Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Venny

Nalezeno 132 příspěveků, 5 různých IP adres

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

12.05.2012 10:28

Osvobození Plzně

RE: Žádné vlajky

Venny 93.?.?.?

Nějak mi pořád nebere hlava, že by se pomocí džípů a náklaďáků dala vyhrát válka - i kdyby byly sebevíc "vytuněné". Z Vašeho nadšeného dokládání o významu této dodávky bojujícím stranám mám aspoň podobný dojem: Tanky nejsou důležité, důležité jsou džípy. Asi nová strategie... Ona ta válka nebyla jen o logistice, ale především o zisku. Existují dokumentární materiály, kdy v troskách sestřeleného bombardéru Luftwafe nad britským územím byly součásti (významné funkce) Made in USA. Zejména se to, pochopitelně, nelíbilo obyvatelům Londýna, Liverpoolu, Coventry a dalších měst. Jistě to nebylo z pouhého rozmaru.
Věčné spory o významu toho kterého státu na výsledku II. sv. války se dají shrnout do jednoduchého kruhu: kdyby se Hitler nevázal na více frontách, Anglie by nejspíš padla. Kdyby padla Anglie, dodávky pro Rusko z USA by byly problematické a spolu s prostředky, uvolněnými z afrického a britského bojiště by to znamenalo porážku Ruska. Pokud by se Hitler dostal k ropě a na Střední Východ, byl by to konec asijských bojišť a USA by těžko účinně vzdorovaly Německu a Japonsku. Tím jsem chtěl naznačit jen to, jak všechny 3 hlavní vítězné mocnosti byly na sobě závislé a jejich představitelé si toho byly vědomi. A během času se situace vyvíjela nejlíp pro Rusko a USA.

268804

23.01.2013 20:54

Zbyšek Pantůček píše Schwarzenbergu

RE: Vybuch cisteho fasismu

Venny 93.?.?.?

Pan Pantůček pochopil základní principy demokracie. Jestliže je ve sdělovacích prostředcích dostatek prostoru pro emočně vypjaté otevřené dopisy např. V. Čáslavské či jiných Schw. podruhů, musí se najít i prostor pro emoce jiného druhu. Po volbách pan Pantůček bude jistě respektovat jejich výsledek a to daleko disciplinovaněji, než nám předvádí několik kariéristů a jimi zmanipulovaná mládež na jihočeských náměstích.

283291

09.03.2013 07:50

Za největší nebezpečí považuje Zeman kmotrovské mafie, neonacisty a novináře

Jaký je vlastně dopad Zemanova projevu?

Venny 93.?.?.?

Fundovaných i "fundovaných" rozborů Zemanova projevu bylo a ještě bude... Myslím si, že jsou ta hodnocení trochu předčasná, dá se možná říci i zbytečně zveličovaná - vzhledem k prezidentským pravomocem a možném oficiálním vlivu prezidenta na chod vlády, zastupitelských orgánů apod. (A též ochotou výše jmenovaných institucí se prezidentovými názory či přáními nějak zaobírat.) Už dávno bylo klasikem napsáno - ne podle řečí, podle skutků poznáte je. Dejme tedy novému prezidentovi prostor, aby svá slova v rámci svým pravomocí nějakým způsobem začal naplňovat, např. oslovením voličské veřejnosti, slušných politiků, odborníků v oblasti práva, ekonomiky, kultury, sociologie...
V souvislosti s inauguračním projevem si nemohu nechat ujít rýpnutí do podobných projevů jeho předchůdců - na Havla si nikdo moc netroufl (aspoň v době ČSSR / ČSFR), protože hrozilo bleskové označení nálepkou staré struktury a prakticky ukončení mediální kariéry. U Klause, i přes více polarizovanou společnost, pravice nic takového nedovolila, protože Klausovo zvolení považovala i za svůj úspěch. Zda tomu bylo skutečně tak, ukázaly až jeho skutky, zejména ve 2. období. A média té doby? Samozřejmě pevně kráčela po chodníčku "politické korektnosti".
V životě státu jsou významnější projevy, např. představení programového prohlášení nově instalované vlády. Co společnosti (nejen svým voličům) naslibovalo trio Nečas - Schwarzenberg - John a jak to vše dopadá? Jak na tento projev reagovala oficiální média tehdy a jak reagují na současný stav? Víme sami, není třeba rozepisovat. Modrá síťovka hodně zhubla... Pro někoho. [chechtot]

286057

16.04.2013 21:03

Totalita

RE: Příznačné pro polistopadové období je, že ÚSTR obhajuje Nečas, jehož otec byl podle údajů samotného ÚSTR agent STB

Venny 93.?.?.?

Syna není nutno kádrovat podle fotříka. Jeho předlistopadová minulost je zřejmá a otcovy eskapády mu už příliš nepřitíží. Ať se zodpovídá sám za sebe. To není kádrování, jak si mylně myslíte. [chechtot]

288186

11.05.2013 07:43

Izraelské útoky na Sýrii

RE: Izrael i Amerika kašlou na jakékoliv mezinárodní dohody

Venny 93.?.?.?

Bylo by mylné se domnívat, že PVO je řešena pouze jednostupňově - pomocí plrk. Systém je vícestupňový, páteř tvoří stíhací letectvo doplněné právě plrk různých dálkových a výškových dosahů (a jiných parametrů), používané na cíle s určitými letovými parametry, tzv. prioritou zničení apod. Dále celý systém doplňují prostředky PVO-PV, které tvoří jak plrk (opět různých, ale kratších dosahů), tak hlavňové protiletadlové dělostřelectvo. Tyto prostředky jsou již primárně předurčeny proti vrtulníkům a jak se dřív říkalo - proti frontovému letectvu (bitevní, bombardovací apod.). Tomu všemu samozřejmě někdo velí a samostatná činnost při velení a rozhodování je většinou připisována z pochopitelných důvodů logicky prostředkům PVO-PV. U nich je 1. předpokladem přežití heslo: Vystřel a zmiz! [cool]

289531

30.05.2013 20:50

Hrozba celosvětové sodomie

RE: Poslední křeč

Venny 93.?.?.?

Se zájmem jsem si přečetl oba vaše příspěvky, které, ač poměrně krátké, hovoří o tom, že máte o vývoji lidské společnosti a vědách, jenž se jím zabývají, daleko větší přehled, než většina zde bouřlivě diskutujících. Péče o slabé (potomky, jako nositele pokračování rodu a seniory, jakožto nositele paměti a tradice rodu) je stará jak lidstvo samo. Vždy ovšem bylo dbáno, jak vy říkáte, na spolupráci mužského a ženského principu, protože ta jediná byla zárukou zachování obojího (života i jeho norem) do budoucna. Jinými slovy - každý mladík si musel najít družku a každé mladé děvče bylo připravováno pro svou roli pokračovatelky rodu. Různá doba se různě vypořádávala s těmi, kdo se těmto existenčně nejdůležitějším zákonům vymykali - s větší, menší nebo nulovou tolerancí. Vždy ale bylo jasné, že jinudy cesta nevede. Proč je tomu v poslední době jinak? Proč tyto skupiny nežijí v klidné toleranční atmosféře, ale hlasitě upozorňují na svou odlišnost, agresivně se domáhají práv, která jim nenáleží (výchova cizího potomstva) apod.? Žádný tolerantní člověk nebude upírat osobnostem z jejich řad zásluhy na poli kultury, vědy... Nabízí se odpověď, možná příliš přitažená za vlasy - dnešní svět ve světle objevů v genetickém inženýrství, klonování, ale i informatice atd. začíná získávat pocit, že archaického způsobu udržování rodu a jeho norem již není třeba. Jsme přece moderní, svobodní, žijme jak chceme, ale hlavně bez zodpovědnosti. A co nevíme, to si najdeme na internetu. K čemu to povede? Určitě k rozbití klasického modelu rodiny, znesváření "mužského a ženského principu", ztrátě charakteristických vlastnosti muže i ženy. Důsledků těžko dohlédneme, a nebude to pro lidstvo nic optimistického.

290516

31.05.2013 18:41

Hladovka na Guantanamu a Obamovy sliby

To není fikce

Venny 93.?.?.?

Ne, opravdu nečteme o událostech v ruských gulazích či československých uranových lágrech. Toto se děje v instituci, kterou spravuje vláda údajně nejvyspělejšího, nejdemokratičtějšího a nejlepšího státu světa. Toho státu, který žádný rok nezapomene poslat okolnímu světu hvězdičky za "dobré chování", zdvižené varovné prstíky a dost často i letky humanitárních bombardérů. [bliji]
Ale je taky dost možné, že jsme vystaveni propagandě z řad extrémistů, teroristů, komunistů, Ruska, Číny, Íránu... [chechtot] [chechtot]

290556

13.06.2013 18:50

Nebezpečná frekvence 440 Hz – totální nesmysl!

RE: I když věřil bych, že vliv jednotlivých frekvencí na organismus může být velký

Venny 93.?.?.?

A samozřejmě existují další frekvence, jejichž vliv na organismus je zřejmý a mnohem nebezpečnější. Například kmitočty okolo 5-10GHz vám při dostatečném výkonu a expozici napřed způsobí krůpěje potu, potom udělají v šourku průvan a dále způsobí třeba trvalou neplodnost. Je mnoho lidí citlivých na vnímání vysokých frekvencí; fungují tak spolehlivě, že se podle nich dal odsledovat provoz radiolokátoru, který se nacházel v blízkosti jejich bydliště (i několik km). Ozáření signálem vysoké frekvence může vyvolávat bolesti hlavy, poruchy v soustředění, nevolnost a jistě mnohé další. Co jiného je mikrovlnná trouba než generátor energie o nízké vlnové délce? [cool]
Když už jsem u té mikrovlnky - znáte někdo její model z poloviny 80. let? To se upevnil kus masa nebo uzeniny mezi zářič a anténu radiolokátoru pracujícím v cm pásmu, anténa se natočila do volného prostoru mimo zástavbu a podle citu a zkušeností se pustil na určitou dobu vysílač. Výsledky byly překvapující... [cool]
A v této době, kdy do nás pere tolik signálů ve všech možných frekvencích, jsou obavy o jejich vlivu na organismus opodstatněné. To máme: televize, rádio, satelitní TV, mobilní sítě, bezdrátové PC sítě, radiolokační prostředky, systémy průmyslové bezdrátové automatizace, vysílačky, radiomajáky, zabezpečovací systémy, routery... No, připadám si při tom vyjmenovávání jako ten stavebník z filmu Na samotě u lesa. [oči v sloup]

291356

03.03.2014 18:45

Americká armáda přebírá od ukrajinských radikálů ukradené dokumenty

RE: Propaganda naruby ...

Venny 93.?.?.?

Píšete, že při různých revolucích občas teče krev... To máte jistě pravdu. Zapomněl jste ovšem dodat ČÍ krev vlastně teče. Zcela určitě ne těch, kteří z té revoluce očekávají prospěch, vliv, peníze, moc. Za jalové sliby a pod nabubřelými, ale jinak prázdnými hesly si vždy najdou dostatek otloukánků, kteří za ně nastaví krk. To bylo, je, bude. Známý anglický spisovatel R.L.Stevenson se už v 19. století dopustil myšlenky, že pokud někde ve světě vypukne revoluční kvas, je vždy nutné pozorně zkoumat, cui bono (volně). Jistě nejste tak naivní, abyste věřil, že Ukrajincům na Majdanu a jinde. Kdepak, karty jsou už rozdány, jako podobně u nás v 89. na Letné a Melantrichu. Zatím se i tam, v Kyjevě, všichni tváří jako kamarádi, ovšem v reálu už se kalkuluje, spekuluje, uzavírají se pakty, vybírá se nejoptimálnější startovní dráha. Kdo tedy má větší zájem na destabilizované Ukrajině? Rus, Američan, EU? Ustanovením jakési dočasné či revoluční vlády s omezenou legitimitou a s vlivem různých, jak naznačeno výše, zájmových uskupení různých ideologií a sesazením sice neoblíbeného, ale přeci jen legálního prezidenta jsou narýsovány dvě cesty: buď se bude separovat Krym a jižní část Ukrajiny (v případě výhry různých ultrapravých a nacionalistických uskupení) nebo se bude chtít trhnout západ, silně zasažený nacionalisty (v případě výhry umírněných za podpory proruského východu země. Bude tu další podivné Kosovo, i s nějakou demoratizační spojeneckou základnou? Nebezpečné nejen pro své sousedy? Víme, že část západní Ukrajiny patřila před I.sv Rakousku - Uhersku (Halič) a Polsku. Jak se k tomu postaví Bělorusko, Polsko? V závěru bych projevil jedno přání, tolik odlišné od toho vašeho: nepřeji si, jakožto Evropan, aby Pravý sektor se všemi svými přílepky ještě cokoliv říkaly. To by si ovšem měli Ukrajinci s touto garniturou vyložit včas, dokud to jde. Může se stát, že se z těchto ultrapravých stane hůl, kterou bude v případě potřeby někdo cvičit celou Ukrajinu. Jakkoliv to bude potřeba... A na samý závěr je si uvědomit jednu věc, která byla často dokázána: každá revoluce požírá své děti. Víme o tom i něco u nás.

305885

13.03.2014 06:21

Putin promlouvá

RE: Nesmime zapominat na to,

Venny 93.?.?.?

>únava a přesycenost
>jedním jediným správným názorem, na který už zase
>začínám cítit alergii...

Toto je myslím velmi výstižná charakteristika současné doby pohledem čtyřicátníků a starších. Zase je někdo neomylný, zase je někdo neotřesitelnou autoritou, zase je někdo předvojem pokrokových sil, zárukou míru, nedostižným vzorem... [naštvaný]
A naše přitroublé sdělovací prostředky plní svou roli propagandisty či vysvětlovače vůle největšího bratra stejně jak před 30 a více lety. Změnilo se zde něco? [překvapení]

306500

14.03.2014 10:24

Den celonárodního odporu proti protektorátu EU

RE: Historie

Venny 93.?.?.?

