Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané udo1

Nalezeno 1279 příspěveků, 649 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

27.05.2012 14:14

Je řecká dluhová krize fintou, jak ukrást řecké ropné pole?

RE: proč asi?

udo1 95.?.?.?

Tiež mi okolnosti podobne šťastne vyšli na pár dní Tatier [smích]
..potom útek do reality bežného života v práci, doma a tu ob-čas na zvedavcovi..
..inak, niekedy sa mi zdá, že nie je zlé všetky skutočnosti spojiť.
Počas života, ako aj počas dňa sa síce občas ich väzby rozbijú,
no inak by sme to mohli mať ťažšie s motiváciou.
V nevetranej tekvici je puch.
Mozog bez kysliku je sťa strom bez vody
a oči bez výhľadu sú koňom z obory.
..eééj tá dzedzina!!
ta ľudze všadze!

269777

26.05.2012 01:12

Je řecká dluhová krize fintou, jak ukrást řecké ropné pole?

RE: proč asi?

udo1 46.?.?.?

K školám:
knižnica výberoviek z obsahu prednášok a cvičení čiastočne v angličtine

K Scull & bones..tzv.scientológovia, murári, judaisti & co:

Dostávajú síce pár kapek podľa určenia svojej kasty a "miesta a času"=definovanej miery pôsobenia, no ide len o programovo adaptívny modul v manažérskej terminológii. Nie o Konceptológov.
Scull.. periféria ašpirantov na globálny manažment je hierarchicky a tým aj vedomostne tzv. marginalizovaná.
Dostávajú za svoj post a uhádnuté(ide v zásade až na výnimky o tzv.nepriame riadenie) a vykonané úlohy podiel na vypálených, vykopaných šekeloch, či iných aktuálnych účtovníckych "invariantoch". Nemajú však oprávnenie myslieť ďalej,
ako "im nadriadená funkcia".

To je zároveň jednou zo základných slabín tohoto systému. V zmenenej postrezonančnej logike sociálneho správania prestávajú byť rigidné hierarchické systémy schopné predikcie. Majú problém už so samotnou druhoradovou korekciou.. Pri zachovaní daných psychotypov neumožňujú in-formačnú obnovu, tzv.objektívno-aproximatívnu adaptabilitu.

V tomto nemôže dnešný globálny koncept DVTR Modelu v kombinácii s Protodialektickým modelom na báze Supersystémov konkurovať.
Ak by sa však druhá nadradená kombinácia morálne zvrhla, máme za pár rokov aj my taký problém, že dnešné Grécko a EU je oproti tomu rozprávka. Jedinou možnosťou sa javí jeho čo najrýchlejšie rozšírenie v širokej populácii v plnom neoklieštenom objeme, aby mal každý možnosť používať tzv. konceptuálne technológie a g-ramotne sa rozhodnúť. Preto bol urýchlene aplikovaný aj na SŠ a ZŠ úroveň.
Je možné, že ide zároveň o jeden z Vis Maior preddefinovaných krokov spoločenského progresu.
Toľko v skratke.

Ostatné je v knižniciach pod horným linkom a v ďalšom systéme náväzných knižníc v mp3, avi..
Tieto javia akú-takú snahu o objektivitu, no možno sú už medzičasom aj lepšie. Ak nájdete, prepošlite mi prosím na mail.
Dik
u.

269701

26.05.2012 01:04

Je řecká dluhová krize fintou, jak ukrást řecké ropné pole?

RE: proč asi?

udo1 46.?.?.?

S tým Levašovom by som bol opatrnejší, aj keď má isto viaceré zaujímavé myšlienky. Oddeľovať "hmotno" a "duchovno" je už snáď naozaj dávnejšie prekonané. Či to nazvem tak, alebo onak..nazvime to napríklad "existenčno", kým nerehabilitujeme výraz "matéria", alebo nenájdeme nejaký lepší..

Skôr sa spýtajte v čom, resp. pri akej interpretácii mohol mať Kysučan pravdu. Tak sa pohneme spolu ďalej. Ak budete hľadať všetky možné interpretácie(úrovne chápania), pri ktorých pravdu nemal, ďaleko sa v procese aproximácie jedinej OBJEKTÍVNEJ reality nedostanete, ak chápete. Vylučovacia metóda nie je totiž vždy optimálna [smích]
No možno to ani nie je Váš cieľ. TSB46..aspoň nie oficiálny..

Zrovna tak je na mieste sa spýtať, v čom majú ašpiranti na globálnu "elitu" pravdu?
Domievate sa snáď, že tiež vnímajú svet ako súbor náhod?
Ako by potom bez pro-gnostických schopností (hľadania príčinno-dôsledkových vzťahov) boli schopní riadiť globálne objektívne procesy?
Tak by sme sa dostali k logicky každým gramotným manažérom želanému stavu jeho vlastnej domnelej "neexistencie" a "samo"riadenia ním manažovaného systému.
Objekt riadenia má proste nasadený systém stereotypných "tradičných" blokov(dogiem, axiomov,..) na identifikáciu nosných spoločensko-prírodných procesov. Toť k základom "samo"riadiacich manažérskych systémov, resp.tzv.supersystémov. To by sme už ale boli pri naozaj odbornej debate ohľadom dnešnej kulturologicko-ekonomickej európskej situácie a staronovom gréckom "polygóne".
Zatiaľ tu na fóre nevznikol podobný širší dopyt, takže nechám tradičné dve bodky..

k školám:
Keďže bolo na túto tému uvedených odhadom pomaly do 40 linkov za minulé 3 roky.
stručné zhrnutie:
Počiatky zahrnutia DOTU(Dostatočne všeobecnej teórie riadenia) do oficiálneho vyučovacieho procesu začalo v ´90 rokoch min storočia na fakulte Aplikovanej matematiky - procesy riadenia na Petrohradskej štátnej univerzite fakulte Aplikovanej matematiky - procesy riadenia
ešte v čase zakladateľa fakulty V.I.Zubova V.I.Zubova.
Úspešný projekt výučby tzv.Konceptuálnych technológii, dejín globálneho historického procesu, mat(r)icových technológii socio-kultúrneho manažmentu dostupný pre verejnosť, štátnu správu a privátnu sféru hlavne strategických podnikov bol ďalej ako odpoveď na výzvy globálnej informačnej vojny rozšírený v nasledujúcich rokoch na univerzity a fakulty ďalších miest federácie a na zahraničné kooperujúce fakulty Ázie, Blízkeho východu, Európy,.. v USA a Japonsku boli vlastné podobné projekty pre skutočné nadnárodné riadiace štruktúry min. od roku 1948 a 1975(premiér Nakasone a ním zriadený tzv. Inštitút strategických štúdii). Tak aj Čína.

269700

25.05.2012 12:47

Je řecká dluhová krize fintou, jak ukrást řecké ropné pole?

RE: proč asi?

udo1 37.?.?.?

Nebojte sa, nie ste sám![velký smích]
Ja v zásade zdieľam Vašu nevôľu z ezoteriky(skrytých, "tajných" vedomostí)
a tak aj z exoteriky(oficiálnej de-magógie pre plebs).

Treba z ľ-udo-vých[smích] príbehov(a tak aj z biblie&co.) selsky vyberať a snažiť sa čo najobjektívnejšie interpretovať sprostredkované fakty.
(Kritériami úspešnosti sú pri neegocentrickom vnímaní celkové zlepšovanie situácie, schopnosť dosahovania cieľov podmienená úspešnou predikciou pri minimalizácii tzv.chybového vektora.)

Myslím, že je zdravé triezvo zvážiť pravdepodobnosť, či nemohlo byť "náhodou" stáročia snáh o vmiešavanie sa samozvaných "elít" do formovania kultúry(jednej z dominantných zložiek kolektívnej a individuálnej psychiky populácie)
cez príbehy a "náboženské" knihy v zásade úspešné.
Vyzerá, že minimálne na vtedajšiu dobu nadpriemerne vzdelaní Mose a Issa problematiku tohoto faktora plne gramotne vnímali.
Mohamed aspoň v obrazoch.
Písať do konca života, ako je známe, nevedel..
..ostatne, aj keby niečo podstatné komplexné napísali, gramotná, no egocentrická vtedajšia(ako aj dnešná) "elita" by to buď zničila, alebo prekoncipovala na svoje potreby.

Ako vraj raz Mose povzdychol pri snahe o poĽudšťenie mýtických Hebrejov:
"Ach, keby ste len všetci boli žrecami".
(Žrec=kňaz v pozitívnom zmysle..
Znachar=de-magóg="mystifikátor"=eso-resp.exoterik..)
Stádo si však podľa dnešného výsledku vybralo znacharov. Následne bol skutočný Mose zrejme zlikvidovaný.
..realistickí optimisti Issa s Mohamedom to tiež nemali jednoduché..

TSB217, skúste sám porozmýšľať, čo na týchto a ďalších príbehoch môže byť pravdou a čo nie. Schopnosť, ktorú ste dostali pri narodení, síce poniektorí ôsmym dňom strácajú, no nevzdávajte to. Množstvo dezinformácii a tupej ezoteriky bude exponenciálne narastať.

Re: "pôvodnej propagácie":
Vyberte si napr. z evanjelii priamu reč Issu.
Z hľadiska bežnej sociálnej psychológie a manažmentu si rozoberte efekty súhry prevládajúcich interpretácii
"Starého zákona" s Tanah a skladby úrovní ich vnímania na podvedomie priemernej ovce a "Überovce" spolu s ich možným marketingovým kastovým zaradením, ak chápete TSB217.

Pre podrobné rozbory dajte najlepšie emailovku a pošlem Vám dáke viac-menej použiteľnejšie kompilácie.
Berte všetko so zdravou rezervou, testujte na životaschopnosť a pomôžte s lepšími alternatívami.
Dogma je smrť a "matérie" sa nemusíte v tomto zmysle báť.
Pretvárajte ju však podľa možnosti čo najviac Ľudsky.
"Chyby" zistíte rýchlo, ak ste vnímavý.
Hrajte sa preto s intuíciou neegocentricky v zmysle kolektívu indivíduí a vedomia "Mam Otca" a verím mu(snažím sa pochopiť Jeho obecne prospešné ciele a kooperovať).

269654

23.05.2012 19:39

Je řecká dluhová krize fintou, jak ukrást řecké ropné pole?

RE: proč asi?

udo1 37.?.?.?

Re:MS74 a Mirrra85..
Kysučanov model sa ako každý iný snaží vysvetliť minulosť, jej previazanosť s prítomnosťou a tým v rámci hľadania čo najobjektívnejších súvislostí medzi faktami o identifikáciu kľúčových prírodno-spoločenských tendencii vedúcich k prognóze budúcnosti. Úlohou každého funkčného modelu totiž je subjektívne riadenie určitého objektívneho procesu, alebo ich systému v náväznosti na osobnú morálku.

V zásade sa každý od narodenia v tej, či onej miere venujeme modelovaniu.
Zdroje, analýzy, podrobné rozsiahle štúdie(archívne, akademické, privátne,..) z ktorých Kysučan z veľkej časti vychádza tu boli dokola podrobne rozoberané, ak ste novší. Samozrejme nie sú dokonalé.

Ako povedal A90, dajte konkrétne výhrady s návrhmi na korekciu vyjadrení,
prípadne alternatívny funkčný model.
Poprosil by som bez absurdných dnes žiaľ rozšírených konšpirácii typu:
"Všetko je len náhoda",
"Ľudia sú prirodzene zlí",
"Žiadna systematická snaha o vmiešavani sa tzv.elít do globálnej a lokálnej politiky neexistovala a neexistuje, resp.je vraj principiálne neúspešná", atď bla-bla..
Proste dajte gramotný, v zmysle hore definovaných kritérii použiteľný model na báze primeraných súvislostí medzi faktami.

Kysučanových symbolických výrazových prostriedkov sa prosím neľakajte. Symboly sú nadčasové dynamické premenné. Používa ich každý, ktorého snahou je, aby sa uľahčilo nájdenie jednotlivých úrovní objektívnej platnosti výrokov aj za zmenenej situácie, či ak chcete, vo vašom ponímaní "v inom čase".
Ostatne isto aj vy nájdete v rozprávkach mnoho použiteľných múdrostí generácii minulých.
Ide o hľadanie jadra dnešných globálnych problémov včítane podstaty "gréckej otázky".
Snáď nechcete zostať posledným zástancom geo(ego)centrizmu, povrchným zombimementom budúcnosti?
Bojujete ne?vedome na zlej strane.
Nebojte sa myslieť, nenechajte si nahovoriť, že skutočnosť je zlá.

Ešte typ MS74:
Dnešný oficiálny judaizmus proste objektívne je rasisticko-fašistickou mafiánskou ideológiou imitujúcou náboženstvá a ohrozujúcou demokraciu(v jej pozitívnom zmysle).
Ak by som ja vedel Vaše meno a mal podozrenie z vedomej, či podvedomej propagácie fašizmu(teroru fascinovanej fanatickej menšiny voči väčšine) z Vašej strany, ako občan by som mal povinnosť podať na Vás trestné oznámenie.
Tak aj každý iný občan.
Takže by som poprosil narábať opatrne s vyjadreniami smerujúcimi k paušálnej propagácii "židovstva", "judaizmu" a pod.. tak tu na diskusnom fóre, ako aj vo Vašom okolí a v bežnom živote.
Pre Vaše a obecné dobro.

Ak Vám ale ide o propagáciu pôvodného judaizmu, kresťanstva, islamu,..od skutočného Človeka Moseho, Issu, Mohameda,..namiesto h-is-t(ó)erických virtuálnych psychopatov, tak sa samozrejme hlboko ospravedlňujem.
Ďakujem za pochopenie.
u.

269533

17.05.2012 21:27

Norský sociolog poukazuje na spojitost mezi Breivickem a Mossadem

RE: Blbosti a picovinky?

udo1 91.?.?.?

No hej, buď sme konšpirátori v dnešnom zaužívanom zmysle slova..
..teda inak povedané veriaci v náhodu, či náhode..
..alebo hľadáme primerané súvislosti v dôležitých udalostiach minulých,
aby sme sa spolu s našimi potomkami nemuseli stále dokola poučovať na vlastných chybách.

Skús radšej Anonym46 povedať,
1.s čím a prečo by si s ostatnými súhlasil a
2.aké navrhuješ alternatívy v tých vzťahoch(medzi faktami),
s ktorými nesúhlasíš.
Proste konštruktívna pôvodná dialektická kritika.
Úprimne ďakujem.

re: Poškodený čln, polícia, poriadok,..
Často sme tu rozoberali, ako sú popri bežnejších spôsoboch výkonu "akcii" realizované tzv.maticové operácie.
Kulturologickými mat(r)icami riadené stereotypy más a cieľových skupín si skúste predstaviť napr. aj ako súhru operačnej pamäte dnešných počítačov a konzumnú populáciu ako printer(tlačiareň). Na podrobnejší popis naozaj jednoduchých pravidiel a mechanizmov stavania modulov kolektívnej psychiky v rámci nepriameho riadenia si naozaj pozrite staršie podobné diskusie,
aby sme sa neopakovali. Hlavne rozbory rozprávok, filmov, hudby,..tzv.náboženstiev a chronológie úrovní vnímania.

Vyjadrenia o náhode v medializovaných kauzách naozaj svedčia s prepáčením o hrubej negramotnosti v rámci dnes už základného vnímania socio-kultúrnych procesov. Bavili sme sa, že vo viacerých krajinách ide o základy etiky a psychohygieny na ZŠ v prebiehajúcej globálnej informačno-konceptuálnej vojne.

Žial zaostávame v tomto kľúčovom parametre vývoja spoločnosti každým rokom stále viac a obávam sa, že ak sa v niektorej zo spomínaných krajín v blízkom období nedaj Bože niečo v tomto procese zvrhne, môže nastať bezprecedentne nebezpečná situácia pre všetko, čo je na "západnej" kultúre a celej mozaike množstva subkultúr našej globalizovanej planéty dobré..

Jediné riešenie sa javí byť snaha o čo najväčšiu informovanosť širokej verejnosti a dôvera v jednoduchú Ľudskosť kolektívneho ducha množstva indivíduii, z ktorých sa skladá populácia.

u.

269119

14.05.2012 23:06

Palestina, čísla prokleté okupace

RE: Jsme lidé různí

udo1 46.?.?.?

No, možno som zasa trocha prestrelil v úprimnej snahe o zdvihnutie odbornej úrovne fóra, aj keď mnohí môžu mať opačný názor..
V rozširovaní obzorov sa musíme podporovať.
To je jedna z pozitívnych lekcii judaizmu.

Ide samozrejme o obrazné vyjadrenia.
Obrazné vnímanie človeka(spracovávané štatisticky dominantne PRAVOU mozgovou hemisférou) totiž nemôže klamať.
Iba jeho interpretácie(ľavá zložka intelektu=algoritmov spracovania in-formácii), ak chápete.
V tomto zmysle ľudia väčšinou klamú nevedome na základe kulturologickým manažmentom spôsobených zámerných chýb v ich podvedomých stereotypoch chápania svojej pozície vo svete.
Nie nadarmo patrili uvedené pojmy podľa všetkého v staroveku dlho k zakázaným spolu s harmonickými proporciami(ekvivalenty Fibonacciho postupnosti). Ich stopy však vidíme od architektúry až po politiku. Popisy niektorých spomínaných javov sa neskôr síce našli, no zákaz popisu tzv. konceptuálnej moci(jadra soc.-kultúrneho manažmentu) spolu s jej interpretáciami vo všetkých kultoch až po najvyššie inštancie "zasvätení" evidentne pretrval až do dnešných čias. Tieto "tajomstvá" sa predávali zpravidla len ústne.

Striedam úrovne chápania zámerne a občas na chvíľu odbehnem kus ďalej do jednej, či druhej strany, aby nebola nuda. To, čo v jednej situácii na vzájomne rámcovo definovanej úrovni chápania platí, môže byť o krok ďalej v (čase + priestore,..) = objektívnejšej MIERE nebezpečná socio-naturálna lož. Preto sa často vyjadrujem pre niekoho možno trochu zložito. Mal by som totiž definovať podľa možnosti čo najpresnejšie úroveň, aby nevzniklo zbytočne veľa nedorozumení. Je tu mnoho rôznych účastníkov a každý píšuci preto nesie proporcionálnu zodpovednosť či chce, alebo nie.

Ako sme tu často rozoberali:
"povedz 10.osobám rovnakú vetu a každý ju pochopí inak"
aj morálne, obrazno-emočne a následne kontextno-reprodukčne z hľadiska jemu špecifického objektívne morálneho sklzu, úrovne chápania sveta, naviazaných stereotypov myslenia a inštinktov zabezpečujúcich prežitie jeho tzv.genetického potenciálu.

Inak zaujímavý osviežujúci postreh Anonym 46..
..miera spojenia nositeľov parazitov s hostiteľmi nobelovej ceny, alebo aj opačne [smích]
..samozrejme nechcem uraziť zopár snáď oprávnených nositeľov uvedenej ceny zneužitých pri snahe o jej morálno-odbornú "legalizáciu" pato-lógmi v pozadí..

268930

14.05.2012 21:51

Norský sociolog poukazuje na spojitost mezi Breivickem a Mossadem

RE: Blbosti a picovinky?

udo1 46.?.?.?

Nepokračujte prosím David v tej provokácii.
To teraz potrebujeme najmenej.
Mohli by sme tu akurát špekulovať o dôvodov Ikkeho možnej imitácie záujmu o dobro účastníkov diskusného fóra.
Na druhej strane ďakujem za Ikkeho feedback.

re:Ikke
Podobné odozvy máme častejšie skôr od Slovákov [smích]
No aj od Nemcov, či Američanov, atď..
Vyzerá, že neide ani tak o jazykovú bariéru, ako skôr o používaný terminologický(pojmový, odborný) aparát.
Vami z istých dôvodov problematicky vnímaná terminológia je z oblasti interdisciplinárneho riadenia(manažmentu).
Presnejšie z konceptu rozvoja spoločnosti alternatívneho tzv.biblickému konceptu samo(?)riadenia spoločnosti a zároveň ašpirujúceho na kulturologickú nadradenosť. Je to však na druhej strane len open-source model a aj ja sám(a nie len ja) ho hodnotím ako nedokonalý.

Aj vy môžete prispieť svojou troškou k jeho optimalizácii,
alebo navrhnúť lepší obecne prospešný model.
Mnoho ľudí na ňom pracovalo a lepšiu alternatívu zatiaľ nemáme.
Pritom je terminologický aparát, ak chápete, základom akéhokoľvek konceptu ašpirujúceho na riadenie kultúry, ako jednej z kľúčových zložiek podvedomia cieľových skupín a dnešnej globálnej spoločnosti.
Pre lepší obraz chronológia princípov formovania podvedomia(stereotypov myslenia) spoločnosti:
1.Morálny štandard(Podľa seba súdim teba..)
2.Koncepcia(jej základom je terminologický aparát=spôsob interpretácie dyn.obrazov=symbolov základnej mat(r)ice)
3.Kultúra(formovaná=riadená v koncepčnom rámci)
4.Zákony(vytvárané na báze prevládajúcej kultúry)
..na ne je naviazaná politika a súdy chrániace koncepciu pred inváziou inej koncepcie(resp. primárne antagonistických prvkov).

Koncepcie boli vždy minimálne 2.
Tzv. biblická a jej odnože sú už nejakých 3000 rokov lexikálne jasne formulované(rôzne varianty pojmov ako "hriech, rozdiel, úrok, moc, zákaz,tajomstvo,zlo, prirodzenosť zla v človeku, hierarchia, utrpenie, bolesť, nešťastie, osud, pán, pán boh(namiesto otca), atď" a ich prevrátené interpretácie spolu s modernizovanými variantami zaobalené do "predateľnej formy"
Jej pozitíva a negatíva vidíme okolo seba.

Druhá, jej alternatívna, formovaná prirodzene všade po svete v ľudových tradíciách rozprávkach, zvykoch, porekadlách nebola lexikálne odborne vyjadrená.
Na začiatku spomínaný pojmový aparát(jazyk) je súčasťou pokusu o jej vyjadrenia.

Ak totiž niečo nemá názov, ako s tým chcete pracovať, vylepšovať
to, prenášať in-formáciu o danom jave, fakte?
Ako chcete in-formovať=meniť svet, efektívne a bezpečne tvoriť budúcnosť, "osud"?
Preto je súčasťou základnej stratégie globálneho parazitizmu nepripustiť existenciu tzv.Konceptuálnej moci,popri ideologickej, zákonnej, výkonnej a súdnej, ak chápete.
Bežný človek by ju totiž okamžite začal hodnotiť.
Ide o jedno z bývalých najviac strážených "elitárnych" tajomstiev.

268923

13.05.2012 23:01

Palestina, čísla prokleté okupace

RE: Jsme lidé různí

udo1 91.?.?.?

Navyše ide u dnešných Palestíncov vlastne o pôvodných Hebrejov konvertovaných na islam spolu s ďalšími miestnymi etnikami za posledných vyše 1000 rokov.
Znovu sa uzatvára(súvahový účet?) cyklus špirály snahy o egocentrickú manipuláciu globalizačného procesu.
Potomkov masových vrahov pôvodných kanánskych etnik zasa vyvražďujú ďalší etnickí nositelia podstatou zvrátenej,
no kozmeticky upravenej protiľudskej ideológie.

Tzv. sionisti sa snažia vytvoriť z rozptýlenej výkonnej štruktúry periférie samozvanej "elity" ňou samou neželaný národ koncentrovaný na jednom mieste.
Akýkoľvek plán počítajúci s mierom na Blízkom východe pri zachovaní štátu formujúceho sa tzv.izraelského národa je z pozície skutočných ašpirantov na globálny manažment logicky pomerne ťažko predstaviteľný.
Štruktúra je ako doplnok egocentrického nepriameho riadenia nahraditeľná snáď len snahou o čo najúplnejší všeobecný rozklad morálky, pričom je ústup k takémuto manažérskemu hazardu z princípu neprijateľný.
Sionizmus má zároveň podporu skutočných ašpirantov na samozvanú globálnu"elitu" práve kvôli jeho konfliktnému
"Übermensch" postoju znemožňujúcemu dohodu.
V manažérskej hantírke:
"Konfliktpotenzial erhalten und aufbauen"

Utrpenie bežných ľudí každého etnika je tragédiou
a pokiaľ to nepochopí dnešný nositeľ kolektívneho parazita,
príde ďalší účet kus rýchlejšie.
Polomer kruhu vývojovej špirály sa totiž medzičasom podstatne zmenšil,
resp. špirála PREŠLA dostatočne rýchlo bodom singularity.
V novom stave spoločnosti je ľudovo nazývané "upírske" správanie sa neprípustné.

Toľko k objektívnemu "Zákonu času".

"Wer nicht hören will, muß fühlen."
Immer wieder.
Leider..
Asi to naozaj nemôžeme za nich poriešiť.

268878

11.05.2012 11:16

Norský sociolog poukazuje na spojitost mezi Breivickem a Mossadem

RE: Blbosti a picovinky?

udo1 31.?.?.?

Na druhej strane máte pravdu Anonym46,
alias opica a zároveň vitajte v klube! [smích]..

Stať sa Človekom je ideál na celý život.
Ja neviem, či sa dá plne dosiahnuť..
Ľudia ale prirodzene vždy potrebujú čo najvyššie ideály,
aby "Mali pre čo žiť".
Tak sa vyrieši automaticky aj otázka
"Ako žiť?"
ak chápete..
Čiastkové ciele po ceste sú druhou súvisiacou vecou a treba ich dosahovať.

Často a podrobne sme tu rozoberali, ako fungujú mechanizmi(technológie) nepriameho(90-95%) a priameho riadenia.
Tu nikto nesedí za stolom a nedáva rozkazy(direktívy).
Z takej predstavy o skutočných führeroch sme už hádam vyrástli..
Ide v skratke o vytváranie situácii, kde sa jednotlivci v rámci cieľových skupín, alebo globálnej masy podľa socio-kultúrnych stereotypov správajú s nejakou štatisticou pravdepodobnosťou. Metodiky sú založené napr. na kontrole úrokových sadzieb, množstva obeživa, médii, trhu, burze, rôznych pseudorelígiách a pseudofilozofiách..vytváraní dlhodobého a krátkodobého stresu a vo všeobecnosti v riadení podprahových kulturologických stereotypov. Obecne sa odborne nazývajú aj koncept samo?riadenia kultúry, či tzv.konceptuálne technológie v rámci politológie, resp. politického marketingu a manažmentu špeciálnych kurzov zopár lepších univerzít posledných min.15 rokov.
U nás UK, Ostravská, Brno,..bežia podobné pokusy zatiaľ žiaľ pomerne obmedzene posledných cca. 6 rokov pod názvom sociológia elít, resp. elitológia.

Štatisticky podľa potreby častejšie alebo menej častejšie vznikajúce psychologické profily a´la Breivick sa môžu používať a ošetrovať nepriamo a zriedka aj priamo. To by bolo v tomto konkrétnom príbade na hlbší naozaj odborný rozbor. Oficiálne mienkodeformné médiá by som z tohto hľadiska naozaj bral s rezervou. Majitelia a ich ciele sú obecne už myslím dostatočne známe pre tých, čo sa snažia aspoň trochu selským rozumom myslieť.

Domievate sa, že ako redaktor, či šéfredaktor by ste si mohol dovoliť vypustiť niečo z kľúčových vzťahov reality?
Jednou z hlavných úlohou týchto platených žoldnierov(spolu s píárenými "politológmi", či "polytickými análtikmi" ) de-in-formačnej vojny je logicky
"Nafukovať nepodstatné do podstatného a nechať spľasnúť podstatné".
"Keď kapustu pred naložením neočistíte, môžete aj o sud prísť"
Vyberajte a hodnoťte in-formácie, no ešte lepšie, korigujte neustále vlastné stereotypy ich spracovania.

Až keď už aj vrabce na streche čvirikajú čo sa deje, hľadajú papagájovinári novú masku. Pritom ich už dnes pomaly ani nestíhajú meniť.
To sme tu ale tiež často rozoberali.
Pozrite najlepšie staršie podobne zamerané témy.

No, asi si idem tiež do chladničky po banán a ďalej skladať puzzle nejakej použiteľnejšej mapky typu "Ako von z priekaku" [smích]
Pekný víkend!

268723

10.05.2012 23:19

Norský sociolog poukazuje na spojitost mezi Breivickem a Mossadem

RE: Blbosti ci picovinky

udo1 37.?.?.?

V zásade sú 2 základné typy Homo sapiens sapiens.
1.Človeku podobné opice vnímajúce všetko ako vzájomne nesúvisiace náhody a
2.Človek hľadajúci PRIMERANÉ súvislosti v odlišnostiach=mozaiku

Ignorácia objektívnych pravidiel v prírode a spoločnosti spolu s idiotizačnou relativizáciou vštepovaná kedysi postupne po generácie zámerne deformovaným školstvom, má za následok kaleidoskopické vnímanie sveta. Ak ste sa hrali ako decko s kaleidoskopom viete, že podľa toho, ako pootočíte systémom zrkadiel uvidíte stále iný obrázok. Výsledkom je deformovaný svetonázor, kde väčšina populácie odovzdá svoj osud do rúk samozvaných adminov virtuálneho sveta krivých zrkadiel.

Opakom dnešných pseudovied na miestnych treťotriednych univerzitách, ktorých úlohou je debilizácia najambicióznejšieho segmentu populácie a tým odstránenie skutočnej manažérskej konkurencie, je napr. skutočná ekonomika a skutočná filozofia.
V nich ide tak, ako aj v iných skutočných vedách, či relígiách(vzťahy) o identifikáciu dominantných procesov(statika neexistuje a ničoho okrem procesov ani niet) v spoločensko-prírodnom prostredí(ich vzťahov, miere vzájomnej vloženosti a možnosti ovplyvnenia týchto objektívnych procesov,..)v rámci dosahovania spoločných a osobných cieľov v náväznosti na morálne štandardy.

Uvedný proces identifikácie a riadenia objektívnych procesov(a iných niet) je neustále optimalizovaný smerom k čo najefektívnejším a najjednoduchším algoritmom samoriadenia vedúcim k definovaným cieľom.
Proces aproximácie objektívnych morálnych štandardov tu bol tiež veľa krát detailne rozobraný.

re:Nóri
Mnohí obyvatelia tzv. západu žijú po generácie v jednom systéme a začali vo väčšej miere ideológii sprostredkovanej masmediálnou demagógiou naozaj veriť. Skúste komunikovať napr. s bežným Rakúšanom..
Naše šťastie je, že sme boli bývalým preregulovaným režimom tak trochu očkovaní a aj masa berie podvedome médiá viac s rezervou.
Ako sa hovorí:
"Sedliak je zadným umom bystrý"

"Náhoda" je v dnešnom zmysle naozaj tupou konšpiráciou.
..pritom pôvodný zmysel slova con-spirare je práve spomínané hľadanie súvislosí v odlišnostiach.
Diskreditácia základných pojmov a symbolov v myslení ľudí je len vyšším spôsobom vedenia vojny smerom k plánovitému zotročovaniu. Ak zničíte kultúru a zdravé myslenie, vyrobíte zombikonzumentov=človeku podobné cvičené opice.
So skutočnými Ľuďmi majú príbuzný naozaj len vzhľad.
Osoby, ktoré chápali manipuláciu s kultúrnymi stereotypmi a zneužívali ju egoisticky, volali zasa napr. v starom grécku aj daemon.

V tomto zmysle máte Ikke možnosť voľby, čím chcete byť:
1.Človek, 2.deamon, 3.zombi, alebo zostať 4.zvieratkom
Prajem Vám, aby ste rozhodli gramotne aj o svojom "osude" a vrátil sa radšej do reality.

