Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané jansmith1984

Nalezeno 1572 příspěveků, 212 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

23.10.2010 12:05

Malá úvaha o pyramidách

RE: Totéž už jsem tu psala

jansmith1984 193.?.?.?

Ano paní Jarmilo, ta pyramida je skvělé vyvedená a vlastně v jistém smyslu koreluje s tím, co zde prezentuje i HHBB.

Podle toho obrázku má být hlavou anglická královna a pod ní tajné lóže a uskupení atd... Problém s britskou královnou je ale v tom, že ona nereprezentuje "hábečkem oblíbenou" katolickou církev (KC) nýbrž církev anglikánskou, která je ale v bledě modrém stejný ideology pokřivený monoteistický, pravdoláskovský s prominutím, "šmejd" jako KC, ale blahé paměti se odmítnutím papeže (oddělením od Říma) zájmem jednoho hlavouna o jeden půvabný kosočtverec od ní formálně odtrhla.


Tahle znázornění pyramid jsou zajímavé a podněcují zájemce k debatě o tom, na kolik jsou fikcí a na kolik opravdovou realitou. Podle mne je třeba sledovat cashflow a nevidět vrcholek moci jen v britské panovnici (navíc nepatří k hábečkem pranýřované KC), a to už proto, že pokud se bavíme o penězích (a ty jsou v našem Systému symbolem a podstatou MOCI - tj. košér: CHCI CELÝ SVĚT A JEŠTĚ 5% NAVÍC)), tak nesmíme zapomínat, že v Londýně je ještě jeden stát ve státě a tím je CITY. No a zde už je jen krůček k zamyšlení nad tím, kteří vyvolení vznik CITY v Londýně his-toricky iniciovali, zorganizovali a PROČ a kdo má tudíž skutečný prst na tepně Britského cachflow. Ani náhodou to není královna, která jen reprezentuje ovčáky navenek, ale někdo úplně jiný.

A jsme obloukem zpět u příčiny naší disputace s hábečkem, který těmto košér silám a uskupením poskytuje skrze akcent na vliv jezovitů a maltézáků (tj.KC) KRYTÍ a možná záměrně pomíjí fakt, že tato i jiné odnože oficiálních křesťánských náboženství jsou pouhými klony monoteistického (DUALISMUS vytvářejícího a zneužívajícího) judaismu (hábečkovy mitry), byť uznávám, že se tyto klony tváří a navenek vystupují JINAK. Důležité je si ale podle mne uvědomit, že trpí stejnou deformací jako jejich monoteistický "rodič" a tuto "nemoc" vnímání reality předávají i věřícím, které skrze pokryteckou a deformovanou ideologii ovládají.

A PEACE s nimi všemi.


Poznámka: Legrační na tom z mého pohledu ale je, že velký kritik KC a sofista hábečko (byť on mé námitky popírá) se chová podobně blahosklonně a přezíravě jako ideologové a vyvolení těchto monoteistických náboženství a z nějakého jen jemu známého důvodu stejně jako oni rád selektuje (zaměřením na tzv. soupeře judaismu KC), místo aby "nakládal" [smích] všem stejně.


jansmith[smích]

230662

24.10.2010 11:59

Malá úvaha o pyramidách

RE: Totéž už jsem tu psala

jansmith1984 193.?.?.?

To jsi příjemně překvapil hábečko, že reaguješ. Máš od jendy malé bezvýznámné plus...[smích] Škoda jen, že reaguješ více pod tlakem (např. porovnáním tvého stylu diskuze/nediskuze s těmi, které kritizuješ - tj. bohorovným stylem nábož.ideologů a některých košér svět.politiků, kteří také raději kloužou než komunikují) než z férového zájmu vysvětlit a obhájit stanovisko.

No, ale dobrá, pojďme vážněji, tedy alespoň do doby, než nám editor nadělí čočku [smích] za překročení kvóty...


Pokud se týká báboviček, klouzání, košér podobenství a přirovnání, tak na to zde máš patent ty, příteli a kamaráde a nechtěj po mně, abych tě zde začal zpětně citovat. Pokud ti nejde o diskuzní exhib., tak se pojďme bavit férově - na rovinu.

Pokud jde o mitru vs judaismus, tak jak jsem psal prve, existují i názory, že judaismus není zas tak mladý jak se tváří a jak bývá prezentováno. Ale i kdyby to tak nebylo, tak platí to, že judaismus je leader v prosazování monoteismu v novodob.dějinách a že se jedná o nábož.ideologii, ke které se nejvíce ze všech ostatních náb.směrů přibližuje naše realita (nastavením ekonomických a finančních nástrojů - tj. pro MOC a peníze do těch správných košér kapes metoda MANDRAKE = CHCI CELOU ZEMI A PET PROCENT NAVIC.

TADY tě příteli a kamaráde ctí, že košér lichvu a NEKŘESŤANSKÝ úrok kritizuješ a v této věci provádíš i záslužnou osvětu. Tvůj vědomý nebo možná nevědomý problém ale je, že původcům a nositelum tohoto systému poskytuješ svými (anti KC) příspěvky KRYTÍ a opravdové ovčáky (R&R Ltd. mafie a pod.) odmítáš diskutovat nebo bagatelizuješ. Můj přístup narozdíl od tvého říká: žádné hlavně NEJMENOVAT, ale pojďme se bavit o všech.


Poslední má poznámka: Pokud by establ. kat.církve (potomci jezovitů a maltezáků) měl opravdu pod palcem světové dění a finance tak jak předjímáš a chtěl např. vést Izrael skrze sionisty do konfliktu s Araby, proč vyzývá Izrael k ukončení okupace Palestiny?

Není to tak, že KC je jen JEDNÍM z mocenských a ideologických ovčáků na globální svět.šachovnici a už vůbec ne ten s největším vlivem na světové cashflow a finanč.ekonom.nástroje? Copak opravdu nevnímáš error source-code DUALISMU, který přinesl do naší reality deformovanou nábož.ideologií a do vnímání a chování oveček judaismus (nebo ať je po tvém mitra) a nikoli jeho pozdější dítě křesťanství, které v rozporu s Ježíšovým učením, i díky ideologům jako farizej Šaul, mandrake systém pouze převzalo?


Nyní jsem zvědavý na tvou reakci a zejména jestli konečně přistoupíš na férový dialog nebo budeš pokračovat ve svém stylu. A Peace s tebou, příteli a kamaráde,


jansmith[smích]

230768

24.10.2010 19:49

Malá úvaha o pyramidách

RE: Totéž už jsem tu psala

jansmith1984 193.?.?.?

Nevymlouvej se na můj, jak si se vyjádřil: úlysně bodrý styl hábečko [smích] a pokud nejsi sofi klouzající diskutér, tak se pojďme bez emocí normálně bavit. Tedy přinejmenším do chvíle, než nám dá editor čočku..[smích] za to, že mu nafukujeme server nebo proto, že nám skončí argumenty.

Podle mne by nám dát "čočku" neměl, protože právě takové (podle mě k podstatě mířící, i když možná zbytečně vyhraněné) diskuze (nikoli diskuze zmatených pepků a arogantních Josephů) tento webzin informačně oživují a nikoli umrtvují.


Souhlasím, přestaňme si tedy vyčítat svoje styly a zkusme se bavit k věci, např:

Chápu, že stavíš svou řeč na tezi, že R&R Ltd. mafie jsou jen vykonavateli a obětí něčích záměrů, ale nemyslím si, že je správne o těchto tzv. R&R Ltd. velmi vlivných silách, nikoli podle mne obětech, (v jejich košér zájmu, nikoli našem) NEMLUVIT.

Můj názor je, že je tomu naopak, že tyto síly/mafie nikdy svůj vliv neztratily (byly zde dříve než ty katolické/pseudokřesťanské/egyptské, jen jejich pracovní, nikolik však ideologické, metody se s dobou sofistikují) a pokud takový vliv jak tvrdíš nikdy neměly, tak jsou dnes podle mne minimálně na stejné mocenské úrovni s ovčáky, které ty stavíš v hierarchii nad ně. A proto stojí za rozbor, a to i proto, že ne nadarmo zde v debatách opakovaně zdůrazňuji chybný source-code DUALISMU = judaismu, který ty nekomentuješ, protože podporuje moji verzi - vysvětlenou minule.


Ať je to jakkoli, je dobré se bavit o VŠECH liniích a SOUVISLOSTECH a pokud máš k mému názoru konkrétní námitky, podložené fakty, SEM S NIMI.

Bavme se o nich a klidně bez zavádějících přirovnání, kudrlinek, báboviček nebo bohorovného mlčení. Tedy JASNĚ, KONKRÉTNĚ, NA ROVINU a BEZ EMOCÍ - padni komu padni. Z dosavadních zkušenosti se ale obávám, že tak transparentně a nelichotívě pro jednu z linií z nějakého důvodu nechceš jít.


jansmith[smích]

230808

25.10.2010 14:40

Tajemství peněz

RE: Hezký

jansmith1984 193.?.?.?

Je zajímavé, že v tomto vlákně reguješ hábečko a v jiném, včerejším: Malá úvaha o pyramidách, kde jsi jendou podrobován názorovému natahování na (v uvozovkách) "skřipec" [smích] jsi, jak je ti dle zkušeností podobné, tradičně vycouval.

Proč? Vysychají argumenty a raději, podobně jako mocenské E/elity a jejich lokajové při konfrontaci s oponenty, sklouzeš do bohorov.mlčení nebo jako v tomto případě do jiného vlákna, kde je argumentace jiného oponenta (viz. některé tvé jendou zpochybňované názory) milostivější?


Abychom si rozuměli. Netvrdím, že tvé výroky a varování z předchozí tvé reakce nestojí za úvahu a souhlasím, že rozhodně stojí za diskuzi. Stejně oceňuji i tvou interpretaci a kritiku úročení a lichvy a nutnost, aby došlo k přeměně jednotlivců (tj. občanů), nikoli pouze ke snaze měnit ostatní.

Co ale zdůrazňuji je okolnost, že nesouhlasím s tvou soustavnou tendencí bagatelizovat a odvádět pozornost od mafií a skupin, které jsou přisáty (a tvoří kostru) globál.kapitálu. Skupin, které zasluhují přídomek "košér" už jen tím, že jej z pozice R&R Ltd. MOCENSKÝCH sil (o kterých se tak nějak nedoporučuje kriticky a na faktech hovořit a které časem získaly pro své chování viz: CHCI CELÝ SVĚT A JEŠTĚ 5%NAVÍC = tj. metoda MANDRAKE: -Zde- lidové označení Voldemorti) a které ve spolupráci s ostatními globálními ovčáky globální kapitál navázan na vše ostatní spravují, koncentrují a sofistikovaně kontrolují. Např. zde je toto téma k nahlédnutí i ve starší diskuzi na Zvědavci: Metoda „Mandrake“.


Znovu ti připomenu výrok o vadném source-code DUALISMU, který byl his-toricky vložen do podvědomí a života lidské rasy náboženskými ideology, klidně Egyptem (mitrou) a zejména JUDAISMEM = přenašečem to deformované víry monoteismu. A později byl tento error code převeden judaismem i do křesťanství a islámu. Takto bylo konkrétně Ježíšovo, východem/védami ovlivněné křesťanské učení, pro MOC a peníze do těch správných kapes (farizeji - nikoli jezovity, maltézáky, zednáři nebo iluminaty) zdeformováno a zneužito a jsem docela zvědav, jestli nyní, pod zrakem ostatních čtenářů v tomto vlákně (po opakovaných výzvách) konečně na smithovu námitku zareaguješ nebo to skončí jako v případě vyvolen.E/elit bohorovným mlčením....

Závěr: Podobně jako u tvé kritiky stávek ve Francii si myslím, že nestačí o Matrixu pouze sifistikovaně diskutovat nebo někde v ústraní kontemplovat, ale je třeba jej aktivně, metodou padni komu padni, studovat, pochopit a na základě relev.informací měnit k lepšímu.

Ať již se vyjádříš či ne, Peace s tebou, příteli a kamaráde,


jansmith[smích]

230906

27.10.2010 19:35

Pozvánka na soud

RE: Bez pochyby je to zmanipulovana stvanice

jansmith1984 193.?.?.?

Podle mne je tato reakce MoUdrostraka velmi dobrá a zejména způsob, kterým doporučuje p.Stworovi reagovat na vyvíjený tlak protitlakem.

Pouhá účast na soudním jednání problém neřeší a to i pro riziko, že existuje evidentní snaha zákon a rozsudek košér ohnout v zájmu těch, o kterých se nesmí kriticky a už vůbec ne na faktech hovořit.


Už to tady padlo v minulosti. Souhlasím s názorem že jediná reálná obrana editora tkví v široké medializaci, a to (pokud se soudu osobně zúčastní, což je podle mne projevem velké odvahy a čistého svědomí), tak učinit, jak bylo zmíněno, maximum pro vytvoření video nebo audio nahrávky, fotografií (jako se stalo pokud se nemýlím minule) a tento materiál (ale vytvořený mnohem profesionálněji) sdílet na internetu (např. youtube atd.) nebo i sociálních sítích.

Existuje mnoho nezávislých webů (velmi navštěvovaných), které tuto kauzu myslím nebojácně a rády rozšíří do povědomí svých čtenářů (stalo se i posledně) a to je ten protitlak, který se v konfliktu s farizeji, kteří postupují zezadu a jsou pokoutně zejména ideologicky, autocenzurně nebo pro peníze navázáni na R&R Ltd. mafie, (nikoli na hábečkem často podsouvanou KC), počítá.

Pokud by kauzu komentovaly i weby cizojazyčné (nebo Chomsky apod.), tím lépe, houšť a ještě větší kapky..[smích]


A nakonec KNIHA, která by tuto kauzu podrobně popisovala je další obrovská páka na pokrytce, protože pokud se o p.Stworovi a Zvědavci nebude na veřejnosti (a klidně v podjatých médiích) mluvit, potom bude pro lokaje Systému snadnější ho izolovat, nasadit mu psí hlavu a pokud si budou sebou opravdu moc jisti, tak možná i košér odsoudit.

A Peace s nimi,


jansmith[smích]

231179

27.10.2010 20:56

Tajemství peněz

RE: Hezký

jansmith1984 193.?.?.?

Tak okénka pro jméno a e-mail jsou opět odblokována a je to tudíž příležitost se opět podepsat jako jendasmithů..[smích]

Znovu jsem si pozorně pročetl tvoje řádky quido2, děkuji za ně a společně s díky se těším v budoucnu na další tvoje příspěvky.

A Peace se všemi,


jansmith[smích]

231185

28.10.2010 10:04

Pozvánka na soud

RE: Bez pochyby je to zmanipulovana stvanice

jansmith1984 193.?.?.?

Můj pohled na tuto záležitost je následující. Nechci si hrát na prediktora, ale mám pocit, že hydra na p.Stworu reálně v ruce nic zásadního nemá a tudíž jej devastujícím způsobem odsoudit nemůže. Navíc se jedná o kanadského občana (což ale z pohledu hydry a právního řádu banánistánu nemusí být důležité), a tak vidím její záměr v tvé poslední větě MoUdrostraku.

Jde o to editora vystrašit, znechutit, možná, když se podrobí a skloní hlavu, nabídnout nějakou úlitbu tolerance pokud upraví svůj webzin na více politicky korektní (pozor, kritika KC, USA, ovčáků, haarpu, chemtrails, NWO atd. není problémem, o tom se psát NEADRESNĚ může - problémem je kritika a nastavování zrcadla těm, kteří se NEMAJÍ/NESMÍ přímo jmenovat - a v této oblasti si Voldemorti a jejich lokajové hentůůů demokracii podkopávat nenechají). Hlavním nástrojem je ale podle mne snaha editora "zkroutit" po finanční stránce (např. podmínečným odsouzením plus značnou finanční pokutou), zvláště potom, co svou napjatou fin.situaci veřejně přiznává.

Vlastně přesně v souladu s manuálem, kterým jsou i údajně podvržené Protokoly Sionských mudrců, které Ž/židé tak vehementně odmítají, manuálem který staví košér peníze, MOC a pokrytecké manipulace nad vše ostatní a používá je jako nástroj podrobování jiných, a který přesně zapadá do judaistocko-talmudisticko-monoteistické ideologie jediného Boha pro VYVOLENÉ, tj. obhajováním hromadění majetku a peněz, pomocí proti ovcím zneužitého DUALISMU.


Editor to již myslím vysvětlil. Pokud by na soudní přelíčení nereagoval svou přítomností, hydra by si pro něj za prvé mohla "šáhnout" i do košér Kanady, ale co je důležitější, přítomnost je i signálem sebejistoty a odvahy osobně odrážet někým objednána a pokroucená obvinění, což na dálku účinně nelze.

Je to i o posilování psychologického aspektu, který je při striktně mechanickém postupu oslaben. Občané vnímají účast editora jako akt odvahy a o to více jej pak podporují (mnozí i svou přítomností v soudní síni). Když to přeženu [smích], tak HUS se nestal nesmrtelnou legendou a symbolem odvážného nositele Pravdy tím, že kázal lidu, ale až v okamžiku, kdy odejel na koncil a neohroženě proti farizejům a pokrytcům vystoupil. Až tehdy svou mučednickou smrtí zažehl v srdcích lidí (nikoli chamtivých a nenažra-ých E/elit) pochodeň, která hoří dodnes a stále silněji...


Doba je naštěstí jiná, novodobá hydra se již vůči tzv. kacířům (tj. dnešním kritikům Systému a pokrytectví) nemůže chovat jako tehdejší katolická církev se svými lokaji, ale že to vše je pro editora náročná situace, kterou bez podpory probuzených a probouzejících ustojí s mnohem většími obtížemi, je nabíledni.

A Peace s ním i se všemi ostatními,


jansmith[smích]

231215

28.10.2010 10:29

Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí

RE: Chemtrails

jansmith1984 193.?.?.?

Taky zajímavý článek: Důkaz o probíhání "geoinženýrských úprav klimatu".


jansmith[smích]

231216

29.10.2010 18:18

Pozvánka na soud

RE: Já si nedělám illuse

jansmith1984 193.?.?.?

Zajímavě jsi to shrnul 85ko, ale v jednom bych si dovolil tě korigovat.


Veřejná diskuze na jen trochu kontroverznější témata neslouží pro, cituji: "předávání a množení negativních emocí."

Sice i takové projevy se dějí (ostatně, když reaguje kdokoli a zároveň nezvládá své EGO, kde ne?), ale celková pozitiva převažují.

Za prvé se sdílí názory a informace, které by jinak zůstaly v šuplících farizejů, mafiánů, pokrytců a jak s těmi informacemi kdo naloží už závisí na něm. Za druhé je taková debata velmi užitečná k tomu, aby lidé, kteří se "probudili" zjistili, že se nezbláznili, že nejsou zdaleka jediní kdo má na věci jiný než košér mainstreamový názor a to je (díky existenci internetu, který to zatím umožňuje) pro ně velká vzpruha a povzbuzení do budoucna.

Ano diskuze by měla být férově moderována, protože spoléhat se na soudnost a férovost VŠECH diskutujících je iluzorní a zejména u webzinů kde se sdílejí "citlivé" informace jde o bytí či nebytí jak webzinu, tak těch kdo za nim stojí. Popotahování editora Zvědavce je příklad z praxe.


A Peace s tebou,


jansmith[smích]

231329

29.10.2010 18:55

Přímá demokracie

RE: Paní Jarmilo

jansmith1984 193.?.?.?

K tomu co napsal quido2 jen malá poznámka.


Jedním z podnikavců, kteří za USA obchodovali s nacistickým Německem měl být údajne i George W.Bushův děda: Prescott Sheldon Bush. Takže US prezidenty, kteří v rámci rodiny rozjeli invazi na stř.východ a radi by spacifikovali i protisionisticky laděný Irán byli jeho syn a později vnuk. No není to krásně košér???[smích]

Další info na netu - třeba něco se rozebírá tady: How Bush's grandfather helped Hitler's rise to power.


jansmith[smích]

231332

29.10.2010 20:43

Přímá demokracie

RE: Pochybení v textu

jansmith1984 193.?.?.?

Líbí se mi tvá vyjádření a info cernakusi a jen bych doplnil pár postřehů.


Tak za prvé, studenti VŠ, kteří tak náhle zvedli prde-e a šli po modré zvolit HOP09 podlehli velmi dobré, sofistikovaně vymyšlené plus provedené mediální masáži (Přemluv bábu a dědu např.), ale mnoho jich šlo volit, aniž by se o problém hlouběji zajímalo.

Prostě to bylo v té chvíli IN, domluvili se ve škole nebo na twitteru nebo facebooku a šli. Osobně jsem od jedné "zděšené"[smích] matky slyšel, co ji odpověděl syn na dotaz proč volil knížete, kdy odpověď zněla: PROTOŽE S NÍM JE SRANDA. Opravdu skvělý důvod - asi jak často chrápe ve sněmovně..[smích]

No není to úžasné, jak může být nastupující česká inteligence tragicky brainwashed a ještě z toho mít srandu? A o něco pozdějí, když zjistí, že je stejná ikona společně s padákem kalouskem hodlá zkasírovat (nebo ty co přijdou po nich - protože oni to ještě stihli, stejně jako politici, kteří košér změny odhlasovali) školným/zápisným, tak najednou kvičí. Ostatně na téma zblblých studentů, už běhá po netu pár vtipů.


A k paní Jarmile, kterou si vážím a nejen za tento její poslední velmi zajímavý článek, jen velmi krátce zopakuji již jednou řečené.

Pokud by se všichni voliči, kteří nevolili v posledních volbách pravici, ale volit šli, zachovali jako vy, buďte si jistá, že by jste pravicovo mafiánskou aroganci a dělání z občanů blbce (neměli by žádnou opozici ani backup, že vůbec existují občané, kteří jejich košér změny odmítají) pocítila mnohem mnohem více.

Mohla byste sice náruživě připravovat koncept přímé demokracie, ale zbytky sociálního státu, jak o něm a o tragicky zblblé střední třídě, která si pod sebou z chamtivosti řeže větev, píše sociolog Jan Keller, by se dále úspěšně rozprodejem rozpadal. Vy si ten nevratný převod do soukroma např. zdravotnictví (viz. USA náš vzor: SICKO) atd. přejete?

Za současného systému nevolit znamená podpořit ovčáky, protože těm stačí byť i jen mizivé procento disciplinovaných voličů, kteří určitě přijdou a mají to v kapse. A s ovčany, jak s těmi co je volili i z těmi co nevolili si vytřou zad-k úplně stejně a přesně tak, jak ve své náruživosti popisujete..[smích]

Nevolit, nevyužít jedinou možnost, jak v tomto pokřiveném Systému alespoň trochu ovlivnit poměry a pomoci dotlačit nahoru alespoň trochu důvěryhodné osobnosti (nesouhlasím se silně emotivně zjednodušujícím názorem, že všichni politici jsou svině - mimochodem, že politika je svinstvo tlačí do hlav lidem pravicová média), které ten sociální stát budovaný našími předky stovky let spátky krví alespoň trochu brání je naivní alibizmus.

