Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané didusin

Nalezeno 33 příspěveků, 8 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

24.03.2014 02:05

Zapomenutý puč

Pro informaci

didusin 78.?.?.?

Rozhovor na Slobodnom vysielači s bývalým náměstkem amerického ministra finací Craigem Robertsem o Ukrajině, Rusku a hlavně o záměrech USA. Výživná zpráva o mrazu, vanoucího z atlantiku.

https://www.youtube.com/watch?v=BABXj2nNO8k

307274

24.03.2014 23:57

Zapomenutý puč

RE: Jak ,by se veci krasne vyresily,kdyby Putin byl zidovskeho puvodu.

didusin 78.?.?.?

Před několika léty v týdeníku Týden byl zvěřejněn celostránkový článek (převzatý, nevím už odkud) o procesu s Chodorkovským, kterého hájil kanadský advokát židovského původu. Na novinářův dotaz, zda se nejedná o proces motivovaný antisemitismem advokát odvětil, že si to nemyslí, protože zná Putinův původ.

307316

Domnívám se, že přechýlování mužských jmen by v některých "rodinách" pomohlo dětem v identifikaci, komu ze dvou tatínku je přisouzena role "maminky".

316997

16.11.2014 08:47

Do prázdna...

Do prázdna...

didusin 78.?.?.?

Jestliže se autor nedokázal vyjádřit natolik jasně, aby čtenáři mohli vyhmátnout hlavní myšlenky, je to jeho chyba. Smyslem článku bylo upozornění na několik málo problémů z množiny možná aktuálnějších, nicméně dovolím si připomenout tři hlavní :
1) ztráta spirituality euroamerické společnosti
2) upozornění na utajeně připravovanou smouvu TTIP a další související TISA (nezmíněná)
3) demografický přetlak a jeho možné řešení v souvislosti s vývojem automatizace a budoucím nedostatkem surovin

321097

01.12.2014 02:03

Jsou hikikomori obětí systému?

Problém

didusin 78.?.?.?

Mladí to nemají jednoduché, jiná situace je v Praze, podstatně obtížnější na venkově. Ale v jádru má Cílek v mnohém asi pravdu. Před několika léty jsem v kterémsi článku na BL, pro snížení nezaměstnanosti, uvažoval o možnosti zkrácení denní pracovní doby na 6 hodin. Domnívám se, že pracovní výkon po dobu 6 hodin, s jednou krátkou přestávkou, lze podat téměř na úrovni dnešní 8-9 hodinové pracovní doby. Taková změna by ovšem znamenala vážné a rozsáhlé změny organizace v mnoha oblastech života. Automatizace a nepříliš optimistické vyhlídky si nějaké zásadní změny vynutí - po dobrém nebo zlém...

322377

26.10.2015 11:56

Lež jako nový světový řád?

Kobka ČT

didusin 89.?.?.?

Znalec
Bota z niž vystrčil se palec zakopla
a znalec temna
sotva se vynořil zrud
zalezl hbitě
a malíku důvěrně sdělil
slunce je blud

341045

15.11.2015 21:28

Prosluněná poznámka k imigraci

Sluníčkový?

didusin 89.?.?.?

