Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Augustin22

Nalezeno 33 příspěveků, 2 různé IP adresy

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

20.09.2012 17:57

Je Nový světový pořádek „židovský“?

RE: odpovim strucne: Židovská a zednářská propaganda

Augustin22 77.?.?.?

JEŠTĚ MALÝ DODATEK K JEZUITŮM A ŽIDOVSKÉ PROPAGANDĚ PROTI NIM:

…“Jezuitský řád byl po staletí hlavní oporou katolické Církve a papežů před soustav¬nou podvratnou snahou talmudského a obecně protikřesťanského Židovstva zničit křes¬ťanskou Evropu a na troskách všech států zřídit hrůzovládu výhradního a všemoc¬ného židovského mamonismu! Proto byla proti jezuitům ze strany Židů a zednářů ve¬de¬na tak intenzivní špinavá pomlouvačná kampaň. Byla také vydávána spousta proti¬jezuit¬ských pamfletů, kterým ve své naivitě naletělo velké množství Nežidů. Jezuité byli pro talmudské Židovstvo tak nebezpeční, že se mu podařilo svým vlivem a vše¬mož¬nými cestami a různými záminkami zajistit aby papež Klement XIV. roku 1773 jezuitský řád zrušil. Sám papež byl z toho zdrcen a se slzami v očích říkával: „Do¬nucen, jsem tak učinil! Donucen, jsem tak učinil“ – „Compulsus, coactus fe¬ci!“ (Václav Oliva; Tovaryšstvo Ježíšovo). Jezuitský řád byl obnoven roku 1814 papežem Piem VII. V současnosti jsou však jak už bylo výše řečeno jezuité silně požidovštěni a slouží židovským mocen¬ským cílům stejně, jako celá pokoncilní vatikánská sekta, která se neprávem označuje za katolickou Církev“...

Citováno z díla: Vyd. J. Rothkranze; Židovská otázka v Evropě
Zájemci si můžou toto velmi důležité dílo stáhnout z internetové stránky:
Spiknutí proti Církvi a lidstvu.

275157

21.09.2012 00:24

Je Nový světový pořádek „židovský“?

RE: odpovim strucne: Židovská a zednářská propaganda

Augustin22 89.?.?.?

Citát: Protokoly sionských mudrců – 5. protokol, odstavec 5:

5) Jsme mistry v umění ovládat masy i jednotlivce pomocí šikovně vyložených frází a umělých teorií, sociálních opatření i jinými duchaplnými prostředky, kterým Nežidé nikdy neporozumí. Toto naše umění pramení ze schopnosti správného analyzování pojmů a přesného pozorování na základě bystrého úsudku. V tom nemáme sobě rovných, stejně jako ve schopnosti připravovat politické plány. V tomto ohledu se s námi mohou měřit jenom jezuité. Dokázali jsme však v očích nemyslícího lidu zbavit jezuity důvěry, protože jejich organizace byla viditelná, kdežto my jsme vždycky v našich tajných společnostech pracovali skrytě…


I v tomto židovském dokumentu, který byl přednesen před židovskými pohlaváry a který se nikdy neměl dostat do nežidovských rukou se nepřátelé lidského rodu chlubí tím, jak jezuity zdiskreditovali v očích nežidovských tupců. A to se jim také ve všech dobách dařilo. Gójové vždy pochodovali pod jejich prapory a nechali si od Židů zdiskreditovat právě ty instituce, které nejvíc potírali židovskou diverzi proti lidstvu. A takové dvě hlavní instituce, které nejvíc Židům překážely v jejich cestě ke světovládě, byli právě jezuité a inkvizice. Proto na ně židovská propaganda naházela tuny hnoje! A Nežidé papouškují a papouškují židovské kidy… [mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem]

275189

21.09.2012 00:39

Je Nový světový pořádek „židovský“?

RE: odpovim strucne: Židovská a zednářská propaganda

Augustin22 89.?.?.?

Jo Židé to odskáčou, jo?! Chudinko!! Ve vašich několika větách
jste naplácal takových nesmyslů, že by bylo ztrátou času na ně
vůbec reagovat! [bliji]

275190

21.09.2012 11:14

Je Nový světový pořádek „židovský“?

RE: odpovim strucne: Židovská a zednářská propaganda

Augustin22 89.?.?.?

No, vyčetl jste s těch židozednářských protijezuitských slátanin
opravdu hodně... [mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem] [mrknutí jedním okem]

Konec konců, proto se tisknou!

Aby je gójové...papouškovali a papouškovali [mrknutí jedním okem]

275226

21.09.2012 16:43

Je Nový světový pořádek „židovský“?

RE: odpovim strucne: Židovská a zednářská propaganda

Augustin22 89.?.?.?

