Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Koděra

Nalezeno 18 příspěveků, 1 IP adresa

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

05.07.2020 14:10

Ruská despocie a EU demokracie

RE: Reality check

Koděra 194.?.?.?

- Karel Marx nenáviděl CARSKÉ RUSKO, pro jeho despocii, která nebyla ani lepší, ani horší, než despocie evropské.

- Ani dnešní RF není národnostní stát. Je státem mnohonárodním.

- Dnešní ekonomický systém není stejný, jako za Kerenského. Je spíše systémem, který měl v úmyslu zavést Lenin a který byl označován jako NEP. Je to směs soukromých podniků a státních podniků,a silně se to podobá čínskému systému. Je to ekonomika s převažujícím podílem státních podniků a státem ovládaná.

380396

10.07.2020 13:44

Trump osvoboditel?

RE: predvolebni kachna?

Koděra 194.?.?.?

Není pravda, že přenést právo emitovat měnu ze soukromého FEDu na stát je pouze "změna padělatele". SOUKROMÝ FED tím, že emituje bezcennou měnu a tuto "půjčuje" státu si fakticky zajišťuje VE FORMĚ ÚROKŮ pro své SOUKROMÉ majitele stálý a jistý bezpracný podíl na práci VŠECH OBČANŮ STÁTU. Když měnu bude emitovat sám stát, soukromé banky tuto výhodu ztratí.

380453

11.07.2020 00:13

Trump osvoboditel?

RE: predvolebni kachna?

Koděra 194.?.?.?

Pro rosco:
"Krytá měna" je nesmysl. Pokud bude měnu emitovat soukromá banka FED, bude měna vždycky nástrojem okrádání občanů. Pokud bude měnu emitovat stát, bude měna pouze ekvivalentem práce, ne zbožím. V tom je podstatný rozdíl.Měna má nyní dvě funkce - jednak jako ekvivalent práce vložené do výrobku, nebo služby - to je původní a správná funkce. Ovšem banky udělaly z měny ještě zboží a na tom vydělávají a bohatnou, protože vytvářejí "hodnoty" z ničeho.

380457

11.07.2020 00:49

Ruská despocie a EU demokracie

RE: Reality check

Koděra 194.?.?.?

Nikdy jsem nenapsal, že "Německo udelalo dobře, ze 1. svet valku začalo". Asi jste nepostřehl, že Marx psal o "REVOLUČNÍM NĚMECKU". 1 SVĚTOVOU VÁLKU ALE NEZAČALO REVOLUČNÍ NĚMECKO, ale císařské Německo, které v té době bylo imperialistickou mocností, stejnou, jakou bylo v té době Rusko. Marx nenáviděl CARSKÉ Rusko, které bylo stejně imperialistické, jako císařské Německo, nebo Rakousko - Uhersko.
V době, kdy začala revoluce v Rusku, byla církev oporou carského režimu a Lenin jí proto nenáviděl. Dnes, po více než 100 letech od revoluce a v době, kdy byrokratické uplatňování Marxismu - Leninismu jej mezi lidmi zdiskreditovalo a po třicet let provádění "vymývání mozků" kapitalistickou propagandou, Putin jako pragmatik neměl jinou možnost, než znovu použít náboženství ke sjednocení ruského národa. Tím spíš, že pravoslavné náboženství je pro Rusko a část Balkánu charakteristické a značně odlišné od katolického náboženství, které ovládlo západ. Putin je prostě pragmatik a používá vše, co směřuje k úspěchu. A dělá to dobře.

380458

11.07.2020 12:21

Trump osvoboditel?

RE: Autor je popleta

Koděra 194.?.?.?

Americké války zcela jistě financuje FED. Rozhodnutí, kam vyslat americkou armádu a jak ji finančně vybavit mají v kompetenci jen a výhradně američtí politici. Ale peníze jim na to dá výměnou za státní dluhopisy FED. A i volební kampaň těchto politiků je rovněž financována penězi, které dávají banky, které jsou součástí FEDu. Tím si je FED kupuje. O vystavení státních dluhopisů rovněž rozhodují politici, které pomocí peněz pomohly zvolit banky FEDu. Politici rovněž rozhodují o daních, které platí občané a ze kterých se platí úroky ze státního dluhu bankám FEDu. Státní dluh je dnes nesplatitelný, stále rostoucí a úroky z tohoto dluhu je nutné platit neustále. Tímto způsobem si MAJITELÉ SOUKROMÝCH BANK FEDu zajistili neustálý, bezpracný a stále rostoucí příjem z práce všech občanů státu. A to vše proto, že mají podle zákona právo emitovat bezcenné papírky jako zboží.

380478

11.07.2020 13:33

Trump osvoboditel?

RE: predvolebni kachna?

Koděra 194.?.?.?

