Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané jansmith1984

Nalezeno 1572 příspěveků, 212 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

03.03.2009 08:32

Prý je zamilovanost choroba

RE: Jarmilo, nedejte se! -pokračování

jansmith1984 193.?.?.?

Jsem rád Strigo, že jsme si to vyjasnili (že se na sebe vzájemně nezlobíme[smích])a znovu také upřímně říkám, že se těším, až opět někdy v budoucnu případně podiskutujeme.


Jinak, to o té sebelítosti a sebedůležitosti se hůře vysvětluje, protože, aby to člověk přijal, musí si nejprve uvědomit mechanismy a příčiny, které takové hnutí mysli způsobují.

Popravdě řečeno těmto pocitům s různou intenzitou podléhá KAŽDÝ tzv. normální člověk a není to žádna ostuda. Prostě to tak JE a je jedno, jestli si to člověk přizná nebo nepřízná. Podstatné je, že tyto emoce člověku působí obtíže při pochopení sebe sama a zejména komplikují komunikaci s jinými.


Jasně to je vidět na vzájemných slovních potyčkách diskutérů tady na Zvědavci a nevyhlo se to ani tobě a pí.Jarmile. Nevím, co jste si dříve vzájemně udělaly, ale pokud byste si pozorněji (bez pocitu sebedůležitosti či sebelítosti) v této debatě vzájemně naslouchaly, vše by probíhalo jinak.

A to, že pí.Jarmila má na této zbytečné roztržce svůj velký podíl nezastírám. Přesto, že si ji vážím, tak nejsem její arbitr a neomlouvám nikoho. Snažím se na svět dívat spravedlivě a jde mi o dobrou věc. V jejím případě prchlivost, emocionálnost a když se neudrží, tak verbální napadání protistrany dává jejím oponentům paradoxně do rukou trumfy proti ní, a to bez ohledu na to, že jinak jsou její argumenty velice v pořádku a k věci.

Až to v sobě jednou změní, tak bude pro druhou stranu (a zejména pro ty, kteří podle mne jako Joseph neoponují s dobrým úmyslem dobrat se pravdy) velmi těžkým spoluhráčem. Stejně jako Ty, protože i Ty máš velký rozhled, zkušenosti a spousty relevantních argumentů k zamyšlení do debaty.


Dalo by se ještě pokračovat, ale nechám toho, protože se správně říká: v nejlepším přestat. A navíc zde nechci vystupovat jako někdo, kdo má právo z pozice učitele druhé vychovávat. Vím, že mne v debatách mnozí takto vnímají a vlastně mají pravdu[smích], protože i já se občas neudržím a mám tendenci, sice s nejistým výsledkem, druhým (mnohdy dost nekompromisně) naznačovat, že věci se dají chápat i jinak, svobodněji a mimo naučené a zažité šablony vnímání.

Tak se měj hezky Strigo a ať se daří.

jansmith[smích]

185284

03.03.2009 17:24

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

jansmith1984 193.?.?.?

Souhlasím s tím, co píše p.Kramář a hestroy a jen bych si dovolil celý problém posunout maličko dál.


Nedávno se zde na Zvědavci strhla rozsáhlá debata pod článkem pí.Jarmily, která poukázala skrze aktivity známého popularizátora "vědy", sexuologie p.Weisse a zejména jakým stylem své poznatky předává většinové populaci (mládeži) na fenomen, který souvisí podle mne i s tím co se rozebírá tady.

Tedy PROČ jsou obecně mezilidské vztahy jaké jsou? Jak dalece je (pokud mezi sebou porovnáváme období s rozdílem několika des. let) ovlivňují evoluční procesy či genetické predispozice nebo jak dalece tyto vztahy naopak ovlivňují MEMY nebo klima, které vytvářejí např. média (také) cestou populárních osobností, v kombinaci pouze za ziskem se ženoucí komerční reklamou? Nepamatuji si to přesně, ale pí.Jarmila tento poměr určila zhruba na 20% ku 80%.


Podle mne je jasné, že nedobré společenské poměry, deformované vztahy mezi lidmi, a to nejen v partnerských (později rodinných vztazích), ale i v těch celospolečenských jsou odrazem toho, jak výchovně do plusu nebo do mínusu na tzv. běžné lidi působí zmíněné osobnosti/autority a poměry, které jsou Systémově nastaveny ve společnosti.

Evoluce a geny jsou jen nutným výchozím předpokladem, ale ve skutečnosti jsou mezilidské vztahy založeny na kulturních vazbách a zejména výchově (rodina, společnost) viz. zmíněné memy.

A o tom, jak se zhoršily nebo nezhoršily poslední roky poměry ve školství by mohli dobře referovat zejména učitelé nebo profesoři a asi by se jich našlo málo, kteří by řekli, že se nic zvláštního oproti minulosti neděje.


Jaké otázky z toho tedy vycházejí?

Má západní hodnotový systém se svým příklonem k dualismu a sobeckému, sebestřednému oddělování se od celku a se svým kultem uctívání konzumu a zlatého telete (viz. glorifikace růstu pseudoukazatele HDP) negativní vliv na mezilidské vztahy nebo nemá???

Jak dalece je tento Systém (který logicky nevznikl včera, ale je E/elitami historicky postupně tzv. vylaďován) v souladu s hodnotami, které i cestou oficiálních náboženství nevědomým masám každodenně zvěstuje???
Není to náhodou tak, že je ve skutečnosti s těmito hodnotami pokrytecky v PŘÍMÉM rozporu???

Kdo nastavil historicky parametry "planetárního" monetárního systému, které sobectví a chamtivost v lidech ve jménu za každou cenu dosahovaného pseudorůstu jen posiluje, způsobuje nerovnováhu a z dlouhodobého hlediska je sebe/destruktivní??? Byli to tzv. běžní lidé nebo to byly naopak tzv. E/elity?


Odovědi na tyto otázky pomohou nalézt odpověď i na to, proč malý nevychovaný žáček (možná i skrytý deprivant viz. teze MUDr.Koukolíka) nemá problém říci svému učiteli ŠMEJDE, druhý tento v jejích očích akt frajeřiny natáčí a co je zarážející, odpovědní hledají vinu v učiteli.

jansmith[smích]

185390

03.03.2009 18:18

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: JIný pohled

jansmith1984 193.?.?.?

Klidně to mohlo proběhnout, tak jak fabukuješ pauleP[smích], i když o tom hodně pochybuji. O tom ale podstata této diskuze podle mne není.

Mimochodem, viděl jsi film "Vratné lahve" a pamatuješ si scénu, ve které herec Svěrák vyždímal na extrémně přidrzlého žáčka mokrou houbu? Moc bych za to nedal, že v té škole to bylo podobné, jen učitel to postaru řešil facanem.


Uznávám, že učitelem může být i někdo, kdo na to z hlediska udržení vnitřní rovnováhy a mravních hodnot nemá, ale tato varianta je velmi málo pravděpodobná. Jedná se o vystudované pedagogy, kteří mají výuku jiných ve své drtivé většině jako poslání, navíc v Systému, kde jsou investice do školství a pedagogů méně pritoritní než např. do tzv. silových ministerstev musejí často obětavostí řešit věci, které by měly být řešeny automaticky.


Něco je shnilého (z hlediska výchovy v rodinách a společnosti vůči mládeži) ve "státě dánském" a jak MNOHO můžeme sledovat např. v kolébce demokracie USA, kde žáčci/studenti nejen učitele/profesory fyzicky napadají, ale v této kolébce tzv. demokracie dokonce i střílejí. Tento trend už zažívají i některé tzv. vyspělé západoevropské státy a odhaduji, že je jen otázkou času, kdy dorazí i do ČR/SK. Zatím se, zaklepejme, nestalo.

To je také ta proklamovaná daň za demokracii, jak nám ji podsouvají některé politické pseudoautority? Neděje se tak z velké části z důvodu mediálně propagovaného kultu násilí, agresivity a nízkých lidským pudů a emocí, přes které to pozitivní problikává jen těžko???


Tady se nejedná o běžnou revoltu mládí proti autoritám (navíc podmíněnou hormony nebo zmatky v pubertální duši). Tady se jedná o JEV, který má určité příčiny a v této diskuzi dochází podle mne k jejich rozklíčování.

Souhlasím s tebou, že bych dnešní mládež nepodceňoval. Potenciál má veliký, jen je ve svém celku logicky i s rodiči velmi citlivá na působení, která se ji cestou mediálních a jiných průplachů v konzumistánu dostává.

jansmith[smích]

185397

04.03.2009 10:22

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

jansmith1984 193.?.?.?

Také tě zdravím anonyme 85.?.?.? a díky za zpětnou vazbu, kterou jsi mi poskytl.


Ve svém opět velmi pečlivém zhodnocení naší předchozí diskuze (asi už ne polemiky, protože k tématu viz. p.Weiss se nebavíme prakticky vůbec) jsi zmínil Mirdu a v této souvislosti bych rád něco podotkl.

Ať již Mirdovu účast v diskuzi a jeho postřehy ohodnotíš jak chceš, jedno mu upřít nemůžeš. Je to vysoce přemýšlivý a podle mne moudrý člověk, který ví co říká a že se to jeho oponentům, které velmi často tzv. vykoupe v jejich nevědomosti, aroganci a pokrytectví líbit nebude je logické.

Mirda totiž v jednom se svých příspěvku napsal (viz. stěžejní myšlenka), že jsme zde v diskuzi hlavně proto, abychom se od sebe navzájem učili. Jinými slovy smyslem není za každou cenu vyhádat SVŮJ názor a SVŮJ způsob vnímání reality, ale pokud se chceme dobrat k nějakému na pseudoautoritách nezávislému koncenzu nebo závěru, tak zejména protistraně upřímně a pozorně naslouchat.

Řekl bych, že to je velmi moudrá úvaha, která funguje na každého, ať již aktivního nebo pasivního čtenáře Zvědavce bez ohledu na které straně pomyslné barikády stojí, bez ohledu jak hodně podléhá nebo nepodléhá sebedůležitosti - sebelítosti a v konečném důsledku i bez ohledu na to, jestli si své podléhání zmíněnému uvědomuje nebo neuvědomuje.


To je i důvod, proč jsem ti v úvodu této reakce poděkoval za feed back, který jsi mi poskytl a ve kterém jsi jasně popsal na co si mám v budoucnu při tvoření svých reakcí dát pozor.

Jasně z toho vyplývá, že aby byly mé příspěvky správně pochopeny, nestačí z mé strany jen upřímný záměr nebo čisté svědomí a samozřejmě jasné argumenty, ale je potřeba být přesnější ve formulacích, které mohou při nepochopení působit zavádějícím a pro někoho iritujícím způsobem. Například narážka na někomu nepohodlné tykání nepatřila tobě, ale Josephovi.

Nazval jsi to mimoběžnou diskuzí nebo (což se ti povedlo[smích]) posešívaným Frankensteinem a já to beru. Přesně v souladu s tím co jsem napsal výše o pozorném naslouchání druhému se díky tobě ve svém psaném projevu na tyto tvé zřejmě oprávněné výtky zaměřím a své příspěvky upravím tak, aby byly z tohoto pohledu bezchybné.

Závěr. Jestli je toto hlavní problém, který v naší vzájemné komunikaci cítíš, tak věřím že byl tímto odstraněn a pokud budeme mít v budoucnu opět příležitost vzájemně podiskutovat, tak že to již bude jen k tématu a na maximální vypovídající úrovni, které budeme vzhledem ke stupni svého případného podléhání sebedůležitosti nebo sebelítosti schopni.

Jistě mi dáš zapravdu, že ideální by bylo, pokud by se oponenti v diskuzích do rozebírání osoby diskutujího vůbec nepouštěli a řešili pouze a jedině podstatu tématu, ale to je asi v dnešních časech jen zbožné přání.

Hezký den,
jansmith[smích]

185483

04.03.2009 12:58

Smrt dogmatu

MEMY nebo GENY?

jansmith1984 193.?.?.?

Jsem rád, že se zde tento článek objevil a jsem velmi zvědav, jak se k němu vyjádří mnozí z těch účastníků diskuzí na Zvědavci, kteří v souladu s mediálně protěžovanými informacemi sebestředné a do sebe zahleděné "vědy" obhajují genetiku nebo tzv. přírodní zákony jako určující pro sociální chování člověka.


O ničem jiném než o tom co uvádí zmíněný článek totiž nebyla ani na počet příspěvků rekordní debata pod článkem pí.Jarmily, o působení některých pseudoautorit na podvědomí tzv. běžného občana (a zejména zranitelné mládeže).

Přesně na to se snažili někteří diskutující ve vlákně upozornit, když psali o nepřesnostech a podjatosti některých mediálně protěžovaných odborníků, kteří jako např. p.Weiss v sexuologii, p.Uzel v tomtéž oboru byť je gynekologem a p.Plzák blahé paměti v psychologii/psychiatrii (dej mu pánbů nebe) popularizují nekompletní tzv. "vědecké" názory a prakticky vůbec, pokud vím, nezdůrazňují i další faktory, které mimo evoluční procesy a genetické predispozice určují kulturní a sociální chování lidské rasy - nebo jinými slovy lidských bytostí.


O tom, že mnohé rady a doporučení těchto "autorit" směrem k široké veřejnosti zejména ve věci partnerských vztahů (viz. jinde v diskuzi zmíněný MUDr.Plzák, který na základě od celku odtržených pseudopoznatků balamutí nevědomou veřejnost) jsou ZAVÁDĚJÍCÍ, dokumentuje nakonec i jejich biografie a jak se jim jejich osobní život v reálu vydařil. Tím neříkám, že MUDr.Plzák nezaslouží kromě kritiky také uznání. Spousty jeho aktivit byly pozitivní, ale negativní vliv, který měl/mají tyto populární osobnosti skrze bulvární skratky médií na podvědomí a chování společnosti je podle méhoho mínění neoddiskutovatelný. A to ať už se to jejich zastánci snaží omlouvat nadsázkami nebo pouhou strohou vědeckostí, či jakkoli jinak.


Článek je nazván "Smrt dogmatu" a to je přesně ten název, který by měl přivést k zamyšlení všechny lidi a nejen některé diskutující na Zvědavci, které nebudu záměrně jmenovat, aby je to nevyprovokovalo ke zbytečně emotivní a od podstaty tématu se odklánějící, nekončící rozepře.


Byl bych rád, aby tyto mé řádky byly přijaty jako výzva. Pokud tedy (i zde pod tímto článkem) budeme diskutovat, bavme se pouze k podstatě tématu a pokusme se vyhnout všem výhybkám, které s ním nesouvisí.

Žádné emtotivní výpady, žádné nálepkování oponenta, žádné egomanické výroky, které diskuzi zbytečně rozmělňují a ve své podstatě brání v upřímném zaměření pozornosti na argumenty oponenta, jakkoli s ním nemusíme souhlasit.


Děkuji za pochopení a věřím, že se to tentokrát za vzájemné spolupráce (i těch, které jsem záměrně nejmenoval) a pro benefit VŠECH zúčastněných podaří.

jansmith[smích]

185504

04.03.2009 14:10

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: JIný pohled

jansmith1984 193.?.?.?

Z toho, co jsem si od tebe přečetl Novákneu mám pocit, že byť máš pravdu, že by se nemělo zapomínat i na zodpovědnost učitele za některé excesy, tak na tzv. nejvyšší úrovni zaměňuješ obět s agresorem.


Hodně dobře ti odpověděl hestroy a můj názor je, že učitel by neměl mít respekt u žáka vynucený strachem, ale měl by mít úplně normální, přirozený respekt, který navozuje správná výchova v rodinách (někdy to bez Makarenka nejde) a celospolečenské klima.

A právě toto klima je i působením korporátních médií (ani nemluvím o bulváru), která přímo nebo podprahově pro peníze do těch správných kapes a navyšování HDP (viz. ZISK za každou cenu) nabádají k zesměšňování přirozeně slušného lidského chování, narušováno. Tím také (možná záměrně) posilují to, co je ve složce lidské povahy negativní, místo aby posilovaly to, co je v ní pozitivní.

To jsou ty MEMY, jak o nich píše na svém webu pí.Jarmila Kubátová.


Jestli by měli učitelé používat tělesné tresty nebo ne je druhá věc a osobně si myslím, že by neměli. Toto je, pokud jsou používány úměrně a přiměřeně, staletími osvědčená pravomocná metoda výchovy rodičů.

Ale na druhou stranu i učitel musí mít možnost jak ty tzv. nezvládnutelné "spratky" zpacifikovat, A to s podporou společnosti a nadřízených. Jinak se pro něj stane poslání řeholí a neřešená pomalá destrukce přirozených lidských vazeb (i za pomocí nového v tzv. demokracii běžně dostupného fenomenu - tj. návykových, měkkých, tvrdých drog) bude pokračovat.


jansmith[smích]

185514

04.03.2009 17:52

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: JIný pohled

jansmith1984 193.?.?.?

Zase dobrá a jasná odpověď Jindro. Také jsem jako žáček na základce dostal výchovného facana od obávaného učitele jenom zato, že jsem při jeho výkladu přidrzle žvýkal žvejku.[smích]

Do dneška si to pamatuju a žádnou psychickou újmu si z té doby nenesu. Naopak.


Podle mne jednou z vývojových etap lidských mláďat je zkoušet, co jim příroda a v sociálním prostředí ostatní mláďata a dospělí dovolí.

Pokud se při doteku s žehličkou spálí, už si na ni pro nic za nic nešáhnou. Jestli dostanou za drzost od rodičů nebo vychovatelů výchovného facana, dobře si rozmyslí, jestli jim to v jejich hrátkách s autoritami v budoucnu za to stojí, a to i proto, že si fyzicky uvědomí, že dělají něco špatně.

Stejného výsledku se dá podle mne při výchově dosáhnout i domluvou nebo jinak, ale jako nezbytný předpoklad je u takového dítětě/mládežníka nutná vyšší úroveň povědomí o tom, co je to etika a morálka nebo jinými slovy vyšší duševní/duchovní nastavení.


A zase by zde mohla přihodit podrobnosti pí.Jarmila, protože pokud vím, tak pro dítě je z hlediska výchovy nejdůležitější nejrannější období života. Prvních 3let věku je údajně nejdůležitějších a pak období do 12let věku, tedy doba, kdy se dětský mozek přelaďuje z frekvence Alfa do frekvence dospělých Beta.

To také vysvětluje proč s některými dětmi nejsou výchovné problémy takřka žádné a s jinými je tomu naopak, byť by nemuselo.

Všechny další výchovné zásahy jsou již v nadsazeném slova smyslu jen hašením doutnajího požáru a jak jedinec v dalším životě upravuje své chování už více méně záleží na životních ranách, které obdrží nebo jiných impulzech, které jej přivedou k zamyšlení nad přízemností nebo malicherností vlastního života.

Lidi, kteří obhajují extrémně liberální výchovné systémy, které dětem/mládeži neposkytují zpětnou vazbu bych přirovnal k materialistům, kteří vidí za deformacemi mezilidských vztahů evoluci a genetické predispozice bez toho, aby vzali v úvahu i deformované kulturní a nedostatečné výchovné aspekty.

jansmith[smích]

185545

04.03.2009 18:18

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

jansmith1984 193.?.?.?

Docela by mne Ajo zajímaly podrobnosti o těch rodinách, kde se adopce malých cikánů ani v jednom případě nepovedla.

Kdy to bylo a v jakém prostředí ty rodiny žily. Byly mezi sebou v kontaktu? Byly z jednoho sídliště, města nebo různě po republice? Byly ty rodiny ve všem standardní tzv. spořádané? Jaké kamarády tyto adoptované děti měly? Přijaly je ostatní děti bez problémů do kolektivu nebo je z mnohdy jinými rodiči živenými rasistickými předsudky odmítaly, až si tyto adoptované děti našly v rámci vzdoru a přirozené snahy se prosadit party svých etnicky příbuzných jedinců (z mokré čtvrti), že to mohlo vést až k tomu, že syn zmlátil adoptivní matku?

Netvrdím, že se chybka nemůže vloudit, ale že by to nefungovalo takhle šmahem je podezřelé i z důvodu toho, co napsala pí.Jarmila o adopcích ředitelky Klokánku pí.Vodičkové.


Ono snaha vychovávat sama o sobě nestačí. Záleží také na tom JAK se vychovává a paradoxně opičí mateřska láska je také jeden z faktorů, který může povahu a charakter dítěte takřka nevratně poškodit k sobectví a nezvládnutenelné sebestřednosti. Všichni známe Mrazíka a jak se choval (i k vlastní matce!!!) mazánek Marfuška.[smích]

Proto vychovatel, který ví co dělá a má zkušenosti viz. ředitelka Klokánku mívá lepší výsledky než laik s dobrými úmysly, ale zcestnými názory na výchovu.


A o tom je vlastně i diskuze v tomto vlákně.

jansmith[smích]

185550

04.03.2009 18:43

Smrt dogmatu

RE: ????

jansmith1984 193.?.?.?

Fundovaně o GMO a riziku, které chyby v jeho šíření může mít na genofond/biosféru, píše v jiné diskuzi Rene Bartosek. Najdi, počti Robocrepe. Já jen dodám, že podle mne za GMO nestojí primárně snaha nakrmit hladovějící (a když, tak jen jako vedlejší produkt), ale důvod, který se jako červená nit line mnohými ostatními zdejšími debatami.

Tedy snaha vydělat, snaha o ZISK za každou cenu, snaha vystřelit šipku HDP (což je mimochodem pro harmonické fungování společnosti irelevantní ukazatel) na grafu vzhůru, bez ohledu na případná a nevyvrácená dlouhodobá rizika. V systému konzumistánu, kde jsou peníze až na prvním místě je to přeci přirozené chování nebo není?

Navíc všem doporučuji popátrat, která firma za GMO obilím stojí, přičemž má patent na úpravu, že sadba je jen na jeden rok a co tato fima produkovala dříve. Upozorňuji, že sadba GMO obilí s touto úpravou se musí každý rok znovu kupovat. To připomínám jenom pro ty, kteří nevidí zhora uvedený termín ZISK za každou cenu, jako zlaté tele některých naších milých a "schopnějších" spoluobčanů...

jansmith[smích]

185555

04.03.2009 21:09

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

jansmith1984 193.?.?.?

Tady si Alexo prevděpodobně nerozumíme. Nevím, jak to vidí pí.Jarmila, ale za sebe netvrdím, že geny nejsou důležité. Rozdíl v našem pojetí je jedině v procentu, který mají geny k memům a výchově.

Samozřejmě že jsou genetické predispozice důležité, ale není to rozhodující faktor, který určuje chování lidských jedinců v sociálních komunitách (příklad s temperamentem to dokumentuje).

Geny a evoluce mají neoddiskutovatelný vliv na vývoj lidského jedince, ale to, jak se bude lidský jedinec v životě opravdu chovat určují MEMY a výchova od nejútlejšího věku. Pokud není jedinec duševně/psychicky poškozený, tak na něj tyto výchovné mechanismy platí a příklad dětí, které vychovaly zvířata a jak byly tyto děti do konce života nevratně mimo, to potvrzují. V čem jim geny pomohly, aby se zařadily normálně do společnosti??? Odpovím: v ničem.

Tvoje pojetí zavání eugenikou, která upřednostňuje geny, rasu a umenšuje ostatní vlivy, které formují lidskou osobnost (memy, výchova, propaganda) a že na základě tohoto učení vytvořil Hitler s Goebelsem nacistickou ideologii a propagandisticky zblbl Němce/Italy/Japonce myslím nepopřeš. Nebo ano?


Tvůj příklad s Down syndromem neodpovídá tomu o čem se bavíme. My se nebavíme o dětech s duševní poruchou (genetickou mutací), ale o zdravých, tzv. normálních dětech, které jsou řekněme jiného etnika, ale dostalo se jim v zásadě stejného přístupu ve výchově. To jsou ty MEMY atd.

Dítěti, které se narodilo bez ruky (geny zmutovaly nebo matka v těhotenství brala určité léky) tuto ruku výchovou také do normálního stavu nedostaneš.


Závěr: nelze nic oddělovat. Všechno souvisí se vším (Kristus údajně říkal: Jak dole tak nahoře) a jedině co je předmětem diskuze jaký vliv mají geny (evoluce) v poměru k memům a výchově na formování povahy a chování lidského jedince. Jeden poměr tady padl: 20% ku 80% a jaký poměr stanovíš ty je samozřejmě na tobě.

Vypadá to, že podle tebe je to 50 na 50, ale i to nevyvrací názor, že výchovné působení v rodině (memy) a vliv lidí kolem a celé společnosti (podprahové ovlivňování komerční reklamou a další mnohem sofistikovanější prostředky, které cíleně oblobují lidi pro ZISK a vyšší DPH nebo aby šli za vrchnost bojovat do války) jsou pro chod společnosti v konzumistánu (nikoli v harmonii) stěžejní.

A to je podstata sdělení, která stojí v pozadí této i jiných polemik.

jansmith[smích]

185589

04.03.2009 21:29

Smrt dogmatu

RE: MEMY nebo GENY? Aj gény aj mémy hrajú svoju rolu.

jansmith1984 193.?.?.?

