Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané juvi

Nalezeno 19 příspěveků, 5 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

25.12.2016 20:52

Rusofobie a sinofobie

RE: Jsem rusofob a sinofob

juvi 77.?.?.?

Víte, to že se mi něco nelíbí, ještě neznamená, že to není pravda. Pokud budete schopen to pochopit, podívejte se pozorně na ten film a pohledejte informace. (Je tedy smutnou skutečností, že informace jsou u nás cenzurovány velmi tvrdě a jednoduše: Některé informace se prostě ztratily.) S hrůzou zjistíte, že to, co se uvádí v tom filmu, nejspíše odpovídá skutečnosti a my tady žijeme v bludu.
Základním problémem je vlastně něco úplně jiného a podařilo se to úspěšně vytěsnit z vědomí veřejnosti (v celé EU): Představitele státu tady máme proto, aby hájili zájmy občanů a za svoje konání ručí jediným způsobem - svým krkem. Je tragédií, když za svoje skutky nejsou voláni k zodpovědnosti a ve společnosti se rozšíří názor, že za naše problémy mohou jiní.

354342

06.01.2017 09:02

Cílem USA je rozbít Rusko pomocí závodů ve zbrojení

Uzbrojení SSSR

juvi 90.?.?.?

Ono to s tím uzbrojením SSSR nebude taková sláva. Svého času jsem se začal věnovat studiu Stalina a odtud se dostal až k hospodářské výkonnosti SSSR - která tedy byla udivující i po Stalinovi. Nakonec o tom píšu knihu, začala se zveřejňovat tady: http://leva-net.webnode.cz/tags/kniha Bůh synergi.... Sice k úvahám o uzbrojení je ještě daleko (píši o tom ve stati Teorie stalinizmu - viz obsah), ale již brzy tam budou záležitosti, které budou vysvětlovat, že s uzbrojením SSSR by to nebylo tak jednoduché.

354684

22.02.2017 23:51

Sny o Trumpovi versus realita o Trumpovi – ještě je dovoleno doufat!

Měl a mám jiné představy o Trumpovi

juvi 77.?.?.?

Já osobně jsem měl velikou radost ze zvolení Trumpa. Ale pouze z toho důvodu, že ten člověk fakticky na poslední chvíli odvrátil 3. světovou. Jinak se ovšem nestalo vůbec nic a ani si nedělám nějaké iluze, že by se něco mělo měnit. Důvod je velmi jednoduchý: USA zůstávají v nezměněných hranicích a nemění se tedy ani politická doktrína USA. Z tohoto hlediska tento rozumný a sympatický chlap dokonce (pokud se ho nezbaví, jako JFK) pravděpodobně USA posílí a tím v dalších létech přitlačí ostatní země. Ale pozor - po 3. světové by už nebylo co řešit...

355926

09.05.2017 22:14

Absurdita vystřídala jinou

Sověti v Praze 8.5. 1945

juvi 77.?.?.?

Můj prastrýc bojoval v řadách Sovětské armády a když jsme spolu mluvili naposledy říkal, že v květnu 1945 dojeli do Olomouce, kde zachytili volání pražského rozhlasu. Proto vypravili expediční oddíl (on byl jeho součástí), který 8.5. v ranních hodinách dorazil do Libně a zůstal tam do příjezdu tanků od Berlína. Nikde jsem o tom neslyšel.

357721

05.07.2017 23:04

Něco pro pedagogický sbor

RE: Vaznejsi zamysleni!!

juvi 37.?.?.?

Problémem Afghánistánu je Paštúnistán, který pod nátlakem pronajali na 100 let Británii a ta toto území předala Pákistánu. Potom se Afghánistán dohodl se SSSR na ochraně hranic s Pákistánem a USA začaly cpát peníze fanatikům. To je vše.

358854

09.10.2017 08:14

Proč zůstáváme chudými příbuznými?

Kapitalizmus a jeho zákonitosti

juvi 90.?.?.?

