. Vržou mně prsa

RE: Pane Gejdosi,

Gdosy 85.?.?.?

Možná to bude tím že pan Gejdoš hovoří o proroctvích vztahujících se k dnešní době, pokud bude hovořit o epoše která má přijít, bude mluvit o jakési zlaté epoše jíž Nostradamus také popsal. Pokud se zamyslíte a podíváte kolem sebe, asi ihned pochopíte, že při zachování současného stavu, lidstvu žádná zlatá epocha nehrozí. Zatím totiž tuto planetu ničíme takovou rychlostí a s takovou bezohledností, že nám umírá přímo před očima. To co se okolo nás děje je počátek válek o zdroje. A myslíte si že velký Jirka počítá s Ajou jenž píše své myšlenky na Zvědavci. Já si myslím že už nyní jste zahrnuta do nutných ztrát jenž k dosažení cíle zvaného "udržení ekonomického růstu USA" vede. Takže, pokud na vás padá depka, přečtěte si celého Nostradama a zjistíte, že to byl velký optimista. O co se týká silikonu, tak právě o něm tu celou dobu hovoříme i když v jiných souvislostech.

68081

28.08.2005 11:15

Miláčku, bude pršet. Vržou mně prsa

RE: Hmm

Gdosy 85.?.?.?

Takže, zaprvé nevím co je skutečnost, neboť se jedná o stejně relativní (abstraktní) pojem jako dokonalost.
Hovoříme tedy o tom oč usilujeme. Jde tedy o vzájemný vztah dvou jevů. V tom případě je dokonalé to co je malé, ve vztahu k tomu co je velké. Potom je dokonalé to co je velké, ve vztahu k tomu co je malé. Potom je dokonalé to co je složité, ve vztahu k tomu co je jednoduché. A to co je jednoduché je dokonalé ve vztahu k tomu co je složité. Ve vztahu k dokonalosti jsme dokonalý, tudíž není oč usilovat.
Řekněme že dokonalost se vztahuje k vyjádření podstaty jevu v úplném stavu. Potom je nevědomost dokonalá, protože se jedná o nevědomost. Stejně tak jako je částečná vědomost dokonalá, protože se jedná o částečnou vědomost. Ve vztahu k dokonalosti jsme dokonalí a tudíž není oč usilovat.
Další možnost je vztah dokonalosti k určitému cíli jenž je dán součtem veškerých dosažitelných aspektů reality. Potom platí že dokonalý je oddělený protože se vymezil vůči spojitosti. Potom je spojitý ……..
Už nebudu pokračovat, protože nevím, zda to co jsem napsal je dokonalé ve vztahu k podstatě dokonalosti, jenž je vyjádřením určitého jevu v jeho úplném, částečném, kladném, záporném, levém, pravém, největším nejmenším ....... stavu. Jo a na co jste se to vlastně ptal?

68084

28.08.2005 12:25

Miláčku, bude pršet. Vržou mně prsa

RE: Hmm

Gdosy 85.?.?.?

Ach jo, zase máte pravdu. Já jsem vždycky věděl že jsem totální blbec. Tak jsem se Vám třeba zamiloval do holky od nás z práce. Jenže znáte to, ta dnešní doba. Nemůžete s ní přece chodit pořád do lesa a pozorovat mravence. Občas musíte taky do společnosti, na a co Vám budu povídat, nebyla zrovna štíhlá. Tak jí říkám že s tím musí něco udělat, protože vypadá jako bečka. No ona to věděla a měla zatraceně velkej mindrák. Jenže zamindrákovanou ženskou taky nikdo nechce. A tak se rozhodla zhubnou. Jo to bylo fajn, protože se z ní stala fakt fešná holka. Ježe se z ničeho nic stala nějak oblíbená, hlavně u mužský části populace. No a byl tam jeden takovej, ten voplácanej, co vypadá jak nafouknutá šprcka s ručičkama. No a co myslíte že se stalo. Tak tu sedím v lese na pařezu, v ruce ubalený brko a přemýšlím kde soudruzi z NDR udělali chybu.
Jo chodím sem celkem často a vobčas sem přijde i ona. Teď sem chodí s nějakým zrzkem, je to náměstek ředitele. Před tím to byl nějakej skopčák a asi čtyři další. No řeknu Vám, já nevim co na těch hubenejch ženskejch ti chlapi vidí.
Jo jo, připadam si jako starej dědek co vo něj nikdo nestojí. Přemýšlím co s tím. Mám jednoho kámoše, co věří na takové ty pošuky co předpovídaj budoucnost. Je šťastně ženatej, i když ta jeho ženská, teda nic moc. Já bych si jí teda nevzal a spousta mejch kámošů taky ne. Ale proti gustu... Ten pošuk furt mele o konci světa a pořád se u toho usmívá. Tak se ho asi zeptám jak to dělá. [překvapení] [chechtot] [chechtot] [chechtot] [oči v sloup]

68088

28.08.2005 14:56

Miláčku, bude pršet. Vržou mně prsa

RE: Hmm

Gdosy 85.?.?.?

On zde není na popis lidské minulosti dostatek prostoru, přesto se o jedné okolnosti zmíním. Lidé předpokládají že jejich existence je nahodilá a kladou velký důraz na jednotlivé dějinné události. Díky tomu jim uniká proces odehrávající se na pozadí vlastní existence. Pokud vezmeme některé eposy a očistíme od demagogie, načrtne se nám zajímavé poznání. Člověk byl původně na mnohem vyšší úrovni nežli dnes. Je tu tedy otázka zdánlivé degenerace. Nebudu popisovat jak a proč k ní došlo, ale řekněme že nešlo o degeneraci, nýbrž o posunutí ve vývoji o několik cyklů zpět. Člověku bylo odebráno určité množství dědičných informací aby byl nucen je znovu utvořit a plně pochopil jejich podstatu, kterou díky svému patrně umělému původu nechápal. Řekněme, že v té době žili lidé, jenž chtěli aby si budoucí generace uvědomili kým jsou a k čemu došlo. Přesto že mnohé v průběhu dějin zaniklo, některé fragmenty zůstaly. Je tedy možné, že ti jenž rozhodli o našem návratu, dokázali určit čas, kdy se člověk vrátí k původní podobě. Mayský kalendář tak může být výpočtem jednotlivých etap vývoje a přesně ukazovat okamžik, kdy se člověk dostane na ztracenou úroveň bytí a kdy se naši tvůrci opět vrátí. Například Ježíš dokonce popisuje jak se oddělí zrno od plev. Nemůžete je vytrhat, když jsou malé a není je možné dobře rozeznat. Musíte počkat až dorostou a potom poslat dělníky plevel vytrhat. Hovoří tedy o dávném poselství? Hovoří o dědičné chybě (hříchu) od nějž se máme očistit? Kdo ví. Demagogie a náboženský fanatismus poslalo úvahy o jiné než materiální existenci na seznam duševních poruch. Přesto jak se zdá mnohým vadí pravděpodobné pokračování vývoje. O němž se mimochodem učí ve školách. Ale vůbec jim nevadí prohlášení, že v zájmu míru se musíme dobře připravit na válku. Inu, podle chuti…… [oči v sloup]

68090

28.08.2005 16:08

Miláčku, bude pršet. Vržou mně prsa

RE: Hmm

Gdosy 85.?.?.?

