Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané osa x

Nalezeno 201 příspěveků, 1 IP adresa

Stránka: 1 2 3

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

08.02.2012 14:22

Vytěsňování

RE: Muži mají singletasking

osa x 193.?.?.?

paní Blažková , máte pravdu, ženská vždy vidí dál než muž , a zejména když jde o peníze, tak dohlédne i za známý konec vesmíru , jenže příroda je spravedlivá a preferuje celkovou rovnováhu, takže to kompenzuje tím, že si ženy často nevidí do úst [vyplazený jazyk]

262813

09.02.2012 22:14

Tak už to víme

:-) laik se diví - odborník žasne

osa x 193.?.?.?

tedy přečíst tento text = sníst z ledničky 4 dny starou syrovou chobotnici , ono od anarchokomunisty ani nelze jiný text čekat, nemá smysl polemizovat a vyvracet větu po větě, Ulrich Fleischhauer by si povzdechl , že tento text by mohl být mistrnou ukázkou demagogické dialektiky jistého etnika - qui prodest to směšné dělení lidských zdrojů na L & R ? P.S.: není ani rovnost, ani volnost a ani bratrství , individuálně jsou pouze osobní sobecké zájmy a obecně případně i kolektivní evoluční strategie

262918

11.02.2012 14:51

Držba fyzického zlata je reálnou cestou z nadcházejícího chaosu

položme si otázku, proč po (deseti)tisíce let bylo zlato univerzálně přijatým základem směnného systému hodnot ?

osa x 193.?.?.?

a položme si druhou a třetí , důležitější, otázky : proč ve 2.pol. 20-tého století resp. v poslední čtvrtině bylo nahrazeno potištěným papírem ? a konečně KDO je nahradil ?
Jste-li schopni si pravdivě odpovědět , pochopíte, proč je přání otcem myšlenky článku pana Pilíška , a též proč se ti, kteří zničili zlatý standart budou ze všech sil bránit jeho návratu i za cenu jaderné války, neboť by to znamenalo konec výroby papírkových e-peněz z vakua , tedy konec jejich bezpřehé moci. Přečtu-li si debatu, vidím z 90% nákazu propagandou, proto ačkoliv má pan Pilíšek prakticky pravdu , nikdy již k tomu po čem volá, bez boje nedojde, snad pokud by Indie, Čína, Rusko jako silná 3 pochopily , komu že to používáním e-papírků vlastně posluhují a přestalo by je to bavit a vrátili by se ke zlatému standartu oni, jde o cca 3 miliardy lidí, to by mohl být nový počátek

263033

14.02.2012 13:55

Ziskem poháněný vězeňsko-průmyslový komplex: Ekonomika věznění v USA

co takhle " Ziskem poháněný vězeňsko-policejně-justiční komplex v české kotlince" ?

osa x 193.?.?.?

Zdroj: http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/správn%C3%AD/statistiky/Statistické%20ročenky/rocenka_2010_v8.pdf
to máme zhruba 22 tisíc vězňů , 36 věznic, 10,5 tisíce zaměstnanců VS ČR, počet obyvatel ČR cca 10 532 000 , to máme cca 208 vězňů na 100tis.obyvatel a přibližně 2 vězně na 1 zaměstnance Vězeňské služby ČR, průměrný hrubý hodinový výdělek pracující osoby ve výkonu trestu odnětí svobody je 30,25 Kč , náklady na 1 vězněnou osobu na 1 den cca 850 Kč - tolik výběr ze statistiky.
Praxí je pronajímání vězňů vězeňskou službou firmám , kdy si VS ČR fakturuje měsíčně za jednoho vězně 2x - 3x více, než je hrubý plat vězně a ten se pohybuje od 4500,- ( drtivá většina pracujících vězňů) do 9000,- Kč/měsíc (výjimky). Jistou bizardností je, že každý pronajatý pracující vězeň odebral 1 pracovní místo z trhu práce pro nezaměstnané registrované na úřadech práce .
Jak pracuje vězeňsko-policejně-justiční komplex v české kotlince a moravských úvalech ? Především opakovaně postihuje tzv. pachatele za tzv. trestné činy, které nejsou v jiných zemích EU trestné , tím je dodává do mlýnku na maso a na jejich pronájmu vydělává peníze a především odůvodňuje tzv. obyvatelstvu svoji opulentní nepostaratelnou existenci ! Proč člověk, který vykoná trest odnětí svobody, zpravidla skončí opět v systému tohoto represívního komplexu ? Většinou se totiž po propuštění naprosto nechytá ani s bydlením a ani s prací . Pro stále se zvětšující skupinu lidí , kteří byli nastoupeni do tohoto mlýnku se z toho tak stává doživotí.
USA mne tak nezajímá, nebydlím tam, co mne zajímá jsou zdejší poměry . Brutálně se zvyšující počet exekucí, počet lidí upadajících do bídy a počet bezdomovců je palivem rozbujelého represívního systému, který si takto zřídil kladnou zpětnou vazbu, aby si zajistil na úkor ostatních svoji prosperitu a blahobyt.

263195

17.02.2012 11:14

Kolaps současné civilizace

RE: Ropa, plyn a černé uhlí nejsou fosilní paliva

osa x 193.?.?.?

[chechtot]
plurál majestátikus již o něčem vypovídá ,
mám pouze otázku : z čeho si ten "svůj názor" děláte ?

263520

22.02.2012 10:43

Penězoměnci žijí ve strachu

RE: Segoisovaný svět je běžnými prostředky již nesdesinfikovatelný

osa x 193.?.?.?

Kupec Benátský na scéně ND , to byl v roce 2011 veliký zážitek. Pravím vám: kolektivní vina existuje. Prý je svět ovládán chamtivými korporacemi, no co je to taková korporace ? To je skupina jednotlivců druhu homo sapiens se společnou evoluční strategií, jen ten generální manager dělá to svinstvo za 10 000 000 $ ročně a ten referentík Lojza Voříšek za 30 000 $ ročně , kdo je větší lump a lotr ? Řekl bych , že Lojza , neb se prodává lacino a potom ještě schizoidně sympatizuje s Okupuj ( místo odpustků v kostele ) . Ale lid Voříškový chce být klamán a miluje své tyrany, pan Z. Sitchin by řekl " takto byl vyprojektován k službě" .

263828

24.02.2012 12:38

Stojí USA (i Západ) před revolucí?

takovou směsici záměny příčin a následků jsem nečetl už dlouho

osa x 193.?.?.?

já jsem ten socialismus zažil pane, díky rudému teroru a ostnantým drátům udržel moč 40 let , takovou s prominutím bramboračku můžete servírovat jen dětem , a co se týká obyčejných američanů - ti by si ho potřebovali vyzkoušet " jak prase drbání" , aby si na vlastní kůži nadšeně užili tu družstevní kolektivizaci , jen ty elity by museli přikovat k těm spravedlivým podnikům asi řetězem , proberte se ze svého dětského sociálně-inženýrského snu o globální společnosti naklonovaných podprůměrných obyčejných spravedlivých uvědomělých duhových přejících skromných lidiček , vaše slova jsou stejně účelová a prázdná jako slova církví a váš model je ještě zrůdnější

263923

24.02.2012 17:36

Stojí USA (i Západ) před revolucí?

RE: takovou směsici záměny příčin a následků jsem nečetl už dlouho

osa x 193.?.?.?

Ovšem družstevní vlastnictví samo o sobě není žádný zločin, ono to jde i bez demagogie autora, forem vlastnictví výrobních prostředků je přirozeně mnoho, jen se mi zdá, že lidé sami si vyvolí to pro ně nejlepší - a to je právě problém pro sociální inženýrky , tzv. obyčejný člověk nechce mít žádnou odpovědnost , vůbec žádnou , proto se pohne teprve až chcípá hlady, dříve nikdy , kolem sebe máme spoustu příkladů, možností jak naložit s vlastním osudem je mnoho , jen je zvednout ze země

263943

01.03.2012 12:15

Ochotně a dobrovolně se vzdáváme svého soukromí

RE: Praxe

osa x 193.?.?.?

vyčerpaně jsem to vše dočetl a dostavilo se Déjà vu , v dávných dobách raně devadesátých let jsem řešil zabezpečení vilky připojením k PCO - dojezd zásahovky 4 min, výsledek k smíchu : zatímco zloději v klidu uvnitř kradli, zásahovka běhala venku kolem nemovitosti kontrolujíce destrukci dveří a oken , což se jim nepovedlo, takže odejeli a zloději v klidu dokradli a též odejeli. Když se situace opakovala, usoudil jsem , že je na čase změnit taktiku a ozbrojil jsem se, pak jsem nosil zbraň neskrytě, zastřelil pár pobíhajících psů ( vysloužil si tak přestupková řízení ) a získal mezi ovcemi v hospodě pověst nebezpečného psychopata, který střílí na vše, co se pohne. To se doneslo i galérce a od té doby jsem měl na svém pozemku svatý klid a mír a zbraň zamčenou v trezoru. Utratil jsem statisíce za systémy, kamery ( kvalitní kameru se smysluplným výstupem pod 100tis. opravdu nepořídíte) a PCO , a na prd - zloději jsou totiž povahově lidé, kteří trpí duševní poruchou, že jsou nejchytřejší a vyzrají na vše, zejména pod vlivem drog se jejich porucha násobí. Strach je jediný argument. Proto funguje jedině domobrana a sousedská pomoc, což je pro běžného "občana" čssr nepochopitelná záležitost ( žel bohu ) .

264353

09.03.2012 18:41

Bič Euroříše a potrestání Řecka

a přece o tom to multikulti především je

osa x 193.?.?.?

Řekové se zřekli soběstačnosti země a začali zapadat do celoevropské, a perspektivně do celosvětové dělby práce - to je nejdůležitější věta z celého článku. Stal se z nich VAZAL.

264958

26.03.2012 11:08

Cesta k transformaci společnosti

Pane Zelenko, vy jste politický kreacionista a popírač evoluce

osa x 193.?.?.?

tím se stáváte prvkem množiny různonáboženských kazatelů, přičemž vaším náboženstvím je " proces nastartování transformace a proces demokratizace společnosti" . S žárem v oku voláte po "poslední šanci k všeobecné dohodě na formě demokratizačního procesu a vytvoření občanské společnosti" - pardon, ale působí to na mne jako jakýsi husitsko-adamitský manifest. A to zejména skrz vaši doktrínu: "Stanovení konkrétních ekonomických a hospodářských nástrojů a opatření by bylo přenecháno na všech úrovních nově zvoleným zastupitelům a do funkce jmenovaným odborníkům. " Asi jste si nevšimnul, že česká společnost je formálně demokratická poměrně hluboce, nicméně musel byste vyměnit příslušníky této společnosti za nějaké méně líné, aby byla společnost nejen demokratická formálně ale i právně a fakticky. Současný stav je výsledek evoluce společnosti, nikoliv Opus Dei. Vaše formulace " by bylo přenecháno" mne naplňuje klidem, který pramení z vaší nevědomosti o podstatě věci samé. Výsledky svobodných a demokratických voleb vám jsou cizí - fakticky je neuznáváte s jakousi výmluvou , že voliči nevěděli. Tím se dostáváte na úroveň Knoflíkových válek - kdybych to býval byl věděl, tak jsem tam nechodil.

