Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané vousy13

Nalezeno 241 příspěveků, 45 různých IP adres

Stránka: 1 2 3

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

06.12.2019 16:47

Pokrok za třicet let

RE: Zvláštní logika

vousy13 84.?.?.?

Napsal jste: "Lichva a úrok není nutně jedno a totéž. "
A já oponuji, že je! Jen byla změněna historicky terminologie, aby byl dav zmaten.

Váš kolega mluví jako ČNB (ústav pro řízení zdrojů na 3. prioritě v Böhmen und Mähren). Kde ZÁMĚRNĚ mlčí o úroku VŽDY navázaném na úvěr a popisují pouze tvorbu peněz díky půjčce v soukromých bankách.

Nebo znáte nějaké země, kde se půjčka obejde bez navázaného úroku? Ano, jen pár muslimských zemí, protože Korán zakazuje úrok jako jednu z nejvyšších forem satanismu. I to je jeden z důvodů, proč jsou tyto země pod neustálým útokem států pracujících na biblické koncepci, ale to jen historická odbočka...

A pokud váš kolega zamlčuje část informace, je to to samé, jako by nepokrytě lhal, ať to dělá vědomě či ne. Je to jen sofistikovanější způsob lži než ta očividná.

375143

06.12.2019 08:52

Pavel Novotný: Když si Žid přeje smrt Čechů, je to zcela v pořádku

Terminologie...

vousy13 84.?.?.?

Pěkně od konce... [smích]

Židé = občané jakékoliv národnosti, kteří vyznávají židovskou ideologii zapsanou v Tóře, Talmudu. V dnešní době se na veřejné scéně jedná hlavně o Chazary, kterým jejich říši rozprášil kníže Svjatoslav I.

Hebrejci = kočovný sémitský kmen ze starověku, který byl pěstován jako chrámoví otroci a použit kněžími Egypta pro jejich globalizační cíle. V dnešní době se jedná hlavně o Palestince, kteří konvertovali v minulosti na Islám.

Z určité úrovně chápání globalizace, co spojilo Svjatoslava, Trajána a Hadriána?

375123

05.12.2019 21:53

Pokrok za třicet let

RE: Zvláštní logika

vousy13 84.?.?.?

Po tisíciletí se námi diskutovaná krádež pojmenovávala "lichva". Teprve od 20. století začal být "někým" prosazován termín "úvěrování s úrokem".

Cíl krycí operace: zpřetrhání příčino-důsledkových vazeb při studiu dějin a analýzy současné situace.

375116

04.12.2019 12:30

Kdo v EU přepisuje dějiny?

RE: pravda

vousy13 84.?.?.?

Vy nemáte argumenty, vy věříte... [smích]
Velmi to připomíná katolíky a jejich svatou knihu celou zaručeně od Boha.

Oproti tomu můj požadavek na protokol politbyra je průkazný a dal by se s dostatečnou jistotou ověřit na chronologické úrovni. I značná část západních historiků váš projev vnímá jako falzifikát a přitom jsou placeni svými kurátory, kteří Stalina k smrti nenávidí.

Stejně tak celý projev neodpovídá postoji, který Stalin v dané historické etapě držel. Proto je třeba se k problematice postavit dialekticky tak, jak to učil své žáky Sókrat, kterého právě za to tehdejší elita zabila.

O Katyni si nastudujte více informací, než se pustíme do solidní diskuze, hlavně opět chronologii událostí na daném místě, kongres lékařů s MUDr. Hájkem, výpovědi Ahrense, opět protokol ze SSSR atd. Vaše podvědomí se bude bránit, ale to chce čas... [chechtot]

375048

04.12.2019 11:42

Pokrok za třicet let

RE: Zvláštní logika

vousy13 84.?.?.?

Pro vás platí to samé, co jsem psal výše viz. body a) b) c).

Opakuji, kdo podporuje úvěrování s úrokem (lichvu) tak absolutně nerozumí ekonomice. Úrok od určitého bodu roste exponenciálně, což neodpovídá životu a růstu ekonomiky. A každý ví, co roste v těle exponenciálně – rakovina.

Podívejte se na výši dluhu ČR u zahraniční lichvářské mafie, kdy zaplacený úrok dávno přesáhl celkovou jistinu. Dlouhodobě se s matematickou jistotou dostanete do bodu, kdy půjčku nelze splatit. A stejně jako u rakovinového bujení, kdy rakovinové buňky zcela vysají organismus, hynou i s organismem.

Doporučuji si v tomto ohledu přečíst zprávu Římského klubu "ComeON". Ortel nad lichváři byl vyřčen a oni sami by měli konat na změně finančního systému, jinak je jejich páníček s libostí obětuje davu.

375047

03.12.2019 23:50

Pokrok za třicet let

RE: Zvláštní logika

vousy13 84.?.?.?

Váš soud nad jedinci, kteří odmítají lichvu může být způsoben pouze třemi důvody:
a) buďto jste lichvář a tak si tu krádež musíte nějak obhájit,
b) nejste schopen matematicky vyjádřit učínek lichvy na makroekonomiku,
c) nebo jste dokonalý otrok, který miluje své otroctví.

Pokud znáte nějaké děti, zkuste jim jednoduše popsat princip tvorby peněz a lichvy k ní navázané. A uvidíte, jak vás poženou sviňským krokem. Žádná složitější matematická teorie totiž není třeba.

Jinak samozřejmě čest výjimkám, které následují misi, která jim byla dána přes jejich proroka Moseho. My jejich tisíciletý boj s klany padlými do satanismu lichvy budeme podporovat plnou energií za jejich i naši svobodu!

375034

01.12.2019 01:53

Nepříliš slepá spravedlnost

RE: Je to protiústavní jednání policie

vousy13 84.?.?.?

Byl v kibucu, když shekel-gruber vybíral daně.. [smích]

374994

30.11.2019 13:42

Dopis Putinovi

RE: Dúfam

vousy13 84.?.?.?

Ale bratři, u vás to také není růžové. Např. to zvolení Caput-ky, kde se ukázalo chápání a zapojení do politiky národem.

Putin se nejednou vyjářil ve smyslu: "Ačkoliv politici v Evropě se k nám chovají často nepřátelsky tak máme mnoho ohlasů, že občané s jejich názory neouhlasí".

Sjednocování do bloku musí probíhat postupně:
ČSR - V4 - Intermaris - EEU. Nemůžeme čekat, že Rusové se opět budou nechat zabíjet za osvobození jiných před genocidou. To až ve velmi krajním případě.

374989

29.11.2019 21:29

Represivní tolerance

RE: Neoconi jsou zakukleni marxiste

vousy13 84.?.?.?

Konečně se Rudolfe shodneme. [smích]

374980

29.11.2019 21:29

Kdo v EU přepisuje dějiny?

RE: pravda

vousy13 84.?.?.?

Tak naposledy...

Vy jste asi nepochopil, že celá ta vaše báchorka se opírá o nedokazatelný projev Stalina na politbyru. Proto žádám o daný projev, který je zapsán v protokolu politbyra, kde by 100% existoval.

Jediný váš důkaz pravosti je, že někde v archivech SSSR se našel projev, který je připisován Stalinovi, který on ale jednoznačně dementoval. A jako náhodou jej dostane do rukou francouzská tisková agentura Havas. Jak se jim podařilo mezi těmi tisíci svazky dostat zrovna tento přepis projevu z archivu?

Ptejme se dialekticky, abychom se postupnou aproximací dobírali k dostatečnému chápání daného děje:

1. Chápal Stalin, co by daný projev znamenal na mezinárodní aréně?
2. Jak daný projev souzní s historicky ověřitelnými názory Stalina?
3. Co bylo cílem zveřejnění tohoto projevu v roce 1939 a 1994?
4. Kdo měl na zveřejnění největší zájem?
5. Máte nás za blbce a myslíte, že nepoužíváme vlastní mozek?

374979

29.11.2019 11:06

Kdo v EU přepisuje dějiny?

RE: Vztah Marxe ke Slovanum

vousy13 84.?.?.?

To jsou bláboly, které si vzájemně odporují. [chechtot]

374967

28.11.2019 08:10

Kdo v EU přepisuje dějiny?

RE: pravda

vousy13 84.?.?.?

Zašlete odkaz na hodnověrný zdroj zmiňovaného Stalinova projevu. Do té doby je váš názor pouze produktem části západních historiků.

Protože pokud se jednalo o projev na politbyru, existoval by originál a zápis v protokolu. Váš zdroj informací používá text od francouzké agentury Havas a nejen dle mého názoru se jedná o výtvor tajných služeb.

Nehledě na to, že samotný Stalin jej dementoval hned 30.11. po vydání v Le Temps. Ne náhodou se tento projev opět vytáhl po perestrojce.

