Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané pje

Nalezeno 481 příspěveků, 26 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

Já stavím život na první místo, nicméně odolávat té hydře malých i velkých mocenských ekonomických a nehumánních tlaků dokážou jen silní a rodinou podporovaní. Doporučím každému, aby nejen bojkotoval CPJ v Jihlavě, ale aby také bojkotovat vše v Jihlavě, co neprospívá obyčejným slušným a civilizovaným lidem. Bojkot ekonomických statků je přesně tou ekonomickou reakcí na ekonomicky motivovanou nelidskost. Ať jste kde jste pane Simone, nejste a nebudete sám!

179672

10.01.2009 15:49

Dopis Vaškovi

Cit nebo bezcitnost?

pje 193.?.?.?

Vždy si říkám, jak je to možné, že existují lidé, kteří jsou bezcitní. Někteří jsou bezcitní k čemukoli, živému i neživému a jejich programem je ničit a kazit. Pak tu jsou selektivní bezcitníci, kteří např. milují svého psa a své vlastní dítě ignorují a zcela citově zanedbávají. Jiní se zase citlivě chovají k sobě a svým blízkým (přátelům, kolegům, členům Klubu...) a zbylý plebs je pro ně pod rozlišovací úrovní. Také jsme měli mimořádně komunikujícího kocoura, bohužel ho příliš brzy zradila jeho nekastrovaná přirozenost v kombinaci se zlými lidmi... Vladimíre, děkuji i za tento článek, lidství se odráží ve všech podobách reality, která onoho lidského člověka obklopuje, tedy i v kocourech, květinách a přívětivosti míst existence... Ecce homo!

180486

28.01.2009 23:13

Nabucco přenechme Verdimu

pje

pje 193.?.?.?

Nabucco obsahuje trojí velké riziko zároveň: 1. - nejasné investiční zdroje; 2. politicky nestabilní oblast a 3. geologicky nestabilní zemětřesná oblast. Je vidět, že jeho proponenti jsou ekonomičtí, političtí i přírodovědní diletanti, kteří nás, daňové poplatníky, stojí víc než si asi uvědomujeme... Potřebujeme rychle ukončit vývoj a zahájit produkci ultrakapacitorů, polymerických fotovoltaických plátů a 4. generace malých a dobře zabezpečených jaderných reaktorů.

182377

30.01.2009 17:52

O Slovanech úplně jinak

Pánové a dámy, kdo verbálně vyjádří více než Slovan?

pje 193.?.?.?

Nikdo, kdo mne zná, mne nemůže podezírat z jakéhosi zaraženého slavjanofilství. Proto fakta: Čeština a obdobně většina slovanských jazyků je jazyk strukturovanější a složitější než jazyky jiných etnických skupin. Plně sdílím tezi jednoho svého bývalého kolegy, že složitost mateřského jazyka je výtečným tréningem mozku od nejrannějšího věku a tím i zdrojem přirozeného intelektu. Je příznačné, že nejen na češtinu je vyvíjen tvrdý (legislativní) i měkký (veřejně činní a mediálně viditelní jazykoví primitivové a ignoranti) nátlak ke zjednodušení a variantní standardizaci. Omezení jazykově a myšlenkově bohatých diskusí a jejich náhrada jazykově chudými náhražkami uspěchané doby (e-mail, SMS...) je trend, který nám tuto zvláštní srovnatelnou (specifickou komparativní, chcete-li) výhodu pomalu odstraňuje. Praslovanské písmo je bez ohledu na ligvistickou ekvilibristiku holá skutečnost doložená archeologicky na území Německa, Srbska a Kréty (minimálně zde, pokud je mi známo). Pokud byli Praslované v pozici nesvobodných lidí, pak je to memento, které velí nedopustit, aby kulturní jedinci, skupiny a etnika připustili jakékoli opakování. Nejsme snad z rodu králů, ale jsme bezpochyby z rodu kulturních a duševně nezaostalých lidí, což vůbec není málo, spíše naopak... Pokud má jiný můj kolega pravdu, tvořivost a puzení k zlepšování jsoucího máme po Keltech (kromě kovařiny). Otázkou je, zda máme v genech i křiváctví a zlodušství, jehož jsme kolem sebe svědky, a pokud ano, tak z jakého zdroje...

182534

30.01.2009 18:12

O Slovanech úplně jinak

RE: Chýba mi tu skutočne dlhší

pje 193.?.?.?

Pravdou je, že zatímco jižně od vyzdvižené oblasti pásem pohoří Od Pamíru a Hindukúše na západ až po Anatolii bylo v době údajného neolitu velmi příjemné klima, nikoli pouště a polopouště jako dnes. Co však bylo na severní straně, je dost nejasné, předpoklad chladnějšího než dnešního klimatu neodpovídá bohatství archeologických nálezů sídlišť. Malé doby ledové jsou epizodní, nemohou proto negovat možné příhodné klimatické podmínky pro všestranný kulturní rozvoj založený na zemědělství. Navíc je již těžko vyvratitelným zjištěním, že kulturní lidský vývoj probíhal i před poslední dobou ledovou a po ní také, a to nespojitě na vyšší než neolitické úrovni. Že se raději sami mezi sebou hádáme než abychom tíhli k agresi, považuji za pozoruhodný jev s možnými tisíciletými kořeny...

182536

30.01.2009 18:18

O Slovanech úplně jinak

RE: Chýba mi tu skutočne dlhší

pje 193.?.?.?

Znám člověka s vysokým intelektem jakož i stupněm metafyzické religiozity, který tvrdí, že (zkracuji) "Židé a Češi jsou vyvolenými národy". Takže bych to s tím rabstvím Slovanů neviděl zas tak moc tragicky [smích]

182537

02.02.2009 10:32

Odhalené podvody: Matematika

Pokud ironie, pak k čemu?

pje 193.?.?.?

Text jsem nedočetl, prostě to nešlo - tolik hloupostí na tak malém prostoru jsem již dlouho nečetl. Samozřejmě že matematika je exaktní jenom proto, že má svůj definičně axiomatický základ. Jelikož to ale každý rozumný člověk ví, řídí se tím a přistupuje k aplikacím matematiky velmi opatrně. Jinak matematika běžně pracuje s pravděpodobností a stochastickými jevy - jen musí někdo zadat vstupní data a posvětit korelaci s realitou... Takže s matematikou je to obdobné jako s jinými obory - nelze v to věřit, ale lze to s opatrností přiměřeně aplikovat. Pokud jde o podíl věřících matematiků (a fyziků) na celku, nelze se divit - singularita prvopočátku je lákavá interpretace jediného Boha Stvořitele...

182799

08.02.2009 16:06

Falk přirovnal Gazu k Varšavskému ghettu

RE: Naivita

pje 193.?.?.?

A prečo, pán Nikto, mate každého, kto len pomenováva fakty, za provokatéra? Možno sám ste provokatér, keď sa tak usilujete urobiť s dikuterov naivkov... Falk nie je osamoteny žid, ktorý citlivo vnima tie nežidovske spravania sionistov, ktorych akoby vyvolil sam satanas...

183343

27.02.2009 13:41

Signoraggio nebo-li panské – a frakční rezerva

Nepřesné, ale pravdivější než to oficiální

pje 77.?.?.?

Předně, centrální banky nejsou až na výjimky (FED, BofE) soukromé, tj. kapitálově vlastněné konkrétními soukromými investory Ty dvě jsou sice veřejnoprávní, ale nikoli vlastněné a financované z veřejných (státních) zdrojů. Záleží ale na tom, když může celý stát sloužit pouze vybrané soukromé zájmové skupině?

Autor popisuje to, co je známo jako peněžní multiplikátor depozit. I ze standardní měnové teorie tedy plyne, že vkladatel by měl jako investor dostat úrok ekvivalentní nikoli úrokovým sazbám z úvěrů mínus zisková marže a riziková přirážka, ale celkovému úroku z úvěrů mínus objem zisku včetně rizikové prémie v tomto zisku. Že se tak neděje? Když jsme my vkladatelé takové ovce...

Vklady nejsou pouze hotovostní, ale zejména bezhotovostní. To usnadňuje tzv. úvěrovou emisi peněz, což je objem bankami poskytnutých úvěrů nekrytý vklady. Pozor, tuto emisi neprovádí v podstatné míře centrální banky, ale především banky obchodní! Úvěrová emise je spojena s úvěrovým rizikem, tj. s rizikem nesplacení těchto úvěrů. Proto je smysl centrálních bank v dohledu a regulaci této rizikové činnosti obchodních bank. České banky mají mnohem vyšší krytí úvěrů depozity klientů, proto jsou také mnohem stabilnější, což je měnovým spekulantům zcela volné...

Seignorage je anglický ekvivalent pro signoraggio a mezi finačně vzdělanými lidmi se o něm ví. Problém je v jeho minimalistické interpretaci, rozhodně není interpretován ve výši celého objemu multiplikovaných peněz úvěrovámi emisemi.

Takže budeme všude vysvětlovat, že vkladatel je pán a banka je slouha, kterému za dobrou službu náleží jistá protihodnota z odměny za naši ochotu k depozitům.

Hezký den všem!

184920

16.03.2009 14:00

Německo 1940, Izrael 2009

Marginální rozdíly

pje 213.?.?.?

Musím se přiznat, že v jádru jde o velmi silné a pravdivé srovnání. Zrůdnost je vždy zrůdností, ať již se jedná o fašistické nadlidi nebo sionistické vyvolené (popř. kohokoli jiného). Netolerance nekulturnosti musí být výhradně individualně pojata, ohrožuje-li humánní kulturu. Nikdy nesmí být paušalizující, nerozlišující vinné a nevinné, pokud nechce být takto netolerantní moc smetena oprávněně rozhořčenými. Připomínám, že Herzl a Žabotinskij uměle vyvolali zcela anachronicky jedné moderní stěhování národů, které vedlo k obsazení po tisíciletí multikulturního, ale převážně semitského území způsobem, kdy jedni semité si nárokují pouze pro sebe celé, odedávna společné území...

186654

19.03.2009 23:12

Prohra vlády: stáhla radarové smlouvy

RE: Výsledok

pje 193.?.?.?

Osobo, vsadím se, že zdroj citace nejste schopna uvést [velký smích]

186897

24.03.2009 18:31

Spojení Mossadu s útoky 11. září

RE: To urcite.

pje 194.?.?.?

Ale no tak, přece byste na tomhle jediném argumentu nechtěl ukázat svou informační a myšlenkovou nouzi [smích] Mimochodem, nemáte náhodou tu čest, když tak bezelstně sdělujete své představy o cloumajícím zlu ve vašem okolí? [velký smích]

187191

07.04.2009 11:22

Vratké pilíře evropského společenství

Zajímavé, ale zjednodušující

pje 195.?.?.?

