Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Vojta49

Nalezeno 1585 příspěveků, 9 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

11.08.2011 12:57

Homo consensionis – člověk konspirační

Skvělá úvaha

Vojta49 81.?.?.?

Připojuji se ke gratulantům. Skvělá a moudrá úvaha, pane Stworo. Blahopřeji.

Je tak dobrá, že by si zasloužila pokračování. Na jaké téma? PROČ MÁ TOLIK LIDÍ SKLON UVĚŘIT KDEJAKÉMU KONSPIRAČNÍMU NESMYSLU? Kdo najde odpověď na tuto otázku, přiblíží se o krůček k moudrosti. [smích]

250531

11.08.2011 19:46

Homo consensionis – člověk konspirační

RE: Skvělá úvaha

Vojta49 81.?.?.?

Díky za názor, pane Luxore. Jen si nejsem jist, zda je odpovědí na otázku, PROČ LIDÉ TAK SNADNO UVĚŘÍ kdejakému konspiračnímu blábolu.

Třeba tomu, kterak americký generál předpověděl už v 19. století obě světové války (a jednu navíc). A to v údajném dopisu, jehož originál se "jaksi ztratil", ale my (konspirativci) "dobře známe" jeho obsah. Víru v tuto předpověď věřícím nevezme ani ta skutečnost, že autor užil v údajném dopisu pojmy, které nemohl znát, neboť ještě neexistovaly. Třeba slovo "fašismus".

Vy píšete o skepsi, kterou člověk získává s životními zkušenostmi. Mluvíte o člověku, který pochybuje o všem. Mě spíš zajímají lidé kteří po přečtení jednoho emotivního článku náhle vidí chemtrails v každé čmouze na obloze.

250570

14.08.2011 22:21

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

Vojta49 81.?.?.?

Nesmysly, pane Quisdo2. Ano. Ve svých vstupech v tomto vláknu uvádíte bohužel donebevolající nesmysly. Příklady:

> Jacob Schiff v dubnu roku 1918 vyslal plukovníka House do Moskvy s rozkazem Leninovi, Trockému a Stalinovi, aby změnili název jejich režimu na Komunistickou stranu.

Skutečností je, že Lenin se rozhodl pro změnu názvu strany již V DUBNU 1917. Dokladem jsou jeho "Dubnové téze" - cituji z jejich anglické verze:

Instead of “Social-Democracy”, whose official leaders throughout the world have betrayed socialism and deserted to the bourgeoisie (the “defencists” and the vacillating “Kautskyites”), we must call ourselves the Communist Party.—Lenin

Další nesmysl
> Pokud ještě někdo vzdáleně pochybuje, že celá hrozba komunizmu byla vytvořena strůjci tohoto velkého spiknutí v našem New Yorku, ...

Většina lidí ví, pane Quido2, že ideologie komunismu byla vymyšlena Marxem a Engelsem. Ti ji publikovali pod titulem "Komunistický manifest" roku 1848 v Londýně. Jeho úvodní věta zní "Evropou obchází strašidlo – strašidlo komunismu." Váš New York s tím neměl ale vůbec nic společného.

A ještě jeden
> A stejným způsobem probíhala strategie ničení zemědělství. V roce 1932 ...

Stalin neměl žádný důvod ničit v roce 1932 sovětské zemědělství. Vývoz téměř veškeré zemědělské produkce z Ukrajiny měl tehdy za úkol potlačit a potrestat odpor etnických Ukrajinců proti ruským komunistům.

Obávám se, že zmaten jste poněkud Vy. Čtením současných rádobyvědeckých blábolů. Je mi líto. [smích]

250945

15.08.2011 00:47

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

Vojta49 81.?.?.?

Nesmysl je pane Moudrostraku obvykle výplodem iracionality, víry, stupidity, neznalosti, omylu, ... Nesmysl zůstává nesmyslem i tehdy, je-li jen citován. Citací se nesmysl nestává pravdou.

Já jsem si dovolil ony nesmysly, citované panem Quidem2, vyvrátit pomocí historických skutečností. Nelíbí-li se Vám to, budete muset prokázat, že mnou užitá fakta jsou nesprávná. Vše ostatní jsou jen zbytečná vlažná slova. [velký smích]

Na rozdíl od Vás neshledávám na podstatném jménu "nesmysl" nic jedovatého. Ovšem za poněkud neomalené považuji, označí-li kdokoliv v diskuzi oponenta za "blbce". Pan Quido2 to sice sám neudělal. Ale ani se této hrubosti nevzepřel. On ji s uspokojením přijal a ještě doplnil nelichotivými slovy o zmatenosti.

Vaše označení mého příspěvku slovním spojením "pravicující úslinty" je velmi vlídné až laskavé. S jedovatostí nemá opravdu nic společného. Jen tak dál. [mrknutí jedním okem]

250955

16.08.2011 11:52

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

Vojta49 81.?.?.?

Našel jsem prameny, z nichž čerpáte, pane Quido2. Dovolím si z nich též zacitovat :

Nyní je mým hlavním cílem dokázat, mimo jakýkoli stín pochybnosti, že takzvaný komunismus je nedílnou součástí velkého spiknutí Iluminátů s cílem zotročit celý svět ... vytvoření komunismu bylo z velké části zorganizováno Schiffem ... v našem New Yorku. Fantastický příběh? Ano. Někdo dokonce může odmítat tomu uvěřit. Pro nevěřící Tomáše to dokážu připomenutím, že před několika lety Charlie KnickerBocker, sloupkař z Hearstových novin, otiskl interview s Johnem Schiffem, vnukem Jacoba Schiffa, v němž mladý Schiff celý příběh potvrdil a uvedl částku 20 milionů dolarů, kterou starý Jacob přispěl.

Nyní tomu rozumím, pane Quido2. Vy opíráte své argumenty o údajné svědectví pubertálního výrostka (John Schiff se narodil roku 1904), zaznamenaná sloupkařem jakýchsi novin neznámo kde a neznámo kdy. A argument, který prokazatelně pochází přímo z díla Lenina (jeho výše zmíněné Dubnové téze) je pro Vás nevěrohodný.

Zkušenost mě naučila, že k takto iracionálním postojům k realitě dokáže člověka přimět jen silná víra. Víra v cokoli. A s vírou nelze diskutovat. Ta totiž ignoruje a bagatelizuje vše, co je s ní v rozporu. A vyhledává a zdůrazňuje to, co ji utvrzuje.

Závěr? Věřím Vám. Ano. Věřím Vám to, že Vaše víra ve spiknutí Iluminátů je velmi silná. Nikdo a nic Vám ji nemůže vzít. Já se o to také nebudu pokoušet. [smích]

251128

16.08.2011 13:54

Příjmy a výdaje Zvědavce za červenec 2011

RE: Placené články vs. návštěvnost

Vojta49 81.?.?.?

Ekonomice webzinů nerozumím, pane Stworo. Ovšem velmi mě zajímají otázky, týkající se lidské motivace. Dovolte mi proto zamyšlení nad otázkou financování Zvědavce z tohoto úhlu pohledu.

Vy se pozastavujete nad otázkou, co těch 90000 návštěvníků na Vašem webzinu hledá? Když to nejsou zpoplatněné články, co to tedy je? Co motivuje lidi k návštěvě Vašich stránek?

I já si myslím, že články to nejsou. Soudím, že návštěvníky zde zajímá především diskuze. A to jak její pasivní sledování (včetně možnosti procházení archivu), tak zejména anonymní prezentování svých vlastních názorů. Včetně příjemné možnosti si snadno a rychle nalézt případné reakce oponentů na ně.

Zbývá maličkost. Vymyslet, jak ekonomicky využít tu touhu lidí, náležitě si zatlachat. A případně vnutit svou (tu jedinou pravou [mrknutí jedním okem] ) víru ostatním. Šíření víry je obrovsky silnou lidskou motivací obecně. Podaří-li se Vám tuto prastarou motivaci lidí ekonomicky využít, bude Zvědavec slušně vydělávat.

251130

16.08.2011 23:07

Nepokoje v Londýně: Božská spravedlnost?

RE: Na YouTube

Vojta49 81.?.?.?

Opět nesmysly, pane Quido2. Nekriticky přejímáte kdejaké konspirační teorie. Jen proto, že podporují Vaši víru. Např. dopis generála Pikeho:

1. Dopis byl údajně napsán roku 1871, ale "objeven" až 1949.
2. Slovo "fašismus" bylo poprvé použito až v roce 1921.
3. Arabsko-židovský problém neexistoval, dokud v roce 1917 nebyla přijata Balfourova deklarace.

Jak je možné, že generál Pike použil ve svém údajném listu slova "fašismus" a "arabsko-židovský problém", když tyto pojmy v jeho době ještě neexistovaly? Buďto byl generál Pike jasnovidcem nebo je jeho dopis obyčejný podvrh. Čeho známe z lidské historie víc? Geniálních jasnovidců nebo podvrhů různých písemností?

Je mi líto, pane Quido2, že takto bořím Vaši víru. Většina Vašich "zaručených informací" je téhož typu, jako údajný Pikeho dopis. Tedy vygooglovavý nesmysl bez jakékoliv opory v realitě. Jsou to jen berličky víry. Už jednou jsem Vám nabídl, že Vám Vaši víru nebudu brát. Ovšem za podmínky, že mi ji naoplátku nebudete vnucovat. [smích]

251154

18.08.2011 00:02

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: Ztracený čas je s Tmo a Dělníkem 02 - to nejsou diskutující - jejich vzor je kadet Biegler ze Švejka!!

Vojta49 81.?.?.?

Pamatuji doby, kdy sem přispíval jakýsi Montážník, pane Dobroději. To byla exemplární ukázka prostoduchosti. Proti němu jsou pánové Tmo a Dělník vysokoškolští profesoři, věřte mi.

Představte si, že ten Montážník si neustále pletl kapitalismus se socialismem. Stále dokola třeba omílal, že kapitalistický trh naráží na dno své pokladny. Nikdy nepochopil, že trh je vlastně svobodná směna. Která žádnou pokladnu nemá a ani nepotřebuje.

Pokladnu ovšem potřebuje (sociální) stát. Ten v zájmu jejího plnění odírá podnikatele a pracující v produktivní sféře o podstatnou část jejich výdělků. Aby násilím vymožené peníze na druhé straně nesmyslně promrhal. A toto mrhání lidem zdůvodňuje tím, že zajišťuje údajnou sociální spravedlnost. A protože současný moderní stát je v podstatě socialistická organizace, dosahuje také typických socialistických výsledků. Je stále ve ztrátě. Tu pak musí krýt vydáváním dluhopisů. A tak státní socialismus působí stávající dluhovou krizi.

To Vy, na rozdíl od prosťáčka Montážníka, tyto jevy chápete správně, že? [mrknutí jedním okem]

251221

18.08.2011 15:25

Deflace

RE: Je to ... trochu jinak

Vojta49 81.?.?.?

My lidé jsme různí. Někdo je šikovnější, jiný chytřejší, další učenlivější. A jsou i tací, kteří jsou ZCELA KNIČEMU. Říkejme jim BUDIŽKNIČEMOVÉ, zkráceně BKN.

V lidské společnosti na jedné straně roste produktivita práce. Z ní plyne stále více statků, jimiž lze uspokojovat potřeby lidí. Na druhé straně roste podíl BKN v celkové lidské populaci. Srozumitelně řečeno, je stále více lidí, kteří toho umějí tak málo, že o jejichž práci už nemá nikdo zájem.

Roste-li rychleji produktivita, než podíl BKN ve společnosti, je vše v pořádku. V současné době však roste počet BKN raketovým tempem. A tak také rostou zástupy nezaměstnaných. Ovšem všeobjímající humanismus praví, že všichni lidé, tedy i BKN, mají právo jíst, bydlet, oblékat se, množit se, ... Toto právo pro BKN zajišťuje organizace, zvaná stát.

Stát řeší tento problém dvěma cestami. Vytvářením nových míst ve státní byrokracii. Tak uměle zaměstnává část BKN. Vzniká typická socialistická přezaměstnanost (viz např. počty řeckých učitelů). Zbytek BKN stát živí, šatí, ... zcela zdarma.

Na obě formy financování BKN musí stát někde sehnat peníze. A tak si (daňovým násilím) přivlastňuje stále větší podíl z práce podnikatelů a jejich zaměstnanců. Tím ovšem zdražuje jejich produkci - výrobky i služby. A ty se stávají na globálním trhu neprodejnými.

A tak vidíme, jak postupně krachují české textilky, sklárny, obuvnické firmy, ... Jejich výrobky, zatížené příspěvkem na živobytí pro davy BKN jsou nekonkurenceschopné, tedy neprodejné. Místo nich si kupujeme levné zboží z Číny. Tamnější podíl BKN je totiž nesrovnatelně nižší. Navíc mají čínští BKN daleko nižší požadavky, než BKN v rozvinutých zemích. Proto mohou být čínské výrobky o tolik levnější.

Masy lidí, o jejichž práci neměl nikdo zájem byly příčinou hospodářské krize v 30. létech. A jsou příčinou i krize současné, či spíše ještě budoucí.

Jen málokdo si uvědomuje, že do řad BKN pomalu upadá i cca miliarda lidí, kteří věří, že Alláh má moc libovolně měnit přírodní zákony. Proto opovrhují přírodovědným vzděláním a studují především své náboženství. Nechápou, že schopnost citovat zpaměti posvátné veršíky je neuživí.

Závěr? Deflace nám určitě nehrozí. Daleko pravděpodobnější je pádivá inflace, viz Bělorusko. Úplná tragédie ovšem nastane, až masy BKN už nebudou mít co ztratit. Nedávné londýnské noční běsnění se v bohatých zemích stane trvalým jevem.

251262

18.08.2011 23:59

Deflace

RE: Je to ... trochu jinak

Vojta49 81.?.?.?

Děkuji Vám všem pánové za reakce. A překvapím Vás. Vůbec nemám radost z toho, že snad mám pravdu. Byl bych o moc raději, kdyby pravdu měl pan Moudrostrak. A kdyby existovalo nějaké kouzlo, které by dovolilo, aby v globálním světě mohla prosperovat lokální ekonomika, v níž je
> cena práce vysoce vysoce nad světovým průměrem ...

a nebo o jejíž

> "předražené" produkty ... se perou spotřebitelé na CELÉM světě

Jenže takové věci se v reálném světě nedějí. Žádný zaměstnavatel (ani skandinávský) si bohužel nemůže dovolit platit vysoce nadprůměrné mzdy. Ty totiž spolehlivě udělají z jeho zboží či služeb neprodejný artikl. A jak správně říká pan "88". Takový stav neutáhne ani kdysi špičková švédská ekonomika. O tom, že nemluvím do větru svědčí čísla o švédské nezaměstnanosti. Za pár let vyskočila z 1,5% na 8%. A bojím se, že bude hůř.

Myslím, pane Luxore, že s rozdělením BKN máte pravdu. Jen nám to dělení není moc platné. Živit je musíme všechny. Navíc technologický pokrok postupně přemisťuje do kategorie BKN celé velké skupiny dříve produktivních lidí. Například ještě před několika generacemi pracovala polovina produktivního obyvatelstva v zemědělství. S dnešní technikou uživí 3 !!! zemědělci 1000 lidí. A bývalí zemědělští dělníci jsou kde? Většinou BKN. Ještě před pár lety pracovaly v lesích tisíce lidí. Moderní stroj s jedním operátorem porazí, odvětví a odkorní strom za pár sekund. Nahradí desítky dřevorubců. A mohl bych pokračovat. Numericky řízená obráběcí centra. Manipulátory, průmyslové roboty, automatizované výrobní linky. Brzo budou vytlačeni ze svých míst i strojvůdci kolejových vozidel, řidiči autobusů, kamionů, piloti, ... Marx by byl zděšen. Z mas proletariátu se postupně stávají masy BKN.

Závěr? Vůbec nejde o to, zda je má vize budoucnosti s většinou lidí v kategorii BKN pravdivá či ne. Důležitější je vymyslet, co udělat, aby se nenaplnila.

251303

19.08.2011 15:00

Deflace

RE: Je to ... trochu jinak

Vojta49 81.?.?.?

Pokusím se pánové odpovědět všem v jediném příspěvku.

S panem Luxorem souhlasím. Odstřihnutím BKN "pijavic" od státního "vemene" problém částečně vyřešíme. Otázkou je, NA JAK DLOUHO? Jak dlouho potrvá, než počet poctivých BKN, o jejichž práci už bohužel nikdo nestojí, znovu překročí únosnou mez. Bojím se, že to nastane velmi rychle. Proto soudím, že toto není perspektivní řešení.

Pro pány Janka a Sašu. Oba považujete za řešení totéž. Zjednodušeně řečeno zní takto. NEDOSTÁVÁ-LI SE NĚKDE PENĚZ, VEZMEME JE TAM, KDE JSOU – TEDY BOHATÝM. To je podstata jak "zdanění práce strojů", které samozřejmě patří bohatým, tak progresívního zdanění těch nejbohatších. Může takové řešení dlouhodobě fungovat?

Zkusme se pánové zamyslet na tím, jak vůbec vzniká společenské bohatství. Možná to bude překvapivé, ale BOHATSTVÍ VZNIKÁ NA ZÁKLADĚ ZÁPŮJČKY. Lidé, kteří naakumulovali peníze (kapitál), si za ně pořizují doly, hutě, farmy, továrny, rejdařství, kliniky, ... Tito lidé následně "půjčují" své doly, hutě, farmy, ... pracujícím. A ti pomocí ZAPŮJČENÝCH VÝROBNÍCH PROSTŘEDKŮ vytvářejí společenské bohatství.

Že ne? Bohatsví přece nevzniká v zemích, kde není komu půjčovat (Eritrea, Haiti, Libérie). V těch žijí bohužel jen BKN, kteří neumějí nic. Ovšem nevzniká ani v zemi (KLDR) kde žije mnoho vzdělaných a pracovitých lidí, ale NENÍ NIKDO, kdo by jim výrobní prostředky půjčoval.

Popsal jsem způsob tvorby společenského bohatství velmi zjednodušeně. Lidé si mnohdy nekupují celé fabriky, banky či obchodní řetězce. Ale jen jejich "kousky" ve formě akciového podílu. Lidé také nezůstávají dlouhodobě u jednoho typu investic. Když jejich důl přestane vynášet, propustí horníky, rozprodají stroje a vybavení a pořídí si třeba přádelnu. Jiní se vůbec sami nedokážou rozhodovat. A tak svěří své peníze fondům či bankám, aby je investovaly za ně. Všichni investoři ovšem očekávají, že jim jejich investice ponese zisk. Míra zisku (jednou z jeho forem je i ten zatracený úrok) pak automaticky reguluje směřování investic. Čím výnosnější obor, tím větší zájem investorů.

Vyspělé státy už dnes odnímají bohatým "půjčovatelům" spoustu majetku. Ten pak nemůže být investován, ale je projídán BKN. K čemu pánové Janko a Sašo nutně povede, když bohatým odebereme ještě více bohatství a dáme jej BKN?

Je to jednoduché. Zbyde ještě méně na investice. Tedy nutně ubyde pracovních míst. Tím samozřejmě přibude BKN. A tak znovu ubereme bohatým. Nyní už nezbývá na žádné investice. Bohatí končí, státy končí, podpora BKN končí. Všichni společně se jdeme pást. Děkuji, nechci.

251328

20.08.2011 00:15

Deflace

RE: Je to ... trochu jinak

Vojta49 81.?.?.?

Nejprve pro pana Peptalkina. Říkáte, že peníze, které projí BKN stejně skončí u boháčů. Z toho plyne, že je jedno, zda peníze investujeme nebo je projíme. Inu toto moudro jste měl sdělit pánům typu Forda, Bati či Kamprada. Nemuseli se namáhat s budováním svých firem. Mohli si za ty prachy pořídit třeba pěkný ohňostroj či velkolepou pijatiku a užít si. Namísto toho, aby se trápili s tisícovkami zaměstnanců.

Pane Aristokrate, Vy snad nevidíte kolem sebe žádné zboží? Jak asi vzniklo? Komu patří stroje, fabriky, lodě, kamiony, obchody, jejichž prostřednictvím se vyrábí a distribuuje? Kdyby všechny prachy boháčů ležely v bankách, jak soudíte Vy, už dávno jsme pomřeli hlady. Nebyly by totiž žádné VÝROBNÍ PROSTŘEDKY. A tudíž ani žádné výrobky. Skoro, jako v Zambii či v KLDR.

Pro pana Luxora. Nemám rád sociální inženýrství. A Vy mě do něj tlačíte. Co tedy s BKN? Už jsem to zde jednou naznačil. Tedy to zopakuji. V přírodě NEEXISTUJE ŽÁDNÝ DRUH, rostlinný či živočičný, který by se dokázal rozmnožovat za stavu, kdy si není schopen opatřit zdroje k vlastnímu životu. Jde o přírodní zákon. Řídí se jím také zralost pohlavních orgánů všech mláďat. Dokud nejsou schopna postarat se sama o sebe, nedokážou se množit.

Tento zákon platí v celé živé přírodě. S jedinou výjimkou. S výjimkou člověka. Člověk tento zákon už několik generací hrubě porušuje. Se stupiditou člověku vlastní jej dokonce obrací v protiklad. Tím, že usilovně motivuje BKN, aby se hojně rozmnožovali. BKN tak s rozkoší činí. A věší své početné potomstvo na krk naší stupidní společnosti. Která si s tím neví rady. A lidstvo vesele degeneruje.

Umím si docela dobře představit, pane Luxore, kterak je v listině lidských práv zakotveno PRÁVO ZALOŽIT ODPOVĚDNOU RODINU. Spočívá v dočasné sterilizaci všech dospívajících dívek ve státě. Rozhodne-li se pár mít dítě, musí

1.být zdraví,
2.být oddáni,
3.opatřit si byt,
4.složit zkoušku, v níž oba prokáží znalost podstaty partnerských vztahů a ekonomickou gramotnost,
5.prokázat, že se umějí postarat sami o sebe, tedy mají schopnosti a znalosti, které jim zajišťují dostatečný příjem k zaopatření dítěte.