Vy si opravdu myslíte, že by stařičké mocnářství přežilo i nadále? Součástí monarchie byla spoustu království, vévodství, knížectví... Stačí se podívat na mapu R-U počátku 20. století. Situace byla neudržitelná: I. sv. válka znamenala konec monarchií Ruské, Rakousko-Uherské, Německé, Jugoslávské, Italské, Osmanské atd. A samozřejmě i citelné oslabení Velké Británie, ač byla vítěznou stranou.
Co by v tomto chaosu bylo lepší? [oči v sloup] Založit se Slováky samostatný stát nebo zůstat v národnostně či politicky skomírající říši, které by minimálně hrozil rozpad na Předlitavsko a Zalitavsko, poválečné represe a hospodářské sankce, které by jako v sousedním Německu mohly nahoru vyzdvihnout další extrémistické proudy. To si musí odpovědět každý na základě znalostí, rodinných tradic... [cool]

306607

14.03.2014 15:43

Den celonárodního odporu proti protektorátu EU

RE: EU

Venny 46.?.?.?

Povídejte si co chcete na adresu Pravého bloku, EU, národních socialistů, atd. Jenže platí, že "ne podle řečí, ale podle skutků poznáte je..." [cool]

306636

15.04.2014 17:51

Provolání k obyvatelům západní a centrální Ukrajiny

RE: Děkuji za vysvětlení.

Venny 93.?.?.?

Vzato historicky - Střední Evropa, pokud ji ztotožníme s Českým královstvím, Rakouskem, Uhrami, Polskem měla snad až na posledně jmenovaný stát (a to ještě s výhradami) neblahé zkušenosti spíše se Západem (Franská říše / Německo) a z Balkánu (Osmané). Vzájemné šarvátky pomíjím. Z východu přitáhla tak nejspíš Zlatá horda, kteřá, kdo by to byl řekl, rozvrátila několik knížectví na ruském území. Ovšem tito nájezdníci byli problémem celé Evropy... Polská averze ke všemu ruskému je dána i polskými mocenskými ambicemi v Haliči a na Ukrajině, kde spolu s Litevci vytvořili kdysi dávno Velkopolsko, které se rozprostíralo "od morza k morzu". Pod tlakem Ruska, Osmanů, zřejmě i Švédů a hlavně díky své neschopné státní administrativě toto území nedokázali udržet a přišli o něj. Polská letora je v tomto velice ublíženecká, bohužel.
Závěrem je nutno připomenout, že trojího dělení Polska se neúčastnilo jen východní Rusko, ale z dnešního pohledu "západní demokracie" reprezentované Pruskem a Rakouskem. Středoevropan by si tedy měl dávat pozor na všechny strany. To zase platí především o Polsku, neboť přes jeho roviny se na východ dral jak Napoleon, tak Hitler. A oba zase hezky rychle zpátky...

308531

16.04.2014 07:51

Provolání k obyvatelům západní a centrální Ukrajiny

RE: Děkuji za vysvětlení.

Venny 46.?.?.?

Internet je úžasná věc, že? Dá se tam zjistit cokoliv je potřeba...
Jen je zvláštní, že zde u nás potkávám jako dělníka pouze Poláka nebo Ukrajince. Rus sem jezdí jako turista či rekreant. Ale nic, asi žiju v blbým kraji... [vyplazený jazyk] [vyplazený jazyk]

308566

31.05.2014 21:03

Irák: Největší ropná loupež v historii?

RE: A tomu se říká demokracie

Venny 46.?.?.?

Dovolím si doplnit...
3. Jak se před nimi současně chránit? Protože jak vlastně můžeme vědět, že jsou opravdu dobří a moudří? [překvapení]

Pokud se tento názor jeví poněkud negativistický, odráží jen skutečnosti uplynulých let.

310926

01.06.2014 06:49

Rozhovor Olega Carjova pro Lifenews

RE: Porosenkovi fandim

Venny 46.?.?.?

Divačko, podívej se třeba na film Vrtěti psem. Základní nástroj ideového působení na průměrnou masu lidí se dá shrnout do jedné teze: musí to být pravda, protože to říkali v televizi (rádiu, novinách, Novinkách, pozvaní soudruzi...). Je třeba pravdu hledat. Ta, která za námi přijde sama, nemusí být pravdou. Důkaz? Už před 25 lety nám tvrdili (v televizi, rádiu, novinách a pozvaní soudruzi), že svoboda a demokracie kráčí v krátkých kalhotách. A nakonec se to vyvrbilo jinak. [oči v sloup]

310935

27.06.2014 07:17

Přibývá důkazů, že Západ podporuje vzbouřence ISIL

RE: Jak indičtí vojáci předpisově obsluhují kanón

Venny 46.?.?.?

To pořadové cvičeníčko a tanečky okolo houfnice jsou super. Jak z dob koloniální armády. Je vidět, že sáhib anglický důstojník zanechal v indické duši hlubší stopy, než sám doufal... [smích]

312364

03.07.2014 20:07

Náznaky, že USA plánují jaderný útok proti Rusku

RE: jaderny utok proti Rusku - co to bylo za idota, ktery to psal

Venny 46.?.?.?

Myslím, že "obklíčení" není ten správný termín. Významnějším faktem je, že ruské jaderné síly se v poslední době výrazně transformovaly do mobilní, tedy těžko ničitelné podoby. Kolik je ve skutečnosti Bulav a kolik Topolů ve výzbroji, ví asi jen několik zasvěcených. Zrovna tak, kolik B2 je schopno vzlétnout a splnit bojový úkol. Takže se trochu natřásá pírkama na obou stranách, i když okolní svět má z toho natřásání stažený žaludek.
Desítky raket a stovky letadel je pěkná věc pro armádní a politické jestřábky, ovšem dokud nevstoupí noha pěšáka na cizí území, nelze ho považovat za dobyté. Jen připomenu, že dobyté území je něco jiného než zničené území.

312628

09.07.2014 12:28

Operace Polonia a Solidarita

RE: Proč bylo Polsko na řadě?!

Venny 46.?.?.?

Jen bych ti rád něco připomenul: ve srovnání s Polskem byly v té době Československo a NDR opravdu prosperující země - na rozdíl od Polska, kde sice měli Solidaritu s Walesou, ale jinak holé prdele a prázdné žaludky. Oblasti severních Čech a Moravy ale i Slovenska byly vykupovány a vyjídány "poznávacími zájezdy". Brali vše - konzervy, suché potraviny, mouku, cukr, trvanlivé uzeniny - hlavně proto, aby bylo doma čím šmelit.
V severočeských textilkách (Liberec, Semily, Tanvald, Trutnov, Železný Brod, Dvůr Králové...) a v jiných podnicích bylo zaměstnáváno mnoho polských dělníků, původem i ze vzdálených končin. Svobodné Polky nevynechaly příležitost k provdání se v ČSSR, aby mohly získat naše občanství a vypadly z toho solidárního polského ráje, protože zde bylo co jíst, vydělat si, o děti bylo postaráno, byl klid a žádné nepokoje. Nevybíraly si, i cikán byl dobrý.
Kurzovní hodnota zlotého byla nulová, šmelilo se, pašovalo. A do toho všeho polští hrdinové, kteří se neváhali navážet do čs. občanů pro zbabělost a neschopnost vzepřít se komunistům. To, že si vydělávají a mají co do břicha jen díky těm "zbabělým Čechům", je už velkoryse nezajímalo. Holt letora. [oči v sloup]

312996

10.07.2014 07:42

Operace Polonia a Solidarita

RE: Proč bylo Polsko na řadě?!

Venny 46.?.?.?

S hodnocením lesku a bídy Polska víceméně souhlasím, ovšem o současné situaci nevím víc, než je nám oficiálně podáváno. Život mě zavál do jiných končin. Jinak nemám potřebu přehánět, v jednom z těch měst výše vyjmenovaných jsem bydlel, do dalších jsem jezdil nebo měl o životě v nich spolehlivé informace. Nemohu též nevzpomenout polsky hovořící turisty v tmavých kostelových šatech a baloňácích dílem v polobotkách, dílem v lodičkách, jak vystoupali na Pantheon či Frýdštejn a potom radostně odjeli do Turnova či Jičína sehnat něco ke koupi, protože jak řečeno jinde, u nich to bylo šíleně drahé.
Vzpomínáte-li na onoho licenčního Grundiga - jeden sloužil mé matce poměrně spolehlivě víc než 15 let. Na jednom kopci nedaleko mého tehdejšího bydliště se v tamní turistické chatě dal bez problémů chytit Bayern 3 a to stereo. Kouzlo VKV...
Prarodiče žili nedaleko Jindřichovic a "jednochlapově" dabované filmy v polské TV si pamatuji; měl jsem tu "čest" zažít i takto podaný film čs. výroby. Hrůza pro mé dětské srdce. [oči v sloup]
Ale shrňme to: to, že v Polsku vznikla Solidarita, byl zvolen papež polské národnosti atd. nebyla žádná náhoda ani souběh okolností. Bylo to cílené. [cool]

313047

13.07.2014 11:05

Skutečný příběh Gazy, který Izraelci neříkají

RE: otazka

Venny 46.?.?.?

Nebuďte naivní, Kuko. Když je potřeba, vždy se to "nějak zařídí", jako už tisíckrát předtím: vypálená raketa, odstřel nějakého papaláše (prezidenta, následníka trůnu, to už je fuk), přepadení nějaké základny či vysílací stanice, potopení křižníku... [oči v sloup]
Scéna a kulisy jsou připraveny, herci dobře znají své role, může se začít.

313193

20.07.2014 10:54

Let MH17 skončil nad Ukrajinou

RE: Lzi

Venny 46.?.?.?

Co je chápáno jako režim plné bojové pohotovosti? Frčí řada průzkumných / podpůrných radarů s cílem poskytnout co nejpřesnější informace o vzdušné situaci včetně IDENTIFIKACE potencionálních cílů. Toto byl vždy jeden z prvořadých úkolů systémů PVO.
Dále - protiletadlové komplety / komplexy dostávají přes síť výstrahy výše zjištěné informace nebo je shromažďují samostatně. V obou případech jde o čilý, snadno identifikovaný radioelektronický provoz - kódové vysílače, pro každý typ radaru charakteristické vyzařování (charakteristiky opakovací a nosné frekvence). V činnosti jsou tzv. střelecké radiolokátory, které dle režimu navedení rakety sledují potencionální cíl. Běží kódové spojení mezi lokátory a odpalovacími zařízeními.Hlavice raket jsou odjištěny a jejich RL systémy zpracovávají informace o přiřazených cílech. Z hlediska radioelektronického boje je tento stav kritický, protože delší doba "práce" znamená samozřejmě větší pravděpodobnost zjištění protivníkem, zarušení některé části systému nebo dokonce zničení protiradiolokačními střelami z paluby letounů. Nehledím na omezenou dobu některých částí (např. to bývaly RL hlavice raket), po níž mohly fungovat v ostrém režimu bez rizika poškození nebo snížení efektivnosti palby.

313577

20.07.2014 11:12

Let MH17 skončil nad Ukrajinou

RE: Lzi

Venny 46.?.?.?

Zde se velice smíchávají některé pojmy a parametry, které lidi působící u PVO naprosto přesně rozliší: doba převedení komplexu do bojové pozice, doba zpracování a postřelování cíle, doba přenosu palby na další cíl, doba převedení komplexu z bojové do pochodové pozice. Neznám přesně parametry BUKu, ale odhadem - boj. pohotovost - minuty; zpracování + postřelování - desítky vteřin až minuty, dle chování a charakteru cíle; přenos palby - vteřiny; odjezd z pozice - minuty. Logicky: veškeré zákonitosti a taktika vede k tlaku na maximální snížení těchto časů. Zkrátka musím zmizet dřív, než mi to někdo "vrátí". [cool]

313580

20.07.2014 12:08

Let MH17 skončil nad Ukrajinou

RE: Lzi

Venny 46.?.?.?

Pokr.: Z uvedeného vyplývá, že efektivní fungování PVO vyžaduje činnost POUZE toho, co je v danou chvíli potřeba - v klidové době střídavě zabezpečuje řada přehledových radarů průzkum vzdušné situace, vyšší stupně tuto situaci vyhodnocují a určují další činnost. Tedy v případě ohrožení "zvedají" letectvo v rámci PVO nebo raketové prostředky jdou do bojové pohotovosti. Co to znamená, takticky i technicky, je mimo možnosti příspěvku. NENÍ tedy pravdou, že tyto systémy běží 24 hodin nonstop a pouze se střídají operátoři. Jediné, co funguje nepřetržitě, je vyšší velení, dříve tzv. síť výstrahy, a její protějšky u bojových jednotek PVO.
Snažím se velice stručně naznačit, jak je tato problematika sofistikovaná a jak napsal kolega jinde, nezmákne ji strejda od vidlí a babča od necek. Činnosti se secvičují nepřetržitě na všech úrovních - od jednotlivých prvků palebných jednotek až po operační místnosti. PVO systém zcela nepochybně splňuje požadavky pro 100% profesionalizaci.
Oficiální tvrzení Kyjeva, že BUKu se zmocnili povstalci a za pár dní s ním dokázali sejmout letadlo, je z výše uvedených důvodů nesmyslné. Povstalci by kromě vlastní střelby museli zvládnout otázku přepravy a kompletace raket (což není maličkost), taktické použití a spoustu dalších vedlejších činností, bez nichž by si na mohli na lafetě odpalováku tak akorát vozit basy s vodkou... [cool] Pokud letadlo sestřelil opravdu BUK či jiný PL komplet / komplex, musel v něm sedět někdo, kdo dobře věděl, co dělat, jak zařízení používat, jak najít ten "správný" cíl, jak obejít identifikátor (pro odborníky - NRZ) a kdy nejvýhodněji vystřelit.
Zatímní informace jsou mlhavé a zavádějící, ale jak bylo řečeno jinde, dosud nikdo neidentifikoval zbytky rakety, přes počáteční Obamovo tvrzení nebylo lokalizováno místo odpálení (protože to by mohlo leccos naznačit), nebylo vysvětleno, jak se let MH17 octl mimo dosud používaný letový koridor o cca 100-200km severněji (argument nepříznivého počasí je dětinský), zda byla zaznamenána výzvědnými prostředky zvýšená radiotechnická činnost v místě uvažovaného odpalu atd. Především, vážení přátelé, používejme vlastní rozum, od toho nám byl dán. Berme s rezervou tvrzení "odborníků", kteří se stali odborníky na PVO a radiolokaci po 2 hodinách surfování po internetu. [vyplazený jazyk]

313587

20.07.2014 14:53

Let MH17 skončil nad Ukrajinou

RE: Nekolik upresneni.

