Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Vojta49

Nalezeno 1585 příspěveků, 9 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

25.01.2011 13:42

To že je elita národa?

RE: A kdo je tedy tou skutečnou elitou národa?

Vojta49 81.?.?.?

Vážím si Vás, pane Anonyme, jako zkušeného a světaznalého muže. Jen občas mám pocit, jako by Vaše paměť trochu selhávala. Proč?

Vraťme se na chvíli do léta 1968. Celý národ tehdy stál jako jeden muž za svými vůdci. Proti nenáviděným okupantům. Vzpomínáte? A už za pár měsíců? Bububu - prověrky. A náhle se objevily seznamy. Na nich ocejchovaní lidé. Někteří jen POMÝLENÍ, jiní OPORTUNISTÉ, další TŘÍDNÍ NEPŘÁTELÉ. Kdo dostal zlý CEJCH, měl vymalováno. V podstatě doživotně. Včetně celé rodiny!

Kdo tehdy "prověřoval" správnost názorů ostatních, kádroval a cejchoval? Lidé bez cti a svědomí. Ta nejnemravnější chátra, pane Anonyme. A já bych se jen velmi nerad dožil nějaké další "normalizace", založené na cejchování lidí. Ať už ten cejch zní jakkoliv.

Na Vaše leninské (3x)"učit se" bych si proto dovolil zakontrovat důrazným "nezapomínat". A na Vaši otázku, koho bych umístil do čela seznamu skutečné české elity? Snadná odpověď. Moudrého Mudr. Františka Koukolíka. Přidal bych i profesora Vojtěcha Cepla. Ale ten nám bohužel nedávno zemřel.

236769

27.01.2011 13:23

Deprivanti všech zemí, spojte se! V Davosu!

RE: Žije v parelelním světě - kdo?

Vojta49 81.?.?.?

> Svoboda je pro ty, co se o sebe umějí postarat.

Klobouk dolů, pane Kropáči. Tato Vaše věta by se měla tesat do kamene. A možná ještě lépe, zařadit do POVINNÉHO MINIMA, které musí znát absolvent každé školy. Tou základní počínaje.

Měli bychom se zeptat, jaký je rozdíl mezi těmi, pro něž JE svoboda, a těmi ostatními. Já soudím, že rozdíl je ve schopnosti správně se rozhodovat. Ti, kteří se opakovaně rozhodují špatně, trpí následky svých chybných rozhodnutí. A postupně se začnou bát. Bát se samostatně a tedy SVOBODNĚ rozhodovat. Jsou raději, rozhodne-li za ně v důležitých věcech nějaká "autorita". A od té "autority" pak samozřejmě očekávají, že se postará o jejich úplné osobní blaho. Jenže!?!

Je-li má úvaha správná, vzniká další otázka. Proč se TOLIK LIDÍ NENÍ SCHOPNO SPRÁVNĚ ROZHODOVAT? Co je příčinou? Geny? Výchova? Vzdělání? Sebevědomí? IQ?

236903

30.01.2011 15:19

Nejlepší reforma školství: Zrušení?

RE:

Vojta49 82.?.?.?

Statistiky jsou neúprosné. Porodnost rodičů, kteří se sami pohybují na hranici gramotnosti je výrazně vyšší, než porodnost lidí s nadprůměrným IQ. Ať už jde o Afroameričany v USA, Araby ve Francii či Cikány u nás.

Důsledek tohoto jevu je snadno odhadnutelný. Intelektuální schopnosti PRŮMĚRNÉHO OBČANA (v některých vyspělých zemích) zřejmě v čase klesají. V tom je ten problém, pane Meskane? Jestliže ano, existují exaktní data, která tento trend v poklesu kvality lidské populace potvrzují?

Díky za případnou odpověď.

237102

31.01.2011 01:33

Nejlepší reforma školství: Zrušení?

RE: kvalita populace

Vojta49 82.?.?.?

Někde jsem četl o tom, že dánská armáda každoročně testuje IQ svých branců. Už od šedesátých let. Bohužel si nedokážu vzpomenout na zdroj. Z něho byl ten klesající trend docela dobře patrný.

Soudím, že jde o zákonitý jev. Každý organizmus, který se vzepře některému z přírodních zákonů (v případě lidí přírodnímu výběru), musí nutně degenerovat. Už jsme to zde před časem probírali.

Pro zpestření uvedu úlohu, kterou by měl bez problému vyřešit každý s IQ nad 125:

Potkají se po létech dva matematici.
"Ahoj, jak se máš, co děláš?"
"Jsem ženatý a už mám tři děti".
"Jak jsou staré?"
"Součet jejich věků je stejný, jako počet oken támhleté budovy."
Chvíli počítá okna.
"To mi nestačí".
"A součin jejich věků je 36."
"Zatím pořád nevím, jak jsou staré."
"Tomu nejstaršímu jsem včera koupil červený svetr."
"Aha, tak už vím."

Kolik je těm dětem? (pozn.: zadání je úplné a jednoznačné). [smích]

237152

31.01.2011 22:41

Nejlepší reforma školství: Zrušení?

RE: kvalita populace

Vojta49 82.?.?.?

Blahopřeji, pane Bartošku. A to k Vaší odvaze. Jen málokdo se pokusí o řešení. A vůbec nevadí, že Vám k výsledku ještě malý krůček chybí.

Vtip této úlohy spočívá ve schopnosti, vcítit se do pozice původního řešitele. On totiž zná i hledaný SOUČET věků. Spočítal si přece okna budovy, před níž s přítelem stojí. A ten součet musí být takový, aby při součinu věků 36 dával jen jedinou možnost s nejstarším děckem. Této podmínce vyhovuje pouze součet 13. Věky dětí mohou být 6, 6 a 1 nebo 2, 2 a 9. Žádné jiné číslo, jako součet věku dětí, této podmínce nevyhovuje. Proto řešením jsou věky 2, 2 a 9.

237264

01.02.2011 14:10

Nejlepší reforma školství: Zrušení?

RE: kvalita populace

Vojta49 82.?.?.?

Omlouvám se Vám pánové. Za svou neschopnost srozumitelně vysvětlit jediné správné řešení úlohy. Bohužel nejsem pedagog.

Myslím, že pan Bartošek rozumí, tedy zejména pro pana Davida. Hledáme stáří (pochopitelně celočíselné) tří dětí. Řešitel zná součin jejich věků (=36). Zná také jejich součet. Rozkladem součinu a součtu ovšem vzniknou řešiteli DVĚ možné kombinace dětských věků. A proto potřebuje ještě jednu DOPLŃUJÍCÍ INFORMACI. Aby mohl zvolit správnou variantu. Tou informací je skutečnost, že existuje jen jedno nejstarší dítě (tedy nejstarší nejsou dvojčata).

Výše uvedeným podmínkám vskutku vyhovuje pouze jediné řešení. Věky 2, 2 a 9. Tuto hříčku lze zadávat ve společnosti také s úkolem, určit počet oken domu, na nějž matematici hledí. Zadání tak zní ještě o něco absurdněji. Výsledek je samozřejmě 13.

Za způsobené útrapy se vám pánové omlouvám. A nabízím hrátky s magickou koulí . Zkuste odhadnout princip jejího fungování. Já ho zde zítra zveřejním. [smích]

237341

02.02.2011 00:10

Aktivizace občanské společnosti

Pan Zelenka se lepší

Vojta49 82.?.?.?

Bohužel přes všechna zlepšení pan Zelenka dodnes nepochopil některé základní principy fungování lidské společnosti. Navrhuje :

> 1. být aktivní
> 2. spojit se

To ovšem nestačí. Aktivní a spojení lidé dokáží jen jediné. Křičet, co nechtějí. K tomu, aby se podařilo zásadně změnit fungování současné společnosti je třeba:

1. Jednoduše a srozumitelně přesvědčit masy, co si mají přát (CÍL).
2. Ukázat schůdnou CESTU, po níž lze ke kýženému CÍLI dojít.
3. CÍL i CESTU sdělit lidu prostřednictvím pohledné, sympatické, charizmatické a hlavně dosud NEZKOMPROMITOVANÉ osobnosti.

Přání pana Zelenky
> ... sjednocené úsilí by mohlo v krátké době přinést v rámci celé ČR výsledky v řádu desítek miliard korun...

je s prominutím naprosto k ničemu. K čemu jsou dobré desítky miliard? Vždyť ty nepokryjí ani úroky českého státního dluhu. Naším cílem musí být stovky miliard ročně. Soudím, že není nereálné je získat. JENŽE!!!

Většina chudých (a přiznejme si i méně vzdělaných a osvícených) občanů bude žádat, aby ty stovky miliard ročně zaplatili bohatí lotři. Bohatí se budou bránit. Sdělovat, že ve většině nejsou lotři. A ukazovat těm chudým, že oni své bohatství neužívají pro svou potřebu. Ale mají je většinou uloženo v těžebních, zemědělských, dopravních, průmyslových, obchodních, ... a dalších podnicích. A ty firmy jsou jediná místa, která produkují reálné hodnoty, z nichž celá naše společnost žije. A že jedinou cestou, jak získat ty stamiliardy je vrátit spotřebu státního molochu na úroveň z před dvaceti let.

A jsme s prominutím v [mrknutí jedním okem] ... koncích. Každý pokus "spojit se" nutně skončí na ideovém sporu o to, kdo má za náš společný blahobyt zaplatit. [velký smích]

237415

02.02.2011 13:45

Nejlepší reforma školství: Zrušení?

RE: kvalita populace

Vojta49 82.?.?.?

Díky pane Ervine, že jste mi ušetřil práci s vysvětlováním "kouzla" magické koule. Je to přesně tak, jak pravíte. Snad jen na doplnění, Proč vyjde vždy ten výsledek v podobě násobku devíti? No protože (10x + y) - (x + y) = 9x. Pro libovolná jednociferná x a y.

K tématu článku. Říkáte správně, že obecně panuje hluboká
> Neochota a nechuť u dnešních dětí, vzdělávat se.

Ano. To je ten zásadní problém. A dokud nezjistíme, co jej působí, nedokážeme jej ani odstranit.

Já soudím, že vina je zcela na naší straně. Tedy na straně nás, dospělých. My jsme tou hlavní příčinou neochoty a nechuti našich dětí se vzdělávat. Děti si tvoří svůj hodnotový systém napodobováním. A co vidí kolem sebe? Pohrdání vzděláním. Opovržení obecnou inteligencí. Všeobecnou nechuť, závist či dokonce nenávist k lidem, kteří něco dokázali.

Největším z Čechů se stal dle mínění většiny našeho národa Jára da Cimrman. [oči v sloup] Sice byl posléze odstraněn a nuceně nahrazen Karlem IV., ale původní volba dobře vypovídá o smýšlení většiny. Kultovním hrdinou našich současných dětí je Harry Potter. Kluk, jehož úspěchy neplynou z jeho vzdělání. Ani z jeho vlastního úsilí. On je prostě kouzelník. Své výjimečné schopnosti získal kouzlem. Když to šlo kouzlem u něho, proč ne u mně, že? Naopak třeba osobnost Mirka Dušína (a jemu podobných) je v očích současných dětí jen předmětem pohrdání či povýšeného posměchu.

Co s tím? Jak vrátit skutečným hodnotám (v hlavách lidí) jejich oprávněné místo? Na tuto otázku si netroufám odpovědět. Bohužel dokud se nezmění hodnoty nás dospělých, nezmění se ani hodnoty našich dětí. Na to vsadím cokoliv.

237476

09.02.2011 16:08

Na každé prase se někde vaří voda

RE: Nejhorsi na tom je...

Vojta49 81.?.?.?

Váš nářek je opravdu srdceryvný, pane Moudrostraku. A neztišitelný. Vy jste musel v období privatizace přijít o ohromný majetek. Svěřte se nám. Který z našich slavných sociálistických národních podniků jste považoval natolik za svůj, že Vás jeho privatizace tak zdeptala? Byla to Dřevona Bavoryně, n.p.? Nebo snad STS Chvojkovice-Brod? Či Kroupárna Mrskoš?

Nebo jste snad doufal, že zprivatizujete AZNP Mladá Boleslav? Co byste si s takovou manufakturou počal? Bez obrovské kapitálové investice by z toho nikdy nebyla firma, která je dnes schopna většinu své produkce prodat na zahraničních trzích. A dát práci desetitisícům lidí. Skončila by stejně neslavně, jako Liaz, Poldi, Jawa, Praga a stovky dalších, socialisticky projedených fabrik.

Na území ČSSR neexistovala v roce 1989 továrna, která by byla schopna vyrobit zboží, prodejné v (nesocialistickém) zahraničí. Nebo snad umíte nějaké takové podniky vyjmenovat? Prosím nejmenujte firmy, jako pekárnu Štramberských uší či Družstevní lisovnu rybářských háčků v Nelahozevsi. Mám na mysli významné podniky, schopné hospodářsky významných exportů.

Jestliže ovšem nejste schopen žádnou takovou naší socialistickou firmu jmenovat, nad čím stále tolik hořekujete? Opravdu myslíte, že účetně vykázaná hodnota socialistické STS Chvojkovice-Brod by Vám dnes byla k něčemu dobrá? K čemu? [velký smích]

237840

09.02.2011 22:24

Na každé prase se někde vaří voda

RE: Nejhorsi na tom je...

Vojta49 81.?.?.?

Souhlasím s Vámi, pánové. Slovinsko je na tom dnes ze všech bývalých postkomunistických zemí nejlépe. Není to však důsledkem kupónové privatizace u nás. Pravda je taková, že z celkového majetku v účetní hodnotě 780 miliard korun, který byl v ČR privatizován, bylo jen 333 miliard privatizováno kupónově. V Polsku nebyl velký průmysl privatizován dodnes.

Příčina úpadku naší ekonomiky je úplně jinde. "Zasloužila" se o ni samozvaná garnitura komunistických vládců-diletantů, kteří se u nás dostali k moci po roce 68. Slavné usnesení ÚV KSČ (kolem roku 1975) o tom, že "motocykl ztratil svou funkci dopravního prostředku a jeho výroba bude v ČSSR utlumena" jsem zde již jednou zmínil. Tímto diletantským rozhodnutím jsme odevzdali světový motocyklový trh konkurenci. Která dobře věděla, že motocykl se z dopravního prostředku stal prostředkem trávení volného času. Bohužel.

V roce 1972 probíhala v Moskvě světová výstava zemědělských strojů. Naše stranická delegace tam odjela s úkolem z nejvyšších míst. Ten zněl : prokázat sovětským soudruhům, že konsolidace v ČSSR je dovršena. Nejlépe tak, že ČSSR uzavře největší kontrakt na sovětské stroje. Naši "soudruzi odborníci" se nechali oslnit pěkně barevným sovětským kombajnem na kukuřici. A nakontrahovali největší zakázku na celé výstavě. Na několik tisíc těchto strojů.

Když po čase přišly první kusy, začali je testovat zemědělci na Žitném ostrově. Těžký kombajn se ihned po sjezdu z vozovky zahrabal až po nápravy do kyprého pole. Tak naši šikovní technici dodatečně opatřili stroj dvoumontáží. Sice tím silně omezili rejd, ale co dělat. Stroj se s osmi koly sice už nezahrabával, ale slabému motoru dělalo potíže zvládat současně chod i sběr. Tak naši technici vymysleli tlačnou tyč. Jejím prostřednictvím pomáhali kombajnu v dopředném pohybu traktorem. Kombajn chvilku pracoval. Skoro okamžitě však došlo k totálnímu zahlcení žacího i výmlatového soustrojí.

Komunističtí diletanti nakoupili stroj, určený ke sklizni na celinách. Kde půda je tvrdá jak dlažba a kukuřice typu "od klasu ke klasu v mlze netrefíš". Výsledek? Po řadu měsíců pak šly vagony se sovětskými kukuřičnými kombajny rovnou do VSSŽ Košice k sešrotování. V Rudém Právu se o tom ovšem nepsalo. [velký smích]

Kdo to platil? No přece fabriky, které byly schopné něco prodejného vyrobit. A samozřejmě nezbývaly peníze na modernizaci a rozvoj těchto fabrik. A tak zatímco v Jugoslávii vládl poměrně osvícený Tito, který kašlal na Brežněva, náš ÚV a vláda přivedli většinu čs. průmyslu k bankrotu. Žádná továrna, která vyrábí manufaturním způsobem na předválečných strojích nedokáže vyrobit nic prodejného. A že jsme občas prodali nějakou tu vodní turbínu nebo čerpadlo? V osmdeátých letech už jen do socialistických či rozvojových zemí. A dost často za modré z nebe.

237848

10.02.2011 16:00

Na každé prase se někde vaří voda

RE: Nejhorsi na tom je...

Vojta49 81.?.?.?

Sarkastická odpověď na Vaši citaci by mohla znít. A Vy si myslíte, že se mu to nepodařilo? On sám, pro svou osobu svůj slib splnil na 200%. Že se to nepodařilo některým jiným lidem? Jestli ono to nebude tím, pane/paní Vj66, že svoboda je jen pro ty, co se o sebe umějí postarat.

Nesarkastická odpověď zní. V době, kdy Václav Havel sdělil tuto svou vizi národu, si něco podobného přála drtivá většina slušných lidí v ČSR. To nepopřete. Jenže jako vždy zvítězila nad mlčící většinou menšina všehoschopných, aktivních a prohnaných lotrů. A většina slušných lidí jen nevěřícně kroutí hlavou.

Jak vidno, nestačí mlčet a věřit. O SVOU BUDOUCNOST JE TŘEBA SE STARAT. Kdo toto nepochopí, je odsouzen k trvalé nespokojenosti a neustálému hledání viníků svých neúspěchů.

Ovšem vysmívat se komukoliv za to, že toužil po lepší budoucnosti, napovažuji za příliš moudré. Byť by to bylo i jen formou citace.

237863

10.02.2011 16:57

Na každé prase se někde vaří voda

RE: Nejhorsi na tom je...

Vojta49 81.?.?.?

Je to jako obvykle, pane Moudrostraku. Vy zde opakujete levicové propagandistické floskule, přejaté ve většině od svého ideového guru, Kellera. Já se snažím sdělovat své zkušenosti.

V roce 1966 jsem pracoval ve slévárně strojírenského podniku. Ocelolitinu jsme lili do připravených forem RUČNĚ! Když jsem se byl ve stejném provozu podívat po dvaceti létech, změnilo se jediné. Chlapi slévači už nenosili bezpečnostní "perka", protože na ně údajně nebylo. Jinak vše zůstalo při starém. Prostě dvacetileté chátrání.

