Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Ellis

Nalezeno 14 příspěveků, 5 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

08.11.2011 11:18

Můj vztah k Židům

RE: Nálepkování

Ellis 77.?.?.?

Vaše úvaha je mi povzbuzením i nadějí zároven, jak vybřednout ze zajetí DESINFORMACE.
Dlouho tu marně hledám slova, jak správně vysvětlit a hlavně se někoho nedotknout nebo ho dokonce neurazit...... když Vám se to mezitím perfektně zdařilo – krátce, přesvědčivě a jasně:

"Jinak občany Izraele bych radši nazývala Izraelci, ten název mi připadá správnější než název Židé..nevšimla jsem si, že by se chovali nějak nadřazeně. Jsou to obyčejní lidé, stejní jako my, bezmocní řadoví občané, kteří jsou obětí agresivní izraelské oligarchie, která jim vládne."
Autora diskutovaného článku si velice vážím – ale „nobody ist perfekt“ - a proto bude jistě velkým přínosem, když se začneme učit méně paušalizovat a více diferencovat.

256784

14.11.2011 10:41

Můj vztah k Židům

RE: Geniální žid Einstein byl zejména využíván propagandisticky

Ellis 77.?.?.?

"Mali by sme si odvyknut hladat chybu za nase neuspechy v inych a skusit riesit skor vlastnu hlupost, laxnost, ci nevsimavost."

Tak, tak. Instinktivně tuším v podvědomí většinou správně, co by bylo nutno dělat. Když je to pak namáhavé, nepohodlné a jde až moc proti srsti (tedy dosavadnímu způsobu i pojetí života), vezmu na pomoc kladivo a začnu zatloukat, relativizovat a nivelizovat tak dlouho až z toho nic nezbyde. Přestože ze všech klamů a manipulací,
na které si právem tady všichni stěžujem, je jen jeden ze všech nejhořší - totiž "sebeklam".

Na tom jevišti vlastního života jsme všichni nejenom diváci, ale především účinkující. Ve skutečnosti ten nejcennější poklad, který každý vlastní je čas života.Cas ke svobodnému rozhodování.
Odpověd na otázku, kterou tak zv. moderní věda nechce ani neumí zodpovědít: "ODKUD pocházím, KAM jdu a PROC?

257014

21.02.2013 23:08

Dôkazový materiál organizácie Architekti a inžinieri za pravdu o 11. septembri bude 25. februára 2013 predložený súdu

RE: Analogie - aneb 2x Řím - ten tehdejší a dnešní

Ellis 77.?.?.?

...... "nekulturního a barbarského plebsu", který bezmezně věří v "nějakého" Ježíše .....

Levita - píšete zajímavě - i když nemůžete sledovat okolí z jiné perspektivy než z té, která se vám pod vaším zorným úhlem právě jeví. Rozhoduje tedy stanovište, kde kdo stojí. Nejsem odchovanec
darwinismu, nejsem ani produkt náhody a z mého stanoviště vidím dost jinak, než co popisujete Vy:

"Moderně nevzdělaného, zneuznaného plebsu, který bezmezně, skálopevně a neochvějně věří v jistého Ježíše, dárce života,
všemocného Boha Stvořitele. Asi by jste nevěřila, co takových je i v ČR - většinou veřejně nenápadní, naučili se více mlčet. Kdo by stál taky o posměch? Jiní jsou viditelní svou odvahou k pomoci, zodpovědnosti a v umění potřebné podporovat.

>Já mám analogie ráda a mám podobnou, ale trochu jinak:
>
>30. léta
>Amerika + Wall Street (židovstvo) = Německo, Hitler, Mussolini
>Zapálení Reichstagu = spuštění akce Hitler
>
>Dnes
>Amerika +Izrael = EU s Německem v čele a rozjeté multikulti
>Odstřel WTC = spuštění akce NATO (Amerika, Izrael, EU) versus
>Východ (islám)

>
>Podstata tehdy jako dnes stejná:
>banky,krize,nezaměstnanost = boj o zdroje a moc nad nimi
>
>Ale mám ještě jednu analogii:
>Republika rozkradená senátory, dluhy, k tomu sucho a neúroda,
>nespokojenost lidu, občanská válka a k tomu davy
>"nekulturního a barbarského plebsu", který bezmezně věří v
>"nějakého" Ježíše. Vše v rozkladu i zapálil Nero Řím a
>svedl to na ten plebs, ale nijak už to Říši nezachránilo a
>Všechny cesty vedou do Říma stále více přestávalo platit
>až přestalo platit zcela.