Asi se nemýlím, když si domnívám, že autor se baví nad čtenářským nepochopením ironie, která se nese celým článkem a je zřejmá snad z každého odstavce. Zajímavým pandánem by byl také nějaký komentář pravověrného muslima, zda by i on považoval zmíněný článek za adoraci jemu blízkých postojů.
Zveřejněné komentáře nejsou překvapující v tom smyslu, že konzistentně popisuji profil zdejšího čtenářstva. Co je však zarážející, a to není zřídkavé, je povrchní čtení. Je možné , že přehlcení množstvím informací oslabuje trpělivost a pokud se čtenář nesetká s jednoznačným přitakáním, považuje to za útok na pravdu-na svoji pravdu. Ono to tak jednoduché zase není. I muslimové jsou lidé, nadání stejně jako my všemi cnostmi i nectnostmi, jejich náboženství je o šest století mladší než-li křesťanství, které také prošlo fázemi, s kterými se dnešní člověk neztotožní. Jsme odmítaví k organizátorům mnohého zla, které vyvolává cíleně chaos v různých částech světa a kaskádu násilností, a z toho pohledu se nelze divit reakci slabých, kteří používají alternativní způsob boje, jestliže nemají rovnocenné prostředky, jakkoli nás to oprávněně pohoršuje, neboť to nezasáhne původce zla. Ptejme se však, komu to slouží a kdo v konečném důsledku bude fatálně oslaben? Budeme přesvědčování, že náš ochránce sídlí za oceánem a první akcí bude snadnější prosazení smlouvy ITT i vojenských základen. Ale proti komu?
Co nám chybí, je pevné niterné odhodlání, které je neseno vírou v něco metafyzického, ke kterému se můžeme vzpínat. Nikdy to ovšem nemůže být vzývání zlatého telete...Tím jsme oslabeni, v tom jsou silnější nejen muslimové, ale třeba i amazonští indiáni. Je na nás, abychom v tradici evropského myšlení (Čína má Konfucia) našli v sobě sílu k obnově spirituality na vyšší úrovni, to nás udělá odolnými a odhodlanými k obraně nejen ve zbrani proti vnějšímu nepříteli, ale zejména proti vnitřnímu rozkladu. Dnes, při hrozbě dalších a dalších teroristických útoků jako v Paříži, je odpor proti vnitřnímu rozkladu nezbytný a nutno myšlenkovou lučavku královskou, šířenou mejnstrímem proti vlastenectví a soudržnosti, odhalovat i s nositeli. Pokud se naši muslimové chtějí distancovat od teroru jejich souvěrců, není nic snazšího, nežli aby začali proti svým radikálům bojovat. Nemusí to být nutně ozbrojený boj, stačí aby byli nápomocní infiltrací bojůvek a spolupracovali s tajnými službami. Teprve potom budou jejich postoje věrohodné. Bývalý pražský imám Shehadeh ale naopak vyhrožuje Čechům, aby nenaštvali muslimy, protože se potom budou divit… co je nutno ještě dodávat?

341893

17.11.2015 12:15

Útok ve Francii = státní terorismus, ale jakého státu?

Ách ta češčyna

didusin 89.?.?.?

Snažte se prosím psát alespoň v titulcích bezchybně, jinak mám občas podezření, že pisatel úmyslně znevěrohodňuje vlastní informace:
- Ozbrojeny Francouzi
- Změna směri kormidla
- Zcela spravna analiza
Doporučuji nahlédnout na server Literární noviny a článek Terezy Spencerové: Masakr v Paříži v kontextu reality.

341963

Čas oponou trhne. Je to již drahně let, ještě v době, kdy Chodorkovskij poprvé žádal o obnovu procesu (nebo o propuštění). Tehdy jej zastupoval kanadský židovský právník, který na dotaz novináře, zda se v případě věznění Chodorkovského nejedná o antisemitismus odpověděl něco v tom smyslu, že nikoli, protože zná Putinův rodokmen. Rozhovor byl převzat tuším z nějakého německého časopisu (Spiegel?) a zveřejnil jej Týden. V této souvislosti je zajímavou postavou také Andropov, který pomohl Gorbačovi na politické výsluní doporučením k anglické baronce. Putin ovšem jedná pragmaticky a může být zachráncem Ruska…čas ukáže

343448

12.02.2016 13:52

Pekelné soužití s migranty a politiky

Znepokojen naivitou

didusin 89.?.?.?

Neudivují, spíše mne rozčilují opakované úvahy komentátorů o naivitě bruselských či našich politiků ve věci imigrace nebo víra v jejich integrovatelnost. Málokdo si všímá dávných plánů organizátorů světa, které svědčí o opaku a dlouhodobé přípravě rozředění a pokoření Evropanů organizovaným nájezdem. Pokoření je denně stupňováno informacemi o blahosklonném ignorování práva v případě přišelců, kteří nemusí mít doklady totožnosti, mohou jezdit auty bez řidičského opávnění (běženec z Bosny /sic/ a švédský soud uzná jeho právo řídit, když tvrdí, že jej ztratil) a ohrožovat další účastníky provozu a je o ně ve všem postaráno. Je tolerováno násilí na domácích obyvatelích, ale tvrdě potlačeny protesty ohrožených, atd. Naši politici nás uklidňují, že to není náš případ, ale nedodají slůvko zatím. Urychleně expedují pěchotní zbraně ze skladů do Iráku či Kurdům, aby se náhodou nedostaly v případě potřeby do rukou občanů, neboť by mohly ohrozit násilníky...či dokonce je samotné. Ve stínu těchto každodenních starostí se připravuje smlouva TTIP i TISA a poručnictví těchže bude dokonáno.

