Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Guzzepe Carta

Nalezeno 39 příspěveků, 7 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

04.12.2012 18:04

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

Lidstvo už dávno kontrolováno je a bude také univerzálně zotročeno!!!

Guzzepe Carta 77.?.?.?

No přirozeně, že se tyto zbraně používají už dávno a používat se budou. Je jasné, že neoficiálně. Jsou to zbraně proti lidstvu. Zbraně, které mají sloužit k podmanění celého lidstva – jeho totálnímu univerzálnímu zotročení světovou židovskou fanatickou šílenou elitou!!!

K této tématice VŠEM doporučuji šokující studii A. F. Pavlova; Židovská nevyhlášená válka lidstvu.

Můžete si jí stahovat z katolické internetové stránky:
Spiknuti proti Církvi a lidstvu.

279983

04.12.2012 18:25

USA se opakovaně pokouší poštvat Ukrajinu proti Rusku

USA - je (spolu z Velkou Británií) centrem židovské diverze proti lidstvu!

Guzzepe Carta 77.?.?.?

Já už jsem níže uvedenou šokující studii doporučil výše pod článkem o psychotronických zbraních, ale hodí se i sem – protože zeširoka pojednává o ruských reáliích. Informace v tomto díle jsou opravdu vynikající!

Stahujte si tedy z internetové stránky: Spiknuti proti Církvi a lidstvu – toto dílo:

Vyd. A. F. Pavlov; Židovská nevyhlášená válka lidstvu

279985

09.01.2013 00:06

Klausův hřebík do rakve neokomunistické demokracie

Klausova úloha je od roku 1989 zcela evidentní..

Guzzepe Carta 89.?.?.?

Klausova úloha od r. 1989 (je členem židovského zednářského řádu B´nai B´rith) stejně jako ostatních Židů: Dlouhého, Ježka, Tošovského, Dyby, atd, atd…je zcela jasná. Zajistit výprodej národního bohatství mezinárodním židovským kruhům a podřídit Českou republiku euroatlantskému židovskému establishmentu. Takto se postupovalo po stažení bolševismu z oběhu ve všech státech Střední a Východní Evropy.
Kdo by se tím chtěl zabývat hlouběji tomu vřele doporučuji především tuto literaturu:
M. Dolejší; Analýza 17. listopadu 1989
Mýtus o odstranění komunismu „Solidaritou“
T. Romanescu; Páni a otroci 20. století – Světová židovská konspirace
A. F. Pavlov; Židovská nevyhlášená válka lidstvu
které si můžete stáhnout z internetových stránek:
Spiknutí proti Církvi a lidstvu

281845

09.01.2013 13:58

Klausův hřebík do rakve neokomunistické demokracie

RE: Klausova úloha je od roku 1989 zcela evidentní..

Guzzepe Carta 89.?.?.?

Ještě malá poznámka: tato jeho úloha (a ostatních Židů a zednářů) je především záležitostí 90. let - kdy byl v podstatě téměř celý národní majetek cca 78% postupně vyprodán mezinárodním Židům (především z Německa a USA). Na konci 90. let se rovněž Klaus podílel (podílel se na tom i jeho kancléř Žid J. Weigl) s ostatními na rozsáhlém rabování bank!!

281881

09.01.2013 16:25

Klausův hřebík do rakve neokomunistické demokracie

RE: Ať k tomuto tématu napíše článek p. Stwora

Guzzepe Carta 89.?.?.?

ZASTÁNCE KLAUSE!!!?? SVATÁ PROSTOTO...
Kdyby tu (cenzurováno, neurážejte) Klause a spol., bylo možné pověsit už
při jeho prvních zločinech proti národu na začátku 90. let(cilený výprodej národního bohatství, úmyslné zadlužení státu
mnohamiliardovou půjčkou od Mezinárodního měnového fondu, ačkoli jí tenkrát Československo vůbec nepotřebovalo, atd, atd..) tak
nemuseli ani existovat Nežidé typu p. Stwory, kteří tuto (cenzurováno, neurážejte) ještě podporují (??!!).

281888

09.01.2013 18:31

Reakce na článek „Klausův hřebík do rakve...“

Autor tohoto článku je sám zmanipulován - ale označuje za zmanipulovaného pouze druhého!

Guzzepe Carta 89.?.?.?

Tím myslím autora toho článku. Vážený, umíte něco jiného než papouškovat po Židovi Klausovi?! Nesnažte se pochopit rozehranou partii zednářských lóží. To je konspirativní záležitost. A to co se ukazuje veřejnosti jako vysvětlení (z obou stran) - to jsou bláboli...Jak s Klausovi "strany" tak z "druhé"! O TOM NEPOCHYBUJTE!
A Klausova role tzv. euroskeptika – úloha, kterou mu bezpochyby uložila zednářská vrchnost slouží výhradně jim! Nedělejte si iluze, že tento Žid z židovského zednářského řádu B´nai B´rith (jehož členem byl i V. Havel) dělá něco proti těm, co ho do funkce dosadili. Čili všichni plní dílčí pokyny, které jim jsou separovaně ukládány z těchto kruhů. A do toho nezasvěcená osoba nevidí! Nebo jste opravdu tak naivní, že si myslíte, že podstatou věci je to, co vylíčil veřejnosti Klaus? Vždy do toho vtáhnou veřejnost a ta jako tupé stádo OVCÍ podporuje tu či onu stranu..
Bezpochyby byla veřejnost zmanipulována, ale na „obou“ stranách!

Jak Židem Klausem - tak z okruhu Židů tzv. pravdoláskařů, tak
řízenými médii!

281906

10.01.2013 14:57

Jsem žid, proto nevolím Fischera

Židé jsou i Dienstbier, Dlouhý, Fischerová, Bobošíková...

Guzzepe Carta 89.?.?.?