A tak cvičení z dějin – jaký byl cíl tohoto podvrhu z pohledu politiky SSSR-Německo-Francie-Británie v dané etapě 2.sv války.

374947

27.11.2019 23:16

Pokrok za třicet let

RE: Mozek je fakt zvláštní nástroj

vousy13 84.?.?.?

Pokus o přechod ke komunismu skončil rokem 1953. To je třeba chápat z pohledu globální politiky a výkonu socialismu oproti kapitalismu.

Další vývoj byla jen setrvačnost sociálních procesů. V 80. letech se již naplno začala projevovat stagnace díky neadekvátnímu řízení bloku, kdy vedení SSSR bylo plně v rukou trockistů již cca 25 let.

Ale i tak se za těch 30 let po 2. sv. válce u nás vybudovalo mnohem více infrastrukturních projektů než po roce 89. Kdo toto nevidí má evidentní problém se statistikou a vnímáním reality.

Nebo nás přesvědčte a oponujte čísly bez ideologických obálek...

374944

27.11.2019 23:03

Pokrok za třicet let

RE: Zvláštní logika

vousy13 84.?.?.?

Ale copak, lichvářská mafie zavelela do boje? [chechtot]
Hovořil jsem o problému kumulace oběživa v bankách z rukou občanů.

Váš příklad v obecné rovině souvisí s inflací, která historicky vznikala přílišným tiskem peněž, jejichž množství neodpovídalo výkonu ekonomiky a tím se daná měna znehodnocovala. V případě Venezuely se jedná ještě o složitější téma např. z pohledu blokády USA.

Měl byste lépe chápat psané slovo, než začnete vynášet soudy. Popírání účinku lichvy (hry s nenulovým součtem) na ekonomiku může jen naprostý diletant, který o makroekonomice nemá ani potuchu. Proto se za bolševika budovalo – lichvářské pijavice nebyly přisány na krevní oběh ekonomiky.

Raději nám napiště, co velkého se vybudovalo pro občany po roce 89, když dle vašeho názoru se za minulého režimu akorát kradlo. Tak šup sem s tím...

374943

27.11.2019 12:29

Pokrok za třicet let

RE: Zvláštní logika

vousy13 84.?.?.?

Jakákoliv ekonomika, kde investice do budoucna (soukromé i firemní) jsou podmíněny půjčkami s nemravným úrokem, tak statisticky dlohodobě spěje ke kumulaci oběživa v bankách na úkor lidí.

20-30 let je časový horizont, kdy již většina začíná být ožebračena. Bohužel všichni politici o tomto tématu "taktně" mlčí. Dokud nepřijde tlak odspodu, nemohou ani ceknout – jinak mAmen.

Jak se na dotaz od novináře k tomuto tématu vyjádřil jednou Fico: "tady jde o život". A následně mlčky odešel z tiskovky.

Přičemž lichvářská genocida má historicky mnohonásobně více obětí než světové války dohromady, akorát se jedná o promyšlenější zbraň (soft skill) oproti kulometu.

374932

26.11.2019 18:06

Kdo v EU přepisuje dějiny?

RE: pravda

vousy13 84.?.?.?

Zdravím soudruhu,

myslíte ten projev Stalina ve francouzštině, co čistě náhodou spatřil světlo světa tuším rokem 93-94? Tak ten má věrohodnost asi jako Stalinův podpis na tom cáru papíru o Katyni, kterým nám trockistická banda pleská o xicht od 80. let.

Vy máte tak neuvěřitelně deformované používání logiky a znalost politiky, že jen velmi málo uživatelů zde historicky dosahovalo vaší úrovně. Ale nebuďte smutný, bude líp...
[chechtot]

374910

22.11.2019 13:33

Vlastenectví a boj za svobodu národa tvoří jedinou pravou podstatu výročí 17. listopadu

RE: Co je tvoje, je i moje a co je moje, do toho ti nic není.

vousy13 84.?.?.?

Jak kdybych poslouchal frigidu Margaret Thatcher. [chechtot]

374833

Neslovíčkujte, napsal jste přesně toto:
"ale pokud si myslíte, že Německo mělo jen tak sedět a koukat, jak se ze zbytku ČSR stává předsnutá základna SSSR nebo jak území obsadí Polsko, tak to asi ne."

Smysl zůstává stejný, ovšem vám unikají základní procesy a politika té doby, takže to je stejně zbytečné...

Howgh

374822

Ano a ten váš důvod byl, "že Německo se bálo pomoci SSSR naší republice a proto nás raději obsadilo". To je takový blábol, pokud to dáte do kontextu doby, uzavřených smluv a globální politiky, že to není možné.

Dle vaší logiky Německo mohlo obsadit Rakousko, Francii, ČSR, Polsko, atd. protože se bálo SSSR. [chechtot]

374800

Ve zkratce...

Pokud víte, jaký byl REÁLNÝ cíl války, tak o žádné pomoci ČSR od SSSR nemohla být ani řeč. Nikdo z politických špiček ČSR ani neměl mandát o ní požádat.

374790

A co po nás chcete?

Nejsme učitelem, abychom vám podávali faktologii 2.sv. války. Myslím, že tomuto tématu jsme se zde na Zvědavci již věnovali dost a dost, tak hledejte, pokud se chcete vzdělat.

Jen jsme vás upozornili, že vaše vnímání dějin nám nepřipadá reálné. I tato základní zpětná vazba by měla být pro každého člověka cenná a v rámci svého svědomí by měl být schopen si své vědomosti potvrdit či změnit.

374779

Říká vám něco chronologie?

Proč záměrně zaměňujete příčinu za důsledek a tím celý proces vyznívá naprosto opačně – zde ve prospěch nacistického Německa?

Přešli jste na vyšší priority řízení davu, ale tam musíte mít minimálně 95% faktologie správné a do ní kvalitně zakomponovat lež (minu), jinak vám to nikdo nesežere. Což podmiňuje naprosto špičkové znalosti dějin. [smích]

374751

13.11.2019 21:31

Čemu máme věřit

RE: V podstate pravda

vousy13 84.?.?.?

Rozdělení moci na: zákonodárnou, výkonnou a soudní je pro plebs, aby nelezl do zelí těm, kdo opravdu vládne.

Na prestižních školách vám položí otázku:
pokud je nejvyšší mocí ve státě moc zákonodárná... Kdo definuje cíle, které mají být pomocí zákonů dosaženy při řízení společnosti? Bez cíle, nelze totiž řídit a snad nevěříte, že společnost není nijak řízena?

Dostáváme se tak k vyšším úrovním řízení...

1. Konceptuální moc = definice požadovaných cílů řízení (koncepce).
2. Ideologická moc = náboženství, filosofie, věda, média (prezentace a uvedení koncepce do života).
3. Zákonodárná moc = formování zákonů chránících koncepci před infiltrací jiné negativní koncepce řízení.
4. Výkonná
5. Soudní

374627

12.11.2019 23:17

“2000 slov dnes” od obyčejné ženy

RE: BEZBOŽNÉ NÁRODY, POHROUŽEJÍCÍ SE V PROPAST NEMRAVNOSTI, DLOUHO EXISTOVAT NEMOHOU

vousy13 84.?.?.?

Dokud křesťané nezavrhnou vše, co je v bibli a v celé ideologii křesťanství nemorální, nikdy nedojde k očištění církve. Do té doby se bude jednat stále jen o žido-křesťanskou nauku pro formování společnosti dle cílů těch, kteří Bibli po staletí redigovali pro své egoistické cíle.

To samé čeká všechna světová náboženství.

374606

12.11.2019 23:03

Operace „Nemyslitelné"

RE: Článek je dává myslícímu smysl

vousy13 84.?.?.?

"Některé věci nám jsou nepochopitelné ne proto, že náš rozum je mdlý, ale že daná problematika nespadá do okruhu našich pojmů."

Myšlenka komunismu existovala dávno před VŘSR a táhne se lidskými dějinami od počátku věků, až do minulých civilizací. Pokud vezmeme základní definici, tak komunismus (commun-niké) je společností lidí, kde všichni mají stejná práva, jednají pod diktaturou svědomí a je odstraněno parazitovaní jedněch lidí na druhých.

Historicky můžeme tyto myšlenky připsat mnoha filosofům a prorokům:
Sókrates, Ježíš, Buddha, Mojžíš, Josef, Mohhamed, Šalamoun, Achnaton... Bylo jich mnoho a jejich základní filosofický koncept společnosti, který hlásali je téměř totožný.

Komunismus v nám známých dějinách zatím nikde na planetě zemi nebyl ustaven. Pokud vám někdo tvrdí, že ano, ať dokáže, že daný politický systém splňoval výše zmíňené tři základní podmínky.

