Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Mgr. Marie Pustá

Nalezeno 10 příspěveků, 7 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

25.04.2011 11:50

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: K programu

Mgr. Marie Pustá 69.?.?.?

Jestli jsem někde byla neslušná, velmi mě to mrzí, a tímto se vám i celému sdružení děkujících omlouvám, a zvláště panu Tmo za to, že byl donucen mě nazvat povýšenou, hendikepovanou sviní, co závidí. Muselo to být pro vás všechny velmi nepříjemné a zvláště pro Vás, pane Devadesát.
Nevím o nikom, kdo by mi za mé úsilí ocenit tento diskuzní prostor zaplatil, ale jestli o někom víte, budu ráda. Každá korunka je dobrá, to víte, je zlá doba, a na cestu do USA mi nezbývá dostatek prostředků, všechno už někdo někam ukradl. Možná to třeba odvezl do USA, když je tam tak dobře, a proto bych se tam také chtěla za panem René Bartoškem a dalšími vydat. Třeba bych pak měla ten pravý nadhled, jako pan Kysučan, pan Jansmith, pan Mirda, pan Tmo, pan Quido, pan Oracle, pan Nohejl (mám ráda jeho ilustrace, nikdy před tím jsem nic podobného neviděla) a jako Vy, pane Devadesát. Pak bych asi daleko lépe rozpoznala to zdejší nízké bezbožné čecháčkoství z té velké země možností tam daleko za mořem, kde je daleko lépe, neboť více dbají Ježíšova učení.
Jestli Vám to nějak znechucuje diskuzi, nemohu za to, sama jsem sebou znechucena, nestihla jsem svobodné volby, a proto se cítím být současnou situací také vinna, jak pan Jansmith na tento důležitý faktor citlivě poukázal.
Také myslím, spolu s panem Mirdou, že nejsme dostatečně moudří a nedbáme odkazu velkých českých vlastenců, jako byl Jan Lucemburský, jemuž byl blahobyt národů v Českých zemích nadevše a zodpovědně je spravoval.

242625

26.04.2011 18:50

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: K programu

Mgr. Marie Pustá 69.?.?.?

Dobrý den, pane Tmo. Jsem ráda, že jste si na mě našel ještě chvilku času.
Mě se právě líbí, jak se za to nestydíte a hrdě se vyznáte ze své víry. Vždyť Pán byl také Žid. Mě to hned nenapadlo si to spojit, ale jak jste to tam hezky napsal "...postaví se de facto proti svému bohu...", hned mi to došlo, že je ten bůh něčí. Tenkrát to byl ten židovský, jak jste psal, a ten to přeci za to, že se mu postavili, "přeznačil na všechna věrná srdce", jak jste to pěkně označil. A jako věrné srdce jste povolán, a právě proto jste také vyvolený. Ale myslím si, že ten židovský bůh sám sebe nepřeznačil, proto musíte být jako jedno z jeho věrných srdcí přeci žid! Nebo jsem to zase někde popletla? Připadá mi to docela srozumitelné. Já přeci proti židům nic nemám, nelekejte se, vlastně by to bylo i nezákonné. Pan René se také přeci nebojí a klidně se tu vyzná, jako Vy. Jestli jste také v nějaké demokratické a svobodné zemi jako pan René, tak Vám přeci nic nehrozí.

242703

26.04.2011 22:01

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: K programu

Mgr. Marie Pustá 79.?.?.?

Děkuji Vám za milou odpověď. Váš Bůh musí být nesmírně laskavý, když jsou i jeho děti tak laskavé, jako Vy pane Tmo, Vy jistě nepatříte k těm, kteří se mu hnusí jako vadní, jak jste psal. Působíte jako ten vroucně zapálený, ne jako já, stupidní trubka.
Nemohu si teď vzpomenout, kdy jsem se tomu svému Bohu postavila. Pořád mi říká, že Vám to píšu správně. Vy to ale píšete také správně, tak Vám to říká jinak správně?
Měla jsem za to, že to má pro Vás nějaký zvláštní význam, když se obracíte ke králi Židů, k jeho židovské Matce i k jeho židovskému Otci. Je však možné, že Otec zůstal neznámý, a tak se to prostě taktně nepočítá. To, jako žena, chápu. Já vím, mohl by to být také duch a národnost ducha může být svatá. Na druhou stranu se v Písmu píše, že je pro něj národnost to hlavní a sám jste také psal, že se mu některé národy hnusí, ale je možné, že je to již také přeznačeno. Mému Bohu se snad nehnusíte, nebo jste jen tím mým Bohem jako ten přeznačený, zapomenutý.

