Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané sprosťák Vítek

Nalezeno 9 příspěveků, 6 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

20.08.2016 15:20

Krize Evropy

Ztráta soudnosti

sprosťák Vítek 46.*.*.*

Touha po starých a nenávratně ztracených věcech, u jednotlivce, je vnímáno jako osobní slabost. Každé dítě se s tím musí vyrovnat, chce-li dospět. Touha po starých a dávno ztracených věcech, v politice, není jen projev slabosti, nýbrž politřického zpátečnictví, tedy reakcionářství. Někdo věří, že obnova monarchie pomůže národu žít lépe. Viz pomník Frantovi Pepovi, v bezvýznamné české vísce. Někdo věří, že náboženství a církev pohou národu žít lépe. A někdo odmítá jakýkoli relativismus, který je základem všeho vyššího myšlení a podmínkou, pokud jde o schopnost sebereflexe. Ten žvást, který naznačuje, že ateista je povinen dokazovat věřícím neexistenci boha (v nekonečném vesmíru nekonečná práce), zatímco věřící nemusí dokazovat nic, protože důležitá je slepá víra - ten žvást dokazuje jen to, že autor sám soudnost v sobě dávno zabil. Je to vůl.

Jinak má autor pravdu, že špatný je nihilismus a multikulturalismus. Ovšem už ne pacifismus a humanismus. Pacifisté ani humanisté nikomu neubližují. To jen pseudopacifisté a pseudohumanisté (jako Masaryk, kterého autor vysoko hodnotí, ačkoli se nezastal dělníků postřílených v ulicích prvorepublikovým četnictvem, ani se nezastal dětí, které četníci postříleli v pionýrském táboře, organizovaném komunistickou stranou). Ale i kdyby to všechno bylo špatně, ani nihilismus, ani multikulturalismus, ani pacifismus a humanismus nepadají z nebe. Vymýšlí je člověk podle toho, jak vnímá svoje zájmy. A další člověk to rozšiřuje z přesvědčení nebo za peníze. Chce-li autor poznat, jak vznikají problémy dneška, analyzovat je, musí zkoumat, kdo a proč vymýšlí a kdo a proč rozšiřuje. Taková je anatomie společenské patologie - kdo s kým, o čem, pro koho.

351370

20.08.2016 15:29

Krize Evropy

RE: víra

sprosťák Vítek 46.*.*.*

To mě tuhle taky napadlo, když dávali mě spát, byly mi tehdy tři roky pouhé, že v každém lichém rohu, čertí se na mne bubák a v každém lichém ksychty dělá strašidlo. A to nebylo vše, otočiv hlavou na stranu, pohledem periferním zdálo se mi, že vidím uprostřed stropu velké oko. A to oko na mě mrkalo. A já dospěl a na rozdíl od vás, přestal věřit na bubáky. Jsi na řadě, otroku Ježíšův.

351371

13.09.2016 06:18

Pět zajímavých zpráv poslední doby

Andrej je podnikatel, ne komunista

sprosťák Vítek 46.*.*.*

Kádrovou složku vede na své zaměstnance každý jenom trochu svědomitý personalista a při větším či menším porušení "etického" kodexu jedná v zájmu zaměstnavatele. Toliko k infantilním kecům o komunistické tvrdé ruce.

Jo, mimochodem: pokud se má politická strana (obecně vzato) ubránit infiltraci ze strany povždy všetečných prospěchářů a jiných, ještě větších zkurvysynů, musí disponovat funkčním systémem kádrového čištění. Komu se to nelíbí, má smůlu.

351804

15.09.2016 18:24

Transatlantická dohoda TTIP je možná mrtvá, ale přichází něco ještě horšího

nenechat je vyhrát?

sprosťák Vítek 46.*.*.*

nebylo by účelnější je zničit, zlikvidovat je coby konsolidovanou společenskou sílu?

K čemu je pasivní obrana? K tomu abychom se museli klepat strachy, že navzdory stovkám a tisícům vyhraných bitev můžem prohrát válku v jediném dni?

Z čeho vlastně pramení jejich moc? Z kapitálu! Ten klasický vstah (buržoazního vlastníka a moderního proletáře) je udržuje nahoře, zatímco nás dole, pod jejich těžkými olověnými zadky. Bez pokračujícího toho vstahu nebudou schopni vůbec ničeho. Budou totiž vyřízeni!

351868

25.10.2016 00:47

Hranice Ukrajiny – historie

RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...

sprosťák Vítek 46.*.*.*

Pakt Ribentropa a Molotova jako:
1) důsledek Mnichova
2) jako řešení vojensko-strategických problémů, hloubka obrany,

s tím lze jen souhlasit. Ale je zde ještě jeden bod, třetí, který jste, Spektátore, neuvedl, ač je krajně důležitý:

3) snaha SSSR vyhnout se boji vedenému na dvou protilehlých frontách.

