Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Upak

Nalezeno 23 příspěveků, 10 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

24.09.2003 09:05

Mistrná hra

Mistrná hra

Upak 62.?.?.?

Dost odvážná spekulace. Pokud by jste měl pravdu, potom byste kritizoval něco, co se nezastaví vůbec před ničím. Nebojíte se?
Mimochodem o přímé zisky z ropy nemusí vůbec jít. Podle mě jde o to, přihrát si zásobování do správných rukou - tj. USA a předejít ropné krizi. S ovládnutím průmyslu v Iráku se ovládne i politika. S ovládnutím politiky se přihrají ty správné zakázky. Jednoduché.
Silnější a chytřejší vítězí.
Nejste náhodou agent provokatér?
Nicméně je mimo pochybnost, že se jedná o špičkovou strategickou hru na úrovni. Kdo ji asi řídí? A jde vůbec primárně o peníze? Nejde náhodou pouze o lidi? O jejich názory, o jejich zaujatost, o jejich podmanění jako nemyslící masu?

19986

27.01.2004 10:05

Rodiče? Jen takový obtížný hmyz

Rodiče? Jen takový obtížný hmyz

Upak 193.?.?.?

Chápu Vaši situaci. Nevěšte hlavu a snažte se ve svém synovi probudit "lidství", o které začíná přicházet. Určité hodnoty mu totiž připadají samozřejmé, například to, že se o něj finančně staráte. Udělejte si přehled všech hodnot, které jsou potřebné pro Vašeho syna od Vás (a doufám, že už to nejsou jen peníze) a využijte buďto jejich omezení nebo posílení k tomu, abyste svého syna narovnal, dokud je čas. Na stáří byste se mohl dočkat nepěkného překvapení ve formě nevděku, který má různé projevy...
Všeho moc škodí. Jestli má Váš syn všeho dostatek, nepoznal nedostatek, kazí mu to charakter. Zapracujte na tom.
Je možné, že s Vámi škola nechce spolupracovat. O tu ale nejde. Jde o to, aby s Vámi spolupracoval Váš vlastní syn. Využijte zbývajícího vlivu (pokud ještě nějaký je), abyste svého syna dostal pod kontrolu. Nemyslím tím ofukování a lajnování, ale kontrola ve formě názorů, které syn bere vážně, jakožto hlas svého otce. Nedovolte, aby došlo k odcizení, ostatně příznaky jste musel vidět už dřív. Kolik spolu trávíte času? Máte něco společného - jako zájem, koníček?
Jaký je nebo bude Váš syn... Záleží jen a jen na Vás. A vždycky záležet bude.
Přeji hodně štěstí.

25017

18.02.2004 15:57

Další výrobky Velkého bratra

Nemyslete na Velkého Bratra

Upak 62.?.?.?

Klíčové jsou termíny "vysvobozování" a "připoutání".
Technika má tendenci lidskou bytost poutat.Činí tak tím způsobem, že pomalu odvyká člověka na pocit, že se může spolehnout sám na sebe, ale naopak mu vnucuje názor, že spolehnout se musí jedině na techniku. Tj. technika ze sebe dělá další "umělou" součást člověka.
Dám příklad - mobil nám umožňuje komunikaci na dálku, auto rychlejší přesun, počítač si zapamatuje mnoho informací místo naší vlastní paměti atd.
Podle buddhismu to není nic nového. Tento svět je postavený tak, aby lidskou bytost (i všechny ostatní bytosti) primárně svazoval pouty nevědomosti, od níž se odvíjí naše potřeby, touhy, emoce, vášně...
Technika přesouvá poutání lidského jedince z oblasti duševní do oblasti fyzické. Samozřejmě zpětná vazba posiluje pouta v našich myslích.
Podle buddhismu vlastně ani tolik nesejde na tom, co máme kolem sebe (sebevíc techniky), jako spíš co máme v sobě. Člověk se může odpoutat kdykoliv. Člověk se může vysvobodit kterýmkoliv okamžikem. Stačí jen opravdu chtít. Plně osvobozený jedinec nezná žádné hranice. A to ani hranice svých schopností... Které rozhodně přesahují možnosti jakkoli "moderní" techniky.
Záleží na každém z nás, jestli budeme setrvávat a lpět na tomto světě, plném utrpení, nebo si vybereme možnost osvobodit se od všech závislostí a povýšení našich kvalit na věčné štěstí - na ani existenci a ani neexistenci. Na stálost a nikoli pomíjivost, na jednotu a nikoli chaos atd.
Jaká je cesta k oproštění se? Zcela jednoduchá. Zbavte se všech kazů. Chovejte se eticky čistě, očistěte své jednání a myšlení a tento svět (samsára, nebo chcete-li třeba matrix) Vás chtě-nechtě propustí.
Boj neprobíhá ve světě kolem vás, probíhá pouze ve Vás a o Vás.