Autor se snaží vysvětlit, že dříve jsme byli vyspělou zemí a v důsledku socializmu již nejsme. To je omyl. Je samozřejmě pravda, že vlastnictví trhů je největším zdrojem příjmů, ale jak poznamenává editor, toto bohatství s sebou nese ohromné problémy a ve svém důsledku je demoralizující. Kapitalizmus jako společenská formace živých organizmů je nepřirozený útvar a je to nestabilní systém. Kapitalizmus právě zakládá ovládnutí trhů (je založen na ovládnutí dopravních cest, především námořních), jenomže dalšími následky jsou nadměrná "merkantilizace" společnosti, v důsledku toho její demoralizace a rozklad. Průvodním jevem je občanská válka.
Ale k té relativní "chudobě". V prvé řadě my jsme byli a dosud jsme velmi bohatí, i když v důsledku kapitalizmu chudneme - všichni. Jenomže přece jenom naše "životní úroveň" (přesnějí konzumace hmotných statků) je skutečně nižší, než na "Západě". A dokonce nižší, než v Rakousku. Směrem k západu jsou příčinou lepší životní podmínky - kratší a mírnější zimy a podstatně větší úrodnost půdy, které vedly k vyšší hustotě obyvatelstva a důsledkem toho byla vyšší hustota společenské práce a tedy i větší dostupné bohatství. To je prostě ryze objektivní skutečnost.
Co se týče toho Rakouska, bylo by dobré si uvědomit, že Slované byli za Rakouska-Uherska ne sice podlidmi (takto přímo se to nenazývalo), ale obyvateli s omezenými možnostmi. Proto se třeba obyvatelé Rakouska za dob socializmu dožívali vyššího věku - to dožití určovaly ročníky z dob R-U. Doba života totiž záleží na kvalitě plodu a ten na výživě matky. K prodloužení celkové délky života v Československu mohlo dojít teprve tehdy, kdy ji začaly ovlivňovat teprve ročníky narozené v Československu a to ještě spíše až v polovině 30. let.
Takže ano, nemáme "životní úroveň Západu" a nikdy mít nebudeme, což bychom měli považovat ne za nevýhodu, ale výhodu. Myslím, že je na čase se začít bavit o omezení vlastnictví místních trhů - tento aspekt socializmu si zaslouží pečlivého studia.
Ještě poznámku nakonec: Je naším neštěstím, že vstupem do "vyspělé Evropy" jsme spadli do spolku přestárlých zemí a sami jsme začali nadměrně rychle stárnout směrem k hrobu. Nejen jednotlivů, ale i celé společnosti.

360415

14.10.2017 22:13

Říjen v českých dějinách

Nový slovanský kalendář

juvi 77.?.?.?

Nový slovanský kalendář má počátek snad 24. října roku 5508 před naším letopočtem. Tehdy podle Velesovy knihy byl uzavřen mír po válce s Arímií (Čínou). Vojevůdcem praslovanů - Rusénů byl snad drakobijec Georgij - odtud georgijevský řád.
Já vím, je to s výjimkou již dávno zničené Velesovy knihy bez jakýchkoliv důkazů.

360497

18.10.2017 08:58

Prodat Ukrajinu a vyhnout se válce

realistický pohled

juvi 90.?.?.?

Toto na jednu stranu bohužel, na druhou bohudík vypadá velmi reálně. M. Zeman je sice tím nejlepším, co dnes může být prezidentem ČR, ale je to člověk pracující zcela v žoldu prozápadních mocenských struktur. To dokázal i v roce 1998, kdy krátce po zahájení bombardování Jugoslávie poklidně vstoupil do NATO.

360532

18.10.2017 22:51

Prodat Ukrajinu a vyhnout se válce

RE: realistický pohled

juvi 77.?.?.?

Ne, chovejme se slušně. Jediná rozumná reakce v té chvíli byla nevstoupit do NATO.

360543

10.11.2017 11:29

Máme se obávat faktického řízení státu?

Přetížení liberalizmem

juvi 90.?.?.?

Tento článek mi mluví z duše. My opravdu velmi naléhavě potřebujeme se zbavit liberalizmu, ale naším velkým problémem je to, že jsme jím nyní přetíženi. I ti, kteří vidí spoustu problémů, si neuvědomují, že prostě musíme liberální přístupy opustit za každou cenu, dokonce i v případě, že by hrozil "Agrofert do každé rodiny". A Babiš, alespoň zatím, představuje cestu, která by mohla vést k celospolečenskému konsensu - on takovou politiku dělal již jako ministr financí. Bohužel sám je nejspíše vnitřně liberál a svůj úkol vidí právě v té obrodě liberalizmu. Jenomže ta je jen oddálením kolapsu. Bylo by potřeba ho upozornit na to, že existuje i tradiční společenský koncept, který je všem živým společenstvím na Zemi za ty miliardy let již vrozený.

