Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Mudrc Jakub Levištajn

Nalezeno 12 příspěveků, 7 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

26.08.2014 10:21

Znát souvislosti: Bolševický převrat

Morálka socializmu

Mudrc Jakub Levištajn 46.?.?.?

Tak tak, pane Erwine, nebýt těchto Mongolochazarů převlečených za Židy maskujících se pravoSlovanskými jmény, nenastala by zlatá éra Stalinova obrození. No a nebýt Džudašviliho, této loutky v rukách rasových Mongolokaganů, nemohl by být ráj Chazarů zvaný Sovětský svaz osvobozen Chruščovem. No a nebýt bodrého ukrajinského kryptochazara Chruščova, nedostal by se k moci ukrajinský Mongolochazar Brežněv a nemohla by nastat slavná zlatá Sovětská éra, která bratrsky Slovansky umožnila dýchat i Husákovské Československé socialistické republice, která zrovna byla šťastně osvobozena od kontrarevoluce řízené prostřednictvím kryptožidovského Vatikánu ze Siowalstrýtu, kteří tak zákeřně kapitalisticky chtěli zabránit šíření nejpokrokovějších a věčných Chazarských ideí marxismu-leninismu.
A přiznejme si to zcela, nebýt těchto Turkotataromongoloských Chazarů s dlouhými kníry a jejich internacionálních jidochapadel, nerozšířil by nikdo jejich marxleninské ideje socialismu a kolektivního ráje pro všechny dělníky ani do Říše, Vůdce by neměl svou pokrokovou NSDAP, židobolševici by nerozšířili ideje revolučního komunismu ani do Jižní Ameriky, Indie a Číny a nebyly by tak ani vybudovány pevné základy pro BRICS, této naděje pro lidstvo, nevznikla by ani KGB a pan Andropov by nemohl angažovat pana Putina a zřídit věštecké vědecké ústavy. No a tak by se k moci ani nedostal největší věštec všech dob a signatář DOSTU pan Klaus, ani jeho kontravěštec a velký internacionální socialista - vlastenec pan Zeman, a taky by ani nevznikly důvody pro existenci alternativních webzinů. A já bych teď patrně nepsal příspěvek, ale odpracovával desátek a čekal na nebe v souladu s věčnou tradicí. Proboha, byla by dnes bez Chazarů ještě vůbec Lidová Čína? Byl by vůbec nějaký ráj hojnosti severokorejských soudruhů? Byl by vůbec nějaký systém, který by mohl velebit soudruh Žid moudrostrak? Hrůza domyslet, či jen pomyslet...

316146

26.08.2014 10:50

Znát souvislosti: Bolševický převrat

RE: Satanova synagóga

Mudrc Jakub Levištajn 46.?.?.?

Je vidět, že jste to vzal za správný konec. Vy se v tom evidentně vyznáte, pane abc a je záslužné, že statečně šíříte tyto poznatky dále. To vše Vám jednou jistě přičte Otec a Syn k dobru. I se Svatým Duchem, to je jisté. Pokud ještě nejste organizován v nějaké internacionální pravověrné komuně, ozvěte se. [smích]

316150

27.08.2014 11:02

Znát souvislosti: Bolševický převrat

RE: Morálka socializmu

Mudrc Jakub Levištajn 217.?.?.?

Hezky jste to shrnul a děkuji za odkaz.
Je jisté, že Chazaři, kterým jsme vděčni za emancipaci třídy dělníků, rolníků a pracující inteligence, se ze zbytečné skromnosti skrývají nejen za jména ruská, polská, ukrajinská a výše jmenovaná, ale i za jména turkická, mongolská, tatarská, maďarská, francouzská, řecká, perská, syrská a mnohá další, africké jazyky nevyjímaje. Možná bychom mohli zmínit ve vší skromnosti ještě jména německá, co myslíte, pane Drne.
Na panu Makowovi se mi velmi líbí, že dokázal vyseparovat z plev celé to jádro problému, které ve skutečnosti tkví ve zkaženosti žen. Ženy a jako bývalý Žid a dobrý katolík to přeci musí vědět, inklinují k sodomii a zvrhlostem, pokud se nedrží pěkně zkrátka. Jasným indikátorem je to, že nenosí burky a oblékají kalhoty. Těmito vědeckými poznatky pan Makow doplňuje studii jiného vědce a odborníka na židovskou problematiku pana Klimova, který pečlivým studiem Bible odhalil pravou příčinu světového Zla. Je jím satanský gen, který je ďábelskými silami šířen skrze falešné Židy, když pravé Židy pan Ježíš zrušil a nahradil je křesťany. Falešní Židé jsou tudíž všichni, kteří se vydávají za Židy a jejich hlavním poznávacím znamení je sebenenávidění a antisemitizmus, jehož hlavním znakem je buzerantismus. A za to může právě ten satanský gen, který ve falešné židopopulaci přežívá a dále se šíří, čemuž odpovídají i sklony k zapovězenému styku, čímž se tedy nápadně podobají ženám.
Makowa a ani Klimova bych rozhodně nepodezříval z práce pro tajné služby či někým objednanou provokativní činnost, neboť se jedná o dobré a zapálené boží služebníky oddané víře.