A Peace s vámi,


jansmith[smích]

231336

29.10.2010 20:58

Přímá demokracie

RE: at maji demokracii jakou chteji

jansmith1984 193.?.?.?

Stefane, take it easy, příteli a kamaráde...[smích]


Těžce generalizuješ. Klasická to chyba nevědomých, kteří oživují tento nástroj E/elit k ovládání mas.

Všichni Svýcaři nejsou zdegenerovaní. Rozhodně to nebyli ti, se kterými jsem se ve své době stýkal a spolupracoval. Byli úplně normální, sebevědomí, rádi se společensky bavili (bez i s alkoholem), prostě jako většina lidí kdekoli jinde.

Samozřejmě, že i tam budou exoti, ale rozhodně takoví nebudou všichni. A Peace s tebou,

jansmith[smích]

231338

29.10.2010 21:46

Přímá demokracie

Pro pí.Jarmilu

jansmith1984 193.?.?.?

Pro pí.Jarmilu:

Na tomto webzinu někdo uveřejnil odkaz na váš článek na Zvědavci a mohla by vás zajímat tamní diskuze. Např. tam své zkušenosti popisují lidé, co poměry ve Švajcu znají.

VIZ: Příimá demokracie - Švýcarsko


jansmith[smích]

231342

29.10.2010 23:49

Globalizace a militarizace: Hlavní příčiny celosvětové války proti lidstvu

RE: Proc oddaluji tu jednu svetovou vladu,kdyz uz jsou nalezly vsude, kam se podivas.

jansmith1984 193.?.?.?

Taky tě zdravím quido2 a spěchám s varováním, které bych ti nedoporučoval podceňovat..[smích]


Pozor na to, co kacířskou myšlenkou (ve věci rizika NWO a o tom, že by tento koncept mohli nějak ze zálohy ovlivňovat ti, kteří se nesmí jmenovat) naznačuješ.

Mohl by se totiž objevit diskuzní přítel a kamarád hábečko a za prvé tě upozornit na riziko vyvolávání pogromů a za druhé ti vysvětlit, že nikoli dle jejich vlastních slov Bohem Milení Vyvolení a jejich Dualistická Ideologie Judaismus, ale Katolická církev (jezovité, maltézáci) jsou tím, na koho je třeba upřít zaostřený objektiv až v první řadě a o kom není problém široce (skrze heraldiku, rodokmeny, citáty a fotografie - na to byl vedle hábečka, než emigroval, expert Méda) diskutovat.

Tebou zmínění budou podle HB pouze slaboduché oběti a před jakoukoli adresnou kritikou nebo debatou o nich je třeba je v rámci korektního školení gojímů ochraňovat.

A končím, než mi na hlavu přiletí od editora čočka..[smích]

A Peace se všemi,


jansmith[smích]

231356

31.10.2010 11:55

Přímá demokracie

RE: Demokracie???

jansmith1984 193.?.?.?

Hezky napsané. Jen mi tam chybí 2 položky, které uvahu posunují z obecně neutrální roviny do konkrétnější.


Za prvé:
KDO konkrétně (jména, rodiny a skupiny) stojí historicky za vznikem FEDu a centrálních bank (atentátem na Lincolna, JFK), jejichž vliv je již pouhým důsledkem.

Za druhé:
Byli by Švýcaři (jako národy žijící na určitém území) schopni tak elegantně přežít a dokázali by si vynutit, cituji: "neuvěřitelné ústupky", pokud by to nebylo v zájmu těch, o kterých se ve slušné společnosti nemá/nesmí adresně hovořit, zájmy které naznačila pí.Jarmila a další?

Měli by šanci svůj způsob života uhájit nebo by v případě, že by měli tu smůlu a nebyli pro mocné z geografických a dalších důvodů použitelní dopadli úplně stejně jako jiné zdecimované nebo přinucené národy? (v dnešní době za neposlušnost potrestaná např. Jugoslávie, Kosovo, Palestinci apod.)


Závěr? Švýcaři by neměli šanci, i kdyby se na hlavu stavěli a pobíhali po kopcích třeba jako Jánošík na Slovensku..[smích] Měli jen štěstí, karmu, správně se narodili nebo osud na své straně a to je jediná jejich schopnost v porovnání s jinými.

A Peace s tebou Rene,


jansmith[smích]

231451

31.10.2010 17:55

Pozvánka na soud

RE: Já si nedělám illuse

jansmith1984 193.?.?.?

To co podbarvuješ, ty který víš, slovíčkem "hlavně" je odklon od podstaty, protože to, co sděluješ větou, cituji: "jsou zatím "dobré" hlavně pro předávání a množení negativních emocí." je jen vedlejším produktem diskuze a charakterů lidí, kteří se ji účastní a nikoli problém.

Jak jsem psal dříve, pozitiva převažují a sdílení, cituji: "tabuizovaných informací, či ujišťování právě "probouzených" že jsou normální" je jedním z hlavních pozitiv.


Ano, stejně jako jsem s tebou souhlasil co se týče moderování, tak stejně s tebou souhlasím i v tom, že je dobré navrhovat a domlouvat se i na společném postupu JAK DÁL. Bez toho předchozího ale (tj. sdílení tabuizovaných informací, či ujišťování o zdravém rozumu) by k nadstavbě, o které píšeš, podle mne docházelo velmi těžko nebo v průběhu tisíců let..[smích] Nebylo by se totiž o čem bavit, a když, tak maximálně o tom, co plebsu předhazují ovčáci pomocí svých náb. a jiných ideologů nebo pomocí podjatého, podplaceného mainstreamu.

Je zajímavé sledovat, jak necháváš v textu pojistky (viz. "hlavně" nebo "z větší části" [smích]).

Například, co se týče historie. I to je skvělé téma k bádání PRO VŠECHNY, nikoli jen pro profesionální historiky, a to zvláště proto, že jen mizivé procento z nich nepodléhá strachu z E/elit, politické korektnosti a autocenzuře.


Já bych být tebou věci nekomplikoval. Maličko mi takovým přístupem i slov.spojením "práce na sobě" připomínáš sofi styl přítele a kamaráda hábečka. Nemám nic proti práci na sobě, ale bez aktivit navenek jsou dobří lidé v tomto mafiánském Systému ztraceni nebo odsouzení do otroctví.

Velké věci bývají jednoduché. A klidně mi tykej 95ko. Jak v jiném vlákně píše Jeyvmila: všichni jsme z jedné krve..[smích]

I nějaký stálý nick by ti slušel a Peace s tebou,


jansmith[smích]

231478

01.11.2010 10:31

Solis: Nový světový řád? Připravuje se už dlouho

RE: NWO

jansmith1984 193.?.?.?

Ano, ta snaha tady na Zvědavci je u některých diskutujících čitelná.

Za každou cenu obrátit pozornost na tzv. bílé muže (někteří mají v oblibě katolickou církev [smích] - viď HHBB, mtk, Médo?) a každou námitku a pokus bavit se také o dalších sortách lidí v pozadí, kteří mohou např. KC jen zneužívat (dokonce sv.apoštol Pavel, který ve sv.knihách zdeformoval Ježíšovo učení, byl původem, než se tzv. obrátil, velmi horlivým a nemilosrdným farizejem) označit za blábol (vzpomínáš hábečko?) a síly, které zde velmi přesně a na faktech opakovaně popisuje Robert Nohejl bagatelizovat.

A Peace s nimi,


jansmith[smích]

231535

01.11.2010 12:22

Česko Slovensko má talent?

RE: ritolizky ceske

jansmith1984 193.?.?.?

Píšeš tady mtk o hlavní úloze peněz v byznysu, tedy i v tom jak fungují média, TV stanice (do toho patří skladba programů, autocenzura, polit.korektnost) apod. a jedním dechem dodáváš, že na R+R moc nevěříš.

Dobrá. Je tady vidět posun, protože od doby, kdy jsi plně zastával hábečkovu snahu R&R Ltd. mafie bagatelizovat a tlačit pozornost striktně na katolickou církev (KC - jezovity, maltézáky) jsi svůj přístup, zdá se, maličko revidoval.


Pokud jsou podle tebe peníze tedy tím hlavním důvodem (a tak to mimo brainwashing mas a posilování MOCI je), můžeš mi vysvětlit jak je možné, že Ježíšovo křesťanství peníze silně upozaďovalo a naopak mateřské náboženství, ze kterého křesťanství (islám) vzešlo, tj. na DUALISMU založený JUDAISMUS má shromážďování peněz přímo ve svých manuálech (talmudu, toře nebo udajně sfalšovaných Protokolech)? Dokonce je pro Ž/židy (to jest údajně od Boha vyvolený národ - proto ten zneužitý dualismus) materiální bohatství vlastně odměnou od Boha, že mu na Zemi dobře sloužili, že se chovali podle jeho přikázání?

Ještě stále máš pocit, že pracovně nazývané R&R Ltd. (Rotschild-Rockefeller, Warburg, Lehman, Kuhn, Loeb atd.) skupiny a síly jsou jen obětmi těch nad nimi (viz. hábečkova teorie o KC) a že to nemohou být v pozadí oni, kdo Systém pro MOC a peníze do těch správných kapes přímo viz. historie vzniku FEDu nebo skrze ochotné gojímské lokaje pečlivým hromaděním financí a majetku obhospořadují? A co takhle mediální magnát Murdoch, finačník Soros s jeho runem na libru atd., také jen bezbranné oběťi v rukou KC??[smích]

Sleduješ kam se řítí světový finanční systém pod nadvládou těch o kterých se nesmí kriticky hovořit? A Peace s tebou, příteli a kamaráde,


jansmith[smích]

231544

01.11.2010 18:31

Pozvánka na soud

RE: Verdikt súdu

jansmith1984 193.?.?.?

Legrační na tom svým způsobem je, že ten článek na iDnes není umístěn nijak zvlášť na očích. Mám pocit, že minule si dali hoši více záležet.

Dovedu si představit, na jak viditelné místo a jak výrazně by jej správně vybuzený šefredaktor umístil v případě, že by rozsudek dopadl opačně..[smích]

A jak by byl uderně komentován. To by byl opět orchestr vyjádření odsuzujících popírání, doplněn o komentáře spravedlivě rozhořčených funkcionářů židovských organizací a sympatizantů, že by se čtenářům oči přetáčely jak solární větrníky.

Takhle je v podstatě ticho po pěšině a možná o to větší klíčí zášť těch, kteří se nesmí za pokrytectví (kterých se nejen ve věci matematiky dopouštějí a jsou chráněni i v demokracii před nepříjemnými otázkami a nedejbože kritikou) jmenovat. Kdybych si chtěl dělat legraci, tak bych zavolal jménem hábečka do Vatikánu a zeptal se, co vede tajné agenty KC v řadách židovských organizací, kteří jako výkonné prvky kat.církve v hlavě pyramidy ve skutečnosti stojí za rozpoutáním procesu vůči editorovi (nikoli lidé kolem pí.Tydlidy a pod., že?) k tomu, že tímto procesem vytvářejí špatný obraz o vyvolených v očích občanů a dělají z nich oběti, jak varoval HB, pogromů.. [smích]


No, ale vážně. Jsem zvědav, jaká medializace občany v tomto případě ještě čeká. Jak mnoho se bude angažovat TV a tisk. Odhaduji, že minimálně, protože ten správně košér podprahový účinek na ovčany nelze vzhledem k charakteru rozsudku docílit. Doprá zpráva ale je, že česká justice ještě není definitivně prodaná.


jansmith[smích]

231568

01.11.2010 20:03

Pozvánka na soud

RE: Verdikt súdu

jansmith1984 193.?.?.?

To chce klid, jak prý říkal Švejk, kamaráde Peptalkine..[smích] Zaprvé, pokud se nemýlím, tak rozsudek ještě není pravomocný a za druhé hlavní je, že to dopadlo podle očekávání, tudíž pozitivně.


Věřím, že až bude čas, tak editor opět popíše co se dělo a že budou k dispozici i audiovizuální záznamy od těch, co se osobně zúčastnili. Mimochodem, zkouknul jsem Zprávy v 19hod na ČT24 a kromě tickeru s jednou větičkou dole (o muži osvobozeném za popírání holokaustu) tam cca v druhé polovině pořadu prolítla několika sekundová reportáž (pár záběrů a fotek) s oznámením výsledku jednání. Kdyby to dopadlo opačně, to by byla reklama..[smích]

Na Nově v 19:30 sem nezaregistroval nic a takhle o tom píše Týden.cz: Veřejně popíral holokaust, soud ho podruhé nechal jít. V iHned.cz (19:50hod) jsem nenašel nic. Novináři nic moc výkony a Peace s nimi.


jansmith[smích]

231574

01.11.2010 20:59

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

Obhajoba vyzrálá jako víno

jansmith1984 193.?.?.?

Tak tato obhajoba vyzrála jako víno vážený pane editore a jsem moc rád, že si ji soud vyslechl do konce. Tím, že ji narozdíl od předchozího stání nezkrátil znamená, že se něco mění (a nemám na mysli výměnu soudce). Navíc to potvrzuje, že negativní odsudky některých zdejších čtenářů na hlavu soudkyně byly nespravedlivé, s realitou neměly nic společného a vypovídaly jen o ukvapenosti nebo egu pisatale.


Jak jsem psal v jiném vlákně, výsledek dnešního soudního přelíčení je signálem, že česká justice ještě není definitivně prodaná a odvolání státního zástupce je jen s prominutím fraškou borce na konec (lokaje nebo ustrašence, který se neřídí Zdravým rozumem a Spravedlností, ale těmi správnými instrukcemi od těch v pozadí, kteří by se pravděpodobně rádi zavděčili těm, kteří se nesmí jmenovat).

Tato obhajoba by měla být na internetu i jinde široce medializována nejen k vůli tomu, že obsahuje několik hlubokých myšlenek, ale také proto, že s důrazem na Orwella 1984 velmi přesně, s pokorou ale sebejistě vysvětluje zneužívání rozdílů mezi výrazy "popírat a pochybovat".

A Peace se všemi,


jansmith[smích]

231591

01.11.2010 22:15

Tajemství peněz

RE: Hezký

jansmith1984 193.?.?.?

Kdepak mtk,..[smích], i v tom případě nejsi v souladu s Pravdou. Nikoho není možno otrávit, pokud k tomu nedá sám vnitřní souhlas. Navíc, ne, že by to nebylo jedno, ale s bonmoty a rozebíráním diskutujícího začal jako s obranou před nepříjemnými dotazy HHBB blahé paměti, a to místo toho, aby se svým oponentům seriózně a trpělivě (jak to dělá jenda, tedy nikoli sofi) věnoval.


Navíc takto utíká od vyřešení diskuzního problému doposud, kdy to došlo tak daleko, že si toho jeho "stylu" začínají všímat i ostatní čtenáři Zvědavce.

Tím, že bude mlčet a prezentovat akademická moudra v jiných odpovědích si myslí, že někam uteče? Neuteče. Rozhodně nikoli se "spárů" [smích] a pozornosti jendy, který mu svou přítomnost a nutnost hledat odpověď, s humorem čas od času připomíná. A i kdyby jej tak urputně k debatě nevyzýval jendasmithů, tak jej dříve nebo později vyzve někdo jiný dostatečně sebevědomý a trpělivý.

Jak jsem zdůraznil, tímto způsobem se navíc chovají ti, kteří s povýšenou blahosklonností pohlížejí na ty dole z pozice "Pravdu" vlastnících nábož.ideologů nebo z pozic tzv. E/elit, které se otevřené a veřejné debaty obávají (proto jsem před časem jako příklad připomněl chování Usraele vůči Iránu v OSN). Odejdou, jako odešel dobrovolně Méda (nikdo jej nevyhnal, protože ani fyzicky nemohl) nebo jako v případě hábečkem legračně praktikovaného košér mlčení..[smích]

A ať si to přiznáš nebo nikoli, ať se ti to líbí nebo nelíbí, tak tento přístup je v přísné kontradixi s chováním člověka, který jako pomyslný guru nabádá jiné "k práci na sobě" a přitom sám nemá tuto základní etapu schopnosti komunikovat (bez podléhání sebelítosti a sebedůležitosti) zvládnutu a možná by ji navíc rád vydával za "moudrou" zdrženlivost...

A Peace se všemi, i s vámi oběma mtk, příteli a kamaráde,


jansmith[smích]

231615

01.11.2010 22:17

Česko Slovensko má talent?

RE: Jedine ,co dnes muzem,se muzem jit vycpat,jak jsme to dotahli ke krachu.

jansmith1984 193.?.?.?

Výborné shrnutí Roberte a já jen pro pochybovače, kteří mají pocit, že to není možné, přidám jednu citaci:

Škoda Auto se stěhuje na východ. Většinu aut bude vyrábět mimo Česko. Šéf Škoda Auto představil plány firmy a z nich vyplývá, že za několik let by se mohly škodovky do Česka i dovážet.

Během pěti až deseti let by se více než polovina škodovek měla vyrábět mimo Českou republiku, hlavně v rozvíjejících se zemích, jako je Čína, Indie nebo Rusko. Například v Číně by se vedle Šanghaje měly škodovky vyrábět ještě v dalším závodě koncernu Volkswagen, pod který Škoda Auto patří.

Nevyloučil, že by se škodovky mohly v budoucnu dovážet do Česka, nebo naopak že by závody Škody v Česku vyráběly automobily i pod jinou značkou.
Firma představila své plány.


jansmith[smích]

231616

02.11.2010 00:13

Česko Slovensko má talent?

RE: ritolizky ceske

jansmith1984 193.?.?.?

Tak přeci jen dojde k debatě příteli a kamaráde? Co se stalo, že hábé porušil embargo a přistoupil níže ke svému dotěrnému oponentovi? Jen to nemuselo být pod vláknem o talentech, protože by jenda mohl spychnout a ještě se považovat za talent diskuzní...[smích]


Jsem rád, že se snad stalo to, co se snažil jansmith a kdysi mirda do debaty přinést. To jest že dochází k debatě o záležitostech, které zahrnují VŠECHNY úrovně, k debatě která nic a nikoho nevynechává, a to je velký pokrok.

Pojďme tedy k tématu a k podstatě a zaraguji zde i na tvou odpověď cifixovi ve vlákně: Tajemství peněz a snad se přidá i mtk pod tebou. Hovoříš o tom, že jenda tvrdí, že to HB navalil na katolíky a přitom se tváříš, jako by tomu tak nebylo.

To je vážně legrace, když si jeden uvědomí, že HB vlastně v zásadě o ničem jiném, kromě velmi obecně a nic neříkajícím způsobem připomínané tzv. "práce na sobě" nehovoří. Což bylo málo těch KC síťových grafů, fotek a rodokmenů, příteli?

Vždyť podle toho co právě prezentuješ větou o, cituji: "Ročildech" (pěkné, jak si dáváš záležet, abys nemusel napsat jméno správně..[smích], náhoda nebo záměr?) coby zakuklených křesťanech, vystudovaných na katolických (křesťanských) školách (jezuitských kolejích a seminářích) a tedy podsouváš, že jsou to později (protože se hlásí k židovskému původu a vyznání) svým vlivem na světové finančnictví potažmo ekonomiku buďto katolickými agenty, kteří se vydávají za vyvolené židy nebo vyvolení židé, kteří se infiltrovali do katolických struktur.


A teď přemluv bábu a dědo raď. Tím končíme, protože debata dospěla do stádia absolutního zmatení a těď jde jen o to, jestli proto, že ji HHBB vede přesně v intencích těch, které kritizuje (totiž ideologů KC, i když asi odklouzne k tvrzením, že tomu tak není), totiž z cílem vše znepřehlednit, zamíchat a převléknout a nebo v intencích těch, které od kritiky a pozornosti ochraňuje (tj. R&R Ltd skupin a mafií), které se ale chovají úplně stejně.

Úžasná situace a jsem vážně zvědav, kam tato debata nyní povede. A pokud jako obvykle místo dopracování se k jakémukoli závěru do nowhere, tak snad alespoň uvidíme, jestli HHBB konečně přímo rozvede svůj často připomínaný koncept "práce na sobě", o kterém se také nijak konkrétně a na příkladech nevyjadřuje. Nebo jsem něco přehlédl? .[smích]

Ostatně, tento dotaz byl jedním z těch, na které jsi jako správný "duchovní učitel" také odpovídal košér mlčením a v podstatě vedl k tvému odchodu do informačního embarga, které ty jistě považuješ za moudrou zdrženlivost toho který ví, jehož moudrost a učení je bohužel postavena právě na náznacích, přirovnáních a podobenstvích (viz. sv. knihy náboženských kejklířů, které tak rád a zodpovědně kritizuješ). Plný energie čekající, Peace s tebou,


jansmith[smích]

231631

02.11.2010 00:31

Tajemství peněz

RE: Hezký

jansmith1984 193.?.?.?

Už jsi to napsal HHBB, tak proč znovu ten útěk před odpovědností?..[smích]

Pokud chceš skončit tady, což je vzhledem k tvé poslední reakci rozumné, tak tě čekám v naší slibně rozjeté debatě ve vlákně "Česko Slovensko má talent".

Tvůj přítel a neodbytný kamarád,


jansmith[smích]

231633

02.11.2010 15:54

Česko Slovensko má talent?

RE: ritolizky ceske

jansmith1984 193.?.?.?

Jsem rád HHBB, že jsi na mé pozvání z vlákna Tajemství peněz zareagoval a přes "skřípání zubů", které slyším přes wifinu, dorazil.

Maličko jsi tím vylepšil svůj profil člověka, který nepříjemně adresné dotazy zbaběle přehlíží a snad nyní ostatním umožníš (např. cifixovi), aby se seznámili s tými názory nikoli tam kde si to přeješ TY, ale tam, kde si to přeje TAZATEL. Pokud to blahosklonně nazýváš, cituji: jako "dětské žadonění o odpověď", tak v pořádku, nemám s tím problém, příteli a kamaráde.


Úvodem bych tě jako v minulosti opět upřesnil. O "pogromech" jsi jako první (varováním před nimi) začal mluvit ty a tvůj stín Méda blahé paměti a nikoli tvůj oponent jenda a protože vím, že jsi chytlavý "hoch", tak ti tvou můru pro legraci občas připomenu. Ne, že by to nebylo jedno, ale je zvláštní, že se ti ta posloupnost v čase nějak roztrhla a najednou tvrdíš, že o tom začal, cituji: žvanit jako první jenda. Nezačal.

Legrační je i tvé tvrzení, že žádné Ježíšovo učení neznáš, protože to mají být podle tebe, cituji: báchorky a pokud jde o příčinu, pro kterou se mu nepodařilo prosadit to, co jsem vyjádřil slůvkem "upozaďovat", tak tu mají (po jeho odstranění - ukřižování) na svém košér triku právě ideologové víry jako např. zprvu bigotní farizej Šaul z Tarsu, později zázračně obrácený [smích] a po židovsku přejmenovaný sv.apoštol Pavel), kteří se do nově vznikající křesťanské víry, ovlivněné východními naukami a jak upřesnil Quido2 Védami (vzniklé ale na ideologii individualisticky monoteistického JUDAISMU) infiltrovali.

