Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Miroslava

Nalezeno 53 příspěveků, 10 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

17.10.2011 22:58

Romové II. část

Cikáni

Miroslava 89.?.?.?

Název Róm je urážlivý. Aspoň to tak cítím. A rasovou diskriminaci taky cítím. A může za ní naše vláda, která odnaučila Cikány pracovat, jen je nechá rodit a prasit děti, které v životě, díky svým rodičům a našemu státu,nemají šanci. Platí se jim všechno a problém se nikdy nenazve pravým jménem. [naštvaný]

255364

12.07.2015 22:48

Proč Tsipras zradil

Vytrácí-li se víra, vytrácí se i síla ducha

Miroslava 88.?.?.?

Ne, systém nevyhnije, je příliš rafinovaný a globální. To dříve vyhnijeme, my mravně rozložené národy pod náporem černé kulturní vlny, která zničí naše duše. To je hlavní cíl vládců světa - duchovně nás zničit. S bezduchými národy se totiž velmi dobře manipuluje. Svět spěje pomalu ale jistě ke světové tyranii. A mnohým se bude možná takový svět líbit. Nebudou muset pracovat a jen se bavit primitivní a živočišnou zábavou jako lidský dobytek. A tak bude lidstvo postupně prodávat svou duši zlu podobně jako Faust. Nezapomínejme na Dostojevského moudrá slova: Zde ďábel s Bohem bojují a pole bitvy jsou srdce lidí.

336425

12.07.2015 23:01

Kolaps finančního systému: Tragédie nebo vykoupení?

RE: Nový společenský řád je třeba stavět na vyšších principech nežli jen materiálních

Miroslava 88.?.?.?

Ano, to máte pravdu. Bylo řečeno a napsáno mnoho, jen lidstvo to nezajímá a je nepoučitelné - jeho suchý rozum je mu houby platný. Už nám mnoho času nezbývá. Svět se stává stále více těsnější a globálnější až se past světové tyranie zaklapne, už z ní nevylezeme. Stalin si mohl nechat zdát o současných technologiích šmírování lidí, a přeci měl super rafinovaný ďábelský systém i bez těchto technologií; obyvatelé SSSR tehdy neměli možnost úniku i v takové ohromné zemi. A co dnes, když jde vývoj právě ve šmírovacích technologiích rychle kupředu. A proč asi?!

336428

12.07.2015 23:44

Kolaps finančního systému: Tragédie nebo vykoupení?

RE: Absence nějakého věrohodného zázraku znervozňuje věřící již několik tisíc let...

Miroslava 88.?.?.?

Věrohodných zázraků se děje na tomto světě velmi mnoho, jen lidé se suchým ateistickým rozumem nemohou tyto zázraky postihnout, protože jsou duchovně slepí. Navíc ateistické pojetí života zabíjí lidskou civilizaci duchovně, protože v něm chybí poznání o pokračování věčného života.
Ano, máte pravdu, „mravně vyspělí“ lidé jsou někdy maskovaní vlci v rouše beránčím, kdy pod maskou nevinnosti skrývají zlé úmysly, nevyjímaje duchovních. Jedna biblická moudrost říká: po jejich ovoci je poznáte.

336433

13.07.2015 11:01

Kolaps finančního systému: Tragédie nebo vykoupení?

RE: Nový společenský řád je třeba stavět na vyšších principech nežli jen materiálních

Miroslava 88.?.?.?

Vše na tomto světě se dá napravit jen skutečným jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožné. Pokud budou v tomto konzumním světě vládnout pouhé utilitární vztahy a ve skutečnosti „nikoho nemilujeme a jen se domníváme, že milujeme“, jak zpívá v jedné své písni „Láska“ (Любовь) Světlana Kopylova, když už jsme u té zahraniční hudby. Bez skutečné lásky bohužel „Good people“ nemohou být, nemohou rozvinout tento cit; jedině systém založený na této ctnosti, vzájemné pomoci, a ne na ekonomických vztazích, individualismu, může tento svět posunout k lepšímu.
Светлана Копылова - "Любовь"

https://www.youtube.com/watch?v=UbSRTu2a1pQ

336464

16.07.2016 11:55

Kdo seje vítr, sklízí bouři

Bez Božího řádu je vše dovoleno

Miroslava 88.?.?.?

Hezký komentář, pane Stworo. Zcela s Vámi souhlasím. Jen si nikdy nekladete podstatnou otázku, co je prapříčinou problému. Myslím si, že celkem hezky to vyjádřil pan profesor a kněz Petr Piťha:
http://video.aktualne.cz/dvtv/knez-pitha-dzihad-je...
Řád je něco, co je zcela pevně dáno a není to starý ani nový. A nebude-li řádu, bude zde neřád!

350502

22.11.2016 13:06

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Miroslava 46.?.?.?

Co to plácáš za nesmysly? Nevíš-li nic o křesťanství a jeho smyslu, tak raději pomlč! Máš to všechno v hlavě zamotané. Křesťanské zákony, to je řád, který nestárne. Je stále aktuální. A pokud zde na Zemi nebude přítomen Boží řád, tak zde bude ďábelský neřád. Jenže většina lidí je příliš líná na to, aby hledala, přemýšlela o něčem vyšším, vznešenějším. Zajímá se jen o materiální statky. Jenže bez Boha není transcendentního mravního řádu, nezávislého na vůli člověka. A kde není Bůh, tam je měřítkem dobra a zla člověk, tedy přesněji řečeno ten druhý, který člověka navádí ke zlému (raději upřesním moudrým citátem Dostojevského: Zde ďábel s Bohem bojují a polem bitvy jsou srdce lidí.) Kde chybí uznání práv Božích, tam se nelze dovolat ani skutečných práv člověka. A to již toho nejzákladnějšího – samotného práva na život. Doufám, že jsi alespoň něco z mých slov pochopil.

353486

22.11.2016 19:21

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Miroslava 46.?.?.?

