Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané udo1

Nalezeno 1279 příspěveků, 649 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

31.01.2013 20:19

Palestinci říkají, že zřejmě nemají na výběr a musí dát Izrael k Haagskému soudu

RE: Izrael diskriminuje nejen Palestince

udo1 85.?.?.?

Súhlas, no nepaušalizoval by som zas príliš.
V Izraeli tak, ako aj v USA žijú väčšinou celkom normálni ľudia. Ostatne v Nemecku 3.ríše tomu bolo zrovna tak.
Akurát "nič neriešia"(a čiastočne profitujú) a tým umožňujú lokálnej fašistickej diktatúre nevedome(alebo aj čiastočne vedome) plniť plány globálneho fašistického egokonceptu v jeho mnohorakých ideologických a pseudonáboženských formách.

Nečinnosť sa stala osudnou tak starým Egypťanom, mýtickým Hebrejom, Helénom, Rimanom,.. neskôr Francúzom, Poliakom, Rusom, Britom, Nemcom, atď..
Skutočnú objektívnu zodpovednosť možno delegovať len veľmi obmedzene, čo však neznamená, že napr.funkčná zastupiteľská demokracia je nemožná..

Btw.v hornom príspevku sa mi vloudila chybička:
Pri popise problematiky hierarchickej marginalizácie podvedomia má byť uzavretie zátvorky až na konci.

Jedna vec je totiž Slovo(číslo, kód= Miera)
a druhou jeho Chápanie.

Ako sa hovorí:
"Chápanie brehy zmýva."

Brehy obmedzujúce Človeka a jeho záujmy vymedzené voči iným záujmom(=chápaniu).
Z tohoto nedorozumenia vznikajú tie nešťastné vojny.

Sloboda je totiž kategóriou podvedomia.

Každý vníma svet svojou absolútne jedinečnou súhrou siedmych zmyslov(5 zákl.+6.intuícia=vnímanie miery jednotným emočno-racionálnym strojom psychiky +7.svedomie=objektívne morálne štandardy..pravidlá smerujúce k metodicky odhadovaným cieľom Vis Maior).

Problém v komunikácii nastáva pri kódovaní obrazov, emócii(podvedomia) abstraktno-logickou zložkou psychiky(vedomím).

Preto sa hovorí:
"Sloboda je vedomá nevyhnutnosť"
Sloboda končí pri vedomí.
Konkrétne tam, kde vyberieme želaný obraz z podvedomia a v komunikácii(jeho nakódovaní slovom, hudbou, mimikou, nakreslením,..) sa zhodneme, alebo nezhodneme s inou n-titou
na chápaní želaného obrazu(cieľa).

Preto prvé útoky v prebiehajúcej globálnej o(v)bčianskej in-formačnej vojne smerujú aj v tomto prípade podľa skupín vzájomne nezameniteľného poradia vojenských priorít zbraňových systémov(porovnanie napr.u tzv."horúcich systémov": 1.jadrové, 2.bio-chemické, 3.rakety, bomby,...tanky,..automatické pušky, pištole, nože..holé ruky) na

1.Morálku(Koncept, metodológiu spracovania informácii=rozpoznanie a hodnotenie vzťahov medzi faktami, procesmi)
2.Deformáciu vnímania času=cielený chaos v spôsobe nutne subjektívneho vybrania etalónov dominantných a ním podriadených procesov mier aź po najnižšiu kastu obrámanej biomasy(rozrušenie Chronologickej následnosti faktológie)
3.Zmenu chápania pojmov(divide et impera u samotných bateriek) a ich virtuálnej individualizácie. T.j.rozbitie samotnej faktológie
4..
.
.
6(tzv.horúca vojna)

284097

30.01.2013 21:33

Palestinci říkají, že zřejmě nemají na výběr a musí dát Izrael k Haagskému soudu

RE: Izrael diskriminuje nejen Palestince

udo1 85.?.?.?

re: Saša
Čo majú spoločné výrazy "judaizmus, kresťanstvo, islam, budhizmus, atď.." a pojem "náboženstvo".

1.Presnejšie ide o ideo-lógie maskujúcu sa za relígiu.
Z lat.zväzok, vzťah..s Bohom,Vis Maior,Allahom,Manitouom,Veľkým Duchom, Tým, Ním, atď..proste najväčším, všeobjímajúcim čiastočne známym systémom.

2.Presnejšie ideu,konkrétny obraz vyjadrený v príslušných kódoch=slovách(logos),čislach(numeri)..=MIERACH

3.Presnejšie Subjektom lokálneho, alebo globálneho riadenia definovaný KONCEPT SAMORIADENIA vyjadrený cez obrábanej BIOMASE prijateľné riadené myšlienkové konštrukcie(kultúrne stereotypy)=IDEY..a to želateľným a dostatočne pochopiteľným spôsobom predané objektu(kultúre,subkultúre, národu, kmeňu,..tlupe, otrokom).

Je veľmi dôležité rozlišovať pôvodný, často dobre myslený neegoistický Koncept vzťahu so systémom "MIERY MIER"(Bohom=Vis Maior)..aj v jednoduchších kultúrach všade po svete tušený..

Tento jeden zo základných inštinktov Homo sapiens sapiens bol od jeho prvotnej identifikácie sociopatmi vždy masovo zneužívaný cez infiltráciu, imitáciu a strojenie falošných obrazov Vis Maior.

Každé svetové "náboženstvo" musí z pohľadu lokálneho a globálneho
manažmentu spĺňať aspoň 2 základné parametre:

A.Ateizmus(etymo-logicky presnejšie A-deizmus)

B.Hierarchiu(systém zasvätení s tzv.marginalizačným efektom na podvedomie zároveň zamedzujúcim kontakt so skutočnou N-titou, Stvoriteľom, ktorého nexistencia sa javí byť nelogickou-viď existencia objektívnych tzv.psycho-fyzikálnych, či socio-naturálnych pravidiel, ergo cieľov, ergo definítora) cez vnímané drobné zmeny mier v živote jedinca, sny a pod..

..toľko k hľadaniu vzťahov vo vede a "relígii"..Religionswissenschaften, Religionistike, Religioetike, Kulturológii,.. konvergujúcej prirodzene s Teológiou

Ide o extrémne efektívne prastaré manažérske technológie výkonu moci.
No sú aj omnoho efektívnejšie mechanizmy (a)sociálneho inžinieringu prevádzkovaného už nejaké to tisícročie a odborne verejne známe min. od začiatku 20.stor..

Preto radšej špecifikujte Saša pre publikum, či myslíte pôvodný judaizmus, kresťanstvo, islam, budhizmus,..atď, alebo ich dnešné verzie, dávno "elitami" cez tzv. Konceptuálne technológie (kultúrnej, či kultovej spolupráce imitáciou spoločných cieľov) "ošéfované" a podprahovo redefinované, infiltrované.

Viď Dejiny globalizácie, Sociológia "elít" a podobné odbory v rámci profesionálnej politológie, prognostiky a globálneho manažmentu..
Žiaľ v Európe sa na univerzitách(nie len pre "plebs" ) uvedené odbory stále ešte na tejto úrovni nevyučujú..aspoň sme sa s kolegami s tým v EÚ v celospoločensky dostatočnej a zodpovednej forme výraznejšie nestretli ..zatiaľ..
Vyzerá, že žiaľ EÚ z dejinných dôvodov v tomto kľúčovom parametri hodnotenia životaschopnosti kultúry z celosvetového pohľadu výrazne zaostáva(JP, RU, USA,...

Automaticky kráceno

284023

22.01.2013 22:37

Pavouk

RE: Každý niečo chce..

udo1 37.?.?.?

Nový, konceptuálne alterantívny tzv.biblotrockému OS(Operačnému Systému) tu predsa je už aspoň 20 rokov.
Dokonca vo viacerých variantách pre rôzne úrovne vnímania.
Ovce majú starý a navyše s od vývoja zakomponovanými vírmi, trojanmi, červami, BSOD, atď..
Veď sme si ho tu v základných variantách preposielali a diskutovali.

Ako som v rubrike "Ve skratce" v ba(z egypt."jedno"vedomie)-sníčkoch napísal:

Do vlastnej pavučiny pávo-uk sa chytil,
bo sám bez nej už nie je viac kut(y)il.
(s.r.o. [velký smích])
Banky & corp. nefungujú bez netu
a bez nich sa i výpalníci popletú..
Vlastné gace za drogu moce predajú
a cycyny nahé vo vetre studenom zavlajú.

..no ďalej pomlčím, aby sme neznižovali fóra u-roveň, či uro-ven interpretačnej hry o nájdenie správnej matice udalostí príchodzích a nemotaly ešte viac krovie Hôr, lesa temného, českého(?)..

..isto..každý si nájde to svoje a dostane len to, čo naozaj chce.
"Podľa seba
(A.úrovne chápania objektívnosti a B.morálky)
súdim teba
(1.rozpoznám, 2.vyhodnotím a 3.použijem ľubovoľný proces)"

..najlepšie ĽUBOV..oný..olejný..tekutý..rozplývajúci sa v nekonečne..Vesť-mieru..zvestiMiery..sveta..svetla..mnohofarebnej mozaiky dostatočného(nie úplného) pochopenia objektívnych príčinno-dôsledkových vzťahov každým jedinečným objektom transformujúcim sa na subjekt..
..krá-krá..kva-kva

283162

22.01.2013 22:34

Pavouk

RE: Každý niečo chce..

udo1 37.?.?.?

Ha [velký smích] Dobrá hra s mat(r)icami..

"Učiť sa, učiť sa, učiť sa"(nie vo všetkom nemal Uljanov Pravdu)..alebo lepšie neprestávať sa(stále zodpovednejšie) hrať..hádať..pro-gnostikovať..presnejšie programovať budúcnosť..
Každý má špecifické predispozície, no ja sa tiež len učím, hrám, cvičím.

Pomaly, ale isto ich začínaš vidieť vynárajúcich sa z hmly stále viac..
Obrazy, symboly, etymologické kúsočky(fantiky)..
Do obrazov materializované emócie seba, bližších a ich interakciu s davom.
Meníš ich slovami, skutkami a niekedy už len myšlienkami..
Presne ako v tých moderných filmoch.
"Metrice sú tu, no rukou ich neuchopíš"

Trans-formuj situácie.
Ako v ďalšom filme:
Opustíš kocku a jej 3D ilúziu vytvorenú podvrhom zdvojenia oboch 2D parametrov.
Pridáš k
1.Existencií(hmoto-energii, či matério-duchovnu) a
2.Miere(času, priestoru a teplote, hmotnosti, svietivosti,..)
TRETÍ(IN-TRANSFORMÁCIU=prenos, transformáciu Miery=obrazu=lat.formy)
až potom sa staneš "TRANSFORMEROM" AUTO(Ra)BOTOM skutočného 3D-sveta (pô-vodný systém Ba-Kalistického Sefirotu- Sefer, Sipur, Sefar)
1.Forma(obraz konkrétnych mier),
2.In- či Trans-Formácia(zmena, pohyb)
3.Mathéria(Existencia)

Optimus Prime(prvý optimát-i), arch-ovia, mon-archovia, samo"bohovia" chceli preto nainfikovať do podvedomia Untermenschov trest pre Pro-mé-tea, či Pro-mét-ea, Svetlonosa, ktorý synom ľudským svetlo chcel dať..bo by sa aj oni ne"bohmi" stali..čo je ďalší zo Špirály príbehu Panov prsteňov, kľúčov skutočných ľudských dejín..cestovania v objektívne neexistujúcom čase..
..ak ako obyčajne žiadaný subjektívny čas kontroluješ pri voľbe správnych e(a)t-al-onov.

Pri dobrom neustále dolaďovanom prijímači máš stále na-vrh a si dopredu u-po-zorňovaný VM na najlepšie riešenia prichádzajúcich situácii. Ak nastanú komlikácie, vieš, že nešlo o Vis Maior, ale imitačnú maticu, no to sme už pri celej veľkej oblasti sveta zatiaľ často neviditeľného.
El-mag fyz.polia, biopolia, či tzv."duchovia"..a dalšom príbehu 1000 a Prvého dňa zahaleného do ezo- a exo-terickej hmly strelených mys-tikov.

Pre ostatných si už skoro sociálny mág K.
..a pre remeselníkov len ďalší z mnohých..
Narábaj s nástrojmi, ktoré si dostal, zodpovedne prosím.
Buď radšej objektívne pozitívnym atraktorom.
Tvoja moc bude s pokračovaním hry exponenciálne narastať
a jej zneužitie na ego..huncútstva(maď.ru.kamasz-tempó) ťa bude lákať.

Na východe je mnoho chápavejších a ak nebudeme držať tempo,
naozaj západnú hegemóniu vystrieda východná. V tom majú Atlantickí kmotri pravdu(pre mnohých paradoxne)..aj keď klasicky v úplne inom zmysle, ako fatal-morgana ich preventívneho masového očkovania davu méédii-úz(l)om. Že by Samo-vol-enci vskutku boli nepoučiteľní?

Stop!
Aké sa ti teraz črtali obrazy?

283161

20.01.2013 15:03

Pavouk

Každý niečo chce..

udo1 37.?.?.?

..aj keď je to len "prežiť", či zomrieť(opustiť, vymeniť formu existencie).
Nebyť asi nestojí k debate. Táto varianta vyzerá byť technicky(prakticky) nemožná.
Deklarácia neexistencie cieľa býva zrovna tak cieľom.
Zpravidla ešte závažnejším, keďže skutočný cieľ podvedome, prípadne plne vedome skrýva..prípadne deleguje v "dobrej viere", k ni(e)kým programovanej ilúzii.

Predátor a Parazit
Pavúk zomrieť nechce a ak chce zostať pavúkom, späť do vajíčka nemôže.
Zostáva skrýša, alebo kukla(nymfo-bábka)..hyber-nácia.
..a tenkrát poprvé to nebude..
Bez pavúkov by sa vývoj koristi spomalil,
keďže by hmyz jeden z vážnych,
"konfliktných" faktorov prostredia utratil

..vývoj sa prirodzene posúva aj pri strete, zmene, vývoji záujmov..zámerne som sa snažil nepoužiť podruhé výraz "konflikt", kvôli jeho v dlhodobej(už tisícročia trvajúcej)
In-formačnej vojne tiež zámerne deformovanej konotácii.

Vojna o chápanie..
"CHÁPANIE je rieka(slovo=kód) zmývajúca brehy(common-Niké-ačné hranice)"

..resp. pomenovanie správneho, celostného vnímania, rozpoznania(identifikácie) príčinno-dôsledkových vzťahov

= METODOLÓGIA osvojenia nových znalostí, faktorov=in-formácii(zmien konkrétnych mier) v neustále sa meniacich procesoch prostredia.

..a strojenie, in-formovanie nových foriem bytia pri zvolenom neego(VM)-, či ego-centrickom morálnom štandarde

Absolútna neexistencia pavúka je v tomto zmysle proti záujmu hmyzu, iba že by on sám príslušný vývojový gradient inak nahradiť dokázal..
Potenciál "role Pa-vuk(staroslov.vlk)a" bude v pri-rode možno vždy.

Ak sa z predátora, či symbionta stáva bezmierny parazit, ktorý nič podstatné eko-logickej,-nomickej,.. nike(systému) neprináša, či ju dokonca ako celok ohrozuje, je jeho rola vyčerpaná.
Obete ho buď eli-mínujú, alebo zomrú s ním.

Presnejšie:
V reálnom čase(vedome vnímanom) podobné procesy možno pochopiť práve pri urýchlených zmenách samotného prostredia-pomerov tzv. e(a)talónových frekvencií za konkrétnymi cieľmi samo(?)vyvíjaného systému.

Pri vytvorení nových vzťahov(včítane zmeny Objektu na Subjekt) počas autosynchronizácie systému v stave blízkemu rezonancii charakteristických procesov, býva rozumné nahradiť motiváciu(optimálny potenciálový gradient) aktívnym kontinuálnym výberom menej deštrukčných (algo)rytmov, nástrojov.

Najvyšší známy systém nie je masochisticky nastavený a keď trváme na "nevyhnutnosti utrpenia" ide o kumulovaný odklon od kritérii objektívne najlepšej možnej tendencie vývoja nášho vlastného systému.
Nie sme predsa masochisti, či?

"Pavúk" je v danej situácii pomaly a isto v našich rukách.
Môžeme ho zachrániť a laboratórne pozorovať(gr.θεωρεῖν theorein..).
Kapacitu na to už máme.
Hlavne na býv. nebezpečných vírusoch sa po ich dostatočnom pochopení dobre učí.
Škoda zničeniu každého zaujímavého systému, kultúry

282859

16.01.2013 00:41

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

udo1 37.?.?.?

Opět žiaľ hluboké, ale hluboké nedorozu(j)mění Mtk.
Vy ste fakt asi stále naozaj nepochopil, že tzv.cirkvi, židia a pod. sú figúrky toho istého hráča?

Niekedy sa prichytím, že váham, či naozaj nevysvetľujeme "zle", no potom sa objaví spomienka na sociologickú poučku o "Slepej oddanosti", presnejšie posadnutosti nejakým iluzórnym ideálom.
Je charakteristická pre všetky veľké pseudonáboženstvá a je žiaľ vštepovaná ich nosičom od mala.

Chápem, že je ťažké ich prekonať, rozlíšiť od objektívnej reality. Väčšinou je ich security mechanizmus projektantami(pre ovce známy japonský kybernetik=lodný kormidelník SAMOSATO) ošetrený blokovo-dogmaticko-mysticky do tej miery, že je to aj pre profi sociálneho programátora takmer nemožné.
Preto pud sebazáchovy hovorí:

Radšej von z toho a potom uvidíme, zostrojíme niećo iné, lepšie, no hlavne rýchlo von zo síce možno pekne upraveného a u-rodneho, no stále bahna.
Postupne vysušiť, vyčistiť, prekopať a opatrne zaliať čistou, novou vodou a tak sadiť.
Kto sa utopí, asi ťažko sa už stane záhradkárom.

Pr.: Povedzte nejakému tvorivejšiemu(presnejšie strojivejšiemu) ajtyčkárovi, nech po druhom systematicky prekóduje niečo riadne komplexné(napr.taký operák a najlepšie jeho jadro).
Pošle Vás zpravidla aj s Vašou "výzvou a príležitosťou" selským rozumom do faka kade ľahšie.
Radšej to nakóduje nanovo.
trochu podrobnejšie

282478

15.01.2013 18:58

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

RE: Takto to asi je..

udo1 37.?.?.?

Týmto ešte raz v dobrom pozdravujem kolegu disku-théra Mtk hľadajúceho medzičasom už, dúfam, radšej súvislosti v odlišnostiach miesto úsilia o harakiri formou bipolarity chápanej ako "boj protikladov".
Nikto ašpirujúci na zdravé myslenie snáď nechce zbytočné problémy, či?

Všetci sme len ľudia a aj ja, tak isto, ako každý iný sa na asi nekonečnej ceste k ideálnemu Človeku(obrazu VM) môže mýliť do tej miery, pokiaľ neohrozuje sám seba a svoje okolie. Audítorom je Miera Mier(Miera, Neomylný konceptuálny auto-kratos=Pre-diktor.. Prorok prorokov, De-fini-thor primárnych objektívnych cieľov všetkých vzájomne vložených systémov, Vševesmírna Miera, Boh, Vis Maior, Allah, Manitou, či proste To, alebo ako Ho nazvete..).

Akýkoľvek iný systém je Jemu podriadený a ak sa Vás jeho imitátor pri protikladných cieľoch aj snaží iluzórne chrániť, dlhodobo je bezpečnejšie aspoň pre vlastnú krátkozrakú potrebu vedieť spomínané základy metodológie odhadu cieľov VM(spomínanú DOTU, Tandemnú protodialektiku, KVI a pod.).
Alternatívou je odovzdanie svojho osudu do rúk spomínaných zubatých hasičov bez vody s predĺženými rezákmi (p-rezi-dentov[smích]).

Čím viac sa niekto nevedome, alebo vedome odkloní od objektívnej pravdy = dobra(všeobecne najlepšej tendencie konkrétneho súboru vzájomne vložených procesov)do neprípustného(špekulatívneho?), neudržateľného pásma(zla), tým viac stúpa miera rizika jeho osobnej existencie(spolu s bližším a vzdialeným prepojeným okolím).

Kumulované antagonizmy cieľových vektorov rezultujú do dlhodobého patologického podvedomého stresu(priebežných neustálych rezonancii morálne nekompatibilných systémov a tým neúspešných autosynchronizácii) = autolikvidácie dotyčného dvojkanálového informačného systému = fail-in-formačných chorôb menej a potom viac videných(kedysi nesprávne nazývaných tzv.psychických a prepojených fyzických) "náhodných" nešťastných nehôd(konkrétnymi nositeľmi masových emócii=tlačiarňami vytlačených manipulovaných a-sociálnych matíc) atď.

Pri neprehodnotení objektívnej adekvátnosti kľúčových stereotypov nástáva nevyhnutne bezpečnostne najvyšším známym systémom nastavený kolaps aktuálnej formy existencie systému = exitus (pravdepodobne do inej formy by(i)tia), alebo celého komplexu systémov(jedna zo správnejších interpretácii Noe, či Neo-vho príbehu).

V pozitívnej interpretácii na niektoré sociálne príklady Odchodu-(z gr."Apo" ) nielen samovyvoleného OdyZea-symbolického "prvého" syna Diovho(neBožieho), ale všetkých Otcových dietok od Hád-o-né u "Kalypsó"(z gr. skrývajúcej napr.Metodológiu aproximácie objektívnejšej Pravdy=metodiky Rozlíšenia a Hodnotenia VZŤAHOV medzi faktami).

Sledujme teda tie zrúdy a učme sa viac na ich chybách,
ako na tých svojich. Zároveň stúpajúcou mierou chápania postupne obmedzujme možnosti delegácie zodpovednosti za ich svinstvá na naše hlavy.

282456

15.01.2013 17:41

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

RE: Takto to asi je..

udo1 37.?.?.?

Re: Oracle a Mtk

To je isto možné.

Pri dlhodobých skúsenostiach s riadením davu a jeho kolektívnej psychózy boli štatistiky vždy asi naozaj skôr treťoradou záležitosťou. Tam by nasledovala otázka:
"Ako kto chápe výraz štatistika?"
presnejšie:
"Prečo zvolil von Neumann takú koncepciu štruktúry dnes používaných umelých systémov, ako zvolil."
("Novoobjavený" a prekopírovaný milióny rokov overený funkčný model prirodzeného evolučno-kreacionistického intelektu=algo rytmu spracovania in-formácii, na ktorom sú postavené aj moderné štatistické metódy)

Na druhej strane je ale možnosti Parazitov škoda zbytočne "bu-bu-bu" preceňovať.
Zostaňme radšej realisti, aby sme neboli výsledkami činnosti fašisticého nadrabinátu "sklamaní", ak chápete [velký smích]

Ako sme sa minule bavili, bola jednou z podvedomých úloh pohnojeného psychotika A.Schekel-gräbera dať spomínanému stádu tak absurdný a neudržateľný model fašizmu, aby sa im "zastavili göbule"(zablokovalo vedomie) a tak mohol byť postupne behom ďalších niekoľkých desiatok rokov do podvedomia zavedený tichý De-Ámon-kratov fašizmus vítaný kon-fet-ami dostatočne idiotizovanou lúzou.

Ako v tom starom vtipe:
Bobo ľúbi, Bobo s-kráti..

Snáď sa na mňa tmavší spolubratia nenahnevajú..
..a na chudáka Ba-raka sú snáď naozaj už len jeho páni hrdí..

Predikčné schopnosti si je tzv.Vyšší Nadrabinát schopný dokázať už len na miniprojektoch typu voľba P-rezidenta(Prediktorovho, resp.Predátorovho rezidenta) v ČR, SR, U.S. a pod.

Pri skutočných globálnych procesoch sedia zubatí na prázdnom hasičskom aute a cvakajú, fú-, či fac-kajú(sa) ako sa hovorí, do stratena.
Snahu o histerické korekcie nekontrolovaných procesov asi ťažko nazvať globálne zodpovedných manažmentom.

Stále sa ale od nich máme čo učiť tak, ako aj od dnešných fascinovaných vlajkonosičov, liktorov fasci=tzv. židov, sc(n)ientológov a spol.,
či študovať v Petrovej miske Pavlove reflexi pseudokresťanov všetkých "cirkví".
"Poučiť sa na dobro z obdobia morálnej krízy"
a´la ´68, či ´89, len tak trocha naopak..

Ako minule spomenul správne kolega Mtk:
"V každom z nás je kus fašistu"(=egoistu klanového, či iluzórne individuálneho)
t.j.každý zvádza sám v sebe neustály boj, zmenu, vývoj "schopnosti rozlíšenia"(cit.Korán) dobra a zla v konkrétnom momente(správnejšie pochopený tzv.veľký=osobný "džihád" ), situácii, súbore, mat(r)ici mier pomocou ra-z-umu, jemu dostupného intelektu a jemu nadradenej neustále vylepšovanej intuície.

Preto je dlhodobo výlučne diskrétne(abstraktno-logické),
či emotívne(spojito-obrazné) konanie vždy patofatálne.
Až spojenie a vyladenie oboch aspektov ľudského chápania robí človeka Človekom.
Kto hľadá boj protikladov, ako vy v minulom príspevu Mtk, vždy ho nájde tak, ako aj svoju smrť. Buďte teda radšej prosím opatrnejší.

282451

15.01.2013 01:29

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

RE: Takto to není

udo1 37.?.?.?

Žiaľ, trochu nám nekontrolovane nebezpečne predbehla neoddeliteľný 1.-radý faktor negenetickej zložky Človeka= morálku(svedomie..záruku bezpečnosti nášho spoločného domu, domu všetkých a všetkého=pôvodné nezdeformované tzv.common law, zbor, súbor základných spoločenských z-, či s-Mier).

7.Presnejšie:
Áno, zvrátení judaisti(De-Amon-é=dozorcovia) pomáhajú cez úrakovinu čiastoćne deblokovať zvrátených kresťanov(zombi-otrokov).
(H)abel a Kain majú jedného otca a ten je ra-z-márnik obľubenej hry na Boha.
Ego otca masky raz hovorí podľa osobnej (s)potreby a nedam
A..dam..
Tu nepoleje, tam prihnojí, tu pristrihne, pod-viaže a tam zas k palici a či reťazi pri-viaže..

8.Presnejšie: ..bla-bla..atď..

Ako zamaskovať stopu vraha v Detektívke detektívok(Biblos)?
Hnať cez tanku stopu smrti koní stádo,
a či poslať rýchlym šípom totých kolo-točárov(PSM)?

Tož otázka..

..benefit noo-, resp.technosféry, abstraktno-logickej in-formatizácie, vyzerá, naozaj prevyšuje jej riziká.
Inak by tu nebola.

Vis Maior stále nad deťmi sťa Otec ruku drží
a Jeho dopustenie skalnou hradbou vôkol nich sa veží.
Ten vánok v sieti pavúka samého vystraší
či stane sa vetrom osudným, ak šarvancov naplaší?
Sieť sietí dravca chytila sťa záruk obrana..
tmelom je ideí vecných a nového úsvitu rána.

Menej paniky a viac takt-tiky prajem v šťastnom Trinástom.
Tucet skončil.

u.

282391

15.01.2013 01:27

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

RE: Takto to není

udo1 37.?.?.?

Ktorý príspevok ste mal konkrétne na mysli Oracle?
S 5p som mal niekoľko priamych a nePriamych kontaktov a som trochu lenivý preosievať backup.
Dajte prosím priamy link, alebo heslo, aby som sa príp. vedel obhájiť, či priznať chybu [smích].

MALÁ TÉMATICKÁ OBRAZNO-LINGVISTICKÁ ITERÁCIA:
1.Ak sme sa náhodou nerozumeli, ja som len tvrdil, že za danej situácie prevláda všeobecne prospešný efekt technologizácie(rastúca miera in-formovanosti populácie) nad jej negatívami(dáta do j-elitou na nepriame kulto-maticové riadenie zneužívaných štatistík).

Btw..na metodické rozlíšenie pravdy od lži, dezinformačného(tzv.bieleho)šumu v konkrétnej situácii slúžia tu často uvádzané a analyzované sociologické antivírusy vyvinuté pre potreby prebiehajúcej in-formačnej vojny, vojny obrazov(komunikácie).

2.Presnejšie z pohľadu tzv.Globálneho parazita sú riziká vyplývajúce z in-formatizácie na báze abstraktnej logiky neadekvátne v porovnaní s dosahovanými cieľmi vzhľadom na známe ciele "konečné".

3.Presnejšie sú možnosti uvedených protézových technológii len doplnkom stá- či tisícročia zabehaných masovomanipulačných mat(r)icových technológii mechanizmu pravidiel projektovania kult-urologických stereotypov.
Ani Ultramegagiga- či PikoParazit nemôže ísť proti mat(r)iciam(emóciám masy), ktoré spoluvytvára.
Aj preto je správne železné pravidlo inak šialeného medeného Háda z púšte: "Vox populi = Vox Dei"

4.Presnejšie: Technika sa čo do schopnosti rozlíšenia(periódy vzorkovania) v spojení s celkovou šírkou meraného pásma a hlavne potenciálom mechanizmov vyhodnocovania príslušných mier prakticky nemôže porovnávať s najdokonalejším známym systémom - Homo sapiens sapiens.

5.Presnejšie: Každé zrýchlenie masovej technologizácie(periódy technického upgrade-u) je klinček do rakvi egoizmu Parazita a on(i) to dobre vedia. Ostatne ako už neraz v dejinách..
..no nepredbiehajme udalosti a mieru chápania populu, aby sme spolu s dobromyseľnými, no rádioaktívnejšími kolegami zbytočne nespúšťali histericky očkovaný pseudoreflex "konšpirácie" nejakou Atlantídou, Ufóncami a pod..
..aj keď ktohovie..možno aj tam sú nejaké črievičky pravdy populkinej..

6.Presnejšie.. prepojenie s hlavnou témou:
Úrok biblického judaizmu nevyhnutne(aby mysliacejšie obete mohli splatiť aspoň časť matematicky nesplatiteľného dlhu optimalizáciou) akceleruje remeselné(z gr."techné" ) inovácie a tým usmerňuje "prirodzeny výber", šľachtenie populu definovaným smerom..smerom (niekedy prehnanejšieho=konzombimenta) základného materiálneho zabezpečenia negenetickej zložky..
..zložky nosnej pre zložku negenetickú(zmenu, vývoj kultúry kolektívnej psychiky, ra-z-uma, individuálno-kolektívnej intuície zjednotených emočno-racionálnych strojov psychiky, atď..kva-kva).

282390

18.12.2012 21:34

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

udo1 37.?.?.?

"Tvár, oči sú zrkadlom duše".
Tváre hráčov žlto-modrých vo videu boli blízke Ľudským.
Videl som v nich túžbu ísť cestou synov a dcér Ľudských.
Slnko a obloha.
Včely zo všetkých farieb najviac modrú milujú.
Levi chceli byť pánmi svet(l)a, no panmi púšte sa stali.
Nezvládli to, čo im bolo dané, keď sa raz pradávno úprimne pýtali. Sve-domie(bios a ultimatívna aplikácia, hra zároveň) však nepustí. Musel nastať boj červenej a bielej o jedno KA a každé BA a ten boj trvá. Dvaja včelári a jeden úľ, roj, raj..

..je toho hodne čo povedať, ako sa hovorí "do nekonečna" pri tzv."Konceptuálnom umení".
Stále ešte priveľa osôb hlavne v umeleckej branži, diskusiách, rádiu, na fórach, ten termín používa bez znalosti jeho obsahu. Ako opice sa snažia prekričať, zakecať Pravdu, no Ju nemožno zabiť. Vlak im ušiel a oni sa ho už len snažia dobehnúť. Na drezine ťažko.. Pravidlá boli od vekov VM nastavené bezpečnostne na podobné momenty.

Dik za podnet Anonym zatiaľ bez Niku.
u.

280765

18.12.2012 21:33

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

udo1 37.?.?.?

Vyzerá, źe autori videa(mohol fyzicky vytvoriť kľudne ako printer príslušnej matice aj konceptuálne negramotný autor) sa nestotožňujú s globálnou hegemóniou Číny ako fašistickej diktatúry, ktorú sa ako "alternatívu" snažia presadiť správcovia nadnárodných klanov(358).
Interpretácie sú samozrejme možné rôzne podľa kritérii
A.osobnej morálky a
B.miery chápania objektívnych pravidiel, procesov.

Spýtajte sa Anonym najlepšie sám seba.
Aspoň tak pri stále správnejšie kladených otázkach uvidíte, ako blízko ste k Človeku v sebe.
Udiať sa môže len to, čo ľudia chcú, čo si prajú.
Preto ten boj méd(e)ii, umenia, umeleckých nevedomých a vedomých žoldnierov, (a)sociálnych mágov,..objektívne pravidlá chápajúcich emočných inžinierov.

Myslím, že Číňania nám pomôžu a tak aj my im.
Čo si vy myslíte o jedinom mene vo videu Hacken Lee?..internet..jeho sloboda..kľúč..hackeri..
Tiger a drak, lev a sokol..prečo je vo videu lev a nie čínsky tiger?

Leo a Theo..
Keď ideme hlbšie do symboliky, nemali by sme si leva(Leo) nechať zobrať. Symbolom GP, aj keď neskôr začali používať Leva, bola mačka. Domestikovaná mačka chrániaca bohatstvo Egypta, živé zlato, hlavný obchodný masový artikel staroveku=obilie pred myšami. Envivalent prvotného monopolu tlaćenia peňazí vtedy podlozených zrnom a dnes podpornými masovomanipulačnými mat(r)icami a konvenčno-vojenskou kontrolou komoditnej burzy(presnejśie obchodu s energonosičmi, energiou)..
Keď Rimania vpochodovali do Alexandrie, odporúčali miestni skutoční mocipáni dať na štíty obraz mačky a nikto sa neodvážil ich napadnúť. Kto v Egypte totemnému zvieraťu mačke vypichol oko, tomu ho tiež vypichli, kto vážne poranil labku, tomu odsekli ruku.

