Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Šifrin

Nalezeno 65 příspěveků, 11 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

24.07.2019 08:07

Pentagon prováděl biologické pokusy na občanech USA

Mandelinka & spol.

Šifrin 77.?.?.?

Tento článek, tedy přesněji poznámka editora, mě navádí k tomu, že by se stálo za to pohrabat v tom, jak vlastně došlo k rozšíření tvrzení, že mandelinku nám posílají Amíci. Ono za tím něco muselo být - buď zpravodajské informace, nebo nějaká faktická zjištění na místě. Osobně si myslím, že to druhé - tedy, že Amíci opravdu tu mandelinku exportovali ve velkém. A, upřímně řečeno, nevidím na tom nic divného. Byli jsme prostě obávaným nepřítelem.
Co se týče těch klíšťat, tam to na první pohled vypadá jinak - prostě dělali pokusy (řekněme "vše v pořádku"), ale něco uteklo a vzniklý náhodný problém se podařilo "zatlouct".
Jenomže v jistou dobu jsem se začal šťourat v otázkám organizace společnosti a začal si uvědomovat význam a postavení mravnosti. V prvé řadě - samotná mravnost nám i samotné úvahy o "bojovém využití mandelinek a klíšťat" minimálně silně podvazuje. A najednou to začínám hodnotit tak, že úhelným kamenem liberální společnosti je právě absence mravnosti. To znamená, že nikdo a nic nemohlo v této již po staletí zavedené liberální společnosti zabránit tomu, aby na tom nezačali pracovat a nevyzkoušeli to - jen zdánlivě "na svých lidech". Ve skutečnosti se o "vlastní lidi" nejedná, jde jen o "holotu". Na jedné straně těžko seženeme dostatečně spolehlivé důkazy, ať už o tom, že takové pokusy proběhly, či nikoliv, ale na druhé straně to ani není nutné, protože "liberální morálka" přímo ospravedlňuje podobné chování. To znamená, že nám v rámci liberálního uvažování nezbývá, než tuto zprávu považovat za pravdivou - ať už je skutečnost jakákoliv.
Toto vše není nic jiného, než veliká hrůza a mělo by to pro nás být silným popudem se vrátit k tradiční společnosti - viz pospolne.cz.

372697

28.07.2019 13:18

Stane se „tankerová válka“ v Perském zálivu válkou, v níž se bude střílet?

Obraz posledních let je poněkud překvapivý

Šifrin 77.?.?.?

Ač se to nezdá, ale situace je asi lepší, než to vypadá. Trump nejspíše ze sebe dělá zcela vědomě šaška, aby sebe i svět vykroutil z problémů. Na jedné straně zachovává a dokonce ještě stupňuje válečnickou rétoriku - ale skutek utek. Vzpomeňme na bombardování Sýrie Tomahawky - ohromný úder drahými zbraněmi, kterými úspěšně zničili asi dvě nepoužívané budovy. A vycvičili syrskou PVO. Uřvaná prohlášení Trumpa známe všichni, mě by však zajímalo, co po vyhodnocení toho úderu tenkrát řekl svým generálům.
Teď tady máme Írán. Napřed Trump uřvaně vypověděl smlouvu, pak napětí roste, dokonce prý startují letadla k úderům - ale Trump je 10 minut před bombardováním zastavil. Prý z obavy o civilní oběti - to nevymyslíš. A pak pořád víc a víc řvaní - ale Rusové upozorňují, že Amíci od Perského zálivu stahují i válečné loďstvo...
Ono to prostě vypadá, že Trump si pamatuje svoje předvolební sliby a přes ohromný tlak těch svých jestřábů drží - a aby splnil, co slíbil, dělá ze sebe toho šaška. Na prezidenta SSA dost překvapivý obrázek.

372793

23.08.2019 07:10

Pomalé zabíjení Juliana Assangeho

Apssangeho problém

Šifrin 37.?.?.?

Již jsem to někde uváděl, osobně si myslím, že základní problém spočívá v tom, že zde máme konflikt liberální moci s tradičními představami za podmínky, kdy sami zůstáváme na liberálních pozicích. Dokud si samotný Assange - ale i my ostatní neuvědomíme tento problém a nepostavíme se do rozumné pozice, budeme se chovat naprosto hloupě a ničeho dosáhnout nemůžeme. Viz pospolne.cz a kniha Bůh synergie.

373174

10.09.2019 09:33

Overtonovo okno: Když příklad dojde naplnění

Toto je o zvrhlosti zvané liberální společnost

Šifrin 37.?.?.?

A o tom, že existovala společnost úplně jiná - tradiční, nebo pospolná společnost, viz pospolne.cz a kniha Bůh synergie. A jak došlo ke zrodu zrůdy.

373568

10.01.2020 09:25

EU přepsala evropské dějiny

Bude potřeba začít zase od začátku

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

Je to smutné. Ruští bolševici se začátkem 20. století opírali o z velké části negramotné rolníky, kteří si však byli vědomi souvislostí a příčin. Proto bolševici vyhráli a obstáli vůči celé říši zla (velkým bankéřům). Z jejich úspěchu jsme pak dlouho dokázali těžit i my.
Dnes všichni umíme číst a psát (počítat si už nedovolím napsat), ale velká většina lidí uvažuje naprosto zoufale - tak, jak by si to ti negramotní rolníci vůbec nemohli dovolit. A vracíme se tam, kde jsme byli. Půjdeme znova od počátku. Ale budeme si muset dát pozor na to, co nás svedlo na scestí - liberální světonázor. A to vůbec nebude brnkačka, ale bude to nutné.
Je toho kolem trochu více, ale případné zájemce odkazuji na svoji knihu Bůh synergie (viz také pospolne.cz).

375879

10.01.2020 15:37

EU přepsala evropské dějiny

RE: Bude potřeba začít zase od začátku

Šifrin 89.?.?.?

Pokud se k tomu chcete vyjádřit, přečtěte si například Rudého cara od Buškova.

375886

10.01.2020 16:41

EU přepsala evropské dějiny

RE: Bude potřeba začít zase od začátku

Šifrin 77.?.?.?

Vaše pochvala mě velmi těší. Je to asi 13 let práce a neustálé opravy textu i názorů. Za tu dobu jsem si odvykl od televize - a vůbec mi už nechybí. Snažím se v započatém díle pokračovat, teď mám v práci zajímavý překlad.
PS: pokud si po přečtení vzpomenete, napište prosím ohlas do databazeknih.cz

děkuji a zdravím

375888

10.01.2020 21:28

EU přepsala evropské dějiny

RE: Takže příště se dá očekávat,

Šifrin 77.?.?.?

Zasloužili bychom si to. Ale bude to nejspíše jinak. Přečtěte si Boha synergie. Pochopíte proč. A je třeba aby to pochopilo co nejvíce lidí, protože to je jediná cesta z Brusele [mrknutí jedním okem] - pro nás všechny.

