Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané el

Nalezeno 25 příspěveků, 6 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

12.01.2016 13:12

Pravda v křivých zrcadlech Bible

RE: Křivé zrcadlo?

el 85.?.?.?

Mohu-li mít dotaz, v čem spočívají zmatky a výmysly, které šířili gnostikové? A jste-li tak erudovaný, jaký je rozdíl mezi gnostiky a pravým křesťanstvím, znáte-li na tuto otázku odpověď. Nebo z Vás jen hovoří strach, že podle gnostického mýtu jste ještě větší otrok než podle křesťanského?

Čtu-li si příspěvky (nejen Váš) k danému tématu, na mysli mi vyvstane jen jeden závěr. Systém opravdu zvítězil. Každý má nějaký názor, mnohdy spočívající v ostrifikaci všeho, co není schopen pochopit a napadání autora, který jen přemýšlí jinak. Jen málokdo reaguje tím, že si zajde koupit knihy ve kterých by se dozvěděl něco více a utvořil si svůj vlastní názor na základě svého poznání.

Zdá se, že již neexistuje jeden biologický druh, ale jen několik miliard sebestředných eg, které si myslí, že nad ně není.

344292

12.01.2016 16:08

Pravda v křivých zrcadlech Bible

RE: Křivé zrcadlo?

el 85.?.?.?

Nežijeme v příliš úsměvné době, ale to by taky nikdo při změnách, které se odehrávají neočekával.

Pokud se týče gnostiků, ty, kteří vědí nemusíte přesvědčovat. Ovšem většina lidí přejímá jen dogmata, které se táhnou lidskou historií jako červená nit, je to pohodlnější a tolik to nebolí. Příbuznost mezi Tomášovým evangeliem a Novým zákonem je zcela nesporná, a co více, v mnoha ohledech je Tomášovo evengalium svými slovy blíže člověku než Matouš a spol. Chvílemi se dokonce zdá, že nebýt gnostického doketismu, bylo by součástí Nového zákona. Dá se konstatovat, že to byl právě doketismus, který se stal pohřebištěm gnostiků, když je katolická církev v jeho důsledku začala perzekuovat. Stačí se jen trochu zamyslet, a jako obvykle člověk dospěje k závěru, že šlo opět a zase "jenom" o peníze.

Velmi slušné čtení o gnosticích, jednotlivých školách, jejich systémech a vztahu ke křesťanství potažmo církvi nabízí kniha K. Rudolpha - gnóze, což je jen samozřejmě doporučení k doplnění náhledu. Jsou tam i kapitoly o manichejcích, což jsou další do party, kterým některé věci nedávaly spát.

Vydržte, synkretismus naznačený ve vašem článku má smysl, i když se občas blíží k bodu, kdy člověk potřebuje pro jeho pochopení slušnou dávku nadhledu.

344307

13.01.2016 09:27

Pravda v křivých zrcadlech Bible

RE: Gnoze

el 85.?.?.?

Gnostici měli značně negativní vztah k židovskému náboženství, kdy boha židů měli jednoznačně za stvořitele nedokonalého světa. To byl hlavní důvod jejich kritiky, tedy vytvoření nedokonalého světa v němž je jednotlivec pouhým otrokem a klanění se tomuto bohu, jenž tuto nedokonalost vytvořil. Je zajímavé, že pro tohoto boha měli více jmen a jen jedno, a to ještě periferně používané bylo Jahve. Především se hovořilo o Jaldabaothovi, moderně vyjádřeno synu Sofie, která při stvořitelském aktu utekla, protože si uvědomila své provinění proti Otci a byl to právě Otec, který tvoru, jenž byl vytvořen Jaldabaothem a sedmi mocnostmi, jenž měly výlučně negativní charakter (může jít o popis vzorců chování), poskytl božskou jiskru (ducha). Nutno říct, že gnostici popisovali obrazy, které jim byly přístupné v rámci nevědomých procesů a co více, byly přístupné v určitém časovém okamžiku i v jiných náboženských systémech. To je jen jedna část pravdy, druhá je taková, že v historickém čase a místě, kde gnostici žili, museli podléhat a podléhali rovněž vlivům judaismu, ale především antické kultury, a že v mnoha ohledech se jim podařilo vytvořit syntézu těchto vlivů. Nikdo však zatím neprokázal, že by gnosticismus byl false flag tehdy vládnoucích židů, proti křesťanství. Navíc gnostici byli rozptýleni na relativně velkém území a bylo zde příliš mnoho gnostických škol, jež měly své vlastní systémy, aby to byla pravda.