Text jsem zhltl s velkým zájmem, neboť autor argumentuje biologickými determinacemi jako analogií, což je nanejvýše užitečné a pravdivé. Netuším ale, proč autor opomenul živočišné i rostlinné druhy migrující, proč se nezmínil o potravních řetězcích a o přírodním výběru - není to proto, že se mu to nehodí do krámu? Jeho teorie sociální determinace člověka je jen částí obrazu reality, tou druhou částí je druhová selekce homo sapiens sapiens do poddruhů s lokálním výskytem nebo naopak výskytem bez zřetelné vazby na "ekotop". Pane Lhotáku, moc prosím, zkuste člověka zobrazovat prostřednictvím celé biosféry jako mnohavrstevného systému s částečně fluktuující rolí jeho prvků, protože jinak se místo pravdy budete opírat o fikci, byť s hezkou tváří... K volného pohybu statků a zdrojů jen tolik, že obrana proti ekonomickám predátorům je možná pouze za předpokladu kontaktů s predátory i s prostředím, v němž působí, tj. právě v podmínkách svobodného prostoru a režimu společné ochrany individuálních svobod a humanity. Jinak bude svět neustále plný "umírajících" individuí s nechápavým výrazem těch, kteří pozdě procitli ze sna...

187946

17.04.2009 11:53

Jsi exkomunista - jsi náš

Alexi,...

pje 193.?.?.?

...zkuste se zbavit dojmů, jimiž rámujete své postoje. Fischer je jedním z tisíců těch, kteří tak jako nyní berou to, co činí, jako službu veřejnosti. Nechci tento občas zastírací eufemismus nijak hájit, zůstává však faktem, že jediným proviněním oněch tisíců inteligenci nepostrádajících služebníků je, že se ve snaze pomáhat lidem rozhodly podepsat čertu. Nepatřím mezi ně, rudou knížku jsem nikdy neměl a úkladům rudého ďábla jsem celkem bez potíží odolal, neb jsem netoužil po moci a prebendách toho bolševického exkluzivionismu ne nepodobnému dnešnímu oligarchismu. jen nemohu pochopit slepotu některých alergiků na rudé pěticípé stigma mých spoluobčanů, že to s tím komunismem u nich bylo stejně jako s libertariánstvím GWB. Mraky lidí si tu z komunismu vzalo maximálně tak etos prosté lidské slušnosti, ohleduplnosti a kooperativnosti, což ostatně konvenovalo s Masarykem i s Plojharem. Faktem je, že Fischer nikomu neublížil a pro tehdejší systém-nesystém představoval podporu zcela virtuální - inu, to víte, statistika... Pravdou je, že asi jen pan Fischer ví, zda a jak jeho tehdejší rozhodnutí souviselo s rodinnou tradicí slavící místo Vánoc Chanuku... Think!

188581

19.04.2009 21:38

Podivné otázky u přijímacích zkoušek

RE: SCIO nebo sio- ?

pje 193.?.?.?

Právnická fakulta UK.

188837

24.04.2009 09:19

Zvědavec byl nedostupný

RE: Nebyl jsem překvapen a je to úsměvné

pje 193.?.?.?

Sašo, což takhle přejít na některou z Linuxových distribucí? Pak při nižších nákladech a vyšší implicitní bezpečnosti celkem jasně víte, kde je chyba...

189272

24.04.2009 09:23

Zvědavec byl nedostupný

Nelekl jsem se

pje 193.?.?.?

Včerejšek na mém pracovním Windows i domácím linuxovém stroji celkem jasně ukázal, že chyba je na serveru. Bylo vidět, že adresy jsou, jen neodpovídají... Paranoia není lékem na jiné vážné choroby. To je vše.

189273

27.04.2009 15:27

Česká policie zatkla (a pustila) Davida Duka

má (v rozhovoru pro Právo) pravdu, ale...

pje 213.?.?.?

Vladimíre, opakuji svůj argument, před kterým nelze uhýbat: Jste schopen pochopit, že i ti nejfanatičtější janičáři byli tureckými sultány a jejich poskoky trvale (dokud nepozabíjeli dost nevěřících) podezíráni z potenciální zrady? Duke se stal čarodějem KKK, což je asi jako kdyby Fischer místo řadového partajníka byl šéfem KSČ ve staťáku nebo v regionu. Fischer nebyl více než řadovým členem. Duke prostě "jen" aktivně podepsal KKK, což je stejné stigma jako aktivní (!) členství v jakékoli jiné netolerantní, nehumánní a hrubiánské organizaci. Připojuji, že s postupem české policie nesouhlasím a že se mi Dukův rozhovor pro Právo velice líbil, ale to z něj jeho provinění nesejme... Své viny si každý neseme až do hrobu, ne-li kamsi dál... Policie ČR, to je kapitola sama pro sebe...

189625

28.04.2009 11:00

Jedna dvě, virus jde, virus si jde pro tebe

Ošemetné zkušenosti

pje 195.?.?.?

Vcelku si z momentální virové "řízené paniky" dělám asi to co onehdá s ptačí chřipkou - velké NIC. Celkem vědomě to své homeostázi nekomplikuji, ale usnadňuji jí to (kompenzace městského fetu zahradním, lesním a horským prostředím). Výtahy ignoruji, zadek si na většinu míst nosím po svých. Roušky nepoužívám, ale také škudlím vlastními kapénkami. Stravu mám pestrou a teorii o více vydrživším uzeném odmítám a nepraktikuji. Jenže, ... úmrtní list byl předčasně vystaven i lidem trénovaným ve skvělé kondici... Ke gamaglobulinu a imunoglobulinum obecně jen tolik, že kde nic není (tedy kde nejsou antigeny), není ani imunistimulační a "biocidní" efekt gamaglobulinu... Ostatně, výrony lymfy také nezabrání všem abscesům...

189701

05.05.2009 15:05

Vláda táhne do boje proti extremismu

RE: Jeane,

pje 194.?.?.?

i já se za váš názor budu bít, je totiž i mým. Primitivové sice vyvolávají atavistické, zpravidla negativní asociace, ale faktem je, že nikomu a ničemu úctyhodnému ještě nepomohli. K projevům primitivismu (k ráně) první sáhne ten, komu došly argumenty... Dokud bude možné nositele pozoruhodných názorů vydávat za primitivy díky výstavním exponentům a exponátům, bude šoa-byznys dále sloužit Temné straně...

190398

06.05.2009 12:33

Krize moci

Mirdo,

pje 77.?.?.?

Žofie Chotková! Ale to nic, nemusí se každý ve všem orientovat...

190492

06.05.2009 13:15

Krize moci

Mudrci a stolce

pje 77.?.?.?

Nepatřím mezi osvícené, kteří patricijsky vytáhnou z rukávu jméno filozofa a bez hnutí brvou jej označí jako největšího z moderních. Nicméně oceňuji zajímavý a podnětný text. Jsou-li mezi námi ti patricijští vládci a nevládnou, proč, ptám se? Proč tlachají, místo aby konali? Proč většina mudrců neobývala ani stolce ani podstolčí, zato hojně své více či méně honosné příbytky v ústraní mocenského kvasu? Je tím více pochopitelné, když mudrci nejsou patriciji, patricijové nemají odpovědnost za více než jen za sebe v krvi a mezi plebejci je podivuhodná koncentrace všeho, čeho si stolec žádá, že patriciové raději hodují a plebejci raději přikrádají. V historii se o bulách i pontifikátech vedly dlouhé a nezřídka krvavé boje, než byl jeden z nominantů konečně ustaven Vládcem. Není divu, že se více a více stávali Vládci ti, co měli hrubší kyje a vlivné přímluvce. Ani Přirozené Autority nemají na stolec nárok "as is", tedy sám o sobě, Duce i ten rakouský hakenkrajcler s deprivantským knírkem by mohli vyprávět. Když dnes slyšíte Železného seniora, dali byste mu korunu, pokud zapomenete, kým byl a kým opět může být. Ostatně, vládnout si můžeme docela dobře sami, pokud na stolci sedí neuvěřitelno a kolem se pinoží snad plebejští ratlíci, snad malí Macchiavelliové...

190495

28.05.2009 10:24

Vzhůru do vaječné revoluce!

Facebookoví vrhači: Zač?

pje 194.?.?.?

Jelikož proběhla řada nechtěných sociologických mikrocensů a očití svědci se již v alternativních médiích vyjádřili, zbývá se zeptat: Kdopak tu inteligěncí neoplývající facebooovou sebranku mladých diskuse neschopných vejcometačů a vulgárních křiklounů pohnul k činu? Že by jen primitivní nadšení z vítaného vytržení z nudy všech konzumentů zábavní mašinerie? Svaté nadšení duchem chudších mi chybí zejména u organizátorů, u kterých je rozum bezpochyby přítomen. Potom se ale ptám - kdopak financoval tuhle ekonomicky nikoli beznákladovou akcičku? Předsvědčovat o účinnosti facebookového buntování (kouzelné slovní spojení, což?) je totiž lehce opožděné a tudíž informačně chudé...

192118

06.06.2009 09:37

Direktor ADL vyhlásil válku svobodě slova

šel by první sedět

pje 213.?.?.?

V okamžiku, kdy by on osobně někoho lživě (což je 99% případů)označil za antisemitu, dopustil by se lživé a nenávistnéo pomluvy, za níž by podle vlastního návrhu zákona měl být exemplárně potrestán. Pokud...pokud nebude vše, co učiní ADL, excl. ... Proč jen se ten Generál Pardon nechává tak často zajímat všelijakými mocnáři?

192752

08.06.2009 17:43

Geneticky modifikovaná semena jsou pro pěstitele nebezpečná

RE: problém není v GMO ale v legislativě

pje 195.?.?.?

Pane Koubku, moc prosím, jak dlouho trvalo vědcům, aby dokázali, že jiní vědci považující DDT za účinnný pesticid jaksi ignorovali možnost kumulativního efektu v bioorganismech účastnících se potravního řetězce? Zatímco šlechtitelství nutí křížené jedince vyrovnat se s kombinací genetických konfigurací jako organismy a ty lze dle reakce snadno "vypustit" nebo naopak "terminovat", u GM je jedinou modifikací právě a jen genetická konfigurace jedince bez interakce celých organismů bez možnosti ekologického sledování v reálném čase (nerouboval jste někdy ovocné stromy, že byste ty rozdíly lépe analyzoval?). Uff, je mi z vědy o biologických superproducentech, jíž dělají vědci neschopní sledovat ani zhoubnou energetickpou bilanci, čím dál tím hůře. Nepleťte si, prosím interdisciplinaristy se škarohlídy, univerzitní vzdělání třetího stupně se zatím ještě nedá zcela koupit...

192858

08.06.2009 17:54

Geneticky modifikovaná semena jsou pro pěstitele nebezpečná

RE: problém není v GMO ale v legislativě

pje 195.?.?.?

Někteří z grantů živí a singulárním tématem hluboce zaujatí kolegové jsou na můj vkus příliš ješitní, dokonce jsem zaslech, že jde o ješitné pitomce. Není skvělé v krítkém čase dosáhnout superprodukce, skvělé by ji bylo trvale udržet. Kdyby - kdyby totiž nešlo o technologii projektovaných vlastnosti na bioorganismus, jehož přirozená (bez vnějších energetických a jiných dotací) existence není možná, resp. je ostře konfliktní s jinými organismy. Takže doporučuji všem vašim skvělým kolegům, aby položili hlavu na špalek a čekali, jestli tenhle jejich "bohulibý" (???) experiment nenadělá moc škod, za které by pak kat konal svou povinnost. Není na škodu se občas začíst třeba do Čapka, chrání to před zblbnutím...