360976

11.11.2017 09:27

Máme se obávat faktického řízení státu?

RE: Přetížení liberalizmem

juvi 89.?.?.?

Pod pojmem "my" míním lidské společenství.
Čím nahradit svobodu? Univerzálním mravním rámcem, ten provází živé tvory po milióny let. Ostatně ta "svoboda" je jen pro někoho a ve skutečnosti znamená svobodu krást -žít na úkor společnosti.

360991

13.11.2017 07:04

Máme se obávat faktického řízení státu?

RE: Přetížení liberalizmem

juvi 90.?.?.?

Rád bych věřil, že se jedná jen o neznalost liberálního inteligenta. Ale podle toho, jak je to napsané jde buď o nějaké vlastní mindráčky, nebo demagogii. A tykání si laskavě strčte za klobouk. Stejně tak i povídání o "skutečných daňových poplatnících".
Ale pokud byste chtěl nějaké informace, zkuste si přečíst C. Sagana - Stíny zapomenutých předků. Liberalizmus je v příkrém rozporu s organizací společenství živých tvorů.

361018

13.11.2017 08:47

Máme se obávat faktického řízení státu?

RE: Přetížení liberalizmem

juvi 90.?.?.?

Otázka "svobody" je zmatečná. Slovy člověka, považovaného za komunistu, který ale ve skutečnosti již jen podle tohoto vyjádření byl konfuciánem a taoistou: "Svoboda je poznaná nutnost."
Teprve nástup liberalizmu vedl k zotročení a teprve tímto okamžikem se svoboda stala společenským tématem. Protože zotročení předcházelo narušení mravního kodexu bohatými jedinci (společenskými elitami), kteří následně nechali vytvořit celou ideologii, legalizující jejich amorální jednání - liberální filozofii.
U nás se liberalizace prosadila za Habsburků. Tehdy nastal rozvrat tradiční společnosti - jehož vyjádřením byla Třicetiletá válka. Obyvatelstvo Českého království se snížilo NA (asi) třetinu. Ztráty obyvatelstva se nevztahovaly jen k válce, ale proběhly v širším časovém obzoru jako následek změny chování společenských elit a postupnému vytěsňování celých společenských vrstev mimo společnost - za účasti argumentu "ekonomické efektivity". Elity se chovaly tržně a fakticky pokradly půdu. Rozpadly se občiny a zaniklo společenské pojištění, které představovaly. Houfně pomřely sirotky, vdovy, váleční invalidé a prostě jen staří, kteří z jakéhokoliv důvodu zůstali bez dětí. Právě Habsburkové se s tím pokoušeli bojovat, ale liberalizmus již natolik ovládl elity, že to k ničemu nevedlo. Elity si dokázaly v nařízeních panovníka vybrat jen to, co se jim právě hodilo. Panovníci té doby byly v lidu krajně neoblíbeni a následkem toho je renomé Habsburků dodnes mezi lidem velmi nízké.
Já sám jsem také byl tradiční liberál. Jenomže jsem zjistil, že lidé v klasické feudální společnosti až tak moc omezeni nebyli. Omezení byla především praktického rázu - vazba na majetek, placení daní apod. Z tohoto pohledu bylo nežádoucí soukromé vlastnictví půdy, protože to by podstatně omezovalo možnost rolníků se stěhovat a případně změnit profesi. Proto nemovitosti obhospodařovaly občiny, které tím dávaly svým členům svobodu. Za 1. nevolnictví došlo k omezení pohybu rolníků - ale to prosadily právě ty liberalizované elity, to již nebyla tradiční společnost. Svobodu mravní kodex neomezuje. Co se týče podřízení, mravní kodex ustanovuje právě to "kopné právo". Tedy ustanovuje povinnost se dohodnout - která se vztahuje na všechny - každého jednotlivce i celou společnost. Kromě toho mravní kodex je i základním prostředkem osobní duševní hygieny.
Mravním kodexem se řídí všichni živí tvorové na této Zemi a velmi pravděpodobně i jinde (viz Stíny zapomenutých předků). Včely (a zkuste mi tvrdit, že včelstvu vládne královna - je to blbost), psi, koně ... a samozřejmě za normálních okolností i lidé. Jenomže dnes zavládl vulgární liberalizmus s plnými "ústy" svobody, kterou přesně tato ideologie likviduje - a rozvrací státy, obce, rodiny i jednotlivce. Liberalizmu se musíme zbavit čistě jen proto, abychom mohli sami přežít.

