Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Sirt

Nalezeno 21 příspěveků, 13 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

31.05.2013 15:30

Hollande schválil sňatky gayů, aby uspokojil lobby, která ho financovala

Otázka přístupu k vedení

Sirt 15.?.?.?

Aniž bych chtěl diskutovat o existenci mimozemské entity, zkusím naznačit pár myšlenek, které by mohly pomoci pochopit úskalí vedení lidí. Ale mnohem více o tom psali jiní a mnohem moudřejší, než jsem já.
1) Pokud máš vládnout lidem, pak máš v zásadě dvě základní strategie. Můžeš je vést nebo ovládat.
Vést (v mém názvosloví) znamená vytvořit společný cíl nebo následováníhodný model (idol), ale ponechat lidem svobodnou vůli. V nejjednodušší podobě to znamená jít příkladem a nabídnout své hodnoty a cíle.
Ovládat (opět v mém názvosloví) odpovídá využívání lidí k mým osobním cílům a potřebám bez respektu k nim samotným. V nejjednodušším případě jde o ovládání s pomocí síly.
Při vládnutí velkému počtu lidí je potřeba použít komplexnějších strategií. Jde většinou o kombinací vedení a ovládání, aby se Ti podařilo oslovit-usměrnit co největší procento lidí. Vlastně je to něco jako cukr a bič. Na někoho funguje cukr, na jiného bič.
2) Tebou zmíněný Islám (stejně jako mnoho jiných věrouk) pouze vytváří idol a model chování, který je hodný následování. Ale sám o sobě by dnes nemohl stačit k řízení dostatečného procenta lidí. Navíc stačí, aby se našel charismatický vykladač islámu, a část lidí Ti uteče pod jeho korouhev. Srovnej třeba s husitským hnutím.
Obdobné jako s boží přízní je to s penězi. I když jejich odejmutí může být nátlakem, většina lidí je prostě chce a pro jejich získání se celkem dobrovolně podřizuje vůli vydavatele peněz (stejně jako jiní se podřizují vůli vykladače víry). I proto je tvorba vlastních peněz (nemyslím padělání) postihována obdobně přísně jako dříve hereze.
3) Ani peníze ani jiná víra však nestačí k absolutnímu vládnutí. Stačilo by dostatečně schopné společenství, které se odtrhne a vydá vlastní cestou. A tady přichází na řadu ovládání. Jakmile se někdo vydá pro Tebe nežádoucím směrem, potrestáš ho. Odepřením boží milosti či peněz nebo zapůsobíš silou (pozor viditelné projevy Tvé síly mohou vyvolat nežádoucí reakce lidí).
4) Když chceš vládnout opravdu velkému množství lidí, pak nemůžeš hlídat všechno. Pak se Ti hodí vytvářet v prostředí určité napětí. Uvolnění, klidní a vyrovnaní lidé nejsou ideální materiál k vládnutí. Mají svou hlavu a své vlastní představy. Zároveň se díky napětí mezi sebou celkem efektivně eliminují radikálové všeho druhu. Tvým cílem tedy je udžet napětí, ale nenechat ho příliš eskalovat. Toto není ani tak strategie vládnutí, jako spíš udržování věcí v chodu a sebe u moci.

290548

12.07.2013 13:21

Korupce v přímém přenosu

RE: Korupce - co že to vlastně je?

Sirt 15.?.?.?

Dobrý den,
i když neočekávám, že bych zde uváděl pro Vás něco nového, mohlo by se stát, že by Vámi vypuštěná demagogie mohla najít své zastánce. Koneckonců všichni se učíme užívat slova a chápat jejich význam z kontextu v jakém je užívají jiní.
Proto bych zde rád uvedl svůj pohled na Vámi popsané jevy.
To co zde nazýváte korupcí je dle mých zkušeností běžně označováno jako směna, případně směnný obchod. Šlo primárně o zboží za zboží. Později se některé zboží stávalo univerzálně směnitelné. A ještě později tuto roli převzali peníze. Ale to stále nemá nic společného s korupcí.
Korupcí já nazývám takové jednání, kdy úředník či jiná veřejná osoba mající pravomoc rozhodovat v zájmu společnosti a podle daných pravidel, tato pravidla obchází a společnost poškozuje za účelem osobního prospěchu. Tedy chování, které by se třeba u jednatele soukromé firmy nazývalo podvodem či okrádáním firmy.
Tato definice sice sama říká, že přijímání peněz bez vazby na sjednanou protislužbu korupcí není. Tedy naplnění Fisherova veřejného konta není zjevná korupce. Na druhé straně já bych okamžitě propustil kohokoliv, kdo zničehonic dostává a hlavně přijímá milionové dary v momentě, kdy se roznese zpráva, že bude jmenován finančním ředitelem v mé firmě. Řekněme že bych takovému člověku svou důvěru nedal. A to přesto, že se ještě žádným podvodem vůči mě neprovinil.
V soukromé firmě je to prosté, buď máte nebo nemáte důvěru vykonávat vámi svěřené úkony. Pokud nemáte, pravděpodobně svou pravomoc brzy ztratíte. Ve veřejné sféře však chybí jednoznačný vlastník či majitel a proto se tam jmenování úředníků řídí jinými pravidly. I pro tu odlišnost veřejné a soukromé sféry se místo prostého podvodu či okrádání (koho vlastně, když stát nemá vlastníka) vžilo pojmenování korupce. Tedy zneužití svěřeného úřadu.
Snad tento můj pohled na pojem korupce poslouží jako drobná protiváha Vašemu, dle mého názoru úmyslně zavádějícímu, výkladu.
S pozdravem,
Sirt

293168

15.07.2013 16:25

Korupce v přímém přenosu

Děkuji

Sirt 15.?.?.?

