Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Pátá Mojžíšova 7:24

Nalezeno 462 příspěveků, 446 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

20.06.2017 23:45

V Evropě dochází k nahrazování obyvatelstva

Mafie, pašeráci, nevládní organizace, OSN, NATO, papež František, coby vykonavatelé zadání světoobčanů banksterů.

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Dojímá mě, jak fašisty ovládaná organizace OSN má péči o doplňování obyvatelstva v Evropě. Přitom by stačilo tak málo, pokud by mělo býti obyvatel v Evropě stále podobně? Peníze na lidská jatka, války, válečný rozpočet s podvodným názvem výdaje na obranu, vydávat na podporu rodin. Prý jsme se zavázali fašistické organizaci NATO k výdajům na vraždění, podle lstivého zločineckého slovníku - na obranu, 2% HDP, což by nyní bylo asi 10% rozpočtu ČR, 100 miliard korun českých. Za to by bylo školek, škol, bytů a přídavků na děti.

NATO není proto, aby bránilo hranice před okupanty, ale okupovat území kolem Ruska nebo Severní Koreje, k tomu je. Vraždit v Iráku nebo Sýrii může také. Pobřežní hlídky by měly být přejmenovány. Pašerácké hlídky by byl mnohem výstižnější název. Jsou součástí pašerácké stezky ovládané korporátními fašisty.

Holožvástem to korporátní fašisti se svými poskoky zase dobili.

Druhou světovou válku zorganizovali banksteři, k čemuž se ve své skrovnosti jaksi nehlásí. Koncentráky byly pro likvidaci konkurence a neposlušných. A pro válečnou výrobu. Něco ve stylu - z otroků musíme dostat co nejvíc (IG Farben a další chucpe chavrusy). Na ztrátách lidských životů korporátním fašistům nezáleželo. Zato na zdrojích a moci ano. Například uloupené zlato bylo přemístěno do „neutrálního“ Švýcarska, spravovaného taktéž bankstery.

358475

22.06.2017 23:24

V Evropě dochází k nahrazování obyvatelstva

Oddanost debilizaci, to je cesta do vlastního neštěstí

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Místo rozvíjení dovedností, učení se ověřitelných skutečností, uspořádávání poznatků a uchovávání pudu sebezáchovy - nechat si vymývat mozek svatošmejdským podvodem, blízkovýchodním otrokářským zlořádem?

Přiklady vymývání mozků otroků podle Písma svatého:
„Nemějte tedy starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? (Mt 6,31)…kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou (MT 5,39)…Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích (Mt 5,12)…Vstal, pohrozil větrům i moři a nastalo veliké ticho. Lidé užasli a říkali; ,Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?“(Mt 8,27)
(A pak že prý komunisti za socialismu vymysleli; poručíme větru, dešti - a oni to byli dávno před tím samovyvolenci, svatošmejdi)

Místo spolehnout se na své schopnosti - oddávat se osudu? Místo konat, co můžu, dokud můžu - oddávat se vůli neviditelného nepoznatelného strach vzbuzujícího boha? Věřit farizejskému podvodu? Debilita!

Jedné ze tří blízkovýchodních pánbíčkářských zrůdností předsedá Chazar papež František. Stejně jako presstituti i on vítá nájezdníky. Ti jsou zázračnými sliby od svatošmejdů zdebilizováni. Okupanti,nemajíce kloudné uplatnění, kradou, loupí, znásilňují, vraždí.„Kulturní obohacení." Z jedné kulturní zdůdnosti k další. Scénáře ovšem kdysi i nyní od talmudistických zrůd.

358526

25.06.2017 23:50

V Evropě dochází k nahrazování obyvatelstva

RE: Oddanost debilizaci, to je cesta do vlastního neštěstí

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>Ono to (v tom Novém zákoně) není takto myšleno. Je to otázka kontextu a správné míry

Ó, bez takové vymývárny bych se neobešel. Co je psáno v bibli vlastně neplatí, ale platí úplně něco jiného! Je psáno; „Nemějte tedy starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? (Mt 6,31),“ podle mě je to popírání přirozené potřeby zajištění si základních podmínek pro přežití. Ale v kontextu to znamená úplně něco jiného? Co je správné jednání? Oddat se debilizaci: „Důvěřuj Hospodinu (Alláh, Jahve- stejný základ lsti, podvodu) celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.“ (Př 3,5) Dále v xindlofašistické příručce farizejové píší o „správné míře“, v pastorálních epištolách; „Otroci, poslouchejte ve všem své pozemské pány, nejen naoko, abyste se jim po lidsku zalíbili, nýbrž ze srdce, v bázni Páně.“ (LK 3,22)

>Pokud jde o "vůli neviditelného nepoznatelného strach vzbuzujícího boha", tak ten je v Bibli podán takovým způsobem, že kdyby to člověk vzal všechno úplně vážně

Co to vůbec je vůle neviditelného nepoznatelného strach vzbuzujícího boha? Choré nekonečné slintání po moci a zdrojích „jeho zástupců na zemi“- se lstí, debilizací a tyranií? Hraniční tyranií: „Já jsem Hospodin (Alláh, Jahve)…Jestliže mě nebudete poslouchat a nebudete plnit všechny tyto příkazy, jestliže zavrhnete má nařízení…Budete jíst maso svých synů a budete jíst maso svých dcer.“ (Lv 26,29) Což ve lstivém vysvětlení může znamenat také úplně něco jiného. Co to ale podle mě neznamená, je svobodná vůle člověka.
Možnost volby.

358634

30.06.2017 06:38

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

Víra v růst moci a zdrojů

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>zločineckých sítí; hrozí, že počet porušovatelů zákona bude nadále růst

Uzavřená oblast pouze pro vyvolené s vlastní jurisdikcí. Zcela výstižný název - ghetto. Podle scénáře vyvolených, kteří nájezdníky vyslali k dobytí i dobití Evropy. Okupanti mají jistou svobodu zločinnosti do hranice, kdy by omezovala organizátory likvidace původního obyvatelstva. Policie má takové možnosti, jaké jí globalističtí banksteři skrze své „liberálně demokratické“ poskoky dovolí.

Víra v tom nejspíš je; růst. Vnímám ono zrůdné náboženství - chorý chtíč s bezohledností a pohrdáním. S evoluční strategií. Hraniční slintání po růstu moci a zdrojů.

358733

01.07.2017 19:24

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

Jarda z Brna slintá po životě věčném v ráji nebeském?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Toho se podle mě nedočkáte, protože stojí psáno v Písmu svatém;

„Nemějte tedy starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít?“ (Matouš 6,31) „Ježíš jim řekl: ‚Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo.“ (Jan 4,34) „Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mne,“ Jan 5,46… „Hospodin, tvůj Bůh ti (vyvolený národe) je (pronárody) však předá ochromené velikým zděšením, dokud nebudou (gojimové, pronárody) vyhlazeni.“ (Mojžíš 5,23)

Pokud se sám napijete a najíte, už hřešíte proti nařízení údajného Ježíše, prý Spasitele. Pokud byste se nestaral o ukojení žízně a hladu, podle mě, nemůžete psát o milosrdném bohu. Lidský organismus pracuje se ztrátami. Bez vody a energie moc dlouho nevydrží. Z toho mně vyplývá, že nesplňujete podmínky, nařízení, vypsané mocensky chorými lstivými mozky v biblické slátanině s názvem Matouš nebo Jan. Můžete o životě věčném, v údajném ráji, leda snít. Nyní, na Zemi. Podobně, podle mě, se ráje a nadržených hurisek na zlatých polštářích nedočkají sebevražední a jiné lidi vraždící muslimští multikulturní obohacovači. Zdebilizovanci v Alláha, což je ten samý jako Hospodin nebo Jahve. Stále je základem zrůdné debilizace vyvolený národ, který způsobí vyhubení pronárodů. Aby se pak nejspíš pozůstalí „vyvolenci“ zholokaustovali až do posledního nadčlověka.

Vyhledejte si v nějakém „antisemitském“ zdroji dílo kdysi docela živých a nyní na hřbitovech spočívajících farizejů, rabínů; talmud. Kus si přečtěte, když už nejste schopen pochopit lupičství a genocidní strategii ze zločinecké příručky s názvem bible.

358754

02.07.2017 13:23

Je veřejným tajemstvím, že USA vytvořily a podporují ISIS

Kosher Nostra, lest, lupičství a nový prostor pro svatovyvolence

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Kosher Nostra; Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti (AIPAC - American Israel Public Affairs Committee) a jeho návrhy zákonů a „demokratických“ zásahů, včetně „humanitárního“ zlikvidování Sýrie.

Washington, ovládaný svatošmejdy světoobčany, spustil operaci „Arabské jaro“ z prostředků od daňových poplatníků. Boj za „demokracii“ a „bezpečnost“na cizích územích. Vyzbrojování, výcvik a podpora zdebilizovaných otroků, masových vrahů.

IS (původně „Islámský emirát v Iráku“) byl vytvořen šéfem americké Národní zpravodajské služby Johnem Negropontem a plukovníkem Jamesem Steelem - na modelu, který použili v Hondurasu - za účelem likvidace neposlušných Iráčanů a rozpoutání „občanské“ války v Iráku.

Džihádisté byli řízeni a vyzbrojování velitelstvím pozemních sil NATO, sídlícím v tureckém Izmiru.
USA zničily většinu infrastruktury syrských ropných polí pod záminkou boje proti džihádistům. Aby je pak korporátní fašisti mohli výhodně privatizovat.

IS měl dobýt Damašek a potom měl být zatlačen izraelskou armádou do prostoru „Sunnistánu“, který pro něj svatošmejdi ve svých chorých myslích vyčlenili. Sýrie by se potom rozdělila mezi Izrael na jihu, IS na východě.

Telegraph: „Experti říkají, že ruská intervence prodlužuje konflikt, který si již vyžádal životy více než čtvrt milionu Syřanů, vedl k útěku milionů lidí do zahraničí, kdy se světové mocnosti (ovládané bankstery) spojují, aby se přidaly k eskalující „občanské“ válce (zorganizované jako už tolikrát svatošmejdy).“

Ksindlofašisti v Sýrii, tak jako v Iráku, způsobili zničení domů, inženýrských sítí, hospodářství, prostoru k životu. Zavlekli tyranii. Jako už tolikrát šíří pověsti o zemi zaslíbené. Chazarka, degenerátka a fašistická loutka zve mládence do země zaslíbené. Do ráje na zemi oplývajícího domy, auty, jídlem a blondýnami. Tentokrát se ráj nachází v Evropě, v Německu.

Podobně „demokratizace“ Libye, podle zadání korporátních fašistů světoobčanů, vedla k chaosu v severní Africe. A k vytvoření přistěhovaleckého islamistického svatoválečného pustošení Evropy.

358771

02.07.2017 19:13

Něco pro pedagogický sbor

Multikulturní obohacení gojimů

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Indická společnost se dělila na nejvyšší kastu brahmínů (kněžích), po ní následovala kasta kšátriů (vládci a bojovníci) a vajšijů (řemeslníci, rolníci, obchodníci). Nižší kastou byli šúdrové (sluhové a pomocné síly) a nejnižší kasta byli tzv. nedotknutelní.

Romové postupovali z Indie, asi od 9. století. Indii totiž ovládli blízkovýchodní nadlidé. Cikáni byli vysláni do země zaslíbené. Putovali přes Mezopotámii na Blízký východ, do asijské části Turecka, kde se velká část Romů zastavila a setrvala asi tři století (12.-15. století).

Cikáni se na svých cestách prokazovali průvodními glejty vystavenými světoobčany talmudistického vyznání nebo jejich poskoky. Byly to cestovní doklady podobné dnešním cestovním pasům nebo vízům. Lišily se však v tom, že je nevlastnili jednotlivci, ale panovník je vydával celým skupinám Cikánů nebo spíše jejich vůdci. Ten měl právo řešit spory mezi svými lidmi a trestat provinilce, kteří porušili skupinová pravidla a zákony. Např. v roce 1423 vydal císař Zikmund na Spišském hradě (dnešní východní Slovensko) průvodní glejt pro skupinu vojvody Ladislava a zaručoval v něm bezpečný průchod svým územím a také právo přestat s kočováním a svobodně se usadit.

Talmudističtí vybavili cikány lstivými báchorkami; „Přicházíme od Božího hrobu.“ Středověký člověk, který setrvával na jednom místě, chápal mimo jiné putování jako formu oběti, pokání. Proto považoval i lid, který stále putuje, za kajícníky. Tyto představy Cikáni podpořili „vlastními“ legendami. Snažili se obyvatele středověkých měst přesvědčit, že svým putováním musí činit pokání za hříchy svých otců, kteří odmítli přijmout Pannu Marii s Ježíškem, když utíkali před Herodesem do Egypta. Další všeobecně rozšířenou legendou bylo ospravedlnění kočovného života jako trest za to, že zapřeli křesťanství, a sedm let musí tuto zradu odpykávat neustálým putováním z místa na místo. Podle jiné z pověstí romští kováři ukovali hřeby pro Ježíšovo ukřižování, a proto musí jejich potomci činit pokání (lítost nad svými hříchy).

„Toho roku 1416 se po české zemi toulali cikáni a okrádali lidi.“

V roce 2016 nadlidé svatovyvolenci hromadně multikulturně obohacovali gojimy v Evropě. Pašovali islamisty ze Středního východu a z Afriky. Stěhování pronárodů je vyvolenců koníček. Celý svět patří Alláhu, namluvili islamistům. Nám zas tlačí do hlavy - svět patří všem, proto je naší povinností na své náklady hostit každého přivandrovalce. Rozdávat až do posledního zrna v sýpce.
„Až tě (vyvolenče) Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země…dá ti veliká a dobrá města, která jsi nestavěl, domy plné všeho dobrého, které jsi nenaplnil…“(Mojžíš, Dt 6,10)

V běžné škole bez inkluze je ve třídách přes třicet gójských dětí a jedna učitelka.

358776

03.07.2017 19:46

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

RE: Jarda z Brna slintá po životě věčném v ráji nebeském? Ne, po vzkříšení!

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Člověk oddávající se debilizaci, místo aby si nejdřív zajistil základní materiální podmínky života, nemůže přežít. Pokud si opatří vodu a jídlo, už podle té debilizazace hřeší. Čtu zvrácenosti proti přirozenosti, jak je psychopati sepsali. Že dvě a dvě může být i pět, psal Orwell, který deprivanty, podle mě, dobře znal. Také napsal heslo Strany – válka je mír.

O křepelkách je psáno v onom „Písmu svatém“, nikoli o holubech. Leč už tam chybí, jestli se křepelky samy košér připravily k hostině.

Prozradím vám důsledky debilizace trochu jinak. V gójské literatuře z devatenáctého a počátku dvacátého století, když už bylo konečně gojimům umožněno naučit se psát, se zhusta vyskytuje odvolávání na boha, Spasitele, bohorodičku a podobné blbiny. Lidé tím měli tak vymyté mozky, že místo aby sami hledali řešení situace a konali, čekali na zázrak.

Nezajistíte-li si základní podmínky k životu, můžete žebrat nebo zemřít hlady, v zimě zmrznout.
Když si Podhamerský v Klostermannově Ráji šumavském neusušil dostatek sena, neměl v zimě čím krmit dobytek.
V Jiráskových Skalácích byli lidé, gojimové, okradeni oběma válčícími stranami a ještě ksindlem knížetem. Neměli co jíst. Neviditelný bůh jim zrní, manu ani křepelky nedodal.

Vraždící muslim má vymytý mozek. Věří v Alláha, proroka Mohameda a ve „svatou“ válku s nevěřícími. Zprostředkovatel „boží vůle“, „zástupce“ Alláha na zemi, mu vydá rozkaz. On koná jako tupý poslušný otrok.

358802

04.07.2017 19:51

Několik vět do prázdna

Tunelářský šmejd Kocáb měl říci- liberálního zlořádu

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Liberálního zlořádu, protože korporátní fašisti s kolaboranty osvobozují zrůdnými nařízeními gojimy od jejich vůle. Gojim nesmí mít názor na svatošmejdy, muslimy, zločineckou přivandrovaleckou a genocidní politiku – zločinné spolčení svatošmejdů. Názor na cikány a buzeranty smí mít jen podle aktuální nápovědy, podle politického větru.

Nesouhlasím se slovem demokracie pro tento politický a hospodářský zlořád ovládaný lstivými chazarskými šmejdy, bankstery.
Ty zrůdy mají slintání po růstu moci a zdrojů v sobě.
Kocáb a podobní šmejdi jen přežvatlávají zadání od korporátních fašistů. Také politolog Fiala, předseda tunelpartaje ODS.
Více peněz na armádu a do fašistické organizace NATO, celkem slintají asi po sto miliardách korun českých ročně.
Štvaní proti SSSR bylo i za USS loutky Reagana, ale ani necekli, že bolševismus byl podle zadání chazarských banksterů (Klimov, Boží národ). Nyní štvavé lstivé lži jen obměňují. Dokonce ze zrůd vypadne; Zdroje Ruska by se měly dát k dispozici celému lidstvu. Celým lidstvem nejspíš myslí několik desítek vrchních banksterů, Chazarů.

Podporujme strany, které chtějí pryč z EU a z NATO, i když podle vymýváren mozků zvaných předvolební preference jsou daleko za svatošmejdem koblihářem.

358831

16.07.2017 11:10

G20 – je Západ řízen psychopaty?

Koukolík, Život s deprivanty- Zlo na každý den

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

„Proč příslušníci druhu života, jenž sám sebe pojmenoval Homo sapiens sapiens (Člověk moudrý moudrý),
dokáží být tak patologicky destruktivní a s veškerou, někdy geniální inteligencí tak stupidní a iracionální.
Odměnou za námahu (zkoumání) může být čtenáři lepší pochopení sebe samého, ale i světa, v němž žijeme…
V hlavním textu i v poznámkách citujeme informační
zdroje, čtenář by měl vědět, odkud své poznatky čerpáme.

Zlo …»a my nevíme proč. Nechápeme to, a myslím, že to nikdy nepochopíme.«
To je jednoduché vysvětlení Jestliže je lidé přijmou, možná je
utěší. Zároveň však sami sobě zabrání, aby pochopili, proč k takové události mohlo dojít. V zásadě stejným způsobem tato snadno pochopitelná »vysvětlení« celá tisíciletí zabraňují

pochopení příčin, jádra i souvislostí

čehokoli katastrofálního, otřesného, složitého, pro jedince nezvládnutelného
- a čím dál častěji zbytečného.
Společnými znaky těchto »vysvětlení« bývají:
1. nepřímo vyřčená nutnost zříci se vlastního zdravého rozumu;
2. zdánlivě morální vyznění;
3. zastření podílu na odpovědnosti;
4. zahalení katastrofální skutečnosti, které se dalo předejít, a to
5. odkazem na vyšší, neověřitelné síly;
6. přesunem odpovědnosti tvrzením, že jde o druh trestu za provinění vůči vyšším, neověřitelným silám.

Můžeme podobná »vysvětlení« považovat za projev manipulace s posluchači, cynismu, stupidity, za projev stavu osobnosti, kterému se nyní říká disociativní, dříve hysterie.

…A co když do tohoto kontinua patří i chování některých lidí s vybraným vkusem, dokonale oblečených, promlouvajících z televizních obrazovek, rozhlasových stanic, stránek novin a časopisů i z tribun volebních kampaní, lidí
sbírajících umělecké předměty, mluvících několika jazyky, lidí, kteří se veřejně modlí a pronášejí zákonem předepsané sliby, stejně jako některých dalších, zcela neznámých, na veřejnosti nikdy nevystupujících příslušníků

mocenských elit,

lidí, kteří si sami ruce nikdy neumaží, nicméně odpovídají za neustávající zbrojení včetně výroby a hromadění nukleárních, chemických a biologických
zbraní hromadného ničení, za přípravu a vedení válek, za epidemie hladu, vyvražďování menšin, vyčerpávání přírodních zdrojů, za výrobu a distribuci drog, terorismus, poškozování životního prostředí, za ničení celých kulturních odvětví, za korupci přesahující všechny představitelné meze, lidí, kteří se bezpracně, nade všechny myslitelné meze, obohacují na úkor lidí jiných, lidí, kteří odpovídají za zakrývání skutečnosti a ohlupování lidstva lživou masovou propagandou, za ožebračování a bídu milionů, za hromadné umírání...“

Dodávám; úspěšných (talmudistických) psychopatů - po moci a zdrojích chorobně slintajících.

359029

16.07.2017 20:26

G20 – je Západ řízen psychopaty?

Psychopati, deprivanti!

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>"pocit či výkon moci patří k těm nejslastnějším prožitkům v životě člověka".

Slast z moci na úrovni tyranie má leda lidská zrůda.

Psychopatů deprivantů je prý jedno procento. Ve společnosti se vyskytují i sociopati v různém stupni postižení, těch je několik procent.
Ze Zimbardova pokusu lze vyvozovat podle mě především; jak jsme pánbíčkářskou debilizací ovlivněni

k tupé poslušnosti

vůdce a mrzácké ideologie. Jak nás nás ovlivňuje prostředí. Jak jsou mnozí schopni potlačit svůj rozum a laskavost, jen aby se zalíbili nějaké lidské bestii.

359040

28.07.2017 12:06

Představitel haitské vlády, který měl svědčit o nadaci Clintonových, byl nalezen mrtev

Vzpouzející se loutka není přípustná

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Klause Eberweina = svatovyvolenec vyčnívající z řady evoluční strategie. Kdo neposlechne rabína, musí zemřít.