Souhlasím s Vámi. Každý zde má volbu vlastním konáním, k Bohu, či k ďáblu. Bohužel mnohým je pochopení Boha, křesťanské víry nedosažitelné, zvláště v této materialistické době. Domnívají se, že cokoli zde děláme, nic nemá smysl, nic se nepočítá k dobru, vše je náhoda, smrtí vše končí,…Náš Spasitel však dává všem šanci, jen někteří jsou duchovně slepí.
Miroslava

353497

22.11.2016 19:50

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Miroslava 46.?.?.?

1. První a největší křesťanskou hodnotnou je Evangelium, odrážející učení Krista, díky kterému se objevila u lidstva šance k duchovně-mravnímu zušlechtění.
2. Křesťanství vneslo největší vklad v lidskou kulturu. Samozřejmě pod kulturou je třeba chápat vše to, co lidstvo vede k Bohu, protože existuje i kultura, která slouží tomu druhému - satanu.
3. Křesťanství ukazuje jedinou správnou cestu, jak vyjít bílé západní civilizaci z kolosální systémové krize.
Miroslava

353498

02.12.2016 12:16

Odkaz Fidela Castra: Síla idejí. Život v solidaritě

RE: ideje komunismu

Miroslava 46.?.?.?

Souhlasím s Vámi. V současné době sociální nespravedlnosti a klamu masového vědomí jsou slyšet názory, že u křesťanství a komunismu jsou podobné ideály, že Kristus, Marx či Castro se narodili proto, aby ochránili ty nejposlednější - ponížené, zbídačené a zbavené práv a jejich cílem je láskyplně o ně pečovat. Jenže ďábel nám nedá nikdy pokoj a pokaždé se skrývá v detailech. Pokud se podíváme na tento problém blíže, křesťanská přikázání a dogmata komunismu jsou zcela protikladná. Je třeba si uvědomit, že žádná ideologie bez Boha a jeho víc jak dvoutisíciletého řádu nemůže lidstvu přinést žádné plody dobra, nýbrž strašné utrpení. Bez Boha je totiž vše dovoleno.

Miroslava

353784

30.01.2017 11:56

Pražští burani

To je přece rovněž odrazem mravního úpadku naší doby

Miroslava 46.?.?.?

A čemu se divit? To je přece rovněž odrazem mravního úpadku naší doby. A kdyby jenom v Praze, a kdyby jenom v oblečení!

355477

20.06.2017 23:04

V Evropě dochází k nahrazování obyvatelstva

RE: Bílý svět je těžce nemocný!

Miroslava 46.?.?.?

Souhlasím. A proč? Protože zapomněl na Pána Boha a jeho Zákon. Člověk bez Boha je jako loď bez kotvy na moři zmítající se ve velké bouři, nedokáže rozlišovat dobro a zlo, krásu od ošklivosti. Ateistická společnost je jako skupina cestujících ve vlaku z kopce se řítícím bez brzd a strojvůdce. Je duchovně nemocná, a proto následuje degradace a zkáza. Neřest, rozvrat, tolerance a lhostejnost k různým nemravnostem přivedly ke zkáze i národy před námi. Není na tom nic nového, jen člověk je nepoučitelný.

358474

28.06.2017 16:12

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

Bez Boha nemůže být řádu

Miroslava 46.?.?.?

Lidé bez Boha jsou jako loď bez kotvy na moři zmítající se ve velké bouři. Ateistická společnost je jako skupina cestujících ve vlaku z kopce se bez brzd řítícím. Lidé bez Boha kráčí v životě od zdi ke zdi, od čerta k ďáblu, z močálu do bažiny.

358689

28.06.2017 19:02

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

RE: Bez Boha nemůže být řádu

Miroslava 46.?.?.?

Jakého boha? Jediného a společného nepřítele všech lidí, kterým je otec lži-ďábel, dočasný vládce tohoto světa? To je jejich bůh, v jehož jménu páchají zlo! Je třeba si uvědomit, že nadpozemská realita je bipolární a bytosti v ní obývající jsou protikladné – temné a světlé. Nevím, kolik je vám let, ale je třeba o tom přemýšlet. I když suchá lidská suchá logika toto neumožňuje.

358693

28.06.2017 23:10

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

RE: Bez Boha nemůže být řádu

Miroslava 46.?.?.?

Na základě Vašeho zjištění se bohužel Pravda nezmění. Spěte dál.

358700

28.06.2017 23:27

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

RE: Bez Boha nemůže být řádu

Miroslava 46.?.?.?

Můj Bůh je milosrdný a pláče, když lidé ve jménu Jeho páchají zvěrstva. Jenže oni poslouchají našeptávání toho druhého - "knížete tohoto světa", kterému se většina lidstva klaní, proto svět vypadá tak, jak vypadá.
No vidíte, alespoň připouštíte, že nad námi může existovat vyšší moc. Tak, třeba ji i v důležitý moment Vašeho života pocítíte. Víra se totiž suchou logikou nedá pochopit.

358701

29.06.2017 08:12

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

RE: Bez Boha nemůže být řádu

Miroslava 46.?.?.?

Chápu. Nemnozí v současné materialistické době přemýšlí o věcech světa neviditelného. Třeba někdy, jednou pochopíte, jak jste se zmýlil(a)...

358704

05.08.2017 17:41

My 2

Příprava k budoucnu

Miroslava 46.?.?.?