Děkuji Vám za kompliment.
Bydlím v České republice. Naneštěstí jsem totiž někde v mládí pochytil cosi jako hrdost na svou zem a s tím se špatně stěhuje pryč [smích] Někdy si říkám, že kdyby mě s hrdostí postihla i selektivní slepota, bylo by mi lépe [smích]
Sirt

293350

16.07.2013 10:55

Korupce v přímém přenosu

I Vám děkuji za reakci

Sirt 15.?.?.?

Milý pane, děkuji i za Vaši reakci. Připomněla mi, proč se obvykle nepřidávám do interenetových diskuzí. Naneštěstí si v nich mnoho diskutérů plete názorovou neshodu s osobní. I kdybych měl jiný názor než vy, nevidím důvod, proč se v rámci diskuze nepokusit pochopit původ Vašeho postoje. Je li člověk schopen kritického myšlení, pak argumenty moudrého názorového oponenta obvykle uvítá (má-li na diskuzi čas [smích] ). Mohou mu pomoci ve dvou směrech. Za prvé, mohou mu pomoci lépe a přesněji formulovat své argumenty a zrevidovat důvody, proč daný názor zastává. Za druhé mohou ho obohatit o nové informace a pomoci mu vyhnout se omylu. Často to může vést k lepšímu pochopení celé situace (někdy i k celkem markantní opravě vlastního názoru).
Vím, že Vám zde neříkám nic nového. Jen se domnívám, že jste při psaní svého příspěvku reagoval především na mé nepochopitelné vlastenectví. A jsem si vědom, že toto mé tvrzení na mnohé působí jako rudý hadr na býka. Nevím, jestli bych původ svého vlastenectví uměl vysvětlit. Ale věřte mi, nejsem slepý k okolnímu dění a české země mám rád pro ten potenciál, který tu je. Ze současného stavu mě však příliš veselo není.
A o mé IP adrese si zkuste něco zjistit, než ji budete považovat za snadno využitelnou kýmkoliv (ale možná se mýlím a nějak využitelná je [smích] )
Přeji Vám ať se Vaši názoroví odpůrci nestávají protivníky, ale jsou z nich hodnotní partneři v diskuzi.
Sirt

293388

19.07.2013 13:32

Nejvyšší soud s porozuměním pro kupčíky

RE: Ohýbání zákonů vede ke kolapsu systému

Sirt 15.?.?.?

Dobrý den,
souhlasím s Vámi, že pokud by sled událostí byl takový, že tři poslanci nesouhlasí s politikou své strany a zároveň svou stranu nechtějí potopit, tak odstoupí, následně jim je jako odborníkům nezávisle na předchozím dění nabídnut vysoce ceněný post v dozorčí radě, pak zde k žádnému pochybení nedošlo. Na druhé straně, pokud je tento post nabídnut jako odstupné, za to že se vzdají mandátu a jejich strana, potažmo místopředseda koaliční strany, protlačí díky tomu sněmovnou své zákony, pak se o korupci, dle mého názoru, jedná.
Ministr financí má mezi svými povinnostmi za úkol dosazovat členy na některá místa dozorčích rad ve státem spoluvlastněných podnicích. I přesto, že jsou tato místa lukrativní, neměli by být předmětem obchodu, aby mohl ministr financí prosazovat "své zákony". Korupce se v takovém případě dopustil ministr financí, který místo aby vybral nejlépe kvalifikované členy dozorčí rady, zneužil svých pravomocí, aby protlačil sněmovnou zákon, který v ní neměl podporu. Korumpovaní by pak byli odstoupivší poslanci, kteří za příslib lukrativní pozice zradili názory, se kterými byli zvoleni. Tedy podstatný rozdíl je, z jakého důvodu poslanci odstoupili. Zda nezištně, aby nepotopili svou stranu, či zištně za příslib nějaké odměny (například v podobě lukrativních postů). Stejně tak záleží na tom, proč byli vybráni do dozorčích rad, zda jako kvalifikovaní zástupci státu, nebo šlo o předem dohodnutou odměnu za složení mandátu. A právě toto je úkolem policie, aby pokud se dozvěděla o korupčním jednání, toto jednání prošetřila. Postup, který při prošetřování zvolí je na rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Jelikož neznám informace, na základě kterých se rozhodovali, nemohu nezaujatě jejich jednání posoudit. Osobně se domnívám, že vazební stíhání nebylo nutné, zvláště pokud důkazy plynou z existujících odposlechů.
Bohužel celý problém s korupcí je právě v tom, že musíte prokázat, vztah mezi rozhodnutím úředníka a výhodou či výhodami, které z toho pro něj plynou. Pokud taková souvislost neexistuje (nebo ji neprokážete) pak lze hovořit pouze o dobrém či špatném rozhodnutí. Vzájemné korumpování dvou úředníků se pak prokazuje jen velmi těžko, ale i když není ve hře přímé předávání peněz, stále může jít o korupci. Tedy, šlo-li o domluvený obchod, pak Kalousek zneužil svých pravomocí a odstoupivší poslanci vyměnili veřejný zájem (byli řádně zvolenými poslanci včetně svých názorů) za osobní prospěch.
Zda je případná korupce krytá či ne poslaneckou imunitou je otázka samostatná. Výklad v tomto případě náleží NS. Jak na tento výklad bude reagovat do budoucna zákonodárná moc (tedy sami poslanci) je také samostatná otázka.
Ještě malá poznámka, pokud někdo srovnává výše uvedené "korupční" jednání s programovým vyjednáváním mez...

