Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Ygorek

Nalezeno 101 příspěveků, 42 různých IP adres

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

25.11.2005 08:29

Dotují dobrovolní dárci krve nedobrovolně cizí zisky?

RE: mno

Ygorek 83.?.?.?

Mnoho dárců ale dává přímo plazmu, na TS neustále visí leták vyzývající k darování plazmy (dokonce v neuvěřitelně krátkých intervalech). Nebo se plazma daruje za úplatu?

80139

22.09.2009 12:45

Vražedné nano částice v netestované vakcíně proti viru H1N1

RE: Nejde o ojedinělý případ

Ygorek 213.?.?.?

o musí být úžasný fyzikální proces, jímž se něco vysráží do emulze. Něco bližšího by nebylo?
Děkuji.

200939

23.09.2009 07:21

Vražedné nano částice v netestované vakcíně proti viru H1N1

RE: Nejde o ojedinělý případ

Ygorek 213.?.?.?

Ano.
Informace, která, vzhledem k autorovu zmatku v pojmech, nedává smysl, je neplatná a nezáleží na tom, čeho se měla týkat. Souhlasím.

Informace, kterou poskytl pan Korutan, je vzhledem k použité terminologii pouhým blábolem, jemuž se směle vyrovná Váš druhý odstavec. Mohu, specielně pro Vás, konstatovat, že mezi emulgací a koagulací je podstatný rozdíl, jehož průběh a výsledek se popisuje žákům v hodinách lučby.

Vdechování aerosolu vodou ředitelné barvy a následné srážení v plicích je zajímavá informace, zatím se mi nepodařilo dohledat bližší údaje.

Údaje o délce schnutí vodou ředitelné barvy ve spreji jsou také zajímavé - 4-24 hod. bez ohledu na způsob nanášení podle teploty a vlhkosti vzduchu, stejně jako syntetika (materiálový katalog Balakom hodnotu uvádí jako interval mezi nanášením vrstev).

Závěr:
Pokud si dovolím poukázat na to, že nerozumím informací právě proto,že autor si plete pojmy, je to podle Vás moje chyba.
Taky dobrý.

200977

23.10.2010 10:28

Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí

RE: Chemtrails

Ygorek 78.?.?.?

"..na bílou stopu po tryskáči/.../já rád bych šel až do Karáčí/jen kdybych tě směl políbit."

Zpíval to Karel Hála nebo snad Rudolf Kortés před asi sto léty, tedy jistě před rokem 2000.

Lehávali jsme tehdy s chlapci na zádech na vrchu Kaňku a pozorovali letadla (znalci vědí). Zpěvák rozhodně věděl, o čem zpívá.

Je pravda, že letecký provoz, a to (nejen) v celé Evropě zhoustl, nic víc.

230643

23.10.2010 10:39

Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí

RE: Chemtrails

Ygorek 78.?.?.?

Týýý joo!To nedám.
Snad jen připomenu, že člověk zpočátku, tak jako jiná podobná zvířata, konzumoval zvěřinu lahodně zamřelou, v níž ekologické (dobrý, ne?) pochody vykonali základní destrukci svaloviny.
Tepelná úprava dělá zhruba totéž, ale jinak a rychleji.

Ano, souhlasím s tím, že jedině člověk trpí civilizačními chorobami. Také se u člověka v průběhu asi pěti tisíc let výrazně zvýšil průměrný věk.
Pozorováním a následnou návštěvou veterináře jsem zjistil, že můj psík trpí stejnými chorobami, jako můj děd, a na srdce dokonce oba berou stejný lék. Co se týče věku, lidského a psího "přepočteného", jsou na tom zhruba stejně.

Zabíjet a jíst zvířata je ekologické. Tak to tedy dělám, jsem nadšený ekolog.

230645

23.10.2010 10:44

Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí

RE: Oni prostě dělají ...

Ygorek 78.?.?.?

Nevím, jak komu, ale za dědovým Trabantem se vždycky tvořily chemtrails.

230646

23.10.2010 10:57

Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí

RE: Chemtrails

Ygorek 78.?.?.?

No, já žiji uprostřed nádherné přírody, jejíž stav je setrvalý.
Stav lidí se ovšem výrazně, katastrofálně, mění k horšímu. Fakt, že dospělý člověk je zaskočen plísní, jejíž životní cyklus je již dávno podrobně popsán, je strašlivý. Nebo rzí na hrušni.

Laboratoře existují a pracují, státní patří pod hygienickou službu, soukromé majitelům, rozhodně nebyly zrušeny.
Existuje dále státní veterinární správa, jejíž pracovníci nacházejí v dovozových komoditách zajímavé látky a existuje státní rostlinolékařská správa (totéž) a kontrolní a zkušební ústav zemědělský...

230648

24.10.2010 10:08

Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí

RE: Chemtrails

Ygorek 78.?.?.?

Ne, příroda si s tím neporadila. Zato pokrok v oblasti technologií výroby, vývoj čistíren odpadních vod a hlavně jejich instalace.

Rajčata pěstovaná volně budou napadena plísní mohutněji, než rajčata pěstovaná pod fólií, jak si zahrádkáři a zahradníci ověřili již před lety. A vůbec nejméně budou napadena rajčata pěstovaná pod fólií/sklem a zalévaná kapkovou nebo bodovou závlahou. Nedostatek vláhy na povrchu rostlin velmi omezí rozvoj plísňového onemocnění. To se ve vlastivědě již neučí?

Ostatně, rozšiřování pěstování rajčat je důkazem globálního oteplování. Dnes se pěstují rajčata volně na záhonech tam, kde se v sedmdesátých letech pěstovala ve sklenících a v osmdesátých letech v "klimatických" buňkách (nejčastěji PVC pytle s ustřiženým dnem.
Větší rozvoj pěstování - vetší migrace odrůd - zvýšená teplota - závlaha postřikem/kropením - větší rozvoj chorob. Navíc je prokázáno, že rozvoj chorob se vždy opožďuje za rozvojem populace.

Příroda, jak si lze ověřit prostým každodenním pozorováním, nekolabuje vůbec.
Pro ty pomalejší: ano, i plíseň je součást živé přírody. A patří k těm nejaktivnějším součástem.

230749

24.10.2010 10:22

Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí

RE: Chemtrails

Ygorek 78.?.?.?

Po roce 1989 se začaly používat přípravky moderní, přestaly se používat socialistické náhražky.
Když kosím trávu na krmení či sušení, pozoruji daleko větší oživení porostu proti stavu před čtvrt stoletím, nejviditelnější jsou motýli.

To tragické, co se nyní děje s půdou, má jiný důvod. Tím dovodem je omezení produkce hnoje a pálení slámy místo zaorání do půdy.
Pokles humusu v půdě je důsledkem současného chybného přístupu k zemědělství a energetice.
Voda se po tání nevsakuje například proto, že drenážní systémy nejsou již skoro třicet let udržovány a většině skončila životnost.
Chemtrails bych to přičítal - vliv na vnímavé mozky je, zdá se, zničující.

230751

24.10.2010 10:28

Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí

RE: Chemtrails

Ygorek 78.?.?.?

Ano, myslím si, že dosud všechny záplavy byly přírodní.
Pokud mi dokážete vysvětli, kde se mýlím, s chutí do toho.
Oblohu a změny počasí sleduji přes čtvrt století. Dříve to byl koníček (v přírodovědném kroužku), nyní součást profese.

230752

24.10.2010 10:38

Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí

RE: Budíček !!!!!!!

Ygorek 78.?.?.?

Souhlas. Radši vyjdu na zápraží, zapálím si viržinku, budu uplivovat mezi kapky chemického deště a pozorovat totální kolaps přírody vůkol.

230754

24.10.2010 10:40

Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí

RE: Budíček !!!!!!!

Ygorek 78.?.?.?

Okolo Měsíca kola sa dělajú
kyjovské děvčatá
mládence nemajú.

