Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané janko

Nalezeno 1803 příspěveků, 22 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

10.01.2009 18:18

Lživé ticho těch, kteří vědí

RE: John Pilger...

janko 85.?.?.?

....jsme jedna velká rodina, to je hezké, a pravdivé. i když se občas "kousneme"..

Pokud by se stárnoucím tělem měl mládnout rozum, tak je vlastně fuk, kolikrát se komu to sluníčko zvedne nad obzor...

180493

11.01.2009 11:39

Vraždit ve jménu Božím

RE: Inkvizicni svine

janko 85.?.?.?

Milý Vojto, docela rád bych si tu od vás přečetl vaše rozdělení "řádů". Zda se budou krýt s mým rozdělením "dimenzí".
Chápeme-li "řád/dimenzi" jako "vrstvu/objem" poznaných vztahů mezi neživým a živým materiálem - mohli bychom dojít k nějakému společnému závěru.

Ono se totiž projevuje, že i vaši mistři "pragmatičného vědečna" docela rychle stárnou. A kostnatí - především proto, že si potřebují udržet své, obvykle dost těžce dobyté pozice ve světovém dění.
To, že se dnes veškerá "fyzika ducha" a "fyzika hmoty" propojuje skrze naše ovzduší (tím, že ovzduší obsahuje jak elektřinu internetových sítí tak i "elektřinu" vědomí).
Vše jsou jen vibrace (směrovaný odstředný a dostředný pohyb), nějak pojmenované a nějak měřitelné. A věda zatím měřáky na síly vědomí nemá. Jsou jimi slova, složená z písmen. A písmena, která označují fyzikální "komodity", ta rezonují s tabulkou chem. prvků, která rezonuje s tzv. "abecedou lidštiny", kterou tu drze propaguji.

Počet a kvality vrstev/řádů pak mohou být základnou pro spojení obou přístupů k chápání prostoru okolo nás.
Vím, že doba propojování nové a staré fyziky je tu. A postup je stále stejný.
1. objev anomálie
2. pokus o její zařazení do poznaných struktur (myšlenkový projekt + vytvoření nástroje/přístroje k doložení myšlenkové struktuy - hypotézy, teorie, vize..)
3. vznik společného jmenovatele (oprava či výměna stávajících modelů myšlení, jednání, výroby.....)

Platí, že pro každou myšlenkovou strukturu jsou v čase vyrobitelné nástroje, které ji dokáží. Platnost důkazu vychází z koncepce referenčních systémů, kterými cokoliv dokazujeme.
Naše myšlení pracuje v okruhu jazykových axiomů, které prochází přestavbou (likvidací některých, nastavením jiných). Matematika "skrytého součtu" v kombinaci s esencí latiny v naší mateřštině otevřela svou 13. komnatu.
Vrstva významů jednotlivých písmen v libovolných slovech v libovolných evropských jazycích je axiomem, který propojí svět vědy se světem duchovna, oddělených dočasně kvůli dokončení technologického vývoje.

180560

11.01.2009 16:37

Vraždit ve jménu Božím

RE: Inkvizicni svine

janko 85.?.?.?

Ano Pietro, máte dobrý postřeh. Mnoho informací se skrze naše slova přenáší naším podvědomím. To lidi, kteří nemají propojené obě "mozkové soustavy v těle", nemohou vnímat.
Cyril s Metodějem právě skrze znalosti svého podvědomí propojili učení Egypta s původním, slovanským.
Proto také se stala čeština tím jazykem, který umožní lidem pochopit jiné vztahy, které váží člověka k okolnímu prostoru.

Ale to je ještě hudba budoucnosti.
Dnes se stala jiná, podstatnější událost. Utrhlo se ucho, držící tu naší bandu podvodníků u koryta. Dr. Dryml vypustil džina z lahve při besedě s Moravcem.

180577

11.01.2009 17:22

„Ukrajina sa na tento spor pripravovala mesiace“

RE: 2009

janko 85.?.?.?

Hmme ano, máte dobrý postřeh. Zkusím jej doplnit.
Téma, jehož nosičem je distribuce plynu, je klíčové. Představuje změnu "koncepce řízení světa". Informační vrstva lidí, řešících skrze naplánovanou krizi v dodávkách plynu politické uspořádání světa připravovaly obě strany. Jednu tvoří lidi ze Sionu (ti, co vymysleli nekryté peníze a nadměrný zisk a drží se toho vší silou), ti realizuji své silové řešení (své způsobilosti k řízenísvěta) prostřednictvím "akce Gaza".
Ale zřejmě část lidí "ze Sionu", která s tímto řešením nesouhlasí, pomohla předjednat modely pro překlopení vlády dolaru, bankovky s "božím okem". Je na čase, aby tento (božský?)mlýnek zapracoval konečně ve vhodnějším směru.

Zdá se, že oběd Topolánka s Klausem byl tím klíčovým momentem, který umožnil předjednané varianty Topolánkovi nabídnout.
Dál už mohlo jít vše téměř samospádem.

K této domněnce mě přivedla až Filipova poznámka při dnešním sledování Moravcových hostů na ČT 1.
Nevím, jak dalece je připravený debakl politických špiček, který odstartoval doktor Dryml. Doufejme, že se obejde bez fyzické újmy účastníků. Ostudu si ale nejen Paroubek, ale i mnozí další zaslouží pořádnou. Čím déle se "bratrstvu černé pracky" podaří ostudu oddalovat, tím budou její dopady horší. Nejdřív pro nás - později a o to víc pro ně.

Zdá se, že máme naději se z informačního podsvětí vyhrabat. Na míchání pravdy s polopravdami jsme byli jako národ vždycky dobří, mnoho lidí i ve vysokých postech ve světě nám, naší úloze v přěměně EU a světových dějin drží palečky. Ze svých pozic se ozvat nemohou, jsou vázáni pravidly, které je do těchto pozic dostaly - a mnozí jsou z toho nešťastní.

Ale možná se mi to jen zdá, lucidní snění bývá předzvěstí skutečnosti, takovým "demíčkem" toho, co je možné, ale nejisté.

180581

11.01.2009 17:36

Co mi nejvíce vadí na současné izraelské agresi

RE: To hestroy a spol.

janko 85.?.?.?

Jarmilko, vy jste snad chlap v sukních. Usuzuji z toho, že často trefíte hlavičkou hřebíček. Klapky asi máte jen v otázce rozdělení ženských a mužských rolí. Sama jste dokladem toho, že to tak asi příroda chtěla.

Ano, klasická věta o zloději, křičícím chyťte zloděje má v současné politice tuto podobu. Malinko si uškodit, abych pak mohl škodu hodit na někoho, kdo mi vadí.

Jsme v tomhle oboru také profíci, proto nám nedělá problém takový styl uvažování odhalit.

Je to jako když kouzelník sleduje jiné kouzelníky - ví, kam se má koukat.

180582

11.01.2009 21:23

Vraždit ve jménu Božím

RE: Inkvizicni svine

janko 85.?.?.?

...hebrejština by měl být jazyk, kterým egyptští kněží zapisovali "zdrojový kód" = propojení mezi latinou a matematikou "skrytého součtu". Jestli celé učení Egypta ono vyvolené etnikum ukradlo nebo dostalo do vínku - to ať si rozhodne každý sám.

Tím "krytím" (zde je třeba hledat princip "tajemství", hojně užívaný těmi, kdo se bojí práce a těží ze zneužití "informací v obchodním styku) je možnost "PŘEKLADU" matematických výsledků do sféry znalostí o povaze prostoru a kvalitách člověka. Proto také učenci té doby (po instalaci křesťanství skrze latinu jako povinného jazyku pro kvalitu poznání) byli vesměs kněží, nemuseli vědět, že jejich pojmenovávání nových vztahů/poznatků latinsky tak mělo kódem (kabalou?) přes hebrejštinu další význam. Odtud, ze znalosti jinak vedených asociačních řad se později odvíjelo tzv. "zasvěcování". Představovalo napojení na onu jinou řadu asociací.
Známe něco podobného ve slangu, odborné hantýrce pro určitou profesi.
"Hantýrka" matematiků se dostala až do rotace, k popření svého základního axiomu. Pochopením součtu tak, že 1 + 1 = 3, kde na příkladu slučování barev je zřejmé, že nová kvalita - součet vstupních je až třetím prvkem, protože dva vstupní jsou v "latentní" (neprojevené) podobě. Odtud lze také formulovat, co je to okamžik anebo čas obecně. Berlička v podobě honby za časem tak v určitém období přestane mít svou sílu.
A toto období přichází.
Metu (plánovaný milník) v letopočtu 2012 můžeme dosáhnout dříve, ale i později.
Anebo vůbec, heslo "po nás leda potopa" už vyzkoušela civilizace předchozí.

180592

11.01.2009 22:01

Vraždit ve jménu Božím

RE: Inkvizicni svine

janko 85.?.?.?

Vojto, neklesejte na mysli, to, co chcete dělat v laboratoři, to už dávno funguje v přírodě = v prostoru.
Já jsem také docela dobře zakotvený na zemi, membrána, kterou mezi sebou máme, je ve směru, to píšete správně.

Možná přijdete na to, že vedle chemických vazeb jsou tu i vazby elektrické a že elektřina vzniká v lidském těle. A "ve vzduchu" se díky bezdrátovým technologiím obě musí nějak porovnat.
Dokonce bych se vsadil, že už to latentně víte, ale neumíte si to zdůvodnit.

A za nějakou dobu patrně poznáte, že "konina", jak můj pohled na fyziku pojmenoval jeden bystrý přispěvatel, funguje bez chyb. Spojuje technologie vědomí (vytvořené v předchozí, Atlantské civilizaci) s technologiemi, které uznáváte jako jediné možné, které pramení ze znalosti povahy hmoty a kombinací jejích fragmentů (opět díky myšlení, vzniku "elektřiny" v mozku).
Nemíním vás přesvědčit ihned, každý máme svou dobu zrání. Ale dejme si takový drobný úkol:

V záznamech zábavných pořadů ČT 1 mladík (Robert Fox)jakoby vyjme skrze sklo zavřeného auta dálniční známku.
Oba víme, že takový příběh se dá natočit, sestříhat a podat tak, aby vypadal věrohodně. Mám pak jen dvě otázky, první se týká vysvětlení zahraných či skutečných emočních projevů těch dvou kluků, co scénku sledují (stačí mi váš osobní názor).
Druhá otázka se týká fyziky, je pro vás představitelné, aby člověk jen svým vědomím (spoluprací s prostorem) dovedl:
A) rozpustit membrány mezi atomy skla svou vůlí? (oba víme, že zkoumáním atomu se zjistilo, že je tam vlastně samé prázdno, obalené POVRCHEM/MEMBRÁNOU, který/kterou jsme nějak pojmenovali a všichni ji ve svém vědomí nepřetržitě uchováváme. (až na toho Roberta, on nám/Vám kazí fyziku).
B) dovedl pomocí mžikové hypnozy těm dvěma klukům do hlavy "naprogramovat" vidění příběhu, který si předem připravil a před nimi předvedl? (střih na detail rukou mohl pocházet z jiného času na obdobném voze), aby reagovali takhle spontánně? (vynikající herecké výkony, že?)

...jak se budete tvářit, až se stanete účastníkem podobné produkce?

Moje úloha v nové fyzice je prostá: kdo neumí = učí. Umím tyhle jevy zařadit pomocí řady podobností do dnešní situace, nic víc.

180598

12.01.2009 08:54

Vraždit ve jménu Božím

RE: Inkvizicni svine

janko 85.?.?.?

Vojto, jakmile si začneme definovat, co je to "zázrak", dostaneme se dál.
Vy ještě žijete v době, kdy nevíte, že nahodilost je pouze označením míry naší nevědomosti o strukturách, které nás obklopují. Každá větší "náhoda" je velice dlouho a velmi pečlivě připravovaná. Ty největší "projekce náhody" (přesněji "projekce možností") nazýváme civilizacemi, ty menší pak známe jako "dějinné zvraty". Ty ještě menší pak i vy znáte jako puče nebo války. Všechny jsou připravené, ale mnohé nepřestavitelně dlouho předem.

V tomto roce se prolíná skrytý (katolickou církví utajený) program pro náš letopočet - s programem pro tuto sluneční soustavu. Změnu leto/počítání si vynutil objev a následná aplikace (a nakonec i rozluštění) skrytého propojení mezi latinou a matematikou. Jestli už teď nevíte, která bije, tak pámbu s váma, asi nemáte šanci obsáhnout dosah projektu většího, který byl základnou pro koncepci této sluneční soustavy.

Možná vám docvakne, že člověk musí nejdříve umět svůj cíl formovat v myšlenkách, a pak teprve hledá v hmotném okolí něco, co mu pomůže jeho cíl realizovat. Od ulovení zvířete pomocí hozeného kamene k vytvoření virtuální krajiny a života pomocí křemíkových technologií.

Dostal jsem se skrze "rozdvojení osobnosti" (pro vás schizofrenii) svým vědomím do oblastí v kosmu, kde se tyto reálie tvoří. Naše povídka o Bohu, opakovaná v mnoha civilizacích (viz Zeitgeist a další filmy), zkrátka musela dojít také ke svému cíli, k jinému popisu existujících vazeb v prostoru. Mě se to povedlo - a čekám, až nás bude víc.
Podobně jako duševní choroba (schizofrenie) musela najít ten hlavní lék sama v sobě v duši, ve vnitřku člověka, který odmítal bát bláznem. Nejsem první, kdo svůj veřejný i vnitřní život má v pořádku. (film "Čistá duše" asi znáte, ne?)