316239

27.08.2014 11:39

Znát souvislosti: Bolševický převrat

RE: Musím souhlasit s jik

Mudrc Jakub Levištajn 217.?.?.?

A návrat Ruska na oprávněný VRCHOL geostrategického vlivu, je tak raketově rychlý a pro české keltující, zinkající a pravicující Pepíky i Mařen/ky až neuvěřitelný.
Já věděl, soudruhu kolego, že to tak nenecháte a uvedete věci na pravou internacionální míru. Ovšem na druhou stranu musíte pochopit, že autor článku je signatářem stejné iniciativy jako pan editor a tudíž pokud nesouhlasíte, je to tím, že jste se ocitl jen v nesprávnou dobu na nesprávném místě.
Ovšem co Vás tu omlouvá, je Vaše zapálení pro pokrokové Rusko, které se opět plně přihlásilo ke svému mongolsko-chazarskému odkazu a plní řádně svou historickou roli směřující k spravedlivému řádu a konečné spáse člověka. Toto je trnem v oku všem keltujícím Čechům, kteří jen omylem nebyli exterminováni již starověkými římskými cary. Avšak pan Vladimirovič byl skutečně servisem vybrán jako poctivý soudruh ryzích vlastností pro svou budoucí roli a ukázal cestu všem širokolícím, kolektivu věrným a obrozeným Slovanům z temna, kterou jim tak dobře nasvítilo ono historií neprávem opomíjené chazarské plémě, v čele s Marxem, Leninem, Trockým, Stalinem a Ročildy.
Víte, že Vladimirovič nedávno udělil vysoký řád impéria za přátelství a neocenitelné služby samotnému veliteli Rokefelerovova Exxonu? Věci se prostě hýbou skvěle, jak říkáte, a to hlavně díky zásluhám (pepíky nedoceněného) Velikého stepního bratra, a proto upřeme své ještě ospalé zraky, avšak již plné naděje, tím správným směrem.
Děkuji za Vaši osvěžující řeč, pane kolego Moudrostrako.

316242

28.08.2014 09:20

Znát souvislosti: Bolševický převrat

RE: Musím souhlasit s jik

Mudrc Jakub Levištajn 46.?.?.?

Vážený levicující internacionalisto, oceňuji pečlivost, s jakou jste přistoupil k Vašemu příspěvku, je vidět, že Vám na Zvědavcích záleží, avšak nejspíš jste si něco špatně vysvětlil, a z toho si pak vyvodil pravicující, keltizující, lídlující, kocábující a pepíkující závěry. Já naopak oceňuji Vladimirovičův pragmatický přístup k Rusko-Chazarsko-Wlastrýtské levicové tradici v pokračujícím tažení proti kapitalismu a americkému imperialismu. Prohnilí pravičáci celého světa se třesou hrůzou před konečným tažením světového proletariátu pod Vladimírovým vedením. Spojenectví Kremlu s globálními korporacemi jistě již nejednou vytřelo všem pochybovačům zrak a odpůrcům spojeného proletariátu trumfy z rukou.
A jak naznačujete na příkladu pana Kladiva, ani internacionální levici není imperialistický kapitál nic cizího. Nemusíme zacházat přeci do nějakých zbytečně složitých dedukcí o mezinárodních židech v NY a v Moskvě, stačí se spokojit s tím, že ani levicujícímu bolševizmu petrodolary nesmrdí.
Navíc, já s Vámi souhlasím, že svět není vůbec černobílý, to jste si opět něco „domyslel“, víte, pane Moudrostrak, jsou dokonce i tací, co si myslí, že je pravý, nebo dokonce levý. [mrknutí jedním okem]

316281

28.08.2014 14:52

Znát souvislosti: Bolševický převrat

RE: Musím souhlasit s jik

Mudrc Jakub Levištajn 46.?.?.?

