Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Kropáč

Nalezeno 414 příspěveků, 22 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

20.01.2008 19:42

Kanada omylem zveřejnila, že považuje USA (a Izrael) za země, které mučí

Nevím. Je tohle blábol?

Kropáč 89.?.?.?

http://www.nsec-88.org/knihy/zivot-usa-zida.html

152216

20.01.2008 21:43

Eretz.cz opět proti Zvědavci

Pro a anti

Kropáč 89.?.?.?

Možná že by pomohlo vymezit pojmy. A zase možná, že to znáte. Ale přesto doporučuji:
http://www.whitejustice.com/e-library/archiv/sk_Nedotknutelni.pdf

152225

24.01.2008 21:08

Války nejsou nutné

Nesprávně formulované nadpisy.

Kropáč 89.?.?.?

Mám na mysli (války)jsou - nejsou nutné. Nebylo by vhodnější formulovat, jaké kvality musí mít lidská společnost, aby k válkám nutně nedocházelo? Za současné situace k válce nutně musí dojít. A to nikoli pro vlastnosti euroatlanské civilizace, ale i pro vlastnosti civilizací asijských. Mrzí mne to, ale co nadělám.

152555

25.01.2008 13:29

Války nejsou nutné

RE: Na jaké vlně vysíláte?

Kropáč 89.?.?.?

Za žádné situace není válka nutným řešením...

h) dobře, formulujte podmínky potřebné k potřebné k realizaci tohoto tvrzení a tím jeho verifikaci.

V té současné situaci by to byla v případě nukleární války západu proti východu v podstatě rozšířená sebevražda.

h) já netvrdím něco jiného. Střetu euroatlantské civilizace (kam patří nejen USA, ale i například Austrálie, při porozumění jeho vzniku i Izrael) a asijské civilizace lze předejít. Uvádíte podmínku, za jaké k tomu nedojde:

Lidská společnost nemusí mít v tomto případě žádné zvláštní kvality - stačí obyčejný pud sebezáchovy u těch, kteří o něčem takovém rozhodují.

h) absence liberalizmu v uvedeném tvrzení, navíc trochu utopie. Demokracie je na škodu, postačí odloučení ekonomické síly od exekutivy. Řízení exekutivy je třeba svěřit osvíceným diktátorům, nebo určité skupině (například triumvirát v antickém Římě) nikoli diktátorům "vyšinutým". Jedním z takových vyšinutých byl Hitler a Mao-tse-tung (omluvte případné nedostatky v transkripci), rovněž tvrdící, že války jsou nevyhnutelné. Ovšem "něco" na tom je. Stačilo by ovečky jen stříhat, ale nestahovat je hned z kůže. Navíc vůbec nepočítáte s poruchou instinktů, selháním člověka i možností selhání techniky.

horší hrozbou je unipolární expanzivní politika USA a Izraele

h) to je přece důkaz o tom, že nelze oddělit ekonomickou sílu od exekutivy. Pak bychom se také mohli hašteřit o tom, co rozumíme ekonomickou sílou a exekutivou. Otázka zní: lze oddělit ekonomickou sílu Sionistů od exekutivy demokratickými prostředky?
h), nezbývá mi, než Vám popřát dobrého dne. Vysíláme každý na jiné frekvenci. Nejspíš je vlnová délka taková, že to vylučuje příjem harmonické vlny. A to jsem měl na mysli svým
"Nebylo by vhodnější formulovat, jaké kvality musí mít lidská společnost, aby k válkám nutně nedocházelo?"

Vysvětlivka: h) = Kurva štelung, gutn tag

152641

27.01.2008 22:28

Všechno je jinak

Pro mne velmi poučné čtení.

Kropáč 89.?.?.?

Ono sluníčko nikoho nevytáhlo z bláta, takže na tom vlastně nezáleží. Že moji předkové patřili k předbělohorské šlechtě. Jistě, udělali spoustu pitomin, poslední s tím cizákem, co měl v erbu "Neumím utíkat". Ale je úsměvné číst, jak Papežencům někdo něco ukradl.

152854

28.01.2008 23:02

Všechno je jinak

RE: No nazdar !

Kropáč 89.?.?.?

Kdo má opravdu smysl pro humor, tak se náramně pobaví průběhem kostnického koncilu (1414 - 1418). Jak se tehdy duchovní otcové legračně vypořádali s Janem Husem i papežem Janem XXIII., to překonává i takové komiky, jako byl Lauer a Hardy.

152980

29.01.2008 11:29

Všechno je jinak

RE: No nazdar !

Kropáč 89.?.?.?

Viděl jsem, jak se jeden počestný občan rozhorlil. Bylo to u kontejneru, vedle něhož ležela (nevím jak se to stalo) použitá menstruační vložka. Jistě, je to nechutný šlendrián. Ale tomu obyčejnému občanovi to zavánělo ďáblem a komunistickou barvou. Trochu mi jej připomínáte.

153018

29.01.2008 19:45

Všechno je jinak

RE: No nazdar !

Kropáč 89.?.?.?

Co tak najednou invektivy? Vždyť jste napsal:
"Tedy vám pánové povím,ve vás se komunisté taky pěkně vyřádili!
Zprvu jsem napsal příspěvek,v kterém jsem se snažil trošičku rozebrat a odpovědět na tu hromadu nesmyslů,lží,nenávisti a hlavně blbosti - jenže vskutku pekelná to práce !".
Víte, ten Nový zákon nejen znám, ale něco navíc. Třebas: Buďte mírní jako holubice a lstiví jako hadi. Beze všeho. Odmítám však být rozumný jako holubice a přízemní jako had. Ostatně "Moje království není z tohoto světa..." Jan 18, 36. A jak víme, v Království nebeském panuje čistý komunism. Tak co vlastně máte proti těm komunistům? Když Vám sebrali majetek, tak tady měli postavení císaře. A císařovo císaři ne?

153047

06.02.2008 20:42

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

Militantní feminizmus

Kropáč 89.?.?.?

Pro účely pochopení záležitosti je nutné preparovat pohyb v přírodě a lidské společnosti podle základního zákona dialektiky -jednota a boj protikladů. Jedná se o jeden z důkazů o tom, jak zaostává filozofie za technickým pokrokem, který vkládá do rukou lidí myslících stejně jako v 19. století takové prostředky, jako je například štěpení atomů.
Násilné zastavení vědeckého výzkumu, k zabránění toho trendu, předvedl Unabomber - Theodore Kaczynski.
Zatím v té věci nebylo formulováno nic lepšího než je pozitivizmus. Uvažování tvrdého jádra feministek lze chápat, vůči pozitivizmu, jako levicový revizionismus, který boj protikladů absolutizuje a přeměňuje všechny protiklady na antagonismy.

153481

06.02.2008 23:42

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: Militantní obsesivní šovinismus

Kropáč 89.?.?.?

Jak to mohu vědět? To bych nebyl korektní. Ostatně je to v textu mého příspěvku, stačí zaměnit jedno slovo. Jen vím, že protikladem feminismu je maskulinismus. Nu a k tomu jeden odkaz:
http://www1.cuni.cz/~rihad/med/muzi.htm

153516

10.02.2008 16:16

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: Militantní obsesivní šovinismus

Kropáč 89.?.?.?

Napsat Adam Kadmon, nebo něco podobného, tak nevím. Možná, snad, ale to by nesmělo být TADY. V duálním světě. Zrůdy jsou. Proč jsou, lze zdůvodňovat různě. Ale nachytat mne s tím na toto téma? Tůdle (ohrnuji ukazováčkem nos), mi vypadly dva zuby. Další část příspěvku je přijatelná, ovšem zdůvodnění netkví v biologických anomáliích.

153836

10.02.2008 23:40

Dopis poslancům parlamentu ve věci antidiskriminačního zákona

RE: Militantní obsesivní šovinismus

Kropáč 89.?.?.?