Další legrace, kterou musím zmínit je tvé narážení na jendovu kapsu. Proč tě má kapsa opakovaně tak zajímá hábečko? Nezdá se ti, že se jedná o další tvou příbuznost s nábož.ideology a pokryteckým E/elitami (které jsem zde již několikrát vyjmenoval, jako např. příklad mlčení USraele vs Irán v OSN), kdy zájem o kapsu druhého je vlastně zájmem kupčíka a penězoměnce o měšec bližního????!?..[smích]

TO BE CONTINUED

231726

02.11.2010 16:00

Česko Slovensko má talent?

RE: ritolizky ceske

jansmith1984 193.?.?.?

DOKONČENÍ:

A největší legrace je tvé poslední klouzající tvrzení, že jenda zůstává na pozicích katolické hlásné trouby, a to i proto, že to, že se o R&R Ltd. mafiích hovoří by se dělo i bez KC (katolické církve), stejně jako se recipročně o katolických chobotnicích hovoří díky židovským odpůrcům KC a jenda to jen vytahuje na světlo boží.


Tak ale dost báboviček a pojďme k věci. Doba nazrála a tak ti zde (pokud nepřiletí od editora čočka) postupně POLOŽÍM několik dotazů, na které by tvůj názor a vyjádření mohlo zajímat nejen mne, ale i ostatní Zvědavce. Předpokládám, že období bonmotů, přirovnání a podobenství již minulo a že odpovíš (pokud jako ten který ví vůbec odpovíš[smích]) JASNĚ, klidně STRUČNĚ, ale s jasným stanoviskem, které bude mít konkrétní vypovídací hodnotu (jako jsi to společně s Médou dokazoval ve věci grafů a vazeb v katolické církvi - KC, pamatuješ? [smích]).

Snad již nedojde k neurčitým proklamacím, jako v případě, kdy jsi nucen se bavit i o dalších liniích (o kterých, jak emotivně tvrdíš, se mluvit může, ale realita vypadá viz. editorova kauza poněkud jinak) a snad se již (podobně jak činí po věky košér KC) opět nepustíš do úniku k navádění čtenářů k "práci na sobě", bohužel ale bez jakéhokoli upřesnění, vodítka nebo alespoň náznaku cesty, po které se na základě TVÉ ZKUŠENOSTI, jako jistě moudrý duchovní rádce, doporučuješ vydat.

Stále čekám, kdy svá mlhavá slova o "práci na sobě" pro užitek jendy i ostatních přiblížíš. Nebo i zde panuje obava, že by ti jenda mohl položit nepříjemné dotazy, na které nemáš sofistikovanou odpověď? Nebo je to opravdu proto, že zastáváš stejnou tisíciletou doktrínu, jako tebou kritizovaná KC v tom smyslu, že "Pravda není pro všechny"?.[smích]1 - První otázka se týká tvého názoru na monoteismus a posloupnost: judaismus - křesťanství - islám v návaznosti na deformovaný koncept DUALITY, který judaismus tak pevně zakomponoval do své nábož.doktríny (svatých knih) a který prosadil (přes Ježíšovu snahu o změnu) individialismus, VYVOLENOST a hrabání pod sebe i do víry založené na pokoře a soucitu, kterou je díky historické politice náboženských establishmentů a spolupracujících a náležitě chamtivých E/elit a lokajů v rozporu se záměrem i pozdější křesťanství.


Ať již odpovíš nebo ne, další zajímavé otázky pro "mudrce" tvého formátu budou následovat, takže uprchnout nebude kam.

A Peace s tebou,


jansmith[smích]

231730

02.11.2010 16:37

Pohádka o úsporách a vládních reformách

RE: Dulezite je pravicovat

jansmith1984 193.?.?.?

Kdepak 193ko.

Nikoli lidstvo se nepoučilo (i když jeho globální povědomí také už dávno není tak zaostalé jako v minulosti), ale kdo se nepoučil jsou OVČÁCI, kteří tím "lidstvem" k obrazu svému, pro MOC a peníze do těch správných (nejen košér) kapes od věků, přímo nebo podprahově manipulují.


Vlastně i oni se poučili (protože člověk se mění každou vteřinu, i když má pocit že nikoli), jen nezměnili nijak podstatně manuál, podle kterého postupují a který jim pro zabezpečení pohodlného života a jako ideologie vyhovuje. Poučili se, protože všechno se mění a pokud by se nezměnili i oni (a jejich sofi metody) a nepřízpůsobili se, už dávno by byli smeteni nebo odstaveni.


A pozor na generalizaci (zevšeobecňování), příteli, protože právě ta je jejich nástrojem k ovládání oveček.

A nějaký pěkný nick by ti slušel [smích] a Peace s tebou,jansmith[smích]

231736

02.11.2010 19:56

Česko Slovensko má talent?

RE: ritolizky ceske

jansmith1984 193.?.?.?

Dobrá HHBB, před první otázkou jsi uhnul a ani o bližší výklad tvé koncepce "práce na sobě" jsi nebyl ochoten se podělit a opět za to může jenda, kdo jiný..[smích], protože neodpověděl svým čtenářům, jak si to nazval, cituji: na "dávnou otázku" o tom, co si slibuje od toho svého nahánění spiklenců. Opět je na tom legrační okolnost, že jendovi jeho čtenáři takovou otázku nikdy nepoložili a vznikla jen v tvé hlavě jako košér výmluva.

Přesto odpovím: Jenda si nic neslibuje. Pouze chce, podobně jako editor, vyvolat zájem ostatních a debatu o záležitostech a vazbách, které někteří lidé a skupiny velice nerady. Ty se stavíš do pozice někoho, kdo o tom HODNĚ ví a určitě to bude pravda, tak proč o tom s tebou nediskutovat?

Nejde o to Ovčáky a pokrytce (nejen v KC) fyzicky nahánět, mnoho z nich nebudou dokonce ani spiklenci, jde o to o nich VĚDĚT a tudíž méně podléhat přímo nebo podvědomě jejich vlivu a v okamžiku až čas dozraje, tak jim dát jasně najevo, že takhle dále už NE.

Žádné pogromy hábečko, ale klidně např. formou nenásilné rezistence, kde budou občané nebo jejich výřečnější zástupci nahlas a beze strachu nazývat věci pravými jmény a kde pokrytectví a chamtivost, které nebude mocí být převlečeno za altruismus, či boj za svobodu a demokracii, bude jasně VYJÁDŘENO. Jak jsem zmínil dříve, jen vnitřní kontemplace ke změně vnejšího stavu nestačí (i když se nevylučuje a je mocný nástroj při postupu na cestě osobního růstu). Navíc je třeba přidat i studium relevantních nejen hist.souvislostí a sdílet je maximálně s ostatními.


Rozdíl mezi námi hábečko je i v tom, že narozdíl od neexistujících dotazů čtenářů ti jenda pokládá dotazy existující, a tak by bylo z tvé strany chlapské na ně odpovědět.2 - Druhá otázka se týká tvého názoru na sionismus. Za jakým účelem PODLE TEBE tento ideový směr vznikl, PROČ byl nebo nebyl a případně JAK byl navázán na tehdejší podnikatelské a zejména bankovní E/elity (na které, pokud jej financovaly - možná dobrá příležitost vytáhnout tvé grafy a diagramy) a jaké má tato ideologie dlouhodobé cíle zejména ve vztahu ke státu Izrael.Pro usnadnění si představ, že jsi delegace USraele na valném shromáždění OSN a prezident Ahmadinéžád zastupovaný janemsmithem tě požádal o jednání a o výměnu otázek a odpovědí u kulatého stolu, které by mohly vyjasnit některé sporné názory a disproporce.

Odmítneš rozhovor a pokud jansmith začné veřejně témata nastolovat odejdeš z pomyslného sálu a jediné co učiníš bude odsuzující prohlášení, jak učinila v reálu i US administrativa nebo nikoli???!


Jsem zvědav, jak se zachováš tentokrát a další otázka se chystá a Peace s tebou,


jansmith[smích]

231769

02.11.2010 22:10

Česko Slovensko má talent?

RE: ritolizky ceske

jansmith1984 193.?.?.?

Dobrá HHBB, tak zde máme další otázku v pořadí, před kterou jsi košér uhnul. Tvůj kredit se stále snižuje. Neměla nic společného se spiklenci, pouze jsem se tě zeptal na tvůj názor na vznik sionismu a kanály, ze kterých se domníváš byl pravděpodobně financován.

Stále silněji se profiluješ do skupiny těch, kteří neradi některé věci diskutují a stále méně se ti to daří přehrávat na jendu a na pokryteckou tezi, že Pravda není pro všechny.


Výborně, budeme pokračovat, co říkáš?..[smích]


3 - ve třetí otázce bych rád z dovolením znal tvůj názor na důvod chování sionistického režimu od jeho vzniku a zejména v souvislosti k dnešní situaci na okupovaných palestinských územích, mezi které lze počítat nejen poslední krvavé události v Gaze a na moři, ale zejména košér obnovení výstavby nezákonných židovských osad na západním břehu apod.

Má na toto nezákonné a rasisitické chování nějaký vliv katolická církev (KC), tj. jsou sionisté PODLE TEBE agenty (chceš-li loutkami/oběťmi) v rukou KC a jednají na objednávku Vatikánu nebo z pocitu vyvolenosti podpořeného judaistickými svatými knihami jednají v souladu s nimi a na vlastní pěst?I tentokrát jsem zvědav, jak se zachováš a jakou další výmluvu si přichystáš, abys mohl použít katolické kliše o tom, že pravda není pro všechny..[smích] Další, tentokrát podotázka je na cestě a do té doby Peace s tebou, příteli a kamaráde,


jansmith[smích]

231779

03.11.2010 10:02

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Skvělá zpráva...

jansmith1984 193.?.?.?

Takže v podobném stylu jako v naší debatě ve vlákně Česko Slovensko má talent hábečko, kde se mimochodem odpovědím na přímé otázky a určitá témata s jistou blazeovaností vyhýbáš, tak i zde podprahově naznačuješ, že za kauzou editora Zvědavce nebudou lidé kolem pí.Tydlidy nebo jak píše jean.laroux aktivní blbci kolem české LPA (a lidé z těchto kruhů za nimi o kterých se nesmí hovořit), ale někdo úplně jiný.


Proč to ten někdo dělá hábečko? Aby před veřejností očernil židy a vyvolal protižidovské nálady (jak jsi kdysi začal svým emotivním varováním - pozor na pogromy)? Nebo je to někdo, kdo chce jen příliš Zvědavým skrze strach zavřít ústa.

Kdo je to tedy? Někdo v pozadí KC (katolické církve), jak jste s Médou v minulosti v jiných souvislostech velmi aktivně propagovali a ty v tom, vzhledem k odmítavým reakcím nyní mnohem opatrněji, stále pokračuješ?

Máme si tedy myslet, že Vatikán si skrze pí.Tydlidy a LPA vytváří v židech oběti pro nastrčení příštího vyníka v očích nespokojených občanů??? Byla to KC (jezovité, maltézáci), která nepřímo stála za vznikem OSN a také spoza buku prosadili dogma nezpochybnitelné 6mil varianty a židovské organizace jsou vlastně proti a nikdy jim debata na toto téma nevadila???

Proč tuto hru na oběť, pokud tomu tak opravdu je, sionističtí činovníci skrytí za židy s KC dlouhodobě hrají? Proč se přidávají rabíni a běžní židé v Izraeli? Nemají pud sebezáchovy nebo jsou infiltrovány katolickými agenty (a to budou zřejmě i ti, kdo sionismus vytvořil, že?) a to i proto, že jak si se vyjádřil jinde, např. příslušníci nejbohatších bankéřských dynastií z řad vyvoleného národa (tzv. R&R Ltd.) s prsty v US establishmentu, studují na katolických školách a jako členové řádů navštěvují katolické bohoslužby apod?


Jsem zvědav na tvou slovní ekvilibristiku nebo spíše únik v tomto případě, když na otázky ve vlákně Česko Slovensko má talent, s blahosklonností těch které kritizuješ, prcháš.

Těším se a Peace s tebou, příteli a kamaráde,


jansmith[smích]

231819

03.11.2010 10:22

Česko Slovensko má talent?

RE: ritolizky ceske

jansmith1984 193.?.?.?

Možná je to jinak, bábečko????..[smích] Teď si mě rozesmál. Jak tedy, když se jako úhoř debatě, která by tyto věci mohla posunout kupředu, vyhýbáš.


4 - Nyní k avizované podotázce. Proč sionisté, kteří byli evidentně financování nikoli z budgetu KC (katolickou církví), ale vyvolenými bankovními dynastiemi, (mimochodem, můžeš potvrdit nebo vyvrátit KDO věnoval pozemek na stavbu budovy OSN v NY?) protlačil v OSN vznik státu Izrael v přímém rozporu s přáním a vírou ortodoxních židů?

Proč to sionisté udělali? Jsou za tím dlouhé prsty katolické církvé, která potřebuje mít židy jako budoucí oběti nenávisti soustředěné a na očích gojímů nebo je to jinak? A Peace s tebou,


jansmith[smích]

231822

03.11.2010 12:53

Česko Slovensko má talent?

RE: ritolizky ceske

jansmith1984 193.?.?.?

Přiznávám, že dovedu být někdy velmi neodbytný příteli mtk, což se do škrobených ale zároveň uklouzaných akademických budoárů nehodí...

A je mi jasné, že přímost až buldočí, kombinovaná s lehce nestandardním stylem pro legraci plus minimální podléhání emocím některé osoby irituje velmi. Jenda je příliš neprůstřelný a odpovědi pokud cítí jejich POTŘEBNOST vyžaduje tak důsledně, že hrát si před ním na někoho kým nejsem nebo udržet linii, kterou bych rád z nějakého důvodu (jako trojana) do diskuze vpravil, je obtížnější než je mi milé a to je to oč tu běží.

Ano, raději než bavit se na skrytá témata, bych měl začít u sebe, viď, kamaráde? Zeptat se ale, co si tou papouškovanou prací na sobě druhá strana představuje už ale není zdá se košér, a tak přichází odpověď hodná farizejů..[smích]


Není důležité, co si o mně myslíš, mtk. Nejsem tady proto, abych si hrál na hodného, ale proto, abych zamíchal kotlík často uměle akademické nebo častěji pokrytecké (a nevědomě či účelově zaváděné - viz. oblíbená superiorita KC nad sionisty) diskuze.

A pokud si se přišel zastávat HHBB, tak důvod, který pro jeho alergii na jendu popisuješ by mu neměl být hoden. Mám věřit tomu, že diskutující jeho "formátu" hraje na sympatie a pokud je k oponentovi necítí, tak je pro něj řešení přejít do bonmotů, úsměvných košér výmluv o tom, že Pravda není pro všechny nebo nakonec do úprku informačního embarga??? Navíc s předstíraným klidem, který nakonec popře žádostí o vymazání svých příspěvků, když si po odeslání uvědomí, že sebestředně ujel?

Kdepak, tak to nebude. Pravda bude jednodušší. Je to jen výmluva, jak se vyhnout debatě na příliš dotěrné otázky a jak vinu za odchod z debaty přehodit na oponenta. Jestli HHBB někdo překáží v tom, aby klidně komunikoval i s nesympatickým oponentem, tak to je jen on sám.

A opět jsme u mého příkladu s USraelem a Iránem v OSN, kde přesně tento košér princip uplatňuje právě USrael. Že hábečkovi nevadí, že se chová stejně a jak se s tím srovná (jestli blazeovaností nebo mlčením) je jeho problém. Já mu k tomu blahopřeji, ale otázky, na které se mu nechce odpovídat a maskuje to osobností animozitou nebo třeba zmateností oponenta mu (dokud to čočkou neutne editor [smích]) zase tak snadno pokládat nepřestanu. Ostatně, divil bych se, kdyby jeho odpovědi na mé v řadě vyčkávající dotazy nezajímaly i někoho dalšího. A Peace jak s ním, tak i s tebou, příteli a kamaráde.


jansmith[smích]

231831

04.11.2010 12:13

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Skvělá zpráva...

jansmith1984 193.?.?.?

Editorovi:

Nerad odcházím z debaty bez rozloučení a proto tento příspěvek.

Naše debata s HHBB a mtk se už chýlila ke konci. A to proto, že jeden diskutující se bavit o některých věcech odmítá a druhý jej jako věrný stín zaštiťuje. Vinen je samozřejmě jejich oponent, protože je jim, jak se vyjádřil mtk, nesympatický..[smích], přitom Podstata diskutovaného problému je zamluvena a zatlačena do pozadí. Chytré a chucpe zároveň.

Na druhou stranu je to v pořádku. Zejména HHBB je velmi inteligentní a bylo otázkou času, kdy buď z pro něj nepříjemné debaty (jako několikrát v minulosti) zmizí nebo v tomto případě s pomocí necitlivého zásahu editora vytvoří dojem, že utekl oponent (zde jansmith). Mise splněna: nebylo nutno se vypořádat s pokládanými dotazy...


Občas jsem tady psal o Spiritu Zvědavce, který může editor buď podpořit nebo zničit a jedním ze způsobu jak jej oslabit jsou necitlivé a nevyrovnané zásahy do diskuzí, které neberou v úvahu situaci v konkrétním vlákně, vyznění polemiky nebo poselství, které vyzařuje navenek. Ač si vás vážím p.Stworo a vždy jsem vás a váš webzin podporoval, tak zde jsem se znepokojením spatřoval vaší slabší stránku. Chápu ale, že nejste superman, navíc ve stresu a nezlobím se pro to na vás..[smích] Abychom si rozuměli, nekritizuji zde právo editora debatu moderovat a zasahovat do ní (navíc, pokud má zřejmé důvody), ani omezování příspěvků nad povolenou kvótu. To je plně ve vaší kompetenci a je to vzhledem k pravidlům fér.

Píši proto, že v případě mé debaty s hábečkem a mtk jste se vy (nebo moderátor?) citlivě nezachoval, a to tím, že jste neuveřejnil mé závěrečné reakce na jejich námitky. Můžete si o tom CO a JAK jsem napsal myslet co chcete, např., že to je zbytečné tlachání, ale pro finální vyznění stanovisek v obou polemikách to mělo svůj význam a bylo podle mne (i svými formulacemi) důležité.

TO BE CONTINUED

231922

04.11.2010 12:14

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Skvělá zpráva...

jansmith1984 83.?.?.?

DOKONČENÍ:

Stačilo, pokud jste chtěl zmíněné polemiky z pozice moderátora ukončit, přidat do zápatí poslední reakce jansmithe svůj obligátní dovětek, že další již pouštět nebudete. Dokonce i v případě CENZURY tj. SMAZÁNÍ odpovědi (jak se stalo) bylo fajn uvést alespoň poznámku proč ji cenzurujete, aby měl oponent (zde HHBB a v jiném vlákně mtk - i čtenáři) k dispozici informaci, že druhá strana se své stanovisko obhájit pokoušela a z debaty bez jediného slova neuprchla.

A to zvláště proto, že HHBB v reakcích na jansmithe pokračovat umožňujete (viz. cituji: "slinty" nebo "pís s velebníčkem" ), zatímco jansmith byl už košér odstřihnut, což o tzv. spravedlnosti či elementární férovosti vypovídá samo o sobě...[smích]


Nechci být špatným prorokem p.editore, ale pokud budete své příznivce a hlubší polemiky necitlivými zásahy eliminovat, postupně snížite i vypovídací hodnotu a kvalitu diskuzí a s tím se vypaří nejen Spirit Zvědavce, ale i podpora, která k vám, zejména v energetické formě, od čtenářů a zejména příznivců přichází. Záležitost s Jansmithem a hábečkem je jen příkladem, jde o Princip, kdy pokud bude Spirit Zvědavce oslaben a něco vyššího se od vás odvrátí, o to snadnější bude pro hydru vás dostihnout.

To je vše, život jde dál, Peace se všemi, i s přáteli a kamarády na Zvědavci.


jansmith[smích]


(Docela byste překvapil, pokud byste toto vyjádření jako znak velkorysosti uveřejnil na závěr naší polemiky s HHBB. Pokud nikoli, zůstane alespoň vám na památku.)

231923

04.11.2010 19:02

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Jestli se mohu vmísit

jansmith1984 193.?.?.?

Na jednu stranu vaším drsnějším způsobem [smích] a zároveň velice výstižně jste popsala paní Jarmilo, o co tady jde a jak to všechno sofistikovaně a zároveň pokrytecky a tragicky pomýleně funguje.

V zásadě jsou judaismus a všechny na vylůčnosti a pro MOC a peníze do těch správných kapes tj. na DUALISMU založené náboženské ideologie lidi rozdělující a přímo nebo podprahově využívají nástroj ovládání ovcí "Rozděl a panuj".

Je to obrovské téma, které ale patří mezy ty, o kterých za stávajícího Systému není tak nějak košér hlouběji hovořit a tak se i má snaha tento fenomén tady na Zvědavci rozebrat minula účinkem...[smích]

Uznávám, že to je pro zapouzdřenou lidskou mysl zmatečné téma. Na mé narážky a oslí můstky, které mohly debatu zahájit ostatní nereagovali a přítel a kamarád z největších, kterého raději nebudu jmenovat, odpovídat na dotazy, které k tomu směřovaly blahosklonně odmítal a nakonec z ní velice elegantně (i z pomocí editora, který mé snahy debatu nastartovat ustřihl) vykličkoval.


Nevadí, čas o těchto věcech v populaci svobodně hovořit se blíží (Robert Nohejl svými příspěvky patří mezi ty, kteří již začali) a pokud to díky nějaké manipulaci ovčáků bude fatálně znemožněno, tak Peace se všemi.


jansmith[smích]

231948

04.11.2010 21:14

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Skvělá zpráva...

jansmith1984 193.?.?.?

Máte pravdu p.Stworo. Poslední období jsem se i vzhledem k vyjímečným a adrenalinovým událostem, které se děly, v počtu příspěvků rozmáchl více než bylo záhodno a slibuji čestné pionýrské, že se tady tento měsíc už neukážu.

Vím, že váš server má problémy s kapacitou a že není nafukovací, ale občas na to jako septimán v zápalu debatní horečky pozapomenu. Snad to tak dlouho přítel a kamarád hhbb a jeho stín mtk beze mne vydrží..[smích]

Bez ironie uznávám, že mám definitivně sklon k tlachavosti, ale po otci spisovateli mám tendenci se vyjadřovat květnatěji než je průměr a i v této věci slibuji, že se do budoucna polepším..[smích] Opět se potvrzuje mirdova věta, že jsme (bez ohledu na počet křížků na hrbu, i vzájemným nastavováním zrcadel) zde všichni proto, abychom se od sebe učili, a díky za to.

