Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané čěf

Nalezeno 166 příspěveků, 11 různých IP adres

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

14.01.2012 23:17

Církev nemá žádné právo na restituce

RE: diskutující

čěf 94.?.?.?

Jsou lesy a orná půda v celkové hodnotě 30 miliard památkově chráněné?
K tomuto tématu.
Z předvolebního programu VV:
V oblasti postoje k církvím a náboženstvím: § Úplné vypořádání poměrů s římskokatolickou církví s ohledem na její historickou úlohu. Navrácení sakrálních staveb, s výjimkou katedrály sv. Víta na Pražském hradě, ostatní majetek, ZEJMÉNA POLNOSTI A LESY, PŘEVÉST OBCÍM A STÁTU.
Závěr: Věci Veřejné jsou LHÁŘI.

261033

07.03.2012 01:49

Americká statistika

RE: Není chudoba jako chudoba

čěf 94.?.?.?

Ovšem v Česku sám sebe za střední třídu považuje každý, kdo bydlí ve vlastním domku (i jen bytě), má úspory ve výši několika měsíčních platů a (momentálně) nadprůměrný plat. Je to dáno čtyřiceti lety života v rovnostářské společnosti, a setrvačností myšlení. (Mojžíš, než dovedl svůj národ do cíle, vodil ho po poušti 40 let, aby ho zbavil dosavadních životních návyků a postojů; méně let k tomu podle psychologů nestačí.) Uplynula nedostatečná doba pro to, aby většina Čechů začala volit v souladu se svým skutečným sociálním statutem. Ještě nás Kalousci musejí povodit. [smích]

264802

13.03.2012 17:18

Veřejná Bártova eutanazie

RE: Na neco se ve zdejsi diskuzi zapomina

čěf 94.?.?.?

Za první republiky se prý problém stranické loyality (a automaticky i přeběhlictví) řešil „jednoduše“: kandidát před volbami podepsal: Já, XY, se ke dnešnímu dni vzdávám poslaneckého mandátu“; a nastala-li situace, předseda strany doplnil datum a předal papír předsedovi parlamentu.

Loyalitu poslanců při hlasování nelze vynutit vázacím aktem (před Ústavou by neobstál), ani to není z principu žádoucí. Ale formální přeběhlictví by měl zakázat zákon: Během volebního období nesmí poslanec vystoupit ze strany ani být vyloučen. (Ani za opilství, ani za „špatné“ hlasování. Ať si strana svou špatnou volbu vyžere do konce. A žádné přesazování poslance – rebela do jiné lavice.)

K věci. Myslím, že Bárta a John na svých ministerských postech, jako jediní dva z VV, skutečně začali bojovat s korupcí (B. finančně nezávislý, J. nikomu nezavázaný, protože se stal předsedou VV v referendu, v souboji mj. se Škárkou, který propadl), proto byli odejiti, (dokonce v rozporu s koaliční smlouvou), proto soudní proces, který, ať dopadne jakkoli, VV před veřejností dorazí. Věřím Bártovi, že podrazák Škárka s tou neuvěřitelnou Krys týnou připravoval puč a rozdělení VV, který nevyšel jen díky náhodnému prozrazení. A ty úplatky/půjčky byly na opětné získání loyality pučistů nebo za mlčení o čemsi na Bártu. Jednání Škárky logiku nemá: ač je obžalovaným, chová se jako žalobce a snaží se všemožně dokázat, že prachy, co bral, byly opravdu úplatek (doufejme, že soud vyzví, za co úplatek měl být). Ale vlastně má: sám je poslanecky imunní a tak v klidu sleduje vyšší cíl, diskreditaci VV, na vlastní diskreditaci mu nezáleží. Poznámka: nejsem a nebyl jsem voličem či příznivcem VV ani Bárty.

265163

27.03.2012 21:59

Cesta k transformaci společnosti

RE: Ohledně voleb mne napadá jedna věc...

čěf 94.?.?.?

Zbytečně složité. Především je třeba tu pěti- a vůbec jakkoli-procentní uzavírací klauzuli (kterou zavedly po prvních popřevratových volbách vítězné strany, aby tak zabouchly dveře před budoucími konkurenty) zrušit, a jakékoli podobné volební inženýrství zakázat. Slušné volby mají být všeobecné, tajné a rovné (=každý hlas má stejnou váhu). Není správné, když hlas jednoho voliče má váhu 0,00 (díky klausuli), druhého 1,00 a třetího 1,42 (díky dHondtovu kritériu nebo podobnému kurvítku), přičemž ještě váhu svého hlasu se volič dozví až následně. Není spravedlivé, aby jedna, silnější, strana potřebovala na jeden mandát 40 tisíc a druhá 110 tisíc hlasů (to jsou skutečné případy). Ale když tato praxe lidem, voličům, občanům nevadí…

Bohužel každí vítězové si tvoří volební zákon ke svým potřebám. Za komunistů byly „volby“ rovné, ale nebyly tajné. Teď za kapitalistů (nebo co to je) jsou tajné (máme plenty), ale nejsou rovné.

266002

27.03.2012 22:42

Cesta k transformaci společnosti

RE: Ohledně voleb mne napadá jedna věc...

čěf 94.?.?.?

Ano, prázdný volební lístek by byl významným vylepšením volebního zákona. Je to takový lakmusový papírek, indikující, že režim opravdu chce vládnout v zájmu většiny občanů a proto tuto zpětnou vazbu přímo vyžaduje.
Není to nic nového, v první poválečných volbách v roce 1946 byl zaveden a, jaký to paradox! Přestože volby nebyly striktně vzato demokratické, zúčastnit se mohly jen čtyři úředně připuštěné strany, většině voličů se v nich našla, prázdných lístků bylo odevzdáno ani ne jedno procento.
Všechnu další vlády až po tu dnešní už se prázdných lístků bály a bojí. Měli bychom si je vymoci.

266003

11.04.2012 15:18

Všeho s mírou a všeho do času, říká sociolog Jan Keller

RE: Tak bylo, nebo nebylo ?

čěf 94.?.?.?

Jen upřesním. Keller jako sociolog neříká, co by mělo být, ale co nastane/nenastane, když se lidé budou chovat tak/onak. Budoucnost závisí na chování středních vrstev, kteréžto může dost záviset na jejich informovanosti.
Zde závěrečné dva odstavce z jeho průlomové eseje Tři sociální světy – sociální struktura postindustriální společnosti (Sociologické nakladatelství SLON 2010):
Dosavadní reakce středních vrstev, tedy směs individualistické zahleděnosti do sebe a snahy bezohledně si polepšit na úkor těch, kdo stojí níže než ony, sice naprosto vyhovuje vrstvám horním, střední vrstvy však sráží morálně i materiálně stále hlouběji.
Pokud se statusové skupiny středních vrstev (od odborářů přes státní zaměstnance až po nezávislé profese a drobné podnikatele) nedohodnou na společném postupu, půjde s velkou pravděpodobností vývoj zpět k modelu sociální polarizace třídní společnosti. Součástí společného postupu by muselo být zachování sociálního státu a posílení veřejného sektoru, bez něhož si střední vrstvy nemohou udržet důstojný status a ti pod nimi ho nemohou opět získat. Pokud nenajdou střední vrstvy způsob, jak postupovat v této věci společně s ostatními, dovede to společnost do stavu, na který doplatí všichni společně.

266743

21.04.2012 22:54

Třináct lží české vlády ODS, TOP09, VV

RE: Oskar Krejčí není autorem tohoto článku

čěf 94.?.?.?

Už jsem tu doložil skutečného autora, ale editor to asi přehlédl.
siska.blog.idnes.cz/c/253149/13-lzi-ceske-vlady.html

267396

22.04.2012 17:03

Demonstrovat? Jistě ano! Ale víme, co vlastně chceme?

RE: Odvolatelnost politiků.

čěf 94.?.?.?