Ještě jednou děkuji, byla to milá diskuze a držím Vám i Vašemu Bohu palce.

242720

27.04.2011 09:25

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: K programu

Mgr. Marie Pustá 46.?.?.?

Dobrý den. Když si dáváte se mnou tu trpělivost, také si ještě chvilku najdu, pane Tmo.
Máte pravdu, nejsem ve věcech víry tak vzdělaná a horlivá jako Vy a jiní, a jak jste již podotknul, jsem jen popletená svině hodná utracení.
Trochu mě právě popletlo, jak jste psal o těch židech a jejich bohu - „postavili se svému bohu“. Také mnoho lidí říkává „můj bože“, nebo se dokonce modlí „Otče náš“. Teď jste mi to vysvětlil. Můj, jejich, svůj, náš a podobně to vlastně znamená ničí. Asi mi uteklo, že tyto slova byla přeznačena a znamenají, že to není nikoho. Pána boha si přeci nelze přivlastňovat, proto byl přeznačen a vyvlastněn.
Myslíte si, že to, že Váš Pán byl židovský král, že si to nějací Římané vymysleli? Možné to je, to máte pravdu, už si to nikdo nepamatuje. Prý už tenkrát to ostatní židy zlobilo, jako Vás.
S tou židovskou matkou máte asi pravdu. Jsem asi úplně popletená tím, že jsou Matce boží zasvěcená různá místa, i některé chrámy, kostely a kapličky, a tak jsem si to nějak hloupě vyvodila. A ještě jak jste psal, že byl „ze židovky“, to mě také popletlo. I s tím otcem duchem mě to mělo dojít. Tady mě zase popletlo, že u nás v sousedství jedna tvrdila, že má dítě s duchem, tak jí ho chtěli sebrat. Vidíte. Chudák ženská, taky jí to popletlo, jako mě, to se přeci může přihodit jen někdy a ještě navíc ani nebyla Židovka.
Ale nezlobte se, nechtěla jsme lhát, jen jsem asi celá popletená z toho, jak jste nahoře psal to: „není pravda, že všechny stejně miluje. protože je například psáno, že se mu hnusí pyšní, nebo smilníci, či jinak vadní lidé, historicky dokonce celé kmeny/národy.“ Já také někdy smilním, tak je možné, že se vašemu židovskému bohu hnusím.

242735

27.04.2011 15:05

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: K programu

Mgr. Marie Pustá 64.?.?.?

Jste velmi trpělivý, a jistě se Vám Vaše trpělivost vyplatí. „Můj“ je tu přeznačeno na „přihlášení se“. Tak jsem to asi opravdu říkala špatně, protože když se hlásíte k židovskému bohu, není to bůh jen některých Židů, ale všech židů, proto i Váš, ale nevlastníte ho, protože ho mají i jiní židé, židovského boha musí vlastnit (přeznačeno na „hlásit se“) všichni židé, včetně židů rouhačů, jinak by nemohli být židé, ale zůstali by třeba jen Židé. To dá přeci rozum nakonec i tupé pusté mařce.
Hezky jste to přirovnal k té vlasti. Má vlast je přeci jasně vlastí těch, kteří se k ní hlásí, nejen moje. Česká vlast je vlastí všech, co se k ní hlásí, a jsou to pak čeští vlastenci. Těžko čekat od Španěla, že se bude hlásit k vlasti Čechů, možná by ani nevěděl, kde to je, viďte, pane Tmo. Vy byste se také k nějaké vlasti Španělů nehlásil, že ne.

242754

27.04.2011 15:12

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: K programu

Mgr. Marie Pustá 64.?.?.?