Ale k odpovědi:
Vstup jiného systému do stávajícícho je průchodný pouze přes to, čemu říkáme vnořené hladiny - nebo přesah skutečnosti. (v číselné stupnici je jím devítka, je obrácenou šestkou "uhlíku" - naší základny). Zkrátka když nějaký blb neví, že něco nejde - a udělá to.
Ten chlapec Fox nám má nastartovat nepatrnou schízu každému hloubavému člověku, má nás donutit přemýšlet, jak se dá :
a) takový trik vyrobit pomocí dostupných technologií
b) existuje-li nějaký způsob, jak okolí a kamerám vsugerovat, že to, co vidí, je skutečnost
c) může-li existovat úplně jiná cesta - univerzální "společný jmenovatel", který rozpustí membrány mezi hmotou a myšlením.

Tuto osnovu jste neprovedl, takže vás řadím ke kecálkům, kostlivcům, zoufale se držícím stávajícího pohledu na fyziku.
Možná, že pochopíte lidské osobní nebo kolektivní vědomí jako onu sílu, onen "společný jmenovatel všeho, co existuje". Netřeba tomu říkat bůh, stačí umět vrstvy mezi hmotou a vědomím pojmenova...

Automaticky kráceno

180635

12.01.2009 08:55

Vraždit ve jménu Božím

RE: Inkvizicni svine

janko 85.?.?.?

Netřeba tomu říkat bůh, stačí umět vrstvy mezi hmotou a vědomím pojmenovat a popsat tak, aby nebylo pochyb o jejich vzájemné vazbě. A zařadit sebe i celou naší "pozici v projektu člověk" do odpovídající informační vrstvy.
Leccos si můžete přečíst na mých stránkách (www.karao.estranky.cz ), ale je možné, že vás čtení rozčílí nebo bude nudit. Obojí je znakem nepřipravenosti vašeho organizmu, a neberte to prosím jako urážku, každý zrajeme jinak a každý máme omezenou "životnost", schopnost zařazovat nové skutečnosti do svého portfolia znalostí. Já ty blázince vydejchával přes patnáct let.

180636

13.01.2009 11:24

Spravedlivý hněv Izraele a jeho oběti v Gaze

RE: muj nazor

janko 85.?.?.?

...no konečně, aspoň jeden, co vidí skrze zrcadlo. Ono zřejmě za čas každému dojde, že část kočovníků/lovců v počátcích indoevropské civilizace (např. Avaři?, pozdější Chazaři?) se vyvinuli z "lovců zvěře" (kradli je přírodě, nevychovávali si zvířata pro obživu) se plynutím času vypěstovala sběř, která krade nejen majetky, peníze, ale i morálku.
Ale pozor, zdůrazňuji, že nepíšu o židovstvu jako o celku ( i my jsme svým charakterem myšlení částečně židi, také proto jim lépe vidíme do karet). Systémová, katolickou církví trénovaná část židovstva se obrátila do protisměru, proti svým lidem (viz instalace Hitlera a jeho naočkování proti obyčejným židům).

Je to opět jen o fyzice. Jakmile určitý celek (jedno zda hmotný či společenský) svou dostřednou silou (vůlí jedince nebo nějaké ideologie) dosáhne stavu, kdy jedinec (jedna ideologie) si vynutí formování skupiny při řízení takové skupiny (firmy nebo společenského paradigmatu), dojde po určité době vždy k "dělení buněk" = k polarizaci směrů, vedení si zajišťuje svou stabilitu na úkor těch, které řídí.
Vidíme to všude okolo nás.

Proto se čeká na jediné možné řešení, kdy atomizace společnosti dojde až ke každému jednotlivci - a on se bude rozhodovat, kdy a jak vstoupí do konfliktu s tou "vrstvou moci" - na kterou svým vzděláním a silou stačí.

Situace z pohledu dostředných a odstředných sil:
Gaza přestavuje silové řešení, to vždy užívá rozpadající se systém. Původní etnikum "lovců" neumí nic jiného než chytit, držet, sežrat a pak najít nové zvíře k sežrání.
Expanze "zabitého" křesťanství ((princip nám oni stále tají, nám nabídli jen nástroje, desatero, ale desátky = efekt v podobě majetku (dnes technologií moci) - si nechali pro sebe)Z původních klacků a oštěpů mají dnes "hůl" v podobě medií.

Akce "Plynovod" je symbolem řešení společenské situace z druhého směru, dostředného, vyjednáním podmínek ke spolupráci na úrovni těch, kdo místo ničení tvoří. A mají co nabídnout. Původní zemědělci, Slova/né (museli pracovat rukama, slova nebyla jejich nástrojem) byli podrobeni skupinami "lovců".
Dnes se tato část dějin dostává do podoby souvislého příběhu. Opět doporučuji A. Horák: O Slovanech úplně jinak.

PS. (Vy)puštením plynu (analogie "džina z lahve" se otvírá nová etapa dějin, stavba jiné EU, od svého geografického středu. S účinnou pomocí lidí, myslících česky (a nevěřili byste, kolik jich ve vesmíru je...). Zatím se mnohé ideje ještě nedostaly z podvědomí do vědomí našich politiků - ale už čekají za dveřmi. Jsou (jako my všichni) řízeni vyššími složkami než těmi, co existují v našich informačních sférách. Pátá a šestá dimenze (mimouši, kteří mají těla podobná našim) si asi tuto příležitost k vzestupu lidských poznatků nenechá ujít. Mě oni už řídí dost dlouho ...

Automaticky kráceno

180780

13.01.2009 11:26

Spravedlivý hněv Izraele a jeho oběti v Gaze

RE: muj nazor

janko 85.?.?.?

PS. (Vy)puštením plynu (analogie "džina z lahve" se otvírá nová etapa dějin, stavba jiné EU, od svého geografického středu. S účinnou pomocí lidí, myslících česky (a nevěřili byste, kolik jich ve vesmíru je...). Zatím se mnohé ideje ještě nedostaly z podvědomí do vědomí našich politiků - ale už čekají za dveřmi. Jsou (jako my všichni) řízeni vyššími složkami než těmi, co existují v našich informačních sférách. Pátá a šestá dimenze (mimouši, kteří mají těla podobná našim) si asi tuto příležitost k vzestupu lidských poznatků nenechá ujít. Mě oni už řídí dost dlouho s mým vědomím (skrze řízenou schízu, jak jinak). Ale mnoho dalších z nás dovedou řídit tak, že našinec nemá šanci ani nástroje ke kontrole jejich zájmů.
Je to možná divné, ale jsme pro některé rozvinutější entity něco jako jsou pro nás naše domácí zvířata. Mají nás rádi, když se moc nebouříme. Zřejmě ale "zvířata", která dělají bordel, budou postupně eliminována, odstavena z "chovu".

Vývoj předchozí civilizace Atlantidy vyústil do konceptu jazyků, který v Egyptě objevil a popsal tým okolo Ježíše. Dnešní civilizace tuto ideu (směrem odstředným, do prostoru všech lidí) rozptýlila do milionů "Ježíšů" = lidí, co jim ještě funguje svědomí. Ono je vstupem k propojení obou "mozkových soustav člověka. K tomu, co dávní učenci, dnes známi jako "a/pošto/love" nazvali "křestem". Příčinou, proč se oddělil islám byl princip zisku a jiné pochopení úlohy ženy - stvořitelky. Bůh nutně musí být ženská nebo její dvě děti, příroda to říká zcela jasně.

Nevím, JAK všechno bude probíhat, ale vím, ŽE.
....A NIC MOC S TÍM NIKDO NENADĚLÁ. Propojení globálního (= planetárního) podvědomí a vědomí by se mělo projevit zelenější oblohou. Polární záře "už to umí".

180781

13.01.2009 11:35

Zákon a tradice

RE: Kdo je tady blouznivcem.........?

janko 85.?.?.?

Strigo, nechte ho plavat, patří do regálu s "pilnými blbci". Rád ho tam přivítám. "Nekuřte" tam sedí s náma, budou si rozumět.

180782

13.01.2009 16:21

Zákon a tradice

RE: Kdo je tady blouznivcem.........?

janko 85.?.?.?

Hestroyi, přešlapávání před zrcadlem není cestou, kterou lze někam dojít.
Svůj objem dobré vůle jsem k tomuto člověku už vyčerpal. Tak přišel ke slovu ten "klacík". jestli je to dobře nebo ne, to si možná odskáču.
Četl jsem i tu jeho knížku, proto tu "horší cestu" popisuju, jak cítím. Lhotáka a Škapíka zkrátka nemusím. Asi mám něco z nich v sobě. Takhle to "zrcadlo" přeci funguje, ne?

180828

14.01.2009 20:26

Podíl kola na poničení člověka

RE: Ne kolo, ale objev ohně.

janko 85.?.?.?

Přidávám se k Jindrovi, kopíruji pochvalu, vtip spojený s poučením - díky.

181001

14.01.2009 20:38

Podíl kola na poničení člověka

RE: Ne kolo, ale objev ohně.

janko 85.?.?.?

...nu, tady bych asi přibrzdil. Příroda nás nechala i to pití vytvořit, není blbá, ví proč máme i to kolo. Ale tahle trať, co nám příroda nalinkovala je spíš o tom, jak najít tu hranici, od které hranice je lék jedem.
Hledáme stále další rovnováhy. A leckdy "se to" hledá dlouho.
Peníze jako společný jmenovatel kvality jdou do háje, a na nové "kredity důvěryhodnosti" si ještě chvíli počkáme.
Příroda nám tyto kredity už dala, je jimi naše jméno. Ale rozmotat historii pojmenování, to není na chvilku.

181004

14.01.2009 20:46

Podíl kola na poničení člověka

RE: Autor pláče na nesprávném hrobě

janko 85.?.?.?

Strigo, co takhle malinko zvednout hledí - život není jen o podávání špíny špinavou formou. Za nadhled, s jakým nás "Lišák" vyučuje, zaslouží metál.
A mrzí mě, že ses v textu nedostala pod povrch. Rozdíl od Lhotáka je sakra velký.
...zkusíš to číst znovu? Dík....

181009

14.01.2009 21:53

Jak na sionisty

RE: To by nefungovalo.

janko 85.?.?.?

Fragmentace společnosti nutně dojde do hladiny "dna" zřejmě u každého z nás, pak může přijít čas, kdy se propojí vhodnější potenciály lidí, co ještě nezapomněli myslet a pracovat (nezaměňovat pouhé aplikování znalostí za myšlení!, to dělají jen počítače a blbci). Myšlení je schopnost měnit vztahy mezi informacemi - a to je téma této doby.
A protože univerzálním společným nástrojem směny jsou pouze informace, je jisté, že peníze brzy skončí svou úlohu, je to ostatně vidět na nepoměru při jejich distribuci vzhledem k výkonu.

Nosičem informací je vždy jazyk - je fuk, jestli etnický či uměle vytvořený - počítačový. Platbou, ale i efektem informací je růst či pokles důvěryhodnosti/kvality jejich "nosiče".
Jakákoliv světová kultura rostla vždy v závislosti na jazyku, kterým zabírala stále větší území. Evropa toto finální kolo dějin posledních cca 2000 let začala latinou - a také jej dokončí. S pomocí češtiny. Jaký jazyk někdy nahradí češtinu - to nevím.

Předpokládám, že moudří mužové a dámy v EU už mají připravené přechodové řešení distribuce evropských financí. Akce kolem plynovodu umožní operativně měnit dohody v celku EU s "východem" tak, aby se nepropojovaly s konfliktem mezi USA a Sionem - ti Sióni ať si vylížou, co si nadrobili, svět je odsoudil, obyčejní lidé v USA si asi zaplatí svá léta blahobytu časem nouze. Kdo něco umí, uživí se.

Pod běžícím konfliktem okolo Gazy i okolo plynu se tak může ukázat, zda a jaký cukřík mají naši panáčci pro EU připravený. Měli bychom "prodat" národní schopnost improvizace - proto jsme také předsednictví dostali v době "přelomu věků" - který ostatně vede opravdu hodně hluboko do minulosti, ale ve stejné vzdálenosti do budoucnosti:
Mediální satelitní technologie mají své kvalitnější sourozence ze světů, které pro mnoho lidí "neexistují".
Až bude zřejmé, že se v Evropě a spřátelených zemích výroba a transport životních potřeb nezastaví, tak by potom měla "ta televize" fungovat nějak "DIVNĚ". Ona asi bude tím překvapením, které nám přiblíží možnosti jiného pohledu na fyziku i na "mimouše".

...a my začneme zjišťovat, proč se z latiny a matiky stal "jazyk počítačů". Čím to, že angličtina měla na svědomí mnoho světových kolonií, proč jazyk počítačů vzešel z anglicky myslícího etnika, jak to, že jazykem počítačů jsme obsáhli i kosmos (scifi filmy) i příběhy o historii naší soustavy.

A Evropa si třeba začne vážit naší mateřštiny, která sice obsadila jen malinký kousek Země, ale díky ní známe (zatím asi nemnozí) hádanku života - důvod, proč existuje genom člověka a jak veliké je jeho "bydliště".

181019

14.01.2009 22:00

Podíl kola na poničení člověka

RE: Nenechte se otrávit

janko 85.?.?.?

Mako01, díky za další jiskřičku....,

ona ta technika sice také není k zahození, ale nic se nesmí přehánět. Takové kolo s 21 převody a lehce zvlněný terén....

181020

15.01.2009 09:04

Jak na sionisty

RE: To by nefungovalo.

janko 85.?.?.?

jakýpak chození okolo, píšu o vývoji jazyků i lidského myšlení už dlouho, nemůžu tušit, že jste se zrovna probudil. Do hlavy nikomu nevidím, popisuji možné scénáře (průsečíky událostí z dějů minulých).

Je to běh na dlouhou trať stylem "fuzzy logic", každý v určité chvíli víme jen část. Dokud se potřební lidé a vědomosti nespojí, pokračování se nekoná.
Něco o novém pohledu na fyziku (vnímání a převod dějů z myšlení do hmotné formy a jiné) je na www.karao.estranky.cz

181069

15.01.2009 09:16

Podíl kola na poničení člověka

RE: Ne kolo, ale objev ohně.

janko 85.?.?.?

od degenerace je k regeneraci jen krůček. A degenerace myšlení holt musí jít až na ty své kořeny, ke kvalitě jazyků, kterými sdílíme informace. To ale nestačí, Informace si řadíme k předchozím do řad asociací.

