Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané janko

Nalezeno 1803 příspěveků, 22 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

22.07.2007 19:14

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

milý anonyme, úhel pohledu se může s přibývajícími poznatky zužovat či rozšiřovat. Pojem "objektivní pravda" vypovídá jen o množině lidí, která tu či onu představu skutečnosti sdílí. Od doby placaté Země až k pohledu na uspořádání dat ve vesmíru. To, jak vzniká realita, to úzce souvisí s pozicí "pozorovatele oné reality". Jsou-li obě složky (pozorovatel i realita)v hmotné podobě, problém nevzniká. Jakmile ale neznáš linii, která vede od tvého myšlení k tvým činům - a od tvých činů k myšlenkám a činům, které těmto předcházely - a tak stále hlouběji do nitra myšlení i nitra hmoty - dojdeš možná také k poznání, jak funguje informace v prostoru skrze nástroje, vzniklé kontaktem nestejných pohybů. Ty se na jedné straně zahušťují, na druhé rozpínají. Bůh se uždelší čas přejmenoval na Klid, protože vše ostatní je v pohybu. Anebo v potenciálu pohybu (připravenosti k pohybu). Zahušťováním a strukturovaním informací vzniká hmota, jejich rozpínáním pak vzniká potenciál pro pohyb = říkáme tomu prostor. A děje ve vesmíru budou do určité, značně nepředstavitelé doby, používat směr k větší a komplexnější formě "spolupracujících pohybů". A později zas naopak, rozkladu spolupráce. V malém se to děje na planetě a v ještě menším v každém z nás. Vlastně z vás.
"Program člověk" je výsledkem takovéto spolupráce, evoluční řada nemá mezery v rozměru této galaxie, má je jen ve "školce", kterou představuje náš sluneční systém s vrstvami samořiditelnosti v přírodě a s učebnicí = souborem hvězdných systémů, odkud čerpáme pomocí početních vztahů informace o vzdáleném prostoru.

Naše chování v "betaprovozu" mozku má i další kmitočty. Teprve propojení alfa a beta frekvencí v mozku některých lidí(= řízená schizofrenie???)lze vnímat (z povzdálí!!) binaritu našch realit. Mozkem vždy můžeme zapudit ono první "bliknutí mysli" (tušení, šestý smysl....), souhrně nazývané svědomím. Jde o vliv naší NADŘÍZENÉ složky - podvědomí, které známe jako játra, žlučník, srdce a další orgány. Kmitočet srdce je jen transformací energie dat z blízkého, ale i hodně vzdáleného prostoru, která vyvoláváme svými pohyby (myšlením i rukamanohama).
Prvním transformátorem ve směru od dat v prostoru do nás je jejich cesta k našemu zářiči, slunci. Odtud ve formě světla a elektromagnetizmu (a možná lecčeho dalšího) putují pro nás potřebná data do druhého transformátoru (zpomalovače a "zahustiče" frekvencí), do vrstev atmosféry, do počasí, do vztahů k ostatním (=složkám přírody), které na nás má vliv. A posledním transformátorem je aura, energetický obal okolo těla. Data ze vzdáleného prostoru putují do orgánů spolu s daty v potravě. výsledkem je pak naše další činnost.
To, že se data z prostoru sbíhají ke slunci a svým tlakem mohou vytvořit onu teplotu a tím i reakci - světlo a jeho odr...

Automaticky kráceno

140248

22.07.2007 19:15

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

To, že se data z prostoru sbíhají ke slunci a svým tlakem mohou vytvořit onu teplotu a tím i reakci - světlo a jeho odraz zpět do prostoru - to je ta novinka, která poněkud změní pohled na fyziku prostoru a úlohu člověka v něm.
Proto jsme si museli vytrpět nejen tuto "indoevropskou" civilizaci a její poslední "upgrade" = křesťanství, ale postupně se budeme z knih a filmů dozvídat i o předchozích, "dračích" civilizacích, o tom, že každý námi pojmenovaný prvek má díky svým vlastnostem také své schopnosti - schopnost se spojovat a vytvářet pomocí společného výsledku pohybu vrstvy samořiditelnosti. Teplo je první z nich, má snahu se vrátit ke svému zdroji, ke slunci. Tlak je dat do jednoho místa v prostoru je zdrojem světla. Atd... až do hierarchií hmotných soustav. "Program člověk" je průsečíkem velikosti a schopností prostoru této galaxie v období, od kterého se datuje "konstrukce" této naší sluneční soustavy na jedné z "čerstvých větviček" této galaxie. Jí do vínku přispěly i "lidské" civilizace v Mléčné dráce svými daty, která čerpáme svou fantazií a realizujeme svou prací. Vše dostáváme do mozku pomocí alegorií, zvukových i psaných jazyků, vyvíjejících se za hranicemi našeho vědomí, v podvědomí. Lidština se v době počátků křesťanství jmenovala "latina". Návázala řadu číslic na zvuky písmen. Čeština toto navázání propojila do nástroje, kterým propojila historii zpět k sanskrtu, ke kořenům této (doufejme) předposlední civilizace. Tou poslední je volný pohyb člověka v různých realitách včetně vědomého pocitu svého těla, ale i včetně fyzického svého těla.
Fantazie je předzvěstí pohybů, mířících k její realizaci. Samozřejmě ne v té sdělené podobě, data se každým okamžikem mění.
Např. mobil je průsečíkem cíle (telepatie) a možností dobové okolní reality, stavu našeho poznání.
Až se na realitu milý anonyme budeš dívat podobným pohledem = hledáním společných jmenovatelů v nesouvisejících jevech - pak můžeme mluvit o rozměru úhlu pohledu. Zatím nemáš ani dost sil představit svůj úhel pohledu na realitu, ani své jméno. Přesto ti nabízím, nevnucuji - svůj pohled na dění v prostoru okolo nás. Máš-li svůj, rád jej porovnám s mým.

140249

23.07.2007 12:22

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

opravím tě, slovo, tedy strukturovaný zvuk byl sice součástí "růstu hustot", které vedly k formování hmoty a hmotných světů. Ale před existencí zvuku musela být nutně ještě existence tlaku (a tím i teploty), rytmu (anžto zvuk je binaritou ticha a hluku ve velmi malých tlakových rozdílech, říkáme jim frekvence, jejich uzlové body pak mohou množit zvuk)a samozřejmě je nutné, aby také existoval prostor.

A protože vznik prostoru zatím naše úžasná věda popsat neumí - a model atomu je podobně nevyhovující, čekám, až se další lidé svým vědomím a podvědomím dostanou do pozice před vznikem prostoru, kterou jsem absolvoval. A bude akceptovám model "atomu" na bázi kooperace tzv. "informačních bodů prostoru" užitím principu akce a reakce, jinak též principu jin - jang.
Čeká tě ještě dlouhá cesta, pokud se tvá tvrzení opírají jen o větu z bible. Musíš se vědomím dostat nejen do prostoru Atlantidy, ale také do civilizací obrů (jsme jejich zmenšeninami, kvůli urychlení vývoje k cíli, který asi také neznáš = propojení dvou typů inteligence, založené na "sousedství" uhlíku a křemíku)a také bys měl znát= uvěřit existenci dračích a jiných civilizací na jiných planetách.

Důkazy nemám, je to zrovna jako kdybys chtěl důkaz prožitku horkosti kamen nebo míry bolesti, také jde o individuální pocit, který po vlastní zkušenosti přijmou i další jako fakt. Není v kraji zvykem používat mozek nezávisle na naučených "pravdách".
Chápu, že ti mé věty připadají absurdní, ale naštestí už existuje dost "nekauzálních souvislostí", které přicházejí od lidí i z dějů okolo nás. Pozice blázna mi vyhovuje, propojení vědomí s podvědomím na této úrovni postupně nalézají další. Vy ostatní zajišťujete svou nižší flexibilitou únosnou rychlost při přestavbě paradigmatu (o povaze prostoru a úloze člověka v něm).
Pokud je tato naše diskuze pro tebe neplodná, je dobré ji ukončit, souhlasím.