O jejich vztahu ke křesťanství nelze tvrdit, že by byl konfliktní. Navíc, a to je podstatné, postupem doby byli gnostici obohacování křesťanskými myšlenkami a sami křesťanství obohacovali. Nejmarkantněji je to pozorovatelné na Tomášově evangeliu a Novozákonních evangeliích, kdy mnoho logionů z Tomášova evangelia naleznete v biblických evangeliích, a to dokonce v téže větné skladbě téměř slovo od slova. S ohledem na skutečnost, že jak novozákonní evangelia, tak gnostické spisy vznikaly až s odstupem doby Ježíšova působení v systému (M. Eliade hovoří ve svých Dějinách náboženského myšlení o letech až několika desítkách let) je nejpodstatnější zdroj z něhož bylo čerpáno. Janovo evangelium je gnostickými myšlenkami zasaženo z biblického kánonu nejvíce, přičemž již prolog s "LOGEM" tohoto evangelia tomuto závěru nasvědčuje. Hovoří se i o Saulovi (sv. Pavlovi), že jej gnostici svým myšlením zasáhli více než si dokázal připustit.

Zlomové pro gnózi bylo Nag Hamádí, kde byly krátce po druhé sv. válce objeveny desítky svitků s převážně gnostickými spisy. Tím začala rekonstrukce gnostického náboženství a nutno dodat, že neexistuje-li podle gnostiků náhoda, nebylo možno tento nález načasovat lépe. Ovšem jsem přesvědčen, že tentokrát nemá jít o souboj náboženství, ale jejich syntézu, kterou křesťanství a gnóze předvedly ve svých počátcích, před zásahem církevn...

Automaticky kráceno

344353

13.01.2016 09:32

Pravda v křivých zrcadlech Bible

RE: Gnoze

el 85.?.?.?

......před zásahem církevních hodnostářů.

Můžu na dané téma doporučit: Neznámá evangelia - Novozákonní apokryfy I. (zde lze nalézt Tomášovo evangelium a v úvodních statích - historické souvislosti dané doby a jednotlivých náboženství), Kurt Rudolph - Gnóze (v mnoha ohledech to nejlepší pro přemýšlivého jednotlivce, co u nás vyšlo).

Jen na závěr, podle některých gnostiků přišel Ježíš do systému, aby spasil Sofii a přivedl ji zpět do světa, ze kterého přišli (ona legendární "Píseň o perle"). Na historické rovině lidstva brané od jeho počátku, to není zase až tak kacířská myšlenka.

344354

21.01.2016 09:23

Změna pravidel demokratické hry v Evropě

el

el 85.?.?.?

1. Evropu se již zachránit nedá.

2. Kde byl pisatel tohoto článku, když tato "krize" začala a kde byly jeho názory, které zpočátku snad mohly něco ovlivnit. Jeho pláč nad vaničkou vylitou i s dítětem, přichází hluboce po dvanácté.

3. Demokracie je jen prázdný pojem, který slouží k šikanování odlišných názorů, to samé lze konstatovat s "politickou korektností" a dalšími pojmy, které se honí éterem a slouží pouze k ostrifikaci odlišných názorů.

4. Evropě chybí opravdový politik, jehož charisma by v dobrém slova smyslu strhlo mainstreamově uvažující jednotlivce ke kritickému myšlení. Potom by snad šlo na současné platformě "hrůzy" vybudovat alespoň něco funkčního.

5. Vzhledem k tomu, že touha po moci, která dovedla současný establishment k moci je zčásti odůvodněna inflací vědomí daného jedince, establishment se své moci a postupů, které pro její udržení musí uvádět do života případně je při životě udržovat, nikdy nevzdá (ono většina z nich nic jiného neumí) a nedej bože, aby si dav uvědomil, kdo jej do této situace dostal.