Vážená paní (nejspíš amanitin), hluboce se Vám omlouvám, protože tohle si již nezasloužíte. Zároveň všem slibuji: já už to víckrát neudělám. Protože zamotat do feminismu bio-anomálie a ještě Foucaltovo kyvadlo včetně absolutní pravdy, to zas nemám zapotřebí.

153887

12.02.2008 22:34

Bestie

Proklínání a IQ

Kropáč 89.?.?.?

Každý, kdo bojuje se zlem nebo jen zlo nenávidí, musí být náramně opatrný. Aby se nestal zlým.
Je řada metod, kterými se měří t. zv. IQ. Nevýhodou je, že zhruba 50 procent kteréhokoli testu nehodnotí možnost přístupu ke vzdělání, ale jen kvalitu paměti. Tak tomu alespoň bylo v ČR před zhruba 30ti lety.

154070

13.02.2008 12:25

Podivné otazníky kolem Jana Švejnara

Prosba

Kropáč 89.?.?.?

Nemohu ani nebudu posuzovat průběh primárek volby presidenta USA. Avšak při porovnání volby presidenta ČR poslanci a senátory mi to jaksi vychází nastejno. Intriky, vzájemné obviňování a pod. Nebo to je v USA jiné? Zajisté, pravomoci presidenta USA a ČR jsou nesrovnatelné. Jen bych rád slyšel (četl) názor lidí převážně žijích jinde, než v ČR, zda by volbě presidenta ČR prospěla přímá volba, všemi občany.
To se ale zadaného tématu netýká. Prosím tedy o zaslání soukromého e-mail na moji elektronickou adresu, nebo možnost připojení Skype.
Nastajáššij rabóčij korjesponděnt Kropáč děkuje za vyhovění.

154103

18.02.2008 19:23

Trapná fraška skončila

Jako ve všem

Kropáč 89.?.?.?

Presidentem ČR se stal opět Maharal z Haliče. Novým šéfdirigentem České filharmonie se po Zdeňku Mácalovi stane izraelský hudebník Elijahu Inbal. Pramen:
http://www.radio.cz/cz/clanek/100978

154633

02.03.2008 22:57

Autorka přiznala, že si vymyslela příběh o tom, jak přežila holocaust

Ze současnosti ČR

Kropáč 89.?.?.?

Starosti ministerského předsedy
V dnešním pořadu (2.3.08) ČT Otázky Václava Moravce odpověděl premiér na otázku, zda se bude předmětnými věcmi (návrat Čunka do vlády a viza do USA) zabývat, že nikoli. Důležitější jsou opatření související se škodami způsobenými orkánem Emma, poté odcestuje do Izraele a Sýrie. Naskýtá se otázka, jaká opatření vláda přijme ke škodám způsobeným orkánem. Další otázkou je, proč media nejen zcela opomíjejí informovat veřejnost o cílech zahraniční cesty pana premiéra, ale o této skutečnosti vůbec neinformují, zejména v souvislosti s jeho jednáním v Kanadě se zástupci tamní židovské komunity. Při tom je třeba zdůraznit zejména jejich požadavek, aby se Úřad pro dokumentaci a Úřad pro vyšetřování komunistických zločinů (zjednodušený název) zabýval cíleně antisemitismem. Taková pochybení médií mohou pouze případné antisemitické tendence gradovat.
Zdroj: http://domaci.ihned.cz/index.php#comm

A ještě jeden odkaz: http://ism-czech.org/?p=99

155572

03.03.2008 11:50

Autorka přiznala, že si vymyslela příběh o tom, jak přežila holocaust

RE: Ono by - důkazy o Jediné Pravdě

Kropáč 89.?.?.?

Umberto Eco, román Baudolino. Umírající biskup Ota hovoří k Baudolinu:
...Ale pozor, nechci po tobě, abys dosvědčoval něco, co bys sám považoval za lež, to by byl hřích, ale abys lživě dosvědčil to, co bys považoval za pravdivé, což je čin poctivý, neboť jenom nahrazuje nedostatek důkazů toho, co určitě existuje nebo se přihodilo. ... Člověk bez fantasie dokáže vyprávět jen to, co sám viděl, a někdy ani to ne, poněvadž nedokáže pochopit, co vlastně viděl. ...

155598

13.03.2008 13:54

Bonbónek

RE: Obrovský vliv mainstreamu na myšlení všech lidí

Kropáč 62.?.?.?

Také nevím zdaleka všechno, ale nejsem kvůli tomu vztahovačný.

§ 69 zák.č. 301/2000 Sb., o matrikách, v platném znění:
(1) Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.
(2) Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru, jde-li o
a) cizinku,
b) občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
c) občanku, jejíž manžel je cizinec,
d) občanku, která je jiné než české národnosti.

156453

13.03.2008 16:23

Bonbónek

RE: Obrovský vliv mainstreamu na myšlení všech lidí

Kropáč 62.?.?.?

Omluva. Tu poznámku o vztahovačnosti jsem si měl odpustit. [zahanbení] [zahanbení]

156460

17.03.2008 12:08

Mé postřehy z demonstrace proti radaru

Fanatismus a manipulace

Kropáč 62.?.?.?

Hodnotím-li výsledek demonstrace Ne základnám, konané dne 15.3.08, jsem na rozpacích. Pokud bych demonstraci mohl chápat skutečně jen jako vyjádření odporu vůči záměru vlády umožnit USA provozování radaru na území ČR, pak by bylo všechno jasné. Jenže na té akci se snažili parazitovat rozličná uskupení. Uvedu pouze jediný příklad: Komunistický svaz mládeže pochodoval pod praporem Gottwalda. To je ten fanatismus, který škodí hlavnímu zájmu.
Jiná politická či názorová uskupení jsou diskriminována masmédii, respektive autocenzurou redaktorů, publicistů podle vlastníků těchto masmédií. Nálepku antisemitistů, potažmo fašistů pak realizuje policie, vystavená právě takovým politickým tlakům. Zároveň se masmédia soustřeďují na oživení prošlého kreditu USA - zachránce demokracie nejen v ČR, ale i celém světě, takže cokoli má původ v USA je správné. To od demonstrace odradilo řadu občanů, všechno nelze svádět na pohodlnost.
Zvědavec by se měl více zaměřit na zveřejňování takových informací, které ČTK nezveřejňuje, jako jsou masivní demonstrace probíhající v USA proti válce v Iráku, včetně jiných aktuálních informací, například návštěva premiéra Topolánka ve dnech 8. a 9. března 08 v Izraeli. O tom se v ČR nepíše a možná, že by tyto informace byly využitelné při reakcích na zprávy, uváděné na webových stránkách masmédií. Ovšem, to všechno je jen můj názor.

156682

17.03.2008 17:36

Mé postřehy z demonstrace proti radaru

RE: Fanatismus a manipulace

Kropáč 62.?.?.?

Nauč se číst informace, které mají skutečnou hodnotu. To byl Topolánek v Izraeli jako turista, poznávat krásy Izraele a jejich shovívavost vůči Palestincům? Nebudu čerpat u Eretz, což je zřejmě tvým zdrojem informací. Ostatně k předchozí části mého příspěvku, která je jádrem mého názoru, nemá zřejmě pan poučovatel nic.

156693

20.03.2008 11:48

Hrdina, profesionál nebo spíše oběť?

Co je pravdivé a žádoucí.

Kropáč 62.?.?.?

To je rozhodující pro hodnocení jak hrdinů, tak zabijáků. Tedy místo, účel a způsob nasazení profesionálních vojáků. Nebo chcete-li žoldáků. Argumentovat charakterovými vlastnostmi profesionálních vojáků nikam nevede. Komu vyhovuje "adrenalinové" zaměstnání, ten si jej najde i jako profesionální zabiják, nebo automobilový závodník, dříve se říkalo dobrodruh. V dobách masového nasazení žoldnéřských vojsk se dokonce říkalo, že voják není člověk. Podstatou adrenalinových sportů i zaměstnání je existence zvýšené možnosti újmy na zdraví či životě.
Co je pravdivé a žádoucí je určováno mocnými, v současné době na území ČR doktrinou USA a Izraele.

