Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Svatoslav Butora

Nalezeno 29 příspěveků, 1 IP adresa

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

15.11.2017 10:08

Význam konzervativní reformy zdola

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

V průběhu tisíciletí byly vyzkoušeny všechny varianty sebeorganizování společnosti. V předmětném článku uváděný nástin reformy také. Od času vzniku "amerického snu", tj. od času konfliktu Kain vs. Ábel je prostředí lidí pořád ve stejném bludisku. Není pořád vyřešena otázka: Jsou národy Země jedna lidská rodina anebo jsou lidé a národy smečky vlků, kteří se tváří jako lidé??? Ten, kto zastaví generátor sobectví ten může navrhovat reformy toho uspořádání společnosti, které dává naději na únik z bludiska sobectví. Prozatím platí, že můžeme vidět, kudy vedou cesty "amerického snu" a kudy vedou cesty lidí, kteří pracují pro vznik budoucí společnosti, která nezahubí ani sebe ani životní prostředí Země. Svět kapitálu bez humanismu to určitě nebude.

361049

02.12.2017 18:13

Jean-Claude Juncker: Migranti „potřebují legální způsob, jak se dostat do Evropy“

Woodoo politika a Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Pan Juncker nemá právo mluvit za národy Evropy. Nemá na to mandát. Woodoo politika členů tzv.EU nedokáže zakrýt nedostatek myšlenek a absenci humanismu. V reálném světě tato woodoo politika představuje destrukci občanské společnosti, anihiluje reálnou spolupráci národů a uvádí do existence vztahy fungující v minulosti v otrokářské demokracii starověkého Říma.

361281

16.12.2017 12:21

Zač bychom měli bojovat?

Život

Svatoslav Butora 85.?.?.?

To, co slouží životu Země a lidí je dobré. To, co slouží ne-životu Země a ne-životu lidí je zlé. Systém vlády USA slouží ne-životu Země a ne-životu lidí. Věčný zákon, který zní: "Co nechcete, aby lidé činili vám nečiňte vy jim" platí i v tomto století.
Vy, tj. vládnoucí establishment USA nemáte rádi ani sebe ani svět ani lidi Země. Měli by jste bojovat za změnu Vašeho Vnitřního Světa a Vašeho Myšlení, ve kterém se řídíte zákony ne-života. My všichni jsme dětmi Stvořitele Vesmíru a Země. Lidé Země nejsou dětmi Smrtihlava, kterému slouží Váš establishment.

361455

Jaký význam má sedět za jedním stolem s ušlechtile a "lidumilně" se tvářícími lidojedy? Jaký význám má vyjednávat o míru s válečným strojem Novodobé Atlantídy? Jaký význam má vyžebrávat o výhodnější pozici národních otroků u nadnárodních otrokářů? Jaký význam by mělo, kdyby polský král Jan Sobieski a princ Eugen Savojský prosili o mír turecké/osmanské armády a aby tyto z Evropy odešly? Jaký význam má demokracie, když se změnila na démo(n)kracii termitů, kteří si udělali termitiště z OSN, z USA, z tzv.EU a z tzv.muslimského světa? Jaký význam má žití lidí na "ekologickém" smetišti s názvem Země pod zkázonosným "ekologickým" vlivem naprosto falešných koncepcí a falešných praktik OSN? Jaký význam má žití lidí pod patronátem OSN a USA a tzv.EU a tzv.muslimského světa, když jejich "vůdcové" se v tom smetišti a termitišti prohrabali až na dno jimi řízených ekonomik a teď usilují o zřízení globálního ekonomického termitiště ovládaného 666 hlavami Smrtihlava?

361809

12.01.2018 01:54

Írán je „ground zero“ pro americkou agendu změn režimů

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

OSN se změnila v Labyrint, ve kterém Minotaurus požírá své ctitele.

361890

18.01.2018 08:05

Vojenská zpravodajská služba vyzbrojila demokracii po celém světě

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Podle trvale aktuálních Řeckých Pověstí přináší řešení pro světovládního Minotaura vyzbrojeného kyjem totalitní demokracie odvážný TheZeus a Ariadnina Niť...