140279

23.07.2007 12:57

Občanská deliberace - v ČR téměř neznámá

RE: Jak na to -- (přímá demokracie)

janko 85.?.?.?

ad 3): Jarmilka je samozřejmě geniální prostá žena, ale její systém má základní vadu v tom, že je použitelný - podobně jako loterie, odkud čerpala strukturu, jen pro jeden řídící subjekt, místo Sazky tedy stát. Ale na volbách se podílejí nejméně tři subjekty (lidé, strany, řídící organizace, vlastnící systém pro zpracování). A všichni potřebují mít svůj díl dokladu. Takže s Jarmilkou prrrrr.
Svou opravu jejího systému nabídnu až v době, kdy bude společnost zralá pro vstup do veřejného života. Zatím opravený návrh visí na mém firemním webu, komukoliv k dispozici. Moje verze, podobně jako Jarmilčina, je navíc použitelná až v době, kdy už bude jasné, komu lze a komu nelze věřit. Politická honorace, postavená na špíně okolo financí, ta se dostává k pozici "vabank" ve stále nižších hladinách. Až se korupce (= dárky "zdarma" ke koupenému zboží) dostane lidem i do mozku, bude jejich styl vládnutí, postavený na zveličování zbytečností a utajování potřebností - víte kde.
Lidé jako Filip, Zaorálek a další, se vyučili z překábátěného komunizmu, který se dnes jmenuje ODS. A drží laťku sociálního souladu. Jiná cesta neexistuje. Raný socialismus měl chyby, ten budoucí je bude mít také, ale jiné. Menší. Ale spousta lidí jen čumí do bedny a věří tamním blábolům. Musí být ještě hůř, pak si konečně začnou hledat informace na netu a sčítat kdo kam patří.
ad 6): seznam je podmíněn prací a tím i penězmi za ni. Uděláš ho zadarmo? Jsem připraven vytisknout zkušební hlasovací lístky a postavit otázku, rozeslat obálky....., vše je o lidech. Co přidáš ty? Zadáčo...., nebo akci zaplatíš?

140280

23.07.2007 23:12

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

ano, naprostý souhlas. Jeji život (vznik, trvání i zánik) trvá jen tak dlouho, než se najde jiná, lépe odpovídající době. Na té spolupracujeme všichni, vědomě i svým podvědomím.

140321

23.07.2007 23:48

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Druide, asi žiješ značně pod vlivem nehmotných kultur, pozorovatelem je každý z nás, ale také jakákoliv entita, pro kterou máme jméno a parametry. Z tohoto pohledu je i "tlak" nebo "teplo" oním pozorovatelem. Míru živosti či inteligence nesmíme určovat jen podle lidských měřítek, což je zřejmě tvůj případ.
Kde a jak se teplo NAUČILO vracet se ke svému původnímu zdroji, ke slunci? Jak se tlak naučil vytvářet teplo a z něj i světlo?
I ty se musíš (můžeš) naučit hledat mezi základními vztahy prostoru SPOLEČNÉ JMENOVATELE, které mají ze svých původních složek vždy novou "schopnost".
Až tyto základní pojmy seřadíš a vytvoříš logickou řadu, co musí být nejdříve, aby vůbec vznikl prostor a čas, pak můžeš vykládat o pozorovatelích s větší znalostí vztahů v prostoru.

Starší část mozku asi ví víc o historii vztahů v prostoru, je otcem hemisfér, nemyslíš? Ty jsou rozšířením záběru, ale k počátkům musíš opačným směrem. Z dítěte (=obou hemisfér) se stane dospělý člověk až tím, že se propojí s tátou (vědomí s podvědomím), což je právě to, co jsem během cca 15 let absolvoval. Schizofrenie je stav, kdy tyto dva rozhodovací systémy člověka "bojují" o prioritu. Převaha "podvědomí"pak nutně potřebuje pomoc v léčebně. Ale počet lidí, kteří spolupráci obou typů "inteligence" zvládli, roste. A sdílíme stejné poznatky o povaze prostoru v nás a okolo nás. Nezáleží na tom, kdy budou platné i pro další lidi. Všichni, kdo se zajímají o úlohu člověka v prostoru, se to během času dozví. Po zimě přichází jaro, pak léto..., a globální vědomí také zraje.

Různá jména pro kmitočty v prostoru nám pomáhají v orientaci, je fajn, že víš, že jsou z jedné líhně. Rád si přečtu, co víš o jejich vzniku. Z čeho, proč a jak vzniká základní kmitočet, kdo či co se podílelo na jeho vzniku a strukturách. Ale nepiš o našich mašinkách, ty jsou jen nápodobou této základní komunikační síly ve vesmíru. A na boha se také nevymlouvej.
Děkuji.

140322

24.07.2007 21:47

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Díky za vysvětlivku, nemám sice přesnou představu náplně pojmu "realizovat absolutno", ale to, co píšeš dále, to odpovídá stavům, které "mě potkaly". Vyjadřuji se sice jiným slovníkem, ale jde zřejmě o popsanou zkušenost.
Budhistický slovník pak může být společným jmenovatelem pro popis posunu, který se během uplynulého cyklu (jde cca o 12000 let)uskutečnil.
Tvé pochyby jsou přirozenou reakcí, ale vývoj se nezastavil. Buddha byl průsečíkem dostředných směrů prostoru k němu, on je počátkem odstředného pohybu, kdy se vlastnosti a schopnosti prostoru instalovaly do lidí po částech, do množiny lidí. Je to patrné z jejich jmen. Jimi lze také kontrolovat či dohledávat předchozí inkarnace.
Definici pojmu "absolutno" vnímám podobně, ale používám pro ně výraz "informační bod", či lépe - potenciál informačního bodu, jeho schopnost spojovat se s dalšími do nějakých forem.
Asi je nutné si uvědomit, že písmena, použitá pro názvy čehokoliv, podléhají nenahodilé, navýsost přesné a složité řadě asociací, vyjadřovaných zvukem (slovem) už v době, kdy o "latince" ještě "zvučící dinosauři" nic nevěděli.
Tím chci naznačit, že vše, co "mi dojde", mohu kontrolovat právě pomocí "abecedy lidštiny", která vědomím i podvědomím putuje až k bodu, kdy vznikl první zvuk v prostoru. A první prostor s časem zároveň. Kdekoliv v neprostoru (tedy v hlavě, tam je už hmota). Jde jen o nový příběh o povaze světa, nic víc. Za čas bude samozřejmý jako ten stávající, lidi na něj přicházejí postupně - a já se ten proces snažím popisovat, jak pokračuje.
Proto není podstatné, kdo mi věří či nevěří, podstatná TEĎ je reakce člověka(tebe), který popíše jiným jazykem stavy, kterými jsem se (vpodstatě bez jakékoliv budhistické přípravy) byl nucen prokousat. Svou reakcí jsi "sečetl protiklady", (1+1), a tím uzavřel opět další okruh pro transformaci našeho vnímání prostoru a člověka. Automatickyse zapisuje do nějaké oblasti v prostoru - a naše podvědomí si informaci vytáhne, až přijde jeho čas. Zákon akce a reakce včetně zápisu(trajektorie pohybu) byl na počátku vesmíru - a funguje dál. Nádech, výdech. jsme v tom také namočeni.
Upgrade, které "skrzevá" mě a tisíce dalších nahrazuje poznatky a myšlenkové řady období cca 12000 let zpět, to je (vedle občanského života drobného živnostníka) podstatnou složkou úkolu, ke kterému jsem byl částečně dokopán a částečně jsem si o něj koledoval. Je to na dost dlouhé povídání, na které ještě nejsem připravený.
Zkrátka těch pět vnorů jsi popsal přesně, ono "zničení vědomí" jsem ale nazval "prožitek informačního bodu", tedy prožitek stavu NIC.
(Pokud budeš mít zájem, můžeme si povyprávět o strukturře slova ABSOLUTNO a dalších schopnostech abecedy, která za čas doplní svou dynamikou statickou úlohu Mendělejevovy tabulky prvků. Jde o transformaci jevů vy...

Automaticky kráceno

140384

24.07.2007 23:30

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

nezoufej, smrt je jen rozptýlení hmotného samořiditelného celku zpět do prostoru. Je fuk, jde-li o člověka nebo o bouřku nebo léto. Jsou to celky, které se svým "rytmem" opakují stále v nové pozici "okolních dat". My jsme podobným rytmem také. Zatím to propojení mezi životem a jeho minulou verzí moc nefunguje, ale to se časem zlepší.