156868

21.03.2008 11:22

Hrdina, profesionál nebo spíše oběť?

RE: Jak zoufale prolhane,

Kropáč 62.?.?.?

Prosím, abyste vlídně hodnotil krátkou recensi knihy Marné iluze, Gray, John: Globální kapitalismus ve své současné formě zosobňuje velice nestabilní uspořádání - nedisponuje samoregulační schopností. Globální světový trh navíc v žádném případě není nezpochybnitelným zákonem historického vývoje, ale pouhým politickým projektem - produktem silných centralizovaných vlád. Jedná se o pouhý utopický model, který musí být odsouzen ke krachu.

156950

21.03.2008 17:33

Hrdina, profesionál nebo spíše oběť?

RE: Jak zoufale prolhane,

Kropáč 62.?.?.?

Nepíši o kapitalismu v obecně chápané formě, ale o globálním kapitalismu. Řada lidí, a smyšlejících "pravicově", již pochopila, že liberální kapitalismus volné soutěže byl nahrazený globálním kapitalismem. Tedy snad abyste přeformuloval svoji argumentaci. Pokud chci nějakou myšlenku vyjádřit stručně nezbývá, než předpokládat stejné premisy u potenciálních diskutérů. Jestliže by se naše názory na kapitalismus lišily tak jak uvádíte, byla by plodná diskuse vyloučena.

156964

27.03.2008 22:51

Jazyk sionismu

RE: Diskuse

Kropáč 62.?.?.?

Pje, měl byste vědět, že mi "jdete na nervy". Češtinu užívám jako svoji "hračku". Když chci na chvíli zapomenout na rozličné "iluze", tak si na to čas "udělám". Je lepší, než rubikova kostka. A teď "koukám", že to "válíte" lépe, než Kropáč.

157348

07.04.2008 11:35

Svobodní zednáři – fantasmagorie nebo reálné nebezpečí?

Je nutné porovnat více pramenů informací

Kropáč 62.?.?.?

Pro začátek třeba: http://www.stampach.cz/clanek_detail.php?id=17

158449

14.04.2008 00:13

Peníze jako dluh

Patřím mezi ty zatím "spokojené"

Kropáč 62.?.?.?

Jenže vím, co je to inflace. Za peníze jež mám uloženy v bance a které jsem tam vložil v hotovosti, si za čas nebudu moci koupit nový automobil, ale leda tak láhev rumu a kvalitní šňůru na prádlo. Co neznehodnotí inflace, budu muset vybírat k zaplacení neúměrně zvýšených cen za potraviny, léčebnou péči a jiné věci, bez kterých se nedá žít.

159040

17.04.2008 22:21

Poděkování od nezakladnam.cz

Ne základnám

Kropáč 62.?.?.?

Blahopřeji a fandím vám.

159336

26.04.2008 20:18

Proč policie obtěžuje pana J.?

Podání vysvětlení v tr. právu ČR

Kropáč 62.?.?.?

Vysvětlení se netýká obviněného, tudíž nelze hovořit o právu nahlížet do tresního spisu, protože ten neexistuje. Jedná se buď o vysvětlení podezřelého, který ovšem může vysvětlení odmítnout i pro obavy, že s ním bude trestní řízení zahájeno (složitější, stadium před zahájením tr. řízení), nebo vysvětlení jiné osoby, zda ví o prošetřované okolnosti něco podstatného (určení svědka). Podstatné také je, že obsah vysvětlení uvedeného v protokolu (vždy se nesepisuje) nesmí být později osobě poskytnuvší vysvětlení předestírán k tíži, ani toho nemůže být užito jako důkazu v soudním řízení.
Tolik jen k informaci k diskusi, ten pán neměl nárok na poskytnutí dokumentů o tom, kdo a jak jej "prásknul".

159995

28.04.2008 18:23

Proč policie obtěžuje pana J.?

Omlouvám se,

Kropáč 62.?.?.?

jen zkouším anonymizér Tor, jak vyjde IP na Zvědavci.

160122

29.04.2008 08:42

Proč policie obtěžuje pana J.?

RE: TOR je hlupy vtip.

Kropáč 62.?.?.?

Je to tak, jak píšete.

160153

17.05.2008 21:14

Kdo by se ujal psa Daga?

RE: Ujal bych se toho pejska rád:)

Kropáč 62.?.?.?

Prosím, mohl byste uvést nějaký rozumný důvod k tomu, proč Zvědavec navštěvujete? Ovšem kromě toho, že tady chcete opruzovat.

161313

20.05.2008 19:54

ČT se základnou USA a nikdy jinak

Všude v ČR působí

Kropáč 62.?.?.?

peníze sionistů. Nejen v ČT. Ústavní soud se již několik týdnů nemůže dohodnout na formulaci rozhodnutí o stížnosti na reformu zdravotnictví. Buď soud rozhodne podle ústavy a dostane přílepek komunistických pohrobků, nebo podle záměru se zdravím kšeftovat. Pak nebude potřeba aby ústavní soud vůbec existoval a byly nějaké parlamentní volby. Z ČR se stává enkláva Izraele.

161518

21.05.2008 19:04

ČT se základnou USA a nikdy jinak

RE: vysvětlení

Kropáč 62.?.?.?

Zdvořile prosím o sdělení, proč na jedné straně zahrnujete do těch zavražděných Rusy a Číňany, když Vám, na druhé straně, živí Rusové a Číňani vadí? Nebýt vysokého počtu zlikvidovaných lidí těchto národností, tak by, i Vašich počtech, suverénně vedly U.S.A. svým exportem demokracie, založeném na totalitě sionistického kapitálu. Ale předpokládám, že můj dotaz budete chápat po svém a dáte mi nálepku komouše.

161581

21.05.2008 18:54

Kongres odhlasoval zákon umožňující soudit OPEC za vysoké ceny nafty

RE: Proc Venezuela a Iran jsou teroristi

Kropáč 62.?.?.?

Hezky napsane. Podle stylizace soudim, ze obcas zabrousite na web "Neviditelny pes".

161582

21.05.2008 19:04

Sebevražda mladé dvojice anebo máme další Palachy?

RE: Blokace diskuzí na Novinkách

Kropáč 62.?.?.?

Dodržte, co jste slíbil:
"Zablokuji si emailovou adresu info@zvedavec.org, aby mi nechodili vaše reakce, poněvadž nemám čas a ani náladu je promazávat, možná sem ještě jednou dneska zaskočím, abych se podíval, co jste mi odpověděli, nebo zda mě zase pan Stwora zacenzuroval, když jsem si dovolil jej nazvat pravým jménem, ale pak s hřejivým pocitem, že je vyšetřován a že snad zkončí v base sem chodit přestanu, abych se vyhnul střetu s lidskou blbostí.
Vítězslav Boch 10.01.08 15:45"

161584

02.06.2008 13:46

Pane prezidente, konejte!

Nezbytnost

Kropáč 62.?.?.?

Je potřebné využít jakoukoli iniciativu kteréhokoli politického subjektu, která směřuje k likvidaci současné koaliční vlády ČR. Iniciativy současné koaliční vlády směřují k přeměně ČR na enklávu Izraele, za současné podpory tvorby zisku vesměs sionistických nadnárodních korporací.

162336

11.06.2008 06:53

Konec leteckých modelářů v Čechách?

Světovládci mají strach

Kropáč 62.?.?.?

Nejspíš ten právní předpis časem novelizují o požadavek, aby každý letecký modelář prošel bezpečnostní prověrkou a měl negativní lustrační osvědčení. A tak za čas budeme tak svobodní, že se ani neupšouknem.