Teprve poté je mladé paní odstraněna dočasná překážka otěhotnění a vysněné děťátko může přijít na svět. Po šestinedělí je ovšem dočasná sterilizace ženy obnovena. Pro každé další dítě musí pár znovu splnit výše uvedené požadavky.

Dovedete si představit, kolik problémů by se tím vyřešilo? Nechtěná těhotenství, potraty, drahá antikoncepce, rozvody, matky samoživitelky, děti bez otců, řádící tlupy nevychovatelných cikánských spratků, rodiny s nesplatitelnými dluhy, … a především, nerodily by se hordy nových BKN.

251375

20.08.2011 14:57

Zkušenost se Stworou

RE: Co vadí na TMO více?

Vojta49 81.?.?.?

Souhlasím s paní Lin i s Vámi Jene v tom, že

> Každý diskutující si zde svým slovníkem a výrazivem vytváří v očích čtenářů o sobě obrázek

Dovolte mi na toto téma malé zamyšlení. Která se týká mnohých zdejších debatérů i Vás osobně.

Někteří přemýšlivější lidé si občas kladou otázku, jak potěšit druhé. Po čem druzí lidé touží. Oč výjimečně moc stojí. Všeobecné mínění soudí, že jsou to věci jako zdraví, štěstí, majetek, láska, sláva, moc, ... Mají pravdu. Ale přehlížejí to opravdu nejdůležitější. Co to je?

Tou nejcenější devizou v očích každého člověka, tou kýženou vstupenkou na vyšší stupně sociální hierarchie lidí je, JAK VYSOKO SI NÁS CENÍ TI OSTATNÍ. Jak nás ctí. Existují dokonce lidské skupiny, v nichž je osobní čest kladena v žebříčku hodnot výše, než lidský život. Ponížíte-li takového člověka nebo jím uznávanou autoritu, riskujete vlastní život.

Namítnete. To přece není žádná novinka, To znám. Dobrá. Ovšem vytrvale se chováte tak, jako byste tuto důležitou věc neznal. O čem hovořím?

No přece o tykání, Jene. Naše (evropské) ustálené zvyklosti je připouštějí jen v rodinném či důvěrném přátelském vztahu. Či ve vztahu k dětem. Ve všech ostatních případech je nepřípustné.

Tykat neznámému dospělému člověku znamená, povýšit se v lidské sociální hierarchii nad něj. A to až do pozice, odpovídající společenskému postavení dospělého vůči děcku. A tím jej automaticky ponížit v očích jeho i v očích ostatních lidí.

Jsem přesvědčen, Jene, že něco takového si určitě nepřejete. Co s tím uděláte? [smích]

251412

23.08.2011 15:44

Katarský Hollywood a invaze žoldáků do Tripolisu

RE: Prolhaná Česká televize už se neštítí ničeho!

Vojta49 81.?.?.?

To mě spíš zůstává rozum stát nad "objevy", o nichž se dočítám zde. Třeba o tom, kterak většina libyjských občanů miluje svého Kaddáfího. Jaké sociální vymoženosti od něho dostávají. Jakého průměrného věku se dožívají. Myslím, že všechny údaje jsou správné. A jsou podloženy věrohodnými statistickými výzkumy. Ovšem provedenými výhradně v okruhu lidí Kaddáfího klanu. [chechtot]

A největší objev? Kterak hrstka zahraničních žoldáků, vysazená z rychlých člunů armád NATO si v přístavní autopůjčovně najala 4 rozhrkané džípy a vyrazila na nich proti pravidelné libyjské armádě, čítající 100 000 mužů. Vybavené 800 tanky, 1000 obrněných transportérů, letectvem a obrovskou zásobou zbraní a munice. Tlupa žoldáků bez zázemí, bez přísunu posil, bez zásobování potravinami, pohonnými hmotami, zbraněmi a municí nakonec tuto armádu rozprášila.

Ovšem pozor! Najatí lotři měli k dispozici leteckou podporu NATO. A ta jim to vlastně vyhrála. Stejně, jako to kdysi masívní letecká převaha vyhrála v Koreji, ve Vietnamu, v Afghánistánu, ... [chechtot]

251657

23.08.2011 19:41

Katarský Hollywood a invaze žoldáků do Tripolisu

Víra versus pochybnosti

Vojta49 81.?.?.?

Ve svém příspěvku si dámo a pánové dovoluji dost, co? V souvislosti s událostmi v Libyji opakuji - NEVĚŘÍM, NEVĚŘÍM, NEVĚŘÍM. Všimněte si laskavě, že nikoho nenutím čemukoliv věřit.

Vy jste se na mně obořili : Tedy pane, vy ale HLOUPĚ NEVĚŘÍTE!!!

A násilím mě nutíte - raději CHYTŘE UVĚŘTE!!! Uvěřte s námi. Uvěřte v neotřesitelné pravdy, sdělované Suzan Lisander, stránkou CIA factbook či brutálním anonymním videem paní Jarmily.

Můžete mi nějak racionálně vysvětlit, PROČ bych měl věřit právě Vašim "pravdám"? Odkud berete jistotu, že Vaše VÍRA je o tolik lepší, než moje POCHYBNOSTI? [smích]

251674

24.08.2011 16:48

Katarský Hollywood a invaze žoldáků do Tripolisu

RE: Víra versus pochybnosti

Vojta49 81.?.?.?

Reakce na vyslovený názor v diskusi bývají obvykle dvojího druhu, pane Luxore. Prvním jsou souhlasné reakce. Od mlčení, přes zdvižený palec či stručné slovní poklepání na rameno až po rozsáhlé stati, podporující či rozvíjející myšlenku, na níž debatér reaguje.

Druhým případem reakce je nesouhlas s projeveným názorem. Někdy výslovný, jindy nevyslovený. Ten nevyslovený je obvykle charakteristický tím, že oponent sice nevyvrací původní autorův názor, ale předkládá jiné stanovisko. Takové, které je v rozporu s původním diskutovaným názorem. A co je cílem nesouhlasného stanoviska v diskuzi? No přece ZÍSKAT OPONENTA PRO MŮJ (ten jediný správný [mrknutí jedním okem] ) NÁZOR.

Tolik na vysvětlenou k mé poněkud emotivní reakci končící slovem POCHYBNOSTI. Pokud Vám připadala příliš emotivní, omlouvám se za ni. Možná přijdete sám na to, co mě před jejím psaním tak "nadzdvihlo". Tolik má omluva.

A nyní poděkování. Za Vaši obhajobu mé osoby před panem Mirdou. Jste velmi laskav. Ovšem myslím, že zbytečně ztrácíte čas. Pan Mirda patří ke skalnímu jádru místních konspirativců. On sám se možná dokonce považuje za jejich "osvíceného vůdce".

O to úkorněji ovšem přijímá, když mu pravidelně jeho "svaté konspirační pravdy" vyvracím. A tím snižuji jeho autoritu v očích jeho obdivovatelů. Proto ke mně chová upřímnou nenávist. Ta se vyznačuje tím, že v reakcích na mně zásadně nevyvrací mé argumenty. Toho se bojí. Ovšem o to vydatněji útočí na mou osobu. I těmi nejpodlejšími prostředky viz například jeho slova o mém údajném způsobu argumentace "podstrčením lživé propagandy". Označit, co je tou "podstrčenou" a navíc ještě "lživou propagandou" se bojí. Protože by v racionální diskuzi neobstál. A tak raději jedná dle své osvědčené zásady:

"Nahaž na odpůrce co nejvíce špíny. I když je zcela falešná, něco z ní na něm vždy ulpí".

Tedy ještě jednou díky za Vaše laskavá slova. [smích]

251755

25.08.2011 14:13

Katarský Hollywood a invaze žoldáků do Tripolisu

RE: Víra versus pochybnosti

Vojta49 81.?.?.?

Díky za důvěru paní Kateřino. Ale opravdu nemám křišťálovou kouli. Proto berte mou odpověď s rezervou.

Plukovník Kaddáfí měl k dispozici 40 let a ohromné finanční prostředky. Pocházející z jím "zestátněného" libyjského ropného průmyslu. Pojem zestátněný uvádím v uvozovkách proto, že tím státem byl vlastně po celou dobu jen a jen on sám.

Za inkaso z prodeje ropy mohl za těch 40 let pořídit dost. Třeba moderní těžní a transportní technologie, tedy i vyšší produkci ropy. Vlastní rafinerie, v nichž by se surovina zpracovávala a vynášela ještě víc. Moderní dopravní infrastrukturu. Sérii přímořských odsoloven vody. Které by umožnily zavlažit pobřežní pozemky a udělat z nich zelené palmové zahrady. Vybavit je inženýrskými sítěmi a jako lukrativní stavební parcely prodat investorům. Ke stavbě hotelů a rekreačních center. Tím učinit z nádherného libyjského středomořského pobřeží rekreační ráj pro celou Evropu. A tak získat další pracovní místa i zdroje pro další rozvoj kvetoucí Libye. Recyklovanými odpadními vodami z rekreačních rezortů zavlažované farmy pro pěstování tropického ... Prostě šlo toho udělat moc.

Jaká je realita? Státní ropný průmysl se potýká s velmi zastaralou a nespolehlivou technologií. Sotva zvládá produkovat surovou ropu. Neexistuje žádné její další zpracování. Dopravní infrastruktura se ničím neliší od jiných chudých arabských zemí. Stovky kilometrů nádherných libyjských středomořských pláží leží dodnes ladem.

A teď to nejdůležitější. Ihned po vzniku nepokojů se v Libyi zcela zastavila těžba ropy. Proč? Protože technický personál libyjského ropného průmyslu tvoří výhradně cizinci. Kteří před nebezpečím ze země utekli. Kaddáfí nedokázal za 40 let své vlády vychovat pár tisícovek arabských středoškoláků s technickým vzděláním. A jeho "státní" firma si tak musí dodnes najímat personál v zahraničí.

Kde tedy jsou ty ohromné peníze za ropu? Z větší části na kontech a v akciích Kaddáfího klanu. Také radostně prohrané jeho synky v evropských a amerických kasinech. A také utopené v podobě "řeky v poušti". Tedy v megalomanském projektu, který čerpá vodu ze stovek hlubinných vrtů na Sahaře (neobnovitelný zdroj) a snaží se ji dovést obludným betonovým kanálem na tisíc kilometrů vzdálené libyjské pobřeží. Jen pro představu. Sedmimetrový "kousek" této roury o průměru 4 metry váží cca 40 tun. Takových "drobečků" bylo zahrabáno do pouštního písku přes 10.000 kusů. A spojeno stejným počtem netěsných spojů. Něco takového mohl vymyslet jen naprosto chorý mozek.

Proto soudím, paní Kateřino, že cokoli čeká v budoucnu Libyi musí být lepší, než despotická vláda tohoto nemocného muže.

251827

31.08.2011 14:13

Bárta + VV

RE: -

Vojta49 81.?.?.?

Obávám se, že "po čuni" je málo, pánové. Jsem pro razantnější řešení. Třeba pro zákon, podle nějž má každý, kdo oznámí a doloží korupci v politice či státní správě nárok na výplatu 20% z prokázaného úplatku. Nebo také pro zákon, dle nějž je každý, kdo zkorumpuje politika či státního úředníka beztrestný. A celá částka úplatku se mu vrací. A zkorumpovaný má v obou případech krom řádného trestu doživotní zákaz působení v politice a ve státních službách.

Možná bychom se divili, že máme "z ničeho nic" slušné úředníky a přebytkový státní rozpočet. [velký smích]

252279

05.09.2011 15:54

Gerald Celente: Žádné daně, žádný sex. Jen válka!

Připomenutí

Vojta49 81.?.?.?

Pan Celente stále něco předpovídá. Dovolím si zde připomenout jeho "proroctví" z roku 2008:

> Celente: Zveřejnili jsme naši prognózu pro rok 2009. Předpovídáme naprostý kolaps ekonomiky.

> 7. listopadu 2007 jsme předpověděli finanční kolaps a přepověděli jsme paniku v roce 2008 a ta nastala. Příští rok zažijeme zhroucení celého maloobchodu, potom zhroucení průmyslových staveb... zažijeme vůbec největší depresi, mnohem horší než tak zvanou "Velkou hospodářskou krizi" 30. let.

------------ Konec citace

Dle mého soudu nebyl rok 2009 nic moc. Ale že by došlo k "naprostému kolapsu ekonomiky a zhroucení celého maloobchodu"? Kde a kdy k tomu došlo? [velký smích]

Co dělat když nevyšla prognóza "naprostého kolapsu"? A pozornost platícího publika je třeba udržet za každou cenu? Tož předpovíme válku. To by v tom byl ďas, aby někde nějaká nevypukla. A budeme mít další čárku za "úspěšnou předpověď". [mrknutí jedním okem]

252543

09.09.2011 15:17

Nadstandardní blázinec

RE: největší dřina je poznat sám sebe.

Vojta49 81.?.?.?

Vy tedy víte, Pane Fohate, jak se "prodrat životem k opravdovosti ..." a stát se tak imunním ke všem nemocem? Tomu říkám bomba!

Jen jedné věci nerozumím. Když to víte, proč nás tomu nenaučíte? Abychom mohli konečně poslat ty nenasytné lotry z farma-koncernů k čertu i s těmi jejich jedovatými dryjáky? [smích]

252866

10.09.2011 14:48

Před vměšováním NATO byla Libyje africkým Švýcarskem

RE: Je to smutné

Vojta49 81.?.?.?

Obávám se, paní Lin a pane Tmo, že Vaše diskuze je marná. Proč? Protože vychází z mylného předpokladu. Z předpokladu, že člověk, složený z jednotlivých buněk je něco podobného, jako celé lidstvo, v němž obdobu buněk tvoří jednotliví lidé. Uvedu jen jeden z mnoha argumentů, proč je takové přirovnání chybné.

Všechny BUŇKY (libovolného, tedy i lidského) organismu jsou mu zcela oddány. Vzájemně úzce SPOLUPRACUJÍ s cílem pečovat o něj, chránit jej a dbát o jeho přežití. A především se společně starají o jeho úspěšné rozmnožení.

Naproti tomu všechny ORGANISMY (s výjimkou eusociálně žijích tvorů, jako jsou včely, mravenci, ...) MEZI SEBOU SOUTĚŽÍ. Soutěží spolu o hmotné zdroje, potřebné k životu. A (v rámci téhož druhu) o nejkvalitnější sexuální partnery. Kteří zajistí nejlepší předpoklady jejich potomstvu k další úspěšné reprodukci. Tedy pečují, chrání a dbají především samy o sebe.

Pokud by se lidé měli v rámci lidstva chovat stejně, jako jejich jednotlivé buňky v rámci lidského organismu, muselo by dojít k drastickým změnám v lidském genomu. Přibližně ke stejným, jaké by přiměly vlky se pást či krávy sbírat nektar z květů. [smích]

252945

12.09.2011 14:51

9/11 po deseti letech – stále čekám

Jak to tedy bylo doopravdy?

Vojta49 81.?.?.?

Oficiální verze událostí 9/11 má spoustu trhlin a nejasností. Proto jak autor článku, tak všichni diskuzní přitakávači jednohlasně omílají: TAK TO NEBYLO!!!

Já také čekám. Ale na něco jiného. Kdy se už konečně někdo odhodlá poskládat všechny střípky konspiračních teorií a vysvětlit, JAK TO BYLO DOOPRAVDY. Nebo alespoň JAK TO S VYSOKOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ MOHLO BÝT.

Stačily by základní body :

1) Zločin 9/11 naplánovali (seznam jmen).
2) Z nich byl pan XY pověřen opatřit lidi, ochotné spáchat za úplatu sebevraždu a přitom natolik inteligentní, aby se dokázali naučit pilotovat obří dopravní letoun.
3) Další z plánovačů dostal za úkol zajistit kursy pilotáže pro najaté sebevrahy.
4) Třetí z organizátorů, pan ... zajišťoval financování akce.
5) Čtvrtý dostal za úkol vyprojektovat, naplánovat a supertajně nainstalovat do budov WTC stovky tun výbušnin. A to tak, aby výbušniny nevybuchly dříve, než na povel střelmistra, i když do nich narazí stotunové letadlo či budou vystaveny několik hodin požáru.
6) ...

Jsem opravdu zvědav, kdy se toho už konečně někdo ujme. [chechtot]

253167

13.09.2011 00:53

9/11 po deseti letech – stále čekám

RE: Jak to tedy bylo doopravdy?

Vojta49 81.?.?.?

Pane Larouxi. Zajíce v pytli od Vás určitě nikdo nekoupí.Ovšem dáte-li dohromady alespoň trochu konzistentní teorii JAK TO VE SKUTEČNOSTI MOHLO BÝT, jste milionářem. Za to Vám ručím. Média se budou rvát o nákup práv k Vašemu dílu. Jenže ... On je rozdíl mezi výkřiky TAK TO BÝT NEMOHLO a tvrzením S VYSOKOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ TO BYLO TAK. K tomu prvnímu stačí jen víra. Pro to druhé je nezbytné vědění.

S panem Jentak souhlasím v otázce vlivu žáru na ocelové konstrukce. Pracoval jsem totiž ve Veletržním paláci v době, kdy vyhořel. Betonový skelet budovy sice nespadl. Ale všem bych přál vidět, jak dopadl SPECIÁLNÍ ŽÁRUVZDORNÝ trezor značky Lampertz. Jeho skříň se pokroutila žárem z hořícího kancelářského nábytku a papírů, jako by byla z plastu a ne z oceli. Z jeho obsahu se pochopitelně neuchovalo nic.

Za poněkud naivní ovšem považuji přesvědčení, že by americký nebo jiný agent dokázal "přistrčit" hordu fanatických muslimů k přípravě a spáchání časově, finančně i organizačně náročného atentátu typu 9/11. Ti lidé nenávidí vše západní. Až tak, že tuto svou nenávist stavějí nad svůj život. Z tak strašlivé nenávisti ovšem plyne absolutní nedůvěra. Nechat se "přistrčit" by ovšem znamenalo tuto propastnou nedůvěru překonat a důvěřovat "přistrkovateli". Pravděpodobnost takového jevu považuji za podobnou, jako výskyt osoby s IQ 160 v romské populaci.

Pan BigSister nevěří ani tomu,
> že tam ty éra opravdu byli.
Když tam ty éra nebyly, budovy WTC vzplály samy? Nebo snad ani nehořely? [velký smích]

253214

13.09.2011 19:35

9/11 po deseti letech – stále čekám

RE: Jak to tedy bylo doopravdy?

Vojta49 81.?.?.?

Pane Luxore, Vy si opravdu myslíte, že běžný pilot Boeingu má za dobré viditelnosti problém trefit mrakodrap? Realita Vaši domněnku ovšem spolehlivě vyvrací. Piloti obou strojů se neomylně trefili. Nebo snad ne?

Pro pana Jentak. V otázce aktivní účasti zástupců amerických nebo jiných tajných služeb na naverbování a organizaci atentátu 9/11 mě napadla ještě jedna souvislost. Lidé, kteří útok provedli, nepřišli ze vzduchoprázdna. Většina z nich měla rodiče, sourozence, přátele, spolubojovníky, ... Někteří z nich museli vědět, k čemu se jejich blízcí chystají. Kdyby sami atentátníci měli jen stín pochybností o tom, ke které straně patří lidé, jež je verbují a tedy také honorují, nenechali by si to pro sebe. Přinejmenším jejich spolubojovníci "za vítězství Islámu" by to věděli. A po 9/11 by takovou informaci rozhodně použili. A nenáviděné "západní nevěřící psy" tak ještě více potupili.

S tím, kolika lidem se útok 9/11 takříkajíc "hodil do krámu" máte nepochybně pravdu. A nebudou to jen zbrojaři. Vždyť i ty podvlékačky, ponožky a toaletní papír musí někdo těm americkým "rambům" do Iráku i Afghánistánu dodávat. Určitě to nebude špatný byznys. [smích]

253265

14.09.2011 13:29

9/11 po deseti letech – stále čekám

RE: Jak to tedy bylo doopravdy?

Vojta49 82.?.?.?

Je mi líto Jene, předvádíte obvyklé nicneříkající klišé typu TAK TO NEBYLO. Raději nám řekněte, co se tedy vlastně v Pentagonu 11.9. stalo.

Pan Luxor je výrazně lepší. Tvrdí, že letadla byla 11.9. elektronicky naváděna. Proč ne? Ovšem taková myšlenka vyvolává řadu dalších otázek. Třeba:

- kdo a kdy namontoval do 4 civilních dopravních letadel něco tak strašlivě složitého, jako je systém elektronického navádění?
- věděly o tom posádky letadel? Jestliže ano, musely tušit, že jim jde o život,
- byla-li letadla prázdná, kam se ztratili všichni cestující i posádky oněch letů?
- nebyla-li letadla prázdná, proč se lidé v nich nepokusili o odpor proti smrtící elektronice?
- uměla-li již před více než deseti léty elektronika víc, než profesionální piloti, proč dodnes sedají tito nákladní a nespolehliví lidé stále do kokpitů?
- ... [mrknutí jedním okem]

253324

15.09.2011 00:07

9/11 po deseti letech – stále čekám

RE: Ještě jedna konspirační teorie.

Vojta49 82.?.?.?

> ten malej ohýnek co tam byl, ten by stěží roztavil i něco mnohem míň robusního ...