Tak, ako sa tí rozumnejší snažia aj "jamu levovu" interpretovať vo svoj prospech, mali by sme aj my maľovať v našich hlavách krajšie zajtrajšky, byť v pozitívnom zmysle strojcami svojho osudu a nie maľovať "čerta na stenu".

"Človeka nepotrebuje kult a kult nepotrebuje Človeka."
Murári, pseudo-ra-bini, zvrátení judaisti, či kresťania, konzumenti, atď. sú majetkom kultov, presnejšie tvorcov kultov.
Čím viac sa stávate Človekom a prestávate byť okultistom, tým viac informácii, nových po-mocných informácii dostávate zvyššia(VM), ostatní sú odkázaní len na už známe in-formácie(obrazy a ich vzťahy, procesy). Iba ten, kto je na správnej ceste k Človeku, dostane obrazy nové, ostatnými zatiaľ nepoznané, funkčné. To je jedno z kritérii správnej cesty, cesty druhu Človek.

280764

18.12.2012 21:30

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

udo1 37.?.?.?

Nič v zlom, no dajte si prosím aspoň nik, aby som Vás mohol nejako osloviť Anonym a čo má znamenať furt ten oranžový ksichtík so slnečnými, či slepeckými okuliarmi na konci Vašich príspevkov?
..často neviem, či si zo mňa nerobíte srandu a netratím tu len čas..dik za pochopenie..[velký smích]

k veci..
Číňania majú svojich analytikov a prípadné "súkromné" iniciatívy podobného typu bývajú v tej-či onej miere naviazané na miestne kulturologické stereotypy v pozitívnom a aj menej pozitívnom zmysle. Na podrobnejšiu analýzu Ďalekého východu a špeciálne Číny tu asi zatiaľ nie je priestor.

Preto mám aj väčšie obavy, ako obyčajne, niečo konkrétne jednoduché napísať. Tunajšie(t.j.aj európske) vnímanie Číňanov totiž logicky tiež podlieha našim kulturologickým špecifikám a žiaľ často objektívnej realite až príliš neadekvátnym stereotypom. Číňania sú síce myslením fakt dosť iní od nás(ako som bol počas mojich prvých štúdijných osobných kontaktov najprv dosť prekvapený), no môžem potvrdiť, že vedia byť tiež veľmi, veľmi ľudskí. Ak máte nejaké špecifické konkrétne otázky na túto tému, musel by som kontaktovať kolegov. Naozaj nie som v tejto oblasti špecialista. Toť v skratke.

Video vnímam pozitívne.
Chápavejší a globálne zodpovední Číňania poznajú panázijský a globálny postoj japonskej elity , dlhodobý postoj U.S.A. je tiež obecne známy tak, ako je nie len vo vyšších kruhoch od 80 rokov a masových finančných nájazdoch(koníkom Sorosom) v JV Ázii známy aj postoj tzv."nadrabinátu", či GP viditeľného cez globálny finančný terorizmus.

Hlavne vo väčšine krajín Ázie poznajú aj oficiálne napr. spomínaný ruský globálny bezpečnostný koncept dôverne, ako tu neraz bolo uvedené, myslím od roku 1994. Vtedy bol preložený do Čínštiny, no len pre úzku "elitu". Neskôr bol uvedený postupne v Mongolsku, Viet-Name, Indii, Pakistane, Iráne špeciálne a ďalších aj arabských krajinách ešte do posledného prelomu tisícročí. Kam všade sa dostal, by sme mohli podľa uvedeného videa špekulovať, ak je pravdou, že nebolo robené na objednávku čínskych prognostických centier.

Číňania nás dlhodobo študujú a vedia, že Slovania majú k sebe kulturologicky blízko. Tak vedia asi aj odhadnúť, aký bude mať z dlhodobého hľadiska tento nový, čiastočne v rusku vyvinutý koncept, efekt na európu a tzv.západnú civilizáciu ak v rámci in-formačných matíc nepostavia Atlantickí kmotri niečo lepšie.
O tom je konkurencia kultúr, presnejšie koncepcii ich "samo"riadiacej operačno-systematickej algoritmiky a administrácie(v rámci spominaného kulturo-logického inžinieringu, resp.programovania).
Východná Európa tu asi aj podľa Číňanov z viacerých dôvodov zohrá, zohráva(zatiaľ nie úplne vedome) veľkú rolu, keďže západ je konceptuálne vyčerpaný, ako tvrdia od 70-tich rokov 20.stor aj japonské analytické špičky.

280763

18.12.2012 18:27

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

udo1 37.?.?.?

Rusko má hodne čo ponúknuť, no je nebezpečné ho preceňovať a "nechať všetko na nich". V tom sa s Vašim názorom plne stotožňujem. Musíme ponúkať vlastné alternatívy vývoja situácie. Inak nás jedni, druhí, či piati pohltia(možno aj právom..). Dnes v linearizovanom čase prebiehajú jednotlivé vývojové cykly, špirály stále rýchlejšie. Čas aj v tomto zmysle prakticky prestal existovať(objektívne pravdepodobne nikdy ani nebol, no to je iná, tu častá téma).

Zaujímavé informácie z nie len Vami spomínaných ruských webiek majú často práve uvedeného spoločného menovateľa. Vyzerá, že popri Japoncoch(Osoby okolo spomínaného Nakasoneho inštitútu), Číňanoch, USA a podľa posledných info sporadicky aj Nemcoch, si v rámci bývalého ZSSR drží tento tím dlhodobo najvyšší prognostický štandard. Možno sú aj iné, podobne kvalitné(napr. na RAN-e), no tento je úplne verejný a ľahko prístupný. Ide aj o odborné PR a možno ho prevádzkovatelia Vami uvedených sajtov občas zneužívajú. Terminológia je z oblasti kybernetiky a riadenia, manažmentu obecne, čo je aj môj "Fach". Preto ma pred mnohými rokmi u kolegu zaujali. Nepoznám lepší, univerzálnejší pojmový aparát ako tento, čo nevylučuje, že taký existuje, alebo bude vyvinutý, "objavený".
A áno pracujem vo viacerých tímoch.
Taký je dnes svet. Bohu, Allahovi, Manituovi, Tomu, ktorý je, či ako ho kto volá, vďaka [smích]

1 dobrá rada:
Skúste prosím nehádzať všetkých "kresťanov", "judaistov" a pod.do jedného vreca..viem..sám s tým mám občas problémy..hlavne keď prevážia emócie [velký smích]

Ok, nechoďme príliš pre niekoho na prvý pohľad off topic a netraťme hlavne čas a kapacity na nedostatočne verejno-výchovnych diskusiách mimo aktuálnych tém portálu.

Ďakujem za podnet
u.

280760

18.12.2012 18:18

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

udo1 37.?.?.?

Bez zbytočnej urážky Mtk a na rovinu..
Zľahčovanie, zahmlievanie, popieranie kľúcovej role tzv.židov pri systematickej fašizácii spoločnosti nepovažujete azda za kolaboráciu Mtk?
To len na príklad. Nebudem to tu zasa rozvádzať a používať na podobné stereotypy copy-paste.

Ak to nerobíte vedome, ide len o mierne poľahčujúcu okolnosť, keďže na celospoločenskom genocídnom efekte to nič nemení. Vaša prípadná "dobromyseľná úprimnosť" len znásobuje účinok. Vedomý nájomný vrah je vždy komplikovanejšie(z pohľadu bezpečnotných štandardov bábkarov, projektantov, programátorov a adminov) riaditeľný ako "spravodlivo" nas..atý spoľahlivo provokovateľný dobrák sused od vedľa. Nemci zpravidla tiež mysleli konečné riešenie úprimne tak, ako aj fanatickí "ortodoxní" židia vidia "palestínsku otázku"(paradoxne zväčša zvyšky pôvodných semitských kmeňov).

K terminológii..
Na základe Vašeho vyjadrovania hodnotím(nesúdim), že ste dostatočne inteligentný(z lat.chápavý) na to, aby som Vám podal odbornejšie vysvetlenie.

Tvrdil som azda niekedy, že som objavil niečo nové?
Všetko tu je a buď to vidíme a chápeme, alebo nie, resp.nechceme vidieť a chápať. Ide len o neustále zlepšovanie popisu existujúcich objektivnych procesov. Iba tak ich totiž môžete neporovnateľne efektívnejšie ovplyvňovať pre zvolený(VM-, či egocentrický) prospech. Jedinca pokúšajúceho sa hrať s "emóciami" metódou pokus-omyl asi ťažko považovať za Človeka rozumného. Kto nepracuje metodicky s emóciami, stáva sa nebezpečným tak pre seba, ako aj pre svoje okolie. Je totiž ľahko manipulovateľný.

Keď nejaký in-formačný modul(odb.def.emócie), t.j. prenos mier, zmenu situácie ignorujete, resp.narastá chyba vášho analytického vektora(rozdiel medzi subjektívnym a objektívnym stavovým vektorom), proporcionálne nevyhnutne rastie množstvo a "kvalita" tak Vašich osobných prúse..ov, ako aj prúse..ov Vašeho najbižššieho okolia v rámci nevyhnutnej kolektívnej zodpovednosti vzájomne vložených, či prelínajúcich sa systémov.
Zrovna tak je neľudské a patofatálne pliesť si emócie s intuíciou, čo sme tu tiež neraz rozoberali.

Spôsob vyjadrovania a metodológia spracovania informácii analytického tímu VPZSSR, ktorý tu bol posledne viac krát citovaný, sú mi isto odborne blízke a pomerne dostatočne exaktne popisuje objektívnu realitu.
Podobne, ako sa v niektorých akademických kruhoch hovorieva napr.o nemčine v pozícii ideálneho jazyka na presné pomenovávanie vedeckých postupov hlavne v oblasti tzv.prírodovedecko-technickom výskum, modelovaní, no nie len to.

Moje konštatovania neberte prosím príliš osobne, či povýšene.
V závažnej konštruktívnej diskusií na patričnej úrovni nemajú nespracované emócie miesto. Inak emócie, spojité vnímanie najmä v umení, hudbe, básňach a medziĽudských vzťahoch milujem.

280758

17.12.2012 13:14

Proč vláda tají statistiku o Romech?

RE: a už je to tady zase

udo1 85.?.?.?

Skutočne zrušiť informačný monopol, pyramídu moci doby temnoty a osvojiť si j-elitami psychoočkovaním neprávom privlastňované "osvietenie" a nový lepší vek, vek Č(e)lo-vek-a, Č(e)lo-vie-ka.
KA je v starých jazykoch duša.
Kto dá slovám(kódom konkrétnych mier) objektívne(vzhľadom na pravdepodobné ciele Vis Maior) lepšiu interpretáciu, ten(toho plány, ciele, matice budú-cnosti strojených obrazov) dostane podporu zhora.
Toť najvyššie pravidlo vedenia komuni-ka-cie(in-formačnej vojny)
Vitajte v postapokalypse Robert [velký smích]

"Mierou svojho chápania robíš na seba a mierou nechápania na toho, kto chápe viac"

Toho sa de-ámon-né boja hystóricky najvác.
Utekajú za vlakom v blate s mokrými keckami.
"Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí",
No čo s radikálnymi tlupami ohrozujúcimi Človeka?
Náhoda neexistuje a sme povinní hľadať to, čo sa od nich máme naučiť..a ak oni nepochopia, čo sa majú naučiť od nás(pravý zmysel kulturneho obohatenia), zrýchľujúci sa proces sociálnej hygieny je neúprosný..dejiny sú potom skôr cvičiteľkou, ako učiteľkou..
Platí tak na tzv.Cigánov, židov, Slovákov, Čechov, Izraelcov, Nemcov, atď..
Hľadajme čo nás spája a ostatné aktívne ignorujme protodialektickou polytandemnou diskusiou(selským pokecom).

280709

17.12.2012 13:03

Proč vláda tají statistiku o Romech?

RE: a už je to tady zase

udo1 85.?.?.?

Aj keď má Rothschild, Soros a spol.pre chápanie otroka veľkú moc, je len pešiakom a niekedy max.strelcom. Občas bielym koníkom lakonickej He-el-nei.
Ich šéfkovia, o ktorých samotní vyšší ego-ra-bini len tušia, sa dnes zúfalo snažia získať sympatie tých, čo považujú stále za svoj dobytok, hovoriace náradie.
Keď sme z odborných dôvodov analyzovali block(bust)former 10 000 B.C., okrem identifikovaných bežnejších programových procedúr sociálneho inžinieringu mi utkvela pred spaním krásna tvár mladej źomrelej hrdinky, ktorej šamanka severu vrátila svojim posledným výdychom život. WTF??!

..a ráno mi to konečne trochu zaplo..[smích]
Tá tvár sa extrémne podobala na tvár hl.hrdinky starého holýVúdskeho klasiku Kleopatra(Liz Taylor).
Ka-Leo-Patros, Lev, lévi otec duší bola vždý podprahovým symbolom konceptuálnej moci Egypta, He-al-neo-izmu transformovaného dookola PíáRenými Pompéznymi udalosťami
do vybrat(n)ého mladého ambiciózneho na troskách republiky formujúceho sa j-elitárneho otrokárskeho rímskeho(mirského) cisárstva.

"Kontrola davu je úmerná miere kontroly jeho emócii(podprahových informačných=mierovo-prenosových modulov)"

O ó-súde našej republiky, či našich res-publík budeme skutočne rozhodovať vtedy a len vtedy, ak bude miera chápania populácie vyššia, ako chápanie globálnych j-elít. T.j.chápanie aspoň základných objektívnych procesov. Miera schopnosti ich subjektívnej kontroly totiž rozhoduje o bytí a nebytí,bití a nebití.
"Cogito, ergo sum." R.D.
"To be, or not to be.." W.S.
Ako potenciálny ľudia máme právo na kvalitatívno-kvantitatívne zlepšovanie svojho bytia vtedy, ak budeme dávať lepšie(Vis Maior podporovateľné) alternatívy, ako druhí.

Ten národ vlastným sa stáva
a okovy tlupy z rúk strháva.
Hoc dav cvalom mocným letí
nie je to osud Človeka detí.

Spojené nádoby citu a umu
neľúbia vekov dogiem šumu.
iba ak vrtochy pana sú bernou mincou,
býva kurz lode hasený Vyššou mocou.

"Ak niečo nevieš poriešiť pri danej úrovni chápania, choď o ú-roveň ďalej"

Sme strategickým územím a keď chceme prežiť ako kult-u-ra, musíme myslieť strategicky(komunikačne..v prebiehajúcom masovom vojenskom konflikte, kde sú s bezprecedentným tempom likvidované a vytvárané nie len národy, ale celé kultúry).
Tak aj občianska vojna u nás dávno beží v hlavách, rodinách,..
Toto "dopustenie" z pozície Vis Maior má motivovať..všetky podmienky na riešenie úloh máme k dispozícii. Len povznesením sa v chápaní reality z vražednej ilúzie teplej vody na vyššiu úroveň(odhalenie podvodov) a maximálnou možnou opravou obludných stereotypov dnešného stále ešte otrokárskeho zriadenia(pseudodedičného hriechu=po novom "osobného zlyhania" ) môžeme riešiť umelé konfliktné situácie aj v našich rodinách, na pracoviskách, našich štátoch, kontinentoch, kultúrach..

280708

17.12.2012 13:01

Proč vláda tají statistiku o Romech?

RE: a už je to tady zase

udo1 85.?.?.?

Celkom pekne ste to popísal Robert, no jestli se nepletu, cítim od Vás istú skepsu. Myslím, že nemiestnu.
Často tu dávate k dispozícii hodnotné informačné kompilácie a odkazy k témam..

Máte isto pravdu, že globálna hystéria sa dá pochopiť aj cez tú našu..

Tzv.židov netreba preceňovať.
Komu pomôže nekonštruktívne bu-bu-bu?
Svoje problémy si musia v prvom rade samy poriešiť.
Inak si zasa raz spečatia svojou vlastnou tupou nenažranosťou svoj osud. Možno dokonca definitívne.

Teror menšiny na úkor väčšiny sa vždy volá fašizmom a ten je protiľudský. Objektívne dôsledky takejto činnosti čiastočne môžete prežiť iba vtedy, ak sa Vám podarí svoje obete zmanipulovať tak, že dobrovoľne(jedno či podvedome, alebo vedome) prestanú napĺňať svoj optimálny potenciál a nejlepšie keď vyslovene degradujú. Tým časť zodpovednosti ponesú sami ako ovčan v kajaku veselo veslujúci k hučiacemu vodopádu. Dnes navyše s mapou, kompasom, a GPS(i-net)..a tlupa zvieratiek robí nad vodopádom po brehoch striedavo bu-bu-bu a povzbudzuje pri pádlovaní a na plytčine pod vodopádom sa potom napcháva z vyplavených zásob.

Vysvetlili sme si dostatočne čo to je židovstvo(zvrátený judaizmus, pseudorasistická ideológia najstaršej mafie)a kto a za akým účelom uvedený modul pravdepodobne vytvoril.

Tak na našom území, ako aj v globálnom merítku prebieha totálna in-formačná(studená) vojna(spolu s občianskou) na všetkých 4-5 prioritách komunikačných prostriedkov. Obete(narkotiká, ekonomická genocída, situačne štatisticky preddefinovaný nanútený exodus, stresy a následné choroby onkologické, kardiovasculárne, p-otravinová akvizičná genocída,..atď.) podľa dostupných štatistík za posledné roky tak na našom území, ako aj v globálnom merítku výrazne presiahli množstvo obetí II.svetovej vojny.

Problém s tzv."nadpopuláciou" je vyvolaný umelým nedostatkom a každá populácia sa prirodzeným spôsobom po naplnení ekologickej niky stabilizuje..spýtajte sa absolventov Prírodovedeckých fakúlt-hlavne biologicky zameraných odborov..

Totálna genocídna vojna samozvaných fašistických elít(nadpolitickokorporátnych) proti vlastnej populácii a ňou spôsobená neistota ohľadom budúcnosti má v tzv.treťom svete za následok prirodzenú populačnú explóziu(o.i. napr. aj podprahový bazálny pud zabezpečenia v starobe), ktorou sa snažia asociálni inžinieri globálnu genocídu spätne ospravedlniť. Ide o protispoločensky a protiľudsky egoisticky zámernú zámenu príčiny a následku.

Vieme predsa aj dôvody, prečo na Blízkom východe za danej situácie globálne j-elity pri ich zotrvávajúcej egocentrickej koncepcii nemôžu dopustiť mier.
Je to, akoby ste na mieste logistu(či logistika) urobil v depe dlhodobejší žúr pre svojich kamionistov a distribučné linky(finančné toky obsadených území) by zostali nepokryté, nekontrolované.

280707

16.12.2012 20:10

Proč vláda tají statistiku o Romech?

RE: a už je to tady zase

udo1 37.?.?.?

Niektoré zo Schekelgruberových podprahových úloh:
1.Doviesť nemeckú sociálnu demokraciu do národného socializmu a následne ako vždy do obligátneho fašizmu
2.Extemplárne potrestať pseudojudaistický plebs(schekel-gruberov) výpalníkov v Nemecku a východnej porušujúci interné eugenisticko-rasistické pravidlá talmudovsej interpretácie nadrabinátu
3.Vytvoriť potenciál schopný zlikvidovať možný nepriaznivý vývoj východného polygónu
4.Preventívny testík náhrady judaistickej teórie nadradenej pseudorasy aktuálnejšou teóriou Naziübermenschov(dnes napr. tzv.scientológia)
5.Na skrytie tichého fašizmu vytvoriť volavku do oči bijúcich foriem totalít(nemeckého a talianskeho fašizmu, pseudo-nacionál a internacionál-socializmu) a pod.
6.Vytvorenie holohoaxového priemyslu..
7.Ideologické "očistenie" štruktúrneho aparátu zvráteného judaizmu=2.(popri indickom kastovom fašizme) najstaršej formy fašizmu a jej kapacitnú "optimalizáciu" pre ďalšie úlohy
8.Rozvinutie hesla:
"Až po lisovaní olivy zo seba to najlepšie vydajú"
.
.
atď.

Ostatné si doplňte do príslušnej mozaiky, alebo zostaňte ďalej propagátorom tichého siofašizmu a zvráteného judaistického globálneho finančno-teroristického fašizmu..najstrašnejšich foriem protiľudsky zameranej totality popri indickej kastovej faske, čínskom modeli a ďalších tlupoelitárnych modeloch.

Navyše je dnes propagácia totalitárnych zriadení trestná a nie je ďaleko čas, keď množstvo zodpovednejších sudcov, resp.úroveň verejnej mienky dosiahne tú hranicu, že podobné de-magógické prasárny nebude možné propagovať. V lepšom prípade nbudú verejne na smiech.

Rozhodnite sa Oaécst.
Ak išlo o nedorozumenie a z Vašej strany ide o hrubú neznalosť objektívnej reality a nejde o zámernú tichú propagáciu globálneho fašizmu technológiou kladenia falošnej stopy, tak sa samozrejme ospravedlňujem.

Pekný zvyšok víkendu prajem
u.

280674

16.12.2012 20:05

Proč vláda tají statistiku o Romech?

RE: a už je to tady zase

udo1 37.?.?.?

hmm..to je hodne zaujímavé..
"Podľa seba súdim teba?"
Takže podľa Vás naozaj Nemci spôsobili 1.a 2.svetovú vojnu, Japonci len tak z roztopaše samovražedne napadli Pearl Harbour, fašisticky teror zvrátených judaistov Trockého a spol. v roku 1917 v Rusku spôsobili Rusi, atď..?

Skôr ako kolektívnou, áno kolektívnou(každý je súčasťou nejakých spoločností a nesie tak nevyhnutne zároveň ich osud) vinou Nemcov, by ste sa mali zaoberať orgánmi kolektívu zvrátených judaistov(tzv.židov).
Isto, Nemci v tej zúfalej situácii hodne prestrelili. Nie nepodstatnú časť viny za milióny mŕtvych si žiaľ tak kultúrny národ(ako aj cca.3000r.dozadu tzv.židia) nechal asociálnymi inžiniermi naložiť na plecia(nechali sa "A bissi gehen lassen" ), no..

V genetickej zložke Človeka je zakomponovaný ako základňa ďalších poschodí aj živočích(ekvivalent PC BIOS-u).
Ako vzdelaný človek isto viete, źe najefektívnejšie manipulácie sú založené na pudoch.
Ak hocaké zdravé zvieratko zatlačíte do kúta, domáce, či voľné, psíka, či sokola, znižujete mu dávky jedla, vy sa pred ním napchávate a jasne mu dáte na javo, že ho chcete buď uhladovať, alebo inak zabiť, či postupne zjesť viete, že Vás, alebo niekoho iného musí napadnúť aby prežilo.

Ak ste aspoň minimálne sociálne gramotný, je otázkou, čo sledujete vytvorením takej situácie, kumulácie potenciálu(prikladaním otiepok raždia s benzínom pod parný kotol), alebo ste mentálne zaostalý?
"..nepostrehnutie a zámerná ignorácia objektívnych zákonitostí máva rovnako fatálny efekt."

..preskočme pár úrovní chápania..
Kto z toho profitoval?
Prečo bol zo svojho pohľadu vyšší nadrabinát v rámci svojej egocentrickej pseudomorálky "nútený" likvidovať vlastný(asimilujúci) sa výpalnícky aparát?

Áno, keby neexistoval aj dobromyseľný, čiastočne psychopatický narkoman A.Schekelgruber, muselo by svetové poly-tické zákulisie vybrať jedného z ďalších kandidátov.

Skôr, či neskôr..
"Pravda vždy vyjde na povrch, na tom stojí svet"
Dnes to trvá z objektívnych dôvodov spomínanej zmenenej logiky sociálneho správania stále kratšie a dôsledky za činy prichádzajú prakticky okamžite na aktivistu a jeho blízke okolie. Tak je už aj verejne známe, kto a ako Mentorsky, logisticky a finančne podporoval A.Hitlera(Schekelgrubera).
Syna Odysseovho, ktorého sám Abrahám bohu krvilačnému na oltár priniesol..

280673

15.12.2012 18:26

Proč vláda tají statistiku o Romech?

RE: Právo a odpovědnost

udo1 85.?.?.?

..aa..teda zasa iba nedorozumenie..
Vy asi chápete Vojto tunelovanie(parazitovanie) trochu inak, ako mnohí ostatní..

Trochu rozumnejší parazit tiež necháva svoju obeť prežiť aspoň nevyhnutný čas, pokiaľ nenájde lepšiu.
Niekedy "dopraje" obeti dokonca hodne dlhodobého trápenia a občas, keď uvažuje o porade s kamošom lekárom, aj chvíľu príjemnej, no presne dávkovanej ilúzie, aby zabudla a hlavne "neriešila" príčinu zbytočných životných komplikácii.

Ostatne, ak parazit nepôjde rozhodne smerom k vzájomne rovnocennej symbióze, vždy zostane parazitom.
Aj symbióza hýbe evoluciou.
Ako v rozprávke:
"Ten vie to a druhý zas ono.."
Spolu sme silnejší, no nie preto, aby sme fascinovane druhých sekerou mlátili..parazitovali

Akýkoľvek in-formačný monopol(včítane pseudomanažérskeho) je z ľudského hľadiska neprípustný a je dlhodobo objektívne tak-či onak trestný.
..a nie že si to zasa Pod lampou "osvetlíte" negatívne Vojto, vy šibal jeden [smích]

280644

15.12.2012 16:18

Americké jednotky se shromažďují na turecko-syrské hranici

RE: Rusko

udo1 85.?.?.?

Úmysel sem, úmysel tam,..nehrá zásadnú rolu..podstatný je vždy výsledok. Kto pri svojom nechápaní situácie(ako Češi a tých pár Slovákov) chce pomôcť a dopadne to popri niekoľkých dobrých činoch zároveň mnohogeneraćnými problémami, ne je o moc lepší, ako úprimne bojujúci na Ostfronte za civilizáciu proti "aziatským barbarom" pod heslom "Gott mit uns!"
"Chateli kak lučše i palučilos kak vsigda"

Odhady ČS dlhu voči sovietom a Rusku boli z tohoto ich pohľadu rôzne, no nemalé..
Tému nechceli komplexne otvárať. Navyše je pravda, že presné dokazovanie bolo z dôvodov občiansko-vojenských udalostí pomerne komplikované..

Ďalej..rusi nemalú časť rudy platili a pokiaľ viem, bol ruský rubeľ min. do polovice 50.rokov(ešte aj nejaký čas po Stalinovej smrti) krytý zlatom rovnako ako dolár.
Zrovna tak mohli byť ohľadom vzájomnej platobnej bilancie splátky okrem vojnových nákladov(ako napr.u britov do posledného centu) sovietmi účtované 2.ČS republike tiež v zlate.

Rusi nezabúdajú, no ako ich poznáme, niekedy vyzerá byť pod ich úroveň riešiť, rozbabrávať takéto veci. Majú však tiež svoje vlastné záujmy a tie nie vždy vo všetkom musia súhlasiť s objektívne všeobecne najlepšími záujmami, v čom máte opäť podbedom, či vedome pravdu Vojto.

Pre čistejšie vzťahy tu ale môžete bilaterálnu a trilaterálnu komunikáciu s Rusmi kľudne rozobrať aj podrobnejšie Vojto. Ja som z podstate za. Nevelebiť sovietov, rusov a ani západ a židov, murárov, či tučných kocúrov. Karty na stôl. Máte napriek občasným nedorozumeniam moju, našu podporu do najväčšej možnej konštruktívnej miery.

Este raz, dik za zaujímavý pohľad, upozornenie
a veľa šťastia!
u.

280636

15.12.2012 16:16

Americké jednotky se shromažďují na turecko-syrské hranici

RE: Rusko

udo1 85.?.?.?

Rusi chudáci sami majú pomerne často biedu, lokálne nedostatky plynu, ropy, minimálnu plynofikáciu a všetky ich vlastné zdroje idú takto mimo ich územia. Zahranićné papieriky a čísla potrebujú na nákup tých technológii, ktoré zatiaľ nemajú a sú napr.vojensky bezpečnostne nevyhnutné.

Bývalí postupne akvirovaní oligarchovia("biblicko-fašistickí" kolaboranti) dostávajú na výber..
Kedysy sa zo západnými neoficiálnymi mocipánmi delili v cenových rozdieloch rádovo v 10-20-násobku v lepšom prípade, ako sa hovori "fifty-fifty", na plundrovaní najbohatšej a najväčšej krajiny sveta. Západným virtuálnym mediálnym politikom sa predhodilo pár kožiek a teplý flek a mužikovi nezostali ani kosti, pár pokazených jogurtov a prepálené hranolky z Mekáča. Zombi konzumistanci západnej Osmičky(najbohatších štátov) mali tak dočasne zabezpečenú oproti ostatným spravodlivo závidiacim nespravodlivú vysokú životnú úroveň za držanie papuliek:
"Schluken, nicht spucken"
..isto, mnohí pseudoekonómovia argumentujú, tzv."vyššou efektivitou" práce HR-biorobotov bohatej Sedmičky, či Osmičky..

No ako sme tu neraz podrobne (aj so vzorcami a kritériami hodnotenia) rozoberali, z hľadiska základných pravidiel skutočnej ekonomiky, rozhoduje o miestnej životnej úrovni v nezameniteľnom poradí:
1.Štandard energozabezpečenia,
2.Kvalita riadenia,
3.Kvalitatívno-kvantitatívna efektivita práce.

..a čo sa týka českého uránu?
..hm..neviem..ruskí kolegovia občas spomínajú, že ide len o taktiež odborne známu čiastočnú kompenzáciu českými legionármi ukradnutého cárskeho zláta. Odhady sú rôzne.
Ak som dobre počítal(opravte ma ak sa mýlim), bola by podľa Vášho prepočtu Vojto odvodená cena 1t zlata pre zjednodušenie cca 1 000 000 000 dnešných českých korún.
Že by teda legionári ukradli fakt až 320 ton zlata sa mi osobne zdá prehnané. Aj keď kolatelárne škody, masové falšovanie bankoviek, rekvirácie, zničenie infraštruktúry, blokovanie magistrály s následným priamym hladomorom v oblasti a ďalśie ich činnosti v Rusku sa dajú vyčísliť podľa kolegov na oveľa vyššie sumy..+ dôsledky min. stoviek tisícov mŕtvych v dôsledku nepriamych a priamych "komplikácii" spôsobených v občianskej vojne légiami.

Urýchlené znuvuvybudovanie(formujúce sa zodpovednejšie špičky sovietov logicky vedeli že bude ďalšia otrokárska invázia ako z východu, tak aj zo západu) sovietskeho ruska bolo treba zaplatiť a keďže zo štátneho pokladu ZSSR bol medzičasom platený namiesto toho z nie nepodstatnej časti napr. aj hospodársky boom 1.ČSR, museli sovieti platiť technológie a inžinierov nevyhnutne (západom vedome genocídne-podmienečne na kŕmenie vlastnej masy) aj obilím. Nasledoval hladomor na Ukrajine a v Rusku a ďalšie milióny mŕtvych, kde takto znova hrala nie nepodstatnú rolu bývalá činnosť ľudom preklínaných češskych sabak(v preklade "českých psov" ).

280635

15.12.2012 16:04

Americké jednotky se shromažďují na turecko-syrské hranici

RE: Rusko

udo1 85.?.?.?

Zaujímavý pohľad Vojta [smích]
V mnohom s Vami súhlasím..bez prebytočných emócii..

Áno, energetická politika je a vždy bola zároveň politikou vojenskou. Ako vieme, vojna(civilne "komunikácia" ) vždy prebieha na mnohých úrovniach včítane

A.konceptuálneho maticového formovania kulturologických stereotypov(pomalé dlhodobé, no z hľadiska efektivity najmocnejšie manévre),
B.invazívnych zmien chronológie dejín -hysté(o)rii,
C.ideológii,
D.financii(miery úrokovych sadzieb a množstva obeživa),
E.prastarých biologických zbraní, atď..skĺznutie na
F.konvenčú(včítane jadrovej) úroveň(tzv.krátky, alebo "rýchly" manéver) je považované u skutočných profesionálnych vojakov za chybu riadenia. Opracovávaný objekt by mohol totiž silné miknutie volantom(kormidlom) zaregistrovať a začať klásť nepríjemné otázky ohľadom príčiny zmeny smeru jazdy(kurzu lode), či dokonca o cieli cesty.. kďežto pri veľkom polomere obratu kľudne spí ďalej..a´la naša varená žaba..

Ak sa do tej, či onej miery rusi zase snažia získať pod kontrolu vlastné vojenské prostriedky, máte pravdu, že je hlúpe robiť si nasilu ilúzie o ich nevyužití. Globálny objektívny proces koncentrácie prostriedkov moci proste nepustí. Keď to neurobia oni, urobí to niekto iný. Rovnako myslia momentálne skryté špićky západu, Číny, atď.., či Vami tvrdošijne popieraný Ni(e)kto

Otázkou je, kto dokáže ponúknuť objektívne lepšie podmienky pre rozvoj čo najširšieho množstva bežnej populácie. Dľa možnosti nie na úkor zvyšku svetovej populácie, keďže z toho vyplývajú známe riziká..
Preto sa vždy snažili rozumnejšie protežované elity pre svoj lokálny "plebs" zabezpečiť lepšie "re-klamné" podmienky, ako pre plebs viac oparazitovávaný.
"a o pár kosti viac ťažným psom svojim predhodili."