Zdá se, že organizátorům nejde o začlenění-integraci imigrantů, ale o přeměnu Evropy tak, jak to řekla Barbara Lerner Spectra, zakladatelka švédské organizace Paideia : „Evropa se ještě nenaučila být multikulturní. A já si myslím, že budeme součástí porodních bolestí této přeměny, ke které musí dojít. Evropa nebude nadále jednotná společnost, jak byla v průběhu minulého století. Židé budou v centru toho všeho. Je to obrovská změna pro Evropu, kterou musí projít. Tito právě přecházejí do multikulturního stadia a Židé budou nenáviděni kvůli naši vedoucí úloze. Ale bez této vedoucí role a bez této transformace by Evropa nepřežila“.
Snad ani není nutno doplňovat tuto informaci o úvahy Zbigniewa Brezinskeho z roku 1971 o nedostatečnosti národních států, Coudenhove Kalergiho a Thomase Barnetta o nutnosti smíšení ras či Sorosova „doporučení“ o přijímání milionů migrantů. Integrace přišelců není v plánu… a za stávající situace není ani myslitelná.
Představitel NATO, které v souvislosti s imigrací nehne ani prstem (až teď symbolicky), Wesley Clark, vyřkl tato slova: „V Evropě už není prostor pro etnicky homogenní státy.“
A Thomas Barnett, poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda oficiálně sdělil následující: „Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Nepřátelé této globalizace budou zničeni. Kritiky zabijeme“.
A naivní zmínky o vlivu tzv.chemotrails na ovčany mi připadají jako úmyslné znevažování tzv. konspiračních teorií... Pokud nebude sto a více tisíc občanů na náměstích, tak se ti doma sedící nemohou divit. Statečnost se ...

Automaticky kráceno

345514

04.03.2016 08:46

Děti jsou v první linii boje za zničení národa

Výborné shrnutí

didusin 89.?.?.?

To jsou problémy a nebezpečí, o kterých by měl vědět každý, zejména rodiče. Šiřte.

346308

09.03.2016 13:26

Doktora Rogozova udal Jan Čulík

Kontraproduktivní

didusin 89.?.?.?

Svým činem pan Čulík docílil kouzla nechtěného. Připomněl, jaké nebezpečí může přikvačit přijetím nájezdníků bez vzdělání a znalosti jazyka, jestliže i promile těch vzdělaných, ale neochotných akceptovat racionální pravidla hostitelské země, ohrožuje základní životní potřeby občanů.

346612

29.04.2016 22:05

Vyhodnocení ankety o Zvědavci

Konspirace

didusin 89.?.?.?

Výhodou publicistů, a tím mám na mysli i nás, naprosté amatérské pisálky, že mohou spekulovat o čemkoli s rozhledem, daném právě obsazenou rozhlednou. Nepochybně jsou oživením každé diskuse, protože vnesou do problému mnohdy nečekaný pohled, která ověří jen budoucnost, pokud vůbec. I proto mám tak rád konspirace... těch se totiž dopouští také naprostá většina politologů, všichni novináři a komentátoři všeho druhu, jen to nepřiznávají. Proč?, protože nikdo z nich nenabírá žufankou z pramene, brouzdají po otevřených zdrojích, nanejvýš je jim předhozena vhodná informace a vše ostatní záleží na jejich schopnosti spekulativní fabulace. Pokud nejsou dost zkušení, trpěliví a zapomenou se zeptat komu to slouží...? tak jim nezbývá než-li sloužit. Opravdu je všechno jinak?

348107

14.06.2016 13:12

Ako sa Rusko pripravuje na tretiu svetovú vojnu

Ftip

didusin 89.?.?.?