Velmi slušně jsem znal i provozy LIAZu, AZNP, Avie, Pragovky, ... Pohled na trestance, kteří v AZNP ručně "pod vodou" brousili vykytované karosérie v zamřížovaných sprchách byl úžasný. Proč se tato "otrocká" operace v naší největší automobilce za socializmu prováděla? No protože hlubokotažné plechy z Košic měly daleko do normované kvality. A v místech největšího protahu při lisování dílů praskaly. A tak se neplánované díry v karoseriích Škodovek po sbodování ručně vyvařovaly. Nehlubší místa na blatnících, rohy střech, ... A vzniklé nerovné povrchy bylo třeba vykytovat a brousit.

Podobný pohled skýtala i montážní linka v Avii. Nepřesnosti vyrobených dílů byly tak veliké, že se jednotlivé části korby daly "smontovat" jen za užití pajcru a pětikilové palice. Otlučený lak se pak zapatlal štětcem. Plechové výlisky se válely venku na dešti v paletách i desítky dnů. Na montáž šly rezavé jak liška. Jaký div, když karoserie vozu pak prohnila po dvou létech provozu auta.

Příčina? Všechno patřilo nám všem. A proto nebyl nikdo za nic odpovědný. Skutečnou odpovědnost za majetek cítí jen jeho skutečný vlastník. Proto nemohla fungovat ani "zprivatizovaná" Poldovka. Vždyť vlastně Stehlíkovi nikdy nepatřila. Patřila státním bankám, které mu na ni půjčily. Skoro bych se vsadil, že kdyby v privatizaci dostal Poldovku (třeba ZADARMO) opravdový zkušený podnikatel, dodnes by fungovala.

Závěr? Vaše neustálé horování pro sociální stát je proto absurdní (v překladu zřejmě nesmyslné, nelogické, protikladné vůči zdravému rozumu). Čím víc majetku svěříme státu, tím více ho bude promrháno. Nebo snad umíte vysvětlit, k čemu účelnému posloužilo našemu státu 1,4 bilionu korun, které jsme si NUTNĚ MUSELI napůjčovat?

237865

12.02.2011 15:36

Na každé prase se někde vaří voda

RE: Nejhorsi na tom je...

Vojta49 81.?.?.?

Omlouvám se pane Mirko. Váš příspěvek "Pro Vojtu" pod článkem "Izrael vrací úder" jsem našel až dnes. Odsuzujete mě v něm za to, že ironizuji pojem GENOCIDA PALESTINCŮ.

Soudíte, že lidské skupiny (národy) pod silným tlakem vždy vykazují zvýšenou natalitu. Svou domněnku dokládáte údajnou vysokou porodností v českých zemích v době druhé světové války. Našel jsem si oficiální statistiky viz "Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1920 až 2009". V létech 1938-1944 u nás činila čistá míra reprodukce 0,72, 0,75, 0,84, 0,86, 0,92, 1,06 a 1,07. Průměr za tato válečná léta je tedy 0,89. Na 100 zemřelých se tehdy rodilo 89 dětí! Tomu říkáte vysoká natalita?

Pojem GENOCIDA je užíván pro zločiny, páchané s cílem částečně nebo zcela vyhladit nějakou skupinu lidí. Jestliže ona skupina lidí po dobu údajné genocidy zosminásobí počet svých členů, prostě nemůže jít o genocidu.

Pojem "Palestinský národ" byl účelově vymyšlen v šedesátých létech minulého století. Žádný takový národ nikdy neexistoval. A protože nemůžeme hovořit ani o genocidě, ani o žádných Palestincích, je pojem "genocida Palestinců" zcela nesmyslný.

K Vašemu
> Pak samozřejmě není možné slušně platit dělnictvo a financovat základní sociální stát ...

Škoda auto, a.s. vyplácí nejvyšší mzdy v ČR. Za první pololetí 2010 to bylo v průměru 34 685 Kč. Z každé stokoruny, vynaložené ve Škodovce na mzdy, skončí v nenasytném chřtánu našeho "sociálního státu" přes 80 korun!

Proto soudím, že i tato Vaše teze je naprosto neudržitelná. Vy skutečně myslíte, že mzdy ve Škodovce by měly vzrůst? A státu z nich připadnout ještě větší podíl? Opravdu soudíte, že bychom měli do černých děr jménem Armáda, Zdravotnictví, České dráhy, Výstavba dálnic, Česká pošta, Živobytí pro hnědočechy na svobodě, Dotace ČEZu a podobných pseudopodnikatelů skrzevá solární energetiku, Ubytování a stravování žalářovaných, Správa hmotných rezerv, Sazka, Český sport, Justiční mafie, Fond národního majetku, Policie, Dotace a neprůhledné přerozdělování, Financování politických stran, Financování církví a a různých neprůhledných charit, ... nalévat ještě víc? Zdá se Vám, že pijavice, přisáté na těchto nekontrolovatelných penězovodech, dostávají málo?

To všechno, co jsem výše vyjmenoval (a ještě mnoho dalšího) je Váš milovaný SOCIÁLNÍ STÁT. Včetně všech jeho parazitů. Promiňte, pane Mirko, ale to musíme živit? Proč? Neexistuje žádný druh služby či výroby, které by stát dokázal pořídit pro své občany lépe a levněji, než soukromý podnikatel. To je prostinký fakt. A neexistuje žádný případ, kdy byl soukromý podnikatel dlouhodobě a opakovaně tunelován. Tak, jako jsou trvale tunelovány všechny eráry na světě. Tak k čemu ten "sociální stát"?

237957

14.02.2011 23:36

Vynořující se kontrarevoluce v Tunisu a Egyptě

Vynořující se kontrarevoluce?

Vojta49 81.?.?.?

"Revoluce" v Tunisu i v Egyptě jsou čirým NECHCISMEM. V Egyptě jsem nezaznamenal jiné heslo "revolucionářů", než NECHCEME MUBARAKA. Údajný opoziční vůdce Baradej nepřišel s žádnou myšlenkou, CO DĚLAT. Předání moci armádě je jasné pojmenování jeho programu - NEVÍM. Je-li nechcismus revoluce, co je potom kontrarevoluce?

Egypt je sice chudá země. Chudá zejména proto, že počet jeho obyvatel za posledních 60 let vzrostl na čtyřnásobek. Ale i přesto jeho rozpočet pracuje s příjmem cca 60 miliard USD ročně. A to je okrouhlá sumička. A díky ropě, průplavu a turismu celkem jistá.

Absence jakéhokoliv politického programu "revolucionářů" dle mého soudu způsobí, že se vynoří spousta zájemců, kteří budou mít na toto bohatství zálusk. Ovšem zvítězit mohou jen ti, kteří dokážou něčím oslovit masy. Na co slyší obvykle masy? Myslím, že především na to, čemu věří. Tedy na svou víru, na Islám.

Ten, kdo bude umět nejlépe využít víru egyptských Arabů ve svůj prospěch, získá nad Egyptem politickou moc. A jsou-li pravdivé zvěsti o tom, že Mubarak odešel po 30ti létech vlády s "našetřenými" 80ti miliardami USD, tak také velmi výnosnou. [smích]

238094

15.02.2011 15:03

Izraelská ekonomika pro začátečníky

Autor nikdy neviděl tank Merkava?

Vojta49 81.?.?.?

Autor článku tvrdí, že

> nikdo z nás v podstatě žádný izraelský produkt v regálech neviděl.

Proč hledat v regálech? Myslím, že pohled na pětašedesátitunový MK 4, uhánějící šedesátkou po poušti stačí. To je reálný produkt izraelského výzkumu, vývoje a výroby. Myslím, že i celosvětově slušně prodejný.

Docela rád bych se podíval na nějaký podobný produkt z arabské produkce. Na něco podobného se nezmůže ani celá Liga arabských států (400 milionů lidí) se svými astronomickými příjmy z ropy. Čím to? [chechtot]

238121

15.02.2011 17:19

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Autor nikdy neviděl tank Merkava?

Vojta49 81.?.?.?

Vaše nenávist je sice příkladná, pane Latinče, ale v tomto případě na nic. Záměrně jsem zvolil tank Merkava. On je totiž konstrukčně naprosto unikátní. Nikde na světě nenajdete jeho předlohu. Jeho konstrukce je nade vší pochybnost původní.

Průmyslové know-how se kradlo odjakživa a všude. Neboť lidem jde především a zejména o peníze. A to naprosto všem, pane Latinče. Myslet si, že existují nějací "svatí a čestní poctivci", kteří odmítnou příležitost, je dětinské. Chcete-li se nad tímto lidským neduhem mermomocí čílit, doporučuji Vaší pozornosti Čínu. Tam najdete příkladů.

Má závěrečná otázka, na níž reagujete, byla myšlena jinak. Čím to, že osmimilionový stát dokáže po šedesáti létech své existence vyrábět tak sofistikovaný produkt, jako je Merkava. A čtyřsetmilionový národ Arabů nedokáže s biliony petrodolarů a po 1400 letech své existence vyrobit ani funkční kolo? Nebo snad znáte nějaký pěkný arabský bicykl?

Tedy znovu. Čím to?

238128

15.02.2011 18:39

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Autor nikdy neviděl tank Merkava?

Vojta49 81.?.?.?

> Připňte mi ty skvělé kšefty s Izraelem?

Rád, pane Bartošku. Sice neznám přesné číslo. Ale každý se může přesvědčit na vlastmí oči. V Izraeli jezdí jako taxi téměř výhradně české Škodovky. Kdybychom měli podobný odbyt alespoň do poloviny zemí Arabské ligy, byla by ČR možná bez dluhů.

A ještě maličko ke zbrojní výrobě. Domnívám se, že z výroby tanků lze přejít na výrobu traktorů určitě snáz, než z výroby rákosových rohoží.

238135

18.02.2011 16:02

Cesta do Argentiny

RE: Dobra destinacia...

Vojta49 81.?.?.?

Příčinou zločinu je IMF/WB, pane Peptalkine? Jste si tím jist? Zaslechl jste někdy o etniku Janomamů z Amazonie? Jde o přírodní lovecko-sběračský kmen lidí doby kamenné. O IMF nemají ani tušení. Ovšem v zášti, nenávisti a zločinnosti daleko předstihují "výkony" Chicagského podsvětí.

Čím to? Že by šlo o výjimku z Vašeho pravidla? A nebo patří zášť a nenávist k základním lidským vlastnostem? Které jsou vlivem civilizace u většiny z nás hluboce potlačeny.

Ovšem i mezi námi, civilizovanými lidmi, existují výjimky. Které dokážou přimíchat projev zášťi a nenávisti i k nevinnému přání šťasné cesty. Že? [chechtot]

238271

19.02.2011 14:32

Cesta do Argentiny

RE: Dobra destinacia...jen pozor na Janomamy!

Vojta49 81.?.?.?

Proč tedy neodpovídáte, pane Karle4u? Lidé kmene Janomamů (též Yanomamo, Yanomami, Guaica, Guaharibo, Waika) dodnes žijí v naprostém "sociálním ráji". Tedy nahlíženo Vaším pohledem.

Nemají žádný majetek. Neexistuje chudoba a bohatství. Neexistují sociální rozdíly. Všichni jsou si rovni. Necelých 20 tisíc příslušníků tohoto pralesního národa má k dispozici rezervaci o rozloze 96000 km2. Tedy území výrazně větší, než je celá ČR.

Nikdo je neohrožuje, "nevykořisťuje", neohlupuje reklamou, nenutí jim konzum, demokracii či nedejpřírodo dokonce vzdělání. Některé jejich vesnice jsou v pralese objevovány až dnes, pomocí satelitních fotografií. Až na bezvýznamné maličkosti žijí svým tradičním způsobem života. Stejně, jako před staletími. Mají své šamany a tradiční animistická božstva.

Buďte tak laskav, pane Karle4u a vysvětlete nám to. Proč se vzájemně vraždí?!? Prokazatelně se vraždili i před příchodem prvních kolonistů. Proč nenávidí a vraždí i příslušníky jiných etnik? Janomamo znamená v překladu "vraždící lidé"! Kdo ty lidi z pomyslného přírodního Ráje tak zkazil, když to nebyli zlí Zionisté?

Opravdu se nesmírně těším, jak při objasňování tohoto jevu využijete své oblíbené argumenty. Tedy třídní boj (generace dělníků vybojovaly...) či nenáviděné Zionisty ze Světové banky a MMF. A děkuji předem za odpověď. [mrknutí jedním okem]

238307

20.02.2011 01:24

Cesta do Argentiny

RE: Dobra destinacia...jen pozor na Janomamy!

Vojta49 81.?.?.?

Jsem rád, pane Karle4u, že už má slova nejsou jen pouhé "nesmysly a lži". Naprosto mi nevadí, jak žijí přírodní národy. Jen je rád používám jako příklad ve chvílích, kdy lidé kolem mě naříkají. Nad zkažeností dnešní doby. Rozhodně nehájím žádné zločiny, krutost a nespravedlnost. Ale soudím, že ve srovnání s minulostí jsme na tom rok od roku lépe. Vy soudíte, že ne. Prosím prozraďte mi tedy, ve které době a na kterém místě byste žil raději, než dnes a zde?

Jene promiňte mi to. Hluboce jsem se zmýlil. V odhadu, že máte na víc. Vy jste očividně vůbec nestudoval. Váš příspěvek neobsahuje žádnou novou informaci. Nenaučil jste se jediný nový pojem. Omíláte stále tytéž fráze. Aby Váš příspěvek obsahoval přece jen něco k tématu, ad hoc jste si vymyslel "moudra", uvedená ve 4. odstavci Vašeho příspěvku. Jsou to s prominutím dětinské povídánky. Je mi líto, není s Vámi o čem diskutovat. Nic ve zlém, Jene.

A Vás pane Moudrostraku nezbývá, než politovat. Ta Vaše nenávist Vám určitě neusnadňuje život. Musí to být příšerné. Uléhat s nenávistí a ráno s ní vstávat. Co říkáte? A když už si dáte práci s tím, na chvilku zapomenout na všechny ty nenáviděné ... a pochválit nějaký režim, ono se Vám to během pár dnů zvrtne. Zase smůla. S dovolením Vám připomenu Vaši nedávnou ódu na skvělou socialistikou Libyjskou republiku. Kde žijí samí šťastní občané, milující svého osvíceného vůdce. A budující jen samé světlé zítřky... Ale co to? Desítky mrtvých demonstrantů. Nechcete svůj nedávný chvalozpěv zkorigovat?

238341

20.02.2011 17:54

Cesta do Argentiny

RE: Dobra destinacia...jen pozor na Janomamy!

Vojta49 81.?.?.?

> organizovany zlocin sposobeny negativnym dopadom financneho systemu dnesnej doby, ktory zenie ludi do konania, ktory by inak pri zabezpeceni zakladnych ludskych potrieb nehrozil ...

Na toto tvrzení pana Peptalkina jsem zareagoval poznámkou o tom, že ZLOČIN je v obrovské míře páchán i lidmi se zabezpečenými základními potřebami, jako jsou třeba Janomamové.

Tím nepoukazuji na primitivitu lesních národů, pane Karle4u. Poukazuji na nesprávnost názoru (tedy Omyl), že zdrojem většiny zla na světě je nějaký konkrétní národ, stát, či systém. Není. ZLO působí lidem výhradně:

1. slepé Přírodní síly;
2. jiní lidé svou Nenávistí, Omylem, Závistí, Nevědomostí, Iracionalitou a Stupiditou.

V žádném případě Vám nemohu, pane Karle4u, upírat právo

> si vybrat nepritele ktery nam nejvice skodi a bojovat

Ani bych se toho neodvážil. Touto diskuzí jsem se pokusil o jediné. Přimět své oponenty i nezúčastněné pozorovatele k zamyšlení.

Je pravdou, že Nenávist, Omyl, ... jsou příčinami Zla?

Jestliže ano, jak nazvat boj, opírající se především o ně? Je takový boj skutečně DOBRO?

238366

22.02.2011 00:17

Vivat Disent!

RE: až lidé

Vojta49 81.?.?.?

Trochu mě trápí svědomí, Jene. Za mou příkrou reakci v naší poslední diskuzi. Omlouvám se za ni.

Zde se ovšem rozhodně připojuji na stranu Vašeho oponenta. A doplním jej. Lidem nemají vládnout jménem státu jiní lidé. Protože lidé jsou nespolehliví, úplatní a chamtiví. Jménem státu mají lidem vládnout jasná a všem srozumitelná PRAVIDLA. A hordy státních zaměstnanců ať si hledají uplatnění v produktivní sféře.

Platí-li Vaše domněnka add B) budete jistě schopen snadno určit, jak je to s "diskrétními a servisními elitami" v Libyi. Kdo je kdo? Kam zařadíte Kadáfího a jeho syny? Jsou-li oni libyjskými diskrétními elitami, proč to dlouholeté šaškování a předvádění se na veřejnosti? Jsou-li jen servisními elitami, komu slouží? Jednoduchý a prostý dotaz, ne?

V náhradu za odmítnutou předchozí diskuzi Vám nabídnu ještě jeden podnět k zamyšlení. V arabských zemích se šíří lavina nespokojenosti. Ani média zatím (krom nespokojenosti s vládci) nehovoří o nějakém jednotícím motivu či příčině těchto revolt. V čem tu příčinu spatřujete Vy? Jste schopen nějakou objevit?

238421

22.02.2011 15:56

Vivat Disent!

RE: až lidé

Vojta49 81.?.?.?

Říkáte Jene, že jste prost negativních lidských vlastností? Dovolte, abych se pousmál. Proč?

To, kterak se necháváte korumpovat a poskytujete za to protislužby jsme zde už probírali. Není to nic závažného, ale rysy Vašeho kurupčního jednání jsou neoddiskutovatelné. A archivované.

Způsob, jakým se s rozkoší pasete na selhání jiného člověka (M. Albrightové), je dle mého soudu hanebný. Ano. Jde o selhání člověka ve stresové situaci. Ona za něj byla už určitě mnohokráte potrestána. A sama ho nesmírně lituje. Vám ovšem očividně působí potěšení, drásat cizí rány. Hmmmm.

Neúcta k lidem, kteří na rozdíl od Vás něčeho dosáhli (a dopustili se přitom samozřejmě i chyb), také určitě nepatří k lidským ctnostem, Jene. Že? A zřetelná nenávist, která občas ční z Vašich zdánlivě laskavých vět? Tu přece všichni vidí.

Opravdu jste sám se sebou spokojený?

K údajnému uhýbání od tématu diskuze.

1.Pojem "servisní elity" jste o několik příspěvků výše vnesl do diskuze Vy sám. Jde o ničím nepodloženou teorii pana Kellera (pořídil jsem si všechny jeho knihy a studuji je). Jak asi víte, žádnou teorii nelze definitivně verifikovat - potvrdit. Každou lze jen falzifikovat – vyvrátit. Co si o takové teorii pomyslí nezaujatý čtenář Jene, když Vy, její propagátor, ji nejste schopen aplikovat ani na všem známé Libyi? Nebo jste?

