Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Erik

Nalezeno 133 příspěveků, 15 různých IP adres

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

28.01.2003 18:40

Ukradená vlast

Ukradená vlast

Erik 194.?.?.?

"Věrnost Izraele Americe umožňuje jistotu, že arabská nafta, kterou Američané potřebují, bude téct. "
To je ovšem poměrně neortodoxní výklad...chápu-li to správně, existence Izraele zaručuje USA pokračování dodávek arabské ropy. Hm...mohl by mi to někdo vysvětlit?

8297

05.03.2003 09:56

Náprava tragické chyby

Náprava tragické chyby

Erik 194.?.?.?

Dovoluji si upozornit na chybný překlad, který mě opravdu hodně zmátl. V překladu se mluví o tom, že by nový stát měl být vytvořen podle vzoru Belgie, Švýcarska nebo "budoucího Islandu." Vzhledem k tomu, že je to evidentní nesmysl, podíval jsem se na originál a zjistil, že v původním článku je řeč o "Switzerland, Belgium, or a future Ireland". I když si nadále myslím, že toto řešení je nesmyslné a nemůže nikdy fungovat, chyba překladu by měla být odstraněna.

9403

11.06.2003 14:02

Cesta k zákazu interrupcí se otevírá

RE: Cesta k zákazu interrupcí se otevírá

Erik 194.?.?.?

Jestli je to míněno jako vtip, pak je to hodně ubohé. Jestli je to míněno vážně, měl byste navštívit psychiatra.

14834

29.07.2003 09:51

Odpoledne se spisovatelem Eustacem Mullinsem

Odpoledne se spisovatelem Eustacem Mullinsem

Erik 194.?.?.?

Možná tomu nerozumím, ale nejde mi do hlavy jedna věc: když je židovská lobby tak všemocná a spiknutí tak rozšířené, jak se na těchto stránkách tvrdí, jak je tedy možné, že p. Mullins vydal své knihy v nákladu víc než jeden milion výtisků (jak sám tvrdí), jak je možné, že ho za těch šedesát let, co se tématu věnuje, nesrazilo neoznačené auto v temné uličce, jak je možné, že má přístup do Kongresové knihovny, jak je možné, že přednáší po celém světě a neskončil třeba někde v psychiatrické léčebně...

Nebo že by to s tím spiknutím a ovládnutím světa nebylo až tak žhavé?

17134

17.12.2003 13:41

Z tyrana vězeň

Z tyrana vězeň

Erik 217.?.?.?

"Stále více Iráčanů přiznávalo ještě před Saddamovým chycením, že jeden z důvodů, proč se nepřipojili ke hnutí odporu proti americké okupaci, byl strach, že - budou-li Američané vyhnáni - Saddam by se mohl vrátit."}
To je přece naprosto nesmyslná věta. Proč by měl být strach z návratu Saddáma důvodem k nepřipojení se k odporu proti okupaci? Právě naopak,kdybych předpokládal, že se Saddám vrátí, bylo by výhodnější se připojit k odporu a dokázat tak svou loajalitu Saddámovu režimu. Autor trošku pokulhává v logice.

22943

15.01.2004 17:43

Cikáni vítězí

Ad první odstavec

Erik 217.?.?.?

Pan Stwora má z Kanady evidentně poměrně chabý pojem o principu fungování Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Tento soud byl zřízen při Radě Evropy (nikoliv při Evropské unii) a jeho úkolem je zajištění dodržování závazků, přijatých členskými státy RE k ochraně lidských práv. Jeho jurisdikci pak naprosto logicky podléhají pouze členské státy Rady Evropy, nikoliv tedy USA či Izrael. Sám o sobě nemůže nikoho obvinit, nejedná se o soud trestní, nýbrž v principu funguje stejně, jako ústavní soud: causa se před něj může dostat pouze na základě stížnosti osoby (a zde se myslím nemusí jednat o občana členské země RE), která tvrdí, že postupem členského státu RE byla porušena jeho lidská práva zaručená Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 209/1999). Není to tedy soud rozhodující "ve své zemi" o porušení lidských práv jinde, nýbrž o veskrze užitečnou nadnárodní instituci, která dává (nejen) českým úřadům pocítit, že ve své zemi nejsou neomezenými pány.
Pokud se týká causy Červeňákovi, vyčítat soud, že nepochopil a nesnažil se rozplést celou celou věc je rovněž nesmysl. Červeňákovi zažalovali (velmi drze) město Ústí nad Labem buď o náhradu škody nebo o nový byt, to už nevím. Vzhledem, že český soud se táhl asi osm let, podali si Červeňákovi stížnost do Štrasburku. Jejím předmětem byla jednak délka výše zmíněného soudu, jednak stížnost na údajnou diskriminaci ze strany státu. Štrasburský soud tuto jejich stížnost přijal a rozhodl, že se jí bude zabývat(což je objektivně řečeno obvykle předstupeň k uznání její oprávněnosti). Nedošlo však k projednání věci samé, protože český stát se ještě před projednáním stížnosti s Červeňákovými dohodl na zaplacení celkového odškodnění ve výši 900.000,- Kč. Vyčítat tedy štrasburskému soudu že věc nepochopil a nesnažil se ji rozplést je nesmysl, protože k tomu ani nedostal příležitost.

PS: Víte vůbec, co je to genocida?

24469

15.01.2004 18:27

Cikáni vítězí

RE: Ad první odstavec

Erik 217.?.?.?

Závisí tresty za porušování lidských práv na tom, kdo je porušuje?
Zřejmě ano...ostatně jako většina trestů závisí i na osobě zločince. Prakticky všechny evropské státy (snad s obvyklou vyjímkou Švýcarska) se vzdaly části své tradiční suverenity, tzn. moci úřadů vynést konečné nenapadnutelné rozhodnutí ve sporu státu s občanem ve prospěch nadnárodní instituce a jakkoliv si myslím, že štrasburský soud vykládá tu výše uvedenou úmluvu až příliš extenzivně, je rozhodně dobře, že existuje. Pokud lidská práva porušuje stát, nad kterým taková autorita nestojí, nezbývá než se bránit u jehou soudů a spokojit se s jejich výroky.

Opravdu došlo v případě Červeňákových k porušení jejich lidských práv?
Pokud se týká délky soudního řízení, pak myslím, že ano. Každý (i sebevětší kverulant, podvodník nebo sudič) má právo na to, aby soud jeho spor rozhodl v přiměřené lhůtě. Ostatně právě délka soudního řízení je nejčastější příčinou stížností českých občanů a pokud vím, jsou všichni úspěšní.
Pokud se týká diskriminace Červeňákových z hlediska rasového, pak si myslím, že jeich lidská práva porušena nebyla, ba spíše naopak...že dostali mnohem víc, než by jim po právu patřilo.

24478

03.03.2004 10:57

Nedávejte dolary do mikrovlnné trouby - mohou explodovat

RE: Nedávejte dolary do mikrovlnné trouby - mohou explodovat

Erik 194.?.?.?

Pokud vím, kovové padesátikoruny se začaly razit proto, aby se urychleně nahradily původní federální bankovky. Důvodem ražby padesátikorun byl prý fakt, že ražba minci je mnohem rychlejší a méně náročná než tisk bankovek. Jakmile byl dostatek papírových padesátikorun se sv. Anežkou, mince byly postupně stahovány. Opačný osud čekal mince a bankovky 20 Kč-byly staženy bankovky a mince zůstaly. S tím rozpadáváním je to podle mě fáma.

26108

30.03.2004 18:14

Clarkova kniha šlápla Bushově administrativě na kuří oko

RE: Clarkova kniha šlápla Bushově administrativě na kuří oko

Erik 194.?.?.?

No, z úzce českého hlediska můžeme být docela rádi, že ti ilumnáti, sionisté, zednáři, templáři a já nevím kdo dál vmanipulovali Hitlera do války, nemyslíte? Co by se asi dělo, kdyby okupací Čech a Moravy skončil?

27276

23.04.2004 09:37

Zajímavý dopis židovského rabího

RE: Zajímavý dopis židovského rabího

Erik 217.?.?.?