Peace se všemi,


jansmith[smích]

231962

25.11.2010 09:25

Válka o \"svobodné\" mozky

Válka o svobodné mozky

jansmith1984 193.?.?.?

Kdybych neslíbil občas nepříliš objektivnímu p.Stworovi, který mě po přestřelce s hábečkem a mtk obvinil z tlachavosti.[smích], že se tady tento měsíc již neukážu, tak bych nějaké příklady o mizejících nepohodlných informacích přidal (např. o pozorovacím stanovišti UNIFIL v Libanonu - 2006, které bylo záměrně odstřelováno dělostřelectvem IDF a mezinárodní pozorovatelé v něm, přestože izraelské velení bylo o přibližující se palbě kanadským příslušníkem UNIFILu mjr. Paeta Hess-von Kruedenerem informováno, usmrceni).

Takhle jen poděkuji jean.larouxovi za článek, který velmi přesně vystihuje a pojmenovává situaci, upozorňuje na Podstatu, je vyvážený a navíc nastiňuje možná východiska. Přesně tento typ článku má, narozdíl od mnoha jiných, tu správnou vypovídací hodnotu a moc měnit deformované vnímání populace. Čím více v takovém stylu jich po internetu bude, tím lépe.

A nyní opět odcházím do měsíční ilegality, odvolávám co jsem odvolal a slibuji co jsem slíbil.


jansmith[smích]

232976

02.12.2010 10:08

WikiLeaks – nastrčená organizace americké tajné služby

RE: dezinformačná kampaň CIA

jansmith1984 193.?.?.?

Přesně jak píše jean.laroux.

Mimo jiné, pokud je pravda, co se dostává na veřejnost z minulosti a zejména dětství Juliana Assange, tak bych byl s tou náhlou anti-Wikileaks hurá vlnou opatrný.


"Profesionální" konspirátoři z řad plebsu, kteří hledají konspiraci i pod podpapírákem v lese a WikiLeaks je pro ně náhle nedůvěryhodný server by se měli seznámit s backgroundem Juliana Assange, v jaké atmosféře vyrůstal, kdo byli jeho rodiče a jak se oni osobně angažovali proti Systému a pokud je pravda co prosakuje, tak se nedivím, že Assagne nastoupil v dospělosti cestu, kterou mu svým příkladem vytýčili.

Že Systém a někým ovládaný mainstream pod tlakem reaguje jak reaguje je jen logický důsledek toho, co se děje. Informace není možno zatajit nebo ignorovat, internet nelze zatím ovládat. Jediná možnost je informace uchopit (jak se právě děje) a manipulovat s nimi (selektovat a dávkovat) podle potřeby a munstru (že by podle vzoru oblíbených Protokolů?..[smích]) sloužícího k ovládání povědomí masy.

Možná že nějaké pecky už uveřejněny byly, ale mainstream místo nich zveřejňuje jen diplomatický bulvár a podružnosti. Možná ale, že pecky (jako pojistka pro Assagne, aby jej fyzicky neodstranili) na své zveřejnění teprve čekají. Na druhou stranu varování ve formě obvinění a zatykače již bylo vysláno a v čase dále pokračují hektické kroky na zemi i orbitě k rozkrytí a umlčení WikiLeaks.

Uvidíme dál, nic jiného něž počkat, držet palce a pokud možno ve "svatém" zaujetí nevytvářet další kontraspy bubliny nám mimo zdravého úsudku stejně nezbývá...


jansmith[smích]

233601

05.12.2010 18:45

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: Co na to rict

jansmith1984 193.?.?.?

Otázka zněla:
Není toto náhodou konzervativní fanatismus????

Odpověď:
Není. Jedná se pouze o Protokoly Sionských mudrců (ať je sepsal kdokoli) v praxi. A Peace s nimi.

Ke stažení:
1.

Stahujte rychle přátelé, tento odkaz byl v rámci pravdy a lásky ze serveru již vymazán:
2.

jansmith[smích]

233759

06.12.2010 18:05

Wikileaks = Asanace internetu

RE: PIRÁTI VRACÍ ÚDER, VYTVOŘILI Z WIKILEAKS GLOBÁLNÍ SÍŤ

jansmith1984 193.?.?.?

Už ten spread nejde zastavit, jedině vypnout internet........


Wikileaks Mirrors na stránkách Pirátské strany - cz:
Wikileaks is currently mirrored on 507 sites (updated 2010-12-06 14:02 GMT)


Aby je všechny zaplatil (viz. konstrukce některých zdejších "sic" podpapírákových konspirátorů, o financováni Wikileaks sionisty), tak bude muset Soros s Murdochem a Netanjahu s Clintonovou rozbít několik prasátek..[smích]

Zatím více jak 500 sionistických mirrorů po světě a přibývají další paní Mulerová..[smích]

Buď je to nejgeniálnější akce Systému, jak v rámci boje proti "terorismu" zblbnout lidi a pokusit se dostat NET pod kontrolu nebo se to voldemortím E/elitám TĚŽCE vymklo z rukou. Uvidíme, budoucnost vše rozsoudí přátelé a kamarádi Zvědavci.

Ještě mají kluci za oponou, v rámci právě probíhajícího US/JK voj.cvičení ve jménu pravdy a lásky, v záloze jako "stopku" válku na Korejském poloostrově - velký konflikt mimo vlastní území pokrytců (jako tolikrát v minulosti - sakra, zase mě napadají teze těch tolikrát podvržených Protokolů) řeši mnoho vnějších i vnitřních problémů najednou. A Peace se všemi, kteří si snad něco takového přejou.


jansmith[smích]

233821

06.12.2010 20:45

Wikileaks = Asanace internetu

RE: PIRÁTI VRACÍ ÚDER, VYTVOŘILI Z WIKILEAKS GLOBÁLNÍ SÍŤ

jansmith1984 193.?.?.?

Aha, to mě nenapadlo..[smích] Tak asi proto Švýcarská banka (jinými slovy Rothschildov) zrušila WikiLeaks účet, aby těch "užitečných idiotů", co budou nepříjemné informace šířit zadarmo, bylo ještě více. Hm, kdo by řekl, že ve svobodné komunitě hackerů a pirátů je těch idiotů po světě tolik. A Peace s nimi i s tebou dube.

Dokonce i PayPal údajně zablokoval elektronické převody na účet serveru. To bude asi další důvod pro idioty, aby se s mirrory přidali.

Hezký to popsal pisatel siggi v jedné diskuzi, cituji: "Na této bezprecedentní aféře kolem WikiLeaks je nadevší pochybnost vidět skutečnou internacionální "kolegialitu" mocenských struktur světa, pokud se to týká něčeho, čím by omezili, anebo ztratili svoji moc."


Ale vážněji, jak jsem psal prve, abychom to s těmi konspiračními konspiracemi nepřehnali. Počkáme, přestaneme kritizovat někoho, kdo jenom sofi nediskutuje ale riskantním šťouráním do vosího hnízda i koná a uvidíme co z toho vyleze. Stejně je to maximum, kterého jsme ve většině schopni.


jansmith[smích]

233826

06.12.2010 22:16

Wikileaks = Asanace internetu

RE: PIRÁTI VRACÍ ÚDER, VYTVOŘILI Z WIKILEAKS GLOBÁLNÍ SÍŤ

jansmith1984 193.?.?.?

Souhlasím, i Čtyři dohody jestli se nepletu, ve třetím pravidle říkají, že by se neměly dělat ukvapené závěry...[smích]


Jinak to mají kluci od psyops ale opravdu zmáknuté.. Hezky ty idioty, co podle některých konspirátorů pomáhají Sorosovi s Clintonovou zadarmo a šířit informace WikiLeaks zneužitelné teroristy popsal i pravdu, lásku s demokracii šířicí server Eretz.cz, viz. "České Pirátské noviny podporují terorismus".

Cituji: "Každý člověk by měl hodnotit dopad svých skutků na své okolí. Novináře nevyjímaje. Člověk, který zveřejňuje nebo pomáhá zveřejňovat tajné informace, jejichž prozrazení může ohrozit životy a majetek nevinných lidí, je buď hlupák nebo lump.
Organizace, která se tohoto dopouští, je v lepším případě organizací hlupců, v horším případě organizací grázlů.
Pirátské noviny podporují terorismus."
Konec citace.


Tak jen dál ruku v ruce s Eretzem do Wikileaks, Zvědavci..[smích] Jen co se do něj vejde. Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí a vláda tvých věcí se k tobě navrátí, óóó lide...


jansmith[smích]

233834

12.12.2010 16:13

Wikileaks = Asanace internetu

RE: PIRÁTI VRACÍ ÚDER, VYTVOŘILI Z WIKILEAKS GLOBÁLNÍ SÍŤ

jansmith1984 193.?.?.?

Díky za zajímavý odkaz 85ko, ale neřekl bych, že ten klip popisuješ přesně, pokud se zamyslím nad tvou upoutávkou, cituji: "Činané si z WikiLaeks dělají legraci:".


V té animaci si "Číňané" nedělají legraci z WikiLeaks (jak by se na základě tvé poznámky mohlo zdát), ale z někoho úplně jiného..[smích] Navíc v souladu s praktikami (košér) mainstreamu zevšeobecňuješ (generalizuješ) výrazem "Číňané".

Proč? Protože ten klip jistě nevytvořili VŠICHNI Číňané (viz.občané Číny), nýbrž jen určitá malá komunita lidí a možná v ní ani všichni nebyli čínského původu. Cítíš ten rozdíl, příteli a kamaráde? Nějak moc zavádějících nepřesností v jedné větě, nezdá se ti???..[smích]

Je to stejné jako kdybys napsal, že do ČSSR v 68.roce vtrhli Rusové a vůbec by ti nevadilo, že se jednalo o invazi několika spřátelených států Varšavské smlouvy a pokud se bavíme o SSSR, tak Rusové byli v Sovětské armádě jenom jedna z národností. Podobně jako kdybys napsal, že za invazí mohou Rusové a vůbec by ti nevadilo, že generální tajemník Brežněv byl Ukrajinec (nebo v jiné souvislisti Stalin Gruzinec).


Pokud jde o WikiLeaks, tak objektivnější a přesnější by bylo pokud bys napsal: "Skupina Číňanů vytvořila animaci na téma WikiLaeks a ohledně situace Juliana Assange, ve kterém si dělá legraci z arogance některých západních politiků (např.Sarah Palinové) a z bezradnosti E/elit obecně". (Mimochodem, není jméno Sarah náhodou hebrejského původu?..[smích])


jansmith[smích]

234087

13.12.2010 10:13

Wikileaks = Asanace internetu

RE: PIRÁTI VRACÍ ÚDER, VYTVOŘILI Z WIKILEAKS GLOBÁLNÍ SÍŤ

jansmith1984 193.?.?.?

Nebyla to ani tak přednáška jako v dobrém myšlené upozornění. Je hodně důležité jaké výrazy a slovní spojení používáme, protože jejich nepřesné užití mění smysl sdělení a podprahově ovlivňuje nevědomou mysl spoluobčanů, a jejich vnímání reality často nevědomě (nebo v horším případě záměrně) negativně manipuluje.

Nic ve zlém, v tomto případě se opravdu tak moc nestalo [smích], ale jde o důležitý princip. A proto i má reakce, která na něj měla upozornit i ostatní Zvědavce, kteří jej ve své komunikaci s ostatními (ale i ve vlastním myšlení) zatím ignorují...

jansmith[smích]

234142

31.12.2010 16:49

Na přelomu roku

RE: ad výše

jansmith1984 193.?.?.?

Zajímavý souhrn, Guru a díky za něj.


Jsem docela zvědav, jak na něj zareaguje (pokud zareaguje) potírač KC (katolické církve) HHBB, s přítelem a kamarádem mtk v závěsu.

Podle jejich vidění je situace přesně opačná. Nikoli Talmudisti (tj. ti, kteří se nesmějí jmenovat), ale zprofanovaná KC řídí celosvětovou politiku a lichvoekonomiku. Gojímům je třeba vnutit myšlenku, že to KC řídí/ovládá/ovlivňuje nevinné Talmudisty, potažmo za pravdu a lásku bojující sionisty...[smích]

Nástroje ovládání jako úrok a lychvu nevymysleli his-toricky ti, kteří se nesmějí příliš nahlas jmenovat, ale byla to KC samotná a ty, kteří se nesmějí jmenovat k tomu jako užitečné idioty pouze využila/zneužila. Možná proto zde HHBB tak často varoval před nebezpečím pogromů, aniž by explicitně zdůraznil, že pogromy se v historii lidské rasy (pro MOC a peníze do těch správných kapes) neděly jen vůči "vyvolenému národu", a navíc opomenul připomenout, že jeden "malý pogrom" se těmi, kteří se nesmějí kriticky jmenovat, posledních několik dekád děje vůči semitským Palestincům např. v Gaze.


Řekl bych, že tento rozpor "KDO je hlavou nebo krkem pyramidy" se táhne jako červená nit diskuzemi na Zvědavci od nepaměti a je docela zajímavé sledovat vzájemné argumenty, či protiargumenty stran. Tento od Gurua zase jednou vše hezky zesumíroval.

A do nového roku Peace se Zvědavcem i všemi lidmi dobré vůle,


jansmith[smích]

235254

01.01.2011 15:11

Na přelomu roku

RE: ad výše

jansmith1984 193.?.?.?

Díky za vaše milé reakce, kamarádi smoke a aristokrate..[smích]

Místo kádrování oponenta doporučuji vám oběma raději si předchozí příspěvek pečlivěji přečíst, zhluboka se vydýchat, nastudovat jej a reagovat až poté. Oba jste ve své prudkosti jeho sdělení pochopili jinak, než jak bylo zamýšleno a zejména zmínka o "úlisném katoliků" se povedla..[smích]

Jendasmithů je poslední, kdo by hájil KC a náboženské establishmenty obecně a že jste to na základě historie debat (aristokrat) nezaznamenali znamená jen to, že poněkud ztrácíte přehled.


Pokud se týká poznámky, že "katolické instituce provozovaly lichvu již ve 12. století" a že to, cituji: byli na tuty převlečení židé, je dobré se zamyslet nad faktem, že křesťanství vzniklo z judaismu - největší ideologové, kteří Ježíšovo učení náležitě pokřivili byli židé a jako v případě Šaula z Tarsu (později sv.apoštola Pavla) dokonce kovaní farizejové. Z toho vyplývá, že ty tzv. katolické instituce jsou jen pokračovatelé deformací judaistického Talmudismu a to se týká i instrumentu lichvy jako takové. Tj. vše deformované co KC později vytvořila nebo převzala má počátek v pokryteckém judaismu a jeho ideologii.


Nebo ještě jinak řečeno, politiku Zlatého telete, kterou křesťanské establishmenty v rozporu s tím co navenek hlásají (a ve skutečnosti praktikují) nevymyslela KC, ale zjednodušeně řečeno její předchůdce sektářský a rasistický judaismus, pro který Go-jim není člověkem, ale pouze vhodným nástrojem manipulace a vysávání.

A v režii sionistů, dokonce i vůči semitům - viz. Gaza, genocidy. (Podrobnosti viz. Guru a jeho příspěvek, který jste ve své prudkosti zapoměli košér způsobem okomentovat.)


A Peace s vámi (i s přítelem a kamarádem hábečkem) a také vám oběma šťasný a veselý nový rok,


jansmith[smích]

235291

02.01.2011 12:21

Na přelomu roku

RE: Vice pravicovani, vice Klausu, vice Kozenych...vice egoismu a vymirani

jansmith1984 83.?.?.?

Možná si Vojta49 rekce Antiseptika, 63ky, MoUdrostraka, janka nebo Roberta Nohejla přečte a nastuduje. A možná, jak to často z jeho reakcí vypadá, také nikoli. Je to na něm.


A snad v momentálně diskutované věci postupně upraví svůj názor stejně, jak to kdysi, byť částečně, učinil i ve věci některých diskutovaných košér praktik sionistického Izraele.

Možná Vojta opravdu patří mezi tzv. hledající a není jen sofistikovaným manipulátorem, kterých je zde na Zvědavci také několik. Přeju mu, aby to v jeho případě byla první varianta a zároveň mu děkuji, že svými námitkami umožňuje zaznít další a další argumenty, které by možná jinak v tak ucelené a těžko zpochybnitelné formě nezazněly.

jansmith[smích]

235347

02.01.2011 19:53

Povánoční až silvestrovské rozjímání o pohádkách, bájích a společenských systémech

RE: Mužský s ženský prvek

jansmith1984 193.?.?.?

Libí se mi reakce Lin na vás p.Lhotáku, kdy svou schopnost "vycítit" realitu nenásilně prokazuje i v debatách na jiná zdejší témata a tudíž bych (být vámi) její názor nijak nepodceňoval/nebagatelizoval...[smích] Rozhodně je z filozoficko/socilogicko oponentního pohledu minimálně na srovnatelné úrovni s vaším.


Co se týče patriarchátu, tak na toto téma padlo na Zvědavci mnoho názorů a polemik a ja jen dodám, že v podobě, kterou jej praktikovali naší předkové je to podle mne stejně deformovaný společenský systém jako cokoli jiného postaveného na deformaci, pokrytectví a umělém rozdělovaní lidských bytostí obecně.

Pokud se na to díváme bez emocí a podjatosti, tak je paradoxně dokonce přirozenější matriarchát (jak jej známe bohužel jen z vyprávění a nikoli jako je tomu v případě krachujícího patriarchátu z vlastní zkušenosti). Matriarchát, který vychází mnohem více z lidské přirozenosti a lidských instinktů než na umělé superiotitě, podřízenosti a potlačování přirozenosti založený patriarchát.

Dokonce i prvotní křestané, v době kdy jejich učení ještě nebylo pro MOC a peníze do těch správných kapes zdeformováno židovskými farizejovi (viz. Šaul - aka apoštol Pavel) nebo jiními náboženskými pomatenci (viz. např. co se z rukou tzv.křesťanů dělo ve filmu: AGORA), kteří hlásali rovnost mezi pohlavími, a jejich východními naukami ovlivněný Bůh narozdíl od judaistickotalmudistického JHVHho nikoho netrestal, nýbrž byl nekonečně trpělivý a milující.


Je to EGO a nezvládnuté animální pudy a instinkty, které i cestou patriarchátu (využívajícího přeměnu vlastní nedostatečnosti nebo komplexů ve vyvyšování či nadřazenost - vyvolenost.[smích]) lidi (v tomto případě ženy) v možnosti ovlivňovat svět k lepšímu cestou stavění na ROZDÍLECH a košér [smích] nedokonalostech znevýhodňuje.


A Peace s vámi i všemi ostatními, kteří se shlédli v patriarchátu, jak nám jej podsouvá následovník judaismu KC, či o něco později islám, nebo chcete-li klidně i jejich pohanští předchůdci z řad kmenových kouzelníků/šamanů atp.

jansmith[smích]

235388

02.01.2011 22:33

Povánoční až silvestrovské rozjímání o pohádkách, bájích a společenských systémech

RE: Mužský s ženský prvek

jansmith1984 193.?.?.?

Nedivím se, že se neshodneme. A na to co jste napsal odpovím zhruba takto:


Naše realita a svět plný zbytečných lží/zla ve kterém žijeme (a žili naší údajně také civilizovaní předkové) je výsledkem Systému, který je založen na egu, pokrytectví a stále uměle NĚKÝM přiživovaných animálních pudech a instinktech. Jedná se o Systém, který VY, podle mne nepřiznaně emotivně sice kritizujete, ale ve skutečnosti, jako mnoho dalších rádoby (nejen náboženských) autorit pomáhate, i popularizací principu patriarchátu, udržovat v chodu..[smích]

Chod našeho světa je založen na (v jistém okamžiku) sofistikovaně podsunutém vadném source-kódu (podrobnosti viz. starší příspěvky) a v případě patriarchátu (jak jej podle vás a dalších "hlásačů pravdy" do lidské přirozenosti údajně vložil coby boží zákon Bůh) se jedná o stejnou deformaci, jako o kteroukoli jinou, která se košér způsobem tváří jako něco jiného, než ve skutečnosti je.

Pokud bych chtěl být ironizující, tak to funguje podle podobného principu a zásad, které odhalují ty tolik reálné Protokoly, a nechám na vás, aby ste se zamyslel nad tím, jak to myslím..[smích]


Doporučuji shlédnout mnou prve odkazovaný film "Agora", který vám ukáže, jak lidskou přirozenost a tzv. boží zákony ve jménu křesťanského JHVHo v jisté době prosazovali křesťanští boží služebníci, jak se chovali k nepohodlným ženám obecně a jak tyto zákony (pro MOC a peníze do těch správných kapes) vydávali za Boží slovo a tudíž lidskou přirozenost. A pro vaší informaci, Víra, kterou pomáhali uvádět v život, vládne miliónům lidí doposud.

Tedy znovu, jedná se o obraz Systému, který využívá patriarchát jako nástroj ovládání lidí (nejen žen) a jestli se nepoblijete, tak máte opravdu odolný (košér) žaludek.


Asi mi odpovíde, že jde o extrém a patriarchát, který hlásáte VY takový není, ale na to je jednoduchá odpověď: Nemůže být jiný, protože pokřivené přírodní zákony a deformovaně hlásaný smysl života lidských bytostí, jinými slovy: záměrně vadný source-code ze kterého vychází, JE STEJNÝ.


A Peace s vámi, příteli a kamaráde,

jansmith[smích]

235410

02.01.2011 23:24

Povánoční až silvestrovské rozjímání o pohádkách, bájích a společenských systémech

RE: Mužský s ženský prvek

jansmith1984 193.?.?.?

Zase je to jinak, pane Lhotáku..[smích]


Žádných 200 let....

Jedná se o zásadní systémový problém, který se line Systémem od nepaměti, viz. můj příspěvek výše, ze kterého pro dokreslení vyjímám:

---"Doporučuji shlédnout mnou prve odkazovaný film "Agora", který vám ukáže, jak lidskou přirozenost a tzv. boží zákony ve jménu křesťanského JHVHo v jisté době prosazovali křesťanští boží služebníci, jak se chovali k nepohodlným ženám obecně a jak tyto zákony (pro MOC a peníze do těch správných kapes) vydávali za Boží slovo a tudíž lidskou přirozenost. A pro vaší informaci, Víra, kterou pomáhali uvádět v život, vládne miliónům lidí doposud.

Tedy znovu, jedná se o obraz Systému, který využívá patriarchát jako nástroj ovládání lidí (nejen žen) a jestli se nepoblijete, tak máte opravdu odolný (košér) žaludek.
"---


Tady nejde o VLÁDU jedněch druhým nebo po boku s druhými, jak to soustavně podáváte, ale o spolupráci mezi lidmi bez ohledu na pohlavi a další rádoby (a ideologicky zneužitelné) odlišnosti.