No jo, taky koukám že jsem se nějak rozkecal. [chechtot] No nic, zítra jdu zase do práce a možná nasaju něco pohody z budování tržního hospodářství, když už mi nikdo nechce naservírovat ten vysněnej komunismus. Pro jistotu však ohmatám všechny kolegyně, abych jaksi prakticky prozkoumal rozdíl mezi silikonem a solným roztokem. [vyplazený jazyk] Třeba se najde v budoucnu příležitost své hmatatelné zkušenosti předat případným návštěvníkům podobně laděné diskuse. [mrknutí jedním okem]

68094

28.08.2005 18:42

Miláčku, bude pršet. Vržou mně prsa

RE: Gdosi,

Gdosy 85.?.?.?

Mám na to reagovat?

68109

28.08.2005 19:26

Miláčku, bude pršet. Vržou mně prsa

RE: Hmm

Gdosy 85.?.?.?

Nemusíte. [chechtot] Ani já to příliš nechápu. Vycházeje při tom ze stále stejného tvrzení, že dokonalost neexistuje. [oči v sloup] A pokud chcete tvrdit, že to co jsem napsal je blábol s špatně napsaným i, pak prohlašuji _ neodvolám, neodvolám a neodvolám!!!! [velký smích]

68123

30.08.2005 18:25

Miláčku, bude pršet. Vržou mně prsa

RE: Nebytelnost

Gdosy 85.?.?.?

Asi bych se měl zeptat, co že je to ta nebytelnost? Připomíná mi to principy komplementarity podle Davida Bohma.
"Člověk je veden k novému chápání nerozčlenitelného celku, který popírá klasickou představu o analyzovatelnosti světa na oddělené a nezávisle existující části... Převrátili jsme obvyklou klasickou představu, že základní realitou světa jsou nezávislé elementární části a že různé systémy jsou pouze neurčitými náhodnými formami a uspořádáním těchto částí. Spíše říkáme, že základní realitou je nerozdělitelná kvantová vzájemná spjatost celého vesmíru a že relativně svobodně se chovající části, jsou jen určitými a náhodnými formami v rámci tohoto celku."
V roce 1935 Albert Einstein a jeho spolupracovníci Boris Podolsky a Nathan Rosen publikovali práci, ve které popsali tři hlavní výhrady vůči kvantové mechanice. První výhradou byl problém nelokalizace, který spočívá v tom, že ke změně stavu jednoho systému může dojít v důsledku měření jiného vzdáleného systému. Albert Einstein a jeho kolegové dále považovali za nepřijatelné, aby měření jedné veličiny vylučovalo měření druhé "komplementární" veličiny (jako např. současné měření hybnosti a polohy). Poslední závažná výhrada se týkala vnitřní náhodnosti a nemožnosti přesné predikce jevů. Proto tvrdili, že kvantová teorie je nekompletní a v budoucnu bude nahrazena kompletnější teorií, která bude respektovat omezení rychlosti světla, všechny fyzikální veličiny budou mít přesně definované hodnoty a teorie umožní úplnou předpověď kvantových jevů.
Albert Einstein, Boris Podolsky a Nathan Rosen usoudili, že existují určité skryté proměnné s neznámými vlastnostmi, které by měly chování kvantových systémů vysvětlit. Jejich závěr byl ten, že kvantová mechanika není kompletní a nepopisuje plně fyzikální realitu. Systém II zná všechno o systému I daleko předtím, než se vědec rozhodne provést měření nějakých veličin a tím znemožňuje předem současné měření nekomutujících veličin. Není třeba žádné okamžité působení na dálku, pokud předpokládáme, že každý systém má více parametrů, než uvažuje kvantová mechanika. Niels Bohr, jeden ze zakladatelů kvantové mechaniky, naproti tomu bránil původní kodaňskou interpretaci kvantové mechaniky. Soustředil se především na druhou výhradu, týkající se simultánní "reality" komplementárních proměnných, jako je hybnost a poloha. Jeho argumenty po více než 30 let tvořily intelektuální pozadí kodaňské interpretace kvantové mechaniky.
Ostatně si nejsem tak úplně jistý, že někdo chce nebytelnosti dosáhnout. Asi bych mohl zopakovat, že dokonalost dle mého neexistuje. Ale proč? Lidé na ni stejně nikdy nepřestanou věřit. Pak bych se mohl zeptat kdo je okultista Jurajda? Nějaký váš přítel? Proč a v jaké souvislosti o něm hovoříte?

68386

30.08.2005 18:32

Miláčku, bude pršet. Vržou mně prsa

RE: Nebytelnost

Gdosy 85.?.?.?

Doplnění:
Bohmova interpretace kvantové mechaniky je explicitně nelineárním mechanistickým modelem. Podobně jako Niels Bohr zformuloval filozofické principy komplementarity, které mají význam i mimo rámec kvantové mechaniky, David Bohm odhalil hluboký vztah mezi porušením lokalizace a úplností (jednotou) všeho, co existuje. Jako první správně pochopil nelokální podstatu kvantové mechaniky. John S. Bell, teoretický fyzik z Evropského centra pro fyziku elementárních částic CERN v Ženevě (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, Evropská rada pro jaderný výzkum), vyzdvihl důležitost Bohmovy práce, která pomohla rozvinout jeho myšlenky o lokalizaci v kvantové mechanice.

David Bohm studuje ve vědeckém kontextu vztahy mezi vědomím a hmotou a dosud se v tomto studiu dostal nejdále. Jeho přístup je mnohem obecnější než je současná S-maticová teorie a lze jej chápat jako pokus o aplikaci bootstrapové hypotézy při odvození konzistentní kvantově relativistické teorii hmoty.

Bohm vycházel z nepřerušené spojitosti hmoty a za hlavní aspekt této celistvosti považuje nelokální spojení, které vyjadřuje EPR experiment. Zatím se nelokální spojení jeví jako zdroj statistické formulace zákonů kvantové teorie. Bohm chce jít za hranice teorie pravděpodobnosti a zkoumá uspořádanost, která je podle jeho přesvědčení vlastností kosmické sítě jevů na hlubší, "neprojevené" rovině. Tuto vlastnost označuje jako "implicitní" uspořádanost, ve které vzájemné sepjetí celku nemá nic společného s umístěním v prostoru a v čase.

68388

31.08.2005 18:37

Miláčku, bude pršet. Vržou mně prsa

RE: Nebytelnost

Gdosy 85.?.?.?

Omluva není třeba, nahrávku se patřilo vrátit. [velký smích] Mám toho v zásobě celkem dost protože se o toto téma zajímám, ale většinou tím nikoho neobtěžuji. Škoda (asi). [chechtot]

68524

02.09.2005 21:22

New Orleans - katastrofa, na kterou se čekalo

RE: Globalni oteplovani a stmivani a dramatictejsi zmeny...

Gdosy 85.?.?.?

I když.... Ono to s tím varováním není úplně přesné, protože nelze varovat odsouzeného, že bude ráno oběšen. Ono mu to lze jen oznámit. A tohle mohlo být takové oznámení. [vyplazený jazyk]

68973

03.09.2005 15:28

New Orleans - katastrofa, na kterou se čekalo

RE: Globalni oteplovani a stmivani a dramatictejsi zmeny...

Gdosy 85.?.?.?