361020

14.11.2017 21:44

Máme se obávat faktického řízení státu?

RE: Přetížení liberalizmem

juvi 77.?.?.?

Nerad bych se Vás dotknul, ale Vaše víra, že nějaké moderní technologie převálcují algoritmy optimalizované milióny let je ...
K tomu mravnímu kodexu. Váš (i můj) problém je v tom, že tzv. "inteligence", tedy vrstva lidí, kteří se starají o vzdělávání, vůbec tento pojem nechápe a neumí ho uchopit. Prostě na západě jsme zcela poztráceli důležité znalosti. Trochu lepší to je v Číně, tam (předpokládám) konfuciánství i taoizmus zůstávají živé. Zdá se, že pod pojmem "ruský mir" se rozsáhle obrozuje tradiční filozofie i v Rusku - byť je pod obrovským tlakem liberálů. Ale nějaké ty informace máme:
1) Upozornění k tomu darwinizmu: Darwin definoval přírodní výběr jako boj. V Rusku (pod vlivem ruského miru) se za nejdůležitější podmínku úspěšnosti již od 19. století považovala spolupráce - toto je ten původní sociální dawrinizmus. (To západ z tohoto sociálního darwinizmu - v rámci boje se SSSR - udělal rasový výběr - který ve skutečnosti pochází z USA.)
2) Žít a nechat žít - je asi základní krédo tradičních společenství. Zkuste si přečíst knihu C. Sagana Stíny zapomenutých předků. Tam je plno pozorování toho univerzálního mravního kodexu - budete se divit, jak to funguje.
Kromě toho já bych nerad hodnotil někoho, koho neznám, natož jeho hodnoty a štěstí. Tady jste "dost" přestřelil - ve všech uvedených případech. Proč si to dovolím napsat? Protože (jako správný liberál) považujete svůj pohled za jediný správný. Jenomže každý rozumný jedinec (nejen člověk) staví na určitých zásadách a svoje hodnoty upravuje podle svých možností. Potom si v případě KLDR jen na základě nepřímých informací troufám tvrdit, že zcela jednoznačně velká většina jejího obyvatelstva je spokojená. V případě tělesných omezení na základě vlastních zkušeností Vám říkám, že plácáte stejné pitomosti, jak ten strejda v Saturninovi.
Liberalizmus Vám zatemňuje pohled na svět okolo.

361044

15.11.2017 22:05

Máme se obávat faktického řízení státu?

RE: Přetížení liberalizmem

juvi 77.?.?.?

Vážený, já jsem dnes v podstatě úředník a poradce, podobně jako až příliš mnoho lidí v tomto bordelu. Tedy je zcela bezpředmětné, kolik platím na daních, protože na rozdíl od například dělníků vlastně prakticky nic rozumného nevytvářím bez ohledu na moje příjmy. (Možná platí jen do dneška, protože teď asi budu mít hlavu v pejru, jelikož budu muset urychleně přebudovat jeden daňový systém, který asi budeme dodávat na Slovensko pro potřeby obcí.) Jinak zatím jsem to řešil tím, že jsem si pořídil včely - to je práce, která má význam, ale zase nese minimum. Takže Vaše klasická a liberální otázka je položená špatně.
Ještě si dovolím upozornit, že není účelem, abychom se v práci přetrhli a vydělali co nejvíce, to je zvrhlost této liberální doby. To je obyčejný merkantilizmus, jehož výnos se zakládá na zbídačení společnosti. "JÁ vydělám hromadu a kdo na mě má? Vy ostatní jste srábci." To je zcela špatně a na takovouto blbost jsme naletěli v roce 1989. A tím jsme zničili svoje rodiny a bez pardonu zkurvili svoje děti. A vyrobili jsme spoustu problémů, do kterých teď postupně hlouběji a hlouběji zapadáme a na jejichž řešení vlastně nemáme. A po letech blahobytu se šíří aktivity typu sběr potravin pro potřebné. [bliji]
K tomu KLDR - zkuste si najít nějaký rozumný názor na tamější situaci (asi nejlépe v Rusku, jednak jsou tam dnes asi nejlepší publicisté, jednak to je dobře srozumitelné) a dovíte se (v jedné větě), že "když máte dostatečně motivované lidi a dáte jim prostor, pak nemohou nedosáhnout úspěchu". A to je případ Koreje za Kima III. Výslovně Vás upozorňuji, že Kim III. se nezodpovídá ani mě, ani Vám, ale ani ČT nebo USA, ale výhradně svému lidu. A pokud odmyslím kydání špíny liberály (u nás vrchol představuje bohužel ČT), vezmu v úvahu podmínky a minulost, podívám se na jejich současnou průmyslovou výrobu, tak zcela jednoznačně Kim III., podobně jako Kim I., válí první ligu. Bez jakékoliv srandy lid KLDR na něj musí být hrdý. Že je ošklivý a tlustý? To není náš problém, on by samozřejmě udělal lépe, kdyby trochu svého zatížení vyměnil za pohyb. Ale zcela zjevně na to nemá čas. V tomto směru na Stalina nedosáhl - ten vedle přímého řízení státu stihl zahradničit, snad i včelařit, štípat dříví, kibicovat umělcům a nakonec jeho denní normou bylo přečtení asi 300 stran textu - od státnických dokumentů, přes technická skripta až po beletrii. Kim III. zatím zjevně rozumnou rovnováhu nenašel.