A s tím vědomím: kolik ho do sebe nacpeš v živé formě, do tolika součástí se rozptýlí v prostoru sluneční soustavy, nebo Země nebo galaxie - záleží na tom, v jaké fázi vývoje je tvůj osobní program = duše. Já se dostak skrze Imhotepa a jeho chrámy = tranzistory (místo elektřiny tam běhali lidé) až ke křemíku a jeho úloze ve "zlatém věku".
Vše do sebe zapadá, vize jednoho člověka může i nemusí změnit pohled na stav a vývoj světa. Já tu drzost mám opřenou o historii vývoje (a zápisu) zvuku, o abecedu lidštiny. Odtud ta drzost pramení, z rotace jazyků postavených na písmenech (a koncepci písmen!!) latiny. Vize je také doložitelná tím, že čeština a matematika jsou absolutně zástupné jazyky, co se týká počtu a smyslu použitých prvků i vztahů, včetně variability, ohebnosti obou. Jen v jiných oblastech.

140390

25.07.2007 08:18

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Druide, díky tvé první "definici" opouštím tuto polemiku, je to jako kdybys jablko zkoumal jablkem místo nástroji, které jsou vhodnější.
Je dobré umět významy pojmů zužovat , ale i rozšiřovat. Informační vlna a kmitočet jsou si pak velmi blízko, jen osobní pocit z navazujících řad asociací ti/mi dává právo na vhodnost užití.
Bude ještě dlouho trvat, než doba dozraje k pochopení mých keců. O skutečné podstatě a úloze schizofrenie (prostupu dvou informačních systémů k ověřování skutečnosti) asi vím víc, to mi věř. Ale nemusíš uvěřit, je čas.
To tvé druhé "vědomí" opět navazuje na styl "jablko jablkem. Kde nejsou řádové odlišnosti, nemůže být "souboj", jen rostoucí řada. Teprve dosažení kritické hranice a následné "překlopení směru" vytváří základnu pro nový stupeň. On je opačný k minulé řadě, ale sám je opět základem další rostoucí řady. Řádu.
Na to časem asi přijdeš. Řada a řád jsou protiklady, jedna je dynamikou, druhá stavem. Ale nevím, jestli mi rozumíš. Není v kraji zvykem přistupovat ke slovům z tohoto úhlu.

140410

25.07.2007 08:32

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

ano, tohle je rozumný pohled. řešení je v tom, že projdeš těmi pěti vnory, které tu kdosi (Gdosi) popisoval. Staneš se čímkoliv (větrem, atomem, květinou, magnetizmem...., ničím, čímkoliv.....= potenciálem informačního bodu). A řada těchto PROŽITKŮ ti nabídne úlohu a systém pro jejich sdělení dalším. Ale jazyky (asociační řady zvuku, vedoucí do podvědomí a tím i dál do prostoru s daty, ale už v jiné podobě, jako magnetizmus a gravitace) jsou odlišné od těch, které zpracovává vědomí (hemisféry). Chvíli potrvá, než se v tom zorientuješ - a pak ti zůstane jen problém do běžných slov naroubovat i další významy, kterým se vědomí (= ruce mozku) vyjadřuje do okolí v tomto životě. Zatím asi nikdo další podobnou zkušeností neprošel, proto mám dost těžkou práci s tím přepisem pohádky o vztazích v prostoru. A nahrazováním jinou, vhodnější. Kopernik byl taky za blázna, to mě utěšuje.....

140411

25.07.2007 10:40

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

fajn, jen se musíme domluvit, na jakém materiálu si budeme své informace ověřovat. Vy máte slovník, ve kterém figuruje bůh = vědomí. Souhlas. Můj slovník se tomuto klišé vyhýbá,vše lze popsat pomocí vztahů mezi "pohyby a daty", pomocí na sebenavazujících struktur,(společných jmenovatelů).

Samozřejmě jsem se po určitou dobu musel "stát bohem", jde o pozici trychtýře, skrze který se (bez přímé účasti vědomí!) protečou všechna data v prostoru, který známe jako vesmír, Absolutno, Boha, vědomí.....
Pak jsem zas musel slézt na zem a postupně třídit a zařazovat vracející se "data/zážitky". A najít cestu zpět, k počátkům vědomí, které sice nazýváme bohem či vesmírem, ale jde jen o prostor s informacemi, které "oživujeme" svým vědomím, STÁLE PROPOJENÝM V OBLASTI, DO KTERÉ JSME SE DOKÁZALI NAPOJIT PROSTŘEDNICTVÍM SVÉ "DOSPĚLEJŠÍ", ALE "ZAZIPOVANÉ" (dospělejší = starší) - NAZÝVÁME JI PODVĚDOMÍ.
Ano, Imhotep je tím, co tvrdíte. Ale nevíte, že on je "společným jmenovatelem" vší inteligence/vědomí, které formovalo tuto galaxii. On svým životním dílem (chrámy)NEVĚDOMKY vyznačil patník pro mne (chrám=model tranzistoru), kterým jdu zpáteční cestou od současnosti - přes podobné "patníky"(milníky - Mylníky?). Na této cestě zpět k počátkům prostoru a času jsem musel projít nadkritickým množstvím dat J.A.K., Husa, Ježíše, Budhy až k IMHOtepovi. Jeho jméno mi napovědělo úlohu jmen a tím i mojí. IMHO, podle mého ne?/skromného názoru je systém bytí zcela samořiditelný ve vrstvách dynamických rovnováh, zajišťujících pro určitá období vždy nějaký typ nerovnováhy. To "bliknutí mysli" okamžitě propojí odpovídající informační okruh/cyklus či vrstvu.
proč radar v Čechách? Proč byl upálen Hus? J.A.K(omenský)Ano, je tu přímá souvislost, nedohledatelná běžnou logikou. Znalost asociací, vedoucích ze zvukové řeči až na počátek všeho - to je podstata jazyka. On je společným jmenovatelem mezi existencí v hmotě a mimo ni. Jména Honzíků, ale i Petrů a dalších, jsou součástí přístupů do databází. JAK nebo J.A.K. Až sebudete jazykem zabývat tak dlouho jako já, vypěstujete si možná i cit pro to, kdy se píše Y nebo I. Další naše vdlmi podstatné dělítko rovnováhy.
Každý nový systém ze starého se musí "rozpadnout" přesně do hladiny, odkud lze stavět nový. To se děje, ale nevidíte to.

Potěšilo mě, že jste nabídl své znalosti, až dozraje doba, snad si i poklábosíme. Každý jsme učitelem i žákem. Abecedu lidštiny - komplementární součást tabulky prvků, tu budu vyučovat já. Ne že bych se na to třásl, ale asi to tak dopadne. Možná se mezitím tenhle "level" civilizace rozpadne, ale po mě přijdou další, kteří ji "navnímají" a budou realizovat.
Jak daleko se kdo dostane, to nevím. Faktem je, že princip akce a reakce, na kterém je tento vesmír postavený, ten zákonitě tomu, kdo se dost...

Automaticky kráceno

140416

25.07.2007 10:42

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Jak daleko se kdo dostane, to nevím. Faktem je, že princip akce a reakce, na kterém je tento vesmír postavený, ten zákonitě tomu, kdo se dostane před jeho počátek, nabídne i vhled, jakou formu bude mít "nekonečný život člověka" v prostoru této galaxie. Dál nevidím, vím jen, že pokud se tento model osvědčí, převezmou ho i inteligence na bázi jiných prvků v jiných galaxiích. Samozřejmě netuším, ve které civilizaci se to povede. My jen máme šanci. Tedy globální forma našeho podvědomí.

140417

25.07.2007 21:56

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

...dík za radu, ale zvaž, když chceš porazit strom, použiješ většinou pilu nebo sekeru. A když jde o přestavbu v chápání slov a jejich myšlenkových konotací, je asi vhodné používat nástroj, který jsem nazval abecedou lidštiny. Jazyk, který ukončil (na čas) cyklus evropských jazyků. Až ji budeš umět používat, tak si tvé rady budu vážit víc.
Klec, ve které žiješ, tvoří nejspíše potravu pro tu mou, ale i já mám tu svou. Všichni máme svůj strop, já mám svou podlahu, která je v patře nad stropem. Proto mi netřeba vševědoucnosti, jen schopnosti zařadit moudrost druhých.