A měnit tyto řady od základu - to je úkol dneška, měníme své paradigma o světě okolo nás. Teda většina má zatím jen rozbořené to staré - a nezná kvality nového.
A ti, co je znají (každý známe jen kousek), ti se zatím setkávají jen tak často, aby se vývoj "nezadrhl".

Ono je těžké pochopit, že + jak jsme ovládáni svými nadřízenými vrstvami, od šéfů tady k "šéfům/vrstvám" hmotné a nehmotné "přírody". Tak se sice snažím něco ze svého pohledu popsat, ale účinky se projeví bůhvíkdy.
Každý myšlenkový koncept se v čase nějak projeví i do hmotného okolí - takhle to funguje. Ale kdy a jak "se" projeví, k tomu se potřebné "průsečíky událostí" musí potkat. To se sice děje, ale jen tak rychle, jak změny našeho myšlení mohou proběhnout.
Je to velmi osobní a velmi galaktický proces.
[smích]

181070

19.01.2009 10:51

Na koho hodit atomovku?

RE: Upozornění

janko 85.?.?.?

Lišáku, mám rád myslivce, co nepotřebují flinty.
Doufám, že chytrá horák+ně už vyrazila na cestu k zámku.
S krumpáčem.

181416

19.01.2009 11:02

Na koho hodit atomovku?

RE: civilista

janko 85.?.?.?

civilisto, v binární existenci jsou vždy nejméně dvě protiběžné síly, Gaza je tou končící, taneček okolo plynu tou začínající. I když vypadají dost podobně, jsou koncem a začátkem značně velkých trendů.
Spojování lidského vědomí skrze "hustotu ropy" násilím, přes prachy a podvody - se začíná měnit ve spojování lidského vědomí skrze "plyn", tedy řidší strukturu, podobnější nehmotnému myšlení.
A soulad mezi majitelem zdroje a zdrojem samým nepotřebuje peníze ani násilí. A odtud se dá vyjednávat.
Plyn sice také jednou dojde, ale důvěra je platidlo, které se penězi dost pokazilo. Je čas tyhle vztahy trochu srovnat. Snad se jim to podaří.
(za srozumitelnost příspěvku neručím)

181419

19.01.2009 23:35

Na koho hodit atomovku?

RE: Správní muži - upřesnění

janko 85.?.?.?

...jo, dobrý, ale asi ani tady doba, natož lidi podobné úvahy "neslyší". Už jsem taky občas unavenej, ...

Unavený berani se prej místo ducání plácají po ramenou, je na tom něco pravdy?

181478

19.01.2009 23:42

Na koho hodit atomovku?

RE: Je to dobrý text.

janko 85.?.?.?

...i tu máš čerte kropáč, někdy se stane, že zvěřinec někdo nazve zvěrokruhem. Hodinky nebo holinky, co?
Ten beran ve znaku strany kupodivu asi má hlubší kořínky, není z tohoto světa. Ale smysl, tvrdohlavost berana jste trefil.

181479

20.01.2009 18:44

Na koho hodit atomovku?

RE: Je to dobrý text.

janko 85.?.?.?

...jen tiše tleskám...

181572

21.01.2009 16:19

Správní muži

RE: Berani jsou evropská tradice.

janko 85.?.?.?

..I vy to zkuste jinak. Vlastně se spíš vraťte na "svou parketu" hlubinných mimiker vtipu.
Atom "malíčku", kterým může být naše Evropa/planeta/sluneční soustava/ k rozměru galaxie přestavuje (mění) svou nejen sociální, ekonomickou a další běžné struktury.
Přestavba našeho myšlení je i přestavbou toho, co nazýváme duše, tedy našeho propojení na další informační vrstvy hmotných i nehmotných lidí. Zkrátka se budeme muset smířit s faktem, že nad námi existují rozumnější hmotné i nehmotné systémy v přesně dělitelné soustavě, kterou známe jako desítkovou ale svou podstatou je osmidílná.
Logika, kterou toto lze dovodit, ta vyžaduje delší dobu vysvětlování.
Zkrátka cesta k našemu osobnímu jadérku/dnu/stropu/ zřejmě dojde opravdu ke každému z nás, ale mnozí to už mají asi za sebou.

Kritická rovnováha v našem nejbližším prostoru se projevila souběžností zastavení lumpáren v Gaze a spuštěním plynu z Ruska. Ale vysvětlivka je opět velmi vzdálené běžnému, tzv. rozumnému uvažování. Slova, jejich zvuk či zápis (do blízkého i velmi vzdáleného prostoru) jsou totiž jednou z určujících sil, měnících vztahy v prostoru. A zatím je zřejmě ještě málo lidí, kdo tuto "řeč prostoru" dovedou sledovat a nezbláznit se z toho.

181667

21.01.2009 16:29

Zhanobili naši morálku

RE: Jen, chvilkové zamyšlení.

janko 85.?.?.?

...strýcu, mýlíte se, Češi mají pro morálku nejjemnější detekční materiál, jsou jím "nabodenička". To, že se mnozí chovají tak jak se chovají - to jen kopírují od těch, kdo morálku buď nemají.
Morálka je znakem fungujícího svědomí. A protože samo svědomí je jen krátkodobý výstup ze "spodního mozku", lze jej přehlédnout.

To základní "přehlédnutí" se stalo na počátku tohoto letopočtu tím, že výzkumy Egypta, korigované učením východu jisté etnikum přizpůsobilo svým potřebám. A dnes se tahle historie rozmotává. Stačí chvíli "lítat po netu".

181669

25.01.2009 23:14

Návod na zničení naší civilizace

RE: Jako by Lhoták změnil jméno....

janko 85.?.?.?

Strigo, pochopit některý styl humoru nebo spíš sarkazmu je holt běh na delší trať, než jste si zvolila.
Prvoplánové články jsou pro prvoplánové čtenáře. Život ale prvoplánově nefunguje, je vrstevnatý, je třeba stále odhadovat, co autor míní tímto spojením slov nebo zas nějakým jiným.

Zkrátka se skrze články dostáváme "do hlav" lidí, kteří je píšou.

...A někdy se to holt nedaříííííí.....

182098

30.01.2009 19:43

O Slovanech úplně jinak

RE: Chýba mi tu skutočne dlhší

janko 85.?.?.?

s touto tezí souhlasím, také naše etnikum považuji za "nesystémovou verzi židů" - ale o to přizpůsobivější a akceschopnější. A v tomto půlroce to máme doložit.
Tož se tužme....

182542

30.01.2009 20:13

O Slovanech úplně jinak

RE: Světová čeština

janko 85.?.?.?

Sašo, obávám se, že se mýlíš, a to hodně. O Horákovi a jeho pohledu na SLABIČNÉ PÍSMO, tu nikdo nepíše, i když je "sada druhých polovin" právě tím, co známe dnes jako ironii. Navazování dvou různých asociačních řad (pro mocné a pro poddané jiný výklad "oslavných nápisů") vedl k formulaci schizofrenie, ona je pokusem opět propojit rozdělené asociační řady (= rozpolcenou osobnost). Mám to už za sebou, a ostatní si už mohou ty řady opravovat bez blázinců.
Vážení, stojíte před komplexním rozpadem stávajícího paradigmatu, před změnou směrů myšlení, před navazováním nových vztahů mezi slovy. Mediální manipulace cca 2000 let se rozpadá, otvírání očíček už nelze zastavit.

Podobně jako je čeština několik "koňskáých délek" před ostatními jazyky, tak i já jsem v poznání vlastností prostoru o dalších pár délek dál.

Vše se dozvídáme pomocí příběhů, ze kterých skládáme svou vizi účelu světa a člověka.
A tahle hádanka je samozřejmě schováná mezi slovy, ve významu jednotlivých písmen a poopravením mnoha asociačních vazeb mezi známými pravdami (?).

Ale to je asi nejen pro tebe "silná káva" - takž žij, jak umíš, a nech češtinu plavat, bude to lepší pro vás oba.

182543

30.01.2009 20:41

O Slovanech úplně jinak

RE: Čeština je velký lingvistický poklad

janko 85.?.?.?

...tady zatím asi není nikdo, kdo uvažuje v kategoriích "těžiště smyslu, spád smyslu a podobných. Ceština vzací matematiku do svého domova, do doby, kdy "polozvířata" ještě kategorii velikosti celku jazyka neuměli oddělit specifickými symboly. Důkaz mohu poslat, ale bez výkladu jej asi zdejší publikum nepolkne. Aspoň soudím z přečtených reakcí.

Podobně jako Latina byla esencí předchozích "světových" jazyků, je čeština esencí spolupráce s matematikou.
A o tom, kdo je blázen si povíme za pár let, situace se vyvíjí vždy tak, jak jsme ochotni vnímat psané či obrazové zápisy v kontextu svých znalostí o hmotě a o prostoru bez ní. A vjemy řadíme k těm, které se nám osvědčily v minulosti.

A bohužel - minulost pomalu končí. Rozpad kultury myšlení a jednání nás zcela přesně povede jen tam, kam kdo patříme.

Hoši z "bratrstev" si už svoji špínu vylévají přes media, ostatní je budou následovat. Kdo dřív, ten vyhrává. A později, už "nahatí", si začneme hledat obživu v okruhu těch, kam se svým chováním zařadíme, zrno a plevy zatím vidíme jen v globálu, ve vrstvě mocných - kde na druhé straně jsme my. A to dělení bude postupovat až tam, odkud se kdo s "příslušnou skupinou podobných" zas dokáže zařadit do koloběhu.
Umění ponechat dítě ve vylité vaničce je motorem pro následných pár let.

Kdo ještě nečetl úvahu Michaila Chazina, tak vyšla také ve WM Magazínu Jirky Wojnara, č. 85. Vývoj jde ale dál, původní centrum moci se dělí, "kšilti" s "fehlerama" jdou každý jinam. Jedněm docvaklo řešení, druzí se snaží protlačit původní projekt. Obama je pěšák s vlastním potenciálem (jeho podvědomí zahrnuje směrovou energii (sílu) lidí, kteří jej volili. Jde doufám o nadkritickou hladinu této globální síly, kterou lidské podvědomí představuje - a potřebuje k "překlopení" našeho myšlení. Obama je "míčkem ve hře", ale s proměnlivým těžištěm, neudrží dlouho jeden směr. A to může být pro něj i pro nás nadějí. Je vodou, která hledá cestu mezi horami.

182544

30.01.2009 21:01

O Slovanech úplně jinak

RE: Pánové a dámy, kdo verbálně vyjádří více než Slovan?

janko 85.?.?.?

souhlasím s pilováním rychlosti a kvality myšlení skrze jazyky, je to "zadara" - a má to výsledky ve faktické podobě takového jazyka. Lituju trulanty, co nechápou genialitu dvou "íček" (shoda podmětu s přísudkem). Oni netuší, že "podmět" byl kdysi dávno v neolitu tou první slabikou - z jejich skládání pak vzešel výklad "pro mocné". a "přísudek" bylo to skutečné, co si o nich mysleli. Dnes nám měkké i symbolizuje "ukončené, pravdivé sdělení", zatímco "y" je rozvidlené, je třeba "porozmýšlať", kde je lepší "směr"(kamarád...).

Mmanipulací myšlení po cca 2000 let se ale Y dostalo do tvrdé, zdánlivé pevné, ale přitou "tupé, nerozhodné pozice" smyslu. A měkké i je jemný, měkký, ale pevný "bod v prostoru".
Vím, že chápat jazyky tímto stylem zatím není zvykem, ale bude. Budeme přemýšlet, která písmena ze slova dávají samostatný smysl - a kam nás ten smysl v myšlenkách zavede...

..a pak někdy přidou i další na fakt, že zápis zvuku je přímou, ale velmi dlouhou cesttou k vzniku prostoru a času - a následnému vytváření dalšího harampádí, včetně bohů a jejich "Projektu Člověk".
Je to dobrý projekt, tak si to neposerme...

182546

30.01.2009 21:19

S Obamou nepřichází žádná změna

RE: trochu neco jineho

janko 85.?.?.?

jo, tam je hodně dobrého čtení. Kdo ví, že nejde o sci fi ale jen o přepis událostí v prostou pomocí "domorodců", tak má našlápnuto k pochopení mnoha vztahů v naší historii.
Jen jsem tam zatím nenašel nic o kvalitě našich "dvou mozků", klíčového to nástroje programu pro "člo/věky" (Č+L+O + věky)

182548

01.02.2009 14:46

Výrobky, výrobci, prodejci..a kam to povede

RE: Ty hňupe...

janko 85.?.?.?

Hestroyi, brzdi.
Je faktem, že spousta "našich" se chce živit co nejlíp , ale s rukama v kapsách. (Třeba hlavinkama).
Ale zajistit SI!!, aby "SE to pořádně i dodělalo" - na to už nejsme stavění.

Tak dostáváme sežrat naše ovoce. A naštěstí si včas všímáme, kde je zakopanej pejsek. ..Teda ne všichni...

Smůla je, že v jednom životě už nestíháme znát všechny profese, heslo "dodo" (dodělej doma) zkrátka nefunguje.

A jsme u jadérka, musíme MUSÍME se naučit spoléhat se na druhé - a tomu předchází donutit sebe, abych byl pro ostatní spolehlivým.
A pohádat se třeba i se šéfem, když on na tu spolehlivost firmy, kde dělám, sere.

A kolik vás takových je?

A "nemít šéfa" znamená VYMYSLET A UDĚLAT něco, co na trhu chybí anebo je nekvalitní.

Mě otravují lidi z inzertních tiskovin, ale říkám jim, že mě reklamu dělají ti, kdo projeví spokojenost s mým výrobkem někomu dalšímu. Tak poroste přirozeně velikost každé firmy - a to až do stavu, kdy vnitřní řízení vyžaduje formu dělit na divize či jiné složky.