Pozrime sa na ceny energonosičov(ropy, plynu,..) zo strany druhej.. Ak nemáte dané zdroje a vojensko-kapacitne, či účtovne sa Vám viacnásobne nedarí akvizíciu cudzích sdrojov zrealizovať, môžete pri "šikovnom" manažmente proste

1.natlačiť nekryté peniaze,
2.vytvoriť dostatočnú momentálnu ilúziu ich hodnoty,
3.vo vlastnej zá-hrad-ka(e) držať ceny potrebne vysoko(trh bol vždy riadený proces) a na základe "samo"vzniknutého gradientu cien(cenového rozdielu) budú všetky zdroje pomocou dostatočne dôveryhodnej masovej riadenej ilúzie takmer zadarmo(n=aklady na papier+reKlama) kumulované na Vami zvolenom nepriamo, či priamo kontrolovanom území. Peniaze môžete pri zachovaní monopolu na ich falšovanie(a ešte viac v prípadne pomocou úrokových sadzieb a médii kontrolovaných fin.tokov) tlačiť logicky prakticky neobmedzene. Stačí teda kontrolovať tzv.vojensky(ekonomicky) vyššiu prioritu.

..toľko k jednej ďalšej prastarej metodológii "samo"riadenia trhu.

280631

15.12.2012 12:41

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

udo1 85.?.?.?

Ok, nie-priateľ..
Ak mi niekto nie je zrovna priateľom, prípadne mi nepriamo, či priamo ide, ako sa hovorí "po krku", ide ľudovo povedané o "ne-priateľa" iného myslenia, idei..

Aby ste Mtk nevykazovali znaky podprahovej hystérie ani napr. pri slove "ľudový", skúste prehodnotiť svoje bývalými formami fašistických diktatúr "preventívne" naočkované stereotypy. Obzvlášť dnešného 3000-ročného pseudojudaizmu a cez neho bezštruktúrne a štruktúrne tvarovaného, s protiľudsky zameraným egokonceptom kolaborujúceho súčasného fašistického finančno-teroristického úrakovinového režimu.

Návrh:
V ďalšom zmysle máte ale Mtk samozrejme pravdu.
Keďže vieme, že ideo-lógie slúžia na sprostredkovanie koncepcie spoločenského samoriadenia do cieľovej kultúre(a jej stereotypom) kompatibilných foriem, mohli by sme byť presnejší.

Preformulujme teda ideového nepriateľa na
Konceptuálneho oponenta [smích]

Súhlas Mtk?

280626

14.12.2012 12:05

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

udo1 85.?.?.?

Redakciu leva-netu a jej skutočné zameranie sme hlbšie neanalyzovali. Sú tam aj zaujímavé články, no ako vždy, treba rozlišovať nie len u nich, ale aj u analytickej skupiny tzv.VPZSSR.

Na "Koncepciu spoločnej bezpečnosti" kolegovia upozornili, ak sa dobre pamätám, asi 8 rokov dozadu. Je tam mnoho použiteľných myšlienok a isto odporúčam pre zodpovedných a zvedavých prečítať si ich základné práce(cca4000str.+cca.6000str.kazuistika) a tak občas aj priebežnú analytiku.
Podrobne a pomerne názorne vysvetľujú mechanizmy skutočnej polytiky, prepojenia makro a mikroekonomiky, atď.
S kľudom a podľa možnosti bez prehnaných zbytočných emócii.
Redakcia Zvedavca ich má taktiež k dispozícii nejaké min. 2 roky.

280558

13.12.2012 14:52

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

udo1 89.?.?.?

Tak dík, já tušil, že ste chápaví [velký smích]
btw.. toho vášho Pana radšej (ne)preceňujte aj keby ste decentralizovali.
Ako myslím Putin dávnejšie popri svojich výletoch za tygrami správne spomenul:
"Dnes už nie je možne organizovať sa okolo vodcu, ale iba v rámci idei"
..koceptu..i-Dei
..isto, s rusmi opatrne..nebyva inteligentné jednať s nimi so slabej pozície..

Nielen preto by bolo hlúpe nedať príležitosť nadaným celospoločensky zodpovedným kolegom.
"Dôverovať a preverovať"
..najlepší audítor by bol v prípade existencie najvyššieho známeho systému samozrejme tzv.Boh.
Veriť mu a či neveriť?
Toť otázka na telo s "duchom" spojené..

280494

13.12.2012 10:20

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

udo1 85.?.?.?

Ale no tak pane kolego,
z hřište se přeci pro nic za nic neutíká!

Skusme poněkud spolu procvičit kondici, když nestíháte.
Po 3 tisíce let jste byli fakt dobrí a já osobně(a jistě né jenom já) jsem hluboko přesvědčen, že ještě máte co lidstvu nabídnout.
Míč je lesklý, kulatý a každý motivovaný hráć v něm také kus sebe vidí. Každý se ho snad snaží správně načechrat a hráme přeci hlavně pro toho diváka, nebo ne?
Turnaj je dlouhý a kto ho ví.. i na Olympiádě prý jede hlavně o účast a přiměřený výkon. Anebo spíš výkop?

Dvě jedenástky tóg bílích střetli se,
jsou na sebe zvyklí páč motivují se.
To nejlepší pod lisem vídají
a jeden bez druhého pomalejc hrávají
I když hlavy lysé pod nebem modrým zalil pot
ani jeden z nich nemá práva pustit do kalhot.

Nepanikárte prosím Mtk, dajte si 2 páry dní bez masa
a prejdite sa do lesa.
Ni váš, ni náš Vrchní cvokem není,
a Jeho společnost skutečné je jmění.

Hľadím vám tak prednedávnom z rastopaše cez zváračské okuláre do izkrivej tváre..
Vo filme 10 000 B.C.(houlyshit double blockbuster) sa síce spomína, že vraj z 3 šéfkov očí krvi podliatej iba jeden zostal, a i ten K.O. po nose dostal..

No.. aj keď ste s kolegami nedostal podrobnejšie školenie zacyklenia vyššieho, zrejme viete, že neboli, sú dvaja a nie traja a síce dostali po nose, ale do ďalších kôl prešli..
Alebo, že by ani pre bývalé plešky nebolo viac miesta a ich role zhostila sa periférie vesta?

Tí rozumnejší, ambicióznejší z vás isto uvažujú u výmene ujetých Führerov. Myslím, že v najhlbšom jadre nie ste faškovia, aj keď sa tak z programovych dôvodov podvedome zvyknete tu neustále prezentovať. Zároveň máte aj kopec gramotných príspevkov a pomáhate pacifikovať ďalších našich trochu dobromyseľne fanatickejších kolegov, ktorí občas prestrelia.
Je fakt, že vlak by sa na jednej strane nemal príliś kymácať, no na strane druhej, že by vám úplne neušiel..

Máte objektívne dôležitú funkciu a tak prosím neopúšťajte ihrisko. Myslým to vážne. Za spoločné poľudštenie a postupnú defašizáciu spoločnosti(snáď aj matky Únie, či OSN&co.) môžeme bojovať spolu. Minimálne, ak nie je teror úzkej samozvanej pseudoelity na prvých 3. priečkach V/vašeho cieľového vektora, isto môžeme v mnohých oblastiach nájsť konštruktívnu reč a žať, žiť na jednom poli. KoSSiar je už nemoderný. Som presvedčený, že ako hovorí jedna z krajších formulácii Vikyho Orbána:
"Naše spoločné úspechy zatienia naše Ľudské nedorozumenia"
..s dovolením miernej parafrázy

Jou a pri supervízii potlačte trochu na vývojárov, aby vypracovali niečo komplexnejšie. Tú postautosynchronizačnú fázu treba prejsť čo najbezpečnejšie. Safety first for everybody, či Safe nat pan ea?
Kto iní je lepšim oponentom, ako starí vojaci-profesionáli?

príjemnú chanuku
a žeby ten chrám nebolo znova búrať treba..

280477

09.12.2012 19:24

Repatriace zlata po celém světě

RE: Proč zde nikoho nezajíma, kde je české zlato?

udo1 37.?.?.?

13.prsteň, temná komnata našich ľudových rozprávok je v tomto zmysle jeho kópia, model do masovej výroby pre všetkých.
Elitárno-védická forma zákazu jedenia biblického stromu života, rozlíšenia dobra a zla.
Rozprávkový hrdina ju zvykne otvoriť, vznikne dejovo-kreatívny, tvorivý,.. strojivý chaos, no všetko sa neskôr končieva dobre..
Hodiť prsteň do horúceho potoka činov, kde sa roztavý a gradientom(ako žiarenie) zrýchľujúcej sa spomínanej zmenenej logiky sociálneho správania dosiahne postupne všetkých ako prerod civilizácie k ďalším jej úlohám.
Odkiaľ sa k uvedeným obrazom pravdepodobne dostal Tolkien, Puškin, etc. by sme mohli ad hoc dlhšie rozoberať..

Isto, interpretácie sú možné rôzne, no ide o to, ktorá podá vysvetlenie príslušnej matice čo najbližšie k objektívnej realite(obecne prospešnej a funkčnej). O tom je hra života, konkurencia metodológii čo najpresnejšieho rozpoznania cieľov Vis Maior a nastavenia osobných a spoločenských cieľov a naviazaných postupov do súladu z rozpoznanými najvyššími známymi bezpećnými cieľmi.
Dotyčné matice sa nevyhnutne "prorocky" realizujú.
Tož jedno z dôležitých pravidiel bezpečnosti kolektívno-individuálnej psychohygieny.

Systém je motivačno-bezpečnostne z pozície všedominantného supersystému Vis Maior(Miery Mier) nastavený tak preto, aby bolo nevyhnutné z dôvodov udržateľnosti rozvoja spoločnosti v zmysle predikcie nevyhnutné rušiť v procese vývoja vznikajúce pyramídy, že by mohli vyrašiť a byť uskutočnené nové úlohy nekonečného procesu trojjedinosti
1.Formy(Mier),
2.Informácia(ich prenosu, neustálej zmeny) a 3.Existencie(tzv.matérie jej rôznych foriem sveta viditeľného i neviditeľného)

a´la správne chápaný Sefirot(nie všetky interpretácie tzv.ElKaBa, či kabaly sú nebezpečnou lžou)
..otrokom rozdelili umy, svet na "duchovný"(Energiu) a "hmotný" resp.Mieru(Formu) na "čas" a "priestor"
..a tak do-časní páni 13prsteňa 3.IN-Formáciu=zmenu=vývoj a jej pyramídu kolektívnemu podvedomiu skryli a masovú psychózu vyvolať chceli
..no lož má krátke nohy

Preto aj deti Ra-in-bow hovorievajú(napriek ľudsky nemožnej statickej dokonalosti) správne:
"Sharing is caring"

280328

09.12.2012 19:23

Repatriace zlata po celém světě

RE: Proč zde nikoho nezajíma, kde je české zlato?

udo1 37.?.?.?

Začínajte na dedinách, pokiaľ ešte sú. Poznáte sa navzájom. Pomáhajte si. Zakladajte trebárs aj brutálnym ideologickým očkovaním diskreditované družstvá=najstaršiu formu podnikania.
Niektorí tzv.anarchisti popri mnohých menej šťastných nápadoch propagujú(pre niekoho paradoxne) aj dobrú myšlienku:
"Nepanikár. Organizuj sa!"
Príjemným vánkom božej prozreteľnosti sme odsúdení na spoluprácu.
Koncentrujme sa na drobné pozitívne veci v rámci globálneho Vis Maior-centrického konceptu mozaiky príčinno-dôsledkových vzťahov a hľadania optimálne Miery(Pravdy) pre každú konrétnu situáciu.
Cibrime si intuíciu, ktorá je bez morálky smrteľná a ktorej niet bez jednoty emočno-racionálneho stroja psychiky.
T.j. schopnosti korigovať vlastné objektívne v neustále sa meniacej situácii neadekvátne stereotypy.

V labyrinte(labrys=sekera in-formačnej pyramídy) krivých psudoreligiózno-médeiných zrkadiel čarovného lesa baby jagy Janko konečne vyliezol na strom a zbadal v diaľke ožiarenú perníkovú chalúpku. Keby sa však pozrel aj kúsok ďalej a nedal sa zlákať perníkom, zbadal by aj fakľu na cirkuse kolotočárov, čo prišli do jeho dediny..
..a zasa..kolo-kolo mlýnske, za 4 rýnske..
Kolo sa nám polámalo, do potoka popadalo..
urobílo bác..

Je lepšie, keď v potoku tečie voda a nie krv.
Tak aj veľké "bác" chce len hlupák.
Radšej tiché ťuky-ťuk rukou poučenej a veselej posádky na dvere,
..či hlavu opitého navigátora,
pripadne jeho rotujúca výmena.

..snažil som sa vysvetliť podrobne a s malým príbehom, že by zasa neboli nedorozumenia, ako sa mohlo stať pri vypočúvaní istého Issu za Nazarény mocným Pontiom "Mostom stĺpov mocných"
btw..ako len správne chápať ten epiteton?

P:"Počul som, že chrám chceš zničiť, revoltu rozpútať"

IN:"Chodí tu za mnou Matúš Lévy s kozým pergamentom a zapisuje. Keď som zbadal napísané, hrôza prišla na mňa.
Nikdy som nič také nepovedal!"

Každá informácie neide do prázdnoty hlavy,
ale v prísluśný systém sterotypov.
Tie fomuje kultúra(resp. ticho. alebo nahlas definovaný Koncept jej riadenia modelovaný prastarými "pseudomystickými" technológiami neurolingvistického profilovo-štatistického programovania automatizmov podvedomia kulto-logickými inžiniermi skrývajúcimi sa zavše za známeho geniálneho japonského kybernetika(z gr."kormidelníka" ) menom "SAMOSATO" [velký smích] ) v ktorej jedinec vyrastá.

Ak je raz už kult-u-ra pod Vašimi "krídlami Tri-s-megistovými", t.j.ovládate in-formačnú pyramídu stačí Vám držať Status Quo.
No beda Vám a ešte viac bieda ostatným, ktorých osudov sa stávate pánom, ak Vás ovládne prsteň(symbol zacyklenia) moci egoizmu.
..a prsteň ovládne každého..niet úniku..iba cesty vpred..nedá sa zničiť..vždy ho niekto nájde..bolo ich 12=uzavretý cyklus(Ľudia 9, 3MIM, 1 prechod doby temna) a 7TRpiacichPASaLÍKOV.
Koho býva inak číslo 7 symbolom? [smích]
13.prsteň, temná komnata našich ľudov

280327

09.12.2012 19:08

Repatriace zlata po celém světě

RE: Proč zde nikoho nezajíma, kde je české zlato?

udo1 37.?.?.?

..globálne riadenie ekonomiky IMF a WB smerom k postupnej konglomerátnej celosvetovej fašizácii je v princípe jednoduché.
Kto sa vzdá brutálnemu ekonomicko-vojenskému embargu a pripojí sa k upírom, musí pomáhať vo vojenskej činnosti zotročenia "zlých" susedov a zobrať úvery(ak to zastupitelia nespravia, musia ovce voliť znova) v presne vzhľadom na HDP vypočítanom minimálnom kritickom objeme.

V prvej fáze(ako v celom východoeurópskom polygóne) nastane zvýšenie úrokovej sadzby podľa aktuálnej potreby nad rast HDP, aby logicky štát a ani firmy nemohli z rastu hospodárstva dlh splatiť.

Nasleduje nevyhnutne a-sociálne napätie, stratifikácia(kastovanie) spoločnosti, mafiánčenie a rozklad morálky..diktát pák blízkej periférie nadrabinátu pokračuje..
..až po získanie úplnej kontroly nad populáciou, zavŕšenie základného vojenského manévru a včlenenie otrokov do konglomerátu(lacná práca, voda, ropa, turistika,..), prípadne podľa potreby až po genocídne vyčistenie územia kontrolou obchodu s narkotikami, nárastu samovrážd zo stresu, "dobrovoľného" ekonomického exilu, vytvorením ekonomických podmienok vylučujúcich dostatočnú reprodukciu, mediálno-kultúrny nihilizmus, depriváciu kolektívnych hodnôt a homogenizáciu ad absurdum individualizovanej tzv.biomasy pripravenej na ďalšie opracovanie..

Ak sa podarí plebs udržať v nechápaní základov globálnej politiky, nemá šancu prežiť v ľudsky dôstojnej forme.
Byrokratický aparát je obsadený na kľučových postoch tzv."osobitne (ne)dôveryhodných osôb" miestne "samosebou" aktivovanou najstaršou a "najkultúrnejšou" 3000r.za tým účelom formovanou mafiou skrývajúcou sa tiež za relígiu a občas dokonca za "národ multietnických konvertitov".
Prípadne rôzne varianty uvedenej periférie.

Skrátka cieľ skutočnej dneśnej politiky je parazitizmus a egoistické zablokovanie rozvoja pozitívnych špecifík miestnej kultúry a tak paralýzu optimálneho Ľudského potenciálu čo najväčšieho počtu jej indivíduií.
Je jednoznačne proti jednému z hlavných cieľov Vis Maior.
Na tom zakapali všetky civilizácie a ak sa ani my nepoučíme a nepochopíme, čo sme mali pochopiť..
Neradno hrať sa na Boha.
Sme Jeho dietky, no nie ním samým a prsteň moci rozhodovania o stámiliónoch bytí a nebytí je fet fetov.
Každý je nahraditeľný a kto doviedol svet na hranu katastrofy, musí preč, ak okamžite nezmení svoj postoj..v prípade, že pod drobnohľadom prebudenej verejnosti vôbec dostane x+1 šancu.

..toľko k skutočnej praktickej ekonomike a jej objektívnym pravidlám na rozdiel od fiktívnej ekonomiky stále ešte učenej na mnohých našich tzv."univerzitách"(liahniach jedného-Uni znefunkčňujúceho pohľadu-Verzie..) simulujúcich vzdelávanie.

280326

09.12.2012 19:06

Repatriace zlata po celém světě

RE: Proč zde nikoho nezajíma, kde je české zlato?

udo1 37.?.?.?

Všetko už v EU prakticky jestvuje, no je to tak, ako aj u nas v minulom režime cielene ni(e)kým z diskreditaćných dôvodov presoľované.
Po preregulovaní EU a jej očkovacej búrlivej demontáźi sa objektívna situácia občanov asi zrovna nezlepší..

B. Nadštandard je samozrejme želateľný, keďže motivuje k odmeňovanému zlepšovaniu riadenia a práce samotnej, no nemôže byť prvotným cieľom udržateľnej spoločnosti. Zároveň strop odmeny manažmentu na max.5-6 násobok základného platu(nech dočasný führer robí čokoľvek, nemôže mať proste 500-násobok a viac). Ďalej aplikácia základov Dostatočne všeobecnej teórie riadenia spolu s protodialektikou a základmi dejín globalizácie(objektívnej koncentrácie moci) do sylabov SŠ a ZŠ v rámci etiky, resp. religioetiky, čo zlomí informačný monopol a umožní ďeťom podvedome usporiadať a spracovať exponenciálne narastajúce množstvo in-formácii.

Pre mediálne takto minimálne manipulovateľných budúcich občanov(Ľuďí) na princípe štatisticky nevyhnutne dominujúcej korekcie morálky(nikto sa nerodí zlý) automaticky pri zvýšovanej miere chápania chodu dominantných spoločensko-prírodných procesov postupne zmiznú fiktívne problémy finančné, ekologické, sociálne, atď..

Proste klasická výmena dnešneho poradia v cieľovom vektore riadenia ekonomiky.

C. Kvalita riadenia je obratne proporcionálna rastu cien základných tovarov a služieb. Je teda jedným zo základných ukazovateľov miery tzv.tichej fašizácie spoločnosti, keďže inflácia ma tú vlastnosť, že zákonite urýchľuje akvizičný proces smerom k totálnej kontrole výrobných prostriedkov a celého majetku parazitom ovládanej kultúry až po jeho ad hoc populačnú reguláciu(genocídu) dlhodobo umelo zhoršovanými životnými podmienkami..atď. podrobnejšie rozpracovania sme tu neraz rozoberali, ako hovoria otroci, do aleluja.

Zodpovedné oddelenia štátneho aparátu majú príslušné dokumenty k dispozícii, no nemôžu konať v rámci umelého stresu miest.
Treba začať práve na malých dedinách. Informovať spoluobčanov v diskusiách v rodine, so susedmi. Lokálne meny v tomto zmysle nie sú problém. Ak si ich chce niekto dočasne kryť zlatom, voľákymi pečiatkovanými papierikmi viazanými na dohodnuté kvantitatívno-kvalitatívne jednotky práce, odrobenými časovými jednotkami na výmennom serveri u starostu, či freewareovom serveri s moderátorom, či bez, je to dočasne fajn.
Kým sa celkovo nestabilizuje situácia.
Vyhýbať sa do najväčšej možnej miery otrokárskemu dlhovému invariantu globálneho finančného terorizmu.

Preto otázka v tzv.zastupiteľskej demokracii na volených:
"Váš vzťah k inštitútu úroku"
Ak je pozitívny, ste agentom globálneho finančného fašistického terorizmu a vzťahujú sa na Vás protiteroristické smernice MV. Bodka.

280325

09.12.2012 19:02

Repatriace zlata po celém světě

RE: Proč zde nikoho nezajíma, kde je české zlato?

udo1 37.?.?.?

"Mysli globálne, konaj lokálne".
Český štát tak, ako každé iné zoskupenie občanov včítane USA a Izraela podlieha zákonom riadenia globálnej ekonomiky(trhu). Všetky operácie(akvizičné=vojenské) riadenia finančných tokov je z pozície financmajstrov kasína nevyhnutné podrobne riadiť súhrou úrokových sadzieb, médii, tlače nekrytého dlhového obeživa=inflácie, korporátnych kartelov tzv. "náboženských" predprogramovaných stereotypov, deformačných mechanizmov vo vzdelávacom systéme, atď..

Korporátny systém(s tvárou buržoáznej demokracie=finančného oligarchickéo terorizmu) je neporovnateľne podrobnejšie plánovaný, ako napríklad tunajší bývalý pseudosocializmus(elitárny fašizmus na marxistických princípoch) maskovaný za komunizmus(pôvodné kresťanstvo s prvkami popierania relígie s Bohom a ďalšími sociopatickými mínami a´la biblia..)
Pod heslom revolučného prelomu meruôsmych rokov:
"Neveríte cirkvi?
Dáme Vám takú ideológiu, že sa z nej aj Vaši pravnuci pos..rú"
..i zasadol vyšší nadrabinát a ukázal ľavú mať..

Ako sme tu neraz rozoberali..lokálna ekonomika s politikou podlieha medzinárodnej a tá zasa nevyhnutne globálnej.
Zrovna tak platí železné pravidlo "samo"riadenia dnešného trhu:
Životná úroveň na definovanom území je určená:
1.Štandardom energozabezpečenia
2.Kvalitou riadenia ekonomiky
3.Kvalitou práce

..pričom je PORADIE faktorov(chrono-lógia) NEZAMENITEĽNÉ.

Aj funkčnosť najlepších momentálne dostupných technológii(ktoré by sme mohli ako alternatívnu tvrdú menu za energiu vymeniť) je naviazaná na energiu(meranú v kWh) a energonosiče samotné.

Lokálne samozrejme môžete aj na lazoch, či chvíľu možno aj v rámci celej ČR, či EU experimentovať so zlatým, obilným, ježkovým invariantom, či bukvicami, no aj tak budete dlhodobo závislí na kWh.

Tak teda znova kopy-paste:
1. Štandard Energozabezpečenia prostriedkov výmeny danej krajiny
Štandard energetickej bezpečnosti:
ESS(Energo security standard):
T(tovary)+S(služby) = Energetický štandard(invariant v kWh) x Energopotenciál krajiny(súčet kapacity výroby elektriny)

2. Kvalita riadenia ekonomiky(dnes tzv. manažmentu)
Po v zásade jednoduchom výpočte(podľa aktuálnych možností danej ekonomiky) tzv.

A.Základného štandardu zabezpečenia populácie (podobne ako dnes tzv.životné minimum) sa jeho realizácia a zvyšovanie stáva cieľovým vektorom manažmentu ekonomiky.
Na neho je naviazaná celá kontrola, účtovníctvo, daňovo-dotačná politika medziodvetvovej funkčnej vyváženosti a medzinárodného obchodu.
Namiesto dnešného uspokojovania neuspokojiteľných a nevypočítateľných potrieb amorálnej zvrátenej finančno-fašistickej jelity(a´la úchylky od ľudských noriem starého Ríma a iné ríše v úrakovinových kŕčoch ich úpadku).

280324

08.12.2012 16:42

Repatriace zlata po celém světě

RE: Zlato a globálna HRA

udo1 91.?.?.?

Následky naviazania obeživa na reálne masovo nepotrebné zlato by stálo desiatky, možno stovky miliónov mŕtvych.
Globálnu genocídu rádovo mnohonásobne vyššiu ako tá, ktorej polygónne cvičenie prebieha okrem iného momentálne práve aj na našom území a v celej východnej Európe.
Propagácia tzv."zlatého štandardu" je teda tieź hodne blízka propagácii genocídy a zočinu proti ľudskosti, bla-bla.
A´la degeš Pišta Lakatoš:
"Ta to vyprovokovany incident pan sudca..
Pichnem do kabata a v kabate muž a tak ešte sedem krat."
(z príručného debilníčka symboliky:
nôž=finanćná metodika)

Aj preto taký dôraz v Čechách na Temelín a prudká angažovanosť klanov v kauzíčkách okolo cielených na skrývanie podstát proble-matiky.
Samozrejme je jadro problém, no momentálne oficiálne v podstate niet alternatívy.
Čo by sa stalo, ak by pri momentálnom morálnom štandarde populácie začali byť používané prakticky neobmedzené dostupné zdroje energie?
Pri parazitickej kultúre by sa miera ohrozenia biosféry dostala do neakceptovateľných hraníc.

To je jedna z mála pozitívnych stránok býv.tzv. patentového práva..
Pričom pojem "právo" je aj v tomto kontexte použité viac, než neprimerane.
Spojené nádoby morálky a tzv. Štandardu energozabezpećenia má vskutku tieź znova len bežná populácia a fiktívny kľúč pan-dór-inej skrinky(živelnému chaosu vypustených umelým stresom imitácie nedostatku morálne devastovaných más) má akože v rukách admin Samosato.

Je fajn rozoberať tu v papa razzi štýle Rockyho a súdruha Červienku, no trochu sa obávam, že bez snahy o príkladné maximálne možné masovejšie použitie známych dostupných metodológii rozpoznávania a tak zohľadnenia im (PapaRockyČerv..) dominujúcich procesov toho veľa detvákom nem pomôžeme.

280271

08.12.2012 16:41

Repatriace zlata po celém světě

RE: Zlato a globálna HRA

udo1 91.?.?.?

Konkurenčná progresia objektívnych procesov prebiehajúceho informačno-komunikačného konfliktu lokálnych jelít však zaćala kapkať predkom dnešných ašpirantov na svetovládu do sandálok.
Po mnohých ďalších operáciách na kolektívnom podvedomí negramotných pastierov z púšte sa záverečným pomalým mocným manévrom cca. 40ročnej(takmer 2 generácie) deprivácie ergoterapie dosiahlo faktické oddelenie vedomia a podvedomia obrábanej biomasy budúceho po svete v etapách(pogromoch) rozsievaného de-ámon-hé managementu.
..a tak podvedomie stále viac v minulosti zaostávalo a vedomie v ďalekú budúcnosť hľadelo..
Tak sa syn.."mose" ocitol ako pohrobok detí At-u na scéne(S.Freud a jedna z jeho múdrejších pri-nosov)..

V dnešnej postautosynchronizačnej logike sociálneho správania(od 2pol.20stor.) dosiahla táto kolektívna schizofrénia bývalého globálneho byrokratického aparátu tzv."osobitne dôveryhodných osôb" absurdných rozmerov, čím 3000-ročný modul prakticky zakončil svoju existenciu a silno sa z pôvodnej úzkoklanovo-jelitárnej formy asimiluje.
V niečom Eugen pomohol a niećo pribrzdil..

Otázka:
Do čoho by si investoval viac Kysučan ako sedliak zlato vskutku ľahko oželejúci..
do podielu na nejakej forme výroby elektriny, energie, ktorú potrebuješ pre chod strojov na družstve, statku, farme..alebo chceš sa vrátiť k skoku zo stromu a všetko robiť ručne v pote práce vlastných rúk vyhnaných z ra-ja?

Zatemniť zámerne, vedome um synov Č(e)lo-veka?
Nie nadarmo predkovia naši cez rozlíšenie javov objektívnych motyku, pluh, koleso, motor..ob-, či vy-javili.
Kto profituje z regresie, r-evolúcie civilizácie?

Aký je v Gambite pomer globálnych "investícii" pa-razitov do zlata a monopolne súkromne falšovaných prostriedkov vynaložených na akvizíciu energetiky?

K praktickej ekonómii..
Globálne HDP je podľa rôznych prepoćtov odhadované na nejakých dajme tomu cca.60 tisíc miliárd USD. Celosvetové zásoby zlata na cca.100 000t. Pri prechode na tzv."zlatý štandard" by cena zlata za trójsku uncu z dnešných cca.1700 USD stúpla min.o 10-násobok. Podľa niektorých prepočtov o 50-násobok.
Aj keby si do invariantného košíka zahrnul ďalšie komodity, nebude to zodpovedať potrebám dynamiky dávno globalizovanej ekonomiky.
Chceš azda vystúpiť z trhu, vrátiť sa do stredoveku a z okna psychiatrie pozerať, ako ľudstvo prekonalo dnešné virtuálne problémy pri strojení svojho osudu realizátora plánov rozvíjania starogréckej symmetrie?

280270

08.12.2012 16:36

Repatriace zlata po celém světě

RE: Zlato a globálna HRA

udo1 91.?.?.?

Hej, medzi rôznymi klanmi beží nejedno tisícročie (z?)Dravá konkurencia.
V rámci jednotlivých foriem byrokracie býva zväčša nepísanou úlohou (ne)vol-ených funkcionárov zastávať záujmy toho-ktorého klanu a záujmy svoje(parafráza brilantnej definície zakončená obzvláśť zákernou podprahovou lžou z pera K.Marxa).
Skutočná úloha jatočných býčkov poly-tykos sa tradićne logicky nepíše rozkazom, ale "samo sebou rozumie".
Tož chrámova securiti policy nepustí(do gatí) len tak..

Staré selo-janské..slovianské porekadlo:
"Treba-li prostému človeku zlata k životu?"

"Veľa znalostí = veľa starostí"(kumulácia chaosu, stresu z množstva chybne spracovaných in-formácii=mier, pre súvislostí nechápajúceho)
..no veľa ra-dosti, ľudskosti pre rozlíšenia pravdy od lži schopného..
..preto staronezákonná požiadavka straty schopnosti rozlíšenia, ako podmienky východu z blúdenia púšťou pre formovaných zombibiorobotov.

R.1274 B.C.po bitke pri Kadeši(globálny karavánny=informačný uzol..vtedy rýchlosť šírenia in-formácii max.20-30km za hodinu=posol na koni oproti dnešný 300 000/s) zostala pohraničná strategická oblasť pod kontrolou Chetitských kňažských(védických) klanov.
Náboženskou vojnou oficiálne genocídne zjednotené Egyptské klany dospeli po 300 ročnej imperiálnej vojne a dlhodobej strate centrálneho servera na backbone k zmene stratégie vedenia informačnej vojny a použili popri efektívnejších finančno-vojenských operáciách úrakovinovej hospodárskej genocídno-akvizičnej invázie aj v občianskej vojne 2 generácie dozadu úspešne vyladené technológie "Kultúrnej spolupráce". T.j.najvyšších tradičných foriem vedenia agresie a snahy o subjektívnu kontrolu objektívneho globálneho procesu koncentrácie moci=vtedy známych technológii socio-kultúrneho inžinieringu.

Pravidlo prísneho mixovania národností otrokov(z dôvodu zamedzenia potenciálu revolt dohodnutých jazykov príbuzných zajatcov) bolo porušené a niekoľko primitívnych pološamanských kočovníkov pôvodom semitských etník vyselektovaných počas záverečných konvenćných vojenských operácii bolo skoncentrovaných v chrámových hospodárskych komplexoch za účelom pozorovania smerom k vytvoreniu kulturologických profilov.
Ľudové motívy, tradície, príbehy..stereotypy boli pozorne doplňané do konceptu postupne formovaných modelov samoriadenia ako budúci imitačno-simulačný interface napomáhajúci prijatiu programovo "darovávaných" syntetických orgánov(kolektívnych modulov "samoriadiacej" algoritmiky postupne systematicky formovaných stereotypov).
..až pokiaľ bežný nevzdelanec nebol schopný rozlíšenia eugenických zásahov.

280269

07.12.2012 11:44

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

udo1 85.?.?.?

Zaľúbený kuchár [smích]
Otázka do koho?

Aj keď zvykne presoliť,
býva nemúdre všetky jeho recepty zahodiť.

re:G-u-Ru Führeri
"Hlas svetla, nie je svetlom samým"

Parafráza zen-budhistického príslovia:
Prst ukazujúci na "svetlo luny" nie je ani samou lunou.

re:Chazari
Príslušnosť k mafii(pseudorodine) treba halt adevátne dokázať.
Všetko je o loajalite, presnejšie hier-arch-ickej.
Ako vo filme "Team amerika". [velký smích]
Hier-ó-fant..
Arch..
Spochybňovať objektívne zákony, no nespochybňovať autoriťky.
Aká to ma(na)gória..presnejšie koho?

Inak s poslednou Vašou vetou docela súhlas Bekota.

Mé-kota Kocúrkovie

280193

06.12.2012 03:37

USA se opakovaně pokouší poštvat Ukrajinu proti Rusku

RE: Demokrace ?

udo1 37.?.?.?

Tono, ty si teda asi fakt s prepáčením cvok.
Takéto absurdné širenie poplašných správ spadá skôr pod pojem trestný čin.
Keď sa budete ovbčanov snažiť blbnúť, riskujete spolu s Vašimi podvedomými šéfmi, že sa fakt niekde stane voľáky galimatiáš.
Nekop si hrob.
Vieš, že sa v dreveniciach nenadarmo vravieva:
"Nemaľuj čerta na stenu!"

