Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané sprosťák Vítek

Nalezeno 11 příspěveků, 8 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

20.08.2016 15:20

Krize Evropy

Ztráta soudnosti

sprosťák Vítek 46.*.*.*

Touha po starých a nenávratně ztracených věcech, u jednotlivce, je vnímáno jako osobní slabost. Každé dítě se s tím musí vyrovnat, chce-li dospět. Touha po starých a dávno ztracených věcech, v politice, není jen projev slabosti, nýbrž politřického zpátečnictví, tedy reakcionářství. Někdo věří, že obnova monarchie pomůže národu žít lépe. Viz pomník Frantovi Pepovi, v bezvýznamné české vísce. Někdo věří, že náboženství a církev pohou národu žít lépe. A někdo odmítá jakýkoli relativismus, který je základem všeho vyššího myšlení a podmínkou, pokud jde o schopnost sebereflexe. Ten žvást, který naznačuje, že ateista je povinen dokazovat věřícím neexistenci boha (v nekonečném vesmíru nekonečná práce), zatímco věřící nemusí dokazovat nic, protože důležitá je slepá víra - ten žvást dokazuje jen to, že autor sám soudnost v sobě dávno zabil. Je to vůl.

Jinak má autor pravdu, že špatný je nihilismus a multikulturalismus. Ovšem už ne pacifismus a humanismus. Pacifisté ani humanisté nikomu neubližují. To jen pseudopacifisté a pseudohumanisté (jako Masaryk, kterého autor vysoko hodnotí, ačkoli se nezastal dělníků postřílených v ulicích prvorepublikovým četnictvem, ani se nezastal dětí, které četníci postříleli v pionýrském táboře, organizovaném komunistickou stranou). Ale i kdyby to všechno bylo špatně, ani nihilismus, ani multikulturalismus, ani pacifismus a humanismus nepadají z nebe. Vymýšlí je člověk podle toho, jak vnímá svoje zájmy. A další člověk to rozšiřuje z přesvědčení nebo za peníze. Chce-li autor poznat, jak vznikají problémy dneška, analyzovat je, musí zkoumat, kdo a proč vymýšlí a kdo a proč rozšiřuje. Taková je anatomie společenské patologie - kdo s kým, o čem, pro koho.

351370

20.08.2016 15:29

Krize Evropy

RE: víra

sprosťák Vítek 46.*.*.*

To mě tuhle taky napadlo, když dávali mě spát, byly mi tehdy tři roky pouhé, že v každém lichém rohu, čertí se na mne bubák a v každém lichém ksychty dělá strašidlo. A to nebylo vše, otočiv hlavou na stranu, pohledem periferním zdálo se mi, že vidím uprostřed stropu velké oko. A to oko na mě mrkalo. A já dospěl a na rozdíl od vás, přestal věřit na bubáky. Jsi na řadě, otroku Ježíšův.

351371

13.09.2016 06:18

Pět zajímavých zpráv poslední doby

Andrej je podnikatel, ne komunista

sprosťák Vítek 46.*.*.*

Kádrovou složku vede na své zaměstnance každý jenom trochu svědomitý personalista a při větším či menším porušení "etického" kodexu jedná v zájmu zaměstnavatele. Toliko k infantilním kecům o komunistické tvrdé ruce.

Jo, mimochodem: pokud se má politická strana (obecně vzato) ubránit infiltraci ze strany povždy všetečných prospěchářů a jiných, ještě větších zkurvysynů, musí disponovat funkčním systémem kádrového čištění. Komu se to nelíbí, má smůlu.

351804

15.09.2016 18:24

Transatlantická dohoda TTIP je možná mrtvá, ale přichází něco ještě horšího

nenechat je vyhrát?

sprosťák Vítek 46.*.*.*

nebylo by účelnější je zničit, zlikvidovat je coby konsolidovanou společenskou sílu?

K čemu je pasivní obrana? K tomu abychom se museli klepat strachy, že navzdory stovkám a tisícům vyhraných bitev můžem prohrát válku v jediném dni?

Z čeho vlastně pramení jejich moc? Z kapitálu! Ten klasický vstah (buržoazního vlastníka a moderního proletáře) je udržuje nahoře, zatímco nás dole, pod jejich těžkými olověnými zadky. Bez pokračujícího toho vstahu nebudou schopni vůbec ničeho. Budou totiž vyřízeni!

351868

25.10.2016 00:47

Hranice Ukrajiny – historie

RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...

sprosťák Vítek 46.*.*.*

Pakt Ribentropa a Molotova jako:
1) důsledek Mnichova
2) jako řešení vojensko-strategických problémů, hloubka obrany,

s tím lze jen souhlasit. Ale je zde ještě jeden bod, třetí, který jste, Spektátore, neuvedl, ač je krajně důležitý:

3) snaha SSSR vyhnout se boji vedenému na dvou protilehlých frontách.