375898

15.01.2020 14:32

EU přepsala evropské dějiny

RE: Bude potřeba začít zase od začátku

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

Kniha se jmenuje Bůh synergie a v prodeji je na pospolne.cz, zakazanevzdelani.cz a slovanskakultura.cz

376074

05.02.2020 22:40

V Británii byly síly temnot poraženy

Britové nebo Anglosasové?

Šifrin 77.?.?.?

Byl bych opatrný - tvrdit, že Anglosasové porazili síly temnot je docela slušný protimluv a Britové dnes nic jiného nejsou. Anglosasové jsou právě strůjci těchto temných sil. Nejprve to odnesli Welšané - kteří byli nahnáni do armády - a ta vyplenila Skotsko. Skotové oblékli mundůry a Angličané ji poslali na Irsko. Irové pak vybíjeli Indiány. No a o pár století později nakrmili Československem Německo, aby zničilo Sovětský svaz, když měli představu, že vysílené Němce potom porazí a ovládnou celou Evropu.

376624

05.03.2020 08:56

Vykonstruovaný proces s Julianem Assangem: USA a UK na lavici obžalovaných

RE: Musím souhlasit, je to přelomové.

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

Víte, pod pojmem mravní zákon jsem si kdysi nepředstavoval v podstatě nic - a to jsem vyrostl za socializmu. Teprve zcela nedávno jsem si uvědomil, že to je vrozenou záležitostí tradiční společnosti, jejímž dědicem byl socializmus. A západní liberální společnost zásadně mravní zákon neuznává. Proto nemá nejmenší smysl mluvit o jakýchkoliv 'západních hodnotách' - to totiž znamená jen právo krást (a ve svém důsledku i vraždit). A to je osud Assangeho. Jeho smůlou je navíc to, že on si vůbec neuvědomuje, jak to s tou mravností je a žije v jakýchsi fantasmagoriích typu dodatků americké ústavy...

377305

20.03.2020 17:13

Chvilka poezie v éře koronaviru

Zpěv úzkosti

Šifrin 77.?.?.?

Chybí mi ještě tato báseň:

František Halas

Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon
Čí ruce ho rozhoupaly
Francie sladká hrdý Albion
a my jsme je milovali

Pole naše křičí Zrada
Lesy naše hučí Hanba
Řeky naše šumí Zrada
Hory naše bouří Hanba

Ticho led ticho Sloupá Hlas
duše lidu jak koklalas

Geni Genie země naší
na na křídlech tvých
je plno plno slzí
Geni Genie země naší
v hodinách zlých
meč tvůj ať zvoní brzy

377717

23.03.2020 09:32

Koronavirus a krize: Co nechápou čeští „ekonomové“ porevoluční epochy

Bůh synergie

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

Pro zájemce o tuto záležitost doporučuji svoji knihu Bůh synergie (viz pospolne.cz). Během jejího psaní jsem pochopil, že naše chápání společnosti (a následně i politiky a hospodářství) VǓBEC neodpovídá přirozenosti. V Bohu synergie se v podstatě dostávám k základním úvahám, teď pracuji na překladu knihy, která to rozebírá hlouběji a ukazuje vůbec ne zanedbatelný soubor existujících znalostí - o kterých však nic nevíme. Zájemcům o podrobnější studium doporučuji tuto další literaturu (nebo autory):
Max Weber
A. V. Čajanov
V. V. Krylov (Teorie formací)
Lenin - především tzv. dubnové teze
A. Toynbee
S. G. Kara-Murza (na těchto překladech teď pracuji)
a další, které si zrovna po paměti nevzpomínám.

377843

Vážený, Vaše představa, že tady máme demokracii, je iluze. Byl nám sem implantován jako by demokratický systém založený na tom, že každý máme jeden hlas a ten představuje jakési elementární "kvantum" moci. Tuto moc prý uplatňujeme ve volbách - a toto je prý ta jediná a správná demokracie.
Ve skutečnosti tímto sklapla past. Neboť ani já, ani Vy, ani kdokoliv z řadových občanů - jako dělníci, rolníci, zdravotníci, dokonce i inteligence (která si myslí, že je mozkem lidstva...) a dokonce ani většina živnostníků a podnikatelů nemáme vůbec žádnou moc. Pouze si nás do voleb kupují - a kdo vlastně? Nadnárodní kapitál. Ti vlastní sdělovací prostředky a o své pravdě přesvědčují ostatní. V prvé řadě inteligenci, která se tímto jakoby průzračným modelem nechala uchvátit (pokračuji Leninovými slovy - inteligence je Velké Há, malé ó, římská 5, ne a ó). Oni nás vlastně kupují, ale aby to nebylo tak drahé (musí se šetřit), tak je potřeba co nejvíce lidí od voleb odradit - různé aféry vyvolávají dojem, že politika je špinavá - a mravný člověk se nechce zamazat a proto nejde k volbám. Stačí tedy koupit ty ostatní, co jim buď toto nedochází, nebo mají mravnost nastavenu níže. Cílem této demokracie je vytěsnit chudou většinu z vědomí společnosti, tato demokracie jako systém je ve skutečnosti zrušením mravního zákazu zabití bližního svého. Tato "demokracie" je založena na tom, že nadnárodní kapitál ovládá naše vědomí - manipuluje s ním.
Na tom všem nic nemění snaha jednoho bohatého člověka - ten totiž tuto situaci nechápe, nebo dnes asi již spíše nechce chápat a chová se jako poslanec tradičního sněmu. Proto po něm "pražská kavárna" tak jede.

378460

23.04.2020 07:36

Anexia Krymu je úmyselné zavádzanie verejnosti

Chruščov

Šifrin 77.?.?.?

Vzhledem k rozsahu knihy Bůh synergie jsem z ní vytěsňoval řadu vedlejších témat, mimo jiné i toto. Zajímavé jsou informace Pyžikova a jde v nich o toto: Stalin kádrově vsadil na Velkorusy (ačkoliv bohužel udělal moc pro posílení dalších etnik na úkor právě Velkorusů), zatímco Romanovci se vždy opírali o Malorusy (a jejich kulturní blízkost s Polskem. Po zavraždění Stalina nastal boj o moc a Chruščov přitom vsadil právě na 'romanovské kádry' - Ukrajinu. Aby si je naklonil, předal Krym Ukrajině. Na základě toho ho podpořila ukrajinská vrchnost a když Chruščova prosadili jako vůdce, v následné době vůbec vytěsnila Velkorusy z vedení SSSR. Zkuste poslechnout jeho povídání o tom, například www.youtube.com/watch?v=8Q96YVmjWq4.
Poznámka: Pojem Velkorusové a Malorusové (na rozdíl od vcelku jednoznačných Novorusů) je poněkud sporný. Já tyto pojmy vidím jako nesprávné, ale do určité míry zažité. Časově za Malorusy považuji lid z povodí Dněpru a Západní Dviny a Velkorusy za lid v povodí Volhy a Moskvy. Druhý pohled (Pyžikovův) je, že Malorusové jsou původním panstvím Romanovců a Velkorusové se vztahují k Tartárii. Ovšem zeměpisně to prakticky odpovídá. Je také dobré připomenout, že velikost Kateřiny II. je především velikostí knížete Poťomkina.

