Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Anellus

Nalezeno 44 příspěveků, 32 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

04.02.2008 21:35

Historii píší vítězové

Do fašistického zajetí neupadl jen generál Vlasov

Anellus 195.?.?.?

ale dalších minimálně 1,5 miliónu sovětských vojáků. Přesto však jen velmi malá část z nich se rozhodla zachránit si život za cenu zrady vlastního národa a v boji proti němu, v rámci ROA a dalších Solženicinem zmíněných jednotek. Myslím, že by to chtělo méně se dojímat nad osudem nadaného velitele Vlasova, kozáků a krymských Tatarů a dalších jim podobných a raději zhodnotit reálně "výsledky" jejich "osvobozenecké činnosti" , jak na území býv. SSSR, tak i v Polsku a jinde. Potom se postup sovětů proti nim po válce, ať byl jakkoliv nelítostný, možná bude jevit v poněkud jiném světle. To, že byla po určitou, nepříliš dlouhou dobu za socialismu u nás zamlčována úloha vlasovců v pražském povstání je ovšem chyba.

153300

16.01.2009 11:53

„Ukrajina sa na tento spor pripravovala mesiace“

RE: Já být teď na Ukrajině

Anellus 195.?.?.?

Drobná chybička se vloudila, Podkarpatská Rus nebyla nikdy "naše", po 1.sv.válce to bylo mandátní území Spojených národů jehož správou byla poté pověřena ČSR. Legalita připojení Podkarp.Rusi k SSSR po 2.sv.válce je naprosto nesporná ,je tu nejen právo vítěze ale nikým nezpochybněné volby kdy se Rusíni rozhodovali sami. Zbavme se již iluzí o Podkarpatské Rusi, když jsme neuměli nastolit rozumný "modus vivendi" ani s nám nejbližšími Slováky, to bychom mohli stejně tak pořád brečet, že se nám odtrhlo "naše" Slovensko.

181175

29.05.2009 08:39

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: ODS je jistě

Anellus 195.?.?.?

Že vejcometčíci jsou nějakým způsobem organizováni z ODS, o tom těžko pochybovat. Nezpochybnitelným argumentem je fakt, že politici z prava i středu jsou "oblíbeni" obdobně, nicméně vejce létají jen na mítincích ČSSD. Věrchuška ODS, z počátku jen obtížně skrývající své uspokojení, pochopila dost pozdě, že jim vajíčkiáda ve volbách spíše ublíží. Vlastně jim to došlo až po incidentu u Anděla, kde pečlivá režie z celé akce čouhala jako sláma z bot. Díky následujícímu "náhlému prozření" na Facebooku, očekávám, že hromadný vrh vejcem bude nadále "out". Angažovanost mladých v této disciplíně nelze vysvětlovat jen politickou naivitou, sociální nezkušeností a touhou po recesi nebo snahou pomstít se Paroubkovi za CzechTech (takových policejních manévrů již od té doby byly desítky). Část mladých vejcometčíků sice jsou primitivové zneužitelní k čemukoliv ale Anděl ukázal, že jde dost též o mladé z pražských dobře situovaných vrstev, kterým konec vlády pravice a konec reforem, odnese naději na brutální zisky z privatizace důchodového a zdravotního pojištění. Prostě ti mladí u Anděla hájili svoje třídní zájmy. Zatím jen vajíčky !

192270

12.12.2010 17:23

Pravice nebo levice?

Anellus

Anellus 85.?.?.?

O jaké pravici a levici je tady vlastně řeč. Co se týká období po převratu v r.89 tak u nás levice nikdy nevládla. Doufám, že nikdo s trochou paměti a selským rozumem snad nepovažuje ČSSD za levici. Levicové jsou jen ty politické strany a uskupení, která mají za cíl vybudovat socializmus, posléze komunizmus a v současné době je jejich hlavním poznávacím znamením preference společenského vlastnictví výrobních prostředků a uznávání marx-leninské teorie, hlavně existence tříd. Ani současnou KSČM nelze, z tohoto pohledu, klasifikovat jako levicovou ale z větších stran má k levicovosti nejblíž. To, že si některé pravicové strany jako např. ČSSD před volbami přisvojují levicovou rétoriku pro zmatení voličstva je věc jiná.

234091

16.12.2013 19:17

Havloidé útočí i na Ukrajině

RE: Nejhorší je

Anellus 85.?.?.?

Bohužel máte pravdu, vyjde jim to. Ukrajina bude s pomocí hlavně kyjevských eurohujerů rozkradena a postupně zadlužena aby neměla úniku. Poté zbavena vlastního průmyslu a kolonizována jako ostatní postkomunistické země. Souběžně bude "vstoupena" do NATO. Vzpomeňme na náš vstup do tohoto agresivního paktu. Týden poté jsme se již podíleli na válce a humanitárním bombardování v Jugoslávii. A NATO na hranicích Ruska, to může být ouvertura velké války.

300843

02.01.2014 19:09

Rozdělení Československa

RE: Hlavně je třeba si uvědomit příčiny, které po r.89 ty separační tendence

Anellus 85.?.?.?

Napsal jste to přesně, rozbitím Československa se značně rozšířily možnosti západních zemí pro EU-kolonializaci a později likvidaci bezvýznamného Česka a Slovenska. Stejně to dopadlo v bývalé Jugoslávii a Rusko se tomu také zčásti nevyhnulo. Inu, poražené státy takto končí vždycky a proč by mělo být ve studené válce poražené Československo nějakou vyjímkou. Také církevní restituce jsou jen dalším krokem k postupné likvidaci ČR. A "díky" nové možnosti dvojího občanství začnou nárokovat "restituce" i potomci Sudeťáků, řekl bych, že již letos si řada bývalých šlechticko sudetských nácků přijde na "své".

301812

02.01.2014 19:43

Strašlivě nízká úroveň českých televizí

RE: To nebyla jen nůůůdááá, jak by řekl Homer S., ale skutečné trýznění

Anellus 85.?.?.?

Porovnávat Čínskou kulturní revoluci s naší popřevratovou kulturní žumpou je hodně mimo mísu. Kulturní revoluce v Číně nebyla ani tak o kultuře. Odstranila vrstvu předválečných a válečných tzv. "vzdělanců". Ti sice ovládali řeči předchozích kolonizátorů (angličtinu a japonštinu) ale jinak kromě konfucianizmu, barbarského zákonodárství a okrádání obyčejných Číňanů neuměli nic. Jo, a několik jich psalo veršíky v mandarinské čínštině, abych jim nekřivdil. To v té době Čína nepotřebovala. Takže, jakmile dospěla první poválečná generace alespoň do středoškolských let nastala díky Maovi Kulturní revoluce obdobně, stejně jako o pár let předtím Velký skok. Kupodivu odstranění těch konfucánských, k ničemu rozumnému nepoužitelných "vzdělanců" neproběhlo drasticky, museli jen jít makat na venkov, to Čínu hospodářsky stabilizovalo. Kulturní revoluci a Velkému skoku se sice vysmívali presstituti celého světa ale brzy jim úsměv zamrzl na rtech. Díky těmto hnutím Čína rychle avanžovala na solidní přední místa alespoň ve výrobě základních komodit, jako ocel, uhlí a cement. To byla úžasná změna pro zemi, kde i lopata byla dřevěná a luxusní model jen okovaný. Právě tato změna, spolu s národní nezávislostí, vytvořila základ dnešního velkolepého hospodářského vzestupu Číny.

301815

03.02.2014 18:18

Kde jsou vaše světové výrobky, pánové?

RE: OPĚT JAKO MINULE. ŠPATNÉ AXIOMY A Z NICH VYVOZENÉ ŠPATNÉ ZÁVĚRY

Anellus 85.?.?.?