268679

10.05.2012 00:11

Norský sociolog poukazuje na spojitost mezi Breivickem a Mossadem

RE: Ale houbeles

udo1 37.?.?.?

A pritom sa stovky(resp. tisíce) rokov snažia o vytvorenie nejakého mýtického nadradeného národa na báze zvrhlej rasistickej ideológie pôvodom multietnickeho pseudonáboženstva.
Proste kolektívna schizofrénia par excellence..
Ryba vraj smrdí od hlavy.
Je to tiež zviera a ľudia by si mali dať trocha pôst a relax.
Konzumbie nemôže byť ideál a daemonkrati si svoju psychózu tiež musia vyriešiť samy.
Nemôžeme ešte aj to robiť za nich. Inak tak-či onak vyhynú.
Navyše keď stádo zistí, že vôl je blbec, prestane byť stádom a o to v neposlednom rade ide.

268596

09.05.2012 23:40

Osvobození Plzně

RE: "Povstanie"

udo1 37.?.?.?

To naše "SNP" by bolo tiež adekvátne nazvať skôr občianskou vojnou riadenou tradične vonkajšími okolnosťami, záujmami skutočných mocných. Aj keď nápad to nebol úplne zlý..
Češi sa z opakovaných skúseností viac poučili ako my.
Moravské pole, Lipany, Biela hora,..
Navyše nás ich predstavitelia(?) tak trocha zneužili.
To je tiež fakt..

S temnou stranou Abendlandu(?) možno zákonite bojovať len na vyšších vojenských prioritách.
Konvenčné zbrane, bio-chemická genocída(chlast,drogy,..), financie, ideológie,..atď. sú na dáky uprising nedostatočné.
Ide skôr o chronologické interpretácie dominantných procesov(dejiny) a hlavne zmenu konceptu ideológii(najlepšie koncept NADRADENÝ tzv.Biblickému).
Češi aj kolektívne tušili(spolu so svojou reprezentáciou), že hrať zasa raz vo väčšej hre pešiakov sa nevypláca..

Navyše blbé karty za nepriamu a priamu zodpovednosť na masívnej legionárskej genocíde miliónoch mŕtvych medzi národmi ruska so zlatým klincom obrovského cárskeho pokladu, na ktorom bola z veľkej časti postavená mena a krvavá konjuktúra 1.republiky.
Snáď by sa to bolo dalo aj bez tej strašnej škvrny.
Na druhej strane mali isto T.G.M. a E.B.neľahkú pozíciu a mysleli to pre "svojich" popri hlavnej role dobre..

Nás po pomerne úspešnom spoločnom a hlavne čiastočne samostatnom hospodárskom rozvoji stála slabá informovanosť v kombinácii s priamočiarosťou pred a počas občianskej vojny v roku 1944 desiatky tisícov mŕtvych, vybombardované mestá, zničené takmer všetky dôležité cesty, cca.1500 vyhodených mostov, polovicu železníc, 55% priemyslu dokopy cca.320 miliárd U.S.dolárov škôd(v dnešných číslach). V mnohom škody väčšie, ako v Poľsku, Maďarsku, či Rakúsku, o protektoráte ani nehovoriac.

Pre vtedajšiu zahraničnú ČS vládu bolo "povstanie" vraj potrebné a tak aj pre niektorých ďalších hráčov..
Otázka pre koho vlastne tá "vláda" mierou svojho nepochopenia situácie a aj vedome robila?
To je ale už ďalší súvisiaci príbeh..

Podobné udalosti treba vždy znovu podľa nových informácii podrobne prehodnocovať, aby sa také svinstvá nemohli už opakovať.

Tak aj 1.ČSR.
Čo bolo dobré a čo menej?
Kde sa urobili chyby a prečo(z hľadiska dominujúcej globálnej politiky a jej procesov) a ako do budúcna dané faktory riešiť.
Bez zbytočného obviňovania a emócii.
Musíme spolupracovať bez imitácii a provokácii.
1000, či 2000 rokov dozadu sme boli jeden národ.
Pred nejakými 3000 rokmi aj spolu s Nemcami, či Frankami, alebo ďalej napr. aj s Keltami a Grékmi, Rimanmi, Etruskami.
Čo je nejakých pár tisíc rokov z hľadiska ľudských dejín?
O čo sa to tu vlastne naťahujeme?
Buďme konštruktívni(tvorme, s-trojme), inak nám rozhádaným budú tvorit osud iní a kto netvorí zomrie.
Taký je zákon.

268594

09.05.2012 10:17

Norský sociolog poukazuje na spojitost mezi Breivickem a Mossadem

RE: Koresh - Waco???

udo1 91.?.?.?

re:Waco
Zaujímavé!
Takže podľa Vás neexistuje spojitosť v charaktere uvedených operácii? Suché nitky asi nezvyknete hľadať..

Sústredenie sa na hľadanie chýb má ako od mala plošne očkovaný stereotyp zamedziť hľadaniu pravdy, súvislostí v odlišnostiach, hľadaniu príčinno-dôsledkových vzťahov(pôv.pozitívny zmysel výrazu dnes prevráteného výrazu "con-spirare" ). Ide na jednej strane samozrejme o prirodzený proces slúžiaci na ochranu pozitívnych stereotypov jedinca v kolektíve, avšak pri jeho preregulovaní(najmä masovom) a podprahovom zneužití ide o veľmi efektívny nástroj masovej manipulácie, ak chápete Lóveboy. Podvedomie mentálne zdravého človeka sa totiž nad objektívne pozitívnymi javmi zvlášť nepozastavuje.
Niečo ako zelený semafór-proste idete ďalej.
Pri červenej však automaticky spozorniete..
Podobne emočný "diskomfort" pri neprávosti v ľudových rozprávkach slúžiacich po generácie na výchovu detí a predávanie skúseností..

Zároveň ak jedinec(alebo kolektív) nepracuje z kľúčovými informáciami identifikovanými bazálnymi(neištinktívnymi a nestereotypovými) štruktúrami Vašeho podvedomia, nastávajú nevyhnutne problémy v jeho psychike, ktoré pri dlhodobej ignorácii prechádzajú z pravidla do rôznych psychóz, schizofrénie, prípadne v neskorších štádiách nastavenia aj do fyzických ochorení.

Takže pravdu máte Tukeboy v tom, že na stále ešte žiaľ prevládajúcej úrovni vnímania, by sme mohli povedať, že váha pravdepodobnosti súvislosti medzi hore uvedenými udalosťami je zanedbateľná. Vieme ale, ako tu bolo neraz diskutované, že dejiny rôznych vojenských tzv. polygónnych podprahových "cvičení" majú už nejakých pár tisíc rokov. Nejde samozrejme o tzv.konvenčné zložky armády. Myslíte Coinageboy, že modelové situácie, ako tá vo Waco sú nezaujímavé z pohľadu rôznych "tajných" organizácii? Nikto tu netvrdil, že uvedená situácia bola vytvorená priamo.

Šikovný skúsený záhradník pracuje pomaly a kontinuálne. Jeho zásahy v sadoch prakticky nevidíte. Tu prihnojí a tam zasa pristrihne. Radikálne rezy prakticky nevidíte.
V profimanažmente platí pravidlo:
"Množstvo identifikovaných zásahov manažmentu je obratne proporcionálne kvalite riadenia."

Isto by sa dalo diskutovať o tom, či boli uvedené operácie vykonané rovnakými tímami a v rámci rovnakých, resp. nakoľko príbuzných technológii. V tom zmysle by bolo Vaše upozornenie tiež na mieste.
To by ale bolo samozrejme na dlhšie a okrem toho sme to tu neraz hodne podrobne rozoberali z mnohých strán. Pozrite prípadne staršie diskusie na príbuzné témy.

268537

09.05.2012 00:02

Norský sociolog poukazuje na spojitost mezi Breivickem a Mossadem

RE: Breivik je jako neřízená střela.

udo1 37.?.?.?

Dyik móre!
To byuo ono [smích]
Nedarilo sa mi v gebuli vygúgliť tú presnú formuláciu, že bych ju potom bez dlhej rachoty zgúglil v mašine..
Na ja..die Liebe zum Detail..

268523

08.05.2012 23:47

Za léčebné konopí

RE: DROGY a ČLOVEK (?)

udo1 37.?.?.?

re: "Zobrazenie základu v 3D".
Energia je predsa stav hmoty, čo platí v istom zmysle aj opačne. Viem, tie termíny sú mierne zavádzajúce, keďže výraz "hmota" podvedome naväzujeme na "hmotnosť" , kde ide o Mieru, čo je iná kategória. Zostaňme teda radšej pri Matérii namiesto "Hmoty". Tzv.3D je tiež len spôsob vnímania Matérie(=Energie). 3D je predsa roz-mer. Popis "priestoru". Ide tiež len o Mieru. Tak, ako aj v prípade hmotnosti, času a pod.
Vysvetlenie možného nedorozumenia v prípade môjho predchádzajúceho symbolického vyjadrenia o
"3D chápaní" univerza ohľadom katgórii(def.tzv.hraničných zovšeobecňujúcich pojmov):
MIM
1.Matéria(=Energia),
2.In-formácia(proces prenosu formy=miery) a
3.Miera(forma=konkrétny miery obrazu=vektor, matica, príp.tenzor..atď)

oproti plochému(chybnému)paralizujúcemu 2D chápaniu METS(v prekl.sk.HEČP)
1.Hmota,
2.Energia,
3.Čas,
4.Priestor
,kde ide vlastne len o 2 kategórie, s tým, aby pohyb, prenos in-formatio zostalo skryté a tak aj proces s-trojenia(tvorenia) matérie, situácii, riadenia spoločnosti ak chápete..

Ide o jeden z majsterštikov prastarých profi soc-kult.inžinierov (METS=Net, Nef, Pašt, Sebek či masovej tupej ka-ba-al-is-tiky oproti správnej 3-jedinej interpretácii systému Sefirot=Sefer, Sipur, Sefar=MIM v najvyšších ezoterických"zasvätených" kruhoch)s cieľom zachovania monopolu na in-formatio kruhu "prsteňa moci"(t.j.dlhodobé spoločné zavedenie vedy umelo oddelenej od "náboženstva" do dnešnej slepej uličky).
Proste klasická "Tma pod lampou" [smích]

Otázka o "dimenziách" býva v tomto zmysle stereotypne zle položená.
Je naozaj dôležité aspoň toto pochopiť, aby ste(sme) sa pohli ďalej a nekúsali si stále do chvosta.

Ohľadom zobrazenia "Supreme beeing" máte René samozrejme pravdu.
ak ste pri predošlej debate nepostrehli, na lepšie obrazné vysvetlenie zopakujem anekdotu:
učenec študentom:
"Niet veci bez obrazu"
žiak:
"Dajte mi obraz Boha"
učenec:
"Boh nie je vec"

268521

08.05.2012 23:24

Za léčebné konopí

RE: DROGY a ČLOVEK (?)

udo1 37.?.?.?

Začnem od konca..
Všetci by sme mali celý život hľadať, hodnotiť(dľa možnosti nie súdiť).
Múdry sa učí pozorovaním a primárno-dialektickým dialógom..

Svoju "higher soul" vnímam ako môj osobný optimálny potenciál kontinuálne predefinovávaný "Supreme beeing" z množstva potenciálov možných v danom momente.
Mení sa však tiež podľa celospoločenskej("pri-rodnej" )situácie. Ním som zároveň naviazaný na svoje okolie a jeho "collect-ive soul" čo je ďalším aspektom mojej "duše". Potom nasledujú otázky možných interpretácii kombinácii napr. tradičných aspektov Ka, Ach, Ba..Teda možnosti priameho(?) napojenia na "Supreme beeing", Jeho pravdepodobné ciele a h-ra(Božie svetlo?) metód ich dosahovania.
Vyvstáva aj otázka optimalizácie profilu po "smrti" v možných iných "stavoch" občas nazývaných aj re-in-ka-r-natio spolu s rôznymi interpretáciami pojmu tzv. ka-r-ma..
Nasleduje tu často diskutovaný systém kritérii úspešnosti procesu iterácie objektívneho stavu z pohľadu "Supreme beeing" a Ním autodefinovaných morálnych štandardov.

Jednou z etymologických prekladov tzv."p-ra-ny" je aj "osobné svetlo", pričom sám preklad je ako obyčajne interpretovateľný podľa úrovne chápania primárnych a na ne naviazaných vložených sekundárnych objektívnych procesov. To by ale už išlo na prvý pohľad mimo tému..

Mys-ticizmus sa dá samozrejme vnímať o úrovne ďalej aj pozitívne ako spoznávanie nepoznaného v sebe samom spojenom so svojim okolím a tak zároveň cez svoje "naostrené" zmysly spoznávať svet.

V ľudových pri-behoch ide znova(ako je hore napísané) o čo najsprávnejšiu(najobjektívnejšiu) interpretáciu. Problémom Biblie je napríklad to, že sú jednotlivé hladiny vnímania poprepletané zámerne tak exotericky, aby bežnému čitateľovi proste ustrelilo dekel. Pravdu máte v tom, že biblia o niekoľko úrovní ďalej naozaj neklame, pričom je ale jej objektívne pozitívna interpretácia takmer nemožná. V podstate ani pre ezoterikov(="zasvätených" ).

268520

08.05.2012 12:05

Norský sociolog poukazuje na spojitost mezi Breivickem a Mossadem

RE: Breivik je jako neřízená střela.

udo1 31.?.?.?

Tesne po "negatívnych", politicky ne(?)korektných vyjadreniach nórskych politikov ohľadom "blízkovýchodnej situácie" a skutočnej globálnej politiky bol zrealizovaný "nešťastnou zhodou okolností" aj v tejto pokojnej bohatej severskej krajine "extrémistický teroristický útok".

Niektoré správy a vyjadrenia politikov z oficiálnych médeí následne zmizli ako cisárové nové šaty.
Tak aj verejné vyjadrenie jedného z nórskych politických predstaviteľov(nepamätám si s istotou, či išlo o prmiéra J.Stoltenberga) bezprostredne po útoku:
"TÝM, KTORÍ STOJA ZA ÚTOKOM Andersa Breivika:
Nórsky ľud sa nedá Vami zastrašiť!"

V tom čase zachytené a často diskutované vyjadrenie je však pravdepodobne zo známych dôvodov trochu problém vygúgliť.
Ak sa tú správu niekomu zo zvedavcov podaril sejvnúť, poprosil by som link, alebo kópiu.

Ďakujem
u.

268498

08.05.2012 00:24

Za léčebné konopí

RE: DROGY a ČLOVEK (?)

udo1 31.?.?.?

re: "higher spirit"
Ach! tÁ Ka-a-Ba(la).
Čo má spoločné staroegyptská, islamská a védická "mytológia"?
Čo by mohol mať "duševný" systém Ach,Ka,Ba spoločné s At-om, At-onom, či At-manom?
V čom pravdepodobne podľa Vás René vzniká nedorozumenie pri jeho oficiálnej budhistickej interpretácii?
Čo majú spoločné a v čom je rozdiel medzi historickým S.Gauthamom a skutočným Sidhártom-človekom..detto Mojžiš, Ježiš, Mahomed,..?

Zahrnuli naši predkovia do niektorej z úrovní chápania uvedených systémov aj našu kolektívnu "dušu"?
Rolu, aspekt "Najvyššieho Jsoucna" sa tu často snažíme postupne aproximatívne popísať.
Ide o analýzu skutočného jadra systému na ktoré sa isté osoby neustále snažia navliecť hadiu kožu..
Na poslednom známom "leveli" je jadro OK, no pokušenie prsteňa moci(znalostí, vedenia, véd) bolo priveľké.
No to je už ďalší prastarý príbeh našich prapredkov..
Ra-správky nekončia ako balady.

re:"riedkosť hmoty"
Ako si predstavujete niečo "nehmotné" okrem "Najvyššieho Jsoucna"? .."stôl nie je tesárom"..
Prázdno nie je skutočné prázdno v bežnom ponímaní.
Sú tam napr. polia a vákuum z ktorého všetko "vzniká" a do neho "zaniká".
"Keď niečo nevidíme, neznamená, že to neexistuje"
Daný JAV je iba mimo našeho doterajšieho názoru a vnímania.
Vákuum je predsa jedným z 5.skupenstiev hmoty a Energia je prechodný udržateľný stav hmoty naviazaný bezprostredne na "hmotu" ako nosič(jedna z fyz. definícii).
Elektromagnetické alebo napr. gravitačné pole je rovnako stav hmoty, ako myšlienka ak chápete.
Predstava tzv."materiálneho" sveta sa tiež nevyhnutne vyvíja.
Otázka, či je potom aj tzv.duša "hmotná".
Na ďalšich úrovniach chápania je to po-merne pravdepodobné.
Samozrejme asi nie úplne ako nejaká farebná kocka, či gulička v dnes stále ešte bežnom ponímaní [smích]
Resp. pojmy "hmota" a "idea"(či"duchovno" ) sú oprávnene zameniteľné.

Svet "hmoty" a "ideí" je vskutku jeden a ten istý.
Kto si ho nechá nejakou autoriťkou rozdeliť, je si ako sa hovorí "Sám sebe sám.." Bez-mocný. Nemôže cielene a bezpečne tvoriť(s-trojiť svoju budúcnosť a budúcnosť sve-ta(?))z hľadiska základnej bezpečnostnej analýzy(udržateľnej pre-dikcie), pravidiel a pomôcok.
Viete si René predstaviť svet bez "hmoty", skutočné "nič"?
Prosím dobre porozmýšľajte nad odpoveďou.
Nebojte sa ísť opatrne ďalej.
Nemôžete zastať.
Statiky niet a kto sa o ňu pokúsi, stratí kompatibilitu s jedným zo základných pravidiel.
Asi viete, čo to znamená..

Hmm..zasa Pojmy a Dojmy

268477

06.05.2012 13:18

Za léčebné konopí

RE: DROGY a ČLOVEK (?)

udo1 91.?.?.?

Psycho-tropné látky môžu samozrejme jednotlivcom pomôcť v lepšom(príp.inom) chápaní, t.j.názore(obraze) a jeho vnímaní(pomenovaní), no zároveň je úroveň objektívnej úspešnosti koordinácie pravej a ľavej hemisféry pri procese spracovania in-formácie diskutabilná. Ide o vysoko komplexný mechanizmus.

Ako ste správne podotkli Oracle, "Mocní" sa snažia nie len o dve, ale o viacero prepojených vecí naraz..
Ich možnosti však bývajú preceňované. V podstate autokracie Konceptuálnej moci leží jej slabina. Každý, kto totiž vyjde na tzv.konceptuálnu úroveň schopnosti identifikácie, hodnotenia a ovplyvňovania dominantných socio-kultúrnych procesov, začne na najvyššej urovni operovať podľa postoja k svojmu 7.zmyslu(sve-dom-je). Sociologicky je však drvivá väčšina populácie mimo stresových situácii neegocentricky zameraná.
To vysvetľuje z pohľadu ego-centrickej samovyvolenej otrokársko-fašistickej "elity" jej nevyhnutnú úpornú snahu o vytváranie umelého stresu pri všeobecnom prebytku podľa hesla:
"Čím horšie, tým lepšie"
Ide o zachovanie ich monopolu vedomostí.

Na úroveň tzv.konceptuálneho myslenia(soc-kult. "mys-tiky" a "mágie" ) sa nedá zvoliť, kúpiť, zdediť, či narodiť.
Človekom sa možno stať len Mierou svojho chápania a postojom.
Na tomto objektívnom jave identifikovanom pár tisíc rokov dozadu bola vystavaná dnešná pyramída "mocných"(prvých posledných). Egyptská civilizácia po Ich zrodení, inštitucionalizácii a migrácii postupne v niekdajšej forme zanikla, no tzv.Globálny prediktor zatiaľ nezanikol.
Obávam sa, že paušálna cesta posledných k prvým cez diskutované látky nesie v sebe neadekvátny hazard.

K hrám, teórii hier, ako v mnohom použiteľnej metóde modelovania(zákl.riadenia).
Čisto abstraktno-logické modely(bez zohľadnenia neoddeliteľnej obrazno-emočnej zložky psychiky a možností jej hl. nepriameho riadenia) kaličia, čo platí aj opačne. Vnemovo-emočná jednota psychiky patrí k základom psychohygieny. Človek sám je tak komplexný model od subatomárnych štruktúr a vákua až po makroskopické štruktúry, že akákoľvek plná technologická náhrada umelým systémom(technickou protézou) je hodne problematická. Bolo by však na druhej strane hlúpe vzdávať sa za dnešnej situácie výdobytkov techniky, ktorá poskytuje okrem materiálneho zabezpečenia aj(pre niekoho paradoxne) nezanedbateľný stupeň bezpečnosti voči priamej manipulácii zo strany "mociskúsených sociálnych mágov".
Múzy a techné, techné a múzy.

Ďalší faktor:
Iuvenalis: "Mens sana in corpore sano"
KONZUM diskutovaných látok zväčša k fyzickému zdraviu neprospieva a aj u Grékov detváky začínali v škole "gymnastikou" a "muzikou" na báze známej kalo-k-agathie.

Človek samozrejme rád občas "experimentuje" s nepoznaným, čo tiež má svoje pozitíva, no na strane druhej
"Tak dlho sa chodí s džbánom po vodu.."
alebo
"Kto sa z ohňom hrá.."

268424

06.05.2012 12:11

Za léčebné konopí

RE: DROGY a ČLOVEK (?)

udo1 91.?.?.?

OK, iterujeme.. [smích]
Áno určite mnohé drogy "rozširujú" vedomie.
Ide o celú sériu vzájomne previazaných faktorov..

Často sa hlavne tá chápavejšia(inteligentnejšia) zloška mladej populácie prirodzene odkláňa k uvedeným prírodno-umelým prostriedkom. Ich kolektívne(tisíce rokov trvania) a naňho nadviazané individuálne podvedomie totiž nevyhnutie identifikuje objektívne harmonické disproporcie(chyby) v spoločnosti. Človek je pritom štatisticky podstatou nastavený na rozvíjanie harmonických vzťahov a disharmónia z pravidla hlavne na deti pôsobí ako soľ v rane. Je jadrom problému tzv. kolektívnej a individuálnej schizofrénie. Najmä mladšie "dedičným hriechom" zámerne(?) chybných spoločenských stereotypov menej poznačené ročníky hľadajú cez umelú inšpiráciu odpovede, prípadne lepšie formulácie otázok..

Zároveň ide o prirodzenú formu protestu proti sú-časnému objektívnej realite neadekvátnemu socio-kultúrnemu manažmentu, ktorý je prakticky bez výnimky smerovaný k samovražde jedinca a kolektívu(viď aj silnejúca médiálna agitácia za nešťastie, apokalypsu). Ide o využitie prirodzeného kreacionisticko-evolučného mechanizmu v neprospech škaredo manipulovaného druhu.
Ak totiž prestane napĺňať svoj objektívne optimálny potenciál, hynie. Je to jeden z bazálnych algoritmov.Kto si ho neuvedomí a nedokáže na jeho úrovni operovať, riskuje, že sa ho zmocní "konkurencia", subjekt, ktorý nemusí mať s prvým objektom dobré úmysly. Konkurencia má tak, ako snáď všetko na tomto svete, svoju svetlú a aj menej svetlú stránku. Ide o to, AKO ju chápeme. Temnota(nevedomosť) nebýva priateľom Človeka..

Drogy sú proste z dlhodobého hľadiska samovraždou.
Ako sa však na tento prostriedok riadenia pozerajú samozvaní ašpiranti na globálny manažment z hľadiska "príležitosti"?

Je odborne známe, že štatistické riziko z dôsledkov vzniku dlhodobých psychóz(eliminácie schopnosti naplnenia optimálneho potenciálu)aj po krátkodobom užití spomínaných látok je oveľa vyššie, ako dlhodobá "závislosť". So stúpaním množstva, zvyšovaním periodicity, príp. predlžovaním času KONZUMU psycho-tropných látok proporcionálne narastá množstvo nevyhnutných chýb v podvedomých stereotypoch správania sa a asi tušíte, čo môže pre posádku(a pasažierov!) znamenať aj "menšia" chyba autopilota..

Navyše sú cieľové skupiny pri zmenenom stave vedomia z pohľadu manažmentu oveľa náchylnejšie na rôzne druhy podprahovej manipulácie. Preto je vo "vyšších" kruhoch logicky prikladaný taký dôraz na nepriame(bezštruktúrne štatisticko-pravdepodobnostné) riadenie trhu narkotík. Štruktúrne riadenie(rôzne tzv."tajné" služby, mafie, lóže a pod..) vždy boli len doplnkom tu toľko diskutovaných metodík bezštruktúrneho neporovnateľne efektívnejšieho "samoriadenia" jednotlivcov, cieľových skupín, sociálnych segmentov a globálnej spoločnosti ako celku.

268421

06.05.2012 00:44

Za léčebné konopí

RE: DROGY a ČLOVEK (?)

udo1 37.?.?.?

"Legalizovať", či "nelegalizovať" dnes v zásade dlhodobo nehrá rolu.

Možno ani paradoxne posledných cca.200 rokov "zlegalizovaný" ultimatívny sociálny heroín=ÚROK už nebude explicitne treba trestať doživotím bez možnosti skrátenia trestu a zhabaním majetku rodiny.

Dnes má každý, kto chce, všetky podstatné in-formácie k dispozícii. Objetívne zrýchlenie subjektívneho sociálneho času(frekvencia zmeny technológii v porovnaní s časom astronomickým, či naviazaným biologickým) dosiahla úrovne, kde model zákonodárstva stavaný na predrezonančný stav spoločnosti nevyhnutne so zákonom tohoto času prestáva fungovať tak, ako s ním spojená sociologická doktrína, na ňu naviazané ideológie a ich Koncept.

Človek sa dnes môže a musí rozhodovať sám- "život, alebo smrť?"
Život=proces objektívnej optimalizácie napĺňania subjektívneho potenciálu jednotlivca a ich kolektívu ako celku.
Spoločnosť sa prirodzene stále rýchlejšie bude očisťovať od neĽudských psychologických profilov. Je dôležité, aby tento proces sociálnej hygieny išiel čo najviac plynulou nenásilnou cestou. Skokové zmeny sú vždy rizikové.

Raz príde čas, keď sa tento cyklus vyvojovej špirály de-formácie konceptu legislatívy tiež "dokončí" a transformuje do ďalších aktuálnejších cyklov im nadradeného nízkofrekvenčného vývojového procesu nášho druhu. Písané zákony následne možno znova nebudú natoľko významné napriek objektívnej moci "logos". Dnešná už takmer do úplne absurdity zavedená, zámerne(?)preregulovaná pseudolegislatíva tomuto trendu vo veľkej miere nasvedčuje.

Ako sme sa tu neraz zhodli:
"Miera komplikovanosti zákonodárstva je proporcionálna miere nedôvery spoločnosti v samú seba"
Človeku totiž nie je možné "prikazovať".
Násilné naväzovanie protiĽudského Konceptu, jeho interpretačných ideo-lógii, na ich báze vytvorených legislatívnych systémov s automaticky prepojeným výkonom moci a "súdnou" ochranou protiĽudského Konceptu samo(?)riadenia spoločnosti je rovné samovražde autorov toho samého Konceptu.

Demokracia má na úrovni posledných štyroch foriem moci svoje opodstatnenie, no moc konceptuálna je od podstaty auto-kratická(snaha o zachovanie konceptuálneho monopolu je jedným z dôvodov jej dnes takmer dogmatickej propagácie).
Každý má totiž od narodenia možnosti osobného výberu z dvoch základných chápaní sveta, kde z princípu neplatí "hlasovanie" a jedinec je povinný korigovať kolektív, v ktorom sa nachádza. "Osud" kolektívu totiž býva aj jeho osudom. Skutočný Človek sa od Ľudstva oddeliť nemôže a tzv.drogy mu nemusia byť pri vyplňovaní jeho úloh zrovna nápomocné. Deformujú totiž jeho prirodzený 6.zmysel=intuíciu, bez správneho fungovania ktorej je veľmi obtiažne vyvarovať sa neĽudských chýb.
"Nie ľahko sa slepému cez les chodí"

268411

24.04.2012 23:36

Odpojování Američanů od matrixu

RE: Propagácia procesu optimalizácie fašizmu?

udo1 91.?.?.?

Re:Ludy..
Skúste si možno s dotyčnou osobou pozrieť film "Nádherná zelená"(La belle verte). S niektorými vecami sa tam dá súhlasiť. Aj keď propagácia opustenia (v mnohom pozitívnych) výsledkov vývoja techniky, scéna na štadióne a možno pár ďalších trochu problematických podprahových obrazov má potenciál spôsobiť pri bežnej interpretácii isté komplikácie v podvedomí..

Sústreďte sa však skôr na pozitívnu stránku filmu, ktorou sú napr. tu v diskusii spomínané "prebudenia".
Na ten účel v skutočnosti slúžia tu opakovane debatované open source socio-kultúrne programy na postupnú korekciu stereotypov základných mechanizmov(algoritmov) podvedomia spracúvajúcich informácie a ich usporiadávanie do optimalizovateľných štruktúr. Jeden trojstranový modul tu bol na fóre minule v obehu. Bol aj jeden cca.20 stranový. Možno by mohli pomôcť. Napíšte mi na mail a prípadne prepošlem. Ide však o dlhodobé procesy a tak v zásade nečakajte okamžité "zázraky". Spomínané modely sú však vskutku pomerne funkčné.

Re:Anonym 267717..
Kysučan pomerne dobre analyzuje a skladá. Často najmä podrobnosti, na ktoré ja nemám toľko času.
"Iba ten, kto nič nekoná sa nikdy nemýli."
Pár zásadných vecí som sa od neho naučil.
Viac hláv=viac rozumu. Neide o boj proti sebe, ale skôr o vzájomnú dialektickú(v pôvodnom zmysle) korekciu.

Prečo urážate druhých Anonym 267717?
Skúste radšej dať niečo prínosné do diskusie.

267740

23.04.2012 11:50

Odpojování Američanů od matrixu

Propagácia procesu optimalizácie fašizmu?

udo1 37.?.?.?

Vyzerá, že tak, ako aj mnohí iní "alternátori" P.C.Roberts naozaj "v dobrej viere" propaguje pri nezmenenom základnom koncepte samo(?)riadenia spoločnosti optimalizovaný čínsky fašistický model na úkor čiastočne vyčerpaného u.s.raelského fašistického modelu s maskou démonkracie.

Do miery svojej nevedomosti teda bývalý alterstrím(ako vždy v špirálovitých cykloch dejín) pracuje na reštarte otrokárskeho (biblického?) konceptu a kozmetickej úprave jeho schémy. Snahy o znovuzabezpečenie robustnosti sytému za objektívne nových(pre samozvanú "elitu" stále zväčša nespracovaných) podmienok zmenenej logiky sociálneho správania más, sa javia byť zatiaľ nad rámec úsilia programátorov. Schopnosť predikcie(základného predpokladu úspešnosti udržateľného riadenia) totiž stratili. K samozvanými "elitami" navrhovaným neprimerane riskantným a v zásade globálno-genocídnym "dočasným riešeniam"(a či konečným?) nesmie byť periféria psychopatov znova pripustená.

S citáciou F.Fanona sa dá aj pri zbežnom pohľade a chápaní súhlasiť.
S citáciou dialógu z Matrixu v zásade tiež, až na podprahový negatívny obraz reality. V rámci v tej dobe kľúčového block-busteru sa programátori snažili o(tu na fóre často rozoberané) naivné preventívne očkovanie s cieľom úchylnej fatalizácie osudu nastupujúcej mladej generácie.

