Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané pje

Nalezeno 481 příspěveků, 26 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

25.10.2010 12:30

Tajemství peněz

Marx kontra bolševici

pje 195.?.?.?

Nedá mi to a musím připomenout, že Marx je právem považován za výtečného sociologa - analytika a současně za mizerného tvůrce politik. Článek popisuje Marxem zmiňovaný proces akumulace a koncentrace kapitálu i fetišismus peněz - to vše tu již bylo. Jenže proti Marxem kritizovaným tehdejším mocným povstali noví bolševičtí mocní a pod záminkou obecného blaha pokračovali v ovládání vetšiny menšinou. Proto se současné vládní agentury brání autonomní computerizaci rozhodovacích algoritmů, aby nebyli vyloučeni z prebend své účasti v rozhodovacích procesech...

230880

27.10.2010 22:30

Pozvánka na soud

RE: Já si nedělám illuse

pje 193.?.?.?

Tento zákon neporušil pan Stwora, ale maximálně autor článku, který pan Stwora uveřejnil. Pokud je ČR právním státem, nelze pana Stworu podle uvedeného zákona a paragrafu soudit, natož odsoudit. Uveřejnění není souhlas s uveřejněným ani podpora uveřejněného. Asi jste takový právní major Terazky...

231192

27.10.2010 22:50

Pozvánka na soud

Bohužel nemohu přijít,...

pje 193.?.?.?

...přednáším v Ústí nad Labem od dvou a nedostal bych se tam včas. Ale pokusím se tam poslat svého právníka. Vladimíre, jsem na tom finančně také neslavně, ale něco na účet pošlu. Doporučuji pořizovat záznam z jednání více způsoby. Zdraví pje

231194

01.11.2010 10:42

Pohádka o úsporách a vládních reformách

RE: Zloději, lháři a lupiči, převlečení za reformátory a průkopníky pokroku

pje 195.?.?.?

Pominu-li jistá zjednodušení, musím souhlasit. Teorie o daňové demotivaci vysokopříjmových papouškovaná politiky je odbrovským humbukem a podvodem s psychologickou manipulací. Kdo si své peníze vydělal poctivou prací, ten je motivován více poctivou prací než výší výdělku. Stát nemá žádný marketing, který by daňovým poplatníkům vyčíslil, kolik slev a služeb zdarma díky daním čerpají a o kolik více by muselí platit, kdyby daně nebyly. Tož tak.

231538

02.11.2010 22:38

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

I já gratuluji Vladimírovi a děkuji soudkyni

pje 193.?.?.?

Ač jsem v diskusi k oznámení o soudním přelíčení ze zjištěných informací o soudkyni vyslovil pochybnosti o její úctyhodnosti, musím se jí takto omluvit a vyslovit jí uznání za moudré rozhodování. Vladimírovi pak gratuluji zejména ke způsobu, jímž se vyslovil k obžalobě a velmi citlivě zformuloval nejen svou obhajobu, ale i obžalobu žalobců.

231781

02.11.2010 22:48

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Obhajoba vyzrálá jako víno

pje 193.?.?.?

Já jsem vyslovil pochybnosti o úctyhodnosti paní soudkyně, a to na základě informací vyvolávajících z dobrých důvodů pochybnosti. Uznávám, že jsem se přinejmenším v tomto případě mýlil a děkuji paní soudkyni za moudré rozhodnutí. Jane, odmítám, že bych jednal unáhleně či sebestředně, když o tom nic nevíte, tak, prosím, nehodnoťte. Nelze totiž vyloučit, že paní soudkyni za daných okolností a při dané podstatě sporu nezbylo než se zachovat tak, jak se zachovala, nechtěla-li v nejistých dobách ztratit své postavení. Připouštím, že je mi ale bližší vysvětlení, že po přečtení spisu a po vyslechnutí stran prostě lidsky a odborně nemohla jednat jinak...

231783

08.11.2010 21:39

Nesrovnalosti okolo „podezřelých balíčků“ z Jemenu

RE: Pane Stworo

pje 193.?.?.?

Mistře, zkuste příště reqagovat na téma článku a ne na něco jiného!

232187

...co na to průměrní nesionističtí US a non-US židé. Nebo že by lůza byla výhradně křesťanská a bezvěrecká? Nemohu sloužit než dvěma známými, kteří vědí i to, že jejich hlas je voláním v poušti, nechtějí-li se účastnit myšlenkově primitivních dýchánků čajové společnosti... Jinak Jekyll Island je parádní důkaz o slabosti demokracie, která ani v dobách své síly a ústavních liberálních tradic nebyla schopna jakkoli eliminovat pečlivě ukrývané snahy o hegemonii. Kdo má čisté úmysly, ten se nekrade tmou za bezprecedentních bezpečnostních opatření...

232254

08.12.2010 09:51

Čas se zrychluje, zintenzivňují se změny a ty opravdu podstatné se blíží

konkurence, kooperace a produktivita

pje 193.?.?.?

Napíšu na to článek. Ekonomická konkurence druhu homo sapiens sapiens není regulována přírodními zákony, k nimž regulovaní záměrně nepřispěli, ale podivnými zákony lidské společnosti uchopené právníky a placené majetníky. není divu, že taková konkurence vede k likvidaci těch, kteří se pokoušejí neexkluzivně kooperovat a dodržovat nezbytnou míru stabilizující slušnosti a humanity v podmínkách vzdálení se přírodní regulaci. Produktivita je nástrojem konkurence, nikoli jejím cílem či parametrem, takže její měření sklouzává k anonymním výkonovým kvantifikacím. Zajímavé je, že ekonomická dogmata stále opakují mantru o klíčové roli poptávky určující tržní nabídku, ač ta je uměle vytvářena marketingem různých forem včetně mediální masáže goebbelsovského střihu. Ano, jsem všemi deseti pro kooperační eliminaci důsledků "vítězi diktovaných zákonů konkurence".

233902

13.12.2010 09:30

Vyřešte problém s osobou blízkou!

D-FENS není gauner (?)

pje 193.?.?.?

Pokud D_FENS není gauner a je osoba odpovědná, pak za předpokladu, že je reprezentativním vzorkem občanstva, má hlubokou pravdu. Problém je ale v oné reprezentativnosti - v Česku jsou odpovědní slušňáci v těžké D-FENSivě. Pokud nejsou blbí, sdílí s (nálepka) (nálepka) Humlem jeho návrh, neb jim nečiní problém jako slušné a odpovědné menšině přiznat osobní pochybení. A to nevylučuji, že D-FENS je vyčůraný gauner maskující se jako O-FENSivní obránce individuálních svobod. Jinak chránit osoby blízké má cenu nejen od 16. století, hrozí-li jim bezpráví a nespravedlivá újma, nikoli hrozí-li jim spravedlivý trest za nedostatek soudnosti a odpovědnosti...

234141

19.12.2010 17:56

Hovory na pravici

Mám D.O.S.T. problém

pje 193.?.?.?