Zajímavý příspěvek ottokare. Potvrzuje fakt, že pokud bude společnost zlehčovat nebo propagovat určité z hlediska normálu úchylky a negativní projevy, dříve nebo později se to někde projeví.

Příklad máme i v náboženstvích viz. Sodoma - Gomora s Lotem a jeho ženou.[smích] Nebo jak údajně dopadly dávné civilizace nebo ve starověkém Římě a jak nevázaně si žila jeho smétánka.


Prostě, jestli bude společnost systematicky (Systémově) přímo nebo podprahově tlačit většinovému obyvatelstvu do hlavy cestou médií, pseudokultury, reklamy nebo určité propagandy nízké pudy, agresivitu, nenávist, konzum, tak se tomu společnost začne dříve nebo později podobat. A to se všemi důsledky, které se na to nabalují.


Kdo společnost takto vede, kdo vlastní většinově korporátní a bulvární média, kdo určuje pravidla a co se tzv. běžným občanům do hlavy tudíž nacpe, si už musí odpovědět každý sám.

jansmith[smích]

185594

04.03.2009 22:07

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

jansmith1984 193.?.?.?

Jak to bylo s dětmi ředitelky Klokánku nevím Ajo, ale počítám, že to pí.Jarmila napíše. Taky by mě to zajímalo.

Díky za dopřesňující informace ohledně těch adoptovaných dětí. Ten výraz podezřelé byl myšlený ve smyslu, že je to divné (nikoli zkreslené), protože stejný výsledek u všech rodin je podle mne příliš jednobarevný.

Pro mě je zajímavý ten údaj o tom chlapci, který napadl adoptivní matku. Byl pod vlivem svého etnika, a tak jej mohli stáhnout na šikmou plochu. Těžko říct.

Jedna vlastní zkušenost. Vidím kolem sebe spousty romských rodin a i když se chovají méně konformně než tzv. bílí, tak jinak jsou úplně v pohodě. Dokonce mám naopak příklad nepřizpůsobivých rodin bílého etnika a být jejich sousedem např. v paneláku je tedy zážitek (hluk, mejdany, nepořádek apod.)


jansmith[smích]

PS: A klidně mi tykej Ajo. Jsme na anonymním foru a pod nickem jsme si rovni.[smích]

185602

04.03.2009 23:29

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: demagogie

jansmith1984 193.?.?.?

Jestli p.Stwora propustí tuto odpověď, protože mě upozornil, že jsem překročil kvótu na tento měsíc, tak se ti pokusím odpovědět.


Asi máš pravdu Alexo. Stručnost nepatří mezi styl, kterým píši. Jestli je to dobře nebo špatně je otázka názoru, ale že ten tvůj má opodstatnění potvrzuje vlastně i p.Stwora, který můj rozlet tady z pozice editora omezil.[smích]


A teď k věci. S tou eugenikou to neber osobně. Proto jsem ve větě použil slovo -zavání eugenikou-, abych tím naznačil, že mi jde jenom o upozornění na zneužitelnost různých rádoby "vědeckých" teorií, týkajících se evoluce a genetiky.

Pokud se bavíme o hypotetických dvojčatech, tak znovu připomínám, že já jsem v našem sporu hovořil o dětech zdravých tzv. normálních a tedy žádným způsobem poškozených. Ve smyslu toho o čem se bavíme to je zásadní podmínka.

Poslední argument, který musím odmítnou je ten, který ve svém příspěvku č. 185609 zmíňuje Saša, a to ten jak srovnává ve smyslu genetiky lidské bytosti se zvířaty.

Ano, předávání genetických informací živých tvorů funguje u obou druhů podobně, ale pokud se bavíme o lidské rase, tak musím znovu připomenou fakt, který propagátoři evoluce a genetiky nechtějí cítit, natož vidět.

Pokud se bavíme o lidských bytostech, tak ty se od zvířat významně odlišují zejména tím, že získaly (relativně[smích] viz. vliv propagandy) svobodnou vůli, intuici a rozum, který jim umožňuje rozlišovat to, co jim předali ti moudří z předchozích generací. Tedy chápání co je a co není správné a cit pro etiku a morálku, který se nejvíce uplatňuje cestou memů a výchovy v lidských sociálních skupinách.

Ať si to přiznáme nebo ne, tak kolem nás existuje neznámo nebo nepochopitelno, které se nedá lidským rozumem (nebo vždy do času platnou vědou) uchopit, natož pochopit. Vždyť věda pořádně neví ani jaký je rozdíl v procentech mezi vlivem genů a memů na chování lidí a aby si materialistická věda přiznala, že člověk se v jistých aspektech se zvířetem nedá vůbec srovnávat, to ani náhodou. Možná i to je jeden z důvodů, proč je stav našeho Světa takový jaký je a proč si myslím, že tomu napomáhají i výmluvy na evoluci a genetiku.A závěr? V zásadním sporu samozřejmě nejsme. Myslím, že máme stejně upřímný zájem dobrat se nějakého řešení. A pokud jsi nabyla dojmu, že nevnímám dobře to co píšeš, protože čtu jen něco a ostatní neberu v potaz, tak se omlouvám. V potaz beru všechno, jen jak už to v diskuzích bývá, názory máme legitimně poněkud odlišné.

jansmith[smích]

185619

04.05.2009 12:23

Lékaři podávají mrazivá svědectví o zvěrstvech v Gaze

RE: Nadřazená rasa vládne nejen Palestině

jansmith1984 193.?.?.?

Zdravím vás pánové google a mirdo. Opět jsem zaskočil a jako obvykle si s velkou radostí přečetl vaše příspěvky.

Na tvé odpovědi Vojtovi49 mě google fascinuje, jak geniálně dokážeš snoubit inteligentní a humorné podání s drsným slovním naplácáním tzv. na zadek. Náhodnému čtenáři to může připadat z tvé strany vůči "slušnému" Vojtovi jako projev arogance a urážek, ale ten kdo sleduje diskuzi na Zvědavci DLOUHODOBĚ a zejména zná chronologii Vojtových názorů ví, že se od tebe vlastně jedná jen o jiný a v podstatě "něžný" způsob jak nastavit Vojtíškovi důrazněji zrcadlo - a vlastně i pobavit komunitu.

Mirda má, pokud na Vojtu zareaguje, jiný přístup, který ale není o nic méně inteligentní a trefný. Také si podobně jako ty v debatě s ním nehraje na rádoby "kultivovanost", ale naopak férově, sebevědomě s vnitřním klidem a na faktech odhaluje Vojtovo pokrytectví a tím mu neumožňuje pokračovat v "klouzání po povrchu" (díky hestroyi za tento tvůj příměr) a oblbovat donekonečna méně informované Zvědavce. Pro Vojtův přístup jsem použil výraz "pokrytectví", protože si myslím, že po tak dlouhé době a dávce argumentů se už u něj nemůže jednat o "nevědomost" nebo naivitu.


Vlastně i pro tento k demagogii neúprosný a zároveň otevřený přístup se pisatelé jako Vojta49 a další (pokud samozřejmě nepatří k neodbytným a smutným postavám pravověrných siodiskuterů) pro nedostatek relevantních argumentů často nakonec z debaty na čas vypaří.

Nakonec mnohé ilustruje i to, co zmínil mirda o Pražákových a Pergillových slovních útocích na Palestince. Ty hovoří jasně a tihle PP se v očích na propagandě nezávislých čtenářů už více ani odkopat nemohli.


Vojta49 je trochu jiná kategorie, ale i on se postupně svými až neuvěřitelnými příspěvky dopracoval do stádia, kdy si pro svou z toho pramenící nevěrohodnost již zde může říkat v podstatě cokoli a jediné co by jej mohlo ještě rehabilitovat by bylo to, co mu zde již bylo mnohokrát navrhnuto.

Aby jasně a naplno odsoudil (minimálně) alespoň nedávné 1000x dokázané sionistické válečné zločiny na BEZBRANNÝCH civilistech v Gaze.

O jo joj, to to bolí, viď Vojto????[smích]Takže pánové, díky za vše a zase někdy naviděnou.

jansmith1984[smích]

190303

07.05.2009 14:49

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

RE: ZOPA - future bank killer !!!

jansmith1984 193.?.?.?

Brilantní odpověď Honzo999 Vojtovi49.

Úžasně přímočará a na dřeň jdoucí fakta, která v jednoduchých větách shrnují vědomosti regálů knih a nezávislých rozborů...

Jako by je sděloval Morpheus v Matrixu nějakému Humatonovi, který žije svůj život zdroje energie pro UI (artificial intelligence). Humaton nevěří tomu co mu Morpheus o Matrixu sděluje a místo po nabízené červené kapsli šáhne raději po modré. Ta jej zbaví rizika šoku z prozření, který by jeho nepřipravená mysl nemusela vydržet a zbláznila by se.


Škoda, že Vojta z pudu sebezáchovy s největší pravděpodobností nečte reakce na své "klouzání po povrchu" (mirdy, hestroye a dalších, kteří se už dostali za zrcadlo a tomu odpovídá jejich vhled), protože pak by se musel opravdu zamyslet a rozhodnout.

Musel by se nezbytně rozhodnout, zda-li dá jasně najevo jestli sdílí hodnoty lidí s mravní a charakterovou integritou nebo hodnoty pokrytců, kteří jsou pro zlaté tele a z různých strachů schopni obhajovat cokoli...

Mnohokrát byl Vojta doposud vyzván, aby učinil alespoň minimální gesto a jasně se vyjádřil k nedávným válečným zločinům sionistického Izraele v Gaze a buď je NAHLAS odsoudil nebo je NAHLAS podpořil.

Nic mezitím pro čestného člověka nebo na druhé straně pro tzv. "hrdého" deprivanta nexistuje. V opačném případě je vše co zde "kultivovaný" Vojtíšek stále dokola v různých vláknech ventiluje jen útěk od reality (jako v Matrixu) a nese myšlenkovou spoluúčast na všem negativním, co náš svět a civilizaci tzv. myslících bytosti zatěžuje.

jansmith1984[smích]

190596

16.05.2009 22:12

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Napsal jsi to o "lidské přirozenosti" pěkně Zahartofe, ale jak tomu obvykle bývá (i když to pravděpodobně osobně tak nebereš), tvoje řádky prezentující se zde jako JEDINÉ správné, jsou pouze jedním z řady názorů, které rozebírají podstatu fungování lidské společnosti, plus jakoby vypadly z dílen manipulátorů.

A jak tomu bývá i v tomto případě bude realita pravděpodobně jiná. To co popisuješ by bylo možné pouze za předpokladu, že by všichni lidé na této Planetě byli stejní a všichni byli stejně neschopní učit se, poučit se a změnit se. Naštěstí tomu tak není a už jen tento fakt (mimo jiných) posouvá tvá hodnocení mezi silně diskutabilní...


Pozor, netvrdím, že Systém cestou sofistikované manipulace ovcí E/elitami nefunguje přesně tak jak píšeš. Ani netvrdím, že Systém není vyživován přetrvávajícími animálními pudy a instinkty, které určuji zjevné i podvědomé chování či způsob myšlení a vnímání reality tzv. průměrného Humatona (viz. příběh o Matrixu). Nic z toho nepopírám Zahartofe.

Všechna ostatní tvá kategorická trzení ale považuji za pokřivená a vlastně tendenční a manipulativní. Jsou přesně tím, co E/elity potřebují, aby si masy (ovce) myslely a na čem samozřejmě cestou svých lokajů tito tzv. vyvolení pro své benefity systematicky a s různou úspěšností historicky mediálně i jinak pracují.

Tímto netvrdím, že tě skrze to, co jsi napsal řadím mezi uvedené lokaje a proto bys tuto mou reakci neměl brát osobně. Jen jim tak trošku, možná s upřímným přesvědčením o své pravdě, pomáháš.[smích]


Hlavní pokřivenost tvých tvrzení spočívá v tom, že vlastně podsouvají případnému hledajícímu názor, že řešení tzv. k lepšímu neexistuje a že pokrytecké, sobecké a sebedestruktivní chování je vlastně lidskému druhu přirozené.


Podle mne záleží na úhlu pohledu. Cesty k pozitivní změně existují a cestou mnoha moudrých (pozor - MOUDRÝ není to samé jako chytrý nebo inteligentní) na obecném koncenzu nezávislých lidí byl jejich nástin lidstvu od minulosti do současnosti mnohokrát předán.

I zde na Zvědavci bylo mnohé/mnohokrát různými přispívateli zmíněno a nejen ty, ale i spousta dalších přesvědčených o jediné pravdě tím získala možnost zamyslet se nad rozporem mezi obecným (nevědomým), i když velmi sugestivním koncenzem převzatým většinovou populací a tím, co těm "odpojujícím se" sdělují ti moudří.

Jak s těmito informacemi následně každý jedinec na své další cestě naloží a jak je využije nejen k náhlédnutí "za oponu", ale hlavně k pochopení a nejlépe změně sebe sama je už na něm. Navíc, jak s nimi naloží ti, které zmiňuješ určí do budoucna kvalitu přežívání civilizace ("inteligentní"??) jako celku nebo v konečném důsledku rozhodne o jejím přežití.


jansmith[smích]

191311

18.05.2009 00:48

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Co tím nadpisem Zahartof myslel je úplně jedno mirdo. Má reakce na jeho příspěvek (i když to tak nemusí na první pohled vypadat) nebyla v konečném důsledku adresována jemu, ale směřovala k ostatním zdejším čtenářům.

Je mi jedno, jestli zareaguje nebo ne. Co bylo třeba bylo sděleno, tebe zdravím starý kamaráde a těším se na případná doplnění.

jansmith[smích]

191348

18.05.2009 08:50

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Díky za tvůj závěr mirdo a já jen doplním upozorněním na odkaz, který vložila do diskuze výše pí.Jarmila, a to:

Ring of power II. - CZ
http://www.tvina.sk/index.php?zobraz=videoarchiv&hraj=767


To video obsahuje zajímavé fragmenty a mě osobně zaujalo, jak v něm autoři vysvětlují vznik slova MAFIE, kdo jej vymyslel a co jednotlivá písmena tohoto slova, které označuje "legendární" organizaci organizovaného zločinu reprezentují.

Rozhodně všem doporučuji toto video ke shlédnutí a klidně i první díl Ring of power I.
---

Proč to tady uvádím je, že by tě to mohlo jako investigativce zajímat a protože jde velmi pravděpodobně o nepříliš zřejmou kostičku puzzle, která napojuje mezinárodní bankovní a jiné E/elity na organizovaný zločin a proč paradoxně v tzv. demokratických zemích (a nejen tam), byť policie dělá co může, organizovaný zločin (drogy, prostituce atd.) tak dobře prosperuje.


Zajímavé je, že v tolik opovrhovaném režimu komunismu (který komunismem paradoxně ale vůbec nebyl, protože šlo o jistou formu zmršeného socialismu a komunismus byla jen mediální nálepka) měly tyto organizace velmi malý prostor ke své realizaci a jak to bylo s dostupností drog v porovnáním se současností tehdy. Pamětníci by zde mohli přidat svůj názor a zejména by mne zajímal názor našeho oblíbeného diskutéra Vojty49.

Navíc, které státy tak urputně prosadily vznik a uznání narkostátu Kosovo a připuštění mafiánských špiček do vrcholné politiky (viz. Hashim Thaci) a komu to za mediální adorace mainstreamem prospělo (viz. např. Camp Bondsteel) také lecos naznačuje.

jansmith[smích]

191367

18.05.2009 20:15

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Souhlasím plně s tím, co jsi napsal mirdo. Historie, současnost i předpokládaný další vývoj odpovídá duchu tvých příspěvků. Legrační je fakt, že patřičně -obecným koncenzem- ovládané masy tzv. běžných občanů (s očima jako tenisáky) nejen že nevidí ani za první zatáčku, ale navíc podrážděně odmítají i znepokojující Trevorovy námitky...


Podle mne jen tyhle na propagandě nezávislé a precizně doložené rozbory mohou asi do budoucna "načechrat" zapouzdřené vnímání průměrného Humatona a možná takto postupně změnit i "poměr sil". (Samozřejmě šířené po internetových webzinech, protože jinde je na ně uvaleno embargo těch za pravdu, lásku, demokracii a svobodu slova bojujících[smích])

Myslím, že pokud by těchto s Morpheovským klidem podaných a těžko napadnutelných informací na internetu nebylo, tak vzhledem k promakanému vlivu hlásné trouby korporátních vykládačů historické i současné "pravdy", s jejich vlivem na veřejné mínění, plus vlivu všehoochotných cyberlokajů/vojáků by naděje na pozvednutí opony a tím v očích veřejnosti obnažení konkrétních ovčáků (dokud je ještě nějaký čas) definitivně zanikla.


Kdo ví. Možná, že je již na všechno pozdě a tato naše civilizace rubicon již nevratně překročila (doufám, že ne - uvidíme), ale díky těmto obrozeneckým aktivitám aspoň přibývá celosvětově lidí, kteří nebudou v případný den D (jako tolikrát v historii) patřit mezi nevědomé, hýkající a překvapené ovce a až to přijde, budou alespoň vědět odkud vítr fouká.


Taky tady tímto odstavcem končím. Byť i já bych nějaké Vojtíškovy kultivované postřehy, vzhledem k jejich schopnosti rozhýbat mi bránici a doplnit mi do organismu další serotonin, také neodmítnul.[smích]

jansmith[smích]

191415

19.05.2009 11:00

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Taky nic ve zlém Vojtíšku a věz, že se nikterak nezlobím.

Pokud se týká našich debat tady na -Z-, tak z počátku jsem tě bral jako zajímavého oponenta, se kterým se vyplatí hledat odpovědi na palčivé problémy našeho světa. Vypadalo to, že přesto že prezentuješ z mého pohledu deformované názory, tak že patříš mezi férové lidi s citem pro elementární spravedlnost či tzv. zdravý rozum.

Každým svým dalším příspěvkem jsi mne ale stále více přesvědčoval o tom, že tomu tak není. Nejen proto, že velmi často nečteš reakce ostatních diskutérů (ostatně si se k tomu sám dříve několikrát přiznal, poslední tvůj příspěvek nevyjímaje), ale také proto, že tvé argumenty (až na vyjímky) míjejí PODSTATU, což humorně, ale správně "eufémizoval" svým výrokem o "klouzání po povrchu" kdysi hestroy.

Bohužel jsi ten typ, který diskutuje buď pro afrodisiakum samotného diskutování nebo patří mezi maskující se cyberlokaje/cybervojáky, kteří sem, i na jiné diskuze, přicházejí nejvíce ze siopodhoubí šekelní plutokracie. Existuje i třetí možnost, ale o ní později.[smích]


Ať již je to jakkoli, jedno je evidentní. My dva se v diskuzi navzájem s největší pravděpodobností již nijak kvalitativně neobohatíme a z mé strany to znamená (a napsal jsem to v jedné odpovědi tobě již dávno), že s tebou jako se seriozním oponentem v diskuzi končím.

Sám jsi se svým přístupem a způsobem vnímání reality zařadil mezi ty oponenty, kteří (pokud na ně vůbec budu reagovat) nebudou primárními adresáty mých reakcí, ale kteří jen poskytnou skrze sebe prostor ostatním čtenářům, aby si v případě zájmu můj názor přečetli.

Samozřejmě stále zde existuje možnost, že by ses z mého pohledu mohl rehabilitovat, a to např. jednoduchým výrokem, ve kterém jasně napíšeš, že se sionistický Izrael (IDF) dopouštěl při posledním konfliktu v Gaze na bezbranných civilistech (již nezávislými zdroji dokázaných) VÁLEČNÝCH ZLOČINŮ. Člověk se totiž vyvíjí a uznat pro někoho možná nepříjemný fakt není ostuda.

Nežádám po tobě, abys rozebíral jiné historické a další zřejmé důsledky sionistické politiky, nýbrž abys pouze projevil toto lidsky jasné a přímé stanovisko.


Jsem opravdu upřímně zvědav, Vojto, jestli se toho dočkám a pokud nikoli a jen se tzv. "sklouzneš" nebo vůbec nezareaguješ, jen to podtrhne mé předchozí řádky.


jansmith[smích]

191457

21.05.2009 22:47

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Van Gulde, stejně jako Vojtu49 i tebe požádám o jednoduché a PŘÍMÉ vyjádření, o které jsem Vojtu žádal již v minulosti vícekrát a naposledy v tomto vlákně o pár příspěvků výše.

Vojta se z nějakého důvodu NIKDY jasným vyjádřením chlapa neprojevil. Buď "odvážně" nereagoval nebo "odklouzal" do nowhere a protože zde, jak to vypadá, oba vystupujete jako názorově zpřízněná dvojka, požádám o JEDNOZNAČNÉ vyjádření i tebe.


Můžeš tedy tady a teď naplno odsoudit (upozorňuji mnohými nezávislými zdroji dokázané) VÁLEČNÉ ZLOČINY sionistického Izraele (IDF) při poslední invazi do pásma Gazy, kterých se zbytečně a arogantně (viz. důkazy) dopouštěl na tamních neozbrojených palestinských civilistech (zejména ženách a malých dětech)?

Podobně jako Vojtu ani tebe nežádám, abys rozebíral jiné historické a další důsledky sionistické politiky na stř. východě viz, např. kontroverzi vzniku Palestincům vnuceného státu Izrael a pod., nýbrž abys pouze vyjádřil toto !!!jedno!!! lidsky jasné a přímé stanovisko.

Nebo je v tom nějaký problém?


Jsem opravdu upřímně zvědav, Van Gulde, jestli se toho dočkám a pokud jako v případě Vojtíška49 nikoli, jednoznačně tím jen potvrdíš pokrytectví, se kterým sem oba přicházíte a které zde oba, jako podle návodu údajně podvržených (ale paradoxně zhmotňujících se) PSM, prezentujete.

Pokud zmíněné, zbabělé a nechutné Válečné zločiny (mimo vraždy civilistů např. i použití bílého fosforu v husté zástavbě nebo zbytečná devastace infrastuktury - školy, sklady OSN) jasně a chlapsky pojmenuješ a odsoudíš, můžeme dále pokračovat ve vzájemné oponentůře. V opačném případě si pro mne jasně vyprofilovaným siodiskutérem (viz. PSM) se všemi z toho pramenícími důsledky.

jansmith[smích]

191682

22.05.2009 12:27

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Přesně jsi to shrnul mirdo a věřím tomu, že chronologii našich polemik s Vojtou a případně nyní s Van Guldem pozorně sledují všichni návštěvníci a čtenáři Zvědavce a že si svůj názor svobodně udělají.


Fakt, že Vojta opět přímo neodpověděl (a Van Gulden nereagoval vůbec) je příznačný pro jejich přístup, který jsi opět názorně popsal.

Vojta uhýbá jak může a zkouší kde co.

Mě by stačilo, kdyby (pokud má ten pocit), klidně označil za zločince Hamas, který má údajně pro své akce používat živé štíty, ale zároveň na druhou stranu, aby Vojta JASNĚ a PŘÍMO konstatoval, že se izraelská IDF dopouštěla VÁLEČNÝCH ZLOČINŮ. Prostě, padni komu padni.


Ale kdepak. Tohle vyjádření by přímo obvinilo sionistické politické, vojenské špičky, rabíny apod. a Vojta s Guldenem by museli přiznat, že svědkové měli ve věci válečných zločinů na civilistech pravdu a že nad Izraelem je "korektně" držená mediální a jiná ochranná ruka.

Jedině v tomto případě by bylo možno považovat Vojtu49 za férového oponenta a uvěřit mu, že není pouhým pokryteckým siodiskutérem, se kterým je zbytečné (i kdyč často legrační) diskutovat.

Závěr? Přešně jak píšeš, s Vojtou diskutovat je zbytečné (viz. archiv a jeho neschopnost číst příspěvky ostatních - i svoje) a pokud na něj reagovat, tak jedině skrze něj směrem k ostatním čtenářům.

jansmith[smích]

191721

23.05.2009 18:32

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Vojto, oceňuji snahu a způsob jakým jsi se rozepsal a proto na tebe budu reagovat. Nejdříve ale dovol údiv. Nač ta dlouhá souvětí, když já jsem tě přeci žádal o něco jiného???

Já jsem tě přeci požádal, abys

Cituji:
"JASNĚ a PŘÍMO konstatoval, že se izraelská IDF dopouštěla VÁLEČNÝCH ZLOČINŮ".
Konec citace.


Plně jsem si uědomoval, že bys tímto konstatovávním musel přímo obvinit sionistické politické, vojenské špičky, rabíny apod. a pokud by se k tobě přidal Van Gulden, tak byste společně přiznali, že svědkové měli ve věci válečných zločinů na civilistech pravdu a že nad Izraelem je po desetiletí "korektně" držená siomediální a jiná (USA) ochranná ruka.

