Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Jiří Táborský

Nalezeno 2429 příspěveků, 167 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

19.11.2005 03:14

Robert Fisk o mučení: „Stali se z nás zločinci … nemáme žádné morální právo k boji“

Rasputine, Rasputine, kolik flašek samohonky jsi zase dneska výtáh´?

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Bylo dokazano ze tyhle 'usmernene naloze' dodava muhamedum v
>Iraku jejich sponzor Iran.

Jo, to se dokázalo tak, že na těch vybouchnutejch bombách bylo napsáno "Made in machometanska republika of Iran".

79119

20.11.2005 16:48

Germar Rudolf deportován z USA do Německa. A David Irving zadržen rakouskou policií

RE: Jeden maly detail ohledne chemie

Jiří Táborský 71.?.?.?

Chápu, že v omezeném místě pro komentář nemůžete náležitě ty "školácké chyby" v Leuchterově a v Rudolfově informacích vyjasnit. Ale mohl byste, a to zcela krátce a jednoduše, ty chyby tady uvést? Samozřejmě by bylo ještě mnohem lepší, kdybyste o nich napsal článek. Myslím, že to je zajímavé tema pro všechny.

79288

20.11.2005 20:45

Germar Rudolf deportován z USA do Německa. A David Irving zadržen rakouskou policií

RE: Jeden maly detail ohledne chemie

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Ono je značný rozdíl v tom, zabít pomocí kyanovodíku blechu, nebo
>veš, než člověka.
To máte boží pravdu, ale v tom také spočívá omyl Vašeho tvrzení, že se, stejně tak simplisticky řečeno, rychleji a efektivněji zabije kyanovodíkem člověk než blecha, z čehož má plynout Vaše hypotetické vysvětlení, proč by mělo být ve zdivu dezinfekční residuum pruské modři a ve zdivu "plynové komory" ne.

>Do organismu člověka proniká HCN velmi
>rychle všemi cestami - sliznicemi, kůži i plícemi.
Mno, pronikání HCN do lidského organismu člověka sliznicemi a kůží je v případě “plynových komor“ zanedbatelný. Podstatný je vnik dýcháním. Do organismu hmyzu proniká rychleji a účinněji tracheálním systémem a především proto, že hmyz má otevřený cirkulační systém (neexistují v něm žíly a vlásečnice) - hemolymfa (analog krve obratlovců) se nerozvádí uzavřeným systémem, ale srdce ho pumpuje arteriemi přímo tam a zpět do otevřených prostorů mezi orgány. Hemocyanin (analog hemoglobinu u obratlovců) je volně rozptýlen v hemolymfě ("hmyzí krvi" ) a je tak přímo vystaven kyanovodíku - na rozdíl od obratlovců, kde hemoglobin je uvnitř červených krvinek. Navíc má hemolymfa asi čtyřikrát víc hemocyaninu než lidská krev hemoglobulinu. Hemocyanin je metalloprotein, který reversebilně váže dvěmi dvojmocnými kationty mědi molekulu kyslíku, podobně jako váže hemoglobin kyslík dvěmi trojmocnými kationty železa - ale protože aniont kyanidu má větší afinitu pro dvojmocné kationty (v případě hemocyaninu mědi) než pro trojmocné (v případě hemoglobinu železa), blokuje kyanid transport kyslíku efektivněji u hmyzu. Empirickým pozorováním se to zdá být potvrzeno zkušenostmi při lovu korálových ryb kyanovodíkem, kdy ryby (s hemoglobinem v krvi) celkem dobře snášely použitou koncentraci kyanovodíku, ale nižší organismy (např. měkkýši, korály, korýši) s hemocyaninem v “krvi“ v krátké době hynuly.

Takže v “plynových komorách“ by musela být mnohem větší koncentrace než v komorách na dezinfekci prádla a oděvů (už vzhledem k požadavkům na dobu účinku), a residuum pruské modři by mělo být zjistitelné i ve zdivu “plynových komor“, předpokládá-li se, že zdivo bylo ze stejného materiálu.

79303

21.11.2005 06:04

Germar Rudolf deportován z USA do Německa. A David Irving zadržen rakouskou policií

RE: Jeden maly detail ohledne chemie

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Jsem člověk velmi skeptický, přijímat jakékoliv informace jako zaručená >a hotová fakta.
Taktéž. Proto mám pochybnosti o oficiální, zákonem chráněné pravdě o holokaustu. Vyhledávání evidence, pochybování a revidování jsou tři základní předpoklady vědecké metodiky. Berte mě tedy jako ďáblova advokáta ve věci svatosti holokoustu.

>1. Považuji za chybné tvrzení ve zprávě, že je nutné, aby
>místnost kde je prováděna exekuce byla vyhřáta na bod varu HCN.
Pro maximální účinek, a ten je vždy cílem dezinfekčního (nebo exekučního, chcete-li, procesu), to nutné je. Jinak je vypařování kyanovodíku ze substrátu nedostatečné. IG Farben a Degesch nebyly žádná přidružená výroba JZD a jejich návod k použití byl jistě spolehlivý.

>Ze zkušenosti s touto látkou vím, že je snadné udržet ji ve smrtonosné >koncentaci (pro člověka) i při daleko nižších teplotách, vzhledem k bodu >kondensace HCN.
Zyklon B byl pórovitý substrát (obyčejně pelety z rozsivkové zeminy) nasycený kyanovodíkem, který se teprve nad jeho teplotou varu začne vypařovat v účinné koncentraci. Jak je to při “daleko nižších teplotách” s kondenzací kyanovodíku, absorbovaného v substrátu, to nevím a neumím si to ani dost dobře představit (dalo by se to možná najít v tabulkách), ale rozhodně to zdaleka není uvolňování, které by se mohlo jakkoliv přirovnávat k vypařování nad bodem varu (28°C) – znovu, místo na spekulace o kondenzaci bych se odvolal na specifikace v patentu IG Farben a na návod výrobce Tesch und Stabenow, případně Degesch.

>2. Považuji za nesprávné, že není ve zprávě zdůrazněno, nebo je zamlčen >fakt, že k usmrcení člověka je potřeba mnohonásobně menší dávka HCN a >čas, než k asanaci hmyzu. To nutně musí vést k tomu, že HCN ve velmi >zředěném množství, které ale již spolehlivě zabije člověka, nemůže v >takové míře pronikat do podlah a zdiva a tvořit tam pevné kyanové >sloučeniny. Naopak k hubení hmyzu se musí používat značně silná >koncentace a nesrovnatelně delší doba působení. Běžně 24 - 36 hodin. >Tady lze předpokládat, že daleko větší množství může proniknout do zdiva >ap.
Že toto není fakt ale omyl jsem vysvětlil v předešlém komentáři (979303).

>Tím lze také vysvětlit i zjištění ve zprávě, že ve vzorku z plynových >komor bylo naměřeno mizivé, až žádné množství kyanových stop, oproti >komorám asanačním. Toto by spíše svědčilo ve prospěch jejich existence.
Opět mylný vývod, založený na vysvětlené mylné domněnce o potřebě větší koncentrace kyanovodíku a času k usmrcení hmyzu než člověka. To tedy mluví proti existenci plynových komor.

>3. Zpráva uvádí: ''Porézní cihly a malta by bez těchto opatření (míněno >speciální nátěry) pohltily a nahromadily HCN, takže tato zařízení by se >stala pro lidi nebezpečnými na několik dalších let.''
>Pokud jsem pracoval v té che...

Kráceno (Editor)

79361

21.11.2005 06:11

Germar Rudolf deportován z USA do Německa. A David Irving zadržen rakouskou policií

RE: Jeden maly detail ohledne chemie (pokračování)

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Pokud jsem pracoval v té chemičce, byla tam jednou za čas tzv. zastávka >provozu, aby se mohla provádět údržba a výměna opotřebovaných zařízení. >Po důkladném odvětrání prostoru, kde se HCH vyskytoval a oplachu >zařízení tam bylo možno bezpečně pobývat.
Jak jste sám uvedl, v oné chemičce se všechny zdraví nebezpečné operace prováděly v digestorech nebo podobných snadno čistitelných prostorách, do jejichž stěn se nemůže nic vstřebávat jako tomu mohlo snadno být v prostém zdivu z pórézních cihel v “plynových komorách”.

>4. Jak je zaručeno a opravdu ověřeno, že ty vzorky byly odebrány z >opravdu původních plynových komor.?
Toto je validní námitka. Podle většiny verzí (i holokoustnických) ustupující Němci vyhodili “plynové komory” do vzduchu a Sověti je po osvobození “renovovali”. Sověti prováděli zkoumání evidence o “plynových komorách” a vyhodnocování nejdříve dlouhou dobu sami a jsou notoricky známí jako falšovatelé evidence i u mezinárodních tribunálů.

>Drásá mne, že kdekdo je schopen si udělat vlastní website a umístit tam >zprávu jako vědecký důkaz neexistence plynových komor, aniž by si ověřil >základní fakta o vlastnostech kyanovodíku.
Mne to sice nedrásá, ale je to trapné - i když to dělá pro opačný účel.

79362

21.11.2005 07:26

Zpráva z druhého slyšení – krajský soud Mannheim, 15.11.

To je pěknej bordel v tý rakouský říši!

Jiří Táborský 71.?.?.?

Já tedy o spolkověněmecké jurisprudenci a o jejím procesním postupu vím kulové kemo, ale to, co tady čtu, jestli je ten překlad alespoň trochu správný, tak to je na blití.

Nemohu přitom nevzpomenout procesu s Jiřím Dimitrovem, kterému dal nacistický soud všechna práva, která Zündelovi odmítá dát soud ve "svobodném", "demokratickém" a "právním" Německu a nacistický soud vyhověl Dimitrovovi ve všech požadavcích, které k soudu vznesl. Obhajoval se sám, mohl mluvit o čem chtěl a jak dlouho chtěl (a náležitě toho využil) a byl osvobozen.

Meine Damen und Herren, erlauben sie mir zu aufgerufen: Die Bundesdeutsche Gerechtigkeit is eine grosse Scheisse!

79365

21.11.2005 17:32

Zpráva z druhého slyšení – krajský soud Mannheim, 15.11.

RE: To je pěknej bordel v tý rakouský říši!

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Jenom skoda pane Taborsky, ze ta nacisticka justice nevydrzela do
>dob, kdy nackove zacali plnit koncentracni tabory.
>Nemusel byt zadnej holocaust a Zundel by ted nesedel v base.

To je asi pravda, ale to vůbec nevyvrací, a ani nemůže, že nacistické soudnictví bylo po převzetí moci Hitlerem mnohem férovější (viz proces s Dimitrovem) - i v tehdejší době silného politického napětí - než současné soudnictví Německé Spolkové Republiky v době poměrně hlubokého politického klidu. A to je otřesná hanba a nebezpečí pro občanské svobody a lidská práva. Jak jsem napsal již několikrát dříve, nemám nejmenší důvod ani snahu se zastávat nacismu, ale podobný fašizující trend není omezen jen na Německo, ale šíří se po celém Západním světě včetně, nebo spíš v čele s USA - a to se mě zatraceně moc týká.

Avšak zpět k Vašemu cobykdyby ("škoda, že.." ) posteknutí, které s Vámi, především pro další hrůzný vývoj nacismu, podmínečně sdílím. Podmínečně proto, že byly i jiné, co do důsledků pravděpodobně ještě mnohem horší alternativy.