Osvěžme si.
Ústava ČSSR 1960,čl.3: …Člen kteréhokoli zastupitelského sboru může být z rozhodnutí svých voličů kdykoli odvolán.
Jsou v ní i jiné pěkné věci, které bychom si měli do současné ústavy vrátit (přesněji, rozhodnout o tom v referendu)
Čl.8: … Národním majetkem jsou zejména: nerostné bohatství a základní zdroje energie; vodní toky a přírodní léčivé zdroje; … ; peněžní a pojišťovací ústavy; … ; dále též nejdůležitější společenská zařízení, jako zařízení zdravotnická, školy a vědecké ústavy.

267474

22.04.2012 17:09

Co dělají izraelské bezpilotní letouny v Ázerbájdžánu?

RE: Operace

čěf 94.?.?.?

Peake i Tobě,

jansmithi. [smích]

267476

22.04.2012 17:26

Žofínské Kalouskovy tlachy

RE: Škodovka

čěf 94.?.?.?

Inu, jak to říkal Kalousek: stát tu není od toho, aby vařil pivo nebo vyráběl padáky. [mrknutí jedním okem]

267480

24.04.2012 01:35

Demonstrovat? Jistě ano! Ale víme, co vlastně chceme?

RE: HV

čěf 94.?.?.?

Rád bych poznamenal, že zde bezúročné bankovnictví nefungovalo nikdy, a ani nikde "jinde". I u muslimů je úrok, akorát se mu z náboženských důvodů neříká úrok, ale podíl na zisku (u firemních úvěrů),
"zde" bezúročné, nebo téměř bezúročné, bankovnictví fungovalo, např. novomanželské půjčky.
"jinde" fungovalo také, např. židům talmud přímo zakazoval úrok při půjčování peněz mezi sebou (ovšem přímo ho nařizoval při půjčování nežidům).
úrok a podíl na zisku jsou různé věci; úrok je daný a banka ho vymáhá, i kdyby firma měla krachnout (bance to neva); podíl na zisku je variabilní, třeba nulový, nebo ztráta, takže banka nese riziko svého krachu spolu s firmou.
(A tak by se dalo komentovat snad každé vaše tvrzení.)
Vy to, pane tmo tmoucí, samozřejmě dobře víte, nejste hlupák, jen se snažíte zatemňovat. Spletl jste si web.

267637

10.05.2012 19:23

Osvobození Plzně

RE: Tak jsem si zavzpomínal...

čěf 94.?.?.?

Válka je svinstvo a vytváří příběhy, které si posluchač ani netroufne hodnotit. Vyprávěla pamětnice, jak v malé obci na dnešním severním okraji Prahy, velmi těsně po skončení války, se nadšení sovětští vojáci projížděli se stejně nadšenými domorodci na nákladních autech. Na hrbolaté cestě jedné mladé ženě, sedící na kraji korby vozu, vypadlo malé dítě přímo pod kola a zahynulo. Když velitel osádky zjistil, co se stalo, vytáhl revolver a řidiče vozu zastřelil ...

268669

11.05.2012 17:39

Tsipras zveřejnil podmínky své vlády: Zrušit úsporná opatření, banky pod veřejnou kontrolou...

RE: Také Česko by potřebovalo podobná opatření!

čěf 94.?.?.?

Na našem trhu už je k mání politická strana, která má jako klíčový bod programu volné sdílení informací a jde do nejbližších voleb s heslem Otevřený (průhledný, skleněný) stát. To by mohlo konvenovat zvědavcům napříč politickým spektrem.

268750

02.06.2012 13:59

2% = 49 x nula nula NIC

RE: Pokud rozumíte dobře anglicky

čěf 94.?.?.?

A pokud rozumíte česky, tak tady:
http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=dvanactileta-...

270151

02.06.2012 17:53

2% = 49 x nula nula NIC

RE: Pokud rozumíte dobře anglicky

čěf 94.?.?.?

Pokud rozumíte česky:
http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=dvanactileta-...

270161

01.07.2012 23:28

Ilumináti – Sekta jež se zmocnila světa

RE: kniha zvědavce

čěf 94.?.?.?

Nebo spíš CD se všemi články. (A třeba i s diskusemi.) Nejspíš nejsou lidi.

271364

07.11.2012 03:15

Je Zvědavec na odpis?

RE: zvedavec - trochu zmeny o drobec

čěf 94.?.?.?

Ještě mu napište, že je neplatič. … napadá Vás, že to placení je dobrovolné? A pod dobrovolností si představuju prostě a jednoduše dobrovolnost?
Ne, pane, není dobrovolné (ve smyslu házení mincí do kostelní pokladničky nebo vybírání příspěvků na charitu), jenom není vynutitelné.
V tiráži je jasně napsáno: Předplatné 6 měsíců 499 Kč. Tak si autor ocenil svoji práci (a každý dělník hoden mzdy své, že?). Tudíž kdo web dlouhodobě a pravidelně čte a neplatí, je neplatič. Mnozí neplatiči (nejen studenti, někteří důchodci, matky samoživitelky, ale i jiní) mají ovšem „uznatelné důvody k prominutí plateb“, a mají volnost posoudit je sami. [smích]
Případně, čtou-li jen půlku, platit polovic, to u tištěných novin nelze. Ostatně editor bere web jako poslání šířit alternativní informace mezi lidi, jen potřebuje z něčeho platit provoz a sám vyžít.
Pro editora.
Když jsou nedostatečné příjmy, je přirozené omezit výdaje (financí i redakčního času). Úplně by stačilo 30 článků za měsíc, tedy zhruba 1 článek na 1 den (měsíční počet přístupů na stránku by v tom případě jistě neklesl). V říjnu jich bylo 46, v září 41, i v srpnu, době dovolených, celých 31. To je rozmařilé házení perel (článků) sviním (nám čtenářům), nestačí je pak dobře strávit. [smích]

278576

09.11.2012 01:26

Politici si udělali z českého národa fackovacího panáka

RE: 8.11.1620 den bitvy na Bílé Hoře - církevní restituce !

čěf 94.?.?.?

Zde jména http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=56804 a líce http://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=wanted-cr... vlastizrádců. (Co už jiného by mělo být vlastizradou, než dobrovolné předání části státního území cizímu státu (zde Vatikánu) ?).
Zvláštní zmínku zaslouží Karolína Peaková se svým podvodnickým LIDEM: Lenka Andrýsová, Josef Dobeš, Dagmar Navrátilová, Viktor Paggio, Jiří Rusnok, Jana Suchá, Jaroslav Škárka, Milan Šťovíček, Martin Vacek, Radim Vysloužil (jakož i nepřítomná Kristýna Kočí), všichni zvolení do parlamentu za stranu VV, která měla ve volebním programu toto:

V oblasti postoje k církvím a náboženstvím:
§ Úplné vypořádání poměrů s římskokatolickou církví s ohledem na její historickou úlohu. Navrácení sakrálních staveb, s výjimkou katedrály sv. Víta na Pražském hradě, ostatní majetek, zejména polnosti a lesy, převést obcím a státu.
§ V souvislosti s vypořádáním majetku církvím rovněž uplatnit možnost daňové asignace


Další zvláštní zmínku zaslouží poslanci ČSSD, KSČM a VV, kteří raději odešli ze sálu, než by své údajně záporné stanovisko vyjádřili hlasováním, čímž umožnili, že zákon byl schválen pro historii přesvědčivou většinou 99,03% hlasů všech přítomných poslanců.

Ostatně soudím, že zvlášť závažné zákony by měly být schvalovány ústavní většinou, a ty nejzávažnější všelidovým referendem, tedy lidem, nikoli LIDEM.

278747

25.12.2012 01:05

Štědrovečerní povídka

Z vánoční besídky

čěf 83.?.?.?

Z vánoční besídky

A: Volíme vám presidenta.
B: Rozkaz zněl jasně: muž s japonskou kušnou nesmí projít. Zaujali jsme pozice, v jedný takový nepřehledný zatáčce, a …

A: Obratná dvojice
Henych & Kubice
vynikla velice
testujíc petice.

Z archů má podpisy
vybírat k revisi.
Náhodně volí si
archy, ne podpisy.
B: (Archy ne, podpisy,
říkají předpisy.)

A: Pověří komisi
ověřit podpisy,
ta rady hned ví si
a v zájmu progresu
ověří, k úděsu,
… podpis? Ne, adresu.
B: (Podpis, ne adresu,
píše se v partesu.)