192859

16.06.2009 22:17

Převrat v Íránu? Nevíme

RE: Neviděl bych to s tím spiknutím tak dramaticky

pje 193.?.?.?

Je nějaký rozdíl mezi k_k a Takyjeden? Přesto mne ani nenapadlo tykání, páni anonymové[smích]. Omlouvám se za OT. K věci: Rada dohlížitelů kontroluje volby - kdy tohle od té právně náboženské rady kdo do včerejška slyšel? RD na sobě nemůže ponechat stín pochybností o garanci legitimity voleb, protože s právem odmítnout vítěze nebo volby zrušit je potenciální promahmusovské počítání zcela irelevantní... O tom, že je v jistých kruzích velký zájem na uplacení Iránu, není sporu. Sporná (jak dokazují jistá neveřejná jednání) je taktika - zda využít siršivce Ahmadenidžáda a vyvolat dobře zaplacenou vzpouru měst nebo pomalu korumpovat Musavího, až prodá půl Iránu... Will see later...

193443

19.06.2009 10:34

Příběh dvou od sebe se vzdalujících ekonomických světů

divergence - ale na stejném základě

pje 193.?.?.?

Většina z nás, lidí žijících na rozhraní minimálně dvou establishmentů - toho minulého a toho současného - je přesvědčována, že není alternativy. Už jen proto, že zkušenost s "reálným socialismem" se jeví jako zkušenost s neúspěšným alternativním modelem. Autor článku se koncentruje na vnější znaky odlišností "staré" a "nové" ekonomiky, zapomíná ale, že všechny zmíněné země proázejí již po desetiletí dramatickým obdobím degrese natality (zejména Čína regulující porodnost a Rusko s rychlým úbytkem slovanské populace) je toho jasným důkazem). Natalitu, a tedy obyčejnou reprodukční schopnost, podvazuje dosažená úroveň blahobytu přinášející poznání, že blahobyt roste rychleji relativně než absolutně. Nedostatek blahobytu a vysoká rizika vedou k vysoké natalitě jako pojistce přežití. Naopak při růstu blahobytu a zdánlivé eleminaci nebo pokrytí většiny rizik je snadnější dosáhnout na větší porci koláče omezením biologické reprodukce a zvýšením materiální podstaty blahobytu. Stručně řečeno, Čína, Indie, Brazílie a další jedou ve stejných kolejích jako G7, jen prozatím disponují časovou a zdrojovou rezervou. Problém nastane i v těchto zemích, pokud si neuvědomí, co jej působí a nezmění včas politiku dle jiného paradigmatu. Za pozornost stojí např thevenusproject.

193669

23.06.2009 09:50

Izraelská mluvčí: Kontrolujeme hloupé Američany

Víme, a přesto zamrazí

pje 195.?.?.?

Je to tak prosté: Příjdou samozvanci a prohlásí: "My jsme vyvoleni Bohem, neptej se po něm, ostatní jsou antibozi převlečení za jeho čeládku, jen my je poznáme, proto je zničme." Psychiatři pro to mají diagnozu, pro její masové rozšíření však věda vysvětlení nemá. Proto: My kteří víme, a přesto nás z té jejich patologické nenávisti zamrazí, vězme a braňme se, ta sekta musí zaniknout vlastním přičiněním!

193854

05.07.2009 13:19

Skrytá vojna medzi bohatými elitami

spiknutí nespiknutí - zisk a moc táhnou

pje 193.?.?.?

Vždy mohu prasknout smíchy, když mi někdo předhazuje, že hlásám jakési paranoidní teze o spiknutích. Jakápak spiknutí - to si jen různí moci-a-penězochtivci budují svá novodobá maličká, větší i globální impéria, která zajistí na nějaký čas pohodlnou symbiozu moci a peněz. Dost z nich si uvědomuje, že tahle planeta poskytuje kromě tvrdé práce jediný a v mnoha ohledech neobnovitelný koláč, o který se právě vede boj, aby bylo na extraterestriální kolonizační projekty, až budou všechny neobydlené ostrovy s příjemným klimatem privatizovány. Proto také nemohou být všichni obyvatelé této planety trvale bohatší (pokud se dobrovolně oného schopným pánům nepodvážou chámovody). Ohledně článku je nicméně faktem, že popadaly domečky, v nichž byly cenné informace, které se díky 9/11 nemohou použít jako důkazy. Dalším celkem známým faktem je, že aristokracie po celém světě se baví na téma možných dědiců královských či císařských trůnů. Ten čínský klidně existovat může stejně jako jednání s kýmsi z čínské aristokracie v roce 1931 o čemkoli...

194950

06.07.2009 14:23

Kalifornská prázdná pokladna by mohla být příležitostí

Bankovní kočkopes

pje 193.?.?.?

Máte pravdu, Vladimíre. Státní banka, která má poskytovat běžné úvěry, je přibližně totéž, jako obyčejná obchodní banka. Zároveň je při úvěrování sebe sama tímtéž, čím je centrální banka závislá na státu, která mu vydává na jeho příkaz peníze. V historii některé státy tuto myšlenku zjednodušily a tiskly si samy tzv. státovk. K čemu to vedlo v Rakousko-Uhersku, je známo jako R-U státní bankrot v roce 1811. Pokud by existoval zlatý standard či jiná neovlivnitelná emisní mez, teoreticky by nehrozil ani bankrot ani inflace. Jak to bylo s emisí neplnohodnotných peněz, o tom se lze dočíst ve standardních učebnicích peněžní ekonomie (pokud si vláda zamane, kašle i na zlatou či jinou emisní paritu a stává se chrličem znehodnocených peněz). Komusi nedošlo, že kde není kvalitní produkce, která by tvořila poptávku, a místo ní je jen balast reklamou vyvolané pseudopoptávky, není problém v množství nabídky peněz. To by ale ekonomové museli přestat myslet schématicky a scholasticky...

194994

08.07.2009 09:34

Zajímavý cvičební materiál pro studenty informatiky

Obsah jako bezobsažná matrice?

pje 193.?.?.?

Taková úloha přinejmenším vede studenty k bagatelizaci obsahu, který má být předmětem úkolu formátování textu v textovém editoru (nestarej se o obsah, jen naformátuj text). Komusi se možná zalíbila armáda formátovacích (a zformátovaných) oveček... Nejvíce ale text úlohy vypovídá o zadavateli. Iluzí, že kvalita gymnazijních pedagogů je u nás vysoká, netrpím, doby, kdy se na gymnázia uchylovali nekonformní a páteřně neohební, pročež skvělí a svou prací nadšení pedagogové, jsou pryč. Je zázrak, že čeští středoškoláci ještě stíhají porážet své zahraniční vrstevníky ve srovnávacích testech. Že by jen tupá encyklopedie?

195127

16.07.2009 12:40

Kdo by rád viděl kacíře Stworu na hořící hranici?

RE:sloboda odtial potial

pje 193.?.?.?

Já bych KD soudit nedokázal, asi proto, že toho vím o lidech příliš mnoho. Proto nehodlám soudit ani váš příkrý soud o KD podle jeho anfasu. Jinak s jeho zkušenostmi a v jeho věku bych nedokázal najít vyváženou míru odvahy a bezpečnosti v prezentaci svých názorů... Svoboda jednoho končí tam kde začíná svoboda druhého jedince; ne všem lidským individuím to ale dochází...

195835

24.07.2009 11:09

Úloha moci

Nejsi peníz? Nepotřebuji tě!

pje 193.?.?.?

Čím méně bylo individuálního lidského poznání, tím více bylo úsilí o institucionalizaci ideologií nahrazujících poznání, které byly, jsou a budou nejúčinnější nástroj ovládání lidí jinými lidmi. Proto museli být zničení gnostici ve válkách Albigenských, proto byli církevní mocí pronásledováni a hubeni všichni protivící se jejich vůli a toužících po poznání a osvobození. Komunismus nebzl ničím novým, šlo pouze o převlečenou církev hlásající rovnost ovcím a sobě budujícím exkluzivitu. Dnes se hodí do krámu cokoli, co umožňuje naplnit ono typické "je to dobré pro nás, na ně sereme". Všudypřítomné peníze se postupně staly motivem pro jedny a náhradou úctyhodných cílů (zrozen vládnout - sloužit) pro druhé. Mnozí z nás si nedokážeme vládnout ani sami sobě, psychologové mohou vyprávět. Nedokážeme se bez mocenských manýr obejít v rodinném a pracovním prostředí. Politika je příliš často nástroj ke zvelebení politiků, nikoli obce. Pevné vztahy mezi lidmi založené na absenci moci, na důvěře a vzájemné odpovědnosti jsou vytlačovány nezávaznými ad hoc vztahy s nejasnou perspektivou. U všeho existují výjimky, ale právě jako pověstná potvrzení pravidel. A přece to není na hod flinty do žita! Pryč z měst, pryč od každodenní masáže s cílem donutit nás k platbám, pryč od všech těch báječných nudu zahánějících kratochvílí - zpět do autentického a plnohodnotného života. Každý může být svým pánem, aniž se jako pán otroků stane sám jejich otrokem...

196290

24.07.2009 11:11

Úloha moci

RE: Slozitosti k jednoduchosti

pje 193.?.?.?

I kdyby jen vložení nevodiče mezi vodiče... No, s nohama na stole toho moc nevyřešíme...

196291

31.07.2009 09:29

Skrytá pravda za izraelským gangem zlodějů ledvin

Středověk

pje 193.?.?.?

Ti, kteří se dnes neštítí profitovat jen díky poškození zdraví a ztrát na životech obalamucených plebejců, se nijak neliší od fanatického středověkého katolického syndikátu, který rozhodoval o exkomunikacích, vymýtání a odstraňování nepohodlných humanistů, na sprostou holotu nehledě. Každému vládci je dobrý jen ten kůň, který si dokáže svůj tah sám ohlídat, slabí nebo snadno kdekým ochočitelní koně jsou moci k ničemu... Izrael dnes čelí příliš mnoha problémům, za něž si může jen on sám, a bude mnohem hůře - pro eretz jisrael. Kdo s čím zachází...

196807

05.08.2009 11:02

Písně kosmické ve vesmíru

Z každého vlaku lze vystoupit

pje 193.?.?.?

Dokonce lze i do mnohých vlaků vůbec nenastupovat. Ještě v gymnazijních dobách jsem v "akademické" diskusi tvrdil, že jsem taky marxista, neb jsem ještě za ohradu stáda neviděl, ač jsem na ni již několikrát narazil (to víte, zbloudilé ovce). V univerzitním prostředí jsem také ještě tvrdil, že perestrojka má logiku, ač mi ti z katedry plánování, kteří pak šli úspěšně plánovat svůj privátní profit na úkor stáda, si mysleli cosi o pitomci. Pak jsem po výměně souboru a kulis deset let učil cosi o standardním tržním finančním mechanismu, než mi začalo být divné, proč profesionální produkt soukromého absolutna Microsoftu mi neposkytne více ani lépe než jakýsi obskurní komunitní linux. To už bylo po zkušenostech z bývalé Jugoslávie a z hledání odlišných názorů s argumenty... Z vlaku jsem vystoupil, úvěry nečerpám, důvěru nerozdávám na potkání. A vidím, že je nás nejen tady v ČR více... Faktem je, že trávení více času v přírodě je všeobecně prospěšný způsob bytí.