V létě toho roku 1939, když Hitler tlačil na pilu a v Moskvě probíhaly absolutně neplodné rozhovory tří vojenských delegací (Anglie, Francie, SSSR), bojovala vojska Sovětského svazu s vojsky Japonska na dalekém východě. Pokud by sovětští představitelé jednali nerozvážně a sedli západním mocnostem na lep, mohli si vzápětí vychutnat válku na dvou protilehlých válečných frontách se signatáři Paktu proti kominterně (důležitý blok v té době), přičemž takovou válku si žádná eurasijská mocnost nemůže dovolit.

Němci vycítili příležitost, toho léta, obětovali Pakt proti kominterně okamžitému zisku a učinili Sovětům výhodnou nabídku: získat zpět území odnaté Polskem 1921. Po Paktu Ribentrop-Molotov následoval Sovětsko-Japonský pakt o neútočení, kterým Sovětský svaz vyhrál onen souboj s mocnostmi západní Evropy o to, kdo vstoupí do války později a za výhodnějších podmínek.

352873

25.10.2016 00:59

Hranice Ukrajiny – historie

RE: Pro třísku nevidíte les@

sprosťák Vítek 46.*.*.*

mouchytráku: Stalin byl leninista a NEP byl od počátku provizoriem, které prostě nemohlo vydržet věčně. Stalin nezrušil ani leninisty ani NEP. Nemohl to udělat už proto, že systém vládnutí v SSSR byl založen na kolektivní moci, nikoli na moci osobní. Stalin opravdu nebyl absolutní vladař.

Chápu, proč pravičák jako jste vy, przní minulost. Nebojte. My, komunisti, vás z toho otroctví osvobodíme.

352875

11.01.2017 14:31

Rozpad národů

žvásty

sprosťák Vítek 46.*.*.*

Ten, kdo není schopný argumentovat bez toho, aniž by do všeho hned namontoval boha, je s prominutím blb. Nečím takovým nehodlám ztrácet čas.

354916

11.01.2017 21:45

Rozpad národů

RE: žvásty

sprosťák Vítek 46.*.*.*

ad Tartus:
nejsem vytočený. Dávno jsem rezignoval nakomunikaci s věřícím člověkem o víře. Náboženská víra, pokud je skutečná a ne předstíraná, je hluboce iracionálním stavem lidské mysli. Na světě jsou stovky, možná tisíce různých věr a s nimi spojenými dogmatickými arzenály. Logicky nemohou být všechny správné, vylučují se navzájem. Ten, kdo trvá na tom, že to jeho náboženské dogma je to jediné správné, protože jeho otec tomu věřil, jakož i otcův otec a děd jeho děda, nebo proto, že se narodil v oblasti, kde se toto dogma pěstuje, je skutečně mimořádný blb a to je to jediné, co jsem ochoten mu kdykoli zopakovat. Mimochodem, jsem zklamán, protože jsem se nechal zmanipuovat několika prvními řádky, kde zmínka o bohu nebyla. Doporučuju všem blbům, ne - já je o to žádám, aby laskavě slovo "bůh" bylo hned prvním slovem jejich textu, aby neklamali čtenáře.

Ad: Cenzored:
Fakt, že malý stát funguje lépe než velký je dostatečně historicky prověřen. Totéž platí i pro hospodářské podniky. Pravá ruka tam neví, co dělá levá. Tato racionálně potvrzená pravda je ovšem pravdou relativní v tom smyslu, že velká firma svou vahou zruinuje malou. Velký stát dominuje malým. Velká armáda převálcuje malou. Jakmile je míra převahy příliš velká, není efektivita provozu rozhodující.

Rovněž bych rád upozornil, že ta Čína nefunguje vůbec tak dobře, jak vy si asi představujete. Je obrovská a mezi hospodářskými centry a periferiemi jsou pro nás nepředstavitelné rozdíly. Daň z velikosti. Čína musí urazit ještě pořádný kus cesty, aby se vyrovnala sama se sebou.

Jo a na závěr: politická Evropa není socialistická a nikdy nebyla. Byla a je zkrz nazkrz pravicovým, neo-liberálním projektem, A neo-liberalismus, zájmy které obhajuje, je velmi blízký fašismu. Pokud ale používáte slovo "socialismus" jako univerzální nádávku, pokud vám to někde uvnitř dělá dobře, tak si poslužte. Vynadejte do socialistů všem, kteří s vámi v něčem nesouhlasí.

354940

27.02.2017 06:47

K jednomu skrytému „detailu“

RE: dobrý učitel - co kdo nepochopil

sprosťák Vítek 46.*.*.*

...vy jste nepochopil, že článek se týká jednoho detajlu, nikoli společnosti mimo školu. Nemá to logiku, kritizovat autora, že se zaměřil analyticky pouze na oko Mony Lízy, pokud se nepřetvařuje, že jeho popis je popisem celého obrazu. To tento autor neudělal.