A: Máš-li ji v občance
jinak než registr,
co hlídá ministr,
ha ha, jsi bez šance.

Napsal jsi, ty vole,
přechodné bydliště?
Měls zapsat trvalé,
tak mazej ze hřiště.

S lehkostí docenta
z Právnické, Plzeň,
sečtou pak procenta …
úkol je splněn!

B: Nebyl čas přemejšlet, kdo je kdo.
A: Chceš říct, soudruhu kapitáne, že …
B: No, dvě dávky. No já už musím běžet. Služba je služba.

281045

19.01.2013 04:16

O Zemanovi, Schwarzenbergovi a mafiánech

RE: To mě poser

čěf 94.?.?.?

Má ještě třetí „státní občanství“, na které se zapomíná; je členem a oddaným rytířem Suverénního řádu maltézských rytířů. To je subjekt mezinárodního práva, udržující diplomatické styky jako rovný s rovným s asi stovkou států; žádný komický relikt středověku, organizace obskurní (temná), ale nepochybně dodnes vlivná. Bylo by kníže jako prezident oddáno zájmům českým, švýcarským nebo řádovým? (Případně rakouským či bavorským?). Pokud si je Češi zvolí, pak si je ovšem zaslouží. Ledaže by bylo zvoleno volebním podvodem, což je docela reálné, protože jde o víc než velmi mnoho. Prostý volič může toto riziko jen omezit, když půjde volit až druhý den. V noci se totiž v chatrně zabezpečených volebních urnami mohou dít výměny „kus za kus“. Ovšem na konci volebního procesu stojí na stráži osvědčený stálý předseda stálé ústřední volební komise Henych, a ten nám to všem spočítá, jak se patří. [vyplazený jazyk] [vyplazený jazyk] [vyplazený jazyk]

282766

23.01.2013 04:04

Havloidé útočí

RE: Teď jste mu to teda nandal :-)

čěf 94.?.?.?

Neffiditelný pes nestojí za hovor dnes.

283173

23.01.2013 09:38

Zbyšek Pantůček píše Schwarzenbergu

Chucpe

čěf 94.?.?.?

Když si ten Švýcar začal (o nepřípustném uplatnění principu kolektivní viny při poválečném vysídlení, a o zločinném Benešovi), je nutno –jemu a zejména jeho mladým, dějiny vlastní země neznalým příznivcům- připomenout, že Německo prohrálo agresivní válku, kterou vyvolalo, že nekolaboranti a nezrádci mohli zůstat, a že existují následující fakta.

Výsledky československých voleb 1935:
1. Sudetoněmecká strana SDP (Henlein) 15,18% (2. „Agrárníci“ 14,29%) … Německá sociálně demokratická strana dělnická DSAP (Czech, jaro 1938 Jaksch) 3,5% … .
Z memoranda německého ministerstva zahraničí 19.srpna 1938: Sudetoněmecká strana byla podporována ministerstvem zahraničí pravidelně od roku 1935 jistými částkami, tvořícími měsíční příspěvek 15 000 marek, 12 000 marek z toho se posílalo pražskému vyslanectví pro výplaty a 3000 marek se vyplácelo berlínskému zástupci strany – Büro Berger.V posledních několika měsících úkoly, uložené úřadu Bürgerovu, vzrostly podstatně vzhledem k současným vyjednáváním s českou vládou. …Žádá se o zvýšení příspěvku se zpětnou platností od 1.srpna. … (Podepsán státní podtajemník Wörmann)
Z telegramu německého vyslance Eisenlöhra v Praze do Berlína 16.března 1938: Výtka Frankovi měla blahodárný účinek. Probral jsem věci s Henleinem, který mne nedávno navštívil, a s Frankem, s každým odděleně, a dostal jsem tyto sliby: 1. Linie německé zahraniční politiky, jak bude sdělena německým vyslanectvím, je výlučně rozhodující pro politiku a taktiku sudetoněmecké strany. Mým direktivám musí býti vyhověno. 2. Veřejné řeči a tisk budou koordinovány jednotně a s mým souhlasem. …4. Bude-li potřebná porada s berlínskými úřady dříve než Henlein vydá významné prohlášení o svém programu, bude o takovou poradu zažádáno a bude prostřednictvím vyslanectví připravena. 5. Všechny informace sudetoněmecké strany, určené německým úřadům, budou odevzdávány vyslanectví. 6. Henlein bude se mnou ve styku každý týden a přijede do Praha, kdykoli jej o to požádám. Telegram končí: Doufám, že nyní mám sudetoněmeckou stranu pevně v rukou, což je zvlášť nutné pro nadcházející události v zájmu zahraniční politiky.
Z projevu Konrada Henleina 4.března 1941 ve Vídni: Abychom se chránili proti zásahům Čechů, byli jsme nuceni lhát a zapírat svoji věrnost nacionálně socialistické věci. Byli bychom rádi dali přednost veřejnému vyznávání nacionálního socialismu, je však pochybno, zda bychom byli schopni, kdybychom si tak byli počínali, splnit svůj úkol, jímž bylo zničení Československa. … Nacionální socialismus brzo nás sudetské Němce uchvátil. Náš boj byl jiné povahy než boj v Německu. Ačkoliv jsme se museli chovat navenek jinak, byli jsme přirozeně tajně ve styku s nacionálněsocialistickou revolucí v Německu tak, abychom mohli být její součástí.Boj o Velké Něme...

Automaticky kráceno

283207

23.01.2013 09:46

Zbyšek Pantůček píše Schwarzenbergu

Chucpe -pokračování

čěf 94.?.?.?

abychom mohli být její součástí.Boj o Velké Německo byl bojován také na sudetském území. Mohl být vybojován jen těmi. kteří byli inspirováni duchem národního socialismu, lidmi, kteří byli věrnými stoupenci našeho führera, ať bylo jejich chování jakékoliv.Osud mne vyhlédl k tomu, abych byl vůdcem naší národní skupiny v jejím konečném zápasu.
K.H.Frank při výslechu 30.5.1945 ve Wiesbadenu na můj (gen.Ečer, zástupce Československa u norimberského tribunálu) dotaz potvrdil, že za heslem „Heim ins Reich“ stálo 90% sudetských Němců.

A o jaký konečný zápas šlo?
Hitler na schůzi vysokých nacistických funkcionářů už v létě 1932: „Českomoravský prostor bude kolonizován německými rolníky - Češi budou vyvezeni na Sibiř nebo na Volyň. Musejí opustit střední Evropu.“
Z Hitlerova projevu na konferenci 2.října 1940: Jedním z hlavních úkolů německé politiky bude, aby se všemi prostředky zabránilo vzestupu slovanské rasy. I v minulých dobách bylo právem vítězů vyhubit celé národy.
Z Hitlerova rozhovoru s Rauschningem: Musíme provádět politiku vylidňování. A když se mne ptáte, co rozumím pod pojmem vylidňování, pak vám odpovídám: Já tím rozumím odstranění celých ras - a to je také můj úmysl. Je to ovšem kruté a proto musíme být také krutí. Když jsem mohl poslat výkvět německého národa do pekla války bez lítosti nad tím, že prolévám německou drahocennou krev, pak samozřejmě mám právo zničit miliony příslušníků méněcenné rasy, kteří se rozmnožují jako mouchy.
Z Göringových směrnic, červenec 1941: Několik desítek milionu lidí bude postiženo a bude muset zemřít nebo se vystěhovat na Sibiř.
Z instrukcí Martina Bormana, Hitlerova zástupce, pro nacisty na slovanském území: Slované jsou na to, aby pro nás pracovali. Pokud je nepotřebujeme, mohou zemřít. Zdravotní péče o ně je zbytečná. Plodnost Slovanů je nežádoucí. Jejich vzdělání nebezpečné. Pro ně stačí, když budou umět počítat do sta.
Himmler: Co se stane s Rusem nebo Čechem, na tom nemám zájem. Žijí-li tyto národy nebo hynou-li hladem. zajímá mne to jen potud, pokud jich potřebujeme pro naši kulturu. Jinak to pro mne zájmu nemá.
Návrhy říšského protektora svob.pána von Neuratha na řešení „českého problému“ z memoranda 31.8.1940 Hitlerovi: a) Nejradikálnější a teoreticky nejdokonalejší by bylo totální vysídlení všech Čechů a osídlení země Němci. Toto řešení je neproveditelné v krátké době. Na to není dost Němců. b) Totální vysídlení však k dosažení cíle není ani nutné. Vzhledem ke krevnímu mísení s Germány v minulém tisíciletí pokládá Neurath za možné ponechat velkou část obyvatelstva v zemi, a sice: „rasově pro germanizaci způsobilé Čechy“ a živly rasově „nepoužitelné“ zejména „vrstvu inteligence, která se rozvinula za posledních dvacet let“ odvrhnout (abzustossen). Neurath uzavírá tu...