Čiastočne podstatou podobne zameraná procedúra prebehla v rámci "očkovania" podvedomých stereotypov tých zvedavejších z lokálnej masy aj ako "džouk" 1.apríla na známom de-in-formačnom masovomanipulačnom prostriedku sme.sk lastovička z pyramídy.
O čom teda hovorí obraz obludy v zrkadle za rohom?
Buď šéfredaktor dostal kvapky(technologické školenie v rámci obmedzeného upgradu Skillov funkcie s jeho tvárou), alebo slepo uhádol inštrukcie metodického insourcingového dozoru.
Toľko k podmetu. Prísudok, príslovku a predmet sme tiež často a podrobne rozoberali..

Ešte raz k Paulovmu Matrixu:
Útek do reality(obrazu mozaiky príčinno-dôsledkových vzťahov) z dnešného sveta ilúzie je totiž príjemný a každému pri zachovaní, resp.obnovení objektívneho morálneho štandardu garantuje prakticky okamžité kontinuálne celoplošné zlepšovanie situácie osobnej a aj rodinnej, včítane svojho okolia.
Viď aktuálnu Goetheho citáciu dole na hlavnej stránke Zvedavec.org.

Aj Goethe, napriek tomu, že bol pomerne vysoko postavený slobodomurár, mal ako veľa iných v mnohom pravdu.
Tak u konkrétnych osôb, ako aj u ich diel(Matrix, Avatar, Biblia, Kapitál, Mein Kampf,..) treba rozlišovať, čo by mohlo tendenčne viac zodpovedať objektívnej realite a čo menej pri zachovaní po-ra-dia.

267563

10.04.2012 22:15

Nový Mandela

RE: Veselé

udo1 31.?.?.?

Rozdelenie "vedy" a "náboženstva" je naozaj pomerne dávno odborne prekonané a tak aj tzv. prírodovedné, či technické a tzv.humanitné odbory. Detto platí pre "polyteizmus" a "monoteizmus", resp. presnejšie pseudomonoteizmus.
Divide et impera hlavne vlastné mozgy objektov riadenia, nie len jednotlivcov medzi sebou, či cieľové skupiny..
Na Vis Mayor, či Boha je mnoho odborných technicko-psychologických termínov od Hierarchicky najvyššieho riadenia cez Mieru, Vševesmírnu Mieru, Nadmieru, Nadmiernu reálnosť, atď..

Vedy spolu s relígiou boli ako prostriedky moci 4.priority zneužívané od úsvitu známych dejín.
Je nie len odborne známe, že biblia je konceptom samo(?)riadenia západnej kultúry, ktorá stále ešte celosvetovo dominuje cez moderné technológie akcelerované aj úverovým systémom.
AKo sme sa tu často bavili, rozvoj technológii predbehol však žiaľ morálny rozvoj populácie, čo je jedným z dôvodov dnešných vážnych globálnych problémov..
Je známe aj to, že tzv.starý zákon biblie má pôvod v judaistickej kastovej ideológii.
Podstata jadra konceptu riadenia našej civilizácie je zároveň
dôvodom dominancie vyznávačov spomenutej ideológie v umení, vede a politike.
Teda neide v PR politike Korektorov len o dokola omieľaný mafiánsky spôsob správania sa tejto nebezpečnej sekty..

Zo snahy reformátora socio-kultúrny programátori vtedajšej formy informačnej vojny vyrobili behom stáročí ideológiu otrokov.
Z hľadiska profesionality ich prístupu klobúk dolu - máme sa od dotyčných hodne čo učiť.
Z hľadiska morálky však ide vskutku o niečo ako satanizmus. T.j., ak definujeme zlo ako myslenie a konanie mimo miery tendencie smerujúcej k optimálnemu rozvoju čo najširšej populácie.
Aj iné pravdepodobné ciele HNR(Hierarchicky najvyššieho riadenia, entity, či ak chceš Boha) sme tu tiež často podrobne rozoberali. Viď staršie diskusie na príbuzné témy..
Ak chceš môžem ti ja alebo niektorí ďalší z diskutujúcich preposlať kópie, alebo ešte lepšie vytvorené programy na postupnú korekciu potenciálnych chýb v stereotypoch tvojho myslenia. Ide o open source softy z oblasti socio-kultúrneho inžinieringu.

Mnohí sa pohli ďalej, tak sa neboj pohnúť v myslení aj ty, inak ti vlak odíde a zostaneš v púšti bez vody sám.
Rozhodne nemám úmysel vyvyšovať sa nad tebou a snáď ani ostatní tu na fóre. Ide skôr o dobre myslenú priateľskú radu.

Zas a znova,..prv než sa ti spustí séria klasických, v rámci socio-kultúrneho inžinieringu ni(e)kým predprogramovaných blokov a budeš hľadať primárne v čom so mnou nesúhlasíš(tak, ako ti to od ZŠ bolo vtĺkané do podvedomia automatmi v škole), skús sa aspoň na chvíľu zamyslieť, s čím, prípadne pri akej interpretácii a na akej úrovni chápania by si so mnou mohol súhlasiť. V opačnom prípade mám istú obavu, že bude problém pohnúť sa v našom cielenom dialógu po špirále ďalej.
Veľa šťastia OIO 46, či 85

266703

10.04.2012 21:41

Nový Mandela

RE: Veselé

udo1 31.?.?.?

Myslím, že sme tu neraz podrobne rozobrali, prečo je viera v boha vždy ateizmom.
Považujem sa za kresťana veriaceho Bohu.
Kresťan veriaci "V" Boha je ateista.
To nie je slovná hračka.
Ide o veľmi závažnú zásadnú definíciu, ak chápeš.

Ok, poďme teda o úroveň ďalej..
Pravdu máš v tom, že na niektorých ďalších úrovniach chápania subjekt neide samozrejme od objektu úplne oddeliť tak v astronómii(makro), ako aj v kvantovej(mikro) fyzike, resp. v sociálnej psychológii.
Na diskretizáciu(ich rozlíšenie) ti slúži primárne ľavá mozgová hemisféra.
Spýtaj sa nejakého neurológa, prípadne psychiatra.
Aspoň na škole nás to tak zvykli učiť a nie všetko tam bolo zlé.
Treba hodnotiť, rozlišovať. Vo viacerých tzv.sv knihách sa tiež píše správne píše, že človek sa rodí so schopnosťou rozlíšenia a vôľou konať. Ak čo i len jedného z oboch predpokladov niet, niet ani človeka.
Zároveň je tak v dnešnej vede, ako aj vo všetkých náboženstvách na tej samej úrovni vnímania mnoho fatálnych lží.

Veda(a aj náboženstvo) ide samozrejme ďalej.. a mozog je veľmi flexibilný objekt(alebo aj subjekt ak chceš [smích]). Bavíme sa v štatistickom merítku(Gauss) z prírodno-humanitného pohľadu, kde výnimka v tomto konkrétnom zmysle potvrdzuje pravidlo.

Pôvodné náboženstvo a pôvodná veda vždy hľadali relatio, respektíve religio=vzťahy(súvislosti) medzi faktami, objektami. Akurát Vis Mayor vyzerá byť v zásade subjektom.
Nepoznáme totiž jeho objektívny obraz, iba spôsoby aproximácie Jeho možných cieľov a pravidiel.
Každá vec(aj človek v tomto zmysle) má svoj braz.
Vyzerá však, že Boh naozaj nie je vec.
Aspoň nie v tomto pomerne funkčnom stále sa vyvíjajúcom modeli.
"Vedu" a "náboženstvo" logicky nemožno oddeliť. Kto uverí tejto profesionálnej egocentrickej tisíce rokov propagovanej manažérskej fikcii, je si sám vinný v svojej smrti psychickej a následne nevyhnutne aj fyzickej.
V tom má samozvaný manažment pravdu a ide o jeden z významných nástrojov delegácie zodpovednosti zo subjektov riadenia na objekty(v tomto prípade obete=ovčania).

Koho zasa nezaujímajú objektívne pravidlá(resp.známe spôsoby ich aproximácie) a zrovna tak morálny postoj(Boho- alebo egocentrický), môže si byť istý, že sa vždy v jeho blízkom, či vzdialenom okolí nejakí zvedavejší nájdu, pričom ich ciele nemusia byť jemu prospešné. Prsteň moci korumpuje. To je tiež pravda..

266698

09.04.2012 23:47

Nový Mandela

RE: Veselé

udo1 31.?.?.?

"Omše" a ich súdobý manažérsko-technologický ekvivalent (TV) naozaj zo psychohygienických dôvodov neodporúčam.
Určite nie dlhodobo.
Občas profesne nedbám, tak, ako Idnes, Sme, "Pravda", FAZ, DerStandard, Times, Pravda(r),..
Nepriateľovi, resp. potenciálnemu spojencovi je na druhej strane zdravé občas(pravidelne) pozrieť do tváre..

Vo Vašom predchádzajúcom príspevku Anonym 85 som bol na hrane pocitu našej vzájomnej takmer tandemnej pomerne úspešnej aproximácie objektívnej reality z príbuzných(nie opozitných) pozícii.
Ako by ste definovali Vašu alternatívu?
Alebo ide snáď z Vašej strany len o A-Pozíciu, ako v dnešnej virtuálnej politike?
Pri definovaní pozície a postoja nadideologického(resp. z nad-či subnáboženského) je nevyhnutné byť mimo umenia pri komunikácii logos-numerus veľmi presný, na čo v diskusii na fóre nie je priestor..

Ja sa snažím veriť Bohu, ktorý je.
Akákoľvek viera v Boha je totiž z princípu ateistická, ak chápete.
Veríte svojmu otcovi, alebo v svojho otca?
Ak verite v neho, ako by ste verili v tanier na stole.
Myslíte, že svet sa točí okolo Vás, ako 5-ročné dieťa?
Snáď nechcete byť Človekom?
Myslíte, že prírodné a sociálne zákony nemajú cieľ?
Môžu byť podľa Vás ciele bez autora?

Simulácia najvyššieho princípu(alebo jeho negácia) patrila vždy k jednej z najvyšších techno-lógii manažmentu. Spolu so s Vami správne spomínanou zmenou Chronos(časovej osy, času). Kto kontroluje minulosť, kontroluje prítomnosť a kto manažuje prítomnosť, riadi budúcnosť.
Ako raz správne podotkol Napoleón:
"Riadiť(manažovať kontrolovať) znamená predvídať"
Aj preto musel obratom na Elbu..

Skúste sa radšej najprv dialekticky spýtať v čom môžete so mnou súhlasiť a až potom, v čom sa konkrétne podľa Vás mýlim a prečo. Ktorá časť môjho intelektu(algoritmu=stereotypu spracovania in-formácii) javý chyby a prečo?
Bol by som Vám za to vďačný [smích]
Po výmene rolí snáď dovolíte mne zasa pomôcť na oplátku Vám.

Ako pri kutí ocele:
Nákova, kladivo a medzi nimi surové železo s troskou..
Výroba surové železa(problém=príležitosť) ako proces napomáha vo Vami spomínanom uzavretom cykle(algoritme) predsókratovskej nehegelovskej dialektiky korigovať chyby v stereotypoch subjektov Ľudského tandemu.

Pri neustálej korekcii našich stereotypov(v prírode z pravidla tandem muž-žena) zvykne byť subjektívna aproximácia objektívnej reality(morálna pozícia a chápanie Boha, resp. Jeho cieľov) pomerne úspešná.
Kritériom úspešnosti je spomínaná schopnosť predikcie(predpovede=proroctva) a tým riadenia konkrétnych situácii a osudu seba a svojho okolia, prípadne celého ľudstva,..

266620

08.04.2012 20:26

Nový Mandela

RE: Veselé

udo1 46.?.?.?

Nepamätám si, že by som niekde bol tvrdil, že dnešné formy pseudokresťanstva cirkví mena Kristovho majú v podstate nastavenia niečo spoločné s myšlienkou pôvodného kresťanstva(komunizmu, islamu,..).
Samozrejme sa ich programátori s adminmi vždy snažili "predať" = maskovať všeobecne pozitívnou objektívnou realitou = mat(r)icou možných stavov vývoja reality z preferovanej pozíciou Vis Mayor.

Ak ste a-teistom z dôvodu nesúhlasu so samozvanými sekretárami svojho Otca, ste mu isto bližšie ako tí ktorí veria im.
Potrebuje snáď otec hovoriť so svojimi deťmi cez nejakého tajomníka?
Podľa diela inak nemyslím, že by náš Rodič bol hlúpy, či nebodaj zlý..
Hovorí s nami každý deň drobnými postupnými zmenami okolností pozitívnym, alebo negatívnym smerom. Stačí počúvať a nebáť sa konať.
Aj v "a-teistickom" živote býva veľmi riskantné dlhodobo odrezať sa od svojej rodiny, obzvlášť, ak je tak dobrá a mocná.

266561

08.04.2012 00:05

Nový Mandela

RE: Veselé

udo1 91.?.?.?

Zahrajme sa ešte krátke vendivadlo..
Iste si uvedomujete, že ako ašpirant na svetovládu cca.2500 rokov nazad, musíte dlhodobo obsadiť Vami popísané strategické územie, pričom viete, že bežné zbrane sú riziková a navyše účtovne pomerne riskantná záležitosť pri dosahovaní definovaných cieľov. Z manažérskeho hľadiska ide vždy o poslednú voľbu..

S Vašou definíciou "judeicov" a interpretáciou dejín tzv.Judeie, či I(a)z-ra-el-a taktiež v zásade samozrejme súhlasím.
Veľa krát sme to tu inak z tohoto pohľadu rozoberali, ak ste novší.
Opakovanie matka múdrosti.
S dominantnými procesmi vo vzťahu Grécko-Egypt-Judea je to asi na dlhšiu výmenu aj keď by sa na jednej úrovni s Vami tiež dalo isto súhlasiť. Tých úrovní vnímania a vzťahov medzi nimi je však viac. Pozrite prípadne staršie diskusie na tieto témy.
Pekný večer prajem.

266531

08.04.2012 00:04

Nový Mandela

RE: Veselé

udo1 91.?.?.?

Prečo je z pozície samozvanej globálnej "elity" mier na blízkom východe neprijateľný v akejkoľvek forme, sme tu často podrobne rozoberali..
Predstavte si, že by u nás v ´90 rokoch po Havlovej amnestii vypustení basisti začali komunitný život na ohraničenom území, namiesto aby hrali svoju kastovú rolu v prepojení z ŠTB-áckymi kádrovým výkonno-organizačným aparátom premeneným po x+1 krát od čias K&K Monarchie do nových štruktúr moci.
Ak by nebolo výpalníkov a mafiánčenia, "hrozil" by prakticky nevyhnutne bezprecedentný hospodársky boom neprijateľný z pohľadu "elít" a ich západnej periférie.
V článku o družstvách sa to tu na fóre ďalšími zvedavými teraz pre začiatok pomerne pekne rozoberá.
Ak by sme sa neboli nechali dosť naivne ojebabrať, hrozil tu tiež jugoslávsky, či lýbijský scenár.
Teda šťastie v nešťastí?
S tým úplne nesúhlasím, no to je na dlhšie..

Späť k našej hlbšej podstate problému Anonym 85..
Zaujímavú etymologicko-interpretačnú kombinačnú hru ste vypustil do éteru Christobald Bender [smích]
"Čím väčším kruh poznania nášho je,
tým viac neznámeho zákonite vidíme.."
..inak v hĺbke studne pri prameni,
lano krátke vraj dobré neni..

Čím ďalej ideme, tým viac obrazných príbehov je nevyhnutné používať. Pri snahe o naozaj podrobný popis komplexných procesov
skutočných ľudských dejín by diváci usnuli a editor by nás vypol. Ak sa zasa budeme snažiť vysvetlovať jednotlivé subproblematiky, bez pochopenia súvislostí ktorých, nie je možné vyhnúť bludisku krivých zrkadiel, odídeme od nite podstaty.
Teda vskutku jedine ra-z-prav-ky.
K tomu došli aj naši védiaci(?) predkovia..

Opakujem teda otázku:
Kde podľa Vás milý Anonym 85 spravili AzBoVeGlDo chybu, keď sa za posledných 1000-2000(?) rokov v našich zamepisných dĺžkach udomácnila biblia?
Oheň, meč a zlato nestačia nato. To myslím viete..
Tip: U koho z našich predkov(kasta) zostal prsteň?
Snaha o naviazanie ideológie výlučne silou je totiž rovná samovražde.
O tom sa momentálne presviedčajú po celom svete aj Kanonenfutter GI-s.

Na rozdiel(?) od Vás sa mi zdá, že sme sa spolu v dialógu pohli ďalej. S Vašimi vývodmi z časti súhlasím.
Otázky:
1.Ako inak okrem a-teizmu by ste nazval vieru v boha(príp.bohov), ktorého niet?
2.Kto podľa Vás vládol Egyptu a kedy a prečo začal po cca.2000 rokoch pomalý úpadok?
Samo sebou, ako metla s babou jagou?

266530

06.04.2012 17:32

Nový Mandela

RE: Veselé

udo1 31.?.?.?

re:Gréci
Vyzerá, že nie Gréci vládli Egyptu, ale skôr dlho Egypt(medzi riadkami) Grékom. Najprv cez Krétsky proxypolygón "mýtických" symbolických príbehov.
Tak, ako vo firme dobrý manažér je pri funkčnom "samo"riadenom sytéme prakticky neidentifikovateľný. Pri komunikácii(konflikte) vždy menej rozvinutá kultúra prijíma viac objektívnym potrebám adekvátnu kultúru.
Tak aj Rimania napriek oficiálnej konvenčnej porážke Grékov prijali ich kultúru a Gréci im boli učiteľmi. Platón a Aristoteles sa učili hlavne aj v Egypte. Gréci v mnohom obdivovali egyptské "Domy života"(predchodcov Akadémie, Lýkeiona, či diadochovsko-ptolemaiovského Múzeiona).
Proxy-Alexander sa tiež po "oslobodení" Egypta a dočasnom riešení stále aktuálnej vtedajšej formy judo-perzskej otázky, ponáhľa vzdať úctu do oázy svojim šéfom a s baraními rohmi Amenovho kultu veku býka je vyobrazený aj na pamätných minciach toho času(zbraniach 4.priority)..
Syn Filipa vedel totiž od Aristotela odkiaľ fúka surový vietor h-is-tórickej nevyhnutnosti a možno aj aký má vzťah k jemnému vánku Božej prozreteľnosti. Išlo o obdobie prvých úspešných operácii po zavŕšení prípravných stabilizačných prác relokovaného centra pastierov(strihačov a zakáľačov) oviec.

Potom prišla éra Ríma - od Pompeia až po Fláviovcov snaha o obmedzenie asymilácie judaizmu tzv.helénizmom, jeho sociologické otužovanie, podprahové očkovacie procedúry a následné rozohnanie(rozosiatie) nového výpalníckeho(úžerníckeho) paralelného "správneho" aparátu po budovanom impériu. Podobné procedúry boli pred tým viac či menej úspešne v reálnom čase pozorne testované na rôznorodých polygónoch gréckych polis až po istého A.Schekelgrubera o 2000 rokov neskôr, či cielené vytváranie blízkovýchodného "problému" z rovnakých dôvodov..

Žiarivý to príklad At-hínai a prvé pokusy o vypracovanie "udržateľných" cyklických úžerníckych modelov "samoriadenia" spoločnosti, trhu a burzy. Solónove ekonomické re-formy..
..z pozície ašpirantov na globálny manažment rola pridelená rôznym prúdom histerického "kresťanstva" a "islamu", atď..

"Svetlo ďalšieho dňa(At) začína stmievaním dňa predošlého a nie rá-no-m, pričom najväčšia tma nie je o pól noci, ale pred brieždením.."

To sú však už znova ďalšie a ďalšie príbehy=interpretácie dejín z pohľadu dlho oficiálne zamlčovaných no odborne diskutovaných dominantných objektívnych spoločenských procesov..

Ako sa vyjadril pred časom jeden nemenovaný kolega:
"Veď ja viem, že učíme študentov sprostosti.
Hlavne fakulty filozofie, sociológie, psychológie, no aj na dejinách a hlavne na ekonomickej učíme decká vyslovene absurdity.
No pochop prosím Ťa, mám ženu, deti, titul, funkciu a katedru a som odkázaný na ten plat!
Čo myslíš, že by sa stalo, keby som toto povedal otvorene?
Ak to zverejníte, ja všetko popriem!!!"

266446

06.04.2012 16:22

Nový Mandela

RE: Veselé

udo1 31.?.?.?

Re: Kumrán..
Pomerne podrobne sme tu záležitosti okolo Kumránu rozoberali. Otázkou je skôr, ako by nemohli byť previazané na Septuagintu(dielo 70-ako "náhodne" sa zhodli(!)).
Pravdepodobnosť nepovšimnutia si podobných z pohľadu vtedajšej manažérskej "elity" veľmi zaujímavých spoločenských tendencii, je nepravdepodobná.
Na podobné in-formačno-vojenské polygónne cvičenia ukazujú vojensko-analytické štúdie a nálezy záznamov z kňažských hrobiek v egypte o udalostiach aj o min.tisíc rokov starších ako Kumrán, takže rozhodne neišlo v dobe prelomu letopočtov o žiadnu novinku.

Vyzerá, že dejepis, ako sa učil v 2.pol.20.stor.naozaj z veľkej časti nezodpovedá realite. Fakty z časti áno, no ich relácie(vzťahy), skladanie sa neustále budú optimalizovať. Kritéria posudzovania adekvátnosti objektivity analýz(úspešnosť vyplývajúcej predikcie=základu úspešného riadenia) sme tu tiež rozoberali tak, ako aj spôsoby vypracovávania funkčných sociologických modelov a technológii ich korekcia(socio-kultúrneho inžinieringu).

Re:Zoroastrizmus, Perzia, Mezopotámia, Mithra, judaizmus, Gréci, kresťanstvo,..

Áno, judaizmus bol samozrejme silno ovplyvnený okolitými kultami. Ja fakt negramotné myslieť si, že skupina nejakých pastierov z púšte si "len tak sama" vyvinula tak komplexný pseudomonoteistický kult.
Pravdu vyzeráš mať aj v tom, že Egypt hral pri koncepte judaizmu(pomerne úspešného dlhodobého polygónneho cvičenia sekty chrámových otrokov na Sinai a v centrálnom pohraničnom pásme tzv.úrodného polmesiaca) kľúčovú rolu.
Kasty(aj vrchné) sa v Mezopotámii a Perzii menili. V Egypte mal gausystém kontinuitu s prestávkami a obnovou v štýle Fénixa min.2500 rokov, čo je slušný výkon a nemá obdobu v dejinách.
Aké "mystické" vedomosti boli podľa Teba tajomstvom ich úspechu?

266440

06.04.2012 16:10

Nový Mandela

RE: Veselé

udo1 31.?.?.?

Nikejské vyznanie viery je v princípe ateistické.
Dáva zámerne falošný obraz boha.

Pri snahe o pochopenie podstaty dominantných spoločenských procesov nie je zrovna gramotné hádzať všetkých kresťanov, muslimov, judaistov, európanov, vedcov, atď. do jedného súdka.
Deformovaný judaizmus, ako pokus o vytvorenie štruktúry výkonného aparátu v rámci technológii prevažne nepriameho riadenia globálneho h-is-tórického procesu, bol logicky navrhnutý a zrealizovaný oveľa skôr ako pseudokresťanské ideológie vytvorené infiltráciou a prevzatím masovej kontroly nad hnutiami vzniknutými na báze pôvodného učenia Issu z Nazarény(viď priama reč Issu v evanjeliách? a krytériá výberu 4 zo 600 apokryfov v Nicae).

Re:Issa..
Či Issa v skutku existoval, alebo nie, nehrá až takú rolu. Osobne si myslím(a nie len ja), že skôr áno.
Faktom zostáva, že spoločenská monoteisticko-komúnna tendencia je objektívna. Podobne by sme mohli analyzovať zakladateľa islamu(z arab."raj na zemi" ) Mohameda, pričom u muslimov prebehol podobný(no nie rovnaký) deformačný proces pôvodných ideí ako u kresťanstva, judaizmu, či at-onizmu.
Náročnosť potrebných operácii však z pozície samozvanej "elity" stúpala, keďže spoločnosť sa prirodzene optimalizuje, platí tzv.zákon času a ďalšie objektívne zákony, procesy atď..
To je však už ďalší náväzný príbeh reálnych dejín a neraz sme ho tu rozoberali..

re:ukrižovanie
Plne súhlasím s Tebou Anonym 85, že tzv. ukrižovanie Issu je vysoko nepravdepodobné. V prípade, že by tomu tak naozaj bolo, ako niektorí samozvaní sekretári "Najvyššieho Otca a syna(!)" tvrdošijne z istých dôvodov v "dobrej úprimnej viere" tvrdia, vyvstávala by nevyhnutne otázka:
Kde urobil Issa chybu?
..pričom sa nezdá, že by sa mu nejaká závažnejšia "vloudila"..

re: Pavol a "nebo"
Vyzerá že Pavol mohol byť naozaj skutočnou osobou a o "nebi" sa zvykne občas hovoriť aj, že "Je to miesto, kde niet Boha" = skratka ne-bo.
Ak by sme pri kresťanstve a judaizme vychádzali z tu občas spomínaných starších Véd núkal by sa skôr názov ne-besá = miesto kde niet besa, besných psychopatov, zombi, demónov,..

Neskôr však tzv. biblické ideológie porazili pôvodné "védické"(tiež kastové=fasc?-inujúce) ideológie.
Otázkou je v čom zodpovedali objektívnym prírodno-spoločenským tendanciám z dielne dobráka Vis Mayor viac, ako systémy založené priamo na Védach?
Z dlhodobého hľadiska sú totiž takéto akvizičné operácie výlučne prostriedkami 6., 5. a 4.vojenskej priority (ohňom, mečom, alkoholom,.. a peniazmi) totiž nezrealizovateľné.

266439

04.04.2012 19:32

Nový Mandela

RE: Veselé

udo1 91.?.?.?

To som rád, že si potom vlastne úplne rozumieme Anonym 85!
Taký občasný horúci jemne pikantný gulášik milujem! [smích]

Takže vy vlastne pod kresťanstvom myslíte Nikejskú sektu založenú r.AD 325.

Na Vašom výklade dejinnej situácie takmer nenachádzam chýb!
Áno, bola to zaujímavá doba..
Zo šíriaceho sa pôvodného kresťanstva(jednej z foriem vtedajšej už silne objektívne monoteistickej komúnnej tendecie spôsobu života), v tom čase už čiastočne infiltrovaného "elitami" a od počiatkov deformovaného pavlianizmom možno dokonca úprimného veliteľa bezpečnostnej služby užšej rady 70-Sanhedrinu(resp.jej nadjudaistickej konceptuálnej zložky), vznikla sériou lobisticky(korupčne) profesionálne pripravených hlasovaní 220. p-oslancov nebezpečná extrémistická otrokárska sekta.

Oficiálne deklarovaní monoteisti pri tom paradaxone počtom hlasov 218 hlasovali pri otázke o "božskosti" zakladateľa hnutia(istého Issu z Nazarény) ZA a iba dvaja vraj hlasovali PROTI de-mono-teizácii.
Česť pamiatke DVOCH spravodlivých medzi národmi..
V tomto zmysle sa samozrejme prikláňam k Vášmu názoru na tendenciu chodu dejín a za kresťana sa nepovažujem.

Ako som však pred tým neraz uviedol, ide o v danej situácii konkrétnu interpretáciu používaných pojmov. To platí tak pre kresťanstvo, ako aj islam, judaizmus, rôzne symboly a v podstate akékoľvek slovo(kód, či mieru).

Ide teda milý Anonym 85 o definíciu úrovne chápania stereotypov, na ktorej sa bavíme, aby sme mohli riešiť spôsoby dosiahnutia cieľov, na ktorých sa zhodneme. To sa nám myslím aj celkom rýchlo podarilo tak, ako dúfam aj mne zostať kresťanom [smích]

Ako by ste definoval psychologický profil programátorov a administrátorov tohoto "biblického" systému a základné parametre a algoritmy všeobecne prospešnejšieho alternatívneho systému?
Myslíte že P&K "vznikli" až v rímskej kňažskej kaste, alebo nezačínali na apeninskom poloostrove z nuly?

266359

Zasa deriváty(odvodeniny), svapy, hedžfondy, právnici, sendviče, tupláky, kva-kva-kva..
Jeden bežný ovčan aby sa z komplikovanosti toho
"dokonalého systému j-elitných prasačích hláv" po..ral!

To čo je zasa za "odborníka" do prdele??
O jadre problému=ÚROK znova ani fň.
No snáď to ten inteligent(z lat. chápavý?) myslí aspoň úprimne..

Aspoň sa ale veci trochu pohli od doby I.Miklošovej prednášky o jeho osobných kontaktoch s obzvlášť dôveryhodnonými unten ohne fajčiarmi Trichetom, Junckerom &co. a Ivanovej agitácie za všeobecne prospešnú oddanosť dobrým úmyslom podobným fašistickím politrukom. Na konci povestných firemných sedení v tých časoch už chýbalo len pomyselné trochu hlasnejšie SIEG!!!

266343

04.04.2012 12:31

Nový Mandela

RE: Smutné

udo1 91.?.?.?

Zaujímavé.
Zdá sa mi, že v kategorizácii máte jasno OIO.
Do akého kresťanstva by ste ma teda zaradil?
Pavlianskeho, nikejského, križiackeho, templárskeho, pôvodného učenia Issu z Nazarény, resp. nejakého iného?

Ja vnímam kresťanstvo ako niečo v dnešnom ponímaní blízke komunizmu s Bohom.
Komunizmu v pôvodnom zmysle v podstate spoločného spravovania pôdy, vody, vzduchu.. a zrovna tak individuálneho vlastníctva vecí hnuteľných a bývania.
Marxizmus ako nedeliteľný dogmatický celok je zrovna tak neprijateľný ako biblia, pretože z nej pochádza.
Zrovna tak napr. aj známa publikácia
A.Schekelgrubera "Mein kampf".
Vo všetkých troch prípadoch ide o teror menšiny voči väčšine, o zotročenie, iným slovom o fašistické ideológie.
Pravdepodobne najviac rozpracovanou známou fašistickou ideológiou sa javý byť však judaizmus.
Porovnateľný(čo sa týka dĺžky jeho dejín) je snáď iba s hinduistickým otvorene kastovým fašizmom, prípadne jeho čínskymi variáciami.
Koncept je rovnaký.
Tieto protofašistické politické modely boli vyvíjané lokálnymi "elitami".

Zásadný rozdiel medzi nimi vyzerá byť ten, že pravdepodobne jedine nehebrejská judaistická najvyššia kasta, ktorá vyvinula v priebehu tisícročí judaisticko-biblickú extrémne agresívnu "nábožensko"-ekonomickú apokalypticky nastavenú ideológiu úročenia, bola schopná ako prvá identifikovať objektívny proces globalizácie. Na tomto poznaní následne vystavali egocentrický ateisticko-fašistický koncept samoriadenia spoločnosti=bibliu.

Kresťanstvo v dnešnom zmysle je pre otrokov vyvinutá ATEISTICKÁ ideológia cielene simulujúca Najvyšší princíp(Vis Mayor).
Pôvodný význam slova katholikos(všeobecný=common=kommunism) bol prevrátený tak, ako mnoho iných ponímaní v rámci dlhodobej snahy samozvanej "elity" o narušenie celoobrazného mozaikového vnímania sveta na báze príčinno-dôsledkových vzťahov.