Takže hodný Himmler osobně doprovodil jednoho rabína do Švýcarska, zatím nechal povraždit několik miliónů dalších, včetně dětí, kteří sledovali cíle "mezinarodniho sionisticko-zionistickeho prani ovladnout svet." Chápu to správně?
Taky by mě zajímalo, jestli u těch milionů ostatních zjišťovali jejich postoj k Tóře a k mezinarodnimu sionisticko-zionistickemu prani ovladnout svet.

28281

02.06.2004 09:54

V Praze proběhla demonstrace na podporu Palestiny

V Praze proběhla demonstrace na podporu Palestiny

Erik 217.?.?.?

"simulace spoutaných zajatců s páskama na očích"
Ještě mi chyběla simulace sebevražedných atentátníků opásaných výbušninou, pokud možno v podání malých dětí. V Palestině a arabském světě je tento způsob propagandy poměrně běžný, proč se nepoužil také u nás? Obraz doby by byl úplnější...

29401

14.07.2004 17:55

Paní Rowlingová nechť si zamete před vlastním prahem

Paní Rowlingová nechť si zamete před vlastním prahem

Erik 217.?.?.?

"Je s podivem a pro mě nepochopitelné, že tito tzv. humanisté jsou najednou hluší a slepí, když dojde na odsouzení Izraele, který buduje nikoliv plot, ale neprostupnou zeď ukrajující ze zbytku palestinkého území."
Nezlobte se na mě, ale ta vaše protižidovská zaslepenost se pomalu, ale jistě blíží úrovni Roberta Nohejla. Spojit článek o poměrech v českých psychiatrických léčebnách se stavbu izraelské zdi, to chce opravdu hodně fantazie. Nota bene když je obecně známo, že jak veřejnost, tak i "intelektuálové" v západní Evropě mají mnohem blíž k Palestincům než k Izraeli; stačí ostatně srovnat stanoviska USA a EU k problému zdi.

30922

31.08.2004 13:06

Původcem posledního antisemitského útoku ve Francii byl opět Žid

RE: Původcem posledního antisemitského útoku ve Francii byl opět Žid

Erik 217.?.?.?

Některé příspěvky jsou tady vážně dost nechutné...

32769

19.01.2005 10:00

Harryho uniforma aneb záminka, na kterou se čekalo

RE: Harryho uniforma aneb záminka, na kterou se čekalo

Erik 217.?.?.?

Schindler?

40852

20.01.2005 16:10

Na obranu České republiky

RE: Na obranu České republiky

Erik 217.?.?.?

No, toto kdyby si řekli Finové v roce 1939, tak od roku 1940 do roku 1991 existuje leda tak Finská sovětská socialistická republika...I beznadějný boj proti přesile může mít smysl, jak faktický (viz právě to Finsko), tak i morální. Můj názor je, že kdyby Beneš v roce 1938 nekapituloval bez boje, nedostali by se komunisté po válce k moci. Beneš je jedna z nejtragičtějších postav českých dějin.

40956

27.01.2005 12:12

Osvětimské zamyšlení

RE: Osvětimské zamyšlení

Erik 217.?.?.?

Hm, to také nechápu. Pocházím z Uherského Brodu, kde byla před válkou nejsilnější židovská komunita na Moravě, nevím přesně kolik, ale několik tisíc lidí určitě. Dnes tam žijí tři rodiny. Kam se všichni poděli?

41613

18.03.2006 06:31

Manželský dialog

manzelstvo je pre muza prezitok

Erik 82.?.?.?

Preco sa chcu zeny vydavat je mi jasne, ale preco muzi, to nechapem. Ktory truligo sa chce vzdat slobody, ked si moze robit co chce, s kym chce. Nie je pravne viazany na zenu, moze si uzivat kolko chce. Nema ziadne zavezky, vsetok volny cas, peniaze ktore si tvrdo zarobil, patria iba jemu.. Uprimne, je to pre mna nepochopitelne..

98192

18.03.2006 08:06

Manželský dialog

RE: Hmm,.........

Erik 82.?.?.?

po svatbe sa kazda zena zmeni, uz sa nemusi tak usilovat.. Pasca spadla, uz sa moze chovat ako chce, lebo vie, ze muzicek bude posluchat, lebo si uvedomuje, ze v pripade rozvodu bude osklbany ako hus, pride o vsetko, deti, majetok /ktory z vecsiny zarobil on/.
V zivote, nikdy, by som sa neozenil, lebo sa chlap dostava do nevyhodnej pozicie.

98215

18.03.2006 12:48

Manželský dialog

RE: manzelstvo je pre muza prezitok

Erik 82.?.?.?

Tomu celkom nerozumiem, mozte mi to prosim blizsie vysvetlit?

98235

19.03.2006 18:30

Manželský dialog

RE: manzelstvo je pre muza prezitok

Erik 82.?.?.?

baba_Blažková

preco vedome zavadzate? Preco zachadzate do extremov?
Alkohol pijem iba vynimocne, a to ze nemienim stravit cas do konca zivota iba s jednou zenou, neznamena ze musim mat kazdy mesiac inu..

Muzi mavaju tiez svoje muchy, urcite nie su sväty. Ale co sa pardonuje v tomto kulturno-pravnom systeme zene ako manzelke, je pri objektivnom posudeni naozaj na povazenie.

To ze pre Vas znamena vrcholny zivotny ciel manzela ako jeho degradacia na "donasaca penazi", - tak ako to aj v drvivej vecsine manzelstiev aj je-
hovori iba nieco o Vas..

98473

19.05.2006 17:24

OBSE v „kritickém bodě v boji proti antisemitismu“

RE: Zlata slova!

Erik 211.?.?.?

Pane Kreutzfeld.
Doporucuji Vam precist si knihu Normana Finkelsteina "Prumysl Holocaustu".
Dojdete tim k poznani, ze vam nic nedluzime, ba naopak.

106406

11.07.2006 17:57

Zničit Severní Koreu dokud je slabá?

<>

Erik 217.?.?.?

Sila severokorejskej armady je podla mna minimalne mierne precenovana.
Je sice pocetna, ale do casu pokym nevlastnila jadrove zbrane bola zastarala, a nemoderna, a v podstate je to tak doteraz..

110301

http://www.novinky.cz/zahranicni/syrie-podpori-hizballah-proti-izraeli_90595_l3jrb.html

110576

17.07.2006 09:01

Nebezpečné přehrávání Izraele

vojna sa pomaly

Erik 217.?.?.?

blizi k svojmu vrcholu, za predpokladu ze Izrael nezautoci na Syriu.
Zidia maju atomovky, a to je dostatocny argument, aby sa s nimi do skutocneho konfliktu nikto nepustal.
Pre Syriu by to bolo celkovo nevyhodne, jej armada je pre priamu frontovu liniu prislaba. Sice relativne pocetna ale vojensky zastarala a nemoderna.
Oni radsej pockaju, akoze nic, nech sa to ukludni, a dalej budu potichu podporovat Hizballah.
V tom je ich jedina sila.

110705

18.07.2006 21:39

Kalhotky zůstanou

Kto si vie veci zariadit,

Erik 217.?.?.?

ten si ich aj zariadi podla svojho. Pre ostatnych zostanu iba odrobinky, ale to je uz ich problem. Nikto ich za ich "dobrotu" neodmeni, lebo nikoho ineho ani nieto. Ani tu, ani tam.

110833

19.07.2006 11:06

Brání se Izrael, nebo útočí?

nechapem tej snahy, za kazdu cenu urcovat ktora strana je v prave a ktora nie.

Erik 217.?.?.?

Kto je terorista, a kto sa iba brani.
Je to vojna. Vojny nie su spravodlive ani nespravodlive, jeden bude proste vitaz a druhy porazeny. Bodka.

Co to koho trapi, ci vyzenu Zidov do mora, abo naopak, oni uskutocnia svoj sen o Velkom Izraeli.

Nas sa to absolutne netyka.

110892

19.07.2006 18:25

Brání se Izrael, nebo útočí?

najlepsie by bolo,

Erik 217.?.?.?

keby Izrael zbalil svojich pet švestiek, a odisiel do Usa. Kompletne cely ten stat. Arabi by boli spokojny, a nebolo by treba taketo uplne zbytocne konflikty. Dufam ze Eu da jasne najavo, ze sa od pocinania Zidov distancuje..

