Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Gambitious

Nalezeno 10 příspěveků, 5 různých IP adres

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

24.08.2013 05:44

Juvenilní justice - současný fašismus

RE: Co má juvenilní justice společného s fašismem ? Fašismus naopak kladl důraz na rodinu

Gambitious 84.?.?.?

Písal som drsne, ale odmietam štátne zásahy, aj zoštátňovanie detí, som upozorňoval na zvláštnosť, že štát rozdáva darčeky pre deti, ale tým pádom získal moc aj dohliadať, čo už premnohí odmietajú. Berú iba výhody. Nie je možné byť etatistom a inokedy sa už úradníkom vzpierať. Moc má vždy bez jej okamžitého zoťatia tendenciu sa postupne rozťahovať do každej oblasti. Má prísun prostriedkov z daní, prečo by si nenašli dôvody na buzerovanie občanov. Iná čudesnosť, že aj keď prajem výchovu bez dozoru vlády, jej náplňou by malo byť dopomôcť prerodu v nezávislú osobnosť a slobodu od vlády a nie programovať dieťa v otrocké kolektivizmy. Ak rodičia sa zdráhajú očkovať by som aj chápal, ale prečo tí rodičia sú už v iných otázkach servilní voči vláde?

294811

24.08.2013 05:23

Juvenilní justice - současný fašismus

RE: Čuchám frankfurťárnu ...

Gambitious 84.?.?.?

Ozajstná vlasť je v nebi, odtiaľ bola poslaná ľudská duša, zásterové „vlastenectvo“ je idolatriou. Akú zásluhu má „vlastenec“ na skutku iného, koho si priradil do spoločného celku? Žiadnu, pokladajú majetok suseda za ich vlastný (ale už nie jeho dlhy), lebo v ich „vlasti“ všetko patrí všetkým (ale nie cudzincom, alebo tým ktorých okradli) a osoby z minulosti sú tiež majetok „vlastencov“ a v mene „vlasti“ sa snažia sfalšovať dejiny, ukradnúť čo im nikdy nepatrilo, ale ani jedincom, ideám, ktoré stotožňujú s ich „vlastenectvom“. „Vlastenci“ rozhlasujú klamstvá o druhých, ohovárajú a nenávidia, „vlastenci“ zo samej podstaty sú stádovití kolektivisti, lebo osamotene neznamenajú vôbec nič, ale masová nenávisť voči pravde, masové pochody im dodávajú silu. Je vidieť, že „vlastenci“ sú ako komunisti, veria v preludy ako ich cudzinci (včerajší imperialisti) pripravili o bohatstvo. Sami nemajú nič, tak si vymysleli „vlastenectvo“, aby zväčšili svoju dôležitosť a v jej mene klamú a kradnú pre seba. „Vlastenci“ sú ako Hitler, uverili ilúziám o sebe a vymývajú si mozgy navzájom a utvrdzujú sa vo svojich vierach.

294810

24.08.2013 05:13

Juvenilní justice - současný fašismus

RE: Čuchám frankfurťárnu ...

Gambitious 84.?.?.?