Zajímavé je hlavně to, proč pan Moudrostrak vybral za příklad hodný následování právě potomka Chazarů (?). Tito obvykle rádi levicují a ne jinak je tomu i v US Kongresu, asi proto také umí tak dobře chodit v sociálním systému, což je tedy takový oblíbený koníček menšin.
Také se nelze divit rodičům, že malého Lipshitze přejmenovali (na Armanda Hammera). A jméno jistě není náhodné, neboť, jak již pan Moudrostrak zmínil, byli to marx-socialisté a symbolem amerických socialistů byla právě ruka s kladivem. Obdobná symbolika se objevovala u socialistů i v jiných zemích.

Vložený obrázekVložený obrázek

Vložený obrázek

Zajímavé na tom je i to, že firma, v níž má tato rodina podíl (a která používala tento symbol ještě před přítomností Lipshitze), investovala také jednu z největších částek do znovuzvolení Bushe prezidentem.
Tito salónní marxisté kladivem toho kolektivně natloukli jistě mnoho, což bude nejspíš ten hlavní důvod, že tak touží po jednotném uvědomělém dělnictvu.
Sám pan Moudrostrak se tu kdysi svěřil, a já to tedy s jeho laskavým svolení použiju, že jako správný levicující intelektuál rád vysedává v nákladných restauracích a živí se udílením dobrých rad, a tak se zdá, že by tu nějaké ty společné zájmy s ostatními marxisty byly. Taktéž se pan Moudrostrak kdysi svěřil, že pád dvojčat ho ze srdce naplnil radostí (proč ne, možná i radostně tančil jako ta nechvalně proslulá skupinka natočených izraelitů) a je dokonce možné, že se z té demolice radoval skoro tak dobře jako ten prezident, který v té době vládl i díky penězům Kladivouna, jehož pan Moudrostrak považuje za tak univerzálně přijatelného.
Inu socialisté to mají v hlavě obvykle dost srovnané. Levicující voličstvo statečně volí levicující korporátníky, kteří pak vesele umetají cestu konglomerátům, které jim naoplátku zaručují další existenci této uvědomělé voličské základny, a levicující voliči si pak „šťastně lídlují“ v řetězcích dopravených socialisty až za kdysi jejich humna, tak jak se to povedlo i tuzemskému levicujícímu Zemanovi a zvláště pak jeho spolustranici a eurosocialistce Vlastě, v klíčové době instalované do klíčové pozice socialisticky-demokratické ministrině. Ještě tam máte něco zajímavého k danému tématu, pane Moudrostraku? Pokud byste chtěl kontrovat pravicujícím profesorem, budu naopak rád, i tady se jistě najdou zajímavé vazby, a to nejen na Západ, ale i na Východ.. [smích]

316299

29.08.2014 10:54

Znát souvislosti: Bolševický převrat

RE: Musím souhlasit s jik

Mudrc Jakub Levištajn 46.?.?.?