Jindra (hestroy) ti na příkladu Lidic a Ležáku jasně popsal o čem je tady řeč a všechny tvé snahy o další dikuzi jen znovu a opakovaně potvrzují vnitřní pokrytectví, se kterým zde primárně přicházíš a které tak trefně přírovnal hestroy ke "klouzání po povrchu" a steve k VUMLu.[smích]


Závěr Vojto? Zopakuji poslední odstavec mého předchozího příspěvku:

(S Vojtou diskutovat je zbytečné (viz. archiv a jeho neschopnost číst příspěvky ostatních - i svoje) a pokud na něj reagovat, tak jedině skrze něj směrem k ostatním čtenářům.)


jansmith[smích]

191786

23.05.2009 22:51

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Dobře Van Gulde. Můžeš tedy na základě toho, co jsi nyní napsal JASNĚ a PŘÍMO konstatovat, že se izraelská IDF dopouštěla v Gaze na bezbraných civilistech (většinou ženách a dětech) VÁLEČNÝCH ZLOČINŮ???

Samozřejmě, že mezi tyto válečné zločiny, které IDF a izraelští politici nechtěji ani vyšetřovat natož potrestat nepočítám pouze zbabělé vraždy civilistů (zmíněných žen a dětí), ale zéjména použití zbraní na bázi bílého fosforu a také zbytečné ničení infrastruktury již tak neuvěřitelně zdevastovaného území. (Že by násilí na gojimovi nebylo zločinem Van Gulde - viz. PSM, Talmud?)

Můžeš to takto jednoduše a přímo konstatovat?


Žádám to takto přímo, protože pokud se stane, posuneš naší vzájemnou debatu, kupodivu, maličko do jiné roviny a to mě začíná zajímat.

jansmith[smích]PS:
Ještě něco. Jsem rád, že jsi proti principu kolektivní viny, protože jak jsem napsal někde v minulosti, jsou pro mne židé v Izraeli stejné ovce a oběti propagandy mocných jakými byli tzv. běžní Němci v hitlerovském Německu. Co je zajímavé, že se dnešní chování židovských vojáků a VELITELŮ v řadách IDF (správně živené propagandou, podobně jako to ve své době činil Goebels) dá přirovnat k chování vojáků a VELITELŮ v řadách SS, SA nebo Wermachtu v období WW2. Srovnávat mezi sebou metody Gestapa a Mossadu nebo připomínat používané způsoby mučení bratrskou CIA ani nebudu.[smích]


Není tato podobnost zvláštní a nevypovídá něco o kontroverzi mnoha dalších SOUVISLOSTÍ Palestincům vnuceného vzniku a upevňování státu Izrael, které zde na Zvědavci velice podrobně nejen z historického hlediska rozebírají ostatní ctění diskutující a které někteří jejich oponenti nechtějí vidět, natož stejně jako ve věci posledních válečných zločinů v Gaze ani náhodou připustit možnost jejich pravdivého základu???

191795

24.05.2009 10:55

Na židy dojde až pak

RE: Mame kyvnout na klece.

jansmith1984 193.?.?.?

Je to tak jak píše mirda. Jednotky Švýcarské armády byly dislokovány i v poválečném Sarajevu po roce 1995, kde zabezpečovaly např. logistiku (servis, opravy pro ostatní v BiH působící mezin. kontingenty apod.)

jansmith[smích]

191815

25.05.2009 11:56

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Vidím Van Gulde, že můj optimistický pocit, že by se naše vzájemná debata mohla díky tvému JEDNOZNAČNÉMU výroku o válečných zločinech izraelské IDF v Gaze posunout do jiné roviny byl předčasný.

Opět jsi toto jednoduché odsouzení veřejně známých a zbabělých skutků státního terorismu (stejně jako dříve Vojta49) nedokázal a tím má debata na této úrovni s tebou, stejně jako tomu již nějakou dobu je i v případě Vojty49, končí.


Mám zdůvodňovat proč? Myslím, že to nemá smysl, protože tobě podstata rozebíraného problému buď záměrně nebo nevědomě uniká a vlastně to hezky ve své poznámce shrnul před chvíli jean.laroux, kterému děkuji, že ti připomněl to, co bylo v mých předchozích příspěvcích již tak jinými slovy obsaženo.

Tedy licoměrnost sionistického přístupu ke všemu o čem se bavíme a zejména talmudovskou neochotu nějak dospět s protistranou k dohodě. Posledním příkladem je postoj izraelského premiéra Netanjahua, který navzdory nesouhlasu mezinárodního společenství tvrdí, že by mělo být dovoleno rozšíření židovských osad (na OKUPOVANÉM Van Gulde) Západním břehu Jordánu.


Někde v úvodu naší debaty jsi napsal, že ti jsou Židé a Izrael sympatičtí. Víš, co je na tomto tvém vyznání zajímavé??? Že i já jsem v minulosti cítil k Židům a Izreali sympatie (viz. utrpení obyčejných Židů za Hitlera, kterého byly narozdíl od tzv. obyčejných za pomoci kolaborace ušetřeny bohaté židovské bankéřské a polit. špičky), ale vše se začalo postupně měnit po tom, co jsem se začal zajímat o historii a začal zjišťovat, že zkutečnost nejen kolem holokaustu a s tím spojeného vzniku státu Izrael je poněkud jiná, než se mi od dětství snažila vsugerovat oficiální média a propaganda.

Ani proti vzniku státu Izrael bych nebyl, a to ani na území Palestiny, pokud by k jeho založení nebyly použity metody terorismu a násilí na skupině obyvatel (Palestinských gojímech?) a pokud by se špičky Izraele (a ovce v Izraeli, které propagandisticky a strachem ovládají) následně po mnoha desetiletí nedopouštěly nejen na Palestincích dalších zvěrstev a nespravedlností (např. při budování nezákonných osad atd. atd. atd.).

Po létech, kdy jsem načerpal dostatek historických a hlavně nezávislých informací se můj postoj k těmto lidem změnil již jen na soucit, který cítím i k těm, kteří buď s klapkami na očích nebo z důvodů rutinního prosazování propagandistických cílů stále dokola hájí neobhajitelné.


Co je ale důležité Van Gulde? Že čas běží a s ním díky sdílení nezávislých a do oči bijících informací přibývá celosvětově lidí, kteří přestávají podléhat pokrytectví, polopravdám a vyloženým lžím těch, kteří i skrze to co se děje na střed. východě spoza opony manipulují pro své zisky a moc světovou veřejností i Izraelci samotnými. Peace s tebou.

jansmith[smích]

191871

25.05.2009 18:05

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Vojta se ptá: "proč je vznik státu Izrael na jeho současném území (ve vztahu k původním obyvatelům) nemravnější, než vznik veškerých států Jižní i Severní Ameriky, potažmo téměř všech států světa?"


Odpověď je jednoduchá.

Vznik státu Izrael je STEJNĚ nemravný jako vznik všech států které Vojta jmenoval. Je zde ale jeden rozdíl.

Stát Izrael nevzniká někdy v minulosti barbarského starověku nebo např. v nevědomém 18.st, ale v tzv. osvíceném 20.st a po zkušenostech hrůzné 2.světové války - opět zaplacené milióny obětí (upozorňuji: nikoli mediálně protěžovaných 6mil obětí židovských, ale několikanásobně početnějších obětí dalších národů).

Je zarážející, že po tolika zkušenostech jako v předchozích případech vzniká opět nový útvar Izrael cestou lži, pokrytectví a násilí (viz. teroristický Irgun) bez toho, aby se mocní (kteří rozhodují) poučili. Nebo, že by se poučili, ale jinak, než by bylo záhodno pro VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ???

Je možné, aby to vše byla náhoda? A že to opravdu nebyla náhoda můžeme dnes a denně třeba na Zvědavci vyčíst z historických a jiných rozborů mnoha ctěných pisatelů jako René nebo mirda (ale pozor, nejen zde - ale celosvětově na mnoha dalších nezávislých zdrojích informací, kterých navíc utěšeně stále přibývá).


Odpověď na druhou Vojtovu otázku je také jednoduchá.

Autoritou, která rozhoduje, o tom, co je čisté, mravné a morální a co nízké, podlé a zavrženíhodné je buď pouhý "zdravý/selský lidský rozum" nebo instink lidské bytosti, která se vyvázala s nadvlády Ega a honby za zlatým teletem, díky kterému realita naších předků i dnes naše je taková jaká je.

I zde je ale jeden problém, a to ten, že pro samé Nietzsche, Kanty, Freudy a mraky dalších filozofů, kteří dělají z jednoduchých věcí pro vlastní vnitřní zmatek složité a Systém to dále přenáší do naších životů nenasloucháme jako lidstvo dostatečně jiným autoritám jakými jsou namátkou např. Budha, Osho, J. Krishnamurti nebo další mravní a duchovní osobnosti sdělující lidstvu jak konkrétně osvobodit své pokřivené myšlení a mediálně deformované vnímání reality.


Můžeme zde jako někteří světoví rádoby filozofové do nekonečna filozofovat o zlu a dobru, ale tím realitu zbabělých válečných zločinů Izraele na bezbraných civilistech (ve 21.st!!!) nesnížíme. A to zvláště po tom, co tento sionistický stát sám sebe směšně a v rozporu s obecně znýmými fakty vykresluje jako demokratický. Ano Orwell to napsal jasně: Bílá je vydávaná za černou a naopak - válka je mír a Jeruzalem nikdy nebude (když už se tedy musí dělit) spravedlivě rozdělen, nýbrž navždy zůstane izraelský, stejně jako dle izralských politických špiček nebude umožněn vznik Palestinského státu.

jansmith[smích]

191902

26.05.2009 19:13

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

V případě, že by tuto mou odpověď na Vojtovu předchozí reakci četl někdo další, několik upřesnění:

Předně opakuji, Vraždy, týrání, bezpráví, ... obecně ZLO není z mravního hlediska méně závažné -jak se snaží Votěch podsouvat-, pokud je starší. Není ani méně závažné pokud je novější,[smích] protože je nemravné a lidských bytostí nehodné vždy STEJNĚ, bez ohledu na časovou osu, kdy k němu došlo.


Má předchozí "invektiva" vůči postupu Izraele (chazarsko aškenázi přistěhovalců, nikoli tedy semitských židů, kteří v Palestině historicky žili) směrem k Palestincům na okupovaných palestinských územích při zabírání jejich území neměla nabádat k "odklouzávání"[smích] a snaze filozovat, tedy např. kdy bylo které zlo horší, ale mířila jinam. A pokud by Vojtěch pozorně četl mé příspěvky, tak by to zdůrazněné slovíčko STEJNĚ opakuji STEJNĚ nemohl přehlédnout. Nebo že by jej ignoroval záměrně, aby bylo možno diskuzi tradičně odvést jinam - do nowhere?[smích]

Mimochodem, pokud vím, tak izraelský premiér Netanjahu také není semitským židem, který by si snad mohl nárokovat území Palestiny, ale jako většina jeho spoluobčanů ruský, chazarsko aškenázi, přistěhovalec.


Tedy pro Vojtu ještě jednou. Zlo není jiné, je stejné, pouze jedna věc je v návaznosti na novodobé dějiny zarážející a nyní zopakuji část svého předešlého příspěvku, který o tom hovoří:

------Stát Izrael nevzniká někdy v minulosti barbarského starověku nebo např. v nevědomém 18.st, ale v tzv. osvíceném 20.st a po zkušenostech hrůzné 2.světové války - opět zaplacené milióny obětí (upozorňuji: nikoli mediálně protěžovaných 6mil obětí židovských, ale několikanásobně početnějších obětí dalších národů).

Je zarážející, že po tolika zkušenostech jako v předchozích případech vzniká opět nový útvar Izrael cestou lži, pokrytectví a násilí (viz. teroristický Irgun) bez toho, aby se mocní (kteří rozhodují) poučili. Nebo, že by se poučili, ale jinak, než by bylo záhodno pro VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ???

Je možné, aby to vše byla náhoda? A že to opravdu nebyla náhoda můžeme dnes a denně třeba na Zvědavci vyčíst z historických a jiných rozborů mnoha ctěných pisatelů jako René nebo mirda (ale pozor, nejen zde - ale celosvětově na mnoha dalších nezávislých zdrojích informací, kterých navíc utěšeně stále přibývá).
------


Závěr? Dokud Vojta49 neprojeví elementární slušnost a empatii a viz. mé předchozí výzvy se minimálně nepřiměje k JASNÉMU odsouzení veřejností dokazaných, ale nikoli vyšetřovaných VÁLEČNÝCH ZLOČINŮ izraelské IDF na bezbranných civilistech (většinou ženách a dětech) v Gaze, dotud mé případné reakce na jeho snahy o filozofování budou směřovat nikoli k němu, ale k ostatním čtenářům tohoto webzinu. Peace s ním.

js[smích]

191969

27.05.2009 10:42

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

V případě, že by tuto mou reakci na Vojěchův předchozí příspěvek četl někdo další, připomenu pro pořádek, co již bylo dříve několikrát zdůrazněno:


Předně pro Vojtu: člověk s otevřeným vnímáním ten rozdíl a podstatu sdělení jistě z mých příspěvků dávno postřehl.


Ať je to ale jakkoli připomínám:

Do chvíle, než Vojta JEDNOZNAČNĚ neodsoudí zbabělé VÁLEČNÉ ZLOČINY izraelské IDF na bezbranných civilistech (většinou ženách a dětech) v Gaze, dotud není (podobně jako Van Guld, který to také nedokázal), jako férový oponent v diskuzi hodnověrný a debata s oběma nicky je pro mne ztrátou času a bezpředmětná.


U Vojty49 je navíc problém, že jak sám prohlásil, příspěvky ostatních oponentů velmi často ani nečte (obávám se, že se mu z paměti ztrácí i to, co napsal prve sám) a pokud na něj tedy reagovat, tak do chvíle než nevystoupí jasným prohlášením (viz. má opakovaná výzva) z kohorty siodiskutérů, využít vlastní reakce na jeho filozofické aktivity jedině jako sdělení směrem k ostatním případným čtenářům.

jansmith[smích]

192035

27.05.2009 17:41

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Rozumím ti mirdo a jako již tolikrát v minulosti si vážím tvých názorů kamaráde.


V jiném vlákně jsi napsal, že je dobré dávat radost. Já z toho dekóduju schopnost mít také dobrý pocit z toho co dělám, a to nejen pro výsledek konání, ale i pro konání samotné. Nečekám, že Vojtu přesvědčím o jeho vlastní krátkozrakosti, a proto mi jeho "klouzání" nevadí - viz. motto: již cesta je cíl.[smích]

Je mi jedno, jestli je Vojta (nebo kdokoli jiný) maskovaným siodiskutérem nebo je to jen někdo, kdo zatím neúspěšně a s úpornou korektností hledá....

Není debata s Vojtou (nebo Guldem) také jistým způsobem, jak s vniřním klidem vyzařovat pozitivní energii, a to bez ohledu na přítomnost snah o uhýbání od podstaty tématu nebo sebezáchovných snah o odklouzávání do bezpečného nowhere nekonečného filozofování?

Vojta volá po diskuzi, ale zároveň se svým talmudopřístupem a neschopností učinit JEDNO jednoduché prohlášení, které by jej mohlo částečně rehabilitovat, pravděpodobně nevědomě stále opakovaně obnažuje a to je přece legrace nebo není mirdo?Domnívám se, že na tyhle lidi neplatí embargo (STÁLE SE BUDOU VRACET), neplatí na ně ani zbytečně útočná arogance některých zvědavců se slabšími nervy. Na to mají obranu v servilním vykání nebo snaze působit kultivovaně, která z nich v očích nepoučených naopak dělá oběti "konspiračních" hulvátů.

Na tyto lidi platí podle mne jednoduchá asertivita, (tj. klidné opakování nezpochybnitelných faktů, kterou používá např. R.Bartosek), citlivá ironie až jemný humor a nakonec občasný cílený DOTAZ, který působí jako zrcadlo jejich pohnutek či nevědomosti, dotaz který nemohou obejít a při jehož zpochybňování se kroutí jak žížala na háčku.I kdyby takové vlákno přečetlo jen několik hledajících Zvědavců a nepřeskočili jej, už to znamená, že to stálo za to a že se naplnila tvá myšlenka mirdo o tom, že jsme všichni zde proto, abychom se od sebe navzájem učili.

Učili pokud možno bez ega, které se často manifestuje skrze aroganci a útoky na oponenta, ale naopak s vnitřním klidem a neviditelným úsměvem, který je podle mne těm přesvědčeným siodiskutérům (vedle těžko zpochybnitelných informací) největším protivníkem.


Možná to je právě ten přístup, který dělá webzin Zvědavec Zvědavcem. Přístup který zde vytváří určitou energii, kterou na jiných webzinech nenajdeme a proto je na druhou stranu paradoxně legrační, jak editor občas právě takové příspěvky omezuje kvotou 10 free příspěvků měsíčně, zatímco ty sio dlouho ignoruje, místo aby byl rád, že se zde v diskuzích vůbec vyskytují.


Nějaký závěr?
Vojta si může říkat co chce, už dávno se demaskoval. Důležité je, aby se vždy našel někdo, kdo lidem jako on nastaví zrcadlo, kdo neuteče nebo kdo se nenechá zatlačit pokrytectvím a demagogií do kouta.

jansmith[smích]

192064

27.05.2009 21:32

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

jansmith1984 193.?.?.?

Vím proč se ptáš, Van Gulde a proto ti odpovím přímo a nikoli stylem, kterým reaguji na Vojtěchovy snahy o filozování.


Ptáš se z důvodu, který jsi vyjádřil již dříve a se kterým se dá souhlasit. Jde ti o to, a potvrzuješ to i těmi dvěmi otázkami, aby byla stále připomínána nepřípustnost zneužívání principu kolektivní viny, který tak rádi využívají cestou různých náboženských a jiných ideologů mocní tohoto světa pro své "cíle".

Na první pohled neviditelní mocní, kteří ale cestou svých lokajů (viz. různí extrémisté, tj. i náboženští ideologové) cíleně a historicky oblbují skrze manipulace a brainwashing tzv. běžné občany (slangově: ovce). Staví je dle hesla Divide and Conquer stále opakovaně proti jiným a tím za cenu utrpení, které se ovčáků samotných nedotkne (naopak stále více bohatnou), dosahují svých mocenských cílů.K tvým otázkám:

1. Myslíš si, že smrt palestinských civilistů BYLO KOLEKTIVNÍM přáním izraelského národa???

1. Nevím, jestli to bylo kolektivním přáním izraelského národa jako celku. Izraelský národ ale na druhou stranu jako poslušná, vystrašená ale "vyčůraná" ovce neudělal jako celek nic proti těmto válečným zločinům, naopak se na nich v řadách IDF skrze konkrétní jedince aktivně podílel. Izraelský národ je stejnou obětí propagandy a hry mocných jako všechny jiné národy v minulosti, které se jako silnější chovali brutálně k těm slabším (viz. nacistické Německo vůči tzv. obyčejným židům a dalším světovým národům nebo např. USA vůči původním obyvatelům Ameriky a černošským otrokům nebo vůči Vietnamcům při válce ve Vietnamu atd...) Novodobí Američané = stejné (opět v jistém smyslu vyčůrané) ovce.

2. Myslíš, že smrt civilistu BYLA KOLEKTIVNÍM přáním vedení IDF?

2. Nemůžu vědět, kdo ve velení IDF měl takové přání a kdo ne. Jako celek takové přání, skrze rozkazy, které vedly k válečným zločinům v Gaze je za ně velení IDF morálně odpovědné a pokud ani ono, společně s politickými špičkami Izraele tyto zločiny nedovolí vyšetřit, natož potrestat konkrétní viníky, je za ně odpovědné i fakticky.


Proto je Van Gulde na místě odsouzení politických (náboženských) špiček v Izraeli stejně jako IDF z účasti na válečných zločinech na nevinných civilistech (většinou ženách a dětech). A to se nyní nebavím o historických příčinách (nespravedlnosti), které Palestinský národ k odporu vůči sionistické zvůli vedl a na které Izrael jako celek odpovídá další arogancí. Poslední výroky premiera Netanjahua nebo poslance Libermanna jsou dostatečně známé.

Ty jsi, ačkoli jsi byl přímo vyzván (stejně jako Vojtěch49), tyto VÁLEČNÉ ZLOČINY (nic jiného jsem od vás nežádal) NEODSOUDIL a proto se stáváš, do chvíle než tak učiníš, stejně morálně odpovědný, jako vůči zlu pasivní ovce v Izraeli. Peace s tebou.

192075

29.05.2009 13:46

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Útok na samu podstatu demokracie, na svobodu shromažďovací a svobodu projevu.

jansmith1984 193.?.?.?

K tomu, co napsala Kindos přidám pár postřehů.

Plusem Zvědavce není jen, že se zde diskutují konkrétní celosvětově důležitá témata, ale i to, že podtextem diskuzí jsou i úvahy o schopnosti vnímat, co je v životě správné a co ne.

Jako hlavní předpoklad schopnosti vnímat co je či není správné se často uvádí umění uvědomovat si věci v SOUVISLOSTECH, nenechat se zbytečně strhávat emocemi a jasně oddělit skrytou i přímou aroganci, která s férovými mezilidskými vztahy nemá nic společného, a kterou tak často využívají pro politické cíle různí extrémisté nebo v občanských diskuzích lidé, kteří si nejsou tak úplně jisti sami sebou.


O tom, že do politiky ODS její zakladatel V.Klaus (mimo evidentní přihrávání těm, kteří bez skrupulí rozkrádali od něžné[smích] veřejný majetek) zakódoval při jejím vzniku skrze své ego aroganci a neochotu naslouchat druhým je nabíledni.

Že tento od tatíčka zakladatele zděděný přístup k lidem s odlišným názorem po něm politici ODS nejen umocnili, ale navíc svými výpady (obvykle, když jim začínalo téct do bot viz. různé MOBILIZACE apod.) zvulgarizovali je také jasné. Navíc v čele s Topolánkem po vzoru ideologů typu Goebelse přivedli do politiky k metodám vyvolávání atmosféry strachu (viz. výroky o noci dlouhých nožů nebo Es komt der Tag) i pokrytectví až vyložené lži - plus buranství viz. Hrdé čelo a poplužní dvůr.

Mimochodem, pamatujete na zbabělou, zezadu vedenou facku funkcionáře ODS Macka vůči Ráthovi, který sice do Macka svým výrokem píchnul, ale až po tom, co se Macek do něj už dříve arogantně navážel??? Už jsme zapoměli kdo na koho tehdy (zezadu) zaútočil a která strana má tudíž zakódovány tendence na své oponenty útočit i fyzicky??? Což ty stovky vajíček do obličejů, kdy některé byly údajně uvařeny natvrdo (POZOR: nikoli jen do obličeje nenáviděného Paroubka, ale i do obličejů spousty dalších, nebojím se říci seriózních politiků ČSSD) nejsou jen jiná forma arogance, vlastní nedostatečnosti a v konečném důsledku fyzickým útokem???


Závěr?
Předně je důležité vnímat, že tato poslední hromadná akce sympatizantů ODS je tedy jen logickým výsledkem politiky představitelů této opravdu? demokratické strany [smích][smích]

A přesto, že si myslím, že samotný Paroubek ke svému negativnímu mediálnímu obrazu také svým chováním a některými výroky skrze své ego hodně PŘISPĚL (připomínám: s dlohodobým a pečlivým přispěním naších "nezávislých"[smích] médií) mám pocit, že lidé, kteří vidí za oponu a vědí, že násilí zase jen plodí násilí tuto nechutnou vajíčkovou prezentaci arogance, byť provedenou třeba jen podprahově navedenými puberťáky bez životních zkušeností, nemohou schvalovat.

A co je zásadní okolnost: pokud ostatní, mnohem VÍCE zkompromitované politické strany, jsou této údajné recese z nějakého důvodu ušetřeny!!!!

js[smích]

192298

29.05.2009 14:39

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Jiný pohled...

jansmith1984 193.?.?.?

Hezky jsi to napsala Alexo a ačkoli beru Hestroye jako férového člověka, se kterým zde v debatách často souhlasím, tady v této polemice cítím, že to, co je správné, vyjadřuješ ty nikoli on.

Jednou z metod finančních, mafiánských a jinch mocipánů (jak je trefně nazývá pí.Jarmila - óbrboháčů) je Divide and Conquer. To jest rozhádat takzvaný plebs, postavit jej proti sobě, předhodit jim cíl snažení, viníka, za kterým zůstanou mimo pozornost a nepostižitelní. Paradoxně se velmi často, vzhledem k průměrné lidské snaze zevšeobecňovat a tendenci ega zviditelňovat, mnohdy ani moc snažit nemusí. Stačí jen ťuknout do první postavené kostičky domina a už to jede samo!!!!!


V této souvislosti je zajímavá informace, která proběhla dokonce i našimi siomédii o tom, že se jako poradci ODS ve volebních kampaních zapojili i odborníci? z USA a Izraele.

Ještě si pamatujeme, které státy (viz. USA a Izrael) nasadily své vojenské poradce na pomoc prezidentu Sakašvilimu v Gruzii při jeho arogantní snaze zpacifikovat odštěpenecké provincie J.Osetii a Abcházii, stejně jako si pamatujeme, které státy jako první uznaly narkostát Kosovo.