Automaticky kráceno

293526

19.07.2013 13:33

Nejvyšší soud s porozuměním pro kupčíky

RE: Ohýbání zákonů vede ke kolapsu systému

Sirt 15.?.?.?

Ještě malá poznámka, pokud někdo srovnává výše uvedené "korupční" jednání s programovým vyjednáváním mezi koaličními stranami, pak se jedná o úmyslné zavádění. Při vyjednávání o obsazení postů (například ministerstev) nominanty jednotlivých stran výměnou třeba za programové ústupky se formálně jedná o rozložení sil (moci) mezi zúčastněnými politickými stranami, nikoliv o osobní prospěch jednotlivých účastníků. A je to tedy nesrovnatelné s pokusem změnit výsledky voleb (rozložení názorů v poslanecké sněmovně) tlakem na odstoupení nepohodlných poslanců.
A úplně na závěr, je-li nezákonné jednání běžné (například jako užití svých úřednických či ministerských pravomocí a postavení k osobnímu prospěchu mezi politiky, jak někteří politici naznačují) nestává se o nic méně nezákonné. Tedy alespoň do doby, než zákonodárce změní zákon, který kriminalizuje toto běžné chování.
Tolik k mému pohledu na jádro věci v tomto hojně diskutovaném případě.
Sirt

293527

26.08.2013 16:02

Akce D.O.S.T. nezuří, nesoudí, nesouhlasí

RE: chapu

Sirt 15.?.?.?

Na jednu stranu s Vámi souhlasím, že osvěta je užitečná věc. Na druhé straně pokud osvětu předběhne faktická změna (něco je protlačeno do zákona proti vůli většiny občanů) začne to působit kontraproduktivně. A reakcí společnosti pak bývá právě radikalizace.
Vzhledem k tomu, že žijeme v globálním světě, kde se informace šíří velmi rychle po celé planetě, tak příliš rychlé naplnění požadavků určité skupiny v jedné zemi, vytváří bariéry a odpor k jejich naplnění v zemi jiné. Například možnost adopce dětí homosexuálními páry ve Francii, aktivuje odpůrce homosexuality v rusku či jinde, kde si váží tradiční rodiny. Pokud se k pražskému pochodu hrdých homosexuálů přidávají pedofilové, tak si můžete být jist, že i v méně ostražitých kulturách se začnou lidé stavět proti homosexualitě (budou ji házet do jednoho pytle s pedofilií, když jdou ruku v ruce na jednom pochodu). A tak dále.
Takže pokud chcete opravdu zlepšit postavení homosexuálů v Africe, Rusku a jinde, pak lobujte za umírněnost v požadavcích homosexální lobby. Pokud Vás, ale zajímá jen vlastní prospěch a Afriku používáte pouze jako pokus o argument, zkuste si najít nějaký jiný.
Děkuji
Sirt

294947

Soukromý vlastník, který buduje svoji firmu má potenciál fungovat daleko lépe než stát. To je pravda. Ale není to automatické. Na druhé straně vlastník, který je motivován pouze rychlým ziskem (jako třeba Penta) bude téměř vždy horší než stát.

Celkem prostě to lze ukázat na škále, kde na jedné straně je tvůrčí síla a na druhé destruktivní. Uprostřed je nezájem ze strany vlastníka. Je patrné, že tvůrčí vlastník firmu udržuje a rozvíjí, při nezájmu firma pomalu chátrá a dopady destruktivních sil jsou jasné.

Stát se obvykle jako vlastník pohybuje někde uprostřed. Záleží pak velmi na konkrétních lidech, kteří mají daný sektor na starost.
Původní majitel, který firmu založil a vytvořil (zvláště jedná-li se o výrobní firmu) bývá blízko tvůrčímu extrému na výše popsané škále.
Majitel sledující především krátkodobý finanční prospěch, je zkrátka jen pijavice přisátá na danou firmu a bývá tak velmi často blízko extrému na destruktivní straně škály.
No a pokud je privatizována firma, která ze své podstaty nemůže zkrachovat (jako třeba monopolní dodavatel životních potřeb, jakými jsou i vodárny), pak očekávejte pěkně tlustou pijavici.

No a kdo si pravděpodobně koupí další společnost? Dobrý majitel jiné, který reinvestuje své peníze zpět k rozvoji původní firmy? Nebo to bude pijavice, která využije vysáté finance a pořídí si další firmu, z které bude moci čerpat?

Privatizace nemusí být nutně špatná, ale pokud se nikdo neptá, kdo je kupec a jaké má úmysly, pak čekejte pijavici.
Někdy se však ptám, zda je opravdu dobrý nápad privatizovat strategické podniky jako jsou vodárny.

A mimochodem, všimli jste si jak nehospodárně nakládá stát se soudnictvím? Už jenom privatizace Nejvyššího soudu a Ústavního soudu by jistě přinesla pořádný balík. Jednorázově státu a pak mnohem více novému majiteli. To bychom určitě koukali, jak se dá vydělat na spravedlnosti [mrknutí jedním okem] Divím se, že žádný politik ještě neprosazoval privatizaci soudnictví veřejně.

296730

30.10.2013 11:16

Ultrazvuk způsobuje u plodů poškození mozku: studie

Něco tam chybí

Sirt 15.?.?.?

