Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané juvi

Nalezeno 15 příspěveků, 4 různé IP adresy

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

25.12.2016 20:52

Rusofobie a sinofobie

RE: Jsem rusofob a sinofob

juvi 77.?.?.?

Víte, to že se mi něco nelíbí, ještě neznamená, že to není pravda. Pokud budete schopen to pochopit, podívejte se pozorně na ten film a pohledejte informace. (Je tedy smutnou skutečností, že informace jsou u nás cenzurovány velmi tvrdě a jednoduše: Některé informace se prostě ztratily.) S hrůzou zjistíte, že to, co se uvádí v tom filmu, nejspíše odpovídá skutečnosti a my tady žijeme v bludu.
Základním problémem je vlastně něco úplně jiného a podařilo se to úspěšně vytěsnit z vědomí veřejnosti (v celé EU): Představitele státu tady máme proto, aby hájili zájmy občanů a za svoje konání ručí jediným způsobem - svým krkem. Je tragédií, když za svoje skutky nejsou voláni k zodpovědnosti a ve společnosti se rozšíří názor, že za naše problémy mohou jiní.

354342

06.01.2017 09:02

Cílem USA je rozbít Rusko pomocí závodů ve zbrojení

Uzbrojení SSSR

juvi 90.?.?.?

Ono to s tím uzbrojením SSSR nebude taková sláva. Svého času jsem se začal věnovat studiu Stalina a odtud se dostal až k hospodářské výkonnosti SSSR - která tedy byla udivující i po Stalinovi. Nakonec o tom píšu knihu, začala se zveřejňovat tady: http://leva-net.webnode.cz/tags/kniha Bůh synergi.... Sice k úvahám o uzbrojení je ještě daleko (píši o tom ve stati Teorie stalinizmu - viz obsah), ale již brzy tam budou záležitosti, které budou vysvětlovat, že s uzbrojením SSSR by to nebylo tak jednoduché.

354684

22.02.2017 23:51

Sny o Trumpovi versus realita o Trumpovi – ještě je dovoleno doufat!

Měl a mám jiné představy o Trumpovi

juvi 77.?.?.?

Já osobně jsem měl velikou radost ze zvolení Trumpa. Ale pouze z toho důvodu, že ten člověk fakticky na poslední chvíli odvrátil 3. světovou. Jinak se ovšem nestalo vůbec nic a ani si nedělám nějaké iluze, že by se něco mělo měnit. Důvod je velmi jednoduchý: USA zůstávají v nezměněných hranicích a nemění se tedy ani politická doktrína USA. Z tohoto hlediska tento rozumný a sympatický chlap dokonce (pokud se ho nezbaví, jako JFK) pravděpodobně USA posílí a tím v dalších létech přitlačí ostatní země. Ale pozor - po 3. světové by už nebylo co řešit...

355926

09.05.2017 22:14

Absurdita vystřídala jinou

Sověti v Praze 8.5. 1945

juvi 77.?.?.?

Můj prastrýc bojoval v řadách Sovětské armády a když jsme spolu mluvili naposledy říkal, že v květnu 1945 dojeli do Olomouce, kde zachytili volání pražského rozhlasu. Proto vypravili expediční oddíl (on byl jeho součástí), který 8.5. v ranních hodinách dorazil do Libně a zůstal tam do příjezdu tanků od Berlína. Nikde jsem o tom neslyšel.

357721

05.07.2017 23:04

Něco pro pedagogický sbor

RE: Vaznejsi zamysleni!!

juvi 37.?.?.?

Problémem Afghánistánu je Paštúnistán, který pod nátlakem pronajali na 100 let Británii a ta toto území předala Pákistánu. Potom se Afghánistán dohodl se SSSR na ochraně hranic s Pákistánem a USA začaly cpát peníze fanatikům. To je vše.

358854

09.10.2017 08:14

Proč zůstáváme chudými příbuznými?

Kapitalizmus a jeho zákonitosti

juvi 90.?.?.?