265883

04.04.2012 14:10

Globální elita ukrývá 18 bilionů dolarů v bankách daňových rájů

Ultra bohaté nějaké občanství vlastně ve skutečnosti ani nezajímá.

osa x 193.?.?.?

A k čemu je v globálním světě občanství ? Něco jako vypálená značka teleti, aby farmář věděl ? text mi připomíná pověstné krokodýlí slzy

266344

05.04.2012 13:27

Družstevnictví a socialismus

každý pracovník v družstvu pobírá spravedlivou mzdu, má spravedlivý podíl na zisku i na růstu majetku, demokraticky ....

osa x 193.?.?.?

Já prostě musím a nemohu si pomoci , kolik praktických zkušeností má pan Stočes s výrobními či zemědělskými družstvy ?? Text je referát teoretika, který zemědělství či výrobu v současném čssr viděl z rychlíku. Z praxe pouze sdělím, že družstevní zemědělství v čssr je ve stavu "rigor mortis" , ze kterého je již nikdo nereinkarnuje. Proč ? Nejsou lidé - žádný schopný a pracovitý vůdčí člověk nebude utrácet svůj čas s kolektivem současné populace venkova, která už neumí nic , aby prostřednictvím družstevních mechanizmů rozhodování nevzdělaní, hloupí a závistiví tupci rozhodovali o pobírání jeho spravedlivé mzdy za to, že se snaží s tímto kolektivem přežít na venkově navzdory státní politice i navzdory samotným družstevníkům. To je realita českého venkova po 60 letech reforem. Autor asi ani nezná a neví, že si např. rakouští sedláci pronajímají v česku půdu , aby na ní hospodařili , to jsou kouzla že. A proč asi ? Kdopak vyjednal zemědělskou kapitolu při vstupu do EU tak výhodně ??? Miluji teoretiky , hlavně Marxe a Engelse.

266392

08.04.2012 21:03

Svůdci k vůdci a my

RE: Dějiny a historie nepůjdou nazpět! Společnost se rapidně mění a změní a nikdo tomu nezabrání!

osa x 193.?.?.?

konečně inteligentní projev svobodné vůle a nikoliv papouškování píčovin, bylo mi potěšením přečíst si váš krátký leč výstižný text, ano svobodnou vůli nelze umravnit

266564

11.04.2012 10:07

Všeho s mírou a všeho do času, říká sociolog Jan Keller

RE: Tak bylo, nebo nebylo ?

osa x 193.?.?.?

ano, pan J.R. neumí číst resp. nezná význam slov, pan Keller odpovídá zcela nevyhýbavě, nicméně otázka " Bylo za komančů lépe nebo nebylo ( než dnes) ? " je dokonale hloupá . Obecně vzato : shrnout 40 let svinstva a 20 let svobody do této otázky je výraz demence tazatele. Každý, kdo tvrdí, že je zde nyní nesvobodný , tak LŽE , a má maximálně můj soucit, že si neumí se svoji svobodou poradit .

266724

11.04.2012 20:38

Všeho s mírou a všeho do času, říká sociolog Jan Keller

RE: Tak bylo, nebo nebylo ?

osa x 193.?.?.?

1) pro "ermite" v 17:17 , ano jsem svobodný - ostnatý dráty s pubertálními střelci kolem sebe nemám a ani komunistickou svini souseda , bez rizika smrti zastřelením mohu odcestovat , mohu se ucházet o zaměstnání nebo práci podle své vůle a nikoliv podle vůle bolševika, mohu milion věcí, jen nesmím být líný dobytek ustájený u žlabu
2) pro " Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 184.?.?.? " v 17:52 , měl byste se léčit
3) a vám babo Blažková jen řeknu toto : zaspala jste o 50 let , cca 1500 pokusných jaderných a termojaderných výbuchů v létech 1945 - 1975 ve studené válce, miliony tun DDT a PCB, atd., a k tomu propaganda ovlivňují myšlení, že naprosté marginality vás zcela paralyzovaly, na světě jsou různé společenské struktury, můžete si svobodně vybrat tu, která vám bude nejbližší, stačí jen nebýt líný, a pokud chcete žít přisedle, tak působte vy na své okolí aktivitou, aby se změnilo podle vašich norem, překonejte svůj chybný imprinting a zjistíte, co je svobodná vůle

266764

15.04.2012 10:08

Všeho s mírou a všeho do času, říká sociolog Jan Keller

RE: Tak bylo, nebo nebylo ?

osa x 193.?.?.?

inu používáním negativního vymezování ničeho v životě nedosáhnete, svinstvo se děje co je svět světem, zrovna tak jsou ovce ovcemi , co je svět světem, osobně mi současné svinstvo vyhovuje více než svinstvo minulé, protože je svoboda, a jak jsem již napsal a budu se opakovat: není můj problém, že si se svoji svobodou neumí(te) poradit, já se svobodný necítím - já svobodný jsem, víra je pro ovce- věří ti, kteří nevědí, měl byste se tedy více starat o svoji svobodu a nikoliv o moji resp. ostatních, pak třeba váš život nebude pouhým pobíháním za falešnými proroky typu pana Kellera. Při četbě většiny zdejších příspěvků si vzpomenu na vtip od pana Izera o tom jak jdou cajti po ulici a vidí cikorky sedět u výkopu, krumpáče a lopaty pohozený, jeden cajt říká druhýmu: koukni na ně, jak se flákají, cikorka mu na to odpoví: kdybyste se líp učili, mohli jste se tu flákat s námi! . Ovce si vybrali ( a stále vybírají již 22 let resp. 90 let) - tak mají - to je realita, pasoucí se ovce v kotáru si totiž nejsou schopny nikdy samy vybrat dobře směr, mají totiž kolem sebe ohradu nevědomosti a lenosti a dokud je co žrát jsou v poho, ovšem když se stádo splaší buď už hlady nebo je mědvěd nablízku, tak potom nějaký směr vybere - nakonec vždy dobrovolně do nového kotáru, tak to bylo, je a bude. Stačí si přečíst text pana Kellera znovu, nevyhýbá se odpovědím na hloupé otázky, ale rozhodně není bačou ani ovčáckým psem, spíše ovcí, která už nemá kolem sebe ohrádku nevědomosti a tak poplašeně poskakuje a snaží se splašit celé stádo. Tak a to je konec, milé děti.

266964

19.04.2012 09:16

V USA se chystá soud s mužem, který vyzradil mučení vězně

RE: Právní stát

osa x 193.?.?.?

definice: stát jsou pouze něčí převlečené zájmy, proto pojem "právní stát" je nesmysl
a k procesu s Dimitrovem malý odkaz : http://www.zvedavec.org/nazory-1414.htm?status=new , paradoxně měl ještě proces s Dimitrovem znaky dodržování pravidel - viz. výsledek procesu, což je optikou dnešní demokratické doby věc naprosto nevídaná, neslýchaná a neznámá

267246

19.04.2012 18:42

V USA se chystá soud s mužem, který vyzradil mučení vězně

RE: Právní stát

osa x 193.?.?.?

Dle vaší zdejší antologie bych soudil , že nebudete vytrhávat z kontextu. [oči v sloup]
Váš revanš č.2 jsem si upravil podle svého naturelu: "Když něco nedokážeme změnit, musíme se naučit s tím žít, nebo odejít." P.S. Některé následky hloupostí , kterých se člověk (já) z boží vůle dopustil v minulosti, neutralizovat nejdou. [cool]

267267

20.04.2012 10:30

V USA se chystá soud s mužem, který vyzradil mučení vězně

RE: Právní stát

osa x 193.?.?.?

Pane Bartošku, já s vámi nechci polemizovat, máte příliš mnoho načteno, k vaší škodě. Pojem právní stát považuji za nesmyslný a účelový. Pozoruji svět kolem sebe a zjistil jsem, že lidé si nejsou rovni ničím, protože nejsou stejní, nejsou to klony, mají fakticky různé zájmy ( i když často uzavírají krátkodobé účelové koalice) , existují v různých podmínkách, a společnost je v důsledku toho maximálně heterogenní na rozdíl od státu, jehož účelem je společnost homogenizovat, aby mohla sloužit různým zájmům a být ovládána, za tím účelem jsou tvořeny legendy a pohádky , falešné pojmy a slovům je dáván nesmyslný význam v rozporů s významem původním.
Kdysi jeden diskutér napsal, že nejjednodušší úspěšnou evoluční strategií bylo je a bude " blbnout blbcům hlavu blbostmi" , přičemž nepejorativní terminus "blb" zde ztotožňuji s tím, kdo neví a proto bezdůvodně věří. Vše už bylo napsáno mnohokrát (stačí přečíst něco od Aristotela a kupodivu i Lenina ) - bez ohledu na hory popsaného papíru, důležité jsou skutky a realita a osobní zkušenosti. Pro toho, kdo je na vrcholu potravní pyramidy stačí vypustit newspeak "právní stát" a blud už pak žije vlastním životem, který je bludnější tím víc, čím nižšími patry pyramidy se šíří. Proces se jmenuje propaganda.

267297

22.04.2012 18:56

Velký restart

Pravicová politika a kapitalismus zcela selhal.

osa x 193.?.?.?

Druhá věta a lež. V této zemi nikdy tzv.pravicová politika ani kapitalismus přítomny nebyly. Na rozdíl od mafie.

267494

23.04.2012 12:14

Velký restart

RE: Pravicová politika a kapitalismus zcela selhal.

osa x 193.?.?.?

[překvapení] , velká lež se skládá z malých lží, s agresívním proletářem nelze polemizovat

267564

25.04.2012 09:43

Velký restart

Druhá věta a lež. V této zemi nikdy tzv.pravicová politika ani kapitalismus přítomny nebyly. Na rozdíl od mafie.

osa x 193.?.?.?