Vycházíte z chybných tezí a z nich vyvozujete chybné závěry. Mantra o volném trhu vám stále straší v hlavě. Volný trh existuje jen v teorii, v praxi tak nanejvýš se stolními párátky. V případě čehokoliv podstatnějšího, jako jsou suroviny, potraviny, el.energie, velkoobjemové komodity chemického průmyslu, strojírenské výrobky, technologické celky, produkční elektronika, výrobní linky spotř.zboží, zbraně, atd., je "volný trh" volný jen podmíněně. Je to vždy též o politice a o tom kdo s kým mluví. On si totiž nikdo nemůže dovolit koupit např. nákladný investiční celek nebo zbraně od země v koloniální pozici, která na kývnutí svých pánů kdykoli zastaví dodávky náhr.dílů a servisní služby. Hospodářství ČSSR bylo vázáno a to velmi úspěšně na surovinové zdroje a odbytové možnosti v tehdejším socialistickém táboře a produkovalo to, po čem byla v něm poptávka. Proto také žádný socialistický podnik v ČSSR nikdy nezkrachoval a v podstatě ani nevyráběl na sklad. To vše nastalo až po r 89. Technologická vyspělost je jen podmínkou nutnou nikoli však postačující k tomu, aby jsme se uplatnili na světovém trhu. Vždy je tu též aspekt politický. Malý příklad. Od počátku 70. let jsem pracoval v chemickém průmyslu a vím, že tehdy vybudovaná petrochemie (plasty PE a PP) na bázi sovětské ropy byla až do poloviny 80.let naprostou evropskou špičkou. Část produkce jsme vyváželi na Západ pro splácení investičních úvěrů (to byla podmínka, přitom přidaná hodnota u běžných plastů nebyla nijak velká). Ale většinu plastů jsme snadno a za dobré ceny ,uplatnili doma a v RVHP a to hlavně jako výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Proto vznikalo ještě v 90.tých letech tolik plastikářských lisoven. Nebyl velký zájem vyvážet polotovar, pro nějž bylo lepší uplatněni doma.

303917

20.03.2014 18:37

Dva kroky vpřed, jeden vzad

RE: Blbosti...

Anellus 85.?.?.?

Cena za plyn z USA by byla (pokud se dovoz vůbec realizuje, což moc nehrozí) pro koncového spotřebitele několikrát vyšší než současná. Plyn získaný fackingem je sice metan ale pro přepravu přes moře je ho nutno zkapalnit (CNG). A metan je permanentní, obtížně zkapalnitelný plyn, b.varu je -163,5 st C. Pro zkapalnění kilogramu metanu je potřeba asi tolik energie (ovšem elektrické), jako se dá vyrobit z 10 deka metanu. Kapalný metan vyžaduje zcela odlišné logistické podmínky, speciální kryotankery a terminály v přístavech. Přitom jde o vesměs o zařízení s vysokým bezpečnostním rizikem, tedy nákladná investičně i provozně. Vlastní lodní přeprava se děje na vzdálenost minimálně 4000 km a není moc efektivní neboť kapalný metan má hustotu 400 kg/m3. Pro rozvod plynu v současných vysokotlakých a středotlakých plynovodech je dovezený CNG nutno opět na kryoterminálu zplynit, upravit palivářské parametry a komprimovat na potřebný tlak. To kupodivu vyžaduje další energii. No, a pak se přidají nejrůznější překupníci a výsledná cena plynu na vytápění bude neúnosná pro českého občana a pro provozy závislé na plynu zcela likvidační. Za totáče jsme měli 3 moderní vysoce efektivní tlakové plynárny na bázi hnědého uhlí a koksárenských plynů, ty se musely zlikvidovat aby RWE, EON a podobní mohli na nás vydělávat. A to díky tomu, že jsme jim prodali doslova "za hubičku" námi postavenou část tranzitního plynovodu a lokální rozvodné sítě v býv ČSSR. A kvůli popřevratové antiruské hysterii jsme si zlikvidovali mimořádně výhodné smlouvy s Rusy, kdy jsme dostávali tranzitní podíl z plynu přes naše území přepravovaného a ten jsme z větší části přeprodávali na Západ, protože jsme měli vlastního plynu dostatek.

307102

05.04.2014 20:11

Západ, Rusko, Ukrajina – historie a dnešek

RE: Pomotaná fakta 1920, 1939 až 1945

Anellus 85.?.?.?

I vy máte dějepisná fakta o Ukrajině po 1.sv.válce dost zjednodušená. Takže upřesním. Ačkoli císařské Německo na podzim v r. 1918 kapitulovalo na Západě, Ukrajinu, Bílou Rus a Pobaltí Němci i nadále okupovali a to z příkazu vítězů. Podle brest-litevského míru měli Němci Ukrajinu vyklidit, což se nestalo. Anglie a Francie vyslaly proti Leninově vládě již 16.listopadu 1918 mohutné intervenční jednotky, na Černém moři obsadily Oděsu, Sevastopol a na severu Tallin a celkem vylodily na 250 000 interventů. Bylo tam dohromady 24 divizí interventů, včetně Japnců na dálném Východě, kromě velkého německého vojska a vlastní kontrarevoluce Děnikina, Kolčaka, Wrangela, Judeniče a dalších. Do konce ledna 1919 však byly hlavní síly intervence poraženy a oficiálně vznikly Ukrajinská,Běloruská a Estonská SSR. V druhé intervenci byla hlavní úloha přidělena Polsku a Lotyšům na severu a Děnikinovi na jižní Ukrajině. Poláci po masivní pomoci z Francie (ta sama poskytla 6 tzv. Hallerových divizí a výzbroj pro celou polskou armádu) vytlačili v r.1920 Rudou armádu na 400 km východně od Curzonovy linie (to byla Versailleskou smlouvou určená východní hranice Polska). Rusové nuceně uzavřeli s Poláky v Rize 12.10.1920 Smlouvu o příměří a předběžných podmínkách míru. Pozor, šlo pouze o příměří, k žádným dalším jednáním o míru nedošlo a i po vzniku SSSR (1922) měl tento s Polskem stále jen příměří a žádnou novou polskou hranici na východě nikdy neuznal. Poláci příměří masivně porušovali vysláním Petljurových band (předchůdci banderovců) na Ukrajinu a jejich dlouhodobou podporou. Koneckonců část Ukrajiny, kterou Polsko v r.1920 obsadilo mu nikdy nenáležela a západ Ukrajiny, který kdysi dávno ovládalo, ztratilo již v r.1648, ve válce s B.Chmelnickým a kozáky podporovanými Ruskem. V r.1939 Sovětský Svaz pouze obnovil válku s Polskem, nemohl mu ji vyhlásit, neboť měli vzájemně jen příměří, čili stále válečný stav. Obsadil jen tu, jemu historicky patřící část Ukrajiny k Curzonově linii. To byla současně i etnická hranice Polska. Po 2.sv.válce Polsko Stalin bohatě odškodnil, věnoval mu větší část Východního Pruska a polskou západní hranici posunul o 300 km, až k Odře a Nise.

307961

17.05.2014 17:57

Gazprom: Státy EU musí v budoucnu platit v rublech

Energorubl je sice vynikající nápad

Anellus 85.?.?.?

Ale k realizaci vede velmi trnitá cesta, kterou ještě nikdo živý neprošel. Vzpomeňte Kaddáfího, Husajna, Noriegu a další. Putin asi skončí jako J.F.Kennedy. Rubl bez vazby na dolar by těžce poškodil většinu ruských oligarchů. Současná Ruská federace je ryze kapitalistický stát ovládaný velkokapitálem, bankovním i průmyslovým, tedy oligarchy. A Putin, jakkoli ruský vlastenec a velice schopný státník, je nakonec jen jejich exponentem. Pokud přestane většinově vyhovovat bude odejit, tak či tak. Nemá kolem sebe žádné jemu oddané "opričníky", jako měl třeba Ivan Hrozný. A bez toho se v Rusku tak zásadní změna uskutečnit nedá. Jestli to myslí Putin vážně musel by začít státní bankou, jejíž činnost především v emisní politice by musela být zcela podřízena vládě a ne být "ruským FEDem", což ve skutečnosti znamená, že její opravdoví páni nosí jarmulku. A to nelze uskutečnit jinak než silově, žádné ekonomické nástroje zde nic nezmůžou. Putin chce více méně demokraticky ovládat naprosto nedemokratické "státní bankstery". A to je nerealistické, prostě nefunguje to, tady je na místě jen síla. Tu zřejmě Putin nepoužije s ohledem na "veřejné mínění demokratických zemí" , proto prohraje. Bohužel !

310215

10.07.2014 19:43

Proč Rusko nespěchá s uznáním Novoruska

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

Anellus 85.?.?.?