"Toto není moje mysl, toto nejsem já, toto není moje tělo."
"Je záslužné zkrotit tuto těžko kontrolovatelnou, nestálou mysl, která poletuje podle libosti; zvládnutá mysl vede k blaženosti."
"Kníže smrti nenajde stezku, po níž kráčejí ti, kdo oplývají ctnostmi, setrvávají v bdělosti a dosáhli osvobození pomocí dokonalého poznání."
"Ach moji synové; ach můj majetek.' Nevědomec, jenž takto myslí, je pln starostí. Ve skutečnosti ale nepatří ani on sám sobě, natož aby mu patřili synové a majetek."
"Člověk, jenž nenabyl poznání, stárne jako vůl; přibývá mu na váze, ale moudrosti mu nepřibývá."
"Kdo pochopí, jak je každý sám sobě drahý, nechť sám sebe dobře opatruje. Třetinu noci nechť moudrý muž probdí v meditaci."
"Je snadné konat nedobré a sobě samému neprospěšné skutky, ale konat to, co je dobré a blahodárné, je nanejvýš obtížné."
"Nedej se zlákat nízkostí, nehov si v nedbalosti, neřiď se zhoubnými názory, nerozmnožuj svá pouta ke světu."
"Ten, kdo se vymanil z nedbalosti a stal se bdělým, osvítí tento svět jako měsíc, jenž se vynořil z mraků."
"Tento svět je zaslepený, jen málokdo je tu vidoucím. Jen málokdo odtud odejde do nebeských světů jako pták, který unikl ze sítě."
"Vyhnout se konání zla, pěstovat dobro, očišťovat svou mysl.."

25756

08.04.2004 14:29

Nanotechnologie má svou odvrácenou tvář

Nanotechnologie má svou odvrácenou tvář

Upak 193.?.?.?

Není to o regulaci, ale o lidské morálce, o lidském svědomí. Jestliže budeme schopni pro peníze udělat vše, tak se taky může stát, že takový člověk způsobí velkou katastrofu,protože mimo hodnotu peněz nebude mít žádné zábrany, žádná měřítka.
A kolik je takových lidí mezi námi, možná jsme jimi i my sami.

My nepotřebujeme nanotechnologii. Nepotřebujeme ani počítače. Nepotřebujeme ani automobily a ani mobilní telefony. Lidský mozek je sám o sobě nejlepší počítač na světě a člověk sám o sobě je mnohem efektivnější a schopnější než automobil, počítač, telefon nebo nanočástice. Příroda je nastavena tak, abychom ji ovlivňovali nepřímo, naší prací, za pomocí našeho chování. My jsme však začali vybočovat z normálu a tak místo toho, abychom květinu řádně vypěstovali, lisujeme si ji z plastické hmoty... Jdeme na věc přímo...
Je to správné?
Můžu vlastnit celý svět, můžu vlastnit miliony nanočástic, antibiotik, počítačů, kosmických lodí... Ale pokud se budu chovat špatně, nezachrání mě to od toho, abych nesl patřičné ovoce svých činů. Je proto jedno, jestli vlastním hodně nebo málo, důležité je, jak se chovám a co cítím. A řeknu Vám, že se cítím šťastnější při sázení květin, než při sázení písmenek na obrazovku počítače... Kde je tedy ten smysl života? V honbě za poklady?

"Šťastný je ten, kdo žije ve vlastním domě, není zadlužen a vaří kaši svým vlastním dětem."

Zkusme dát do života více skromnosti a lásky k druhým - třeba nám bude lépe a nebudeme se muset tolik trápit pachtěním za "lepšími zítřky".

27516

08.04.2004 14:31

Nanotechnologie má svou odvrácenou tvář

Nanotechnologie má svou odvrácenou tvář

Upak 193.?.?.?

Ještě prosba na autora:
Pane Stwora, važte obsah článků. Svým článkem můžete vychovat jak šťastné lidi, tak lidi velmi nešťastné, nespokojené se svým osudem. Tím jim nepomůžete... Ani sobě.