197226

13.08.2009 11:35

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

Chvála české monetární profesionalitě

pje 193.?.?.?

Předně bych rád vyzdvihl činnost banky-nebanky (odbor řízení státního dluhu) na ministerstvu financí ČR, která pro ministerstvo zajišťuje emise vládních dluhopisů a jejich umístění (prodej) na trhu. Zájemci si mohou na webu ministerstva financí najít detaily o tom, že emisní politika je uměřená a transparentní, privátní dealeři jsou předběžně i průběžně informováni a ČNB jako měnová autorita s tím vším nemá krommě technické stánky emise NIC společného. Výsledkem je nad očekávání příznivá poptávka po českých vládních dluhopisech, což znamená současně příznivé podmínky pro splácení. Již to, že Fed je primárním kupujícím (získá vládní US bondy do svých aktiv), je monetizací par excellence, o tutlací politice prostřednictvím krycích swapů (motivem není výnos ale skrytí skutečné tržní situace) nemluvě.

Jinak US populace musí být ještě hloupější než jsme si všichni mysleli - chytrý se ve špatných dobách chopí řešení a zapracuje na prevenci před opakováním problému, hloupý bez pozitivistické masáže ztratí chuť do života... Z toho ovšem plyne jistá nezávislost zbytku světa na stavu ekonomiky USA a také pravděpodobná reemigrace z USA do zdravějších částí Evropy. Společně to očekávané novodobé stěhování národů asi ve zdraví nemusíme přežít, zvýší-li se tím průměrný počet blbů na jednotku udržitelnosti...

197805

13.08.2009 11:52

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

Čechomil asi nemá rád lidi

pje 193.?.?.?

Souhlasím s vámi, argumentace paušalizujícími argumenty nikdy nikam nevedla a s pravdou (kromě té jediné - ale které?) neměla nic společného. Mějte však na paměti, že jakýkoli kodex může být nástrojem práva i bezpráví - záleží na tom, kdo a jak jej bude vykládat. Puritánští křesťané obhajují svůj bezohledný run na peníze tím, že to bůh je má tak rád, když tak bohatnou a že to dělají z lásky k bohu. Hledejte v Novém zákoně a najdete... Naopak mnozí židé se obrací ke svému bohu jako jeho vyvolení s prosbou o účinné vypořádání se s nevyvolenými. Hledejte ve Starém zákoně a najdete... A pak hledejte spojnice mezi prvními a druhými a zkuste obeslat biskupy a rabíny ohledně interpretace... Každý Bůh je také jen tou optimisticky nazíranou autoritou, která slabému či nevědomému dodá sílu, resp. náhradní vědění. Té síly a té pravdy však neměří žádný Bůh, ale jeho všemožní zástupci na zemi...

197811

13.08.2009 12:00

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

RE: Situace se opravdu lepsi

pje 193.?.?.?

Řekl bych, že předčasně se radujete vy a i důvod bych vám sdělil, mám ale za to, že o to moc nestojíte... Ohledně měsíčního ukazatele vzrůstu prodeje domů kromě statistické irrelevance jen tolik, že nejrychleji stoupá cesta poté, co hodně hluboko klesla...

197813

Tohle je klíčem všude tam, kde je systematicky narušováno právo (kodex, který někteří dodržovat nemusí a který je snadné změnit dle potřeby zadavatele), rsep. spravedlnost (alespoň v té rovnosti příležitostí, která také v praxi nefunguje). Vilfredo Pareto dobře věděl, jak důležité je nedopustit snížení užitku většině pro jeho zvýšení menšině. Netušil ale, že menšina se bude hájit tím, že je vlastně většinou (měřenou peněžně, nikoli počtem lidí). Marx si velmi správně uvědomoval, že peníze se mohou stát fetišem ztotožněným s konečným cílem: Mít více peněz a tím mít vše, co za ně lze koupit (proto tolik tlaku na ztržnění všeho, nejlépe i lidské duše). Paradoxně jedinou obranou proti dominanci vlastníků koncentrovaných finančních aktiv (nebo koncentrovaného kapitálu pro ty, kteří se neštítí zapomínané terminologie) je náhrada peněžních motivů něčím jiným - nepeněžní ideologií... Současně je nezbytné omezovat úroveň vzdělání, dogmatizovat znalosti a jimi a úsilím o hlubokou specializaci vytlačovat schopnost lidí uvažovat v souvislostech a kriticky k oficiálním tezím. Výsledek? Život v ideologizované totalitní společnosti, v níž degenerující elity nakonec první podlehnou motivacím, před kterými jejich ideologie měla chránit. Nepřipomíná vám to něco? Takže, jedinou nadějí je vzepření se všem nenápadným snahám degenerace jednotlivce a jeho schopností pozitivně konat a žít (nabídka stále nových forem zábavy, snaha o rozšíření formálního počtu vysokoškoláků, netolerance alternativních establishment kritizujících a potenciálně ohrožujících komunit, výprodej státních aktiv pod cenou, strašení chřipkami, komunisty, ekoteroristy, nekonformně se oblékajícími a hlavně nějak divně mluvícími a hatícími nám naše profitová schémata... Připomínám, že naštěstí existují i jiné ideologie než ty, které známe jako netolerantní a svou povahou destruktuvní (třeba jen coopetitiveness?)

198172

21.08.2009 15:13

3. díl - Kontrola globální ekonomiky: Bilderberg, Trilaterální komise a Federální rezervy

RE: Kazda nova cast. je lepsi nez predesla.

pje 193.?.?.?

Vojto, i vy uvažujete velmi adekvátně a ne diletantsky. Rozhodně bych neobhájil Lowelockovu autoregulační Gaia teorii jako nekonfliktní a "bezpečnou" pro jakýkoli druh či společenství včetně toho lidského. Nicméně v celé přírodě je patrný silný efekt instinktu přežití, což opravňuje k tvrzení, že globální ekosystém je nikoli destruktivně, ale konstruktivně konkurenční s řadou symbiotických jevů. A co v tom my, lidé? Težká otázka... Děláme vče proto, abychom poztráceli své přirozené instinkty kromě jediného - hromadit. Zacímco dříve jsme hromadili zásoby k přežití horších časů, dnes hromadíme hračky a virtuální bohatství peněz tak rychle, že na to obětujeme mnohé jiní zásoby a místo těch peněžních máme raději další hračky na dluh. Tohle u žádného přírodního taxonu nenajdete jako fenomén, nanejvýše jde o anomálii. Problém je v tom, že režimy nejsou koncipovány a řízeny vnitřní logikou jako deterministické systémy ale zvnějšku jako systémy manažerské. Přitom naprogramovat funkční distribuční systémy na bázi zásobovacích matic s primárními i recyklovanými zdroji není dnes problém. Prostě tu máme co do činění s gaunery, kteří mají velmi prosté cílové funkce s individuálně koncipovanými kritérii efektivnosti. To přirozeně působí nerovnováhy a konflikty. Elity si totiž osobují nárok na elitní komfort a bezlimitní zdroje, což jasně ukazuje, že o žádné elity nejde, že jde maximálně o inteligentní a mnohdy zábavné kriminálníky. Kodexy typu Desatera vznikly právě proto, že skutečné elity si uvědomovaly, co hrozí lidské společnosti a jak silné jsou exkluzivionistické a egoistické sklony v lidské psychice. Ono je totiž POHODLNĚJŠÍ desatera NERESPEKTOVAT! Výsledek nepřekvapí - kromě klubu exklizivních pseudoelit je tu stádo otupělých mas z postrácenými vyváženými instinkty a s pozměněnými vzorci přežití. Tak jako nelze z lidského jedince vymýtit individuálno, tak jej nelze redukovat na autonomně se chovající entitu a ignorovat sociální dimenzi. Na univerzitách by se vedle technologií všeho druhu měly ve všech oborech učit socioekonomické vývojové předměty, aby každý trochu bystřejší jedinec věděl, proč si volit náročnější, ale hodnotově bohatší způsob přežití poznáním, že čím hůře se bude mít moje okolí, tím rychleji budu i já degenerovat... Svoboda jednotlivce je v celé šíři a hloubce reality fikce, odmítání determinismu an bloc je znakem omezenosti nebo zlé vůle. takže je nezbytné hledat, nacházet a volit ty z nás, u kterých je riziko pseudoelitářství minimální a dispozice k nekonfliktnímu "programování" značné. nejtěřší je ale přesvěčit tyto lidi, že to vše má smysl a šanci...

198341

31.08.2009 20:23

Jak jsem si kupoval počítač

RE: Dell... tím je řečeno vše

pje 193.?.?.?

Pracuji na Thinkpadech, koupeno s legálními XP, u posledního odmítnuta licence Visty a prodejcem vrácena cena licence za Vistu (tady v ČR jsme si již na Microsoft zcela legálně a účinně posvítili), pak nainstalována linuxová distribuce Archlinux...

K Asusům: Tolik spolehlivosti jako lesku na casu nemá, reklamace dost problematické.

K Macům: Jak to jen říci - bývaly doby, kdy neměli konkurenci...

K Dellu: Je to tak jak píše Vladimír - navíc je to blackbox s konfigurací z toho, co vám nabídnou, nikol z toho, co byste se znalostí věci chtěli... Lenovo (dříve IBM) Thinkpad alespoň ví, jak se chovat k zákazníkovi...

199159

01.09.2009 15:57

Janouškův hřebík

pje

pje 193.?.?.?

Jsou lidé, kteří celkem úspěšně rozeštvávají jedny partajníky proti druhým, zpravidla téže partaje, důsledkem čehož jsou modroptáci i oranžošálisté ve při nejen navzájem, ale i uvnitř. Inu, vepři. Je národním sportem nadávat na úředníky a spílat jim byrokracií. Přitom úřednické vlády byly, jsou a budou jedinou zárukou věcného a odborného kormidlování této země. Měli byste vidět a slyšet některé ministry, s jakými výrazy obšťastňovali své nebohé okolí po jednání s vrcholnými partajníky o rozpočtu. Jednou partajnímu kreténovi vadí daňové zdražení chleba o necelou korunu, druhému vadí odvod nadměrně privatizovaných peněžních požitků (jemný rozdíl by se našel, ale má smysl jej hledat?). Mně je taky málo platná moje kvalitní a lidská práce - někdo má o věci jiné představy a tak budu mít čas na psaní knih.

K volbám je třeba jít a pak po volbách jít po krku těm zvoleným, pokud nebudou sloužit veřejnosti a sloužit dobře. A někdo by mohl koupit Lidovky, aby z toho protilidového a antidemokratického zaplaceného plátku bylo něco smysluplnějšího...

199248

29.09.2009 11:57

Mizí i místa na zkrácený úvazek

PCR se mýlí v jediném

pje 195.?.?.?