Obama: "Mrs. Smith, Máte šťastnou rodinu?"

Mrs. Smith: "Ó zajisté. Mám čtyři syny a vynikajícího muže!"

Obama: "A kde jsou teď?"

Mrs. Smith: "Nejmladší syn John se teď nachází v Iráku. Druhý syn Mike v Afghánistánu, třetí Bill je teď v Kosovu a nejstarší Peter se teď chystá na Ukrajinu..."

Obama: "A kde je váš muž?"

Mrs. Smith: "Ten je teď na turné po celém světě a přednáší na téma 'Jak zastavit invaze Ruska do jiných zemí'..."

349535

14.06.2016 13:32

Ako sa Rusko pripravuje na tretiu svetovú vojnu

Vtip?

didusin 89.?.?.?

(Ne)výhodou nadnárodního korporativismu, který ovládá také ruskou ekonomiku, jsou jeho mimoregionální a státem obtížně kontrolovatelné vazby a k vnitřnímu rozvratu postačuje několik vlivných osobností. Role Andropova, Gorbačova či Jelcina je přetřásána jen v konspiračních teoriích, ale výsledek pociťují občané denně. Nikde není psáno, že se podobný scénář nemůže opakovat.
Rusko může být natolik oslabeno vnitřně, zradou, sociálními problémy a také podnícenými náboženskými konflikty natolik oslabeno vnitřně, že tísněno ze všech stran bude na obranu, za cenu rozpoutání světového kataklyzmatu rezignovat a možná i opakovanou zradou se podvolí. Bratranci Arabů za louži mají pořád na mysli ovládnutí Sibiře i Dálného východu nejen s jejich surovinovými zdroji, ale také pro suchozemskou kontrolu Číny, pokud se nedokážou vklínit do jejího finančního světa a významně jej alespoň ovlivňovat, když ne ovládnout. Pro splnění tohoto úkolu mohou vyvolat v budoucnu konflikt z Ruskem, který nebude nutně nukleární, jak jsem již kdysi napsal. Američané reálně očekávají tak velký pokrok v konvenčních zbraních, že v budoucnu by se jim mohl podařit technologický náskok, který způsobí radikální zvrat ve způsobu vedení válek. Odskokem ve zbraňové technice nad určitou úroveň se mohou rozhodnout, za spolupráce (bratrské) ruské oligarchie, zahleděné do slunce vycházejícího na Atlantikem, pro postupnou parcelaci Ruska vojenskou cestou, aniž by nutně vyvolali jadernou odvetu. Tomu bude předcházet masivní propaganda jaderného i raketového odzbrojení, která přesvědčí světovou veřejnost, a mocnosti zbaví morálního zdůvodnění jaderné odvety za útok konvenčními zbraněmi. A jinak neintegovatelní evropští přišelci z Jihu budou využití pro pochod na Východ...

349536

17.10.2016 18:16

V Sýrii se strhávají masky

No tak...

didusin 94.?.?.?

Pokud se sionisté opravdu cítí Američany, mohou se Američané považovat za Bohem vyvolený národ ? Jen se ptejme, kdo to ten Američan je?
Je dobré si uvědomit, že moc a zlo mají samoorganizační tendenci, proto mocenské centrum snadno nabaluje všeho schopné podřízené, a rasová spřízněnost je pouze pevnějším poutem, nikoli podmínkou. Nietzscheho vůle k moci je tento svět a nic mimo to. Boj o zdroje všemi způsoby.
Pokud se nepovede naprostá nadřazenost, je za úspěch považován i chaos v zájmové oblasti, který je ovšem vždy nadán možností změny, a pro jeho využití je nutnou podmínkou schopnost předvídání a tvořivé improvizace. Obsahem moci je její schopnost vytvářet a měnit podmínky a tudíž mocní mají vždy informační náskok, který je zvýhodňuje, takže nejsou stejně „blbí“ jako my. Jejich přirozeným zájmem , chcete-li ideologii, je touha po ovládání „všeho“, není nutno lámat nad nad naši slabostí hůl, jen je to dobré mít na paměti, a pod tímto zorným úhlem nahlížet na všechny theologické, ekonomické a jiné teorie všeho druhu, často využívané jen k ovládnutí myšlení jejich konzumentů. Vždyť i mnozí myslitelé jsou úplatní a slouží. Finanční svět je mobilní stejně, jako jeho vládci a jejich myšlení. Shylockové cestují z Benátek přes Frankfurt a Londýn až za oceán, a nikde není psáno, že se nepokusí o další přesun, potom ovšem "Američané" nebudou těmi Bohem vyvolenými.
A konspirační teorie- ty jsou často na pranýři, protože načrtávají možnosti, nic než možnosti, ale z těchže omezených informačních zdrojů vychází mejnstrím, jehož úkolem je působení v zájmu mocných, proto ochotně slouží, občas na základě vhodných dezinformací a "správného" zadání.

