Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Fra

Nalezeno 10 příspěveků, 1 IP adresa

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

16.08.2015 19:52

Český spor o imigraci

RE: Nemá cenu řešit důsledek

Fra 91.?.?.?

Ano, už i čínská medicína odpradávna vychází ze zásady, že efektivnější je léčení příčin, a ne (jen chabé) potlačovaní důsledků.
Příčiny známe, nedělejmě, že ne!. Nalezneme ale dost statečnosti, abychom se postavili příčině oné světové choroby?

338213

09.11.2015 10:51

Je Charlie Hebdo mašinou nenávisti Západu?

asi ano ..

Fra 91.?.?.?

Satira má být inteligentní, jinak přechází do křečovitého šklebu.
Na otázku z titulku toho článku lze odpovědět, že Ch.H. asi tou mašinou nenávisti skutečně je. Ne však nenávisti Západu, ale jeho určitých mediálních kruhů,
A k tomu už jen dodat, že tím na sebe (z Charlie Hebdo) prozrazují sociální ubohost a tupost.
I neúctu k postiženým a pozůstalým.
Vlastně všem normálním lidem světa.

341626

V angličtině je sice slovem slave (čti sleiv)) označován otrok či nevolník, ale angl. ekvivalent pro Slovana je Slav (čti sla:v). Podobnost asi není náhodná, ale není to ani shoda.
Analogicky by mohli i Turci být pobuřování angl, ekvivalentem Turkey, což si ale málokdo kultivovaný z nich spojuje s tou krůtou či krocanem.[smích]

356039

08.04.2017 17:11

Terorismus je nástroj politického nátlaku tam, kde chybí argumenty

Zdá se ale, že terorismus je (více)vrstevnatým fenoménem ..

Fra 91.?.?.?

Autor docela působivě a přesvědčivě popisuje tu vrstvu terorismu, která se zdá být i nejnebezpečnější. A sice terorismus státní (a nadstátní). Který je programově a cílevědomě řízen, aby se stal jedním z nástrojů národní a globální politiky.
Výklad je ale hodně neukončený! Protože by skutečně stálo i za to, aby byl objasněn mechanismus utváření teroristických uskupení, implantace jejich cílů, verbování jejich členů, jejich financování, vyzbrojování a výcviku. A též pak (po)odhalení těch, kteří za tím vším stojí.
Vedle něj však (podle mého názoru) existuje i několik dalších (nižších) vrstev terorismu. Jejichž zdrojem je mj. i dlouhodobá frustrace z toho, že větší či menší část společnosti nemůže dosáhnout svých (politických, náboženských aj.) cílů. Kvůli neměnné nevůli těch, kteří drží moc. Příkladem může být teror Palestinců, které stát Izrael (se souhlasem mezinár. společenství!! a dnes USA/UK) připravil o převážnou část jejich bývalé vlasti a tím o životní příležitosti, aby je uvrhl do národnostního útlaku či podřízeného postavení ve své býv. vlasti nebo do enkláv či utečeneckých táborů. Je to projev vzdoru v asymetrickém boji o právo na vlast a území, ve kterém Palestinci tahají za podstatně kratší část hole. Jde o asymetrickou válku, ve které si ti nesouměřitelně slabší Palestinci ale zvolili lidsky nepatřičné metody odboje (tj. způsobu lidsky nepřijatelného a neodůvodnitelného). Podobným příkladem (náboženského) terorismu, byl katolicko-protestantský boj v severním Irsku. Také i zde mohlo být jeho zdrojem nepřijatelné potlačování jedněch proti protěžování těch druhých, a to rukou (nepřekonatelné) síly státní moci.
Je zajímavé, že většina teroristických akcí se soustřeďuje na náhodné lidské cíle, které v drtivé většině nenesou zhola žádnou odpovědnost za stav, proti kterému požadavky teroristů směřují. V tom je ona lidská a kulturní nepřijatelnost teroru.
Ano, je to snadnější, ale po letech je snad i poslednímu zabedněnci zřejmé, že tímto nic nedosahuje ...
A jsou zde i guerillová hnutí, také označovaná za teroristická, která již svými operacemi směřují proti moci, kterou chtějí svrhnout ...

357036

09.04.2017 20:36

Terorismus je nástroj politického nátlaku tam, kde chybí argumenty

RE: Zdá se ale, že terorismus je (více)vrstevnatým fenoménem ..

Fra 91.?.?.?