Opakuji, co jsem zmínil v jiném svém příspěvku. Jejich politika je politika arogance a manipulace mas a do této kategorie osobně řadím i hromadnou vajíčkovou akci sympatizantů ODS a je jedno, jestli přímo navedených, ale každopádně bezduchů a užitečných "id--tů", bez životních zkušeností a schopností vidět dál než za první zatáčku.

jansmith[smích]

192303

29.05.2009 18:07

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Jiný pohled...

jansmith1984 193.?.?.?

Souhlasím s Alexou, že konfrontační přístup (kterým je podle mne i pochybná "recese" vajíčkových bezduchů) je kontraproduktivní a možná se při volbách do EP budeme ještě divit, jak hodně ČSSD tato "recesní" arogance "zóny trpaslíků" ze strany sympatizantů topolánkovců či dalíkovců pomůže paradoxně k lepšímu výsledku ve volbách...


Velmi pravdivá je i myšlenka, že není nic horšího, než když je člověk sám.

Že i politici a různí mafiánští oligarchové, kteří si myslí, že jsou vyvolení a někteří že jsou dokonce ředitelé zeměkoule[smích] jsou bytostně závislí na ovcích, kterými pro své prebendy historicky manipulují a bez jejich bučení a nastavování krků nejsou NIC. Dělá jim dobře a potřebují jejich obdiv, závist a snahu se jim vyrovnat (jinými slovy: naučenou snahu mít se lépe a mít více než soused[smích]) a tím točit kola dávno v minulosti a sofistikovaně na dluhu a lichvě postaveného Systému.

Až si tento fakt tzv. obyčejní občané uvědomí (možná i internet a tyto diskuze pomohou) a za předpokladu, že se konečně přestanou chovat jako zmatené, čas od času házející (nebo zvonící) a zbytečně rozhádané stádo a rozpoznají, že jakékoli násilí (do kterého počítám i déšť vájec nebo brambor do tváří politiků) se dříve nebo pozdějí obrátí proti nim, potom budou mít šanci něco svobodně změnit. Začít se změnami musí ale sami u sebe a až potom pokukovat po jiných.Ještě poznámka k té samotě. Původní obyvatelé Austrálie (aboridžinové) řešili nejtěžší zločiny nikoli popravou provinivšího se, nýbrž delikvent byl nejdříve rituálně proklet kmenovým šamanem a potom bez milosti vyhnán do pouště.

Samota a strach z realizace prokletí (psychosomatické vlivy) dokonaly rozsudek smrti jinými prostředky. Jak moudré byť neúprosné byly tyto s přírodními zákony propojené filozofie a jak jsou pro "moderního", západního člověka (který v souladu s propagandou a reklamou pokračuje egoisticky a neustále v honbě za zlatým teletem a stále úspěšněji tím připravuje vlastní sebedestrukci) tyto filozofie primitivní o něčem vypovídá...


Řešení?
Možná je zakódováno o několik odstavců výše.


jansmith[smích]

192320

11.06.2009 14:23

Kdo stojí za tzv. sektářskými bombovými útoky na civilisty v Iráku?

RE: Proč to přetiskujete?

jansmith1984 193.?.?.?

Přídávám se k stevemu a sláva editorovi, že to vytisknul. Je třeba to razantně odsoudit, a tak je to spravne a tak to má byt!!!!

jansmith[smích]

193081

12.06.2009 21:52

Americká akademie environmentální medicíny požaduje okamžitý zákaz všech GM potravin

RE: GM potraviny jsou přeci naprosto bezpečné

jansmith1984 192.?.?.?

Nejen názor p.Koubka na tyto věci Jindro by mohl být zajímavý, ale mě osobně by zajímal i názor mého diskusního přítele Vojty49.

Názor Vojty/Van Gulda na válečné zločiny Izraele (IDF) v Gaze - ANO či NE? - už v podstatě známe, a tudíž chybí ještě doplnit postoj ke GMO. Snad Vojta přispěje i v této věci něco konkrétnějšího do placu a přidá i bližší zdůvodnění.

jansmith[smích]

193206

04.07.2009 19:15

Piráti středomoří

RE: To sem si poplakal...

jansmith1984 193.?.?.?

K tomu co napsal slayko malý doplněk.

Od zdroje, kterému 100% důvěřuju mám zážitek ze Žilina na Slovensku. Na hlavní křižovatce do města na výpadovce na Košice stáli cca 3 dny dva mladí regulovčíci a regulovali projíždějící kolony.

Tanky projížděly v noci nad ránem a byly to archivní T-34. Asi z enzetů. Ráno byl asfalt na silnici naporcovaný od pásů a transparenty s texty jako např. amigohome[smích] (sorry za pokus o vtip), které místní odbojáři pověsili přes silnici byly ráno v půli přeříznuté a vysely na kandelábrech splihle k zemi.

Zmíněným regulovčíkům místní nosili ze solidarity vodu a jídlo, protože to vypadalo, že na ně velení zapomnělo, ale při té monstrakci se není asi čemu divit. Za tři dny z křižovatky zmizeli. Ti regulovčíci byli údajně naprosto obyčejní kluci a nedivil bych se, kdyby ani pořádně nevěděli kde a proč jsou.

jansmith[smích]

194908

07.07.2009 10:10

Obama přišel nasadit Rusku smyčku

RE: Ruský a americký lid jsou mimo rozhodování o své zemi

jansmith1984 193.?.?.?

Přesně tak paní Jarmilo, zase vám musím dát zapravdu. Argument, který jste připomněla zde čas od času ve vláknech zazní, aby potom bohužel zase upadl do zapomnění. Proto je dobré tomu bránit.


ZEVŠEOBECŇOVÁNÍ je jedním z hlavních nevědomých či záměrných omylů lidské mysli (nástrojů k jejímu ovládání), který je dnes a denně nejen mainstreamem zneužíván k ovlivňování těch nepozorných.

Dokud se lidé nenaučí přesně vyjadřovat a používat odpovídající výrazy a termíny, dotud si rezistenci na podprahovém brainwashingu nevytvoří.

Podle mne mají Slova a větné významy energii a ta se dokáže zhmotňovat.


Když se k tomu přidá krátká paměť a neschopnost vnímat věci v souvislostech, potom není divu, že veřejné mínění většinového obyvatelstva (tzv. obyčejných lidí) stále rezonuje se zájmy malých či velkých ovčáků.

jansmith[smích]

195046

07.07.2009 23:57

Obama přišel nasadit Rusku smyčku

RE: Ruský a americký lid jsou mimo rozhodování o své zemi

jansmith1984 193.?.?.?

Kvalitní příspěvek, který problém Zevšeobecňování dále rozvíjí jeane.larouxi. Já bych se ale znovu vrátil k tomu, co prve připomněla ve svém příspěvku pí.Jarmila.

První jednoduchý a naprosto MOCNÝ krok by byl, pokud by lidé začali nejen v komunikaci mezi sebou, ale i v internetových fórech (i tady na Zvědavci) a postupně na vyšších společenských úrovních nazývat věci PRAVÝMI jmény.

Nic více a nic méně - prostě PRAVÝMI jmény.


Žádné složitosti. Prostě jednoduše tak, jak bylo popsáno. Např. že Zradar v Česku nepodporují čeští občané, ale vlastně klika několika lokajů na vysokých postech a určité procento zmatených nebo s nimi kolaborujících občanů - ovcí (navíc, jak víme, většina Ćechů je proti a proto není možno umnožnit referendum, že pane Veškrno[smích]).

Nebo - Invaze do ČSSR se nedopustili pouze Rusové, ale byla to vojska několika spřátelených států Varšavské smlouvy a za SSSR mimo Rusů i Ukrajinci, kravatoví Gruzínci a všichni ostatní. WW2 nezačali Němci jako takoví, ale politické, bankovní a mocenské špičky s kořeny i mimo Německo a Němce jako národ zmermomocnili a zfanatizovali natolik, že páchali věci, které by za normálních podmínek neudělali ani náhodou.

Nebo - nepravosti a zločiny Izraelské IDF v Gaze nepodporují a nepodněcují Źidé jako takoví (a je jedno jestli se bavíme o semitských židech nebo konvertitech), ale na sionismus -potažmo zlaté tele- po světě a v Izraelské vládě navázané zájmové skupiny a s nimi následně určitá masa zmatených, brainwashed (nebo i vyčůraných), kolaborujících lokajů a ovcí.


Takový myšlenkový a verbální přístup může tzv. běžné lidi bez ohledu na hranice, rasy, náb. vyznání apod. pouze spojovat a otevírat jim oči a proto jim voldemoráci, aby je rozdělili, historicky tlačí (a bohužel stále úspěšně) do hlavy principem Zevšeobecňování, Strašení a hledáním Nepřítele po věky pravý opak.

jansmith[smích]

195102

08.07.2009 16:18

Obama přišel nasadit Rusku smyčku

RE: Ruský a americký lid jsou mimo rozhodování o své zemi

jansmith1984 193.?.?.?

Ano, je to o bourání NĚKÝM historicky přímo nebo podprahově vnucovaného společenského koncenzu, který mají tzv. běžní občané tak kvalitně pod kůží, že jim každé jeho zpochybnění (např. nezávislými zdroji informací) způsobuje velké psychické trauma. Ego to nemá vůbec rádo.[smích]

Naštěstí i díky internetu a webzinům jako je např. tento přibývá v moderní době lidí, kteří odmítnou od jistého okamžiku ovčí optiku a začnou každou nově přicházející oficiální nebo neoficiální informaci podrobovat vnitřnímu auditu (jak píšeš) zdravého rozumu a tím se postupně oddělují od manipulovatelného davu. Lokajům, kterým Systém a jak je pokrytecky (farizejsky) nastavený vyhovuje už obvykle pomoci není. Lidé na této úrovni si málokdy dokáží vlastní kolaboraci přiznat a co je horší museli by přehodnotit svůj přístup k uctívání Zlatého telete, který je primární příčinou jejich kolaborace a který je, když se daří, tak příjemný.

A světoví ovčáci? Ti se s pocitem vyvolenosti baví (vždyť život je jízda, nebo ne?) a sytý hladovému přece neuvěří.


Ano, odpoutat se od všeobecného koncenzu vnímání reality není krok snadný. Jako v Matrixu už nejde vzít obvykle zpátky a život s pravdou (nebo aspoň s tím, co se k ní přibližuje) lehčí nebývá. Právě naopak, protože uctívání koncenzu nevědomé masy a přejímání názoru jiných poskytuje tak příjemné bezpečí stáda a "moudré" autority (politika, kněze, rabína apod.). A když se něco tzv. žvejkne (válka, krize apod.), vždy umožní odmítnou vlastní spoluvinu na vytváření takového společenského koncenzu a ukázat prstem na jiné/jiného.


Odmítnutí tak nekonečně farizejského principu ZEVŠEOBECŇOVÁNÍ je jedním z prvních kroků, jak voldemorákům narušit jejich informační hegemonii a jak přinejmenším nepatřit mezi zblblé, ale o to více o své jedinečnosti přesvědčené a princip Zevšeobecňování dále přiživující, ovce.

jansmith[smích]

195157

10.07.2009 01:16

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: tolik prace nam to dalo ..

jansmith1984 193.?.?.?

Hezký souhrn a díky za vypovídací hodnotu, kterou do něj HHBB vložil, i když těžko předpokládat, že by se Josepha, dle způsobu, kterým vnímá Svět a souvislosti, nějak účinněji dotkla (ostatně tento topik není zde na zvědavci první, kde se jako v případě Gazy s přítelem ve zbrani Vojtou49, také sofistikovaně stavěl za metody Voldemortů).


Pro mne byl ve zmíněném souhrnu, kromě odborných aspektů, zakódován i aspekt synergie nebo řekněme rovnováhy, kterého absence způsobuje v Systému gradující nerovnováhu a finálně dříve nebo později menší, větší, či nakonec terminující kolaps. Pro zdravý vývoj lidské společnosti morální a etické aspekty, které jsou "lidmi" stojícími za tímto Systémem farizejsky deformovány nebo vůbec pomíjeny nyní záměrně ponechávám stranou.

Jestli je tohle pro Josepha fungující systém, který má být motorem pokroku, tak už chápu, proč se podle některých pramenů odehrávají velké krize ZÁMĚRNĚ v intervalech průměrného lidského života. Pamětníci vymřou a globální lidské povědomí (paměť co bylo neboli zkušenost) je možno úspěšně a bez rizika odplaty resetovat a jede se zase o něco sofistikovaněji dále. Joseph je věkem a chápáním reality, odhaduji, někde v první polovině tohoto intervalu a ve chvíli, kdy se čas naplní již svůj omyl těžko písemně nebo verbálně zde nebo jinde odčiní. Na druhou stranu je třeba mu poděkovat za polemiku, kterou vyvolává, protože jenom díky ní se zde objevují další a další velmi hodnotná fakta a názory, které by jinak možná nezazněly.

jansmith[smích]

195299

10.07.2009 12:09

Připravuje Gruzie a Západ nový konflikt v kaspické oblasti?

RE: Tam ,kde je olej, tak ,tam nebude klid do doby , kdy hlavní elita to nedostane

jansmith1984 193.?.?.?

K představě spirály jeden dotaz. Z jakého důvodu popisuješ pohyb ve spirále směrem vzhůru?

To stoupání ve spirále vzhůru má symbolizovat lidský pokrok? Jaký pokrok? Vědeckotechnický? Co je vlastně pokrok?

Pokrok by mělo symbolizovat něco pozitivního, kladného, povznášejícího - harmonického.

Opak pokroku je úpadek (decay).


Jakým směrem se pohybuje historicky spirála naší civilizace? Směřuje pozitivním směrem tj. k ROVNOVÁZE nebo naopak směřuje k mediálně i jinak podporované NEROVNOVÁZE - sebedestrukci, a to nejen z materiálních příčin (postupný nedostatek energetických a jiných zdrojů, znečištěné, vybydlené, finálně zničené životní prostředí), ale i k vůli pokusům o erozi obyčejných lidských morálních a etických hodnotových žebříčků viz. podprahové působení pejorativně zde nazývaných "židomédií"??

Jsou ospravedlnitelné cesty k pokroku i války a krize (jak je často mediálně některými rádoby "filozofy" podsouváno, viz. glorifikace takového ukazatele jako je růst HDP), které jsou samy plodem nerovnováhy a způsobují je zásahy ega a chamtivost těch, kteří mají v rukách světové/globální opratě a lokajství a ovčanství těch na tzv. nižších úrovních?


A kde je pokrok většinové populace v duchovní oblasti a tím nemám na mysli farizejskou propagandu světových náboženství, která nemá za cíl lidskou mysl osvobozovat, ale naopak ovládat?


Představa spirály směřující vzhůru je podle mne opět jen příkladem naučeného společného koncenzu vnímání většinové lidské mysli neboli způsobu jak tato lidská mysl interpretuje něco, co ve skutečnosti vypadá úplně jinak. Mysl a ego si rádo věci přikrášluje, aby lépe vypadalo samo před sebou nebo ne? (viz. tak oblíbené eufemizmy)


Tedy ještě jednou. Směřuje v našem případě, pokud vezmeme v úvahu shora popsané, Spirála naší civilizace směrem vzhůru nebo naopak sestupuje dlouhodobě směrem dolů? A je to vůbec spirála, jak si ji představuje lidská mysl nebo se ve skutečnosti jedná o nějaký způsob oscilace nahoru-dolů s dlouhodobým sklonem do určitého směru? Napadá mě Teorie superstrun.

Pravda je, že spirála vypadá líp.[smích][smích]

jansmith[smích]

195347

10.07.2009 12:44

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: tolik prace nam to dalo ..

jansmith1984 193.?.?.?

Ale no tak Josephe.[smích]

Nebyl jsi to ty, kdo ve svých dřívějších příspěvcích a debatách např. s hestroyem tak ostentativně šermoval svou vyrovnaností a vnitřním klidem???

Jak to s tvou vyrovnaností a vnitřním klidem a tedy i vypovídací hodnotou tvých příspěvků ve skutečnosti asi je dokladá tvá reakce (viz. pravděpodobně nadávka v úvodu, kterou editor diplomaticky vypustil.)[smích]


Dobrá Josephe. Pokud nepodporuješ akci izraelských voldemortů v Gaze, tak to teď jasně deklaruj a napiš jasnou větu, kde odsoudíš veřejností dokázané válečné zločiny izraelské IDF na civilistech v Gaze. Už i siomainstream je přiznává, a dokonce Izrael donucen okolnostmi slibuje reparace za tam zničené budovy/sklady OSN. To je šupa, viď?

Vojta49 z toho vždy vykličkoval (jak je u něj obvyklé, odklouzal do nowhere[smích]), a tak pokud tak ty tady a teď učiníš a zmíněnéné zbabělé válečné zločiny odsoudíš, rád se ti v této věci omluvím.

Peace s tebou,
jansmith[smích]

195351

10.07.2009 21:16

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: tolik prace nam to dalo ..

jansmith1984 193.?.?.?

Příklad s pečivem, které bude pokud by se tak chovali pekaři tvrdnout v trezorech je brilantní.


Ostatně lecos o tom vypovídají i často odkazované dokumenty, které nejsou voldemortům logicky tak silně pochuti, jako Moderní mechanika peněz nebo Peníze jako dluh (Modern Money Mechanics / Mone As Debt)

Jako civilizace žijeme na dluh (je jen otázka jestli nevědomě nebo pod něčím záměrem) a nelikvidujeme stále intenzivněji pouze vlastní mezilidské vztahy, ale i jediné místo k žití, které máme k dispozici.


Opravdu "úžasný" Systém, který toto vše pro Zlaté tele v rukách těch tzv. vyvolených historicky podporuje a který zde někteří diskutující "soudruzi" hájí málem ne vlastním tělem. A to bez ohledu na fakt, jakých farizejských sviňáren se tento Systém cestou údajně slabých lidiček dopouští.[smích]

Vlastně kdepak Systém, že Josephi? Ten je dokonalý a čistý jako okvětí bílé lilie nebo vlastně ne, není dokonalý[smích], ale je jediný který máme k dispozici že?[smích] a za, jak jsem napsal sviňárny, které umožňuje, mohou pouze někteří bezcharakterní lidé.[smích] To je legrace.

Problém je, že jsou na nejvyšších postech a pravidla takového "dokonalého" Systému pro benefit svůj a drobky kolaborujícím lokajům, na úkor zblblé většiny, bez jakékoli postižitelnosti za následky, vytvářejí.

jansmith[smích]

195392

11.07.2009 23:43

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

RE: tolik prace nam to dalo ..

jansmith1984 193.?.?.?

Sledujete přátelé, jak se -obhájce nejen finančního Systému voldemortů- Joseph po mé výzvě, aby jako důkaz, že svoje příspěvky minimálně myslí upřímně a jasně zde (klidně jednou větou) odsoudil válečné zločiny izraelské IDF v Gaze (rozuměj těch, kteří rozkazy vydali a těch, kteří je vykonali) z diskuze vypařil???

To je legrace, co? Historie se ráda opakuje.

Nechci mu křivdit. Možná jen někam odjel na víkend a má daleko k internetu, ale o tom při intenzitě jeho angažovanosti ve zdejších diskuzích dosti pochybuji. Pravděpodobně pouze napodobil svého souputníka Vojtu49, který se pod tlakem doposud vždy zachoval stejným způsobem a oba je brzy, jako by se nechumelilo a s jejich rozumy, zase brzy někde potkáme.

Ááálejújá.

jansmith[smích]PS:
Pokud se ale ještě v tomto vlákně objeví a požadovanou větu o tom, že IDF v Gaze páchala na civilním palestinském obyvatelstvu (převážně ženách, dětech) zbabělé válečné zločiny poskytnou, potom překvapí a budou mít u mně oba malé bezvýznamné + .[smích]

195474

12.07.2009 19:45

Co čtete?

RE: To tedy ano...

jansmith1984 193.?.?.?

Pro ty, které tato metoda kontroly stresu a rozvoje mysli zajímá (a co to vlastně jsou hladiny Beta, Alfa, Theta a Delta), odkaz na web SM v ČR:

http://www.silvamethod.cz/index.php?pg=o-silvove-metode


jansmith[smích]

195514

12.07.2009 22:05

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE:sloboda odtial potial

jansmith1984 193.?.?.?

Hezky napsané, google. Rád čtu tvoje příspěvky, protože jdou vždy k jádru pudla a demaskují i dobře skryté souvislosti, které nemusejí být (i oku nezávislého zvědavce) na první pohled patrné.

Když k tomu připočtu i dobře dávkovanou ironii a googlovským nadhledem podávaný smysl pro humor, tak je podle mne zde na Zvědavci už jen několik málo dalších takto čtivých a k věci vypovídajících pisatelů.


Co se mě týká, tak se přidávám k těm, kteří jsou vůči snahám p.Dolejšího, prezentovat sáma sebe jako nezávislého experta [smích] a člověka, kterému jde o dobrou věc, nedůvěřiví a jsem rád, že se vždy najdou zvědavci, kteří dokáží pravděpodobnou motivaci podobných lidí rozborem jejich názorů a činů na faktech rozebrat.

jansmith[smích]

195521

14.07.2009 10:56

Idiotské hry v Pamploně

RE: Smysluplnost ?

jansmith1984 193.?.?.?

K tomu co bylo řečeno bych jen dodal, že nejen tvar čelisti a zubů je u člověka odlišný od masožravců, ale i jeho zažívací trakt je jiný. U masožravců je krátký u člověka nepoměrně delší, o senotravožroutů ještě komplikovanější.

Ať se nám to líbí nebo nelíbí, člověk není přirozený masožravec, ale něco v jeho dávném vývoji způsobilo (oheň v jeskyni?), že ho začal postupně stále častěji konzumovat (jen tepelně a chuťově upravené je totiž jakž takž poživatelné, syrové ho jí pouze fajnšmekři, že?.[smích]). Bohužel se všemi negativními důsledky na jeho organismus (zdravotní stav) a ekologii Planety a s negativními důsledky na jeho vnímání co by lidské bytosti, které nahlodává i farizejství k Ježíšovu přikázání "nezabiješ". V desateru není napsáno: nezabiješ ČLOVĚKA. Je tam nápsáno: Nezabiješ. A jen vykládači písma tuto pravdu, jakou celou Bibli, přispůsobili k obrazu svému a svému žaludku.


Přístup tzv. běžného člověka k pojídání masa je stejný jako jeho přístup ke všemu ostatnímu, co jej na této Planetě obklopuje a co způsobuje, že žijeme ve světě v jakém žijeme.

Neúcta ke zvířatům, zabíjení pro zábavu nikoli pro nasycení nebo průmyslové továrny na smrt už byly zmíněny. Život na této Planetě by se radikálně změnil k lepšímu už jen tím co popisuje p.Stwora, tj. pokud mám pocit, že mám maso jíst, tak pouze střídmě (nejlépe vůbec ne) a co možná nejnižších živočišných druhů a zabíjet co možná nejšetrnějším způsobem.

Už to tady ve vláknech zaznělo, ale způsob jak se to děje na jatkách je něco neuvěřitelného a to je zde aspoň snaha před zabitím kus omráčit (ne vždy se to povede). Jak se zabíjejí zvířata na jatkách tzv. košér způsobem už radši nebudu ani rozebírat, protože zde se jedná ve jménu toho správného Boha už o čirý sadismus a o absenci jakékoli empatie vůči živému tvoru... Není to jednoduché, ale na netu lze najít videa z takových provozů na zabíjení při plném vědomí, a tak v případě zájmu -jak to tam chodí- doporučuju pogooglit.

jansmith[smích]


PS:
Zajímavé info o Trávicím systému a jak to funguje se nacházejí např. tady:

http://www.sk2.goo.cz/zdravi_na_dlani/nase_telo/0500-travici_takt.htm

195668

15.07.2009 21:00

Třínohé monstrum

RE: Hehe

jansmith1984 193.?.?.?

Hodně dobře ilustrující popis o co tady ve věci Židů/židů, náboženských ideologií, vyvolenosti, pokrytectví nebo zneužitého TMholokaustu historicky jde hestroyi.


Tohle tvůj styl je přesně ten přístup, který lapidárně + s jistou ironí demaskuje sofistikovanou složitost, nepřehlednost a úpornou snahu určitých náboženských, politických a bankovních farizejů - dogmatiků, se kterou stále dokola, s pomocí jim podlájícímu mainstreamu nebo svatých knih propírají lidičkám (ovečkám) mozkovny k obrazu svému...

Činnost shora jmenovaných farizejů v konečném důsledku těm nevědomým a "správně" naočkovaným DOLE přináší namísto klidného života čas od času padadoxně hlavně bolest a strádání a těm NAHOŘE vždy ještě větší bohatství a ještě větší vliv (Rotsch, Rock, Warb atd.).


Stejně jako katoličtí korupčnící a dogmatici v době Husa nechtěli slyšet jeho, pro ně tak nestravitelné, námitky (a nakonec jej ve jménu té správné víry a Boha odstranili), tak i v dnešní době jiní dogmatici a lokajové Systému nechtějí slyšet námitky nezávislých oponentů, kteří demaskují jejich pokrytectví a lži, se kterými se poučeni historií a o to sofistikovaněji opět snaží novodobých "husů" nějak zbavit.