140468

25.07.2007 22:20

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

každý ví a podá to své, jak umí. Mrzí mě, že vnímáte moje poznatky jako podsouvání a poučování. Podle mého jsou diskuze přesně k tomu, aby lidé, přesvědčení o určitých vztazích ve společnosti je předali dalším. Je problém příjemce, jak moc se ho dotkne síla něčího přesvědčení.
Z toho, že se musíte vracet jen před Atlantis, z toho je zřejmé, kolik "prokousávání" vás ještě čeká. Nemohu za to, že jsem se ve své drzosti dostal až k počátkům všeho (?). A také to neznamená, že před tímto počátkem nebyl celek něčeho zcela jiného.
Co se týká rozhodovacích systémů, mezi které patří i to naše slavné "vědomí", tak se vraťte do "vědomí" rostliny, kamene, nebo i tepla či elektřiny - pokud to umíte. Pak nebudete psát o něčem, že to popsat nejde. Prožitek se přeci popsat dá. A popis "docvakne" jen tomu, kdo má obdobný. Ti ostatní reagují jako vy.
Místo přemýšlení o zániku raději nabízím směr opačný, protože povahu jiné, vhodnější budoucnosti znám a mohu její růst sledovat. A podle svých sil i pomáhat.
cesta od pocitu k formování myšlenky vede přes její zápis do reálné skutečnosti. Barák si také nejdříve necháte nakreslit, ne? A nebudete stavět to, co se stavělo před sto lety, nebo ano?

140470

25.07.2007 22:53

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Druide, vidíme situaci obdobně, každý pod jinými slovy. Vrstvy "živosti" (=schopnosti ze sebereflexe vyvodit řešení)jsou sice bohatší než tvůj "vír ve vodě", ale podstatou, kterou jsi doufám zamýšlel, je pozice člověka mezi !! těmito vrstvami. Nikoliv na vrcholu ani nejníže. Pokud nesouhlasíš s mojí definicí, zvol lepší. Ale pozor, recyklace (živosti/života) je jen nadstavba, zacyklení opakujících se typů kooperace.
Podobně místo slova částice je vhodnější používat název "potenciál informačního bodu", protože první informací byl Pohyb, on je základnou živosti. Z něj mohl vzniknout bod i prostor, jen obrácením směru (dovnitř bod a ven prostor, puls člověka také neběhá po přímce!) A současně na dráze pohybu nejspíš vznikaly informace o pozicích té dráhy, a současně bylo možné vnímat dobu té dráhy, tedy čas. Už jsem to několikrát kdesi popisoval, oživenými pojmy (chovaly by se jako my), lze vznik a růst vesmíru popsat kvalitněji než třeskem. Prvky se svým vlastnostem učily jako my se je učíme skládat do jiných hmot. Blud, že samořiditelnost neexistuje, je největší lží křesťanství i vědy. Odkud ví teplo, že se má vracet ke slunci?

A ti, co nás sledují, čekají, jestli se "narodíme" (to znamená pochopíme to, co jsem zatím pochopil asi jen sám), anebo se zacyklíme do některé úrovně, známé např. ze seriálu Star Trek.

140473

25.07.2007 23:18

Reaganův úředník: Bílý dům připravuje nové 11. září

RE: Buš? Kuššš!

janko 85.?.?.?

Díky Kryso. Ne náhodou jsou prasata a krysy vybavena/y téměř nadlidskou inteligencí.
Vidím situaci podobně, je možné, že v agonii Křovínek ještě něco spustí, ale bez radaru nemá šanci tuhle planetu ovládat.
Pohádky o strategických raketách mu Putin vyšachoval, a důvod, proč musí být radar u nás, ten jsem už ventiloval. Je příliš bláznivý, než aby ho Stwora vypustil.
Země holt bude ještě chvíli "placatá"....

140474

26.07.2007 00:00

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

souhlas, jen upřesnění. Oblast vědomí, kterou můžeme obsáhnout, tu také "chca necha" měníme. Protože vědomí je nedílná součást prostoru. A prostory,v nichž existujeme jsou nejméně dva, fyzický a pak onen "virtuální" do kterého vedou naše "dráty". Ten je oním vědomím,jeho nám dostupnou částí.

140475

26.07.2007 08:14

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Anonyme, už v první větě je znát, že logika je ti cizí. Bez nástroje, kterým chceš něco sdělit nesdělíš nic. A je fuk, je-li tím nástrojem tvé vědomí nebo zvuková či psaná řeč, nebo hmota sama.
Mrzí mě, že tvé ego ti napovědělo ty další věty, ony svědčí o tom, že nedovolíš, aby se tvá budhistická pohádka rozpadla.
Kdo ti napověděl, že musím být všudepřítomný či vševědoucí? Není to náhodou určité dogma, přijaté díky 2000 let určité doktríny? To jsou dva příklady tvých omylů z posledního příspěvku.
To, že se držím určitého pohledu na svět okolo nás, to tě rozčílilo, protože jinak bys nevolil tuto argumentaci. Už výběr slov svědčí o hladině, která je ti blízká. Mě nezajímá "dosáhnutí stavu Buddhy", jen popisuji proces, jakým putují informace po vesmíru skrzevá naše vědomí. Je to jen má zkušenost, kterou nemusíš přijmout. Tím pádem to není teorie, což je třetí tvůj dnešní omyl. To, že se veškeré informace ukládají do významů slov a do asociačních řad, které si budujeme ze slov ve vlastním podvědomí - to už mnozí ví. A že v jiných frekvencích mozku (meditace) se těmito řadami můžeme dostat k modelování ideálních světů, to možná znáš také. Ale prožitek "pěti vnorů" má i své pokračování, zpáteční cestu. Růst schopnosti popisovat procesy, podílející se na vzniku prostoru, rytmu (který známe pod slovem čas) a růstu hustoty, která se po nekonečně dlouhé době stala hmotou a po dalším "nekonečnu" kmitů (zákon akce a reakce = kmit) kmitočty začaly rezonovat, komunikovat. Říká se tomu také interference, anebo "společný jmenovatel". A rezonance je předstupněm vědomí, užíváme spíš slovo sebereflexe, ale je jen otázkou času, kdy se tyto pojmy propojí v dalších hlavách.

Moje poznání můžeš napadat, pokud tě to uklidní. To je asi tak vše, co s ním můžeš udělat. A až se srovnáš, začneš přemýšlet, kdo ti nakukal ty nesmysly o vševědoucnosti apod.
Ono stačí, když člověk umí zařadit jiné informace do schematu, kterým žije. Nikde není psáno, kolik jich musí být. Do mého schematu zapadají zatím všechny, které jsem stačil z vědy, náboženství i ze společnosti vstřebat. Ale ne všechny se ke mě dostaly. Ptoto sem píšu, abych poznal lidi, kteří mají s "daty v prostoru" podobné ZKUŠENOSTI!.
Z toho plyne, že mezi ně nepatříš, škoda.

140493

26.07.2007 09:38

Hodlá Německo ovládnout celou Evropu?

Vlastnění a údržba

janko 85.?.?.?

Smekám před člověkem, který vytvořil seznam, ale vlastnictví nemusí být nutně vedeno směrem, který je v závěrečném doporučení.
Pokud neumím vést dobře účetnictví své firmy, přenechám tuto činnost firmě, která se tím živí, a umí to. A je na zvážení, je-li takové rozhodnutí dobré či špatné.
Výkup naší republiky byl součástí vstupu do EU, byli jsme pro ně firmičkou, která potřebuje lepšího účetního. Potřebovali spolknout "hada na svých prsou". To, že jsme měli lepší a přísnější normy téměř na vše, to bylo nutno likvidovat.

Je na nás, abychom si uvědomili svou pozici - a začali se hýbat. Představujeme nebezpečí pro systém, založený na výrobě peněz "z ničeho" (přesto, že se naše vrchnost tomuto trendu ráda přizpůsobila). Snad se vrchnost dovtípí, že radar je dvojtečkou, která rozhoduje nejen o blízké budoucnosti, ale i o tom, že tato civilizace se v případě jeho zprovoznění zacyklí do virtuální formy existence, kdy lidé budou sice žít a pracovat na povrchu Země, ale jejich vědomí bude v podzemí, lidé budou postupně vyráběni pro vyždímání zdrojů planety.

Na internetu se v různých zemí už formuje cosi jako "nové paradigma", osobní blogy se propojují do globálního vědomí. Podobně jako dnešní anonymní mocní existuje i anonymita vztahů a struktur, které svými myšlenkami instalujeme v prostoru. Nelze je sledovat přístroji, jen vlastní intuicí.