V epochách uměle upřednostňovaného materialismu a vlády ega nad instinkty opravdových lidských bytostí Systém bohužel naprosto neprůchozí, i když budete mít asi pravdu, že bez katarze ke změně k lepšímu asi nedojde. O návrat k patriarchátu, jak jej chápete vy a s vámi mnoho náboženských ideologů a košér manipulátorů se podle mne jednat nebude ani náhodou. Vstoupil byste znovu do stejné řeky, a to jak víme není možné...[smích]jansmith[smích]

235417

03.01.2011 00:14

Povánoční až silvestrovské rozjímání o pohádkách, bájích a společenských systémech

RE: Mužský s ženský prvek

jansmith1984 193.?.?.?

Nesouhlasím s vámi, i když chápu vaše pohnutky a zřejmě upřímnou snahu o hledání lepších poměrů, než vládnou lidské rase v současnosti (IMHO, odpovídají principu příčin a následků).


Asi už na závěr pár poznámek:
Lidská rasa se vyvíjí a od pohanských uskupení, kde postupně převládl v rámci boje o zdroje a později MOC a peníze do těch správných kapes patriarchát, se posouvá k hledání nových, spravedlnějších společenských Systémů. Na jisté úrovní vnímání se jako jediný správný a spravedlivý může jevit právě patriarchát, ale to je podle mne jen mlha před očima.

Ten minulý i současný Systém se přežil (důkazy jsou všude kolem nás) a podle mne je chybné se domnívat, že někdo pracuje na rozkladu současné morálky záměrnými deformacemi mezilidských vztahů (militantním feminismem nebo propagací homosexuality) proto, aby zlikvidoval to jediné správné, tj. patriarchát.

Nikoli, jde o vývoj a to co se děje je poslední fází Systému, který je právě na deformovaném patriarcháty založen a po dosažení mezní hranice volných zdrojů k expanzi začíná vyhnívát zevnitř.


Patriarchát byl funkční jako etapa zrání ve své době a v rámci evolučního vývoje a týká se to, jak jste napsal, i konfuciánského řádu či indiánů..[smích]

Vnímání lidským bytostí a mezilidské vztahy se vyvíjejí a postupně osvobozují od nabalených deformací (animálních pudů a instinktů) a pokud se tato civilizace ve své uměle udržované nevědomosti a honbě za Zlatým teletem nezlikviduje, tak bude v budoucnu fungovat na úplně jiných základech, než nabízí opakovaně zneužívaný patriarchát, tj. Bohem nadřazeného muže nad ženou. Jednalo by se totiž opět o stangnaci a běhání v kruhu.


A toto bude asi všechno, co bych slovy Forresta Gumpa k tomu v této debatě řekl a na závěr i vám vše dobré,

jansmith[smích]

235423

03.01.2011 00:31

Na přelomu roku

RE: ad výše

jansmith1984 193.?.?.?

Ano, všichni ti, které uvádíš (a bylo jich mnohem, mnohem více) byli pokračovatelé a upravovatelé již v počátku náležitě deformovaného učení/evangelií sv. Pavla (farizeje Šaula z Tarsu) a tedy ať si to přiznáš nebo nikoli, vědomí nebo nevědomí Talmudisti.

Ber to jako můj poslední vstup v tomto vlákně. A klid v duši a Peace s tebou 204ko...

jansmith[smích]

235425

04.01.2011 10:40

Povánoční až silvestrovské rozjímání o pohádkách, bájích a společenských systémech

RE: Mužský s ženský prvek

jansmith1984 193.?.?.?

Ano Lin, Agora názorně ukazuje, jak je možno v rámci boje o MOC a peníze do těch správných kapes brutálně zneužít tzv. boží zákony a boží slovo, kterými p.Lhoták podepírá své teze. Příběh ukazuje co dokáže korporátní náboženství ve jménu jedin.Boha a jak vymýváním mozků a z využitím různých nábož.ideologií (nejen křesťanstvím) vytvářejí z lidsk.bytostí ovce a ovčáky (Otce a děti).

Tyto tzv. boží zákony (ve skutečnosti lidským egem vymyšlené nebo překroucené mýty a "ideologické" poučky) nadělil lidské rase, údajně pro její dobro, pokřivený MONOTESMUS (v čele s judaismem, ze kterého později vznikly jeho odnože křesťanství a islám) a jako nástroj ovládání lidí (nikoli jen žen) k tomu použil, dle některých, božím slovem podepřený Patriarchát.


Co k tomu dodat.
K čemu se dopracovala společnost, kde mají primární zodpovědnost za její blaho a prosperitu muži demonstruje vývoj naší civilizace, který paradoxně tak rádi kritizují i někteří příznivci Patriarchátu. Narozdíl od toho co říká p.Lhoták, lze rovnítko mezi monot.náboženství a patriarchát vložit naprosto opodstatněně. Navíc tato náboženství vznikla z pohanských kultů, takže stejné rovnítko (odhalující deformaci) existuje i tam, tady i u "indiánů".

Podstata je v tom, že neexistuje a nikdy neexistoval ideální patriarchát (v podobě a pojetí, jak k němu vzhlíží p.Lhoták a klidně může zmiňovat i védy), stejně jako neexistuje a neexistoval ideální kapitalismus nebo komunismus, jak k němu s pomýlenosti nebo prospěchářství vzhlížejí jiné rádoby autority...[smích]

Je tomu tak, že veškeré (v rizí formě možná dobře míněné) ideály pod vlivem lidského ega, animálních pudů a instinktů (v monoteismu manifestujících se do boje o MOC - v rámci honby za Zlatým teletem samozřejmě košér peněz) jsou zdeformovány a zdiskreditovány a chybně chápáné pojmy (realita - skrze vadný source-code, ve spojení se sofistikovanou manipulací vědomí oveček E/elitami skrze pokrytectví) to vše v očích plebsu legalizuje.

Pokud by společnost fungovala na rovnoprávném vztahu sebevědomé ženy a sebevědomého muže s nepředepranými mozky (nejlépe v normálním rodinném uspořádání), tj. na principu dobrovolné spolupráce navzájem se respektujícího páru a nikoli na principu hiearchie hlavy a krku, už by se nejednalo o tzv. patriarchát, ale o novou kvalitu mezilidských vztahů, po které se často volá i zde na Zvědavci, kterou ale udržováním stávajího Systému nebo reinkarnací toho co údajně bylo, nelze nikdy dosáhnout.


Jak sem psal prve. Lidská rasa se vyvíjí a vracet se k tomu, co bylo za indiánů nebo později lidské bytosti, bez změny přístupu vnímání reality a sebe navzájem, od deformací neosvobodí. Doufám, že si tuto mou poslední reakci přečte i p.Lhoták a další přátelé a vše dobré,

jansmith[smích]

235531

04.01.2011 21:34

Povánoční až silvestrovské rozjímání o pohádkách, bájích a společenských systémech

RE: Mužský s ženský prvek

jansmith1984 193.?.?.?

Už sem nechtěl debatu natahovat (p.Stworovi, který jinak zasluhuje úctu za prostor, který pro tyto i jiné polemiky skrze Zvědavce poskytuje, by mohla naskočit kopřivka..[smích]), ale myslím, že na vaše reakce přátelé je nutno, pro rovnováhu kterou pravděpodobně neodmítáte, ještě jednou zareagovat.


K tomu, co jsi napsal, quido2, nemám výhrady. Už dříve jsem poznamenal, že přijímám védy jako jeden z hodnotných pramenů lidského pohledu!!! na Všehomír, které stojí za to studovat a učit se z nich, a to i proto, že neobsahují mnou opakovaně připomínaný vadný source-code, který do lidského vnímání Světa vložily self "autority" ostatních později vzniklých, a náležitě košér deformovaných, světových náboženství...

Rozpor a nepochopení je jinde. Problém se VŠEMI psanými nebo i verbálně předávanými prameny lidského poznání je ten, že jsou produktem ČLOVĚKA (lidské mysli), jakkoli jsou opět LIDMI deklarovány jako vyšší Pravda či slovo Boží, a to nejen jak je tomu v podání monoteistických náboženství, ale jak je tomu stejně i v případě "milióny" let starých Pravd védského náboženství.

Proto ty "3" vykřičníky pro zdůraznění slov "lidský pohled" výše, stejně jako mé výhrady k nekritickému uznávání jakékoli Autority, která má tendenci poskytovat HLEDAJÍCÍM instatntní poznání, které ale není možno pochopit zprostředkovaně, ale jedině na základě VLASTNÍ duchovní nebo jiné OSOBNÍ zkušenosti. (Tady se hodí ironizující kritika "nekritické víry", kterou sobě vlastním způsobem zde občas paradoxně správně nastoluje, jinak lehce tendenční [smích], přítel a kamarád Vojta49.)


Žádné studium materiálů (což je aktivita hmoty - mozku - mysli) nebo slepé následování gurua, poznání Pravdy a reality (nikoli virtuální) nepřinese a to, co zde poskytujete vy dva s p.Lhotákem ve věci hledání opodstatnění pojmu Patriarchát je opět jen přebírání a předávání názorů někoho jiného (předchozích "autorit" - jakkoli se mohou jevit jako ty jediné Pravdu přinášející), tentokrát ve vaší skromné režii..[smích]

Véd se v případě debaty o Patriarchátu týká stejná námitka, jako je tomu v případě monoteist.náboženství - jedná se opět jen o učení odrážející etapy lidského vnímání vývoje lidské rasy a mezilidských vztahů, který je poplatný době a stupni poznání ve které vznikal a vyvíjel se a jakkoli nám jsou védy autoritami podávány jako jediná Pravda (a v mnohém jsou jistě Pravdě blízko), POZOR: ještě to neznamená, že tomu tak opravdu JE, notabene stoprocentně.

TO BE CONTINUED

235561

04.01.2011 21:44

Povánoční až silvestrovské rozjímání o pohádkách, bájích a společenských systémech

RE: Mužský s ženský prvek

jansmith1984 193.?.?.?

DOKONČENÍ

Existují i JINÉ pohledy na chod Všehomíra (či smysl života, mezilidské vztahy nebo třeba škodlivost kouření [smích]) a těžko je lidská mysl může zprostředkovaným způsobem "uzákonit", jak se o to cestou lidských autorů (pseudoautorit) snaží nekřiklavějším způsobem, deformovaným vnímáním Boha, monoteistická náboženství nebo i ta starší, byť mnohe vyváženějších učení. Napsal jsi to přesně quido2 cituji: " Vedám nelze porozumět na základě materialistického vzdělání", ale přitom se podle mne (nic ve zlém), přesně tímto způsobem o jejich chápání a aplikaci na současnou dobu a patriarchát jako sociální systém, bez hledání hlubší než náboženské základny, pokoušíš.


To je odpověď i p.Lhotákovi, který se ve své argumentaci navíc uchyluje k podobné rétorice jako nábož.autority které SÁM rád kritizuje, které také jakýkoli jiný názor (než ten podle nich jediný správný) buď v minulosti potíraly ohněm a mečem (viz. Agora) nebo dnes (opět za pomoci LIDMI psanými evangelii) skrze tzv. slovo Boží autoritářskými slovy VIZ: "myšlení a hodnocení malého dítěte" bagatelizují, a to vše přesně v intencích deformovaného Patriarchátu, jak jinak, skrze ostatním nadřazeného a o své neomylnosti přesvědčeného Otce, který jako diskutabilní v tomto vlákně rozebíráme.

Díky za zajímavou polemiku a Bůh i s vámi, přátelé a kamarádi,


jansmith[smích]

235562

11.01.2011 15:57

Kritická analýza trhu a ekonomické krize

RE: ad výše

jansmith1984 193.?.?.?

Další dobrý příspěvek, ve kterém Guru popsal jak se věci mají, ale co je důležité, narozdíl od "vzdychání" a akademického sofi-filozofování některých diskutujících, navrhl i co dělat.


Osobně bych podtrhl následující:

1 - Je třeba vzdorovat ZioNqacistům i na jejich "bitevních polích" - v byznyse, na trzích.
2 - Je třeba odhalovat jejich zločiny a nebát se je uveřejňovat.
3 - Požadovat vyváženost zpravodajství ve Státní televizi (ČT1, ČT2)...
4 - Požadovat vyvážené zpravodajství a proporcionalitu mezi funkcionáři a zaměstnanci. Kdyby polovinu všech funkcí v ČT zastávali Eskymáci, nezdálo by se vám to podezřelé? Proč se nikomu nezdá podezřelé, že polovinu tvoří milovníci Talmudu? Při posledním sčítání obyvatelstva jich bylo 0,03%, tak proč jich jsou mraky na každém strategickém místě?

Závěr: Neberte si úvěry na zaplacení dovolené, nekupujte jejich odpornou ZioNazi kultůru (filmy). Převálcujte je na trhu!!
Demaskujte je, pranýřujte jejich zločiny. Nevzdávejte se!

---


Už se těším na reakci Vojty49 nebo mtk (pokud přijde) a Peace s nimi.

jansmith[smích]

235850

12.01.2011 22:05

Kritická analýza trhu a ekonomické krize

RE: Jen houšť

jansmith1984 193.?.?.?

Výborné doplnění od Mauta, které je další skvělou protiváhou některým zdejším rádoby sugestivně"pravdivým" názorům, či úvahám..[smích]

Někteří zdejší akademici a ekonomové amatéři by si měli znovu přehrát teze sociologa Jana Kellera o cílené likvidaci střední třídy a sociálního státu ve prospěch siosoukromého sektoru (a MOCI a peněz do těch správných kapes), kdy tzv. sociální státy jsou na tom paradoxně stále ještě celkové lépe než krachující státy založené na sobectví a kleptokracii typu USA. Je dobré si všimnout, že i v navenek krachujících USA to jde podle manuálu: bohatí stále více bohatnou a chudí o to více chudnou, tj. společnost založená na pokrytectví se rozkládá, viz. realizující se vize oblíbených Protokolů.


Na dobrou TV DEBATU k zamyšlení upozornil MoUdrostrak ve sloupku "Ve zkratce" pod nadpisem "Konečně je pravda venku: Krize z dílen Bilderbergu!"
-Planeta Země 2011-

jansmith[smích]

235928

31.01.2011 10:32

Měl by Zvědavec opustit svou značku „politicky nekorektní“?

RE: Neměnila bych nic

jansmith1984 193.?.?.?

Možnosti, jak "SPIRIT" Zvědavce omezit nebo úplně zlikvidovat, se dají v zásadě rozdělit na dvě: na Vnejší a Vnitřní:


Vnější cesta je jednoznačná - je to přímá nebo častěji nepřímá (v zastoupení lokajů v justici) snaha (těch, kteří se nesmějí nahlas jmenovat) zdiskreditovat editora jako někoho, kdo rozšiřuje např. antisemitismus, dosáhnout jeho soudního postihu a tím v praxi konečně omezit někomu tolik nepohodlnou svobodu vyjádřování na Zvědavci.

Tato cesta se ukázala zatím jako málo efektivní a možná i proto přicházejí na řadu našeptávačí se slovy o "čase změn" tzv. k lepšímu...[smích]


Mezi cesty jak Zvědavci uškodit Zevnitř lze překvapivě, mimo necitlivé cenzurní zásahy v diskuzi (editorem, moderátorem), taktéž zařadit i necitlivě provedené změny v jeho grafické úpravě.

Zvědavec se nemá za co stydět a nemá na své (dnes již klasické a osobité) vnější barevné úpravě důvod nic měnit. Šedá, narozdíl od zprofanované modré..[smích], je dobrá a pokud se bavíme o bílé, tak pokud se nemýlím, bílá je při zobrazování na monitoru z hlediska energetické náročnosti ze všech barev nejžravější.


A jestli někomu nesedí v nadpisu Zvědavce titulek "politicky nekorektní webzine", což je jasná narážka na "korektnost" a licoměrnost zde často kritizovaného mainstreamu, tak by stačilo pro klid duše nadpis změnit viz. např: "na politické korektnosti nezávislý webzine". Malá nenápadná změna a problém je vyřešen, co říkáte přátelé a kamarádi?


Takže ještě jednou, někdy méně znamená více a Peace se všemi inovátory, kteří rádi upřednostňují vnější dojem nad obsahem.

jansmith[smích]

237197

05.02.2011 18:23

Zvědavec a značka „politicky nekorektní“ podruhé

Zvědavec a značka

jansmith1984 193.?.?.?

Na úvod snad jen, že je podle mne dobře, že (asi na základě výtky jednoho diskutujícícího) zmizely z úvodní stránky ty nesmyslné a úchylné fotky s pečivem ve tvaru mužského pohlaví..[smích]

Nebylo to poprvé, kdy se Zvědavec podobným způsobem připodobnil bulváru a v tomto kontextu působí docela legračně snaha hledat způsoby, jak v očích čtenářů posílit jeho SERIOZNOST nebo dokonce měnit za tím účelem grafiku..[smích][smích]

Přemýšlivý návštěvník nebo diskutér z řad zdejších veteránů se pousměje a zakroutí hlavou, ale pokud se jedná o nově příchozího (hledajícího něco jiného než mainstreamové splašky a brnkání na první signální ), ten zařadí Zvědavce po zhlédnutí "penisu v rohlíku" podprahově mezi "Blesky" a "Aha", nehledě na to, že to může být jeho poslední návštěva. Navíc bych se nedivil, kdyby souhlasnou kritikou podobných "upoutávek" nešetřili naopak siobojovníci na lehožumpě. Pokud je cílem zobrazování takových "ptákovin" lákání dalších čtenářů nebo pobavit či odlehčit, tak se domnívám, že by to šlo i decentnějším (a vážnost probíraných témat neznevažujícím) způsobem.


Jak jsem psal jinde. Zvědavec může být zdecimován zásahem Zvenku (soudním rozhodnutím) nebo se o své renomé připraví necitlivou změnou grafiky (která naruší "kontinuitu" a vytvoří "barevnou hudbu" ) či necitlivými zásahy do debaty, která je paradoxně to, co Spirit Zvědavce vytváří. Tím netvrdím, že moudrá vylepšení chodu a vzhledu stránek (viz. některé rozumné návrhy diskutujících) jsou na závadu také a držím editorovi palce, aby měl při jejich volbě šťastnou ruku.


Berte to jako názor zdejšího už také Veterána, který nemá důvod nikomu pochlebovat a na Zvědavci mu záleží.


A k Oku?

Tentokrát nesledujme Cestu peněz, ale VŠÍMEJME si názorů některých diskutujících. Pokud je pro odstranění Oka v záhlaví Zvědavce oponent MoUdrostáka nick Arkan (a Peace s ním i s jeho podněty), který oko přirovnal k Pinkertonovi, potom je to jasný signál, že by mělo lidské OKO v logu Zvědavce naopak ještě dlouho zůstat...[smích]

jansmith[smích]

237664

09.02.2011 13:08

Mechanismy amerického ovlivňování Ruska a států SNS

RE: Ruské vládnoucí elity

jansmith1984 193.?.?.?

Děkuji vám pánové Kysučane a quido2 za vaše příspěvky.


Přesně popisují situaci a metody, jakými Pokrytci pracují (Predátoři patří jen do části množiny po Moci a penězi do těch správných kapes pokukujících deprivantů) a jak sofi metodami manipulace s masami, brainwashingem a nástrojem ROZDĚL A PANUJ a náboženskými pokrouceninami po věky ovládají nevědomou a zblblou většinu.

Zejména metoda Rozděl a Panuj (divide et impera / divide and conquer / divide and rule) je velmi účinná a dokud nebude moudrými spoluobčany v souvislostech a adresně pojmenována a rozkryta, dotud se poměry ve společnosti pro dobro VŠECH zúčastněných nezlepší.

Příkladu je plná historie a mezi poslední bych zařadil snahu pokrytců rozdělit a zpacifikovat protestující Egypťany a tím udržet u moci proUSraelský, zkorumpovaný režim a jeho zbohatlíky v čele s Mubarakem nebo v v Českých podmínkách např. rozdělit občany ve věci protestu lékařů.

Ano, postavit mladé proti starým (přemluv bábu), pracující proti důchodcům, sestry proti lékařům a navzájem (viz. trojský kůň ODS Jurásková v čele asociace sester) atd. je cesta dokončit zlodějskou privatizaci a tunel na prostředky státu.


Využili zblblosti určité množiny Slováků a Čechů a rozdělili společný stát ve svůj prospěch, stejně jak to bohužel krvavě dokázali v býv.Jugoslávii a jak se jim kupodivu stále nedaří v Rusku.

Pokud budou lidé držet pohromadě, jejich arogance a košér pletichy končí a proto je dobře tyto věci a v SOUVISLOSTECH (nejen na Zvědavci) stále připomínat.

jansmith[smích]

237835

19.02.2011 12:46

Vivat Disent!

RE: až lidé

jansmith1984 193.?.?.?

Technická poznámka MoUdrostraku.
Má tam být napsáno Špidly" nebo Špindly? Není to poprvé, co se varianta bez "n" v diskuzích objevila.

Absence "n" může totiž (záměrně nebo nechtěně) něco podprahově asociovat..[smích]

jansmith[smích]

238300

19.02.2011 18:13

Cesta do Argentiny

RE: Dobra destinacia...jen pozor na Janomamy!

jansmith1984 193.?.?.?

Vojto, na co se s udiveným výrazem evolucionisty ptáš zde bylo na Zvědavci v jiných souvislostech několikrát vysvětleno.


K tomu co napsal karel4u, ve zkratce:

Živí tvorové (i lidé) se evolučně vyvíjejí. V případě lidí, z primitivních forem (mezi které patří i domorodé, moderní civilizací nepolíbené pralesní kmeny), se učením a předáváním zkušeností vyvíjejí ve stále civilizovanější a empatičtější lidské bytosti. Může se stát, že vlivem okolností v některých komunitách vývoj ustrne, jinde akceleruje.

Od svých zvířecích předků převzali lidé jejich animální pudy a instinkty a těch se na své cestě k rozvinuté lidské bytosti pomalu zbavují. Mezi ty animální pudy a instinkty patří TAKÉ TO TEBOU zmiňované vraždění, což je výrazem lidské !NEVĚDOMÉ! snahy dominovat a ovládat - jistě dostatečně účinně podporované některými domorodými šamany coby pohanskými ideology.

Naše doba (posledních několik tisíc let) funguje analogicky s tím rozdílem, že je díky absorbovaným zkušenostem částečně kultivovanější a roli šamanů převzali ideologové monoteistických náboženství v čele s judaismem (a jeho torou a talmudem, které zajímavým způsobem reflektují i Protokoly sio-mudrců). Rozdíl je i v tom, že přibývá lidí, kteří tyto a jiné farizejské snahy pro MOC a peníze do těch správných kapes (nejen sionistů, ale i jiných náboženských ideologů a mafiánských zájmových skupin) začínají rozkrývat a své poznatky, díky moderním technologiím, mnohem účinněji předávají dál.

Stále více lidí se tzv. odpojuje, vydává na cestu osobního růstu (mimo dříve nevědomě přijímaný krysí závod pokrytectví a hrabavé úžery Zlatého telete) a začíná vnímat jiné hodnoty než ty, které ovcím sofistikovaně a podprahově vnucuje pro ZISK a "nekonečný růst" [smích] někým podporovaná a financovaná, z 90% prolhaná, reklama.

