Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Vojta49

Nalezeno 1585 příspěveků, 9 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

02.06.2008 22:47

Velký naftový podvod

RE: hmmm... i.díl

Vojta49 81.?.?.?

Ano Stanko, mám na mysli jeho knihu "Sobecký gen". Nic nedbejte komentářů pana Pietrooa. On dodnes tuto knihu soudí jen dle jejího titulu a myslí si, že jejím předmětem je sobectví a jeho příčinou jsou geny.

Dál doporučuji pokračovat prací Červená královna od Matta Ridleyho. Pak třeba pochopíte, že přírodní zákony jsou čisté, spravedlivé a naprosto nestranné. Nikoho neprotežují a nikomu neubližují. Třeba pak sám uznáte, že pojem "poškodená časť spoločnosti" je nesmysl. Ano. Určitě existuje velká skupina nespokojených lidí. Zkuste se prosím hlouběji zamyslet nad pravou příčinou jejich nespokojenosti. Objevíte-li ji, budete velmi překvapen.

162376

03.06.2008 14:12

Velký naftový podvod

RE: hmmm... i.díl

Vojta49 81.?.?.?

Pane Datle, třeba zákon motivace je pro ekonomickou činnost jednotlivců základní hnací silou. Také se můžete podívat na zákon vzácnosti zdrojů, zákon rozložení bohatství ve společnosti a mnohé další. A ani fakt, že já jsem idiot, jim nezabrání, aby na Vás působily svou obrovskou silou. Přeji Vám krásný den s přírodními zákony.

162451

03.06.2008 13:57

Osobní zkušenost z demonstrace před Úřadem vlády dne 21.5.2008

RE: Tady už intelektuální diskuse nepomohou.....

Vojta49 81.?.?.?

Škoda. Víra, že po tomto životě dostaneme ještě další příležitost je krásná. Ale k bezpečnému vědění má stejně daleko, jako všechny ostatní víry. Pro mně je ta vzdálenost bohužel nepřekonatelná.

162452

04.06.2008 00:44

Velký naftový podvod

RE: hmmm... i.díl

Vojta49 81.?.?.?

Zákon motivace je pane Bartošku tím nejdůležitějším přírodním zákonem v živé přírodě. Vše živé, od jednobuněčných organismů až po lidstvo, je jeho důsledkem. Kdyby živé organismy ztratily svou základní motivaci k přežití a reprodukci, žádný život by na této planetě nebyl.

Máte-li zájem o hlubší studium, doporučuji následující autory: Maslowov, Herzberg, Vroom, Adams a Skinner. Případně též Mc Clelland.

162486

04.06.2008 01:14

Proč je letiště tak zajímavou investicí, když světu dochází nafta?

Dva druhy lidí

Vojta49 81.?.?.?

Je tomu skutečně tak. Na světě existují dva druhy lidí. Ti co umí investovat a ti ostatní. Vždy tomu tak bylo, je a bude.

Svěříme-li někomu z "těch ostatních" jakkoliv obrovskou sumu peněz, dříve či později ji promarní. A tak nezbývá, než se spolehnout na schopné investory. Oni si s letištěm poradí. A určitě lépe, než ti nejlepší státní úředníci.

162488

05.06.2008 11:29

Proč je letiště tak zajímavou investicí, když světu dochází nafta?

RE: Dva druhy lidí

Vojta49 81.?.?.?

Máte pane Spytihněve velmi krátkou pamětˇ. Byly doby, kdy i u nás vše patřilo státu a o všem rozhodoval byrokrat. Tento stav dodnes trvá třeba v KLDR a na Kubě. A že se tam lidé mají[mrknutí jedním okem]

V době, kdy AZNP Škoda byl státní podnik, z Š 105 si dělali v zahraničí legraci. Dnes, kdy tuto firmu řídí osvícený investor, o její produkty je všude ve světě zájem a její zaměstnanci mají jedny z nejvyšších platů.

>Není nad to svěřit věci do těch správných rukou.

162566

05.06.2008 11:04

Proč je letiště tak zajímavou investicí, když světu dochází nafta?

RE: Dva druhy lidí

Vojta49 81.?.?.?

Obávám se pane Sajdle, že si pletete právo s majetkem a demokracii se schopnostmi. Budete-li mít dostatek majetku i schopností, určitě si budete moci pořídit podobnou investici, jako je diskutované letiště.

Jenže. Takovým majetkem a schopnostmi disponují jen nemnozí, že? Tak tedy prosaďme "svobodu, právo a demokracii" JIM jejich majetky znárodnit! Co mi to jen připomíná?

162568

05.06.2008 14:37

Proč je letiště tak zajímavou investicí, když světu dochází nafta?

RE: Dva druhy lidí

Vojta49 81.?.?.?

Pro Vaši informaci drží největší balík akcií pan F.A. Porsche, další pak vnuk Ferdinanda Porsche - Ferdinand Piëch. Ten byl dokonce předsedou a CEO skupiny Volkswagen od roku 1993 do 2002. Dnes je předsedou dozorčí rady.

Řídí-li jakoukoliv firmu namísto vlastníka (za nic neodpovídající) úředník, je to bída a utrpení. Taková firma vždy a bez výjimky funguje jako černá díra na státní peníze. Včetně slavného ČEZu. Jeho údajně "skvělé výsledky" nelze totiž srovnat s žádnou rozumnou konkurencí.

162578

05.06.2008 16:45

Proč je letiště tak zajímavou investicí, když světu dochází nafta?

RE: Na co čekat...

Vojta49 81.?.?.?

Vy si zde pane Spytihněve pohráváte s myšlenkou virtuálního lágru. Syt, v bezpečí a teple u svého počítače.

Já mám v živé paměti otcovo vyprávění o opravdovém lágru. Namísto čipování jen tetování, namísto služebního procesu práce v lomu, namísto louskání švábů tajná konzumace vlastnoručně nakládaného "salátu" ze šťovíku proti kurdějím. Chemikálií nebylo, museli si vystačit s tyfem. V horečkách možná také "žvatlali růžové moudrosti".

Trochu to vypadá, že nacistický koncentrák je proti dnešnímu "strašlivému světu" ve Vašich očích růžovou zahradou. Mohl byste mi zkusit naznačit, co by se v tomto světě mělo změnit, abyste byl alespoň trochu spokojen? Slibuji, že když Váš návrh bude racionální a nebude v rozporu s přírodními zákony, rád se připojím.

162585

05.06.2008 16:53

Velký naftový podvod

RE: hmmm... i.díl

Vojta49 81.?.?.?

Rád Vám napíšu jednoduchou definici, když Vy mi nejprve napíšete jednoduchou definici obecné relativity. To je také přírodní zákon.

A které jsou vlastnosti přírodních zákonů? Třeba tyto :
Přírodní zákony jsou pravdivé. Nikdy nebyl opakovaně porozorován žádný jev daný zákon vyvracející. Jsou univerzální. Platí kdekoli ve Vesmíru. Jsou také absolutní. Nic ve Vesmíru je neovlivňuje. Jsou všemohoucí. Všechno ve Vesmíru se jim musí podřídit. Jsou zachovávající. Obecně zachovávají veličiny. Často jsou vyjádřením nějaké symetrie v přírodě. Jsou typicky teoreticky reverzibilní. Platí, i kdyby se otočil běh času (neplatí pro některé kvantové jevy). Jsou stabilní. Zůstavají neměnné od svého objevení...

Omluva panu editorovi za OT, pan Bartošek je neoblomný.

162589

07.06.2008 14:42

Zrušte předměty, které jsou produktem střední třídy

RE: Spousta věcí v osnovách chybí

Vojta49 81.?.?.?

Naprostý souhlas, pane Kevine. Většina rodičů neumí zformulovat základní mravní princip člověka. Natožpak nějaké vyšší principy. Jak je má potom vysvětlit svým dětem?

Jen se trochu bojím, že to neumějí ani mnozí učitelé ze základních škol.

162700

07.06.2008 14:52

Proč je letiště tak zajímavou investicí, když světu dochází nafta?

RE: Dva druhy lidí

Vojta49 81.?.?.?

> ... přeorávají a plení skrze nás náš domov, naši planetu?

Naši planetu pane plení lidé, kteří mají k osvíceným investorům daleko. Pytláci i legální rybáři, ilegální těžaři dřeva, velrybáři, kšeftaři s nebezpečnými odpady i prostí venkované, pálící ve svých topeništích plasty.

Ti opravdu bohatí a osvícení investují obvykle v souladu s právními normami i ekologickými požadavky. Nebo uvedete příklady, kdy tomu tak není?

162702

08.06.2008 12:23

Proč je letiště tak zajímavou investicí, když světu dochází nafta?

RE: Dva druhy lidí

Vojta49 81.?.?.?

I autor článku připouští, že tito investoři nejednají v rozporu se zákonem, spíše využívají jeho mezeru. Evoluce nás lidi vybavila k tomu, hledat zisk všude, kde to není výslovně zakázané.

Zkuste se podívat na pojem "Dilema (tragedie) společné pastviny" třeba na http://www.blisty.cz/art/39146.html

162754

15.06.2008 13:09

Sarkozy pracuje na plánu jak obejít irské referendum

RE: Služebník Ďábla Sarkozy....

Vojta49 81.?.?.?

Co myslíte, pane Vladuno. Existuje v lidské historii příklad toho, jak Vy pravíte, "že se všechno samo jednoho dne ze..alo"? Tedy opravdu SAMO, bez vnějšího vlivu?

Pokud ne, z čeho pramení Váš "optimismus"?

163223

15.06.2008 14:03

Zbigniew Brzezinski: svědecká výpověď v americkém senátu

RE: Tak nevím - zbytečné obavy

Vojta49 81.?.?.?

Navrhnu ještě jeden scénář.

Tato planeta v pohodě uživí asi 20 miliard lidí. Předpokladem je jediné. Dostatek energie. Umíme ji z jádra vyrobit? Rozhodně ano.

Explozivní růst populace se zastaví tam, kde bylo dosaženo určitého stupně vzdělanosti obyvatel. Roste vzdělanost lidí na této planetě? Rozhodně ano.

S rostoucím počtem lidí na Zemi se zvyšuje pravděpodobnost výskytu mimořádně disponovaných mozků typu da Vinci, Tesla, Einstein. Jejich invence pomůže vyřešit to, co se dnes některým jeví jako neřešitelné. Roste objem populace? Rozhodně ano.

Takže klidně spěte pane Bartošku. Nová éra barbarství nebude.

163225

15.06.2008 23:53

Zbigniew Brzezinski: svědecká výpověď v americkém senátu

RE: Tak nevím - zbytečné obavy

Vojta49 81.?.?.?

Vy si opravdu myslíte, pane Mirdo, že příslušníci elit jsou bezmozci, kterým záleží jen na jejich bohatství a uchvácení co největší porce moci? Že je jim lhostejné, kde a jak budou žít jejich děti, vnuci, pra...?

Mě zkušenost naučila, že je tomu právě naopak. O budoucnost se vůbec nestará většina takzvaných "obyčejných lidí". Ti se dokonce bojí i svobody se samostatně rozhodnout. Ať za ně raději rozhodne někdo jiný. Nebo umíte vysvětlit, proč zcela anonymní internetovou petici proti radaru podepsalo jen 1 (slovy jedno!) procento jeho údajných odpůrců?

Tak se ani Vy, pane Mirdo, ničeho nebojte. Elitám nemusíme nic vysvětlovat. Ony se o nás, obyčejné lidi, opět postarají. Tak, jako tomu bylo vždy v dějinách lidstva až podnes (s výjimkou případů, kdy elity byly zcela eliminovány lůzou).

Poučení? Hlavně nepřipustit, aby o fungování světa (čti o distribuci moci a bohatství) rozhodovali "prostí lidé".
To je krom kosmických katastrof jediná reálná hrozba lidstvu a jeho budoucnosti.

163261

16.06.2008 00:07

Sarkozy pracuje na plánu jak obejít irské referendum

RE: Služebník Ďábla Sarkozy....

Vojta49 81.?.?.?

Janko, Janko. Schválně. Bez velkého googlování. Kolik přírodních zákonů jste schopen okamžitě vyjmenovat? Je-li jich alespoň deset, omlouvám se. Většina lidí nedá dohromady ani tři.