Autor článku (který je mimochodem úplně o ničem) zapomněl – nebo dokonce o tom nic neví – zdůraznit, že i další kandidáti jsou Židé: Dienstbier, Dlouhý, Fischerová, Bobošíková…a o ostatních pomlčím, protože už slyším tradiční český křik o nemožnosti toho, aby téměř všichni byli Židé. Chápu, že každý nemá informace o tom či onom, ale hraje tady silně vliv i známá česká židoslepost! Takže zde nebudu rozebírat hlouběji K. Swarzenbergra-ale naťuknu pouze to, že jeho otec nebyl sice Žid, ale….. zbytek ať si každý domyslí.. Konec konců každý kdo není židoslepý a podívá se tomuto zjevu do obličeje – MÁ JASNO!!
Bohužel, Čechům musí říci to jestli je ten či onen Žid sama
židovská masmédia - viz. Fischer. Kdyby se to o něm neřeklo
oficiálně - doteď by se o něm jako o Židovi nikdo nezmiňoval!

O tom, že jsou členy zednářských lóží zdůrazňovat (alespoň těm co se zabývají židovsko-zednářskou problematikou a světovou politikou) snad nemusím.

281997

10.01.2013 17:01

Jsem žid, proto nevolím Fischera

RE: praprababička byla Katzová, tak ho taky nevolím

Guzzepe Carta 89.?.?.?

V USA je politická a finanční moc Židů totální a prezidentem je ten, kdo je 100% jejich člověk. Takže tam (stejně jako všude jinde kde je politika v jejich režii) žádné menší nebo větší zlo NEEXISTUJE! V tomto se mýlíte! A je úplně jedno, jestli tam dosadily náhodou loutku, která není židovského původu. Je ale totálně v jejich rukou!!
Viz. – níže citované:

„Barack Obama pochází z aristokracie iluminátů. Jeho vynoření se „odnikud“ i následný raketový vzestup na politické výsluní nejsou náhodné. Ať tomu věříte nebo ne, Obama je spřízněn jak s exprezidentem Bushem, tak s viceprezidentem Dickem Cheneyem. Barack Obama je členem Rady pro zahraniční vztahy (Council of Foreign Relations, CFR) a zednářem 32 stupně lóže Prince-Hall (do níž jsou přijímáni jen černoši)…“
(Citováno z Robin de Ruiter; Třináct satanských pokrevních dynastií – Konec svobody národů se blíží 2. Díl)

282009

11.01.2013 12:01

Výbušná analýza: Jak se kradlo za Fischera

Na toto si národy ovládané Židy musí zvyknout...!

Guzzepe Carta 89.?.?.?

O tom, že se toto za Žida Fischera dělo není pochyb. Ale ve velkém to začal Žid Klaus v 90. letech společně s Židy Ježkem, Dlouhým, Dybou, Skalickým a dalšími souvěrci a to ve VELKÉM STYLU. Klaus se také v druhé polovině 90. let podílel (hrál v tom roli i jeho kancléř Žid Weigl) na rozsáhlém rabování bank. Toto tzv. tunelování bylo organizované a probíhalo synchronizovaně ve všech státech Střední a Východní Evropy včetně Ruska. V Rusku však toto rabování proběhlo v obrovských rozměrech vzhledem k bohatství země a tzv. oligarchové, kteří na tom zbohatli nejvíce byli (resp. jsou) všichni Židé: Chodorkovskij, Abramovič, Čubajs, Javlinskij, Gajdar, Murašov, Popov, Berezovskij a spousta dalších.. Toto rabování národních bohatství v podstatě řídil židovský zednářský řád B´nai B´rith (jemuž jsou podřízeny všechny zednářské lóže). Takže pokud autor tohoto článku Adam Bartoš kritizuje Žida Fischera, měl by hlavně zdůraznit Žida Klause, kterého naopak vyvyšuje na svém webu do nebes!

282070

13.01.2013 01:21

Volební divadlo – první kolo

Výstižný článek pane Stworo...

Guzzepe Carta 89.?.?.?

Je naprosto jedno, která loutka z řad Židů a zednářů je ve výsledku instalována k moci. Ale zdání, že si lid myslí, že rozhoduje on, tu musí být. Kandidáti jsou všichni členy zednářských lóží a 7 z nich je židovského původu.
Výstižně zde citujete z Protokolů sionských mudrců – proto bych si je dovolil doporučit pro ty, kteří je buď vůbec nečetli anebo z nich znají pouze pasáže. A abych doporučil ty nejvýznamější – doporučuji dílo, jehož jsou Protokoly součástí a které je zároveň jedním z nejdůležitějších spisů o židovské a zednářské problematice vůbec:

Ulrich Fleischhauer; Pravé protokoly sionských mudrců –Znalecký posudek vypracovaný z pověření soudního dvora č. V v Bernu

Stahujte z internetových stránek: Spiknuti proti Církvi a lidstvu

P. S. - co se týče údivu, že Schwarzenberg "dostal" tolik hlasů -v centrále se dají výsledky lehko "učesat" - děje se tak při každých tzv. volbách a dělá se to všude na světě. Je předem rozhodnuto a bylo by naivní, myslet si, že ne! Schwarzenberg je vysokostupňový zednář a není vyloučenou, že byl na minulém setkání Bilderbergů (kde byl osobně) na tuto funkci vybrán. Ale stejně tak je možné, že to bude Zeman, který je rovněž zednář.

282144

13.01.2013 13:50

Volební divadlo – první kolo

RE: ...NEUVĚŘITELNÁ NAIVITA!!

Guzzepe Carta 89.?.?.?