Boeing 767 typu 200 má nádrže na 90 krychlových metrů paliva. Určitě nebyly prázdné. Spalné teplo kerosinu činí asi 42 GJ/t a je to cca dvojnásobek spalného tepla koksu. Teploučko jen z toho kerosinu tedy bylo stejné, jako by v každé z těch věží vyhořelo asi 100 tun koksu. To je podle Vás "malej ohýnek"? [chechtot]

253371

19.09.2011 13:36

Moc a její původ

RE: Je vzrušující vnímat moc jako objekt, ale není to fér II

Vojta49 82.?.?.?

Zajímavá úvaha, pane Mrky. Tématem MOC se také zabývá celá jedna kniha. Cituji:

Nejjednodušší definice moci říká, že je možností přinutit někoho, aby udělal něco proti své vůli. Na tom nemusí být nic špatného, moc a její výkon je součást chování všech sociálně žijících tvorů včetně lidí. Problémem je "patologická" moc, samoúčel, který se může projevovat syndromem mocenské pýchy neboli hybris syndromem. Mnoho lidí pije alkohol, závislost na alkoholu se ale vyvine jen u některých. Složkou vývoje závislosti je slast. Ta je i jedním ze základních prvků výkonu moci. Lze si tedy představit vznik závislosti na moci, jež se podobá závislosti na alkoholu. Kombinace mocenské pýchy s mocenskou závislostí se pak v kombinaci se skupinovou hloupostí může stát mocenskou posedlostí. ...

Knihu napsal František Koukolík a jmenuje se Mocenská posedlost. Vřele doporučuji. [smích]

253657

Nemyslím. Podíváme-li se na základní východisko páně Ahmadínežádovy víry, je bohužel stupidní. Prý

> Jak všichni víte, nadvláda a nadřazenost lidských bytostí ve vztahu ke všem ostatním stvořením spočívá v samotné povaze a pravdě lidstva.

V povaze každého člověka je především uspokojit své vlastní potřeby a množit se. Stupidní víra v nadřazenost člověka přírodě vždy byla a dodnes je příčinou strašlivého drancování a plenění živé i neživé přírody na této planetě. Děkuji, nechci.

A co pan Ahmadínežád doporučuje k řešení stávajících problémů?

> Je třeba ... vytvořit prostřednictvím kolektivní spolupráce nový plán,

> Je třeba připravit nápomocné základy pro zajištění kolektivní účasti a zapojení zemí ...

> Všichni bychom měli uznat fakt, že neexistuje žádný jiný způsob než
(jinými slovy opět JE TŘEBA),
> sdílené a kolektivní řízení světa ...

> Budoucnosti, která bude vytvořena, když lidstvo vykročí na cestu božských proroků a spravedlivých, pod vedením imáma al-Mahdiho, nejvyššího spasitele lidstva a dědice všech božských poslů, vůdců ...

A co s těmi, kteří nebudou chtít vykročit na cestu pod vedením nejvyššího spasitele lidsta ... ? Trochu se obávám, že s nimi bude učiněn krátký proces. A to pod heslem "kdo nejde s námi, jde proti nám".

Závěr?

Základní východisko Ahmadínežádových úvah je zjevně scestné. A jeho návrhy? Čirý JETŘEBISMUS. Úplně stejný, jakého jsme si užili za dob "reálného socialismu" do sytosti. Vždy s žalostnými výsledky. Navíc završený naprostým diletantismem. Tím je jeho návrh na "kolektivní řízení světa". Kolektivní řízení (čehokoliv) přece nikde a nikdy v celé historii lidstva nefungovalo. A fungovat nikdy nebude.

254108

Děkuji za důvěru, Jene. Vaše výzva ke spolupráci mě skutečně těší. Jen nevím, zda bych byl při tvorbě nových vizí co platný. Proč?

Nevěřím totiž v kolektivní rozhodování a řízení. Vy vycházíte z předpokladu, že VĚTŠINA SE NEMŮŽE MÝLIT. Bohužel opak je pravdou. Většina se mýlí velmi často. V historii o tom máme ohromné množství důkazů. Třeba většina populace Velikonočního ostrova, která vírou v nezbytnost stavění soch moai způsobila na svém ostrově hladomor. Nebo Dr. Semmelweis, který byl profesně zničen mýlící se většinou svých zkušených kolegů. Ač měl bezpochyby pravdu. Či většina voličů, která si zvolila v předválečném Německu Hitlera či v poválečné ČSR Gottwalda. Většina Rudých gardistů, kteří za Kulturní revoluce vyvraždili téměř veškerou čínskou inteligenci. Většina muslimů, kteří věří bludu o tom, že Alláh může kdykoliv a libovolně měnit přírodní zákony, a proto pohrdají moderními technologiemi a jsou proto na podobné cestě k hladomoru, jako lid Velikonočního ostrova, ... Důsledky uvdených "PRAVD VĚTŠINY" byly vždy katastrofální. O tom snad netřeba polemizovat.

A co tedy navrhuji? Nahradit SUBJEKTIVNÍ ROZHODOVÁNÍ lidí OBJEKTIVNÍMI PRAVIDLY. Proč? No protože lidé se většinou nerozhodují na základě chladné a racionální úvahy. Daleko častěji činí svá rozhodnutí na základě svých emocí, své víry a nálady. A proto nám musí místo lidí vládnout jednoduchá, objektivní, spravedlivá a moudrá PRAVIDLA. Když to se podaří, bude líp. [smích]

254154

06.10.2011 00:47

Saharská veľká umelá rieka

A teď k té Kaddáfího propagandě trocha faktů

Vojta49 81.?.?.?

Každý absolvent 5. třídy si umí spočítat, kolik spojů sedmimetrových betonových rour muselo být na tisícikilometrové trase provedeno. Už od počátku provozu se voda z potrubí "podivně" ztrácela. A jak časem povoluje stále více spojů, ztráty se zvyšují. Na poušti se do rour ženou tisíce kubíků vody a na konci vytékají stovky. Vše ostatní se vsakuje bez užitku do vyprahlého písku. Ovšem tím se nikdo nechlubí. Tento fakt není zohledněn ani v kalkulaci ceny za kubík takto získané vody.

Další "výhrou" tohoto šíleného projektu je trvalý pokles hladiny spodních vod. Na poušti vysychají starodávné studny. Umírají oázy. S klesající hladinou spodní vody se samozřejmě stále zvyšují i náklady na její čerpání.

Moderní osmotické odsolovny dokážou vyprodukovat kubík sladké vody za 0,5 USD. Bez astrononickách nákladů na údržbu tisíců kilometrů problematických rour, tedy pardon "velké umělé řeky". A bez drancování neobnovitelných zdrojů vody.

Tento projekt je výplodem chorobného mozku, stiženého vírou ve vlastní neomylnost. Ekonomicky jsou to miliardy dolarů, zahrabaných v písku.

254602

06.10.2011 15:43

Saharská veľká umelá rieka

RE: A teď k té Kaddáfího propagandě trocha faktů

Vojta49 81.?.?.?

Vaše informace jsou sice zajímavé, ale bohužel nesprávné, pane Vítku. Ve Vaší LYBII možná prýští voda sama. Já čerpám z vyprávění lidí, kteří na libyjské Sahaře instalovali naše čerpadla. Možná by nebylo též od věci, přečíst si o těch čerpadlech ve vrtech přímo v textu článku:

> elektrárne napájajúce jednak čerpadlá vo vrtoch aj v prečerpávacích staniciach, ...

O tom, že vysychají starobylé přirozené zdroje vody na Sahaře si jistě také najdete dostatek informací sám. Že by suchým studnám a oázám nějak prospívaly průsaky z Kaddáfího potrubí žádné zprávy nejsou. Průsaky se z povrchových vrstev písku nejspíše bez užitku odpaří.

Že je celý projekt "umělé řeky" více propagandou než užitkem, svědčí dvě okolnosti.

1. Nepokoje v Libyi byly vyvolány mimo jiného i rozporem mezi Kaddáfího propagandou o tom, jak každý Libyec má dostatek vody zdarma a tvrdou realitou, že PROSTÍ LIDÉ VODU NEMĚLI. A to ještě před nepokoji.

2. "Umělá řeka" je zdokumentována řadou propagandistických fotografií. Třeba tou, na níž je dlouhá kolona kamionů MAN, vezoucích osmdesátitunové betonové roury. Jistě si umíte představit, jak dlouho asi trvá naložení a fixace takového nákladu na jeden vůz. Ten pak poodjede a čeká až v betonárně naloží druhý vůz, třetí, ... Řidiči v pouštním úpalu čekají hodiny (možná desítky hodin), než se podaří podobnou kolonu vytvořit. Po nafotografování kolony pak řidiči musí znovu hodiny čekat, než na ně přijde řada při vykládce. Příšerné. A zbytečné.

Kdybyste se Vy chtěl pochlubit světu s "umělou řekou", nebyl by nade vše ostatní záběr na mohutný čtyřmetrový proud vody z jejího ústí? Kde je? Proč ten klíčový záběr chybí? Nebude to třeba proto, že z ústí potrubí po všech ztrátách vytéká jen zanedbatelný čůrek? Co myslíte? [mrknutí jedním okem]

254645

07.10.2011 14:57

Saharská veľká umelá rieka

RE: A teď k té Kaddáfího propagandě trocha faktů

Vojta49 81.?.?.?

Je úsměvné, pane Vítku, kolik máme v naší zemi špičkových hydrogeologů. Kteří jsou si skálopevně jisti, že zásoby vody v saharských akviferech nikterak nesouvisejí s jejími přirozenými prameništi či vývěry. Schválně. Kolik byste byl ochoten na tuto svou víru vsadit?

Váš další "expertní" údaj. Vody je pod Saharou na 1000 let. To víte také naprosto přesně? [mrknutí jedním okem]

Dokážu si živě představit, jak tato daumiální hodnota vznikla. Zástupci dodavatele "umělé řeky" usilovali u Kaddáfího o získání zakázky, jejíž cena ve své době několikrát převyšovala roční rozpočet ČSSR. Takové zakázky se na této planetě nezískávají každý den, že? A tak když přišla řeč na zásoby vody v akviferech, nabulíkovali Kaddáfímu že jsou na 1000 let. A klidně mu to dali i písemně. Co na tom, když se za 50 let drancování ukáže, že jí zdaleka tolik není. My ani Kaddáfí už tu nebudem. A z propagandistického hlediska je to pěkné kulaté číslo. [chechtot]

A co víc? Z "umělé řeky" zbude po nejbližším zemětřesení "umělý tisícikilometrový betonový cedník". Takže žádnou starost. K reklamaci "tisícileté zásoby" určitě nedojde.

Na závěr bych si dovolil připomenout Kaddáfího slib
> Projekt veľkej umelej rieky spraví púšť tak zelenú, ako je líbyjská vlajka.

Vy jste přece expert. Prozradíte nám, kdy to bude? [velký smích]

254740

08.10.2011 17:13

Saharská veľká umelá rieka

RE: A teď k té Kaddáfího propagandě trocha faktů

Vojta49 81.?.?.?

Pánové Djb a Islandere. Můj úvodní příspěvek v tomto vláknu je motivován mým silným odporem k propagandě. K jakékoliv. Článek velebící "veledílo osvíceného plukovníka" propagandou je. Protože se snažím vyhýbat odborné terminologii, nepoužil jsem pro "umělou řeku" výraz "chybná alokace kapitálu". Ale na několika jevech jsem se pokusil ukázat, proč je toto dílo více propagandou než reálným užitkem.

Trvám na tom, že NIKDE NA SVĚTĚ NEFUNGUJE BETONOVÝ VODOVOD. A ještě ke všemu 1000 KILOMETRŮ DLOUHÝ. A že ve skutečnosti jde o vodovod a ne o řeku, je nepochybné. Vždyť to potrubí nutně musí překonávat na své trase množství terénních nerovností. Aby překonalo bezvýznamné návrší o převýšení 300 metrů, musí být natlakováno na 30 atmosfér! Pan Antiseptik přirovnal tento vodovod ke kanalizaci. Chtěl bych vidět jakoukoliv kanalizaci, kdybychom ji takto natlakovali. Proto se také ropovody svařují z ocelových rour a neskládají z betonových.

Další problém. Kdo někdy viděl koleso vodní turbíny po deseti letech provozu, ví, co dokáže s ocelí provést kavitace (pro zájemce viz inertial cavitation). Tento jev působí v rychle proudících kapalinách. Co udělá po létech v místech většího spádu s betonem? Soudím, že úhledné díry.

Poslední problém. Jaká bude těsnost tisícikilometrové betonové roury po zemětřesení? O tom si jistě nikdo nedělá iluze.

Článek, na nějž odkazujete, pane Islandere, zjevně čerpá ze stejné Kaddáfího propagandy, jako článek, pod nímž diskutujeme. Údaj o 35 centech za kubík vychází z předpokladu, že betonové potrubí bude bez poruch a hlavně beze ztrát sloužit sto let. Naproti tomu údaj $3.75 je naprostý nesmysl. Moderní osmotické odsolení krychlového metru vody spotřebuje cca 3 KWh elektřiny. Celkové náklady na desalinaci kubíku mořské vody pak činí asi 50 centů.

Závěr? Megalomanské projekty mocných ještě nikdy v historii neposloužily lidem. Naopak. Obvykle se staly katastrofou. Za 30 miliard USD mohly být v Libyi postaveny stovky menších lokálních odsoloven. A jejich pomocí mohly být už dávno zavlažovány rozsáhlé plochy kolem libyjského pobřeží. Díky Kaddáfího velikášství a přesvědčení o vlastní neomylnosti je těch 30 miliard s vysokou pravděpodobností nenávratně pohřbeno v poušti. A Libye bude dál trpět nedostatkem vody. Je mi líto.

254811

10.10.2011 14:22

Saharská veľká umelá rieka

RE: A teď k té Kaddáfího propagandě trocha faktů

Vojta49 81.?.?.?

Srovnávat antické (OTEVŘENÉ A SAMOSPÁDOVÉ) akvadukty s UZAVŘENÝM TLAKOVODNÍM vodovodem je nesmysl, pánové. Podobně bych mohl argumentovat, že když mi u lodě pro povrchovou plavbu stačí lehký laminátový trup, musí mi stejný stačit i pro ponorku. Nestačí, že?

Trvám na tom, že je-li beton dost dobrý k vytvoření samospádové stružky, je naprosto nevhodný ke konstrukci tlakového vodovodního potrubí. Proto se s ním také nikde jinde, než u "umělé řeky" nesetkáme. Krom argumentu o tlacích při překonávání terénních nerovností si dovolím ještě malé zamyšlení o hmotách, se kterými se v tomto megalomanském projektu pracuje.

Naplním-li rouru o světlosti 4 m vodou, je to co do váhy stejné, jako bych do ní nechal najet souvislou kolonu tanků Merkava. Ano. Co 7 metrů, to jeden tank. A teď to nechám rozjet. Po rovině jen rychlostí cca 10 km/hod. Co to asi bude dělat na spádu? Jaké rychlosti a tlaky budou v potrubí vznikat? Jak obrovské setrvačné síly se budou snažit potrubí v jeho ohybech narovnat resp. roztrhat? Jak dlouho budou těmto silám vzdorovat gumová (tedy časem degradující) těsnění rour?

Jsem přesvědčen, že velmi podobné argumenty proti "umělé řece" musel slyšet i Kaddáfí v době, kdy ji plánoval. Dovedu si také představit jeho samolibý výraz, když všechny odborné argumenty smetal se stolu se slovy, že Alláh je velký ... A tak dodavatelé "umělé řeky" rezignovali. Když to zaplatí, ať má, co chce.

Plukovníkův diletantismus je patrný i z konstrukce nekrytých zásobníků. Z vrtů se čerpá pitná voda nejvyšší kvality. Ta se pak nechá v tomto projektu stát v otevřeném "rybníku", kam do ní prachové bouře nafoukají hory špíny. Slunce poté vodu ohřeje a z původní křišťálové pitné vody je zanedlouho kalná břečka plná řas a ... Všichni provozovatelé bazénů vědí, o čem mluvím.

Zájemce o plukovníkův diletantismus si dovolím upozornit ještě na jeden jeho "velkolepý projekt". On totiž také zkonstruoval automobil. Vygooglujte si "Kaddáfího raketa". [chechtot]

254942

11.10.2011 13:22

Saharská veľká umelá rieka

RE: A teď k té Kaddáfího propagandě trocha faktů

Vojta49 81.?.?.?

Pánové. Myslím, že nejlepší bude vyčkat, až čas ukáže, jak promyšlenou investicí "umělá řeka" byla. Nemyslím, že je nějak těžce poškozena bombardováním. Ono totiž asi nebude nijak snadné zničit ze vzduchu cíl, čtyři metry široký a tisíce km dlouhý. Ještě ke všemu zahrabaný pod zem.

Tedy díky všem za reakce. A prostým Libyjcům přeji, nechť jim voda teče. [smích]

254991

12.10.2011 00:00

Revoluce nejen společenská, parazitismus a symbióza, parazité a hostitelé

Kooperace - to bude krása

Vojta49 81.?.?.?

Už se nemohu dočkat, až se naplní vize pana Zelenky

> Osobně jsem přesvědčen, že vývoj bude směřovat od ... konkurence ke kooperaci. [velký smích]

Zatím platí, že my muži navzájem zuřivě soupeříme o ty nejlíbeznější, nejvíce žádoucí, svůdné a něžné dívky. Když si takovou v těžké konkurenci ostatních vlčáků vybojujeme, žárlivě si ji střežíme jen sami pro sebe.

ALE! Ta zatracená konkurence (dle pana Zelenky) jednou pomine. Pak budeme krásně kooperovat i v partnerských vztazích. Partneři těch nejúžasnějších krasavic budou své "mazlíky" nabízet ke kooperativnímu využití těm méně úspěšným. Na které v té stávající hnusné konkurenci zbývaly jen typy "Marfuša" či "baba Jaga" nebo dokonce vůbec NIC. [chechtot]

Takový svět, to bude ráj na zemi. [mrknutí jedním okem]

255010

13.10.2011 00:25

Stevia

RE: Semena?

Vojta49 81.?.?.?

Semena stevie lze koupit snadno. Stačí si vygooglovat "stevia semena koupit". Semínka jsou maličká a připomínají travní semeno. Zpočátku jsem měl problém. Semínka mi nechtěla klíčit. Zkusil jsem tedy rašelinové tablety (jiffy, peat plugs). Ty nejprve nechám nabobtnat v nádobce s vodou a pak přitisknu semínko stévie na povrch nasáklé tablety. Vyklíčí všechny. Tablety ovšem nesmí vyschnout!

Když má rostlinka cca 3 lístky, je třeba ji i s tabletou zasadit do samostatného květináče nebo na záhon. Jinak kořínky prorůstají do sousedních tablet.

Na záhoně stevii ihned sežerou slimáci, jak výše uvedla paní Jarmila. Ovšem nesežerou ji, když z pet-láhve odstřihnete cca deseticentimetrový válec a do jeho horního okraje vystříháte ostré, asi centimetrové zoubky. Jeden těsně vedle druhého. Horní zubatý okraj je pak třeba ohnout jako manžetu rukávu směrem dolů. Tuto "protislimákovou bariéru" osadit na každou sazeničku tak, aby pod jejím spodním okrajem slimák neprolezl. Bodliny trčí z horního konce manžety směrem dolů a brání slimákům, aby se dostali k sazenici. Bodlinaté rukávy ochrání proti slimákům v podstatě jakékoliv sazenice. Ovšem jen do okamžiku, než sazenička vyroste z rukávu a rozloží listy na záhon. Po nich se dostanou slimáci i za tuto bariéru.

Stevii už pěstuji několik let. Vlastní sazenice mi dávají lepší výsledky, než kupované. Ty zřejmě pocházejí ze skleníků a jsou pro vnější pěstování choulostivé.

Ještě bych chtěl poznamenat, že půl kila sušiny z jedné rostliny u nás určitě nevypěstujete. Stevie sesychá asi v poměru 6 : 1. Z jedné rostliny získám tak 300 g zelené natě, tedy asi 50 g sušiny. Ve skleníku by mohla být úroda možná větší.

Přeji všem pěstitelům, ať jim stévie dobře klíčí a bujně roste. [smích]

255081

13.10.2011 13:33

Přípravy USA na globální konfiskaci „mladých peněz“ a národní bezpečnost Ruska

Když si autor plete pojmy

Vojta49 81.?.?.?

Jestliže jsem jako ruský podnikatel emitoval dle ruských zákonů akcie, je to v pořádku. Prodal-li jsem tyto akcie ruským investorům, je to také v pořádku. Jestliže se mi podařilo prodat tyto akcie v zahraničí, je to dle autora článku tragédie, neboť jsem tím údajně způsobil

> nekontrolovatelný útěk kapitálu z Ruska…

Soudím, že kdyby podobný "útěk kapitálu" postihl země typu Zimbabwe, KLDR, Somálsko či Haiti, zbavily by se rychle hladu.

Závěr? Směním-li se zahraničnímu investorem své potištěné papírky (akcie) za jeho peníze, za něž následně pořídím pro svou firmu špičkovou výrobní technologii, tak jsem kapitál nikam nevyvezl, ale naopak získal.

255100

14.10.2011 14:13

Přípravy USA na globální konfiskaci „mladých peněz“ a národní bezpečnost Ruska

RE: Když si autor plete pojmy

Vojta49 81.?.?.?

Peníze zůstanou penězi, pokud za ně lze nakupovat, pánové. Nebo snad ne? A tak si za ně může majitel každé větší stodoly nakoupit třeba vysokotlaký lis. K němu silnější zdroj proudového ohřevu, pár lisovacích nástrojů, něco surovin a může začít. S čím? No třeba s výrobou syntetických diamantů. Tedy KDYŽ VÍ JAK. A pokud by měl potíže s jejich odbytem, [mrknutí jedním okem] může stejnou technologií vyrábět polykrystalický nitrid boritý. Též výborně prodejný artikl.