Interpetuj radšej prechádzajúcu realitu optimisticky v zmysle Najvyššej moci(pre teba asi "Boh" ) a Jeho pravdepodobných cieľov.
Tzv. peklo tam isto nepatrí.
Všetko je totiž asi do-časné.
Nestrašme teda hlúposťami a radšej pracujme na strojení nášho spoločného osudu(zvyšujme gramotne M&M=Morálku&Mieru chápania populácie. Ich optimalizácia vyzerá byť jedinou zárukou skutočného "šťastia".
Strašiť je občas OK, no keďže Človek je v jadre psychiky prirodzený pozitivista,
je bezmierie aj v tomto smere skôr kontraproduktívne.

Drž sa a neboj sa zbytočne.
Žiadna veľká vojna nebude.
V tomto zmysle sú atomky šťastie.
Keby ich nebolo, zrejme by tí magori do toho šli.
Tož..Božia prozreteľnosť naberá občas hodne zaujímavé formy [smích]
Ani Voltumorti nemilujú harakiri.
Antichrist nie je ani tak jedinec, ako skôr spôsob myslenia, či pasivita a spoliehanie sa na nejaké ne-bo(h) po smrti a odovzdanie svojho potenciálu do rúk falošného obrazu Boha.
Toť plenty of clever managor!

NWO bude a bude v porádku
"A government for the people, by the people."
Stačí chcieť a prestať si honiť na prespatej apokalypse.
Co bylo, to bylo..terazky..veď vieš, kam Mierim a čo by snáď bolo dobré zrobiť Tonko.

280090

04.12.2012 23:15

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: Zamyšlení 2

udo1 31.?.?.?

Kľud Tono Mier.
Možno to fakt myslíš dobre.
Chodí tu občas s cieľom rozoštvávať hodne provokatérov používajúcich slovenčinu a extrémne naivné emócie s podobným profilom ako ty.

Z kontextu sa mi dokonca zdalo, že považuješ v rámci nejakej individuálne neprekonanej kolektívnej psychózy Ježiša za Boha, nebo tak něco. Mnohé tvoje kombinácie by sa isto dali pozitívne chápavo interpretovať na rôznych úrovniach a dokonca by sa v tvojom myslení mohla črtať istá kontinuita vnímania..
Snažil som sa len predísť potenciálnemu konfliktu s menej emotívnymi diskutérmi systematicky hľadajúcimi objektívnu realitu v rámci danej témy, ak chápeś.

Emócie sú super, no v protodialektickej aproximácii objektívnej Pravdy nemajú moc miesta. Neboj, ja tiež občas uletím.
Ak klikneš na môj nik, nájdeš pár možno použiteľných metodológii. Ak máš lepšie, pošli mi ich prosím na mejl.
Dyik.

Tož prajem mimo toho obecne veľa šťastia v hľadaní.
..jou a tuposť a zákernosť je v zmysle suroviny dobrá možno akurát tak ako jednorázová skúsenosť, ktorej sa tí rozumnejší radšej preventívne vyhnú.
Asi fakt nemusíme "vyskúšať všetko".
Máme predsa od Boha s narodením rozum a slobodnú vôľu, aby sme chybné stereotypy našich predkov od narodenia korigovali.
Aj zvieratká sa dokážu poučiť z chýb tlupy a blízkych.
Správne cítia, že degradácia poteciálu prevdepodobne nebude to pravé orechové. Prirodzený výber(objektívne zákonitosti) netreba ignorovať.

..inak povedané..ako u nás na dedine:
"Proti Bohu neradno.."
..a z tlupy autoritiek sme snáď už tiež vyrástli..
Poučme sa navzájom a dumajme spolu, že by aj deťom krajše bolo.

brú
u.

280013

03.12.2012 23:26

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: Zamyšlení 2

udo1 91.?.?.?

Uškodili azda Arabi pred sio-fašistickou židovskou inváziou na územie Palestíny niekedy uvedenej pseudorase(alebo mafii) tak, ako Nemci počas WWII(a viac krát v dejinách) Čechom?

Je známe, že ni(e)kým vyprovokovaní Nemci špeciálne v tom období predsa aj oficálne vyhlasovali a systematicky praktizovali genocídu Českého národa tak, ako aj iných národov.

Neporovnávajte radšej zasa neporovnateľné Vojta49, aby ste sa ešte viac nezatiahli do víru udalostí..
Teror je verejnou doktrínou fašistickej elity tejto blízkovýchodnej oligarchickej demokratúry.
Bežní izraelčania tým samozrejme ako výkonný nástroj trpia prevedením zodpovednosti na svoje hlavy, no ak si to so svojim nadrabinátom urýchlene neporiešia, budú proste nepochybne v dohľadnej dobe poväčšine masovo vyvraždení tak, ako aj inde vo svete.

Buď sa poslední jedinci zablúdeného mafiánskeho "übermensch"kolektívneho parazita asimilujú s prebúdzajúcim sa popul(v)árom a pomôžu zvyšku Človeku podobných opíc stať sa Ľuďmi, alebo sa na úrokovej bárke so zvyškom fasci-novaných fanatikov utopia.
Proces sociálnej hygieny nepočká.

Je to tragédie, no osud majú židovsky zmýšľajúci členovia klanu mono-hýkánov vo svojich rukách.
Život pôjde ďalej aj keď ich ich Führeri definitívne obetujú na krvavom oltári svojho šialeného D´ucha kráľa púšte(Ka-Leo-Patros).

"Každý, kto nepochopil to, čo mal pochopiť, zahynie zbytočne predčasne."

..a všetci nesieme v tej-, či onej miere zodpovednosť za dôsleky činnosti tých spoločností, v ktorých žijeme.
Že sa to niekto de-magógicky snažil vyškrtnúť z oficiálneho práva, objektívne vôbec nič neznamená.

279945

03.12.2012 21:30

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: Zamyšlení 2

udo1 91.?.?.?

To je v poho Hestroy, vyzerá tieź skôr ako provokatér.
Tak, ako ten Osol v iných diskusiách.
Aspoň je trocha srandy [smích]
Dnes už fakt ťažko stretneš osobu, čo by také dristy mienila vážne.
Aj tí akožehlbokoveriaci už sú postupom doby našťastie schopní akej-takej diskusie..

U nás je viac pseudokresťošov a u vás viac pseudoateistov.
Jedni veria vo falošný obraz boha, ktorého niet a druhí neveria Bohu, ktorý je.
Pravdu máś v tom, že tí vaši sú Bohu bližšie.
Jedni a aj druhí sú adeisti.
Ostatne ako fanatici každého "náboženstva", či ideológie.

Národovectvo, ako aj internárodovectvo, pokiaľ je všeobecne prospešne primerané, je super vec.
Našťastie ich umelé, Ni(e)kým po Hádovom plyšši masívne(cez zámerne narkomanmi vypustených basistov a asociálov vytvorené) extrémne formy trvali len krátko a nebolo kvôli všeobecne nevyhnutnej Zmene logiky sociálneho správania vytvoriť spoločenský stereotyp.

Hľadajme tak, ako aj s Maďarmi, etc. radśej to spoločne prospešné, čo zároveň zatieni nepodstatné Ni(e)kým tradićne vyprovokované imitácie nedorozumení.

Smejeme sa teda úprimne spolu s vami He-stroj [velký smích]

279933

01.12.2012 21:58

O kněžích

RE: Na církvi je nejlíp vidět,

udo1 85.?.?.?

Ak ste Mtk vnímal tón nekonštruktívne útočne, tak sa došlo k nedorozumeniu.

Skutočný nezvrátený kresťan=muslim=judaista=komunista a podobne je ideál, ktorý sme tu definovali. Spoločným menovateľom je Človek, ktorého sme tiež definovali. Metodológiu(tandemná protodialektika, metodické vyladenie intuitívneho vnímania miery pri VisMaiorCentrickom morálnom štandarde v spojení s Dostatočne všeobecnou teóriou riadenia) a kritéria hodnotenia úspešnosti priblíženia sa k cieľu(celkové zlepšovanie indivídua kolektívu v esenciálnych parametroch) sme tu rozobrali tiež dostatočne. Pozrite staršie diskusie na témy, odkazy v nich, príp. dajte mail a pošlem. Nebudem to tu znova copy-paste-ovať.

V tomto zmysle(keďže nejde o konečný stav, ale proces tak, ako pri pojme Pravda), sa ja rozhodne za dokonalý ideál nepovažujem a myslím, že ani Kysučan. Mená ďalších ľudí, ktorí sa o to vedome systematicky snažia, by Vám aj tak nič nepovedali. Ide o bežných občanov žijúcich svoje súkromno-spoločenské životy a spadajú tak pod ochranu osobných údajov, ak chápete. Nerád porušujem zmysluplné interpretácie rozumných zákonov pri virtuálne dominujúcom systéme zakrytého kódu(pseudobiblická otrokárska démonkratúra).

Ak týmito riadkami opätovne prichádza k nedorozumeniu, ešte raz jednoduchšie:
V definovanom kontexte nie som hotovým "kresťanom" a žiadneho takého nepoznám.

1.Je táto odpoveď pre Vás Mtk dostatočná, alebo nevedome či vedome z nejakých špekulatívnych dôvodov x+1 vysvetlenie pochopiť nechcete tak, ako obsah pojmu Globálny parazit-prediktor?
2.Ktorý iný, podľa Vás "vše-značný pojem", ste ešte nepochopili Mtk?

..alebo je u Vás problémom skôr POSTOJ k pochopenému, no pre Vás a-morálne neprijateľnému?

Ak som Vás z morálneho hľadiska špekulatívne ohodnotil nesprávne, samozrejme sa vopred ospravedlňujem.

Pekný večer prajem Mtk
u.

279828

01.12.2012 00:16

O kněžích

RE: Na církvi je nejlíp vidět,

udo1 85.?.?.?

Nedajme sa teda podvedome mýliť a-sociálnymi mágmi a veďme aj tu na fóre radšej dľa možností a schopností konštruktívno-kritický skutoćný dialóg a osvetľujme tak cestu.
Vždy klásť otázku:
Pri akej interpretácii a akej úrovni chápania môžem s oponentom súhlasiť?
Vyhrávajú tie tandemy, ktoré ju nájdu skôr a takto konkrétnu objektívnejšiu pravdu analýzy danej situácie na verejnosti zodpovedne predkladajú ostatným. Tým sa zlepśí situácia všetkých, tak bezpečne predvídavo aj dotyčného páru a ďalšie kolo špirály vývoja sa rozvinie.
Ide o optimalizovanú variantu protodialektiky.

A dosť bolo príbehov na dnes Anonym 46..

279796

01.12.2012 00:15

O kněžích

RE: Na církvi je nejlíp vidět,

udo1 85.?.?.?

Ako sme sa tu neraz bavili, je predčasná smrť každého Človeka tragédiou. Judaizmus treba akurát správne pochopiť a prestane byť ako forma globálneho teroru efektívny.

Ako vždy, treba klásť otázku, čo je na ňom dobré, resp.ako, na akej úrovni neegoistického myslenia by sa dal pozitívne interpretovať?
..a to je nemožné bez vyššej miery chápania jednoduchého všeobecného chodu vecí.

Máme sa síce od judaistov učiť, no to, že kvôli vlastnému egoistickému klanovo-mafiánskemu prospechu zástanci jeho dnešnej zvrátenej verzie(tzv.židovstva) generujú a podporujú masovú demagógiu a idiotizáciu spoločnosti, musí mať na nich smrteľný dôsledok.

Tak, ako v temnej rozprávke..
To, že ich potom "zvieratá", "zombikonzumenti", či "vlkodlaci" a´la film Twilight z vlastného pudu sebazáchovy likvidujú je nevyhnutné. Ak im upíry(židia) nepomôžu v boji s "Volturmi" (flexibilným zlovoľným vyšším nadrabinátom), sami zahynú a cesta obrábanej "biomasy" smerom k Človeku by sa zasa mohla teoreticky trochu predĺžiť..

Judaizmus svojmu mladšiemu blízkemu otrokovi môže hodne pomôcť.
Som presvedčený, že množstvo spravodlivých a globálne zodpovedných medzi ideovými dietkami Mojžiša rýchlo rastie.
Tak majú zasa skutoční kresťania pomôcť zvrátenému islamu nastúpiť cestu prorokovu(chronologicky skorigovaný korán), že by tí, sediaci na fosílnej energii(nie ľudkých rúk to diela), pomohli vyslobodiť sa kraju At-u(zapadajúceho slnečného kotúča) z úžerníckej slučky globálneho finančného terorizmu.
Napr. prestať zatiaľ obchodovať energonosiče v dolári, ktorý je majetkom skutočných teroristov a nie ľudí U.S.A.

Sme navzájom na seba odkázaní a našťastie "odsúdení" k spolupráci.
Výziev, príležitostí je dosť, len budovať sve(všetkých)-dom-je.

Nech mozaika kultúr rozkvitne ako je príjemným vánkom prozreteľnosti osudu(definovaného Vis Maior) osobne každého Človeka rukami pravdepodobnostne predurčené.

Ako nevedomý B.Obama správne poznamenal vo svojej radcami na podpis podhodenej knihe "Demokracia je dom postavený na dialógu"(no gramotne protodialekticky vedenom).

btw. Ak si pozriete z profesného hľadiska pozorne jeden z posledný veľkých spomínaných block-formerov "Twilight", kde ľudia podvedome "tušia súvislosti", padne Vám ako človeku úprimne hľadajúcemu pravdu do oka demagógická scénka posledného boja..

Situácia je zámerne zrkadlovo obrátená a starí védickí Volturi, ktorí stratili moc(ako sami hovoria "pred nejakými 1500 r."= Ničejský koncil) sú dvaja(tandem) a ich potomkovia Biblického konceptu sú v pyramídke za sebou postupne traja.
V realite je to práve naopak.
Funkčný protodialektický tandem bude triumvirátu a iným podobným riadiacim modelom dlhodobo dominovať efektivitou riešenia "príležitostí"

279795

29.11.2012 13:32

O kněžích

RE: Na církvi je nejlíp vidět,

udo1 85.?.?.?

Juif, a či juif..
pojmy a dojmy, úrovne mysle pletú sa Vám mierne?

Hé-ba-ré-je,
oráč misie žrecov At-a,
otrok chrámov vojny Ega,
pešiak ťahu svetovládou
boja železa a bronzu Hádov.

Ktorého boha sluhom sa stal
a ktorý že Boh súdiť ho mal?
Dvoch bohov v biblii jest,
no otcovia vaši Bohu jedinému..
večnému spupne ukázali päsť.

S besom vraha, duchom kaziteľa,
kosť z oltára mamonu, molocha mrzkého
opantala syzifa, tantala pramen(i)a smädného.
Tak Asópa riečneho bájky bez vekov
Izáka učili úroku mrzákov.

Myslíte juif, že Boh je azda nespravodlivý a pogromy sú len bezdôvodným vrtochom "Untermenschov"?
Kde dělají dokola ideoví blízkovýchodní soudruzi 3000let chybu?

Bolo Vám dané rozlíšenie od národenia sťa dar mocný,
no vy sa od poblúdenia v púšti chováte sťa malomocní.
Za skyvu pána vašeho, Herza, vojína ľstivého,
dokola na oltár, pódium hádžete syna vlastného.

Memento Memnon

Lev tak, ako vlk za časy tri
v rúchu baránka do ránka skrýva sa,
no z rosi večernej kožuch nevlastný oťažieva
a cisár nahý s potomstvom tunelmi sa poneviera.

Ten potkan, hoc múdry je to chlapec,
mementom je zboru bystrých oviec.
Naďalej však Ábel Kaina na zemi svätej bije
a telo Memnónovo zbytočne v kraji krvi hnije.

279756

28.11.2012 22:53

O kněžích

RE: Na církvi je nejlíp vidět,

udo1 85.?.?.?

Chaim le juif..
takže vy ste dokonca "ortodoxný"?
No..ja sa tiež snažím byť fundamentalistom(v zmysle basic knowledge, back to the roots..but not the trees).
Čo s tým má však podľa Vás dočinenia princ z Kentu, alebo myslíte snáď iného mýtického Ethelbrichta odvádzajúceho pozornosť?

Ako chápete Vy osobne "právo-slávie" v pôvodnom zmysle slova?
Isto..na veľmi vzdialenej úrovni vnímania máte pravdu, no zároveň sa obávam, že tu na fóre by pri Vašej formuláci:
"Som pravoslávny" mohlo vzniknúť závažné nedorozumenie, ak sa chápeme [smích]

Inak..ako sme sa myslím prednedávnom tu bavili a sám ste pritom použil formuláciu ohľadom judaizmu, ako kastovej ideológii jedného z najstarších druhov mafie..tož isto.. je rozumné vytvoriť si(ako či už mafia, alebo psudorasistická skupina na akýchsi eugenických princípoch) kult s príslušnou "samo"riadenou kolektívnou osobnosťou. Minimálne z bezpečnostných dôvodov nauzde-udržateľnosti a robustnosti klepiet budúceho parazita.
Ahora..Má uzdu, či nemá..toť otázka.. [velký smích]

Pravdu máte na úrovni pôvodného nezvráteného judaizmu a kresťanstva, islamu, či budhizmu, pravej, slávnej fundamentálnej ortodoxie, sve-domia Ľudského, Jeho váhy cieľov, Miery mier..

..a dali masku svoju,
čady levej, vládcu púšte
na tvár zory večnej, západu duše
že by dietky strechy novoveku
na čas do jamy levej padli..

279731

14.11.2012 17:18

Politici si udělali z českého národa fackovacího panáka

RE: Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem

udo1 91.?.?.?

Dnes máme našťastie z pohľadu fašistických parazitov (šefujúcim zvrátenému judaizmu, scientofraudológii, jednookým murárom a cirkvi, ktorá na západe dočasne zvíťazila nie vďaka, no napriek snahám dobráka Ježiša) Božie dopustenie internetu.

Ľudia sú samotným satanisticko-ateistickým konceptom biblie (a hlavne jeho agresívnej asociálnej matematickej doktríny úročenia z deuteronomia a Izaiiáša) tlačení do optimalizácie svojich čiastkových remesiel(gr.techné), čo vedie k technokratickej spoločnosti.
Tá je(pre mnohých paradoxne) oveľa menej náchylná na manipuláciu maticovými technológiami na báze MIM, ako bývalé staré okultno-pseudonáboženské spoločenstvá. Vyzerá, že ide zasa len o poistku z dielne VM, ktorá má celej populáci bez výnimky pomôcť v napĺňaní tzv.optimálneho súborového potenciálu. Či sa zasa raz podarí egofascinovaním bypasovať "problém s VM", závisí na každom "najmenšom" z nás.

Ak budeme kvôli odrezanej messmédeinej gorgónej tekvici príliš plakať nad rozliatym mliekom odklonu od cesty k večnému mestu otrokov(Rim), namiesto radosti s nastúpeného kurzu hľadania súboru optimálnych mi(e)R = Mat(r)ice kontroly časotvorných(nízkofrekvenčných spoločensko-prirodných) procesov, tak znova riskujeme, že sa naša neustála cesta na nejaký ten "čas" pozdrží..

Hej,..nechcel by som byť v koži členov rodiny zosobnenej
Snahy o počiatok uskutočnenia ďalšej tragédie.
"Jablko nepadá ďaleko od stromu".
Buď sa nájde v ich rodine niekto, kto to prekliatie zastaví, alebo budú zastavení násilne zvonku "surovým histerickým vetrom", ktorý dlho vyberá posádku deravej lode.

Cvičenie:
Príklad matice hypotetického scenára, ktorú teraz podprahovo vníma pár tisíc, no možno postupne aj desiatok tisíc osôb..
(..aj keď sú kvalita a kvantita dve strany jednej mince, nie sú vždy rovnocenné a občas "váha" jednej strany mince viac-, či menej adekvátne "zatieni" stranu druhú.)

"Na Izidin oltár Tučný šiel dar
a masku zory Kleopatre dal."

Ako by podľa Vás mohla čo najpozitívnejšie interpretovať tento veršík Ivanka P.?
Ona má totiž jeden z možných kľúčov riešenia tak, ako aj iné, zodpovednejšie manželky neexistujúcich politikov.
"Cherche la femme" treba tiež vidieť v pozitívnom svetle.
Ženy vždy mali svoje nezastupiteľné miesto v politike.
Samozrejme v trochu inej forme ako sa dnes zámerne deštrukčne presadzuje.

"Postavenie buď zaväzuje, alebo zruinuje"

Drobná rada:
Hľadaj v živote prejavy čo najvšeobjímajúcejších matríc symbolov, čísel a rozkladaj a skladaj legokocky tak, aby si sa pričasto nedostal u viemocného poštára na listinu neposlušných detí.
..nezastavuj sa v lese zbytočne pri každom zašumení lístia

279091

14.11.2012 15:22

Politici si udělali z českého národa fackovacího panáka

RE: Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem

udo1 91.?.?.?

Výpoveď k roli Andropova ohľadom protežovaniu Camela(M.S.Gorbačova)"istými" kruhmi a uzavretiu procesu "sionizácie" AV ZSSR ako hlavného poradného orgánu rady(sovietov):

Ide o zvukovy(MP3) záznam, nie video.
Má cca 17MB.
Stiahni tu.
Ak by bol problem, daj mail a skusime to inak.

Výpoveď dôstojníka, ktorý hovoril s N.N.Jakovlevom ako svedkom a účastníkom rozhovoru s Andropovom ohľadom uvedených záležitostí(oddôvodnené negatívne stanovisko Andropova ako šéfa KGB k žiadosti predsedu strany Stavropoľskeho kraja M.S.Gorbačova o preloženie do Moskvy
"s ceľem ne menee, čem post sekretaria CK"
s podporou
"struktur bolee močnych, čem KGB, katorym ja-Andropov, kak galava KGB vynužden byl podčiniťsia" )
Podrobnosti výpovede začínajú na 6 min 33 sekunde záznamu.

Re: Ku-Rimany.
Prejavenie sa číslových mier(matíc) je prirodzenou súčasťou života. V tomto zmysle je celý svet postavený na mat(r)iciach = materiálnych(energia ich polí=napr. emócie davu) objektoch rôzne usporiadaných mier, ktoré sa buď prejavia, alebo nie. Kritériá sme rozoberali.
Hlavné z nich je do akej miery subjektívne želané(myslením zobrazované=in-formované matice)zodpovedajú cieľom Hierarchicky najvyššieho systému mier(nazývaný napr.Boh, Allah, Vis Maior apod.).
V prípade etnogenézy biosféry našej planéty, ktorej momentálne do istého stupňa dominuje druh homo sapiens sapiens je potom známe relačné kritérium
A.aktuálna úroveň morálky(vzhľadom k morálke objektívnej) a
B.subjektívna miera chápanie objektívnych javov zo strany populácie.
(príp. z A a B vyplývajúce C:schopnosť idiotizácie davu do tej miery, že alternatíva príslušneho D´EgOsimulanta je objektívne najlepšia)

Interpretácie sú teda možné rôzne.
Kto dá vzhľadom na známe a menej známe metodiky, technológie odhadu cieľov Vis Maior najlepšiu verziu, ten sa v minulosti pri nevyhnutnej realizácii daného scenáru stával "uznávaným prorokom", sociálnym "mágom" [velký smích]

Isto sa podsúva aj otázka, či by mohlo byť v ni(e)koho záujme takéto nešťastie?

Globálnou teroristickou finačnou mafiou ovládané médiá majú logicky za úlohu okrem nafukovania nepodstatných vecí a skrývania javov podstatných aj nafukovanie stresových situácii do maximálnej možnej hystérie(stresu), informačného "bieleho" šumu, kolektívnej schizofrénie a pod..
..aź po diskreditáciu do egoscenára nezapadajúcich prebúdzajúcich sa prominentnejších zombíkov likvidovaných najlepšie samotným zombiplebsom ktorému skutočne chceli pomôcť a na výstrahu iným otrokom opovažujúcim sa spochybňovať dnešnú démonkraticku diktatúru..
Toľko k dejinám..

279084

11.11.2012 22:02

Politici si udělali z českého národa fackovacího panáka

RE: Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem

udo1 37.?.?.?

Btw. Lin..
ak Vás naozaj zaujímajú súčasné transformačné procesy v Rusku(tak aj globálne) a čo sa deje za Putinovou oponou, odporúčam Petrovovho kolegu V.M.Zaznobina.
Diskutovali sme to tu raz myslím aj s Dubom.
Tím, ktorého je Zaznobin hovorca, išiel hodne ďalej ako Petrov a spol., ktorý spravil kus roboty, no aj zopár vážnych chýb..

..ostatne každý robíme občas chyby a je nerozumné báť sa ich neúmerne..dlhodobý strach paralyzuje a krátkodobý často pomáha prežiť, no to by sme boli zas a znova pri starej téme hodnotenia stereotypov(morálnych štandardov a subjektívnej miery chápania objektívnej reality)..

Okrem toho samotný Zaznobin je fakt "kaliber" a určite stojí za to si ho vypočuť. Hlavne odborne. Prednáśa občas na Petrohradskej štátnej univerzite Fakulta praktickej matematiky a riadenia. Stačí dať jeho meno do googlu, alebo isť do ruskych torrentov. Oni a pár ďalších sú asi "otcami" strany "Zjednotenie"(nemýliť s Putinovou "Jednotou" ). Zjednotenie vyzerá byť skôr niečo ako konceptuálno-ideologický podklad čiastočne dnešnej a hlavne budúcej skutočnej ruskej politiky.
Zaznobin&co. však nie sú členmi strany, ale hnutia.
Ide o súvislosť, no zároveň aj o malý, no podstatný rozdiel.
To už je ale moc mimo témy..

278898

10.11.2012 00:39

Politici si udělali z českého národa fackovacího panáka

RE: Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem

udo1 151.?.?.?

Ide okrem iných materiálov, ktoré Vám boli zaslané pred viac ako rokom a aj o tu minule spomínané analytické práce N.N.Jakovleva vypracované na zakázku J.Andropova.
Obzvlášť prácu spomínanú v zázname o výpovedi N.N.Jakovleva, ktorá je, ak sa dobre pamätám, tiež spracovaná v knižnici, ktorej link tu bol viacnásobne uvedený v diskusiách. MP3 formát výpovede dotyčného dôstojníka námorníctva sa môžem v prípade potreby pokúsiť vyhľadať v archíve. Viac krát som ho osobne počul.
Spomínaná problematika sa týka ešte aj známej práce
"CRU protiv SSSR".
Direktiva 20/1 r.1948.

Andropov asi nebol zrovna úplným dobrákom a pre ľudí ZSSR ideálnym politikom, no z uvedeného záznamu by v porovnaní s citáciou Ljubimova v časopise Soveršenno sekretno č. 2/1995 a Altermedii vyplývalo, že J.Andropov bol kategoricky proti dosadeniu Camela (M.Gorbačova). Aspoň podľa osobného vyjadrenia N.N.Jakovleva, Andropovovho splnomocneca vo vypracovaní analýzy procesu transformácie Slobodomurárskych lóžii pred, počas a po revolúcii rokov 1905 a 1917. Ide o rozhovor, v ktorom sa Andropov sťažuje po rehabilitácii v Kyslovodsku N.N.Jakovlevovi na problémy s Gorbačovom(Stavropol) a jeho protežovaním "istými kruhmi".

Nasleduje popis jeho(Andropova) snahy o zabránenie presadeniu M.S.Gorbačova na post generálneho tajomníka CK a Andropovov neúspech(doslovne cit."i strašnyj udar polučil ja" ).
"I tak vynuždeň byl podčiniť sja discipline bolee krutoj, čem v KGB"

Ide taktiež o pomerne podrobný popis mechanizmu transformácie "sovietov"(rád) zo známych teroristických predcárskych klanových štruktúr do novej formy moci permanentnej globálnej revolúcie internacistu Trockého, jeho ideologického pobočníka V.I.Lenina a neskôr postupne do Akademie nauk, KGB, CK a Polytbyra. Rolu, zadávateľov role a príčiny smrti N.Krupskej. Pravdepodobné dôvody vzostupu a smrti Stalina, atď..

"Kažetcia, što ni Andropov, ni Stalin nebyl nikakda vsesiľnym"
Sám Andropov vo svojej funkcii šéfa KGB nemohol následne uchrániť N.N.Jakovleva pred poľovačkou hlavne zo strany známych židovsko-fašistických štruktúr v rámci AN ZSSR.

Množstvo dezinformácii bude logicky narastať.
Z toho dôvodu sme tu rozoberali aj metodiky dešifrácie nastávajúceho "bieleho informačného šumu". Tiež ich máte v mailoch, aj keď vyzeráte byť trochu preťažený a isto nemáte kapacitu "ísť po každej stope". Nie ste ale na to sám Vladimír. Robíte aj tak viac než dostatok. Ďakujeme.

278835

09.11.2012 16:06

Jak na ně

RE: Zvrateny, alebo chudobny?

udo1 37.?.?.?

Pravda je metod-o-lógia spracovania in-formácii.
Preto muži múdri dôb minulých dávali v príbehoch(obrazov) istoty života a (medzi)riadkami rámec jej formy, no nie formu statickú konkrétnu. Z toho formovali ako na hrnčiarskom kruhu príslušné matice (ne)zodpovedných stereotypov.
Mat(r)ica je koncepcia (samo)riadenia objektu(systému) v obrazoch a čas skutočného riadenia, Č(e)lo-veka, začína vždy u rozpoznania, zhodnotenia hierarchicky čo možno najvyšších všeobjímajúcich dominantných procesov(množín).
Mysli globálne, konaj lokálne.
Teda presne opačne, ako sa deti v školách pre "Hovoriace náradie" kaleidoskopicky učia(od jednoduchého k zložítému, komplexnému).
..a pan-uje Führer "Náhoda" a cisár "SAMOSATO" pan-ovho kultu hédoné, psychémozaiky kultu falošných emócii eliminujúcich skutočnú intuíciu a similujúcich neexistenciu príćinno-dôsledkových vzťahov.

..tak deti otočia na povel zombifikovaného dobráka pseudoučiteľa, a či -kňaza objektív kaleidoskopu navzájom nezávislých obrázkov a dejín pred rokom 863 A.D. niet..kolo-kolo-mlynske, za štyri rýnske, rok 1918 "začíname zasa odznova" a Uhorska "nebolo", rok 1938, 1948 - zase 2-krát pootočíme a opakovane sa tvárime, źe nevidíme súvislosti, nevieme ćo bude ďalej, aby sme kosser jatkárom strážiacim kossiar nekazili sebaobetavo na mamonovom oltári žúr s pečenými jelitami..

Statike(dogme) v k-ra-l(aska)-ovstve miesta niet.
Nie je možné pravdu "zabetónovať".
Uskutočňovať ju má každý sám podľa
1.osobnej morálky a
2.miery chápania.
Od toho závisí príčinno-následne aj osud jeho a jeho blízkych.

278803

09.11.2012 15:51

Jak na ně

RE: Zvrateny, alebo chudobny?

udo1 37.?.?.?

Kumulácia antagonizmov vertikálneho stroja "psychiky" hominida vedie prirodzene postupne zákonite k narušeniu jeho individuálneho systému a tak aj jeho kolektívneho systému, ktorého je ako orgán súčasťou.
Pri nezabezpečení dostatočnej psychohygieny(adekvátnych spomínaných sociálnych "antivirotík") patologizovaný trend pokračuje smerom k tzv. fatálnemu prechodnému stavu(zmene formy "existencie"=exitus).

Každý má v rámci globálneho organizmu etnogenézy špecifickú(jedinečnú) úlohu a chyba ktoréhokoľvek orgánu môže spôsobiť (okrem tzv. rámcových komplikácii príslušného riadeného rovnovážneho režimu pri dosahovaní definovaných, alebo oficiálne nedefinovaných cieľov) pri ich kritickom nahromadení, či dokonca paralýze, alebo absencii momentálne rozhodujúcich súčiastok celku, kolaps(fatal error).
Preto je HlaveXXII tak "patologicky prirodzené" apokalyptické myslenie..

Mo-ralne intuitívny mierocentrizmus chápania skladby sveta je tak okrem mozaikového svetonázoru primárnou veľkou objektívnou výhodou(dnes stále zatiaľ pre niektorých paradoxne) priklonenia sa k procesu vývoja človeku podobnej opice smerom k Človeku. S ním je spojená tiež tu často rozoberaná známa metodológia neustálej procedúry optimalizácie identifikácie a hodnotenia integrácie emočno-racionálneho stroja psychiky(horizontálneho pravo-ľavého kontinuálneho upgradu sve-domitej intuície).

Základom úspešného zabezpečenia tzv.genetickej zložky individuálno-kolektívnych biosférických systémov je potom už iba uvedomenie si jej nekompatibility z parazitickým mechanizmom správy obeživa(def.výmenných jednotiek=kreditno-finančného mechanizmu riadenia trhu) cez aj v Biblii egoistickými programátormi západnej kultúry(kolektívneho podvedomia) kodifikovaný inštitút úroku (fiktívnu nadhodnotu Marxovho kapitálu=derivátu podstatou ateistickej Biblie).

Preto je tak dôležitá otázka na ktoréhokoľvek životného spolupracovníka, zástupcu, politika pri pôvodnej ľudskej forme demokracie, samosprávy obce a štátu, či už priamej, alebo zastupiteľskej:

"Vyjadrite prosím kolega Váš vzťah k inštitútu úroku!"

Podľa odpovede ľahko spoznáte, či ide o protektorátneho kolaboranta, trójskeho koňa boriaceho kolovú palisádu morálnej zodpovednosti skutočnej demokracie, alebo Človeka so skutočným perspektívnym Ľudským pohľadom na budúcnosť generácií bez fatálnej pokryteckej tolerancie voči globálnemu finančnému terorizmu banksterskej fašistickej slučky dusiacej rozvoj občianskej spoločnosti a pletúcej sa pod nohami synov a dcér Ľudských.

278799

09.11.2012 15:48

Jak na ně

RE: Zvrateny, alebo chudobny?

udo1 37.?.?.?

D´accord Mufo!..
v akorde, sú-hlase, sú-znení, gr.symmetrii,lat.harmónii..kva-kva..
Dobre ste vyjadril kolektívne riešenie..

nečakať zbytočne ďalej s diskusiou okolo rozpoznania spoločných dostatkov biblie, marxizmu, véd, koránu,.. a odstrániť, nakradiť, reinterpretovať nedostatky kresťanstva, komunizmu, islamu, budhizmu,..