Překlad ze svatošmejdštiny:

pochybení nadace = lest na gojimy, svatošmejdská zlodějna, tunelování

„sebevražda“ = jak řekl jeden svatovyvolenec ve Vysoké hře „ruské“ mafie; „nehodu“ si objednají (loutkovodiči) z Londýna, z New Yorku (nebo z jiného doupěte banksterů). Vyšetřování vraždy nechtějí, to by mohlo odhalovat vysoké hry korporátního fašismu.

359271

28.07.2017 23:16

Když nastal konec Evropy

Jéééžíš; přiblížilo se království nebeské

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Když procházel podél galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr ( [mrknutí jedním okem]) a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ (Matouš 4,18)[vyplazený jazyk]

Nač se spoléhat na své schopnosti, když se mohu stát závislým, že?

359278

30.07.2017 00:38

Když nastal konec Evropy

RE: Jéééžíš; přiblížilo se království nebeské

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Autor článku sděluje, že současné problémy Evropy můžeme vystopovat od počátku novověku. Já spatřuji původ problémů jinde.

V pohrdání a vyvolenosti.

Ve svatošmejdech. V mocensky choré sektě s evoluční genocidní strategií.

V mocenské talmudistické sektě, která provozuje ono mrzácké náboženství ve třech proudech. Podle mě je vhodné citovat biblické zrůdnosti, aby si alespoň někteří přečetli, co je ona křesťanská kultura a jaká je evoluční strategie bytostí mojžíšského vyznání. Co bylo našim předkům násilně vnucováno samovyvolenými psychopaty z Blízkého východu a jejich souvěrci Chazary prostřednictvím poskoků. Důkazy jsou i kamenné. Kostely na náměstích nebo na kopcích. Pak důkazy o přítomnosti těch řídících. Svatovyvolenecké hřbitovy dozorujících a lichvařících jsou u mnoha obcí.

Kristus a křesťanství je podle mě debilizace lidí myslících, na svoje schopnosti se spoléhajících. Kdyby alespoň dobrovolná, ale byla povinná!!! Jinak fašismus, donucení k oddanosti terorem nebo až exemplární zavraždění před davem (davová debilita), aby další otroky přešla odvaha ke vzdorování nebo myšlení.

A vy píšete podle mě nesmysl:
>Ježíš Kristus v evangeliích říká "Jste bohové".

Křesťanství je podle mě otrokářský zlořád. Proto ty zvrácenosti proti přirozenosti cituji, aby si i někdo jiný mohl pročíst a promyslet „svaté“ texty (mrzácké texty, dílo mocensky chorých psychopatů, nikoli neviditelného boha, drze se domnívám).

>Na jaké své schopnosti chcete spoléhat

Klidně na schopnosti přirozené, zděděné, pak na něco z výchovy. Na schopnost uspořádat si dostupné informace. I když po svém, až se to svatošmejdům nelíbí. Mají totiž v talmudu poučku o nepřípustnosti bádání gojimů v „Písmu“.

I kdyby byly přirozené schopnosti některého gojima jen dostatečné, pořád mně připadá lepší spoléhat se na ně, než se oddávat zázraku nebo osudu. Nebo se zatěžovat otázkami druhu, proč se něco nepříjemného stalo právě mně?

Raději si položím otázku: Jaké mám možnosti?

Chci spoléhat na své schopnosti a kupříkladu neplácat nesmysly jako autor tohoto článku o počátku problémů Evropy v osvícenectví a Francouzské revoluci. Obě záležitosti, domnívám se, byly dílem světoobčanů talmudistických, přímo banksterských. A nebyly počátkem týrání lidí v Evropě.

Ti naši svatovyvolení dramatici byli tak laskaví, že naše předky zbytečně nezatěžovali vzděláváním. Jen otroctvím, týráním a povinnou debilizací - pánbíčkářstvím.
Gojimové na vsích obvykle robotovali tři dny v týdnu, zadarmo dřeli na jemnostpány, navíc museli ještě platit daně těm samým paníčkům (obvykle svatovyvoleneckého původu). A aby toho okrádání neměli málo, ještě museli povinně platit za svou debilizaci křesťanskou katolické církvi, desátky. Pak jim deprivanti kradli dospěl

359287

30.07.2017 00:51

Když nastal konec Evropy

RE: Jéééžíš; přiblížilo se království nebeské

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

museli povinně platit za svou debilizaci křesťanskou katolické církvi

Pak jim deprivanti kradli dospělé syny do svatošmejdy spáchané války. Dcery před svatební nocí bývaly leckde oběťmi „práva“ první noci. „Práva“ páníčků, hrabat, baronů, knížat (obvykle svatošmejdského původu).

Našim předkům kradli a ničili vše, co bylo mimo jediné povolené náboženství (vymývání mozku), a co by je činilo méně závislými na svatošmejdech. Později například ničili mlýnky na mouku, protože i mlýny mnohde provozovali svatovyvolenci.

Závislost otroků, to je podstata moci deprivantů.

Pak svatošmejdská buržoasie potřebovala otroky do továren, zorganizovali přestavbu otrokářského zlořádu.

Ale války a loupení provozovala ona ničemná sekta i po zavedení tovární výroby. A provozuje je dodnes, například v Sýrii, na Ukrajině

Ničemná talmudistická sekta provozuje zadlužování států, tunelování, rozkrádání ve velkém, banky, výrobu peněz ze vzduchu, korporace, sdělovací prostředky, nevládní organizace, dokonce i onu černošskou a islámskou okupaci Evropy. Abychom se u banksterů mohli ještě více zadlužovat za vyživování vyžírků a tak nájezdníky podpořili v přípravě pro svatou válku. S kým? To svatošmejdi skrze imámy rozkážou.

Světlehnědí vykořenění islámem zdebilizovaní otroci na dálkové ovládání jsou nejspíš globalistických zrůd cílem.

359288

30.07.2017 12:53

Když nastal konec Evropy

RE: Jéééžíš; přiblížilo se království nebeské

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

O čem jste psal? Když to nejde dveřmi, zkoušíte to oknem?

>Něco tak krásného, čistého, milého a něžného, jako je Bůh, téměř není možné poznat a zároveň nemilovat, je to totiž Vaše vnitřní podstata sama, to Vy sám jste taková nádherná bytost…

>Ježíš Kristus v evangeliích říká "Jste bohové". A přesně to je i pravda…

>Ideální svět ducha se vyrovnává s hmotou, božská mysl v nás a pomocí nás poznává, jaké to je, opravdu žít, bojovat o život… Bez nás by to nikdy nepoznala. Boží všemohoucnost je v tom potenciálu, včetně možností člověka. …(S)tvoření ještě neskončilo. Jsme uprostřed procesu...

>Celá rostlinná i živočišná říše se vzájemně a bez skrupulí klame a požírá…

Místo života s úctou k přírodě je potřeba si vštípit: Celá rostlinná i živočišná říše se vzájemně a bez skrupulí klame a požírá?

Prosím jich, nebo boha v nich, který rostlinný nebo živočišný druh je tak tyranský a lačný po moci jako talmudistická sekta? Sekta kterého živočišného druhu má po Zemi vybudováno přes sedmset válečných základen?

359295

03.08.2017 13:26

Němečtí novináři jsou obviňováni z uprchlické krize

Prostě jen dělají svou práci, kolaboraci se samovyvolenci s genocidní strategií

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>Můžeme jen doufat, že novináři německých mainstreamových médií nyní skutečně odpracují „dluhy“, které se jim nahromadily. A hovoříme zde spíše o celkové změně směru, než o napodobování předvolební politiky, po níž se orgány i média vrací ke své obvyklé strategii.
>Avšak nebuďme na německé novináře tak přísní. Prostě jen dělají svou práci. V tomto příběhu vystupují pouze jako disciplinovaní úředníci: píší o tom, co se jim řekne.

Buďme přísní na novináře, alespoň omezují lži.
Novináři nejen německých mainstreamových médií jsou ovládáni svatošmejdy korporátními fašisty, organizátory přivandrovalectví z Afriky a Blízkého východu.

359368

17.08.2017 19:16

Pro Severní Koreu jsou sankce, uvalené Radou bezpečnosti OSN, vražedné

RE: Komunistický psychopat talmudistický?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Komunistickou propagandu s pravdoláskou o pustošení a rabování až ke konečnému řešení - oloupení všech a k diktatuře „proletatiátu“ možná sepsal Kim Čum Levy. Možná degenerát Mardochej Levy. Původcem šíření komunistické propagandy také mohl být neviditelný nepoznatelný strach vzbuzující JHVH, Jahve, Jehova, Shodai, Adonai, Hospodin, Alláh, bůh. Jen si voni vzpomenou na manu a přilétnuvší křepelky k občerstvení vyvolenců na poušti. Neviditelný všemohoucí, všetvořící a chorobně žárlivý by přece nedopustil, aby se Zemi děly jiné ideologie než jím seslané.

359608

23.08.2017 23:31

Připravuje Pentagon biologické bomby proti Evropě?

Moc talmudistických kazisvětů

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Svatošmejdi chazarští ovládají většinu trhu s potravinami - obchodní řetězce i výrobu potravin. Agent Bureš, loutka korporátních fašistů, spravuje sila s obilím, mlýny, pekárny a výrobu chemikálií. Svatošmejdi ovládají i mnohé úpravny vody.

Ohrožení gojimů je značné nejen pašováním krimigrantů do Evropy

359689

25.08.2017 22:05

Neokonzervativci ženou USA a zbytek světa do nebezpečné krize

Strach mnohým brání i pomyslet

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>přemýšlejte o tom: všichni nenávidí neokonzervativce, a to nejen většina Američanů, ale skutečně celá planeta. A přesto se této početně malé skupince osob nějakým způsobem podařilo uvrhnout všechny lidi do nebezpečí

>všichni nenávidí

Dovolím si polemizovat o vztahu lidí k moci deprivantů talmudistických. Mnozí se o zvrácenostech svatošmejdů kazisvětů bojí i přemýšlet. Moc svatošmejdů není novinkou nebo vynálezem dvacátého století. Důkazem budiž kostely, vymývárny mozků otroků.
Někteří lidé přežvatlávají lži o dobyvačných Portugalcích, Španělech, Angličanech, zlém Hitlerovi, zlých Němcích nebo Rusech. Strach jim nedovolí si v ničení Země, lidských jatkách, revolucích a velkolupičství dohledávat účast zrůdných světoobčanů kazisvětů talmudistického vyznání.

Lstí a klamem !

Kdo ovládá krále, je větší než král. Mojžíšismus, islamismus, komunismus, sionismus, nacismus, fašismus, multikulturalismus – vyvinuto a provozováno svatošmejdy.

Přitom kazisvěti ohlupují gojimy, že jsou spravedliví a ukřivdění. Jasně, vždyť plní jen evoluční strategii, kterou nesmí obětem přiznat; „Hospodin, tvůj Bůh, ti je však předá ochromené velikým zděšením, dokud nebudou vyhlazeni. Vydá ti do rukou jejich krále a zničíš jejich jméno pod nebem; nikdo se proti tobě nepostaví, dokud je nevyhladíš.“ (Četli jste ukázku slova Bóžího, nebo výplod psychopatických zrůd svatošmejdských - Mojžíš, Pátá kniha, Dt 9,24)

359716

02.09.2017 23:46

Proč se nemáme zlobit na Angelu Merkelovou

Svatošmejdi mají plán - vyhubit národy s využitím lstí

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>Babišů, Trumpů, Berlusconiů, Porošenků…

Jsou z šmejdoChazarské lupičské bandy. V hierarchii svatošmejdů jsou výš než loutky Merkel nebo Hitler. Poskoci globálšmejdů banksterů, kteří mohou býti svými páníčky (bankstery) kdykoli odstraněni. Zvláště, pokud přestanou konat přesně podle scénářů.

Vrchní šmejdi se budou stále schovávat za loutky nebo poskoky vychvalující ideologii islámu, komunismu, fašismu, demodemokracie, multikulturalismu, pseudohumanity, pseudospravedlnosti nebo třeba za Velkého bratra.

Jak z toho? Když někdo jedná lstivě, nejspíš to bude zrůda. Nevolte prosím stoupence fašismu kalergismu a EU.

359794

04.09.2017 17:21

Proč se nemáme zlobit na Angelu Merkelovou

RE: Svatošmejdi mají plán - vyhubit národy s využitím lstí

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Vyvolenost je evoluční strategie svatošmejdů talmuistického genocidního vyznání, doplněných v osmém století o lupičskou chazarskou bandu. Tu bandu, co zorganizovala nejen obě světové války, ale i bolševismus. Diktaturu a lupičství. Nejen v Rusku.

Evoluční strategie lstí, zrůdností, debilizací a úkolem; vyhubíš pronárody jako klaté (bible, Mojžíš, DT 7,2), je hodna následování, že?

Kdyby korporátní fašisti neměli takovou armádu přisluhovačů mojžíšského vyznání, do Evropy by nebylo možno pašovat armády nájezdnníků z Asie a Afriky na účet a ke škodě Evropanů.

Zločinné spolčení svatošmejdů.

359838

05.09.2017 19:12

Hate Speech aneb Jak umlčet hlas Internetu

Lidé mají různé názory - pravdoláskařům to vadí?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Lidé mají různé názory a jsem potěšen, když si mohu přečíst neuropatologa Koukolíka, sociologa Bakaláře, Klimova, Orwella nebo technika pana Cimbála.

Co nám nepřátelé těchto lidí, samovyvolenci, vnucují?

Poradna Justýna Vám pomůže hájit vaše práva.

Byli jste napadeni z důvodu své víry či příslušnosti k muslimské komunitě?
Ve společnosti nyní existuje mnoho předsudků proti islámu, které vycházejí z neznalosti a pokřiveného mediálního obrazu tohoto náboženství. Islám je například mylně vnímán jako synonymum pro násilí, agresi a terorismus…blablabla
Podpořeno grantem z Islandu, Lichnštejnska a Norska v rámci EHP fondů
poradnajustyna.cz, eeagrant.cz, fondnno.cz

Ve společnosti nyní existuje mnoho předsudků proti…Lidé si dovolují mít nesouhlasný názor s jediným správným rabínským pro dané zájmové území? Taková nestoudnost?

Jak vypadá nauka mocenského nástroje světoobčanů, onoho islámu, jehož obraz je mediálně pokřiven?

Korán

17:16
A když si přejeme zahubit město nějaké, poručíme boháčům jeho (světoobčanům), aby v něm nepravosti páchali a pak uskuteční se slovo Naše nad ním vyřčené a zahubíme je zničením dokonalým.

8:65

Proroku, povzbuzuj věřící k boji! Bude-li mezi vámi dvacet vytrvalých mužů, porazí dvě stě, bude-li jich mezi vámi sto, porazí tisíc nevěřících, neboť to jsou lidé nechápaví.4:34
Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.

9:73
Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně! Útočištěm jejich bude peklo, a jak hnusný je to cíl konečný!

359864

08.09.2017 12:35

Hate Speech aneb Jak umlčet hlas Internetu

Mozky dětí lze snadno napustit svatošmejdskými lžemi vydávanými za pravdu

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Orwell, 1984:
Už teď potíráme návyky, myšlení, které přežívají z doby před Revolucí. Přeťali jsme spojení mezi dítětem a rodiči…Už dnes se nikdo neodváží důvěřovat manželce, dítěti anebo příteli.
V budoucnosti … Děti budou matkám odebírány při narození, jako se odebírají vajíčka slepicím. Pohlavní pud bude vykořeněn. Plození bude každoroční formalita jako obnovení přídělových poukázek. Zrušíme orgasmus. Naši neurologové už na tom pracují. Nebude věrnost kromě věrnosti Straně (xxdo-islámu). Nebude láska kromě lásky k Velkému bratru (xxdo-Alláhu).

Co je oficiálně předkládáno z vysokých kruhů médiím a lidem jako právo a pravda, ještě nemusí být skutečnost, ale jen souhrn informací podaný takovým způsobem, aby cíleně vykonal v myslích lidí určitý dojem a vsugeroval jim konkrétní informaci jako správnou a nejlépe tak, aby ji přijali jako svůj vlastní názor.
(Martin Herzán, Totalitní světovláda.
Dodávám;
totalitní fašistická světovláda talmudistických chazarských banksterů)

359913

10.09.2017 21:41

Epizoda 13. Proč Londýn dal Hitlerovi Vídeň a Prahu, část 3.

Londýn dal ??? Snad chazarští banksteři talmudistického vyznání

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>22. července 1938 Anglie požadovala, aby Československo podniklo rozhodná opatření k „uklidnění Evropy“. Češi odpověděli, že souhlasí s poskytnutím autonomie sudetským Němcům. Nicméně Henlein okamžitě, 29. července 1938, přišel s veřejným prohlášením: jakýkoliv Němec v zemi by měl podléhat „pouze německé vládě, německým zákonům a hlasu německé krve“.

V Talmudu, xxdé pohlíží na nestoudnost a drzost jako na kladné vlastnosti.


Obklopuje nás třídní boj, ale ne takový, jak tvrdili Marx a Engels. Ne mezi bohatými a chudáky, ale mezi pracujícími lidmi a sadistickými deprivanty talmudistického postižení.

359942

14.09.2017 12:44

Texty projevů Marie Neudorflové a Lenky Procházkové ze sobotní předvolební manifestace na Václavském náměstí

Ovládá nás Německo, nebo korporátní chazarští fašisti talmudistického vyznání?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Masaryk byl z Chazarů a s globalistickými talmudistickými Chazary, korporátními fašisty, vytvořili Československo. Tak jako předtím vytvořili národní uvědomění, aby proti sobě štvali Čechy a Němce, Slováky a Maďary…

Nauka našich majitelů, Temné Síly, jejímž konečným řešením je podřídit svět tyranskému vlivu xxdovskému;

„Sémě cizince gojima je rovno semeni dobytčímu.” (Traktát Jebamoth fol. 94, col. 2.)

Sanhedrin 59a: „Zavraždit gojima je jako zabít divoké zvíře.“

Abodah Zara 26b: „Nejlepší z gojimů musí být zabiti.“

Babha Kama 113a: „Každému (pejzatému) je dovoleno používat lež a křivou přísahu, aby přivodil gójovi zkázu.“

Sanhedrin 59a: „Gój, který strká nos do Talmudu je vinen smrtí.“

Tak se neoblbujme spasitelem Masarykem nebo Jéžišem. Nenechme se debilizovat žvásty o mírumilovném svatoválečném islámu nebo moci Německa či Francie. Podobné nesmysly jsou určené k našemu zotročení. Rozeznávejme globalistické lstivé zhoubné mocenské zrůdy i s mafiánskou hierarchií a jejich místními poskoky.

>…jejich stálé úsilí držet společnost atomizovanou, veřejnost politicky nevzdělanou, desinformovanou a desorientovanou… aby se možnost poučení z dějin zcela vytratila.

Rozeštvi a panuj !

Zákony, nařízení pro otroky, svatošmejdi stále mění. Vymýšlejí jich takové spousty, že se v tom nikdo pořádně nevyzná. Mnohdy jedno popírá druhé. Mojžíšský fašismus zůstává v programu nástupců farizejů - korporátních fašistů, banksterů.

Sobotky, Zadolárky, Babiše, Kalousky, Gazdíky, Stanjury, Horáčky, Hermany, Sekyry, Soroše a další stoupence xxxismu ponechat, pokud možno, mimo moc.

Chceme-li přežít, musíme být schopni rozeznat nepřítele a jeho zrůdnou evoluční strategii. Využívat základního instinktu, svého mozku, svých přirozených schopností, protože zvrácenost a zrůdnost, to je jejich boj.

360017

14.09.2017 23:09

ČT: pokleslý vkus a otevřená propaganda LGBT a sexu s černochy

RE: SVOBODA HŘÍCHU V BEZBOŽNÉM SVĚTĚ

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Podle otrokářské příručky je hříchem se i napít a najíst. Natož pomystet na kopulaci muže a ženy.


> hlavní cíl své politické činnosti vytvoření systémových podmínek k mravnímu povznesení společnosti, která vrátí do výchovně-vzdělávacího systému mravní výchovu, která očistí kulturní prostor od hanebného obsahu a jejich tvůrců a vytvoří podmínky pro tvůrce světlé, která na všechny mocenské posty - včetně masmédií - postaví lidi s vysokou mravní reputací.

„…lidi s vysokou mravní reputací“…to už tady bylo - Vašík nazipán, jehož kurtizána snad spáchala tu popisovanou multikulturní zrůdnost s černochama.

S vysokou mravní reputací, pro některé, byli i papeži a páteři, kteří oblbovali lidi pro zájmy svatošmejdů, pro lupičství a lidská jatka. Pro křížové výpravy nebo třeba druhou světovou válku.

Kam vzdělávání debilizací vede? K debilitě, těžce zažité. Vzorem budiž žvásty bláznivé pokřtěné černé xxdovky Marie Černé píšící pod pseudonymen F.Háj ve slátanině s názvem Školák Kája Mařík.
Na leckterou otázku zvídavému klukovi, kvůli „vysoké mravní“ uvědomělosti, buď nejsou schopni odpovědět nebo Kájovi „mravně“ lžou. Lžou mu nejen o Ježíškovi, který prý nosí dárky, ale „mravně“ mu lžou i o vzniku nového života. Děti nosí porodní bába, z dubčí. Chápete? Já ne.
V Troškových pohádkách zas děti nosí čáp nebo vrána.
Důsledek mrzácké pánbíčkářské výchovy, vymývání mozku debilitami.


Mojžíšský žárlivý neviditelný nepoznatelný strach vzbuzující mstivý psychopat, bůh. To je podvod, výplod mocensky chorých xxdovských farizejů.

Pro vás je to pravý vzor mravnosti?
.
Jednou, až se budete cítit silná, přečtěte si kus té zrůdné genocidní rasistické teroristické příručky, bible. A jestli se z toho nepozvracíte, bude-li vám to málo, můžete pokračovat talmudem. Tam se dozvíte, že za dobytek nás, gojimy, považují. Za dvounohý dobytek, který je na světě jen proto, aby až do marasmu sloužil jim, svatovyvolencům.