Venny 46.?.?.?

Zde bych si dovolil trochu pochybovat. Nevím, jaký způsob navedení raket BUK používá: povelový, aktivní, poloaktivní, pasivní. Zjištění cíle je u komplexu / kompletu bez tzv. přehledového radaru nebo navedení z vyššího stupně velení nemyslitelné. U nás tento systém používal KRUG, záležitost vietnamské války. Bez připojeného přehledového radaru byl k ničemu. Někdo tu vzpomínal kamerový systém. Kamera se vyskytuje i u jiných PL kompletů, zde však měla za roli sledovat cíl na pozadí silného radioelektronického rušení v prostoru účinné působnosti. Nebyla použitelná pro vlastní navedení rakety. Tu vždy řídil tzv. střelecký lokátor; díky kameře se zapínal jen na dobu nezbytně nutnou k postřelování cíle (osa kamery = osa střeleckého radaru) a podstatně snižoval možnost zarušení nebo identifikace a napadení prostředkem PRL střel.
Dáme-li vše dohromady, vyjde nám jedno. Pravděpodobnost sestřelení právě tohoto letu bez zásahu "vyšší moci" je blízká nule a tedy zanedbatelná. Howgh! [cool]

313594

21.07.2014 12:46

Informační válka

RE: Jak to vysvětlujete?

Venny 46.?.?.?

Za "normálních podmínek" je zvykem vozit odpalovací zařízení na podvalníku vybité (bez raket) a zaplachtované. Nevím, jaké předpisy ohledně přepravy má ukrajinská armáda, protože při dopravě těchto zařízení se jedná o jeden z předmětů tzv. taktického použití, ale spíš si myslím, že bylo natočeno něco, co natočeno být mělo. Někdo jen tak natáčí nějakou periferní křižovatku, přes níž jako na potvoru vezou část komplexu BUK. Kde jsou další odpalováky, kde je naváděcí radar, kde je velitelský vůz? Kde je doprovod - MTO, přepravníky raket, doprovodné OT apod.? Pro neznalé - každý takový útvar je doplněn vozidly pro technickou a logistickou podporu a jednotkou přímé ochrany před pozemním protivníkem atd. [cool]

313671

21.07.2014 18:38

Informační válka

RE: Torez

Venny 93.?.?.?

Samozřejmě máte pravdu. Každý PL systém má jako jednu z hlavních taktických parametrů velikost "prostoru účinného působení". Laicky - jde o prostor vymezený maximální a minimální výškou a maximální a minimální šikmou dálkou, v němž je schopen zničit cíl s danou, dostatečně vysokou pravděpodobností. Mimo tento prostor pravděpodobnost zničení prudce klesá a postřelování je neefektivní. Proto jsou střelecké radary vybaveny kamerami, aby předčasným vyzařováním neumožnily protivníkovy detekování a provedení úhybného manévru, ale naopak jej "nalákaly" co nejhlouběji do PÚP a zde jej úspěšně zničily vystřelenou raketou. Činnost střeleckého radaru, ať pracuje v jakémkoliv režimu navádění, se tím minimalizuje, i s ohledem na možnosti zarušení parazitním signálem atd. Samozřejmě - jsou zde další faktory - např. nesmí se prošvihnout správný čas, aby cíl z toho PÚP nevyletěl a aby nemohl při dostatečném přiblížení použít protiradiolokační střely.
Žádná prdel, zvládnout technicky a takticky takovéto systémy. Na všech stupních. [cool]

313692

22.07.2014 18:19

Byla to Putinova raketa!

RE: tah je na opici Obama

Venny 93.?.?.?

Trochu si dovolím vás poopravit. Raketa nejde po fyzicky větším cíli, ale po cíli s větší efektivní odraznou plochou. Pokud by se do konfliktu zamotala práškovací Andula, šla by k zemi ona, protože má tuto plochu suverénně větší, než boeing a SU. [cool]

313770

23.07.2014 18:29

Byla to Putinova raketa!

RE: tah je na opici Obama

Venny 93.?.?.?

Gůgluješ rád? Tak gůgluj a uč se, co to je efektivní odrazná plocha (a jak vůbec nemusí souviset s rozměrem letadla) a jaký je její vztah k radiolokační rovnici. Tedy pokud to pobereš. [chechtot]
Za trubku je tu někdo jiný, já ne. [oči v sloup]

313880

23.07.2014 18:58

Byla to Putinova raketa!

RE: Montéři od nikolky

Venny 93.?.?.?

Nemusí jít čistě jen o "hrany" a "plochy", jako spíše o jejich styk - chce-li někdo, tedy roh. Všem je určitě znám termín "koutový odražeč", používaný jako klamný prostředek (vytváří falešné cíle). Jde o to, že paprsek (jakýkoliv) se v koutovém odražeči vrací vždy do původního směru, tedy ke zdroji. Hladké a oblé tvary stíhaček a jejich výzbroje nejsou jen požadavkem aerodynamiky ale i požadavkem snížení zachycení radarem. Řečeno jednodušeji - je tu snaha o to, aby bylo těch "koutů" co nejmíň. Velikost efektivní odrazné plochy se udává v dm2 (srovnej s celkovou plochou stroje). Už pouhý pohled na Andulu stačí na to, aby si člověk v této problematice aspoň částečně zběhlý (např. sloužil u PL vojska) všiml tvaru trupu, kabiny, nasazení křídel, podvozku atd. a udělal si úsudek sám.
Z vlastní zkušenosti vím, že odraz stíhačky MIG21, 23, 27, Albatrosu, Delfína atd. nebyl ve srovnání s odrazem od dopravního letadla dramaticky menší. Menší Delfín "odrážel" větší signál, než mnohem větší MIGy. Na poloze letounu vůči radaru záleží a je to poznat při manévrech, kdy k radaru natáčí vždy jinou část trupu.
Samozřejmě záleží i na nosné frekvenci vysílače radaru - zda pracuje v m, dm nebo cm pásmu. Taky výkon vysílače a další parametry.

313882

25.07.2014 17:11

Byla to Putinova raketa!

RE: Montéři od nikolky

Venny 93.?.?.?

Nevím, v čem je interpretace "koutu" nesprávná, představím-li si jej jako 3 vzájemně spojené plochy - pro lepší představu např. jako 2 související stěny místnosti (plochy) s podlahou (plochou)... Nebo jste snad myslel onen společný styk všech tří ploch, ten jeden bod? Tak to se vám omlouvám, to jsme si opravdu nerozuměli. [smích]
Zákon odrazu neplatí jen pro fyziku viditelného spektra záření, a prosím, nebavme se o interferencích, parazitních odrazech, parazitních frekvencích vysílače atd. Já se pouze snažím poukázat na faktory související s nalezením a sledováním cíle. Tyto faktory empiricky popisuje radiolokační rovnice a ač již její tvar neznám (po více než 30 letech ze školy a 20 mimo obor to po mě nikdo nemůže chtít), jsem s to si poměrně přesně odvodit, jaké faktory ASI zahrnuje - v přímé i nepřímé úměře. A kromě výkonu, frekvence vysílače, výšky antény, vzdálenosti atd. se uplatňuje velikost efektivní odrazné plochy. Samozřejmě vím, čím je ovlivňována, protože na tom závisel můj úspěch v praktické činnosti: ta zasraná letadla najít a "vést" je pro potřeby dalších instancí. Nehodlám vést akademické debaty o rezonanci vln na hraně křídla či ve VF části RL přijímače. To jsem nikdy nepotřeboval; činnost klystronu nebo permaktronu, nehledě na magnetron či permaktron, jsem již dávno zapomněl. Ano, jsou v silném magnetickém poli a pracují na principu rezonance. A proč vědět víc, když to už nepotřebuji? Přijde-li někdy diskuze na toto téma, budu ji ze zájmem sledovat a dolovat z paměti poslední útržky znalostí... [smích]
To je vše, a zdravím vás, ať jste bývalý kolega z PVO, letovod, teoretik, výzkumný pracovník...

314034

29.07.2014 20:05

Hypermarket – jeho pán a otrok

RE: Otroctví v hyper/super je pouze důsledkem přebytku gum na trhu práce

Venny 46.?.?.?

Tys panáčku zásadně nepochopil princip tržního hospodářství. Jeho nejvyšším bohem je Rostoucí Zisk. Tedy zisk za každou cenu, což znamená kromě jiných (pokleslých) metod i snižování výrobních nákladů. A tato metoda uctívání nejvyššího boha v sobě zahrnuje i snižování mzdových nákladů. Proč by tě vlastně měl tržnětrhový podnikatelský žralok přeplácet? Za co? Že máš školy? Že máš praxi? Že absolvuješ kurzy, díky niž si udržuješ a zvyšuješ kvalifikaci? Ale jeho to vůbec nezajímá, ty jsi pouze obětina v prospěch jeho božstva: budeš vyždímán a zahozen. Staneš se nepotřebným, zbytečným. Skvělý smysl lidské existence.
Zdraví tě dostudovaný inža. [vyplazený jazyk]

314337

01.08.2014 17:59

Zločin (Izrael) a trest (Rusko)

RE: Šílenosti vymytých ukrajinských mozků 4 - plus dotaz Americkým čtenářům Zvědavc

Venny 46.?.?.?

Vliv na myšlení občanů se neuplatňuje pouze prostřednictvím oficiálního "zpravodajství", ale i na poli "umění". Velmi dobře si pamatuji z 80. let na různé stupidní a primitivně ideologicky zaměřené filmy a TV seriály (běžely na ARD a ZDF), démonizující tehdejší SSSR (tedy i nynější "kamarády nejlepší" z Ukrajiny, Pobaltí či Gruzie), ba i na ČSSR i NDR se občas dostalo... Ač sami vystaveni permanentní propagandě o nerozborném přátelství, hodně lidí bylo s to pochopit, že čučí na něco podobného, jen o 180° otočeného. Mimochodem, některé tyto filmové braky jsou dnes vydávány za klenoty stříbrného plátna.
Dnes jsme nerozborní na druhou stranu, spousta lidí dělá a říká to, co dříve jen z donucení a vypočítavosti, nyní dobrovolně a s nadšením. Ve sdělovacích prostředcích se objevuje rétorika 50. let (dnešní mladí reportéři a žurnalisté, kteří trpí politickou korektností, již ani nejsou schopni vymyslet nové fráze a nová hesla, takže je jen otrocky přejímají a upravují v detailech), servilní autocenzura ve státních sdělovacích prostředcích je ceněna výš než břitké slovo či snaha jít na podstatu problému. Některé světové události jsou zamlčovány, zkreslovány, pokud se nehodí do krámu. Normalizační ideolog roku 1970 by nad tímto stavem nevěřícně kroutil hlavou, pokud by se toho dožil. [bliji]
Ale pojďme dál - v 90. letech byl v tématech vymatlávacích filmů a seriálů SSSR postupně nahrazován Arabem: Kaddáfím, Husajnem atd. Jedno, zda byl Arab zesměšňován nebo démonizován. A opět každý viděl nějakou slátaninu na toto vděčné téma. Zdá se, že se nám brzy opět objeví nějaký filmový kandidát na Oskara, jenž se bude zabývat Putinem, tendenčně ještě doplněným Castrem a Chávezem či jinými nepřizpůsobivým státníkem. A už to jede, už se to cpe do hlavy vymaštěné hamburgrem, následky jsou snadno předpověditelné: bdělý americký občan ze Středozápadu zruší cizince, protože mu nerozuměl a proto se domníval, že jde o ruského / čínského / kubánského / íránského / venezuelského... agenta. Nakonec se, přesně dle scénáře absurrrrrdního divadla ukáže, že postižený cizinec pocházel ze země, pro kterou je USA vzor. Měl jen tu smůlu, že zrovna nemluvil americkou mutací angličtiny.

314575

04.08.2014 09:27

Knoflík

Jehla a nit

Venny 46.?.?.?

Když v našem maloměstě s velkoměstskými manýry byla asi před 12 lety zrušena poslední galanterie, objevil se klasický problém "kam pro ně". Do Chebu? Nebo snad až do Plzně? Ani zde by totiž nemusel nastat kýžený výsledek. [pláč]
To, co bývalo pro naši generaci samozřejmé (každé městečko mívalo galanterku, kam naše maminky pravidelně chodívaly pro jehly, nitě, knoflíky, prostírání, pentle, krajky, vzory na pletení a háčkování, patentky, ...), je dnes téměř neřešitelný problém, a pak že v této tolik vychvalované polistopadové éře bude všeho všude naprostý dostatek... [chechtot] Ovšem na necelých 15 tis. obyvatel tu máme 5 hypersuper, několik specializovaných nákupních středisek a značkových prodejen. No úžasné vymoženosti. V hypersuper se na vás bolestně zubí několik utahaných prodavaček, ve speciálkách se zase poflakuje unuděný personál, který vzhledem k láci zboží svých 10 dopoledních zákazníků hravě zvládne (ovšem běda, je-li personál vyrušen při nějaké kratochvíli). Všude mají OPEN, někde přes poledne LUNCH, v noci spolehlivě hlídá SECURITY... A tak dále.
Na druhou stranu - pro naší rodinu zase není obstarání šicí soupravy až tak velký problém: manželka je zaměstnána v hotelu a občas si může šitíčko donést domů. Hosté ho dostávají jako malý prezent při zahájení pobytu. Ale ne všichni máme manželky nebo dcery nebo přítelkyně v hotelu se šitím, že... [vyplazený jazyk]
A jak vyřešit problém s utrženými knoflíky? Vážení přátelé, pořiďte si bavlněná pyžama a noční košile bez knoflíků. Volná, pohodlná, na šití nezávislá. A nebo si zařiďte pobyt v hotelu, kde jehlu, nit, sichrhajcku, knoflík a špendlík nafasujete. [cool]

314755

05.08.2014 19:05

Let MH17 byl možná sestřelen kanonem

RE: podivné pásky padající z nebe

Venny 93.?.?.?