162976

28.06.2008 17:37

Za právo na odlišnost! Důsledně...

Liberalismus contra zvlčení

Kropáč 62.?.?.?

Ten článek hodnotím kladně. Něco jiného ovšem je, poukazovat při této příležitosti na Kuřimskou kauzu se záměrem odpovědi na otázku: co je lepší. Tak to již je zvlčení, zplanění. Stejně hodnotím názory zmiňující se o "černoprdelnících" a kněžích buzerantech. Těmto pánům ateistům připomínám, že dnes máme v liberální ČR Jidášů jak nakakáno, že znám spoustu Koniášů, z nich není žádný de Societe Jesus. A je to střízlivý názor, protože sám jsem, svého druhu, ateistou.
Problém je v tom, někdo o tom psal, v absenci určité kázně. A ten liberalismus, potažmo humanismus mající původ v křesťanství, také zplaněl. Takže se mnozí chovají nikoli jako svobodní lidé, ale vzteklí psi, utržení ze řetězu. Stále častěji se přesvědčuji o tom, že lidé nezůstanou věrní žádným ideálům a nevydrží ve službě žádným obecným zájmům, pokud to od nich navyžaduje disciplina. Že nemá smysl říkat lidem, co by měli dělat. Jedinou jistotou je možnost přikázat jim to. Jinak zvlčí a začnou požírat sami sebe, jak divá zvěř.

164102

28.06.2008 21:01

Za právo na odlišnost! Důsledně...

RE: Liberalismus contra zvlčení

Kropáč 62.?.?.?

Vážený pane,
Zabývat se kuřimskou kauzou by znamenalo zabývat se fanatismem. O fanaticích jsem nepsal, protože ti zpravidla k tomu, co dělat, nepotřebují žádný příkaz, jen se jim občas nedostává inspirace. Bylo by mimo diskusi se rozepisovat, jak fanatikům přikazuje konat jejich víra i o tom, že vlastně jakákoli ideologie je náboženstvím svého druhu.
Zdůrazňuji, že akce v Brně byla něco jiného. Jakýsi exhibicionismus lidí, které společnost již toleruje dostatečně. Sexuální náklannost lidí stejného pohlaví považuji za anomálii, znetvoření oproti žádoucímu stavu určenému přírodou. Může se to stát, takové nelze šikanovat. Avšak vyjít do ulic jen za účelem presentace své anomálie považuji za odporné. Je dost podkladů o tom, že šlo o show. Lze však souhlasit s tím, že projevy fanatiků bývají nebezpečnější, než projevy exhibicionismu. O možnosti řádné výchovy dětí - to by bylo mnoho slov.
Závěrem Vás ubezpečuji, že oslovení Vážený pane míním vážně, nikoli jen jako klišé.

164115

09.07.2008 22:26

Panenko Mária, oni to fakt podepsali

RE: To je ono!

Kropáč 62.?.?.?

Je třeba skutečně ČIN! A nic jiného do voleb není možné udělat. Jenže - kolik se nás zase sejde? A kolik jiných si tam bude ohřívat svou polívčičku rozličnými fangličkami a všechno zkazí? Chybí skutečně hlavně sjednocení, takové, jako bylo při mobilizaci před mnichovskou zradou.

164994

14.07.2008 19:24

Komunikace s Vodafone

Konec fikce o demokracii

Kropáč 62.?.?.?

Uváděný problém má společného jmenovatele v existenci Zvědavce. Totalita dovede své ovečky ochránit před nebezpečím svobody, kdy jsou vydány napospas všem. Co s tím chcete dělat v té naší kotlině, byť je to pupek světa? Dračím hnízdem současné totality, t.j. sionistického bankovního kapitálu je USA. Odtud musí vyjít také osvobozující impuls. Jde o moc, která nepřipouští diskuzi, nebo jen planou.

165404

24.07.2008 19:15

Vietnamci žerou psy

RE: autorovi

Kropáč 62.?.?.?

Kde je úředním jazykem franština, tam to je ještě dobré. Vietnamci rovněž tolik nemigrovali do doby, než ochutnali khouk. Ale asi budu muset být v těch věcech tolerantnější, aby mi naši semitští spoluobčané dovolili nadále pojídat vepřové.

166035

26.07.2008 19:21

Darovanému koni na zuby nekoukej

Kde se ten příběh udál?

Kropáč 62.?.?.?

Určitě ne v Praze, někde v Pařížské ulici. Tam by hodinky ochotně převzali do opravy a za tři až 8 měsíců by Vám vyplatili Kč 2000 jako náhradu za ztracenou věc.

166145

27.07.2008 07:53

Darovanému koni na zuby nekoukej

RE: Kde se ten příběh udál?

Kropáč 62.?.?.?

Vodniku, Vy jiz neznate nase Josefovske? Co byvaly vetesnik, to dnes klenotnictvi se zahranicni ucasti, ci zahranicni klenotnictvi s tichym spolecnikem. Ziji v Praze, vite?

166170

08.08.2008 21:55

Antisemitské DVD

Demokracie pro roboty

Kropáč 62.?.?.?

Něco Nizozemcích, něco o bojovnících za demokracii, se lze dočíst na
http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcn...

Je tam řada dobře napsaných článků tak, že by nikdo nemohl nařknout z antisemitismu.

167449

18.08.2008 18:57

Novináři všech zemí se spojili ... na řadě jsme my

Snad? Dobrý odkaz

Kropáč 62.?.?.?

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1011298.html

168303

23.08.2008 17:54

Vláda se nám vysmívá do ksichtu!

RE: Nemáte pravdu

Kropáč 62.?.?.?

To je hezké, věřít, že člověk je strůjcem svého štěstí. Začíná to zřejmě tím, že hlasuje o tom, že se má narodit. Potom kde. Například v Ghaně. U správných rodičů, se stříbrnou lžičkou v ústech. Tak to pokračuje, až mu z parapetu bytu ve 4.patře, domu okolo kterého kráčí, spadne na hlavu kořenáč (to se z té Ghany dostal do Čech na vědeckou poradu o vlivu polární záře na poluci ledních medvědů).

168790

12.09.2008 21:14

Američtí míroví aktivisté navštívili Írán

RE: Fuck the Reds

Kropáč 62.?.?.?

Již ten sqělý nadpis! Je zřejmě vhodné, poděkovat panu - pánům užívají nik Sid, zřejmě členům, korespondentům Křesťanského velvyslanectví v Izraeli, za jejich misionářskou činnost. S jakou vytrvalostí, až otravnou neodbytností se snaží vnést nějakou osvětu na Zvědavec. Mr. Sid, vy vlna.
(die Wolle = vlna)

170470

27.09.2008 21:36

Falešná božstva

RE: proc?

Kropáč 78.?.?.?

Alergie, to je vlastně nemoc, že?

171825

13.10.2008 23:42

Doutnák u biliardového sudu s prachem již hoří

Co se nám může stát?

Kropáč 78.?.?.?

Bydlíme ve svém, máme zahrádku, máme prasátko a ty banány nepotřebujem.

172962

14.10.2008 10:54

Doutnák u biliardového sudu s prachem již hoří

RE: Co se nám může stát?

Kropáč 78.?.?.?

Jako za socialismu až později. Nejdřív se prý budou znárodňovat vklady na bankovních účtech

172997

20.10.2008 18:48

Modrý armagedon

RE: postřehy

Kropáč 78.?.?.?

Nic Vám "neujelo". To chybějící zájmeno přece nevadí pochopení, pokud někdo chce, nebo je schopen pochopit. Jsem rád, že takoví mladí lidé, jako jste Vy, jsou. Přeji vše dobré.

173498

20.10.2008 22:12

Modrý armagedon

RE: Spis vizitka obcanu

Kropáč 78.?.?.?