S názorem o tom, že obětování Novoruska je nesmyslná strategie, musím zcela souhlasit. Rusko se žádnou umírněností nemůže již válce vyhnout. A prakticky je ve skutečnosti mnohem slabší, než jeho protivníci. V okamžiku vzniku konfliktu ztratí Rusko oporu i u těch několika málo zemí, které jej dnes podporují (Bělorusko, Kazachstán, Čína). Ne proto, že by Rusové nebyli v právu ale proto, že každý chce stát na straně očekávaného vítěze. V současnosti musí Rusko hrát vabank, bleskově udeřit na Ukrajinu a zvítězit za každou cenu. A dát na vědomí, že takto utvořený status quo bude bránit doslova jakýmikoli prostředky včetně ZHN. Jen to mu může přinést delší odklad války. Jakýkoli Putinův zdánlivě rozumný ústupek je a i nadále bude chápán Západem jako projev slabosti, kterým ve skutečnosti také je.

313090

01.08.2014 18:27

Zločin (Izrael) a trest (Rusko)

RE: Šílenosti vymytých ukrajinských mozků 1 - plus dotaz Americkým čtenářům Zvědavce

Anellus 85.?.?.?

Nejenom na Ukrajině blokují ruské televizní vysílání. Česká protiruská již 25 let trvající paranoia se zhlédla v ukrajinských fašistech a po jejich vzoru je už i u nás blokován nejdůležitější netový ruský zpravodajský portál gazeta.ru. Je to již asi 14 dní, v IE jej nenačtete, je hlášeno obnovení záložky. Pokud někdo zná nějaký způsob, jak se na www.gazeta.ru dostat, byl bych rád. Tam jsem si chodil pro informace z druhé strany, protože ruštinu my senioři ovládáme docela dobře a teď se nám právě hodí.

314577

12.10.2014 19:27

Novorusko: A za co jsme vlastně umírali?

RE: Pořád nechápu smysl podobných přeložených příspěvků

Anellus 109.?.?.?

Západ nikdy neuzná Novorusko resp. státy DLR a LNR, pokud si Novorusko toto uznání nevynutí silou zbraní. A to je možné jen s masivní vojenskou a ekonomickou pomocí Ruska. Z tohoto pohledu jsou minská ujednání krajně nepříznivá pro opolčence a v podstatě dokonanou zradou. Příměří pro Kyjev sloužilo jen ke koncentraci a přeskupení sil a nebylo dodržováno ani den. Byl to politicky nešťastný krok, který zastavil úspěšnou ofenzívu Novorusů. Teď opět nastupují přeskupené síly chunty. Nově vzniklý státní útvar se dostane "do podvědomí mocných" jen pokud je schopen se těm "mocným" a jejich lokajům ubránit. Jinak jej "mocní" při nejbližší možné příležitosti opět delegitimizují. "Mocní" rozumí jen síle a právo na sebeurčení si ještě žádný národ světa bez schopnosti se ubránit nevydobyl. Bohužel Putin taktizuje a bude-li se mu to zdát právě prospěšné, hodí miliony Rusů na Ukrajině klidně přes palubu. Prodá je za pseudosmír s USA a EU. Škoda statečnosti a nadšení obránců Novoruska. Jejich heroické oběti budou promarněny.

318962

13.10.2014 17:39

Události v Hong Kongu a válka o dolar

RE: Jiný úhel pohledu

Anellus 109.?.?.?

Ekonomický zázrak Číny za Tenga začal projevovat v některých ukazatelích a zčásti v životní úrovni městské populace. Co se však týká jeho nastartování, to je ovšem jiná záležitost. Ve skutečnosti ekonomická expanze Číny prvotně vyšla z Maova Velkého skoku a hlavně z té proklínané Kulturní revoluce. Velký skok byl presstituty celého světa nejvysmívanějším výrobním hnutím. Po zjištění, že se Čina díky němu stala třetím světovým producentem oceli jim ovšem rychle zmrzl úsměv na rtech. To totiž v zemi, kde i lopatu znali pouze dřevěnou a luxusní model jen okovaný, byla zásadní změna, která podmínila rozvoj všech ostatních oblastí produkce i když za to draze zaplatily především zeměďelské komuny celé Číny. Prostě podobný scénář, jako při budování průmyslu v SSSR za Stalina pouze o 30 let pozdější. Stejně tak Kulturní revoluce 60.let nebyla ani tak o kultuře ale o náhradě staré konfuciánské inteligence, hned první vlnou techniků vycházejících ze středních a vysokých škol. To bylo pro další rozvoj státu rozhodující i když to proběhlo s mnoha excesy. Staří konfuciánští úředníci, sice ovládali jazyk kolonizátorů t.j. angličtinu nebo japonštinu ale kromě brutálního okrádání obyvatel a vymýšlení středověkých trestů smrti neuměli nic z toho, co potřebovala lidová Čína,byli technicky neschopní,nedovedli budovat ekonomiku ani velet armádám. Abych jim úplně nekřivdil, někteří prý dovedli psát veršíky v mandarínské čínštině. Nevím, zda jim to pomohlo, když je poslali na vesnici a živ se jak umíš. A na tyto politicko-ekonomické základy mohl teprve navázat Teng.

319040

25.10.2014 18:22

Totální válka by mohla vypuknout na východní Ukrajině každý okamžik

Ukazuje se, že příměří bylo těžkou taktickou chybou.

Anellus 109.?.?.?

A pokud se ukrům blesková ofenziva jen trochu povede, pak bylo příměří, při němž předislokovali a nakupili dost síly pro úder na Doněck, pro novorusy fatální. A pro Rusko to znamená, že ať zasáhnou nebo ne, přesto k bezprostřednímu styku s NATO na hranicích Ruské federace dojde. A tomu se chtěl Putin hlavně vyhnout. Prostě ani Putin není žádný Napoleon a svým váháním s přímou pomocí Donbasu, uzavíráním vojentorgu, ústupky Ukrajině a EU v plynové otázce a snahami hlavně se vyhnout ekonomickým sankcím se dostává do defenzivy. To vede k několika smutným následkům. Opolčenci Novorossije ztrácejí víru v účinnou pomoc z Ruska a začínají chápat, že i pro Rusy jsou jen pěšáky. Stačí sledovat diskuze např. na Rusvesna.ru. Putinovu snahu o snížení konfrontace berou USA a EU jako účinek sankcí a projev slabosti, na něj, ostatně jako vždy, budou reagovat zvýšením agrese. Strelkov má ve svých tvrzeních naprosto pravdu, jen rozhodnutí o ofenzivě však nepadlo v Kyjevě ale v USA.
Rusko se vojenské konfrontaci s NATO na Ukrajině už v budoucnu nevyhne a nemělo by jí odkládat na dobu, kdy opolčenci budou udoláni masivní převahou pravidelné armády ukrů a banderovských uskupení. NATO bude rádo válčit rukama Ukrajinců klidně až do posledního Ukrajince. Asi jediná adekvátní reakce ze strany Ruska, která může proces ještě zvrátit by bylo okamžité a zcela nekompromisní letecké rozprášení soustřeďujících se ukrů a dát Porošenkovi i EU jasně najevo, že vzáj.obchod a energet.suroviny mohou pro ně s okamžitou platností skončit. Koneckonců USA si klidně bombardují kdy a kde se jim zachce, v současnosti Sýrii pod záminkou ISIL. Rusku jde dnes jasně o existenci a ohrožené dividendy skupiny surovinových ruských oligarchů jichž je Putin exponentem, nemohou hrát v tomto případě rozhodující roli.

319778

10.11.2014 20:05

Hysterická kampaň proti Zemanovi pochází z dílny amerického velvyslanectví

Pan Stwora má pravdu, Ukrajina se USA povedla na 100 %.

Anellus 109.?.?.?

Pouhých 5 miliard dolarů stačilo USA k rozpoutání bratrovražedné války mezi Rusy a Ukrajinci (vlastně také Rusy). Ta válka se povleče dlouho a semena nenávisti mezi západními Ukrajinci a Rusy již zakořenila tak pevně, že ani století nenávist neoslabí. Politický výsledek pro nejbližší dobu, ať již to v Doněcku a Luganštině dopadne jakkoli, je jednoznačný - Ukrajina se octne tím čí oním způsobem v NATO a natovské základny s jaderným arsenálem kousek od Moskvy. Ale tomu se Rusko právě chtělo vyhnout. No, nepovedlo se. USA jsou na koni, jen za směšných pár doláčů a malou pomoc zbraněmi ukrům teď lacino a beze ztrát válčí s Ruskem, klidně až do posledního Ukrajince.
A díky tomu teď také mají dost času i sil prosadit všechny své ekonomické zájmy v Evropě a potrestat těch pár reptajících východoevropanů hlavně Maďary a teď i Čechy. Že ve scénářích pro obě země je hlavní úloha přidělena domácím býv.disidentům, u nás havlistům, pražským restituentům, šlechtě a církvi a další podobné pakáži, je jasné. Tento systém převratů zatím všude dobře zafungoval a USA se ho opět přidrží. Odstavit Zemana bude hračka ale pretendentem asi není Babiš. A s tím se u nás sveze i Temelín a Maďarům tu jaderku budovanou s Rossatomem také USA "rychle rozmluví".