Vážený pane, úsměvný jste Vy. Jestli dřepíte v místním okrsku a tam vydíte jakési výsledky, ty nemají nic společného s finálními výsledky, které jsou zpracovávány v centrále, a tam už nesedí lidé ze všech komisí ve státě. Jestli se Vám zdají potom ty finální výsledky (oficiálně zveřejněné z centrály) stejné či podobné, to vůbec nic neznamená. Podle našich důvěrných informací se výsledky voleb „upravují“ a to všude na světě – pokud je potřeba. Takto byla kupř. uměle v roce 2006 instalována do parlamentu Strana zelených, která měla ve volbách (v červnu) snad kolem 10% hlasů. Přitom ještě v únoru téhož roku jí ukazovali tzv. průzkumy veř. mínění (typická manipulace) pod 5%. Zkrátka Strana zelených tam byla tehdy instalována kvůli vnitřní potřebě mocenského zednářského establishmentu. Poté už nebyla v roce 2010 zapotřebí – nebyla vpuštěna do parlamentu a místo ní tam zednářské kruhy instalovali TOP 09 – Žid Kalousek, Schwarzenberg a spol. Jinak už z roku 1992 máme informace, že tehdejší palamentní volby v Československu (jejich výsledky) byli pečlivě zpracovány ve výpočetním středisku strany CDU – CSU v Německu. Informaci tehdy zveřejnil Židy zlikvidovaný Týdeník Politika a tuto informaci měl od známého politického analytika a autora Analýzy 17. Listopadu 1989 Miroslava Dolejšího. To, že se volby podle potřeby falšují – je neoddiskutovatelným faktem! A říkám znovu, jestli tam nakonec bude instalován Schwarzenberg či Zeman je úplně jedno, protože oba dva jsou zednáři a lidé, kteří budou sloužit euroatlantskému židovskému mocenskému establishmentu!

P. s. - je jasné, že tupé stádo skutečné volí tyto svoje řezníky,
ale pokud by náhodou ten co má být první byl podle hlasů druhý či třetí - tak se to v počítačovém zpracování upraví a to je podstata věci!

282183

13.01.2013 16:05

Volební divadlo – první kolo

RE: ...

Guzzepe Carta 89.?.?.?

Jo, to asi (?) dělali v 19. století, že rabovaly urny. Dnes se to dělá opravdu (když je potřeba) na vysoké nekontrolovatelné úrovni při finálním počítačovém zpracování!

282195

13.01.2013 18:15

Volební divadlo – první kolo

RE: ...

Guzzepe Carta 89.?.?.?

Můj příspěvek byl spíše reakcí na výše uvedený příspěvek, proto
jsem prohodil možná v 19. století. Dnes takovýto primitivní
způsob není zapotřebí. Po milionté opakuji - v centrálním
počítačovém zpracování výsledků, lze naprosto nekontrolovatelně
s těmito výsledky manipulovat!!!

I když jak tvrdím níže (a Vy také) většinou to není zapotřebí
protože OVČANÉ "volí" tak jak se od nich očekává! Nicméně pokud
je zapotřebí k manipulacím dochází a divit se tomu může jenom
naprostý prosťáček!

282211

13.01.2013 21:43

Volební divadlo – první kolo

RE: Zahraničí volí Knížete? Spíše zaměstnanci ministerstva zshraničí!!!

Guzzepe Carta 89.?.?.?

Žádné menší zlo neexistuje protože oba dva jsou zednáři (a Schwarzenberg je navíc podle některých zdrojů po matce Žid) a
budou sloužit židovskému establishmentu!

Jinak věřte tomu, že kdyby to potřebovali "upálej" klidně i 30%!!

282228

14.01.2013 10:40

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

ŽIDÉ NA VRCHOLU PYRAMIDY MOCI JSOU..!

Guzzepe Carta 89.?.?.?

Židé na vr. pyramidy moci samozřejmě jsou a jejich poskoci jsou všichni ostatní.. Čili pravý opak je pravdou. Na vrcholu jsou Rothschildové, Rockefellerové (sefardští Židé ze Španělska), Warburgové, Astorové a další. Ty jsou na vrcholu světových financí a jejich centrálou je právě London City. Pod nimi jsou samozřejmě tisíce (rodin) Židů, kteří řídí banky, ale to jsou v podstatě jejich poskoci. Nutno ovšem podotknout, že i nad Rothschildy je v podstatě okultní moc (židovská knížata zednářstva) v těch nejvyšších palladistických stupních, které řídí veškeré zednářstvo – z velké části nežidovské užitečné idioty. Tato nejvyšší židovská zednářská moc na vrcholu pyramidy už byla identifikována od spousty autorů děl o zednářstvu (většinou francouzských, ale i španělských a německých) v 19. století a to především na základě informací od zednářských renegátů.
A co se týče manipulovatelnosti voleb, to je naprosto logické! Jak už jsem uváděl – židovská masmédia sice psychologicky lidi na volbu „připraví“, ale mnohdy to nemusí vyjít tak jak je plánováno. V rozhovoru bylo zprávně řečeno, že je to řízené ze zahraničí a v tamějších židovsko-zednářských centrálách se rozhoduje, kdo bude u nás a kdekoli jinde u „vesla“! O tom není sebemenších pochyb. A jak už bylo mnohokrát řečeno – při počítačovém zpracování hlasů v centrále je možná naprostá manipulace!!
Ale Schwarzenberg a Zeman jsou oba dva zednáři – čili slouhové euroatlantského židovského mocenského establishmentu a tudíž je úplně jedno kdo z nich tam bude instalován!! Hlavně, že zmanipulované stádo bude mít pocit, že si samo rozhoduje o své budoucnosti!

282285

14.01.2013 11:11

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

RE: metakonspirace

Guzzepe Carta 89.?.?.?

A globální firmy a banky (ty téměř úplně, 86%) a tu Vaší síť ovládají Židé - nikoli Eskymáci. To je známo každému kdo se danou tématikou zabývá. Udivuje mě, že ten kdo o tom nic neví má neustálou potřebu k tomu taky něco říci!

282293

14.01.2013 15:11

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

Světová mocenská struktura je naprosto zřejmá...

Guzzepe Carta 89.?.?.?

Na vrcholu světových financí jsou židovské rodiny Rothschildů, Rockefellerů, Astorů a dalších s finančním centrem v London City. Nad nimi je ještě okultní moc (židovských knížat zednářstva) – ve vysokých palladistických stupních!! S těmi jsou
ovšem Rothschildové pokrevně spřízněny! Tito pak řídí celé
zednářstvo..a celou mocenskou hierarchii!