Bravo! Případně mezi slonem a oslem.

173512

07.11.2008 20:20

Okolnosti zrodu ČSR - část I.

RE: Dobu Masaryka nelze hodnotit dnešním měřítkem

Kropáč 62.?.?.?

A ještě jeden odkaz:
http://berwidbuquoy.blog.idnes.cz/c/54681/Francouz...

175308

08.11.2008 20:30

Sláva šéfovi prezidentské kanceláře

RE: Obrat o 180°

Kropáč 62.?.?.?

Snad abyste si vzpomenul na svoje předchozí příspěvky na Zvědavci. Co tu vlastně pohledáváte? Článek je důkazem respektování jiného názoru stešjně tak jako skutečnost, že sem nemáte zablokovaný přístup.

175357

09.11.2008 21:12

Pohádka pro dospělé

RE: Hmm

Kropáč 62.?.?.?

Hmm. Co produkují například učitelé, lékaři a policisté? Co vyrábějí kolotočáři a jiní komedianti? Takový trouba, co se nabourá do stromu v extra rychlém autě, produkuje potřebu koupit nové auto, vysadit nový strom a ještě realizuje zisk pojišťoven. Ono něco zevšeobecnit, to holenku, není jen tak. Té pohádce sice rozumím, ale chybí mi, že není uvedeno kdo jí spáchal. Určině nějaký odpůrce odborového hnutí a chlebodárce těch, co získávají obživu ze "závislé činnosti".

175415

10.11.2008 00:17

Pohádka pro dospělé

RE: Hmm

Kropáč 62.?.?.?

Já tu pohádku pochopil, Vy nikoli to, co jsem napsal. Provokativní a nepřesný text v předchozím příspěvku: "je parazitujici kazda cinnost ktera nic konkretniho neprodukuje". Je třeba vědět, jaký je rozdíl mezi zbožím - fyzickým (konkrétním) předmětem a službou - zbožím nemajícím charakter materiálního produktu. Co Vás rozčiluje, je něco jiného, byť to ta pohádka možná sleduje především.

175420

10.11.2008 22:51

Pohádka pro dospělé

RE: Hmm

Kropáč 62.?.?.?

Vazeny pane (to osleveni neni klise), tak je to spravne. Dekuji za porozumeni. Jakakoli spravedlnost muze pri plosne aplikaci zpusobit krivdu, nespravedlnost. O to mi "slo". Zdravi Kropac.

175471

13.11.2008 22:00

Těžký život státního úředníka

RE: Z článku a příspěvků jsem poněkud v rozpacích.

Kropáč 62.?.?.?

Ale no tak! Přece byste nevěřil, že to skutečně napsal státní zaměstnanec? Jde o fabulaci, zase takovou pohádku, která je v souladu s názorem většiny lidí.

175759

14.11.2008 12:49

Těžký život státního úředníka

RE: Z článku a příspěvků jsem poněkud v rozpacích.

Kropáč 62.?.?.?

Zajisté máte pravdu v tom, že mzdový fond státních organizací vytváření ministerstva v závislosti na počet pracovníků. Jenže ...jednak v tom figuruje přepočtený průměr počtu (skutečných) zaměstnanců (na měsíc i rok) a ještě nějaké maličkosti. Nic proti názoru, že se státní zaměstnanci nepřetrhnou a požívají vlídnějšího zacházení, například i při pracovní neschopnosti, což by bylo v podnikatelské sféře nemyslitelné. Horší je, že existují politické zásahy do jejich činnosti, které musí trpět s ohledem na svoji podřízenost (např. odebrání kontrolního spisu finanční zprávě s odůvodněním, že to vyřídí MF, nebo závaznými pokyny ministerstev v jednotlivých kauzách). Svatí nejsou ani úředníci, ani podnikatelé. Tady jde, jako v řadě jiných případů, o pohádku O Červené karkulce, kde se "dětem" a způsobem vhodným pro jejich chápání osvětluje, že Karkulka je mladá a proto romantická (nikoli pitomá protože miluje červenou barvu, tehdy taková symbolika nebyla), vlk je zlý a krvelačný, babička bezbranná pro svoje stáří a myslivec hodný zastánce spravedlnosti a pořádku. A je to! Teď si za ty pohádkové postavy dosaďte kohokoli jiného, podle vlastního gusta. Například, že vlk je zlý komunista nebo imperialista. Rozumíte mi? Mnohdy jednáme podjatě, jako malé děti. A toho se dá využít.

175801

16.11.2008 13:30

Kam jsme se to dostali?

V IDnes je dnes výjimečně dobrá reportáž

Kropáč 62.?.?.?

s historikem Kaplanem. Je to již hm.. nikoli mladý člověk. Přestože na IDnes diskutuje dost mladých, majících problém popsaný v tomto článku, hodnotí to vesměs kladně. Domnívám se, že mladí lidé v průběhu času pochopí, jak byli obelháváni učiteli, masmédii a politicky zneužíváni.

175913

21.11.2008 23:06

Michail Chazin: USA budú čoskoro čeliť novej Veľkej depresii

RE: Predem varovan, predem ozbrojen

Kropáč 62.?.?.?

To je sice pravda, ale co to normálnímu smrtelníku pomůže? Kdo si například koupil před půl rokem investiční zlato, tak by dnes prodal například "cihlu" 50 g o 3000 Kč dráž než za ní zaplatil. Ale pokud neměl na to, koupit alespoň 10 kg, tak výsledek je stejně dost neradostný.

176496

19.01.2009 18:47

Na koho hodit atomovku?

Je to dobrý text.

Kropáč 62.?.?.?

Ale nalejme si čisté víno. Já, kdybych to uměl, bych to napsal daleko lépe. Také milujete kondicionály? Dlouho jsem "tu" nic nepsal, ale blahem jsem nevydržel, že jsou tady zas útočné rakety. Jako za starých dobrých časů. Jistě i pračlověk Janeček, když klackem rozčísl palici nějakému vetřelci, o opovržením odhodil jeho kyj, se slovy: Prokletá útočná zbraň. Nebylo by od věci zjistit, zda výrobci a exportéři raději prodávají útočné či obranné zbraně.
Rovněž je potěšující, že se tu někteří věnují zvěrokruhu. Beran má být přece logem vznikající politické strany Svobodní.
Závěrem přeji hodně zdraví a úspěchů všem inteligentním občanům, t.j. těm, kteří souhlasí s mým blábolem.

181455

20.01.2009 12:15

Na koho hodit atomovku?

RE: Je to dobrý text.

Kropáč 62.?.?.?

Samozřejmě! Jsem člověk omylný, nikoli guru neoliberalistů, kteří pojedli všechno, co zbylo po Šalamounovi. Když se ale, občas, po pokropení někomu rozsvítí, tak si říkám, že být Řemdichem by bylo účinější.

181536

20.01.2009 12:24

Správní muži

Odpověď je snadná

Kropáč 62.?.?.?

Přece na ty býčí kastráty, co se teď chtějí překabátit za berany. Ale proč hned atomovku? Nestačil by králičí bobek?

181537

22.01.2009 17:56

Nové koště dobře mete anebo opravdu změna?

Rád bych se mýlil.

Kropáč 62.?.?.?

Zatím ale to vypadá tak, že ať je v tom americkém fordu Executive sedel jakékoli barvy, tak finální produkt bude hnědý.

181802

24.01.2009 15:46

Podivné stránky

Seďme klidně na židli, čtěme Bibli, tam to je.

Kropáč 62.?.?.?

Někdo si dělá též legrácku z křesťanského Nového zákona:
Zjevení (Janovo( 13:18 "Zde je zkouška moudrosti. Kdo tomu rozumí, spočítej číslo té šelmy! .... je 666."

181994

02.02.2009 07:50

Odhalené podvody: Matematika

Miril na lišku, trefil Marišku

Kropáč 62.?.?.?

