Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané sprosťák Vítek

Nalezeno 20 příspěveků, 16 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

20.08.2016 15:20

Krize Evropy

Ztráta soudnosti

sprosťák Vítek 46.?.?.?

Touha po starých a nenávratně ztracených věcech, u jednotlivce, je vnímáno jako osobní slabost. Každé dítě se s tím musí vyrovnat, chce-li dospět. Touha po starých a dávno ztracených věcech, v politice, není jen projev slabosti, nýbrž politřického zpátečnictví, tedy reakcionářství. Někdo věří, že obnova monarchie pomůže národu žít lépe. Viz pomník Frantovi Pepovi, v bezvýznamné české vísce. Někdo věří, že náboženství a církev pohou národu žít lépe. A někdo odmítá jakýkoli relativismus, který je základem všeho vyššího myšlení a podmínkou, pokud jde o schopnost sebereflexe. Ten žvást, který naznačuje, že ateista je povinen dokazovat věřícím neexistenci boha (v nekonečném vesmíru nekonečná práce), zatímco věřící nemusí dokazovat nic, protože důležitá je slepá víra - ten žvást dokazuje jen to, že autor sám soudnost v sobě dávno zabil. Je to vůl.

Jinak má autor pravdu, že špatný je nihilismus a multikulturalismus. Ovšem už ne pacifismus a humanismus. Pacifisté ani humanisté nikomu neubližují. To jen pseudopacifisté a pseudohumanisté (jako Masaryk, kterého autor vysoko hodnotí, ačkoli se nezastal dělníků postřílených v ulicích prvorepublikovým četnictvem, ani se nezastal dětí, které četníci postříleli v pionýrském táboře, organizovaném komunistickou stranou). Ale i kdyby to všechno bylo špatně, ani nihilismus, ani multikulturalismus, ani pacifismus a humanismus nepadají z nebe. Vymýšlí je člověk podle toho, jak vnímá svoje zájmy. A další člověk to rozšiřuje z přesvědčení nebo za peníze. Chce-li autor poznat, jak vznikají problémy dneška, analyzovat je, musí zkoumat, kdo a proč vymýšlí a kdo a proč rozšiřuje. Taková je anatomie společenské patologie - kdo s kým, o čem, pro koho.

351370

20.08.2016 15:29

Krize Evropy

RE: víra

sprosťák Vítek 46.?.?.?

To mě tuhle taky napadlo, když dávali mě spát, byly mi tehdy tři roky pouhé, že v každém lichém rohu, čertí se na mne bubák a v každém lichém ksychty dělá strašidlo. A to nebylo vše, otočiv hlavou na stranu, pohledem periferním zdálo se mi, že vidím uprostřed stropu velké oko. A to oko na mě mrkalo. A já dospěl a na rozdíl od vás, přestal věřit na bubáky. Jsi na řadě, otroku Ježíšův.

351371

13.09.2016 06:18

Pět zajímavých zpráv poslední doby

Andrej je podnikatel, ne komunista

sprosťák Vítek 46.?.?.?

Kádrovou složku vede na své zaměstnance každý jenom trochu svědomitý personalista a při větším či menším porušení "etického" kodexu jedná v zájmu zaměstnavatele. Toliko k infantilním kecům o komunistické tvrdé ruce.

Jo, mimochodem: pokud se má politická strana (obecně vzato) ubránit infiltraci ze strany povždy všetečných prospěchářů a jiných, ještě větších zkurvysynů, musí disponovat funkčním systémem kádrového čištění. Komu se to nelíbí, má smůlu.

351804

15.09.2016 18:24

Transatlantická dohoda TTIP je možná mrtvá, ale přichází něco ještě horšího

nenechat je vyhrát?

sprosťák Vítek 46.?.?.?

nebylo by účelnější je zničit, zlikvidovat je coby konsolidovanou společenskou sílu?

K čemu je pasivní obrana? K tomu abychom se museli klepat strachy, že navzdory stovkám a tisícům vyhraných bitev můžem prohrát válku v jediném dni?