361975

30.01.2018 01:16

Evropská komise: Odmítání kvót je neakceptovatelné

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Děkuji za jasné definování procesu, kterým před námi v historicky krátkém čase změnila tzv. EU svůj původní demokratický statut na statut otevřeně otrokářský. Tady končí hra na diplomacii. Tzv. OSN už dávno neplní své poslání zabraňovat válkám a chránit mír. Tzv. OSN schválila a schvaluje všechny války, které si tzv. USA naplánovaly. Teď pod záštitou tzv. OSN, prolezlé otrokářským duchem dědiců staré otrokářské Babylonie a starého otrokářského Říma zkoušejí ovládnout svět metodami vládnutí, které jsou identické s těmi metodami z Babylonu a Říma...
Tzv. EU sledující politikum tzv. OSN tímto pádem ztratila jakýkoliv kredit ke své existenci. Nemá žádnou cenu. Obě organizace - tzv.OSN a tzv. EU - mají hodnotu oživlé mrtvoly. Svět se pod jejich vlivem a pod vlivem jejich mediátorů mění na svět zombie...
Děkuji panu autorovi ještě jednou za jeho hodnotnou analýzu nemoci Moci. Je to stejná nemoc (diagnóza "rakovina světovlády"), kvůli které byl na úsvitu dějin nám známého lidstva odstraněn systém Moci Atlantídy Stvořitelem Vesmíru a Země.

362226

Pyramidu Moci - na vrcholu s Okem Hóra - řídí potvora splozena v pravěku dějin lidstva. Tento Minotaurus neslyší na žádné rozumné argumenty. Slyší jen souhlas, který souzní s jeho svalovou hmotou, tj. s jeho sílou. Hlas rozumu je pro toto globální monstrum jako mlha, která zastírá jeho výhled do budoucnosti jím řízených otrokářů....
Kdyby to byla organizace pro lidi - ta pyramída Moci, ta OSN, ta EU - tak by ohledně problematiky CO2 museli ti těžko pracující úředníci podřízeni Minotaurovi vědět, že likvidace pralesů kupř. v Indonésii a Malajsii a jejich náhrada za palmové plantáže s palmou olejnou kvůli "ekologické" produkci palmového oleje je zločinem proti Zemi a lidstvu. Před veřejností skrývají skutečnost, že 1hektar (1ha) v průběhu 1-ného roku eliminuje a spotřebuje cca 400tun CO2, kdežto 1ha plantáže s palmou olejnou eliminuje/spotřebuje cca 40tun CO2 (!!!). Tato ekologická destrukce Země se provádí pod demagogickou vlajkou falešné OSN za potlesku falešné EU a za podpory oklamaných představitelů těch islámských zemí, na území kterých se tato zběsilá aktivita sluhů Minotaura realizuje...a ještě si na to Minotaurus nechal vypracovat Agendu 2030 a nechává si k svému zločinnému veledílu zkázy tleskat od našich servilních poslanců.

362317

06.02.2018 01:01

Evropský parlament: CO₂ zatáhnou občané místo byznysu a na krk jim hodíme i klimatické migranty

RE: Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Cílem mého diskusního příspěvku je/bylo poukázat na nekompetentnost těch, kteří rozhodují o stavu planety Země a lidí z výšin svých pyramíd Moci (hlavně OSN a pak EU) a kteří svou neznalostí bezohledně náš svět destruují. Lidé, kteří se účastní hlasování jako poslanci za strany x-y-z by měli být znalí problematiky, měli by být kompetentní. Kto je znalý a kompetentní se nemusí bát hlasovat NE na rozdíl od těch, kteří podléhají Minotaurovi v Pyramídě Moci kvůli své neznalosti problematiky. Agenda 2030 je velice povrchní a velice servilní dokumentace, která umožňuje drancování Země - hlavně ničení lesů a likvidaci zemědělské půdy - pod líbivými "ekologickými" hesly o jejich ochraně... Jen se ten dokument musí analyzovat a ta servilnost k Minotaurovi v Pyramídě Moci se ukáže; ochrana přírody je pro autory Agendy 2030 jenom jako obal na krabičce s léky, které neléčí.