Autor se snaží vysvětlit, že dříve jsme byli vyspělou zemí a v důsledku socializmu již nejsme. To je omyl. Je samozřejmě pravda, že vlastnictví trhů je největším zdrojem příjmů, ale jak poznamenává editor, toto bohatství s sebou nese ohromné problémy a ve svém důsledku je demoralizující. Kapitalizmus jako společenská formace živých organizmů je nepřirozený útvar a je to nestabilní systém. Kapitalizmus právě zakládá ovládnutí trhů (je založen na ovládnutí dopravních cest, především námořních), jenomže dalšími následky jsou nadměrná "merkantilizace" společnosti, v důsledku toho její demoralizace a rozklad. Průvodním jevem je občanská válka.
Ale k té relativní "chudobě". V prvé řadě my jsme byli a dosud jsme velmi bohatí, i když v důsledku kapitalizmu chudneme - všichni. Jenomže přece jenom naše "životní úroveň" (přesnějí konzumace hmotných statků) je skutečně nižší, než na "Západě". A dokonce nižší, než v Rakousku. Směrem k západu jsou příčinou lepší životní podmínky - kratší a mírnější zimy a podstatně větší úrodnost půdy, které vedly k vyšší hustotě obyvatelstva a důsledkem toho byla vyšší hustota společenské práce a tedy i větší dostupné bohatství. To je prostě ryze objektivní skutečnost.
Co se týče toho Rakouska, bylo by dobré si uvědomit, že Slované byli za Rakouska-Uherska ne sice podlidmi (takto přímo se to nenazývalo), ale obyvateli s omezenými možnostmi. Proto se třeba obyvatelé Rakouska za dob socializmu dožívali vyššího věku - to dožití určovaly ročníky z dob R-U. Doba života totiž záleží na kvalitě plodu a ten na výživě matky. K prodloužení celkové délky života v Československu mohlo dojít teprve tehdy, kdy ji začaly ovlivňovat teprve ročníky narozené v Československu a to ještě spíše až v polovině 30. let.
Takže ano, nemáme "životní úroveň Západu" a nikdy mít nebudeme, což bychom měli považovat ne za nevýhodu, ale výhodu. Myslím, že je na čase se začít bavit o omezení vlastnictví místních trhů - tento aspekt socializmu si zaslouží pečlivého studia.
Ještě poznámku nakonec: Je naším neštěstím, že vstupem do "vyspělé Evropy" jsme spadli do spolku přestárlých zemí a sami jsme začali nadměrně rychle stárnout směrem k hrobu. Nejen jednotlivů, ale i celé společnosti.

360415

14.10.2017 22:13

Říjen v českých dějinách

Nový slovanský kalendář

juvi 77.?.?.?

Nový slovanský kalendář má počátek snad 24. října roku 5508 před naším letopočtem. Tehdy podle Velesovy knihy byl uzavřen mír po válce s Arímií (Čínou). Vojevůdcem praslovanů - Rusénů byl snad drakobijec Georgij - odtud georgijevský řád.
Já vím, je to s výjimkou již dávno zničené Velesovy knihy bez jakýchkoliv důkazů.

360497

18.10.2017 08:58

Prodat Ukrajinu a vyhnout se válce

realistický pohled

juvi 90.?.?.?

Toto na jednu stranu bohužel, na druhou bohudík vypadá velmi reálně. M. Zeman je sice tím nejlepším, co dnes může být prezidentem ČR, ale je to člověk pracující zcela v žoldu prozápadních mocenských struktur. To dokázal i v roce 1998, kdy krátce po zahájení bombardování Jugoslávie poklidně vstoupil do NATO.

360532

18.10.2017 22:51

Prodat Ukrajinu a vyhnout se válce

RE: realistický pohled

juvi 77.?.?.?

Ne, chovejme se slušně. Jediná rozumná reakce v té chvíli byla nevstoupit do NATO.

360543

10.11.2017 11:29

Máme se obávat faktického řízení státu?

Přetížení liberalizmem

juvi 90.?.?.?

Tento článek mi mluví z duše. My opravdu velmi naléhavě potřebujeme se zbavit liberalizmu, ale naším velkým problémem je to, že jsme jím nyní přetíženi. I ti, kteří vidí spoustu problémů, si neuvědomují, že prostě musíme liberální přístupy opustit za každou cenu, dokonce i v případě, že by hrozil "Agrofert do každé rodiny". A Babiš, alespoň zatím, představuje cestu, která by mohla vést k celospolečenskému konsensu - on takovou politiku dělal již jako ministr financí. Bohužel sám je nejspíše vnitřně liberál a svůj úkol vidí právě v té obrodě liberalizmu. Jenomže ta je jen oddálením kolapsu. Bylo by potřeba ho upozornit na to, že existuje i tradiční společenský koncept, který je všem živým společenstvím na Zemi za ty miliardy let již vrozený.