Nic si nepředstavuji, vláda mafie není kapitalismus. Velice stručně dle wiki: " Kapitalismus je ekonomický systém, v němž jsou výrobní prostředky v soukromém vlastnictví a provozovány za účelem dosažení zisku. Ekonomické parametry (např. ceny) jsou určovány prostřednictvím volného trhu (nabídkou a poptávkou), a to i ceny práce, nikoli řízeny pouze zásahy státu (jako v řízených či plánovaných ekonomikách). Samozřejmě, že stát, či jiné organizace, které do tohoto systému nejsou zahrnovány, si ponechávají stále určitá práva systém regulovat. Ekonomiky takových států, kde stát zasahuje do ekonomiky jsou smíšené; tržní principy fungují v určitých oblastech, v jiných však vládne monopol či monopson státu. " --- Takže 1) výrobní prostředky v soukromém vlastnictví , to souhlasí, a tam , kde to tak je, to funguje dobře. Vidím kolem sebe veliké množství soukromých (kapitalistických) firem, které prosperují. 2) ostatní znaky kapitalismu zcela postrádám. Volný trh je totálně deformován dotacemi a státními zásahy tzv. regulacemi. Závěr: pokud si pletete způsob držení výrobních prostředků s hospodářskou politikou mafie potažmo státu, tak si opravdu můžete naivně myslet spolu s autorem lži, kterou kritizuji, že "kapitalismus selhal". A "pravicová politika" je ještě bludnější pojem v této mentálně (post)komunistické zemi. Pamatuji si velice dobře celých 22 let vlády Klause, je to 22 let hýčkání státní mafie a rozdávání darů a dotací (tzv. klientelismus) - to je mnohem blíže k socialistickému "každý podle svých schopností a každému podle jeho potřeb". Ale možná každý žijeme v jiné zemi.

267752

02.05.2012 16:49

Jak spolu souvisí autismus, neurologické poruchy, vakcíny, GMO, MSG a Aspertamin?

RE: Georgia Guidestones

osa x 193.?.?.?

váš graf plus teze, že celková kvalita populace = konstanta , prakticky objasňuje vše, co potkalo druh homo sapiens v posledních 300 letech i co hutného teprve přijde, obecné doměnky o nějakém duchovním přerodu považuji za vrchol ledovce "kvality" populace v zajetí v bludech , jediná fungující transformace bude jako obvykle za posledních 20 000 roků : krev, pot a slzy

268121

03.05.2012 09:30

Jak spolu souvisí autismus, neurologické poruchy, vakcíny, GMO, MSG a Aspertamin?

RE: narast chorobnosti svetovej populacie

osa x 193.?.?.?

nevyhrožujte jako potrefená fena , dokazujete tím pouze typickou polohu vašeho orgánu zvaného cerebrum

268174

03.05.2012 14:32

Jak spolu souvisí autismus, neurologické poruchy, vakcíny, GMO, MSG a Aspertamin?

logické a faktické oxymorony ve vašich textech jsou roztomilé, tak něco za odměnu

osa x 193.?.?.?

"Pro domácí násilí není žádná omluva - pokud nejste žena."

"Když se žena stane vědátorkou, obvykle má něco v nepořádku se svými pohlavními orgány."

"K získání názorové převahy není zapotřebí většiny početní, stačí rozhněvaná, neúnavná menšina ochotná znovu a znovu vyplachovat mozky lidí."

"Pro triumf zla stačí, aby slušní lidé mlčeli."

"Buď budou doma muži vládnout, nebo bude příští generace vládnout v bandách na ulicích."

"Autonomní osobnost nepotřebuje za své štěstí činit zodpovědným někoho jiného."

"Ženské pohlaví požaduje a očekává od mužského všechno, čeho si přeje a co potřebuje. Mužské pohlaví vyžaduje od ženského bezprostředně pouze jedné věci. Proto bylo nutno učinit opatření, aby mužské pohlaví své jediné věci mohlo dosáhnout jen tehdy, když vezme na sebe péči o všechno. Na tomto zařízení závisí zdar veškerého ženského pokolení."

"Mnohé ženy používají moderní vynálezy techniky a přitom o principech jejich fungování mají asi takové vědomosti, jako kráva o fyziologii rostlin, které s takovou chutí požírá."

" V určitých obdobích je povinností každého slušného člověka znovu zveřejňovat věci, které jsou zřejmé."

268216

04.05.2012 13:35

Za léčebné konopí

jde jen a pouze o peníze , v první i poslední řadě, z léčení "zadarmo" by onemocnělo zdravotnictví

osa x 193.?.?.?

rozlišujme mezi nemocnými konzumenty, kteří chtějí zmírnit své utrpení , a mezi svobodnými konzumenty jejichž motivy konzumace THC jsou jistě pestré, nikomu neupírám svobodu konzumace a svobodu pěstování zdroje, ovšem po konkrétních širokých zkušenostech z pracovního kolektivu mohu pouze konstatovat, že lidé hulící trávu v míře větší než malé mají velmi specifický vztah k plnění pracovních povinností a proto je již jako zaměstnance nevyhledávám, nicméně "Za léčebné konopí" a ostatně i za jakékoliv konopí jsem, neboť 99,9999999999 % zdravých konzumentů sáhne poprvé po jointu ze své vlastní svobodné vůle , odpovědnost za sebe, vážení, je jejich věc.

268298

19.05.2012 13:59

Poprava pro výstrahu

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PPoUXH3ZYZw

osa x 193.?.?.?

souboje mafiánských famiglií

269224

22.05.2012 11:00

Lidé ničí třetinu biologických zdrojů Země za 40 let

lžete sobě i ostatním , stačí když v sobě zničíte toho agresívního nevzdělance

osa x 193.?.?.?

právo a odklon od něho - příčina je v tom, že si ho lidé neváží, právo samo odlišuje člověka myslícího od pudového zvířete a ruší zvířecí právo silnějšího
peníze jako prostředek směny - příčina je v tom, že si lidé neváží peněz a neváží si jich proto, neboť nejsou podloženy univerzální hodnotou
technika jako nástroj - příčina je v tom, že si lidé neváží techniky jako nástroje přežití, ale udělali z ní cíl své rozmařilosti
závěr : právo, peníze a technika nemohou za infantilitu, rozmařilost, zhovadilost a degeneraci lidí
P.S. milujte se a množte se , až vás bude 100 000 000 000

269438

24.05.2012 09:56

Lidé ničí třetinu biologických zdrojů Země za 40 let

RE: lžete sobě i ostatním , stačí když v sobě zničíte toho agresívního nevzdělance

osa x 193.?.?.?

kvantový šum - různost (nezávislost, svobodná vůle atd.) vzniká v každém okamžiku a v každém jednotlivci v nekonečně mnoha místech, tento proces je nekonečný a nevyčerpatelný dokud budou na planetě alespoň 2 jedinci druhu homo sapiens ,
z hlediska času je tzv. absolutní a trvalá kontrola dokonale nemožná,
pro začátek alespoň zkuste: http://www.kosmas.cz/knihy/60520/destrukce-mysleni

269558

25.05.2012 08:40

Roste tlak pro válku s Íránem. Kongres dává „zelenou“

Co myslite ,ma politik vic rozumu nez opice a nebo ne? ...proč zrovna politik ?

osa x 193.?.?.?

cituji z článku :"Když lidé pochopí, o čem to je, je příliš pozdě. Nikdy se nepoučí. Bez ohledu na to, jak často jsou oblbováni, nechají se lehce podvést znovu. Jednou přitroublý blbec, navždy blb. Spoléhání se u zpráv a informací na zločinecká média to činí snadným. " konec citátu , víc není třeba dodávat

269640

26.05.2012 14:49

Sázka na kolaps

RE: nezlobte se,ale ztráci se holý fakt

osa x 193.?.?.?

proč ?

269719

26.05.2012 15:34

Kalouskův závod ke dnu

Zdejší ovčané žijí v orálně-análním stádiu, všechno jim projde břichem.

osa x 193.?.?.?

> Freud by řekl, že zdejší ovčané žijí v orálně-análním stádiu, všechno jim projde břichem. Pro každého demagoga a zloděje je čirá radost takovým lidem vládnout. O hodnoty se nestarají, svět a Evropa, včetně demokracie je jim ukradená, budoucnost jejich dětí také. <

- Toto je výsledek komunistického šlechtění populace posledních 70 let. Lepší charakteristika obyvatelstva ČR nebyla ještě publikována, bohužel, je to současně odpověď na základní otázku života , vesmíru a vůbec v českém kráteru.

269723

28.05.2012 10:22

Kalouskův závod ke dnu

RE: Zdejší ovčané žijí v orálně-análním stádiu, všechno jim projde břichem.

osa x 193.?.?.?

my jsme akci Z říkali "Zoufalství", jó kanalizaci jsme si vykopali, abychom nevyměšovali na hromadu pod jabloní [smích] a vskutku od RVHP ( ráno vyjede hovno přiveze) jsme obdrželi bonusové betonové trubky zadarmo , odpovím vám citací níže uvedeného příspěvku č. 269807, neboť je přiměřeně výstižný : >>tata rikal perpetum mobile,lidi budou makat pro nic nerikajici nadeji,aby se mohli radoby chapajici,ti co nevedi a nemaji co zmrdavat, dobytci nenudili << , mimochodem jak jste úspěšná v tom vašem "třídním" boji za lepší společnost konzumentů ? Děkuji předem za odpověď.

269832

28.05.2012 13:10

Kalouskův závod ke dnu

RE: Zdejší ovčané žijí v orálně-análním stádiu, všechno jim projde břichem.

osa x 193.?.?.?

Jelikož jsem dle vás "upadl na hlavičku" první, logicky nemůže být má argumentace z titulu vašeho angažovaného chápání světa konzistentní a naopak vaše argumentace tedy podle vás konzistentní je. Odpověděl jsem vám citací, kde to důležité tvrzení je : " lidi budou makat pro nic nerikajici nadeji" . Pokud postrádáte konkrétní odpověď na vaši otázku : " A BTW - za politické procesy v padesátých letech může protektorát Böhmen und Mähren? " , pak odpovídám : také. Z vašeho textu č. 269837 soudím, že jste milovníkem oné pověstné tlusté havlovy čáry za minulostí. Já nikoliv. Pokud se ovšem mýlím ve vašem vztahu k tlusté čáře, pak vaše teze o první opici jako prvním hybateli vývoje je v rozporu posledním odstavcem vašeho textu, kde na existenci vývoje přímo poukazujete. A to mne mate, za což se omlouvám, protože ženám se odporovat nemá.

269842

28.05.2012 13:47

Je příčinou problémů soudobé společnosti společenský systém nebo způsob vládnutí?

Poslední příspěvek tento měsíc, přísahám na smrt Kalouska

osa x 193.?.?.?

Po mých předchozích kritikách textů pana Zelenky dnes skládám poklonu panu Zelenkovi za stručné a logické shrnutí rčení " bližší košile nežli kabát " v obecné problematice vlády v jistém společenském systému. To že jste nepochopil obecnost textu pana Zelenky a to, že vámi uváděné argumenty tvoří pouze poměrně malou podmnožinu vztahů popsaných panem Zelenkou je vaše mínus. A vaše P.S. vás celkem diskvalifikuje. Nicméně ještě k textu pana Zelenky : obávám se , že ani trojitá psychiatriká kontrola jednotlivých kandidátů ve volbách by nepomohla odstranit vrozená schemata, neboť prý Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Ovšem celá budoucnost je otevřená experimentování všelikému.