Citát:
„Fritz Springmeier, který se již po léta zabývá naší tématikou, uvádí následující jména – Rothschild, Warburg, Rockefeller, DuPont, Russell, Bundy, Onassis, Kennedy, Collins, Freeman, Astor a Li.
Podle Springmeiera spolupracují s předními iluminátskými dynastiemi tyto mocné rodiny – Morgan, Vanderbilt, Bauer, Whitney, Duke, Guggenheim, Oppenheim, Grey, Sin¬clair, Schiff, Solvay, Oppeheimer, Sassoon, Wheeler, Todd, Van Duyn, Taft, Wal¬len¬berg, Clinton, Habsburg, Goldschmidt a mnoho dalších…“

„Někoho možná zarazí, že mezi iluminátskými dynastiemi, pracujícími na pradávném plánu talmudských Židů na ovládnutí světa, najde zdánlivě naprosto nelogicky také nežidovská, např. čínská jména. Vysvětlení je prosté. Stačí pozorně číst Protokoly sionských mudrců: „Dokud pevně neuchopíme svrchovanou vládu nad světem, budeme všude zakládat a rozmnožovat zednářské lóže. Do nich přilákáme všechny, kteří hrají nebo by mohli hrát vynikající úlohu ve společnosti. Lóže jsou pro nás znamenitým prostředkem k získávání informací a vykonávání našeho vlivu. Všechny zednářské lóže soustředíme pod jedno vedení, které bude známé jenom nám a v němž budou pouze naši Mudrci. Všechny lóže budou mít své představené, aby jimi byly kryty skutečné řídící osobnosti…“ (15,6-7)….

(Citát je z díla Robin de Ruiter; Třináct satanských pokrevních dynastií – Příčina tolika bídy a zla ve světě)
Autor v ní mimojiné vychází z údajů zmiňovaného Fritze Springmeira se kterým spolupracuje…

282324

14.01.2013 16:01

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

RE: Nesouhlasím - A DĚLÁTE DOBŘE..

Guzzepe Carta 89.?.?.?

Přirozeně, že židovští Rothschildové, Rockefellerové (sefardští Židé), Warburgové a spousta dalších řídí světové finance - cca 86% veškerého finančního oběživa a jsou součástí světových mocenských organizací (světové stínové vlády) – CFR, Trilaterální komise a Bilderbergů, což jsou jakési tři hlavní ramena této vlády. S nimi je ve spojení (nebo je spíše přímo sám řídí) židovský zednářský řád B´nai B´rith – pravděpodobně nejmocnějśí hebrejská organizace vůbec, která zároveň řídí i všechny zednářské lóže, které pak dosazují do vlád, bank a všech institucí svoje lidi. Dnes už jsou téměŕ všechny vlády světa touto mocí řízeny!
Kromě řečených má mocenské Židovstvo tisíce dalších organizací po celém světě!
Co se týče mediálních útoků proti Církvi ty už tradičně osnuje
židovský zednářský řád B´nai B´rith!! V tomto se dokonce jeho
představitelé nechali otevřené slyšet, že řád prováděl a provádí
soustavnou desinformační kampaň proti Církvi. Proto také jsou
neustále veřejnosti předhazovány uměle vyrobené skandály! Média
jsou v jejich rukou takže to není žádný problém!

282329

14.01.2013 16:07

Volební divadlo – první kolo

RE: ...

Guzzepe Carta 89.?.?.?

A kdo to skutečně celé doma sečte?!! Věřte, že nikdo.. A i kdyby
to udělal a nesouhlasilo to, co myslíte, že se bude dít??!

282330

14.01.2013 20:10

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

RE: Nesouhlasím - A DĚLÁTE DOBŘE..

Guzzepe Carta 89.?.?.?

Pod "nickem aristokrat" (a není sám), kterého evidentně iritují
zmínky o faktické židovsko-zednářské moci jsem chodí človíček,
který tu naprosto zbytečné prská!! REALITU NEZMĚNÍŠ! A jestli je
tu někdo nasazenej - pak jsi to ty! O světové politice a židovsko-zednářské tématice nemáš evidentně ani potuchy!

282358

15.01.2013 12:16

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

RE: Proč ty konspirace

Guzzepe Carta 89.?.?.?

A co s tím má společného neplatný papež Karol Wojtyla (po matce
Žid) - který sloužil světové židovské moci - o čemž (že je jejich) lidé, ti poctivě věříci v jeho platnost nemají ani potuchy? Stejné jako Vy nemáte evidentně potuchy o rozdílu katolické Církve předkoncilní (před rokem 1962) a mezi "katolickou Církví" pokoncilní. Ta předkoncilní po staletí bránila národy proti Židům (aspoň do 1. světové války) a ta pokoncilní je totálně ovládána židovsko-zednářskou klikou!

A co s tím má společného snímek kaftanových Židů z Izraele a to,
že do nich tlačí jejich policejní souvěrci? (TO JE DIVADLO).

S tohoto pochopí každý tak absolutní h...o!!
Kdežto autor Fritz Springmeier, Robin de Ruiter a jiní pokud ve
svých dílech odhalují světovou židovsko-zednářskou iluminátskou
kliku se všemi hrůznostmi co s tím souvisí můžou otevří oči
spoustě slepých! A to určitě není k zahození!

282421

15.01.2013 13:22

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

RE: Proč ty konspirace - Čtěte poznatky autorů Springmeiera a Ruitera

Guzzepe Carta 89.?.?.?

Byla tady řeč a i v článku pana Stwory je zmiňován Fritz Springmeier a já se domnívám, že málokdo zná poznatky tohoto znalce světové politiky. Fritz Springmeier také úzce spolupracuje s Robinem de Ruiterem, jehož knihy jsou k dispozici v českém překladu a jsou doslova šokující. Mnoho informací, které v nich uvádí Robin de Ruiter pochází právě od Fritze Springmeira. V druhém dílu je uveden jako spoluautor. Proto bych si zde pro všechny zájemce dovolil doporučit opravdu doslova šokující dílo:

Robin de Ruiter; Třináct satanských pokrevních dynastií-Příčina tolika bídy a zla ve světě 1. díl
Robin de Ruiter; Třináct satanských pokrevních dynastií-Konec svobody národů se blíží 2. díl ´

Dílo si můžete stáhnout z internetových stránek: Spiknutí proti Církvi a lidstvu

282430

16.01.2013 15:04

Otevřený dopis panu Karlu Schwarzenbergovi

Otázky profánního člověka (stojící mimo lóži) zednářskému zasvěcenci...

Guzzepe Carta 89.?.?.?