378862

25.04.2020 11:48

Hodnotová analýza a národní obrození?

Bůh synergie

Šifrin 77.?.?.?

Já osobně jsem původně měl jen jakéhosi hryzajícího červíčka, ale jeho následkem jsem začal studovat Stalina. Jenomže jsem během tohoto studia došel k velmi překvapujícím zjištěním, které se Stalinem nemají až tolik společného. Uvědomil jsem si, že společnost živých tvorů se organizuje na základě zcela jiných pravidel, než se nám snaží namluvit dnešní mocní. Ve skutečnosti se dnes společnost řítí do ohromné krize a jako jediné východisko vidím návrat k přirozené organizaci společnosti. Podstatné najdete v knize Bůh synergie a na pospolne.cz, na dalším pracuji - v současnosti na překladech knih S. G. Kara-Murzy Sovětská civilizace a Manipulace vědomím.

378906

14.05.2020 15:09

Technofašismus: Spalování digitálních knih v totalitní době

RE: Pán se rozčiluje nad nesprávnou věcí.

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

Myslím, že nemáte tak úplně pravdu. Obrovskou chybou současnosti je to, že máme svobodu. Tato svoboda ve skutečnosti znamená pouze dvě věci: právo krást a právo lhát. To znamená, že google a spol. si opravdu mohou napsat, co chtějí a mohou smazat, co chtějí - současný zákon jim to umožňuje - koneckonců oni se postarali, aby tomu tak bylo (a v tomto směru masírují sdělovací prostředky - a tedy lidi). A tato zla v této podobě jsou již jasně fašistická. Fašizmus totiž není nic jiného, než liberální společnost, která došla na konec svých možností a již jen žije z podstaty. Svobodu nahradila manipulací a tak ukončila zdání svobody.
Budou o tom knihy, které v současnosti překládám - Manipulace vědomím a Sovětská civilizace.

379391

01.07.2020 11:43

Jak jsme prodali Sovětský svaz a Československo za plastové nákupní tašky

RE: Smutné ,a pravdivé, skoro pravdivé

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

Ne, právě ti vládcové se nejvíce poohlíželi po Západu. Chtěli se zařadit do té jejich "elity".

380293

17.07.2020 09:19

Krvavá kosovská skvrna i na tváři V. Havla?

Havel je vzorem cti mezi bezectnými

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

Je smutnou skutečností, že představitelé komunistického režimu svojí vlastní hloupostí zničili jak svoje dílo, tak i naděje lidu. Proto padli. Nastoupila postmoderna - pravda se stala lží a láska nenávistí - a to vše pod heslem "pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Ať Havel chce, či nechce, právě on je symbolem této hrůzy a především on je symbolem celé té špíny. Ale na druhou stranu je dobré si uvědomit, že my všichni jsme spoluzodpovědní - protože do té špíny jsme se nechali zatáhnout dobrovolně - sami jsme si natáhli klapky na oči a okřikovali ty, co brblali.
Takto jsme tradiční společnost předělali na liberální, diváckou společnost - spokojeně si sedíme a díváme se na jeviště - které ale tvoří to hlediště okolo nás - a jsme blahem bez sebe, že ty hrůzy se (zatím) týkají jiných.

380589

17.07.2020 12:23

Krvavá kosovská skvrna i na tváři V. Havla?

RE: nevyhnutné mať rozsiahlu vrstvu intelektuálov

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

"V modernom štáte je nevyhnutné mať rozsiahlu vrstvu intelektuálov - múdrych, čestných,..... ktorí spoluvytvárajú "múdrosť" občanov a pomáhajú ľuďom správne sa rozhodovať, správne voliť, ......"
Na toto jsem se musel ozvat. Milý pane, nebo paní, potíž je v tom, že intelektuálové vzdělaní soudobým školstvím takovou povahu nemají a nemohou mít. Oni jsou úzcí specialisté - na svém maličkém záhonku vynikají a samozřejmě se mohou ve své profesi vyjadřovat velmi tvrdě. Ale kdekoliv za hranicemi tohoto záhonku jsou jejich znalosti velmi-velmi bídné - ale oni si to v šíři souvislostí neuvědomují a vyjadřují se stejně ostře, jako ve své profesi. Navíc jsou vlivem zanedbání obecné mravnosti velmi náchylní k manipulaci vědomím. Slovy Mao-Ce-Tunga: Inteligence je nejhůře vzdělanou a nejméně vychovanou vrstvou společnosti.
Poohlédněte se raději po nekvalifikovaných rolnících - tam můžete najít skutečnou moudrost.

380596

24.07.2020 06:01

Čína ztrácí šance na to, aby z jüanu vytvořila rezervní měnu

Opravdu Čína stojí o to, aby juan byl rezervní měnou?

Šifrin 78.?.?.?

Nejsem si tím tak jistý. Ono to totiž znamená spoustu práce navíc a spoustu rizik, přičemž výnosy se budou snažit získávat spekulanti. Myslím, že zájem Číny bude končit s použitím vlastních peněz ve vlastním zahraničním obchodu a naopak bude zájem vytvořit (spíše obnovit) prostředí rovného přístupu na mezinárodní trh. Jde o zrušení monopolu dolaru, nikoliv nahrazení dolaru juanem. Ostatně v tomto směru budou zcela určitě uvnitř Číny velké diskuze.

380705

02.08.2020 15:55

Konečný úpadek USA

RE: autor dobre vidí realitu, ale...

Šifrin 5.?.?.?

Tady se mýlíte i Vy. A to podstatně. Spojené státy americké (SSA) vytvořili bohatí a chytří (ale již ne moudří) lidé, kteří měli zájem zabránit svému znárodnění. A za tímto účelem vyvinuli velké úsilí. Viz tzv. "Listy federalistů". Dnešní SSA jsou dědictvím jejich mechanistických představ, zabudovaných do státních mechanizmů. Bohužel nejen SSA, ale celý západní svět. A ostatní části světa jsou pod ohromným ničivým tlakem těchto zhovadilostí.
Těším se na okamžik, kdy SSA zaniknou. Jen nevím, kolik mrtvých to doprovodí. Možná pár, možná celé lidstvo...