Rusku byl počátkem 20. století naordinován světovým zákulisím marxismus pod líbivým obalem budoucího komunismu, podobně jako u nás po 89. fašistická liberální ideologie pod cnostnými myšlenkami pravdy a lásky.

374605

11.11.2019 19:37

“2000 slov dnes” od obyčejné ženy

RE: BEZBOŽNÉ NÁRODY, POHROUŽEJÍCÍ SE V PROPAST NEMRAVNOSTI, DLOUHO EXISTOVAT NEMOHOU

vousy13 84.?.?.?

Učení Ježíše Krista opravdu je jedním ze světonázorových proudů, které posouvají lidstvo ke Království božímu. Ovšem ve vašem případě se patrně jedná o ideologii Katolické církve.

Velmi těžko obhájíte, že "prakticky všechny" úspěchy ve vědě byly díky křesťanské bílé civilizaci. Nebo definujte kritéria pro zásluhy Paulismu na rozvoji lidstva? Nehledě na to, že všude po světě existovali učenci a géniové.

374563

10.11.2019 16:49

Operace „Nemyslitelné"

RE: Clanek je uplny nesmysl

vousy13 84.?.?.?

Záměrně odvádíte myšlenky od logické úvahy, která vám byla sdělena, nebo trpíte poruchou ADHD – neudržíte pozornost a tím pádem nejste schopen reagovat konkrétně na daný příspěvek?

Překrucujte si jak chcete, pád řad vašich fašistických liberastů spěje do finále. Tak honem otáčejte kabát, abyste těch pár shekelů dostával i v budoucnu, protože nepotřebné struktury jsou odřezávány jako první.

Soros vám totiž již vyhlásil obrat, pokud jste si nevšiml... [chechtot]

374530

10.11.2019 10:51

Operace „Nemyslitelné"

RE: Clanek je uplny nesmysl

vousy13 84.?.?.?

Jelikož: "řízení je proces informační".

Tak každému cíli v řízení musíte mít dostatečnou zdrojovou stabilitu a informační prostředí formováno tak, aby daný cíl byl schválen se souhlasem statistické většiny.

Velmi těžko by hned po válce západní státy (USA, GB) otočili o 180°proti spojenci SSSR bez podpory svých občanů (zdrojů). Taková změna informačního prostředí vyžaduje delší časový rámec a ten se jim nedostával.

Dalším problémem byla shledána zbývající kapacita sovětských vojsk, která nebyla úplně dobita, jak se původně předpokládalo pro finální "Drang nach Osten" až se Německo se SSSR navzájem vysílí.

A tak se přešlo na dlouhodobější realizaci cíle = kolonizace Ruska. Odstranit od řízení lidi, kteří pracovali pro SSSR (Stalin, Berija) a opětovně dosadit do řízení trockisty. I tak to trvalo téměř 2 generace, než byli schopni systém SSSR demontovat.

374520

10.11.2019 00:58

Operace „Nemyslitelné"

RE: Clanek je uplny nesmysl

vousy13 84.?.?.?

Židovský komunista je asi jako bílý černoch.

Ale to vy nechápete, protože vám absolutně uniká, co dané pojmy SKUTEČNĚ vyjadřují. Opravdu to není ten obrázek, co ve vás vypěstovalo podřadné vzdělání.

374512

10.11.2019 00:54

Operace „Nemyslitelné"

RE: Clanek je uplny nesmysl

vousy13 84.?.?.?

A tam je jádro pudla, jste obyčejný trockista. [bliji]

374511

09.11.2019 11:08

Operace „Nemyslitelné"

RE: Clanek je uplny nesmysl

vousy13 84.?.?.?

Rudolfe Rudolfe...

Myslíte, že generální štáby jen tak rozpracovávají plány, kde ani hypoteticky nepředpokládají jejich realizaci v budoucnu?

Vy také v práci plánujete nesmysly, které nikdy nehodláte realizovat? Nebo si myslíte, že jste daleko větším odborníkem na řízení, než jsou lidé v gen. štábech?

Dále "Unthinkable" není jediným, dalším plánem byl "Rankin", kde USA a Británie, chtěli podrazit SSSR a opět by vedl k 3. dějství světové války.

V čem máte pravdu. Tak oba plány nemohli psychopaté u moci realizovat, protože nevěděli jak informačně obhájit před občany tyto zvěrstva. Jinak je naprosto jasné, že SSSR by s radostí rozkouskovali na surovinové kolonie.

374487

01.11.2019 22:04

Reklama a válka proti bělochům

RE: je to složitější problém...

vousy13 84.?.?.?

Já bych to viděl tak, že západní Německo se snížením jejich průměrné vzdělanosti stane levnou montovnou pro nás? [chechtot]

374381

01.11.2019 21:45

Jaký vztah mají obyvatelé Ruska k Putinovi?

Stačil mi pouze perex...

vousy13 84.?.?.?

"Putinův obraz podávaný národu se měnil v průběhu jeho funkčního období. O tom celkem dobře pojednává kniha Michaila Zygara „Všichni muži Kremlu“."

Doporučuji si zjistit, koho názory prezentuje a kdo stojí za novinářem Mikhailem Zygarem. Jedná se o 100% podpindosníka a autor tohoto článku se na něj hned v perexu odkazuje, jako na člověka objektivně popisujícího obraz Putina.

Dějinná odbočka:
v Rusku dalece není vše v pořádku – bez diskuze. Oni měli vzhledem ke svým zdrojům to neštěstí, že po perestrojce celý kádrový řídící korpus formovali z ambasády USA pro vysněný "drang nach osten". Oproti tomu, co se dělo tam, to u nás probíhalo opravdu sametově. Putin zatím nedosáhne ani na centrální banku, tak jak chcete řídit ekonomiku?

Gramotného občana by mělo např. zajímat:
může Putin za to, že nemá vlivové páky na Nabiullinovou? Pokud nemá, jak to změnit a jak podpořit samotného Putina a ostatní patrioty, aby ty nelidské svině, které genocidují občany Ruska, poslal ideálně do pracovního tábora na Sibiř. [smích]

374380

24.10.2019 22:59

Vazalizace Polska: bezpečnost po americku za peníze Varšavy

RE: Logika, racionalita, či rozum v Polsku?

vousy13 84.?.?.?

Dějiny jsou v davoelitárním společenském systému ne popisem procesů v rámci času, ale metodou řízení. Polská šlechta/elity jsou staletí pěstováni jako beranidlo proti Rusku i vzhledem k jejich strategické poloze.

Běžný Polák je celkem normální člověk. [smích] Mají před sebou spoustu práce, aby pochopili realitu. My ovšem také, ač to vypadá, že u nás se daří nepatrně lépe...

374284

22.10.2019 19:40

Vyvrácení smyšlenky, že Putin a Netanjahu/Izrael spolupracují

RE: Všichni spolupracují...

vousy13 84.?.?.?

Nehledě na to, že jistě ani nevíte, co etymologie slova "konspirace" znamená, ačkoliv je vaším oblíbeným, co u vás doma zrovna frčí.. [chechtot]

374248

22.10.2019 19:36

Vyvrácení smyšlenky, že Putin a Netanjahu/Izrael spolupracují

RE: Všichni spolupracují...

vousy13 84.?.?.?

"Podle konspiračních teorií se mělo jednat..."
Takže víte ho.no. [chechtot]

374247

22.10.2019 09:49

Vyvrácení smyšlenky, že Putin a Netanjahu/Izrael spolupracují

RE: Všichni spolupracují...

vousy13 84.?.?.?

Nevíte jak z kaše, tak téma diskuze přesouváte pomalu jinam. Zoufalý pokus...

Zajímá mě realita a proto opět žádám odkaz na proslovy politiků Třetí říše, kde vyhlašují těsně po začátku války, že jí prohrají, viz. váš příspěvek:

"Troubo! Je známá věc, že vládní činitelé Německa vytrubovali již krátce po začátku války, že prohrají! Tehdy jim nikdo nevěřil."

Jinak jste pouhý lhář a demagog.

374236

21.10.2019 19:31

Vyvrácení smyšlenky, že Putin a Netanjahu/Izrael spolupracují

RE: Všichni spolupracují...

vousy13 84.?.?.?

Opakuji:
pošlete ozdrojované proslovy, na nějaký securitymagazin kašlu.
Chci vidět ozdrojováno: datum projevu, osoba...
Jinak věříte stále nějakým bludům...

374222

21.10.2019 12:48

Vyvrácení smyšlenky, že Putin a Netanjahu/Izrael spolupracují

RE: Všichni spolupracují...

vousy13 84.?.?.?