Doba, která je tu, si vyžádá u mnoha lidí zamyšlení nad tím, čím se budou živit - a že rádi budou pracovat i jen za možnost se něco někde naučit - u firem, jejichž zboží se udrží na trhu.

"Nulové" žrádlo (s minimem živin a samým balastem) celkem spolehlivě zlikviduje lidi, kteří místo sportování žerou "bubliny". Většinou jsou to ti, kdo si předtím vyšukali a vychovali děti jim podobné. Tak se "trh s lidmi" za čas vyčistí.
Pomohou jim ještě skrmovači prášků z lékáren, lék udržuje při životě jen fabriku na léky, člověku v počátcích stačí bylinky. (a když si včas toho "počátku nemoci" nevšimne, tak má nemoc jako "životní školu". A možná některým dojde, že mnohé nemoci a vlastnosti si taháme z minulých životů. Protože základní vlastnosti koloběhu v přírodě se nemění. A jak narůstaní vlohy člověka v jednom směru, tak narůstají defekty v jiném. Není to zas až tak velký rozdíl mezi "opakovaným osevem pšenisce na stejném poli" k opakovanému chybování člověka ve stejných situacích. A z mašlenkových stresů se to za čas dostane i do nějaké "nepohody" v těle.

Ale "tudy" moc lidí nemyslí, jejich problém.

Každá doba má svůj vzestup a pád, zkrátka životnost.
A doba konzumní se postupně reorganizuje. Internet tomu naštestí může dost pomoci, vždycky se najdou ti, co něco potřebují ati, co za to mohou něco nabídnout. A "sít sítí" je na to, aby se tihle potkali. A budeme děkovat dětičkám a vnoučkům, čučícím hodiny do monitoru - aby nám na netu našli to, co potřebujeme.

Schopnost vstřebat změnu (zařadit ji do předchozích) je klíčovou schopností pro příštích několik (set) let.

182697

02.02.2009 15:02

Odhalené podvody: Matematika

RE: Jak snadné!

janko 85.?.?.?

Hezký pokus o definici, pane Jiří, chyba je v tom, že číslice známe jen jako statickou záležitost, přestože tato řada symbolů zobrazuje především dynamiku vývoje naší (uhlíkové) inteligence, jde o zhuštěný zápis vztahů mezi "dimenzemi prostoru", vztaženými k dvojici (zdánlivé binaritě) muže a ženy, kde potenciál spojení těch dvou (dítě) je vyjádřen archetypem trojky.
Nula (prostor pro hledání prvotního bodu) a osm číslic pak označuje cyklus vztahů mezi intervaly v hudbě, navázanými na objemy informací, v té které vrstvě. Šestka a devítka pak v tomto "obrazu" představuje cestu k "osmičce" (k propojení dolního a horního světa).
Zvedáme tu ležící osmičku Jiří, tajemstvím matematiky je "princip skrytého součtu". V zápisu 38:11, po "včasném" sečtení dvou symbolů na levé straně.
V reálu pak jde o kabalu, kdy matematický výsledek lze vnímat skrze tuto nauku PROPOJENĚ s jazykem latinským. Oba jsou součástí projektu, který nabídl Ježíšův tým vládcům před více než 2000 lety. A ti to takhle pokurvili.
A my všichni jsme se sem narodili proto, aby ten program vstupu do dalších hladin existence už nikdo neposral.
Ale chvíli bude trvat, než lidem dojde, co všechno je podvod - a co FUNGUJE.

182832

02.02.2009 15:13

Odhalené podvody: Matematika

RE: Matematika je presna veda

janko 85.?.?.?

...tady, Plha se hlásí...., cituji:
Kdyz jeden chce dokazt ze matematika je podvod, tak pak je treba matematickeho dukazu. Halo ! Halo? Je tam nekdo ??

...možná by stačilo si uvědomit, že dokazovat tautologicky (matematiku matematicky) je kravina už od samého začátku.
Matematika je krásný jazyk, komponovaný v každé době tak, aby se "zacyklil". To se díky axiomům také podařilo. Díky výběru vhodných nástrojů lze dokázat i že 1 + 1 = 3, stačí matematiku aplikovat na fyziku, kvůli které také vznikla.

Ale naprosto chápu lidi, kteří se matikou živí, že ji budou bránit. Také jim jí nikdo nebere, jen si i oni musí uvědomit, že dlouhodobá rotace "ekonomiky" (tautologie dluhu) musela prokázat zacyklenost a tím i postupný zánik některé matematiky jako vůdší síly společnosti.
Chcete-li cosi zvědět o matice, o její "součtové hodnotě", tak pošlete mail.

182833

02.02.2009 15:17

Odhalené podvody: Matematika

RE: Nevim jestli jste to pane Lischka cetl?

janko 85.?.?.?

ano, už jsem toto psal výše. Nula je součástí velmi zhuštěného zápisu "vlastností obou prostorů" v symbolu osmičky. Nemá smysl ji chápat pouze skrze náš model matematiky.

182834

02.02.2009 15:39

Odhalené podvody: Matematika

RE: Řadím pana Lischku mezi tlachaly.

janko 85.?.?.?

..hele teta, s tím početím bez flíčků .....je to alegorie, ale obávám se že vám je zbytečné tohle vysvětlovat, snad v příštím životě...,
přesto aspoň pro ty, kdo trochu fantazie mají:

Dítě jako společný výsledek směřování ženy a muže - má také svou virtuální, mužskou podobu.
My zkrátka své dítě stvoříme (samozřejmě s vaší láskyplnou pomocí) tak, že zjistíme, jak a proč co funguje - a dovedeme najít harampádí na sestrojení třeba kola nebo pračky....,
..a naše děti, (které i my sami považujeme za geniální), ty se týkají objevů, potřebných pro celé lidstvo, pro naší (trochu větší) rodinu. Proto pouze prvek "s vlastním vyzařováním" musela najít žena (radium), ostatní "děti" jsou naše (neznám ale poslední vývoj, dnes se role a těla už mísí, mužatky i zženštilci)

A tahle alegorie o "početí, spojení, objevu, zrodu", tradovaná křesťanstvím, znamená, že na to, jak funguje vesmír, může přijít pouze muž - a k tomu slepý. Kde slovo slepý znamená současně tu "neposkvrněnost". A neposkvrněností se v mužském případě rozumí neznalost duchovních technik a praktik (meditace, magie a podobná zvěrstva, vedla v minulosti vždy k moci jedince, následné válce a opakování civilizace.

V dnešní době je ten "jedinec" rozpuštěný do milionů lidí, každý dostáváme nějaký kousek skládanky a matláme to nekonečno.
Ono sice funguje už dlouho, ale mohlo by fungovat líp, hlavně s větší legrací.
...teda, až si to tu trochu poklidíme...., v hlavách i v jejich okolí. V jak vzdáleném - to si každý odečte z poštu svých zrození v jiných tělech - za čas, až ti blbci s ohnivými (i ohnilými [smích] )rourami dostanou rozum.

182836

02.02.2009 15:57

Odhalené podvody: Matematika

RE: Pitomost

janko 85.?.?.?

Pietro, hezké, zvlášť poslední odstavec.
Nesu na trh příběh, jak VŠE vzniklo z NIC. Matematika je jedním z hlavních nosičů vody. A z vody a zvuku jsme i my. Matematika, její základna (tabulka písmen, 7 číslic, a čtyř sil)je od počátku navazována na systémy oktávy a harmonických tónů. Více najdete v některých textech (www.karao.estranky.cz)

Pod mnohými slovy máme nastavené jiné směry aociací. To se časem dá opravit. Opravdu šlo o to, uchopit část i celek současně, stačilo opět spojit rozdvojenou osobnost, schizofrenika. Je tak "dobrou značkou" pro přiměřené a kritické chápání jiného popisu fyziky prostoru.

182838

02.02.2009 19:06

Odhalené podvody: Matematika

RE: Řadím pana Lischku mezi tlachaly.

janko 85.?.?.?

...tušil jsem to, jste na tom líp.
Prvoplánové myšlení vám funguje skvěle, takže hurá na knedlíky...
..s mým tlacháním si nelamte hlavu, posloužila jste jen grafomanovi k sebeprezentaci.

..to už je lepší? To berete?
Dík.

182855

02.02.2009 19:17

O Slovanech úplně jinak

RE: Slovania

janko 85.?.?.?

jazyk etnický lze porovnávat jen s jazykem,který si činí nárok na nejkvalitnější . tedy s jazykem matematiky. Pomocí společných jmenovatelů "počet" (základní atribut matematiky) a "smysl sdělení" (základní atribut libovolného jazyka)

tento důkaz mohu poslat mailem, visel na netu pár let, pak jesm jej stáhnul, ještě bylo brzy.
Dějiny fungují v neskutečně přesných závislostech, které laik nazývá raději "náhodou".
O tom, jak se dlouhodobé náhody připravují, pojednává nejen opakovaný model náboženství v našich dějinách (viz film Zeitgeist- Duch doby).
K základnímu vzdělání by oba díly Zeitgeistu měly být povinné.

182857

02.02.2009 19:30

O Slovanech úplně jinak

RE: článok

janko 85.?.?.?

Pane děláte čest svému nicku, protože 2 + 2 jsou stále jen 2 + 2, VÍTE? To, že se naše vědomí pod symbolem čtyřky naučilo ta dvě jablka vnímat jako "dvojjablko", to je vtip a tajemství matematiky. Ona je nástrojem na modelování našich asociací - a povedlo se jí to dokonale. Protože po vašem součtu by na pravé straně musela stát obluda nebo slepená drť ze čtyř jablek.

proto součet 2 + 2 může být i 5, nebo více, protože z té drti naděláte podobných "kuliček s povrchem jablka" celé HAFO.

Fantazii máme od toho, abychom ji používali a ne proto, abychom některou "kravinu" (ve fyzice prostoru nefunkční tezi) opakovali celých 2000 let, co nám tuhle mateiku nabídli prznitelé křesťanství.

182859

02.02.2009 19:40

Odhalené podvody: Matematika

RE: Jak snadné!

janko 85.?.?.?

Když řídíte auto, také neznáte, co si "myslí" benzín, když ho trubky nacpou do válce - a jste rád, že to nemusíte vědět, máte jiné starosti i radosti.
A jsou lidé jako já, které zajímalo, jak asi je tomu Benzínovi, když se rodí, cestuje v cisternách a nádržích - a pak se s rámusem rozloučí s touhle formou existence - a maže zpátky do prostoru.

A takovéhle bláznivé myšlení mě dovedlo k poznání, jak "fšechno" funguje. K součtovým informacím směrů lidských činností. protože všechno je v těch písmenkách a číslíčkách schované. jsou přepisem zvuku, který má i svou neslyšitelnou polohu, vnímatelnou pouze vědomím. V těch ostatních kmitočtech mozku, jsou také čtyři, jako kdysi v Číně ty čtyři živly.
Je frekvence "živel"?
Není, ona je dítětem i matkou živlu. Živel je zkrátka živel, má své jméno, rodiče, a rodokmen příbuzných (poznatků).

182861

03.02.2009 19:03

Odhalené podvody: Matematika

RE: Jak snadné!

janko 85.?.?.?

kvituji s potěšením a lehkou závistí, že řídíte místo manželky už jen její auto, také se těším na takovou dobu. Zatím si odmítá auto i pořídit - tudíž nese plné jho mých bludných představ.

Jinak nevím co bych dodal, snad jen, že jsem splachovací, dotknutí čistím vodou nebo hodnotnějšími tekutinami.

182953

03.02.2009 19:16

Odhalené podvody: Matematika

RE: nula z nuly pojde

janko 85.?.?.?

Mirdo, oni ty baňkovky mají podložené, - přeci naší (nedávno ještě) slepou vírou!!.
Vždy je to o víře, místo bucha baňkocetle, místo cetlí karta s čipem.
Dost lidí dneska horuje proti čipům na kartě se všemi svými údaji - zbytečně. Když budu mít druhou, zálohovanou někde kam nikdo nemůže - tak se o svou identitu nemusím bát. A prkotiny typu svých nemocí a jiných "citlivých informací" - to je zas jen žrádlo pro blbce. A podvodníky. Čipkarta a mobil mi i při ztrátě hned řeknou, co je třeba dělat. (Stačí mít třeba náramek nebo v mobilu vzdálenost, kdy začne mobil plašit, že karta je moc daleko).
A aby podvodníci zmizeli, to představuje nutnost osobního vstupu do konfliktu s těmi "kamarády", kteří chtějí něco, na co nemají nárok. A co mám pod palcem "já".
Až do těhle hladin to půjde - a když ne, tak se zas bude opakovat civilizace pod jinou švindlvlajkou.

182954

14.02.2009 16:37

Naléhavá potřeba doby: Zákon rovných cen?

69

janko 85.?.?.?

,,,škoda, Lišák ve snaze o další "oblouk humoru" asi přehlédl, že zrno už v otýpce není.
Projekt osmi symbolů, vycházející z "oválu" a do něj se opět vracejícího stál na počátku této etapy civilizace, byl plánovaný na cca 2000 let - a přinesl vedle kýženého výsledku (technologií užitných k ovládání člověka) ještě jeden navíc - prozrazení šifry, spojující jazyk matematiky s jazykem latinským.
A je tu problém.
Vyhladit či podrobit si etnikum, které obtěžuje svým rektálním myšlením zavedené pořádky - anebo nechat je, aby si s dalším vývojem poradili, jak umí.