Část Američanů již pracovat zapomněla (stroje z lidí učinit lze, naopak je to horší), část si zvykla na pohodlnější způsob obživy, kterému také říká "práce" a část pracovat nikdy neuměla. Není divu, kdo a čím přispívá do databáze US Patent Office a jaké je složená výzkumných týmů...

201335

Účastí je přirozeně i financování či organizace (politické přesvědčování)... Do roka a do dne!

201862

09.10.2009 16:55

Současný Irák: Policejní stát vytvořený Amerikou

RE: ?

pje 193.?.?.?

Pane, kromě lhaní si osobujete právo nálepkovat "propagační slátaninou" to, co je kombinací autentického znění v kvalitním překladu s pointizací marasmu US politiky v Iraqu. Stále ještě jste hrdý na své příspěvky?

202108

04.11.2009 10:50

Prezident podepsal

Záleží na občanech

pje 193.?.?.?

Nesdílím po podrobném nastudování textů Lisabonské smlouvy názor, že se jejím schválením jako ČR dostáváme do pozice vazalství vůči hegemonu. Důrazně připomínám, že vstup do širšího společenství z podstaty vyžaduje akceptaci vyšší míry univerzálií, jež jsou nezbytnou podmínkou fungování takto širokého společenství. Neochota podepsat Lisabon není ničím jiným než neochota být součástí EU se všemi důsledky. Je pozoruhodné, že hlasy nejsilněji volající po zachování národní suverenity (ehm, pardon, co že to vlastně je, vy hlasití?) akcentují svobodu a mlčí k odpovědnosti. Právě odtržení odpovědnosti od svobody je tím, co činí mnoho hlasů volajících po svobodě a suverenitě zcela neautentickými a falešnými. Klaus mne trvale neuspokojuje svými diletantskými pokusy vyjadřovat se k ekologické ekonomii a přírodním zdrojům. Uspokojuje mne naopak svou neochotou akceptovat mainstreamová zahraničněpolitická schémata. Lisabon podepsal, protože jinak bez ztráty tváře nemohl. Již jako premiér totiž akceptoval převod české legislativy na standardy EU. Lisabon poskytuje širší prostor pro aktivní spolutvorbu unijních pravidel i pro kritiku a korekci pravidel nevyhovujících, pokud by se taková z různých příčin objevila v legislativním procesu. Snahy o prosazení zájmů velkých zemí nejsou homogenní a byly tu před Lisabonem neomezené jeho regulacemi, takže netuším, proč ten křik. Bez znalostí a s pouhými dojmy a předsudky nelze o těchto věcech vést seriozní diskusi.

204090

04.11.2009 11:01

Prezident podepsal

Pane řidiči,...

pje 193.?.?.?

...vám nikdo nediktuje, že máte dávat přednost zprava (abyste se nepozabíjeli s ostatními) a že nemáte zastavit a stát v místech, kde to zvyšuje riziko nehod a komplikuje ostatní život? Proberte se, prosím! Po Cikánech také žádáme, aby akceptovali naše kulturní pravidla a sami nehodláme pochopit, že vstup do složitějšího společenství vyžaduje adaptace a zvýšenou míru jednotných pravidel? Očekával bych od kriticky myslících také konzistenci myšlení a názorů...

204094

04.11.2009 11:17

Prezident podepsal

Požadujete prostor pro sebe i pro predátory

pje 193.?.?.?

Vašemu požadavku plně rozumím. Problém je, že v neregulovaném prostředí se nejsnadněji a nekontrolovaně prosazují právě ti, proti jejichž světovládným choutkám oprávněně vystupujeme. Dále, požadavek jednoduchosti právního dokumentu je podmíněn silným etickým kodexem těch, pro něž je určen. Jinak se idylické svobodné podnikání změní v smluvně definované zájmové (mocenské) šarvátky a nekončící právní spory. Jak chcete hájit svá práva, pokud by nebyla řádně, a proto složitěji definována? Jsou soudci stejně morální jako vy, aby nedospěli k pro vás překvapivě odlišnému závěru? Pokud se nechceme vzájemně pomlátit, musíme se naučit respektovat nezbytný balík systémových pravidel. Pokud nechceme podstatným způsobem financovat např. charitu, musí charitu financovat přímo či nepřímo stát z našich daní, jinak nám nuzní a duchem nevynikající vymlátí okna a vyrabují spíže. Chápu ideál jednoduchých pravidel, ale nechápu, proč by měl být prosazován ve zpola neandertalských (prapředkové prominou) podmínkách současného rozvrstvení kultury a blahobytu...

204096

04.11.2009 11:23

Prezident podepsal

RE: otázka

pje 193.?.?.?

Práva na sebeurčení jsme již pozbyli dávno svou neodpovědností a ochotou neprotestovat proti vstupu do NATO a EU. Tehdy čacké výhrady suverenistů nějak slyšet nebyly... Pokud nevidíte v lisabonské EU dost prostoru pro občany a ne ovčany, pak, obávám se, pozbýváte zrak... Projevit své občanství jednou za 4 roky u voleb je spíše projev ovčanství - je to zoufale MÁLO!

204097

04.11.2009 11:33

Prezident podepsal

Chápu Same,...

pje 193.?.?.?

...jen mám trochu jinou reakci - hodlám konat tak jako Dan Ohnersorg při iniciaci hnutí za odmítnutí SW patentů prostřednictvím českých zástupců v EU (úsilí bylo tehdy úspěšné) a při prosazování svobod spojených s odpovědností jejích nositelů. Já se neposadím na zadek na základě prvního dojmu ovlivněného negativními zkušenostmi, zvláště když mne LS dává větší prostor pro prosazení dobré myšlenky než smlouva z Nice. Opakuji, že vše podstatné se již dávno stalo při vzniku jednotného trhu v roce 1993 a našeho českého záměru stát se součástí EU, nikoli nyní. Zkuste se podívat, kolik ústy suverenistů lačně natahuje pazoury po evropských i českých dotacích...

204099

04.11.2009 11:38

Prezident podepsal

A co plánoval váš dědeček?

pje 193.?.?.?

Víte, vytahovat plánky pomatenců, proti nimž se spojil svět rudých totalitařů se světem všemožných demokratů, nesvědčí o citu pro informační hodnotu... Stereotypy a předsudky dokážou mezi lidmi napáchat spoustu zla.

204100

20.11.2009 12:52

Deset ekonomických chyb, kterých se dopouštíme od roku 1774

Utajený předpoklad všech "rakušáků"

pje 193.?.?.?

Text není vůbec objevný. Lze jej totiž napsat takřka bez znalostí čehokoli od stolu za předpokladu, že individuální tvořivost je navýsost puritánská, tj. mravná, alespoň ve smyslu nedělitelnosti svobody a odpovědnosti. Jelikož je ale zlaté tele (zisk, vlastnictví statků,...) univerzálním a nesmírně silným ekonomickým motivem, funkce kormidelníka, ne-li přímo kapitána, je nejen žádoucí, ale i nezbytná. Nejlépe by bylo, kdyby kapitán i kormidelníci byli též puritáni, aby je plutokratické sklony neovládly... Už tehdy byl svobodný trh iluzí, natož dnes při nesmírné složitosti a vrstevnatosti globální society... Proto je mnohem efektivnější neposkytovat veřejnou ochranu plutokratům, posilovat parametrické prostředí pro vládu a vymahatelnost eticky podloženého práva a odpovědnosti jednotlivců. Institut společnosti s ručením omezeným a poslanecké imunity hovoří za vše...

205342

20.11.2009 13:01

Deset ekonomických chyb, kterých se dopouštíme od roku 1774

RE: 3 válka je vždycky prospěšná a užitečná

pje 193.?.?.?

"marxistická (neo-marxistická) analýza války nám také dosud chybí." No, jak komu, oba Magdoffové se Sweezym již pár desetiletí (Harry až v posledních letech) dokazují, že kdyby se sešli kritičtí rakušáci s neomarxisty, dokázali by se možná domluvit na tom, že status quo je neudržitelný a změna bez revoluce nepravděpodobná až nemožná. Zkuste odstranit etatistu od subjektivního rozhodování o velkých daněmi vynucených vládních penězích a oligarchu od rozhodování o jeho velkých ekonomickým nátlakem získaných penězích... Ti dva si totiž taky nebývale rozumí...

205343

Zdráhám se soudit pravdu, nevím-li o věci mnoho. O této vím (kupodivu se tím živím) přinejmenším tolik, že cca 90% peněz (bezhotovost) v oběhu tvoří obchodní banky, monopol centrálních bank na hotovost je jaksi nepodstatný při fixních PMR. Dále vím, že právní forma jakékoli instituce je druhořadá za způsobem jejího reálného managementu a financování. Veřejněprávní centrální banky většiny zemí nemají kupodivu až na profesní kontakty nic společného ani s vládami ani s privátními entitami (říká se tomu nezávislost centrálních bank), zatímco minimálně jedna z nich (systém FEDu) navzdory veřejněprávnímu statutu je založena privátními zakladateli a řízena společnými zástupci zájmů finanční oligarchie a vlády. Problém je v tom, že oligarchové velice touží vládnout a vládcům neustále chybí finanční zdroje...

205344

01.12.2009 13:55

Politici versus právníci

RE: Spíme ?

pje 195.?.?.?

Mám poněkud odlišný názor. Nepochybné pokusy naočkovat EU virus NWO po velením známých profláknutých finančních klanů na EK ještě nevzkazuje epidemickou situaci. EP je množina pestřejší a proto mnohem hůře kontaminovatelná, o čemž svědčí časté nesoulady názorů EK a EP. Je jistě dobré připomínat rizika fašismu, bolševismu či globalimperialismu, ale není moudré konat v rauši nerealistických představ. Madam Bobošíková by měla podat report o svém hlasování v EP, aby se vůbec mohla ucházet o jakoukoli důvěru. Každý mocichtivý oblastní gubernátor se bojí mocného centrálního panáka...

206074

07.12.2009 22:34

Slobodan Miloševič - Moje pravda, část 2.

RE: ....

pje 193.?.?.?

Přesně tak, René. Filozofický relativizmus se dostává do své absurdní všeobjímající podoby, kdy páter jde na sklenku s masovým vrahem, veřejně činný altruista páchá domácí násilí a souzen bezobratlým je ochránce morálky, svobody a práva...

206472

19.12.2009 00:03

Climagate – Velký vědecký podvod

RE: Zajimave..:)

pje 193.?.?.?

Xmane, vy jste viděl, co se děje na arktických i antarktických šelfech? Viděl jste originální záznamy z měření permanentně probíhajících na stálých antarktických základnách a na mobilních základnách na obou pólech? Očekával bych, že své razantní tvrzení podpoříte odkazem (alespoň bych vás ocenil za úsilí o důvěryhodnost, i když poněkud špatně nasměrované). Takto konstatuji, že tvrdíte, čert ví proč, že Země je placatá...

207445

19.12.2009 00:13

Climagate – Velký vědecký podvod

RE: Zajimave..:)

pje 193.?.?.?