Staré kultové náboženstvá Egypta a Mezopotámie postavené na plochom exo-terickom 2-dimenzionálnom(Net, Nef, Pašt, Sebek) vnímaní sveta pre plebs len recyklovali a pretavili do jeho novej formy(Hmota, Energia, Čas a Priestor). Ezoterické hierarchické kulty(snáď aj včítane dnešných cirkví) zostali od vyšších stupňov "zasvätania" pri 3-dimenzionálnom celoobraznom vnímaní sveta Matéria-Informácia-Miera.

Iba človek schopný nie len praktického tvorenia, ale aj teoretického popisu procesu s-trojenia(trojjedinosti tvorenia) pri prenose obrazu(in-formatio), je schopný vskutku riadiť spoločnosť(identifikovať a PREDVÍDAŤ kľúčové socio-kultúrne procesy) a tak byť pánom osudu seba a druhých. Na toto kľúčové tajomstvo, prsteň moci sa snažili zachovať si kulty monopolne vysokú cenu po posledných min.cca 3500 rokov.

Ako teda vnímate kresťanstvo a judaizmus vy OIO?
Kde vidíte pozitíva a nedostatky oboch strategicky prepojených prevrátených kultov otrokov a dozorcov(výpalníkov)?

266339

03.04.2012 19:36

Nový Mandela

RE: Smutné

udo1 37.?.?.?

Tak-tak, h-urá na podstatu!!
Keď neoddelíme hrach od popola a zožerieme ho ako kosser čuníci lačno pokope,
v lepšom prípade sa dos..reme.
Popelka má na triedenie holubov
a človeku podobné opice mávajú mozog..

Čo z biblie vyzerá byť teda jedlé a čo je prúser?

Biblia ako kánon(z gr. etalón=nemenná porovnávacia jednotka) je fatálna, končí apokalypsou.
Čím skôr naša civilizácia z jej ošiaľu vytriezvie do reality, tým lepšie.
Ak ju však zahodíme ako celok(obsiahnuté technológie manipulácie podvedomia a skúsenosti tisícročí),
hrozí že si cvičenie zopakujeme.

Hierarchia("nespochybniteľné" autoriťky interprétov a sekretárov)
a dogmy(nemeniteľné axiómy) vždy boli príznakom sekty.

Osobne sa považujem za kresťana.
Otázkou zostáva, čo vlastne majú jednotlivé cirkvi spoločné s Bohom?
Jedným z problémov dneška vyzerá byť,
že je príliš veľa viery Jeho sekretariátu a tajomníkom,
namiesto viery Jemu.
Nech ho už nazveme Manitú, Allah, On, To, kva..kva..
Niektoré s cikví si dovolili dokonca flagrantne porušiť 1.prikázanie a z jedného z Jeho synov urobiť "boha".
Toho dobráka, čo si sám podobné rúhanie nikdy nedovolil,
vraj dokonca jeho vlastný otec nechal ukrižovať.
To je už snáď trochu prisilné kafé, alebo skôr fet..
Snáď ani ovce dobrovoľne blen nežerú..

Keď sa tak kukám občas okolo seba na tú usporiadanosť, vyzerá na prvý triezvejší realistický pohľad, že pravdepodobnosť neexistencie autora definície cieľov a programátora k nim vedúcich objektívnych spoločensko-prírodných pravidiel smeruje limitne k nule.

Inak príjemnú veľkú noc(alebo radšej deň) a hlavne veľa sviežej vody ostatným zvedavím. Hlavne konštruktívnym kritikom.

266307

21.03.2012 10:23

15. březen a dluhový protektorát

RE: jak si hnutí occupy dělá v Olomouci prču

udo1 91.?.?.?

Súhlasím s Vami Anonym46.., že uvedené slovné formulácie, výrazy bývajú niekedy zneužívané. Otázkou je, na koľko primerane sú používané. Na Váš subjektívny pocit ohľadom Kysučana máte v istom zmysle právo a možno niekedy nie ste vo svojom hodnotení až tak vzdialený od objektívneho vnímania na príslušnej úrovni.

Neviem ale, na základe čoho usudzujete, že som prišiel diskutovať na fórum v zlom. Som človek a nie som dokonalý.
Ak hľadáte ako prvé chyby, isto ich nájdete.
Chyby sa môžu prihodiť.
Ja sa chcem zlepšovať smerom k Človeku a pomôcť v tom druhým vo vzájomnom dialektickom dialógu. Rozoberali sme to tu podrobne neraz.
V prípade, že hľadáte v ľuďoch doslovné zosobnenie Boha, ste u mňa tiež rozhodne na zlej adrese, ak chápete.
Toľko k rámcu konštruktívnej diskusie.

Inak..nebojte sa trochu si "polámať hlavu".
Myslenie vraj síce občas trochu príjemne bolí,
no bez neho niet Človeka.

265611

Tak-tak, tu a tam niekomu z nás uletí trocha dekel, no pokiaľ toho nie je príliš, snáď to diskusiu obohatí.
Ostatne.. často pri hľadaní podstaty(a tým riešenia) problémov hrajú kľúčovú rolu v spoločnosti "extrémisti".
Obzvlášť, ak má vývoj spoločnosti neprimerane rizikový kurz.
Ako ste iste postrehli, rieka so stádom ide podľa "mienkotvorných" médii a ich koncepčných ideológov cielene s istých konkrétnych dôvodov do starej známej pasce bez dna(?). Preto momentálne dôsledne (a nie len ja) vyhľadávam spoločnosť tzv."extrémistov", ak chápete milý P.113 [smích]
Ak ste vy boli očkovaný voči "extrémizmu", lovu zdar!
Otázkou zostáva ale, či stihnete zo splašeného stáda vyskočiť, keď s ním plávete a dokonca pomáhate v dave navigovať k tej priepasti. Máte snáď krídla?

265610

Hej, vo Vami uvedenej forme(lat.obraze) a jej ponímaní(číselno-lexikálnom kóde konkrétnej miery) môže ísť na danej úrovni myslenia tiež o dôležitú(dokonca prioritnú) interpretáciu "svätej trojice".
Nie nadarmo býva TROJKA v toľkých kultúrach dôležitým "magickým svätým" číslom.
Otázkou je, či ide pri Vami spomenutej interpretácii vo vyťahu k interpretácii TROJKY ako S-TROJENIA(stvorenia-ako CNC fréza s programom=kódovaným budúcim zhmotneným obrazom a´la Michelangelov Mojžiš v kvádri surového ešte neopracovaného mramoru, z ktorého ho treba len "oslobodiť" ), trojjedinosti kategórii(hraničných zovšeobecňujúcich pojmov) Matéria-Informácia-Miera na definovanej úrovni o doplnok, alebo prioritu(kategórie nadradené). Kvalitu usporiadania=MIERA, tak, ako kvantitu=MIERA=pravidlá danej úrovne totiž nemožno obísť pri procese tvorenia..a na čo iné by nám tieto in-formácie boli, ako na splnenie tohoto dôležitého predpokladu pokračovania života, pohybu, jednej z hlavných úloh Človeka?

Ak vesmír nemá začiatok a nemá koniec, logicky neexistuje objektívny čas. Tam sa nachádza jedno z nedorozumení stále ešte prevládajúcej interpretácie Genezis a "Veľkého tresku". Ak myslíte pod siedmimi pahorkami Rím, máte v istom zmysle pravdu, no vyzerá, že naozaj neide o oficiálnu cirkevnú hierarchiu a pravdepodobne ani pápež nepatrí do vyššie "zasvätených". Možno dokonca nikto z dnešných cirkevných hierarchov. Systém bol raz dávno postupne navrhnutý dostatočne robustne na takýto manažérsky luxus v rámci technológii nepriameho riadenia. Nie je teda zrejme v klasickom slova zmysle fyzicky infiltrovaný.

Na druhej strane ste Dub tiež nútený skákať s úrovne do úrovne podľa publika a preto možno zle interpretujem Vašu SEDMIČKU. Pravda je, že dávkovať treba aj na tomto diskusnom fóre asi naozaj opatrne postupne..Preto pri hľadaní odpovedí najprv správne vymedzujeme rámec analyzovanej aktuálnej úrovne myslenia pri súčasnej definícii jej okolia.

Re: Elektrina, Magnetizmus a toroidy(struny?)..toroidové polia..a "mystika, mágia egregorov"=modulov kolektívneho (pod)vedomia.

Možno nie som na dobrej adrese, no ako vidíte vy Dub prepojenie elektromagnetických polí(s ich pravidlami (vraj?)analogickým toroidným poliam na báze systému Maxwellových rovníc) a vákua, ako prenosového média, kde platia podľa vyjadrenia jedného hosťujúceho profesora(z našej sesterskej katedry) pravidlá hydromechaniky?
V oblasti EM polí som bol ako študent trochu slabší, no v hydromechanike ma kedysi dávno po skúške v 3.ročníku pozval vedúci na ďalšie štúdium ku nim na katedru a snáď si niečo ešte po tých rokoch pamätám. Máte uvedené tézy niekde trochu viac rozvinuté Dub? Moc by ma to odborne zaujímalo aj vzhľadom na našu súčasnú prácu. Mimo teórie Akimova a Sipova.
Ďakujem.
u.

265539

19.03.2012 21:45

15. březen a dluhový protektorát

RE: jak si hnutí occupy dělá v Olomouci prču

udo1 91.?.?.?

Asi nik nie je dokonalý.
Vyzerá, že okolo bodov, u ktorých sa dá s R.Vaským rozhodne súhlasiť, panuje v diskusiách v podstate zhoda.
Je však aj trochu šašo a v niektorých otázkach "mierne" preháňa.
To je tiež pravda.

Citoslovcia a slovné hračky majú často úlohu skôr odľahčiť závažnosť situácie.
Kto sa na nich prehnane koncentruje a upozorňuje na ne druhých,
je skôr podozrivý z odvádzania od podstaty problému, ak chápete Anonym 46..
Nelámte si nad tým teda radšej(zámerne?) hlavu A46..

265514

Synergia pólov?
Zaujímavá výrazová kombinácia na popis tandemu, resp. dialektického princípu,.. alebo snáď ešte niečoho iného?

Hľadanie súvislosti v odlišnostiach, Miery, vzájomného dopĺňania sa esenciálnych extrémov Normálneho štatistického rozdelenia.
Zlato alchymistov, kus ďalej v minulosti G-ra-al.
Slovo(hlas=G-lagol) svetla(Ra) božieho(al, el).
Slovo, číslo=kód=Miera.
Pri jej prenose, in-formácii "vzniká" resp.sa mení hmota(matéria) v jej rôznych formách, t.j. aj tzv."duchovných"(zatiaľ obmedzene vnímaných).
Aktívny prenos obrazu.
Je iba pohyb.
Statiky nikde v známom vesmíre niet.
Je asi v skutku nepredstaviteľná.
Ide pravdepodobne o správnu interpretáciu dnes tak píáreného kabalistického systému Sefirot v jeho rôznych de-in-formačných podobách pri zahlcovaní prebúdzajúcich sa bývalých oviec in-formačným šumom objektívnej realite neadekvátnych obrazov.

Sefer, Sipur, Sefar.
Vnímanie sveta na báze kategórii Matéria, Informácia, Miera bolo po tisícročia privilégiom a "svätým grálom" moci samozvanej elity elít.
Len na jeho princípe je možné nepriamo a priamo s pravdepodobnostným odhadom riadiť procesy sociálnej "mágie", či dokonca tvoriť "z ničoho", z piateho elementu(vákua, dávnejšie nazývaného aj éter a pod..).
Pri konkrétnej presnej predstave(obraze), myšlienke o usporiadaní častíc s-trojeného objektu trebárs aj 1 TRÓJ-skej unce zlata.
Popri prsteni S-trojenia ide pri pochopení fyzikálnych(pre niekoho stále ešte mysticko-magických) zákonitostí vákua o ďalší z prsteňov moci. Jeho obrazom je voda. Stále záhadnejšia(?) chemická látka, molekula, s jedinečnými fyzikálnymi vlastnosťami chrániacimi život pri jeho ceste vesmírom.

Rozdeľ um na dva póly a nechaj ich proti sebe viesť nekonečný boj "protikladov" vo vodnom víre umiestnenej pasci na tupé ryby. Ak primiešaš do jedu ešte napr. "Veľký tresk"(dogmatizuješ interpretáciu Genezis, resp.dobré PR "Big bang theo-r-y" ), ryba sa ti proste musí obrátiť hore bruchom napriek tomu, že stále pláva v čistej pramenistej vode.
Prečo je ryba symbolom biblickej civilizácie?

..a áno, možno sú aj iné svety..
Ťažko to paušálne vylúčiť.
No to je už ďalší príbeh smerom k nevyhnutnej snahe Človeka o pochopenie možných cieľov Boha a nerozlučnosti spojenia Jeho kreacionizmu pravidiel evolúcie objektívnych procesov.

265471

Čo z toho, čo som napísal, ste nepochopili Anonym 90..?

Snaha o infiltráciu tu bude vždy a to je z hľadiska najvyššieho známeho systému dobré. Je motivačné. Asi vždy bude nejaké to "temno", inak by možno ľudia zleniveli [smích]

Napr. tu poslednú dobu viac krát pretriasaný R.Vaský má pravdu v tom, že jadro problému je v úroku. Po jeho odstránení bude mať viac ľudí čas na uvažovanie, prehodnotenie smerom k optimalizácii sebarealizácie v rámci spoločnosti. Na druhej strane R.Vaský napr. nemá pravdu v jeho volaní po "krvavej r-evolúcii". Tá z pravidla nemáva pozitívny dlhodobý efekt. Celkový koncept a podrobnosti prechodu do lepších foriem sme tu často podrobne rozoberali a ako sám hovoríte, editor nemá rád kecanie dokola. Pozrite prípadne pod mojim nikom staršie diskusie na tieto témy a následne sa kľudne vráťte do diskusie s konkrétnymi otázkami, príspevkami.

Výmena je v obchode jednoducho postavená na invariante. Ide o to, aký(aké) si zvolíme. Intuíciu treba cibriť a od úroku očistený finančný výmenný systém tomu môže naozaj významne napomôcť. Ľuďom treba dôverovať a tak aj Bohu. Ľudia sa nerodia zlí. Na tom sa hádam zhodneme Anonym 90..

265470

18.03.2012 22:13

Evropa nad propastí

RE: Pan Andreas Claus je génius

udo1 91.?.?.?

Internacionálny socializmus pod vlajkou jednej z najmocnejších blízkych periférii Globálneho temna, Socialistickej internacionály = Inter-nacizmus.

Zasa raz dokolečka-dokola oprašovaný koncept snahy riadenia procesu globalizácie pod vlajkou fašizmu(prúty spojené sekerou r-evolučnej guillotine) v jeho rôznorodej jednotvárnosti par excellence. Permanentná fašistická r-evolúcia.
Podstatou vyzerajú byť všetky OBJEKTY politickej scény v našich krajinách fašistické. Netvrdím, že vedome. Politici, novinári a bežní bankári sú tiež len ovce, maximálne strážni psíkovia, či pacholci. Na farbe srsti, či kože vyššej úrovni nezáleží. Politický SUBJEKT je len jeden. Globálny úrokový konceptuálny parazit.

265442

Nič nie je jednoduché a zároveň je [smích]
Keby som to rozpísal zasa "stručne" na nejakých 5 strán, dostal by som asi znova ban..

Tzv. Koncept vlastníctva patrí v najhlbšej známej úrovni do 1.priority riadenia pred Čas(Chronos-z gr.tzv. Chronologickú prioritu) a ideológie, bla-bla..
..ste dávnejšie spomínali Dub, že ste sa stretli s uvedenými analýzami, tak asi viete, ako to dotyční mysleli..

Preto sa Vlastnícky ego-, resp. neegocentrický Konceptuálny princíp vynie ako rieka všetkými manažérskymi prostriedkami bezštruktúrneho nehierarchického riadenia až po zriedka používané doplnkové hierarchické štruktúry.

Kruh, prsteň Homerovej koblihy je samozrejme tiež hodne používaný obraz, model. Trojuholníček sa inak často dáva do kruhu, hlavne, keď sa roztočí, ak chápete..
Napr. aj oddelenie tzv.Krízového manažmentu MVSR má "náhodou" za symbol uvedenú kombináciu [velký smích]

Hra prepájania metafor, alegórii, no hlavne symbolov a ich interpretácii podľa úrovne chápania a m-orálnych hodnôt dotyčnej osoby patrí vzhľadom na jej dlhodobú "magickú" účinnosť tiež oprávnene do oblasti prvých manažérskych(vojenských) priorit.

Sieť, prsteň, ryba, voda, meč, drak, oheň, povraz, kríž, minca, čísla, slovo, slnko, atď..
Ako napr. z týchto symbolov zostaviť objektívnej realite adekvátny príbeh tak, aby sa skutočne udial?
Najlepšie v globálnom merítku, no zrovna tak v lokálnom..
Stačí jedna správna interpretácia a on sa naozaj udeje.
Množstvo z hľadiska ideologickej(dnes mediálnej) moci na tejto úrovni komunikácie nehrá rolu.
Aj jedna jediná chápavá osoba takto môže zachrániť, či zničiť štát, vládu, funkciu, či život-y.
V tom je sociálna "mágia" tak silná zbraň.
Pravdepodobne niet mocnejších osôb na tejto zemi, ako tých, čo poznajú jej objektívne pravidlá.
Najvyššia forma moci sa nedá kúpiť, delegovať, či zdediť.
Len naučiť.

Potom ide už iba o sve-dom-je, morálku.
Ako v "Pánovi prsteňov"..
Jou..a dik za nahrávku [smích]

265427

Zavrhnúť peniaze anonym 90..?

V podstate áno, no nepredbiehajme príliš udalosti, inak by podobé vyjadrenie mohlo "smrdieť" preregulovaním z ne(?)vedomosti.
Dnes je tendencia pozitívna. Je totiž obecne známe(identifikované), že dnešný systém je neudržateľný(v zmysle pozitívnej predikcie=pre Vás asi "proroctva"..) a sú známe aj chyby, ich príčiny a aj riešenia. Jadro problému(a z časti aj riešenia) je naozaj v biblii.

Komu prospejete Anonym 90.., ak zavediete dnešný systém do druhého extrému = stavu bez peňazí, obeživa?
Populácia rozhodne nie je morálne pripravená na takú manažérsku operáciu.
Viete si predstaviť dôsledky a chcete si ich zobrať na triko?
Také silné r-evolučné rozkmitanie všetkých naviazaných vývojových spoločenských procesov malo v dejinách z pravidla fatálne následky. Financie sú mocný regulačný nástroj, ktorý je za dnešnej situácie pravdepodobne nenahraditeľný a bolo by chybou ho nevyužiť pre dobro spoločnosti. Tak, ako napr. aj globalizáciu..
Otázkou nie je, či áno, alebo nie, ale komu bude slúžiť?
Či v skutku celej populácii, alebo nahlas všetkým, no po tichu samozvanej menšine.

Radikálnym skokovými zmenami vždy neprimerane riskujete pri riadení procesov prírodných a tak aj s nimi previazaných spoločenských. Aj starý profesionál Globálny parazit používal v dejinách pri svojej snahe o riadenie dominantných sociálnych procesov tzv.rýchle manévre veľmi zriedkavo. To, že percentuálne z pôvodných max cca.5%(tzv.horúce vojny) poslednú dobu narastajú, hovorí tiež jednoznačne o strate kvality jeho riadenia.

k biblii..
Opatrne!
Niektorí hovoria, že v biblii je jadrom lož, no v istom zmysle, ako starí ra-bini(synovia svetla?) zvyknú hovoriť:
"Všetko je tak a aj nie celkom tak."
Na rôznych úrovniach chápania sú všetky vyjadrenia P-ra-v-da. Ide o to, AKO chápete jednotlivé vyjadrenia(fakty?) v "svätých" knihách a ako si ich poskladáte. Preto je základom skutočného ateizmu(viery v boha ktorého niet, namiesto viery Bohu, ktorý je) monopolný "patent" hierarchov, či guru na ich interpretáciu.
Pri tejto forme manažmentu ide podstatou o skladanie úrovní interpretácie, ak chápete Anonym 90..
O to ide v hierarchii zasvätení všetkých ateistických svetových pseudonáboženských kultoch.
Napriek tomu, že sa Vám na prvý pohľad môže zdať, že niet účinnejšej formy manipulácie podvedomia, ako ideológie, existujú aj tu na fóre v diskusii neraz rozoberané vyššie kategórie manažmentu.

Kreditno-finančný systém, ako jedna z foriem riadenia spoločnosti patrí samozrejme z hľadiska účinnosti POD ideológie a zároveň logicky NAD prostriedky konvenčnej, jadrovej,chemickej, biologickej, narkotickej, či "hudobnej" vojny.

265412

14.03.2012 02:53

Vzpomínky na budoucnost, neboli jak umírá impérium

RE: úrok

udo1 46.?.?.?

dodatok..
Samozrejme nechcem uraziť tých "Spravodlivých z národa nemeckého, ruského, maďarského, slovenského a iných..", ktorí pogromy v rámci základného pudu sebazáchovy mysleli bez pochýb úprimne v dobrej viere záchrany svojich rodín a komunít napriek prirodzenému odporu k zabíjaniu a porovnať ich s tými zo zvrhlých judofašistov & co., ktorí to tiež myslia s národmi tejto zeme zombibioroboticky "nezištne úprimne"
BTW..Nič proti siofašistami vraždeným etnickým Hebrejom, ak ešte vôbec existujú, či existovali..

Žid je vskutku len spôsob myslenia, patologický zvrhlík, nie etnikum.
V tomto zmysle možno akurát vyznávačom judaizmu popriať, aby čím rýchlejšie identifikovali infekálne chyby v svojej ideológii tak, ako aj kresťania, muslimovia a iné ateistické ideológie a prípadne dosiahli po očistení a zrealizovaní svojich relígii pokoj a vytvorili naozaj národ. Religionistický fundamentalizmus v pravom slova zmysle namiesto newspeakovsko očkovaco-prevráteného významu..
"Všetko Božie vnuknutie totiž vo svojej plnosti s-trojenia jedno jest"

Ak vydržia zvrátení judaisti ešte jednu generáciu na mieste, možno sa im to naozaj napriek odporu ich otrokárov(ktorí ich raz vyhnali s egyptských chrámov rohatého a zabili a zdiskreditovali skutočného Moseho) podarí. Závisí to ako vždy zasa len od bežných obyvateľov kraja stredu polmesiaca, ich úrovne chápania sveta a postoja. Tiež majú, tak ako aj my, rozum a slobodnú vôľu. Môžu a nemusia sa znovu zhostiť svojej pôvodnej neegocentrickej dejinnej úlohy a pomôcť zo skúseností ostaným, alebo.. To už je ale opäť ďalší náväzný príbeh..

Som presvedčený, že aspoň pri základnej gramotnosti nenájdete v predošlej formulácii dvojzmyselnosť a pochopíte ju čo najviac objektívne takú, aká proste je..bez obligátnej s prepáčením kos-ser lobotómie.

s úctou
u.

265206

14.03.2012 02:20

Vzpomínky na budoucnost, neboli jak umírá impérium

RE: úrok

udo1 46.?.?.?

Bol som trochu viac pracovne zaneprázdnený..

V podstate ste trafil klinec po hlave Aristo(?)!
Snáď Vám to sedliacky po dobrom spánku ráno aj naozaj došlo!
Samozrejme pardón, ak Vás podceňujem..

Obchod, obzvlášť s tzv.derivátmi(burzové sociopatické kasíno), no z časti aj s pohľadávkami, opciami, atď. musí byť postupne prísne zregulovaný na minimum smerom k nule. Nie je totiž krytý skutočnou výrobou a službami a preto sa do veľkej miery tiež podieľa na zámernej inflácii. Prakticky znemožňuje udržateľné riadenie trhu. Je motorom inflácie napojeným na systém podvodných frakčných rezerv tak, ako aj úrok. Nebudem to tu znova opakovať, bo ako som hore spomenul, sme to tu snáď už zo všetkých strán x+1 krát prebrali s odkazmi na spústy publikácii na túto tému. CHoďte do archívu a zdravo vyberajte tak z konštrukcii vašich meinstrímových aparátčikovských pseudoekonómov, ako aj z (nie?)vašich alterwebov. Metodologické prístupy aproximačnej analýzy objektívnej skutočnosti, jej hodnotenia a hľadania riešení podstaty problémov tu tiež boli požehnane omieľané. Nebojte sa teda myslieť!

Objektívny proces globalizácie, ktorý bol akcelerovaný aj subjektívnym riadením(kontrolou) kreditno-finančného systému pár známymi patologickými jedincami je zavŕšený. Egoisticky využili kontrolu tohoto procesu za cenu stámiliónov nevinných obetí. Títo idioti nás posledných 50 rokov cyklicky privádzajú okrem iného na hranu globálnej jadrovej apokalypsy.
Úrok logicky nevyhnutne brzdí, resp. priamo likviduje morálku.
Porozmýšľajte na jednoduchých podobných príkladoch, ako ste uviedli sám, prečo tomu tak je. Som presvedčený, že na to dôjdete. Vlastné ťažko vypracované znalosti sú najcennejšie.

Pýtam sa:
Dokedy budeme tolerovať morálne negramotných tupcov na čele spoločnosti?
Cesta naspäť je cestou nemožnou a tolerancia končí tam, kde sa objavuje objektívna lož, ak chápete. Démonkratické mocou sfetované fascopice, ktoré nechcú používať svoj čelný lalok optimálnejšie, adekvátne vývinu situácie a skutočným potrebám spoločnosti, zahynú v prachu dejín. Nebudú sa proste pliesť pod nohami.
Otázkou je potom, či poniektorí chcú zahynúť s nimi.
Tam je odpoveď jasná. No neviem, ako je tomu v tomto prípade u Vás Aristo.

Čo si majú o Vás Aristo myslieť čitatelia a známy, keď propagujete neobhájiteľné genocídne svinstvo úroku?

Isto.. aj koncentračné tábory sa dajú bez pochýb obhájiť z pozície úprimnej(?) snahy o prevýchovu nepoučiteľných(?), prípadne pár nešťastnými osobnými ľudským zlyhaniami.
No to konečné riešenie sa javý byť predsa len viac- či menej morálne problematické. Na tom sa asi zhodneme.

265204

13.03.2012 23:33

Stojí USA (i Západ) před revolucí?

RE: Kto dnes môže urobiť revolúcie v USA ?

udo1 31.?.?.?

Pošli

265191

07.03.2012 22:33

Stojí USA (i Západ) před revolucí?

RE: Kto dnes môže urobiť revolúcie v USA ?

udo1 91.?.?.?

OK. Zakrič jak budeš rédy!

Hej, všetci tak trochu cítime stres.
No je to v poho. Motivuje.
Dôležité je, že najviac vysr..tí sú podľa všetkého Untenohnemäutenführeri.
Vyzerá, že sme dlhodobo preceňovali ich možnosti, no ešte dôležitejšie je zatiaľ, aby oni podceňovali naše [velký smích]
Občas im však treba preventívne prásknuť kladivom po tých nenažraných úchylných kosser paprčiach,
že by ľudze aj trochu predichac mohli.

Tento web nie je momentálne stavaný na spomínanú operáciu.
Prebehli pokusy o zjednodušené výseky pri zachovaní kontextu,
no v lexikálnej forme boli informačne prehustené
a preto editorom možno opodstatnene pozdržané.
Prepošlem Ti aj tie slovenské programové moduly, keď chceš.
Treba sa ale asi pokúsiť o ďalšie umelecké verzie.
Tie bývajú z hľadiska in-formačnej nasýtenosti takmer neobmedzené..

..Ako ľudové príbehy..
..najlepšie zhudobnené [smích]
Naši dedovia boli v tom majstri,
takže snáď na chvíľu hurá domov na dzedzinu, či do lesa
trocha osviežiť telo, nech aj duch nám zaplesá..

Valalska holova-mudrosci stodola.
Neurokom!!!

264853

04.03.2012 22:49

Vzpomínky na budoucnost, neboli jak umírá impérium

RE: úrok

udo1 91.?.?.?

Je jasné, že dlhodobý štatistický efekt paušálneho úroku je nevyhnutný morálny a spoločenský rozklad po matematicky riaditeľnej rýchlosti akumulácie rozhodujúcej časti všetkých zdrojov do moci úverového monopolistu. Úrok nie je proste priamo naviazaný na zlepšenie, alebo zväčšenie objemu tovarov a služieb, ale jeho efekt je v prvom rade mocenský, čo vieme z mnohých príkladov z minulosti. Preto bol úrok väčšinu dejín trestaný-smrť, alebo vyhostenie (kolektívne aj s rodinou). Prejavenie sa tohoto obzvlášť zákerného (a)sociálneho mechanizmu(úroku) je dlhodobé a preto pri krátkom časovom výseku(perióde vzorkovania) takmer nepostrehnuteľné. AKo heroin. No viete že, vás zabije. V tomto je úrok dokonca istejší ako heroin [velký smích]

Je to skúsenosť stoviek a skôr tisícov rokov. K metodiky konštrukcie nástrojov finančnej vojny(predikčno-korekčných úrokových výpočtov agresorských finančných modelov) sa nebudeme asi zase vracať. Rozoberali sme to tu podrobnejšie veľakrát a hádam to už netreba opakovať.

Áno, súhlasím s Vami, že tvorba peňazí z ničoho a naviazané virtuálne produkciou nekryté špekulatívne burzové operácie sú tiež súvisiaci veľký problém. Mohli by sme samozrejme zase raz dlho diskutovať, ktorý problém je väčší a aké sú ďalšie s ním súvisiace. No neviem si naozaj predstaviť, kde inde by sme sa pri hľadaní udržateľného ekonomicko-ekologického spoločenského modelu mohli dostať, ako ku nevyhnutnosti znovuzavedenia trestnoprávnej zodpovednosti za akékoľvek úročenie a rámcovým vzťahom pre pomer množstva výmenného obeživa a tovarov so službami. Väčšinou je zatiaľ viazaná na energopotenciál analyzovanej oblasti. Ide o základnú finančnú gramotnosť.

Znárodnenie a zoštátnenie môže a nemusí byť to isté. Dúfam, že aj sám chápete prečo. Podstatný je tak, ako ste naznačil, cieľ takejto formy privatizácie. Aj z veľkých "mienkotvorných" médii staršej generácie je dnes už našťastie jasné, že ide, čo sa týka "ziskov" globálne o ich privatizáciu fašistickou nadbankovou "elitou" a čo sa týka privatizácie(zosobnenia) strát, o najspodnejšie kasty otrokárskej de-formačnej pyramídy určené z pohľadu "bossov bossov" na odpis. No bossovia už sú bosí, nahí a pri mo-mentálnom nastavení ide skôr o to, ktorí si ako užijú ostrý vietor. Či sa v ňom budú aj s rodinami hompáľať, alebo mrznúť. Tak aj časť ich zatiaľ kolaborujúcej periférie, ktorú sa budú potom snažiť pod stresom tu a tam (no nevyhnutne stále častejšie) predhodiť "ulici" ako popletený starý Abrahám so svojim synom a svojimi dvoma bohmi.

264644

03.03.2012 13:01

Stojí USA (i Západ) před revolucí?

RE: Kto dnes môže urobiť revolúcie v USA ?

udo1 31.?.?.?

Re:Kysučan..