Z čeho vlastně pramení jejich moc? Z kapitálu! Ten klasický vstah (buržoazního vlastníka a moderního proletáře) je udržuje nahoře, zatímco nás dole, pod jejich těžkými olověnými zadky. Bez pokračujícího toho vstahu nebudou schopni vůbec ničeho. Budou totiž vyřízeni!

351868

25.10.2016 00:47

Hranice Ukrajiny – historie

RE: Výrazne podrobnejšie o histórii hraníc Ukrajiny...

sprosťák Vítek 46.?.?.?

Pakt Ribentropa a Molotova jako:
1) důsledek Mnichova
2) jako řešení vojensko-strategických problémů, hloubka obrany,

s tím lze jen souhlasit. Ale je zde ještě jeden bod, třetí, který jste, Spektátore, neuvedl, ač je krajně důležitý:

3) snaha SSSR vyhnout se boji vedenému na dvou protilehlých frontách.

V létě toho roku 1939, když Hitler tlačil na pilu a v Moskvě probíhaly absolutně neplodné rozhovory tří vojenských delegací (Anglie, Francie, SSSR), bojovala vojska Sovětského svazu s vojsky Japonska na dalekém východě. Pokud by sovětští představitelé jednali nerozvážně a sedli západním mocnostem na lep, mohli si vzápětí vychutnat válku na dvou protilehlých válečných frontách se signatáři Paktu proti kominterně (důležitý blok v té době), přičemž takovou válku si žádná eurasijská mocnost nemůže dovolit.

Němci vycítili příležitost, toho léta, obětovali Pakt proti kominterně okamžitému zisku a učinili Sovětům výhodnou nabídku: získat zpět území odnaté Polskem 1921. Po Paktu Ribentrop-Molotov následoval Sovětsko-Japonský pakt o neútočení, kterým Sovětský svaz vyhrál onen souboj s mocnostmi západní Evropy o to, kdo vstoupí do války později a za výhodnějších podmínek.

352873

25.10.2016 00:59

Hranice Ukrajiny – historie

RE: Pro třísku nevidíte les@

sprosťák Vítek 46.?.?.?

mouchytráku: Stalin byl leninista a NEP byl od počátku provizoriem, které prostě nemohlo vydržet věčně. Stalin nezrušil ani leninisty ani NEP. Nemohl to udělat už proto, že systém vládnutí v SSSR byl založen na kolektivní moci, nikoli na moci osobní. Stalin opravdu nebyl absolutní vladař.

Chápu, proč pravičák jako jste vy, przní minulost. Nebojte. My, komunisti, vás z toho otroctví osvobodíme.

352875

11.01.2017 14:31

Rozpad národů

žvásty

sprosťák Vítek 46.?.?.?

Ten, kdo není schopný argumentovat bez toho, aniž by do všeho hned namontoval boha, je s prominutím blb. Nečím takovým nehodlám ztrácet čas.

354916

11.01.2017 21:45

Rozpad národů

RE: žvásty

sprosťák Vítek 46.?.?.?

ad Tartus:
nejsem vytočený. Dávno jsem rezignoval nakomunikaci s věřícím člověkem o víře. Náboženská víra, pokud je skutečná a ne předstíraná, je hluboce iracionálním stavem lidské mysli. Na světě jsou stovky, možná tisíce různých věr a s nimi spojenými dogmatickými arzenály. Logicky nemohou být všechny správné, vylučují se navzájem. Ten, kdo trvá na tom, že to jeho náboženské dogma je to jediné správné, protože jeho otec tomu věřil, jakož i otcův otec a děd jeho děda, nebo proto, že se narodil v oblasti, kde se toto dogma pěstuje, je skutečně mimořádný blb a to je to jediné, co jsem ochoten mu kdykoli zopakovat. Mimochodem, jsem zklamán, protože jsem se nechal zmanipuovat několika prvními řádky, kde zmínka o bohu nebyla. Doporučuju všem blbům, ne - já je o to žádám, aby laskavě slovo "bůh" bylo hned prvním slovem jejich textu, aby neklamali čtenáře.