27517

09.04.2004 08:28

Nanotechnologie má svou odvrácenou tvář

RE: Nanotechnologie má svou odvrácenou tvář

Upak 193.?.?.?

Jestliže budu mluvit pouze o negativních jevech, bez podání léku na ně, lidé, kterým tyto zprávy budu říkat, se začnou měnit. A nebudou se měnit k lepšímu, naopak - moje zprávy je podráždí a vyprovokují ať už k plané diskuzi, kterou se nic nevyřeší, nebo k činům, které jim spíše přitíží. Jóga má pro to trefný název (a není jen z jógy) - "tlachání".

Zbraň je špatná sama o sobě.

Zpětná vazba? Jedno přísloví říká: "Když je mysl čistá jako klidná a vyrovnaná hladina, okolní svět se v ní věrně zrcadlí."

Lidé, kteří se věčně zneklidňují problémy a nenachází řešení, utápí se v těchto problémech; takoví lidé nikdy nebudou schopni vnímat realitu objektivně.

pokud někdo volá po cenzuře tak se snaží buď lidi ovládat nebo si není jistý sám sebou - tím spíš na to však nemá právo. a nikdo není bůh aby soudil, která informace komu může ublížit a komu prospět, takže takové rozlišení není schopen provést na této planetě žádný jedinec.

No, k této větě můžu dodat pouze toto:

Vždycky musí existovat určité mantinely. Můžete je nazvat cenzurou, morálkou, kodexem, svědomím. Tyto mantinely existují. Pokud překročíte hranice, kterou Vám vymezují, začnete škodit sobě a budete škodit i druhým.
Pokud by společnost tyto mantinely přestala respektovat, společnost by také mohla většinově uznat, že třeba zabíjení a smilnění je naprosto přirozená věc... A mohla by to prohlásit i o jiných věcech a kdo by nesouhlasil, vybočoval by z extrému a byl by extremista [smích].
Lze skutečně posoudit, která informace může ublížit, a která prospět - a je to v možnostech člověka. Pokud bych v toto nevěřil, nevěřil ve v existenci Spravedlivého jedince a de facto bych člověka jako tvora trvale odsoudil mezi "morální odpadlíky". [smích] A sebe také... Bez šance na nápravu...

Jestli říkáte, že volám po cenzuře... Potom ano, volám po cenzuře... Ostatně cenzura na tomto webu zavedena je... A zřejmě přihlédla i k výše uvedeným důvodům... Chce Vás někdo ovládat? Nebo byste si rád pročítal příspěvky plné nadávek?
Vaše poslední věta potvrzuje domněnku, kterou mám. Úpadek.
27579

13.04.2004 13:10

Úžasně destruktivní jednotky

Úžasně destruktivní jednotky

Upak 62.?.?.?

Bravo. Příčina - následek.
Základ, ke kterému se všichni otáčí zády...

27718

07.06.2006 12:39

„Jsme silní a rozhodní“

Odporně drzý novinář

Upak 88.?.?.?

Ten novinář byl odporně drzý. Chtěl bych vidět, jak dlouho by např. Václav Klaus vydržel takové hnusné urážlivé řeči. Být iránským prezidentem, asi bych vypěnil a novináře vykázal, rozhovor zrušil.
Obdivuji klidnou reakci iránského prezidenta a moudré odpovědi. Jde vidět, že je to vyrovnaná a vyzrálá osobnost, což se o mnohých významných politických osobnostech západu říci nedá.

107849

20.07.2006 13:04

Pozor na firmu ACER

Vyjímečně chválím

Upak 88.?.?.?

Pane Stwora, posledních pár měsíců jste ztrácel mé sympatie, ale teď máte velké plus. Nuže, setkal jste se tváří v tvář brutální realitě čecháčkovské byrokracie. Nepochybuji o tom, že v Kanadě nebo v jiném civilizovaném státě by váš problém vyřešili. Existuje placená služba cca kč 100,- kdy je možnost instalační CD objednat dodatečně ke konkrétnímu zařízení. Myslím, že by to mělo jít i v tomto případě, ale ten hňup z vás chtěl nejspíš dostat víc peněz.

Ten tah na branku s tím překladem na centrálu Aceru je super!!!!

111028

27.07.2006 12:52

Občane, trhni si nohou

Zvedavec oblbuje lidi

Upak 88.?.?.?