110941

19.07.2006 21:06

Brání se Izrael, nebo útočí?

moslimovia by dostali cely Izrael aj s Jeruzalemom, a od stastia by tancovali ,

Erik 217.?.?.?

boli by na seba pysni, ze aki su dobry. Pche! Milarda moslimov nedokaze uz cca 60 rokov Zidov poslat pekne domov./tretina do Ruska, tretina do Usa, a zvysok kde ich zoberu/.
A bol by pokoj sväty!! Za to rucim!!! Lenze Zidia nemozu, lebo tam maju tie svoje * akoze posvätne miesta.
Vam hovorim: Za vecsinou zla na svete je ORGANIZOVANE NABOZENSTVO- tj. ta ktora konkretna Cirkev.
Nabozenstvo je v dnesnej dobe iba prezitok. Brzda vyvoja. Cely Izraelsko - Palestinsky konflikt stoji iba na tom.
Miliony ludi kvoli tomu bolo zabitych, a stale umieraju.
A mi trpime tiez. Ked uz nicim inym , tak zvysenim cien ropy.. Celeho sveta sa to dotkne. Kvoli nabozenskym fanatikom..

110953

10.08.2006 11:34

Holanďané se stávají cizinci ve vlastní zemi

je to proste.

Erik 217.?.?.?

Tu ma zena jedno, maximalne dve deti.
V moslimskych krajinach 5 a viac. Aj desat.
Budeme skor ci neskor asimilovany.
Jednoducha matematika.

113361

16.08.2006 22:00

Kdo zvítězil v Libanonu?

myslim ze viacery prilis spekuluju..

Erik 217.?.?.?

Izrael jednoducho cakal ze Hizballah v Libanone rozbije na padrt, a tym da nepriamo Iranu najavo svoju silu a neohrozenost.
Namiesto toho prisiel o nie prave zanedbatelne mnozstvo vojakov a relativne velke mnozstvo tazkej techniky, co su vsetko Peniaze - Krv spolocnosti..
Takze to prehra jednoznacne je, a Hizballah, ked uz nic ine, tak prisiel ako slepy k husliam, k fantastickej reklame v moslimskom svete.
Som videl ako ukazovali rady v Irane dobrovolnikov na Jihhad do Libanonu..

114114

18.08.2006 14:46

Pohled z Haify

RE: rýp

Erik 217.?.?.?

tiez by ma to zaujimalo.. nejako je okolo toho ticho..

114321

01.09.2006 11:19

Odpovídá Noam Chomský

pri vsetkej ucte k Chomskemu

Erik 217.?.?.?

si myslim, ze tento clanok dokazuje iba jedno>
Jeho najlepsie casy su uz davno prec, nemam pocit ze by este mal nieco co by stalo za to od neho pocut.

115659

05.09.2006 22:13

Střílení psů v Iráku

vojaci zastrelili nejakeho psa.

Erik 217.?.?.?

Co teraz? Na svete sa deju podstatne horsie veci.. V Iraku napr. skoro pol roka prebieha krvava obcianska vojna, a mediach sa to premlcuje, oficialne je tam pohoda-jazz..

116036

23.09.2006 13:25

V bludišti pokřivených zrcadel

v Europe sa rodi malo deti- ano,

Erik 217.?.?.?

budeme nuteny prijimat stale viacej emigrantov -ano,
budeme stale viacej konfrontovany s ich kulturou,
ktora nebude s nasou velmi kompatibilna- ano,
Islam bude stale rozpinavejsi, aj ked v skutocnosti
jeho extremisticke a radikalne jadro bude paradoxne stale menej pocetne- ano,
vsetko vedie k tomu, pre nas, ako obyvatelov "starej Europy",
to bude neprijemna a bolestiva zmena, -ano.
Da sa tomu za branit? - asi Nie.
Lenze taky je vyvoj veci, vsetko sa meni, a nieto v podstate ineho riesenia, vsetko pojde dalej, utrpenie jednotlivca prirodu nezaujima, ide iba o druh ako taky, ci sa to tyka, chobotnic v mori
alebo ludi..

117442

30.09.2006 13:47

Jak se tohle lze naučit?

Parapsychologicke sili VS adaptacia?

Erik 83.?.?.?

Vladimír. Myslim si ze problem dnesnyx ludi a ludi vobec je prave tento tvoj postoj (no offence). Ludia by si mali uvedomit ze sa javy nerozdeluju na parapsyxologicke javy a vedu a neviem co este. Trik je v tom si uvedomit ze je to vsetko jedno a to iste. Nazou a vobec kategoria parapsyxologickyx javou, nevysvetlenyx sil, telepatie a intuicie vobec, nieje specificka kategoria ktora je nieco nadprirodzene, je to jednoduxo kategoria ktorej nerozumieme tak dobre ako ostatnym kategoriam. Ale je to stale ta ista realita. Je to to, co sa deje. Vsetko, ale uplne vsetko, sa da poxopit a vysvetlit, len treba na to dosiahnut inteligenciu, mudrost, otvorenie oci.
Je mi smiesne ze kedysi ludia hovorili na blesk z neba ze sa bohovia hnevaju a pod. Postupne sa toto vysvetlilo fyzikou - dostalo sa to z kolonky nadprirodzenyx javou do priprdzenyx. A vysvetlite mi preco si ludia myslia, ze teraz je prave ten vrxol a veci co sa povazuju za nadprirodzene teraz, sa o 10-50 rokov nemozu takisto stat prirodzenymi prave koli tomu ze ludia spolocne dosiahnu vyzsiu inteligenciu, znalosti. Ved ako dlho ludia poznaju a pouzivaju elektriku, magnetizmus, atomove reakcie? Myslite ze nas uz nic nove v objavovani necaka?
Ludske rozmyslanie je uplne smiesne obmedzene na cas a priestor pritom je to jedna realita plna folii. Je len na nas naucit sa dokazat zaostrit na co najvecsi pocet folii a uvidiet Dokonaly obraz. Dnesna doba je pravim opakom tej mynulej. Ludia pripisovali veci nadprirodzenemu lebo im nerozumeli a ked sa neskor objasnili a vznykla "veda" tak dnes existujuce nadprirodzene javy "neexistuju" pretoze ix "veda" nevie vysvetlit, takze cokolvek s tym spojene je klam a sarlatanstvo.

Dakujem za precit.

118058

06.10.2006 18:29

Televizní projev Václava Havla z prosince 1989

chyba je skor v tych, co si Havla idealizovali,

Erik 217.?.?.?

ako v nom samom.
Bol bohem a tak trochu povalac, a potom ho zrazu zacali vsetcia presviedcat aky je uzasny.. Tak ako spravny cirkusak to prezidentovanie zobral, bol by hlupak keby nie.
To je vsetko..

118548

25.10.2006 16:11

Jsou USA legálně v bankrotu?

pravda bude asi niekde uprostred,

Erik 217.?.?.?

ako obycajne.
Americka ekonomika sa sice stale viacej zadlzuje, ale to iste su nutene robit vsetky ostatne svetove ekonomiky.
Takze je v podstate uplne jedno z ktoreho konca sa to nakoniec zacne rucat, nicive nasledky pociti uplne kazdy, vsetko je uz prilis prepojene zo vsetkym.
Mozno su USA v prusere, ale to sme potom vsetcia, je to jedno, prast ako uhod.

119932

28.10.2006 10:36

Otevíráme krámek

Dobry napad,

Erik 217.?.?.?

urcite ocenujem, ale som zvedavy na predajnost, z marketingoveho hladiska sa mi motivy zdaju prilis ideovo zamerane.

120187

09.11.2006 15:35

Obrací se karta?

mierny off topic

Erik 217.?.?.?

By ma zaujimalo, ako bude pokracovat situacia, ked Cina ma stale vyssie dolarove prebytky, ktore ziskava udrziavanim lacneho Juanu,
ale zaroven ak nechce svoj zvysok dolarov znehodnotit, tak sa ho nemoze vo vecsom mnozstve zbavit, teda ani diverzifikovat za inu menu.
Mne to pripada ako slusne patova situacia..
Mozno nakoniec z toho ani ziadne realne nebezpecenstvo amerike nehrozi.
Co moze poskodit tuto symbiozu?