6. Osobně jsem přesvědčen, že do konce roku 2017 při zachování stávajícího běhu věcí, EU nebude v dnešní podobě existovat.

344733

21.01.2016 10:44

Změna pravidel demokratické hry v Evropě

RE: střílí se vedle

el 85.?.?.?

1. Souhlasím, že ztráta křesťanských hodnot je naprosto drtivá. Jde především o ztrátu navenek ve společnosti jako celku, na individuální rovině jednotlivce tyto hodnoty stále žijí (konec konců poučení o rákosu ve větru je platnější než kdykoliv dříve).

2.Etické hodnoty Evropy opět úzce souvisely s křesťanstvím, na kterém Evropa stála. Dnes se dá říct (i když mírně přitaženo za vlasy), že v současnosti jsou peníze tím božstvem, jemuž je nutno se klanět. Bohužel tento ekvivalent zásluhovosti při současném nastavení v sobě nenese žádné morální hodnoty, jež by bylo hodno následovat.

3. Rozpad rodiny v klasické nám známé podobě (a nutno dodat, že jediné funkční), kdy otec i matka představovali autority podle své po tisíciletí tradované rodinné roli, jež se ve většině případů opakovala ve vzorcích chování, které přejímaly děti v rámci svého sociálního vývoje, nevěstí z hlediska vývoje nic pozitivního.

4. Faktory (stres, deprese) a přidal bych, že zapříčiněné především snahou uživit svou rodinu, tedy nepřijít o práci za každou cenu, zčásti stojí za poklesem porodnosti a rovněž schopností přežít při změněných podmínkách.

5. Ze všeho toho chaosu kolem nás, jež je zapříčiněn důvody, které uvádíte, těží především korporace. Na stres a deprese máme drahé léky, díky imigrační vlně tvrdí MMF se zvýší HDP EU (!), dokonce před 5 lety proběhl výzkum, kdy se zkoumalo 4.000 kostí z Egypta a dalších starých civilizací, přičemž výzkumníci dospěli k závěru, že tehdy neexistovala rakovina. Mohl bych pokračovat, jak jsou naše životy zpoplatněny, ale to všichni víme.

344736

01.02.2016 08:45

Zoufale špatná televize a osvěžující youtubeři

RE: jak zpivaji pink floyd

el 85.?.?.?

Jo, jo a aby toho nebylo málo, opět jak zpívají Pink Floyd v Comfortably Numb, pro někoho asi v jedné z nejlepších skladeb rockové historie "Když jsem byl dítě měl jsem horečku .Pociťoval jsem své ruce jako dva balóny .Nyní mám opět ten pocit
Neumím to vysvětlit, stejně byste to nepochopili .Tohle nejsem já.
Stal jsem se pohodlně otupělým"

Žádný zázrak ta TV, pouze a jen pohodlná otupělost, jako nášup k vlastní prázdnotě.

Tedy kromě sportu jako kulisy při nějaké činnosti a několika filmech, když se člověk dozví, že budou vysílány. Jako včera "Pro hrst dolarů navíc". Jenže tvůrci jako Sergio Leone v tandemu s Ennio Morriconem se již dnes prakticky nerodí.

345044

03.02.2016 15:09

Západ na cestě k ekonomickému kolapsu

a dále

el 85.?.?.?

1. V meritu věci je naprosto lhostejné, jaký názor zastává ten či onen ekonom. Ten citovaný v článku prostě plnil zadání (nejspíše nějakého hedgeového fondu) a přitom si jen uvědomil to, jak to funguje a jaká to přináší rizika, samozřejmě pro ty nahoře.

2. Ono nějak jsem si nevšiml, že by se prostý občan důchodového věku, měl den ode dne lépe a mohl říct, že kvalita jeho života stoupá (ono taky, kdo zná tento pojem) a proč taky, když bude přemýšlet jestli si koupí knihu nebo maso na guláš (hovězí kližka v průměru za 169,-Kč/kg).