Tím problémem jsou jména signatářů D.O.S.T, z nichž mnozí netuší, o čem to je a jiní naopak přesně vědí, co od toho očekávat. Lituji jen pár naivních, kteří ještě věří, že v Česku lze konstituovat autentickou konzervativní veřejně neškodící politickou platformu. Jakmile se tvoří platforma z dlouholetých partajníků, kteří již ztratili ponětí o reálném životě ve veřejném prostoru a za výkonné sloužící si vybere pár duchem nepřekypujících individuí překypujících pocity a dojmy, je to další politický zmetek made in CZ.

234542

22.12.2010 15:13

Tentokrát na konec roku...

Alespoň to zalomení palce...

pje 193.?.?.?

...na dálku a vědomí, že zdravé kořeny skautingu, nezohýbaných páteří a nezlomených duchů je důvod, proč ten poslední den nemyslet na to, co působí smutek, ale na to, co je důvodem k hrdosti bez ohledu na tok času... Dobrý vítr a suchou stezku!

234719

27.12.2010 17:34

Kauza Drobil? Na každou svini se najde řezník

RE: Kapitalismus je bankrot

pje 193.?.?.?

Milý mladý pane ekonome, mládí je krásná věc - má nárok na idealismus. Vy jste tím tržně liberálním prodchnut tak, že by vám mladí komunisté záviděli. I oni jsou zdraví a aktivní a jako vy idealističtí. Až vy všichni z toho svého idealismu mládí procitnete, možná, že poznáte své hluboké, doufejme, že nikoli tragické omyly. Dám vám otázku: Jaký důsledek pro společnost by mělo zbavení se všech konkurence méně schopných a neschopných, kteří odmítají účastnit se hry, v níž nemohou vyhrát a v níž jde o lidství a o život?

235017

27.12.2010 17:36

Kauza Drobil? Na každou svini se najde řezník

RE: Sionista na Zvedavci?

pje 193.?.?.?

Myslíte, že byste nenašel argumenty k Matějkovu článku místo plivance a nálepkování? Pak snad nikam nikdy nic nepište...

235018

01.01.2011 13:45

Na přelomu roku

Konat

pje 193.?.?.?

Přátelé, do nového roku jsem si naordinoval více konat a méně kecat. Nechť k tomu najdeme všichni hodně zdraví, síly a entuziasmu... To, co nás čeká, v bačkorách nevítejme!

235286

Čína má to, co jiné mocnosti bláhově proměnily za třpytivé cetky konzumu a neviditelných finančních aktiv: Má obrovský produktivní ekonomický potenciál s masou obnovitelné pracovní síly místo neobnovitelných automatů na vše. Má obrovská rezervní i pracovní aktiva v USD po celém světě, a EUR po celé Evropě a části Asie a něco na páru s RUB, k tomu tolik CNY, kolik je třeba, když je všude ve světě výprodej. Co mají za anglosaskými kulisami skrytí hoši z košér klubu? Převážně to, co může Čína obratem ruky učinit ničím - aktiva v USD a vliv v dollarovém světě. Čína je tím, čím bývaly USA, s tím ohromným ekonomickým potenciálem a vůlí obyčejných lidí překonat překážky a jít za společným cílem. Kdo v USA má nějaký společný americký cíl? Evropě zbývá alespoň historicky těžce zaplacené poznání, že asociální vlády nemohou vládnout dlouho a že lidé si cení sebe více než peněz.

237661

05.02.2011 18:02

Zvědavec a značka „politicky nekorektní“ podruhé

Schvaluji, Vladimíre!

pje 193.?.?.?

Zvědavec je již známý, škatulkování je doménou těch, kteří neradi slyší o sobě smutnou a někdy komickou pravdu. Zvědavost je to, co činí jako nejlepší sebeobrana před zblbnutím Zvědavce Zvědavcem a jeho čtenáře čtenáři přemýšlivými a duševně zdravými na rozdíl od deprivantů posedlých mocí. Netřeba vystavovat na odiv různě interpretovatelné symboly - jistě mnoho z nás ty své ctí hluboku uvnitř bez potřeby je ikonizovat. Přeji Zvědavci, aby úspěšně šířil zvědavost všude tam, kde jsou gramotní lidé, aby ubylo i těch negramotných. Každé pochopení, každé proniknutí pod klamný povrch, každá myšlenka na právo na lásku, krásu a spravedlnost je tím, co činí lidi lidmi a ne ovcemi... Ať je tak, jak si, Vladimíre, přejete...

237662

05.02.2011 18:20

Ve zmatku vítězí Írán, Izrael ztrácí

Finanční problémy trápí leckoho, ale děsí Izrael

pje 193.?.?.?

To, co doslova děsí Izrael, je konec stability vykoupené přílivem financí od globálních zlodějů a podvodníků. Zatímco arabské země své ekonomické problémy řeší neexpanzivními a finančně nepříliš náročnými metodami (Výjimka Saudská Arábie a ropné ministáty poblíž potvrzují pravidlo), Izrael nikdy nepřestal usilovat o skrytou dominanci s naivní omluvou, že je to od Boha. Ovšem pracovat nepozorovaně, to chce mnohé odříkání a spoustu peněz. Ty se začínají zoufale nedostávat, protože vyždímané spotřební ovce již nelze více ždímat. Nejen izraelští diplomaté, ale i další skupiny občanů židovského státu se začínají s obavami ohlížet skrze své hubnoucí peněženky po okoolních sousedech, ke kterým se jen málokdo z nich choval jako k sousedům. Obava z hrubé záplaty na hrubý kabát je v mnoha obyvatelích Izraele zakořeněna mnohem více než v Evropě a probuzení davů Arabů na mnoha místech je pro ně rostoucí noční můrou. Izrael má strach a nesmí se tomu ani za mák divit.

237663

18.02.2011 17:46

Cesta do Argentiny

Zabavení drog a zbraní z US letadla v Argentině

pje 193.?.?.?

Vladimíre, tohletam budete mít jistě z první ruky. Sama prezidentka vydala pokyn k zabavení ilegální části nákadu US vojenského letadla, které přistálo v Argentině. Šlo o psychotropní látky, zbraně, munici a špionážní propriety. USA se vůbec nelíbí, že se v Argentině postupuje podle argentinských, nikoli US zákonů...

238274

11.03.2011 08:59

Státní dluh - dokonalý systém

Jste blízko pravdě

pje 193.?.?.?

V podstatě nemám žádný zásadní protiargument. Moc přitahuje nikoli odpovědné, ale patologicky po moci a z ní plynoucích výhod bažící. Proto je výskyt odpovědných vládců takový, jaký je. Je nicméně s podivem, že tento status quo stojí na vratkých základech, které je možno strhnout. Status quo udržuje (1) exkluzivita bank na úvěrovou emisi peněz "z ničeho" a (2) úročení. První je dáno legislativně a občanská akce může toto zlomit. Obdobně úroky v období koncentrace vzácných zdrojů v rukou mocných nemají jiný význam než redistribuci peněžních aktiv k exluzivistům a lze je zrušit opět širokou občanskou akcí. Peníze totiž řádně neplní transakční funkci, která je základní a bez níž peníze přestávají být penězi. Inspirace jsou na www.ekonomickareforma.cz

239290

14.03.2011 10:59

Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu

Politická odpovědnost a režim utajení

pje 193.?.?.?