352663

08.11.2016 13:47

Hysterie protikuřáckého běsnění už nemůže být vyšší

Dýmka

didusin 94.?.?.?

Dýmka a šerosvit, u krbu s kávou , s knížkou v ruce a venku plískanice - co chcete ještě více? Také nemám rád nedobrovolné pasivní kouření, ale řízený nekuřácký fanatismus má, jako celá řada jiných uměle vyhrocených problémů, hlavní účel -divide et impera, neboť znesvářenému národu se lépe vládne, zejména, když do jeho středu ještě dodáme nájezdníky. Pamatuji na krátkou reklamu výrobce tabáku (záhy staženou), který ekonomicky zdůvodnil jednoznačný profit státního rozpočtu. Pokud umře kuřák dříve, zkrátí pobírání svého důchodu, takže úvahy o vyšších zdravotních nákladech jsou nesmyslem - ve stáří většina marodí tak či tak.

353202

08.11.2016 17:08

Hysterie protikuřáckého běsnění už nemůže být vyšší

RE: didusine

didusin 94.?.?.?

Tak tedy s dovolením pokračuji, pro trochu romantiky:

Samotou dostižen
unikl osamění
Dýmka a šerosvit
tužka nad papírem
Propadl se do tázání :
proč též opak jde svou trasou ?
Sám sobě nevěrcem
vyšel zadními vrátky
Bez přiznání

353210

11.07.2017 15:22

Islám a klerikalismus na Velkém Středním východě

Naslouchejme kriticky

didusin 94.?.?.?

Výtečný článek, hoden zamyšlení a diskurzu znalců.

358948

Důkazem, že šlo o akci alkejdy je nepoškozený Attův pas vypadlý z letadla a nalezený u paty dvojčat. Proč pochybujeme?

359112

V budově č.7 měla být uskladněna část zlatých rezerv, ale při úklidu se žádné zlato nenašlo...

359219

23.10.2017 22:47

Nééé. ANO nééé!

Ano

didusin 89.?.?.?

Deprimující rozbor , vyžaduje ovšem úvahu o možných alternativách, a ty nejsou povzbudivé. Od pravičáků, v podstatě protinárodních (TOP, Piráti, Zelení, ODA, STAN,ODS ) turbulentních (ANO, KDU-ČSL, Realistů, části ČSSD…), je možno očekávat cokoli, jen nikoli razantní obranu národních zájmů. V tomto ohledu volby lze považovat za prohru. Jenže ani Okamurova SPD chce kardinální problém současnosti, kterým je imigrace, řešit nesmlouvavě, nemá ovšem ve svém středu dostatek fundovaných odborníků a v žádném případě není levicová. Zdá se, že se nám všeobecně nedostává odborně zdatných lidí, u nichž by byla dostatečně velká touha po moci kombinována s odolnosti proti korupci všeho druhu. Skepse je násobená ideovým zmatkem.
Jen na okraj- Robejšek patří k zakládajícím členům německé sekce Římského klubu, je členem Rotary klubu, a jeho realisté jsou jen marketingovým výpotkem na odlákání voličů protimigrantsky laděných.

360619

23.10.2017 23:11

Nééé. ANO nééé!

RE: zameťte si před vlastním prahem

didusin 89.?.?.?

"...Bartoš je rozumný a velmi inteligentní člověk a ví, že ČR bude přijímat uprchlíky na základě Ženevské Konvence", proto je v předstihu šel vítat. (najděte si fotografie z demonstrací, je jich dost)

360620

06.03.2018 02:53

Válka proti mužnosti

Afrodiziakum

didusin 78.?.?.?