A co myslíte? Co víc ovlivňuje náš život? Údajné tajuplné propojení latiny s matematickými symboly nebo spíš přírodní zákony? Mnozí soudíme, že jsou to ty přírodní zákony.

A proto by bylo možná dobré uvést příklad, kdy nějaký systém překročil svou mez soudržnosti a rozpadl se bez vnějšího vlivu.

163262

16.06.2008 00:44

Zbigniew Brzezinski: svědecká výpověď v americkém senátu

RE: Tak nevím - zbytečné obavy

Vojta49 81.?.?.?

Omyl, pane Bartošku. Lůza jsou lidé, chudí duchem, nikoliv majetkem. Znám mnohé příslušníky lůzy, jejichž majetky (získané většinou nečestně) se čítají v desítkách milionů. A naopak, někteří příslušníci intelektuální elity žijí velmi skromně, až asketicky.

Vaše další katastrofická vize, kterak "systém začne ve velkém produkovat lůzu" je s prominutím směšná. I v tom Vašem materiálním pojetí. Materiální bohatství průměrného obyvatele této planety rok od roku neuvěřitelně roste. A spolu s ním i bohatství duchovní. Takže té Vaší materiální lůzy bezpochyby ubývá.

A že jsou tací, jejichž blahobyt neroste či dokonce klesá? Určitě. Jde většinou o lidi, kteří nejsou schopni ničeho jiného, než kručet nad svým údělem v hospodě či v internetové diskusi a domáhat se toho, aby se "systém" o ně postaral. A systém se o ně postará, až se přiblíží ke skutečné chudobě. A kolik je těch opravdu chudých, bez střechy nad hlavou?

Obávám se, pane Bartošku, že obsedantní vize různých katastrof a kolapsů nesvědčí o dobrém zdraví svého nositele. Dělejte s tím něco. Rád čtu Vaše příspěvky.

163269

16.06.2008 12:57

Sarkozy pracuje na plánu jak obejít irské referendum

RE: Služebník Ďábla Sarkozy....

Vojta49 81.?.?.?

Tak rotační zákon v živé přírodě vskutku neznám. Uvedete zdroj, z něhož čerpáte nebo jste jej právě "objevil"? Živé přírodě je blíže Váš "pulsní" model. Někdy se tomu říká "životní cyklus se zúženým začátkem a koncem (zdroj R. Dawkins)". Je pro své nositele výhodnější, než nepohlavní rozmnožování, pro daleko vyšší variabilitu a tedy možnost rychlejšího vývoje druhu.

Ač Vaše tělo dnes obsahuje cca na 70 až 100 bilionů buněk 240ti typů, začalo svou životní pouť jako jediná buňka. A celý svůj fylogenetický potenciál, zděděný po Vašich předcích, nakonec soustředíte opět do jedné jediné buňky, jejímž prostřednictvím (možná) zajistíte pokračování své genetické liniie do budoucna. Takže o žádné rotaci nemůže být řeč.

Ale nějak jsme odbočili od těch "systémů", které se rozpadají samovolně zevnitř. Pořád žádný konkrétní příklad.

163305

17.06.2008 14:59

Zbigniew Brzezinski: svědecká výpověď v americkém senátu

RE: Tak nevím - zbytečné obavy

Vojta49 81.?.?.?

Celý Severoamerický kontinent i s celou Afrikou obývá pane Bartošku jen něco málo přes jednu miliardu lidí. Asii 4 miliardy! A daří-li se rok od roku obyvatelům Asie výrazně lépe (a o tom není pochyb, Čína i Indie vykazují téměř 10tiprocentní meziroční růst), může Afriku i severní Ameriku klidně sužovat hladomor, statisticky se pozemšťané mají prostě lépe. S tím nic nenaděláme.

Děti budou i nadále strádat tam, kde si je nevzdělaní a neodpovědní rodiče budou dál pořizovat jen pro rozkoš ze sexu. S tím také nic neuděláme.

A kriminalita? Zkuste se někdy podívat na statistiky IQ kriminálníků. Všude po světě se průměr pohybuje pod 80ti body. A jak se asi bude vyvíjet kriminalita, bude-li společnost (v bohatých zemích) i nadále slepě podporovat masívní porodnost v problematických rodinách? Tato slepá sociální politika vede k tomu, že v průměru klesá IQ i vzdělanost populace. V tom máte naprostou pravdu.

Na vině ovšem není konzum, illumináti ani jiný ze zde propagovaných bubáků. Tam, kde dříve (jen před několika málo generacemi) fungoval přírodní výběr a zmetci byli přirozeně eliminováni, tam dnes nastoupila luxusní sociální síť, která zřetelně protežuje právě ty nejneschopnější. A oni se množí jako králíci. A ještě si mnohdy stěžují, že dostávají málo!

A to je tou pravou příčinou všeobecného úpadku morálky, vzdělanosti i kultury. A s tím by se mělo co nejrychleji NĚCO DĚLAT.

A ještě poděkování na závěr za pasování na rozumného člověka. Mně to potěšilo a Vás to nic nestálo. Tedy na revanš. Myslím, že do blázna máte daleko. Naopak Vám to obdivuhodně rychle "pálí". Jen chybí trochu více životní zkušenosti. A ta určitě přijde.

163389

18.06.2008 13:39

Svoboda až příště

RE: ...

Vojta49 81.?.?.?

Tedy pane/paní Cype, vůbec nerozumím tomu, co zde ještě hledáte. Vždyť na cestě ke komunismu jsou už dlouho společnosti na Kubě a v KLDR! Neodkladně tam emigrujte. Určitě se vám velmi uleví.

A mohu-li poprosit, vezměte s sebou co nejvíce takových, kteří smýšlejí jako Vy. [velký smích]

163481

18.06.2008 14:31

Zbigniew Brzezinski: svědecká výpověď v americkém senátu

RE: Tak nevím - zbytečné obavy

Vojta49 81.?.?.?

Doporučuji pane Němče následující počteníčko http://cz.altermedia.info/z-domova/kolik-nas-stoji-jedna-romka_3847.html

A věřte, že s ochuzeným uranem to nemá pranic společného.

163484

18.06.2008 21:33

Svoboda až příště

RE: ... byl někdy někde komunismus prosazen?

Vojta49 81.?.?.?

Tato otázka má pane Méďo Béďo stejný smysl, jako otázka "zná někdo zemi, kde létají pečení holubi do ...?" Co myslíte. Proč jsou obě otázky stejně přitroublé?

Protože létání pečených holubů je v příkrém rozporu s několika přírodními zákony. A základní principy komunismu rovněž. Co z toho plyne? Pečení holubi nikdy nebudou létat a ideologie komunismu nemá ani tu nejmenší šanci na "prosazení". Opakovaná historická zkušenost lidstva je toho dokonalým dokladem.

Je mi líto všech, kteří se snaží napravit náš "zkažený svět" a přitom nemají potuchy o principech, na jejich základě funguje. A přitom by stačilo tak málo. Namísto plácání nesmyslů v internetových diskusích trochu studovat.

163505

18.06.2008 22:30

Zbigniew Brzezinski: svědecká výpověď v americkém senátu

RE: Tak nevím - zbytečné obavy, to: Vojta49

Vojta49 81.?.?.?

Všichni zde volají po spravedlnosti a co nejširší účasti mas na politickém rozhodování. Tak si to pojďme trochu rozebrat.

Co je to politika? To je správa věcí veřejných. Ovšem co jsou to ty věci veřejné? To jsou téměř výhradně peníze. A o tom, jak se rozdělí ve prospěch bezpečnosti státu a jeho občanů (armáda a policie), výchovy mládeže (školství), dopravy, atd. rozhodují politici. Nejen na celostátní, ale i na komunální úrovni.

Kde se berou tyto peníze? Samozřejmě z našich daní. A teď přijde ta obrovská nespravedlnost. Pan Pilný, který odevzdal ve prospěch správy věcí veřejných na daních milion, má stejný jeden hlas ve volbách (referendu, ...), jako pan Lempl, který nedal ani korunu!!! Proč má pan Lempl stejné právo rozhodovat o společných penězích, jako pan Pilný? Není to hrubě nespavedlivé?
Tento problém byl v minulosti již vyřešen, viz "berní census".

Jsem hluboce přesvědčen, že přímou demokracii lze realizovat. Ovšem za podmínky, že rozhodovací právo jedince bude úměrné jeho vkladu do společné pokladny. Země, kde by o důležitých věcech rozhodovali páni a paní Pilní a všem Lemplům by byla účast na rozhodování maximálně omezena by mohla být rájem na zemi. A taková země by určitě snadno vyřešila i rozumnou sociální síť.

163507

18.06.2008 23:31

Svoboda až příště

RE: ... byl někdy někde komunismus prosazen?

Vojta49 81.?.?.?

Silná slova a žádné činy, pane Méďo Béďo. Formulujte tedy ty skvostné základní principy komunistické ideologie. Pak je podrobíme analýze z pohledu příslušných přírodních zákonů a uvidíme, kdo plácá nesmysly.

163509

19.06.2008 16:37

Zbigniew Brzezinski: svědecká výpověď v americkém senátu

RE: Tak nevím - zbytečné obavy, to: Vojta49

Vojta49 81.?.?.?

Opravdu si nerozumíme, pane Stanko. V realitě je tomu tak. Více než 50 % populace nemá znalosti a schopnosti nezbytné k tomu, se správně rozhodovat. To jsou v mé terminologii oni neschopní Lemplové. To jsou lidé, kvůli kterým kvete konzum, v jejich skupině je drtivá většina nezaměstnanosti, z jejich skupiny pochází většina kriminality. Tato skupina díky sociálnímu systému neustále bytní na úkor skupiny lidí schopných, Pilných.

Neschopný člověk sebe sama většinou řadí mezi ty velmi schopné. Jeho neschopnost mu brání zjistit i to, nakolik je sám neschopný (doklad tohoto tvrzení viz třeba http://www.blisty.cz/files/isarc/0001/20000121m.html ). Pěkná je také anketa o tom, jaký kdo je řidič. Více než 80% lidí se považuje za velmi nadprůměrné řidiče.

Tato skupina lidí se není ochotna naučit ani základním principům fungování přírody a lidské společnosti. Díky víře ve své mimořádné schopnosti jsou ovšem skálopevně přesvědčeni, že:

1. jsou kýmsi vykořisťováni, vždyť oni si přece zaslouží výrazně vyšší plat,
2. jim "systém" brání v seberealizaci, neboť oni jsou díky svým mimořádným schopnostem povoláni rozhodovat, hlavně o těch ostatních,
3. jim nebude nikdo nic vykládat o nějakých přírodních zákonitostech, oni se přece nepotřebují nic učit, vědí toho i tak dost, aby mohli napravit tento náš "zkažený svět".

A určitě máte pravdu v tom, že můžeme dopadnout jako starý Řím. Nezvrátíme-li trend růstu podílu neschopných v lidské společnosti, doplatíme na to.

163544

19.06.2008 16:56

Svoboda až příště

RE: ... byl někdy někde komunismus prosazen?

Vojta49 81.?.?.?

O tom, že vesmír, pozemská příroda a s ní i člověk podléhají přírodním zákonům, není pane Méďo Béďo pochybností. Na tom my dva nic nezměníme.

Chápu, že vždy budou existovat lidé, usilující o sestrojení perpetua mobile. Ten sen je ve své podstatě okouzlující. Já mám tu smůlu, že jsem z podobného snění už vyrostl. A proto znovu pravím. Zákon zachování hmoty a energie nedovoluje sestrojit perpetum. Zákon základní motivace živých organismů, zákon přírodního výběru, zákon vzácnosti zdrojů a mnoho dalších nedovoluje prosazení ideologie komunismu v praxi. Je mi líto.

A ještě varování. V dějinách už lidé učinili mnoho pokusů, obejít či přelstít přírodní zákony. Bez výjimky vždy to skončilo katastrofou. Takže račte. Rozevřete křídla své víry a skočte.

163546

23.06.2008 16:33

Proč je dobré poslat politickou korektnost k čertu

RE: nastal ten pravy cas

Vojta49 81.?.?.?

Několikrát jsem si přečetl poslední odstavec Vašeho příspěvku, pane Jene. A zkusil jsem si představit, jak by svět fungoval dle Vašich idejí:

1. Všichni bohatí (vesměs chytří, vzdělaní a pracovití lidé) se s okamžitou platností přestanou starat o své "sobecké" zájmy a všechny své síly věnují "dobru, spravedlnosti a důstojnému žití všech" ostatních.