Vliv těchto a dalších manipulačních a deformačních nástrojů ovládání mas (mezi kterými má privilegované místo osvědčená metoda: ROZDĚL A PANUJ ) vývoj ke spravedlivější a humánní společnosti samozřejmě zpomaluje.Stačí ti to v této zkrácené a zjednodušené formě Vojtěchu? Nebo se jako v naší dávné debatě o zločinech sionistů na okupovaných území Palestiny (jako správný akademik) opět pokusíš o nějaký skluz jinam.

A Peace s tebou, příteli a kamaráde,

jasmith[smích]

238315

19.02.2011 19:23

Teď je to na Íránu

RE: Asi jeden z duvodu

jansmith1984 193.?.?.?

Nemyslím si, že např. to, co se stalo v Tunisu, Egyptě atd., někdo vymyslel a zrežíroval.

Spíše doba nazrála a někdo v zoufalství, tím že škrtl sirkou, rozhýbal masy...

Zejména mocní u globálních vesel se podle mne snaží situaci zvládnout ex post, více či méně úspěšně se pokoušejí dohnat zpoždění a samozřejmě náhle vzniklé obtíže (jako už tolikrát v minulosti) přetavit v konečný benefit - neboli dále "prodat" v souladu se svými tzv. vyššími zájmy/plány.

Tímto chci říci, že si nemyslím, že velké společenské změny (jak se domnívají někteří zdejší ctihodní pisatelé) nemohou vzniknou NIKDY zdola.

Podle mne mohou, tj. za neočekávaných okolností mohou nastat i bez vlivu ovčáků.. Otázkou je, kdo, jaké síly a s jakými záměry (a jak úspěšně) se chopí iniciativy následně a jak jsou ti kteří kvas ZDOLA nastartovali silní a zda-li se od ovčáků nechají posléze zmanipulovat a odklonit od původních záměrů.

jansmith[smích]

238319

20.02.2011 14:02

Cesta do Argentiny

RE: Dobra destinacia...jen pozor na Janomamy!

jansmith1984 193.?.?.?

Problém s tebou Vojto je ten, že ZLEHČUJEŠ evidentní sviňárny a SOUVISLOSTI, které k ním vedou a snažíš se je akademickým způsobem relativizovat.


Podle tebe je příčinou problémů na této Planetě lidský genom a tzv. evolučně daná lidská přirozenost, ale nevzpomínám si, že by ses někdy vyjádřil i v tom smyslu, že za tím může stát (a skrze MOC a peníze je přiživovat) i pokrytectví a farizejství určitých KONKRÉTNÍCH lidí a skupin u mocensko-finančních koryt. Skupin, které po věky sofistikovaně zneužívají a udržují lidičky v nevědomosti a skrze jejich nezvládnuté ego a animální pudy a instinkty jimi manipulují k obrazu svému.

Není divu, že nerad tyto moc.skupiny a vazby pojmenováváš (byť jasná fakta jsou na stole a stále přibývají a pozor - nebavíme se jenom o sionistech), protože by z toho bylo vidět, že se stáváš jejich vědomým nebo nevědomým kolaborantem. A nejsi zde na Zvědavci zdaleka jediný..[smích]

Je jedno, jestli tak ty a někteří další diskutéři konáte z přesvědčení, pro vlastní pobavení nebo třeba za 30 stříbrných v dresu těch, kteří nesmějí být kriticky jmenování a kteří nikdy nedokáží hovořit a konat jinak než úkosem, ale stejně jako síly o kterých je řeč, i vy se postupně zařazujete. Ne, nemám na mysli "společnou vinu", ale zamysli se nad fenomenem "společné odpovědnosti", v rámci které nepřímo a akademicky učesaným způsobem ovčáky podporuješ.


Lidi a zájmy, kterým se svým přístupem pokoušíte přidat legitimitu a zdání nevinnosti se podobně jako ty (i díky internetu) v očích veřejnosti postupně demaskují a jeden takový dokument máš např. ZDE: Madeleine Albright: Stálo to za to

Na druhou stranu je dobře, že se tady diskutéři jako ty vyskytují, protože svými příspěvky poskytujete prostor pro výměnu názorů, které by jinak možná nezazněly a tím paradoxně pomáháte osvětě.

A Peace s tebou, příteli a kamaráda,

jansmith[smích]

238359

20.02.2011 16:38

Revoluce, které nebyly

RE: Diktátor,

jansmith1984 193.?.?.?

Že by Rumsfeldovi, Bush-Cheneyho kluci z Blackwater/Halliburton? Prosazují pravdu a lásku a demokracii a jsou rozlezlí skoro po celém světe. A z Iráku nebo Izraele to nemají daleko.

jansmith[smích]

238364

20.02.2011 20:47

Vivat Disent!

RE: až lidé

jansmith1984 193.?.?.?

Bylo by dobře pro všechny, drfie, kdyby si se (asi nechtěně) nedopouštěl generalizace (zevšeobecňování).

Za prvé proto, že to je metoda, kterou používají ovčáci a jejich lokajové k mystifikaci (matení pojmů a dojmů), tj. k ovládání zblblé většiny a za druhé proto, že ovčákům kopírováním tohoto osvědčeného přístupu občas svým způsobem vyjadřování v jejich košér úsilí napomáháš...[smích]


Nebyl to totiž, jak píšeš "stát", který znárodňoval a blbě privatizoval, tj. někdo/něco neuchopitelného až mýtického, ale naopak KONKRÉTNÍ lidé a skupiny, které se různými cestami (a po sametu brainwashingem naivních mas) dostali k lizu a náležitě toho, pro sebe a sobě spřízněné, vyu/zneužili.

Kde jinde, než na Zvědavci bychom měli být konkrétní a popisovat věci a vazby v SOUVISLOSTECH. Nebát se JMENOVAT a IN-FORMOVAT ostatní na faktech. A to i proto, že na rozdíl od biblických příběhů, které také slouží více méně brainwashingu, si většina občanů (mimo knížetem zblblé české juvenily [smích]) uplynulou dobu a vývoj pamatuje z vlastní zkušenosti a může porovnávat. Co nemůže je pod vlivem dezinformací, polopravd a vyložených lží pochopit správně souvislosti, a používání generalizace pochopení o co jde nepomáhá (dobře to popisují Protokoly a je jedno, kdo je sepsal [smích])


Takže, není to "stát", kdo provádí, cituji: "přerozdělování ztrát inflací, "záchranu bank", šrotovné, MMF, euroval", ale konkrétní lidé v jeho nejvyšších patrech, tj. tzv. servisní elity, jak o nich dobře in-formuje sociolog Keller.

Tak co, můžeme se v budoucnu místo vágního a rozplizujícího pojmu "stát" těšit na konkrétní jména a vazby, a to nejen v rámci ČR, ale třeba i za jejími hranicemi???

Předem díky a Peace s tebou,

jansmith[smích]

238374

20.02.2011 23:24

Vivat Disent!

RE: až lidé

jansmith1984 193.?.?.?

Napsal jsi to dobře, ale problém je, že za současného nastavení Systému nejít volit problém neřeší. Už tady na toto téma byla polemika s pí.Jarmilou.

Je to podle mne (jak před tím v jiné souvislosti varuje sociolog a filozof Bělohradský), únik do vlastního uzavřeného světa. Takový truc z deziluze a vnitřní alibismus.


Jedině AKTIVNÍ přístup může něco změnit a za aktivní přístup nepočítám kvazi snahu protestovat vhozením nesouhlasného textu do volební urny, jak to propaguje právě pí.Jarmila. Systém s tím počítá a i kdyby lístků s těmito protest-texty bylo třeba 80%, byly by zameteny stejně, jako jsou pod koberec zameteny mnohem větší průsery ovčáků nebo servisní Elity... Navíc docílit, aby volby ignorovali všichni a tím je snad anulovat je zbožné nerealistické přání, protože neoliberální ovčáci vždy najdou dost oveček, které volit půjdou a ty potom pokud zvítězí pomohou k deformám, které "smetou" i ty, kteří "hrdinně" nevolili nikoho..[smích]

Aktivně něco změnit lze za současného rozdání karet jedině tím, že BUĎ volím ty, kteří jsou (nevadí že jako jednoocí mezi slepými) určitou zárukou, že budou hájit mé zájmy (pozor - nikoli modré klony) NEBO zvednout prd-le [smích] a vyjít v dostatečném počtů na náměstí (jako v Egyptě) - a VYDRŽET.

Pasivita, tím že plebs volby ignoruje, naopak vyhovuje těm, kterými má otřást a pokud by Gándhí v Indii postupoval obdobně jako pí.Jarmila nebo ty Antiseptiku (tedy seděl doma na prd-li a opájel se tím, jak jim to nandám), tak by nikdy Indii od Britské koloniální nadvlády neosvobodil.

Občané jsou podprahově utvrzování v tom, že nemohou tímto košér Systémem otřást, ale pokud by si uvědomili jak obrovský mají potenciál a nerozplizli jej pod vlivem politiky ROZDĚL A PANUJ do vnitřních sporů nebo do pasivity, to by se křesílka pokrytců a lokajů začala ihned vrtět.

jansmith[smích]

238378

21.02.2011 20:24

Vivat Disent!

RE: až lidé

jansmith1984 193.?.?.?

A - Ano, drfie, máš pravdu [smích], GENERALIZACE (zevšeobecňování) je základním nikoli principem, ale projevem lidského myšlení/vnímání - a proto je tak účinně využívána k podprahové manipulaci nevědomých lidí/oveček...[smích]

B - Možná nevědomě, možná záměrně se mýlíš. Ti konkrétní lidé jsou naopak VELMI důležití a proto je snaha jejich existenci a ZODPOVĚDNOST zamlžovat a v určitých zvláště "choulostivých" případech jejich odhalování kriminalizovat.

K tomu, aby nebylo možno o těch zvláště hájených členech klanu Ovčáků a Servisních Elit kriticky hovořit slouží například nálepkování antisemitismem a když je nejhůř, tak se jejich záměrně destruktivní zásahy do chodu zařízení, které se zove "stát" (a zvláště ten sociální) omluví politickou odpovědností, která je v očích farizejů trestněprávně nepostižitelná.

Princip neadresnosti a zamlžování odpovědnosti také umožňuje jejich snadnější střídání ve funkcích, kdy někteří (ti zvláště košér "úspěšní" ) jsou za "trest" přesunuti na vyšší post, za vyšší plat nebo dostanou alespoň dobrou trafiku. Jen málokdy je mouřenínu, který splnil vyšší zadání, toto privilegium košér trafiky upřeno a je jako oběť předán světské spravedlnosti, a to i proto, že se vliv nebo skutky takovýchto KONKRÉTNÍCH figur, za pomoci mediálních lokajů a nástroje matení GENERALIZACE, znepřehlední.

Příklady si najdi sám a nemusíš hledat daleko, česká podnikatelsko-politická scéna je ti k dispozici. Jinými slovy, nevymlouvej se, že poskytovaní konkrétních faktů a jmén je práce jen pro investigativní novináře (zvláště, když mnoho z nich pracují jako lokajové Systému), protože pokud jako drfie píšeš zde a jinde své názory, jsi také takový malý investigativní novinář..[smích]


Mýtickým státem, který by rádi ořezali, (nikoli konkrétními farizeji a lokaji v jeho vedení) se ohánějí zejména neoliberálové, kleptokrati (a ovce, které v ně pro svou tupost shlížejí), to jest síly, které potřebují pro sebe a své kamarády protlačit privatizaci veřejných majetků a dojení zdrojů do těch správných kapes, a to dle košér podnikatelského hesla: ZISKY JSOU SOUKROMÉ a ZTRÁTY VEŘEJNÉ.

Generalizace slouží i k tomu, aby byl běžný občan zmaten a jako správná ovečka nepochopil která bije, koho má ve vlastním zájmu podpořit a vice versa.


Děkuji, že jsi poodhalil své postoje a proč zde přispíváš a Peace s tebou, příteli a kamaráde,

jansmith[smích]

238413

21.02.2011 20:34

Vivat Disent!

RE: až lidé

jansmith1984 193.?.?.?

Blbost drfie.

Stát by bez občanů neexistoval a proto stát jsou občané. Je to stejné, jako bys prohlásil, že rodina Moutelíků není mamka Jaruna, taťka Pepa a děti Šárinka s Petříkem, ale štítek na dveřích do bytu ve kterém žijí..[smích]

A Peace s tebou,

jansmith[smích]

238414

22.02.2011 09:36

Vivat Disent!

RE: až lidé

jansmith1984 193.?.?.?

Nedivím se Vojto, že se s drfiem pohybujete názorově na podobné vlně a to i pro tvé tvrzení, že lidé (podprahově všichni) jsou podle tebe, cituji: nespolehliví, úplatní a chamtiví. Takže GENERALIZUJEŠ (zevšeobecňuješ). Já třeba takový jak podsouváš nejsem a co ty??..[smích]


A omlouvat se nemusíš.
Tvoje omluvy na polemiku ve vlákně: Cesta do Argentiny, budou podle mne stejně upřímné, jako akademicky učesaný styl, se kterým tady vystupuješ a tak není nutno, aby sis dělal násilí...[smích]


Opět pokládáš nové dotazy, místo toho, aby ses vyjádřil k dřívějším, tobě adresovaným námitkám. Dodržuješ metodiku tzv. "skluzu" (klouzání), a jak dalece tak činíš dle metodiky košér manuálů nebo z vlastní iniciativy je irelevantní.

Jak se ti líbilo mnou odkazované video s Madlenkou Olbrajtovou (Korbelovou)? US bojovnicí za pravdu, lásku a demokracii židovského původu? Nějak si se zapomněl k němu a USraelskými E/elitami vylhané agresi do Iráku vyjádřit, akademiku. A můžeš si přidat agresi do Jugoslávie (co by tzv. humanitární bombardování) posvěcené nejen Madlenkou (přítelkyní Hašima Tačiho - bojovníka za pravdu, lásku a srbské orgány z Kosova), ale i jejím kamarádem exprezidentem Venouškem Havlů, a jako "jahůdku" přidat situaci v koncentráku s názvem Gaza nebo protesty ve Wisconsinu.

Ale kdepak, ty raději sklouzneš ke Kadáfimu a jeho synům a pátráš, jestli jsou diskrétními/servisními elitami nebo komu slouží. Abys mne špatně nepochopil, nic proti tomu. I to je téma k debatě. Ale až potom, co dostatečně JASNĚ vyjádříš svá stanoviska k Madlence s Vašíkovi.

Takže studuj, nejraději nezávislé analýzy a zdroje informací, tady máš jeden k nakouknutí Blízký východ bez USA? a Peace s tebou,


jansmith[smích]

238435

22.02.2011 20:57

Vivat Disent!

RE: až lidé

jansmith1984 199.?.?.?

Jakou přihrávku máš na mysli, Vojto?..[smích]

Mám tady analyzovat příčiny revolty v zemích, které byly roky, díky svým prodejným E/elitám a tajným službám, ve sféře vlivu proUSraelského Západu (Tunis, Egypt, Jemen, Bahrajn, vlastně i Lybie atd.?) a popisovat, jak si díky této politice jejich (Kellerovy) servisní Elity vytvořili pohodlný kult osobnosti, život monarchů a obrovské majetky jak doma, tak v zahraničí, bez ohledu na zbídačování vlastního obyvatelstva?

Mám tady popisovat, jak tato pokrytecká politika nejen vyhovovala, ale byla řízena USraelem, jak si své E/elitní kolaboranty USrael pro zachování tzv. stability na stř.východu a klid na práci státu Izrael (přísun ropy a peněz do těch správných kapes) hýčkal a jak se USraelský selektivní DVOJÍ METR vůči tzv. světovým diktátorům konečně naplno provalil?

Castro, Lukašenko, Kim Čong-il, Ahmadinežád, Chávez jsou pro pokrytecký USrael a jeho nohsledy (Člověk v plísni i české noshledy na ZAMINY a jinde) nepřijatelní, ale Mubarak, bin Alí, Abdalláh II a další jsou dle manuálu Protokolů SadoMacho v pořádku..[smích]


Co chceš ode mne slyšet o Kaddáfím? Že byl roky tichou prozápadní servisní Elitou, který trochu trucoval, ale nakonec pod tlakem a z pohodlnosti spolupracoval? Stejně jako viditelnější Mubarak nebo Zín Abidín bin Alí?? Že pokud tomu tak bylo a podobné figury začnou být pro farizejský Západ nepřijatelné, tak je bratrský USrael odepíše, stejně jako v případě stále méně spolupracujícího Saddáma Husajna? A jediné co US E/elity opravdu zajímá je Bahrajn, protože tam má základnu své, pro vliv v regionu strategicky důležité, 5.námořní flotily?

Nebo mám Kaddáfiho popisovat jako vůdce revoluce, který se postavil hrdinně Západu a nyní posvěcením střelby do protestujících chrání Libyi, před příchodem západní satanské plutokracie?..[smích] To po mne chceš, Vojto?


Neuspokojím tě, raději ponechám analýzu na povolanějších a zejména na dobu, až bude k dispozici více relevantních informací.

A Madlenka Korbelů? Nezdá se mi, že bych se pásl na jejím v uvozovkách selhání, stejně jako si nemyslím, že VŠICHNI LIDÉ (jak jsi prve generalizoval) jsou nespolehliví, úplatní a chamtiví. Naopak Madlenka a Václav Havlů (zastánci to kosovského kriminálníka Hashima Thaçiho), stejně jako Karel Schwarzenbergů, který po polobotky zabořen do US zadnice Kosovo jménem tzv. Čechů oficiálně uznal (Všech Čechů, Vojto??? Všimni si, zase lokaji v médiích podsouvaná generalizace.), všichni jmenovaní to příznivci a zastánci politiky rasistického státu Izrael, byl jen příkladem licoměrnosti a pokrytectví ve jménu pravdy, lásky a košér demokracie. A tak to ber, příteli a kamaráde.

jansmith[smích]

238465

22.02.2011 23:15

Vivat Disent!

RE: až lidé

jansmith1984 87.?.?.?

Drfie, tady jde o sklony neuváženě nebo cíleně generalizovat v zásadních informacích . Zevšeobecňování samotné nemusí být samo o sobě špatné, protože může zjednodušovat (zrychlovat) komunikaci. Na čem záleží je ale podprahový dojem, který zevšeobecňováním, ať už vědomě nebo nevědomě, dosahujeme.

Stát jsou opravdu lidé, kteří jej fyzicky tvoří a snažit se argumentovat vší šatní je dobrý vtip. Stát (skrze mechanismy, které mají zásadní vliv na životy jeho občanům) NĚKDO ŘÍDÍ.

KDO je ten NĚKDO, drfie? A co svými záměry SLEDUJE, to je to, oč tu běží. A to je to, co je generalizací zamlžováno, čímž se odvádí pozornost občanů od vazeb, nad kterými by se měli ve vlastním zájmu pozorně zamýšlet.


Použití termínu "servisní elity" není tak kritické, protože vlastně upozorňuje, že je dobré se tímto pojmem zabývat a osoby, které jménem "státu" na vrcholných pozicích rozhodují pojmenovávat (pro rozkrytí vazeb na mafie, kleptokraty, přesuny v polit.stranách a penězovody).

Pokud ale napíšeš, že "STÁT" ONO a TAMTO, možnost vidět za politikou KONKRÉTNÍ LIDI a jejich osobní zodpovědnost občanovi bereš a buď vědomě nebo nevědomě poskytuješ ovčákům KRYTÍ. Pokud generalizuješ v podružných záležitostech, tak jde (sorry za výraz) více méně o prd. V těch pro chod státu a životy občanů důležitých záležitostech je to ale voda na mlýn mafie, kleptokratů a košér pokrytcům.

Je to na tobe, drfie. Musíš si vybrat, jestli jim chceš svým popisem situace pomáhat nebýt vidět nebo je vystrčíš na oči probouzející se veřejnosti. Chápu, že pro lidi, kteří cestou rozkrádání veřejných zdrojů pracují na destrukci sociálního státu je takový transparentní přístup nepříjemný a raději by pracovali krytí za vágním pojmem "Stát", který má být tím, který mýticky za všechno může a který je třeba ořezat. Ale tak to nefunguje...

A nyní už definitivně Peace s tebou,

jansmith[smích]

238475

25.02.2011 22:53

Cesta do Argentiny

RE: Davejte si pozor!!!

jansmith1984 193.?.?.?

Ahoj Vojto, ztratil ses mi z jiné debaty, akademiku...[smích]
Ještě tě nepřešly starosti o Libyi, a jestli zařadit Kaddáfiho k servisní nebo diskrétní Elitě, příteli a kamaráde? Sleduješ, jak se USraelské E/elity začínají potit? Dokonce už i spojenec Merkelová údajně zvýšila hlas na vyvoleného.


Co takhle pár fotek s návaznosti na jiné regiony a jiné E/elity?
A.
Venoušek Pravda a Láska se objímá s Texasanem.
B.
Madeleine Korbelová Albrightová Pravda a Láska a demokracie a „velká ryba“ ve strukturách organizovaného zločinu Hashim Thaçi.
C.
K.Schwarzenberg Pravda a Láska Bilderberg a Hashim Thaçi ještě jednou.

A Peace s tebou,


jansmith[smích]

238630

25.03.2011 10:54

Intervence v Libyi: Hnaná ropou nebo humanitarismem?

RE: Zajimave cteni - koalice utocniku je pred rozpadem

jansmith1984 193.?.?.?

Zdravím tě hábečko..[smích]

Hezky si se rozepsal. Zajímavé je, že si se jako advokát (ďáblův?) R&R Ltd. mafií naklonoval nebo podle manuálu Talmudistů kosher přejmenoval, tentokráte z HHBB na BN. Že by pro velký úspěch z předchozím nickem, s jehož pomocí jsi zde v protikladu s realitou vždy fokusoval na KC (katolickou církev) a činy talmudistických sionistů a jejich lokajů tak nějak přehlížel nebo bagatelizoval?.[smích]

Budiž ti to přáno a Peace s tebou, příteli a kamaráde.

jansmith[smích]

240284

27.03.2011 19:53

Intervence v Libyi: Hnaná ropou nebo humanitarismem?

RE: Zajimave cteni - koalice utocniku je pred rozpadem

jansmith1984 193.?.?.?

Ptáš se hábečko, příteli a kamaráde, jestli K.Schwarzenberg lže.

Samozřejmě, že nelže, ale jako správný farizej ani neříká pravdu. Ptáš se, jestli Schwarzenberg lže, když říká, že je, cituji: "římský katolík"?

Dobrý dotaz..[smích]

V této souvislosti je zajímavé, že v hodnotovém desateru béčka ODS, strany Kalouska a Schwarzenberga TOP09, strany, které je kníže předsedou se píše, cituji: "TOP 09 je konzervativní politickou stranou, jejíž ideový program vychází z evropských tradic křesťansko-judaistické kultury.". Hodnotové desatero TOP 09

Proč myslíš, že tam křesťan Schwarzenberg má za pomlčkou judaismus? A to nechci explicitně připomínat notoricky známý fakt, že křesťanství a islám vzniklo jako béčko judaismu, ze kterého tyto dvě mladší náboženské ideologie (po likvidaci Ježíše a překroucení jeho učení např. obráceným farizejem a později hlavním křesťanským ideologem Šaulem z Tarsu) povstaly.