Tak, ako je EU, NWO, globalizácia, demokratizácia atď. objektívny jav a je negramotné bojovať proti nim, vyzerá byť min. rovnako dôležité bojovať za ich formu-obecný prospech, alebo egolitárny fašizmus.
Tak, ako keď od rodičov dostanete všetko na tanieri, postupne si to prestanete vážiť.

Len dodávam že "Dýchať vodu", novú vodu = prastarý ra-z-pravkový symbol nového in-formaćného prostredia, je obecno-individuálne prospešné naučiť sa čím skôr.

Voľné, chápavé dýchanie po zobudení sa zo spánku ilúzie, "znovuzrodení" v bezpečnom Koncepte sveta bez kultov, náboženstiev, ideológii a konzumnej naháňačky etc... znižuje riziko nedorozumení, objektívnej realite neadekvátnych interpretácii dominantných a v nich vložených každodenných spoločensko-prírodných procesov.

Navyše prostredie, v ktorom žijeme, si do veľkej miery strojíme samy. Kto neprimerane aplikuje objektívne zákony, kto ich v egoisticko-klanovom ošiali pomenuváva a prevracia na pravý opak cieľa optimálneho rozvoja maximálneho možného množstva populácie zboru jednotlivcov, sa bude vždy snaźiť vytvoriť bludisko krivých zrkadiel poloprávd a lží maskovaných pravdou.
Tú rozlíši ten, koho miera chápania počas života neprestane stúpať.

A.Mierocentrista(neegocentrista), resp.VM(Vis Maior, Vyššia-nadľudská Moc, Vševesmírna Miera)centrista má pevný bod riadenia svojho kolektívneho osudu a je mu každodenne v pozorne vnímaných drobných zmenách miery v jeho okolí napovedané či a ako korigovať svoj názor-chápanie-strojenie obecného diela. Pri CELKOVOM zlepšení je na dobrej stope spolupráce strojenia sveta, pri len čiastočnom so známymi neželanými cieľovo naviazanými balíčkami na spope horšej..

B.Egocentrikom naproti tomu sú logicky nové znalosti(in-formácie) aktívne rozpoznané v takmer zanedbateľnej miere. Musí sa spoliehať max. na existujúce(subjektívne ním a spolupracovníkmi v minulosti rozpoznané) javy a príp. tandemnú protodialektiku&co., ak uvedené metodiky ovláda.
EgoKult HlavyXXII je schopný využívať ako zdroj len z kontextu vytrhnuté jednotky kultu falošnej individuality a ďalšie, nové PRIMÁRNE in-formácie v princípe zo strany VM takmer nedostáva ani on a ani obete jeho bez-mieria, ľudovo nenažranosti, úrokovo zvrátenej dominancie konkurencie spotreby nad výrobou.
Ak je niekto súčasťou EgoKultu, je neschopný celospoločensky osudotvorné informácie vedome aktívne rozpoznať, keďže kľúčom jednoty vedomia a podvedomia sú VM definované tu často diskutované známe a menej známe objektívne morálne štandardy.

278796

06.11.2012 00:43

Řecko není chudé

RE: žijeme v podvodu

udo1 91.?.?.?

Rozhodni Chaim sám o osude svojom a blízkych tvojich!
Rozlišuj, čo v tvojej vie-Re je Božie a čo nie.
V koráne tak, ako aj v starom i novom zákone(inštrumente, nástroji dopracovania sa k istote) mnoho pravdy(svetla) jest. Všetko je tak neegoisticky, ako aj egoisticky pozitívne interpretovateľné cez diskusiu s audítorom ľudským, no i Božím. Druhý lepším je prvého,
no brata tieź odmietať nie(ra-z)umno.

Korán 62:5
Príklad tých, ktorým bola daná Tóra, aby ju poniesli (zachovávali ju a riadili sa ňou) , ktorí ju ale neponiesli (nedržali sa jej a ani ju nezachovali čistú bez zmien a zásahov) , je podobný príkladu somára, ktorý nesie (na svojom chrbte) knihy (náklad cenných a užitočných kníh, z ktorých nič nemá a ktoré ho len ťažia) . Je veru zlý (so zlým koncom) príklad ľudí, ktorí za lož označili znamenia Božie. Boh správne neusmerní ľudí krivdiacich. (5)

(5): Príklad uvedený v tomto verši sa vzťahuje na židov, ktorým bola daná Tóra, aby ju dodržiavali a ňou sa riadili, avšak oni sa jej nedržali a jej význam pozmenili. Títo židia sa podobajú na somára, ktorý nesie na svojom chrbte cenné knihy, ktoré ho ťažia a unavujú. Keďže však somár žiadne z týchto kníh nevníma a nechápe ich zmysel, sú preňho skôr záťažou než úžitkom, ktorý by z nich mal mať.

Hra na lumináta ľahšou Človeku jest
a od časov minulých bledne osudu päsť.

I-, a či luminát.
Osvetľovanie je proces objektívny.
Ak ho pre hé-doné przniť budete,
zasa ohňom svetlo sa vám stane.

Boh je len jeden,
no na Jeho tvár sa deti snažia od-vekov nasadiť masky rôzne.
Nasadzovať predkom svoju tvár je proti chodu mier, pri-rode.

Nespochybňujte objektívne pravidlá Chaim.
(Genezis 2:16-17)
יז וּמֵעֵץ, הַדַּעַת טוֹב וָרָע--לֹא תֹאכַל, מִמֶּנּוּ: כִּי,
בְּיוֹם אֲכָלְךָ מִמֶּנּוּ--מוֹת תָּמוּת.

278474

30.10.2012 18:06

Kočičí vrah

RE: Druhá strana mince

udo1 31.?.?.?

Ak to mala byť z Vašej strany Alena pochvala, tak dík [smích]
Tešte sa tiež z Ľudí vo svojom okolí
a pomôžte spolu s nimi ostatným stať sa Človekom.

Čím viac jedincov v kolektíve používajúcom stále väčšiu časť neokortexu pod symbolickým ČELO-m k obecne objektívne pozitívnejšej interpretácii vnímaných javov, tým bezpečnejšie a k-raj-šie je naše z-istenie(ex-istencia=istota=pravda=stálosť=jednota minulosti, budú-cnosti a prítomnosti).
Kto sa stane pozitívnym atraktorom, dostane dar života stáleho, večného.
Prestane byť len tu a teraz.
To je asi pôvodná podstata pojmu "znovuzrodenia", kr(a)stu..

Hra života..prebúdzanie sôch zo zlého sna podobne ako v hodnotnejšej časti tu spomínaného filmu "La belle verte"..

Vidieť a chápať sú dva navzájom úzko súvisiace pojmy, no nie sú totožné. Ako sa hovorí v jednom krátkom príbehu:
Na zhromaždenie prerokúvajúcom na námestí obecné záležitosti príde staršia dáma za dedinskou radou a povie:
"Ja som jasnovidka a musím sa s vami rýchlo porozprávať"
rada:
"A my sme zasa jasno chápaví. Ako sa budeme rozprávať?"

Správne po-menovanie(na prenos a spracovanie určené nakódovanie, in-formatizáciu pozorovaných javov) znamená nadelenie chápavej subjektívnej formy(z lat.obrazu) v-nímaným(t.j. aj videným) mieram. Až to umožňuje na základe neegoistického morálneho štandardu dostatočne bezpečne rozvíjať harmóniu sveta vo svojom okolí. Nebyť viazaný subjektívnym časom vzťahu nepochopených dominantných procesov a s-trojiť, in-formovať pochopené formy do reality(aktívne v najväčšej možnej miere uskutočňovať osobne z najvyššia predurčené celkové a momentálne o-sudie).

Ide o princíp neurolingvistickývh technológii tzv."cestovania v čase", ći spontánnych, pre menej chápavého "zázraćných" uzdravení.
Teória mier neurčitosti(pravdepodobnosti) je totiž osobnostne predurčená, ak chápete.

Pr.
Pravdepodobnosť, že budúcnosť bude, sa rovná jednej, no aká bude, závisí od vyššie spomínaného osobnostného psychologického profilu realizátora. Jeho schopnosti rozlíšenia(objektívnych procesov, ich zhodnotenia) a vôle konať.
Pravdepodobnosť je teda osobnostne podmienená.

Objektívnej realite(VM štandardom) neadekvátne spracovanie vnemov do podvedomia(emočných modulov=extrémne nahustených in-formácii, uchovaných obrazov) spôsobuje okrem
A.klasického "stack, či buffer overload, či overflow-u"(pretečenia podvedomia do vedomia=odb.opak tzv.swapovania s podobným následným zamrznutím-kolaps systému)

B.následné nevyhnutné hygienické(psychosomatické) poruchy z dôvodu narastania disharmónie systému až po jeho úplnú psychicko-fyzikú=informačno-existenčnú (auto)elimináciu pri nepoužití antivírusu, prípadne nepreinštalovaní operačného systému(na západe ide o bugy, vírusy v celkove robustnom, no apokalypticky naprogramovanom tzv.biblickom koncepte samo?riadenia spoločnosti a jeho derivátoch)

278159

30.10.2012 13:20

Řecko není chudé

RE: žijeme pod vodou

udo1 31.?.?.?

ešte re:Erwin

Inak hanlivý výraz "židovstvo" mal pôvodne väčšinou význam parazitizmu
"žnú kde nesiali" a treba ho odlišovať od pôvodného judaizmu relatívne krátkeho obdobia zpred infiltrácie profieugenistov pravdepodobne staroegyptského pôvodu do tvorenej klanovej štruktúry chrámových otrokov semitského etnika - jedného z kolien lévi, levej, ľavej čaty špeciálneho určenia, či ako chcete..
..a ich snahy o vytvorenie my(s)tického hebrejského národa v rámci vtedajšej politickej situácie(po 18.dynastii a počas trvajúcej 300 Egyptsko-Chetitskej vojny), ak chápete..
kulto-finanční žoldnieri..Projekt bol, zdá sa, pomerne úspešný, mnoho krát oprášený, systematizovaný a oveľa neskôr inštitucionalizovaný..dnes dokonca v podstate takmer oficiálne..

..tak aj dnešná spomínaná západná "filozofia egoizmu", resp. individualizmu(min.pr.A.Rand) je jedným z mnohych súčasných derivátov, osvedčených technológii autodeštruktívneho "samo"riadenia dnešnej spoločnosti odvodených zo Starého Instrumentu(Testamentu po zvláštnom prekl. E.v.Rotterdam).

No občas sa ešte nájdu usmevné pseudointovíduá pripisujúce chybné smerovanie konceptu samoriadenia globálnej spoločnosti spomínanému chudákovi japonskému "konšpiratológovi" SAMOSATO-vi a esenciálnemu zvieratku v každom Človeku [smích]

278142

30.10.2012 13:10

Řecko není chudé

RE: žijeme v podvodu

udo1 31.?.?.?

Jedným z pilierov udržania moci Fasci je adeizmus(po dnešnom etymologicky chybne "at-eizmus" ). Dať falošný obraz Boha a kontrolovať, simulovať ho(formu, nie Subjekt samotný)..

Dnešné tzv.kresťanstvo vyzerá byť potom z pohľadu tvorcov zvráteného judaizmu projektované ako ateistická ideológia "biomasy otrokov". Zámerná mystifikácia a dogmatizácia, stroegyptskými a inými kultami osvedčené koncentrovanie sa na "posmrtnú budúcnosť", pacifikácia pudov prežitia, komunikácie-podpory zo strany VM pomocou hierarchie zväčša uprimných dobromyseľných zombi sekretárov(tzv.kňazov).
Skrátka..celková pekne zaobalená(aj cez pozitívne emócie, lásku pre-daná)paralyzácia, zombifikácia cieľovej skupiny.

Podobná situácia vyzerá byť aj u islamu(cielený chronologický rozklad následností morálno-kognitívnych príbehov koránu a obligátne rozdelenie vetví) a známych východných kultov, kde boli tieź na počiatku legitímne, hlboko ľudské, na Najvyšší známy definovaný systém, riadenie(VM?) napojené myšlienky.

2.Prípad
Hypotéza, ktorá sa snaži vytvoriť zdanie, že dnešní tzv.židia sú naozaj národom.
Potom ide samozrejme o nebezpećnú rasistickú ideológiu spĺňajúcu zároveň tiež asi všetky základné atribúty fašizmu.

K Vašej ďalšej otázke Erwin..
"Ako mohli autori Starého instrumentu tušiť konverziu Chazarov a iných etník?"
Predstavte si, že niekto žije trebárs aj tých 1000 rokov, alebo viac.. čisto len predstava..ale nie..srandujem [velký smích]..
No nie tak celkom.
Podstatná je robustnosť algoritmu samoriadenia projektovaného systému a jeho akvizično(možnosť operatívnych zmien stupňa expanzívnosti, či "parazitizmu" )-adaptabilné schopnosti, reakčný čas, dilatácia(oneskorenie) spätnej väzby, jemnosť nastavenia(tzv.perióda vzorkovania), atď..

Po rozpoznaní základných algoritmov a tým parametrov dotyčného automatu=robota kolektívneho podvedomia tzv.ezo- a exoterikmi nazývaného "egregora" budete prakticky okamžite schopný identifikovať aj jeho "bežným okom viditeľné" kľúčové orgány(osoby) a stereotypy ich správania v rámci im "samo"pridelenej funkcie.

Zo Základov metodológie koncentrácie prostriedkov v informačnej vojne s cieľom globálnej hegemónie:
Ako sme sa tu minule bavili,
buď si v roli egomaniaka
A.viditeľnou vojenskou silou zabezpečíte ekonomický potenciál danej krajiny, alebo

B.kúpite jej lokálku(elitu), ktorej garantujete rovnaký, alebo váčśí profit po odovzdaní upírskeho desiatku, dvadsiatku,..

C.vytvoríte ideológiu multietnického výpalníckeho aparátu a ten rozoženiete najlepšie po celom svete. Pokiaľ plebs bude vnímať len lokálnu a medzinárodnú politiku do úrovne premiéra, kráľa, p-rezidenta, genseka, atď. máte automaticky zachovaný monopol. Najlepśie samozrejme, keď ani Vaši výpalnícky vampiráti nevedia o existencii Vašeho "éclusívneho" klubu.

278140

30.10.2012 13:03

Řecko není chudé

RE: žijeme v podvodu

udo1 31.?.?.?

Otázkou je Erwin, či tzv. židov, resp. judaizmus chápete ako ideológiu rôznych etnických konvertitov, alebo ako národ?
ďalej..Čo chápete pod výrazom "národ"(=let.natio a gr.etnos)?
V zásade ide teda asi o dve možnosti:

1.Prípad
Ak ide podľa Vás o ideológiu a´la kresťanstvo, islam a pod., tak vyzerá, že pôjde zrejme o najstaršiu "filozofiu" jedného z druhov mafie.
Podľa viacerých príznakov, ktoré sme tu opakovane rozoberali(percentuálne obsadenie štátnych, obchodných a akademických inštitúcii uvedenými vyznavačmi pomocou známych definovaných autoselekčných mechanizmov), ide teda z pohľadu sociálneho inžinieringu skôr v dnešnom význame o ateistickú ideológiu mafiánskeho zamerania. Spĺňa totiž v zásade všetky jej základné parametre.

Otázkou je potom, čím bol charakteristický pôvodný judaizmus?
Je viacero hypotéz, no zhodovať sa vyzerajú v tom, že išlo pravdepodobne o jeden z mnohých blízkovýchodných kultov vtedajšieho blízkobvýchodného "meltingpotu" v z informaćno-vojenského pohľadu strategickom strede oblasti úrodného polmesiaca(Mezopotámia-Kanaan, resp.Philistia,..-Egypt).

V rámci prebiehajúcej informačnej vojny bola pôvodná forma kultového judaizmu podľa rôznych odhadov cca. pred 3-3500 rokmi infiltrovaná a prepracovaná aśpirantami na riadenie globálnejších komunikačných(akvizičných=vojenských) procesov. Zároveň bola do postupne novoformovaného špecifického expanzívne zameraného kultu z dielne vtedajších neurolingvistických programátorov zakomponovaná aj v tom čase už známa moderná objektívna monoteistická tendencia.

..Ostatne tak sú aj všetky ostatné prirodzene vznikajúce "náboženstvá" všade vo svete vždy pod tlakom snahy o ich zneužitie v prvej fáze lokálnymi klanovými elitami.
Prípadne nimi na báze existujúcich kultov priamo naformulované(dnes by sa povedalo naprojektované).

Začalo to asi niekde pred desiatkami tisícov rokov, keď prvého "šamana" napadlo egoisticky zneužiť svoje znalosti, in-formačné schopnosti v prospech výlučne seba a svojho klanu, detí. V rámci celej tlupy vybudovali tlupoelitárnu hierarchickú štruktúru cez rozvíjanie technológii nepriameho riadenia štatistickou kontrolou stereotypov, príslušným de-formovaním interpretácie ľudových obecne prospešných príbehov odovzdávania skúseností a prepojených tzv.potenciálových situácii(zákl.soc.psychológie) ústiacu o tisíce rokov do dnešnej formy otrokárstva.

To už by sme boli ale pri základoch primárnych objektívnych procesov biosférickej etnogenézy a metodológii ich identifikácie a tým možností ich subjektívneho riadenia..

Z pozície Vis Maior ide pravdepodobne okrem iného o jednu z foriem motivácie vývoja druhu Homo sapiens sapiens, tlak k napĺňaniu optimálnejšieho potenciálu..k nevyhnutnosti "viac myslieť". Pre tzv.fatalistov ide o "božie dopustenie". Preto je základom udržania moci Fasci adeizmus

278139

30.10.2012 00:17

Řecko není chudé

RE: žijeme v podvodu

udo1 37.?.?.?

Keď uvedené citáty zo starého testamentu(či "instrumentu" z pred prekladu Erasma z Rotterdamu) nie sú návodom tvoriacim jadro ideológie globálneho korporátneho fašizmu a motorom bezohľadnej agresívnej apokalyptickej expanzie "kultúry" zemí zvráteného At-u(zapadajúceho slnka), tak potom už naozaj neviem..

Je nezdravé Bohu pripisovať takéto svinstvá.
Keď sa pozrieš na prírodu a na normálneho bežného Človeka bez stresu, mohlo by ti docvaknúť, že Boh nie je magor!
Tak, ani Človek, jeho dieťa.
No deviácie sa v prírode vždy vyskytovali v rámci Gaussovej krivky.
V tom máš síce pravdu, no potom vieš aj to, aké sú tresty za snahu o posunutie objektívneho extrému do Normy života.

Snaha o takúto extremizáciu spoločnosti spadá nie len podľa môjho skromného názoru bez najmenších pochýb pod kategóriu trestného činu verejného ohrozenia obzvlášť nebezpečným zákerným a navyše organizovaným spôsobom formou sprisahania, úmyselného vytvorenia zločineckej skupiny, dlhodobo dotiahnutej dokonca až k systematizovanej vraźednej protiľudskej mafiánskej ideológií pod rúškom náboženstva skrývajúcej sa príležitostne za otvorený rasizmus.

Preto otázka prebudeného ovčana(občana) na akéhokoľvek politika:
"Vyjadrite Váš vzťah k inštitútu úroku!"
..napr. na tu veľa diskutovaného pan Oka-murka, či Rybára českých kapríkov a pod..
V diskusiách v predvolebnej kampani, rádiu, na fórach, TV,..
Rezonuje stále jedna a tá istá otázka..
Podľa odpovede budete vedieť, či ide o vlastizradcu(nebezpečného zločinca), alebo gramotného a celospoločensky zodpovedného Človeka.

Teda..obnovenie trestnoprávnej zodpovednosti za akýkoľvek úrok a zakotvenie tohoto článku v ústave každej právnej občianskej spoločnosti.
Skúseností snáď už bolo dosť!
Alebo si chcete s kamarátmi ďalej sypať soľ do rany Chaim a driapať sa zasa na oltár?
Buďte prosím už konečne rozumný.

278099

30.10.2012 00:15

Řecko není chudé

RE: žijeme v podvodu

udo1 37.?.?.?

Chaim, Chaim, vieš, že propagácia fašizmu a terorizmu(aj finančného) je dnes Bohu vďaka trestná.
Zrovna tak aj ospevovanie genocídy.
Váž teda slová aspoň na verejnosti.
Tu nie si vo svojom žido-fašistickom mafiánskom,
resp. rasistickom klube.

..keď už sme pri téme a ty verejne obhajuješ temné stránky zvráteného judaizmu = kreditno-finančnou vojnou realizovanej masovej globálnej genocídy, považuješ sa osobne skôr za mafiána, alebo rasistu?

Alebo sme ťa tu zle pochopili a nechceš tvrdiť, že finančný banksterský terorizmus ateistickej ideológie tejto zvrhlej formy judo-kresťanstva popísaný v biblii je "v pohode"?

Konkrétne ide o tebe snáď známe pasáźe praktického návodu na ekonomické masové vraždenie a cielený rozklad civilizácie a občianskej spoločnosti doktríny Divide et impera nainfikovanej do pôvodného Pentateuchu:

Deuteronomium 23:19 – 20:
„Svojmu bratovi nebudeš požičiavať na úrok, na žiadny úrok ani za striebro, ani za pokrm, ani za čokoľvek, čo sa sa požičiava na úrok. Cudzincovi môžeš požičať na úrok, ale svojmu bratovi na úrok požičiavať nemôžeš, aby ti Hospodin(?), tvoj boh, požehnal vo všetkom, k čomu priložíš svoju ruku na zemi, ktorú ideš obsadiť“..

..ďalej Deuteronomium 28:12
„..budeš požičiavať mnohým národom, ale sám si nebudeš musieť požičiavať. Hospodin(?) Ťa učiní hlavou a nie chvostom, budeš vždy stúpať vyššie a neklesneš nižšie, ak budeš poslúchať príkazy hospodina(?), svojho boha, ktoré ti dnes udeľujem, aby si ich prísne dodržoval. “

a Izaiiáš 60:10 — 12
„Cudzinci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú k službám.. Národy a kráľovstvá, ktoré by ti neslúžili, zahynú. Takéto národy prepadnú úplnej skaze“

Protokoly sú len derivácia(odvodenina).
Zároveň si ich tvorcovia mysleli, že odvlečú pozornosť upírmi kántreného stáda od kulto-formnej knihy a základného po svete úspešne pred vekmi rozsiateho algorytmu zla a zámerne programovanej cyklickej apokalypsy.

Biblia je snáď najrozšírenejšou knihou na svete a písali ju aj z Ľudského hľadiska morálne choré, zákerné osoby.
Zdravý, eufemizmami a newspeakom nedeformovaný Človek si horné citácie pozitívne asi ťažko môže vysvetliť.
Iba ak Človeku podobná mentálne zdevastovaná opica.

Tolerancia končí tam, kde sa javy prestávajú pomenovávať ich pravými pojmami s cieľom eliminácie svedomia vedúcej k fatálnej autocenzúre.
Svoj BIOS tak, ako ani Boha neoklameš.
Každý, kto sa o tú hru vedome, či podvedome pokúsi, skončí predčasnou zbytočnou smrťou v tej, či onej forme.
Beztrestne totiž dlhodobo narúšať harmóniu strojenia sveta nebýva dovolené.

278098

Dajte Terrutong prosím na obecné pobavenie ešte nejaké vtipné adekvátne prirovnanie! [velký smích]

Nikto tu netvrdí, že Japoncom "tak trochu" nepreplo po dlhotrvajúcej imperiálnej politike západného agresívneho úžerníckeho systému v Ázii za posledných 500 rokov, čo významne pridalo vietor do plachiet miestnych politík národnych záujmov oproti politike globálneho finančneho internacistického terorizmu.

Snáď sa nedomievate, že múr, do ktorého zvyknete búchať tekvicami zostal pre Vás ako memento bezdôvodne?
..no..to by ovšem vtipnosťou isto prekonalo Váš prvý pokus o primeranú anekdotu..
..alebo ste spolu s Vaśou tlupou naozaj detvákmi Izáka a nevadí Vám schizofrénia Vášho streleného otca?
Obávam sa, že ako už aj mnohým Vašim pohlavárom nie len na SK dochádza, bude Vám s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou zasa raz poriadne horúco.

Pre dobro Vás a Vašich detí dúfajme, že konečne prestanete používať hlavu len na to, aby Vám nepršalo a nesvietilo zbytočne do krku.
..pár metrov čreva a trochu sexu..
Kedy konečne prestanete samovražedne snažiť plávať proti prúdu horskej rieky?

"Pomôcť ostatným ste mali a miesto toho pod nohami sa pletiete!"

277962

26.10.2012 14:06

Kočičí vrah

RE: Druhá strana mince

udo1 151.?.?.?

Človek(osoba priznajúca vysokú pravdepodobnosť existencie Vis Maior, snažiaca sa o metodologické rozpoznanie Jeho cieľov-obecne prospešných a bezpečných konrétnych obrazov, z lat.foriem 3D sveta=3-jediného procesu
1.formy(konkrétnych rozpoznaných mier),
2.in-formácie(nekonečného prenosu mier, pohybu, keďže statiky vo svete niet),
3.existencie..stvorenia, strojenia,
rozpoznaných zákonitostí objektívnych procesov a aktívnej kooperácie na ich dosahovaní) = def.EH Ecce Homo ..

Niekto sa zastaví v živote na úrovni mačiatka a niekto ide kúsok ďalej, no každému je ponúknuté stať sa Človekom.
Kto však dar vedome, alebo nevedome odmietne..
..áno nevedome, v dobrej viere..mierne poľahčujúca okolnosť nesúceho si svoj nie Bohom udelený kríž, ale kríž tých, ktorým človeku podobná opica "v dobrej viere" z-verila svoj osud.

..sťa Diogénés(postava Járu Stolára bez autodeštruktívneho nihilizmu?) ležiaci a spiaci vo svojom sude, cez deň úporne hľadajúci s lampáčom na agore Človeka..

Rozum(schopnosť rozlíšenia)a slobodná vôľa(konať a niesť nevyhnutné následky príčinno-dôsledkových vzťahov harmónie, gr.symmetrie s-trojenia).
Buď v rámci procesu zlaďovania emočno-racionálneho stroja svojej psychiky intuitívno-svedomite budujem, alebo narúšam súlad (lat.harmóniu) nekonečného večného vesmíru bez začiatku a konca(cit.STAR-TREK [velký smích] ).

277880

26.10.2012 13:53

Kočičí vrah

RE: Druhá strana mince

udo1 151.?.?.?

Sú-hlas.
V každom z nás je kus zvieratka tak, ako mnohí tu v diskusí správne tvrdia.
Človek má však objektívne väčší potenciál, ako isto budú ostatní diskutéri tiež ochotní priznať.

Otázkou potom zostáva, ktorý z možných potenciálov jedinec v spoločnosti a zrovna tak spoločnosť jedincov(kolektívna osobnosť,.. ľudstvo) naplní a či pripustíme možnosť existencie tzv.optimálneho potenciálu. Celkového a momentálneho, čiastkového v rámci definovnej chronologickej orientaćnej osi, symbolického kompasu..

Spoznávanie kamienkov mozaiky cez jej celok, alebo skladanie úzko špecializovaných vedomostí do nekonečných variácii vzájomne nesúvisiacich výsledných obrázkov(foriem hmoty, celospoločenských situácii)
..konvertitom Miguelom popísaný známy boj španielskeho caballero, hidalgo Don Quixote, Quijo(a)te z Lamančskéj úžiny s veternými mlynmi.

"De cuyo nombre no quiero acordarme.."
Ni(e)kto.

U nás na dedine hovoria:
"Kto je zvedavý, (ne)bude skoro starý."
..starý síce bude, no v zmysle múdry, skúsený.

a
"Mnoho znania, mnoho sklamania.., či zdania, ilúzie" ..
pre toho, kto pre množstvo čiastkových informácii nevidí príćinno-dôsledkové interdisciplinárne vzťahy celku,
no
"Blahoslavení chudobní duchom(, lebo ich je kráľovstvo ne-bes-ké.., lebo oni uvidia Boha,..bla-bla)"..

..Mnoho znania je mnoho ra-dosti..
pre tých, čo vidia dielo svojej úzkej profesnej špecializácie v obecnom chode vecí..

"Pre stromy les nevidia"..
a tak, ani cestu..
pánmi osudu svojho
viac nie su.

Kto a ako definuje optimálny potencial druhu Homo sapiens sapiens, ktorý sa mení tak ako objektívna pravda v danom čase a priestore?
Ako sa stať Človekom=kráľom svojho osudu,..zbaviť sa viazanosti zava(á)dzajucich kategórii času a priestoru spôsobujúcich neustále sa meniacu inerciálnu vťažnú sústavu príslušných mier pozorovateľa(z gr.theoretik, ..modelár)?

Bez pevného bodu nemožno skutočne riadiť osud.
Maximálne jeho ilúziu.
Tak, ako si ľudia kedysi mysleli, že zem je plochá 2D
a dokonca, že je stredom vesmíru.
geo- resp. ego-centrizmus sa preto logicky nejaví byť atribútom optimálneho potenciálu druhu HSS.

Každý jedinec druhu a tak aj spoločnosť Homo sapiens-sapiens prechádza zo známych dôvodov v každej generáci jednotlivými štádiami vývoja od

1.zvieratka
(pudy, okliešteným BIOSom obmedzená inteligencia= napr.narkoman),

2.zombíka
(konzument, automat otpracúvavajúci kulturologoické stereotypy bez ich rozpoznania)
"..a tak on svoj nešťastný vek,
žil ne zver ne človek,
nie živý sveta
nie prízrak mŕtvych,.."

3.daémon z gr.(u nás ľudovo upír, vampír.. osoba schopná rozpoznať, hodnotiť a riadiť sociálne stereotypy vo svoj, resp. klanový prospech)

4.Človek(osoba priznajúca vysokú pravdepodobnosť existencie Vis Maior, snažiaca sa o metodologické rozpoznanie Jeho cieľov-obecne prospešných a bezpečných konrétnych obrazov

277877

23.10.2012 22:17

Pro koho zemřeli ubozí františkáni

7 otázočiek na potomka syna "Prvého"

udo1 31.?.?.?

..ach jo, krížom-krážom svet(l)om sa potkýňajú synovia Človeka o tých "zasvätených do synov Svetla"..

Nenašiel som upresnenie, čo chápete "vnuk Huáng Dì-ho" pod pojmom "kresťanstvo",
presnejšie "katolicizmus"(z gr.obecný, spoločný, komúnny, eng.common)?

K vášmu niku..
Nič v zlom, ale ste snáď zasvätený len do syna mýtického tvorcu dejín ríše stredu? [smích]
..alebo chcete ísť cestou dao-trojice, nekonečného procesu strojenia sveta, metódy
1.obrazu(formy konkrétnych mier),
2.zobrazenia(informácie)..byť
3.stroj-com, otcom, synom otca svojho o-sudu, zmenenej formy existenčna, resp. "matérie ducha energie"?

Ako chápete obligátnych "5 elementov"?

Inak ja osobne sa považujem za niečo ako
kresťansko-katolíckeho stalinistu sláviaceho právo a snažiaceho sa o ra-j(e) na zemi(po arabsky "islam" ) [velký smích]
Pri akom vysvetlení tohoto slovného spojenia by ste so mnou vedel súhlasiť?

..jou a kto by podľa Vás mal niekoho "zbavovať hriechov"?
..ostatne..čo je vlastne podľa Vás "hriech"?

Vlado sa asi skôr nechal za zaruky híkajúcich zajtrajškov kúpiť aj s kamošmi, mamou, etc..
..A Kyjevská Rus sa začala topiť v kotli rastavščikov(a´la EU) až lokálka staroverov povolala "tat-arsko-mangoľskoje igo" na zašćitu razvíťia vedičeskovo talpoelitarizma. I prišol carevič Ivan, sajedinil proživšie kňiažestva poká neprijechala inspekcia iz upavšoj Byzancii s popytkoj sozdať "tretij (rabavladeĺčeskij) Rim".
Tož boli-ny, byli-ny, či biliny..

Stará otrepaná storka s ponukou, ktorá sa ob-čas neodmieta a za ktorú aj psycho-Pištovi dali titulok svjaščennyka a miesto v dejinách sťa A-x-el-leo.

277699

14.10.2012 09:57

Morální degenerace Ameriky

RE: Jak

udo1 46.?.?.?

Teda:
Stalin isto urobil aj mnoho chýb, tak ako aj A.Schekelgruber(Hitler), Napo-león,..
Je však politicky a hlavne ľudsky hrubo negramotné nerozlíšiť ich jednotlivé skutky, vzhľadom na konkrétnu situáciu z povinného globálneho, čo najobjektívnejšieho pohľadu a morálne spoločensky (z logických dôvodov opakovania chýb) nezodpovedné zavrhnúť uvedené osoby apriori.

Ostatne, dnešní mnohí verejní(Bush, Blair, Clinton, Gorbačov, Netanyahu, Rotchild, Rockefeller, Soros, Gates, Chodorkovskij,..) tak, ako aj skutoční politici v chybách vzhľadom na dnešné možnosti riadenia isto predčia uvedené osoby v negatívnych ekonomických dôsledkoch tak ako aj v počte priamych a nepriamych obetí.

Dôležítý je vždy výsledok a miera morality spôsobu jeho dosiahnutia. V tom má dnešný právny systém pravdu, aj keď v mnohom inom ju objektívne zámerne nemá. Nevedomosť je naozaj len mierne poľahčujúca okolnosť. Hlavne na exponovaných postoch so silno zvýšenou zodpovednosťou.
..
Konkrétne:
V čom mal Stalin podľa Vás pravdu vzhľadom na vtedajšiu situáciu a ktoré chyby a prećo asi spravil? (zomrel predčasne)
Čo z obecne prospeśných skúseností tej doby a situácie by sme dnes mohli použiť, čo by sme mali urobiť inak a ako?

btw.zopár krát sme to tu už z viacerých strán rozoberali..

Ďakujem za Váš názor Aristokrat!
u.