2. Začnou své majetky vynakládat na obživu dětí těch, kteří dělají děti ve velkém jen z potěšení ze sexu, o jejich budoucnost se nestaraje. Ti v náhlém blahobytu svou reprodukční aktivitu ještě stupňují.

3. Starost o miliony dětí add 2) nedovoluje bohatým si pořídit děti vlastní.

4. Tato generace bohatých vymírá bez majetku a potomstva a jejich funkce se ujímají ti méně bohatí.

5. Děti bezstarostných rodičů add 2) jsou též bezstarostné a pořizují si houfy vlastních dětí, o něž se opět mají (ve jménu lásky a dobra) postarat jiní.

6. Bez vlastního potomstva vymírá i skupina těch méně bohatých. Již není bohatství. Zbývají už jen chudí (majetkem i duchem). Jsou jich desítky miliard.

CO DÁL?

163783

25.06.2008 02:20

Proč je dobré poslat politickou korektnost k čertu

RE: nastal ten pravy cas

Vojta49 81.?.?.?

> hmotné rozdíly nejsou v žádném případě způsobené lidskou přirozeností, ale uměle ideologiemi, zneužitými náboženstvími a kořistnickými systémy založenými právě na maskované snaze jejich ideologů získat a udržet moc a mít se společně s nezbytným počtem svých lokajů a bodygárdů lépe než ti méně šťastní ...

Víte pane, kdysi jsem z donucení musel studovat cosi, čemu se říkalo "vědecký komunismus". Všichni včetně přednášejících věděli, že je to nebezpečný blábol. A Vy nám jej zde zkoušíte znovu přednášet. Proč? Vás nepoučily desítky milionů vyvražděných a stovky milionů trpících lidí? Vy snad nevěříte historikům?

Zkusím bez emocí vyvrátit Váš základní blud. Dle Vás jsou si všichni lidé rovní. Na počátku dvacátého století žili na území naší dnešní vlasti čtyři pánové s manželkami. František Křižík, Karel Čapek, Jaroslav Heyrovský a Dezider Lakatoš.

První tři z nich po sobě zanechali lidem ohromné bohatství. A několik málo vzdělaných potomků. Rodina Lakatošova po sobě zanechala především hořkost okradených. A dnes čítají všichni potomci tohoto páru v páté generaci již více než 500 lidí. Jde většinou o funkčně negramotné občany, žijící z trestné činnosti a sociální podpory. Protože ta je velmi štědrá, lze oprávněně očekávat, že v další generaci (rok 2020) přesáhne jejich počet 1000. Bude-li každý další Lakatoš mít jen 4 děti, bude na konci tohoto století žít v Čechách na čtvrt milionu potomků rodiny Lakatošů!

Dle Vaší teze jsme si všichni rovni. Dnešní Lakatošové jsou skutečnou spodinou společnosti. O tom určitě nebude sporu. A to i přes fakt, že žijí již pět generací ve společnosti kulturních, čestných a tvořivých lidí typu Křižík, Čapek či Heyrovský. A teď ona zásadní otázka. Která ideologie či náboženství těm chudákům Lakatošům po celé dvacáté století vymývala mozky tak, že se stali onou spodinou? Proč tatáž ideologie nevymyla mozky zbývajícím třem pánům a jejich potomkům?

Další důležitá otázka. Jestliže se na mentalitě Lakatošů za posledních pět generací nepodařilo nic zásadního změnit, nelze racionálně předpokládat, že se to podaří v následujících generacích. A přidají-li se k Lakatošům klany Bodijů, Žigů, Kotlarů, Dunků, Červeňáků, Rakašů, Bílých, ... ? A každý z nich bude mít na konci století statisíce lidí? Co bude potom?

163881

25.06.2008 15:04

Proč je dobré poslat politickou korektnost k čertu

RE: nastal ten pravy cas

Vojta49 81.?.?.?

Nevím, zda správně rozumím položené otázce, pane Bartošku. Lidská společnost je přece nedílnou součástí přírody, tedy všech ekosystémů. Vytrhneme-li ji, okamžitě bez ostatních částí přírody zahyne.

A startovací lajna? Jakoupak měl asi výhodu mezi ostatními ševci ten se jménem Baťa? A co syn klempíře z Vratislavic, jehož jediným vysokoškolským vzděláním byly přednášky, které chodil poslouchat načerno? Ano, mluvím o pánu jménem Ferdinand Porsche. Jakou výhodu měl zcela nedávno před ostatními podnikateli pan Jančura, zakladatel a jediný majitel Student agency?

Vaše představa, že majetek je zdrojem moci neschopných je naprosto mylná. Získá-li (dědictvím či jinak) velký majetek člověk malého ducha, nedokáže jej udržet, natož rozmnožovat. Zkuste se zamyslet nad životy lidí typu Presley, Monroe či Jackson.

163909

25.06.2008 16:20

Proč je dobré poslat politickou korektnost k čertu

RE: nastal ten pravy cas

Vojta49 81.?.?.?

Pojďme si zrekapitulovat, pane Jene, Vaše odpovědi na mé zásadní otázky.

1. Proč 5 generací Lakatošů zůstává spodinou společnosti, ač výchovné vlivy církve, školy i společnosti jsou na ně po celou dobu jejich života stejné, jako na ostatní spoluobčany?

Vaše odpověď : Ne všichni Lakatošové jsou spodinou. (Souhlasím, vždy existují výjimky.) Ovšem co ta většina? Tu zamlouváte tím, že mě osočujete z rasismu.

2. Neschopní lidé se rozmnožují výrazně rychleji, než lidé schopní. Stačí projít oficiální statistiky porodnosti rómské menšiny v Čechách, afroameričanů v USA či muslimů v Rusku.
Ještě za Vašeho života (odhaduji-li správně Váš věk maximálně na 25 let) budou USA i Rusko čelit zajímavým problémům. Dnešní menšiny se stanou většinami. Co asi budou "demokraticky" chtít?

Vaše řešení : Prostě je převychováme. Fakt, že se to v předchozích generacích pranic nedařilo, budeme ignorovat. Fakt, že převýchova lidí byla jedním z diletantských a proto také nezdařených cílů komunistické víry (viz Lysenko), budeme rovněž ignorovat. Ovšem nám se to v budoucnu jistě nějak podaří. Jak? Tím se nebudeme trápit, máme na starosti "důležitější" věci.

Víte pane Jene, rozumím Vám. Když jsem byl mlád jako Vy, také jsem byl rozhněvaným mladým mužem. A stejně jako Vy jsem měl pocit, že tento svět (nejhorší ze všech možných) musím spasit.

O něco později jsem pochopil důležitou věc. Chci-li něco opravovat, musím nejprve porozumět tomu, jak ta "vadná" věc funguje. Nebo Vy byste si pustil k opravě motoru svého auta člověka, který tvrdí, že zdrojem jeho vrčení jsou permoníčci uvnitř?

Mnoho z toho, co jste zde zatím předvedl, je bohužel z kategorie "permoníčků". A přesto chcete opravovat. Ve Vašich argumentech převažuje víra nad věděním. A víra strašlivě omezuje rozhled člověka. Ona Vám dá jednoduché a rychlé odpovědi na většinu složitých otázek. A na každou složitou otázku existuje nejméně jedna jednoduchá a zaručeně nesprávná odpověď.[chechtot]

Zkusme si na závěr položit poslední jednoduchou otázku. Co řídí tento Svět? Zlí zbohatlíci, Bůh, Židé, Illumináti, Prozřetelnost, Bildenberg, Bush, jemnohmotná energie, ufouni, inteligentní designér, ...? Věřit můžete čemukoliv. Skutečnost je ovšem jiná. Tento Svět řídí od jeho vzniku jen a výhradně přírodní zákony.

A ty je třeba znát, chceme-li pochopit, jak tento svět funguje. To je to ZÁKLADNÍ A NEJPODSTATNĚJŠÍ VĚDĚNÍ na světě. Ruku na srdce, pane Jene, kolik přírodních zákonů jste schopen vyjmenovat? A zejména těch, dle nichž funguje lidská společnost. Vždyť Vy ji chcete mermomocí napravovat. Myslíte, že lze cokoliv činit v rozporu s přírodními zákony? Mnozí se o to pokoušeli. Výsledky byly vesměs strašlivé.

163914

30.06.2008 13:48

Rodičům bude zakázáno vozit děti na sportovní akce

RE: Přímá demokracie

Vojta49 81.?.?.?

Proti víře pane Kevine nic nezmůžete. Ať už je jakákoli.

164207

30.06.2008 14:15

Již vzhůru, cenzoři této země, již vzhůru všichni, jež strach zhnět

RE: Možná by se měla cenzurovat TV....

Vojta49 81.?.?.?

> Jiné vysvětlení závadné počínání Novy nemá.

Samozřejmě, že má. Tuto strukturu zpráv i zábavných pořadů si přeje většina diváků Novy. A Nova se samozřejmě přáním svých diváků musí řídit. Vždyť by jí mohla klesnout sledovanost!

Není to překrásná ukázka přímé demokracie? Co říkáte, paní Jarmilo?

164209

01.07.2008 00:44

Již vzhůru, cenzoři této země, již vzhůru všichni, jež strach zhnět

RE: Možná by se měla cenzurovat TV....

Vojta49 81.?.?.?

Nezávidím Vám, pane Mirdo. Žít s Vaší vírou musí být tragedie. Všichni kolem Vás se spikli, a už po Vás jdou ... [chechtot] Co?

Podobná "moudra" vyslovují lidé, kteří v životě nezorganizovali ani turnaj v Člověče nezlob se. Víra, že lze v naprostém utajení vést milionové výzkumné projekty, stamilionové ověřovací poloprovozy a miliardové finální akce k ovlivňování psychiky davů je čistá paranoia. NELZE!

Krom toho. Psychiku davů netřeba nijak zvláště ovlivňovat, pane Mirdo. Průměrná úroveň davů za posledních pět generací těžce upadá. A vůbec to není důsledek spiknutí. Je to důsledek prostinkého faktu. Inteligentní lidé si pořizují jedno, maximálně dvě děti. Imbecil s debilkou jich "nasekají" klidně osm. Však on se jim o ně stát postará.

Se všeobecným úpadkem intelektuální úrovně člověčenstva pak souvisí i Váš poslední omyl. Lidé si vůbec nepřejí svobodu. Většina "prostých" lidí se svobody bojí. Proč asi? No protože žít svobodně znamená se také svobodně rozhodovat. A za svá rozhodnutí pak nést odpovědnost. Ó přírodo, jen to ne!

Ptáte se po důkazech? Pohleďte, kolik lidí v průzkumech údajně odmítá radar. Prý až 6 milionů občanů ČR. A kolik že se sebralo podpisů v anonymní internetové anketě, kde se ti svobodymilovní měli projevit? Necelá dvě procenta! K smíchu.

164245

03.07.2008 21:57

Reálný dotyk Systému

RE: Pan Peter,

Vojta49 81.?.?.?

> este pred druhou svetovou vojnou cigani kocovali aj na slovensku

Nejen na Slovensku, pane Dharmo. Oni kočovali v celé naší tehdejší společné ČSR. Na četnické stanici obvykle způsobila zděšení zpráva, že cikánská tlupa dorazila do jejich rajonu. Cikáni byli totiž tehdy povahově stejní, jako dnes. To jest, pro své okolí nesnesitelní. Až na pár výjimek (řemeslo či muzika), opět stejně jako dnes.

Domněnka, že většinu cikánů lze za několik generací přeměnit ve slušné lidi je bohužel nepodložená. Je-li dnes většina jejich populace funkčně negramotná (a byla taková i před několika generacemi), ani sebelepší převýchova z nich neučiní po několika generacích vzdělanou střední třídu. Já vidím naději jen v genetických změnách.

164355

03.07.2008 22:56

Reálný dotyk Systému

RE: Pan Peter,

Vojta49 81.?.?.?

Zajímavá otázka. Jak způsobit, aby se dvěma nevzdělatelným rodičům narodilo vzdělatelné dítě? Genetici už jsou blízko, nebojte se.

Nezdaří-li se to a porodnost romské a neromské populace v ČR se bude vyvíjet dle stejného schematu, jako dnes, bude skladba obyvatelstva ČR na konci tohoto století vypadat tragicky. Na 12 milionů Čechů, Moravanů, Slezanů a dalších imigrantů bude připadat 27 milionů Romů. Pak teprve nastane ta pravá "integrace kultur".