Takže, podle ovoce poznáte je hábečko (sorry BéeNko) a Peace s tebou.

jansmith[smích]

240531

27.03.2011 22:08

Intervence v Libyi: Hnaná ropou nebo humanitarismem?

RE: Zajimave cteni - koalice utocniku je pred rozpadem

jansmith1984 193.?.?.?

Tebe ty jinotaje a sofi náznaky od dob našich disputací blahé paměti ještě nepřešly hábečko? ..[smích]

Nevadí, baví mě, i když disputér tvých kvalit, coby skalní kritik KC (katolické církve), ale paradoxně souběžný advokát siomafií by nemusel používat podobné metody práce, jako metody práce těch které kritizuje, či na druhou stranu metody práce těch kterým poskytuje krytí (viz. siobankstermafie R&R Ltd).

Žeby ti nick HHBB přestal vyhovovat a bylo nutno jej po vzoru farizejů, kteří mění jména jako ponožky vyměnit za jiný, Bořivoji? ..[smích]


Ať tak či onak, jsem rád, že schvaluješ tezi: "Podle ovoce poznáte je" a bylo by docela zajímavé se dozvědět, zdali stále držíš katolicko-judaistickou tezi, že "Pravda není pro všechny"?!?!?

Nebo má Bořivoj oproti HHBB jiný názor? A Peace s tebou, příteli a kamaráde,

jansmith[smích]

240542

28.03.2011 11:19

Intervence v Libyi: Hnaná ropou nebo humanitarismem?

RE: Zajimave cteni - koalice utocniku je pred rozpadem

jansmith1984 193.?.?.?

Tak jak je to hábečko? Na jednu stranu jsem pro tebe, cituji: "také pěkně vyvedené, docelá čitelné ovoce" a zároveň jedním dechem podotýkáš, že je to ovoce pro tebe nesrozumitelné?.[smích]

Vidím, že jsem tvou inteligenci přecenil, příteli a kamaráde, i když jako sofista a obhájce siomafií zůstaváš nadále v tomto kolektivu zvědavců #1 . Stejně jako v minulosti se uchyluješ k rozebírání duševního stavu oponenta a pokračuješ v kličkování: vyjádření, jak je to u tebe s hábečkovou katolickou tezí, že "Pravda není pro všechny", jsi se vyhnul a obratem nasadil náhradní dotaz ohledně, cituji: farizejské čtk...

To, že mainstream a nástroje brainwashingu jsou globálně v rukou farizejů (co říkáš na přítele Murdocha?) si přeci cvrlikají vrabci na střeše, ale to ti nebrání, abys to otočil proti KC a murdochy a další siolokaje se nepokusil odsunout mimo zorné pole zvědavců.

Máš smůlu, vliv siomafií a tzv. banksterů na světovou politiku je stále čitelnější a průkaznější, a tím, že se jich budeš zastávat a nasazovat psí hlavu katolické církvi (které se nezastávám, protože je se všemi projevy dítětem judaistického pokrytectví) jim účinnější krytí neposkytneš. Vlastně to bylo i důvodem, že jsem tě znovu oslovil. Podle ovoce poznáte je a myslím, že po této výměně názoru je všem zřejmé, že nick BN je klonem nicku HHBB a o to mi šlo...

Tímto v tomto vlákně končím a a Peace s tebou, příteli a kamaráde,

jansmith[smích]

240581

28.03.2011 19:56

Intervence v Libyi: Hnaná ropou nebo humanitarismem?

RE: Zajimave cteni - koalice utocniku je pred rozpadem

jansmith1984 193.?.?.?

Překvapil jsi hábečko, že jsi přestal zatloukat. Ještě příjemněji bys ale překvapil, pokud bys měl své příspěvky do budoucna vyváženější.

Vesmír má rád rovnováhu, a tak tvé a dříve i Médovo "protěžování" katolické církve, na úkor minimálně stejně pokryteckých a farizejských (na mnohem starším judaismu a talmudu postavených a dle Protokolů fungujících) siomafiích, způsobuje dysbalanci a někteří "citlivější" jedinci, jako např. jendasmithů, takové protěžování vnímají jako cílenou manipulaci a záměrné krytí kosher vyvolených..[smích]

To je všechno, co jsem se ti snažil od první naší polemiky blahé paměti sdělit a doufám, že má snaha padne nakonec na úrodnou půdu. Polopatičtěji jsem to už napsat nemohl, tak snad jsem pro tebe tímto konečně srozumitelný. A protože si i v budoucnu rád přečtu tvé analýzy, tak na to, prosím, pamatuj příteli a kamaráde.

V tomto vlákně tedy definitivně nashle a Peace s tebou.

jansmith[smích]

240615

01.04.2011 20:52

Daně, daně a zase daně

RE: Spravedlivá daň neexistuje

jansmith1984 193.?.?.?

Už nějakou dobu zde na Zvědavci meleš blbosti drfie. Unikají ti SOUVISLOSTI, nejdeš do hlubších vrstev chápání příčin a následků a jediný problém proč se tím zabývat je, jestli se zde tak prezentuješ z naivity (vzhledem k věku a nedostatku vlastních zkušeností a pod vlivem kosher-KC našeptávačů) nebo jsi již ve fázi, kdy pracuješ tak nějak plně "uvědoměle"..[smích]

Ať tak či onak, Peace s tebou, příteli a kamaráde,

jansmith[smích]

240914

04.04.2011 13:17

Hodina „H“ Davida Camerona

RE: Hodina „H“ Davida Camerona

jansmith1984 213.?.?.?

Ptáš se, jak to bude vypadat, aristokrate.?..[smích]

Buď budeš ovčákem nebo jim polezeš doprdele nebo budeš za blbce (kupírovaného). Máš tři možnosti, o mnoho víc jich pro člověka, který přemýšlí co dál nebude. Ti ostatní budou za pitomce aniž si to budou uvědomovat.

Tak si vyber, příteli a kamaráde,

jansmith[smích]

241079

05.04.2011 20:44

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

jansmith1984 193.?.?.?

Drfie, ty jsi nezmar, příteli a kamaráde..[smích] Jako kdyby tady tvými "ústy" diskutoval soudru-ch profesorovo - peníze přece nesmrdí - ptáče Mach nebo jiný neoliberální maskot.


Tak tedy dobře. Tady máš něco ke studiu a povolení pokračovat v debatě máš až potom, co to přežvejkáš a vstřebáš..[smích] I když....: ?

BTW, zejména toho Andrease vřele doporučuji a to už proto, jak na úvod krátce zavzpomíná na svou neoliberální minulost, než pochopil co byl za užitečného idiota.

Andreas Clauss - Priciny financni krize - cz sub

Sklad dalších zajímavých dokumentů


A Peace s tebou,

jansmith[smích]

241156

06.04.2011 14:13

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

jansmith1984 193.?.?.?

Tak co aristokrate. Stáhl sis ten dokument s Andreasem Claussem viz. výše a co na něj říkáš???


Drfie se potom, co jsem mu ten odkaz poskytl, odmlčel a tak jej asi nyní studuje. Na druhou stranu o tom ale pochybuji, protože podobní neoliberální maskoti jako on nebo Vojta49 informace, které nezapadají do jejich světonázoru, zásadně přehlížejí a nestudují, a to buď se ztrachu, že by nabouraly jejich rétoriku nebo proto, že jako správní lokajové kosher Systému nemají důvod...[smích]

Je jasné, že ten odkaz na přednášku Andrease Clausse ze Švýcarska o příčinách a následcích finančních krizí jsem neuvedl pro drfieho modré oči, ale proto, že by mohla zajímat i ostatní, kteří ji ještě neviděli.

Clauss hovoří o dluhu, inflaci, úroku, Obamovi a mimo mnoha faktů a příkladů humornou formou prezentuje i citáty nebo výroky, jako např. ten Greenspanův k Číně - a jeden výmluvný citát sem za všechny uvedu:

"Ta hrstka, která Systém chápe, bude mít natolik zájem o jeho prospěch nebo budou natolik závislí na jeho milosti, že z jejich řad nikdy nevzejde opozice. Velká masa lidí, mentálně neschopna pochopit, ponese však jeho břímě bez reptání, možná dokonce netušíce, že Systém je vůči jejich zájmům nepřátelský."
- Rotschild - 1863 -


A pokud by měl drfie nebo Vojta49 problém stáhnout tu přednášku z uloz.to, tak tady je přímý odkaz na youtube:
A.Clauss - Příčiny finanční krize - cz titulky - youtube.

Tam jsou odpovědi na jejich bláboly a mavíc všechno podstatné k pochopení diskutovaného tématu,

a Peace se všemi,

jansmith[smích]

241183

06.04.2011 19:19

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

jansmith1984 193.?.?.?

Jsem rád, že Clausse znáš, aristokrate, a že jej nepopíráš. Neodpověděl jsi mi ale, jestli sis poslechl tu jeho přednášku ze Švýcarska (na kterou jsem odkazoval) a co o faktech v ní uváděných soudíš...


Mimochodem, jak si přišel na to, že mám ve Vatikánu nějaké oblíbence?..[smích] Má to být z naších polemik z HHBB nebo máš jiný zdroj? Každopádně jsi "lehce" mimo, protože jendasmithů patří mezi poslední, kteří by se Vatikánu nebo pokrytecké KC (katol.církve) zastávali.

Jediné, o co mi v debatách s hábečkem šlo, bylo, aby můj ctěný oponent, při svém honu na KC, nezanedbával Talmudisty a Siobankstery, na které při svém zanícení tak nějak zapomínal..[smích] - varovat před pogromy ale nezapomínal... A bylo to i proto, že KC, stejně jako islám vznikla na základech a ideologii judaismu a ideologii KC vytvořili kovaní farizejové jako Šaul a nikoli pravověrní křesťané, kteří byli umlčeni nebo přepsáni. Nebyla to KC, ale judaismus, který začal s dluhem, úroky a lichvou, judaismus který má pokrytectví a honbu za mamonem (Zlatým teletem) ve svém programu (source code). A pokud namítneš, že to v toře nebo talmudu nemá, tak se tak rozhodně až do dnešních dnů (viz. způsob jak vznikl stát Izrael a z toho vycházející situace v Palestině) chová.

I když, že by hábečko zapomínal není přesné. Přesněji Talmudistům a kosher Siobanksterům svými útoky na KC v očích nepoučených Zvědavců poskytoval KRYTÍ, a to paradoxně stejnými zbraněmi, které po věky používala i jim kritizovaná KC. Už si zapomněl aristokrate na jeho tezi, že "Pravda není pro všechny"? Tezi, kterou měla mezi svými ovládacími programy i katolická církev, kterou tak pranýřoval?

Takže gól ano, ale nikoli do mé branky, příteli a kamaráde..[smích]

A závěrem, víš co ještě stojí za pozornost? Podobně jako HHBB ani ty aristokrate nepíšeš jméno jednoho s guru všech siobanksterů správně, ale zkomoleně - viz, tvé "ročild". Je to jen náhoda nebo jako v případě hábečka to podle mne něco signalizuje a má to odvést pozornost jinam?!?

A Peace s tebou,

jansmith[smích]

241196

06.04.2011 21:16

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

jansmith1984 193.?.?.?

Myslel sem si, že máte s hábečkem něco společného aristokrate a je vidět, že jsem se nepletl..[smích]

Stejně jako hábečko, který obhajobou katolické poučky o Pravdě která není pro všechny jedním dechem KC při obhajobě Siobanksterů kritizoval, jsi i ty podle všeho, jak si se přiznal, nevědomým nebo vědomým zajatcem stejně farizejské myšlenkové matrice jako on.

Pravda jako univerzální hodnota JE a vždy BYLA pro VŠECHNY a jen pokrytci hledající výmluvy proč být pro všechny nemůže (protože by ji třeba nepochopili) její upírání ostatním využívali ve svůj mocenský a finanční prospěch a náležitě je také s pocitem Bohem vyvolených zneužívali. O čem jiném jsou náboženské ideologie nebo současná finanční dogmata plutokratického a sebedestruktivního kosher kapitalismu, kde zisky jsou soukromé a ztráty veřejné a kde ZISK a nekonečný růst jsou modlou judaisticko-katolického Zlatého telete???


Jinak, to šťouchnutí beru, příteli a kamaráde a znovu všem doporučuji ke studiu zmíněnou přednášku Andrease Clausse.

A Peace s tebou,

jansmith[smích]

241202

06.04.2011 22:03

Možná globální geofyzikální katastrofa a vojensko-politická situace ve světě (II)

RE: Pravicujme - tunelujme - humanitarne bombardujme - kolektivne aplaudujme

jansmith1984 193.?.?.?

Sorry, že se vměšuju, ale bacha na to aristokrate.

Proudění vzduchu je v různých nadmořských výškách různé, to znamená že u země může být západní, v pěti km je jihovýchodní, v deseti km jihozápadní a v patnácti severní. Ty mapy a hlavně na lžidnes.cz, je třeba brát s rezervou. Fukušima ruless..!!

jansmith[smích]

241206

07.04.2011 08:22

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

jansmith1984 193.?.?.?

Citace: "ti "ročildi" maj vkus skoro jako KC, to se musí nechat, ČÍM TO..."

Heureeeka, odpověděl sis sám hábečko (sorry, Bořivoji)..[smích]


A Peace s tebou,

jansmith[smích]

241220

07.04.2011 13:49

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

jansmith1984 193.?.?.?

Takže už i A.Clauss ti vadí hábečko? Podíval ses vůbec dostatečně pozorně a NEZAUJATĚ na tu jeho Švýcarskou přednášku nebo jenom tak hudruješ z hladu..[smích]

Napsal jsi, cituji: "stejně jako herr andreas, kterému se tak stýská po sv. říši..." a přitom si tak nějak PŘEHLÉDL, že Clauss nezmiňoval sv.říši římskou, ale pouze zmiňoval v jisté souvislosti římské právo.

Mimochodem, příteli a kamaráde, není dobré si plést římské právo (o kterém mluvil A.Clauss a které v psané formě vzniklo dávno před vznikem křesťanství) s římským církevním právem (kánonickým), které vzniklo dávno po zcenzurovaní a překroucení Ježíšových myšlenek židovskými farizeji (např.Šaulem) a tedy mnohem později. Nebo si to nepleteš a plky o, cituji: "faře, která zná řešení" jen kalíš kosher vodu, příteli a kamaráde??..[smích]

A co jsi už vůbec jako advokát vyvolených a pokrytecký kritik KC (který na druhou stranu rád varuje před pogromy - jen se nepokoušej vymlouvat, už jsme si to tady dříve, jak to bylo, vysvětlili) tak nějak OPOMENUL byl fakt, že Clauss použil v závěru přednášky báseň F.Schillera, a to nikoli, aby nějak přímo nebo nepřímo propagoval Vatikán a jeho ideologii, ale právě naopak. Schiller totiž v souvislosti s Vatikánem slovy básně poukazuje na, cituji: "blud, který ovládl celý svět" a který přece kritizuješ i ty. Mrkni ještě jednou a přesvědč se....

Tobě ale bude VADIT něco jiného, viď? a proto chceš andreasovi po farizejsku nasadit nálepku bigotního katolíka, je to tak Bořivoji-HB.?? [smích]

Zmínil totiž ve své přednášce několikrát (pro někoho bohužel nikoli servilně) exponenty z řad R&R Ltd. mafií, v jejichž obhajování či zlehčování si zdá se osobně zainteresován (mafií, za kritiku jejichž skutků se tak často vyhrožuje antisemitismem, zatímco kritika KC nebo čehokoli jiného je mediálně i jinak kosher podporována) a to se v siosynagogách neodpouští, viď??


Pojďme k závěru. Přestaň raději za přednáškou vidět KC agenty, nepouštěj se na cestu dvojího metru a nejdříve si dobře nastuduj, co A.Clauss rozebírá, jak hovoří o systému dluhu, úroků, hierarchii moci apod. a zejména jaké cesty k nápravě navrhuje.

Takže pro tebe i ostatní zájemce ještě jednou: A.Clauss - Příčiny finanční krize - cz titulky - youtube. nebo ke stažení: uloz.to


Těším se na tvou obvyklou reakci ve stylu bohorovného mlčení nebo naopak krasojízdě bonmotů a mlživých katolických podobenství kamaráde, doufám, že ostatní čtenáři kvitují kosher metamorfózu hhbb v BořivojeNakopla, a Peace s tebou,

jansmith[smích]

241226

07.04.2011 20:43

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

jansmith1984 193.?.?.?

Ale tady přece A.Clauss nezmiňuje sv.říši římskou proto, aby propagoval Vatikán nebo ideologii katolické církve. Hovoří o ní jako o předchůdci skotské nadace. Jde mu o římské právo, které fungovalo ještě před érou KC.

Ještě jednou připomínám báseň F.Schillera, kterou Andreass na závěr recitoval, která Vatikánu nenadržuje a je proti ovládacím bludům jako takovým, a vvooooo tom je:

Velikost Němce není v mečem klání.
Do říše ducha proníkání
a mužný s klamem boj - toť hodno jeho usilování.
Okovy tíží na zemi národy všechny.
Když se z nich Němec vymanil a Vatikánem otřásl,
potíral blud, jenž celý svět si podmanil.
Vítězství dobyl ten, kdo bleskem pravdy vládl,
dal duchu svobody. Svobodu dáti rozumu
znamená přít se za všechny národy.
Jsou věčně platné tyto důvody.


Vidíš tam někde hábečko nebo v té přednášce, že by Clauss, když už mu nasazuješ KC kopyta, razil tebou oblíbené katolické heslo, že Pravda není pro všechny?? Řekl bych, že jak ta báseň, tak přednáška je o pravdivých informacích či blesku pravdy, svobodě ducha nebo proti nenažraným E/elitám obecně a tedy přesně naopak.

Jinak díky, že si tu přednášku zde také zpropagoval a Peace s tebou, příteli a kamaráde,

jansmith[smích]

241253

07.04.2011 20:48

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

jansmith1984 193.?.?.?

Svatý apoštol Pavel se stal křesťanem až poté, co jako židovský farizej a hubitel křesťanů (údajně při cestě do Damašku) tzv. prohlédl a následně přestoupil z judaismu na křesťanství.

Dotud řekněme v pořádku...[smích]

Problém ale je, že se jako samozvaný guru a šiřitel křesťanské víry ujal tohoto šíření stylem talmudistických pokrytců (ke kterým dlouho předtím patřil) a jakožto tvůrce evangelií (a správný ideolog) vytáhl z Ježíšova původního učení jen to, co se HODILO vrchnosti (vznikajícímu náboženskému establishmentu, tj. církvi s.r.o, a na ní napojeným světským vládcům) a co se do ovládacího programu NEHODILO (viz. některé původní pasáže či pokyny) vynechal nebo překroutil. Ano, Ježíšovy myšlenky byly zachovány, ale jenom ty nezpochybnitelné a co se hodily do nově vznikající ideologie. Hlavní bylo metodou brainwashingu - skrze nabídku NADĚJE na posmrtný život v království nebeském - ovládnout nejen duše, ale i těla věřících. V bleděmodrém se jedná o ideologii všech na pokrytectví a lžích založených monoteist.náboženství, kde PRAVDA NENÍ PRO VŠECHNY, ale jen pro vyvolené - že ano hábečko?..[smích]

Ne nadarmo je mnoho nezpochybnitelných pravd v Bibli a evangeliích zamotáno do klouzající snůšky polopravd, mýtů a podobenství, kdy Bible sv. a evangelia byly navíc nesčetněkrát přepisovany a kosher upravovany, aby to podstatné pro pochopení Pravdy učení duchovního učitele Ježíše (nebo těch, které Ježíš symbolizoval) bylo překrouceno v benefit těch, kterých hlavním smyslem života je MOC a peníze do těch správných kapes - honba za Zlatým teletem. Originál Bible a evangelií neexistuje, zachovaly se jen přepisované kopie a jejich poselství je stejně autentické, jako dlouho glorifikované (později padělek) Turínské plátno. Idea křesťanství byla zneužita, stejně jako idea komunismu.


Jinak, tato civilizace není nijak úžasná, Jakube M, naopak. Dá se chápat jako Systém ve vývoji, který je na cestě k harmonii. Samozřejmě, pokud se na této cestě, ve své sebestřednosti a pod vlivem kosher E/elit (a zde nemám na mysli apriori židy, pro které je modlou honba za MOCÍ a penězi do těch správných kapes, ale tzv. E/elity bez ohledu víry obecně) nezlikviduje.

A jestli věřím v Ježíše, v jeho vykupit.smrt a zmrtvýchvstání?

Dalo by se to řici tak, že nevěřím v Ježíše, ale věřím Ježíši..[smích] Stejně jako nevěřím v Boha, ale věřím Bohu (ať už si pod ním představíme cokoli univerzálního, intuici nebo tzv. vyšší inteligenci - a nikoli žárlivého a trestajícího dědulu na obláčku viz. starý zákon nebo jeho o málo vylepšený upgrade). A pokud se bavíme o vzmrtvýchvstání, tak rozhodně nevěřím v pohádku pro ovečky, kterou propaguje KC, aj.

A pokud rád studuješ i alternativní názory než jen ty ortodoxní, tak doporučuji např. Jiddu Krishnamurtiho. A Peace s tebou Jakube M,

jansmith[smích]

241254

12.04.2011 11:18

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

RE: kde je pravda???

jansmith1984 193.?.?.?

To je právě tvůj omyl aristokrate..[smích] Podobně jako přítel a kamarád HHBB (po přejmenování BN) nasazuješ na KC, ale vliv těch, kteří se na pokřivení a zneužití křesťanství ze zálohy podepsali, zlehčuješ.


Judaisté, odchovanci tory a talmudu nemohou být v porovnání s KC, cituji tvá slova: "naprostí mamlasové", a to proto, že zneužité a překroucené křesťanství je jen pokračování monoteistických bludů kosher judaismu jinými prostředky.

Ježíš (ovlivněn východními naukami) měl na mysli poněkud jiné křesťanství, než převlečení farizejové a další "pomatenci" jako např.Šaul (a pod zásahy pozdějších náboženských a vladařských establishmentů) následně prosadili.

Bylo třeba ovládnout pohany, nabídnout jim chytlavější alternativu božství a posmrtného života, než původně zastávali a zároveň to navléknout tak, aby s nimi bylo možno skrze mýty, podobenství a vyložené lži snadněji manipulovat - PRAVDA NENÍ PRO VŠECHNY. Ti pohani, kteří novou víru neakceptovali a navíc je bylo možno materiálně o něco okrást (půda, majetky, zlato), byli povraždění nebo na novou víru obráceni násilně (viz. conquista a reconquista). Zde se nabízí analogie na VŘSR, kde pod taktovkou židovských exponentů a židovského vedení NKVD také stříkala krev po miliónech do všech stran.