3. Chyba nebude jenom v dolaru (prostě Západ využil příležitosti po II. sv. v. a nástupu Gorbačova k moci) a zajistil si výhody, které hraničí s vydíráním a brání je likvidací všeho, co se mu postaví do cesty.

4. Chyba, a to jednoznačně je v systému. Dnes žijeme v ideologii, kterou ctnostně nazývají kapitalismus a jedním dechem ti, kterým slouží, dodávají, že nic lepšího ještě vymyšleno nebylo. A tak dav obdivuje ty úspěšné, kteří na něj koukají z médii a nemyslí na to, v jakých předem určených mantinelech se musí pohybovat, protože mu to přesně takto vyhovuje. V rámci toho koukání se onen dav naučil myslet jen na sebe a na své potřeby, protože přece už není možné vymyslet něco lepšího a hlavně vždyť takto nám to stačí, mohlo by být i hůře.

5. Pokud je autor článku nyní tak chytrý (a víme, že patřil k americkému establishmentu), proč mu tyto postupy nevadily dříve, ba naopak z nich těžil výhody už jen tím, že to není žádné americké béčko z nějakého zapadákova.

6. Opravdu tyto hry stály už příliš mnoho lidských životů a hlavně, nemají možnost se vyvíjet ve prospěch člověka jako takového.....[bliji]

345153

05.02.2016 15:50

Kdo vlastní virus Zika?

RE: vpravo stávající rebel, vlevo ideál NWO

el 85.?.?.?

No, nekupte to za tu cenu (že prý volně prodejné za 599 déček). Ještě uděláme PR akci na protaženou hlavu, vytáhneme z archívu seriál "Lebkouni", přihodíme nějaký ten scénář do Hollywoodu (tam už tomu dodají potřebné emoce) a kdo nebude ZIKA, jako by nebyl.

Jediný problém bude, že povedeme-li to tak dále, nebude kupní síla, která dá dohromady 599 déček na zakoupení tohoto moderního viru, bez něhož postmoderna nemůže fungovat. Ale pozor naše banky už něco vymyslí, třeba taková Japonka na 15t.na měsíc už čeká na svou příležitost.

345265

1. Jednou z úvah jednotlivce při zamyšlení se, co se to s tím našim světem děje, je zapřemýšlet nad tím, co je vlastně "demokracie". Neznám volební program Erdogana, ale nevěřím, že by se příliš lišil od politických programů v našem rybníce. Tedy, těch jeho 60% voličů (možná více) v loňských volbách si přálo žít ve světě bez pravidel, které svět drží (nebo držely) pohromadě? V nejistotě co bude zítra, protože pan táta vladař měl v noci vnuknutí?

2. Erdogan svým jednáním až na dřeň obnažuje, že demokracie je pouhý pojem určený k manipulaci davu (myšleno i k volbám).

3. Pokud však tvrzení obsažené v bodu 2. povede k tomuto poznání u větší skupiny lidí, lze říci, že i Erdogan dobře posloužil dalšímu vývoji, byť si to obyvatelé Sýrie, kterých se to dotýká nejvíce, pravděpodobně nemyslí.

4. Nemyslím si, že bude nějaká válka a přestože žijeme v psychotické době, stále je to jenom kočkování, která koncepce zvítězí a bude dále uplatňována v systému (jestli tvrdé Západní NWO nebo Ruské soft NWO založené alespoň na nějakých hodnotách). V obou koncepcích jsou obrovské rozdíly mezi těmi, kteří mají peníze a těmi ostatními. Tedy nelze tvrdit, že by kterákoliv z těchto koncepcí do budoucna dokázala zajistit bezbolestný vývoj systému. Neboť moc se opět soustředí u peněžních toků.

345352

11.02.2016 09:23

Humanismus, migrace a vlastenectví

čekání na ránu z milosti

el 85.?.?.?

Byly to trestuhodné chyby, některá rozhodnutí učiněná v posledních 25 letech. Onou nejosudnější se zdá být vstup do EU (přes nepříliš jasný souhlas národa) o NATO ani nemluvě. A jak bylo trefně poznamenáno v pohádce S čerty nejsou žerty, "co peklo jednou schvátí, už nenavrátí".