Staronový koncept poskladaných a modernejšie vyjadrených ľudových múdrostí má byť pomôckou pre tých, čo chcú v samosprávach niečo riešiť, aby rýchlo prekročili podstatu a mechanizmy fungovania skutočnej politiky a tým mieru chápania centrál politických strán, štátu a globálnej politiky. Ak zachovajú nesebeckosť, moci bánk, ich firiem spolu s nejakým korupčný alkoholickým, či mamonárskym starostom pomerne rýchlo odzvoní po prebudení sa stádočka na zbor chápavých, čo sa chopia svojich osudov. Ľudia dole najlepšie sami vedia, čo potrebujú.
+ prípadne spustenie nejakého vlastného LET, či TIMEbank systému-vytváranie podľa možnosti vlastných nedlhových samosprávnych peňazí,..atď.

"Koncept sociálnej bezpečnosti" a jej jadro
"Dostatočne všeobecnú teóriu riadenia"
ako metodológiu spracovania in-formácii=osvojovania nových znalostí(mocnú zbraň dnešnej informačnej vojny) formulovali a písali kolegovia posledných cca.35 rokov. Niečo som písal aj ja. Elaborát nie je definitívny, ako nič na svete. Použi Kysučan podľa morálneho uváženia a zváž pravidlá uvedené v hlavičke. Pozor, bez morálky by to mohla byť nebezpečná zbraň. Vyberaj a hodnoť. Sme len ľudia. Keď nájdeš niečo lepšie, prepošlite zas mne, nám. Určite sa poteším.
Niet tam skrytosti(mystiky, sektárstva). Koncept je navrhnutý ako open source systém.

Preferencia politických OBJEKTOV:
Môj osobný názor, no nie nevyhnutne názor mojich kolegov ide tiež trochu smerom k Budajovi, prípadne KDH, bo ako ich čiastočne poznám, väčšina by tam úmyselne zlobu nekonala. No ich in-formovanosť a schopnosť prehodnotenia vlatných stereotypov je vzhľadom na dogmatickú výchovu často problematickejšia, ako inde. Ide o následky klasického politicko-manažérskeho rozdeľovania spoločnosti. Jednou zo základných podprahových úloh cirvy bolo (min.od Nikejského koncilu)vždy eliminovať morálno- intelektuálnu elitu jej národov náborom do štruktúr seminárov a rádov, prísnou ezo- exoterikou, "mystickou" dogmatikou. Ide o jednu z najväčších tragédii ľudstva. Hlavne tzv.západného.
Nemáme zatiaľ taký dosah, aby v KDH prebehla široká zrýchlená názorová korekcia. U ostatných strán je často skôr opačný problém-s morálkou=vnímaním názoru v našej terminológii, čo býva horšie.

Väčšinou som v meste, kde je to trochu viac spolitizované. Neviem teda ešte, či pôjdem voliť[smích]
Na dedinských samosprávach je však jasná situácia. Ľudia sa z pravidla osobne veľmi dobre poznajú. Na strane naozaj nezáleží.
Ukážme teda, že sme v dnešnom zmysle oveľa demokratickejší, ako globálni démonkratizátori. Lepší koncept bude podporený od Vševyššieho.

No..pomaly tu budeme mať veľkú noc, či deň..

264547

03.03.2012 12:44

Stojí USA (i Západ) před revolucí?

RE: Kto dnes môže urobiť revolúcie v USA ?

udo1 31.?.?.?

re: Kysučan..

K tvojej otázke..
Nech idú ľudia voliť, no ešte lepšie, napr.je nezamestnaný, má aspoň trochu času, ísť priamo do strán akýchkoľvek chcú od Slotu, Smeru, SDKU,KDH, Pospolitosti a Mostu, až po "Matovičovcov". No nech sú politicky(názorovo a argumentačne) gramotní a dozerajú na svojich politikov čo najviac osobne. Nech sú si vedomí tak, ako keď sa Hlinka dostal za prvej republiky(po dlhoročných bojoch a väzení) so svojimi poslancami do Prahy.. pospolitý ľud si vo svojej kolektívnej pamäti takmer okamžite spomenul, že nevyhnutne prestal byť v istom zmysle "našim".

Každý poslanec, úradník, či podnikateľ sa mierou svojho nechápania reality(konceptu samo?riadenia systému) stáva majetkom správcov systému. Do čoho Vašich z-vôl-ených ľudí samy nedotlačíte, nevytvoríte k tomu priestor, to nemôžu urobiť. Na celoštátnej úrovni je to aj kvôli Vami správne popísanému medializačno-propagandistickému falošne politickému automatizovanému mechanizmu veľmi zložité. Preto tak zdôrazňujem, že je treba začať v lokálnych samosprávach, na dedinách, kde je možná priama kontrola. Po istom čase sa dá posunúť vyššie. Proces už začal a vôbec nemusí trvať tak dlho ako popisujete. Vysvetľovali sme si, že objektívny sociálny čas sa zrýchľuje a s ním všetky jemu podriadené procesy. Javy, ktoré sme kedysi odhadovali na 10-15 rokov, sa dnes udejú za 1-2 roky a niekedy rádovo za mesiace. Logika sociálneho spávania sa proste po jej rezonancii prevrátila a to je dobre.. hlavne v motivácii..

Treba dať alternatívnu
1.koncepciu samoriadenia politického systému, na báze ktorej bude tvorená kultúra,
2.relígia(vzťah medzi ľuďmi a s HNR),
3.zákonodarstvo,
4.vláda a
5.súdnictvo
t.j. päť vzájomne v skutočnosti nevyhnutne pevne previazaných foriem moci.
Alebo ešte lepšie koncepciu na systémovo vyššej úrovni vo vzťahu k západnej(At? tzv.biblickej-prevrátenej vo vzťahu k pôvodnému monoteizmu). Koncepciu všeobjímajúcejšiu a bez dogiem otvorených, či skrytých. Otvorenú, stále sa rozvíjajúcu..A..možno neskôr bude naformulovaná ešte lepšia.
Taká koncepcia je:
Ľudia staňte sa Človekmi.
Definíciu Človeka sme tu neraz podrobne rozoberali tak, ako aj podrobnosti celkového politického(názorovo-vnemového) prístupu.
Tých cca.10 000 stán materiálov s popisom podstaty globálnych a lokálnych problémov a návrhmi, postupmi ich riešení a adaptáciami na konkrétne podmienky (včítane reformy bankového systému a v náväznosti celej ekonomiky) som tu neraz uviedol. Editor má jadro(cca. 2000 strán) tiež k dispozícii, no kapacitne nie je na niečo také vybavený. Hovoril som Vám, že keď chcete prepošlem Vám to na mail. Je to pomôcka pre tých, čo chcú v samosprávach niečo riešiť, aby rýchlo prekročili podstatu a mechanizmy fungovania skutočnej politiky a tým mieru chápania centrál politických strán, štátu a globálnej politiky. Ak zachovajú nesebeckosť, m...

Automaticky kráceno

264546

03.03.2012 12:23

Stojí USA (i Západ) před revolucí?

RE: Kto dnes môže urobiť revolúcie v USA ?

udo1 31.?.?.?

Re Kysučan:Hodnotenie daného okamihu..
Áno, mohol by som napísať v návale emócii tu na fóre moje subjektívne hodnotenie(prípadne pohľad kolegov) v jednej-dvoch vetách. No viem(e) ako by to masa štatisticky pochopila pri tých prevládajúcich stereotypoch myslenia a aký by to mohlo mať efekt.
Preto, ako môj otec zvykol hovorievať "Vysvetlovať, vysvetlovať, vysvetlovať" ..resp. osvetlovať.
Pokiaľ niekto nemá "páru" o jadre, podstate nastavenia systému, nie je možné dlhodobo sa zhodnúť o jednoduchých bežných veciach, zabrániť v konečnom dôsledku až príliš často fatálnym nedorozumeniam.

Od konkrétneho k všeobecnému cesta nikdy v tomto zmysle neviedla.
Ide o základný talmudistický manažérsky princíp:
Pre plebs zvádzaj malé veci k veľkým a budeš vládnuť.(voľný preklad)
Vysvetlenie: Nafukuj nepodstatné a podstatu vždy skrývaj.

Sami judaisti sú však zrovna takí bioroboti, aj keď trochu viac démon-kratickí(v pôvodnom zmysle slova). Väčšinou sú aj na vysokých ra-bínskych postoch presvedčení, že judaizmus je dielom nejakých mýtických hebrejov.. no podľa viacerých závažných, tu viac krát spomínaných príznakov, je to vysoko nepravdepodobné.
Táto najstaršia mafiánska organizácia a jej podobné, prepojené hierarchické štruktúry sú výkonným aparátom-doplnkom systému nepriameho riadenia skutočných definovaných administrátorov, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzajú tiež na základe to často spomínaných kľúčových analytických príznakov z Egypta. No vyzerá, že tento fenomén siaha do dejín ešte kus ďalej.. Dejiny globalizácie a "elitológiu" ako odbornú špecializáciu sme tu podrobne rozoberali..tak aj kritéria úspešnosti interpretácie h-is-tórických(a či histerických?) faktov.

Judaistický schekel-gruberovský(výpalnícky) aparát je držaný zrovna tak vo virtuálnej realite, ako pasené, strihané a rezané stádo. J(e?)daistická fikcia je však mierne odlišná. Viac umelo rasistická a extrémne xenofóbna.

Jedna zo základných poučiek vrcholového manažmentu znie:
Ako riadiaca(predikčno-korekčná) jednotka na prvý pohľad samoriadeného systému nesmiete byť v žiadnom prípade nie len identifikovateľní ako osoba, ale ešte dôležitejšie - musíte nevyhnutne držať po(d)vedomie samo(?)riadenej cieľovej skupiny v ilúzii neexistencie Vašej funcie(štatútu) v rámci systému. Riadenie znamená v prvom rade predvídanie..

264544

02.03.2012 10:43

Vzpomínky na budoucnost, neboli jak umírá impérium

RE: Udo a Michal Kesudis 2

udo1 91.?.?.?

Ak budete Michal vo veľkom dosadzovať na kľúčové riadiace pozíciu "buržoáziu" a deti bankárov vychovávaných po generácie v rovnakom otrokársko-fašistickom ideologickom duchu dostanete sa do problémov. KAždý riadiaci pracovník musí byť nahraditeľný. Proletárov(pracujúcich) treba vzdelávať v základnych princípoch riadenia(manažérskych technológiách) od ZŠ. Nie je to vôbec také zložité. Monopol na riadenie bude(je?) prelomený.
V tom zasa mal Stalin pravdu vo svojom:
"Kadry rešajut vsjo"
Obzvlášť v tak automatizovanej spoločnosti ,ako je tá dnešná, je dôležitejšie skôr to, ako je riadená, ako to, ako zodpovedne sa vykonávajú jednotlivé pracovné úkony v oblasti výroby tovarov a služieb. Onedlho potreba fyzickej práca klesne naozaj na minimum. Ľudí nemožno nasilu zamestnávať. Majú sa vzdelávať, venovať svojim rodinám a sami hľadať oblasti sebarelizácie. Každý tú má totiž jedinečnú úlohu napĺňania svojho osobného optimálneho potenciálu. Spoločnosť, ktorej je súčasťou mú má vytvoriť priestor. Potom(a zároveň) nasleduje zlaďovanie kolektívnej optimálnej nehierarchickej spoločnosti v zmysle postpyramídovej in-formačnej spoločnosti. Ra-j(svetlo je-zväz, zbor). Prakticky min.od klasickej gréckej filozofie, cez renesanciu až po dnešok pretrváva prirodzená snaha o hľadanie a definíciu optimálnej spoločnosti a zároveň očkovanie(zosmiešňovanie, utopizácia) proti podobným myšlienkam zo strany "temna"(aparátu nadštátnych konceptuálno-ideologických úrokových finančných egocentrických klanov).
Infiltrovali postupne tak pôvodný judaizmus, ako aj pôvodné kresťanstvo, islam, či komunizmus.

Btw..možno viete, že napr.katolícky je po grécky všeobecný, spoločný, common=komunizmus. Islam je doslovne raj na zemi.
Že dobre bude až potom, v nebi, je jeden z najväčších geniálnych podvodov na ľuďoch. A pre toho, kto dostal po smrti facku od Boha za nepoužívanie darov rozumu a vôle, sa ťažko chodí varovať príbuzných a známych pred rohatými baranovho kultu.

264466

02.03.2012 10:38

Vzpomínky na budoucnost, neboli jak umírá impérium

RE: Zpět k tématu článku

udo1 91.?.?.?

Taakže to skúsme zhrnúť Michal a Aristokrat..

Myslím, že sa zhodneme na tom, že keď nám niekto hodí do válova pomyje a časť je skysnutá a plesnivá, VYBERIEME SI a nezjeme všetko, lebo nás bude bolieť brucho, ak rovno neotrčíme paprče.. Keďže sme už nepochybne dostatočne skúsení,čo sa týka toho, ako chutná odpad zo stola samozvancov, čo tak vykuknúť na chvíľu z chlieva. Navyše, keď sa začínajú dni skracovať..
Toľko k tzv. "kapitalizmu", "marxizmu", "pseudokresťanstvu" a ich kánonu, vnímaniu ako nedeliteľného celku. Tak ako má každý človek dobré a menej dobré stránky a povinnosť sa vyvíjať, korigovať, lebo inak zomrie.
Nerozmýšľať(nehodnotiť, nevyberať) je hlúpe. Smrteľne.

Na filme "Money as dept" je rozhodne kus pravdy. Úrok je jeden z najmocnejších nástrojov moci.
Logicky..:
Ak sa Vám podarí monopolizovať business of "making money" s úrokovým systémom, niet cesty, ako peniaze, ktoré ste raz požičali na úrok, vrátiť späť bez toho, aby ste si zobrali ďalší úver. Alebo vyberiete peniaze z obehu, prípadne ukradnete susedovi, či vrátite v "naturáliách".. O inflácii spôsobovanej vydávaním nekrytých peňazí na báze frakčných rezerv ani nehovoriac. To je double impact. Niekoľko násobné umocnenie sociálne a ekonomicky vražedného efektu úroku. Preto západ tak expandoval, inak by sa musel zožrať sám, ako drak(či had) kúšuci si do chvosta(autokanibal). No technika, ktorú porodil, predbehla morálny rozvoj spoločnosti a preto sme už nejaký čas na hrane kolektívnej samovraždy a v stave kolektívnej schizofrénie. Nekrytý úrokový mechanizmus síce urýchlil niektoré objektívna procesy, avšak neprimerane. Adminom sa vymkol zpod kontroly tak, ako mnoho iných procesov, na ktorých riedenie ašpirovali..

Bezúročný kapitalizmus s kumuláciou kapitálu máte napr. aj v tu toľko rozoberanom islámskom bezúročnom investičnom bankovníctve, kde sú aj dnes konštantne rozprávkové "výnosy" a primárnej "krízy" tam niet. Stačí funkčné modely prispôsobiť na naše podmienky s primeranou spoločenskou(štátnou) kontrolou, cieľovým poverením.

Zoštátnenie je právne neodlíšiteľné od privatizácie ak štát, ako akcionár občanov, kúpi strategický majetok a výrobné prostriedky-energetika, vodohosodárstvo,atď..! Na pôdu budú zvýšené dane, resp. bude postupne reinterpretovaný status "vlastníka" pôdy.
K tomu všetkému nevyhnutne príde. Je to len otázka času, ktorý sa zo sociologického pohľadu objektívne zrýchľuje.

Neviem Kesudis,ako si Vašu kádrovú nedôveru k proletariáru pozitívne interpretovať..
Aj Lenin mal bez pochýb v mnohom pravdu,
no namiesto jeho problematického vyjadrenia:
"Každá učiteľka by mala byť riaditeľkou"
by správny výraz by mal znieť zhruba nasledovne:
"Každá upratovačka by sa mala učiť byť riaditeľkou"
Chápete ten rozdiel?

264465

01.03.2012 23:52

Stojí USA (i Západ) před revolucí?

RE: Kto dnes môže urobiť revolúcie v USA ?

udo1 91.?.?.?

Pat-rik(patové hučanie), či P-a-tri-k(Pokoj-základ-osnova Az-Človeka je 3-s-trojeniu K blízke) urobil aj zaujímavé predstavenie "Deti neverte médiám".
To dobré u neho treba podporiť.
Tak aj napr.objektívnej realite čo najadekvátnejšia interpretácia jeho mena je platná pre konšteláciu daného dejinného okamihu, jeho úroveň chápania dominantných procesov a osobný morálny postoj.
Naša subjektívna interpretácia rovnakého slova môže byť rôzna. Ide o moju(či tvoju) úroveň chápania a postoj-hodnotenie daného javu. Hra života je v tomto zmysle stále rovnaká.

k politickej scéne:
Myslím, že si vieš odpovedať aj sám..
Vieme, že v skutočnosti z pohľadu konceptu samo(?)riadenia spoločnosti žiadne strany neexistujú a nikdy neexistovali.
Ide o virtuálny svet. Ako vo filme Matrix, len presne opačne, ak chápeš..
Názvy, či ideológie strán sa odlišujú, no koncept je rovnaký. Všetky konajú v rámci biblickej otrokárskej koncepcie ako programovo adaptačné moduly. Sami politici sú paradoxne z pravidla presvedčení, že majú reálnu moc. Je to príznak profesionálneho prístupu skutočných majiteľov ich funkcii, mandátov. J&T a Penta sú tiež len funkcionári, nie majitelia. Ide o proxy.

Vštky strany sú typu a´la fourchette.
Z pohľadu politického marketingu ide vždy o peniaze a tlupu ľudí, ktorí majú podvedomú úlohu "predať" príslušnej cieľovej skupine populácie adminmi systému definované idei.. teda okrem iného..
Ako sme tu neraz rozoberali:
Treba postupne vytvoriť sloj chápavých morálne zodpovedných ľudí ktorí prevezmú zdola najlepšie v malých samosprávach poslanecké mandáty, príp. pôjdu do ľubovoľných strán.

Mandát konceptuálnej úrovne politiky sa nedá kúpiť, zdediť, či delegovať. Ide o základné vedomosti, mieru chápania kľúčových objektívnych prírodno-spoločenských procesov a ich vzťahov.
Na vyškolenie stačí pár hodín a dotyční sú schopný postupne konať uvedomele samostatne. Raz sa to bude učiť aj u nás na ZŠ v rámci etiky, či vedo-relígie napr. ako BOZP psychohygieny,resp.Sociálnej bezpečnosti. Podobné prebudenie, impulz ako vo filme "Nádherná zelená" totiž skutočne existuje.
Netráp sa zbytočne príliš analýzou strán a virtuálnej politiky.
Sú fajn, no čas tu je drahý. Postupne uvažuj, ako a kde môžeš pomôcť najviac. Celý život sa učíme, optimalizujeme.

Voda vzlína zo spodu.

264431

01.03.2012 14:23

Vzpomínky na budoucnost, neboli jak umírá impérium

RE: Udo a Michal Kesudis 2

udo1 91.?.?.?

Btw. Vy Michal tiež operujete z marxistickou terminológiou mierne povedané trochu nekriticky.

Teda..
Predstavte si Michal, že Vaši(Naši) proletári sa dostanú k moci a príde im riadiť ekonomiku.
"A príde čas, keď poslední budú prvými a prví poslednými.."
..podľa miery chápania..
Ako sme si tu znova vysvetlili, sú časti marxizmu použiteľné, no ako celok(a hlavne jeho ekonomika), kánon(?) je metrologicky neudržateľná.
Metodológia a jej jadro(komunikačná terminológia) je absolútna zbraň v boji ideológii. A ak tam máte závažné chyby(?),..potom zbohom rodina..
Nad metodológiou je už len jadro konceptu..

Ako teda chcete Michal a Vaši druhovia riadiť niečo, čo nemôžete predpovedať a kontrolovať?
Spoliehate sa azda na "dokonalú intuíciu tzv. proletariátu", resp. SVE-dom-je?
Napriek tomu v podstate s Vami súhlasím, no k tomuto stavu spoločnosti je ešte dlhá cesta, ak sa chápeme [smích]
u.

264370

01.03.2012 14:20

Vzpomínky na budoucnost, neboli jak umírá impérium

RE: Udo a Michal Kesudis 2

udo1 91.?.?.?

Je jeden svet.
Delenie na "proletárov a buržoáziu"
nie je zrovna gramotné tak, ako delenie na
"robotníkov, roľníkov a pracujúcu inteligenciu".
Robotník a roľník tiež pri svojej práci rozmýšľa.
Ako chcete pracovať a nepoužívať pri tom svoj intelekt?
Je len
1. bežná prácovná činnosť v oblasti výroby a služieb a
2. riadiaca(koordinačná) činnosť

Snahou egocentrických lokálnych a nadštátnych samozvaných "elít" bolo logicky vždy zachovanie monopolne vysokých cien na riadiacu prácu. Ak je nejakého produktu, či služby dostatok, jej cena klesá k nule(ako piesok na sahare)=jeden z cieľov pôvodného komunizmu a kresťanstva. Vektor cien je zároveň vektorom chyby(zámernej?) riadenia. Za dnešnej situácie celosvetového dostatku je skôr veľký manažérsky výkon umelo vytvoriť nedostatok. Pomer objemu obeživa k objemu tovarov a služieb by mal zostávať konštantný. Pri jeho zvýšení mám infláciu a pri znížení defláciu. Ak je (ako takmer vo všetkých krajinách sveta) "vytváranie" peňazí kontrolované "neznámymi dôveryhodnými [smích]" privátnymi osobami, kumuluje inflačný mechanizmus pomocou úroku s matematicky predpovedateľnou presnosťou všetky prírodné a "ľudské" zdroje včítane tovarov a služieb v rukách týchto "osobitne dôveryhodných osôb". Im(odb.Globálny prediktor-parazit) ostáva tento globálno-výpalnický mechanizmus chrániť všetkými dostupnými a ďalej vyvíjanými prostriedkami včítane ideologických(dnes hlavne mas-mediálno kulturologickými). Kedysi išlo z hľadiska západnej globálnej otrokárskej koncepcie hlavne o judaistické pseudonáboženské knihy a bibliu(Deuteronomium 23:19 – 20, 28:12 a Izaiiáš 60:10 — 12). Tzv. Protokoly sionu majú okrem iného odviesť pozornosť práve od uvedených starozákonných formulácii slúžiacich na zapezpečenie zdrojov pre expanzívne jadro celého konceptu. To sme tu veľa krát podrobne rozoberali, ak ste nový Michal.

Pri zrýchľujúcej sa optimalizácii výroby a služieb môžem ušetrené prostriedky "investovať" buď do inflácie, alebo z časti do deflácie a zníženia cien sociologicky špecifikovaných základných potrieb majority poopulácie(namiesto z časti prípustného luxusu fašistickej "elity" ) a zvyšok na investičný neúrokový rozvoj. Tá situácia bola napr v ZSSR od roku 1948-1952. Systém družstiev a 15-20% ročný rast ekonomiky. Preto tá denunciácia Stalina, jeho odstránenie, 20.zjazd, atď. Stalin v tomto zmysle nikdy nebol marxistom a marxizmus ku koncu života aj verejne kritizoval(viď. J.V.Stalin EKONOMICKÉ PROBLÉMY SOCIALIZMU V ZSSR (r.1952)). Ovládal účtovnícto(základ ekonomiky) a zo seminára dobre vedel, čo je to dogmatika. Samozrejme nechcem obhajovať niektoré iné Stalinove kroky..Zaujímavé je potom porovnanie so Schachtovym a hlavne Schekelgruberovým(A.Hitler) úspešným bezideologickým spôsobom riadenia ekonomiky.

264369

29.02.2012 19:49

Stojí USA (i Západ) před revolucí?

RE: Kto dnes môže urobiť revolúcie v USA ?

udo1 46.?.?.?

Re:Anonym 85..
Asi máte na mysli citátno-dogmatickú argumentáciu používanú ideologickými fanatikmi.
Súhlasím, že keď sa s ňou preháňa, nie je to zrovna to pravé orechové. Na druhej strane sú známe frázy často "okrídlené" a dajú sa podľa úrovne chápania rôzne pochopiť a použiť. Tiež súhlasím s Vami, že ich iterpretáciu treba neustále podrobovať koštruktívnej kritike a hľadať v zmysle snahy o priblíženie sa objektívnej realite interpretáciu optimálnejšiu.

Ako sa hovorí: "Dôverovať, no preverovať"
OOOPS:..Dúfam, že som sa teraz neprevinil aj ja [smích]
Ľudia majú prirodzene radi príbehy a anekdoty plné symbolov a výrazov s krídielkami, ako spomína tu na fóre v predposlednom čláku aj J.Staněk. Uvažovať, hodnotiť je ľudské. Ja mám tiež napr. problém interpretovať niektoré jeho formulácie pozitívne, aj keď má v mnohom pomerne pravdu. No aké by to bolo milý anonym, keby sme boli všetci rovnakí?
Boh, Allah, Manitú, či ak chcete, to najvyššie vudu evidentne miluje z istých konkrétnych dôvodov rôznorodosť a
"Hľadanie súvislostí v odlišnostiach."

"V jednoduchosti je krása."
Jednoducho vyjadrené(pár slovami) hlboké myšlienky sa však nikdy nesmú stať dogmami. V tom tiež máte pravdu.
Preto sa správne u nás ľudovo hovorí:
"Dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš",
či u starých Grékov a Rimanov
"Panta rhei".
V ľudových múdrostiach sú často vyjadrené skúsenosti stoviek, ba tisícov generácii a vyvolajú v podvedomí nevyhutne ozvenu. Zarezonujú(!) ako dobrá, či menej dobrá mantra. Ich vytváranie a automatizovaná samo(?)kontrola patria k základným pákam tu aj Vami spomínaného socio-kultúrneho manažmentu a marketingu(riadenia podvedomia más=princípu presadzovania skutočnej mocenskej poly-tykos). Neslobodno ich ignorovať a býva zdravé ich aspoň tu a tam trochu pripomenúť.

"Nie hlúpi boli predkovia naši"..no mohli sa v mnohom aj mýliť..
Schoposť adaptácie(liberalizmus?) je nerozlučne spojeý so skúsenosťami(kozervativizmus).
Iba veľký hlupák ich stavia proti sebe.
Také chovanie hraničí s negramotnosťou.
To sme ale už znova pri aktuálnej politike[smích]

re:Kysučan
Veľký slovenský filozof súčasnosti(P.V.alias RYTMUS) (ne)raz zarecitoval:
"Nikdy sa nezavďačíš všetkým"
a ja sa v tomto k nemu zase raz musím pripojiť..[velký smích]

264271

28.02.2012 22:02

Vzpomínky na budoucnost, neboli jak umírá impérium

RE: Udo a Michal Kesudis 2

udo1 37.?.?.?

k pojmu Nadhodnoty..
jestli se nepletu..Hodnota tovaru
H = Kk + Vk + N.
-konštantný kapitál Kk- výdavky kapitalistu za materiál a odpisy z fixného kapitálu,
-variabilný kapitál Vk- mzdové výdavky,
-nadhodnota N- získa sa po odpočítaní konštantného a variabilnéhe kapitálu od hrubého dôchodku kapitalistu.
Nadhodnota vzniká dôsledkom toho, že pracovný čas robotníka sa delí na dve časti:
- v prvej časti pracovného dňa robotník vyrobí presne takú hodnotu ako je jeho mzda
- v druhej časti pracovného dňa vytvára nadhodnotu (je to nezaplatená práca robotníka)

Opakujem:
Ukážte mi v hocijakom sklade, či prevádzke, kde je nadhodnota. Ak chcete plánovať(riadiť) hospodárstvo či už viac priamo, alebo nepriamo(pomocou trhu ako prostriedku k dosiahnutiu želaného cieľu) potrebujete kontrolu, účtovníctvo.
Nadhodnota je fikcia, ktorej cieľom je okrem iného zmätku zakryť spomínaný ÚROKOVÝ mechanizmus zotročovania.
Je to niečo podobné, ako keď nejaký tupý ekonóm(doc., prof.?!) treťotriednej univerzity stavia proti sebe plán(cieľ) a prostriedok jeho dosiahutia(napr.trh).

Nič neexistuje bez cieľa, ani ekonomika.
Vyhlásenie "Cieľ neexistuje" je tiež cieľom(pre koho?).
Ak si vy nezadáte ciele(vzdáte sa svojho rodného práva),
garantujem Vám, že Vám ich zadá niekto iný a nie je zrovna zodpovedné domievať sa, že nevyhnutne pre Vaše dobro.

Predpokladám však, že to Vám ďalej vysvetlovať nemusím.

Btw., tiež sa tak, ako aj Vy, nepovažujem na odborníka přes marxizmus. Odborné podrobné publikácie(analýzy makro- a mikro-ekonomiky, technológii riadenia trhu, kultúry, ideológii a náboženstiev -t.j.aj marxizmu) na túto tému tu tiež boli viac krát uvedené. Viem, že nie je možné čítať všetko. Ak Vás však tieto problematiky zaujímajú, preštudujte si s kolegami aspoň niektoré uvedených pod mojím nikom, čo sme tu po úvahe vybrali. Tiež som neštudoval podrobne všetky diela K.M. a F.E. a v mnohom sa spolieham na hodnotenia a skúsenosti kolegov, ktorým primerane dôverujem. Som tiež len človek a snažím sa urobiť, čo je v mojich silách, ak chápete Michal. V tom Vám tiež dávam za pravdu [smích]

..A nič nie je zas až tak zložité. V dez-in-formačnej pyramíde býva pravda v zásade skrytá na povrchu pod lampou. V jednoduchosti a účinnosti algoritmu samo(?)riadenia sytému je krása. Je to vizitka šikovného kádru, manažéra, či "vezíra"..

264165

28.02.2012 21:54

Vzpomínky na budoucnost, neboli jak umírá impérium

RE: Udo a Michal Kesudis 2

udo1 37.?.?.?

Opäť nedorozumenie Michal.
Uveďte prosím, kde som ja podľa Vás vyslovil tvrdenie,
že "Marx, či Engels negujú účtovníctvo".
Od budúcich celosvetovo propagovaých ideológov, resp. ich šéfov, by to nebol zrovna koncepčne predvídavý prístup. Dúfam, že sa navzájom aspoň v tomto chápeme.

Ak chcete pokryť objektívne v spoločnosti existujúcu tendenciu a ideologické vákuum je jednou z technológii nejako elegantne znefukčniť jeho na prvý pohľad jednoduchý a logický ekonomický model, navrhnúť ho dlhodobo(v zmysle predikcie) metrologicky neudržateľne. AK chcete držať vyhovujúci kurz pri zmene "surového vetra h-iz-tórickej nevyhnutnosti", musíte veľmi obozretne skryť svoje páky, zbrane, hlavné kormidlo(á) dez-in-formačnej=studenej vojny.

Mnohé Marxove a Engelsove analýzy sú pomerne kvalitné a niektoré vývody hraničia s brilantnosťou, no detto máte napr. v biblii. Biblia a kapitál ako ideológie majú rovnaký koncept = otrokársky. Ideológia je vždy len sprostredkovaním Konceptu riadenia v cieľovej skupine prijateľnej forme.

Prečo Marx nepoukazuje na ÚROK, ako mechanizmus(spôsob) zotročenia=základný algorytmus tzv.biblického konceptu samo(?)riadenia spoločnosti (Deuteronomium 23:19 – 20, 28:12 a Izaiiáš 60:10 — 12)?
Obaja K.H.Marx a F.Engels povedali tak, ako formovatelia biblie mnoho pravdy, ktorou maskujú ne(?)vedome zlo(chápavé amorálne vychýlenie tendencie optimálneho rozvoja čo najširšej vrstvy spoločnosti).
Otázkou je, ako ináč zlo lepšie maskovať, ako maximálnym množstvom pravdy(a lásky)?
To sme ale zasa v dnešnej politickej(mnohonázorovej) situácii.