Nehovořil o tom? Pokud Vám upadne noha, asi nebudete považovat pořezaný palec za důležitý. [oči v sloup] Je možné že to, čeho jsme svědky, je součást mnohem větší katastrofy, nebo jejím počátkem. Docela mi dochází humor.
Pak se bílý muži přiblíží okamžik, který vás udělá ubožejšími než jsme my. Uvidíš to - dva nebo třikrát se to stane v malém, a potom přijde šok. Vidím mince, taví se, hořící bankovky v rukou nesčetných lidí. Budou mít malou hodnotu ty peníze, pořád menší a nikdo se od nich nebude chtít odtrhnout. To je zvláštní. Oplakáváte peníze a nevidíte ovoce na stromech! Vidíš, že mi to připadá směšné, ale mnozí budou plakat. Mnohé bude jinak s penězi, to vám sice zůstane, ale bude to nový začátek, který mnohé srazí do neštěstí. Všechno bude značně jiné ... hodně jiné ... ale teprve koncem roku. Převzato z WM magazínu [zmaten]

69091

04.09.2005 12:10

New Orleans - katastrofa, na kterou se čekalo

RE: Z Bláta do Louže

Gdosy 85.?.?.?

Bohužel máte pravdu a pro mnoho lidí by mohlo být prvotním varováním, jak rychle se události v NO promítnou v ekonomice států nepostižených katastrofou. Takto vypadá ekonomický fašizmus v praktické ukázce. A co je zdaleka nejhorší, že stejně tak virtuální je bezpečnostní systém pro případ selhání infrastruktury. A to nejen v USA. V případě podobné katastrofy se ve stejné situaci ocitnou lidé kdekoliv na světě. Ale ono je to mnohem horší. Příklad: V případě dlouhodobého selhání se ukáže zcela chybná koncepce GO plodin, jenž jsou často jednoleté a neumožňují opakované setí kvůli možným únikům zisku. A navíc nejsou schopny vůbec vyrůst bez chemického ošetření, jenž se může stát nedostupným. S lidstvem je za účelem ovládnutí a zisku hrána ohavná hra v níž nejsme nic víc než postradatelný výrobní nástroj. Bohužel je to dáno především tím, že naši vůdci jsou stupidní hovada, jenž přes pupek nevidí že si chčijou na vlastní boty.

69187

04.09.2005 15:19

New Orleans - katastrofa, na kterou se čekalo

RE: Kdyz ,clovek vezme

Gdosy 85.?.?.?

Tohle se lidem jen těžko vysvětluje. Lidé neustále nechápou podstatu proroctví, jenž spočívá v popsání děje, nikoliv v popisu konkrétní události. Konkrétní události jsou důsledkem určitého jednání a z hlediska proroctví to znamená, že k nim dojde následkem určitého jednání. Odstranit následky není možné a nemá smysl jim přikládat zvláštní význam. Proroctví má za úkol lidskou společnost varovat před určitým jednáním a ne je nahánět z místa na místo, podle toho kde se zrovna něco semele. Proto i Nostradamus a další nepopisují události přímo. Sama představa že by to kdokoliv udělal, by znamenala stejně destruktivní počin jako vyhlášení války. Proto ani prorokům není dáno vidět budoucnost v její konkrétní podobě. Sledují určité obrazy z nichž pak odvozují podstatné rysy té které epochy. Jakýkoliv prorok jenž by popsal byť jen tři čtyři konkrétní události včetně místa a data, (k nimž by skutečně došlo)a nakonec připojil cosi o neblahém konci určitého kontinentu, by vyvolal masový exodus jeho obyvatel před katastrofou, což by v samém důsledku bylo mnohem horší než katastrofa sama. Proto jsou proroctví určena těm, kteří jim chtějí porozumět a jsou ochotni vidět příčiny a nikoliv následky. [mrknutí jedním okem]

69208

06.09.2005 21:34

Na něco zapomínáme

RE: Bahníkův Nový Velký Naučný Slovník

Gdosy 85.?.?.?

Dodatek: nemyslet, znamená být myšlení schopen. Tedy se zjevně jedná o opačný proces, tedy vymyslet aspoň něco.

69488

Tohle není reakce na samotný článek, ale spíše na diskusi. Mám jednoho kamaráda už celou řadu let. Před nějakou dobou si koupil malý domek a rozhodl se hospodařit. Neustále vykřikoval že není nad domácí produkty. No je pravda že začal velkoryse a záhy zjistil, že k uživení všech zvířat mu zahrada kolem domku nebude stačit. Když jsem se při jedné příležitosti ptal, proč kupuje tak obrovskou louku, tak s klidem prohlásil, že kvůli zvířatům. Bohužel se nakonec ukázalo, že k hospodaření nemá zase tak moc kladný vztah a začal při každé příležitosti nadávat na nadmíru práce. Tak jsem se zeptal proč nechová míň zvířat? On mi na to řekl "a co budu dělat s loukou?"
Tohle je problém myšlení a když si přečtete některé reakce, tak si určitě všimnete nápadné podobnosti. Stejnou podobnost naleznete v našem způsobu života i v budování společnosti. Je to jako nemoc na níž použijeme lék a ten vyvolá další chorobu na níž opět použijeme lék který....... [velký smích]

69621

09.09.2005 17:58

Hurikán Katrina – naše zkušenosti

RE: A heleme se...

Gdosy 85.?.?.?

Máme tu i jiné:
http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=572
http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=573
Bohužel neumím utvořit přesný překlad a tak jen odkazy. [chechtot]

69862

09.09.2005 19:00

Hurikán Katrina – naše zkušenosti

RE: A heleme se...

Gdosy 85.?.?.?

(cenzurováno. Urážíte diskutující.)

69871

09.09.2005 19:15

Hurikán Katrina – naše zkušenosti

RE: A heleme se...

Gdosy 85.?.?.?

Vlastně mám jeden dotaz: jaký je rozdíl mezi medem a strdím?? [vyplazený jazyk] [vyplazený jazyk]

69873

09.09.2005 20:52

Hurikán Katrina – naše zkušenosti

RE: A heleme se...

Gdosy 85.?.?.?

Dotyčný především uráží sám sebe, což je patrně mnohem horší, protože je k tomu veden vlastním intelektem. Ale když už jste zasáhl, tak Vám odpovím. Někde v jiné diskusi jste spojil proroctví se šamanismem. Je to Váš názor a máte na něj právo. Pokud mám mluvit sám za sebe, tak na předpovídání budoucnosti mnoho nevěřím. Přesto jej nepopírám a také vím, že se okolo tohoto tématu občas rozvine zajímavá diskuse.
Proroctví je fenomén starý jako lidstvo a už v dávnověku se vědělo, že dokáže ovlivnit myšlení lidí. Tím nemyslím teorii o pravděpodobnosti uskutečnění předpokládaného. Ale fakt, že podstata proroctví není dohledatelná v minulosti, ale pouze v pozorování přítomnosti. Proroctví klade otázky našemu egu a nutí jej vidět ty stránky existence jenž často považujeme za nepodstatné. Takže pokud nějaké proroctví hovoří o válce, ptáme se zda k ní existují předpoklady. Ono se prostě nemusí jednat o katastrofu globálního charakteru, a přesto tu po nás jednou možná nezůstanou ani ty zlaté zuby. V souvislosti s událostmi v NO určitě sám uznáte že vztahy mezi lidmi nejsou zrovna v pořádku. A to nesoudím ani jednu ze zúčastněných stran. Pouze se snažím pochopit a to samo je dost děsivé. Ať už budoucí šetření přinese jakékoliv poznatky, neustále se budeme ptát zda k řešení následků živelných katastrof lidé potřebují střelné zbraně. Nepochybuji že se najde dost blbců, kteří budou tvrdit že ano a proto je nutné se zamýšlet nad naší budoucností. Pokud existuje nějaký NWO pak si jej utváří každý z nás sám v sobě. V tomto mají všechna proroctví pravdu. Společnost je pouze tím, jací lidé ji utváří.
[mrknutí jedním okem]

69886

09.09.2005 21:12

Hurikán Katrina – naše zkušenosti

RE: A heleme se...