Text této lidové písně byl zaznamenán v době před vynalezením letadla.

230755

24.10.2010 10:42

Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí

RE: chemtrails je skôr fantóm

Ygorek 78.?.?.?

Až jeden rok. Správně. To je pak ovšem ten nejlepší způsob jak cíleně aplikovat posřik na vybrané země, jak tu několikrát zaznělo.
Dost dobrý, joo.

230756

24.10.2010 19:15

Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí

RE: Chemtrails

Ygorek 78.?.?.?

Týý joo!
Dobrý příspěvek. Bylo by ovšem záhodno dodat, jakou metodou bylo změřeno přibývání Alzheimrovy nemoci a v jakém intervalu. Letos proběhla našimi médii zpráva, že příznaky této nemoci nejsou odlišitelné od běžné stařecké demence, k poznatku došel britský výzkumný tým.
Věčnou tmu díky nedostatku slunce pozorovali kde? V našich končinách tomu tak být nemohlo, výnosy zemědělských plodin by vypadaly jinak.
Civilizační choroby jsou reakcí lidského organizmu na radikální změnu životního stylu. Lze je pozorovat i u zvířat nucených žít v podmínkách blízkých dnešním lidským.

To je hluboký omyl, věc není tak jednoduchá.
Z rozborů statistických dat Slováků bude možno jednoznačně zjistit, jaké nemoci v populaci Slováků ubývají a jaké přibývají.
Zajímavé by bylo zjistit, jaké máte představy o nutné délce sledování vzorku, zejména chybí-li srovnávací vzorek stejné kvality z doby před postřikem.
Zároveň by výsledky byly použitelné pouze pro státy se stejným klimatem.
Ještě zajímavější by byla metodika oddělující působení postřiku od působení exhalací motorových vozidel a průmyslových podniků.

230803

24.10.2010 19:35

Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí

RE: Chemtrails

Ygorek 78.?.?.?

A není to jinak?
V obilce je škrob. Naturální = přirozený. Tento škrob zcela znehodnotíme, odpřírodníme (denaturujeme) tepelnou úpravou, při které se tento škrob změní na stravitelné dextriny, tedy stravitelné pro člověka nebo podobné zvíře - i šrot pašíkovi spařuji...
Jak je to dlouho, co švédský výzkumný tým objevil v chlebu a následně ve všech potravinách vyráběných ze škrob obsahujících surovin další smrtelně jedovatou látku, produkt tepelné denaturace škrobu?
Člověk (zde si dovolím pod tímto označením vidět evropana, protože jich několik znám) je schopen bez důkladné adaptace trávit přírodní škrob jen obtížně. Ostatně, i takový hrdý přírodní Tibeťan si ječnou mouku raději denaturuje rozmícháním v horké vodě, než aby louskal obilky. Ty ovšem raději nechá překvasit a dá si pivo, tradiční tibetský lidový nápoj.

230805

24.10.2010 20:16

Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí

RE: Chemtrails

Ygorek 78.?.?.?

Proč bych se měl ptát odborníků na podporu vašeho tvrzení? Zvláštní postup.

Ano, při návratu z Egypta se chvějete chladem a trpíte šerem. Bože, jak já vám to věřím. Sám jsem měl při návratu ze severních krajů opačný problém, tak to chodí.

Při popsaném postupu aplikace látek ovšem státy, kde se postřik neprovádí, nejsou, i když časový neovlivnitelný posun by jistě nastal. To je snad jasné.
Stát se stejným klimatem jako Slovensko a se stejným prouděním přízemních a výškových větrů neexistuje.
Exhalace motorových vozidel jsou všude různé, protože trend nástupu turbodieselů je pozorovatelný, nicméně vozový park se v různých zemích mění různě rychle.

Takže nic.
Sebekriticky přiznám, že jsem to čekal.

230813

14.11.2011 06:43

Kam se ztratili lidi?

RE: V tomhle state uz zadni lidi nejsou

Ygorek 213.?.?.?

A socky.

257011

22.12.2011 06:45

A od zítra se nařizuje truchlit

RE: Čím Václav Havel nejvíce přispěl k vybudování českého státu?

Ygorek 213.?.?.?

Chybou je brát v potaz tento odkaz.

259233

22.12.2011 06:49

A od zítra se nařizuje truchlit

RE: Politická korektnost-duševní vězení

Ygorek 213.?.?.?

Těch Slováků, které vymysleli čeští obrozenci?
Nebo byli ještě jiní?

259234

05.12.2013 06:26

Je svoboda zasadit si vlastní semínko základním lidským právem?

Zajímavé

Ygorek 213.?.?.?

už například v českém státě ovládly většinu dodávek vody pro obyvatele. Údržbu vodovodních řadů a kanalizace přitom dál provádějí města a obce
Autor o problému zjevně neví nic.
Obce správu svých sítí (nikoliv sítě samotné) dobrovolně prodaly.
Některé společnostem nadnárodním, některé národním.
Některé nikomu.
Smlouvy na provoz jsou uzavřeny na různě dlouhou dobu, výběr smluvního partnera je soutěží a je tedy v rukou občanů prostřednictvím volených zástupců.

300303

05.12.2013 12:50

Je svoboda zasadit si vlastní semínko základním lidským právem?

RE: Zajímavé

Ygorek 213.?.?.?

Jak kteří.
Znám případy, kdy zastupitelé s obecními sítěmi nevstoupili například do "Svazku" a provozují se je sami, případně si pro provoz najali obornou firmu s místní působností.

Pokud volení zástupci nerozhodují podle vůle svých voličů, je to s voliči nějaké špatné.
A mají tito potom proč a nač si stěžovat?

Je pravda, že zastupitelé v naší obci nerozhodují podle mé vůle, ale také jsem je nevolil a i v budoucnu se budu držet "své" strany.

300320

Ano, je soutěží.
Se vším všudy.
Pokud si vzpomínám, v nějaké výběrové komisi jsem už seděl.
Ale jednalo se o cesty, ne o trubky.

300321

05.12.2013 12:57

Je svoboda zasadit si vlastní semínko základním lidským právem?

RE: dva policejní prezidenti..

Ygorek 213.?.?.?

Bingo!
Když jsem onu bruselskou normu četl, tak se ještě týkala osiva, se kterým se obchoduje.
Nikoliv osiva, které si doma separuji a zase zasadím, případně rozdám zadarmo kolemjdoucím.

300322

05.12.2013 13:24

Je svoboda zasadit si vlastní semínko základním lidským právem?

Je dobré vědět, o čem je řeč

Ygorek 213.?.?.?

Úryvek pro lenivé.
Ovšem lepší je stáhnout si celý text.

Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh
(právní rámec pro rozmnožovací materiál rostlin)
(Text s významem pro EHP)
{SWD(2013) 162 final

SWD(2013) 163 final

Kromě toho by měla být stanovena přiměřená a udržitelná pravidla, jež se týkají činností malého rozsahu souvisejících s rozmnožovacím materiálem rostlin, jenž je přizpůsoben místním podmínkám a je dodáván na trh v malých množstvích. Takové
odrůdy by měly být vyňaty z požadavků týkajících se registrace a dodávání na trh.
Tento materiál je vymezen jako rozmnožovací materiál rostlin pro menšinový trh.
Tato výjimka by se měla vztahovat na zemědělské či zahradnické šlechtitele, ať už jsou profesionálními provozovateli, či nikoli. Určitá základní pravidla pro označování a vysledovatelnost materiálu by však měla být stanovena. Aby se
zabránilo zneužívání výjimky, měl by být materiál dodáván na trh pouze ve stanovené velikosti balení.


Je dobré si všimnout, že i v případě těch malých se jedná pořád o produkci pro trh.
Ne o samoprodukci pro vlastní a sousedskou potřebu, kde je vysledovatelnost odrůdy (tedy genetických vlastností) samozřejmá nebo irelevantní.