>I dnešní "Řím", do kterého rovněž vedou všechny cesty,
>už hořel. A i tady se to svedlo na "barbarský plebs"...

>A tuto analogii mám nad všemi ostatními - každý chvilku
>tahá pilku a hegemon světa se nezvratně stěhuje na Východ,
>požár novodobého "Říma" to nezachrání.

285281

05.03.2013 07:18

Velezradil Klaus?

Klausova mafie pokračuje dál....

Ellis 85.?.?.?

Sice to přímo s tématem kLAUSOVY "amnestie" nesouvisí - ale je to skvělý důkaz, že jako návod v rozhodování soudců výborně posloužila - viz:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/213452801240009/

Vrácený majetek obviněnému v lihové aféře
úspěšné vyšetřování zkomplikovalo nečekané rozhodnutí zlínského soudu: ten vrátil zajištěné majetky jednomu z obviněných, kterému je předtím zabavila policie. Soudce tak rozhodl i přesto, že ze zajištěného majetku mohl stát uhradit alespoň část ze stamilionových škod, které mu měli pachatelé způsobit.


A co nároky poškozených po zemřelých?
Po Klausovsku vše skvěle smeteno pod stůl! Za peníze daňových poplatníků. [velký smích] [zmaten]

285825

12.07.2013 19:33

Korupce v přímém přenosu

RE: Vlastizrada - karierismus

Ellis 77.?.?.?

Výborné slovo moudrosti i elementární lidské logiky. Věřím, že jenom malá část české veřejnosti se nechá pojančit a vyděsit primitní stádní mentalitou. I nenávistná politická argumentace vedená proti příslušníkům kteréhokoliv národa se může jednou vymstít nám všem, dějiny mají totiž tu tendenci se stále opakovat.

Děkuji Sirt.

293187

03.12.2013 23:31

Domovy seniorů

RE: Příčina a následek

Ellis 77.?.?.?

Pravda, a dalo by se pokračovat. Velká část lidstva ztratila původní známost a spojení s živým Bohem-Stvořitelem a platí za to krutou dan, ted ve zdejším reálném světě. A to je teprve začátek. Jestli se nevzpamatují a nepřijmou Ježíšovu nabídku smíření s Bohem, budou trávit v beznaději svou věčnost bez Stvořitele navždy.

Dá se to velmi lehce ověřit, protože žijeme ve věku všeobecné informace. Přečtěte si jen několik výroků mužů v hodině smrti, co patřili ke známým ateistům. Věřili v NIC a čekali NIC, když život pohasne, nastane pro ně KONEC všeho, jakoby spánek na věky věků... Tragický omyl. Bude to zcela jinak a pozdě na návrat do těla ve viditelném světě, zůstanou tam, kam by si to dobrovolně nechtěli vyvolit nikdy!

Zbývá tedy už jenom varovat před násilným zničením vlastního
těla, nikdy svévolně neodhodit vlastní život. Je to velký, dočasně propůjčený dar jenom jedenkrát.

300263

24.05.2015 19:29

Nastane nový pogrom židů?

Nový pogrom židů už začal.

Ellis 37.?.?.?

Tohoto nemylným důkazem jsou právě takové a podobné články jako je právě ten zde. Takže největší kriminálníci světa jsou všichni jenom židé? Jak jednoduché! Vybrat si jedno etnikum a pak všechnu špínu svrhnout na něj. A kdo jsou všechny ty miliony normálních prachobyčejných, nic netušících židovských občanů jako jsme třeba my?
Jak by jste se cítili, milí Zvědavci, kdyby se světovému publiku zalíbilo užívat pro světové kriminálníky jméno jiného národa, například "Češi?" -
Je snadné vysvětlení a poměrně lehká náprava pro tuto nebetyčnou nespravedlnost. Jenom chtít.
Začít označovat věci, jevy i osoby správnými názvy. Žel existuje ještě jedno známé náboženství,které bylo při vyjmenování v článku
opomenuto. To je satanismus.
Židé, kteří odpadli od víry svých otců, nemají s "židovstvím", ani s biblickým původním sionismem už
vůbec nic společného, i kdyby se tak rádi tvářili. Před 2000 léty řekl k takovým Ježíš, že nejsou židé, ale jejich otcem je sám Satan.