Proč to tedy nedělá každý? Protože lidé jsou strašlivě líní. Líní se něčemu učit. Svou lenost (sami před sebou) omlouvají a zakrývají povýšeným pohrdáním těmi, kteří stále čtou nějaké "přihlouplé brožury". A tak je na světě jen pár lidí, kteří znají to tajemství, JAK. Stanete-li se jedním z nich, nebudete mít žádný problém získat na akciové burze ty zatrolené peníze. Každý rozumný investor Vám je dá, když jej přesvědčíte, že umíte syntetizovat diamanty.

Ovšem ve chvíli, kdy rozjedete výrobu a zařadíte se mezi úspěšné podnikatele, stane se z Vás zároveň vyvrhel. Stoupenci "spravedlivého sociálního uspořádání" Vás osočí, že jste určitě zbohatl nějakým hnusným podvodem nebo alespoň vykořisťováním svých zaměstnanců. [chechtot]

255160

18.10.2011 01:08

Revoluce nejen společenská, parazitismus a symbióza, parazité a hostitelé

RE: Kooperace - to bude krása

Vojta49 81.?.?.?

Rozmnožování je, pane Pietroo, také konkurence. Samci i samice jsou vedeny velmi silným pudem, zplodit co nejvíce vlastních potomků. Ovšem s vynaložením co nejméně enegie a času. Tedy obvykle na úkor svého sexuálního partnera. Mezi dvoupohlavními živočichy fungují dvě základní rozmnožovací strategie.

První se nazývá IDOL. V této strategii samička předem rezignuje na pomoc samce s výchovou společných mláďat. Pávice, laň, tetřeví slípka, ... sází na to, že její potomci zdědí geny toho KRÁSNÉHO SAMCE, kterého si vybrala a s nímž se spářila. Její potomci se proto budou nejspíše také líbit budoucím samičkám. A úspěšně předají její geny dál. Tato strategie je příčinou toho, proč mají dnes paví kohouti své ohromné ocasy, proč divocí kačeři hýří (jejich životům) nebezpečnými barvami, jeleni nosí nesmyslná paroží, ...

Druhá strategie se nazývá RODINNÝ KRB. Funguje také u lidí. Zde samičky nehledají u partnera krásu. Protože výchova lidských mláďat je dlouhodobá a energeticky nesmírně nákladná, hledají ženy u mužů především ochotu podílet se na péči o společné potomstvo. Také spolehlivost, vytrvalost, sílu, vzdělání, postavení, bohatství, věhlas, moc, ... , tedy vše, co může přispět k budoucímu úspěchu jejích potomků.

A jak je to u obou strategií s výběrem? Vybírá si spíše samička nebo samec? Vybírá si ten, kdo nabízí do vzájemného spojení to vzácnější! Tedy v obou případech samička. Proč? Protože samička disponuje jen velmi omezeným množstvím ovulací, tedy možných potomků. Žena dokáže za život teoreticky zplodit maximálně pár desítek dětí. Na rozdíl od nás mužů, kteří bychom mohli za život zplodit desetitisíce potomků.

Vaše představa, pane Pietroo, že krásné ženy po Vás budou šílet proto, že jste pohledný muž, je dětinská. Ano, možná si Vás některá otestuje. Ovšem když zjistí, jak naivní jsou Vaše představy o životě, rychle zase vycouvá. Tedy je-li alepoň trochu chytrá. Jen některé hloupé, zakomplexované či ošklivé ženy berou "vše, co přijde". Následky takového "braní všeho" pak obvykle nesou po rozchodu svých naivních rodičů jejich děti.

255372

18.10.2011 14:01

Okupuj Wall Street a „Americký podzim“: Jde o „barevnou revoluci“?

RE: Tady fakt nevím

Vojta49 81.?.?.?

Mohl byste nám říci, pane Lindsayi, které konkrétní bohatství ti zloději ukradli přímo Vám? Co jste kdysi právoplatně vlastnil a o co jste úplně bez vlastního zavinění přišel? Postěžujte si. Vždyť to znáte. Sdělené neštěstí, poloviční neštěstí. [mrknutí jedním okem]

A hlavně. Až se bude to "nakradené bohatství" rozdělovat zpět jeho právoplatným vlastníkům, abychom věděli, kolik zlata, stříbra, šperků a nemovitostí Vám náleží. Aby Vás snad, nedejpřírodo, zase někdo neokradl. [chechtot]

255408

19.10.2011 00:04

Revoluce nejen společenská, parazitismus a symbióza, parazité a hostitelé

RE: Kooperace - to bude krása

Vojta49 81.?.?.?

Paní Jarmilo. Zkušení lidé soudí, že stáří prý má jednu obrovskou výhodu. SPOLU S VYŠŠÍM VĚKEM ÚDAJNĚ PŘICHÁZÍ I MOUDROST. Ovšem jak Vás znám, Vy se mnou tradičně nebudete souhlasit. A tentokrát oprávněně. I já, když si čtu některé diskuzní příspěvky, soudím, že tomu tak úplně není. U některých lidí přichází to hloupé stáří samo. Co říkáte?

Pane Hc. Díky, že potvrzujete má slova o tom, že i plození potomstva je soutěž (neboli KONKURENCE) mezi pohlavími. Ta se opravdu projevuje tím, že množství otců vychovává dítě, které počala jeho partnerka s jiným. Tento jev je zcela obvyklý i mezi ostatními živočišnými druhy, které užívají strategii "rodinný krb".

To je důkazem skutečnosti, že ne partner je cílem a hlavním smyslem vztahu. Tím je vždy především vlastní potomek. A tak je záletným samcům lhostejné, že jejich potomky vychovává jiný otec. Důležitá je krev (tedy přesněji vlastní geny), které takto předali dál. Totéž platí i pro samičky (ženy). Také soutěží především o vlastní potomky. A tak i jim záleží daleko víc na vlastních, než na partnerových genech. Když je příležitost, zalaškují si s jiným. Jen vlastní partner nesmí mít ani stín pochybností o svém otcovství. Jinak je zle. A láska neláska, nevěrná partnerka kvapem přechází z role "mladá paní" do role "žena samoživitelka". Obvykle jen velmi nerada a s velkou lítostí. Bohužel pozdní lítost ...

255447

19.10.2011 23:59

Okupuj Wall Street a „Americký podzim“: Jde o „barevnou revoluci“?

RE: Tady fakt nevím

Vojta49 81.?.?.?

Moje reakce na obecné výkřiky o zlodějích je stále stejná, pane Lindsayi. Stále dokola se ptám, proč už tedy někdo ty zloděje a jejich zločiny nepojmenuje. Nebo snad oni žádná jména nemají? Jsou těmi zloději všichni úspěšní podnikatelé? Ti, kteří těží suroviny, vyrábějí potraviny, veškeré spotřební zboží, energii, organizují dopravu, ..., a hlavně, zaměstnávají lidi a platí daně, to jsou ti zloději?

Vy si ztěžujete na to, že ředitel Qantasu nechce zvýšit platy leteckým inženýrům. Pokud jste jedním z nich, proč nepotrestáte Qantas tím, že odejdete jinam? Kdyby to udělala většina inženýrů Qantasu, děly by se věci.

A že si ředitel zvýšil plat sám sobě? To si děláte legraci, že? Ředitelům akciových společností na celém světě přece stanovují platy správní rady. A správní rady ustavuje vlastník firmy. Vy si opravdu myslíte, že máte právo vlastníku podniku nařizovat, jaké má dávat mzdy svým zaměstnancům? Z jakého titulu si přisvojujete takové právo?

Říkáte "nemáme peníze na školy, nemocnice, atd.". Kdo je nemá? Vlastníci privátních škol a nemocnic mají peněz dost, jinak by dávno zkrachovali. Války a zbrojení platí ti zlí zloději? Nebo je provozují a financují námi zvolení politici, tedy představitelé států? A ještě k tomu z našich daní. Že jsou ti politici často špatní, úplatní, proradní, prolhaní, ... ? V tom s Vámi naprosto souhlasím.

Co nám brání, pustit se do těch nejhorších? Odhalit jejich zločiny a zorganizovat jejich veřejné potrestání? Jich je pár a mají jen svou propagandu, demagogii a lži. Nás jsou miliardy. Máme k dispozici mohutný sdělovací a komunikační aparát - Internet. JENŽE! My se nezmůžeme na víc, než na výkřiky o jakýchsi anonymních zlodějích. Tím ovšem nikdy ničeho nedosáhneme. Mýlím se?

255573

20.10.2011 23:52

Okupuj Wall Street a „Americký podzim“: Jde o „barevnou revoluci“?

RE: Tady fakt nevím

Vojta49 81.?.?.?

Nebudu Vám vyvracet Vaši víru, paní Kateřino. Tak, jako naši předkové věřili v Ráj na nebi, Vy věříte v jeho možnou existenci na zemi. Říkejme mu pracovně SSHV. Neboli státní socialismus hojnosti všem. Jste příliš mladá, abyste si pamatovala ta dlouhá, jednotvárně šedá a bezvýchodná desetiletí. Kdy jsme museli žít za ostnatými dráty upadající země. A přitom denně poslouchat propagandu. O tom, jak JIŽ V BRZKU budeme mít SSHV. Vy na ta léta budete mít nejspíše úplně jiné vzpomínky. Protože to byla léta Vašeho dětství.

Přestože nebylo boháčů ani nezaměstnaných, všichni pracovali, nikdo nikoho nevykořisťoval, ceny byly stanovovány centrálně, platy a mzdy také, výroba všeho byla plánována nejméně na pět let dopředu, ... vývoj neodvratně směřoval k ekonomickému i morálnímu rozvratu. Čím to? Kdyby budování SSHV v ČSSR vydrželo ještě jednu či dvě pětiletky, dopracovali jsme se k podobnému hladomoru, jaký dnes panuje v KLDR. Kde stále ještě SSHV budují.

Souhlasím s Vámi, že o podobném ráji typu SSHV sní mnoho lidí. Ovšem marně. Proč? Protože nejdůležitějším rysem SSHV je, že SNÍMÁ Z ČLOVĚKA ODPOVĚDNOST ZA JEHO CHYBNÁ ROZHODNUTÍ. Ať bude mé rozhodnutí sebekatastrofálnější, SSHV mi zajistí blahobyt a štěstí. Má CHYBNÁ ROZHODNUTÍ NAPRAVÍ MOUDRÁ AUTORITA, JMÉNEM STÁT. A já budu mít své jistoty.

To je představa snílků, jako jste Vy. Kde že je ta chyba? No přece v tom, že NELZE DLOUHODOBĚ OD SEBE ODDĚLIT PRÁVO A ODPOVĚDNOST. Vy trváte na tom, že máte právo na blahobyt. Ovšem odmítáte nést odpovědnost za jeho tvorbu. A to je představa z říše pohádek.

Abych jen stále neteoretizoval. Vy jste si o něco výše v tomto vláknu postěžovala, jak Vám ti ZLÍ kradou čas. Čas, který měl patřit Vašim dětem. Pohledem do zdejšího archivu snadno zjistíme, kolik času jste strávila psaním do zdejších diskuzí. Kdo je ODPOVĚDNÝ za ten protlachaný čas? Ti ZLÍ? A Vy máte PRÁVO na jeho náhradu, protože měl správně patřit Vašim dětem? Nic ve zlém, paní Kateřino. Ale toto je výmluvný příklad Vaší víry. Že Vy přece nenesete odpovědnost za svá chybná rozhodnutí. Ale právem žádáte ... Je mi velmi líto. Ale takto svět nikdy nebude fungovat.

255672

25.10.2011 16:38

Další válečný zločin NATO v přímém přenosu

RE: Komu prospěje občanská a kmenové válka v Libyi?

Vojta49 81.?.?.?

Já s dovolením přidám. Ne plky. Nýbrž "moudra" z Kaddáfího Zelené knihy.

> Referenda jsou podvodem na demokracii.

A basta!

> Přirozeným právem každé společnosti je buď tradice (zvyk) nebo náboženství. Jakýkoli jiný pokus navrhovat zákon pro jakoukoli společnost mimo tyto dva zdroje, je nemístný a nelogický.

A proto ať jezdí každý po té straně silnice, jak mu velí tradice!

> Námezdní dělníci jsou druhem otroků, ať mají sebelepší mzdu.

> Konečným řešením je odstranění mzdy.

> Analyzujeme-li ekonomické faktory výroby od dávných dob do současnosti, vždy zjišťujeme, že se skládaly ze tří základních součástí: surovin, nástroje výroby a výrobce.

Know-how netřeba! Ve vybavené kovárně přece umí každý trumbera vykovat damascénskou čepel.

> Povinné a soustavné vzdělávání je ve skutečnosti povinné ohlupování mas.

> Tribuny (na stadionech) se vyprázdní a budou zrušeny. To se stane, když si masy uvědomí skutečnost, že sport je veřejná činnost, která musí být sama prováděná a ne pozorovaná.

A proto starci i batolata - šup kopat extraligu!

--------

Zde jsou důkazy o tom, že Kaddáfí byl ve skutečnosti nebezpečný psychopat. Z jeho "pravd" je konečně jasné, proč se ihned na počátku nepokojů zastavil veškerý hospodářský život v Libyi. Všechny technologie v zemi byly v souladu s jeho Zelenou knihou obsluhovány "námezdními otroky" z ciziny. Ti před nebezpečím raději uprchli ze země.

Čtyřicet let vlády tohoto "osvícence" se bude (v libyjských hlavách) napravovat jen velmi obtížně.

255928

26.10.2011 14:55

Další válečný zločin NATO v přímém přenosu

RE: Komu prospěje občanská a kmenové válka v Libyi?

Vojta49 81.?.?.?

Otevřeně a upřímně se zde přiznávám, že jsem
1. příliš nevěřil, že můj předchozí příspěvek bude vůbec zveřejněn,
2. bude-li zveřejněn, nenajde se nikdo, kdo by měl odvahu na něj reagovat.
To druhé jsem skoro odhadl. Tradiční stoupenci Kaddáfího mlčí, jak zařezaní. Jen Vy jste výjimkou, pane "90". Zřejmě jsem se svými sarkastickými komentáři velmi dotkl Vaší VÍRY. A tím jsem ve Vás vyprovokoval tak strašlivou zlobu, že se pokoušíte hájit neobhajitelné. Máte mé uznání za svou odvahu. Bez ironie.

Nyní ke Kaddáfího "moudrům". Referendum. Já přece neříkám, zda je obecně referendum správné či špatné. Jen poukazuji na rozpor mezi Kaddáfího výkřiky o tom, jak vše má být podřízeno vůli lidu a jeho současné zatracování jedné z klíčových metod, jak onu vůli prosazovat v praxi.

Totéž se týká zákonů. Nejde přece o to, jak se ve které zemi jezdí. Podstatné je, že BEZ ZÁKONŮ TO NEJDE. Kaddáfího názor, že společnosti stačí ke správnému fungování jen zvyky a náboženství je UKÁZKOVÝM PŘÍKLADEM STUPIDITY. To, že je lépe předcházet konfliktům mezi lidmi prostřednictvím PŘEDEM STANOVENÝCH PRAVIDEL (tedy zákonů), vědí a používají lidé už od starého Babylonu. Že to nevěděl pan plukovník? Zelené mozky obvykle mívají mezery ve vzdělání.

To nejdůležitější na závěr. VZDĚLÁNÍ JE DLE KADDÁFÍHO OHLUPOVÁNÍM LIDÍ. To jste si ani Vy se svou odvahou netroufl komentovat. Toto své přesvědčení zřejmě Kaddáfí důkladně uplatňoval v praxi. (Argument, kolik lidí se v Libyi za plukovníkovy vlády naučilo číst a psát je slabý. Prostá gramotnost NENÍ dostatečné vzdělání pro 21. století).

Závěr? Živé bytosti hynou se svým mylným přesvědčením. Ale jen tehdy, dostanou-li se v souvislosti s ním do takového rozporu s realitou, že je to stojí život. Nestane-li se to, pak se mylná přesvědčení přenášejí na další generace učením.

Kdo brutálně zavraždil Kaddáfího? Ozbrojenci z NATO nebo libyjští rabiáti, jejichž celé vzdělání spočívá v hulákání Alláhu Akbar? Ač odpověď je každému člověku naprosto zřejmá, Vy určitě dál věříte, že pravdu nemám. Můžete mi (třeba jen na můj e-mail sdělit) v čem ta Vaše hluboká víra spočívá? Opravdu moc by mě to zajímalo. Předem děkuji.

255991

27.10.2011 00:22

Další válečný zločin NATO v přímém přenosu

RE: Komu prospěje občanská a kmenové válka v Libyi?

Vojta49 81.?.?.?

Nemohu se ubránit úsměvu, paní Jarmilko. A současně mi vlhnou oči dojetím. Vy jste přeci jen milá dáma. Proč? Údajně jste četla Zelenou knihu. A přitom jste mi tolerovala mou nepřesnou kritiku Kaddáfího názoru na vzdělání. A ještě ke všemu tak dlouho. To je od Vás opravdu velmi milé.

Mé štěstí kalí jen maličkost. Že jste si přece jen neodpustila mi trošku okopat kotníky. Když Vás pan Djb na můj "lapsus" upozornil. A jako obvykle zpoza zad druhého. Až to skoro vyznívá, jako by mě tím demagogem nazval pan Djb a ne Vy. Jaká škoda.


Pane Djb. Jste jedním z mála, kteří čtou i jiné věci než bulvár či konspirační weby. A ještě ke všemu nad čteným racionálně uvažujete. Vážím si toho. Tedy. Když Vy kritizujete nějaký text, vybíráte z něj věty, které kritiku oslabují? Že ne? Já také ne. Ostatně. Ony ty Vámi doplněné věty z Kaddáfího knihy zase nejsou až tak zásadní. Když dle Kaddáfího

> Povinné a soustavné vzdělávání je ve skutečnosti povinné ohlupování mas.

zamysleme se nad reálným významem jeho dalších slov

> spolecnost by mela zajistit všechny druhy vzdelání, dávajíc lidem možnost svobodné volby jakéhokoli predmetu, kterému se chtejí ucit.

Ano. Kaddáfí nebyl úplný blb. A tak svůj odpor ke vzdělání toto větou poněkud zjemnil. Větou, kterou považuji za průhledné alibi: KAŽDÝ MÁ PRÁVO SI SVOBODNĚ VYBRAT, ČEMU SE CHCE UČIT. Proč je to alibi? Kolik Vy osobně znáte ve svém okolí lidí, kteří se DOBROVOLNĚ A ZE SVÉ VLASTNÍ VŮLE něčemu učí? Když dáte dětem ve škole vybrat, zda se učit matematice či pařit hry? Co si vyberou? Jak vypadali lidé, kteří zlynčovali Kaddáfího? Jako vzdělanci nebo spíš jako pologramotní a fanatičtí vrazi? Lidé jsou v podstatě strašlivě líní. A učit se bolí. [smích]

Závěr? Navrhuji posuzovat čtyřicetileté působení Kaddáfího v Libyii ne dle nějakých propagandistických textů či videí, ale jen a výhradně podle toho, co za ním zůstalo. A to jak ve sféře materiální, tak v oblasti duchovní. Bojím se, že toho moc nenajdeme.

256023

02.11.2011 14:33

Opožděná obžaloba (na úsvitu IV. odboje?)

RE: Dobrý

Vojta49 81.?.?.?

Dobrý je slabé slovo. Tento text je excelentní. Ano. Je excelentní ukázkou propagandy. Autor se zřejmě v minulosti živil psaním úvodníků do Rudého práva. A dnes se mu po tomto dobrém bydle stýská. Tak dělá co může, aby se ty "zlaté časy" vrátily.

Co je tím znakem kvalitní propagandy? Třeba věta

> jen 45 % lidí si myslí, že dnešní kvalita života je lepší než byla před r. 1989.

Autor nelže. On nám jen maličko zatajil, že v rámci tohoto průzkumu celých 14% lidí soudí, že lépe bylo před listopadem. A zbytek respondentů to pro své mládí nebo z jiných důvodů nechce nebo neumí posoudit. Co to znamená? Poměr výslovně spokojených k výslovně nespokojeným je 45 : 14. Že tato formulace přece jen lépe vystihuje pravdu o spokojenosti lidí? Samozřejmě. Jenže autorovi přece o pravdu vůbec nejde. On se z nás snaží dělat blbce stejně, jako to činíval v dobách, kdy psal ty své "radostné" úvodníky. [velký smích]

256459

02.11.2011 23:57

Opožděná obžaloba (na úsvitu IV. odboje?)

RE: Dobrý

Vojta49 81.?.?.?

Díky pánové HC a Kovando za potvrzení mého odhadu. Jako ekonomický poradce vlády v ČSSR patřil soudruh Nevařil k horním deseti tisícům. Měl tedy k dispozici špičkové zdravotnictví v Sanopsu, nejmodernější průmyslové zboží z Tuzexu, výběrové potraviny z Vládních prodejen, devizové přísliby a s nimi cestování po světě, služební T603 s řidičem, protekci pro sebe i svou rodinu na každém kroku, ... A v devětaosmedesátém – šmytec. Už se nedivím, že řičí nenávistí a mermomocí by chtěl zpět vše, oč přišel. Marně.

A teď pár překvapivých faktů pro slečnu (paní?) Duanitu. Co myslíte? Kdo může za český státní dluh? Je to kapitalismus? A nebo stát? Stát je kapitalismus? Ani z leknutí. Stát je dnes mladá dámo socialistický moloch, v němž nikdo za nic neodpovídá. Z toho, co zaplatí za Vaši práci Váš kapitalistický zaměstnavatel skončí v jeho spárech 80%. Ne nespletl jsem se. Slovy osmdesát korun z každé stovky, vynaložené podnikatelem na zaplacení produktivní práce, uloupí stát. Strašné, že?