Gdosy 85.?.?.?

No já jenom jestli by jste nechtěl k tomu medu třeba mléko? [velký smích]

69891

09.09.2005 21:54

Hurikán Katrina – naše zkušenosti

RE: A heleme se...

Gdosy 85.?.?.?

Nevím o tom, ale mám vlastní zážitek díky němuž vím co lidská mysl dokáže. Leč jde mi o podstatu viděného. Už jste to jednou sám nakousl v jiné debatě. Jak rozpoznat podstatu viděného?

69896

11.09.2005 08:00

Hurikán Katrina – naše zkušenosti

Co je zase tohle?

Gdosy 85.?.?.?

Organizace FEMA odpovědna za záchranné práce v New Orleans pozvala do Utahu 1.000 vyškolených záchranářů. Měli si s sebou vzít výbavu jako pro nasazení do terénu.
Jaké bylo jejich překvapení, když je nacpali do sálu a udělali jim osmihodinové školení o sexuálním harašení. Poté jim řekli, že budou fungovat jako community-relations officers (komisaři pro styk s komunitou) a poslali je do postižené oblasti - aby tam roznášeli letáky a telefonní číslo FEMy.
“Mají tady certifikované záchranáře, vyškolené paramediky, odborníky na zacházení s nebezpečnými chemikáliemi a místo aby nám umožnili pomáhat, posadí nás do sálu a nechají nás poslouchat školení o sexuálním obtěžování, zatímco v New Orleans jsou stále lidé, kteří čekají na záchranu,” řekl jeden z texasských hasičů.
Feministky si tedy připsaly další vítězství nad zdravým rozumem.

70087

15.09.2005 19:34

RE: Nebudu platit!

RE: Pane Stworo,

Gdosy 85.?.?.?

Pane Stwora, docela rád čtu Zvědavce a v mnoha ohledech s tím co píšete souhlasím. Přesto si kladu otázku, proč je zrovna tohle nutné. Myslím že v současném světě je dostattek událostí o nichž stojí za to napsat a hovořit. Jistě už jste si všiml, že diskutující pod určitými články mají přímoý vztah k obtížností daného tématu. Čím blbější téma tím blbější .....(reakce). A diskuze s technaři na téma lidskost mi připadá jako naprosto zcestná. Chci říct, že tím tak trochu snižujete úroveň svého webu. Občas jsme s kamarády přispívali do podobných diskuzí nasíracími příspěvky a s trochou alkoholu to byla docela zábava. Ovšem určitě bych to nebral jako téma obsahující byť jen tušenou úroveň. Otázka jaká je naše mládež a co nás v budoucnu čeká s tím má pramálo společného. Nedávejte prostor k vyjadřování lidem, kteří mezi hanlivá označení lidí počítají stáří, ti mají své vskutku pozoruhodné stránky. No, asi jsem zašel daleko v přáních, ale to je tím, že tu není zrovna o čem diskutovat. [velký smích]

70879

15.09.2005 20:34

RE: Nebudu platit!

RE: Jen se podívejte na komentáře taneckaru..

Gdosy 85.?.?.?

Take jsem si všiml. [smích] To bude asi tím, že se s nima už jinde nikdo nechce bavit. [oči v sloup] To je ostatně i dobrá rada pro pana Stworu, jak se napříště vyhnout zaneřádění Zvědavce. [mrknutí jedním okem] Čtenáři jsou důležití, ale zcela jistě ne všichni. [velký smích] Po přečtení této diskuze chci vskázat páně Lehovi, že co se demagogie týče, má vskutku co dohánět. I taťka Brežnev by musel zmodrat. [vyplazený jazyk] [vyplazený jazyk] [vyplazený jazyk]

70886

16.09.2005 20:17

Amerika je v úpadku

Ehm???

Gdosy 85.?.?.?

http://www.blisty.cz/2005/9/16/art25033.html
I tak se na to lze dívat.

71070

16.09.2005 20:55

Amerika je v úpadku

RE: Tenhle vas uhel pohledu se me libi, pane Stwora!!!

Gdosy 85.?.?.?

Filmová databáze:

Monstrum z galaxie Arkana (1981)

Komediálně laděné sci-fi s řadou hororových scén, jejichž hrdinou je amatérský spisovatel a jím vymyšlené postavy - tajuplné bytosti z galaxie Arkana se zvětšující se příšerou Mumu v čele, které způsobí svěmu tvůrci řadu komplikací. [velký smích] [velký smích]

71076

19.09.2005 16:40

Tanečkáři

RE: Drahá Mindo,...

Gdosy 85.?.?.?

Přemýšlím, přemýšlím.........Svoboda znamená, že lidi mohou dělat i věci, které se ti nelíbí a ty jim to nemůžeš zakázat. Pokud jim to budeš moct zakázat, nebude svoboda. Tak jednoduché to je.......Ach tak takhle to je. No to sem ale blbec!! [velký smích] [velký smích] [velký smích] [velký smích]

71551

20.09.2005 18:34

Amerika je v úpadku

RE: Porážka Ameriky se blíží

Gdosy 85.?.?.?

Z Vás arogance. [zmaten]

71791

21.09.2005 20:49

Amerika je v úpadku

RE: Asi jsem hlucha, slepa nebo senilni, ale ja tu Ameriku, o ktere tady pisete, jaksi nikde nevidim - cast 1

Gdosy 85.?.?.?

Leho, copak ti říká Rita? Není náhodou zrovna čas se vydat domů?

71949

24.09.2005 16:35

Začala v Iráku občanská válka?

RE: Jak, je clovek maly proti zasahu prirody, k cemu nam jsou akademicke tituly.kdyz hynem vlastni hloupost

Gdosy 85.?.?.?

Už dost dávno jsem se zařekl že o lidské společnosti nebudu debatovat na veřejných fórech. Ve vašem případě dělám výjimku, a dlužno přiznat že k tomu mám vícero důvodů. Jedním z nich je že nejprve posuzujete hodnotu lidského života a teprve skrze ni vnímáte vývoj lidské společnosti. Proto Vám asi nemusím popisovat ten podivný pocit marnosti a zároveň touhy lidem říct kam jejich kroky vedou. Jenže na to žádná slova nestačí. Nepomůže ani poukazování na podivuhodně vzájemnou shodu mezi vizionáři a tím co se v současnosti děje.
Pravda, člověk by předpokládal že se lidstvo poučí z vlastních chyb. Tomu však brání obyčejná lidská blbost. Kdysi jsem si dal velkou práci se studiem dávných civilizací a příčinách jejich úpadku. To hlavní co jsem hledal byl podivný nesoulad, jenž vedl ke sražení těchto společenství na zdánlivém vrcholu jejich existence. Nemám ani nejmenší důvod se k tomuto tématu vracet, ale použiji jedno srovnání. Pouze jediná událost probíhá úplně stejně jako to čemu říkáme vývoj společnosti. Bohužel je to událost na jejímž konci čeká smrt. Jistě už chápete že mluvím o nemoci. Právě ona je tím co v okamžiku dosažení pomyslného vrcholu, svého hostitele jednoduše zabije. Tahle nemoc je však všeobecně popisována jako nedílná součást zdravé společnosti a proto se všichni radují z jejího zdárného vývoje. Jenomže smrt na nikoho neudělá baf. A tak můžeme jen konstatovat že až to přijde tak to přijde. [smích] [smích]

72267

26.09.2005 17:20

Začala v Iráku občanská válka?