Národní socialisté se dostali k moci v Německu demokratickým způsobem, volbami (rozhodně demokratičtějším způsobem než komunisti v Československu v únoru 1948). Většina lumpenproletariátu z Thälmannovy komunistické strany se po volbách přelila do národně socialistické strany a Hitler mohl, i když to asi nebylo v jeho programu, vést Německo podle demokratických principů dál a převálcovat svět ekonomicky a dělat si potom, co by se mu zlíbilo.

Ještě horší hypotetická alternativa je, že volby by vyhráli Thälmannovi komunisti spolu se sociálnámi demokraty - a k tomu moc nechybělo - a vývoj by šel bolševickou maršrůtou podobně jako např. v Československu po únoru. Politické a hospodářské spojení komunisticko/socialistického Německa se Sovětským Svazem by zbolševizovalo, se všemi známými následky "třídního boje", celý svět, protože by žádná země ani případná koalice nemohla obstát proti bolševickému militarismu, založeným na německém průmyslu a surovinovém zázemí Sov. Svazu.

Ale to všechno nemá absolutně nic společného s tím, že při porovnání případů Zündela a Dimitrova se současná německá justice chová mnohem hůř než nacisti.

79434

21.11.2005 17:41

Zpráva z druhého slyšení – krajský soud Mannheim, 15.11.

RE: To je pěknej bordel v tý rakouský říši!

Jiří Táborský 71.?.?.?

>No, ten tisk zatim o Zundelove stolici pokud vim nic nepsal, zato
>psal o Zundelove zasilkove sluzbe pod nazvem Samisdat, ktera
>rozesilala do celeho sveta (vcetne Nemecka kde je to nezakonne)
>nacistickou literaturu, propagandu a hudbu.

>Nevim jestli je to pravda, ale jestli ano, udelal ze sebe zrudu
>spis ten Zundel.

Když nevíte jestli je to pravda, tak co s tím tady, jako kdyby to zjevená pravda byla, věčně opruzujete?

79435

21.11.2005 17:51

Zpráva z druhého slyšení – krajský soud Mannheim, 15.11.

RE: Pan soudce si nevedome plete bic.

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Dopadne to tak, ze p. Zundel v absenci pravniho obhajce se bude
>obhajovat sam. A pak uvidime pravou revoluci v Nemecku....a
>vyhraje tak, jako kdysi Dimitrov. [cool]
Jak jsem již napsal dřív, vím kulové kemo o spolkověněmeckém právu, ale z toho, co tady bylo napsáno mám dojem, že se Zündel sám obhajovat nesmí a musí mít mandatorního obhájce podle vkusu sudího. Právo obhajovat se sám, per se, existuje jen v právních nebo poloprávních státech. A, ehm, za nacistů.

79437

21.11.2005 19:40

Zpráva z druhého slyšení – krajský soud Mannheim, 15.11.

RE: To je prasárna

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Problem je v tom, ze v dobe pachani sveho zlocinu (rozsirovani
>zakazanych nazoru) byl Zundel v Kanade ci USA. Nikoliv v nemecku.
>Cize na zaklade toho, ze ted v nemecku je, a presto, ze nic
>nezakonneho v nemecku netropi, bude zavren za to, co tropil v
>Kanade/USA.
>Hmmm.
>Je to dost zajimava pravni konstrukce.

Mno, na tuhle právní konstrukci si vymysleli už bolševici zaříkadlo: "poškozování zájmů státu v cizině". A po prdeli, i s tím indickým líbáním. Má někdo něco proti bolševické vynalézavosti?

79453

22.11.2005 06:33

Zpráva z druhého slyšení – krajský soud Mannheim, 15.11.

RE: To je pěknej bordel v tý rakouský říši!

Jiří Táborský 71.?.?.?

>nechapu, proc nazyvate soudni system ktery nacisticka vlada
>zdedila z dob Vymarske republiky nacistickou justici.

>Nacistickou justici muzeme nazyvat nemecky soudni system az
>potom, co si ho nackove upravili k obrazu svemu.

Nemohu a ani nemám v sebemenším úmyslu Vám bránit nazývat “nacistickou justicí “ cokoliv chcete. S Vaší notorickou nechápavostí Vám nemohu ani při nejlepší vůli pomoci. Mohu Vám pouze stručně přiblížit prostředí soudu v době procesu s Dimitrovem: Nacisté měli už veškerou moc bezpečně v ruce, ústava Výmarské republiky byla již změněna dodatky a všechny státní instituce, včetně soudů, měli pod svou kontrolou. Je proto až neuvěřitelné, že mohl Dimitrov vyslýchat jako svědka i Göringa - tehdejšího předsedu vlády, ministra vnitra a prezidenta Reichstagu; a to navíc takovým způsobem, že Göringa vytočil k nepříčetné, skandální závěrečné scéně.

Jste jediný, koho znám, kdo se pokouší tvrdit, že Dimitrov nestál před nacistickým soudem. Dimitrovovo legální vítězství bylo a je jednoznačně popisováno jako vítězství v jámě lvové, před nacistickým soudem. Nikdo přitom nedává kredit rudimentům justice výmarské éry, ale Dimitrovově orátorskému umění, dobré argumentaci, odvaze a ano, drzosti.

79543

22.11.2005 07:14

Zpráva z druhého slyšení – krajský soud Mannheim, 15.11.

RE: To je pěknej bordel v tý rakouský říši!

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Nemohol. Ved V.B. a USA nic take nedovolili. Ako prostriedok im
>r. 1939 posluzilo Polsko,...
>...A takisto utok ZSSR proti Nemecku bol na spadnutie.
Zřejmě si nerozumíme. Psal jsem o době po převzetí moci Hitlerem jako o cobykdyby alternativním vývoji. Vy píšete nikoliv o alternativě, ale o tom, jak se to vyvíjelo ve skutečnosti.

Rapidní hospodářský a sociální rozvoj Německa v třicátých letech nemá v historii lidstva obdoby. Země, hospodářsky úplně na dně jako důsledek prohrané války a těžkých reparací se během několika let vyšvihla mezi přední idustriální země. Rozsáhlá hospodářská splupráce se Sov. svazem jí zajišťovala budoucí odbytiště a zdroj surovin, Británii ani USA nepotřebovala. Neumím si představit, jak by Německu mohla za takové situace Britanie nebo USA zabránit v dalším hospodářském rozvoji.

79547

22.11.2005 08:22

Zpráva z druhého slyšení – krajský soud Mannheim, 15.11.

RE: To je pěknej bordel v tý rakouský říši!

Jiří Táborský 71.?.?.?

>A o tom byla prvni i druha svetova valka. Zabehle mocnosti
>nechteli Nemecku pristup do 'klubu vybranych'.
Mno, Německo před první světovou válkou v klubu vybraných bylo. Kromě toho, WW I začalo Rakousko, ne Německo; pamatujete na Švejka "Tak nám zabili Ferdinanda"?

A WW II? Francie a Anglie šla do války volky nevolky a ještě před tím se vykroutila z nějaké nepříjemnosti s Německem mnichovskou dohodou. Ne, Anglie ani Francie na záminku k válce nehledalo a když do ní šly, tak ji málem prohrály a kdyby Molotov-Ribbentrop pakt vydržel, tak by ji prohrály určitě.

79554

>Vladimire, pan Taborsky me nahore nazval zelenym debilem a vy
>jste jeho osloveni neklasifikoval jako nadavku, jeste se tam
>stale vyjima coby krasny priklad jeho "inteligence" a zaujateho
>postoje Zvedavce. Jedna se o prehlednuti, nebo Taborskemu
>skutecne nadrzujete?
Sežrante leho, přestaňte fňukat, utřete si slzy a napište mi ještě třikrát nebo kolikrát budete potřebovat "rudý debile", aby se Vám trochu ulevilo. Pan Stwora Vám to snad nesmaže, když k tomu teď máte ode mne výslovné svolení.

79555

22.11.2005 08:46

Zpráva z druhého slyšení – krajský soud Mannheim, 15.11.

RE: To je pěknej bordel v tý rakouský říši!

Jiří Táborský 71.?.?.?

Bahniku,

plácáte zase páte přes deváté, pletete si půlstoletí, desetiletí a víte kulový kemo o historických událostech a souvislostech. Němci si po prohrané válce moc neprděli, natož vybírali, s kým bude Západní a Východní okupační zóna Německa spolupracovat.

79558

22.11.2005 10:05

Zpráva z druhého slyšení – krajský soud Mannheim, 15.11.

RE: To je pěknej bordel v tý rakouský říši!

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Ze jsem tak smely pane Taborsky - jakym Nemcum se podle vas teda
>vedlo lip ?
>Tem vychodnim co spolupracovali s azbukama, nebo tem zapadnim?
Kemo, Vy nejste ani tak smělý jako (cenzurováno, urážíte). Vysvětloval jsem Bahníkovi, že si Němci po válce nemohli vybírat, s kým bude Západní nebo Východní okupační zóna Německa spolupracovat, ne komu se potom vedlo líp - a jen pablb se na to může ptát.

79569

22.11.2005 11:19

Zpráva z druhého slyšení – krajský soud Mannheim, 15.11.

RE: To je pěknej bordel v tý rakouský říši!

Jiří Táborský 71.?.?.?

Kemo,

Vy jste jak Kischova babička: nebyl to nacistický soud, nebyl to nacistický soud, nebyl to nacistický soud...
Víte o tom kulový kemo a zase vedete přitroublé argumenty. O osudu Lidic nerozhodoval soud. Stejně tak soud nerozhodoval o osudu lidí v koncentračních táborech. A během války soudily často mimořádné soudy. Tak tahle přirovnání s Dimitrovo procesem pište do Nezvědavce.

>Bohatyrske bajky o udatnem komunistovi ktery u soudu rozmetal
>nacistickou obhajobu si dnes vypraveji navzajem jen komousi.
Mno, Dimitrov nerozmetal nacistickou obhajobu, ale obžalobu; to je ale pro Vás zřejmě buřt. Hájil se, Bulhar, v němčině, neprávník a vyhrál. Mnozí právní odborníci to považovali za soud století. Zostudil při něm nacistického předsedu vlády, ministra vnitra a Prezidenta Reichstagu, nacistický soud a celý nacistický režim. Mno, a to je pro Vás velký kemo, bajky pro komunisty - Váš správnej bohatýr střílí děti v Iráku.

1) V lednu 1933 byl Hitler jmenován říšským kancléřem;
2) V únoru přesvědčil říšské prezidenta, aby podepsal Dekret o požáru Reichstagu, který suspendoval většinu občanských práv ústavy Výmarské republiky. Další zákon zmocňoval preventivní vazbu komunistických poslanců a tisíců jiných;
3) V březnových volbách do Reichstagu získali nár. socialisté 44% a s DNVP potom kontrolovali 52%ní parlamentní většinovou koalici;
4) V červnu Reichstag odhlasoval zmocňovací zákon, který dal rozsáhlé legislativní pravomoce vládě (bez schvalování parlamentem) a zřídil prakticky diktaturu.
5) 22. června byla rozpuštěna sociálně demokratická strana, poslední protinacistická strana v parlamentu;
6) 14. července je vydán zákaz nových politických stran a Německo je pod vládou jediné strany, NSDAP;

a Vy, kemo jedno demagogický, chcete někomu nakukat, že koncem září 1933 soudy v již totálně nacistickém Německu nebyly nacistické?