Ad: Cenzored:
Fakt, že malý stát funguje lépe než velký je dostatečně historicky prověřen. Totéž platí i pro hospodářské podniky. Pravá ruka tam neví, co dělá levá. Tato racionálně potvrzená pravda je ovšem pravdou relativní v tom smyslu, že velká firma svou vahou zruinuje malou. Velký stát dominuje malým. Velká armáda převálcuje malou. Jakmile je míra převahy příliš velká, není efektivita provozu rozhodující.

Rovněž bych rád upozornil, že ta Čína nefunguje vůbec tak dobře, jak vy si asi představujete. Je obrovská a mezi hospodářskými centry a periferiemi jsou pro nás nepředstavitelné rozdíly. Daň z velikosti. Čína musí urazit ještě pořádný kus cesty, aby se vyrovnala sama se sebou.

Jo a na závěr: politická Evropa není socialistická a nikdy nebyla. Byla a je zkrz nazkrz pravicovým, neo-liberálním projektem, A neo-liberalismus, zájmy které obhajuje, je velmi blízký fašismu. Pokud ale používáte slovo "socialismus" jako univerzální nádávku, pokud vám to někde uvnitř dělá dobře, tak si poslužte. Vynadejte do socialistů všem, kteří s vámi v něčem nesouhlasí.

354940

27.02.2017 06:47

K jednomu skrytému „detailu“

RE: dobrý učitel - co kdo nepochopil

sprosťák Vítek 46.?.?.?

...vy jste nepochopil, že článek se týká jednoho detajlu, nikoli společnosti mimo školu. Nemá to logiku, kritizovat autora, že se zaměřil analyticky pouze na oko Mony Lízy, pokud se nepřetvařuje, že jeho popis je popisem celého obrazu. To tento autor neudělal.

Také nechápete, že dobrých kantorů je málo, jako všeho dobrého na světě. Vedle dobrých jsou kantoři průměrní a podprůměrní. Ne všichni z nich jsou hlupáci. Mnozí jsou prostě produkty nekvalitního vzdělávacího procesu na pedagogických školách a stejně nekvalitního výběru, pokud jde o osoby studující pedagogiku - z vícero důvodů, které nejsou předmětem krátkého pojednání o jednom detajlu. No a ti méně kvalitní kantoři potřebují ke zlepšení své práce systémový/é nástroj/e, že...

Patříte, domnívám se, do stejného pytle s intelektuály, tak jak jsou popsáni v textech Jaromíra Habra a Teodora Dalrympla. Staré dobré anarchistické: od ničeho, ničím, k ničemu. Všechno je takříkajích věcí náhody, zákonitost neexistuje. Jsoucno se nedá zkoumat, popsat ani řídit. Řízení společnosti je vůbec nesmysl, i s ním spojený prvek donucování, neboť kvalitní lidé všechno vyřeší, sami od sebe. Všechno se samovolně opraví k lepšímu. Přece máme dobré kantory, takže není třeba nic řešit. Když se předpoklad nepotvrdí, jako tolikrát už, je možné znovu a do nekonečna předstírat překvapení a ventilovat tazvaný shoking. Jde do tuhého, pošlete nám peníze.

Byl bych samozřejmě rád, kdyby autor sepsal něco o Moně Líze, popsal celou skutečnost tak, abych věděl, co Mona Líza je. Ale nutit ho k tomu nemůžu a dílčí analízy, či pouhé postřehy o jejím krásném oku mohou být také zajímavé a poučné.

356137

03.04.2017 13:06

Donald Trump a systémová korekce globalisticko-oligarchické vlády nad světem

mlží autor, nebo jen nechápe?

sprosťák Vítek 46.?.?.?

hluboký stát, či vnitřní stát nazval jeden sovětský autor "druhou vládou". Označuje se tím situace, kdy formální vláda věcí věřejných (bazírování na státu nebo nad-státu, to je hloupost a nechápavost) - kdy formální vláda je opravdu jen formální a v zadu za ní, skryta dohledu a kontrole se nachází ještě jedna. Neformální, ale skutečně vládnoucí. Tato vláda nemá a nemusí mít ministry ani ministerského předsedu. Nevím, že by to někdo tvrdil. Dokonce nemá a nemusí mít ani žádný kolektiv. Název hluboký stát/druhá vláda pouze odhaluje fakt, že buržoazní vláda ničemu nevládne, že je tvořena loutkami, které poslouchají někoho jiného. nic víc, nic míň.