Bývalý dobře zaplacený disident Alexander Vondra se kroutil před Moravcem jako had a odmítl přiznat svou jednoznačnou politickou odpovědnost Ministra, který selhal manažersky i lidsky. Dále, pokud je zveřejněna kopie dokumentu, který býval utajen v režimu "důvěrné" a toto utajení bylo před zveřejněním zrušeno, nelze jakkoli postihovat toho, kdo kopii zveřejnil, natož mu odcizit nesouvisející dokumentaci. Pokud lze vůbec hledat nějaké pochybení, pak je to únik utajovaných skutečností před zrušením utajení, což je opravdu "těžký hřích". Komando v ČT tak mělo jiný krycí účel. Ptám se. Jaký?

239453

16.05.2011 15:14

Příjmy a výdaje Zvědavce za duben 2011

RE: co bannerová reklama?

pje 193.?.?.?

Už chápu, proč má tolik lidí kýbl poučných řečí, místo aby jednoduše poslali neruinující obnos na uvedený účet... Sobectví nosívá neskutečně mnoho převleků...

244186

26.06.2011 19:53

Otevřený dopis - Promopro alias Vondra

Děkuji Dobroději

pje 193.?.?.?

Ač při zvýšení teplotě virózou, byl jsem Vámi silně vybuzen k mnohem usilovnějšímu seznamování bližních s pozitivními fakty. Islandský i španělský občanský odpor a jeho vezkrze kulturní a pozitivní vyústění je mi známo, ale nedávno jsem se podivil, kolika lidem to činí problémy nejen přijmout jako fakt, ale i domyslet, že jde i o jejich občanský zájem. Odovcování velkého davu české populace je těžká, leč převelice potřebná a bohulibá práce... Stačí se uvědomit, že není svobody bez odpovědnosti...

246855

29.06.2011 12:14

Řecké hodiny tikají

Trochu přehnané

pje 195.?.?.?

Předně, rozlišujme dvojí finanční srukturu: První - bankovní holdingy (konglomeráty bank, pojišťoven, investičních a brokerský společností a fondů, leasingových společností a faktorských a forfaitérských společností) s vysokou angažovaností v držbě finančních aktiv pochybné hodnoty - má velký problém a s ní jejich významná klientela. Druhý - nezávislé banky, družstevní záložny a státní finanční instituce jsou prakticky mimo jakékoli riziko, pokud si také neomočily (případ FEDu je varující). Evropské finanční instituce samotné jsou vzhledem k bilančním sumám schopné řecký státní bankrot ustát, pokud přihlédneme ke globálnímu propojení některých z nich, je stále kde brát. Otázka je, jak se zachovají národní dceřinné banky jako jsou ty velké české, mohou si postavit hlavu a svá zdravá aktiva uhájit před přerozdělením těm, co mají máslo na hlavě. Pak by to teprve znamenalo globální změnu finančního systému, která je, nikoli však v naznačené podobě, potřeba jako sůl...

246981

29.06.2011 12:25

Řecké hodiny tikají

RE: Hmm.

pje 195.?.?.?

Zkuste říci Řekovi, že z antickou Hellas nemá nic společného - asi byste už nepřispěl nikde, nejen na Zvědavci. Kromě toho, Řekové - ti nezkorumpovaní - by si svým minulým životem nežili nad poměry, kdyby jejich zkorumpovaní vládci poslušně nečinili to, co jim globální elita a její národní slouhové nepřikázali. Ona ta pozoruhodná fiskální operace s pořízením US bondů za hodnotná řecká bilanční aktiva a jejich vyvedením mimo dluh a následným znovuzahrnutím po přecenění na kdenictunic nebyla vymyšlena v Řecku...

246982

Zlato je klasická substituční komodita, k níž se váže sentiment jejích bývalých peněžních funkcí. Zlato se obvykle nakupuje za peníze. Grafy uvedené v článku jsou měřeny v USD. Pokud je měření ve stálých kurzech USD, jde o čistou volatilitu, která je vzhledem k aktuálním tržním podmínkám neaktuální. Pokud se použijí běžné denní kurzy, k volatilitě ceny zlata se přidá vliv kurzu USD. Inflace se tak může projevit rozkolísaně, pokud bude rozkolísaný i kurz USD. Depreciace kuzu UDS, která je očekávána, může být současně provázena inflací a tyto dva jevy mají tendenci se vzájemně "posilovat"... Už jsem dostal několik dotazů, zda nakupovat zlato. Odpověď vždy byla: A za co - za CZK, USD nebo jinou měnu? Nákup za USD lze pro US nerezidenty zásadně doporučit. Nákup zlata u nás za CZK by naopak hrozilo možným podceněním korunové likvidity - zlata se nikdo nenají a platit jím jako penězi prozatím není možné...

247053

13.08.2011 21:56

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: Pravdivé konstatování

pje 193.?.?.?

Jest dost žoldáků, kteří berou žold. Velký. Od koho a pro koho a hlavně za co?

250786

13.08.2011 22:23

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: Jako prednaska

pje 193.?.?.?

Jako sranda v jiné souvislosti budiž. Jinak faktem je, že neznáte nic. Snad máte ještě čas někdy pochopit.

250791

13.08.2011 22:31

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: Jen malá poznámka

pje 193.?.?.?

Vím, co jste chtěl říci. Jen si za svědka berete nikoli ideologii, ale utopickou futurologii [smích] Nálepky se filtrují... Think!

250793

13.08.2011 22:34

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: Moc a úskalí kapitalismu

pje 193.?.?.?

Systém nepotřebuje vědoucí, potřebuje sloužící, kteří si myslí, že spoluveslují [bliji]

250795

13.08.2011 22:37

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: Autor lže

pje 193.?.?.?

Žvanil v řízeném davu je neškodný, proč jej perzekvovat? Zkuste svou komparaci trochu modifikovat realitou [smích]

250796

13.08.2011 22:41

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: Autor lže

pje 193.?.?.?

Někdy je úporná snaha srgumentovat statiskikou obzvláště úspěvná [chechtot]

250798

13.08.2011 22:44

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: Autor lže

pje 193.?.?.?

Klid, autor je zřejmě studující statistik uzavřený realitě, jiné vysvětlení jeho mediánu (argumentovat jím je, mimochodem, slušná švejkovina), můžete jej vyignorovat beze ztráty poznání...

250801

13.08.2011 22:51

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: a kdo tento vykořisťující systém podporuje?

pje 193.?.?.?

Máte pocit, že člověk je hravý pouze díky Playstationům? Pouze impéria usilovala o nabídku zábavy přinášející méně remcalů a více kladných politickým bodů - onehdá gladiátorskými zápasy, dnes placenými (mnoha však moudře neplacenými) virtuálními arénami.

250802

13.08.2011 22:57

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: a kdo tento vykořisťující systém podporuje?

pje 193.?.?.?