380858

05.08.2020 09:11

Jak byla vyhrána Lincolnova válka

Avízo

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

Toto jsou zajímavé věci a dokreslují mi moje zjištění. Dopředu oznamuji, že v příštím roce chci vydat překlad knihy S. G. Kara-Murzy Sovětská civilizace (1. díl), kde se bude rozebírat otázka amerických otroků zase z jiné stránky - ale se stejně zajímavými výsledky. Jde o to, že oni otroci byli placeni za výkon - a to stejně, jako bílí nájemní dělníci. Ale vydělávali více (tudíž měli vyšší výkony, než bílí). Díky lepší organizaci!
Viz též http://pospolne.cz (jsou tam zajímavé části 2. dílu Sovětské civilizace - ta vyjde ale později).

380983

06.08.2020 07:11

Ludvík Svoboda – najlepší prezident v histórii Československa

RE: General svoboda

Šifrin 77.?.?.?

Tady vidíte, jak vzniká jedna skupina lidí s vydrhnutým mozkem - v pár řádcích textu mají hromadu chyb. Východiskem je slabé vzdělání a nepozornost - z toho vzniká nepřesné myšlení. Takoví potom jsou schopni "sežrat" kdejakou nástrahu - pitomost, které potom věří. Zde máme přímo výstavní příklad.
Čest památce Ludvíka Svobody!

381003

06.08.2020 08:50

Ludvík Svoboda – najlepší prezident v histórii Československa

RE: To jsou mi veci, tydlety veci!

Šifrin 90.?.?.?

Slánského do toho nemíchejte. To bude jiná záležitost. Dodávky zbraní - na jiné místo, než bylo místo určení. A vezlo se jich v tom dost. Ani Stalina do toho nemíchejte. Tomu všechny tyto čistky šly krkem, viz třeba V. Bilak Až po mé smrti.

381005

06.08.2020 12:54

Ludvík Svoboda – najlepší prezident v histórii Československa

RE: Skutečný generál

Šifrin 90.?.?.?

Toto asi pravda není - v době zvolení k tomu totiž (alespoň navenek) nebyl důvod. Myslím, že se jednalo o čistě vykalkulovaný populistický krok "budovatelů" "pražského jara", kteří si mysleli, že Ludvík Svoboda bude snadno manipulovatelnou loutkou. Nejspíše to byla součást celého souboru akcí, které měly definitivně zlikvidovat suverenitu Československa. Já osobně si ostatně nemyslím, že v době, kdy Dubček byl 1. tajemníkem ÚV KSČ, bylo Československo suverénním státem.

381015

06.08.2020 16:24

Ludvík Svoboda – najlepší prezident v histórii Československa

RE: Přemýšlím nad

Šifrin 90.?.?.?

Opakujete se a navíc s naprostými pitomostmi. To, na co se odkazujete, je zcela zcestný blábol - prostě nevíte o té dávné - a nijak ideální době - vůbec nic. Ale v každém případě to byla úplně jiná společnost, s určitými "svatými" hodnotami - a následkem toho ve své povaze úplně jiná. Co se týče svobody - to není nic jiného, než osvobození od mravního zákona - a to je klíč a jádro pudla současných problémů - gigantických problémů. Co se týče diktatury - ta dnešní "demokratická" hrůza je podstatně horší společnost - ve skutečnosti jsme ztratili jak svobodu, tak i suverenitu - ale hlavně se tato společnost dostala do stavu postupného rozkladu. Zkuste se podívat na http://pospolne.cz. Tam můžete najít nějaké základy těch společenských rozdílů. Další budou v knihách Manipulace vědomí (vydám snad na konci roku), a Sovětská civilizace (2021, 2022).

381025

06.08.2020 22:18

Ludvík Svoboda – najlepší prezident v histórii Československa

RE: Přemýšlím nad

Šifrin 77.?.?.?

Znalosti žádné, ale názor máte. Ani jste se nepodíval, o co jde. Takoví jsou nejlepší. A samozřejmě ani v nejmenším nechápete, co to ten "komunizmus" byl. A tak strýček ze Saturnina s klidem laika plácal strašlivé odborné nesmysly...

381038

07.08.2020 19:46

Ludvík Svoboda – najlepší prezident v histórii Československa

RE: Celkem slušný postulát pro 2. polovinu 20. století

Šifrin 77.?.?.?

Bylo to trochu jinak. Na jedné straně je (viz předchozí odpověď) nutná opora velmoci, na druhé straně situace stála jinak - to lid dotlačil KSČ k "diktatuře" (diktatuře mravního zákona). KSČ nic takového v plánu neměla, přečtěte si paměti Štrougala - toto píše velmi otevřeně a mám dojem, že ani netuší, jak se tím shazuje.
Jde o to, že "komunizmus" lze chápat buď v rámci liberálního světonázoru - potom to je víceméně trockizmus a to sklouzává k fašizmu, NEBO v rámci neliberálního světonázoru - a to je ten pravý "komunizmus" (tradiční společnost), jehož základem je všeobecně platný (totální) mravní zákon. Právě toto si vynutil lid. Bohužel inteligence, stejně jako stranické kádry byly liberalizované a tradiční společnost (z vlastní hlouposti) odmítly.

381062

08.08.2020 07:03

Každý měsíc jsem psal Putinovi!

RE: Ten si to predstavuje ako Hurvinek vojnu

Šifrin 77.?.?.?

Máte pravdu. Ale odtud je přímá cesta k tomu výbuchu. Potom klasické právo selhává a to je důvod, proč bychom se k takovému právu měli stavět velmi kriticky. Zjednodušeně - pokud se vlastník tak do roka nezačne starat, má se za to, že není.

381069

10.08.2020 09:08

Ludvík Svoboda – najlepší prezident v histórii Československa

RE: Přemýšlím nad

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

1) Ale ano, po válce, pod bezesporu ochrannými křídly SSSR, jsme dosáhli té nejvyšší suverenity, jakou jsme měli tak asi od Jiřího z Poděbrad. (Sovětské vojsko u nás bylo z jiného důvodu - alespoň částečné dorovnání hustoty vojsk v NSR - zkuste se podívat, kolik jich tam bylo - u nás, pokud vím, jen dva svazky - tak 8:1).
2) Antonín Novotný kromě jiného neměl rád Brežněva a dost mu to dával najevo.
3) V roce 1968 se na náš účet sehrály dvě dost špinavé záležitosti a ono "pražské jaro" bylo jejich přímým důsledkem. Jednou byla odpověď Spojených států na dohodu západní Evropy s Brežněvem o zásobování plynem a ropou - zkusili (vedle Francie) destabilizovat hlavní tranzitní zemi - vyvolat u nás občanskou válku. To byla bezprostřední příčina. Ale kromě toho situace využil Izrael, aby odvedl pozornost od okupovaných Golanských výšin - a přinutili Brežněva odsouhlasit vojenskou intervenci (Brežněv se jí bránil). Pro nás to fakticky znamenalo odvrácení občanské války (i když tím hodili vidle do amerických plánů).
4) Šlo nejen o vnitřní uspořádání Československa, ale i SSSR - viz Kosyginova "tajná" cesta do ČSSR.
5) Špinavého převlíkače kabátů Kriegla bych raději ponechal stranou - o mrtvých jen dobré.
6) V podstatě volbou Dubčeka 1. tajemníkem ÚV KSČ čs. elity dělaly jednu chybu za druhou - a na nátlak Brežněva se až po velmi dlouhé době začaly vzpamatovávat. Kdy Československo potom opět nabralo suverenitu? Snad v letech 1975-1980 (až skoro se slábnutím Brežněva).
Máte pravdu, nic není černobílé. I ty naše dějiny jsou kapánek složitější.