Keď existuje v populácii objektívna tendencia k monoteizmu, dáme im taký obraz boha(prípadne dvoch opačných s jedným názvom), že sa z toho pos..rú. Kto tomu neuverí, toho zabijeme. Ak masovo začnú pochybovať o správnosti uvedeného de-formovaného monoteistického obrazu, povieme super a preregulujeme, vyhlásime, že "Boha niet", prípadne, "že zomrel" [smích]
DIALEKTIKA A ATEIZMUS SA NAVZÁJOM VYLUČUJÚ
A MATERIALIZMUS NEVYLUČUJE EXISTENCIU BOHA.
To sme tu veľa krát podrobne rozoberali.
Pozrite Michal staršie diskusie.
Nebudeme to tu opakovať, bo nám editor zruší pre redundanciu vlákno.

264163

28.02.2012 20:50

Vzpomínky na budoucnost, neboli jak umírá impérium

RE: Udo a Michal Kesudis

udo1 37.?.?.?

pokračujem..
Otázkou pre Vás Michal je, či si myslíte že objektívna spoločenská tendencia
"Obecnej krízy kapitalizmu" = neúmernej spotreby hmyzu (podľa vyjadrenia samozvaných majiteľov planéty), zostala počas priemyselnej revolúcie nepovšimnutá a návrh jej riešenia z pera K.Marxa bol všade po vydaní okamžite píárený bez vedomia(cenzúri a zadania(?)) skutočných majiteľov vtedajších médii, bánk, korporácii,..?

Pred tým, než sa snáď na mňa "spravodlivo" nahneváte, skúste si prosím Michal ešte sám položiť otázku:
S čím a ešte lepšie pri akej interpretácii mnou uvedených súvislostí faktov by ste so mnou mohol súhlasiť?
Až potom by som poprosil na mňa vysypať koštruktívnu kritiku.

P.S.:
Ja som nikdy netvrdil, že Marx kolaboroval s globálnou fašistickou nadbankárskou štruktúrou vedome.
Poznáte azda ako objednávateľ lepšieho, ako úprimného dobromyselného nevedomého vraha?
Viď paralelu s autoromi biblie..

Je čas večere a teda dobrú chuť a príjemné zmyslulné sny prajem Michal[smích]

264160

28.02.2012 12:03

Vzpomínky na budoucnost, neboli jak umírá impérium

RE: Udo a Michal Kesudis

udo1 31.?.?.?

Michal,
Obávam sa, že to je zasa raz nedorozumenie Michal.
Ako sa tu občas na fóre v diskusii stáva..
Ja v zásade s Vami súhlasím a zdá sa mi, že to myslíte dobre, len ste naučený zo školy a celej tunajšej de-formovanej kultúry hľadať ako prvé rozdiely a problémy.
Nepochybujem, že v amerike momentálne objektívne existuje snaha Vami popisovaných mocenských kruhov o urýchlenie fašizačného procesu. Inú možnosť pri nezmenených vlastných morálnych štandardov v zásade ani nemajú.

Ja som poukázal na jednu z vecí, kde má B.Obama pravdu. Myslím, že sa s K.Marxom nemôže inteligenčne porovnávať. Vieme, že Obama vždy bol bábkou, no na ďalšej úrovi bol bábkou aj Marx.

Re:zmatenost..a..naivita?
Aby sme sa nezamotali na rôznych interpretáciách a nestrácali čas v neplodnej diskusii, poďme radšej hlbšie do problematiky. Potom sa môžeme crátiť k detailom..

Je naivné myslieť si, že tzv. "tajné" služby vo všetkých ich formách v minulosti, či súčasnosti stále znovu a znovu nezakopávali o ten istý dávno známy globálny problém ohľadom nahého"svetového cisára"=globálnej riadiacej nadštátnej štruktúry skutočnej politiky. Pritom existovala vždy logická snaha týchto paralelných tichých štruktúr reálnej moci ovládať aj kľúčové pozície tzv."tajných" služieb najlepšie nepriamo štatistickými technológiami riadenia in-formačného prostredia(hl.kultúry ako celku a druhotne chronológie, ideológii, financii,..) ako ostatný "hmyz", no zavše aj takmer priamo. Prípadne sa od počiatku "tajné štátne" služby zriaďovali v princípe z existujúcich overených štruktúr. Hlavne napr.spomínaných slobodo(?)murárskych spolkov tiež formovaných a prepojených zo staršími ideologizovanými mafiánskymi otrokárskymi systémami výkonej periférie globálneho riadenia. Tak bola ako za francúzskej a mnohých iných "r-evolúcii" aj po tzv. októbrovej bola v podstate z popísaných cárskych opozičných štruktúr vytvorená ČEKA, NKVD, KGB a neskôr z časti FSB. Podobne býv.ŠTB, STASI, BND,..o CIA a pod. ani nehovoriac. V USA je to verejné a dokoca chránené zákomi tak, ako korupcia(lobbing).

Vždy však bolo vo väčšej, či menšej miere v spomínaných tzv. štátnych štruktúrch mnoho ľudí bez mien, ktorí boli informovaní a nesúhlasili s prepojením najstaršej známej mafie a štátu tak na globálnej, ako ani na lokálej úrovni a starali sa aby ten, kto chce, mal možnosť priblížiť sa čo najviac ako je len možné skutočnosti. Verili(a veria) totiž, že človek sa nerodí zlý. Len tak bude možné postupne behom generácii prejsť evolúciou myslenia a urobiť skutočnú dlhodobú zmenu, nie virtuálnu(r-evolučnú?). Väčšina ľudí koná totiž zlo z nevedomosti a v "dobrej viere". Dnes máme na šťastie internet a efektívnu metodológiu spracovania in-formácii+ich hodnotenia a používania(prenosu kokrétnych mier=s-trojenia)..

264124

27.02.2012 22:57

Vzpomínky na budoucnost, neboli jak umírá impérium

RE: Zajímavé

udo1 37.?.?.?

re:Kesudis..

Späť k Marxovi..
a konkrétnym výhradám k marxizmu..

Vieme, že riadenie hospodárstva bez účtovníctva nie je možné. Účtovníctvo je rozpočet a jeho kotrola.
Otázka:
Ako chcete operovať napr. v skladovom účtovníctve s pojmami ako "nadprodukcia", "nadhodnota", "nadčas", atď? Pozor, neide v tomto zmysle o pridanú hodnotu! Ako chcete dané veličiny merať? Ide o pascu, mínu. Ak nemôžete merať, nemôžete riadiť. Ekonomika na báze marxistickej ekonómie nie je proste udržateľná v zmysle predikcie.

Býv. východný blok mal vždy nejaký marxistický ekonomický kokteil so štipkou zdravého sedláckeho ľudového(bolše-vického?) rozumu. Len preto mohol ako-tak s ťažkosťami vôbec nejaký čas fungovať. Zombiaparátčici skladali síce skúšky z marxizmu, no z pravidla mu vôbec nerozumeli. Boli to j"elitárne" opice ako aj dnes(čo do jelita nacpeš, také jelito máš). Marxistická ideológia má skrátka viacero závažných mierne povedané "nedostatkov".
Otázka je znova:
Prečo?
Vieme že v poly-tykos bola každá zjavná chyba ni(e)koho záujmom. Tak, ako je inflačný vektor zároveň vektorom chyby riadenia hospodárstva.

ďalej..
Trh je samozrejme len prostriedok k dosiahnutiu cieľa a nikdy sa neriadil "sám" tak, ako nelieta "sama" metla s babou jagou.

ďalej..
Chyby(zámerné?), či podvedomé(stereotypné) Marxa pri definovaní byrokratického aparátu a princípov jeho fungovania. atď..

264083

27.02.2012 22:51

Vzpomínky na budoucnost, neboli jak umírá impérium

RE: Zajímavé

udo1 37.?.?.?

Re:Kesudis

Dovolil by som si vaše poznámky mierne upresniť.
Rozoberme Marxovu(?) ideológiu radšej pekne dialekticky, ako je tu na fóre občas príjemným zvykom:
1.V čom vyzerá mať marxizmus pravdu?
2.V čom nemá marxizmus pravdu a prečo(Marxove kultúrno-ideologické stereotypy)?
3.Aké riešenie Marxových omylov navrhujete?
4.Výmena rolí diskutérov a pokračovanie v iteračnom algoritme kovania psychiky od bodu 1,
PRI ZACHOVANÍ PORADIA KROKOV(chronologickej osi), inak skončíme ako rozbití ako korán..
..ostatne podobne ako pri biblii a iných ideologických príručkách. Kánon a dogmy sú neprípustné.
Takto by sme sa postupne postupne rýchlo spoločne prepracovali k revízii marxizmu, biblie, atď. Či už v dialektickom tandeme, alebo polytandeme širšieho fóra rôznych tématických odborníkov.

Ako napísal istý B.Obama nedávno vo svojej knihe o demokracii:
"Demokracia je dialóg" ..spoločný dom postavený na dialógu..
..a v tom s ním myslím môžeme len súhlasiť..
..aj keď neviem, či na to došiel sám a kto mu túto veľmi iteligentú(z lat.chápavú) formuláciu poradil.. ostatne je to aj tak nepodstatné.. dôležitejšie ako mená sú idei = myšlienky. Skutočná(majorite spoločnosti prospešná) demokracia je teda dialóg v zmysle metódy aproximácie objektívej reality(spoznávania objektívnych vzťahov medzi faktami=relácii, relígii, či relígie) z pohľadu všeobecnej primerane neegocentrickej prospešnosti. To je podstata pôvodnej staroegyptsko-gréckej nehegelovskej dialektiky. Keďže dotyčný nemecký filozof v tomto bode chyboval, bol ni(e)kým propagovaný. Podobných príkladov je v dejinách bezpočet-Freud, Eistein,..

Alebo chcete tvrdiť Kesudis, že Marxizmus(a či Biblia)
"Je všemocný(a) a preto správny(a)?"
To tu už (ne)raz bolo a neosvedčilo sa.
Panta rhei=statiky niet ak chápete.
Vždy ide o spôsob(metódu) priblíženia sa k objektívnej realite(absolútnej konkrétnej úplnej pravde platnej v daný špecifický moment) z pohľadu chápania najvyššieho všeobjímajúceho univerzálneho systému(Boha?) a ním autodefinovaného morálneho štandardu.

264082

26.02.2012 23:49

Vzpomínky na budoucnost, neboli jak umírá impérium

RE: Zajímavé

udo1 46.?.?.?

Re: anonym 46..
Áno..ach tie pojmy a dojmy..
Nekalme vodu a pome na podstatu!
Oracle naznačil znovu veľmi závažnú súvislosti faktov, ktoré ukazujú na podstatu dnešných problémov.

Otázka:
Čo majú Fordove a Stalinove publikácie spoločné?
Odpoveď:
K obom je problém sa dostať.
(Skôr sa v býv.ZSSR dostanete s ťažkosťami k prácam J.V.Stalina, ako v U.S.A.k prácam H.Forda)
Otázka:
Prečo?
A prečo pokračuje denunciácia oboch?

Odporúčam prečítať si Stalinovu poslednú publikáciu, ktorou si pravdepodobne podpísal rozsudok smrti:
EKONOMICKÉ PROBLÉMY SOCIALIZMU V ZSSR (r.1952)
Jeho kritika marxizmu(judofašistickej ideológie) a poukázanie na jej neudržateľné aspekty. Marx(resp.jeho učitelia) napísal samozrejme aj mnoho pravdivého, no fatálne morálno-ideologické a ekonomické míny dobre skryl..ostatne tak, ako je to aj v predošlej publikácii Niktošov-biblii(pôvod je ten istý)..bol predsa okrem iného vnukom dvoch vysoko(či hlboko?) postavených ra-bin-ov.

Prečo Chruščov na 20.zjazde musel urobiť to, čo urobil a začal demontovať v ZSSR hospodársky boom, proces znižovanie cien a zavádzať inflačný proces(fašizáciu=internacizmus=trockizmus)?
Kto bola jeho žena a jeho podvedomí "Chiefs"?

Marcus Aurélius(cca.r.175 A.D.):
"Je hlúpe myslieť si, že zlí ľudia nebudú konať zlo."
Väčšiu zodpovedosť však nesú tí, ktorí im dajú príležitosť..

atď..atď..
Keď si odpovieme na tieto otázky budeme blízko k riešeniu väčšiny dnešných kľúčových problémov(výziev, príležitostí..či ako chcete 46..)

re: Oracle
Poslal som Vám časť materiálov na ktoré ste sa pýtali+ďalšie, ktoré ste tu naznačili v príspevku.
Odpíšte prosím do schráky, či kontakt funguje, bo sú výpadky v pošte.
Preto píšem cez toto fórum-ospravedlnenie editorovi.
Ďakujem.
u.

264040

26.02.2012 15:03

Kolaps současné civilizace

RE: Názor(spôsob skladnia faktov) a vnímanie(osobný postoj) M.R.

udo1 46.?.?.?

20.2.2012 som odoslal mail na mteleky@zoznam.sk. Problémy s doručením neboli. Napíšte mi mail priamo a prepošlem Vám to v reply ešte raz. Moju adresu máte. Dik.u.

264009

25.02.2012 00:28

Stojí USA (i Západ) před revolucí?

RE: r(?)evolúcia?

udo1 46.?.?.?

Otázka znie:
Čo je to za svet(resp.koho),
kde je nemožné urobiť čokoľvek bez toho,
aby bežný občan "zákon" (málo?mocných) neporušil..?

Re:"mystici" ..malé upresnenia Michal..

ako sme tu neraz rozoberali..
Z gr."mys-tikos"(skrytý názor, obraz) je nepoznané, no nie nepoznateľné.
Problémom sa javia byť práve títo "mystikovia" a "mágovia"soc.-kult.inžinierigu=vrchol otrokárskej pyramídy.
Za každú cenu sa snažia zachovať si "autorské právo" na in-formácie=identifikáciu, hodnotenie a prenos kokrétnych mier.
Preto sú tzv."autorské práva" jedným z pilierov fašizmu(teroru menšiny voči väčšine), ktorého propagácia je dnes na šťastie trestná [smích].
Periféria samovyvolených "duchovných učiteľov" bola(je?) len programovo-adaptívnym modulom štruktúrnej časti dnešného samo?riadeného systému.

Tento virtuálny systém sme si nevybudovali my. Vytváranie umelého strachu je prastará manažérska technológia. Ak veríme nejakej myšlienke(predstavujeme si istý kolektívny obraz), stáva sa v tom momente hmotným objektom. Jeho "hmotnosť" a ďalšie "fyzikálne" charakteristiky narastajú proporcionálne s mierou prívlastkových emócii(=energie jednotlivca, resp.masy). Tie sú podmienené mierou chápania kolektívneho tela zloženého z funkčných orgánov(osôb-bateriek) a ich morálneho štandardu(kľúč k vstupu do kolektívnej osoby). Každý zo spomenutých pojmov je zároveň parametrom riadenia systému. Ak nevieme (zatiaľ)identifikovať subjekt riadenia analyzovaného objektu(cieľovej skupiny), ide o tzv."samoriadenie", čo však neznamené, že subjekt neexistuje.

Pr. Objekt=lietadlo, subjekt=programovaný autopilot, pilot, programátor(definuje ciele a algo-rytmy ich dosahovania).
Úplná statika(rigidita bez vývoja) neexistuje tak, ako ani absolútny chaos. Chaos je v tomto zmysle vždy štatisticky obsiahnuteľný a predpovedateľný=riaditeľný=manažovateľný.

..a..áno sila je v zmene samého seba a svojho okolia..
dokolečka-dokola:
"Mysli globálne, konaj lokálne"
"Človeče pomôž si sám a aj Boh ti pomôže!"
Boh podporí vždy tú alteratívu, ktorá najviac zodpovedá jeho cieľom(najkolmejší gradient). V tomto zmysle počty a masovokomunikačné prostriedky, médiá nehrajú rolu. Kto vysloví najpravdepodobnejšiu variantu, bude mať v "predpovedi"(a či projekcii?)pravdu. (Toť jedno z najmocnejších objektívnych pravidiel tzv.mat(r)icovej=konceptuálnej komunikácie, či vojny)
"Viera hory prenáša".
No nie viera v boha, ale (dô)v(i)era Bohu a úprimná dlhodobá 1.snaha o zlepšovanie(iteráčné metodológie) Jeho(ako Najvyššieho všeobjímajúceho supersystému) cieľov a
2.zvyšovanie Bohocentrického neegoistického morálneho štandardu.
Oba body sme tu neraz podrobne prebrali, ak ste novší Michal..

..a nebojte sa.. žiadne vyhubenie sa konať nebude.
Spánok na vavrínoch sa však javý byť tiež trochu príliš statickým, ak chápete [smích]

263963

21.02.2012 20:51

Izraelský vzdušný útok na Írán: plány a následky

RE: Zatím ještě neproběhla ta správná mediální masáž!

udo1 46.?.?.?

Dik za prezentáciu Anonym 177 [smích],
aj keď to nie je, čo sa týka číňanov zďaleka kompletka..

Ďalšie snahy o koncepty-krátky prehľad:

Najstarší známy:
Západný(tzv.biblický-napr.Deuteronomium 23:19 – 20, 28:12 a Izaiáš 60:10 — 12,..)koncept informačnej vojny a

pr. jedného z jeho neskorších derivátov: NSA Security directive 20/1 - The Harvard Project r.1948,

Japonská - premiér(1982–1987) Yasuhiro Nakasone a ním založená IIPS(Institute for International Policy Studies-JAPAN),

Rusko 1975-1992 formovanie iniciatívy VP ZSSR-od r.1992 prvé autorské publikácie, analýzy a návrhy riešení-linky na univerzitné pobočky a strategické materiály(celkový základ konceptu- cca.2000 strán) doporučené v pol.´90 rokov Dumou tu boli tiež viacnásobne uvedené.

263804

20.02.2012 12:34

Kolaps současné civilizace

RE: Názor(spôsob skladnia faktov) a vnímanie(osobný postoj) M.R.

udo1 91.?.?.?

Done Oracle..
Čo ste tu popísal, je naozaj na ďalší dlhší rozbor a je podstatou skutočnej politiky(soc.-kult.inžinieringu), na rozdiel od tej virtuálnej. Asi by nám dal editor zasa vo vlákne stopku, príp.delete, ako už pár krát, bo to nie je okato k téme..Nemám rád plytvanie časom a energiou..

Poslal som Vám menšiu časť spomínaných publikácii s komentom. Odkazy na dostupné on-line archívy som tu neraz uviedol, no môžem tiež preposlať, ak chcete. Vladimírovi som toho poslal viac, len asi nemá čas a kapacitu na laifikáciu, čo chápem. Ak to viete (ako V.hovorí) poľudštiť, bolo by to možno pre ostatných zvedavých fajn. Ja som už asi trochu profesne zdeformovaný, ako som písal [smích]..a vzhľadom na okolnosti aj časovo obmedzený. Ak chcete, pošlem Vám toho samozrejme viac(cca.100 analyticko-prognostických prác-cca.10 000 strán materiálov + niekoľko 100 hodín mp3 a avi záznamov z prednášok, konferencii, oficiálnych a neoficiálnych politických rokovaní, atď..). Nechcem Vás však zahltiť..

Jadro materiálov má okolo 2-3000 strán. Obsahovo in-formačná nasýtenosť je však hraničná, ak chápete. Použitá odborná terminológia je myslím aj pre laika pomerne rýchlo osvojiteľná pri dostatočnej vôli. Pojmový aparát bol zámerne vyvíjaný postupne interdisciplinárno-simplifikačne pokiaľ viem min. od roku 1975 pre veľké projekty s možstvom rôznych odborníkov(kozmické, jadrové, zdravotnícke, in-formačno-konceptuálne vojensko-bezpečnostné, atď..)
Dik aj za ostatných.

u.

263708

19.02.2012 12:05

Kolaps současné civilizace

RE: Názor(spôsob skladnia faktov) a vnímanie(osobný postoj) M.R.

udo1 91.?.?.?

Hej, hej..UTFG [smích]
Nie a nie tú techniku po prekročení kritickej hranice poriadne zautocenzúrovať [velký smích]
S mat(r)icovými samo(?)riadenými podprahovými systémami sociálneho inžinieringu je to paradoxne jednoduchšie..
..a tupé ryby sú logicky masírované propagandou o jednoduchosti cenzúry internetu a možnostiach "tajných" služieb bu-bu-bu.. ..pritom skutočná cenzúra(blokovanie vývoja) sa rieši v podstate "tradične".

Ešteže východný populus a jeho politici prešli nedávno 40!-ročným očkovaním.. Vektory cieľov našich krajín sú mierne odlišné od biblických. Efekt tohoto faktoru pre dnešnú formu únie je fatálny. Buď ju zmeníme, alebo sa rozpadne. Bola by jej škoda..

..a hej..aj u M.Rupperta, tak ako u každého, ide o mieru(pomer) vedomej a nevedomej morálnej korupcie=kolaborácie. Niektorí si logicky vlastnú situáciu snažia tupo zľahčiť nezáujmom o celoživotné zvyšovanie miery svojho subjektívneho chápania objektívnej reality.

Úlohou periférie tzv. Konceptuálnej moci - 4.zložkového in-resp.de-formačného systému - je dostatočne robustnými auto-optimalizačnými programovo adaptívnymi modulmi socio-kultúrneho inžinieringu popísané stereotypy a príslušný terminologický aparát samo(?)riadenia u jednotlivých cieľových skupín populácie vytvárať a podporovať(udržiavať) od narodenia.

1.Mafie (pod nich spadajú aj Slobodomurárske lóže a judaizmus, časť rôznych "neziskových" organizácii, médiá, atď..)
2.Cirkvi
3.Politické strany
4.Školský systém

Samozrejme hranice jednotlivých zložiek sa prelínajú a určite je možné uvedenú 4-bodovú špecifikáciu variovať. Ja som sa väčšinou stretával s týmto základným rozdelením.

..k téme..
Otázkou je, či sa USA rozhodnú zastaviť svoju umelú závislosť na rope a parazitovanie arabskách a iných krajín na technologickom pokroku generovanom biblickou civilizáciou.
"Ropa nie dielom rúk ľudských je.."
Kapacity a popisované energetické technológie by neboli takým problémom..Ide v prvom rade o politické rozhodnutie. Držím v tomto američanom palce. Supreme systémom sú v podstate do tejto situácie postupne tlačení.

..hmm..ak by sa U.S.citizens podarilo politicky presadiť používanie uvedených technológii voči správcom banksterov(GP včelárom Über-sanhedrinu), možno by im mohla byť odpustená aj časť egregoriálnej kolektívnej generačnej viny a dôsledkov za vyvraždenie miliónov pôvodných obyvateľov nového kontinentu..
To sme už ale zasa pri ďalšom súvisiacom príbehu z pozadia témy dňa..

263648

17.02.2012 12:04

Kolaps současné civilizace

RE: Názor(spôsob skladnia faktov) a vnímanie(osobný postoj) M.R.

udo1 91.?.?.?

Michael Ruppert v článku načrtol veľmi vážne problémy dnešnej spoločnosti(popri známom úročení a fiat money), ktoré je potrebné riešiť v masovom merítku.
Otázkou zostáva, prečo je postoj M.Rupperta tak histericko-apokalyptický a komu tým slúži?
..netvrdím samozrejme, že to M.R. robí plne vedome..

263522

17.02.2012 11:58

Kolaps současné civilizace

RE: Pôvod ropy a plyn?

udo1 91.?.?.?

Re: Ludy
Naozaj by som bol s podobnými predpojatými "konvenčnými" názormi na Vašom mieste opatrnejší.
Vysvetľovali sme si tu neraz hlavné neoficiálne úlohy vedy a vzdelávania z pohľadu manažérskeho(Hierarchická dogmatika a dlhodobá aplikácia systémových stereotypov do podvedomia cieľových skupín=samo?riadiace mechanizmy).

Ako ašpirant na skutočnú globálnu moc(je známe, že vždy také osoby a združenia existovali) proste nemôžete dopustiť energetickú samostatnosť tak väčších, ako ani menších celkov. Ide o mocný kľúčový prostriedok kontroly. Vieme, že rovnako je to s financiami, vodou, médiami,atď..(kombinované prostriedky riadenia a náväzné "marketingovo"-manažérske technológie)

Bez ohľadu na to, či existujú alebo neexistujú dostupné prakticky neobmedzené zdroje energie, musíte hlavne neustále vytvárať nedostatok, stres, štatisticky riadený chaos v kombinácii s tvrdým poriadkom a pod. s ohľadom na tzv."socion-turálne" špecifiká..Inak máte pri egoistickej forme vlády rýchlo problém, ak chápete.. proste nesmiete dať otrokom kľud a čas uvažovať. Zvýšili by ste riziko vlastnej identifikácie(skutočného, či virtuálneho tieňového systému moci) do sociologicky neprípustných hodnôt. Následne by sa vám prakticky zavŕšený globalizačný proces vymkol z rúk a ľudia ako druh by pokročili vo vývoji a samo?riadení "kolektívnej osobnosti indivíduí" ďalej.. To sa z časti deje v dnešnej dobe..

Už počas všeobecného štúdia na našej technickej univerzite, zrovna tak na katedre, u kolegov, prof. a docentov na príbuzných katedrách aj z iných(zahraničných) univerzít som sa tu a tam stretával so zmienkami o tzv.dostupných "neobmedzených" energetických potenciáloch(paušálne trochu nekorektne nazývaných "voľná" energia), technológiách vychádzajúcich za Carnotov cyklus, či riadení "energie vákua"(piateho elementu=forme hmoty), z ktorého všetko "vzniká" a "zaniká"(sa vracia).

Samozrejme sme boli už ako študenti nenápadne nepriamo, no o to dôraznejšie ištruovaní o "heretickosti" podobných myšlienok. Ak by si niekto oficiálne dovolil niečim podobným sa seriózne zaoberať, okamžite dostane najprv "kariérne problémy", stopnutie finacovania príslušných projektov a podozrivý študent by proste mal pravdepodobne silné komplikácie dostať sa cez zápich vôbec ku skúške. Nasleduje "odborná" a mediálna diskreditácia a "autorské práva". Všetko funguje z pravidla nepriamo automaticky podprahovo.

Opečiatkovaní hierarchovia konajú v tomto zmysle ako zombiautomaty v rámci zotrvačnosti nastavenia systému. V princípe sa tento dogmatický mechanizmus nelíši od svojho sesterského cirkevného. Admini sa javia byť podľa dominantných parametrov a použitých manažérskych technológii dlhodobého robustného samo?riadenia systémov totožní. V niektorých pohľadoch je dokonca možno dnešná cirkev paradoxne ďalej ako tzv. oficiálna veda [smích]

263521

06.02.2012 19:35

Hodnocení hrozeb pro vojenskou bezpečnost Ruska

RE: Co dělali doteď ? Spali ?

udo1 91.?.?.?

V článku spomínaná ešte sovietska analyticko-prognostická agentúra zameraná hlavne na technológie in-formačnej vojny začala byť neoficiálne formovaná v roku 1975 a fragmenty prvých známych oficiálnych dokumentov(boli tu na fóre viac krát uvedené a citované) pochádzajú z roku 1985-1991. Napr. projekt RT sa v dokumentoch spomína ešte pred rokom 2001, aj keď mal vtedy iný názov. Poradná funkcia agentúry pre GT, resp. prezidenta bola za Putina obnovená. Rogozinova správa je zavŕšením procesu vytvorenia dcérskej "oficiálnej konvenčnej" agentúry pod ktorú spadá následne aj VPK.

Pravdu máte Maut v tom, že NATO, resp.U.S.Army mala podobné známe projekty už v roku 1948(tzv.Harvardský projekt) až po pôvodné vojensko-účelové koncepty zakladania Hollywoodu, Monroeovu doktrínu,.. a ďalej do dejín..
Tak isto stratégie cárskej tajnej služby..
..a v neposlednom rade ešte dnes celkovo dominantnej známej globálnej nadbankovej "privátnej bezpečnostnej organizácie"..

Asi viete aj to, že koncept NATO.
resp.U.S.army je postavený na Wehrmachte,
U.S.Airforce=Luftwaffe,
U.S.Navy=Kriegsmarine(resp.Hochseeflotte) a známy
U.S.Marines=+-menej chválne známej Waffen SS

Súhlasím aj s tým Maut, že Rusi majú obrovské problémy nie len v Armáde. Väčšie má snáď len Čína. No na druhej strane, kto dnes v tomto zmysle nemá pomerne vážne problémy včítane USA, Izraela a bývalej globálnej nadštátnej a nadbankovej prognostickej štruktúry, ktorú Rusi volajú interne GP(Globálny prediktor)code word Global parasite [smích]?

262726

06.02.2012 01:00

Limonádový Joe jako filozoficko-satirická prognóza

RE: Vážení, nehledejte něco tam, kde to není

udo1 91.?.?.?

Plne súhlasím, no mat(r)ica, keď je sformovaná a spustená sa prejavuje "prirodzenými" reakciami, emóciami účinkujúcich spolu s režisérom a scenáristom. Naozaj filmy, ktoré ovplyvnia celé generácia často vznikajú takmer len na báze mat(r)íc im nadradených, ktorých sú súčasťou..
..ako množiny na ZŠ, ak si pamätáte ten obraz.
V niektorých spomínaných odborných publikáciách sa to nazýva aj egregoriálna vojna, komunikácia(in-formačná interakcia) tvorených kolektívnych osobností v rámci pravidiel systémov "sociálnej mágie".

Nehľadajte prosím za všetkým "konšpiráciu" v dnešnom zmysle. Ide z pravidla takmer vždy o nepriame riadenie pomocou zmeny in-formačného prostredia a štatisticky kulturologickou analýzou preddefinované správanie sa cieľových objektov riadenia.
Teda o con-spirare = zladenie, spoločné dýchanie, hľadanie súvislostí v miernych odlišnostiach.
Intelektuálno-emočné, prípadne priamo intuitívne vnímanie mozaiky svojho okolia.

"Sociálnymi mágmi"=inžiniermi sformovaná Mat(r)ica pozostáva z danej kultúre dominujúcich symbolov, ich charakteristických interpretácii a modelovania=redefinícii ich vzťahových(relačných) vektorov, matíc, tenzorov,..
Sú to hmotné objekty, osobnosti, niekde sa nazývajú aj "duchmi". Ich telom sú na tejto úrovni chápania aj spomínanými technológiami riadené emócie, energia más.
(Vieme, že energiu nemožno oddeliť od hmoty..)
Ide o hru života, hru s-trojenia slovom, či iným kódom konkrétnej miery.

262668

06.02.2012 00:19

Limonádový Joe jako filozoficko-satirická prognóza

RE: Pan Zelenka se mýlí.

udo1 91.?.?.?

Hlavne symbol "Kola-loca"=šialený konzum..Coca(droga) cola ako krásne zvolený symbol konzumu a jeho doslovne šialený prívlastok..
pekne..pekne..je tam toho hodne [smích]

Podobnými analýzami sa dostávame bližšie k tomu, aby sa ľudia viac zamýšľali nad tým, ako im je vymývaný, programovaný mozog cez Médeyne privátne de-in-formačné médiá, kým a aké majú dotyční ciele.
"Podľa skutkov poznáte ich"..a stavu snešnej spoločnosti..
Agitácia(formovanie=zobrazovanie=zhmotňovanie=vytváranie situácie, budúcnosti,"osudu" ) za šťastie, alebo jeho opak?

Aj u nás sa raz základy tzv.socio-kultúrneho inžinieringu a s ním spojenej bezpečnosti psychohygieny budú učiť na etike relígie(vzťahu) na ZŠ. Nebolo by na škodu našich detí príliš dlho s tým neváhať, aby sme neprespali dobu a nezvyšovali zbytočne riziko nepríjemných variánt vývoja nášho osudu.