Kdo by se nadál, že hlavní silou oněch dvou institucí budou manipulace, lež a ostrifikace protivníků, vždyť jsou to ti nejdemokratičtější z nejdemokratičtějších jedinců, kteří určují chod těchto mega pomocníků globalistů.

Za fasádou natřeno na růžovo, na níž se zlatým písmem lesknou všechny ty pojmy počínaje demokracií a konče humanismem se nachází děsivá prázdnota, která nepočítá s člověkem v jeho přirozenosti, do které spadá vyšší já jako součást kosmogenie, v níž Otec čeká na konečné výsledky návštěvy jeho syna v tomto "úžasném" systému.

Nedovolím si tvrdit, že výsledky jsou tristní, ale při pohledu z okna a zapojení kritického myšlení se jeví, že nejlepším řešením je nemyslet si nic a ve shodě s Platonem to nechat vyjádřit ono vyšší já, pouhým nekonáním rozumu, toho nástroje ďábla (jak namaloval Eugéne Delacroix).

Přestože se jako jedinou záchranou před definitivním úpadkem Západu (jehož jsme součástí) jeví opustit tuto prakticky již potopenou loď, nejsou zde podle mého názoru síly, které by to byly schopny dokázat. Paradoxní je, že řvounů, jejichž pracovní náplní je otravovat národ, je absolutní minimum (ovšem s médií v zádech), přesto tito "inflační infantilové" dokázali a stále nejspíše dokáží ovlivnit úvahy větší části davu.

Na druhou stranu, komu by se chtělo pasivně čekat na tu ránu z milosti, která stejně jednoho krásného dne přijde.........

345450

Článek není pro pacifisty příliš lehkým čtením, ovšem nejsme na soutěži o americkou miss krásy, aby nám nějaká blondýna tvrdila, že si přeje světový mír.

Problémy Západu se neustále prohlubují. Tím největším je, že mu (resp. jeho představitelům) kromě pár deviantů závislých na jeho penězích a schopných udělat pro svou moc cokoliv, už prakticky nikdo nevěří.

Samozřejmě, že vlhkým snem trojboje USA, EU a NATO je bezletová zóna nad Sýrií. Konečně o tom včera hovořila i Merkelová, která se ve svém vývoji posunula již nejdále z "demokratických loutek", protože té už přestal věřit i zmanipulovaný dav.

Bohužel pro tuto temnou trojku právě v tomto bodě platí, že dvakrát do téže řeky nevstoupíš, když katastrofa Lybie stála pouze na této lži o bezletové zóně.

Ono, když je potřeba veškerá svá rozhodnutí odůvodňovat lží, abych z této těžil krví vykoupenou výhodu, nezbývá než vymyslet něco nového.

Bohužel to něco nového by musela být spolupráce s ostatním světem, což pro současný západní establishment nepřipadá v úvahu (nejspíše by se s nimi ani nikdo nebavil).

Tento začarovaný kruh je systémový problém, jež se za stávajícího běhu věcí nedá odstranit. Nerovnováha způsobená západním modelem života již překročila hranici, za níž již není návratu zpět.

Dříve, než i ti méně zdatní jedinci mezi námi pochopí, že jsme součástí právě tohoto západního světa, jež umírá v beznaději, jako produktu stokrát opakované lži o své nadvládě nad zbytkem světa a z toho odvozených vzorců chování vůči ostatním, ještě několikrát spolkneme hořkou pilulku, která nám z mysli vymaže každou myšlenku na to, že takto již dále není možno pokračovat.

Že by válka byla tentokrát oním očistným mechanismem, který přinese do systému alespoň nějakou naději?

345622

18.02.2016 10:12

Jak mi Putin zkazil šuk

RE: ilustrace selhání

el 85.?.?.?

Vtipné jako obvykle.[chechtot]

Pokud by platilo ono okřídlené "mluviti stříbro, mlčeti zlato", tak by i pudy zvítězily nad propagandou.

345692

01.03.2016 10:14

Je třeba znepříjemnit pro-kremelským webům život!

komedie

el 85.?.?.?