Děkuji za Jiřího Schlimbacha, že jste našel jeden z mála dobrých námětů na reformy společnosti.

250804

13.08.2011 23:04

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: a kdo tento vykořisťující systém podporuje?

pje 193.?.?.?

Člověka komunistického se komunistům stvořit za čtyři, jinde za dvě generace nepodařilo. Člověka odpovědného byť jen za sebe sama se tržním společnostem různých systémů nepodařilo vychovat za čtyři tisíce let. Proto vznikaly kodexy a proto se je vládci snažili interpretovat po svém a pro své... Schlimbachova společnost není tak direkcioniostická, jak se vám zdá, naopak je v ní dost prostoru pro osobní iniciativu v rámci širokých mantilelů. Zkuste někdy číst systémová pojednání s trochou pečlivosti a fištrónu...

250809

13.08.2011 23:08

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: K čemu jsou světu kapitalisté?

pje 193.?.?.?

Bez těch, kteří jsou přednětem autorovy kritiky, bezpochyby. Lidé odpovědně podnikající jsou závislí na lidském a sociálním kapitálu mnohem více než na finančním, což nezávisí na tom, zda již jim to došlo nebo nikoli...

250811

13.08.2011 23:17

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: K čemu jsou světu kapitalisté?

pje 193.?.?.?

Produkce "na sklad" je dnes zanedbatelná. Problém je zcela jiný - příliš mnoho podnikatelů se snaží přesvědčit potenciální poptávající, aby potávali (tj. aby začali toužit po tom, po čem by jinak ani moc netoužili). Už chápete vysoké platy v reklamě? Zisk není jako zisk, přiznejme kapitalistovi zisk jako zdroj k reinvesticím ke zkvalitnění či rozšíření produkce a k vlasní obživě. Ďábel je ale skryt v detailu nepřiměřených zisků u z celkem zbytečných virtuálních transakcí, které redistribuují bohatství k bohatým od stále chudších... Je bohatství ctnost a zásluha???

250812

17.08.2011 18:20

Deflace

Stručně k deflaci

pje 193.?.?.?

Zatímco v inflaci vítězí dlužníci, v deflaci věřitelé. To platí ve všech ekonomikách operujících s úrokem. Zbytek je již čirá psychologie: Inflační očekávání vede k urychleným nákupům na dluh, deflační očekávání naopak vede k odkládaným nákupům, jak autor správně uvádí. Problém tedy není jen otázka množství peněz v ekonomice, ale také otázka úroku. Základní pravidlo měnové stability je mít tolik peněz, kolik je v součtu transakcí (tedy aby peníze proplatily všechny domluvené směny. Pokud ale vyčarujete finanční transakce, používáte peníze na nákup - opět peněz! To je asi největší zdroj disproporce poměru peníze-zboží. Pochopitelně inflace i deflace je snadno řešitelná korekcemi pomocí deflátorů a inflátorů jako korekce hodnoty měny. Jenže to by ekonomové museli prosazovat odborné, nikoli subjektivní a psychologicky ovlivněné názory a politici by je museli poslouchat...

251198

17.08.2011 18:26

Deflace

RE: Je to píčovina?

pje 193.?.?.?

Máte pravdu v tom, že úrok je akcelerátor (v ekonomii je zjednodušeně ztotožněn s cenou peněz) pohybu peněžní hodnoty inflačním či deflačním směrem. Nepeněžní aktiva jsou tak zatažena do cenových pohybů, které primárně nesouvisejí s náklady na produkci ani s poptávkou jako vůlí koupit. Je tu hezky vidět, že peníze a úroky jsou dobrým sluhou odpovědných hospodářů, ale zlým pánem těch ostatních, což si někteří penězožrouti stále ještě neuvědomují...

251200

17.08.2011 18:31

Deflace

RE: Je to píčovina?

pje 193.?.?.?

Obávám se, že směšujete dva nezávislé jevy. Zákazníci šetří, protože jim klesají příjmy současně s doposud trvající, byť nízkou inflací a s nákladovými inflačními šoky (např. energie). To tedy s deflačním očekáváním nemá nic společného. Šetřící zákazníci se jen chovají jako dobří hospodáři, zvykají si na nižší spotřební a investiční standard v čase neblahobytu a současně si volí vhodnější formu rezerv pro horší časy.

251201

17.08.2011 18:33

Deflace

RE: Je to píčovina?

pje 193.?.?.?

Popsal jste perfektně současné uvažování penězožroutů. ti ale mají při své vámi popsané strategii problém - peníze nelze jíst... Zkrátka někdo tu reálnou ekonomiku musí chtě nechtě financovat bez ohledu na výnosové požadavky...

251203

T-notes jsou US vládní dluhopisy (10y = desetileté). Pokud chápete graf jako ilustraci cenového vývoje těchto dluhopisů, nechápu, co nechápete.

251321

Zkuste doporučit SPCN, problém by měl být řešitelný.

252154

Děkuji za vaše slova.

252155

29.08.2011 15:23

Nebezpečné očkování proti rakovině děložního čípku - vakcíny Gardasil/Silgard a Cervarix

RE: nemohu souhlasit s celkovým vyzněním článku...

pje 193.?.?.?

Pane Koubku, odkud jste nabyl dojem, že by mezi lézí a progresí rakoviny měla být jasná souvislost?
Dále:
Ad 1) Časový standard průběhu klinických studií nezaručuje rozeznání bezpečného a nebezpečného medikamentu.
Ad 2) Praxe ve schvalování léku současně s publikací výsledků klinických studií je zcela neudržitelná.
Ad 4) To jistě, ale feedbacku nezabráníte a kromě toho lze provádět testy in vitro a simulační testy na jiných organismech.
Ad 5) Jistě, rozdíl to je, ale podstata je stejná obdobně jako zadání výzkumu.
Ad 5) Já je nemám po ruce, ale někdy v červnu jsem to diskutoval u státnic s kolegy.
Ad 5) Problém není v letáku, ale v lékové politice ČR.
Ad 9) Prokázány jsou účinky jednotlivých komponent. dále existuje databáze signifikantních subjektivních anamnéz. Je to málo?
SUKL je jen jeden z mnoha případů neskutečně nefektivních činností.

252157

29.08.2011 15:28

Merkel chce zničit Srbsko zcela

RE: EU a Srbsko

pje 193.?.?.?

Klaus si při jedníní s Tadičem v Lánech docela rozeměli. Klaus podpírá Srby na cestě do Evropy, aby ji bylo možno reformovat zevnitř. Madam Merkel brzy zjistí, že život běží jinak než podle jejích plánů...

252158

29.08.2011 15:34

Merkel chce zničit Srbsko zcela

RE: Jen abychom nedopadli jako Srbsko nebo Libye...

pje 193.?.?.?

Zkuste soudit pouze a jen konkétní osoby samostatně. Kdo ví, kam bychom se dostali s podmínkou soudit podle předků...

252160

31.08.2011 16:51

Dluhová krize – trojský kůň pádu Ameriky

RE: moc dlouhé

pje 193.?.?.?