Milý pane! Nevím, jestli mohu tolerovat Vaši otrlost. Podívejte se na pana Tmo, jaký je to slušný a morální člověk. Jeho vyznání je upřímné a zasvěcené, mohu se od něj něčemu přiučit a svedu to i bez Vás. On by takhle diskuzi nenarušoval. A to, co píšete, to mi už pan Tmo říkal dříve a věděla bych to i bez Vás, Vy, pane, chytrý Křivý. Stejně to máte od něj.
Pan Tmo a já už máme spolu skoro intimní vztah. Požádala bych o fotografii, ale bojím se, jestli by to nevzal jako nabádání k hříšným ohavnostem. Já bych s ní nic takového ale nedělala, to bych slíbila, jenom bych si to vystavila jako svatý obrázek vyvoleného. Ale teď jste mi to asi pokazil. Nechte nás být.

242755

29.04.2011 11:10

Program „destalinizace“ jako druh „konsientální“ války vedené proti Rusku

RE: K programu

Mgr. Marie Pustá 46.?.?.?

Dobrý den. Nemohu nechat bez povšimnutí taková ostrá napadení a obvinění, která ve svém důsledku směřují proti panu Tmo, který se již nemůže bránit.
Určitě jste se někde spletl, pane Osmdesátosm. Jestli byl David z pokolení Judah Žid, pak musel být Žid i Jacob z Abraháma. A ten byl z pokolení Šémova, a ten přes Noaha až Enose byl potomek Setha, a ten byl dítko Evy. Tak ta už musela být Židovka. A protože první Židovka je z žebra, muselo to být žebro Žida. A to byl právě ten první. To víte, geny jsou geny i v Genesis.
Syn boha vtělený do Žida jako duch, z něj udělá žida, jelikož židy spojuje především židovský duch, židovská víra. A který jiný by to měl být, než tento. Tímto je zodpovězeno i vyznání. Židovský duch určuje to vyznání, židé tak vyznávají židovského boha, a ten už jako bůh vyznává jen sám sebe, proto je vyznáním žid.
A že Pán byl Žid, to už nám pan Tmo jasně potvrdil tím, že nám zvěstoval, že „byl z Židovky“. Tak nás tu už nepleťte, prosím Vás.
Určitě se mýlíte v tom, že židovského Pána zabili Židé. Píše se tam něco jiného. „A Pilát odpověděv, řekl jim zase: Což pak chcete, ať učiním tomu, kteréhož králem Židovským nazýváte?“
Přát si, je věc jedna, učinit pak, to je věc druhá. Na to musí být pravomoce.
Pan Tmo a pan Křivý velmi správně hovoří o smilstvu, když její židovský snoubenec Josef o žádném plození neměl tušení. Ale nevím, jestli smilstvo mezi židy nebylo nějak přeznačeno.
A také už nemohl být poslán k někomu jinému než k Židům, když zrovna tam měl splnit své poslání a být obětován. Těžko už pak někam dál mohl jít. Podobenství je už jen něčemu podobné, ale není to už ono. To víte, mě souložení podobné souložení také moc neuspokojuje.
Ale asi máte pravdu v tom, že židé označují ty „neochotné začlenit se“ (to jste trefně poznamenal) také za rouhače, a to je asi ten důvod, proč jim může být nepříjemný i jejich Pán, a tak ho raději obětují. Pan Tmo to s tím, že byl Ježíš rouhač, pěkně vystihl. Vlastně všichni jeho následovníci jsou židovští rouhači a někdy se jim také říká křesťané.

A nezlobte se, že jsem se tu vmísila mezi Vás a pana Křivého. Musela jsem tu chránit čest bezbranného pana Tmo.

242841

29.04.2011 14:52

O víře a církvi

Svatba

Mgr. Marie Pustá 46.?.?.?

Dnes jsem plakala. Bylo to velmi silné. Princ si vzal nevěstu a ona měla krásný šat. Nejvkusněji byl obléknut pan arcibiskup.

Teď už nám bude dobře. Všem moc děkuji.

242850

29.04.2011 19:51

O víře a církvi

RE: Náboženství byla vymyšlena pro oblbování a ovládání lidí.

Mgr. Marie Pustá 77.?.?.?