79581

22.11.2005 11:39

Zpráva z druhého slyšení – krajský soud Mannheim, 15.11.

RE: To je pěknej bordel v tý rakouský říši!

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Na otazku jste neodpovedel. Asi jsem to napsal moc slozite.
>Podle me se mnohem lepe vedlo Nemcum v zapadni casti.
>Takze to znamena,ze by ta vase sovetska podpora nacistum moc
>neprospela.

>Takze jste blby vy a ne ja.

Kemo, Vy mě čím dál tím víc připomínáte leho. Jenom nejste zelenej.

Němci nepotřebovali od Sovětů žádnou podporu, jen suroviny a i ty by si dovedli v Sov. svazu dobývat sami. Svých poradců tam měli už víc než dost v každém oboru. Cvičili si tam i důstojnický sbor.

79586

22.11.2005 14:48

Zpráva z druhého slyšení – krajský soud Mannheim, 15.11.

RE: To je pěknej bordel v tý rakouský říši!

Jiří Táborský 71.?.?.?

>>Kromě toho, WW I začalo Rakousko, ne Německo
>
>Ani jeden ani druhy.
Mno, to mme tedy, prosím, opravte, jak to bylo.

79605

22.11.2005 16:08

Konec vzpoury ve Francii?

RE: konec vzpoury

Jiří Táborský 71.?.?.?

>zaujimave veci sa tu dozvedame. Vzdy som so myslel, ze Dzugasvili
>bol gruzinec a ajhla, on bol zid. No toto...

Mno, já se taky divím, že někteří "antisemiti" se snaží dělat z úplně každého gaunera Žida a vice versa; stačí jak to opravdu je.

S tím Stalinovým židovstvím koluje taková hodně za vlasy přitažená chýra, že Džugašvili prý znamená "ten, co je z Džugaše" a Džugaš prý měl být osídlen chazarskými Židy. Významnější je fakt, že Stalin byl, s vyjímkou nějaké doby před smrtí, Židům hodně blízký. Lazar Mojšejevič Kaganovič, "kremelský vlk", byl jeho pravá ruka a švára, protože Róza Mojšejevna byla jeho manželkou na divoko (nevím, zda to byl jen běžný bolševický zvyk, nebo se Stalin nechtěl nechat obřezat). Že by Stalin sám byl Žid je asi tak pravděpodobné, jako že byl antisemita.

Co má ale todlecto společného s tematem diskutovaného článku?

79614

22.11.2005 16:17

Robert Fisk o mučení: „Stali se z nás zločinci … nemáme žádné morální právo k boji“

RE: Zvědavcům editorovy lži nevadí, ale americký voják ano

Jiří Táborský 71.?.?.?

Mno, Tome, mě připadá ta fotka dost opravdická - jenom snad před upravením měl politruk leho v rukou žvejkačky a cukrdlátka pro irácké děti. Nebo se Vám na ní nezdá ještě něco jiného?

79615

22.11.2005 18:33

Robert Fisk o mučení: „Stali se z nás zločinci … nemáme žádné morální právo k boji“

RE: Zvědavcům editorovy lži nevadí, ale americký voják ano

Jiří Táborský 71.?.?.?

Helemese na našeho malýho nositele svobody a demogracie, jak se dneska cejtí. Pózuje s tím jak rotní kuchař s vařečkou. A jaká z něj de hrůza!

79635

23.11.2005 00:57

Zpráva z druhého slyšení – krajský soud Mannheim, 15.11.

RE: To je pěknej bordel v tý rakouský říši!

Jiří Táborský 71.?.?.?

To je ale ostuda pro šábesboye jako Vy, že neznáte Kischovu babičku. To byla přece babička druhého největšího českého spisovatele po Franz Kafkovi, Egona Ervina Kische. Česky toho taky moc nenapsal, ale to mu neubralo na velikosti, právě naopak. Vy taky víte kulový kemo, když neznáte Kischovu babičku. A to už se Vás ani neptám na Kischova dědečka.

79715

23.11.2005 01:21

Zpráva z druhého slyšení – krajský soud Mannheim, 15.11.

RE: To je pěknej bordel v tý rakouský říši!

Jiří Táborský 71.?.?.?

Nezkoušejte mi povídat, jaká slova mám nebo nemám používat, když o tom víte evidentně kulový kemo. Německo bylo v té době největším obchodním partnerem Sovětského svazu a prodávalo mu technologii při výstavbě průmyslu k oboustranní spokojenosti. Ale o tom je dost informace i na internetu, tak si příště nejdřív jděte zagůglovat, než začnete plácat voloviny. Můžete si gůglovat s Blahníkem, prospělo by vám to oběma.

79718

23.11.2005 15:32

Zpráva z druhého slyšení – krajský soud Mannheim, 15.11.

RE: Vazeni

Jiří Táborský 71.?.?.?

No tak to vidíte, pane Zmatoušek,

a Vy se tady pokoušíte někoho přesvědčit, že má kemo pravdu o tom panu Mahlerovi tím, že znáte nějakého cvoka, co čeká každým dnem na otevření Transatlantického mostu. Nemusíte ale shánět Vaše známé tak daleko - leho taky čeká, že to v Iráku vyhrajeme.

79798

23.11.2005 16:15

Dopis velvyslanci Spojených států

RE: leho to trochu popletl, spal přes noc na špatné straně

Jiří Táborský 71.?.?.?

leho včera před spaním:
>Jano, Bin Laden nebyl vyskoleny v USA a Irak nikdy nebyl zasobovan >americkymi zbranemi. Mohu potvrdit, na vlastni oci jsem se mohl >presvedcit,....

a leho dneska po prospání:
>Samozrejme, ze Irak mel podporu USA ve valce s Iranem. Vodniku,
>ty jsi asi mlad a nepamatujes si,... I kdyz si to ale nepamatujes, tak >by jsi alespon mel napred se podivat do ucebnic dejepisu, jestli se >chces vyjadrovat k udalostem ve zminenem obdobi...

Leho, put your shit together, jak se říká na vojně.


79807

24.11.2005 07:43

Zpráva z druhého slyšení – krajský soud Mannheim, 15.11.

RE: Vazeni

Jiří Táborský 71.?.?.?

>...neznam osobne Elvise Pressleyho. Jsem vsak presvedcen, ze to byl
>zpevak a nikoliv kominik.
Konečně jste tady jednou pro změnu uvedl informované přesvědčení.

> Podivejte se i s Taborskym na tenhle link:
>www.en.wikipedia.org/wiki/Horst_Mahler

Co je na tom linku, co už není všeobecně známo? Snad jen to, že je tam vynecháno, že Mahler byl na "Zündelově legálním týmu" jako asistent, na což nepotřebuje licenci. Mno a taky pěkná perlička: (soudce)"Meinerzhagen také vyloučil public defender(+) Sylvii Stolzovou na základě, že její písemná podání k soudu [neidentifikováno jaká] odrážely Mahlerovy myšlenky."
Takové ospravedlnění soudního rozhodnutí by bylo naprosto absurdní a ilegální v každém právním státu. V Německu zřejmě podání mandatorní obhájkyně musí odrážet myšlenky státního žalobce.
-----------
(+) Sylvia Stolzová nebyla public defender ve smyslu ex offo, jak je tomu normálně rozuměno, ale mandatorní obhájce, což je taková zvláštnůstka současného německého "práva", omezující práva obžalovaného.

79940

24.11.2005 07:57

Mlčení okupantů

Pro sežranta leho Kulíška

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Tatranko, MASH nema s dnesni armadou vubec co delat a dokonce ani
>s armadou, ktera tenkrat bojovala v Koreji...
Hlavní rozdil je v tom, Kuliferdo, že v korejské válce většina amerických vojáků nebyli dobrovolníci, ale odvedenci a proto byla většina z nich normální.

79941

24.11.2005 08:04

Ptáci

RE: Zpetna vazba a dynamicka rovnovaha

Jiří Táborský 71.?.?.?

>...v Africe uz nastaly. Neuvedomili si tam jejich vlady, ze meli
>upalit vsechny opice, aby se vir HIV nedostal na cloveka.
Mno, ono by bylo bejvalo stačilo, nechat ty opice na pokoji. Jenže oni tam maj takovej zvyk jíst jako lahůdku "bush meat" - opičí maso, protože prej chutná skoro tak dobře jako lidský.

79942

24.11.2005 08:37

Dopis velvyslanci Spojených států

Zase kecáš Hurvínku

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Otisk palce je v USA stejne rozsirenym zpusobem identifikace jako
>fotografie. Kazdy ridic ho ma napr.vedle sve fotografie na
>ridicaku. Pokud potrebujete overit listiny statnim notarem,
>nestaci jen vas podpis, ale musi u toho byt i otisk palce, atd.
To je je zatím jen fašistická hudba budoucnosti (a cosi takového se zavádí možná v nějakém orwellovském státu jako Kalifornie. Ani jeden z Vašich příkladů není pravda, tak tady zase, pane Bahník, nebulšitujte.

79946

25.11.2005 03:14

Mlčení okupantů

RE: AK 47 versus M - 16

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Katzi, vsechno co tu pises jsou lunaticky kecy anti-ami fanatika,
>jelikoz nic co tady napisu te nezvykla v tvem presvedceni.
Jo, tak tohle je typickej argument, vypocenej zeleným mozkem.

>Napriklad za 2. svetove valky amici nemely zadne poradne tanky, o
>nejakych obrnenych dzipech si mohli nechat zdat.
Politruku Kulíšku, když nevíte kudy kam, tak se kousněte do prdele a neutíkejte od tematu zpátky do druhé světové války. Němci taky tenkrát neměli obrněnej KDF kýblwágn.

80082

25.11.2005 03:19

Mlčení okupantů

RE: '..nakoupil jste po malych davkach slusne mnozstvi zareni (Leho)..'

Jiří Táborský 71.?.?.?

Pane Bartošku,

jak zdeformované děti by mohl mít leho Kulíšek je úplně mimo mísu. Která ženská by s něčím takovým chtěla mít děti?

80087

25.11.2005 04:02

Dopis velvyslanci Spojených států

Kecáš na kvadrát, Hurvínku.

Jiří Táborský 71.?.?.?

>>>Otisk palce je v USA stejne rozsirenym zpusobem identifikace
>>jako fotografie.
Ani ne pro policajty, když hledají zloděje.

>>>Kazdy ridic ho ma napr.vedle sve fotografie na
>>>ridicaku.
Blbost, anebo Florida nepatří do USA. Ale jen pro zajímavost, v kterých státech má každý řidič na řidičáku otisk palce, Hurvínku?

>>>Pokud potrebujete overit listiny statnim notarem,
>>>nestaci jen vas podpis, ale musi u toho byt i otisk palce,...
Co blbnete se státním notářem, Hurvajs? Nejsme v Česku. Neověřuje se listina, ale podpis(y). V USA může podpis na listině ověřit "notary public" v každém Wall-Martu, holka v bance, sekretářka u právníka nebo u zubaře a podobně. Většinou zadarmo jako služba zákazníkovi. Bez palce.