277102

14.10.2012 09:45

Morální degenerace Ameriky

RE: Jak

udo1 46.?.?.?

A kadiaľ teda podľa Vás vedie cesta Aristo?

Viete predsa, že konštruktívny dialóg je vedený nasledovne:

1.Dobre položená otázka(=50% odpovede, "Demagógia začína zlou otázkou"-blbá otázka prirodzene nemôže ústiť v zmysluplné rieśenie)

2.Vyhlásením s čím súhlasíte(aby ste eliminovali sterotyp, blok vlastnej neomylnosti, otvorili sa tak nadhľadu prameniaceho z možnosti protodialektického partnera pozerať na Váś systém vnímania zvonku=z odstupu a zároveň nadviazali kontakt)

3.Vyhlásením s ćím nesúhlasíte a prečo

4.Rozpoznanie chybného stereotypu v podvedomí Váśho partnera, ktorý viedol k partikulárnej(čiastkovej) chybe v jeho návrhu riešenia problému.

5.Váš návrh alternatívnych možných lepších riešení a Vami subjektívne preferovaného optimálneho riešenia vzhľadom na nahlas, alebo potichu s partnerom dohodnuté neegoistické(altruistické, presnejšie Vis Maior-centrické), alebo egoistické ciele.

6.Výmena rolí(aby ste aj Vy pomocou Vašeho partnera dostali príleźitosť ku korekcíi objektívnej skutoćnosti neadekvátnych stereotypov myslenia)

7.Odporúčaný počet cyklov uvedeného algoritmu: 2-3 násobná výmena rolí pri riešení bežných dôleźitých problémov býva zpravidla dostatočná.

Keďže ste prakticky nešpecifikolvali ani len dôvod nesúhlasu a iných základných bodov konštruktívnej diskusie ste sa ani nedotkli, vyvstáva otázka:
Hľadáte Vy Aristo vôbec riešenie, alebo sa snažíte len (pod)vedome zablokovať zaujímavé a isto zmysluplné diskusné vlákno?

Viem..
Ja tiež obćas s niektorími diskutérmi úplne nesúhlasím a tak aj s Oraclom, no väčšina jeho príspevkov je nepochybne vysoko gramotná a v tom zvyšku zvykne ísť skôr o nejaký druh nedorozumenia. Ja sám často hlavne na základe diskusii prichádzam na lepśie interpretácie objektívnej reality, ktoré mne a môjmu okoliu významne pomáhajú v beźnom živote.

Svojich bližších a vzdialenejších súputníkov tu máte predsa aj na to, aby Vám pomáhali v nadhľade nad Vašimi osobno-kolektívnými problémami, keďźe pre každého je prirodzene veľmi náročné samému nahliadnuť za hranice vlastného obmedzeného "Ja". Akoby ste chceli úplne a čo najobjektívnejšie poznať vesmír bez nahliadnutia za jeho hranice, ak chápete. Ide o jednu zo základných technológii myslenia v oblasti modelovania(tvorenia, s-trojenia budúcnosti), ktorým sa kaźdý z nás od narodenia nevedome a vedome zaoberá.

Navyše.. kto prestane byť tvorcom(v súlade s rozvíjaním súladu objektívnych procesov), zbytočne predćasne z objektívno-bezpečnostných sociálno-hygienických dôvodov zo-miera.
VM nemá rád utrpenie. Vždy je upozornením na nesúlad, lat.disharmóniu, gr.asymmetriu príslušného supersystému vzájomne vložených systémov v rámci vývoja príslušných dominantných procesov.

277100

13.10.2012 11:06

Začínají se objevovat rozpory mezi USA a Velkou Británií?

RE: Článok má nesprávne predpoklady aj závery

udo1 31.?.?.?

re: Čo chápete prosím Vertol pod at-el-izmom?

re:brasol
"ŽidoLampomafiu", jej rolu, genézu a štruktúru s jej pravdepodobnými tvorcami(akulturologickými profiprogramátormi a adminmi) sme tu rozoberali. Hodne by vysvetľoval logicky podloźený a pomerne funkčný model ukazujúci na "staroegyptský", atď..pôvod tzv.Globálneho parazita(GP).
No možno tu má niekto aj funkčnejšie riešenie, model..

re:Arsito..
Nevkladajte mi do úst, čo som nikdy netvrdil a čo sa nepribližuje ani zďaleka objektívnej realite,
Fakt sa mi to Vám uź nechce dokola vysvetľovať, že je pôvodný judaizmus(at-on-izmus) a deformovaný(infiltorvaný lokálnymi a globálnou "elitou" prvotne pravdepodobne pôvodne lokálne dominantným kultom Amo(e)na-Ra ), tak aj pôvodné kresťanstvo a jeho dnešná ateistická dogmagógická forma(presnejšie a-deistická forma), pôvodné ućenie Mohameda a dnešný hierarchicko-chronologicky dezinterpretovaný psychopatologický blud pod doktrínou tzv.biblického konceptu s charakteristickým algoritmom rozdeľuj a panuj,..bla-bla
Preštudujte si dejiny globalizácie a sociológiu elít. Aspoň základy. Či už napr.Kellera a spol. z Masarykovej univerzity, alebo linky na ďalšie publikácie, čo tu boli uvedené.

Nepleťte jablká s hruškami, ab ste náhodou neuplietol povraz, ćo sa zapletie do rúk nevediacich kudy-kam.

Sranda je fajn, pokiaľ pomáha zvyšovať mieru chápania populácie.
Smrteľnou sa stáva, ak jej cieľom zaćína byť "normalizácia" akejkoľvek ľudskej tragédie.

Hranicu spájajúcu a rozdeľujúcu oba spôsoby použitia je povinný hľadať každý v konkrétnej situácii a okamihu sám.
Podmieňuje totiź jeho a tak aj napojený kolektívny osud.
Preto si mám ostré výhrady voći Vašej ne?vedomej demagógii!
Spolutvoríte totiž osud nás všetkých a preto máme povinnosť do vašej tvorby zasahovať, ak je v obecný neprospech.
Sloboda končí tam, kde začína obecné ohrozenie.
Omyl je treba si priznať, prípadne vyjadrenie aktualizovať(reinterpretovať).
Tu nie je hanba na mieste.
Pamätajte na to prosím v dobrom.
Ide o konštatovanie, v žiadnom príde nie vyhrážku.
Taký je objektívny vývoj vzťahov vecí.

277050

13.10.2012 10:20

Co stojí za globálním zotavením akciového trhu?

RE: Ta poslední věta je buď hloupoučká nebo zákeřná

udo1 31.?.?.?

Odpoveď: MOTIVÁCIA..
Ako by ste na mieste VM lepšie motivovali ľudstvo k rozvoju, ako odskúšaným inštitútom "advocatus diaboli" v jeho mnoho-ra-kých formách.
"Javov uvedomenie skrz ich osvietenie.
Cvičiť a chopiť sa role otca svojho na poli neoranom,
žeby vek Človeka nastal v zbore chápavom."

Nepleťte si prosím poradie dominancie objektívnych procesov L.C. a xDias.
VM vždy podporí tú subjetívnu snahu o ovplyvnenie objektívnych procesov, ktorá viac zodpovedá jeho cieľom.
To inak prebral ako jednu zo základných technológii moci aj GP..
a my sme povinní sa ním objavené(nie vytvorené) technológie naučiť(prípadne objaviť nové, lepšie) a zvýšiť úroveň morálneho štandardu.
Naša bezpečnosť bude VM zaručená do tej miery(včítane času), nakoľko subjektívne správne odhadneme objektívne ciele(tendenciu vývoja
A.chápania a
B.morálky populácie)..
T.j. nakoľko predbehneme nevyhnutný vývoj a tým vytvoríme(vystrojíme) potenciálový spád opracovávaných prírodno-spoločenských javov.

Snahou GP je(pre niekoho paradoxne) maximálne brzdiť celkový rozvoj spoločnosti. Vždy, keď to dlhodobo prestrelia, nastáva nevyhnutne spoločenský kolaps, keďže sa prestane napĺňať VM preddefinovaný potenciál druhu, ktorý si za to takto môže sám(odovzdal, zahodil otcove dary večného života -
1.rozumu a
2.slobodnej vôle iným..).

"Niet donútenia v dobro"
VM je asi vskutku niećo ako absolútna logika, logos, slovo svetla božieho (g-ra-al). Bolo na symbolickom počiatku(većnosti bytia).

Objektívnym rizikom vzdania sa tzv. Konceptuálnej moci ktorým-koľvek jedincom kolektívu, je teda proporcionálne zníženie úrovne jeho(oboch) bezpečnosti.
Každé dieťa má totiž od otca v každom momete spoločného vývoja konkrétnu optimálnu úlohu, vo vzťahu k celku, vše-ves(ť)-miernym cieľom.
Je hlúpe myslieť si, že pri zúžení, delegovaní zodpovednosti, moci ná pár jedincov(aj keď sú ňou posadnutí a sľúbia za ňu čokoľvek) prídu kľúčové(celospoločenskovýznamné) in-formácie(úkolovo vykonateľné zásadné zmeny mier vývoja) práve na adresu spomínaných pár jedincov..
Síce inteligentných(z lat.chápavých), no extrémne egocentrických(amorálnych)=v mnohom obecne esenciálnom blokovaných.

Ako sa vo "vyšších" kruhoch hovorieva:
"Nik Vám nemôže dať to, čo Vám ja môžem sľúbiť"
Štatisticky je takéto hranie vabanku s osudom spoloćnosti neprípustné. Preto vyzerá byť jedným z cieľov spoločnosti tu toľko spomínaný súborný, zborový intelekt maximálneho množstva Ľudí.

Ako sa v rozprávkach hovorieva:
"Drak najviac neznáša pach Človečiny"
Vtedy znervóznieva, bo prichádza rytier s mećom a odtne mu všetky hlavy hydry mečom(symbolom metodológie spracovania in-formácii=rozlíšenia pravdy od lži, dobra a zla=metodík aproximácie objektívnej reality)

"Nebojte sa"..cit.Issa a
"Sapere aude!" Horatius & Kant

277049

12.10.2012 22:55

Morální degenerace Ameriky

RE: Jak

udo1 46.?.?.?

Aj pre priamu previazanosť energetickej politiky s finanćno-vojenskou bolo jednou z hl.politických podmienok vstupu SK do býv.tzv.Európskej únie(bankových klanov) vypnutie 2 blokov v Bohuniciach. Tento krok totiž strategicky obmedzil vyjednávací priestor pre prípadnú skutočnú politickú zmenu a tým pádom "zabezpečil investície" do tzv.sametovej revolúcie a informaćno-vojenskej likvidácie infraštruktúry a priemyslu dobitého územia(akvizície). Ďalej bolo treba stopiť(kryť) prebytočné obrovské množstvá nekrytých dolárov cez aktíva vo východnej Európe. Tým si klany oddialili na náš účet kolaps pyramídovej virtuálnej kasínovej ekonomiky s minimálnou skutočnou produkciou.

Hlavné kritérium "legitimity" novovzniknutých štátov bolo schopnosť konsolidujúcich sa lokálnych elít zrýchliť odovzdanie majetku občanov za nekryté obeživo, stúpanie fiktívnej zadĺženosti a úroveň morálneho rozkladu, atď..
Deklarovaný bol mediálne klasicky opak.
Demokratizácia, neviditeľná ruka trhu a ďalšie scifi príbehy.

V tomto zmysle vyzerá byť kritériom garancie ekonomickej bezpećnosti hlavne spomínaný tzv."Štandard energozabezpećenia" občianskej samosprávy špecifikovanej oblasti(kraja, štátu, skupiny štátov,..pokiaľ nebudú sprístupnené iné menej obmedzené dostupné energetické zdroje..).
T.j. energetickej bilancie definovaného územia naviazanej na prognostiku budúcej spotreby vzhľadom na potreby riadenia trhu(dlho- a krátkodobých cieľov miestnej ekonomiky).
Ďalšou "tvrdou menou" sú technológie.
Toľko k stručným plánom globálnych inžinierskych prognosticko-projekćných tímov naviazaným na pragmatickú realitu.
"Relativizáciou" fiktívnych 1000+1 verzií tu chce ni(e)kto nezodpovedne motať diviakom hlavu okolo horúcej kaše, aź skončia v guláši.

Toľko k rámcu potrebnej finančnej politiky.
Tak, ako nožom môžete odkrojiť chleba, operovať, či zabiť, je aj obeživo len nástrojom na optimalizáciu výroby a prerozdeľovanie produkcie a služieb. Slúži buť aśpirantom na globálnu elitu, lokálnym elitám, či obecnému prospechu.
Býva nerozumné na dlhom čundri v lese zahadzovať nôž len preto, že sme sa porezali..a jasné, že Rusi a Číňania nemajú len nezištné záujmy voči ostatným.
Pokušenie moci je veľké a pre vnímavých a zodpovedných je stále zreteľnejšie, že dozerať na minimalizáciu jej zneužitia možno len masovým zvyšovaním miery chápania chodu dominantných prírodno-spoločenských procesov.
Navyše vyzerá, že tak skoro nebude možné vyskočiť zo spoločnej lode, ak chápete.

277031

12.10.2012 22:50

Morální degenerace Ameriky

RE: Jak

udo1 46.?.?.?

Aké zlato?
Celosvetovo je ho cca.100 000 t.
Prepočítajte koľkonásobok by pri celosvetovej potrebe obeživa stál 1g, či tzv. trójska unca oproti dnešnému stavu a koľko je jeho skutočná priemyselná, medicínska, šperkárska, atď.. potreba.
Jeho parite s akoukoľvek inou komoditou by okamžite ustrelilo dekel.
Zlatý invariant je absurdita, cesta do pekla.
Prestaňte tu už ním prosím strašiť deti.
V tom majú globálni finanční teroristi pravdu.
Pritom vždy využívajú idiotizmus negramotných pseudoekonómov na vlastné kšefty pri stúpajúcom zlate, striebre, CHF,.. počas "samo"riadených trhových turbulencii.

Ekonomiku ako každý systém bez merania nemôžete riadiť a na meranie potrebujete invariant, mernú jednotku.
Rusi a Číňania si už dlhšie navzájom účtujú v kWh(jednotkách).
Konkrétne v m3 plynu, ktorý je dávno aj u nás koeficientom prepočítavaný tieź na spomínané kWh.
Spýtajte sa plynárov, alebo akéhokoľvek energetika.
Preto sa banksteri snažia aspoň dočasne za dlhodobo bezhodnotné obeživo zúfalo skupiť všade energetiku, získať trochu času na poradu, pokúsiť sa simulovať jeho krytie, legalizovať krádež globálnych rozmerov spolu s naviazanou genocídou.

Energetika bude aj tak neskôr nevyhnutne v tej, či onej forme privatizovaná občanmi aby bol zachovaný právny status, kontinuita. Buď priamo, alebo tarifikáciou "povolenej odmeny" Teda žiadny 400-500 násobok platu bežných zamestnancov pre "manažment", ale 4-5 násobok. Väčšiu cenu z ľudského hľadiska ich práca logicky nikdy nemôže dosiahnuť. S podielom na zisku u "investorov" je tomu podobne vo vzťahu k celkovému stavu ekonomiky naviazanej na dynamiku rozvoja sociálnej štruktúry populácie, atď..

Tak aj voda, etc.
Z medzinárodno-,občiansko-,obchodno- a trestnoprávnych dôvodov preto budú pravdepodobne nevyhnutne musieť vedomí a nevedomí(niektoré mierne poľahčujúce okolnosti) hlavní účastníci masovej podvodnej "privatizácie" odsedieť dlhodobé tresty za verejné ohrozenie, organizovania zločineckých skupín, zloćiny proti ľudskosti, genocídu,..atď.
T.j. pokiaľ rýchlo sami nebudú iniciatívne usilovať o nápravu právneho stavu.

Keďže sme zatiaľ dovozcom paliva, je pre nás tzv.energoinvariant nevýhodný. Žiaľ mu asi nebudeme môcť zabrániť, keďźe sú na ňom celá ekonomika a služby logicky dávno postavené.
Môžeme si definovať spolu s okolitými krajinami v zásade ľubovoľné výmenné, pracovné jednotky a´la Dolfi a pod., no po ilegalizácii úroku a stabilizácii množstva obeživa, budú diktovať podmienky exportéri a nie importéri. Situácia sa obráti.
Úrok je totiž v konečnom dôsledku hl.garantom dominancie spotrebiteľa nad výrobcom.

277030

11.10.2012 22:06

Začínají se objevovat rozpory mezi USA a Velkou Británií?

RE: Článok má nesprávne predpoklady aj závery

udo1 37.?.?.?

Ok..o zopár úrovní bližšie k diviakovi.
Aj v reality shoau býva sledovanosť vyššia, ak sa herci "pozabudnú".. najlepšie keď úplne zabudnú na divadlo, prípadne sú do role rovno "narodení", ak chápete Hell.

Ak by ste skutočne chceli vládnuť svetu Hell, bolo by podľa Vás rozumné byť verejnosti na očiach?
T.j.pokiaľ nie ste vo veľko-mocnom drogovom ošiali, ktorý ašpiranta automaticky diskvalifikuje.
Pri snahe o riadenie emócii davu sú vlastné emócie "vo výkone služby" logicky neprípustné.

..inak, pokiaľ považujete ostatných proste len za zvieratá, budete cítiť nejaku potrebu sa im prezentovať?
Riaditeľ divadla na pódiu?

Pravdu máte isto v tom Hell a Brasol, že tzv.židia a im podobné globálne mafiánsko-teroristické štruktúry sa vždy po získaní hegemónie začnú nevyhnutne likvidovať medzi sebou.
"Akvizičný" algoritmus v ich kolektívnom podvedomí má takú zotrvačnosť(robustnosť samo?riadenia), že ho nedokáźu zastaviť.
Ak chcete:
"Judo judiny lupus [smích]"

No do toho momentu
cit.
"Zaberáme okolo metodológie(spracovania in-formácii) kruhovú obranu do posledného výstrelu, ktorý ide sebe".

Nie sú totiž kulturologickými programátormi určení na vládnutie, ale na akumuláciu zdrojov a pár ďalśích štruktúrnych úloh v rámci (a)sociálno-inžinierskych technológii často spomínaného tzv.nepriameho riadenia.

Pamätáte sa na Highlandera:
Who want´s to live forever?
"Es kann nur einen geben!"
Toť obraz ich primárneho kódu myslenia.
ego- resp. kedysi geo-centrizmus.
..den Kopf abhacken..und die "Energie" aufsaugen.
Ein Blutsäugetier.
..ľudové rozprávky o Vampíroch neexistujú len tak pre nič - za nič.
Bu!!
..a ideme hajať deti [velký smích]

Ódy-zeus

276959

10.10.2012 19:47

Začínají se objevovat rozpory mezi USA a Velkou Británií?

RE: Článok má nesprávne predpoklady aj závery

udo1 91.?.?.?

Hobbyanalytikovi Panovi J.Dvořákovi sa bohužial asi ešte stále nepodaril vo vlastnej hlave urobiť ten povestný
"Veľký krok pre Človeka a evolučný pre ľudstvo"
a vyjsť z medzinárodnej politiky na globálnu.

"Vedou" je kamuflovať existenciu riadenia trhu a nie jeho banalitu.

Pr.
Druhý stupeň ZŠ v nejakom
"darebáckom nedostatočne demokratúrnom štáte, ktorý sa chce vymaniť zo slučky Globálneho pytóna":
Kolektívna rozcvička na hodine religioetiky:
Téma: Globálny finančný terorizmus

Predstavte si milí žiaci, že sa vám podarilo zabezpečiť si globálny monopol na tlačenie peňazí.
Hodnota celosvetového majetku je vyčíslená na 10 000 E.
Za akú dobu prejde majetok do Vašich rúk pri ročnej emisií 100 E s úrokom 5%?

Inak..keby deti nejako "dokázali", že je to nemožné, mali by tiež šancu na "Nobelovku" [velký smích]

Re: Brasol
Autor má isto zaujímavé postrehy. Ostatne podobné súvislosti si môžete nájsť kde chcete..
Otázkou zostáva:
Ktoré objektívne(no subkektívne ovplyvňované)procesy pri riadení trhu dominujú hypotézam a´la Dvořák a pod?

Myslíte Brasol, že príklad s monopolom falšovania peňazí bol v staroveku neznámy?
Nazdávate sa, že ni(e)kto, kto kedysi dávno rozpoznal možnosti finančneho terorizmu by nechával prežiť skutočnú konkurenci a nelikvidoval by ju okamžite všetkými dostupnými prostriedkami?
Hej, taký amatér by vskutku nemal právo ašpirovať na svetovládu.

Ako sa hovorí:
"Peniaze neľúbia publicitu"
..skutočná moc a peniaze v adekvátnom množstve, ako prostriedok jej výkonu..

Volavky, moreny s kosťou zo stola v hube potrebujete, bo ak niekto z davu začne čo i len uvažovať o Vašej existencii, má Houston problém, ak chápete.
Preto vznikol príbeh o nahom cisárovi, ktorý o to tvrdšie nástojí na tom, že sa volá "Nikto".
Hlúpejšie deti ho volajú "Samosato".

Vyzerá, že tzv.Globálny parazit nemá na úrovni finančnej vojny konkurenciu odhadom min.3500 rokov (knižnice podrobnejších štúdií).
Konvenčné a biologické vojenské technológie sú len doplnkom.
Štatistická kreditno-finančná kontrola obsadeného územia je zároveň predpokladom presadenia vybraného "náboźenstva, ideológie, či filozofie" vybranej pre obrábaný materiál(cieľovú skupinu). Kontrola podvedomia(zombi-fikácia) je totiž predpokladom dostatoćne udržateľného Egoistického konceptu riadenia ríše..

..samozrejme do bodu technickej evolúcie(in-formatizácie nevyhnutne akcelerovanej samotnou úrakovinou), keď štatisticky predurčenie niekto pod stromom v lese poznania skríkne:
"Nikto je nahý!" = začiatok konca tlupo-jelitárnej pyramídy a koniec počiatku skutočnej civilizácie..
to je ale už ďalśí príbeh skorého večera..

276880

09.10.2012 23:21

Co stojí za globálním zotavením akciového trhu?

RE: Ta poslední věta je buď hloupoučká nebo zákeřná

udo1 91.?.?.?

Neviem, či nevedomosť z nejakých dôvodov imitujete Aristo,resp. v tom máte hokej ako židia v kibucoch s obrazmi Stalina nad dverami, ktorí sa sami nevedia dohodnúť, či bol antisemita, alebo sionista..

Zrovna tak neviem, či správne chápem Vašu snahu o bagatelizáciu role tzv. slobodomurárov, judaistov, pseudokresťanov a ďalšich okultných organizácii v svetovej politike. Asi viete, že už v starom Ríme, Grécku a Egypte mali antické "elity" svoje kluby(rôzne okultné organizácie, spolky, kulty). Prečo by to menili, keď to vždy fungovalo..áno možno formu áno..tak ako formu "demokracie"(býv.kastového otrokárskeho režimu) dnes..

Naozaj sa nazdávate, že všetko podstatné u spomínaných Suttona, Landowského(záznam Rakovského vypočúvania), N.N.Yakovleva(Andropovovho a Bobkovovho poverenca) a pod., je "vycucané z prostredníka"?
Podrobnosti pozrite napr aj v knižnici http://vodaspb.ru/english/index.html.

Marx(resp.jeho okolie) vymyslel marxizmus a nie komunizmus.
Komunitný(vše-obecný, gr.katholikos) život je tak starý, ako ľudstvo samo.
Marx. vychádzal z odskúšaných otrokárskych metodík.
V tom máte pravdu.
Zrovna tak v tvrdení, že u židov nejde o národ, ale spôsob myslenia osôb, ktorí milujú peniaze(zlaté teľa). O najstaršiu mafiu. Sicílska má cca.300 rokov a židovská 3000.
GLOBÁLNY FINANČNÝ TEROROIZMUS.

Snáď nechcete tvrdiť s plnou vážnosťou, že by vnuk dvoch do bankárskych kšeftov zapletených ra-binov nevedel o úroku, ako nástroji prvej voľby pri akumulácii kapitálu a riadenia trhu a burzy. Úlohou uloženou "lamponosičmi" "osvieteným" a "synom svetla" bolo okrem riešenia tzv."obecnej krízy kapitalizmu"(nežiadúcej masovej spotreby "majetku svetlonosov" ) skrytie nástroja akumulácie kapitálu za absurdné ametrologické pojmy, ako "nadhodnota, nadprodukt, nadčas" znemožňujúce efektívne riadenie trhu(plánovanie), účtovníctvo a jeho kontrolu..ďalej deformáciu vnímania pojmu byrokracia, základov spoločnosti, ekonomiky, znefunkčnenie a diskreditáciu sociálneho štátu, etc..

O-hóóó..správne a koho prostredníkmi sú podľa Vás Ar-isto židia, nesloboši, pseodokresťoši a pod?
Velkého imaginária, "prirodzenej" zloby ľudstva, "samo sebou" letiacej metly baby jagy, či našeho známeho konšpiračného "náhodného" kamaráta SAMOSATO z krajiny vychádzajúceho(či zapadajúceho) slnka?
..tak to už áno!!! [velký smích]

Pozor, ak budete kálet na sherífov v kluboch, môže sa stať, že začnú aj oni na Vás!
Neviem, no možno sa aj u Vás niekedy hovorieva:
Ako sa do hory volá, tak sa z Hór-y ozýva..
"Deklarácia neexistencie cieľa je tiež len cieľ"
(snaha o jeho skrytie)

Nezamlžujte prosím a radšej pomôžte riešiť svoje problémy rýchlo. Inak sa nám nebude donekonečna dariť držať mládež od ďalšieho oprávneného pogromu bokom. Viete, že deti vedia byť kruté a ja tiež nemám rád hrubé násilie. Dúfam, že správne chápete pojem evolúcia

276852

01.10.2012 09:03

Politická korektnost - fenomén dnešní doby

RE: Otázky k článku:

udo1 46.?.?.?

V prípade, že ste naozaj nový diskutér Anonym186 a nie zmena-mena niektorého zo zombi-, príp. platených agitátorov:

Máte pravdu, že treba diskusiu začínať tým, s čím u dialógového partnera súhlasím, no predpokladal som, že to je už po bývalých diskusiách jasné a tak som sa snažil upozorniť rovno na hlavný vážnejší problém v pohľade autora článku na situáciu(okrem jeho množstva správnych postrehov).

Výraz "intergrita" má viacero významov podľa úrovne chápania.
1.Pr.
Praktická psychológia def.:
"Zladenie, jednota emočno-racionálneho s-troja psychiky smerom k vedomému rozvoju tzv.6.zmyslu=intuície(chápaniu symmetrie, harmónie svojho okolia vyjadrenej niektorými iracionálnymi číslami-e, pí, zlatý rez vyjadrený zlomkami fibonacciho postupností,atď..) pri súčasnom vylaďovaní 7.zmyslu=svedomia(metodológie aproximácie objektívnych morálnych štandardov) ako základnej štruktúry vlastného modelu chápania sveta."

..ide o trochu hypertextový popis v snahe o obmedzenie možných blbých nedorozumení v našom dúfam konštruktívnom dialógu..

2.Pr.
definícia pôvodom zo školení manažmentu a agentov ohľadom udržiavania a optimalizácie tzv.korporátnej kultúry(formovania kolektívneho podvedomia vo väčších "nad"národných organizáciách):

"Konať za každých okolností tú správnu vec"
..čo je správne, má každý na základe "corporate culture" formovaných umelých "morálnych štandardov" sám uhádnuť.
Kto to neuhádne, nemá na svojom poste čo hľadať.
Kto uhádne, ale je odhalený, ide o "osobné zlyhanie" a "nepochopenie skutočného rozkazu medzi riadkami".
Klartext:
Ak vonkajší občiansky systém rozpozná podstatou akvizičnú(rozumej vojenskú, imperiálnu) spoločensky dlhodobo devastačnú činnosť organizovanú uvedenou "nad"národnou "demokratizaćno-biznisovou" inštitúciou, je agent, či manažér obetovaný v gambite "pre dobro veci".

Najľahšie "sú pre dobro veci oduševniteľní" samozrejme zamestnanci s rodinou a hypotékami.

..isto Vás napadnú aj ďalšie definície integrity Anonym186..
Možnosť výberu nechávam podľa Vašej úrovne chápania a morálky na Vás osobne.

Ok, nebudem to zase naťahovať..
Myslím, že v ostatnom Vám v skratke odpovedali už aj Saša, V.Stwora, Anonym91, 69, 78.
Zrovna tak si vyberajte s čím u nich súhlasíte, s čím nie a prečo a aké riešenie navrhujete aby ste nedajbože nezkončili v nejakej nekonštruktívnej diskusii s osobnými invektívami.
Nezavrhujte podľa možnosti pri nedorozumení celú osobu, ale len konkrétnu rozpoznanú chybu a pri protodialektickom procese hľadania objektívnej reality v diskusii podľa možnosti obmedzte dočasne emócie. Sú dôležité, no tu blokujú prácu intelektu tak, ako aj želanú korekciu chýb vo Vašich algoritmoch spracovania informácii(podvedomí).

Nie náhodou poslednú dobu množstvo filmov so zombi-tématikou žiaľ v mnohom odzrkadľuje našu vlastnú spoločnosť.

275946

28.09.2012 10:15

Politická korektnost - fenomén dnešní doby

Otázky k článku:

udo1 91.?.?.?

Článok je samozrejme prudko demagógický podávajúci tupšiemu lenivému čitateľovi tradičnú medziriadkovú podprahovú ilúziu "integrity" a "toho správneho pohľadu".

O krok ďalej k spôsobu rozlíšenia právd a lží článku:
V čom má tzv.Frankfurtská škola pravdu a v čom klame?
Detto tzv.kresťanstvo..
Čo pozitívne majú spoločné a čo negatívne?
Cui bono = Kto mohol mať záujem na masovej PR podpore extremizovaných objektívnych tendencii vytvorených zmeskou niekoľkých lepších a niekoľkých šialených odhadov skupiniek pseudointelektuálov spomínaného obdobia?
..zrovna tak geniálnych sociopatických šialeností Freuda a spol..

Ako je skrytý fašizmus(teror menšiny voči väčśine pri deklarácii opaku) tzv.Frankfurskej školy,..marxizmu, pseudokresťanstva, pseudojudaizmu..(spolu tzv.biblickej koncepcie "samo"riadenia spoločnosti obecne)?

Prećo musia mať všetky deriváty fascinujúceho konceptu fasky vždy skrytý podprahový kód vytvárania rozporov v kolektívno-individuálnom podvedomí(kolektívno-individuálnej schizofrénie ústiacej do známych davovo-egoistických psychóz)?
Prećo tá hra na "dobrého a zlého policajta"
s neustálou ovce mätúcou výmenou rolí "cukra a bitchu",
namiesto jednoduchého, robustného a obecne prospečného opensource systému?

Re:Múdra Straka:
Neviem, či je dnešný čínsky fašizmus a celá východná pseudoduchovná kultúra nasledovaniahodná ako "nedeliteľný celok"..
Isto mnohé sa môžeme od nich učiť tak, ako aj oni od nás..

Ako chápať vetu?:
"Keď bude cieľom sloboda spoločnosti, bude slobodný aj jednotlivec, opačne to neplatí."

Zas a znova:
"Hľadanie súvislostí v odlišnostiach" namiesto
"Boja protikladov"

275738

25.09.2012 16:23

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

RE: Snůška relativních blábolů

udo1 31.?.?.?

No..Raskoľnik, Hestroy, Anonym&co..
Konspiračná trojka tvorcov "náhody".
Tak je to teda, Panovia za seba už rozhodnutie vykonali..
Svetonázor bratstva opičí pracky je asi vedome vybratý..

Všetko je relatívne
tak aj onak
ilúzia je mrak
a do bahna sa navzájom ťahajú sťa rak..

Tam všetko myslenie začína aj končí.
Buď všetko má aj nejaký vyšší zmysel, súvislosti, alebo nie.
Robte si teda ako ste sa rozhodli. V prípade, že máte pravdu a objektívne pravidlá(ciele) neexistujú, je predsa vśetko egal a nemusíte mať strach z dôsledkov, bo sa im aj tak "nedá vyhnúť".
Máte na nemyslenie a nekonanie predsa "právo" spolu s ďalším plačom nad "náhodami" a "nespravodlivosťami osudu".
Neťahajte ale aspoň do bahna okrem svojich blízkych aj ďalších nerozhodných.

Ten váš sektársky úlet kultu axiomu chaosu("relativity s názvom SAMOSATO" ) je zrovna tak strelený cez zombigebule, ako kaźdé jedno dogmatické náboźenstvo bez výnimky.
V čom sa líšite od cirkví mena chudáka použitého Issu a spol?
(čo máte spoločné..)
Dobré asi moc nie a zlé asi celý základ.
Obávam sa, že tudy cesta nevede tak pre vás,
ako ani pre vaše ovce.

U nás sa o takých spieva:
"Cesta je zarúbaná, šarvanci po nej idú.."

Jou..ešte re.Anonym46.
Správne..ten Váš Boh, Vis Maior je asi práve tá "Logika".

275457

25.09.2012 11:12

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

RE: Snůška relativních blábolů

udo1 31.?.?.?

Hej Raskoľnik, Hestroy, Anonym..
Konspiračná trojka tvorcov "náhody".

Všetko je relatívne
tak aj onak
ilúzia je mrak
a do bahna sa navzájom ťaháte sťa rak.

Tam všetko myslenie začína aj končí.
Buď všetko má aj nejaký vyšší zmysel, súvislosti, alebo nie.
Robte si teda čo chcete. V prípade, že máte pravdu a objektívne pravidlá(ciele) neexistujú, je predsa vśetko egal a nemusíte mať strach z dôsledkov, bo sa im aj tak "nedá vyhnúť".
Máte na nemyslenie a nekonanie predsa "právo" spolu s ďalším plačom (aj s vašim naviazaným okolím) nad "náhodami" a "nespravodlivosťami osudu".