Bohužel, jedná se aktivní přípravu lidstva k budoucnu. Vychovat zvrácené lidské stádo.
Nový plán globální politiky s velkou pravděpodobností spočívá v dvojpolárním světě. Na jedné straně budou stát USA s jejich vazalskými satelity, na druhé Rusko, Čína, Indie a jejich spojenci. Na obou stranách se bude kapitalismus s největší pravděpodobností transformovat na kapitalismus státního typu, v němž nebude místo pro oligarchii a vlastníky velkého kapitálu a kde budou občané striktně kontrolováni. Všechno bude samozřejmě jako vždy maskováno dobrými úmysly – bezpečností občanů, kontrolou jejich zdraví, materiálním zabezpečením.
Napětí a vojenská konfrontace mezi oběma póly postupem času zaniknou. Vzájemná konkurence bude napomáhat fantastickým tempům v technickém rozvoji v oblasti robotizace a automatizace. Průmyslová výroba prakticky nebude vyžadovat lidskou práci. V průměrných tvůrčích profesích bude člověk postupně nahrazen umělým intelektem. Svět se mílovými kroky posune k totalitární společnosti všeobecné materiální hojnosti, kde pracovat už nebude povinností a miliardy lidí již nebudou nuceni ke každodenní povinné práci. Peníze ztratí svou nynější funkci a nahradí je jakési body, které budou v dostatečném množství vydávány všem loajálním a těm, kteří nepředstavují hrozbu systému (http://www.rodon.cz/clanky/Politika/leonid-kovacic-velky-bratr-2-0-aneb-jak-cina-buduje-digitalni-diktaturu-6679). Globální kontrola nad každým člověkem, včetně čtení myšlenek, se stane všedností. Prakticky bude zlikvidován zločin, chuligánství a neadekvátní chování (recidivisté, těžko vychovatelní a jedinci se sklony k byť nepatrnému nesouhlasu se systémem jednoduše zemřou náhlou smrtí - na infarkt, mrtvici apod.).
Kulturní prostor se bude na obou stranách postupně z hlediska jeho obsahu vyrovnávat. Pod pozlátkem úplné lidské svobody v kultuře a v umění bude vše dovoleno. Budou legalizovány všemožné zvrácenosti. Smyslem života člověka se stane ničím neomezená nekonečná zábava a požitky, včetně těch nejnižších. Budou servány všechny roušky z intimní sféry: veřejné orgie, které si jen zvrácená fantazie vymyslí, se stanou běžným a vytouženým trávením volných chvil.
Všechny utopie a antiutopie (Orwell, Huxley, Zamjatin atd.) se nepotvrdí v neschopnosti přežití totalitní společnosti, neboť genetické inženýrství, medicína, výchovná a vzdělávací technika dosáhnou neobyčejně vysoké úrovně, a tudíž žádná intelektuální degradace lidem hrozit nebude. Naopak, bude dosaženo nejvyšší úrovně vědecko-technického vzdělání mnohokrát překonávající současnou dobu. Postupně se setřou veškeré rozdíly mezi oběma stranami a sjednocení lidstva v jednotnou společnost se stane pouhou formalitou. Nastane čas, aby se projevil v plné síle antikrist. Postupně lidský skot naplní Zemi...
Je samozřejmě možná i druhá ...

Automaticky kráceno

359424

05.08.2017 19:09

My 2

Pokračování: příprava k budoucnu

Miroslava 46.?.?.?

Je samozřejmě možná i druhá varianta budoucnosti, kdy se lidstvo vzpamatuje a bude schopno vytvořit kulturu, veřejný prostor a systém vzdělávání, které člověka zušlechťuje. Ale bohužel pravděpodobnost této varianty budoucnosti je zatím podstatně menší, než ta, o které píši výše. Důvodem je téměř úplná neexistence seriózních společenských sil, jejichž hlavním posláním je rozvoj mravního člověka a lidské společnosti. Vše ovládne Hollywood, pistolnicko-postelová popkultura. Vzdělání ztratí dimenzi mravní výchovy. Vše dokoná primitivní a zvrácený obsah internetu, který nepřetržitě realizuje svou temnou funkci, a sice přípravu mas lidí k tomu, aby za materiální blahobyt a prázdný život naplněný zábavou a požitky dobrovolně odevzdaly své duše ďábelskému systému.
Perspektivy vypadají hrůzostrašně, ale neměli bychom se chovat jako pštrosi schovávající své hlavy do písku. V míru všech našich možností je třeba otvírat oči a upozorňovat na hrozbu této budoucí zvrácené totalitární společnosti všeobecného materiálního dostatku. Především je však třeba bojovat za duchovně-mravní povznesení společnosti, protože jen tímto způsobem lze zbrzdit příchod antikrista.

359432

28.08.2017 21:45

Strhávání památníků je příznakem americké sebevraždy

Jak jsou lidé nepoučitelní!

Miroslava 46.?.?.?

Já se domnívám, že se tak děje záměrně, aby začal chaos, občanská válka a poté přišel diktátor, který navede tvrdou rukou pořádek. Jak jsou lidé nepoučitelní!

359746

12.09.2017 14:17

ČT: pokleslý vkus a otevřená propaganda LGBT a sexu s černochy

SVOBODA HŘÍCHU V BEZBOŽNÉM SVĚTĚ

Miroslava 94.?.?.?

Co na to říci? Jen to, že temní tvůrci jsou přítomni všude, i v ČT, a chtějí z lidí vědomě či nevědomě učinit lidský dobytek.

359974

13.09.2017 14:22

ČT: pokleslý vkus a otevřená propaganda LGBT a sexu s černochy

RE: SVOBODA HŘÍCHU V BEZBOŽNÉM SVĚTĚ

Miroslava 94.?.?.?

Děkuji, za odpověď, ale obávám se, že duchovně-mravní úpadek samy volby u nás v ČR nic nevyřeší. Příčina spočívá v tom, že neexistují žádné aktivní politické strany a hnutí, jejichž hlavním cílem by bylo mravní zušlechtění společnosti. Všechny politické strany se snaží vyzdvihnout spíše ekonomický aspekt, a přitom bez pozornosti nechávají odpověď na tak prostou otázku: proč má mravně zdivočelá společnost žít sytě? Jen proto, aby starost o každodenní chléb nebránila prostopášnému stylu života?
Materiální blahobyt i tak bude mít lidstvo v nedalekém budoucnu bez politického boje, bez politických stran.
http://www.rodon.cz/clanky/Otazky-odpovedi-ohlasy/komentar-hrozba-elektronickeho-koncentraku-6283
http://www.rodon.cz/clanky/Politika/leonid-kovacic-velky-bratr-2-0-aneb-jak-cina-buduje-digitalni-diktaturu-6679
Já osobně budu všemi svými možnostmi podporovat tu politickou stranu, která si bude klást za hlavní cíl své politické činnosti vytvoření systémových podmínek k mravnímu povznesení společnosti, která vrátí do výchovně-vzdělávacího systému mravní výchovu, která očistí kulturní prostor od hanebného obsahu a jejich tvůrců a vytvoří podmínky pro tvůrce světlé, která na všechny mocenské posty - včetně masmédií - postaví lidi s vysokou mravní reputací.
Věřím, že chápete, že žádná mravnost není možná bez víry v Boha, neboť v opačném případě se vytrácí vyšší kritérium, co je dobro a co zlo, co je mravní, a co ne. Jen Bůh toto může definovat.