Pro rosco:
Zrušení centrálních bank je nesmysl. Problém není v centrálních bankách, ale v SOUKROMÝCH CENTRÁLNÍCH BANKÁCH. Centrální banka jako nástroj státu k regulaci měny je nutná. A "krytá měna" dnes je holý nesmysl. Čím byste jí chtěl "krýt"?

380482

12.07.2020 00:09

Trump osvoboditel?

RE: predvolebni kachna?

Koděra 194.?.?.?

Pro rosca: Jediné, co nechápu je to, že se může vyskytnout ignorant, který si myslí, že všechny ekonomické problémy a problémy měny vyřeší krytí měny zlatem.

380496

15.07.2020 01:20

Trump osvoboditel?

RE: predvolebni kachna?

Koděra 194.?.?.?

Samozřejmě se nepletete. To pouze rosco nedokáže pochopit, že ZLATO není krytím měny. Měna je pouze symbol a prvotní funkcí měny je míra práce. To až banky z měny dělají zboží a emitováním peněz z ničeho si přivlastňují cizí práci.

380552

15.07.2020 01:57

Trump osvoboditel?

RE: predvolebni kachna?

Koděra 194.?.?.?

Pro rosco:
Z historie víme, že zavedení peněz předcházela přírodní platidla, od mušlí po drahé kovy, která měla i svoji vlastní užitnou hodnotu. Je zřejmé, že peníze, ať je jimi cokoliv, mají svoji "hodnotu" v důvěře že je možno je směnit. To je původní a žádoucí funkce peněz. Vyjadřují hodnotu práce, která je vložena do výroby zboží. Pokud jde o banky, tak tyto dělají z peněz zboží tím, že cizí peníze půjčují a požadují za to úplatu (úrok), tedy část práce navíc - "vyrábějí" peníze z ničeho. Mohou si to dovolit za předpokladu, že všichni jejich klienti nebudou své peníze, v bankách uložené, chtít vyplatit zpět naráz v jednom okamžiku. Dnes je skutečností, že i kdyby JENOM DESETINA klientů by požadovala ve stejném okamžiku své peníze vyplatit, banku by to "položilo". Půjčováním CIZÍCH peněz si banky pomocí úroků přivlastňují část cizí práce a tím dělají z peněz zboží, to je druhá funkce peněz. Na tom nic nezmění skutečnost, že jsou peníze "kryté" zlatem. Peníze jsou prostředkem směny práce, jsou prostě jenom symbolem práce a mají hodnotu pouze tehdy, pokud tomu všichni lidé věří. To je jejich první a původní funkce.

380553

24.07.2020 16:24

EU - země, kde včera projedli zítřek

Komu ku prospěchu?

Koděra 194.?.?.?

Položme si otázku, kdo dnes má tak obrovskou částku, kterou si chce EU půjčit? Tato půjčka je obrovský podvod. Finanční kapitál, který reálné peníze nemá, ale dokáže si je "vyrobit" z ničeho, se raduje. Každý dnes ví, že tato částka je nesplatitelná, stejně jako jsou nesplatitelné dluhy jednotlivých národních států. A z finančníků ani nikdo nepočítá s jejím splacením. Jim stačí pravidelný a zajištěný příjem z "obsluhy dluhu", jinak řečeno z úroků. Finanční kapitál si prostě tímto způsobem zajišťuje stálý, bezpečný, pravidelný a stále rostoucí příjem z práce nás všech, nejen z práce zaměstnanců, ale i ze zisků podnikatelů. A politici států EU v tom nadnárodnímu kapitálu "přihrávají". To potvrzuje můj názor, že EU je projekt nadnárodního kapitálu ke snadnějšímu ovládání národních států a jejich občanů a dělá z občanů otroky. Čím rychleji se EU zbavíme, tím rychleji si zase budeme vládnout sami.

380714

24.07.2020 18:16

Jak „nemajetní“ Rothschildové mohou vládnout světu?

RE: Zdani nekdy klame

Koděra 194.?.?.?

Rotschildové nemusí VLASTNIT naši centrální banku. Jim stačí ovládat finance pomocí SOUKROMÉHO FEDu a svého vlivu v ECB.

380716

25.07.2020 00:24

EU - země, kde včera projedli zítřek

RE: jiný scénář

Koděra 194.?.?.?

Problém je v tom, že souhlas s touto částkou nás zavazuje k tomu, ručit za její splacení i kdybychom z ní vůbec nečerpali.Ta částka je koncipována jako společný dluh všech členů EU.

380720

31.07.2020 15:04

Trumpova zahraniční politika vstupuje do smolného období

RE: Už dlouho hledám, kam to napsat, sem se to výborně hodí

Koděra 194.?.?.?