121002

16.11.2006 21:46

Bushova černobylská ekonomika a těžké časy před námi

zaujimave prispevky,

Erik 217.?.?.?

ale obcas s nadychom do hysterie.
Dolar klesa uz minimalne 15 rokov, a americka ekonomika je na tom asi najhorsie za poslednu dobu, a pad to bude urcite neprijemny,
ale ziadna avizovana katastrofa sa najskor konat nebude, dnesny svet je prilis prepojeny, takze sa ucinok prenesie na vsetkych a tym znacne stlmi.
Proste 90percent ludi ktory s takou vasnou opisuju americky krach, v skutocnosti hovoria iba nieco o svojej vlastnej projekcii, o tichej zavisti, ze niekto sa ma lepsie ako oni.

To iste plati pre strasiaka menom OilPeak, ktory samozrejme raz pride, ale ludstvo sa s tym vysporiada pokojnejsie ako si myslime, na zemi sa diali uz aj horsie veci.
Aby sme sa chapali.
Kriza bude, urcite, ale chladna hlava je nadovsetko..

121534

17.11.2006 11:55

Bushova černobylská ekonomika a těžké časy před námi

RE: zaujimave prispevky,

Erik 217.?.?.?

Dane argumenty poznam velmi dobre, asi by ste boli prekvapeny,
ale zemneho plynu je este dost minimalne na 200-400rokov,
a dovtedy veda pokroci tak ako si dnes nevieme ani predstavit.
Ropa bude draha, ale nasej konzumnej spolocnosti nezaskodi si trosku utiahnut opasok na svojom rozozranom bachore.
To je sinusoida, ako nakoniec vo vsetko, obdobie spicky aj obdobie depresie, tak klud.[smích]

121557

17.11.2006 21:55

Bushova černobylská ekonomika a těžké časy před námi

RE: zaujimave prispevky,

Erik 217.?.?.?

Pozrite sa, poviem to inac.
Za cias "Kulturnej revolucie" pomrelo od hladu myslim cez 80milionov cinskych vidiecanov.
A nic sa nestalo, nikoho to netrapilo, Mao zomrel pokojne, a v luxuse diktatorom vlastnom.
Takze preco by sa to nemohla stat napriklad 800milionom?

Povedzte mi jeden argument.

Proste zivot je taky, nase "dobro a zlo" su vecsi spiklenci ako si myslime, mozme to nazvat prirodzenym znizovanim poctu obyvatelstva.

121580

17.11.2006 21:57

Sedmnáct let od sedmnáctého

Bolo to

Erik 217.?.?.?

len jedno velke divadlo.
Dopredu pripravene, to len masy si myslia ze nieco "dejinne" stvorili.

121581

18.11.2006 08:31

Bushova černobylská ekonomika a těžké časy před námi

RE: zaujimave prispevky,

Erik 217.?.?.?

podla mna, ziaden velky vojensky konflikt ani nie je nutny.
/Vztah Izrael-Moslimovia z tohto pochopitelne vynechavam/

Arabsky svet bol doteraz na chvoste: urovnou vzdelania, technologickym a vedeckym pokrokom, ekonomickymi problemami, vojenskou slabostou, ked neboli schopny porazit Izrael aj ked velmi chceli a dokonca mali priamu podporu ZSSR ../dodavky zbrani, prepozicanie spickovych letcov v konfliktoch/

Lenze do buducnosti sa to moze velmi zmenit.

Vyznam Europy sa prudko znizi, na vine su hlavne hrozive demograficke fakty, hospodarstvo ktore nebude moct konkurovat
Azijskemu, zaostavajuci vyskum/Cina dava na vedu viacej ako cele Eu dokopy/.
Zatial co Moslimsky svet zaznamenava populacny boom/rocny prirastok Egypt 1,83% Iran 1,04% - Nemecko 0,02%/

Mnohe z nich maju najvecsie zasoby ropy a zemn. plynu, tym padom budu mat vzdy staly prijem financi, takze nakup jadrovych zbrani nebude ziaden problem.
Ale pointa je v tom, ze dobre vedia, ze z dlhodobeho hladiska s nami ani bojovat nemusia, sko ci neskor nas ovladnu tak ci tak.
A chradnuce USA je kapitola sama o sebe..

121602

19.11.2006 00:07

Démon Kracios

RE: Takže

Erik 217.?.?.?

ano ludia su v podstate neslobodny a vo vela veciach determinovany.
Lenze ako by ste si to inac predstavoval?
Pracovat 4hodiny denne, nejaku lahku prijemnu pracicku, flakarinu?
A dostavat za to tolko, ze z toho v pohode uzivite rodinu, splacate hypoteku, lizing na auto, mate dostupnu zdravotnu starostlivost?
Takto veci nefunguju, a hlavne, fungovat ani nemozu.
Pokial ste sa nenarodili ako obcan Arabskzch emiratov alebo Bruneia, of course.
Sloboda po ktorej tuzite je nerealna, vzdy zostaneme iba zobrakmi
Prirody, aj ked mudeme mat funkcne Tokamaki a vyrabat energiu prakticky zadarmo.

121649

19.11.2006 11:32

Démon Kracios

RE: Takže

Erik 217.?.?.?

ak som to aspon trochu pochopil, tak by ste to riesili znizenim, resp. uplnym odburanim byrokracie- uradnictva.
Zrusili by ste automobilovy priemysel/naco je komu auto, ved existuje MHD/, vsetko co suvisi s urcitym luxusom a je teda defacto
nie nutne k zivotu a pod.
Lenze zabudate, ze tieto odvetvia zamestnavaju obrovske pocty ludi,
a co by ste s nimi po tej revolucii robili?
Urobili ich nezamestnanymi, alebo by 70percent naroda pracovalo v polnohospodarstve a na farmach?
Myslite ze by to fungovalo?

121688

20.11.2006 12:39

Bushova černobylská ekonomika a těžké časy před námi

RE: zaujimave prispevky,

Erik 217.?.?.?

Davam do pozornosti

http://www.prave-spektrum.sk/article.php?295

121786

21.11.2006 09:51

Pomalý rozpad dolárového systému

myslim,

Erik 217.?.?.?

ze Amici to maju cele velmi dobre premyslene, a nakoniec z toho vyklznu lepsie ako si myslime.
Pozrite sa aku dlhu dobu ide ich ekonomika dolu, ale v reale funguju stale v normalnom rezime.
Oni nieco vymyslia.

121862

21.11.2006 21:42

Pomalý rozpad dolárového systému

RE: myslim,

Erik 217.?.?.?

no dobre, ale preco je potom v USa taka zivotna uroven ako je?
Ako to ze si moze priemerny amik kupit obrovsky SUV s este vecsou spotrebou na ceste k svojmu domu?
Je mi jasne, ze tam mnoho ludi aj prilis dobre nezije, ale mam predstavu, ze kto sa neflaka, ma sa dobre.
Aspon co viem.
Ako to je mozne ked tvrdite ze ekonomicky upadaju aspon 30rokov?
Ano kriza je a este len bude, ale preco mam stale pocit ze tu mnohi urcite veci prilis zvelicuju?

121915

23.11.2006 19:56

Multi-kulti learning

Lenze nikto Nahlas

Erik 217.?.?.?

nepovie preco je tomu tak.
Lebo europska biela kultura stratila pud sebazachovy - netvori ani minimum potomkov k jej prezitiu.
Moslimovia, afrikanci a aziati mavaju velke, casto 5 a viac clenne rodiny, a navyse dalsia generacia sa pusta do plodenia na nase pomery velmi skoro.
U nas ma zena jedno, maximalne dve deti, aj to dost neskoro.

A preco?

Pretoze od zaciatku minuleho storocia tento System pracuje na tom, aby mal co najviac otrokov.
Predtym pracoval iba chlap, a zarobil dost aby uzivil aj zenu ktora bola v domacnosti aj deti.

Dnes musia driet obaja aby dokazali splacat hypoteku na nejaky velmivelmi priemerny byt a zaroven si uchovat aspon aky-taky zivotny standard.

Pri takychto podmienkach, je samozrejme ze nikto nad vecsou rodinou ani neuvazuje.
A to nehovoriac o tom, kolko zla spravila cela ta slavna zenska
emancipacia, ohanala sa tym ze da zene "slobodu", ale iba odtrhla muza od zeny, znicila rodinu.
Snad netreba blizsie rozoberat..

122111

25.11.2006 14:54

Potvrzeno: Izrael použil v Libanonu uran!

Potvrzeno: Izrael použil v Libanonu uran!