359996

27.12.2017 11:45

#MeToo? #KillToo!

Feminismus jako úpadek společnosti

Miroslava 46.?.?.?

V bezbožném světě jsou vzájemné konflikty lidí kvůli různým hloupostem normou. Konflikt žen proti mužům je jedním z podobných konfliktů UMĚLE ZVELIČENÝ do světových rozměrů, které normální člověk pociťuje jako nepochopitelný, nemajíčí žádný přirozený základ. Lidská společnost se po tisíciletí rozvíjela, zdokonalovala, harmonizovala, rostla v populaci, duchovně i mravně se zušlechťovala, aniž by probíhala nějaká konfrontace práv žen, mužů, dětí, sexuálních menšin...V současnosti stojí lidstvo před katastrofickými problémy: miliardy lidí žijí v bídě, barbarsky ničíme a znečišťujeme naši planetu, nacházíme se na hraně nové a už poslední světové války, strašné ďábelské vynálezy a zároveň masová degradsce lidstva napomáhající k nevyhnutelnému vytvoření tyranské globální společnosti. Bohužel diskusí o těchto reálných problémech lidstva je mnohem méně než téch o DEBILNÍCH PRÁVECH MIKROSKOPICKÝCH SEXUÁLNÍCH MENŠIN!

361622

15.01.2018 07:18

Zeman bude "odejit"

RE: Dobrá analýza

Miroslava 46.?.?.?

Ano souhlasím, Zeman to má nahnuté. Ale intuitivně věřím na zázraky, které se také občas i v politice dějí. Rozdíl v počtu hlasů bude sice minimální, ale Zeman vyjde jako vítězem.

361934

30.01.2018 12:40

Evropská komise: Odmítání kvót je neakceptovatelné

RE: k neuvěření

Miroslava 46.?.?.?

Mýlíš se, Miro. Ani přímá demokracie po švýcarském vzoru, ani jiné ušlechtilé ideje nezamezí temnému konání různých kreatur. Pamatuj si, že libovolný společensko-ekonomický systém je odsouzen ke krachu, pokud odmítá Boha a cíle duchovně-mravního zušlechtění člověka. Jak kdysi moudře říkal pan profesor Piťha, buď se budeme blížit k Řádu, anebo dostaneme neřád. Bohužel jiné cesty v tomto světě není!

362236

05.02.2018 11:49

Století urážek českého národa

RE: Nikoli sto let, ale téměř 14 století

Miroslava 2001:x:x:x:x:x

A kde byl klid?! Domnívám se, že každý národ si prožil své tragédie. Některý velké tragédie jako například rusky národ po celé 20. stol. a některý méně, protože by podobný těžký kříž pravděpodobně nepřežil.
V tomto světě nemůže být klid, dokud nebude globální moc v rukou jednoho. Lidstvo k tomuto kráčí. Je třeba bojovat a modlit se, aby tato globální vláda vedla lidstvo k Bohu.

362304

13.02.2018 14:28

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

Ženám se líbí silní mužové!

Miroslava 46.?.?.?

Lidé Západu se vzdali Božího Řádu a mravních hodnot z něj vyplývajících, tudíž ztratili i sílu ducha. Maximálně co mohou bílí západní mužové vymyslet, vyjít v minisukních na mítink na ochranu žen (https://www.youtube.com/watch?v=grhPAMF6VpI). To se tedy jako mladá žena vůbec nedivím, než takové bačkory, tak si bílé ženy začínají vybírat muže z jiných kultur. Ženám se líbí silní mužové, schopní je reálně ochránit!

362504

13.02.2018 22:04

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Ženám se líbí silní mužové!

Miroslava 46.?.?.?

Vážený pane Stworo,

děkuji Vám za odpověď.

Souhlasím, feminismus – to je špatné, ale je pouhým následkem bezduchovnosti sekulární ideologie, kdy byly vyhnány ze všech sfér státu a společnosti křesťanské hodnoty, křesťanské myšlení, víra v Boha. Jsou-li světlá učení vyháněna ze života lidí, tak jejich místo nevyhnutelně zaplní feminismus, ideologie LGBT, ospravedlnění eutanazie, potratů, likvidace rodiny, drog, rozvratného stylu života, nekonečný konzum,…. A hlavní – vytratí se SÍLA DUCHA NÁRODA, jejichž nositelé byli převážně muži.

Síla ducha se vytratila a chudáčci mužové se najednou stali zcela bezmocnými před megerami-feministkami. Když jsem se podívala na to video s těmi holandskými politiky, zastyděla jsem se za evropské muže. Je mi jasné, že zaštítit naši kulturu, naši svébytnost, naše národní hodnoty není komu.

Jsem zarmoucena nad osudem bílé civilizace. Možná ne nadarmo nás Bůh zbavil dostatečné porodnosti, protože pokud se nic nezmění, jsme nestrašlivější hrozbou blahobytné budoucnosti celého lidstva.

362525

14.02.2018 18:09

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Ženám se líbí silní mužové!

Miroslava 46.?.?.?

