Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Leo K

Nalezeno 18 příspěveků, 1 IP adresa

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

20.03.2010 14:35

Nebude na důchody, ale banánů a toaletního papíru bude dostatek

RE: jednoduché počty

Leo K 81.?.?.?

Stát potřebují všichni. Dokonce i ti, kteří mají takové prostředky, že si mohou zaplatit všechny svoje potřeby formou soukromých služeb. I ti potřebují stát, který vytváří podmínky k dalšímu přílivu prostředků. Proto je Váš návrh nesmyslný. Co se týká důchodového fondu - žádný takový fond neexistuje (a neexistoval). Tím, že se dožijete důchodového věku pouze získáváte zákonný nárok na část státního rozpočtu - velikost té části je upravena zákony podle toho, kolik jste do státního rozpočtu odvedl Vy, v době, kdy jste byl ekonomicky aktivní. Demografie (a také změna režimu) s částí státního rozpočtu zamávala tak, že výsledek je již od roku 1990 trvale pasivní. Proto se hledá způsob (další pilíř), který by důchodový systém (ne fond!) podepřel a byl rozpočtově neutrální.

215441

20.03.2010 23:04

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Co to tady zase Vojto49 plácáš?

Leo K 81.?.?.?

Tady je názorně vidět, jak se dají (des)interpretovat čísla. V roce 1997 a 2002 tady byly nejničivější povodně, které si vyžádaly náklady ve výši 63 a 73 miliard. Z toho pojišťovny uhradily cca 10 a 12 miliard, zbytek šel na konto státního rozpočtu. V roce 2007 se likvidovala a konto státní rozpočet Česká konsolidační agentura se ztrátou 236 miliard. S promítnutím doby, kdy se schvaluje státní rozpočet, je evidentní, že pořád platí Churchilův bonmot o důvěryhodnosti statistik.

215486

21.03.2010 14:58

Nebude na důchody, ale banánů a toaletního papíru bude dostatek

RE: jednoduché počty

Leo K 81.?.?.?

Máte pravdu. Tohleto - http://www.lipa.cz/case_lipa_XII_uhlir.doc
je trochu obsáhlejší, ale závěry jsou shodné.

215520

31.03.2010 22:25

Problém jménem zadluženost

RE: Víte koho máte volit

Leo K 81.?.?.?

No nechci Vám kazit iluze, ale podíváte-li se na oficiální čísla - třeba http://www.finance.cz/ekonomika/statni-rozpocet/verejne-rozpocty tak zjistíte, že levice hospodařila lépe než pravice. Vezměte v potaz, že v roce 2003 se hradily škody z povodní 2002 a v roce 2004 se započítal dluh z konsolidační agentury ( Klausova cena za transformaci).
Vyčurat s levicí se podařilo jenom Kalouskovi (v r.2008), ale státní pokladnu to stálo 68 miliard pokladniční rezervy, kterou Kalousek rozpustil.

216105

01.04.2010 11:59

Problém jménem zadluženost

RE: Víte koho máte volit

Leo K 81.?.?.?

To nemá nic společného s vysvětlováním. Čísla (z ministerstva financí) hovoří řečí čísel - podívejte se na odkaz!

216132

01.04.2010 13:49

Problém jménem zadluženost

RE: Víte koho máte volit

Leo K 81.?.?.?

Přesto, že mi je 71, tak vám tykat nebudu. Stejně si myslím, že jste si spletl tlačítko reagovat. Nešť! K Vaši "teorii". Těch skutečně bohatých zase tak moc není. Možná, že vám to přijde divné, ale největší daňový přínos je ("díky" převaze nepřímých daní)vytvářejí chudší vrstvy obyvatelstva. Daňová matematika je sviňa! [chechtot]

216142

03.04.2010 19:32

Problém jménem zadluženost

RE: Víte koho máte volit

Leo K 81.?.?.?