Neviditelný bůh je podvod k zotročování lidí. Žvásty kolem, kromě toho, že to jsou lži, jsou převážně mánie, zrůdnosti a zvrácenosti proti přirozenosti.

360026

17.09.2017 11:08

Rasové a genderové stereotypy v seriálech, filmech nebo pornu

Zrůdnosti mocensky chorých talmudistických deprivantů

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Chov otroků;
V knize „Praktický idealismus“ Kalergi prohlašuje, že obyvatelé budoucích „Spojených států evropských“ již nebudou původními národy Starého kontinentu, ale bude to druh zvířeckých podlidí vzniklých míšením ras. Tvrdil, že je nezbytné „křížit“ evropské národy s asiaty a černochy, aby vzniklo mnohaetnické stádo bez specifických vlastností, snadno ovladatelné elitami u moci.

Rozmnožovací soustava;
Hloubka pochvy dospělé ženy je asi devět centimetrů, obvyklá délka pyje Evropanů je třináct až osmnáct centimetrů. Jsou snad pohlavní orgány Evropanů v nesouladu?

I kdyby měli připašovaní černoši pyje dvojnásobné délky, jakou by to mělo výhodu? Bolest místo rozkoše při pohlavním styku?

Černoši jsou jistě vhodní pro šíření zhoubné choroby AIDS.

360074

17.09.2017 15:26

Rasové a genderové stereotypy v seriálech, filmech nebo pornu

RE: Protokoly kolem nás...

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Protokoly sionských mudrců a jejich vzor Machiavelliho Vladař,
„morálka“ samovyvoleného „národa“

12) /Protokoly. Fleischhauer/ Politika nemá nic společného s morálkou.
Kdo chce vládnout, musí se uchylovat ke lsti a pokrytectví. Poctivost a upřímnost – tyto ctnosti občanského života – jsou v politice chybami, které svrhnou krále z trůnu spolehlivěji, než nejmocnější nepřítel.
Nechť tyto ctnosti zůstanou znakem gójských států, ale pro nás se
za žádných okolností nesmějí stát vůdčí myšlenkou.

(((Str. 10 – Machiavelli: Má snad politika něco společného s morálkou? Viděl jsi někdy stát, který by byl spravován podle zásad, jež jsou mravními principy
občanského života? Pak by přece byla každá válka zločinem, i kdyby byl její
důvod spravedlivý; – – – nic by nebylo zákonné, kromě toho, co bylo jako
zákon vyhlášeno! Platí i pro současnost, co jsem již řekl: Každá vláda je postavena na násilí, nebo – což je vlastně totéž – na negaci práva.)))

13) /Protokoly. Fleischhauer/ Naše právo spočívá v síle. Slovo „právo“ je jenom prázdný, neurčitelný pojem. Ve skutečnosti znamená pouze toto:

Dejte mi, co chci, abych dokázal, že jsem silnější než vy.

(((Str. 11 – Machiavelli: Ostatně nevidíš, že slovo „právo“ je zcela neurčitý pojem?)))


14) /Protokoly. Fleischhauer/ Kde právo začíná, a kde končí? Ve státě, kde je vláda špatně uspořádána, kde se zákony a panovník stali bezmocnými pro nespočetná práva, která stvořil liberalismus, nacházím nové právo, totiž právo silnějšího, které nám umožňuje vložit ruku na stávající zákony, na celý vládní pořádek, na změnu všech institucí, a nakonec i právo na uchopení moci nad těmi, kteří se ve jménu liberalismu sami zřekli v náš prospěch práv, jež měli k udržení své moci.

(((Str. 11 – Machiavelli: Ostatně nevidíš, že slovo „právo“ je zcela neurčitý pojem?
Kde právo začíná a kde končí?
Špatná organizace veřejných pravomocí, bezuzdnost demokracie, bezmocnost
zákonů vůči buřičům a všude panující nepořádek brzy takový stát zničí.
Str. 12 – Machiavelli)))

15) /Protokoly. Fleischhauer/ Zatímco se všechny vlády kymácí, naše moc je stále silnější, protože byla tak dlouhou dobu neviditelná, takže ji žádná síla již nemůže odstranit.
24) Gojimové jsou otupeni alkoholem. Jejich mládež je zhlouplá předčasným hýřením, do něhož je lákána našimi náhončími…
Rovněž takzvané dámy z lepší společnosti, které tak rády napodobují lehkomyslnost a přepych našich žen.

((((Poznámka: Akohol a pijáctví,dstavec 24, je původním dílem autora Protokolů. – Fl.)))

25) Naším heslem je: „Síla a pokrytectví“!

360086

17.09.2017 17:08

Rasové a genderové stereotypy v seriálech, filmech nebo pornu

RE: Zrůdnosti mocensky chorých talmudistických deprivantů

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Ale dobré jsou statistiky, pokud jsou do nich vložené správné hodnoty.

Je-li průměrná délka penisu v Evropě kolem patnácti centimetrů, tak v severní Africe to vyjde nastejno. Při shodné délce se průměr zásadně neliší.

Znuděné nadržené přecitlivělé ženě se spoustou volného času, zblblé multikulti agendou, zbývá naděje na objev dobře živeného fešáka z Gabonu. Tam mají muži, podle mapy, pyj trochu delší, asi osmnáct centimetrů.

Co bychom si počali bez mánií talmudistických světobčanů a bez neustálého oblbování, že?

360088

20.09.2017 20:29

George Soros a politika naděje a nenávisti

Autor článku je mojžíšského vyznání?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Lest a klam!

360140

20.09.2017 20:41

George Soros a politika naděje a nenávisti

RE: Soros je zlo

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Lži autora článku:

>nenávidí svou vlastní x x dovskou civilizaci a velký stát i ( S S ) rael.

Tes svatošmejdský zmetek, poskok Rothschildů, by sám v Anglii nebo kdekoli jinde lupičství ve zmíněných objemech neuskutečnil. Koná podle přání banksterů a v součinnosti se souvěrci svatošmejdy, v hierarchii pod Sorošem, kteří škodí po celé Zemi.
Ve zločineckém blízkovýchodním státě, talmudistickým zrůdám zaslíbeném, podle Sorosových páníčků pojmenovávají ulice. Za zásluhy. Za významnou účast na zločinném spolčení proti gojimům.

Podle psychiatra Lambrosa je mezi svatovyvolenci sedmkrát víc duševně chorých. Základ zrůdnosti, zvrácenosti a mrzáctví je v tom zločineckém

mojžíšsko-talmudistické vyznání, morálka svatošmejdů;

Právo silnějšího, které nám umožňuje vložit ruku na stávající zákony, na celý vládní pořádek, na změnu všech institucí, a nakonec i právo na uchopení moci nad těmi, kteří se ve jménu liberalismu sami zřekli v náš prospěch práv.
(Ne, že by se gojimové zřekli svých práv, ale svatošmejdi se gojimů neptají.)

Zatímco se všechny vlády kymácí, naše moc je stále silnější.
(Vlády se kymácí, protože jsou zapleveleny záškodníky, svatošmejdy.)

360141

21.09.2017 12:13

George Soros a politika naděje a nenávisti

Zrůdné aktivity s poskokem banksterů Sorošem

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Soros hrál klíčovou roli v „demokratizaci a privatizaci“ socialistických států v Evropě, v asijských krizích 90.let, a „barevných“ revolucích v bývalých sovětských republikách. Lupičství globalistických psychopatů, banksterů, s poskokem Sorošem.
Podle The Executive Intelligence Review je Soros veřejnou tváří Rotschildových bankéřů.
Sám Soros brzy po asijské krizi prohlásil: „Pokud někdy existoval muž, který by mohl být vzorem xxdo-plutokratického bolševického sionistického světového spiklence, jsem to já.“ (Sydney Morning Herald, rozhovor z 15.listopadu 1997)

Soros, jeden z nejdrzejších mega-spekulantů na světě, sám sebe umístil do služeb anglo-amerických bankovních zájmů a Mezinárodního měnového fondu (IMF/MMF), útočících na ekonomiky a politickou suverenitu zemí východní Evropy. Australský autor Peter Myers poznamenává, že Soros sehrál hlavní roli v restrukturalizaci polského hospodářství, společně s bývalým předsedou FEDu (Federal Reserve) Paulem Volckerem (pozdějším severoamerickým předsedou Trilaterální komise Davida Rockefellera); místopředsedou Citibank Anno Rudingem (býv. IMF/MMF); a harvardským profesorem Jeffrey Sachsem. Klíčovou roli v rozšiřování „tržní ekonomiky“, která ničila státy, hrál Sorosův „Open Society Fund“, jeho síť institucí a nadací, nemluvě o lidsko-právních nevládních organizacích (NGO).

Až do zahájení bombardování NATO v roce 1999 Sorosův fond v Srbsku sponzoroval v kosovské Prištině Občanské centrum („Civil Centre“) za účelem boje za národní nezávislost albánské muslimské většiny. V Bělehradě zase ovládal „rádio B-92“ , které v letech 1996-97 sehrálo hlavní úlohu při studentských vzpourách proti Miloševičovi.

Zrůdné aktivity s poskokem banksterů Sorošem mohou uspět pouze v případech, v nichž konají konfidenti s globál fašismem, svatošmejdi, kteří z veřejného života odstraňují lidi málo nadšené z banksterského lupičství. Běžným trikem je označit je za „komunisty, fašisty, reakcionáře“; někdy jsou uneseni a vzati do Haagu k soudu jako mezinárodní zločinci (za zločiny, které nelze prokázat). Další tiše mizí rukama „neviditelných eskader smrti“

360146

28.09.2017 12:04

Nahánění migrantů do EU se přesouvá do Afriky – tam to nebude tak na očích, část 3

Jedno procento nejbohatších, nebo talmudističtí banksteři?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Svatošmejdi talmudističtí s chazarskými fašistickými bankstery na vrcholu mocenské pyramidy usilují o naplnění mojžíšské strategie – vyhubení pronárodů jako klatých. Sdělovací prostředky, ozbrojené složky, úřady a parlamenty jsou jejich stoupenci přeplněné.

Nyní je na programu zrůdnosti solidarita s otroky, zdebilizovanými otroky okradenými svatošmejdy, v Africe a v muslimské Asii. Povinné strpění multikulturního obohacení islámskou debilizací, jejímž základem je svatá válka s nevěřícími. ( Islám je lstivá zrůdnost, svatošmejdký výmysl.) Pro větší přesvědčivost doplnili fašisti lstivý žvást o nutnosti pomoci stárnoucí populaci v Evropě. Jiné znění této genocidní oblbovačky - omlazení stárnoucí Evropy.

Povinností gojimů je oddat se debilizaci talmud-šmejdů. Solidarita! Pomáhat až do svého vyhubení.

Ó, jak humanitární!

Zcela navazující na křesťanskou debilizaci, dílo farizejů talmudistických:

Modlitba svatého Ignáce-
Vezmi si, Pane, veškerou moji svobodu, mou paměť, můj rozum a celou mou vůli. Cokoli mám...

Celý svět, i s gojimy, patří xxdům, talmudistickým, si kdysi samovyvolenci sepsali a po tisíce let se tím řídili. Proto jsou rozlezlí po celé Zemi! Původní samovyvolené šmejdy zašlapali inteligentnější zrůdy, talmudističtí Chazaři.

Pohrdání, lest a loupení, nikoli solidarita, je v jejich programu. Mojžíští mocenští psychopati

gojimům pomáhají - ale do záhuby.

Synagogy byly upatlány na všech územích, kde bylo možno významně zotročovat gojimy a loupit.

Jak to s námi mocenské zrůdy „sametově“ hrají nyní?

Moderní lupič a debilizátor Sörös má přístup k nejdůležitějším státním i soukromým kanálům, má těsné vztahy s N. M. Rothschild and Sons. Sörös je poskok Rothschildů a xxdovských zájmů. Výš v hierarchii než Lenin, Hitler, Merkel, Macron nebo Juncker.
Ve vedení Sörösova fondu Quantum byl i Richard Katz (v Haškově Švejkovi byl jiný Katz, pokřtěný xxd, kazatelem debilizace gojimů), který patřil mezi šéfy Rothschild S. p. A. v Milanu a byl také členem dozorčí rady londýnské banky N. M. Rothschild.
Členem vedení Quantum Fund byl Nils O. Taube, partner londýnské investiční skupiny St. James Place Capital, spolek propojený s Jacobem Rothschildem a Sörösem.
James Goldsmith, další xxdovký záškodník a spolupracovník lorda Rothschilda, byl společníkem Söröse v lupičských zlatonosných akcích i v útoku na anglickou libru, na úkor britských daňových poplatníků v roce 1992.
Tichým společníkem v Sörösově Quntum Fund byl Saul Eisenberg, svatošmejdský obchodník se zbraněmi, jež též přisluhoval v záškodnictví moSSadu proti gojimům.
Dalším podobným byl SSvatovyvolenec Paul Reichman, důvěrník britských a uSSa tajných služeb, specialista na loupení nemovitostí a společník Sörösovy Quantum Reality.
Sörösův spolupracovník Sachs, výkvět z Harwar...

Automaticky kráceno

360218

28.09.2017 12:07

Nahánění migrantů do EU se přesouvá do Afriky – tam to nebude tak na očích, část 3

Jedno procento nejbohatších, nebo talmudističtí banksteři?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Sörösův spolupracovník Sachs, výkvět z Harwardovy univerzity, škodil nejen v Bolívii, ale „humanitárně pomáhal“ i v Rusku od roku 1991. Sörösova a Sachsova terapie přinesla hyperinflaci a chaos. A chaos je pro xxdovské zrůdy žádoucí, o to šlo. Růst moci a zdrojů!
Přiživil se nejeden další chucpe zmetek, poskok banksterů.
Marc Rich vykupoval díky silně zdecimovanému rublu veškerý získatelný hliník za absurdně nízké ceny.
Marc Rich byl též spojovaný s obchodem s Iráckou ropou v době SANKCÍ uSSa na Irák. Čím hůře pro gojimy, tím větší výzva pro šmejdy.
Marc Rich je pravděpodobně spojkou na zdejšího lupiče a záškodníka „všeci kradnů“ Babiše – agenta STB Bureše, poskoka korporátních fašistických chazarských banksterů.

360220

28.09.2017 17:53

Macron: Obětujeme naše spoluobčany zájmům byznysu

Macron, poskok Söröse a jeho páníčků banksterů Rothschildů

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

> Afriku … musíme na ni hledět jako na privilegovaného ekonomického partnera. Pokud Evropa nevyužije této příležitosti, udělají to jiní a Evropa pak ponese důsledky. …nové vztahy s Afrikou jako třetí pilíř ozdravného programu pro Evropskou unii

Žvásty jak xxdovskéhoho díla s názvem Mein Kampf. Co jiného také chtít od poskoka korporátního fašismu?

Afrika je bohatá, proto nemocná Evropa má léčit její nadané a schopné obyvatele?

Nechť každý zůstane ve své rodné zemi.
Jen světoobčanský talmudistický parchant má chorou potřebu pořád někam vandrovat. A někde loupit a zotročovat.

360227

07.10.2017 21:11

Biopaliva a bioblázni

Důvodem existence každého státu je ochrana talmud-okupantů

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>je třeba zachovat výrobu kvůli ochraně „investorů“
>by ukončení podpory biopaliv ohrozilo budoucnost zemědělců v EU
>klamná kategorie biopaliv vytlačí v rozvojovém světě zemědělskou půdu a povede k odlesňování.

V zemědělství rozoraných mezí pracují asi dvě procenta obyvatelstva.

Xxdo-fašiti ničí nejen zemědělskou půdu kvůli svému zrůdnému slintání po růstu moci a zdrojů, ale bezohledně ničí i lesy po celé Zemi. Mojžíš-šmejdům přece patří svět i s příslušenstvím, proč by nemohli vykácet lesy v Evropě nebo v Africe, či

vypalovat pralesy v Indonesii?

A okradené, vykořeněné, zoufalé, hladové a zdebilizované otroky pak pošlou do „ráje“- okrádat jiné lidi!

Jak humanitární!

360386

08.10.2017 00:10

Co ti říká vlast?

Hrdinové, protože vraždili jiné otroky?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>(1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314), bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem.
>(2) Příprava je trestná.

Problém paní Procházkové spočívá v neschopnosti cizí moc pojmenovat, možná i rozeznat.
Činím to za ní;

talmud-šmejdi chazarští banksteři, kteří spolupracují se souvěrci v zájmových územích (synagogy jsou v Africe, v Čechách, v Německu, v Japonsku, ve Švýcarsku, ve Švédsku, v uSSa...).
Konfidenty korporátního fašismu můžeme nazývávat kavárenskými povaleči, pražskou kavárnou, pátou kolonou, zlotřilci z páté čtvrti nebo sobotními hosty synagog. Také talmud šmejdy. (Šmejdi okrádající důchodce jsou ze stejné lupičské bandy. A exekutoři často také.)

K oné křesťanské víře, odvozené od genocidní strategie mojžíšské, dodávám – je to otrokářská zrůdnost. Rozum, na který se snaží apelovat paní Procházková, ten potlačuje;

Modlitba sv. Ignáce:
Vezmi si, Pane,
veškerou moji svobodu,
mou paměť,
můj rozum
a celou mou vůli…

…takže Paní Procházková oblbuje zrůdností proti lidskosti, proti základnímu instinktu. A plká o hrdinství. Ale není schopna označit nepřítele. S kým chce pak hrdinsky bojovat? S jinými zblblými otroky? To už tady mnohokrát bylo!
Za třicetileté války byla vyvražděna polovina Evropy. A pak další a další války. Otroci umírali, talmudistická vrchnost se šklebila. A rostla její moc a zdroje!

K volbám;
politici s přátelským vztahem ke korporátními fašisty ovládané EU a NATO, to jsou zločinci, kteří by měli být souzeni za rozvracení republiky. Ale to by soudy nesměly být zapleveleny Chazary. Někteří zločinní politici jsou dokonce přímí poskoci Söröse (ten je zase poskokem Rothschildů).
Jak má prostý člověk vědět, že koblihář nezbohatl zázrakem, ale je správcem majetku korporátních fašistů, chazarských banksterů, když i spisovatelka Procházková oblbuje, místo aby se zabývala jádrem problému?

360388

10.10.2017 19:06

Proč zůstáváme chudými příbuznými?

??? sdružovat, a to pod americkou bezpečnostní supervizí, nikoliv nadvládou ???

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>Možná, že neodhadnu dobře všechny souvislosti, nicméně alespoň by tento článek měl vést k diskusi.

Světové války byly spáchány talmud sektou kvůli - moci a zdrojům! Talmudistická lupičská vrchnost totiž ovládala mnohé suroviny, fabriky, mocenské loutky, imámy, papeže a sdělovací prostředky.

Komunismus se lstí diktatura proletariátu byl, stejně jako války, podle jejich scénářů. Podstatou komunismu bylo okrást všechny, zbavit se konkurence a za několik desítek let „privatizovat“ - čili loupit ve velkém. Na loupení a žvásty o demokracii vycvičili souvěrce.

>zisky půjdou opět na západ a k nám půjdou dotace

Zisky nejdou ani tak na západ, jako banksterům. Ti totiž vlastní mnohé fabriky, obchodní řetězce, obchodní zóny.

Dotace je xxdo fašistická zrůdnost.

>Japonsku a Německu bylo po válce mohutně pomoženo, protože...

Nejen Japonsko je okupovaná země
s nesplatitelnými dluhy. Dluží nedobrovolně chazarským banksterům, lupičům, otrokářům.

??? „Svoboda a demokracie“ ???

360454

14.10.2017 12:24

Evropská komise spouští pilotní projekty legalizace ekonomické migrace z Afriky

„Humanitární“ talmud-šmejd Sörös a jeho páníčci

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>Komise zavádí "pilotní projekt systémů soukromého sponzorování", které umožní soukromým skupinám nebo organizacím občanské společnosti (čti neziskovkám) organizovat a financovat přesídlování

Sörös, poskok Rothschildů a globalistického xxdovstva, je prý přesvědčen, že problémem není migrace, ale hranice, jež jí brání. „Jeho dary“ proto směřují na podporu těch, kteří prosazují politiku otevřených hranic, podporují krimigraci. Vykořenění a debilizaci gojimů, otroků.

Talmud-šmejd Sörös je zamilován do přerozdělování zdrojů jiných lidí. Nemá rád národní státy gojimů, zato, jako košer parazit zbožňuje světoobčanské (xxdovské) spolky, které mají dohlížet na ochranu svobody korporátního fašismu, kdekoli. Moderní finanční trhy už fungují globálně, mnohé státy jsou nesplatitelně zadlužené u chazarských banksterů. Politika zaostává za představami parazitů.

Sörös spáchal spolek Nezávislý diplomat, která má pomáhat Kosovu, Somalilandu, rebelům ze Západní Sahary.

Sörös se souvěrci slintá po vytunění politiky k snadnému prosazování zájmů korporátního (xxdo) fašismu - rozvracením národních států a přesunu moci ke globalistickým košer organizacím, do jejichž vedení dosadí xxdo evoluční strategii oddané degeneráty.

360494

20.10.2017 09:54

Západ na území bývalé Jugoslávie tone stále hlouběji ve vlastních lžích

Někteří obyvatelé Jugoslávie překáželi banksterům v loupení,taková drzost gojimů je nepřípustná

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>„V Bosně a Hercegovině neexistuje žádný nezávislý soud a ve skutečnosti nemá tento stát vlastní svrchovanost. Byl vytvořen tak, aby fungoval pod patronátem „mezinárodního společenství“, jímž se rozumí Západ.