Státní finance (nejen našeho státu) se tak staly ceněnou kořistí. Za socialismu směli dojit stát jen prokádrovaní soudruzi. Prostě KSČ si pořídila na dojení státu monopol. Vzpomínáte na komedii Jak básníci přicházejí o iluze? Tam byl dojič socialismu dokonce ukázán. Nikdo nevěděl co vlastně dělá, ale už si nadojil na vilu, auto a mlejn na Sázavě. Když některý z tehdejších dojičů udělal chybu, kvalitní cenzura zabránila tomu, aby se o tom lidé dozvěděli. A tak byl ten socialismus na pohled selankou, v níž se nekrade.

V listopadu tento monopol KSČ padl. A dojit může dnes demokraticky každý lump. A protože zbohatnout je strašlivě lákavé, budou státní rozpočet, ČSA, ČD, ČEZ, velké státní nemocnice, ... dál dojeny jak o život. Dokud se za dojení nezačnou sekat ruce. Ovšem dojení státu NENÍ kapitalismus. Je to ovšem ceněné téma pro novináře. Bulvár se zprávami o dojení jde na dračku.

Třešnička na závěr. Věděla byste, kolik činí úspory českých domácností u bank? Myslím v současnou chvíli? 1,5 bilionu korun! Nepřipomíná Vám ta částka něco? Třeba náš státní dluh? Ne, netvrdím, že ty naspořené peníze jsou nakradené. Jen se Vám snažím ukázat, že peníze obvykle nikam nemizí. A náš státní dluh by šel snadno a okamžitě zaplatit. Samozřejmě teoreticky. [smích]

256495

03.11.2011 23:04

Opožděná obžaloba (na úsvitu IV. odboje?)

RE: Dobrý

Vojta49 81.?.?.?

Blahopřeji Vám ke špičkovému vzdělání, Duanito. Ostatně je patrné z Vaší pěkné češtiny. O to víc mě mrzí, když vzdělaná a nejspíš i půvabná mladá dáma tak snadno podlehne. Podlehne vylhané propagandě starého bolševického aparátčíka.

K věci. Kde jsem vzal těch 80%? Zkuste se na chvíli převtělit do pozice pana Jančury (Student Agency). Právě jste se rozhodla zřídit novou autobusovou linku. Přijmete na ní personál. A ten musíte vybavit výrobním prostředkem. V ceně nového autobusu zaplatíte státu DPH. Také silniční daň. Z natankované nafty zaplatíte krom DPH i nehoráznou spotřební daň. Pak si ještě zaplatíte dálniční škatulku a můžeme vyrazit. Teprve po měsíčním ježdění jsme u mezd. V odvodech, které z nich platí zaměstnavatel se očividně vyznáte. Ovšem to ještě stále není pro kapitalistu konečná. Zbyde-li koncem roku po odečtu nákladů nějaký zisk, odvede z něj státu další peníze.

Co zaměstnanci? Daně a odvody z hrubé mzdy jsou jasné. Zbytek obvykle utrácíme. Nehorázná spotřební daň z tabáku, alkoholu a motorových paliv nás připraví o část vydělaných peněz. DPH o další. Daň z nemovitosti, daň dědická, daň darovací, místní poplatky, ... Státem uloupenou část z každé vynaložené stokoruny dokonce někteří ekonomové odhadují až na 85 Kč. Exaktně ovšem vyčíslit nelze. Penězovody do státu jsou dobře ukryty v nepřehledné houštině zákonů, vyhlášek a předpisů. Prostý člověk je proto obvykle v souhrnu nevidí.

Ještě maličko k rozdílu mezi socialismem a kapitalismem. Kapitalismus vyznává jako svou nejvyšší hodnotu svobodu. Třeba i svobodu akumulovat kapitál. Socializmus stojí na jiných pilířích. Prvním je třídní boj. Druhým zespolečenštění výrobních prostředků. Když tyto dva eufemismy přeložíme do běžné řeči, požaduje socialismus likvidaci skupiny lidí (třídy údajných vykořisťovatelů). A loupež jejich majetků. Základními ideovými východisky socialismu jsou tedy vražda a loupež. Proto si velmi vážím toho, co dnes máme. I přes všechny problémy a nedostatky kapitalismu. Ve srovnání se zrůdností socialismu je to i tak ráj na zemi. Věřte zkušenému. [smích]

256524

05.11.2011 14:09

USA se rychle stávají policejním státem Třetího světa

RE: O co vlastne tady jde??

Vojta49 81.?.?.?

Promiňte mi mou opovážlivost, pane Fohate, ale rád bych opravil několik Vašich drobných omylů.

1. Video ve Vašem odkazu ve skutečnosti ukazuje Tatru 87.
2. Tatra 87 a Gottwald mají společného asi tolik, jako sedmikráska a hlenka. Tedy téměř nic.
3. Ale vlastně přece jen mě něco napadá. Tatra 87 je dílo geniálního tatrováckého šéfkonstruktéra Hanse Ledwinky. Gottwaldova poválečná ČSR jej za konstrukci tohoto nadčasového vozu odměnila řadou let komunistického kriminálu.
4. Takže omluva. Přece jen mají T87 a Gottwald něco společného. [mrknutí jedním okem]

256631

06.11.2011 16:39

Bankovní fašismus … s podporou starostů

RE: Za nove ... nebo spíš úmorná reklamní kampaň?

Vojta49 81.?.?.?

Je to sice jednotvárné, ale účinek to může mít. Co? No přece ta Vaše dlouhodobá reklamní kampaň, pane Moudrostraku. Že nevíte jaká kampaň? Ha ha. Ať už glosujete cokoli, téměř nikdy nezapomenete zmínit obchodní řetězec LIDL. A jak asi dobře víte, opakování je matkou moudrosti a také základním pilířem reklamy a propagandy. Čím více, tím lépe. [velký smích]

Předpokládám, že z tučných honorářů, které od LIDLa za tuto svou "záslužnou práci" pobíráte, hradíte náležitý podíl majiteli Zvědavce. V opačném případě by byl pan editor sám proti sobě. [smích]

256681

07.11.2011 00:56

Opožděná obžaloba (na úsvitu IV. odboje?)

RE: Dobrý

Vojta49 81.?.?.?

Pane HC. Nevím, jaké zkušenosti z dob ČSSR máte Vy. Můj neúplný výčet výhod komunistických papalášů z oné doby Vám potvrdí každý pamětník těch časů. Není ani zdaleka úplný. Například.

Čs socialistické zemědělství mělo tehdy k dispozici jen primitivní strojní dojičky. Ty způsobovaly kravám mastitidu – zánět vemene. Tak se preventivně kravám přidávalo do krmiva brutální antibiotikum. Které samozřejmě pronikalo do všeho nadojeného mléka. Proto byli na hranicích před konzumací mléčných výrobků u nás varováni všichni turisté ze Západu. Prostí občané a jejich děti ovšem toto „mlíčko“ museli. Jiné nebylo. Vlastně bylo. Každý den časně ráno přilétalo na Ruzyni nákladní letadlo s několika tunami čerstvých mléčných výrobků ze Švýcarska. Těmito nezávadnými potravinami byly zásobovány Vládní prodejny. Dětičky prominentů přece nesměly žádné fuj-mlíčko. Jak to vím? Mám přímo v rodině člověka, který měl v té době přístup k fakturaci Koospolu (Koospol – tehdejší monopol na zahraniční obchod s potravinami a zemědělskými produkty).

Moc nerozumím Vašemu hněvu. Sděluji jen své vlastní zkušenosti. A z nich odvozuji svá doporučení těm, kteří reálný socialismus nepamatují. Mé doporučení zní. Naše současná společnost sice trpí množstvím problémů. Avšak dá se v ní žít a s problémy buď bojovat nebo svobodně odejít. Je to o moc lepší, než žít po dlouhá desetiletí jako zcela bezmocní otroci v ohradě z komunistických ostnatých drátů. Bez naděje na jakékoliv východisko.

Panu 96. Osočil jste mě, že lžu. Ovšem zapomněl jste dodat, v čem? Máte na mysli mou spekulaci, že by teoreticky šel zaplatit náš státní dluh z úspor českých rodin? Proč ne? Kdyby se k moci dostali opět komunisté a provedli stejnou měnovou reformu, jako 1.6.1953? Tím by se zmocnili nejen většiny rodinných úspor, ale i většiny provozního kapitálu soukromých firem. Náš státní dluh by mohl být splacen okamžitě a ještě by zbylo.

Nebo se zlobíte, že jsem vedle rodinných úspor nezmínil také zadlužení rodin? Možná to nevíte, ale dluhy rodin i korporací si banky velmi pečlivě jistí. V drtivé většině zárukami nemovitostí. Takže i kdybychom lidem a firmám ukradli veškeré jejich úspory, jejich věřitelé by přesto nepřišli zkrátka. Navíc prostá logika naznačuje, že dlužník splácející hypotéku asi nebude totožný s vlastníkem solidního rodinného balíku úspor.

Na závěr mi dovolte, abych se pousmál nad Vaším dětinským přesvědčením, že
> statni dluh je nutnou podminkou k tomu, aby kapitalismus fungoval,
Kapitalismus funguje na této planetě už přes dvě století. A to tak, že po drtivou část tohoto času BEZ STÁTNÍCH DLUHŮ. Státní dluhy se jmenují státní proto, že je vytvářejí státy a ne kapitalisté. V opačném případě by se jim říkalo kapitalistické dluhy. Nebo ne?

256695

08.11.2011 21:39

Můj vztah k Židům

RE: Židé nás nemohou nenávidět.

Vojta49 81.?.?.?

Nás Čechů a Slováků chodí po světě dohromady asi 18 milionů. Věděl byste, pane Esw, kolik z nás se stalo nositelem Nobelovy ceny? Bída co?

Židů chodí po světě kupodivu přibližně také tolik. Židovských nositelů Nobelovy ceny je ale hodně přes sto! Čím to? Že by to bylo tím, že
> jevreji sú nositeľmi schizofrénie ?
[velký smích]

256807

09.11.2011 13:54

Můj vztah k Židům

RE: Židé nás nemohou nenávidět.

Vojta49 81.?.?.?

Souhlasím, paní/slečno Hero. Ovšem těch skutečných židovských nositelů Nobelovy ceny je 116. Tolik adeptů mezi námi Čechy a Slováky nenajdete, ani kdybyste mezi ně zařadila jména, jako Praotec Čech, kněžna Libuše, princ Bajaja, Juraj Jánošík, Josef Švejk či Jára Cimrman. [velký smích]

Z Vašich příspěvků je patrné, že jste vzdělaný a racionálně uvažující člověk. Povšimla jste si v tomto vláknu jisté zvláštnosti? Co mám na mysli? Ve svém předchozím příspěvku jsem uvedl čistě statistický údaj. A to populační údaje o třech národech a k nim vztažené počty nositelů Nobelových cen. Tedy chladná reálná čísla. Reakce, kterou jsem těmito čísly vyvolal mi připadá poněkud neadekvátní. Proč tolik emocí? K čemu ničím nepodložená tvrzení o podjatosti Švédské královské akademie věd?

Napadla mě jedna možná souvislost. A to s adjektivem "pošahaný". Etymologie tohoto slova je pro mě poněkud nejasná. Ovšem tato diskuze ji možná přece jen trochu osvětluje. Jak? Já jsem zde uvedl jen studená čísla bez jakýchkoliv emočních podnětů. Těmito čísly jsem se ovšem dotkl velmi citlivé oblasti VÍRY (nebo chcete-li přesvědčení) některých lidí. Takříkajíc jsem jim "šáhl" na bolavé místečko. A to vyvolalo reakce, kterých jsme zde svědky.

Tyto mé vývody prosím berte s rezervou. Rozhodně bych se neopovážil tvrdit, že Vaše nebo nějaká jiná reakce zde je pošahaná. [smích]

256845

11.11.2011 00:58

Bělorusko se připravuje na obranu proti agresi NATO

Autor je vtipálek

Vojta49 81.?.?.?

Prý
> V posledních 16 letech Lukašenkova působení v prezidentské funkci zaznamenala země stabilní ekonomický růst, rostoucí mzdy a plnou zaměstnanost. [chechtot]

Inflace v 1. pololetí letošního roku dosáhla v Bělorusku 34%. Dle odhadu ekonomů se vyšplhá do konce roku na 100%. Tomu říkám "stabilní ekonomický růst". Lukašenko financuje svou diktaturu na účet úspor obyvatel. Jsem zvědav, jak dlouho mu to ještě vydrží.

256898

21.11.2011 00:39

Film USA

RE: x

Vojta49 81.?.?.?

Udeřil jste hřebíček na hlavičku, pane Luxore. Plně se připojuji k Vašemu názoru.

257381

24.11.2011 22:36

O strachu

RE: Strach jako hybný moment evoluce ?

Vojta49 81.?.?.?

Nezbyde, než do té přírody nahlédnout. Třeba tam nějakou inspiraci najdeme.

Třeba kos černý. Snáší cca 5 vajíček. A to až třikrát do roka! Kosy najdeme sice v každé zahradě, ale že by byli nějak extrémně přemnoženi? A nekontrolovaně se množili, jako my lidé? Určitě ne. Čím to?

Funguje to jednoduše. Rozmnožují se jen ti, co dokážou v daných podmínkách uživit své potomstvo. Jak? Samci mezi sebou svádí boj o teritorium. Ti schopní si je opatří a svým zpěvem si je vymezují. Stejným zpěvem do něho zvou samičku.

Mladí či méně schopní také žijí. Ovšem tiše. Bez zpěvu se živí na pomezí teritorií těch úspěšnějších. Ovšem nehnízdí. Samičky prostě nemají o samečka bez vlastního teritoria zájem. Nějak "vědí", že bez vlastního území by nenasytné potomstvo neuživily. Slabší samičky, které si nenašly samce s vlastním teritoriem, se rovněž nemnoží.

A je vystaráno. V "kosím společenství" není potřeba uměle snižovat stavy. Naopak. Panuje tu dlouhodobě harmonie a rovnováha. A zároveň se kosí genofond (na rozdíl od lidského) stále zdokonaluje. Prosté a účelné. Ne?

Věřím, že i my lidé na to jednou přijdeme. Je naprostým nesmyslem volat po násilném snižování počtu lidí na planetě. Ať si všichni žijí své životy. Jen ti, co nejsou schopni uživit ani sami sebe prostě nesmějí přivádět na svět hordy svých potomků. A "právem žádat" ať se o ně společnost postará.

257622

26.11.2011 00:18

O strachu

RE: Strach jako hybný moment evoluce ?

Vojta49 81.?.?.?

Myslíte, pane 86? Že příroda je nějaká laskavá idylka? Naivní pubertální děvčátka mívají podobné iluze. Viděl jste třeba, jak krmí své mladé pelikáni? Létají do vzdálené kolonie hnízdících kormoránů, kde loupí jejich mláďata. Ukradené mládě kormorána pak vyvrhnou po měkolikahodinovém letu ze svého vaku jako potravu pro své mladé. To cizí mládě je sice již částečně natrávené, ale stále ještě žije!!! Hyne, až když je zaživa ožíráno mladým pelikánem. Omlouvám se všem za popis tak kruté reality přírody. Podobných příkladů bych mohl uvést nespočet.

Zpět k lidské společnosti. Vyvrátím i další naivní představu některých lidí o tom, kterak společnosti škodí třeba SPEKULANTI. Co je základním principem spekulace? No přece levně koupit a draho prodat. Přiznejme si to otevřeně. Kdo z nás po něčem takovém občas nezatoužil. Třeba vsadit si za pár kaček na ... a vyhrát miliony. Cha cha. Vsadím se, že i Vy jste to už párkrát zkusil. Nebo chcete tvrdit, že ne?

Co praví o spekulaci ekonomická terie? Přínosem každé spekulace je snižování rizika v čase nebo v místě. Co to znamená? Třeba v zemědělských plodinách? Při podzimní sklizni je brambor dost a jejich ceny nízké. Na začátku léta zase nedostatek – čeká se na další úrodu, ceny na trhu letí vzhůru. Spekulant tedy nakupuje brambory na podzim (odčerpává jejich zásoby a tlačí nízké podzimní ceny nahoru), aby je pustil na trh na jaře (tehdy zvyšuje jejich množství na trhu a tím poněkud snižuje vysokou jarní cenu). Toto je příklad vyrovnávání cen v čase, které má pozitivní dopad pro všechny členy systému – zemědělce, obchodníky, zpracovatele potravin i jejich spotřebitele.

V principu stejné je vyrovnávání cen v místě. Pokud spekulant zjistí, že meruňky jsou v Praze dražší než v Brně, začne je vozit z Brna (kde sníží jejich zásobu a tím navýší cenu) do Prahy (kde zvýšení jejich množství na trhu stlačí cenu dolů). Výsledkem bude mnohem nižší cenový rozdíl mezi Prahou a Brnem, než kdyby spekulace nebyla, a tím také růst bohatství většiny obyvatel jak Prahy, tak i Brna.

Teď jste na řadě Vy, abyste prokázal opak. Tedy škodlivost spekulace. [mrknutí jedním okem]

257660

26.11.2011 23:31

O strachu

RE: Strach jako hybný moment evoluce ?

Vojta49 81.?.?.?

Blud o škodlivosti spekulace je velmi rozšířen, pane 86. Takže si dovolím i přes Vaši nevoli Vám odpovědět.

Ve svém argumentu

> nikdo jiný už brambory nemá a on je skoupil za účelem spekulace všechny

si evidentně pletete SPEKULACI a MONOPOL. Ano, pokud by úrodu brambor (třeba na celém kontinentu) dokázal skoupit jediný spekulant, stal by se monopolem. Každý monopol je škodlivý. Protože nutí své zákazníky platit nesmyslně vysokou monopolní cenu.

Tedy. Vlastník všech brambor vypěstovaných například v Evropě by začal při jejich prodeji dosahovat závratných cen. Vysoká cena by rychle přilákala pozornost dalších spekulantů. A ti by ihned nakoupili brambory v Asii či v Americe. V očekávání podobně vysokých zisků by je neprodleně vrhli na evropský trh. V ten moment je ovšem po monopolu i po vysokých ziscích monopolisty. Je dokonce pravděpodobné, že někteří z méně šikovných spekulantů by z takových obchodních operací utrpěli ztráty. Třeba i likvidační. A tak jsme se dostali k dalšímu přínosu spekulací. SPEKULACE ÚČINNĚ BRÁNÍ VZNIKU ŠKODLIVÝCH MONOPOLŮ.

Ještě malé zamyšlení nad tím, proč je spekulace většinou lidí chápána jako negativní jev. Prostí lidé mají tendenci přeceňovat hodnotu a význam vlastní práce a podceňovat význam práce ostatních. Zejména práce duševní. Často dokonce otevřeně pohrdají vzděláním, které jim samým bohužel chybí. Na důkaz mých slov pohleďte jen o několik příspěvků výše. Jeden ze špičkových českých vědců, pan prof. Zrzavý, je zde označen za pavědeckého blba. Jak nízké a ubohé.

Spekulace je práce se znalostmi, aktuálními informacemi, odhady budoucího vývoje, riziky. Toto vše připadá prosťáčkům nadmíru snadné. Proto shledávají případný dosažený zisk snadným, nezaslouženým či dokonce nemravným. A to tím více, čím méně jsou sami něčeho podobného schopni. Bohužel.

257703

30.11.2011 23:52

Šokující pravda o tvrdém zákroku proti OWS

RE: Neco tam chybi

Vojta49 81.?.?.?

První starověký bankéř, o kterém máme záznamy, je Pythius, jenž se půjčování věnoval v 5. století př. n. l. Stačí si dát vyhledat "bankovnictví historie".

Tedy žádný překlep, pane Luxore.

257932

02.12.2011 15:21

Libye a Sýrie: Plán neokonzervativců zaútočit na sedm zemí během pěti let

RE: Jedna věc je ale nelogická, nemyslíte?

Vojta49 81.?.?.?

> Séria prednáškok prebehla napr. aj na UK a Masarykovej, resp. Ostravskej Univerzite

Velmi bych uvítal, kdybyste si vzpomněl, pane Udo1, kdo přednášel. Rád bych poznal člověka, který na akademické půdě tvrdím že

> Prevrátené pseudomonoteistické kulty ... Vznikli postupným vplyvom, vmiešavaním sa lokálnych a globálnej samozvanej "elity" v rámci programov riadenia kultúry pod ktorú spadajú aj tzv."náboženstvá"

případně

> aby každé náboženstvo v kontrolovanej oblasti spĺňalo v 1.rade 2 parametre:
>1.Ateizmus
>2.Hierarchia

Ono totiž "náboženství, které v první řadě splňuje parametr ateismu" je tak nehorázná blbost, že jejího autora je nezbytné okamžitě zbavit všech akademických titulů a následně jej podrobit dlouhodobému psychiatrickému dohledu. Nemyslíte? [velký smích]

257992

07.12.2011 22:19

Jak Írán získal neviditelný bezpilotní letoun

RE: Hitlery na videu - čelí skutečně (nejen) Peršané Šejtanovi?

Vojta49 81.?.?.?

Nezáviďte, pane Esw. Hadí zornice si můžete pořídit také. Třeba zde.

Navíc ve videu z odkazu jde jen o odlesk světla v očích paní Clintonové.

258160

08.12.2011 14:08

Jak Írán získal neviditelný bezpilotní letoun

RE: Hitlery na videu - čelí skutečně (nejen) Peršané Šejtanovi?

Vojta49 81.?.?.?

Pane Voyto. Vám příspěvek pana Esw vůbec nic nepřipomíná? Jeho "Hitlery" a "hadí oči"? Mně ano. A to zcela smyšlená obvinění "osvícence" jménem Boblig z Edelstadtu (viz Kladivo na čarodějnice). Pro tato iracionální obvinění bylo krutě mučeno a nakonec upáleno několik desítek čestných a zcela nevinných lidí.

A tak mi mou reakci promiňte. Kdykoliv narazím na něco, co svou povahou připomíná bobligovský hon na čarodějnice, zvedá mě to ze židle.