Automaticky kráceno

283208

23.01.2013 09:52

Zbyšek Pantůček píše Schwarzenbergu

Chucpe - dokončení

čěf 94.?.?.?

dvacet let“ odvrhnout (abzustossen). Neurath uzavírá tuto část memoranda: „Takovým procesem bude germanizace úspěšně provedena.“
Z memoranda K.H.Franka, sudeťáka, státního tajemníka Úřadu říšského protektora, později ministra, 31.8.1940 Hitlerovi: Doporučuje germanizaci, což znamená: změna národnosti u „rasově vhodných Čechů“, vypuzení rasově neasimilovatelných Čechů a inteligence, kteří jsou nepřáteli říše nebo „sonderbehandlung“ pro tyto a všechny destruktivní živly, a konečně osídlení takto získaného území čerstvou německou krví. Sonderbehandlung“ se stalo norimberském procesu trestně právním pojmem: zotročení a fysické vyhubení.
Popisuje pak metody této „asimilace“. Pro dělníky: zvýšení životního standardu a transfer celých rodin do říše. Pro sedláky: podíl na výhodách pro sedláky německé. ustanovení, že zásada dědičnosti platí jen pro německého sedláka. Pro střední vrstvy: podpora průmyslu a a obchodu, materiální výhody, výhody úředníkům, osobní postup, pocty. Mládež: základní změna ve výchovné soustavě. Vyhubení českého dějinného mythu, výchova směrem k říšské myšlence, odstranění středních škol, později také odstranění škol obecných, nikdy žádné české vysoké školy, dvouletá nucená práce. Kampaň proti českému jazyku, který se musí stát pouhým nářečím, jakým byl v XVII. a XVIII. století a který musí úplně zmizet jako úřední řeč. Povolení k sňatku jen na základě příznivého výsledku rasového zkoumání. Zásada „pocukrovaný chléb a bič“. „Ke konci jisté přechodné doby“ praví Frank v závěru memoranda, „po kterou proces germanizace musí být prováděn jednotným způsobem, nic nestojí v cestě rozdělení dnešního teritoria protektorátu a přidělení jeho k říši nebo vytvoření nové říšské župy.
(z knihy dr.Bohuslav Ečer: Norimberský soud, vyd. Orbis Praha 1946)
[naštvaný]

283213

24.01.2013 15:33

Zbyšek Pantůček píše Schwarzenbergu

RE: Jak vojebat vojební klání?

čěf 94.?.?.?

Nebo jinak. Stačí vyměnit stejný počet obálek za stejný počet. Na to stačí 5 minut a například jeden podplacený školník, který tam bydlí a od všeho má klíče.

283371

25.01.2013 02:02

Zbyšek Pantůček píše Schwarzenbergu

RE: Jak vojebat vojební klání?

čěf 94.?.?.?

Takže jsme popojeli, vyměníme to všechno, fajn.
Kdybysem byl BISem … Někoho z personálu školy bych si „připravil“ předem (pokud by se nenašel „ideový spolupracovník“), aby otevřel dveře a zavřel hubu, ale šlo by to i bez něj. Bývaly doby, kdy prý v noci okolo školy chodil policajt, ale dneska, za Kubice? Zámeček u urny bych přecvaknul a pak nahradil novým (jsou všechny stejné a stejně srandovní, samo že bych měl připravený pro stejný klíček). Nebo i jinak. Všiml jste si, že víko urny drží jen na jedné straně zámeček, na druhé straně žádný pant, jen plastový zobáček; třeba lze nahřát, vyhnout, nahřát, zahnout. A ty lepicí pásky... ty nejsou typu jako např. cenovky zboží, které se při pokusu o odlepení přetrhnou, ač by samozřejmě měly takovými býti. To bývaly dokonce takové ty hnědé papírové pásky, co se odlepují skoro samy. Nebo to jsou ty průhledné, co není problém je odlepit vcelku a zas přesně nalepit. Ledaže by komise jimi oblepovala urnu kolem dokola ve všech třech rovinách na sebe kolmých, dokud by všechny pásky nespotřebovala. Ale proč by si přidělávali práci, když to nemají nařízeno. Ostatně i členové komise jsou jen lidi, a chtějí si od voleb něco odnést (lepicí pásky, tužky,…).
Ostatně, proč se v Česku nevolí jenom v jednom dni od 6:00 do 23:00, když všude v Evropě, snad s jednou výjimkou, tomu tak nějak je? Pak by výše nastíněné pochybnosti o regulérnosti voleb odpadly.

283419

Důvěřuji, ale prověřuji. Pokud naklikám na všecky otázky "nevím/je mi to jedno", Pak nejsem ani Ten ani Onen, výsledkem je mi rovina. A on existuje nějaký angažovaný volič, kterému jsou všechny tyto otázky šumafuk?

283422

25.01.2013 03:40

Zbyšek Pantůček píše Schwarzenbergu

RE: Vybuch cisteho fasismu

čěf 94.?.?.?

Standing ovulation. Nebo ovation, teď nevím. [smích]

283426

25.01.2013 03:49

Zbyšek Pantůček píše Schwarzenbergu

RE: Vybuch cisteho fasismu

čěf 94.?.?.?

Všechna ta velká písmena chápu jako "básnickou licenci" (zdůraznění; např. Pan Sch., nikoli kníže Sch.). Píšete posvištět, nechtěl jste prosvištět? Pak bych spíš prosvištěl pravidly, než pravidla. [smích]

283428

??? No a algoritmus je v pořádku. Otázky jsou kvalitní=závažné (na rozdíl od většiny v TV debatách) a dobře formulované. Na každou lze odpovědět spíš Ano a zvolit Ano (pokud souhlasím alespoň z 50%) nebo spíš Ne a zvolit Ne (když souhlasím z méně než 50%); jako v každém normálním testu. Pro základní orientaci je to výborné (lepší než volit dle doporučení vnučky či báby) a víc nelze od testu očekávat.

283498

25.01.2013 23:08

Zbyšek Pantůček píše Schwarzenbergu

RE: Jak vojebat vojební klání?

čěf 94.?.?.?

Milí předřečníci, máte ještě nějaké další závažné důvody, proč by se volby neměly zkrátit na jeden den, tak jak je to jinde obvyklé?

283499

25.01.2013 23:33

Zbyšek Pantůček píše Schwarzenbergu

RE: Jak vojebat vojební klání?

čěf 94.?.?.?

Že jó? Ale noční akci nechme odborníkům, oni už se na správném jméně dohodnou. Nač dvě mega lístků, v prvním kole byl rozdíl mezi postoupivšími asi 40 tisíc, to se dá zvládnout. [smích]

283500

Mezi cholerou a leprou?
O to se neprou.
Černý mor nebo kolika.
O to se potýká.

283545

Bylo by to bývalo takhle lepší?
Záá knížete pána
a jéého rodinu

283561

29.01.2013 03:36

¡No pasarán!

Konec nečasu?

čěf 83.?.?.?