381106

24.08.2020 09:42

Až Poláci vystřizliví

RE: Moje prispevky na obhajobu Ruska se miji ucinkem

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

Pořád melete stejné pitomosti. Nechápete podstatné - co je to liberální společnost (vcelku nedávno vzniklý nesmysl založený na přenesení Newtonovy mechaniky na společnost a ospravedlnění gauneřin bohatých), jaké jsou její další vývojové stupně (jsou jen rádoby "socialistické" - trockizmus a fašizmus) a hlavně to, že to, co jsme znali jako tzv. "reálný socializmus" ve skutečnosti byl liberály zpotvořeným "komunizmem", který je lepší označovat "občinová společnost". A jinak vámi odmítané srovnání "komunismus <----> rusofobie" zcela odpovídá situaci, protože Rusko, přes hrůzu současné situace, zůstává široko-daleko jedinou společností dosud zachovávající dosti široký rámec tradiční (občinové) společnosti. A toho se bohatí velmi obávají.
Vaše příspěvky jsou prostě nesmyslné a pouze odpovídají současným snahám bohatých vydrhnout nám kebule. Naší jedinou nadějí (nadějí na přežití společnosti) ve skutečnosti je návrat prvků tradiční společnosti a tady nemáme žádný jiný vzor, než Rusko a zcela otevřeně (přes všechny zápory) především SSSR (a i ČSSR).

381465

24.08.2020 15:18

Až Poláci vystřizliví

RE: Moje prispevky na obhajobu Ruska se miji ucinkem

Šifrin 37.?.?.?

Mýlíte se. Liberalizmus není vůbec o nějaké hospodářské "svobodě", ale výhradně o osvobození z "pout" všezahrnující morálky. To je původně západní evropa a Spojené státy a dodnes tuto zrůdnost rozšířili po celém světě.

381484

24.08.2020 20:23

Až Poláci vystřizliví

RE: Moje prispevky na obhajobu Ruska se miji ucinkem

Šifrin 77.?.?.?

Znovu opakuji, vidíte to schématicky a ještě černobíle. Bolševici právě Rusko zachránili a dokázali navíc obrodit společnost. Mimoto dokázali v neuvěřitelně krátké době vybudovat průmysl a vyhrát dopředu prohranou válku. Jen škoda, že Lenin neměl více času, takže časem to tam ovládli liberálové a ti to poslali do kytek. Takto bolševizmus představuje reinkarnaci tradiční společnosti a je skutečně jediným rozumným vzorem, kterým má cenu se řídit.

381494

25.08.2020 07:39

Až Poláci vystřizliví

RE: Moje prispevky na obhajobu Ruska se miji ucinkem

Šifrin 37.?.?.?

Vyslat Lenina do Ruska bylo v zájmu Německa - ano. Ale Lenina nezajímalo Německo, ale Rusko. On se dokonce cizím penězům vyhýbal - japonským a rakousko-uherským. Proč by potom hledal peníze německé.

381507

25.08.2020 09:15

Až Poláci vystřizliví

RE: Moje prispevky na obhajobu Ruska se miji ucinkem

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

Já nepíši, že zájmem Německa byla záchrana jeho nepřítele - to je zřejmá blbost. Já však píši o tom, že se Němci přepočítali, protože Lenin namísto na rozkladu Ruska zapracoval na jeho upevnění. Pro Němce tehdy platilo "mysleli to co nejlépe a dopadlo to jako vždycky...".
Mimoto dnes prostě musíte uvažovat přibližně takto: Pokud masové sdělovací prostředky cosi trvale vykládají a prosazují nějaké myšlenky, je pravda a zájem prostých lidí někde úplně jinde. I toto je tento případ.
Prostě Parvus (který tu Leninovu cestu tehdy zorganizoval) se před Leninem musel skrývat, protože Lenin ho podezíral ze spolupráce s Němci - a tak za sebe nastrčil prostředníka - Fritze Platena. Ten jakoby zaplatil Leninovu cestu. Lenin to vzal, Němci si mnuli ruce - ale Lenin po příjezdu do Ruska začal velmi rychle pracovat na upevnění Ruska a i Brestský mír byl pouze taktickým ústupkem za podmínky, kdy země byla zcela vyčerpaná válkou. Právě tato smlouva ostatně stojí za "zbožštěním" Lenina - Německo kapitulací ztratilo tuto i další podobné smlouvy (o kterých se nepovídá). Lenin odhadoval vývoj správně.

381515

25.08.2020 20:19

Až Poláci vystřizliví

RE: Moje prispevky na obhajobu Ruska se miji ucinkem

Šifrin 77.?.?.?

Chlape, trochu študujte. Lenin původně byl čistokrevný marxista. Jako takový vydal knihu o vývoji kapitalizmu v Rusku. Ale okolo roku 1905 otočil a potom již jen manévroval mezi čistokrevnými marxisty okolo, s kterými musel vyjít. Ostatně s tím Marxem také pomalu - viz dopisy pro Věru Zasulič - on také měnil postoje. Zkuste si přečíst knihu Bůh synergie - pospolne.cz - i když tam to nejdůležitější není.

381530

21.09.2020 14:05

Poláci sestavují exilovou vládu Běloruska

Poláci jsou vůči ženám galantní patolízalové...

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

No... Stojí za to si přečíst knihu J. Muchina - Катыньский детектив (Katyňskij detektiv). Tam autor vcelku s gustem popisuje, jak Andersova armáda utekla ze SSSR do Íránu a tam ti šikovný kucí důstojnický pásli svoje manželky - až to hrozilo vzpourou místního obyvatelstva.

382198

22.09.2020 12:13

Kozel zahradníkem

RE: Opravdu byste se, pane Stworo, měl ve svých soudech krotit.

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

Myslím, že ač, chceme, nebo ne, bavíme se o bojové biologické látce a ne o zmutovaném netopýřím viru. Tedy opatrnost je zcela na místě. Něco jiného jsou nutně potřebná opatření jiného rázu - tedy především vypadnout z NATO a tím pádem i z EU. Ale to - jemně řečeno - nepůjde tak rychle.
Vůbec mám dojem, že se nám do hlavy nacpala schémata blokující skutečně funkční řešení. Já osobně, například, určitý potenciál COVIDu jako bojové látky stále vidím a proto považuji jsoucnost opatření na omezení jeho působení za důvodné. Na druhou stranu mám dojem, že lidé prostě nevidí příčiny - ani když se jim to podrobně vysvětlí (a předloženou logickou konstrukci nejsou schopni vyvrátit) a tak je třeba pracovat právě na tomto poli. Vojtěch, Prymula (a konec-konců i Babiš) jsou jen pěšáci a já osobně si myslím, že každý z nich (třebaže každý jinak) k tomuto úkolu přistupuje maximálně zodpovědně a v rámci svých možností.