Představy, že lze výchovou či jiným (jakým?) působením zásadně změnit genetickou výbavu jedince je s prominutím diletantská. Mají-li oba rodiče IQ kolem 70, je téměř jisté, že IQ jejich dětí bude oscilovat od 60 do 80. A oba víme, že lidé s takovouto "výbavou" jsou nevzdělatelní a v současné společnosti trpí i takzvanou funkční negramotností (nejde o neschopnost číst). Lékaře, programátory ba ani operátory obráběcích center z nich prostě nevychováte. Je mi líto.

164360

03.07.2008 22:55

Reálný dotyk Systému

RE: Pan Peter,

Vojta49 81.?.?.?

Vaše víra, pane Jene Smithi, je dětinská. Vy si opravdu myslíte, že jste "úplně stejný člověk" jako třeba následující pánové?

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) - 210
Emanuel Swedenborg (1688-1777) - 205
Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) - 205
Blaise Pascal (1623-1662) - 195
Bobby Fischer (1943-) - 187

Tak to nezbývá, než Vám pogratulovat[velký smích]

164363

04.07.2008 00:37

Reálný dotyk Systému

RE: Pan Peter,

Vojta49 81.?.?.?

> Opravdu máte pocit, že jde o nevzdělatelný ...

Žádné pocity, pane Hanku. To co uvádím, je čistá a exaktní statistika. A vězte, že vůbec nejde jen o menšinu v ČR. Povšimněte si laskavě, na to ohromné množství nářků nad klesající úrovní vzdělanosti, odpovědnosti, morálky, ...(obecně kvality) občanů v USA. A zkuste odhadnout, jak se mění poměr mezi počtem bílých (průměrné IQ 100) američanů a afroameričanů (průměr 80).

Vaše námitka k IQ je naprosto oprávněná. Oba však víme, že hodnota klasického (testovatelného) kvocientu je v korelaci s dosažitelnou úrovní možného vzdělání jednotlivce. Navíc je vše ještě o průměrech. V nich se vždy najdou světlé výjimky, které mnozí považují za předzvěst budoucího zlepšení. Statisticky jsou ovšem nevýznamné.

164367

05.07.2008 00:25

Reálný dotyk Systému

RE: Pan Peter,

Vojta49 81.?.?.?

Oceňuji pane Jene, že to se mnou myslíte dobře. [smích]

V koutku duše mám jen takovou malinkou obavu. Aby Vaše láska k bližnímu nebyla podobná té, kterou uplatňovala matka Tereza. Ta přece také věřila. Věřila tomu, že nejkratší cesta do Království nebeského vede přes utrpení. A tak ubožákům, které posbírala na ulicích Kalkaty, dopřávala namísto elementární lékařské péče bolestivé a dlouhé umírání na banální nemoci. Čím víc a déle nebožák trpěl, tím lépe. Vždyť v Nebi bude jeho pozemské utrpení určitě náležitě oceněno.

A tak pane Jene doporučuji. Méně věřit a více se učit. Alespoň to základní. Už jste našel přírodní zákon, který způsobuje, že všichni lidé jsou stejní?

164503

05.07.2008 00:33

Reálný dotyk Systému

RE: Genetika o tom, že se Romáci v Galii vyskytovali

Vojta49 81.?.?.?

Naprostý souhlas, pane "90". Jen k té "úspěšnosti romské DNA" malý doplněk. Skutečnou romskou populační explozi mají na svědomí dva faktory. Moderní zdravotnictví a sociální záchranná síť. Lze oprávněně očekávat, že oba tyto faktory do budoucna dále posílí. Máme se na co těšit.

164504

09.07.2008 12:43

Využívání utrpení světa k zisku

RE: Příliš velké riziko

Vojta49 81.?.?.?

> Naše dědictví je především ve schopnosti se uživit, vypěstovat si potraviny, domestikovat a chovat zvířata, zkulturňovat krajinu. Toto je předáváno po tisíce let těmi, kteří to skutečně znají a mají ve svých genech.

To je velmi naivní představa, pane Spytihněve. Kdybychom se dnes vrátili k technologiím, užívaným našimi slovanskými předky jen před patnácti sty léty, neprodleně pojdeme hladem.

Jejich "schopnosti" v zemědělství dosahovaly "obdivuhodných" výsledků. Z jednoho zasetého zrna dokázali sklidit dvě. [chechtot]

164951

13.07.2008 23:57

2008 - Když zavelí roboti aneb kam se poděl český humor?

RE: Tak nevím..

Vojta49 81.?.?.?

Moudře řečeno, pane "90". Tleskám a připojuji se k Vašemu názoru.

Totéž by se dalo říci třeba i takto:

Být nespokojený je snadné. Proto se moudří lidé nespokojenosti vyhýbají a stydí se za ni.

165330

14.07.2008 00:59

2008 - Když zavelí roboti aneb kam se poděl český humor?

RE: Tak nevím..

Vojta49 81.?.?.?

Splést se může každý. Za matku pokroku bývá spíše považována lenost, pane Mirdo.

A k té nespokojenosti. Zkuste si ve Vaší oblíbené hospůdce na chvíli přisednout ke známému povaleči a primitivovi. Ať zavedete hovor na jakékoliv téma, vyslechnete si jen spílání. Všechno stojí za ho.no, lidi jsou haj.lové, všechny by bylo třeba rozvěsit po kandelábrech, život stojí za ...

165338

14.07.2008 12:23

2008 - Když zavelí roboti aneb kam se poděl český humor?

RE: Tak nevím..

Vojta49 81.?.?.?

Děkuji za kompliment, pane Mirdo. Na revanš.

A s tím zaseknutím je to prosté. Rodiče ze mně chtěli vychovat tvrdého chlapa. Podařilo se jim to jen z poloviny.

Co dělat. Zůstal jsem natvrdlý. [mrknutí jedním okem]

165374

16.07.2008 18:19

Napadne Izrael nebo USA Írán?

RE: Právě proto !!

Vojta49 81.?.?.?

Ten "nový Ghawar" se jmenuje Jatropa curcas, pane Bartošku. Zkuste třeba http://www.inovacni-portal.cz/succes-stories-detai...

165527

17.07.2008 14:58

Kdo řídí naše životy

RE: Komunismus, kapitalismus, feudalismus a další

Vojta49 81.?.?.?

Jakýsi pan Oliver Curry, profesor na London School of Economics dokonce předvídá, že právě začíná dělení lidského druhu na dvě větve. Jeho teorie o oddělování druhů se opírá o dřívější rozdělení šimpanzů a lidí.

V prvé větvi zůstane stávající většina "prostých lidí". Tito lidé začnou připomínat domestikovaná zvířata, která nejsou schopná bez cizí pomoci přežít. Druhou větev bude tvořit malé množství tvořivých, geneticky kvalitních, inteligentních a relativně zdravých lidí.

K oddělení obou druhů údajně vedou rozdíly v životní úrovni a také pečlivý výběr sexuálních partnerů mezi příslušníky druhého druhu.

Pěkná teorie, neníliž pravda?

165574

17.07.2008 22:50

Kdo řídí naše životy

RE: Komunismus, kapitalismus, feudalismus a další

Vojta49 81.?.?.?

Podobnost zde vskutku je, pane Yamato. Jde sice jen o teorii. Přesto bych se nad ní zamyslel.

Údajně upadá všeobecná vzdělanost lidí. Přibývá lidí funkčně negramotných. Lidé ztrácejí zájem o společné záležitosti a ignorují trápení druhých. Stále častěji hledají příležitost užít si HNED TEĎ lákadel života a kašlou na budoucnost. Nedbají o své zdraví (otylost). Vzrůstá povrchnost a neodpovědnost. Tedy to vše v rozvinutých zemích a v průměru. Nejsou to zřetelné příznaky úpadku určité skupiny lidí?

I zdejší diskuze ukazují rostoucí neschopnost mnohých porozumnět stále složitějším souvislostem fungování světa. Vždyť jak snadné je označit třeba tento problém za koko.inu. Nebo jej ironizovat.

V případě rozvětvení živočišného druhu nejde o žádný krátkodobý proces. Jako vždy v evoluci bude zapotřebí stovek či tisíců generací, aby došlo k definitivnímu odštěpení. Ovšem historický precedens zde je. Šimpanz a člověk měli bezpochyby společného předka.

165597

18.07.2008 21:47

Kdo řídí naše životy

RE: Komunismus, kapitalismus, feudalismus a další

Vojta49 81.?.?.?

Příteli Jene Smithi. Nezaměňujete poněkud moudrost a pokoru? Proč se ptám. Už nějakou dobu se snažím zjistit, v čem tkví opravdová lidská Moudrost. Názory lidí na ni se velmi liší. Většina mnou dotázaných není schopna pojmenovat nikoho, kdo by si zasloužil označení Moudrý člověk. Znáte osobně nějakého Moudrého člověka Vy? Troufl byste si jej jmenovat?

165667

23.07.2008 14:09

Čunek vrací úder

RE: Co jsou Swarzenbergové zač a ke komu se hlásí

Vojta49 81.?.?.?

> Katolicismus tenkrát a globalizace dnes, názvy se mění, podstata však zůstává.

Vaše názory jsou obvykle poměrně racionální, pane Spytihněve. Ovšem v tomto případě [oči v sloup] ? Katolicismus přece souvisí především s vírou. Globalizace naopak nemá s vírou pranic společného. Jde o ryzí projev akumulace kapitálu, podobný, jakým byla třeba industrializace národních ekonomik v předminulém století.

165939

23.07.2008 14:54

Čunek vrací úder

RE: Zajimavy postreh.

Vojta49 81.?.?.?

Už jste někdy zkusil, pane Spytihněve, někoho "směřovat" [velký smích] ?
Vypadá to, že dnes nemáte den. To je v krátké chvíli druhý nesmysl, který od Vás čtu.

Ano. Myšlení lidí lze do jisté míry ovlivňovat kvalitní propagandou a reklamou. Objektem ovlivňování je ovšem vždy dav. Báje o tom, že Marx, Lenin, Stalin, Hitler a další byli někým cíleně vybráni, financováni, indoktrinováni a poté vmanipulováni do svých historických rolí je naprostý nesmysl. Pro takové tvrzení NIKDY nebyl nalezen ani ten sebemenší důkaz.

165941

23.07.2008 19:16

Čunek vrací úder

RE: Zajimavy postreh.

Vojta49 81.?.?.?

Pokud to jde takto snadno, směřuji Vás k okamžitým silným úsporám. Až ušetřená částka dosáhne šestimístné sumy, podáte mi zprávu. A ať to netrvá dlouho. Já Vám pak sdělím číslo účtu, kam své úspory převedete.

Od této chvíle budiž ŠETŘENÍ smyslem Vašeho života! [mrknutí jedním okem]

165960

05.08.2008 10:58

Astronaut svědčí o UFO - genialita, senilita nebo provokace?

Mozek a důkaz přistání

Vojta49 81.?.?.?

Už dlouho se ví, že lidé spatřují právě takové tajemné jevy, po jejichž spatření velmi touží. Proto existuje tolik záznamů o spatření UFO z minulého století a žádný z předminulého. Tehdy se zase lidem zhusta zjevovala panenka Maria. Vidění chtěného je prokázanou vlastností lidského mozku.

K otázce víry či nevíry v přistání na Měsíci. Určitě nikdo nepochybuje o tom, že mise Apollo byla strašlivou ranou pro ruské komunisty a jejich propagandu. Oni v té době také disponovali nejlepšími prostředky, jak prokázat případný podvod NASA. Přestože určitě moc chtěli, neprokázali jej. To je (alespoň pro mně) naprosto nezpochybnitelný důkaz.

166952

05.08.2008 11:32

Otevřít si iDnes je jako ponořit se do řeky krve a násilí

RE: A co zvědavec?

Vojta49 81.?.?.?

Pan Custor vůbec nic nemíchá. Naopak. On jediný zde pojmenoval příčinu. Co myslíte pane Mirdo? Kde se shromáždí větší dav čumilů? U pole, kde proběhla rekordní sklizeň pšenice nebo u pole, na kterém havarovalo letadlo? A který plátek bude mít větší prodejnost? Ten, který referoval o pšenici či ten s havárií?