362320

06.02.2018 14:14

Evropský parlament: CO₂ zatáhnou občané místo byznysu a na krk jim hodíme i klimatické migranty

RE: Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Hlavní vývojovou tendencí lidí je touha být svobodný a být užitečný a být alespoň trochu šťastný. Ve světě svobodomyslných užitečných šťastných lidí není určující jejich postavení v Pyramidě Moci nebo jestli chcete, na šachovnici. Proto svobodné lidi poznáte podle způsoby jejich řeči a argumentace. Lidé svobodného ducha vždy chtějí být kompetentní a nezaleží jim tolik na tom, jestli jsou chudí nebo bohatí. V Pyramidě Moci EU a OSN se vyskytuje největší koncentrace nekompetentních lidí, protože jak správně píšete je jejich nekompetentnost hlavní předností pro jejich postavení a jejich platové zařazení.
Všechny Pyramidy Moci se v dějinách zhroutily zejména kvůli přílišné koncentraci nekompetentních dobře placených šachových figurek. Nehanebné drancování Země je ovlivňováno siločárami vycházejícími zejména z Pyramídy Moci OSN a EU. Uvedl jsem reálný příklad plenění pro celou planetu nesmírně užitečných pralesů v jihovýchodní Asii a jejich náhradu plantážemi palmy olejné k produkci kokosového oleje. Nemocní elementi chtějí rozšířit pěstění této palmy i do Evropy i do Jižní Ameriky (důvod: "ekologie") Tento bláznivý "ekologický" projekt vzniknul za podpory EU, která tímto způsobem obhajovala své nesmyslné kvóty stejně, jako teď obhajuje nesmyslné kvóty pro imigranty...EU je Pyramídou moci nekompetentních. Ti ostatní, kteří se tam dočasně objevují jako poslanci by ve věci CO2 měli vědět, jaké škody EU kvůli "ekologii" na ekologii Země napáchala. Předvídám brzké zhroucení systému EU - Pyramídy Moci. Evropa patří národům, které umí kompetentně spolupracovat a ne beztvaré mase lidí bez národní identity pod nadvládou nekompetentní sešlosti sluhů Minotaura, kteří jásají blahem jak se jim daří při drancování Země za pomoci "zelené ideologie".
My v Evropě nejsme jako lidé v USA. Víme, že OSN dělá vše proto, aby ty světovládné touhy USA za podpory oklamaných islámských zemí prosadila. Vše je tak průhledné a to otrokářství z mísy OSN viditelne kyne jak zkažené těsto...na "upečení" chleba pro otroky. Bude lidstvo šťastné když bude ovládáno sešlostí nekompetentních sluhů Minotaura??? Promiňte, že jsem si vypůjčil pojmy z Řeckých bájí. Oni - ti Řekové - si tu dnešní situaci prožili již "včera".

362328

06.02.2018 23:30

Evropský parlament: CO₂ zatáhnou občané místo byznysu a na krk jim hodíme i klimatické migranty

RE: Úprimne -nedočítal som to

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Nevadí, dočtete to později. Nebuďte bez naděje, svět je pěkné místo k bytí, jenom nesmíme přijít o svůj domov, o svou domovinu. Ve svém domově a ve své domovině jste občan a jsme občani, kteří mají šanci se vyvíjet. Koncepce EU není domovem, je to stáj pro ovce...celá ta koncepce EU je jenom vnucená nepřirozená úchylka. Zkuste si představit unii ovcí a vlků...

362335

06.02.2018 23:41

Evropský parlament: CO₂ zatáhnou občané místo byznysu a na krk jim hodíme i klimatické migranty

RE: Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký a tvořivý večerní čas. Otázka smyslu života je příliš obsáhlá. Velice zajímavě se k tomuto tématu vyjádřuje/vyjádřoval Jan Werich.... ale jinak platí, že jiný je pohled na smysl života na Zemi a jiný na Marsu; a také platí, že jiný je pohled na smysl života těch lidí, kteří pracují "v potu tváře" a jiný těch lidí, kteří se snaží zalíbit se Minotaurovi v Labyrintu Pyramídy Moci.

362336

07.02.2018 21:24

Evropský parlament: CO₂ zatáhnou občané místo byznysu a na krk jim hodíme i klimatické migranty

RE: Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Na Vaši otázku Vám zajistě důkladně a přesně odpoví studium na některé filozofické fakultě. Já ne. Věcná diskuse k problematice CO2 Vám na Vaše otázky také neodpoví. To je diskuse pro lidi, kteří hledají řešení jak kvalitně žít a ne proč žít. To musíte hledat jinou platformu.

362347

09.02.2018 00:44

Kdy se Spojené státy budou zodpovídat za své války a agrese?