320738

26.11.2014 20:16

Otevírání bran do třetí světové války

RE: Pochod netrpělivých.

Anellus 109.?.?.?

Je pravdou, že se Rusko úzkostlivě vyhýbá krokům, jenž by mohly vést k přímé konfrontaci s NATO. Je též pravdou, že tím jen povzbuzují USA k další eskalaci. USA+EU snahu Putina o zklidnění situace chápou jen jako projev slabosti, což jeho podivný postoj k Novorusku také signalizuje. Samozřejmě USA chtějí zničit Rusko nejlépe rukama Ukrajiny a evropanů v NATO. Zatím se jim to maximálně daří a euromajdan byl jejich velkým vítězstvím. Za doslova pár šupů rozpoutat krvavou trvalou válku mezi Rusy a Ukrajinci (vlastně také Rusy) přímo na ruské hranici a jako bonus navíc střet ekonomických sankcí mezi Ruskem a EU, no, kdo by to nebral. Je to triumf USA, největší od podařeného rozvalu SSSR v r.91.
Na druhé straně nás dějiny učí, že ústupky tomu, kdo je nás odhodlán zničit jen vždy urychlí přerod konfliktu do plnokrevné války. To na své kůži pocítili Rusové jen za poslední dvě století minimálně 4x. Kdo si ze školy pamatuje alespoň základní fakta z ruských dějin ví, o čem je řeč.
V současné době by rozhodná a masivní podpora opolčenců, vstup ruských mírotvorců a odklizení kyjevské chunty, nastolení proruské vlády a vytvoření Novoruska na celém pravobřeží Dněpru bylo rozumným řešením. Nevedlo by to bezprostředně k rozpoutání horké války s NATO. Naopak Evropa by schlípla jak mokrý hadr. Západ by jen zvýšil verbální hysterii. Hlavně Poláci a Baltové. Na to je účinným lékem přiškrcení dodávek energet.surovin. A USA, až se přesvědčí o reálné neochotě Evropanů válčit, zacouvají také. Jakýkoli důrazný, byť i vojenský zákrok Rusů sníží bojechtivost Západu. Naopak pokračující pasivita Ruska povede v první fázi k potlačení opolčenců a následně napadení Krymu ukrajinsko-polskou soldateskou a žoldáky. A pokud nebude odveta Rusů extrémně tvrdá a ihned úspěšná, přidá se celé NATO a domácí 5.kolona oligarchů, Tatarů, islamistů atd,atd. Své si možná ukousne i Čína. A to potom Putin ani Rusko neustojí ani náhodou.

322042

27.11.2014 19:05

Otevírání bran do třetí světové války

Tak ještě jednou !

Anellus 109.?.?.?

Tady se u řady diskutujících objevuje these, že Rusko, dnes zahnané doslova do kouta, má ještě alternativy, jak se vyhnout válce. Opakuji, nemá, nanejvýš si politickým lavírováním může obstarat jednu ze dvou válek a to: buď okamžitou pro něj výhodnější konvenční válku jen na Ukrajině, nebo existenční konflikt s USA+NATO o nedlouho později a to i na vlastním území. V druhém případě půjde o bytí a nebytí Ruska a možná celé civilizace.
USA+NATO získali rozpoutáním války na Ukrajině obrovskou strategickou výhodu a jejich věrchuška i generalita to přesně ví, ví také, že nic netrvá věčně. Proto výhodu bezskrupulózně a rychle využijí. Vždyť za hrst dolarů a starou vyřazovanou výzbroj se jim zdařilo realizovat Bismarckův vlhký sen, postavit vojensky Ukrajince(Malorusy) proti Rusům. Teď je Západ schopen s nepatrnými výdaji udržovat protiruský opotřebovávací konflikt, třeba až do posledního Ukrajince a za jeho peníze. Proto žádné další diplomatické kroky ani ústupky již nemohou Rusy před střetem uchránit. Pokud je Putin tak dobrým šachistou, jak se říká, je si toho již vědom.
Má opět jen dva možné tahy:
První řešení vypadá avanturisticky ale dává Rusům jistou šanci.
Je to vojenská invaze na Ukrajinu, likvidace chunty v Kyjevě a obsazení celého území včetně Haličiny, kde nutno banderovcům tvrdě šlápnout na krk. Tato rozhodná strategie, pokud bude mít okamžitý úspěch snad dokáže konflikt lokalizovat a vyloučí ze hry celý zbytek Evropy a hlavně 5.kolonu ruských oligarchů. Žádná země EU dnes nemá chuť válčit za Ukrajinu. USA, bez zbytku NATO, budou sice štěkat a sankcionovat ale vědí, že mají na výbšr jen: Buď zacouvat a nebo otevřený konflikt možná i raketojederný. A ten nechtějí ani USA, možná kromě Bidena [pláč].
Druhé řešení, jež zřejmě Putin upřednostnil, je to současné, to je pro Rusko i Novorusko bezvýchodné. Setrvalá válečná mizerie vyvolá během zimy i mezi Novorusy a Krymčany odklon od Ruska. Mezitím bude Ukrajina "vstoupena" do NATO. To by zamenalo plné vítězství chunty a USA, bez ohledu na výsledek bojů v Novorusku. Po pádu DNR a LNR přijde neodvratně na řadu Krym. Tak očividný projev slabosti Ruska vyvolá válečnické nadšení i u věrchušek zemí EU, které jsou dnes militantní jen rétoricky. Výsedkem bude otevřené zapojení NATO do konfliktu. Dále lze vývoj těžko predikovat. Ale Rusku vládnou oligarchové, ne Putin a ruští vlastenci. Oligarchům nevadilo ponížení země za Jelcina, nebude jim vadit ani její rozbití, pokud jim zůstane majetek. A o dohodu s nimi se Západ , podle mne, stará už dnes. Takže může následovat palácový puč a úplné rozkulačení Ruska, za přispění sousedících zemí.

322103

29.11.2014 18:41

Příliš inteligentní a příliš líní

RE:

Anellus 109.?.?.?

Prosím vás, přečtěte si alespoň pár stran z prvního dílu Kapitálu, než začnete tvrdit, že by Bakalové, Kellnerové, atd. někde žebrali u kostela. Naopak, to jsou v českých poměrech přímo čítankové prototypy lupičů, kteří podle Marxe prováděli prvotní akumulaci kapitálu a tím se stali bezúhonnými kapitalisty. První kapitál (17.-19.stol) byl získán bez vyjímky pouze zločinem, buď otevřenou loupeží bohatství domorodců v kolonializovaných zemích (španělští konquiskadoři či "počestní obchodníci" Anglie a Holandska) nebo všemi feudálními státy Evropy kodifikovaným olupováním poddaných (šlechta, církve, státní úřednictvo). U nás po majetkovém převratu v 89. bylo nutno provést znovu primární akumulaci kapitálu, proto přišel Kožený, později Klausova kupónová privatizace a následně všichni ti Bakalové a Babišové a další. Takže to, co tu dnes máme, je opravdový autentický kapitalizmus ve verzi pro 21.stol.

322263

03.01.2015 19:10

USA nemohou začít na Ukrajině velkou válku

These o anti-anti-Rusku je moc vykonstruovaná

Anellus 109.?.?.?