360976

11.11.2017 09:27

Máme se obávat faktického řízení státu?

RE: Přetížení liberalizmem

juvi 89.?.?.?

Pod pojmem "my" míním lidské společenství.
Čím nahradit svobodu? Univerzálním mravním rámcem, ten provází živé tvory po milióny let. Ostatně ta "svoboda" je jen pro někoho a ve skutečnosti znamená svobodu krást -žít na úkor společnosti.

360991

13.11.2017 07:04

Máme se obávat faktického řízení státu?

RE: Přetížení liberalizmem

juvi 90.?.?.?

Rád bych věřil, že se jedná jen o neznalost liberálního inteligenta. Ale podle toho, jak je to napsané jde buď o nějaké vlastní mindráčky, nebo demagogii. A tykání si laskavě strčte za klobouk. Stejně tak i povídání o "skutečných daňových poplatnících".
Ale pokud byste chtěl nějaké informace, zkuste si přečíst C. Sagana - Stíny zapomenutých předků. Liberalizmus je v příkrém rozporu s organizací společenství živých tvorů.

361018

13.11.2017 08:47

Máme se obávat faktického řízení státu?

RE: Přetížení liberalizmem

juvi 90.?.?.?

Otázka "svobody" je zmatečná. Slovy člověka, považovaného za komunistu, který ale ve skutečnosti již jen podle tohoto vyjádření byl konfuciánem a taoistou: "Svoboda je poznaná nutnost."
Teprve nástup liberalizmu vedl k zotročení a teprve tímto okamžikem se svoboda stala společenským tématem. Protože zotročení předcházelo narušení mravního kodexu bohatými jedinci (společenskými elitami), kteří následně nechali vytvořit celou ideologii, legalizující jejich amorální jednání - liberální filozofii.
U nás se liberalizace prosadila za Habsburků. Tehdy nastal rozvrat tradiční společnosti - jehož vyjádřením byla Třicetiletá válka. Obyvatelstvo Českého království se snížilo NA (asi) třetinu. Ztráty obyvatelstva se nevztahovaly jen k válce, ale proběhly v širším časovém obzoru jako následek změny chování společenských elit a postupnému vytěsňování celých společenských vrstev mimo společnost - za účasti argumentu "ekonomické efektivity". Elity se chovaly tržně a fakticky pokradly půdu. Rozpadly se občiny a zaniklo společenské pojištění, které představovaly. Houfně pomřely sirotky, vdovy, váleční invalidé a prostě jen staří, kteří z jakéhokoliv důvodu zůstali bez dětí. Právě Habsburkové se s tím pokoušeli bojovat, ale liberalizmus již natolik ovládl elity, že to k ničemu nevedlo. Elity si dokázaly v nařízeních panovníka vybrat jen to, co se jim právě hodilo. Panovníci té doby byly v lidu krajně neoblíbeni a následkem toho je renomé Habsburků dodnes mezi lidem velmi nízké.
Já sám jsem také byl tradiční liberál. Jenomže jsem zjistil, že lidé v klasické feudální společnosti až tak moc omezeni nebyli. Omezení byla především praktického rázu - vazba na majetek, placení daní apod. Z tohoto pohledu bylo nežádoucí soukromé vlastnictví půdy, protože to by podstatně omezovalo možnost rolníků se stěhovat a případně změnit profesi. Proto nemovitosti obhospodařovaly občiny, které tím dávaly svým členům svobodu. Za 1. nevolnictví došlo k omezení pohybu rolníků - ale to prosadily právě ty liberalizované elity, to již nebyla tradiční společnost. Svobodu mravní kodex neomezuje. Co se týče podřízení, mravní kodex ustanovuje právě to "kopné právo". Tedy ustanovuje povinnost se dohodnout - která se vztahuje na všechny - každého jednotlivce i celou společnost. Kromě toho mravní kodex je i základním prostředkem osobní duševní hygieny.
Mravním kodexem se řídí všichni živí tvorové na této Zemi a velmi pravděpodobně i jinde (viz Stíny zapomenutých předků). Včely (a zkuste mi tvrdit, že včelstvu vládne královna - je to blbost), psi, koně ... a samozřejmě za normálních okolností i lidé. Jenomže dnes zavládl vulgární liberalizmus s plnými "ústy" svobody, kterou přesně tato ideologie likviduje - a rozvrací státy, obce, rodiny i jednotlivce. Liberalizmu se musíme zbavit čistě jen proto, abychom mohli sami přežít.