2.Opravdu soudíte, že bude zajímavé, když budu ve zdejších diskuzích stále dokola omílat zprávu, že nesouhlasím s masakrováním civilistů ozbrojenci z řad IDF, palestinských Arabů, USA,... nesouhlasím s masakrováním civilistů ..., nesouhlasím ... Ano to si myslím. To je můj skutečný názor. Už jsem jej zde zopakoval několikrát. Ale proč jej stále opakovat? Čemu to prospěje? Já soudím, že omílání "svatých pravd" nikoho nezajímá. Diskuze má přece přinášet především nové názory, pohledy na svět, informace. Nebo ne?

Takže jak vidno, tím, kdo uhýbá od diskuze jste Vy, Jene. Budete se i nadále trapně vytáčet, nebo nám konečně ozřejmíte, jak je to s těmi elitami v Libyi? To je věc, která rozhodně zajímá široký okruh čtenářů. Nebo necháte kellerovské teorie upadnout do hanby nepoužitelnosti?

Ona i ta společná příčina revolt v arabských zemích je velmi zajímavá. Je to pěkná příležitost, Jene. Kdo na to přijde první, povyroste v očích ostatních. Takže přijmete tu přihrávku, nebo ji přenecháte někomu jinému? [smích]

238447

23.02.2011 14:32

Vivat Disent!

RE: až lidé

Vojta49 81.?.?.?

Za prvé gratulace. Vidíte, Jene, získal jste uznání. A to je důležité, ne?

K aplikaci Kellerovy teorie. I Vy sám vidíte, jak moc musíte "ohýbat" fakta, aby se vešla do škatulek jeho "elit". Kaddáfí a jeho vykutálení synci že jsou něčí poslušní pohůnci? Libyjská arabská lidová socialistická džamáhírie v čele s paranoidním diktátorem byla čtyřicet let poslušná velení amerických elit? Včetně tragédie u Lockerbie? Tomu přece sám nevěříte. Většina teorií pana Kellera při konfrontaci s praxí žalostně selhává.

Což zkusit jiný pohled. Vygooglujme si "Libye počet obyvatel". Na prvním místě obdržíme graf za posledních 50 let. Co vidíme? Počet obyvatel vzrostl za tuto dobu téměř na PĚTINÁSOBEK! Když totéž zkusíme s Egyptem? Čtyřnásobek. Další arabské země? Podobné. Oproti tomu vyspělé země? Násobek je většinou něco málo nad jedničkou.

Lidé potřebují ke svému životu určité množství bohatství, Jene. Jak soukromého, tak společenského. To soukromé spočívá v bydlení, předmětech osobní potřeby, nástrojích obživy. To společenké v infrastruktuře. Tedy v továrnách, farmách (vč. úrodné půdy), elektrárnách, dopravních i obchodních společnostech (příležitosti k výdělku) i ve školách, nemocnicích, produktovodech, silnicích, vodních zdrojích, ... Jaký podíl bohatství asi tak připadá na jednoho libyjského občana dnes ve srovnání s dobou před padesáti léty?

Odpověď na výše uvedenou otázku hodně záleží na kvalitě populace, která v dané zemi ve sledovaném období žila. Při vysoké úrovni vzdělanosti a pracovitosti populace může celkové bohatství země růst velmi rychle. Z jakých znaků můžeme usuzovat na úroveň populace? No přece z toho, co jsou ti lidé schopni vymyslet, vyrábět a exportovat. A tak známe spousty japonských výrobků, také americké, německé, korejské, finské, švédské, francouzské, ...

Znáte nějaký libyjský výrobek? Případně obecně arabský? Já ne. Z půl miliardy Arabů je téměř polovina negramotných. A ten podíl každého z nich na společenském bohatství? Dle mého soudu rapidně klesá. I přes rostoucí těžbu ropy a růst její ceny. Na každého libyjského araba připadá méně střechy nad hlavou, méně úrodné půdy, méně vody, méně pracovní příležitosti, méně ...

Přelidněnost. To je dle mého soudu první kamínek do mozaiky příčin současné arabské revolty. Zkusíte přidat druhý? [smích]

238509

25.02.2011 14:29

Cesta do Argentiny

RE: Davejte si pozor!!!

Vojta49 81.?.?.?

Bludu o tom, že
> ze cestovani je dalsi (a nejvyssi) stupen vzdelani
věří kupodivu mnoho prostých lidí. Tato víra má nejspíš původ ještě v pohádkách o hloupém Honzovi. Ten vyrazil do světa a ... rázem zmoudřel.

Když vyráželi na cesty naši pradědové, tak se obvykle vydávali ZA PRACÍ. Ti šikovnější se na takových cestách skutečně něčemu naučili. Současní cestovatelé vyrážejí většinou ZA ZÁŽITKY. A cestovní ZÁŽITKOVÁNÍ je pěkný eufemismus pro lenost, povalování se a tupohlavé civění. Proto je u současného cestování tak důležitý počet hotelových hvězdiček spolu s množstvím atrakcí, nabízených ke shlédnutí.

Současný zážitkovací boom je dle mého soudu nesmírně nebezpečný. Neboť spotřebovává ohromná množství neobnovitelných přírodních zdrojů. Pro nic. Miliony lidí létají zbůhdarma z kontinentu na kontinent a zase zpět. Tedy ne zbůhdarma, ale pro ZÁŽITKY. V roce 2009 přepravily letecké společnosti 2 500 000 000 cestujících. Ne, nespletl jsem počet nul. Opravdu dva a půl miliardy! A to nepočítám plovoucí luxusní hotely, kde ZÁŽITKOVÁNÍM zabíjí svůj čas další hordy lenochů. A další miliardy, ženoucí se za kýženými zážitky všemi ostatními dopravními prostředky.

V drtivé většině případů jde o promarněný lidský čas. Promrhané pohonné hmoty. A zbytečné opotřebení dopravních prostředků a cest. Jediným hmatatelným produktem ZÁŽITKOVÁNÍ je devastace přírody a hory odpadků.

Kdo mi nevěří, nechť se zeptá libovolného prostého občana, který strávil před deseti léty týden své dovolené třeba v Paříži. Jak mnoho si z toho dnes pamatuje. A jak moc potřebných je mu těch několik sporadických vzpomínek z Paříže pro praktický život. A také z Říma, z Ria, z Bangkoku, z ...

Zdroje, promrhané v uplynulých desetiletích za ZÁŽITKOVÁNÍ nám dnes velmi chybí. Bohužel.

238600

25.02.2011 18:21

Cesta do Argentiny

RE: Davejte si pozor!!!

Vojta49 81.?.?.?

Mně přesvědčovat nemusíte, pane Moudrostraku. Zkuste přesvědčit ty tisíce bouřících se libyjských Arabů. Vysvětlete jim, že se nemají proč bouřit, nebot žijí ve šťastné, bohaté socialistické zemi. Která vlastní spousty čerpacích stanic v Itálii a hotel v Praze. [chechtot] To jim určitě zajistí ty miliony pracovních míst, které potřebují. A také vodu, elektřinu a vzdělání.

Vás nenapadlo, že jsem nechal tuto Vaší libyjskou paranoiu bez odpovědi jen proto, abych Vás dál neztrapňoval? Vám opravdu nestačí ty stovky (možná už tisíce) mrtvých Libyjců? A desetitisíce, pokračujících v boji? Ozbrojené složky, které přecházejí na stranu povstalců? Odstupující vládní činitelé? To všechno jsou ti Vaši šťastní bohatí socialističtí Libyjci?

Každý, jen trochu racionálně uvažující člověk vidí, že současný stav v Libyi nemůže být důsledkem štěstí a spokojenosti místních obyvatel. Jen Váš fanatimus stále trvá na opaku. Je mi líto, pane Moudrotraku, ale řekl jste si o to sám.

Ještě pár poznámek k Vaší snaze, vyargumentovat nesmyslnou tézi, že cestování je zdrojem vzdělání.

1) Jako "zcestovalý" člověk jste zcela propadl v hodnocení současného stavu Libye.

2)
> Francouz je díky cestování schopný zjistit, že může dosáhnout lepších a i exotických chutí, tvarů, vychytávek ve svých (nejen potravinových) produktech.

> Proto má téměř 4x delší dovolenou, nežli tupý a omezený zotročený Emeričan.

> Proto má Francouz nejlepší (a zároveň solidární) zdravotní péči na asvětě

To všechno proto, že Francouz víc cestuje? Přírodo, přírodo. [chechtot]

238607

26.02.2011 16:00

Cesta do Argentiny

RE: Davejte si pozor!!!

Vojta49 81.?.?.?

Inu, usvědčil jste mě, pane Moudrostraku. [velký smích]

Libye skutečně vlastní prostřednictvím Oilinvestu 45% akcií Tamoilu. Cena tohoto podílu je odhadovaná na cca 1 miliardu EUR. Na každého libyjského Araba tak připadá celých 150 EUR! Pane, to je bohatství. [chechtot]

Další chatrný argument. GDP $14,884 per capita. Máte tušení, jaký domácí produkt na hlavu vykazuje Rovníková Guinea? $50,200 – 3. místo na světě! A přitom tam žije VĚTŠINA OBYVATELSTVA za méně, jak 1 dollar denně. Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele je pane Moudrostraku čistě statistická veličina. Která vypovídá pouze o tvorbě bohatství. Ale naprosto nic o jeho užití.

Víte také, že od roku 2003 se v socialistické Libyi privatizuje? BUBUBU! [mrknutí jedním okem] Dle mého soudu jde o iniciativu Kaddáfího synků. Ti zřejmě byli nespokojeni s tím, že musejí neustále žebronit o peníze u svého tatíka. A že jich spotřebují. Chtěli vlastní zdroje příjmů. Takže dnes jeden z nich například vlastní místního mobilního operátora. A prostřednictvím SMS nabízí lidem úplatek, když přijdou na jím zrežírovanou demonstraci na podporu Kaddáfího.

O tom, že celý arabský svět těžce zaostává za křesťanským, nemůže být sporu. Ovšem nebylo tomu tak vždy. A co je příčinou tohoto zjevného úpadku? Že by pravicování místních klanových vůdců? [velký smích] Co myslíte?

238659

27.02.2011 02:43

Cesta do Argentiny

RE: Davejte si pozor!!!

Vojta49 81.?.?.?

Nikdo není dokonalý, pane/paní "46". Opravdu mě zajímá, co mi uniklo. V čem nás současný arabský svět asi převyšuje?

Ve své jednotě ve víře? V odmítání úroků? V čistotě myšlení arabských matek, které prosty veškerého vzdělání vychovávají nové osvícené arabské vůdce a myslitele? Napovězte prosím. [smích]

238700

27.02.2011 14:55

Cesta do Argentiny

RE: Davejte si pozor!!!

Vojta49 81.?.?.?

Můžete prosím uvést nějaké konkrétní činy či výsledky onoho
> byt smelejsi a ve svem objemu silnejsi postavit se proti americke vojenske rozpinavosti ...
pane/paní "46"? Myslíte ty tisíce nevinných životů, zmařených fanatickými muslimskými atentátníky?

Já soudím, že základním problémem Islámu je jeho přístup ke vzdělání. V naší západní civilizaci nikdo nepochybuje, že motorem prosperity je vzdělání, zejména přírodovědné a technické obory. Arabsko-islámské civilizaci tento motor chybí. Navzdory své bohaté historii arabský svět připomíná intelektuální poušť.

Muslimobé věří, že Alláh má moc kdykoliv změnit přírodní zákony podle vlastního uvážení. Z předpokladu této absolutní všemohoucnosti logicky vyplývá, že studium přírodních věd je méněcenné ve srovnání s memorováním koránu. Který je považován za autentické slovo Alláha. A odtud logicky plyne zaostalost islámského světa v oblasti exaktních věd.

Islám také nese odpovědnost za to, že téměř všechny arabské země jsou nedemokratické, omezují svobodu slova, ženám dávají menšinový statut a trpí analfabetismus. Vykazováním žen do podřadného postavení se muslimský svět zbavuje talentů a energie poloviny své populace.

A morálka? Arabská společnost je tradičně mnohonásobně více zkorumpovaná, než ta západní. Prakticky žádný úřední úkon nelze uskutečnit bez úplatku. Na důležitých místech státní správy jsou výhradně lidé, spojení s vládní rodinou či klanem. Veškeré podnikání je podmíněno trvalým placením úplatků. Možnost rozvinout své kreativní schopnosti či uplatnit své vzdělání je za těchto podmínek minimální.

V některých arabských zemích se jejich vládcové pokusili zavést určité principy socialistické ekonomiky. Založené na státní kontrole podniků, administrativně stanovených cenách a mzdách, progresivních daních a státním plánování. Ve své době to možná vypadalo jako modernizace ve srovnání se středověkými poměry v jiných arabských zemí. Pak se ovšem ukázalo, že i tato forma socialismu selhala. Socializmus v arabské verzi nedokázal nic víc, než podřídit vládní kontrole a progresivnímu zdanění ty části ekonomiky, které jakž takž fungovaly. Fiasko způsobilo obrovskou frustraci chudých vrstev. Konkrétní projevy této frustrace právě vidíme v Libyi.

238728

28.02.2011 16:16

Džin na drátku, aneb prověrka teorie „řízeného chaosu“praxí

RE: Pokud to bylo vyvoláno.

Vojta49 81.?.?.?

Jinými slovy řečeno. ONI tu krizi naplánovali a vyvolali. Tak! Z nějakého podivného důvodu se ale titíž ONI definitivního kolapsu zalekli a všemi prostředky mu brání. Toť vskutku brilantní logika, pane Dube. [mrknutí jedním okem]

Což takhle jednodušší a o mnoho logičtější řešení? US vláda se zadlužila po uši. Kudy vede nejsnazší cesta ke splacení dluhů? Prostřednictvím revalvace měny to asi nebude. Ovšem inflačně znehodnocenou měnou se všechny dluhy splatí snadno a rychle, ne?

Vaše definice moci má něco do sebe. Jen si nejsem jist, co všechno považujete za zdroje. Já soudím, že nejrychleji rostoucím zdrojem současnosti je čínská pracovní síla. Myslíte, že ONI ji budou někdy ovládat? [velký smích]

238784

A ty 2 miliony negramotných subsaharských černochů živil ten všemi milovaný Kaddáfí z čeho? Ze svého plukovnického platu?

Zajímavé je, že takový "osvícenec" si nebyl schopen za 40 let své diktatury vyškolit pár tisícovek kvalifikovaných Arabů. Libyjská státní ropná zařízení obsluhovali celá ta léta téměž výhradně specialisté z EU. Když tito lidé uprchli z Libye do bezpečí, libyjská ropa přestala téci. Tomu říkám vítězství arabského sociálismu. [chechtot]

238807

Vymyslel jste neobhajitelný nesmysl, pane Moudrostraku. S očařem či bez něj. Proč?

Libye má necelých 6,5 mil. obyvatel. Z toho je polovina dětí. Zbývá nám asi 3,2 mil. dospělých. Z nich jsou 2 miliony Vašich údajných imigrantů. Předpokládám, že subsaharští kojenci a batolata neimigrují. Na každého dospělého libyjského Araba tak připadají téměř dva černošští imigranti. To je ale pěkný nesmysl. Co? [velký smích]

Budete jej hájit i dál? Nebo přiznáte, že teorie o 2 milionech libyjských imigrantů vznikla stejně, jako většina teorií Vašeho ideovéhu guru, pana Kellera. Špičkovou vědeckou metodou, zvanou thumbiální (vysvětlivka pro nezasvěcené, thumb=palec, thumbiální metoda=cucání z palce). [mrknutí jedním okem]

238813

Díky za informace, pane Tmo. Je-li správný Váš údaj o národnostním složení
> Arabové (vč. Egypťanů a Tunisanů) a Berbeři cca 97 %, ...

je skutečně vyloučeno, aby v Libyi žily ještě další 2 miliony imigrantů ze subsaharské Afriky. Tam přece žijí poněkud jiná etnika. [smích]

238826

13.03.2011 15:36

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

Vojta49 81.?.?.?

Nad desaterem ovšem bohužel stojí ono ohavné ORA ET LABORA, pane Bartošku. V překladu NEMUDRUJ A MAKEJ. A k tomu, aby měl tento "boží imperativ" dostatečnou sílu, bylo třeba neustále odstraňovat z katolického společnosti ty nejschopnější a nejpřemýšlivější jedince. Prostřednictvím celibátu jim zajistit klidný a spokojený život v řadách kléru. Jinými slovy UPLATIT JE.

Namísto toho, aby si v zájmu vzdělání svých dětí vydržovali v každé obci osvíceného učitele, platili si zde svého zástupce církevní "firmy". Která je za to udržovala ve strachu a nevědomosti. A to dokonce i v té oblasti sexu.

A tak "nemudrující" prostí katolíci stavěli dlouhá staletí nesmyslné stavby. Namísto tolik potřebných silnic, mostů, škol, špitálů, ... dřeli na stavbách božích muk, kaplí, kostelů, kolatur, klášterů, katedrál, ... V každé jen trochu větší české obci existuje téměř od časů jejího vzniku kostel. Vedle něj fara a v ní dogmatický farář. Se stejnými (či nižšími) společenskými náklady mohla na jeho místě stát škola. A v ní a osvícený učitel.

Dovedete si představit, pane Bartošku, kde jsme mohli být? Kdyby se těch padesát generací našich předků namísto nekonečného omílání "Zdrávas Maria ..." učili něčemu užitečnému?

239394

14.03.2011 13:48

Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu

RE: Politická odpovědnost a režim utajení

Vojta49 81.?.?.?

Akce VP v ČT je do té míry nesmyslná, že musí plnit nějaký jiný účel. Jaký? Pan ministr bude hrdinně bojovat s neposlušnou hydrou Vojenské policie. Bude bojovat usilovně a dlouho. Nakonec slavně zvítězí.

Proč má bojovat a ještě k tomu dlouho? Přece aby publikum při sledování této "nové televizní" kauzy pozapomnělo na starší kauzu Promopro. Ta televizní bude úspěšně "vybojována". Na "zásluhy" pana Vondry o vyplacení nesmyslné půl miliardy z peněz, které si Česká republika musela vypůjčit se mezitím zapomene. A zas bude dobře. [smích]

239463

15.03.2011 23:53

Wichi - další oběť války civilizací

RE: Napsano tklive a ctive,

Vojta49 81.?.?.?