Vážený pane, děkuji za odpověď.
Hlavním posláním Krista je toto: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. (1 Jan 1:5) Bůh přišel do našeho světa, aby překonal starozákonní představu o Bohu jako zlém a mstivém soudci. Tudíž, hledáme-li odpověď na mravní otázky, je třeba se orientovat na Evangelium a na samotný Ježíšův život. Vše, co odporuje pochopení absolutní lásky Boha, Jeho milosrdenství, Jeho soucitu, je třeba odmítnout. Zlo v našem světě činí ďábel, právě on je zodpovědný za všechno utrpení v tomto světě. A posláním lidstva je přetvoření našeho světa dle Božího zámyslu. Ďábel tento zámysl znetvořil tím, že zkazil duchovní harmonii člověka.
Dobře jste napsal o vztahu příčiny a následku. V počátku všeho buď stojí Bůh, anebo jakési bezdušné, bezsmyslné, nevědomé absolutno (zákon). Stojí-li v počátku všeho Bůh, i u lidstva se objevuje smysl života, který je v neustálém zdokonalování rádi spojení se s Tvůrcem. Naopak řídí-li vše bezdušný, bezsmyslný, nevědomý Zákon, kterému se všechny procesy vesmíru podřizují, tak vlastně existence člověka a lidstva ztrácí veškerý smysl. Je zřejmé, že dokonce člověk se selským rozumem s pomocí elementárního úsudku může pochopit, že svět, v jehož počátku stojí Bůh, je mnohem přesvědčivější, logičtější, umožňuje mnohem přesvědčivěji objasnit jevy okolního světa. A hlavní – dává smysl existenci člověka a lidstva.
Když jsem psala o ztrátě ducha bílé civilizace, mínila jsem tím tu naši západní. Sláva Bohu, v části bílé civilizace – v Rusku probíhá naopak vzestup síly ducha národa a ohromným vkladem k tomuto procesu přispívá i Ruská pravoslavná církev.
Doufám, že i v našem národě se najdou vnitřní síly a pochopení, že jeho spása je pouze v přibližování se k Bohu a rozmnožení křesťanských hodnot.
A vrátí-li se v národ víra v Boha, tak i síla ducha se obrodí sama sebou a vyřeší i různé drobné problémy, včetně vzájemných problémů mezi ženami a muži.

362550

14.02.2018 19:38

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Ženám se líbí silní mužové!

Miroslava 46.?.?.?

Vážený pane Stworo,

my - to je celý západní svět. Do 60. let minulého stol. byl lidstvu příkladem, ukazoval perspektivy oné blahobytné budoucnosti dle celého lidstva – měl dobrý výchovně-vzdělávací systém, dobré zdravotnictví, sociální systém byl lidský, probíhala skutečně demokratická volba vlád, více méně byla média objektivní, kultura člověka mravně pozvedávala, byla ohraničena neřest, postupně, ale jistě rostl materiální blahobyt, byla dostatečná porodnost, … Vše toto dávalo příklad a naději celému lidstvu. Chtěli také tak žít, včetně národů, které žili v socialistickém bloku.

Co máme nyní po čtyřiceti- padesáti letech?

Degradující systém vzdělávání; katastrofu ve zdravotnictví, která přeměnila lékaře v obsluhu farmaceutických korporací; postupně stále více zruinovaný sociální systém; demokracie se zvrhla ve frašku, která obsluhuje zájmy mikroskopické hrstky vlastníků velkých kapitálů; mainstreamová média zcela ztratila objektivitu a obsluhují opět zájmy malé skupinky vlastníků velkých kapitálů; naše současná masová kultura je hanbou před celým lidstvem; neřestí se nejenom nestydíme, ale propagujeme a vnucujeme je celému lidstvu; o materiální blahobytné budoucnosti už většina z nás pochybuje; růst porodnosti je už na takové úrovni, že je otázkou, zda za půl století bude ještě bílý člověk dominovat ve své rodné domovině. A co katastrofický objem odpadků, které naše zlatá miliarda produkuje, projídaje neobnovitelné zdroje planety!

Všechny světové kapitály, všechny globální systémy řízení, všechny světové systémy komunikace, všechny hlavní vědecké instituce se koncentrují na Západě, a proto ostatní část světa musí následovat vytyčený Západem směr. Pokud my-Západ letíme do propasti, tak i celé lidstvo táhneme za sebou. Právě v tomto smyslu jsme hrozbou blahobytné budoucnosti pro celé lidstvo.

Co se týče konkrétně naší země, bylo by pro nás nejlepší, kdybychom z tohoto rychlíku, nesoucího se do propasti, co nejdříve vystoupili.

362554

15.02.2018 21:49

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Ženám se líbí silní mužové!

Miroslava 46.?.?.?

Děkuji za dobrá slova. Doufám, že naši čeští mužové budou schopni ochránit naše duchovně-mravní hodnoty, naši překrásnou národní kulturu, budou schopni vytvořit podmínky pro mravní povznesení národa, nedopustí na naší zemi ničivý proud migranů z cizích kultur.

362586

16.02.2018 21:16

Pozdrav z Muslimic

Naše Teplice, to je jen úplný začátek a končit to bude tímto...

Miroslava 46.?.?.?

Naše Teplice, to je jen úplný začátek a končit to bude tímto:

https://www.youtube.com/watch?v=YXHorIrLFIc

Co dodat? Drazí spoluobčané, na starém Západě už nastoupil očividný konec bílé civilizace. Nejprve jsem se chechtala, ale poté jsem pocítila obavu, když jsem si uvědomila, že k podobné nedaleké budoucnosti nás táhne naše probruselská elita. Už je na čase utíkat před těmi blázny, kteří řídí EU, dokud i naše české muže neinfikovali morem úplné bezmocnosti a neschopnosti!

362618

21.02.2018 20:09

Stávající světový řád je odsouzen ke zkáze

RE: Článek se sice pěkně čte,

Miroslava 194.?.?.?

Ano, souhlasím s Vámi. Bez přirozeného a nadpřirozeného mravního řádu šance na blahobytnou budoucnost, a tím nemyslím jen tu materiální, u lidstva není. To se týká všech, včetně naší země. Pokud národy nenajdou v sobě síly k duchovně-mravnímu povznesení, tak je nevyhnutelné postupné ohraničení svobod a nárůst kontroly chování lidí. A vše bude končit TOTÁLNÍ SVĚTOVOU TYRANIÍ.

362723

05.03.2018 10:00

Válka proti mužnosti

BEZ ŘÁDU DOSTANEME NEŘÁD

Miroslava 46.?.?.?

Vážený pane Stworo!