I přesto, že Vaše otázky jsou částečně naivní a částečně zmatené,
odpovím na ně. Co se týče Íránu ten už je světovým mocenským
Židovstvem dávno odsouzen a útok na něj je pouhou otázkou času.
Za měsíc, za rok, či za 5 let - či úplně jindy! To není podstatné! Podstatné je to, že celý arabský svět je (více než kdy
jindy) od ledna 2011 systematicky likvidován (suverenita jejich
vlád) - i když i ta byla už před tím silně omezena a vlády byli
podstaveny zednářstvem. Začali v Egyptě, potom zlikvidovali Libyi, a teď likvidujou (jejich suverenitu) Sýrii. Podvracení
probíhá i v ostatních arabských státech, ale židovská média o tom
neinformují. Tyto Židy řízené procesy nazvaly cynicky "arabské
jaro"! Ve všech dobytých státech instalují svoje loutkové vlády -
viz. Irák. Je jedno jestli bude rozhodnuto, že na Írán zaútočí přímo Izrael (vojenský potenciál na to má), nebo kolonie Židovstva - celý západ v čele s USA. Pak je otázka, jestli tento
útok na Írán využijí nejvyšší židovské kruhy k rozpoutání třetí
světové války, kterou už mají dávno naplánovanou, a nebo to bude
pouze lokální.

275249

21.09.2012 22:07

Je Nový světový pořádek „židovský“?

RE: odpovim strucne: Židovská a zednářská propaganda

Augustin22 89.?.?.?

Tématice evidentně nerozumíte a mícháte věci přesně tak, jak
to ukazují židovská masmédia! V arabském světě jde přesně o to
co jsem nastínil výše. Útok na Írán (přirozeně, že je to
nearabský stát) je pouhou otázkou času! Jestliže by Židům
vyhovovalo v tom či onom státě instalovat vládu, která by měla
úlohu tzv. islámských fundamentalistů tak to klidně udělají.
To je pouze otázka taktiky! Islám je totiž jako celek silně
podstavený zednáři a kryptohebreji!

Doporučuji studii: J. Rothkranze; Kdo skutečně řídí islám?

Stahujte z internetové stránky: Spiknutí proti církvi a lidstvu.

275272

22.09.2012 14:59

Je Nový světový pořádek „židovský“?

RE: Kto by vedel vysvetliť, kto je to semita

Augustin22 89.?.?.?

No, když nechcete vycházet z Bible - Písma svatého - pak můžete
vycházet pouze ze zednařin!!! JAK JE LIBO! Zednáři píšou historii
(resp. falšují) už celá staletí a daří se jim - miliardy lidí
po nich papouškují! Jeden z milionů těchto nositelů zednářské
zástěry byl Darwin - který "oznámil" lidstvu, že pochází z opice!
Jeho dědeček Erazim Darwin byl Žid a kabbalista.

Jen tak dál...Právě tyto zednářské slátaniny udělali z lidí
naprosté konzumní ateistické imbecili schopné přijmout jakýkoli
Židy podvrzený systém jako nástroj k jejich vykořisťování!

Bible - když jste jí zmiňoval, by měla být hlavní historický
pramen (těch dob)!! A co jiného? Židovští a zednářští autoři,
kteří hlavně od dob tzv. "francouzské revoluce" tuto historii
systematicky falšují?! A že těch zednařin už bylo napsáno!!
Od těch dob to jsou určitě miliony svazků ve všech jazycích světa! Mimo jiné z těchto kruhů také vychází VŠECHNA ŠPÍNA proti Církvi svaté. Dnes to "zdokonalili", protože mají mimo literatury ve svých rukou i film - a to je KATASTROFA!!!

275315

22.09.2012 19:16

Je Nový světový pořádek „židovský“?

RE: odpovim strucne:UŽ DLOUHO JSEM SE TAK NEZACHECHTAL!

Augustin22 89.?.?.?

"židovský národ" vynalezli teprve sionisti na konci 19 stol. n.l.. Do té doby vždy a všude se jednalo o sektu, náboženskou komunitu. To je nezvratný fakt. Tak jako neexistuje "islámský národ", "kalvínský národ" atd., neexistuje ani "židovský národ".

UŽ DLOUHO JSEM SE TAK NEZACHECHTAL [chechtot] [chechtot] [chechtot]

Takže před 19. stoletím Židé neexistovali, protože ještě nebyli
nalezeni a neexistují podle Vás ani dnes [chechtot] [chechtot] [chechtot]

A ti lidé co byli rozptýleni v celém světě (a do dneška jsou a
všude vládnou) pod jménem Židé - byli a jsou náboženství [chechtot] [chechtot]

Pane Bože, Vy těm Židům sežerete opravdu všechno!! Jakokouli
hovadinu. S touto taktikou přirozeně přišli v 19. století s toho
důvodu - aby mohli všude vystupovat jako: Němci, Češi, Poláci,
Rusové, atd, atd... případně židovského vyznání! Zkrátka aby nebyli vidět! A tah to byl geniální. Protože na Vás vejrá Žid
jako poleno, kupř.: Železný (býv. řed. TV Nova) - a může říct:
já nejsem Žid! A myslí tím vyznání. A nebo naopak se hrdě přizná
k svému etniku a vůbec tím nemyslí vyznání! Nebo řekne, že je Čech. Sakra, ty mají výběr...