A proto je dobré číst to, co nás zajímá a udržovat si schopnost "čtení mezi řádky", kterou si neseme už od neolitu v nejčistší podobě. Podobně jako každá špína dříve či později vyplave na povrch, tak i každé zrnko zlata se usadí v nejhlubším místě dna. O mnoha skutečnostech se nesmělo v době křesťanské doktríny mluvit, teprve v dnešní době tyto informace získávají relevanci (odstranění inkarnací z bible x statistika záznamů o nich, "pohon" rotace Země x perpetuum...a další)

Zkrátka princip zákona akce a reakce funguje nezávisle na jednostrannosti úsilí. Doba překlopení systému se vyhrocuje, poznatky z Atlantidy budou buď pro všechny, anebo pro "horních deset tisíc. Poznatky, instalované do křesťanství v latině mají po rotaci jazyků své pokračování v češtině, ona se navrací ke kořenlům (v sanskrtu). Proto jsme mocní a nebezpeční, ale jen v oblasti podvědomí, noosféry. Jsme "ozónovou dírou", kterou je nutno likvidovat.

Ano, pro mnohé pojmy jsme se naučili vnímat jiný obsah, věda byla vždy manipulovaná prostředky své doby, dříve násilím, dnes penězi.
Omlouvám se všem, koho můj příspěvek naštve.

140502

26.07.2007 12:18

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Ano. Některé nemoci jsou dokonce žádoucí. [cool]

140515

26.07.2007 12:26

Hodlá Německo ovládnout celou Evropu?

RE: Vlastnění a údržba

janko 85.?.?.?

nic si z toho nedělejte, také mi uniká, když někdo mluví jazykem právníků i když mluví česky....., hledání odpovídajícího významu slov se dělá studiem a vcítěním se do problematiky.
Pokud něčemu nerozumím, ale dovedu zformulovat otázku, která by mezeru zaplnila, mám šanci porozumět. To se vám zatím nepodařilo Takže možná příště....

140517

26.07.2007 13:40

Zpochybnění genové teorie

FDA a pan Miller

janko 85.?.?.?

cituji:
Jak teorie, tak praxe potvrzují mimořádnou bezpečnost a předpověditelnost technologie rozdělování genů a jejích produktů,“ řekl dr. Henry I. Miller z Hooverova institutu, zastupující stranu pro-biotechnologickou. Dr. Miller byl zakládajícím členem oddělení biotechnologie na FDA (Food and Drug Administration) a předsedal při schvalování prvních GM potravin v roce 1992.

...ten pán vědomě či nevědomě pokračuje v tom, co kdysi dělala s novými a nehodícími se poznatky církev (o povaze prostoru a úlohy člověka v něm).To, že si vědci nevšimli, jak bylo celé toto odvětví poznání manipulováno a rozděleno na "duchovní" a materialistickou, to se dnes ukazuje v plné nahotě.

Je dobré si uvědomit, že naše poznatky o pohybu informací v prostoru vždy předkládáme pomocí slov, navázaných na nějaké děje. A to od doby, kdy byl prostor a živá příroda popsán latinsky. A byl tímto jazykem kontrolován v počátcích vědy.
Transformace jazyků funguje podobně jako geny, v sítích našeho i globálního podvědomí, chcete-li - prány, Univerza....

Podstatu informace tvoří vykonaný pohyb. A hýbe se vše se vším. To lidé tzv."duchovní" vědí dávno, ale také i přesto setrvávají na učeních, která už neplatí, protože se propojují s poznatky vědy. Jen tak, v prostoru, kam mnozí ani svým vědomím a fantazií nedosáhnou/nedosáhneme.
Prostor obsahuje tytéž struktury, které vytváříme zde, v hmotném okolí. Jen nejsou viditelné a pozorovatelné, anžto jsou součástí stejného zdroje, kterým i my skutečnost posouváme. Naše vnímání a myšlení je extrakcí vlastností prostoru minimálně v rozměru Mléčné dráhy, této galaxie.

Názvy a obrázky genové struktury jsou dobovou pomůckou pro vstup do období, kdy se samořiditelné (protože založené na principu akce a reakce) systémy v galaxii sestaví do spravedlivější struktury pro předávání schopností člověka jednotlivým lidem.
Smát se můžete, až když budete znát obě na sebe kolmé složky gravitace, známé jako žehnání oněch "znajících". Podobně jako nehmotné, informační struktury vytvořily průsečík vědomostí do programu nového zrozence (vlohy, defekty...), podobně i my v nižší hladině vytváříme jazyky k popisu hmotného světa.
A je na stole jejich propojování. To se děje nejen zde na internetu, v médiích a jednotlivých oborech činnosti, ale také v informačnéích vrstvách okolo planety, okolo sluneční soustavy a "černé díry". Jen je málo bláznů, kteří toto umí sledovat a vysvětlovat. Věda má jiný jazyk, duchaři také. A "lidština", která je druhou polovinou tabulky prvků, ta je v plenkách. Latina byla první umělou konstrukcí společného jazyka prostoru, čeština je jejím zrcadlem.
Ale to ví jen ti, kdo sem cpou ten "zradar".
Howgh.

140524

26.07.2007 22:07

Zpochybnění genové teorie

RE: FDA a pan Miller

janko 85.?.?.?

Petře, nevěšte hlavu, podobým džinem z lahve byl kdysi oheň, pak parní stroj, automobil, ...a dnes genetika.
Zkuste uvěřit, že vše, co se děje, je nutné. Mnozí, kteří přečerpali svůj potenciál (kradou a lžou), ti si jen déle odpočinou od své hmotné podoby. Jiní se naučí žít v prostoru, kde se lži budou zkracovat nožičky. A je možné, že takovou dobu i zažijeme. Ale jisté to rozhodně není.

140555

27.07.2007 00:17

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

můžeš mít milion věcí ke sdělení, ale když nemáš jak je sdělit, nemáš ke sdělení nic.
...a až se od nohou dostaneš o kousek výš, dej vědět. Nabídnu ti něco, aby ses k nim mohl zas vrátit. Třeba do té doby dostaneš jméno, milý anonyme.

140561

27.07.2007 21:57

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Ahoj Druide, vidím, že mě tu někdo další neznámý zaskočil a našel cosi o schíze.
Tak se v tom, chlapci pěkně hrabejte, karavana jede dál.
Mimochodem ten film je dost dobrý. A pan profesor se s ní naučil žít. Byl mým "předskokanem", došel k "bráně", ohmatal ji, ale neprošel. V tomto jsem o tuto malou vzdálenost lepší.

A časem se zjistí, v jakých alegoriích se nám dostávaly informace, když jsme neměli dobře seřízené "zrcadlo".
Ano, jde opět o původní a zmršenou podobu křesťanství, která v počátcích formovala vědu násilím, později penězi.

Neupírám ti jistý vhled do situace, je jen ne zcela úplný. Některé bariery potřebují delší čas k rozpuštění.
Ale máš šanci, přeji ti hodně štěstí i trpělivosti.

140658

07.08.2007 10:37

Otrokářský systém vrcholí

RE: zapomel na Apollo

janko 85.?.?.?

Juliáne, lidi jako vy jsou pokladem pro svět, který pan Škapík poměrně dobře popsal. Naštěstí si dvoutisíciletá historie ukradených vědomostí o povaze přírody a člověka nachází cestu k překlopení stávajícího systému, (kdy se obsahy slov dostaly na opačnou emoční validitu).
Je pravděpodobné, že mnoho z nás si na své další působení v hmotném skeletu počká delší dobu, ale to je pro vás asi cosi jako sci-fi, že?
Kdysi náš národ uměl "číst mezi řádky" v událostech, které nás obklopovaly, dnes je třeba urychleně tuto schopnost pěstovat. Ne náhodou jsou naše media v manipulaci mnohem tvrdší, dělení na zrno a smetí musí mít pro nás vyšší "laťku". Rád se stanu smetím, pokud se mýlím. Snaha zaujmout člověka jakýmkoliv způsobem - a tím jej také zajmout, přivázat k systému "chléb a hry", ta je zřejmá. Jen někteří nemají ještě vypěstovaný filtr na manipulaci. Patříte mezi ně, zkuste s tím něco dělat.