„Při pasování na zednáře nebo ilumináta musí adept složit slib bezpodmínečné věrnosti lóži přede vším, před jakýmikoli jinými veřejnými sliby včetně před slibem prezidenta republiky. Znamená to, že když přijde na přetřes situace, kdy zájmy ČR a zájmy např. „světově nadřazené lóže“ jsou v rozporu, musí člen lóže uposlechnout představené lóže i proti zájmům ČR a českého národa. Např. ve vedení EU jsou dosazení, nezvolení členové „lóží“ zastávající zájmy iluminátů a zednářů ve světě. Co na to říkáte?...“

Pokládat tyto otázky „šajbě“ – tj. zednáři jednoho z nejvyšších stupňů zasvěcení – Schwarzenbergovi – který přirozeně jako všichni členové zednářských lóží a dalších židovských mocenských organizací slouží výhradně zájmům světového židovského mocenského establishmentu, jehož cílem je po definitivní likvidaci národních států (které už existují stejně pouze jenom formálně) a sjednocení Evropy – ustavení jediného světového státu – One World – s jednou univerzální světovou vládou – je poněkud dětinské! Asi také víte, že jednou s povinností zednáře (kromě naprosté mlčenlivosti o lóži) je při přímém dotazu nezednáře na něj popřít členství v zednářské lóži. To udělal V. Havel – ačkoliv byl podle znalce židovsko-zednářské politiky M. Dolejšího (autora Analýzy 17. listopadu 1989) – zednář 30. stupně zasvěcení (Kadosch – Izraelita)! Kadosch je hebrejsky: Svatý! Čili Schwarzenberg se tomu zasměje a při přímé konfrontaci to popře. Konec konců už to jednou udělal přímo v Židy řízené ČT 24 – kdy na otázku (diváků) co dělal na setkání Bilderbergů a zda-li je pravda, že se jedná o konspirativní skupinu, která určuje třeba to, kdy a kde bude ten či onen prezidentem odpověděl: to jsou naprosté pitomosti!
Ale je nutné znovu podotknout, že je jedno, kdo s těch dvou tam bude! Oba dva jsou zednáři a slouží těm stejným mocenským kruhům!!! Myslet si něco jiného by byla naprostá naivita (mírně řečeno)!!!

282523

16.01.2013 16:38

Otevřený dopis panu Karlu Schwarzenbergovi

RE: Otázky profánního člověka (stojící mimo lóži) zednářskému zasvěcenci...

Guzzepe Carta 89.?.?.?

Pro pochopení a připomenutí souvislostí není na škodu ocitovat z Analýzy 17. listopadu 1989 Miroslava Dolejšího (vyd. 1990):

„…Chartu 77 řídilo přibližně 70 až 85 lidí, jejich jádrem bylo 42 mluvčích, kteří se za dobu její existence v tomto úřadu vystřídali. Tato skupina osob byla vytvořena několika rodinami, navzájem spoutanými rodinnými, příbuzenskými a podobnými svazky (zájmové a finanční nevyjímaje). Jsou to především rodiny: Havlových, Dienstbierových, Šabatových, Němcových, Paloušových, Hromádkových, Rumlových, Marvanových, Šternových, atd. Všechny tyto rozvětvené rodiny jsou komunisté nebo jejich potomci, svobodní zednáři a jejich potomci, a Židé. Nyní přibližně 180 členů těchto rodin, jejich příbuzných a přátel, zaujalo pozice v nejvyšších státních, diplomatických a hospodářských funkcích státu…“

„…Z bezvýznamného člověka a průměrného spisovatele Václava Havla vytvořila světová reklama nákladem cca 13 milionů US dolarů osobu, nazývanou světovým spisovatelem, králem filosofů, evropským politikem, největším žijícím humanistou, atd. Jeho osoba garantuje investorům a věřitelům politickou úlohu Československa v Evropě a i jinde, podle potřeby. Nikoli náhodou v jednom ze svých prvních prohlášení Havel nabídl své zprostředkování mezi Židy a Araby, i když to vzbudilo posměch. Přesto je jeho úloze přizpůsobováno všechno, co je nutné, včetně vnitřního politického režimu státu: osobní prezidentský režim, podřízenost KSČ, vytváření jediné politické výkonné armády OF, zničení jakékoli opozice, která by byla schopna jeho budoucí politiku korigovat, atd. Také proto jsou jeho zahraniční poradci téměř výlučně sionisté nebo Židé…“
„…Jedním z projevů této snahy je vytváření presidentské vlády. Souvislosti s ostatní Evropou jsou naznačovány expoziturou presidentových poradců ze zahraničí, kteří ho řídí (Schwarzenberg, Šik, oba Pelikánové, Fischl, Kohout, Povolný, atd.)…“

282535

17.01.2013 00:06

Otevřený dopis panu Karlu Schwarzenbergovi

RE: Otázky profánního člověka (stojící mimo lóži) zednářskému zasvěcenci...

Guzzepe Carta 89.?.?.?

Na to jsou nejlepší odpovědí vynikající materiály:

Miroslav Dolejší; Analýza 17. listopadu 1989 !!!

Mýtus o odstranění komunismu "Solidaritou" !!!

Tam je Havlova skutečná úloha a činnost vylíčena
zcela jasně!

Obě dvě skvělé publikace stahujte z internetové
stránky: Spiknutí proti Církvi a lidstvu

282562

18.01.2013 13:40

O Schwarzenbergově prezidentství bylo možná rozhodnuto už v roce 2008

O SLZE V OKU NAD ZEDNÁŘSKÝM BRATREM..

Guzzepe Carta 89.?.?.?