Takže Židé neexistují, ale ovládají světové finance, politiku,
média, všechny nadnárodní instituce, atd...[chechtot] [chechtot] [chechtot]

Já Vím, to přeci nejsou lidé - to je náboženství [chechtot]

275322

22.09.2012 20:32

Je Nový světový pořádek „židovský“?

RE: hmm- Financování Hitlera

Augustin22 89.?.?.?

Přirozeně, že Rothschildové, Rockefellerové, Warburgové, Astorové, a spousta dalších financovali Hitlera a celý
nacistický režim. Dodávali Hitlerovi i výzbroj a naftu jako
kupř.: židovská rodina Onassisů, atd... Jestli někdo v té
obrovské síťi židovských rodin skončil náhodou v koncentr.
táboře je úplně vedlejší. Navíc tyto a podobné informace
jsou většinou vymyšlené!

Nic to nemění na faktu, že první i druhou světovou válku
rozpoutalo mezinárodní mocenské Židovstvo!

275328

25.09.2012 11:14

Je Nový světový pořádek „židovský“?

RE: odpovim strucne:UŽ DLOUHO JSEM SE TAK NEZACHECHTAL!

Augustin22 89.?.?.?

Naprosto zbytečně mrháte časem dlouhými bezcennými výklady.
A to především proto, že jste vůbec nepochopil můj příspěvek o
tom, že Židům vyhovuje být považovány za Němce, Čechy, Maďary,
Rusy, Poláky, atd, atd... Primárně jim jde o to, aby mohli skrývat svůj původ - a ten není ani český, ani německý, ani ruský, atd, atd... Za tyto národy se pouze skrývají aby jim mohli
"neviditelně" vládnout. A je úplně jedno, jestli toto orientální
smíchané etnikum nazveme Židy, Hebreji či Satanovou synagogou!!
To, že jim vyhovuje, aby byli považovány za cokoli, jen ne za
Židy, Hebreje či Satanovu synagogu je evidentní!! A to byla
podstata mého příspěvku! Podstata věci je snad každému jasná a
slovíčkaření není na místě. Zkrátka tato parazitní (míchaná rasa
z orientu), nebo chcete-li etnikum, nemá nic společného s Němcem,
Rusem, Čechem, Francouzem, Polákem, atd... Za ty se pouze drze podle potřeby vydávají! A TO JE PODSTATA VĚCI. A ne to, jestli
to jsou Židé, Hebrejové, atd.. Je to stejné směšné slovíčkaření,
jako když se na začátku devadesátých let diskutovalo o tom, že
Cikáni jsou Romové a pak se ozvala z Rumunska jakási cikánská
skupina, která prohlašovala, že to není pravda, že Romové jsou
úplně někdo jiný a podobně. Jedno je jisté - ten Cikán či Rom,
není Čech, Němec, Polák, atd., stejně jako ten Žid (či jak je
nazvete), není Čech, Polák, Němec, atd...

275451

26.09.2012 11:41

Je Nový světový pořádek „židovský“?

RE: odpovim strucne:UŽ DLOUHO JSEM SE TAK NEZACHECHTAL!

Augustin22 89.?.?.?

"nemárnil som čas písaním, lebo židovská otázka ma zaujíma"...

To je v pořádku, že Vás židovská otázka zajímá - velmi si Vážím
takových lidí. Moje slova o marnění času směřovala k tomu, že je
zbytečné se pachtit v otázce jestli jsou Židé - Židé, Hebrejové,
či Satanova synagoga v tom kontextu, který jsem uváděl! Jedno je
jisté - a to se budu opakovat - že to nejsou Němci, Rusové, Češi,
Poláci, Francouzi, atd, atd... Je to parazitní etnikum (míchanice
ras ze staré Palestiny) - "národ" Bohovražedný, který je jako
prostředek Božího trestu na hříšné lidstvo ve službách Satana!
Jinak z Vašimi dvěmi posledními příspěvky souhlasím.

Jenom - Židé jsou zvláštní právě tím, že jsou stělesněním zla,
kteří připravují cestu Antikristovi. Jsou Satanovou synagogou,
které samozřejmě slouží i spousta tupích gójů!!

275532

26.09.2012 12:18

Havel, Dubček, Gorbačov a sametová revoluce

Židovsko-zednářská propaganda!

Augustin22 89.?.?.?