300324

05.12.2013 18:59

Je svoboda zasadit si vlastní semínko základním lidským právem?

RE: Je dobré vědět, o čem je řeč

Ygorek 78.?.?.?

Poznám.
Na výber semien sa konkurencia používa.
Uznané osivá sa kupujú desťročia - nepamätám, že by veĺkovýrobca kúpil neuznané osivo.
Aj ja, keď kupujem semiena pre záhradku, kupujem iba uznané osivo.
Českí šľachtitelia a množitelia vyrábajú uznané osivá, aj keď sú všetci tými malými ( do 2 mil.euro ročne.
Vo smernici je iba štátus quu.

300340

05.12.2013 19:26

Je svoboda zasadit si vlastní semínko základním lidským právem?

RE: demokracie je puvodcem chleva ve kterem ted zijeme.

Ygorek 78.?.?.?

Mýlíte se.
Článek je poněkud pozdním výlevem čerpajícím z článků psaných druhořadými novináři čerpajícími z aktivistických prohlášení.
Je příkladem té nejtrapnější manipulace pod zástěrkou dovolávání se jakýchsi práv, zatímco původcům šlo leda o zviditelnění.
Schopnost vytvořit si "alimentační nezávistlost" je dávno ztracena, protože o zdrojích a způsobu výroby a distribuce potravin rozhoduje trh - dělá to firma, která to umí nejefektivněji.

Národ je tak asi co?
V posledních asi tak padesáti letech pouze objekt politické manipulace, jejímž byl původně zdrojem.

Policie bije lidi vždy a všude.
K tomu byla zřízena.

300341

05.12.2013 19:49

Je svoboda zasadit si vlastní semínko základním lidským právem?

RE: demokracie je puvodcem chleva ve kterem ted zijeme.

Ygorek 78.?.?.?

Ne, semena nedala příroda nám všem.
Semena, o která jde, byla v potu tváře člověkem na přírodě dobyta, mají své vlastníky, kterým se platí poplatky za použití.
Již hodně dlouho.
Až dosud to nikomu nevadilo, zdá se.

300342

06.12.2013 11:39

Je svoboda zasadit si vlastní semínko základním lidským právem?

RE: demokracie je puvodcem chleva ve kterem ted zijeme.

Ygorek 78.?.?.?

Bez roubování monsante.
Stačilo napsat jen tohle, je to dokonalé shrnutí Vašeho příspěvku.
Ovšem v mé osobě se mýíte, já se orientuji bez problémů.

300365

06.12.2013 16:29

Je svoboda zasadit si vlastní semínko základním lidským právem?

RE: Je dobré vědět, o čem je řeč

Ygorek 78.?.?.?

1)Předpis se od počátku týkal jen obchodních osiv. Pokud vím, není v něm zákaz farmářských osiv.
2)Byl-li odstavec vložen jako poslední, platí méně, než ten vložený první?
3)Jak by se to mohlo týkat zahrádkářů? Zahrádkáři nemnoží osivo za účelem prodeje. Kupují-li dnes zahrádkáři semena,kupují je v maloochodě a kupují uznaná osiva. V předpise není nic o zákazu prodeje maoloodběratelům.
4)Denikreferendum neznám.
5) Co je to facebook? (Některým serverům se slušný člověk vyhýbá.)

Návrh nemá být přepracován, nemá být jako zbytečná kupa papírů vůbec přijímán. Tím směrem leží jádro pudla a důvod, proč nebýt v Unii.

300374

22.12.2013 20:13

A není úniku

RE: Nějak jsem nepochopila, proč je fluorid nebezpečný 1

Ygorek 78.?.?.?

Ta turbínová vrtačka, bomba z šedesátých let, používá vodu ne k výplachu, ale k chlazení.
Na vyplachování má lékař k dispozici trysku se samostatnou hadicí.
Stejně jako na vzduch k sušení.
Tam vám asi přimíchává rajský plyn.

301269

19.02.2014 06:45

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

Týýý jooo!

Ygorek 213.?.?.?

Farmář, který dokáže sousedovu organickou pšenici kontaminovat GMO řepkou pomocí větrem roznesených semen, musí používat dosud neznámou formu velmi vyspělé magie.
Otázkou je, zda by ho aplikace prostého uřknutí nevyšla laciněji, účinek by byl stejný.

304969

19.02.2014 06:48

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: kontaminace koho kým

Ygorek 213.?.?.?

Pokud o problematice víte tolik, kolik naznačuje Váš příspěvek, neměl byste raději diskutovat na nějakém vědeckém fóru?
Zde je to poněkud neužilé.

304970

19.02.2014 06:51

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: Vyhrají peníze

Ygorek 213.?.?.?

Čtu-li:
Z GMO rostlin si totiž nemůžete "schovat" část úrody a tuto pak další rok použít jako osivo. Semena jsou "neplodná" , tj. nová generace plodiny z nich nevyroste. Viz známé příklady ze světa, nejkřiklavější pěstování bavlníku v Indii.
A poté toto:
..pridu na jeho pole , odoberu vzorku a zistia ze aha, pozri, vsak ta kukurica, psenica,repa, cokolvek co tu mas zasiate su evidentne GMO potraviny z nasej dielne. Urcite ste ich kupili nelegalne ci ukradli.

jsem mírně zmaten.

304971

19.02.2014 06:56

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: kontaminace koho kým

Ygorek 213.?.?.?

Jenmo pro pořádek:
Pokud je pravda toto:
Zapomínáte, že kontaminovaný je i pyl rostlin. Proces mutace okolních rostlin (i živočichů) je nevratný. Pyl se navíc dostává i do půdy (a do širokého okolí), takže pokud chcete po GMO plodině pěstovat jinou, neupravenou, zmutuje vám stejně.

Dokážete prostému vidlákovi vysvětlit, jak dokáže běžný zemědělec pěstovat na sousedících polích léta tři odrůdy pšenice, dvě odrůdy ječmene a pět odrůd řepky bez mutací? S přihlédutím k tomu, že dnes nuté ekonomickéý tlak pěstovat pšenici po pšenici a někdy i řepku po řepce?

304972

19.02.2014 06:59

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: Komedie

Ygorek 213.?.?.?

Ten odkaz vede k článku, který jest kolosálním žvástem od někoho, kdo nemá o problematice ponětí.
Že závislost obyvatel na výrobcích firmy je ideálním stavem z hlediska oné firmy, samozřejmě zpochybnit nelze.

304973

19.02.2014 07:26

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: Komedie

Ygorek 213.?.?.?

Sebekriticky přiznávám, že jsem opravdu hloupě naletěl.
Pod odkazovaným článkem je dovětek, ve kterém autor klasifikuje svůj text jako žert s tím, že jeho článek bere velké množství lidí vážně...

304975

19.02.2014 12:09

Martin Schulz z EU způsobil během projevu v izraelském parlamentu poprask

RE: podle hysterických reakcí palestincům vodu zadržují a ne, že ne

Ygorek 213.?.?.?

Denní norma na osobu není.
Je propočet asi 35 m3/rok (z roku 2011, podle vybavení bytu), ten vychází ze skutečné spotřeby měřené dodavateli pitné vody.
Předchozí norma 46 m3/rok (z roku 2001) byla snížena, protože ji nikdo nedokázal spotřebovat...
Norma (navíc to není norma, ale vyhláška) slouží pro výpočty potrubí a neměřených odběrů, v praxi se platí za odebranou vodu bez limitu, z rohoto hlediska nebylo zač lobovat.
Větší města navíc mají vlastní předpisy, které "normovanou" spotřebu upravují podle vlastních výsledků měření odběrů vody.

304982

19.02.2014 15:30

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: kontaminace koho kým

Ygorek 213.?.?.?

Nechybí a děkuji za vyčerpávající vysvětlení.
Pokud dokážete ukázat, kde se v mém příspěvku vyskytuje nepochybování o autoritách a kdo mě to asi tak naučil, budu rád.
Jinak musím konstatovat, že nejste než žvanil.