Siky Siky,
pokud by rokem 1943 již Němci odzkoušeli úspěšně jadernou bombu, jistě by byli schopni vytvořit i dalších několik kusů. Jednoduše by se jednalo o takový technologický průlom, že by se to nedalo utajit.

Zbytek jsou vaše patologické nesmysly bez ladu a skladu, které čtete na fake-alternativě. Ani vy sám nejste schopen je obhájit na faktologické a chronologické úrovni, tak proč já bych vám dělal mentora při studiu reálných dějin?

Příčiny nesouladu mezi podvědomou úrovní vaší psychiky a realitou by bylo dobré objasnit, ale bohužel nejsem psychiatr, abych vám pomohl.

374216

20.10.2019 21:35

Vyvrácení smyšlenky, že Putin a Netanjahu/Izrael spolupracují

RE: Všichni spolupracují...

vousy13 84.?.?.?

Dokažte to odkazy na dané projevy, že k tomu došlo.
Nepotřebujeme prostředníky z fake-alternativy.

Jinak jste byl opět profackován, jak malý harant, který lže.
[chechtot]

374205

20.10.2019 21:31

Vyvrácení smyšlenky, že Putin a Netanjahu/Izrael spolupracují

RE: Všichni spolupracují...

vousy13 84.?.?.?

Vy jste opravdu případ pro Chocholouška... [smích]

Řeknu vám pouze jedno, co boří váš mýtus:
pokud by Němci v roce 1943 opravdu použili jadernou zbraň s daným účinkem, tak Německo by masivně rozhlásilo, jak se tímto průlomovým krokem stává neporazitelným. Ta informace by existovala do dnešních dní. To je naprosto základní prvek válečné propagandy, až by se z toho starej Pepi Goebbels oblizoval za ušima.

Nic takového se nestalo. A po půlstoletí od války, nám tady nějaký Farell očkuje nesmysly, jak jen díky Stalinovi, který se z Němců podělal, jsme se nedozvěděli o atomové bombě. A tak se nakonec Stalin rozhodl je porazit a Němci prohráli. [chechtot]

374204

16.10.2019 20:50

Reakce na dnešní rozhodnutí Ústavného soudu o (ne)zdanění církevních restitucí

RE: Podpora církve znamená spásu naší bílé civilizace

vousy13 84.?.?.?

Středověk v době křižáckých výprav pod kuratelou církve byl jistě rájem na zemi. Lidem se tehdy žilo určitě lépe než pod zlým socializujícím bolševikem.

Zajímavé je, jak se každý katolík ohání tím, že církev klade odpor migrantům:
https://www.youtube.com/watch?v=MQ3o1Mt0Y1I

374126

14.10.2019 14:17

Proč chlapi netančí?

RE: Debilizátory - noví společníci v kapse každého

vousy13 84.?.?.?

Lidé se od přírody nerodí zlí,
jen kultura ve které žijí je deformuje,
na nelidské stroje psychiky typu zombies,
pro cíle těch, jenž kulturu historicky formují...

374085

02.10.2019 21:24

Proč?

RE: Jediná správna odpoveď

vousy13 84.?.?.?

Takže reálně nijaké...

Tedy raději zatím budeme žít v zastupiteské demokracii, která ač nedokonalá, tak alespoň nějak minimálně zaručuje fungování státních institucí, ekonomiky, infrastruktury, atd.. pro občany.

Nikdo nechce být vědomě otrokem, to jen kultura je zlá a lidi k otrocké psychice vychovává. Ale nová kultura je třeba zadefinovat, jinak nemáte jak naplnit její cíle.

Co nechceme, to tak nějak víme.
Co chceme, to MUSÍME VĚDĚT!

373909

02.10.2019 15:05

Proč?

RE: Také jsem se nad tím divil, je to velmi sprosté

vousy13 84.?.?.?

3 km dojedete i na vozíku. [chechtot]

373900

02.10.2019 14:59

Proč?

RE: Jediná správna odpoveď

vousy13 84.?.?.?

A jaké navrhujete řešení?
Nevolit, je přeci také volba.

373899

30.09.2019 15:01

Seznam.cz ve službách pravdy a lásky

RE: Seznam.cz je v moci nadlidí

vousy13 84.?.?.?

Jojo,
asi jako Kellner a Babiš jsou 100% vlastníky svých impérií.
[chechtot]

373860

30.09.2019 09:14

Co si američtí Otcové zakladatelé doopravdy mysleli o rase

RE: Do jisté míry mají pravdu...

vousy13 84.?.?.?

Potom jste Siky ideálním kádrem, pokud to děláte z přesvědčení a zadarmo. Ovšem ti, co vás ideologicky přoškolili, bohužel nemohou být s vaší prací spokojeni.

V dnešní době samotná ideologie (OS) nestačí. Je třeba mít i obecné vzdělání, které je třeba v rámci dané ideologie uplatňovat. A to u vás evidentně chybí.

Proto má vaše snaha zde na Zvědavci přímo opačný výsledek toho, co bylo původně vaším záměrem. A tak objektivně pracujete na naše cíle.

Děkujeme... [velký smích]

373855

27.09.2019 23:30

Co si američtí Otcové zakladatelé doopravdy mysleli o rase

RE: Do jisté míry mají pravdu...

vousy13 84.?.?.?

Ale Siky,
koukám, že koncem měsíce vaše trollí farma přidala na aktivitě.
Holt nájem a chlast je třeba z něčeho poplatit, viď? [chechtot]

373814

09.09.2019 15:21

Pod „ochranou“ amerických jaderných zbraní v Evropě

RE: Přirovnání

vousy13 84.?.?.?

Myslíte? Jak se lidstvu bude žít na Zemi zamořené jaderným spadem?

Naopak - jaderné zbraně jsou v současné době pojistkou, že světové zákulisí nemůže spustit další světovou válku, protože by jistě znamenala restart civilizace, obdobně jako před cca 13 000 lety.

Toť výhoda - jsme na jedné lodi, z které zákulisí nemůže uprchnout...

373549

01.09.2019 09:16

Pakt Molotov - Ribbentrop – efektivní tah krizového managementu

RE: Zajímavý článek, ale...

vousy13 84.?.?.?

Siky Siky...

Zavřete wikipedii a začněte opravdu studovat, abyste se nemusel před svými dětmi v budoucnu stydět. Protože co příspěvek – to perla.

[chechtot]

373340

01.09.2019 09:10

Pakt Molotov - Ribbentrop – efektivní tah krizového managementu

RE: Prekrucovani paktu je soucasti protiruske kampane

vousy13 84.?.?.?

Československé legie se na straně bílých v Rusku účastnili velmi viz. např.:
kontrola transsibiřské magistrály, carské zlato, podraz gen. Kolčaka atd...

373339

01.09.2019 08:50

Pakt Molotov - Ribbentrop – efektivní tah krizového managementu

RE: Článek vypadá velmi dobře

vousy13 84.?.?.?

Víte Rudolfe, existuje citát...
"Stalin nezemřel v minulosti, on se rozplynul v naší budoucnosti."

Což popisuje úroveň řízení Stalina. On pracoval na nízkofrekvenčních procesech, které přesahují délku života jedné generace. Na této úrovni pracuje světové zákulisí, ovšem s jinými cíli směrem k lidstvu. Proto jej tak nesnáší a desítky let očerňují.

Na můj hrob naháží hromadu špíny,
no vítr historie ji nemilosrdně rozpráší.

J.V. Stalin

373338

27.08.2019 15:43

Poslední západní impérium?

RE: Autor se vůbec nezblaznil

vousy13 84.?.?.?

Na počáteční úrovní chápání terminologie KSB čtenářem je složité vysvětlovat něco, co se v pojmovém aparátu čtenáře vůbec nenachází.

Ze začátku stačí do podvědomí přijmout informaci, že nad těmi rothschildy, warburgy, rockefellery, sorosy..., stojí ještě někdo, kdo svou anonymitu tvrdě chrání. Protože anonymita je ta jediná spolehlivá ochrana.

A je úplně jedno zda je nazýván Globální prediktor, Světové zákulisí, Globální konceptuální moc. V těch termínech se jen odzrcadluje to, čím se zabývají...

373242

27.08.2019 15:30

Poslední západní impérium?

RE: Autor se vůbec nezblaznil

vousy13 84.?.?.?

Jak jste přišel na to, že Fond konceptuálních technologií s veřejným představitelem V.V. Pjakinem se shoduje se Sakerem např. na 1.-2. prioritě řízení sociálních supersystémů?

Již několikrát jsme tu rozebírali Sakerovu podvědomou psychlogickou nadřazenost vzhledem k národům východní Evropy.