Průvodci po památkách nelžou, paní Kutro. Život tzv. přírodních národů byl ve skutečnosti plný krutosti a zločinu. A je podnes. Báchorky o tom, že přírodní národy žili v lásce, harmonii a míru jsou pouhým módním trendem. Lidé je rádi vyprávějí a ohromují své posluchače povídáním o údajném ráji kdysi a srovnávají jej se současným peklem dnes. Opak je pravdou.

Své znalosti čerpám z odborné literatury. Na dané téma vlastním útlou knížku od prof. Jana Zrzavého s titulem Proč se lidé zabíjejí. Uvádí v ní statistiky zločinnosti přírodních národů, které dodnes žijí svým původním způsobem života ve svém původním prostředí. A podobná data uvádějí ve svých publikacích i další autoři. Například Ridley, Koukolík či Dawkins. Knížku pana Zrzavého mám v elektronické podobě. V případě zájmu Vám ji rád poskytnu. [smích]

239593

16.03.2011 14:20

Wichi - další oběť války civilizací

RE: Napsano tklive a ctive,

Vojta49 81.?.?.?

Omlouvám se, paní Kutro. Za to, že jsem si dovolil Vám nabídnout knížku, které si sám velmi vážím. Souhlasím s Vámi v tom, že byla napsána spousta knih, jejichž čtení je čistou ztrátou času. Dle mého soudu zmíněná kniha k takovým rozhodně nepatří.

Na druhou stranu soudím, že my lidé jsme obdařeni rozumem k tomu, abychom sami dokázali odlišit zrno od plev. Proto bych nikdy nezavrhl knížku, aniž bych ji alespoň neprolistoval.

Z Vašich slov mám pocit, že patříte k lidem, kteří jsou sami se sebou velmi spokojeni. Nepotřebujete přejímat žádné poznatky a zkušenosti druhých, vystačíte si se svými vlastními. Já Vám k tomu blahopřeji. O tomto fenoménu moc pěkně psal významný filozof minulého století. Zajímá-li Vás to, stačí zadat do Googlu "Ortega spokojenost se sebou samým".

239619

17.03.2011 00:22

Co zapomněla japonská vláda sdělit svým občanům a potažmo světu

RE: může být ještě mnohem hůř

Vojta49 81.?.?.?

> ten bílje kouř z elektrárny je už od vzníceného vyhořelého paliva...


Myslím, že si pletete uran s uhlím, pane Dube. Vyhořelé jaderné palivo sice ještě hřeje, ale rozhodně nehoří. To, co hořelo v Černobylu byl grafit, který sloužil v tamnějším reaktoru jako moderátor. Havarované japonské reaktory byly moderovány vodou. Pro Vaši informaci, ta také nehoří. [mrknutí jedním okem]

239651

23.03.2011 17:22

Japonsko ve spárech HAARPyjí

RE: no

Vojta49 81.?.?.?

> na únicích něco smrdí, pak bude velmi pravděpodobné, že šlo o útok.

A útočník je zjevně velmi slabého ducha. Při plánování takto zrůdného útoku zapomněl, že radioaktivním spadem bude kontaminováno především jeho vlastní území. [chechtot]

240146

30.03.2011 21:36

Daně, daně a zase daně

RE: regresivní zdanění podnikatelů?

Vojta49 81.?.?.?

> platíte své zaměstnance stejně jako v Německu, tzn. 3x více, než je ve zdejších končinách zvykem

Myslíte, že zaměstnavatelé rozhodují o výši mezd svých zaměstnanců, pane Kluzo? No jistě, kdo jiný, že? To přece ví každý školák... A vidíte. Je to blud.

Práce je zboží. A o ceně každého zboží rozhoduje jeho vlastník. Ten, kdo je prodává. Překvapen? Zkuste si přijít v létě na trh s borůvkami za 300,-. Na tom trhu už sedí několik prodejců a všichni mají na cenovkách napsáno 100,-. S cenou 300,- tam budete zbytečně sedět až do večera a neprodáte ani kilo.

Totéž platí o ceně práce. Vezměme jako příklad třeba pokladní v hypermarketech. Většina jich pracuje cca za 60 Kč na hodinu. Příplatky a prémie pro jednoduchost opomiňme. Ony za tuto cenu prodávají hodinu své práce dobrovolně. Stejně jako trhovci své borůvky za 100. Stanete-li se Vy majitelem hypermarketu a rozhodnete-li se vyplácet pokladním 200 na hodinu, velmi rychle zkrachujete. A naopak. Budete-li se ucházet o práci pokladního v hypermarketu a žádat 200 na hodinu, nikde neuspějete.

Pěkným příkladem toho, že práce je zboží jako každé jiné je i letošní akce českých lékařů. Oni využili toho, že jejich práci nelze snadno nahradit. A dokázali se domluvit na hromadných výpovědích. Tím prakticky odmítli prodávat svou práci za stávající peníze a dosáhli výrazného zvýšení její ceny. Bohužel důsledky takového vydírání poneseme my všichni ostatní.

Ty důsledky spočívají v tom, že neustálý tlak na růst mezd dovedl většinu podnikatelů ve výrobních odvětvích k tomu, nakupovat práci tam, kde je levnější. Třeba v Číně. A to se nám už vůbec nelíbí. Nebo Vám snad ano? [smích]

240754

31.03.2011 00:42

Daně, daně a zase daně

RE: regresivní zdanění podnikatelů?

Vojta49 81.?.?.?

> Nákup levnější práce ze zahraničí (mimo EU) by měly regulovat zákony a jejich dodržování kontrolovat úředníci ...

To už tady jednou bylo, pane Kluzo. Stačí opět vztyčit železnou oponu. A budeme se mít tak dobře, jako se dnes mají lidé v KLDR či jako se měli v Číně před rokem 1990. Ovšem trochu se bojím, že Vám to neprojde.

> Vaši zaměstnanci jsou donuceni kupovat ...
Další blud. Už Vás někdy někdo DONUTIL si něco koupit? Jistě ne, že? Dokázal byste Vy sám někoho DONUTIT, aby si od Vás něco koupil? Soudím, že nedokázal. Proč tedy předpokládáte, že jiní lidé si své potraviny, oděvy, elektroniku, dovolené, auta, domy, ... kupují z donucení? Kdo je nutí? Jak to dělá?

> Váš zaměstnanec přibližně stejně rychle chudne.

Promiňte, ale to je jeden z nejhorších plků, které pravidelně slýchám. Znáte alespoň 5 pracujících lidí, kteří za poslední rok zchudli? Průměrná mzda v ČR činila v roce 2001 14.378 Kč a v roce 2010 23.951. To je nárůst o 66,5%. Za mizerných 10 let. Co to znamená? Že v průměru se máme jako vepři v žitě. Výjimky jen potvrzují pravidlo. Jistě nesouhlasíte. Dobrá. Uměl byste si vybrat jiné místo na této planetě a třeba i jiný čas, kde byste žil raději než tady a teď? Jste-li zde a teď tolik nespokojen, měla by jich existovat spousta.

> když nejste tak schopný podnikatel jako ti v Německu ...
Výši průměrné mzdy v libovolné zemi ovlivňuje pane Kluzo především produktivita práce. A tu zase ovlivňují především kvalifikace pracujících a úroveň kapitálového vybavení práce. Proto jsou v Německu vyšší mzdy než u nás a u nás zase vyšší, než v Rumunsku. A v Rumunsku vyšší, než v Bangladéši. A to i přes to, že v Bangladéši je spousta schopných podnikatelů. Možná víc, než v Německu.

> ve 48 komunisti vyhráli volby (nebyl to žádný puč, ...
Komunisti vyhráli parlamentní volby v roce 1946. Ovšem získali jen 40% hlasů. Co to znamená? Že nemohli vládnout sami, ale v koalici. Aby získali neomezenou moc, využili v únoru 1948 těžké nemoci prezidenta Beneše a provedli puč. Jím se zbavili koaličních partnerů a ovládli tuto zem na dlouhá desetiletí. Bohužel.

Vaše znalost základů ekonomie je za 5, pane Kluzo. A dějin ČSR také. Co s tím? [mrknutí jedním okem]

240781

31.03.2011 01:09

Daně, daně a zase daně

RE: regresivní zdanění podnikatelů?

Vojta49 81.?.?.?

Vážím si paní Lin Vašich znalostí. Ovšem všiměte si, že těch zaměstnanců, pracujících za minimální mzdu není mnoho. Řidiči, skladníci, manipulanti, průmysloví, zemědělští či stavební dělníci,... Drtivá většina zaměstnanců pobírá výrazně vyšší, než minimální mzdu. Čím to?

Podnikatelé přece prahnou po co nejvyšším zisku, ne? A tak by měli usilovat o to, udržet na minimální mzdě co nejvíce zaměstnanců. Jenže to nejde. Lidé své zboží, tedy svou práci, pod určitou hranicí prostě neprodají. Čím je dána ta hranice, co myslíte?

Hlubokou pravdu máte v tom, že současné ekonomické problémy ČR a všech ostatních vyspělých zemí působí přebujelé státní molochy. Nemám to spočítané úplně přesně. Ale odhaduji, že z každé stokoruny, vydané českým soukromým podnikatelem na zaplacení lidské práce skončí ve státní pokladně cca 85 korun. Tedy 17x více, než před sto léty. Úděsné. A to jsou lidé, kteří vytrvale bojují za to, abychom našemu "milovanému" státu odevzdávali ještě více, aby byl ještě silnější.

240783

31.03.2011 12:45

Daně, daně a zase daně

RE: regresivní zdanění podnikatelů?

Vojta49 81.?.?.?

Je mi líto, pane Kluzo, ale už nemám čas a ani chuť vyvracet Vaše bludy. Zastavím se jen u jedné pozoruhodnosti. Ač mě vůbec neznáte, usoudil jste z mých příspěvků, že jsem bohatý lotr, který vykořisťuje své ubohé zaměstnance. A sám sebe jste zařadil do kategorie těch vykořisťovaných. Proč? Dovolím si trochu zaspekulovat.

Vy skutečně nepatříte k příliš majetným. Podvědomě cítíte, že důvodem Vašeho postavení by mohlo být Vaše nepříliš kvalitní vzdělání. Utěšujete se však myšlenkou, že formální vzdělání je jen zbytečnou fasádou. Skutečnou hodnotu má jen škola života. A tu Vy máte dobrou. Co dobrou, dokonce výbornou! A co víc? Máte dobré srdce, empatii, soucítíte se všemi vykořisťovanými. A svým srdcem nejlépe dokážete rozeznat, kde je skutečná pravda. A to je víc, než nějaké kecy o vzdělání.

Jenže není. Víra, že "škola života" je člověku dostatečným vzděláním je ve skutečnosti tou základní příčinou nespokojenosti většiny prostých lidí. Na jednu stranu věří, že oni nejlépe rozumějí skutečnému životu. Na druhou stranu trpí frustrací z toho, že se stále potýkají s existenčními starostmi. Jak je to možné? Když jsou pro reálný život tak dobře vybaveni? Za to určitě někdo může. Kdo by to mohl být? No přece ti, kteří svévolně rozhodují o žebráckých mzdách zaměstnanců a přemrštěných cenách veškerého zboží. A basta. [naštvaný]

Ještě pro úplnost. Nemám (a tedy nevykořisťuji) ani jednoho zaměstnance. Celý život sice studuji, ovšem na "školu života" nevěřím. Že by to byl ten důvod, proč nemám existenční starosti a netrápí mě závist a nenávist k těm úspěšnějším? Nezkusíte se nad tím zamyslet? [smích]

240811

31.03.2011 14:47

Je naše země připravena na výrazné změny?

Lidé činí především to, co se jim vyplatí

Vojta49 81.?.?.?

Autor konstruktivně navrhuje:

> Jediným východiskem dle mého názoru je zajistit, aby se na odpovídající řídící funkce dostali moudří lidé, kteří nejsou závislí ani na moci ani na penězích a nebezpečí vytvoření takovéto závislosti je u nich minimální a přitom jsou alespoň do určité míry odborníky ...

JENŽE! My tu skupinu moudrých, na moci a prebendách nezávislých odborníků NEMÁME! Je toto mé tvrzení správné a nebo se mýlím?

Posty ve státní správě, kde se rozhoduje o částkách, převyšujících milion korun, lze počítat v řádu desítek tisíc. Jde o ministry, hejtmany, primátory a starosty. O jejich tajemníky, náměstky a ředitele odborů. Dále o kompletní vedení všech státních institucí a podniků. Zde jde zejména o zdravotnictví, armádu, justici, školství, policii, dopravu, ... Včetně té vytunelované Sazky, neustále dotovaných ČD a krachujících ČSA.

Naproti tomu se můžeme pokusit dát dohromady jména lidí, o nichž věříme, že na lákavém veřejném postu nepodlehnou. Vsadím svůj roční plat proti obnošené placaté čepici s kšiltem, že i při nejlepší vůli nenajdeme 10 jmen, na nichž by se shodla alespoň většina čtenářů Zvědavce. Natož většina české dospělé populace. Takže? NEMÁME! Co teď?

Problém, který se pan Zelenka snaží řešit moudrými a neúplatnými odborníky se ve skutečnosti nazývá DILEMA VEŘEJNÉHO STATKU a přechází až v TRAGEDII OBECNÍ PASTVINY. Každý si laskavě nastuduje sám třeba zde. A můj návrh řešení?

1.Odstranit převážnou většinu "veřejných statků" a "obecních pastvin".
2.Nelze-li rozumně některé výše uvedené "společné zdroje" eliminovat, zajistit, aby těm zbylým nevládli lidé. Nýbrž aby jim vládla PRAVIDLA. Moudrá a přísná pravidla. A aby se dodržování těch pravidel lidem velmi vyplatilo a jejich nerespektování těžce nevyplatilo. Pak budou ona PRAVIDLA lidé sami a rádi dodržovat. Lidé totiž dělají strašně rádi to, co se jim vyplatí.

240819

02.04.2011 23:08

Kupovat nejlevněji?

RE: Co je z Lídlu = není k jídlu

Vojta49 81.?.?.?

Každý, kdo měl možnost "pochutnat" si na typickém americkém jídle Vám věří, pane Moudrostraku. Já osobně jsem byl uctěn dokonce americkým pečeným krocanem. Strašlivý zážitek. Strava opravdu pod psa.

Americké zdravotnictví také nic moc. Populace v průměru nevzdělaná. A obézní až hanba. Ovšem průměrný dožitý věk? Jeden z NEJLEPŠÍCH NA SVĚTĚ.

Čím to vysvětlíte, pane Moudrostraku?

240987

03.04.2011 00:28

Kupovat nejlevněji?

RE: Co je z Lídlu = není k jídlu

Vojta49 81.?.?.?

Pane Sašo, osminu americké populace tvoří afroameričané. Jejich průměrný věk dožití je 59 let. Jejich začleněním do statistik se dostávají USA na ono 36. místo.

Průměrný dožitý věk bílých Američanů patří skutečně k nejlepším na světě. Je výrazně lepší, než v ČR. Vzdor tomu, že vzdělání, zdravotní péče i potraviny jsou v USA údajně horší, než u nás.

Otázka, proč je tomu tak stále zůstává. Tuším, co by za tím mohlo být. Čekám, s jakým názorem přijde pan Moudrostrak. [smích]

240994

03.04.2011 23:33

Kupovat nejlevněji?

RE: Co je z Lídlu = není k jídlu

Vojta49 81.?.?.?

Průměrný dožitý věk afroameričana mi utkvěl v paměti právě proto, že vychází tak nízký. Pochází z některé knihy autora jménem Richard Lynn. Tuším, že se jmenovala IQ and the Wealth of Nations.

Tento pán ve svých pracech dokonce dovozuje, že s barvou pleti koreluje jak IQ, tak i socioekonomické postavení lidí obecně. Čím tmavší pleť, tím horší výsledek. Svá tvrzení opírá o poměrně věrohodné studie. Současná (korektní a zpolitizovaná) věda má s přijetím jeho závěrů značné potíže.

241051

04.04.2011 14:17

Britský azyl pro hodného teroristu

RE: terorista

Vojta49 81.?.?.?

Statistiky jsou velmi ošidná věc, pane Sašo. Už mnohokrát jsem se zde dočetl, Jak byli všichni Libyjci pod vládou Kaddáfího šťastní. Co všechno měli. A co jim Kaddáfí velkomyslně a zdarma dává. Současný stav v Libyi tomu však neodpovídá. A vyvolává řadu otázek.

První otázka zní. Kde bere pan Kaddáfí to bohatství, které tak velkomyslně "rozdává" libyjskému lidu?

Druhá otázka. Odkud se vzal majetek ve výši 150 miliard USD, který vlastní Kaddáfího rodina?

A další. Kdo jsou ty tisíce nespokojenců, kteří se snaží z Kaddáfího područí vymanit? Nasazují své vlastní životy? A zcela reálně v bojích umírají? Jestliže se člověk AKTIVNĚ PŘIDÁ NA STRANU REVOLUCE, bývá to obvykle proto, že už NEMÁ CO ZTRATIT. Jak může v údajně šťastné Libyi existovat takové množství lidí, kteří nemají co ztratit?

Ti vzbořenci na tuto otázku obvykle odpovídají:
Kaddáfí sice tvrdí, že máme nárok na vzdělání. Na mně bohužel místo ve škole nějak nezbylo. Dostáváme prý zdarma vodu. Nám však neteče. Máme prý nárok na elektřinu. Ta nám také nějak nefunguje. Dokonce prý dostaneme vlastní dům. Bez úplatku nikdy! A práci? Přes 30% práceschopných mužů u nás žádnou nemá. O zaměstnávání žen se raději vůbec nemluví.

Že by toto byl o něco pravdivější obrázek té "štěstím kvetoucí" Libye?

241082

04.04.2011 23:33

Britský azyl pro hodného teroristu

RE: terorista

Vojta49 81.?.?.?

Počet obyvatel libyjských měst, kde se bojuje, čítá přes tři miliony lidí. Kdyby byli všichni tito lidé spokojeni, a tudíž na straně Kaddáfího, utloukli by tu tisícovku vzbouřenců čepicemi. A vůbec by k tomu nepotřebovai Kaddáfího armádu. Nemyslíte, pane Sašo? Takže asi těch spokojených nebudou miliony a vzbouřenců pouhá tisícovka.

Existuje jen velmi málo hodnot, za něž jsou lidé ochotni nasadit vlastní život. Nepochybuji, že je znáte. Argument o tom, že libyjští vzbouřenci nasazují vlastní krky za to, aby nemuseli pracovat či aby mohli nějak (jak, asi kolektivně?) někomu vládnout Vás není hoden.

Pravdu máte s tou ropou. Denní produkce Libye činila v době míru 1,6 mil. barelů. Budeme-li počítat jen $50 za barel, dělá to 80 milionů za den. Skoro 30 miliard USD ročně. Soudím, že pod správou každého jiného subjektu zbyde z tohoto bohatství víc pro Libyi, než když na něj bude i nadále přisát Kaddáfího klan.