269845

08.06.2012 09:08

ČSSD významně pomohla k přijetí návrhu zákona na vyrovnání s církvemi

pokusím se odpovědět sám sobě na otázky Maru

osa x 193.?.?.?

Sobotka, Hašek ... patrně ( 99%) jsou v hrsti těch šmoulů, kteří na ně něco vědí. Kriminální diktatura se tu buduje v duchu orwellovského ministerstva pravdy a lásky už 23 let a tudíž v pekle jsme již dost dlouho. co se připravovaného Božího tunelu týče - stačilo mi vidět včera na ČT1 v pořadu Jílokové lotrovské exempláře Bendu a Bessera naživo , hezky se odkopali . Doporučuji shlédnout .

270365

11.06.2012 09:03

Exkluzivní rozhovor s Jeho Eminencí pravoslavným arcibiskupem v Sebastíji Theodosiem Hannou

RE: náboženské uctívání čehokoliv

osa x 193.?.?.?

věřím, že jste trouba, ergo poznal jsem, že jste trouba , tak takhle ne Vodníku, Blažková tentokrát pregnantně a stručně skóruje. Víra je náhražka poznání - a dokonce největším zlem je nevědomost , přeberte si to .

270480

11.06.2012 22:00

Exkluzivní rozhovor s Jeho Eminencí pravoslavným arcibiskupem v Sebastíji Theodosiem Hannou

RE: náboženské uctívání čehokoliv

osa x 193.?.?.?

Pod všemi vašimi 4 body lze povrchově vidět potvrzení mého výroku " víra je náhražka poznání" , nicméně není víra jako víra, odlišujme logické myšlení a hodnocení pravděpodobnosti ve vztahu do budoucna tzv. dedukci od víry , potom vaše 4 příklady spadají do dedukce typu " lepší vrabec v hrsti, než-li holub na střeše" , přijmu-li změřitelný poznatek od druhých, není to víra, je to vážené riziko, přijmu-li nezměřitelný ( např. tzv. esoterický ) poznatek , pak lze hovořit o víře .

270512

13.06.2012 14:37

S měkkými protikorupčními zákony se korupce nezbavíme

zloděj volá : chyťte zloděje !

osa x 193.?.?.?

cituji : "bude potrestán ztrátou veškerého osobního majetku a státu propadne i majetek jeho nejbližších příbuzných" - pane Babáček, vy jste bolševické prase a hovado, stejnou rétoriku používal komunistický dobytek , když likvidoval a vystěhoval mého dědečka zemědělce a legionáře od Zborova jako "kulaka" . Gestapo taky s oblibou likvidovalo příbuzenstvo, protože podgeny nesmí přežít.
P.S. : vědí vaši příbuzní, co jste za dementa ?

270612

14.06.2012 09:05

S měkkými protikorupčními zákony se korupce nezbavíme

RE: zloděj volá : chyťte zloděje !

osa x 193.?.?.?

nevšiml jsem si, že by v Číně stříleli celé rodiny korupčníků , máte všichni bankovní účty a platební karty, vše je dohledatelné do poslední koruny - jen chtít, ovšem to nejde za situace, kdy ti, kteří tvrdí, že jsou stát, nechtějí, resp. jsou mafie, tedy samotný stát je mafie, kdo je bolševik ? každý, kdo si myslí, že když má 51% převahu, tak si může dělat , co chce, stejně jako to hovado 270625 nad vámi

270642

16.06.2012 18:44

Proč musel jít David Rath do basy

tak kdo z nich tedy netouží po moci ?

osa x 193.?.?.?

Politické strany:
C
Česká strana národně socialistická (ČSNS 2005), Česká strana národně sociální (ČSNS), ČSSD (Volby 2010), ČSSD - Česká strana sociálně demokratická
D
Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS)
E
Evropský střed (ES)
H
Humanistická strana (HS)
K
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL), Klíčové hnutí (KH), Konzervativní strana (KONS), Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) (KČ), Krajské volby 2012 - ČSSD v Pardubickém kraji, Komunistická strana Čech a Moravy, KSČM (Volby 2010)
L
Liberálové.cz, LIDEM, NS-LEV 21
M
Moravané
N
Národní prosperita (NP)
O
Občané.cz, ODS - Občanská demokratická strana, Občanská demokratická strana (Volby 2010)
P
Pravý blok (PB)
R
Sdružení pro Republiku - Republikánská strana Československa (REP)
S
Česká pirátská strana (ČPS), ČSSD (Volby 2010), Sdružení pro Republiku - Republikánská strana Československa (REP), STOP, Strana práv občanů - Zemanovci, Strana svobodných občanů (Svobodní), Strana zelených (SZ), Suverenita - Blok Jany Bobošíkové
T
TOP 09, TOP09 (Volby 2010)
V
Věci veřejné (VV), Věci veřejné (Volby 2010)
Z
Strana práv občanů - Zemanovci, Strana zelených (SZ)

[vyplazený jazyk]

270711

19.06.2012 09:54

Slovensko má svého Breivika

bílí cikáni jsou mnohem větší zlo

osa x 193.?.?.?

podívejte se kolem sebe , kolik bílých cikánů uvidíte ? pomalu každý druhý je parazit a vyžírka , pokud se parazitování stane evolučně výhodnějším než obstarávání zdrojů hmotnou prací - jde o slepou větev evoluce , cikáni nejsou problém, skutečným jádrem problému jsou bílí cikáni a popírání evoluce a historie, nicméně ze slepé větve evoluce již není úniku, kdo chce uniknout musí se odštěpit a vytvořit větev vlastní a nechat ovce ovcemi v jejich údolí tam za horami

270779

20.06.2012 13:39

Slovensko má svého Breivika

RE: bílí cikáni jsou mnohem větší zlo

osa x 193.?.?.?

ach jo, obávám se, že nečtete pozorně , neb vše , co jste napsal, potvrzuje má slova o bílých cikánech, nikoliv dnešní doba přináší parazitům příležitosti a výhody, ale bílí cikáni - kdo "zkonzumnil" západní společnost ? doba ? ó nikoliv, byli to bílí cikáni - tito parazité se svými mimikrami a jejich historickou expanzí jak rakovina v populaci a privatizaci státu sobě , např. toto http://www.mpsv.cz/files/clanky/12083/akreditace_180612.pdf , nefungující rodina toť ideál bílých parazitů, atd. , cikáni jsou "jen" přírodní parazité ( velmi chytří ) , ovšem jejich činnost je umožněna bílými cikány, kteří je nastrkují před sebe jako kouřovou clonu, a tento system je ta slepá větev evoluce, to , že se necháte bulíkovat bílými cikány je vaše věc a odpovědnost ( včetně vyhynutí ) za přenechání niky , končím

270841

21.06.2012 13:33

Na správné straně historie

jen tak mimochodem

osa x 193.?.?.?

vskutku si někdo v této době vážně myslí, že řídce osídlené rusko, zeměpisně největší stát světa se zcela gigantickými zásobami nerostných surovin potřebuje ke své existenci útočné války a export své neexistující ideologie do celého světa ?

270889

27.06.2012 14:18

Operace „Evropská unie“: Cena svobody

RE: clanek mi pripomina radio Vltava z 1968... sovetska propagacni masinka se rozjela

osa x 193.?.?.?

já zase nechápu ja " se soutěží" o přístup na surovinovou základnu , a co je to ta "surovinová základna" ?

271209

28.06.2012 15:39

Svět se zbláznil. Ten, kdo bere, diktuje tomu, komu bere

:-(

osa x 193.?.?.?

hezký text, ovšem dle poslední věty jste pane Matějko nepochopil nic resp. méně než nic, klacek z ruky nelze dát totiž n i k d y

271267

16.07.2012 15:17

Nejvyšší soud: Diskuze je ze zákona zakázána

RE: Listina

osa x 193.?.?.?

RE: Makow vyvraci sam sebe
baba_Blažková 89.?.?.?
Reakce na 271411
Já bych na toto téma parafrázovala jeden příspěvek z diskuse na iDěsu; proč lidi za pravdu zavírat (jistě, existují výjimky), neřkuli upalovat, když těm nahoře bohatě stačí se na pravdu jednoduše vysrat.
------------------------------
po návratu z dovolenky vám za tento příspěvek skládám poklonu a současně jím doplňuji tento váš zdejší text [pláč]

271995

19.07.2012 15:58

Lži média fabrikují události

poslední kapka ? co až přijde tsunami ...

osa x 193.?.?.?

to chce klid pane Major, média resp. jejich majitelé dobře vědí s čím (kým) pracují, a rezerva demokracie je veliká ( stačí cca 40% troubů no a ono je víc než 90% ) , no a ani v krámě nikomu slevu na pravdu o Sýrii nedají , a jo, chápu, někdo sbírá brouky, někdo sbírá tzv. pravdu, na něco se prášit v bytě musí

272252

20.07.2012 18:09

Lži média fabrikují události

RE: Média se snaží zavděčit mocným, hlavně finančně mocným

osa x 193.?.?.?

[velký smích] to jste o pár levelů výše, než je evoluční maximum dotyčného, samotné peníze jsou jedním z absolutních evolučních kritérií-výhod, ale dá to moc práce je obstarat, rafinovanější a méně pracná metoda je bulíkovat bulíky nesmyslama, oni si vás potom váží a živí vás, dokonce někteří nabídnou i manželku resp. dceru [oči v sloup] , bulíci se na základce naučili, že se tomu říká "vyspělá společnost"

272285

20.07.2012 18:20

Nejvyšší soud: Diskuze je ze zákona zakázána

RE: Zavinili Židé smrt 30 miliónů Slovanů v 2. svět. válce?

osa x 193.?.?.?

jinými slovy, když Mojmír s Neklanem honili divoké kozy po místních pralesích, aby měli navečer sexuální partnery, měli tyto vámi zmiňované vrstvy již cca 4000 let znalostí obchodu, finančnictví a správy "podřadných" populací , to ovšem dnes vypadá na jistou evoluční výhodu v soutěži o zdroje naší milé Gaie [cool]

272286

25.07.2012 14:08

„Demokratická“ Amerika překonala nacistické Německo

RE: Směšné

osa x 193.?.?.?

ano srovnání je směšné, stačí si jen např. přečíst autobiografii Alberta Speera , (před)loni vydala Grada, Adolf a jeho náckové byli z dnešního pohledu úplní amatéři ve srovnání se současnou mašinérií vojensko-politicko-průmyslového komplexu u.s.a. , a.s.