333476

26.05.2015 01:53

Nastane nový pogrom židů?

RE: Nový pogrom židů už začal.

Ellis 37.?.?.?

Lituji, ani omylem bych se nezastávala jakýchkoliv provinilců, mám na mysli jen nevinné a nezůčastněné, kterých bude asi
velká většina. Není mým úkolem soudit, sám Bůh, dárce všeho života se ve stanovený čas o to postará.
Mnozí "bibličtí" křestané věří, že to ani nebude dlouho trvat, kdy dostanou všichni svoji spravedlivou odměnu podle zásluhy.

Nevím, jakou máte představu vy. Satanismus není neutrální filosofický proud, ale zničující duchovní síla jak pro jeho oběti, ale i pro samotné nositele takovéto nenávisti.

Nevím, jestli jste to byl vy, kdo psal o četbě knih v angličtině?
Pak by jste si mohl vše dohledat, svět informací stojí angličtinářům dokořán otevřen.
Nic ve zlém, nebylo to v žádném případě nic osobního.

333551

26.05.2015 10:46

Nastane nový pogrom židů?

RE: Nový pogrom židů už začal.

Ellis 37.?.?.?

Nemám žádnou pokrevní vazbu k židům, jen se snažím si představit, jak by se nám asi vedlo, kdyby jsme byli na jejich místě.

Zajímavé pro mě je, jak autor článku píše, že je mu židů jako takových obětních beránků líto, ale hned jedním dechem se pak ptal,
zda by nebylo předci jen lepší, kdyby nebyli.
Kdyby nebyli oni, Bůh Stvořitel by si už jeden národ ze všech ostatních vyvolil, dal se jim poznat a pověřil k tomu, aby se stali jeho svědky, převzali zodpovědnost a byli tak všem ostatním
příkladem.
Ukol, který byl nakonec Israelem splněn. Díky tomu máme dnes k dispozici částečně i podrobný historický záznam v obou knihách
Bible - tedy ve Starém i Novém Zákoně. Historicitu této dokumentace potvrzují dodnes další nové nálezy z moderní archeologie a řada ověřených sekulárních historických
pramenů, nakonec i staroegyptské záznamy z vlády faraonů.

Takzvaný "Biblický kod" se stal předmětem výzkumu znalců původního hebrejského jazyka za pomoci moderních vysokorychlostních počítačů. Výsledkem jsou neuvěřitelné hlavolamy - mnozí si nedovedou vysvětlit - jak je to možné?
Kdo mohl být ten prorok - programátor?

333564

27.05.2015 11:49

Nastane nový pogrom židů?

RE: ... o tom, co tam je, a co tam neni...

Ellis 37.?.?.?

Děkuji Vám za doplnění i upřesnění řady údajů, některé z toho v povědomí veřejnosti přestalo existovat. Jsem ráda za lingvistická
data ST, stejně jako i za info o Talmudu z let kolem 200AD. Specielně tuto kapitolu mohu ted s konečnou platností uzavřít a odháknout.

Jisté je, že Bůh odstavil židovský národ od zničení chrámu r.70 na vedlejší kolej, ale nebylo to zavržení definitivní navždycky.

Po všechna ta století dosud byli to jen jednotliví židé, kteří rozpoznali v Ježíši svého Mesiáše a přijmuli za svého zachránce. V posledním desetiletí se začalo formovat mesiánské hnutí mezi židy, - zpět ke kořenům, zpět do Písma, nejen ke starozákonním prorokům,
ale především zpět k Mesiáši Ježíši Kristu. Jmenují se dnes Mesiánští židé.
Je toho hodně a bylo by to nadlouho - ted už jen jeden dotaz. Máte bližší informace z posledních 2let o Biblické astronomii?
Někteří to omylem zaměnili s astrologií, ale je to čistě fyzikální jev, první informace o tom zveřejnila na svých stránkách NASA. Jde o 4násobné zatmění měsíce = tetrády, neboli Rudé měsíce.