241119

05.04.2011 14:17

Možná globální geofyzikální katastrofa a vojensko-politická situace ve světě (I)

RE: Idiocie pravicujících oVčáků - nejen z bankrotujících JůYsEj

Vojta49 81.?.?.?

Všechny živé organismy na této planetě se vyvíjejí, pane Martasi300. Nejrychleji kupodivu ty, na něž dolehne mimořádně silný tlak prostředí. Evoluční biologové těmto jevům říkají "úzká hrdla evoluce". Viz například událost, která cca před 70 tisíci léty vedla téměř k vyhynutí lidského druhu.

Má to svou logiku. Drtivá většina slabých a průměrných jedinců daného druhu silnému tlaku podlehne. Přežijí jen mimořádně disponovaní jedinci. Soudím, že lidstvo se v posledních několika staletích sice bouřlivě množí, ale přitom degeneruje. Průchod dalším úzkým hrdlem by mu určitě velmi prospěl.

241144

05.04.2011 23:33

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Vojta49 81.?.?.?

Rozčilujete se zbytečně, pane Pavleh14. Váš oponent není demagog. On se Vám jen snaží vysvětlit základní pricipy ekonomie. Vy jste ekonomií zcela nedotčen. Při vší úctě.

A tak nastává obvyklý obraz. Jestliže člověk nějakému jevu vůbec nerozumí, je velmi přístupný všem rychlým a povrchním závěrům. Zejména těm kritickým. Vaše přesvědčení o škodlivosti úroku je toho dokladem. Vy jej považujete za tu klíčovou ekonomickou kategorii, která je zdrojem bohatství. Bohužel chybně.

Zkusme se tedy společně zamyslet nad prostou otázkou. Bohatství dokázali lidé hromadit ještě dříve, než se konstituovaly peníze, vnikly banky a úrok. Uměl byste říci, co bylo tehdy zdrojem bohatství lidí? Jak mohlo vznikat bez úroků? [smích]

241163

06.04.2011 16:19

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Vojta49 81.?.?.?

Zdrojem bohatství (s malými výjimkami) je skutečně jenom lidská práce. Tleskám Vám, pane Pavleh14. A omlouvám se za své tvrzení, že postrádáte jakékoliv ekonomické znalosti.

PRÁCE však dává různé výsledky. Jiné získá afričan, který obdělává své políčko dřevěnou motykou. A jiné farmář, který se svým synem obhospodařuje pomocí nejmodernějších strojů mnohasethektarovou farmu. Lidé, živící se prací potřebují k práci výrobní prostředky. Čím dokonalejší výrobní prostředky, tím větší produktivity dosahují. A jsme u meritu věci. Kde lidé berou výrobní prostředky?

PŮJČUJÍ SI JE. Zemědělský dělník si půjčuje od vlastníka jeho pole, stáda, stroje, ... Průmyslový dělník si půjčuje část továrny se stroji, komunikacemi, zázemím, ... řidiči si půjčují od vlastníků auta, kamiony, autobusy, ... piloti letadla, výzkumníci laboratoře, přístroje, reagencie, ...

Závěr? Veškerá produktivní práce (tedy tvorba bohatství) je pane Pavleh14 založena na zápůjčce. Na vztahu věřitel-dlužník. A všichni lidé, kteří do těchto ekonomických vztahů vstupují, činí tak DOBROVOLNĚ. Tito lidé si předem, jasně a srozumitelně sjednají, kolik bude činit "půjčovné". A to dokonce i v případech, kdy půjčovaný výrobní prostředek jsou peníze a sjednané půjčovné se nazývá úrok.

Ono totiž pane Pavleh14 nezáleží na tom, jakou formu nabývá kapitál. Jediné, na čem skutečně záleží je, aby práce byla dostatečně kapitálově vybavena. A vlastníci kapitálu mají zájem, aby se jejich kapitál co nejlépe zhodnocoval.

O tom, že nemluvím do větru svědčí opakovaná historická zkušenost. Chybí-li v nějaké zemi vlastníci kapitálu, její ekonomika upadá (všechny země tzv. socialistického bloku, dodnes KLDR). Chybí-li v zemi kvalifikovaná pracovní síla, která by dostatečně zhodnocovala kapitál (třeba Haiti) a nebo je natolik zhýčkaná sociálními vymoženostmi, že požaduje neúměrně velký podíl na výnosu ze zapůjčeného kapitálu (dnes všechny vyspělé země) rozhodnou se vlastníci půjčovat kapitál tam, kde jsou podmínky pro ně lepší (třeba v Číně, Indii, ...) A v dotčené zemi začne růst nezaměstnanost. Z ní plyne neschopnost politiků udržet na původní úrovni sociální vymoženosti, kterými si v minulosti koupili hlasy voličů, politici začnou zemi zadlužovat, ... a je zle.

Ještě stále jste přesvědčen, že půjčování kapitálu ve formě peněz se něčím liší od půjčování kapitálu třeba ve formě elektrárny? [smích]

241189

07.04.2011 22:56

Hodina „H“ Davida Camerona

RE: už se tolik nebojím

Vojta49 81.?.?.?

Dovolte mi pánové, abych se pousmál. Jaký rozdíl je mezi BÉÉÉÉ a NÉÉÉÉ? Přece naprosto žádný. Často ani jednotliví členové davu přesně nevědí, zda ostatní právě křičí bééé nebo nééé. [velký smích]

Dokud se nenajde člověk, který srozumitelně a jednoduše davům řekne MUSÍME UDĚLAT:
1. ...
2. ...
3. ...
nic se nestane. A pozor. I když se jednoho dne objeví člověk, kterému davy uvěří a uskuteční jeho myšlenky, může to být naprostá katastrofa. Příkladů z historie (Lenin, Hitler, Mao, Pol Pot, Arafat) máme dost.

241263

08.04.2011 00:18

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

Vojta49 81.?.?.?

Ovšem modlení samo nestačí, pane BN. Pamatujte na ORA ET LABORA. Volně přeloženo, NEMUDRUJ A MAKEJ. Jinak spásy nedojdete. [mrknutí jedním okem]

241270

> lidstvo totiž pomocí biče nezotročíte ani kdyste se rozkrájel

To je hluboká moudrost, pane Aristokrate. Díky za ni.

Ještě malá poznámka. Oslovujete nick GOODHOPE jako pána. Já jsem si dovolil zpracovat jeho příspěvky algoritmem typu SEMANOS (sémantickým analyzátorem). Ten vyhodnotil analyzovanou osobnost. Stanovil její denní sen takto:

"Jsem půvabná a mám krásné tělo. Jsem laskavá a pomáhám lidem. Lidé mě za to mají rádi. Všichni muži po mně touží. Všechny ženy si přejí být jako já."

Soudím, že byste měl změnit oslovení. GOODHOPE je s nejvyšší pravděpodobností dáma. [smích]

241587

> Úspěšné pokusy s ovládáním myšlení i chování člověka byly provedeny již ...

A to si necháváte pro sebe, pane Mirdo? Tak zásadní věc? Proč ji neporadíte lidem, kteří mají za úkol ovlivnit myšlení a chování Ahmadínežáda, Cháveze, Kaddáfího, Kim Čong-ila, ... Ti hlupáci se s tím tolik trápí. Zbytečně vyhazují miliony. A ono je to zatím tak jednoduché. [chechtot]

Teď vážně. Téma STRACH, JAKO JEDEN Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH MOTIVŮ LIDSKÉHO JEDNÁNÍ je na disertaci. Máte pravdu. Jenže Peklo i s rohatým na lidi už nějak nezabírá. Terorismus také nic moc. Co s tím?

Neměli bychom zapomínat, že krom strachu se dá k ovládání lidí využít ještě jeden typ emocí. Jsou to ZÁŠŤ, ZÁVIST a NENÁVIST. Stejně jako strach mouhou být i tyto emoce iracionální. Ke strachu se lidé obvykle neradi přiznávají. Nenávist kupodivu nedokážou skrýt. Soudím, že největší tragédie lidstva byly způsobené tak, že byla v lidech cíleně vyvolána zášť, závist a nenávist. Francouzská revoluce, VŘSR, nacismus, kulturní revoluce, ...

241669

21.04.2011 12:44

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: Cetl jsem dve zajimave knihy o Stalinovi

Vojta49 81.?.?.?

> Stalin bez zidu ... neudelal ani krok.

A protože židy tak miloval, vyhradil pro ně (čti vyhnal je na Sibiř) autonomní oblast Birobidžan. Jde o bažinatou, komáry zamořenou oblast Sibiře, kam bych neposlal ani svého nejhoršího nepřítele. Tak je měl Stalin rád. [velký smích]

242357

> proštuduju si.
Také jsem se podíval. A dovolím si Vám něco doporučit, paní Lin. Nedělejte to. Proč? Protože lidský život je příliš krátký. Tak krátký, že nestačí k přečtení všech podobných "rádobymouder".

Většina lidí neumí odpovědět na prostinké otázky. Třeba. Pojmenujte alespoň 5 (slovy jen pět z těch tisíců) hvězd, které vídáte nad svou hlavou. Řekněte jméno prvního českého krále. Víte, na které polokouli (sever/jih) ústí do oceánu největší řeka světa? Znáte jméno nejslavnějšího anglického malíře všech dob? Dokážete vyjmenovat 3 druhy opadavých jehličnanů? ...

Jsem přesvědčen, že správných odpovědí bychom se nedočkali ani od autora textů, které hodláte studovat. A už vůbec bychom se od něho nedozvěděli odpovědi na to, proč žijeme, co je to láska, co je zlo, proč lidé věří, proč stárneme, co je to stupidita, po čem lidé nejvíce touží, ...?

Proč o tom vůbec mluvím? Protože mnoho lidí za celý svůj život nepochopí, že věci a jevy se dělí do dvou skupin. Na ty, které jsou pro lidský život DŮLEŽITÉ, a na ty OSTATNÍ. Těch ostatních je ohromné množství. A odkazovaný text patří mezi ně. Vynaložíme-li svůj čas na poznávání nepodstatného, nezbude nám k poznání toho důležitého.

A proč to všechno sděluji právě Vám? Protože je mi sympatický Váš způsob uvažování. A protože věřím, že k odhalení uvedeného dělení světa máte už jen krůček. [smích]

242587

26.04.2011 13:31

Co je demokracie?

Řešení existuje

Vojta49 81.?.?.?

Moudří lidé je znají. Oni vědí, že největší POTÍŽ JE V LIDECH. V těch lidech, kteří vládnou. Bez ohledu, zda vládne monarcha (Kaddáfí) nebo "volení zástupci".

Řešením je zřízení, v němž lidem nebudou vládnout jiní lidé.

A kdo jim tedy má vládnout? MOUDRÁ A SPRAVEDLIVÁ PRAVIDLA. Vymyšlená tak, aby se lidem velmi vyplatilo je dodržovat. A naopak velmi nevyplatilo porušovat je.

Zbývá maličkost. Nalézt skupinu moudrých lidí a pokorně je poprosit, aby pro nás taková PRAVIDLA vymysleli. [smích]

242681

01.05.2011 23:23

O víře a církvi

RE: Náboženství byla vymyšlena pro oblbování a ovládání lidí.

Vojta49 81.?.?.?

Dovolím si vstoupit do Vaší debaty, pánové. A nabídnout Vám zajímavou alternativu k Vaším vírám.

Stavy mysli, které Vás oba tak fascinují, byly podrobeny opakovaným vědeckým výzkumům. Výsledek? Všechny studie (např. M. E. Chavetz, D. Kipnis, G. Pollock, ...) dokládají, že jak duševní zdraví, tak sebeuspokojení souvisí se společenským postavením.

Nebo jednodušeji. ČÍM VÍC ZDROJŮ KONTROLUJETE, TÍM LÉPE SE CÍTÍTE. Ty ZDROJE netřeba chápat jen v materiálním slova smyslu. Za jeden z nejcennějších zdrojů je totiž drtivou většinou lidí považováno jejich vlastní postavení v sociální struktuře společnosti. Nebo konkrétněji. Cena člověka závisí především na jeho ocenění druhými lidmi. Nikoliv na stavu jeho vlastní mysli, pane Hade i pane Quido2. Nic ve zlém. [smích]

243022

02.05.2011 14:26

O víře a církvi

RE: Náboženství byla vymyšlena pro oblbování a ovládání lidí.

Vojta49 81.?.?.?

Dovolím si zareagovat na oba Vaše příspěvky, pánové Bartošku i Hade, v jediné odpovědi. Ovšem neberte mou odpověď příliš vážně. Stavím se Vám do opozice zejména proto, abych Vás (nehmotaře) alespň trochu názorově sjednotil. [mrknutí jedním okem]

Proslýchá se, že základním zákonem života je množit se rychleji, než se umírá. Je-li to pravdou, musí být všechny živé organismy vybaveny tak, aby jim byl tento zákon nade vše ostatní.

I člověk je živý organismus. A proto prožívá nejvyšší USPOKOJENÍ tehdy, když se mu daří onen základní zákon naplňovat. Je ŠŤASTEN, když získá milovaného partnera. Tetelí se ROZKOŠÍ, když s partnerem zplodí zdravé potomky. Září BLAHEM, když jsou všichni jeho blízcí zdraví, spokojení a zabezpečení.

Ale všechno toto NAPLNĚNÍ není zadarmo. Člověk je v soutěži o kvalitního partnera, v následujícím procesu plození, výchovy a zabezpečení potomstva vystaven obrovské námaze, nesčíslným strázním, mukám, bolestem a protivenstvím. Musí vynakládat velké úsilí, aby uspěl. O to slastnější je však ono USPOKOJENÍ, jsou-li všechna nebezpečí, hrůzy a rizika šťastně překonány.

Proč o tom mluvím? Někteří hloupí vědci (krom trhání nohou blechám) tvrdí, že objevili následující zákonitost. Nenachází-li člověk (z libovolných důvodů) pravé naplnění života, hledá substituci, tedy naplnění náhradní. Ve filosofických či ezoterických sférách. A obvykle dosahuje podobného USPOKOJENÍ jako jedinec, žijící skutečný plnohodnotný život.

Oni hloupí vědátoři jdou ještě dál. Přirovnávají všechny ty chemické, fyzikální i mentální stimulace mozku, mající za cíl dovést jedince k rozkoši takzvaného osvícení k obyčejné onanii. I ta prý dokáže navodit subjektu velmi libé prožitky, ač nemá se skutečným plozením potomstva nic společného. Stejně jako všechny ty "vyšší stavy vědomí", které jsou také jen subjektivním a nepřenositelným prožitkem jednotlivce.

Vše výše uvedené berte prosím pánové s rezervou. Jsou to zatím jen teorie bláznivých vědátorů. Soudím, že Vás se rozhodně netýkají. Ovšem znám pár jedinců, kteří by se možná mohli nad touto teorií trochu zamyslet. [smích]

243084

03.05.2011 23:30

O víře a církvi

RE: o víře a církvi

Vojta49 81.?.?.?

Nabídnu o trochu jiný pohled na onu slavnou větu:
Miluj bližního svého jako i sebe sama. Liší se o jediné písmeno od Vámi uvedené, pane Baki. Ve starších překladech bible se objevuje právě v této verzi. Ovšem její význam se tím jediným písmenkem posouvá úplně jinam.

Moudří lidé vědí, že člověk nikdy nedosáhne naplnění či životního štěstí, chybí-li mu sebevědomí. Člověku je k ničemu, je-li MLADÝ, ZDRAVÝ, KRÁSNÝ, VZDĚLANÝ, CHYTRÝ, BOHATÝ, ... Když si sám o sobě myslí, že je ODPORNÝ, NEMOHOUCÍ, OŠKLIVÝ, NEDOVZDĚLANÝ, HLOUPÝ, ... Jinými slovy, když nemá rád sám sebe. Ač to zní strašlivě kacířsky, úspěchu v životě dosahují především lidé, KTEŘÍ MAJÍ RÁDI SAMI SEBE. KTEŘÍ JSOU SEBEVĚDOMÍ.

Co to znamená? Biblická direktiva MILUJ BLIŽNÍHO ... může ve skutečnosti znamenat: Měj rád všechny lidi, ale především sám sebe. Pak je skvělým návodem ke šťastnému životu. [smích]

243284

04.05.2011 00:03

O víře a církvi

RE: Náboženství byla vymyšlena pro oblbování a ovládání lidí.

Vojta49 81.?.?.?

Souhlasím s Vámi, pane Bartošku, že se lišíme v pohledu na člověka v jediné maličkosti. Vy té maličkosti říkáte SPIRIT. Já považuji "duši" za bájnou, starožitnou a dnes již naprosto překonanou vymyšlenost. Nikdy, ničím nijak nedoloženou.

Chápu člověka jako výtvor skupiny genů, obsažených v oplozeném vajíčku. To klubko genů je program, podle něhož jste postaven Vy, já a všichni ostatní lidé včetně našich mozků. Když Váš genom bude postrádat gen hudebního sluchu, žádný "spirit" z Vás nedokáže udělat hudebního virtuosa. Mozek je skutečně jen elektrochemický počítač. A nic víc.

Když onen raneček Vašich genů vložíme do jiného vajíčka a necháme je za příhodných podmínek vyvinout v člověka, obdržíme Váš klon. Vaši přesnou kopii. Případně více kopií. Má prostá otázka zní. Klonování lidí je na spadnutí. Vynikající lidský jedinec může mít zanedlouho teoreticky miliony klonů. Všechny ty klony se budou dělit o jedinou duši (spirit) toho původního člověka? Nebo kde se vezmou duše pro klony. Pro ty nové, čistě technologicky vzniklé lidské jedince?

243285

09.05.2011 14:28

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Vojta49 81.?.?.?

> Pokud se chceme odpoutat ze zajetí tupého materializmu, nemůžeme z procesu poznávání vyloučit existenci Osobnosti Božství.

K tomuto výroku bych si dovolil dvě skromné otázky. Mohl byste pane Quido2 jednoduše vysvětlit, co je to "poznávání existence Osobnosti Božství"? Jak probíhá, z jakých zdrojů čerpá a co je jejím konkrétním výstupem?

Pak by mě také zajímalo, co už toto "poznávání ..." lidstvu přineslo. Jak přispělo k objevu využití ohně, kola, písma, spalovacího motoru, léčby genetických poruch, konstrukce polovodičových pamětí, ...?

Dokázal byste na tyto prosté otázky odpovědět tak, aby Vašim slovům porozuměl doposud žádnými bludy nezatížený 10letý človíček?

Předem děkuji za případnou odpověď. [smích]

243786

09.05.2011 23:20

Amerika: „Kráska“ nebo „tchyně s hřmotným hlasem“?