Pro Kristovy rány, to jsou ale pindy! Školství, zdravotnictví a důchodový systém jsou veřejné služby a ne monopol - a to i v USA - kde většina prostředků jdoucích do těchto služeb je ze soukromých zdrojů!!!
To, co tady vykládáte, jsou totální nesmysly! Včetně příkladu. Složená daňová kvóta (souhrn daňových výdajů) je v ČR něco kolem 38% a ne přes 50%. Kdyby jste měl uzavřít skutečnou individuální zdravotní pojistku, bez solidární složky (podle pojistné matematiky), která by kryla náklady léčení v úrovni srovnatelné s dneškem, tak byste do ní musel měsíčně vkládat cca 30000 Kč.
To, co už nezmiňujete. Vůbec si nedovedu představit, že by stát negarantoval školství a důchody. Podobné výplody nejsou skutečností ani v Angole.
A monopol v soukromém sektoru - Vám neříká nic jméno Microsoft? British Petroleum? Monsanto? atd. Samí přátelé pokroku.
Vzpamatujte se, člověče a nepište takové voloviny!

216334

04.04.2010 09:18

Problém jménem zadluženost

RE: Víte koho máte volit

Leo K 81.?.?.?

Zkusil jste se zamyslet nad tím, co píšu já - a jak odpovídáte vy? Já jsem napsal, že složená daňová kvóta je mnohem menší, než tvrdíte vy - vaše reakce?
Napsal jsem, že školství, zdravotnictví a důchodový systém jsou veřejné služby a nikoliv monopol. Že na jejich poskytování má stát rozhodující vliv (ale nikoliv monopol), je něco úplně jiného. Dal jste naivní příklad ze zdravotnictví a já vám odporoval tvrzením, že skutečná individuální zdravotní pojistka, bez solidární složky (podle pojistné matematiky), která by kryla náklady léčení v úrovni srovnatelné s dneškem, by Vás stála měsíčně cca 30000 Kč. To je zhruba cena pojistky u standardní americké zdravotní pojišťovny a to je také důvod, proč je americké zdravotnictví ve svých výsledcích tak mizerné, ač má nejlepší odborníky a nejlepší výbavu.
Dovedete si představit školy, které by nesjednocovala žádná garance? Pravděpodobně by se časem vyvinul nějaký vztah mezi podnikateli a školou - a teď si představte jak byste se (se svými dětmi) v takovém galimatyáši vyznal? - Pokud chcete tedy vlastně zrušit stát - vracíte se k rodovému zřízení, kde všechno zařizuje rod. Od bezpečnosti až po inicializaci dospělců. Máte pravdu - v takovém zřízení peníze ani moc nepotřebujete.
Ty ojedinělé pokusy (v Rakousku a Německu), kde si obec vytiskla vlastní měnu nic nedokazují. Pořád k nim jezdila (státní) železnice, hlídala je (státní) domobrana, v nemoci jim pomáhal (státní) solidární systém. A všechny tyto pokusy vznikly jako pomoc v nouzi (když státní systém selhal) a byly zrušeny centrálními bankami dříve než by došlo k jejich kolapsu. Úspěch by mohly mít jedině tehdy, když by byly totálně izolovány od okolí.
Na to - pane nemyslíte.

216367

04.04.2010 09:36

Problém jménem zadluženost

RE: Víte koho máte volit

Leo K 81.?.?.?

Ano. Vytištěno Liberálním institutem - ing. Miroslav Ševčík CSc a podobní exotové. CSc má od minulého režimu a dnes se profiluje jako neoliberální (to je to, po čem toužíte) fanatik. Tahle krize, kterou teď prožíváme, je selháním neoliberalismu. Jestliže cena za nemravné zisky byla pád institucí, které stát zachránil z veřejných prostředků, tak v intencích té samé nauky by bylo, aby stát za tyto prostředky vykonával vlastnická práva. Takže tahle publikace - patří do stejné kategorie jako Utopie od Thomase Moreho.

216369

04.04.2010 13:17

Problém jménem zadluženost

RE: Víte koho máte volit

Leo K 81.?.?.?