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Ve velice působivém nadčasovém filmu Planeta Opic budoucnost americké Sochy Svobody a tím všeho, co za ní stálo zhodnotil vesmírný cestovatel Taylor. Svého času šplouchání vln oceánu lží pohltilo i starobylou Atlantídu. Zůstaly po ní jen pověsti...

362373

16.02.2018 00:43

Pozdrav z Muslimic

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den a hezké všechno a také hezké a tvořivé myšlení. Je evidentní, že koncepce EU je koncepce stáje pro ovce. Kdyby byla koncepce EU pro občany, tak by nikdy nevytvářela takové podhoubí pro ekologickou destrukci světa. Kvůli zachování svobody občanů je nevyhnutné opustit EU-stáj pro ovce.

362587

19.02.2018 09:31

Eskalace v Sýrii – kam až lze Rusy dotlačit?

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Obraz a vidění Světa je jiné u lidí a jiné u Minotaura v Labyrintu Pyramídy Moci. Světovládný Minotaurus ztratil smysl své existence, protože jeho zvířecí ego již žádná lidská oběť nenasytí...a jeho služka pro mámení obětí, která se jmenuje OSN se obrátila na náboženství... Kdyby si Minotaurus po večerech četl Řecké báje, tak by věděl jak jeho působení na Obraze Světa skončí. Strategie udržení Minotaura v Labyrintu Moci postřádá smysl, protože Labyrint Moci je vězením i pro Minotaura i pro Svět. Svět je a má být domovem pro svobodné myslící lidi. Světovládní Minotaurus a Labyrint Pyramídy Moci a jeho služka OSN obyvatelům Světa i život i svobodu svobodně žít bere. Svět pod panstvím Minotaura a jeho služky OSN šílí...a mění se na smetiště a bojiště. Nakonec musí a bude muset Svět zachránit TheZeus. To je strategie Života.

362670

19.02.2018 11:18

Eskalace v Sýrii – kam až lze Rusy dotlačit?

RE: Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Děkuji Vám, pane za Vaši reakci. Víme, že je možné, aby se Minotaurus osvobodil ze své Pyramidy Labyrintu Moci a víme, že je možné, aby se Svět Lidí osvobodil od Pyramidy Labyrintu Moci pomocí poznání toho, co již kdysi jednou bylo.

362677

21.02.2018 09:54

Stávající světový řád je odsouzen ke zkáze

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Obsah článku je analytickým vyjádřením děsivé skutečnosti, že události z pradávných časů starověké Atlantídy se opětovně vracejí na scénu kvůli neschopnosti vůdců novodobé Atlantídy, svázaných smlouvami Atlantického Paktu k výstavbě tzv. globální Pyramidy Moci, která má zabezpečit jejich "moc" a tzv. světový mír pod panstvím jejich boha moci a Oka Hóra, kterým se na svět z vrcholu jejich Pyramídy Moci chtějí dívat a řídit Svět Lidí sezhora...
Tito vůdcové a jejich "Moc" bloudí v Labyrintu uvnitř této Pyramídy Moci a tváří se, že si nejsou vědomí, že tato Jejich Pyramida Moci je Životu a Živým Lidem absolutně cizí. Neslyší a nevidí, že Svět Lidí pod jejich nadvládou zaniká a hyne. Hynou oceány, hynou lesy, hynou živočišní druhy a také lidé. Je to hlavně proto, že jejich ideológií je nenávist k okolnímu živému světu, kterou zastírají "bojem za demokracii". Ve skutečnosti je to démo(n)kracie. Jak autor článku výstižně napsal, jejich Pyramidu Moci dnes drží pohromadě pouze nenávist a generování nenávisti k svobodnému Rusku. To proto, že jejich slunce je Černé Slunce které vzešlo z Bílého Domu.
Tito vůdcové si neuvědomují, že jsou také oni sami uvězněni v této jejich vlastní konstrukci moci a světovlády (v Labyrintu Pyramidy Moci). Obrazně, ale výstižně to ukazuje stará řecká báj O Minotaurovi, který udržoval svět kolem něj ve strachu a v podřízenosti vyžadováním lidských obětí.... Ze šílenství z pobytu v Labyrintu Pyramídy jeho vlastní Moci osvobodil Minotaura (a tím aj svět) tehdy řecký hrdina TheZeus.
Svět živých lidí nepotřebuje globální světovou moc, nepotřebuje Pyramidu Moci, protože tato konstrukce světa nevyhnutně směruje k vytvoření Labyrintu Moci, ve kterém si nadvládu časem pokaždé vybojuje nějaký ten světovlády chtivý Minotaurus. Svět nepotřebuje světovlády chtivou moc USA governmentu a jejich světovládné nemocné služky OSN. Svět nepotřebuje Pyramidu Moci a její šílený Labyrint Moci a nepotřebuje ke své existenci Minotaura.