Takže prosím Vás. Nečtěte už média, která Vás chtějí
> znecitlivět, zastrašit a následně uklidnit a potom pobavit, ale především zaměstnat mozek, aby už nezůstala energie na zbytečné dotazy a snad i přemýšlení.

Snad Vám pak zbude alespoň trocha energie na přemýšlení. [mrknutí jedním okem]

166963

05.08.2008 14:14

Astronaut svědčí o UFO - genialita, senilita nebo provokace?

RE: Mozek a důkaz přistání

Vojta49 81.?.?.?

Prach ve vakuu nevíří, pane Hestroy. Jeho částečky odlétají postupně s takovou hybností, jakou jim udělí výtokové plyny motoru. Letí zcela bez brždění atmosférou, proto tedy po klasických balistických drahách. Protože v místech přistání nebyly nalezeny hluboké závěje prachu, nelze rozumně předpokládat ani žádný kráter pod tryskou.

Tedy to je jen můj laický soud. Bohužel jsem u té podívané nebyl. Vy ano? [smích]

166991

05.08.2008 23:03

Zemřel Alexandr Solženicyn

RE: Hruzy zidobolsevismu jake si neumime predstavit

Vojta49 81.?.?.?

Bohužel mi zde chybí jména židovských hrdlořezů, kteří mohou za Velkou kulturní revoluci v Číně, jednu z nejstrašnějších epizod v dějinách dvacátého století. Nebo snad v Číně ty hrůzy židobolševismu probíhaly úplně bez židů? Jak je to možné? [překvapení]

167038

06.08.2008 15:16

Jak uhlídat ženu?

Autor se maličko mýlí

Vojta49 81.?.?.?

Autor vidí hlavní příčinu problémů rodiny ve feministické výchově dívek a v ohlupování lidí "systémem". Ve skutečnosti je to úplně jinak.

V celé lidské historii žena ve vztahu s mužem podvádí. Líčením, účesem, oděvem a dalšími prostředky předstírá, že je mladší, krásnější a zdravější, než ve skutečnosti. Muž podvádí také. Ten pro změnu ženu přesvědčuje, že je schopnější, silnější, chytřejší, vzdělanější a bohatší, než odpovídá pravdě. Oboustranné podvádění je nám dáno evolučně. Ti, kteří takto podváděli v dávné minulosti, byli úspěšnější v předávání svých genů, než ti "čestní". A tak tato vlastnost v lidské populaci převládla.

Za těchto podmínek tedy probíhá namlouvání. Přidá-li se v pravou chvíli hormon lásky C8H11N - fenylethylamin, je vztah na světě.
V tuto chvíli ještě stále není nic ztraceno. Mají-li partneři alespoň trochu rozumu, nepočnou okamžitě dítě. Hormon lásky přestane po několika měsících působit a partnerům spadnou s očí klapky akutní zamilovanosti. A to je ona kritická chvíle. Spočívala-li jejich dosavadní "láska" jen na její erotické složce, je zle. Plná láska se však skládá ještě z dalších tří veledůležitých složek. Z něhy, důvěry, a úcty.

Jsou-li ve vztahu dvou lidí přítomny i tyto složky, mají vyhráno. Jejich láska bude trvat celý život. A to bez ohledu, na počáteční namlouvací podvádění. Spočívalo-li vše jen na složce lásky nazývané vášeň, partneři se cítí podvedeni a rozcházejí se.

Takže chyba není ani ve feministkách ani v "systému". Škola nás pro život vybaví mnoha znalostmi. Například nahosemenných a krytosemenných rostlin, schopností řešit kvadratické rovnice či dokonce soustavy parciálních diferenciálních rovnic. Žádná škola však neučí přírodním zákonitostem, fungujícím v lidských partnerských vztazích. A to je dle mého názoru hlavní příčinou problémů rodiny. A také článků podobných tomu, pod nímž diskutujeme. [smích]

167143

07.08.2008 00:35

Jak uhlídat ženu?

RE: Autor se maličko mýlí

Vojta49 81.?.?.?

I Vy se Jene Smithi (jako již tradičně) maličko mýlíte. Zkusme se tedy spolu trochu zamyslet.

Co je to láska maminky k děťátku? To je přece hlavně NĚHA. Ať je děťátko jakékoliv (třeba postižené), každá maminka by je samou něhou spapala. To musíte znát z vlastní zkušenosti. A když se něha jako jedna ze součástí lásky přehoupne až do dospělosti. Jak se tomu říká? No přece platonická láska. Není-liž pravda?

A dítě projevuje svou lásku k rodiči jak? Naprostou DUVĚROU. Opět evoluční vymoženost. Děti, které nevěřily varování "tam nechoď, sežere tě ..." už mezi námi nejsou. Byly sežrány. Proto současné děti bez výjimek důvěřují svým rodičům. A vydrží-li tato důvěra mezi lidmi až do dospělosti, jak myslíte Jene, že se tomu říká? No přece přátelství.

Tou třetí složkou lásky je něco, oč všichni usilujeme od útlého věku. Malí kluci čůrají na ohradu, kdo výš. Holčičky se zdobí pentličkami a jinými cetkami. Větší kluci si lámou údy v U-rampě, kouří, fetují, sprejují. Adolescenti se předvádějí na motorkách, adolescentky se trápí hladem. Lidé se nechávají tetovat, implantovat si silikon, nastřelovat do sebe hřeby. Majetní si kupují zbytečně veliké vily, luxusní vozy či lezou na Mount Everest. I staří a nemocní lidé po tom prahnou. Paní Simonová, Pilarová i pan Gott (ač toho už vůbec nemají zapotřebí) stále pořádají koncertní turné. My, ač toho také nemáme zapotřebí, marníme čas v těchto diskusích. Proč to všichni děláme? Po čem tak moc prahneme? No přece po ÚCTĚ, neboli po uznání těch druhých.

A to je milý Jene ta třetí, veledůležitá složka lásky. Nebo myslíte, že by mohla mít smysl věta "je to odporný, nadutý a páchnoucí debil, krade jak straka, lže jako když tiskne, nic pořádného neumí, zkazí na co sáhne, je všemi nenáviděn - a proto ho nade vše miluji!"?

Tou poslední složkou lásky je VÁŠEŇ. Tu většina lidí považuje za onu jedinou a opravdickou "lásku". Když ta časem ochladne, je bez ostatních složek lásky ouvej.

Takže Jene, prosím pamatovat. V žádné škole se to nevyučuje! Přitom to patří k nejdůležitějším věcem člověka. Láska je spojení něhy, důvěry, úcty a vášně. Chybí-li kterákoliv složka, není láska dokonalá. Jsou-li přítomny všechny, dávám na ni doživotní záruku.

167215

11.08.2008 17:38

Odsouzení Salima Hamdana

Nějak tomu nerozumím

Vojta49 81.?.?.?

někteří "znalci terorizmu" tvrdí, že žádný bin Ladin není a nikdy neexistoval. Jde údajně o chiméru, vytvořenou americkými a izraelskými tajnými službami.

K čemu potřebovala fiktivní osoba konkrétního řidiče?

167740

13.08.2008 22:18

Washington svou chybou riskuje atomový konflikt

RE: Tak daleko to nepujde.

Vojta49 81.?.?.?

Počty či seznamy ruských bolševiků židovského původu dokládají co, pane Hestroyi? Tito lidé snad praktikovali judaismus? Nebyl to spíš fanatický odpor vůči jakémukoli náboženství povýšený až na stalinistický teror? Kdyby prosazovali židovský protekcionismus, nemohl by přece vzniknout Birobidžan.

Vysoké počty židů v bývalé sovětské nomenklatuře lze vysvětlit docela jednoduše a racionálně. Je prokázáno, že staletí trvající pronásledování židů v Euroasii vedlo k tomu, že v tomto etniku přežili jen ti nejschopnější. Je to učebnicový příklad evoluční selekce. A schopní lidé se vždy dostávají do čela politického či hospodářského života. Zejména v politice se přece uplatňují především ti lidé, jejichž vysoké IQ je provázeno patologickou touhou po moci a naprostou absencí morálky. A lidé tohoto typu jsou (bohužel) zastoupeni ve všech národnostech.

Nebudete snad tvrdit, že Pol Pot se svými rudými Khméry byli také židé, že? [chechtot]

167968

17.08.2008 21:36

Drážděný medvěd vrací ránu

Jaký smysl mělo "dráždit medvěda"?

Vojta49 81.?.?.?

Proč Gruzie napadla své vlastní území? Jaký to mělo smysl?

Tyto současné rusko-gruzínské hrátky mi silně připomínají Sudety s Henleinem. Ten tak dlouho provokoval a současně líčil světu, kterak sudetští Němci úpí pod československou nadvládou, až tím dopomohl Hitlerovi k beztrestnému odtržení Sudet od ČSR. Podle téhož vzoru přijde Gruzie brzo o Jižní Osetii a Abcházii.

168220

18.08.2008 14:53

Novináři všech zemí se spojili ... na řadě jsme my

RE: Vládci světa

Vojta49 81.?.?.?

Máte pane Yamato pravdu. Svět je o mnoho složitější, než si kdokoli z nás dovede představit. Lidé, kteří se s tímto tvrzením nedokážou ztotožnit, nejsou prosťáčci. Oni jen věří. V cokoliv. V chemtrails, ve spiknutí všech druhů, ve škodlivost potratů či feminismu, v reinkarnaci, v to, že nějaká skupina lidí může ovládat celou planetu, v to že Rusko (nebo naopak Gruzie) je zlo...

Podporuje-li nějaký argument jejich VÍRU, je vyzdvihován a mnohokráte omílán. Je-li naopak nějaký fakt v rozporu s jejich vírou, je bagatelizován či přehlížen. Čím více argumentů působí proti "víře", tím je nositel víry hlouběji přesvědčený o své pravdě. Podobné víry mnohdy vedou své nositele až k naprosto iracionálnímu fanatismu. A přitom jsou oni "věřící" lidé mnohdy velmi inteligentní. Sklon k podobným "vírám" vznikl v našich mozcích evolučně a zřejmě nám kdysi poskytoval nějakou nezanedbatelnou výhodu.

Povšimněte si prosím, kterak je v podobných diskusích naprosto výjimečným jevem reakce typu : Ano mýlil(a) jsem se. Vaše argumenty jsou správné a má předchozí tvrzení byla zcela mylná.

[smích]

168279

20.08.2008 00:08

Proslov na Harvardské univerzitě v USA z roku 1978

Bohužel

Vojta49 81.?.?.?

Pana Solženicyna si nesmírně vážím. V roce 1978 mu bylo 60 let. Tedy zralý a zkušený člověk.

Stěžuje si, jak mnoho věcí je v západním světě špatně. Být nespokojen je snadné. Daleko obtížnější je, vymyslet nápravu. Od člověka jeho formátu bych čekal alespoň náznak. Žádný jsem v jeho slovech nenašel.

168428

21.08.2008 14:20

Před 40 lety...

RE: Slovanská krev???

Vojta49 81.?.?.?

Mezinárodní ekonomickou směnu pane Bartošku už dnes nazajišťují vlády. Šikovný český obchodník bude klidně prodávat v Rusku kvalitní české zboží (třeba škodovky) stejně, jako si rozumnný český podnikatel nakoupí v Rusku suroviny. Chválabohu bez Moskvy a jejích státních úředníků. A máte-li na mysli ruské státní zakázky, na ty stejně dnes (bez ohledu na politiku) většina českých firem nedosáhne. Nebo si snad myslíte, že by české společnosti mohly stavět v Rusku dálnice? [chechtot]

168571

25.08.2008 23:21

Vláda se nám vysmívá do ksichtu!

RE: Jsou to vsechno zapskle levicacke vypatlane zvasty

Vojta49 81.?.?.?

Dovolil bych si také malý doplněk.

K tomu, k čemu zde pánové "213" a Jan Smith vyzývají doporučuji, vykonat navíc něco hóóóódně, hóóóódně velikého a móóóc a móóóc čistého. Tak rychle do ZOO umýt slona [chechtot]

Pardon. Omlouvám se oběma pánům, to byl pokus o žert. Předpokládám, že pánové své výzvy myslí vážně a mají pro ně i smysluplné zdůvodnění. Rád bych si zde přečetl nějaké konkrétní historické příklady. Příklady lidí, kteří byli zpočátku "prostými, nevědomými a nevzdělanými" lidmi. Pak na sobě Pracovali. Poté se Probudili (obrazně) a začali Pomáhat ostatním. Kteří to byli lidé, čím pozitivně zasáhli do dějin lidstva či jak jinak byli lidem užiteční?