A koho že to poslouchají? K vysvětlení tohoto není třeba fantastických konstrukcí o okultních společnostech. I kdyby to byla pravda, bude okultní společnost jen jakýmsi společenským klubem, kde se ti lidé scházejí, jako se dělníci scházejí v hospodách. Okultní společnost se svými zvyklostmi tedy necharakterizuje povahu svých členů o nic víc, než hospoda a pivo s cigárem charakterizuje dělníka.

Koho tedy, že poslouchají? Existují lobisté napojení na velké podniky. Přitom je jedno, zda je podnik soukromý, družstevní nebo státní. Civilní nebo třeba armáda s milionem vojáků. Podstata je v tom, že velký podnik, který zaměstnává velké množství lidí (voličů) a má finanční prostředky na korumpování formální vlády (penězi, poctami a zastrašováním) má zákonitě velký vliv. Podniků je hodně. Lobisté některých spolupracují, jiní si kokurují. Tak vzniká to, co blázni píšící texty vnímají jako klany - bijou na zlomech mezi velkými konkurenčními zájmy. Marxisté to popisují asi těmito slovy: "buržoazie vede třídní boj proti dělníkům společně i mezi sebou navzájem." To je totéž. Jen bez těch líbivých cingrlátek okolo. Jetliže se ten či onen klan schází v okultních prostorech, druhý v bordelu a třetí někde ještě jinde, to může být sice zajímavé, ale vůbec ne podstatné. Podstatou kapitalistické společnosti je nadvláda kapitalisty, realizovaná nikoli přímo, ale formou nepřímou, zákulisním ovlivňováním. To všechno ostatní jsou nepotřebné žvásty.

356878

04.04.2017 13:28

Je Putin „vynikajícím státníkem“ naší doby?

článek spíše o Bušenanovi, než o Putinovi

sprosťák Vítek 46.?.?.?

Typicky:
autor brojí proti sekularismu. Ten sekularismus, ten fakt zlej! A já vidím Putinovi do hlavy, vím že věří v boha a vím že nenávidí sekularismus. No kdo ví, co má Putin rád, ale proti sekularismu vysoupit nemůže, protože při tom počtu muslimů v Rusku by vyvolal náboženskou vojnu.

Připomeňme si, co je sekularismus. To je princip, podle kteréhoé náboženské obřady a vůbec náboženská činnost se omezí na místa či budovy víry. To je kostel, nebo klášter nebo jiné podobné místo. Kdo chce, může přijít a zúčastnit se, kdo nechce, nesmí být obtěžován. Tedy, sekularismus brání projevům náboženského útlaku a náboženského teroru. Žij a nech žít. Ale to věřícímu člověku, člověku který trpí kolektivním přeludem a touží do své vlastní reality vtáhnout co nejvíce lidí, nevysvětlíte. Ani ho nezastrašíte, protože magor nemá strach. Můžete ho předhodit lvům. Nic víc už nesvedete.

Další krása, to je zmíka o nenažranosti sekularistů. On použil jiné slovo, ale obah je stejný. Spoustě kapitalistů imponuje ruský člověk. Pracuje jak šroub a konzumuje málo nebo i nic. Dokonalost sama. Chtělo by to, aby i evropský člověk si zvykal. Tedy ne elitní člověk - ten si obžerství zasloužil, ten může konzumovat neomezeně.

356922

01.05.2017 20:04

Politik, který chce, aby Francie zmizela, se může stát jejím prezidentem

RE: Dobré a krátké shrnutí situace

sprosťák Vítek 46.?.?.?

Pánové,
pokud jste toho názoru, že korporace jsou z definice extrémně levicové, Krista ukřižovala židovská demokracie, židé, židovský národ, Žid je od přirození demokrat, levičák, revolucionář a korporátní fašismus má už stovky let nejvěrnějšího spojence v hloupé mase proletariátu, pak - pardon, potřebujete více vzdělání. Mnohem více.