Když se mluví o té odvolatelnosti politiků.
Pan Nečas už stihl prohlásit, že kdyby nový president jeho vládu odvolal, považoval by to on za ústavní puč.
Ústava ČR Čl.62 Prezident republiky
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi
d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády
Vláda nechť se tetelí. Ústava (šitá na míru autokratu Havlovi) totiž říká nedvojsmyslně, že president má právo ne jen přijmout demisi vlády, ale i vládu sám odvolat, dokonce bez udání důvodu. Z bodu d je obzvláště zřetelné, že přijetí demise a odvolání vlády jsou dvě různé věci. Jasné to není jenom některým ústavním právníkům. Toto právo dosavadní prezidenti jen nevyužili. Neměli důvod, neměli sílu. Pan Zeman je první president, který je dostatečně silný v kramflecích (byl zvolen přímo občany, a to s výraznou převahou), a má silný důvod (nelegitimní strana LIDEM ve vládě) pro odvolání vlády, aby to veřejnost přijala vélmi kladně. Připomeňme si například, že poslanci, tvořící dnes vládní stranu LIDEM, která schválila vlastizrádné církevní tzv.“restituce“ (takže prošly nejtěsnější většinou hlasů; proti názoru cca 80% občanů), byli do sněmovny zvoleni za stranu VV, která měla ve volebním programu výslovné NE předávání majetku církvím.
Ať dobře či špatně, ústava jakoby byla předpřipravena pro zavedení polopresidentského režimu (pikantní je článek 54.3: prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný), jen čekala na presidenta s mocným mandátem, a ten je tu.
Politici to tak chtěli nebo nedomysleli?

283879

05.03.2013 14:08

Velezradil Klaus?

Modrá Nečasova, nikoli Klausova, amnestie.

čěf 94.?.?.?

Není to Klausova amnestie, ale Nečasova. Klaus ji jen sestavil, ale zodpovědná za ni je vláda. Ústava to říká jednoznačně:
Čl. 54.3 Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.
Čl. 63.1 Prezident republiky dále j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, k) má právo udělovat amnestii.
Čl. 63.3 Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.
Čl. 63.4 Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.
Čl. 68.1 Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.
Čl. 2.1 Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

Tedy: Za ústavu je zodpovědný parlament, který ji schválil - president v souladu s ní amnestii navrhl a sestavil – premiér ji podepsal a je za ní odpovědný – a to osobně, protože ji neprojednal na vládě – odpovědný je parlamentu – a parlament je odpovědný nám (lidu). A my (velká televizní rodina Nováků) jsme si ty politiky zvolili.
Pokud se politici najednou diví, jaké hlouposti v ústavě schválili (neodpovědnost presidenta; může kdykoli, i bez důvodu, odvolat vládu; nemá žádnou lhůtu pro jmenování nové vlády; může pověřit sestavením vlády po druhé tutéž osobu, které se to na poprvé nepovedlo; naopak může vítězné straně tento pokus vůbec neumožnit; může jmenovat předsedou vlády vlastně kohokoli bez ohledu na výsledek voleb, aj.), jedinou správnou jejich reakcí by bylo ústavu upravit, a ne vykládat jako právník Pithart, že ústava to či ono takhle nemyslela, že je nutno ji vykládat (!) v kontextu atd.
Pokud my (voliči) chceme jiné politiky, musíme je začít vybírat podle toho, co říká a hlavně co dělá, a ne podle toho, zda je fešák, nosí pěkné kravaty, imponuje dvoumetrovou postavou, umí rychle mluvit, nemá bradavici ap.
Ostatně soudím, že je na čase, aby tato oktrojovaná ústava byla nahrazena novou, sestavenou za široké účasti odborníků a veřejnosti, a schválena Ústavodárným shromážděním, které by poté vyhlásilo nové volby a samo se rozpustilo. Ale to bychom my (občané) museli chtít a něco pro to dělat.
Celkový umělecký dojem senátorské žaloby: Velezrádci (Evropský „Stabilizační“ Mechanismus, Lisabonská smlouva …) volají: chyťte velezrádce, ať v tom nejsme sami.

285866

05.03.2013 14:20

Potravinářská lobby chce prosadit mléko slazené aspartamem

RE: Aspartam

čěf 94.?.?.?

Nevyžádaná reklama:
Celá ta dvojkniha stojí za pozorné přečtení a přemýšlení. Ostatně 1.díl se stal pro rok 2011 nejprodávanější populárně vědeckou knihou pro dospělé.

285867

11.07.2013 19:25

Korupce v přímém přenosu

RE: Špatný krok

čěf 94.?.?.?

S tím jmenováním to tak naozaj zvonku vyzerá. Ale třeba měl premiér těžký průblém, že o nejhorčejší křeslo nikdo pořád neměl a neměl -z nejrůznějších důvodů- zájem. Až se našla osobnost potřebných mravních kvalit, která mu vlastně vytrhla trn z paty. Za cenu zamáznutí dluhu (tedy se strany těch, co stáli za p.Fischerem v presidentské kampani). Bylo by lepší (pro občany), kdyby premiér vrátil presidentovi mandát, protože není schopen sestavit vládu?

293115

13.07.2013 01:12

Korupce v přímém přenosu

RE: Korupce je užitečnou metodou již od dob společenské dělby práce

čěf 94.?.?.?

Podle Vojty49 korupce = běžný obchod, směna, výměna.
Podle slovníku cizích slov korupce = úplatkářství, podplácení, korumpování.
Podle latinsko-českého slovníku ruptio = porušení, poškození; corruptio = zkažení, zvrácení, podplacení.
[překvapení]

293197

15.10.2013 04:29

Právo nevolit

RE: Nějak jsem to nepochopil

čěf 94.?.?.?

Návrh paní Kateřiny by vyjasnil, zda převažujícím důvodem k nehlasování byl nezájem o věci veřejné nebo neuspokojivá nabídka.
Ale i to tu už bylo, např. v ČSR ve volbách 1946. Říkalo se tomu bílý (prázdný) lístek. Ne neplatný, mluvící: přišel jsem, viděl jsem, nic chutného v menu nenalezl jsem. Takový lístek pro paní Jarmilu. Režim, který si věří, to klidně zavede. (Politicky nekorektní statistická data: ve zmiňovaných volbách dostali první KSČ >40%, poslední Prázdné Lístky ~0,3%.)
Ovšem, po eliminaci ignorujících, lze se o dostatečně velkém souboru nevolících – s odvoláním na zákonitosti matematické statistiky -s vysokou pravděpodobností domnívat, že rozložení preferencí u nich je stejné (nikoli více levicové či pravicové) jako u volících. Jinými slovy necílená agitace pro větší volební účast nikomu výhodu nepřinese.
Ostatně soudím, že každý by měl hlasovat positivně, protože nutně je mu program některé, byť (zatím?) mrňavé strany nejbližší (viz výborná Volební Kalkulačka), aby aspoň ovlivnil trendy. Politici nemohou úplně ignorovat rozdíl, když nejblíž pod nemravným kvórem (tč. 5%) skončí strana monarchistů nebo strana sociální spravedlnosti.

297872

22.10.2013 01:11

Opravdu chceme kmotra Babiše?

návrh volebního hesla

čěf 94.?.?.?

HANBA,HANBA,HANBA!
Volte Hnutí ANdreje BAbiše!
HANBA,HANBA,HANBA!

298339

03.02.2014 06:00

Kde jsou vaše světové výrobky, pánové?

Kde

čěf 94.?.?.?

Řekni, kde ty firmy (prachy, auta, boty, čuníci, doktoři atd.) jsou, co se tady mohlo stát, řekni, kde ty věci jsou, kde mohou být ...
25 let je víc než dost, abychom je mohli smysluplně porovnávat s obdobím předchozích 42 roků a klást oprávněné otázky, jak činí autor článku, a žádat odpověď. Nebo si odpověď utvořit sám, ne ovšem na základě plytkých keců politiků a propagandistů, ale porovnáním faktů a čísel.
Jeden zvědavec to udělal už před dvěma roky, zde http://oldrichslovacek.blog.idnes.cz/c/235658/O-to.... Vypočítává, co bylo vytvořeno v období 1948-1989: 4 atomové, 23 tepelných a 26 vodních elektráren (kolik od té doby?) atd. Porovnává různé ukazatele za r.1948 a r:1989:
Výroba nákladních aut: 7.221 ks / 50.570 ks
Vyrobeno párů obuvi: 64.378 / 120.289
Chov prasat: 3.242.000 ks / 7.498.000 ks
Jeden lékař připadl na: 1.158 obyv. / 270 obyvatel
atd
Stačilo by doplnit z veřejných zdrojů sloupce třeba za roky 1993 a 2013 (nákladní auta: 8518 ks / 767 ks atd.) a je jasno.
Divím se, že takový suchý přehled KSČM neudělá a nenahází před volbami občanům do kastlíků. Jenže od starých politických stran bez výjimky změnu k lepšímu očekávat nelze. Všechny kráčejí jedním, neoliberálním směrem. ODS přímo, ale dělá, jako že ne. TOP09 pochodovým krokem a otevřeně. VV šly cikcak. ČSSD jde stylem jeden krok zpátky, dva dopředu. KSČM se loudá za nimi.