Moc je pro ženy velmi silným afrodiziakem, tak, jako v celé přírodě. A režiséři, vedoucí všech úrovni, mají pro ně neobvyklou přítažlivost, kterou zcela přirozeně využívají a také zneužívají. Když nedosáhly svého nebo dosáhly svého jen částečně či dočasně, mohou se cítit zahanbené, proto si rády skupinově vzpomenou na své ponížení. Neměli by se poníženými cítit také muži, jejichž mužnost v očích žen suplovala funkce?
Takových matoucích bublin připraví samozvaní organizátoříi světa v rámci vytváření tolik žádoucího chaosu ještě mnoho, připravme se ...

362910

11.05.2018 16:14

Opětovné jmenování Medveděva: Nevypadá to dobře

Nic nového-

didusin 78.?.?.?

Připomeňme Andropova, Gorbačova a Jelcina. Kdo sledoval pochopí...

364102

21.07.2018 12:43

Izrael se prohlásil za stát apartheidu

A co my?

didusin 78.?.?.?

Domnívám se, že i my bychom měli argumentačně využít sionistických zákonů k obhajobě naši národní politiky vůči byrokratům z EU a kavárenským sluničkářům. V tomto ohledu mohou být tyto zákony i politika Izraele užitečné..

365434

09.03.2019 00:33

Protiruská hysterie za účelem konfiskace libyjské ropy

RE: Hydra v podobě chazarské mafie

didusin 78.?.?.?

Obávám se, že se sino- sionistické finanční elity nakonec dohodnou

370163

01.10.2019 13:47

Co si američtí Otcové zakladatelé doopravdy mysleli o rase

Opakuji se

didusin 78.?.?.?

Xenofobie a následně obrana před cizorodým se objevuje už v buněčné struktuře, zde ovšem nelze mluvit v termínech psychologických. Má přirozený (genetický) základ a pokračuje po linii individua i ve společenském (sociálním) prostředí. Má své modifikované projevy na úrovni sociálních i generačních skupin, náboženských společenství, rodů, národa i ras a působí i napříč těmito množinami, v závislosti na individuální či obecné preferenci hodnot.
Potřeba bezpečí pudí k náklonnosti ke stejnému, protože je to vědomí podobnosti, která svou opakovatelností uklidňuje a dává možnost snadnější předvídatelností budoucího vývoje. Vědomí společné hierarchie hodnot, společných kulturních kořenů, společného mentálního a citového vývoje a obdobné psychosomatické dispozice, dokonce i generační sounáležitost, vzbuzují pocity, které podvědomí ujišťují o poznatelném stupni kauzality interakcí, jakkoliv tento pocit neodolá konkrétní racionální kritice. Ale působí prostřednictvím podvědomí a ovlivňuje zpětně naše chování.
Modelově lze xenofobii demonstrovat na vývoji vztahů v případě extrémně rychle rostoucího vlivu cizorodé menšiny, jako důsledku růstu jejího počtu nebo růstu její moci- formou politické, hospodářské nebo vojenské okupace.
Vyvstane otázka, která je řešitelná pouze na základě jednostranného hodnotového měřítka, totiž - kde je hranice mezi vlivem cizorodého jako progresivního katalyzátoru a jeho ničivým působením.
Současná (vnucená) přemíra tolerance vůči cizímu je umělá a jeví se mnohdy jako vědomé očkování budoucích střetů, dle hesla rozděluj a panuj.
Dnes je to zřetelné v účelovém horování pro přijetí Muslimů do Evropy. Internacionalismus minulého století byl nahrazen multikulturalismem a teď čekáme na novou ideu k dosažení stejného cíle- totiž oslabení bílé rasy, kterou již Židé jednou porazili rozvracením hedonistického Říma (dtto naše dnešní situace) vnesením ozdravujícího učení jejích sekty (heretického Krista), které bylo Pavlem z Tarsu modifikováno v křesťanství. Politologové se neodváží poukázat na Izraelskou praxi, směřující k rasově čistému národnímu státu, se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Jejích někteří soukmenovci v Evropě i v Americe byli naopak zvěstovateli obou výše zmíněných ideí „světového porozumění a vzájemného obohacování“ se všemi zničujícími důsledky pro komunity. Nejsem rasista, neobviňujte mě z toho, mnohem bližší je mi zkoumající pohled Buddhův, který ctí život v celé jeho pestrosti. Nelze ovšem nevnímat boj o místo na slunci, o pouhé přežití a odevzdaně rezignovat.