Pokud ovšem nelze nalézt tisíce nebo alespoň stovky příkladů toho, kterak "Práce na sobě, Probuzení a Pomoc" jsou k něčemu dobré, prosím o jiné racionální zdůvodnění oněch výzev.

Děkuji.

168977

27.08.2008 00:38

Vláda se nám vysmívá do ksichtu!

RE: Jsou to vsechno zapskle levicacke vypatlane zvasty

Vojta49 81.?.?.?

Promiňte Jene Smithi, ale to je podobná odpověď, jakou jsem od Vás dostal již několikrát. Nyní tvrdíte : "Já VĚŘÍM, že Práce na sobě, Probuzení a Pomoc ... mohou spasit lidský rod, a PROTO to MUSÍ být pravda".

To je ovšem dost málo, ne? Pánové Milaräpa a Pavel z Tarsu mají pro dnešní dobu asi stejný význam, jaký má cep pro soudobého farmáře. To je zoufale slaboučký argument.

Hřbitovy jsou příteli Jene plné alchymistů, kteří věřili podobně jako Vy. Věřili, že opakováním téhož postupu (obvykle destilace) lze povznést ducha alchymistova do vyšších sfér. A pak už Procitnuvší alchymistův duch snadno dokáže transmutovat olovo ve zlato či připravit elixír života. Podařilo se to někomu? Ani omylem. Většina těchto lidí skončila svůj život (díky své víře) předčasně, na otravu parami těžkých kovů.

Čemu nás učí taková zkušenost? Víra je k ničemu. Podstatné je vědění. A co to tedy znamená? Zkuste konfrontovat svou víru v "otevírání očí druhým lidem" s reálnou historickou zkušeností. Dokážete nalézt jediný příklad významné dějinné události, kdy podněcovatelé Vašeho typu tak dlouho otevírali oči lhostejným lidem, až se onen netečný dav pozdvihl a uspořádal si svět spravedlivěji? NIC takového v historii nenajdete. A přesto pevně věříte, že Vy to dokážete? [smích]

169141

03.09.2008 12:06

Hitlerův zákaz kouření

Dvě možná vysvětlení

Vojta49 81.?.?.?

Autorka má zřejmě speciální genetickou výbavu. Pro nás, obyčejné lidi, je 3-4 benzpyrén (jedna z lahůdek, hojně obsažených v cigaretovém kouři) brutální karcinogen. Autorku však léčí a prodlužuje jí věk. Také obyčejný oxid uhelnatý (pro normální lidi jedovatý) je pro její krevní oběh pochoutkou. Asi byla ke kouření stvořena nebo se k němu evolučně vypracovala. Ano, to je velmi pravděpodobné.

A druhá alternativa? Autorka bere za podobné články tučné honoráře od Philip Morris. Ovšem to je velmi nepravděpodobné, že? [chechtot]

169644

02.10.2008 17:21

Ozdravný proces započal

RE: ale kdeže!

Vojta49 81.?.?.?

Je mi líto, paní Jarmilo, ale mýlíte se. Příbuzenský, skupinový a dokonce i reciproční altruismus (dostal jsem a oplatím, abych příště dostal zas) je mezi lidmi vědecky prokázaný. Ovšem altruismus k cizí skupině, etniku, rase? A vrozený? Četla jste knoflíkovou válku?

Vždyť i Vy sama a s Vámi většina zdejších diskutujích zde opakovaně předvádíte hlubokou nenávist k příslušníkům jiné skupiny. Mám na mysli skupinu schopných a bohatých lidí. Samozřejmě existují i v této skupině sociopati a deprivanti. O tom není sporu. Je jich však stejný podíl, jako ve skupině těch méně schopných a bohatých. Slušných je drtivá převaha. A přesto byste celou skupinu schopných a bohatých viděla nejraději v pekle. Kde je ten Vás všeobjímající
> velký altruismus vůči ostatním ?

172154

02.10.2008 23:55

Já jsem agent, Ty jsi agent...

RE: ???

Vojta49 81.?.?.?

Kdysi jsem pracoval ve Veletržním paláci. Jednoho dne tam vypukl požár. Nebyl tam žádný letecký petrolej. Jen obyčejný kancelářský nábytek, počítač Univac 9400 a hromady papíru. Požár vznikl večer a do rána byl uhašen. Železobetonovou budovu příliš nepoškodil. Většina ocelových předmětů v mé kanceláři však byla roztavena. To, co zbylo z nerezových nůžek mám dodnes na památku. A největší zážitek mě čekal při otevírání speciálního protipožárního datového trezoru Lampertz, kde byly uloženy magnetické nosiče s důležitými daty. Údajně měl krátkodobě odolat žáru 1500 C. Když jsme jej (krumpáči) deset dnů po požáru otevřeli, zbytek obsahu uvnitř byl ještě tak rozžhavený, že z něj vyšlehly plameny.

Že by požár Veletržního paláce byl také někým naplánován a podpořen vagonem hořlavin? [chechtot]

172181

03.10.2008 18:42

Já jsem agent, Ty jsi agent...

RE: ???

Vojta49 81.?.?.?

> propojená ocelová konstrukce je slušný chladič, jak stoupá teplota, rostou i toky tepla do míst mimo požár.

Celá ocelová konstrukce budovy byla velmi dobře opláštěna, tedy izolována proti úniku tepla do okolí. A právě o objem hmoty jde. Asi by šlo spočíst, kolik energie je schopna taková ocelová konstrukce věže absorbovat, aniž by poklesla její mez pevnosti. Myslím, že odolávala dost dlouho. Přitom vůbec nemusí jít o její roztavení. Pevnost oceli významně klesá už při teplotách výrazně nižších, než je bod jejího tání.

172248

04.10.2008 14:30

Může záchranný balíček pomoci?

RE: Úvaha

Vojta49 81.?.?.?

Ze všech Vašich "úvah", pane Gdosi, trčí stále zřetelněji ono obnošené : SEBERME JIM JEJICH BOHATSTVÍ. Jste jako většina "prostých" lidí dětinsky nepoučitelný. Proč?

Vždyť přece pokusů typu "bohatým vzít a rozdat chudým" proběhlo na této planetě mnoho. Mezi jinými třeba VŘSR, Vítězný únor, Velká kulturní revoluce, Pol Potův experiment, ... Bez výjimky všechny skončily tragicky. Některé probíhají dodnes - viz KLDR. A lidé tam živoří v naprosto nelidských podmínkách. Co Vás vede k přesvědčení, že ten další pokus bude úspěšný?

172286

04.10.2008 14:46

Může záchranný balíček pomoci?

RE: Úvaha

Vojta49 81.?.?.?

No samozřejmě pane. Už si vzpomínám, kterak ruští uhlobaroni, velkostatkáři, bankéři, ... podnikali v Rusku i po roce 1917. Opravdu se jim v SSSR nesmírně dařilo a bohatli a bohatli[chechtot]

172289

06.10.2008 11:48

Proč je záchranný balíček podvod

Mladí nechtějí "svět od starých"

Vojta49 81.?.?.?

Je charakteristickým rysem mládí, pane Wongu, odmítat hodnoty svých rodičů. Mladí opovrhují tím "odporným" světem, který by mohli zdědit po svých otcích. Oni si přece SAMI vybojují "ten lepší a čistší svět". Důkaz?

Pohleďte na ty tisíce mladých rozhněvaných mužů, kteří postují svůj hněv a nenávist v této i mnoha dalších diskusích. Žádný z nich přesně neví, co vlastně CHCE. Všichni do jednoho však vědí, co NECHTĚJÍ. Nechtějí tento "hnusný svět svých otců a dědů".

Nečekejte tedy, že "své hodnoty" předáte mladým snadno. [smích]

172442

07.10.2008 13:24

Ne militarizaci vesmíru – Vesmír pro mír

Někde je chyba

Vojta49 81.?.?.?

Autior textu píše

> Pod online petici www.NechciRadar.cz, odmítající tento projekt, se již podepsalo téměř 140 tisíc lidí ...
Podpisů z Čech je však jen 100 tisíc.

Odpůrci radaru stále omílají údaj o nesouhlasu dvou třetin obyvatel. To by tam ovšem těch podpisů mělo být téměř 5 milionů, tedy 50 x více!

Kde je chyba?

172541

08.10.2008 12:36

Ne militarizaci vesmíru – Vesmír pro mír

RE: Někde je chyba

Vojta49 81.?.?.?

Čím se taková internetová petice liší od referenda, pane Bartošku? Moci se zcela anonymně a v pohodě ze své kanceláře nebo bytu vyjádřit k věci, s níž zásadně nesouhlasím?

172606

09.10.2008 14:20

Proč je záchranný balíček podvod

RE: Editor nepochopil podstatu:

Vojta49 81.?.?.?

Pan "90" má pane Dodo pravdu. Svět je strašlivě složitý. Lidské schopnosti jsou naopak velmi omezené. Člověk si prostě nemůže "osahat" vše, čemu je učen.

Přesto každý člověk potřebuje ukotvení. Hledá odpovědi na mnoho otázek. Odkud přichází, jaké je jeho životní poslání, v čem spočívá lidská moudrost, co je příčinou zla, co je to štěstí, co bude po smrti, ...

Jednou z cest, jak nalézt odpovědi na většinu otázek, je víra. Ano, máte pravdu v tom, že víra může dávat sice jednoduché, leč zcela nesprávné odpovědi. Ovšem na druhou stranu přesně odpovídá evolučnímu zákonu, dle něhož všichni živí tvorové uspokojují své potřeby. Vždy s vynaložením minima času a energie. Proto jednoduchá lež v očích prostého člověka vždy zvítězí nad složitou pravdou.

Člověk, věřící např. v chemtrails vůbec nepotřebuje zdlouhavě studovat konstrukci leteckých motorů, chemické složení paliv, meteorologii, ekonomiku leteckého provozu, a další. Stačí mu, přečíst si dostatečně přesvědčivý článek o tom, kterak ONI (zlí) organizují postupnou otravu většinové populace rozprašováním chemikálií z vysoko letících letadel. Konec konců to "přece může každý vidět na obloze na vlastní oči".

Moc pěkná je též ukázka víry ve "všeobecné zlo". Tím už dnes není ďábel. Zejména méně úspěšní lidé nutně potřebují nalézt příčinu svého neúspěchu. Že by jí mohli být oni sami, nepřipustí ani na vteřinu. Proto věří, že příčinou veškerého zla (včetně jejich neúspěchu) je malá skupinka mrzkých jedinců, která ovládá tento svět. Na dotaz, jak to ONI dělají, odpověď neznají. Ovšem věří, že "vědí své".

Tento pohled na všechny "víry" vysvětluje i to, proč ještě dnes tak mnoho lidí věří v různé bludy. Je to prostě JEDNODUCHÉ a POHODLNÉ. [smích]

172671

09.10.2008 22:32

Proč je záchranný balíček podvod

RE: Editor nepochopil podstatu:

Vojta49 81.?.?.?

>Což takhle své potřeby ovládat? Zkuste to, je to docela osvobozující činnost...

Naprostý souhlas. Potlačíte-li svou potřebu dýchat jen na několik málo minut, osvobodí Vás to ode všech potřeb navždy. [mrknutí jedním okem] Ale raději to pane Spytihněve nezkoušejte. Bylo by Vás škoda.

O přírodních zákonech jsme spolu už diskutovali. Co myslíte? Který prvok bude reprodukčně úspěšnější? Ten, který bude celé dny i noci bujně rejdit a zbytečně mrskat svým bičíkem nebo druhý, který bude bičíku užívat jen v nezbytných případech? Komu zbude více energie k tomu, aby se rozmnožil? Myslím, že děti máte, tak Vám není třeba zdůrazňovat, jak mnoho energie a času taková reprodukce vlastních genů stojí.

A spotřebitelé? Ti vždy budou hledat takovou práci, v níž za co nejméně námahy a času obdrží co největší odměnu. A naopak nabídky, kde za minimum peněz nakoupí co nejvíce zboží či služeb. A je naprosto lhostejno, zda jsou marxistickoleninští či západocivilizační. Přírodní zákony jsou objektivní a mají všeobecnou platnost.