303841

04.02.2014 23:18

Kde jsou vaše světové výrobky, pánové?

RE: Kde

čěf 94.?.?.?

A tahle Tatra je tím posledním českým výrobcem nákladních aut, který ještě nějak živoří.

304044

04.02.2014 23:41

Kde jsou vaše světové výrobky, pánové?

RE: Polovodice.

čěf 94.?.?.?

No nevím nevím, souhlasil bych s odhadem jiného diskutéra, že zpoždění bylo cca 15 let za světovou špičkou. Ale jak dopadne porovnání dnes? Není co porovnat, v halách bývalého ČKD Polovodiče je dnes Bauhaus. Místo české výroby polovodičů německý prodejce prken, smetáků a konví. Jak symbolické.

304047

22.02.2014 03:00

Syrský scénář pro Ukrajinu?

RE: Pravý sektor je plný ukrajinských židů s vojenským výcvikem z Izraele

čěf 94.?.?.?

To stojí za prozkoumání.
Ta paní (Ljuljová) s křivým nosem (i úsměvem) hovořila v pořadu ČT24 Horizont, čt 20.2 (Kdo střílí v ulicích Kyjeva? + rozhovor s V.Lyulyou) za pofidérní NGO Asociace pro mezinárodní otázky (www amo cz), donorovanou známými firmami (NATO, USAID, US ambasáda, Adenauerova nadace, pochopitelně Soros aj. aj.) a zřejmě omylem něco prokecla a navíc vše vyznělo jinak, než zamýšlela. Asi bude kárána.
Na sugestivní otázku „pokládáte radikální pravici (na Majdanu) za stejně nebezpečnou jako berkutovce?“ odpovídá asi takto: ne, ne, ta radikální extrémistická skupina, která se jmenuje Pravý sektor, má za základ organizaci Trizub, a to jsou -dá se říci- nacionalisti, ale podle jejich požadavků spíš centristi, to za prvé. Za druhé členy Pravého sektoru jsou (přeci) židé. Ukrajinští židé, kteří kdysi odjeli do Izraelu, a pak se z nějakých důvodů vrátili na Ukrajinu, a jsou vycvičeni v armádě Sachal(?) (tudíž jsou disciplinovaní, nebo co tím vlastně chtěla říci).
„Takže to srovnání s banderovci a jinými historickými postavami je mimo“, pomáhá redaktor.
Paní pokračuje: to je takové lepení negativního imidžu na Ukrajince: strašní banderovci, kteří chtějí zabít židy, kteří tam já nevím co ještě, no prostě jako vždycky, co se říká. Předseda svazu ukrajinských židovských organizací otevřeně říká, že chodí na Majdan, spolupracuje s Pravým sektorem a jeho známí židé jsou členy Pravého sektoru. Takže o čem se tady budeme bavit? (Je přece jasné, že takováhle organizace nemůže být špatná.)
Už (raději) o ničem, náš čas vypršel, končí redaktor.
Rozhovor zde

305107

09.04.2014 23:49

Obama vyhrožuje Rusku a NATO

RE: Patolizalstvi zakorenene v ceskem charakteru inteligence a politiku.

čěf 94.?.?.?

Technická poznámka.
Vážený autore, Vaše (hodnotné) příspěvky se špatně čtou, protože nedodržují formální konvence. Nepoužívání diakritiky a občasné chyby v českém pravopise lze u Vás pochopit a omluvit. Avšak pár věcí byste mohl vylepšit snadno. Za prvé: dělit text do logických odstavců. Za druhé: za každou čárkou (jakož i tečkou) udělat jednu mezeru (a nedávat čárku tam, kam nepatří). Zvýšil byste tím čtivost a sympatie u svého čtenářstva.

308233

14.04.2014 23:32

Kyjev zařadil zpátečku ohledně referenda

RE: SBU - KGB - CIA

čěf 94.?.?.?

Ad 1) Snad Vám bude stačit toto http://czech.ruvr.ru/news/2014_04_14/Bily-dum-potvrdil-zvesti-o-navsteve-sefa-CIA-v-Kyjeve-9653/

308481

17.04.2014 15:50

Izrael odmítá tlak Washingtonu kvůli Ukrajině

RE: Nemáme tušení,co je v arzenálech

čěf 94.?.?.?

V případě toho torpedoborce to vypadá spíš na zbraň elektronickou http://leva-net.webnode.cz/products/chibiny-versus... než psychotronickou.

308653

17.04.2014 17:12

Washington je nejhorším nepřítelem lidstva

RE: Demokracie, svoboda, lidská práva

čěf 94.?.?.?

Na tyto otázky ať si myslící a soudní lidé odpoví sami
VojtaILe, to asi nebyla otázka na Vás.
Zestátnit (nikoli zabavit) banky, elektrárny (a vůbec všechny síťové služby) ano, ale rozdat je chudým samozřejmě nikdo nechce (taky jak?). Stačí, když zisky z nich půjdou proporcionálně všem včetně chudých (např. v podobě únosných poplatků za služby, které nepoplynou do ciziny; možná pamatujete dobu, kdy jeden telefonní hovor třeba půlden dlouhý stál padesátník, podobně kubík vody), a ne jen jednomu procentu Paris Hiltonových.
Představa, že hlavní bohatství je v pytlích peněz je infantilní, ale nadhazujete ji jen sám.
A změna vlastníka výrobních prostředků, jakož i zdrojů, neznamená jejich zánik.
A nejvíc promrhává bohatství ten, kdo ho má nesouměřitelně tolik, že mu pořád přibývá, ať mrhá jak mrhá, jako Paris.
Už jste četl Tři sociální světy od Jana Kellera?

308657

19.04.2014 05:19

Washington je nejhorším nepřítelem lidstva

RE: Demokracie, svoboda, lidská práva

čěf 94.?.?.?

Pane VojtaILe, já nenavrhoval zestátnění (všech) výrobních prostředků (jen těch pro síťové služby), tudíž Vaše návazné žvanění je mimo. Nicméně reaguji.
Příkladmo ta JAWA: Po jejím zestátnění (nikoli socialistickém, nýbrž v r.1945) nezačala chátrat, nýbrž představovala příštích cca deset let světovou špičku (Jawa Pérák, Kývačka), svět od ní opisoval. Pak se, ve shodě s evropským trendem, začaly preferovat investice do vývoje a výroby automobilů (na všechno nebylo, tehdy se nemohlo hospodařit na dluh). Když -v důsledku nasycenosti trhu a japonské konkurence- klesl odbyt, stát zavedl perspektivnější výrobu a z JAWA Pankrác se staly ČKD Polovodiče. Kdežto po převratu nechal stát fabriku zkrachovat, budovu prodal cizincům, a dnes se v ní nevyrábí nic, jen prodává.
Nebo ta Baťa: Nechátrala, vyvážela doslova milióny bot do východní Evropy a Ruska, a mohla by podnes. Jenže podle popřevratové obecné politické direktivy se z těch trhů Československo muselo stáhnout a dneska ze skvělé světoznámé firmy ve Zlíně zbylo jen skvělé světoznámé Muzeum obuvi.
Neznáte-li žádnou českou firmu, která v letech 1948-89 úspěšně vyvážela výrobky do světa, jste exot. Jen upozorním, že tehdy existovaly firmy, které vyvážely ne výrobky, ale celé investiční celky (pivovary, lihovary, cementárny, úpravny rud).
Bez konkrétního vlastníka ani nikdy žádná pořádná firma nevznikla, říkáte? Protipříklad: Stát vybudoval velkou námořní flotilu, která letech 1948-89 úspěšně převážela výrobky z celého světa. Jak s ní pak naložil konkrétní vlastník?
Radary Vera, Tamara (vyvinuté na zakázku sovětské armády) že parta nadšenců prosadila do výroby proti vůli komunistických byrokratů? Si děláte srandu?