Belosi neexistujú, sú len jedinci rozprávajúci rôznymi árijskými jazykmi a sú nositeľmi typických árijských rasových znakov, pričom počas priebehu dejín sa okrem rasového zmiešania jazyky árijské rozšírili medzi neárijcov, alebo árijci si osvojili neárijské jazyky.
Belosi by do seba potom zahŕňali všetkých kto nie je žltý, hnedý a červený. Ten čo nakrútil filmy je ktorým z nich, alebo že by etnomasochista?
„belochmi“ vo význame árijci sú mnohí Turci, ale pre zmysel rasy stratení, rovnako ako „židia“, využívajú všetky danosti prýštiace z rasy proti rasovým bratom.
Vlastne prečo nie, ak árijec znamená duševnú stránku a obsah prečo bol pri babylonskej veži zrodený práve s takými vlastnosťami a povinnosťami, tak termín beloch by mohol znamenať bezduché telo, ktoré si zbožštili rasisti, nacisti a iní odpadlíci od árijstva a jeho Tvorcu, aby ponúkli vlastný výklad rasy.
Ak dieťa neznesiteľne vyvádza, tak istotne nepôjde o dokonalú rodinu. Asi z dôvodu dedičnosti vášní a škaredého vplyvu, ale ak chcú trieskať dieťa, ja by som chcel vychovať ich, lenže to by určite zavolali gestapo.
Nemožno dovoliť tupcom mlátiť deti, ak nie je dovolené vytĺcť kohokoľvek čo svojim rozhodnutím poškodil druhých.
Západná, kresťanská, dokonca civilizácia je mýtus. Pretože kresťanstvo je náboženstvo, nemôže byť zlúčené s nenáboženskými a protináboženskými potrebami spoločnosti pod jednu tabuľu, ak by sa uplatnili v živote spoločnosti kresťanské cnosti, tak nie je zvláštne ak by sme ich objavili aj u neznabohov, pretože tie boli vložené pri narodení každému človeku. Protestanti nielenže nie sú kresťania, ale nijaká jednota o spoločnom západe nikdy neprebehla. Absolútna náboženská neznášanlivosť bola tou jednotou? To si len niekto naplánoval minulosť, ktorú mu ktosi rúca.
Bolestínstvo ako nevinní strašne trpia je židovský produkt, úplne protikresťanský, pretože vovádza v omyl, skôr zámerne, že sa nemusí kajať, pretože to ho iba Frankfurtská škola oklebetila. Stigmy platia nanajvýš v USA, aj to len u súdruhov, ktorí by sa mali vyvarovať nevhodným slovám, ak chcú usadnúť do vyššieho koryta.
Dobrý vzťah k vlasti je ozaj úchylný, pretože prebiehal nasledovne, že rôzne germánske jazyky, aj vymreté, aj v 19. storočí ešte celkom živé boli prehlásené za jeden jazyk a ak je jeden jazyk, tak je aj 1 národ, stačí jedna vláda a ak obyvateľstvo netúži po diktatúre, tak ju prinútime terorom, aby si zamilovali jedno ústredie a jedného vodcu, ak sa nájdu iné náboženstvá ako požadované, tak zavedieme kultúrny boj, a keďže sme nenásytní jediní tvorcovia kultúry, tak sa musíme rozpínať a preto sa upravia dejiny, že úplne všetko je nemecké a čo nie, sa muselo prisťahovať, teda nemecké je všetko, len sa podľudia nemienia prispôsobiť a preto vypukne vojna.

294808

24.08.2013 04:44

Olejování válečné mašinérie – od Osla přes letiště Heathrow až po Washington

RE: Nezávislost a objektivita Nobelových cen?

Gambitious 84.?.?.?

Dodaj si sebavedomie urážaním druhých, ale nič nezmeníš na skutočnosti, že rozširuješ bludy, ktoré využívajú tí, ktorých neprestajne obžalúvaš, si súčasťou ich hry, lži neprispejú k riešeniu, len k pritvrdeniu nenávisti.
Ak zomreli v udalosti, ktorú je na zvedavcovi trestné spochybňovať, tak boli odpadlíkmi, chudobnými, asimilovanými, ktorých odsúdili ortodoxní rabíni. Pozor, možno na teba číhajú pod posteľou.
Talmud vás popisuje presne, ináč by nevzbudil váš hnev, gójovia začnite konečne myslieť a nepapagájujte predhitlerovské a hitlerovské nezmysly o vybájených židoch.
Islam ako záchranca, je vôbec možný ešte nižší vzostup gójov?

294807

23.08.2013 23:00

Olejování válečné mašinérie – od Osla přes letiště Heathrow až po Washington

RE: Nezávislost a objektivita Nobelových cen?

Gambitious 178.?.?.?