>Orič jako polní velitel armády Bosny a Hercegoviny je odpovědný za zabití asi 3500 civilistů v obcích Srebrenica a Bratunac v letech 1992-1993, kdy bosenské muslimské jednotky napadly srbské vesnice na tomto území a spáchaly četné závažné zločiny. Před soudním procesem v Bosně a Hercegovině vynesl Mezinárodní tribunál v Haagu rozsudek pouze v jednom bodě z mnoha četných obvinění a odsoudil Oriče na pouhé dva roky vězení

Na svůj rozum a vůli nespoléhat. Věřit zcela odevzdaně v Jahve-Alláha a oddávat se svaté válce s nevěřícími jsou nejvyšší povinnosti muslima.

Muslimská vražedná komanda jednala z vůle neviditelného nepoznatelného Alláha, xxdovského strach vzbuzujícího boha (také Hospodin nebo Jahve, ale hlavně svatošmejdský podvod). Muslimští vrazi byli povinni vraždit nevěřící psy (rozumějte; lidi, kteří nemají vymytý mozek xxdo-islámem).

Banksterští poskoci:
Xxdo-chazar Milch, styčný důstojník mezinárodního xxdo-fašismu v Německé armádě, byl po druhé světové válce, ve které korporátní fašisti způsobili šedesát miliónů mrtvých, odsouzen. Na šest let, aby gojimové příliš neprskali.
Oriče odsoudili na dva roky?

Xxdo-fašisti šíří o holokaustu jedinou povolenou „pravdu", každý měsíc. Skuteční autoři lidských jatek a koncentráků, páníčci Milcha a dalších svatošmejdů, nebyli ani obviněni.
Páníčci Oriče, ze stejné talmudistické banksterské sekty, jsou zase ukrytí v mlze hierarchie. Vrchní šmejdi se nejspíš také, jako muslimové, cítí nevinní, neboť se starají o naplnění biblického úkolu – vyhubíš pronárody jako klaté.

Mezinárodní tribunál = mezinárodní xxd
= pohrdání, lest, klam.

A věčné slintání po růstu zdrojů a moci.

360552

21.10.2017 11:54

Západ na území bývalé Jugoslávie tone stále hlouběji ve vlastních lžích

RE: V souvislosti s tímto tématem se objevila zajímavá zpráva...

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

z Parlamentních listů

Rajko Doleček (k xxdo-fašitickým akcím v Jugoslávii);

V souvislosti se Srebrenicí existuje Historický projekt Srebrenica, který ve svém letošním memorandu uvedl zajímavou spojitost mezi politikou NATO a děním kolem Srebrenici, na Kosovu, v Iráku, Libyi, Sýrií. Podle toho memoranda NATO a jeho pánové potřebovali příklad „velikého zločinu“... jak „legálně“, tedy před světovou veřejností, trestat ty, kteří nechtějí poslouchat...aby je přinutili k poslušnosti, použilo NATO, jako svou první „trestnou expedici“, zločin agrese proti „malé Jugoslávii“, vlastně hlavně proti Srbsku. A vše to bylo podniknuto na základě trapných dezinformací až lží, na pozadí i jednoznačného amerického požadavku získat rozsáhlou základnu na Kosovu, která tam byla po uskutečněné NATO agresi i vybudována pod jménem Bondsteel.

v New Yorku 10.června 2000 sešel panel 16 soudců z 11 zemí za účasti 500 lidí. Panel prohlásil vojenské a politické vůdce USA a NATO za viníky válečných zločinů. Bývalý generální prokurátor (attorney general) Spojených Států Ramsay Clark (pokud vím, dosud zřejmě žije ), jako vedoucí prokurátor Mezinárodního tribunálu o válečných zločinech USA a NATO proti Jugoslávii a členové tribunálu prohlásili obžalované za vinné z 19 zločinů a tyto zločiny byly uvedeny pod záhlavím OBŽALOBA. Byli obžalováni William J.Clinton, vláda Spojených Států, NATO a ostatní z mezinárodních zločinů a porušení mezinárodních a domácích zákonů, s následnou smrtí, ničením a utrpením.
1.) Plánování a uskutečnění rozkouskování, segregace a zchudnutí Jugoslávie,
2.) Způsobení, vyvolání a povzbuzení násilí mezi Muslimy a Slovany,
3.) Přerušení snah k udržení jednoty, míru a stability v Jugoslávii,
4.) Zničení mírotvorné role Spojených národů
5.) Použití NATO pro vojenskou agresi a obsazení zemí, které to nechtějí,
6.) Zabíjení a zraňování bezbranného obyvatelstva po celé Jugoslávii,
7.) Plánování, ohlašování a vykonávání vražedných útoků na hlavu státu,
8.) Ničení a poškozování zdrojů ekonomických, sociálních, kulturních,
lékařských, diplomatických, náboženských, atd.
9.) Útoky na objekty nepostradatelné pro přežití obyvatelstva Jugoslávie,
10.) Útoky na zařízení, obsahující nebezpečné látky a síly,
11.) Použití ochuzeného uranu,kazetových bomb, jiných zakázaných zbraní,
12.) Vedení války proti prostředí,
13.) Zavedení sankcí prostřednictvím OSN, jako genocidní zločin proti
lidskosti,
14.) Vytvoření ilegálního ad hoc trestního tribunálu ke zničení a démonizací
srbského vedení.

360557

21.10.2017 12:00

Západ na území bývalé Jugoslávie tone stále hlouběji ve vlastních lžích

RE: V souvislosti s tímto tématem se objevila zajímavá zpráva...

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

pokračování z Parlamentních listů

Rajko Doleček (k xxdo-fašistickým zrůdnostem v Jugoslávii)

15.) Použití kontrolovaných mezinárodních medií k utvoření a udržení
podpory pro agresi USA a démonizaci Jugoslávie, Slovanů, Srbů jako genocidiích národů,
16.) Ustavení dlouhodobé vojenské okupace strategických částí Jugoslávie
silami NATO,
17.) Pokus o zničení suverenity, práva na sebeurčení, demokracie a kultury
slovanského, muslimského, romského a jiného lidu Jugoslávie,
18.) Pokus o nastolení americké dominace a kontroly Jugoslávie, vykořis-
ťování jejího lidu a zdrojů,
19.) Použití vojenských prostředků a ekonomického přinucování k docílení
dominace USA.
Obžalováni jsou obviněni za zločiny proti míru, válečné zločiny, zločiny
proti lidskosti a další trestné činy, které porušují principy Norimberského tribu-
nálu, Směrnic z Haagu, Ženevské konvence a další.
Členové tribunálu pokládají NATO a jeho členské státy a jejich

vůdce (bankstery, korporátní xxdo-fašisty, domníván se)

za odpovědné za jejich kriminální činnost.

360558

24.10.2017 19:21

Nééé. ANO nééé!

Ukřivděný Spasitel

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

A neb jak si správce majetku banksterů úspěšně zahrál roli mučedníka.

Sobotka toho chudáka poctivého vyhodil z vlády kvůli vykonstruované kauze! Oběť spiknutí zlojedů, korupčníků. Něco po vzoru holokaustu, antisemitismu. On, Spasitel (ve skutečnosti však poskok světoobčanského korporátního fašismu), přidal a chce přidat důchodcům, sestřičkám, učitelům…Ó, jak je sociálně citlivý, jak je dobrý, že? Lidé obvykle vnímají mocenské události skrze košer lžimédia. V sionisty ovládané ČT pouštěli hlášku agenta Bureše, jakoby proti importu musulmanů; „My máme jinou historii…“ Úspěšná manipulace! Promyšlené oblbování gojimů propracovanými lžemi a zrůdnými předvolebními průzkumy. Mnozí lidé ani nechtějí vědět kteří, s jakou strategií a jak nám vládnou.

Jeho voliči na sobě cítí kus odlesku úspěchu a moci. Prostě se ztotožní s bytostí, o které se domnívají, že je miliardářem – přece to psali v novinách a říkali v televizi. Komediant, který ryčí, že lumpové jsou ti, co kradli dříve. Jasně, on korupčníky jenom motivoval. Spolu s některými dalšími poskoky korporátních fašistů. A zdroje se přesouvaly, záhadně, do skupin nastrčených jakoby miliardářů.

Mnozí gojimové agenta Bureše volí, protože to v kapitalismu umí a jeho dav je už velký. Stádní chování je přece výhodné – no, jak pro koho. Debilizátoři tvrdí, že pro dav. Pak lze zvážit ještě jiný pojem - davovou debilitu (myslím kupříkladu typ davové debility zneužité v Německu před druhou světovou válkou). Že celý Babišův miliardářský příběh je záhadný, matematicky to prostě nevychází? Ž lže podle větru? Že pomocí státní správy likvidoval konkurenci? Že činnost leckterých jeho spolustraníků a sluhů je zrůdná. V této oblasti už je zřejmě zablokováno logické myšlení jeho voličů. Možná i schopnost vnímat.

360648

24.10.2017 19:44

Nééé. ANO nééé!

RE: Presumpce neviny

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Tyhle xxdovský žvásty mě dojímají.

Ano, agent Bureš byl očištěn. Svazky se záznamy jeho činnosti se záhadně vypařily, pardon, byly skartovány.
Korunové dluhopisy byly legální.

Podvodné čerpání dotace zas tak moc nevadí, protože lišácky přelstil EU.

Soudy v Čechách jsou prolezlé chazarskými světoobčany. A rozhodují košér, podle talmudských pouček.

Nevíte, co to je talmud? Já vám to prozradím. Něco jako Havlova pravdoláska.

360649

25.10.2017 17:31

Nééé. ANO nééé!

Cibulka.net

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Cibulkovo kyvadlo nebo
Cibulkova slova KGB, komunistické Rusko, ruská mafie, kremelská fízlokracie je možné nahradit – chazarští banksteři, jejich poskoci a přisluhovači. Pátá kolona, talmudistické zrůdy…
Pak mně jeho rétorika dává smysl. Pochybuji však, že by při použití přesných výrazů mohl přednášet svůj program v sionisty ovládané ČT. Pravděpodobně by se mu něco přihodilo. Nešťastná „náhoda“.

360688

26.10.2017 16:02

Proč společnost znovu a znovu volí svojí zkázu?

Protože společnost je ovládána nejlstivějšími deprivanty fašistického vyznání! Přes loutky - charizmatické gentlemany

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>Prvními zastupiteli tedy byli vždy ti nejnadanější či nejzkušenější, zkrátka lidé, kteří společnosti dali nejvíce…Dnešní civilizace, která vyrostla a těží z uvedeného udržitelného řádu, již ztratila nadobro vše, co tento řád znamenal.

Které první zastupitele máte na mysli? V Xxdovské válce popisuje Feuchtwanger svatošmejdskou činnost už za Nera, Vespasiána a Tita. Její další zhoubné úseky popsal v Xxdovce z Toleda nebo Xxdu Süssovi.
Svatošmejdským zločineckým vyznáním jsou nyní postiženi xxdo-Sudeťáci lidovci, mnozí straníci ODS (přisluhovači zločinecké NATO), xxdo-zednářští kalouskovci i agent Bureš.
Světoobčané konají, lstivě a bezohledně jak jen mohou, pro růst moci a zdrojů.

> Zastupitelská demokracie je protimluv. Podvod. Lidé od nepaměti vědí, že svěřená moc jednotlivci korumpuje a obrací se proti nim. Přesto znovu a znovu tuto moc svěřují jednotlivcům…Zvrácenost, rozklad a úpadek této společnosti je možné dokázat právě na tom, že činnosti, které tvoří společensky bezvýznamné či dokonce zhoubné hodnoty…

Zrůdnosti je potřeba nejdříve pojmenovat, popsat. Pokud tady zločinecká sekta, s vyznáním vyvolenosti a pohrdání (a ještě něčím horším), vládne minimálně od dob Cyrila a Metuda, je to důležité do rozborů situace zahrnout.
Připomínám ve stručnosti čím našim předkům deprivanti vymývali mozky;

„Vezmi si, Pane (neviditelný bůh, xxdovský podvod)…veškerou moji svobodu, mou paměť, můj rozum a celou mou vůli.“

Islám, který sem nyní banksteři a jejich poskoci vnucují, je ještě zrůdnější, protože otroci ho vyznávající jsou schopni až obětovat svůj život jen na základě zrůdné manipulace, podvodu, oblbování.

Islámu vládne talmudistická sekta.

Řešení - pro začátek umožnit lidem pochopit, že korporátní fašista není stoupenec zdravé soutěživé konkurence ani slušné odměny za práci. Pánbíčkář je debilizátor. Vítač připašovaných otroků je zrůda škodící domorodcům.
Lidé, gojimové, zkoumejte, co skutečně koná váš vyvolený, charizmatický. Používejte svůj rozum, i když emoce jsou síla. Dávejte si pozor na davovou debilitu, lest a klam.
Polehoučku uvolňujte zakořeněnou zábranu „závadného“ myšlení.

360717

27.10.2017 09:18

Proč společnost znovu a znovu volí svojí zkázu?

RE: Protože společnost je ovládána nejlstivějšími deprivanty fašistického vyznání! Přes loutky - charizmatické gentleman

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Pokud bych se domníval, že byla důvodem křížových válek, třicetileté války, obou světových válek, „humanitárního“ bombardování Jugoslávie, současného ničení Sýrie nebo právě uskutečňovaného hromadného dovozu Afričanů do Evropy ideologie křovácká či eskymácká…

Samozřejmě je možné stav popisovat i jinak, jen nevěřím, že závoj mlhoviny odhaluje kořeny.

Golo Mann, Dějiny Německa 1919-1945; „…vzájemné štvaní lidí a institucí proti sobě-to je starý trik tyranů…Přes všechnu korupci, všechny směrnice shora a stranické vměšování…německý průmysl (spíš „německý“) se za Hitlera vyvíjel dále směrem, který nastoupil již za Hohenzollernů a výmarské době. Probíhala v něm racionalizace, koncentrace, organizovaly se v něm trusty, celý byl značně závislý na státních zakázkách. Někteří z toho vyvozovali, že nacistický stát, jakkoli se tvářil divoce a nezávisle, stál v podstatě ve službách zájmů průmyslu (velkoprůmysl ovládaný bankstery). Není to chybný závěr?...Někteří historikové soudí, že vadná struktura hospodářství donutila Německo k válce jak v roce 1914, tak v roce 1939…To se nedá dokázat. Nelze nalézt cesty, které měly přenášet rozhodnutí z průmyslu do Hitlerovy hlavy. (Když se nechce!!! A co IG Farben, Warburg, Rockfeller a další banksteři??? Kde se v Německu vzaly tisíce tun hliníku, hořčíku, oceli??? Bratrská pomoc???)

John Steinbeck, Hrozny hněvu; „Zařiďte, aby bylo dost válek a cena bavlny (nejen bavlny) stoupne až do nebe…Banka – nestvůra – musí mít zisk bez jakékoli přestávky. Nemůže čekat, ani chvilku nemůže čekat. Jinak by umřela. Ne, ne, úroky se musí platit! Jakmile nestvůra přestane růst, zemře. Je už taková, že nikdy nemůže zůstat stejně velká – musí pořád růst…
Ale co bude s náma? Co budem jíst?
Budete se musit vystěhovat. Vaše dvorky rozorá pluh…My za to nemůžeme – to dělá banka. Banka není jako člověk. Anebo statkář s padesáti tisíci jiter – to vlastně také není člověk. To jsou nestvůry...Banka je něco jiného než lidé. Stává se, že se kdekterému člověku v bance hnusí to, co dělá banka, ale banka to přece dělá. Povídám vám přece – banka je něco víc než lidé. Je to nestvůra. Lidé ji udělali, ale...Nestvůra nejsou lidi, ale dovede donutit lidi, aby dělali, co ona chce…
Proč nejdete na západ do Kalifornie? (Podobně nyní verbují do Evropy Afričany, a obyvatele Středního východu.)Tam je přece práce habaděj a nikdy jí neubývá. Tam se člověk shýbne a hned sebere ze země pomeranč. Tam je vždycky nějaká sklizeň, na které je možno pracovat. Proč nejdete tam?...
Co tu chtěli? (ptaly se ženy a děti)
A mužové na mžik vzhlédli a v očích jim doutnala bolest. Musíme se vystěhovat. Sem přijede traktor a dozorce. Jako ve fabrice.
Kam půjdem? ptaly se ženy“

360744

27.10.2017 09:22

Proč společnost znovu a znovu volí svojí zkázu?

RE: Protože společnost je ovládána nejlstivějšími deprivanty fašistického vyznání! Přes loutky - charizmatické gentleman

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

„Svatá“ ieologie, ismus

Verš z „božího“ díla, Páté knihy Mojžíšovy;
„Hospodin, tvůj Bůh, ti je však předá ochromené velikým zděšením, dokud nebudou vyhlazeni.“ Dt 7,23)

A pak;

Pátá Mojžíšova 7,24:

„Vydá ti do rukou jejich krále a zničíš jejich jméno pod nebem; nikdo se proti tobě nepostaví, dokud je nevyhladíš.“

Děkuji Vám, pane Vladimíre, že jste mně umožňoval sdělovat mou víru.

360746

28.10.2017 11:03

Proč společnost znovu a znovu volí svojí zkázu?

RE: Protože společnost je ovládána nejlstivějšími deprivanty fašistického vyznání! Přes loutky-charizmatické gentlemany

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

„Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Protokoly; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího…“ (Bible, Nový zákon, Matouš 5,17…)

„Nemějte tedy starost a neříkejte: co si budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví…Hledejte především jeho království…Nedělejte si starost o zítřek…“ (Bible, Nový zákon, Matouš 6,31…)

„Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. Lidé užasli…“(Bible, Nový zákon, Matouš 8,26…)

„Všichni, kdo nesou jho otroctví, ať mají své pány v náležité úctě, aby Boží jméno ani naše učení neupadly do špatné pověsti…Jestliže někdo učí něco jiného a nedrží se zdravých slov našeho Pána Ježíše Krista a učení pravé zbožnosti, je nadutý, ničemu nerozumí…“ (Bible, pastorální epištoly, První list Timoteovi, Tm 6,1…)

„Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby Boží vyvolené přivedl k víře a k poznání pravdy našeho náboženství,

aby měli naději na věčný život,

jejž slíbil pravdomluvný Bůh před věky…“ (Bible, pastorální epištoly, List Titovi, Tt 1,1…)
(Nikdo vám tolik nedá, kolik vám toho podvodník naslibuje.)

„Otroci ať ve všem poslouchají své pány.“ (Bible, pastorální epištoly, List Titovi, Tt 2,9…)

360779

28.10.2017 11:11

Proč společnost znovu a znovu volí svojí zkázu?

RE: Protože společnost je ovládána nejlstivějšími deprivanty fašistického vyznání! Přes loutky-charizmatické gentlemany

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

K vašemu předchozímu tvrzení, příspěvek 360729;

>Ten člověk totiž nenávidí Boha

Jak mohu nenávidět něco, v co nevěřím? Přesněji, považuji boha Hospodina (Alláha) za farizejský podvod pro zotročování lidí.

>kazisvětství. Obě tyto Satanovy korporace spějí ke zničení spolu se svými podporovateli.

Zatím jsou kazisvěti svatošmejdského vyznání na všech světadílech a ovládají banky, burzy, zbrojařské podniky a s nimi úzce spojené války. Dále mnohé průmyslové podniky. Velkoobchod s obilím a dalšími potravinami. Také obchodní řetězce. Vodovodní řady. Mnohé sdělovací prostředky, mafiánské bezpečnostní služby, „neziskové“ organizace. NATO, EU, mnohé vlády států. Kazisvěti pašují otroky z Afriky nebo Blízkého a Středního východu, z území, které předtím zničili nebo je k něčemu potřebují. „Humanitárně“ přesídlují otroky jako náhradu původního evropského obyvatelstva, které si dovoluje myslet a je mírně vzpurné. Banksteři a jejich souvěrci podle svých chorých mocenských představ usilují o chov světle hnědého (Kalergi) tupě poslušného, islámem zdebilizovaného, otroka.

Proč jim to všechno prochází?

Protože Bůh a Ježíš, o kterých tak dojemně básníte, je jejich mocenský nástroj (ale stejně tak „demokracie” nebo výše zmíněný komunismus-bolševismus). Mnozí lidé jsou tím tak zblblí, že jejich mysl vypíná jen při zmínce o této mocenské zrůdnosti. Zábranu „závadného“ myšlení popsal Orwell a může se s ní každý odvážnější setkat, pokud v rozhovoru s někým začne rozpitvávat mocenský podvod, „zaručené“ pravdy. Někteří lidé otupí, přestávají vnímat. Tak hluboce mají zakořeněný strach z „božích“ mocenských zrůdností.

„Strana … jak by se mohl mýlit nesmrtelný kolektivní mozek?

SVOBODA JE OTROCTVÍ
DVĚ A DVĚ JE PĚT
BŮH JE MOC

Jak získáme znalost čehokoli než prostřednictvím vlastního vědomí?

Vědomí by si mělo vytvořit jakousi zábranu, kdykoli se vyskytne nebezpečná myšlenka. Ten proces by měl být automatický, instinktivní. V newpeaku se to nazývá crimestop.“ (Orwell, 1984)

Lidé, používejte svůj rozum, zdravý selský rozum.

360780

02.12.2017 08:34

Sex z našich životů jednou provždy vymýtíme

RE: Ďalší krok k depopulácii...

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Představitel frankfurtské školy a nové levice z šedesátých let minulého století světoobčan Herbert Marcus vyplodil svou degenerátskou myslí teorii

osvobození, která pod pláštíkem svobody otevírá cestu bezmezné zvrácenosti.