To, co padá dolů, mi jako kovové pásky způsobující tzv. pasivní rušení příliš nepřipadá. Ty by měly být mnohem menší, lehčí a v závislosti na výšce shozu a větru by měly v ovzduší "vydržet" mnohem déle. Je to vlastně smyslem tohoto způsobu rušení radiolokačních prostředků. Tenké kovové pásky se vznáší v luftu, odráží RL paprsky zpět a není tedy vidět, co je za nimi (cíl se skrývá, nelze ho identifikovat, zaměřit). Toto rušení se používá již řadu desetiletí a měl by si s ním poradit jakýkoliv systém selekce pohyblivých cílů (odrazy od pozemních předmětů, pomalu se pohybujících pasivních rušičů a atmosférických útvarů se vrací k RL s prakticky stejným /nulovým Dopplerovým posunem a jsou potlačeny. Pohybující se letadlo má samozřejmě tento posun nenulový a je tudíž indikováno).

314874

06.08.2014 13:06

Let MH17 byl možná sestřelen kanonem

RE: podivné pásky padající z nebe

Venny 46.?.?.?

Děkuji za permanentní, věcnou oponenturu. Systém SPC, samozřejmě analogový, byl zahrnut do RL systémů vyvíjených UŽ v 50. letech a samozřejmě i později. Konal se např. na paměťových elektronkách, nazývaných grafekon (pozor - neplést s GVD). Úplně první pokusy se děly na tzv. zpožďovacích linkách, ovšem tento princip byl už v době 80. let dávno opuštěn. Naopak, v polovině 80. let se začaly dělat pokusy s digitálním SPC, tzv. DMTI. Není myslitelné, aby přehledový, střelecký lokátor či výškoměr nedisponovaly nějakým systémem pro potlačení pasivního rušení, mezi něž patří i odrazy od blízkých pozemních objektů (terén, souvislé lesní porosty, ...) a atmosférické oblačnosti. Z RL prvků, běžně disponujících tímto systémem vyjmenuji prastaré kousky P15, P12, jejich modernizace P19, P18, dále P40, výškoměry PRV9, PRV16, všechny přehledové a naváděcí lokátory raketových systémů v organizaci PVOS a PVO PV.
Schopnost rakety vyhodnotit kladného či záporného Dopplera je bezpodmínečná u munice, která je určená pro postřelování cílů jak na příletu (kladný Doppler), tak na odletu (záporný Doppler). První verze raket PL systémů samozřejmě neuměly záporného Dopplera vyhodnotit, takže se nedalo postřelovat letadlo, které se od palebné baterie vzdalovalo. Při postupných modifikacích munice i techniky byly u řady PL kompletů a komplexů zaváděny rakety, které zvládaly i toto. A pokud to uměly "starší" systémy, nevidím překážku, aby to neuměly i rakety BUKu. Což samozřejmě nikdo nepotvrdí, protože u nás ve výzbroji nebyl. Vzhledem k tendencím vývoje a prosazováním nové výzbroje (křídlaté rakety, drony, vrtulníky nových generací..) bych se moc divil, kdyby tomu tak nebylo. [cool]
K páskovým rušičům - většina bojových letounů je schopna detekovat ozáření pozemním střeleckým lokátorem (což platí pro poloaktivní navádění raket BUK) a svým palubním radarem zaznamenat přibližující se letící předmět. Teď je samozřejmě nutné zvážit, co ke mně vlastně letí a jaké rušení je vhodné. Ovšem je-li již raketa ve vzduchu, moc možností nezbývá. Pohybuje-li se letadlo uvnitř prostoru účinné působnosti baterie a střílí-li se proti němu více raketami najednou, zpravidla je to pouze páčka katapultáže. Zapínat aktivní rušič je pozdě, kovový pásek v jakékoliv formě již nic neřeší, zvláště když okamžitě po vypuštění rychle klesá k zemi (vaše teorie) a opona tak mizí dřív, než vůbec zafunguje... Pokud je mi známo, proti znemožnění RL průzkumu jsou nejdříve nasazována speciálně vyzbrojená letadla zahrnující kromě rušičů též PRLŘS. Až po vyřazení a zblbnutí systémů PVO následuj hlavní humanitárně bombardovací letecký svaz. [vyplazený jazyk]

314928

06.08.2014 16:47

Let MH17 byl možná sestřelen kanonem

RE: podivné pásky padající z nebe

Venny 93.?.?.?

Komplet KUB s raketou 3M9M3 a výš umí cíle na odletu. M1 a M2 byly použitelné jen pro příletové cíle. Jak se přepočítávaly Dopplerovy fázové posuny nevím a je mi to už celkem volné. Zkrátka to tak bylo - tyto rakety byly na polygonech úspěšně testovány na pomalé cíle na odletu (vrtulníky, imitace křídlatých raket). Je jen vaší starostí, zda si zjistíte tyto údaje u kompletů OSA, KRUG nebo velkých Volchovů, Dvin atd., tedy i prodiskutovávaného BUKu (pokud se vám to podaří [chechtot] ). Všechny mně známé PL prostředky měly radiolokační hlavice pro povelové či poloaktivní navádění. Je docela možné, jak tu psal jinde bývalý kolega z PVOS, že komplexy středního dosahu používaly navádění více metodami.
Samozřejmě máte pravdu že potlačení rušení bylo vždy něco za něco - zpravidla o něco poklesla intenzita zobrazování cílů, což ovšem při dobrém technickém stavu a vycvičenosti nebýval zvláštní problém. V našich podmínkách (cvičili jsme na Žatecku, na Plzeňsku a na Karlovarsku) nebylo možné bez SPC vést průzkum.
Nevím, jaké materiály se používají nyní pro páskové rušiče. Dříve to byly staniolové pásky, podobné materiálu, do nějž je balena čokoláda, ale tenčí, nasekané na tenké proužky, v žádném případě průměru hajzlpapírové role. Opakuji, že smyslem použití pasivního rušiče - kovové pásky bylo vytvořit co nejrychleji radarově nepropustné mračno, které by mělo ve vzduchu vydržet co nejdéle. Rušící hajzlpapír sletí rychle dolů a je po parádě... Zjistěte si šířku vyzařovaného paprsku (postačí samozřejmě hlavní lalok) u střeleckého / naváděcího lokátoru a promítněte si jej do vzdálenosti třeba 25km. Pak si uděláte sám názor, zda by operátor vůbec stačil zaregistrovat dolů překotně letící rolku kovového hajzlpapíru. Ale co já vím, třeba se dnes už používá jiná strategie a metody... [chechtot]

314946

06.08.2014 22:06

Let MH17 byl možná sestřelen kanonem

RE: podivné pásky padající z nebe

Venny 93.?.?.?

Mám ve věci celkem jasno. KUB, stejně jako BUK mají poloaktivní navádění rakety. Což znamená, že bez střeleckého lokátoru je raketa k ničemu. Lze ji vystřelit, ovšem necíleně, takže akorát s ní plácnout někam do lesa. Okraj PÚP je v šikmé dálce u KUBu cca 25km, u BUKu cca o 10km víc. To číslo jsem zvolil zcela záměrně. [cool]
Určitě víte, jak probíhá proces střelby, takže ho tu nebudu popisovat. Po zachycení cíle operátor střeleckého RL jej sleduje a po zpracování jej "předá" RL hlavici rakety. To znamená konkrétně u poloaktivního navádění, že raketa pasivně sleduje odraz signálu, který vysílá naváděcí / střelecký lokátor. Dokud nejsou naplněny všechny faktory střelby, raketa neodlítne. Nikdo nesleduje padající rolku hajzlpapíru, ovšem v okamžiku použití rušiče operátor cíl může ztratit. PROTO jsou tyto systémy vybaveny kamerou (v ose střeleckého RL), kterou je cíl sledován až do okamžiku, kdy je zapnuto ozařování, jehož odraz hlavice rakety zachytí a sleduje jej. Machři z KUBU stříleli na 15km, aby cíl sundali okolo deseti km - dle rychlosti letu cíle, samozřejmě.
Ještě jedna věc - byl-li použit pasivní rušič shozením z nějaké stíhačky, určitě by nespadl do trosek Boeingu, ale úplně jinde, před místem dopadu letadla. Jak víme z fyziky, místo zásahu se nerovná místu dopadu. Trochu jsem si to promyslel... [cool]

Omlouvám se p. Stworovi, že ač neregistrován, přečerpávám zřejmě limit příspěvků.

314963

07.08.2014 17:01

Let MH17 byl možná sestřelen kanonem

RE: podivné pásky padající z nebe

Venny 93.?.?.?

Hlavně si udělejte jasno, co je to aktivní, poloaktivní, pasivní a povelové navádění řízené střely na cíl. Pak si osvěžte znalosti v oblasti rušení - tedy aktivního, asynchronního, odpověďového či pasivního a za jaké situace se provádí (těžko budu v pozici pilota sypat kovové pásky jako pasivní rušiče, když zjistím, že už po mě jde naváděná raketa a to fofrem). A když budete v tom, vemte to i přes vysílací frekvence RL v metrovém, decimetrovém či centimetrovém pásmu, porovnejte z fyzikálního hlediska výhody a nevýhody každého z nich, použitelnost či nepoužitelnost pro účel průzkumu vzd. situace, navedení raket aktivním, poloaktivním či povelovým způsobem, ale i třeba pro provádění vlastního rušení RL prostředků protivníka. A kdyby vám zůstala trocha času, nastudujte si obecné požadavky na stanoviště palebné baterie (pokud nenajdete BUK, parametry KUBu budou dost podobné), organizační schéma vyššího útvaru atd. (střelecké lokátory i odpalováky, prostředky průzkumu a velení). Pak zjistíte, že "palebné" postavení odpalováku uvnitř městské zástavby navíc bez přítomnosti naváděcího RL, jak bylo v našich sdělovacích prostředcích vehementně ukazováno, je naprostý nesmysl. Ten odpalovák by tam byl k ničemu.
No, máte toho zvládnout dost... [velký smích]

315017

08.08.2014 10:58

Let MH17 byl možná sestřelen kanonem

RE: podivné pásky padající z nebe

Venny 46.?.?.?

Máte-li dojem, že na vás používám šifrovanou terminologii, shlédněte prosím videoukázky v tomto článku:
http://www.novinky.cz/domaci/343940-predchudkyne-rakety-ktera-sestrelila-boeing-je-k-videni-v-bunkru-drnov.html
Ubezpečuji vás, že jsme se s panem ředitelem opravdu, ale opravdu nedomluvili ve snaze vás ošálit. [mrknutí jedním okem]
Používám běžnou odbornou terminologii z oboru radiolokace a řízení střel a není v mých silách ji znovu a znovu definovat zvlášť pro každý článek. Zvláště, když byl výraz "poloaktivní navádění" stručně vysvětlen již pod jinými zdejšími články na toto téma (nebo přímo v nich a to nejen na Zvědavci), v jejichž diskuzích se objevují i vaše příspěvky, což znamená, že jste je asi i přečetl. Na internetu není problém získat potřebné informace, to není utajovaná věc.
Při vší úctě k vám, umět radar opravit a naladit (což vám samozřejmě neberu) ještě neznamená znát a pochopit principy použití těchto prostředků např. v oblasti PVO, ale taky např. meteorologie. Až zde bude uveden článek o technických opravách radarů vč. výměny zkušeností na nastavování např. optimálního tvaru vysílacího impulzu, se zájmem si ho přečtu, samozřejmě i s vašimi praktickými postřehy.
K pasivnímu rušení radaru pomocí kovových fólií v jakékoliv formě a podobě se již vracet nebudu. Zde se neshodneme a já mám k tomu své pádné důvody, které jsem se snažil osvětlit. Jsem s to bezvýhradně přijmout názor z příspěvku pod námi o pokovených vláknech, nejsem s to akceptovat teorii volně padající rolky pokoveného hajzlpapíru zejména v souvislosti jejího pádu v místě trosek boeingu a zejména jako prostředku, který by pilot stíhačky či bitevníku použil jako účinné opatření proti postřelující raketě. To by z prominutím, musel být totální idiot.
Nejsem si vědom, že bych vám tu dělal politické školení. To byste musel na jiné diskuzní servery. A pokud máte problémy s mými příspěvky, prosím nečtěte je, nereagujte na ně. Zbytečně se okrádáte o svůj drahocenný čas. [cool]

315077

24.08.2014 13:12

Rusko včera, dnes a zítra

RE: morozita?

Venny 46.?.?.?

"... a niekedy sa za nesúhlas s režimom ..."
Někdy se za nesouhlas též šlo ke zdi (BuM), nebo sloužit do Mukačeva (ČSR) a nebo Haliče, Bosny či jiné nepříjemné destinace (R-U).
Prosím vás, nepřemýšlejte, co se dělo někdy v minulosti a žijte přítomností a budoucností. TEĎ se v Evropě a samozřejmě tím víc u nás dějí věci, za které by se starý kontinent a jeho tzv. demokratické mocenské špičky měly červenat. Někdo přišel na to, že ekonomický nátlak či výhrůžky mohou být mnohem účinnější než nějaké násilné represe, vyhazovy, exily, vězení a podobné vynálezy. Proč? Protože v tomto případě je postižitelný úplně každý, kdykoliv a v jakékoliv formě. Stačí se blbě podívat... A co především: nevznikají mučedníci, hrdinové hodní následování, jen stádo nezaměstnaných, kteří si vlastně za svůj osud mohou sami svým ""nestandardním chováním" (jak se širšímu obecenstvu hned propagandisticky připomene, aby nezapomnělo).
Takže nechme minulost minulostí a všímejme si toho, co se děje teď. Rezignace na 100 a více let vydobytá práva je cesta do pekel, protože ti, které mohou tato práva a vymoženosti nějakým způsobem kontrolovat a usměrňovat, je okamžitě utnou, zruší.

316017

02.09.2014 07:29

Konec ukrajinské armády?

Poznámka

Venny 46.?.?.?