Vaše „zásadní otázka“ je vlastně jinak formulovaná, kdysi převládající, hloupá, nedokazatelná a snadno vyvratitelná these „Stát je nejhorší vlastník“. Tu už –pod tlakem pětadvacetileté reality- málokdo propaguje. Takovému exotovi rád dávám jako protipříklad, jak soukromý vlastník naložil s nejmodernějším Cukrovarem československo-polského přátelství v Hrochové Týnci. Chátrat ho nenechal. I zde o něm byl článek, s působivými obrázky http://zvedavec.org/komentare/2010/03/3584-zanik-c...
A bylo cukrovarů takových více. Z diskuse ke článku: Cukrovar v Kojetíně byl před předáním společnosti ES kompletně zmodernizován, přesto po dvou rokách šel k zemi. Neponechali ani nové ubikace, třeba pro bezdomovce na vybydlení. Byly to nové, moderně zařízené a vybavené garsoniery.
- Ovšem co je to proti jistému podnikateli v hotelnictví, který za 600 miliónů koupil špičkový pražský hotel, a vzápětí ho za dalších 30 miliónů zboural. Kdyby takových soukromých vlastníků výrobních prostředků bylo více, to by nám ta ekonomika šlapala, že, pane VojtaILe?
Q.E.D., že žvaníte.

308703

06.05.2014 01:45

CENZURA: Česká televize neodvysílá volební spot NE Bruselu - Národní demokracie

RE: Ani se České (?!) TV nedivím

čěf 94.?.?.?

Právě čtu Mudrosloví národu slovanského ve příslovích.

Jaký rozum - taková řeč. (České)
Co má kdo v komoře, vydává do kuchyně. (Ruské)
Jaké srdce – takový i jazyk. (Č)
Kleveta jako uhel: nespálí-li, aspoň ušpiní. (R)
V hlavě mlat, v jazyku cep: koho schvátím, toho zmlátím. (Haličské)
Jak mluvíš o cizích, uslyšíš také o svých. (R)
Kdo každého drbe, toho všickni. (Č)
Štěk malého štěnce velké zvíře neuráží. (Polské)
Pes neumí než hafati. (Chorvatské)
Ty umíš nectně mluviti, a já umím toho neposlouchati. (R)

Pan Keller se vyjádřil, že do politiky nejde, aby zbohatl, neb nouzí netrpí, neb má profesorský plat a vyšlo mu asi třicet knížek. Z toho několik bestselerů, dodávám.
Pane VojtaILe, jste inteligentní a píšete, jakobyste patřil do „pomocné elity“ (už jste četl jeho Tři sociální světy?) ale asi nepatříte, to byste se nezahazoval zde s námi, ale o nějaký level výše, třeba v iDěs. [smích]

309680

06.05.2014 23:03

CENZURA: Česká televize neodvysílá volební spot NE Bruselu - Národní demokracie

RE: Ani se České (?!) TV nedivím

čěf 94.?.?.?

Za dvacet let promlčí se vraždy, u KSČ členství stihatelno navždy. (Pravicové přísloví.)
Neschopný schopného daněmi tresce. (Pravicové přísloví.)
Snadno s plným břichem o postu mluviti. (Srbské přísloví.)

Chcete-li číst, co p.Keller opravdu hlásá, zde toho opravdu mnoho, tak do toho.
http://www.darius.cz/jankeller/index.html
Chcete-li ho i slyšet a vidět, doporučuji na aktuální, volební téma odtama http://www.youtube.com/watch?v=yMWDr6Z2QHU Ale budou vás iritovat už ty třešně.

Jste zřejmě ideologem, šířícím víru prokapávající prosperity. K tomu p.Keller, se sarkasmem sobě vlastním, v knize–hesláři Abeceda prosperity (4., rozšířené vydání):

Překapávaná prosperita
-hlavní potíž s prosperitou spočívá v tom, že zatímco její příslib musí být adresován naprosto všem, její plody opakovaně padají do klína vždy jen některým. Tato vada na ideologické kráse je řešena teorií překapávané prosperity. Tvrdí se v ní, že prosperita je vysoce nakažlivá. Poté, co zachvátila nejvyšší vrstvy, šíří se epidemicky do vrstev stále nižších, aby v poslední instanci zasáhla dokonce i ty nejpotřebnější. Prosperita takto pomalu prokapává nejen v rámci jednotlivých zemí, ale také v měřítku celosvětovém. Vše je tedy pouze otázkou času.
Analogie s kouzelným hrnečkem je zde dokonalá. Každý, kdo by chtěl snad zavolat Hrnečku dost!, uškodí především těm nejbědnějším, k nimž kaše dosud neprotekla. Bohatí, pro které teče z hrnečku kaviár, stihnou ještě mezi dvěma polknutími označit takového kazisvěta za nepřítele všeho lidstva.
Bohužel, lze zcela spolehlivě spočítat, že prosperita bohatých k potřebným nedokape nikdy. Naopak, nůžky mezi podílem bohatých a chudých se doširoka rozevírají nejen v měřítku jednotlivých zemí, ale také celosvětově. ...konec citátu

Mmch, p.Kellera volit nebudu, protože za nejsprávnější výsledek pro současnou ČSSD považuji zisk právě jednoho mandátu, a o ten se s převisem postarají kmenoví voliči strany a p.MoUdrostrak. [smích]

309778

Kníže pololežící, spící
(vzpomínáme)

Ministr cizích věcí
nese moc na svých plecích,
proto -jak hezky vece-
nemůže pořád přece
poslouchat blbé kecy,
co mu kdo bzučí do ucha
jak vlezlá moucha
tse-tse.

A re-ge-ne-ru-je se
v posedu jak fořt v lese.
Regenerované kníže
je lidu pak takňák blíže.

310425

31.05.2014 00:11

Za co bojují polské eskadry smrti na Ukrajině?

RE: Není Putin jen

čěf 94.?.?.?

Je to jistě vysoce aktuální otázka, proč Rusko mlčí (a ještě nepochoduje), když se na Ukrajině dějí takovéto věci: http://janica9.wordpress.com/2014/05/30/plosne-bom...
Rusko nemlčí, ale hovoří: http://janica9.wordpress.com/2014/05/29/nikita-mic...
Je rozehrána geopolitická partie na nejvyšší úrovni. Aby v ní Rusko nakonec zvítězilo, musí, -bohužel opravdu musí-, nejprve dopustit obětování tisíců obyčejných pěšáků, jako je ten na prvním snímku, nebo ty oběti holokaustu v Oděse.

310882

31.05.2014 16:09

Rozhovor Olega Carjova pro Lifenews

RE: Porosenkovi fandim

čěf 94.?.?.?

Hádám, že těmí úspěšnými vypravěči o Ukrajině byl Člověci v tísni. Rozdávali čokoládu? [smích]

310918

09.06.2014 19:13

Převrat v Abcházii

Mingreli

čěf 94.?.?.?

Ti Mindrelové jsou správně asi Mingrelové. Mingrelie bylo historické gruzínské knížectví.

311336

29.10.2014 02:07

Game Over, aneb jak Putin odpravil světovou politiku na penzi

RE: takych uz tu bolo - co vedeli co chce vlast

čěf 94.?.?.?

Daj, ktoru europsku krajinu vojensky ovladaju USA
Kosovo (Bondsteel, největší vojenská základna v Evropě). Německo (Rammstein, druhá největší).
USA mají jaderné zbraně na celkem sedmi evropských základnách v šesti státech - Británii, Belgii, Nizozemsku, Německu, Itálii a Turecku (2008, nevíte, jestli se už něco změnilo k lepšímu?)
Zahraniční vojenské základny jsou tradičně nástrojem projekce síly a jako takové plní celé spektrum politických, vojenských a ekonomických zájmů států (2010, www.natoaktual.cz oficiální portál informačního centra o NATO)
To byla ale lehká otázka!