Těžko napadnutelné oponenty se v "moderní době" nesnaží ničit v přímé konfrontaci jako ve středověku (to nefunguje, vznikají mučedníci) a jako kdysi třeba demonstrativně upálit (strach v hlavách jako nástroj ovládání se tolikrát osvědčil), nýbrž po novu postupně zdiskreditovat, znemožnit před nevědomými a ve většině kolaborujícími masami, předhodit je autocenzuře davu (viz. oblíbený antisemitismus) a pokud to nepomůže, tak lokajové Systému již za pomoci správně investovaných fin. prostředků zařídí dříve nebo později ostatní.


Historie je úžasná v tom, jak se v malých obměnách stále opakuje a jak jsou tzv. běžní lidé i ve věku nanotechnologií ve své většině stejně nevědomí a manipulovatelní, stejně jako jejich tou správnou vírou ovládáni a tou správnou náboženskou ideologii překrmeni předkové.


jansmith[smích]

195793

16.07.2009 23:20

Úvahy o konsensuálním společenském řádu

RE: Poslední odstavce

jansmith1984 193.?.?.?

Vanguarde, můžeš upřesnit jak si konkrétně představuješ hledání spásy především sámi u sebe a dále jak na tom demokratickém západě?


Jestli mě paměť neklame, tak většinou když v historii přišlo na lámání chleba (a nikoli na politicko verbální akrobacii/farizeii[smích]), tak se na nás ten demokratický západ obvykle vykašlal a nebo si svou asistenci nechal dobře zaplatit.

Jako precedens mě napadá notorický známý Mnichov, ale jistě by se našly i další příklady. Ať je tzv. slovanský východ jaký je, tak rozhodně netrpí tak silným pokrytectvím (viz. bližší košile než kabát) jako ten mediálně opěvovaný tzv. západ, který měl včele s jú es ej self propagandu vždy zvládnutou po Goeblsovsky na jedničku a čím větší špinavost nebo průser, tím lépe jej dokázal mediálně nejen doma, ale i bezduchům jinde, po Holywoodsku prodat.

Nebo to s tím pokrytectvím tak není Vanguarde? A co řekneš na US kolegu ve zbrani Izrael, který je přes všechny důkazy a fakta (dokonce i mainstream občas nějaké mezi dělný lid pustí[smích]), doposud oficiálně přesvědčen, že se kupříkladu při poslední invazi do Gazy ničeho v rozporu s mezin. a válečným právem nedopustil.?!?!?! Stát, který se takto chová i ve ve 21.st. také počítáš, do toho za pravdu a lásku bojujícího, demokratického západu?


Pokud ve své reakci na mne zde Vanguarde napíšeš, že se US-Izrael (tj. tebou glorifikované demokratické státy) dopouštějí historicky pokrytectví a izraelská IDF páchala v Gaze na civilech zbabělé válečné zločiny, potom jsem ochoten brát za relevantní tvé příspěvky v těchto diskuzích. Pozor - netvrdím, že ti ostatní jsou čistí jako okvětí bílé lilie, ale připomínám, že teď se bavíme o demokratickém západě!!!!

(A víš, proč podle mne zbabělé válečné zločiny? Protože izraelští vojáci ze strachu o svůj přip--raný život agresora přesně plnili instrukce nadřízených, aby nejprve stříleli a až potom zjišťovali na co nebo aby si brali při vstupu do budov civily jako živé štíty nebo - atd, atd...)


Pokud zde válečné zločiny Izraele v Gaze JASNĚ neodsoudíš, nemáš zde podle mne žádné právo (stejně jako "klouzači" Joseph nebo Vojta49) vystupovat jako člověk s morální či lidskou autoritou, kterému by měli ostatní pozorně naslouchat.


Tak co, vyjádříš se chlape nebo jako ti dva shora jmenovaní odkloužeš klasicky do nowhere?

jansmith[smích]

195876

19.07.2009 20:31

Třínohé monstrum

RE: A. Einsteim a sionismus

jansmith1984 193.?.?.?

Maličko bych si dovolil vmísit se do vaší debaty přátelé.


Nebudu přijímat kategorická stanoviska, ale z mého pohledu a na základě vlastních zkušeností mám pocit, že blíže tomu, co se nazývá realitou (nikoli tou oficiálně propagovanou virtuálně-nábožensko-konzumní realitou) je MedaBeda.

Chápu stanoviska MedWeta a nezatracuji je. Kdo ví, jak to je opravdu mezi Nebem a Zemí. Nikdo neví všechno a kdo to tvrdí, obvykle buď pokrytecky a záměrně nebo naopak nevědomě fabuluje.


Každopádně bych všem koho to zajímá a kdo se podobně jako MedaBeda (se všemi s tím souvisejícími riziky) nebojí vstoupit "za zrcadlo" a nezávisle zamyslet doporučil, aby před dalšími vnitřními polemikami nejprve načerpal něco z myšlenek indického filozofa a duchovního učitele JIDDU KRISHNAMURTIHO.

Na Zvědavci již jeho jméno několikrát v různých souvislostech padlo a podle mne nelze bez prostudování jeho myšlenek, v rámci studia tak zásadních věcí jaké se tady diskutují, postoupit kupředu. Možný zdroj je knihkupectví nebo kamarád google (mám na mysli kamaráda vyhledávače, tj. text, audio, video, nikoli jednoho zdejšího ctěného diskutéra[smích])


Příznivci výkladu světových náboženství a víry v Boha, tak jak ji za pomocí "svatých knih" a pozitivní a negativní motivace činovníci na čele nejmenovaných církví po věky lidičkám předkládají nebudou z přednášek Jiddu Krishnamurtiho nadšeni.

Tento filozov s vnitřním klidem, ale nekompromisně boří víru v něco, co výchovou (nikoli vlastními zkušenostmi) přijali a zbavuje je ochrany něčeho, za co je možno se v případě potřeby schovat nebo na co je možno se vymluvit.


Krishnamurti nutí posluchače samostatně přemýšlet, nikoli pouze věřit ve výklady jiných. Nutí posluchače zbavovat se dogmat tzv. autorit a závislostí, a to nejen při debatách o Bohu (jak jej lidstvu s krvavými rukami, ale zároveň s plnými ústy pravdy a lásky[smích] prezentují světová náboženství), ale i v jiných oblastech lidského vnímání reality.

A Ježíš? Osobně si myslím, že Ježíš Nazaretský mohl klidně existovat. Stejně tak je možné, že se jen jako osvícený člověk pokoušel lidstvu předat učení, které sám dříve z východu nastudoval a rozvinul a co se dělo dál již jako rozjetý vlak nemohl zastavit. Ostatně, proč by to zastavoval. Jeho myšlenky měly a stále mají obecnou platnost. Otázkou je, jak byly a ne poprvé, později přizpůsobeny a ZNEUŽITY pro tzv. vyšší cíle elit tj. těch rovnějších.


Jeddi Krishnamurti:
Vy jste lidstvo, každý jedinec je zodpovědný za stav tohoto Světa. Jestliže se nezměníte Vy jako jednotlivec, tento Svět zanikne. Proměna člověka je jediným lékem proti bídě, strachu, zmatku, zármutku, bolesti, válkám, zvyku.


jansmith[smích]

195999

20.07.2009 12:31

Třínohé monstrum

RE: A. Einsteim a sionismus

jansmith1984 193.?.?.?

Díky za reakci Bedo. Na úvod snad, že se ve svých úvahách nesoustřeďuji na to, jak dalece jsem nebo nejsem konzistentní.[smích] Nijak zvlášť mne nevzrušuje, jak mne kdo hodnotí a jediné o co mi jde je to, abych si udržel mravní a vnitřní integritu. Ostatně to je podle mne jedna z mála věcí, které mají při naší pouti lidských bytostí životem opravdový smysl a kterou všichni ti slovní ekvilibristi, naháněči zlatých telat, moci a majetku (většinou na úkor svých bližních) neradí vnímají.

Jen malé procento z nich jsou psychicky narušení, nemocní deprivanti (viz.teze MUDr.Koukolíka), nemající cit ani výčitky svědomí. Ti ostatní se tak chovají (klidně se záštitou Bohem nebo ateisticky bez ní) jen proto, že tak byli vychováni a že to, podporováno nevědomostí, vyhovuje jejich sobeckému, nezvládnutému EGU, které se ústy materialistů a evolucionistů vymlouvá i tak, že za to mohou výhradně geny, jejich soutěživost, potažmo přirozený výběr.[smích][smích]

Upozorňuji, že je omyl si myslet, že ti nevědomí NEmohou být zároveň inteligentní a chytří. To s tím nesouvisí, dost často to bývá právě naopak a asi nemá smysl to teď dále rozebírat.


Pokud se týče tvé narážky na přijímání "kategorických stanovisek", tak já měl spíše na mysli stanoviska, ve kterých bych se pokoušel soudit v čem máš ty nebo MedWet pravdu a v čem ne. To v klidu přenechám těm čtenářům, kteří se na to cítí.

Mně šlo o to v souvislosti s tématem upozornit na myšlenky Jiddu Krishnamurtiho, které jsou pro svou přímost až z jistého pohledu "nezáludnost" pro běžnou lidskou mysl těžko stravitelné, ale právě proto zaslouží bližší zkoumání. Ne nadarmo tvůrci vložili jeho krátkou promluvu do dokumentu Zeitgeist Addendum.


A co se týče posezení u piva? Přítelem jsem nazval i MedWeta, a tak bychom se mohli někde v sympatickém šenku k přátelskému posezení a poklábosení sejít všichni tři.

Osobně bych proti tomu nic neměl a klidně bych přibral i další zvědavce. Jako realistovi je mi ale jasné, že pravděpodobnost, že bychom se sešli fyzicky je z různých důvodů mizivá, a tak jsem vděčný i za tuto formu komunikace a sdílení informací, která mimochodem zaslouží ocenění za to, jak celosvětově nabourává informační (farizejskou) hegemonii voldemortů a jejich přisluhovačů.


jansmith[smích]

196045

20.07.2009 18:59

Třínohé monstrum

RE: A. Einsteim a sionismus

jansmith1984 193.?.?.?

Myslím, že by měli mít bez problémů i kofolu a křupky MedWete.[smích]


Taky se domnívám, že Cesta je v zásadě jednoduchá, ale aby si to nevědomá lidská mysl uvědomila, musí se nejdříve zbavit (pochopit) veškerý balast (závislosti), které zdědila nebo které si na své stezce osobního růstu nabalila.

Někdo tomu říká Osvícení, někdo Vhled, někdo jinak, ale v podstatě se jedná o tu samou věc. Pomáhají studium, čas od času s pokorou praktikované meditační a jiné techniky zklidnění mysli a víra, že je to možné.


Signálem, že je člověk na dobré cestě může být třeba to, že se naučí nazývat věci pravými jmény (naučí se Nezevšeobecňovat). Že se naučí v běžných, ale i zásadních životních situací Nelhát (nemá to zapotřebí, a to ani v maličkostech a pokud to jinak nejde, tak raději mlčí). Že je indiferentní na tom, co je tzv. běžnému člověku výchovou a příkladem tzv. autorit vtisknuto do podvědomí jako normální chování a že s vnitřním klidem odmítá hrát s ostatními při honbě za pozlátkem úspěchu a Zlatým teletem každodenní farizejskou hru na oblbování bližního svého tj. Pokrytectví.


Zvědavec a diskuze tady jsou pro ty co mají našlápnuto dobrou školou a dobrým zdrojem informací. Ti ostatní, byť si myslí, že mají oči otevřené a snaží se o tom v diskuzích více či méně urputně ostatní přesvědčit, nevidí eufémisticky řečeno vůbec nic. Ale i oni mají při troše dobré vůle a dobré konstelaci šanci se z virtuálně deformovaného přístupu k chápání reality (a souvislostí) dříve nebo později vyvázat.

jansmith[smích]

196062

21.07.2009 20:00

Partnerský život, manželská morálka

RE: Článek je naprosto perfektní!

jansmith1984 193.?.?.?

Všem zvědavcům doporučuji, aby si tu odkazovanou kapitolu z webu pí.Jarmily v klidu a nezaujatě přečetli. Možná raději i vícekrát.[smích]


Pro Josepha a Vojtu, kteří jak se přiznali často příspěvky jiných nečtou a o to více je rozporují[smích], ale možná i pro další čtenáře, kteří mají v honbě za informacemi málo času se zastavit a zamyslet, sem překlopím poslední odstavec zmíněné kapitoly 16, který myslím hovoří za vše:


TEXT:

MANŽELSTVÍ KDYSI, DNES ....A ZÍTRA?............. Z toho všeho vyplývá jediné: pokud chce západní civilizace zachovat dětem fungující rodinu, měla by se obě pohlaví cíleně odmala vychovávat v rodinné výchově, k zodpovědnému rodičovství a k oboustranné věrnosti. Pochopitelně v důstojném prostředí, očištěném od špíny veřejně organizované prostituce, kde jsou ženy vystaveny na prodej k sexu jak housky na krámě. Je také třeba zavrhnout lživou evolucionistickou teorii a místo toho již od útlého věku děti obojího pohlaví “naprogramovat kvalitním softwarem”, který je povede k manželské zodpovědnosti. Mužská promiskuita by se měla odsuzovat stejně tvrdě jako ta ženská. Učit již odmala, že vztah dvou lidí není jen o sexu, je především o vytvoření domova plného hřejivých citů, emocí a lásky. Vsugerovat dětem, vtisknout jim do mozku informaci, že hezký rodinný život je to nejdůležitější v životě. A v pozdější sexuální výchově jim důkladně vysvětlit všechny zákonitosti sexuálního života- že sex je jistě důležitý, ale rozhodně ne hlavní. Při sexuálních aktivitách tráví manželé 5 procent času, v partnerském dialogu 95 procent času. Kdo upřednostňuje sex (5 procent), před pevným vztahem (95 rocent), ten vždy se svým manželstvím hazarduje. Ničí své rodinné hnízdo a ničí ho i partnerovi a dětem. Lidem byla dána do vínku inteligence, aby se mohli po celý život pružně přizpůsobovat jakýmkoliv změnám- proto na nás geny neplatí, a proto máme šanci rodinu zachovat. Podmínkou ovšem je, aby většinová společnost svrhla menšinovou vládnoucí mafiánskou elitu a mohla si pak s pomocí přímé demokracie vládnout sama. V opačném případě se to ve světě k lepšímu nezmění.


jansmith[smích]PS:
Zvýraznění některých výrazů v textu je moje iniciativa. Chci tím zdůraznit, že nikoli geny, ale memy (tj. odpovídající výchova) jsou rozhodující pro formování lidských názorů a humánní fungování lidské společnosti.

Což se v našem konzumistánu z důvodů často zde na Zvědavci rozebíraných, pro určité zájmy určitých zájmových skupin, ze všemi negativními důsledky (pro budoucnost civilizace jako celku, čili tzv. běžných lidí), historicky neděje.

Není zájem a naše každodenní mediální a jiná realita dokumentuje, že pro moc a peníze do těch správných kapes je to spíše právě naopak...

196125

22.07.2009 00:08

Partnerský život, manželská morálka

RE: Článek je naprosto perfektní!

jansmith1984 193.?.?.?

Josephe, ty už se pro jistotu pod své příspěvky v rámci konspirace radši ani nepodepisuješ, viď?[smích][smích]

Nebo to nepsal Joseph, ale jeho názorový, za podobné IP 85.?.?.?, uschovaný dvojník?[smích][smích]

Stejná mentalita, stejné výrazové prostředky, no nevím nevím. Dokonce se tento bezejmenný anonym, stejně jako v minulosti jeho klon Joseph, přiznal, že si odkazované stránky ani nedokázal přečíst.[smích][smích] To je tedy už opravdu zvláštní náhodička a bžunda zároveň.[smích]Každopádně je to jedno.

Co není jedno je fakt, že sis 85.?.?.? nedal práci a nezamyslel se nad odstavcem z kapitoly 16 webu pí.Jarmily, který jsem ve svém předchozím příspěvku cíleně vypíchl.

Pokud by ses nad ním zamyslel, došlo by ti, že zde není podstata (jádro pudla) v tom, kdo kdy žil a co kdy zažil nebo nezažil, ani jestli může nebo nemůže tvrdit co bylo milióny let spátky, ale důležitá je podstata, ke které svým sdělením autorka prostřednictvím svých řádků směřuje.


Jak můžeš ostatně milý 85.?.?.? spochybňovat tvrzení a údaje pí.Jarmily, když si ty osobně shromažďování nejen historických, ale i dalších balíků informací a paralelnímu studiu zde diskutovaných souvislostí pravděpodobně věnoval sotva desetinu času a energie (spíše mnohem méně) než ona? Nebo za tebou je nějaká vydaná kniha či odborné pojednání? Těžko, viď? Maximálně jen plácání bonmotů po diskuzích...

Přesně jak činí obvykle ve svých reakcích zdejší "Josephové" si ty ve svém příspěvku kromě klouzání po povrchu a blahosklonného připomínání, co by tě zajímalo a co ti nejde na rozum[smích][smích] nic konkrétního jako protiargument neuvedl.


Paradoxně si svou reakcí jen prokázal, že kromě vlastního pocitu neomylnosti a zmatků v hlavě nevíš o diskutované problematice takřka kulový a pokud mě v dalších svých příspěvcích přesvědčíš o opaku (nebo přesněji pí.Jarmilu, která k tomu má právo mluvit z nás všech nejvíce), tak klobouk dolů.


jansmith[smích]PS:
A jestli nejsi Joseph, tak si připrav odpověď na můj často zde pokládaný dotaz jemu, Vojtovi nebo Vanguardovi... (na který doposud nikdo z nich nedokázal přímo odpovědět a vždy se tak nějak po farizejsku odmlčel) ohledně jejich názoru viz:

BYLY ze strany izraelské IDF na civilistech (převážně ženách, dětech) posledně v Gaze páchány zbabělé válečné zločiny nebo NEBYLY???

Jednoduchá odpověď na tento zásadní dotaz vypoví o tvé mravní a charakterové integritě, všeobecném rozhledu a schopnosti bavit se na úrovni více, než kilometry diskuzních příspěvků o patriar/matriarchátu...

196138

22.07.2009 00:16

Partnerský život, manželská morálka

RE: Článek je naprosto perfektní!

jansmith1984 193.?.?.?

djb ti odpověděl za mne anonyme 77.?.?.?.


Možná by stále za to pozornějí číst, méně podléhat dojmům, více studovat souvislosti a až potom se pouštět do podobných polemik.

jansmith[smích]

196139

22.07.2009 08:33

Partnerský život, manželská morálka

RE: Článek je naprosto perfektní!

jansmith1984 193.?.?.?

Ad1 - jak tenhle tvůj dotaz na strukturu mých odstavců souvisí s diskutovaným tématem vážený 88.?.?.?? Odbíhání od tématu k podružnostem je přeci styl místních josephů. Nemáš k nim nakonec také poněkud blíže, než by se na první pohled mohlo zdát?[smích]

Ad2 - zde se tedy shodujeme.[smích]

Ad3 - jak můžeš vědět, že jde o nesmysly? Jenom proto, že tě irituje něco, co nejsi ochoten přijmout, natož se nad tím nezaujatě zamyslet? Ostatně není to poprvé v historii, kdy byly pro vývoj lidstva zásadní, ale někomu nepohodlné myšlenky a informace zesměšňovány.

Ad4 - Postoj k chování izraelské IDF vůči civilistům v Gaze, tudíž jestli se jednalo o zbabělé válečné zločiny nebo nejednalo je nejjasnější vyzitkou vlastní lidské integrity a jestli lze takového diskutéra a jeho názory brát jako férového oponenta vážně.

Nejen Vojta49 a Vanguard, kteří zbabělou izraelskou invazi nedokázali nikdy PŘÍMO odsoudit a naopak nás zde velmi urputně zásobovali svými rozumy, ale ani Joseph se nikdy jasně nevyjádřil. Naopak (v této souvislosti) příklon k metodám sionismu z nich přímo vyzařoval.

Proč to nedokázali? Byly nebo nebyly to tedy válečné zločiny ptám se i tebe 88.?.?.??.

Podle mne jen farizej exibuje svými rozumy, ale když přijde na lámání chleba tak se stáhne, aby se po čase vynořil v nějaké jiné diskuzi. Tihle lidé, jako ti tři shora jmenovaní, mají ale smůlu. Tenhle dotaz je bude stíhat tak dlouho, dokud se zde na Zvědavci budou po farizejsku objevovat.

jansmith[smích]

196160

22.07.2009 11:58

Partnerský život, manželská morálka

RE: Článek není vůbec perfektní!

jansmith1984 193.?.?.?

No tak Josephe. Už zase ztrácíš nervy?

Je legrační sledovat jak jsi samostartovací a děláš přesně to, co vytýkáš v debatách jiným. Když ti dochází argumenty, tak nálepkuješ, babráš se v zástupných problémech a oponentovi nadáváš jako bys nevěděl, že tím jen sám ukazuješ na vlastní argumentační a možná i osobnostní nedostatečnost. Nestačí jen sofistikovaně šermovat slovy, ale záleží i na energii, kterou jimi vyzařuješ a dobré je i POZORNĚ číst argumenty protistrany - což jak přiznáváš velmi často nečiníš...Abych to zkrátil. Jestli máš nebo nemáš rád a proč stát Izrael je tvůj problém. Stejně jako tvé emoce mě to nezajímá a konečně, na to jsem se tě neptal.

Jak Vojty, Vanguarda a naposledny i 88.?.?.?? jsem se jasně zeptal, co si myslíte o tom, jestli izraelská IDF páchala nebo nepáchala v Gaze zbabělé VÁLEČNÉ zločiny.


Ani ve své poslední reakci si stejně jako shora jmenovaní dříve nedokázal JASNĚ odpovědět a místo toho dotčeně bubláš jako malý papiňáček...[smích].

Odpusť přetlak [smích] Josephe, zapoměň na pravděpodobnou averzi vůči jansmithovi, odpověz mi na dotaz ohledně válečných zločinů IDF v Gaze a potom se pojď v klidu dál bavit o diskutovaných tématech. Do té doby si zde v debatách (a odhaduji že nejen pro mne, stejně jako Vojta a další) nevěrohodným farizejem, což neznamená, že si tě zase se zájmem nepřečtu.

Peace s tebou.
jansmith[smích]


PS:
Je fajn, že si vystoupil z konspirace a zase se začal podepisovat. Doufám, že ti to vydrží, lépe se na tebe reaguje.

196177

22.07.2009 14:18

Partnerský život, manželská morálka

RE: Článek není vůbec perfektní!

jansmith1984 193.?.?.?

Josephe, zase si se v rozčílení zapomněl podepsat. [smích][smích]


Změř si tepovku starý brachu, co se týče válečných zločinů v Gaze, tak si definitivně podej ruku s kolegy Vojtou a Vanguardem (ani tentokrát si to nedokázal, jako chlap, explicitně pojmenovat - místo toho znovu dotčeně bubláš něco o tupcích a bláznech) a Peace s tebou.

jansmith[smích]

196187

22.07.2009 20:03

Partnerský život, manželská morálka

RE: Článek není vůbec perfektní!

jansmith1984 193.?.?.?

Dobrá Jindro, beru na vědomí.


Pokud by hned z počátku místo zbytečného vykrucování na PŘÍMÝ dotaz JASNĚ označil vojenské akce sionistického Izraele vůči civilistům v Gaze za zbabělé VÁLEČNÉ zločiny, do jedne party s "klouzačem" Vojtou a Vanguardem bych jej nedával.

Ostatní jeho emotivní projevy, nadávky a evidentní snahu mít patent na rozum i tam, kde cítím, že je mimo mě nechávají v klidu, i když můj názor mu v případě nutnosti klidně sdělím...

Pokud má pocit, že jeho styl je tzv. košér a že takovým přístupem mě nebo ostatní zdejší čtenáře o svých mnohdy přesofistikovaných a intolerantních argumentech přesvědčí, tak budiž mu to přáno. Ostatně, svou vizitku si zde vytváří každý sám a možná i to je důvod, proč se tak často ve své zanícenosti a možná snaze o konspiraci[smích] zapomíná, chlapec, pod své příspěvky podepisovat...


jansmith[smích]

196203

22.07.2009 21:52

Partnerský život, manželská morálka

RE: Článek je naprosto perfektní!

jansmith1984 193.?.?.?

Dobře 85.?.?.?. Už si běžím pro kalkulačku a jdu na to.[smích][smích][smích]

Zatím si projdi zpětně vlákno a zamysli se, jestli tvá žádost neměla spíše směřovat na pí.Jarmilu.

jansmith[smích]

196207

23.07.2009 15:48

LPA jako e-klon „radikálního literárního kritika“ Koniáše

RE: Takové

jansmith1984 193.?.?.?

Vojto49, tebe hanba opravdu nefackuje, viď?