362709

22.02.2018 10:40

Stávající světový řád je odsouzen ke zkáze

RE: Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Děkuji za Váš příspěvek do diskuse k možnosti vytvoření lepšího uspořádání světa. Máte pravdu. Vím to a víme to. Proto jsem si dovolil napsat tu mou úvahu za pomoci myšlenek ze starověkých Řeckých bájí, aby bylo zřejmé, že konstrukce Pyramidy Moci a Labyrintem Moci a s jeho světovládným jediným Minotaurem na světě byla, je a vždy bude ... špatná.
K Pyramidě Moci existuje alternativa, ale v průběhu dějin se s ní zaobíralo jenom pár lidí a několik národů. Tou alternativou není vertikální uspořádání ("pyramida"), ale horizontální uspořádání vztahů mezi národy. Jako ve zdravém lidském těle, kde všechny jeho funkce a orgány spolupracují. Jako ve zdravé rodině, kde všichni její členové se těší vzájemné úctě. Rozhodné slovo v rodině má ten, kto ví "jak na to" bez toho, aby musel jiného člena rodiny nenávidět nebo zabít...tak, jak to funguje v Pyramidě Moci, kde neexistuje žádná idea o rovnováze rozumu a síly, ale jenom idea podřízenosti funkcím nadřízené entity, i když se s této nadřízené entity časem vyvinul "Minotaurus". Můj závěr: Idea je víc než síla.

362734

23.02.2018 10:38

Stávající světový řád je odsouzen ke zkáze

RE: Zednářsko - sionistický projekt NWOO skončí

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Chtěl by jsem jen upozornit na skutečnost, že tzv. Nový Světový Řád (NWO) lze přímo ztotožnit s chapadly globální moci přímo vyrůstajícími z ústředí/ sídla tzv.OSN(UN).
Jedním z jejich chapadel moci je z tohoto centra řízená a humanismus předstírající násilná migrace. Jedním z jejich chapadel moci je humanismem se ohánějící Agenda 2030. Co zbyde ze svobodných lidí, až všechny chapadla moci ovládané "rozumem" Minotaura (který se v této Pyramidě Moci zabydlel) "láskyplně" Zem a lidstvo obejmou...

362755

27.02.2018 18:05

Arménie riskuje, že svými plány na dopravní koridor popudí Rusko

Jakou cenu má přátelství

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přátelství má cenu života. Zrazování přátel ma obchodní cenu cca 30-ti stříbrných.

362809

02.03.2018 08:29

Kdo jsou „drážďanští řezníci“

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Děsivé dějinné poznání a dědicové myšlenkového odkazu starověkého Říma se pořád demokracii ohání... Kto přemýšlí ten ví, že bez rozumu a pokání nelze řídit ani sebe samého ani svět živých a nelze pokročit dál ve vývoji. Myšlenkový svět vládnoucích entit od časů toho starověkého světovládního Říma je pořád stejný. Když na pomyslných váhach poměříme Příčinu a Následek, tak by jsme neměli připustit, aby se gladiátorské vidění světa pořád a pořád opakovalo. Koloseum v starověkém Římě s jeho tisícemi obětí jako jeviště pro oběti a jako hlediště pro platící svědky vražedné moci vražedného palce světovládného císaře. Jaký je rozdíl mezi tím, co bylo a tím co je dnes.....? Světovládní Minotaurus v císařské lóži Labyrintu Pyramidy Moci opět organizuje krvavé gladiatorské divadlo a celý svět chce změnit na "Koloseum" ve kterém nebude vidět rozdíl mezi jevištěm a dějištěm, ale všichni umírající uvidí ten světovládní "palec" Císaře Zeměkoule, který se na lidstvo šklebí z "demokratických" instancí starověkého Říma přestěhovaných do Bílého Domu a jejich služky OSN(UN), která prodává vstupenky na smrt obyvatel světa v "Koloseu"... A přitom by stačilo, aby si lidé uvědomili, že jsme všichni jedna velká rodina a že světovláda je OMYL.