Ano. Viz poznámku k Liberálnímu institutu níže. Tohle kukaččí vejce, které položil do českého hnízda V. Klaus, má všemi prostředky propagovat ideu neoliberalismu. Cituji z vašeho odkazu:U nás výpočet dne daňové svobody provádí Liberální institut. Liberální institut při svém výpočtu vychází z odhadů...
Takže jde typicky o součet a podíl dvou nepřesných čísel. I pokud bychom tomuto vysoce ideologickému pseudoukazateli přiznali určitou věrohodnost, tak 162 kalendářních dnů děleno 365 kalendářními dny vydá tak na 44%. Když tak šermujete odkazy - podívejte se na http://www.finance.cz/zpravy/finance/17295-danove-kvoty/. Je bohužel jen do roku 1999, ale určitě z tisku víte, že ji Topolánkova vláda snižovala. [cool]

216387

04.04.2010 15:08

Problém jménem zadluženost

RE: Víte koho máte volit

Leo K 81.?.?.?

Co je neoliberalismus si můžete vygooglovat např.http://cs.wikipedia.org/wiki/Liberalismus - stručně: je to resuscitace mrtvoly liberalismu - onoho "laissez faire". Vaše vysvětlení primární příčiny krize se diametrálně liší od názoru VŠECH finančních analytiků a z toho lze odvodit závěr, že buď jste zneuznaný génius anebo se tvrdošíjně mýlíte.
Takhle si z toho dělali prču už před 18 měsíci v Anglii (nevím jestli se dopouštím nějaké protizákonnosti, jestliže jsem to umístil na svůj web a proto mě na to případně upozorněte) - http://www.kyslinger.info/krize.avi

216397

04.04.2010 17:08

Problém jménem zadluženost

RE: Víte koho máte volit

Leo K 81.?.?.?

Máte v tom nějaký zmatek. O krizi v třicátých letech nechci mluvit, i když si v reakcích protiřečíte. Ale s Vaší představou liberalismu není všechno v pořádku. Historicky došlo koncem 20. století (koncem šedesátých let) ke krizi pravicového liberalismu, rozpor mezi sociálním státem jako odpovědí na Sovětský blok a liberálním konzervatismem vyústil v sociální bouře. Levicové strany vyvlastnily řadu liberálních idejí a podřídili je vlastním cílům. Liberální ideje se tak vrátili ke svým kořenům (u nás byli prvními liberály Mladočeši v levicové pozici ke Staročechům). Teorie i praxe tzv. třetí cesty (směr vytyčovaný v r. 1968), jsou teorie které vzešly z intelektuálního prostředí levicových labouristů. Levicové strany ovšem chtějí bránit „lidi práce“ státními garancemi. Jsou však vesměs také zastánkyněmi procesu globalizace, kterou vidí jako pozitivní výzvu. Ale jsou i obráncem nejrůznějších individuálních práv, odvozovaných od lidských práv obecně. Levice též akcentuje roli občanské společnosti. "Liberální" pravice si naopak nárokuje obranu národních států v boji s nejrůznějšími integračními procesy, které si vynucuje globalizace. Dále například kritiku multikulturalismu a přistěhovalectví. Vývoj stále zřetelněji postupuje ke stavu, který je v USA. Zatímco levice je v USA spojována s liberalismem (který reprezentuje Demokratická strana), pravice, reprezentovaná Republikány, praktikuje náboženský a sekulární konzervatismus. Liberální levice – jak v Evropě, tak v USA – je vesměs otevřená moderním idejím, jako je registrované partnerství, práva žen či tolerance k imigrantům, zatímco pravice je velmi zdrženlivá. Za cenu jistého zjednodušení se dá tvrdit, že zatímco liberální levice přijímá nadnárodní integraci, pravice je opatrná.

216402

04.04.2010 19:04

Problém jménem zadluženost

RE: Víte koho máte volit

Leo K 81.?.?.?

Viz příspěvek č.216402

216407

05.04.2010 12:57

Problém jménem zadluženost

RE: Víte koho máte volit

Leo K 81.?.?.?