>>>atd.
tak sem ještě nějaké "atd" pro srandu přidejte, Hurvínku. Nepsal jste tady, že žijete v Americe? To nemyslím ten les Amerika u Písku.

80098

25.11.2005 17:38

Dopis velvyslanci Spojených států

RE: Vážený pane Leff,

Jiří Táborský 71.?.?.?

Klidně můžete panu Lvovi odpovědět, jestli víte jak okecat Vaše lži, kemo.
Sám jste napsal, že neodejde a tak si to asi přečte. A s pobavením by se chtěli Vaším vykrucováním třeba pobavit i jiní. Jenže Vy máte pětikilový kemo, čím byste mohl Vaše lži podložit.

80211

Milá tetičko Drollová,

Vy to musíte mít úplně vyklovaný, když srovnáváte svedení nebo uplacení třináctileté dívky k sexuálnímu styku s brutálním rozstřílením třináctileté školačky. A to už ani není třeba připomínat, že za první zločin je muž (nebo i žena) obyčejně přísně potrestán(a), zatímco druhý zločin byl iszraelským soudem (a několika debily tady) vyhodnocen jako plnění vojenské povinnosti a vrah nedostal ani plesknutí přes ruku.
>Neni tohle (zvláště od někoho, kdo studoval právo) cira demagogie a trapný pokus o manipulaci se ctenarem?

80217

25.11.2005 18:18

Mlčení okupantů

RE: '..Jeden z hromadných hrobů odhalili partyzáni ..'

Jiří Táborský 71.?.?.?

google politrukovi Kulíškovi:
>jedine co ty vies, je, ako tu spravne a niekolkokrat poznamenal
>mr.Taborsky, velky kulovy!

K tomu bych chtěl jen poznamenat, abych to uvedl na správnou míru: neříkám "velký kulový", anóbrž "kulový kemo" nebo "kilový kemo", případěně "pětikilový kemo".

80219

25.11.2005 18:32

Dopis z vězení

RE: Kema, Vaše slova tesat do soklu holohoaxistického memoriálu:

Jiří Táborský 71.?.?.?

>...napiste, jak ma to vedecke "rozmetavani" probihat.
>Normalnimu cloveku totiz staci shlednout zabery z holocaustu jak
>buldozery hrnou tisice vyhublych mrtvol do spolecnych hrobu.
>Popovidat si s nekolika lidmi, kteri tu hruzu prezili. Precist si
>o tom vsem knizky a navstivit nejaky ten koncentrak.
Jo, to je přesně ta Vaše holokaustická vědecká metoda, kemo. Zapomněl jste ještě hollywoodská "dokudrama" a sovětskou "dokumentaci". A tři kila kulovýho kema.

80223

25.11.2005 18:45

Dopis z vězení

RE: 2 dopisy

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Hitler, Stalin a dalsi take zacali "bojovat slovem"
Mno, Stalin, ještě jako Džugašvili, začal přepadáním dostavníků. Hitler nezdařeným pučem.

80225

25.11.2005 19:16

Mlčení okupantů

RE:'... neumí vychovat své děti..'

Jiří Táborský 71.?.?.?

> Kdepak rakoska anebo remen jak ho pouzival s uspechem muj tata.
Malej Rasputine, Váš pan otec věděl, co jediné na Vás platí. Jenom Vás neměl tlouct tolik přes hlavu.

80228

28.11.2005 00:50

Mlčení okupantů

RE: '..Jeden z hromadných hrobů odhalili partyzáni ..'

Jiří Táborský 71.?.?.?

>> neříkám "velký kulový", anóbrž "kulový kemo"
>
>My vime co rikate, pane Taborsky.
>Vetsina lidi ovsem pouziva vyrazu "kulovy hovno".

Fuj, to jste řek´ Vy.

80616

28.11.2005 01:07

Mlčení okupantů

RE: Nedůvěryhodný článek!

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Co já můžu vědět? [velký smích] Je mi to celé nějaké podezřelé.
Co je na tom podezřelého? To je normální pracovní náplň politruka, Akorát, že leho dělá trochu moc přesčas. Normálně se za přesčas platí 150%, v "bojové zóně" možná víc a kromě toho by měl mít taky rizikový příplatek, kdyby mu dal někdo do dršky za jeho nestydaté lhaní.

80617

28.11.2005 01:19

Pilátovo krédo

RE: I ty Brute (Čapku) ?

Jiří Táborský 71.?.?.?

>To není žádná zpotvořenina, vy troubo, než něco plácnete,
>aspoň si to ověřte. V českém přepisu jsou dnes možné obě
>verze, Shaterhand i Shatterhand...
Kulový kemo. Ould Šetrhend se píše takhle, podle vzoru Šejkspír.

80619

28.11.2005 04:21

Germar Rudolf deportován z USA do Německa. A David Irving zadržen rakouskou policií

RE: Jeden maly detail ohledne chemie (pokračování)

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Naopak lidé byli do komor přiváděni nazí, tudíž ten
>účinek HCN byl ještě zvýšen tím, že se jednak nemohl
>zachytit v oděvu a tak mohl působit i průnikem do organismu
>pokožkou. Tudíž nejde z mé strany o omyl.
Respirace kůží ("průnik do organismu" ) u člověka je v porovnání s dýcháním plícemi nepatrný a v situaci "plynové komory" zanedbatelný, tento známý fakt jsem už, myslím, jednou poznamenal.
>
>Pokud se jedná o
>reakci s materiály zdiva, tak muselo jít o roztok HCN ve vodě,
>plynný HCN s nimi nereaguje.
Hypoteticky, v místnosti plné lidí může být k této reakci dost vodních par a případně kondensační vody, generovaných dýcháním. Naopak v desinfekčním zařízení by bylo racionální udržovat suché prostředí, aby plyn efektivně prostupoval textilem.

>Pokud dojde k reakci s vápenatými složkami na kyanid vápenatý...
Uniklo mi, že by se Rudolfova zpráva opírala o sloučeniny s vápníkem. Průkazný test se zabýval pruskou modří - nerozpustnou solí kyanovodíku a železa, zjištěnou ve zdivu desinfekčního zařízení, nikoliv však ve zdivu "plynových komor".

>Absorbce HCN do pórézních cihel a jejich zamoření na
>desetiletí je absurdita.
Absorpce HCN do pórézních cihel mi nepřipadá ani trochu absurdní a pokud jde o zamoření cihel na desetiletí, to mi ve zprávě opět uniklo, nebo jsem četl jinou edici. Nejednalo se opět o stabilní, nerozpustnou pruskou modř?

80638

čtete mě velmi nepozorně. Zaprvé, dost jasně jsem napsal, že sex s dívkou pod zákonem je zločin a projděte si, prosím, jak doporučujete ostatním, onu starou diskuzi ve věci Opočenského, zda jsem vyjádřil někdy něco jiného. Takže laskavě nasměrujte Váš komentář na jiný strom.

V mém posledním komentáři šlo ale o naprosto něco jiného: Paní Kubová tady srovnávala svedení nebo snad i znásilnění třináctileté s brutálním zavražděním třináctileté. Onen "důstojník" izraelské armády ji nejen zastřelil, ale pak se ještě vrátil, aby si zastřelení ověřil a znovu do ní vypálil dalších patnáct nebo kolik ran. A izraelský soud s tím neshledal nic špatného. K tomu opravdu už není mnoho co dodat.

Také Vám zřejmě ušlo, že jsem se současné diskuse o věkové hranici biologické nebo legální sexuální aktivity dětí/žen nezúčastnil, dokud paní Kubová do ní nevnesla zmíněnou absurditu.

80640

29.11.2005 21:45

Nevinen! Izraelský důstojník, který vystřílel 17 kulek do palestinské školačky, byl osvobozen

RE: Paní Kubová tady srovnávala svedení nebo snad i znásilnění třináctileté s brutálním zavražděním třin

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Váženě? A můžete mi to, jako ta stworovská fanatická
>feministka, okopírovat a připomenout?
Nerozumím sice, proč mi říkáte "jako ta stworovská fanatická feministka", ale okopírovat Vám to mohu a nemusím to ani vyhledávat ve starých komentářích. Píšete to s úspěšnou, "obrovskou snahou o polopatičnost" ve Vašem současném komentáři:
>...Pointou je,
>že u objektivně přemýšlejícího člověka ta odpověď
>musí být stejná, ať se jedná o pohlavní zneužívání nebo
>zastřelení izraelským vojákem.

Zpět k současnému komentáři paní Kubové:
>Pokud si totiž paní Kubová pamatuje, znásilnění a
>zavraždění tu nikdy nesrovnávala, protože k tomu není
>nejmenší důvod.
Paní Kubová, pokud si může pamatovat, používá termín "pohlavní zneužívání". Znásilnění JE pohlavní zneužití, snad i v chápání paní Kubové. I svolný pohlavní styk (coitus) s nedospělou (podle specifikace zákona) osobou je v mnoha jurisdikcích - chtěl bych doufat, že i v ČR - znásilnění ve smyslu zákona (neznám přesný český termín, v angličtině je to "statutory rape"). Tak by se snad paní Kubová neměla navíc hrabat v semantice, když už šlápla do hovna.

Jakkoliv je pohlavní zneužití - a zejména nedospělých - odsouzeníhodné a právem trestané, jen psychopat ho může srovnávat s brutální vraždou, navíc nepotrestanou.

80946

29.11.2005 22:04

Mlčení okupantů

RE: Neni vitezu ,jen porazenych.

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Hluchy a slepy jste vy Roberte, vzhledem k
>vasemu veku se zas tak moc nedivim. Mel byste jit do domova
>duchodcu, v Australii jsou pry takove domovy docela pekne...
Politruku leho, stáří jistě není zásluha, ale když jste to už v nedostatku argumentů narazil: Když tak srovnávám, co do obsahu, komentáře Vaše a pana Nohejla, tak byste se měl začít starat o domov důchodců spíš Vy, domov pro vysloužilé politruky, kteří si chronicky serou do huby (pane editore, můžete tři poslední slova nahradit "kakají do úst", uznáte-li je za výstižnější).

80952

29.11.2005 22:08

Obvinění USA z mučení přinutilo americkou administrativu zmírnit žalobu proti Jose Padillovi

RE: Neco malo navic

Jiří Táborský 71.?.?.?

>S temi nasilnymi metodami vyslechu s vami do velke miry
>souhlasim.
>Uz samotna myslenka, ze za demokracii je nutne v pripade jejiho
>ohrozeni bojovat nedemokratickymi metodami je me proti srsti.
A kór když se nebojuje za demokracii!

80953

29.11.2005 22:25

Obvinění USA z mučení přinutilo americkou administrativu zmírnit žalobu proti Jose Padillovi

RE: Aha, takze co vlastne spachal?

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Jsem US Army Sergeant First Class. V Iraku jsem byl pridelen k
>8/229 AVN, tzv. Letajici tygri (Flying Tigers). Blog jednoho meho
>kolegy jsem tu uz uvadel a s radosti zase uvedu:

I do prdele, to je kariéra! Za osmnáct let udělat seržanta!

80955

29.11.2005 22:32

Obvinění USA z mučení přinutilo americkou administrativu zmírnit žalobu proti Jose Padillovi

RE: Aha, takze co vlastne spachal?