Jste biochemicky přesný, pane Koubku, děkuji. Bohužel ale jen na půl cesty: Povšiml jste si někdy, že fytotaxony pěstované za kontrolovaných podmínek mají v reálném prostředí nejen odlišné biochemické parametry, odlišnou morfologii a některé jaksi v reálu neprosperují tak jako v laboratoři? Říká vám něco vliv nesimulovatelných podmínek pozice taxonu (jedince i populace) v různých a různě externě ovlivňovaných ekosystémech? Zkuste na rok vyrazit do terénní stanice a zažijete mnohá překvapení...

207446

19.12.2009 00:16

Climagate – Velký vědecký podvod

RE: Zajimave..:)

pje 193.?.?.?

Proč tady čekáte, když jinde bez čekání tvrdíte, že na pólech a v subpolárních oblastech s permanentním zaledněním teploty nerostou? Běžte raději do hospody...

207448

19.12.2009 00:32

Climagate – Velký vědecký podvod

RE: Je editor ignorant?

pje 193.?.?.?

Příteli, zkuste přidat jedno promile k přirozeně generovanému objemu uhlovodíkových oxidačních výstupů a reziduí v izolovaném prostředí - nestane se nic. Zbytek ponechám na vaší inteligenci a znalostech...

207450

28.12.2009 11:17

Dopis Dolores Umbridgeové

Strach mocných

pje 193.?.?.?

Mocní bývají spojováni s nekonečnou silou a s citovou vyprahlostí a etickou plochostí. Je až neskutečné, jak mnoho lidí podléhá iluzi nedotknutelnosti mocných. Přitom ti lidé jsou ovládáni strachem. Strachem! Biochemický vzorec strachu je nejen úspěšný blokátor emoční stability, ale i zdrojem více či méně panické snahy urvat kost dříve a trvale. Ten, kdo se nebojí, nemá stálý popud k budování mocenské pozice a k užívání mocenských instrumentů. Strach mocných je však také vede k obraně před jimi virtualizovaným ohrožením, jímž je prostě i to pouhé odmítání podřízenosti a poručníkování. Nepleťme si ale moc a odpovědnost. Rodič není mocný, jenž se obává o to, že jej potomek přeroste nikoli jen fyzicky, je to geneticky determinovaný odpovědný jedinec, který po předem nedefinovatelnou dobu projevuje odpovědnost mimo jiné i jistým poručníkováním. Rodič má přitom výhodu jistoty, že odpovědně vychovávaný potomek po nabytí dostatku vlastních sil dokáže snadno a rychle sám převzít odpovědnost, takže mocenské ambice jsou zde zcela nepatřičné. Mocichtivci jako Dolores však žádnou podobnou jistotu nemají, a tak jim zůstává pouze jejich prázdný mocenský chtíč subjektivně obhajovaný právem silnějšího na exkluzivitu. Odpovědný rodič se nebojí předat odpovědnost do rukou potomků, mocichtivé Dolores se bojí o svou kost, o své insignie, o své ovládací zařízení... Ne, my se opravdu nemáme čeho bát, a i kdyby zlobři nás jakkoli terminovali, zůstává tu hrozba mučednictví živená neterminovatelnou myšlenkou... Zlobři se mučedníků bojí více než nás, takže stačí se jen zůstat stát pevně na vlastních nohou s vědomím odpovědnosti takového postoje...

208192

30.12.2009 17:49

Domov důchodců Dobrá Voda - smrt vysvobozuje

Hezký den

pje 193.?.?.?

Včera jsem napsal e-mail madam šéfové, zatím (a patrně definitivně) bez odpovědi. Trochu to provětrám jinou cestou...

208392

03.01.2010 23:41

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: Hodnotim dvojkou

pje 193.?.?.?

Chápu, že snaha měřit izraelským férovým, natož jejich metrem není v kurzu. Nechápu však, že agrese se stále někdo snaží obhajovat a eufemizovat neudržitelnými argumenty nebo ještě lépe zcela bez nich... Historie nevyrobila Izrael, to Izrael se od počátku snaží dělat historii a moc se neohlíží kolem...

208740

03.01.2010 23:51

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

Vojto,

pje 193.?.?.?

povězte, jakpak to děláte, že užitek ztotožňujete se ziskem? Většina mých studentů nejen oba pojmy důsledně rozlišuje, ale dokonce i překvapuje schopností jít v pojetí užitku daleko za hranice ekonomické měřitelnosti - zcela ve shodě s poznanou realitou. Přeji Vám, abyste v novém roce s menším ziskem pocítil mnohem větší užitek, tedy abyste neaplikoval přírodní zákon na ekonomii tam, kde platí trochu jiná metodologie... Ostatním zvědavým přeji, aby nepolevovali v hledání cest zpět ke člověku a k lidské vzájemnosti, neb ploužící se individua, vrážející do sebe a nepoznávající se, jsou tím nejméně vítaným filmovým námětem pro reálný život...

208741

04.01.2010 00:13

Jaký byl rok 2009? Co nás čeká?

RE: souhlasim temer ve vsem

pje 193.?.?.?

ad1): Jste odsouzen k stále rychlejšímu rychlejšímu uhýbání před nikým a ničím interaktivně nevychovávanými "nechanými žít", což může nejen fyzicky bolet...
ad2): Jste si jist, že si sám tak trochu nelžete, když si říkáte, jak jste sám sebou milován? Reflexe poskytované lásky je pravdivější a hlubší, popřeje-li jí pan jedinec pohledu, sluchu, citu...
ad3): Souhlas, i když i zde platí, že moje schopnost nezávisí jen na mém úsilí...
ad4): Egoista se v sebeklamu připravuje o radost z ne zcela nezbytných věcí ukrývajících duši lidí. Dokážete si koupit estetickou věc jen proto, že tím podpoříte estetickou duši autora? Ne? Škoda... respekt k rozpočtovému omezení je nicméně přirozeným regulativem množství takových věcí...

208743

05.01.2010 16:56

Politici propojení s mafií

RE: Tato pravda je bohužel na nic.

pje 195.?.?.?

Osobně to vidím na Věci Veřejné, i když ani tam nehlasuji pro každý jejich nápad či výrok. Velké zkorumpované partaje volit nelze, malé lidovce ze stejných důvodů také ne, zelení s Liškou a Bursíkem budou také politikařit, i když snad méně než jiní bývalí "vládní"... Bude třeba zatnout zuby a masivně vytáhnout do parlamentu dosud nezprofanované lidi a jejich partaje...

208919

05.01.2010 17:04

Politici propojení s mafií

Která Krakatice?

pje 195.?.?.?

Ta před Kubicem a před "nocí dlouhých nožů" nebo ta za Kubiceho, zmanipulovaná Langerem, Vidímem a jejich státními zástupci a policejními náčelníky? Tichého skupině lze věřit, těm po něm již nikoli. Langer systematicky shání podobný křížově kompromitační seznam jako měl Mrázek, taškařice s Moravou byla jen špičkou ledovce. Langera je třeba zaměstnant, ať tahá on...

208921

09.01.2010 23:37

Propaganda

Ano,

pje 193.?.?.?

vaše sdělení z posledního odstavce podepisuji a nemám vůbec problém s potenciální ikonizací moudrého pana profesora těmi, jejichž intelekt a étos na více než onu ikonizaci nedosáhne. František Koukolík pochopitelně dělá propagandu - zviditelňuje závažný problém reálné existence deprivantů, které množství jiných a mnohem více mocensky cílujících propagandistů zcela ignoruje, jakoby neexistovali napříč sociálními vrstvami...

209347

A také MUDr. Kubek a prof. RNDr. Strunecká, alespoň z těch českých odborníků, kteří se tím veřejně netají.

209479

13.01.2010 12:41

Mossad spojen s „atentátníkem s bombou ve spodkách“

A já hlupák podezíral CIA...

pje 193.?.?.?

Původně jsem podezříval z nedostatku času výhradně CIA, což nyní vyžaduje pouze drobnou korekci - sionistická klika vládnoucí globálnímu mamonu jako vodič amerických loutek je opět tou skupinou údajných lidí, která má za sebou tolik obludných stop, že je nanejvýše záhodno tento svět o ní rychle redukovat a ony stopy pro výstrahu zveřejňovat.

209532

21.01.2010 12:09

Jak elity ovládají svět

Dobrý text

pje 193.?.?.?

Vladimíre, klobouk dolů. Zejména v tom, jak nečernobíle nahlížíte na autora oné publikace. Každý z nás je formován svým prostředím a Rothkopf musel projevit docela dost odvahy, chtěl-li popsat realitu a ne ji zakrývat mimikrami. Rothkopfovy etické soudy jsou zcela nepodstatné, není-li to náš soused a nemusíme-li s ním denně hovořit. Podstatné jsou jeho svědectví, jak to v Klubu chodí.

Dále oceňuji vaši připomínku společenského systému, kde jisté individuální nesvobody a ideologický monopol byly vyváženy mnohem menší ekonomickou stratifikací lidí a větším prostorem pro kreativní myšlení s potenciálem vytvářet si vlastní paralelní subkulturní subpyramidy.

Jak z klece? Stačí dodržovat princip spořivosti (mnoho nepotřebuji a snažím se vydělat tolik, aby mi dost zbylo) a odolat tlaku okolí na sociálně konzumní standardizaci (Ty tohle ještě nemáš - nejsi nějakej divnej?). Úspěšný jedinec není ten, který zdolá vrchol hory (pyramidy), ale ten, který odolá pokušení nesmyslného zdolávání hory a pustí se do smysluplnější činnosti. Vskutku, ti na vrcholu pyramidy i ti, kteří se stejně usilovně jako bezohledně škrábou od úpatí k vrcholu, nejsou ani úctyhodní ani nezbytní, proto mohou být přehlíženi. Schopnost zajistit si živobytí kulturním způsobem je jediný univerzální kategorický imperativ současnosti (nekrást, nebát se a umět). Krásný den!

210081

21.01.2010 12:44

Jak elity ovládají svět

Opět J.M.Greer

pje 193.?.?.?

V dnešních blistech jsou dva velmi podnětné články, ten Valachův ale nenabízí cestu z klece. Naopak John Michael Greer v překladu Karla Dolejšího opět dokazuje, že být druidem je dnes mnohem více než být špičkovým akademikem. Elitám se dobře daří pouze tehdy, jsou-li remcalové atomizováni a bez vůle ke společné iniciativě. Elity vezmou ohled jen na to, na co musí vzít ohled ve vlastním zájmu. Platí staré známé, že hospodské řeči hladové nenakrmí a neinformované nepoučí... http://blisty.cz/2010/1/21/art50869.html

210087

25.02.2010 22:49

Tvoje HDP na moji hlavu

RE: Prozření

pje 193.?.?.?

Vojto, jistě chcete, aby kromě současných lumpů a podvodníků vloudivších se bez skurpulí do politiky a do vlastnických a manažerských pozic v ekonomice je po odmrštění státní kontroly a zájmu bylo ještě více. Vy jste mi ale pěkný ochránce toho dobrého, co dosud lidé této země přinesli nejen sobě. Stát nekurompuje svobodné občany, to svobodní, nezodpovědní a právo si po svém ohýbající svobodní čeští občané korumpují stát i soudy. Mám z vašich slov silný pocit, že žijete na Marsu, nikoli v Česku na planetě Zemi, a rozhodně netrpím interpretační nedostatečností.