Ale dokud významná část zotročovaných pociťuje naději, že se díky daru rozumu dají vyřešit problémy společnosti (způsobené mocenskými deprivanty z páté kolony), pak společnost nedosáhne stavu beznaděje.

361274

05.12.2017 19:26

Jean-Claude Juncker: Migranti „potřebují legální způsob, jak se dostat do Evropy“

Otrokářství!!!

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

>Afrika je příliš dobře obeznámená s otázkou otrokářství… každodenní tragédií pro tolik lidí - dětí, žen a mužů...přišli do Libye s cílem zlepšit si svůj život, a přitom se ocitnou v pekle.

Otrokářství. Otrokářství v Africe provozovali a provozují Svatošmejdi. Jak působivé, když jeden z nich, poskok Sorose, Rothschildů a dalších osvícených světoobčanů, nazval zlořád. Ano světoobčanští fašisté provozují v Africe otrokářství. Davy Afričanů by ani nenapadlo, že si mají zlepšovat životy vandrováním do Evropy, kdyby lstiví ničiví Svatošmejdi, věční nomádi, světoparchanti, neorganizovali nábor a přesun otroků z Afriky do Evropy.

>chudí a strádající…budou se neustále snažit razit si cestu…Musíme pro ně vytvořit legální způsob… Evropa bude v příštích desetiletích jednoznačně potřebovat přistěhovalectví

Chudí a strádající, protože jim jistá lupičská banda vytvořila prostředí tragické závislosti. To ještě neznamená, že by se oloupení sami vydali do neznámých končin. Kupříkladu pro dávky do Německa!

Z čeho Aškenáz vychází při svém tvrzení o jednoznačné potřebě přistěhovalectví? Konalo se snad celoevropské referendum o potřebě doplnění obyvatelstva Evropy? V Evropě je snad přebytek bytů, domů? Proč se tedy mnozí mladí Evropané zadlužují u banksterů na desítky let právě pro získání alespoň malého bytu? Proč riskují setkání s exekutory? Evropské státy i samotní Evropané jsou snad málo zadlužení u chazarských banksterů? Proto jednoznačně ještě potřebují živit žoldáky z Afriky, otroky banksterů?

>Připomněli jsme členským státům, jakou mají zodpovědnost…A přistěhovalectví a migrace jsou velkou výzvou naší doby.

Zrůdnosti na úrovni mánie nazývá košer deprivant - výzvou! Hraniční mánie je výzva!
Vlády členských států EU mají zodpovědnost za přijatelný život svých obyvatel, nebo za jejich genocidu?

>Sami populisté jsou nebezpeční, ale jsou ještě mnohem nebezpečnější, když tradiční klasické strany přijmou jejich škodlivé návrhy.

Populismus v demokracii je třeba vymýtit, že? Co si to jen klasické strany, svatošmejdy hojně obsazené, dovolují? Chtějí se snad zalíbit voličům, když už si oficiálně hrají na demokracii a lidská práva?

>členských státech, aby následovaly cestu moudrosti.

Moudrost??? Následovaly cestu moudrosti???
Sebezničení je v newspeaku moudrost???

>Afrika si musí uvědomit, že je dnes již velkým mezinárodním hráčem. Evropa se nesmí distancovat od celosvětových ambicí Afriky.

Afrika je kontinent. Nemůže si uvědomit nic! A vlády států v Africe dosazují xxdo-chazarské bestie. Africké loutky jen tlumočí a provádějí nařízení banksterů. Mimo jiné i ničení životního prostředí a loupení surovin. Při neposlušnosti jsou loutky odvolány nebo „humanitárně“ zlikvidovány.
O jakých afrických ambicích ...

Automaticky kráceno

361333

11.12.2017 17:57

Trumpův nový nápad - noční můra všech Arabů

Různí lidé mají různé názory a kolaboranti se zlem jsou mezi námi

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

Kolaborantské žvásty;

Kdyby se Xzrael choval stejně slabošsky vůči Arabům jako ty státy v RB (OSN), tak by už dávno zmizeli z mapy!! XXdé byli na tomto území již dávno před naším letopočtem a dokonce žili v dobré shodě s Arabským obyvatelstvem do středověku (dovoluji si ke lžím poznámku; proto je v Páté knize Mojžíšově napsáno; vyhubíš pronárody jako klaté? To je „dobrá shoda“ ???). Po té byli pronásledováni Araby a Blízkovýchodními kmeny! Napadení Xzraele v r.1947-1950 a posléze k 6-ti denní válce r.1967 s Egyptem, podporovaném SSSR !! Jejich odhodlání bránit svou zemi, kterou vydupali z písku pouště a proměnili v kvetoucí a prosperující zemi (dovoluji si ke lžím další poznámku; za zdroje po tisíciletí naloupené po celé Zemi, za „vinu“ Němců, Japonců…) pro své občany, Xxdy z celého světa, z toho bychom si měli vzít příklad !!! (dovoluji si ke lžím další poznámku; …bychom si měli, kdo??? vzít si příklad ze zločinecké ideologie???)

xxx

Názory lidí na svůj rozum spoléhající;

Podle jakého práva Xzrael okupuje Golanské výšiny ??? Ty ukradli Syřanům a dnešní situace v Sýrii, v Iráku i v Palestině je způsobena jejich nenažraností, slintáním po dalším území.

Proč jsou xxdé rozlezlí po celém světě, když mají své území, jak
tvrdí? A proč se v těchto zemích neintegrovali, ale extra se vyčleňují, a jednají ve prospěch své menšiny, na úkor národů zemí do kterých pronikli???

361413

24.12.2017 16:56

České knihovny v drtivém sevření multikulti lobby

RE: Tohle je šílené

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

Potlačování svobody, paměti, rozumu a vůle lidí je náplní xxdovské mocenské genocidní strategie.

Řídící multikulti kalergismu (podobně jako kdysi marxismu- komunismu nebo fašismu) jsou xxdo-fašističtí chazarští banksteři, neúnavně slintající po růstu moci a zdrojů.

361570

25.12.2017 10:58

Němečtí politici odsoudili protiizraelský protest jako „antisemitismus“

RE: Němci, nebo xxdo-chazaři?

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

>Áda sice poslal do plynu několik miliónů židů
Zfetovaný otrok Áda? Podstatou „antisemitismu“ v předválečném Německu bylo okrást konkurenci, až do kramářů. A donutit okradené xxdy k cestě do země „zaslíbené“. Kdo včas nerozpoznal nápovědu, setrval ve svém působišti, byl poslán do otrockého tábora. Xxdo-vyvolenci se stali otroky xxdo-chazarské vrchnosti (pod cizí vlajkou) a otrocky dřeli čtrnáct hodin denně pro válku za mizernou stravu a bídné ubytování v regálech.

Jak řekl xxd Naftalij Aronovič Frenkl, spoluzakladatel gulagů, obdoby „německých“ koncentráků – z otroků musíme vytěžit vše během prvních třech měsíců, pak můžou chcípnout.

Německá politická vrchnost je xxdo-chazarský chucpe chavrus. Ministr vnitra Thomas de Maizière uvedl: Německo je „zvláštním způsobem úzce spojeno se státem Xzrael a s lidmi, vyznávajícími xxdovskou víru“-

Co je to za víru? Gój je dobytek v podobě lidské, který žije jen proto, aby sloužil xxdům…
Až do konečného řešení- Vyhubíš (samovyvolená sekto) pronárody jako klaté.

Mogherini je ze stejné bandy, jen oblbuje gojimy.

361576

26.12.2017 12:13

Ježíš se narodil v policejním státě

trestného činu z nenávisti

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>V současnosti má 45 států a federální vláda zákony o trestném činu z nenávisti.

Orwell 1984:

„… Lidstvo je Strana. Ostatní jsou mimo - na těch nezáleží.
… „Porazili jsme tě, Winstone. Zlomili jsme tě. Viděl jsi své tělo. Tvoje vědomí je ve stejném stavu. Myslím, že v tobě nezůstalo příliš hrdosti. Kopali tě, bičovali, uráželi, řval jsi bolestí, válel ses po zemi ve vlastní krvi a ve svých zvratcích. Škemral jsi o milosrdenství, zradil jsi všechny a všechno. Můžeš si představit ponížení,
kterého se ti ještě nedostalo?“

...Do cely vstoupil O.Brien… „stále
pokulháváš v emocionální sféře. Řekni mi, Winstone - ..., jaké jsou tvé skutečné city vůči
Velkému bratrovi?
Nenávidím ho..
Nenávidíš ho. Dobře. Takže pro tebe nadešel čas k poslednímu kroku.
Musíš Velkého bratra milovat. Nestačí poslouchat ho; musíš ho milovat..“

Velký bratr= mezinárodní xxdovstvo, světoobčané genocidního fašistického vyznání. Na vrcholu šmejdské mocenské pyramidy jsou xxdo-chazarští banksteři, věčně lační po růstu moci a zdrojů.

361599

27.12.2017 19:36

#MeToo? #KillToo!

Pohádky jsou útěkem z reálného života

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

>stačí připomenout třeba bývalého šéfa Mezinárodního Měnového Fondu, Dominique Strauss-Kahn, kterému zlomila kariéru zlatokopka z newyorského hotelu - prý příležitostná prostitutka.

Komu to prospělo? Stauss-Kahn překážel, banksterská vrchnost se ho potřebovala zbavit. Ale na tak vyvoleného si netroufli s nějakou „dobrotou“ nebo „nehodou“, tak nastrčili kurvu.


#MeToo?

Zase další xxdofašistická zvrácenost!

361627

28.12.2017 19:33

#MeToo? #KillToo!

RE: Velmi tezke tema

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Sex z našich životů jednou provždy vymýtíme

(Připomínám nadsázku Daniely Kovářové, reagující na zrůdnosti svatošmejdů)

Milé sestry, kolegyně, spolubojovnice …Nejprve je třeba si vybrat vhodný objekt. Tím je muž na vrcholu slávy, ideálně stále ještě mocný a v každém případě dost movitý.

Pravda či realita dnes není rozhodující, důležité je jako první přijít s obviněním ze sexuálního obtěžování. Vždyť přece stačí si jen rozpomenout na emotivní zážitek, jenž vás navždy negativně ovlivnil, ublížil vaší křehké ženskosti a dodnes jste kvůli němu plné traumat. Co na tom, že vzpomínky jsou neprokazatelné a vždy subjektivní, obzvláště pokud nikdo třetí nebyl nablízku? Sáhl vám lehce na kolínko? Žádný div, že vás ten dotyk dodnes budí ze spaní. Podíval se na vás s vilným úsměvem? Nehorázné a je třeba ho zaživa hodit lvům! Učinil vám sexuální nabídku, anebo vypustil z úst dvojsmyslnou větu? Pak jen do něj, milé kolegyně. Nabídl vám kvalitní sex? Hvízdl za vámi na ulici? Otřel se o vás ve vlaku? Hvízdl na vás? Jak odporné, jak podlé! Je nejvyšší čas a řekněme dost! Ukážeme jim, že nic podobného už se nikdy nesmí opakovat.
Hra je tedy dobře rozehraná a ničeho není třeba se obávat. Varianty možných obvinění vás lehce naučíme, noční traumata dostatečně popíšeme, představíme vám rejstřík náhrad, které lze po našich českých mužích požadovat. V této souvislosti vás však, milé sestry a drahé přítelkyně, musím upozornit na jedno velké nebezpečí, jemuž je ovšem třeba se od počátku našeho projektu vyvarovat. Ani na vteřinu nesmíme připustit myšlenku, že by se nám snad chování mužů líbilo, ba dokonce že bychom o jejich návrhy či ocenění našich kvalit někdy usilovaly. Podobně podlé obvinění je třeba udusit hned na počátku a vždy důrazně popřít, že bychom se líčily, česaly, oblékaly a fintily proto, abychom oku muže zalahodily, že bychom se snad někdy na ono proradné plémě usmívaly, abychom v něm zájem o nás vyprovokovaly.

Orwell, 1984;
…v jakém
ponížení žijí masy lidských bytostí a pomocí jakých lží a barbarství je v něm
Strana udržuje.

Tvář Velkého bratra zdánlivě ještě několik vteřin na obrazovce setrvávala,
jako by její otisk na sítnicích všech přítomných byl příliš živý, než aby okamžitě
zmizel. Drobná žena s pískovými vlasy se vrhla dopředu na opěradlo židle.
Horečnatě šeptala cosi jako Můj spasiteli!, a rozpřáhla ruce k obrazovce. Potom
si skryla tvář do dlaní. Bylo zřejmé, že odříkává modlitbu.
V tu chvíli začala celá skupina lidí tiše a pomalu rytmicky skandovat: .VB!
. V-B!. V-B!. - a znova a znova…

Některé ženy mají nadání přidat se na stranu moci, jakkoli zrůdné. Emoce zvítězí. Ať to byl neviditelný nepoznatelný pánbůh, „mocný“ Hitler, Stalin nebo Babiš. Šmejdi umějí oblbovat otroky.

361650

29.12.2017 21:03

#MeToo? #KillToo!

RE: Prosím o radu či vysvětlení

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

Můžete si pročíst články zde. Kupříkladu – banksteři. Jestli vás skutečně zajímají mocenské záhadnosti, kejkle chazarských banksterů, najděte si díla Petra Bakaláře nebo Františka Koukolíka, oba v závěru svých prací zapsali mnoho zdrojů. Také místní diskutující pod značkou pozorovatel uvádí různé zdroje a píše články. Klikněte si na něj, zobrazí se vám jeho diskusní příspěvky.
Můžete studovat roky.

361680

29.12.2017 21:26

#MeToo? #KillToo!

RE: Velmi tezke tema

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

Na Orwella (podobně jako na bibli, talmud nebo korán), zapomenout nemohu[mrknutí jedním okem] Domnívám se, že Orwell dobře znal „svaté“ svého neviditelného boha. Snad se dokonce účastnil lidských jatek ve Španělsku, zorganizovaných xxdo-chazarskými bankstery. Pan editor kdysi zmínil, že byl Orwell zednářem.

Otroci a základní instinkt

Chazarští banksteři učinili z většiny Japonců těžce závislé otroky, kteří jsou ochotni, či přinuceni, pracovat až do zhroucení se. Na rozdíl od otroků v koncentrákách, na Japonce šmejdi potřebují méně dozorců. A o jídlo a ubytování se jim přímo nestarají. Svatošmejdi však i v Japonsku ovládají obchodní řetězce a „trh“ s (předraženými) nemovitostmi.
Na rozmnožování vytěženým Japoncům v otrokářském zlořádu nezbývá mnoho sil. Kvůli jedům jsou někteří, podobně jako Evropané, neplodní.

Sebevraždění se vydatně oddávají i Jihokorejci.

„Svobodné“ státy, vyspělá infrastruktura, a vzdělaní účastníci „demokratického“ uspořádání vzdávají svou pozemskou pouť.

361682

01.01.2018 21:25

Co Zeman neřekl

Pořádně zaplať, světoobčane, „lidské zdroje“ se dostaví

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

>Je málo pracovních sil… Měli bychom urychleně přijmout zahraniční dělníky nebo nám podniky odejdou do zahraničí a přestanou tady platit daně. To se kvůli politice ČSSD nedělo a doufám, že to nynější vláda udělá.

Je málo otroků, proto v Babišem jakoby neřízených otrokárnách, a některých dalších otrokárnách, jsou mzdy dělníků i na polovině průměru Čech. A mzdy v Čechách jsou za srovnatelný výkon na třetině mezd v Německu. Tak je zapotřebí do Čech dovézt obelhané otroky z Mongolska, Ukrajiny, Bulharska nebo Polska. Aby mohly zůstat mzdy nízké. Jinak totiž vyplývá jediné, pokud chce globalistický xxdo-kapitalista v jistém prostředí vysoký výkon s minimální chybovostí a za branou továrny nečekají nadržení všehoschopní otroci, tak mu zbývá zvýšit mzdy. Pak se „lidské zdroje“ dostaví.

Že by ziskové podniky světoobčané stěhovali do zahraničí? Kdyby byly někde zástupy pracovitých šikovných „lidských zdrojů“ pracujících za trochu šlichty ve dvou směnách, po dvanácti hodinách, šest dnů v týdnu (podobně jako otroci v koncentrákách), ani by v Čechách globalističtí nadlidé činnost nezahajovali.

361716

01.01.2018 21:36

Co Zeman neřekl

Zvyšování cen potravin = zvyšování marží a nenažranosti šmejdů

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>Zvyšování cen potravin … zda tento proces už není počátkem světové potravinové krize způsobené suchem a nedostatkem vody vůbec. Zvyšování ceny půdy signalizuje…

Slintání po růstu moci a zdrojů.
Které sekty? Xxdo-chazarské světoobčanské!

361717

05.01.2018 18:43

Nejvyšší poplach! Evropský parlament dostal na stůl reformu Dublinského protokolu a česká média mlčí!

Genocidní xxdo-fašistický výbor si vybral název dle Orwellova newspeaku; výbor pro občanské svobody

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>Výbor EU parlamentu pro občanské svobody odsouhlasil již 19. října návrh nového zákona o přerozdělování uprchlíků v EU, který se má stát reformou tzv. Dublinského protokolu. Reformní text zákona nově určuje, že všechny členské země EU jsou povinny přijímat uprchlíky podle přerozdělovacího mechanismu, který určí ad-hoc pro každou zemi jednotlivě Evropská komise podle klíče HDP a populace.

Překládám z proradné xxdovštiny do jazyka gojimů:

Výbor EU parlamentu pro genocidu původních obyvatel Evropy odsouhlasil již 19. října návrh nového xxdo-fašistického nařízení o postupné náplavě genocidních hord. Zdebilizovaných otroků z Afriky a Středního východu. Nájezdníci mají vymyté mozky xxdo-islámem. Podstatou islámu je odevzdání se nepoznatelnému xxdovskému bohu Alláhu a svaté válce s nevěřícími. Příkazy od nepoznatelného boha (na Zemi „zastoupeného“ světoobčanskou mocenskou sektou) šíří imámové.

xxdo-korán, 4.74: Nechť tedy bojují na stezce Alláhově ti, kdož kupují za život pozemský život budoucí. A těm, kdož bojují na stezce Alláhově a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou.

361784

07.01.2018 12:02

Americké impérium se v případě Íránu řídí stejným scénářem, jakým se řídilo v Libyi a Sýrii

Zločinecká nenávistná zabijácká sekta káže o lidských právech???

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

> Tillerson znovu zdůraznil, že Spojené státy vyjadřují hlubokou úctu vůči íránskému lidu. Vyzýváme všechny národy, aby stály při nás, neboť požadujeme, aby režim respektoval jejich základní lidská práva…Írán, stát sponzorující terorismus číslo jedna, kde se porušují lidská práva jako na běžícím pásu

Zločinecká „boží“sekta, která gojimy nenávidí a jimi pohrdá, nepovažuje je za lidi, ale za hovada. Za své otroky v podobě lidské, kteří jsou jen proto, aby dnem i nocí sloužili xxdo-vyvolencům. Až do konečného řešení (vyhubíš pronárody jako klaté- tím mají „jediní“ lidé vymyté mozky).
Tato banda lstivých genocidních kazisvětů opakovaně káže o lidských právech??? Které lidi má xxdo-chazarská fašistická vyvražďovací mafie na mysli? Na „svatých“ svého nepoznatelného boha málo závislí gojimové jsou porušením lidských práv?
Koho - kterých? Svatošmejdů, protože si gojimové ještě dovolují žít? Je porušení „lidských“ práv „svatých“ svého neviditelného boha, že se gojimové ještě nevymlátili, po tolika stovkách zlojedy zorganizovaných válek a štvaní gojimů proti sobě? Nebo ty do „božího“ nebe volající drzosti, kdy si někteří gojimové ještě dovolují používat svůj rozum a uplatňovat svou vůli?

>impérium využívá lidská práva jako záminku k napadení a podkopání vlád, které nejsou poddajné.

361808

08.01.2018 18:36

Americké impérium se v případě Íránu řídí stejným scénářem, jakým se řídilo v Libyi a Sýrii

RE: Zločinecká nenávistná zabijácká sekta káže o lidských právech???

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

> to same bude Iran

Možná že bude Írán uchráněn od plošné „humanitární“ demolice a plenění. Pochybuji totiž, že by ti světoobčanští dědiční psychopati chtěli otevřenou válku s Ruskem.

361838

08.01.2018 19:17

Panika Borise Johnsona v Moskvě: Agónie rozpadající se říše

Rusko je tak militaristické, že si na jeho území nemůže libovolně „demokraticky“ loupit a „humanitárně“ bombardovat

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

>Pan Johnson označil Rusko za „uzavřené, strašné, militaristické a protidemokratické“, a dospěl k závěru, že to nebude „práce jako obvykle“.

Rusko je uzavřené neomezené svévoli globalistických deprivantů. Ve vedení Ruska jsou totiž znalci talmudu. Pro banksterskou světoobčanskou vrchnost je samozřejmě strašné, že Rusko je tak militaristické, že si na jeho území nemůže libovolně „demokraticky“ loupit a „humanitárně“ bombardovat. Celý svět prý patří xxdům, podle „svaté“ pánbíčkářské ideologie. Je samozřejmě strašné pro xxdo-chazarskou vrchnost IsraHello-Oceánie, že souvěrci v Rusku si chtějí hrát na svém písečku, dosti nezávisle. A nechtějí světoparchantům předat svou vůli, zdroje Ruska, území někdejší Chazárie, ba ani současné Sýrie. To nadlidi, vlastně bohy, namíchne. Možná se při tom i leckterý zakucká. Jednomu z nich ani sedm srdcí nestačilo.

361839

11.01.2018 19:25

Centra našich životů

RE: špatné?