SPECZ ti lecos ve svém příspěvku naznačil a já se tě, jako už několikrát v různých vláknech dříve (vždy, když se zde objevíš se svýmy "rozumy")), opět PŘÍMO ptám:


Dopouštěla se izraelská IDF v Gaze na civilistech (na ženách, dětech) povzbuzována rabíny a politiky VÁLEČNÝCH a co je příznačnější zbabělých válečných zločinů nebo nedopouštěla???

Ptám se (za tu dobu, co se zde na Zvědavci angažuješ) opakovaně nejen tebe, ale doposud jste ani ty, ani tví kolegové v triku jako např. Vanguard nebo Joseph nebyli schopni, kromě farizejského kličkování po chlapsku, PŘÍMO a JASNĚ odpovědět.


Co je na této jednoduché odpovědi pro vás tak košér nepříjemného, že ji nedokážete pomocí klávesnice protlačit do vlákna a že zde v diskuzích v očích ostatních čtenářů raději riskujete figury verbálních farizejů, schopných bez začervenání sofistikovaných debat, ale zároveň postrádajících pro hodnověrnost nezbytný morální či charakterový kredit?


Tak co Vojto, dokážeš tentokrát přímo odpovědět nebo jako doposud vždy v minulosti z debaty na tělo metodou mrtvého brouka vycouváš?

jansmith[smích]

196246

24.07.2009 00:14

Partnerský život, manželská morálka

RE: Článek není vůbec perfektní!

jansmith1984 193.?.?.?

Dobře 88.?.?.?.

Nejen Joseph, Vanguard, farizej Vojta, ale ani Ty jsi doposud nebyl schopen na mou jednoznačnou otázku jednoznačně (jako férový člověk) odpovědět.

Pokud nejsi bratrským klonem Josepha[smích] (ani ty se nedokážeš podepisovat), tak se k němu svou mentalitou, stylem, kterým zde argumentuješ, nadávkami, kterými častuješ oponenty a snahou odklouzávat od tématu velmi blížíš. To je ale tvůj problém chlapče. Jen pokračuj. Každou další nadávkou potvrzuješ příbuznost s ním a více se už ani odkopat nemůžeš.[smích]


Co je ale pro mne osobně důležité: jen farizej žongluje slovíčky a pobrekává něco o posledním slově místo toho, aby chlapsky poskytl (vyžádaný) názor na uniformované zbabělce v jarmulkách.

Pokud pro tebe agrese IDF v Gaze vůči civilistům nebyly válečnými zločiny a jsi na jarmulku, kterou na své hlavě pravděpodobně skrytě nosíš hrdý, potom to zde naplno a s odvahou uveď. To je ale nad tvé síly, viď?

Už jen chybí, aby si zde začal pobrekávat něco o antisemitismu a bude to všechno.[smích]

Peace s tebou "rabíne",
jansmith[smích]


PS:
Tak co, zachováš se konečně jako chlap a odpovíš nebo napodobíš farizejsky Vojtu či Josepha a jako oni budeš kličkovat. Nebo přímo vysublimuješ?

196267

24.07.2009 01:27

LPA jako e-klon „radikálního literárního kritika“ Koniáše

RE: Takové

jansmith1984 93.?.?.?

Kdepak Jindro. Vojty, Josepha nebo naopak nepodepsaných ajpin viz. poslední smutná postava 88.?.?.?. se zde, na pro někoho nepohodlném webzinu, nezbavíš.[smích]

Maximálně se pod tlakem argumentů na nějakou dobu vytratí, aby se zase (jakoby nic, já nic já muzikant[smích]) znovu někde neobjevili.

A to je dobře.

Neexistuje lepší způsob, jak v polemice s těmito buď pomatenci nebo profesionálními farizeji, lépe demonstrovat jejich pokrytectví - tj. pokrytectví slouhů Systému, ve kterém jsme všichni historicky nuceni přežívat a rozkrývat tím nejen jejich osobní zbabělost a pokud ne přímo věrolomnost, tak aspoň morální a charakterovou nedostatečnost.

Pokud by tomu tak v případě Vojty, Josepha, 88.?.?.?. či Vanguarda nebylo, již dávno by se jasně vyjádřili na můj dotaz ohledně válečných zločinů voldemortů v Gaze.


Oni jsou ty bakterie nebo mikroby zaneřáďující nemocný organismus, které oponenti jako ty, mirda a další zde v pomyslné úloze bílých krvinek odchytávají.

Nejsme na mikrobuněčné úrovni a proto zde na Zvědavci (jako lidé stojící v tomto ozdravném procesu mimo stádo brainwashed oveček) kromě neoddiskutovatelných faktů a jasných argumentů používáme i ironii a nadhled, který tito emocemi často rozvibrováni oponenti těžko rozdychávají a s jarmulkami zmuchlanými po kapsách se neúspěšně pokoušejí napodobovat.

Nehledě na to jim děkuji za účast, protože bez jejich pokusů se v debatách zviditelňovat by zde potřebná názorová "DERATIZACE, dezinfekce a desinsekce" probíhat nemohla a přeju jim, aby zde tito vojtové proti sobě nacházeli pouze vyrovnané, usměvavé, ale zároveň nekompromisní zvědavce.

jansmith[smích]

196270

24.07.2009 01:38

LPA jako e-klon „radikálního literárního kritika“ Koniáše

RE: Takové

jansmith1984 213.?.?.?

Ten výraz "lžidé" je brilantní mirdo.

Logicky, právně i jinak je nenapadnutelný, zároveň je ale vševypovídající a vyjadřuje hluboký smysl, který bude odhaduju voldemortům a jejich lokajům, s jejich snahami tlačit vše do pozice farizejského antisemitismu, velmi ale velmi nepříjemný.

A dobře jim tak. Dokud budou lidé lidmi, tak se jim lidovou tvořivost šířenou po internetu i jinak a zdravý lidský úsudek spoutat nikdy nepodaří.

jansmith[smích]

196271

24.07.2009 02:10

Včelí medvídci jsou neonacisté

RE: Lucie Bila

jansmith1984 193.?.?.?

Steve, jeden z nejlepších příspěvků, který jsem zde na Zvědavci poslední týdny četl. Tchankyjojuverymuch.[smích]

Rád bych nějaký pozdrav přidal, mám ale pocit, že jsi všechny podstatné zmínil. [smích][smích][smích]

jansmith[smích]

196272

24.07.2009 11:50

LPA jako e-klon „radikálního literárního kritika“ Koniáše

RE: Takové

jansmith1984 193.?.?.?

Osobne se přidávám k variantě, kterou zmiňuje Rene Bartosek.

Tato varianta je sice náročnější na čas, na schopnost prezentovat vlastní úsudek a v neposlední řadě schopnost zvládat (pokud je člověk impulzivnější a některé zdejší provokativní nebo jinak pomýlené názory jej nadzvednou) vlastní tempr...[smích] Na druhou stranu ale nepopírá pluralitu názorů a svobodu slova, kterou např. establishment voldemortů v oficiálních médiích tak často přímo nebo nepřímo omezuje. Nebo chce být webzin Zvědavec jako oni? Vyloučit? Nezobrazit? Přesunout do koše?

Na druhou stranu nereagovat vůbec je sice legetimní (prostě se zdržím), ale všimněte si přátelé, jak často tímto způsobem na jemu nepříjemné příspěvky reaguje např. Vojta49. Z jednoho vlákna uteče, aby se znovu objevil onde, zamíchal polívku, na přímé výzvy nezareagoval a zase se vypařil. A zase. Je ambicí zvědavce, který zde má co říci, chovat se stejně jako Vojta a jemu podobní a dělat podle toho jak se mu to hodí nebo nehodí ze sebe mrtvého brouka? Jediná možnost jak těmto lidem neposkytnout krytí před zvědavci, kteří je neznají je podle mne nenechat je v klidu a naopak jim opakovaně (ale s nadhledem nastavením zrcadla) jejich pokrytectví připomínat.


Podle mne reagovat v klidu a adekvátně na různé pokusy různých amaterských nebo profesionálních nicků a bezejmenných ajpin se snahou diskuzi rozdrobit nebo zvědavce v oponentuře rozhodit či vyprovokovat je velká škola života a příležitost pracovat na sobě. Ostatně není to zase tak dávno, kdy mirda v jednom příspěvku napsal moudrou věc, a to že jsme zde všichni proto, abychom se od sebe navzájem učili. A připomínám, že i od těch, jejichž názory nebo způsoby jsou pro mne nepřijatelné.


Při správně a nad věcí vedené diskuzi to často nakonec dopadá legračně tak, že samotný původce takové provokace nebo přemoudřelého příspěvku sám po několika výměnách odchází z vlákna jako rozvibrovaný samonastartovací školáček, který nepotřebuje jiného, aby jej odhalil jako provokatéra nebo pomatence, ale ukáže na sebe, na svou povahu a na svůj charakter sám.

Mám jmenovat? Asi je to zbytečné, protože příklady se nabízejí samy v osobách některých zdejších nicků, kteří se jednou egomanicky pod svůj nick v příspěvku plném nadávek směřovaných vůči oponentovi podepíšou, aby na to příště (možná záměrně, možná jen v rámci zvýšené tepovky) zapomněli.[smích]


Takže přátelé. Učme se psát nejen moudré a nenapadnutelné příspěvky, ale zároveň se nenechme zatlačit do defenzívy mlčení nebo dotlačit na úroveň emotivních hádek a nadávek, která tak vyhovuje těm, kteří by diskuzi na Zvědavci nejraději přečíslili ve svůj prospěch nebo možná, když to jinak nejde, tak zdiskreditovali.

jansmith[smích]

196292

25.07.2009 00:18

Partnerský život, manželská morálka

RE: tak jinak... nebudeme jmenovat

jansmith1984 193.?.?.?

Tak co, Josephe, jak dlouho budeš ještě farizejsky kličkovat?


Dokážeš to tady jako férový člověk konečně naplno napsat nebo se zase pokusíš schovat za (jako z kolovrátku opakované) invektity?

Neschováš Josephe.[smích]


Dopustila se tedy izraelská IDF v Gaze na civilistech (velmi často ženách, dětech) zbabělých válečných zločinů nebo si myslíš, že se o válečné zločiny ze strany sionistů nejednalo?

Nikdy v minulosti, pokud vím, si se stejně jako Vojta nebo Vanguard takto JEDNOZNAČNĚ nevyjádřil (nepočítám nezajímavé emotivní plácání o tom, jak nenávidíš stát Izrael) a pokud vyjádřil a já to přehlédl[smích], tak ti jistě nebude činit potíž to tady ještě jednou, naposledy, jednoduchou větou zopakovat.

Zachovej se jako chlap a já slibuji, že to bylo naposledy, kdy jsem ti tento dotaz položil.


Na 99% jsem si ale jistý, že svůj stín nepřekročíš a buď se z vlákna vytratíš nebo sobě vlastním způsobem opět zopakuješ emotivní plácání a jak je to v tvých příspěvcích na různá témata obvyklé, napadání oponeta. Sám sem zvědav, jak to tentokrát dopadne...[smích]

jansmith[smích]

196321

25.07.2009 17:49

Internetoví surfaři dostávají plat za šíření izraelské propagandy

RE: špička ledovce

jansmith1984 193.?.?.?

Ano. V tom, že se zde na Zvědavci scházejí ve větší koncentraci než na jiných webzinech myslící a informováni lidé s p.Stworou souhlasím a ještě bych dodal, že se velmi často jedná o lidi nejen schopné přesně formulovat své myšlenky, ale i o lidi povahy asertivní a důsledné...

A tito informovaní, myslící, asertivní a důslední lidé jsou pro různé zde to zkoušející pomatené nebo spin týpky problém. Vnitřně klidní zvědavci, narozdíl od těch impulzivnějších zvědavců se jen velmi zřídka totiž nechají emotivně rozhodit. Nedopouštějí se tak často zbytečných komunikačních chyb a nenechají se vyprovokovat k zaplevelujícím přestřelkám, což přesně pomatenci nebo spin týpci generují.


V jednom příspěvku jsem první skupinu názorově pomýlených nebo naopak záměrných provokatérů přirovnal k bakteriím nebo mikrobům, které zaneřáďuji nemocný organismus (brainwashed zmatenou společnost, ve které jsme nuceni žít) a druhou skupinu přirovnal pomyslně k bilým krvinkám, které je v internetových diskuzích odchytávají a nedovolují jim jen tak lehce vegetovat...

Navíc svou důsledností ty rafinované a sofistikované týpky stále opakovaně demaskují. Nedovolují jim, aby beztrestně a po farizejsku tak snadno pod různými nicky, ajpinami druhými manipulovali a tím nepřímo napomáhají tomu, že se "týpci" dříve nebo později sami odkopají a vlastně v diskuzní komunitě na spinu nezávislých lidí znemožní.


I v tom je Zvědavec, kromě zvláštního Spiritu, který obsahuje, unikátní a proto se zde podle mne těžké spin kalibry (narozdíl od jiných webzinů) mohou natrvalo a úspěšně realizovat (spin bodovat) jen velmi, velmi obtížně.


jansmith[smích]

196355

25.07.2009 23:49

Novinářka žaluje světové elity za bioterorismus

RE: Přednáška paní Anity Petekové

jansmith1984 193.?.?.?

Přesně tak. Je dobré a důležité se ptát, protože jenom ovce se neptají, pochvalně bučí a věří ovčákovi, i když je už tolikrát v minulosti PROKAZATELNĚ podvedl.

Jenom lidská ovce nebo kolaborant hájí Systém, který je primárně založen na Zisku a nekonečném růstu HDP a který v mafiánských poměrech plutokracie periodicky ožebračuje nejvíce ty bezbranné...


Vždy je třeba se ptát komu co prospívá a ve věci vakcín proti rychle mutujícím chřipkám je důležité se ptát, kdo na jejich výrobě, propagaci a prodeji vydělává. Jestli očkování fyzicky proběhlo nebo ne už není tak důležité, protože pokud k prodeji již došlo (někdo vakcíny od farmaceutických koncernů už do zásoby nakoupil - např. stát za peníze daňových poplatníků) přesun financí do těch správných (soukromých) kapes už proběhl.

Již Moorův dokument SiCKO jasně naznačil, kam směřuje zdravotnický systém založený na zisku soukromých zdravotních pojišťoven, soukromých zdravotnických zařízení a farmaceutických firem. Na prvním místě je dosažení zisku a až potom možná i to ostatní. Ne nadarmo je snaha prosadit model tzv. Řízené péče i v ČR, a to po vzoru bratrských USA, kde malé skupině zainteresovaných generuje obrovské zisky, aby většině tzv. obyčejných způsoboval velké i existenční problémy.

Zajímavá je i informace o tom, že důležitý exponent války proti terorismu z 11.9.2001 bývalý ministr obrany USA Donald Rumsfeld má hmotně zaháčkováno v nejmenované farmaceutické společnosti, která má co do činění s Tamiflu.

VIZ: http://urbanlegends.about.com/library/bl_bird_flu.htm

jansmith[smích]

196369

27.07.2009 00:30

Západní slabikář pro volby v rozvojových zemích

RE: Zakopaný pes je v tom, že se směšuje stará a nová morálka.

jansmith1984 193.?.?.?

Souhlasím z oběma pány (Karel z Čech, hestroy) a dovolil bych si zde na doplnění připomenout něco, co zde na Zvědavci možná již v minulosti zaznělo, ale co je dobré si pro oživení připomínat...


Tedy:

„Newspeak nebyl vytvořen pouze k vyjadřování světonázorových myšlenkových postupů vlastních oddaným stoupencům Angsocu, nýbrž proto, aby znemožnil všechny jiné způsoby myšlení. Záměr byl ten, že až si newspeak všichni jednou provždy osvojí a oldspeak bude zapomenut, stane se kacířské myšlení – to jest myšlení, které se odchyluje od zásad Angsocu – doslova nemyslitelné, aspoň v té míře, v níž je myšlení závislé na slovech.“

Georg Orwell (Nineteen Eighty-Four)jansmith[smích]

196411

28.07.2009 13:17

LPA jako e-klon „radikálního literárního kritika“ Koniáše

RE: Takové

jansmith1984 193.?.?.?

To s tím mentorem je oboustranné mirdo.

jansmith[smích]

196503

28.07.2009 18:26

Internetoví surfaři dostávají plat za šíření izraelské propagandy

RE: špička ledovce

jansmith1984 193.?.?.?

A.S.Pergilla je podle mne "brácha" nebo jinými slovy klon např. Josepha. Stačí si všimnout, jak jsou tito dva diskutéři podobně útoční, jak rádi jako přes kopírák oponentům nadávají a zároveň jsou schopni na různá témata až velmi komplikovaných rozborů.

Rozdíl je pouze v cíli jejich nenávisti. Perqill nenávidí muslimy a Joseph zase židy, tedy (jak se opakovaně vyjádřil) stát Izrael.

To, že hrají se siomainstreamem na stejnou notu v rozšiřování účelové demagogie tzv. ZEVŠEOBECŇOVÁNÍ a házení do jednoho pytle, jim buď v jejich nevědomosti nedochází nebo tak naopak činí zcela záměrně.


Tito diskutéři, tím jak jsou evidentně navíc přesvědčení o svém patentu na rozum a tím jak jej často velmi nevybíravě na Zvědavci v různých vláknech prezentují, jsou možná jen jednoduše MIMO...[smích] Proč je na jinou debatu...[smích] Zajímavý je v této souvislosti Vojta49, který také v diskuzích (tu více, či méně podprahově) obhajuje tzv. Systém, ale alespoň se neuchyluje k vulgaritám a napadání oponentů. Jak dalece je to z jeho strany taktika nebo přirozenost je otázka.

Těžko říci, jestli jsou tihle lidé (jak sem psal) jen mimo nebo patří do angažované skupiny tzv. provokatérů, kteří se snaží diskuzi na Zvědavci a editora v rámci svého agenturního úkolu zdiskreditovat a tím konečně dosáhnout uzavření, v očích lokajů siomainstreamu nezávislého, na oficiální pravdě nekorektního a tím nepohodlného, webzinu.


Ať je tak či onak, pokud zde budou přítomni a svými reakcemi viditelní, vnitřně klidní a souvislosti zdůrazňující Zvědavci, těmto a dalším podobným i novým nickům tady pšenka nepokvete a naopak svými pokusy jen přispějí k hlubšímu odhalování pokryteckého stavu, který nám je historicky "nejmenovanými" servírován jako přirozený a nevyhnutelný....


jansmith[smích]

196532

31.07.2009 12:53

Zvrhlá demokracie a nekuřáčtí fašisté

RE: Zajímavá slepota

jansmith1984 193.?.?.?

Kdyby jsi Vanguarde nezevšeobecňoval a napsal, že NĚKTEŘÍ!!! kuřáci jsou kvůli své závislosti obvykle schopní bít se do krve za miliardové zisky tabákového průmyslu (nikoli kuřáci obecně) a nevidí, že jsou jen loutky závislé na nikotinu (viz. na Zvědavci čas od času zmíněná teze o ošidnosti ZEVŠEOBECŇOVÁNÍ) a navíc ses podobně jako Vojta49 nebo Joseph (85.?.?.?) nezapomněl vyjádřit k mému, na vaši trinity opakovaně směřovanému dotazu: co si myslíte o zločinech izraelské IDF na civilistech, povětšinou ženách a dětech v Gaze (byly to zločiny válečné nebo nebyly?), potom bych si po přečtení tvého příspěvku řekl, že začínáš mít rozumné názory.

Takhle ale pořád, nevím nevím.[smích]


jansmith[smích]

196829

31.07.2009 16:30

Zvrhlá demokracie a nekuřáčtí fašisté

RE: Zajímavá slepota

jansmith1984 193.?.?.?

Dobře. Oceňuji, že si se opravil ohledně Zevšeobecňování a přidal dovětek ke Gaze.


Můj komentář: Podle všech indicií izraelské soudy nic seriozně řešit a tresta nebudou. Možná, aby se neřeklo, naoko symbolicky (že by podmínkou?) potrestají nějakého pučmidráta (ve skutečnosti ale sadistického a zbabělého vraha) z terénu, kterého z důvodu mezin. veřejného mínění (aby se neřeklo) takto obětují, ale tím to s největší pravděpodobností hasne.

Kdo z tamních židovskosionistických farizejů odsoudí a potrestá špičky, které ve vládě a armádě rozhodovaly (vydávaly rozkazy) a kdo minimálně morálně odsoudí RABÍNY, kteří ke zločinům na Palestincích (velmi často bezbranných ženách a dětech) vystrašené a připo--ané IDF vojáky vyzývali???

Pokud si všimneš, že se začíná v Izraeli seriozně vyšetřovat a TRESTAT, tak budu rád, když nás zde na Zvědavci na to upozorníš, abych si poopravil názor.


To zaprvé Vanguarde.

Za druhé, jestli Izrael přistoupil nebo nepřistoupil (jak píšeš) k Mezinárodnímu trestnímu soudu nebo jestli podepsal mezinárodně přijaté konvence o Válečných zločinech nebo ne není rozhodující. To, že se Izrael tímto způsobem vymlouvá je jen zase dalším důkazem židovskosionistického farizejství, tj. jak se zbaběle vyblekotat z obyčejné lidské zodpovědnosti. Ostatně tzv. kolébka demokracie USA se ve svých válkách za pravdu, lásku (vliv, ropu) a demokracii na cizích územích chová úpně stejně. Že by podobnost čistě náhodná Vanguarde?

Buďme konkrétní.
Používal Izrael v Gaze v rozporu s mezin. úmluvami, které to v zalidněných oblastech jasně zakazují, zbraně na principu bílého fosforu nebo nepoužíval? A to pomíjím počáteční zbabělé vymlouvání, kdy vše ústy mluvčích a vysokých činitelů popíral...[smích] Ano nebo ne Vanguarde?


Ostatní zločiny, které se také řadí mezi Válečné a v Gaze se ze strany Izraele prokazatelně děly si v rámci domácího úkolu dohledej sám.

Závěr:
Je sice správné, že nepatříš k těm, kteří schvalují legalizaci měkkých drog (mezi které, podle mne z pohledu zdravého lidského rozumu, patří i tabák v cigaretách) a jasně říkáš, že kouření, jak jej od dob Kolumba pojali někteří příslušníci moderní civilizace je obyčejnou závislostí a sebepoškozováním a obtěžováním druhých, ale stejně jasným způsobem by ses měl podle mne vyjadřovat i k Válečným zločinům IDF v Gaze.

Do té doby než tak učiníš si podobně jako Vojta nebo Joseph jen vybíráš diskuze pro diskuze a podstatě se z nějakého důvodu (viz. tvé tendence k Zevšeobecňování) vyhýbáš.


Tak co, jednalo se v Gaze ze strany IDF o Válečné zločiny státu, který o sobě (podobně jako USA) bezostyšně vyhlašuje jak je moderně demokratický nebo nejednalo??? Ano nebo ne?

jansmith[smích]

196856

31.07.2009 20:25

Máme se připravit na válku s Romy?

RE: Nevím kde Dan Kučera viděl průzkum ...

jansmith1984 193.?.?.?

Já bych také z dovolením neházel všechny Čechy do jednoho pytle. Osobně jsem přesvědčen, že tzv. běžní lidé jsou všude na Světě stejní.


Někteří Češi jsou více tolerantní a někteří méně. Záleží na výchově, zkušenostech, povaze a charakteru. Řekl bych, že Češi jsou v průměru úplně stejně tolerantní jako všechny srovnatelné národy a možná nejen jako ty srovnatelné.

To, jak na hodnocení této problematiky pohlíží (zde v tomto případě sama na sebe) většinová populace určuje mainstream (autority) a to jaké nálady, rozbory, tabulky, hodnocení či preference do něj autocenzurou ovládání nebo pro někoho přímo pracující prodejní novináři (analytici), pro "potěchu" cílové skupiny, zakomponují.


Jistě se shodneme na tom, že Massmédia jsou neuvěřitelně účinným nástrojem jak propagandy, tak ovládání veřejného mínění a ten, kdo rozhoduje jakým směrem bude tento nástroj použit je buď soukromý majitel nebo někým (např. politiky, náboženskými ideology, mafií), často z poza opony řízený, vydavatel.

Stačí ukázat mase nepřítele, viníka nebo původce vlastních problémů a patřičně emotivně říci co by se mělo v jejím zájmu udělat a už to frčí lehce korigovatelným samospádem. Nejen Hitler s Goebbelsem ve své době předvedli jak to funguje.


Množina lidí, jako zde na Zvědavci, kteří umějí číst mezi řádky, jsou nezávislí na oficiální a velmi často pokrytecké tzv. pravdě, umějí se aspoň trochu orientovat nejen v historických souvislostech a nepodléhají propagandě je minorita.

Ostatní reagují v souladu s hlavním proudem na první signální[smích], i když bych řekl, že ta neposlušná minorita ten politicky korektní proud v době internetu docela úspěšně narušuje. Proto také bývají média prioritou k ovládnutí těch tzv. vítězných elit po jakémkoli společenském převratu. Nebo že by měl někdo jiný názor?[smích]

jansmith[smích]

196893

31.07.2009 22:23

Zvrhlá demokracie a nekuřáčtí fašisté

RE: Nedá mi to, abych se do toho nevmísil

jansmith1984 193.?.?.?