Také nechápete, že dobrých kantorů je málo, jako všeho dobrého na světě. Vedle dobrých jsou kantoři průměrní a podprůměrní. Ne všichni z nich jsou hlupáci. Mnozí jsou prostě produkty nekvalitního vzdělávacího procesu na pedagogických školách a stejně nekvalitního výběru, pokud jde o osoby studující pedagogiku - z vícero důvodů, které nejsou předmětem krátkého pojednání o jednom detajlu. No a ti méně kvalitní kantoři potřebují ke zlepšení své práce systémový/é nástroj/e, že...

Patříte, domnívám se, do stejného pytle s intelektuály, tak jak jsou popsáni v textech Jaromíra Habra a Teodora Dalrympla. Staré dobré anarchistické: od ničeho, ničím, k ničemu. Všechno je takříkajích věcí náhody, zákonitost neexistuje. Jsoucno se nedá zkoumat, popsat ani řídit. Řízení společnosti je vůbec nesmysl, i s ním spojený prvek donucování, neboť kvalitní lidé všechno vyřeší, sami od sebe. Všechno se samovolně opraví k lepšímu. Přece máme dobré kantory, takže není třeba nic řešit. Když se předpoklad nepotvrdí, jako tolikrát už, je možné znovu a do nekonečna předstírat překvapení a ventilovat tazvaný shoking. Jde do tuhého, pošlete nám peníze.

Byl bych samozřejmě rád, kdyby autor sepsal něco o Moně Líze, popsal celou skutečnost tak, abych věděl, co Mona Líza je. Ale nutit ho k tomu nemůžu a dílčí analízy, či pouhé postřehy o jejím krásném oku mohou být také zajímavé a poučné.

356137

Káva pro Zvědavce

58

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc březen přispělo 124 čtenářů částkou 17 453 korun, což je 58 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Pozvánka na pietní akt za oběti agrese NATO proti Jugoslávii 199923.03.17 22:12 Česká republika 1

37 % švédské populace mezi 0-44 lety má imigrační pozadí23.03.17 20:09 Švédsko 0

Molenbeek: Policie objevila 51 neziskových organizací podezřelých z napojení na islámský terorismus23.03.17 18:57 Belgie 0

Teroristický útok v Londýně spáchal britský islámský konvertita, učitel a otec tří dětí23.03.17 18:14 Británie 0

Teroristický útok v Londýně22.03.17 21:26 Británie 7

Rasismus černých vůči bílým že neexistuje?21.03.17 17:42 Neurčeno 4

Saúdskoarabský vrtulník rozstřílel loď se somálskými uprchlíky20.03.17 21:32 Saudská Arábie 7

Dva syrští krimigranti pobodali Němce20.03.17 21:07 Německo 1

Umřel Rockefeller. V pekle mají mejdán20.03.17 20:16 Neurčeno 11

"Četníci z Luhačovic" - gay scéna v seriálu20.03.17 16:39 Česká republika 8

Černoši rozkradli ceny na pouti v Oaklandu19.03.17 19:54 USA 5

Britská vláda a velké firmy stáhly reklamu z Googlu. Vydělávala extremistům19.03.17 12:48 Británie 0

Európa: Poďme ukončiť slobodu prejavu! Stávajú sa európske krajiny policajnými štátmi?18.03.17 20:47 Evropská unie 5

Co má společného gender a energetika?18.03.17 10:23 Česká republika 2

Mýval půjčený do reklamy se vrátil s traumatem z ňader, žaluje zoo filmaře17.03.17 09:34 Rusko 4

Google bude ve vyhledávání odsouvat politicky nekorektní weby na nižší pozice17.03.17 08:09 Česká republika 4

Homo-lobby má problém: lidem se začíná zajídat17.03.17 00:13 Neurčeno 1

Islamistická strana se dostala do Nizozemského parlamentu16.03.17 23:25 Nizozemsko 1

V Národní galerii předvedou dílo „loď s černými uprchlíky“15.03.17 23:44 Česká republika 11

USA: Z ostudy kabát, ale jedou pořád stejně15.03.17 22:44 USA 2

Měnové kurzy

USD
25,02 Kč
Euro
27,04 Kč
Libra
31,20 Kč
Kanadský dolar
18,71 Kč
Australský dolar
19,08 Kč
Švýcarský frank
25,24 Kč
100 japonských jenů
22,47 Kč
Čínský juan
3,64 Kč
Polský zloty
6,34 Kč
100 maď. forintů
8,70 Kč
Ukrajinská hřivna
0,92 Kč
100 rublů
43,94 Kč
1 unce (31,1g) zlata
31 159,75 Kč
1 unce stříbra
444,60 Kč
Bitcoin
23 826,56 Kč

Poslední aktualizace: 25.3.2017 00:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 24 215 047