Jiří Táborský 71.?.?.?

Jóó, tak Vy taky kromě promazávání helikoptér vyšetřujete? A koukám, že se s nima moc neserete, papírovej tygře! v Abu Ghraib, nebo jak se to jmenuje, jste taky sloužil?

80958

30.11.2005 05:51

Obvinění USA z mučení přinutilo americkou administrativu zmírnit žalobu proti Jose Padillovi

RE: Neco malo navic

Jiří Táborský 71.?.?.?

>>A kór když se nebojuje za demokracii!
>
>Jenze ono se za ni bojuje.
Mno, když to říkáte Vy a leho...

>Vam uz uz pane Taborsky ve vasem veku ten "demokraticky" Velky
>Kalifat nehrozi. Takze po vas potopa, ze.
>Jenze pro nas mladsi se jeste vyplati proti tomuhle muslimskemu
>moru neco delat.
Ze všeho nejvíc by se Vám vyplatilo nechat si od psychiatra předepsat něco silnějšího proti té Vaší paranoi o Velkém Kalifátu.

81012

30.11.2005 06:03

Obvinění USA z mučení přinutilo americkou administrativu zmírnit žalobu proti Jose Padillovi

RE: Aha, takze co vlastne spachal?

Jiří Táborský 71.?.?.?

Old Shaterhand:
>3. Mučení je svinstvo.
>4. Pokud budu mít na výběr, jestli mučit jednoho chlápka
>nebo nemučit, s rizikem, že když ho nechám být, zařvou
>tisíce lidí, pak neváhám a mučím, právo neprávo.
Mno, takže podle Vašich vlastních slov jste pěkný sviňák. Nehledě ani k tomu, že výsledky mučení jsou často na kulové kemo.

81015

30.11.2005 07:03

Obvinění USA z mučení přinutilo americkou administrativu zmírnit žalobu proti Jose Padillovi

RE: Aha, takze co vlastne spachal?

Jiří Táborský 71.?.?.?

Politruku leho,

soudruhu říkejte kemovi a ostatním členům posádky Vaší obrněné kadibudky, já Váš soudruh nejsem. Btw, když mluvíte o mentálních nedostatcích, jak může být někdo někomu soudruhem a zároveň třídním nepřítelem, jak tady blábolíte?

>A kde jste sloužil vy, soudruhu Táborský?
Mno, především jsem nesloužil, ale byl odveden. K černým baronům, papírový tygře. Sloužíte Vy, alespoň ve svém fantasmagorismu, za žold.

>Copak jste nám ve svém příspěvku nového řekl...
O Vás je těžko říci něco nového, sežrante politruku, všichni Vás tady mají už prohlédnutého jak prázdnou flašku od piva. A kromě toho mi to nejlepší o Vás pan Stwora vždycky vymaže.

81026

30.11.2005 17:26

Nevinen! Izraelský důstojník, který vystřílel 17 kulek do palestinské školačky, byl osvobozen

RE: Paní Kubová tady srovnávala svedení nebo snad i znásilnění třináctileté s brutálním zavražděním třin

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Paní Kubová to jen trochu nelogicky naformulovala,...
>Správně chtěla asi říct "jestliže pan Stwora tvrdí, že...
Naštěstí má paní Kubová Vás, abyste to pro ni logicky přeformuloval a vysvětlil, jak to chtěla správně říct.

>Jediný sporný moment je v tom střílení do již mrtvé či
>polomrtvé dívky. Už jsem tady někde psal, že to patří k
>vojenské taktice...
Mno, to je moc pěkná vojenská taktika, zastřelit všechno, co se dostane do střeženého prostoru, i kdyby to bylo tříleté dítě. To jste zase za paní Kubovou pěkně upřesnil, kde je hranice mezi dítětem a dospělým; jistě učůrává vděčností.

>S tím pohlavním zneužitím se pletete. Někde si to
>vygooglujte, ale v Česku každý chlap ví, že soulož či
>podobné aktivity s holkou pod 15 rovná se pohlavní zneužití.
>Pokud ta holka ještě navíc nesouhlasí, je to znásilnění.
Nepotřebuji si nic gůglovat, u nás je to "statutory rape" ať souhlasí nebo nesouhlasí a napsal jsem, že bych rád doufal, kdyby tomu taj bylo i v ČR. Vysvětlil jste mi za paní Kubovou, že tomu tak není a všechno pod 15 je v ČR jen pohlavní zneužití. Mno, snad se časem zcivilizujete.

81114

30.11.2005 17:37

Obvinění USA z mučení přinutilo americkou administrativu zmírnit žalobu proti Jose Padillovi

RE: Aha, takze co vlastne spachal?

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Pane Táborský, poslední varování. Mírněte se v těch
>formulacích, nebo vás převedu na watch list. Zatím jsem vám
>toleroval více než ostatním jen proto, že se podepisujete,
>ale i míra mé tolerance má svou hranici.
Mno, míra Vaší tolerance je někdy zatraceně relativní věc, pane Stwora, ale můžete si mne dát klíďopíďo na jakýkoliv list se Vám zachce, o tom se s Vámi přít nemohu a ani nechci.

81116

30.11.2005 20:28

Kdo ovládá Ameriku? IV.

Teď jste zase pro změnu panna orleánská, lžidoktore Seremede?

Jiří Táborský 71.?.?.?

Není to zase tak dlouho, co jste o sobě s docela vážným ksichtem tvrdil, že jste lékař. Internista, Dr. Včelička.

81137

30.11.2005 20:36

Kdo ovládá Ameriku? IV.

RE: V souvislosti s vlivem medii

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Idealisto, co to placas? Dobre vis, ze za nick Leho je Honza
>Kulisek ktery se s tim nikterak netaji a pise za sebe a pouze sve
>narory.
Lžidoktore Včeličko, kdyby Kulíška neodhalil admin, tak by se k tomu nepřiznal. I když, Kulíšek, to zní hrdě.

81138

30.11.2005 21:01

Obvinění USA z mučení přinutilo americkou administrativu zmírnit žalobu proti Jose Padillovi

RE: Aha, takze co vlastne spachal?

Jiří Táborský 71.?.?.?

To mi spadnul kámen ze serdce, když jste mi to takhle potvrdil, politruku leho. Protože než být Vaším soudruhem, to bych radši dostal syfilis.

81140

30.11.2005 21:28

Kdo ovládá Ameriku? IV.

RE: V souvislosti s vlivem medii

Jiří Táborský 71.?.?.?

>editor - neboli admin me neodhalil ale sproste prasknul.
Odhalil nebo sprostě prásknul, to si vyříkejte mezi sebou vy dva spolu. Prostě, leho je Kulíšek, i když na tom záleží kulový kemo.

81145

nejdříve, čistě z racionálních důvodů, jsem byl v pokušení Vás poslat k šípku jako pan Stwora, protože jakékoliv debaty s Vámi jsou ztrátou času. Mno, ale potom jsem si řekl, že nejsem pan Stwora a mohu si dovolit si s trochou času zamrhat.
Někdy mi připadáte jako babička E. E. Kische: chytnete se něčeho jak hovno košile (možno vyměnit, pane editore, za “buldog nohavice”, považujete-li to za výstižnější nebo korektnější) a nepustíte a vymýšlíte si všelijaké advokátské slizárny a kotrmelce a pokoušíte se celý svět přesvědčit, že to hovno na košili je hovno Šalamounovo. Jako třeba, že jste nesrovnávala pohlavní zneužití (nebo jak tomu chcete říkat) s vraždou (nebo zastřelením izraelským vojákem, jak jste ji politicky korektně kvalifikovala) - a přitom jste jasně napsala:
>...Pointou je, že u objektivně přemýšlejícího člověka ta odpověď musí >být stejná, ať se jedná o pohlavní zneužívání nebo zastřelení
> izraelským vojákem.

Potom pokračujete:
>...pochopil jste moji odpověď tak, že si hraju se slovíčky a tvrdím,
>že jsem nesrovnávala znásilnění a zavraždění, protože jsem srovávala
>pohlavní zneužívání a zavraždění.
A nesrovnávala a nesrovnávala a nesrovnávala.
>Nu, to jste ji pochopil špatně. Těžištěm mé odpovědi je,
>že jsem tyto dvě aktivity (nazvané jakkoliv) nesrovnávala
>vůbec.
A né a né a né.

>Představte si, že by tu v roce 2004 byla diskuse ...
Jděte se bodnout s tímhle otřepaným advokátským trikem. Nechte na pokoji představy a držte se fakt. Podobenství nechte apoštolům a Nikitu Sergějevičovi.

>PS: ...tady máte české ekvivalenty anglických právních pojmů:
>statutory rape = pohlavní zneužívání
>rape = znásilnění.
To jsou možná ekvivalenty z anglicko-českého kapesního slovníku pro turisty. Jinak, statutory rape je pohlavní styk s nezletilou (nebo podobně klasifikovanou) osobou bez souhlasu nebo se souhlasem oběti.

>Dobrovolný pohlavní styk s osobou pod 15 let (o který nám
>jde) znásilněním není a být nemůže, protože zjednodušeně
>řečeno podstatou znásilnění je použití násilí nebo pohrůžky násilím
> - což naznačuje i název "znásilnění". >
Vykolejenost této konstrukce je zřejmá, uvážíme-li, jak stárá musí být oběť, aby mohla racionálně souhlasit a jednat – tedy rozhodně ne prostě osoba pod 15 let. Kolik let pod patnáct?

>Takhle to máme v Česku, takhle to - víceméně - mají i
>ostatní státy kontinentálního práva a dokonce i mnoho
>států common law. Pojem "statutory rape" používají trestní
>zákoníky některých států USA - dovolím si citaci z
>amerického materiálu, který jsem si pro Vás vyggoglovala:
>("As noted above, most states do not have laws that use the term
>"statutory rape"; only five include the offense of statutory rape...

(pokračování)

81199

(pokračování)
Čert ví, kde jste gůglovala a našla jste informaci, že jen pět států v USA má v zákoníku statutory rape. Já jsem jich našel na první kliknutí 17 nebo 18 a to v tom nejsou takové, které mají v zákoníku statutory rape pod jiným titulem. O historii, významu a legálním záměru statutory rape znáte zřejmě kulový kemo. Naučte se gůglovat a sežeňte si někoho, kdo by Vám to z angličtiny pořádně přeložil. Na internetu je spousta odkazů, ze kterých se můžete poučit, když o tom chcete vést moudré řeči. Tady je první, na který jsem narazil a jistě tam jsou ještě důkladnější:
http://www.guttmacher.org/pubs/journals/2903097.html

>Není přitom žádný důvod, proč byste měl doufat, že se trestní zákoník ČR
>v pojetí § 241 a 242 ztotožní s trestními zákoníky právě těchto pěti >států. Jejich i naše pojetí se liší akorát názvem, který vychází z
>odlišné právní tradice - z hlediska účelu jsou oba dva přístupy >rovnocenné, neboť obě dobrovolný sex s nezletilci postihují.
Vygůglujte si trestní sazby v USA a průměrné z nich si porovnejte se sazbami v ČR a přestanete žvanit o rovnocennosti.

81201

01.12.2005 14:59

Obvinění USA z mučení přinutilo americkou administrativu zmírnit žalobu proti Jose Padillovi

RE: Aha, takze co vlastne spachal?