304989

19.02.2014 15:33

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: S tím pomatením počítají vždyť matlají i organismy natož (ne)informované

Ygorek 213.?.?.?

Takových snůšek výkřiků do tmy od jsem četl již hodně.
Otázkou je, proč jste ten odkaz poskytl, jakou perlu jsem v něm měl najít.

304990

20.02.2014 06:18

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: Týýý jooo!

Ygorek 213.?.?.?

Podobný text je zde zajisté spíše na obtíž těm, kteří tvrdí něco o kontaminaci a nedokáží vysvětlit, jak by proběhla.

Máte pravdu, vběhl jsem sem nový a po čase se zaregistroval. Dokážete odhadnout, před kolika lety?

Klidně se stavte, pokecáme.

305007

20.02.2014 06:21

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: Týýý jooo!

Ygorek 213.?.?.?

Klobouk dolů, prokoukl jste mě.
Alo to vážně musíte hned všechno rozkecat?

305008

20.02.2014 06:47

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: S tím pomatením počítají vždyť matlají i organismy natož (ne)informované

Ygorek 213.?.?.?

Musel jsem se v odkazovaném článku pro perlu ponořit houběji, ale našel jsem!
Cituji:
"In other words "Wheat" is now genetically changed to be addictive."

305009

21.02.2014 06:12

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: kontaminace koho kým

Ygorek 213.?.?.?

Dokázal bystek konkretizovat, kde je v některém z mých příspěvků alespoň náznak demagogie?
Děkuji.

305055

21.02.2014 06:26

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: Vyhrají peníze

Ygorek 213.?.?.?

ad 1) Bohužel nemohu souhlasit. Nic intelektálně nenáročnějšího, než tuto zdejší diskuzi, jsem ještě nečetl.

ad 2) Ta dvě tvrzení nejsou v rozporu? Ony příspěvky spolu souvisejí tím, že byly napsány k diskutované problematice. A možná byste si mohl ve volném čase zjistit, co je to demagogie, kde se to prodává a kolik bonů to asi tak stojí.

ad 3) Bez komentáře, námitka se netýká diskutového problému a autor používá pojem, jehož význam nezná.

ad 4) Pokud by Vás něco zajímalo, můžete se přece normálně slušně zeptat, jestli alespoň matně tušíte, jak se to dělá.

305057

20.05.2014 06:58

Metody Syngenty při umlčování opozice vůči GMO jsou neuvěřitelné

RE: Naprosto s vámi souhlasím:

Ygorek 213.?.?.?

On ten pitomej hmyz si na nemodifikovaném a neošetřeném (chemikaliema nepraskovanym je dobra blbost, to se uz zridka vidi) pochutnává, protože na ošetřeném chcípne, s chutí to nemá společného nic.
Pstruzi nasáklí PCB nebývají. PCB se objevuje v organizmech žijících v bahně dlouho (nikdy) nečištěných nádrží a v jejich predátorech.

310333

20.05.2014 20:18

Metody Syngenty při umlčování opozice vůči GMO jsou neuvěřitelné

RE: Naprosto s vámi souhlasím:

Ygorek 78.?.?.?

Zeptal bych se, ale exhumaci za tímto účelem by mi maminka s tatínkem neudpustili, zejména proto, že bych je musel exhumovat rovněž.

Co se kde našlo "tam" nevím, udržuji si přehled o tom, co se našlo tady.
Jo, něco vo food chain znám. Dokonce i to, jak to fachčí. Pokud to znáš taky, je sled zvířat ve tvém příspěvku zvláštní.
Ploutvonožci, patřící do řádu Carnivora, žerou plankton. Tak to pak jo.
Jistě, na internetu se dá najít cokoliv, vyzkoušel jsem to.

310354

20.05.2014 20:31

Metody Syngenty při umlčování opozice vůči GMO jsou neuvěřitelné

RE: Naprosto s vámi souhlasím:

Ygorek 78.?.?.?

Jo, ještě drobnost: hmyzí larvy jsem v chemicky ošetřovaném ovoci nemohl viděl. Proč? Protože se chemicky ošetřuje, aby v něm hmyzí larvy nežily.
Dokážeš jmenovat jednoho jediného červa, který žije v ovoci?
Chemicky ošetřené ovoce ovšem například dospělí jedinci včel a vos konzumují bez problémů. Je to logické, pokud sadař dodržuje lhůty, musí být zralé ovoce před sklizní na konci ochranné lhůty.

310356

21.05.2014 12:14

Metody Syngenty při umlčování opozice vůči GMO jsou neuvěřitelné

RE: Naprosto s vámi souhlasím:

Ygorek 213.?.?.?

Jako drobný včelař jsem úhyn včel již viděl.
Z konzumace zralého ovoce (u mě především broskve a jablka) to není a úhyn včel nedoprovází úhyn vos, které zralé ovoce napadají v daleko větší míře.
Červy si žer po libosti, ale opakuji: uveď příklad alespoň jednoho červa žijícího v ovoci, které se běžně konzumuje.
Nicméně pokud vezmeme v potaz diskutované rozšíření PCB, neexistuje červ bez obsahu PCB.

310407

21.05.2014 12:35

Metody Syngenty při umlčování opozice vůči GMO jsou neuvěřitelné

RE: Naprosto s vámi souhlasím:

Ygorek 213.?.?.?

V realitě se probrán pohybuji docela dlouho, děkuji za vaši starostlivost.
PCB je v měřitelných množstvích zjistitelné v celé biosféře (učili jsme se to ve vlastivědě, já konkrétně v roce 1978), zejména kvůli dlouhodobému průmyslovému použití a spalování odpadů, ostatně někteří ekologisté toho dokáží tvůrčím způsobem využívat.
S takto rozšířenou tak stabilní látkou není možné udělat nic. Ale je možné dávat pozor na místa zvýšené koncentrace atd.

Severní Amerika mě nezajímá, protože jsem tam nic neznečistil, ani tam nehodlám žít. Jak jsem výše uvedl, stačí mi sledovat údaje o výskytu znečišťujících látek tady, kde na takové údaje mohu reagovat (je-li to v mých siách).

Pokud se namáháte s vyjmenováváním rodů na důkaz, jak tomu rozumíte, proč uvádíte dravce nakonec?

310409

21.05.2014 18:35

Metody Syngenty při umlčování opozice vůči GMO jsou neuvěřitelné

RE: Naprosto s vámi souhlasím:

Ygorek 78.?.?.?

Ano.
"V Evrope a rek bych ze i v Asii" jsou skutečně tvrdá data, děkuji.
A dravci nejsou postižení "dokonce i", jak uvádíte, ale první. Protože jsou v potravním řetězci na konci.

310426

21.05.2014 21:20

Metody Syngenty při umlčování opozice vůči GMO jsou neuvěřitelné

RE: Naprosto s vámi souhlasím:

Ygorek 78.?.?.?

"...v ploutvonozcich a ty se v bahne nevalej a zerou plankton,"
No, ani jsem netušil, že budete pokračovat.
Ale to postupné gůglení vám jde jedna radost, to zase jo.

Jak jste mi radil, přečetl jsem si váš příspěvek ještě jednou a co byste řekl?
Zase nic.
Možná byste si mohl napřed sestavit větu nanečisto a zkusit, jestli by se nehodilo přidat sem tam nějaké slovo, třeba.
A latinské jméno lze z té wikipedie zkopírovat, když ho neumíte přepsat správně.

V rozhovoru s vámi jsem nenalezl ani zábavu, ani poučení.
Snad jindy.

310434

21.05.2014 21:24

Metody Syngenty při umlčování opozice vůči GMO jsou neuvěřitelné

RE: Naprosto s vámi souhlasím:

Ygorek 78.?.?.?