Nevím, jestli by v současném chaosu přinesl svůj užitek, jakýkoliv restriktivní postup proti webům, jež se nelíbí určité skupině lidí. Ony debatující tohoto think-thanku (nebo co to je), kteří žijí v chudobě vlastní mysli a jež schizofrenně potřebují k životu permanentního nepřítele, nemá smysl komentovat. Jakýkoliv komentář k nim je vyjádřením podpory jejich duševní choroby.

346015

Jeví se stále pravděpodobnější, že chlapi vymřeli. Já jsem poslední dva viděl nedávno v televizi, když dávali Pro hrst dolarů navíc. Prostě a jednoduše, když mají mluvit tak mlčí a když mají mlčet tak mluví.

Sifuace je vážná, ovšem já si stále častěji říkám, že to je všechno jenom můj kvantový sen. Že jsem si jen odskočil z jiné kvantové roviny, podívat se na to, čemu všemu je třeba se vyvarovat a nyní čekám na bus....

346145

28.03.2016 19:31

Pro Evropskou unii již visí nápis na zdi

To už dlouho nepotrvá

el 46.?.?.?

Co vlastně EU nabízí prostému občanovi?

1. Finanční vysátí až do morku kostí. Od správních poplatků až po daně, a samozřejmě všechno mezi tím (ceny energií, vody, potravin atd.)

2. Novou, dosud netušenou kvalitu vzdělávání (od přepsaných dějin, přes multikulti agitku, zničených osnov až po inkluzi)

3. Lidský ničím neohraničený přístup k institutu rodiny, jakožto idiotskému prožitku křesťanských hodnot.

4. Bankovnictví jako svatý grál demence a jeho ochranu, i kdyby pro člověka na chleba nebylo.

5. Demokracii jako pojem vlastní chytrosti těch, kteří se dostali k moci, jinak by nemohli upíchnout svoje rodinné příslušníky pr a dobré známé do všech těch organizací, které hlídají tu naši demokracii.

6. Zábavu, od Conchity Buřt to nemá žádnou úroveň, ale bohatě to nahrazuje parta z Bruselu.

Mohl bych pokračovat, ale každý kriticky uvažující člověk si obrázek udělal sám.

Dá se říct, že některé věci dokáží potěšit, až když neexistují.

347202

30.03.2016 09:01

Pláč nad ukradenou Evropou

A dále?

el 85.?.?.?

Nemá smysl komentovat, co všechno je špatně. Protože špatně je všechno. Najít něco dobrého na EU, je hledáním jehly v kupce sena. Snad ty hranice-nehranice, ale na to musíte mít peníze, aby jste opustili nájemní byt 2+1 a vypravili se poznávat krásy Evropy. Opravdu, krása Evropy, rozmanitost přírody je nádherná. Jediné, co je v ní navíc, je EU.

Ovšem jedno pozitivum lze přece jen najít. Tím jsou Češi, národ nad kterým musí zvracet každý korporátní manažer, o bankovních úřednících nemluvě. A ti Češi si nesou takové jedno historické břemeno. Kam vstoupili (není těžké vstúpit, ale vystúpit), tam se to rozpadlo. A ta rychlost od vstupu k rozpadu se stále zvyšovala.

Tak je to Sakere, ty Evropane jeden.

347252

Nevím, jestli Vás jméno režiséra rozesměje anebo rozpláče. Nějaký Hesse z Německa.

349386

08.11.2016 09:50

Hillary Clinton, FBI a skutečné listopadové překvapení

RE: boj medzi trumpom a clintonovou - boj medzi elitou

el 85.?.?.?

Bez upření práva komukoliv na jakýkoliv názor se nejenom mi zdá, že logika byla zavřena do chléva a z kadibudky vylezl jakýsi Pjakin držíce se za ruku s jakýmsi globálním prediktorem, který slouží jako projekční plocha všech neúspěchů co nás jen mohly potkat. A tak místo práce na sebe samých máme konečně toho, kdo za všechno může a zase můžeme spokojeně žít, nezatížení svědomím a omyly, které jsou nám souzeny pro naši neschopnost probojovat se k pravdě.