258189

09.12.2011 14:19

Jak Írán získal neviditelný bezpilotní letoun

RE: Dračí linie je ... naprostý nesmysl

Vojta49 81.?.?.?

Děkuji za odkaz na web Demiurg, pane "90". Co k němu říci? Jeho autor a současně vlastník nikterak neskrývá, že jde o duchovno, spirituálno, tajemno, esoteriku, astrologii, magii, ufo, záhady, ... Je jím jakýsi Petr Gerhardt. Jako pilná včelka na svůj web snáší vše, po čem prahne senzacechtivé publikum. Tedy většinou naprosté nesmysly. A senzacechtivé publikum ty nesmysly lačně hltá.

Drtivá většina lidí si myslí, že člověk je vládce přírody. Že je mimořádným stvořením, nadaným (téměř) božími schopnostmi. Tedy (ehm [mrknutí jedním okem] ) zejména oni sami. A přitom nejčtenějším českým deníkem je Blesk. I Vy užíváte internetovou obdobu Blesku, tedy Demiurg, jako racionální argument v diskuzi.

Čím to, pane "90", že jste ochoten vynakládat svůj drahocenný čas na čtení nesmyslů na Demiurg.cz? A přitom očividně nechápete základní principy života, který sám reálně žijete?

Geny v žádném těle přece nekolují. Ani v živočišném, ani v rostlinném. Geny si naopak ta naše těla staví. Kupodivu i to Vaše. Aby jim, jako svým tvůrcům, posloužila. Tělo každého organismu má jediný účel. Přenést své tvůrce, tedy své vlastní geny, kousek po jejich dlouhé cestě časem. Do další generace. Ta těla jsou většinou chatrná a vždy smrtelná. GENY JSOU za podmínky, že se jimi stvořená těla dokáží množit rychleji, než hynou, NESMRTELNÉ.

Při tvorbě našich těl ty naše geny velmi pečlivě dbají o to, aby se jim do toho množení nevmísil nějaký cizorodý prvek, tedy cizí gen. Proto musí spermie, která nese jediný vzorek svých nesmrtelných genů před vstupem do vajíčka dokonce odhodit i vlastní bičík. Protože v něm je obsažena mitochondriální DNA, tedy fakticky cizí geny. Vaše představa, že lze úspěšně smísit genofond člověka s genofondem jakéhosi (ještě navíc mimozemského) plaza je dětinská. I když chápu, že velmi lákavá.

Tolik k Vašim "cenným" znalostem dračích linií. Dokázal byste pane "90" na základě čtení Vámi oblíbených webů odpovědět na jednu prostinkou otázku? Proč je nejobvyklejším způsobem rozmnožování vyšších organismů dvoupohlavní schéma? Proč by ženy nemohly rodit děti partenogeneticky? Jako se rodí v létě mšice? Nač se příroda trápí s námi samci, kteří do svých potomků většinou investují jen tu jedinou hloupou spermii a vše ostatní nechají obstarat samici? Nač kvůli jediné spermii my samci spotřebováváme polovinu zdrojů, které by bylo účelnější investovat do potomstva? Proč je celá polovina! lidí, které potkáváme na cestě životem zcela nevhodných ke společnému plození potomků? Proč to není jen třetina, čtvrtina, ...

258243

21.12.2011 16:24

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: trn

Vojta49 81.?.?.?

Takže v rozdělování bohatství je chyba, paní Kateřino? Kterou z metod rozdělování bohatství byste zakázala či upravila? Pokud si na ony metody nevzpomínáte, tak je krátce připomenu. Jsou to:

- PROTEKCE,
- KORUPCE,
- NÁSILÍ,
- MILOSRDENSTVÍ.

Nic z přírodního bohatství nepřichází k lidem jinou cestou, než jednou z uvedených. Ty metody jsou stejně staré, jako je život na této planetě. Schválně. Kterou z nich byste si přála "opravit"?

259148

22.12.2011 13:50

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: trn

Vojta49 81.?.?.?

> zatáhnout do podružných debat.

Tak to mi promiňte, paní Kateřino. Zřejmě jste svou kritiku způsobů rozdělování společenského bohatství nemyslela vážně. A považujete toto téma za "podružné". Já na rozdíl od Vás soudím, že je velmi důležité.

Z Vaší poslední věty plyne, že je tento svět na Vás zlý. Pojďme se tedy podívat na svět očima Vaší pra...babičky, která se narodila právě o sto let dříve, než Vy.

Ta si jako dítě také užívala PROTEKCE. Tedy jinými slovy péče svých rodičů. S koncem dětství jí ovšem sladké protekční období skončilo. A musela se začít zatraceně starat. Nejen o svou obživu. Chtěla-li si pořídit děti, musela pochopit, že základem vztahů mezi lidmi je - "když mi dáš ty, dám já tobě". Tedy KORUPCE. Jiným slovy, porodíš-li a vychováš mé děti, budu se za to u vás starat.

Nechala-li se ovšem obalamutit lhářem, který jí při první příležitosi utekl s jinou, nemohla se ukrýt pod ochranu nějaké další PROTEKCE. O své děti se musela postarat sama. Nepostarala-li se a nechala je zahynout, nemohla ani počítat se zaslouženým odpočinkem ve stáří. Nedokázala-li zaopatřit vlastní děti, nebyl nikdo, kdo by ve stáří zaopatřil ji. O důchodu si mohla nechat jen zdát. A to jsme nahlédli jen o čtyři generace zpět!

Na závěr mi dovolte malou poznámku k osobnímu pocitu štěstí. Moderní psychologie odhalila jednu zajímavou závislost. Je-li člověk úspěšný v partnerských vztazích, vidí svět v daleko lepších barvách, než ten neúspěšný. A čím více neúspěchů člověka potká, tím hlouběji se propadá do frustrací. A tento svět je mu peklem. V čem spočívá to tajemství, že někdo je úspěšnější a jiný méně? Co myslíte? [smích]

259269

02.01.2012 13:49

2011 – rok podvodů a vymývání mozků

RE: Je vubec mozek k necemu jinemu,nez vrazdit nekoho jineho.

Vojta49 109.?.?.?

> jestlize se planeta otepluje,je to spatne hospodarstvi cloveka

Každý si může snadno vygooglovat informace o globálním oteplování na Marsu, pane Nohejli. Tuším, že celoplanetárně to tam dělá 0,65 stupně Celsia za posledních 30 let. Myslite, že i tam za to může člověk? [velký smích]

260023

03.01.2012 15:16

2011 – rok podvodů a vymývání mozků

RE: Je vubec mozek k necemu jinemu,nez vrazdit nekoho jineho.

Vojta49 109.?.?.?

Pane Ppppp. Sluneční konstanta činí přibližně 1,38 kW na metr čtvereční zemského povrchu. I přes vliv zemského albeda převyšuje celkový příkon energie od Slunce více než milionkrát současnou lidskou produkci energie. To znamená, že pálení dřeva, fosilních paliv a uranu člověkem je v energetické bilanci Země zcela zanedbatelným faktorem. Včetně skleníkového efektu CO2. Jeho koncentrace v naší atmosféře činí pouhých 0,04%. Vodní pára má daleko vyšší skleníkový efekt než CO2. A přitom je jí v atmosféře obsaženo přibližně 10x tolik, než onoho "zlotřilého" CO2.

Pane/paní "184". Ve škole nás naučili mnohému. Ovšem ty nejdůležitější věci nám kupodivu zatajili. Příklad? Všechny živé organismy mají jen takové vlastnosti a vykazují takové chování, KTERÉ JE PRO NĚ ÚČELNÉ. Co z toho plyne? Pan Al Gore si založil svou existenci na zmanipulovaných údajích o vlivu lidí na zemské klima. A vynáší mu to, že? Tedy pro něj to SKVĚLE PLNÍ ÚČEL.

Na rozdíl od něj několik kosmických agentur publikuje nezávisle na sobě údaje o vývoji teploty jednotlivých planet Solárního systému. Spolu s množstvím dalších fyzikálních údajů o naší Sluneční soustavě. Publikování těchto dat vychází z účelu, pro něž byly ony agentury zřízeny. Případný lživý údaj o změnách teplot na povrchu Marsu jim do rozpočtu nepřidá ani cent. Ony nemají důvod lhát. Nemělo by to pro ně ŽÁDNÝ ÚČEL.

260075

06.01.2012 13:23

Francouzští farmáři budou muset platit za používání vlastních osiv

RE: Každý pravicující Pepík či lídlující Mařenka

Vojta49 109.?.?.?

> Co Trh dělá a Neviditelná Praccka přemiSSťuje, je jen a jen dobře

Tak banda zkorumpovaných politiků (jinými slovy Vámi do zhloupnutí opěvovaný SOCIÁLNÍ STÁT) je ta "neviditelná pracka trhu"? Tedy to je mi opravdu novina. [chechtot] A já měl za to, že státní byrokracie vždy byla a stále více je poměrně dobře viditelnou SOCIALISTICKOU ČERNOU DÍROU NA PENÍZE. Současné státní dluhy většiny vyspělých zemí jsou toho jedinečným dokladem.

Nezlobte se na mně, pane Moudrostraku, ale Vy si snad tou svou propagandou vymýváte svůj vlastní mozek. Plést si stát se svobodným trhem. Kam se poděla Vaše "moudrost"? [mrknutí jedním okem]

260260

07.01.2012 14:21

Francouzští farmáři budou muset platit za používání vlastních osiv

RE: k obrácené pyramide

Vojta49 109.?.?.?

Je mi líto, pane Ppppp, ale v otázce existence či neexistence trhu žijete ve stejném omylu, jako v otázce vlivu lidmi produkovaného tepla na klima naší planety. Dlužím Vám k tomu pár faktů :
- lidé vytěží denně uhlí, ropu a plyn ve výhřevnoti cca 30 Mtoe (megatun ropného ekvivalentu),
- spálením 1 kg ropného ekvivalentu vznikne cca 10 kWh,
- odhaduji, že k tomu lidé denně spálí cca 10 Mtoe ve dřevě a v jádře,
- pro jednoduchost zanedbejme všechny ostatní produkty (plasty, um. hnojiva, kosmetiku, ...), vyráběné z fosilních zdrojů a předpokládejme, že všechny výše uvedené zdroje lidé promění v teplo. Celkový denní "tepelný výkon" lidststva tedy činí cca 400 Twh tepla.

Vedle toho je Země ohřívána Sluncem. Redukujme pro zjednodušení Zemský geoid na kouli. A tu promítněme do roviny. Získáme tak plochu asi 127 mil. km2. Když snížíme solární konstatntu o vliv albeda, dopadne na 1 m2 povrchu Země za hodinu asi 1 kWh. Na kilometr to je 1 GWh. Na 127 mil. km2 je to asi 127 Pwh (petawatthodin, peta - deset na patnáctou) za hodinu, tedy asi 3 EWh (exawatthodiny) za den. Slunce poskytuje Zemi o čtyři řády více energie, než je schopen vytvořit člověk. Nemá-li se Země ohřívat, musí toto vše (beze zbytku) vyzářit do kosmu. Lidský příkon je tedy v celkové zemské tepelné bilanci zcela zanedbatelný.

Nyní k Vašemu omylu o neexistenci trhu. Tam, kde neexistuje trh, zaniká možnost směny. Tedy i směny lidské práce za peníze. Nastane-li tento stav, lidská společnost se definitivně hroutí. Na místo směny (korupce) nastupuje násilí. Nebo-li urvi si co můžeš, ale varuj se střetu se silnějším.

Tento stav nastal v historii třeba na Velikonočním ostrově poté, kdy lidé v zájmu stavění soch moai stupidně vykáceli všechny stromy na ostrově. Nebyl materiál na zemědělské nářadí, na lodě, na rybářské sítě. Nebylo co směňovat. Nastal tak hluboký rozpad společnosti, že vedl až ke (do té doby tam nepoznanému) kanibalizmu. A k vymření většiny ostrovní populace.

Dojde-li někdy k zániku svobodného trhu i u nás, určitě už nebudeme mít čas, prostředky a hlavně chuť, povídat si o tom v internetových diskuzích. Na to vezměte jed, pane Ppppp. [smích]

260321

10.01.2012 13:25

Diskuze upadá

RE: Dovolím si nesouhlasit..neupadá diskuse..

Vojta49 109.?.?.?

> jak můžete poznat sám sebe ...?

To je moc pěkná otázka. Z Vašich příspěvků je zřejmé, že jste sám se sebou nadmíru spokojen. Určitě jste také přesvědčen o tom, že znáte sám sebe. Své motivace. Nebude tedy pro Vás obtížné odpovědět na jednoduchou otázku. Proč přispíváte do zdejších diskuzí, pane Moudrostraku?

Odpovíte-li, sdělím Vám i já svou motivaci.

260651

10.01.2012 23:30

Americko-íránská ekonomická válka

RE: Nahoru, ale také i dolů

Vojta49 109.?.?.?

> na jejich zavedení nemá zájem naprosto žádná z velmocí.

A co Japonsko, Čína a Indie? Čína dnes spotřebovává jednu patnáctinu a Indie dokonce jen třicetinu ropy na obyvatele ve srovnání s USA. A vlastní zásoby jsou bídné. O tom, že jejich životní úroveň (a s ní i potřeba energií) v Číně i Indii raketově poroste už dnes nikdo nepochybuje. Kdyby existovala sebemenší možnost, jak energii z ropy nahradit, nejméně tyto velmoci by se o to rády postaraly.

Jenže bohužel. Nic takového v žádných dobře utajených sejfech neleží.

260682

11.01.2012 21:23

Diskuze upadá

RE: Dovolím si nesouhlasit..neupadá diskuse..

Vojta49 109.?.?.?

Dovolím si shrnout Vaši odpověď, pane Moudrostraku. Pravíte POZNÁNÍ, že? Opravdu je třeba k POZNÁVÁNÍ tlachat? Tedy pardon, ve Vašem případě vtipně glosovat? Nestačilo by k POZNÁVÁNÍ informace vstřebávat? Musíme je také šířit? Klasická logika praví - poznávat lze nepochybně i bez vyjadřování vlastních názorů. Není tedy Vaší skutečnou motivací k diskutování něco jiného?

Co je tou mou motivací? Totéž, co je tou skutečnou i u Vás. A také u drtivé většiny ostatních debartérů. Tím důvodem je sociální grooming. Provozují jej všichni sociálně žijící tvorové. Půjdete-li po definici, dopracujete se nejspíš k pojmu sociální koheze. Nebudu Vás trápit definicemi, pokusím se o jednoduché vysvětlení.

Pro všechny sociálně žijící tvory je jednou z nejvytouženějších met dosáhnout uznání, úcty, společenského postavení, ... v mínění ostatních lidí. Způsobit, aby si jich považovali a cenili ti druzí. Proč? No protože hodnota (cena) žádného člověka není absolutní. Ta vždy spočívá výhradně a jen v tom, jak si jej cení ti ostatní. Zač by se vyplatilo užití jeho síly, znalostí, dovedností, ... Význam, hodnota či kvalita každého člověka závisí tedy výhradně na potřebě a úsudku jiných. A tak o zlepšení svého statutu vytrvale s ostatními soutěžíme. Třeba i v těchto diskuzích. A samozřejmě ještě mnoha jinými způsoby.

Klidně si to přiznejte. Jak slastný pocit Vás zaplaví, když Vás v diskuzi druhý ocení. A to je ono. To hlavní, proč zde všichni jsme. A marníme obrovské množství času. Který bychom měli dle teorie racionální volby věnovat raději sebevzdělávání, výchově potomků, vydělávání peněz, ...

Většina čtenářů se mnou asi nebude souhlasit. Vždyť přece usilovat o přízeň druhých je tak přízemní. Kdežto POZNÁVÁNÍ panečku, to je o moc vznešenější.

Závěr? Nedávno jste v této diskuzi nabízel barák v Praze za nápad na téma, k němuž by se nepodařilo potřebné informace někde vykopírovat. Tedy se hlásím. Téma "motivy lidského konání" je to, co se nedá nikde rozumně vygooglovat. Každý z nás si je pečlivě ukrývá až na dně své "ješitné dušičky". [smích]

260753

12.01.2012 17:57

Diskuze upadá

RE: Dovolím si nesouhlasit..neupadá diskuse..

Vojta49 109.?.?.?

Díky vám všem, pánové za reakce. Právě takové jsem čekal. Stručně bych vaše stanovisko asi shrnul takto: Rvát se o přízeň druhých, jak nízké. My všichni máme ke svým činům (a tedy i k diskuzi zde) mnohem ušlechtilejší pohnutky. Říkám to správně?

Teď několik příkladů lidského chování:
- malí kluci čůrají na ohradu kdo výš, hážou kamenem kdo dál, utíkají kdo rychleji, ...
- malé holčičky předvádějí ostatním svůj účes, šatečky, pentličky, ...
- větší kluci kouří a pijí, ač jim to nechutná, třískají sebou o zem na skejtu, riskují postih za grafiti, jezdí na spřáhlech tramvají,...
- dospělí lezou na tovární komíny, na osmitisícovky, zadlužují se jen proto, aby se mohli předvést v novém burácejícím osmiválci, létají jako zběsilí na konec světa a zase zpět, aby se mohli pochlubit, kde už všude ...
- dospělé se odbarvují a zase barví, depilují, hladoví, píchají si botulotoxin, plácají na sebe hory kosmetiky, nesmyslně utrácejí za módní šatky, botky, doplňky ...
- ti úplně staří si nechávají štupovat obličeje, implantovat silikon, a ač jsou finančně zcela za vodou a vlastní třeba i celou sbírku Zlatých slavíků, koncertují a koncertují a ...

Mohl bych pokračovat. Motivací všech těchto a mnoha jiných zdánlivě nesmyslných lidských činů je pánové snaha o uznání druhých. A tedy o co nejvyšší vlastní příčku ve společenské hierarchii.

A to vůbec není špatně, pane Bartošku. Tak to totiž má být. Už na úsvitu lidských dějin byly úspěšnější ty lidské skupiny, které byly dobře sociálně strukturované. Kde všichni znali své místo a z něho plynoucí úkoly ve skupině. Skupiny, kde vládl chaos měly problémy s organizací lovu, obranou teritoria, dělením zdrojů. My jsem evidentně potomky těch prvních. Takže klidně dál diskutujte pod svým pravým jménem. [smích]

Nic si z toho nedělejte, pane Moudrostraku. To, že lidé nechápou pohnutky svého vlastního jednání je zcela obvyklé. A stejně obvyklé je i to, že jim to vůbec nebrání sebevědomě kritizovat pohnutky a činy těch druhých. Třeba zinkajících Pepíků a lídlujících Mařenek. [mrknutí jedním okem]

260850

13.01.2012 18:40

Diskuze upadá

RE: Dovolím si nesouhlasit..neupadá diskuse..

Vojta49 109.?.?.?

Díky za názor, pane Bartošku. Bohužel nemohu o něm s Vámi debatovat. Mé vidění světa se zakládá na přesvědčení, že všechny vlastnosti živých organismů, a tedy i jevy s nimi spojené, mají svůj účel. Účel, vycházející ze samé podstaty života. Pro jevy typu karma, Bůh, duše, ... nenalézám v reálném životě žádný smysluplný účel. Proto je nestuduji, nerozumím jim a nejsem schopen o nich s Vámi rozmlouvat. Je mi líto.

Děkuji i za příspěvek panu Moudrostakovi. Je skvělým dokladem o lidské motivaci diskutovat. Pěkně ukazuje, že Vaše motivace má jen pramálo co do činění s poznáním, pane Moudrostraku. V jeho první části křečovitě hledáte argumenty, kterými byste vyvrátil můj názor. A vůbec jste si nevšiml, že jej naopak potvrzujete. Vždyť přece všechny profese, které pomáhají druhým, jsou lidskou společností vysoce ceněny. A to nejen morálně, ale mnohdy i hmotně. Viz například příjmy lékařů. Tak proč by lidé neměli pracovat v LDNkách, jako záchranáři či hasiči? Tyto profese mají obvykle velmi vysoký společenský statut už samy o sobě.

No a pak Vám zcela došly argumenty. A klesl jste až na úroveň těch mentálně nejslabších. Kteří znají tak málo, že jim nezbývá než argumentovat ad hominem. Tedy lidsky řečeno, neumím-li ponížit oponentovy argumenty, ponížím alespoň jeho.

Tedy ještě jednou díky. Váš poslední příspěvek, ač jste to nejspíš nezamýšlel, skvěle ukazuje na Vaši skutečnou motivaci k diskuzi. Ovšem POZNÁNÍ to není, to z jeho obsahu pozná každý. [smích]

260940

14.01.2012 00:35

Diskuze upadá

RE: Dovolím si nesouhlasit..neupadá diskuse..

Vojta49 109.?.?.?

Neexistuje žádná forma života, která nesplňuje tu jedinou a základní podmínku, či chcete-li podstatu života, pane Gonzále. Vše živé musí být schopno množit se rychleji, než umírá. Jak říkají znalci, přes to vlak nejede. [mrknutí jedním okem]

Nevím, pane Gonzále, proč nám škola tak důležitou informaci zatajila. A stále přicházím na další důležité věci, o kterých nám také nic neřekli. Škola nás (nebo tedy alespoň mně) naučila kvanta různých znalostí. Od rozeznání blizny od pestíku přes definici konkludentního činu až po řešení soustav diferenciálních rovnic. Ale to skutečně důležité? To ne.

A nejen mne. Většina absolventů vysokých škol netuší, co je základní mravní princip člověka. Proč lidé věří? Co je to láska? Jaké jsou základní lidské motivace? Co to je moudrost? Jaký je smysl života? V čem tkví úspěch? Co to je štěstí? Proč bohatí hromadí majetek, i když mají dle názoru druhých víc, než mohou spotřebovat?