Pane Moudrostraku, mohu protiargumentovat donekonečna, tedy pokud to tu nezačne někdo mazat…
příklad:
Jednodušší organismy mají tendenci levicovat, neboť sílou množství nahrazují chybějící kvality jedinců. Kupříkladu sardinky, nebo kolonie prvoků.
Má to mezery? Samozřejmě že má, má to stejné mezery, jako jakákoliv jiná tvrzení. Snaha generalizovat bude vždy narážet na chaotickou stránku reality.
Že US jsou pravicující, je klišé z dob studené války. Naopak, podle mojich zkušeností i zkušeností jiných, jsou daleko více levicující, než kterákoliv, dle Vás, levicující země, Rusko a Čínu nevyjímaje. Byl jsem léta členem amerických odborů (jinak to nešlo, pracující kolektiv by mě jinak ušlapal), takže vím, že nejsou jen pouhou vývěskou, ale mají i reálnou moc, a to již od dob vzniku Rockefellerova Standard Oilu, což ale má zase dvojí stránku, a i to je zneužitelné. Ostaně příklad US levicování jste uvedl sám v podobě Kladivouna, což rozhodně není žádná výjimka. US levicují zcela přirozeně, protože jsou imigrační a silně multikulturní krajinou, je plná frustrovaných utečenců, třeba Rusů, Arabů, Indů, Číňanů a především Hispánců, ti všichni se tam vytrvale stěhují z těch Vašich „levicových rájů“, pane Moudrostraku. To není nic nového, dokonce McCarthy nazval „komunistickym kanálem“ (nebo židobolševickym?) dokonce samotnou CIA, a marxismus vyhlásil za největší nebezpečí pro americké svobody a občanské principy v budoucnu, o čemž by měl vědět jako signatář DOSTu něco i editor těchto stránek, neboť tradicionalisti a McCarthismus jsou spojené nádoby.
Moudrostraku, nechal bych Vás na pokoji, ale vždy, když sem náhlednu, tak zahlédnu tyhle Vaše mantry jako: „Takze neni treba chodit i pro Pepiky a Mařen/ky daleko od Gott/liny, aby si utribili pravicujici zavity“ a sem tam se mi z toho zvedá kufr a je zcela jedno, do jaké míry je to pravda, protože to spíš svědčí o zakomplexovaném charakteru autora těchto výroků.
Totitž Moudrostraku, Vy jste nejspíš od přírody především dobrý šmelinář, protože dokážete obratně šmelit ideologicky a prodávat šikovně zabalenou demagogii, kterou Vám tu pak důvěřivci zobou z rukou (jako Blbobrabci), i když na jiných místech tvrdí věci, které Vašim postojům zcela dokonale odporují. Já bych sem tam souhlasil i s dílčími věcmi, které tu prezentujete, ale v celkovém kontextu to prostě nejde, protože v principu se jedná o účelové oblbování možných čtenářů.
Rozumíme si? Určitě Vám to pálí dostatečně, takže asi ano. [mrknutí jedním okem]

316341

29.08.2014 13:48

Znát souvislosti: Bolševický převrat

RE: Musím souhlasit s jik

Mudrc Jakub Levištajn 46.?.?.?

Děkuji za reakci, neboť tím, že
„Emeričané by bez potravinových poukázek, podpor a obecně welfaru dávno pochcípali hlady...natolik je JůYsEj motivující společností a "zemí neomezených možností".“
potvrzujete to, pane Moudrostraku, že USA jsou již nutně a zřetelně levicující zemí

„Proto emerická Coast Guard sestříkává vodními děly zpět do oušnu Kubánce, co utíkají před zlým Castrovým dictatorshipem“
Pane, já mám dojem, že tím chtějí Kubáncům ukázat sílu relativity, a že jim bude přeci jen pod zlým generálem Castrem zase dobře

„Celá a veškerá sláva emerického dollaru stojí a padá se schopností demokraticky humanitárně bombardovat, vydírat a vykrádat ostatní svět, který Emeričany šatí, živí, obouvá, zahřívá - TO V.Š.E. - NA DLUH S pádem možností a příležitostí k Humanitárním bombardováním se rozklíží i Emerika a její SEN.“
Takové výroky Vám jistě pomohou zvednout popularitu na tomto fóru, nicméně tzv. „Americký sen“ se zrodil právě a ještě v době, kdy USA byly obviňovány z izolacionismu, až teprve zatažení US do velkého kolektivu globálních soudružských struktur mu přisoudilo roli mezinárodního humanitárního bombardéra a imperialistického zloducha, tedy u těch kontramédii patřičně naladěných soudruhů
Ale pane Moudrostrak, pokud by toto přeci jen nastalo, tak tento již v bezuzdném levicování rozplývající se americký sen by nejspíš opět oživl, pokud tedy US již nejsou ve fázi bolševické revoluce

„Země, které před desítkami a více lety "sytily" emerický pracovní trh svými chudáky, dnes stojí na vrcholu pyramidy úspěchu - a bankrotující JůYsEj sytí desítky milionů svých oVčanů POTRAVINOVÝMI POUKÁZKAMI“
Zajímavé, do teď jsem netušil, že vyvážet chudáky, aby se o ně postarali jinde, je vlastně hrdinství... opravdu zajímavý pohled na věc.

„Jste parazit a přežíváte jen díky toho, že jste součástí parazitního vyděračského systému. Na úkor třetího světa, Ruska, Číny i EUropy.“
To jsem samozřejmě nikdy nepopíral, už jsem se tak narodil, dokonce jsem parazitoval v podnicích vyrábějících stohy zboží vyvážených v rámci věčné soudržské bratrské pomoci do Sýrie, Egypta, Iráku, Íránu, ale i lidové Číny, Indie a představte si, pane Moudro i Sovětského svazu, obvykle výměnou za nějaké cenné věci, jako třeba ze země vycucanou energii na vytápění zdejších oceláren, kde se vyráběly takové užitečné věci, jako třeba desetitisíce tanků.