V létě toho roku 1939, když Hitler tlačil na pilu a v Moskvě probíhaly absolutně neplodné rozhovory tří vojenských delegací (Anglie, Francie, SSSR), bojovala vojska Sovětského svazu s vojsky Japonska na dalekém východě. Pokud by sovětští představitelé jednali nerozvážně a sedli západním mocnostem na lep, mohli si vzápětí vychutnat válku na dvou protilehlých válečných frontách se signatáři Paktu proti kominterně (důležitý blok v té době), přičemž takovou válku si žádná eurasijská mocnost nemůže dovolit.

Němci vycítili příležitost, toho léta, obětovali Pakt proti kominterně okamžitému zisku a učinili Sovětům výhodnou nabídku: získat zpět území odnaté Polskem 1921. Po Paktu Ribentrop-Molotov následoval Sovětsko-Japonský pakt o neútočení, kterým Sovětský svaz vyhrál onen souboj s mocnostmi západní Evropy o to, kdo vstoupí do války později a za výhodnějších podmínek.

352873

25.10.2016 00:59

Hranice Ukrajiny – historie

RE: Pro třísku nevidíte les@

sprosťák Vítek 46.*.*.*

mouchytráku: Stalin byl leninista a NEP byl od počátku provizoriem, které prostě nemohlo vydržet věčně. Stalin nezrušil ani leninisty ani NEP. Nemohl to udělat už proto, že systém vládnutí v SSSR byl založen na kolektivní moci, nikoli na moci osobní. Stalin opravdu nebyl absolutní vladař.

Chápu, proč pravičák jako jste vy, przní minulost. Nebojte. My, komunisti, vás z toho otroctví osvobodíme.

352875

11.01.2017 14:31

Rozpad národů

žvásty

sprosťák Vítek 46.*.*.*

Ten, kdo není schopný argumentovat bez toho, aniž by do všeho hned namontoval boha, je s prominutím blb. Nečím takovým nehodlám ztrácet čas.

354916

11.01.2017 21:45

Rozpad národů

RE: žvásty

sprosťák Vítek 46.*.*.*

ad Tartus:
nejsem vytočený. Dávno jsem rezignoval nakomunikaci s věřícím člověkem o víře. Náboženská víra, pokud je skutečná a ne předstíraná, je hluboce iracionálním stavem lidské mysli. Na světě jsou stovky, možná tisíce různých věr a s nimi spojenými dogmatickými arzenály. Logicky nemohou být všechny správné, vylučují se navzájem. Ten, kdo trvá na tom, že to jeho náboženské dogma je to jediné správné, protože jeho otec tomu věřil, jakož i otcův otec a děd jeho děda, nebo proto, že se narodil v oblasti, kde se toto dogma pěstuje, je skutečně mimořádný blb a to je to jediné, co jsem ochoten mu kdykoli zopakovat. Mimochodem, jsem zklamán, protože jsem se nechal zmanipuovat několika prvními řádky, kde zmínka o bohu nebyla. Doporučuju všem blbům, ne - já je o to žádám, aby laskavě slovo "bůh" bylo hned prvním slovem jejich textu, aby neklamali čtenáře.

Ad: Cenzored:
Fakt, že malý stát funguje lépe než velký je dostatečně historicky prověřen. Totéž platí i pro hospodářské podniky. Pravá ruka tam neví, co dělá levá. Tato racionálně potvrzená pravda je ovšem pravdou relativní v tom smyslu, že velká firma svou vahou zruinuje malou. Velký stát dominuje malým. Velká armáda převálcuje malou. Jakmile je míra převahy příliš velká, není efektivita provozu rozhodující.

Rovněž bych rád upozornil, že ta Čína nefunguje vůbec tak dobře, jak vy si asi představujete. Je obrovská a mezi hospodářskými centry a periferiemi jsou pro nás nepředstavitelné rozdíly. Daň z velikosti. Čína musí urazit ještě pořádný kus cesty, aby se vyrovnala sama se sebou.

Jo a na závěr: politická Evropa není socialistická a nikdy nebyla. Byla a je zkrz nazkrz pravicovým, neo-liberálním projektem, A neo-liberalismus, zájmy které obhajuje, je velmi blízký fašismu. Pokud ale používáte slovo "socialismus" jako univerzální nádávku, pokud vám to někde uvnitř dělá dobře, tak si poslužte. Vynadejte do socialistů všem, kteří s vámi v něčem nesouhlasí.