RE: Zkuste říci, že BBC a generál Sir Michael Rose jsou šířitelé komunistické propagandy.. Vyhrozuje pan Gajdos

Gdosy 85.?.?.?

Až jsem zalapal po dechu jaký je to pan Gejdoš levičák. [velký smích] Takže teď už nám jen řekněte, které ty televize dáme zavřít, aby se nám všem konečně ti levičáci nepletli do demokracie. [chechtot] [chechtot] [chechtot]

72480

28.09.2005 16:47

Začala v Iráku občanská válka?

Je to pravda?

Gdosy 85.?.?.?

Opět je tu to podivné téma, jenž už několik tisíciletí pronásleduje lidskou existenci a vede k názorovým třenicím vrhajícím lidské bytosti vstříc vlastní zkáze. Když jsem zvažoval zda napsat tyto řádky do veřejného fóra, nebylo to pro obavu z možné kritiky, ale kvůli možnosti že někdo pochopí o čem mluvím. Na druhou stranu bylo řečeno, že pravda vyplave na samém konci věků na povrch, aby každý mohl zvážit a rozhodnout co sám se sebou provede. Nuže do toho.
Toto vědění obsahuje části, jenž byly po dlouhou dobu lidské existence považovány za tajné a byla jim věnována velká pozornost. Ať už ze strany církve při jejich potírání, nebo ze strany esoteriků při jejich uchovávání. Protože nehovořím konkrétně, lze tyto řádky chápat jen jako průvodce historií.
Už jsem zde jednou řekl, že lidská existence sahá mnohem hlouběji do minulosti než oficiální věda připouští a než si mnozí z nás dokáží představit. No a v této dávné minulosti bylo lidem předáno hluboké vědění o vesmíru, jeho fungování a též o bohu tvůrci, nikoliv jen světa jako takového, ale především o tvůrci systému v němž i lidská bytost má své místo a jemuž plně podléhá. Není proto vůbec divu, že tito lidé veškeré své vědění spojovali právě s tímto Stvořitelem, nebo chcete-li prvotním bohem tvůrcem. Toto spojení má svojí přirozenou logiku, protože vede lidskou bytost k správnému chápání vlastní existence, jenž je plně spojena s vnitřním prožitkem a uplatněním vlastních schopností ve vztahu k utváření vzájemných vztahů, jenž posouvá kvalitu života k širším a citovějším formám. Kupodivu i tito lidé rozvíjeli své obecné znalosti a jejich věda byla na mnohem vyšší úrovni díky chápání principů mající vztah k utváření a především využití myšlení. K tomu aby člověk pochopil podstatu řečeného musí složit dohromady tři skupiny obrazců složených ze tří částí. Tyto skupiny jsou součástí nás samotných a mají vztah k naší minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Pokud je chápete, otevře se vám před očima celá pravda o tisíciletích lží, překrucování a pronásledování, za účelem zotročení lidského ducha. Zde vynecháme důvody proč.

72757

28.09.2005 16:58

Začala v Iráku občanská válka?

RE: Je to pravda?

Gdosy 85.?.?.?

Bylo vám řečeno že učení je základem inteligence. Nebo snad lépe moudrosti. Jenže to není tak úplně pravda. Učení má vztah k vědění, tedy k paměťovému záznamu a na myšlení jako takové nemá takřka žádný vliv. Skutečný význam pro myšlení mají myšlenková schémata. Jak jistě víte, skládá se myšlení ze tří částí, poznat, pochopit, uvěřit. Takto vypadá celá cesta a je jedním ze tří obrazců o třech vrcholech. Proto o víře hovoří i Ježíš jako o vrcholu tvůrčího aktu.
Prvním krokem, zaznamenáte určitý jev nebo skutečnost (poznat). K tomu užíváte krátkodobou paměť. Druhým krokem vyhledáte princip jenž se k danému faktu vztahuje. To znamená pochopení a odstranění pochybností. Třetí krok „uvěřit“ přenese získané schéma do podvědomí, odkud je nadále využíváno k utváření myšlenky. Je přeneseno pouze schéma, nikoliv jev k němuž se vztahuje. Naše myšlení pak tato schémata používá při utváření myšlenky a také toho co je v našem životě nejdůležitější, tj. vědomí. (je to princip podle nějž jsou utvářeny také naše představy)
Staré civilizace používali k utváření a sestavování tvůrčích obrazců různé metody. Od složitých filozofických (meditace), k těm nejjednodušším obsaženým v modlitbách a písních. V oněch dobách se všeobecně vědělo, že sestavením určitých tvůrčích obrazců do skupin, se iniciují různé čistě duchovní vlastnosti, jako telepatie atd. Proto církev po dlouhá tisíciletí pronásledovala jakékoliv formy tvůrčího myšlení, jenž by mohlo vést k objevení těchto pradávných principů. Tomuto úsilí také nahrával fakt, že lidem bylo na vyšší astrální rovině předurčeno padnout až na samotné dno toho nejhoršího duchovního marasmu. Nenechte se však oklamat jakýmsi pocitem lidské nemohoucnosti. Byla to právě tato rasa jenž si svoji cestu zvolila tak, jak ji nyní prožíváme. K pochopení této pravdy je však nutné být obeznámen s principem duchovní cesty.

72758

28.09.2005 17:00

Začala v Iráku občanská válka?

RE: Je to pravda?

Gdosy 85.?.?.?

Pokud chápete alespoň nepatrnou část řečeného, pak už vnímáte onu nekonečnou marnost lidské touhy se skrze samotné atakování paměti dobrat jakékoliv solidní schopnosti myslet. Pravdou je opak, protože skrze nevědomost a demagogii současné společnosti přenášíme do myšlení destruktivní a zavádějící schémata, jenž vedou k agresivitě a zneužívání lidského jedince. To o tom hovořili naši dávní předkové, jako o hrozbě materialismu a lidského úpadku.
V této pohnuté lidské historii působí další faktor jemuž byl dán název evoluce. Lidé chápou vývoj jako náhodný, libovolný proces složený z drobných kroků, jenž vedou k neustálému zdokonalování. Na tom není ani zbla pravdy. Je pravda že vývoj není předurčený, ale zcela jistě není náhodný. Je založen na získávání a utváření vlastností, ovšem i zde najdete trojúhelník o třech vrcholech. Jedním z vrcholů je vlastnost a druhým je schopnost. Schopnost vzniká vzájemným spojením vlastností za účelem dosažení tvořivého aktu. (Podobnost s myšlením není čistě náhodná.) Jenže to samo k vývoji nestačí. Nebo alespoň ne k tomu co chápeme jako vznik nové formy života. To o čem hovoříme se jmenuje přenesení podstaty existence a u lidského myšlení ji vnímáme jako vědomí. Je to tedy onen faktor, jenž nám říká kdo jsme a jak se chováme, který spojí nově utvořené schopnosti a přenese je do svého jádra. Aby k tomuto přenesení došlo je nutné sestavit určité množství schopností jenž toto přenesení umožní. Jedná se o schopnosti splňující požadavky existenčních zákonitostí a dál už bych toto téma nerozmotával. Je celkem jasné, že by jednotlivé myšlenky v tomto články vydali na několik knih. Ovšem já nechci nikoho uvádět do tajemství esoterických nauk.