Problém kouření tabákových výrobků nebo nadměrného požíváni alkoholu se zákazy nevymýtí. A protože jde o lidské zdraví, tak hlavním problémem není ani kde se kouří.

Příklady různých prohibic ukázaly, že to je právě naopak. K omezení dojde jen opticky. Jde o byznys s velmi silnou a bohužel pro lidský organismus (pokud se to přehání, tak destruktivní) závislostí a kdyby kouření (nadměrné popíjení alkoholu) dlouhodobě prokazatelně neškodilo a naopak zdravotně prospívalo, byznys by se v Systému honby za Zlatým teletem točil úplně stejně, né-li více. I HDP to prospívá, že ano?

Proč asi mají tuto oblast v merku různé mafie a když stát výrobu cigaret (chlastu) v minulosti plošně zakázal, okamžitě ho mafie na černém trhu zastoupily, začaly těžce vydělávat a stát paradoxně ještě utřel na daních.[smích]


Podle mne je jedinou cestou, jak poměr kuřáků/alkoholinků[smích] k nekuřákům/mírným pijákům ve společnosti snižovat, zaměřit tímto směrem výchovu ve společnosti, a to od malička. Žádná (ani podprahová) reklama na tabákové výrobky nebo alkohol a naopak začít nazývat věci pravými jmény. A to i v návaznosti na historické souvislosti.

Inhalace nikotinu, dehtu a různých zdraví škodlivých sloučenin je lidskému organismu logicky nepřirozená a jediný důvod, pro který si tento zlozvyk tzv. moderní člověk ke své škodě adaptoval je opět lidské ego (snaha předvádět se před jinými) a podléhání závislosti.


Dávné indiánské a jiné kultury také kouřily, ale pouze v rámci různých náboženských rituálů (za zvláštních příležitostí), s nějakým duchovním účelem a rozhodně ne masově a v takové intenzitě (jako stále silnější dráždidla vyhladávající, sorry za výraz: "bezduch",[smích] tzv. moderní člověk).

Pokud by mladý člověk od mala slyšel, že kouření není frajeřina (pamatujeme pana Marllboro a jak skončil) a je to naopak projev slabosti a neschopnosti odolávat nástrahám závislosti a jako vzor by mládež měla klasiky jako např. Foglarovy Rychlé šípy, rozhodně by ji to tolik nelákalo a frajeři by byli naopak nekuřáci.


Samozřejmě, že za soudobých podprahově propagačních podmínek si kouření v mládí zkusí asi každý a hodně záleží na vrozených dispozicích pro tento zlozvyk. Samozřejmě, jestli do toho člověk spadne nebo ne také záleží na vytrvalosti kuckajícího ega vydržet a vyrovnat se kouřicím "VZORŮM". Taky sem si to zkusil a je mi jasné, že pokud by mi to včas zachutnalo a navíc bych byl za borce, asi bych do toho spadl taky. S alkoholem to je přes kopírák.

Pokud by ale atmosféra něčeho COOL byla ve společnosti nastavena opačně, jistě by se, když už, kouřilo mnohem méně. Proč ale není zájem? Bohužel by bylo o to nižší HDP (sledujete přátelé to pokrytectví?) a Zlaté telátko a bankovní učty těch košér podnikatelů by se méně napapaly.[smích]


jansmith[smích]

196900

01.08.2009 15:12

Zvrhlá demokracie a nekuřáčtí fašisté

RE: Cedule...

jansmith1984 193.?.?.?

Myslím, že si to zhodnotil moudře leo69. A pokud se bavíme o kouření, tak vše je o elementární lidské empatii a schopnosti neznepříjemňovat život jiným.


Pokud se někdo z nějakého důvodu rozhodne riskovat sebepoškozování, třeba inhalací dehtových sloučenin, tak nechť si tak svobodně koná. Má svobodnou vůli, v pořádku, jen by tím neměl obtěžovat (v rodině, na pracovišti, na zástávkách MHD, při obědech v hospodě) jiné, kteří této závislosti nepodlehli.

A je jedno, jestli tak koná, protože si to jeho tělo žádá (chutná mu to, jelikož má pro to predispozice) nebo se díky svému egu či vlatním komplexům a snaze zařadit se (i na základě návodů ve filmech, komerčních reklamách mezi ty tzv. ŠIK) k tomuto zvyku (ačkoli mu to nijak zvlášť nechutná) dopracuje...[smích]


I ve věci kouření by se měli lidé naučit, podobně jako i ve všem ostatním, nazývat věci pravými jmény a nelhat sami sobě ani jiným do kapsy.


Zde na Zvědavci se velmi často diskutuje pokrytectví našeho Světa a virtuální realita, která je tzv. běžnému člověku "někým" podsouvána.

Rozebíráme, proč je náš Svět takový jaký je a kdo za to může. Hledáme viníky v sobeckých E/elitách a různých konspiracích, ale pokud se máme se vší zodpovědností podívat do zrcadla a zamyslet, jak v konkrétních životních situacích (nikoli na akademickoverbální úrovni) jednáme my sami a máme si otevřeně přiznat vlastní nedostatky a podléhání zbytečným závislostem (kterou je logicky i kouření), náhle svou proklamovanou nezávislost na manipulaci opouštíme, kličkujeme, bagatelizujeme, začínáme hledat výmluvy a hájit to, co jsme v bledě modrém u jiných (korporace, politici, E/elity) tak vehementně kritizovali.


Problém vlastního postoje ke kouření tabákových výrobků je podle mne defakto ze stejné kategorie jako přístup k pojídání masa zvířat, která jsou mnohdy stejně (ne-li více) inteligentní jako naší domácí mazlíčci, ale mají tu smůlu, že jsme si je od doby co používéme oheň zařadili na jídelníček. Proto jsme i hluší k tomu, co se s nimi děje na jatkách a málo který jedlík masa nebo pokud se bavíme o kouření tak kuřák, si realitu (nikoli virtuální) dokáže přiznat.

Nenadarmo bylo kouření pro naše dávné předky jen vyjímečnou cestou k psychedelickým zážitkům těch, kteří k tomu měli z pozice např. šamanů přístup a kouřit tzv. normálně by nikoho ani nenapadlo a až moderní doba a technické vymoženosti (pro zisk a peníze do těch správných kapes) způsobily masový rozvoj této nefyziologické a vlastní závislost posilující aktivity.


Závěr? Mně osobně kuřáci nevadí. Vlatně jen zaslouží soucit jak naoko sebevědomě prozrazují svou nejistotu nebo slabost odolávat závislosti. Ať si každý kouří jak chce, ale bylo by fér, aby to neomlouval nebo z toho dokonce nevytvářel přednost. Peace s vámi milí čmoudíci.


jansmith[smích]

196943

02.08.2009 00:10

Zvrhlá demokracie a nekuřáčtí fašisté

RE: Nedá mi to, abych se do toho nevmísil

jansmith1984 193.?.?.?

To vaše podezření paní Jarmilo může být založeno na hodně racionálním základě.

S podobným názorem, že za prohibicí v US za Al Capona stála mafie jsem se v minulosti setkal a vůbec bych se tomu po zkušenostech s prodejnými politiky (čest vyjímkám) nedivil.


Pro dokreslení přidávám jeden zajímavý odstavec:

(Otázkou nadále zůstává proč byla prohibice v USA uzákoněna a také proč byla zrušena. Obvyklé vysvětlení, že prohibice byla zavedena proto, aby se zabránilo rostoucímu alkoholismu, mírně pokulhává. Hnutí za zavedení prohibice mělo totiž velmi silný vliv již několik desítek let před rokem 1920. Proč tedy trvalo zavedení prohibice tak dlouho? Podobně to je i s jejím zrušením. Po celá 20. léta byly negativní dopady prohibice více než zřejmé, přesto však trvalo až do roku 1934, než se našla politická vůle prohibici zrušit. Stále více historiků a renomovaných ekonomů se kloní k názoru, že za zavedením i zrušením prohibice stály daňové příjmy amerického federálního rozpočtu.)

http://www.gastrotrend.cz/7-rubriky-clanky/2-alkoholicke-napoje/76-rozliseni-vin-dle-regionu/314-prohibice-experiment-ktery-se-nepovedl.html


A ja dodávám: a obrovské zisky mafie, které autor článku z nějakého důvodu, že by to nebylo košér?, nezmínil.


jansmith[smích]

196969

02.08.2009 00:29

Máme se připravit na válku s Romy?

RE: Nevím kde Dan Kučera viděl průzkum ...

jansmith1984 193.?.?.?

Přesně tak. Diskuze na Zvědavci jsou podle mne z 90% o tom, jak je mainstream zneužíván k brainwashingu většinového občana a můžeme se jen dohadovat, jak dalece na tom pracují novináři na základě autocenzury a nebo jak dalece plní (ti prodejní) zadání těch u opratí.


Film "Vrtěti psem" je hezký popis co média (když se chce) dokáží a mne jen v uvozovkách zaráží, proč jsou většinou využívána k negativnímu působení na podvědomí občanů, k přímému nebo podprahovému zneužívání jeho strachů a závilostí (viz. diskuze o kouření v jiném vlákně) a ne naopak.

Názor, že za tím stojí tržní podmínky a snaha se prosadit na mediálním trhu u (jak pracovně nazývám) "bezduchů"[smích] (tj. zaujmout, aby se prodalo) je podle mne jen půl pravdy a možná, že ani tolik ne.


jansmith[smích]

196972

02.08.2009 01:19

Zvrhlá demokracie a nekuřáčtí fašisté

RE: Nedá mi to, abych se do toho nevmísil

jansmith1984 193.?.?.?

Ahoj Josephe, taky tě tady rád vidím...[smích][smích]

Mimochodem, zase si se v rozrušení zapomněl podepsat, viz. naše předchozí polemiky v jiných vláknech.

Nebo že by 85.?.?.? byl opět jako tolikrát v minulosti tvůj klon?


Každopádně mé reakce na tvůj opět lehce arogantní příspěvek se dočkáš až ve chvíli, kdy se naučíst číst pozorně příspěvky ostatních diskutujících a zejména to, co je obsaženo mezi řádky znaků, které se zovou abeceda nebo číslice.[smích]

Pokud si opravdu přeješ, aby ostatní diskutující s tebou ztráceli svůj čas a zejména tě brali jako člověka, který chápe co se mu snaží sdělit, nauč se v první řadě podepisovat (nebo s tím máš nějaký vnitřní problém?) a za druhé si pozorně prostuduj mou shora uvedenou připomínku.

Do té doby jsi pro mne jen konfrontace vyhledávající mluvka s přerostlým egem, který paradoxně dosahuje opak toho, co by si možná z důvodu nějakého skrytého komplexu tak přál: tedy uznání vlastního patentu na rozum a sebedůležitosti. A Peace s tebou.

jansmith[smích]

196978

02.08.2009 19:04

Zvrhlá demokracie a nekuřáčtí fašisté

RE: Nedá mi to, abych se do toho nevmísil

jansmith1984 193.?.?.?

Možná to vypadá jako OT, ale já bych řekl, že je to pro atmosféru v diskuzi důležité.


Slušnost a určitá komunikační pravidla by se měla mezi sebevědomými a férovými lidmi dodržovat všude, nejen na netfórech. Takže ještě jednou a polopaticky...[smích]

Právě proto, aby bylo jasno, která 85ka je v rámci debaty která, je dobré se podepsat. Stačí nick, nikdo po tobě nechce osobní údaje nebo velikost frantíka...[smích] Je ale evidentní, že to některým diskutujícím (nejen tobě) činí problém a možná v rámci ještě nějaké hlubší agenturní konspirace je i pouhý nick pro vás nepřijatelný.

Osobně si ale myslím, že se tyto anonymní ajpiny takto chovají záměrně, protože se jim mnohem lépe "klouže po povrchu" a lépe rozdrobuje diskuze, než v případě, že by se pro zpřehlednění podepsali.


Jak tedy titulovat 85.?.?.? (znovu upozorňuji, že nick není nic proti anonymitě), která je navíc jako v tvém případě přemoudřelá a arogantně útočná?

No jednoduše, s úsměvem: Pepek (vyskoč). A už se to tady díky hestroyovi, HHBB a dalším diskutujícím docela ujalo.


Takže opakuji pepku. Dokud se nenaučíš podepisovat (stačí nickem), dokud nebudeš pozorně číst příspěvky ostatních (a než na ně začneš často emotivně reagovat, tak se nad nimi zamyslíš a raději 5x napočítáš do deseti), dotud jsi pro mne jen konfrontace vyhledávající mluvka s přerostlým egem, který paradoxně dosahuje opak toho, co by si možná z důvodu nějakého povahového komplexu tak přál: tedy uznání vlastního patentu na rozum a uznání ostatních jako rovnocenného partnera v diskuzi.

Peace s tebou.

jansmith[smích]


PS:
A propo. Ani ti už znovu nepoložím otázku, na kterou si mi v minulosti společně s Vanguardem a Vojtou nikdy -že by projev odvahy?- jednoznačně neodpověděl.

Pepek a do toho ještě farizej, to je i na mě hodně...[smích][smích] A to si o sobě neskromně myslím, že se dokážu bavit s každým. Nebo že by měl mirda přece jenom pravdu...?!?!

197054

03.08.2009 14:00

Zvrhlá demokracie a nekuřáčtí fašisté

RE: Nedá mi to, abych se do toho nevmísil

jansmith1984 193.?.?.?

Josephe, fajn, že si se podepsal. Vidíš, že to de když se chce.[smích]

K tématu. Ačkoli s hestroyovým pohledem na škodlivost kouření nesouhlasím a můj názor na tuto problematiku sem se už pokusil v tomto vlákně několikrát vysvětlit, tak s ním (s hestroyem) plně souhlasím v tom když tvrdí, že nekuřáka (tebe) nikdo nenutí, aby jsi s kuřáky UZAVŘENOU MÍSTNOST sdílel.

Prostě do restaurace nebo podniku, kde se kouří nejdu a basta fidli a ať si to tam čmoudíci a jejich ega ve zdraví[smích] užijou. Chce to ale silnou osobnost, protože mnohdy je to z různých třeba společenských důvodů problém a pokud nechce nekuřák trhat partu nebo nakrknout slavící pracovní kolektiv v čele se šéfem, tak za současné benevolentní legislativy (růst HDP je třeba podporovat) moc na vybranou nemá. Je ale pravda, že pokud nechce a je-li zásadový, tak nemusí.

Jak už to ale v životě bývá, tohle je "A" a bylo by dobře dodat i "B".


Existují totiž situace, kdy je za dnešní úrovně empatie kuřáků k nekuřákům nekuřák v zakouřené místnosti nebo prostředí nucen pobývat a vybírat si moc nemůže. Například bezbranné děti rodičů, kteří kouří jak fabriky nebo na pracovišti, když to zaměstnavatel neřeší a pak není úniku, pokud pracovník nemá jinou volbu nebo nechce hledat jiného fleka. Nebo na těch zmíněných krytých zastávkách MHD, když fouká špatně vítr a člověk nechce (např. v dešti) čekat venku na čistém vzduchu.


Myslím, že ať si to již kuřáci přiznají nebo ne, tak ve vztahu k nekuřákům mají černého Petra oni a je podle mne dobře, že se tento fenomén ve společnosti, i když trochu pod tlakem (který ti netolerantní označují za fašismus[smích]), trochu narovnává.

Problém to ale neřeší, protože to neřeší podstatu. Tj. odvěkou slabost člověka odolávat různým lákadlům, dráždidlům a více či méně zdraví nebo duši škodícím závislostem v kombinaci s úžasnou schopností lidské mysli své úchylky nebo slabosti vždy nějak omluvit. A nevadí ji ani takové memento jako symbolický osud "Marlboro Mana" Davida McLeana. Nebo že by hestroy a ostatní obhájci kouření konec této ikony frajeřiny a propagace kouření neznali?


A sakra. Teď mně napadlo: že by za jeho rakovinou plic nebylo kouření cigaret (které měl od firmy po x let v neomezeném množství zdarma), ale přeci jenom kouř z elektráren nebo jaderné zkoušky v atmosféře???[smích]

jansmith[smích]

197115

03.08.2009 21:48

Zvrhlá demokracie a nekuřáčtí fašisté

RE: Zajímavá slepota

jansmith1984 87.?.?.?

Sice si uberu z kvoty povolených měsíčních příspěvků[smích] a ačkoli připouštím, že je to částečně mimo téma této debaty, stejně by bylo asi dobré zareagovat...

Předně, neptal sem se tě, koho bys za zločiny IDF v Gaze potrestal Vanguarde. To nebylo předmětem mého dotazu. Nebo nebyl můj dotaz naprosto JASNĚ položen???

Je dobré číst pozorně, i když uznávám, že tolika zmatků pramenících z roztěkanosti nebo záměrného přeskakování nepohodlných příspěvků oponentů, jakých se dopouští permanentně např. kolega Joseph (nebo jeho klony[smích]) se ty, zdá se mi, nedopouštíš, a to tě ctí.

Abych to tedy zopakoval, já jsem se tebe, Vojty49, Josepha a některých dalších anonymních ajpin několikrát v minulosti naprosto záměrně zeptal na to, jestli se izraelská IDF dopouštěla nebo nedopuštěla na civilistech (ženách, dětech) v Gaze Válečných zločinů. Nic více a nic méně.

Ani ty, ani ostatní jmenovaní jste nikdy nebyli schopni jednoduchou větou, transparentně (ANO - NE) odpovědět a vždy jste buď někam odklouzali (např. do Čečenska, že?) nebo neodpověděli vůbec. Podotýkám, že to Čečensko nebo sebevražedné atentátníky nebo raketky Kasam jste si po zodpovězení mého dotazu mohli do své odpovědi klidně přidat. Padni komu padni, jak říká soudruh Zeman.

A proč mě váš názor na Válečné zločiny Izraele v Gaze zajímá? Nuže proto, že postoj k této otázce vypoví o charakteru, podjatosti nebo neschopnosti člověka vnímat realitu (nikoli virtuální) a sviňárny vyvolených v jedné chvíli více, než debaty na milióny jiných témat. A navíc si jeden udělá okamžitě názor, jak dalece je takový diskutér věrohodný i jinak.

To, že se IDF dopustila v Gaze zbabělých Válečných zločinů je totiž dokázaný a neoddiskutovatelný FAKT (viz. použití bílého fosforu tam, kde je to mezin. úmluvami jasně zakázáno) a že tento a další Válečné zločiny sionisté a jejich lokajové nepřiznávají a netrestají neznamená, že se nestaly.

Tito "lidé" a státy, které zastupují (viz. US/Izrael) si totiž mohou říkat cokoli, ale svobodný a nezávislý svět vidí, že jejich snaha sama sebe označovat za bojovníky za pravdu a lásku a tudíž za vyspělé demokracie je tak do očí bijící farizejismus, že to nemá obdoby. Copak mohou lidé, kteří bojují za boží pravdu, lásku a spravedlnost páchat organizovaně pod taktovkou státního terorismu násilné skutky na bezbranných civilistech nebo jak se děje právě v těchto dnech v Jeruzalemu, vyhánět Palestince z jejich zákonem nabytých domovů a ani se nezačervenat?

Takže snad naposledy Vanguarde. Dokážeš se jako čestný muž postavit čelem a vyjádřit jednoduchým konstatováním svůj postoj k tomu, co bylo nezávislými svědky a pozorovately zdokumentováno a nebo jako Joseph (s jeho směšnými bonmoty jak nenávidí stát Izrael) zase někam odkloužeš?

jansmith[smích]

(Odkloňujete se od tématu v už tak nadupané diskuzi. Pokud do této větve přibude ještě jeden příspěvek, vymažu ji celou jako off topic. Editor)

197144

05.08.2009 14:38

Samota moderní doby

RE: Confiteor ante finis

jansmith1984 193.?.?.?

Já bych řekl, že závist nebude hlavní Achillovou patou dnešní společnosti danielo. I když závist je také jednou z běžných vlastností nevědomého člověka s nezvládnutým egem.

Co je ale mimochodem zajímavé, že slovo závist používají zástupci a lokajové tzv. pravice k nálepkování - jak je nazývají: socek (v českých diskuzích kolem sebe šermují závistí zejména zastánci modré ptákostrany...[smích]) a takový kritik tunelářů a praktik mafiánských kapitalistů je velmi často označen za závistivého, protože údajně závidí schopnějším a pracovitějším. Úžasný farizejismus a spin v praxi, není-liž pravda...?

Připomíná mi to snahy sionistů a jejich lokajů všechny námitky proti jejich aktivitám označit za antisemitismus a vybrečet si tím lítost od brainwashed a fakta ignorující populace. Ostatně neschopnost některých zdejších diskutujících férově přiznat např. že se Izrael v Gaze prokazatelně dopouštěl Válečných zločinů je toho odrazem.


Podle mne jsou hlavními Achillovými patami dnešní společnosti historicky chamtivost (greed), tj. mít více než druhý a tím pádem snaha ega ukázat, že sem více než ostatní a dále snaha utíkat se pomocí stále silnějších dráždidel mimo realitu k realitě virtuální.

Pro dnešní dobu je ale charakteristická zejména zranitelnost tzv. běžného člověka/občana na všudypřítomné mediální a jiné manipulaci, která tyto negativní povahové vlastnosti (spolu s dalšími, nezbytnými pro hladký chod konzumistánu) přímo nebo podprahově podněcuje. Samozřejmě proto, aby se kola košér byznysu točila a peníze šly bez ohledu na celkové důsledky do těch správných kapes.


Něco se ale mění. Paradoxně díky reliktu studené války internetu se mezi vnímavé lidi dostávají i informace, které by za dřívější doby neměly šanci a obecné povědomí většinové masy se podle mne postupně mění z ovčího na více kriticky nezávislé.

Uvidíme, co se z toho vyvine, ale že to ovčákům není po chuti je evidentní.

jansmith[smích]

197242

05.08.2009 20:33

Samota moderní doby

RE: Confiteor ante finis

jansmith1984 193.?.?.?

Asi to bude jak píšeš Kropáči. Závist může být klidně druhou fází chamtivosti a proto si myslím, že lidé, kteří (pokud se bavíme o hmotných statcích) nejsou chamtiví (třeba proto, že jsou vychování ke skromnosti) ani nemají důvod závidět.

Lidé si mohou ale navzájem závidět i jiné "věci" než matérii. Např. zdraví, krásu nebo uznání jiných, tedy věci nehmotného charakteru a pak se obloukem vracíme ke zdroji, totiž k egu, které tím, že ovládá svého nevědomého hostitele je zároveň původcem myšlenek a skutků, kterých se na sobě a jiných jeho hostitel dopouští a které jej (klidně i skrze různé závislosti) jako lidskou bytost zotročují.


Co stojí ale za úvahu je příčina, která způsobuje, že lidé (ale podle mne jedině ti tzv. nevědomí) bývají chamtiví a následně závistiví. Co je k tomu vede? Jaké mechanismy v jejích myslích nebo vzory se na tom podílejí?


Pokud pochopíme příčiny, potom máme šanci řešit i následky.

jansmith[smích]

197266

06.08.2009 01:02

Samota moderní doby

RE: Confiteor ante finis

jansmith1984 193.?.?.?

Taky mne zajímá co píšeš, už pro ten citát: Confiteor ante finis.


Zase mě napadl mirda s jeho tezí, že jsme zde na Zvědavci proto, abychom se od sebe navzájem učili.

Má pravdu. Vždy se mohu učit. Pokud diskutuji s někým u koho prokazatelně vidím, že si pouze nevědomě neplácá tzv. játra nebo farizejsky neobhajuje něco, čemu možná ani sám nevěří a jen kope za něčí (možná i za svoje?) zájmy, potom se od něj na základě svých reakcí, emocí (jsou-li nějaké) a myšlenkových pochodů učím hlavně chápat sám sebe.

Pokud mám na druhou stranu tu čest a štěstí (i když náhody neexistují) a nabírám informace od někoho, kdo není ani pokrytec, ani nepodléhá sebelítosti a sebedůležitosti a jehož názory nepostrádají hloubku ani nemíjejí souvislosti, potom se jako v prvním případě neučím chápat jen sám sebe, ale obohacují mne i poznatku, které mi sděluje.


K tématu. Taky mám pocit, že přísloví "každý je osudu svého strůjcem", platí jen za určitých okolnosti a jen lidé, kteří se nám snaží vsugerovat, že mají patent na rozum mohou obhajovat, že to platí vždycky.

Co se týká řešení nasledků příčin, které musíme v první řadě bez předsudků a podjatosti ega pochopit, tak nevím, jak dalece bude jejich řešení obtížné, ale že naděje existuje je evidentní i díky Zvědavci a určité "sortě" vnímavých lidí, kteří zde diskutují.

Že marketing konzumistánu je jednou z hlavních příčin brainwashingu nevědomých lidiček je také evidentní a docela by mne zajímalo, jak si to myslel s tím genetickým inženýrstvím nebo reinkarnací a co zůstalo nezodpovězeno za slovy: Leda že -.