Nebo Vy to všechno víte? Vás škola naučila znát to, co je pro život opravdu důležité? Takového člověka už dlouho hledám. Bohužel marně. [smích]

260962

14.01.2012 16:25

Diskuze upadá

RE: Dovolím si nesouhlasit..neupadá diskuse..

Vojta49 109.?.?.?

Díky za reakci, pane Milane. Rovnou se Vám přiznám, že Konfuciovo dílo neznám. Ovšem moc se těším, že mi se svými znalostmi pomůžete nalézt odpovědi na některé otázky. Smím-li Vás tedy o to poprosit. Pro začátek by mě zajímal názor pana Konfucia na následující. Kdo stvořil nás lidi a k jakému účelu? A naplňujeme ten účel tak, jak to náš stvořitel (či stvořitelé) zamýšleli? Velmi děkuji za případnou odpověď.

Za to Vám prozradím, jak nahlížím onu zákonitost, že vše živé se musí ... To není tak úplně banální zjištění. Jde totiž o skutečný a jediný smysl (účel) života. Živé organismy (a tedy i lidé) mají jen takové vlastnosti, které co nejlépe naplňují tento ÚČEL. Co z toho plyne? Například to, že neexistují žádné organismy, které by páchaly zlo druhým jen tak z plezíru. Neboť i páchání zla spotřebovává čas a energii. Budou-li dlouhodobě jedny organismy plýtvat svým časem a energií, podlehnou nakonec v evoluční soutěži jiným, které veškerý svůj čas a energii vynaloží na svou reprodukci.

Jak ve světle tohoto zjištění vypadá třeba teorie o chemtrails? Nebo teorie, dle níž se ONI pokoušejí o ovládnutí světa i za cenu jeho zničení? Opravdu soudíte, že to není důležité?

K panu Moudrostrakovi. Zkoušíte argumentovat tvrzením, že někým opovrhuji, či někoho deklasuji. Vaše snaha je vskutku úsměvná. Nic takového v mých slovech samozřejmě není.

Za Vaši úpornou a marnou snahu prosadit své "znalosti" v diskuzi o lidské motivaci, Vám prozradím ještě jedno zajímavé tajemství. Naše podvědomí nás občas zradí. Ono velmi dobře ví, kde jsou naše největší slabiny. A tak, jsme-li ve stresu či v konfliktu, nařkneme soupeře z toho, co podvědomě cítíme jako svou vlastní slabost. A proto myslím, že od Vás, který téměř ve všech svých příspěvcích SSyčíte nenáviSStí k bankrotujícím ..., pravicujícím ... a jiným, soustavně opovrhujete lídlujícími ..., zinkajícími a bůhvíjakými ještě lidmi, od Vás to opravdu sedí. [velký smích]

Na druhou stranu díky za to, neboť tak opět potvrzujete můj názor. Názor opřený o pozorování, že lidé pod emocionální zátěží na sebe lecos prozradí. A proto pozor, co o mně příště napíšete. [smích]

260987

15.01.2012 17:05

Diskuze upadá

RE: Dovolím si nesouhlasit..neupadá diskuse..

Vojta49 109.?.?.?

Zopakuji, pane Moudrostraku, oč se dohadujeme. Vy tvrdíte, že přispíváte do těchto diskuzí pro POZNÁNÍ. Já Vám oponuji a tvrdím, že Vaším hlavním motivem je Vaše PRESTIŽ. Zapomeňte na chvíli na své (ostatně slabé) argumenty a pročtěte si znovu své příspěvky v tomto vláknu. Vždyť Vy v nich na mně zlostně dupete nožkou (samozřejmě obrazně) a vystrkujete na mně své zbytnělé ego. Které jste nedokázal udržet na uzdě a ono z Vašich vět přímo řičí: JÁ CHCI VYHRÁT, JÁ VŠEMU NEJLÉPE ROZUMÍM, JÁ MU CHCI NAFLÁKAT, JÁ ...

Vy si opravdu myslíte, že po těchto Vašich výlevech někdo uvěří, že jste je psal z touhy po poznání? [chechtot] Smiřte se s tím, že jste tento spor prohrál. A vůbec ne mým přičiněním. Vaše hypertrofované ego Vám jej prohrálo.

Všem ostatním pánům děkuji za reakce. Soudím, že jsme s debatou o podstatě života poněkud OT a hlavně už dost hluboko v archivu. Děkuji především za typ ke studiu. Konfuciovi se rozhodně budu věnovat. Nashledanou. [smích]

261094

16.01.2012 14:12

Infikuje CIA jihoamerické vůdce rakovinou?

RE: Podezření, že mohou být nepohodlní

Vojta49 109.?.?.?

> vopice jsou na tom dost špatně, co se týká vlastního myšlení.

Trefil jste hřebíček na hlavičku, pane Vopice. Ono se to totiž snadno buduje socialismus, když je ZA CO. Jako třeba v Libyi či Norsku z ropného bohatství, ve Švédsku z oceli a železné rudy. Tam, kde přírodní bohatství chybí, padá celý Váš slavný socialismus na ústa. Jako třeba u nás, na Kubě, v Bělorusku či v KLDR. Že?

Mohu-li doporučit, chce to občas krom googlování přečíst i nějakou tu "brožuru", pane Vopice. To pomáhá. [mrknutí jedním okem]

Mimochodem, už konečně víte, kdo to byl Jásir Arafat?

261163

17.01.2012 14:35

Infikuje CIA jihoamerické vůdce rakovinou?

RE: Podezření, že mohou být nepohodlní

Vojta49 109.?.?.?

> beztrestně krást, ... rozprodat pod cenou ... vydat de-facto zisky do cizích rukou ... okrádat stát ...
Ubezpečuji Vás pánové, že ani já nemám žádnou radost, pokud se v mé zemi dějí takové věci. Ovšem jak tomu zabránit? Zkusme se zamyslet nad jejich příčinou.

Tedy se táži. Proti jakému majetku jsou výše uvedené (zlo)činy vedeny? Je rozkrádán, rozprodáván pod cenou, tunelován, drancován ... SOUKROMÝ MAJETEK? Byla někdy ukradena továrna, vlastněná a řízená panem Novákem? Byl rozprodán pod cenou velkostatek pana Novotného? Byly do cizích rukou vydány zisky společnosti Student agency pana Jančury? Ne. Všechno toto bezuzdné drancování bylo, je a bude vedeno proti tomu NAŠEMU SPOLEČNÉMU MAJETKU.

Socialismus pánové nikdy nefungoval a fungovat nemůže. Proč? No protože my lidé od nepaměti preferujeme MOJE před NAŠE. Co je MOJE, to si řádně ohlídám, pečuji o to, rozvíjím to. Co je NAŠE, z toho si přednostně urvu pro sebe, pro své děti, pro svou rodinu, pro svou skupinu. Jsme potomky tisíců generací našich předků, kteří dbali především o sebe, své děti ... A proto po sobě zanechali víc potomků než ti, kteří dbali v prvé řadě o společný prospěch a teprve až potom o prospěch svůj a svých dětí. Jsme prostě sobci. Je-li tedy sobectvím to, že chci v prvé řadě nasytit a zaopatřit své děti. A ty druhé až potom.

Vím, že zdejší "zdravý selský rozum" hluboce pohrdá formálním vzděláním. A ekonomickou teorií zvlášť. Přesto pro zájemce uvedu odkazy. Zkuste si vyhledat pojmy "dilema veřejného statku" a "tragédie obecní pastviny". Je v nich srozumitelně a logicky vysvětleno, proč je společný majetek takovým problémem.

I ten náš státní dluh je dokladem správnosti mých slov. On přece nevznikl díky špatnému hospodaření vlastníků (neboli kapitalistů) s jejich SOUKROMÝM MAJETKEM. Ani náhodou. Ten nám naopak "laskavě pořídili" ti, kteří spravovali a spravují ten NÁŠ SPOLEČNÝ MAJETEK.Vysvětlují nám, že jeho správa je tak nákladná, že si na ni musíme půjčovat. A nerozumí-li někdo jednoduché rovnici MÉNĚ SPOLEČNÉHO MAJETKU = MÉNĚ PŘÍLEŽITOSTÍ K JEHO DRANCOVÁNÍ = NIŽŠÍ DLUH, pak je mi líto, že jsem marnil čas psaním tohoto příspěvku.

261227

18.01.2012 14:46

Infikuje CIA jihoamerické vůdce rakovinou?

RE: Podezření, že mohou být nepohodlní

Vojta49 109.?.?.?

Dobrá, pojďme pane Erwine Vaši tezi otestovat. Vy vidíte hlavní příčinu rozkrádání naší země v demokraticky chybně nastavených zákonech a podmínkách ... Říkejme jim pro jednoduchost souhrnně PRAVIDLA. Máte-li pravdu, pomohlo by, kdybychom tato chybná pravidla změnili. Těch pravidel, která bude potřeba změnit, je asi hodně. Některá jsou důležitá, jiná méně. Dokázal byste svou tezi obhájit tím, že nám ukážete alespoň ta tři nejdůležitější? Jednoduše a stručně. Která tři pravidla byste změnil a jak, aby státní (národní, veřejný, tedy obecně zespolečenštěný) majetek nemohl být tak strašlivě drancován, jako dosud?

Možná je to těžké. Ale nedokážete-li to, dopustil jste se JETŘEBISMU. Co to je? Pamatujete, jak na nás komunističtí diletanti z tribun, tlampačů a obrazovek hřímali : Soudruzi, JE TŘEBA, abychom zvýšeným úsilím ...

Pane Moudrostraku. Je mi líto, ale v otázkách lidské motivace jste už jednou propadl. A propadáte opět. Proč? Připusťme, že všechny oběti obou světových válek v minulém století padají na vrub lidské chamtivost. Neboli tím hlavním motivem válečného zabíjení je soukromé vlastnictví. Oba víme, že tomu tak není, ale nešť. Odhady počtu obětí v obou válkách se pohybují kolem 90 milionů zmařených životů.

Existuje nějaký jev (motiv lidského jednání), který způsobil lidem v minulém století ještě více utrpení? Co myslíte? Samozřejmě, existuje. Pokusy o násilnou koletivizaci. Stalinské běsnění v meziválečném SSSR a "kulturní revoluce" v maoistické Číně stály dohromady asi 100 milionů lidských životů. A to V DOBĚ MÍRU!!! Panečku, ta kolektiviSSace, ta nám tedy ale byla prospěšná.

Chraň nás přírodo (potažmo zdravý lidský rozume) před něčím podobným v budoucnu. [velký smích]

261301

19.01.2012 21:53

Infikuje CIA jihoamerické vůdce rakovinou?

RE: Podezření, že mohou být nepohodlní

Vojta49 109.?.?.?

Jsem pro, pane Erwine. A myslím, že každý soudný člověk s Vámi musí souhlasit. Ať zloději sedí, až zčernají.

Dobrá. Zpřísníme tedy trestní zákon. A podmínky výkonu trestu tak, jak navrhujete. Pomůže to? Velmi se obávám, že nikoliv. Proč? No protože v tom řetězu ZLOČIN-JEHO KVALIFIKACE-VYŠETŘOVÁNÍ-ODSOUZENÍ-VÝKON TRESTU se to přímo hemží lidmi. A mezi nimi se vždy najdou tací, kteří za podíl na lupu pomohou lotrovi z rukou spravedlnosti vyklouznout. Co s tím?

A ještě mám druhou námitku. Zločiny typu krádeže, loupeže, podvodu, zpronevěry, ... jsou u nás trestné už od středověku. Ale. Vždy se najdou vyčůránci, kteří se dokážou pohybovat na hraně zákonů. A sebepřísnější zákony obejdou. Jak se to dělá? Zkuste si počíst třeba zde http://neviditelnypes.lidovky.cz/sazka-husak-in-me... . Pan Hušák vydrancoval nesmírně bohatou (fakticky státní) firmu. A přitom zůstal "slušným a bezúhonným" občanem. Co s tím?

261381

26.01.2012 22:03

Superkonspirační teorie o lidské oběti

RE: Zlá pharmacie? Ale jděte:-)

Vojta49 109.?.?.?

Poměrně nedávno zde proběhla, pane Dube, debata vyvolaná majitelem tohoto webu. Na téma kvality zdejších diskuzí. Dle mého názoru patří příspěvky pana Koubka ke zdejší diskuzní špičce. Téměř každý jeho vstup přináší nové informace.

Totéž se bohužel nedá říci o Vašich příspěvcích. V drtivé většině z nich omíláte obvyklá nechcistická "moudra" prostých lidí. Tedy argumenty, kterými ad nauseam přetéká většina otevřených internetových diskuzí. Za celou dobu Vašeho působení jsem zde od Vás četl jen dvě opravdu nové informace. Že Palestinci jsou potomky biblických Filištínských a že Perun je bůh Slunce. Mimochodem, ještě stále na těchto hloupostech trváte?

Vyženete-li ze zdejších diskuzí pana Koubka, bude tu citelně chybět. Ovšem rozhodnete-li se odmlčet Vy, úroveň zdejších diskuzí dle mého soudu nijak neklesne.

261696

08.02.2012 01:12

Argentina: testovací polygon pro zrežírovaný finanční kolaps. A co poučení pro Evropu?

RE: 15. září 2008 - Elektronický run na banky

Vojta49 109.?.?.?

Cyklické krize doprovázejí kapitalizmus už od jeho počátku, pánové. Ve vyspělých zemích se objevují s železnou pravidelností nejméně o sto let dřív, než byl založen FED, pane Dube. Takže FED asi nebude jejich hlavním viníkem.

Co je tedy způsobuje? Rozpor mezi rychlým růstem produktivity práce a daleko pomalejšími změnami organizace lidské společnosti. Proto jsem uvedl několik archaických řemesel, pane Hestroyi. Která většinou nepřežila zavedení sériové výroby v prvé třetině minulého století. Prostě Baťa zlikvidoval ševce jako třídu. A nejen v ČSR. A jiní průmyslníci zase zlikvidovali neckáře, tkalce, koláře, ...

A co tito nepotřební lidé? O jejich práci nikdo nestál. Tím přišli o svůj příjem. To silně snížilo poptávku po zboží a službách. Nižší poptávka se nutně projevila v nižším odbytu. Producenti neprodejného zboží byli nuceni omezovat výrobu, zadlužovat se, propouštět. Kolotoč krizového propadu v devatenáctém století zastavilo až zavedení osmihodinové pracovní doby. A jí vyvolaná zvýšená poptávka po pracovní síle. Ve třicátých létech minulého století zase překonala krizi až předválečná zbrojní výroba.

Současná (teprve počínající) krize má tytéž příčiny, pánové. Moderní výrobní technologie "vyhánějí" z práce stále více zaměstnanců. Co ještě nedávno "točilo" 10 soustružníků, zvládne dnes bez problému jedno NC centrum. Co dříve stříkaly hordy lakýrníků, nastříká pár robotů. Ruční dojení je už více raritou, než povoláním. Jen pár let nás dělí od chvíle, kdy přijdou postupně o práci i řidiči dopravních prostředků, prodavačky, lesní dělníci, ...

Co dnes s nepotřebnými lidmi? Současný socialistický pseudohumanismus nám velí : pověsme je na krk státu. Ty schopnější zaměstnáme jako (v podstatě nepotřebné) státní úředníky. A ty zcela neschopné či neochotné učit se něčemu novému? No těm dáme štědré sociální podpory. A kde na obojí vezmeme? No přece si na to stát půjčí!!! Cha.

A co když stát nebude jednoho dne schopen splácet půjčené peníze bankám? No pak banky nebudou mít na to, aby vyplatily vklady svým střadatelům. A aby úvěrovaly průmyslovou a zemědělskou výrobu, dovozy surovin, ropy, ... Poptávka dramaticky poklesne. A vyvolá další lavinu propouštění, platební neschopnosti, krachů, ... Už brzo spatříme podobný vývoj v Řecku.

Je to dost k věci, pane Hestroyi?

262794

08.02.2012 23:53

Argentina: testovací polygon pro zrežírovaný finanční kolaps. A co poučení pro Evropu?

RE: 15. září 2008 - Elektronický run na banky

Vojta49 109.?.?.?

Díky za doplnění, pane Doufale. Máte naprostou pravdu. Tedy v otázce překotného růstu počtu lidí na planetě. K tomu dovolte opět malé doplnění ode mně.

Je známým faktem, že vzdělaní a inteligentní lidé dávají u svého potomstva přednost kvalitě před kvantitou. Prostě mají málo dětí. Opak činí lidé chudí, nevzdělaní a méně inteligentní. Ti se početným potomstvem jistí na stáří. A tak například v arabských zemích počet obyvatel v posledním půlstoletí vzrostl třikrát až čtyřikrát. Stačí si vygooglovat například slovní spojení "Egypt počet obyvatel".

Obávám se, že ony desítky milionů mladých egyptských (a dalších) Arabů patří k těm lidem, o jejichž práci nemá nikdo zájem. Proč? No protože plocha úrodné půdy v jejich zemi zůstala stejná, jako před padesáti lety. A oni v drtivé většině neumějí nic jiného, než provozovat své tradiční zemědělství či řemesla.

Na důkaz svých slov uvedu libyjský ropný průmysl. Přestože jde o jednu z nejbohatších arabských zemí, na jejích ropných polích dodnes pracují výhradně technici ze zahraničí. Libye si těch pár tisícovek vlastních průmyslováků nebyla schopna vychovat ani za 40 let budování "arabského socialismu".

Na závěr se omluvím všem konspirátorům. Kteří vynakládají svůj um, čas a energii na odhalování ZLA. Tedy "zla" ve formě "ničitelských rejdů FEDu", "plánů zlých obrboháčů na zničení celé planety", "redukci počtu lidí" či jiných podobných nesmyslů. Omlouvám se za to, že svými úvahami kazím jejich víru. Jsem však přesvědčen, že lépe já, než když jim ji pokazí hordy osmahlých ozbrojenců s ručníky na hlavách. Které hlad a naprostá bezvýchodnost přivede až k nám. A oni začnou plenit naši zem, drancovat naše domovy a násilím nás přivádět na tu svou "jedinou a pravou víru".

Dojde-li k tomu, bude pozdě si vyčítat, že jsme se léta zabývali naprostými nesmysly a před reálným nebezpečím zavírali oči. Eh, co to zase plácám. Vždyť přece všechny ty arabské revoluce mají na svědomí ti zlí, ti ONI z USA a Izraele. [mrknutí jedním okem]

262841

09.02.2012 22:40

Argentina: testovací polygon pro zrežírovaný finanční kolaps. A co poučení pro Evropu?

RE: 15. září 2008 - Elektronický run na banky

Vojta49 109.?.?.?

Myslím, pane HC, že kolonizace Ameriky příliš nesouvisí s probíraným tématem. Tedy s příčinami cyklických krizí. Ale abych nebyl za nezdvořáka, sdělím Vám svůj názor i na tuto otázku.

Soudím, že vůbec nešlo o pokrok. Americká populace přece měla úplně stejný čas, stejné zdroje i příležitosti , jako lidé ze starého kontinentu. Takže teoreticky mohli Indiáni kolonizovat Evropu dřív, než vyplul Kolumbus. Proč se tak nestalo? Proč se na americkém kontinentu nepodařilo lidem vynalézt ani kolo? Proč zůstala veškerá americká populace na úrovni doby kamenné? Položil jste si někdy tyto otázky, pane HC? Nebo je považujete za nezajímavé? Či nedůležité?

Odhodláte-li se k odpovědi, přidám i já svůj názor. Soudím, že pochopení lidské historie je klíčem k porozumění současným jevům. A kdo rozumí tomu, co se právě děje, je schopen i předvídat. K čemu je dobré předvídání? No přece připraveným štěstí přeje. Tomu myslím věříme všichni. [smích]

262927

10.02.2012 14:03

Držba fyzického zlata je reálnou cestou z nadcházejícího chaosu

RE: Nekteri to stale nechapou

Vojta49 109.?.?.?

Máte pravdu, pane Němče. Vaši pravdu potvrzuje lidská historie. Bez ohledu na letopočet a místo vždy a všude platilo přibližně toto:
- za 1 g zlata lze získat kvalitní denní dávku potravin,
- za 10 g důstojný šat a obuv,
- za 100 g účinnou osobní zbroj,
- za 1 kg dopravní prostředek pro celou rodinu,
- za 10 kg kvalitní bydlení pro rodinu.

Tyto relace platily ve starověkém Babylonu, Egyptě či Římě. Platí i dnes. Vsadil bych na to, že budou platit i v budoucnu. [smích]

262978

11.02.2012 13:47

Argentina: testovací polygon pro zrežírovaný finanční kolaps. A co poučení pro Evropu?

RE: 15. září 2008 - Elektronický run na banky

Vojta49 109.?.?.?

I Vám dobrý den, pane Doufale. Tentokrát s Vaším názorem nesouhlasím. V souvislosti s pojmem POKROK píšete

> Záleží přeci na tom, v čem vidíme smysl našeho zdejšího pobytu... Pokud ale pralesní skupinka divochů žije naplněna štěstím, žádný další „pokrok“ nepotřebuje,

Já soudím, že přírodě je lhostejné, co si přejeme. Vy, já či nějaká skupinka divochů. Sám ŽIVOT je totiž ve své podstatě soutěž. Nebo chcete-li závod, neustálý vývoj, běh na dlouhou trať. A to bez ohledu na to, co si libovolný živý organismus přeje nebo nepřeje.

Ano, známe z přírody příklady organismů, jejichž vývoj se zastavil a oni přesto existují. Třeba Latimerie podivná. Existují proto, že žijí v prostředí, které na ně dlouhodobě nevytváří žádný evoluční tlak. Ovšem i to je dočasné. Dokladem je obrovské množství druhů živých organismů (cca 98,5%), které v evoluční soutěži neuspěly a vyhynuly.