Erik 217.?.?.?

Ma to aj jednu velku vyhodu.
Dalsi kvapka aby moslimsky fanatici boli este odhodlanejsi pomstit svojich bratov a svoju zem.
A ja sa na celu buducnost pozeram s velkym uspokojenim, Irak je defacto uz dnes rozdeleny, siitska cast z najvecsou pravdepodobnostou sa pripoji k Iranu, resp. aj keby nie, ale bude pod jeho vyraznym vplyvom.
Samotny Iran bude mat palcom obrovske zasoby ropy, z ktorych si bude moct financovat upgrade armady a ceresnicka- nejake tie atomove hlavice.
Tym padom sa automaticky stane globalnym hracom, a pod koberec ho uz nikto nezametie.
Bojovky Libanonskeho Hizballahu a pridruzene skupiny z Palestiny mnohonasobne zvysia svoju udernu silu na ciele v Izraeli, ten bude musiet skor ci neskor prijat potupnu porazku, resp. bude zatlaceny do prenho nevyhodneho primeria z velkymi uzemnymi stratami.
Si piste, tunely z Egypta a silnejuci Iran, to sa rovna ticho pred velkou burkou.Poslednou.

122241

26.11.2006 20:20

Multi-kulti learning

RE: Evropa islám respektuje, islám ví, že Evropu respektovat nemusí

Erik 217.?.?.?

v tomto nasom kontexte je uplne jedno, ci je priemerny muslim podstatne menej vzdelany a "kulturny", ako my, alebo nie.
Vytlacia nas hrubou silou, nebudu musiet ani bojovat, ani nic, bude ich stale viac a viac a viac.

Spomente si na Rimanov.
Mohli mat vysoku kulturu aku len chceli, ale ked ich populacia zacala stagnovat, ba znizovat, tak museli na stale vyssie posty v state prijimat aj barbarov, a ti si nakoniec povedali, ze maju na to, a by to zobrali do ruk cele.
A mali.
A toto iste sa stane aj Europe, tomu sa uz neda nijako zabranit,
sa pozrite, vraj Vietnamci v Cechach si idu zalozit vlastnu siet hypermarketov. A ako sa im vsetcia pred 10-20rokmi smiali, a co bude nasledovat v blizkej buducnosti, uz bude jasne aj tym menej chapavym..

122309

26.11.2006 22:24

Multi-kulti learning

RE: Evropa islám respektuje, islám ví, že Evropu respektovat nemusí

Erik 217.?.?.?

este nieco male dodam>
Ano je to iba nas problem, a vo vymierani povodnych bielych Europanov nevidim ziadne zlo.
Preco?
Pretoze z hladiska prirody je podstatne dolezitejsie aby si zivocisny druh nasho typu vedel zabezpecit svoju dostatocnu reprodukciu a cenil rodinu ako zaklad akehokolvek ineho vecsieho socialneho utvaru.
Lenze u nas sa deje co?
Presny opak, manzelstva sa uzatvaraju stale neskor, uzivit viac ako 1-2 deti sa pre beznych rodicov stava neunosne, neprimerane ceny bytov,a vysledkom je ze vysoke percento ludi zije dlhodobo single, a to bude mat samozrejme katastrofalne demograficke dosledky.
Jednoducho biela rasa zlenivela, zdegenerovala, je ako strom ktory sa iba vytahoval stale vyssie za slnkom, ma mozno krasnu velku korunu, ale to vsetko na ukor korenov, takze ked pride prva
silnejsia burka, tak..

122324

27.11.2006 18:36

Jak můžeme dovolit, aby to pokračovalo?

ja si naopak myslim,

Erik 217.?.?.?

ze Moslimovia mali byt uz davno podstatne odvaznejsi, a poslat cely Izrael do mora, ako sa neuspesne pokusaju uz cez 50rokov.
Vyriesila by sa tym cela problematika daneho regionu, a sekali by sa iba medzi sebou, a to je vzdy lepsia varianta.

122377

28.11.2006 12:23

Mahmúd Ahmadínedžád v OSN 21. září 2006:

RE: kazani

Erik 217.?.?.?

dajme tomu ze mate pravdu a Izrael podnikne nieco podobne na sposob
utoku na Iracke jadrove zariadenia.

hm, lenze dnes je ina situacia, jej uspesne uskutocnenie je velmi nepravdepodobne, a keby aj, tak to Iransky atomovy program iba zdrzi, ale nezastavi.
Iran ma dost penazi, a to je zaklad aby sa dostal k akymkolvek zbraniam.

122426

02.12.2006 23:45

Tlustoprdky

ono je to hlavne

Erik 217.?.?.?

o dostatocnom pohybe.
Kto je normalnej postavy a ma pravidelnu fyzicku aktivitu ktora bude udrzovat jeho telo v stave ked dokaze efektivne spalovat tuk,
tak moze jest co ho len napadne.
Aspon na mna to plati.
Ale nie, vsetcia si musia kupit auto, aj ked ho mozno az tak nepotrebuju, aby sa s nim mohli kazde rano tlacit v zapche do roboty, aj ked mozno nemusia..
Keby ludia viacej pouzivali MHD, tak su v praci skorej a este usetria na benzine atd

122686

05.12.2006 20:11

Tlustoprdky

RE: Ze Zvědavce se stal nepěkný bulvár!

Erik 217.?.?.?

to heslo nefunguje

122879

obcianska vojna minimalne tristvrte roka, a rovnaky cas de facto rozdeleny minimalne na tri casti.
Americka resp. Iracka armada ma z celeho statu, ako tak pod kontrolou iba jednu jedinu cast Bagdadu, zbytok je v absolutnej anarchii.

123026

08.12.2006 19:41

Pokud by vás někdy přepadli u bankomatu...

ze to je hoax,

Erik 217.?.?.?

bolo snad odzaciatku jasne kazdemu cloveku nad pasmom imbecility.
Ze natukate pin obratene a dobehne policia? tomu neuveria ani deti.
Ale inteligentny americania mozno hej, neviem..

123111

ano, myslel som to tak, ako ste to napisali. Chcel som len zdoraznit neexistenciu nejakej centralnej vlady s "realnou" mocou.
[smích]

123112

11.12.2006 07:17

Zpravodajská služba: Irácká provincie Anbár je opěrným bodem povstalců

toto je to co davno tvrdim,

Erik 217.?.?.?

ze koniec Izraela je uz neodvratny!
Irak je rozpadnuty a najviac na tom ziskava Iran, ktory bude mat k dispozicii este vecsi financny aj ludsky potencial, a bude si moct dovolit podporovat Hizballah este velkorysejsie.
A hned ako bude mat A bomb aj oficialne, tak skonci sranda aj pre Usa, Iran by sa stal blizkovychodnou velmocou..

123262

11.12.2006 20:39

Zpravodajská služba: Irácká provincie Anbár je opěrným bodem povstalců

RE: toto je to co davno tvrdim,

Erik 217.?.?.?

Saudska arabia- tam prevrat radikalov este realny ako-tak mozny je, ale Turecko nie je tradicna moslimska krajina v zmysle islamskeho fundamentalizmu, tam by som sa az tak neobaval.
V kazdom pripade si myslim, ze aj ked to zatial nikto asi tak nevidi, v konecnom dosledku bude mat zapadna kultura zo stretu z extremnym moslimskym fundamentalizmom aj pozitiva, v zmysle urcitej sebareflexie, ale to uz zachadzam prilis mimo temy..

123300

13.12.2006 17:43

Dva roky po americkém útoku se Fallúdža vrací do rukou povstalců

nie je ani tak mozno

Erik 217.?.?.?

podstatne ci je arabska-muslimska kultura a vzdelanost na vyssom abo nizsom pomyselnom rebricku hodnotenia oproti zapadnej, ale to ze oni maju pravo na sebaurcenie podla svojich predstáv.
Nemame my ani Izrael im do nicoho kecat, nemame na to jednoducho pravo, zidvsky stat by mal byt doslova zrseny, aby arabske krajiny pochopili, ze sa im nikto do ich vnutornych veci nebude starat.
A casom ich spolocnost sama odseba dozreje do bodu, ked bude prirodzene prijimat stale viac prvkov zapadnej kultury.
Ale neda sa to robit nasilu ako vidime, ani v takom kratko casovom horizonte.