Myslím, že se mýlíte. Trump NENÍ "koněm globalistů". Naopak, zvolení Trumpa je "nehodou" politiky globalistů. O tom svědčí neustálé kampaně proti Trumpovi v tisku i v politice. Snahou Trumpa bylo vrátit USA do stavu prosperity, který zde byl v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, tedy PŘED GLOBALIZACÍ. Jeho snaha je ale marná, protože proti němu stojí nadnárodní kapitál, kterému maří jeho záměry a omezuje jeho zisky například mařením dohod o volném obchodu. Skutečným "koněm" Globalistů byly Hillary Clintonová a je nyní i Biden. Politika Trumpa je v podstatě výsledkem nátlaku globalistů a ústupky tomuto nátlaku. A navíc je poznamenána některými amateérskými rozhodnutími, které maří jeho snahu - viz jeho přístup k pandemii koronaviru.

380823

06.08.2020 14:00

Konečný úpadek USA

RE: Je to trochu inak

Koděra 194.?.?.?

"USA si nenechá ekonomiku ovládnout jinými státy (alespoň ne tak najdendou)"

To je částečně chybná úvaha. Dnes nevládnou USA, ale NADNÁRODNÍ KAPITÁL, který USA používá jako svůj nástroj, stejně jako to je s EU. Presidenta USA Trumpa je třeba vidět reálně - jeho snahou je vrátit USA do stavu, ve kterém byly v šedesátých a sedmdesátých letech, kdy globalizace kapitálu byla v začátcích a dnes globální kapitál byl tehdy kapitálem národním a v USA byla prosperita. To ovšem je marná snaha, protože globalizaci kapitálu nelze zvrátit. Historie nás učí, že velkým změnám společenského řádu předcházela vždy krize stávajícího společenského řádu. Katarzi vždy předchází velká krize, mnohdy katastrofa. Nadcházející krize kapitalismu je zákonitá, protože sám tento systém v sobě má podmínky pro její nevyhnutelný vznik. Lidstvo nečekají lehké časy.

381018

16.08.2020 12:57

Mají v Bělorusku jiné obušky?

Jak se dělá "revoluce".

Koděra 194.?.?.?

Opoziční media, která vysílají do Běloruska z Polska a z pobaltských států (Nexta z polska, Telegram z Litvy) šíří následující text:

Video o tom, jak Alexandr Tarajkovskij umírá na Puškinově náměstí v Minsku 10. srpna 2020, bylo vysíláno do Evropského rozhlasu pro Bělorusko. Je natočen z jiného úhlu - a doplňuje video, známé dříve.
Video ukazuje, že Tarajkovsky (to je přesně on - identifikovaný konfliktním zpravodajským týmem a potvrzený jeho manželkou) šel k bezpečnostním silám. Nemá nic ve svých rukou. Nehodí nic tím směrem. Další - výstřel. Tarajkovskij se zastaví a sklopí ruce. Za několik sekund padne - to je vidět z druhého videa.

Ministerstvo vnitra Běloruska vyjádřilo úplně jinou verzi smrti protestujícího na náměstí Puškin:
„Během konfrontace se zvláštními silami, které dorazily k odblokování náměstí, se jeden z demonstrantů pokusil hodit neidentifikované výbušné zařízení směrem k donucovacím orgánům. Explodovalo mu v ruce, muž dostal zranění neslučitelná se životem.“

Naše video tuto verzi vyvrací.https://t.me/euroradio/5296

Tolik protirežimní média. Když se podíváte na video, zjistíte, že v okamžiku, kdy muž v světlém tričku (je vidět zezadu a není zřetelné, zda něco v ruce má či ne) dochází k policistům a na zdvižené ruce se objeví záblesk a muž spustí ruce. Na dalším videu je vidět z jiného úhlu – zepředu, na prsou má tmavou skrnu a potácí se a padá na zem. Zda byl zastřelen, nebo si zranění způsobil sám výbušninou, posuďte sami. Takto lživá propaganda pobuřuje občany Běloruska a z Trajkovského – teroristy a kriminálníka, který seděl za zabití, který útočí proti legálním silám, dělá mučedníka a oběť „nezákonných represí“ pořádkové policie.

381253

19.08.2020 01:39

Lukašenko: „Zemi nikomu nedáme, situaci udržíme“

Jak to je v Bělorusku

Koděra 194.?.?.?