Nashle a taky přeji dobrou noc.


jansmith[smích]

197287

06.08.2009 17:39

Samota moderní doby

RE: Confiteor ante finis

jansmith1984 193.?.?.?

Já jsem si ten nadpis Confiteor ante finis pracovně přeložil jako "Zpověď před koncem" a netušil sem Kropáči, jak přesně to zapadne do tvého posledního příspěvku.

Prostě jsi se sem před "koncem" (před tím než zase, možná navždy, z diskuze odejdeš) sám před sebou (nebo před všemohoucím?) přišel vyzpovídat z něčeho, co tě tíží nebo zajímá bez toho, že bys zde chtěl zároveň hledat i odpovědi na otázky.

V pořádku. Měj se dobře, tvá omluva se přijímá.

jansmith[smích]

197348

06.08.2009 18:50

CIA a Mossad propagují v severním Iráku hlásání evangelia

RE: Nebojte se, není čeho...

jansmith1984 193.?.?.?

Já souhlasím s govindem, že síla myšlenky (obecného povědomí lidstva) má obrovskou moc a svou realitu si vytváříme právě těmi pocity, myšlenkami a slovy, které se následně dokáží zhmotňovat.

Zároveň bude podle mne hodně pravdy i na druhém názoru viz: (Ten jejich zrůdný systém nemůže vydržet, protože není v souladu se zákony Vesmíru. Je proti přírodě a proti přirozenosti. Jednou se pohřbí sami.), ale dodal bych k tomu, že jak dlouho bude tento proces trvat záleží právě na tom obecném povědomí, které se buď aktivně (výchovou, učením) změní nebo zůstane do nevyhnutelného finále +/- pasivní a celou tu dobu si to ony "vyvolené" E/elity při své cestě za dosažením NWO tj. Systému Zlatého telete budou pěkně (narozdíl od paralelní větší či menší miserie tzv. plebsu) hezky, s pusou od ucha k uchu, užívat.


Závěr:
Asi by bylo správné nepracovat na "odporu" proti zneužívání moci pouze myšlenkou a vírou ve šťastný výsledek, ale souběžně i prakticky tj. minimálně prací na sobě (např. tím, že se budu snažit pochopit a odstrant své zbytečné a zotročující závislosti - prvním krokem je to, že je přestanu omlouvat), ale i nutným sdílením poznatků a nezávislých informací s ostatními, a to ať už mají zájem nebo nemají.

U těch kteří mají zájem, tak přímo a u těch kteří "spí" a zájem nemají opatrně, nepřímo s důrazem na záchování vlastní bezpečnosti, protože ovce, která cítí, že by nabouráním společně udržovaného koncenzu vnímání reality mohlo dojít k narušení jejího pocitu bezpečí, dovede být jako agent Smith v obraně zájmů svého ovčáka za jistých okolností velmi nebezpečná.


jansmith[smích]

197352

06.08.2009 19:34

CIA a Mossad propagují v severním Iráku hlásání evangelia

RE: Zalezitost nad slunce jasna

jansmith1984 193.?.?.?

K tomu co napsal James o tom, že Křesťanství je pro judaismus herezí a že je mu dokonce islám paradoxně bližší si neodpustím jeden postřeh, který tvrzení, že islám je blízký judaismu podle mne z jistého pohledu potvrzuje.


Jde o způsob porážky zvířat, který se jestli se nepletu u obou náboženství provádí na zvířeti, které je při plném vědomí. Je to proto, aby nedošlo k nějakému duchovnímu znečištění nebo je za tím jiný důvod?

Je tady někdo, kdo vysvětlí jak je to se zabíjením zvířat na hromadných jatkách v arabských (islámských) zemích? protože rituální porážka se podle mne u islámu provádí jak sem popsal. Děje se to v arabských zemích po západním stylu, tedy zvíře se před porážkou omráčí nebo se jako na košér židovských jatkách zvíře zabije (podřízne) při plném vědomí?

Příklad se zabitím zvířete (ovce) podřezáním při vědomí mám od Jordánců, kde sem viděl na vlastní oči, jak byly dvě ovce v leže v klidu a odevzdané osudu bez snahy o jakýkoli odpor podříznuty k vykrvácení. Jordánska tvoří z 98 % Arabové a přes 80 % jsou sunnitští muslimové.

jansmith[smích]

197356

07.08.2009 20:18

Byla španělská chřipka v roce 1918 způsobena očkováním?

RE: Být , čí nebýt, prorocká to slova Shakespire Hamleta.

jansmith1984 193.?.?.?

Nedá mi to, abych se také nepřipojil... Mám podobnou zkušenost jako HHBB. Už možná víc jak deset let jsem neměl chřipku, respirační a podobnou nemoc a podotýkám, že sem v tom období ani žádný druh vakcinace proti chřipce neabsolvoval. Podotýkám, že sem se mezi "chrchlaly" paradoxně docela často pohyboval. To říkám bez legrace a osobně tuto bilanci přičítám rozumné životosprávě a mentální hygieně.

Podobně nemám v úmyslu se nechat očkovat proti jakékoli chřipce ani tentokrát.

A nyní naopak trochu legrace...[smích] Napadá mne, jestli nemám silnější imunitu proti těmto chorobám díky pozitivním účinkům pasivního kouření (osobně nekouřím), když jednou za čas zavítám s přátely do nějakého kuřáckého pubu. I vitamínu D potřebuje organismus pokud se nemýlím v zásadě symbolické množství aby zdárně fungoval, a tak těch několik návštěv zakouřených hospod ročně k posílení imunity pravděpodobně stačí (aspoň zde v diskuzi někteří kolegové o pozitivním působení kouření na lidský organismus tak nějak referovali). Podotýkám, že silní kuřáci cigaret na tom musí být z hlediska posilování imunity proti chřipkám apod. pravděpodobně ještě lépe než slabí nebo pasivní. Byl by zde někdo tak laskav a mohl to potvrdit?


jansmith[smích]

197435

10.08.2009 13:26

Putin nařídil vyplatit zbytek dluhu SSSR

RE: Rusko není problém, svoje dluhy splácí, horší je stále rostoucí dluh USA,kde už pomalu nemohou zaplatit ani úroky!!!

jansmith1984 193.?.?.?

Přesně tak Montážníku, dobře si to napsal.

Ovci se hodí "kost" a bez absolutní sebereflexe a schopnosti chápat společenské děje a historii v souvislostech se může strhat, aby ovčákovi fyzicky (třeba to něco hodí, že) nebo na netdiskuzích klouzáním po povrchu či přímým obhajováním pokrytectví posloužila.

jansmith[smích]

197557

11.08.2009 20:30

Byla španělská chřipka v roce 1918 způsobena očkováním?

RE: Být , čí nebýt, prorocká to slova Shakespire Hamleta.

jansmith1984 193.?.?.?

Přesně tak. Rozděl a panuj. A generalizuj - to je také velmi účinná metoda jak lidem podprahově podsouvat názory, emoce a pocity, které nemají zvěstovat pravdu a opravdovou realitu (nikoli tedy tu virtuální), ale manipulovat.

Dokud si člověk na této naučené (podvědomé) deformaci nevypěstuje rezistenci, dotud se musí stále pozorně kontrolovat a v zárodku každý takový náznak useknout.


V jiné zdejší diskuzi (Putin nařídil vyplatit zbytek dluhu SSSR) se v souladu s touto deformací někteří tzv. diskuzní "bezduchové" opět notoricky navážejí do Rusů za invazi a okupaci ČSSR jakoby nevěděli, že invaze se za SSSR nezúčastnili pouze Rusové, ale i všechny ostatní tehdejší sovětské národy a co je důležité, společně s národy dalších zpřátelených států Varšavské smlouvy (snad kromě Titovy Jugoslávie, který odmítl), kdy obyčejní vojáci samozřejmě pořádně nevěděli vo co go.

Možná proto "češka" Madlenka Korbelů společně s Vašíkem Havlů nechala Srby (jako poděkování) o pár let později humanitárně zbombardovat bez toho, aby vyslechla jejich námitky o pokrytectví, které z nich vytváří jediné původce a agresory balkánského konfliktu.


Dokonce i fakt, že hlavní exponent invaze do ČSSR Brežněv nebyl Rus ale Ukrajinec diskuzním "Josephům" v souladu s propagandou zevšeobecňování tak nějak nevadí. Stejně jako jim nevadí, že k Hitlerovi přirovnávaný Stalin také nebyl Rus, ale Gruzinec - a dalo by se pokračovat.

Ano, postavit tzv. obyčejné lidi proti sobě, aby zapomněli na ovčáka a už to jede.

jansmith[smích]

197657

12.08.2009 13:20

Kdo vlastní TV média

RE: Mysllim ze dnes

jansmith1984 193.?.?.?

To, že žijeme v duálním Světě je pravda, ale nebude pravda, že by Svět a tzv. Vesmírmé zákony byly programově duální.

Duálními si je vytváříme (lidský živočišný druh) skrze svou nevědomou mysl a svým přístupem k chápání reality SAMI a je jen na nás, jak dlouho nám bude trvat, než svým postupným vývojem nebo možná z donucení pochopíme, že jsme součástí celku a že se tudíž od něj nemůžeme oddělovat. A samozřejmě než pochopíme, že toto oddělování společně s chamtivostí a pokrytectvím způsobuje většinu problémů, se kterými se historicky na této Planetě potýkáme.

Bohužel v rozporu s některými teoriemi, které žijí ve víře, že dosažení dokonalosti je dříve nebo později nevyhnutelné (možná přijde i kouzelník - tedy pardón: mesiáš...[smích]) si nemyslím, že to tak je a naopak se domnívám, že jde jen o další trik sebedestruktivního ega jak oblbnou a uchlácholit svého hostitele.


Pokud se lidská rasa včas nevzpamatuje a nezačne cestou těch MOUDRÝCH (což není to samé jako chytrých nebo inteligentních) moudře konat, nezbyde po ní nakonec NIC (tj. ani ty výkaly, jak někdo pojmenoval výsledek snažení průměrného ovčana stejně jako sebestředné E/elity) a s ní zmizí i nesmyslné dělení na rasy, náboženství, kdo kdy a kde jakého Boha uctívá, kdo má většího pinďoura nebo více nahrabáno.

Vesmír výsledek této směšné epizody živočišného druhu, který sám sebe nazval inteligentním[smích] a který na jedné Modré planetě jedné Sluneční soustavy jedné Mléčné dráhy hledal s dolárky, eury nebo šekely místo očí smysl života nijak nezarmoutí ani nedojme.


Jediní, kteří mají šanci zvrátit sešup po morální, ekonomické, ekologické a jiných skluzavkách jsme my sami, a to tím že se zasadíme o to, aby nadkritické množství lidské populace, dokud je čas, změnilo svůj přístup k chápání reality a přestalo ovčákům (nebo těm, kteří historicky tahají zpoza opony za opratě a přitom se cestou lokajů maskují za evoluci nebo lidskou přirozenost) tolerovat jejich pyramidální Systém, ve kterém je lidstvo nuceno (ve své většině se skřípěním zubů) fungovat.


Dobře tyto mechanismy ve svých příspěvcích v souvislostech pojmenovává korutan a další vážení pisatelé, jen je třeba jim naslouchat, pochopit je a nekompromisně předávat dál.

jansmith[smích]

197707

12.08.2009 19:36

Kdo vlastní TV média

RE: Mysllim ze dnes

jansmith1984 193.?.?.?

Co tě tak pobavilo MedoBedo..?[smích]

Na tvé úrovní vnímání jsou spermie X a Y duální, Světlo a Tma pravděpodobně také a dalo by se pokračovat. Na mé úrovni vnímání jsou to naopak jen protiklady téhož celku. Něco jako Jing a Jang v jednom nebo řečí komerční reklamy 2V1 (nebo chceš-li slovy: dva v jednom...[smích]).

Tak co Medo, ještě se směješ?


Sepsal a odeslal jsi svou "filipiku" rychleji než ses pořádně a nezaujatě zamyslel a unikla ti podstata, kterou jsem se pokusil ve svém pojednáním o dualitě vyjádřit (tj. jak je průměrným člověkem deformovaně chápána). Zaměřil ses na hmotu (proto si zřejmě jmenoval ty spermie nebo elektromagnetické vlnění, kterým je světlo a když absentuje, tak tma) a aby se ti lépe diskutovalo upozadil jsi aspekt duchovní nebo bude-li ti to znít sympatičněji, tak řekněme metafyzický.

Dualitu, která je v myslích tzv. běžných lidí z komerčních a jiných! důvodů (pro moc a peníze do těch správných kapes) mediálně i jinak posilována, využívá nezvládnuté lidské ego k ovládání svého hostitele a vnucuje mu pocit, že je něco víc než ostatní (což podněcuje chamtivost - nebo paradoxně v opačném případě i míň - a pak nastupuje závist a snaha vyrovnat se nebo ještě lépe a radostněji předehnat).

Ve skutečnosti jsme si na této Planetě i mimo ni (což košér přístup se svou ideologií vyvolenosti nepřijímá) všichni rovni a nejlépe se to pozná v okamžiku smrti.


Pokud by lidé pochopili, že Dualita je jen nevědomou a bohužel nikoli moudrou, ale naopak inteligentně sofistikovanou lidskou myslí uměle vytvořena řečnická kategorie, která následně skrze oddělování se od celku (povětšinou negativně) deformuje mezilidské a jiné vztahy, nikdy by lidé nemohli dnes a denně porušovat jedno z elementárních lidských (humánních) pravidel: "Nečiň jinému to, co by sis nepřál, aby se dělo tobě".

Proč? Protože v rámci celku, kterého jsem součastí, tím že fyzicky, psychicky ubližuji jinému, ubližuji (byť to tak na první pohled nemusí vypadat) ve skutečnosti i sám sobě a dříve nebo později se mi to od někud vrátí. Pro někoho karma, pro jiného kauzalita, pro dalšího náhoda...[smích]


Náš Svět není ve své podstatě duální proto, že by tak byl někým/něčím vytvořen nebo že by se tak evolučně vyvinul, ale proto, že jej tak naučeným způsobem vnímání reality většinově chápeme a že nám to pomáhá zdůvodňovat, omlouvat a co je důležité i přijímat nekalosti, kterých se jako lidská rasa na sobě i jiných živých tvorech historicky dopouštíme.

Neber to osobně, ale tvá reakce na můj příspěvek je jen pokus o filozofování pro filozofování, ale i tak, díky ti za ni, protože bez ní bych svou úvahu pro další (jak by možná řekl janko, čímž ho zdravím[smích]), hlubší vrstvu zamyšlení, pravděpodobně nerozváděl.


jansmith[smích]

197734

12.08.2009 20:10

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

RE: Vždyť je to jejich hra

jansmith1984 193.?.?.?

Mám pocit MedoBedo, že jsi svůj diskuzní šíp v polemice s HHBB vystřelil tak trochu mimo terč...[smích]


Jako i v jiné své reakci na tebe (v jiném vlákně) znovu použiji jankovu rétoriku. Myslíš to dobře, ale vrstva, na které vnímáš informaci (kterou velmi zajímavým způsobem HHBB zde vyjádřil) nejde dostatečně do hloubky a míjí nezbytnou podstatu, která by mohla vést k pochopení společenských i jiných dějů kolem nás. Nebo to podle tvé rekce tak vypadá...

HHBB se podle mne pokusil vyjádřit myšlenku, že věci nemusejí být takovými, jak na první pohled vypadají a že židovská karta může být jen dalším způsobem jak sofistikovaně manipulovat myslí průměrných, egem a emocemi ovládaných občanů k obrazu svému.


Asi nemá smysl, abych to dále rozváděl, protože HHBB to udělal dostatečně srozumitelně a je jen na případných dalších čtenářích Zvědavce, aby se nad tím co napsal nezaujatě a v souvislostech zamysleli.

Strašení a hledání viníka, společně s kouřovou clonou zevšeobecňování je pro mafiánského pokrytce, schovávajícího se za náboženskou či jinou kartu, jen způsob jak vytvářet živé štíty nebo jak odklonit nepříjemný zvědavcův zájem mimo oponu, za kterou pro moc a peněží historicky působí.

jansmith[smích]

197736

13.08.2009 09:41

Kdo vlastní TV média

RE: PS

jansmith1984 193.?.?.?

Žijeme v duálním Světě, protože jej tak vnímáme. Vše je o úhlu pohledu a jak by řekl můj oblíbenec janko, o vrstvě na které se nacházíme.

Byly časy, kdy lidé vnímali zeměkouli jako střed vesmíru a sluníčko podle nich prokazatelně obíhalo kolem a neuplynulo zase tak mnoho let, kdy museli svůj pohled na věc, svůj způsob vnímání reality, opravit.

Je pravda, že já sem se svou úvahou dostal malično nad běžnou úroveň chápání duality, ale to neznamená, že ty 85ko a MedaBeda nemáte na své úrovni pravdu. Máte, jen neberete v úvahu tu "nádstavbu" která může být obtížněji chápána a která je ve svém důsledku pro fungování lidského druhu, bez toho aby se stále dokola nedestruoval a raději dokud je čas našel pro svůj udržitelný rozvoj nejen v mezilidských vztazích nezbytnou harmonii, důležitější.

Takže toho necháme a nebudeme se odklánět od topiku vlákna (i když debata je to podle mne zajímavá) a pojedeme si každý svoje životy po lajně vnímání na které jsme nastaveni, která nám dává smysl a která nám možná dává i pocit jistoty, že nejsme se svým racionálním rozumem, který má na vše odpověď, lost in space.


jansmith[smích]

197788

13.08.2009 10:23

Kdo vlastní TV média

RE: Mysllim ze dnes

jansmith1984 193.?.?.?

Dobře Medo.
Tak sme si popovídali a zafilozofovali a myslím, že je nejvyšší čas toho nechat...[smích]

A to nejen proto, že nebudeme editorovi aspoň nafukovat vlákno odbíháním od topiku, ale i proto, že to nevypadá, že by se vrstvy chápání, na kterých se pohybujeme, k sobě s ubíhajícím časem přibližovaly.


Závěrem snad jen, že pro jádro naší debaty není důležité jestli je náš Svět po fyzické stránce duální nebo není. Jak sem někde psal, záleží na úhlu pohledu a každý z nich má svou pravdu.

Důležité podle mne je, jak tuto kategorii Duality vnímá tzv. běžný člověk a zejména jestli mu přístup, který na základě svého vnímání aplikuje do mezilidských a jiných vztahů pomáhá vytvářet lepší Svět pro všechny zúčastněné.

Že to tak není a že se tak děje právě pro mechanismus oddělování se od celku (viz. má narážka na 2V1), který má nevědomá racionální a brainwashed lidská mysl zdůvodněný (deformovaně chápanou) Dualitou, můžeme pozorovat v každodenním životě kolem sebe, ale i v sobě.


Některé věci fakt nejsou tak složité jak vypadají a k naší škodě příliš analyzujeme, filozofujeme a snažíme se názorově vítězit, než bychom se zastavili a hledali odpovědi mimo svůj omezený a většinou podjatý rozum.

jansmith[smích]

197797

13.08.2009 14:24

Kdo vlastní TV média

RE: Mysllim ze dnes

jansmith1984 193.?.?.?

Dobře Medo. Vidím, že i ve své další reakci raději rozebíráš výroky spoludiskutéra (hledáš protimluvy nebo táháš do debaty svaté) místo toho, aby ses v klidu a nezaujatě zamyslel nad předkládanou podstatou.

Tvrdíš, že tvé dvě otázky zůstaly nezodpovězeny a já myslel, že odpovědi jsou z mých řádků dostatečně patrné. A ony jsou patrné, ale to bychom museli být (jak sem zmínil dříve) naladěni na stejné vrstvě chápáni reality (nikoli te virtuální), což evidentně nejsme...[smích]


Ten tvůj tzv. Rozum dokáže analyzovat a filozofovat do alejuja, ale v konečném důsledku neví nic. I proto je naše přemoudřelá lidská rasa, která má cestou svých "autorit" na všechno odpověď, stále dokola při řešení elementárních životních problémů v koncích a díky většině těch, kteří rádi diskutují, ale méně poslouchájí intuici to nevypadá v dohledné době na zlepšení.

Už sem napsal, že chybně chápaná Dualita lidi rozděluje a pokud by na sebe a ostatní pohlíželi jako na části jednoho celku, nikdy by nemohli páchat taková zvěrstva, jaká si s hubou plnou pravdy, lásky, jednoho Boha a třeba demokracie navzájem páchají.


Je to pořád dokola. Například i muži se oddělují od žen a soupeří ve vztazích o moc (a naopak) místo toho, aby jako Jing a Jang jednoho celku vytvářeli harmonické partnerské vztahy. (Mám dokonce i pocit, že to je podstata sdělení paní Jarmily v knize na jejím webu, které je v diskuzích různými mnohdy zakomplexovanými a nevědomými mužskými egy pochopitelně bagatelizováno a znevažováno).

Podobně se myšlenka o chybně chápané Dualitě dá aplikovat na vztahy mezi rasami, národy, náboženstvími atd. atd. a celá známá historie naší civilizace dokumentuje kam to vede a komu tento mediálně protěžovaný princip, tlačený do podvědomí nevědomé masy (viz. rozděl a panuj), historicky vyhovuje.


Tvé příspěvky zde na Zvědavci řadím mezi ty zajímavé a rád je pročítám Medo, ale tentokrát si nerozumíme. Navíc sem si kromě analýzi a rozborů u tebe nevšiml nějaký nástin řešení. Můj nástit sis jistě mezi řádky vyčetl. Tak snad se zde alespoň najdou jiní čtenáři, které naše polemika v něčem posune kupředu.

Tobě taky hezký den.

jansmith[smích]

197829

13.08.2009 21:07

Kdo vlastní TV média

RE: Mysllim ze dnes

jansmith1984 193.?.?.?

Díky, že si se zapojil do debaty Oracle i za tvůj zajímavý příspěvek. Líbi se mi v něm poznámka o nezbytné harmonii, kterou podle mne lidskou myslí chybně chápána Dualita v zásadě vylučuje. (O tom jak chápu Dualitu a proč je masami chybně vnímána a Systémem zneužívána hovořím v předchozích příspěvcích.)

Snaha o její dosažení v lidské rase podvědomě existuje, ale jak sem zmínil jinde, pokud lidstvo ve svém nadkritickém množství nepochopí o čem je řeč a místo aby ústý těch hovornějších (protože většinově je pasivní a jen čeká jek to dopadne) obvykle neplodně o ní nefilozofovalo a raději začalo přemýšlet o změně přístupu k jejímu chápání a hlavně tu změnu aplikovalo na mezilidské a jiné vztahy, k vysněné harmonii nikdy nedojde.

Jak nás učí historie, vždy doposud převládly síly chamtivosti a pokrytectví, které tyto pozitivní tendence podněcované těmi MOUDRÝMI (jako již tolikrát v minulosti) sofistikovaně zneužily a překroutily ve svůj prospěch a navíc farizejsky zdůvodnily tak, aby bílá byla černá a opačně nebo ústy pochybných autorit a jejich lokajů vyhlásily, že za všechno může boží vůle nebo v moderní době lidská přirozenost či geny...[smích]


Toto vlákno je o jiném tématu, a tak bych další případnou debatu nechal na jindy (i když dle teze, že vše souvisí se vším má naše disputace i v tomto vlákně své opodstatnění), ale pozitivní je, že mám pocit, že naše vrstvy vnímání této problematiky se narozdíl od toho jak je tomu u jiných diskutujících k sobě přibližují.


jansmith[smích]

197850

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Káva pro Zvědavce

44

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 98 čtenářů částkou 15 298 korun, což je 44 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 7

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 2

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

V polní nemocnici v Letňanech neležel jediný pacient16.11.20 22:10 Česká republika 2

Vládě se zalíbilo omezování a šikanování lidí, další komplikace při nákupu potravin16.11.20 19:09 Česká republika 0

To je vlastenec a ne jak jej líčí media15.11.20 21:55 USA 2

Rozvrat vzdělanosti národa v přímém přenosu15.11.20 21:17 Česká republika 10

Soud rozhodl, že nařízení nosit roušky venku bylo nezákonné13.11.20 19:03 Česká republika 4

Od Prymuly k Blatnému. Aneb z bláta do louže13.11.20 16:27 Česká republika 3

Trump bojuje jako lev. Vyhodil vedení Pentagonu. Na iDnes z toho šílí11.11.20 23:26 USA 6

Jak je to se zahlcenými krematorii covidovými mrtvými v Ostravě10.11.20 10:43 Česká republika 3

Městský soud bude posuzovat zákonnost nošení roušek09.11.20 19:50 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
22,18 Kč
Euro
26,29 Kč
Libra
29,58 Kč
Kanadský dolar
17,00 Kč
Australský dolar
16,23 Kč
Švýcarský frank
24,32 Kč
100 japonských jenů
21,22 Kč
Čínský juan
3,37 Kč
Polský zloty
5,88 Kč
100 maď. forintů
7,29 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,18 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 464,28 Kč
1 unce stříbra
519,14 Kč
Bitcoin
409 043,85 Kč

Poslední aktualizace: 24.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 56 692 088