Nemám rád, když se przní jakýkoliv jazyk, zvláště ne můj mateřský, a tak si neodpustím poznámku k autorovi či překladateli tohoto článku.
Jakýkoliv znak azbuky - jedno zda v ruské nebo ukrajinské podobě - má v češtině i slovenštině plnohodnotný protějšek ve formě jednoduché hlásky či dvojhlásky (jsme spolu s Rusy i Ukrajinci, ať se to komu líbí či nelíbí, z jednoho kmene). Takže "Ilovaiskaya" je správně česky "Ilovajskaja / Ilovaiskaja" a obrat "Porážka (nejen) pod Ilovaiskaya" se dá napsat hezky česky takto "Porážka (nejen) pod Ilovajskou / Ilovaiskou". Atd., atd., atd... Přejímání přepisů východoslovanských jmen a názvů např. z anglicky píšících serverů bez přihlédnutí k ruskému originálu a pravidlům českého pravopisu je s prominutím zhovadilost. [oči v sloup]
Zdá se někomu, že přeháním? Ne, jsem pouze z generace, která si svého jazyka váží a gramatiku nemá zdeformovanou psaním miliónů SMS. Též bych nerad slyšel nějakého idiota na půdě parlamentu předčítat návrh na zrušení české diakritiky (čárky a háčky), "aby nám západní svět rozuměl". Přijde vám to nemožné? Mně už ne... [mrknutí jedním okem]

316590

03.09.2014 07:31

Konec ukrajinské armády?

RE: Poznámka

Venny 46.?.?.?

Zdá se vám, že jde o mušince? Zkuste se podívat na práci těch, kteří jsou zpravodaji, redaktory, novináři, komentátory opravdu, ne jen podle vlastního dojmu. Čtenář i divák má právo být informován přesně a na úrovni. Ona neúcta k vlastnímu (a cizímu) jazyku pramení i z celkového přístupu soudobé presstituce ke svému povolání: nosit senzace, nosit je rychle a za hodně peněz, nevybočit z proudu, nenasrat majitele. To je její hlavní krédo. Tady nejde o pouhou gramatiku; pokud někdo takto můj předchozí příspěvek chápe, měl by si uvědomit, že jeho smysl je dán hned v první větě a tady je opět opakován. Sice zřejmě nenajdu v Google "Doněck", ale na "Donetzk" už zřejmě nějaká odezva bude (při vědomí, že angličtina nemá foneticky hlásku, ekvilalentní našemu "c"). Zároveň si ovšem dokážu místní ukrajinský či ruský název v azbuce přečíst a do češtiny správně zapsat. Zabývá-li se profík situací v nějaké zemi, měl by se orientovat nejen v její politice a historickém vývoji, ale též kultuře a jazykových zvláštnostech. A pokud ne, měl by spolupracovat s někým, kdo tomu rozumí. Nedovedu si představit, že redaktor působící v USA neumí anglicky ani kváknout, nezná historii vzniku a vývoje země, nezná výrazné osobnosti (nejen politické). I když dnes, sledujíc různé tzv. zástupce Sedmé velmoci, nejsem si až tak jist... [oči v sloup]
O germanismech a jejich ohýbání zpět do češtiny, jak je naznačeno v jiném příspěvku jako příklad, mi nemusíte vyprávět a poučovat mě. Část mého životopisu by mohla vypadat i takto:
Část dětství jsem strávil v Nojštatu na Rajchenbersku a taky v Mízu. Pak jsme se přestěhovali do Ajzenbrodu. Po studiích jsem se opět dostal do Mízu. Tam jsem se oženil ze slečnou, jejíž rodiče pocházeli z města jménem Strakonic. Dcera se nám narodila v Planu. Okolnosti nás donutili usídlit se v Marienbádu, kde žijeme dosud. Podnikáme cesty a výlety do Égru, Pilzenu, někdy do Kéniksvartu a Pečova. Jen do Karlsbádu jezdíme méně. Dcera vystudovala v Rajchenberku, nyní si ale hledá práci doma v Marienbádu.
Tak teď si to PT obecenstvo laskavě přeložte, kam všude mě vítr zavál... [velký smích]
Doufám, že už jste mě pochopil. Jako občan malého národa mám úctu k jeho kultuře (jejíž součástí je i jazyk v mluvené a psané formě) a rovněž ke kultuře národů jiných. A mám právo vyžadovat po těch, co mě zásobují zprávami nebo tím, co je za zprávy vydáváno, aby pracovali profesionálně po všech stránkách. Aspoň s ohledem k té složité, ale přesto krásné češtině. [cool]

316654

04.09.2014 10:40

Západní doublethink slepě na cestě k válce

RE: Impulzem vyhrocení Ukrajinské eskalace bylo sestřelení dopravního letadla 1.

Venny 46.?.?.?

Pokud dovolíte, rád bych rozšířil obsah některých Vámi definovaných bodů:
ad 1/ Malajské letadlo bylo přetrasováno již v Polsku, ale podle mapy vydané k příležitosti tiskové konference MO RF někdy v červenci se stále drželo uvnitř nebezpečného severnějšího letového koridoru, takže relativně v klidu. Někde v prostoru doněcké aglomerace tento koridor opouští a provádí něco, co by se dalo s trochou nadsázky nazvat úhybným manévrem až do okamžiku sestřelení. Před čím provádí manévr nebo kdo jej ten manévr donutil provést? Bohužel, trasa letu nebyla časově okótována, takže nemáme představu, kdy a jak dlouho letadlo manévrovalo.
ad 3/ Mnohokrát opakovaný argument lidí znalých problematiky PVO: výcvik obsluh je dlouhodobá záležitost; ukořistění pouze odpalovacího zařízení bez použití řídícího radiolokátoru nemá smysl. Ve výše zmiňované mapě jsou zakresleny palebná postavení asi 5 palebných postavení baterií BUKu (vč. řídícího RL), z nichž nejméně 4 byly schopné postřelovat cíl uvnitř koridoru a na jeho okrajích.
ad 5/ Start rakety a její let je doprovázen též akustickým projevem. Nezanedbatelným a nepřehlédnutelným. Dále - místo zásahu je odlišné od místa dopadu (v závislosti na výšce a rychlosti letu). I po úspěšném zásahu se zachovají zbytky rakety, které samozřejmě musí někam spadnout. Kde jsou? Jsou totiž nejspolehlivějším prvkem k určení, čím bylo malajské vlastně sestřeleno. Z určitých míst není zájem tyto trosky hledat a nechat prozkoumávat. Zájmem je tyto trosky najít a odstranit. [cool]

316724

17.09.2014 06:36

Účelem sankcí je rozbít vztahy mezi Evropou a Ruskem

RE: Zápoadní presstitutky:

Venny 46.?.?.?

Zcela správně. A kdyby tou figurkou lezoucí z pozadí ctihodného strýčka Sama nebyla Merkelová, podle načrtnutého loga ČT by se dalo usuzovat na Drtinovou. Jistá podoba a shodné vystupování by tu byly... [chechtot] [chechtot] [chechtot]
Ale vážněji - nerozborné bratrství národů Západní Evropy s USA není přeci jen (zaplať bůh) tak pevné, jak se nám snaží oficiální propaganda nabulíkovat. Přesně tak, jak tomu bylo i u nás před ještě 25-30 lety ve vztahu k SSSR. Je dobré to vědět a dát sem nějaký zajímavý odkaz či fotečku častěji. [smích] [cool]

317559

19.09.2014 18:55

Úloha křesťanství v procesu globalizace

Vřele doporučuji

Venny 93.?.?.?

přečíst si knihu Temné papežství, zajímavě popisující vývoj křesťanství od počátků až do 2. pol. 20. století. Dozvíte se, jak to vlastně bylo s charakteristickými prvky tohoto náboženství, jako je celibát, proč vznikaly církevní řády, seznámíte se s rolí Panny Marie, zcela přízemními choutkami zástupců božích na zemi, s intrikami, podvody, vraždami...

317737

22.09.2014 18:41

Jediné dvě jistoty ohledně tragedie Boeingu MH17

RE: chce to jít do detailu

Venny 46.?.?.?

Velice rád vám opět připomenu, že systém BUK používá poloaktivní navádění raket na cíl. Tedy střelecký / naváděcí lokátor, s nejvyšší pravděpodobností lafetovaný na společném podvozku s odpalovacím zařízením 4 raket, ozařuje úzkým RL paprskem cíl a odraz od něj zachycuje raketa svou radiolokační hlavicí ( při odpálení a během letu). Pokud je sledování cíle pozemním střeleckým radiolokátorem přerušeno, nebo je-li signál zarušen z jiného zdroje, raketa přestává být naváděna a v lepším případě letí setrvačností do naposledy vyhodnoceného místa střetu s cílem. V horším případě odšumí pryč a je zničena autodestrukcí.
Aby střelecký lokátor, zařízení s prostorově úzkým RL paprskem, mohl včas a přesně nalézt svůj cíl, musí být naveden přehledovým radiolokátorem, jehož funkcí je jak tušeno z názvu, mít přehled o vzdušné situaci a vytipované cíle přidělovat tomu odpalováku s naváděcím lokátorem, který má na postřelování nejlepší podmínky.
Dále si dovolím ještě jednou vyvrátit fake o optickém navádění raket BUK. Optický systém je sice součástí každého odpalovacího zařízení, ovšem účelem je sledovat zadaný cíl bez nutnosti použití střeleckého radaru. Proč? Aby cíl nemohl detekovat, že je v "zaměřovači" a zmizet, nebo když je reálné nebezpečí zarušení radaru cizím RL signálem, nebo hrozí-li použití samonaváděcích protiradiolokačních střel. Ovšem v okamžiku postřelování cíle musí být naváděcí radar bezpodmínečně zapnut, musí zachytit cíl a hlavice rakety musí odraz od cíle zpracovat. V tomto okamžiku role optického systému končí. Raketa nemá žádné zařízení, které by jí řeklo, kterým směrem kamera čučí a co vidí. [cool] [chechtot]
O možnostech AWACS zachytit nepřetržitý paprsek střeleckého radaru by se daly vést dlouhé debaty; já se přikláním k názoru, že by to mělo být jeho hlavním smyslem: co, kde, na jaké frekvenci vysílá... (kromě dalších funkcí). A jestli to neumí (po 30 letech služby systémů BUK), jde o drahou a zbytečnou hračičku. [cool] [chechtot]

317837

23.09.2014 07:25

Jediné dvě jistoty ohledně tragedie Boeingu MH17

RE: chce to jít do detailu

Venny 93.?.?.?

Dobrý den kolego. Byl jsem technikem průzkumných RL prostředků tehdejšího 11. a 12. plp (Stříbro, Mar. Lázně). [cool]
Spoustu věcí jsem již zapomněl, na palebné baterii jsem též nepůsobil, ovšem nedá mi nereagovat na naprosté nesmysly, které se tu prezentují některými rychlovzdělanci. [oči v sloup]

317863

06.10.2014 16:40

Dopis Sobotkovi

Jako již poněkolikáté

Venny 46.?.?.?

se chystá setkání sudeťáků a jejich příznivců v hotelu Butterfly v Mariánských Lázních. Možná přijde i Posselt, z "naší" strany se prý etabluje jidášek Cyrda Svoboda. [naštvaný]

318634

07.10.2014 18:51

Dopis Sobotkovi

RE: Jako již poněkolikáté

Venny 46.?.?.?

Sraz sudeťáků proběhne již tento víkend. Nebylo by od věci se náhodou flákat okolo a nafotit pár, zejména tuzemských účastníků.

318679

13.10.2014 08:55

Volby do Senátu: Byla to pro mne úžasná zkušenost

RE: ANO, tupost.

Venny 46.?.?.?

To se dá pochopit, pokud volí lidi dotyčného "zastupitele" poprvé a nemají o něm žádné relevantní informace, nebo jen informace veskrze pozitivní, spískané samozřejmě P.R. a masivním vymýváním mozku. Trochu myslícímu člověku by mělo i v ten okamžik zazvonit, že tato osoba MUSÍ být protlačena do nějakého zastupitelského orgánu s určitým "posláním" - tedy jako poslanec, děj se co děj. [zmaten] Co je ovšem plně nepochopitelné, když se do parlamentu či senátu (i jinam, samozřejmě) dostávají permanentně stále stejné figury, jejich škodlivost či kariérismus byly dávno prokázány. Podobnost s Marečkem Bendů či Mirečkem Kalousků (ale i s mnoha dalšími) je čistě náhodná. Člověka nemůže nenapadnout myšlenka, že kromě houfu dostatečně vypatlaných a finančně motivovaných voličů může své sehrát tzv. vyšší moc - viz např. prezidentské volby.

319017

26.10.2014 06:24

Totální válka by mohla vypuknout na východní Ukrajině každý okamžik

RE: Totální válka by mohla vypuknout každý okamžik

Venny 46.?.?.?

Ta anketa je úděsná i jinak. Jen první stránka připojené "diskuze" je koncentrovaná snůška propagandistických blábolů, nevědomosti, předsudků (dál jsem radši nekoukal). Někdy nevím, zda jde o názory skutečných lidí nebo je zde pod falešným nickem prezentován oficiální názor ČT a dalším vymývačských organizací. [zmaten]
Na druhou stranu, některé příspěvky opravdu "stojí za to". [oči v sloup]

319804

29.10.2014 09:33

Game Over, aneb jak Putin odpravil světovou politiku na penzi

RE: takych uz tu bolo - co vedeli co chce vlast

Venny 46.?.?.?