361053

Bilak má sice strašnou pověst, ale je otázkou, odkud pochází. V prvé řadě: Bilak se (jako sirotek!) vyučil v Hradci Králové - tedy ona věta by nemohla být napsána slovensky. K tomu: bylo to pravděpodobně špičkové krejčovství - takže Bilak prostě byl alespoň dobrým krejčím. Co se týče jeho politické práce - mám obavu, že on jako jeden z mála v době normalizace jednak dokázal myslet, jednak byl velmi pracovitý. Proto si myslím, že ona zlá legenda pochází jednak z RFE (a příslušných tajných služeb, kterým byl trnev v oku) a jednak ze samotného ÚV KSČ, kde pravděpodobně ostatní soudruhy nějak nemístně honil do práce... Dnes (po přečtení jeho pamětí a především Štrougalových pamětí) si myslím, že je škoda, že v lednu 1968 nebyl 1. tajemníkem namísto toho trouby (slovo nahraďte vhodným necenzurovatelným výrazem) Dubčeka zvolen právě Bilak.

364483

S takovými soudy bych byl velmi opatrný. Bilak byl opravdu špička a v lednu 1968 byl ve funkci 2. tajemníka ÚV KSS (ale fakticky konal práci i 1. tajemníka - právě Dubčeka).
A co se týče zaostávání socialistického bloku - to je důsledek konání ještě většího trouby, než byl Dubček - Chruščov.
K Vašim snahám vidět tady v roce 1968 válku mohu jen napsat, že díky SSSR a dalším spojencům jsme ji byli ušetřeni. Nevím, kolik je Vám roků, ale být této války s velkou pravděpodobností byste dnes takové pitomosti nepsal. Buď proto, že byste nepřežil, nebo že byste se ani nenarodil a pokud byste přežil, litoval byste, že k té válce došlo a proklínal viníky. Emigrace mozků ... hlavně inteligence, která chtěla liberalizovat společnost - i právě za cenu války.

364509

Máte pravdu - Češi jsou (zvláště s ohledem na rok 1968) hodně arogantní. Ono to je asi tím, že tenkrát tak ve velké skočili na lep. Vlastně zdaleka ne všichni, ale bohužel především ti, které je hodně slyšet - 'inteligence'. (Pamatuji ze 70. let, že na venkově ve středních Čechách jasně převažoval názor, že SSSR nás v roce 1968 zachránil - ale už na malých městech to křiklouni přeřvali.) A k těm viníkům roku 1968: samozřejmě Dubček, ale nevynechal bych ani Smrkovského (chtěl být 1. tajemníkem, ale zřejmě pro vlastní mravní prohřešky z roku 1945 se mu to nepovedlo), Kriegel (rádoby jediný pevný, ale 'stará Novotného struktůra', která se začala ohánět novými hesly). Ti všichni měli být souzeni pro vlastizradu. K nim příslušeli další, hlavně Šik (jeho 'ekonomické reformy' byly nesmyslné, jen likvidovaly hospodářství). A dalo by se pokračovat i dalšími, ono nakonec člověka nemůže napadnout nic jiného, než že to mělo pečlivou režii.