A s tím dluhem, pane Moudrostrako, to jste chtěl ještě nějak doplnit to téma dobrotivých Hammerů a Rockefelerů, nebo to bylo prostě jen proto, abyste čtenáře utvrdil a potěšil, jak ten zlý Americký sen bledých tváří ještě více bledne v záři úsvitu Velkého chazarsko-bolševického snu věcí na příděl…

316347

30.08.2014 10:28

Znát souvislosti: Bolševický převrat

RE: Musím souhlasit s jik

Mudrc Jakub Levištajn 46.?.?.?

Rozmýšlel jsem se, zda ještě reagovat, ale bylo by přecijen škoda, kdybyste svou vedoucí úlohu nemohl ještě završit triumfálním chazarským pochodem po rozdrceném oponentovi a nenaplnil tak své „shabes/GOY/im“ pýchou přihozením ještě nějakých perel.
Svoboda a jednotlivec tedy jsou, jak jste naznačil, věci veskrze negativní, neboť tak nějak překáží „pobízení do slabin chazarskou věrchuškou“ (hezky řečeno, pane MoU), a samozřejmě to abychom rychleji dosáhli kýženého kolektivního ráje. Jak by to vypadalo, kdyby si kdejaký zběhlý šťoural vymýšlel a říkal například, že 6 Mega Chazarů strkat do zákona je asi trochu moc a dokonce měl ještě nárok svůj názor veřejně obhájit. Naopak, FUJ! Přeci škodlivé myšlení rozkládá kolektiv, který se bratrsky semkl ve smrtelném boji proti vnitřnímu i vnějšímu všudypřítomnému nepříteli, kterého je třeba neprodleně hlásit, separovat a likvidovat.
„Regulovat sebe sama“ je velice kacířské a pravicující, pane Moudrostrak, v levicujícím světě jsme přece regulováni důmyslným systémem, který je skvělým a věčným odkazem chazarských soudruhů, kteří tak „skvěle dokáží imunizovat“ proti škodlivým zpátečnickým jevům, že nám nezbývá, než se jim navěky klanit u mauzoleí.
Máte zcela jistě pravdu, že „Slavné Poučky Prof. Big Toonnela i Hayek, Friedricha VON“ jako poučky patří na smetiště, ostatně, řekněme si to bez ostychu a naplno, soudruzi Chazaři, nikdy nic jiným než poučkami ani nebyly. Realita je přeci vždy a za všech okolností levicující, jde jen o to, kdo bude ten Moudrý přerozdělovatel a kdo čekatel na příděl. Zda je kapitál státní, státně korporátní, internacionální či národní nás ani netrápí při vědomí, že vedoucí úloha u hromady je dána... gratuluji, Moudrostrako, jistě nebudete ten čekající na příděl, ale ten přerozdělující, zásluhy jsou zásluhy, nic naplat.
„Rusko by bez ostruh ve slabinách nikdy jinak nevykročilo z Pravěku“
Perla, pane Moudro, možná ste ještě mohli přitlačit... ještě jednou sláva internacionálnímu chazariátu, že polidštil ruskou opici a zbavil ji pazourku. Uráá..., na co věčně u zdi naříkat, vzhůru k mauzoleu s panem Moudrostrakem!

316387

03.09.2014 12:21

Putinův poradce: Přechod na novou globální ekonomiku si bude vyžadovat válku

RE: ...a pátá kolona (nejen v září) v Rusku?

Mudrc Jakub Levištajn 46.?.?.?