Mým údělem je jen přičumovat. Francouzsky to zní vznešně: voayer en voyage. Ale tohle jsem nevydržel. Vy lišáku, ona to je vlastně jen léčba šokem, jak ji aplikují někteří profesoři matematiky u léčby finanční krize. Jenže zapomínají uvést, že se jedná o pravděpodobnostní výpočty toku financí a že i nemožnost je jednou z možností. Stejné chyby se dopouštějí i jiní profesoři, vysvětlující totalitně jednotu a boj protikladů, základní metodu teorie poznání. Ono je totiž mnohdy pojetí pravicové a levicové politiky chápáno příliš antagonisticky, lze napsat dokonce příliš extremisticky. A pak je vlastně nejlepší mystika, ku které též někteří tíhnou. Například když profesor matematicko-fyzikální fakulty řekne mistrům světa při semináři o zdánlivých paradoxech chování kvantových částic: Bozi to vědí. Takže nejlepší je vlastně jen potichu přičumovat, nechat potěšení z disputace jen opravdovým profesorům. Jenže - to by znamenalo zánik ledacčehož, například i Zvědavce. Takže aplikovat poznání jednoho jevu plošně, je vlastně genitální, nikoli geniální. Nekamenujte (všechny) čumily!

182781

02.02.2009 17:16

Odhalené podvody: Matematika

RE: Smutné. Možná až moc smutné...

Kropáč 62.?.?.?

Soudný člověče pomni, že nelze označit za blbého rádoby intelektuála řádného abonenta. To spíš mne, prostého čumila.

182845

11.02.2009 21:04

Krize v USA ohrožuje federální systém

Pomozte mi verifikovat dvě otázky vyplývající z článku

Kropáč 62.?.?.?

Kalifornie - nejlidnatější stát USA. Není to ovlivněno klimatickými podmínkami? Někde jsem slyšel, že důchodci prodají svoji nemovitost jinde, koupí si karavan a tráví penzi v Kalifornii, protože tam platí méně. Nejen za otop.
Není na vině guvernér Kalifornie? Připadá mi to jako nejhorší klon, křížit ostrého hocha s tupým výrazem (komedianta) s vrcholným politikem. I když tací zas nemají problém s nasloucháním hlasu svých poradců.
Ale nejspíš se mýlím, zásadní problém bude jinde než Kalifornii, jen se to tam dříve projevuje.

183553

15.02.2009 15:29

Naléhavá potřeba doby: Zákon rovných cen?

Problematika úzce souvisí s potřebou řešení energetické krize

Kropáč 62.?.?.?

Technologický vývoj nepokročil natolik, aby bylo možné výsledky myšlení a jednání převážné části populace transformovat na účinnou energii, například bioplyn. Proto bude třeba využít známých technologií k umrtvení určité části populace a vyrovnat tak globální energetickou bilanci. Bohužel nebude ani možné při tom vzniklou biomasu energeticky využít, tudíž je třeba počítat s protesty logiků, esoteriků, humanistů a jiných ochránců zvířat.

183756

15.02.2009 23:34

Naléhavá potřeba doby: Zákon rovných cen?

RE: děkuji za vaše články

Kropáč 62.?.?.?

Víte pane, my toho moc víme. Abyste si to nevykládal špatně tak přiznám, že toho vím méně než Vy, nebo dokonce že jsem hloupější. Zajisté, že hloubka poznání závisí na kvalitě receptorů a potenciálu centrálního velínu, který podněty receptorů vyhodnocuje, ukládá a podle potřeby uplatňuje. Jde ale ještě o něco jiného, působení psychiky. Nemám na mysli nějakou kvintesenci, spíš takovou antivirovou ochranu. Ta u mne působí tak, že se na svět dívám s určitým nadhledem a pochopením pro paradoxy, které mohou být jen zdánlivými paradoxy. Jednoduše: je lepší občas blbnout, než nafurt zešílet. Dívat se okolo sebe střízlivýma očima je nejlepší recept na to, stát se notorickým alkoholikem. Idiot je šťastnější než 10 mudrců a profesorů dohromady. Dobrou noc všem občasným trotlům přeje Kropáč.

183799

17.02.2009 22:24

Naléhavá potřeba doby: Zákon rovných cen?

RE: 69

Kropáč 62.?.?.?

Chi, chi! Z hlediska dlouhodobé perspektivy jsme vlastně všichni mrtví. To masíčko objímající se s duchem určitě. Kdo tohle bláznovství popře? A pak budme céstovat a céstovat jako přeměněná energie až na místo, ve kterém se protínají rovnoběžky. A tam přestane být čas relativní a zbude čistý prostor pro naše setkání se všemi těmi šéfíčky, co na nás teď kadí. Je to dostatečně šílené?

184015

18.02.2009 19:00

Thajsko - díl III.

Pěkný text i fotografie.

Kropáč 62.?.?.?

Unavují mne cestovatelé, kteří táhle popisují útrapy své i dalších spolucestovatelů, přikládají spoustu fotografií sebe jako důkaz že tam byli a znevažují vlastnosti "domorodců". Je milé, že tady nic podobného není.

184080

19.02.2009 23:38

Odhalené podvody: Vzdělání (Hrozný humor)

Tak já to tedy rozštípnu

Kropáč 62.?.?.?

1.Nevážiti si moudrých, působí, že lid se nesváří.--2.Neceniti těžce dosažitelných statků, působí, že lid není zlodějský.--3.Nedívati se na věci, po nichž se touží, působí, že srdce lidu není znepokojeno.--4.Proto: vláda světce vyprazdňuje lidské touhy a plní břicha lidu, zeslabuje jeho žádostivost a zesiluje jeho skelet a svaly.--5. Věčně působí, aby lid byl bez vědění a neměl přání. Působí, by ti, kteří již mají vědění, natroufali si je skutkem naplniti.

184189

03.03.2009 21:25

Nové jaro ve starém mocnářství

RE: Ja vam mam,

Kropáč 62.?.?.?

Tak vidíte, pane velkoobchodníku. Stal se z Vás abonent a nikdo Vás už nebude omezovat na kvalitě a množství příspěvků.

185419

09.03.2009 23:37

Sbohem, banky

Vážení, čistě teoreticky.

Kropáč 62.?.?.?

Musí v kapitalistické ekonomice bezvýhradně působit, jako dogma, toto tvrzení pana Stwoly, uváděné v dodatku úvodního článku: "Stát nemůže ve velkém vytvářet pracovní příležitosti, protože nevytváří hodnoty, nic neprodukuje a neprodává."? Co kdyby stát, třeba na přechodnou dobu, přijmul podnikatelské aktivity v těch oborech, které stagnují? Nemyslím automobilky, ale stavebnictví a energetiku. Vždyť ty miliardové "balíčky" na záchranu ekonomiky by stačily menší ke krytí ztrát z podnikání a vedly by posílení kupní síly občanů. Při tom by se nikomu nedávalo nic zadarmo, jako v současné době bankéřům. Je to jen takový můj nápad, ale asi nikoli originální, protože něco takového se již dobře osvědčilo například ve Velké Britanii po druhé světové válce.

186154

19.03.2009 19:49

Amerika je nevolníkem Izraele

Na jednom slovenském webu

Kropáč 62.?.?.?

jsem nedávno četl, že v některých státech USA politici začínají uvažovat o odstoupení od Unie. Víte někdo o tom něco bližšího?

186889

20.03.2009 11:39

Amerika je nevolníkem Izraele

RE: Na jednom slovenském webu

Kropáč 62.?.?.?

Děkuji za informaci. Ono by se to hodilo k posouzení i jiných politických záležitostí, například v záležitosti ústavního práva EU. Napsal bych, že na podobné informace v ČR je uvaleno embargo.

186930

23.03.2009 08:29

Demonstrace, menstruace nebo defenestrace?