Nu ano, už jsem kroutil hlavou, co to v tom rozhlase sedí za židofašistické kreatury [smích].

Pak jsem si přečetl pár rozumných názorů, zapojil jsem svou mozkovnu a odpojil emotivní radikálně-extremistickou část a najednou byl klid. V rozhlase jsou naprosto normální lidé, jenom pisatel článku je mírně vyšinutý. Ale to se stává. Třeba se to jednou spraví.

111700

05.09.2006 12:02

Jak umírá chlap

Úroveň jde dolů....

Upak 88.?.?.?

No tak to je opravdu úžasný článek. Nejprve vytvoříme z chlapa, který riskuje kvůli penězům, slávě a popularitě, nezištného hrdinu na úrovni literárního velikána, a potom prorokujeme smrt jednomu zmatenému maníkovi s podobnými motivy.

Ano, tento článek naplňuje politickou nekorektnost na 100 %. No nic, jdu si hledat internetový plátek, kde nepíší takové zmaty.

Tento příspěvek si tudíž dovoluje být také nekorektní:

Bože, lidi, jak tohle můžete číst!

115989

10.10.2006 17:44

Pozor na firmu ACER - konec dobrý, všechno dobré?

Notebook HP NX 9020

Upak 88.?.?.?

Panu Stworovi nyní tleskám: Bravo!

Sám bych neměl takovou trpělivost řešit podobný problém. Ale oni vám vyšli vstříc v podstatě z vynucené protekce [smích] a to kvůli tomuto webzinu.

Vlastním notebook HP NX 9020, obdržel jsem k němu jak recovery CD, tak instalační CD v češtině a to dokonce i v angličtině [smích]. Notebook bez instalačního CD bych asi hned vrátil a nechtěl bych ho....

Jsem naprosto spokojen, mám tento noťas druhý rok, ani jednou nebyla nutná reinstalace nebo obnova čehokoli. A z mých zkušeností (prodejce) jsou obecně notebooky HP jedny z nejlepších. A ještě bych chtěl upozornit na dost solidní konstrukci, silný rám, který nepraská (narozdíl od Asusů) a vysokou odolnost vůči pádu a otřesům (možná IBM je na tom lépe). Jednou se můj noťásek škaredě narazil a bez následků...

118806

24.10.2007 06:02

Politika a my - aneb pane krotiteli nebylo toho už dost?

Bravo!!!

Upak 217.?.?.?

Skvěle!!!

145819

09.01.2008 06:45

Trestní oznámení na Zvědavce

Upak

Upak 217.?.?.?

A nemáte náhodou kanadské občanství? Zvědavce přece nemohou zakázat, pokud není provozován na českém území. A jak česká policie zjistila, že jedete na výlet do České republiky?? Nějak mi to nesedí. Vyvěrá na mě určitá dávka populismu...

150814

24.01.2008 06:39

Války jsou nutné

Válka je nutná???

Upak 217.?.?.?

Pan Stwora přitvrdil... Válka není nutná. Copak mezi sebou bojují armády klokanů nebo zajíců? Válčí se pro neukojitelnou touhu člověka, nebo-li jeho chtíč. Ten člověk, který dokáže utišit své touhy, nepodlehne svodům, nepodlehne iluzím, který bude uvědomělý, nepozvedne ruku proti svému bližnímu stejně jako pan Gándhí vycházející z filozofie jógy a morálního kodexu vnitřní a vnější čistoty - JAMY a NIJAMY. Člověk povýšil nad primitivní pudy, dokáže své pudy ovládat. A proto dokáže neválčit a neměknout. Máme na to, nebýt pouhou zvěří, nebo hůř než zvěří - lidskými démony. A každý pro to může něco udělat - začít sám u sebe.

152463

13.04.2008 01:41

Slovenský tiskový zákon

Ach jo

Upak 217.?.?.?

Kdo rozhodne, zda je odpověď nutná nebo není? Na co je tento zákon? Kvůli čemu? Odpovím. Protože nefungují soudy. Soud má rozhodnout, zda má přijít nějaká akce na nepravdivý článek. Ten zákon je nespravedlivý.

158961

14.04.2008 06:32

Peníze jako dluh

Upak

Upak 217.?.?.?