A na závěr otázečku. Proč bychom my lidé, měli své potřeby ovládat? Když nás jimi evoluce vybavila, asi nebudou až tak zbytečné. Či ano?

172696

10.10.2008 12:51

Je kapitalismus u konce s dechem?

Vidím to jinak

Vojta49 81.?.?.?

Tendence světové ekonomiky k cyklickému vývoji je zákonitá. Stačí se poohlédnout do historie. No a teď jsme se právě ocitli v sestupné části cyklu. Žádné spiknutí, žádné tajemno.

Také se to říci prostšími slovy. Lidé v důsledku blahobytu zlenivěli. Když někteří mají vily, jachty, luxusní auta, ... my je chceme také! Že na ně nemáme? Tak si je pořídíme na dluh! ... A že je třeba dluhy splácet? No snad nebude tak zle, však ono to nějak dopadne.

Právě dopadlo.

172732

10.10.2008 13:45

Je kapitalismus u konce s dechem?

RE: Vidím to jinak

Vojta49 81.?.?.?

Oba dobře známe příčinu hospodářské krize '29. Masa zlenivělých "pracujících" v poválečné prosperitě zjistila, že snazší než pracovat je investovat na burze. A rozběhl se ekonomický boom. A tak se svými úsporami přicházeli stále další a další zájemci o "výnosné" akcie. Vyhnali burzovní indexy do nebes. A pak nutně přišel zákonitý pád.

A kdo v každé krizi ztratí nejvíc? Tuto otázku snad ani nemyslíte vážně, pane Hestroyi. Asi to budou moudří, vzdělaní a pracovití lidé. Nebo že bych se mýlil a bylo tomu naopak?[velký smích]

172736

10.10.2008 14:16

Proč je záchranný balíček podvod

RE: Editor nepochopil podstatu:

Vojta49 81.?.?.?

Já o koze a Vy o voze, pane Spytihněve. Vy pod pojmem lidské potřeby vidíte jen předměty lidské poživačnosti. Ony však existují i potřeby vyšší. Lidé jsou evolučně vybaveni touhou po náklonnosti, přátelství, lásce, pocitu příslušnosti ke své skupině, respektu, uznání, sebeúctě, spokojenosti s vlastní profesinalitou a pravomocí, mají potřebu vzdělávat a formovat sebe, ...

Tyto potřeby jsou výsledkem miliony let trvajícího vývoje našeho druhu. Pořád nerozumím, proč by je měl člověk potlačovat?

Pravdu máte v tom, že o vyšších potřebách člověka většina lidí spíše jen tuší. Doma ani ve škole je to nikdo neučil. A tak mnozí vskutku vzývají jen to "zlaté tele", které omylem stavíte na první místo lidských potřeb i Vy. Bohužel.

172740

10.10.2008 14:51

Je kapitalismus u konce s dechem?

RE: Vidím to jinak

Vojta49 81.?.?.?

> Zaklad na vsech vzdelavacich ustavech by mel byt naucit lidi kriticky myslet.

To bezvýhradně podepisuji, pane Bartošku.

Jenže. V lidských mozcích se vedle neokortexu (stroji na kritické myšlení) vyskytují také mnohem starší struktury. Ty dokážou v mžiku zaplavit člověka vlnami chemie, kterým se také někdy říká emoce či EQ. Tato emotivní chemie se zasloužila o to, že jsme jako druh dodnes přežili. Našemu předkovi stačilo jen koutkem oka zahlédnout jeskynního medvěda a jeho tělo SAMO (bez zdlouhavého rozmýšlení) začalo prchat. Samovolně se v mžiku zrychlil tep, prohloubil dech, omezil přísun krve do podkoží, vyrazil chladivý pot, .... Dnes se tomu učeně říká "útěkový syndrom". Jiným pěkným příkladem funkce limbického systému je okamžik, kdy muž spatří nádhernou, mladou, žádoucí, ke společným hrátkám lákající polonahou ženu. I kdyby se sebevíc rozumově ovládal, reakce (tedy přesněji erekce) se zaručeně dostaví.

Tento náš starý limbický systém se za posledních 100 tisíc let příliš nezměnil. Ač si to nepřipouštíme, většina našich rozhodnutí je dodnes řízena nikoliv intelektem, ale našimi emocemi. Z tohoto faktu dnes žije obrovské hospodářské odvětví - reklama. Zneužívá jej rovněž politická propaganda. A emoce jsou tou pravou příčinou naší omezené racionality a stupidity. A proto se trochu bojím, že ta výuka kritického myšlení nebude mít až tak převratný dopad.

172744

10.10.2008 18:40

Je kapitalismus u konce s dechem?

RE: Vidím to jinak

Vojta49 81.?.?.?

Uznávám pane Mirdo, opět jste mi to nandal. Vůbec nevím, na který z Vašich brilantních argumentů dříve reagovat. [chechtot]

172758

10.10.2008 18:55

Je kapitalismus u konce s dechem?

RE: Vidím to jinak

Vojta49 81.?.?.?

Té paní je mi pane Neshi upřímně líto. Určitě jsem nikde netvrdil, že neregulovaná soutěž bank o klienty je v pořádku. Větší část viny však spatřuji na straně člověka, který si koupí tygra, a pak se diví, že mu tygr vyžral celou spíž a začíná požírat jeho. I kdyby mu toho tygra někdo desetkrát nutil.

Pojem "úrok" a jeho význam se učí pane Neshi v sedmé třídě základní školy. Není-li někdo ani přesto schopen si spočítat, kolik činí 7,2% z dvou set tisíc ročně, pak ... ?

172760

11.10.2008 00:00

Je kapitalismus u konce s dechem?

RE: Vidím to jinak

Vojta49 81.?.?.?

Samozřejmě máte pravdu, paní Ájo. Na každou krizi doplatí i řada slušných, čestných a pracovitých lidí. Jak k tomu přijdou? Mají prostě smůlu. To už se v dějinách stalo slušným lidem nesčíslněkrát. Souhlasím i s tím, že existují lidé, kteří dokáží i z té nejhorší krize profitovat. Takoví lidé nepatří do okruhu mých přátel.

Na druhou stranu stále trvám, na tom, že kdyby všichni hypoteční dlužníci dostáli tomu, co (určitě v bdělém stavu a s vědomím plné odpovědnosti) podepsali, žádná krize by nebyla. Za toto přesvědčení je mi sice spíláno, ale proč je tento můj názor nesprávný jsem se zatím nedozvěděl.

172781

11.10.2008 00:31

Je kapitalismus u konce s dechem?

RE: Vidím to jinak

Vojta49 81.?.?.?

> Je nutné napsat a vytvořit zcela novou ekonomickou teorii, která ...

Autorů, kteří vymýšleli různé "...istické ekonomické teorie" bylo v historii už mnoho. A všechny pokusy o jejich prosazení v praxi skončily fiaskem. Proč asi? Tyto teorie se snažily aplikovat schemata, osvědčená v minulosti, na budoucí vývoj. Někdy se tomuto způsobu uvažování říká stupidita.

Soudím, že prosazování jakýchkoli vymyšlených teorií je diletantismus. Ekonomika je řízena objektivními přírodními zákony. Namísto psaní teorií je potřeba tyto zákonitosti objevit a naučit se jich využívat. Uznávám, že je to o mnoho obtížnější, než napsat knihu plnou zbožných přání a blábolů.

172784

11.10.2008 23:21

Je kapitalismus u konce s dechem?

RE: Vidím to tiez jinak - což zkusit trochu logiky

Vojta49 81.?.?.?

Zestručním svůj původní základní argument :

> Kdyby dlužnící spláceli, žádná krize by nebyla.

Váš protiargument praví :

> kazda banka moze poziciat niekolkonasobne ...

Použil jste hromadu zbytečných slov k ničemu. I kdyby banky (teoreticky) půjčovaly mnohonásobně více než ve skutečnosti, a DLUŽNÍCI SPLÁCELI, ŽÁDNÁ KRIZE BY NEBYLA.

Je to dostatečně srozumitelné, pane google?

172816

12.10.2008 00:21

Je kapitalismus u konce s dechem?

RE: Vidím to jinak

Vojta49 81.?.?.?

Velmi správně pravíte, pane Němče :

> Uverove smlouvy podepisuji dve strany.

Podstatné jméno "smlouva" značí, že se dvě strany na něčem smluvily, shodly, ujednaly. Obě strany byly určitě v okamžiku podpisu gramotné, svéprávné a příčetné.

Rozumím tomu, že nemáte rád banky, za nimiž vidíte především "chladně kalkulující chamtivé bankéře". A proto smlouvu s bankou netřeba dodržet? Podle Vás se mají smlouvy dodržovat či nedodržovat v závislosti na míře rizika, jaké ta či ona strana podpisem smlouvy podstupuje?

Celý svůj život žiji v přesvědčení, že smlouvy se dodržovat mají. A znám mnoho lidí, kteří tuto zásadu ctí stejně, jako já. Proto nás všechny máte za hlupáky?

172819

12.10.2008 01:57

Je kapitalismus u konce s dechem?

RE: Vidím to tiez jinak -

Vojta49 81.?.?.?

Vaší argumentaci rozumím, pane google. Banky mají dle Vás ohromné množství (za.raných) povinností. Například u každé půjčky přesně odhadnout rizika, s ní spojená. Souhlasím, že to většina bank činí. Ovšem že by to byla povinnost? Z kterého zákona plyne?

Kdežto hypotéční dlužník? Ten má jen svá "svatá práva", že? Bez rozmyslu si půjčit peníze, pořídit si za ně nemovitost vysoko nad své ekonomické možnosti a rozvalit se ve "svém" novém bazénu. Že už má na leasing dvě auta, motorový člun a splácí půjčku, kterou skvěle "investoval" do své loňské dovolené, jej ani maličko netrápí.

Závěr? Zlý bankéř si nesplnil své "povinnosti" kdežto laskavý dlužník jen využil svých "práv". Nutno uznat, pane google, to je brilantní "logika". [chechtot]

172822

14.10.2008 13:27

Doutnák u biliardového sudu s prachem již hoří

RE: Jsme ještě málo zadluženi

Vojta49 81.?.?.?

>V monopolech, ale nikdo nemuze vytvaret kredity z niceho.

Jak nám finanční krize ukázala, pane Bartošku, v reálných bankách také ne. Celá teorie o dělání peněz v bankách z dluhů je ... řekněme zdvořile pohádka pro malé děti.

Banky, stejně jako podniky ve všech ostatních odvětvích ekonomiky, spolu tvrdě soutěží. Podbízení hypoték nesolventním klientům a jejich následný odprodej v novém balení je jen extrémní produkt neřízené soutěže.

V přírodě můžeme nalézt množství analogií. Po vydatných deštích vyrazí na pasece statisíce semenáčků. Zpočátku to vypadá, že úspěšnější budou ty, které rostou rychleji. Vytahují své kmínky do výšky a zastiňují ty pomaleji rostoucí. Když už to vypadá, že ty rychleji rostoucí stromky na celé čáře zvítězily, přijde vichřice. Slabé a vysoké kmínky praskají jako sirky. V souboji o přežití jasně vítězí kategorie nižších a robusnějších stromků.

Z tohoto příkladu plyne, že na současnou situaci by měli nejvíce doplatit vlastníci těch bank, které nesmyslný hypoteční boom způsobily. A já jsem docela spokojen s tím, že vyvlastněním o své podíly přicházejí. To má svou logiku. [smích]

173005

14.10.2008 23:56

Doutnák u biliardového sudu s prachem již hoří

RE: Jsme ještě málo zadluženi

Vojta49 81.?.?.?

Kde se asi tak může v ekonomice vzít 700 miliard babek? Vláda, pane Bartošku, vydá extra lukrativní obligace. A bohatá Čína si je ráda koupí. A hleďme, peníze jsou na světě.

Vtip tkví v tom, že je to jen další dluh. Na příkladu Islandu je moc pěkně vidět, jak se dá projíst budoucnost země. A neprojídá ji pár stovek multimilionářů. Projídá ji drtivá většina "prostých občanů" země.

Totéž platí i o USA a dalších zemích. Jestliže "prostý" občan vydělává 5 tisíc měsíčně, ale trvale spotřebovává 10, musí to jednou vzít špatný konec.