Ten váš sektársky úlet kultu axiomu totálneho chaosu("relativity" )je zrovna tak strelený cez zombigebule,
ako kaźdé jedno dogmatické náboźenstvo bez výnimky.
V čom sa líšite od cirkví mena chudáka použitého Issu a spol?
(čo máte spoločné..)
Dobré asi moc nie a zlé asi celý základ.
Obávam sa, že tudy cesta nevede tak pre vás,
ako ani pre vaše ovce.

U nás sa o takých spieva:
"Cesta je zarúbaná, šarvanci po nej idú.."

Jou..ešte re.Anonym46.
Správne..ten Váš Boh, Vis Maior je asi práve tá "Logika".

275449

25.09.2012 10:32

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

RE: tolar - dolar

udo1 31.?.?.?

Predpokladám, že vnímate svet, ako systém viac-menej súvisiacich vzájomne prepojených rôznoúrovňových procesov(mozaiku) a neveríte v šialenú konšpiráciu "náhody".

Mojim úmyslom bolo urobiť z diskusie o výraze "tolerancia" mat(r)icové cvičenie.
Konkrétne
1.rozpoznať možnosti jednotlivých etymologických prepojení
2.hodnotiť ich z hľadiska situačno-významových súvislostí (včítane dejinných)
3.rozpoznať možné "spontánne" prejavy matíc na rôznych úrovniach systémov s cieľom postavenia ich hierarchického modelu od najvyššieho známeho dominujúceho systému
4.následne vedome cvične ďalšími účastníkmi zopár matíc zámerne vytvoriť a prediskutovať ich pravdepodobnú funkčnosť.
5.záujemcami sledovať podľa už viac-krát spomenutých kritérii(prípadne aj ďalších dohodnutých) dlhodobejšie "správanie sa" uvedených mat(r)íc na zvolenej cieľovej skupine, príp. v naśej kultúre(celej spoločnosti a jej kolektívnom podvedomí) a na konkrétnych jednotlivcoch zo svojho okolia.

V tzv."Kabale"..EL-KA-BA a tak aj v mnohých iných podobných knihách, ak ich viete správne(objektívnej relite čo najadekvátnejšie) čítať, je mnoho múdrostí(skutočností), závisí naozaj od úrovne chápania, resp.schopnosti rozpoznať jednotlivé úrovne chápania. Zrovna tak tam je ale aj mnoho pascí, nebezpećných fatálnych lží pre amorálnych hráčov, hádaćov. Kompasom, ra-darom je teda ako vždy základný morálny postoj a aspoň základné chápanie metód rozpoznávania spomínaného systému previazanosti jednotlivých dominantných objektívnych procesov.

Pr.
Naznačili ste možnú verziu vzniku jedného zo základných štandardných pojmov dnešného kreditno-finanćného systému.
Z Vášho príspevku by vyplývala otázka:
Prečo sa pri vývoji monetárneho systému zložila(samo-sebou?) situácia tak, že budúci výraz pre jedinú svetovú menu jedinečného obdobia dejín globalizácie je etymologicky napojený na ger. Thaler a lat.Tolerare=primárne spoluhlásky T-L-R..ďalej talar-znak j-elity, talaris-kotníky, zviazanie, otroctvo, atď..
Čiže výrazy financie, prostriedok, morálka, trpieť, otroctvo,..

Isto..ako vidíte, interpretácii je mnoho, možno dokonca "nekonečno"..
Ako sme neraz rozoberali, je jedným zo základných pravidiel tzv.mat(r)icovej komunikácie(bezštruktúrneho nepriameho riadenia podvedomia, in-formaćnej vojny) dávanie existujúcim javom v neustálej súťaži vývoja objektívne lepšiu interpretáciu(z pohľadu odhadu morálnych štandardov definovaných Vis Maior) ako konkurent..metodológia vysvetlovania(interpretácie) skutočnosti(objektívnej reality, ralácii) spôsobom aproximácie(iteračného odhadu) možných cieľov VM a pravidiel procesov k nim vedúcim. Každý od narodenia totiž myslí na princípe takýchto matíc a ich negácia je jedným z najmocnejších mienkodeformných nástrojov moci býv.j-elity. Základy by malo poznať každé dieťa od ZŠ.
Škola hrou života [smích]

275445

25.09.2012 08:28

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

RE: Snůška relativních blábolů

udo1 31.?.?.?

Hej,
"Podľa seba súdim teba"
..a potom sa čuduješ, že všetci okolo teba sa ti subjektívne zdajú ako idioti a iba ty si správny mimozemšťan [smích]

Opakujem: Ide v 2.rade o spôsob=Metodológiu spracovania informácii.
Samotné miery(fakty) sú vzhľadom k spôsobu ich spracovania v tomto zmysle vždy treťoradé.
1.Morálny štandard(Kód svedomia BIOSu)neego-, alebo egocentrický(bez invariantu)

Po n+1 krát..:
"Dôležitejšie je ako chápeš, nie čo chápeš."

z lat."obiacere", "obicere"=pozorovať
V západnej filozofii v zmysle nezávislého pozorovania.
Keďźe človek je ako pozorovateľ(subjekt) VŽDY závislý na svojom okolí, na jemu nadradených dominantných systémoch,
znamená objektívny v tomto konkrétnom zmysle pozíciu pozorovateľa (subjektu) zaujímanú Vis Maior(Hierarchicky najvyšším riadením=systémom).
Objektivita z pozície človeka znamená metódu aproximácie objektívych faktov(z lat."raelitas", z "res"=vecí) a ich vzťahov z lat."relatio". Ak nepoznáš kritéria úspešnosti iteračných technológii praktickej sociálnej psychológie, pozri si ich v starších diskusiách trebárs aj po kliknutí na môj nik a CTRL+F.

Keď budeš hľadať chyby, vždy ich nájdeš,
či už na danom objekte objektívne existujú, alebo nie.
Tak zostaneš stáť a nepohneš sa vo svojom vývoji(korekcii subjektívnych stereotypov myslenia smerom k objektívnejším) ďalej=postupná degenerácia a predćasná zbytočná smrť.

Hľadaj najprv s čím súhlasíš a aź potom s čím nesúhlasíš a prečo. Ďalej by mal nasledovať Tvoj návrh rieśenia. Potom si role 2-3 krát vymeníme a budeme mať riešenie problému spolu s korekciou chýb v naśich subjektívnych postupoch(algoritmoch) spracovávania in-formácii.

Ide o jeden z pomerne efektívnych spôsobov odhadu objektívnej reality. Veľa šťastia v hľadaní A46!

Re>Dub:
Tak, tak - Princípy, zákonitosti=objektívna realita=Pravda
Správne, dobre a logicky ste to pochopil.

1."Čo nevieš vyriešiť na aktuálnej úrovni subjektívneho chápania reality, rieš o level ďalej"
2."Ak zostaneš v ilúzii, poriešiš akurát tak h.vno, pričom za neho ešte nesieš aj zodpovednosť. Pritom pracuješ a zbytočne zomieraš pre dielo toho, kto chápe viac".
3."V dobrej viere Panovi a kvôli pár kostiam zo stola..
Narodil sa, aby Človekom vyrástol, no menším psa zostal."

Preto, ako tu žiaľ dokola musíme rozoberať(keďže poniektorím základy logiky nevchádzajú cez infekčné bloky do okruhu ich chápania skutočnosti), je nevyhnutné optimalizovať spomínané metodiky najlepšieho možného napojenia sa na supersystém, príp. hľadať ďalšie. Niekoľko základných spôsobov a kritériá hodnotenia úspešnoti ich subjektívneho používania poznáme(DVTR, PVM a PD).

275438

24.09.2012 09:09

Je Nový světový pořádek „židovský“?

RE: objektívne vzťahy medzi faktami

udo1 31.?.?.?

Ok..fajn..ideme ďalej k podstate.
Ako ty Dvjv chápeš "obecný princíp univerza-kúsania si do chvostu".
Vieš predsa, ako ho štatisticky chápu ovce.. a ty sa snáď za ovcu nepokladáš?

Biblia sa hodnotí selským rozumom podľa objektívneho smerovania objektívnych dominantných tendencii.
Nehodnotí sa podľa biblie samej.
Ten druhý spôsob je, ako správne hovoríš, charakteristický pre zombiopice vychované uvedeným "biblickým" konceptom "samo"riadenia kultúry(kolektívno-individuálneho podvedomia). Bez aspoň čiastočného vykuknutia z tohoto umelého systému v jeho rôznych formách(pochopenia základov teórii riadenia, kmitania a aproximačných metód), je samozrejme úspešnosť snahy o objetívne hodnotenie zanedbateľná.

Ja nespochybňujem mnohé z tvojich postrehov a v princípe by sa dalo asi z väčšinou na niektorých úrovniach súhlasiť.
Skús sa prosím ťa rovnako aj ty sám seba najprv spýtať, s čím a na akej úrovni chápania by si mohol so mnou súhlasiť.
Kde som podľa teba rozpoznával procesy neadekvátne vo vzťahu k objektívnej realite si čiastočne naznačil.
Zostáva už len vysvetliť z tvojej strany, prečo(na základe akých mojich a mnou samým nerozpoznaných subjektívnych stereotypov) som urobil zlý odhad situácie.
Konkrétne: Tvrdíš napr., že som stále ešte pod vplyvom vražedného konceptu biblie, tanach,..
V čom presne?

Nie všetko v týchto knihách je devastujúce. Na príslušných urovniach chápania je dokonca takmer všetko v nich spomenuté objektívnou pravdou, no tvorcovia tohoto informačno-bezpečnostného systému zámerne formovali fatalitu cez pomixovanie jednotlivých úrovní vnímania(rôznych časti svetelného spektra), na ktorých sú farebné kamienky mozaiky rozpoznateľné. Ide o kľúč (gral-slovo, kód svetla sveta, Vis Maior, kva-kva..)

V tomto protodialektickom procese ide, ako asi tiež vieš, o vzájomnú korekciu našich chybných stereotypov. Ja som viaceré tvoje pravdepodobne tebou samým nerozpoznané bugy tvojho podvedomia naznačil. Nepanikár kvôli tomu prosím ťa a skôr sa teš, vnímaj to pozitívne bez prílišných emócii, ktoré v tomto prípade blokujú proces(obzvlášť spomínaný protodialektický proces aproximácie oblektívnej skutočnosti). Rovnakú spätnú väzbu očakávam aj ja od teba.

Polemizovať tu o jednotlivých špecifických detailoch vývoja procesu globalizácie snáď bude inokedy čas, priestor na fóre..po ďalšom vývoji príslušných mier u návštevníkov fóra..život ukáže a snáď to nebude trvať až tak dlho..nepredbiehajme však udalosti.

Snažím sa teda skôr tvoju(vašu?) kapacitu upriamiť z vysvetlených dôvodov o pár krokov ďalej. Utriasť poriadok, vytvoriť funkčný predikčný metodologický model čo objektívne najpravdepodobnejšej miery usporadanosti tebou a ďalšimi diskutérmi rozpoznaných procesov.
Reálny optimalizovateľný primárny systém s víziou je logicky základom riešenia rôznych celospoločenských úloh.

275389

24.09.2012 08:15

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

RE: Snůška relativních blábolů

udo1 31.?.?.?

Spýtaj sa radsej Anonym78 najprv, v čom má Jean(alebo ktokoľvek iný) pravdu?
Resp. hľadaj úroveň chápania všeobecného chodu vecí, na ktorej by mohol mať pravdu.

Ak sa chceš baviť bezcieľne o miliardách rôznych subjektívnych názorov(v dnešnom prevrátenom zmysle etymológie slova "relatívny" ) bez hľadania objektívnej reality, daj si radšej najprv studenú sprchu a predýchaj. Aby si nevyzeral ako chúďa 7-ročné decko, ktoré prvý krát vyšlo z podzemného bunkru svojej šialenej rodiny do školy.

Ako obyčajne nám tu ide o spôsoby priblíženia sa k Pravde(metodiky) a kritériá hodnotenia úspešnosti, optimalizáciu týchto technológii.

Ak chceš silou-mocou pokračovať v prezentácii tuposti Anonym78, obávam sa, źe bude pre teba lepšie vrátiť sa pod zem.
Nekop si hrob.
Myslím to v dobrom, ak aspoň trochu chápeš objektívne pravidlá..

275384

23.09.2012 12:17

Je Nový světový pořádek „židovský“?

RE: objektívne vzťahy medzi faktami

udo1 37.?.?.?

Re:"židia"
Keď sa v období diadochov zaćali "judeici" prirodzene v rozvinutejšej h-el-le-nistickej kultúre(čoho symbolom je Helena?)ideologicky asymilovať, prišli z účtovnického pohľadu(hrozila strata cca.500r.kontinuálnych pôvodne podľa hlavných indícii egyptských finančno-logistických investícii) nevyhnutné konzekvencie(tresty) a doćasne sa hralo viac na úspešnejšiu severo-západnú figúrku.
Tak bola "judaistická" forma exportu a globálnej fašizácie dočasne zakonzervovaná v zriadení jeruzalemského chrámu a po-kolení (e)lévov..
Toľko z pohľadu aśpirantov na Globálneho Parazita.
Prebudiť spiacu bunku mal následník Danajcov Pompeius a dielo dokončili v tomto zmysle Flaviovci, ak chápeš Dvjv..

So zhodnosťou titulov a spôsobov rímskych imperátorov a psudokresťanských pontifexov a ich bezštruktúrneho a štruktúrneho aparátu máš Dvjv tiež pravdu do tej miery, že vzniká otázka:
Prećo nie si pri tak závažných otázkach bytia a nebytia našej kultúry(kolektívneho podvedomia) schopný isť v spoznávaní jej mechanizmov "samo"riadenia do obdobia pred Rímom a "Gréckym zázrakom"?
Sú azda nálezy množstva písomných záznamov-kamenných nápisov, hrobiek, stél a obrovských korešpondenčných štátnych, úradníckych a privátnych archívov s hlinenými tabuľkami na blízkom východe z obdobia pred 3000 rokmi podľa teba z tohoto pohľadu absolútne nedostatočné?
Ak sa teda zhodneme, že existuje koncept riadenia našej kultúry, otázkou je:
Kam smeruje, kde a kedy ten Koncept(odb.tzv.Biblický) vznikol a kto ho prvý definoval?

Re:Úroveň chápania študentov.
Keby úroveň chápania populácie nemala exponenciálny rast vďaka i-netu, neboli by "zasvätené" zombiopice nútené:
A.Aktuálnejšie sa tváriť, že médeiálne (dez)in-formujú zvyšok prežúvavcov.
B.Diskutovať o záležitostiach klubovo len pár rokov, či mesiacov dozadu tajných(za ktoré samozvaní fuehreri vraždievali).
C.Pod stresom vymýšľať na rýchlo nové pozlátané demagógické varianty výkladov reality šité horúcou ihlou bez logickej náväznosti.

Inak by to vyzeralo, že stádo sa v pre dunča nezvyklej situácii snaží jemu samému pomôcť, aby vôbec prežil a ovce sa z chudáka začínajú rehniť, ako doňho revúci bača v metanolovej opici kope.

Ok, Klartext-sicher ist sicher:
Presstitútky(agitkovia) nie len v médiách a v iných infiltrovaných štruktúrach včitane býv.tzv.vzdelávacích inštitúcii sú nútené panicky púšťať informácie von pre zachovanie aspoň čiastoćnej vierohodnosti vlastnej masky pred zvyškom horiacich veriacich.
Otázka dnes stojí skor v štýle:
Čo by si mal cisár obliecť, aby nebol nahý?

Malý návrh spôsobu tvojho úteku do reality:
Skús sám dnes niekde s kamennou tvárou zahlásiť, že Führeri sú nádherne oblečení a dobre sleduj reakciu publika.

Re:Až sa nabudúce budeś chcieť spýtať..
O-hó pan učiteľ..dokonca..
Tomu hovorím záver obhajoby! [velký smích][velký smích][velký smích]

275355

23.09.2012 11:44

Je Nový světový pořádek „židovský“?

RE:

udo1 37.?.?.?

Ok, ako som ti aj minule napísal, ak si novší, pozri si staršie diskusie na uvedenú tému, alebo si klikni na moje meno a použi CTRL+F, príp. mi napíš maila.
Opakujem, že je to tv príspevkoch podrobne vysvetlené a snáď zo všetkých strán rozobraté.
Editor podobné dokola sa opakujúce kvakotaćky oprávnene maže.

Niektoré tvoje postrehy sú bez irónie zaujímavé a pri diskusí občas objavíme nové znalosti, no na druhej strane sa radśej nesnaž zbytočne dokola tupo idiotizovať polemiky do chvosta sa kúsajúcimi argumentami. Snáď chápeš..

Prećo sa furt odvolávaš na Vatikán?
Má snáď niečo podstatou spoločné s pôvodným kresťanstvom, či judaizmom? Reč bola o Egypte a snáď nechceš prevracať ešte aj chronológiu?
Máš pravdu, že Egypt sa neskôr po opustení tandemného politického zriadenia a migrácii lokálnej skutočnej elity vskutku stal kolóniou Grécka a Ríma. Predtým však tisícročia efektívne nepriamo riadil svoju grécku kolóniu. Alebo kto stál pri zrode Krétsko-mykénskeho polygónu? Vznikol azda podľa teba z nićoho? Prečo sa nevolá Mykénsko-krétsky, ale opaćne? Snáď si natoľko vzdelaný, že si viete odstopovať zaćiatok príslušného vývojového vektora. Pozri si prosím príslušnú odbornú archeologickú literatúru(Evans, Doerpfeld, Blegen, atď..) hlavne vzhľadom na tendenčno-analytické metodiky.

Po rozdelení kňaźskej elity počas náboženskej vojny v 14. a 13.stor B.C. a čiastočnom víťazstve zástancov egokultu Amona-Ra, konceptuálno-ideologická vojna samozrejme pokračovala hlavne v tradičnom pohranići blízkeho východu. Pôvodne kňazskou kastou Atonistického svetonázoru vybraní a formovaní chrámoví otroci z blízkeho východu určení na ideologický export boli po zachytení operáciou opozície zmenení na Kanonefutter a 40 rokov v naských trestaneckých táboroch na Sinai eugenicky spracovávaní.

Spôsob hodnotenia novo vzniknutej situácie ako:"Výbornej príležitosti" nebol vtedy už dávno cudzím tak jednej, ako ani druhej strane. Rozdiel bol v morálke.
Kulturologicky infiltrovanému a preprogramovanému nanovo formovanému "vyvolenému" národu sa za masívnej ideovo-finančno-logistickej podpory začalo postupne po jeho rukami totálnom genocídnom vyvraźdení pôvodných etník natoľko vo svojej úlohe dariť, źe centrum začalo aj z ďalších strategických(poloha, prístavy, stred úrodného polmesiaca, obranné možnosti,..) dôvodov zvažovať svoju úplnu relokáciu do úspeśnej pobočky. Zároveň sa ako vždy hrala aj Krétsko-mykénska, či sudánsko-atiópska karta, pokraćovali predikcie a bol sledovaný ďalší vyvoj(zber dát). O detailoch by sa samozrejme isto dalo diskutovať..

275353

23.09.2012 08:45

Úpadek Západu: Tragédie nebo komedie?

RE: Tragédie nebo komedie?

udo1 37.?.?.?

Množstvo dezinformácii v informačnej vojne logicky vždy narastá.
Najhoršie, keď nepriateľ kontroluje mechanizmy ich "samo"vytvárania vo vašich hlavách.

Preto ide až v prvom rade o spôsob rozlíšenia(metodológiu) pravdy od lži.
Presnejšie o schopnosť identifikácie(rozpoznania) objektívnych dominantných spoločensko-prírodných procesov a ich smerovania.
Nasleduje otázka morálky(sve-domia), ako sa k uvedeným procesom postavým:
1.Bohocentrizmus (pevný bod)
2.Egocentrizmus (bez invariantu)-úroveň myslenia 8-ročného decka

Etymologická dezinformácia dnešnej interpretácie slova relativizácia je tak príčinou egocentrizmu), ako aj dôsledkom.
V istom zmysle sú totiž natoľko nevyhnutne prepojené, až sa takmer stotožňujú.

Ako je z teórie(pozorovania) manažmentu(riadenia) známe: Tvoriť(riadiť) nejaký objekt môžem len vtedy, ak viem merať(porovnávať). Tak objekt, ako aj jeho interakcie s jemu dominujúcimi procesmy a parametre ich smerovania(predikciu).
Ak sa mi však príslušný metrický systém koordinát v každom momente mení, zostávam v ilúzii, že situáciu(dotyčný "osud" ) kontrolujem a ak ho nekontrolujem ja, vždy ho bude kontrolovať niekto iný. Vieme totiž, že "náhoda" neexistuje, keďže všetko je vzájomne PRIMERANE príčinno-dôsledkovo podmienené.
Príslušné pravdepodobnosti realizujú s konkrétnou pavdepodobnostnou predurčenosťou osoby, ktoré ovládajú mechanizmy hore uvedeného riadiaceho aparátu.
Tak môže byť zrealizovaná neznalému skutočného(objektívneho) stavu vecí aj na prvý pohľad veľmi nepravdepodobná varianta ("náhoda" ).

Riešte teda Jarmila, Slak, Anonym,.. radšej spôsoby dopracovávania sa k skutočnosti a nedoťahujte sa na nekonečných podvariantách možnej minulosti. Cui bono?..
Keď zvládnete základné(tu často rozoberané) metodiky spracovania informácii dopracujete sa aj k spoločnému objektívnej skutočnosti "až prekvapivo" blízkemu konsenzuálnemu obrazu minulosti.
Nemíňajte teda radšej benzín na cestu v riadne označenej slepej uličke.

275350

23.09.2012 08:01

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

RE: Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi

udo1 37.?.?.?

Áno..
"Nespochybňovať existenciu objektívnych pravidiel".
O to viac však konštruktívne kritizovať jej formy a hľadať lepšie.
Empíria je nerozlučne spojená s logikou
(špecifikácie spojitého a diskrétneho myslenia).

Ak ich v nejakom objekte od seba oddelíte, automaticky získavate nad ním kontrolu. Podvedome začne postupne stále viac negovať príčinno-dôsledkové súvislosti vnímania celku a jeho podľa potreby rozpoznávaných a tak opracovávaných súčiastok. Pracujem s konkrétnou situáciou, no zároveň musím podvedome vnímať aj jej čo najvšeobecnejšie súvislosti. Vedomie má totiž známu obmedznú kapacitu (15-16bit/s). Preto sú popísanými technológiami kulturologického inžinieringu programované stereotypy(algoritmy) spracovania informácii podvedomím tak závážné pre osud každého jedinca v opracovávanej spoločnosti.
Riešenie je antivirák, prípadne OS reinstall, ak zmena generácii(restart) nepomáha.

Príslušné modely open- a hidden core Operating systems, antivírakov a IW-informačno vojenské firewally sme tu prezentovali a rozoberali. Tak aj ich spôsoby naväzovania na BIOS(pudy). U umelých systémov sa v podstate len objavovalo a nič nové v tomto zmysle nikdy nevyvíjalo. Sú verné kópie dávno známych mechanizmov prirodzených systémov(včítane človeka).
Miliardy astronomických rokov skúseností proste netrompfnete len tak.

Všetky ľudské, či otrokárske modely boli vždy nevyhnutne napojené na ľudové príbehy.
Nemôžete totiž naviazať umelý systém pri ignorácii rozhrania a existujúcich, ovládanému systému vlastných komunikačných štandardov s ich jednotlivými úrovňami(po tzv.kulturologickej analýze dominantných stereotypov objektu).

Empirické SPOZNÁVANIE..
POZNÁVANIE, POZOROVANIE sa po grécky povie THEÓRIA.
Na jeho základe si každý od narodenia vytvára skutočnosti viac-či menej adekvátne modely.
Praktické použitie teoretického modelu,
APLIKÁCIA TEÓRIE(pozorovania) sa zasa po grécky povie FILOZOFIA.

Relatio je vzťah a relativizácia je životná hra subjektívneho hľadania objektívnych vzťahov.
Úspešnosť je objektívne odmeňovaná.
V tomto zmysle znamená OBJEKTÍVNY(determinovaný Vis Maior, najvyššou spätnou väzbou=z lat.religio)
T.j.existujúci bez ohľadu na názor subjektu(pozorovateľa).

V myslení o prepojenú úroveň nižšie
Subjekt=vodič, pilot(nadradený objektu, vládnuci nad objektom)
Objekt=auto, lietadlo

Naše diskusie musia viesť k vylepšeniu podstaty existujúceho spoločenského modelu, alebo k modelu alternatívnemu.
Kabinetná filozofia nie je našou úlohou.

Propagácia neexistencie objektívnych vzťahov je zrovna tak de-magógická ako existencia dogmatiky v zmysle statiky.
"Nech z dvoch lží vyberú si, aby pravda cudzia zostala im".
Kľúčové sú preto metodológie rozpoznávania a hodnotenia objektívnych procesov(pravdy).
Pravdu máte v tom, že
PRAVDA je z Ľudského pohľadu SPôSOB a NIE STAV.

275348

22.09.2012 22:33

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

RE: Zákonadarná moc

udo1 37.?.?.?

Môžem ti poslať naše práce a linky.
Zídu sa ti. Mnohé veci sme už urobili.
Bude to asi efektívnejšie.
Aby sa všetko nevypracovávalo dvojmo-trojmo.
Ak chceš, pošli mi nejaky kontakt na mail.
Veľa šťastia a príjemnej práce!
Lol má pravdu, že predpokladom všeobecného úspechu
"Vlády ľudu pre ľud"
je dostatočná politická(z gr.názorová) gramotnosť.
Učiť sa, učiť sa, učiť sa!
Každá upratovačka by SA MALA UČIŤ BYŤ byť riaditeľkou.
(Nie ňou len byť) toť malý no obrovský rozdiel v chápaní objektívnych pravidiel sveta.
Ulianov nemal len temné chvílky..

re:Jean, Esmate, Qwerz,..
Jean vyzerá mať pravdu v tom, že myšlienka na jediného "Ducha všetkého, Boha, Vyššej Moci, atď" spája kultúry na celom svete.
Ako sa hovorí:
"Boh dal Pravdu života, no nedal jej formy(fixné, statické)".
..teda dal pravidlá..pra-vidla(rázcestie, rozdvojku)..
V každej kultúre, kde prvých pár jedincov prišlo na chápanie sveta ako systém
1.vzájomne previazaných procesov(pravidiel) s
2.príslušnými cieľmi a
3.ich všemocným definítorom,
dal tento poznatok do rúk obrovskú moc.
Niektorí sa rozhodli pre kooperáciu s Najvyšším Systémom a niektorí sa pokúšali egocentricky zahrať na Jeho samého.
Prvý podrobne zdokumentovaný konflikt týchto dvoch chápavých skupín poznáme z Egypta obdobia 18.dynastie(ako naznačuje Jean).

Každý, kto pochopí aspoň z časti skutočný svet, resp.použiteľnú metodiku rozpoznávania a hodnotenia celku jeho častí, sa musí rozhodnúť.
Ak teda začne odhadovať objektívne ciele existujúcich spoločensko-prírodných procesov, použije automaticky vyjavené možnosti ich ovplyvňovania
1.v sulade s najlepśou možnou momentálnou variantou z pohľadu Vis Maior, alebo
2.egocentricky.

Pokušenie moci býva veľké a u morálne slabších kolektívov jedincov rastie proporcionálne s prebúdzaním sa z ilúzie= s mierou chápania skutočnosti. Zrovna tak však rastie aj váha dôsledkov za vlastné činy smerom k sebe a svojmu okoliu, nasledovníkom. Mnohí egomani(gr.daémonés) sa preto snažia, keď ich opustia posledné zvyšky Ľudskosti, ako narkomani obetovať svojich najbližších a slepých následovníkov, svojich "synov a dcéry".
A ak syn, alebo dcéra nekoná v mene rodiny..otca..matky.., ak preruší spojenie, nezaujíma sa o nich dlhodobo, môže vzniknúť taká veľká priepasť, že takmer prestane byť ich,..Jeho dieťaťom, námestníkom v tejto forme existencie.. Vzdá sa tak svojho individuálno-kolektívneho potenciálu, čo vždy pre daný systém končí negatívnou zmenou jeho aktuálnej formy(opakom povýšenia).

275331

21.09.2012 22:07

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

RE: Zákonadarná moc

udo1 37.?.?.?

To je zaujímavý pohľad.
Myslíte, že populácia je horšie spracovaná ako tzv.politici?
Snáď nepatríte k tým dinosaurom virtuálnej politiky, ktorí stále ešte úprimne tvrdia, že tzv.deľba moci skutočne existuje a poznáte len jej 3 formy?
Obávam sa, že nie len v parlamentných kluboch a kuloároch by Vás vyrehotali, ale už asi aj na krajských [smích]
Zrovna tak už aj mnohí bežní študenti našich bývalých univerzít.
Z trnavskej Masmediálky by ste za Váś príspevok na skúške vyleteli len taký fuckot. Nič v zlom..

Foriem mocí je 5.
Chýba Vám Dudo Ideologická moc(dnes médiá a kedysi ideológie, náboženstvá) sprostredkujúca základný koncept(1.formu).
Zákony potom idú autocenzúrne a proaktívne z podvedomia ako na automate s minimálnymi "lobbystickými korektáciami" až po výkon Konceptu a jeho krytie súdmi pred inými nekompatibilnými konceptami.

Pravdu máte isto v tom, že ak by ste postupne začali do jednoduchosti skutočnej politiky masovejšie zasväcovať ovčanov, mohla by byť tá Vaša "Priama demokracia" celkom elegantným riešením. V opačnom prípade by som mal o osud našej krajiny rovnaké opodstatnené obavy, ako prakticky všetci klasickí grécki filozofi pri pojme "vláda ľudu".
Tá je
A.isto fajn, no má svoje nerozlučné B.
=jej výsledok je proporcionálne naviazaný na mieru chápania subjektu.
Radšej ako čakať na ďalšiu fašistickú garnitúru, by som využil čo najrozumnejšie relatívny kľud dnešnej oligarchickej parto- resp. plutokracie.

Preto Maďaričov oprávnený protest proti idiotizácii populácie.
Kormidelník vidí pred loďou skaly, kričí na námorníkov a pasažierov aby nahučali na navigátora(resp. ho zbavili funkcie). Kto ju však preberie?
Neviem, či by som vsádzal na Maďariča a snáď si nemyslíte, že Fico, alebo nejaká iná známa tvár je navigátorom, kapitánom, či majiteľom lode a lodnej spoločnosti..

Loď postavili a plávajú na nej bežní ľudia.
Pokiaľ nedokážu prevziať kontrolu nad logistikou, budú odkázaní na monopolne vysoké ceny riadené tiež
"čarovnou(dlhoprstou) paprčou trhu".

Z pohľadu manegora je z dôvodu udržania moci zachovanie a rozvoj idiotizácie dema nevyhnutný. Vlastne teraz z technického hľadiska otrokov už ani nepotrebuje. Vyvstáva tak klasická účtovnícko-a-sociálna otázka nastavenia dynamiky odpisov a tým foriem ďalších vojen.

Neviem komu by teda teraz vzhľadom na celospoločenskú úroveň chápania metodík približovania sa k chápaniu procesov objektívnej reality vyhovovala "priama demokracia" viac.
Maskovaným organizovaným vlkom, či ovciam?
Osobne by som ešte min.pár rokov, či aspoň mesiacov po tichu v kľude, no o to intenzívnejšie popracoval na trans-formácii ovčanov.
Snáď sa zhodneme Dudo, že chceme predsa občiansku spoločnosť?

275273

21.09.2012 20:54

Je Nový světový pořádek „židovský“?

RE:

udo1 37.?.?.?

So zopár Vašimi zaujímavymi kombináciami by sa zasa raz dalo čiastočne na istej úrovni súhlasiť Dvjv, no to JHWH..hmm..neviem, neviem..
Kde bol Rím, keď sa prvý-krát slovo JHWH a Tanach, presnejšie Pentateuch prekladal do Septuaginty(koiné)?
..keď odhliadneme od hebrejčiny a jej etymológie vedúcej ešte pár ďalších storočí dozadu..

..sponzorský(?) čas Ptolemaia II.Filadelfa (309 BCE – 246 BCE).
Rím riešil lokálnu politiku západného stredomoria a o Jóvovi v Palestíne a Egypte ešte toho asi moc nepočuli.

Ok, správne tvrdíte, že Rím čerpal od Grékov a to boli rovnako, ako Chetiti, Peržania, Médi, Asýrčania, atď..z veľkej časti védickí Euroindopania. Do védickej kultúry patril kedysi v istom zmysle aj pôvodný Egypt. Čo potom zoznamy z Amonovho chrámu v Solebe z obdobia Amenhotepa III.-otec Achnatona (1402–1363 B.C.), kde sa spomína tetragramaton v zázname krajiny Shasu-JHW, ďalej Ramses II. (1279–1213 B.C.) dokonca s popisom pohoria krajiny južného Zajordánska a boha miestnych beduínov. Pokračujú záznamy na klinových tabulkách z Ugaritu a miestny popis boha JW, ako syna El-a.

Teda, ako hovoríte, všetko je na tej či onej úrovni minimálne tak trochu(a niekedy hodne) prepojené. Kruh sa uzatvára, no nedohadujme sa ako idiotos o vajci a sliepke, či biblii a protokoloch,..aj keď mladé občas zvyknú chrániť staré a otec obetováva v gambite syna, ak chápete .
Nerobme tu teda ani bu-bu-bu nejakými jezuitmi(to je na dlhšie) a neodbiehajme prílis od podstaty tohoto umelého problému..

Ak tvrdíte, že kresťanstvo je rímsky vynález, čo vlastne chápete pod výrazom rímsky v časoch impéria?
Nejaký multietnický "národ" (ako napr.USA), či ideológiu(napr.spomínaný "judaizmus", či nebodaj otrokársky "kresťanský národ" )?
Kto podľa Vás vládol v Ríme?
Nebodaj cisár tak, ako v Egypte nejaký faraón?
To sú teda zaujímave h-is-tórické teórie.
Z politológie na lepšej škole by ste za to asi vyletel.