Pro mě je to panák, který je pasen Světovým zákulisím jako informační alternativa současnému řízení západního světa pod kuratelou státní elity USA. Ovšem nenabízející řešení současného světového uspořádání pro blaho VŠECH národů plaenty Země.

To, že je více informován nad průměr vůbec nemusí být jeho zásluha, to jen např. jeho kmotři mu informace dávkují, tak jak potřebují...

373241

Je vidět, že se velmi orientujete.

Tak děkuji za exkurzi do řad kádrů liberalismu. Je vidět, že na světonázorové úrovni je již vyhráno. Teď jen, aby chcípající kobyla s sebou do pekla nevzala příliš mnoho...

373228

Přesně tak siky,

nehledě na to, že CIA v čele s Jandou a Petříčkem zjistila, že násilně v tajných ruských laboratořích jsou geneticky modifikovány embria pomocí DNA, které genetici odebrali ze starých bolševiků.

Kde jsou ty zlaté časy Holly-Údu, kdy Collin Powell mohl nosit anthrax do OSN a nutit kolonie, aby začaly ničit celý arabský svět pro své obřezané panstvo.

https://www.youtube.com/watch?v=jV5Ggfn9PYM

[chechtot]

373220

25.08.2019 18:36

Téměř žádní spojenci: Proč se Německo stále více odvrací od USA

RE: Otroctví, vazalství - není spojenectví

vousy13 84.?.?.?

Celé zbožštění Ježíše je přímým informačním útokem proti tomu, co on hlásal mezi lidmi jako vyslanec boží.

Projekt a jeho etapy popsané v bibli proti člověku Ježíši byly již dávno před ním úspěšně testovány ve starších náboženstvích...
– Zrození panně: Horus, Mithra
– Vzkříšení: Osiris, Attis, Mithra

Jednoduše globální konceptuální moc naroubovala starší mýty na evropskou kulturu, aby byla lépe stravitelná. Protože kulturně-sociální dynamika neumožňuje příliš rychlé manévry, aby se dav nebouřil, např. až rokem 325 na Nicejském koncilu udělali z Ježíše boha. Do té doby byl člověkem.

Globální konceptuální moc zavřela Ježíše do zlaté klícky lží a klamu. Stejně tak Mohammeda či Mojžíše. Přičemž základní světonázorové myšlenky měli všichni tito tři proroci stejné. Na což v súrách poukazuje např. korán.

K čemu to však je, když většina lidí se nevzdělává a je pod kuratelou kněžích, mulláhů, brahmánů, lámů či rabínů, jejichž páni opravdu nemají zájem na tom, aby informační pyramida moci založená na "divide et impera" padla.

Ovšem:
On pohne hvězdami na nebi,
hvízdne a luna se zatřese,
ale proti Zákonu času,
je jeho nauka bezmocná.

373201

11.08.2019 10:00

Zamyšlení nad demonstrací na Hradčanském náměstí

RE: zajímavé zamyšlení

vousy13 84.?.?.?

Přesně naopak - Aeronet je fake opozice.

372992

28.07.2019 10:02

Sohu: Ukrajina straší Rusko obrněnou rybářskou lodí

RE: Ano, Američanům se podařili majsterštik

vousy13 84.?.?.?

Od perestrojky je Ukrajina plně pod kontrolou obřezaných klanů (Kolomojský, Porošenko, Zelenský atd...). Lid je tam politicky málo aktivní a tak jsou řízeni přes tyto kádry dle potřeb patronů z USA. Ovšem všeho s mírou a do času...

Ukrajina je jeden z polygonů, kde by mohl globální prediktor začít finální holocaust, Ukrajinci mají s pogromy bohaté zkušenosti po staletích, kdy je kulaci (kulak = pěst) genocidovali.

Dalším místem je samozřejmě Israel, vždy jsou rozpracovány minimálně dvě varianty, stejně postupuje každý špičkový manažer. A dle potřeb koriguje řízení...

372786

27.07.2019 21:08

Apollo – jedno velké výročí

RE: Nevím, jestli to už někdo tady poznamenal,

vousy13 84.?.?.?

Proboha, hlavně nezačínejte s pohádkou o Muskovi a jeho úžasných technologiích. Projekt Musk je již ukončován, i ten poslední investor SpaceX vidí, že je to bublina a bezedná jáma na peníze. [chechtot]

372778

26.07.2019 21:45

Čekání na Godota

RE: když se armén narodil, tak žid plakal

vousy13 84.?.?.?

Každá židovská bankéřská rodina je nadnacionální. Je jim úplně jedno, zda budou žít ve Švýcarsku, Taiwanu či v Hongkongu. Už z principu jejich amorálního podnikání je s danou zemí (trhem) ani nesmí nic osobního spojovat.

Deut. 23:19...
Neber úrok od svého soukmenovce (žida) z peněz či zrna,
od nežida můžeš brát úrok, aby ti hospodin tvůj požehnal,
ve všech tvých věcech v zemi, do které jdeš, abys ji obsadil.

Jednoduchý povel běsným psům lichvy pro koncentraci oběživa. Přičemž víme, že lichva je hra s nenulovým součtem. Tedy vždy vyhrají lichváři v celkové statistice hry – napříč časem.

Řídící procesy na metodologické (světonázorové) úrovni nemají židé ve své kompetenci. Takže to, zda Švýcarsko bude za 30 let muslimské, katolické, atd., jde absolutně mimo jejich úroveň řízení. Tato úroveň je plánována dekády dopředu.

Oni se jí jen snaží plnit zadané úkoly. Protože vědí, že nejsou tím okem špičky pyramidy na 1 USD. Pokud je nesplní, jsou potrestáni, viz. např. klan Rothschildů a jejich nehody. Holt otrocká oddanost m-Amon-u... [smích]

372756

26.07.2019 20:39

Čekání na Godota

RE: Ale co konkrétně

vousy13 84.?.?.?

Ale no tak,
300 000 ovcí z 10 000 000 národa?
3% – statistická chyba (omyl) ve vývoji populace. [smích]

372755

19.07.2019 18:20

Apollo – jedno velké výročí

RE: Je to jako s lékem - Je mi Vás opravdu, ale opravdu líto!

vousy13 84.?.?.?

A jak se Jardo srovnáváte s tím, že Bůh je v bibli jednou vyobrazen jako všemilující a ve starém zákoně jako fašista, upřednostňující jednu rasu nad ty ostatní?

Slovo Člověka Ježíše není bible, která byla mnohokrát redigována, to vám je doufám jasné. Nehledě na to kolik procent informací od Ježíše bible obsahuje, když se zaštiťuje jeho jménem? Většina kompilátu je od Saula, agenta sanhedrinu.

I samotný Ísa při svých kázáních poukazoval na zkreslenost informací zapsaných člověkem a aby se lidé obraceli k přírodě a samotnému Bohu, kde je vidět harmonie (míra)...

372607

18.07.2019 23:30

Apollo – jedno velké výročí

RE: Gratuluji.

vousy13 84.?.?.?

Až budete v přírodě, kde nebe je plné hvězd...

Koukněte na něj a dle svého vnitřního svědomí si řekněte - je možné, aby v takto obrovském prostoru jsme my byli tou nejvyspělejší rasou?

Důkazy nejsou, ale cit pro míru, a názor na problematiku z hlediska pravděpodobnosti je poměrně důležitá schopnost dospělého jedince. [smích]

372590

18.07.2019 20:18

Apollo – jedno velké výročí

RE: Experiment k jedné fotografii z Měsíce

vousy13 84.?.?.?

Samozřejmě to je podvod jak Brno. [smích]

Už jen měsíční hornina, které "prý přivezli" stovky kilogramů a nikdy žádná laboratoř nedostala ani gram. Nebo jak kluci američtí na filmu z přistání na zemi vyskákali před kamery, jak kdyby byli měsíc na dovolené v Karibiku. Atd...

Možná tenkrát šlo dav oblbnout, ne dnes kdy informační procesy jsou na úplně jiné úrovni rychlosti/objemů díky netu.

Tady je to celkem srozumitelně a faktologicky popsáno:
http://leva-net.webnode.cz/products/zapad-a-sssr-j...

Tehdejší již trockistické vedení SSSR (po zabití Stalina) pracovalo v tandemu pro USA, které se musely stát NO.1 za každou cenu.

372584

14.07.2019 21:37

Kam letí „Stepní orel“?

RE: Souhlas....

vousy13 84.?.?.?

Putin je špičkový diplomat, který promlouvá k celému světu, nejen k nepřátelům Ruska, to je třeba si uvědomovat. Stylem komunikace oslovuje publikum, obsah slov bohužel bývá pochopen plně málokdy...