Obávám se, že tak komplikovaný nárys ruské strategie je jen pokusem autora převědčit své čtenáře a sám sebe, že Putin a ruské "vlasti" vědí přesně co činí. Taková úvaha by snad byla na místě, kdyby RF měla silnou převážně autonomní ekonomiku, u níž by vývoz surovin byl jen "třešničkou na dortu" a navíc v zásadě hospodářsky uspokojené obyvatelstvo. Ale tak tomu v Rusku není, tam s Putinovým požehnáním řádí ekonomický liberalizmus a vládnou tam oligarchové, stejně jako na Ukrajině. Rusko a Ukrajina jsou dva soupeři v běhu k defaultu, zatím mají chochlové tak 3 roky náskok, který Rusko i díky sankcím rychle zkracuje. Vleklá válka mezi Malorusy (Ukrajinci) a Rusy je jednoznačně strategickým vítězstvím Západu a ten udělá vše aby pokračovala. Konec konců krví i penězi ji zaplatí hlavně Ukrajina. EU a NATO dodají starší výzbroj a výstroj a tu a tam nějakou menší půjčku, vojensky se angažovat vůbec nemusí, žoldáky dodá Polsko a hladové země Pribaltiky. V porovnání s jinými válkami USA a NATO, je pro Západ ukrajinsko-ruský konflikt mimořádně laciný a jeho trvalé přiživování přivede nakonec Rusko k ekonomickému pádu se všemi důsledky. Konečný osud Ukrajiny nikoho nezajímá ale jako 42 miliónový zdroj protiruského navíc slovanského "kanónenfutru" je nenahraditelná. V tomto směru se "historicky osvědčila" i v obou světových válkách, proto ji teď Západ bere pod kuratelu a nenechá zkrachovat.
Řekl bych spíš, že v Rusku jsou s rozumem v koncích, alespoň podle jejich naivní snahy o dohodu se Západem, který jí nechce, protože je ve strategické výhodě. Dnes již Putin otevřeně pouští bojující Novorusko k vodě, zásobuje uhlím a elektřinou chuntu "bez predoplaty" ,což v ukrajinštině znamená zadarmo, nepožaduje ani předčasné splacení 3 miliardového dluhu v r 2015, neboť ten by musela zaplatit EU, jinak by nastal okamžitý ukrajinský default. Tyto podivné kroky Západ jen utvrzují o slabosti Ruska a o neochotě jeho skutečných vládců-oligarchů bránit národní zájmy. Na jaře proto dojde k ofenzivě nově vyzbrojovaných ukrů proti Novorusku a jeho likvidaci a konflikt se přelije na Krym s další strategickou výhodou pro Západ. Rusku zůstanou jen dvě možnosti, odevzdat Krym a podrobit se Západu nebo jít do otevřeného ozbrojeného střetu. O třetí možnost, kterou Rusko mělo ještě před minským příměřím, t.j. otevřeně podpořit Doněck a Lugansk, prorazit s nimi pozemní koridor na Krym, vojensky zlikvidovat chuntu v Kyjevě a dosadit tam proruskou vládu, o tuto možnost se připravilo tou obdivovanou putinovskou strategií. Akci Ruska na Ukrajině by Západ a NATO nakonec museli zkousnout, pokud by Rusové dali jasně najevo, že případnou vojenskou konfrontaci klidně ustojí. A ustáli by ji, i v Americe náramně dobře vědí, že v jaderném konfliktu není vítězů.

324319

05.01.2015 18:22

USA nemohou začít na Ukrajině velkou válku

RE: These o anti-anti-Rusku je moc vykonstruovaná

Anellus 109.?.?.?

Pro Ami. Pokud jsem došel ke stejným závěrům, jako někteří západní analytici bude to hlavně tím, že ze shodných premis lze použitím standartní formální logiky dojít pouze ke stejným závěrům. Vyšly-li vám jiné závěry z obecně známých faktů o ruské popř. ukrajinské ekonomice, ověřte především své logické schopnosti. Jinak Wall Street Journal běžně nečtu, ne že bych nechtěl ale tak dokonale anglicky neumím. Mé informace pocházejí vesměs z ruskojazyčných webů, hlavně od opolčenců např. rusvesna.ru a z oficiálních ruských webových žurnálů jako vesti.ru, czech.ruvr.ru (Hlas Ruska v češtině). Zda jsou moje (t.j. jejich) informace aktuální, to nemám možnost posoudit a nebudu se o to přít. Bojové svodky z Novoruska jsou tam ale aktualizovány každý den. A mimořádnou vypovídající hodnotu mají některé diskuze pod články, doporučuji z nich vyfiltrovat jen ty s informační hodnotou. Hlavně si z diskuzí uděláte dobrý průřez smýšlením Rusů, Novorusů i chochlů a navíc se naučíte všechny ruské a ukrajinské nadávky, to se na Slovači i v Čechách nám všem může zakrátko hodit [smích]. Takže nic ve zlém, ale pokud polemizovat tak na faktech, pocity je lepší ventilovat někde v soukromí.

324438

07.01.2015 17:05

Konec Lotyšska

No, to snad byl článek o popřevratovém Československu a Česku.

Anellus 109.?.?.?

Autor v kostce shrnull vše, co probíhalo a probíhá u nás i ve všech postsocialistických zemích, ať unijních nebo mimo ni. Totéž zažilo, zažívá a ještě zažije i Rusko, na tom prázdné a dobře honorované vlastenčení kliky kolem Putina také nic nezmění.

324566

Řecké demokratické volby jsou, stejně jako jakékoli jiné volby v Evropě, jen nicneměnícím plácnutím do vody. Řecko nevystoupí ani z EU a ani se nerozloučí s eurem. Proč ? Eurounie ani společná měna nejsou ekonomickým ale výsostně politickým projektem víceméně dirigovaným Němci a jejich páníčkem USA. Tvorba koloniální říše bruselské národa německého připouští jen jeden směr-dovnitř. Ven z EU pro žádný malý stát mírová cesta nevede. Všechny státy jižní a středovýchodní Evropy jsou dnes v pozici vnitřních kolonií "eurosajuzu" a samostatnost již zadarmo zpět nikdy nedostanou, pokud si ji nevybojují. Samozřejmě, cesta k eurostátu nebude přímočará, bude mnoho různých taktických manévrů. Ovšem úkroky do leva se naprosto nikomu netrpí a to ví i Syriza. Možná se jí podaří docílit u EU pár nevýznamných splátkových úlev, ale jinak bude pokračovat v politice předchozích řeckých vlád. O tom svědčí i podivná volba koaličního partnera. No, a brzy se kruhy na hladině ukliní, korupce a opojení mocí opět vykoná své. A kdyyby někdo náhodou vzdoroval, nějaké to ostouzení ve sdělovadlech nebo barevná pseudorevoluce se dají zorganizovat vždy.

325933

29.01.2015 17:34

Rusko na muške

RE: Víme toho málo

Anellus 109.?.?.?

I v Donbasu opolčenci zaregistrovali tento a další lety Mriji do Mošnova pro tanky. Russkaja vesna (opolčenecký web) zatím psal, že je vše v pořádku a že skutečně velkoletadlo letělo do Afriky. No, já bych za to moc nedal. Mohli je vyložit někde na západě Ukrajiny a do míst ATO je převézt pozemní cestou. Velmi rád bych se v tomto svém názoru mýlil.

326038

08.02.2015 17:45

A s nimi přišlo peklo…

Válku s opolčenci nerozhodne devastovaná ekonomika Ukrajiny

Anellus 109.?.?.?

Ukrajinská krize se i nadále vyvíjí zcela podle amerického scénáře. Pokud někdo bezprostředně očekává ekonomický kolaps Ukrajiny, nedočká se. Stejně, jako se nekonal na leden nejpozději na začátek února politology ohlašovaný ukrajinský default. Ten prostě nebude, dokud kyjevská chunta plní přidělený úkol, t.j. vést dlouhodobě opotřebovávací válku s Ruskem. Do té doby se nějaká výzbroj a peníze i když třeba méně než požadovaných 50 miliard, pro ukrofašisty vždy najdou. EU a MMF jakoby žbrblají ale budou platit a přes poláky a pribalty pilně posílat výzbroj a žoldáky. Pro USA je to nejlacinější protiruské tažení všech dob. Přitom je jim úplně jedno, jaký průběh budou boje mít a kolik při nich zemře Ukrajinců. Američanům se podařilo nadlouho zaplést Rusko do války s lidnatým a velkým státem s vlastními zdroji, jehož obyvatelstvo má stejnou filosofii a umí žít a bojovat stejně spartánsky jako Rusové. Tuto strategickou výhodu USA nepustí dokud bude fungovat a Rusko pomalu hospodářsky deklasovat. K porovnání, afghánský konflikt z let 79-89 stál sověty jen 15 tis mrtvých, přesto dokázal přivést k rozvalu mocný SSSR. V ATO proti opolčencům je podle němců již 50 tis obětí za necelých 10 měsíců. V tom jistě i podíl ztrát ruských dobrovolníků. To vyvolá další stupňující se hospodářské potíže Ruska, což brzy zredukuje i domácí popularitu Putina, který si, bohužel, není ochoten otevřeně připustit, že horká válka se Západem je realitou a je dnes již jen ve vleku událostí.