Ja som písal o privatizácii ako presune vlastníctva na iné osoby, nie o konkrétnom priebehu privatizácie.
O privatizácii väčších podnikov rozhodovala vláda čo vzišla z volieb, malé prevádzky sa kupovali v malej privatizácii.
Nie je vinou zosúkromňovania, že vládu tvorili sebeckí boľševici, čo mali výlučne krátkodobé ciele. Maliarstvo je umením napriek mizerným mazaniciam.
Zemanova vláda rozpredala čo ešte mohla a napriek tomu na zvedavcovi Zemana zvelebovali aký je patriot a musia ho zvoliť.
Tí čo predávali nemali veľa charakteru a niektorí čo kúpili tiež veľmi nie.
Ľudia odchovaní boľševickými školami, ktorí 40 rokov boli vyučovaní myslieť na kolektívne blaho nemali skúsenosti a častokrát zlyhali v podnikaní, áno, aj vytunelovali.
Aj štátny podnik môže prosperovať, ale za akú cenu, mení sa vláda, menia sa dosadení poskokovia, straty sanujú občania, zodpovedný nie je nikto.

294798

23.08.2013 19:51

Juvenilní justice - současný fašismus

RE: Co má juvenilní justice společného s fašismem ? Fašismus naopak kladl důraz na rodinu

Gambitious 178.?.?.?

Poberať prídavky na dieťa a iné výhody etatizmu hrabete, ale nech sa tí čo vám rozdali z násilím nakradnutého nestarajú o vašu „výchovu“. Kto „vychoval“ otravných chamtivcov, sťažovateľov, lumpov? Etatisti odmietajú dozor vlády, ale aj tak z ich detí vyrastú etatisti, kolektivisti, solidaristi. Prečo požadujete výlučne súkromný dohľad nad deťmi, ak tie deti aj tak vháňate do kolektivistického systému?

294786

23.08.2013 17:21

Olejování válečné mašinérie – od Osla přes letiště Heathrow až po Washington

RE: Nezávislost a objektivita Nobelových cen?

Gambitious 178.?.?.?

Náboženstvo nemá gény, s kým sa odnáboženštený nejudaista mal zmiešať, za čo ho echtovní židia potrestali? S príslušníkom kalvínskeho národa, čím poškvrnil chazarskú krv?
Jedna skutočnosť je jazyk, iná rasové črty, náboženstvo. Nemusia mať priamu spojitosť. Ak rabíni pokladajú potomkov po matke, vraj židovke za židov, tak len v náboženskom zmysle, lebo predpokladajú, že ženy sú náchylnejšie priviesť dieťa k náboženstvu. Že sa k prípadnému stavu veriaceho pridali bludy o znakoch národa, dokonca rasy je vinou vás gójovia. Vy ste najväčší pomocníci židov, ktorých nenávidíte, bez vašej reklamy by sa lživé skazky o židoch neporozširovali po svete, vypisujete kto všetko je dajakým židom, chazarom nielen dnes, ale aj v minulosti, len s pripomenutím, že oni sú vinníkmi vášho zbabraného života. Bez vás gójov by po židoch ani pes neštekal.
Talmud síce je hrubiánsky a surový k ľuďom, ale vyťahovať znôšku výrokov chorých hláv je trápne, čo nevidíš život okolo seba, toľko žlčovitosti a nenávisti ľudí. Ty sa nestaraj o pisateľov talmudu, tých už Boh dávno súdil, čo myslíš, že na zvedavcovi kvitne láska k človeku a pravda?
Židia spolupracovali proti kresťanom s tou prekážkou pre sodomiu? Ale to by malo byť predsa správne.
Tým priznávaš, že jediný a prvý spor islamistov a talmudu sa objavil až doplazením sa židov do Palestíny.
Islam je baranidlom židovstva, protikresťanský ľadoborec, je najzločineckejším lžináboženstvom z dôvodu jeho dosahu na obrovské zhypnotizované davy, aj pre jeho konanie a neexistenciu morálnych zásad.
Čo sa týka Osmanskej ríše, aj Andalúzie, nie je pravdou, že by v tých končinách prebiehal náboženský zápas (už vôbec nie za asistencie židov), naopak, džihád tej doby bol veľmi umiernený a časovo ohraničený a jedine vykladači dejín ho zveličujú lebo by chceli docieliť rovnaký stav v tých oblastiach aj dnes, ako lživo píšu v brožúrkach o minulosti. Džihád jestvuje len v mozgoch moslimských teroristov a ak sa náhodou zjavil na spomenutých územiach, tak dnešní islamisti jeho význam preháňajú. Jedná sa o obdobný mýtus ako so židmi. Kto verí v džihád v minulosti len napomáha šíreniu ozajstného džihádu dnes.
Tvrdíš, že všetky štáty ovládajú židia a pritom si na nich tak odkázaný, že sa ich moci odmietaš striasť. Komu asi pôjdu dane na zábavky, ak vláda je podľa teba židovská?
Lúpež znamená žitie na útratu druhých? Áno, ale to je aj vo vašom etatizme trestné, ale pod hrozbou násilia vymáhanie daní trestné nie je, pretože sa jedná o prospešnú a spravodlivú lúpež.
Privatizácia je predaj podniku, žiadne žitie na úkor iných, nutnosť, pretože vláda nevie hospodáriť, vždy by dosadili do vedenia podniku kamarátov, ktorí by ho tunelovali, zneužívali, rozkradli, priviedli do krachu, držali by prezamestnanosť. Tebe by to nevadilo, ak ich neschopnosť zaplatia druhí.