354940

27.02.2017 06:47

K jednomu skrytému „detailu“

RE: dobrý učitel - co kdo nepochopil

sprosťák Vítek 46.*.*.*

...vy jste nepochopil, že článek se týká jednoho detajlu, nikoli společnosti mimo školu. Nemá to logiku, kritizovat autora, že se zaměřil analyticky pouze na oko Mony Lízy, pokud se nepřetvařuje, že jeho popis je popisem celého obrazu. To tento autor neudělal.

Také nechápete, že dobrých kantorů je málo, jako všeho dobrého na světě. Vedle dobrých jsou kantoři průměrní a podprůměrní. Ne všichni z nich jsou hlupáci. Mnozí jsou prostě produkty nekvalitního vzdělávacího procesu na pedagogických školách a stejně nekvalitního výběru, pokud jde o osoby studující pedagogiku - z vícero důvodů, které nejsou předmětem krátkého pojednání o jednom detajlu. No a ti méně kvalitní kantoři potřebují ke zlepšení své práce systémový/é nástroj/e, že...

Patříte, domnívám se, do stejného pytle s intelektuály, tak jak jsou popsáni v textech Jaromíra Habra a Teodora Dalrympla. Staré dobré anarchistické: od ničeho, ničím, k ničemu. Všechno je takříkajích věcí náhody, zákonitost neexistuje. Jsoucno se nedá zkoumat, popsat ani řídit. Řízení společnosti je vůbec nesmysl, i s ním spojený prvek donucování, neboť kvalitní lidé všechno vyřeší, sami od sebe. Všechno se samovolně opraví k lepšímu. Přece máme dobré kantory, takže není třeba nic řešit. Když se předpoklad nepotvrdí, jako tolikrát už, je možné znovu a do nekonečna předstírat překvapení a ventilovat tazvaný shoking. Jde do tuhého, pošlete nám peníze.

Byl bych samozřejmě rád, kdyby autor sepsal něco o Moně Líze, popsal celou skutečnost tak, abych věděl, co Mona Líza je. Ale nutit ho k tomu nemůžu a dílčí analízy, či pouhé postřehy o jejím krásném oku mohou být také zajímavé a poučné.

356137

03.04.2017 13:06

Donald Trump a systémová korekce globalisticko-oligarchické vlády nad světem

mlží autor, nebo jen nechápe?

sprosťák Vítek 46.*.*.*

hluboký stát, či vnitřní stát nazval jeden sovětský autor "druhou vládou". Označuje se tím situace, kdy formální vláda věcí věřejných (bazírování na státu nebo nad-státu, to je hloupost a nechápavost) - kdy formální vláda je opravdu jen formální a v zadu za ní, skryta dohledu a kontrole se nachází ještě jedna. Neformální, ale skutečně vládnoucí. Tato vláda nemá a nemusí mít ministry ani ministerského předsedu. Nevím, že by to někdo tvrdil. Dokonce nemá a nemusí mít ani žádný kolektiv. Název hluboký stát/druhá vláda pouze odhaluje fakt, že buržoazní vláda ničemu nevládne, že je tvořena loutkami, které poslouchají někoho jiného. nic víc, nic míň.

A koho že to poslouchají? K vysvětlení tohoto není třeba fantastických konstrukcí o okultních společnostech. I kdyby to byla pravda, bude okultní společnost jen jakýmsi společenským klubem, kde se ti lidé scházejí, jako se dělníci scházejí v hospodách. Okultní společnost se svými zvyklostmi tedy necharakterizuje povahu svých členů o nic víc, než hospoda a pivo s cigárem charakterizuje dělníka.

Koho tedy, že poslouchají? Existují lobisté napojení na velké podniky. Přitom je jedno, zda je podnik soukromý, družstevní nebo státní. Civilní nebo třeba armáda s milionem vojáků. Podstata je v tom, že velký podnik, který zaměstnává velké množství lidí (voličů) a má finanční prostředky na korumpování formální vlády (penězi, poctami a zastrašováním) má zákonitě velký vliv. Podniků je hodně. Lobisté některých spolupracují, jiní si kokurují. Tak vzniká to, co blázni píšící texty vnímají jako klany - bijou na zlomech mezi velkými konkurenčními zájmy. Marxisté to popisují asi těmito slovy: "buržoazie vede třídní boj proti dělníkům společně i mezi sebou navzájem." To je totéž. Jen bez těch líbivých cingrlátek okolo. Jetliže se ten či onen klan schází v okultních prostorech, druhý v bordelu a třetí někde ještě jinde, to může být sice zajímavé, ale vůbec ne podstatné. Podstatou kapitalistické společnosti je nadvláda kapitalisty, realizovaná nikoli přímo, ale formou nepřímou, zákulisním ovlivňováním. To všechno ostatní jsou nepotřebné žvásty.