Jiří Táborský 71.?.?.?

>...a uplne nejvetsi svine jsou komunisti, kteri s uspechem za sve
>vlady vyhubili asi tak 100 milionu lidi nepocitaje v to
>stamiliony promarnenych a znicenych zivotu. Ideologie fanatickych
>islamistu neni moc odlisna od ideologie rudych soudruhu. Ti,
>kteri stale pokracuji v sireni bud rude nebo islamske smrtonosne
>ideologie jsou velke svine rovnez, jako napriklad vyse zmineny
>soudruh...

Četaři Kulíšku, co Vám udělal výše zmíněný soudruh Old Shatterhand, že mu tak ošklivě nadáváte do sviní? Fuj, že se nestydíte!

81261

03.12.2005 19:12

O Sokratovi

RE: Hm, hm...

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Pak byla žena jistě Sokratovi dobrou životní družkou...
Ehm, ehm, víte, co to znamená, když se o něčí manželce řekne, že je Xantippa? Jednou mu prý vylila při domácí neshodě na hlavu obsah nočníku, načež on prý jen odevzdaně poznamenal, že po bouřce obyčejně prší.

81532

05.12.2005 15:19

O Sokratovi

RE: To je důvod, proč byl Sokrates velký filosof a všichni si ho vážili

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Konečně si toho někdo všiml! Klasické vzdělání upadá,
>ani soukromě se o to nikdo nezajímá. O tempora, o mores!

Mno, ani tak nejde o všimnutí nebo o upadání všeobecného vzdělání (že Sokrates vypil bolehlav a že řekl "Vím, že nic nevím" je těžko úkazem nějakého zvláštního vzdělání), ale ubleptanému bahníkovi nejde opravovat každý nesmysl, který tady chytrorádsky napíše, to by jeden nedělal nic jiného.

81881

05.12.2005 20:11

Jíme potraviny z ropy

Politruku leho:

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Predevsim je treba
>si uvedomit, ze svobody v demokraticke spolecnosti jsou zaruceny
>pro obcany, kteri se nijakym zpusobem nepodili na jeji zniceni.

Někdy si udělejte, politruckej mozku zelenej, pauzu v bulšitování a přečtěte si Bill of Rights, prvních deset Dodatků k naší Ústavě.

81923

05.12.2005 21:43

Pošlete vánoční pohlednici vězňům za své přesvědčení

Píšete jak jak vyškolený bolševická propagandista, kemo.

Jiří Táborský 71.?.?.?

A pravil kemo:
>Zlocinec je ten, kdo spacha zlocin. V mnoha zemich je rozsirovani
>rasove nenavisti zlocin a z toho jsou ti panove obzalovani.
>Ani jeden z nich nesedi za sve nazory, mysleni nebo presvedceni
>jak se nam autor snazi namluvit.

Stejně jako v případě Katyňského masakru, většinu "svědectví" a "dokladů" k propagandě o holokaustu připravily židovsko-bolševické orgány Sovětského Svazu. Přestože za Katyňský masakr byla řada německých vojáků spojeneckým soudem odsouzena a pověšena a masakr přišit Němcům na triko, Poláci se snažili, i když to bylo v exilu těžké a v Polsku trestné, odhalit pravdu. Protože Poláci jsou hrdý a statečný národ, konečně se jim to, víc než po padesáti letech, podařilo. Protože Němci jsou poserové, stále mají ve své ústavě od konce války nadiktovanou absurditu "stanovené pravdy, o které se pod trestem nesmí pochybovat". A židovsko-bolševickým agitátorům nechávají v ruce klacek, kterým jsou už šedesát let biti. I když od individuí jako jste Vy, kemo, je to hnusárna, myslím, že si to Němci za své poserství a masochismus zaslouží.


81945

05.12.2005 21:47

Jíme potraviny z ropy

RE: Politruku leho:

Jiří Táborský 71.?.?.?

Vám je kulový kemo platný něco vysvětlovat, politruckej mozku zelenej a ostatním, kromě posádky Vaší obrněné kadibudky, je to, myslím, jasné.

81946

05.12.2005 21:53

Jíme potraviny z ropy

RE: Jeden z clanku ve www.fromthewilderness.com

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Tenhle web mi doporučil známý, s tím, že je to naprosto
>neuvěřitelná sociální pornografie.
Ten Váš známý Vás ale musí znát dobře, když Vám doporučuje web s neuvěřitelnou sociální pornografií.

81949

05.12.2005 22:19

Jíme potraviny z ropy

RE: Jeden z clanku ve www.fromthewilderness.com

Jiří Táborský 71.?.?.?

>musim vas ujistit, ze jsem v Kalifornii byl a ze tam lide oproti
>Kube ziji v blahobytu,svobodne, bez cenzury a fizlu na kazdem
>rohu. A ze je nikdo nemusi hlidat, aby neemigrovali. [oči v sloup]
Mno, Kubánce před emigrací hlídá především naše Coast Guard a koho chytí, vrátí ho šupem na Kubu.

>Me by jen uprimne zajimalo, kolikrat jeste musi ty nejruznejsi
>druhy socialistickych experimentu ztroskotat, kolik lidskych
>zivotu musi byt zmareno a kolik zemi musi prijit na zebrackou hul
>nez se v hlavicce prumerneho socialisty rozsviti. [zmaten]
Mne by zase zajímalo, kolikrát ještě musí ztroskotat ty neocon experimenty se zaváděním "humanity a demogracie", kolik lidských životů musí být zmařeno a kolik zemí, včetně naší vlastní, musí přijít na žebráckou hůl, než se mamlasům jako Vy rozsvítí v hlavičce.

81953

06.12.2005 01:15

Jíme potraviny z ropy

RE: Politruku leho:

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Pane Taborsky proc by si to mel sergant cist, Patriot Act
>prodlouzili o deset let a tim jaksi pozastavili na 10 let
>platnost tech dodatku.
Mno, to se bude jednou řešit u soudu. Pokud nezruší (
[chechtot] [chechtot] ) Bill of Rights, tak si mohou "Patriot" Act stočit do trubičky a strčit do prdele.

81975

06.12.2005 04:52

Pošlete vánoční pohlednici vězňům za své přesvědčení

RE: O čem vám ve Zvědavci neřeknou

Jiří Táborský 71.?.?.?

>P.S KSM považuji za dost bizarní spolek stejně jako spolky
>typu Mladí konzervativci, Mladá pravice, Národní odpor atd.
>ty jejich dychanky u hrobu syfilitika Gottwalda (od nichž se
>dokonce i oficialní vedení KSČM distancuje) jsou k blití.
>Nicméně postojem k CzechTeku překvapili.
Vy jste se tam na těch dýchánkách u syfilitika Gottwalda někdy sešla s někým z těch Mladých konzervativců, Mladé pravice nebo Národního odporu?

82023

06.12.2005 05:17

Rakouské pokání

RE: At si zide Izrael nechaji -

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Seriozní diskusi o vině v Rakousku probíhá cca posledních 15
>let. Až budou hrát v některém divadle Náměstí hrdinů od
>Thomase Bernharda tak zajdi.
Jo, divadla, ta byla vždycky plná neotřesitelných seriózních argumentů. Divadla jsou tím nejlepším zdrojem solidní informace, žejo, paní Bováryová.

82024

06.12.2005 19:08

Podivný případ Jiřiny Šiklové

Leho, bolševickej politruku,,

Jiří Táborský 71.?.?.?

Leho, bolševickej politruku,

Vy máte kulové kemo ponětí o tom, co je to demokracie. Chodit na houby a lyžovat u českých hranic anebo jít na vysokou bez kádrování mohl každý i za císaře pána - na to a na ostatní "výdobytky demogracie", které tady uvádíte není třeba demokracie, to jsou lidská práva a ne politické uspořádání státu.

82132

06.12.2005 19:46

Pošlete vánoční pohlednici vězňům za své přesvědčení

"Maglajz" je kulové kemo proti tomi, jakou ignoranci tady předvádíte, dotóre Murti:

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Podľa súčasnej antropológie sú rozdiely medzi ľuďmi
>fenotypové, nie genetické. Výraz fenotyp aj nahradil to, čo
>si predstavujete pod pojmom rasa.
Tohle je neuvěřitelný nesmysl! Každý se může podívat do kteréhokoliv naučného slovníku, co je to fenotyp a genotyp. Každý organismus má fenotypickou a genotypickou charakteristiku.

>Samozrejme, je pravda, že v tom máte "maglajz", čo je tiež
>objektom príslušného vedeckého výskumu.
Vy jste doktor čeho? Pochybuji, že máte nějakou vědeckou kvalifikaci, která by přesahovala kvalifikaci, jakou měl doktor Mundy.

82139

06.12.2005 20:05

Pošlete vánoční pohlednici vězňům za své přesvědčení

RE: Píšete jak jak vyškolený bolševický propagandista, kemo.

Jiří Táborský 71.?.?.?

Rene Bartosek:
>>Jestli jsem to pochopil spravne, tak pan Taborsky pouzkazal
>>na fakt, ze kamuflovani Katyne a oficialni verze holocaustu cerpa
>> ze stejnych vychozich informacnich zdroju. [mrknutí jedním okem]
>kemo:
>Ta spojitost me porad unika.
>V Katyni vrazdili komunisti a snazili se to svest na nacisty.
>V koncentracich vrazdili nacisti a byli usvedceni podle toho, kdo
>ktery tabor osvobodil. Vcetne americanu a dalsich spojencu.

Nedomníval jsem se, kemo, že Vám ta spojitost dojde, ani když Vám to dám maximálně polopatisticky: holokaust, stejně jako katyňský masakr vykonstruovali a doložili zfalšovanými důkazy žido-bolševické instituce (především NKVD a později KGB). Katyňský podvod byl odhalen a ten druhý to čeká. Pokud máte problém s termínem pro NKVD "žido-bolševická isntituce", tak můžete používat termín "žido-žido-žido-žido-bolševická", protože tento náhradní termín lépe vystihuje percetuální zastoupení Židů ve vedení NKVD.

Pokud píšete o ostatních "spojencích", kteří také osvobodili koncentrační tábory, tak ti nenašli žádné plynové komory ani vyhlazovací tábory pro židy. To ovšem nevadilo americké jednotce, která osvobodila Dachau, aby na místě zmasakrovala přes 500 německých vojáků, kteří se jim vzdali.

82141

07.12.2005 00:39

Podivný případ Jiřiny Šiklové

RE: Leho, bolševickej politruku,,

Jiří Táborský 71.?.?.?

Napsal Zmatoušek:
>to dělá ten Alzheimer, že si už nepamatujou, jak se v tom
>"politickém" uspořádání o kterém je tu řeč...
Řeč byla o c.k. Rakousku-Uhersku, Zmatoušku (napsal jsem, že "Chodit na houby a lyžovat u českých hranic anebo jít na vysokou bez kádrování mohl každý i za císaře pána")

>Ten Alzheimer je ale "SVIŇA" ! [chechtot]
To tedy je, Zmatoušku, hlavně u těch, kteří neví o tom, že s nimi cloumá tak jako s Vámi.

82185

07.12.2005 01:27

Podivný případ Jiřiny Šiklové

RE: Leho, bolševickej politruku,,

Jiří Táborský 71.?.?.?