373883

22.10.2019 13:29

Argumenty proti genderové teorii chybí

Plán

didusin 78.?.?.?

Gender propaganda, jakkoli nebezpečná a právě proto využívaná v mozaice podobných aktivit sociálního pokusnictví, jejichž účelem je individualizace a tím oslabení v obraně před konečným řešením odlidnění planéty. Předpokladem je odlidštění aktérů na obou stranách . Vidím tři nebezpečné etapy ohrožující současnou zdánlivou a jen dočasnou stabilitu : 1)migrace, 2)čtvrtá průmyslová s budoucí nezaměstnatelností velké části populace a za 3) konečné řešení podstatným snížením počtu lidstva. Pod prizmatem tohoto lze lépe chápat také různé aktivity elit, např. greténismu

374241

17.02.2020 18:04

Manipulace s pamětí národa

Vlivy a cíle

didusin 89.?.?.?

Tzv. germanizace dějin je jen prostředkem , stejně jako islamizace, vedoucí k jedinému cíli - tím je globalizace. Kdo je v pozadí, není nutno publikovat.

376950

26.02.2020 03:15

Volby morového roku

Marná naděje

didusin 89.?.?.?

Pokud se globalisté spoléhají na významné snížení natality, budou muset vymyslet něco jiného, neboť senioři nad šedesát nejsou častými ploditeli a jak se zdá, vyhynutí bude ušetřena právě mladá Afrika. A Evropa... vyklidí prostor?

377106

14.03.2020 19:44

Staré nápady v nových lahvích

Agenti

didusin 89.?.?.?

Podobné organizace lze zařadit pod termín "vlivoví agenti". Takovými jsou také mnohé tiskoviny, weby a řada jednotlivců i mezi novináři a politology, kteří svými úvahami přilákají názorové sympatizanty, shromáždí informace, a ve vhodnou chvíli pootočí pohled na skutečnost v naději, že ovlivní své příznivce v požadovaném směru. Odhalit takové informační a názorové zdroje, které vydávají v určitém okamžiku účelově vlastně jen sofistikované dezinformace, je obtížné z psychologického hlediska. Lze to přirovnat ke zradě přítele, kterou jen neochotně připouštíme a proto se nelze divit pochybnostem také nad vlastním hodnocením, byť se nový pohled vzpírá logice. Jenže v tom je právě síla vlivových agentů. Posuďte třeba názorový posun v Britských listech...

377495

21.03.2020 01:52

Dvě zprávy - která je pravdivá?

Otázka bez odpovědi

didusin 89.?.?.?

Nutno nejprve odpovědět na otázku, zda je možná laboratorní genetická úprava coronaviru, a jen v případě jednoznačně negativní odpovědi (což nepředpokládám) ji lze vyloučit. Jakékoli ujišťování o jedině evolučním vytunění coronaviru je na vodě. Na druhé straně nelze očekávat přiznání tajných služeb... Zbývá otázka -komu to slouží?

377726

Káva pro Zvědavce

70

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 111 čtenářů částkou 24 460 korun, což je 70 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Poslanci používají legální restauraci, i když to plebsu zakázali25.01.21 17:14 Česká republika 3

Papaláši se chytili do vlastní sítě25.01.21 12:23 Česká republika 6

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 21

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 4

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
21,53 Kč
Euro
26,13 Kč
Libra
29,42 Kč
Kanadský dolar
16,89 Kč
Australský dolar
16,58 Kč
Švýcarský frank
24,24 Kč
100 japonských jenů
20,75 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,75 Kč
100 maď. forintů
7,31 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,52 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 951,75 Kč
1 unce stříbra
546,32 Kč
Bitcoin
729 191,17 Kč

Poslední aktualizace: 25.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 60 083 467