1) fašismus je záležitost začátku 20. století a první korporace, čili trusty, začaly vznikat v Americe a západní Evropě v poslední dekádě 19. století. O jakých stovkách let to žvaníte? Učivo 7. třídy základní školy.

2) fašismus je ve zkutečnosti hnutím střední třídy, pokud jde o míru podpory, nikoli proletariátu. To je důvod jeho extrémního antikomunismu. První fašisté, italští, byli bývalými sociálními demokraty (což je široký pojem, v té straně byla vždycky spousta pravičáků), kteří zavrhli marxismus, diktaturu proletariátu a přešli na druhou stranu třídního bojiště, aby "dělali pořádek."

3) vaše definice Levice je evidentně taková: "všechno, co se mi hnusí, je z leva." Tudíš všechno, co mám rád, musí být zprava." Buržoazní korporace a klérus s jeho náboženskými předsudky a dogmaty jako vzor levicovosti? Gratuluji, jste borci. Doporučuju neotírat si vaši křivou hubu o Velkou Francouzkou revoluci. Učivo 6. třídy základní školy, dělení pravice-levice.

4) kolektivní vina všech židů za ukřižování Krista, úplně všech židů bez výjimky, to je výplod choré mysli.

Chápu, že dnešní škola je zideologizována do té míry, v jaké nikdy v moderní české (československé) minulosti nebyla. Ale pokud vám není míň než 30, měli jste dost času se sami dovzdělat.

357587

01.05.2017 21:06

Telefonujte prostřednictvím svatých bohu

RE: ===VB- Operator

sprosťák Vítek 46.?.?.?

a cos dělal ty hrdino od počítače? Kolik utlačitelů jsi dneska zastřelil?

357591

02.05.2017 22:39

Politik, který chce, aby Francie zmizela, se může stát jejím prezidentem

RE: Dobré a krátké shrnutí situace

sprosťák Vítek 46.?.?.?

Snad se na mě editor nebude zlobit, když to napíšu naplno. Pane F, jste nevzdělaný idiot, a/nebo placený troll.

Bez Velké Francouzské (buržoazní) revoluce by nebyl kapitalismus a pravděpodobně ani buržoazie, neboť by byla starými feudálními silami vyhlazena. A vy byste, vy chytráku májový, nemohl sedět u kompu a plnit éter těmi svými cancy.

Kdo jsem já, to vám bez okolků sdělím. Jsem komunista. Tedy levičák. Nemám rád buržoazii, ale nemohu si odpustit historicky objektivní přístup, když jde o zápas mezi feudálem a buržoou. V té době hrála buržoazie pokrokovou, tedy levicovou roli a na tom základě přilákala do svých bojových řad mnohé proletáře. (dělení levice-pravice podle zasedacího pořádku ve fr. parlamentu, v pravo staré a zpátečnické struktury, v levo mladé a pokrokové). To se změnilo v okamžiku, kdy se buržoazie chopila moci. V té chvíli přestala být pokrokovou. Stala se konzervativní, časem vysloveně zpátečnickou silou. Tedy silou pravicovou. Ten, kdo dnes s lítostí hledí na likvidaci feudálního magnáta a se steskem si představuje, jaké to tehdy bylo krásné, když pod ochranou feudála kvetlo malé podnikání, a současně naříká pod vládou magnáta buržoazního, to evidentně nemá v hlavě v pořádku.