213517

05.03.2010 12:22

Návrh postupu pro likvidaci státního dluhu aktivitou občana

Pracuji na kalkuacích ZP a UDPH

pje 193.?.?.?

Volby jsou za současných podmínek demokratury právně relevantní komedií. Proto je nutné pracovat na změření a analýze implementačních podmínek pro to, o čem autor trochu jednostranně píše - změně daní a základní příjem. Základní příjem nahradí běžné sociální transfery a těm, co nebyli jejich příjemci, nahradí otrocké podmínky dosahování pracovních příjmů. Dále se odstraní zdanění práce, protože zavádět zdanění strojů lze pouze v pohádkách, daňově technicky je to nemožné. Výnos daní z příjmů nahradí univerzální daň z přidané hodnoty zdaňující i finanční služby, která při existenci základního příjmu nebude důchodově regresivní, ale progresivní a bude postihovat lačnější namísto skromnějších. Skromný obvykle nepotřebuje úvěry a půjčky, naopak obvykle tvoří úspory. Pokud lačný potřebuje půjčky, nechť se stane dlužníkem a nechť se ohání, aby splatil svůj dluh. Vláda nebude kromě nestandardních případů pečovat o sociální sféru ani o skrytou nesystémovou podporu byznysu prostřednictvím státních zakázek. Statistický úřad se stane servisním datovým centrem pro každého a v podstatné míře zdarma (srovnej s ČHMÚ). Pokud po volbách bude zájem, bude připravena komplexní fiskální reforma v intencích toho, oč jde i autorovi článku. Zbavit se chování ovce nestačí, je třeba odpovědně konat.

214109

07.03.2010 16:29

Cigarety a farizejstvo

závislost

pje 193.?.?.?

Můj děda i tchán kouřili do padesáti, pak na jasné slovo lékaře "vyberte si smrt za dva roky nebo život na třicet let" zvolili to druhé. Vydrželi, překonali nejen fyziologickou, ale i psychickou závislost silných kuřáků (děda až 60, tchán až 40 denně) a stali se i zásadovými, ale přiměřeně tolerantními nekuřáky. Teprve pár let poté, co přestali, jim došlo, že to bylo svinstvo, nerozum, zbytečně vyhazované peníze. Došlo jim, že je snadné stát se otrokem, ale velmi nesnadné se otroctví zbavit, byť toho dobrovolného... Držím vám palce nejen vydržet, ale i zvrátit vaši dosavadní vládu chutí a pocitů nad sebou samým ve vládu rozumu a jiných skutečných radostí života.

214287

18.03.2010 14:58

Pozice izraelských osadníků podminovává zájmy USA

Co udělá AIPAC a ADL?

pje 193.?.?.?

Zatím se tyto sionistické instituce obouvaly zbaběle do osob neztotožněným s establishmentem, kde cítily slabou obranu a téměř nulovou veřejnou podporu. Jenže Petraeus je nejen součástí establishmentu, ale dokonce jeho vlivnou a prominentní součástí disponující veřejnou podporou. Muslimští militanti se tak stali po létech pronásledování jako teroristů silným argumentem politického osvobozování se USA z pavučiny sionistického vlivu. Podporu slušných židů, kritizujících izraelské vedení a politiku, nejen že neztratí, ale mohou ji naopak výhodně směnit za zmíněné dvě nátlakové skupiny operující na principu psychoterorismu za peníze US citizens.

215286

Problémem tady v ČR je nikoli marginální skupina těch, od nichž autor abstrahuje. Jen málo vysokopříjmových se k svým příjmům propracovalo při zachování slušnosti a nikoli na úkor ostatních, třeba jen slušnějších. Příliš mnoho vysokopříjmových je podvodníků, byť jejich podvody české právo jako podvody nekvalifikuje nebo prostě za tyto podvody nebyli žalováni, či byli ale nebyli odsouzeni. Článek přesně ukazuje, že vysokými příjmy není ohodnocena kvalitní práce, která je jako kvalitní vnímána poptávkou a proto nakupována stejně jako její produkty. Reklama a marketing usiluje o takového zákazníka, který nepřemýšlí a pouze dychtí po novém produktu "své" značky, ať jsou jeho vlastnosti jakékoli. Na druhé straně se mnoho vzdělaných, pracovitých a morálních lidí rychle dostává mimo příležitosti v dobrému výdělku či výnosům, protože většina takových jobů a businessů je založena na ztrátě etického kompasu a na selektivní bezohlednosti. Penězi zalepení ztrácejí znaky dobrého vychování a v padnoucích oblecích jsou schopni lhát vlastní babičce, natož obchodním partnerům. Kdyby byl obelhaný zákazník nebo obchodní partner oprávněn vzít si zpět ekvivalent své škody od onoho podvodníka, patrně by podvodů ubylo. Jenže kdopak to tvoří zákony a definuje právní prostředí? Kdepak je to etické chování zákony nepotřebující? [bliji]

218783

18.05.2010 10:48

Svoboda a moc

RE: Nepochopení..?

pje 193.?.?.?

Pane Zváro, pojem Laissez faire je pro dnešní populaci historickým termínem, do nějž si s větším či menším ohledem na dobový kontext, autora a uživatele projektujeme vlastní představy o významu tohoto pojmu. Přijmu-li vaše "nechte mne být", pak se ptám: Kdy lze nechat být svobodného jedince, který užívá své svobody, ale více či méně zjevně narušuje svobody jiných? Opravdu jste si jistý, že interpretační koncepce libertariánů není logickým a praktickým nesmyslem? Copak jsou všichni jedinci a společenství jedinců (tj. sociální entity jako rodina...) schopné poznat, zda a jak jejich chování interferuje s chováním jiných? Ono "nestarej se o mne" totiž implikuje "nestarám se o tebe", což v důsledku brání schopnosti poznat, že mohu, byť nevědomky, někomu v okolí škodit. Orwell dobře vystihl to, co se bojí libertariáni říci nahlas - že pouhý institut vlastnictví nedává vlastníkovi o mnoho více než pár pocitů a spoustu starostí, avšak omezený mocenský potenciál. kdyby tomu tak nebylo, neusilovali by libertariáni o majetek stejným způsobem, jakým o něj usilují nelibertariáni (uspokojení či užitek z majetku je totiž bezmezně pestrý subjektivní jev včetně mocenských aspektů). Hluboce oceňuji článek pana Lhotáka, u Vás se obávám, že myslíte jen na půl cesty. Ostatně, i libertariáni dobrovolně a ochotně podléhají koučingu, aniž obvykle tuší jeho cíle...

219591

18.05.2010 11:08

Svoboda a moc

RE: Nepochopení..?

pje 193.?.?.?

Pokud byste pečlivě prostudoval Adama Smithe a současně prostudoval jeho epochu (totéž vřele doporučuji panu Zvárovi), zjistil byste, že patřil k mimořádně bystrým, výjimečně bystrým pozorovatelům a syntetickým myslitelům nejen své doby. Podotýkám, že Smith (částečně i Bastiat) se vymezoval vůči tehdejším hegemonům, přesto si však uchoval schopnost vidět kromě neviditelné i tu viditelnou ruku - nikoli trhu, ale nad trhem. O trzích s opiáty, řízeným tržní neviditelnou rukou a blahosklonně tolerovaným viditelnou rukou tržně motivovaných hegemonů, se bohužel nezmínil, zato o daních a jejich optimální koncepci ano. Jinak vám tleskám, emoce provázejí racionalitu (ostatně jde o známé biochemické a biofyzikální procesy v lidském mozku) a člověk na rozdíl od jiných sociálních druhů živých organismů je schopen abstrakce jako tvůrčího prostoru a na místo intuice živočichů pracuje s anticipací a je schopen projekce budoucnosti. Snad se nikoho nedotknu, když sdělím, že každý člověk je schopen svého kousíčku inteligentního designu.

219593

18.05.2010 11:14

Svoboda a moc

Vlastnictví

pje 193.?.?.?

Pane Zváro, zkuste se, prosím, zamyslet nad následujícími dvěma problémy: 1. Z čeho odvozujete legitimitu "práva na nedotknutelné vlastnictví"? 2. Jaký podíl současných vlastníků v ČR (a dále těch třeba z Forbes) považujete za eticky i právně ctihodné vlastníky? Prosím o opravdu neobvykle hluboké a důsledné zamyšlení se s použitím obtížně dostupných informací...

219595

25.05.2010 16:16

Věci veřejné – hra na upřímnost Kmotra Bárty?

Jsem na tom jako Luxor

pje 195.?.?.?

Prakticky sdílím jeho přístup včetně nikterak uspěchaného a jednoznačného hlasu pro VV. Proč? Vzhledem k drtivé převaze nezodpovědných svobodomilných se musím přiklonit i k některým restrikcím, které povedou k zlepšení současné situace pro většinu populace, zejména pro tu poctivou, kulturní a nesebestřednou. Pan Bárta je šikovnější než pan Langer, který si ku obrazu svých zájmů hodlal přeonačit PČR, což jsem od počátku považoval a považuji nadále jako zájmovou privatizaci policie pod pláštíkem veřejné služby. Pan Bárta dokáže přesvědčit své okolí o větších schopnostech než jimiž disponuje, ale nečiní tak všichni dosavadní partajní a loutkovúdčí šíbři? On alespoň nevytahuje peníze z kapes daňovým poplatníkům v míře jakým to činí za veřejný háv skrytí privátní nadhaněči. Pan John je ve věku, kdy si pánové vždy tak trochu víc fandí a on není žádný přeborník v manipulaci davem, jen přijímá uvěřitelné role povětšinou svých kusů. Pokud se VV zasadí o tvrdou redukci korupce všemi prostředky (obrať kapsy a odhal duši, kdož se o veřejnou zakázku ucházíš), voličsky se odměním stálostí. Pokud se VV ušpiní lhostejno zda doma či od Mossadu a CIA, pak se jim též odměním, ale poněkud jinak... Svobodní chybujícího Petra Macha pro mne trpí nemocí oddělující svobodu od odpovědnosti a solidarity, což nekvalifikuje ani na vůdcovství vlčí smečky, natož do parlamentu kulturní lidské společnosti. Paní Bobošíková mi neimponuje a její partaj také ne - potenciál na změnu české politiky k lepšímu navzdory hezkým slovům nemají. Nesdílím dojmy autora článku ohledně hrozby, jíž představuje údajně paramilitantní a špiclovský Bártův soukromý černošerifov. Lepší je zaměstnant za své spousty nenadějníků než je sociálními dávkami udržovat v pracovním klidu. Howgh!

220096

01.06.2010 16:10

Brutální útok na mírový konvoj v mezinárodních vodách

RE: To je prachobyčejné pirátství.

pje 195.?.?.?

Já vám rozumím. Svým způsobem, mám na to zaplaťbůh bohaté vzdělání... Zkuste probádat interpretace stručného "cogito ergo sum", jste-li toho schopen [smích]

220847

01.06.2010 16:15

Brutální útok na mírový konvoj v mezinárodních vodách

RE: To je prachobyčejné pirátství.

pje 195.?.?.?