M.Zelenka má okrem iného pravdu aj v tom, že interpretácii filmov(hlavne tzv.block-busteroch=ničiteľov blokov, na ktorých sú formované bloky nové) je mnoho.
No, ako sme tu neraz rozoberali..
Ide o to, ktorá interpretácia je najbližšie objektívnej realite.
Kritérium posúdenia úspešnosti interpretácie je relácia(vzťah, súvislosť) s dominantnými socio-prírodnými procesmi a ich smerovaním, pravdepodobným cieľom = prognostika(predikcia=proroctvo).

Kvôli občasným nedorozumeniam v skratke k ďalšej príbuznej terminológii:
"Ezoterika" sú tzv.skryté znalosti(pre úzky kruh "zasvätených" ) a "exoterika" sú oficiálne prezentované de-formácie pre plebs. "Mystika" je nepoznané, no nie nepoznateľné.
"Mágia" je na "mystiku" naviazaná schopnosť in-formovania(s-trojenia=tvorenia), atď..etymológický rozbor nateraz obmedzíme..

Teda..miera chápania interpreta akéhokoľvek umeleckého diela a jeho morálne štandardy(ego- či neegocentrické). Kto má vyššie chápanie a využíva svoje znalosti prioritne pre seba a svoj úzky klan, okolie, brzdí rozvoj spoločnosti. To je v rozpore s pravdepodobnými logickými cieľmi HNR(Hierarchicky najvyššieho riadenia=Boha). Ohraničením druhého extrému je samozrejme tzv."sebaobetovanie" a podobné nezmysly, ktoré určite žiadny normálny [smích] Boh nechce, pričom zároveň platí:
"Aby som mohol pomôcť ostatným, musím byť ja a moje okolie čo najviac v poriadku"

Konceptuálno-kulturologická forma vedenia komunikácie je v širokej miere používaná ako najvyšší známy spôsob vedenia de-a in-formačnej(studenej) vojny vedenej min.posledných 3500 rokov. Aj dnes sú v tejto oblasti vyvíjané stále novšie technológie.
Preto by bolo fajn, keby na verejnosti prebiehalo čo najviac podobných debát.
Priemerná miera chápania populácie je totiž proporcionálna miere jej bezpečnosti..pri súčasnom neopomenutí rozvíjania morálnych štandardov.

262665

05.02.2012 22:10

Politicky nekorektné rady pre mladých mužov

RE: k obrazu svemu...

udo1 91.?.?.?

Podľa toho, ktorého z monoteistických bodov myslíte P?

1.At-on-a(Vše,vesť-mír-nu NadMieru) a Jeho Č(e)lo-vek-a,
či

2.otrokárskeho Am-on-a tzv.Biblickej koncepcie a jeho človeku podobnú biorobotickú opicu, resp. inteligentného(chápavého) dae-mon-a výkonnej riadiacej kasty jeho programovo-adaptívneho samo(?)riadiaceho modulu?

..alebo snáď nejakého ďalšieho?

262660

05.02.2012 14:20

Pentagon začlenil TeleSur na seznam cílů určených k „neutralizaci“

RE: TeleSur pocka ...

udo1 37.?.?.?

Osobne si myslím(a nie len ja), že Európu, Ameriku ale aj islám, atď.. celý svet čaká ešte veľká budúcnosť a aj my Slováci, Češi, Maďari, Poliaci.. sa na nej aktívne zúčastníme.
Nebojte sa Steve, epileptické apokalypsy sa tu napriek cyklickým praktickým skúsenostiam samozvancov konať nebudú.

Dnešná situácia je akurát prirodzenou motiváciou pre ov(?)čanov trochu viac myslieť.
Hádam nás nevôľa k tejto občas bolestivej činnosti nebude stáť príliš veľa životov..
..aj keď.."čas" by nemal byť pri preberaní kontroly "poslednými" nad dominantnými večnými procesmi im vlastnými.. príliš preceňovaný..

Ste bohatým človekom Steve..
Za veselú činnosť umeleckú a bohumilú
máte krížom-krážom po našich res-publikách
tichú slávu v kole často nevídalú [smích]

Umenie(techné a múzy) je vskutku medzinárodným jazykom.
Nemáme sa tu na seba mračiť.
Čím viac "apoštolov" chápavého humoru, tým lepšie.

Ešte raz bonne chance a pridajte králikom trocha podstieľky,
bo aj teplé pramene v tieto dni mierne primŕzajú.
Na strane druhej, sneh a ľad chráni život pred nepohodou
a voda svieža, či puding chladný, javia sa byť stravou príjemnou.

262635

04.02.2012 17:22

Pentagon začlenil TeleSur na seznam cílů určených k „neutralizaci“

RE: TeleSur pocka ...

udo1 31.?.?.?

Zatiaľ bombardovať netreba Steve [smích]
Oficiálne zatiaľ nie je prvou požiadavkou:
1.Zmena funkcie bánk na bezúročné investičné spoločnosti a znovuzavedenie trestnoprávnej zodpovednosti za akékoľvek úročenie.

ostatné:
2.prevzatie kontroly nad centrálnou bankou a financiami.

3.Vyhlásenie väčšiny štátnych dlhov za neplatné podvody a zástupcov, ktorí ich iniciovali systematicky vyšetrovať pre genocídno-kriminálnu finančnú trestnú činnost smerom k vydaniu zatykačov na "lobbistov", ktorí ich "iniciovali".

4.Potravinovo-energetická bezpečnosť,..

5.Bezúrokové Euro a rozsiahla postupná defašizácia od samospráv, až po celú EÚ

Samozrejme všetko s kooperáciu Maďarov, Čechov, Poliakov, príp.Nemcov, Francúzov, Islandu,Írov,Talianov,Španielov,..
Sám v globalizovanom svete moc toho nikto neporieši.
Fašisti by nás vyhladovali, či Havlovsky zbombardovali..
atď.. rozoberali sme tu všetky body podrobne neraz..

Ak by naši(?) politici nerokovali tajne, či verejne s miestnymi pobočkami globálnej fašistickej finančnej mafie(Penta, J&T,..), museli by "sa démon-kraticky" privátfašistickými médiami vymeneniť za iných politikov, ktorí by sa s nimi stretli.

Dav kričí na politikov a ich "sponzorov" aby nekradli rožky v Tescu a ni(e)kto zatiaľ ďalej vyberá celý sklad.

Samozrejme občas trocha bu-bu-bu našim zamestnancom="úspešným" politikom, úradníkom, novinárom, celebriťkám a licenčným šéfom rôznych fascopobočiek nie je nikdy na škodu, bo by už nevedeli čo od dobroty a možno by sa im samým seba podarilo presvedčiť, že nie sú opicami..
..a v neposlednom rade tlak na ich rodiny..

Ak sa ašpiranti na koordináciu demonštrantov neskoncentrujú na bod 1(elimináciu úroku) sú buď tupci, alebo zlo-deji. Všetko majú k dispozícii, no možno zatiaľ niet vôle [smích]
..potom radšej brať dnešné vopičárny ako ďalšiu zahrievaciu zoznamku a v kľude ďalej pracovať na evolúcii miery chápania a morálky populácie..

Vox populi, vox Dei
v tomto zmysle stále platí a vždy platiť bude.
To vedia aj na centrále a toho sa boja najviac.

jou..a TeleSur a RT bolo pripravované tiež už nejakých 10-15 rokov, ako nevyhnutnosť. To sme tu ale tiež neraz rozoberali..

262587

03.02.2012 23:19

Hong Kong, země vybudovaná na opiu

RE: Vopičák KING KONG je len maličká súčasť HRY

udo1 91.?.?.?

Ako sme sa tu neraz bavili..
V Biblii sú jednoznačne dvaja bohovia. Milujúci Boh "Šalamúnovej" piesne lásky a žalmov 104 (27-28) a 145 (15-16) a nenávidiaci vraždiaci a rasistický krvavý boh vrchnej nadsanhedrimskej výpalníckej fašistickej kasty, ktorá sa prvým Bohom snažila pred bežným ľudom maskovať (Deuteronomium 23:19 – 20, 28:12 a Izaiiáš 60:10 — 12).
Ide pravdepodobne o celosvetovo najznámejší pseudomonoteistický de-magóg-ický projekt.

Protopríbeh o Adamovi a Eve má tiež viacero úrovní in-formatizácie. Tak ako Kain a Ábel.
Ide o to, ktorý z výkladov sa najviac približuje objektívnej Pravde a aký je jeho dominantný podprahový účinok na týmto algoritmom riadené stereotypy príslušných cieľových skupín.
V Adamovi a Eve ide zrejme v 1.rade o snahu podvedomej anulácie základného ľudského intelektuálneho algoritmu rozlíšenia dobré-zlé..áno-nie.
Ochutnanie poznania zo stromu dobra a zla je teda akože trestaný smrťou. Interpretácii je mnoho, no aj podľa dnešných sociologických efektov vyzerá byť práve tento "chybový" program zámerom prastarých projektantov socio-kultúrneho inžinieringu. Samozrejme vtedy sa profesionálny tím volal asi nejako inak..

Prvo!rodený Kain dodržoval Mojžišov(?) zákon:
Genezis 1,29: Potom Boh povedal:
„Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm!“

„Načo mi množstvo vašich obetí? -hovorí Pán. Nasýtený som zápalmi baranov a tukom kŕmnych teliec; v krvi býčkov, baránkov a capov nemám zaľúbenie." Izaiáš 1,11
Abel sa v zmysle tohoto zákona previnil, preto boh prijal jeho obetu, no aký boh? boh lásky?
Tam pravdepodobne nastáva zlom..
Kliatba a ochrana, požehnanie na sedem generácii pre Kaina, po ktorých sa Adamovi a Eve narodí Set.. a každá generácia žije jeden vek do 1000 rokov.. a príbeh hry-programu symbolov, inotajov a dvoch bohov judo-kresťanského pseudomonoteizmu pokračuje aj v novom zákone, kde otec nechá zabiť svoje nevinné dieťa v inštitucionalizovanej dogme na kríži?.. no to je už znova zasa na dlhšiu diskusiu o podstate dnešnej poly-tykos..

T.j. ak tu vôbec chceme niečo riešiť, alebo sa iba tváriť, že hľadáme riešenia v hre pravdy a ilúzii virtuálneho biblického sveta a jeho koncepte samo(?)riadenia dominujúcemu celej tzv. západnej civilizácii. Tá zrodila aj pomocou hore spomínanej doktríny vlády úroku dnešnú technosféru, ktorá predbehla morálny rozvoj populácie spôsobujúci občas takmer neprijateľné riziká. Predstavte si, že by sa atómová bomba objavila o 2-3 roky skôr. Asi by sme tu dnes neboli..

Rezonančný stav procesu zmeny logiky sociálneho správania v rámci objektívneho procesu globalizácie ľudstvo zvládlo naozaj len o chlp. Nezodpovedné riziká prijímané koordinátormi "biblického" projektu začínajú min.posledných sto rokov ohrozovať celý globalizovaný svet.

262543

02.02.2012 18:37

Dračí tanec v Negev

Náznaky snahy o relokáciu i-z-tórickej strategickej základne?

udo1 31.?.?.?

Že by sa ni(e)kým pre silnejúcu geopolitickú tendenciu presunu centier moci plánoval aj možný spomínaný presun histerického "bohom predurčeného domova" najstaršej odskúšanej západnej otrokársko-fašistickej ideológie smerom do JV Ázie?

No,..viem si predstaviť, že pre ni(e)koho môže byť spojenie "predností" indického kastového protofašizmu, čínskeho marxofašizmu a kai-feng-judaizmu isto dávno lákavým ideálom pre The dark side of the NWO. Len aký že mu dať krajší, ľubozvučnejší názov..?

Výraz parazitických predkov Iz-ra-el="svetlo božie, či zo svetla(akého?) boh(aký?koho?)" bol predsa majsterštyk (po česky[smích]).
Obersturmbanführeri Überrabinatu sa hádam nenechajú zahanbiť vlastnými predkami, oder?
Sh-al-amon a či Sieg?!!!
Es kann nur Einen geben!..no ako to správne pochopiť?
Kiež by bola účinná "h-is-toria exercita vitae" aj pre dobro samovyvolených, povedala nádej a..

262351

02.02.2012 11:05

Dračí tanec v Negev

Nový i-z-tórický "domov" ?

udo1 31.?.?.?

Že by sa pre silnejúcu geopolitickú tendenciu presunu centier moci plánoval aj možný spomínaný presun histerického "bohom predurčeného domova" najstaršej odskúšanej západnej otrokársko-fašistickej ideológie smerom do JV Ázie?

No,..viem si predstaviť,že pre ni(e)koho môže byť spojenie "predností" indického kastového protofašizmu, čínskeho marxofašizmu a kai-feng-judaizmu isto dávno lákavým ideálom pre The dark world empire. Len aký že mu dať krajší, ľubozvučnejší názov..?

Výraz parazitických predkov Iz-ra-el="svetlo božie, či zo svetla(akého?) boh(aký?koho?)" bol predsa majsterštyk (po česky[smích]) a oberpredátori sa hádam nenechajú zahanbiť vlastnými predkami, alebo?

262261

01.02.2012 14:13

Politicky nekorektné rady pre mladých mužov

RE: Hmmm

udo1 89.?.?.?

Pravdu máte Xaverius v tom, že
"Iba z Človeka Človek sa narodí".
Boh je Nadmierna reálnosť a každý je na určitej úrovni chápania Jeho dieťaťom, nie však Ním samým.
Ako veľmi sa chcel Pinocchio stať Človekom..
Pýtam sa:
Môže stôl byť stolárom?

Každý narodený má v tomto svete konkrétnu(e) jedinečnu(e) rolu(e).
Na to, aby sa ich zhostil a stal sa Človekom, má spomínaných 7 zmyslov.

Na jednej úrovni chápania sá teda dá takmer povedať:
"Áno, bohom je človek",
no o úroveň ďalej pri ceste cez jednotlivé leveli tzv.Matrixu, to už neplatí..a vieme, že chápaniu, prebudeniu sa do skutočného Matrixu, sa nie je prečo obávať. Presne opačne ako v zámerne zo známych dôvodov podprahovo deformačne namierenom rovnomennom filme.

Ked vidíme takmer dokonalosť vesmíru a seba samých, nemôže byť najvyšší projektant zlý. Treba mu dôverovať a pomôcť svojou stále okolnosťami meniacou sa rolou v hre tohoto života.
Ako tu neraz bolo povedané:
"Veľa problémov dnešného sveta je tu preto,
že viera je v Neho, no niet viery Jemu"
alebo:
"Bližšie je Bohu ten, kto neverí v Boha, ktorý je,
ako ten, ktorí verí v boha, ktorého niet"
Viera v Boha je na tejto úrovni chápania samozrejme ateizmom a všetky cirkvi a náboženstvá sú v 1.rade ateisticko-hierarchické organizácie, ktoré boli kedysi postupne nastavené tak, aby znemožnili kontakt detí so svojim rodičom.
Dobrý otec nepotrebuje na komunikáciu so svojimi deťmi sekretárov a tajomníkov.

Boh hovorí s nimi jemnými zmenami v životných situáciách, ktorých vnímanie Človekom závisí znova od miery schopnosti práce so 6.(intuícia) a 7.(svedomie) zmyslom. Intelekt Č(e)lo-vek-a(vedomie=pilot, podvedomie=autopilot) koordinuje tieto dva najvyššie zmysly spolu so základnými 5.zmyslami, pudmi a identifikovanými a zhodnotenými kultúrnymi stereotypmi. Preto je kľúčom do každej úrovne tzv.Matrixu svedomie-morálne štandardy Boho(neego)centrické, či egocentrické a schopnosť rozlíšenia. Nasleduje vôľa konať=energia=emócie jednotlivca v mase a masy samotnej. Toľko k základom modernej psychológie ohľadom štruktúry ľudskej mysle.

Zdroje, analytické práce, odkazy na katedry tu boli neraz uvedené. Na mnohých odboroch sú uvedené spôsoby skladania faktov realitou už nejakých 15 rokov. Neide tu o žiadnu mágiu, či mystiku, ale o základné technológie práce s in-formáciami(zobrazovaním) v rámci politického marketingu a manažmentu, všetkých odborov riadenia, sociálnej psychológie a tzv. masmediálnej komunikácie na lepších školách.

Výraz HNR(Hierarchicky najvyššie riadenie=Boh) je akademický výraz pre objektívny jav. Rozdelenie relígie("náboženstva" ) a relígie("vedy" ) v zmysle pôvodne dialektického hľadania súvislostí v odlišnostiach bolo prekonané zdokumentovane oficiálne najneskôr v 70. rokoch minulého storočia. Niekedy je preto trochu čudné, o čom tu vlastne niektorí takmer fanatici dokola hádajú

262127

31.01.2012 21:35

Hong Kong, země vybudovaná na opiu

RE: HONG KONG je len maličká súčasť HRY

udo1 46.?.?.?

Havel=Abel.
Je to jeden z kľúčových biblických príbehov vedúci k pochopeniu a riešeniu dnešnej situácie.

Aj keď to možno pre niekoho na prvý pohľad tak nevyzerá, no turecká 800 librová Gorila je súrodencom slovenskej Gorily. V Európe majú Dönmeh iné pomenovania, formy. Kontinuitu si zachovávali počas všetkých režimov až po ten dnešný. Snažia sa úplne ovládnuť aj protesty dnešných dní. Znova je to na občanoch, či budú vedieť reagovať na zmeny v riadení situácie. Čo dnes je Správne, zajtra môže znamenať Lož ..a dočasný koniec Pravdy.

Niet inej cesty, ako evolúciu myslenia masy. Miestni SK&CZ-Dönmeh to správne tušia, aj keď sú zrovna takými zombi ako zvyšok oviec a amonistrátori démon-kracie ich zas a znova smerujú na oltár na "svätý" hoax. Snáď nie sú nepoučiteľní..99% šanca smrti a oni idú znova aj po 3000 rokoch na horu Moriah obetovať svoje deti a hlavne vnukov Molochovi. Tú vlastnú infekčnú davovú psychózu sa snažia ako automaty hlavne v napätých spoločenských situáciách čo najviac rozšíriť na svoje obete. Tak chaos vždy pár výpalníckych biorobotov prežije. Pre niekoho je to "božie dopustenie"(surový vietor histerickej, h-is-tórickej nevyhnutnosti), no pre chápavého "Jemný vánok Božej prozreteľnosti".

Smrť každého človeka je tragédiou.
Urobme všetko preto, aby zodpovedných nelikvidovali fyzicky podľa zoznamov aj s rodinami, ako sa mnohí najmä mladší chystajú. Niektorí zodpovední však situáciu cielene riadia týmto smerom nie len u nás. Na troskách chcú následne postaviť postupne ako vždy ten istý otrokársko-fašistický režim v jednej z jeho rôznych foriem. Teraz sa to však nepodarí, lebo logika sociálneho správania sa od 2.pol.20.stor.prevrátila a metodiky apokalyptizujúcej de-magógie, čo včera pracovali, dnes nevyhnutne stále rýchlejšie pracovať prestávajú..

Globálni Havlofašisti nútia všetkých kopať spoločný masový hrob.
Aj poslední zodpovednejší by si však mali okamžite začať vylepšovať skóre na váhach, aby nemuseli zostať v múzeu vo forme mementa pre ďalšie generácie.. ako poslední z tých, čo holdovali bezmiernemu egoizmu. Inak im zostanú po veky aj po smrti negatívne funkcie postáv v ľudovom príbehu o umývaní spoločnosti špinavou vodou a dedičným údelom Syzifa pre vlastných potomkov. Abrahámovi Otec raz jasne povedal, aby syna neobetoval. Je azda táto sekta vskutku nepoučiteľná?

Re:Lipšic, Harabín, Čarnogurský,..
Vieš, že každý ich čin treba hodnotiť. 1.a 3.myslím nekonajú vedome zle. Keď, tak väčšinou skôr stereotypne podvedome. S oboma som sa bavil zhodou okolností krátko aj osobne. Harabín vyzerá byť sebec a asi je hodne naivný. Je to pešiak. Tí, ktorí rozhodujú, ho nebudú chrániť. Je z prvých kandidátov na zozname na predhodenie davu, alebo komukoľvek podľa potreby. Aj svoj osud od jednej konkrétnej udalosti chudák tuší. Ani pre neho však možno nie je ešte neskoro.

262054

31.01.2012 19:40

Politicky nekorektné rady pre mladých mužov

RE: Hmmm

udo1 46.?.?.?

Len pekne z tých "náboženstiev" po selsky vyberať..Našťastie nám stále ešte dovolia Führeri pozerať na vianoce 3 voříšky pro popelku [smích]
To dobré z biblie, tanah, koránu,..vybrať a psychopatologické úchylky prepísať, alebo vymazať. Nepísal to predsa Boh. V tých dobách bola gramotná v zásade vždy len dedičná samozvaná "elita", ktorej členovia logicky vždy prevracali a kontrolovali prirodzené Ľudské tendencie v spoločnosti. Kto dnes ešte považuje nejaké knihy za "sväté", patrí na psychiatriu ako nebezpečný fanatik.

Samozrejme sa dávni 30 strieborní pisári-de-magógovia behom storočí postupne vypracovli a zistili, že treba do ceremoniálnych dogmatizovaných zombifikačných textov zapiecť pre lepšie strávenie plebsom aj trochu "pravdy a lásky". Čím viac, tým lepšie a stráviteľnejšie, pričom to H&LSD čo najlepšie schovať a vysvetliť, že jeho účinok je "normálny" vedľajší(?) efekt každej "relígie". A kto sa z toho poblije, je heretik a do pekla, či na hranicu s ním.
Toď v skratke ku krmivu pre méékavé veľkochovy a chudákov občas podupkávaných psíkov.
No teraz máme pre "neveriacich" našťastie už aj mééédia, ako minule správne steve pripomenul..
..+ spomienky na holohoax, či príbehy o nahom cease-ar-ovi,..

..dnes si každý môže už predsa vybrať, či verí v hrniec, telku, alebo telke.. a sakra, veď v tom sa vlastne tiež nič nezmenilo..
..snáď iba čas..aj to len subjektívne, no nepredbiehajme udalosti..

262041

30.01.2012 21:34

Hong Kong, země vybudovaná na opiu

RE: HONG KONG je len maličká súčasť HRY

udo1 91.?.?.?

Na "Da Vinčiho kóde" je tiež kus pravdy tak, ako na Gioconde, v Biblii, Odysey, Méédey,..
Každý číta a predstavuje si príslušný príbeh inak:
1.Podľa svojich morálnych štandardov(časovo premenný symbol kľúča) a
2.Miery chápania(časovo premenný symbol meča) dominantných procesov spracovaných v príbehu a ich vzťahov
1. a 2. parameter vnímania sú rovnocenné a nemožno ich v istom zmysle oddeliť.
Ak ti niekto povie po lopate:
"Choď demonštrovať za toho a toto, či voľ toho a toto!",
čo ti to bude platné?

Preto niet inej cesty, ako donútiť ľudí myslieť:
identifikovať(rozlíšiť) podstatné vzťahy faktov od menej podstatných a morálne(Ľudsky) hodnotiť.
Ak to deti nerobia, príde v extrémnom prípade Tatove "božie dopustenie", ktoré si však decká spôsobili sami. Pravidlá sú objektívne a každý má právo ísť vedome, či podvedome(zmanipulovane) proti a čakať, či nečakať reakciu všeobjímajúceho systému. To vždy platilo pre j"elitá" tak, ako aj pre ich obete.

Tzv. Amo(e)nisti sa vyvinuli pravdepodobne z tvojich "šamanov" v priebehu tisícov rokov. V rámci bystrejšími identifikovaného objektívneho procesu koncentrácie moci sa všade na zemi menej chápavejší podriadili(príp.nechali kúpiť), alebo boli eliminovaní. Drogy v ich rôznych formách hrali nie nepodstatnú rolu v tejto mnoho tísícročnej vojne. Pri dostatočnom zovšeobecnení možno samozrejme v istom zmysle každú formu agresie vnímať potom ako drogu=štatistickú kontrolu emócii(hmoty tela kolektívnej osobnosti cieľovej skupiny)

Preto sa interne venuje boju o "drogové cesty" chápavejšími ašpirantami na správu dokonalého prsteňa taká pozornosť.
Peniaze vždy boli len prostriedkom.

U pre nás dôležitých svetových koordinačných centier narkobiznisu by bolo dobré spomenúť samozrejme Kosovo a Turecko. Kolega tu na tento príbeh o 800 librovej GORILE upozorňoval
asi pred tromi mesiacmi. Poslanci toho však majú v šuflíkoch oveľa viac. Či a čo "skartujú" nie je dnes podstatné. Podstatné je, že to je na nete na mnohých serveroch a kto chce, má k všetkým podstatným materiálom prístup. Pomerne neskreslený obraz s možnosťami konať konkrétne riešenia si vytvorí následne už každý sám.

re:Ku drogám z dielne Generálneho sekretára idealistického ateizmu.
Kňazi sú žiaľ väčšinou dobromyseľní užitoční idioti. Možno ani oficiálny generálny vo Vatikáne to nemyslí zle. To sme tu neraz rozoberali. Neodsudzujme zombi, rozprávajme sa s nimi, klaďme chápavé otázky občas aj s jemným humorom [smích]
Majú veľký potenciál pomôcť, veď sú morálnou elitou(?).. no zároveň, žiaľ, poväčšine málo chápavou paradoxnou "dogmatizovanou inteligenciou".

Otázka:
Komu a prečo Havel obetoval barana a prečo musel symbolicky zomrieť?
Pozor, ide o viac úrovní chápania príbehu!

261952

28.01.2012 10:47

Hong Kong, země vybudovaná na opiu

RE: HONG KONG je len maličká súčasť HRY

udo1 91.?.?.?

Otázka je:
Čo majú a-deo-logické drogy(všetky hierarchické "náboženstvá", pseudofilozofie,..) spoločné s fyzickými drogami(ópium, alkohol,..), aké majú funkcie v rámci samo(?)riadenia spoločnosti a ako sa navzájom dopĺňajú?

Pri tzv. dogme o sv. trojici, či vo "vede" sytéme kategórii METS(matter, energy, time, space=Net, Nef, Pašt, Sebek=cez 3500r.staré obrazy Amona-Ra pre plebs) namiesto predkabalistického "hermeticko-elitárneho" výkladu systému Sefirot-Sefer, Sipur, Sefar=MIM(matter, in-formation, measure) ide naozaj logicky skôr o krytie kľúča k matričným technológiám dnes tzv.socio-kultúrneho inžinieringu.

Teda..axiomatizovaná exoterika versus dogmatizovaná ezoterika.
Veď nech majú samotné rozdelené mozgy meé-diá-lnych(strihaných ne-božích ovečiek) konzumentov na výber.

..a na fyzických drogách sa tiež vždy popri ich prvoradej úlohe paralýzy plebsu robil aj biznis a bu-bu-bu.
To je predsa tiež ne-svätá trojica [smích]

Vysvetlení trojice je snáď toľko, koľko je hviezd na ne-besiach a bude ich pribúdať.
Ktorá je však najbližšia pravde S-trojenia?
..1.prenosu(in-formovania), zobrazenia konkrétnej 2.miery(roz-meru, váhy, času,.. ) = 3.zhmotnenia, zmeny situácie v spoločnosti..
Pravda je vždy ukrytá na povrchu, pod reflektorom..

Ide o jeden z epických prsteňov moci mocných a možno dokonca ten hlavný
..slovo(kód=konkrétna Miera) dokáže hory prenášať a civilizácie zachrániť, či zničiť..
Preto je v relígií(hľadaní vzťahu) na zákaz jeho pochopenia dogma
a vo "vede"(hľadaní vzťahov medzi faktami) axiom na jeho deformáciu.
Tak možno zároveň elegantne hľadanie súvislostí(conspirare) rozdeliť vo dvoje a postaviť absurdne proti sebe.
Ó aká to profesionálna deformácia už min.3500 r. dozadu!..
Niektorí z našich predkov evidentne neboli len idiotos s papekmi a šutrami, no prsteň nezvládli.
Otázkou zostáva, či ho zvládneme my..
Verím Ľuďom, že áno.
..okrem toho je nezdravé pre všetkých, keď sa Tato hnevá..

Prvotný monoteizmus zvrátili páni prsteňa(g-ra-al=slovo svetla božieho) za pár rokov. Judaizmus za 40. Prvotné kreťanstvo za niečo vyše 300 a Islam doteraz úplne nezvrátili, aj keď jeho infekčná zombi de-formácia je tiež značná. Sabotéri nastavili výhybku síce včas, no uhol nebol dostatočný. Rodič sa z pravidla svojho dieťaťa nevzdá len tak..
Ibaže by dieťa niekto na-zlo presvedčil, že chce zostať tupým ignorant vyhýbajúcim sa komunikácii, vzťahu s rodičom..

Únik zo "zloby dňa" do transcendenta na východe bol logicky vždy dominovaný západnou snahou o materialisticky zamerané "zkomfortnenie pozemského utrpenia".
Obidva pohľady samozrejme neobsahujú zrovna Ľudský psychologický profil. Krivdy nie je zdravé zabúdať, odpustiť sa však treba snažiť. Ak však previnilec pokračuje vo svojej ne-bohumilej činnosti, je to logicky ťažké..
O tom je asi aj prastarý biblický príbeh o Havelovi(Abelovi)..

261808

20.01.2012 23:32

Kubánská raketová krize, pokračování

RE: V 2.svět. válce zkasírovali židé jak Němce, tak Rusy

udo1 31.?.?.?

Váš príspevok Hera som použil ako kotvu na čiastočný popis role Číny, ktorý v diskusií na tému chýbal a pritom bol v hlavnom článku naznačený.
Je pravda, že sa snažím možno príliš podrobne prívlastkami špecifikovať jednotlivé odkrývané obrazy a podať ako sa niekde hovorí "all-in-one total solution"[velký smích].
Stále ešte totiž žiaľ pomerne často prichádza k nedorozumeniam kvôli prevládajúcim, no ustupujúcim spoločenským stereotypom spracovania in-formácii.

Na svoj názor máte Hera samozrejme právo, no nemyslím si, že by z mojej strany išlo o Vami popisovanú "ukecanosť".
Skôr sa snažím využiť priestor na in-formovanie ostatných a dialektickú korekciu vlastných názorov pri identifikácii kľúčových prírodno-spoločenských procesov, hodnotení ich smerovania na adekvátnosť potrieb optimálneho rozvoja väčšiny populácie a hľadania metodík ich korekcie spolu s ostatnými diskutujúcimi.
Aj to sú predsa úlohy tohoto diskusného fóra, agory.

hmm..zasa euroindičtina: a-gora(zhromaždenie na hore?), či a-g-o-ra(az-Ľudí glagoly-slová hľadajúce ra-svetlo?)..

261432

19.01.2012 21:36

Kubánská raketová krize, pokračování

RE: USA versus EU je len HRA

udo1 46.?.?.?

Tzv. "neziskovky"(často s výrazne väčšími rozpočtami), ako samotné banky a ich štáty, len uzatvárajú kruh. Sú projektované ako feedback samo(?)riadenia metodológiami socio-kultúrneho inžinieringu a zároveň riadeným ventilom(príp.čerpadlom) dnešnej modernej najväčšej otrokárskej formy riadenia populácie v zdokumentovaných dejinách. Samozrejme sa kryjú stále znova prirodzene zo skutočnej ľudskej dobroty vznikajúcimi malými neziskovkami. Tie boli kedysi dávno pred 19.storočím v tomto zmysle ni(e)kym definované tiež ako "príležitosť".