361020

14.11.2017 21:44

Máme se obávat faktického řízení státu?

RE: Přetížení liberalizmem

juvi 77.?.?.?

Nerad bych se Vás dotknul, ale Vaše víra, že nějaké moderní technologie převálcují algoritmy optimalizované milióny let je ...
K tomu mravnímu kodexu. Váš (i můj) problém je v tom, že tzv. "inteligence", tedy vrstva lidí, kteří se starají o vzdělávání, vůbec tento pojem nechápe a neumí ho uchopit. Prostě na západě jsme zcela poztráceli důležité znalosti. Trochu lepší to je v Číně, tam (předpokládám) konfuciánství i taoizmus zůstávají živé. Zdá se, že pod pojmem "ruský mir" se rozsáhle obrozuje tradiční filozofie i v Rusku - byť je pod obrovským tlakem liberálů. Ale nějaké ty informace máme:
1) Upozornění k tomu darwinizmu: Darwin definoval přírodní výběr jako boj. V Rusku (pod vlivem ruského miru) se za nejdůležitější podmínku úspěšnosti již od 19. století považovala spolupráce - toto je ten původní sociální dawrinizmus. (To západ z tohoto sociálního darwinizmu - v rámci boje se SSSR - udělal rasový výběr - který ve skutečnosti pochází z USA.)
2) Žít a nechat žít - je asi základní krédo tradičních společenství. Zkuste si přečíst knihu C. Sagana Stíny zapomenutých předků. Tam je plno pozorování toho univerzálního mravního kodexu - budete se divit, jak to funguje.
Kromě toho já bych nerad hodnotil někoho, koho neznám, natož jeho hodnoty a štěstí. Tady jste "dost" přestřelil - ve všech uvedených případech. Proč si to dovolím napsat? Protože (jako správný liberál) považujete svůj pohled za jediný správný. Jenomže každý rozumný jedinec (nejen člověk) staví na určitých zásadách a svoje hodnoty upravuje podle svých možností. Potom si v případě KLDR jen na základě nepřímých informací troufám tvrdit, že zcela jednoznačně velká většina jejího obyvatelstva je spokojená. V případě tělesných omezení na základě vlastních zkušeností Vám říkám, že plácáte stejné pitomosti, jak ten strejda v Saturninovi.
Liberalizmus Vám zatemňuje pohled na svět okolo.

361044

15.11.2017 22:05

Máme se obávat faktického řízení státu?

RE: Přetížení liberalizmem

juvi 77.?.?.?

Vážený, já jsem dnes v podstatě úředník a poradce, podobně jako až příliš mnoho lidí v tomto bordelu. Tedy je zcela bezpředmětné, kolik platím na daních, protože na rozdíl od například dělníků vlastně prakticky nic rozumného nevytvářím bez ohledu na moje příjmy. (Možná platí jen do dneška, protože teď asi budu mít hlavu v pejru, jelikož budu muset urychleně přebudovat jeden daňový systém, který asi budeme dodávat na Slovensko pro potřeby obcí.) Jinak zatím jsem to řešil tím, že jsem si pořídil včely - to je práce, která má význam, ale zase nese minimum. Takže Vaše klasická a liberální otázka je položená špatně.
Ještě si dovolím upozornit, že není účelem, abychom se v práci přetrhli a vydělali co nejvíce, to je zvrhlost této liberální doby. To je obyčejný merkantilizmus, jehož výnos se zakládá na zbídačení společnosti. "JÁ vydělám hromadu a kdo na mě má? Vy ostatní jste srábci." To je zcela špatně a na takovouto blbost jsme naletěli v roce 1989. A tím jsme zničili svoje rodiny a bez pardonu zkurvili svoje děti. A vyrobili jsme spoustu problémů, do kterých teď postupně hlouběji a hlouběji zapadáme a na jejichž řešení vlastně nemáme. A po letech blahobytu se šíří aktivity typu sběr potravin pro potřebné. [bliji]
K tomu KLDR - zkuste si najít nějaký rozumný názor na tamější situaci (asi nejlépe v Rusku, jednak jsou tam dnes asi nejlepší publicisté, jednak to je dobře srozumitelné) a dovíte se (v jedné větě), že "když máte dostatečně motivované lidi a dáte jim prostor, pak nemohou nedosáhnout úspěchu". A to je případ Koreje za Kima III. Výslovně Vás upozorňuji, že Kim III. se nezodpovídá ani mě, ani Vám, ale ani ČT nebo USA, ale výhradně svému lidu. A pokud odmyslím kydání špíny liberály (u nás vrchol představuje bohužel ČT), vezmu v úvahu podmínky a minulost, podívám se na jejich současnou průmyslovou výrobu, tak zcela jednoznačně Kim III., podobně jako Kim I., válí první ligu. Bez jakékoliv srandy lid KLDR na něj musí být hrdý. Že je ošklivý a tlustý? To není náš problém, on by samozřejmě udělal lépe, kdyby trochu svého zatížení vyměnil za pohyb. Ale zcela zjevně na to nemá čas. V tomto směru na Stalina nedosáhl - ten vedle přímého řízení státu stihl zahradničit, snad i včelařit, štípat dříví, kibicovat umělcům a nakonec jeho denní normou bylo přečtení asi 300 stran textu - od státnických dokumentů, přes technická skripta až po beletrii. Kim III. zatím zjevně rozumnou rovnováhu nenašel.