Před nedávnem jsem napsala text, v němž jsem se snažila vysvětlit, že BEZ ŘÁDU, který je pevně dán a je neměnný, DOSTANEME NEŘÁD, a ten vleze absolutně všude, do všech oblastí. Válka proti mužnosti a vzájemné problémy mezi muži a ženami je jen jedním z projevů tohoto neřádu. Psala jsem Vám o síle ducha národa, o síle ducha muže, který se začne vytrácet, nebude-li ctěn řád. To je zákon a nelze s tím dělat nic, nevrátíme-li se k řádu!

362879

17.06.2018 19:14

Neskutečná chudoba hudebních žánrů

RE: anální hudba

Miroslava 46.?.?.?

Nejenom Mozarta a nejenom Forman, ale i další představitelé "malého" národa hanobí tradice, kulturu, vysmívají se jednotlivým národům...Jen se zkuste posmívat jim.

364762

17.06.2018 19:22

Neskutečná chudoba hudebních žánrů

RE: anální hudba

Miroslava 46.?.?.?

Ano, souhlasím s Vámi. Je to vědomé. Primitizovat člověka na úroveň dobytku, a to ve všech směrech...Škoda, že se člověk pokaždé tak snadno nechá zblbnout. Jinu, je nedokonalé stvoření, a zlo, hnus, lež je pro něj většinou přitažlivější.

364763

17.06.2018 19:34

Neskutečná chudoba hudebních žánrů

RE: dechovka - cimbálovka

Miroslava 46.?.?.?

A současné děti je už ani pomalu neznají. Jsou natolik zblblí primitivní globální anlojazyčnou hudbou, že už anineumějí zpívat. Schválně si spočítejte, kolik písní v češtině a kolik písní v angličtině hrají v rádiu v průběhu hodiny. Ale to asi tušíte. No a ty písně včeštině, to je samozřejmě současný žánr, žádné moravskoslovácké písničky. Děti se neučí ani v hudební výchově lidové písničky, to snad jen na prvním stupni. No a o Vánocích si pouští "Štědrý večer nastal, když jsem doma chlastal". A to nekecám!

364764

25.06.2018 17:06

Kérka

Tetování jako jeden z příznaků úpadku naší civilizace

Miroslava 46.?.?.?

Současná kultura je velmi často charakterizována provokacemi proti tradičním normám. A mnohé tradice, které ještě nedávno byly ve společnosti nepřípustné, se dnes stávají normou. V předkřesťanských časech bylo tetování součástí pohanských a okultních rituálů. S příchodem křesťanství bylo tetování používáno především jako stigma - označovali jimi např. zločince, ženy lehkých mravů, karetní podvodníky.
Jak je vidět, i bez ohledu na duchovní hledisko, tetování na těle od dávných dob neneslo nic dobrého. Člověk chce být mnohdy módní za každou cenu a nechápe duchovní smysl a vliv tetování na svůj život. V životě člověka je i bez toho přítomno mnoho hříšných činů, tak proč si ještě více kazit svou duši tím, bez čeho se lze klidně obejít?
Přestavitelé novopohanství a okultisté často používají skryté temné symboly. Navenek se některým lidem, kteří nepostihují smysl symbolů, může zdát tetování krásné, ale neuvědomují si, že nese duchovní informaci. Prostřednictvím temného symbolu dovoluje člověk, aby do jeho života vešli síly, které si nechal na své tělo namalovat. A mnohdy jsou motivy skutečně temné.
A potom, je to forma degradace, a vůbec není důležité, zda je nápadnější či ne.
A potom, i když se člověk „nezdobí“ zrovna tetováním, věčná honba za módou, nadbytečné zdobení těla (výrazným líčením a módou) - to vše odvádí pozornost člověka od Krista, Jeho duchovních hodnot vůbec pozemského smyslu života.

364908

25.06.2018 19:16

Kérka

RE: Tetování jako jeden z příznaků úpadku naší civilizace

Miroslava 46.?.?.?

Ty jsou právě ty nejdůležitější, pane Stworo. Co je podle Vás smyslem života? Užívat si života plnými doušky...?

364912

25.06.2018 20:55

Kérka

RE: Tetování jako jeden z příznaků úpadku naší civilizace

Miroslava 46.?.?.?

Obrovská spousta nešťastných lidí kolem nás žijí nesmyslný život, který lze označit za duchovní smrt; nemají žádné známé, partnera, mnohdy ani děti, připadají si na světě zcela zbyteční a potřebují nějakou náhradu za normální smysluplný život. Takové pak odchytnou náboráři různých sekt a totalitních ideologií, a tak dlouho jim vymývají mozek, až je ovečka poslušná a zbavená vlastního rozumu. Obětmi kupodivu nejsou jen hloupí lidé, ale i inteligentní. Jsou rádi, že si našli podobně postiženou skupinu nešťastníků. Často takoví lidé končí špatně. Znám spoustu takových lidí, kteří nevědí, proč žijí. Nedokáží odpustit ani sobě, natož ostatním. Často se jedná o prvotřídní pokrytce...

A co se týče mě, asi se budete divit, jsem šťastně vdaná téměř dvacet let, mám krásné a chytré děti, kterým víra pomáhá pochopit tento svět, jenž není jen ten, který vidíte.

364916

14.08.2018 21:43

Výročí 21. srpna předmětem politického boje

Z MRAVNÍHO HLEDISKA JE KAPITALISMUS MNOHEM HORŠÍ NEŽ REŽIM MINULÝ

Miroslava 89.?.?.?

Hlavní problém minulého režimu tkvěl v jeho bezbožnosti, protože společnost bez Boha není schopna dlouhé existence. V současnosné době probíhá to samé a právê sekulární politika EU vede k sebezničení evropské civilizace. Není podivné, že odpor proti cizim kulturám jsou zatím schopny klást jen země Varšavské smlouvy?

Ještě mě udivuje, že autor článku uzřel totalitu v minulém režimu a v tom současném ne. Nechtěl by ho na vlastní kůži otestovat? Například napsat články demaskujicí LGBT jako velmi nebezpečnou zvrácenost? Stejně tak může napsat články o nelidské - vlčí podstatě kapitalismu, také by se hodilo otestovat totalitárnost současného režimu kritikou současného hegemona...