Autor článku zmiňuje na začátku pohřeb - no, ten nebyl ničím jiným než obrovskou židovsko-zednářskou propagandou, která svého oddaného služebníka (Havel byl židovského původu a vysokostupňový zednář) "vyvýšila až na roveň Boha"! Ale to je povinností lóžových bratří. Každý významný sionista a zednář má po smrti takový to pohřeb zaručený. Masaryk ho měl podobný - celé světové Židovstvo tehdy truchlilo. Jinak k těm zuboženým masám co za Havla truchlily, bych uvedl slova M. Dolejšího z jeho Analýzy 17. listopadu 1989: "Davy takových lidí budou dnes zbožnovat Václava Havla se stejnou samozřejmostí, jako zítra v milionech budou požadovat jeho veřejnou popravu"... Tuto větu napsal v roce 1990 a plně vystihuje realitu! Totálně desorientovaná a zmanipulovaná veřejnost se chová přesně tak, jak židovsko-zednářská mafie píská! Kdyby Židy a zednáři řízená masmédia na Havla plivala - davy by plivaly také! Jelikož z něho dělali "Boha" - davy ronily slzy! K článku bych si dovolil tedy doporučit dva významné prameny - které ho v mnohém doplní!
M. Dolejší; Analýza 17. listopadu 1989 ... a
Mýtus o odstranění komunismu "Solidaritou"
Stahujte z internetové stránky: Spiknutí proti církvi a lidstvu.

275533

26.09.2012 12:43

Havel, Dubček, Gorbačov a sametová revoluce

RE: a ještě k VH - Židovský původ...

Augustin22 89.?.?.?

Tyhle výkřiky jsou směšné. Faktickou skutečností je, že Havel měl matku položidovku a u otce (dobře informovaný zdroj) uvádí, že byl židovského původu. Čili, Havel byl téměř plnokrevný Žid. To tu můžete vzteky prskat, jak chcete, ale to je skutečnost. Proto byl také členem výhradně židovského zednářského řádu B´nai B´rith - kde jsou navíc ti vybranější (vlivní) Židé! U nás jsou členy tohoto židovského zednářského řádu kupř.: Klaus, Železný (Eisenkraft), Lánský (Löwy), Fischer, Mlynář, Kühnl a další. V zahraničí jsou členy řádu kupř.: Henry Kissinger (vl. jménem Abraham ben Alazar), George Sörös, Alan Greenspan (bývalý šéf Federal Reserve Board), Lech Walesa (Lejba Kohne), atd..

275535

26.09.2012 16:02

Havel, Dubček, Gorbačov a sametová revoluce

RE: Lze snadno celou záležitost zjednodušit na

Augustin22 89.?.?.?

S tou ochrankou to můžu jenom potvrdit, že je to pravda. Zdroj, ze kterého mám také tuto informaci, můžu označit za velmi důvěryhodný! A tuto "ochranu" neměl jenom Havel, ale i vyvolené jádro Charty 77 - které tvořili výhradně Židé a zednáři. Ti byli predestinování pro budoucí funkce a proto byli pod ochranou zakonspirované části StB. I v obdobích kdy byli ve vězení. Byli to především Havel, Dienstbier, Uhl, Němcová, Ruml, Hájek, Pithart, Palouš, atd... Nahrávky rozhovorů "disidentů" předával zakonspirované části StB také Ivan Havel (bratr V. Havla). Stejné vyvolené jádro Židů a zednářů, které bylo pod ochranou, byla skupina v "polské" Solidaritě. Vyvolení Židé, kteří byli součástí tohoto jádra a byli pod podobnou ochranou jako skupina chartistů u nás, byli v Polsku: Lech Walesa (Lejba Kohne), Adam Michnik (Aaron Szechter), Jacek Kuron (Izak Cukerman), Bronislaw Geremek (Berela Lewartow), atd... Toto personální jádro tvořili přímí potomci Židů-bolševiků z Oděsy. Špičky Solidarity dirigoval vysokostupňový zednář z B´nai B´rith, Zbigniew Brzezinski.

275542

26.09.2012 16:26

Havel, Dubček, Gorbačov a sametová revoluce

RE: Lze snadno celou záležitost zjednodušit na

Augustin22 89.?.?.?

No, tu o Karkulce právě slyšíte z Židy řízených médií furt -
viz. sametová revoluce, Havel a spol., jako bojovníci proti
komunismu, atd... To jsou ty o Karkulce, Vážený...! A proto
Vás tak bolí číst krutou realitu, že?! [chechtot]

275546

26.09.2012 16:34

Havel, Dubček, Gorbačov a sametová revoluce

RE: Židovsko-zednářská propaganda!

Augustin22 89.?.?.?

Tomášek byl položid a svobodný zednář a z Havlovou skupinou
byl pověřen spolupracovat už někdy kolem roku 1988. Myslím
samozřejmě jádro Charty 77. Bylo taktický manévr - určený
pro desorientované katolíky aby podpořili Chartu 77.

275551

26.09.2012 18:37

Havel, Dubček, Gorbačov a sametová revoluce

RE: Židovsko-zednářská propaganda!

Augustin22 89.?.?.?

Vždyť ty ani nevíš co to Církev je!
Vše co o ní Víš, jsi slyšel v židovizi nebo jsi o ní četl v zednařinách. Ne?! [chechtot] [chechtot]

275566

26.09.2012 18:50

Havel, Dubček, Gorbačov a sametová revoluce

RE: Lze snadno celou záležitost zjednodušit na

Augustin22 89.?.?.?