Jistě je to velmi zajímavá studie, ale připadá mi spíše jako počáteční studie.
Chybí mi tam pár věcí.
1) Není tam žádné vysvětlení, proč v kontrolním vzorku, který ultrazvuku vystaven nebyl docházelo také k nárůstu poškození plodu s délkou času, kdy NEBYL na plod aplikován ultrazvuk. Co tento nárůst způsobilo? Ultrazvuk se pak jeví jen jako přitěžující faktor, nikoliv jako příčina.
2) Počet myší v jednom vrhu bývá celkem značný a chybí tam informace, kolik vrhů (nikoliv narozených mláďat) bylo testováno. Výsledky na 14ti myších zní pěkně, ale mohlo jít o pouhé dva nebo tři vrhy a má-li na výsledek vliv i matka, pak šlo vlastně o testování dvou nebo tří vzorků. A to je pro jakoukoliv studii sotva průkazné.

298915

16.12.2013 15:08

Souložili někdy sociálně ekologičtí Nesehnutí jen tak, pro radost?

RE: Autor je sám sexistické prase

Sirt 15.?.?.?

Milá Anno,
není mi jasné, čeho chcete svým příspěvkem dosáhnout. Článek poukazuje na fakt, že někdo vytvořil hnutí, které mu NESE. Dokonce ho tak i nazval NESE HNUTÍ. A aby vykázal činnost, pouzkazuje na pár důsledků všeobecného profesního úpadku. Myslíte si, že taková anketa opravdu něco změní na faktu, že košilaté řeči přitahují pozornost a provokují fantazii? Nebo si myslíte, že od teď už nebudou část reklamy dělat naprostí amatéři bez špetky vkusu či citu pro jazyk český?
Ani na jednom se nic nezmění.
Každá reklama má svou cílovou skupinu. A řada reklam z uvedeného webu oslovuje svou cílovou skupinu přesně tím jazykem, kterému ona skupina rozumí. No a ty, které svou cílovou skupinu míjí, mají jednoho společného jmenovatele - jsou to zbytečně vyhozené peníze.
Obdobně jako peníze investované námi do HNUTÍ, které NESE.
Zkrátka diskuze o mravnosti a estetice, které se hodí do některých čajoven či kaváren, sotva najdou kladnou odezvu v pivnicích a nálevnách. A obráceně. A pokud se pohoršujete nad kvalitou diskuze v těch nálevnách, vězte, že návštěvníkům těch náleven budete maximálně k smíchu. A velmi dobře vědí proč.
Nezapomínejte, prosím, že lidé mívají velmi odlišné životní zkušenosti.
A Vaše texty nejsou tak špatné, jen v prvních dvou by bylo třeba opět využít svůdnosti žen v rámci grafického zpracování (předpokládám, že nákup vysavačů a viagry neprobíhá primárně v režii žen a tak ta reklama musí cílit i na muže). Třetí text je pak typickou ukázkou špatně cílené reklamy, neboť chovatelé domácího ptactva se obvykle nerekrutují z žen, které zaujme takovéto laciné zvolání (ale i tady by záleželo hodně na grafickém zpracování).
Sirt

300826

21.03.2014 12:11

Dva kroky vpřed, jeden vzad

Několik postřehů

Sirt 15.?.?.?

1) Putin je velký státník a schopný stratég. Na východní Ukrajině je mnoho rusů, ale ti mohou uprchnout, pokud tam bude probíhat velký teror. Možná tam budou operovat omezené skupinky neoznačených ruských vojáků (to se v zemi zmítané anarchií celkem ztratí), ale žádný další nástup jako na Krymu se konat nebude. Nejsou tam dost významné strategické cíle, které by vyvážili možné ztráty. Navíc jakýkoliv přímý (krvavý) vojenský střet s Ukrajinou by se mohl rozšířit a spustit nevhodnou válku se západem.
Nevěřte vlastní propagandě o krvežíznivosti Putina. Žádný miláček to není, ale stratég je to vynikající. A hledí daleko dopředu.
2) Když dodáváte zboží do dvou směrů, určujete podmínky vy. Když by 50% vašeho státního příjmu pocházelo od jediného odběratele, posilíte především pozici toho odběratele. Putin chce distribuovat energie do Evropy i do Číny. Hlavní jeho škoda při odstřižení Evropy by nebyla ani tak okamžitá ekonomická, jako dlouhodobá poziční pro jednání s Čínou.
3) Každé impérium potřebuje vnějšího nepřítele. Věčná válka proti terorismu už se dost opotřebovala a lidi si prostě zvykli. Pokud by se ale vynořil ze záhrobí tradiční, zatím přiměřeně slabý, ale přesto snadno definovatelný nepřítel, jako Rusko, pak by to mohl být silný impuls pro oživení narodního sebevědomí a tím i posílení západu s USA v čele. Teď je na tahu propaganda, aby zpracovala masy a vytěžila z Krymské epizody maximum. Role hegemona byla pro USA dobrá, aby obsadili nové území, ale pro vnitřní politiku i ekonomiku byla dost zhoubná. Šlápnutí na ocas by mohlo tohoto spícího a už i trochu zahnívajícího tygra (USA) probudit k aktivitě dřív, než ho sežerou choroby zevnitř. Zároveň však nesmí tygr řvát moc, aby nepřišel o krmení (v podobě téměř monopolního postavení dolaru, pokud by BRICS upustil od používání USD).
4) I přestože na velké šachovnici se Ukrajina může zdát jako hra, prosím, nezapomínejte na osobní tragédie mnoha tamních lidí. I kdyby se tam situace už zítra uklidnila, následky budou pociťovat ještě velmi dlouho. Mnoho lidí tam reálně trpí. Stejně jako kdekoliv na světě, kde se moc předává s odjištěnou zbraní v ruce.