272481

28.07.2012 10:34

Trest smrti - neúčinný a nehumánní přežitek

proč berete streptokokům život penicilínem ? kdo vám dal právo ?

osa x 193.?.?.?

Společnost jako každý organismus se chrání proti patogenům, pokud nikoliv - zdechne, zemře, pojde, zanikne v chaosu. Procento těžkých sociopatů je podle statistiky ( normální rozložení které nikdo nebere na vědomí ) víceméně konstantní , pokud se toto % nepatrně snižuje v dlóóuhém čase je to jen dobře. Problémem jsou lehcí sociopati, kteří 1) se etablovali do role hlasu lidu a formují společnost k obrazu svému a z "příbuzenských" důvodů těžkým sociopatům nadržují, 2) shlukují se v represívních aparátech a tím imunitní systém společnosti rozežírají jako AIDS relativizováním všeho a ukájením svých deviací. Nikdo nežije věčně a vědci ( i ti emeričtí ) by se měli zeptat veterinářů, 500ml thiopentalu spolehlivě uspí a převeze přes Styx i koně. Nějaká (Cenzurováno, neurážejte diskutující) tady zase mává Horákovou, čímž tuto paní dává do rovnosti s tzv. Breiviky - přesně takhle se projevují ti sociopativní relativizátoři a rozežírači pravidel. Ve staré Anglii to věděli už dávno a vyváželi ten odpad do Terra incognita, no a nepomohlo to. Evoluce nespí , degenerující židokřesťany ošetřující evidentní vrahy a lupiče nahradí Prorokem a právem šária, to je dnes již jisté. Mlčící většina má totiž ráda jistoty - např.chůze po ulici bez rizika smrti oloupením nebo znásilněním.

272595

29.07.2012 10:20

Trest smrti - neúčinný a nehumánní přežitek

Chammurapiho zákoník

osa x 193.?.?.?

Chammurapiho zákoník na vás všechny .

272673

03.08.2012 13:04

O sionismu

RE: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ruská_sociálně_demokratická_dělnická_strana

osa x 193.?.?.?

Ruská sociálně demokratická dělnická strana (RSDRP) či Sociálně demokratická dělnická strana Ruska (SDDSR) (Росси́йская Социа́л-Демократи́ческая Рабо́чая Па́ртия = РСДРП), byla marxistická ruská politická strana ilegálně založená roku 1898 v Minsku spojením několika různých revolučních organizací. Roku 1903 se rozštěpila na umírněnější menševiky vedené Julijem Martovem a radikální Leninovy bolševiky, z nichž později vznikla Komunistická strana Sovětského svazu.Obě frakce měly po roce 1907 fakticky separátní stranické struktury, a přes občasnou snahu dosáhnout opět jednoty se už nikdy zcela nespojily. Nejvýznamnějšími představiteli menševiků byli Julij Martov a Georgij Plechanov, později i Iraklij Cereteli a Čcheidze.
Navzdory svému názvu disponovali menševici dlouho širší členskou základnou než bolševici, odmítali řadu metod svých bolševických kolegů a víceméně ctili demokratické zásady. Mnozí menševici však časem přeběhli k bolševikům (jako např. Antonov-Ovsejenko, Kollontajová, Trockij, Vyšinskij nebo Čičerin). Jejich neshody s bolševiky, které měly často podobu osobní nevraživosti mezi vůdci, vedly k tomu, že po říjnové revoluci v roce 1917 byli mnozí z nich pronásledováni a vězněni. Řada menševiků nakonec emigrovala. -- no a v Leninově bolševické vítězné KSSS bylo z členů ústř. výboru drtivá většina židovského naturelu , viz. internet

272900

03.08.2012 13:17

Křížová výprava na východ

RE: Komunisticka verze historie

osa x 193.?.?.?

[zahanbení] , mi pamět slouží, na střední školu jsem se v roce 1976 nedostal "díky" dědovi kulakovi, ačkoliv jsem měl na ZDŠ 1.-9.tř. samé jedničky, pomohl až úplatek na OV KSČ a pak to na odvolání "šlo" , P.S. každý měl práci ? snad "místo" , nemít razítko v OP = příživa a kriminál, náboženský útisk ? ale jistě soudruhu Wazari , právě v pracovní kariéře to dost vadilo, i když soudruzi ze strany Lidové měli vřelé vztahy k nadsoudruhům ze strany komunistické , to tedy ano, takže Bůh to chápal, že bylo nutno vstoupit , feťáci prahli po toluenu a byli, ne že ne, prostitutek je pořád stejně, jen nepíchají ve skladu fabriky na popundeklech ale u E55, dnešní bezdomovci byli tenkrát důležití vládci typu domovní či uliční důvěrník , dnes se ukázalo, co je to za materiál, atd. , pokud toužíte po ostnatých drátech a samopalech kolem země, jste nejen bez paměti ale i bez dalších fyziologických funkcí...

272902

06.08.2012 11:26

Křížová výprava na východ

RE: Komunisticka verze historie

osa x 193.?.?.?

s tou židobolševickou dialektikou jděte do ... , jistě 1 pražský hereček strčí do kapsy 1000 dehonestovaných normálních lidí , tak vo co go ? každý svinstvo má výjimky a argumentovat s nimi může jen jeden druh homo sapiens, na to vám možná naskočí nějaký puberťák nebo komouš , ale já nikoliv, přiznám vám jedno - režim byl předvídatelný - ano milion předvídavých zmrdů "šlo" ke komunistům, aby předvídavě "uživili" rodinu a mohli se věnovat prý práci, která je baví , ani jim nevadilo, že legitimizují ostnaté dráty kolem země a vraždy u nich, když to bylo tak super, tak proč byly kolem dráty a kulomety ? vy možná držíte hubu a krok v ODS nebo ČSSD , protože jste tak vychovaný a zvyklý, ovšem ne všichni jsou takto předvídaví , soudruhu , a jestli je společnost v jakémkoliv stavu, tak je to dílo vás komoušů a estébáků po tom vašem plyšáku s havlem v čele , a že vy předvídaví jste to safra nepředvídali ? proč jste těm estébákům cinkali klíčema ? lidi jako vy si zaslouží přesně to, co mají

273050

06.08.2012 17:31

Křížová výprava na východ

RE: Vymité mozky

osa x 193.?.?.?

jistě, byl to ráj, tak proč byl obehnaný ostnatým drátem s kulometnými hnízdy jako nacistický koncentrák ? tak proč jste teda cinkali klíčema ? asi cituji: "vymité mozky" ?

273068

08.08.2012 13:16

Nejste-li na Facebooku, znamená to, že jste psychopat?

dejavu - pokod nejste v tom správném stádu resp. hejnu, jste terčem

osa x 193.?.?.?

naplnit život obyčejné ovci libovolnou činností tak, aby neměla zdroje "přemýšlet" o opuštění ohrady či jen nadzvednutí hlavy nad hřbety ostatních, to je věda, několik mých známých mne v tom utvrdilo následujícím: na moji otázku, co o víkendu ? odvětili, že mají "teambuilding" , na moji otázku co to je, mi to tedy tehdy vysvětlili, čímž mne šokovali, jejich tvrzení, že pokud o víkendu budou konečně s rodinou ( přes týden dělají tak 50-60 hodin kvůli jak jinak hypotéce ) a nezúčastní se firemního teambuildingu, tak budou diskvalifikovaní a stanou se terčem, mne znechutilo, ostatně mnoho z nich se nakonec rozvedlo - teambuilding jim v tom "pomohl", ten facebook je něco podobného - taky dělá z lidí hmyz

273150

14.08.2012 10:42

Příčiny a řešení problému chudoby Afriky

RE: Pan Stvora ma absolutne pravdu

osa x 193.?.?.?

zenaruzena napsala : Vy vsichni tady, kteri mate plna usta lasky a soucitu, mate moznost zde a na urovni sdelit co jste vy osobne ochotni pro tyhle lidi ucinit a konkretne nabidnout vasi osobni pomoc.....
voyta napsal: pěkně po papuli a dokud nebudeš skákat jak já pískám tak tě budu řezat, hail zvědavec...
-----------------
tak nevím, kdo je tu zamindrákovaný rasista

273304

14.08.2012 13:28

Příčiny a řešení problému chudoby Afriky

... to jsou starosti ...

osa x 193.?.?.?

dnešní afričané nejsou ti včerejší a ti nebyli stejní jako ti z minulého roku, ovšem všichni mají štěstí, že k nim kdysi nepřišli Otcové Zakladatelé, bo měli strach z arabů, moskytů a jiných šelem, nebylo by se již totiž čím dnes "znepokojovat" , možná by dnes ale zbytky pygmejů mohly provozovat kasína kdesi v Kalahari, nechte afričany , oni si poradí po svém, jen se to nebude líbit blondýnám s kabelkami z krokodýlých kůží, globálním managerům s botami z hroší kůže a obchodníkům s pravdou, láskou a humanitární pomocí - ovšem to se nepovede, neboť kšefty óesenových kofi ananů jsou přece super byznys a vina obyčených lidiček severu je tak óóbrovskááá

273311

14.08.2012 14:19

Aspen “007″ Institute

nemohu se nepodělit - bez komentáře

osa x 193.?.?.?

http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/c/282865/Vymyvani-mozku-V-hlavni-roli-Vaclav-Havel-rezie-Borek-Sipek.html

273313

16.08.2012 11:22

Jsme na cestě k Norimberským zákonům?

Iron Sky

osa x 193.?.?.?

milý Morrisi , skoč si na film Iron Sky , takové "zrcadlo" >nejdemokratičtější< a >nejsvobodnější< zemi v galaxii nebylo už léta "nastaveno" , a někteří z nás v Evropě se tomu při sledování této parodie ještě můžeme zatím zasmát, ale už moc dlouho asi ne [cool]

273410

20.08.2012 13:35

Církevní restituce jsou nespravedlivé a nemravné

RE: prímá demokracie

osa x 193.?.?.?

souhlas - průměry jsou dokonale zvádějící, co se týče kvalifikované ulice, tak stačí skouknout hlas lidu např. na seznam.cz, ulice a lidu se domáhají vždy ti nejvychcanější manipulátoři, k tezi přispivatele "Bubeník" o švýcarských poměrech : vzdělanost a zejména povědomí úcty k soukromému majetku je tak o deset bilionů světelných let jinde, než v této bolševické postkolonii, mimochodem kdyže to obdržely ženy volební právo ve švýcarském systému a odkdy to sním jde s kopce ? [chechtot]

273593

22.08.2012 13:18

Jaká demokracie?

dokonale pregnantní text

osa x 193.?.?.?

...demokracie je to, když „dva vlci a ovce hlasují, co bude k večeři“ ... , ano indoktrinace a programování dětí zlem mezi 4 až 14 rokem je realita , a realitu 1 z 1 000 000 nepřetlačí [pláč]

273714

23.08.2012 19:58

„Střílejí po nás a pak se utíkají schovat do kanálu“

poslední příspěvek - cituji : český trestní zákoník , zák. č.40/2009 Sb.

osa x 193.?.?.?