382247

22.09.2020 13:55

Kozel zahradníkem

RE: Opravdu byste se, pane Stworo, měl ve svých soudech krotit.

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

Tehdy jsem se na to díval stejně. Byl jsem hlupák - jako většina, která pod vlivem nesmyslné liberální (liberalizované) ideologie už nechápala podstatné skutečnosti.
Jde o to, že každý máme určité společenské role a my, muži, máme mezi těmi nejzákladnějšími i ochranu našich rodin - žen a dětí. S touto rolí je prostě spojena povinnost připravovat se k obraně Vlasti (velké V tam patří) a ať chceme, nebo ne, tato služba může být spojena s extrémními požadavky - na něž musíme být připraveni. Ty nenáviděné "zelené mozky" prostě byli lidé, kteří by stáli v první řadě - a my záložáci bychom se stejně museli naučit chovat, jako oni - abychom se mohli postavit na jejich místo, až oni padnou. Ve válce to prostě jinak nejde.
Za vůbec největší chybu "staré doby" považuji to, že nedokázala takovéto podstatné skutečnosti přenést na nastupující pokolení.

382254

22.09.2020 15:36

Kozel zahradníkem

RE:

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

Ano.

382258

22.09.2020 19:42

Kozel zahradníkem

RE:

Šifrin 77.?.?.?

Děkuji za pochvalu. Teď tady sedím nad jazykovou korekturou knihy S. G. Kara-Murzy Manipulace vědomím. Myslím, že obsahuje zprávy, které bychom měli znát.

382271

29.09.2020 11:10

Bude Trump v galerce smrtičů nad zákonem?

Stalin...

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

Přečetl jsem to pouze k tomu Stalinovi. Žádám tímto autora, aby přesně uvedl a doložil, kde a kdy údajně Stalin takové prohlášení udělal a v jaké souvislosti. Jinak ať toto tvrzení odvolá. Pokud by si totiž někdo takovou cenu zasloužil, měl by právě Stalin stát na prvním místě.

382492

01.10.2020 21:44

Prečo by Slovensko nemalo vystúpiť z NATO?

Vypadnout z NATO společně

Šifrin 77.?.?.?

Nejlepší by bylo vypadnout z toho spolku vrahů společně a obnovit Československo.

382571

01.10.2020 21:48

Ke knize Sebedestrukce Západu

RE: Samolibec a majitel neomylnosti Klaus st., ....

Šifrin 77.?.?.?

Volný trh je přenáška pro právo okrádat bližního svého. To k ničemu dobrému nepovede. Právě současná destrukce Západu je logickým vyústěním.

382572

07.10.2020 14:51

Matematika a koronavirus

RE: Poznámka

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

Člověk je tvor společenský. A to, že se máme tak dobře, že někteří troubové vykládají, že bez vlády by bylo lépe, je možné jedině díky tomu, že člověk spolupracuje s jinými a tak šetří ohromné množství sil. Pokud by této spolupráce nebylo, vrátili bychom se do jeskyně a s hustotou obyvatelstva okolo 1/km2. Máte pravdu, neumíralo by se na COVID, ale na nedostatek jídla, tyfus, tetanus, úplavici a tak dále. A to jsem ještě nepočítal takové ty agresivnější jedince - takže by se umíralo ne na nadměrné množství olova (to už by nebylo), ale pazourku v těle. K tomu všemu máme vládu a někoho v jejím čele. Já, jako dnes přesvědčený komunista tam budu mít raději kapitalistu a tahouna Babiše, než netáhla z demobloku, co vybudovali tento liberální bordelstán. Babiš by totiž jako pragmatik vynikl i v neliberální společnosti.

382767

08.10.2020 22:00

Matematika a koronavirus

RE: Poznámka

Šifrin 77.?.?.?

No... Byl člověk jménem Montesquieu. Ten špekuloval o tom, jak zabránit zneužití moci a vymyslel 'dělbu moci'. Prý, když jeden bude mít moc výkonnou a druhý zákonodárnou atd. atd., tak se zabrání zneužití moci. Jenže jakýsi Maurice Joli napsal knihu ‚Rozhovor v pekle mezi Machiavellim a Montesquieuem‘, v níž se Machiavelli, jako teoretik cynické a brutální výkonné moci, vysmál Montesquieuovi a vysvětlil mu, jak snadno může panovník manipulovat jinými větvemi moci prostě proto, že právě on kontroluje finance a ani se nemusí uchýlit k tvrdším prostředkům.
Zpět do současného života: Mocní tohoto světa tak, jako tak, kontrolují moc nad námi bez ohledu na nějaké její dělení. Naopak - takový Babiš je pro ně na jedné straně jen 'proletář, co má jen o pár drobných víc, než většina ostatních', ale na druhé straně je pro ně krajně nebezpečný, protože i těch 'pár drobných' ho při jeho vůli činí nezávislým a je pro pro tu sebranku nahoře (resp. její plány) krajně nebezpečný. Proto je také takový řev proti Babišovi - to je vše umělá aféra.

382809

08.11.2020 22:32

Úvaha k výročí bitvy na Bílé hoře

RE: složitá mezinárodní situace a mýty his-tóriků

Šifrin 77.?.?.?

No... zkuste se podívat na knihy Jaroslava Čechury (předbělohorská doba a vlastně i příčiny, proč to tak dopadlo) a Václava Kaplického (pobělohorská doba; já vím, toto jsou romány, ale stojí za to).
Ve skutečnosti většina ztrát obyvatelstva nebyla způsobena rabováním a (osobně si myslím), že ani nemocemi. Hlavní příčiny nepřímo popisuje Čechura - lidé se vrhli na vydělávání peněz a zapomněli na děti a obranu vlasti (toto jsou spojité nádoby). Další bude v knize Manipulace vědomím od Kara-Murzy (překlad v tisku) - vliv reformace jako devastačního společenského procesu.
Kromě toho - takové ty kecy o inkvizici upalující čarodějnice jsou bláboly, čarodějnice upalovali protestanti. Někde se také budu muset porozhlédnout po nějakých údajích o náboženském složení obyvatelstva a jeho odrazu v národnostním složení - nějak se mi nelíbí, že husité a bratři se tak nějak samočinně zreformovali, když dosud české (slovanské) prostředí stálo v opozici k nominalizmu, základem husitského hnutí bylo odmítnutí odpustků a Hus i Chelčický mluvili výhradně o "Kristově zákonu".