Jo my máme jiné problémy, jo?!! A jaké, řekněte mi..?! Kromě
těch co nám připraví Žid?!!! Takže je jednou jestli je Masaryk
v hrobě, je jedno jestli je Havel v hrobě, a je jedno, že budou
v hrobě další a další nám vládnoucí Židé...!!! Ahasver však
zůstane do konce světa! [bliji]

275569

26.09.2012 21:55

Havel, Dubček, Gorbačov a sametová revoluce

RE: Lze snadno celou záležitost zjednodušit na

Augustin22 89.?.?.?

„On je ten svět daleko složitější než si myslíme a vztahy mezi lidmi také! Spíš bych dělil lidi na dobré a špatné, než podle původu.To je hodně zavádějící!“

Vážený pane, věřte mi, věřte, že už mě opravdu unavuje reagovat na tyto Vaše věty – a další jiné, protože je slyším 15 let. 15 let se intenzivně zabývám židovsko-zednářskou problematikou a geopolitikou a slyším stále dokola – věty tohoto typu. To je všechno daleko složitější, dělme lidi na dobré a špatné, jsou i hodní Židé, jsou Židé, kteří i v Izraeli demonstrují proti sionismu, atd, atd, atd, atd, atd, atd……… a stovky jiných připomínek. A většinou to slyším od lidí, kteří této problematice vůbec nerozumí a jsou zmateni působením kontrolovaných médií, anebo od lidí, kteří se otázkou zabývají jen povrchně a s toho plynou pak naprosto zmatené až směšné závěry! Já posuzuji Židy pouze z hlediska jejich vlivu, moci a činů – nic více, nic méně! A skutečností je, že dnešní svět je jimi ovládán takřka ze všech hledisek. Ovládají finance států, řídí banky, ovládají politiku, všechny nadnárodní instituce, ovládají média (celosvětově), vyvolávají zcela programově prostřednictvím zednářských lóží a tisíců dalších organizací nepokoje ve všech státech kde potřebují vyvolat chaos, podněcují lokální války, systematicky podvrací arabský svět, atd, atd… Jejich moc je výlučná! Nemají sice ještě svojí vysněnou univerzální světovládu, ale světovládu „de jure“ mají – to je bez diskuze. Tím neříkám, že je do tohoto zapojen i ten nejposlednější Žid – není, ale na výše řečeném to nemění vůbec nic. A jestli za těchto okolností a výše řečených skutečností budu dělit lidi (jak říkáte) na dobré a špatné – co změním na faktické světové židovske moci a jejím zhoubném působení?! To je vše co k tomu můžu říci.

Věřte mi, že pokud se touto otázkou budete zabývat tak intenzivně
jako já - pak se svojí větě - viz. výše: "to je hodně zavádějící"! - nahlas zasmějete! To Vám garantuji!

P. S. - Solženicinovo dílo znám - je velice povrchní a v porovnání s opravdovými ruskými znalci židovské otázky i zavádějící. Pokud můžu doporučit ruské autory - tady jsou:
Oleg Platonov; Rusko pod vládou zednářstva
Oleg Platonov; Trnová koruna Ruska
Jurij Kozenkov; Nevyhlášená válka
Tito dva jsou v Rusku považováni za největší znalce židovsko-
zednářské otázky. Pak následují - Konstantin Dušenov a jiní..

275584

02.10.2012 00:38

Přímý útok na prezidenta

RE: Pane Stwora ODPOVĚZTE VEŘEJNĚ

Augustin22 89.?.?.?

Hlas Ameriky a Svobodná Evropa jsou filiálkami židovských a
zednářských kruhů. Čili těch, kteří zotročují lidstvo! Jestli
jste považovali "zvědavce" za výtvor těchto kruhů tak jste se
zřejmě spletli. A také pochybuji, že by se pan Stwora hlásil k těmto propagandistickým židozednářským výtvorům, nebo si je bral za vzor.

276014

02.10.2012 01:09

Přímý útok na prezidenta

RE: Pane Stwora ODPOVĚZTE VEŘEJNĚ

Augustin22 89.?.?.?

Na druhou stranu musím podotknout, že i já jsem se spletl pane
Stworo. Článek jsem si nepřečetl úplně a tak jsem se nedostal
k Vašemu "vychvalování" Žida Klause! Už je to opravdu trapné,
ale pro góje typické, "vychvalování" tohoto zločince! Děláte to
buď z nevědomosti, hlouposti, nebo záměrně! Klaus je zrovna tak
jako byl Havel člen židovského zednářského řádu B´nai B´rith a
od počátku roku 1990 patří ke stejné skupině, která byla úkolována k zničení národní suverenity ČR - cílenému roprodeji
národního majetku a zavlečení ČR do židovských struktur EU a
NATO! Nemusím snad zdůrazňovat, že se všichni tito tímto dopustily zločinu VELEZRADY! To, že má Klaus teď úlohu "vlastence" nijak nesnižuje jeho zločiny. Zednářem byl, je
a bude - a zednář je pouhá loutka (jak už by jste mohl dávno
vědět), která slepě plní pokyny z lóží!