Pokud je dnešní internet o něčem jiném, pak běda těm, kdo nejsou schopni číst strukturovaný text. Český národ existuje jen díky této schopnosti ve své době neobyčejně pěstované...

252284

31.08.2011 16:53

Dluhová krize – trojský kůň pádu Ameriky

RE: Tsss

pje 193.?.?.?

Entropii váš příspěvek nesnížil. Profesionál...

252285

05.09.2011 11:11

Gerald Celente: Žádné daně, žádný sex. Jen válka!

RE: Amerika neni Amerikou, jako Amerika,tak,tomu neveri ani stary vul

pje 193.?.?.?

Budete si muset zvyknout na dvojí židovský metr: Jeden pro ty vzájemně se ve své exkluzivitě podporující manažery a vlastníky, kteří dokážou pro své cíle leccos a zejména leckoho obětovat, a na ty ostatní židy, zpravidla i poctivě věřící, kteří nespojují svou mýtickou vyvolenost s exkluzivní vyvoleností světskou a k jiným lidem jsou vstřícní a jsou mírumilovní. Takže Robert Noheljl má pravdu, pokud hovoří o židech na vlivných pozicích, neboť jejich stopa je stopa bezcharakterních a bezohledných kreatur. Nehovoří o těch nežidech, kteří mají stejnou deviaci a v obdobných manažerských, vlastnických a politických pozicích táhnou se sobě rovnými za jeden provaz, ať to stojí co a koho to stojí...

252535

26.09.2011 11:00

Moje manželka je Cikánka

RE: hm

pje 195.?.?.?

Autor či autoři textu zapomněli, že je snadné odhalit jejich text jako manipulační a neautentický. Práce se štítí i leckterý Čech, jen na rozdíl od Cikána krade a podvádí ve velkém. Jedinec s kritickým odstupem ke komunitě si nikdy nevezme ženu (muže) z kritizované komunity současně s podmínkou, že oba budou členy komunity i nadále. Akceptací života v kritizované komunitě se jedinec původem z vnějšku stává sám součástí toho, co kritizoval.

253962

28.09.2011 23:29

Úplný text projevu íránského prezidenta Ahmadínežáda na Valném shromáždění OSN

RE: Al Kaida kritizovala projev

pje 193.?.?.?

..."Nevím, jestli ti, kteří řídí Al Kaidu..." Myslíte zakladatele této databáze z 391?

254131

06.10.2011 00:36

Novinky v očkování

RE: Orální sex = rozsudek smrti ?

pje 193.?.?.?

No, řekl bych, že k medicíně byste se nejen zde neměl vyjadřovat. Ti, kteří rozumí, vědí proč, vy možná také, jste-li veden. Ohledně medicínského výzkumu - jím argumentuje pouze jedna strana, zatímco ta druhá nepoměrně úspěšněji léčí a prosazuje účinnou prevenci. No nic, každý máme svobodu se sami totálně znemožnit...

254600

06.10.2011 00:39

Novinky v očkování

děkuji autorce

pje 193.?.?.?

Docela prostě za to, že je kromě zdravotní sestry i moudrým člověkem.

254601

13.10.2011 22:39

O morálce v tržním hospodářství

uTRHnout?

pje 193.?.?.?

Trhy musí být chráněny nekompromisní regulací bránící silnějšímu a bezohlednějšímu utrhnout, co si zamane. Kdo brání této regulaci, mělo by mu býti uthnuto tak jako tomu, kdo netrhne přestupcům regulace.

255129

14.10.2011 20:26

Íránský teroristický komplot: Podvod, podvod, podvod

RE: Vsechno jede podle planu!

pje 193.?.?.?

Díky Lin, sám jsem to chtěl komentátorovi napsat. V současnosti nelze lámat hůl nad prostotou mnohých, naopak je nutné trpělivě vysvětlovat jim přístupným způsobem - prostě učit ty, kteří učit nemohou, neb nemají co...

255177

29.10.2011 00:07

A co dál, Stworo?

RE: ja to nechapu

pje 193.?.?.?

Lžete nebo jste jen hloupý? Vy zatracený antisemito, budu vás žalovat!!!

256198

29.10.2011 00:11

A co dál, Stworo?

RE: Panu Editoru se mi spatne radi

pje 193.?.?.?

Pane Luxore, proč stahujete kalhoty, když brod je daleko? Vždyť kniha nebude o panu Stworovi, ale o stavu české justice a o těch, kteří tento stav pomáhají udržovat. Čtenáři nejsou hloupí, dobré tituly si ještě najít dokážou.

256199

29.10.2011 00:29

A co dál, Stworo?

RE: ja to nechapu

pje 193.?.?.?

Vladimíre, stává se z Vás slaboch nebo se mi jen zdá, že kopete do lidí, kteří vám kromě držení palců a hluboce lidské, byť finančně nesatrurjící peněžní podpoře? Já jsem jako finanční expert a vysokoškolský pedagog bez zaměstnání, ale píšu tři knihy a pravidelně podporuji drobnými částkami dobro a jeho lidské nositele. Koukejte se sebrat, pošlete report o své kauze AI a Soudnímu Dvoru EU jako informaci a ombudsmanovi jako podnět k prošetření soudní perzekuce. Začněte se pídit po možnostech žalovat jisté osoby ze stalkingu (jeho právní mutace). Sežeňte si někoho, kdo vám dodá kapacitní web a data server pro vlastní provozování Zvědavce, pokud máte kapacitní upload lajnu. A s Českem se nelučte, podržte si vlast a její dobré syny a dcery v srdci a na zbytek se prostě vykašlete, nestojí Vám za to. Hlavu vzhůru a hrr na ně!

256200

29.10.2011 00:32

A co dál, Stworo?

Doplnění

pje 193.?.?.?

...peněžní podpory dělají web zajímavější a hodnotnější?...

256201

26.11.2011 19:06

Trojský kůň Goldman Sachs je vtahován do eurozóny

GS je provařený

pje 193.?.?.?

GS vytváří falešné dokumenty nepostižitelné zákony jako na běžícím pásu. Klíčové je operace, jež jsou schváleny jako prioritní, provést s náklady do poloviny výnosu, jinak za jakýchkoli podmínek. Máme tu co dělat s klasickými bankstery.

257688

30.11.2011 21:41

Čtyři zážitky z cesty Praha Toronto

V tabáku to není

pje 193.?.?.?

Jsem zásadový nekuřák. Přesto jsem socializován všude tam, kde moje dobrovolné portfolio zásad se dokáže "synapticky" propojit k obdobnému lidskému jedninci či společenství. Ovce nejsem a dost ostře vnímám hranice lidské důstojnosti. V kuřáctví to rozhodně není, Vladimíre. Nekuřáci leckdy z ušetřeného času a peněz vygenerují vyšší vzdělání, aniž by tím zovcovatěli, spíše díky onomu poznání naopak. Jinak o celkem pochopitelnému absolutnímu zákazu tahat nože do letadel vůbec nehodlám polemizovat a osud vašeho nože považuji za dloubanec za krátkou paměť (nebo nepatřičný projev individuality?). Naproti tomu kontrolní procedury jsou exepmlární ukázkou kombinace nespravedlnosti a nefunkčnosti a já bych se nikde osahávat nenechal (prostě bych se otočil a hledal jinou cestu do místa určení). Tolik moje reakce na jinak zajímavou reportáž...