333620

27.05.2015 16:27

Nastane nový pogrom židů?

RE: ... o tom, co tam je, a co tam neni...

Ellis 37.?.?.?

Také zdravím, halo! Už Vám visím jednu odpověd a měla jsem tu dobrou vůli včas odpovědít, ale nezvládám. Jenom proto, že jsem Vás nějak rozzlobila, chci se nejdřív omluvit, i když nevím
zaco a proč.
Jak je ten svět nespravedlivý - vy se musíte zlobit, ale mě jste připravil příjemné překvapení. Ted by jste měl uhodnout čím?!! Chtěla jsem poznat o čem i jinak píšete - Vaše těžiště zájmů - a tu jsem se octla podle Vašeho odkazu na "WashingtonPost" recenzi
knihy UNIprofesora Suttona s tématy Antikrist, poslední doba,konec časů, brzký návrat Ježíše Krista... i další amer. WSJournal informoval o tomtéž. Sutton řekl sám o sobě, že 7 let přemýšlel o konci světa,ta kniha má 500 stran. -

Jak je vidět, toto téma je v USA zcela běžné a středem pozornosti, připravují se, mají existenční starosti, došli dál
než jsme zatím my. Takže mohu s Vámi mluvit zcela otevřeně, sám
víte, co vlastně světem hýbá.
Ted jen malé vysvětlení: Můj osobní kodex je nepsat do větru, to co vybublá, vyšumí a navždy zmizí. Nejen to co věřím, ale i vím.
Někdo tu psal jestli existuje absolutní jistota. Ano, existuje.

Poslední Vaši přímou otázku chci poctivě zodpovědít. Ano věřím, že se Ježíš vrátí velmi brzy - 2050 by bylo pozdě, je to už zastaralý termín, dávno překonané.
Nebývalé klimatické změny mají začít už letos, některé vlády varovaly své obyvatelstvo. Tak se ale už nezlobte, není to moje vina.

333629

27.05.2015 17:43

Nastane nový pogrom židů?

RE: Nový pogrom židů už začal.

Ellis 37.?.?.?

CITUJI: ..... znicujici duchovni silu krestanstva ktera existuje uz po dlouha staleti. Teda nevim jak Vy, ale kdyz se rekne Vatikan tak ja znalej dejin si hned predstavim nekrestansky parazitni inkvizici ...."

Myslím že Vám rozumím, co máte na mysli. Jenom reklamuji tu zpětnou adresu "křestanstva" - správně by bylo "pod rouškou křestanstva". Jistě je Vám známo, že mnohé existuje dvakrát -
Originál a padělek, plagiát, podvrh.

Katolicismus nebyl nikdy jednolitý. Někdo tu správně napsal o tom jak Kostantin zakládal původní politicky organisovanou církev. Byl to jednotící mocenský akt, zahrnovala všecko možné co by tam normálně nepatřilo, pohanské kulty byly jen přizpůsobeny pokřtěním. Upadek byl už v začátcích programován.

A přesto všechno, i v Katolické církvi je dnes spousta skutečně
opravdových, věřích křestanů a vynikajících osobností, kterých si velmi vážím. Není rozhodující "která" církev, protože nikdy nikoho sama nespasí, rozhodující je jen jedno - můj osobní vztah
k Pánu Ježíši Kristu, který dostal po vstání z mrtvých od Boha Otce "veškerou moc na nebi i na zemi."

333631

28.05.2015 23:20

Nastane nový pogrom židů?

RE: ... o tom, co tam je, a co tam neni...

Ellis 37.?.?.?

Můj nepřesný dotaz se nedal dobře pochopit - ted se opravuji.
Máte nějaké bližší informace o Biblické astronomii?

Do té kategorie patří i měsíční „tetrady“, je to název pro 4-násobné zatmění měsíce během dvou následujících let, přičemž se měsíc zbarví do ruda v době starozákonních biblických svátků Passa (jako naše velikonoce) a na podzim na svátek Stánků.
Poslední 4. rudý měsíc se očekává podle záznamů americké NASA letos na podzim 28.září. Je to astronomický, fyzikální jev, s astrologií to nemá nic společného.