307141

03.04.2014 11:52

Šachová partie Kerry-Lavrov

RE: Kdy to bude mat

Sirt 15.?.?.?

I když nechci poučovat, tak přestože chaos-řád a zlo-dobro jsou obsahově odlišné škály, v obecném vnímaní odpovídá chaos zlu a řád dobru.
Jen si zkuste sám na těch dvou škálách zařadit, některé skutky jako lhaní, podvody, krádeže či vraždy. Ale stejně tak čest, hrdost, pravdomluvnost. Řadu z těchto pojmů zařadíte podobně na obou škálách.
A pakliže vy si vědomě volíte říši chaosu, nebuďte příliš překvapen, když zjistíte, že jste si zvolil právě říši zla [mrknutí jedním okem]
Nicméně většina lidí podvědomě volí řád. Ne absolutní, ale přesto řád. Idea funkční justice, možnosti vlastnit a nemuset k udržení vlastnictví neustále používat sílu, možnost pustit své blízké mimo vlastní opevněný dům, to je jen několik z atributů spojovaných s běžnou představou řádu.
A podle mých pozorování, řád ve své komunitě často nevíce potřebují a chtějí právě lidé, kteří svými skutky vědomě narušují řád cizích lidí.
Dle mě jste čestnou výjimkou, když dáváte přednost životu v prostředí, kde pravidla neexistují. Tedy prostředí, kde ani Ti ostatní (nejen vy) se jimi nemusí řídit, když se jim líbí něco, co zatím máte vy. Prostředí, kde pan Molotov vyřeší problém s prezidnetem, který mi nejde na ruku, kde se ozbrojenému puči říká demokratizační proces, kde se dohody ruší dva dni po uzavření, když druhá strana splnila svou část, nebo kde se útoku na suverénní stát říká vyhlášení bezletové zóny, a tak podobně.

307833

14.04.2014 12:33

Kyjev zařadil zpátečku ohledně referenda

SBU - KGB - CIA

Sirt 15.?.?.?

Je to zvláštní, ale domníval jsem se, že na Ukrajině je SBU oficiální bezpečnostní službou. Tedy CIA i KGB jsou cizí bezpečnostní služby sledující vlastní zájmy (nikoliv zájmy Ukrajiny). Proč by podle Vás měla být SBU na Ukrajině podřízena CIA? Jen si připomeňme, že SBU podléhá Ukrajinské vládě, CIA nikoliv.
Chápu, že současná vláda s Jacenjukem nemá velkou podporu, ale pokud místo využívání (a případně i očištění) SBU prostě nechá velení na cizí bezpečnostní službě, pak splňuje poměrně jasně definici o loutkové vládě.

308446

14.04.2014 12:57

Kyjev zařadil zpátečku ohledně referenda

RE: Přesně tak,

Sirt 15.?.?.?

Ale tohle je jinak. Tohle je velmi přirozené heslo. Jen tam došlo k překlepu. Kníže má k lizu blíže. To D tam stejně drhlo.
Jednoduše tím je řečeno, že vyšší šlechta má blíže ke zdroji moci (i jiným zdrojům).
I když podle rozložení kláves na klávesnici možná šlo původně o heslo Kníže má k lisu blíže. Jde patrně o tiskařský lis. Který je dnes zdrojem cennějším než všechny ostatní. V tom případě se asi jedná o odkaz na sponzory z jedné mocnosti bez ustání již několik let tisknoucí haldu zelených papírků. I to by bylo vcelku logické heslo. Však k nim má náš pan kníže opravdu blízko.
Ale s tím D mi to prostě nějak neladí.

308447

14.04.2014 14:02

Kyjev zařadil zpátečku ohledně referenda

RE: Republika Podkarpatská Rus obnovila existenciu

Sirt 15.?.?.?

Nechte na pokoji tatíčka Masaryka. Dle tehdy platného zákona na ochranu republiky měl pravdu. A předkládání důkazů o tom, že by se snad mohl mýlit bylo ze zákona nepřípustné.
http://ftp.aspi.cz/opispdf/1923/023-1923.pdf §11
Tak pozor, aby vás ještě nechtěl někdo soudit. Víte přeci, jak je to s tím uzákoněním výkladu historických událostí.
A navíc na Ukrajině se přeci bouří jenom východ. Kdo Vám dal právo poukazovat na nějaký separatismus západní části Ukrajiny?
Mějte přeci trochu slušnosti a nechte pro-Majdanovsky orientované diskutéry nejprve dokázat, že Ukrajinu ohrožuje Putin. Vaše poznámka by naznačovala, že už si ji chce uzurpovat i Kiska. A to by se mohli lidi ještě ptát, jestli to prostě není jenom tak, že mnozí ukrajinci odmítají současnou vládu dosazenou Majdanem. A to už by pak hrozilo, že Vám nedají vízum do USA, protože zpochybňujete demokratický proces na Ukrajině.
Tak pozor. A styďte se.

308448

15.04.2014 10:06

Kyjev zařadil zpátečku ohledně referenda

RE: Přesně tak,

Sirt 15.?.?.?