Hoši, nezlobte se, ale většina z vás tomu nerozumí, nebo obchází hlavní problém. A co je hlavní problém?
1. Peníze nemají pevnou hodnotu, neustále se jejich hodnota mění a ve většině případů hodnota klesá. A právě tento trend nutí utrácet, půjčovat si a nešetřit. Protože šetřit měnu, která prochází inflací, se nevyplácí všude tam, kde jsou úroky mizerné.
2. Když budete dlužit deset tisíc a nezaplatíte, tak vám za deset let vezmou dům. To se několikrát stalo v ČR. Tj. úroky z úroků = hnusný (a netrestaný) zločin. Klasický úrok nevadí, ale pouze z půjčené částky!!!
3. Je zakázáno kupovat zlato - např. zlaté cihly. Je zakázáno používat zlato jako měnu. Je zakázáno šetřit ve zlatě. A toto je velký problém.

Až se vyřeší tyto tři jednoduše definované problémky, bude nám o něco lépe.

159053

19.04.2008 08:42

Z projevu na Letenské pláni, listopad 1989

RE: :-D

Upak 217.?.?.?

Co tohleto sakra je??? Jaký svrab? Jaké vši? Za komunismu bylo celonárodní očkování proti těm nejhorším nemocem jako je tuberkulóza, černý kašel a další! Za "demokracie" se několit let neočkovalo, dodnes to nikdo pořádně nesleduje! Všude je bordel! Každý člověk měl práci, kdo chtěl, mohl si postavit dům, na který dostal výhodný úvěr a ne jako hypotéku, kde se exekutoři třesou na selhání dlužníka... Za komunismu byl tady stát pro 90 % občanů... dnes je tady stát pro 10 % občanů a těch 90 % si může stěžovat třeba na lampárně. Odchod do důchodu byl dříve, sociální jistoty nepoměrně vyšší - a pro každého. USA se svým systémem byla dvě stě let za opicemi! Italové se k nám začátkem 90. let jezdili učit, jak se má dělat zemědělství! Měli jsme vynikající továrny s vývozem do zemí jako byl Irák, Irán, Afghanistán, Čína a samozřejmě "sovětské" trhy, kam se dneska cpou americké firmy! Ve zbrojním průmyslu jsme něco znamenali! Automobilový průmysl - škodovka, kterou si mohl každý DOMA opravit nebo vylepšit podle svého! Srozumitelné návody k dispozici a žádná nutnost jezdit kvůli pitomosti do servisu! Oproti zaostalé Americe jsme měli rozvinutou železniční síť a úměrně tomu malou hustotu provozu na silnicích! Vynikající hromadná doprava! Svrab? A kde? Když nebyli bezdomovci? Dneska má dvěstě tisíc a víc bezdomovců ty nejhorší nemoci včetně tubery! Jste, pane, provokatér, který žil někde jinde, ale určitě to nebylo v ČSSR!!!

159410

16.07.2008 06:50

Proč jsem jediný, kdo podal trestní oznámení na Schwarzenberga?

Naivní mladý muž

Upak 217.?.?.?

Zdravím. Pěkný článek. Skvělý (snad reálný) charakter člověka. Ale pane, jste velmi velmi naivní. Dokud se bude náš národ skládat z 99 % lidí (jak já říkám "zmrdů"), kteří NEJSOU normální, nemají smysl pro spravedlnost, rovnost, svobodu, tak nepůjde dělat vůbec nic. Ten boj nemůžete vyhrát. Jste jako DON Quiote. V podstatě jste legrační a zároveň je mi vás líto. Také vás obdivuji. Stejně jako Dona Kichota. Lidé, co jsou u moci, tu moc skutečně mají. Mají ji nade mnou, nad ním i nad vámi. Pokud budete hodně kopat, nanejvýš vyvoláte jejich děsivou a odpudivou reakci. Raději buďte opatrný a projevujte se méně zběsile. Nenajíždějte proti větrným mlýnům, protože jejich lopatky jediný člověk nikdy nezastaví. Myslíte si, že se elita z historických souvislostí nepoučila? Právěže poučila! A proto radar! Mějte se, ať se daří. Zamyšlení - proč si myslíte, že jste jediný zůstal, co podal oznámení? Protože ostatní "stateční a spravedliví" byli již dříve eliminováni. V naší společnosti už takoví lidé nejsou. Vy jste poslední. Jste ohrožený druh, tak se raději chraňte.

165493

19.12.2008 06:28

Zemský ráj v nedohlednu

Čulík nereaguje

Upak 217.?.?.?