123434

15.12.2006 07:27

Expert: Bush nemůže zaútočit na Írán

utok na IRan

Erik 217.?.?.?

pravdepodobne nebude. Maximalne tak Izrael vysle nejake to sabotazne komando.
Aky by vsak bol nasledny krok Iranu, tazko predpokladat.
Celkom urcite vsak s touto akciou rataju, minimalne by mohli dat Hizballahu volnu ruku ohladom plosneho ostrelovania Izraela.
A H. ma podla mna este v rukave mnohe tromfy, ktore este nemal moznost ukazat.

123516

16.12.2006 09:11

Expert: Bush nemůže zaútočit na Írán

RE: Může/nemůže... jen kecy !

Erik 217.?.?.?

1/pochybujem

2/Iran ma balisticke rakety schopne zasiahnut Izrael aj americke zakladne v arabskych krajinach, to je dost odstrasujuce samo o sebe

3/pokial by Iran zacal obchodovat vylucne v EUro, nestane sa pravdepodobne vobec nic. Pre US by to bolo neprijemne, ale nie
kriticke.

123571

18.12.2006 08:13

Expert: Bush nemůže zaútočit na Írán

off topic, zaujima ma vas nazor.

Erik 217.?.?.?

Na Jasnovidectvo neverim, ale az teraz som si spomenul na nieco mozno dost zaujimave.
Asi v rokoch 1997-98 vysla kniha nejakeho
rusa, bol to taky svojsky liecitel a "jasnovidec", ale pisal prijemnym stylom, take jeho pribehy zo zivota.
Celkom ma to bavilo.
A v jednej z tych knih pisal, ako bol v roznych mestach USa, a ked sa dostal do New Yorku, tak mal nejake mimoriadne silne predtuchy akejsi katastrofy, ktora sa mala stat prave v tomto meste.
Najzaujimavejsie je, ze to aj casovym odhadom, podozrivo presne sedi na 9.11.2001
Podla mna je to samozrejme iba zhoda nahod, ale stoji to za zamyslenie..

123642

20.12.2006 23:37

Tibeťané – zdá se, že něco na tom je

5 Tibeťanov

Erik 217.?.?.?

cvicim asi 5-6rokov, je to celkom dobre na chrbticu. Ale ze by som omladol sa urcite povedat neda, len stale viac plesatiem.

123768

21.12.2006 06:44

Tibeťané – zdá se, že něco na tom je

z principu je to nezmysel.

Erik 217.?.?.?

V tej knihe sa pise o "siestom" rite, ktory by mal dokonca sposobovat skoro nesmrtelnost, alebo aspon vyrazne omladnutie.

Rozpor bude asi v tom, ze tento spis je dokazatelne volne pristupny citatelom zapadnej kultury minimalne 80rokov a za ten cas sa nenasiel este ani jeden clovek ktory by mohol povedat nieco v zmysle "som strasne strasne stary, cvicim 5tibetanov, a moje telo je z fyzickeho hladiska v takom dobrom stave, ze to vzhladom k veku
medicina nevie vysvetlit".
Ta kniha je iba subor žvastov. Ma taku istu hodnotu ako akykolvek iny subor jogovych cvikov.
Proste ked budete denne precvicovat chrbticu, tak sa to po case pozitivne prejavy na vasom zdravy.
Ale celkom urcite nie preto, ze sa vam zacali krutit lepsie krutit "cakry".
Je fascinujuce, ako je clovek ako tvor, sugestibilny..

123778

23.12.2006 06:26

Naivní Američané! Celý svět se vám směje!

myslim ze je to mozno

Erik 217.?.?.?

spravne tak ako to je. Lebo chyba nie je v tom, ze by tieto skutočné informacie neboli verejnosti pristupne, ale smutny fakt, ze priemernemu americanovi je to vlastne jedno, ma klapky na ociach, a ostatné ako bezne starosti dna ho velmi nezaujimaju.
Oni podvedome tusia, ze veci su asi iné ako im tvrdi oficialna propaganda, ale je jednoduchsie pre nich to neriesit, lebo skutocnost by mohla byt prilis bolestna..

123912

24.12.2006 14:26

Naivní Američané! Celý svět se vám směje!

HAARP

Erik 217.?.?.?

to by ma zaujimalo ako zo zosilovacom o vykone cca 3,5 miliona W chcete menit pocasie na druhej strane Zeme. Nezda sa Vam to trochu prehnane?

123979

25.12.2006 08:06

Naivní Američané! Celý svět se vám směje!

RE: HAARP

Erik 217.?.?.?

hm. Kto sa zaujima o nazory vedcov ohladom globalnych zmien pocasia, zisti ze sa delia na dva tabory.
Jedny hovoria o bliziacej sa katastrofe sposobenej ludstvom, a dalsi urcite zmeny potvrdzuju, ale neprikladaju ich PRVOTNE zasahom ludskej cinnosti, ale prirodnym cyklom. Zem je velmi zlozity system, a jenoducha "matematika" tu nefunguje..
Zastancovia konspiracnych teorii HAARP tvrdia ze dokazom jeho posobenia su zivelne katastrofy v Syrii, Irane, na Kube, KLDR a pod. Ako priklad uvadzaju prudke striedania sucha zo zaplvami, zemetrasenia. Lenze potom ako vysvetlia podobne katastrofy na uzemi USa, ktorych je v poslednych rokoch hojne? To uz im nejako do karat nejde.
Co s tym?

124012

26.12.2006 09:51

Naivní Američané! Celý svět se vám směje!

RE: Americka vojenska sila? Nepropadejte propagande.

Erik 217.?.?.?

"Vzpomente si, jakou paseku nadelali archaicke francouzske Exocety a ze vic jak tisic Britu nezemrelo pro nic, za nic v 1982 na Falklandech. Nemluve o tom, ze Frantici nejdrive prodali Exocety Argentine a nasledne Britum poskytli specialni anti-Exocet elektronicke prostredky proti temto strelam... I tak nechybelo mnoho a mohli byt porazeni."

- Briti porazeny? Velmi nepravdepodobne, a zvitazili vdaka technologickej prevahe.

Briti mali k dispozicii
/celkove pocty /

50vojnovych lodi zakladnej triedy
cca 50 pomocnych,
4 ponorky ktorem mali okrem konvencnych aj jadrove hlavice
17500vojakov
150lietadiel
140vrtulnikov

Argentina

do 50vojnovych lodi zakladnej triedy
32 pomocnych lodi
4ponorky
450lietadiel a vrtulnikov /zastarale, bez riadenych striel/
90tankov
protilietadlove baterie, transportery
16000vojakov

V priebehu bojov sice Argentina potopila pomerne vela
lodi, ale zaplatila za to stratou prakticky celeho letectva.
Pri samotnych pozemnych operaciach bolo jasne, ze vdaka zastaralosti vyzbroje nemoze dlho Britom vzdorovat, pritom
papierovo boli sily velmi vyrovnane.

124065

03.01.2007 19:44

Kurvítka II

tie stare veci castokrat

Erik 217.?.?.?

naozaj vydrzali pozoruhodne dlho.
V rodine mame napriklad 27rocny televizor Salora, farebny, stereo, dialkove ovladanie, a v oprave bol iba raz, nedavno a vyslo to na asi 500sk. A ten opravar, inac fakt ze profik, a hovoril, ze dnesne televizory nevydrzia casto ani rok, a uz maju prve zavady.
Dalsia perla> Video original zakupene v Tokiu pred vyse 20rokmi, nato ze bolo dvojhlavove, malo velmi velmi dobry obraz. Odislo pred dvoma rokmi, nikdy nebolo v oprave. Zakupili sme super hyper moderny, rovnakej znacky, odislo po dvoch rokoch a par mesiacoch.
Hifi veza JVC /zosik+radio+gramec+repro/ktorej taha cez tridsiatku, a nikdy nemala ani jediny problem..

124665

13.01.2007 10:52

Americký útok na sídlo irácké strany. Toto je Plán B?

otazka.

Erik 217.?.?.?

Myslite si ze vyslanie dalsich 21tisic amer. vojakov je predzvestou
k buducim utokom na Iran? Podla mna je to prilis malo, aj ked v pripade ze by islo hlavne o leteky a raketovy utok, tak by tie pocty boli irelevantne.