383954

10.11.2020 11:43

Úvaha k výročí bitvy na Bílé hoře

RE: složitá mezinárodní situace a mýty his-tóriků

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

"Většina české historické literatury i historických románů jsou strašné bláboly vytvořené bez hlubších znalostí a širšího rozhledu. Je to snůška polopravd, lží a nesmyslných mýtů, které se tu pak bohužel tradují po staletí."
Máte a nemáte pravdu. Větší potíž je v tom, že příliš spoléháme na cizí dějepisce, kteří toho o našich záležitostech moc nevědí a píší především s ohledem na svoje zájmy. Jenom díky tomu může například žít špinavý mýtus o zavraždění Václava Boleslavem, o skvělém kronikáři Kosmasovi a prolhaném Hájkovi z Libočan (pozor - tady nejsou jednoduchá schémata), o "otci Vlasti" atd.
Samozřejmě, že dějiny jsou kompromisem možného. My jen můžeme hodnotit dopady událostí a v nejlepším případě se z nich poučit. Dnes to například vidím tak, že největším průšvihem Čech byly obě "německé" kolonizace, jejichž následkem bylo skryté dvojvládí. A zatímco česká (slovanská) společnost zůstávala při tradičním realizmu, německá společnost se začala brzy reformovat (začalo to nominalizmem) a zbavila se všeobecného mravního zákona. "Vymření Přemyslovců" byl první projev liberalizmu, husité se to pokusili zvrátit. Katoličtí Habsburkové ale dotáhli mravní, právní a filozofickou reformaci a Bílá Hora byl důsledek.

383981

11.11.2020 08:13

Úvaha k výročí bitvy na Bílé hoře

RE: složitá mezinárodní situace a mýty his-tóriků

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

Dějiny samozřejmě jsou kompromisem možného. Protože spousta toho, co nám proběhne hlavou vůbec nemůže nastat. Toto si však většina tzv. inteligence neuvědomuje a na základě povrchních znalostí vypouští bláboly. Ale toto moje vyjádření také znamená, že to, jak to proběhlo, nikdy a nikde nebylo jediným možným vývojem událostí - konkrétní každá jednotlivá událost je záležitostí shod okolností. Proto to označuji jako kompromis možného.
Co se týče samotného popisu nějaké události, uvědomte si, že její vnímání závisí na tom, co vím přímo o ní a co vím o souvislostech. Například, pokud vezmeme vraždu Františka Ferdinanda (FF), tak první zpráva říká, že to byli srbští 'provlastenečtí' studenti. Druhá zpráva říká, že za nimi stál zpravodajský důstojník srbské rozvědky. Až potud to vypadá, že to je dílo Srbského království (SK) a ultimátum Rakouska-Uherska (RU) vypadá rozumně. Ale další zpráva je, že ten důstojník byl srbským soudem odsouzen ke ztrátě hrdla - i když toto ještě pořád může podporovat názor, že je to vina SK. Ale další - a zdánlivě nesouvisející - zpráva říká, že FF chtěl říši proměnit na Spojené státy evropské. Zásady, na nichž stavěl však znamenaly, že přitom rakouský a maďarský živel ztratí svoje dominantní postavení. Další související zpráva je o tom, co se dělo po připojení Bosny a Hercegoviny - jak se právě rakouský a maďarský živel bránily ve své podstatě ústavním důsledkům připojení. K tomu se podívejte, co se dělo v RU ve vztahu ke Slovanům - (jedním z důsledků byla i průměrná délka života lidí podle národnostního původu, kteří se narodili za RU). Přidejte to, že ti atentátníci neměli zkušenosti, výcvik, ani rozhodnost takovou akci provést a ani nevěděli, kde vlastně toho FF najdou. Kromě toho byli sice vybaveni pistolemi, ale také kupodivu i jedem - ale falešným. To vše ukazuje na zinscenování provedeném nikoliv v Bělehradě, ale ve Vídni.
Kdo falšuje dějiny nejvíce? Liberální inteligence - to právě jsou ty cochcárny bez ohledu na uskutečnitelnost. Ale mimoto prostě od cizích zdrojů nemůžete chtít znalost hlubších souvislostí. To jsou právě zdroje, které využívá inteligence jako oporu svých představ. Proto je lepší je zcela vynechat - v našich podmínkách jde v prvé řadě o dějepisce německé a v druhé řadě o anglosaské.

384004

11.11.2020 12:40

Úvaha k výročí bitvy na Bílé hoře

RE: složitá mezinárodní situace a mýty his-tóriků

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

V zásadě je mi úplně ukradené, jestli byl anebo nebyl žid, či dokonce Žid. Byl to v každém případě blbec, který za jiné vykonal špinavou práci. Byl to mladý kluk a vyřídili ho ve vězení. Ale upozorňuji, že já toto uvedl jako příklad toho, jak šíře znalostí ovlivňuje domněnky lidí o dané záležitosti. Toto je i můj vztah ke Stalinovi (kniha Bůh synergie - pospolne.cz) - původně jsem Stalina považoval za darebáka, ale čím víc jsem se v tom vrtal, tím jsem se k němu začal stavět lépe.

384012

12.11.2020 12:47

Sociální média tvrdě proti Trumpovi

RE: zaspali dobu

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

Nikdo jiný, než ta nejhůře vzdělaná a nejhůře vychovaná společenská vrstva - inteligence.

384044

24.11.2020 13:02

57 let od atentátu na Kennedyho

Víc důvodů zbavit se Kennedyho

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

Tam může být více příčin. Jedna zajímavá říká, že to byl jediný katolík mezi americkými prezidenty. Podobná říká, že Kennedy byl Ir - a pro anglosasy plebs (který nemá nárok být prezidentem). No a další je ta, že Kennedyho podpořila mafie, ale jeho brácha potom mafii přiskříp. Prostě bylo toho dost a stačilo jen někoho vybrat a postrčit...

384264

04.12.2020 09:20

Německo-ruské vztahy v krizi

RE: Ženský v politice

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

Kdyby se jednalo jen o ženské (političky). Ani velká většina politiků nejsou chlapi, ale baby.

384501

07.12.2020 13:55

Dokážete pronést dvě věty a třetí větou ty dvě první popřít? Ne? Věra Jourová to umí

Nevidím v tom nic divného

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

Každé společenství se musí nějak ovládat. A občanská společnost se prostě ovládá manipulací. Paní Jourová se jen krapet přeřekla: Chtěla říci, že "Na druhou stranu nemůžeme dovolit, aby naší společností manipuloval někdo jiný, než my."
Případné zájemce odkazuji na knihu Manipulace vědomím - viz pospolne.cz

384576

07.12.2020 14:06

Dokážete pronést dvě věty a třetí větou ty dvě první popřít? Ne? Věra Jourová to umí

RE: Zajistit, aby nebyla spoječnost manipulována lze úplně jinak než cenzurou

Šifrin 2a00:x:x:x:x:x

Bohužel nemáte pravdu. Naopak, zdání znalostí vytváří prostor pro manipulaci. Můžete totiž mít zpravodajských zdrojů, kolik chcete, a třeba i různě znějících. Ale majnstrým, a dokonce nejen ten, je svými vlastníky zavázán k ideologicky, dějinně a i světonázorově stejnému výkladu. Anebo k rozbití pohledu na svět - a i to bude proti Vám. Ve velké většině případů pluralita je jen zdání plurality - ostatně to je ve zpravodajském prostoru nesmysl - buď zpráva je pravdivá, nebo není - mezi tím je jen demagogie.
To je neštěstí tzv. "inteligence". Je třeba něco jiného - postavit za základ mravnost. Zkuste se podívat na ten web, co jsem psal výše.