Stalin chce..., Hitler chce..., Putin chce..., atd. Trochu chabá argumentace, nezdá se vám? O co je tedy lepší argumentace "Britské impérium vyžaduje...", "Lid Spojených států požaduje..."? V podstatě je jedno, koho (osobu, stát) si dosadíme do takovýchto vět, protože jde jen o jediné - naplňování politických ambicí jednotlivců nebo zájmových seskupení, za jednotlivci se skrývajícími. O nějaký národ zde většinou nejde, ten je pouze prostředkem k dosažení cílů (peníze, moc) a v okamžiku, kdy není národ k potřebě, je odkázán na své místo v galerce divadla jménem Svět. Pak už je jen třeba držet jej v odstupu, blahé nevědomosti a bezmezné loajalitě. Tady zeměpisná poloha nějakého státu nehraje na chování politiků žádnou roli, tento jev je stále stejný napříč historií i celým zemským glóbem. Proto pozastavovat se nad formální podobou projevů je zavádějící - přesně jak u řady našich tzv. "komentátorů" z různých politicky korektních masmédií je naprosto směšná analýza vnější podoby zásadního projevu než jeho obsahu. A tak se veřejnost dovídá, co měl kdo na sobě, jak se tvářil, jaká používal gesta, k čemuž se okamžitě vyjadřuje řada znalců toužících nám oznámit, že přednášející má ploché nohy, v 10 letech trhal mouchám křidýlka, do 20 let neměl sexuální vztah, trpí pod dominantní manželkou a podobné hovadiny. Z obsahu se dozvíme z kontextu vytržené věty, ožvýkané a účelově podané / komentované. Celý obsah a zásadní myšlenky zůstávají skryty (pokud si je nedokážeme najít jinde), případně upraveny a účelově překrouceny. Stále stejná písnička, na kterou sedne neuvěřitelný počet nezkušených, nepoučitelných... Ale máme tu demokracii, svobodu slova a svobodné volby, takže bychom měli spokojeně sedět a hltat mainstream. A hlavně - NEVYRUŠOVAT!

319952

30.10.2014 16:39

Polské koncentrační tábory a jejich ruské oběti

RE: Možna by bylo si dobre si priznat

Venny 93.?.?.?

Ta protiruská propaganda trvá daleko déle, už z dob studené války, kdy jsme byli poslušným satelitem SSSR. Pravda, za leccos si SSSR mohl sám, čehož bylo druhou stranou pohotově využito (špičkou jsou vojenské invaze v Maďarsku a u nás), ovšem v rámci tohoto státu byly další svazové republiky (dnes samostatné), jejichž občané "působili" jakožto Sovětská armáda (i jinde) prakticky po celém východním bloku. Zejména pobaltské země a Gruzie, dnes i Ukrajina, jsou ve společnosti vnímány jako oběti ruské zvůle, ačkoliv historicky mají mnoho žluklého másla na hlavě a to nejen ve vztahu ke Střední Evropě. Po rozpadu SSSR byla tedy propaganda cíleně směrována právě na Rusko, jakožto nejvýznamnější následnický stát (ekonomicky, politicky, vojensky, technologicky, ...), s čímž nezbývá než souhlasit. Co je cílem takovéto propagandy, je rovněž známo - rozeštvání spojenců, špatný mediální obraz, rozložení systému zvenčí i zevnitř, parcelizace, nastolení loutkových vlád a konečně : bezuzdná EXPLOATACE NEROSTNÝCH A LIDSKÝCH ZDROJŮ.

320068

01.11.2014 10:27

Zeman vyznamenal vojáky padlé v Afghánistánu

RE: Já na vojně ještě byl

Venny 46.?.?.?

To tak bývá. Nejvíc na vojnu nadávají ti, co měli pouze NVS nebo 2 roky hlídali sklad s ešusama a trenýrkama. Pár takových znám. Zvláštní, chlapi co byli u bojováků (ZVO), se s tím dokázali dříve či později vyrovnat. [oči v sloup]

320158

Ti samí, co bratom Slovákom. Nebo snad ne? Ale to byste mě opravdu rozesmál... [chechtot]

320383

06.11.2014 10:37

V Norsku dál kradou děti

RE: Norsko určitě ví co dělá

Venny 93.?.?.?

S tím socializačním procesem završovaným přes začleňování děcek do rodin majoritní společnosti nelze souhlasit. Cikánské obyvatelstvo se do ČSR dostalo v převážné míře po II. sv. válce, prakticky shodně jako příslušníci českých menšin, žijící dlouhodobě v zahraničí (volyňáci, potomci evangelických rodin, vypuzených v rámci rekatolizace atd.). Zatímco cikáni se "přizpůsobují" už 5.-6. generaci s nepříliš znatelnými úspěchy, u dále jmenovaných (za stejnou dobu "jen" ve 3. generaci) již nepoznáte jejich původ, pokud vám je sami neprozradí. Z hlediska socializace, uplatnění se ve společnosti a přijetí systému hodnot majoritní společnosti se musí dotyčným především chtít... Etnické zvláštnosti jsou sice pěkná věc, ovšem pokud jsou v rozporu se zájmy společnosti, jsou neudržitelné. Potom jsou tyto možnosti - akceptovat a přizpůsobit se, nebo nepřijmout a nevylézt z kriminálu, nebo táhnout o štaci dál. U nás se jde čtvrtou cestou: většina se MUSÍ naučit žít podle zvyklostí menšin, aby nebyla nařčena z rasizmu. Blahopřejme havloidům a dalším pravdoláskařům, jak se jim to daří. [bliji]

320445

10.11.2014 16:31

Hysterická kampaň proti Zemanovi pochází z dílny amerického velvyslanectví

RE: Ten cesky majdan

Venny 93.?.?.?

Jak v dnešní "elitní" společnosti vidno, autorů nějakého zvacího dopisu by se taky našlo dostatek... [naštvaný]

320719

12.11.2014 18:39

Hysterická kampaň proti Zemanovi pochází z dílny amerického velvyslanectví

RE: Ten cesky majdan

Venny 93.?.?.?

Pokud tomu, co zde vypotil, Benda sám věří, je tento vejlupek všech sametových nectností ještě blbější, než jsme doufali. Sakra, jak je možné, že je tohle stvoření naprosto nepotopitelné a je-li vyhozeno dveřmi, vrátí se okýnkem od hajzlu. [bliji]
Vlastní blbost ho dokonale impregnuje a všechna kritika, jedno či obhroublá od národa nebo "kulantní" od mládenců z poslanecké party, po něm neškodně steče, aniž by zanechala skvrny na jeho sebevědomí nebo dokonce vyvolala jev, zvaný sebereflexe. Poslední dobu sleduji, že stále více politických kolegů i ze stejné modré buňky má velké problémy jeho názory a chování rozdejchat.
Sečteno a podtrženo - jako autor zvacího dopisu se potencionálně Mareček Bendůj pohybuje velmi vysoko. [bliji]

320912

17.11.2014 07:55

Do prázdna...

RE: O duševní úrovni Čulíka

Venny 46.?.?.?

Nenazývejme pana Čulíka přímo blbem. Řekněme (politicky korektně), že chce číst a zveřejňovat jen to, co se mu líbí a nějakým způsobem koresponduje s jeho názory. Takže ani dříve, ještě za doby Š. Kotrby, nechyběly u některých příspěvků jeho "zpřesňující" a na pravou míru uvádějící poznámky - zejména v případech, kdy nabyl dojmu, že je národnostně či etnicky segregována určitá skupina lidí, především v ČR. Což o to, často se nemýlil, ovšem jeho tažení zejména ve prospěch rušení tzv. zvláštních škol (nebo jak se tomu říká dnes) na úkor státního školství. Typická pseudohumanistická vize, ve stylu pravdoláskařů a dalších, v lepší společnosti tak "oblíbených" názorů. Nic mu nevadilo, že do diskuze v BL vstupovali i lidé, kteří se na formě vzdělávání postižených, mentálně zaostalých a především (a nejen, abych nebyl nařčen z předpojatosti) u určité etnické skupiny zanedbaných děcek celoživotně podíleli. Několika články pan Čulík osobně znehodnotil úsilí stovek učitelů a ředitelů na místních školičkách, kteří s velkým entuziasmem od 50. - 60. let na vlastní kůži otvírali hlavy těm nejzanedbanějším (i proti jejich vůli), aby se uměli nejen podepsat, ale byli ve společnosti schopni života, ne jen přežívání. Na zvláštních školách učili speciálně připravovaní pedagogové, po experimentálním "vypouštění" těžko zvládnutelných jedinců do základních škol vznikají jevy, s kterými si běžní učitelé těžko poradí. Místo vzdělávání se organizuje krocení. Kdo na to má, nacpe potomka do soukromé školy, které se začínají otvírat i na úrovni okresních měst a větších obcí. Pokud je cílem (a vše tomu nasvědčuje) tímto "demokratizačním a antidiskriminačním" procesem znehodnotit úroveň státního školství a opět vytvořit podmínky pro jakési podivné podnikání (o soukromých SŠ a VŠ se dá psát dlouho), je s podivem, že to pan Čulík nevidí, ale za tento proces dokonce i kope. [oči v sloup]
Za sebe jednoduše - BL nesleduji od dob příchodu Dolejšího. Jeho příchod znamenal odchod několika dobrých autorů, i když s jejich názory nemusel člověk vždy a úplně souhlasit. Ale to už je Čulíkův boj... [chechtot]

321139

Víte, mladý muži, já bych přál Obamovi (a jeho následníkům) aspoň jednu takovou "demokratizaci", která by se trochu podobala Putinově "anexi" Krymu: bez mrtvých, bez vybombardovaných měst, bez zničeného průmyslu, bez hladomoru, bez rozbitého dopravního systému, bez likvidace sociální, zdravotní, vzdělávací a zásobovací infrastruktury. Samozřejmě též bez odněkud se vynořivších extrémistických skupin, které se mydlí mezi sebou a podobně. Možná mám špatné vzdělání, nebo trpím předsudky k této hektické době, ale neměl by obsah a forma pojmů "demokratizace" a "anexe" být přesně opačný? [překvapení]

322165

07.12.2014 17:37

Jak fungují české mediální agentury pro průzkum veřejného mínění?

RE: ČT zveřejnila nepříznivý průzkum pro Zemana.

Venny 46.?.?.?

... a uzavřeme kruh, že ano.
http://www.zvedavec.org/komentare/2014/12/6251-jak-funguji-ceske-medialni-agentury-pro-pruzkum-verejneho-mineni.htm

Klasický případ spinigu: výzkum se provede tak, aby odpovídal předpokladům zadavatele, tedy ČT. [chechtot]

322902

14.12.2014 11:17

Oddělování Evropy

RE: Jsem ...

Venny 46.?.?.?

Máte pravdu. Proč by pan Vojtí měl rozlišovat ruskou okupaci od sovětské? To by pak musel přiznat - přímo či nepřímo, podle naturelu - že sovětské okupace se chcá nechcá zúčastnili i vojáci z Ukrajiny, Moldavska a Pobaltí, tedy z oblastí, které jsou dnes vehementně "zachraňovány" USA a EU. A to i přes daleko větší nevůli národa než tomu bylo ve Střední Evropě po II.sv.v. Co je to však platné, když stát řídí vlády a parlamenty a ty mají své různé zájmy a závazky (rozuměj provázky). Tehdy i dnes... [cool]
Zcela zodpovědně můžeme říct, že život pod nadvládou SSSR byl těžký a deprimující, nebyl však doprovázen vybombardovanou Prahou či Bratislavou, uměle zkrachovalou Poldovkou, zplanýrováním zemědělství, osekanou infrastrukturou v sociální, zdravotnické, dopravní, vzdělávací atd. sféře. Nyní, pod vlivem Bruselu a Washingtonu se máme samozřejmě lépe ve všech myslitelných oblastech života. [oči v sloup] [chechtot] [bliji]

323366

24.12.2014 08:25

Jak Vladimir Putin rozrušil strategii NATO

RE: Lidé milí, fanděme Rusku!

Venny 46.?.?.?

Hraní s číslíčky nic nevypoví ani o tehdejší ani této době. To je jen nástroj propagandistů a úchylných teoretických ekonomů. Mává se jimi, jak je potřeba a před kým je potřeba.
Všechny úvahy a srovnání zkreslují; stačí se podívat na věc tzv. ekonomické svobody či spíš nesvobody takto: jak jsem schopen splácet půjčku, kterou jsem si bral dřív a kterou si vezmu nyní? Dříve jsem potřeboval na půjčku ručitele, vyjádření zaměstnavatele a splátky mi byly strhávány přímo z platu podle vypočtené částky. Vše bylo strašlivě pohodlné, přímo vyměklé ve stínu dnešních "akčních" půjček se spoustou adrenalinu okolo nich: vysoké úroky, strach ze ztráty zaměstnání, exekutor, osobní a rodinné tragédie. Asi je to prý správně, podle názoru dnešních finančníků, bank, úvěrových firem... Věřte mladí přátelé, není to v pořádku. Poznamenat musím i další věc: v těch dobách nesvobodných jsem měl mdlobnou jistotu, že pokud budu zdráv a neprovedu žádnou blbost, za níž mě zavřou nebo se zmrzačím, budu mít vždy práci a z platu za ní budu schopen své závazky plnit tak, abych jimi neohrozil rodinu atd. Kolik lidí takto postavilo, koupilo si auta? Jak na tom byli tzv. disidenti je mi úplně jedno, nepovažuji je za dostatečně reprezentativní vzorek obyvatelstva té doby. Jak vidno i nyní, zle na tom nebyli, aspoň po stránce ekonomické (tedy pokud patřili do klubu vyvolených).
Svobody názorové jsou jiná věc a na ně má mít právo každý, nejen člen tzv. pražské kavárny, pseudoitelektuálního to spolku jidášů, zbabělců a patolízalů té nejhorší jakosti. Jak jste správně pochopili, jde o svobodu nadčasovou, nelimitovanou žádným politickým zřízením, osobností, či názory a postoji mainstreamu. Právo na osobní názor na společnost má nejen jakýsi umělec či politicky korektní pisálek, ale i inženýr od mašin nebo dělník z montovny a mamča od rodiny. Jejich názory nutně nemusí splývat s názory oficiálně prezentovanými ve sdělovacích prostředcích. A tak to má být... [cool]

323963

27.12.2014 11:52

Ještě jednou Stephen Leacock

Díky za hezké povídky

Venny 46.?.?.?

Jako kluk si pamatuji, že druhá z uvedených byla námětem pro lehkou zábavnou TV inscenaci, z doby, kdy ČST pravidelně natáčela s našimi nejlepšími herci a talenty té doby svěží dílka nejen Leacocka, ale i Maupassanta, Balzaca, O'Henryho, Twaina, ruských klasiků 19. století a dalších autorů. Jistě, jako mládě jsem nechápal pravý smysl, ale profesionální zpracování a skvělé herecké výkony, podané navzdory většinou půlhodinovému formátu zanechá pozitivní stopy ve vnímavé duši. Vrcholem této tvorby byla určitě Jana Eyrová a Byli jednou dna písaři (Bouvard a Pécuchet - G. Flaubert). [smích]

324089

14.01.2015 18:32

Podivná obálka časopisu Economist

RE: vyklad kresby na obalce je vcelku zmateny

Venny 46.?.?.?