No jo, když mám konflikt se svou paní, obvykle jsem přesvědčen, že ho uměle vyvolala a navíc, že události kolem mě i skrytě řídí. Tudíž Vám tím musím dát za pravdu, neboť s tím mám i praktickou zkušenost. Konflikty jsou umělé.
Paní Jarmilo, oligarchové si samozřejmě myslí, že ne, proto soupeří doopravdy. Zabetonovávají se do garáží, věší z mostů a navzájem se škrtí v koupelnách či tráví v hotelových ložnicích. Proto není divu, že se bojí a často přebývají v bunkrech, vytváří si soukromé ochranky a přemýšlí, jak všechno uplatí. Nakonec hrdinsky zhynou rukou své vlastní ochranky uplacené oligarchou odvedle a mají pak velký funus, na kterém se sejde mnoho jejich bývalých přátel.
Této vlastnosti, která je společná oligaršíčkům i oligarchům, využívá obvykle ještě někdo třetí, co je pak vysmátý mírotvůrce. Správný mírotvůrce nemůže dopustit, aby se oligarchové dohodli, takže pokud se tito dohodnou, tak jen zase jedni proti druhým. Takto mírotvůrce nepřijde o své postavení třetího, proto posiluje přesvědčení jednoho o zlých úmyslech toho druhého a všechny pak o tom, že sám je tu ve službách Všehomíru, což je jistě náročné dílo, které nelze dát dohromady přes noc.

316674

04.09.2014 12:01

Leninista v Bílém domě

1.

Mudrc Jakub Levištajn 46.?.?.?

To dost dobře nelze zaměňovat, pane xml, jedná se totiž o různé věci.
"Vláda sovětů" je totéž, co "vláda výborů", "sovět" je totéž co "rada", či "výbor", či "koncil", je to tedy mocenský orgán, neboli skupina poradců (kdysi rádců), kteří jsou částí toho, co vlastně známe pod pojmem "stát" kdekoliv na světě, která v Rusku měla zvláštní charakter odrážející postfeudální stav.
Bolševici jsou však skupina, vyjadřující nějaký specifický názor na to, jak by se měla uskutečňovat moc, tedy politické uskupení. V tomto případě se jedná o frakci ruských socdemáků mající počátek v imperiálním Rusku. Ruští sociální demokraté politicky reprezentovali víceméně pracovníky v průmyslu, což bylo v tehdejším Rusku asi 3% obyvatel. Radikální skupina mladých socdemáků se pohádala s vlažnější skupinou víceméně okolo Trockého, a tak vznikly dvě znesvářené frakce socanů - neformálně nazývané bolševici a menševici. „Bolševici“ jako „většina“ ač byli v menšině i v rámci politické strany, ale to už je jedno, prostě šlo o takové sobotkovce a haškovce tehdejší doby. V rámci ruské sociální demokracie fungovala i „židovská strana práce“, tedy socialisticky smýšlející židé.
Vložený obrázek
(možná byste mohl používat pro ilustraci menší formát, třeba jako tento)

To ale nebyly jediné frakce carských socialistů (názvy byly nezáživné a komplikované), představte si to jako směsici sobotkovců, haškovců, zaorálkovců, zemanovců, škromachovců, špidlovců a komárkovců, přičemž více židů inklinovalo k té menševické frakci.
Avšak skupina mladých bolševických radikálů se rozhodla, že už nechce politicky příštipkařit u socdemáků a v roce 1912 založila vlastní stranu v rámci sociálně demokratického uskupení a na ustavujícím sjezdu v Praze vytvořili kolem Lenina sociální demokraty - bolševiky. Něco jako když vznikli třeba zemanovci. Tehdy byl do ÚV strany přijat na přání Lenina a Zinověva i Stalin, a tím se Stalin stal součástí bolševického vedení, ač byl v tu dobu ve vyhnanství. Tato strana si v roce 1918 začal říkat Komunistická, stále však používali termín bolševici. Název bolševici, což nabylo i druhotného smyslu „stará garda“ (a pak i dalších přenesených významů hlavně v zahraničí), se přestal používat až v roce 1952, kdy zůstal v užívání jediný název – Komunistická strana Sovětského svazu.

316733

04.09.2014 12:03

Leninista v Bílém domě

2.

Mudrc Jakub Levištajn 46.?.?.?