Nízká hustota osídlení a dostatek přírodních zdrojů vedl k tomu, že člověk v severní Americe ustrnul ve vývoji. Dočasně zeslábl či téměř pominul evoluční tlak, který je základní příčinou pokroku. Severoameričtí indiáni dokonce neobjevili ani pastevectví, o zemědělství vůbec nemluvě. Zůstali ve vývojové etapě neolitických lovecko-sběračských skupin. A TO JE DŮVOD proč byly prakticky vyhubeni jinými, vyvinutějšími skupinami homo sapiens.

My lidé můžeme vědomě rezignovat na evoluční soutěž. A uměle zastavit svůj vývoj. Dokonce soudím, že o něčem takovém dnes sní většina lidí. Mít své jistoty, být všestranně zabezpečen, nemuset soutěžit s ostatními o zdroje, nemuset se bát o svou budoucnost a jen si blaženě užívat života. JENŽE!

Dnes je už téměř jisté, že ve vesmíru existuje nespočet planet, vhodných k vývoji života. Je tedy i velmi pravděpodobné, že na mnoha z nich se život také vyvíjí. Až dodnes jsme měli štěstí. Zatím se v nejbližším vesmíru nevyskytl tak vyspělý život, který by byl schopen nás objevit. Zvolíme-li si strategii "blaženého přežívání", pravděpodobnost toho, že nás ve vývoji předběhnou jiné inteligentní organismy, poroste. A nakonec tu jednoho dne přistanou. My pak skončíme úplně stejně, jako ty pralesní domorodé kmeny, objevené bílými kolonizátory. V lepším případě v rezervacích, v horším v nicotě. Nebo snad známe jediný konkrétní příklad z historie, kdy objevitelé méně vyvinutých lidských skupin těmto skupinám přinesli něco víc, než zmar?

Závěr? Na tom, co si my lidé přejeme nebo ne záleží jen tehdy, jsou-li naše přání v souladu s přírodními zákony. Začne-li se libovolný živý organismus (tedy i člověk) dlouhodobě přírodním zákonům protivit, bezpečně tím ukončí svou existenci. Nebo znáte byť i jediný příklad, kdy tomu tak nebylo?

263031

12.02.2012 14:41

Argentina: testovací polygon pro zrežírovaný finanční kolaps. A co poučení pro Evropu?

RE: 15. září 2008 - Elektronický run na banky

Vojta49 109.?.?.?

> Pokud by byl nějaký Zákon nepřekročitelný, působil by jako láhev ...

Překvapil jste mě, pane inženýre. Smím se zeptat, v jakém oboru jste promován?

PŘÍRODNÍ ZÁKONY JSOU (alespoň dle mého soudu) NEPŘEKROČITELNÉ. Vaše víra ve schopnosti lidského intelektu je v této souvislosti ohromující. Z fyzikálních přírodních zákonů zmíním jen některé. Princip kauzality, zákon extrémů, zákon zachování hmoty a energie, Fermatův princip, zákon setrvačnosti, zákon entropie, ... Některé zákony jsou vědeckou veřejností zatím nazývány "teorie". I když jde o "teorie", které se už drahnou dobu nedaří falzifikovat. Například kvantová teorie či teorie relativity.

Ještě o něco zajímavější jsou přírodní zákony, jímž podléhá živá hmota. Jejich studiem se zabývám už řadu let. A proto mě Vaše reakce ani tolik nepřekvapuje. Školství (i to vysoké) totiž studentům všech oborů tyto zákony důsledně tají.

Takže PRVNÍ NEPŘEKROČITELNÝ ZÁKON ŽIVOTA zní: Každý živý organismus se musí množit rychleji, než hyne. Nebo si snad umíte představit nějaký živočišný druh, který se rozhodne pro naprostý celibát a přitom existuje dál?

Z něho plyne zákon ekonomie času. Tedy snaha všech organismů, uspokojit své potřeby s vynaložením co nejméně času a energie. Neboť při nedostatku zdrojů (a ten nastává velmi často) přežívaji jen ti, kteří tento zákon naplňují nejlépe.

Další zákon satnoví, že evoluce je zcela nezávislá na člověku a bude pokračovat i tehdy, vyhyne-li poslední lidský jedinec.

Nesmírně zajímavé jsou některé teorie z evoluční sociologie a psychologie. Jen pro příklad:

Jednoduchá a srozumitelná lež s vysokou pravděpodobností porazí v lidském myšlení složitou pravdu.

Jakkoliv tvrdou ruku snášejí lidé lépe, než anarchii.

Většina lidí dá před svobodou přednost osvícenému pánu, který za ně rozhodne a přidělí jim jejich krajíc.

Míra lidské religiozity je přímo úměrná míře sociální nejistoty.

Soupeří-li v lidském mozku dvě teorie, tak bez ohledu na jejich pravdivost zvítězí vždy ta, k níž má člověk citově blíž nebo ta, která plodí menší úzkost (teorie kognitivní disonance).

Lidské rozhodování je jen z menší části postaveno na racionálním kalkulu. Z větší části je podmíněno emocemi.

Dobře zorganizovaná a dostatečně agresivní skupina dokáže vnutit svou vůli pasivní většině. Atd.

Závěr? Obdivuji pane Doufale Vaše sebevědomí. S nímž stavíte lidskou vůli a lidské schopnosti nad přírodní zákony. Ovšem trochu se bojím, že obé poněkud přeceňujete. Dle mého názoru se skutečně vyvíjíme a žijeme v láhvi. V láhvi, kterou můžeme definovat jako nám známý vesmír s jeho zákony. Se zákony, které již známe. A také s těmi, o jejichž existenci zatím jen tušíme.
[smích]

263069

13.02.2012 14:21

Ziskem poháněný vězeňsko-průmyslový komplex: Ekonomika věznění v USA

Problematický je už samotný titulek článku

Vojta49 109.?.?.?

Vyvolává totiž dojem, že odsouzení zločinci sedí v amerických žalářích vlastně nevinně. Protože základním motivem jejich uvěznění je čísi zisk. A to jistě není pravda.

Důležitá je jiná otázka. Jestliže nás pobyt českého odsouzence stojí ve státní věznici 1000 Kč na osobu a den, nebylo by výhodnější, svěřit tuto službu také soukromému sektoru? Kdyby to například soukromá věznice s.r.o. dokázala za 500 na den, co by bylo pro stát, potažmo nás plátce daní výhodnější? A komu by vadilo, že soukromý provozovatel tvoří zisk, z něhož navíc odvádí daně do státního rozpočtu?

Dle mých informací činí podíl Afroameričanů mezi odsouzenými v USA větší polovinu. Přitom jejich podíl v americké populaci je cca jen 12%. Úřady údajně dokonce plánují počet nových míst ve věznicích dle počtu černochů, kteří v daném roce dosáhnou věkové hranice trestní odpovědnosti. Proč to dělají? No protože lze snadno odhadnout, že větší část z dospívajících černých mladých mužů si dnes už nedokáže najít uplatnění na trhu práce. Jednoduché manuální dělnické profese rychle zanikají. A na mentálně náročnější profese bohužel tito lidé nemají. A tak většina z nich začíná dospělý život trestnou činností. Úplně stejně, jako dospívající cikáni u nás.

Velmi bych uvítal, kdyby český stát postupoval při věznění cikánů stejně. Když už tito lidé nedokážou ničím přispět na svou vlastní existenci, tak ať nás ta jejich vězeňská existence alespoň nestojí tolik.

263094

13.02.2012 23:40

Ziskem poháněný vězeňsko-průmyslový komplex: Ekonomika věznění v USA

RE: Problematický je už samotný titulek článku

Vojta49 109.?.?.?

Omlouvám se Vám i všem čtenářům, pane Kesudisi. Za své hloupé výroky. Ve svém příspěvku na počátku tohoto diskuzního vlákna. Konkrétně za výroky na adresu ubohých řeckých pracujících. Správně jste mě za ně pokáral.

Máte pravdu. Jsem jen jednoduchý člověk. A tak mnoha věcem nerozumím. Ale moc se mi líbí Vaše přirovnání lidské společnosti k organismu. To sedí. Kapitalisti jsou stejným orgánem společnosti, jako všechny ostatní složky společnosti. Tak nemají právo na žádné větší odměny. Správně! Zbývá už jen maličkost. Krom kapitalistů bude asi potřeba taky umravnit naše mozky. Představte si tu nespravedlnost. Lidský mozek váží sotva 2% hmotnosti celého lidského organismu. Ale spotřebovává 20% všech živin, které má naše tělo k dispozici z potravy. Tedy bere si mnohonásobně víc, než ostatní orgány. Tak co zkrouhnem dřív? Ty kapitalisty nebo naše mozky?

Ještě malou prosbu na závěr. Pořád na jednu věc nemohu přijít. Vám to pálí, tak to určitě budete vědět.

Nejspíš máte pravdu, že ti líní kapitalisti nejsou společnosti k ničemu. Jak to ale ti zmetci dělají? Jak udělají, že v zemích, kam nesmějí ani páchnout, to jde vždycky od deseti k pěti. V SSSR ani jeden kapitalista. A ten kolos se i se svým obrovským nerostným bohatstvím složil, jak domeček z karet. V Bělorusku, kde jsou ještě dnes skoro všechny podniky státní (tedy skoro žádní kapitalisti), jsou v krachu právě teď. Inflace za loňský rok tam dělala 109%. V Zimbabve, kde už vůbec nenajdete žádného kapitalistu, dělala inflace před pár lety 2.2 milionu % ročně. Za největší místní (půlmiliardovou) bankovku tam šlo koupit bochník chleba.

A proč Čína, dokud v ní byli kapitalisté zakázáni, trpěla hladem? A sotva za dvacet let, co byly kapitalisté povoleni, stává se světovou velmocí? Nebo rozdělená Korea. Titíž lidé na obou stranách hranice. Na severu ráj bez kapitalistů. A lidé tam umírají hladem. Dokonce severokorejští vojáci riskují životy a dezertují přes čínskou hranici, jaký mají hlad. A v Jižní Korei. Tam vydělávají lidé pod karabáčem těch hnusných kapitalistů asi třicetkrát víc, než ti Severokorejci. Jak je tohle možné?

Předem díky za stručnou odpověď, pane Kesudisi.

263144

14.02.2012 01:00

Komu a čemu slouží autorský zákon?

Prostá rada

Vojta49 109.?.?.?

Myslím, ža zbytečně plýtváte energií, pane Stworo. Oba díly knihy jsou každému volně k dispozici ve formátu PDF na uloz.to. [smích]

263153

14.02.2012 14:49

Ziskem poháněný vězeňsko-průmyslový komplex: Ekonomika věznění v USA

RE: Problematický je už samotný titulek článku

Vojta49 109.?.?.?

Jsem rád, pane Kesudisi, že jsme v otázce příměru společnosti k živému organismu dospěli ke shodě. Jak tělesné orgány tak lidé se od sebe velmi liší. A nemají stejné zásluhy o správné fungování celku. Proto se liší i úroveň jejich spotřeby zdrojů.

Jinak jsem poněkud na rozpacích. Za přiznání k tomu, že jsem jen prostý člověk, si ze mě děláte legraci? Proč? Tvrdíte:

> severní Korea trpí hladomorem a zaostává za světem mimo jiné i kvůli absolutnímu embargu,které by se dalo nazvat obchodní válkou,a které brání postiženému státu normálně obchodovat.

Už také něco pamatuji. Ale na žádné embargo vůči KLDR si nevzpomínám. To embargo bylo vyhlášeno kdy a kým? Jak a kým je vynucováno? Na co se vztahuje? Jakým embargem lze donutit zemi, aby si nevysázela miliony morušovníků a nestala se světovou jedničkou v produkci přírodního hedvábí? Kdo a jak může zabránit korejcům v založení farem na pěstování ženšenu? Když k tomu stačí druhořadá půda, trocha slámy na mulč, bambusové rohože k přistínění a spousty pracovitých rukou? Tajvanský ženšen se běžně prodává za 10 Kč za gram. Proč KLDR není velmocí v pěstování ženšenu a nenabízí jej za 5,- Kč za gram? Kdo mi může zabránit, abych si z KLDR pár tun levného ženšenu dovezl?

Kdo a jak mohl zabránit tomu, aby si KLDR v padesátých létech objednala v ČSR libovolný investiční celek? Pivovar, elektrárnu, cukrovar, přádelnu, cementárnu, ...? A kdo a jak by dokázal zabránit tomu, aby český výrobce naložil celou technologii na vlak a přes SSSR ji dopravil až do KLDR? Kdo mohl KLDR zabránit, aby si od ČSR koupila (v době , kdy jsme ještě byli v motorkách velmocí my a ne Japonci) licenci na výrobu našich motocyklů včetně kompletních výrobních linek? Nebo licenci na výrobu osobních vozů Tatra, na naše špičková akrobatická letadla či na náklaďák Praga V3S? A jak by mohl severokorejcům zabránit, aby po léta tyto technologie rozvíjeli a stali se stejnou průmyslovou velmocí, jako jejich jižní příbuzní?

Proč bylo embargo uvaleno na komunistickou KLDR a nebylo uvaleno na komunistickou Čínu? Jakou by mělo takové embargo logiku? Čína je dodnes největším obchodním partnerem KLDR. Kdo a jak by mohl zabránit Číně, aby spřáteleným severokorejcům zprostředkovala úplně libovolný obchod?

A ještě. Když KLDR trpí tak těžkým embargem, kde se vzala výzbroj a výstroj pro její milionovou armádu? Jak přišla ke špičkovým technologiím, nezbytným k vývoji a výrobě vlastních balistických raket či atomové bomby?

Prosba na závěr. Jestli se pane Kesudisi odhodláte k odpovědi na mé otázky, prosím o doložitelné informace. Nikoho totiž netěší, když z něj druhý dělá blbce. Děkuji.

263197

16.02.2012 13:24

Komu a čemu slouží autorský zákon?

RE: Prostá rada

Vojta49 109.?.?.?

Nějak Vám nerozumím. Co tam je? Na
http://www.ulozto.cz/hledej/?q=sol%C5%BEenicyn jsou neustále obě knihy k dispozici a každý si je může stáhnout. Právě jsem to odzkoušel.

263434

16.02.2012 13:59

Komu a čemu slouží autorský zákon?

RE: Prostá rada

Vojta49 109.?.?.?

Vidím, že jste skutečným nafšeckoodborníkem, pane Peptalkine. Tedy dovolte, abych Vám objasnil, jak je to ve skutečnosti na počítačích s textem.

Vámi omílané pojmy grafika, vektor, bitmapa či font NEMAJÍ skoro NIC SPOLEČNÉHO S UKLÁDÁNÍM a zpracováním textových souborů. Všechny tyto pojmy se TÝKAJÍ VÝHRADNĚ ZOBRAZOVÁNÍ TEXTŮ.

Celé toto diskuzní vlákno se přece zabývá otázkou, proč je někdy stejný text uložen v malém a jindy ve zbytečně velkém souboru. Prosté vysvětlení tedy zní. Textové soubory se ukládají převážně ve tvaru textového řetězce. Zakódovaného do hexadecimálního kódu pomocí EBCDIC, ASCII či jiného kódu. Jeden byte paměti tak obvykle pojme jeden abecední znak. To znamená, že na normalizovanou stranu textu (30x60) potřebujeme cca 2kB paměťového prostoru.

Jestliže ovšem naskenujeme či nafotografujeme stránku knihy, nejedná se z hlediska jejího uložení na disku o text, ale o obrázek. A tak zde ukládáme grafický soubor typu BMP, JPEG, ... U jeho velikosti není rozhodující, kolik písmenek obsahuje. O jeho velikosti rozhoduje výhradně a jen VELIKOST ROZLIŠENÍ, s nímž byl OBRÁZEK nafocen či naskenován. Tedy kolik pixelů (obrazových bodů) bylo nasnímáno na ploše, zobrazující jedno písmeno. Čím jemnější rozlišení, tím větší soubor. Myslím, že toto rozlišení měl na mysli pan Koubek.

Takže si svá "odborná" vysvětlení laskavě račte vetknouti za klobouček. [velký smích]

263437

17.02.2012 13:32

Kolaps současné civilizace

Autor je odborník na co?

Vojta49 109.?.?.?

V rozhovoru uvádí
> Irák má asi 90 miliárd barelů ropy, která se dá získat. Pokud ale zvážíte, že v roce 2008 svět spotřeboval 89 miliónů barelů ropy denně, tak-že miliarda barelů vydrží 11,5 dne, ...

Dle mého soudu je 90 miliard více, než tisícinásobek 89 milionů. Takže irácká ropa by světu vydržela skoro 3 roky! A ne 11 dnů. Vychází-li autor ve všech svých alarmistických předpovědích z takto "kvalitních" matematických základů, tak to jsou jeho předpovědi skutečně "odborné" a nevyvratitelné. [chechtot]

263531

18.02.2012 12:57

Kolaps současné civilizace

RE: Autor se nezmýlil, zmýlil jsem se já

Vojta49 109.?.?.?

Máte pravdu, pane/paní Whiteeye. Četl jsem text bez náležitého soustředění. Autorovi se omlouvám za bezpředmětnou kritiku. [zahanbení]

263608

22.02.2012 14:28

Izraelský vzdušný útok na Írán: plány a následky

RE: tak takhle to vypadá v zelených mozcich

Vojta49 109.?.?.?

Geotermální energie je už dnes užívána, pane Jawo350. Třeba na Islandu. Dokonce tam s ní v zimě vyhřívají městské chodníky.

Myslím, že o něco spolehlivější, stabilnější a vydatnější by mohly být solární elektrárny na geostacionární dráze. Fotovoltaický panel 3x3 km by tam při 10% účinnosti dával výkon 1000 MW. To je jako jeden temelínský blok. A takových by se tam vešlo. Vyrobená energie by se dala pomocí úzkého mikrovlnného či laserového paprsku dodávat kamkoliv na zemský povrch. A to 24 hodin denně. Po zaplacení počáteční investice skoro zdarma!

Veškeré technologie, potřebné pro výstavbu takových elektráren, jsou už vyvinuté. Nic není třeba vymýšlet. Začnou se stavět v okamžiku, kdy cena za vynesení 1 kg užitečného nákladu na oběžnou dráhu klesne z 2000 USD (americké raketoplány) na rozumnější úroveň.

Možná, že se podobných projektů dočkáme už brzy. Ony se totiž velmi líbí i zeleným mozkům. Takový zdroj silného paprsku v kosmu totiž může dobře posloužit i jako zbraň. Lze s ním snadno vygumovat ze zemského povrchu skupinku teroristů, letadlo, letadlovou loď, vojenskou základnu či celé hlavní město nepřítele. Myslím, že se máme nač těšit. [mrknutí jedním okem]

263836

23.02.2012 12:46

Penězoměnci žijí ve strachu

RE: Myslim,ze penezomenci neziji ve strachu,na kazde valce dobre vydelali.

Vojta49 109.?.?.?

> Touží ale po satisfakci,ano po krvavé mstě. Touží po blaženém pocitu vidět árijce, kteří postavili tuto civilizaci na kolenou, potupit je a zmasakrovat ...

A proto masakrují 24 milionů severokorejců hladem. Himl, jsou vůbec severokorejci árijci? [chechtot]

A k tomu zařídili, aby Německo, Norsko, Švédsko, ... a další země plné árijců měly ten největší blahobyt na světě. Himl, ale proč? [chechtot]

A ke všemi ti zlí ONI dělají co mohou, aby ten náš árijský svět uvrhli do temnot barbarství. Podkopávají pokrok a šíří tmářství. Tak. Himl, ale proč je tedy většina špičkových objevitelů, vědců, profesorů a nositelů Nobelových cen právě z JEJICH řad?

Teď mám dilema, paní Goodhope. Buďto máte pravdu. Pak jsou ovšem ONI naprostí břídilové, protože vše dělají tak, aby své satisfakce nedosáhli. A nebo se trošinku mýlíte.

Co myslíte? Co je pravděpodobnější? Že ONI jsou břídilové anebo že Vám Vaše "svatá nenávist" maličko zatemnila rozum? [velký smích]

263878

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Káva pro Zvědavce

39

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 81 čtenářů částkou 13 773 korun, což je 39 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 2

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 2

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Marián Kotleba se rozdáním 3 šeků po 1488 eurech dopustil ideozločinu a půjde sedět12.10.20 21:56 Slovensko 12

Počty zemřelých loni a dnes09.10.20 15:21 Česká republika 6

Studenti na slavné Karlové univerzitě chtějí "bezpohlavní systém"09.10.20 00:10 Česká republika 2

Byla pandemie plánována?08.10.20 21:48 Neurčeno 8

Hoří, hoří a ne a ne spadnout08.10.20 21:23 Jižní Korea 11

Vláda tvrdě zpřísňuje opatření. Na 14 dní se zavřou ZOO, bazény, posilovny, kulturní i sportovní akce08.10.20 16:43 Česká republika 7

Zákon o šmírování internetu vojáky prošel dál08.10.20 15:37 Česká republika 0

Už je to tady: Očkovaní na covid nebudou muset nosit roušky08.10.20 13:19 Česká republika 6

FB smazal Trumpovi 2x příspěvek, ve kterém píše, že chřipka je horší než covid07.10.20 10:35 USA 2

Zločin proti lidskosti06.10.20 21:22 Německo 0

Prymulovi jen tak přistál na účtu milión korun06.10.20 09:50 Česká republika 3

Petice proti náhubkům, testům na covid19 a dalším opatřením04.10.20 17:58 Česká republika 11

Měnové kurzy

USD
23,00 Kč
Euro
27,19 Kč
Libra
29,78 Kč
Kanadský dolar
17,53 Kč
Australský dolar
16,23 Kč
Švýcarský frank
25,35 Kč
100 japonských jenů
21,79 Kč
Čínský juan
3,44 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,47 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,70 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 946,95 Kč
1 unce stříbra
546,29 Kč
Bitcoin
274 000,63 Kč

Poslední aktualizace: 20.10.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 230 110