RE: je hezké nadávat na vlády

Vojta49 81.?.?.?

> je nemožné, aby se zdravé myšlenky prosadily vůli většiny.

Připustíme-li, že lidstvo učinilo od paleolitu určitý pokrok, přece jen se v naší historii nějaké "zdravé myšlenky" nejspíše prosadily. Kupodivu to bylo většinou proti vůli většiny.

Docela by mě zajímalo, pane Stworo, které jsou ty zdravé myšlenky, jež nelze vůlí většiny prosadit. Za dobu, po níž navštěvuji tyto stránky jsem nezaznamenal jedinou. Myslím tím konkrétní konstruktivní myšlenku, na jejíž správnosti a účelnosti by se shodlo alespoň pět zdejších debatérů. Natož většina. Tedy za předpokladu, že za zdravé myšlenky nepovažujete výkřiky, začínající slůvkem NECHCEME.

243802

10.05.2011 00:14

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

Vojta49 82.?.?.?

Už jsem Vám pane Quido2 jednou napsal, že si velmi vážím lidí, kteří jsou ochotni a schopni dlouhodobě studovat a i ve vyšším věku poznávat nové věci. Takových lidí je totiž zoufale málo. Myslím, že Vy mezi ně patříte.

O to víc lituji, že nás rozděluje tak hluboká propast. Propast víry. Soudím, že Vám rozumím. Chápu Vaše slova jako přátelsky podanou ruku a výzvu, abych přešel na Vaší stranu a sdílel s Vámi Vaši krásnou víru.

Děkuji Vám za Vaši snahu. Myslím, že i Vy jste už učinil zkušenost, že VÍRU nelze člověku žádným způsobem vzít. Ale také ne násilím vštípit. A proto Vám nebudu Vaši víru brát.

A Vy zase prosím dovolte, abych já věřil, že skutečná historie života je nejlépe a nejpodrobněji popsána v našich genech. V těch genech, které jsou těmi nesmrtelnými stvořiteli nás, živých organismů. V těch genech, které prokázaly svou nesmrtelnost tak, že nás dovedly od zrodu života až po dnešek. Objevování tajemství, uložených v těchto miliony let starých zápisech je totiž neobyčejně vzrušující. Přinejmenším stejně vzrušující, jako studium Véd.

Ať Vám Vaše studium přináší co nejvíce radosti a naplnění. [smích]

243806

10.05.2011 09:26

Amerika: „Kráska“ nebo „tchyně s hřmotným hlasem“?

RE: je hezké nadávat na vlády

Vojta49 82.?.?.?

Sice jsem měl na mysli o něco delší období (cca od starší doby kamenné), pane Oracle. Ale prosím. Pojďme na "zdravé myšlenky" které se prosadily za posledních 100 let.

Poprosím Vás, abyste se na chvíli vmyslel (převtělil) do Vašeho pra...děda, kterému bylo před sto léty právě tolik, kolik je dnes Vám. Jak taktoval procesor jeho počítače? Jak vysoké bral nemocenské dávky? Jakým autem jezdil? Kam si chodil pro podporu, když náhodou přišel o práci? Které odborné lékaře navštěvoval? Kolikrát v životě už byl u moře? Kterým zpravodajským médiím dával přednost? ... [chechtot]

Už mnohokrát jsem ve zdejších diskusích narazil na plačící oponenty. Kteří na současném světě neshledávají nic pozitivního. Obvykle se jich ptám. Když tady a teď je Vám tak zle, kdy a kde byste žil raději? Kdy a kde už bylo líp?

Ještě NIKDY se mi nedostalo na tuto otázku odpovědi, pane Orace. Proč asi? Protože není žádné TAM a TEHDY, kdy už bylo líp. Existují pouze a jen lidé, kteří přes neuvěřitelný blahobyt, v němž "jsou nuceni" žít, si projektují své osobní neúspěchy a selhání do celé lidské společnosti.

Bude-li na má slova reagovat, máte dost času. Odjíždím na čas mimo dosah Internetu.

243833

14.05.2011 15:16

Demokracie jako náboženství?

Souhlasím s autorem

Vojta49 81.?.?.?

Pan Popp skvěle charakterizoval letitý problém lidské společnosti. Ta se vždy skládala, skládá a nejspíš i v budoucnu bude skládat z většiny neschopných a z menšiny schopných lidí.

Lidská společnost v uplynulých tisíciletích opakovaně procházela úzkými hrdly evoluce. Těmi byly náhlé změny klimatu, přírodní katastrofy, epidemie, války, ... Úzkými evolučními hrdly obvykle neprošly do dalších generací ti méně schopní. Ti schopnější obvykle přežili. Jejich geny se tak šířily rychleji. Kvalita lidské populace rostla.

V několika posledních generacích se tento vývojový trend obrátil. Vlivem silných prosociálních opatření se úspěšněji rozmnožují ti méně schopní. Ti, kteří si zvolili za životní strategii parazitování na ostatních. Tedy Cikáni, Afroameričané, Arabové, ... Kvalita lidské populace tak klesá. Tedy v průměru. Vysoce inteligentní a nadprůměrní jedinci samozřejmě existují dál. I oni se rozmnožují. Protože však u svého potomstva upřednostňují kvalitu nad kvantitou, je jich relativně stále méně.

Složitost vztahů v současné lidské společnosti roste. Naproti tomu mentální schopnosti průměrného člověka klesají. K čemu takový stav nutně vede? Drtivá většina lidí současný svět nechápe. Není ochotna (a bohužel ani schopna) porozumět politickým, matematickým, ekonomickým, fyzikálním, sociálním, chemickým, psychologickým,... a dalším souvislostem své současné existence.

Jak se lidský mozek vyrovnává s nepochopitelnými věcmi a jevy? Vírou. K objasnění nepochopitelných věcí použije pár jednoduchých tézí, které jsou mu přístupné. Ty přijme za svou "svatou" pravdu. Za svou VÍRU. Tou si pak dlouhodobě nahrazuje skutečné poznání složité podstaty věcí a jevů.

Zajímavý je v této souvislosti jeden typický úkaz. Člověk, který se vyrovnal s určitým okruhem své nevědomosti vírou, odmítá přijímat všechny informace, které jsou s touto vírou v rozporu. On svou víru zuby nehty brání. Přitom vůbec nemusí jít o religiozitu. Může jít o chemtrails či další podobné nesmysly.

Výše uvedená fakta samozřejmě menšina schopných dobře zná. A dlouhodobě jich užívá k ovládání méně schopné většiny. A nazývá to demokracií. Dává tak masám pocit, že se nějakým způsobem podílí na správě věcí veřejných, ač toho ty masy vůbec nejsou schopny. Osobně soudím, že je tento stav přece jen lepší, než kdyby vypukla naprostá anarchie pod heslem "ať si každý urve, na co má sílu a žaludek", kterým už lidská společnost několikrát prošla.

244052

14.05.2011 22:58

Demokracie jako náboženství?

RE: Souhlasím s autorem

Vojta49 81.?.?.?

Díky, pane Esw. Svou reakcí skvěle potvrzujete má slova o tom, jak žárlivě si každý chráníme své víry. I ty naprosto dětinské.

Díky i panu "90". Proč? Protože uvedl další pěkný příklad iracionální víry. Ta říká, že
> úpadek lidstva je plánovaný, chtěný a žádoucí
Lidé, kteří naprosto nechápou význam slova VLÁDNOUT věří, že existuje skupina koordinovaných a dobře utajených lumpů, jejichž zájmem je vládnout lidstvu. Ještě k tomu tak břídilsky, že plánovitě dovedou lidstvo k úpadku.

Ne, nebudu tuto víru nikomu brát. Snad jen malé doporučení. Všichni, kteří soudí, že vládnout jiným lidem je nějaká rozkoš, by si to měli zkusit. Alespoň ve své obci na komunální úrovni. Garantuji, že po jediném volebním období v roli starosty budou z této své iracionální víry dokonale vyléčeni.

Nakonec ještě pár slov k evoluci pro pana "78". Byla-li Vámi zmíněná Ardi skutečně naším předkem, nacházela se v nezáviděníhodné situaci. V Africe v té době vlivem klimatických změn rychle mizely pralesy. A byly nahrazovány savanami. Na stromech byla čím dál "větší tlačenice". Ardi tedy nezbývalo, než udělat "hup ze stromů".

JENŽE. Niky v savanách byly již obsazeny dvěma velkými skupinami živočichů. První skupina si už pěkných pár milionů let vyvíjela trávicí soustavy, umožňující efektivní využití rostlinné potravy. Druhá skupina si stejně dlouho vyvíjela mohutné zbraně, aby dokázala účinně lovit příslušníky skupiny první. A do této situace přichází ubohá Ardi, která nemá ani složitý systém žaludků býložravců, ani tesáky a drápy dravců. Jak obstát v takové konkurenci?

Na rozdíl od pana Englse soudím, že nikoliv práce, ale tento zoufalý evoluční tlak (úzké hrdlo) udělal z opice Ardi pračlověka Ardi. Donutil ji totiž vyvinout si ještě efektivnější nástroj přežití, než jsou žaludky býložravců a zbraně dravců. LIDSKÝ MOZEK. Z těch našich příbuzných, kteří si tehdy uhájili svá tradiční místa na stromech jsou dnešní lidoopi. Ti tak úzké hrdlo absolvovat nemuseli. [smích]

244074

15.05.2011 12:38

Demokracie jako náboženství?

RE: Souhlasím s autorem

Vojta49 81.?.?.?

Pane 90. Vaše slova vyjadřují jen Vaše emoce. Neobsahují žádný věcný argument. Reagovat se dá jen na argumenty. S emocemi diskutovat nelze. Je mi líto.

U pana 173 je to lepší. On věří na bláboly, typu deset iracionálních jevů. Na ukázku vyvrátím hned ten jev první. Každý desátý člověk je údajně nezaměstnaný proto, že je nedostatek peněz. Chacha. Ten člověk je nezaměstnaný proto, že NECHCE NEBO NEUMÍ nabídnout ostatním lidem nic, oč by oni stáli. Za co by mu byli ochotni zaplatit. On by možná mohl něco pro nás ostatní dělat. Ale proč, když sociální systém je tak štědrý? Nezaměstnanost není tedy primárně způsobena nedostatkem peněz, ale nedostatkem motivace lidí k práci.

Stejně snadno vyvrátím i Vašich ostatních 9 údajných iracionalit, pane 173.

Pro paní Lin. Vy tvrdíte, že současná společnost je nelidská. Prosím. Uměla byste říci, kdy a kde už existovala společnost lidštější, než je ta dnešní? Kdy a kde byste Vy osobně žila a pracovala raději? Neumíte-li takové místo a čas uvést, znamená to, že Vaše definice současné společnoti jako nelidské jsou jen prázdná slova. Je mi líto.

Ptáte se, proč lidský mozek nevyužívá celé své kapacity. Vy snad víte, jak funguje lidský mozek? A nevíte-li to (protože to dosud nikdo neví), z čeho soudíte, že funguje jen z jedné třetiny? Že by to byl rovněž argument, opřený nikoliv o racionální poznání, ale jen o víru?

Naše civilizace nemá kvality těch předešlých? Kterých? Někdo v minulosti už uměl transportovat hmotu i informace téměř bez omezení po celém zemském povrchu či dokonce do kosmu? Někdo snad už znal principy studené fůze? Nebo snad uměl transmutovat jeden chemický prvek v jiný? Uměl někdo v minulosti vyléčit rakovinu? Nic z toho? Tak v čem spočívají ty "kvality" minulosti?

Vaše argumenty jsou dnes paní Lin opřeny jen a výhradně o Vaše víry. A znovu opakuji. Svou víru si každý brání nade vše. Proto se s vírou obvykle nedá polemizovat. [smích]

244098

15.05.2011 15:04

Demokracie jako náboženství?

RE: Souhlasím s autorem

Vojta49 81.?.?.?

Mýlíte se, pane Hc. Nikde netvrdím, že v evoluci vítězí ti nejlepší. V evoluci zásadně vítězí ti, kteří nejúčelněji plní základní evoluční zákony. Tedy množí se rychleji, než hynou. A to s vynaložením méně času a energie, než organismy konkurenční. Bez ohledu na to, zda jde o konkurenci v rámci téhož druhu či mezidruhovou. To je důvodem, proč evolučně propadly zdánlivě krásné a nikomu neškodící organismy (emu, mochomůrka císařka či mamut). A dodnes naopak prosperují roupi, svrab, tasemnice, plasmodia, škrkavky, vibrio cholerae, motolice, vlasovci a miliony dalších parazitů. Evoluce tedy neselektuje ty nejlepší organismy. Ale ty NEJÚČELNĚJŠÍ. A to bude možná ten důvod, proč už nás lidí bude vbrzku 7 miliard.[mrknutí jedním okem]

Není důležité, zda se mnou souhlasíte či ne, pane Orelsi. Faktem totiž je, že organismy se nesmírně brání jakýmkoliv změnám. A to už na buněčné úrovni. Chybí-li tlak prostředí (tedy organismy spokojeně žijí v relativním dostatku zdrojů), nemění se. Viz loděnky, latimerie či krokodýli. Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k mimořádnému tlaku prostředí, druh buď vyhyne a nebo se jeho nejflexibilnější jedinci tlaku přizpůsobí. Tedy získají nové účelné vlastnosti. A tak jsme svědky úzkých hrdel, která v průběhu několika posledních desetiletí vedla k vývoji nových kmenů na antibiotika resistentních bakterií, či druhu minitresek, schopných rozmnožování už v trpasličí velikosti. Ty původní velké tresky, které neproniknou oky rybářských sítí jsme už skoro všechny vyjedli.

Dokonce i u druhu homo sapiens dochází k nerovnoměrnému vývoji vlivem různého tlaku prostředí. V chladných zeměpisných šířkách byl život vždy těžší. Proto lidé zde žijící vykazují vyšší formální IQ, než lidé ze subtropů či tropů.

Že by lidská společnost nějak záměrně "vyráběla" miliardáře? Třeba tím, že nedává všem rovné příležitosti? Myslím, že tomu tak není. Důkazem mého přesvědčení jsou čínští miliardáři. Ti se dopracovali "pod vedením KS Číny" ke svým miliardám za pouhých 20 let. Nic nedědili. Ba ani ty startovní podmínky nemohli mít výrazně lepší, než ostatní Číňané. V jejich případě je dobře patrný další základní ekonomický zákon. Čím bohatší společnost, tím větší rozdíly v bohatství jednotlivců. Nebo si snad nevzpomínáte? Jak bohaté a vyspělé Československo plánovitě ve 48. zlikvidovalo vrstvu svých bohatých? A jak tímto stupidním činem v průběhu následujících čtyřiceti let propadlo téměř až na úroveň rozvojových zemí třetího světa?

244103

17.05.2011 16:39

Demokracie jako náboženství?

RE: Souhlasím s autorem

Vojta49 81.?.?.?

Pane Pavle123. Úzké hrdlo zafunguje evolučně jen tehdy, propustí-li jen menšinu mimořádně disponovaných jedinců. Viz například událost, která se odehrála v Africe cca před 70000 léty. Obrovská sucha zapříčinila, že počet všech lidských jedinců poklesl na cca 2000. Přežili jen ti nejschopnější. Jejich kvalitní genofond nemohl být zpět naředěn, protože nositelé méně kvalitní výbavy prostě nepřežili.

Podobným úzkým hrdlem může být v budoucnu třeba výběr vysoce kvalitních členů posádky na cestu do jiné sluneční soustavy. Úzkým hrdlem pak bude vzdálenost nové lidské kolonie ve vesmíru. Ta nedovolí vzájemné návštěvy a tedy ani naředění kvalitnějšího genofondu kolonistů zpět na pozemskou úroveň.

Toto je i odpověď pro pana Bartoška. Velké války proto nemohou být úzkým evolučním hrdlem. Přežije je příliš mnoho lidí. Ovšem evoluční vývoj neprobíhá jen díky úzkým hrdlům. I mírný tlak prostředí, probíhající po dlouhý čas, může způsobit kumulaci účelných vlastností té skupiny organismů, která je tlaku dlouhodobě vystavena. Osobně se domnívám, že mimořádně vysoká průměrná inteligence Židů je dána staletí trvajícím tlakem, vyvolaným diasporou.

Pane Udo1. Přestaňme s nesmysly typu:
> Čo sa stane s deckom, ak mu budete od mala vtĺkať do hlavy?
> "Tvoj otec bol nejaký narkoman vrah, mama prostitútka, nemáš žiaden talent a skončíš rovnako"

Vy snad znáte nějakou takovou skupinu dětí, jimž rodiče (či kdo?) od mala vtloukají do hlaviček tyto pitomosti? Samozřejmě, že ne. Každý rodič totiž vidí ve svém děcku budoucího nositele Nobelovy ceny. A dělá všechno co umí, aby se jím jeho dítě také stalo. JENŽE! Většina rodičů toho umí velmi málo. Takže své děti nenaučí ani těm NEJDŮLEŽITĚJŠÍM ZNALOSTEM, nezbytným pro život. Které to jsou?

Co je smyslem života. V čem spočívá základní kvalita člověka. Co je to zlo. Co je základní princip mravní. Co je to láska. Co je základním předpokladem životního úspěchu člověka. Co je to moudrost. Co je opravdovým zdrojem lidského štěstí. Co je to bohatství a jak vzniká. Po čem lidé obvykle nejvíce touží.

Toto vše (a mnoho dalšího) zůstává drtivé většině lidí navždy utajeno, pane Udo1. Nenaučí je tomu rodiče. Škola jim to také důsledně zatají. A lidé jsou strašlivě líní se něčemu učit sami. Daleko snazší je vyřešit neznalost PŘIJETÍM JEDNODUCHÝCH PRAVD. Tak vznikají víry. Třeba i ta Vaše o vtloukání nesmyslů do dětských hlav.

244269

18.05.2011 11:35

Demokracie jako náboženství?

RE: Souhlasím s autorem

Vojta49 81.?.?.?

Děkuji Vám za tak rozsáhlou reakci, pane Udo1. Je psána bohatým jazykem. A obsahuje bezesporu množství nezpochybnitelných faktů. Jenže těm Vašim brilantním esejím stále něco schází. Co to je?

Snad budete souhlasit s tézí, že pro každý živý organismus je nesmírně důležité získávat zdroje. Zdroje nezbytné k životu. Ztratí-li organismus schopnost opatřovat si zdroje, hyne. Takže ZÍSKÁVÁNÍ ZDROJŮ JE ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ pro všechny živé organismy. Včetně lidí.