K takovému úkazu došlo za celých 2000 let jen 7 krát, 2014-2015 to bude po osmé. Za posledních 500 let se to projevilo jen 3krát a vždy to skončilo nějakou významnou událostí.
První tetráda přišla v roce 1493, kdy byli ze Španělska vyhnáni všichni Židé, asi čtvrt milionu lidí, a otřáslo to celou Evropou.

Podruhé přišla v roce 1949, kdy byl vytvořen stát Izrael, a potřetí v roce 1967, kdy došlo k šestidenní arabsko-izraelské válce.
Ke Kolossenským 2,17 je vysvětleno, že svátky a znamení na nebi jsou předzvěstí toho, co přijde, mají prorocký význam, který naplní Ježíš.

https://www.youtube.com/watch?v=E8WMRLHr77A Blood Moons In Biblical Prophecy Incredible Year Ahead In 2015 Part 1

https://www.youtube.com/watch?v=-uB0hPyg9jM Prorocké zatmenia mesiaca 2014 - 2015

PS.: Jsou to párminutová videa, dobře vysvětlují.

333697

29.05.2015 09:09

Nastane nový pogrom židů?

RE: Proč jen židů?

Ellis 37.?.?.?

Velmi správné vysvětlení současné stávající situace. Ze solidní neutální pozice se dá vidět s vyšším nadhledem, dále, hlouběji i do nitra záležitostí. Máte schopnost spravedlivého posudku. Díky.

333705

Káva pro Zvědavce

34

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 84 čtenářů částkou 11 941 korun, což je 34 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Vojenská cvičení USA22.02.20 16:33 USA 1

Kdy se to celé zhroutí?21.02.20 15:18 USA 1

Co vlastně chtěl sdělit světu šílený střelec?20.02.20 20:48 Německo 2

Z Bruselu koncem února přijede na neposlušné Čechy kárná výprava, vedená sudetskými Němci20.02.20 18:06 Česká republika 0

Patočka kvůli Křečkovi napráskal Babiše Macronovi."Vyhoďte Babiše z ALDE!" žádá.20.02.20 17:11 Česká republika 1

Jak pan Křeček uzemnil Stehlíkovou20.02.20 10:55 Česká republika 2

Devět obětí střelby v Německu, pachatel je po smrti 20.02.20 08:25 Německo 5

Masové šílenství švédské mládeže19.02.20 15:46 Švédsko 5

Šokující čísla z Číny19.02.20 07:36 Čína 10

Cena zlata soupá19.02.20 06:51 Neurčeno 0

Sebemenší náznak pravdy o černoších vede ke konci kariéry17.02.20 23:36 Británie 0

Recyklace je lež zaplacená ropou17.02.20 09:24 Neurčeno 0

Neffův Neviditelný pes začíná být příjemně viditelný16.02.20 19:24 Česká republika 2

Niektoré švajčianske kantóny pozastavili používanie 5G vysielačov. Švajčiarske úrady začali testovať ich bezpečnosť15.02.20 13:53 Švýcarsko 5

Státní dluh vzrostl na 1,64 bilionu, na dividentách odteklo 299 miliard14.02.20 16:16 Česká republika 4

Česká vláda opět provádí rektální alpinismus Izraeli14.02.20 16:08 Česká republika 1

Dokud budu prezident, rodiče budou máma a táta, řekl Putin14.02.20 16:05 Rusko 0

Výročí leteckého útoku na Prahu14.02.20 15:26 Česká republika 2

Neuvěřitelná justiční zvůle: Odmítnout ubytovat Rusy je OK, verbálně odmítnout migranty je trestné13.02.20 17:16 Česká republika 2

Parlamentní listy rozkrývají temné smlouvy Člověka v plísni tísni13.02.20 14:09 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
23,15 Kč
Euro
25,05 Kč
Libra
29,95 Kč
Kanadský dolar
17,45 Kč
Australský dolar
15,30 Kč
Švýcarský frank
23,60 Kč
100 japonských jenů
20,75 Kč
Čínský juan
3,29 Kč
Polský zloty
5,83 Kč
100 maď. forintů
7,43 Kč
Ukrajinská hřivna
0,95 Kč
100 rublů
35,95 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 471,09 Kč
1 unce stříbra
432,25 Kč
Bitcoin
226 073,10 Kč

Poslední aktualizace: 24.2.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 50 270 700