326622

10.02.2015 20:18

Turecko a Gazprom. Geopolitika plynovodů

O plynovodech se snáze mluví než se staví

Anellus 109.?.?.?

Obávám se, že Gazprom stále ještě zplna nepochopil, že stavět cokoli a zvláště plynovod strategického významu na cizím nebo "mezinárodním" území končí pravidelně ekonomicko-politickým fiaskem. Doba návratnosti investice zvláště u podmořského potrubí je dlouhá. Zpravidla delší než je životnost režimů Rusům nakloněných, takových, jaký je dnes v Turecku. Náhlá láska Erdogana k RF jeho politickou existenci určitě neprodlouží. USA svého tureckého vazala, mimo jiné člena NATO, dovedou vždy přivést k rozumu, když náhodou začal preferovat svůj zájem. Nehledě na to, že v dlouhé a krvavé historii rusko-tureckých vztahů je jen pár kratičkých údobí, kdy Turci nebyli tvrdě protiruští. Takže s Modrým proudem to skončí obdobně, jako s Jižním. Ovšem USA a EU si počkají, až Rusko podmořskou část plynovodu opravdu vybuduje. Pak začnou obstrukce, podobně jako to bylo v Bulharsku a velká ruská investice vyletí komínem. Rusko by asi udělalo lépe, kdyby garantovalo dodávky pro Evropu jen na rusko-ukrajinskou hranici. Pak by bylo na EU aby si vynutila u Ukrajiny přepravní kázeň současným plynovodem, což pro EU není problém, vždyť kyjevská chunta jsou jen marionety EU/USA. Rusko by tak o nic nepřišlo, nebylo by tak snadno vydíratelné a mohlo by se soustředit na výstavbu Síly Sibiře, která je beztak na hraně jeho možností a v termín 2019 nevěří snad již ani Gazprom.

326780

09.04.2015 18:52

Oklamané Polsko (III)

RE: Manipulativní článek

Anellus 109.?.?.?

Polsko po 2.sv.válce alespoň plošně žádné území neztratilo, právě naopak. Území západní Ukrajiny a Běloruska, která urvalo tehdejší Ukrajinské sovětské republice ve válce r.1920 Polsku de jure nikdy nepatřila. Válka r. 1920 kterou sovětská Ukrajina prohrávala, skončila jen příměřím. Rižskou smlouvou, což byla smlouva o příměří a předběžných podmínkách míru, nikoli smlouva mírová. Pozdější právní nástupce Ukrajiny Sovětský Svaz (vznikl 1922) měl s Poláky jen toto příměří a nikoli mír a tato území byla z jeho hlediska jen okupována, nikdy je smluvně Polsku neodstoupil. Přesto po 2.sv.válce, díky neskutečné štědrosti J.V.Stalina dostalo Polsko velkou kompenzaci za tato ukrajinská a běloruská území, která Sověti osvobodili . Celá západní hranice mu byla posunuta až na Odru a Nisu, tj. asi o 200-250 km. Dále dostali Poláci od Sovětů východní Prusko kromě Kaliningradské (Královecké) enklávy, tu si Sověti ponechali. A všechna tato území byla navíc během vítězného postupu Rudé armády zcela vyčištěna od německého živlu. Prušáci prostě před Rusy utekli. Takže dnešní Polsko je možná z celé jedné šestiny Stalinovým dárkem Polákům. A ti se dnes za to Rusům "odvděčují". Holt i pro Rusy platí "pro dobrotu na žebrotu".

330795

21.04.2015 19:25

Scénář „chorvatského“ útoku?

RE: Saker si to příliš maluje...

Anellus 109.?.?.?

Bohužel, pasivita Ruska není zdánlivá, je faktem který svědčí v prvé řadě o vnitřní slabosti Ruska a oprávněné nedůvěře v možnost vyhrát válku proti celému světu. A o celý svět by nakonec šlo. Každý by cítil možnost na úkor obrovského ruského území něco trhnout, dokonce i Čína by se dala navnadit tučným soustem východní Sibiře, i když po rozbití Ruska by sama byla další na řadě. Ale politici absolutně vždy dávají přednost krátkodobému úspěchu před dlouhodobou strategií. Rusko nemá žádné spojence, dokonce i Lukašenko je kdykoli ochoten prodat celý EAS a obrovské finanční a tržní výhody, kterých se Bělorusku od Ruska reálně a dlouhodobě dostává, za nabídku přidružení k EU, po němž by Bělorusko dopadlo úplně stejně jako Pribaltika a možná hůře. Putin to ví a bude se snažit válce vyhnout za každou cenu i za cenu genocidy Novorusů, která je v podstatě v běhu. Ale historie učí, že nikdo, kdo projevil slabost se nakonec válce nevyhnul. Ani Putinovi se to přes mistrnou diplomacii, nepodaří. Někdy je mnohem účinnější včas zasazený kopanec než roky diplomacie. Śprávná doba pro něj nastala v momentě připojení Krymu, kdy bylo nutno smést fašistický režim v Kyjevě a dosadit proruský, ale Putin ji protaktizoval. A za to zaplatí cenu nejvyšší ukrajinští Rusové a později i samo Rusko.

331634

30.04.2015 19:40

Francie zaplatí přes miliardu euro Rusku

Být Rusem moc bych se ještě neradoval

Anellus 109.?.?.?

Dokud nebudou peníze zpět u Rusů v "bjudžetu", vše zůstává při starém. A to, podle mého, hned tak nebudou, to by se totiž dalo považovat za ruské vítězství, zvláště vzhledem k omezené vojenské hodnotě těchto lodí pro Rusko, to by loutkovodiči ve Washingtonu asi nerozdýchali. Takže Hollande míní a US pejzatá věrchuška může měnit a také pravděpodobně bude. Záležitost se dá nejrůznějšími způsoby protahovat ad libitum, zvláště když se Putin odřekl uplatnit plně smlouvu ve smyslu penalizace. To je velká chyba, vždy je vhodné formálně dodržovat obchodní dohody. Jejich nedodržení i když je pro Francouze finančně výhodné, jednak jasně signalizuje, že Putinovi jde o dohodu za každou cenu, druhak otevírá velký prostor pro nejrůznější juristické tanečky kolem těchto smluv, s možností nekonečných průtahů. Opět se potvrzuje, že Putin je dobrý taktik ale jen průměrný stratég.

332128

28.05.2015 20:12

USA zahájily nový útok na Rusko

Dlouhodobá spolupráce RF s Tureckem je utopie

Anellus 109.?.?.?

V době, kdy Putin odřekl Jižní proud pro bulharské (čti USA/EU) obstrukce a pak vyrukoval náhle s myšlenkou Tureckého proudu jsem zde na Zvědavci psal, že Turecký proud je nereálný neboť dlouhodobější spolupráce RF s Turky je iluze. Dokládal jsem to historií rusko-tureckých vztahů, kde naprosto jednoznačně po více než 500 let dominují vzájemné války (min.od Ivana III) střídané krátkými obdobími příprav na další střety. Pokud Putin myšlenku tureckého proudu sám potichu neodpíská bude vývoj situace následující. Nechají Gazprom vykrvácet nákladným pokládáním potrubí po dně Černého moře a poté najdou vhodnou záminku proč nemůže vyústit v Turecku a pokračovat k hranicím Řecka. Ta záminka nemusí souviset s Armény ale spíš s členstvím Turecka v NATO. Tam USA zatím naprosto dominují a Turecko bude nakonec štěkat podle jejich not. Pokud Putin chce, aby s ním Evropa ohledně surovin jednala seriózně, má jen dvě možnosti. A to, nadále stavět plyno/ropovody výhradně na území které ovládá. Na cizím území jedině za předpokladu, že se účastnické státy investičně významně podílí. A dál je nutné dát ihned EU ochutnat její vlastní medicínu a opepřit jí sankce ukončením vývozu plynu přes Ukrajinu i North Stream na dobu dost dlouhou pro vystřízlivění EU věrchušky. Stačí jedno zimní období. Teprve řádně vymrzlá Evropa bude seriozním partnerem pro jednání. Rusko možná přijde o velké příjmy ale přežije to, zatímco Evropa nemá ve skutečnosti u plynu žádnou alternativu. Všechny další možnosti jako dovozy CNG a nebo fracking v Evropě jsou mnohem dražší a definitivně by zlikvidovaly konkurenceschopnost výrob EU.