257919

30.11.2011 22:00

Šokující pravda o tvrdém zákroku proti OWS

RE: Studenti komunisticke negramotne profesorky Angely Davis.

pje 193.?.?.?

Tak tak... [cool]

257924

13.12.2011 18:07

Návrh zákona 1867 dává americké armádě právo věznit a vraždit protestující

RE: Zbraně proti zbraním...

pje 193.?.?.?

René, vaše slova zasluhují petrifikaci. Gratuluji.

258474

13.12.2011 18:17

Návrh zákona 1867 dává americké armádě právo věznit a vraždit protestující

RE: Není ještě vše ztraceno...

pje 193.?.?.?

Mitro, pracujeme na tom.

258477

19.12.2011 13:17

Humanitární mise pro kosovské Srby?

RE: Do it

pje 195.?.?.?

Píšu si. Přidám se.

258897

11.01.2012 13:05

Americko-íránská ekonomická válka

Nic moc nového

pje 193.?.?.?

Jde o letitý princip ekonomických sankcí, jež USA uplatňují nejen proti Íránu. Předchozí sankce byly vesele porušovány zejména většími evropskými zeměmi, aniž by to mělo dopad na jejich obchod s USA. Kromě toho v samotných USA existuje množství těch, co obhodují s kýmkoli, kdo obchoduje s Íránem (či jinou zemí pod sankcí). Každý, kdo nemá pod lbí seno ví, že obdobné sankce vedou jen k budoucím škodám na straně těch, kdož sankce uplatňují. Jinak přiznání, že íránská hrdost již podstatně převyšuje tu americkou, je symptomatické, neb k (ekonomické) ráně sahá první ten, komu došly (relevantní) argumenty...

260728

11.01.2012 13:15

Americko-íránská ekonomická válka

G&S crew rows the blessed way

pje 193.?.?.?

Nepřekvapuje, že z EU se nejrychleji k US sankcím na vývoz íránské ropy přihlásila equipa Goldman and Sachs, dočasně uvolněná pro důležitější úkoly. Zejména u Montiho to je nabíledni s ohledem na to, kdo má kolik peněz v jakých energetických společnostech...

260729

11.01.2012 13:17

Americko-íránská ekonomická válka

RE: Nahoru, ale také i dolů

pje 193.?.?.?

Zkuste se poinformovat na téma thoriových reaktorů a na podíl národností v týmech řešících vývoj.

260730

14.01.2012 22:42

Infikuje CIA jihoamerické vůdce rakovinou?

RE: Jen info

pje 193.?.?.?

Schopnost lékářů zjistit příčinu zdravotního problému ani pomocí velmi nákladné diagnostické technologie překvapivě nepřináší očekávaný posun v rychlosti a přesnosti diagnóz. Lákaři se až příliš často se uchylují k necílené (přesněji bezcílné) alopatické medikaci, aniž by šlo o léčbu. Farmacie a medicínská technologie je především byznys a ten nepotřebuje zdravou populaci. Takže se milý valdo račte dovzdělat a pak snad z pozice lékaře (jste-li jím) konat v duchu jisté přísahy, která vám jistě v ordinaci (máte-li ji) na stěně nevysí... A o editora se nemáte žádné právo otírat, nesaháte mu, dle svých příspěvků, po kotníky.

261023

14.01.2012 22:44

Infikuje CIA jihoamerické vůdce rakovinou?

RE: Jen info

pje 193.?.?.?

Hlavně že znáte pravou příčinu své nevolnosti...

261024

14.01.2012 22:47

Infikuje CIA jihoamerické vůdce rakovinou?

RE: Jen info

pje 193.?.?.?

Právě jste prokázal, že jste lhář, nikoli lékař, jak jste se výše deklaroval. Vaše vyjadřování o vás vypovídá mnohem lépe než pojmy, jež falešně užíváte. Asi vám to váš intelekt a kulturní úrověň jinak nedovoluje... Když něco nechápete, tak z toho neviňte jiné, bene?

261026

14.01.2012 23:03

Infikuje CIA jihoamerické vůdce rakovinou?

RE: Obecně

pje 193.?.?.?

Pane Koubku, proč lékaři nejsou schopni zjistit nepovrchový zánět pouze vlastními smysly, jak to s vysokou úspěšností činili schopní lékaři za první republiky? Vaše teze o souvislosti výskytu rakoviny s věkem je statictická, nikoli však medicínsky podložená korelace. Statistika se neptá po příčinách, sleduje pouze těsnost závislostí kvantifikovaných (třebaže tu a tam nekvantifikovatelných, neb metodologicky stukturovanějších) jevů. Medicína se ptá po příčinách poruch homeostáze. Stárnutí je spojeno s sníženou fyzickou aktivitou, sníženým příjmem kyslíku a současně s růstem stresové expozice. Nevhodnými stravovacími zvyky pak vzniká imunodeficience. Zdravý organismus s neporušenou imunitou se vypořádá i se zhoubným bujením jakéhokoli původu. nesmí však být oslabován z vůle pacienta ani v důsledku preferencí byznysu. Myslím, že si to dokážete přebrat...

261029

14.01.2012 23:06

Infikuje CIA jihoamerické vůdce rakovinou?

RE: Obecně

pje 193.?.?.?

Přesně. To ovšem ti dva nahoře netuší, to už je svět pro ně za hranicemi...

261032

26.01.2012 00:01

Jak to vidí Marie v Sýrii

lékař z Homsu

pje 193.?.?.?

Je povolání lékaře politikum? Proč musela být ordinace Čechosyřana (žena Češka, on ordinuje i v Česku) v Homsu poničena tak, že ji nelze jako ordinaci lékaře používat? Nastává opět soumrak kulturnosti a návrat vlády bakšiše ve špinavých rukou? Nemáte tu rozhořčený emotikon.

261658

21.02.2012 11:04

High-Tech podvod v Homs?

Robert Ford

pje 195.?.?.?

"Robert Ford v nočních tmách připlížil se jako vrah..." No, sám jsem poukazoval, že v Homsu došlo k ničení domů (a ordinací) lidem nikoli ostře nepřátelským Asadovu režimu, zejména alavitům. To, že pro sunitské teroristy jsou dodávány těžké zbraně, nelze pochybovat stejně jako o dezerci vládních vojáků i s technikou.

263777

13.03.2012 18:18

Mossad, CIA a Blackwater operují v Sýrii

Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky

pje 195.?.?.?