Škoda, že jste se začal litovat. Kdybyste začal přemýšlet, mohlo by to být počátkem nějakého řešení. Liberalismus, tak jak mu rozumíte vy, je stará vesta a mnohé myšlenky působí jako tautologie. Je to dáno především tím, že ekonomie není žádná věda, ale soubor "šamanských" receptů, který se jenom jako věda tváří. Tomuto tvrzení nelze odporovat z jednoduchého důvodu: Není možné opakovat jakýkoliv jev, který ekonomie popisuje, za naprosto stejných podmínek - to je ovšem základní požadavek vědy. S tou tautologii - Ludwig von Mises např. Mravné je vše, co slouží zachovávání společenského řádu, a vše, co jej poškozuje, je nemravné.
Ano. Velice poučné. S takovouto filosofií mohu obhajovat cokoliv - i třeba Keynesův nacismus.
Současná krize byla způsobena byla sice způsobena deriváty mizerně krytých nástrojů - jak si z toho dělají legraci John Fortuna a John Bird na mém odkazu, ale tam jde o komediální nadsázku. Ve skutečnosti šlo o protrahovaný účinek Reganovy politiky deindustrializace USA, zadlužování obyvatel - viz deriváty hypotéčních zástav a výsledek je že v "ocelovém městě" Detroit lze koupit dům (takovou propadlou zástavu) za 2 dolary i s pozemkem. [bliji] [bliji]

216440

15.06.2010 09:53

Školné je správné

Úvaha Školné je správné, je zcestná a proto správná a potřebná.

Leo K 81.?.?.?

Hlavní důvod zavedení školného spočívá v tom, že pomůže vyřadit ze vzdělávacího procesu ty žáky a studenty, kteří nemají o vzdělání skutečný zájem
Tím myslíte návrat před Marii Terezii?
Rodina, která je chudá, je evidentně duševně zaostalá. Duševně zaostalí lidé jsou chudí, neboť se neprosadili v životní soutěži (o peníze).
Z toho vyplývá, že duševně nejvýkonnější jsou gangsteři, protože mají nejlepší poměr nákladů ku zisku.
Z celé úvahy mám dojem, že autor, Wenzel Lischka nám jenom nastavuje reálné zrcadlo, v němž lépe vidíme svůj pokřivený obraz. Současná povolební situace je neuvěřitelnou parodií na naše dějiny, na evropanství a na dědictví francouzské revoluce.

222041

26.12.2011 22:23

Korporativismus není kapitalismus

RE: Tak me napadlo

Leo K 81.?.?.?

Je to fašismus! Je to prakticky něco mezi Salazarovým korporativismem a Mussoliniho fašismem, s jemnými změnami - netrvá se tolik na uniformitě. Hlavní zásady fašismu - jednota, autorita a povinnost - jsou realizovány superelitou, která jedná ve shodě. Tam konkurence - ten hlavní motor kapitalismu - neexistuje.

259595

03.01.2012 23:28

Vakcína Gardasil při prevenci rakoviny děložního čípku je nebezpečná a neúčinná

RE: Bitva o deti,bitva o kontrolu nad pristi generaci,deti majetek statu a bohatych.

Leo K 81.?.?.?

Článek je neskutečnou demagogií. Už jenom popis vedlejších účinků: anafylaktické šok, pěnu z úst, epileptické křeče, koma a paralyzování- kdy se prakticky jedná o synonyma nebo projevy anafylaktického šoku. Ten vás může ohrozit i při injekci penicilinu anebo dokonce i po bodnutí včelou. Je to způsobeno neodpovídající reakcí imunitního systému - vyplavením velkého množství histaminu což způsobuje náhlý a velký pokles krevního tlaku - ale nejdéle do 20 minut po injekci.

260098

19.12.2014 09:47

Deklarace závislosti

To je mylný antrocentrismus

Leo K 81.?.?.?