Proti Lukašenkovi je DLOUHODOBĚ a koordinovaně vedena pomlouvačná kampaň opozičními médii ze zahraničí.
Z Polska to je NEXTA (https://www.youtube.com/channel/UCY_q9S5SOsIRZNUVrmHB1JQ) a z Litvy stránky Telegramu (https://t.me/s/nexta_tv?before=3713)
a v Bělorusku soukromá společnost (http://belapan.com/)
Všechny tyto sdělovací prostředky v poslední době silně podporovaly hlavní oponentku Lukašenka Tichanovskou a ještě nebyly vyhlášeny oficiální výsledky voleb a už tyto prostředky spustily kampaň o falšování voleb. Příznačné je, že opozice nechce v této chvíli nové volby, ani přepočítání hlasů, ale rovnou požadují prohlášení Tichanovské za vítěze a předání moci. Po vypuknutí protestů, které toto prohlášení vyvolaly a které byly připraveny a organizovány došlo hned na počátku k násilnému střetnutí radikálních protestujících (převážně mládež, ta je nejlehčeji zneužitelná) s pořádkovou policií. Nechyběly tam ani zapálené pneumatiky, pokusy o molotovovy koktejly a podobně podle vzoru ukrajinského Majdanu. Byly tam i výzvy (právě ze zahraničních sdělovadel) k najíždění na policajty. Samozřejmě si to policie nenechala líbit a došlo k násilí a k zadržování. Po dvou dnech organizátoři opozice „zařadili zpátečku“, protože už měli důvod vykřikovat o brutálním násilí. Nechyběla jim ani lidská oběť – násilník Tarajkovsky (v minulosti trestán za zabití) – se smrtelně zranil při pokusu hodit na policisty výbušninu. Z tohoto kriminálníka udělaly zahraniční sdělovací prostředky oběť střelby policie a udělali z něj národního hrdinu v boji za svobodu a z jeho pohřbu, kterého se zúčastnili i západní diplomaté, obrovskou manifestaci proti Lukašenkovi (jak je to podobné „masáži“ demonstrantů na Majdanu, nebo našemu „mrtvému studentu Šmídovi). Prostě standartní scénář „barevné“ revoluce.
Jinou událostí, která proběhla ještě před volbami, bylo zadržení 33 Rusů – údajných Vagnerovců. Tuto podstavu zorganizovala ukrajinská tajná služba SBU, která se vydávala za Vagnerovu vojenská soukromá společnost (tato skutečně existuje), tyto lidi najala s tím, že přes Minsk a Istambul odletí do Venezuely hlídat venezuelská státní ropná zařízení. Poté, co se tato skupina sešla v Minsku, podvrhla SBU Lukašenkovi informaci, že tato skupina má vyvolat v Bělorusku „bunt“ a svrhnout jej. Lukašnko na to „skočil“, skupinu nechal bez důkazů zadržet a uvažoval, že tuto skupinu vydá na Ukrajinu, protože v ní byli lidé, kteří se zúčastnili bojů na Ukrajině v řadách „separatistů“. To vyvolalo roztržku mezi Lukašenkem a Ruskem a popudilo proti Lukašenkovi i Bělorusy, kteří byli prorusky zaměřeni. Takže když vypukly nepokoje po volbách, stálo za Lukašenkem jenom málo lidí.
Výsledkem koordinované akce ukrajinské SBU a mediální masáže ze zahraničí je stav, který můžeme vidět dnes.

Pro...

Automaticky kráceno

381314

25.08.2020 15:07

Zločiny komunismu

RE: Binarni mysleni

Koděra 194.?.?.?

Nemáte pravdu. Komunisté NENABÁDAJÍ K TŘÍDNÍ NENÁVISTI, komunisté jenom konstatují, že objektivně existuje. Je objektivně dána rozporem mezi zájmy zaměstnanců a vlastníků výrobních prostředků. Právě ten společenský vztah - vlastnictví - je zdrojem všech rozporů, které kapitalistický výrobní způsob nedokáže odstranit, který je zdrojem všeho násilí.

381522

25.08.2020 16:07

Zločiny komunismu

RE: Tedy komunisté vynalezli např. vykořisťování dělníků...

Koděra 194.?.?.?

Opět nemáte pravdu. Německý nacismus by obranou německého kapitálu před marxismem. Hitlera financoval především německý kapitál, aby zabránil sociální revoluci, která tehdy v Německu hrozila. A není pravdou, že němečtí komunisté propagovali válku proti Rusku. Marx hovořil o boji proti CARSKÉMU Rusku, které bylo tehdy nejhorším režimem a proto v něm také později vypukla revoluce.

381524

Káva pro Zvědavce

65

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 98 čtenářů částkou 22 644 korun, což je 65 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 20

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 3

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Měnové kurzy

USD
21,47 Kč
Euro
26,13 Kč
Libra
29,37 Kč
Kanadský dolar
16,85 Kč
Australský dolar
16,57 Kč
Švýcarský frank
24,25 Kč
100 japonských jenů
20,68 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,76 Kč
100 maď. forintů
7,30 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,52 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 840,29 Kč
1 unce stříbra
547,77 Kč
Bitcoin
683 609,14 Kč

Poslední aktualizace: 24.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 60 051 893