276015

02.10.2012 03:04

Přímý útok na prezidenta

RE: Pane Stwora ODPOVĚZTE VEŘEJNĚ

Augustin22 89.?.?.?

Jo Vy chcete k tomuto důkaz?! Pane Stworo, není Vám při tom trapně? Vždyť je s toho cítit zoufalý výkřik. Takže stručně. Členský "diplom či legitimaci" jeho členství v B´nai B´rith k dispozici přirozeně nemám. Tato informace o jeho členství v židovském zednářském řádu B´nai B´rith (stejně jako o členství Havla, Kühnla, Dobrovského, Mlynáře, Železného a dalších) pochází od zemřelého M. Dolejšího - autora Analýzy 17. listopadu 1989, který nám (mimo jiných) tuto informaci poskytl. Byl to člověk velmi dobře informovaný a znalec židovsko-zednářské problematiky a světové politiky. Všechny informace, které jsme od tohoto člověka měli se dříve či později vyplnily, čili nemáme jediný důvod o těchto informacích pochybovat. Co se týče oněch osob, které byli do svých funkcí dosazováni od roku 1990 a kteří prováděli cílenou likvidační politiku - k nim patřily především: Havel, Klaus, Dienstbier, Ježek, Dlouhý, Rychetský, Tošovský, Žantovský a další.. K nim patřilo rovněž velké množství poradců, kteří sem byli vysláni ze zahraničí a kteří byli z velké části členy židovského zednářského řádu B´nai B´rith (mnoho z nich bylo především kolem Havla). Mohl bych zde uvést mnoho a mnoho věcí, ale myslím, že to stačí. Konec konců ten, kdo si chce na těchto lidech stavět iluze, ten si je bude stavět stejně, ať bych zde uvedl cokoli. Výsledky 22 leté cílené likvidační politiky vidí každý i když to řízená média interpretují jinak. Ale tupí gójové budou dál "stavět sochy" svým nejhorším nepřátelům! Že?!

276026

02.10.2012 03:42

Přímý útok na prezidenta

RE: Satanizmus a politika

Augustin22 89.?.?.?

Jenom připodotknutí - oba dva, jak Klaus tak Putin jsou zednáři.
Klaus je plnokrevný Žid a Putin je Žid po matce. Putin je pouhá
loutka hlavního rabína Ruska - Berla Lazara! Ten je v Rusku zároveň hlavou velmi mocné větvě Židovstva - Chabad Lubavič s ústředím v New Yorku.

276028

02.10.2012 11:37

Ještě jednou můj názor na Klause

Klaus od počátku patří ke stejné skupině nasazených lidí...

Augustin22 89.?.?.?

Doufám, pane Stworo, že v rámci objektivity zveřejníte tento můj
email. Je už zveřejněn níže (pod článkem o Klausovi), ale vzhledem k tomu, že o Klausovi píšete znovu - je to důležité.
Děkuji.

Otázka pana Stwory:

Vladimír Stwora:
>Klaus je zrovna tak jako byl Havel člen židovského zednářského řádu B´nai B´rith a od počátku roku 1990 patří ke stejné skupině, která byla úkolována k zničení národní suverenity ČR - cílenému roprodeji národního majetku a zavlečení ČR do židovských struktur EU a NATO!

Nějaký důkaz?

Jo Vy chcete k tomuto důkaz?! Pane Stworo, není Vám při tom trapně? Vždyť je s toho cítit zoufalý výkřik. Takže stručně. Členský "diplom či legitimaci" jeho členství v B´nai B´rith k dispozici přirozeně nemám. Tato informace o jeho členství v židovském zednářském řádu B´nai B´rith (stejně jako o členství Havla, Kühnla, Dobrovského, Mlynáře, Železného a dalších) pochází od zemřelého M. Dolejšího - autora Analýzy 17. listopadu 1989, který nám (mimo jiných) tuto informaci poskytl. Byl to člověk velmi dobře informovaný a znalec židovsko-zednářské problematiky a světové politiky. Všechny informace, které jsme od tohoto člověka měli se dříve či později vyplnily, čili nemáme jediný důvod o těchto informacích pochybovat. Co se týče oněch osob, které byli do svých funkcí dosazováni od roku 1990 a kteří prováděli cílenou likvidační politiku - k nim patřily především: Havel, Klaus, Dienstbier, Ježek, Dlouhý, Rychetský, Tošovský, Žantovský a další.. K nim patřilo rovněž velké množství poradců, kteří sem byli vysláni ze zahraničí a kteří byli z velké části členy židovského zednářského řádu B´nai B´rith (mnoho z nich bylo především kolem Havla). Mohl bych zde uvést mnoho a mnoho věcí, ale myslím, že to stačí. Konec konců ten, kdo si chce na těchto lidech stavět iluze, ten si je bude stavět stejně, ať bych zde uvedl cokoli. Výsledky 22 leté cílené likvidační politiky vidí každý i když to řízená média interpretují jinak. Ale tupí gójové budou dál "stavět sochy" svým nejhorším nepřátelům! Že?!