RE: Je fajn, že jste to zmínil.

Kropáč 62.?.?.?

Zřejmě pro každého jen dobré. Za "totáče" totéž vymysleli na ty, kterým se údajně stýskalo po kapitalizmu. Někde jdem četl, že to probíhalo pod krycím názvem Asanace. Nebylo by to dobré pro ty dnešní nespokojence, v souvislosti s Kubou a Severní Koreou?

187021

23.03.2009 15:58

Demonstrace, menstruace nebo defenestrace?

RE: Je fajn, že jste to zmínil.

Kropáč 62.?.?.?

Víte, mně jen přišlo líto, že po takových věcech zřejmě touží lidé i dnes. A takové nicky, jako jsem já. Tak jsem si jen dovolil trochu rejpnout do Rejpala. Mně také za totáče šlápli na kuří oko, ale uvažuji tak, že se dnes ve společnosti vyskytují rovněž nedostatky. Nepovažuji za správné posílat lidi, kteří na to upozorňují a chtěli by to změnit, někam do teplých krajin, případně je označovat za agenty KGB či blbce.

187053

24.03.2009 18:11

Záhada tenisového lokte

Tenhlencten t-loket je fakt svinstvo

Kropáč 62.?.?.?

Taky mě to trápí. Mám to z chytání ryb na plavačku a z toho, že jsem u stolu v kanceláři měl takovej zlozvyk a podpíral si hlavu rukou. Zločinci ale říkaj, že to mám taky z týhle samohonky (nebo samohanky?) z mládí. To ale je lež lžoucí, protože tenkrát sem si moc hoňoura nepindil to až teď, poněvádž když vemu svou mladou okolo krku, tak ať sme spolu už přes 47 let, tak si myslí že ji chci uškrtit a začne volat o pomoc. Tak se bojím že by mně vykázali z bytu. E-rosenek se zas bojim ještě víc jak semita semity, páč nemám moc lechtáků. Tak co s tím, když mě e-mail posilaj samou reklamu na tuhletu vijágru? Jedině se e-mancipovat a nebejt závislák.

187190

27.03.2009 23:19

Člověk v tísni

Sledujte finanční toky

Kropáč 86.?.?.?

Na I-netu si najděte v obchodním rejstříku organizaci:
Spisová značka: N 170 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Název subjektu: Nadace Open Society Fund Praha
IČO: 47611804
Sídlo: Praha 3, Seifertova 47, č.p. 555, PSČ 13000
Den zápisu: 01.03.1999
Šimon Pánek je předsedou správní rady, zakladatel filantrop Sörösi, z úplného výpisu vyplývá ostatní.

187407

27.03.2009 23:35

Člověk v tísni

Nechte "pejzaté" na pokoji!

Kropáč 86.?.?.?

Znám dost pejzatých a mezi nimi též rabíny, kteří nasazují i svůj život a nosí na manifestacích na prsou ceduli NO SIONIZM!

187409

05.04.2009 18:52

Kam zmizel náš pan prezident?

Pravidla diplomatického protolu

Kropáč 62.?.?.?

při vítání prezidenta zeměkoule určuje jeho ochranka. Bohužel to Klaus nevydržel a musel tam u toho být. Pak musel na letištní ploše čekat jako chudý příbuzný, než Obamův konvoj odjel. Teď se představení přesune do dalšího exteriéru, Turecka.

187863

06.04.2009 11:26

Kam zmizel náš pan prezident?

RE: to není pravda, že má vítat prezidenta prezident

Kropáč 62.?.?.?

Víte, já tomu nerozumím. Chápu, že prezident ani při pracovní návštěvě nemá chodit v montérkách, ale proč s sebou tedy bere manželku? Vždyť mohla zůstat v USA. Nebo to bylo jen roští? Jednoduše řečeno mám jiné představy o pracovní návštěvě.

187899

08.04.2009 11:17

Cirkus Obama

Víra, naděje, láska. Východiskem je vždy náboženství.

Kropáč 62.?.?.?

Rád bych se mýlil.
Zatím ale to vypadá tak, že ať je v tom americkém fordu Executive sedel jakékoli barvy, tak finální produkt bude hnědý.
Kropáč 22.01.09 17:56

188013

25.04.2009 22:32

Česká policie zatkla (a pustila) Davida Duka

Která holota?

Kropáč 89.?.?.?

Nějak nerozumím tomu, že by nějaký rasista hodil zápalné lahve do cikánského obydlí 4 dny před příjezdem Duka. Ta dvouletá popálená holčička je skutečně chuděra, ale v uvedené souvislosti se nedivím, že ji masmédia prezentují jako El Niňo. Ono to zřejmě bude všechno jinak.

189440

27.04.2009 17:55

Česká policie zatkla (a pustila) Davida Duka

Pánové, dochází vám vůbec

Kropáč 84.?.?.?

jaká je situace v ČR? Pokud by editor některé výrazně emotivní výroky nekorigoval, trestně by jej stíhali. Ne vás, kteří se cítíte touto cenzurou postiženi. Pro větší porozumění nahlédněte sem:
http://www.blisty.cz/2009/4/27/art46568.html

189636

28.04.2009 07:27

Antirasismus

To v jiných zemích, než je ČR tyto jevy nepozorujete?

Kropáč 84.?.?.?

Pravda je jen jedna. Pravda vítězů, kteří neváhají k jejímu prosazení užít moci. Pravda musí být nařízena a vymáhána. K vyslechnutí jiných nepravd, či dokonce lží, jsou oprávnění jen politruci nebo ti, kteří politruky mají stát, a jsou náležitě ideologicky vyzbrojeni. Aby věděli, jak mají argumentovat. Pravda bez opory moci může být jen tlacháním hlupáků či lůzy, žijící ve fikci svobody. Nebo alespoň ve fikci svobody slova, projevu, shromažďování, práva petičního atd., atd. O tom útoku zápalnými lahvemi jsem se zmínil na Zvědavci v diskuzi o zadržení a vyhoštění nežádoucího Davida z ČR.

189672

29.04.2009 23:15

Jedna dvě, virus jde, virus si jde pro tebe

RE: Dela na nas BUBUBU, my mu dame pres hubu ...( tomu svinskemu virusovi)

Kropáč 84.?.?.?

[velký smích] [cool] Děkuji!

189877

05.05.2009 23:27

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

Všechno lze zprznit "demokracií" jen pro někoho.

Kropáč 84.?.?.?

Nezačněte, prosím, vidět rudě, když uvedu, že i erudovaní ekonomové uznali, když na bankovkách uvedených do oběhu za totáče po měnové reformě bylo správně uvedeno krytí prací. Pamatujete na "pracovní jednotky" družstevních zemedělců? Což to nebyla jen jiná forma "školních bonusů"? Článek jistě formuluje správnou a podnětnou myšlenku, neřku-li záměr. Ale musí to aplikovat subjekty, kteří jsou existenčně vázáni na správnost a konkurenceschopnost takových pracovních jednotek, tedy soukromí vlastníci. Jinak by přišla "vládnoucí třída" do práce ožralá, nebo jen občas a připsání pracovních jednotek vymáhala a vymohla. Závažným problémem jsou pak samotní soukromí vlastníci. Jak zajistit, aby měli jiný ekvivalent k ukládání bohatství, které mnohdy nechtějí vrátit do oběhu? Víte, dnes je vytištěno o hodně víc bankovek a s větší nominální hodnotou, než tehdy Kčs. Přesto je směnná hodnota vůči US dolaru několikráte vyšší, než tehdy. Ale to je zas o něčem jiném.

190450

07.05.2009 21:54

Krátky rozhovor s Petrom Fussom o jeho výstave „Achtung!“

Návrh

Kropáč 84.?.?.?