356878

04.04.2017 13:28

Je Putin „vynikajícím státníkem“ naší doby?

článek spíše o Bušenanovi, než o Putinovi

sprosťák Vítek 46.*.*.*

Typicky:
autor brojí proti sekularismu. Ten sekularismus, ten fakt zlej! A já vidím Putinovi do hlavy, vím že věří v boha a vím že nenávidí sekularismus. No kdo ví, co má Putin rád, ale proti sekularismu vysoupit nemůže, protože při tom počtu muslimů v Rusku by vyvolal náboženskou vojnu.

Připomeňme si, co je sekularismus. To je princip, podle kteréhoé náboženské obřady a vůbec náboženská činnost se omezí na místa či budovy víry. To je kostel, nebo klášter nebo jiné podobné místo. Kdo chce, může přijít a zúčastnit se, kdo nechce, nesmí být obtěžován. Tedy, sekularismus brání projevům náboženského útlaku a náboženského teroru. Žij a nech žít. Ale to věřícímu člověku, člověku který trpí kolektivním přeludem a touží do své vlastní reality vtáhnout co nejvíce lidí, nevysvětlíte. Ani ho nezastrašíte, protože magor nemá strach. Můžete ho předhodit lvům. Nic víc už nesvedete.

Další krása, to je zmíka o nenažranosti sekularistů. On použil jiné slovo, ale obah je stejný. Spoustě kapitalistů imponuje ruský člověk. Pracuje jak šroub a konzumuje málo nebo i nic. Dokonalost sama. Chtělo by to, aby i evropský člověk si zvykal. Tedy ne elitní člověk - ten si obžerství zasloužil, ten může konzumovat neomezeně.

356922

Káva pro Zvědavce

60

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 118 čtenářů částkou 18 012 korun, což je 60 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Všechny ženy budou nosit muslimské šátky! Nový návrh zeleného prezidenta Rakouska26.04.17 17:30 Rakousko 2

Babiš fandil Macronovi26.04.17 00:57 Česká republika 1

Mezinárodní společnost pro lidská práva: O azylu křesťanů by neměli rozhodovat muslimové25.04.17 23:38 Německo 0

OSN vybrala Saúdskou Arábii na post předsedy Komise pro práva žen24.04.17 23:35 Saudská Arábie 3

Média se dnes chovají jako gangy24.04.17 22:59 Evropská unie 1

Francie - volby - oficiální mezitímní výsledek součtu hlasů24.04.17 00:15 Francie 2

Včera v metru23.04.17 23:51 Česká republika 11

Macron už hrotí vztahy s Ruskem: Ve štábu Macrona odmítli akreditaci televiznímu kanálu RT23.04.17 23:02 Francie 0

Rtl.fr ve 21:17: Macron i Le Penová postupují do druhého kola s 23,8 % a 21,7 % hlasů23.04.17 21:28 Francie 3

Francouzské volby - výsledky zahraničního hlasování23.04.17 16:18 Francie 0

Basel: Dvě dívky pobodány severoafričanem22.04.17 23:04 Švýcarsko 1

Skupina Accora prodala 62 svých hotelů nižší kategorie za účelem ubytování migrantů22.04.17 22:31 Francie 3

Poslední volební odhady agentury Filteris22.04.17 22:22 Francie 0

Francouzské volby: V mnoha volebních místnostech v zahraničí chybí zcela plakáty kandidátky Marine Le Penové22.04.17 22:15 Francie 0

Marine Le Penová chce ukončit globalizaci22.04.17 19:35 Francie 4

François Fillon obdivuje Margaret Thatcherovou22.04.17 18:58 Francie 1

Theresa May: Roční příjem migrantů bude do 100.00022.04.17 18:34 Británie 0

Jean-Luc Mélenchon je (bývalý) trockista22.04.17 18:25 Francie 3

S Macronem-globalistou vtrhnou muslimové do Francie v milionech22.04.17 18:01 Francie 1

Le Pen: Francie musí přestat být naivní a musí obnovit hraniční kontroly22.04.17 15:25 Británie 1

Měnové kurzy

USD
24,67 Kč
Euro
26,89 Kč
Libra
31,64 Kč
Kanadský dolar
18,18 Kč
Australský dolar
18,49 Kč
Švýcarský frank
24,80 Kč
100 japonských jenů
22,16 Kč
Čínský juan
3,58 Kč
Polský zloty
6,36 Kč
100 maď. forintů
8,62 Kč
Ukrajinská hřivna
0,93 Kč
100 rublů
43,64 Kč
1 unce (31,1g) zlata
31 180,30 Kč
1 unce stříbra
433,81 Kč
Bitcoin
31 606,87 Kč

Poslední aktualizace: 26.4.2017 12:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 25 956 622