Přesně tak.
Nicméně tady se GMO plodiny komerčně nepěstují.
Článek popisuje problémy s kukuřicí, to bych si dovolil připomenout.

310435

23.05.2014 06:53

Metody Syngenty při umlčování opozice vůči GMO jsou neuvěřitelné

RE: Naprosto s vámi souhlasím:

Ygorek 213.?.?.?

Blahopřeji!
Úhyn včel dosud nikdo nevysvětlil lépe.
Navíc je zřejmé, že máte dokonalý přehled o mých stravovacích zvyklostech.
Nebo jste obyčejný trouba, jak vaše výkřiky do tmy naznačují.

310508

Hlavní světoví výrobci aspartamu jsou usazeni v kontinentální Číně, největší světový výrobce je Niutang Chemical, další velký výrobce je Foodchem International Corporation.
Cenový tlak čínských výrobců přiměl opustit trh s aspartamem jiného velkého výrobce, Holland Sweetener Company.
Fenylalanin je vázán v aspartamu, není to samostatné sladidlo.
Takže "lajnu" držíte, jen tak dál.
Neuškodí trochu se po ránu pobavit, den pak příjemněji uběhne.

310666

K vašemu skromnému dotazu: pokud intuitivně nevytušíte, nač diskutující reaguje, zkuste si předmětný příspěvek prostě přečíst.
Pokud přečtené dokážete pochopit, sám zjistíte, že druhý odstavec vaší reakce je irelevantní.

310701

Není-li Monsanto jediným, nebo největším, výrobcem, je jeho jmenování nadbytečné, ne-li přímo zavádějící.

Skutečně někdo prodává otrávené jedy? (Bez ohledu na příchuť a jejího výrobce.) Tu formulaci jsem skutečně nepochopil ani nevytušil.

310711

Autorem není, firmu držící patent koupil.
Jmenování Monsanta je obdobné obvyklému jmenování jednoho z mnoha řetězců fastfoofdů jako zdroje zla.
Je to jednoduché a účinné joo, a ostatní mají "klid k práci".

310713

27.05.2014 13:29

Putin prudce zvyšuje sázky

RE: Prafoter

Ygorek 213.?.?.?

Praotec Čech přišel ze Saska, překročil Krušné Hory a zamířil k Řípu.

310732

10.06.2014 19:10

Sekání luk

RE: to je tá absurdita moderného poľnohospodárstva.

Ygorek 78.?.?.?

V minulosti boli lúky hlavne kosené pre výrobu sena, lebo aj v zime, ako vie každé hovädo, treba žrať.
Zaschnuté kravince na lúkach osožným hnojivom skutočne nie sú.
Predstava, že mäso pasených zvierat je vyrodukované zadarmo, pochádza z akej ekonomickej dielne?

311435

11.06.2014 19:00

Sekání luk

RE: to je tá absurdita moderného poľnohospodárstva.

Ygorek 78.?.?.?

Dobytek na hamburgery se o sebe stará sám poněkud jižněji.
V USA a Kanadě se dobytek o sebe zase tak moc nestará, protože hodnotné přísady do krmiv si sám vyrobit prostě neumí.
Ostatně proto je povolení dovozu hovězího z USA považováno přinejmenším za diskutabilní, průměrně za nežádoucí.
Dobytek nemusí vidět kravín ani z dálky, přesto se může fpoho senem krmit, a to i v prairie.
Praktické provádění je přístupným způsobem popsáno v příběhu Muže se srdcem kovboje.

311487

11.06.2014 22:02

Nesouhlasím s dělením na dobré a zlé myslivce

RE: Lzi o masozravosti.

Ygorek 78.?.?.?

Pokud srovnám svůj věk a stravovací zvyklosti svoje a stejně starého primáta jiného druhu, nemám se o čem rozmýšlet.
Příroda nic neplánuje, protože sama o sobě neexistuje, anžto je lidský konstrukt.

Udělal jsem ten pokus.
Dal jsem před syna na talíř jablko a pěkně upečené králičí stehno.
Jablko tam, vedle kostí, ještě leží.

311498

12.06.2014 18:19

Nesouhlasím s dělením na dobré a zlé myslivce

RE: Lzi o masozravosti.

Ygorek 78.?.?.?

Jablko, pokud je pokládáte na talíř, není v přirozeném stavu, tedy na stromě, nebo nahnilé pod ním. Takže králičí stehno mohu fpoho upéci.

Lidé jsou masožravci, kteří si maso dokáží sami ulovit a tepelně nebo jinak (sušením, fermentací) ho upravují. Jiní masožravci ho nechají fermentovat rovněž, případně ho, jednou sežrané, vyvrhnou a pozřou znovu, a tak dále. Každý masožravec má svůj postup ověřený léty vývoje.

Položím-li před dítě jablko a bonbón, sní nejprve podle vaší teorie zdraví prospěšnější bonbón.
Jednou zkuste položit na stůl cokoliv a tu lesklou červenou muchomůrku s bílými pountíky.

Děkuji za starostlivost, svému syna, podle dlouholetých pozorování, neškodím, a vnučce, podle kratších pozorování, také ne.

311552

12.06.2014 20:09

Nesouhlasím s dělením na dobré a zlé myslivce

RE: Lzi o masozravosti.

Ygorek 78.?.?.?

Jenom pro pořádek: při (zatím)poslední preventivní prohlídce mi lékař doporučil vyšší konzumaci hovězího masa.

Tézi o toxinech byste mohl rozvinout, ta je zajímavá.
Jak se s takovou chronickou otravou vyrovnávají lidé, kteří se tradičně živí především masitou stravou?

Pokud je masožravcem pes, tak se v odhadu času hrubě mýlíte - čas jsem několikrát měřil, například pomocí třešňové pecky nebo hovězí kosti do ustálené krmné dávky. Navíc právě pes si často maso natráví, vyvrhne a znovu sežere, případně si nechá maso nahnít zahrabané do hlíny.

Ano, máte pravdu. Dávno jsem si našel informace o prospěšnosti konzumace vyvážené stravy včetně masa, vajec a mléka a desítky let se jimi řídím.

Ano, jsem jsem za své činy zodpovědný. Dokážete mi sdělit, kdy se mi moje činy vrátí v podobě zhoršeného zdraví? V tomto tisíciletí jsem byl u lékaře jen za účelem preventivní prohlídky a pro předpis brýlí na čtení (choroba se jmenuje presbyoptie). To je ono zhoršení zdraví?

Dokážete jmenovat jednoho Čecha nebo Slováka, který se prokazatelně celý život stravoval zdravě podle Vašich tvrzení a dožil se sto a dvaceti let?

Lidé jsou tím, co páchají (zde míním činy). Přikusovat k tomu mohou cokoliv.

311556

12.06.2014 21:31

Nesouhlasím s dělením na dobré a zlé myslivce

RE: Lzi o masozravosti.

Ygorek 78.?.?.?

Masožravec žere ulovenou kořist postupně a kupodivu v pořadí stravitelnosti - prománě tedy "pajšl".

Seriózně pokračovat mohu, absolvoval jsem anatomii a fyziologii hospodářských zvířat, něco biochemie...

V jednom vám dávám za pravdu.
Na netě je všechno.
Jak vidno.

311560

12.06.2014 22:00

Nesouhlasím s dělením na dobré a zlé myslivce

RE: Lzi o masozravosti.

Ygorek 78.?.?.?

Vy dokážete takto nekompromisně posoudit odbornost a inteligenci lékaře s třicetiletou praxí, aniž jste se zeptal, čím svou radu odůvodnil? To jste vážně třída.

Pakostnice, neboli dna, je nemoc známá a je podmíněna geneticky. Lidé, trpící touto chorobou, musí konzumaci červeného masa omezit až vyloučit. To je známá věc. Nicméně konzumace masa samotná tuto nemoc nezpůsobuje - naprostá většina lidí konzumujících maso touto nemocí netrpí. DNA, jak píšete, ovšem není pakostnice, ale obecně používaná zkratka chemického názvu. Proč to zaměňujete, je těžké odhadnout. Buď to nevíte, nebo se snažíte o manipulaci.