V Rusku toho není spoustu spraveno a vede se tam finální bitva s liberály. Stejně jako v USA, kde má ovšem Donny maximální podporu nejsilnější světové mafie.

Musíte vzít v úvahu, že po perestrojce v Rusku poradci z USA plně převzali moc, zformovali zákonodárství, ekonomický systém, kádrový korpus. Stejně jako u nás, ale v daleko masivnějším a bezohlednějším měřítku vzhledem ke zdrojům, které se v Rusku nachází.

Současné struktury jsou liberály prolezlé. A Putin nemá zdaleka plnou moc. Nehledě na to, že čistky musejí probíhat formou podřízenou zákonům a liberálové mají stále dost zdrojů, aby se v řídících strukturách udrželi.

Být to v 30. letech, tak již J.V. Stalin nechal dávno poslal makat do gulagu parazity-vlastizrádce jako Kudrin, Nabiulinová, Gref, Siluanov... Holt diktatura má občas opodstatnění, když potřebujete dělat rychlý řídící manévr. [chechtot]

372503

Komiku říkej svému otci, protože ty jsi vtip. [chechtot]

I cigán má občas dobrou myšlenku. Ale tobě nepomůže ani studium, protože ti chybí základní metodologie práce s informacemi.

Takže ačkoliv budeš číst a číst, udělá ti to v hlavě akorát guláš, tak proč se trápit? [chechtot]

372455

Víte, co jediné je na vašem příspěvku informačně pravdivé a povzbuzující?
Že jedinci podporující liberalismus jako vy, mají tak mrzkou znalost politiky, že řízení již dlouho ve svých rukou neudrží a Trump vaší líheň sviní celou pošle na porážku a ani ho to nebude stát moc sil. [chechtot]

Již jsme to tu rozebírali mnohokrát, dokolečka dokola...

Žádný, opakuji žádný současný vrcholný politik není svobodný ve svém jednání. Politik je do své funkce dosazen zájmovou skupinou (mafií) stojící za ním v pozadí. Bez kapitálu a podpory v pozadí prostě nemáte šanci dostat se na tak vrcholnou řídící funkci.

Základní casting politiků tedy probíhá mimo oficiální demokratické procedury (volby). Nehledě na to, že valná část politiků již vstupuje na světlo ramp s tím, že na ně mafie v pozadí má páky, aby byli snáze řiditelní.

Následně politici plní cíle dané mafie v rámci udržitelné tolerance. Pokud politik překročí jemu vymezené mantinely, záleží na míře provinění a dle toho je potrestán.

Vaše vysněná pohádka pro švýcarské děti, jak jejich předci byli chytří a dokázali si sami svobodně bez nadnárodního-globálního řízení:
a) zavést přímou demokracii
b) udržet neutralitu během několika válek
c) stát se světovým finančním centrem
...
je takovou hloupostí, že k tomu není co dodat.

Snad jen to, že prozření z vašeho snu bude reálné, až finanční centrum bude plně převedeno do Asie. A pak si můžete doma v alpách při padající životní úrovni povídat, jak jste všichni ve švajcu chytří. [chechtot]

372454

Vy si asi myslíte...
A) Že vysoká životní úroveň ve Švajcu je díky švýcarským občanům.
B) Že nízká životní úroveň v Čechách je díky českým občanům.

Pravděpodobně jsou dle vás ve Švýcarsku lidé 5x pracovitější, či mají 5x větší IQ?

Ovšem to je absolutní nepochopení nadnárodní až globální politiky. Samotní občané neurčují prakticky žádné základní parametry systému, ve kterém budou žít. Jsou většinou jen pasenými ovcemi pro určité cíle globální politiky.

Viz. dějiny z pohledu vývoje systémů:
např. Egypta, Římské říše, Holandska, Švýcarska, Anglie, USA...

372438

Bohužel takto to nepůjde...

Židé jen odpracovávají sociologický operační systém popsaný ve Starém zákoně. Již tisíce let pomalu koncentrují moc a pasou ovce pomocí lichvy pro toho, kdo systém vytvořil – nazvěme je např. světové zákulisí. Židovstvo se již vyčerpává a je již plně identifikováno, viz. např. nedávné vyjádření Sorose ke snížení životní úrovně elit.

Jak zabezpečíte, že světové zákulisí nepředeleguje funkci židovstva (pastýřů) na nový nástroj? Akorát to nebude na ekonomické úrovni, ale vyšší...

Jistě chápete, že budoucích variant řízení na globální úrovni rozeběhlo světové zákulisí více a vybere ten nejefektivnější systém pro udržení své moci a zabezpečení nezhroucení biosféry. Která je nyní na kraji kolapsu právě díky ekonomice podřízené lichvě, která rozeběhla překotný hon za ziskem bez ohledu na životní prostředí.

Proto by měli židé urychleně začít konat v rámci své budoucnosti. Samotní by měli chtít změnit finanční systém, kterému vládnou. Vrátit se zpět ke své misi osvěty, která jim byla dána přes jejich proroka Mojžíše. Zákulisí je totiž nadšeně v budoucnu hodí přes palubu, svalí na ně veškerou vinu a vykoná na nich finální pogrom.

Jediná možnost udržitelná po generace je zvýšení gramotnosti lidí na celém světě v rámci sociologie a řízení. Jedině tak si většina vyžádá změnu systému ve globálně spravedlivou společnost. Gramotného jedince z davu elita zašlape, jak se stalo mnohým v dějinách.

Jiná cesta se obávám není.

372403

Myslíš toho Trockého, který přijel do Ruska s plnými kapsami dolarů provést revoluci a utopit národy SSSR v krvi na oltáři permanentní revoluce.

Díky Bohu, že mu Lenin se Stalinem skřížili plány. Protože ani ty bys tu jako prvotřídní šábes-gój dnes nebyl.

Měl by ses dovzdělat, než začneš žvanit nesmysly.

372400

08.07.2019 11:12

Boj o podobu naší ekonomiky v 90. letech min. století a jeho následky

Dobrý článek

vousy13 84.?.?.?

Po dlouhé době pro mě osobně dobrý článek.

Všem doporučuji si přečíst Washingtonský konsenzus, jedná se naprosto jasně o uchopení hospodářství socialistických zemí po přestavbě. Ještě to naše "ekonomické auto-řiťky" obhajují.

Je patrné, jak vzdělání na podřadných školách jako VŠE či FFUK je záměrně překrouceno, aby ze škol lezli sociologičtí negramoté pod bičem l-žido-vědeckých teorií pro pasené ovce.

372399

13.06.2019 21:43

Herci na brigádě

RE: Člověk se rodí mezi výkaly a močí - tomu se mám obdivovat?

vousy13 84.?.?.?

Pěkně se odzcadlila ve vašem morálním bahně sociologie Talmudu.
Gratuluji vám, máte růstový potenciál. Protože ze dna již nemůžete klesnout níže. [chechtot]

372054

13.06.2019 21:32

Herci na brigádě

RE: Pán je Metuzalém? Všude byl, všechno zažil? I Dubčekovi cucflek udělal?

vousy13 84.?.?.?

Vy jste mi dáreček...

Elitami propagované současné umění ve většině degraduje světonázor společnosti do nelidského typu. Stačí se podívat na tvorbu napříč celou uměleckou scénou. Čest výjimkám samozřejmě!

Freud byl feťák, který by ve zdravé lidské společnosti vůbec něměl mít možnost své lži publikovat. Tragické důsledky jeho práce na vývoj psychologie a psychiatrie jsou vám doufám jasné.

372053

10.05.2019 12:07

Demografická krize: Rusko usnadní udělování ruského občanství Ukrajincům

RE: Z úplně jiného soudku

vousy13 84.?.?.?

Churchill byl hovado. Kdyby nepocházel ze šlechtické rodiny, celý život by strávil někde spitý ve čtyřkovém pajzlu, kde by svými fašistickými žvásty oblažoval místní osazenstvo.

371451

01.05.2019 19:59

Zelenskyj vyhrál nad Porošenkem – co se bude dít dál?

RE: IQ ≫ morálka

vousy13 84.?.?.?

Pokud je od narození lidstvo oprávněně rozděleno na elitu a dav. Kdo toto rozdělení inicioval, jak a kdy? Tam je třeba začít narovnávat současné zvrácené poměry.

Asi chápete, že plujeme na jedné lodi jménem Země a elita již ztratila řídící mechanizmy pro realizaci depopulace, aniž by ji to samotnou neohrozilo.

Takže jak dál? Budete čekat pod křídlem svého pána zla, až běsný dav pomalu si zvyšující svou informovanost vás sežere, nebo se stanete Člověkem?

371317

22.04.2019 08:22

Když hoři symboly, přichaza blba doba

RE: Ten požár v Notra-Dame je jenom špička ledovce

vousy13 84.?.?.?