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

Bývaly doby, kdy byli lidé méně závislí. Klostermann popisoval život obyvatel horských plání nebo lesních samot. Starali se v létě. Pěstovali potraviny, sušili seno pro dobytek a rubali dřevo, aby byli připraveni na dlouhou zimu ve sněhem zapadaných horských usedlostech. Vystačili si sami i několik měsíců.

Současný malý obchodník s potravinami, kupříkladu Vietnamec, nakupuje mnohé zboží v globalistických řetězcích (v „akcích“), něco ve vietnamsko-čínských velkotržnicích a pečivo možná z místní pekárny. Velkoobchodů domorodců je totiž pomálu. Mafie, jistá lichvářská sekta, netouží po volném trhu, jak lže. Častými krizemi, válkami, holokaustací, socializací, privatizací, sankcemi a dalšími mafiánskými kousky roste. Roste především moc několika desítek zrůd. Slintání po neustálém růstu moci a zdrojů někteří z nich dědí, někdy ani souvěrce nešetří.

Je to špatně, protože závislostí jsme vydíratelní. Vzpomeňte na tragickou inflaci zorganizovanou jimi ve dvacátých letech minulého století v Německu. Nebo vydírání před výměnou loutek v Egyptě, několik let tomu nazad. Zneužili vodu, pitnou vodu zastavili. Stejná zločinecká banda provozuje mnohé vodovodní řady i v Čechách. Loni zde předvedli svou zvůli zdražením vajec, másla, sýrů, ovoce a zeleniny. Tentokrát jen pro růst svých marží a zisků. A pro zkoušku beztrestnosti při zločinném spolčení.

Přínosem by byla zdravá konkurence. Monopol nebo zločinné spolčení lstivých lichvářů je neštěstím pro závislé konzumenty.

Čím méně jsme závislí na šmejdech, tím víc můžeme přemýšlet a svobodně volit.

361887

13.01.2018 08:26

Centra našich životů

RE: Tohle sice v té diskuzi přímo nebylo, ale...

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>1. Všimneme si vnějšího světa. S otevřenýma očima vnímáme zrakové vjemy, zvuky, vůně a prostor kolem sebe.

…a přitom klidně zhluboka dýchat.

Kochat se půvaby.

Přehlcení, přetěžování škodí.

Proč si ale mezi kocháním zakazovat vnímat souvislosti dějů? Nebo dokonce toužit po:

> vzpomínky) odejít jako nedůležité a nepodstatné, stát se "ničím"

Samovaporizace nebo překonání touhy básníka „stanu se menším…až budu nejmenším…“?

Můžeme vnímat a hodnotit i konání šmejdů. Případně, na základě skutečného poznání, reagovat.

V horských oblastech přežili jen lidé, kteří se o sebe dokázali postarat. Byli schopni strategie. Na zimu si začínali připravovat potřebné zásoby a podmínky od jara. Navzdory radám šmejdských poskoků kážících:

„Nemějte tedy starost a neříkejte; co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?“ (Mt 6,31)

Kazatele takových zázračných myšlenek vyzývám: „Předveďte mně prosím, jak dlouho vydržíte bez vody (ledu či sněhu k požití), jídla, oděvu a přístřeší ve dvacetistupňovém mrazu.“ Zatím bez úspěchu. [mrknutí jedním okem]

Je možné využívat své paměti, rozumu i vůle.

361907

13.01.2018 23:40

Centra našich životů

RE: Tohle sice v té diskuzi přímo nebylo, ale...

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

> Koneckonců, ukončení toho místy bláznivého a špatného snu, zase není tak špatná vyhlídka. Představte si to ticho. Už (po vás) nikdo nic nechce. Nic (vás) nebolí. I "šmejdi" už zmizeli

Chce-li někdo něco, lze požít i slovo; ne. Šmejdi zmizeli? A napořád? [mrknutí jedním okem] Nebo jen na ty tři minuty?

>5. S otevřenýma očima si všimneme obou světů, vnějšího i vnitřního: Zrakové vjemy, zvuky, vůně, okolní prostor, představy, myšlenky, pocity a vzpomínky. Můžeme je také kombinovat po párech vnější-vnitřní (nebo naopak).

Skvělý guláš.

>….vzpomínky) odejít jako nedůležité a nepodstatné, stát se "ničím"

Vzpomínky jsou důležité, proč se oblbovat že tomu tak není?

> Ta technika slouží k dočasnému potlačení naléhavosti myšlenek, aby bylo možno si všimnout toho, co je za nimi. Asi jako když ztišíte řvoucí rádio, jenže uvnitř sebe.

Spíš jako když vypnete rádio. Na ztišení můžete rýt na zahradě a soustředit se na práci. Nebo jen zhluboka dýchat a soustředit se na pomalý výdech a hluboký nádech. Případně se soustředit na jednu myšlenku, ostatní odfiltrovat.

Znalost povahy problému je pro jeho možné tvůrčí řešení nutnou podmínkou.

361916

14.01.2018 11:03

Centra našich životů

RE: Tohle sice v té diskuzi přímo nebylo, ale...

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Už Hašek ve Švejkovi psal, že někdo musí být blbej.

Vkládám dvě z vašich geniálních myšlenek a úvahu o simulaci:

>Náboženství, včetně křesťanství a islámu, jsou pro někoho cestou osobního zdokonalení, k větší lásce, toleranci a lidskosti, k pochopení své vlastní podstaty a smyslu života. Za tyto hodnoty rozumní lidé bojovat budou.

Podle mě jsou obě xxdy vyvinuté debilizace určeny k zotročení jiných lidí. Zdokonalení věřících? Leda k velké závislosti na podvodu. Na neviditelném, nepoznatelném a v popsané podobě neexistujícím bohu. V této zločinné ideologii je podle mě příčina mnohého zla.

>Jak to Hitler myslel se Slovany a jak moc je považoval za hodnotné lidi, je možné extrapolovat z chování německé armády na dobytém území.

Hitler? Ta zdrogovaná loutka korporátních fašistů, xxdo-chazarských banksterů? Bůh s námi?

>Na jednom nejmenovaném vědeckém diskusním serveru se mluvilo o tom, že je náš život možná simulace.

Vědci mají různé záliby. Vědec Drahoš kandiduje na prezidenta. Miluje atlanticko-sionistickou „pravdoláskařskou“ říši a migraci hord do Evropy.

361918

14.01.2018 15:28

Centra našich životů

RE: Tohle sice v té diskuzi přímo nebylo, ale...

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

Pan editor psal o množství lidí v obchodním centru a šmírování provozu. Dovolil jsem si vaši spokojenost s globalisty vlastněnými a provozovanými obchodními středisky popsat jako vynucenou závislost, kterou, na rozdíl od vás, nevnímám s takovým nadšením. Místo zdůvodnění svých myšlenek jste počal sklouzávat k pohrdání. To mě inspirovalo k pročtení si vašich diskuzních příspěvků.

Domnívám se, že máte zábranu závadného myšlení. Sice mírně posunutou, takže jste schopen vnímat některé zlo, ale pak se u vás zjeví zábrana. Vnutit si, že zlo, šmejdi, jsou a budou, je pohodlné. U debilizačních ideologií, které jsou těmi šmejdy provozovány, sdělovat, že jsou přínosné a jen jsou zneužívány (šmejdy, deprivanty, xxdo-fašisty), to považuji za oblbování.

Tolerance a láska je podle mě něco jiného než:
„Zajisté ty, kdož ve znamení boží nevěří, očekává trest strašný, neboť bůh je věru mocný a pán pomsty.“ (xxdo-korán 3.4)
„Pravdolásky“ - bibli, korán i talmud si leckdo může pročíst. A je-li odvážný, tak používat u sdělení těchto „obohacení“ svůj rozum.

Hašek ve svém prvním vydání Švejka hned v úvodu napsal; pro xxdovské zájmy. Po přepracování se už nanejvýš zatěžoval kázáním a jednáním pokřtěného xxda. Katzovo kázání v opilosti odhalovalo dědičnou dispozici a „pravdoláskařskou“ výchovu, vztah ke gojimům. Pro některé lidi je to zábavné, ale podobně jako Troškovy filmy a pohádky to nevede gojimy k pochopení „humanitárního“ plenění.

Oblbování je rozšířeno. Místní miliardář v pořadu Václava Moravce tvrdil, že neví, kdo by mohl být Velkým bratrem. To je pro mě tvrzení na úrovni; druhou světovou válku si přál neviditelný xxdovský bůh nebo ji způsobil, s boží pomocí, zdrogovaný bezdomovec s přezdívkou Hitler.

Pochopení činů mocensky chorých xxdo-chazarských banksterů a jejich poskoků, lstivě vydávaných za pravdu, lásku a lidskost, si dovoluji považovat za důležité.

361923

19.01.2018 17:17

Zeman bude "odejit"

Náhodou nebo "náhodou" obsah Zvědavce zmizel, do obnoveného si dovoluji doplnit ze ztracené části diskuze;

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Příspěvek pana 94...: ...dovolím si podělit se s ostatními o metodu, v níž se rozhoduji v podobné situaci, jako je tato. Kdokoli se může a nemusí inspirovat.

Nejdříve hledám svoje vlastní, co nejvíce nezávislé zdůvodnění pro své budoucího rozhodnutí. Tím myslím nezávislé na vnějších zdrojích informací, jako jsou ostatní lidé a média, ať už mainstreamová nebo ta alternativní. A založené jenom na tom, co sám bezpečně vím. Úvahu, vycházející z tohoto přístupu, jsem již prezentoval ve svém předchozím příspěvku.

Po té zohledním, co říkají vnější zdroje informací, tedy ty, které jsem předtím úmyslně v úvahu nebral. V daném případě tedy, co je o daném kandidátovi známo, jaké jsou jeho předpokládané cíle, s jakými lidmi se stýká a o které lidi se opírá, kdo ho nominoval. Je-li to známo, kdo finančně podporuje jeho kampaň a v čích zájmech bude po svém případném zvolení pravděpodobně pracovat. A zda-li jsou tyto předpokládané zájmy v souladu se zájmy mými.

Zde musím konstatovat, že protikandidát pana Zemana se stýká a nechává podporovat lidmi pro mne zcela a nepřekonatelně odpudivými, jako je třeba pan Kalousek, prakticky celá ODS (v té straně snad může být poctivý člověk opravdu jen z naivity), ta horší a více bezpáteřní polovina ČSSD a další profláklé "osobnosti" veřejného a politického života, zodpovědné za současný úpadek hodnot. Takže, i když pana Drahoše osobně neznám a nevím, jaký je, ta společnost, která si jej vybrala za kandidáta, jej v mých očích sama dostatečně diskvalifikuje. Připouštím, že mezi podporovateli pana Drahoše mohou být i lidé a osobnosti, k nimž žádné výhrady nemám. Ale média, stejně jako zmínění politici postrádají jakýkoli elementární stud a soudnost, protlačují se a jsou mainstreamovými médii protlačování do popředí znovu a znovu, přes všechna svá minulá morální i profesionální selhání, což jen ještě více zvýrazňuje všechny jejich negativní rysy. V mých očích se tak diskvalifikuje celý mainstream, včetně politiky, médií a nakonec i samotného pana Drahoše. Tím netvrdím, že pan Zeman nemá své velké chyby. Ale moje vnitřní váhy ho vidí jako menší z obou zel. Přesně jako ve volbě proti Karlu Schwarzenbergovi. Právě kvůli těm zájmům v pozadí.

Tím se oddělí to, co je založeno na mém vlastním pozorování od toho, co je jen pravděpodobné a pro mne tedy ne zcela jisté. Tak, jako hodnocení z minulého odstavce. Pokud dochází ke shodě u obou dílčích metod (jako v daném případě), mám rozhodnuto. Pokud ne, porovnávám své, předtím oddělené argumentace a dojmy navzájem, dokud nějaké důvody nepřeváží nad ostatními. A pak, na základě toho, si vyberu.

362007

19.01.2018 17:25

Zeman bude "odejit"

RE: Člen Drahoš, poskok Söröse

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

„Tak nám pro boj o prezidentování v ČR nasadili kluci mainsteramoví Jiřího Drahoše. Chemického vědce a co čert nechtěl: Donedávna úřadujícího předsedu české asociace Římského klubu /CoR/…. a co to je ten Římský klub?
Zednářské společenství, ovládané západní „Černou šlechtou“ a přebohatými 13 iluminátskými rodinami z USA jak uvádí Michael Morris v knize „Co nesmíte vědět“

362008

26.01.2018 06:48

Když vyhraje Drahoš...

Ale máňo, k čemu to oblbování? Jakýpak Kalouskův Drahoš? Když už, tak Sörösův Drahoš!

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Drahoš je pro mě ukázkový chazarský křivák. Prolhaná křivohubě se pošklebující a gojimy pohrdající bestie. Zrůda dědičně a výchovně postižená talmudismem.

Je zajímavé, jak lstivé zrůdy gojimům káží o právu, poctivosti, přímosti, důvěryhodnosti, svobodě a plnohodnotné demokracii. O sobě žvatlají jako o spasitelích, kteří myslí více na budoucnost naší země než na sebe. A přitom leckteří jsou členy kolaborantských zednářských band. Poskoci globalistických xxdo-chazarských lupičských a genocidních banksterů chtějí „spojovat“ společnost? Do stáda otroků bez svého rozumu, paměti a vůle?

Bylo by v tvůrčích silách autora laskavého humoru vytvořit divácky přijatelné dílo (se zohledněním zažité zábrany „závadného“ myšlení, viz. Orwell) zobrazující činnost zločinecké banksterské hierarchie? Mocenské šmejdy ovlivňující přes různé závislosti, nastrčené loutky, oddané poskoky a mafiánské souvěrce v „nevládních humanitárních“ organizacích životy gojimů? Až do takových mrzáckých zrůdností jako je „humanitární“ přesídlování zdebilizovaných otroků z Afriky a Středního východu do Evropy? Jakým způsobem a jakými argumenty fašisti oblbují otroky (viz. Steinbeck, Hrozny hněvu) k opuštění domovů? Jak získávají žoldáky k dobývání a dobití Evropy?

362132

27.01.2018 20:43

Když vyhraje Drahoš...

Sörösův Drahoš!

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Vím, kdo je Zeman, z jakého pytle pochází, ale také jsem přesvědčen, že je násobně menší zlo než loutka Söröse (Rothschildů) Chazar Drahoš. Xxdo-fašisty organizovaná islamizace Evropy totiž směřuje k jejímu zpustošení. Představte si „tatarskou“ pohromu, ale místo šavlí světoparchanti banksteři své současné žoldáky, fanatické „svatoválečné“ mohamedány, vyzbrojí jako v Sýrii.

Zatím žije naděje pro zachování národů.

362153

28.01.2018 17:57

Hlavní útok jde na naše děti, ještě 15 let a je konečná

RE: Dnešní student: Inkluze a debilizace je stále úspěšnější

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Představováním Koukolíka, Orwella, Machiavelliho Vladaře nebo Jolyho úpravy Vladaře se vyhnete nařčení z antisemitismu

Maurice Joly a tajemství mudrců ze Sionu
Vladař Nicollo Machiavelliho
Il Principe (Vladař, zvaná také Kníže nebo Knížecí zrcadlo), sepsaná a vydaná r. 1513 ve Florencii italským politikem Nicollo Machiavellim.
Machiavelli žil v letech 1469-1527.
Sepsal návod na úspěch mezi mistry v porušování práva stejně jako ve spikleneckém umění.
Základní myšlenka Machiavelliho říká stručně:
Moc jde před právem, a hned po ní následují hlavní ctnosti vládců – lest, násilí a ziskuchtivost.

Naši „svatí bohem vyvolení“;
Roku 1860 založil Isaac Adolphe Crémieux Alliance Xxraélite Universelle za účelem dokonalejšího sdružení xxdů všech zemí. Za tímto účelem sepsal Crémieux následující „Manifest“: „Aliance, kterou chceme vytvořit … je xxdovská, univerzální. Ostatní jsou rozštěpeni do národností, my sami však nemáme žádné spoluobčany, ale jen souvěrce. Naší národností je náboženství našich otců, žádné jiné neuznáváme.
Xxdovské učení musí jednoho dne naplnit celý svět. – Xxraelité! Ačkoliv jsme rozptýleni do všech míst světa, považujme se vždy za příslušníky vyvoleného národa.
Naše dílo je veliké a svaté. Každým dnem se rozšiřuje síť, kterou Xxrael rozprostírá nad světem a vznešená proroctví našich svatých knih se naplňují.
Využijme všech okolností! Naše moc je obrovská, učme se ji používat. Čeho bychom se ještě měli obávat? Není již vzdálen den, kdy všechno bohatství světa bude patřit výhradně xxdům.” – (účelově vytrženo z kontextu podle E. Jouina, Les Protocols de Butmi, str. 158.)

Roku 1861 byl Crémieux zvolen předsedou Alliance Israélite Universelle. Při této
příležitosti píše Archives Israélites 1861, č. 25, na str. 514-520 mimo jiné toto:
„Musí přijít a rozvíjet se mesianismus nové doby. Xeruzalém nového řádu,
svatě spočívající mezi Východem a Západem musí nastoupit na místo dvojí říše
císařů a papežů. Národnosti musí zmizet! Xxrael ale nikdy nezanikne, neboť tento malý „národ“ je vyvolencem Božím.”
Program světového spolku xxraelitů, Alliance Xxraélite Universelle, je přesným
programem Protokolů sionských mudrců, které navíc obsahují prováděcí ustanovení.
Odstraněním národností…se Xxrael stane jediným pánem světa.

362171

30.01.2018 20:53

Evropská komise: Odmítání kvót je neakceptovatelné

„společná odpovědnost“ To je báječná debilizace gojimů!

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

„Společnou odpovědností“ k sebezničení? Všechny země by měly být obětí xxdovské zločinecké genocidní politiky?

>"Je to společná odpovědnost. Všechny země by měly být součástí naší politiky sdílet břemeno tohoto těžkého tlaku," řekl (xxd) Avramopoulos AFP před zasedáním ministrů vnitra EU, které se má konat ve čtvrtek v Sofii. Řecký (xxdovský) komisař uvedl, že odmítnutí některých zemí přijmout na příkaz Bruselu (xxdo-fašistických banksterů, jichž je Avramopoulos loutkou) migranty z Afriky a Středního východu, hrozí rozdělit blok.

Rozdělit blok! Skvělý nápad! Nebo vyhnat mocenské zločince!

Je společenskou odpovědností Evropanů strpět okupaci svých států nejen mezinárodním xxdovstvem, ale i jejich nejnovějším vynálezem – „ohroženými“ nájezdníky. Žoldáky xxdovstva, které máme vítat, ubytovávat, živit, šatit, trpět jejich zločiny do doby, kdy jima bude Evropa zahlcena. Pak je xxdo-fašisti vyzbrojí a my budeme bezmocní jak původní obyvatelé Ameriky. Možná pro několik stovek přeživších zřídí xxdo-banksteři rezervaci.

A tak si zase připomeňme holokaust. Teď svatošmejdi nechávají štvát proti Okamurovi. Prý popírání hookaustu Romů. No to je mně báječná debilizace. Svatošmejdi způsobí ve dvou světových válkách zavraždění několika desítek miliónů lidí. Nevýznamné a neposlušné souvěrce zotročí a oloupí, mnoho jich zahyne – což prý je důkazem existence boha! Je povinné stavět památníky a skučet nad jedinou povolenou lží.

Pokud se necháme okupovat mohamedánskými hordami, podle nařízení xxdo-fašistů, pak zdebilizovanci povedou „svatou válku“, podle koránu a nařízení imámů (loutek xxdovstva). Někteří xxdé zase neuposlechnou nápovědu, budou se držet svých rodných hrud, svých domovů. Včas se nevydají do „jediné demokracie“ na Blízkém východě. Po zplenění Evropy opět bude důvod ke skučení. Nový důkaz existence JHVH (neviditelného, nepoznatelného a strach budícího xxdovského boha) nazvou staronový holokaust.

„Není již vzdálen den, kdy všechno bohatství světa bude patřit výhradně xxdům.“

Aby se pak zase mohli holokaustovat, protože přetrvá chorobné slintání deprivantů po moci a zdrojích. Kromě toho, vrchnost představují - už dlouho - zrůdní xxdo-Chazaři.

Je čas upozorňovat na zločineckou OSN, zločineckou komisi EU, kolaboranty s genocidou a lupičstvím. A také na zločince, bankstery, kteří poskokům vydávají příkazy!

362249

01.02.2018 16:54

Bylo to o vous, ale vyhráli jsme

RE: Velkou roli hrála u Drahošovy volby obrovská povrchnost lidí.

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>Lidi se prostě mnohdy vůbec nezajímají o to, co se kolem nich děje.

Ale zajímají, vždyť Voříšek hlásal, že prezidentskou debatu sleduje přes dva miliony diváků.

Lidé tuší, že je něco prohnilého ve státě českém, ve společenství evropském, ale nechápou souvislosti. Většina lidí totiž zdědila strach z mocenské zrůdnosti. A strach jim, od určité individuální hranice, neumožňuje vnímat některé zrůdné události.

Někteří mladí mají vymyté mozky holokaustovou a xenofilní propagandou tak důsledně, že nejsou schopni vyslechnout nebo přečíst jiný než probanksterský názor, natož použít rozum. Oběti prolhané propagandy. Děti s vymývaným mozkem zvrácenou propagandou od školky.

Obdobně vymyté mozky mládeže xxdovskou propagandou; Hitlerjugend. Orwell popisoval ve své prognóze 1984, po osobních zkušenostech z válek zinscenovaných bankstery, hystericky nadšené fanynky Velkého bratra.

Někteří mladí jsou schopni alespoň vyslechnout, že „pravdoláska“ je lest globalistických lichvářů.