361053

Káva pro Zvědavce

38

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 87 čtenářů částkou 11 367 korun, což je 38 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Sorosova nadace odchází z Maďarska, Orbán vyhrál19.04.18 22:04 Maďarsko 2

Severní a Jižní Korea vedou rozhovory o oficiálním ukončení války19.04.18 02:21 Severní Korea 0

Americká banda banka Goldman Sachs zvýšila zisk o 27 procent18.04.18 03:00 USA 1

Britové překračují v drzosti lhaní veškeré normy 17.04.18 15:14 Británie 6

Tucker Carlson dává důležité otázky ohledně Sýrie17.04.18 01:35 USA 1

Televizní záběry z útoku v Sýrii jsou ve skutečnosti záběry z roku 2015 z útoku v Luhansku17.04.18 00:29 Česká republika 4

Votápek: Rusko rozdmýchává po světě konflikty a jeho mandát v Sýrii je zpochybnitelný16.04.18 22:52 Česká republika 1

Bu bu bu, routery útočí! A může za to Rusko!16.04.18 21:17 USA 1

USA už si připravuje vysvětlení, proč se důkazy o chemickém útoku nenajdou16.04.18 21:06 Sýrie 1

Prohlášení ruského MO k incidentu (s českými titulky)16.04.18 02:14 Rusko 1

Jak provést chemický útok 214.04.18 22:03 Sýrie 0

Jak provést chemický útok14.04.18 19:42 Neurčeno 1

Agresor zaútočil, Rusové MLČÍ14.04.18 05:31 Sýrie 19

Chlap ve Wuppertalu popadl na nádraží cizí dítě a skočil s ním do kolejiště13.04.18 16:41 Německo 1

Nemka sa dala prerobiť na černošku13.04.18 01:49 Německo 6

„Rodovo neutrálne“ švédske škôlky učia chlapcov nosiť šaty11.04.18 21:31 Švédsko 0

Podivné chování Skripalovy dcery - čeho se bojí?10.04.18 01:14 Británie 1

V Maďarsku zvítězil zdravý rozum09.04.18 21:43 Maďarsko 1

Německo by mělo být na pozoru: počet muslimských fundamentalistů se zdvojnásobil09.04.18 16:51 Německo 2

Při útocích černochů na bílé farmáře v JAR nebyly ušetřeny ani hroby08.04.18 15:21 Jihoafrická republika 2

Měnové kurzy

USD
20,54 Kč
Euro
25,34 Kč
Libra
29,15 Kč
Kanadský dolar
16,25 Kč
Australský dolar
15,92 Kč
Švýcarský frank
21,15 Kč
100 japonských jenů
19,12 Kč
Čínský juan
3,27 Kč
Polský zloty
6,08 Kč
100 maď. forintů
8,17 Kč
Ukrajinská hřivna
0,79 Kč
100 rublů
33,71 Kč
1 unce (31,1g) zlata
27 580,06 Kč
1 unce stříbra
353,21 Kč
Bitcoin
168 848,75 Kč

Poslední aktualizace: 19.4.2018 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 42 348 151