Část druhá - Zvláštní část
Hlava XIII: Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy
Díl 2: Trestné činy proti míru a válečné trestné činy

§ 406 Příprava útočné války
Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika, a tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.

§ 407 Podněcování útočné války
(1) Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na shromáždění, které podléhá oznamovací povinnosti, nebo
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
(3) Příprava je trestná.

§ 408 Společné ustanovení
Přípravou a podněcováním útočné války není jednání související
a) s vyhlášením válečného stavu, hrozí-li, že bude Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení,
b) s účastí České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem,
c) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, s kterými vyslovuje souhlas Parlament České republiky nebo vláda České republiky.

§ 409 Styky ohrožující mír
(1) Občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt, jež v úmyslu přivodit válku nebo ozbrojenou akci proti České republice nebo jinému státu sama nebo prostřednictvím jiného naváže nebo udržuje styky s cizí mocí, bude potrestána odnětím svobody na tři léta až dvanáct let.
(2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
a) závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky nebo jiného státu, nebo
b) závažné ohrožení existence České republiky nebo jiného státu.
(3) Příprava je trestná.
------------------------------------------------------------
Přísloví : Dobrou radu dá ti každý "přítel", však málokterý dá ti mouky pytel. P.S. povšimněte si zejména §408 písm.b) , který tedy tyto §406 a §407 zcela ruší a činí z čssr nesvéprávnou bandu ovcí , dále pozor na navazování a udržování styků s cizí mocí ( veřejnou počítačovou sítí) , to je za desítku a posuzují to "orgány" dle volné úvahy ( samozřejmě opět dle textu, který se zove české zákony) , proto směle vyrazím na zahrádku sázet (set) podzimní plodiny, jako pravý čech, ...

Automaticky kráceno

273779

30.08.2012 14:19

Jedovaté pesticidy a včelí let

nepsal bych, ale pan novinář Todhunter mne nasral, takže 13ka

osa x 193.?.?.?

napsat " užitečný hmyz " může jen křesťan, vobyčejní zaměstnanci křesťané z Bayeru, Monsanta, Union Carbide, etc. mají přece právo na práci a mzdu a potažmo právo trávit celý svět, navíc, když je plný "škodlivého" hmyzu ( navíc škaredého s více než 2 chlupatýma nohama ) přímo od jejich boha , tak vo co go ? P.S. vymírání "užitečných" včel se "diskutuje" v odborných kruzích křesťanů už cca 30 let ...

274136

Island garantoval ? Referendem ? asi jste se spletl, tady nejste mezi svými . .

274314

04.09.2012 14:07

Asociální stát

Obžalovávám stát, že neochránil lidi s menší inteligencí... ("M")

osa x 193.?.?.?

bez legrace , kolik IQ je tedy = "menší" ? a kolik % kusů z celku tedy bude to "menší" ? a ti , kteří budou shodou okolností nebo díky svým vlastnostem přináležet k množině "větší" i když jich bude jistě méně, co tedy s nimi ? stát bude řídit množina "M" nebo množina "V" ? všichni budou mít v občanském čipu poznámku "MIQ" nebo "VIQ" ? stát udržuje mzdy nízko ? přece "M" hlasovali o zrušení státu a jeho vsáknutí do Bruselu a japná politika přešla tam - ceny práce se neurčují Duanitto výší minimální mzdy, ale nabídkou a poptávkou na trhu práce a CLY , a cla tento stát přece zrušil , a na základě přání "M" ,, KONKRÉTNÍ případy jsou vždy otřesné - z dluhů se poctivou prací vymanit fakticky skutečně nelze, nezbývá než trapně konstatovat, že dělat dluhy je evoluční prohra, co s tím že ? zabijeme všechny s IQ nad 100 a jejich majetek si rozdělíme a prochlastáme !! a začneme znova a tentokrát lépe ... [oči v sloup]

274333

05.09.2012 09:23

Asociální stát

RE: Budeme se muset zamyslet nad naším systémem jako nad celkem

osa x 193.?.?.?

99% jedinců si nalhává o vlastních schopnostech do vlastní kapsy [cool] , status marnotratníka je přece základem moderní ekonomiky , hospodárný, spořivý a opatrný jedinec je hrobem HDP , stát se stará o i mnoho lidí neoprávněně resp. bezdůvodně, fakticky s vámi souhlasím - je to ovšem neřešitelné již z definice ( demokracie a potažmo zejména ta socialistická je zákonitě vláda debilů už z podstaty ( je jich víc a rychleji se množí ) )

274376

10.09.2012 09:44

O platnosti ucenia Adama Smitha a obmedzeniach vylucneho ekonomickeho myslenia

vážený pane doktore, musím se zeptat , nezůstal jste svým naturelem v 19.století ?

osa x 193.?.?.?

Za prve: Kazda trhova, cize vymenna hodnota, sa vytvara pracou. - Lež je dnes hlavní tržní hodnotou a prací se nevytváří.
Za druhe. V procese vyroby, resp. ekonomickej cinnosti vo vseobecnosti, praca vytvara nadhodnotu. - tzv. "hodnota" je fikce a nadhodnota je nadfikce , v procesu robotizované produkce je ona nadhodnota dokonce záporná - bez vnucování pomocí lživé reklamy k realizaci na trhu nedojde.
Za tretie: Cena tovarov odraza ich hodnotu, je vymennou hodnotou tovaru vyjadrena v peniazoch. - v "moderním" dotačním prostředí toto již dávno neplatí .
Stvrty zakladny poznatok: Peniaze (okrem z drahych kovov) nemaju hodnotu. - dovolím si vás požádat, pokud pro vás nemají hodnotu, pošlete mi je prosím poštou, nebo alespoň Zvědavci na provoz. [velký smích] , - v "moderním" světě peníze mají stejnou funkci jako měly vždy, jsou vyjádřením společenské shody na mechanismu výměny čehokoliv kýmkoliv. Přeji hezký den.

274629

13.09.2012 09:05

V první řadě jde o prachy

zlepšovací návrh :

osa x 193.?.?.?

" zvolený poslanec bude dostávat plat poslance a příplatky 48 měsíců od složení poslaneckého slibu bez ohledu na příslušnost k politické straně nebo délku poslaneckého mandátu s výjimkou pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin " ,
takto se zabrání motivaci, kterou podsouvá autor dost úděsného příspěvku zástupcům lidu, mimochodem ještě nikdo z těch plaček po komouších mi neodpověděl na otázku: Proč musel být ten komunistický ráj ohrazený ostnatým drátem s kulometnými hnízdy a sfanatizovanými pubertálními střelci ? ( když to byl takový ráj na zemi i ve vesmíru )

274735

14.09.2012 20:21

V první řadě jde o prachy

RE: zlepšovací návrh :

osa x 193.?.?.?

být solidární je opravdu správné, omezit sobectví také, souhlasím, dodávám jen : nejsilnější je to pokud to jde od srdce člověka a nikoliv tzv. z moci úřední

274839

14.09.2012 20:27

Sedmnáct mrtvých coby výstupní kontrola kvality alkoholu

RE: Qui bono

osa x 193.?.?.?

nějak nerozumím tomu, jak někdo může omylem "vyrábět" někde v garáži nebo stodole z průmyslových jedovatých sraček tzv. alkoholický nápoj a plnit jím typizované láhve a lepit na to padělky etiket a kolků - to vše jako omylem ?

274840

18.09.2012 20:13

Sedmnáct mrtvých coby výstupní kontrola kvality alkoholu

RE: Mruvky

osa x 193.?.?.?

aby zaměstnavatel mohl ze mzdových prostředků vyplatit 100 000 musí firma za předpokladu např. 50% marže fakturovat 200 000 + 20%DPH , čili ještě před "výplatou" zaměstnanci stát cáluje 40 000 foršus !!!!!!

275056

20.09.2012 09:29

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

RE: relativismus je ze stejné líhně jako všechny další umělé ničemné -ismy

osa x 193.?.?.?

On Immanuel Kant přirozeně, jak jinak, při výroku vámi uvedeného citátu vycházel ze své reality ( místo, víra, dětství, doba a čas ) - s konkrétním morálním zákonem se nenarodil, ten mu byl imprintován rodinou a okolím v dětství a posléze přebrán jeho sformovanou šedou hmotou a vyjádřen.
Z textu pana Kokoski mám pocit, že náboženští blouznivci pojem morálka vždy pojmou třídně a zdeformovaně a zejména agresívně - účel světí prostředky tedy i druh morálky.
Toužíce , alespoň verbálně, po univerzalitě a absolutnu nejsou schopni rozlišit primární relativismus víry. Tento paradox je diskvalifikuje při snaze zformulovat libovolné univerzální teze. Obávám se, že např. na antropocentrickou jednoduchou tezi " dobro je snižování entropie " vesmír a ani lidé neslyší , potažmo ani bezobratlí.

275120

20.09.2012 18:28

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

RE: relativismus je ze stejné líhně jako všechny další umělé ničemné -ismy

osa x 193.?.?.?

Myslím, že s vámi nesouhlasím a nepovažuji vás apriori za náboženského blouznivce.
Tarzan ( vlčí děti ap. ) budiž mi svědkem. Narozený člověk má typicky schopnost adaptace ( tělesně i duševně ) předdefinovanou, determinován je posléze stykem s realitou okolí sebe sama. Dítě jedinec nedeprivant pozná co je správné jen pokud měl možnost v minulosti okopírovat obdobnou zkušenost , dospělec s již rozvinutou schopností vyvozování ( logika ) tvoří pro neznámé situace analogie a hypotézy, srovnává se zkušeností a dovozuje, co správné je a co nikoliv, dítě se to musí učit, má-li dítě převážně špatné a zlé lidi (učitele) kolem sebe, pak se učí chybně - pravděpodobnost vzniku deprivanta je vysoká. ( Typické riziko je v dětinském sebeklamu náboženství - pro některé lidi může být velkou útěchou v jejich bytí představa, že mohou páchat jeden špatný skutek za druhým a pak nějakým dárkem v chrámu ohromí svého boha tak, že odpuštění bude okamžité, všeobjímající a zcela jisté, takže v zápětí bude možné rozehrát novou sérii dalších "hříchů". Modlit se za smilování či za prospěch k bohu a slibovat za to bohu odměnu bude-li modlitba vyslyšena znamená, že spása je pro toho, kdo nejvíc přihodí i že bohu se nedostává čehokoliv a lze si ho tedy koupit. Jak pokrytecké. )

275160

21.09.2012 17:55

Rockefellerova globální chapadla odhalena v roce 1959 Sovětským svazem

RE: ... také pro text č. 275243 (a tento měsíc naposledy)

osa x 193.?.?.?

pardon, ale nějak mi to tedy není jasné, politik - kde se vzal, tu se vzal ? mimozemská invaze ? obyvatelstvo v tom nejede ? tak to je větší zázrak než neposkvrněné početí !!
( hlavně tady neplačte, že za to může The System )

275255

01.10.2012 08:51

Přímý útok na prezidenta

RE: Psychologickou analýzou lze dokazat Klausova vkastizrada

osa x 193.?.?.?