Pane Latinec, Vám to mohu říci. Ještě teď jsem dojatá, jak o té velké svatbě pan arcibiskup hovořil o Kristovi, jak nás všechny vede. Bez něj bychom již všichni dávno zabloudili, neměli bychom královské svadby, ani jiné svatby, a ani styk, který je možný až po svatbě. Kromě západní kultury bychom neměli ani západní zboží, ani krásné barevné igelitové tašky bychom neměli, neboť bychom sem bez Krista nemohli dojít, protože ani cesty bychom neměli, protože veškeré cesty vedou do Říma a nazpátek, a tam sedí sám Kristův náměstek jako velký jasný maják.

Děkuji Vám pane Latinec, děkuji i velikému otci v Římě, který má s námi tu trpělivost a laskavě nás provádí staletími jako neomylný Kristův lodivod. A všichni děkujme Židům za Krista Pána.

242863

02.05.2011 14:35

Tak nám zabili Osamu, paní Millerová

RE: S tou smrtí to asi nebude tak horký (;

Mgr. Marie Pustá 173.?.?.?

Dobrý slavný den!
Ale spletl jste se, pane Libcine. Byl to slavný první květen. Blahoslavené tělo bylo vyzdviženo a alarmující množství poutníků mrtvolu oslavilo.
A také bylo dosaženo legendárního vítězství Obamy nad Osamou.

Zlo bylo pokořeno i 1.5.1945, kdy byla světu také zvěstvána jeho smrt.
Vložený obrázek

Čeká nás ještě mnoho slavných vítězství.

243085

Káva pro Zvědavce

34

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 84 čtenářů částkou 11 941 korun, což je 34 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Kdy se to celé zhroutí?21.02.20 15:18 USA 0

Co vlastně chtěl sdělit světu šílený střelec?20.02.20 20:48 Německo 2

Z Bruselu koncem února přijede na neposlušné Čechy kárná výprava, vedená sudetskými Němci20.02.20 18:06 Česká republika 0

Patočka kvůli Křečkovi napráskal Babiše Macronovi."Vyhoďte Babiše z ALDE!" žádá.20.02.20 17:11 Česká republika 0

Jak pan Křeček uzemnil Stehlíkovou20.02.20 10:55 Česká republika 2

Devět obětí střelby v Německu, pachatel je po smrti 20.02.20 08:25 Německo 5

Masové šílenství švédské mládeže19.02.20 15:46 Švédsko 5

Šokující čísla z Číny19.02.20 07:36 Čína 9

Cena zlata soupá19.02.20 06:51 Neurčeno 0

Sebemenší náznak pravdy o černoších vede ke konci kariéry17.02.20 23:36 Británie 0

Recyklace je lež zaplacená ropou17.02.20 09:24 Neurčeno 0

Neffův Neviditelný pes začíná být příjemně viditelný16.02.20 19:24 Česká republika 2

Niektoré švajčianske kantóny pozastavili používanie 5G vysielačov. Švajčiarske úrady začali testovať ich bezpečnosť15.02.20 13:53 Švýcarsko 5

Státní dluh vzrostl na 1,64 bilionu, na dividentách odteklo 299 miliard14.02.20 16:16 Česká republika 4

Česká vláda opět provádí rektální alpinismus Izraeli14.02.20 16:08 Česká republika 1

Dokud budu prezident, rodiče budou máma a táta, řekl Putin14.02.20 16:05 Rusko 0

Výročí leteckého útoku na Prahu14.02.20 15:26 Česká republika 2

Neuvěřitelná justiční zvůle: Odmítnout ubytovat Rusy je OK, verbálně odmítnout migranty je trestné13.02.20 17:16 Česká republika 2

Parlamentní listy rozkrývají temné smlouvy Člověka v plísni tísni13.02.20 14:09 Česká republika 1

Křeček je nový ombudsman!12.02.20 20:31 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
23,10 Kč
Euro
25,06 Kč
Libra
29,94 Kč
Kanadský dolar
17,47 Kč
Australský dolar
15,31 Kč
Švýcarský frank
23,62 Kč
100 japonských jenů
20,70 Kč
Čínský juan
3,29 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,44 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
36,05 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 970,04 Kč
1 unce stříbra
427,31 Kč
Bitcoin
222 607,63 Kč

Poslední aktualizace: 22.2.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 50 244 153