Státní režim malých podnikatelů je krátký historický exces. Menšinový a z ekonomického hlediska neudržitelný. V tržních podmínkách platí jeden zákon: velký požírá malé. Naděje na vládu malých skončily s Jakobíny na popravišti, tedy s tou Velkou revolucí, kterou nemáte rád. Vývoj zákontě musel jít cestou koncentrace kapitálu a dospět do stádia monopolistického, imperialistického, ve kterém žijeme dnes. Levicové na něm není opravdu vůbec nic, když to jediné, co imperialistu zajímá je další koncentrace kapitálu a obrana vlastních privilegií. HItler osobně sloužil monopolistům, těm imperialistům, které vy řadíte do leva, socialistická, byla pouze rétorika k oklamání davů. Socialistická ale ne levicová. Socialismus nemusí být vždy levicový, existuje i socialismus pravicový, jako existuje demokracie menšiny v zájmu menšiny (liberální demokracie), o tom vy, coby nevzdělanec nemůžete vědět. A co je snad nejhorší, vůbec vám nedochází, že ten malý podnikatel, kterého si velebíte, mění chování přesně v tom okamžiku, kdy přestane být malým. Zákon o požírání malého velkým mu diktuje jak má jednat v systému, podle toho jedná. Každý příštipkář je zárodkem monopolisty. Ale dost. Vy si z toho tak jako tak nic nevezmete. Ale snad si to přečte někdo jiný. Někdo, kdo ještě má naději. A ten snad začne poctivě studovat.

S ohledem k vám se přidržím své první myšlenky: viz první odstavec.

Konec hlášení.

357610

15.06.2017 19:20

70,000 bílých zavražděno v „moderní“ Jihoafrické republice

pokračování zákonitého procesu započatého kolonizací

sprosťák Vítek 46.?.?.?

Asi to zde nebude populární, ale je teba připomenout zásadní věc:
každá komunita, ať už tvořená zvířaty, nebo člověkem, si chrání své teritorium.

Běloch přišel do Evropy bez pozvání. Uznáváme-le právo běloc ha bránit svou Evropu před kolonizací z venčí, pak toto právo náleží i černým lidem a to zcela bez ohledu na to, kolik let či století od počátku kolonizace uběhlo.

Běloch je v Africe zjevně vnímán jako vetřelec. Tedy jako lovná zvěř. To mi může být (a taky je) osobně líto, jako komunista můžu z pozic proletářského internacionalismu také odsoudit jako věcně nesprávné chování (Búry není možné odsunout někam za hranice jako Němce po druhé světové válce), ale beru v potaz zákonitosti lidského kolektivního chování. Jsou to vetelci, z pohledu "domorodých" zloději půdy a podle toho se s nimi zachází.

Druhou příčinou násilností v Jižní Africe je dědictví předchozího teroru, který na původním obyvatelstvu páchali běloši. Nutno rozlišovat co čemu předcházelo v čase. Jako je heidrichiáda mezi příčinami pozdějšího odsunu (i zločinů tu a tam během odsunu páchaných), jako bílý teror ve Francii předcházel teroru revolučnímu, a bílý teror v Rusku předcházel teroru rudému, tak současné černý teror v jižní Africe je dohrou, či pokračováním čehosi staršího.

Tedy jedna věc je projevovat empatii selektivně k bílým a k "bílým", druhá věc je smysl pro realitu a smysl pro spravedlnost. Spravedlnost v tom smyslu, že budeme všem měřit stejně.

Ano, černoši páchají zločiny proti bělochům v Africe. Ale když se řekne A, je třeba říci B.

358388

26.11.2017 19:12

Zemanova cesta do Ruska a akce globalistů

článek pravdu prznící

sprosťák Vítek 46.?.?.?

Autor z hlouposti nebo záměrně nevymezuje zásadní pojmy. Kdo jsou ti globalisté? Důležitá otázka, protože ten termín používá každý pisatel jinak. Vidí autor nějaký rozdíl mezi "lidovým konzervatismem" a konzervatismem ideovým čili politickým?

Otřesná neznalost historie, nebo její záměrné prznění. Kydy o hanebnosti všech revolucí. Ony prý všichni revolucionáři kašlou na děti. Historickým faktem je, že revoluce, skutečné revoluce se dělají právě kvůli dětem.

Příklad: francouzská revoluce začala hladovými protesty. Těm protestům se dostalo stupidní odpovědi; "když nemají chléb, ať jedí koláče." Stalo se co muselo, když uhodila gilotina. Avšak podle autora článku by pro děti bylo lepší, kdyby revoluce nebyla a ony pomalu chcípaly hlady. Jeho dojemná starost o děti, takto prosvícená, vypadá najednou úplně jinak.