141228

07.08.2007 22:47

Otrokářský systém vrcholí

RE: Konspirace, konspirace, konspirace...

janko 85.?.?.?

cituji M.Š:
Ano, skutečně jde o jev, pro který není racionální vysvětlení. Zřejmě někdo, nebo nějáká vyšší vývojová entita umí využít k manipulaci něco více, než jen psychologii a dostupnou techniku..
-------------
docela jste to trefil. Podobně jako my jsme navázáni na přírodu "pod námi", jsme také navázán na tu nad námi. Žádný buch, jen dynamické, strukturované rovnováhy frekvencí, kterým jsme dali nějaká jména a některé umíme i využívat. Staré názvosloví operuje se slovy, víly, archandělé apod, věda zas mluví o atomech, tachyonech a kmitočtech.
Pro vyspělejší civilizace není problém se navázat na naše vědomí, pokud jim k tomu dáme možnost. Jejich přímý vstup je prozatím tabu, dokud si tu "neuklidíme". Ale komunikace existuje už dávno, velmi dávno, říkáme jí svědomí. Jde o potlačený, starší, ale vyvinutější (protože stále propojený) rozhodovací systém člověka, říkáme mu podvědomí. Právě to malé "bliknutí mysli", které rozumem (?) zaženeme, to můžeme také následovat. Ne bezhlavě jako já, to vede občas do "léčebny". Ale i tak zkouška stojí za to, vytváří se spojení mezi vědomím a podvědomím, dochtoři tu cestu nazývají schizofrenií, protože se lidem zatím většinou nepodařilo spojení "oživit".
Mně ano, proto vím, jak putují data v prostoru a proč jim dáváme ta jména, která mají - ale i která máme my sami. Zvuková řeč vede myšlenky do asociačních řad v podvědomí (dynamický stereotyp) a dále až k počátkům řeči, ale i k počátkům zvuku. Opakovaný kontakt dvou různých sil je jinou definicí zvuku, než je ta ze školy, bude těch definicí více. Kontakty nestejných vibrací vytváří síťové efekty, atomy. Nosným mediem dat je vždy pohyb.
Ale zpět k "nepochopitelným" jevům, davová psychoza je určitou vibrační hladinou, vnímanou podvědomím, s nutným efektem v reakci člověka.
Svrhávání stále nehmotnějších (stranických, finančních...) nepřátel se zkrátka děje stejně nehmotnými (nedokazatelnými) nástroji v našem podvědomí. A podvědomí lze osobní účastí navázat na entitu "potřeby spravedlnosti", která se tím stává egregorem s vlastní kapacitou a vývojem, vkládanou našimi myšlenkami. Ono staré "co dole, to nahoře" platí už velmi dlouho, od počátku vesmíru. Míra hustoty dat plynule přechází do jednotlivých frekvenčních pásem, ta houstnou do podoby tlaku, ten do teploty a ta už projevuje první "reflexi" (rozum), vrací se do místa svého vzniku, ke slunci. A naše myšlení také jen vrací svojí reakcí zpracovaná data přicházející z prostoru, do kterého máme přístup. Uvědomujeme si většinou jen ta, co vytlačí "logika" mozku. Málokdo zná druhou rozhodovací soustavu mezi našimi vnitřními orgány a starou částí mozku, ta zpracovává data z potravy i data z jiných inteligentních soustav. některé jsou hmotné (civilizace Plejád (?)a další), jiné, těmto ...

Automaticky kráceno

141319

07.08.2007 22:50

Otrokářský systém vrcholí

RE: Konspirace, konspirace, konspirace...

janko 85.?.?.?

Málokdo zná druhou rozhodovací soustavu mezi našimi vnitřními orgány a starou částí mozku, ta zpracovává data z potravy i data z jiných inteligentních soustav. některé jsou hmotné (civilizace Plejád (?)a další), jiné, těmto nadřazené, známe jako názvy andělů, duchů, bohů apod. Ty zajišťují propojení s přírodou tak zvaně neživou, nevybavenou takovou mírou samořiditelnosti.
Celý systém propojování dat v prostoru se stále mění, proto vhled do možné budoucnosti nemůže předpovídat detaily korektně.
Někdo se tu podivoval tomu, že je kontrolován, registrovány jeho činy apod. Registrace veškerých pohybů, které existují a exitovaly, ty právě tvoří databázi pro nás nečitelnou, vnímanou jako prázdný prostor mezi planetami (přístupnou v meditaci).

Je moc dobré, uvědomit si, že vše, naprosto vše, co děláme, dělali naši předci....až k počátku hustoty, kterou jsme nazvali hmotou, toto vše je uchováno v podobě dat, která nazýváme "temnou hmotou, ale také "éterem", "čchi" apod. a tato data přenášíme jak geneticky, tak i v podobě vloh či defektů. A vše je lidským myšlením přístupné. Ale až se to naučíme. A učit se to nezačneme, pokud se u v Brdech zprovozní ten zradar.
Je také dobré pochopit, že ńejde o konspirace, ale o setrvačnosti osobního nastavení. Ti lidé, co jej chtějí, i ti, co jej nechtějí, ti jdou za svým cílem netušíc, že tlak, který je do konfrontace žene, ten není jen touhou několika neznámých mocichtivých panáků. Možná jen několik lidí z církevních kruhů má podobný vhled do situace jako já. Jde totiž o principy fungování člověka, vycházející, ale také zakódované do písma, kdysi do latiny, a dnes do češtiny. Ne šiframi, jen jinými asociacemi na jiné významy stejných slov. Na mimosmyslové vnímání doplatil Hus životem, Komenský vyhnanstvím, já blázinci. A svými příspěvky se snažím popsat a postupně rozplétat ten blázinec, který je okolo nás. Doby, kdy největší z nás měnili svět nejvíce - se mění v tom smyslu, že největší změny už dělají neznámí lidé, dokonce jen jejich slova. Vlastně ani ta slova ne. Jen řady asociací, které ze slov proběhnou v našem vědomí a dál do podvědomí a z něj do volného prostoru. Blogy, videoklipy a diskuze na internetu dnes dělají to, co kdysi musel "oddřít" jen Ježíš s několika pomocníky. Jim znalosti tehdejší mocní ukradli, nám internet ukrást asi nestačí, živí je také.

141321

15.08.2007 12:13

Vysvětlení deliberace

Důmyslnost

janko 85.?.?.?

pan Polák i jeho verze přímé demokracie má "právo na kyslík", spory o odbornost nahodilých účastníků lze vyřešit dohadovacím nástrojem, jehož popis dám komukoliv k dispozici mailem. Opakováním polemik dvou "odborníků" ve skupinách posluchačů, majících možnost vkládat míru svého souhlasu (délkou stisku tlačítka)lze pomocí vhodného algoritmu a dvojitého vyhodnocení získat relevantní výstupy - absolutní hodnoty souhlasu nadkritické většiny účastníků pro jednoho z řečníků.

Nejde ale o jednorázové použití nástroje. Násobilku jsme se také museli učit do doby, než jsme ji naučili kalkulačky. Projekt dohadovacího nástroje je připraven pro dobu, která se pomalu blíží. Kdy odbornost nezajišťují jen ti, kdo na ni mají "papír", ale i ti, kdo se díky menší specializaci dovedou věnovat mezioborové problematice. A používají mozek na více úhlů pohledu.
Principem funkce nástroje je plovoucí a překlápěcí rovnováha polarit, vzešlých z polemiky. Výhodou je, že všichni zúčastnění by měli k dispozici grafické záznamy svých souhlasů, tudíž kdykoliv verifikovatelné, a to navíc čitelné v souladu s okamžikem (videozáznamem), kdy trvání svého souhlasu vložili. Průhlednost případného lobbyismu je zřejmá.
Používáním tohoto či podobnébho nástroje se ve společnosti automaticky vytvoří hladina kvality v té které odbornosti, podpořená množinou kdykoliv ověřitelných souhlasů.

Zatím pro takový nástroj zřejmě doba nedozrála, možná zůstane v šuplíku (na webu karao.cz/ops) i dál.