362266

04.02.2018 15:57

Únor v českých dějinách

RE: Není bolševik, jako bolševik

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

Xxdo-bolševická vrchnost byla školena ve Švýcarsku a podporována bankstery, viz. Klimov, Boží národ.

>Globální prediktor (globální zákulisí, kurátoři biblického projektu) se snaží zlikvidovat Rusko mnoho staletí, jako hlavní překážku realizace plánu nastolení globálního kryptootrokářského systému, a je jim zcela jedno, jakou vnější podobu bude tento systém mít – zda marxistickou nebo „demokratickou“. GP si nejpozději na počátku 19. století uvědomil nutnost likvidace buržoazně-liberálního projektu, na němž „jel“ Západ, kvůli hrozbě vyčerpání biosféry a nesmyslného plýtvání zdroji v závodech ve spotřebě.

Vládnou banksteři xxdo-fašistického vyznání, nyní převážně chazarské rasy. Biblický xxdovský projekt je shrnut v Páté knize Mojžíšově – podmaníš si pronárody, pak je vyhubíš.
Xxdo-Chazaři banksteři dospěli zřejmě k názoru, že se nabyté moci a zdrojů ve prospěch Vyvoleného národa vzdát nechtějí. Nakonec, jak by také mohli, podle bible jsou takéž jedním z pronárodů určeného k vaporizaci, vyhubení.
Kolektivní vlastnictví světa nějakou samovyvolenou sektou je samo o sobě debilita. Snad by to mohlo fungovat jako nějaká forma tyranie.

Xxdo-chazarští banksteři Oceánie spustili v devatenáctém století projekt rozeštvávání lidí, národního uvědomění, uvolnění xxdů z otroctví přikázaných míst k pobytu a familiantského „zákona“. Pak banksteři spustili krize, revoluce a světové války. Bylo to úsilí o ovládnutí zdrojů a moci několika desítkami banksterských svatošmejdů na vrcholu pyramidy. Likvidace konkurence!

Myšlenka, že svatošmejdi chorobně slintajících po růstu moci a zdrojů chtějí být ohleduplní k životnímu prostředí je působivá. Už jenom při vzpomínce jak ohleduplně působily jejich továrnami vyrobené zbraně ve stovkách válek. Xxdo-chazarští banksteři totiž neustále válčí. Obvykle pod různými falešnými vlajkami. I o soustavném válčení Oceánie psal Orwell v předpovědi 1984, a ten„pravdoláskaře" znal.

Revoluce v různých státech Evropy i v Euroasijském Rusku byly způsobeny xxdo-chazarskými bankstery s vydatnou pomocí xxdo-souvěrců, poskoků. Můžeme té smečce šmejdů, kolaborantů se zlem, říkat i pátá kolona. Tvoření lidského neštěstí a lupičství v tak obrovském rozsahu je možné právě proto, že je to xxdovina - páchaná ve zločinném spolčení. Zažitém způsobu záškodnictví, ničivosti, pohrdání gojimy a množství talmudistických po celém světě. Jak v korporátním fašismu, tak lupičské ideologii komunistické. K čemu v korporátním fašismu slouží burzy, krize, pogromy, holokausty a války? Aby korporace rostly! K čemu ve hře na komunismus, bolševismus slouží zespolečenštění výrobních prostředků? K okradení všech vlastníků!
Některé banksterské loutky, když postupně poznávají, jaké zrůdnosti napomáhají, občas začnou vzdorovat.

362297

04.02.2018 16:03

Únor v českých dějinách

RE: Není bolševik, jako bolševik

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Banksteři posečkali čtyřicet let (neradi více), po vzoru tažení z Egypta do země zaslíbené, než většina původních majetníků vymřela. V mezičase neustále štvali a škodili. Pak xxdo-chazarští banksteři (Sörös, Rothschildů poskok) spustili „demokratizaci“ východního bloku, „zlého" komunismu. U kormidla a zdrojů totiž bylo jen několik lidí. Někteří se nechali ovlivnit, pro jiné se uspořádali slavnostní pohřby. Až se ke kormidlu dostal perestrojkový Gorbačov.

Byla připravena „privatizace“ těch „bezcenných“ podniků a infrastruktur, které, jak kázal Vašík Nacipán, mají sotva cenu jedné koruny. Zajímavé je, že xxdo-fašisti o ty bezcenné podniky tak vehementně usilovali. Neštítili se ani nechávat vraždit drzouny, kteří se nějak mylně domnívali, že by mohli zprivatizovat strategický podnik pro sebe (nebýti loutkami banksterů). Ovládnutím infrastruktury, zdrojů a moci si totiž banksteři učinili na své zvůli závislé obyvatelstvo. Mohli počít s lichvářstvím a soustavným loupením.

Chce-li se Vám, napište ze svého pohledu samostatné články na Únor 1948, v létě pak na Srpen 1968.

362298

04.02.2018 16:08

Únor v českých dějinách

RE: Od války ke kolektivismu

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

Doplňuji předchozí příspěvek

Značný přínos socialismu spatřuji v dobré zdravotní péči, v dokončení elektrifikace, ve vybudování zpevněných cest namísto cest blátivých, polních. Ve výstavbě bytových domů – rozhodně lépe vynaložené zdroje než na debilizační zařízení zvané kostely. Místo komunistických chrámů ale mohly stát užitečnější stavby. Socialistické školství, až na debilizaci občanské nauky a některých částí dějepisu, si dovoluji považovat za dobré.

Zadrátování hranic z dnešního poznání považuji za užitečné. Škoda, že ploty byly na přání söröso-havloidní galérky zničeny. Proti současným žoldákům kazisvětů by mohly posloužit za předpokladu, že by byly také obnoveny hraniční kontroly.

Po několika letech socialismu chudí, jako v Klostermannově románu Vypovězen, nebyli. Každý sice musel pracovat, kromě nejvykutálenějších ze světoobčanů, ale snad každý měl základní materiální podmínky života (a neviditelný xxdovský bůh to fakt nezařídil). Nebylo statisíců lidí na hranici chudoby, statisíců lidí v exekuci, ba ani sedmdesát tisíc bezdomovců jako nyní. Zdroje se totiž téměř nepřesouvaly k banksterům - šmejdům chorobě lačným po růstu zdrojů a moci, kteří nikdy nebudou mít dost.

362299

10.02.2018 12:56

Kdy se Spojené státy budou zodpovídat za své války a agrese?

A co skuteční viníci, loutkovodiči?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

USA, Německo nebo Japonsko by se podle mě neměly zodpovídat. Německu i Japonsku byly války vnuceny a jsou to dodnes okupované a zadlužené státy. Podobně lstivě je nyní Evropanům, účastníkům EU fašismu, vnucováno sebezničení národů povinnou tolerancí kazisvětských žoldáků z Afriky a Středního východu. Zodpovídat by se měli skuteční viníci lupičského a genocidního zla. Viníky jsou korporátní fašisti, xxdo-chazarští banksteři a jejich poskoci, kolaboranti, pátá kolona, vykonávající zlo po celé Zemi. Které zrůdy vydávají příkazy k největším „humanitárním“ genocidám, lupičství a pustošení? Po některých z nich pojmenovávají v „jediné demokracii“ na Blízkém východě ulice.

Koukolík, Život s deprivanty;
„…na veřejnosti nikdy nevystupujících příslušníků mocenských elit, lidí, kteří si sami ruce nikdy neumaží, nicméně odpovídají za neustávající zbrojení včetně výroby a hromadění nukleárních, chemických a biologických zbraní hromadného ničení, za přípravu a vedení válek, za epidemie hladu, vyvražďování menšin, vyčerpávání přírodních zdrojů, za výrobu a distribuci drog, terorismus,
poškozování životního prostředí, za ničení celých kulturních odvětví, za korupci přesahující všechny představitelné meze, lidí, kteří se bezpracně, nade všechny
myslitelné meze, obohacují na úkor lidí jiných, lidí, kteří odpovídají za zakrývání skutečnosti a ohlupování lidstva lživou masovou propagandou, za ožebračování a bídu milionů, za hromadné umírání…

...pochopit destruktivitu,
stupiditu a iracionalitu, jimž se mylně nebo lživě
říká »nepochopitelné zlo«, možné je. Mají vývojové kořeny“

Klimov, Boží národ;
Už v Bibli je dána výborná formulace, že Satan velmi rád přijímá obraz anděla světla, liberála.

„…v roce 1913 xxdovský bankéř Wartburg založil to, co se stalo základem deficitu a gigantického národního dluhu USA. Neboť státní dluh byl uměle vytvořen, díky deficitnímu budgetu. To bylo dítko kliky xxdovských bankéřů…

...co dnes dělají všichni liberálové-humanitárníci, starající se jakoby o blaho společnosti, dělají to ve skutečnosti s cílem rozrušit tuto společnost…
…starý xxdovský princip: dělat zlo a obviňovat ty, proti kterým toto zlo bylo namířeno…
Podle formule znamenitého profesora psychiatrie Lombrosa, mezi xxdy je šestkrát více psychicky nemocných, než u ostatních národů.

…kahal sám představuje sveřepou diktaturu, nelítostnou dokonce i vůči svému lidu. Vzpomeňte si, jak bolševici zabíjeli menševiky, trockisty a bucharince...
V kahalních dokumentech, které Jakob Bronfman vydal pod názvem "Knihy Kahalu", tento konvertovaný xxd dává nám možnost poznat divokou atmosféru, která vládla uvnitř ghett. ...s diktaturou, kterou uvnitř ghetta zavedli sami xxdé. Jinak smýšlejícím lili do krku roztavené olovo...

Hle, co ček

362401

10.02.2018 13:01

Kdy se Spojené státy budou zodpovídat za své války a agrese?

RE: A co skuteční viníci, loutkovodiči?

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

Klimov, Boží národ;

"Knihy Kahalu", tento konvertovaný xxd dává nám možnost poznat divokou atmosféru, která vládla uvnitř ghett. ...s diktaturou, kterou uvnitř ghetta zavedli sami xxdé. Jinak smýšlejícím lili do krku roztavené olovo...

Hle, co čeká xxda, budou-li pomáhat svým šíleným spolubratrům ovládnout svět. Xxdy v takovém světě čekají tatáž mučení a zvěrstva, jaká čekají góje. Vzpomeňte si: Lenin-Blank, Stalin-Džugašvili, Trocký-Bronstein, Hitler-Schikelgruber... (Hitler i celé hitlerovské politické byro se skládalo pouze z lidí se smíšenou xxdovskou krví)

Copak toho bylo málo?“

362402

11.02.2018 13:34

Žebračka

RE: Postupné nenápadné zrušenie dôchodkov

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Zábrana „závadného“ myšlení

> Co chcete s takovým materiálem dělat ??!!

Vysvětlovat. Trpělivě vysvětlovat, přiměřeně k jejich zděděnému strachu.

Lidé mají zažitý, zděděný strach z mocenských zrůd. Našim předkům byla vnucována xxdovská debilizace s krycím názvem křesťanství. Kacíři byli před shromážděním, za davové debility, týráni až vražděni. To je také ta křesťanská „kultura“.

Lidem je potřeba pomoci pochopit jaká zločinecká sekta a s jakou proradností nám vládne. „Pravdoláskařské“ výzvědné služby nyní přišly s tvrzením, že až osmdesát procent lidí se nedokáže zamilovat do cikánů a až čtvrtina mladých lidí má sklony k „antisemitismu“. Kdyby však lidé věděli, co je to xxdismus a že ti samí připašovali počátkem patnáctého století lupičské cikány a nyní nám vnucují pustošivou černošskou a mohamedánskou čeládku, podíl „lásky“ by se změnil.

362437

11.02.2018 15:38

Žebračka

RE: Sociální systém v ČR je zcela dostatečný

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

Důchodový věk podle § 32 zdp (zákona o důchodovém pojištění) činí: žena, narozena 1955, bezdětná, má nárok na důchod v 63 letech.

Potřebná doba pojištění (danění) pro nárok na starobní důchod podle ust. § 29 odst. 1 zdp: v roce 2018 činí 34 let.

Starobní důchod podle ustanovení § 29 odst. 2 zdp
V případě, že pojištěnci nevznikl nárok na starobní důchod podle ust. § 29 odst. 1 zdp, vznikne mu nárok na starobní důchod podle ust. § 29 odst. 2 zdp, pokud získal dobu
pojištění nejméně: 20 let a dosáhl po roce 2013 věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 zdp pro muže stejného data narození (v tomto případě 63+5 let)

Starobní důchod podle ustanovení § 29 odst. 3 písm. a) zdp
Nárok na starobní důchod vznikne pojištěnci, který dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal alespoň 30 let doby pojištění, pokud nesplnil podmínky ust. § 29 odst.1 písm. g) až k) zdp; do doby pojištění se však v tomto případě nezahrnují náhradní doby pojištění.

Shrnutí;
Je-li paní nyní 63 let a nemá-li odpracováno 34 let, ba ani 30 let, pak má nárok na důchod až v 68 letech, pokud doba pojištění (danění) byla alespoň 20 let.

Nevyžádaná rada; nemá-li paní z nějakého důvodu nárok na sociální dávky a dovede-li být užitečná, je pro ni výhodnější a důstojnější brigádničit než žebrat.

362445

11.02.2018 16:37

Žebračka

Jen trpělivost a malé dávkování

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

Lidem denodenně oblbovaným svatošmejdskou propagandou je potřeba trpělivě vysvětlovat, že kostely nebyly stavěny pro dobro lidí prostých, ale pro moc šmejdů. A nechat jim čas na promyšlení, neboť se některým lidem po takovém sdělení zablokuje vnímání.

Příště pokračovat, pokud s Vámi ještě budou mluvit:
Války nepadaly s nebe, ale organizovali je lidské zrůdy převážně svatošmejdské strategie pro růst moci a zdrojů, a ukojení své chorobné šílenosti a pohrdání gojimy.

Jindy zase: Hlavní sdělovací prostředky dnes ovládají dědici těchto šmejdů, a ti samí působí zlo a oblbování po celé Zemi.

Spasitel a mnoho sdělení hlavního proudu je podvod. Pro přežití svých genů, potomků, strach pomyslet nepostačí.
Lidé potřebují chápat děje, lsti a mocenské zlo, aby se mohli přiměřeně rozhodovat.

Lidé si zatím, i když xxdo-fašisty u každého kliku šmírováni, mohou vyhledávat a promýšlet různé informace, tak proč je nepodpořit v pochopení situace?

362447

14.02.2018 21:51

Žebračka

RE: Sociální systém v ČR je dostatečný

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Příběh je neúplný, kde také sebrat úplný a pravdivý? Za šedesát let odpracovat třicet let? To zvládá většina domorodců s rezervou. Možná, že se nějaké ženě daří podobným dojemným vyprávěním k někomu vnutit. Pak už to může pokračovat jak některé Švejkovy historky.

Ale mnoho lidí se o sebe nedovede postarat, nedovede si zajistit základní materiální podmínky života, protože jsme po generace oblbováni a olupováni sektou samovyvolenou. Statisíce lidí v Čechách je nyní v exekuci, někteří z nich se postupně přidávají k sedmdesáti tisícům bezdomovců. Hlavně, že démonkracie umožňuje chazarské exekutorské sebrance z tisícikorunového dluhu „humanitárně“ vytvořit sedmnáct tisíc. A v případě neuhrazení pohledávka roste a roste.

362562

15.02.2018 13:08

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Ženám se líbí silní mužové!

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

Xxdovská zločinecká genocidní sekta má ve vás oddanou pracovnici.

>To se tedy jako mladá žena vůbec nedivím, než takové bačkory, tak si bílé ženy začínají vybírat muže z jiných kultur. Ženám se líbí silní mužové, schopní je reálně ochránit!

Vy, osoba jakoby se oddávající xxdovské debilizaci pro otroky s přezdívkou křesťanství, pohrdáte „bačkorama“, když v xxdo-fašistické debilizaci pro gojimy jest; „…abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou; a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě…“ (Matouš 5,40…)

Kdo jsou silní mužové z jiných kultur? Otroci xxdovstva. Lidé obvykle zdebilizovaní svatoválečným a pedofilním xxdo-islámem. A xxdovskou propagandou o ráji v Evropě, o mladých bílých otrokyních.

>Bůh přišel do našeho světa, aby překonal starozákonní představu o Bohu jako zlém a mstivém soudci.

Matouš ukazuje, že Ježíšův příběh je naplněním závažných vyvoleneckých a genocidních starozákonních zaslíbení. Ježíšovo učení zákon neruší, nýbrž naplňuje jeho smysl, viz Matouš 5,17.

Já se oddané jakoby křesťance divím, že svou ochranu nepřenechá neviditelnému, nepoznatelnému, strach vzbuzujícímu, vševědoucímu a všemocnému xxdovskému bohu (Hospodin, JHVH, Jehova, Alláh…)

362577

16.02.2018 10:15

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Ženám se líbí silní mužové!

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Úvodní věta vašeho příspěvku se mně líbí. Pomoci, naučit je nezávislosti.

Ale...

>migranti z těchto zemí, dnes plní nenávisti a převychovaní radikálním islámem (který byl v době mého dětství na samém okraji své existence), nám přicházejí oplatit návštěvu.

Ve Rwandě v devadesátých letech byla způsobena lidská jatka s miliónem mrtvých. Válku v Libyi, v Iráku nebo v Sýrii způsobil kdo? Neviditelný xxdovský Alláh nebo xxdo-chazarská sekta? Bezohledná těžba surovin a vypalování pralesů je organizováno kým? Xxdo-chazarskými korporátními fašisty! Těmi samými, jež organizují přesun závislých otroků ze zubožených a vydrancovaných oblastí do Evropy. Za účelem zpustošení Evropy. Islám je xxdovská mocenská ideologie (taktéž křesťanství je xxdácký mocenský nástroj) a jeho podstatou je potlačení svobody, paměti, rozumu a vůle. Zcela se oddat Alláhu, proroku Mohamedovi a svaté válce s nevěřícími. Lidi s vymytými mozky islámem, oběti mohamedánství, imámové snadno navedou do svaté války.

Lidé, kterým strach nedovolí pomyslet na příčiny zla, těžko mohou přispět k řešení. Už Orwell napsal; nevědomost je síla!

Znovu si prosím promyslete tuto větu ze svého příspěvku: „ Ale každý, kdo se v tomto řetězci příčin nachází, přidává k výsledku i svůj vlastní díl odpovědnosti.“
Musíme si nutně hrát na blbce, kteří věří, že se hordy černochů a mohamedánů pustili na cestu do Evropy z nějakého božího vnuknutí? Copak tam dělají xxdovské zločinecké („humanitární“) pašerácké organizace a zločinecké programy OSN?

Když některý odvážnější politik řekne, že je pro podporu, ale v zemích původu migrantů (vodovody, kanalizace, elektrifikace), strhne se běsnění xxdo-fašistických psychopatů se žvásty o nároku na migraci. K naplnění Kalergiho otrokářského plánu?

Místo xxdovských bohů, bohorodiček, proroků a podobných debilit se raději oddávejme dostupným poznatkům a svému rozumu. Čím více lidí bude chápat, odporovat zlu jako je vykořeňování lidí, štvaní lidí proti sobě, tím větší máme naději proti šmejdům – chazarským korporátním fašistům a jejich poskokům.

362597

16.02.2018 21:54

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Copak tam dělají xxdovské zločinecké pašerácké organizace a zločinecké programy OSN?

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

Jardo,
hlavu vzhůru. A vysvětlujte lidem ve svém okolí, že migraci organizují loupeživí lumpové. Dosud je naděje. Banksterů na vrcholu pyramidy je jen několik desítek. Jejich poskoci jsou sice kolem nás, ale těm můžeme připomínat, jak dopadli přisluhovači zločinů.

362619

25.02.2018 10:22

Riziková společnost

Chápající domorodec hájí své zájmy včetně naplňování základního instinktu

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>Vývoj ke globalizaci přestal být přirozený a je mocensky prosazován.

Globalizace byla a je přirozená leda pro deprivanty. Lupiče, mafiány, vrahy.
Člověk pracující, tvořící, neměl a nemá potřebu se neustále vzdalovat od svého rodiště, od svých předků a od svého díla.

> „nenávistné“. Nenávistnými se stanou samozřejmě všechny, které budou proti přijímání migrantů, proti vstupu do eurozóny

Xxdo-fašista odpor nesnáší a gojimy navíc pohrdá. V jeho ideologii je gój černé prase, prašivý pes, hovado…

>Signifikantní byla diskuse s Cyrilem Hoschlem a Tomášem Halíkem v nedělním pořadu Václava Moravce (18.2.2018). Podle nich jsou politici populističtí, když se staví proti přijetí migrantů a proti vstupu do eurozóny, přestože tento odpor je v souladu s převažujícím míněním lidu.

Co byste chtěl od xxdo-fašistických poskoků než přežvatlávání debilit nadiktovaných jim jejich řídím důstojníkem (nejen agent Bureš měl svého řídícího důstojníka) a bankstery ovládanými hlavními sdělovacími prostředky.

362770

27.02.2018 20:41

Libye: Z nejbohatšího afrického státu (pod vládou Kaddáfího) zkrachovalý stát (po intervenci NATO)

Z vypleněné země přes rozvoj k vypleněné zemi

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Před několika desítkami let chudá země v důsledku soustavného drancování nadlidmi. Pak dočasná změna režimu způsobená vrchností nadlidí, jako nějaký rozmar a oloupení konkurence. Dočasné snížení lupičství nadlidmi. A „podlidé“ s vedením několika nadlidí způsobí přijatelné místo k životu. Vybudují inženýrské sítě, školy, nemocnice, zemědělství, továrny, silnice, byty.
Pak zas nastoupí nadlidé se zažitým představením. Se lstí, podlostí, s hubou plnou lidských práv. „Lidsko-právní“ zásahy nadlidí způsobí podobně zoufalý stav země, jaký tam byl před několika desítkami let, jako před změnou režimu na onen „diktátorský“.
Nyní je tam zničená infrastruktura. A zoufalí lidé, kteří jsou závislí na „humanitární“ pomoci „lidskoprávních“ organizací, kteréžto jsou ovládány těmi samými zrůdami, které způsobili humanitární peklo.