Současný vývoj není žádnou revolucí. Jde o evoluci buržoazního společensko ekonomického systému. A že je to evoluce zákonitá, o tom moudří lidé psali a mluvili už minimálně před 170 lety. Od maloburžoazie, přes velkoburžoazi k buržoazii monopolistické, čili k imperialismu. Ani kapitalismus, ani jeho nejvyšší fáze nejsou o strnulosti. Vyvíjí se asi tak, jako se vyvíjí nemoc v lidském těle. Skutečná revoluce, revoluce popírající už z podstaty toho slova evoluci, půjde proti samé existenci systému a proti jeho tvůrcům.

Psát o buržoazii jako o obecně revolučním činiteli, to může jenom buržoazní propagandista. Buržoazie je revoluční v jednom velmi úzkém smyslu, v oblasti rozvoje výrobního procesu. Jinak, co by vládnoucí společenská třída, je silou mnohem více než krajně konzervativní, přímo a otevřeně zpátečnickou. Urputně ničí společenské síly, které vyvolala v život a které jí přerůstají přes hlavu. Proto pracuje s globálním terorismem, proto podporuje všechny možné společenské patologie, počínaje patologií sexuální.

Vidět v té buržoazní patologii revoluci, to je možné jen při úplném odmítnutí třídního přístupu v analýze společenských jevů. Pak teprve můžeme říci, že lidstvo je jeden velký monolyt, že nění možné je třídit (klasifikovat), protože jsme přece všichi stejní. Jedině na tom základně může říci:
1) společenské třídy neexistují
2) národy neexistují
3) pohlavní dělení na polovinu mužskou a polovinu ženskou (obecně samčí a samičí) je překonáno.
4) dělení na talentované a netalentované, dobře vzdělávatelné, hůře vzdělávatelné a nevzdělatelné neexistuje je překonáno.
A tak dále a tak podobně.

Všechny vládnoucí společenské třídy bojují proti třídám ovládaným, vedou proti nim třídní boj, aby si udrželi privilegia. A třídy ovládané se tomu musí bránit, pokud se chtějí z područí vymanit. K tomu slouží vzdělání, vzdělání obecné i specificky třídní. A k tomuslouží ony tolik proklínané revoluce.

361191

21.01.2018 23:51

Ošklivý pes

mě to humorné nepřišlo, až na...

sprosťák Vítek 46.?.?.?

...až na tu geniální myšlenku, že politická korektnost je komunismus. Na to bych fakt nepřišel.

Celkové můj dojem z té "satiry", vyjádřený jedním slovem: "křečovičost". Apropos: křečovitost je feudalismus.

362029

14.05.2018 11:43

Opětovné jmenování Medveděva: Nevypadá to dobře

pjakin se k tomu vyjadřuje,

sprosťák Vítek 46.?.?.?

myslím, že to bylo posledního dubna a píše, že pro Putina a jeho cíle je to sice nepříjemný ale nutný krok, protože:

1) nemá dostatečně početnou lavičku vhodných, tedy prověřených náhradníků (hokejová terminologie)
2) Medvěděva už zná, ví o něm všechno. Medvěděv je pro něj tím příslovečným vrabcem v hrsti
3) i kdyby se rozhodl Medvěděva vykopat po volbách, volební výsledek neukazuje skutečné rozložení moci mezi mezi jednotlivými mocenskými skupinami. Bez ohledu na procensta psaná na papíře, vykopnutím Medvěděva by si vykoledoval obrovské problémy jak pro sebe, tak koneckonců i pro Rusko.

Pjakinův komentář mi přijde správný.

Vytvořit personální základnu pro státní režim, který si klade za cíl sloužit vlasstnímu státu a jeho národu/ům trvá dost dlouho. Dvacet let je málo. Za dvacet let se narodí a vyroste člověk. Ale v té době je mu pouze dvacet let, je to pořád ještě "cucák". Potřebuje dalších 20 let, aby byl použitelný.