Máme tu tolik analytiků, esoteriků... Pokuste se prosím někdo o výklad slavného obalu alba Sgt. Pepper od Beatles. Hodně by to zajímalo i další, nejen mne, kdo jsou všechny ty figury (ne všechny jsou pro našince snadno identifikovatelné), proč byly použity právě ony, co evokuje jejich postoj mezi sebou i jejich možný vztah k barevným uniformám muzikantů. A samozřejmě i další skryté symboly, nápisy, které se tam mohou vyskytovat.
[chechtot]

325151

17.01.2015 06:31

IDěs opět útočí na pana prezidenta

RE: Domnívám se,

Venny 93.?.?.?

Ann, a jen to dořekněme. Největší můrou zvláště začínajícího pedagoga je, aby se mu do třídy nedostali dva a více dárečků z kategorie "zanedbaný fracek" - nezkrotitelný, nevzdělatelný, neposlušný, agresivní atd. vejlupek, dosazený ubohé ani ne 30-leté učitelce s minimální praxí do (jinak fungující) třídy za účelem jakéhosi sbližování kultur, pozitivní diskriminace a překonávání předsudků majoritní společnosti. A to teprv začne tanec, protože kolem těchto zanedbaných se vytvoří jádro "rebelů" a úča si to může jít hodit... Nebo nasadit výchovné prostředky z dob počátků povinného školství v našich zemích. Jenže to taky nejde, protože to by byla diskriminace a přijel by Kocáb. [oči v sloup]
Nejsem pedagog, ovšem mám dost informací o tom, jak může takový klan nepřizpůsobivých, strategicky rozlezlý po malé škole (zde někde na Chebsku, Sokolovsku) její činnost téměř paralyzovat... Zapojí-li se do procesu "nevzdělávání se" matky a starší klanu. může to zabalit i jinak velmi zkušený ředidel se slušnými výsledky. [bliji]

325345

17.01.2015 07:21

IDěs opět útočí na pana prezidenta

RE: Co ve skutecnosti Zeman rekl

Venny 93.?.?.?

Je mi to celkem jasné. Co prezident mluvil o postižených dětech, není až tak podstatné. Kdyby to bylo podstatné, našlo by se určitě dost lidí, kteří by se problémem intenzivně zabývali - z různých důvodů. Podstatné je, že se Zeman opět dotkl spolku rádoby intelektuálů, planých tlachalů, unuděných bonvivánů, lehce i více úchylných politiků, jež dostal označení "pražská kavárna". Ta své stigma dostala právě proto, že její bezbřehé prázdné žvanění má jediný účel: zkazit dobrou pověst komukoliv, koho vrchnost označí. A když ani toto nebude stačit, podílet se na jeho politickém i společenském odstřelu. Vždycky se najde dost načervenalých hýkavců, kteří odvedou špinavou práci. [oči v sloup]

325348

18.01.2015 07:50

Vlezlý v Paříži: Izraelci se bouří kvůli pózování premiéra

RE: masový vrah

Venny 46.?.?.?

Že by přítomnost obřízky? [překvapení] [překvapení] [překvapení]

325425

01.02.2015 07:08

Washington se vzbouřil proti Obamovi

RE: Amíci

Venny 46.?.?.?

Obsahově se zdá, že možná jde o ruské pořekadlo. Vše spěje k tomu, že má šanci stát se jedním z nejpoužívanějších v Evropě a především v Americe. [velký smích] [velký smích] [velký smích]

326192

02.02.2015 08:11

Je demokracia na Západe mŕtva?

RE: Polovicna pravda.

Venny 46.?.?.?

To ovšem za předpokladu, že ložiska zůstanou v řeckých rukou a zisk z prodeje těchto surovin bude použit na umoření dluhů a neskončí v jakýchsi kapsičkách nadnárodních těžařských společností nebo investičních bank. A kde vezmou Řekové prostředky na zahájení produkce, když jsou ve finančním svrabu? Kdo jim půjčí? Samozřejmě osvědčené soukromé banky a FED. Takže nula od nuly pojde, v konečném důsledku může být těžba i ztrátová. A to z toho důvodu, jak víme na jiných případech, těžební koncese bude postavena natolik šikovně, že ekologické problémy, "vyčištění" oblastí těžby od obyvatelstva, sankce proti případným nespokojeným projevům domorodců a případné uzavření těžby po vyčerpání ložisek půjdou na vrub země / státu. Přesně podle strategie - zadlužit, vykrást, zahodit.
Nejsem ani velkým optimistou v případě hledání jiné, třetí cesty. Zde nás moderní historie poučí, jak jsou tyto odstředivé tendence trestány. Část obyvatelstva bude opět zneužita pro vyvolání další barevné nebo jarní revoluce s jasným tlakem na předčasné odstavení současné vlády (co na tom, že je legální), do země se dostaví všemožní poradci i pro nemožné oblasti řízení státní zprávy. Nakonec bude radostně oznámeno zvládnutí situace, na scéně se objeví správné politické loutky, americký prezident pronese zásadní projev a vše pojede podle výše popsaného scénáře.
Nesmíme ovšem zapomenout na obětavou roli Schwarzenbergů, Kocábů, Štětinů (nebo snad Štětin?), kteří by v případě b/ zcela jistě nastoupili na mezinárodní, řecké i zdejší scéně ke slovu o demokratických a lidských právech řeckého národa za vydatné podpory sdělovacích, politicky korektních prostředků. [bliji]

326243

14.02.2015 06:57

Problém Moskvy: Jednání s imbecily a vazaly

RE: Jednání s imbecily a vazaly

Venny 46.?.?.?

Daleko horší by bylo, kdyby pána postihl kastrální fiakr... [pláč]

327058

21.02.2015 06:29

Strategické dopady bitvy o Debalcevo

RE: SUPERIOR VOJENTORG

Venny 46.?.?.?

S jedním panem 5pé (s tím co sem píše česky) je vždy velice plodná debata o otázkách protivzdušné obrany, nasazení jejích prostředků, způsobu a metodách postřelování vzdušných cílů (to je odborná terminologie, ne můj cynický výmysl). Zejména, zdá se, vyniká v oblasti způsobu navedení rakety na cíl. Aktivní, poloaktivní, povelové, pasivní... Ptejte se, rád vám odpoví. [chechtot] [chechtot] [chechtot]

327574

V roce 1968-91 zde byla Sovětská armáda, ne ruská. Jaký je v tom rozdíl, vám nemusím jistě vysvětlovat. Součástí Sovětské armády byli i příslušníci všech bývalých svazových republik, dnes formálně samostatných států. Proč bych měl věřit na démonizaci dnešní armády RF a zároveň se sympatiemi a porozuměním horovat pro Ukrajinu, Pobaltí či Gruzii? Vždyť jsou vlastně z jedné líhně... [chechtot]
Co nás má s jednou částí bývalých okupantů spojovat a druhou nenávidět? To, že jedni podobně jako my zavedli koloniální statut a druzí se nechtějí pokořit? Já opravdu nevím, to si zodpovězte sám. [chechtot]

328502

08.03.2015 10:14

Chceme neutralitu!

RE: S čím by se nemělo otálet?

Venny 46.?.?.?

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ2BVnAX0cE

328675

09.03.2015 17:30

Chceme neutralitu!

RE: Trochu pozdě?!

Venny 46.?.?.?

Venca Havlojc měl ovšem pravdu. To jenom my jsme ji pochopili jaksi nesprávně, žééé - ehmmm. Takže aby nebyla blbá nálada:
Československo zmizelo z mapy světa k 1.1. 1993. Do NATO vstoupily v r.1999 a tuším 2004 nástupnické státy ČR a SR. Velký drramatik až tak nekecal - ČSFR ovšem byla mimo hru. [oči v sloup]

328784

09.03.2015 18:25

Chceme neutralitu!

RE: Nestřílejte, co blázníte, jsou tady lidi... Švejk

Venny 46.?.?.?

Tato "slavná" věta vůbec nepochází z Haškova pera. Je to spíš nešťastný pokus scénáristy ukončit nějakým způsobem nedokončené. [cool]
Pokud se někdo považuje za znalce Švejka (potažmo Haška) po 10 shlédnutích filmu v televizi, bez toho, aby knihu přečetl a přečetl i další Haškovu převážně fejetonovou / povídkovou tvorbu, sám sebe blamuje. [chechtot]
Ono sypat notoricky známé hlášky z filmu je jedna věc, mít ponětí o smyslu díla, pokud si ho nepřečtete několikrát během života, je věc jiná. Jinak knihu vnímá čtenář ve věku náctiletém, jinak jako již životem trochu zběhlý skorotřicátník, jinak jako zralý člověk. Po každém přečtení vás osloví něco, co jste dříve nevnímali, naopak - některé události či dialogy ustoupí poněkud do pozadí. Osobně doporučuji si sehnat a přečíst Vaňkovo pokračování, které zase nemusí být až tak nepovedené, jak se tvrdilo. To je ovšem věc názoru.
Já osobně (a každý může mít svůj jiný náhled) filmu vytýkám kromě vynechání některých pasáží (pobyt v Budějovicích, Brucku n. Litavou atd.) především NEZAŘAZENÍ postavy jednoročního dobrovolníka Marka. Nemusíte se mnou souhlasit, ale vedle Švejka (což je podle mě koncentrát řady figurek v okolí Jaroslava Haška vč. přímo něčeho z něj), není další nejvýznamnější figurou co se týče zpracování charakteru ani Lukáš, ani Katz, už vůbec ne Vodička, Palivec, Vaněk na straně jedné, či policajt Brettschneider, poručík Dub a kadet Biegler na straně druhé, ale právě jednoročák Marek, který představuje pohled na válku z pozice člověka sečtělého, vzdělaného, přemýšlivého a přeci neztrácejícího kontakt s prostým lidem. V jeho úvahách a postřezích se podle mě koncentruje vlastní Haškův postoj (a postoj jeho přátel z uměleckých kruhů) k dění 1. sv. Další obrovské spektrum figurek má svůj dějový význam a dokresluje poměry v R.-U. (policie, úřady, garnizóny, strážnictvo, armáda...), postoje české společnosti k mocnářství, jeho symbolům a k válce jako takové. To ve filmu neuvidíte, to si musíte přečíst. [cool]
Ne nadarmo jsou Osudy dobrého vojáka Švejka to nejlepší protiválečné dílo ve své kategorii, jako jsou pro jiné oblasti literatury Remarque, Mann, Barbusse, Hemingway a další. S tím různí "reformátoři" a pseudohistorici nic nenadělají.
Přeji hezký večer.

328790

16.03.2015 19:40

Válečná propaganda NATO: Nebezpečí pro Rusko a světový mír

RE: A zde je přehled českých zločinců, propagátorů útočné války

Venny 93.?.?.?

Klikači makaj, až se z myší kouří... [chechtot]

329306

19.03.2015 17:02

Házení rajčat na Zemana je OK, na amerického vojáka nikoliv!

RE: Neuvěřitelný !

Venny 93.?.?.?

Je neuvěřitelný jak lehce děláte vy a vám podobní rychlé závěry: pokud se mi nelíbí průjezd americké vojenské techniky (s OSTROU municí zřejmě i na lafetovaných zbraních - neuvěřitelné, tohle si tu nikdo od 68. nedovolil!, ani "domácí armáda" ne), jsem podle vás automaticky příznivec a sympatizant nějaké východní kabaly. Vážený, důvod je daleko prostější - já už tu jednou cizí tanky a vojáky zažil, moji rodiče dokonce 2x. A hrdě se hlásit k výdobytkům západní civilizace po tom všem co ve světě vidím? To bych musel "bejt blbej nebo mladej". A to už dávno nejsem... [cool]
Na druhou stranu - bude to asi estráda, když kolona válečných hrdinů zastaví na předem určeném místě a k nim přijde skupina "studentů" nejlépe ze soukromých a katolických škol a s nimi regionální politici, co se potřebují zviditelnit, a předá US Army zdravici, jak když přijeli na návštěvu soudruzi ze Sovětského svazu. A okolo bude špalír loajálních, dobře prověřených a hlavně prošacovaných občanů, třímající v PRAVICI vlaječku s pruhy a hvězdami. [vyplazený jazyk] Bůh ochraňuj Ameriku! [chechtot]
Jestli tedy mají potřebu hnát to přes ČR, tak jedině na vagónech, se zašpalkovanou a zaplachtovanou technikou, bez munice, hezky zalezlí ve vagonech typu Bai a Be s kamínky na dřevo uprostřed, ve kterých vozili na cvičení nás. Polňačku mají taky, tak papat hezky za svoje. A pojede se, až bude v grafikonu díra, ne že se bude zdržovat pravidelná osobní a nákladní doprava. [velký smích] V Bohumíně naložit a v Chebu připojit za německou mašinu směr Norimberk. Těšilo nás, boys! [cool]

329467

20.03.2015 16:04

Házení rajčat na Zemana je OK, na amerického vojáka nikoliv!

RE: Neuvěřitelný !

Venny 93.?.?.?

Spíše souhlasím s vámi, než s přispěvatelem MAN. Nehnou ani prstem a pokud bude taková situace, hodí nás přes palubu stejně, jako to udělali jiným svým spojencům, třeba už z dob studené války. Vždyť už jenom to právo vyjímečnosti, které si americká vláda přisvojuje a hlásá do světa, je mrazivé a znepokojující. [naštvaný]
Cizí voják je cizí voják. A když jede hlavním městem jiné země ozbrojen v OT, nemůžeme mít jinou asociaci než 39. a 68. rok.
Tady již nejde jen o to, na čí straně jsme, ale o holé přežití planety.

329517

20.03.2015 16:19

Oblbuj mě mamko, dokud jsem já Janko

RE: Dovedete si představit vysílání obdobného pořadu na ČT?

Venny 93.?.?.?