72759

28.09.2005 17:04

Začala v Iráku občanská válka?

RE: Je to pravda?

Gdosy 85.?.?.?

Nevím nakolik je možné z řečeného pochopit tak složité téma, ovšem nemám ani nejmenší pochybnost o tom, že jej někteří jedinci chápou. Pokud nikoliv z tohoto vědeckého, pak jistě z esoterického hlediska. Proto vědí že stokrát opakovaná lež se nakonec….. přenese do podvědomí a stane tvůrčím prvkem našeho myšlení. Ostatně stejného principu používala po celá tisíciletí církev k masakrování lidského ducha. Stačí jen povrchní přečtení a je celkem okamžitě jasné o co jde. Naštěstí už si pravda našla cestu k lidskému myšlení a zanedlouho svede rozhodující bitvu o osvobození lidského ducha.
Člověk se vydal na cestu získání zkušeností skrze osobní prožitek. O jakou zkušenost šlo vidíme všude kolem. Proto v jeho symbolech schází třetí část vyjadřující lidskou bytost v úplnosti. Jde o to, že dvě původní části se překrývají a jsou uzavřené. Pouze jedna byla odkloněna, aby člověk mohl získat po čem toužil. Čas se však naplňuje a poslední část obrazce se pootočí aby zaujala své původní místo. Tehdy se nám lidem vrátí ztracené schopnosti i vědomosti. Tehdy se podstata naší existence opět sjednotí. Můžeme si myslet cokoliv chceme a přesto se tak stane. Proto je dobré zvážit, co je obsahem nás samotných. Tvůrčí principy vedou k růstu. Destruktivní k zániku. Takto se oddělí zrno od plev.
Někdo zde řekl, že židé jsou inteligentnější než ostatní lidé. Copak to asi obsahuje jejich svatá kniha. Jsou to opravdu jen pouhé informace?

72762

28.09.2005 21:38

Začala v Iráku občanská válka?

RE: Je to pravda?

Gdosy 85.?.?.?

Díky za tuto reakci a nenechte se mnou ovlivnit. Čas od času provedu podobný úlet, aniž dále vysvětluji podstatu vyřčeného. Je to proto, že se naštvu a chci lidem říci jak to doopravdy je. Bohužel také vím, že to není k ničemu. Karty jsou rozdány a díky falešné hře má černého petra v rukávu velmi mnoho lidí. [mrknutí jedním okem]

72779

09.10.2005 08:54

Úžasná lekce z lidských práv

RE: Co dodat

Gdosy 85.?.?.?

Nemohu si pomoct, ale na Vás musím reagovat. Vy jste něco jako maskovaný Leho či co? Vždyť jste napsal tak absolutní blud, že je člověku až líto, že s tímhle uvažováním musíte žít.
Ten článek popisuje událost a proto není právně napadnutelný. Může být otištěn kdykoliv a kdekoliv. Dokonce i v USA.

Tato organisace, stejne jako ostatni ktere vyvolavaji filmy maji system ktery se stara o identifikaci moznych prestupku. No a to je přece porušování svobody jak z učebnice. Fotografie jíž si někde nechám vyvolat je stále mé soukromé vlastnictví a nikdo nesmí bez mého souhlasu jakkoliv dále přenášet její obsah. Pokud tedy mají velké organizace povinnost udávat lidi, pak se jedná o udávání a porušování soukromí. Protože je to porušení nejen právních, ale především lidských norem. Chci tím říct, že tam u vás v USA si člověk nemůže udělat pár fotek jenom proto že někdo bude zkoumat jejich obsah. Och můj Bóóže, o takové svobodě si našinec může nechat jenom zdát!!!!!!!
Vy prostě tvrdíte, že ten chleba není namazaný máslem, protože je namazaný odstředěným a ztuženým mlékem. [překvapení]

73633

09.10.2005 13:44

Úžasná lekce z lidských práv

RE: Co dodat

Gdosy 85.?.?.?

Takže: logika slušného člověka říká, že fotka může obsahovat cokoliv, aniž by se jednalo o důkaz trestného činu. Např. několik fotek z natáčení detektivky, není důkazem skutečné vraždy. Pokud k tomu přidáme zákon jenž praví, že člověk je nevinen pokud mu není dokázán opak, hovoříme již o čiré udavačské praxi zavedené na kontrolu myšlení, o čemž mimo jiné hovoří i tento článek. Lidé jsou postihováni za pravděpodobné trestné činy a to je podle Vás normální. Což o to, tady u nás si udavače jednoduše najdeme a dostane nakládačku, ale co s tím uděláte v USA to fakt netuším. Jenom doufám, že se tahle demokracie nikdy nedostane do českých luhů a hájů. I když je známo že smrad a neštovice se šíří zatraceně rychle. [oči v sloup]

73655

09.10.2005 18:09

Úžasná lekce z lidských práv

RE: Co dodat

Gdosy 194.?.?.?

Vy si dáváte takové fotky vyvolávat?

73672

09.10.2005 18:50

Úžasná lekce z lidských práv

RE: Co dodat

Gdosy 194.?.?.?

Mám své vlastní zážitky z dob rudých makovic. To proto mi udavači smrdí a jen těžko si k nim někdy v budoucnu najdu kladný vztah. Přirozeně jde o nadsázku, protože řádný udavač je vždy zbabělá svině ukrytá v anonymitě. Alespoň já jsem se nikdy s jiným druhem donašečů nesetkal. A pokud bych někdy dostal tu příležitost, ani na vteřinu bych neváhal zmáčknout spoušť. [cool]

73677

09.10.2005 23:09

Úžasná lekce z lidských práv

RE: Co dodat

Gdosy 85.?.?.?

Pokud v USA nechápete rozdíl mezi autem a fotografií nemohu s tím nic dělat. A na mém sídlišti žijí veverky, lišky a podobná havěť. Budu je od Vás pozdravovat, pokud nemáte nic proti. Přirozeně jen těžko pochopí co je USA, ale můžu jim promítnout nějaký dobrý americký film. Je sice pravda, že jsem nic tak unikátního nikdy neviděl, ale nemohu jim podsouvat vlastní vkus. A to ani přesto že žijeme na jednom sídlišti. Znáte to, oni raděj krtečka. [velký smích]

73713

21.10.2005 17:18

Irácké referendum bylo možná zmanipulované

RE: Dívala jsem se na zprávy a bylo v nich zmíněno,

Gdosy 85.?.?.?

A i když Irák pak zabrali Američané... No Leho. No teda!? Co to tu říkáte? Jak zabrali? Co zabrali? Proč zabrali? Ono to není osvobození?

74999

22.10.2005 20:35

Irácké referendum bylo možná zmanipulované

RE: Dívala jsem se na zprávy a bylo v nich zmíněno,

Gdosy 85.?.?.?

Káže vodu, pije víno? Hmm, má mnoho(slizkých)vzorů.

75115

24.10.2005 18:15

Španělský soud vydal zatykač na vojáky USA v Iráku

RE: Zmínění američtí vojáci

Gdosy 85.?.?.?

Takhle nějak se zrodil fašizmus.