333686

30.05.2015 16:38

Z hlediska vyššího principu mravního zabití okupanta není zločin

RE: seznam dnešních komunistických soudců

Anellus 109.?.?.?

Pokud jsou alespoň někteří z uvedených soudců v současnosti komunisté, pak je to určitě ta nejčestnější a nejsolidnější skupinka mezi českými soudci. No, a ti ostatní, co vesměs byli jen "u komunistů" z karierních důvodů a po 89. honem zahodili stranické legitimace aby vstoupili do ODS a podobných stran, ti jsou jen průměrným vzorkem reprezentujícím dobře morálku naší justice a jejích exponentů. Lidí, kteří jsou dnes komunisty a nebojí se to veřejně přiznat si velmi vážím pro jejich osobní statečnost a zásadovost. I když se s nimi v řadě věcí nemusím shodnout, v ohledu morálním jako lidé nemohou být špatní.

333767

02.06.2015 19:24

Začne šílený Míša další válku?

Anellus

Anellus 109.?.?.?

Čas není na straně Ruska ani Donbasu ani Pridněsterské republiky. Rusko se nelogicky za každou cenu snaží otevřeně nepřiznat vojenský konflikt, ve kterém už je, od momentu obsazení Krymu. Doufá ve změnu vlády v Kyjevě a nějakého nového Porošenka. Ale je jasné, že bez přímého vojenského angažmá Ruska v Kyjevě k žádnému antimajdanu a nastolení proruské vlády nemůže dojít, situaci tam má Západ pevně v rukou. Vymění se třeba loutky, ale loutkovodiči v USA/EU jsou stále tíž a mají jediný trvalý zájem. Využít bezezbytku své strategické výhody, kterou získali majdanem. Vždyť za pár šupů postavili 45 milionovou Ukrajinu proti Rusku. Stačí jim tento stav protahovat co nejdéle a držet Rusko trvale v tlaku. To a hospodářské problémy Ruska vykonají své, podpora Putina pomalu vyšumí s poklesem život.standartu Rusů a změna režimu v Moskvě bude na spadnutí. Proto si bude Západ Ukrajinu "hýčkat". To se samozřejmě netýká Ukrajinců, ti jsou jen "kanónenfutrem". Dokonce Ukrajina ani nikdy nepřizná oficiálně default. Platit dluhy Rusku prostě nebude a s ostatními věřiteli se dohodne, neboť jsou k dohodě nakloněni, vždyť vědí, že trvalé angažmá Ukrajiny v protiruském tažení pořídili za pár drobných. Jediný týden opravdového střetu NATO s Ruskem by stál mnohonásobně více než všechny půjčky a pomoc Ukrajině za celou dobu konfliktu. A to nejen v penězích. Rusko po Krymu zaujalo pozici mrtvého brouka a pasivně čeká na rozval Ukrajiny. Nedočká se. Strategie Putina, pokud se o nějakou vůbec jde, je do budoucna zhoubná. Problém Podněstří, kde se navíc podařilo zaangažovat Moldávii(rozuměj Rumunsko) celou věc ještě více zauzlil. A z historie je známo, že složité uzly se nerozvazují ale je nutno je rozetnout. Pokud se Rusko nechá vyštvat z Podněstří a razantně otevřeně vojensky nepodpoří Doněckou a Luganskou republiku, prohraje vše, nejen Krym.

333911

12.06.2015 20:48

Pokud USA uspějí u nalákání Běloruska a Arménie, bude mít Rusko problémy

Slušně kvalifikovaný rozbor prekérní situace Ruska

Anellus 109.?.?.?

Že se Lukašenko, ještě nedávno pro EU zcela nepřijatelný "poslední diktátor Evropy", snaží sedět na dvou židlích již delší dobu, to pro Rusy není nic nového. Ale za poslední 2 roky leze "baťka" (tak mu říkají) EU a NATO do řiti velmi intenzivně a ani se nesnaží nic zastírat. Mimo jiné dělá totéž, co Ukrajinci, začíná využívat různé nacionalistické marginály a pomalu budí běsy národního šovinizmu (zavádění běloruštiny, kterou nikdo nemluví, nová historie a pod). Jednoznačně si vsadil na porážku Ruska v probíhajícím střetu s USA a EU a celkem pochopitelně se snaží aby Bělorusko nedopadlo stejně jako za Velké Vlastenecké války, kdy bylo zničeno a obyvatelstvo téměř vyhlazeno. Vše se rozhodne již během konfliktu v Podněstří, který je na spadnutí. Rusové mohou volit mezi možnostmi: opustit Podněstří což by v důsledku znamenalo kapitulaci RF, nebo si násilím prorazit koridor k Dněstru, to povede k odklonu zbývajících několika spojenců od Ruska a asi i k zániku "tamožennogo sajuza" a EAU. Rusové zůstanou sami a Američani u nich nějakou tu barevnou liberalistickou revoluci s nakonec zmáknou a Putina odstaví. Vlastenectví je ve skutečnosti i v Rusku dnes prázdný pojem a o výsledku střetu nerozhodne. Všichni movití Rusové ulévají již 25 let své nakradené peníze na Západ. Stejně tak jejich děti jsou vesměs na západních školách a zůstávají v Evropě. V případě konvenčního střetu by Putin musel zavést nějakou formu rovnostářského válečného hospodářství, což bohatým hrozí větší majetkovou újmou než sankce EU na jejich západní konta. Rusové tohle dobře znají z dřívějška a tuší, že liberálně-kapitalistická RF nemá v delší konvenční válce šanci. Dopadla by jako carské Rusko v Krymské,Japonsko-ruské nebo 1.Sv.válce. Rusům zbývá jen účinné jaderné zastrašování. V poslední době na ruských diskuzích cítím tóny poraženectví, přitom ještě před rokem neměli ti různí "liberasty a zapadniky" na webu šanci.

334605

14.07.2015 16:59

Jsou bosenští muslimové opravdu obětí srbské genocidy?

RE: Som

Anellus 109.?.?.?

Bohužel při bombardování Srbska nešlo jen o náš tichý souhlas. V té době jme byli právě asi 14 dní již členy NATO (samozřejmě bez referenda) a tedy plnocennými agresory. To, že se na leteckém vyvražďování Srbů přímo nepodílely naše letecké "síly" bylo dáno jen naprostou nedůvěrou velení NATO k jejich bojovým schopnostem. Nicméně neseme svůj díl zodpovědnosti. Jen materiálové škody se vyšplhaly na 100 miliard dolarů, nehledě na lidské oběti. Bylo celkem 20 členů NATO, tedy na nás připadá podíl 5 miliard. Pokud budeme chtít mít se slovanským Srbskem opět někdy bratrské vztahy, bude nutné náš podíl Srbům splatit. Nevyprovokovanou agresi nám Srbové přesto nezapomenou ani za století.

336545

09.08.2015 19:22

Módní teror

Plně s vámi soucítím pane Stwora

Anellus 109.?.?.?

Mantru o nepřípustnosti ponožek do sandálů musel vymyslet někdo, kdo se pohyboval tak nanejvýš po módních molech. Jít v sandálech bez ponožek po písčité pláži nebo i běžné polňačce, kde jsou třeba kaménky je docela brutální utrpení. Neděláte nic jiného, než vyklepáváte kaménky. Ale ani já nejsem tak silnou osobností abych šel v sandálech s ponožkami do vsi, natož po Praze.

337820

06.09.2015 19:38

Šílený evropský kvapík – co můžeme dělat?

RE: nejtezsi je priznat si: ano, byl jsem podveden

Anellus 109.?.?.?

Caesar mohl nechat své koně zvolit jen do senátu. Ale nic takového neudělal. Ale asi jste si to popletl s Caligulou, ten skutečně nechal zvolit svého koně senátorem.

339148

21.11.2015 21:32

Epizoda 11. Sovětské čtvrtstoletí (1930 – 1955)

RE: dobrý článek, korekce

Anellus 109.?.?.?