365761

20.08.2018 11:15

Jak vyřešili „imigrantskou krizi” v Thajsku

Nepřehánějte to s tou nezávislostí

Miroslava 46.?.?.?

Já bych to s tou nezávislostí Thajska tak nepřeháněla. Thajsko je dosud spojencem USA, amerikanizace tam postupuje rychlými tempy, tak v čem spočívá role vlastenecké vlády? Všeobecný duchovní a mravní rozklad thajského národa probíhá podobně jako v celém světě a řešení "imigrantské krize" na tom nic nezmění.

365924

21.08.2018 22:02

Padesát let

Ještě jednou o roku 68

Miroslava 46.?.?.?

60. léta a vůbec rok 68 byla doba vln protestů v celém světě, nejenom v Praze. Na Západě proti kapitalismu, u nás proti soocialismu. Bojovalo se - jak se to tehdejším naivním lidem mohlo zdát, za SVOBODU. Mnozí v ni upřímně věřili. Ale jak vidíme dnes, už tehdy šlo o boj za přechod ke kapitalismu pod kontrolou USA.
Už i lidem s prostým selským rozumem je dnes konečně zřejmé, že současný kapitalismus je cosi antilidského, představující hrozbu životu na této planetě.

365987

23.08.2018 10:09

Kult „géniů“

Nobelovi šamani

Miroslava 2a02:x:x:x:x:x

Všichni laureáti Nobelovy ceny za ekonomii jsou ti, kteří nevytvořili, nýbrž ZLIKVIDOVALI ekonomii jako vědu. Přetvořili ji na cosi podobného šamanismu. Jednim z hlavních kritérii vědeckosti libovolné teorie je schopnost předvídat budoucnost, činit důvěryhodné prognózy. Diky většině nositelů Nobelovy ceny se staly ekonomické prognózy podobné na to, co může každý vycucat z palce.

366010

07.09.2018 09:16

Globální aliance ve jménu zla

Jadernou válku mohou rozvázat jen šílenci....

Miroslava 2a02:x:x:x:x:x

Co se týče války mezi nukleárními mocnostmi, tak ve světě neeexistují racionální síly, které by k tomu měly vůli, tedy kromě několika šilenců u moci. Bohužel v elitě USA jich je víc a víc. Stále častěji mi to připomíná šílence - Ministra obrany USA J. Forrestala, jenž vyskočil z okna s křikem: Rusové přicházejí,....Osobně já se domnívám, že riziko planetární jaderné války je nevelké, avšak riziko přechodu k totalitárnímu režimu, kde bude všudypřítomná totální kontrola nad každým z nás, je velmi velmi vysoké.

366345

08.09.2018 11:07

Zabere čas, než nová zahraniční politika Německa vůči USA přinese výsledky

Vnitřní rozpory Německa s USA oslabují temný svět

Miroslava 2a02:x:x:x:x:x

Snahy jsou, avšak šance jsou tak minimální, neboť německá elita sestává z lidí, jejichž osobní zájmy stojí nad zájmy národa. Tato elita vnímá USA jako globální ochránce jejich kapitálu a systému moci. Potom Německo se všemi svými institucemi, včetně ideologických i duchovních, je součástí severozápadního amerického světa. Odtrhnout se od něj může Německo jen tehdy, bude-li zcela zničen, což je v blízkém budoucnu zcela nereálné.
Vnitřní rozpory libovolného globálního seskupení jsou vždy přítomné - mohou se projevovat silněji či naopak. Nyní narůstají, což je dobře k oslabení tohoto démonického organismu, který rozkládá mravy veškerého lidstva.

366365

20.09.2018 15:35

Za slušnosťou „slušných“ liberálov sa skrýva nenávisť a lož

RE: Je to dobrý článek

Miroslava 46.?.?.?

Tak vždy nevěřící Tomáši nevěří, ani kdyby byla Pravda přesvědčivější. Nemohou nic rozumného namítnout, přitom však nevěří.
Jako by byl u nich um paralyzován, avšak hovořit o běžných věcech jim nečiní problém. A začnou-li s argumentací o víře, začnou bloudit v pochopení a slovech. Všechny jejich teorie jsou jako pavučina. Nepředstavitelné slepota...

366644

20.09.2018 20:04

Za slušnosťou „slušných“ liberálov sa skrýva nenávisť a lož

RE: Západní demokracie je povrchní, falešná a pokrytecká

Miroslava 46.?.?.?

...a tudíž není v tomto světě vůbec nic dobrého, žádné perspektivy, život nemá žádný smysl. Je načase si koupit letenku do Švýcarska na "sebevražednou turistiku"....

366653

03.10.2018 14:34

Lesbička: Pomocou matematiky učím deti o homosexualite

RE: Situácia v Nemecku:

Miroslava 46.?.?.?

Dnes už je natolik zřejmé, že cílem duchovně-mravního rozkladu lidí je vytvoření podmínek k přechodu k diktatuře. Nejprve je nutno lidstvo rozložit do stavu dobytka a poté když se demokratická policie nebude schopna vypořádat s lidskými zrůdami všude kolem nás, nasadí totalní diktaturu pod záminkou ochrany lidí. A lidé znavení od zvůle zrůd se budou radovat za tvrdou ruku, jako ve své době Němci zvolením Hitlera jako spasitele před chaosem.

Ne nadarmo pořádek ustanovený našimi liberály v EU nazývají LIBERÁLNÍM FAŠISMEM.

366874

10.10.2018 07:52

Herečka Silvana Heißenberg píše Merkelové

RE: Svět kapitálu bez humanismu

Miroslava 46.?.?.?

Nebojte se, vše spěje k velkým globálním změnám, i když pochybuji, že se z duchovního a mravního hlediska něco změní. Nový plán globální politiky s velkou pravděpodobností bude spočívat v dvojpolárním světě. Na jedné straně budou stát USA s jejich vazalskými satelity, na druhé Rusko, Čína, Indie a jejich spojenci. No a tím, že zrušíme OSN a EU, ráj ne zemi nevytvoříme. Proč? Protože se snažíme vybudovat jen materiální ráj. A cožpak může být ráj jen hmotným? Tudíž dostáváme pořád to samé – opičí parodii.