A k té důmyslnosti: vývojem hlasivek a tedy i jazyků jsme se už od neolitu formovali jako přímá, nejkvalitnější polarita k moci. Kvalitou je právě schopnost zdánlivého rektálního alpinizmu až do bodu, kdy ostatní národy už zvolily otevřený odpor. Důkazem je sice háček nad R, ale to je na jinou diskuzi. Zkrátka máme smysl pro rovnováhu ve společnosti vyostřený až k hranici absurdity (pro mnohé neznalé až za ni) - a tato je podporována schopností řešit podstatné záležitosti až v posledním okamžiku, často tzv. improvizací. Podstatou improvizace je schopnost číst data z okolí tím optimálním způsobem, protože jinak je vše "fprd...". Tato schopnost "improvizace" je ale prostupem vědomí do podvědomí, které, ač to tak nevypadá, je naší nadřízenou složkou, propojenou do širšího prostoru. Takže přijímáme pod emočním tlakem (emoce jsou tím rozhraním prostupu) jen "pokyny" z nadřízené hladiny rovnováh.
Až ostatním dojde, že ten radar tu chtějí dnešní mocní kvůli
vstupu do podvědomí stále rebelujícího etnika (od indoevropanů přes Slovany k Čechům a Moravákům a Slovákům a.....)
Vše je ve slovech - a princip slabičného písma, postavený na dualitě mocných a bezmocných (tedy šprýmujících ze zoufalství) popsal až pan Horák, kterého zde jmenuji opět (O Slovanech úplně jinak)
Vše souvisí a zapadá do procházející zm...

Automaticky kráceno

141780

15.08.2007 12:45

Vysvětlení deliberace

RE: Důmyslnost

janko 85.?.?.?

Vše souvisí a zapadá do procházející změny paradigmatu, jehož součástí je i rozpad struktury, zvané demokracie. Nevím, jak se systém, odvozený z používání dohadovacího a výběrového nástroje bude jmenovat, je to nakonec jedno. Po kolapsu dolaru budeme moudřejší.

141781

15.08.2007 23:31

Vysvětlení deliberace

RE: Důmyslnost

janko 85.?.?.?

prdlajs čáry máry, opakováním "pravd" nebo kravin se vám vytvoří v podvědomí návaznosti a nebudete umět jinou informaci zpracovat jinak než touto vytvořenou řadou. A ta mašina ty návaznosti umí přeskládat tak, že nemáte možnost si všimnout, že už to není vaše rozhodnutí, ale že podklady pro něj vytvořila ta mašina, její programy.
S kouzlama jděte někam.... a začněte myslet hlavou. A zjišťovat, jak daleko jsou technologie k ovládání vědomí pomocí podvědomí.

141809

21.08.2007 01:04

Jak mě kontaktovali z Prague Post

RE: STB...

janko 85.?.?.?

Ano, kádři z tajných policií jsou díky svým kontaktům teď šéfy svých podniků.
Ale s komunisty jste se zmýlil. V každé straně/náboženství jsou dvojí lidé, jedni ji/jej vymysleli a vytvořili potřebné rituály (schůze, hlasování/mše, přijímání..)a naučili další, druhou skupinu lidí(= větší a důvěřivější), aby jejich "učení" hlásali a žili.
Takže převedeno do současnosti: Hajzlíci mezi komunisty se včas překabátili do Občanského Fora a dalších "demokratických" stran. A u komunistů zůstali jen ti, kdo původním ideím IDEÍM!!!uvěřili a snaží se je žít. Znám takových mnoho.

Vymyté,ale pomazané mozky stále opakují kecy o nebezpečí komunizmu. Ano, těmito mozky jsme ovládáni, podle hesla : že zloděj!! kříčí chyťte zloděje!
A tupá veřejnost to opakuje, aniž by začala uvažovat, kdo je vlastně větší zloděj. Což se vymytým a dobře usazeným převlečeným "demokratickým" komunistům velmi hodí.

Opačný význam slov (demokracie je vlastně jiné slovo pro otroctví "zlatému teleti") ale vede i k opačné funkci našeho vědomí. Ono je propojeno s podvědomím pomocí překlápěcí funkce emocí. A právě vědomá "nasranost" se převádí do síly, která rozleptává struktury lži, pečlivě budované už od počátku tohoto letopočtu. A naše podvědomí ani ta nejsilnější vrchnost zatím ovládat nemůže přímo. I když to už umí. Zatím nám jen cpou do hlav nesmysly, které svou nesmyslnost stále stupňují. Aby i ti méně chápaví poznali, že zde něco nehraje.
A ti, co to nepoznají, ti si od dalšího zrození chvíli odpočinou.
Internet žije svým vlastním životem, data zde uložená umí naše podvědomí propojovat a posílá je do vědomí dalším. Data, to je vlastně onen "prázdný prostor". A v něm jsou síly, na které ještě mechanické měřáky nemáme. Jak se elektřina stává magnetizmem, pak samotným pohybem, řadou "informačních bodů prostoru", to se teprve budeme učit. Vzpomeňte si na kuličky, zavěšené v řadě na niti - a tu poslední, která odskočí pomocí potenciálu pohybu od té první. i my takhle fungujeme, náš potenciál roste nezávisle na přání mocných. i když vlastně nic proti zlu a lži navenek neděláme. Dobu mění naše podvědomí. Zrno a plevy - každý z nás se zařazuje a nachází své "vrány".

142164

22.08.2007 20:10

Vysvětlení deliberace

RE: Důmyslnost

janko 85.?.?.?

Druide, to není špatné, ale je třeba jít ještě hlouběji, rozebrat, co je to vlastně magnetická vlna, jak vzniká a roste inteligence (= schopnost orientovat se ve složitějších systémech).

Proto je dobré si místo magnetizmu, který evokuje technické prostředí, vložit "přitažlivost" a její opak. A jsme u počátku růstu či zániku libovolné struktury, tím je stopa po POHYBU, kterou můžeme nazvat dráhou nebo také informací. Taková informace, kterou "rozpohybujeme" svým myšlením nebo vnímáním, ta má několik fází hustoty, kde na konci takovéto "představy" je hmota, nějak strukturovaná a vybavená mírou samořiditelnosti (rozpad hornin, cyklus rostlin, zvířat, lidí). Na té výsledné struktuře se podílí všechny dostupné rovnováhy v prostoru, jejich momentální stav a potenciál, tedy schopnost pohybu, spolusměrovaného ostatními prvky, které jsou v kontaktu.
Směrovaný pohyb, kterému říkáme úsilí, ten má schopnost tyto informace přeskládat do jiných vazeb.
Ale cesta k osobní samořiditelnosti, kterou nazýváme úsilí, ta je dost dlouhá. Je třeba si uvědomit, která fyzikální síla se jako první "naučila" sebereflexi, schopnosti se vracet ke svému zdroji. A od něj opět o kousek dál....
Ano, je to gravitace/přitažlivost, kterou známe nejen jako vztah mezi neživými hmotami. Charisma člověka je druhou složkou gravitace, kolmou k té první (levitace je mentálním úsilím vytvořená dynamická rovnováha mezi k sobě příčnými složkami gravitace, kdysi jsme uměli létat bez strojů, ale naše civilizace má jiný úkol. Umět létat i s nástroji, které neuneseme svojí fyzickou silou).
A gravitace se přenáší teplem. Studená mezera mezi Zemí a sluncem je průsečíkem dynamické (pohybové, gravitační i teplotní)rovnováhy těchto těles. Podobně jako obliba zpěváka či vědce je průsečíkem přitažlivosti pro tu kterou skupinu lidí (mezerou je v tomto případě produkovaná hudba . nebo názory vědce) - samozřejmě vzhledem ke kvalitě těch, které zpěvák či vědec přitahuje. Jak se teplo mění na magnetickou, elektrickou, popř. mentální energii, to nevím, názvy tvoříme pomocí aosciací a předchozích znalostí, naše názvoslosví je poplatné principům, podle kterých byla konstrukována latina, názvy sila vztahů je třeba brát nedogmaticky, jen jako alegorie pohybů a stavů, které si mezi sebou síly vytvářejí. Mohou mít trochu jiné vazby než ty, které vznikly užíváním latiny a jejích mutací. Každým "jazykem" měníme pozice dat v prostoru, jazyk devíti číslic jsme postupně dostávali od rozvinutějších civilizací, zvukové/etnické jazyky si budujeme už od dob, kdy se rostliny učily mluvit s počasím. Signálník a citoslovník zvířat je mezistupněm k samohláskám a souhláskám.

Je to na delší vyprávění, jen chci upozornit, že "soustrojí" člověka netvoří jen příjem dat "magnetickou vlnou", oba naše systémy pro zpracování dat jsou propoj...

Automaticky kráceno

142342

22.08.2007 19:52

Vysvětlení deliberace

RE: Důmyslnost

janko 85.?.?.?