Konečně normální pohled na věc nezatížený vzdechy, iluzemi a nenaplněnými přáníčky, děkuji, příštích 5 let vám dá 100% za pravdu, a pro obdivovatele V.K. mám pouze soucit jako k infantům, kteří věří prvoplánovému divadélku, měli byste si začít zvykat na tibetské pohřby, protože vaši potomci se na vás vyprdnou, bo budou muset existovat v tom, co jste svojí adorací způsobili právě jim.

275944

01.10.2012 12:59

Co stojí za globálním zotavením akciového trhu?

nějak vám nerozumím , můj dojem je, že si lehce protiřečíte

osa x 193.?.?.?

Peníze se přece neztrácejí ani nemizí, tomu doufám nevěříte. Pouze mění majitele nebo přibývají a leží vždy někde - u někoho v sejfu nebo na účtu, ubývají pouze za předpokladu splacení bankovní půjčky, pokud půjčka byla vzniknuta tlačítkem Enter a nikoliv z peněz vkladatelů - klientů banky. Přibývají-li peníze tlačítkem Enter , skončí zákonitě u svých "výrobců" a pálí je pak "v peněžence" protože "nevydělávají" a tak např. tečou tam na burzu - tedy inflace z nadbytku peněz se nevyhýbá ani burze, v tom s vámi souhlasím, že burza jde nahoru , pokud tam tečou inflační peníze , ovšem stav burzy a produktivní ekonomiky spolu již delší dobu nekoreluje. -- Jinak autor článku mi jako veteránu studené války posledními dvěma větami způsobil poprskání monitoru.

275960

02.10.2012 13:24

Bůh, víra, náboženství, církve

budu stručný , hodí se to sem i k editorově adoraci Klause

osa x 193.?.?.?

http://martinbulak.blog.sme.sk/c/308518/Odkaz-voliacemu-stadu.html

276111

04.10.2012 10:43

Statistiky: Ženy často zneužívají domácí násilí v boji o děti

RE: no, to je převratné zjištění

osa x 193.?.?.?

Vy budete ženská inkarnace státního orgána , to je dokonale evidentní z vašeho textu. Tím je řečeno VŠE.

276450

04.10.2012 11:00

Jak se postavit k důchodové reformě?

co furt řešíte - copak to není jasné i zebře ?

osa x 193.?.?.?

mafie se domluvila, že 3% ze státních peněz na důchody daruje sobě a ještě k tomu nachytá hejly, kteří jí budou další 2% dávat ze svého , co je na tom ještě k nepochopení ?!? ano můžete se "svobodně" rozhodnout : chci být ještě větší blb než jsem byl doteď ?

276454

08.10.2012 09:03

Řecký premiér: Společnost se bez naléhavé finanční pomoci rozpadne

RE: Hroutící se kapitalismus v přímém přenosu

osa x 193.?.?.?

Ve svých uměleckých kompilacích si poněkud protiřečíte pane, druhým dechem tvrdíte, že "Řekové pravicovali, bourali či ignorovali stát." a " Každé stádo má vládu jen takovou, jakou si zaslouží. " a prvním dechem , že " Volný trh a kapitalismus nikdy nic jiného, nežli polarizaci ve prospěch 1% a vykořisťování, nekonečné války a bídu pro 99% živořících v Podzámčí, nepřinášel. " [oči v sloup]
Tak stádo nebo kapitalismus nebo kapitalistické stádo ? Možná si to vyjasníte v příštích 6 letech - starej Hugo bude moci s lidem, který si ho vybral, ukázat doma i světu jistě správnou cestu. Stejně jako ukázal XIV. sjezd KSČ . Dějiny ( a to i ty včerejší ) ani chování lidí v nich nenakašírujete . A to ani ty řecké - byl jste vůbec někdy v Řecku ?

276734

15.10.2012 09:10

Volby

Jenže co se dá navrhnout?

osa x 193.?.?.?

navrhuji vydražit urnu s popelem v Sotheby's a z výnosu zaplatit státní dluh čr no a ze zbytku peněz postavit konečně dálnici Hradec - Olomouc , Dáša bude ráda, páč jí na odpočívadle u Svitav postavíme sochu, po této ekonomické očistě by si každá obec mohla postavit svoji vysokou pec a tavit ocel, příklad kulturní revoluce konfúciových potomků je inspirativní, no a pak už konečně ti pečení holubi přiletí

277173

18.10.2012 09:28

Reakce na článek \"Rudé kraje aneb je KSČ(M) vůbec opozicí?\"

RE: Ach jo, pan astrolog...

osa x 193.?.?.?

ukazatelů se pane Heriot nenajíte ani se jimi neohřejete , jsou podvodné dnes a byly i tenkrát, mohl byste vysvětlit podporu dělnické třídy a družstevních rolníků + obligátní pracující inteligence , kterou dali změně režimu v 1989 ? a prosím bez okultismu, víte , že někteří z nás , co zažili Novotného, Svobodu, Husáka atd. ještě pamatují všechen ten jejich boj za mír, světovou socialistickou soustavu i za dojivost ? také ty demonstrace v mrazech konce roku 1989 na podporu změny ? podle vás asi byli všichni pod vlivem fialového kouzla ? nebo co ? pan Ponkrác má pravdu v tom, že normální člověk chce přežít a pokud možno trošku důstojně a je mu jedno jestli vládne Fanda nebo Panda , bohužel, a bohužel mu trvá hodně dlouho , protože oportunismus je mu vlastní, než se nasere situací kolem sebe - to se urychlí pokud se ho ta situace přímo osobně týká, lidé se řídí pocity - rozumem opravdu 1 z milionu, kdyby se řídili rozumem, tak tu žádná mafie prostřednictvím svých duhových loutek nevládne, příští rok v parlamentních volbách si vsadím na vítězství komunistů , protože pocit lidí , že jsou v prdeli bude ještě větší než nyní a budou hledat řešení, a v tomto našem systému demokracie stačí, když ten pocit " jsem v prdeli" nabude pouhých 20% elektorátu , a taky třeba k volbám přijde těch 1 500 000 demokraticky vyexekuovaných , uvidíme , každopádně v dějinách vždy stačí komunistům počkat, ani nemusí revolučně vyskakovat, abych parafrázoval leninův výrok „Kapitalisté nám prodají i oprátku, na níž je oběsíme" : kapitalisté si oprátky vyrobí i se na nich navzájem oběsí sami .

277388

19.10.2012 07:50

Kup si maso u českého řezníka!

RE: muj nakup

osa x 193.?.?.?

dík, pobavil jste mne po ránu svojí naivitou , resp. bionaivitou , rozsah katastrofy se tají - životní prostředí je naprosto všude díky chemickému průmyslu a jeho zaměstnancům tak jedovaté, že nějaké BIO je něco jako pravdoláska venca kořalka . Zemědělství neexistuje - pouze potravinářskozemědělský průmyslový komplex. K textu článku pouze jedno : autor se přidal na stranu pomatenců, kteří si myslí , že trh je veliká hromada hoven, ve které se mají spotřebitelé svobodně a demokraticky přehrabovat, aby našli ten nejpodařenější bobek. Tyto debilní názory dokumentují pouze nevzdělanost a sociální deprivaci autora textu.

277453

22.10.2012 13:26

Kup si maso u českého řezníka!

RE: muj nakup

osa x 193.?.?.?

že by snad ty shnilé zmražené čtvrtě a půlky z prošlých španělských rezerv ?

277601

24.10.2012 09:05

Z japonského blogera českým prezidentem?

2. kolo : Franz vs. Okamura - to bychom ale museli vyměnit elektorát

osa x 193.?.?.?

Začnu citátem z literatury: " Podle záznamu Akaši jsou původně Židé rasou, která v předchozím vývojovém cyklu zpustla, protože dělala vše, co neměla a opomíjela to, co dělat měla. Vyžívala se v materiálních požitcích, jako např. obžerství, takže jim těla ztěžkla a duch se již nedokázal odpoutávat k astrálním cestám a zůstával uvězněn v ohromné tělesné schránce. Tito lidé, které dnes nazýváme Židy nebyli zničeni ani navěky zatraceni. Byli zasazeni do nového existenčního cyklu, podobně jako žáci, kteří se ve škole chovají nepřístojně, mohou být převedeni do jiné školy, kde začnou školní rok v odlišné třídě. Tak je to se Židy. Ovšem v tomto existenčním cyklu jsou na světě i jiní lidé, kteří žijí teprve své první životy a setkají-li se s Židem, začnou být celí nesví, desorientovaní a frustrovaní. Nechápou čím se Židé tak liší, ale cítí, že v něčem odlišní jsou, že mají určité schopnosti, které jakoby ani na tuto planetu nepatřily." Konec citátu.
Přál bych si druhokolový duel Franz - Okamura , ale na čechy a zejména moravany je spoleh a jejich patologická fascinace lotry a zlem opět nabude vrchu, takže se "schopnosti z jiné existence" budou nerušeně projevovat a tříbit dál a lépe. Petici jsem podepsal oběma mnou uvedeným kandidátům, alespoň .

277710

26.10.2012 09:16

Tomio Rocky Okamura: chráněnec kmotrů nebo užitečný pitomec?

salto mortale - a dál ?

osa x 193.?.?.?

http://www.volba-prezidenta.cz/kandidati_na_prezidenta_ceske_republiky/?
-----------------------------------------------------------------

[zmaten] [pláč]

277863

31.10.2012 09:11

Kanada a Izrael požadují rezignaci vyšetřovatele OSN pro lidská práva

13.příspěvek , sémantika a syntaxe v praxi :

osa x 193.?.?.?

Vážený pane, spojení slov "protižidovská averze " je slaboduchý protimluv s nesmyslným obsahem, buď použijte " averze na židy" nebo " averze vůči židům" nebo "sympatie s antisemitismem" nebo " s protižidovstvím" . Vaše tvrzení pak bude mít smysl i pro gójim(y). Tedy pokud jste neměl v úmyslu obvyklé matení pojmů a jejich významů v duchu vašeho světonázoru.

278188

03.11.2012 09:39

Jak demokracie umírají

co bylo první : vejce nebo slepice ?

osa x 193.?.?.?