294782

22.08.2013 19:01

Media tlačí verzi rebelů okolo útoku chemickými zbraněmi

RE: v EGYPTE Vyše 1000 zabitých neozbrojených civilistov

Gambitious 78.?.?.?

Odhliadnúc od propagandisticky upravených čísiel a chýbajúcich upresnených zistení (kto koho a prečo) vyplývajúcich z neznalosti egyptskej „arabčiny“, a odkázanosti len na mediálnych hráčov (ktorí môžu uverejniť úplne čokoľvek, lebo sami nemajú možnosť overiť, alebo aj nechcú, či sa jedná o pravdu), na ktorých sa ALE na zvedavcovi hromží, lebo slúžia NWO, čo vlastne o Egypte viete?
Len to, že sa tam kileruje, a keďže doma ste už povysávali, tak by ste chceli vyriešiť vraždy u susedov. Ale potom netárajte a bežte do Egypta, reči cez sieť nezmenia nič.
Čo viedlo „neozbrojených“ bohatierov do ulíc? Odstránili ich pochybného prezidentíka. Kvôli takej zbytočnosti sa nechajú vyvražďovať, ale potom musia niesť následky svojho rozhodnutia, len samovrahovia sa hrajú na hrdinov pred hrdlorezami.
Na uliciach sa rozkrikujú nie civilisti, ale moslimskí teroristi čo podporujú moslimských teroristov v Lýbii a Sýrii.
Ty by si chcel, aby rovnaká skupina vládla v Egypte ale už nie v Lýbii, lebo to bol fajnučký socialistický režim, čo krásne vyzabíjal napríklad Berberov?

294749

21.08.2013 23:00

Egyptská junta nemá co ztratit

RE: Dobře, dejme tomu, že je to tak...

Gambitious 178.?.?.?

USA vláda odkopla bábku Mubaraka, prinútila Egypt uskutočniť „voľby“, v ktorých zvíťazil moslimský terorista, ktorý sa im nezapáčil a žiadajú prevrat?
Alebo píšeš o iných Američanoch, nezávislých od USA vlády?
Egypťania majú vlastnú vôľu, môžu si nasúkať zamachov koľko len chcú aj 4 za týždeň, Američania sú nuly, USA vláda sú nuly, nielenže nie sú všemocní, ale kto sa snaží vytvárať z nich obraz supermana čo stojí za každou bežnosti sa vymykajúcou udalosťou je sám zrejme ustrašený paranoik (vplyvom vymývania mozgov CNN) alebo agent provokatér.
Američania odstránili Mubaraka a Mursího? Veľmi smutné, kohože si prajú tvorcovia demokracie, ak všetkých zatiaľ odvrhli?
Ak islamistov je veľká väčšina tak musia vládnuť práve oni?
Aký pokoj si videl počas hrôzovlády Mubaraka? To že si na CNN nesledoval každý deň nové zábery z pouličného zabíjania, neukryje zlo konané v skrytosti aj vládou, aj ľuďmi, ty zrejme potrebuješ diktátorskú tvrdú ruku, tak odleť do Kimostanu.
Že ti chýbajú moslimskí teroristi pri moci a na cigáňoch nevidíš nič pozitívne svedčí o všetkom.