... já vůbec.

http://czechnewstv.cz/nemecky-satiricky-porad-die-anstalt-obraz-nepritele-zkorumpovani-novinari-titulky-cz/

329518

22.03.2015 11:50

Oblbuj mě mamko, dokud jsem já Janko

RE: I dítě má svůj úsudek

Venny 46.?.?.?

Prozraďte mi, prosím, kde u nás existuje tak šťastný kraj, tak šťastná obec, v níž jedenáctiletý človíček dosud nepoznal "spoluobčana"? Já takovou lokalitu opravdu neznám, a to jsem se ve svém životě dostal leckde. [překvapení] [cool] [velký smích] [mrknutí jedním okem]

329600

26.03.2015 10:17

Operace „Atlantické odhodlání“

RE: Příliš malá planeta

Venny 93.?.?.?

Vyčítejte zajícům, že se nechají sežrat liškou.... [vyplazený jazyk]

329878

26.03.2015 18:24

Operace „Atlantické odhodlání“

RE: Příliš malá planeta

Venny 46.?.?.?

Dopadne to tak, že liška sežere postupně jednoho po druhém (je to její přirozenost), na ty "šťastnější" se dostane třeba až napřesrok... Jak lidské: čekat, že mě to neštěstí nějak obejde, že sežerou souseda. Jenže na druhou stranu - kam utíkat, že? Lišek po lese je... hafo. [pláč]
Ovšem člověk může udělat to, co zajíc nikdy. Může se zastavit a spolu s dalšími, co se rozhodli ani neutíkat, ani nevyčkávat osud, té lišce (ať má jakoukoliv podobu) pořádně naložit. Tak důkladně, že se odstěhuje do jiného lesa. A tam zase jiní znovu...
Zajíc nemá na výběr - maximálně v tom, zda má před liškou zdrhat k lesu či ke vsi. My na výběr máme, proto jsme lidé a prý páni planety. Je potřeba všechny ty lišky v jakékoliv podobě nakopat. Protože není škoda boty, zůstane-li vězet v zadku lumpa. [cool]
Lišku velice vyvede z rovnováhy poznání, že se zajíc nechová jako zajíc.

329904

26.03.2015 18:40

Operace „Atlantické odhodlání“

RE: sanitární kordon

Venny 46.?.?.?

USA si tak preventivně drží na uzdě soupeře, který by jim v evropském prostoru mohl dělat potíže. Ekonomické spojení Ruska a Německa, ke kterému se postupně připojují další evropské země, to je noční můra "Valstrýtu".
Proto je nutno udržovat Ukrajinu a další ve stavu podebraného zubu, do kterého se v případě potřeby trochu řízne, aby zabolel - rozuměj narušil jakékoliv vztahy mezi Evropou a Ruskem a dalším světem.

329905

01.04.2015 07:05

Jízda v protisměru

RE: oslobodili Plzeň???

Venny 46.?.?.?

Pokud vám něco nedošlo, zpravidla za to nemůže Česká pošta...

Tomu, co vy tady kážete a jak vystupujete, se za toho bolševika říkalo třídní boj. Málo jste se naučil.

330212

02.04.2015 16:42

Konec války v Plzni

Před Plzní bylo i toto město...

Venny 93.?.?.?

Sice prý veskrze německé, ale přeci jen na čs. území:
https://www.youtube.com/watch?v=Gu0f3tbyVJ4

330412

12.04.2015 07:09

Vláda morální spodiny

RE: moralni a statni rozklad

Venny 46.?.?.?

Jako řada jiných evropských feudálů (není šlechtic, je obyčejný kořistný feudál) i Sch. vykonává roli užitečného nástroje na vyšším levelu. Jako jeho dříve odstavení soukmenovci z různých "von" se touží vrátit na výsluní slávy, mít zase nějakou moc, rozšířit prochlastané a zabavené majetky, které tak krásně lidsky získávali víc než tisíc let. Za krále a slávu! Pro prachy a moc! A teď je k tomu příležitost, protože světopáni se mění a zase se šlape po lůze, aby si po 2 stoletích cochcárny konečně sedla tam, kam patří.
Český defeudalizovaný a dekatolizovaný kráter je, říkejme si co chceme, i po 25 letech volnětržního hospodaření stále zajímavý právě k získání lukrativních koryt. Stačí se uvědomit, komu bylo z toho talíře pod záminkami různých privatizací, za působení zahraničních poradců, ideologických frází ubráno. Panu Sch. a dalším, nejen původem "urozeným" to určitě nebylo.
Jestli se chceme dívat na šlechtice, pusťme si nějaký film s J. Maraisem. [chechtot]

331020

12.04.2015 11:14

Na hranici vlastizrady?

RE: Kontakt neuvadi?

Venny 46.?.?.?

V okamžiku, kdy jsem si v rubrice častých dotazů přečetl:
Z čeho je Vaše činnost financována?
Naše činnost je v tuto chvíli financována z vlastních zdrojů a příjmů z reklam inzerentů na našich webových stránkách.

... jsem se dojetím rozplakal. [pláč] [pláč] [pláč] Promiňte přátelé, já jsem od přírody citlivý člověk.
[vyplazený jazyk]

331031

14.04.2015 19:11

Pravda o událostech okolo amerického konvoje

RE: Najdou se u nas schopni pozorovatele

Venny 46.?.?.?

To by měla být dnes povinná "četba" - jako kdysi Jirásek, Mladá garda a podobně: Vrtěti psem, 1984 a pro mladé Farma zvířat.
Pročpak si myslíte, že zrovna tyto filmy ČT moc často nevysílá? Protože část národa by v tom přestala vidět společenskou kritiku komunismu, ale spíše jiné, demokratické epochy.

331142

16.04.2015 16:58

Oklamané Polsko (IV)

RE: Jen bych dodal

Venny 93.?.?.?

Doba je taková a nikdy přesně nevíme, v jakém rozsahu je oficiální politika či výklady stěžejních událostí prosáknuty konspiracemi a výmysly a jak moc se tzv. konspirační teorie či alternativní postoje shodují s realitou. Někdy se to totiž jeví přesně naopak, např. výklad událostí 9/11.
Nicméně další události okolo Íránu mohou mnohé napovědět, např. jako u pokusů americké administrativy naklonit si Kubu čistě z pragmatických důvodů: kdo by si přál, aby v nejméně vhodnou chvíli Fidel pošimral USA na podbřišku. [chechtot]
Joj, to by bolelo!

331281

07.05.2015 10:17

Proč se NATO děsí Ruska

RE: Autor evidentne zabúda na sociológiu.

Venny 93.?.?.?

Já bych byl k tomu herci shovívavější. Není pravda, že nemá válečné zkušenosti: vždyť přeci hrál coby mladý muž v ruském válečném filmu, a to byste netušili, sovětského důstojníka.
[chechtot] [chechtot] [velký smích]

332438

05.06.2015 10:27

Byla v Jemenu použita malá jaderná bomba?

RE: faktem je

Venny 93.?.?.?

Havloidní trolíci z různých "politicky neseriózních" serverů si hrají na partyzány a mlčí nebo vše obracejí v obecné fráze o pravdě a lásce... [oči v sloup]

334090

25.06.2015 09:55

Texas – bašta separatismu v USA

Mimo téma, ale důležité

Venny 46.?.?.?

Péče o blaho a ideovou neposkvrněnost občana nabírá další rozměr:

https://chrome.google.com/webstore/detail/upozorne...

Určeno pro uživatele prohlížeče Google Chrome.
Vytvořeno dle hot seznamu údajného učitele historie (?!?) Ďury Smatany z bratrského Slovenska.

335412

Američanovi, který se živí vlastní prací a má se co ohánět, aby uživil svůj American Dream, to nemůže vyhovovat.
Vyhovuje to těm, kteří vlastní ropné rafinérie, zbrojovky, výzkumná a vývojová centra v dikci armády, nebo jsou jinak zainteresovaní na dodávkám vojenskému molochu.
Taky to může vyhovovat těm, kteří potřebují naplnit osobní ambice či pozapomenout na malýho a měkkýho pinďoura.

337096

17.08.2015 07:49

Mediální blamáž se sondou Pluto

RE: Amerika po roce 1972 upadá – a svět s ní.

Venny 46.?.?.?

Nic proti vám nemám, vaše názory svědčí o všímavé a bystré povaze. Styl vašeho psaní mi silně připomíná jednu knihu J. Škvoreckého. On by však napsal "peny pinčrs" a "motorhoum" a tak podobně, jako v tom svém dílku hojně používal výraz "skukům" a další. Hezký den a promiňte, nedalo mi to. [velký smích][mrknutí jedním okem]

338230

11.09.2015 07:58

Vzestup nelidí

RE: ríši nelidí vidím denne

Venny 93.?.?.?

A nezapomínejte na nejmladší voliče, kteří volí z neznalosti, ale podle mě spíše z recese, nejsouc si vědomi následků takové srandičky. Knížátko si nechá namalovat číro a je mezi náctiletými voliči jedničkou. Člověk o tři generace starší... Veškeré výzkumy, veškeré psychologické studie jdou mimo, protože mladý vodič si místo věkově (a zájmové) bližšího vrstevníka ve věku např. 25 let vybere senilního dědka. Pro legraci, někoho naštvat... To je jediné hledisko. Za odměnu jim pak dotyční zvolení zařídí placené studium, studentské úvěry, zruší různé úlevy, rodičům, co je živí, zvednou daně.... O pražském voliči a jeho specifikách se vyjadřovat nebudu. [oči v sloup]
Potom by stálo uvažovat o posunutí věku pro volební právo.
Abych se netrefoval do nepříliš zralé a vyspělé budoucnosti národa, mám tu i příklad ze starší generací: při jedněch volbách hluboko v 90. letech se při naší návštěvě euforicky naladěná tchýně přiznala, že volila ODS, protože na předvolebním mítinku v jejím městě měl Klaus nádhernou kravatu a krásný oblek... A že DOUFÁ, ŽE I MY JSME VOLILI STEJNĚ. Následovala poměrně ostrá slovní výměna, která málem skončila předčasným odjezdem domů, kdyby nezasáhl tchán. Podotýkám, že v té době již probíhala Klausova privatizace a na veřejnost prosáklo dost leváren typu LTO, Kožený, zavřené fabriky jako následek úspěšných privatizací, svazácký a odborářský nemovitý majetek, zaplácávání zkrachovalých bank ze státního rozpočtu, Poldi Kladno a machinace kolem Škodovky v Plzni... atd.

339342

Máte pane zajímavé myšlení a moc se poddáváte emocím. Kdyby takto rozvažovalo velení protivzdušné obrany a letectva v éře Varšavské smlouvy vs. NATO (na obou stranách), máme dodnes plnou Šumavu a Český les vraků letadel / vrtulníků nejrůznější provenience a značek. Od SR-71 až po Mi-8. Že tomu tak nebylo, můžeme vděčit vcelku rozumnému postoji obou protivníků.
Že se přelety děly, a cíleně, se můžete přesvědčit na některých stránkách s problematikou PVO.
Jako bývalý příslušník PVO musím s autorem souhlasit: F16 byly na číhané, což dokazovaly i zveřejněné záznamy letové situace. Točily se několikrát na poměrně malém prostoru, velice dobře informované o činnosti obou SU.

343252

13.01.2016 07:39

Sexuální terorismus v srdci Evropy

RE: Jo teror

Venny 93.?.?.?

Samozřejmě že teror je ohavnost a těžký zločin, ať na sebe bere jakoukoliv podobu. Aby byl nějaký čin označen jako teror, musí to projít nějakým procesem, začínajícím někde u někoho mocného, u autority (za středověku tuto roli plnila kromě panovníků i církev "svatá": co řekla ona, to platilo) a potom přechází na právní a výkonnou složku moci. Podobně ihned po 9/11 Bush vyjmenoval islámský terorismus a následně, jako odraz jeho (připravených) řečí, vznikl Patriot Act. Ale co jsem chtěl říct - pokud sexuální terorismus nebude označen německým státem jako terorismus a výkonná moc nedostane nástroje a rámec pro jeho potlačení, budou jako násilí, extremismus, rasismus, xenofobie a jiné projevy odporu označovány veškeré projevy a výstupy domácího obyvatelstva proti Angelou pozvané tlupě cizinců. Proč? Protože takto to má být - někdo vysoko nad Merkelovou CHCE, aby tu ti přistěhovalci byli a zůstali (a podrží je ekonomicky i politicky), CHCE zastrašit domácí... v duchu očekávání dalšího plánovaného vývoje. Podívejte se na ten nedávný projev německého ministra ohledně zvýšení kontroly nad internetem...

344348

18.01.2016 18:52

Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec

RE: Analyza

Venny 93.?.?.?

Takže stručně řečeno - neziskovky a nadační fondy po nich radostně hrábnou, protože už ze školy budou mít makovičky dobře vymleté. Nebude potřeba ztrácet čas nějakým přesvědčováním.

344594

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

35

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 64 čtenářů částkou 12 096 korun, což je 35 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Mobilizace vlastenců proti novodobé cenzuře 19.04.21 12:21 Evropská unie 0

Pokus o státní převrat v Bělorusku odhalen18.04.21 10:28 Belorusko 5

Na výbuchu ve Vrběticích se podíleli ruští agenti, Česko vyhostí 18 diplomatů 17.04.21 21:02 Česká republika 16

Francie přijala drakonický zákon zakazující zveřejňovat foto policajtů16.04.21 18:47 Francie 4

O tom, co můžeme říkat, bude rozhodovat Evropská unie16.04.21 18:17 Evropská unie 1

Sítě 5G16.04.21 08:42 Neurčeno 6

Německo: Soud zakázal povinné nošení masek, rozestupů a testování žáků15.04.21 20:28 Německo 3

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 5

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 1

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 2

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 5

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 10

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 4

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Mengele Arenberger v akci11.04.21 09:18 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
21,67 Kč
Euro
25,91 Kč
Libra
29,98 Kč
Kanadský dolar
17,32 Kč
Australský dolar
16,75 Kč
Švýcarský frank
23,53 Kč
100 japonských jenů
19,95 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,70 Kč
100 maď. forintů
7,17 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 514,98 Kč
1 unce stříbra
559,10 Kč
Bitcoin
1 239 324,00 Kč

Poslední aktualizace: 19.4.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 64 301 427