A nyní otázka na Vás. Jakými metodami jsou získávány a rozdělovány zdroje v lidské společnosti? Věděl byste to? Odpověď je prostinká. Jenže patří do oblasti těch důležitých otázek, na něž skoro nikdo nezná odpověď. Odhodláte-li se k odpovědi, ať už bude jakákoliv, prozradím Vám to tajemství. To tajemství, co tak velmi důležitého postrádají Vaše zdejší příspěvky. Co snižuje jejich hodnotu až téměř k nule. [smích]

244311

18.05.2011 19:46

Demokracie jako náboženství?

RE: Souhlasím s autorem

Vojta49 81.?.?.?

díky za dobré rady, pane Udo1. Mají však stejnou váhu, jako většina Vašich mnohomluvných, hrůzu nahánějích [mrknutí jedním okem], ale fakticky nic neříkajích příspěvků. Tedy žádnou. Hned vysvětlím proč.

Co jsou to zdroje, nezbytné k životu, ví i malé dítě. Každý přece musí pít, jíst, oblékat se, má potřebu tepla, bezpečí, lásky, ... Podstatnou část zdrojů lze směňovat s jinými za peníze. Prosté, že?

To, že nevíte nic o získávání a rozdělování zdrojů jsem předpokládal. Jak to tedy funguje ve skutečnosti? Lidé získávají a rozdělují zdroje PROTEKCÍ, KORUPCÍ a NÁSILÍM. Překvapen?

Příbuzenská a skupinová PROTEKCE způsobila, že jste měl dostatek zdrojů od narození až do dospělosti. Ač jste si je sám nebyl schopen opatřit. V okamžiku vstupu do praktického života jste poprvé zakusil KORUPCI. Ve smyslu "když já vám poskytnu své služby, vy mi za to dáte ...". Vzpomínáte na svou první pracovní smlouvu?

Klíčové je však to NÁSILÍ. Dělí se na legální a na ZLO. Legální násilí je třeba těžba surovin, lov, drancování lesů, ..., výběr daní. Zlo je pak krádež, podvod, loupež, ..., vražda. S cílem získat zdroje na úkor druhého. Páchání zla je ovšem silně riskantní. Lidé se totiž zlu úporně brání. A jeho pachatele s gustem trestají. A to dokonce i za cenu, že je to trestání samotné něco stojí. Slyšel jste už o altruistickém trestání?

A teď to podstatné. Ve Vašich teoriích se po tisíceletí, přes množství generací vyskytuje sice přísně utajená (ale Vámi přesto odhalená) skupina lidí, která má jediný cíl. Všem ostatním trvale působit zlo. A ti všichni ostatní si to po staletí nechávají líbit. Jen třeba to neustále omílané vymývání mozků (mimochodem, proč Váš mozek nevymyli? [velký smích]) přece silně snižuje lidský potenciál k získávání zdrojů. A lidé, kteří by si jinak nechali pro pěťák vrtat koleno si to bez mrknutí nechají líbit. A spiklence netrestají.

Takoví lidé ovšem existují jen ve fantazii konspirátorů, pane Udo1. A tak i přes množství lesklých střípků faktografických údajů postrádají Vaše fabulace reálný základ. Jsou vymýšleny bez znalostí základních přírodních i společenských zákonů. A argumenty typu, že jste tady ty důležité věci již několikrát probíral nejsou bohužel důkazem, že znáte správné odpovědi. Viz Váš předchozí vstup.

Obvykle to nedělám. Ale cítím se dlužníkem. Tak na revanš na závěr radu Vám. Plky typu
> Ak s egoistickým deformovaním optimálnych tendencii neprestanete, ...
si prosím ponechte pro své naivní obdivovatele. Ty natolik oslníte vysokou frekvencí cizích slov, že jim nezbude síla postřehnout prázdnotu obsahu. I já to myslím v dobrém. [smích]

244337

20.05.2011 00:35

Demokracie jako náboženství?

RE: Souhlasím s autorem

Vojta49 81.?.?.?

Jsem na rozpacích, pane Udo1. Pokusil jsem se Vám odhalit tajemství. Jakými metodami si lidé rozdělují zdroje. Tedy veškeré materiální i duchovní bohatství tohoto světa. To sdělení většinu lidí přinejmenším překvapí. A z Vaší reakce mám pocit, že Vás to nezajímá. Sice jste chladně okomentoval pojmy protekce, korupce i násilí. Jako vesměs negativní jevy. A dál? Nic. Vracíte se ke svému oblíbenému tématu. A tím jsou ONI. Ti, kteří údajně řídí (a s rozkoší jim vlastní soustavně devastují) lidstvo a celý náš současný svět.

Přiznám se, že jsem od Vás očekával argument, že člověk je přece boží tvor. Nadaný láskou a milosrdenstvím. A to je metoda, kterou jsem Vám záměrně zatajil. Milosrdenstvím se přece také rozděluje plno zdrojů. Samozřejmě, že zlí a chamtiví ONI žádné milosrdenství neuznávají. A neprovozují. Ale většina prostých božích lidských stvoření láskyplně dává plnými hrstmi. Prostí lidé by rozdali potřebným vše, co sami mají. [mrknutí jedním okem]

JENŽE! Tak tomu není. Panuje všeobecné sobectví. Čím to? Jak to, že dva tisíce let té nejtvrdší propagandy "miluj bližního svého ..." nezaúčinkovalo? Propagandy, která slibuje pekelná muka neposlušným a naopak rajskou blaženost těm, kteří se tomuto božímu příkazu podvolí?

Jako bych četl Vaši odpověď. ONI za to mohou! ... Opravdu? Jak to udělali? Třeba konkrétně ve středověku. Kdo a jak provozoval vedle nedělních mší tu svou "škodící" propagandu? Vymývání mozků. Většina lidí byla ve středověku přece negramotných. Vedle celodenní práce na polích stihli opravdu jen to nedělní kázání. Aby někdo dokázal zkazit jejich údajně přirozeně laskavá a štědrá srdce, musel by na ně dlouhodobě a opakovaně mluvit. Když číst neuměli a jiné sdělovací prostředky neexistovaly. Kdo, jak a kdy to dělal? Jakým mechanismem je dokázal soustředit na jedno místo? A co jim říkal?

Myslím pane Udo1, že na tyto otázky budete jen těžko hledat odpovědi. A přijdete s tvrzením, že ve středověku byli lidé nezkažení a natolik štědří, že dobrovolně rozdávali svůj majetek různým pobudům, lapkům, raubířům a nájezdníkům. A živili raději děti potulných cikánů, než děti své. A Žižkovo vojsko konalo spanilé výpravy ne proto, aby drancovalo, ale naopak. Aby rozváželo po světě přebytečný vlastní majetek potřebným. [chechtot] Nebo to také ne?

Tak jak je to doopravdy s tím milosrdenstvím a sobectvím?

244398

21.05.2011 13:53

Demokracie jako náboženství?

RE: Souhlasím s autorem

Vojta49 81.?.?.?

Díky Vám všem pánové. Nad Vaším hodnocením se zamyslím. Ale protože už jsme hluboko v archivu a také poněkud vzdáleni od tématu, omluvím se z další debaty. [smích]

244451

24.05.2011 14:26

Církevní majetek

RE: autore, tak manipulativní!

Vojta49 81.?.?.?

Smekám klobouk, paní Kateřino. Vaše ZAMYŠLENÍ O SLABOSTI by se dalo tesat. Nahradit poznání reality ... vírou. Jak typické pro člověka.

Nebudete-li to považovat za troufalost, maličko Vás doplním. Absence touhy vědět vede obvykle k tomu, že jednoduchá víra zvítězí v lidské hlavě nad složitou skutečností. Proč je tomu tak? Protože je o mnoho snazší osvojit si JEDNODUCHÉ PRAVDY (tedy víru), než se lopotit se studiem SLOŽITÉ REALITY.

A tak nám různé "víry" na jednu stranu velmi usnadňují život. Nemusíme například složitě zjišťovat Ludolfovo číslo. Věříme v 3,14. Na druhou stranu si všemožné víry v našich hlavách velmi brání své pozice. A nutí nás ignorovat či bagatelizovat vše, co je s nimi v rozporu. A taková zaťatost vírou bývá nejčastější příčinou lidské stupidity. Bohužel. [smích]

244654

25.05.2011 15:16

V Pekingu vědí, kdo nahradí „globálního hegemona“

RE: Nic netrvá věčně

Vojta49 81.?.?.?

Zajímavé myšlenky, pane/paní "109". Můžete je trochu rozvinout?

1. Byla-li hlavní příčinou ekonomického boomu Číny její bída, proč není tatáž bída příčinou ekonomického boomu také v Bangladéši, v Burkina Faso, či na Haiti?

2. Dojde-li dle Vaší předpovědi k outsourcingu výrob do Afriky, která africká etnika bude vhodné zaměstnat při výrobě spotřební elektroniky a která spíše nasadit na jednodušší technologie při výrobě generických léčiv? [velký smích]

244723

26.05.2011 11:30

Církevní majetek

RE: Tak (zase na nějakou dobu) na závěr..

Vojta49 81.?.?.?

Církev po celém světě nechala vystavět, pane Takyjeden, statisíce naprosto nesmyslných staveb. Jsou to kaple, kostely, kolatury, kláštery, katedrály, ... Ty stavby většinou stojí dodnes. Lidem nepřinesly téměř žádný užitek. Náklady na jejich výstavbu musely být v souhrnu astronomické.

Nebylo by lidem více ku prospěchu, kdyby si namísto těchto nesmyslných staveb mohli postavit školy pro své děti? A také nemocnice? Nebo mosty mezi vesnicemi? A útulky pro přestárlé? A silnice? A ...?

Zde máte jasný argument o stupiditě církve. Která po staletí namísto o blaho svých oveček dbala především o svou slávu a moc. Tento argument je také blaf, blaf?

244761

31.05.2011 11:48

Konsolidace americké finanční moci: Čtyři jezdci globálního bankovnictví

RE: Proc se nam to dava po kapkach,kdyz staci rychle a kratke vyrizeni veci

Vojta49 81.?.?.?

A což teprve čínští mocipáni a zbohatlíci. To je žid vedle žida. [chechtot]

245179

09.06.2011 23:54

Cizincům patří 70 procent největších firem a polovina ekonomiky

RE: A co zlaty poklad?

Vojta49 81.?.?.?

S prominutím soudím, že celá tato diskuze je o ... ničem. Dovolím si připomenout, že dnes se dá tuna zlata nakoupit za cca 0,8 miliardy Kč. Tedy jen za loňský deficit státního rozpočtu by se dalo nakoupit téměř 200 tun zlata. Tedy vloni jsme těch 200 tun pro... A ještě ke všemu na dluh.

Náš současný státní dluh reprezentuje téměř 1700 tun zlata. Ty budeme muset někde sehnat, pokud budeme chtít náš dluh uhradit. Co je proti tomu nějakých 50 tun?

245758

10.06.2011 13:27

Cizincům patří 70 procent největších firem a polovina ekonomiky

RE: A co zlaty poklad?

Vojta49 81.?.?.?

Není sporu o tom, pane "46", že se ona "hrstka ekonomů" alias bankovní rada ČNB dopustila prodejem našich zlatých rezerv chyby. Ta chyba stála naši zemi cca 27 miliard korun viz zde.

Mně daleko víc vadí, přichází-li naše země ročně ne o 27, ale o stovky miliard. Které bez skrupulí a cílevědomě drancují ze státních (tedy našich, lidových) peněz různí "gubernátoři". Tedy lidé typu generálního ředitele Sazky, ČD, Pošty, ŘSD, státních nemocnic, ČEZu, ČSA, aparátčíci genštábu ČA, mafie parlamentních stran, policie, justice, primátorů, ... Přicházíme tak ročně o STAMILIONY, KTERÉ ANI NEMÁME A MUSÍME SI JE PŮJČOVAT. To vše pod dohledem nabubřelých diletantů, kteří nás přesvědčují o tom, že státní dluhy se přece nesplácejí. Fakta o tom, že jen úroky z našich dluhů už dosahují roční výše 85 miliard raději nikdo neuvádí. To je více než TROJNÁSOBEK ztráty, nad níž zde pláčete.

Výše uvedené mi vadí o moc víc, pane "46", než hloupě promrhaných 27 miliard v ČNB. A proto se přimlouvám za to, přestat tesknit nad starými chybami. A zkusit raději zapřemýšlet, jak zabránit dalšímu drancování naší země. Tomu drancování, které probíhá právě teď a přímo před našima očima. Připouštím, že je to o mnoho obtížnější, než kritika starých chyb ČNB.

245783

11.06.2011 00:55

Sexuální delikty páchají i ženy

RE: Kam mam zavolat...

Vojta49 81.?.?.?

> že byste pro někoho druhého mohl něco nezištně udělat, třeba z lásky, ...

Co je to ta LÁSKA?

1. Aby člověk mohl mít rád, musí nalézt v druhém ZALÍBENÍ. Hnusí-li se člověku někdo či něco už od pohledu, prostě to nedokáže milovat. Jedovaté štíry, slizské červy či shnilé maso nelze milovat. Za žádných okolností.

2. Nezbytná je také NĚHA. Asi taková, jakou cítí maminka ke svému děťátku. Samou něhou by ho "spapinkala". Necítí-li člověk k partnerovi něhu, láska to opět nemůže být.

3. DŮVĚRA. Nemá-li člověk k partnerovi důvěru, o lásce také nemůže být řeč. Pomyšlení typu "je to prolhaný lump, který mě při každé příležitosti podvádí, okrádá, ..." lásku naprosto vylučuje.

4. Předposlední podmínkou lásky je ÚCTA. Partnera si člověk musí vážit. Mínění typu "je to neschopný lempl, na co sáhne, to zkazí, je hloupý, líný, nevychovaný, rozmazlený, sobecký ... " je také dokonalou zábranou lásky.

5. Až na posledním místě je VÁŠEŇ. Ta vášeň, kterou v nás na nějaký čas vybudí hormon lásky - fenylethylamin. Tedy stav obluzení, který je vždy jen přechodný. Ovšem většina lidí jej považuje za tu pravou a jedinou LÁSKU.

Proč o tom mluvím? Protože ta kýžená láska nepřichází sama. Člověk o ní musí usilovat. Musí na sobě tvrdě pracovat, aby v něm druzí nalézali ZALÍBENÍ, cítili k němu NĚHU, DŮVĚŘOVALI mu a VÁŽILI si ho. Pak teprve může přijít VÁŠEŇ a s ní kýžená LÁSKA.

Ač je láska nejdůležitějším aspektem lidského života, žádná škola o ní nevyučuje. Lidé neznají pět složek lásky, které jsem právě popsal. Naivně předpokládají, že láska je jakýsi samozřejmý dar z nebes. Na nějž má každý právo. A čekají, že tak nějak sama přijde i k nim. Nepřijde. Lásku si musí každý zasloužit. [smích]

245805

14.06.2011 17:12

Pokr

RE: izrael

Vojta49 81.?.?.?

> je to stále Palestina.

Opravdu? Tak nás poučte pane Mirdo o palestinské historii, o palestinském národě, o jeho jazyku, tradicích, panovnících, ... Souhrnně o "tisícileté palestinské historii", na jejíchž základech si nějaká skupina lidí troufá prohlašovat sporné území Palestinou a sebe Palestinským národem. [mrknutí jedním okem]

245990

14.06.2011 22:56

Pokr

RE: izrael

Vojta49 81.?.?.?

Ale, ale, pane Mirdo. Jste nějaký roztržitý. Vůbec nebyla řeč o Izraeli. Vy jste přece použil výraz "Palestina". A o té je řeč. Vzpomínáte? [smích]

Poprosím tedy znovu. Sdělte nám stručné charakteristiky Palestinského národa. Historii, jazyk, zlomové události, významné osobnosti, ... Pár řádků faktů. To přece pro Vás, praktikujícího už léta studia "písmenkových polévek" nemůže být žádný problém. A přestaňte se trapně vykrucovat poukazy na to, že to zde bylo už mnohokráte probíráno. To dělají v diskuzích jen ti, kterým zcela došly argumenty.

Abych se nedočkal zase jen planých výmluv, trochu Vás povzbudím. Někteří povrchní badatelé zaměňují dnešní údajné Palestince s biblickými Filištínci. Cha cha. Ti mají společného asi tolik, jako dnešní Aboriginci s bájnými obyvateli Atlantidy. Tedy nic.

Tak s chutí do toho, pane Mirdo. [smích]

246032

14.06.2011 23:58

Řízený rozklad pořádku – body zlomu. Konec starého světa (I)

RE: Nekřesťanské křesťanství

Vojta49 81.?.?.?

> a nedochází k devastaci nebo vzájemnému vyhubení.

To je blud, paní Lin. Blud o laskavé a mírné přírodě, která "má zájem" udržet jakousi harmonii. Nic takového v přírodě nikdy neexistovalo. Důkaz? 98% druhů živých organismů do dnešních časů nepřežilo. Jiné, úspěšnější organismy ty méně úspěšné nemilosrdně vyhubily. Harmonie neharmonie. A člověk se na tom nikterak nepodílel. Ještě neexistoval.

Ano, v přírodě najdeme nesčetně příkladů vzájemně výhodné spolupráce. Ale ta je vždy motivována onou výhodou pro sebe. Výhoda pro toho druhého je tolerována jen potud, pokud neoslabuje můj vlastní reprodukční potenciál.

246037

15.06.2011 01:03

Pokr

RE: izrael

Vojta49 81.?.?.?

Svíjíte se náramně, pane Mirdo. Ale marně. Řeč byla o Palestině a Palestincích. Z toho se nevykroutíte. A schovávání se za údajné autority Vám také nepomůže. Prostě a jednoduše ... prohrál jste, saláte. [mrknutí jedním okem]

246048

15.06.2011 13:59

Řízený rozklad pořádku – body zlomu. Konec starého světa (I)

RE: Nekřesťanské křesťanství

Vojta49 81.?.?.?

Co vyhubilo elasmosaury? Nebo enterodonty? Detaily nezná nikdo. Ale obecná odpověď je nabíledni, pane Bartošku. Byla to PŘÍRODA. Neboť všechny vlivy, které ovlivňují osudy živých organismů, se nazývají PŘÍRODA.

Lidé obvykle dělí přírodu na část "hodnou" a na část "zlou". Do té zlé obvykle řadí parazity. V laické veřejnosti převažuje názor, že hodných je většina a parazitů jen pár. A ty je třeba bez skrupulí vyhubit.

Pravda je úplně jinde. KAŽDÝ ZNÁMÝ ŽIVÝ TVOR MÁ SVÉHO PARAZITA. A obvykle ne jednoho. Každý parazit má také nejméně jednoho parazita. Takže převážnou část živé přírody tvoří parazité. Proč o nich mluvím?