Tím, že Bolševici postupně ovládli Sověty (orgány státní moci) a vypořádali se s politickou konkurencí, dosáhli tzv. „diktatury proletariátu“, což v praxi znamenalo, že menšinová frakce z politického uskupení reprezentujícího 3% obyvatel ovládla stát, stanovila se jediným legálním politickým uskupením na územích bývalého carského impéria, čímž také v několika bolševiky ovládaných federacích vznikly podmínky pro vznik „Sovětského svazu“, který také 1922 vznikl.
Tento proces by nikdy nemohl proběhnout pouze na základě vnitřních podmínek, ale rozpad carského impéria byl plně v kontextu doby a dalších událostí odehrávajících se po celém světě, tedy především 1.sv a souhry více zájmů, do nichž vstoupilo více mocností. Bolševici i židobolševici se tu zdají být jen kolečkem v soukolí.
Kupříkladu Fordova továrna na traktory v Británii se stala jádrem britského zbrojního potenciálu v 1sv. čímž se Ford podílel na porážce Německého impéria. Bolševici byli podporováni každým, komu překážel vstup Ruska do 1sv.. Po té, co se ujali vlády, dostali celé impérium na dno prakticky přes noc. Téměř vše přestalo fungovat (je to logické, metař ve vedení ocelárny znamená její konec) a na obzoru zbyl jen hladomor. Jedním z prvních, kdo pomáhal Bolševikům na nohy, a aby se udrželi u vesla, byl právě Ford. Již ve dvacátých letech vznikal Fordův komplex v Gorkém, známý jako GAZ. Tento komplex se stal strojním jádrem tzv. socialismu a samozřejmě i budoucího zbrojního potenciálu Sovětského svazu. Podobně Ford podporoval nejen Bolševiky, ale i NSDAP, a to vše bylo posvěceno i US vládou. Ford samozřejmě nebyl zdaleka jediný, ale když už jste ho jmenoval, vzpomněl jsem si na něj i v souvislosti s těmi bolševiky a "ukončováním válek".

316734

Káva pro Zvědavce

57

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 121 čtenářů částkou 20 084 korun, což je 57 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Cross Club bude mít otevřeno i po 22. hodině25.09.20 14:25 Česká republika 1

Prymula: Chci méně prostoru v médiích pro kritiky svých opatření25.09.20 11:09 Česká republika 2

Média stupňují hysterii strachu, opět šíří poplašné zprávy24.09.20 22:34 Česká republika 0

Dezorientováni Němci chtějí více afrických kobylek. Demonstrují s nápisy "My máme místo"22.09.20 18:59 Německo 8

Obchodní centrum Mercury, České Budějovice: Rouškové gestapo v akci21.09.20 16:29 Česká republika 3

Janek Ledecký: Zůstaňte negativní a buďte pozitivní!21.09.20 00:15 Česká republika 0

Rasistická černoška v letadle: Jsem královna Kalifornie20.09.20 23:33 Neurčeno 3

Arabská strana Švédska vyzývá k vysídlení těch obyvatel skandinávské země, kteří odmítají multi-kulti hodnoty a etnickou diverzitu18.09.20 19:00 Švédsko 6

Někdo zmlátil cyklisty v Rumburku. Byli to cikáni?17.09.20 17:26 Česká republika 2

Proč hynou statisíce ptáků? A proč se před smrtí chovají divně?17.09.20 11:21 USA 15

Až 90% testů v USA je chybně vyhodnoceno a přiznává to NewYork Times16.09.20 23:02 USA 3

Svědci Covidovi? Je jich 50 a mlátí lidi, kteří nemají náhubek16.09.20 22:14 Česká republika 8

Český COVID teror v metru15.09.20 21:31 Česká republika 9

Vládní pomoc firmám se ukazuje jako velká past15.09.20 09:55 Česká republika 1

Vládní semafor ukazuje nulové riziko - vláda nařídila plošně nosit náhubky12.09.20 12:45 Česká republika 4

Další důkaz funkčnosti švédského modelu při zvládání Covid12.09.20 12:22 Švédsko 7

Likvidace dopravy autem po Praze11.09.20 09:12 Česká republika 6

Nemáte homosexuály, ženy či menšiny? Zapomeňte na Oscara09.09.20 12:14 USA 4

Vakcína proti Covid-19 firmy Astrazeneca se ukazuje jako riziková09.09.20 11:11 Rusko 3

Dr. Hariri - Nová data z CDC ukazují, že na COVID-19 zemřelo jen 6% z původních 160 tisíc08.09.20 23:41 USA 1

Měnové kurzy

USD
23,31 Kč
Euro
27,12 Kč
Libra
29,71 Kč
Kanadský dolar
17,41 Kč
Australský dolar
16,38 Kč
Švýcarský frank
25,09 Kč
100 japonských jenů
22,08 Kč
Čínský juan
3,42 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,46 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,83 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 391,53 Kč
1 unce stříbra
533,73 Kč
Bitcoin
249 979,81 Kč

Poslední aktualizace: 26.9.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 54 510 589