Děkuji vám za komentář!
Nesmyslnost teroristických útoků proti civilnímu obyvatelstvu dokazuje mj. i to, že základní směřování politiky (západních) států se nezměnilo ani o píď. To je té politiky, která si "koleduje" o odpověď – byť i asymetrickou. Spíš ji (podle mého názoru) jen upevnily!, a spíš jen takovéto akce nahrávají utužování tzv. bezpečnostních opatření ve státech ohrožených (odvetným) terorem. Které samosebou žádné zvýšení oné bezpečnosti nepřinesou. To znamená, že vedou jen k novým formám policejního státu. Čímž ovšem zase jen napomáhají dnešní moci. Skoro by se chtělo konstatovat, že tato je za terorismus i vděčná, protože to, co chce, prosazuje daleko snadněji, aniž by ji ten fenomén vážně bytostně ohrožoval. A to vše bez odporu veřejnosti! Má toto pro vás jaký smysl? Se kterým byste se mohl ztotožnit? Ona "bezpečnostní" opatření ani nic přinést nemohou, protože to byl, je a vždy bude terorista, kdo si nakonec zvolí místo, způsob, čas, aby "potrestal" náhodné(!) přítomné...
Ale teroristům (v úsilí o prosazení jejich cílů, jejich pojetí či vidění světa) to také nic nepřináší, spíš jen odpor až nenávist těch, kteří jsouce napadáni jakožto domnělí "kolaboranti", to musejí snášet. Těžko je však odsuzovat za to, že jsou ve velké většině natolik zmanipulováni denním mediálním vymýváním mozků, propagandu, výchovou …, že z toho všeho nedokážou vyvodit závěry o tom, že je nutno leccos změnit i na naší straně.
Ale i mezi námi je mnoho lidí, kteří odsuzují dnešní agresivní a zločinnou politiku Západu, jeho kořistnickou či predátorskou povahu. A podle toho také volí ve volbách, vyjadřují se ve veřejném prostoru. Ovšem i oni jsou potenciálním cílem teroru. Který je slepý, a proto nesmyslný. Nevím, jak to vyjádřit jinak.
A docela mě pohněvalo to, že mi podsouváte i to, že by z mého příspěvku mělo vyplývat mé odmítání atentátu na Heydricha. No toto!! Atentát byl přece veden proti vrcholnému(!) představiteli moci, nikoliv proti nějakému freiterovi Wehrmachtu!!, a v tom je ten (vele)jemný rozdíl!! Ten jistě zatřásl sebevědomím nacistické moci (a nejen v Protektorátu), jak o tom svědčí i následná krutost Frankovy odvety. A ani nebyl primárně veden proti obyč. lidem v Protektorátu, o nichž by si tupec mohl myslet, že jsou kolaboranty. ....
Opravdu nechápu vaše myšlenkové pochody. No, to jste mi to ale nandal ....
I tak se těším na vaši případnou odpověď.
Přeji vám vše dobré!

357069

10.04.2017 08:42

Terorismus je nástroj politického nátlaku tam, kde chybí argumenty

RE: Zdá se ale, že terorismus je (více)vrstevnatým fenoménem ..

Fra 91.?.?.?

Re (21:54):
To už ale hodně odcházíme od tématu.
Nebyl jsem u rozhodovacího procesu těch nácků, a tak nevím, kdo z nich byl pro a kdo proti. Takže vám děkuji za poučení! [smích]
Výsledkem však bylo stanné právo vyhlášené na celý Protektorát, Lidice, zatýkání, persekuce a hromadné popravy.
A také ohromný mezinárodní ohlas, jehož dopady mj. napomohly Československu při poválečném obnovení hranic ...
Tak jako tak, atentát na Heydricha byl cílevědomým odbojem vedeným proti pohlavárovi barbarského režimu, nikoliv slepým terorem proti náhodným přítomným ...

357083

11.04.2017 10:10

Terorismus je nástroj politického nátlaku tam, kde chybí argumenty

RE: Zdá se ale, že terorismus je (více)vrstevnatým fenoménem ..

Fra 91.?.?.?

Re (10.04. 11:07):
Souhlasím s vámi jen v tom, že další "debata" nemá smysl.
Jste mistrem podsouvavé argumentace. A je mi jedno, na čem si trváte či ne, když je to zcela mimo psané slovo.

357105

09.06.2017 17:00

Komentář k závěrečnému komuniké vůdců skupiny G7

Souhlas s výhradou ..

Fra 91.?.?.?