276088

02.10.2012 13:48

Ještě jednou můj názor na Klause

RE: Klaus lepší než Havel - Věčně včerejší gójové...

Augustin22 89.?.?.?

Nevím, jak jste to myslel, ale pokud tak, že příštím prezidentem bude Žid Fischer a ten bude lítat do Izraele mlátit hlavou do zdi nářků - o tom není sebemenších pochyb! Měl jste ale ihned dodat, že hlavou o zeď nářků mlátil i Žid Klaus při jeho navštěvě Izraele!! A to ne jenom ve svém prezidentském období kdy tam byl přirozeně také, ale Klaus už si tam tu hlavu rozbíjel v 90 letech když byl předsedou vlády! Fotky existují..Čili obecně..gójové, přestaňte už pindat jaký Žid a zednář mluví tak či onak a posuzujte je pouze podle činů! Ve vládě, v prezidentské funkci, atd., nemůže být člověk, který nepřejde práh zednářské lóže! Čili jsou to bez výjimky lidé nasazení - pouze úlohu má podle potřeby každý jinou. A tento faktor platí minimálně od konce 19. století!

276116

02.10.2012 14:02

Ještě jednou můj názor na Klause

RE: Vladimíre,

Augustin22 89.?.?.?

Řekl jste to těm zabedněným palicím pěkně, ale pochybuji, že to
u těchto lidí má nějaký pozitivní účinek. Jakmile se na "tribuně"
objeví nádherně mluvící Žid či zednář - okamžitě za ním potáhnou
jako stádo OVCÍ! Příklad Klause je toho dokladem..

276120

02.10.2012 15:50

Ještě jednou můj názor na Klause

RE: Není to od Klause jen přetvářka?

Augustin22 89.?.?.?

To výte že ne...!! Jakpak by se mohl Žid Klaus přetvařovat! [chechtot]
On už se jenom 22 směje Čechům do ksichtu!

276142

02.10.2012 19:25

Ještě jednou můj názor na Klause

RE: Klaus od počátku patří ke stejné skupině nasazených lidí...

Augustin22 89.?.?.?

Snad si nemyslíte, že tento seznam je celý? Ten je ukázkový a
určený veřejnosti... To se tak vždy dělá, že se poukáže na pár
lidí z kulturní scény, politiky, apod., a tím to končí. Oni
přirozené nechtějí úplně utajit existenci židovské zednářské
lóže B´nai B´rith (prezentují jí jako humánní organizaci) a navíc
nemůžou úplně utajit existenci Židů u nás. Tak vydali ukázkový
seznam. To se dělá na celém světě. Přirozeně, že tam nemůžou dát
úplně všechny Židy, kteří jsou členy té lóže stejně jako nemůžou
říci, kolik je Židů (a kdo) v politice, kultuře..atd. Čili ta
Vaše poznámka je dětinská. O informaci (i vzhledem k tomu od koho
pochází - viz. výše)i vzhledem k tomu jaké měli Židé: Klaus, Kühnl, Mlynář, Dobrovský a spol postavení není pochyb. Ty bude
mít pouze rejpal nebo člověk, který si s toho či onoho Hebreje
potřebuje udělat idol!

276188

02.10.2012 19:57

Ještě jednou můj názor na Klause

RE: Klaus - Janus

Augustin22 89.?.?.?

Přirozeně, že jak V. Klaus je Žid - tak je Židovkou i L. Klausová. To jsou informace známé už od počátku 90 let.
Nedoporučuji se z někým přít - jestli je rozená Šalgovičová
či Mištinová. Využívají toho pak provokatěři a z diskuze udělají
ironizující bláboly..

Mimochodem i Havlova první žena Olga byla židovského původu,
stejně jako jeho druhá žena Dáša.

276204

02.10.2012 21:32

Ještě jednou můj názor na Klause

RE: Měl by se omluvit za své chyby

Augustin22 89.?.?.?

Židé Klaus, Ježek, Tošovský, Pithart, Dienstbier, Dlouhý, Uhl,
Stráský, Mlynář, Dyba, Rychetský, Benda, Železný, Kühnl, Lánský(Löwy), atd., ani budoucí prezident Žid Fischer (že tam dosadí jeho je evidentní!) se nepotřebují Čechům omlouvat za svou
protinárodní politiku! A to s toho důvodu - že je Češi sami(většina) podporovali! Čili morální právo na omluvu Češi
nemají!

Tím Vás samozřejmě nechytám za slovo a nemyslím tím omluvu (jak
říkáte) za chyby a přehmaty!! To nebyli žádné chyby ani přehmaty,
ale vědomí úmysl. Cílená protinárodní politika, kterou provádějí
všechny zrádcovské vlády (především) Evropy!