Sýrie se ubrání. Nyní je to na Syřanech sice kritických k Asadovi, ale nyní se seznamujících s tím, co je udávaná demokratická revoluce. Vzdělaná část syrské populace, a nejde o zanedbatelnou hrst, musí vstoupit do jednání s Baasisty (Alavity, když ne politicky, ale nábožensky) a s nemilitantními sunity z východu. Asad musí částečně ustoupit a řízeně přizvat do vlády schopné vlastenecké krajany. Rusko jistě bude nadále trvat na mezinárodním právu a jeho dodržování a Obamovi jistě někdo brzy předloží účet za to, co podporuje jeho opozice...

265170

22.03.2012 21:39

Kořeny izraelského chování: Sabotování míru za každou cenu

dobrý tréning

pje 193.?.?.?

Faktem je, že budova velvyslanectví státu Izrael v Argentině se sesypala přesně podle scénáře false flag, což potvrzují dnešní prohlášení reprezentantů státu Izrael. Šlo zjevně o dobrý trénink na 9/11, což se doposud ještě plánovačům jeví jako úspěšná akce...

265691

11.04.2012 14:12

Všeho s mírou a všeho do času, říká sociolog Jan Keller

RE: Tak bylo, nebo nebylo ?

pje 195.?.?.?

Jak vám to jen říci, aby to nebolelo? Třeba: Zkuste to ještě jednou a lépe, po několikaletém studiu reality a jejího virtuálního povlaku. A začněte čtením českých textů.

266737

25.04.2012 11:01

Velký restart

Chtělo by to bez mýtů a chyb

pje 195.?.?.?

Metylester řepkového oleje motory neničí, pokud je součástí aditivované palivové směsi známé jako bionafta. Hygroskopické vlastnosti jsou systematicky prezentovány jako zdroj koroze bez ohledu na to, že se hygroskopické palivo dostává do kontaktu s korozi odolnými povrchy a že případné molekuly vody obsažené v palivu zlepšují účinnost spalovacího procesu v motoru. Na bionaftu jezdí spousty busů městské i meziměstské veřejné dopravy a životnost jejich motorů se nijak nezkracuje od těch používajících čistou naftu. Přesto autora Velkého Restartu nezatracuji, jen ho varuji, že hlásané dílčí nepravdy často shodí i vesměs pravdivé myšlenky...

267764

11.05.2012 21:44

Norský sociolog poukazuje na spojitost mezi Breivickem a Mossadem

Exekutoři

pje 193.?.?.?

Tak mne maně napadá, kdopak jsou ti naši exekutoři. Že by služebníci Sionští? Huš, myšlenko nečistá...

268775

08.06.2012 21:17

Exkluzivní rozhovor s Jeho Eminencí pravoslavným arcibiskupem v Sebastíji Theodosiem Hannou

RE: Jeho Eminence ani nevi, ze si krestani cenzuruji i vlastni bibli.

pje 193.?.?.?

Myslím, že byste měl najít v pivu správnou teplotu a míru...

270399

01.07.2012 17:12

Ilumináti – Sekta jež se zmocnila světa

Hmm

pje 193.?.?.?

Na tak malém prostotu tolik obsahových nehomogenit... Že by pouze zlovolné dílo překladatele? Každé univerzálno smrdí...

271338

01.07.2012 17:22

Svět se zbláznil. Ten, kdo bere, diktuje tomu, komu bere

Rýt držkou v zemi

pje 193.?.?.?

Matějko, já bych vás nechal tou vaší držkou rýt v zemi dlouho, abych se přesvědčil, zda ten váš hendikep nesimulujete. Pak bych se uvolil diskutovat s jinými o tom, zda vám pomůžeme. Není od věci zrcadlit zakomplexovaným ultralibertariánům jejich nitro, jež svými slovy nedokázali skrýt. Zvláště, hodlají-li s ignorancí vědění i mravů jim vlastní brát, co oni sami za své prohlásí.

271339

01.07.2012 17:24

Svět se zbláznil. Ten, kdo bere, diktuje tomu, komu bere

RE: je nás dosť, a nevieme čo s tým?

pje 193.?.?.?

Myslící člověk se znalostmi je vůči Matějkovým slátaninám odolný. Kéž by takových bylo více.

271340

12.07.2012 21:08

Řecký Martin Barták: Akis Tsochatzopoulos

RE: Jiná, neveřejná verze

pje 193.?.?.?

Máte recht.

271881

12.07.2012 21:12

Bezpilotní letouny: Globální nástroj války na dálku

RE: Ano,zde je počátek zcela nové éry lidstva!

pje 193.?.?.?

Kdopak vládne pulzními energetickými směrovými emisemi, které každému dronu vyřadí mozek?

271882

14.08.2012 11:21

Smrtící Izraelci a šílení Turci

Dvě KGB

pje 193.?.?.?

Na skutečnost, že v KGB byli i jiní lidé než zideologizované nehumánní kreatury, již doplatilo pár namyšlenců. Primakov a jemu podobní mají s arabským světem a červavým jádrem uvniř něj své mimořádné zkušenosti a je jim ke cti, že své znalé soudy zveřejňují místo aby se pouštěli (pouze) do tajných operací. Izrale se "úspěšně" dopracoval toho, že dnes čelí vnějšímu a vnitřnímu nepříteli současně...
Kurdistán vznikne, pokud se státy, v nichž Kurdové žijí, nedokáží ke svým občanům stavět rovně. Turecko má největší problém a hrozí mu totální ztráta kontroly nad Kurdy kdekoli v oblasti i nad územím, které obývají. Boje v Sýrii s tím nemají mnoho co dělat, Assadové s Kurdy vycházeli solidně, rozhodně lépe než než s nekulturními sunitskými fanatiky.

273306

Proto se na ekonomických univerzitách nesmí učit o trendmakingu, který jste celkem přesně popsal. Vůbec nejde o povahu spouštěcí masivní transakce, ale o lavinu, kterou spustí (tržní "analytici" tomu říkají technická analýza trendů). Nicméně ta munice svou váhu má, udržet v ohradě splašené ovčanské stádo bude velmi náročný úkol. Moudrost velí mít zahradu a pěstovat si alespoň část potravin, syrové je stejně nejzdravější a nejpřirozenější lidskému organismu, nejde-li o maso. A více žít než mít...

273774

Vaše poslední věta o tom, že máte nejraději fakta, vás činí poněḱud nedůvěryhodným. Fakta jsou tím, co je v současném světě snad nejčastěji falšováno a selektivním výběrem zneužíváno. Jedinec nemá dostatečnou kapacitu na odstranění falešných vrstev, v nichž jsou fakta ukryta. Jelikož znám princip Hry včetně té v bublinu nafouklé finančně tržní, stačí mi cíl a stopy hráčů a obejdu se bez spousty skutečných či falešných faktů. Škoda příliš mnoha slov a málo v činy proměněných ryzích myšlenek...

273775

25.08.2012 14:31

Americké zoufalství se vynořuje v Sýrii na povrch

RE: Ruska vojska se vynorila v Syrii driv, nez americke zoufalstvi

pje 193.?.?.?

Emigrant a politický přehled? To emigrují opravdu jen samolibí namyšlenci, uvnitř frustrovaní, že je nikdo nebere vážně kromě těch, jimž pak dělají vděčné poskoky? Ještě že osobně znám poněkud jiné příklady...