Maso botulotoxin nevylučuje. Vylučuje ho Clostridium botulinum, které ve zdravém lidském organizmu nežije.
Trávení není defekace, snad leda ve vašem případě.

Proč zrovna Slováka nebo Čecha?
Pokud nedokážete zodpovědět tuto jednoduchou otázku, pak problematice nerozumíte a vašimi výkřiky do tmy se nemá smysl dále zabývat.
Jinak: kteří Češi a Slováci jsou známi velmi špatnou stravovací disciplínou? Máte nějakou solidní statistiku, čímž nemíním výkřiky mediálních kokotů?
_____
Správně, debaty s věrozvěsty nemají smysl.

Ne, googlit je zásadní chyba. Je třeba problematiku studovat, což věru není totéž.

311564

12.06.2014 22:03

Nesouhlasím s dělením na dobré a zlé myslivce

RE: Lzi o masozravosti.

Ygorek 78.?.?.?

Ano, správně.
Je tedy správné neabsolvovat nic a být si jist, že 1+1=3 a všem to tvrdit. Jistě to není ani lehké, ani pohodlné.
Joo!

311566

15.06.2014 20:38

Nesouhlasím s dělením na dobré a zlé myslivce

RE: Lzi o masozravosti.

Ygorek 78.?.?.?

Ne, hnití masa (ve střevě, jak jste kdovíporoč vynechal, neboť o tom bala řeč) nemá za důsledek botuloxin.
Clostridium botulinum je prakticky všudypřítomný mikroorkanizmus, produkuje toxiny v čemkoli - třeba i medu, poslední dobou se zvyšují nálezy v česneku naloženém v oleji.
Ve střevě zdravého živočicha tento mikroorganizmus nežije, protože se tam nemá jak dostat a zabydlet. Toxin z nevhodně konzervované stravy ano.

Chroba dna (pakostnice) není choroba DNA, DNA je něco jiného. Choroba je geneticky podmíněna. Dieta při pakostnici spočívá nejen ve vynechání červeného masa, ale i ve vynechání dalších potravin, například čokolády nebo červené řepy.

Dokážete uvést nějaký statistický údaj o rozšíření pakostnice v populaci, nebo jen žvaníte?

To, že něčemu nerozumíte, vás neopravňuje posuzovat odbornou zdatnost třetí osoby, kterou neznáte.

311689

15.06.2014 20:43

Nesouhlasím s dělením na dobré a zlé myslivce

RE: Lzi o masozravosti.

Ygorek 78.?.?.?

Dokážete z paměti vyčíslit, kolik žaludků má kůň?

311690

16.06.2014 17:48

Nesouhlasím s dělením na dobré a zlé myslivce

RE: Lzi o masozravosti.

Ygorek 78.?.?.?

Debata je to čím dál humornější.
Ze sedmi miliard lidí dokážete jmenovat jen jednu osobu, jejíž života běh odpovídá Vašemu tvrzení.
Nicméně i v tom se mýlíte, jmenovaný nevyhovuje zadání.
Norman Walker se dožil devadesáti devíti let, ovšem Mistrovi vykladači mu čas od času, ve snaze mít argumenty pádnější, rok přidali, takže aktuálně se lze dočíst o 119 letém Mistrovi.
____________
Jmenovaná osoba se co doby dožití jen o pět let liší od mého dědy, který se ale stravoval jako každý Čech proslulý špatnou životosprávou.

311737

16.06.2014 20:34

Nesouhlasím s dělením na dobré a zlé myslivce

RE: Lzi o masozravosti.

Ygorek 78.?.?.?

Kůň, jako každý správný lichokopytník, mezi přežvýkavce nepatří a žaludek má tudíž jeden.

S temou to ma toto:
"...v pripade ze by sme boli "bylinozravci" mali by sme zrejme o par zaludkov naviac..."

311743

18.06.2014 21:31

Sekání luk

RE: to je tá absurdita moderného poľnohospodárstva.

Ygorek 78.?.?.?

O produkci hovězího vUSA jsem informován dostatečně.
Hovězí produkované v USA smí, laicky řečeno, obsahovat růstový hormon, v protikladu s hovězím produkovaným v EU, což je, alespoň pro mě, zásadní fakt.

Příprava fast food v USA a CDN mě nezajímá, nehodlám ji jíst.

Trik, kterým jste převedl debatu o kosení a spásání luk na bučení dobytka v prairie, je sice starý, ale pořád dobrý, alespoň zdánlivě.
Louku totiž s prairie nelze zaměnit, a to ani ve smyslu ekologickém, ani v hospodářském.

Co tam máte dál?

311865

19.06.2014 21:35

Sekání luk

RE: to je tá absurdita moderného poľnohospodárstva.

Ygorek 78.?.?.?

Zbožňuju fakta. Třeba tato:
Americké ministerstvo zemědělství uvedlo, že počet stád hovězího dobytka ve velkovýkrmnách meziročně vzrostl v důsledku většího počtu zvířat přijatých z pastvin, nižší ceny kukuřice povzbudily manažery aby drželi více skotu.

K 1.listopadu bylo umístěno ve velkovýkrmnách 11,134 milionů hlav hovězího dobytka, o 1,5% více než 10,972 milionů před rokem. Byl to druhý přírůstek v řadě. Analytici dotázaní Dow Jones Newswires očekávali průměrný růst o 1,6%. Ceny kukuřice na krmení v říjnu dosahovaly $3,72 oproti $4,13 vloni.

Manažeři nakoupili méně zvířat na chov než před rokem. Počet hlav vzrostl o 1,5% na na 2,474 milionů z hladiny 2,438 milionů před rokem. Průměrné odhady čekaly 2,6% růst. Počet vykrmených zvířat na porážku naopak meziročně klesl o 3,3% na 1,755 milionů.
Výkrmny nakupují roční dobytek o váze 500 až 800 liber aby ho vykrmily do obvyklé váhy 1200 liber a poté prodaly na porážku.

Termínové futures live cattle v pondělí po statistice na burze CME téměř stagnovaly, únorový kontrakt uzavíral se ziskem 0,05 centů na 84,425 za váhovou libru. Ve středu futures zakončil na 85,75 za libru. Kontrakt mladého skotu feeder cattle s lednovým doručením v pondělí rostl o 0,85 centů a zakončil na 92,675 za váhovou libru, ve středu uzavíral na 93,30 za libru. Ceny jsou stále na dohled 5-měsíčních minim.

311944

24.08.2014 20:48

Ani zrno nazmar

RE: Jsou 2 vysvětlení

Ygorek 78.?.?.?

Letošní sklizeň byla hodně obtížná kvůli počasí. Pšenice by se sklízet dala, ale mokrá půda neunesla kombajn. K tomu přistoupil souběh dozrávání různých plodin, to se občas stává. Lépe je sklidit řepku, než struky prasknou a vysypou se.

Jak a kde se, prosím, pomele černé zrno?
Mohl byste specifikovat, co tím výrazem míníte?

Jistě, na polích jsou vidět porosty s černými klasy.
Tyto jsou napadeny černí plevovou, která žije na plevách, tedy odumřelé části rostliny, a například prudší déšť ji dokáže smýt.
Plevy jsou to, co se se slámou sa semeny plevelů sype vzadu z kombajnu zpět na pole. Do pekárny se tento materiál nemá jak dostat. Tedy při mechanizované sklizni, při tradiční sklizni celých panáků a mlácení ve stodole se naopak tento materiál do stavení dostal, plevy sloužily jako krmivo pro dobytek a jako stavební materiál, třeba.

Daleko horším problémem jsou bio porosty napadené fusariem...