75307

24.10.2005 19:11

Španělský soud vydal zatykač na vojáky USA v Iráku

RE: '..Jsou podelani strachy a strileji na vsechno co se hybe nebo i nehybe...'

Gdosy 85.?.?.?

Porovnáváte českou armádu s armádou us? Myslíte na válečný konflikt se všemi kdo se podílel na okupaci naší země? Děláte si srandu nebo je to Vaším IQ.
Ja je videl a se mnou tisice dalsich tez posranych Cechoslovaku.
Takže jediným neposraným jste Vy? A co že jste udělal pane hrdino. Emigroval? Och, jak hrdinské gesto.

75314

29.10.2005 13:32

Dvě stovky policistů dohlížely na sedmdesát demonstrantů

RE: Zvědavec pevně v táboře neonacismu

Gdosy 85.?.?.?

Můj milý. Pokud bychom opravdu a do důsledku sledovali tok dějin, muselo by nás zaujmout mnohem více aspektů, jenž ne vždy mají cokoliv společného s nacizmem. Ono už jen samo tvrzení o módním anti-ami zavání nedostatkem informací jak z oblasti módních trendů, tak z oblasti historických faktů. Netvrdím že jste trotl, protože nehodlám urážet duševně narušené jedince. A hlavně by bylo nutné spektrum pojmů v této oblasti rozšířit o zcela nový obrat. I když diagnóza lehoicie by zajisté našla své plnohodnotné uplatnění. Pokud odsuzujete určité historické období, nikdy nemůžete naprosto přesně interpretovat fakta, protože musíte svá tvrzení omezit na jednostranné hodnocení, jenž vašemu názoru vyhovují. Můžeme si např. položit otázku, proč zrovna US vadí tolik nacizmus, zatímco němečtí vědci, jenž mají na svědomí bezpočet lidských životů byli právě v USA vysoce ceněni. Tedy v USA a Rusku. Cožpak ten kdo nacizmus přímo podporuje není nacista? A potom se musíme ptát proč nikdo neodsoudil ty firmy jenž se až do zapojení US do války na zbrojení Německa přímo podíleli. Já vím že jsou to stokrát opakovaná obvinění, ale je zjevné že zatímco revizionista je považován takřka za vraha, vrazi jsou stále beztrestní. Jděte prosím s tím lehaním doprdele.

76059

29.10.2005 22:04

Dvě stovky policistů dohlížely na sedmdesát demonstrantů

RE: Trochu mimo

Gdosy 85.?.?.?

Ahoj Petge. Tak jak se vydařila cesta za poznáním. Psal jste tuším cosi o potopě?

76108

05.11.2005 20:33

Francie: srážky policie s imigranty neustávají

RE: Josef Brož (Britské listy)

Gdosy 85.?.?.?

Tož to je fakt divný. Takže až uvidim černocha budu tvrdit že je bílej? Abych jako nabyl ten rasista. A co bude tvrdit ten černoch? Že jsem třeba černej. Člověče, Vám něco přejelo hlavu a teď v tom máte zmatek. [vyplazený jazyk]

77057

08.11.2005 12:50

Mnoho Izraelců věří, že si Francie stávající nepokoje “zaslouží”

RE: No jo, ale dyt to fasistum musi vyhovovat?!

Gdosy 85.?.?.?

zavražděného izraelského vojáka a byli ochotni za něho vyměnit desítky palestinských a libanonských vězňů
Abych mohl cokoliv za něco vyměnit, musím to napřed získat. Podle množství a ceny pak určím poměr. 1 ku 100, ku 1000 atd.

77346

08.11.2005 14:09

Francie: srážky policie s imigranty neustávají

RE: Bila populace svou vlastni blbosti speje ke sve katastrofe,at si humaniste rikaji ,co chteji.

Gdosy 85.?.?.?

Pane TS, z každého Vašeho příspěvku mám pocit, že žijete na planetě s červeným knoflíkem, jímž někdo otočí až bude nejhůř. Nechci být předpojatý, ale co když už nejhůř je. Tedy co pokud máme poslední šanci začít něco dělat před tím, než se vrátíme do doby kamenné.
Vaše podivuhodné vědecké závěry, o tom co lidstvo dokáže, pocházejí patrně z nějaké scifi literatury. Protože pokud předpokládáte, že lidstvo dokáže modifikovat DNA, aniž utvoří žábu s uchem na zádech, máte jiné zdroje než já. Samotné přečtení lidského genomu znamená asi tolik, jako když máte v ruce kus železné rudy, z níž lze získat kov, ale zatím nevíte jak rozdělat oheň. Lidé nemají ani nejmenší tušení /a dalších několik tisíc let ani mít nebudou/ jak se DNA utváří a jak vlastně pracuje v celkovém kontextu lidské bytosti a okolního prostředí. Natož, aby někdo dokázal do její struktury zahrnout vývoj a předejít degenerativním sklonům. Takže otázka modifikace lidí je otázkou pro vědce možná tak za pět, šest tisíc let. Do té doby se budeme muset zabývat otázkou, jak přežít vlastní pitomost.
Já osobně jsem si jistý, že žádný červený knoflík neexistuje a pokud, tak pouze v hlavách několika vědců, jenž však nemohou nikterak zasáhnout do běhu dějin. Ono totiž není totéž, umět vyrobit auto na alternativní pohon, a něco jiného tato auta vyrábět. Chci říci asi toto: současná věda dokáže v mnoha oblastech plně nahradit práci lidských rukou. To je sice krásná pravda, ale bez této práce Vám nikdo nedá ani shnilou bramboru, takže to vlastně není vůbec nic platné. Veškerá lidská činnost je založena na zisku a jen on určuje co lidé podniknou nebo nepodniknou ve vztahu k budoucnosti své i budoucích generací. Věda s tím nemá zhola nic společného.
Na fialky pouzijte hmotovy spektrometr pripojeny za plynovy chromatograf.....
Přesně tohle naučte své děti. Protože čichání ke květinám způsobuje alergické reakce. A přitom jim můžete popsat, která část DNA způsobuje při utváření organismu možnost získání alergie a jak se tato alergie projevuje ve zpětné vazbě s ohledem na dědičnost. Je to přece tak snadné že? [oči v sloup]

77349

23.11.2005 09:24

Máme stále čas?

RE: Gejdosi, jste uplne mimo

Gdosy 85.?.?.?

Komunismus stejně jako kapitalismus a všechna ostatní uspořádání společnosti nemají nic společného s tím, co skrze jejich existenci vzniká. Lépe řečeno, doposud nevzniklo nic, co by dokázalo utvořit svět vhodný pro všechny. Pokud se dobře pamatuji, tak to nebyl socialismus kdo mi před revolucí bránil opustit ČR. A ještě podivnější je, že tito lidé přestali s pádem socialismu existovat. Nějaká červí díra či co?
Lidé hrozně moc touží shodit vinu za vlastní zvrácenost na nějaký systém a stát se tak jakousi obětí doby. Velmi dobře je to vidět v současné politice. Tentokrát to však všichni shazují na ODS, ČSSD, předešlou vládu, minulý režim, Ježíška, plané neštovice a nedostatek informací. Je zajímavé že po každé revoluci, se zrodí nová parta darmožroutů a lidé si stále nějak nechtějí všimnout odkud pocházejí. Ono je pro nás ze všeho nejhorší si přiznat, že ti nahoře i ti dole jsou naprosto stejní, jen s tím rozdílem, že ti nahoře mohou, zatímco ti dole musí.