Pane Stworo, já myslím, že je pro Vás nedůstojné používat tyto slova o slze v oku nad Židem Klausem. Ať slzí zmanipulované stádo, které o podstatě tuzemské a světové politiky nemá ani tušení, ale o Vás jsem se domníval, že tak naivní nejste.. Vy moc dobře víte (?), že v politice na klíčových místech dnes už téměř všech států světa jsou doslova a do písmene dosazováni pouze loutky (členi zednářských lóží, atd..), kteří musí poslušně plnit pokyny, které jim jsou separovaně ukládáni skrytou vrchností, a nikdo nemůže rozhodovat v těchto pozicích sám za sebe! Ten kdo si to myslí je naprosto naivní kašpárek (mírně řečeno)!
Takže jestli někdo bude slzet nad Židem Klausem (členem židovského zednářského řádu B´nai B´rith, jehož dalšími členy jsou u nás podle údajů M. Dolejšího – kupř.: V. Mlynář, J. Štern, V. Železný, a další…byl jím i zemřelý V. Havel), bude to prosťáček, který politiku vnímá přesně tak jak mu je vykládána médii a nemá ani potuchy o tom, že Klaus byl stejný poskok jako všichni ostatní, kteří jsou do těchto funkcí touto vrchností dosazeni a že všechno co dělal, činil s vědomím a na pokyn těchto kruhů!
Jeho úloha „euroskeptika“ je evidentní a je to klasický postup zednářských kruhů. Oni sami vytvořili všechny ty šašky – „euroskeptiky“, „eurooptimisty“, „globalisty“, „antiglobalisty“, atd, atd…Každý kdo je trochu lépe informován např. ví, že úplně všichni (bez výjimky) poslanci Evropského parlamentu jsou členy zednářských lóží – a přitom jsou v tomto parlamentu i poslanci s tzv. nacionalistických stran („euroskeptici) – kteří se staví „proti“ integraci Evropy. Pochopte už konečně…je to vše velká KOMEDIE!!
Stejně tak je naprosto lhostejné jestli Bilderbergové rozhodli, že chtějí v české kolonii na hradě Schwarzenbergra anebo tam připustí Zemana. Oba dva jsou jejich lidé!
(Bilderbergská skupina, Trilaterální komise a CFR jsou velice mocná chapadla světové stínové vlády).

282702

12.02.2013 16:35

Prezidentské volby 2013 výpověď o stavu společnosti

ZEDNÁŘSKÁ PERSONÁLNÍ UNIE A KONTINUITA JEJICH CÍLŮ ZŮSTÁVÁ!

Guzzepe Carta 89.?.?.?

Prezidentské „volby“ 2013 vypovídají o stavu společnosti neustále to stejné! Je to libovolně manipulovatelná a desorientovaná masa, sentimentálních jedinců – přesně jak to napsal už v roce 1990 Miroslav Dolejší ve své unikátní Analýze 17. listopadu 1989. A tyto „volby“ (idiotská šaškárna) to jasně ukázaly, kdy si sentimentální stádo konzumních jedinců „vybíralo“ přes řízená média mezi zednářem Zemanem a zednářem Schwarzenbergrem! Média je můžou „tvarovat“ na tisíce způsobů!
A v následujících letech bude muset toto stádo sledovat to (jako všichni obyvatelé evropských zemí, ale i ve světě), jak „jejich“ stát, který je mocensky a finančně totálně v rukou euroatlantského židovského mocenského establishmentu, bude stále postupně uměle zadlužován, bude uměle ničeno zdravotnictví, sociální péče o obyvatelstvo, školství, zemědělství, soudnictví, policie, atd.. Zkrátka umělá likvidace v rámci odnárodněné snadno ovladatelné sjednocené Evropy. To, co se u nás děje – je pořád to stejné. Mocenská politika, která je zcela v intencích židovsko-zednářských cílů. Zednářská personální unie – Zeman, Schwarzenberg, Kalousek, Nečas, a spousta dalších, kteří jsou nebo teprve budou u moci, tento stát přivede k naprosté likvidaci! Je to proces, který probíhá (všude v Evropě i ve světě) a je nevyhnutelný! Všechny vlády budou tedy dělat i nadále protinárodní politiku! Na tomto kursu se nic změnit nemůže, protože zločinecké organizace, které u nás vládnou: B´nai B´rith, zednářské lóže (které podstavily politiku, finance, státní správu, policii, justici, média, atd.), Jewish Agency a spousta dalších židovských a zednářských organizací mají u nás naprostý mocenský monopol!

284729

20.02.2013 21:01

Bolševický převrat (I)

KŘÍŽOVÁ CESTA RUSKA..

Guzzepe Carta 89.?.?.?

K této tématice bych si dovolil doporučit studii:

Theodora von Winberga; KŘÍŽOVÁ CESTA RUSKA
(na konci knihy je i kompletní seznam židovských vládců Ruska)

Stahujte z internetové stránky: Spiknutí proti Církvi a lidstvu

285224

20.02.2013 21:25

Bolševický převrat (I)

RE: a jaké následky máme dnes?

Guzzepe Carta 89.?.?.?

Myslím, že by Váš příspěvek velmi obohatili tyto významné
publikace:

Miroslav Dolejší; Analýza 17. listopadu 1989
a
Mýtus o odstranění komunismu "Solidaritou"

Stahujte z inter. stránky: Spiknutí proti Církvi a lidstvu

Poznámka: Charta 77 vznikla z impulsu židovského zednářského
řádu B´nai B´rith z Basileje. I zasvěcené jádro Charty 77 bylo
vybráno v Basileji.
B´nai B´rith (sídlí v New Yorku) - vyvolal bolševické revoluce
v Rusku v roce 1905, 1917, revoluce v Německu a Maďarsku v roce
1919 a spoustu dalších. Byl i hlavním aktérem při řízených
převratech ve Střední a Východní Evropě v roce 1989.

285225

22.02.2013 00:29

Co po kapitalismu?

ŽIDOVSKÉ FIGURY..

Guzzepe Carta 89.?.?.?

Ota Šik byl jeden z prominentních Židů, kteří koncipovali rok 1968 (tzv. pražské jaro) – což byla jakási generální zkouška stažení bolševismu z oběhu, který se nakonec nepovedl. Plán vypracoval KGB a postavila se proti němu GRU – vojenská zpravodajská služba, proto došlo k okupaci Československa. Hlavními aktéry roku 1968 v Československu byli Židé: E. Goldstücker, E. Löbl, J. Pelikán, O. Černík, Č. Císař, O. Šik, J. Hájek, P. Kohout, L. Vaculík, A. J. Liehm, A. Lustig, atd. Ti, kteří se toho dožili, byli také mezi hlavními aktéry v listopadu 1989. Po roce 1989 však byli jako hlavní ekonomové exponováni Židé W. Komárek a V. Klaus.