Britské listy, potažmo pan Čulík opravdu nereaguje na zaslané články nebo cokoli jiného. Já jsem poslal do BL článek i básničku a nikdy žádná reakce nepřišla. Ani odmítnutí, ani poděkování, nic. Tomu se říká tupounská "demokratická" ignorance.

178507

18.09.2009 10:30

Vzali nám radar

Děkuju autorovi

Upak 217.?.?.?

Získal jste opět mé sympatie. Cítím to stejně a bylo potřeba toto napsat. Děkuji.

200655

Autor je tzv. Mimoň, plantá koše s baněmi, jak se u nás říká. Lidé, kteří vlastní výrobní zdroje a prostředky, se těchto prostředků NIKDY nevzdají dobrovolně a bez boje. Nezaměstnanost bude růst, poklesne až při další degradaci lidské práce a hodnoty člověka. Ať si pan Zelenka přečte Mechanické piano od Vonneguta, třeba se mu v hlavě rozbliká žárovka a pochopí. Lidé bohužel nejsou tak uvědomělí, aby "revoluce" začala sama od sebe na úrovni širokých mas. Právě naopak, dnešní doba mnohem efektivněji ohlupuje lidi. Otázkou zůstává, zda to celé je vůbec řízeno "elitami". Můj názor je, že to řízeno není, ale na tomto "chaosu" se určité typy lidí a jejich předkové perfektně přiživují a hrabou majetek již několik set let. Lidská společnost je řízena nikoli rozumem, ale pudy a chtíčem, a to je základní problém. Dokud se budeme chovat jako zvířecí bestie, nikdy se nepozvedneme dostatečně vysoko, aby se vyrovnala životní úroveň, aby každý z nás cítil svou potřebu pro celou společnost, aby každý z nás pracoval s pocitem, že někam směřujeme.

216106

11.04.2010 08:54

Několik ekonomických návrhů na řešení krize

Komentář k článku

Upak 88.?.?.?

Jedno vím jistě. Autor nemá ekonomické vzdělání a nemá ani obchodní základy. Jakékoli ekonomické reformy musí přihlédnout k mezinárodní situaci ve světě. Naše země má příliš malý vliv, než aby si mohla dovolit provést výrazné ekonomické reformy například tohoto typu - zavést pevnou měnu krytou zlatem (tj. nakoupit dostatečné množství zlata k pokrytí měny), omezit maximální výši úroků z úvěrů a nařídit minimální výši úroků z vkladů, zavést zákon proti lichvě a zamezit ožebračování národa, retroaktivně začít vyšetřovat veškeré finanční tunely od r. 1990, založit novou finanční policii z lidí, kteří budou anonymní, budou se odpovídat přímo prezidentu (ale ne Klausovi, protože ten patří k tunelářům) a z lidí, kteří mají dostatečné zkušenosti a motivaci tunely vyšetřit. Bohužel tyto reformy nejsou v ČR reálné, pravděpodobnost jejich realizace je 0 %. Proto navrhuji pro začátek, protože jinak to nejde, aby lidi ve volbách volili výhradně neparlamentní politické strany. To je jediná možnost jak vypráskat současnou pravolevicovou mafii, která je rozlezlá ve všech státních i soukromých strukturách a určuje směr této země. Bohužel i toto je vzhledem k tuposti českého národa nepravděpodobné. Takže řešení nevidím. Ještě jednou je třeba říci, že návrhy autora článku jsou zcestné, protože autor evidentně není specialista na tuto problematiku.

216917

Káva pro Zvědavce

21

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 28 čtenářů částkou 7 460 korun, což je 21 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Trocha humoru na téma postižení korona-vymýváním mozků04.12.20 09:47 Česká republika 0

Možná nejdůležitější projev prezidenta Trumpa s čs titulky03.12.20 10:51 USA 9

Zastavme krádež voleb! 03.12.20 00:23 USA 0

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 8

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Měnové kurzy

USD
21,83 Kč
Euro
26,47 Kč
Libra
29,34 Kč
Kanadský dolar
17,08 Kč
Australský dolar
16,21 Kč
Švýcarský frank
24,47 Kč
100 japonských jenů
20,96 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,92 Kč
100 maď. forintů
7,37 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,46 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 158,18 Kč
1 unce stříbra
528,26 Kč
Bitcoin
412 730,77 Kč

Poslední aktualizace: 5.12.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 57 136 105