Vše bude dobré, pokud si lidé budou pomalu zvyšovat úroveň svých znalostí řídících procesů a mravnosti, jiné cesty není. Autority za nás nikdy nic nevyřešily.

Islám, křesťanství i původní judaismus jsou téměř identické filosofické názory na život. Ovšem jako vždy je inteligentní sociopatické oko převrátilo v opak...

https://www.youtube.com/watch?v=t6-cyNkgeyA

371121

15.04.2019 17:48

Telekomunikační průmysl neprováděl žádný výzkum o zdravotním dopadu 5G

RE: Hloupy blb ma dotaz

vousy13 84.?.?.?

A vy jste poslední instance pravdy, že každý váš příspěvek máme nechat nekriticky vytesat do mramoru a vystavit v Louvre?

Uvědomte si, že zde působíte na tisíce čtenářů a tak jsem chtěl konkretizovat to vaše "nadechnutí svobody", abychom dali čtenáři vybrat z dvou úrovní chápání té doby.

Pokud vám to vadí, oponujte. K tomu diskuze slouží...

371003

14.04.2019 14:27

Slovenské voľby – zlo medzi nami – vražda a akceptované lži „Zvíťazili sme!“

RE: Uvidíme, jaké budou třeba prezidentské volby u nás.

vousy13 84.?.?.?

Ano, a Vašek Lahváč postupoval přesně takto, kdopak mu asi radil? [oči v sloup]

370969

14.04.2019 14:26

Telekomunikační průmysl neprováděl žádný výzkum o zdravotním dopadu 5G

RE: Hloupy blb ma dotaz

vousy13 84.?.?.?

Takto definujete svobodu, že jste mohl hulákat, co jste chtěl (nevadí, že vás nikdo neposlouchal) a za vašimi zády se paralelně připravovalo rozkradení majetku budovaného po dvě generace?

A nebyla to jen krycí clona iluze svobody pro upevnění ještě tvrdšího fašismu, než toho před 1989? Já bych totiž přesně takto postupoval, pod rouškou svobody a nevědomého davu, ať si řve jak chce.

Připomíná mi to Nikitu Sergejeviče před perestrojkou, který měl hodinové projevy a posluchače to již vůbec nezajímalo, protože ta reálná politika se již realizovala úplně jinde. A Nikita byl těm gramotným jedincům akorát k smíchu.

370968

14.04.2019 11:54

Telekomunikační průmysl neprováděl žádný výzkum o zdravotním dopadu 5G

RE: Hloupy blb ma dotaz

vousy13 84.?.?.?

V čem byla svoboda mezi lety 1990–1993, to by mě opravdu zajímalo. Můžete to nějak konkrétně rozvést?

Samozřejmě historie je proces a čím delší časový horizont jsme schopni analyzovat, tím blíže jsme k pravdě.

370958

14.04.2019 11:51

Slovenské voľby – zlo medzi nami – vražda a akceptované lži „Zvíťazili sme!“

RE: Uvidíme, jaké budou třeba prezidentské volby u nás.

vousy13 84.?.?.?

"Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou.
A bude-li ti brát plášť, nech mu i košili!"


"Nesuďte a nebudete souzeni.
Nezavrhujte, a nebudete zavrženi.
Odpouštějte a bude vám odpuštěno."


Jednoduchá sociologická doktrína pro ovečky. Oproti tomu Starý zákon formuje sociální chování pastýřů. Kompilaci obou programů (OS) v nejrozšířenější knize všech dob můžete zakoupit u svého oblíbeného knihkupce. [smích]

Globální zákulisí vydalo mnoho zdrojů na eliminaci Slováků, jako potenciálního nebezpečí pro upevnění své moci oproti nám. Katolizace tam také proběhla víceméně úspěšně.

370957

12.04.2019 20:46

Američanky v mnoha ohledech ztratily ženskost víc, než Evropanky

RE: Prosím nepoužívejte slovo neomarxismus

vousy13 84.?.?.?

"Potřebujeme využívat své vědomí a používat svůj rozum. " S tím se dá souhlasit.

Ovšem, pokud se budete "oddávat přirozenosti, základnímu instinktu", jste jen zvíře, ne člověk. Instinky jsou potřebné pro elementární přežití, my snad máme navíc. [smích]

370920

12.04.2019 10:42

Američanky v mnoha ohledech ztratily ženskost víc, než Evropanky

RE: Prosím nepoužívejte slovo neomarxismus

vousy13 84.?.?.?

Na jaké úrovni chápaní makroekonomických a sociálních procesů by se dalo s těmi "zlými komouši" souhlasit, že ten, kdo nepracuje fyzicky, tak trochu parazituje na těch fyzicky pracujících?

Tím nehci tvrdit, že není třeba intelektuální práce, samozřejmě té hodnotné bezesporu JE.

Ale porovnejte, třeba důležitost práce popeláře a bankéře. Která z těch činností je více potřebná lidem a která vykazuje čistě parazitický charakter? Oproti tomu pak srovnejte platy v obou profesích.

A nebuďte jak ukřivděné děcko, pokus o nastolení komunismu skončil rokem 1953 po zabití Stalina a Beriji, zbytek už byla jen setrvačnost a přechod k neudržitelnému politickému systému trockismu.

370898

12.04.2019 10:29

Masivní rasistická kampaň na Twitteru zaměřena na oplodňování bílých žen

RE: Založit nové náboženství

vousy13 84.?.?.?

1–3. priority řízení neřídí žádná národní vláda. Tyto priority patří do kompetence pouze nadnárodnímu řízení (globální zákulisí). Politici většinově nechápou, že existují, natož jak je řídit.

Vypnout si internet? Chcete se odstřihnout od všech informačních procesů a nevědomky čekat, že svět se sám bude ubírat po správných kolejích a že to za vás nějaká autorita vyřeší?

Nebude lepší snažit se postupně zvyšovat míru vlastní gramotnosti a svého okolí, aby pochopilo, jaké řídící procesy se skrývají za tím kterým informačním procesem?

370897

03.04.2019 17:53

Slovenské voľby

RE: Slováci se zničí sami, jako vždy

vousy13 84.?.?.?

Toho Mečiara myslíte vážně?

Mečiar byl jeden z mála, co má mozek v hlavě. Ta doba byla šílená, koukněte se na rozhovory s ním o privatizaci a tandemu s Klausem proti Havlovi.

Jednoduše neměli na výběr. Kdyby se postavili tvrdě proti, našli by je "náhodou" zasebevražděné např. 7 bodnými ranami do břicha, tak jak se děje v poslední době vysoce postaveným bankéřům.

370772

03.04.2019 00:02

Slovenské voľby

RE: == Ďakujem za Vaše reakcie, na niektoré podnety budem reagovať:

vousy13 84.?.?.?

Mrázek, to byla jiná sorta lidí než Havel, který žádnou výdělečnou činnost neprováděl, pouze chlastal a psal hovadiny za peníze druhých...

Šíbři původem z pololegálních činností jako veksl, hazard, štětky atd.. Ti v podstatě již žili dle kapitalistické ideologie a tak byli schopni se okamžitě adaptovat na nový systém. Mrázek, Pitr...

Další sortou byli ekonomicky a jazykově vzdělaní jedinci, které si vytipovali zahraniční investoři a přes ně skoupili za hubičku zdroje, které budovala celá generace národa desítky let. Babiš, Kellner atd...

Ti druzí byli samozřejmě o dost chytřejší...

370762

02.04.2019 19:26

Slovenské voľby

RE: Ďakujem za Vaše reakcie, na niektoré podnety budem reagovať:

vousy13 84.?.?.?

Ale bohužel to bylo tak,

evoluce je pomalý proces napříč generacemi bez turbulencí, i tak Slováci měli pomalu zvyšovat svou suverenitu a V4. Nebo myslíte, že Šefčovič je horší než lichvář Kiska či Soros-Čaputová? Nevolit znamenalo zvýšit procentuální podíl těm, kteří měli na své straně nejsilnější propagandu.

Proto mě velmi zklamal Harabin, samolibý egoistický panák, který absolutně nechápe politiku/diplomacii. Jediné čeho se drží je Zákon/Tóra, někým Slovensku implantovaný.

Před 1989 to bylo úplně jinak, než píšete. Celý disent byl pečlivě pasený a připravovaný samotným systémem. Nebo si myslíte, že náhodou si Havel mohl vozit prdel v Merglu, na který neměl ani předseda vlády a na druhé straně disentu např. můj strýc skončil v uranovém dolu? Budiž Dubčekovi země lehká...

370759

01.04.2019 08:33

Slovenské voľby

RE: Volba budúCnosti !!!

vousy13 84.?.?.?