Pleteš se. Hoď mi sem podobně nelogické heslo, které hlásají jiní a klidně s ním udělám totéž.
Třeba Obamovo Yes, we can. But you cannot. No není divu, že se ta druhá půlka nedostala na bilboardy, vždyť podle moderních pouček děti nechápou negaci. No a on přeci kandidoval na takového tatíčka národa (po tom zlém panu Bushovi).
Zkrátka, když se někdo schovává za hloupá hesla, mám velké nutkání si ta hesla upravit a vyložit po svém.
Až předloží argumenty, budu diskutovat o nich.
Ale mimochodem pan kníže se přeci jen trochu liší od těch ostatních stovek rotujících. Má zatím nejlepší (ve smyslu profesionální) PR, jaké jsem tu u českých politiků viděl. A to dokonce o třídu lepší. A za druhé s výjimkou našeho nového ministra financí je to (dle mých informací) náš největší podnikatel ve vrcholné politice.
Mimochodem zajímalo by mě, kdo škrtl paragraf 74 z ústavy z první republiky, když kdeco dalšího se po revoluci čistě opisovalo. (viz http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.htm...
A přitom je to tak pěkný paragraf, který měl ochránit náš stát před průnikem moci kapitálu do vlády.

308510

19.04.2014 15:52

Kyjev zařadil zpátečku ohledně referenda

RE: Přesně tak,

Sirt 15.?.?.?

Pokud jste nevyhrál boj, znamená to, že bylo zbytečné bojovat? Pokud neumíte na sto procent zabránit povodni, znamená to, že ji máte ignorovat a nepřipravovat se na ni?
A pokud neumíte zajistit stoprocentní ochranu před průnikem osobních zájmů podnikatelů do vlády, znamená to, že se o to nemáte vůbec pokoušet? Mnohdy i zdánlivě kosmetické komplikace na cestě ke zvůli oligarchů mohou být ku prospěchu, zvlášť když jich začne být více. Ale vpodstatě s Vámi souhlasím, že kde upadá všeobecné povědomí o morálce, tam sebelepší psaná pravidla mnoho nepomohou.
Dav není debilní. Společnost (myšleno většina lidí) se odpradávna starala jen a pouze o svoje zájmy, bez schopnosti hledět daleko dopředu a spolupracovat ve velkém měřítku. To je odpradávna úkol vůdců a vládců. Nevyčítejte tedy společnosti současný nezájem. V tom se za doloženou historii mnoho nezměnilo. Ba co víc, dnes žijeme (obecně na tzv. Západě) v takovém blahobytu, že pouhým žvaněním lze bez potu a bez rizika uživit celou rodinu. Postavte se na libovolné nádraží v Čechách a žádejte lidi vystupující z vlaku či autobusu o deset korun. Za jak dlouho si myslíte, že získáte 30 korun na kilo rýže? A jak dlouho vydrží 4 lidé z kila rýže? A to je jen ten nejsnazší příklad, jak přijít k penězům a tím snadnému živobytí bez práce. Dav, který umí kdykoliv uspokojit své základní potřeby a honí se jen za pozlátkem z reklam a za zlepšením svého postavení ve společnosti, bude vždy svým způsobem ignorovat věci, které ho akutně nepálí. Nositel jakékoliv společenské změny je vždy jednotlivec s jasnou (a třeba i hloupou) vizí. Pokud se mu podaří zužitkovat existující náladu ve společnosti ve svůj prospěch, pak se věci začnou hýbat. Ale když ten jednotlivec zmizí, vlna, kterou vytvořil, se vytratí. Zmizet a zemřít jsou odlišné věci. Zmizením mám na mysli vytratit se z aktivních úvah lidí. Třeba proto, že vyšel nový iPad, prezident zase někoho urazil nebo další populista slíbí další nesplnitelnou kravinu. Prostě pod nánosem nových a stále fantastičtějších informací se ztratí ryzí myšlenka.
Chcete vy být ten vůdce? Myslím si, že ne. Máte příliš jasnou představu, jak svět funguje, a žijete si v příliš velkém pohodlí. Změna přichází od lidí, kteří mají silný cíl, často nemají co ztratit a nepřemýšlí o tom, jak obtížný-nemožný úkol je čeká. A druhá sorta lidí, kteří mohou přinést změnu, jsou lidé z vládnoucí skupiny, kteří z nějakého důvodu přestanou myslet jen na svůj okamžitý prospěch. Ale proti takové deviaci uvažování je běžné demokratické zřízení obvykle imunní. Když dostatečně rozprostřete moc a každých pár let obměníte sestavu, pak si můžete být jist, že jakákoliv čistá myšlenka či snaha o obecné blaho zanikne. Víte kolik dneska stojí vyhrát volby? To není nic pro altruisty, kteří nemyslí na svou kapsu.

308718

22.04.2014 09:38

Pokrytectví Západu: Jsem zmaten, můžete mi někdo pomoct?

pravda nebo Pravda?

Sirt 15.?.?.?

Nevím, kterou pravdu jste měl na mysli. Ale pravda (ve smyslu objektivního poznání - pokud připustíme, že něco takového existuje) s sebou nenese bolest.
To co bolí je rozpor mezi obrazem světa, který si člověk vytvořil, a reálným světem. To co bolí je strach, že když strhnu ten plakát, který jsem si nalepil na okno do světa, tak uvidím něco, co se mi nebude líbit. A víte, co nakonec vůbec nebolí? Strhnout ho.
A pokud po strhnutí jednoho plakátu nedosadíte promptně jiný (třeba jen jiné barvy), tak pak přicházející pravda nebolí. Pokud se dokážete otevřenýma očima dívat na skutečný svět, pak se z pravdy stanou pouhé informace bez zabarvení. Pravda nenese bolest. Bolest vzniká z konfliktu pravdy s virtuální realitou jednotlivce.
Ale možná jste hovořil o Pravdě. A o té mnoho nevím, já se obvykle zabývám jen tou pravdou, co nepotřebuje velké písmeno. Je zkrátka obyčejná. Ne-překvapivá, ne-bombastická, ne-úžasná, ne-strašlivá. Zkrátka jen tok informací.