364155

26.10.2018 04:17

Obnova ztraceného státu

I to Polsko zradili,

sprosťák Vítek 46.?.?.?

když v létě 1939 intrikovali proti SSSR, zatáhnout ho do války na dvou protilehlých frontách, v Evropě i na ndálném východě současně. Polsko tím vědomě odsoudili k zániku. Dodneška se to snaží kamuflovat podepsáním smlouvy o neútočení mezi SSSR a Německem, který křivě vydávají za pakt, tedy spojeneckou smlouvu a kladou začátek polského konce na den podpisu, což je lež jako věž.

367288

05.11.2018 09:01

Prekarizace – polemika s názory čtenářů

jak se bránit útoku žraloka bílého?

sprosťák Vítek 46.?.?.?

nesnažit se uniknout. Vplavat mu do tlamy tak šikovně, aby tě nemusel kousata spolknul mě jako jednohubku. Pak to bude rychlé, čisté a bezbolestné.

Díky autore. Třídní logiku natrvalo převrátit nemůžeš.

Ad 1)
Jednotlivec není schopen se bránit systému. Jednotlivec je systému vydán napospas. Ten, kdo hlásá obranu jednotlivce jako ideál, hlásá ideál trvalého podrobení jednotlivce. Jedinou šancí na obranu před nepřítelem, který nás drtí, spočívá v kolektivním přístupu. Slovy Karla Marxe: "ničemu se nevyhýbají tak, jako prostředkům, které vedou k cíli".

Ad 2)
náboženství pokory. Jenom ten bůh a jeho vůle tu chybí. Pane autore, u počítače nesedíte a své cancy nepíšete proto, že zánik toho či onoho systému je předem předurčen. Sedíte a píšete proto, že se pokaždé našlo množstsví lidí, které bylo ochotno pracovat na změně. A to množství lidí procházelo pokaždé následujícími etapami:
a) učení se
b) příprava na svržení nadvlády
c) boj a následný úspěch nebo neúspěch
V každém případě, došlo-li někdy ke zhroucení systému, došlo k němu proto, že lidé systém pochopili, přestali jej respektovat a nakonec jej svrhli. S větší či menšěí mírou násilí. Společenská nadstavba sice vyrůstá ze základny, ale není pravdou, že základna nadstavbou není ovlivňována. Bez ochoty změnit systém silou, jakmile se přežil, se nezmění nikdy nic.

Současný systém je první systém v historii, který svým fungováním ohrožuje přežití lidského druhu na planetě. A ne, nemám namysli zbraně vojenské. Mám na mysli zbraně ideologické.

PS:
přestaňte psát. začněte studovat. A jestli chcete, abychom se plazili před pánem a libali mu lem jeho roucha, tak to sakra napšte rovnou.

367522

Káva pro Zvědavce

35

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 64 čtenářů částkou 12 096 korun, což je 35 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Na výbuchu ve Vrběticích se podíleli ruští agenti, Česko vyhostí 18 diplomatů 17.04.21 21:02 Česká republika 7

Francie přijala drakonický zákon zakazující zveřejňovat foto policajtů16.04.21 18:47 Francie 4

O tom, co můžeme říkat, bude rozhodovat Evropská unie16.04.21 18:17 Evropská unie 1

Sítě 5G16.04.21 08:42 Neurčeno 6

Německo: Soud zakázal povinné nošení masek, rozestupů a testování žáků15.04.21 20:28 Německo 3

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 5

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 1

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 2

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 5

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 10

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 4

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Mengele Arenberger v akci11.04.21 09:18 Česká republika 3

Zajímavá úvaha o nelogickém postupu v případě COVID10.04.21 15:15 Česká republika 7

Pokrová radnice v Budapešti vztyčila duhovou sochu Svobody v BLM pokleku. Vydržela 24 hodin09.04.21 12:27 Maďarsko 2

Měnové kurzy

USD
21,63 Kč
Euro
25,92 Kč
Libra
29,93 Kč
Kanadský dolar
17,30 Kč
Australský dolar
16,73 Kč
Švýcarský frank
23,51 Kč
100 japonských jenů
19,89 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,71 Kč
100 maď. forintů
7,17 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,61 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 449,77 Kč
1 unce stříbra
561,62 Kč
Bitcoin
1 304 898,99 Kč

Poslední aktualizace: 17.4.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 64 221 652