294702

21.08.2013 21:53

Olejování válečné mašinérie – od Osla přes letiště Heathrow až po Washington

RE: Nezávislost a objektivita Nobelových cen?

Gambitious 178.?.?.?

Hebreji boli semitmi, jedni sa stali kresťanmi a úplne opustili hebrejský jazyk, ostatní sa pridŕžali bohorúhačstva, istá časť potomkov Bohovrahov na území obsadenom moslimskými hordami prestúpila na islam, vrátane Palestíny.
Že malá časť ľudí na území Chazarska (ale aj v Jemene, Egypte a inde) prijala talmud, neznamená, že každý príslušník satanovej synagógy je chazarom. Koľko poznajú chazarských slov? podľa čoho spoznáš chazara? Podľa jeho árijských mien a árijskej tváre? Je to úplný nerozum, akoby si tvrdil, že árijskí budhisti sú v skutočnosti Tibeťania.
Moslimovia nemajú čo pohľadávať v Palestíne, sú to oni čo šíria výmysly o Chazaroch (nasledujú amerických nacistov z obdobia po roku 1945, aj známeho sionistu, čo spopularizoval chazarskú bájku).
Jehova je len jedno z mien pravého Boha v hebrejčine, je zároveň Bohom kresťanským a Tvojím sudcom, kto sa od neho dištancuje, skončí škaredo už na Zemi.
Sionizmus bol obyčajným hnutím, čo len zopakoval pangermánske frázy o tom, že náboženstvá judaizmu sú v skutočnosti národom, ktorý poškodzoval "úbohých" Nemcov a tento „národ“ chcel sa vrátiť do Palestíny. Sionistov a teda aj Izrael zrodili prednacisti.
Kedy si ty zachraňoval židov a pred kým? Koho teraz si si naplánoval zachrániť po židoch?
Pre moslimských teroristov sú sionisti úplné zlo, pretože proti ich snaženiam vytvárajú protipól. Sú zlom, lebo sa s nimi nechcú dohodnúť, ale ich vyhubiť, zničiť. Veľmi primitívne vidieť zlo v nepriateľovi.
Ty nezarábaš na úkor iných? Z čoho ťa akože platia? Zo zisku z predaja, alebo ak pracuješ vo verejnej správe, tak z nakradnutých peňazí podnikateľom, teda dostávaš plácu na úkor iných.

294701

Káva pro Zvědavce

72

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 115 čtenářů částkou 25 260 korun, což je 72 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Rusko a USA podepsaly smlouvu START velmi rychle27.01.21 10:07 Neurčeno 0

Čiperka Prymula ukradl tváře herců na soukromou kampaň26.01.21 23:07 Česká republika 1

Vakcína od Astra Zenecy má prý jen 8% účinnost26.01.21 11:16 Německo 8

Poslanci používají legální restauraci, i když to plebsu zakázali25.01.21 17:14 Česká republika 5

Papaláši se chytili do vlastní sítě25.01.21 12:23 Česká republika 7

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 21

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 4

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Měnové kurzy

USD
21,43 Kč
Euro
26,05 Kč
Libra
29,43 Kč
Kanadský dolar
16,85 Kč
Australský dolar
16,58 Kč
Švýcarský frank
24,17 Kč
100 japonských jenů
20,66 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,73 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,57 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 595,75 Kč
1 unce stříbra
543,68 Kč
Bitcoin
686 131,27 Kč

Poslední aktualizace: 27.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 60 160 307