364512

Milej pane, nějak nejsem schopen pochopit, co vlastně chcete říci. Že jsme v ... je naprosto jasné, ale tady jste se opřel asi do jediného, kdo svého času mohl něco rozumného udělat. Bohužel m.j. pro nános pomluv nedostal možnost. Asi tak to je.
Co se týče tzv. zvacího dopisu, je to podstatně složitější, než se Vám zdá. Je zde jeden dopis - který ale nikdo nezmiňuje - napsal ho Dubček - a ten byl vybaven mocí. V případě Bilaka (který věděl o Dubčekově dopisu) není vůbec jasné, proč by to dělal, když si navíc byl vědom toho, že jednak na to nemá moc, jednak je to politická sebevražda. Takže to je s pravděpodobností hraničící s jistotou falzifikát. Další k tomu ani nebudu otevírat. Bilak je opravdu pomlouván z jediného důvodu, a to proto, že jako asi jediný měl na to dát to tady do pořádku.

364653

Káva pro Zvědavce

30

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 81 čtenářů částkou 8 879 korun, což je 30 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Zeman: Neospravedlnitelný odsun Němců? Hluboký nesouhlas/České ministerstvo zahraničí - v předklonu 20.06.18 17:41 Česká republika 0

Maďarské ministerstvo financí navrhuje 25 % daň pro organizace podporující migraci a daňové úlevy rodinám20.06.18 16:48 Maďarsko 0

Pro vyhnání Němců po válce není ospravedlnění, řekla Merkelová20.06.18 16:04 Německo 2

Orbán se kvótám brání - dá do ústavy, že přijímání migrantů není pro maďarský lid žádným obohacením20.06.18 07:27 Maďarsko 1

Dublin IV zůstává - jen je to ještě horší, než jsme doufali20.06.18 07:11 Evropská unie 2

Szijjártó: Evropa musí být založena na silných národních státech20.06.18 02:35 Maďarsko 0

USA odcházejí z Rady OSN pro lidská práva, protože je antisemitická. Nejste hodni svého názvu, vzkázaly 20.06.18 02:08 USA 6

Pro pobavení: Antirasista Hitler20.06.18 00:14 Neurčeno 1

Maďarský premiér: Komisař OSN nám vyhlásil válku19.06.18 18:14 Maďarsko 3

Cizí Romy vyhodíme. Italské si, bohužel, musíme nechat, řekl Matteo Salvini19.06.18 13:58 Itálie 1

Demonstrace proti proimigračním smlouvám - 21. a 22. 6. 2018 v Praze na Klárově, od 12h19.06.18 13:48 Česká republika 0

ČT vytvořila cyklus cikánských pohádek, bude je vysílat 2x denně19.06.18 10:42 Česká republika 6

Válka gangů v Malmö - dva mrtví19.06.18 02:30 Švédsko 2

Proruské weby o mě šíří dezinformace, zuřil Babiš v rádiu18.06.18 23:37 Česká republika 4

Jedině bulvární Expres připustil, že Španělé nejsou nadšení z přijetí 629 afrických kobylek18.06.18 21:49 Španělsko 1

Orbánova vláda: Bylo by velmi nebezpečné, kdyby azyl uděloval Brusel18.06.18 20:22 Maďarsko 0

Předseda italské poslanecké sněmovny Fico (M5S): Orbán musí být potrestán za to, že odmítá kvóty18.06.18 19:56 Itálie 1

Na Švédských šancích u Přerova byl vztyčen kříž na památku nevinných dětí i esesáckých vrahů17.06.18 20:05 Česká republika 3

La Seyne-sur-Mer: Žena v burce za pokřiku "Allahu akbar!" pořezala dva lidi v supermarketu17.06.18 16:15 Francie 3

Italská vláda odmítla dohodu CETA a chce zablokovat dovoz asijské rýže: "Už nebudeme nikomu dělat rohožku!"17.06.18 15:27 Itálie 2

Měnové kurzy

USD
22,30 Kč
Euro
25,85 Kč
Libra
29,46 Kč
Kanadský dolar
16,78 Kč
Australský dolar
16,47 Kč
Švýcarský frank
22,40 Kč
100 japonských jenů
20,25 Kč
Čínský juan
3,44 Kč
Polský zloty
5,99 Kč
100 maď. forintů
7,98 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
35,13 Kč
1 unce (31,1g) zlata
28 421,06 Kč
1 unce stříbra
364,31 Kč
Bitcoin
150 662,54 Kč

Poslední aktualizace: 20.6.2018 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 42 804 364