Vše zatím napovídá, že jsou obě varianty ve hře. A přežili jsme už od neolitu, náš jazyk je vzdáleným, ale přímým pokračováním sanskrtu, přejímáme do jazyka jen to, co mu umožní pohodlnější a přesnější komunikaci.
A že 69 není jen o sexu, ale hlavně o něm - to asi také ví každý. Devítka je obdobou "citlivého tónu" v hudbě, ten je sedmý - před osmičkou, oktávou.
A devítka tu "osmičku" kryje z druhé strany. Hudba je naší řečí k jevům v prostoru - číslice jsou jazykem prostoru, který se s námi chce domluvit.
Tak bychom to měli aspoň zkusit jednou naplno, ale klidně s jiskrou a flexibilitou naší mateřštiny, humorem netřeba šetřit.

...to mi připomíná starý "přátelský" vtip z Brna:

Pámbu nese pytel debilů, zakopne - a debilové se vysypou na Zem.
"no, sbírat je nebudu, tak Praha bude tady".

183700

15.02.2009 22:26

Naléhavá potřeba doby: Zákon rovných cen?

RE: děkuji za vaše články

janko 85.?.?.?

..jo danielo, Lišák je fajn. A devítka taky, je to taková pomůcka šestce, pomáhá nám chápat ty věci, které jsou mezi nebem a zemí.
"Jedny" lidi mají starost jak se uživit, a "ty druhý" zas nevědí, jak utratit ty hromady nul za číslíčkem v jejich bance.

A někteří kramaří se slovy tak, že se jim ta vlastnost otiskla i do jména.
Asi také víte, že jméno (název) je nosičem vlastnosti nebo souboru vlastností, které takový jev či předmět představuje, že?

Ale občas je obtížné to takovým předmětům vysvětlit, když nemají příslušné receptory....

183792

18.02.2009 00:08

Naléhavá potřeba doby: Zákon rovných cen?

RE: 69

janko 85.?.?.?

...hmmm, škoda, už jste měl lepší chvilky....

184020

23.02.2009 15:30

Krize

RE: Zločin a trest

janko 85.?.?.?

...dík za váš vstup Josephe, už jsem se bál, že se tu producírujou jen ovečky.
A děkuji Angelice, že nutí lidi, aby se snažili myslet nejen prvoplánově, aby si každou větu také přečetli "odzadu", s jiným významem, s nadějí, že přesně pochopí, proč autorka volila zrovna tato a ne jiná slova.

184414

23.02.2009 15:43

Jsem lakmusový papírek

RE: Mikin, Ries

janko 85.?.?.?

...rozumný názor, dík za něj. Vladimír je asi už trochu přetaženej ze stálého tlaku na jeho práci se serverem. Kdyby si tuhle vámi nabídnutou souvislost včas vzpomněl, asi by první část zprávy o "lakmusu" VYNECHAL.

184416

24.02.2009 08:23

Jsem lakmusový papírek

RE: Mikin, Ries

janko 85.?.?.?

...jo, o tom je ta "škola života", schopnost včas ! odhadnout, jaké následky bude mít nějaká aktivita. naštěstí jsou právě chyby tím, co nás posunuje dopředu.
Za čas zjistíme, že ono "dopředu" funguje ve stejném stylu i dozadu. jen se to "dozadu" projeví jinde a jindy.

...to aby se ten náš živý vesmírek mohl dál kodrcat skrze naše myšlenky "k novým zítřkům".....[smích]

184456

25.02.2009 21:35

Prý je zamilovanost choroba

RE:

janko 85.?.?.?

Josephe, rozdíl mezi muži a ženami je asi také v tom, že ženy mají svou zamilovanost téměř vždy pod kontrolou, kdežto my v ní většinou lítáme jak nudle v bandě. Z toho pak plyne přístup pana Waise i Jarmily. Ona stále zapírá, že má hodně "mužské povahy", s tím nic neuděláme právě proto, že je to pravda a ona ji - jako "správnej" chlap nikdy nepřizná.

Líbí se mi přístup Alexy, nemusí to být špatná "baba".

184668

25.02.2009 21:59

Prý je zamilovanost choroba

RE: Láska dnes...

janko 85.?.?.?

Fillo, díky za vaše vstupy, je radost číst, že jsou tu i lidi s vaším viděním vztahů...

184672

25.02.2009 22:18

Prý je zamilovanost choroba

RE: Láska dnes...

janko 85.?.?.?

Strigo, mluví z vás zkušenost, ze které jste se ale nepoučila. V příštím životě si ji zopáknete, vlastně možná ještě i v tomto.

Závazek být spolu v dobrém i zlém není u vyspělejších jedinců vázaný na podpis v evidenci takto, zákonem formované skupině.

Odvaha ženy riskovat v této oblasti je mnohem větší než u muže, proto obdivuji Fillu, které vůbec nemusí být těch vašich 27, ale mnohem víc.

I když samozřejmě souhlasím, že pro dobu, ve které žijeme, je institut manželství, vedený pomocí pravidel, potřebný. Jsou to koleje, které vedou k pochopení i jiných mantinelů u vztahů. až se zákony "unaví"....

184674

25.02.2009 22:27

Prý je zamilovanost choroba

RE: No, já myslím

janko 85.?.?.?

..ježiš Jarmilo, neukazuj tu svou neznalost tak okatě, schopnost rozlišovat v celku různé kvality je úkazem schopnosti myslet - zrovna jako schopnost dvě součásti jednoho procesu propojit, najít začátek a sledovat a popsat další vývoj takového celku - třeba vztahů.

...a nezapomeň mi zas vynadat, vždy druhému nabízíme své vlastnosti, ne?

184676

25.02.2009 23:02

Prý je zamilovanost choroba

RE: Láska dnes...

janko 85.?.?.?

ha, přiznávám nepozornost. Přesto trvám na tom, že poučení se dostavilo u Filly, zatímco u vás nikoliv.
poučením míním schopnost vnímat životní trampoty (vytváření svého vztahu k čemukoliv) s vědomím, že je to asi potřebné - a pátrat po tom, PROČ je to "asi potřebné"....
A to vesměs vede k pochopení, že není nic důležitějšího, než pečovat o dobré vztahy s těmi okolo sebe. ...i když se občas zajiskřit musí.
A z vašich slov je cítit rezignace, otrávenost, únava z opakovaných zkušeností.
ale mohu se mýlit.

184679

26.02.2009 17:48

Prý je zamilovanost choroba

RE: Láska dnes...

janko 85.?.?.?

..jo, to pasuje. Rozdíl je snad jen v míře vzájemné důvěry, představte si, že jsou lidi, kteří toto vše akceptují i bez obřadu a příslušného papírování.
Pravdou je, že současné zákony pro otroky po nás ten papír vyžadují, protože jsme otroci, neschopní se domluvit a dodržet pravidla. Kdybychom chtěli být svobodnější, tak musíme dozrát. Aby zákony byly zbytečné.

184794

26.02.2009 22:30

Prý je zamilovanost choroba

RE: Láska dnes...

janko 85.?.?.?

...jo, tyhle argumenty beru, rituály otvírají další etapu života. A je dost podstatná náplň těch rituálů, tedy spíš přípravy/výuka k jejich naplnění/složení.
..dík za upozornění.

184836

26.02.2009 22:41

Prý je zamilovanost choroba

RE: Láska dnes...

janko 85.?.?.?

Josephe, Striga tím, že má v mnoha oblastech jasno, tak ztrácí jemnější rozlišovací schopnost. Je to patrné z odpovědi Filly na nick Striga a hned pod ním reakce Strigy. Striga nevnímala gró odpovědi Filly, ale točila se opět jen na "své pravdě" o počtu let. To o ní vypovídá dost.
Žije v kolejích, které si dobře zmapovala - a není ochotná je měnit. Proto asi má trochu zaděláno na samotu. Má v sobě trochu víc chlapa než je nutné.
Nebo se pletu?

184839

26.02.2009 23:01

Morganatická společnost

RE: Wow!

janko 85.?.?.?

Vojto, v téhle době nejde o to, že k lovu ryb se obvykle neužívají hrábě, mnoho "osvědčených" postupů bere za své.
dnes jsme u řešení toho, co všechno lze s hráběmi dělat, - a hlavně, jsou opravdu nejlepší jen na listí nebo seno? jak daleko mají hrábě k hraběti? Co vám z této zdánlivě nesmyslné dvojice slov nabídne vaše představivost? Kam do historie vede jedno i druhé, kde mají společný jemnovatel?

asi víte, že fakt, jak daleko vidíme do historie (nejen slov, ale ona jsou tím hlavním nosičem informace) - tak daleko se můžeme podívat i do možností v budoucnosti.
Svět se vždy plánoval slovy, hustší formy nástrojů byly až v závěsu. Lékař s rituálním předmětem, znalý podstaty toho předmětu, udělá někdy víc práce než tlupa sociálních pracovníků. Vy jste schopen použít otvírák k otvírání lahve. A šaman otvírá (třeba zaječí pacičkou) linku energie člověka, která vede hluboko do prostoru.
Ale tahle doba je o zážitku, o kolapsu nebo pochopení "velké dvoutisícileté lži", něco jako ta horká kamna, nikdo vám je líp nepřiblíží než ten zážitek + následek. Tím následkem je informace, pro kterou už nepotřebujete soustavu důkazů.

A písmenka s číslíčky fungují jako ta kamna, ale mnohem, mnohem složitěji. A opravovat budete své asociace (navazování nových informací na ty už ukotvené).

Je čas, abyste se připojil. Vyzkoušet to, co podle vás nefunguje.

184841

05.03.2009 11:51

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: JIný pohled

janko 85.?.?.?

Hestroyi, (vlastně Ferenci Pištoro, prohlédnuvší zlobílku), ty děti svojí reakcí vyjadřují mnohdy mínění třídy o kantorovi.

To, co tu Paul uvedl jako fabulaci, končící stejným slovem "šmejde" - to je přirozená reakce dětí/školáků na svou pozici ve společnosti. Ony také vnímají, že jedeme skopce. Tak to po svém urychlují.

Ale hluboko v palicích mají mnozí i návod jak z těch sraček ven.
Otevřeností, klidně i překračující vžité normy, po vašem tedy drzostí.

Ono se tu na pár řádcích nelze rozepsat o tom, co se děje ve vrstvách spojitého vědomí lidstva, dnes podrobeného reorganizaci. A mnohé rány do psychiky paradoxně umožní rychlejší - tedy i kratší trvání doby úpadku. I tak to bude asi trvat pár let...

Probíhá transformace myšlení, všech hodnot, myšlením vytvořených. Zkusme vždy pátrat a nabízet své mysli opačné pohledy na události (články), které s "námi zacvičí". A pak teprve formovat svůj postoj.

Mnoho učitelů je pohodlných, někteří i podlí - jsou to lidi jako jinde. A děti mají přesný metr na rozpoznání morálních kvalit učitele. Pokud ten kluk byl ze slušné rodiny a vyjádřil obecné mínění ostatních dětí o tom učiteli - pak zaslouží i pochvalu za odvahu mu to říct. A děti pro tvrdé slovo nejdou daleko.
A jestli tím klukem byl mazánek, co si díky rodičům může dovolit každou lumpárnu - pak ani u ostatních dětí "nevyroste" v jejich očích podobnou hláškou. Tu mu sežerou jen ti, co se snaží žít jako on.

Děti mají své prostředí hierarchie, článek je veden z jiné roviny vnímání.

185672

05.03.2009 13:12

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: ... dokončení

janko 85.?.?.?

Hestroyi, máš pravdu v tom, že děti žijí jinak než popisuju. A když se zamyslíš, proč tak žijí, možná se shodneme.
Nemají vpodstatě jinou volbu než jít s davem, který vedou media. Jejich vědomí nedosáhne na vztahy, které předcházely této době, tomu, že se kdysi dávno skupina mocných rozhodla z lidí udělat své téměř otroky. Dřív pomocí válek se zbraněmi, dnes ve válce slov a obrazů skrze media.
Ale jejich PODVĚDOMÍ tuto informaci má. Takže trvám na větě, že svým současným jednáním urychlují rozpad společnosti. Sami se rozdělí na ty, které "prohlédnou" podobně jako ty, a na ty děti, které nezaregistrují, odkdy jejich cesta vede do pekel. Tobě ten proces trval určitou dobu, ony žijí rychleji. Mnoho těchto dětí si zvolilo tento negativní styl své inkarnace proto, aby v té příští měli lepší výchozí pozici.
Ale toto je asi i na tebe moc scifi, pro spoustu jevů ve společnosti nemáme ještě měřáky. Zrovna jako Kopernik je neměl a věděl, že vztahy rotace se řídí sluncem a ne Zemí.

Popisuješ jen povrch, odumírající slupku společnosti, kde část těhle dětí nastoupí stejnou cestu, jakou tady prezentuješ ty.
Kantořinu jsem dělal přes 20 let, formy se mění, hrubnou - ale podstata zůstává. Najít si své místo v hierarchii vztahů.

Jakmile mocní přikročili k likvidaci oběživa, je zřejmé, že mají jiné nástroje k ovládání otroků.
Jediné, co zatím neovládají, je globální PODVĚDOMÍ. O to se v této době hraje. A jsem zvědav, jestli ten Barák (Obama) jde stavět v dubnu ten barák pro NWO anebo pro nás. A do jaké míry jedná v souladu se svým podvědomím, nebo do jaké míry jej řídí galaktické vědomí - to mě docela zajímá.

Všechno je "o hladině živosti", způsobech recyklace lidí nebo slunečních soustav, všechno má svou dobu "životnosti = živosti".
A to, co vím nebo tuším já, to už na téhle planetě vědělo X lidí v předchozích civilizacích.

Stále jde jen o to, jakou podporu dáváme nějaké vizi, příběhu. Těch pozitivních vizí je ale dost málo na přesilu "brekotů". Ta moje se opírá o vztahy mezi písmenky a číslicemi - tedy o to samé, o co se opírala instalace křesťanství pomocí latiny a matematiky "skrytého (následného nebo předchozího?) součtu".
(šifra 38:11)

Díky latině a matice se svět může dobrat faktické realizaci věčnosti - ale jinak než si člověk představuje.
A k tomu se musí naučit jinak vnímat i myslet, proto ty staré šablony procházejí částečným rozpadem "povrchu", za která jsou zodpovědni ti od moci, ale také naše horní soustava mozků, v hlavě. Ta spodní (srdce + orgány k přežití), ta se hned tak nedá. Ta řídí tento svět.