Ale Romane, ťal jsem do živého?

Abyste se v tom svém zrcadle neutopil jako Narcis ve studánce. My máme rodiny, děti a pro nás je kriticky důležité, jak to zde bude vypadat v budoucnu, proto to nikdy nevzdáme!

Vaše volba zrcadla je pouze klesnutím do nihilismu. To si prosím uvědomte, záměrně tak negujete pozitivní scénaře vývoje.

370729

31.03.2019 12:53

Slovenské voľby

RE: Volba budúCnosti !!!

vousy13 84.?.?.?

Zlo vyhrává pouze tam, kde dobří lidé nedělají nic!

Pokud nachápete, že i vy formujete informační pole v alternativě zde na Zvědavci, dle kterého se řídí chování společnosti, jste jako dobromyslný idiot – s prominutím.

370710

28.03.2019 22:54

Slovenské voľby

RE: Pod zaplavou detailnich Pitomosti...

vousy13 84.?.?.?

I to je žel neštěstí slovenského národa.

V každé zapadlé vesnici na Slovensku kostel, škola ne. A tam po staletí generace rodin byly formovány pro obraz církve.

Samozřejmě jsou i pozitivní myšlenky, které církev vyznává. Ale obávám se, že v dnešním informačním věku je to spíše na překážku – brzda rozvoje myšlení. Máloco zůstalo v církvi čisté...

370658

27.03.2019 21:08

Slovenské voľby

RE: Vidíme to takto:

vousy13 84.?.?.?

Necháte se operovat někým, kdo to umí, ačkoliv ho nemáte rád. Nebo své tělo předáte uklízečce, která je vám sympatická?

370637

27.03.2019 21:06

Slovenské voľby

RE: Škola hrou / Halík & Čaputová, lepší?

vousy13 84.?.?.?

Chudák holka...

Čistě pasená ovce z mimovládních organizací.

Pouze jí z toho stáda parazitů z mimovládek identifikovali, že by mohla mít šanci oproti zbytku ovcí vyhrát volby. K tomu jí ještě dali ocenění a lóve, aby si připadala výjimečná a neštěstí je na stole.

Pokud nebude šlapat podle mafie, která jí pase, podříznou jí jak jehně při košer porážce.

370636

27.03.2019 20:39

Slovenské voľby

RE: blablablaha

vousy13 84.?.?.?

Jen blázen by mohl říci, že SMER je ideál stejně jako není ideálem SaS, OĽaNO, SNS, ĽSNS, SME etc.....

Ovšem - vy máte KONKRÉTNÍ OBJEKTIVNĚ lepší řešení v rámci globalizované politiky, koho volit?

Rozdejte tedy karty a ukažte nám ty své.
Pláč nad rozlitým mlékem vám kravku znovu nepodojí...

370633

27.03.2019 20:32

Slovenské voľby

RE: Škola hrou / Halík & Čaputová, lepší?

vousy13 84.?.?.?

Částečně jistě ano, musí vidět ten tlak v kuloárech, zas tak blbá není.
A tak to milé děti dopadá, když svou duši prodáte ďáblu za pár šekels.

370632

11.03.2019 14:57

LGBT přechází do útoku

RE: LGBT přechází do útoku

vousy13 84.?.?.?

Heeeeej,
jsem skutečný chlap a zajímám se pouze o sebe a své sexuální choutky.
Po mě potopa a klidně Sodoma Gomora, proč bych se staral já Narcis 1.!

Máte vlastní děti a myslíte na budoucnost?
Tak nejdřív myslete, než se začnete vyjadřovat...

370194

A ještě všichni hýkají, jak je tu skvěle, že můžem jet do Chorvatska.

Samotné globální lichvářské klany se opravdu musí divit, jak člověk služebný otročí za pár šestáků bez jistot, když ještě jeho rodiče pamatují odchod do důchodu v 55 letech.

Holt paměť davu je 14 dní a pak se již jen orientuje dle programů, které mu sociální inženýři vnutí pomocí médiií.

370149

07.03.2019 18:39

Na idnes.cz nepříjemnou pravdu nenajdete

RE: Legitimita justice

vousy13 84.?.?.?

Zákonodárství je pouze posvěcením panující koncepce řízení. Pokud bude řízení společnosti nemravné, zákony budou také nemravné.

Tedy je třeba se ptát: kdo vymýšlí zákony a jakým cílům je podmiňuje?
Soudnictví, advokacie, policie jsou jen hlídacími psy zákonodárství.

370130

01.03.2019 20:12

Putinovo varování ohledně sebeobrany bylo překrouceno jako „nepřijatelná hrozba“ pro USA

RE: Docela si dovedu představit,

vousy13 84.?.?.?

Z pohledu politiky bez emocí...

1. Viděl jste někdy mapu světa a jak je velké Rusko?
2. Proč myslíte, že byla dohoda o omezení raket středního doletu podepsána zrádcem Gorbačovem těsně před rozbouráním SSSR?
3. Co odstoupení od této smlouvy INF znamená pro vztah USA-EU, potažmo pro nadnárodní řízení realizované neocony a kádry na ně navázané?

Trump to má evidentně těžké i u lidí, kteří mu fandí. Alespoň že Vladimir Vladimirovič a Sergej Viktorovič to pochopili a tančí s ním na parketu čardáš.

Hloupý přítel je totiž mnohdy nebezpečnější než gramotný nepřítel!

370006

Stránka: 1 2 3

Káva pro Zvědavce

12

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 25 čtenářů částkou 3 464 korun, což je 12 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
1CuErU28m5a2tod9eZjnkY4sdidBVMpX6K
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Nejvyšší soud se zastal somálské studentky s hidžábem. Česko musí tolerovat náboženský pluralismus06.12.19 10:24 Česká republika 0

Představitelka Havlovy nadace Forum 2000 vyhazovala české vlastence z Česko-německé vládní konference06.12.19 00:49 Německo 0

Cca 300 ilegálních migrantů denně překročí hranice z Turecka do řecké provincie Evros06.12.19 00:02 Řecko 0

Řecká policie zlikvidovala jednu z mnoha nebezpečných skupin, které ve spolupráci s neziskovkami naplňují Řecko migranty05.12.19 23:32 Řecko 0

Turecko se dohodlo s libyjskou vládou a ufiklo řeckým ostrovům teritoriální i exkluzivní ekonomické zóny05.12.19 23:10 Řecko 0

Řecké město Kalamata zrušilo záměr zavést 5G, občané se obávají zdravotních následků05.12.19 22:34 Řecko 2

Jsme palivem pro elitu05.12.19 14:36 Neurčeno 1

Společnost nám nějak fízlovatí už i v lese - udavači likvidují trampské osady04.12.19 03:19 Česká republika 4

Soud EU zamítl českou žalobu proti zbraňové směrnici04.12.19 02:54 Česká republika 3

Pavel Novotný v ruské televizi prosazuje zájmy Německa02.12.19 13:17 Česká republika 13

Babišův ministr Petříček: Přijetí dětí by neohrozilo odmítání kvót na migranty02.12.19 13:01 Česká republika 5

Potichu, ale jistě 02.12.19 00:48 Česká republika 2

Neziskovka z Prahy jednala tajně v Berlíně: Otevřeme migrantům české hranice dokořán01.12.19 21:46 Evropská unie 3

Tři pobodaní v Haagu, dva mrtví v Londýně: černý pátek v EU30.11.19 11:21 Evropská unie 2

Policie chce v Praze testovat sledování obličejů29.11.19 17:09 Česká republika 7

Slovensko chce po Británii své zlato. Haha, good luck29.11.19 15:51 Slovensko 2

Zjevnost předkolapsového stavu našeho civilizačního okruhu28.11.19 14:23 Francie 3

Jihem Francie zmítá islamismus a žhářství28.11.19 08:28 Francie 1

Které mobily emitují nejslabší a nejsilnější záření27.11.19 22:06 Německo 1

Rodiče, jejichž dítě po očkování umře, bude stát odškodňovat27.11.19 12:19 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
23,10 Kč
Euro
25,53 Kč
Libra
30,32 Kč
Kanadský dolar
17,42 Kč
Australský dolar
15,79 Kč
Švýcarský frank
23,31 Kč
100 japonských jenů
21,26 Kč
Čínský juan
3,28 Kč
Polský zloty
5,97 Kč
100 maď. forintů
7,72 Kč
Ukrajinská hřivna
0,97 Kč
100 rublů
36,29 Kč
1 unce (31,1g) zlata
33 739,92 Kč
1 unce stříbra
382,96 Kč
Bitcoin
171 467,08 Kč

Poslední aktualizace: 6.12.2019 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 49 294 947