285284

23.02.2013 14:54

Bolševický převrat (I)

RE: Téma centrální banky

Guzzepe Carta 89.?.?.?

Samozřejmě, že toto byl jeden z cílů, ale byl takříkajíc okrajový, respektive bolševismus, který už byl naplánován v 19. století je součást širšího plánu (cílů), které pak byli realizovány nejen v Rusku. K tomu by bylo asi nejlepší ocitovat z díla: T. Romanesca; Páni a otroci 20. století – Světová židovská konspirace:
„Na I. sionistickém kongresu v Basileji roku 1897, respektive na paralelně konaném tajném kongresu židovského zednářského řádu B´nai B´rith, kterého se účastnilo 40–50 delegátů, bylo rozhodnuto o vyvolání I. světové války, jejímž cílem bylo zničení evropských monarchií, a následné instalování bolševické revoluce v Rusku jako mocenského prostředku židovského ovládnutí světa. Bolševismus měl být po skončení války rozšířen do celé Evropy. Teprve po stabilizaci bolševické vlády na kontinentě se mělo začít s jeho rozšířením do ostatních států světa. Židovský záměr se však nezdařil, především pak proto, že mentalita Evropanů byla ještě příliš křesťanská a vliv katolické církve poměrně značný. Záměr předpokládal přizpůsobení komunistické ideologie poměrům v Asii a Africe, stejně jako v Americe. Bolševismus se podařilo instalovat pouze v Rusku, kam byl přinesen a podporován především americkými židovskými bankami. K podrobení Evropy pak byla v roce 1929 uměle vyvolána v USA velká hospodářská krize a instalován nacistický režim v Německu. Ten byl rovněž financován židovskými bankami z USA a Velké Británie. Záměrem bylo rozvrácení Evropy a podrobení Německa světovou válkou jako největšího a geneticky nejsilnějšího národa v Evropě, což se podařilo.
Po skončení II. světové války si Židovstvo rozdělilo Evropu na tzv. kapitalistickou a socialistickou, na tzv. Západ a Východ. Evropa i svět byly vystaveny tzv. studené válce, ačkoli obě mocnosti (SSSR a USA), shodně řízené Židovstvem, neměly samozřejmě nikdy v úmyslu proti sobě válčit. Cílem bylo zadlužení všech zemí na obou stranách (zbrojením) a jejich definitivní zadlužení u světových židovských bank. Současně s tím se zabránilo samostatnému hospodářskému rozvoji těchto stá¬tů a postupně byly instalovány mezinárodní organizace politické, finanční, vojenské, administrativní a soudní jako příprava ke sjednocovacím procesům na bázi kontinentů a posléze celého světa pod jedinou židovskou vládu. To je skutečnou podstatou dnešní tzv. globalizace, o jejímž pozadí nemá většina světové populace ani potuchy. Proto vznikla OSN jako administrativní základna pro řízení světa, a po ní celoevropské orgány (EHS, atd.), a posléze i celosvětové organizace jako Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Světová organizace obchodu, G7, Trilaterální komise, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Bilderbergové, CFR, atd. Všechny tyto instituce jsou řízeny Židy“…
Stahuj: z webu: Spiknutí proti Církvi a lidstvu

285335

23.02.2013 15:28

Bolševický převrat (I)

RE: Vsichni se zde mylite v otazce zidu

Guzzepe Carta 89.?.?.?

Prosím Vás, pane, neztrapňujte se zde - nic ve zlém, ale psát zde hlouposti, že Židé ze svých mocenských centrech neplánovali komunismus (bolševismus) a pak ho v jednotlivých zemích cíleně neinstalovali je naprostý nesmysl. Narážím teď zde na Vaší větu: že za podporou komunismu, Židé nestáli. Prosím Vás, to je tak chronicky známé a neoddiskutovatelně doloženo v dnes už nepřehledném obrovském množství studií v mnoha jazycích světa, že snad ani není nutné se o tom šířeji rozepisovat!
A co se týče Žida Karla Marxe, ten je přirozeně duchovním otcem bolševismu:

„Žid Karl Marx alias Moses Mordechai Levy. V roce 1848 vydává na pokyn Rothschildů tzv. Komunistický manifest – který má být ideologickým nástrojem k židovskému ovládnutí světa. Komunismus je nejrychlejším prostředkem k vyvlastnění všech nežidovských národů a jejich úplnému zotročení. Marx byl členem zednářské lóže „Apollo“ v Kolíně nad Rýnem. Rovněž tak byl členem anarchistické zednářské lóže „Le Socialiste“ v Bruselu. V roce 1871 řídil Marx z Londýna povstání pařížské komuny pomocí svého zprostředkovatele, lvovského Žida Leo Frankla, který byl rovněž členem komuny. Za zmínku také stojí, že za povstání komuny se pařížská lůza podle tajných směrnic svých židovských vůdců ani v nejmenším nedotkla majetku Rothschildů“!

(Citováno z díla T. Romanesca; Páni a otroci 20. století – Světová židovská konspirace)

Ale dávám odkaz i na kupř. vynikající dílo:
Theodor von Winberg; Křížová cesta Ruska
Stahujte z výše uvedené inter. stránky - o pár příspěvků výše.

285336

14.03.2013 15:27

Otevřený dopis panu Miloši Zemanovi

NEUVĚŘITELNÁ NAIVITA!!!

Guzzepe Carta 77.?.?.?