Pjakin analyzuje především ruské reálie a z těch taky vychází. Jestli to dělá dobře nebo ne, musí posoudit jeho spoluobčané. Mi osobně je to docela jedno, ale začínám litovat jedince, kteří se k němu a jím prezentovanému učení začínají upínat jako k poslední spáse. To už tu bylo tolikrát, že je to až nudné.

353183

13.11.2016 19:01

Život pod plachtou

RE: Oč jsme přišli?

el 78.?.?.?

Vždy záleží na úhlu pohledu, životních zkušenostech hodnotícího a tak nějak i na jeho ekonomické situaci. Každý má právo na svůj názor, ohledně různých - ismů. Zatím mám z toho kapitalismu pocit, že v současné podobě mu zvoní umrlčí zvony. Jsou fajn ty makroekonomické ukazatele, ale ty správná čísla umí zařídit především levná pracovní síla v Bangladéši, případně nějaká ta shozená bomba na konkurenci. Když se v tabulkách objeví nějaký lapsus, je třeba pozvedat poplatky občanům, minimální mzdu, aby se nám zvýšily poplatky do kasičky. Je to jen pokus, jako všechny ismy před ním.

Ale třeba Lenin vstane z mrtvých a zatančí si s kapitalismem Tango, však on už se Cash o výsledek postará.

Rozumím tomu, co jste chtěl říct, ale ta nerovnováha ve společnosti je tak obrovská, že je mi líto, ale ani tentokrát to nebude to pravé ořechové.

353351

22.11.2016 21:04

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

el 46.?.?.?

To jsou věci. Totální chaos a zmar, křesťanství je manuál pro otrokáře. Výborně, právě jsem si řekl, že s takovým materiálem je zázrak nad zázraky, že Bůh má ještě nějakou trpělivost. Jenže to není nic nového, tohle sraní špíny na likvidované hodnoty, které držely civilizaci pár tisíc let v přirozených hodnotách.

Naučte se rozlišovat, co je křesťanství a co církevní kánon, který možná splňuje Vámi tvrzenou debilizaci věřících.

Nikdo nic nového už nevymyslí, jenom navlečou jim vyhovující "pravdu" do nových šatů nějakého utřepaného new age. Tím mám na mysli ty mocné, kteří nás mají za otroky.

P. Miroslavo máte mé sympatie.

353500

23.11.2016 15:22

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

el 78.?.?.?

A kdo v systému má možnost skutečně svobodné volby? Pláčete na nesprávném hrobě.

Místo pátrání po příčinách stavu, včetně položení otázky, proč jsme v takové prdeli, je nejlehčí najít viníka a nejlépe toho, který se nemůže bránit.

Posledních pár desítek let je moderní jenom bortit a poté si vymyslet nové lži, které mi vyhovují.

Takže politicky korektně řečeno, všechno je růžové, slibně se vyvíjející, pod stabilním ekonomickým růstem a už to nebude nikdy jinak, protože jsme vymysleli to nelepší a nejušlechtilejší, lásku, pravdu a lidská práva.

Místo bible si přečtěte třeba Malého Bobše, alespoň se nebudete permanentně rozčilovat nad tím Vaším otrokářským manuálem.

353521

25.11.2016 15:41

Evropští vlastizrádci šílí

RE: podle mě

el 85.?.?.?

EU byl totalitní projekt od samého počátku. Ale, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají (ona už ta osobní historie otců zakladatelů je všeříkající). Svou definitivně pravou tvář ukázala EU v "Lisabonské smlouvě".

Jak tyto skutečnosti doložit, než několika tvrzeními?

- Evropská komise je nevolený subjekt s absolutními rozhodovacími pravomocemi
- Založení neziskovek na podporu svých plánů (kdyby to plány byly alespoň zčásti normální pro lidi, nemuseli by zakládat neziskovky, které je mají prosazovat)
- Stále permanentnější zásahy do soukromí jednotlivce (od kotlů po cenzuru internetu). Za jakým účelem - nejspíše mají strach z lidí, což ovšem svědčí o jediném, že jejich ideologie není asi to pravé ořechové
- Zfalšované průzkumy veřejného mínění za účelem prosazení svých zájmů.
- "Politici" pracující pro zájmy lobistů nikoliv voličů. Zákony vycházející z dílny EK prostřednictvím jejich závazných směrnic směrem do vnitrostátních právních řádů nám ukládají prakticky již jenom povinnosti.