125509

20.01.2007 14:46

Jsou Windows Vista záměrně zmrzačená?

mam vykonne PC,

Erik 217.?.?.?

ale Vistu si nenainstalujem, pokial to nebude uplne nevyhnutne.
Pouzivam WinXp bez Service Pack 2, vela ludi hovori, ze je to raj pre virusy a spyware, ale napriek pravidelnym navstevam problematickych stranok, moj system je stabilny a som s nim spokojny. Klucom je dobre nastaveny Firewall a kvalitny Antivirus s dennou aktualizaciou databaz.
O zmene na Vistu neuvazujem ani nahodou..

126064

08.02.2007 20:25

Írán: válka se blíží

RE: Preč s Ajatoláhmi 2

Erik 217.?.?.?

ked je to taky podla Vas strasny rezim, preco ho domaci nezvrhnu?
Bud im v skutocnosti vyhovuje, alebo na to nemaju "gule", ale to uz by bol ich problem..
Osobne sa mi nechce verit ze by Usa naozaj uvazovalo nad utokom na Iran, bolo by to sialene rozhodnutie, blizkyVychod by sa ocitol v ohni pekelnom.

128209

10.02.2007 06:53

Pozor na firmu Acer – dokončení

Acer Aspire

Erik 217.?.?.?

mam cca tri dni, a som s nim spokojny. Kupoval som verziu bez OS, a dal tam vlastne XP /original/. Jedine co bolo dost zvlastne, ze nedodali ziadne ovladace-driveri/na co som bol ale dopredu upozorneny/, takze som si musel vsetky stiahnut z netu, ale to trvalo tak desat minut aj s napalenim.
A je pravda ze HDD je rozdeleny na dve partition/co bolo jasne vidno/ s tym ze tam povodne bol nejaky Linuxacky hybrid, ale to som hned pri instalacii zrusil a je vybavene, na to ze bol ten notebook taky lacny slape ako hodinky. A este nieco. Zalohovanie treba riesit jedine pravidelnym ukladanim na CD, resp DVD, nejake samospasitelne zalohy na HDD je z praktickeho hladiska nezmysel.

128360

10.02.2007 22:54

Pozor na firmu Acer – dokončení

RE: Acer Aspire

Erik 217.?.?.?

ma to DVD ram. A potom, ten nb mam iba ako zalohu keby mi odisli oba desktopy, takze ziadne nove data vlastne na nom nevytvaram.
Ale celkovo davam prednost pravidelnemu kompletnemu reinstalu systemu, asi tak raz za 1-2mesiace. Naco delit na dve partition, ked sa za stvrt roka registre vo Windowsoch tak zas*ru, ze vsetko trva raz tak dlho ako po cerstvej instalacke? Za 3/4hodinu je kompletne vsetko nove, system, drivere.
A este nieco. Na to ze je ten nb taka relativne slaba konfiguracia, tak je prekvapivo rychly, som prekvapeny.

128419

10.02.2007 23:57

Pozor na firmu Acer – dokončení

inac celkovo delit firmy

Erik 217.?.?.?

na "kvalitne" a "smejdove" je casto dost relativna vec, podla mna to viacej zavisi od konkretneho kusu. Napr. mam desktop ktory je postaveny v podstate skoro cely z MSI komponentov, co je znacka odbornikmi nie velmi doporucovana. Napriek tomu pocitac bez jedineho problemu funguje v 24hod. rezime uz stvrty rok a este naviac v nie prave idealnych priestoroch /zvysena teplota/.
Da sa to uz oznacit uz za uspech alebo iba za standard? je to relativne..

128424

07.03.2007 15:49

Zločinecká organizace jménem Justice

RE: pravnici

Erik 217.?.?.?

"! A (jiz pozde) nezente se!!!"

-toto by malo byt vytesane do kamena, mam rovnaky nazor [oči v sloup]

130328

07.03.2007 18:44

Zločinecká organizace jménem Justice

Jadro

Erik 217.?.?.?

problemu je v tom ze Euro-americke rodinne pravo je tak nastavene /ako uz niekto spravne upozornil/, ze sa snazi za kazdu cenu hajit v prvom rade stranu manzelky.
V praxi to potom vyzera asi tak, ze ked sa zle chlap ozeni, tak sa moze jedneho dna stat, ze nie vlastnou vinou, bude nuteny mozno opustit domov ktory sam vybudoval, a bude zacinat odznova s holym zadkom a vyzivnym na krku.
Prikladov z realneho zivota je myslim dost.
Manzelstvo je z pravneho hladiska pre muza vysokorizikovy sport..

130341

18.03.2007 12:05

GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity

ja budem mat pomaly 30,

Erik 82.?.?.?

a uz dlho som rozhodnuty nikdy nevstupit do manzelstva, lebo viem ze dnesne pravo je tak nastavene, ze chlap v pripade rozvodu nema skoro ziadne moznosti, a bude otrhany az na kost, osobnych pripadov poznam dost.

Plne si uvedomujem vplyvu agresivneho feminizmu na spolocnost, a podla mna je situacia dost zla.

Ale je to celosvetovy vplyv, a jednotlivec s tym nic neurobi.
Staci mi ze mam co jest, mam kde spat, mozem citat co ma bavi,
a mam dlhodobu sexualnu priatelku.
Tym padom su moje zakladne tuzby plne uspokojene, okruh zaujmov
sa uzatvara, nemienim uz robit zo seba nejakeho DonQuijota.

Prisiel som totiz k zaveru, ze spravodlivost nikdy nebola, nie je, ani nebude, takze nech si ten vsetok sajr*jt riesi niekto iny.

131084

18.03.2007 23:46

GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity

pasivna obrana existuje.

Erik 82.?.?.?

Pokial chlap nevstupi do zväzku manzelskeho, a ani nebude mat ziadne deti, tak sa vyhol minimalne 80percentam problemom vyplyvajucich zo zdegenerovaneho feminizmu.

131157

21.03.2007 18:28

Čeká nás nový světový řád, nebo Armagedon v bitvě o zdroje?

RE: Cas, cas, cas.

Erik 82.?.?.?

"Technologie ovlivňování vědomí prostřednictvím přímého vstupu do něj je připravena ke globálnímu použití. "

- ano, taketo technologie naozaj existuju, a su aj do urcitej miery
funkcne.
Ale ludske vedomie ma obranne mechanizmy proti takemuto priamemu
ovplyvnovaniu, a osobne si myslim, ze netreba robit z toho az takeho strasiaka.

131374

Pausalne odsudzovat uzivanie farmaceutickych pripravkoch ktore predpisal lekar, by bol velky nerozum.
To ze casto maju vedlajsie ucinky neznamena ze nemaju svoje opodstatnenie.
Napriklad niekto dostane "Rokenrol", tak ma dve moznosti.
Chodit na ozarovania z ktoreho mu zlezu vlasy a bude sa citit velm i zle, alebo sa na to cele vykasle a bude cakat na zazrak.
Tu pritomny od lieku asi cakaju ze bude zarucene ucinny a zaroven bez vedlajsich ucinkov.
Lenze v zivote takto veci nefunguju, v biologii obzvlast.

131842

07.04.2007 18:30

Írán propustil zajaté Brity

USA robia iba ramena,

Erik 82.?.?.?

vojna s Iranom je nepravdepodobna. Aspon teraz, vo vyhlade minimalne cca dvoch mesiacov.

132452

13.04.2007 21:09

Studie páření druhu homo sapiens

zo zenami je to tazke,

Erik 82.?.?.?

preto ich nestale striedat je sice lakave, ale po praktickej stranke dlhodobo iba tazko udrzatelne.
Ja sa o ine zeny vobec nezaujimam, lebo nemam cas ani chut s nimi nieco "riesit". Treba si najst jednu, staci uplne priemerne pekna,
ktoru si vychovate k obrazu svojmu, a mate zabezpeceny pravidelny sex, a nemusite traposit kazdu chvilu pred nejakou novou, pri ktorej nemate iste nic.
Takze ja som za monogamiu.
Ale pozor, nehovorim o manzelstve..

132841

13.04.2007 21:12

Studie páření druhu homo sapiens

RE: Studie

Erik 82.?.?.?

no mne by sa to zdalo amaterizmus, tak ci onak, zaplatit za jedno suchnutie 2000korun ceskych?? Vzdy sa dajst jedna, ktoru presvedcite, ze ste obaja spolu z LASKY, a budete to mat zadarmo hocikedy.
Ze to nie je lahke? nie je, ale pri troche sikovnosti to ide.