273843

29.08.2012 22:25

Líza

Lidství nejen pro kočky

pje 193.?.?.?

Vladimíre, máte to nezměřitelné štěstí, že jste navzdory úkladům zůstal člověkem. Človekem s vekým Č. Člověkem, který není dravcem, ale strážcem a pečovatelem, je-li toho třeba. A za to Vám nezměrný dík.

274092

07.09.2012 21:26

Sauronovo oko

Problém se zlatým teletem

pje 193.?.?.?

Kdo propadl úkladům mamonu, snadno podlehne i neodolatelné nabídce za plný měšec postihovat exemplárně malé hříšníky výměnou za zničení důkazů o velkých. Jo, kdyby byla vláda Zákona, nebyla by vláda zlokona. Nejsem sice věřící, ale některé biblické obrazy jsou zatraceně přesné...

274562

To již vysvětlila analýza asociace "Piloti za pravdu o 9/11", která má důkazy o odklonění (krásné slovo!) civilních letadel z původních trajektorií a jejich náhradě oněmi dálkově řízenými "klony". Pasažérů bylo málo, žijí a jsou pod přísným režimem utajení v rámci programu národní bezpečnosti. Je mi těch lidí líto...

274599

09.09.2012 09:02

Dostihy USA/OSN/NATO s cílem dosáhnout globální plnospektrální převahy. Část I

K dominanci jsou třeba zdroje

pje 193.?.?.?

Osobně velice pochybuji, že se strategie "globální plnospektrální převahy" dle PNAC podaří prosadit ve prospěch USA. Spíše to vypadá, že bude obětován státní projekt USA a proponenti PNAC již připravují globální United States of The Earth pod svým vedením. Problémů je ale vícero, zmíním pouze ztrátu kontroly nad globální měnou a navzdory velké snaze neschopnost kontrolovat elektronické informační toky. Ani technologie nejsou pod jedním velením a s ohledem na eneregetické a materiálové zdroje nikdy nebudou.

274600

25.09.2012 16:52

Dagestán: Sýrie přichází do Ruska

Nic nového, ale v novém balení

pje 193.?.?.?

Vše je mi známo již delší dobu. Oceňuji však systematičnost autora i jeho snahu hledat a bez manipulací nalézat upřímnost u čeních světových politiků. Ostatně umělecké reflexe již několikrát v posledních letech jasně ukázaly, že sklon hlasitých "andělů" k páchání černých skutků je častější než by bylo skutečným andělům milé. Záměrně zde používám symbolů, opět se stávají neobyčejně přesnými a užitečnými, neboť jde o to, na kterou stranu se my, lidé, přikloníme. Nejde přitom ani o modré či rudé, o levé či pravé ani o bílé, barevné či tmavé... Dámy a pánové, Anděl a Ďábel přicházejí!

275460

25.09.2012 16:56

Dagestán: Sýrie přichází do Ruska

RE: Presne

pje 193.?.?.?

Přesto, nebo právě proto se v jemenu verbují ochotníci k spektáklům za měšec sírou páchnoucích zlaťáků. Vzpomínáte na snímky jemenských horalů se starou syrskou vlajkou vydávaných za syrské povstalce proti tyranovi?

275461

25.09.2012 17:03

Dagestán: Sýrie přichází do Ruska

RE: Presne

pje 193.?.?.?

Být vámi, zapojil bych do myšlenkového modelu predikce vliv klimatických změn, ať již jakéhokoli původu, které znamenají v této geografické oblasti zásadní podmínky pro zemědělství. I Assadové si uvědomovali, že bez zadržené vody to u nich nepůjde a kdosi jim z Ruska poslal varování před opakováním chyby s Amu-Dariou a Syr-Dariou... Takže buď se šance Egypta a celého Blízkého východu sníží pokračováním trendu oteplování a vysušování nebo se s obraatem precese otočí i trend a do celé oblasti se časem vrátí savany a deště...

275462

Spíš bych akcentoval skutečnost, že není tak zle, když alespoň jeden bývalý US prezident je mužem cti...

275463

Stránka: 1 2 3 4 5

Káva pro Zvědavce

66

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc březen přispělo 140 čtenářů částkou 23 155 korun, což je 66 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

I na pokraji sil musí evropské státy platit „výpalné“ Bruselu v plné výši.28.03.20 15:29 Evropská unie 0

Pozorujte dnešní právní zrůdy, ceny a lichvu! Šílené!!27.03.20 18:19 Česká republika 5

Jourová varuje27.03.20 14:54 Evropská unie 6

Vědci zjistili u 600 lidí 40 různých mutací koronaviru26.03.20 22:20 Island 6

Holandsko a Švédsko začínají ustupovat od teorie stádní imunity26.03.20 22:07 Evropská unie 2

Vláda mění své rozhodnutí ohledně odškodnění - bojí se bankrotu (a právem)26.03.20 22:00 Česká republika 1

Indie vyhlásila 1,3 miliardě svých občanů stanné právo26.03.20 21:02 Indie 1

Koronavirus: Drakonická opatření v Bolívii26.03.20 09:03 Bolivie 7

VIDEO: Massimo Mazzucco zajímavé souvislosti a "náhody" COVID-1926.03.20 07:56 Itálie 0

Politická korektnost a krvelačnost chorých feminacistek vedla ke konci mluvčího FK UK25.03.20 11:07 Česká republika 12

Ministerstvo obrany chce uspořit až 2,9 miliardy korun25.03.20 07:00 Česká republika 1

Evropská unie vojensky podporuje Turecko24.03.20 17:34 Evropská unie 2

V USA začala ekonomická krize24.03.20 04:25 USA 3

Video: Allahu akbar! Nepokoje v uprchlickém táboře Eleonas v Aténách23.03.20 17:51 Řecko 0

Video:Německo už není zemí mléka a strdí, ale Afričanovi to nevysvětlíte23.03.20 17:45 Německo 1

Protesty proti omezením kvůli koronaviru v Paříži23.03.20 16:19 Francie 0

Stát zakázal výrobu dezinfekce Martinu Žufánkovi23.03.20 15:43 Česká republika 1

Rusko a Kuba posílají do Itálie své lékaře22.03.20 17:35 Rusko 4

Blokování čínské pomoci Itálii v Praze22.03.20 16:08 Česká republika 3

Chmelár o prohlášení Stoltenberga: Je to šílené a nepříčetné21.03.20 08:40 Slovensko 2

Měnové kurzy

USD
24,60 Kč
Euro
27,48 Kč
Libra
30,64 Kč
Kanadský dolar
17,54 Kč
Australský dolar
15,17 Kč
Švýcarský frank
25,86 Kč
100 japonských jenů
22,80 Kč
Čínský juan
3,47 Kč
Polský zloty
6,04 Kč
100 maď. forintů
7,69 Kč
Ukrajinská hřivna
0,88 Kč
100 rublů
31,23 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 938,79 Kč
1 unce stříbra
356,21 Kč
Bitcoin
152 909,63 Kč

Poslední aktualizace: 29.3.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 50 616 695