308825

04.09.2014 11:24

Putinův poradce: Přechod na novou globální ekonomiku si bude vyžadovat válku

RE: Z ekonomického hlediska, je to vse trochu hloupost.

Sirt 15.?.?.?

Víte on existuje jeden velmi jednoduchý důvod, proč se někdo (ať stát, podnik nebo jednotlivec) rozhodne vlastnit jakékoliv platidlo (zlato, něčí měnu nebo třeba olivy).
Je to víra, že až bude sám něco potřebovat, že se mu to podaří za toto platidlo pořídit.
A pokud má zrovna nadbytek, ukládá do rezervy a hledá platidlo, které neztratí příliš hodnotu (ať už hnilobou, jako u oliv, nebo tím, že nikdo o toto platidlo nebude mít zájem). Hledá tedy vhodnou "rezervní měnu".
No a tady přeskočím kousek historie peněz a přejdu k dnešku.
Ropa byla obchodována výhradně za dolary, což drželo poptávku po dolarech. "Každý" potřebuje ropu, aby mohl vyrábět. Takže potřebuje dolary, aby ji koupil. A tak je ochotný přijímat dolary za své zboží. Jedna měna, žádná ztráta z konverze. Všem se to vyplatí a ze všeho nevíc emitorovi této měny.
Proč se ale opouští americký dolar jako rezervní měna? Dochází k nekontrolovanému (většinou držitelů dolaru) nárustu množství dolarů na trhu. Obsazením nových trhů pro dolar a inflací se emise nových dolarů trochu kompenzuje (vlastně se tak vytrácí).
Ale dochází zároveň k tomu, že dolar v čase hnije stejně jako ty olivy. A nikdo (krom FEDu) nedokáže významě ovlivnit, jak rychlá ta hniloba bude.
A tu přichází alternativy... Rubl, který má být opět krytý zlatem a jehož hodnotu by pomohl držet ruský vývoz energií. Juan, který má být krytý obrovským vývozem Číny. Bitcoin (a jemu podobné měny), který má mít natvrdo omezenou emisi.
Ale staré (a pohodlné) úvahy se opouštějí pomalu.
Vlastně ta válka, kterou teď mnoho lidí nevnímá, se vede o budoucí nadvládu v měnové oblasti. Euro po torpédování skrz Řecko a spol. se dostalo poněkud ze hry.
Tak seďte a dívejte se. Velcí hráči tu hru dokáží sehrát i bez vašich FAKTů [smích] (zkuste porovnat kolik států je ekonomicky závislých na exportech z Itálie a z Ruska - všiml jste si těch energovodů?)
A možná si časem sám rád uložíte své rezervy v rublech či juanech [mrknutí jedním okem]

316728

17.10.2014 14:14

Kdo potřebuje tři měsíce diktatury Porošenka?

Ne možná osobní problém, ale nepochopení určitě

Sirt 15.?.?.?

Tři kola sankcí. Rusko dokázalo získat bez boje Krym.
Fuj, fuj, sankce.
Někdo sestřelil MH17. Fuj, fuj, rusko = sankce.
Někdo zahnal ukrajinskou armádu. Fuj, fuj, rusko = sankce.
K čemu jsou sankce dobré?
Oslabí vztahy EU a Ruska. To je jejich cíl.
Oslabí ekonomiku EU, která je významě slabší než ruská, zrestaurovaná po kolapsu v 90tých letech.
Všechny tři kola sankcí proběhly. Získalo rusko Krym včetně Sevastopolu? Ano.
Má Ukrajina prsty v sestřelu MH17. Velmi pravděpodobně ano.
Zahnali ukrajinskou armádu, spolu s polskou a BlackWater, ruští vojáci. Na to si můžete vsadit.
Bude se v tom někdo z velkých hráčů chtít přehrabovat? Ne. Rozhodně ne, dokud to neposlouží významně jeho zájmům. A za nějaký čas se sankce začnou více a více obcházet a pak se potichu zruší.
A co se týče MH17, tak pro Rusko je mnohem přínosnější nechat USA a vlády v EU patlat se ve svých mediálních lžích a výmyslech, které účinně oslabují vliv těchto vlád na vlastní občany, než se nyní nějak oficiálně ospravedlnit. Ten kdo dosud nepochopil, by tomu stejně neuvěřil.
Zkrátka karta MH17 už je zahraná a velmi pravděpodobně se k ní nikdo už nebude znovu vracet.
Tuším, že je to japonská kultura, která se řídí pravidlem nezneuctít svého soupeře, zvlášť tehdy, když už to prohrál. MH17 nese příliš mnoho znaků operace pod falešnou vlajkou, mimojiné i díky bezprecedntním tajnostem s vyšetřováním této letecké katastrofy.
Stejně jako nenadálá změna na frontě v Novorosii se jen velmi obtížně vysvětluje jinak než posilami zvenčí (a Turecko to asi nebylo [smích] ).
A mimochodem všiml jste si jak elegantně napochodovala velká část dobrovolnickýhc praporů do Ilovajského kotle těsně před uzavřením? Kdo je tam asi poslal? A proč? Sledujete aktuální dění v Kyjevě?
Sledujte hru s očima otevřenýma. A nebuďte zklamaný, že toto není většinová holywoodská produkce s podrobnými vysvětlivkami [mrknutí jedním okem]

319277

18.12.2014 14:05

Blíží se velká proti-ruská operace pod falešnou vlajkou?