Jak příjemně by se asi žilo lidem bez nadlidí se zažitou biblickou debilizační a lupičsko-genocidní strategií? Bez těch ničivých zrůd, masových vrahů?

362811

01.03.2018 09:16

Přicházející války ukončí všechny války

Jak rozetnout řetězy

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>Douglas Valentine v The CIA as Organized Crime říká, že CIA dlouhodobě usilovala o získání a kooptování „kompatibilní levice, která v amerických podmínkách představuje liberály a pseudointelektuální hledače svého místa, kteří jsou snadno ovlivnitelní.“ A dodává, že propagandu nevytváří pouze CIA, ale i armáda, ministerstvo zahraničí a červeno-modro-bílá, všudypřítomná reklama. Od doby tzv. Church Committee hearings v sedmdesátých letech...

A co vnímat kořeny zla?
Xxdo-fašistickou evoluční strategii; podmaníš si pronárody a pak je postupně vyhubíš jako klaté? Neustálá zvrácená a ničivá činnost svatošmejdů je totiž založená na zločinném lstivém, lupičském, otrokářském a vyvražďovacím ismu.

Z řad deprivantů se neustále ozývá kvičení ublíženosti; antisemitismus, islamofobie, holokaust, dokonce nejnověji holokaust cikánů, xenofobie nebo rasismus (od košer rasistů s genocidní biblickou a talmudistickou strategií to fakt sedí).

Kteří řídí banky, velké války po celém světě, CIA, NATO, i místní vyšlechtěnou degenerátku - ministryni války a její slintání po větších výdajích na lidská jatka s podvodným názvem obrana? Slintají po 2% HDP, jenže to je sto miliard korun ročně na vraždění lidí z našich daní. Kdo řídí Bakalu, Bartoška, Bělobrádka, Kalouska, Černochovou, Farského a další přátele uSSa a iSSrahelle v místním kneSSetu? Kteří vyvolenci káží o dodržování „slibů“ vůči našim západním „spojencům“? Pro globalistické otrokáře a masové vrahy je totiž v newspeaku slovo; spojenec.

Jak rozetnout řetězy?

Odblokovat zábranu myšlení a vnímat globalistické scénáristy zla a jejich poskoky z košer sekty.

362832

04.03.2018 16:34

Kdo jsou „drážďanští řezníci“

Klimov, Boží národ

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Kdo vedl ty boje, které stály lidstvo 60 milionů lidských životů?

Na straně Sovětského svazu válku vedl J. V. Stalin, kavkazský poloxxd.

Stalinovým protivníkem byl Hitler (zdrogovaná loutka). Když jsme proti němu bojovali, my všichni jsme se domnívali, že to byl Němec. Po válce jsme se dozvěděli, že ve skutečnosti byl ze čtvrtiny xxd.

Jestli vám to nestačí, že byl 1/4 xxdem, mohu dodat, že celá Hitlerova vláda měla smíšenou xxdovskou krev. Takže Hitler nebyl výjimkou, nýbrž pravidlem.

Jeho náměstek ve straně, Rudolf Hess, byl poloxxd. Náčelník SS Himmler také. Náčelník služby bezpečnosti SD Reinhard Heydrich byl ze 3/4 xxd.

Heydrich byl jednou z nejinteligentnějších, nejzlověstnějších osob ve vládě a měl před sebou budoucnost. Právě proto poslali Angličané (xxdo-chazaři) svoje teroristy (zblblé otroky), aby ho zabili.

- Grigoriji Petroviči, takže vlastně máme obvinění stejného druhu: Rusy obviňují v uskutečnění krvavé revoluce, Němce obviňují v zločinech, které ve skutečnosti nařizovali xxdé se smíšenou krví (podle scénářů banksterů). Vina Němců v rozpoutání druhé sv. války je další zkazka, další zednářská lež.

V tom to i spočívá. Jenže světový (banksterský) tisk mlčí. Jen zřídka někde prosákne pravdivá informace, která je ignorována nebo pečlivě rozmazána a utopena mezi jinými.

O tom jsme už dostatečně mluvili v páté lekci druhého cyklu pod názvem "Rudá kabala". Tam probíráme Kardelovu knihu: "Adolf Hitler, zakladatel Izraele".

Stejně, jako je nespravedlivé obviňovat ruský národ v barbarství spáchané za revoluce 1917, tak je nespravedlivé dávat vinu za druhou světovou válku jen německému národu.

Vina v tom všem neleží na ruském a na německém národě, ale na tak zvaném "božím národě".

Druhou světovou válku vedl kavkazský poloxxd Stalin s rakouským čtvrtino-xxdovským Hitlerem (banksterská zfetovaná loutka).

Němce rovněž obviňují v zavraždění všech polských xxdů, ale kdo byl guvernérem v Polsku v té době? Guvernérem v okupovaném Polsku byl Hans Frank, to byl také poloxxd. (A u Osvětimi zotročovala fabrika IG Farben!!!)

Takže poloxxd Frank je zodpovědný za zničení xxdů v Polsku. Výsledek je, že xxdé (především mocensky choří loupeživí xxdo-chazarští banksteři) uvařili tuto kaši, a vylízat ji nechali jen Rusy a Němce.

Německo ještě dnes platí kolosální kontribuce Izraeli.
- Po takovém úspěchu, Izrael by také mohl obvinit kavkazského poloxxda Stalina za zabití xxdů-trockistů a žádat platit Izraeli kontribuci od ruského národa. Vlastně k tomu možná směřujeme...

… ale jak jsme na tom s demokratickým Churchillem? Myslím, že jen málo Angličanů vědělo, že Churchill byl poloxxd. Bylo to státní tajemství Anglie.

- Stejně jako mnozí Angličané dodnes neví, že Churchill byl také pederast.

- Grigoriji Petroviči, já mám doma knihu, která opakuje s...

Automaticky kráceno

362863

04.03.2018 16:40

Kdo jsou „drážďanští řezníci“

RE: Klimov, Boží národ, pokračování

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

- Grigoriji Petroviči, já mám doma knihu, která opakuje slova Churchillovy matky o tom, že měl "sexuální zkušenosti" s muži. V té knize je také portrét ženy prezidenta USA Roosevelta, Eleonory Roosevelt a tvrzení, že byla 100% lesbičkou. Přetiskuje se tam dobrá stovka dopisů od Eleanory svojí lesbické družce.

Jakmile se začneš zajímat o "boží národ", nevyhnutelně se narazíš na pederasta nebo lesbu.

Otcem Winstona Churchilla byl zchudlý anglický lord, který se ženil s bohatou xxdovkou z Brooklynu jménem Jennie Jerome.

Ve svých memoárech Churchill píše, že byl nedonošené dítě, narodil se o 6 týdnů před ohlášeným porodem. Můžeme hned říct, že je to bionegativní člověk, v normálních podmínkách by prostě nepřežil.

To je zábavné. Anglii tedy vládl pederast a nedonošenec?

Ano, pokud nazýváte věci skutečnými jmény.

Malá charakteristika Churchilla. Cituji:

"Chodil do soukromé elitní školy, kterou od prvního okamžiku nenáviděl, jakmile se tam objevil. Učil se špatně, byl nejhorší ze třídy. Vychovatel, učitelé a dokonce i jeho rodný otec ho pokládali za nepříliš chytré, ba co víc, duševně zaostalé dítě."

Je to z časopisu NRS z 6.2.1987. A mohu ještě k tomu všemu dodat, že
Churchill byl zrzavý.

Chcete-li někoho přezkoumat ohledně degenerace, musíte vždy začínat prohlídkou rodokmenu.

Churchill měl dvě dcery: Sara a Diana.
Diana sama skončila svůj život sebevraždou.
To je jedna větvička na rodokmenu sira Churchilla. Druhá dcera Sara byla chronickou alkoholičkou. Nejednou byla zatčena během piteckých orgií. Chorobný alkoholismus je příznak psychosexuálních problémů.

Mám knihu "Liščí hry". Napsal ji xxd Vladislav Farago, který pracoval za války v americké rozvědce.
V té knize píše, že sestřenicí Churchilla byla nějaká Daisy, vnučka xxda Singera, toho samého, který v USA patentoval šicí stroj a stal se milionářem. Potom tento xxd Singer odjel do Anglie, kde provdal svoje dcery za členy evropské aristokracie.

Když jsem byl malý kluk, měl jsem babičku Kapitolinu Pavlovnu, která šila na šicí mašině firmy Singer. Tehdy jsem myslel, že to byl německý výrobek. Tedy nic takového. Jejím vynálezcem byl americký xxd Singer.

On byl vlastně obchodním cestujícím, který prodával první šicí stroje. Jenže tyto stroje špatně fungovaly kvůli nějakým nedomyšlenostem ve špulce. Tehdy Singer zapatentoval svoji universální špulku a prodavač se změnil na milionáře. Poté si zajel do Anglie provdávat dcerky za aristokraty.

- Grigoriji Petroviči, chtěl bych říct pár slov na obranu normálních a zdravých aristokratů. Výsledek těch revolucí, anglické, francouzské, ruské, bylo vyvraždění zdravé aristokracie.

Zdravá aristokracie vedla národy a zachraňovala je od špíny a moru, zatímco větší část aristokracie upsala se Ďáblu.
Tito vyrozenci-aristokrati, smíšeni s xxdy, dávají špatný dojem o ari...

Automaticky kráceno

362864

04.03.2018 16:44

Kdo jsou „drážďanští řezníci“

RE: Klimov, Boží národ, pokračování, 2.

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Tito vyrozenci-aristokrati, smíšeni s xxdy, dávají špatný dojem o aristokracii jako celek. Ale aristokrati-vlastenci ve své době existovali.

Ano, aristokracie je dvojaká záležitost. Proto se i říká, že Ďábel má vždy dvě tváře.

Bojím se duše mojí obojaké...

…zespod masky licoměrné
Smějí se lživá ústa.

To je z básně od Bloka.

Nu, nebudu vám tu jmenovat všechny manžely Sáry Churchillové. Ale řeknu vám aspoň to, že polovina jejích manželů skončila sebevraždou.

…brooklynská xxdovka byla známa svými nesčetnými zápletkami se všemi, na které padla, a to nejen před, ale i po svatbě s lordem Randolfem Churchillem, princem Waleským, budoucím králem Eduardem VII počínaje.

Tato informace je vzata z knihy Douglase Reeda "Spor o Sionu", Johanesburg 1986, str. 266.

Bohatá degenerativní brooklynská xxdovka se vdala za zbídačelého anglického lorda. Lze říct, že to byl sňatek dvou bionegativních lidí.

V denících Goebbelse, které byly publikovány v Západním Německu r. 1987, Goebbels nazývá Churchilla rovnou "degenerativním géniem".

Sám Göbbels byl zrovna takovým degenerátem: čtvrt-xxdem. Kulhal s "koňskou stopou", byl malého vzrůstu a velmi ošklivý. Říká se "rybář rybáře vidí zdaleka". Podívej se do izraelského žurnálu "Alef" ze 7.6.1988, str. 33.

A co nám hlásá čínská rozvědka? Cituji: "Matka Churchilla, Američanka Jeanny Jerome byla nymfomankou a měla přes 200 milenců." Hlásí mi to bývalý major čínské rozvědky.

Takže vidíte, bereme různé zdroje informací, ale všechny se shodují v tom, že i třetí hrdina (taktéž loutka banksterů) veliké čtyřky, která rozhodla o osudech lidstva po druhé světové válce, byl rovněž poloxxd a vyrozenec.

Podíváme se na čtvrtého z této velké čtyřky, na Franklina Roosevelta, prezidenta USA. Všechny zdroje hlásí, div ne s hrdostí, že byl zednář.

Ženil se Roosevelt s lesbou.
Ona to dělala zcela otevřeně, přímo v Bílém domě. Žila se svojí milenkou v jejich oddělené ložnici.

Rod Rooseveltův začal holandský xxd Klaus Martenzen Rosenveld. Ženou Klause byla xxdovka Jeannet Samoel. Do Ameriky připluli r. 1682.

Tuto informaci jsem obdržel od Carnegy Institute, kde sestavili rodokmen Rooseveltů 7.3.1931.

V New York Times z 14.3.1935 sám Roosevelt říká: "Je docela možné, že moji dalecí předkové byli xxdé".

Ta samá historie přichází i s jeho syny. Mnozí z nich se ženili s xxdovkami.

Druhý jeho syn Franklin Roosevelt junior, 55 let, asistent ministra obchodu USA, v třetím manželství se ženil s xxdovkou Felicií Warburg-Sarnov, 42 let, nástupnicí bankovního domu Warburgů, vdovou Sarnovou, prezidenta společnosti RCA.

- Sarnov byl zakladatel a vynálezce televize. I on byl možná ženat s xxdovkou?

Byl. Takže u Rooseveltů soustavně vstupují v smíšená manželství s xxdy. Bývalá žena Franklina Delano Roosevelta mladšího byla Ethel Dupond - jedna z nejbohatšíc...

Automaticky kráceno

362865

04.03.2018 16:52

Kdo jsou „drážďanští řezníci“

RE: Klimov, Boží národ, pokračování, 3.

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Bývalá žena Franklina Delano Roosevelta mladšího byla Ethel Dupond - jedna z nejbohatších dědiček na světě.

Ethel skončila život v 49 letech sebevraždou, oběsila se. Tu máte tiché rodinné štěstí... S Rooseveltem mladším měla dvě děti a z následujícího manželství ještě jedno dítě.

S druhým mužem se také rozvedli a až do samého dnu sebevraždy žila v "domě oddychu", přesněji v blázinci pro vysokou společnost. "New York Times", 16.5.1965.

Matku prezidenta Roosevelta nazývali Sárou, otec jeho ženy, Eleanory Rooseveltové, byl těžkým alkoholikem a umřel od zhoubného nádoru mozku.

Eleanora i Theodor Franklin byli bratranec a sestřenice, takže jejich sňatek bylo krvesmilství. Jak u faraonů...

Americký žurnál "Period" hlásil, že po smrti prezidenta Roosevelta, Stalin naléhal, aby otevřeli jeho hrob, aby mohli vidět, že Roosevelt nebyl otráven.
O tom nám hlásí syn prezidenta, Elliott. Byla za tím účelem vznesena oficiální prosba Stalinova prostřednictvím sovětského vyslance v Americe.

Ale soudě z mnoha skutečností, Roosevelt, jako většina starých degenerátů, trpěl stařeckou demencí.

Už během Jaltské konference, kde se řešily osudy poválečného světa, Roosevelt byl prakticky živou mrtvolou.

Neslušelo se, aby znamenitého amerického prezidenta, který byl čtyřikrát zvolen, převáželi z Bílého domu do žlutého [blázince]. A proto Stalin pomyslel, že ho možná bratři-zednáři prostě přiodpravili.

Hle, ještě jedna zajímavá informace. Svého času, prezident Roosevelt zasedal vedle Trockého v americké lóži B'nai Brit.

B'nai Brit je centrála všesvětového xxdovského zednářství.

Trockij byl zednářem 33. stupně a Roosevelt byl také zednářem 33. stupně. Takže v mládí, když před revolucí Trockij žil v New Yorku, oba zasedali v jedné lóži.
V knize "Bez příkras", vydání New York 1988, autor Shelly Ross, americká xxdovka, popisuje na deseti stranách a se všemi podrobnostmi, že žena prezidenta Franklina Roosevelta Eleanora byla lesba, s Laureenou Heacoq. Napsaly si přes 3000 lesbických milostných dopisů. Vyměnily si prsteny a obě žily v Bílém domě.
Xxdé (xxdo-chazarští banksteři) zahájili a řídili 2. světovou válku, která stála lidstvo 60 milionů lidských životů.
Spravovali pak tuto válku všude lidé se smíšenou xxdovskou krví (poskoci ničivých banksterů, masových vrahů, chcete-li - lidských řezníků).

362866

05.03.2018 18:11

Kdo jsou „drážďanští řezníci“

RE: ==RE: Klimov, Boží národ

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

Hess byl stižen psychózou, podobně jako mnoho jiných z etnika. Měl vymytý mozek jako další banksterští poskoci. Nechápal, proč mají válčit s Anglií, když původní úkol byl; nový prostor východě. Letěl tedy pohovořit se svými důvěrnými přáteli. A ti ho ze samé lásky „chránili“ až do smrti.

362896

05.03.2018 19:04

Válka proti mužnosti

Cílem je; štvát lidi proti sobě

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>#MeToo je jen přirozený důsledek feminismu… hnutí #MeToo je dnes schopné diktovat vlastní zákony. Znamená to, že může izolovat (umlčet, potrestat) kteréhokoli muže jen na základě obvinění… Jeho cílem je …

Jeho cílem je …
Jako v jiných xxdozrůdnostech, štvát lidi proti sobě.
Náhle vzplanuté protesty #MeToo nespadly s nebe od nepoznatelného xxdovského boha. Sdělovací prostředky i filmová studia totiž převážně vlastní ta samá sekta.

Jejich „pravdolásku“ sepsal Orwell v předpovědi 1984;
„Moc spočívá v tom, že se lidské vědomí roztrhá na kusy a zase složí do nových tvarů, podle toho, jak si usmyslíme…Svět strachu, zrady, útrap, svět, v němž týrá jeden druhého…
Pokrok v našem světě bude pokrok směrem k větší bolesti…V našem světě nebudou žádné city kromě strachu, zloby…sebepokoření. Už teď potíráme návyky, myšlení, které přežívají z doby před Revolucí. Přeťali jsme spojení mezi dítětem a rodiči…Už dnes se nikdo neodváží důvěřovat manželce, dítěti anebo příteli.

Takže #MeToo je jen přirozený důsledek mocensky chorých mozků, deprivantů, xxdofašistické zvrácenosti.

Od zvrácenosti k přirozenosti. Přiměřenou pochvalou potěším.

362900

Stránka: 1 2 3 4 5

Káva pro Zvědavce

22

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 45 čtenářů částkou 6 716 korun, což je 22 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
1CuErU28m5a2tod9eZjnkY4sdidBVMpX6K
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Konzervativci v Británii zvítězili. Drtivě. Brexit bude!13.12.19 10:53 Británie 3

Hidžábem to začíná12.12.19 11:38 Francie 1

Italské námořnictvo čelí Erdoganovi: Na Kypr dorazila italská fregata Federico Martinengo 10.12.19 21:50 Itálie 1

Turečtí vojáci vyvěsili tureckou vlajku na řeckém ostrově v řece Evros10.12.19 20:19 Řecko 1

Turecká letadla dnes 30x narušila vzdušný prostor Řecka v Egejském moři10.12.19 19:50 Řecko 2

Důkaz o "nezávislosti" průzkumů veřejného mínění10.12.19 14:14 Česká republika 6

Střelec v ostravské nemocnici zabil šest lidí. Neměl legální zbraň10.12.19 11:21 Česká republika 6

EU nařídila sledovat už od roku 2020 spotřebu každého řidiče, někteří na to doplatí10.12.19 11:10 Evropská unie 1

Poslanci chtějí zakázat domobranu10.12.19 11:06 Česká republika 2

Čína zakáže americkou technologii - začíná ná totální technologická válka 09.12.19 20:19 Čína 0

Cultural Enrichment #1309.12.19 19:39 USA 1

Belgie: Muslimský mob podpaluje vánoční strom na náměstí a řve "Allahu akbar"09.12.19 19:27 Belgie 1

Hihi. Chvilkaři se zlobí na Klause mladšího. Nemohou zneužit symbol trikolory09.12.19 17:51 Česká republika 2

Z dcery Angeliny Jolie a Brada Pitta se stává kluk09.12.19 11:20 USA 1

Chvilkaři proti Babišovi, Sardinky proti Salvinimu - stejný scénář, jak přes kopírák09.12.19 11:15 Itálie 1

Augsburg: Muslimové na vánočních trzích ubili hasiče09.12.19 11:11 Německo 0

V Jizerských horách místní obyvatelé obnovili nacistický památník padlým vojákům Wehrmachtu a oddílů SS 08.12.19 21:01 Česká republika 3

Istanbulská dohoda - čeští občané jsou záměrně podváděni08.12.19 20:02 Česká republika 3

Neschválení Istanbulské dohody je neakceptovatelné, řve feministka. Odhlasujeme, že k Istanbulské dohodě přistoupí EU jako celek, vyhrožuje EU komisař06.12.19 11:41 Evropská unie 5

Národná rada SR schválila Dodatkový protokol, zavádzajúci nové trestné činy za vyjadrenia rasovej a xenofóbnej povahy06.12.19 10:56 Slovensko 2

Měnové kurzy

USD
22,91 Kč
Euro
25,47 Kč
Libra
30,54 Kč
Kanadský dolar
17,40 Kč
Australský dolar
15,75 Kč
Švýcarský frank
23,28 Kč
100 japonských jenů
20,95 Kč
Čínský juan
3,29 Kč
Polský zloty
5,97 Kč
100 maď. forintů
7,73 Kč
Ukrajinská hřivna
0,98 Kč
100 rublů
36,45 Kč
1 unce (31,1g) zlata
33 803,92 Kč
1 unce stříbra
387,94 Kč
Bitcoin
161 867,17 Kč

Poslední aktualizace: 14.12.2019 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 49 520 280