Aj keď po na začiatku článku nastavenej úrovni chápania objektívnej skutočnosti vyznieva jeho záver skôr ako hrubá de-magógia, súhlasím s Henrym, že čo najsprávnejšie pochopenie odpovede na otázku podstaty tzv.mýtickej "vyvolenosti" mýtického "národa" je zároveň isto jedným z kľúčov k pochopeniu a tak čo najoptimálnejšiemu možnému riešeniu aktuálneho hlavného reálneho politického problému.
Nie je Judaista, ako judaista tak, ako je Islam a islam, Kresťanstvo a kresťanstvo, Komunizmus a komunizmus..atď

S Vašou vysoko gramotnou otázkou Dvjv znova do bodky súhlasím.
cit.: “Proč by někdo doslova vyráběl povědomí o spiknutí vypadající jako „spiknutí Židů“…?”
Myslím, že odpoveď je jasná, tu podrobne x-krát rozobraná a netreba ju znova opakovať.
Pokiaľ si sami tzv.židia tento problém osla nesúceho tóru so svojim levorukými šéfmi urýchlene neporiešia, bude tu nevyhnutne rýchla x+1 šo(a)u, ktorú nikto triezvy nechce.

275266

21.09.2012 10:49

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

RE: Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi

udo1 37.?.?.?

Ok, zle som sa vyjadril.
DoPlnenie, nie nedorozumenie.
Z tohoto pohľadu ide o súťaž v subjektívnom spoznávaní objektívnej pravdy celkom a jeho súčiastkami s adekvátnym odmeňovacím procesom.

Pritom platí pravidlo:
Ak sa bude lepšie dariť celku, bude sa lepšie dariť aj jednotlivým súčiastkam, ktoré všetky nevyhnutne zdieľajú jeho nimi samými morálkou(7.zmysel:Sve-domie) a mierou chápania(6.zmysel:Intuícia naviazaná na popísané predikčno-korekćné algoritmy intelektu a hlavne jeho podvedomej časti) objektívnej pravdy formovaný "osud".

Sdělení subjektívne rozpoznanej(podľa prísluśných objektívnych kritérii viac- či menej úspešne identifikovanej) Pravdy je samozrejme, ako ste tiež správne podotkli, závislé od stereotypov myslenia(algoritmov spracovania in-formácii) dialógového partnera.

To sme už ale znova pri dialektike.
Presnejšie pri jej protovariante, spomínanom predsókratovskom nehegelovskom pôvodnom modeli, ako metodike aproximácie objektívnych javov prepojenej na nevyhnutnú tandemnú korekciu chybných stereotypov myslenia. Je v prírode kvôli efektivite dominantná, štatisticky preddefinovaná v partnerskej forme muža a ženy z dôvodu prirodzeného rozšírenia vnímania do emočno-spojitej(žena) tak, ako do abstraktno-logickej(diferenčnej) oblasti(muž).
Ako sa hovorí:
"Tretí je zbytočný"
(lebo sa vždy iba pridá na jednu, alebo druhú stranu pri hľadaní pravdy-rozpoznaní a hodnotení pre situáciu signifikantných, relevantných faktorov, procesov a tým umožnení jej efektívneho skutočného riadenia).

Z uvedených mechanizmov vyplývajú aj mocné technológie socio-ekonomickeho inžinieringu postavené na vytvorení ilúzie riadenia, "samo"riadenia, či "ne"riadenia objektívne existujúcich procesov a o krok ďalej dokonca snahy o negáciu objektívnosti existencie rozhodujúcich kulturologických, či prírodných procesov. To je už ale ďalši príbeh zo sybylabov dejín globalizácie na lepśích školách a kurzoch, kde sa v minulosti z dôvodov utajenia dokonca nepomenovávali priamo.
Keď dostali metodici "pocit", že ašpirant bez vyslovenia pochopil to, čo "sa akoby samo sebou rozumie" od určitého stupňa okultistického zasvätenia, stal sa kandidátom a
"jeho karta sa v príslušnom okamihu mohla vytiahnuť zo suda do o-sudia".

Mnohí grécki filozofi nie vždy správne pochopili dotyčné často aj zámerne pozmenené príbehy, no ak bola ich miera chápania administrátormi(resp.ich perifériou) vyhodnotená ako použiteľná, bola skoro tak, ako aj dnes "samo-sebou" spustená príslušná PR mašinéria(pisári, prekladatelia, distribúcia, "správni" autocenzúrne uhádnuvší celebriťkovskí interpreti, atď..)
V Čechách sa myslím na tento umelý systém ľudovo hovorievalo v skratke:
"Kuř a bude ti kouřeno"
..čim skôr, tí lépe a víc..
..s prepáčením..

275220

21.09.2012 08:53

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

RE: Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi

udo1 37.?.?.?

re:"Absolutní pravda neexistuje."
Áno, naprostý súhlas Jandrda..

..ovšem pokiaľ je pravdou, že celú "náhodnú" komplexnosť pravidiel vzájomne previazaných spoločensko-prírodnych procesov vytvoril Váš geniálny absolútny japonský kamarát SAMOSATO [velký smích]

btw.
Metodiky aproximácie konkrétnej pravdy pre definované miery(priestor, čas, ..a iné vzťahy pre hodnotený proces dominantných javov) sme tu z pohľadu tak individuálnej, ako aj z pohľadu kapacitného potenciálu logicky väčšej kolektívnej psychiky, neraz podrobne rozoberali.

Pravda teda vskutku vo všeobecnosti neexistuje.
S tým sa dá s Vami len súhlasiť.
Je totiž vždy konkrétna.
Jej zovšeobecňovanie v inej situácii(procesných vzťahoch) vždy naráźa na hranice lži a manipulácie.
Všeobecnou pravdou sú o úroveň myslenia ďalej tu spolu s kritériami úspešnosti tohoto procesu často diskutované iteračné metódy približovania sa objektívnej pravde.
Na ďalšej úrovni by vše-obecná Po-Ra-v-dá, či Prav(idlá)-dá,..atď mohol byť napr. Váš spomínaný obľúbený japonec SAMOSATO.

Inak v mnohom súhlas so Jeanom, až na možno malé nedorozumenie
ohľadom tzv."nepochopiteľnosti objektívnej reality".

Ako sa správne hovorieva:
"Mnohé veci(javy, procesy) nechápeme nie preto, že sú nepochopiteľné, ale iba preto, že zatiaľ nepatria do kruhu našeho chápania." K.Prutkov

Ako raz povedal Sókratés svojmu žiakovi, ktorý sa sťažoval,
že nikdy nepochopí toľko, ako jeho učiteľ:
"Nakresli dva kruhy.
Jeden menší a jeden väčší.
Väčší som ja a menší si terazky ty.
Všetko ostatné je nepoznané(no nie nepoznateľné)."

Ako tu neraz bolo povedané:
"Viac hláv, viac rozumu na spoznávanie."
Preto vyzerá byť jednou z úloh ľudstva tzv. súborový intelekt(nástroj, algoritmus spracovania in-formácii).
Upgrade RAMky, resp. o pár krokov ďalej CLUSTER [smích]

Otázka po ďalšom kroku:
Prečo ultrahacker SAMOSATO definoval na medzietape takýto cieľ a ako by mohol súvisieť s celkovými cieľmi nastavených algoritmov samo(?)riadenia systému(našej spoločnosti, kultúry)?

275210

20.09.2012 20:17

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

RE: relativismus je ze stejné líhně jako všechny další umělé ničemné -ismy

udo1 46.?.?.?

Asi ste to dali lepšie, ja hlava dubová!
Znova som skoro zabudol, že ich "rimania" nakoniec predsa len pár krát po Teuteburgu dostali.[velký smích]
Už len.. či odvodili Nemci názov pre tie svoje toláre od výrazu toll, tollwut, alebo tolerare? [velký smích][velký smích]
..a ako sa menili asociácie AllerMänner
k prebornému objavu s časom vekov rolí ďaších h-is-tórických polí? [velký smích][velký smích][velký smích]

275170

20.09.2012 08:41

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

RE: relativismus je ze stejné líhně jako všechny další umělé ničemné -ismy

udo1 46.?.?.?

Slovo tolerancia?
To akože nejako súvisí s výrazom toliar, anciáša vášho? [smích]
tolar..toliar..Taler..(toll?)..taller..dollar..
Vlastne hej, pokiaľ by sme kos-ser prasačiny netolerovali, neboli by tu..a symvolom úrokovej asociálnej kosy je predsa už nejaký ten vek oný taler, či talár na tikvách samovyvolených..
Toleranz..
Ein einziger ranziger Taler..
..je oaller, desto toller..
..páchnuce, znehodnotené obeživo, korektálny názor, pôvodne dobrá, no neskôr a-morálne ego-centricky prevrátená myšlienka..
Ako sa hovorieva:
"Odpustiť možno, no zabudnúť nie!" a
"Nesúdiť, ale hodnotiť!"

Tolerancia končí tam, kde začína eufemizmus.
Za touto hranicou
TOLERANCIA=LOŽ.
Nie nadarmo sa naši predkovia snažili správne javy pomenovať..

275117

20.09.2012 07:47

Úpadek Západu: Tragédie nebo komedie?

RE: Tragédie nebo komedie?

udo1 46.?.?.?

Je múdre skúmať základné spoločensko-prírodné tendencie čo najďalej do minulosti, no ako sa správne hovorieva:
"Podľa ovocia spoznáte ich".
Ľudia sa nerodia zlí a ak by tzv.védická "duchovná" civilizácia východu dala dlhodobo globálne objektívne schopnejšiu alternatívu, dominovala by vo svete.
Je zrovna tak tlupo-elitárna, ako tá materialisticko-"biblická", ktorá sa snaží:
"Urobiť si to (neprirodzené)peklo na zemi aspoň príjemným".
Pravdu má v tom, že tzv.indivíduum je v správnom kontexte veľmi dôležité.
Na východe je zasa "len kolektív" a tzv."duchovno", čo je druhý absurdný extrém. Všetko s mierou. Oba systémy sú "odsúdené" ku konvergencii.

Na druhej strane prílišné pitvanie sa v "At-land-íde", "UFO"(iné formy existencie vo vesmíre) správne v bežnom človeku evokuje úlet a spúšťa blok.
Hlavne tých x+1 interpretácii nejakých menej významných podrobností.
Cui bono?
Tieto debaty vyzerajú byť v dnešnom štádiu skôr kontraproduktívne.
Kde sa pravdepodobne predkom "vloudili chybičky" vo vzťahu k smerovaniu dominantných globálnych objektívnych procesov, sme tu neraz rozoberali.
Kedy sa uvedené témy budú širšie odborne a bez hysteriky aj verejne diskutovať, závisí od rýchlosti optimalizácie morálky a deblokácie chápania skutočnosti širokou populáciou. Jednou z našich úloh je tento proces urýchliť a zvýšiť tak úroveň bezpečnosti vývoja spoločnosti.

Bohovia logicky neexistujú. To je pravda.
Väčšina prírodných národov až po veľké "náboženstvá" sa však zhodujú v tom, že nejaký bezobrazný "veľký duch, Al-la-h, Boh", alebo niečo tu existuje. Snáď dáte za pravdu Anonym90, že prirodzenosť tohoto javu isto stojí za zamyslenie.

Ako egošaman zbožštíte Jeho aspekty, vytvoríte Jeho kontrolovaný falošný obraz, vyhlásite sa za jeho sekretára a pod..skrátka Jeho skryjete a snažíte sa Ho napodobniť v niektorých aspektoch. T.j. ako monopolný man-ego-manipulátor musíte neprirodzene zabezpečiť
A.adeizmus a
B.hierarchiu
ako predpoklad aspoň krátkodobo udržateľnej moci(max. pár 1000 rokov) pokiaľ nenastane technologicko-in-formačný rozvoj kultúry ba-ra-nov. Vtedy vždy podľa zákona času stratíte kontrolu a buď spravíte apokalypsu, alebo moc Vašej dezinformačnej pyramídky nevyhnutne skončí. Po zmene logiky myslenia populácie máte max.3-4 generácie času. Viac nie. Ďalšie podrobnosti základov sociálneho inžinieringu tu nebudem znova opakovať.

Z vedecko-technického hľadiska je nelogické, aby procesy boli bez cieľa a cieľ bez definítora, hierarchicky najvyššieho systému.
Adeista je nútený veriť mnohým absurditám, či už vo forme dnešného "ateizmu", či pseudo-kresťanstva, -islamu apod.
Ak by nejakí hypotetickí "ufoni" nemali aproximačné postupy hodnotenia procesov mikro- a makro-kozmu z pozície Vis Maior, ťažko by sa tak ďaleko vo svete dostali, ako sa tu snažíte in-resp. de-dukovať Anonym90.

275116

20.09.2012 07:32

Úpadek Západu: Tragédie nebo komedie?

RE: Divné

udo1 46.?.?.?

Takže vašou úlohou je pokračovať v Havlovej oddanej fašizácii spoločnosti.
V diskreditácii demarxizovaných(nebezpečných) Slušovíc a spol.?
Pre koho nebezpečných??
..ale..ale..pekne ste sa vyfarbil Ar-isto [smích]
Stále sa snažite vysoko efektívne komúnne(spoločenské) podnikateľské modely otráviť marxistickou polevou?
Vy popierate ekonomické úspechy islámskych bánk, bezúročných investičných spoločnosti a družstevných megablokov s desiatkami tisíc zamestnancov v Brazílii, Argentíne, Británii, Baskicku, Švédsku, Francúzsku a mnohých iných krajinách, ktoré úspešne konkurujú a likvidujú m-ego káporácie?

A čo krajiny, kde je diskontná sadzba prakticky na nule?
Uź len reštituovať organizovanou zločinnou pseudoprivatizáciou občianskym spoločnostiam vyvlastnené a nelegálne vytvorené ústavy na vydávanie dlhových peňazí a známymi mechanizmami zabezpečiť priame prepojenie akéhokoľvek vydávania obeživa na skutočnú produkciu a služby(jeho krytie).

Fu, len to by Vám zároveň okamžite zmizol aj dôchodkový, zdravotnícky, školský a iné umelé problémy spolu so zadĺženosťou štátu. Ovce by po chvíli uvažovania prestali byť sami nesebou a "vznikli" by Ľudia so zrýchlenou realizáciou ich optimálnejších potenciálov. Tým bude prirodzene akcelerovaný vývoj spoločnosti. Naspäť cesta nemožná, no poznáte otázku:
Čo by z toho mal po strate monopolov Váš klan a Vy Aristo?
Kto by Vás pochválil?

Ak ste ra-z-umný, cylinder oželiete radi,
bo keď prestane pršať, nebude tiecť do bačkor ani.
Pamätajte, že dážď tu závisí od klobúka
a nie opačne, pane!

Zamyslite sa prosím nie len povrchne.
To be or not to be(Human)?

275114

18.09.2012 13:07

Říjnové překvapení a „carterizace“ Obamy

RE: Nechci si hrát na chytrého

udo1 37.?.?.?

Dobrá rečnícka otázka:
Komu asi tak "Britská" a "Americká" vláda môžu dlžiť prachy? [smích]
Obávam sa, že ísť podľa množstva rôznych pasov vydaných na dotyčné osoby asi nebude zrovna gramotnou cestou.

Isto, vskutku nejde v prvom rade o prachy.
Toť ne-bezpečná ilúzia pre plebs.
Prachy vždy boli len obyčajným prostriedkom k moci.
T.j.pre chápavejších.
Samozrejme sú aj efektívnejšie prostriedky, no je nemúdre nepoužiť aj fiktívne obeživo..aspoň pokiaľ v neho spracovávaný materiál(človeku podobné opičky) verí..
..ostatne, kto sa pokúsi o iné falošné, či nebodaj kryté obeživo, toho proste zlikvidujem.
"Náhoda" je sviňa.

Hlavne, aby nástroje(zombopice) verili mne, nie len vo mňa a aby ich ani nenapadlo, že by mohla existovať alternatíva.
Skutočný matrix je predsa zlý a najlepšie sa ho ani nesnažiť po-chopiť-bu-bu-bu.
Radšej piť médieiálny banksterský kos-ser metanol, kým sa z ilúzie nezobudím po smrti v nebitchku.
Myslieť lokálne a konať globálne.
Zik! Drei mal die Fahne hoch!

Fantom-ass
(v zastúpení ríšskeho gestapálka z Pressburgskej "SME" pobočky Sturmbandgruppenuntenohneführera P.SSchutza)

275048

17.09.2012 10:59

Mexičtí drogoví baroni se mstí CIA za tajné věznice

psychotropné látky=metodika 5.priority

udo1 91.?.?.?

..hmm..hypotéza..
Ako by teoreticky mohli uvedené vojenské postupy genocídno-informačného spôsobu vedenia vojny v amerike súvisieť so súčasnou alkokauzou v Čechách?

Pod článkom o metanole boli vyslovené rôzne moźné scenáre, no tento mi tam trochu chýbal.
Samozrejme neide o CIA ako U.S.tajnú službu.
So záujmami američanov isto na prvých prioritách nemá mnoho spoločného a zrovna tak treba aj tomuto "HR-materiálu" priebežne "marginalizovať potenciál".

Tak, ako napr. aj ciele adminov MoSSadu v zásade logicky nemôžu súvisieť so záujmami občanov Izraela.
No masku treba zachovať a najlepšie, keď jej dokonca aj pár naivných agentov verí..

Obe "služby" sú tak, ako aj mnohé iné logicky dlhodobo zakomponované 3.základnými mechanizmami do globálnej tajnej služby.
1."Okultistickou transformáciou"-secret and offical masonery
2.Tradičnými metódami "optimalizácie" byrokracie systémom "osobitne dôveryhodných osôb" ideologicky zo známych dôvodov zpravidla blízkovýchodnej proveniencie(v skreslenej forme osvetlenej aj napr. samotným Maurom) a
3."Politickými zmocnencami" (na okamžité manévre)
..Triple impact algorithm s poistkou.

Cez psychotropné látky sa asi vždy v dejinách viedli vojny.
Z pravidla samozrejme v kombinácii s dalšími prostriedkami(dnes na všetkých 6 vojenských prioritách začínajúc od kontinuálnej tzv.Matricovej).
Alkohol je dlhodobo známy ako asi najvýznamnejší katalizátor(trójsky koník) "sociálnej mágie" kultorologického inžinieringu(mení vedomie a prirodzené bezpečnostné mechanizmy psychohygieny jednotliva s kolektívom)
..okrem prioritnej priamej dlhodobej deštrukcie genofondu.

Ide o dávne verejné lekárske tajomstvo..
..proporcionálne stúpanie psychických a fyzických porúch u novorodencov spojených s konzumáciou alkoholu rodičov.
Isto, aj chémia v potravinárstve a celkové znečistenie.., no alkohol zohráva ako v 1.rade neurologický jed kľúčový faktor patologických mutácii pomernú štatistickú váhu cez 90% oproti ostatným rizikám.
(Odborne známe zaznamenané masové štatistické výpadky spomínaných degeneraćných porúch v populácii novorodencov počas prohibícii v USA(20-3O-tich r.20.stor) a v Rusku (počas niekoľkých rokov za éry Camela).

Prečo v Čechách začal NieMann v stredoveku podporu tendencie masového "ľudového" pivného nápoja?
Zejména po odbojnom husitskom období, Lipanoch a Bielej hore..
..a hlavne:
Prečo bola podporená tendencia najmä horkej "Pilsen" varianty?
Chmelové rastlinné estrogény totiž znižujú dlhodobo libido a "ukľudňujú". Obeť sa nebráni(nic neřeš, napij se..a obmedzí rozmnožovanie).

Cez už viac-menej spacifikovaných g-ar-man-ov hral teda NieMann, ako je profesným zvykom, na viacero kariet..
a ..jedna proti neustále sa brániacim Tschechen-S(k)laven (Böhmenfrage) zabrala tak, ako aj u býv.odbojných hrdých Alle-man-ov. Dokonca vyšla na "národný nápoj"..
A čo potom metanol?

274982

14.09.2012 23:11

O platnosti ucenia Adama Smitha a obmedzeniach vylucneho ekonomickeho myslenia

RE: Konec zlatého věku.

udo1 31.?.?.?

Prvým vyjadrením ste A90("akože" štatistická nevyjadriteľnosť ekonomiky) hoodne podstrelil a druhým("nepotrebnosť" peňazí) hooodne prestrelil.

2.Isto,..raz možno budú peniaze naozaj ako nástroj prerozdeľovania tovarov a sluźieb nepotrebné. Od toho bodu sme eśte ale, obávam sa, nejaký ten kúsok cesty vzdialení.

1.Vy sa A90 s plnou vážnosťou domievate, že emócie jednotlivca v dave a davu ako celku nie sú štatisticky dostatoćne presne manipulovateľné vytváraním príslušných situácii, kde sa objekt "akoby" sám podľa momentálnych emócii rozhoduje?
Spýtajte sa na to prosím hociktorej inteligentnejšej ženy.
Ako manažér egocentrik by ste sa tieto dnes už beźne dostupné technológie štatisticky riadeného "chaosu" nesnažil skryť za fikciu "náhody"?
Ako sa hovorieva:
"Niekoľko múch jednou ranou."

Metodiky nepriameho štatistického riadenia sú mnohonásobne efektívnejšie ako priame direktívno-adresné tak v ekonomickom marketingu, jemu nadradenom prepojenom sociálnom, ako aj kulturologickom. Manžér, ktorý musí "bežným okom" rozpoznateľne často používať priame rozkazy je v lepšej firme upozornený(nepriamo), prípadne dostane ďalśí washbrain& psychotech lessons a ak nepochopí info medzi riadkami, letí v horšom prípade aj s paragrafmi bez vysvetlenia ako výstraha pre ďalších "neintegrálnych".

Zamestnajte sa A90 len tak zo srandy v prvej väčšej "nadnárodnej" korporácii a po prvých pár školeniach vám to rýchlo docvakne.
T.j., ak prekonáte odpor k mysleniu..a..ešte lepśie, keď po patričnej deklarácii kariérychtivosti po príslušnom prelustrovaní a splnení "(a)morálnych" autocenzúrno-"integritných" podmienok navštívite pár manažérskych kurzov hlavne na špecializovaných stážach u spriatelených zahraničných vzorov.

Mnohí držitelia "Nobeloviek" sú korporátnych školeniach naozaj na smiech a vnímaní odborne ako nevyhnutná marketingová kamufláź trójskych koníkov PR podvedomia psudointeligentného plebsu.
Títo zpravidla dobromyseľní honorovaní funkcionári(aparátčici) sú modernejšou variantou ich pseudonáboženského ekvivalentu = ideologicky napácovaným bývalým prekladateľom "svätých" textov sa zasa hovorieva aj podstrčené koníky "zasvätenia".
Isto občas komisári ocenia pre zachovanie divadla aj pár neborákov, čo si to zaslúžili, no prijatím ceny najlepšieho demagóga si zároveň tiež bugom neschopnosti rozlíšenia v podvedomí vypíšu osud.

Ľudia sa rodia dobrí, no keď kontrolujete kultúru, resp. jej koncepciu samo(?)riadenia, riadite v štatisticky prijateľných odchýlkach podvedomie masy..a voila máte biorobotickú zombikultúru konzumistanu nasmerovanú "samo sebou" do..
No nezhodil by ste pri vlastnom a-morálno štandarde vinu zodpovednosti za ten obecný sajrajt na svoje ovce?
..a keď chcete si v kľude zdriemnuť, občas dákeho barana hodíte na oltár, aby tupé posr..té stádo na chvíľu prestalo békať.

274853

13.09.2012 13:16

O platnosti ucenia Adama Smitha a obmedzeniach vylucneho ekonomickeho myslenia

RE: Adekvátnejší názov článku by bol : Einstein - ZLODEJ a PODVODNÍK .

udo1 37.?.?.?

To je už lepší level Erifus, no prečo urážate Chazarov, Tatárov, Mongolov a Turkov?
Zrovna tak dákych mýtických Hebrejov.
Obávam sa, že si pletiete nacionálnosti s ideológiami.
Petesv má veľa pravdy.
Je mnoho rôznych starovekých aj novovekých konvertitov na túto zvrátenú ideológiu.

Stála otázka je:
Kto a prečo zvrátil judaizmus, židovstvo?
Zrovna tak:
Kto a prečo mohol tak zvrátiť pôvodné kresťanstvo, islam,.. a akú úlohu vyšpecifikoval príslušným cieľovým skupinám.
Alebo veríte histerickým mýtom o "našich blbých huga-čaka predkoch", ktorí manažovali maximálne sekerou, jedmi a peniazmi a ďalej sa nedostali Erifus?

Na mieste tých, ktorí boli v neľudskej zvieracej egoselekcii úspešnejší, by som si presne toto prial vo vzťahu k svojim ovciam.
..strihať a rezať..
..len aby ich pre boha nenapadlo, že existujú kurvy pastierske, ktoré ojebabrávajú tak dunča(judkovia), ako aj staré(kresťoši) a mladé(islam) ovce.
Nedopustiť, aby sa masovejšie stali Ľuďmi.
Amen!

Pôvod všetkých troch(a zrovna tak ostatných) ideológii je jeden a ten istý. Lokálky(j-elitky) sa vždy a všade po svete snažili vytvoriť in-formačné pyramídky..až jednej raz napadlo urobiť to globálne pod heslom:
"Keď nie my, tak iní
a preto radšej my."

Aj Nefertiti so synom odišla do dejín, Il-i-on, Troj-a(3a) padla rukou A-psí-lea a prešlo mnoho storočí kým prišiel Nebúcha-dnes-ar [smích], At-ény Is-ka-n-d-ar, Rim-miR a ďalšie príbehy, kde išlo dokola o to isté.
Sláva a zlato vojvodov sú však dristy.
Ticho a skrytosť volí moc skutku
a ochotná je pre cieľ obetovať všetko.

Čas je prachom dejín
i peňazí a skúseností jesto
štít elipsy má vojín
a posledný náboj v přilbě místo.
Amon

Väčší úlet, ako Einsteinov výlet do absurdnosti vzťahov,
je asi už iba "akože" neznalosť problematiky úroku a podstaty zamerania zvrátenej judaistickej ideológie s jej dlhodobou rolou v globálnych problémoch, zo strany "obyčajného" vnuka dvoch rabínov=K.Marxa.

voľný cit.ďalšieho kroku K.Marxa:
"Židia sú chymérická národnosť. Ide len o osoby, ktoré majú radi peniaze.."
Teda podľa K.Marxa neide o systematickú zvrhlú mafiánsku ideológiu..
Zároveň "nadhodnota" potom asi nemá skrývať celú problematiku úrokoviny - jadra rakovinového nádoru dnešnej globálnej civilizácie zakotvenej v infekčne zmutovanom žido-kresťanstve(Pentateuch-Deuteronomium a Izaiiáš) a jej metastáz a celkovým oslabením organizmu spôsobených chorôb vo forme ostatných neustále hasených sekundárnych problémov(ekológie, zdravotníctve, morálke, školstve, dôchodkovom systéme,..atď).
..a idiot-oikos stále špekulujú o aspiríne, diétach a analgetikách..

274752

Ok, poďme teda o úroveň ďalej..
Ak upresníte pojmy, budú snáď lepšie dojmy [smích]
Dôležitá je kontinuita vývoja(nie formy moci..pozn.-aby ste nevidel červenú plachtu).
Postupná výmena koordinačného aparátu prípadne aj v menších vlnách.
No aby sa nový systém čo najmenej infikoval, kompromitoval, musí byť jeho miera chápania a morálky vyššia, ako u jeho starších nosičov(osôb) a vlny musia byť dostatočné- podľa tu viacnásobne spomínaných prepočtov cca.8-12000 chápavých ľudí v prvej postupnej vlne na formovanie súborového intelektu prepojeného priamo na Vis Maior bez prostredníkov...
Na vyškolenie jedného stačí tu často rozoberaný kurz v trvaní cca.20h. Je dobré ho 2-3-krát upgradovať. Spustený proces autokorekcie bugov podvedomia a postupného praktického nábehu metodológie spracovania informácii(rozlíšenia) u kaźdého z Ľudí potrebuje min.cca.4 mesiace až 4 roky.

Viete, že čas hrá proti "Voldemortom"(pseudoVM).
Na ich mieste by ste sa nesnažili vyprovokovať dáku kuca-pacu s cieľom pozastavenia, resp. vrátenia tzv. sociálneho (kulturologického) času?
Time traveling nie je predsa nič nové.
Všetci sociálni "mágovia" a "de-magógovia" to praktizujú a asi vždy praktizovali či už na liečenie, alebo ničenie.
Samozrejme neide o dáku technickú protézu, ale obyčajné hry s časom, ktoré sú dostupné každému aspoň trochu triezvo mysliacemu jedincovi. Tiež sme ich tu neraz rozoberali(pozn. pre "náhodných" čitateľov).

Je krátkozraké nasilu spochybňovať objektívne zákonitosti.
Rovnako dôležitá je však aj ich neustála gramotná analýza a reinterpretácia s cieľom vyhnutia sa uskaliam statickej spoločensky smrteľnej dogmatiky a axiomatiky (scylly a charibdy).
Čas sekretárov(tajomníkov), "zasvätených, výlučných" interprétov Boha a vedy skončil. Každý je zodpovedný tak za seba, ako aj za Ľudstvo ako celok v nami vytváranom kolektívnom "osude", či sude..

Vyskočiť z lode na šírom mori
Vám zodpovedný námorník neporadí...(duplom na novom oceáne)
a tak aj každý primocný pohyb v jej útrobách, či hore
ohrozuje bezpećnosť a šancu dosiahnutia prístavu lode.
..našej! lode..
O plameni radšej ani nehovoriac..
ako sa na dedine hovorieva:
"..Kto čerta spomína.."
nemyslieť(nevolať) obraz katastrofy!

274749

..alebo chcete variantu francúzskej gilotínovej r-evolúcie, či pleškovej r-evolúcie roku 1989 u nás? V oboch tak, ako aj v mnohých iných sa podarilo vrchnej nadkaste v kľude previesť moc pod nosom oslov na ďalších panov a rozptýliť pozornosť rozširením kaleidoskopu krivých zrkadiel hovoriaceho náradia.
Ako sa na dedine hovorieva:
Načo je stádu hlava?(hlava koňa=symbol tlupy v mafiánskej terminológii)
"Člen stáda=davu=tlupy má hlavu na to, aby mu nepršalo do krku. Koná podľa po- či návestí(napr."svätých" kníh) a súdi podľa tzv.autoríť"
"Arbeiten, nicht denken"!
Denken tun Chef!

Mago-riť hlavy, ako deckám v škole stále:
"A, či B"?..hlavne nijaké "áno, ale..,
či nebodaj C predumalé",
že by ryli držkou v zemi dále.

V extrémnom prípade by tvrdá "defašizácia" mohla poslúžiť presnému opaku Vašich cieľov dub.
Ľudia sa musia najprv naučiť rozlišovať, začať správne vnímať relativizáciu ako hľadanie vzťahov medzi medzi rozpoznanými faktami. Tak pôjde aj skutočnosť(realita=vývoj vzťahov) od nami navrhovaného riešenia občas trochu smerom k Vašemu a zrovna tak opačne. Ide o referenčné hodnoty medzi kľudnou nebadanou usporiadanou zmenou systému ohne groses Rampenlicht a menej kľudnou variantou.

Keď bude postupne potichu do samozpráv na malých dedinách, magistrátov mestečiek, okresných, krajských miest a firiem prenikať stále viac a viac gramotných morálnych Ľudí prebudivších sa pomocou známych, kamarátov, rodiny a internetu z ilúzie, nastane nebadaný koniec dnešnej fašistickej korporátno-démonkratickej diktatúry.
Nedajte sa vyprovokovať dub a ďakujem za odbornú pochvalu.

Re:Kysučan
Obávam sa, že ma trochu preceňuješ.
Pochvala patrí naozaj skôr ko-legom, či ko-logu, ak chápeš.
Inak..aj vlci(tak, ako židia, či voldemortský nadrabinát) nám idú v mnohom príkladom, ako správne múdro povedal pred pár mesiacmi v detskej relácii Zvedavci na rádiu Devín(Slovenský rozhlas)jeden z členov OZ Vlk.

274675

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Káva pro Zvědavce

40

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 94 čtenářů částkou 14 088 korun, což je 40 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 0

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 4

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Další rána feminacistek: chtějí mít příjmení jako chlapi, nepřechýlená14.05.20 15:00 Česká republika 12

Tvrdá cenzura dokumentu PLANDEMIC!14.05.20 12:50 USA 7

Slovenský velvyslanec se v Minsku zúčastnil vojenské přehlídky a skončil14.05.20 11:07 Slovensko 1

Sankce a vězení za zpochybňování karantény13.05.20 17:32 Bolivie 6

Opojení mocí, které bude neustále sílit a bude stále rafinovanější, aneb 5G pod dohledem Spasitelů13.05.20 00:12 Česká republika 0

Musk vyhrožuje, že Tesla může opustit Kalifornii kvůli koronaviru11.05.20 19:57 USA 6

Objevují se další statistiky, že kuřáci jsou odolní vůči koronaviru11.05.20 14:07 Británie 7

V Německu protestují proti šíření paniky10.05.20 22:09 Německo 7

Apel čtyř kardinálů a sedmi biskupů na celou Církev a svět k nejtěžší krizi, která hrozí zničením křesťanské civilizace09.05.20 23:16 Neurčeno 9

Měnové kurzy

USD
25,04 Kč
Euro
27,30 Kč
Libra
30,46 Kč
Kanadský dolar
17,88 Kč
Australský dolar
16,37 Kč
Švýcarský frank
25,78 Kč
100 japonských jenů
23,26 Kč
Čínský juan
3,51 Kč
Polský zloty
6,05 Kč
100 maď. forintů
7,80 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
34,96 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 476,35 Kč
1 unce stříbra
430,92 Kč
Bitcoin
227 148,13 Kč

Poslední aktualizace: 24.5.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 51 262 466