Dne 8. června 1967 byla napadena loď US Navy u pobřeží Sředozemního moře. Při útoku zahynulo 34 mladých amerických námořníků. Nikdo nebyl brán k odpovědnosti. Nemusíte hádat, čí ozbrojené síly se dopustily tohoto "omylu", ani co by se stalo jinému státu. Považoval bych za správné, aby někdo ze Zvědavce znalý angličtiny k tomuto výročí zpracoval a publikoval povšechnou informaci v češtině. Dostatek podkladů lze najít v Google po zadání "USS Liberty".

190612

07.05.2009 23:44

Krátky rozhovor s Petrom Fussom o jeho výstave „Achtung!“

RE: Návrh

Kropáč 84.?.?.?

Pozdě? Vždyť je na to měsíc čas.

190623

08.05.2009 08:30

Krátky rozhovor s Petrom Fussom o jeho výstave „Achtung!“

RE: Návrh

Kropáč 84.?.?.?

1) Ryzím ateistům, byť s vysokým potenciálem kritického myšlení, činí potíže docenit vliv symbolů na myšlení lidí, uvažují příliš přímočaře.
2) Nejsem ateistou, ani poslušným věřícím jakékoli instituciované církve, ani komunista či kapitalista. V předchozím režimu panujícím na dnešním území ČR jsem vystudoval PF UK, ale i něco okolo toho, abych si zasloužil ten titul právu obojímu učený. Stálo mne to nemalé úsilí, takže jsem neměl čas na jiné věci, které by byly pro mne dnes užitečné. Výsledkem je například schopnost argumentovat, že křesťanství je mutací judaizmu a vznik islámu odezvou na agresivitu těchto náboženství.
3) Kdo tomu nerozumí, může mně označit za pitomce zrovna tak, jako když napíši: poprava USS Liberty symbolizuje popravu svobody a suverenity občanů USA. Obsazení některých zemí blízkého východu vojsky NATO lze hodnotit obdobně (opět s mutacemi), jako protektorát ČSR a vpád armád Varšavské smlouvy do ČSSR.
Dnes slavíme den vítězství nad nacistickým Německem, Hitlerem. Také je to den objevení holokaustu, protože očista ohněm některých Židů byla shledána potřebnou a v jejich zájmu proběhla. Vítězství Davidovy hvězdy nad Svastikou. Ovšem - to všechno je jen hloupá symbolika.

190653

11.05.2009 14:47

Lisabonský hon na Klause Zdroj: CTK

LS je pšouk, proti tomuhle emetiku:

Kropáč 84.?.?.?

http://zpravy.idnes.cz/muz-ktery-pohladil-obamu-odletel-do-kanady-pozadat-o-politicky-azyl-111-/domaci.asp?c=A090511_115427_domaci_pje

190879

14.05.2009 07:56

Dejiny Domu Rothschildovcov

Něco málo výhrad k článku a diskuzi.

Kropáč 213.?.?.?

Lze uvést, že úvodní text je velmi dobrý. Vyskytují se sice některé psací chyby, i v uváděných letopočtech, které však lze logickým myšlením pochopit. Vzhledem k rozsahu záběru je pochopitelné, že neobsahuje všechno. Například není rozvedena
doba t.zv. stalinizmu. K tomu je možné uvést, že uvedená doba zvěrstev je chápana daleko adresněji, než zvěrstva v jejichž pozadí je Rorschild family. Je možné, že by se Stalin dožil delšího věku, pokud by nedošlo k otevřené roztržce, související
s likvidací sionistických center satelitů SSSR i v samotném SSSR, včetně ukončení podpory izraelského státu. Částečně to objasňuje příspěvek Stručná historie Ruska
R 85.?.?.?
Na diskuzi mi vadí bulvární přístup některých diskutérů. Mnohdy to vyzní takto: "Nemáš pravdu a jsi pitomec, protože máš jiný názor než já..", bez uvedení jakýchkoli argumentů. Dovoluji si poznamenat, že i úvod textu například "nechápu" či "není mi jasné", neformuluje otázku, ale tvrzení. Někdy hlupáka. Konretně k otázce ovládání ČNB doporučuji takovým diskutérům aby nemysleli přímočaře a pročetli si níže vložené odkazy. Když bude zájem, neleznete toho víc jinde o tom, že někteří vlastníci byli za znárodnění majetku řádně vypořádáni již před rokem 1989 a lety následujícími, případně komu ČNB měnové zlato prodala zcela nevýhodně, atd., atd. Jednoduše ani na Zvědavci neberte všechno po lopatě, jak jste zvyklí z masmédií totáčem počínaje a než něco naklofáte, trochu se snažte. Odkazy:
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2000/cl_00_000922b.html
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2000/001013.html

191116

17.05.2009 21:58

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Solana o Davidově hvězdě

Kropáč 213.?.?.?

Prosím, mohl byste mi někdo tento (celý) text přeložit do češtiny a poslat e-mail? Podle posledních řádků v češtině se mi to jeví spíše jako flexibilní popis kabalistického stromu Života (Tree of Live).

191336

17.05.2009 22:36

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

Kropáč 213.?.?.?

Martine, konec konců je i smysl života nesmyslný.

191338

Stránka: 1 2 3 4 5

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Praha 6 přesouvá Koněva03.04.20 11:08 Česká republika 5

Hermafrodité a úchylové v Panamě mají problém. Málo respektu k jejich úchylce03.04.20 10:48 Panama 1

Člověk v tísni spustil pomoc Česku. A je zle.03.04.20 09:20 Česká republika 2

Proč jsou americké nemocnice klidné a prázdné?03.04.20 00:18 USA 6

Je podáno trestní oznámení na komisařku Jourovou za nenávist ke svobodě slova!02.04.20 19:22 Česká republika 2

Rockefellerova studie o "budoucí" epidemii02.04.20 08:56 Neurčeno 1

Už to začíná vypadat, jako by zemi vedli milionchvilkaři02.04.20 07:11 Česká republika 3

Podívejte se, kam přísná karanténa vede01.04.20 17:41 Itálie 5

Vláda: Zakážeme teplé počasí! Aby se lidi necourali venku01.04.20 13:10 Česká republika 3

Zákazy, zákazy, buzerace, zákazy: Několik mladých spáchalo zločiny. Opékali buřty v lese01.04.20 11:30 Česká republika 4

Policisté hlídají město v kostýmech v podobě koronaviru01.04.20 06:21 Bolivie 1

Rusko vyslalo do USA letadlo se zdravotnickými potřebami, Trump poděkoval. Proč o tom mlčí média?31.03.20 23:32 Rusko 0

D-Test provedl test roušek a respirátorů31.03.20 19:38 Česká republika 12

Minister Krajčí v súvislosti s koronavírusom plánuje zaviesť opatrenia voči občanom, ktorí odmietnú očkovanie31.03.20 16:02 Slovensko 3

Dějiny učí že po zpřísnění se návrat k normálu konat nemusí31.03.20 11:07 Česká republika 14

Rouškový teror v Čechách31.03.20 00:57 Česká republika 11

Neutopické zemědělství: krizové jaro30.03.20 17:08 Česká republika 3

Lidstvo se vyvinulo původně na zcela jiné planetě, na Zemi jsme cizinci30.03.20 16:41 Neurčeno 17

Rockefeller a pandemie29.03.20 12:55 Neurčeno 4

Fed nemůže opravit, to co je rozbité.28.03.20 19:25 USA 1

Měnové kurzy

USD
25,74 Kč
Euro
27,80 Kč
Libra
31,47 Kč
Kanadský dolar
18,21 Kč
Australský dolar
15,45 Kč
Švýcarský frank
26,33 Kč
100 japonských jenů
23,72 Kč
Čínský juan
3,63 Kč
Polský zloty
6,07 Kč
100 maď. forintů
7,56 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
33,36 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 582,60 Kč
1 unce stříbra
369,43 Kč
Bitcoin
173 305,56 Kč

Poslední aktualizace: 3.4.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 50 687 725