Ježíš a ti, kteří zastávali jeho původní učení a byli nebezpeční tím, že hlásali křesťanskou lásku a pokoru bez násilí a falše (k tomu rovnost všech lidských bytostí) a navíc varovali před nenažraností bohatců - byli odstraněni. Nekompatibilní učení (gnostici) byli z evangelií odstraněni. Kým odstraněny? Křesťany nebo pokrytci?

A jedna kontrolní otázka[smích], kým byl Ježíš vlastně umlčen???

Skrze oficiální moc (římského prefekta provincie Judea Piláta Pontského) judaistickými mocenskými špičkami (přesně tedy veleknězi a farizeji, tj. ideology náboženství JEN PRO VYVOLENÉ - judaismu a nikoli obyčejnými židovskými ovečkami, které pořádně nevěděly, která bije a jen bouchali jarmulkami o zeď..[smích] ). Znovu opakuji: běžní židé jsou stejně ovládané a zblblé ovečky, jako uctívači kterýchkoli jiných náboženství (sekt nebo kultů), což je na druhou stranu, pro jejich vědomou nebo nevědomou kolaboraci s nábož.ideologií a pocit sobecké výlučnosti údajně danou od Boha, nijak zvlášť NEOMLOUVÁ.

Závěr: KC a následně islám jsou monoteistickými dětmi judaismu a jejich ideologie (také založené na pokrytectví) něco HLÁSAJÍ a jiné (pro MOC a peníze do těch správných kapes) KONAJÍ - kdy to už pochopíš, příteli a kamaráde? Nebo to chápeš a zde chodíš s některými spřízněnými soukmenovci (po vzoru farizejů) jen kalit vodu?

A Peace s tebou,


jansmith[smích]

241575

12.04.2011 17:48

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

RE: kde je pravda???

jansmith1984 193.?.?.?

Jsem rád, že jsme se posunuli o něco dál aristokrate a že pro tebe již není KC (tedy její předchozí i současný establishment) hlavou těch, kteří, jak jsi napsal, cituji: "stojí v pozadí".

Je to přesně tak. KC (nábož.organizace Ježíšova, kosher pokrytci upraveného, křesťanství) je pod ideou dobra a lásky k bližnímu svému více nástrojem MOCI, manipulace a peněz do těch správných kapes a dokud bude coby ideologie a výtah k MOCI plnit toto (jako za konquisty a rekonquisty) za mocí a majetkem mířící zadání, dotud bude jako nástroj, který představuje pro nevědomé věřící, cituji: "jakési dobro", označována za morální autoritu. Že to dobro je vlastně jen pro NĚKOHO a Bohem (boží vůlí) se ospravedlňují nejhorší zvěrstva proti Pravdě a zdravému rozumu je jen průvodním znakem této kosher morální perverze, kterou si běžné ovečky (z pohodlnosti nebo strachu z pekla myšlenkové hereze) v rámci vztyčeného prstu svých "nábož.politruků a hisTOR.tmářů", nepřiznají.


Pojmenuj ale problém o vrstvu výše, aristokrate. Kdo jsou tedy TI, kteří mají KC jako nástroj MOCI, oblbování naivních katolických věřících?? Máš odpověď nebo nasadíš jako přítel BN a mtk mlhu tajných uskupení, v čele s Illuminati, Zednáři nebo Maltézáky?.[smích]

Má verze, kterou ty a tobě podobní nevědomě nebo záměrně bagatelizují opakovaně říká, že se jedná o TY, kteří ve své době stáli za uchvácením (z pod kontroly se vymykající) myšlenky (nehodícího se) Ježíšova původního křesťanství.

Nejde jen o vliv smrtelných ovčáků, ale o mocnou nábož.ideologii, která prosadila skrze své trojské koně deformovaný monoteismus i do křesťanství a islámu - tedy o judaismus -, který podprahově využívá lidmi zděděné animální pudy a instinkty a navíc indukuje pocit VYVOLENOSTI, závisti, pokrytectví, potažmo honby za Zlatým teletem.

Lidé, kteří jsou ovládání touto na materii a ODDĚLOVÁNÍ SE OD OSTATNÍCH založené ideologii (pocitem generovaným z tory a talmudu, o Boží vyvolenosti a mesiáši, který spasí jen je) BYLI a JSOU naprosto SYSTEMATICKY rozmísťování na rozhodovací pozice nejen v bankovních, ale i ve vládních a vojenských strukturách nejmocnějších i vazalských zemí (vzpomeň na VŘSR a NKVD) a tím, že gojim je pro ně dobytek k odrbání, se cestou svých náboženských ideologů (samozřejmě, s postupným posilováním na hrozbě antisemitismu založeného sionistického vlivu, nepřímo) ani nějak zvlášť netají.

Krásným příkl.symboliky a skryt.vlivu je i znak EU s jeho 12 žlutými hvězdami, kdy v počátcích bylo členských zemí 6 a nyní jejich počet 12 naopak přesahuje. Proč žlutých a proč dvanáct ti ponechávám k osobní úvaze, stejně jako jméno bankéře, který věnoval svůj pozemek ke stavbě budovy OSN, organizace, která později manipulací prosadila vznik siostátu Izrael.

A Peace s tebou,

jansmith[smích]

241627

12.04.2011 21:30

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

RE: kde je pravda???

jansmith1984 193.?.?.?

Zapomněl jsi doplnit, co tím postem chtěl básník říci hábečko, příteli a kamaráde a jak to souvisí s předchozí debatou o dvanácti izraelských kmenech, které stojí za symbolikou znaku EU a jak to souvisí s tím, který bankéř "dal ze svého do placu" budovu Valného shromáždění OSN v NY. Ale nevadí, z tvé strany obvyklý přístup..[smích]


Pro vysvětlení ostatním čtenářům, jak se do výplně hábečkova okna dostalo dvanáct žlutých hvězd na modrém podkladu v kruhu je zde malý oficiální komentář:

"The stained glass window placed at the centre of the chancel is contemporary and was given by the Council of Europe in 1956 to replace the old one which was destroyed during the Second World War. It represents the Virgin dressed in blue. Seated on her lap, Baby Jesus wears a red outfit (a symbol of royalty) and in his hand he holds a lily, emblem of the city of Strasbourg. The upper part of the stained glass window features the flag of the European Union: twelve gold-coloured stars on an azure blue background.

At the heart of the chancel are twelve busts, representing the Twelve Apostles. Contrary to custom, the apostle taking the place of Judas, Matthias, is himself replaced by the Apostle Paul".Mimochodem pro začátečníky, svatý apostle Paul/Pavel, co by jeden z hlavních ideologů vytrimovaného křesťanství byl po odstranění nepohodlného Ježíše (nikdy se osobně nesetkali), před svým údajným obrácením na křesťanskou víru, kovaným talmudistou, horlivým farizejem a hubitelem nových křesťanů. Jak asi výsledná víra pod jeho kosher zásahy mohla nakonec vypadat, že?!?!

Není tudíž náhoda, že se symbolika dvanácti židovských kmenů nachází na okně gotické katolické katedrály a Peace s tebou Bořivoji,


jansmith[smích]

241655

12.04.2011 22:20

Krajský soud podruhé zrušil osvobozující rozsudek

RE: dufam ze stwora skonci v base

jansmith1984 193.?.?.?

Svatá prostoto......

Neujela ti ruka a nechtěl jsi místo HNUS napsat HUS, sudco?..[smích]

Podle legendy, slova Sancta simplicita pronesl smířeně Jan Hus, když uviděl starou ženu, kterak na hranici, na které se ho chystali pokrytci upálit, přikládá polínko. Paradoxně mu na hranici přidávala osoba z lidu, kterých zájmy ve jménu Pravdy a spravedlnosti celý život obhajoval.

Co říkáš, to jsou paradoxy, a Peace s tebou, sudco,

jansmith[smích]

241661

13.04.2011 19:01

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

RE: kde je pravda???

jansmith1984 193.?.?.?

Jasně, že se tam dá najít i něco pro židy...[smích] Vždyť o tom to celé je. Symbolika i vazby byly dříve a jsou i dnes (viz.EU) provázané.

Celou dobu, co se o tom na Zvědavci bavíme, UPOZORŇUJI na to, že to je JEDNA BANDA a že je velmi obtížné a nereálné, ty pokrytce od sebe navzájem oddělit. Katolická církev (Vatikán - KC) je detašované pracoviště R&R Ltd. siomafií a naopak.

Nelze tedy jednu organizaci v kritice upřednostňovat či démonizovat před druhou, jak se v debatách zde na Zvědavci často
děje.
Nelze démonizovat KC a na druhou stranu bagatelizovat vliv judaismem, torou a talmudem se inspirujících parazitů.
Nelze označit za pokrytce katolickou církev, když pokrytectví a manipulaci ovcemi má ve svém source-code natvrdo vložen už rodič KC - judaismus. Viz: his-toricky tolik oblíbené: Pravda není pro všechny.

Vliv judaismu (s jeho náboženským brainwashingem), jako ideologické platformy pro vznik (z hlediska zásad Pravdy a zdravého rozumu) deformovaného křesťanství a později islámu, je zřejmý a očekávat, že by ideologové náboženství tzv. od BOHA VYVOLENÉHO NÁRODA byli (nejen tehdy, ale i dnes) tak naivní a slabí a neměli situaci méně, či spíše VÍCE pod kontrolou je iluzorní. Že ti LIDÉ jsou schopni VŠEHO demonstrují i Protokoly, ať už je sepsal kdokoli, i prokázaný VLIV siozástupců ve vládách mocností i lokajských států, či globálních finančních i jiných korporací po Světě. A k Maltézákům a pod?..[smích] Neexistují katolické řády, kongregace, či tajné lóže, které by nebyly provázány se svým judaistickým rodičem, kterému se, přímo nebo nepřímo v minulosti a i dnes skrze JEDNOHO Boha, zodpovídají.


Jediné o čem se můžeme seriozně bavit, hábečko, je, v jaké posloupnosti se věci vyvíjely z pohledu historické časové osy (time-line) a PROČ, a také (což je pro poučení a hledání východiska podle mne nejdůležitější), které KONKRÉTNÍ Figury/Skupiny (ovčáci) a skrze koho a jaké vazby (lokaje) kontrolují nebo pracují na kontrole situace v současnosti.

Nelze varovat před pogromy, jako by je na chudáky nevinné židy osnovala zlá KC, když ve skutečnosti je KC produktem a nástrojem judaismu a veškerá rizika možné odvety za své činy si cestou své zblblosti a chamtivosti, skrze podporu svých nábož.ideologů, penězoměnců a dnes majitelů tiskáren na peníze (fiat money), skrze destrukt.dopady na majoritu, způsobují sami. Nehovořím tedy jen o za nitky tahajících elitách, ale i o jejich (ideou o vlastní vyvolenosti a pocitem daným jim jejich Bohem (Jehovou), že je správné a legitimní odrbávat pitomé goje) ovlivněných ovečkách.

A Peace s nimi,


jansmith[smích]

241739

22.04.2011 13:46

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: K programu

jansmith1984 193.?.?.?

Dobře popsané Oracle, vidím to taky tak. Už sem to psal jinde. Obě skupiny JEDNA BANDA jsou, banda ve které si dvě hlavní frakce naoko konkurují a víru (podle nich jedinou pravou) ovečkám, jako správné s.r.o, poskytují ve stylu: pro MOC a peníze do těch správných kapes.

Můj starý přítel a kamarád Hábečko (poslední dobou se podepisuje jako BéeNko) je až legrační svým sofi zastáváním se hebrew větve a z tohoto pohledu nevyváženými výpady proti KC, kdy ať již nevědomě nebo zcela plánovitě poskytuje talmudistům (dnešním sionistům) v očích zmatených čtenářů nebo lokajů Systému krytí. Připomínám, že KC tímto neobhajuji, protože si to farizejové v jejím vedení na základě skutků (nikoli vzletných slov) podle kterých poznáte je, plně zaslouží)..[smích]

Nesmíme také zapomínat na třetího do party (další frakci jedné bandy), kterou jsou islamisté, tj. další hlavní monoteistické náboženství vzešlé z deformovaného judaismu. Všechny tři tyto hlavní náboženské frakce manipuluje ve jménu svého jediného Boha naivními a vystrašenými věřícími a navíc páchají zločiny proti lidskosti.


Těžko říci, jak to tehdy všechno bylo. Jestli to sv.apoštol Pavel (dříve farizej Šaul z Tarsu) myslel s křesťanstvím upřímně nebo pracoval na objednávku pokrytců, ale každopádně smysl křesťanství (jako hlavní spisovatel a ideolog) od původního Ježíšova záměru odklonil a přizpůsobil mateřské hebrew ideologii i tím, že jasně neodmítl tezi pokrytců, že PRAVDA NENÍ PRO VŠECHNY.

Právě pro tuto tezi, kterou zde někteří zvědavci dokonce obhajují .[smích], náš svět vypadá tak jak vypadá a dokud nebude tato LEŽ odmítnuta, situace naší civilizace se nezlepší, v horším případě přispěje k jejímu zániku.

A i když se to naším kámarádům Jakubovi nebo abc nebude líbit, tak na závěr rád podepisuji tvou větu, cituji: "Ani jedno z týchto skupín nemá (morálnu) autoritu pre mňa." a PEACE se všemi.

jansmith[smích]

242444

22.04.2011 18:25

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: K programu

jansmith1984 193.?.?.?

Jestli je to opravdu tak, jak píšeš aristokrate, cituji: "se tvůj přítel nikoho nezastává (ostatně proč by to dělal)", tak je to jedině dobře...[smích]

Osobně bych si ale tak jistý nebyl, stačí si projít zpětně diskuzi a zejména ve starších vláknech. Jinak, vyhmátl si to, celý rozpor stojí na problému, KTERÁ z těch větví není tedy tak podstatná a která právě NAOPAK.


Moje varianta (narozdíl od verze hábečkovy, že podstatnější a s většími kopyty je KC) říká, že zde není podstatného rozdílů. Za základ křesťanství sloužil judaismus a tedy ideologové a zájmové skupiny talmudistů (dnes sionistů) jsou na vzniku a fungování křesťanského náboženství přímo (viz. oblíbenec Šaul) zainteresováni.

Důležité je také upozornit na fakt, že pokrytectví není produktem křesťanství, ale jako s nástrojem ovládání s ním operuje už předchůdce křesťanství, tedy opět ulhaný moneteistický judaismus (viz. jeho sobecká ideologie jediného Boha jen pro vyvolené).

Výsledkem je stav naší civilizace dnes, kdy je lež a pokrytectví naoko odsuzovaným, ale ve skutečnosti běžným mocenským a vztahovým nástrojem mezi lidmi, národy, státy, diplomaty, firmami atd. (Přesně dle farizejské teze: PRAVDA NENÍ PRO VŠECHNY) a co je zajímavé, jedním z hlavních přenašečů těchto amorálních komunikačních metod jsou talmudisty a sionisty z 90% vlastněna globální média (oblíbenec Murdoch). A nejen média, ale i bankovní a finanční sektor tedy oblíbená R&R Ltd mafie. Je to chamtivost a pocit vyvolenosti daný židovským (chazarským) E/elitám a ovečkám torou a talmudem (a nikoli vliv jinak stejně pokrytecké KC), že se tito lidé takto chovají nejen vůči sobě, ale hlavně vůči nežidům (gojům). A když příjde odplata, tak ublíženě a pokrytecky skučí, kříčí a - inkasují.

(VTIP: To nebyla žádná vražda pane vyšetřovateli. Bodnu do kabátu a on v tom byl chlap .[smích] - narážka na akce sionistů v Gaze nebo proti humanitárním konvojům v mezin.vodách, viz. "obrácený" Goldstone)


Jsou jako sourozenci v pubertě (potomci jedné matky), kteří se nemají rádi, ale když přijde na lámání chleba, tak pro MOC a peníze do těch správných kapes v oblbování a odrbávání těch, kteří se neumí účinně bránit, spolupracují.

A Peace s nimi.

jansmith[smích]

242456

23.04.2011 22:24

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: K programu

jansmith1984 193.?.?.?

Řešení bude v tom jak píšeš, Kysučane, cituji: "Asi základom je rozrušiť informačné debilizovanie širokých más, čo predstavujú v prvom rade všetky novodobé náboženstvá a z toho vyplývajúce negatívne dôsledky!"


Na glob.úrovni se to už děje a stále více to akceleruje. K tomu, aby se lidstvo (myšleno zneužívaná většina) osvobodilo od tmářství a sobecké manipulace slouží nástroje komunikace, které berou nenažraným a pokryteckým E/elitám monopol na Pravdu a informace (in-formace - vnitřně něco/někoho formovat).

E/elity (nejen náboženské) si osobují právo na Pravdu a informace a ostatním (méně vyvoleným nebo v jejich očích méně schopným) JI/JE upírají, ale tato jejich výhoda KONČÍ.

Není překvapením, že mezi monot.náboženstvími např. KC investovala obrovské úsilí k udržení monopolu na Pravdu a kdo ve své době nespolupracoval a dokonce její kosher Pravdě odporoval (a co bylo nejhorší, své kacířské názory ŠÍŘIL dále), byl minimálně exkomunikován, častěji mučen, čtvrcen, věšen a upálen. Vše ve jménu jediného dobrotivého Boha, který nás všechny tak miluje [smích][smích]

Doba se změnila, ale ostatní světová monot.náboženství v bledě modrém, a to dle zásady: metodika a postupy rozdílné, cíle stejné...


Jejich MONOPOL na Pravdu (který společně s hábečkem, aristokratem, mtk a dalšími zvědavčími kosher aktivisty udržuje u koryta pokrytecká teze, že PRAVDA NENÍ PRO VŠECHNY) KONČÍ právě proto, že kdysi díky knihtisku a dnes díky necenzurovatelnému internetu ztrácejí kontrolu na šířením informací a tento trend již nemohou zvrátit, jedině zpomalit. Proč k tomu mohlo dojít je na další rozbor a věřím, že každý vnímavý Zvědavec si jej dokáže dát dohromady sám.

ANO, sdílet velmi obtížně zpochybnitelné informace a na faktech a argumentech ODDEBILIZOVÁVAT široké masy je cesta, jak tento nevratný proces urychlit. Přesně to se děje na Zvědavci a mnoha dalších nez.zdrojích in-formací po světě a to je také důvod, proč je editor v merku kosher inkvizitorů. Důvodem nebude jeden článek, jehož překlad vyzývá k zamyšlení nad něčím, o čem se nesmí POCHYBOVAT a nahlas HOVOŘIT, ale důvodem pro popotahování jsou právě tyto diskuze. Tyto "kacířské" diskuze a názory (některé méně, jiné více k věci) rozrušují monopol na in-formace, a to chcípající, pokrytecká kolem sebe kopající kobyla, neodpouští.


Mlčení znamená souhlas (stejně jako nejít volit znamená pomoci k vládě pokrytcům) a proto by měli ti Zvědavci, kteří mají dost síly, na pomatené či záměrně Pravdu deformující příspěvky nekompromisně, ale s nadhladem i humorem (jako Rene, quido2 nebo mirda a mnoho dalších) reagovat. To je cesta, jak rozrušit monopol na Pravdu vyvolených pokrytců a jejich lokajů (sionisté jsou jen jedni z nich) a toho bohdá nebude (dokud tu Zvědavec je), aby zvědavec z boje utíkal..[smích]


jansmith[smích]

242538

30.04.2011 19:10

O víře a církvi

RE: Náboženství byla vymyšlena pro oblbování a ovládání lidí.

jansmith1984 193.?.?.?

Skvělé odkazy Lin, díky za ně.


Doufám, že si OBA velmi pečlivě přehraje i přítel a kamarád hábečko (HHBB/BN), Méda, mtk, aristokrat a jim podobní a poslechnou si, jak Christopher Hitchens hovoří mimo jiné o pokrytectví teze: Pravda není pro všechny.

V této souvislosti by mne zajímalo, jak může hábečko úporně kritizovat praktiky katolické církve (KC) a zároveň velmi sofistikovaně poskytovat krytí stejně pokryteckým siotalmudistům tím, že propaguje a prosazuje STEJNOU tezi, jakou od svého vzniku Šaulem (sv.apoštolem Pavlem) propaguje a prosazuje právě kritizovaná katolická církev.

Jak je to tedy s tou tezí - Pravda není pro všechny? Proč to milí přátelé dělají a kdo je z nich větším pokrytcem?

Ptám se a odpověď neočekávám, protože pokud by odpověď byla pravdivá, musela by přiznat pokrytectví záměrně chybného source-code monoteistických náboženství (včele s deprivantským judaismem) a dále by tím urychlila oddebilizovávání širokých mas, jak o něm píše v jiném vlákně Kysučan.

A Peace se všemi,


jansmith[smích]

242917

01.05.2011 15:54

O víře a církvi

RE: Náboženství byla vymyšlena pro oblbování a ovládání lidí.

jansmith1984 193.?.?.?

Ano, přesně tak to je.

Jen bloudi nebo pokrytci se mohou zaštitovat tezí, že Pravda není pro všechny a protože ovládají mocenské, finanční a náboženské špičky, vypadá podle toho i náš svět. A Peace s nimi.

jansmith[smích]

242969

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Káva pro Zvědavce

44

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 98 čtenářů částkou 15 298 korun, což je 44 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 7

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 2

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

V polní nemocnici v Letňanech neležel jediný pacient16.11.20 22:10 Česká republika 2

Vládě se zalíbilo omezování a šikanování lidí, další komplikace při nákupu potravin16.11.20 19:09 Česká republika 0

To je vlastenec a ne jak jej líčí media15.11.20 21:55 USA 2

Rozvrat vzdělanosti národa v přímém přenosu15.11.20 21:17 Česká republika 10

Soud rozhodl, že nařízení nosit roušky venku bylo nezákonné13.11.20 19:03 Česká republika 4

Od Prymuly k Blatnému. Aneb z bláta do louže13.11.20 16:27 Česká republika 3

Trump bojuje jako lev. Vyhodil vedení Pentagonu. Na iDnes z toho šílí11.11.20 23:26 USA 6

Jak je to se zahlcenými krematorii covidovými mrtvými v Ostravě10.11.20 10:43 Česká republika 3

Městský soud bude posuzovat zákonnost nošení roušek09.11.20 19:50 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
22,18 Kč
Euro
26,29 Kč
Libra
29,58 Kč
Kanadský dolar
17,00 Kč
Australský dolar
16,23 Kč
Švýcarský frank
24,32 Kč
100 japonských jenů
21,22 Kč
Čínský juan
3,37 Kč
Polský zloty
5,88 Kč
100 maď. forintů
7,29 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,18 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 464,28 Kč
1 unce stříbra
519,14 Kč
Bitcoin
409 043,85 Kč

Poslední aktualizace: 24.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 56 692 136