RE: Panika vrcholí

Sirt 15.?.?.?

Máte pravdu. Nenaplněných proroctví tady bylo již velmi mnoho. I když existuje teorie, že jednou z účinných obran před akcemi pod falešnou vlajkou je jejich vyzrazení dopředu (alespoň na takovýchto diskusích).
A je pravda, že občas ani čas neověří reálnost informací. Můžete si být jist, že mnoho variant útoku pod falešnou vlajkou je analyzováno a zvažováno lidmi, kteří o jejich případné realizaci rozhodují. A jestli takovýto poplašný článek pomůže k jejich nerealizaci, pak splnil svůj účel.

Ohledně MH17 bych chtěl mít tak jasno, jako autor článku. Bohužel je jen velmi mále spolehlivých důkazů libovolné z uváděných variant. Nicméně některá fakta nepřímo ukazují na pravděpodobného viníka. Velké obviňování v našich médiích ihned po činu následované velkým mlčením od chvíle, kdy začalo probíhat skutečné vyšetřování, naznačují na jakého viníka skutečné vyšetřování ukazuje. Mediální tlak na Rusko nepolevuje a dá se předpokládat, že kdyby byly jasné důkazy o jeho zapojení, již bychom je znali z mnoha médií. Možná se ještě objeví v nějaké ucelené podobě. Nechme se překvapit. Nicméně čím déle bude mlčení kolem vyšetřování pod vedením Ukrajiny, Austrálie, Belgie a Nizozemí trvat, tím zřejmější bude, že jeho výsledky se nehodí do obrazu, který naše propaganda šířila ihned po této tragédii.

A ten zbytek? Je na každém z nás, abychom se rozhlédli a vyhodnotili si pro sebe možné verze budoucnosti. Můžete věřit v libovolnou budocnost. Můžeme doufat v libovolnou z prezentovaných verzí. Můžeme se libovolné obávat. Ale znalost možností vývoje (pokud se dogmaticky neupneme na jednu verzi) nám často dává šanci dopředu se alespoň trochu připravit.
Protože pokud některá z těch katastrofických verzí nastane, bude úplně jedno, kdo měl pravdu. Počítat se bude jen to, kdo se na ni připravil.

323626

Káva pro Zvědavce

84

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 133 čtenářů částkou 29 526 korun, což je 84 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

prosím zvažte, zda by nestálo zato přispět na provoz tohoto serveru.

Odstranil jsem reklamu, protože jste mi psali, že vás uráží svou hloupostí. Neplatili mnoho, ale alespoň něco. Takže jsem plně závislý na tom, co se dobrovolně vybere. Děkuji.

Ve zkratce

Erdogan:72 hodin nebudeme bránit průchodu migrantů do Evropy - mohou se pohnout milióny lidí28.02.20 09:34 Turecko 4

Hraní si s ohněm - „velký pochod“ NATO na východ!27.02.20 19:32 Neurčeno 0

Assange má za sebou první dva dny slyšení u soudu, který má rozhodnout o jeho vydání do USA27.02.20 00:07 Británie 2

Video: Migrantky dupou švédské dívce po hlavě, migranti si to natáčí: "Zabij ji, wallah!"26.02.20 01:03 Švédsko 2

Muslim v autě najel do masopustního průvodu v německém Volkmarsenu - cílil hlavně na děti25.02.20 20:49 Německo 5

Slovenský parlament definitívne odmietol Istanbulský dohovor. SNS vyzvala prezidentku, aby to oznámila Rade Európy25.02.20 20:16 Slovensko 1

Z Česka bude brzy holina25.02.20 07:28 Česká republika 1

I trpaslíci mohou škodit: Tandém tří lokálních nul škodí České republice24.02.20 15:36 Česká republika 5

Libyjští teroristé se jezdí léčit do lázní Klimkovice u Ostravy?24.02.20 08:38 Česká republika 0

Barcelona: Migrant brutálně napadl starou ženu v metru24.02.20 00:05 Španělsko 0

Vojenská cvičení USA22.02.20 16:33 USA 3

Kdy se to celé zhroutí?21.02.20 15:18 USA 1

Co vlastně chtěl sdělit světu šílený střelec?20.02.20 20:48 Německo 2

Z Bruselu koncem února přijede na neposlušné Čechy kárná výprava, vedená sudetskými Němci20.02.20 18:06 Česká republika 0

Patočka kvůli Křečkovi napráskal Babiše Macronovi."Vyhoďte Babiše z ALDE!" žádá.20.02.20 17:11 Česká republika 1

Jak pan Křeček uzemnil Stehlíkovou20.02.20 10:55 Česká republika 2

Devět obětí střelby v Německu, pachatel je po smrti 20.02.20 08:25 Německo 5

Masové šílenství švédské mládeže19.02.20 15:46 Švédsko 5

Šokující čísla z Číny19.02.20 07:36 Čína 12

Cena zlata soupá19.02.20 06:51 Neurčeno 0

Měnové kurzy

USD
23,08 Kč
Euro
25,37 Kč
Libra
29,73 Kč
Kanadský dolar
17,16 Kč
Australský dolar
15,06 Kč
Švýcarský frank
23,84 Kč
100 japonských jenů
21,18 Kč
Čínský juan
3,29 Kč
Polský zloty
5,86 Kč
100 maď. forintů
7,47 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
34,66 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 820,67 Kč
1 unce stříbra
404,37 Kč
Bitcoin
204 105,13 Kč

Poslední aktualizace: 28.2.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 50 310 690