316039

24.08.2014 20:58

Ani zrno nazmar

RE: vysvětlení

Ygorek 78.?.?.?

Spotřeba pesticidů klesla zcela samozřejmě, protože výrobky současného chemického průmyslu jsou koncentrovanější.
Výnosy plodin jsou vyšší, ale ne nesrovnatelně. V roce 1990 byl výnos pšenice 5,5 t/ha, dnes se dostává i k 7 t/ha (při potenciálu současných odrůd 12 t/ha).

Průměrná dojivost v roce 1990 byla 3900 l na kus a rok, v roce 2012 6800 l, kvóta pro ČR je 7500 l.
Počet dojnic v roce 1990 byl asi 1 200 tis., v roce 2012 asi 400 tis.
Zvýšená dojivost je daná pokrokem v šlechtění, změnou chovaných plemen a faktem, že se krávy masných plemen nyní nedojí.

316042

24.08.2014 21:02

Ani zrno nazmar

RE: vysvětlení

Ygorek 78.?.?.?

Naši dědové to dělali stejně, jako my.
Něco se jim podařilo sklidit v optimálním termínu, něco ne, něco museli i zaorat.
Naši pradědové navíc sklízeli značkou část porostů ručnímu kosami, panáky se ručně vázaly, pěšky nosily a ručně skládaly do mandelů, takže například nároky na únosnost půdy byly menší, než v případě kombajnu a nákladního automobilu.

316043

24.08.2014 21:05

Ani zrno nazmar

RE: Tož nevím...

Ygorek 78.?.?.?

Jo, sója...
Odhadnete, kolik procent půdy je ročně v ČR oseto sójou?

316044

25.08.2014 19:42

Ani zrno nazmar

RE: Tož nevím...

Ygorek 78.?.?.?

Sója v našich podmínkách nikdy nezaujímala významnější postavení. Největší plocha sóji u nás byla zaznamenána v roce 1949 – 2631 ha. Potom následoval pokles jejích ploch. K novému a zatím největšímu vzestupu výměry sóji v ČR došlo až v posledních třech letech, a to především zásluhou pěstování kanadských odrůd sóji firmy Prograin (podle hrubého odhadu asi na 3100 hektarech).

316098

25.08.2014 19:47

Ani zrno nazmar

RE: Tož nevím...

Ygorek 78.?.?.?

Soja je především rostlina krátkého dne.
Pokusy se sojou pro domácí potřebu proběhly v polovině osmdesátých let (akce "Sojanka"). Zkoušel jsem to na zahrádce v poloze 540 m n.m., jižní svah, těžká a mělká kamenitá půda na rule (bramborářská oblast).
Rostliny odvetla a dozrály, ano, ovšem pro praktický užitek jsem dal v dalších letech přednost fazolím a hrachu.

316099

25.08.2014 20:57

Ani zrno nazmar

RE: Tož nevím...

Ygorek 78.?.?.?

V průběhu své praxe, JZD počínaje, jsem zjistil, že SKUTEČNÍ traktoristé, které zemědělství živí, mají odpověď SKUTEČNĚ na všechno.
Ovšem ne vždycky správnou a k dalšímu předávání vhodnou.

316105

26.08.2014 18:57

Rusko včera, dnes a zítra

RE: sovetske hospodarstvi

Ygorek 78.?.?.?

Svatá pravda.
Nikde jinde nemají tak vyspělou technologii výroby hovězího bez silážové sračky, tedy se závěrečnou fází výkrmu prakticky čistým "jádrem" za podpory růstových hormonů. Proto se také do EU nedováží, v EU zatím(asi posledních pár dní) není hormonální podpora povolena (tedy ona povolena nebude, ale dovoz z USA ano).
Co se týče argentinského masa a třeba i urugvajského, jeho "kuchyňská" kvalita je dána mj.dobou zrání.

316192

31.08.2014 19:56

Ani zrno nazmar

RE: Odpověď:

Ygorek 46.?.?.?

Skutečně se zemědělci vyplatí připravit půdu, něco zasít, pohnojit, chemicky ošetřit (podle stavu diskutovaného porostu) a pak nesklidit?
Poněkud zvláštní ekonomika.
Kupodivu jsou mně známí farmáři nešťastní, když kvůli počasí nestíhají agrotechnickou lhůtu setby, ošetření, sklizně.
Objíždějí školení a předváděcí akce, aby byli v obraze, co se týče vývoje techniky, osiv a chemických prostředků
Snaží se najít schopného makléře a co nelépe produkty prodat.
Snaží se najít schopného bankéře a zajistit provozní úvěr.
Zřejmě jsou to hlupáci, stačí přece zasít a nesklidit, fpoho...

316500

31.08.2014 19:59

Ani zrno nazmar

RE: psenica

Ygorek 217.?.?.?

A co byste poradil, když máte pšenici a na trhu ji neumístíte?
Prodáte ji do elektrárny (například v Hodoníně), protože tu tržbu prostě musíte realizovat, banka vám s úroky a splátkami nepočká.

316501

31.08.2014 20:00

Ani zrno nazmar

RE: Odpověď je snadná

Ygorek 46.?.?.?

Dovolil bych si připomenout, že dotace mají svůj jasný původ a příčinu v době, kdy u nás řídila hospodářství RVHP.

316503

31.08.2014 20:10

Éra chimér

RE: Egypté

Ygorek 217.?.?.?

Ano vykapali.
Asi tak po třech tisících letech provozu.
To se za neúspěch nedá považovat z žádného úhlu pohledu.

316504

22.11.2014 22:17

Budoucnost už není, co bývala

RE: dobre -

Ygorek 78.?.?.?

Promiňte, dokázal byste vysvětlit, co míníte slovy: "helénsky-nie grécky pozor-typ demokracie"?

321781

22.11.2014 22:32

Projev, který nikdo neslyšel

RE: Návrh který by stál za to

Ygorek 78.?.?.?

Zadarmo.
No, to je hustey joke.
A sudruhom se prave tohle nezosypalo.
Kdeze.

321783

06.12.2014 20:14

Význam zrušení South Stream

RE: Velice nepřesný článek

Ygorek 78.?.?.?

Nejsou v Rusku schváleny pro dopravu plynu laminátové trubky?
Jsou.
A je jasné, proč.

322852

06.12.2014 20:19

Význam zrušení South Stream

RE: tip na článek nebo diskusi - pro editora

Ygorek 78.?.?.?

Takže ta soukromá firma likviduje munici, kterou jinak prodává do zahraničí (loni prý za 7,4 miliardy korun)?
Jenom jestli to nebude nějaká ta "zdravá konkurence"...

322853

07.12.2014 09:28

Význam zrušení South Stream

RE: Velice nepřesný článek

Ygorek 78.?.?.?

Máte pravdu, nízkotlak v domácnostech není dálkový plynovod, ale součást TZB.
Také se z laminátových trubek nedělá.
A rozhodně se nedělá z trubek nad DN 800.

322877

18.01.2015 11:04

Ukrajina odevzdá půdu Monsantu výměnou za půjčku MMF

RE: Monsanto - ukázka marketingové agresivity

Ygorek 78.?.?.?

Základním cílem podnikání není blaho lidstva, ale tvorba zisku.
V tom se Monsanto od ostatních podniků neliší, čím se liší, je popsáno v jiném příspěvku diskuze.
V ČR se v praxi pěstuje pouze jediná plodina - kukuřice MON810, označovaná též jako Bt kukuřice, od roku 2005. V roce 2010 byly poprvé také vysázeny GM brambory s určeným použitím mimo potravinářství, konkrétně odrůda Amflora, která se
vyznačovala změněným složením škrobu (amylopektin na úkor amylózy). Ve Švédsku a Německu byly množitelské plochy pro výrobu sadby GM brambor.
Sluší se podotktnout, že plocha osetá GM kukuřicí v ČR meziročně klesá.