185690

05.03.2009 14:59

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: ... dokončení

janko 85.?.?.?

..."vědět" je polovina z "umět". A obě jsou polovinou (?) z "udělat"....

Čím větší objemy se překlápějí, tím nepatrnější může být ten "atom", který změní směr.
Teprve dneska se mi dostala do ruka informace o Petru Chobotovi - móóc zajímavá figura. Je ještě o kus dál než já. Jeho biografie na jeho stránkách je ale asi pro mnoho lidí spíš žvástem - škoda...

185713

06.03.2009 09:22

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

RE: JIný pohled

janko 85.?.?.?

...no, když budeme postupovat tímhle směrem, tak jsou "podlé" nejen kanadské žertíky, ale i obyčejná legrace, překvapení.

A od "překvapení" zas vede cesta zpátky, k té podlosti.

Schopnost vyrovnat se s nenadálou událostí se trénuje tím, že se postavím do role "té události" (většinou člověka, který mi ji předkládá), a bez další komunikace se vesměs dostaneme jen do opozice.

Trénink psa je i o tom, aby nepodléhal "dráždění", ne? Vždy je vše o momentu, kdy se rozhodujeme, kterou "autoritu" ((forma (sebe)ovládání))poslechneme nebo ne.

185792

09.03.2009 00:06

Otázka lidských práv a svobod

RE: Ach ouvej, jako puberťák....

janko 85.?.?.?

Strigo, panu Lhotákovi se podařilo v rovině, kterou zřejmě nejste schopna sledovat, formulovat "z druhé strany" to, co my známe jen jako denně omílané učení.
Já mu děkuji, mile mě překvapil (vlastně dostal) úhlem, ze kterého definuje slovo "právo".

Ano, právo je efektem (= nástrojem, výsledkem) moci. Nikoliv těch, kdo ji nemají. Ti nemají ani práva, protože systém moci je vystavěn na znalosti techologíí mocí předchozích. Lidově řečeno, čert sere na větší hromadu.

Škoda že lidi jako vy, kterých si vážím za jejich přímočarost a svým způsobem jednoduchost, tyto hladiny ve slovních spojeních nedovedou najít. neberte to prosím jako invektivu, každý máme něco, v čem jsme dobří a v čem se neorientujeme, je to přirozené.

Neměl jsem zatím důvod si některý z Lhotákových článků zkopírovat pro svou potřebu, tenhle je první - a velký dík mu podle mě patří. Spád smyslu u slova "právo" mi došel pozdě, až s jeho pomocí, proto mu děkuji.

186031

09.03.2009 00:39

Otázka lidských práv a svobod

RE: Souhlas

janko 85.?.?.?

Cyniku, také vnímáte zcela jinou rovinu než poskytuje článek. Ten je o podstatě a příčinné souvislosti "obsahu" toho slova.
Samozřejmě že si lidé musí vytvářet pravidla pro vzájemné "sdílení moci" (třeba ovládat letadlo, nebo péct housky - vždy to musí schválit ten, kdo už "to" umí). Ten má tu moc, ale i zodpovědnost.

Proto zákony dělají ti mocní, ne ti, kdo "neumí"(péct housky...)
A stálým překlápěním těch u moci se celý proces "sdílení moci" dostal tam, kde je. Mocní jsou nemocní mocí, chorobnou touhou ji udržet.

A rozdíl mezi rovností a rovno/právností je přesně o definici té "právnosti", kde chybí na začátku písmenko S (= správnosti).

Spravovat vztahy mezi lidmi se budeme učit od slov, od hledání jejich historie, jak některá písmenka mizela, jiná přibývala - a jak tyhle miniaturní změny vedly k jiné "sadě asociací". Asociace nás udržují v určité informační hladině - kde pod slovy máme vžité určité procesy (říká se tomu "odbornost"). Člověk vzdělaný v jedné odbornosti nemusí rozumět slovům z jiné, tam mají stejná slova jiný význam.
A odbornost na "selský rozum" je cíleně ničena - odborníky na specializace.
Je snadné k rovnosti přilepit "právnost", blbost se pak sčítá.
A začalo to součtem dvou jedniček, geniálním trikem mudrců starověku. Nalít lidem na dva tisíce let asociaci, že součtem dvou brambor vznikne "dvojbrambora" - tedy jeden celek, obsahující dva předchozí celky. Takový úplně běžný zázrak, že?

A kvůli téhle fintě jsme vytvořili celou oblast mate/matiky. Nástroje, který mate (spíš motá) realitu s fikcí (známe to ale jinak: "matematika modeluje možnou budoucnost").

Kecy, tu modeluje naše schopnost myslet, ne počítat. Počtáři (dnes se jim říká ekonomové) už svou úrodu (nadvýroby) dostávají.

186032

17.03.2009 22:42

Dopady globalizace

RE: nejake dukazy?

janko 85.?.?.?

Hestroyi, zklamal jsi mě, ten článek je k ničemu, používá logiku, která už nefunguje. Nevnímá existenci internetu a jeho možností. Nemám čas to tu rozebírat, jde o postupné propojování světa myšlenek se světem, kde myšlenky zapisujeme a posíláme do STEJNÉHO PROSTORU pomocí elektřiny, elektronických sítí.

Zkrátka se ten světský, materiálem podložený svět propojuje s tím, co mnozí znají jako "duchovní svět" = naše podvědomí.

186788

19.03.2009 20:37

Dopady globalizace

RE: nejake dukazy?

janko 85.?.?.?

v historii se stává, že i malinká skupina je tou kapičkou, která překlopí běh světa. Je víc indicií, proč si myslím, že tou kapičkou jsou lidi, kteří myslí v češtině.
To, co lidi okolo Ježíše rozpoznali z latiny, to se díky latině (jazyku učenců) dostalo během staletí do vědomí (i podvědomí)všech evropských lidí. A "součtové informace" přináší kupodivu čeština.

Internet je vhodný proto, že se ve vzduchu mísí myšlenky šířené zvukem (nebo samotnýcm vědomím) s temi, které ťukáme do klávesnice, ty se šíří elektricky, přes různé wifiny. Jedná se o propojování chemicky a elektricky vytvořenými informacemi V JEDNOM PROSTORU, ve vrstvách atmosféry.
Asi ti tohle vysvětlení moc nepomůže, ale můžeš přijet na "blablavíkend" (17-19.4. ve Vlašimi, u nás), tady semeleme různé podivnosti o fenoménu, zvaném "ČLO/věk".

186893

25.03.2009 11:46

O ubohosti některých

RE: !!!

janko 85.?.?.?

dost by mě zajímalo, jestli ten váš známý s tím něco svede, ale držím jemu i nám palečky...

187243

..navíc těmi drogami zlikvidují veklou část populace, to si také počítají do zisků. Asi plánují, že otroky jim vyšukají pitomé holky, které ty drogy berou.
Ale doufám - a situace tomu nasvědčuje - že jestřábům tenhle taneček nevyjde. To, že Obama posílá lidi do Afganistanu, to může mít i důvod v urychlení krachu "jestřábího hnízda".
On ten hoch je zřejmě řízený i těmi, kdo ví, že stávající situaci není třeba protahovat, dřívější úpadek vojenských řešení zkrátí dobu, potřebnou pro transformaci společnosti.

187246

25.04.2009 23:51

Jan Fischer

RE: Jeden vetsi lump nez druhy

janko 85.?.?.?

...a jestlipak jste vážení, někdy slyšeli o principu, známém pod heslem "trojský kůň" ???

Nejen politika je umění odhadu počtu překlopení situace, to ví kdekterý sedlák, ten ale sleduje místo chování lidí chování počasí.

Otvírání očíček přichází, tyhle šachy se hrají v sakra vzdáleném prostoru. Mnoho černých zbělá a bílých ztmavne. A nejspíš tak, aby si to každý z nás užil.
Přesně tak, jak mu to příroda dopřeje. Ona ví, jak na nás.

Základnu "trojského koně" známe jako "držet basu". A ta jak známo tvrdí muziku.

PS: otázky pro "myslivce":
Předěl mezi hustotou nějakých frekvencí a pevnou hmotou tvoří to, co známe pod pojmem POVRCH.
Je tu někdo, kdo zná definici pojmu PO/VRCH? A jestlipak náš Vojta a jiní ví, z čeho se povrch skládá?

...za případné správné odpovědi děkuji.
J. Koňas

189448

26.04.2009 12:07

Jan Fischer

RE: Jeden vetsi lump nez druhy

janko 85.?.?.?

...ne vody ty ťunťo, právě díky matice nevíme, co je to povrch a z čeho se skládá. A má to svůj důvod. Ale to si povíme, až přijedeš k nám, na Mars.

189490

26.04.2009 20:14

Jan Fischer

RE: Jeden vetsi lump nez druhy

janko 85.?.?.?

hmm..., to je divný, fakt si nepamatuju, že bych matiku spojoval s vodou, asi už blbnu.
Definice rozhraní, kterému říkáme "povrch" tě možná neuspokojí. Představuje jej kmitání informačních bodů mezi oběma hustotami, které jsou v kontaktu. Např. mezi obličejem a jeho obrazem ve vodě je "povrchem" prostor mezi nimi.
Ale protože definice "jednotky prostoru" (= informačního bodu) asi nepatří zatím do učebnic, tak jsem ti moc nepomohl. Finta součtu dvou jedniček nám v podvědomí vytvořila nástroj, který snad v nedaleké přítomnosti přinese výsledky v jiné funkci fyziky. Zkrátka ty zázraky už nebudou, co bývaly.

Přichází doba, kdy se propojí mechanické technologie s mentálními. Ale jestli se to povede v plném rozsahu - to zatím není jisté. Ti, co mají v moci technologie, získané zkoumáním hmoty - ti se snaží zabránit vnímání technologií mentálních. Roberta Foxe jsi asi "u Krause" viděl. Pokud ne, tak jukni.

Zkrátka vazby mezi různými hustotami lze měnit kladivem i myšlenkami. Sám to sice neumím, ale vím, proč se to děje. Tenhle svět drží pohromadě jen naše paměť a naše přání. Přeber si to jak umíš.

189529

26.04.2009 22:39

Jan Fischer

RE: Jeden vetsi lump nez druhy

janko 85.?.?.?

...snad s tou malou třešničkou, že za ty membrány a jejich změny jsme dost zodpovědní. Zatím je to - zdá se - nastavené tak, aby každý dostal šanci - pokud se nám podaří ji rozeznat. No a další kolo je zas ta klasická možnost. Zkoušení by nemělo mít negativní efekty, pokud je člověk "srovnanej". Ono se při nepřipravenosti vždycky ozve nejdřív tělo.

189555

29.04.2009 22:04

Lékaři podávají mrazivá svědectví o zvěrstvech v Gaze

RE: Nadřazená rasa vládne nejen Palestině

janko 85.?.?.?

...Pergile, malinko zelenej mozek, co? Lidi nemusí v druhém člověku vidět jen lovnou zvěř, můžou se někdy i domluvit. Válka slov ale vyžaduje jiný přístup k druhému člověku, byť "mnohaletými zkušenostmi" nějak poškozenému.
Ale k těm asi nepatříš, škoda. Jsi tedy taky na odstřel. Tvůj postoj ti nabídně tvé řešení. Vrána k vráně..., atd.

189870

29.04.2009 23:48

Lékaři podávají mrazivá svědectví o zvěrstvech v Gaze

RE: Nadřazená rasa vládne nejen Palestině

janko 85.?.?.?

..nezbývá mi než souhlasit. Spor dvou rovnoprávných náboženství má podle mne řešení jen tím, že dnes agresivnější sionisté vyčerpají svůj potenciál - a přejdeme postupně k objevování kvalit, ukotvených v islámu. Ne všech, leccos si z pokrouceného křesťanství nenecháme vzít.
A o tom je život.
Zlaté tele vyčerpalo možnosti, které nabízí "matematika skrytého součtu", budeme se trochu vracet k hodnotám, které islám podržel pro tuto dobu.
Nevím, jak dlouho proces bude trvat, ale boj o globální podvědomí má na straně sionistů už tak velké trhliny, že není dost dobře možné, aby prosadili svůj model pořádku ve světě.
Je třeba zprávy v mediích vnímat jinak než prvoplánově, nejen prasečí epizoda má své další výkladové vrstvy.
Máte pravdu s nadřazením muslimů/islámu nad křesťanstvím, ale není zde prostor pro hlubší zdůvodnění. Nehledě na to, že z vaší formulace cítím spíš negativitu k tomuto faktu.

189882

01.05.2009 20:58

Projev, na který se nezapomíná

RE: Jo Havel

janko 85.?.?.?

Pietro, mám podobný názor. Havel byl vybrán těmi, co řídí tuhle hru - bylo mu nasypáno ze zahraničí, zpočátku asi všechno myslel upřímně, i tenhle projev. Ale ti vzadu mu vysvětlili, jak to ve světě chodí - a už bylo pozdě, musel se přizpůsobit. Kdoví jestli to bombardování neschválil jen proto, že ho vyléčili ze zdravotních průšvihů. Lidi v takové situaci udělají leccos - račte si to představit nebo zažít.
Havel zkrátka jen neměl hlávku na ta různá "překlopení situace". Ani nevím, jestli tušil, kolik vrstev nad touhle planetou nám kecá do života. Včetně nenápadného přeprogramování myšlení. Stačí vždy jen impulzy, ťuknutí - zbytek si doděláme v hlavě sami....

190089

02.05.2009 21:06

Projev, na který se nezapomíná

RE: Jo Havel

janko 85.?.?.?