S autorovým hodnocením toho závěrečného demagogického komuniké G7 souhlasím.
Problém mám s Lhotákovým hodnocením fenoménu inkluze.
To když autor mj. píše, že: "...Cílem inkluze je vytvoření špinavé směsky vzájemně odcizených jedinců bez kultury, bez vůle, bez poznání, bez ducha, bez identity, bez morálního přesvědčení, bez zastání a bez šance na odpor.".
Domnívám se, že na Zemi snad ani není "čistého" národa (Lhoták mu říká ryzí), všichni jsme z větší či menší části genetickou směsicí různých národů, jak se tyto ve své historii stýkaly a potýkaly. Nevím tedy, co je pro autora podstatou "špinavosti" té směsky. O to ale přece vůbec nejde. Národ není založen na genetické stejnorodosti, ale na sdílených sociokulturních hodnotách (např. na definovaném území, jazyku, historicko-politických tradicích ...) a na pocitu odpovědnosti je nejen sdílet, ale i hájit a rozvíjet. Špinavým se člověk třeba stává, když o sebe nepečuje, nemyje ..., ale hlavně, když se chová amorálně, zločinně! Špinavcem není kubánské kakaové děcko, ale Kalousek!, například ...
Inkluze je (podle mého názoru) nástrojem v rukou nikým nevolených nadřazených špinavců. Nástrojem, který by prostřednictvím politických loutek chtěli využít pro rozvrat tradičních kulturních hodnot. Hodnot, které si ten který národ v průběhu své historie osvojil a přejal za své. Je též nástrojem, k rozvratu národních států, coby garanta národní identity, i k atomizaci společnosti na neintegrovaná (kosmopolitně uvažující) individua. Která je snadno ovládat.
Jinak s autorem vřelý souhlas ...

358300

10.06.2017 14:34

Komentář k závěrečnému komuniké vůdců skupiny G7

RE: G 7 jednalo

Fra 91.?.?.?

Krásně napsáno! [smích]

358322

09.10.2020 22:13

Tajné služby Západu sú na smiech už i laickej verejnosti

obraz otravy

Fra 91.?.?.?

Zarážející je i to, že Navalný měl po té "otravě" upadnout do bezvědomí. To však neodpovídá typickému průběhu otravy fosfor-organickými látkami. Při těch zasažený upadá do komatu až v poslední fázi smrtelné intoxikace. Předtím je (naopak) neklidný a projevují se u něj (velmi nehezké) příznaky nikotinové a muskarinové intoxikace. Nadto, Navalný (pokud vůbec byl otráven a pokud vůbec některým z novičoků) obdržel (sub)letální dávku jedu, takže to bez zvl. potíží přežil, což se rovná zázraku anebo mistrovskému dílu traviče.
U "novičoků" je totiž mnohem složitějším oříškem - ne-li neřešitelným problémem - přesně (při)otrávit, aby bez jakýchkoliv vážnějších následků přežil, jak otrávit nadobro.
Souhlasím s autorem v tom, že se i v případě tohoto Navalného jedná o FalseFlag operaci určenou pro mainstreamová média, která takovou „potravou“ krmí prosťáčky.
A pro mediální odůvodnění protiruských sankcí.

382827

Káva pro Zvědavce

29

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 51 čtenářů částkou 10 288 korun, což je 29 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 1

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 0

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 1

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 4

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 4

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 2

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Mengele Arenberger v akci11.04.21 09:18 Česká republika 3

Zajímavá úvaha o nelogickém postupu v případě COVID10.04.21 15:15 Česká republika 7

Pokrová radnice v Budapešti vztyčila duhovou sochu Svobody v BLM pokleku. Vydržela 24 hodin09.04.21 12:27 Maďarsko 1

Colorado: Vakcinační síť Covid vakcín Johnson & Johnson byla uzavřena kvůli nežádoucím účinkům09.04.21 08:00 USA 0

Odsouzení muslimové znovu před soudem09.04.21 04:30 Turecko 0

Guvernér Floridy: Nebudeme zavádět vakcinační pasy. Rozdělovat občany na základě vakcinace je chyba09.04.21 03:38 USA 0

Evropský soud pro lidská práva:Povinná vakcinace dětí je v demokratické společnosti nezbytná09.04.21 03:16 Evropská unie 3

„Více než 4 tisíce vojenských cvičení“: Ministerstvo obrany zahájilo kontrolní prověrku ozbrojených sil08.04.21 23:42 Rusko 1

Měnové kurzy

USD
21,66 Kč
Euro
25,93 Kč
Libra
29,86 Kč
Kanadský dolar
17,30 Kč
Australský dolar
16,74 Kč
Švýcarský frank
23,47 Kč
100 japonských jenů
19,88 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,69 Kč
100 maď. forintů
7,23 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,64 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 625,91 Kč
1 unce stříbra
550,52 Kč
Bitcoin
1 364 985,32 Kč

Poslední aktualizace: 14.4.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 64 098 990