Už jsem to napsal jinde. Ta "deklarace" je neosofismus - klamavý a logicky nekorektní úsudek. Chceme-li na Zemi přežít, musíme přírodě včas moudře ustoupit? Nemohu s tím souhlasit. Planeta jako celek obsahuje stále stejné množství (kvantitu) prvků. Těch pár sond, které odletěly do vesmíru aniž se někdy vrátí jsou zanedbatelnou veličinou šestého nebo sedmého řádu. Ani změna formy vazeb těchto prvků není nic, co by mělo planetu nějak zásadně ohrožovat. Právě dnes vyšel na Oslu článek http://www.osel.cz/index.php?clanek=7954 který popisuje, co se pravděpodobně dělo po dopadu Chicxulubského tělesa a jak dlouho se z toho planeta vzpamatovávala. Ale - vidíte - katastrofa vesmírného dosahu - a měla za (nezamyšlený) následek vznik člověka. Uvažování výše uvedených autorů je antropocentrické a ve svém důsledku paradoxně protipřírodní. Popírá evoluci, protože kritizovaná činnost člověka dvakrát moudrého je jeho evolučním darem. Autorům bych doporučil více pokory před darem života.

323671

Káva pro Zvědavce

77

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc březen přispělo 158 čtenářů částkou 26 788 korun, což je 77 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

prosím, zvažte, zda byste mohli přispět na provoz tohoto serveru. Zbývá poslední den do konce měsíce a v pokladně chybí čtvrtina potřebné čásky. Jsme bez reklamy, tudíž plně závislí jen na tom, co se vybere. Děkuji.

Ve zkratce

Rouškový teror v Čechách31.03.20 00:57 Česká republika 0

Neutopické zemědělství: krizové jaro30.03.20 17:08 Česká republika 0

Lidstvo se vyvinulo původně na zcela jiné planetě, na Zemi jsme cizinci30.03.20 16:41 Neurčeno 1

Rockefeller a pandemie29.03.20 12:55 Neurčeno 4

Fed nemůže opravit, to co je rozbité.28.03.20 19:25 USA 0

I na pokraji sil musí evropské státy platit „výpalné“ Bruselu v plné výši.28.03.20 15:29 Evropská unie 0

Pozorujte dnešní právní zrůdy, ceny a lichvu! Šílené!!27.03.20 18:19 Česká republika 6

Jourová varuje27.03.20 14:54 Evropská unie 7

Vědci zjistili u 600 lidí 40 různých mutací koronaviru26.03.20 22:20 Island 6

Holandsko a Švédsko začínají ustupovat od teorie stádní imunity26.03.20 22:07 Evropská unie 2

Vláda mění své rozhodnutí ohledně odškodnění - bojí se bankrotu (a právem)26.03.20 22:00 Česká republika 1

Indie vyhlásila 1,3 miliardě svých občanů stanné právo26.03.20 21:02 Indie 1

Koronavirus: Drakonická opatření v Bolívii26.03.20 09:03 Bolivie 7

VIDEO: Massimo Mazzucco zajímavé souvislosti a "náhody" COVID-1926.03.20 07:56 Itálie 0

Politická korektnost a krvelačnost chorých feminacistek vedla ke konci mluvčího FK UK25.03.20 11:07 Česká republika 12

Ministerstvo obrany chce uspořit až 2,9 miliardy korun25.03.20 07:00 Česká republika 1

Evropská unie vojensky podporuje Turecko24.03.20 17:34 Evropská unie 2

V USA začala ekonomická krize24.03.20 04:25 USA 3

Video: Allahu akbar! Nepokoje v uprchlickém táboře Eleonas v Aténách23.03.20 17:51 Řecko 0

Video:Německo už není zemí mléka a strdí, ale Afričanovi to nevysvětlíte23.03.20 17:45 Německo 1

Měnové kurzy

USD
24,94 Kč
Euro
27,47 Kč
Libra
30,90 Kč
Kanadský dolar
17,60 Kč
Australský dolar
15,32 Kč
Švýcarský frank
25,96 Kč
100 japonských jenů
23,07 Kč
Čínský juan
3,51 Kč
Polský zloty
6,03 Kč
100 maď. forintů
7,65 Kč
Ukrajinská hřivna
0,89 Kč
100 rublů
31,24 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 399,85 Kč
1 unce stříbra
349,71 Kč
Bitcoin
158 541,75 Kč

Poslední aktualizace: 30.3.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 50 639 423