367000

10.10.2018 08:09

Herečka Silvana Heißenberg píše Merkelové

RE: Před třemi lety jsem byl v Mnichově

Miroslava 46.?.?.?

Lidé v Německu nejsou vygumovaní. Chybí jim duch. Historie přece už nesčetněkrát ukázala, že bezduchovní a mravně upadající národy nemohou mít dlouhou existenci. Buď vymírají, anebo jsou pohlceni národy jinými, ač v kulturním aspektu primitivnějšími, avšak duchem silnějšími, protože mají víru a spolu s ní i sílu ducha. Zde nemá místo logika, to je duchovní zákon!

367001

11.10.2018 11:49

Herečka Silvana Heißenberg píše Merkelové

RE: Svět kapitálu bez humanismu

Miroslava 46.?.?.?

Souhlasím s Vámi, že jsou to destrukticní mocenské organizace, jež svoje blahé ideje přetransformovaly na temné. Jenže takto se děje po věky věků. Tak si nemyslete, že když "odoperujeme tyto chapadla světovládní moci", že budeme žít v ráji! Naivně se domnívat, že je v tomto světě vše jen a jen o lidech. Ano, do jisté míry. Jenže lidé mají v tomto světě také svobodu volby a jak jste si asi už stačil všimnout, častěji preferují sloužit zlu, protože je atraktivnější. A potom mnozí současní lidé si myslí, že žijí jen jednou a po nich, nechť přijde potopa! Proto svět vypadá, tak jak vypadá. Lidi touží jen o materiálním, vyšší duchovní ideje jsou pro ně bláznovstvím.
A to, že "bzučí o své nenávisti k Rusku, Číně,...toto vše vede k následujícímu rozdělení světa, jak jsem Vám psala. Není třeba si dělat iluze, že Čina dá světu něco lepšího. Právě Čina vymyslela nejefektivnější totální koncentrační režim, který úspěšně testuje:
http://www.rodon.cz/clanky/Politika/leonid-kovacic-velky-bratr-2-0-aneb-jak-cina-buduje-digitalni-diktaturu-6679
http://www.rodon.cz/clanky/Politika/veronika-jolkinova-velky-bratr-disponuje-velkymi-daty-jak-v-cine-zavadeji-individualni-hodnoceni-obcanu-6923
Ale u nás na Západě je už cosi podobné, jen se o tom nehovoří.

367023

11.10.2018 11:55

Herečka Silvana Heißenberg píše Merkelové

RE: Svět kapitálu bez humanismu

Miroslava 46.?.?.?

A ještě posílám svěží článek

http://www.rodon.cz/clanky/Politika/gordon-g-chang-cinsky-digitalni-totalitni-experiment-7568

Je třeba pochopit, že každý následující politický systém je v bezduchovní společnosti ještě horší než ten předchozí. A aby ho lidé s radostí přivítali, MUSÍ PŘICHÁZET POD MASKOU DOBRA!

367024

Káva pro Zvědavce

40

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 81 čtenářů částkou 11 902 korun, což je 40 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Sudety sobě: koho vlastně zvolili Pražané? Kvalitní analýza na aeronet.cz17.10.18 00:53 Česká republika 0

Ženy, pořiďte si šálu nápadně připomínající vaginu16.10.18 02:11 Británie 3

Soumrak mužství: Gucci odhalilo chystanou pánskou kolekci, muži vypadají příšerně15.10.18 19:23 Neurčeno 5

Porcování Trhání medvěda v Kladně15.10.18 15:01 Česká republika 3

Sýrie poukazuje v OSN na válečné zločiny USA15.10.18 03:42 Sýrie 0

Černoch, který měl být deportován, byl "zachráněn" cestujícími, přitom je to zločinec15.10.18 02:09 Británie 4

Juncker bude poroučet V4?14.10.18 22:58 Česká republika 3

Automatizace v Amazonu selhala. Robot u uchazečů o práci preferoval muže14.10.18 11:35 USA 3

Polsko nepodepíše OSN Globální pakt pro migraci - je hrozbou pro národní bezpečnost 14.10.18 05:34 Polsko 4

Dvěma samičkám myší se narodilo 29 potomků12.10.18 18:15 Čína 0

EU je úžasný projekt? Tvrdí to prezidenti V412.10.18 04:33 Evropská unie 12

V ČR a na Slovensku se prohánějí americká vojenská vozidla11.10.18 20:32 Česká republika 7

ČR vysílal pohádku, ve které gang ruských koček terorizuje Prahu10.10.18 21:08 Česká republika 8

Vstoupím do školky a zabiju bílé děti10.10.18 02:03 Francie 2

Americké úřady zmrazily majetky Olega Deripasky ve Spojených státech09.10.18 16:21 Neurčeno 1

Příjem azylantů je zastaven09.10.18 16:20 Švýcarsko 0

7. říjen - den obětí tzv. Rozmanité republiky Německo08.10.18 20:25 Německo 3

Marseille: 22 členů Generace identity bylo uvězněno kvůli vniknutí do ředitelství neziskovky SOS Mediterranean08.10.18 22:15 Francie 1

Alternativa pro Německo vytvořila židovskou sekci "Židé z AfD"08.10.18 20:11 Německo 4

Hororová Praha: Pražští Piráti budou usilovat o post primátora08.10.18 15:50 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
22,34 Kč
Euro
25,83 Kč
Libra
29,44 Kč
Kanadský dolar
17,25 Kč
Australský dolar
15,94 Kč
Švýcarský frank
22,54 Kč
100 japonských jenů
19,89 Kč
Čínský juan
3,23 Kč
Polský zloty
6,03 Kč
100 maď. forintů
8,03 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
34,19 Kč
1 unce (31,1g) zlata
27 305,52 Kč
1 unce stříbra
326,62 Kč
Bitcoin
144 949,86 Kč

Poslední aktualizace: 17.10.2018 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 44 094 835