Mimo úroveň pyramídy, či na jej vrchol sa nemôžeme kúpiť, zdediť, či zvoliť. Dostaneme sa tam len vlastnou inteligenciou = mierou chápania skutočnej reality(súvislostí vo vzťahoch medzi faktami).

Nie ČO(fakty), ale AKO chápeme(vzťahy a ich morálne hodnotenie - ego alebo neego = Bohocentricky)!!
Dva dary Č(e)lo(ro(a)-z-um)-vek = vek umu(individuálnych a kolektívnych mozgov Ľudí-vedomia a podvedomia) svetla poznania, inteligencie = chápania
Schopnosť rozlíšenia dobra a zla(okúsenie plodov samozvanými "elitami" koncipovanou najrozšírenejšou bezbožnou knihou sveta=bibliou, okúsenie "zakázaných" plodov stromu poznania)
a sloboda vôle konať..

Ako sa hovorí:
"Horšie je na tom ten, kto verí v Boha, ktorého niet, ako ten, kto neverí v Boha, ktorý je."

Arabi, muslimovia & co. možno našli a zvolili inteligentnejšiu cestu skoncovania s jatkami na ich území, pričom zároveň nepribrzdia svoje hospodárstva.
Že by naozaj nezaškrtili besného vĺčka na slučke obmedzením ťažby ropy a tým krytia petrodolárov, ale rovno prestanú v nich obchodovať, keďže caese-ra niekto už dlho stále viac obnažuje a evidentne chce predhodiť zvyšku hladnej svorky.
Čo však na to ovečky?
Ak ovečky vo vĺčich rúchach neprehodnotia svoj postoj, kolektívnu vinu, vinu predkov za 12 miliónov, bude im účet skutočnými predátormi preposlaný.
Bohu tmy sa totiž vždy obetujú baránky.

Boh svetla krv a tuk obetí nepotrebuje!
"Kričíte pane, pane, a nerobíte to, čo Vám hovorím!"
..hovorím drobnými zmenami miery vo Vašom okolí každý deň a snami tichej pokojnej noci..
..6. a 7. zmyslom -
intuíciu(vnímaním súrozmernosti sveta, char.tzv.transcendentnými iracionálnymi číslami Pí, e, Fibonacciho postupnosťou,atď..)
..a sve(všetci)-dom-ie som dal svojim deťom od narodenia, aby Ľuďmi boli, Človekom stali sa..

..či môže ísť cestou Človeka dieťa,
ak neprijme dary Otca oba,
kompas a vánok Životu-s-trojca, Boha?..

ok, na dnes končím s patetikou [smích]

261378

19.01.2012 19:51

Kubánská raketová krize, pokračování

RE: V 2.svět. válce zkasírovali židé jak Němce, tak Rusy

udo1 46.?.?.?

Číňania majú síce doma skúsenosti s kai-feng judaizmom, no je dobré si uvedomiť, že hierarchickými pseudoelitami po celom svete je tisícročiami preverený a zdokonalovaný fašizoidný princíp riadenia spoločnosti na báze zvráteného pôvodného Aton-Mose judaizmu(Tanah&bible double impact) s egocentrickým konceptom samo(?)riadenia spoločnosti "prirodzene" používaný.

Z jeho moderných imitačno-filozofických a -náboženských foriem si už moderné "elitami" licencované lokálne manažérske š-pičky stojace za oficiálnymi neexistujúcimi politikmi nechajú zasl(r)anými profesionálmi uvariť koktail "na mieru" zverenej strihanej "cieľovej skupiny" podľa jej globálneho kastovo-účelového zaradenia.

Áno, Čína je jedným z testovaných preferovaných modelových polygónov po viacerých stránkach. Sťahovanie globálneho riadiaceho centra(čiastočne rozptýleného) do JV Ázie je z pohľadu globálnych j-elít celkom logický krok. Masa 1,2 miliardy v podstate bezprávnych otrokov so širšou a úzkou lokálnou elitou ako "úspešným ekonomickým" príkladom je pre ostatných neveriacich "jasným dôkazom", že fašizmus v jeho mnoho-ra-kosti je stále ešte životaschopný.
Aj napriek zmene logiky sociálneho správania, ktorá mu prirodzene neprospieva [smích]

261364

17.01.2012 20:11

Finanční internacionála útočí na Maďarsko

RE: Koordinácia a kooperácia s Maďarmi, Nemcami,..

udo1 46.?.?.?

Re: Kysučan..
aj k tvojmu príspevku 261231..
a k "Ad politici: Skús mená nejakých zodpovedných a odvážnych politikov v HUN, CZ, PL a SK, nech sa niečo podučím."

Samozrejme ťažko menovať, čo i len jedného bez chyby.
Aj starého dobrého ISSU z Nazarény na to napadla ľudovú múdrosť:
"Kto je bez viny, nech..atď."
..veď to poznáš [smích]

Na situácii máme vyrásť. Aj Zvedavec slúži v istom zmysle na výchovu novej generácie zaujímajúcej sa o hľadanie súvislostí, o metodiky priblíženia sa k objektívnej neegocentrickej pravde vo forme puzzle-mozaiky. Ak aj pár kamienčekov potom chýba, vie si ich Človek realisticky svojimi siedmymi zmyslami doplniť, metodologicky procesy v- a okolo seba identifikovať, predpovedať, hodnotiť na použiteľnosť v rámci morálne podmienených cieľov a v prípade potreby vlastné algoritmy vyhodnocovania vytvárania nových in-formácii autokorigovať..

Proste sa treba masovo zaujímať o skutočné dianie, namiesto fiktívneho politického divadla a zdola, z rodín, práce samospráv, okresov v rámci svojich možností postupne tlačiť do parlamentu, EU, OSN, Svetovej Banky, MMF. Tieto inštitúcie netreba rušiť. Patria Ľuďom.

Preto je odpoveďou aj na minulú otázku ohľadom problémov spojených s ticho centralizovane zavádzaným energoinvariantom
znova len praktická nevyhnutnosť prelomenia propagácie nezáujmu populácie o poly-tikos(vlastný názor, cieľ).
Nie je totiž možné potlačiť vlastný názor a zostať pri tom sám dlhodobo nažive.

Hierarchicky najvyšší systém(skutočný BOH, nie paleta jeho imitácií) nás so svetom totiž takto správne nastavil. Vedomá, či zombipodvedomá ignorácia základných pravidiel logicky znamená smrť a myslím že Ľudia ešte stále majú chuť žiť. Tá zvieratkovská časť nás Ľudí nie je v nás bez pozitívnej príčiny. Načo by inak tvoril (ON) celý ten náš svet okolo a nechával si toľko "času" na vývoj jednotlivých procesov v- a okolo nás?
asi chápeš Kysučan..
hmm..ako inak ti to vysvetliť..
..snáď ma napadne v noci zasa nejaký príbeh, no musím sa snažiť viac dodržovať tvoju starú ra-du [smích]

261258

17.01.2012 00:36

Finanční internacionála útočí na Maďarsko

RE: padam od smiechu

udo1 91.?.?.?

Maďari sú Ni(e)kto predsa tiež v prvom rade obete. Tak aj judaisti, aj keď nevyhnutne nesú vďaka svojej 3000-ročnej výpalnickej činnosti-dopusteniu zvrátenia svojej pravdepodobne dejinnej úlohy, rozhodne väčšiu zodpovednosť. Svoju mieru zodpovednosti na svojom "osude" nesú aj h-is-te(ó)rickí pseudoresťania, z-de-formovaná cirkev akceptáciou svojej Globálnymi parazitmi preddefinovanej úlohy masy pár absurdným stereotypom a dogmám oddaných, obmedzene mysliacich otrockých biorobotických obetí.

Maď-ari sú nám navyše etnicky veľmi príbuzní. Je to poturčené (pomaďarčené?) zväčša pôvodné obyvateľstvo karpatskej kotliny-kraja u hôr, medzi horami, gorami= U-horska, či podľa južných Slovanov U gorska. Sú to naši bratranci, ktorím bol nanútený iný-vzdialený jazyk. Jadro kočovníkov bolo použité na dlhodobé účely európskej globalizačnej politiky a tiež z veľkej časti podprahovo zneužité spoločným menovateľom zloby pár vedomých jednotlivcov za oponou.

Pri vyhrotení pomaďarčovania(nie len Slovákov) po bitke pri Világoši a snahy o ponemčovanie Maďarov od domu Hab-s-burg-ovcov(jedného z dlhodobých nástrojov tzv. konceptuálnej európskej politiky) aj Maďarom išlo v istom zmysle o prežitie a v nacionalizujúcej sa Európe zvolili dosť nešťastný krok snahy o asimiláciu ostatných etník v ich dosahu. Ostatne tak konali aj Nemci voči Čechom, Češi neskôr z časti voči Slovákom, Slováci voči Ukrajincom a Rusínom, Poliaci, Češi a Slováci voči Nemcom a tak dokola. Vždy však trpeli v prvom rade obyčajní ľudia.

Treba sa pýtať s čím u Orbána súhlasiť, s čím nie a aké alternatívne, ďalšie kroky by mal spraviť. Tak je nevyhnutné vychovávať aj našich politikov a keď sa s existujúcim reprezentačným(?) materiálom ďalej ísť nedá, bude treba vzbudiť(vychovať) viac chápajúcu a morálne vyššiu vlnu politikov nových. To je zároveň odpoveďou na tvoju dolnú otázku Kysučan.

Kto však so súčasných politikov má záujem na skutočnej, nie fiktívnej politike, mal by stále dostať priestor, prehodnotiť a dokázať svoje reči napr.aj o udržateľnej(v zmysle predikcie ako základného parametru riadenia) bezdlhovej neinflačnej ekonomike skutkami.

Ktokoľvek z politikov, kto nepoukáže na jadro problému materiálneho zabezpečenia(úrok) a morálneho rozvoja(biblický koncept zámerne chybného samo?riadenia spoločnosti), je buď tupý, alebo klame. Vyzerá, že je aj vzhľadom na tu často rozoberaný objektívny sociologický jav "Zmeny logiky sociálneho správania" možno blízko čas, keď sa politici(a každý občan) bude potrebovať zadefinovať nie len slovami, či už ako Človek, alebo imitátor.

261196

16.01.2012 19:34

Finanční internacionála útočí na Maďarsko

RE: To je sice pekne

udo1 91.?.?.?

Tak ten je vážne z novších![smích]
Azda Vám "Anonym 195.." Vaši Führeri na centrále stále ešte neboli schopní navrhnúť aspoň trochu novšie a konfliktnejšie situačné vtípky?
Nebojte sa Váš metodický dozor ideologického poradenstva reklamovať a nenechajte sa odbiť obyčajným zvýšením variabilnej zložky, inak riskujete prepustenie pre neúčinnosť a čím sa potom budete živiť?
..možno sa však mýlim a ste schopný aj samoiniciatívnej tvorivej proaktívnosti ála Steve v opačnom garde.
Prospelo by to miestnemu tímfanu a motivácii účastníkov študovať, ak chápete [smích]

261178

16.01.2012 12:00

Finanční internacionála útočí na Maďarsko

Koordinácia a kooperácia s Maďarmi, Nemcami,..

udo1 46.?.?.?

Ak sa bývalí ovčania nebudú aktívne zaujímať o svoju budúcnosť a neumožnia sebe a svojim politikom otvorene(nie len tajne) rokovať o základných problémoch, akými sú vlastná kontrola národných bánk, koordinované tlačenie vlastných peňazí zodpovedajúce potrebám nedlhovej ekonomiky a krokov vedúcich k osvetleniu ilegálnosti fiktívnych štátnych dlhov všetkých svetových ekonomík. Politici sú skôr obete, aj keď sa mnohí žiaľ asi nevyhnú lynču aj s rodinami. Horné sadzby doživotia bez možnosti zníženia trestu by však mali dostávať aktívni iniciátori a len kľúčové novinársko-bankstersko-politicko-úradnícke zombiautomaty.

Napr.:
Porušovanie povinnosti
pri správe cudzieho majetku
§ 237
(1) Kto inému spôsobí malú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b) z osobitného motívu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

V podstate máme všetky nástroje u seba.
Šípovú Ruženku stačí iba prebudiť ako v rozprávke.
Prvý (in-formačný) bozk už dostala protézo-netovým prepojením a Globálny parazit a jeho štruktúrna periféria sa správne obáva nášho úplného vzbudenia.
Pokračujme teda v ľudových múdrostiach prešlých vekov:
Žrec Fin v ra(svetlo)-z-prav(pravdy)-ka(duše) kropí rozsekané národy zeme zoceľujúcou mŕtvou vodou(pasívnou in-forma-ciou) a spoločné konanie mozaiky národov bude aktívnym tvorením vody živej(novej re(?), či in-formácie), in-formačného prostredia, kultúry.

261153

16.01.2012 11:56

Finanční internacionála útočí na Maďarsko

Kooperovať a koordinovať

udo1 46.?.?.?

Lepšie zažať sviecu, ako nadávať tme. - / Čínske príslovie / -

Ako niektorí nie len judaisti zvykli hovoriť:
"Keď brali na popravu(do lágru?) môjho kolegu, bol som ticho, lebo sa to netýkalo mňa,
keď na popravu brali môjho suseda, bol som ticho, lebo sa to netýkalo mňa,
keď na popravu brali môjho brata, tiaž som bol ticho, lebo sa to netýkalo mňa
a keď brali na popravu mňa, nemal sa kto ozvať, bo všetci už boli mŕtvi".

Zo socio-kulturologických profilov jednotlivých komunít, oblastí, štátov, kontinentov,.. sa dá veľmi presne vypočítať, ako nastaviť riadiace parametre prírodných a spoločenských procesov tak, aby nepresiahli "hranicu vnímateľnosti" samo(?)riadenej cieľovej skupiny.

Ak občania nebudú tlačiť svojich politikov do kooperácie s Maďarmi, ktorí ako Gréci už nemajú pomaly moc kam ustúpiť, budeme mať za chvíľu u nás rovnaký problém, ako naši južní susedia a klub krstných otcov banksterov zlikviduje naše ekonomiky a populáciu v krajnom prípade aj napr. postupne cielene umelo vyvolanými občianskými vojnami s "neprispôsobivými spoluobčanmi". Týmto globálnym prediktorom riadený systém je genocídne preddefinovaný a naši občania jeho dnešné nastavenie jednoducho dlhodobo fyzicky nemôže prežiť, pokiaľ nezačnú meniť jeho podstatu. Spojiť sily a podporiť spoločné kroky zodpovedných odvážnych politikov(z chápavých ľudí a pre ľudí) v Maďarsku, Čechách, Poľsku a na Slovensku aj s Nemcami,.. Žiadna z týchto krajín sa tradičnej zlo-vôli globálneho privátneho bankového fašizmu nemôže postaviť sama.

Samozvané "elity" totiž z ich pohľadu naozaj viac nepotrebujú otrokov(nikdy v dejinách ich nemali viac, ako je tomu dnes), lebo majú stroje. Podľa sociologických prepočtov im stačia 2-3% max. na obsluhu a ďalší vývoj potrebných automatických zariadení. Peniaze osobne nepotrebujú. Sú len jedným z nástrojov moci a zabezpečenia ich osobného blahobytu. Tak, ako naviazaný trh, burza, náboženstvá, média, "vzdelávací systém",.. Zatiaľ nimi kontrolovaný MMF, Svetová banka,FED,ECB,ČNB,NBS,..majú v konečnom dôsledku za úlohu aj reguláciu populácie a spotreby celosvetových zdrojov, ktoré "elita" považuje za svoje osobné vlastníctvo, tak ako celú planétu a okolitú oblasť jej parazitického dosahu.

261151

11.01.2012 10:43

Americko-íránská ekonomická válka

RE: A co Libye

udo1 91.?.?.?

Ja s Vami v zásade v tomto plne súhlasím Dub.
"Dejiny sú (ani nie tak učiteľkou, ako skôr)cvičiteľkou múdrosti"

Pome teda zasa na sekundu pre niektoré podobné prípady do dejín:
Niečo podobné spravil intuitívne(?) nevzdelaný A.Shekel-gruber v Nemecku pred druhou svetovou vojnou po Weimarskej hyperinflácii. Nasledoval okamžitý bezprecedentný hospodársky rozvoj. Konverzia na nešpeciálový priemysel v zásade nebola problémom. Globálne privátne judofašistické banky hrali v tom období v Nemecku síce dôležitú, no z pohľadu celkovej kapacity nemeckého hospodárstva marginálnu rolu.

A.(S.)H. proste odpílil Nemecko okovy medzinárodnej úrokovej najstaršej mafie. Šťastím bol pre Nemecko okrem toho fakt, že nemalo zlato a nemohlo zaviesť dlhodobo za nových hosp. podmienok nevyhnutne fatálny zlatý štandard, keďže išlo na podvodné reparácie za 1.svet vojnu, do ktorej bolo Britániou vtiahnuté ála Pearl Harbour. Britská líška hrala v tom období stále ešte z časti rolu generátora politických stratégii ašpirantov na globálnu svetovládu, no už dávno sa pripravoval prechod na U.S.card. Aj preto, že si cár dovolil "neodmietnuteľnú" ponuku odmietnuť, čo ho stálo život.

A.S.H. však tiež určite nekonal uvedené kroky celý čas s plným vedomím, no po daných krokoch bolo z pohľadu Globálneho prediktora nevyhnutné "Nemecký prípad" preregulovať, alebo eliminovať. Tu sa samozrejme naskytá paralela s Napoleonovými assignatmi, jeho vyjadreniami typu: "Vládnuť znamená vidieť dopredu" a následným odsunom na Elbu a Sv.Helenu..
U A.S.H. nasledovalo preregulovanie od tzv. soc. demokracie k tzv.nacionálnemu socializmu, potrestanie asimilujúcich sa európskych judaistov správcami rabinátu podľa talmudu(?)celopalom
a vedome nemožná snaha náhrady jednej "rasy Übermenschov" druhou.
Toľko zo snahy o priblíženie sa skutočným dejinám namiesto dejín vtĺkaných po generácie do tekvičiek mladých ovčanov.

Čo z očistených spomienok teda pre nás vyplýva?
Áno, za východzí bod pomerových výmenných(obchodných) matíc môžeme zvoliť v podstate ľubovoľný invariant, ako napr. v ľubovoľnom fungujúcom LETSystéme. Objemovo najviac obchodovanou položkou však stále zostáva Energia(elektrická, resp. v nej účtované energonosiče) a v tom majú ŠOS a Petrodolaristi žiaľ(?) pravdu. Na to stále mierim. Snáď som to konečne dostatočne vysvetlil..

Čo s tým Dub a ostatní Zvedavci?
Ako ignorovať tento dôležitý fakt?
Ignorovať technický rozvoj posledných 150 rokov a začať chovať kone a muly?
Osobne si nemyslím, že by bolo momentálne rozumné likvidovať naše technické protézy(cez 95% celosvetových prostriedkov produkcie tovarov a služieb). A technika je proste aktívna vďaka energonosičom. Zároveň samozrejme nechceme zostať napospas nejakým budúcim vrtochom stúpajúcej moci dodávateľov, ktorí pravdepodobne postupne zlikvidujú Führerov globalizovaného otrokárskeho úrokového systé...

Automaticky kráceno

260718

10.01.2012 12:00

Americko-íránská ekonomická válka

RE: A co Libye

udo1 31.?.?.?

re: anonym 85..
Veď ste si odpovedal sám Anonym 85.
Viete že všetko so všetkým primerane súvisí a v geopolitických "hrách" samozvaných j-elít obzvlášť. V rámci možný variánt riešenia situácie pri známych cieľoch globálnej j-elity a konformných cieľov U.S., Judaistických j-elít bola akcia Lýbia-Odysseus pomerne logická.

Čo do jelítka pri jeho s-trojení pomelieš, to bude jeho obsahom..

Pokiaľ zdroje DOSTUPNEJ energie nebudú politicky sprístupnené budú ľudia ľahšie "manažovateľní" a "preventívne" akcie typu Lýbia, Irak,..sa budú občas podľa potreby systematicky opakovať. Ďakujem inak Stanovi z diskusie pod článkom "Diskuze upadá" za korekciu zámerne(?) zdiskreditovaného pojmu "voľnej" energie, ktorá pochopiteľne vadí editorovi. Cca. 3 týždne dozadu som sa aj ďalšie kľúčové problematiky snažil v širších spojitostiach vysvetliť a dostal som od editora ban. Chápem ho no na druhej strane bez hľadaní a podrobnejších vysvetlení podstaty problémov ťažko odstránime opakované stereotypné nedorozumenia v diskusiách.

Re: Dub a Oracle a riešenie energeticko-finančného problému, vojny.
Nemohol som z dôvodov banu editorom odpovedať, no opäť išlo o nedorozumenie. Je proti môjmu, nášmu záujmu propagovať energoinvariant v dnešnej situácii. Sme dovozcovia energonosičov a všetci vieme, čo z toho vyplýva. Ja som len podsúval uvedený fakt do diskusie v záujme hľadania riešení. V uvedenej diskusiisom predsa jasne a s veľkými písmenami uviedol, že napr.aj rusi by mali na istý čas až NEBEZPEČNE dobré karty a v prípade, že by u nich momentálny globálno-vnútropolitický tvrdý boj vyhrali egocentrické frakcie starého, alebo ešte horšie nového globálneho socio-kulturologického konceptu, mohol by to byť pre našu kultúru koniec. T.j.ak včas nepostavíme funkčnú alternatívu.

Dubove riešenie obchodovania pomocou pomerových matíc som odovzdal kolegom na posúdenie na funkčnosť. Osobne sa však skôr obávam, že pokiaľ nemáme štandardizované prístupy
k DOSTUPNÝM zdrojom prakticky z dnešného pohľadu nevyčerpateľnej energie(energopotenciál atmosferický, vákuový,..), je navrhované riešenie naozaj len veľmi obmedzene funkčné. Hlavnou zložkou cien(okrem dlhodobo neudržateľného úroku), pomocou ktorého sa hýbe trhmi jednoducho je energia. Ďalšiu etapu realizácie energofinančných mocenských dohôd, o ktorých sme roky dozadu aj tu na Zvedavcovi diskutovali, ŠOS(SCO) v týchto dňoch dokončuje.

Ako ste Dub správne podotkol PETROdolár.. zneužívaný vodcami FEDu nevyhovuje viacerým z časti nezávislým hráčom. Ako novú menu oficiálne nazvú je nepodstatné no snaha nie len kľúčových hráčov o oficiálny Energoinvariant je logická. Zrovna tak prebehli vážne deklarácie o nutnej zmene jadra dnešného bankového systému. T.j.postupnom nevyhnutnom zrušení úročenia a prechodu bánk na bezúročné investičn

260639

13.12.2011 21:15

Irán a strategické obkličování Sýrie a Libanonu

Čo má dnes spoločné Irán a EU

udo1 91.?.?.?

4.pokračovanie Irán a EU..

V tom majú samozvané "Európske špičky" pravdu a okrem iného na tejto zdravej logickej objektívne danej nevyhnutnosti sa snažia komiSSári zvrátiť európsky vývoj do starých fašistických koľají. Samozrejme konajú pravdepodobne znova často zombioroboticky, rasp. podľa hesla:
"Uhodnout, vyhovět, přežit"
Prípadne pritom pre seba, rodinu s kamošov čo najviac ujebabrať a užiť si tú chvíľu slávy(výlety, foto, konferencie), veď ktohovie, čo sa môže stať zajtra zase za "nehoda" pri dákom zlom od-hade..

Po zavedení energoinvariantu a bezúročného investičného bankovníctva(modely tu boli uvedené) by už zostalo uvoľniť len korporátne a dogmaticko-ideologicky viazaný vývoj vedy smerom k neutopistickej skutočnej "voľnej" Energii v jej rôznych formách (samozrejme v rámci správneho výkladu 2.Termodynamického zákona) existujúcej prakticky neobmedzene aj v atmosfére obrovského dynama v ktorom sa nachádzame medzi ionosférou a kovovým jadrom. Pri neobmedzenom dostatku energie a aj pri dnešnej úrovni automatizácie by ceny klesli prakticky na nulu, pričom už dnes bez olovenej gule úročenia je základný plat plne reálny. Ľudia by prestali byť pod neustálim umelým stresom, plánovali by v kľude rodiny, vzdelávali by sa a nemuseli by sa báť o zabezpečenie v starobe, čím by automaticky klesla globálna pôrodnosť a vývoj populácie by zároveň prestal ísť podľa exponenciálnych živočíšnych rozmnožovacích kriviek. Všeobecne by sa začali postupne chovať prirodzene-ako skutoční Ľudia a začali by napĺňať svoj potenciál=svoje úlohy, ktoré tu v nekonečnom vesmíre pred nimi stoja.

A voila - máme tu prvotné kresťanstvo, či komunizmus, alebo pôvodný nedeformovaný islam, pričom luxus(nadštandard) môže byť, no jeho zabezpečenie pre pár samovyvolených nesmie byť prvoradým cieľom celej ekonomiky.

Prvoradá je osveta. Ak masy nebudú chápať a chcieť, je reforma zhora nemožná. To je hlavná slabá a zároveň silná stránka samozvanej parazitickej "elity" v rámci objektívneho nastavenia systému. Konať na fórach vo svojom okolí, na dedine, paneláku..postupne vysvetľovať, vysvetľovať a vysvetľovať a keď je aspoň pár Ľudí, ísť do samosprávy, okresu, parlamentu a evolučne(nie revolučne) meniť zdola spoločnosť.
Ako voda(symbol informačného prostredia), keď vzlína zo spodu ku koreňom jednotlivca v spoločnosti.

258488

13.12.2011 21:13

Irán a strategické obkličování Sýrie a Libanonu

Čo má dnes spoločné Irán a EU

udo1 91.?.?.?

3.pokračovanie.. Irán a EU..

predaj rezerv ČNB a iných krajín, následné silné stúpanie cien, potom pád, znova stúpanie a s tým pri každej riadenej operácii spojené obrovské zisky nekrytých, no stále pre nezáujem stáda o realitu, stále platných žetónov moci a krvi.

V otázke energoinvariantu majú Rusi vyzerá v zásade jasno a o tom boli na hlas(či potichu) pred pár dňami rokovania Medvedeva s Klausom o "energetickej bezpečnosti" a spolupráci. Či Češi, tak, ako aj ostatní Európania a iné tu už dávnejšie spomínané z časti dohodnuté krajiny(viaceré ropné moslimské krajiny, Čína, Malayzia, Vietnam, Mongolsko,Pakistan, India, Brazília, Venezuela,..) idú do nového modelu ekonomiky na báze energoinvariantu, alebo nie?
Resp. dohoda detailov.
Viď podstata prebiehajúcich rokovaní Gazprom - E.ON Ruhrgas a.g., GAF - Gaz de France,..
Je samozrejme jasné, že vývoj udalostí nahráva do rúk realitu vnímajúcej mocenskej politiky Kremľa, ktorý má v tomto prípade až NEBEZPEČNE dobré karty.

Rokovať(aj v rámci EU pomaly nahlas, či zatiaľ ešte stále potichu?) treba teda o tom, čo s touto výzvou a zachovaním si skutočného manévrovacieho geopolitického priestoru. S ohľadom na zodpovednosťou k ďalším generáciám pri vzájomnej spolupráci s EU, Ruskom a inými hráčmi smerom k všeobecne prospešnému zavŕšeniu procesu globalizácie a čo najširšej a najhlbšej eliminácii globálnych kooperujúcich paraziticko-genocídnych tajných, polotajných a verejných organizácii.

Dub minule v diskusii navrhoval ako výmenný systém maticu vzájomných pomerov produktov a služieb s ľubovoľnými voliteľnými invariantmi.
Je to super nápad vhodný pre komunity, no z narastaním množstva položiek narastá automaticky na neúnosnú mieru množstvo možných kombinácii a pomerov, čo spôsobuje pri väčších celkoch zákonité problémy(my sa podobnými elektronickými výmennými modelmi a ich rozvojom pre lokálne samosprávy budeme zaoberať ďalej, no môžeme ich aj tu na fóre podrobnejšie rozobrať..).
Zároveň je nevyhnutné tak trh, ako aj celú ekonomiku riadiť s cieľom zabezpečenia definovateľných základných potrieb populácie a neustálou technologickou-logistickou optimalizáciou, čo je bez špecifikácie základnej optimálnej vzťažnej jednotky=etalónu nereálne.
T.j.ak nechcem byť nejaký nevedecký dnešný papagájonovinár, pseudopolitik, či na lži habilitovaný pseudoekonóm, čo napriek zdravému rozumu naďalej bude tvrdiť,že
"trh sa riadi sám", alebo nebodaj
"ekonomika je tak komplikovaný proces, že sa nedá odhadnúť a tak ani riadiť".

Správnou otázkou je teda:
Akú EU podporiť?
My samy, tak ako aj Česi, či Nemci dlhodo šancu prežiť ako "úplne samostatné" štáty v globalizovanom svete(a iný nebude) nemáme. V tom majú samozvané "Európske šPičky" pravdu a okrem iného na tejto zdravej logickej objektívne danej nevyhnutnosti sa snažia komiSSári zvrátiť európsky vývoj do ...

Automaticky kráceno

258487

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 108 čtenářů částkou 15 955 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

stalo se už smutným koloritem Zvědavce, že na konci měsíce musím žádat o finanční příspěvek na provoz serveru. Každý měsíc něco chybí, ale ještě nikdy se nevybralo tak málo, jako tento měsíc. Snažím se dělat tuto práci poctivě, ale nemohu do nekonečna dotovat provoz z vlastní kapsy. Ty peníze potřebuji, abych mohl udržet nezávislost tohoto serveru a být bez reklam. Vím, že teď hodně z vás má hluboko do kapsy, ale prosím uvažte, zda byste mohli podpořit tento server. Děkuji

Ve zkratce

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 3

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 6

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Další rána feminacistek: chtějí mít příjmení jako chlapi, nepřechýlená14.05.20 15:00 Česká republika 12

Tvrdá cenzura dokumentu PLANDEMIC!14.05.20 12:50 USA 7

Slovenský velvyslanec se v Minsku zúčastnil vojenské přehlídky a skončil14.05.20 11:07 Slovensko 1

Sankce a vězení za zpochybňování karantény13.05.20 17:32 Bolivie 6

Opojení mocí, které bude neustále sílit a bude stále rafinovanější, aneb 5G pod dohledem Spasitelů13.05.20 00:12 Česká republika 0

Musk vyhrožuje, že Tesla může opustit Kalifornii kvůli koronaviru11.05.20 19:57 USA 6

Objevují se další statistiky, že kuřáci jsou odolní vůči koronaviru11.05.20 14:07 Británie 7

V Německu protestují proti šíření paniky10.05.20 22:09 Německo 7

Apel čtyř kardinálů a sedmi biskupů na celou Církev a svět k nejtěžší krizi, která hrozí zničením křesťanské civilizace09.05.20 23:16 Neurčeno 9

Měnové kurzy

USD
24,93 Kč
Euro
27,22 Kč
Libra
30,46 Kč
Kanadský dolar
17,88 Kč
Australský dolar
16,39 Kč
Švýcarský frank
25,69 Kč
100 japonských jenů
23,12 Kč
Čínský juan
3,50 Kč
Polský zloty
6,05 Kč
100 maď. forintů
7,75 Kč
Ukrajinská hřivna
0,93 Kč
100 rublů
34,87 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 238,47 Kč
1 unce stříbra
433,94 Kč
Bitcoin
222 072,55 Kč

Poslední aktualizace: 26.5.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 51 271 611