Pokolikáté už zde (a samozřejmě i v dějinách), byla tato neuvěřitelná naivita profánního človíčka, který absolutně nerozumí světové politice a snaží se mluvit do duše zednáře Zemana (či jemu podobnému v prez. funkci)!?
Nemějte pěči o jeho (Zemana) další kroky! Zednářské lóže jsou zločinecké organizace, které v celém světě plní fundamentální poslání: naprosto vyhladit křesťanství, zničit národní státy a postupně všechny národy totálně zotročit pod jednou jedinou univerzální světovou židovskou vládou! K tomu slouží nespočet organizací: zednářské lóže, B´nai B´rith, Jewish Agency, Agudas Jisreal, Trilaterální komise, Bilderbergská skupina, CFR a daších tisíce organizací, které jsou všechny v rukou mocenského Židovstva. Takže loutky v čele států (prezidenti a vlády) plní pouze jejich pokyny. Dnes už na světě neexistuje snad až na absolutní výjimky jediná vláda, která by nenyla pod jejich kuratelou.
Tak už se konečně s té šaškárny zvané přímá prezidentská volba (pro sentimentální masy) probuďte!
Zednář Zeman bude dělat jen to, co musí! Občas pronese (pokud uzná za vhodné) sladká slovíčka pro sentimentální stádo, ale toť vše!!!
Kurs, který by nastoupen před cca 250 lety se tím nezmění! Přes
sjednocenou (ovládnutou) Evropu k jedinému světovému státu One
World! Tomuto cíly sloužily a budou sloužit nadále všechny
loutkové vlády!

286310

14.03.2013 16:26

Otevřený dopis panu Miloši Zemanovi

RE: NEUVĚŘITELNÁ NAIVITA!!!

Guzzepe Carta 77.?.?.?

„Odnárodnění všech národů, odstranění všech států, naprosté vyhlazení křesťanství, rozdělení lidstva do dvanácti správních oblastí podle vzoru dvanácti kmenů Izraele a jejich ovládání stoprocentně židovskou vládou“

To se opravdu planetě uleví – B..E!!!

286318

14.03.2013 22:17

Otevřený dopis panu Miloši Zemanovi

RE: NEUVĚŘITELNÁ NAIVITA!!!

Guzzepe Carta 77.?.?.?

Typická trojka: „aristokrat“, „hestroy“ a „mtk“ – jak už jsem zde zmiňoval – buď chroničtí provokatéři anebo totální B….É!!!

P. S. - ta druhá možnost bude alespoň co se týče "hestroye"
nejpravděpodobnější, protože mě zde kromě svých blábolů věčně
oslovuje: Pane Biskupe (??!).

286329

14.03.2013 23:27

Izrael: de facto člen NATO

Guzzepe Carta 77.?.?.?

Autor Analýzy 17. listopadu 1989 Miroslav Dolejší se o NATU v roce 1997 vyjádřil takto:
NATO je budováno jako součást světové armády pod zatimním velením budoucí administrativy světové vlády – OSN. Vojska OSN jsou určena k prosazení záměru vytvoření jediného světového státu (One World), vyhlášeného v roce 1987 zednářem Georgem Bushem v rámci programu Nového světového pořádku (New World Order). Posláním žoldnéřských vojsk OSN a NATO je potlačování každého národního odporu proti tomuto světovému sjednocení pod jedinou světovou židovskou vládou. Stejné poslání má sjednocení Evropy v Evropskou unii, která jako kontinentální stát má být součástí světového státu.
Snaha židovské a internacionální vlády ČR o vstup do NATO a EU je tendencí ke zrušení státu a rozpuštění národa v beztvárné mase světoobčanství. Zednářská propaganda, ovlivňující postoj obyvatelstva ČR k těmto aktům, tyto finální cíle skrývá. Přesto však národ instinktivně pociťuje, že vstup do těchto nadnárodních a celosvětových organizací bude znamenat konec suverenity státu, zrušení státní moci a podrobení obyvatelstva mezinárodnímu Židovstvu. V konečné fázi nalezne výraz v zotročení lidstva!

Vzkaz autorovi: Poslyšte, toto je poslední příspěvek, ve kterém se ostře vymezujete vůči židům, který vám pouštím. Každý další, kde se bude skrytě nebo otevřeně skloňovat označení žid, bude mazán. Pokud chcete šířit nenávist vůči židům, jděte jinam. Editor.

286331

15.03.2013 00:25

Izrael: de facto člen NATO

Pane Stworo...

Guzzepe Carta 77.?.?.?

Pane Stworo, věřte mi, že mi je naprosto ukradené, jestli moje příspěvky nezveřejníte, chodím sem velmi sporadicky a na tyto Vaše absolutně nelogické postoje už jsem zvyklý. V minulosti jste se takto komicky na tomto webu vyjádřil mnohokrát. Spousta lidí sem kvůli této Vaší schizofrenii (nebo je to záměr?), přestalo chodit. Ve spoustě jiných příspěvků jsou Židé zmiňováni a to Vám nevadí! Já rozhodně nikde nešířím nenávist vůči Židům, sděluji pouze fakta! Pokud se Vám nelíbí, je pouze na Vás zda je zde zveřejníte, či nikoli. Jen by jste si v tom měl udělat jasno, protože takto působíte poněkud (a to je slabé slovo) trapně! Ovšem pokud to není záměr, což si myslí spousta lidí..

286338

15.03.2013 00:51

Otevřený dopis panu Miloši Zemanovi

RE: NEUVĚŘITELNÁ NAIVITA!!!

Guzzepe Carta 77.?.?.?

Jezuita?? Vždyť ty ani nevíš co to je, retarde…

286340

21.03.2013 22:01

Po deseti letech: Váleční zločinci z Iráku stále na svobodě

RE: 2 GuzzepeCarta

Guzzepe Carta 77.?.?.?

Pane Stworo, se mnou si nemůžete hrát na schovávanou!
Já nejsem OVCE jako zde spousta jiných (ne všichni) reagujících,
kteří Vám naivně důvěřují!

286862

Káva pro Zvědavce

52

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 111 čtenářů částkou 18 231 korun, což je 52 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 0

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 1

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 3

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

V polní nemocnici v Letňanech neležel jediný pacient16.11.20 22:10 Česká republika 2

Vládě se zalíbilo omezování a šikanování lidí, další komplikace při nákupu potravin16.11.20 19:09 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
21,95 Kč
Euro
26,14 Kč
Libra
29,37 Kč
Kanadský dolar
16,89 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
24,15 Kč
100 japonských jenů
21,03 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,86 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,96 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 739,34 Kč
1 unce stříbra
512,79 Kč
Bitcoin
417 079,51 Kč

Poslední aktualizace: 25.11.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 56 761 309