319937

20.11.2014 02:11

Žádná americká ambasáda! Všechno bylo spontánní!

RE: já taky

čěf 94.?.?.?

Nebo že Havel nebyl žid?
Je pohřben (u svých předků) v rodinné hrobce na křesťanském pražském Vinohradském hřbitově (co leží ve Strašnicích), nikoli třeba na nedalekém Židovském hřbitově.
Tedy?!

321501

25.11.2014 02:19

O prezidentech, barvách a tak...

Novináři

čěf 94.?.?.?

Merde (nepřekládat!)

Demokracie „zkřivená“
od mediálních šmoků,
zle podmazána, skřípe nám
už pětadvacet roků.

Demokracie paří se
v masmediálním hnoji,
jednotný přístup zařízen,
měřítko máme dvojí.

Demokracii blíže ti
upřesní náš Czech Press Team:
co dovoleno knížeti,
pro zemana jest trestným.

Červené karty dodají
hoši z Jánského vršku:
drž kurva lajnu, lokaji,
příště ti zkopem‘ držku!

Běda, když název přeloží
„Píp Riot“ grupy tupé,
která v museu souloží,
v chrámu vřeští a dupe.

Citaci Zeman rozběsnil
ochránce mravních hodnot:
originál byl noblesní,
Kníže, to umí říct „hovno“. )

) http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Prdel-hovno-hajzl-prosoustat-predposranost-bordel-Hovori-Karel-Schwarzenberg-344356
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Prde...

321923

10.01.2015 05:26

Tak kdopak nám to vraždí v Paříži?

RE: Úroveň článku

čěf 94.?.?.?

2)
Charlie Hebdo nevydal jedinou karikaturu proroka Mohameda ...

Viz čtvrtý obrázek zde:
http://www.cd89.cz/charlie-hebdo-atentat-na-platek... . Takto si věru svobodu tisku nepředstavuji. C.H. je/byla vyloženě sprostá tiskovina a nedivím se, že ji Francouzi téměř nekupovali. Po přečtení uvedeného článku opravdu nemohu říci: jsem Charlie Hebdo. Non, je ne suis pas.

324807

26.05.2015 16:34

Kdo vlastní zemědělskou půdu na Ukrajině?

RE: Ukrajina je asi Prokleta

čěf 94.?.?.?

Propaganda je mocná čarodějka. S tím hladomorem bylo asi úplně všechno úplně jinak:
http://leva-net.webnode.cz/products/boris-julin-o-...

333583

04.06.2015 23:32

Sebevražda v přímém přenosu

RE: Nejabsurdnější postavy v tomto dramatu

čěf 94.?.?.?

Skutečnost je vždy složitější, než jak ji vidí Čulík a Dolejší [oči v sloup]

334051

01.11.2016 02:48

Kauza Zeman aneb puč sudetských Němců 2016

Daj-li

čěf 94.?.?.?

Daily Mail 28.10.2016
(na známou notu)

Kavárna se těší v Praze
nový podzim že je tu,
zas je s námi starý známý
z Indie u Tibetu.

Strejček Brady teď a tady
měl prý dostat medaili,
synovec všem ukazuje
o tom z Hradu é-majly.

Líčí zradu vzešlou z Hradu
a přidává detaily:
sešel jsem se s dalajlámou...
a škrtli nám medaili.

Já mám na to svědky, praví
synovec ten nepravý,
svědkové jsou ale leví,
nic jasného nepraví.

Strejček Brady s kamarády
oslavuje v podhradí,
ti mu metál nedodaný
tuctem jiných nahradí.

Dostal strýček taky klíček
od Sloveny od Prahy,
jen ať vidí všichni Židé,
jak je Čechům předrahý.

Od té číči už se klíči
pyšní Číny předseda,
snad nám doma jeden zbude,
rozdává je, kde se dá.

Má v tom letos číča chaos
komu nedat, komu dát,
měla by víc konsultovat
kavárenský kalifát.

Chudák Brady do Kanady
navrací se nevrle,
neví děda, že byl, běda,
synovci za pimprle.

353031

03.11.2016 00:15

Kauza Zeman aneb puč sudetských Němců 2016

RE:Umenie tvorí kultúru a kultúra ČloVěka

čěf 94.?.?.?

Ono je to přece dávno zhudebněné. Chápu ale, bratře Udo2, že těžko můžeš znát naši českou lidovou:
Strejček Nimra koupil šimla
za půlpáta tolarů,
přišel domu, popad ženu,
tancoval s ní maděru.

Jinak dík za kritiku. Jo a uvolňuji tímto text všem hudebním skupinám k volnému využití. [velký smích]

353091

05.11.2016 01:18

Kauza Zeman aneb puč sudetských Němců 2016

RE:Umenie tvorí kultúru a kultúra ČloVěka

čěf 94.?.?.?

V https://www.novinky.cz/domaci/419226-mluvte-pravdu... rozlúčkovém rozhovoru a videu z Ruzyňova letiště se ten bezelstně vypadající, bystrý a přes šedesátisedmiletou emigraci normálně česky mluvící pán projevuje nepřiměřeně bohorovně oprskle („Rád bych dal radu panu Forejtovi a panu Vlčáčkovi ...“ – reportér: „Ovčáčkovi“- „No jak se jmenuje to je jedno, ale kdyby byli chytrý ...“; „Pan Ovčáček někde řekl, že mě prezident vyznamená při nejbližší možné příležitosti. Na to říkám, že nebudu mít čas“). Ta paní rovněž ( „ledaže byste příští rok měli jiného presidenta“).
Svého mluvčího svého presidenta si klidně urazím sám, ale od cizinců mi to vadí. Už si nemyslím, že je „chudinka děd jako medvěd principálem voděný“.
Po seznámení se s Haniným (čest její památce) kufříkem http://www.skrytapravda.cz/ruzne/194-je-brady-s-ma... si myslím, že ten trvale zaneprázdněný pán je ve skutečnosti schopným byznysmanem, o jakých píše profesor Norman Finkelstein v knize Holokaustový průmysl.
Tak přidávám pár slok nakonec:

Strejček Brady veze řády,
kilo za půl dolaru,
on má na ně nevídaně
velikánskou almaru.

Starej Brada s Bradavicí,
opustili tento stát,
dalajláma taky vyvál,
zbývá nám jen –
vyvětrat.

353128

09.04.2017 16:50

Usiluje washingtonská elita o válku s Ruskem?

RE: Ani Řím nebyl postaven za jediný den

čěf 94.?.?.?

Též se domnívám, že šlo o tzv. Trumpův gambit na vnitrostátní šachovnici.

357061

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

44

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 98 čtenářů částkou 15 298 korun, což je 44 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 7

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 2

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

V polní nemocnici v Letňanech neležel jediný pacient16.11.20 22:10 Česká republika 2

Vládě se zalíbilo omezování a šikanování lidí, další komplikace při nákupu potravin16.11.20 19:09 Česká republika 0

To je vlastenec a ne jak jej líčí media15.11.20 21:55 USA 2

Rozvrat vzdělanosti národa v přímém přenosu15.11.20 21:17 Česká republika 10

Soud rozhodl, že nařízení nosit roušky venku bylo nezákonné13.11.20 19:03 Česká republika 4

Od Prymuly k Blatnému. Aneb z bláta do louže13.11.20 16:27 Česká republika 3

Trump bojuje jako lev. Vyhodil vedení Pentagonu. Na iDnes z toho šílí11.11.20 23:26 USA 6

Jak je to se zahlcenými krematorii covidovými mrtvými v Ostravě10.11.20 10:43 Česká republika 3

Městský soud bude posuzovat zákonnost nošení roušek09.11.20 19:50 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
22,18 Kč
Euro
26,29 Kč
Libra
29,58 Kč
Kanadský dolar
17,00 Kč
Australský dolar
16,23 Kč
Švýcarský frank
24,32 Kč
100 japonských jenů
21,22 Kč
Čínský juan
3,37 Kč
Polský zloty
5,88 Kč
100 maď. forintů
7,29 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,18 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 464,28 Kč
1 unce stříbra
519,14 Kč
Bitcoin
409 043,85 Kč

Poslední aktualizace: 24.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 56 691 999