79762

23.11.2005 22:22

Máme stále čas?

RE: Gejdosi, jste uplne mimo

Gdosy 85.?.?.?

Ono to ani nejde se stydět. Mluvíme o malých dětech a i když už jimi dnes nejsou, nemůžeme jim předhazovat zodpovědnost. Ostatně celé to obracení kabátů je smutná historie. Pokaždé když slyším, jak je někdo hrdý, že nebyl ve straně, musím se tomu pousmát. Já v ní nikdy nebyl a nemám pocit nějaké hrdosti. Nebylo by mnohem lepší pro společnost, kdyby ať už v té či oné podobě obstála a byla tak pro lidi určitou jistotou. To jak se radujem nad vlastní neschopností, je patrně určitá forma demence.

79875

24.11.2005 13:02

Ptáci

RE: o životě a smrti

Gdosy 85.?.?.?

Pokryteckou jen za předpokladu, že všechny úvahy o poškození planety jsou plané. Pokud ne, máme tu otázku přežití jako takového. Nejsem žádný hrdina a pokud bych se rozhodoval, zda se dívat, jak mi před očima pomalu umírá celá rodina, nebo onen již řečený meteorit, volím druhou možnost. Nevím zda se bát své vlastní smrti, ale smrti svých blízkých se bojím určitě. Dávají mému životu smysl a také pocit že někam patřím, bez rodiny a přátel je život pouhá existence a těžko říct, k čemu by to bylo.

79984

29.11.2005 11:38

Pilátovo krédo

RE: I ty Brute (Čapku) ?

Gdosy 85.?.?.?

Omlouvám se za vstoupení do této diskuze, ale nemohu si pomoct. Vážená paní Dášo, o Africe nevíte vůbec nic, tak o ní prosím nemluvte. Ono je totiž naprosto zjevné, že Vaše názory pocházejí z přírodopisných pořadů a zpravodajských relací. Ujišťuji Vás že jste vedle jak ta jedle.
Pokud se týká těch koz a krav, tak to není tak dávno co se v určitých kruzích dívka bez patřičného věna dost dobře nemohla provdat. Bylo přitom naprosto jedno že si bral bratranec sestřenici a pod. Takže si myslím, že do evropského prostředí není co zanášet. Oni totiž i současní rodiče mají tendenci zkoumat partnery svých dítek skrze majetkové poměry. Pokud se týká tradic afrických národů, je nutné vnímat dobu, v níž se utvářeli. U národa kde se člověk stěží dožíval čtyřicítky, nebylo příliš času na stanovování hranice dospělosti. Ta se řídila podle přírodních zákonů a považovat to za špatné je i z dnešního pohledu pitomost. Každý národ má určitý rytmus vývoje a to že do něj někdo zcela chybně zasáhne jen proto aby si napakoval kapsy a to bez ohledu na kulturní dopad je řekněme svinstvo. Ale s tím si mi běloši hlavu příliš nelámeme. Potom se člověk může dočíst jak dívka v Africe už od narození trpí. Přitom zde mluvíte o obřadu týkajícího se jediného kmene. Stejně tak zde můžete hovořit o navlékání kroužků na krk a pod.
Najít správnou cestu pro výchovu dětí, není jednoduché už proto, že se nelze opřít o jakési tradice, protože jsou naprosto scestné a dovedli svět v němž žijeme tam kde je. Ovšem v této oblasti se naše názory budou zcela jistě velmi lišit, takže je diskuze nemožná. Bohužel i já jsem si musel díky rodičům a jejich výchově projít tím, co lidé považují za sex. A celkem zákonitě jsem došel až k okamžiku, kdy se otázka uspokojení počala stávat mnohem více otázkou fantazie a jakýchsi pomůcek, ať už spojených se vzhledem partnera, nebo různých více méně oplzlých praktik. Naštěstí mi život ukázal jinou cestu a tak dnes vím jak zacházet s energií nejen svojí ale též své partnerky. To co jsem dříve považoval za sex je jednou provždy pryč a hodnota prožitku jenž lidé chápou jako orgasmus je pouhým počátkem. Ale to není důležité. Problém je, že lidé díky nevědomosti používají pro něco tak zásadního, jako je spojení dvou bytostí své pudy. Chovají se jako zvířata a to je problém jenž utváří všechny následné problémy. Jenže co mohou rodiče své děti naučit, když o tom sami nic neví. Sex je pro mladé stejný druh zábavy jako alkohol, kouření a ostatní. Ale to je na dlouhé povídání.

80845

Stránka: 1 2 3 4 5

Káva pro Zvědavce

74

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 139 čtenářů částkou 25 989 korun, což je 74 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Česko si chce půjčit vakcínu od členských států, hlavně nebrat tu ruskou!24.02.21 21:18 Česká republika 4

Mohutné protesty v Madridu proti korona-teroru, média mlčí20.02.21 19:35 Španělsko 5

Totalitní zákon prošel bez ztráty kytičky18.02.21 22:57 Česká republika 6

PryGuma by celému národu nordinoval domácí vězení, ale sám jde fandit na fotbal18.02.21 22:31 Česká republika 2

Pozor! Zítra jednání o totalitním zákonu!17.02.21 20:49 Česká republika 4

Česká republika je v minusu 1 689 miliard korun za sedm let16.02.21 21:19 Česká republika 3

Scénář pandemie SPARS v letech 2025 – 202816.02.21 17:14 USA 1

Očkovanie učiteľov skomplikovalo otváranie škôl a škôlok. Niektorí pedagógovia po víkendovom očkovaní nie sú schopní prísť v pondelok do práce15.02.21 11:22 Slovensko 2

Covid bonus - potvrzení, že nemocnice mají větší vývar z covid pacientů 15.02.21 08:00 Česká republika 1

Mystifikace s úmrtími za rok 202015.02.21 01:42 Česká republika 0

Už zase média rozjíždí prolhanou manipulační kampaň a přitom se usvědčují ze lží13.02.21 16:40 Česká republika 6

Německo dnešních dnů: policejní teror, přepadovky doma, zatýkání12.02.21 16:44 Německo 3

První prokázané úmrtí po vakcíně v Čechách10.02.21 22:00 Česká republika 1

Ve Švédsku v nouzi spustili elektrárnu na naftu10.02.21 15:31 Švédsko 2

Desítky demonstrací proti zákonu podporujícímu handl s dětmi, česká média mlčí10.02.21 10:45 Francie 3

Bitcoin za milión!09.02.21 14:26 Neurčeno 5

Vakcína s největší pravděpodobností způsobuje onemocnění COVID09.02.21 11:08 Česká republika 9

A jedeme dál podle plánu: vnitro koupí mrazáky na mrtvoly, které neexistují09.02.21 10:50 Česká republika 2

Neviditelný pes: Neuvěřitelně otevřený článek o ukradených volbách v USA09.02.21 00:23 Česká republika 3

Slovenská televize manipuluje chybně zobrazenými grafy07.02.21 12:26 Slovensko 3

Měnové kurzy

USD
21,42 Kč
Euro
26,19 Kč
Libra
30,21 Kč
Kanadský dolar
17,10 Kč
Australský dolar
17,03 Kč
Švýcarský frank
23,71 Kč
100 japonských jenů
20,17 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,80 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,82 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 135,20 Kč
1 unce stříbra
594,73 Kč
Bitcoin
1 087 477,54 Kč

Poslední aktualizace: 25.2.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 61 743 069