384578

07.12.2020 17:19

Dokážete pronést dvě věty a třetí větou ty dvě první popřít? Ne? Věra Jourová to umí

RE: Nevidím v tom nic divného

Šifrin 77.?.?.?

Ještě jinak: pokud se mnou někdo manipuluje, nemám jistotu, že se rozhoduji správně. Tedy ovládání manipulací je nežádoucí. To ale znamená, že musí být možnost ovládat společnost jinak. Ano, jsou taková společenstva a vyznačují se tím, že nejsou liberalizovaná. Jedná se o tradiční společnost.

384591

07.12.2020 21:56

Dokážete pronést dvě věty a třetí větou ty dvě první popřít? Ne? Věra Jourová to umí

RE: Nevidím v tom nic divného

Šifrin 77.?.?.?

Kdepak, v tradiční společnosti jsou jiné mechanizmy ovládání. Manipulace je nežádoucí, ta nevyhovuje filozoficky. Rozšíření (ne)rozumu je stejné u všech živých tvorů. Viz Manipulace vědomím

384604

08.12.2020 21:07

Dokážete pronést dvě věty a třetí větou ty dvě první popřít? Ne? Věra Jourová to umí

RE: Nevidím v tom nic divného

Šifrin 77.?.?.?

To je Váš názor, ale manipulace je něco jiného (a nevím, proč do toho taháte kopné právo - to s manipulací nemá nic společného). Manipulace není zaměřena na "hlupáky", ale na "chytráky". Prostí a hloupí lidé (budete se divit) manipulovatelní jsou podstatně hůře, než vzdělaní a chytří - popřemýšlejte o tom. Co se týče "mojí manipulace" - já Vám ten názor vzít nemohu. Co se týče toho, proč tradiční společnost prohrála - to jsem si, myslím, rozebral dost hluboko a je mi to v zásadě jasné.

384622

10.12.2020 20:46

Dokážete pronést dvě věty a třetí větou ty dvě první popřít? Ne? Věra Jourová to umí

RE: Zajistit, aby nebyla spoječnost manipulována lze úplně jinak než cenzurou

Šifrin 77.?.?.?

Pjakina nezmiňuji. Psal jsem o knize Manipulace vědomím S.G. Kara-Murzy - ano, není to "výše", ale "níže" pospolne.cz (když jsem to psal, nedošlo mi, kam se to zařadí). Já se dívám na věci jinak, než Pjakin, mě je bližší právě Kara-Murza.

Pod pojmem "mravní zákon" vidím zhruba toto:
1) prostředky duševní hygieny
2) regulace chování k příslušníkům svého společenství (odstupňovaně)
3) regulace chování k prostředí a ostatním živým tvorům
4) závazky k předkům a potomkům (oboustranné)

Šanci jistě máme, ale je dobré vědět, jak na to.

384663

17.12.2020 15:35

Znamení doby - mediální manipulace

Manipulace vědomím

Šifrin 77.?.?.?

Vše to, co tady velmi dobře vysvětlujete, není nic nového, ale je to dobře zavedené a vyzkoušené. Pokud byste se chtěl o tom dovědět více, nedávno jsem jako odpověď na kroky našich protofašistů (Kolář, Hřib, Novotný atd.) přeložil a vydal knihu Manipulace vědomím (viz pospolne.cz, kde ji i můžete emailem objednat).

384866

07.01.2021 12:02

Kozel zahradníkem v Bílém domě

Normální situace

Šifrin 77.?.?.?

Nevím, proč autor předpokládá, že v tom oligarchistánu by to mělo fungovat "slušně". Tam to od samého počátku takové nebylo, naopak zcela běžná je situace, že se se vším manipuluje za účelem dosažení "žádaného výsledku". Jen se to nedělalo tak okatě a formálně se schovávali za nějaké "cukrbliky". Pokud máte zájem, koukněte na pospolne.cz - kniha Manipulace vědomím.

385459

07.01.2021 20:08

Kozel zahradníkem v Bílém domě

RE: Pouze tlumočím bonmot, snad není až tak fousatý

Šifrin 77.?.?.?

Ono se také říkalo, že jediná země, kde nemůže nastat oranžová revoluce jsou Spojené státy. Protože tam není velvyslanectví Spojených států...

385477

09.01.2021 16:40

Má na tohle ČT vůbec právo?

RE: Máme nejen cenzuru , jsou zde opět Libri Prohibiti

Šifrin 77.?.?.?

Mohu doporučit i svoji knihu Bůh synergie. Připravuji 3. vydání, kde je především přepracován vznik 1. a 2. světové. Mimoto jsem vydal knihu Manipulace vědomím od S. G. Kara-Murzy - v ní se vysvětluje spousta věcí jak a proč se to vše dělá.

385567

09.01.2021 21:20

Má na tohle ČT vůbec právo?

RE: Co mi to jen připomíná?

Šifrin 77.?.?.?

Jak řekl Ho-Či-Min: Svoboda je poznaná nutnost.
I já byl odtud pod původním přízviskem vyhozen, ale i tak tyto stránky považuji za jedny z nejlepších.

385577

Káva pro Zvědavce

72

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 115 čtenářů částkou 25 260 korun, což je 72 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Rusko a USA podepsaly smlouvu START velmi rychle27.01.21 10:07 Neurčeno 0

Čiperka Prymula ukradl tváře herců na soukromou kampaň26.01.21 23:07 Česká republika 1

Vakcína od Astra Zenecy má prý jen 8% účinnost26.01.21 11:16 Německo 8

Poslanci používají legální restauraci, i když to plebsu zakázali25.01.21 17:14 Česká republika 3

Papaláši se chytili do vlastní sítě25.01.21 12:23 Česká republika 7

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 21

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 4

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Měnové kurzy

USD
21,43 Kč
Euro
26,05 Kč
Libra
29,43 Kč
Kanadský dolar
16,85 Kč
Australský dolar
16,58 Kč
Švýcarský frank
24,17 Kč
100 japonských jenů
20,66 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,73 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,57 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 595,75 Kč
1 unce stříbra
543,68 Kč
Bitcoin
686 131,27 Kč

Poslední aktualizace: 27.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 60 153 019