„Demokracie nemůže existovat jako permanentní forma vlády. Může existovat pouze do té doby, než většina odhalí, že si může vyhlasovat příděly z veřejné kasy " Nebo do té doby než menšina odhalí , jak se formálně i fakticky vůbec nedělit o své zisky . Každopádně je to pořád dokola ( Karlova spirála ) jelikož jde o tzv. generační výměnu - staří zloději i chudáci umírají a na jejich místo se tlačí noví mladí draví zloději i chudáci a chtějí svůj podíl na kořisti ( ať už kořistí myslíme cokoliv ) . A to je život na planetě. To se nezmění, protože lidé žijí příliš krátce , než aby pochopili univerzální výhodnost nepřekročitelných pravidel a pokud náhodou pochopí, už nemají čas k nápravě a zemřou. Povšechná úroveň lidstva se blíží bitvě jednobuněčných o "zdroje" v kaluži bahnité vody, než ji slunce vysuší. Pochybuji, že se to kdy změní, právě z důvodu příliš rychlé generační výměny a odmítání zkušeností starých novými. [oči v sloup]

278271

06.11.2012 21:50

Americké volby: Budou mrtvé duše a hacknuté volební stroje?

RE: Volební realityshow

osa x 193.?.?.?

aristokrat-tečka-tomas-uzenáč-centrum-tečka vám dole/nahoře ( 278462 ) hezky odpověděl, chcete vědět proč ? pro babí kvoč ! prostě protože to je možné a demokratickými voliči přijímané prostě a dobře kladně ! http://www.youtube.com/watch?v=1fo88tAS_pw&feature=player_embedded

278558

08.11.2012 08:44

Politici si udělali z českého národa fackovacího panáka

8.11.1620 den bitvy na Bílé Hoře - církevní restituce !

osa x 193.?.?.?

Vskutku symbolická oslava genocidy národa. Potvrzuje to nástup restaurace feudalismu a rekatolizace zbytků české populace v kotlině. Nicméně co si voliči zvolili, to mají a budou platit.

278637

09.11.2012 09:26

Jak na ně

učebnicový košer blábol přesně podle protokolů

osa x 193.?.?.?

>Chcete od života cestu, po které se budete ubírat?
- my sasanky to vidíme jinak !

>Rozvíjet svou duchovní stránku, někam dál směřovat?
- co je NĚKAM DÁL ?

>Řešit každodenně zajímavé situace, získávat nové a nové zkušenosti?
- třeba když pro nedostatek proklínaných peněz dojde toaletní papír ?

>Budete ale sami sebou, s vlastními zásadami, vnitřně svobodní a s vlastním myšlením. I když občas budete muset ohnout hřbet, to, co si myslíte, vám stejně nevezmou.
- my sasanky to vidíme stejně ovšem obráceně !

>Pak se musíte odprostit od své lidské stránky plné etiky, slušnosti a mezilidských vztahů, protože obojí se vylučuje.
- hladový etik zapoměl strašit karmou , oblíbeným to strašákem hned za peklem...

>Kdo tedy v tomto boji vyhraje?
- tady na zemi vždy ti , kteří se starají o své geny a pak už je to ganz egal
[cool]

278770

14.11.2012 08:34

Rallye po českých vesnicích

standartní obyčejná nedbalost se tomu říká - jinak taky porušení pravidel s následkem smrti

osa x 193.?.?.?

Cituji: > Téměř po třech letech od vlakového neštěstí ve Studénce začne tragický náraz rychlíku do mostu projednával soud. Zemřelo 8 lidí, zraněno bylo téměř 100 cestujících. Obžalovaných je deset. Podle kriminalistů, kteří tragédii ve Studénce téměř dva roky vyšetřovali, byl hlavní příčinou havárie "nepochopitelný souběh mnoha zanedbání". < Konec citátu.
Citové výlevy a vyložené bludy autora neoživí 4 dívky ani 8 pasažérů vlaku, kteří jistě měli "právo" dojet do cíle své cesty živi a zdrávi. Jako divák z mládí několika Barum Rallye pouze poučím , pokud se chcete dívat na soutěž, stůjte minimálně 30m lépe 50m od tratě - v opačném případě jste sebevrazi.
Koho z vás by napadlo jet po dálnici v protisměru ? Koho by napadlo potápět se bez tlakoměru a hloubkoměru ? Koho by napadlo jít uprostřed frekventované silnice pěšky ? - no vidíte, a jsou tací, každodenně.
P. S.: Lidé dosáhli vrcholu inteligence před 2000 lety, od té doby hloupnou, tvrdí genetik Gerald Crabtree ze Stanfordovy univerzity v Kalifornii přišel s hypotézou, která lidskému druhu příliš nelichotí. Podle něj s vynálezem zemědělství lidstvo přišlo o podstatné stimuly k využívání a rozvoji inteligence. Výsledkem je, že v posledních několika tisících letech druh Homo sapiens sapiens postupně hloupne.

279049

14.11.2012 12:47

Rallye po českých vesnicích

RE: Zabil 4 lidi !

osa x 193.?.?.?

o tamních poměrech nejste dobře informován : > Muž po půlnoci chodil po R55, kamión ho smetl. Tragická dopravní nehoda připravila ve středu krátce po půlnoci o život muže na rychlostní silnici R55 v katastru obce Tlumačov na Zlínsku. Totožnost zemřelého se policii zatím nepodařilo zjistit. <
ve zlínském kraji mají jistá "specifika" - vyvozovat z nich obecné závěry by bylo pro zbytek země ještě tragičtější...

279071

14.11.2012 15:31

Rallye po českých vesnicích

RE: Je to naša vlastná chyba!

osa x 193.?.?.?

Tedy prosím když jste se již vymezil výhradně negativně, neškodilo by vzít to z té pozitivní stránky. Co přesně znamená pro vás "vyplniť časové medzery voľna" ?
Nebo je žádoucí pouze robota na panském / spánek ? Tak nějak si představujete program 95% většiny ? Nebo mají číst Vergilia v originále ? Děkuji. ( opravdu je 95% populace magoři ? )

279085

15.11.2012 09:17

Rallye po českých vesnicích

RE: Děs mne jímá

osa x 193.?.?.?

mne už děs jmul dávno , naprosto s vámi souhlasím, infantilizace společnosti již přesáhla mez návratu , tady na tomto webu se stále řeší problémy mezilidských vztahů potažmo mezinárodních ale plynutím dějin v praxi a realitě tam venku mimo virtuální www se s toho staly mezidětské vztahy a vztahy mezi tlupami neandertalců (jimž se tímto omlouvám in memoriam ) , každý kdo má anatomické otvory na správných místech se CÍTÍ kompetentní , přesně jako malé děti - touha být voděn za ručičku a zejména retardace názoru, že mají být takto voděni všichni, je totálně obludná, ve směšném systému jakési rovnosti je cesta tohoto světa do prdele již neodvratná, neb
generační výměna vykonala své šlechtění , Mendel by byl "nadšený"...

279164

15.11.2012 18:50

Rallye po českých vesnicích

RE: To jsou blaboly, byl jsem tam

osa x 193.?.?.?

>Takže vy někomu něco zakazovat můžete, ale ostatní můžou maximálně držet hubu? <
- taky jsem musel držet hubu, když se buzny producírovaly Prahou
- taky nemůžu s autem projet, když běhají po silnici pražský maraton a musím držet hubu a jet jinudy
- taky mi zakázali v době běhu maratonu chodit na jistá místa !
Neobhajuji rallye , obhajuji jen osobní odpovědnost jednotlivce, což "Úplný debil" nikdy nepochopí. Plus respekt k povoleným kulturním a sportovním akcím !!!!

279201

Stránka: 1 2 3

Káva pro Zvědavce

38

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 81 čtenářů částkou 13 390 korun, což je 38 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Šest válek, které Rusko ostudně prohrává20.09.21 21:43 Rusko 3

Zaočkovaný arcibiskup Babjak sa počas návštevy pápeža nakazil covidom-19. Hovorí sa aj o ďalších menách20.09.21 15:24 Slovensko 1

Jak vypadá elektromobilita v praxi :-)20.09.21 15:21 Česká republika 7

Náhubky u dětí způsobily oslabení imunity a teď se plní ordinace20.09.21 01:35 Česká republika 1

Odsunutý sudeťák potomkem sv. Ludmily - církev opět ukázala, kdo je jejím skutečným spojencem19.09.21 12:00 Česká republika 5

Ópiová akože "epidémia" v USA: Ako vyzerá jedna ulica vo Philadelphii19.09.21 10:43 USA 0

Očkovaná učitelka nakazila 3 očkované učitele a 60 dětí musí do karantény :-)18.09.21 14:24 Česká republika 2

Izraelští vědci hlásí, že třetí dávka vakcíny může ochránit očkované 12 dnů :-)18.09.21 13:56 Izrael 5

Naprosto šílená propaganda - "Očkovaný prý zemřel kvůli neočkovanému"17.09.21 18:59 USA 1

Zprávu o EU: Hrozí pandemie neočkovaných. Nové centrum pro výměnu citlivých informací. Green Deal...17.09.21 18:58 Evropská unie 0

WHO vydáva nové odporúčania týkajúce sa úpravy ľudského genómu17.09.21 18:24 Evropská unie 1

Odvolali Hanu Lipovskou17.09.21 16:11 Česká republika 7

Diskuze lékařů: Máme málo covidových pacientů. Mohli bychom započítat i uzdravené, aby to bylo děsivější17.09.21 11:38 USA 2

Italové budou moct do práce jen s potvrzením o bezinfekčnosti17.09.21 11:31 Itálie 3

Náhubky dětem! Teď!17.09.21 11:27 USA 1

EU Vyšetřování: Miloš Zeman nešířil Putinovy lži, přiznala BBC. Lži šířila pražská kavárna17.09.21 11:23 Británie 1

Další šílený zákon přijat: Metr a půl od cyklisty15.09.21 18:40 Česká republika 10

Německý hlavní patolog bije na poplach: "Vakcína je příčinou úmrtí ve 30-40 % pitvaných, nedávno očkovaných osob."15.09.21 18:00 Německo 0

Transgender vyhrál v ženských smíšených bojových uměních - a užíval si to15.09.21 13:26 USA 2

UK oficiální dokumenty: Na covid nejvíce umírají lidé po druhé dávce vakcíny15.09.21 12:52 Británie 1

Měnové kurzy

USD
21,71 Kč
Euro
25,47 Kč
Libra
29,67 Kč
Kanadský dolar
16,99 Kč
Australský dolar
15,78 Kč
Švýcarský frank
23,40 Kč
100 japonských jenů
19,80 Kč
Čínský juan
3,36 Kč
Polský zloty
5,53 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,53 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 245,26 Kč
1 unce stříbra
483,77 Kč
Bitcoin
926 802,81 Kč

Poslední aktualizace: 21.9.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 69 312 515