276217

03.10.2012 11:55

Ještě jednou můj názor na Klause

Žid Klaus na přednášce v USA...

Augustin22 89.?.?.?

Poznámka jen tak na okraj: málokdo ví, že Klaus při svém přednáškovém turné o ekonomii v USA v červenci roku 1989 (!!)
podotknul, že bude ministrem financí!!! Většina národa nevěděla
co bude zítra a vyvolenec plácal (a ješté v USA) co bude dělat
po převratu...

276280

03.10.2012 12:28

Ještě jednou můj názor na Klause

RE: Vidím to takřka stejně

Augustin22 89.?.?.?

No jo, ale on si to Žid a zednář lóže B´nai B´rith Klaus vyžehlí
tím, že řekne pro góje nějaké pěkné slovíčko, že?! Stačí aby
se zase jednou vyjádřil proti globalizaci a je vyžehleno... Gójové vykřiknou..ten jim to dal Klaus..ten jim to dal!!

276286

03.10.2012 15:29

Ještě jednou můj názor na Klause

RE: není určitě

Augustin22 89.?.?.?

To nepochybně - jenže v zednářských lóžích jsou úkolováni vrchností, kterou sami ani neznají a jejichž pokyny musejí
bez výhrady vyplnit. Tím se zavázali přísahou pod hrozbou pomsty
lóžových bratří. A to se nedá srovnávat s tím jestli se vidí i
na tenise!! Tady si musíme uvědomit, že se jedná o zločinecké
organizace!

276314

Káva pro Zvědavce

22

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 45 čtenářů částkou 6 716 korun, což je 22 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
1CuErU28m5a2tod9eZjnkY4sdidBVMpX6K
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Konzervativci v Británii zvítězili. Drtivě. Brexit bude!13.12.19 10:53 Británie 3

Hidžábem to začíná12.12.19 11:38 Francie 1

Italské námořnictvo čelí Erdoganovi: Na Kypr dorazila italská fregata Federico Martinengo 10.12.19 21:50 Itálie 1

Turečtí vojáci vyvěsili tureckou vlajku na řeckém ostrově v řece Evros10.12.19 20:19 Řecko 1

Turecká letadla dnes 30x narušila vzdušný prostor Řecka v Egejském moři10.12.19 19:50 Řecko 2

Důkaz o "nezávislosti" průzkumů veřejného mínění10.12.19 14:14 Česká republika 6

Střelec v ostravské nemocnici zabil šest lidí. Neměl legální zbraň10.12.19 11:21 Česká republika 6

EU nařídila sledovat už od roku 2020 spotřebu každého řidiče, někteří na to doplatí10.12.19 11:10 Evropská unie 0

Poslanci chtějí zakázat domobranu10.12.19 11:06 Česká republika 2

Čína zakáže americkou technologii - začíná ná totální technologická válka 09.12.19 20:19 Čína 0

Cultural Enrichment #1309.12.19 19:39 USA 1

Belgie: Muslimský mob podpaluje vánoční strom na náměstí a řve "Allahu akbar"09.12.19 19:27 Belgie 1

Hihi. Chvilkaři se zlobí na Klause mladšího. Nemohou zneužit symbol trikolory09.12.19 17:51 Česká republika 2

Z dcery Angeliny Jolie a Brada Pitta se stává kluk09.12.19 11:20 USA 1

Chvilkaři proti Babišovi, Sardinky proti Salvinimu - stejný scénář, jak přes kopírák09.12.19 11:15 Itálie 1

Augsburg: Muslimové na vánočních trzích ubili hasiče09.12.19 11:11 Německo 0

V Jizerských horách místní obyvatelé obnovili nacistický památník padlým vojákům Wehrmachtu a oddílů SS 08.12.19 21:01 Česká republika 3

Istanbulská dohoda - čeští občané jsou záměrně podváděni08.12.19 20:02 Česká republika 3

Neschválení Istanbulské dohody je neakceptovatelné, řve feministka. Odhlasujeme, že k Istanbulské dohodě přistoupí EU jako celek, vyhrožuje EU komisař06.12.19 11:41 Evropská unie 5

Národná rada SR schválila Dodatkový protokol, zavádzajúci nové trestné činy za vyjadrenia rasovej a xenofóbnej povahy06.12.19 10:56 Slovensko 2

Měnové kurzy

USD
22,91 Kč
Euro
25,50 Kč
Libra
30,58 Kč
Kanadský dolar
17,36 Kč
Australský dolar
15,74 Kč
Švýcarský frank
23,29 Kč
100 japonských jenů
20,97 Kč
Čínský juan
3,29 Kč
Polský zloty
5,97 Kč
100 maď. forintů
7,74 Kč
Ukrajinská hřivna
0,98 Kč
100 rublů
36,45 Kč
1 unce (31,1g) zlata
33 807,03 Kč
1 unce stříbra
388,14 Kč
Bitcoin
166 888,04 Kč

Poslední aktualizace: 13.12.2019 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 49 506 827