Pro objektivitu je třeba dodat, že budoucnost svých zemí dokážou také úspěšně projídat jejich neodpovědné vlády. Není pro politika nic snazšího, než koupit si přízeň ne příliš osvíceného voliče za peníze, které jednou budou muset zaplatit jeho děti. A nemusí to být jen prosté rozdávání pastelkovného. Nejnákladnější jsou vojenská dobrodružství, která mají voličům ukázat, jací "pašáci" jsou při dělání pořádku ve světě ti "naši stateční hoši". Někdy se tomu také říká pěstování národní hrdosti. Že ti "naši hoši" jsou ve skutečnosti nesmyslně přeplácení žoldáci, o tom se nehovoří.

Věřit můžete pane Bartošku v cokoli. To je Vaše svaté právo. Ekonomické zákony však hovoří jasnou řečí. Úvěry velmi pomáhají hospodářství země, je-li jejich podstatná část investována v produktivní sféře. Převáží-li nad produktivními investicemi osobní spotřeba na dluh (a tou domečky na hypotéky bezesporu jsou), je zle.

Racionální řešení je jediné. Rychle zamezit přístup ke kreditům, určeným jen pro spotřebu. Občanovi i vládě. A bude ráj na zemi.

173044

15.10.2008 19:59

Doutnák u biliardového sudu s prachem již hoří

RE: Jsme ještě málo zadluženi

Vojta49 81.?.?.?

Akcionáři belgické KBC group, a.s. (ta vlastní i českou ČSOB) přišli cca o 40 miliard korun. Co se stalo s jejími manažery, kteří investovali do problémových amerických produktů, nevím. Pokud je akcionáři za jejich "práci" odměnili zlatým padákem, dávají to ze svého a je to jejich věc. Manažeři jsou zaměstnaci vlastníka firmy a jen ten má právo rozhodnout o jejich odměně.

O kolik "oškubaly" ty zlé banky Vás, paní Ájo? Dovolil bych si odhadnout, že ani o dolar. Tak nač tolik emocí? Zbytečné rozčilování se škodí zdraví[smích]

173105

16.10.2008 13:37

Doutnák u biliardového sudu s prachem již hoří

RE: Jsme ještě málo zadluženi

Vojta49 81.?.?.?

I Vy jste mě trochu zklamal, pane Hestroyi. Přitom pravda je jen o chloupek vedle.

Množství peněz v oběhu není závislé jen na vůli bank. Můžete vybudovat tu nejskvělejší banku na pustém ostrově, ona množství peněz v oběhu nezvýší ani o cent. Tím, kdo ovlivňuje množství jakéhokoliv zboží na trhu (a peníze jsou specifickým druhem zboží), je přece vždy a jenom koupěschopná poptávka. Tak schválně. Kupte si dnes v hypermarketu okřín, cep nebo osníř. Že nejsou? Proč asi?

První zákon volné soutěže nutí producenta každého zboží rvát se s konkurencí všemi dostupnými prostředky. Rvát se o co? No přece o zákazníka. Můžete mít tu nejskvělejší firmu na světě s nejúžasnějším produktem - nemáte-li zákazníky, jste brzo v koncích. I banky tedy soutěží o klienty. Bez nich by opravdu nezvýšily peněžní zásobu ani o haléř. Na to můžete vzít jed.

Jak prosté, že? [smích]

173161

16.10.2008 22:27

Austrálie cenzuruje internet

Možná by to chtělo trochu počítat.

Vojta49 81.?.?.?

Podle FAO ve světě trpí hladem 923 miliónů lidí. Dvě procenta ze 2,2 bilionu je 44 miliard dolarů. Tedy na každého hladového 47 USD. Dnes se všichni hladovějící za těch 47 dobře nasytí. Co jim nabídnete zítra? [mrknutí jedním okem]

173194

17.10.2008 23:02

Zadržení dr. Töbena by nás mělo probudit

RE: Svoboda není anarchie

Vojta49 81.?.?.?

Když ruští bolševici tolik protežovali Židy, vysvětlete nám pane Hestroyi, jak to bylo se sibiřským Birobidžanem. Stalin tuto bažinatou oblast plnou komárů na samém okraji Ruska určil Židům v roce 1928 jako součást svého plánu na vytvoření židovského národnostního celku v rámci Sovětského svazu.

To měli ruští Židé jako k rekreaci? [chechtot]

173265

18.10.2008 15:09

Austrálie cenzuruje internet

RE: Možná by to chtělo trochu počítat.

Vojta49 81.?.?.?

Stručné a moudré. Děkuji Hanko [smích]

173307

19.10.2008 20:23

Austrálie cenzuruje internet

RE: Možná by to chtělo trochu počítat.

Vojta49 81.?.?.?

Pane Bartošku, je mi líto, ale ve většině svých vývodů se mýlíte. Například. Růst produktivity práce v zemědělství nezpůsobila levná ropa. Proč by jinak v roce 1970 muselo v Číně k tomu, aby uživili 1000 lidí 700 z nich pracovat v zemědělství a v SRN stačilo k témuž jen 6? SRN měla tehdy přístup k levnější ropě než Čína?

Samozřejmě, že nikoliv. Vyšší produktivita je dána vyspělejšími technologiemi, odvozenými od úrovně dosažené akumulace kapitálu a stupně vzdělanosti občanů země.

K pověrám o dokonalém "tradičním" zemědělství. V roce 1968 se osamostatnila z původní nadvlády Guinea. K moci se dostali místní černoši, vystudovaní synové guinejských utečenců. Všichni byli absolventy renomovaných západních univerzit. Jejich základní plán k pozvednutí jedné z nechudších afrických zemí byl následující. Téměř celé HDP země plyne jen ze zemědělství. Samozřejmě tradičního. Zajistíme tedy pro naši zemi zahraniční úvěr. Použijeme jej k výraznému zvýšení výkupních cen zemědělských produktů. Zemědělcům tak zbudou volné prostředky, za něž si nakoupí jednoduché stroje. Do těch budou potřebovat pohonné hmoty, náhradní díly a tak dále a jejich pomocí zvýší produkci. Z ní jim zbude i na osobní spotřebu a každé rádio bude potřebovat baterie, sporák PB bomby, ... a ekonomika se roztočí.

Učinili, jak naplánovali. Ze zapůjčených peněz zvýšili státní výkupní ceny na dvojnásobek. A reakce černošských "tradičních" zemědělců? Drtivá většina z nich snížila výměru obdělávaných pozemků na polovinu!!! [chechtot] Závěr. Ten už si jistě učiníte sám.

Dnes, díky bohatým nalezištím ropy, je rovníková Guinea v paritě kupní síly po Lucembursku druhou nejbohatší zemí světa. A teď to nedůležitější. Přestože tato země má obrovské příjmy z prodeje ropy, půl milionu ze šesti set tisíc jejich obyvatel žije za méně, než 1 (slovy JEDEN) dolar denně. Opravdu za to můžeme my(obyvatelé rozvinutých zemí) tím, že plundrujeme jejich přírodní bohatství? Jste si tím jist? Nebo jsou příčiny jejich chudoby zcela jinde?

173390

20.10.2008 23:24

Modrý armagedon

Nespokojenost je snadná

Vojta49 81.?.?.?

Pečlivě jsem pročetl celou diskusi pod tímto článkem. Až na několik výjimek převažují příspěvky typu "ODS jsou ... a dobře jim tak" "ČSSD jsou podobné ...", "všichni politici jsou loutky a ...". Obecně naprostá nespokojenost se vším.

Jeden starý a zkušený člověk mi kdysi odhalil tajemství:

Nejsnazší na světě je rozčilovat se, lát, plakat, zatracovat, prostě vyjadřovat nespokojenost. To dokážou už novorozeňata. Moudří lidé se tak nikdy nechovají. Namísto toho vlídně a laskavě navrhují, co by bylo dobré udělat, aby bylo lidem líp. Proto jsou ostatními lidmi velmi váženi a vyhledáváni. [smích]

173519

25.10.2008 17:56

Globalisté využívají finančních těžkostí světa k prosazení jednotné světové měny

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Vojta49 81.?.?.?

Teorii, kterou paní Jarmilo považujete za propagandu, publikoval pan Dawkins již v roce 1976. Je tomu tedy již 32 a nikoliv 19 let.

Tuto teorii považuje současná věda za stejně prokázanou, jako teorii gravitace. Je vyučována na všech přírodovědeckých univerzitách světa jako základ mnoha vědních oborů. Včetně lékařství! Že by doktory učili propagandě? [chechtot]

173894

26.10.2008 09:38

Globalisté využívají finančních těžkostí světa k prosazení jednotné světové měny

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Vojta49 81.?.?.?

Teorii, o níž s paní Jarmilou hovoříme, publikoval Richard Dawkins pod titulem Selfish Gene (česky Sobecký gen). NELZE ji (podobně jako třeba teorii obecné relativity) shrnout do dvou vět. Je mi líto pane Google.

Velmi doporučuji tuto knihu přečíst. Všem. Skvěle vysvětluje, jak jsme my lidé přišli k vlastnostem, jimiž se dnes pyšníme. [smích]

173931

26.10.2008 09:53

Globalisté využívají finančních těžkostí světa k prosazení jednotné světové měny

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Vojta49 81.?.?.?

Lži se obvykle jako vědecká pravda neprosadí, paní Jarmilo. Zkuste si najít čas, a toho Dawkinse (Sobecký gen) si přečíst. Věřte, stojí za to.

Nádherně (objasněním rozmnožovacích strategií "idol" a "rodinný krb" ) Vám vysvětlí, jak ve skutečnosti fungují vztahy mezi pohlavími. [mrknutí jedním okem]

173932

28.10.2008 16:40

Globalisté využívají finančních těžkostí světa k prosazení jednotné světové měny

RE: Chci celý svět a ještě pět procent navrch k tomu.

Vojta49 81.?.?.?

Je to škoda, paní Jarmilo. Z Vašich příspěvků je patrné, že jste schopna číst a logicky uvažovat o přečteném. Ovšem NEČÍST je Vaše svaté právo.

Namísto znalostí jste zvolila cestu víry. Bohužel. Těch Vašich 20% vrozeného a 80% naučeného je naprostý nesmysl. Můžete uvést, kde jste jej vyčetla? Kdyby tomu tak bylo, tak lze v jediné!!! generaci převychovat 80% nepřizpůsobivých občanů na lékaře, učitele, programátory, ... Že se to v případě Romů nedaří ani v páté generaci? A ani 10%? Statistika je paní Jarmilo neúprosná, i kdybyste svou víru 20/80 opakovala třeba tisíckrát.

A ještě jedna otázka. Když jsou všechny samice schopné postarat se o svá mláďata samy, proč samice některých ryb (třeba rájovců) po vytření od svých jiker zdrhnou? Proč přenechají veškerou další péči o ně samcům?

174140

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Káva pro Zvědavce

44

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 98 čtenářů částkou 15 298 korun, což je 44 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 7

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 2

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

V polní nemocnici v Letňanech neležel jediný pacient16.11.20 22:10 Česká republika 2

Vládě se zalíbilo omezování a šikanování lidí, další komplikace při nákupu potravin16.11.20 19:09 Česká republika 0

To je vlastenec a ne jak jej líčí media15.11.20 21:55 USA 2

Rozvrat vzdělanosti národa v přímém přenosu15.11.20 21:17 Česká republika 10

Soud rozhodl, že nařízení nosit roušky venku bylo nezákonné13.11.20 19:03 Česká republika 4

Od Prymuly k Blatnému. Aneb z bláta do louže13.11.20 16:27 Česká republika 3

Trump bojuje jako lev. Vyhodil vedení Pentagonu. Na iDnes z toho šílí11.11.20 23:26 USA 6

Jak je to se zahlcenými krematorii covidovými mrtvými v Ostravě10.11.20 10:43 Česká republika 3

Městský soud bude posuzovat zákonnost nošení roušek09.11.20 19:50 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
22,18 Kč
Euro
26,29 Kč
Libra
29,58 Kč
Kanadský dolar
17,00 Kč
Australský dolar
16,23 Kč
Švýcarský frank
24,32 Kč
100 japonských jenů
21,22 Kč
Čínský juan
3,37 Kč
Polský zloty
5,88 Kč
100 maď. forintů
7,29 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,18 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 464,28 Kč
1 unce stříbra
519,14 Kč
Bitcoin
409 043,85 Kč

Poslední aktualizace: 24.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 56 691 469