362839

05.03.2018 07:28

Válka proti mužnosti

O lásce k životu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Všechno velké a "viditelné" závisí na tom, co je malé a "neviditelné". Interakce mezi spolupracujícími nebo nespolupracujícími protipóly ve fyzikálním světě zprostředko- vávají kromě iného elektrické částice kupř. elektróny. Tyto mají anebo kladný anebo záporný náboj. Interakce mezi spolupracujícími nebo nespolupracujícími myslícími živými identitami zprostředkovávají malé "neviditelné" informace, které mají na myslící živé okolí vliv podobný jako elektrické částice, tj. jejich účinek je kladný nebo záporný. S úsměvem chci poznamenat, že nositelem těch kladných životu přátelských informací by mohly být přátelské neviditelné "částice" se jménem "láskatróny". V protikladu k tomu, nositele záporných životu nebezpečných a nepřátelských informací jako je nená- vist a zloba k životním funkcím jiných lidí, ale též nenávist k sobě samému by jsme mohli bez úsměvu pojmenovat jako "nenatróny". Je to základní vlastnost kapitalismu a tzv."Západu", kterého myšlenkové hodnoty jsou v základu jeho koncepce nepřátelské životu. Převrácené chápaní pojmu "svoboda" přenášejí "nenatróny" kapitalismu jako informaci o svobodě ovládat své okolí. Láskatróny" tj. přátelské laskavé informace jsou kapitalismu cizí. Proto se životní funkce lidí a Země dostávají do stavu blížícímu se nebytí...

362874

06.03.2018 23:05

Obvinění Ruska: nebezpečí pro mír a demokracii

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer. Nelze než s autorem článku souhlasit. Myšlenková zázemí esta- blishmentů tzv.Západního světa a tzv.Obchodního světa a tzv. Muslimského sveta se sjednotili do jednoho proudu po světovládě toužící monstruózní entity, kterou podle Starých Řeckých pověstí můžeme bez obav z nesprávného přirovnání nazvat "Minotaurem". Tento světovládní Minotaurus se trvale pohybuje v Labyrintu Pyramídy Moci, která je zastřešena soucitu nehodnou a svobodným lidem Země nepřátelskou zdechlinou kdysi pojmenovanou jako OSN (UN).
Tato "vrcholní" instituce měla sloužit tomu, aby se neopakoval mechanismus vzniku válek a další války světové. V průběhu času se tato instituce změnila zejména pod vlivem establishmentu USA a spol. na smrtící monstrum, které odsouhlasuje všechny války které si USA a spol. naplánovali. Táto řídící mršina nelidské a lidství popírající nadvlády "Minotaura" nad světem je hlavní "služkou" tj. hlavní infrastrukturou, pomocí které "objímá" Minotaurus svými chapadly moci téměř celý svět. Nepřáteli světa nejsou armády USA a Ruska a jiných států, které brání své národní zájmy. Nepřáteli lidstva jsou ty establishmenty a tzv. instituce, které se sápou po národních a lidských svobodách ve jménu světovlády nad svobodnými národy a svobodnými lidmi. Bez zrušení/odstranění OSN(UN) nelze obnovit rovnováhu ve vztazích mezi národy. A potom bude následovat období, ve kterém si budou moci osvobozené rovnoprávné a spolupracující národy vydechnout od představy, že nad nimi musí existovat světovládní monstrum, které na lidi dohlíží "Okem Hóra" z vrcholu Pyramidy Moci. Potom, po zrušení a odstranění OSN (UN) se i občané USA budou moci stát součástí lidské rodiny na Zemi. Zatím to tak není. Zatím jsou udržováni v představě, že musí podporovat světovládní plány Minotaura v Labyrintu Pyramidy Moci.