Stalin byl babrák, co je na tom, uvádět do provozu 3 podniky denně po 10 let. To my jsme jiní kofři, po převratu v 89. jsme minimálně po dobu 10-ti let dokázali v průměru ničit také dva podniky, družstva či provozy denně a ještě každý měsíc založit průměrně alespoň dva další zbytečné centrální úřady v Práglu aby tam, nedej bože neklesla zaměstnanost.

342126

10.02.2016 18:32

Privatizace je strategií atlanticistů pro útok na Rusko

Rusko bohužel opět skočí na liberalistický špek

Anellus 109.?.?.?

Stejně, jako to již jednou udělalo v letech na přelomu století. Ruská veřejnost sice dost chápe, že je to krok do záhuby a navíc zcela nekompatibilní se snahou Ruska obnovit své mezinárodní postavení jako velmoci, což je možné jen tehdy bude-li země disponovat svojí ekonomikou mimo globalizační rámce Západu. Jenže věrchuška v Moskvě a Petrohradě cítí další možnost, jak se napakovat a to znamená, že ruský národní zájem nakonec půjde stranou. Putin je koneckonců také jen reprezentantem skupiny "vlasteneckých" oligarchů. A vlastenectví je zajímavé jen do té doby, pokud se dá použít v boji s jinými skupinami ruských velkozlodějů. A teď zrovna byl vyčerpán jeho poteciál, navíc se obyčejní Rusové díky rychlému propadu životní úrovně začínají od Putina odvracet. Takže je pro něj životní nutností získat si širší podporu bohatých, jinak končí. Tomu klidně obětuje ekonomiku Ruska. Vždyť Putin je koneckonců jen Jelcinův pohrobek.

345430

16.02.2016 20:03

Osmnáctý týden ruského zásahu v Sýrii: Dramatická eskalace se zdá být na spadnutí

Rusko je, bohužel, bez spojenců, konvenční válku dlouho neustojí

Anellus 109.?.?.?

Má vlastně jen dvě možnosti, buďto teď "zacouvá", což v krátkosti povede k likvidaci Asada, parcelování Sýrie a k vyhlazení Kurdů. Následně budou Západem aktivizovány konflikty v Novorusku, Gruzii a Podněstří a důsledkem bude rozval Ruské federace přes různá nacionalistická hnutí, obdobně jako se Západu zdařilo zlikvidovat SSSR. Nebo RF půjde na přímý střet ze Západem a v tom případě může "utrpět vítězství" jen v případě plného odhodlání použít jako první i nejkrajnější prostředky,včetně ZHN. Nikoliv taktických ale strategických a vůbec ne na nějakém syrsko-tureckém bojišti ale tam, kde jsou soustředěny strategické ZHN protivníka. Všichni víme, kde to je. Je to bohužel strašná perspektiva ale je to tak. Prostě zčásti přežít má šanci jen ta strana, která udeří první a to vším, čím disponuje.
Protože já chci zůstat naživu, tak musím věřit, že Putin couvne, je vysoce racionální a ví, že nemá technickou možnost předstihnout protivníka ve strategickém úderu. Rusko je obklíčeno sítí základen USA a do Moskvy je z Litvy 200 km. Z Kamčatky do NewYorku 30x dál.

345632

11.04.2016 20:09

Dnešním vzorem dětí je poseroutka

Proč tolik pesimizmu

Anellus 109.?.?.?

Poseroutka a ostatní podobné čtivo ovlivní zase jen ty, kteří se jako slaboši narodili a v závějích přehnané rodičovské péče se cítí trvale dobře. Jsou přesto jen menšinou. Téměř každý kluk se jednou probudí do stadia, kdy mu to, co má přestává stačit, kdy začne toužit po uznání, později i po zájmu druhého pohlaví a kdy zjistí, že s dosavadními kousky vystačí sice starý pes ale pubescent dlouhodobě ne a nechce-li se stát otloukánkem má jen dvě možnosti. Buď z kola ven a tito kluci končí často jako buzeranti (on už si nad nimi nějaký "chápavý buzík" vezme patronát), popř. feťáci nebo katoličtí kněží. Ostatní asertivnější, těch je většina, se nakonec musí v kolektivu nějak prosadit. ať fyzicky nebo jinak. A na tom jen málo změní kvalita dětské četby. Na naši generaci, která ještě četla, přesto více působil příklad dospělých, rodiny, později vojna a studium. Z nikoho z nás se vlivem četby nestal ani Pavlík Morozov ani Old Shatterhand a z těch, co čtou Poseroutku nebudou všichni poseroutkové, spíše jen lidé špatného literárního vkusu.

347610

24.06.2016 17:25

Neuvěřitelné! Peklo vydalo, co pohltilo

Výsledky referenda jsou jedna věc, reálný odchod z EU druhá

Anellus 109.?.?.?

Za pár dnů, až utichne mediální povyk, začne proces zpochybnění výsledků referenda. A Britové, resp.jejich "elity" zjistí, že to vlastně ani tak nemělo být a že to jen ti méně vzdělaní, staří a neschopní na venkově nevýrazně přehlasovali ty schopné moderní a progresivní z velkoměst. Takže referendum se bude ve "vhodném" termínu opakovat, popřipadně tak dlouho dokud nebude dosaženo kýženého výsledku. To koneckonců již z Británie známe, nebo ne ?

349933

18.07.2016 17:10

A teď si vás, holoubkové, podám, že vás vlastní máma nepozná

RE: Incirlik

Anellus 109.?.?.?

Ano, je to tak. Turecko musí zůstat spolehlivým partnerem USA ať chce nebo nechce. Jeho skoro milionová armáda (vedle polské) je v NATO jediná reálná vojenská síla a navíc se dá dobře zneužít pro omezenou konvenční válku proti Rusku. Turci vytáhli za posledních 200 let proti Rusku již mnohokrát. Za krymské války dělali kanóonenfutr Britům, v první sv.válce Centrálním mocnostem a teď je do téže role připravují Američané. Proto USA zakrátko přivedou Erdogana k pořádku.Turecká vojenská síla je značná, navíc mají povinnou prezenční službu. Pokud se USA zadaří donutit je protirusky se angažovat i jinak než hubou, pak spolu s Ukrajinou a finanční podporou z EU jsou schopni v delším konvenčním konfliktu Rusko udolat nebo ho alespoň donutit k orientaci na "liberalizmus", t.zn. podřízení se USA obdobně jako za Jelcina.

350587

27.01.2017 21:26

Rusko přejde od jaderného ke konvenčnímu odstrašování

Nevím co má Šojgu za lubem

Anellus 109.?.?.?

Použití křídlatých střel s přesně naváděnými konvenčními hlavicemi na vzdálené cíle je sice dnes velmi "šik" a svědčí o zvládnutí nejvyspělejší vojenské technologie ale je v reálu mimořádně nákladné. To si chudí Rusové jistě zkalkulovali i při dálkových střelbách Kalibry do Sýrie, takže jich použili jen několik pro demonstraci. Ani jejich efekt v cíli nebyl nijak zvlášť rozmazáván ve sdělovadlech, takže asi nebyl nic moc. Prostě pro přepravu tunových množství konvenční trhaviny na vzdálený cíl je mnohem lepší dálkový bombardér a docela obyčejné "hloupé" bomby. Pro obrannou válku, která Rusko možná čeká je mnohem lepší disponovat mimořádně početným taktickým i strategickým jaderným arzenálem byť i méně přesným. Tohle jistě ví i Šojgu a ví také, jak by Rusko dopadlo, kdyby oslabilo svůj jaderný potenciál, který brzdí imperiální touhy USA spolehlivě již 65 let. Proto jeho řeči o konvenčním odstrašování bych moc vážně nebral, ekonomickému outsideru, kterým dnes Rusko bohužel je může bezpečnost zaručit jen jádro a strategické nosiče.

355432

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 3

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Měnové kurzy

USD
21,83 Kč
Euro
26,39 Kč
Libra
29,13 Kč
Kanadský dolar
16,87 Kč
Australský dolar
16,14 Kč
Švýcarský frank
24,36 Kč
100 japonských jenů
20,88 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,88 Kč
100 maď. forintů
7,34 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,04 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 871,75 Kč
1 unce stříbra
522,63 Kč
Bitcoin
412 058,19 Kč

Poslední aktualizace: 2.12.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 57 014 988