Klidně můžu pokračovat nebo kdokoliv jiný. Jedna věc se však jeví stále jasnější, v současné ekonomické krizi a krizi kapitalismu obecně, někomu musí v ruce zůstat Černý Petr. Celou dobu jsem si myslel, že to bude Amerika, ale v této chvíli to vypadá na EU. Nelze naplňovat rozpočtové složky, přenášením rozličných daňových zátěží na produktivní obyvatelstvo a rozdělovat nikoliv podle míry zásluhovosti, ale na bázi ideologického sociálního inženýrství.

Nějak se v tom bruselském schizmatu přestává dát normálně žít.

353602

18.10.2019 13:25

Ještě "hrajeme" kartu lidských práv nebo už se může říkat pravda?

RE: pan David Dvořák sa poriadne rozčúlil, ale....

el 188.?.?.?

No, tak 90% lidí se o politiku nezajímá a poslouchají jen to co se jim servíruje, aniž by se zajímali, zda je to skutečně pravda. Ve volbách pak volí ty, kteří byli "svobodně" vybráni. Pokud se tam nějakým nedopatřením dostane někdo, kdo se vymyká podpoře mocných tohoto světa, dovíme se o něm, že je xenofob, rasista, rusofil, pedofil a jiný -fil. A vzhledem k tomu,že se po pravdě chce málokomu pátrat dopadá to jak to dopadá.

374150

Systém, který nám diktuje, je založen na jednoduché premise, kterou je naše přizpůsobení se systému. Mix peněz, médií a strukturované moci, nám určuje, co si máme myslet a co máme žít. Stejně jako to určil našim rodičům, jejich rodičům atd. na historické linii nejspíše až někde k počátku této civilizace (kde to nebyly média, ale systémy víry). Vybudovali jsme si tak absolutní závislost na systému, že jsme ztratili nebo nikdy nezískali schopnost se z tohoto schématu vymanit. Pokud jsme schopni se k tématu vyjádřit, tak jen v rozsahu, který nám stanoví systém. Ani v současné situaci nevíme o víru více, než je nám dovoleno, tudíž se můžeme objektivně jen "domnívat".

Intuice mi však říká, že tentokrát má systém a jeho vládci problém, který nejsou schopní zahrnout do modelu svých manipulací.

378171

Káva pro Zvědavce

38

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 74 čtenářů částkou 13 361 korun, což je 38 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Odvolali ředitele waldorfské školy, který umožnil netestovaným dětem výuku20.04.21 11:36 Česká republika 0

Tak se povedlo. Rusko je z tendru venku19.04.21 19:41 Česká republika 13

Mobilizace vlastenců proti novodobé cenzuře 19.04.21 12:21 Evropská unie 0

Pokus o státní převrat v Bělorusku odhalen18.04.21 10:28 Belorusko 5

Na výbuchu ve Vrběticích se podíleli ruští agenti, Česko vyhostí 18 diplomatů 17.04.21 21:02 Česká republika 16

Francie přijala drakonický zákon zakazující zveřejňovat foto policajtů16.04.21 18:47 Francie 4

O tom, co můžeme říkat, bude rozhodovat Evropská unie16.04.21 18:17 Evropská unie 1

Sítě 5G16.04.21 08:42 Neurčeno 6

Německo: Soud zakázal povinné nošení masek, rozestupů a testování žáků15.04.21 20:28 Německo 3

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 5

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 1

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 2

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 5

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 10

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 4

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Měnové kurzy

USD
21,48 Kč
Euro
25,93 Kč
Libra
30,08 Kč
Kanadský dolar
17,20 Kč
Australský dolar
16,76 Kč
Švýcarský frank
23,51 Kč
100 japonských jenů
19,87 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,69 Kč
100 maď. forintů
7,18 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,13 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 097,22 Kč
1 unce stříbra
557,49 Kč
Bitcoin
1 173 900,63 Kč

Poslední aktualizace: 20.4.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 64 332 925