132843

14.04.2007 09:26

Studie páření druhu homo sapiens

RE: Evoluční lži

Erik 82.?.?.?

muzi su do zenenia priamo ci nepriamo nakoniec dotlaceni.
Ako? Partnerka im da jasne najavo, ze ked sa nebude v tomto smere dostatocne cinit, tak inych zenbychtivych zaujemcov je dost.
Mohli by sme ist v ramci konkretnych pripadov do detailov, a podrobne si ich podstatu rozobrat, ale zda sa ze ste inteligentna skusena zena, takze predpokladam ze velmi dobre viete co mam na mysli.
Co vidim priklady v mojom pracovnom a kamaratskom okoli, tak mlade zeny /20-25/ zo svojim prijmom nakladaju uplne nezodpovedne, je vidno ze rataju s tym, ze financne ich bude tahat partner./a aj to niektore nahlas priznavaju/.
Su schopne kazdy mesiac, cele roky, minat celu svoju vyplatu na kozmetiku, handry a mojito v klube.
Zatial co u chlapov vidim predsalen vyssiu snahu a investovanie svojich penazi do niecoho perspektivnejsieho./nemam teraz na mysli pozyvanie slecien do báru/
Lebo dobre vedia, ze chlap co nema aspon ako-taky financny standard zabezpeceny, nebude chciet ziadna.

132873

15.04.2007 10:09

Studie páření druhu homo sapiens

RE: Evoluční lži

Erik 82.?.?.?

co si pod pojmom "vzdelana zena" presne predstavujete?
Staci status diplom VS+ zamestnanie v medzinarodnej firme?
Lebo presne o takomto okruhu hovorim.
Tych zodpovednych je totiz pravdepodobne menej ako si myslite.
Alebo si to nechavaju na neskorsie, ked nebude inej volby, chapem ze inak si moze dovolit spravat 20rocna a inak 30rocna,
predsalen biologicke hodiny sa oklamat nedaju.

Ak tym 26rocnym. Zeny ich casto povazuju za "nezrelych" z jedineho dovodu, ze nie su taky naivni ako ich tatkovia co sa zenili skoro, po minimalnych predchadzajucich skusenostiach. Jednoducho vecsina zien vidi ze dnesni muzi uz nie su ochotni skocit do manzelstva s prvou ktora sa objavi na obzore.
To im samozrejme nejde velmi do karat.
Ale to je kazdeho osobna vec, nevycitam nikomu jeho spravanie, ci muzom ci zenam, lebo chapem pohnutky obidvoch stran.

132947

18.04.2007 19:54

Byl to takový stín...

Dotycny

Erik 82.?.?.?

bol dusevne chory, co je na tom tazke pochopit?

133204

21.04.2007 07:59

Má DRM na kahánku?

naco ta cela hysteria.

Erik 82.?.?.?

Ved existuju P2P siete, torenty, a tam clovek najde prakticky skoro uplne vsetko..

133427

21.04.2007 23:43

Má DRM na kahánku?

RE: Článek je velmi odborný!

Erik 82.?.?.?

"Většina zpěváků proti stahování není"

- to je pravda. Ak totiz nevydavaju pod svojou vlastnou znackou, ale im to vydal nejaky medialny "gigant"tak z kazdeho CD maju doslova iba par percent.
Dnesne skupiny a spevaci zarabaju relevantne sumy iba na koncertovani..

133516

25.04.2007 21:21

Nejdražší káva v mém životě

ono je to tak:

Erik 82.?.?.?

S tymi cenami bytov je to naozaj strasne, tie su vzhladom k prijmom premrstene, ale po ostatnych strankach ludom dnes nic nechyba, len si to neuvedomuju.
Maju co jest? Hypermarkety doslova praskaju napchate tovarom.
Mate slobodny pristup k informaciam? Internet je kazdemu dostupny, je vydavana literatura kazdeho druhu a zanru.
Mozte cestovat? Kdekolvek a kedykolvek, a s pomocou desiatok roznych cestovnych kancelarii.
Kazdy moze mat aspon nejake auto, pocitac, telku s metrovou uhloprieckou, chodit do kina do klubu.
Ludia by boli nespokojny, aj keby kazdy byval na stromovke a jazdil na ferrari.
Ale tie byty su drahe, to je fakt..

133858

26.04.2007 06:39

Nejdražší káva v mém životě

RE: ono je to tak:

Erik 82.?.?.?

vzhladom k platom sa cena bytov v Bratislave podla mna vyrovna aj Prahe, su schopny za hocijaky otrasny stary panelakovy byt v pochybnej stvrti ziadat tazke miliony..
Vsetko zavisi od toho, s cim ktoru konkretnu vec porovnavate. Oproti ostatnym zapadoeuropanom si zijeme urcite o dost horsie, ale na to poviem iba jedno, som relativne mlady, ale pametam si doby ked byvali v potravinach iba dva druhy jogurtu, tri druhy keksikov,
chlieb a pecivo boli raz do dna, rano..

133888

28.04.2007 08:37

Dopis anonymního amerického vojáka z Iráku: Oznamujeme jen desetinu svých mrtvých

ten list je na 90percent fake,

Erik 82.?.?.?

ale to nic nemeni na tom, ze situacia v Iraku je podstatne horsia
ako tvrdia mainstreamove media, v podstate tam uz dlho prebieha obcianska vojna zo vsetkym co k tomu patri, len to este nikto nemal odvahu povedat nahlas.
Ale som rad ze sa mi uz vyse roka plni predpoved, ze ziadna priama konfrontacia USA-IRAN nebude, lebo by to bola zo strany amikov cista sialenost.
Si pametam ked bol minule leto konflikt v Libanone, tak v Irane ukazovali zabery na dlhe rady dobrovolnikov hlasiacich sa na "jihhad", si nechcem predstavit co by sa dialo keby islo priamo o ich uzemie. Iran ma velku vyhodu vo velkosti "zivej sily", to bol aj jediny dovod preco vo vojne s Irakom neprehral a skoncilo to viac-menej peknou remizou.

134139

05.05.2007 10:33

Rozdělení a krádež

je to chyba moslimov.

Erik 82.?.?.?

Ak miliarda moslimov, nechce, alebo nedokaze sa zjednotit aspon na chvilu, a porazit par stotisic Izraelcov, tak je to ich vlastna neschopnost.
Cez 50rokov sa o to snazia, a prehrali vsetky konflikty, aj ked boli v jasnej vojenskej prevahe.
Skutocnost je skor taka, ze nikomu z arabskeho sveta na osude Palestincov nezalezi, a oni sami proti Usraeli sancu nemaju..

134634

05.05.2007 23:18

Rozdělení a krádež

RE: je to chyba moslimov.

Erik 82.?.?.?

este vzdy je tu Iran a Syria, a ti keby chceli, tak pomocou napr. vojenskym skupinam v Libanone a Palestine, by vedeli Izraelu vazne zavarit.
Lenze to by museli byt vyzbrojeny trosku inac ako AK47 a zlahka modifikovanymi Katusami.
S tym sa neda robit nic, mozno tak nejaky prevrat u africkych zulukafrov..

134700

08.05.2007 12:09

Prosím, Bože, včely ne

prvavda byva vzdy prostejsia,

Erik 82.?.?.?

ako si na prvy pohlad myslime

http://osel.cz/index.php?clanek=2612

134875

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

51

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 78 čtenářů částkou 17 954 korun, což je 51 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 1

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 2

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 2

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Američtí manažeři sjíždějí fotky z obsazení Kapitolu. Když najdou svého zaměstnance, má padáka09.01.21 11:15 USA 4

Měnové kurzy

USD
21,56 Kč
Euro
26,14 Kč
Libra
29,38 Kč
Kanadský dolar
16,95 Kč
Australský dolar
16,61 Kč
Švýcarský frank
24,26 Kč
100 japonských jenů
20,76 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,77 Kč
100 maď. forintů
7,31 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,27 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 698,43 Kč
1 unce stříbra
544,55 Kč
Bitcoin
806 111,77 Kč

Poslední aktualizace: 19.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 59 784 672