Píše politruk leho:
>Ja znam minimalne nekolik lidi, kteri se na vysokou nedostali kvuli >nespravnemu tridnimu puvodu. Me osobne kdyz jsem udelal zkousky na >elektrotechnickou fakultu na vybornou snizili znamky o dva stupne dolu >kvuli tridnimu puvodu...
Mno, to já znám mnohem víc než "minimalne nekolik lidi, kteri se na vysokou nedostali kvuli nespravnemu tridnimu puvodu". Nebo prostě třeba i jinak nedávali záruky kladného poměru k socialismu. Ale žádnému z nich nesnížili "známky o dva stupně dolů", aby měli "důvod" ho na vysokou nepustit. Takovou volovinu jsem ještě neslyšel. To bolševici dělat nepotřebovali a mít v kádrovém posudku "nespolehlivý živel" mělo v dalším životě mnohem horší dopad, než že někdo u zkoušky propad. Naopak, kdo byl oficielně blbej, měl dobrou naději na úspěšnou kariéru v socialismu. Vy jste nakonec ve svobodném světě mnoho toho Vašeho komunisty zneuznaného intelektu neprokázal, když jste za osmnáct roků neudělal víc než četaře z povolání.

>Docela by me zajimalo, jak a proc jste prisel do USA.
Do toho Vám je kulové kemo, ale mohu poškádlit Vaši zvídavost sdělením, že jsem v září 68 dostal ve Vídni pro sebe a celou rodinu americké visum za méně než patnáct minut. Do občanky a bez čekání ve frontě a druhý den jsme přistáli na JFK.

82186

07.12.2005 01:58

Podivný případ Jiřiny Šiklové

RE: Leho, bolševickej politruku,,

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Vite, rudy soudruhu Taborsky, napsal jste i za cisare pana, coz
>jsme si mnozi vylozili, ze myslite i to obdobi behem vasich
>rudych soudruhu v CSSR...
Vy ať si v té vaší obrněné kadibudce vykládáte cokoliv, tak to vždycky vyjde jako kulový kemo.

82190

07.12.2005 02:01

Podivný případ Jiřiny Šiklové

RE: Leho, bolševickej politruku,,

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Coz by svedcilo o tom, ze jste patrne byl "double agent", bral
>jste dolarky od vasich rudych soudruhu i zlych imperialistu, ze
>ano...??

Vy jste na to přišel! A čábnul jsem se s americkým velvyslancem fifty-fifty. Pšššt.

82191

07.12.2005 02:27

Podivný případ Jiřiny Šiklové

RE: Leho, bolševickej politruku,,

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Já myslela že jste vyemigroval už v roce 1945 jako aktivní
>člen Vlajky ohrožený lidovým soudem nebo provazem. Ne dělám
>si prču zapomente na to [mrknutí jedním okem]
Paní Bováryová, gratuluji, Váš humor se přibližuje úrovni ostrovtipu politruka leho.

>Btw: Trochu vážneji. Byl jste během 1968 aspon aktivní v
>KAN? Znáte román Alexeje Pludka z roku 1974 Vabank?
Vlastně se politrukovi leho přibližujete i dětinskou vyptávačností.

82194

07.12.2005 03:13

Jíme potraviny z ropy

Serete si do huby, kemo

Jiří Táborský 71.?.?.?

>A o te hrdosti muzete jit vykladat tem chudakum co riskuji zivot
>v preplnenych kocabkach, jen aby se dostali na Floridu.

A v nedalekém komentáři píšete, že to je jen taková loterie, když naše Coast Guard vrací ty přeplněné kocábky zpátky Fidélovi. Sranda jak v obrněné kadibudce, co?

82196

07.12.2005 16:35

Mýtus revizionistů

RE: Dokument prosim.

Jiří Táborský 71.?.?.?

>A o aky dokument by malo ist? Cestne prehlasenie A. Hitlera s
>notarsky overenym podpisom? Alebo zapisky nejakeho nestranneho
>pozorovatela? [velký smích]
Mno, Hitlerovo notářsky ověřené prohlášení by bylo na kulové kemo a zápisky nestranného pozorovatele na kemo pětikilové. I když by bylo zajímavé vidět inspekční zprávy Mezinárodního Červeného Kříže nebo zjistit, co se s nimi stalo (nebo ty také Němci zničili?). Těch několik málo zpráv, které se na světlo boží dostaly byly odbyty s tím, že Němci pozvali a pustili inspektory jen do "ukázkových" táborů a německá filmová dokumentace o tom byla prohlášena za propagandistický podvod. Faktem také je, že MČK později, pod nátlakem Spojenců, odmítal inspekce koncentračních a zajateckých táborů provádět. Stejně tak jako odmítl německou žádost zúčastnit se vyšetřování katyňského masakru, aby se tak ututlala pravda o sovětské lži a masakr mohl být propagandisticky a později i soudně zneužit proti Němcům. Řada "dokumentů" ještě dodnes uvádí, že se MČK zúčastnil exhumace polských zajatců, což je další, i když jen poměrně drobná lež. Němci tehdy, když MČK odmítl německou žádost o inspekci (která byla povinností MČK), sestavili vlastní komisi forensických odborníků (byl mezi nimi i český MUDr. Hájek) ze zemí, které kontrolovali (kam se poděla zpráva oné komise?). Členové byli prohlášeni spojeneckou propagandou za lháře a podvodníky a někteří byli po válce za účast v komisi souzeni, i když byli do komise nakomandováni pod nátlakem (Prof. Hájek byl za to, jako čs. vyslanec v OSN, vydírán ještě v roce 1968).

82278

07.12.2005 17:08

Mýtus revizionistů

RE: Dokument prosim.

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Arnost Lustig, velavazeny zidovsky profesor a spisovatel, je
>jednym z tychto ocitych svedkov. opisal nam v cesky pisanej
>zidovskej tlaci, ako si po futbale! v koncentraku(ak sa nemylim v
>Buchenwalde), dali vriaci gulas z mäsa spoluväznov, priamo do
>misky vytvorenej z vlastnych dlani. kto tu vriacu polievku
>neudrzal, zdochol od hladu.

Na Lustiga mi nešahejte! To je muj vyvolenej. Zrovna nedávno v rozhovoru s panem Poláčkem pro Magazin Dnes vyjevil, že "povahou literatury je pravda". Z toho lze už jen vyvodit, že holokaust je litěrarnoje dělo.

Jo, P.S., Arnoštek tam taky psal o tom, jak jeho příteli udělali klíč a ten pak chodil do ženského koncentráku šoustat. Jinak taky psal, že tam někdo dostal v balíčku kus pečené husy, ale tu mu nedal, jen půl kila cukru a jeho strejda musel naběhnout třikrát do elektrického plotu, než se mu podařila sebevražda.

82286

07.12.2005 17:31

Mýtus revizionistů

RE: Kdyz ,tak zvani zide ,rikaji,ze byl holocaust,tak proc delaji holocaust jinym,kdyz tak trpeli,jak rikaji.

Jiří Táborský 71.?.?.?

Paní Bováryová:
>No tak třeba ta poslední fotka. Bob ji nadepsal "americká
>vláda" přitom většina z těch lidí nikdy v americké vládě
>nebyla nemluvě o tom že část z nich byla proti invazi do
>Iraqu.
Mno, příště si vezměte na čtení brejle, paní Bováryová. Pan Nohejl nenapsal "americka vlada", jak ho citujete, ale Tak, zvana "americka vlada".

>Argumentovat se dá i jinými fotkama a bude to stejně
>vytržené z kontextu jako to Nohejlovic
>
>http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Einsatz1.jpg
>
>http://www.hawaii.edu/powerkills/RM1.CAMB.SKULLS.JPG

Argumentujete asi stejně tak jako čtete bez brejlí. Zkuste to alespoň jako pan Nohejl a dejte pod ty Vaše obrázky nějaká jména jako on nebo nějaké identifikující označení. Mno, to jenom, aby Vaše "informace" nevypadala mnohem hůř než obrázky pana Nohejla.

82290

07.12.2005 18:18

Podivný případ Jiřiny Šiklové

RE: Oko za oko a zub za zub,to prece je hlavni zidovske heslo,ze ano?

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Roberte nemám ve zvyku reagovat na tvoje příspěvky a vlastně
>je ani moc nečtu protože IMHO trpíš nějakou formou duševní
>poruchy kterou nedokážu přesně diagnostikovat anžto na to
>nemám kvalifikaci (a zřejmě i dysgrafií). Nicméně
>současný Secretary of Homeland Security Michael Chertov
>(správně se to píše Chertoff) se narodil 28 listopadu 1953 v
>Elizabeth stát New Jersey.
Mno, já nevím, čím trpíte Vy, paní Bováryová, že z Vašich opravných informací vynecháváte vždycky to nejšťavnatější: Michael Chertoff, náš ministr Bezpečnosti Vlasti se nenarodil v Rusku, to máte správně, to byl jeho dědeček. Nějak Vám ale ušla zajímavější věc - že náš Chertoff byl narozen jako izraelský občan (jako syn rabína Gershona Barucha Chertoffa a izraelské El Al poletušky Livie Eisen) a stále jím je. Po straně má také americké občanství, jen díky narození v New Jersey. Takže jen čert ví, komu je se svým duálním občanstvím loajální.

Při charakterizování vnitřní politiky současné US administrativy jste ošklivě škobrtla:
>...vycházející z tradičních křestanských principů.
Politicky korektně to je nepochybně z tradičních judeo-křestanských principů, ne? A řekl bych, že s US ministrem vnitra s izraelským občanstvím vypadá US vnitřní politika víc na judeo- než na křesťanské principy.

82293

07.12.2005 18:51

Podivný případ Jiřiny Šiklové

RE: Leho, bolševickej politruku,,

Jiří Táborský 71.?.?.?

>>A čábnul jsem se
>
>šábnul pane Taborský, jak de o mergle tak dycynky šábnót...
Díky za opravu. Dycynky jsem myslel, že je to čábnout se a vono je to zatím šábnout se, jako vod šábes. Jo, to dává smysl. Taková mnemotechnická pomůcka se i snadno pamatuje.

82297

07.12.2005 18:58

Rakouské pokání

RE: At si zide Izrael nechaji -

Jiří Táborský 71.?.?.?

>>Jo, divadla, ta byla vždycky plná neotřesitelných
>seriózních argumentů. Divadla jsou tím nejlepším zdrojem
>solidní informace, žejo, paní Bováryová.<

>
>Fakt Mr Táborský já měla za to že spíš kina ne?
>
>http://www.zvedavec.org/clanky_813.htm

Jo, filmy taky a to nejenom v kině. Takovej Švindlerův seznam, to byla studnice pravého poznání, ouplnej skvost Hollywoodu. To málem předčilo Ajznštajna, nebo jak se jmenoval ten otec sovětské historické kinematozmatkie.

82298

08.12.2005 01:21

Mýtus revizionistů

RE: Kdyz ,tak zvani zide ,rikaji,ze byl holocaust,tak proc delaji holocaust jinym,kdyz tak trpeli,jak rikaji.

Jiří Táborský 71.?.?.?

kemo nebo něco podobného:
>>Nohejl se naucil pridavat obrazky.<

Paní Bováryová:
>Přidávat obrázky do diskusí tady je jednoduché stačí
>totiž jen zadat URL adresu.
A ještě jednodušší je opatřit obrázky textem, aby se vědělo, co chce básnířka říci. Proč to neděláte Vy, když to zvládnul pan Nohejl?