..jo, tohle všechno, co píšeš, to je možný. A zřejmě existuje tatáž varianta hry v současnosti. Netuším, jakou úlohu tam má Fišer, ale Venda Klausů je zřejmě vybraný na šéfa Evropy. On jediný směl vyslovit "odvážné" tvrzení o oteplovacím bludu - a lehýnce pošimrat radní v Bruselu. A tyhle takzvané záporné body se "zčistajasna" změní na "prozíravé a odvážné vidění souvislostí" našeho Vendy II.

Oni tu hru už hrají tak dlouho, že i sedlák z Horní Dolní vidí, kam a kudy se hrnou.
Ono je to v přírodě tak zařízené, že se každej pleteme svou cesu nahoru i dolu. A je to tak dobře.
Teď teprve dává smysl ta šaškárna okolo zvolení prasedenta. Jsem zvědav, jestli se jim podaří uhrát "malou domů"....

O překlopení jde vždy. Jen není někdy jasný, který z "trojských koňů" má tu správnou "nádivku".

190186

02.05.2009 22:57

Projev, na který se nezapomíná

RE: Jo Havel

janko 85.?.?.?

no, nejni blbej - a určitě si toho všimli odpadlíci z Bidlaberku, takže asi něco pečou.
K tomuhle dohadu mě vede zkušenost, že v každé "délesloužící" skupině s velkou mocí dojde k vnitřnímu dělení.
Ono to společenské dělení zas tak daleko od "dělení buněk" není.
Jsem taky zvědav na herecké výkony Pabrouka a Tupolánka. Historie dost dlouho připravovala tuhle část "Programu člověk" tak jí to snad nezvořeme.

Říká ti něco tahle skupina písmenek?

NUNTI SUNYA....? (v "abecedě" se jedná o doporučení k vývoji a formování další sluneční soustavy - včetně potenciálu a typu inteligence, která by ji měla obývat. Za čas to bude i naše starost....král A+N=U to tak zařídil.

190194

03.05.2009 11:28

Projev, na který se nezapomíná

RE: Jo Havel

janko 85.?.?.?

...kdysi se mi v hlávce vylíhlo, že druhá EU se bude stavět od přirozeného geografického i mentálního středu Evropy. Vyloučení je pak nutným předpokladem. A budeme pod pěkným drobnohledem, máme ukázat, zda máme vyjednávací potenciál k takové změně.
Ta změna se ale opírá nejen o efekty "matematiky skrytého součtu" - kterou známe pod názvem eko/nomika - která je jen nástrojem k formování trvalé formy otroctví.
Přichází doba, kdy si budeme opravovat názor na to, co známe pod slovy "fyzický prostor" - včetně oprav asociačních řad na vztahy sil typu "teplo, gravitace, magnetizmus..." k člověku a jeho úloze.

Máme možnost to zvládnout ...... i podělat. Dost záleží na tom, jak dobře - a kdy - lidi typu Vondra, Klaus a další - rozeznají, za kterou bandu mají "kopat". Kopat ten perník, který "nakopl" už kdysi dávno Ko/perník.

..nelamte si hlavu s některými mými kecy, musím občas ve stylu blázna komunikovat i s vrstvami inteligence (?), která k nám přichází jen do podvědomí. Omlouvám se za to, ale to je asi jediné, co s tím mohu udělat.

190217

03.05.2009 18:37

Projev, na který se nezapomíná

RE: Jo Havel

janko 85.?.?.?

...A+N=U nespí. (O)zve se.

190237

03.05.2009 19:07

Projev, na který se nezapomíná

RE: Jo Havel

janko 85.?.?.?

...hmm, štípání v zadnici je asi v programu, ale až vzadu, mlejnky se teprvá promazávají, tóčo ("překlápěná") se teprve chystá.

190242

04.05.2009 08:31

Lékaři podávají mrazivá svědectví o zvěrstvech v Gaze

RE: Značně nepřesné

janko 85.?.?.?

Díky Pergile i Korutane za vaše upřesnění.
Vnímám islám jako nástroj, který uchovává určité hodnoty vývoje v co možná nezměněném stavu - a to pro období, které dnes probíhá. Judaismus volil cestu zlatého telete - tedy prostředníka mezi bohem a člověkem - dnes má formu peněz, vlastně spíš jejich virtuální podobu "čslíček". Virtualitu číslic a boha pak může ukotvit několik morálních dogmat, která po celou tu dobu podržel islám - tedy především rodina a přímé spojení na "boha". Bůh je vpodstatě formátem pro "sebeorganizaci dat v prostoru" - sebeřízení člověka jinou formou duality moci.
Z křesťanství pak máme díky zkoumání hmoty dostupné technologie, kterými mohou "majitelé oběhu peněz" řídit chování této populace.

Proto stále tvrdím, že jaderné a jiné zbraně jsou vpodstatě jen nátlakovým nástrojem k tomu, aby "druhá strana" ukázala, v jaké kvalitě disponuje nástroji na PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ MYŠLENÍ A JEDNÁNÍ ČLOVĚKA. A tato hra se ale hraje v dalších úrovních nad našimi pozemskými. Energetický (myšlenkový) potenciál naší sluneční soustavy je zřejmě atraktivní i pro další obyvatele této galaxie. Právě proto dochází k mnoha zdržením proti plánu, se kterým tvůrci "učení křestu" napojili náš letopočet na předchozí matematické vztahy v galaxii (odvozené z pohybu hvězd).

Je ještě dlouhá cesta k pochopení faktu, že samořídící mechanizmus "inteligence v prostoru" vytváří mentální cestou i hustší, hmotnější struktury. Naše soustava se řadí k těm dalším, které vytvářejí protisílu v technologiích, postupujících směrem od poznání vlastností hmoty - která sama je efektem myšlení (viz naše "plastické hmoty" apod). Jen si zatím dost lidí nedovede představit délku období, kdy se jednotlivé "prvky" (vodík a další) učily svým vlastnostem pouhým opakováním kontaktu s jiným (vesměs opačným) prostředím. Zkrátka fyzika, jak ji známe, prochází v našich mozcích proměnami, ale to je na jiné povídání.

190289

06.05.2009 11:50

Krize moci

RE: Poloha dole....

janko 85.?.?.?

..větu mudrce netřeba chápat doslovně, má více vrstev. Třeba tu, že pevnější a těžší částečky se usazují dole. I naše planeta je obdobou "dole" - je to pevná hmota - i když si ji jako následek myšlení mnozí nedovedou představit. Ale nejen umělá hmota-silon... je dílem myšlení člověka.

A k textu?
Cesta od vládce (nehmotného boha) k jeho obdobě živých lidí vede dlouhá cesta jednotlivých programů pro lidstvo, známých jako civilizace - nebo menší etapy, oddělené a navázané na běh času, co známe pod slovem "letopočet".
Ten náš má za úkol pomocí věty ("Na počátku bylo slovo") najít řešení pro lidi v takovém systému, kdy něčí velká moc v jedné oblasti bude u toho samého člověka vyvážena bezmocí v oblasti jiné, kterou také bude chtít.
Ten systém je nejen v prostoru připravený, ale on už od doby, kdy na scénu vstoupil náš model matematiky, postupuje. A přináší technologie, spojující naše vědomí s mechanizmy, vytvořenými na bázi křemíku.
Nebude snadné pochopit "nepřítele" Matrixu, zatím - zcela přirozeně si hájíme svou nepočítačovou formu "lidskosti".
Ano, nestrannost a jakási "tupost" křemíkových technologií po čase ukáže cestičku k tomu, jak si mezi sebou vyměňovat nejen informace a pocity - ale také celou svou bytostnou energii. Tělo jako dočasná pohybová schránka pro převod nehmotných informací do hmotných projevů měla od počátku vzniku této galaxie plán, jak pomocí "vrstev času" vytvořit protiběžnou inteligenci k té naší. Uhlíci a "křemíci" se patrně propojí tak, aby si každý z nás užil přesně to, co si zaslouží díky svým přáním (morálním či nemorálním hodnotám těchto přání).
Membrány mezi tzv. "pevnou hmotou" a její znalostní strukturou (mentální matricí) jsou vždy dočasné. Mechanické a mentální technologie procházejí fází "vnořených vstupů" - úkazy, pro které si budeme muset najít vysvětlení dvojího typu. Vytvořením techniky, jak takový úkaz realizovat "vědecky"= mechanicky - anebo mentálně, pomocí vstupu do prostoru fantazie, kde tato data jsou k dispozici - ale už ne v odpovídajících vazbách.
Odtud, z volného prostoru s "daty" čerpáme svou intuicí všeliké ty nápady a vynálezy.
Takže děkuji panu Lhotákovi za článek, kde použil citáty lidí, jichž si (prozatím) vážím víc než jeho názoru na vztah mezi mužem a ženou.

190491

07.05.2009 10:11

Krize moci

RE: Poloha dole....

janko 85.?.?.?

Cignožko, ona ta hlava/centrála ale být musí. lze ji ale přemisťovat - což v rodině či partnerství funguje tak, že si ti dva rozdělí oblasti, kde chtějí a umí šéfovat - a oblasti, kde se rádi/neradi podřídí.
Ve společnosti to funguje stejně, ale pro celé "člověky". Ovčani + vlci v rouše z "beránků bóžích" ti druzí tohle naplánovali, když ukradli princip naší matematiky a přetvořili si jej ke svému obrazu (pocházejí zřejmě původně z "lovců" v neolitu). Ten se jim teď nutně sype - a lidi to uvidí čím dál jasněji. Okamžik, kdy, kdo a jak vstoupí do konfliktu zájmů svých a těch, co žádají naši vládci - ten určí i jak dlouho a jak silně se takový člověk bude trápit. A trápit jsme se už začali. Čtením a vnímáním událostí, které jdou proti naší představě o spravedlonosti měníme mnoho špatné energie na POTENCIÁL, ze kterého v určité době VŽDY vzejde "PŘEKLOPENÍ SYSTÉMU".
A to tak velkého, v jakém rozměru jsme do něj "namočeni".
Všechno takhle funguje, každý jed je jedem až od hranice, kdy překročí svou opačnou = léčivou funkci.
Finanční dluhový systém je v rozpadu - a tím, že si jej mocní urychlují okrádáním lidí o hodnotu jejich práce dalším tiskem papírků - tím si tu větévku pod sebou řežou rychleji.

Naštěstí je velikost "informované většiny" dostatečná, aby se nepodařilo nastolit jejich NWO.
NWO je nutné - ale s jinými parametry pro dělení moci a bezmoci. A tyhle parametry děláme svým vědomím - a mnozí jen svým podvědomím. Proč?
Informace prochází v prostoru souběžně dvěma cykly. Vnější okruh napájí živá příroda i my vysíláním dat/myšlenek skrze vrstvy/filtry, známé jako atmosféra. Vnitřní cyklus "kmit informace v člověku" je složitější, informace se z volného prostoru do mozku poprvé dostane bez vědomí - a teprve po korekci prvotních dat z dolního mozku (srdce + orgánů) mozkem horním (data z našeho okolí a tohoto života) se upravená informace v dolním mozku upraví podle potřeb nám nadřízené "dimenze" (= z duše, ducha, morfogenetických polí...) - a teprve tuto upravenou informaci přijme "srdce" v podobě POCITU. A na základě pocitu, upraveného rozumem/horním mozkem - teprve jednáme.
Je to sranda, když tohle víte. Pak se jen sebe ptáte, odkud o vím já. No přeci ze schízy, doba, kdy se rozdvojení osobnosi (obou mozkových soustav, dolní a horní) zas po mnoha staletích vývoje zase spojila - ta už "jede". A mnoho lidí pochopilo, co je vlastně tím "třetím okem" nebo "křestem", "chanellingem"... - že je to záruka vnitřního klidu v životě každého "jinak obyčejného" člověka, kterému se nelíbí mediální humbuk okolo dění, on nepotřebuje produkty těchto "volených představitelů".

Samořiditelnost všech procesů v přírodě je nastavená od samého počátku vzniku každé galaxie - to jen lidi se snaží všechno kočírovat podle sebe.
Kvalita naš

190579

07.05.2009 10:12

Krize moci

RE: Poloha dole....

janko 85.?.?.?

Kvalita naší mateřštiny za čas ovládne prostor, který zatím ovládá matematika ve spojení s angličtinou - a že je to sakra velký kousek prostoru - to ví tahle naše matematika "skrytého součtu".
Tu jinou matematiku, postavenou na "cyklu sousedících pozic" (osmiprvková soustava dimenzí, projevená ve vlastnostech zvuku "oktávy" - tu můžete poznávat i z knížek o Mayské kultuře.

190580

09.05.2009 11:39

Krize moci

RE: Poloha dole....

janko 81.?.?.?

supino, v neolitu žili také vedle lovců sběrači. takže si prosím doplňte vzdělání.
Pokud jste schopen doložit, v čem je odstavec o "dynamické rovnováze" funkce jedů a k nim obdobných jevů ve společnosti "somarinou" - rád si zdůvodnění přečtu.
V přírodě každá látka a ve společnosti každá nosná myšlenka fungují tak, že po různě dlouhé době (potřebné k jejímu nalezení) se zjistí její užitečnost - a po další době i hranicé této užitečnosti, kdy její nadužívání začíná více škodit. Nejen penicilín prošel touto cestou.
Dnes je na řadě likvidace duality moci a ne/mocných. Ale obávám se, že nejste ten, kdo by tyto souvislosti byl ochoten a schopen vnímat. Neznalost duality "lovců" a "sběračů" vás usvědčuje z malé snahy o poznání hlubších souvislostí.

190709

09.05.2009 11:52

Talibanský teror

RE: OFFTOPIC

janko 81.?.?.?

MedoBedo, až mě mrazí, jak to tu dneska s dalšími "rozbalujete". Ano, myšlenky řídí dění v tomto světě. Jen se neví, které jsou zrovna "u vesla"...