GMO jsou různé, nelze tedy obecně a jednoznačně klasifikovat jejich (ne)škodlivost.

325436

24.03.2015 20:12

Nulová volba

RE: obrana

Ygorek 78.?.?.?

Testovat kukuřici na (patrně) botulotoxin má jaký smysl?
(Tedy pokud není špatně zavařená.)

329789

24.03.2015 20:16

Nulová volba

RE: Bio potraviny

Ygorek 78.?.?.?

Ten poznatek o cpaní antibiotiky máte nějak podložen?

To, že maso koupené u místního zemědělce je levnější, je zákonité.
Daně jsou prevít.

Co se týše slepičích brojlerů, normální to rozhodně není. Dalo to šlechtitelům léta práce. Dokážete alespon zhruba odhadnout, v které zemi?

329790

24.03.2015 20:18

Nulová volba

RE: World Health Organization

Ygorek 78.?.?.?

"carcinogenic hazard" category as lead, engine exhaust and chloroform.

Zajímavé.
A u olova snad nejvíc.
Máte nějaký zdroj?

329791

24.03.2015 21:35

Nulová volba

RE: World Health Organization

Ygorek 78.?.?.?

Bad title
The requested page title is invalid.

Děkuji.

A dodávám, že olovo není totéž co "lead compound".
On i kyslík je obsažen v mnoha jedech.

329797

24.03.2015 21:42

Nulová volba

Tyyy joo!

Ygorek 78.?.?.?

GMO kukuřice nám vloni rostla 1 km od zahrady.

Spalování kukuřice je stejně jako spalování pšenice kýženým příspěvkem k energetické soběstačnosti, osvobozením se od ruského energetického jha.

Podle již nějakou dobu platných zákonů se osev GM rostlinou oznamuje, neschvaluje.

Až lidé pro vnoučata vysejí cukrovou kukuřici, budou mít vnoučata k okusování cukrovou kukuřici. Tak to chodí.

329799

25.03.2015 06:21

Nulová volba

RE: World Health Organization

Ygorek 31.?.?.?

Pokud dám někam link, měl by fungovat.

Dokážete srozumitelně vysvětlit, jak souvisí dotaz na kancerogenitu libovolného prvku se zastupováním libovolné firmy?

Otázce příjmu halogenidů olova rostlinami a ukládání těchto sloučenin v pletivech rostlin jsem nějaký čas v laboratoři věnoval, tak mě to zajímá. Ovšem jmenný seznam není vysvětlením ani náhodou.

329813

25.03.2015 06:33

Nulová volba

RE: World Health Organization

Ygorek 31.?.?.?

Glyfosfát je spojován i s autismem.
S autismem lze jistě spojit cokoliv.
V jiných diskuzích se lze ovšem dočíst, že autizmus je prokazatelně vyvoláván očkováním nemluvňat a způsobuje ho hlinitanové adjuvans.

329814

23.06.2015 19:28

Babiš se nám vyprázdnil

RE: Je to neštěstí, opravdové neštěstí

Ygorek 78.?.?.?

Když Babiš koupí nějaký podnik, všechny propustí a znovu je nabere za 2/3 původního platu. Vzhledem k jeho monopolu nemají lidé jinou šanci, než to přijmout.

Jako ve Studené?

Babiš skoupil silážní věže na kukuřici. Po jejich skoupení snížil výkupní cenu kukuřice na třetinu.

To znamená, že někdo pěstuje kukuřici hovězího dobytka nemaje?
Odvážným štěstí přeje, ale asi ne pořád.
Dále by se slušelo uvést, že silážní věže jsou stavby raritní, možná je koupil z čistě sběratelského zájmu. Siláž se v naprosté většině případů vyráběla v různě upravených zemních jámách a dnes nastupuje balení do fólie, kterou snad Babiš nevykoupil. Dochované silážní žlaby v areálech zemědělských podniků často jen překážejí.

Závěr: zjevně se v problematice neorientujete.

335350

23.06.2015 19:36

Babiš se nám vyprázdnil

RE: No comment

Ygorek 78.?.?.?

Hrabiš skupuje pozemky. Po vesnicích lítají skupovači pozemků, na kterých hospodaří družstva. Nejspíš se bude snažit likvidovat i malé zemědělce.

Kardinálním problémem ovšem je, proč mu ty pozemky majitelé prodávají?
Nabízí se odpověď, že je to proto, že sami na nich nehospodaří a začít s tím nehodlají.
Pokud vím, soukromí rolníci se snaží kupovat pole, na kterých hospodaří, nebo chtějí hospodařit, zcela samozřejmě.

335351

25.06.2015 06:31

Babiš se nám vyprázdnil

RE: treba bych se rád dozvedel, co delá Babiš špatne

Ygorek 31.?.?.?

Babiš podniká tam, kde vložené investice pravděpodobně přinesou zisk. Nic víc.
V oblasti zdravotnictví například kupuje (případně zřizuje, jako v Praze a okolí) i zařízení zabývající se péčí o pacienty s Alzheimrovou nemocí.

335402

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

74

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 139 čtenářů částkou 25 989 korun, což je 74 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Česko si chce půjčit vakcínu od členských států, hlavně nebrat tu ruskou!24.02.21 21:18 Česká republika 5

Mohutné protesty v Madridu proti korona-teroru, média mlčí20.02.21 19:35 Španělsko 5

Totalitní zákon prošel bez ztráty kytičky18.02.21 22:57 Česká republika 6

PryGuma by celému národu nordinoval domácí vězení, ale sám jde fandit na fotbal18.02.21 22:31 Česká republika 2

Pozor! Zítra jednání o totalitním zákonu!17.02.21 20:49 Česká republika 4

Česká republika je v minusu 1 689 miliard korun za sedm let16.02.21 21:19 Česká republika 3

Scénář pandemie SPARS v letech 2025 – 202816.02.21 17:14 USA 1

Očkovanie učiteľov skomplikovalo otváranie škôl a škôlok. Niektorí pedagógovia po víkendovom očkovaní nie sú schopní prísť v pondelok do práce15.02.21 11:22 Slovensko 2

Covid bonus - potvrzení, že nemocnice mají větší vývar z covid pacientů 15.02.21 08:00 Česká republika 1

Mystifikace s úmrtími za rok 202015.02.21 01:42 Česká republika 0

Už zase média rozjíždí prolhanou manipulační kampaň a přitom se usvědčují ze lží13.02.21 16:40 Česká republika 6

Německo dnešních dnů: policejní teror, přepadovky doma, zatýkání12.02.21 16:44 Německo 3

První prokázané úmrtí po vakcíně v Čechách10.02.21 22:00 Česká republika 1

Ve Švédsku v nouzi spustili elektrárnu na naftu10.02.21 15:31 Švédsko 2

Desítky demonstrací proti zákonu podporujícímu handl s dětmi, česká média mlčí10.02.21 10:45 Francie 3

Bitcoin za milión!09.02.21 14:26 Neurčeno 5

Vakcína s největší pravděpodobností způsobuje onemocnění COVID09.02.21 11:08 Česká republika 9

A jedeme dál podle plánu: vnitro koupí mrazáky na mrtvoly, které neexistují09.02.21 10:50 Česká republika 2

Neviditelný pes: Neuvěřitelně otevřený článek o ukradených volbách v USA09.02.21 00:23 Česká republika 3

Slovenská televize manipuluje chybně zobrazenými grafy07.02.21 12:26 Slovensko 3

Měnové kurzy

USD
21,42 Kč
Euro
26,19 Kč
Libra
30,21 Kč
Kanadský dolar
17,10 Kč
Australský dolar
17,03 Kč
Švýcarský frank
23,71 Kč
100 japonských jenů
20,17 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,80 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,82 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 135,20 Kč
1 unce stříbra
594,73 Kč
Bitcoin
1 087 477,54 Kč

Poslední aktualizace: 25.2.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 61 745 270