Celoplanetární katastrofy či prudké změny životních podmínek jsou velmi řídkým jevem. Nastanou-li, vytvoří velký tlak na adaptační schopnosti živých organismů. Parazité naproti tomu vytvářejí tlak trvalý. Oni jsou příčinou neustálých závodů. Závodů ve zbrojení. Živé organismy stále zdokonalují své zámky (imunitní systémy) proti parazitům. A ti zase vyvíjejí stále nové a nové klíče, aby ty zámky dokázali odemykat.

A tak jsou parazité na jedné straně zřejmě hlavní silou evoluce a na straně druhé i příčinou vyhynutí značného množství živočišných i rostlinných druhů.

A ještě odpověď na Vaši rekci k otázce tzv. palestinského národa. Cituji Zahíra Músejna, člena výkonného výboru OOP:

Žádný palestinský národ neexistuje. Vytvoření palestinského státu je pouze prostředkem pokračování našeho boje proti státu Izrael za naši arabskou jednotu. Ve skutečnosti dnes není žádný rozdíl mezi Jordánci, Palestinci, Syřany a Libanonci. O palestinském lidu mluvíme dnes pouze z politických a taktických důvodů, protože národní zájmy Arabů vyžadují, abychom jako účinný prostředek boje proti sionismu vyzvedli existenci zvláštního 'palestinského národa'.

246079

22.06.2011 00:02

USA mluví o míru a připravují válku pro Súdán

RE: Vojna tu, vojna tam pre

Vojta49 81.?.?.?

> Ja typujem, že Čína/BRICS je pripravený k vode dolár.

Rozumím Vaší předpovědi, pane Oracle, i když v citované větě chybí sloveso "poslat". Ovšem soudím, že je chybná. Proč?

Kdo přijde o obrovské částky, pošle-li Čína k vodě dolar? No přece držitelé amerických státních dluhopisů. Tedy především Čína. Čína současně přijde o největší odbytiště své produkce. Zastavení exportu do USA vyvolá v Číně ohromnou nezaměstnanost. Znehodnocení dolaru způsobí také neschopnost Číny nakupovat ropu. Čína sice těží ročně cca 200 mil. tun své ropy, ale spotřebovává dvojnásobek. Nedostatek ropy povede k dalšímu hospodářskému poklesu. Výsledek? Děsivá ekonomická krize v Číně.

I když za posledních 15 let uteklo z Číny údajně 18 tisíc zkorumpovaných komunistických funkcionářů, kteří okradli svou zemi o 124 miliard dolarů, ti co zůstali by podobný nesmysl, jaký předvídáte, nikdy neudělali. Podřezali by si svou vlastní větev.

246557

22.06.2011 23:04

USA mluví o míru a připravují válku pro Súdán

RE: Vojna tu, vojna tam pre

Vojta49 81.?.?.?

Máte pravdu, pane Djb. Za současného stavu (dvojciferné meziroční růsty HDP v Číně) to opravdu vypadá tak, že Čína v horizontu pěti až deseti let dostihne USA. Tedy v tvorbě HDP. Ovšem k tomu aby Čína dosáhla americké kapitálové vybavenosti práce jí nebude stačit ani několik desetiletí. Na to klidně vsadím svůj nejlepší klobouk proti ohmatané placaté čepici s kšiltem.

Má-li Čína růst stejným tempem i dál, nutně musí růst i její dovozy surovin a ropy. A dovážet bez exportu lze jen - na dluh. Export je tedy pro další čínský růst naprosto nezbytný. To si čínské vedení samozřejmě dobře uvědomuje. Dokud tedy bude rozvojový svět ochoten prodávat své suroviny za dolary, budou Číňané za tytéž dolary rádi vyvážet své zboží do USA. A dál financovat americký státní dluh. Který kupodivu není zdaleka tak vysoký, jako jsou státní dluhy jiných vyspělých zemí. Samozřejmě že v poměru k HDP. A Číňany ani nenapadne na dolar útočit. Na to vsadím proti té jedné čepici klidně všechny své klobouky.

A předpověď pana Oracle? Do 4.7. zbývá pár dnů. Pak se ukáže. V této souvislosti ještě malou poznámku k panu Oracle. I když jsou některé Vaše závěry postavené na vratkých předpokladech, vážím si Vaší odvahy. Odvahy, předpovědět konkrétní datum pádu dolaru. A vystavit se tak případnému posměchu, ukáže-li se Vaše předpověď chybnou. Takovou odvahu zde má málo kdo. Až se Vaše předpověď nenaplní, já se Vám posmívat nebudu. Svůj názor na Vaši předpověď jsem už vyslovil a trvám na něm.

246625

24.06.2011 00:35

„Vraždící okurky“ aneb po kom se hází „střevní bakterií“?

RE: Přirozené příčiny.

Vojta49 81.?.?.?

Pane Bartošku promiňte, ale Vaše výroky jsou zoufalé. A nutí mě reagovat.

1. Bakterie si nedrží žádné geny pro různé příležitosti. Je tomu právě naopak. Geny si stavějí a vydržují svou bakterii. Za jediným účelem. Aby je ta bakterie zreplikovala. V co nejvyšším počtu.

2. Takže bakterie opravdu nemá schopnost nijak zasahovat do svého genomu. Ona jej (třeba pod tlakem prostředí) může jen chybně zreplikovat. Což vede v drtivé většině případů ke zkáze replikanta i s jeho chybným genomem. Jen v neuvěřitelně malém počtu případů se stane, že replikační chyba vybaví nového jedince novou vlastností, která se ukáže být účelnou. Třeba rezistencí na antibiotikum.

3. Vyšší organismy jsou na tom se svým genomem naprosto stejně. Tvrzení, že mají
> daleko větší genetický a biologický potenciál uchovávat informace obraného charakteru
je s prominutím do nebe volající nesmysl. Takové bludy jste přece nemohl nikde číst. Proč je tedy píšete?

246693

29.06.2011 23:29

Řecké hodiny tikají

RE: Řecko: Jak vypadá šílený sociální stát

Vojta49 81.?.?.?

Žije-li rodina na dluh, pořídila si dům na hypotéku, druhé auto na leasing, bere si spotřebitelské úvěry na dovolenou, ... ? A své dluhy splácí tak, že si na splátky půjčuje? Tomu se obvykle říká stupidita, pane Sašo. Nebo snad ne?

A vy soudíte, že činí-li totéž politická reprezentace země, není to stupidita, ale "politické přesvědčení"? Můžete mi prosím objasnit, v čem neodpovídá řecké státní mrhání skutečnosti? Není pravdou, že vrátní a řidiči v řecké státní společnosti Hellenic Petroleum berou 90 tis. Eur ročně (180.000,- Kč měsíčně)? Kolik tam asi berou obchodní referenti? A kolik vedení? To jsou ty Vaše "sociální výhody"?

To je podle mně neodpovědné mrhání státními prostředky. Prostředky, které navíc Řecko nemá a musí si je půjčovat. A řečtí politici to očividně činí s vědomím, že PO MÉM MANDÁTU POTOPA. Hlavně když já a mí blízcí budeme "za vodou".

Pravdu máte v tom, že podobnou tendenci mají politici všech zemí. Však také nalézt dnes stát bez dluhů je zázrak.

247019

04.07.2011 14:40

Existují dokonalé výrobky?

Ovšem Lukašenko si myslí něco jiného

Vojta49 81.?.?.?

Stačí zadat do Googlu "Lukašenko našel důvod běloruské ekonomické krize". Tím hlavním "satanášem" je dle něj Internet.

Takže žádní nezaměstnaní z Pobaltí. Nýbrž Lukašenkova stupidita. Tatáž nepoučitelná levicová stupidita, která dovedla KLDR k hladomoru.

Jenže Bělorusové mají na rozdíl od Severokorejců přece jen o něco lepší přístup k informacím. Právě prostřednictvím Lukašenkem tolik nenáviděného Internetu. A to je důvod, proč to jde s Lukašenkem s kopce. A on to dobře ví.

247332

05.07.2011 00:19

Existují dokonalé výrobky?

RE: Ovšem Lukašenko si myslí něco jiného

Vojta49 81.?.?.?

Myslíte, že hledím na Bělorusko a jeho problémy povrchně, paní Lin? A vidíte, mně to přijde právě naopak. Vy vidíte jeho největší problémy v údajné vnější podpoře revoluce (v jaké?), ve zdražování, ve školném, ... Ovšem uniká Vám ten naprosto zásadní problém. Který to je?

Běloruské podniky nevydělávají. 70% z nich je totiž státních. Jakých zisků dosahují české státní podniky? Sazka, Pošta, ČD, ŘSD, ČSA,... ? Jedna ohromná ztráta vedle druhé. Státní socialismus. Stejně tak hospodaří běloruské státní firmy. Vy jste přece ekonomka. Bělorusko má přibližně stejně obyvatel, jako ČR. V loňském roce dosáhlo příjmů do státního rozpočtu ve výši 16,2 mld. dolarů. Pro srovnání ČR v tomtéž roce cca 60 mld. USD. Vidíte ten rozdíl? To je výsledkem faktu, že Lukašenko

> vlastně zabránil rozkradení Běloruska

A to je tedy dost žalostný výsledek. Ovšem pochopitelný důsledek bránění privatizaci a soukromému podnikání obecně. To je ten skutečný výsledek Lukašenkovy diktatury.

Lukašenko ovšem peníze potřebuje. Tak si je tiskne. Inflace za 1. pololetí činí v Bělorusku 34%. Je nejvyšší na světě. Jinými slovy Lukašenko si bere úspory svých občanů. Bez ptaní a bez skrupulí. A Bělorusové to dobře vědí. Proto se bouří, paní Lin. Nikdo je k tomu nemusí nutit. Vy byste se na jejich místě bouřila také. Nebo ne? [mrknutí jedním okem]

247368

05.07.2011 17:31

Deset tezí Thilo Sarrazina

RE: Jsem moc rád, že editor zveřejnil článek, i když s jeho obsahem nesouhlasí

Vojta49 81.?.?.?

Protože přijímají imigranty, jsou dle Vás, pane Moudrostraku
> Německo a Skandinávie největší světové high tech mašinami.

To je samozřejmě do nebe volající nesmysl. Německo a Skandinávie jsou ekonomicky úspěšné proto, že jejich vzdělaní a pracovití podnikatelé vytvářejí pro ty méně vzdělané a pracovité pracovní příležitosti. Kdyby nebylo takto vytvořených pracovních míst, Turci i ostatní imigranti by jen těžko nalezli uplatnění v německé státní správě. Státní socialismus ještě v žádné zemi na prosperitu nevydělal. Nicht wahr?

A ještě mi dovolte pousmání na závěr. Vy, který tak zásadově odmítáte vše pravicové se zde servilně svíjíte před soukromým, tedy pravicovým vlastníkem webzinu. Ano, před člověkem, který kašle na Váš vysněný sociální stát a podniká. Riskuje své peníze a práci s cílem dosáhnout zisku. Vaše servilita jde tak daleko, že jste jej dokonce opakovaně povýšil na editora s velkým "E". Až takovou máte hrůzu z případného dalšího zákazu Vašich ideologických výlevů? [velký smích]

247400

06.07.2011 18:32

Deset tezí Thilo Sarrazina

RE: akorat jedna teze

Vojta49 81.?.?.?

Pan R. K. má v mnohém pravdu, pane Maxime. Hlavním důvodem nízké porodnosti ve vyspělých zemích je zhýčkanost. Lidé si na jedné straně přejí co nejvíce "užít". A to jde bez dětí snáz. A na druhé straně spoléhají na sociální systém, který se o ně ve stáří postará, i když zůstanou bezdětní. Moc pěkně se na toto téma zamýšlí ve svém blogu pan Kučík.

247454

02.08.2011 14:32

500 milionů otroků dluhu: Evropská unie je neofeudální kleptokracií

RE: Příjemné klábosení / vyjma tvého příspěvku! /

Vojta49 81.?.?.?

> Domnívá se někdo, že by v Číně mohl existovat ... ? [chechtot]

Cituji:

Na osmnáct tisíc zkorumpovaných čínských komunistických funkcionářů uteklo za posledních patnáct let ze země i s úplatky v odhadované výši 123,6 miliardy dolarů. Informace vyplývají ze zprávy zveřejněné na webu čínské centrální banky. Viz http://zpravy.e15.cz/zahranicni/ekonomika/zkorumpovani-cinane-vyvezli-ze-zeme-124-miliard-dolaru-661669

A co ti chytřejší, kteří dokázali majetek z úplatků legalizovat a neutekli? A co ti ještě chytřejší, kteří se dostali k majetku sice legálně, ale takříkajíc na hraně zákonů. Tedy nemravně?

V Číně dnes žije cca 130 dolarových miliardářů a PŘES MILION !!! dolarových milionářů. A jejich počet raketově roste. To je výsledek té správné levicové politiky čínských soudruhů? "Tak je to správne, tak to má súdruzi byť?" [velký smích]

249719

08.08.2011 11:36

Řecká krize: řecký státní dluh je neplatný

A co odpovědnost voličů?

Vojta49 81.?.?.?

Autor článku vychází ze zajímavého předpokladu. Že řecké vlády jsou dosazovány a řízeny bankovními kartely:

> Zatimco se Řecko právě potápí ... za což může poděkovat své zkorumpované vládě, která je řízena globálními bankovními kartely ...

A já hlupák až dosud žil v bludu, že o vládě své země rozhodují výhradně její občané. Ve volbách. Ovšem pokud tupé a chamtivé občanské stádo uvěří populistickým slibům politiků o blahobytu na dluh (státní dluhy se přece nesplácejí [chechtot] ) musí za svou hloupost nést odpovědnost. Prohlášením, že státní dluh je neplatný, se své odpovědnosti rozhodně nezbaví.

250153

09.08.2011 00:57

Řecká krize: řecký státní dluh je neplatný

RE: A co odpovědnost voličů?

Vojta49 81.?.?.?

Myšlenka, že lidé by měli sami řídit své životy a být odpovědni za své vlastní osudy je blud? Inu, jak myslíte.

Já naopak soudím, že jednoduché kellerovské modely světa ve formě "diskrétních, servisních a bůhvíjakých elit" mají jediný cíl. Vyvolat nenávist. Nenávist těch méně úspěšných vůči těm úspěšnějším. Nenávist vedoucí až k revoluci. Jejímž cílem je ukrást majetky těm úspěšným a svěřit je do správy těm "správným". Tedy ideologickým vůdcům revoluce typu páně Kellera. A všechny tyto nenávist vyvolávající a v revoluce ústící myšlenky vždy skončily stejně. V potocích krve a v devastaci nesmírných hodnot. Příkladů z historie máme nesčetně.

Závěr? Dokud se lidé nebudou ochotni učit (třeba jen z vlastní historie) a budou svou vlastní neschopnost postarat se sami o sebe svádět na jiné, nepolepší si. Na to můžete vzít jed.

Ovšem souhlasím s Vámi, že člověku je strašlivě nepříjemné si připustit, že se nedokáže správně rozhodovat. Bohužel bez správných rozhodnutí je život těžký. A je třeba hledat viníky vlastních problémů. A proto existuje tak mnoho lidí, kteří věří na "zlé elity" a ohlupují se navzájem frázemi o tom, kterak by ONI zakázali volby, kdyby ...

250260

09.08.2011 11:43

Řecká krize: řecký státní dluh je neplatný

RE: A co odpovědnost voličů?

Vojta49 81.?.?.?

Argument o tom, že menšina schopných (a proto bohatých) lidí vlastní většinu světového bohatství slýchám opakovaně, pane Bartošku. Lidé, kteří tento argument užívají předpokládají, že je to ŠPATNĚ. Vy nejspíše také. Ve skutečnosti je tomu právě naopak. Příčinou současného globálního úpadku je fakt, že schopní (bohatí) lidé kontrolují PŘÍLIŠ MALÝ PODÍL SVĚTOVÉHO BOHATSTVÍ.

Obrovskou část světového bohatství dnes totiž kontrolují vlády patologicky zbytnělých států. Kdo jsou ty vlády? Přece lidé, kteří hledají v ovládání ohromných (vždy jistých, případně na dluh pořízených) státních příjmů možnost svého vlastního zbohatnutí. Většinou neschopní demagogičtí populisté. V ČR dnes končí 85 korun ze 100, vynaložených konkrétním podnikatelem na produkci reálného zboží, v rukou nenasytného státu. Tak neždímaly své "chráněnce" ani ty nejtvrdší mafie v první polovině minulého století.

Závěr? Lidé musí odebrat svým vládám podstatnou část pravomocí. Zejména většinu státních příjmů. A zakázat jim, zadlužovat vlastní zemi. Kdo chce vládnout, ať prokáže, že to umí i s malým objemem eráru. Pak bude zas dobře.

250302

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Káva pro Zvědavce

37

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 75 čtenářů částkou 13 073 korun, což je 37 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 0

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 2

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Marián Kotleba se rozdáním 3 šeků po 1488 eurech dopustil ideozločinu a půjde sedět12.10.20 21:56 Slovensko 12

Počty zemřelých loni a dnes09.10.20 15:21 Česká republika 6

Studenti na slavné Karlové univerzitě chtějí "bezpohlavní systém"09.10.20 00:10 Česká republika 2

Byla pandemie plánována?08.10.20 21:48 Neurčeno 8

Hoří, hoří a ne a ne spadnout08.10.20 21:23 Jižní Korea 11

Vláda tvrdě zpřísňuje opatření. Na 14 dní se zavřou ZOO, bazény, posilovny, kulturní i sportovní akce08.10.20 16:43 Česká republika 7

Zákon o šmírování internetu vojáky prošel dál08.10.20 15:37 Česká republika 0

Už je to tady: Očkovaní na covid nebudou muset nosit roušky08.10.20 13:19 Česká republika 6

FB smazal Trumpovi 2x příspěvek, ve kterém píše, že chřipka je horší než covid07.10.20 10:35 USA 2

Zločin proti lidskosti06.10.20 21:22 Německo 0

Prymulovi jen tak přistál na účtu milión korun06.10.20 09:50 Česká republika 3

Petice proti náhubkům, testům na covid19 a dalším opatřením04.10.20 17:58 Česká republika 11

Švédsko otáčí? Nechce krimigranty z Řecka03.10.20 14:22 Švédsko 0

Měnové kurzy

USD
23,13 Kč
Euro
27,27 Kč
Libra
30,06 Kč
Kanadský dolar
17,58 Kč
Australský dolar
16,40 Kč
Švýcarský frank
25,44 Kč
100 japonských jenů
21,94 Kč
Čínský juan
3,46 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,47 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,83 Kč
1 unce (31,1g) zlata
44 144,38 Kč
1 unce stříbra
545,56 Kč
Bitcoin
273 073,65 Kč

Poslední aktualizace: 19.10.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 214 718