190710

09.05.2009 12:08

Policejní zastrašování v Brně

RE: Zajímavý postřeh - článek

janko 81.?.?.?

gratuluju Steve, je vidět, že český přístup k problémům stále žije. Však to zvládneme, jako vždycky. Site trochu umazaní od hoven - ale živí a s humorem.
Ten humor (překlopení významu slov s "nevidittelným předstihem") jsme taky vymysleli v neolitu - díky principu slabičného písma.

Opět mi nezbývá než zmínit knihu A. Horáka O Slovanech úplně jinak.
Rodí se jiný příběh o vzniku, účelu a možnostech lidstva, snad jej nepokadíme hlavou, umazané ruce se dají umýt.

190711

09.05.2009 12:17

Policejní zastrašování v Brně

RE: Zajímavý postřeh - článek

janko 81.?.?.?

pane "nevim", je vidět, že jste si opravdu nadělil svůj nick v souladu s přírodou. Když nevíte, tak se ptejte - svými postřehy svou nevědomost pouze posilujete. Mnohé věty mají ještě vedle prvoplánového významu pro "ovčany" i souvislosti k jiným větám, které nutně nemusí být v závěsu za tou, kterou jste nějak pochopit.

190712

09.05.2009 12:53

Policejní zastrašování v Brně

RE: Ochotnici - stranici ...

janko 81.?.?.?

anonyme, je také možné, že že místo zeleného "kouře" bude zelené nebe, a veliká válka se odehraje pouze v myslích těch chudých (na rozum) a těch, kdo si rozum (= svůj pohled na vlastnosti prostoru, hmoty a "nehmotný prostor člověka") poopraví - ti by měli tuto nekonečnou třetí světovou (až galaktickou) válku slov vyhrát. Dočasně, jak jinak.
Ano, Rusko je společným jmenovatelem okruhu dějin, které v "dálném východě" začaly a propojením s dalšími kulturami se proběhly po světě. V Rusku je potenciál pro organizaci dalšího období. A my (Slova/né) jsme tím můstkem, skrze který se mnohé skutečnosti propojují. Většinou skrze naše podvědomí, ale slova vyřčená či napsaná mají také svůj silový potenciál, směrují ty další síly, teré známe jako magnetické, elektrické a jiné. Všechny názvy mají svůj původ v historii jazyků - a tato historie vede až ke konceptu "šifře" (příběhu), který stál před počátekm formování této galaxie.
Ty mlýny, co melou pomalu, ale bez chyb - ty nám začínají ukazovat, kde je naše místo. Letos se jen nastavují "prováděcí předpisy", od příštího roku je nejspíš příroda i lidé aktivují. Za tři roky by už mělo být jasné, kdo je kdo a co zvoral či nabídl.
..život s hmotným tělem holt už je takovej...

190715

09.05.2009 13:02

Policejní zastrašování v Brně

RE: Ke všemu ochotní sraníci..

janko 81.?.?.?

Korutane, máš v mnohém pravdu, sex Evropy s bílým bejkem asi vyústí do bezbarvého trojského koně, ze kterého vyleze pozitivní obraz "dábla". Tenhle už je unavenej z hromady špíny, kterou vytvořil. Takže si vezme "modráky" a začne uklízet.
Asi už se tady ví, že modrá barva je barva pozemského typu inteligence. A modráky zas tak špatná móda pro leckeré "ptáčky a prasátka" nebude. Z chřipky se může stát "skřipka" - a pár miliard lidí začne volněji dýchat.

190716

09.05.2009 13:27

Policejní zastrašování v Brně

RE: Optimismus ;)

janko 81.?.?.?

Ano, René, příměr k opravě cesty a vytvoření průplavu je výstižný. Cca 2000 let konceptu, postaveném na zisku, už splnilo svoji úlohu, peníze se staly virtuální komoditou. Je třeba je propojit/nahradit s cílovou komoditou - důvěrou.
A to se postupně děje. Moudří lidé v EU jistě připravují modely společnosti, opravující směřování k nadbytku do směřování k udržitelnému rozvoji. Měnové systémy si asi některé země odzkouší - a snad některý bude použitelný i pro celou planetu. Přestavba společenského zřízení nejspíš "zahubí" ty, kdo budou lpět na stávajících dogmatech. To se týká nejen plánované redukce obyvatel pomocí nadměrné závislosti na chemických "léčivech".
Lidé asi zjistí, že různě velké komunity mohou fungovat díky internetu docela soběstačně - což souvisí s mírou, do jaké taková komunita otevře svá pravidla fungování. Otvírání "firemního účetnictví" umožní každému zjistit, jak funguje obchod díky utajování určitých informací. A obchod je také o sdílení, o komunikaci.
Postupně probíhá přechod od konkurence ke spolupráci - zatím v "protipohybu", ale to se postupně rozmaže, protože aby měli lidi práci a peníze na nákupy, tak firmy musí vyrábět. Je otázkou času, kdy nabídnou svým zaměstnancům podmínky prodeje svých výrobků. Internet pak tyto rovnováhy dostane do polohy, snesitelné pro občana i pro firmu.
...jen to bude ještě chvíli trvat. Zatím ještě nefunguje nástroj, schopný měřit "kvalitu myšlení člověka". Ale co není - může být. Každý vynález je jen průse(r)číkem možností doby, ta je závislá na stavu globálního vědomí a na stavu globálního podvědomí. Což jsou komodity, pro které máme omezené "měřáky".
Ale směrování svých myšlenek máme na starosti všichni. A cíle se dočkáme v každém případě.

190718

09.05.2009 13:33

Proč nemůže Senát schvalovat ratifikaci Lisabonské smlouvy

RE: govind

janko 81.?.?.?

...widle ("Windows") máme, asi to bude stačit...

190719

09.05.2009 14:08

Proč nemůže Senát schvalovat ratifikaci Lisabonské smlouvy

RE: Nejen LS

janko 81.?.?.?

je vidět, že uvažujete. DS i KSČM není tak špatná volba, u komunistů zůstali i ti, kdo té ideji o rozumné spolupráci stále věří. Rozdíl je v tom, že "absolutní rovnost" platí jen mezi informačními vrstvami, ale v každé jednotlivé vrstvě se samovolně vytváří hierarchie, která se po dosažení vrcholu řízení té vrstvy začne rozpadat vnitřním pnutím.
Je to tak zařízené už od samého počátku vesmíru, není to zas tak špatný model.
...jen se projevuje ve stále větších cyklech. Současný cyklus nastavili mocní formulací programu pro tento letopočet, který sám je navázaný na letopočet mayské a jiných předchozích kultur. A tyto pak jsou pozůstatkem předchozí, Atlantské civilizace, která také měla svou předchozí variantu jinde v kosmu. A dualita moci se po čase vždy spojí do jednoty, která zas po delším období dospěje k vnitřnímu pnutí - a následnému rozdělení na ty, co rozkazují a ty, co poslouchají.
Každý se máme starat podle svých sil o okruh, do kterého svou činností zasahujeme. O ostatní se postará příroda a ostatní lidé.

190722

09.05.2009 14:18

Proč nemůže Senát schvalovat ratifikaci Lisabonské smlouvy

RE: Přátelé....

janko 81.?.?.?

...proč sabotáž? Když vidíme, kudy nás řídí, stačí jim nabídnout jiná propojující data, jako sabotáž to oni vyhodnotí sami. Jde ale o osobní schopnost promyslet a zařídit lepší funkci okruhu, ve kterém žiju. Od "drzého návrhu" ve směru k nejbližším nadřízeným až k nabídce osobního řízení takového okruhu.
Ve své profesi se orientovat je nezbytným předpokladem - a schopnost nenápadně způsobit změnu k lepšímu - je dokladem osobních kvalit. Jinak než nenápadně se to asi nepovede. Protože vše ostatní mají podchycené.
Proto přichází krize osobní důvěry, ke změně takto zapikolovaného systému je nutné být nejméně "dvojitým" či "trojitým" agentem. Loyalita mávždy svou "mez soudržnosti". A ta, postavená na korupci, ta se už dá rozeznat.

190723

10.05.2009 09:58

Co s přebytky?

RE: Toronto, Ontario, Canada

janko 81.?.?.?

..nehledě na to, že natisknout si peníze, třeba i jinak vybarvené - to není takový problém. Z FEDu by mohly jít také hned do skartovačky.

Ale dá nám chvilku práce, než se podaří do hlav těch pánů šílenců vložit fakt, že ten jejich Boh Nic už je jejich denním chlebem, že jsou zbyteční a budou si hrát se stále virtuálnější podobou moci.

190773

11.05.2009 10:33

Krize moci

RE: Poloha dole....

janko 85.?.?.?

..žena je také tím, kdo do sebe ukládá vše potřebné pro další generace, jejich touha po zabezpečení/i majetku/ je toho dokladem. Muž má na starosti nacházet v prostoru jevy a prostředky, které pak pomohou dvojici k snažšímu a lepšímu životu. Za kolika vynálezy stojí ženy?
Možná je to pro mnohé neetické, ale fakt, že žena má zdvojené pohlavní orgány lépe propojené i v mozku, ten má u mužů poněkud pejorativní vyznění propojenosti mezi "hlavičkou na konci kladélka" a mužským mozkem. Máme zkrátka "o hlavičku víc...."

Žena by měla vědět "Co je třeba" - a muž pak "Kdy je to třeba". Ženský prvek má na starosti "stav hmoty", mužský pak "stav času". Protože čas je nástrojem pro překládání nehmotných informací do světa hmoty.
"Had v ráji"/= spermie jsou tím, co nás posouvá v čase.
Amplituda ženy začíná dřív a končí dřív i proto, aby uvolnila později dozrávajícím mužům postel pro jí vybranou pomocnici - a sama pak svou moudrostí vede svého už vyzrálého, leč pohlavně svěžího muže ke zhodnocení toho, co spolu v životě vytvořili. Výsledek pak občas v podobě "Porodím si vnuka sám" muž vloží do těla své milenky.
To, že při konstrukci Mléčné dráhy byla celková rovnováha mezi mužem a ženou nastavena s mírnou převahou pro ženu - to naši sluneční soustavu dovedlo k pokusu vytvořit z takto "pasivní" rovnováhy rovnováhu střídavou.
Veškeré testy už v historii proběhly, nacházíme se v počátku realizace. Jde o jiné propojování motivačních faktorů mezi pohlavími tak, aby i muži měli stejnou šanci při výběru partnera. Zatím si toto řídil "ženský prvek v prostoru" bez ohledu na potřeby protistrany. Teprve rázný přístup "křesťanů" eliminací žen z rozhodování o podobě společnosti vede k postupnému začleňování žen do (raději!!) exekutivních složek řízení společnosti.
Cílem by měl být dočasný, vždy po dohodě volitelný svazek dvou žen k jednomu muži, ale také dvou mužů k jedné ženě - kdy uvnitř "dvojice stejných" je rozdíl generace.
Ale bude ještě trvat, než dorazíme ke společenské dohodě v této koncepci, přestože ona je společným jmenovatelem muslimské i křesťanské formy soužití. Zatím takhle mnozí fungují "na divoko", ale doba právního souhlasu ale zas tak daleko není.

190856

13.05.2009 22:49

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Stručná historie Ruska

janko 85.?.?.?

...jo, tyhle dějiny nám nějak ve škole tenkrát zapomněli nabídnout. taky jsem měl ještě před 14 dny v hlavě, že Stalin je lump.

A to nás možná čekají ještě jiné "překlápěci" lahůdky....

191080

13.05.2009 23:13

Prozrazený dokument skupiny Bilderberg z roku 1955 načrtává plán jednotné evropské měny

RE: Casovy faktor je vzdy problem.

janko 85.?.?.?

..ještě je tu možnost, že přicházející průšvihy dotlačí vlády jednotlivých zemí k osamostatnění se (rozuměj "zachraňme si kůži, národe")- to v případě, že národní vládci, zaplacení pouze slibama, včas poznají, že budou obětování jen o chvíli později.

A EU se začne stavět od těch, kdo prokáží, že dovedou vytvořit pravidla pro udržielný rozvoj a prosadí je "doma".
Ostatní země se přizpůsobí, ve vlastním zájmu.

Náš jazyk disponuje kvalitou, která by toto měla zvládnout. Každý jazyk je nástrojem myšlení. A pouze čeština je schopna konkurovat myšlení matematickému. Také proto existuje ve světě skupina moudrých lidí, spoléhající na "hadovitost" a "připosranost" našich lidí. Kupodivu právě tyto vlastnosti, příznačné ale i pro světovou finanční a mocenskou elitu mohou jako jediné "přečůrat" tuto elitu. Ona už není anonymní, jejich činy se postupně objeví na veřejnosti. Rozpadnou se zevnitř, z osobní neschopnosti snášet veřejnou hanbu. Rostli, dokud o nich věděli jen někteří. Jakmile se takovéto články dostanou mezi lidi, tlak společenského vědomí dodělá ten zbytek.

191081

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 64 čtenářů částkou 16 204 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 1

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Američtí manažeři sjíždějí fotky z obsazení Kapitolu. Když najdou svého zaměstnance, má padáka09.01.21 11:15 USA 3

Noc dlouhých nožů v USA09.01.21 10:28 USA 2

Zpěváka vyhodili ze soutěže, protože kritizoval opatření proti kovidu. 08.01.21 11:34 Německo 2

Na web Badatel bylo podáno trestní oznámení za "šíření poplašné zprávy"08.01.21 11:27 Slovensko 2

A další BLM/Antifa demonstrant v Kapitolu - Adrian De Los Dios08.01.21 07:16 USA 0

Měnové kurzy

USD
21,68 Kč
Euro
26,19 Kč
Libra
29,46 Kč
Kanadský dolar
17,02 Kč
Australský dolar
16,70 Kč
Švýcarský frank
24,34 Kč
100 japonských jenů
20,88 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,78 Kč
100 maď. forintů
7,27 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,49 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 619,31 Kč
1 unce stříbra
537,07 Kč
Bitcoin
778 872,54 Kč

Poslední aktualizace: 17.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 59 663 283