362929

07.03.2018 13:52

Dôsledky nových ruských zbraňových systémov

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den všem, kteří chtějí žít. Není lepší možnost pro život v míru než poslouchat rozum a dobré slovo ve spojení s rozumem použitou a používanou sílou. To poselství a vyjádření z Ruska je poslední možnost jak obnovit svět a navrátit naději budoucnosti, aby BYLA. Když to na Minotaura nezabere a nebude poslouchat hlas rozumu a dobrého slova, bude se muset BUDOUCNOST postarat, aby hrdinný TheZeus poučil Minotaura jak (ne)žít mezi lidmi, kteří chtějí svobodně BÝT v míru mezi sebou a v míru se Zemí a v míru se Stvořitelem Vesmíru a Země a lidí.
To poselství podle mne není vyjádření k současné destrukci myšlení a vztahů ve světě, který je v sevření chapadel prohnilého establishmentu USA a jejich morbidní služky OSN(UN). To je varování.
Ten kto příjde do Labyrintu Pyramídy Moci "mečem" odstranit Minotaura a zbourat to celé monstrum zločinné moci a peněz kolem něj ovšem nebude Rusko. Budou to jeho vlastní chapadla moci, jeho "slouhové" co ho zardousí a jeho doupě odstraní. Nikto kvůli tomu nevyroní slzu; snad jenom obchodníci se smrtí.

362943

11.03.2018 21:10

USA se snaží záměrně prodlužovat krveprolití v Sýrii

Svět kapitálu bez humanismu

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký večer, i když kvůli tomu jakým způsobem se projevuje USA a OSN a jejich tz.spojenci ve světě lidí je v skutečnosti již dlouhá léta večer co večer spíše důvodem pro smutek. Článek o Syrii a všechny komentáře jsou znamením toho, že USA-establishmentu a jejich služce OSN(UN) a jejich tzv.spojencům není pomoci.
Tyto instituce "světovlády" jsou postiženy smrtícím virem světovládní megalomanie.
Nic víc než smrt a nic míň, než to, že nás nezabijí, když jim bude lidstvo sloužit nemohou světu nabídnout. Mohou světu nabízet démo(n)kratické woodoo otroctví. Mohou světu nabízet woodoo služby dolaru. Ještě mohou světu nabízet to, co před- vádějí v Syrii s požehnáním Falešného Proroka a s požehnáním Falešné OSN(UN).

362994

13.03.2018 10:47

Kdo má prospěch z otrávení ruského emigranta v Británii?

Novodobá Atlantída

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji potěšení z nového dne. I dnes ještě svítí Slunce nad Atlantídou. Shakespeare řěší bolest Hamleta a Sherlock Holmes už ví, kto za tím vším je... a v hledišti si lidé veřejně šeptají, že po světovládě toužící Koalici došly v Syrii krvavé oběti...a proto Primabalerína ukazuje světu směr, kde Panství Downtown společně s Minotaurem
z Labyrintu Pyramídy Moci míní uspořádat další krvavé dívadlo... Ještě několik rituálních obětí a k tomu Mediální koncertní orchestr zahraje Turecký pochod... a Globální Vláda Smrtihlava bude pokračovat dál ke konci Novodobé Atlantídy.

Tímto způsobem jsem symbolicky popsal podstatu "mírumilovného" zvráceného politického myšlení veřejných představitelů tzv.západního světa. Normálních lidí na tzv. západě světa se to netýká; jsou stejní jako normální lidé na tzv.východě světa. Všichni normální lidé na světě jsou potencionální oběti nenormálních sluhů Černého Slunce, které začerňuje svět normálních lidí nenávistí a zlem. A aby bylo úplně zřejmé, to Černé Slunce má hnízdo v Bílém Domě. Paradox mrtvé Sochy Svobody.

363013

15.03.2018 12:00

Bude u nás...?

Koncepce EU

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Svět ovládaný apoštoly globalizace nemá koncepci. Tzv. OSN/(UN) nemá žádnou koncepci resp.ztratila koncepci kvůli které byla založena. Tzv. EU nemá žádnou koncepci resp. koncepci kterou měla v čase docela nedávném (kdy do společnosti uhlí a železa byly podvodem přivedeny národy ne-západní Europy) ztratila. Koncepce apoštolů globalizace je rakovinou lidské civilizace. Je to nádor v hlavách vůdců tzv. Západu. Kto nechce civilizačně "umřít" toho metastázy rakoviny nositelů politiky globalizace nutí "umřít" v přímém přenosu pod dohledem tv-kamer.