Ve Kbelích testoval Kauba své bezocasé experimentální letouny, o ničem jiném ti staříci (pár jsem těch, co věděli, znal) nemluvili. Neradr bych vás ocejchoval jako strejdu vypravěče od splávku...

220851

Obávám se, že ropný zlom je za námi. Výhrady k podmořské těžbě ze šelfových oblastí vyslovované v předchozích desetiletích se ukazují jako zcela pravdivé. I v relativně mělkém Mexickém zálivu je těžba příliš nákladná a technologicky nezvládnutá. Bez havárií a využítých příležitostí k technologické změně není možno spolehlivě dlouhodobě těžit, i kdyby migrační pole bylo bůhví jak mocné. Ghawar není migrační, ale velmi členité a celkově mimořádně mocné pole, jehož profil je dostatečně znám. Mexický záliv tento potenciál nejen že nemá, ale zejména je každý nově uvedený zdroj do provozu v průměru nákladnější a méně vydatný. tekuté uhlovodíky opravdu nejsou ničím jiným než relativně krátkodobou energetickou dotací průmyslového a technologického rozvoje. Nyní jsou na tahu biotechnologie a fotovoltaika.

222013

24.07.2010 23:38

Soud se Zvědavcem, aktualizace, červenec 2010

Korunový operační systéme

pje 193.?.?.?

Jste si jistý, že vaše hodnotové soudy pocházejí z vaší hlavy? Nejvíce bezcitných je v okolí přecitlivělých, chcete být soudcem či soudícím komentátorem? Mnohé utrpení Židů pochází výhradně z jejich činů stejně jako jejich sláva, úspěchy a mnohdy nikterak úctyhodné bohatství. Navrhovatel v této kauze se chová jako fracek, kterému kdosi k jeho kačerovi na provázku poznamenal, že nemá zdravý pohled. Zbabělost je vskutku znakem mnoha spoluobčanů v mé zemi... Přeji Vladimírovi navzdory jeho přiuzeným plicím pevné zdraví.

224829

24.07.2010 23:41

Soud se Zvědavcem, aktualizace, červenec 2010

RE: Korunový operační systéme

pje 193.?.?.?

Ona to vlastně byla reakce na protiprotíka... Ale oběma jejich malost nezávidím...

224830

24.07.2010 23:56

Soud se Zvědavcem, aktualizace, červenec 2010

RE: Zajímavý pamflet od Šmelhause

pje 193.?.?.?

Chtělo by to zůstat u věcnosti bez jistých adjektiv. Jinak pouze sporem lze dospět k pravdě, vzájemným poplácáváním se po ramenou je nakročeno ke lži... K některým lidským činům se věda nemá vyjadřovat navzdory faktu, že nejen v kriminalistice vědu nahradit nelze...

224832

03.08.2010 13:26

Obrovské požáry v Rusku – co se děje?

Medvěde,

pje 193.?.?.?

jistěže s tím počítají všichni. Ona ta příroda obsahuje i podivuhodné zástupce speciae homo sapiens se vším všudy [vyplazený jazyk] Ale nyní vážně, argument s přírodou nikterak nevysvětluje, jaký je podíl člověka (tzv antropogenní vliv) na jinak přirozený jev... Monitoring změn elmag polí by sem nepochybně přinesl více světla...

225521

03.08.2010 13:33

Obrovské požáry v Rusku – co se děje?

RE: Je tezke urcit,co je dilem prirody a co je planovanym zasahem do prirody.

pje 193.?.?.?

Souhlas. Disponuji ještě dalšími informacemi, které potvrzují nyní již několik sekvenčně i paralelně působících cílených lidských aktivit využívajících procesů v biosféře k vlastním cílům. Má to ale jeden háček - nikdo přesně neví, kdo o tom co ví z různých zájmových i nezávislých skupin, takže zatím jen drobné testy...

225524

Pokud mají deriváty fungovat, pak musí být bezprostředně spojeny s podkladovým aktivem, které ovšem nesmí být samo derivátem. Základní Default Swaps) byly právě tím, co odtrženo od své poznatelné podstaty (rozuměj známé struktury bondů a akcií schopné ocenění) způsobilo smrtící objem transakcí spustivších Velkou finanční krizi. Tyto transakce splňovaly bytostně všechny podmínky tržní transakce - kontrakt byl uzavřen na základě jistoty jedné (informovanější) a dojmu druhé strany, že jde o (oboustranně) výhodný obchod. Proto je zcela nezbytné tvrdě požadovat účinnou regulaci finančních trhů všeho druhu a úrovní, aby se finanční pseudoinovace nerozlévaly do prostoru právně nedostatečně definovaného, kde se plně uplatní všechny formy tržních selhání a jejich konkrétní varianty.

226204

18.08.2010 12:39

Eva Cironisová

Čest

pje 193.?.?.?

Vzdávám Vám, paní Evo, čest, jež Vám náležela za života a bude s Vámi spojována spolu s lidskou důstojností i nadále. R.I.P.

226505

01.10.2010 21:00

Fallúdža je horší než Hirošima

RE: Kto to zastaví?

pje 193.?.?.?

Ano, ale s právem nesouhlasit s přelety aliančních letadel, které nedeklarovaly náklad nebo souhlasit s podmínkou souladu s mezinárodním právem. Myslíte, že člen paktu je robot ovládaný velením paktu?

229130

14.10.2010 16:11

Plné znění projevu íránského prezidenta Ahmadínežáda před VS OSN 13. října 2010

Možno byste nemali pýtať citácie

pje 195.?.?.?

Vám nepřipadá, že jste jako Sartre, který nenávidí, místo aby nahradil emoce racionálním posouzením hodnoceného? Právě emotivní samosoudci bývají ti, kteří nejsou schopni porozumnět, protože to z důvadu absence racionality a přítomnosti hedonistické morálky nepotřebují. Jim totiž o pravdu nejde, jim jde pouze o jejich místo na slunci... Zkuste to jinak: Dokažte, že Ahmadinedžád vykládá báchorky a sám nedodržuje vlastní kázání!

229989

...a nepíšte tu zbytočné slová! Zistíte si to!

229990

25.10.2010 11:18

Tajemství peněz

Věda mate pojmy

pje 195.?.?.?

Doporučuji nečíst žádné knihy, zato přemýšlet jako autor a testovat své myšlenkové konstrukty realitou. Autor zasluhuje úctu za neortodoxní přístup k nápravě současného selhávajícího transakčně-distribučního ekonomického systému. Test realitou však v jeho případě hrozí poznáním, že akumulátoři many a stát v podstatě jedno jsou... Ono se to bez osobní iniciativy a osobní garance jaksi neobejde, když Moc (měřená v kg. many vlastněné či přiřazené k funkci) se používá k ovládání, nikoli k vládnutí...

230868

25.10.2010 11:59

Tajemství peněz

RE: spekulace jako sprosté slovo

pje 195.?.?.?

Milý pane, vaše představa o tvorbě zakladatelského kapitálu úctyhodného reálného podnikání spekulací je mimo realitu. Zeptejte se forexových měnoměnců, kolik z nich tím vydělává na založení CarrotHoldingEurope Ltd. A hlavně, nesuďte podle sebe jiné... [smích]

230874

25.10.2010 12:16

Tajemství peněz

RE: Svět ovládají lichváři

pje 195.?.?.?

Obávám se, že vlevo od vás je celý svět a vpravo od vás je nekonečné vakuum... Jinak zkuste neúmyslně šlápnout v tom vašem světě vedle a rovnou si nachystejte provaz, nechcete-li otročit...

230876

25.10.2010 12:22

Tajemství peněz

RE: nepřesnosti článku

pje 195.?.?.?

Bohužel to, co si pamatujete, nemá žádný vztak k tomu, na co reagujete. Bolševici v osmačtyřicátém nekradli půlky domů ale domy celé, to za prvé. Za druhé, řemeslná zručnost a barter dnes sníží množství peněz potřebných na stavbu domu o více než o polovinu... Takže i já moc prosím, Rejpale, méně mluvte (pište) a více přemýšlejte, nezavdáte tak důvod k odhalení vašich nedostatků...

230878

Stránka: 1 2 3 4 5

Káva pro Zvědavce

66

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc březen přispělo 140 čtenářů částkou 23 155 korun, což je 66 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

I na pokraji sil musí evropské státy platit „výpalné“ Bruselu v plné výši.28.03.20 15:29 Evropská unie 0

Pozorujte dnešní právní zrůdy, ceny a lichvu! Šílené!!27.03.20 18:19 Česká republika 5

Jourová varuje27.03.20 14:54 Evropská unie 6

Vědci zjistili u 600 lidí 40 různých mutací koronaviru26.03.20 22:20 Island 6

Holandsko a Švédsko začínají ustupovat od teorie stádní imunity26.03.20 22:07 Evropská unie 2

Vláda mění své rozhodnutí ohledně odškodnění - bojí se bankrotu (a právem)26.03.20 22:00 Česká republika 1

Indie vyhlásila 1,3 miliardě svých občanů stanné právo26.03.20 21:02 Indie 1

Koronavirus: Drakonická opatření v Bolívii26.03.20 09:03 Bolivie 7

VIDEO: Massimo Mazzucco zajímavé souvislosti a "náhody" COVID-1926.03.20 07:56 Itálie 0

Politická korektnost a krvelačnost chorých feminacistek vedla ke konci mluvčího FK UK25.03.20 11:07 Česká republika 12

Ministerstvo obrany chce uspořit až 2,9 miliardy korun25.03.20 07:00 Česká republika 1

Evropská unie vojensky podporuje Turecko24.03.20 17:34 Evropská unie 2

V USA začala ekonomická krize24.03.20 04:25 USA 3

Video: Allahu akbar! Nepokoje v uprchlickém táboře Eleonas v Aténách23.03.20 17:51 Řecko 0

Video:Německo už není zemí mléka a strdí, ale Afričanovi to nevysvětlíte23.03.20 17:45 Německo 1

Protesty proti omezením kvůli koronaviru v Paříži23.03.20 16:19 Francie 0

Stát zakázal výrobu dezinfekce Martinu Žufánkovi23.03.20 15:43 Česká republika 1

Rusko a Kuba posílají do Itálie své lékaře22.03.20 17:35 Rusko 4

Blokování čínské pomoci Itálii v Praze22.03.20 16:08 Česká republika 3

Chmelár o prohlášení Stoltenberga: Je to šílené a nepříčetné21.03.20 08:40 Slovensko 2

Měnové kurzy

USD
24,60 Kč
Euro
27,48 Kč
Libra
30,64 Kč
Kanadský dolar
17,54 Kč
Australský dolar
15,17 Kč
Švýcarský frank
25,86 Kč
100 japonských jenů
22,80 Kč
Čínský juan
3,47 Kč
Polský zloty
6,04 Kč
100 maď. forintů
7,69 Kč
Ukrajinská hřivna
0,88 Kč
100 rublů
31,23 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 938,79 Kč
1 unce stříbra
356,21 Kč
Bitcoin
152 909,63 Kč

Poslední aktualizace: 29.3.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 50 616 683