82350

08.12.2005 02:00

Jíme potraviny z ropy

RE: Jeden z clanku ve www.fromthewilderness.com

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Neschopnost JFK zpusobila, ze tam maji u moci Fidela, takze USA
>ma velkou zodpovednost za stav veci na Kube.
Zpátky k propagandistickým příručkám, politruku Kulíšku! Takhle primitivně tady nemůžete oblbovat. Fidél byl u moci dříve než byl Kennedy zvolen prezidentem. Nechte taky zodpovědnost za Kubu Kubáncům. Jsme už v průserech po uši v Afganistánu a Iráku.

>Myslim, ze bychom se
>meli starat o kubanske uprchliky tak jak drive, tj. pokud se jim
>podari odrazit od kubanskych brehu tak je prohlasit za politicke
>uprchliky a podle toho s nimi nakladat...
A zase zřejmě nemáte ani šajna, že jsme přesně podle Vašeho návodu už jednou naletěli Fidélovi s Mariel boatlift, kdy se Fidél vysmrděl s kriminálními zločinci a chovanci blázinců, jichž nám štědře namíchal do normálních Kubánců, kterým tehdy povolil volně emigrovat do USA a smál se nám potom několik roků, jak nás přečůral se svobodou pohybu.

82359

08.12.2005 02:23

Jíme potraviny z ropy

Kemo, vypadá to, že o Kubě a Kubáncích víte kulové kemo.

Jiří Táborský 71.?.?.?

>protoze by v tom raji delniku a rolniku nikdo nezustal a kam s nimi?
Většina Kubánců má dnes národní cítění silnější než vidinu amerických pečených kuřat lítajících do huby a tak by to s masovou emigrací nebylo tak žhavé.

>Nejspis by to slo, kdyby si kazdy obcan Floridy vzal jednu
>kubanskou rodinu na starost.
O Kubánce se na Floridě nemusí nikdo starat, dovedou se o sebe postarat víc než dobře sami. Za pár let zkubanizovali jižní Floridu, vlastní tam prakticky všechno podnikání a Židy tam vytlačili i z tak "nedobytných" pozic jako bankovnictví a obchod s drogami a alkoholem. Žádný floridský politik včetně guvernéra si ani neprdne, aniž by jim před volbami nelezl do prdele.

82363

08.12.2005 02:38

Jíme potraviny z ropy

Politruku Kulíšku, vypadá to, že o Kubě a Kubáncích víte kulové kemo jako kema.

Jiří Táborský 71.?.?.?

Politruk leho Kulíšek:
>asi jste neslyšel o průseru v
>Zátoce sviní v roce 1961, že? No, při vašem kádrovém
>profilu mě to moc nepřekvapuje...

Mno, protože už přes pětatřicet let žiji na Floridě, tak jsem leccos z jecjakých stran o lecčemž o Zátoce sviní chca nechca zaslech´. Asi víc a jinak než Vy z ranních desetiminutovek politického školení mužstva a ze čtení úvodníků v armádních novinách.

82366

08.12.2005 03:04

Rakouské pokání

RE: Čtyři z šesti velitelů vyhlazovacích táborů byli původem z Rakouska.

Jiří Táborský 71.?.?.?

Rasputin:
>A 90% kapu bylo Ukrajinskeho puvodu.
>Horsi nez Nemci. Dokonce Nemci byli znechuceni ukazkou Ukrajinske
>vynalezavosti v krutosti vuci ostatnim veznum. Osobne mi to reklo
>par tech veznu co meli kliku a prezili to.
Tak to máte jen z doslechu, nebo to můžete nějak doložit? V židovských táborech bylo, jak jsem se zase doslechl já, 100% kápů Židů.

82368

08.12.2005 05:35

Jíme potraviny z ropy

kemo - bolševický zpěváček.

Jiří Táborský 71.?.?.?

Mno, možná, že ten bolševický popěvek vybral kemo blbě, ale naučené to má dobře, jako by ho často zpíval.

82384

09.12.2005 02:35

Podivný případ Jiřiny Šiklové

RE: Oko za oko a zub za zub,to prece je hlavni zidovske heslo,ze ano?

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Pane Táborský snad nechcete tvrdit že vnitřní politika USA
>stojí a padá s jedním člověkem.
Takovou volovinu se mi nepokoušejte vkládat do péra. Tvrdím ovšem, že nikdo s dvojím občanstvím by nikdy neměl zastávat žádnou funkci na kterémkoliv stupni americké vlády. Jmenovat do funkce s tolika a tak rozsáhlými pravomocemi jako má Chertoff kohokoliv s dvojí loajalitou je idiotství hodné Bushe junióra. Nehledě už ani k tomu, že se Chertoff v krátké době projevil už dvakrát jako naprostý inkopetent.

82618

09.12.2005 03:06

Mýtus revizionistů

RE: Dokument prosim.

Jiří Táborský 71.?.?.?

>Lustig je v kontextu světové literatury bezvýznamná persona.
>Znají ho jen v Czechlandu a mezi českými emigranty. Jeho
>jediné téma o kterém píše dokázali mnohém lépe podat
>jiní ...
Řekl bych, že mu jako "literátovi" dáváte ještě příliš protekční kredit. O to je zajímavější (i když typické), že jako bolševický přicmrndovač dostal, bez jakékoliv kvalifikace, po přikvačení do USA místo přednášejícího na docela reputabilní americké univerzitě. Asi mu sežrali tu polífku ze soukmenovcového masa, horkou do dlaní, která byla zlatým hřebem jeho přednášek. Je snad na místě poznamenat, že to nebyl jediný židovský komunista, který se tak rychle dobře zabydlel navzdory tehdejšímu immigračnímu kódu, že komunisti a pohlavně nemocní nemají být do USA vpuštěni.

82623

09.12.2005 09:21

Mýtus revizionistů

Jak se dělají dokumenty

Jiří Táborský 71.?.?.?

>První fotka je Babi Jar 1941 jen nějací mrtví
>"židobolševici" na které dopadla spravedlivá ruka zákona
>osvoboditelů od "židobolševismu" z SS-Einsatzgruppen.
Paní Bováryová, Vy na té fotce vidíte nějaké mrtvé "zidobolševiky"? A je to určitě z Babi Jar?

Ten druhý obrázek z Kambodži přikládáte jako dokumentaci k židovskému holokaustu? Mno, to už je skoro tak pěkné, jako když fotografie hromad mrtvol německých civilistů, připravených ke spálení po bombardování v Drážďanech, byla po roky vydávána za židy, povražděné SS Einsatzkommandem.

82678

09.12.2005 09:41

O Sokratovi

Jo. pane google, Vy máte ale protekci!

Jiří Táborský 71.?.?.?

Napsal pan Stwora, editor:
>Od této chvilky všechno co sepíšete, budu před uveřejněním
>schvalovat.
Tak to vidíte, pane google, budete mít všechno od této chvilky schválený. Tak ne abyste přived´, nevděčníku, pana Stworu do nepříjemností za schvalování Vašich atentátů.

82679

09.12.2005 19:30

USA v proměnách času

RE: pane Kral mohu se zeptat?

Jiří Táborský 71.?.?.?

>No ale jestli
>příští volby vyhraje Hillary, tak v Iráku pravděpodobně
>skončíme...
No, to by byl pro Vás průser, Kulíšku! Jak byste se potom živil? Mno, ale máte naději, Hillary slibuje, že omezí příliv illegálnách Mexikánů, tak byste možná s Vaším IQ mohl místo nich sklízet rajčata a kedlubny.

82750

09.12.2005 19:39

USA v proměnách času

RE: pane Kral mohu se zeptat?

Jiří Táborský 71.?.?.?

Kulíšku, když dokážete, že ta "dokola omílaná svědectví vojáků" z Vietnamu je lež a že nikdy nebyli ve Vietnamu a ani nebyli vojáky, tak ven s tím a můžete vydělat balík peněz, že si nebudete muset dělat starosti jak se uživíte, až to zabalíte v Iráku. Zatím to ale vypadá, že lžete Vy.

82753

09.12.2005 20:03

USA v proměnách času

RE: No vidíš, google,

Jiří Táborský 71.?.?.?

>nadproporcionálné zastúpenie Židov na rozhodujúcich postoch
>je skôr vďaka ich špecifickým schopnosťom v tomto smeru
>(plus kmeňová solidarita), ako voľákemu konkrétnemu
>talmudickému sprisahaniu...[zmaten]
Eh, jaký je rozdíl (jiný než semantický) mezi "kmenovou solidaritou" a "talmudickým spřísaháním"?

82756

09.12.2005 21:50

Podivný případ Jiřiny Šiklové

Politruku Kulíšku,

Jiří Táborský 71.?.?.?

Každý americký školák, který dává ve škole jen trochu pozor ví, že US Department of Interior je ministersvo, které předstírá, že rozhoduje o důležitějších věcech než jak velká má být tabulka "Keep America beautiful" u pěšinky v národním parku. Tak tady nedělejte chytrýho, Kulíšku, že jste si vygůgloval jméno té ministryně pro srandu.

Překlad výrazu Department of Interior do češtiny jako "Ministerstvo vnitra" je sice doslovné, ale naprosto zavádějící, stejně tak jako US Department of State by bylo v doslovném překladu "Ministerstvo státu", ale je to ve skutečnosti "ministerstvo zahraničních věcí" a Secretary of State není "státní tajemnice", ale "ministryně zahraničních věcí".

Překlad termínu Department of Homeland Security jako "ministerstvo vnitra" není sice doslovné, ale výstižné, srozumitelné a jednoznačné pro všechny, kteří vědí, co to bylo ministerstvo vnitra v ČSSR a Sov. Svazu a jiných zemích. Znělo by i ironicky, kdyby se to v dnešní situaci překládalo jako "ministerstvo bezpečnosti vlasti"; pro informovanější by bylo "ministerstvo šmírování, idiotské propagandy a inkompetence" mnohem přiléhavější. Britská Home Office se také překládá jako "ministerstvo vnitra" a nakonec i Poldaufův slovník uvádí, že Home Department je americké ministerstvo vnitra.

82769

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Káva pro Zvědavce

57

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 129 čtenářů částkou 19 970 korun, což je 57 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Vážení čtenáři,
děkuji všem, kteří přispěli. Máme poslední pracovní den před koncem měsíce a my máme vybráno jen něco přes polovinu. Prosím, zvažte případný příspěvek na tento web. Děkuji.

Ve zkratce

Ve francouzském Nice útočil muslim ve jménu víry29.10.20 21:39 Francie 0

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 6

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Měnové kurzy

USD
23,45 Kč
Euro
27,34 Kč
Libra
30,28 Kč
Kanadský dolar
17,56 Kč
Australský dolar
16,44 Kč
Švýcarský frank
25,58 Kč
100 japonských jenů
22,40 Kč
Čínský juan
3,49 Kč
Polský zloty
5,92 Kč
100 maď. forintů
7,43 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,67 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 807,43 Kč
1 unce stříbra
546,39 Kč
Bitcoin
318 090,95 Kč

Poslední aktualizace: 29.10.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 552 467