Celá rádoby "koncepce" ospravedlňující existenci tzv. OSN/(UN) a tzv. EU je založena na postupném budování globální otrokářské "stáje pro lidské ovce". Uvnitř této stáje již žádné jiné koncepce nejsou. Uvnitř této stáje není potřeba přemýšlet a vyvíjet se. Těm národům a lidským ovečkám uvnitř této stáje stačí pouze konzumovat a nechat se "podojit a ostříhat". Hlavní je nemyslet a nebečet ...Nic jiného než koncepci otrokářů starověké Babylonie a starověkého Říma tyto novověké rádoby "demokratické" vládní struktury tzv. Západu nevymyslely.
Ještě je čas, aby se tyto struktury tzv.OSN/(UN) a tzv.EU samy rozpustily; ještě je čas na vyléčení se lidstva ze smrtelné rakoviny světovládní megalomanie. Zatím by to bylo možné provést bez válečného běsnění, za použití zdravého rozumu...

363063

18.03.2018 10:31

Texty projevů Lenky Procházkové a Marie Neudorflové k výročí německé okupace

Dějiny a vývoj

Svatoslav Butora 85.?.?.?

Přeji hezký den. Oba texty projevů jsou kvalitní a vedou nás k přemýšlení o smyslu dějin. Je zřejmé, že na cestu nenávisti a na cestu nadlidského úsilí nadlidí o návrat na křižovatku cest opakovaného vývoje destrukce civilizační cesty zdokonalování bytí člověka by neměl nikto opět vstupovat. I takový jednoduchý systém jakým je kybernetická myš si pamatuje, která cesta z bludiště je průchozí...

363122

Káva pro Zvědavce

54

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc březen přispělo 86 čtenářů částkou 16 289 korun, což je 54 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Volby v Rusku18.03.18 10:50 Rusko 5

Hrozící útok na Sýrii ze strany Spojených států18.03.18 00:50 USA 2

Savčenkovou obvinili z plánování útoku na parlament z minometů17.03.18 14:55 Ukrajina 1

Užiteční idioti zase protestují16.03.18 20:00 Česká republika 1

Korektnost dne: Bílí Kanaďané se v kampani omlouvají za barvu své pleti16.03.18 15:35 Kanada 5

Přesně 50 let americkému masakru ve vietnamské My Lai16.03.18 09:26 USA 1

Černoši v JAR vraždí bělochy, svět se dívá jinam15.03.18 20:43 Jihoafrická republika 1

15. březen 1939 -- v médiích TICHO15.03.18 19:11 Česká republika 4

Kočka sleduje na mobilu svou majitelku, která zemřela15.03.18 02:49 Neurčeno 0

Pokračujeme v agonii: kouření v hospodách neprošlo14.03.18 21:09 Česká republika 3

Student z USA ve škole řekl, že jsou jen dvě pohlaví. Dostudoval14.03.18 20:46 USA 3

Genderové šílenství v Británii: Tesco předělává nákupní vozíky, byly sexistické13.03.18 01:30 Británie 2

USA dodávají zbráně teroristům IS12.03.18 06:32 USA 0

Z Českého lva udělali politickou agitku, kritizuje dokonce bulvár11.03.18 15:10 Česká republika 4

Pochod „Za slušné Slovensko“ v Bratislave – ako som to videl a zažil10.03.18 17:37 Slovensko 10

Vypadali příliš spokojeně, prohlásil Afghánec, který ve Vídni pobodal čtyři lidí10.03.18 15:20 Rakousko 0

Na Slovensku práve prebieha (krvavý) PUČ09.03.18 08:47 Slovensko 2

Belgická banka ztratila 11 miliard € z libyjských peněz 09.03.18 02:06 Belgie 2

Nebezpečí implementace zbraňové směrnice: citace z vládních materiálů08.03.18 09:24 Česká republika 4

Agresivní imigrant si v tramvaji neměl kam sednout, tak ze sedaček vyhodil dvě Švédky07.03.18 23:09 Švédsko 4

Měnové kurzy

USD
20,68 Kč
Euro
25,43 Kč
Libra
28,83 Kč
Kanadský dolar
15,78 Kč
Australský dolar
15,96 Kč
Švýcarský frank
21,73 Kč
100 japonských jenů
19,51 Kč
Čínský juan
3,27 Kč
Polský zloty
6,02 Kč
100 maď. forintů
8,17 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
35,95 Kč
1 unce (31,1g) zlata
27 170,30 Kč
1 unce stříbra
337,58 Kč
Bitcoin
152 377,67 Kč

Poslední aktualizace: 18.3.2018 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 41 840 674