Je to na delší vyprávění, jen chci upozornit, že "soustrojí" člověka netvoří jen příjem dat "magnetickou vlnou", oba naše systémy pro zpracování dat jsou propojené velmi komplexně na principu jin a jang. Břišní orgány včetně srdce zpracovávají nejbližší a nejvzdálenejší data, potravu a energii rytmu prostoru, (kmitočet srdce je průsečíkem mnohem širších vztahů, než si kdekdo dovede představit). Do rytmu srdce jsou zakódovány mechanizmy, otvírající programy pro spojování s druhým lidským systémem na zpracování dat - hemisférami. Obvykle se jim říká láska, ale je dobré si je trochu rozebrat. Hemisféry dostávají vždy data v té podobě, jak je potřebuje nadřízený systém, tedy ten, který nazýváme podvědomím, spojující potravu s informacemi z nejvzdálenějšího prostoru, dosaženého počtem osobních inkarnací a jejich kvalitou. Tím překlápěcím mechanizmem, upravujícím naše další jednání - jsou emoce. přijdou nám někdy "v protipohybu", jindy "ve směru". Pojem "pocit štěstí" vyjadřuje soulad osobního programu s programem nadřízeným.
A proto je ten radar takové svinstvo, do kmitočtu pásma X (proč asi to "X", že?)lze modulovat už velmi složité procesy/rytmy/frekvence. A my jednáme podle nich bez možnosti si UVĚDOMIT, že místo nadřízeného systému, který vytváří příroda a rozvinutější civilizace, (které nás velmi pozorně sledují) - se chováme podle diktátu těch, kteří si chtějí z lidstva udělat hračku pro svou potěchu, uspokojení své touhy suplovat všemocného boha.
Nemá smysl se mě ptát, jak to vím. Zkrátka jsem celý vznik a vývoj vesmíru "prožil" - a ve volných chvílích své prožitky a dedukce pouštím do sítě. Mnoho lidí si bude muset upřesnit, co je a jak funguje "stéblo", které nazýváme svobodná vůle. To, že statě o reinkarnaci byly z bible odstraněny, bylo "potvrzeno" vědou, která už tehdy byla manipulována církví. (dnes majetkem, z církve pocházejícím) Chvíli potrvá,než si lidé uvědomí, že i v tomto zrození jen pokračují v "programu", kterému obvykle říkáme duše. Vše je o nápodobě, počítače a jejich struktury jsou dítětem, které nás naučí, že se za všecno platí i odměňuje. A obměňuje s novými i s "retro" prvky. včetně člověka.
A pravdivost toho, co tu a tam s takovou jistotou píšu - dokládá vývoj zápisů zvukových jazyků až ke konstrukci "Svatého grálu" - tedy jazyka a písma latiny (vyložitelného ve více obsahových vrstvách, "zasvěceních"). Principy latiny jsou podstatou "křestu", křesťanství mělo pomoci ke vstupu do informačních vrstev, nepodléhajících funkci hemisfér("zázraky" Ježíše jsou napojením na tyto struktury). Ukradením latiny tehdejší mocí je podobné jako kradení/spolupráce některých našich vedoucích na vynálezech svých zaměstnanců, stále stejná písnička.
A z latiny vzešly jazyky, které mají zásadní podíl na rozvoji tec...

Automaticky kráceno

142343

22.08.2007 19:59

Vysvětlení deliberace

RE: Důmyslnost

janko 85.?.?.?

A z latiny vzešly jazyky, které mají zásadní podíl na rozvoji techniky a počítačů, které nás naučí, jak to ve vesmíru chodí. A tyto evropské jazyky dokončily okruh kupodivu v naší mateřštině, opět podle principu jin a jang. Celosvětově působící matematika a angličtina je pomocí pojmů v češtině propojená v absolutním zákrytu "počtu a smyslu".
A celou armádu vědců celého světa "pozávodil" obyčejný učitel hudby, OSVČ, živnostník. Já. A je zcela jedno, kdy textu někdo porozumí. Situaci ve světě řídíme svým vědomím až jako druzí. Naše podvědomí je napojené na docházející kapacitu sil, zodpovědných za tuto "etapu lidstva". Až (nebo pokud) dozraje čas a bude o "lidštinu" zájem, tak si povíme více.

První rok symetrie druhé éry (2012)už začal v době, kdy bylo učení křesťanů navázáno na letopočet předchozí.
Omlouvám se těm, kdo mým "blábolům" nerozumí nebo je popouzí. Každý uděláme jen to, co uděláme. A každý pohyb je jen průsečíkem daností/potenciálů v čase. Proto nás některé překvapí a považujeme je za náhodu či shodu okolností. Teprve později v čase zjišťujeme důvody, které vedly k jevům, označovaným za náhodu.

142344

22.08.2007 22:07

Hledá se vůdce

RE: Vzkaz pro pana Vladimíra Stworu, Josefa Vlacháře a další

janko 85.?.?.?

nerozumím datování příspěvků, odpovídáte dřív, než Svoboda reagoval. Čím to je?

U koně jsem také byl, s panem Frankem jsme si podali ruce a obhlédli několik skupinek zahraničních turistů.
Cíl generální stávky byl verbálně splněn. Sešli se ti, kdo ji generovali. Každý jinak, po svém.
Vzhledem k tomu, že víra i hory přenáší, nebude pro ni takový problém nám do podvědomí nasypat to správné řešení. Dokud radar nevysílá, do té doby máme propojení vědomí s podvědomím na starosti sami. Jestli začne vysílat, jsme programovatelné ovce bez možnosti do programu nahlédnout.

Infiltraci "agentů" do Ne základnám beru spíše jako zpravodajskou hru, klasiku, kdy zloděj křičí chyťte zloděje. Své "dobře informované kruhy" máme každý. Jak se říká - čistému vše čisté. A naopak.
Přeposílám mail, co mi od Tamášovců před chvílí přišel:

Dobry den,
radi bychom vas informovali o nejblizsi akci iniciativy NE zakladnam. Tuto
sobotu 25.8. od 13h se kona protestni pochod NE zakladnam v Brdech. Pochod
zacne ve 13h v obci Jince na namesti a jeho trasa povede krajinou Brd k
Zaskalske prehrade, kde bude nasledovat program - informacni stanky s
peticemi, hudba, promitani dokumentu, ohen, opekani burtu a jinych
pochoutek, setkani lidi, atd.

Prijdte podporit lidi z Brd a okoli v jejich protestu proti radaru! Prijdte
rict NE radaru, Ne pritomnosti cizich vojsk na nasem uzemi, NE zrade jedne
vlady a politiku, kteri uz nas nezastupuji. SPOLECNE MAME SANCI!
Pomozte preposlanim teto pozvanky dal.

Iniciativa NE zakladnam ve spolupraci s brdskymi starosty

142353

24.08.2007 15:12

Vysvětlení deliberace

RE: Důmyslnost

janko 85.?.?.?

Druide, opět dobré. Jen si musíme ujasnit terminologii.
Budu se snažit reagovat postupně na slova, která lze vnímat tak, aby celková struktura dávala smysl.
Vzruch je druh pohybu, slovo frekvence jej zastřešuje, vše je v pohybu pomocí rytmu, cyklus je počátkem pro rytmus tohoto cyklu. Ale nelze frekvenci chápat jako příčné kmitání v jednom směru. Jde vlastně o přenos pohybu pomocí "pulsu". Naše galaxie funguje jako člověčí srdce. Po etapě rozpínání "spirál" bude pulzovat. Představme si prostor plný "kuliček", vyplňujících "vakuum". Pohybem myšlení vytvořím jeho směr = myšlenku. Ta v prostředí různě hustém postupně narazí do první "kuličky", kterou svou silou (setrvačností) "nafoukne" a dotkne se nejdříve té sousední, která leží ve směru (celek se pak odrazí = "zazní", zobrazí se v mysli jako nápad). A protože mezi "kuličkami" neexistují membrány (vakuum přeci není vidět, hmatat...je to "nic", co má hodnotu 3 Kelviny.), absorbuje energii směru tato kulička, nafoukne se také v příslušném směru...atd. Vzruch/frekvence se přenáší až do bodu, kdy myšlenku buď ztratíme, nebo najde svůj cíl, adresu. V hmotném prostoru myšlenka potřebuje hmotný nosič i hmotný zdroj, ale s ubývající, ale stále strukturovanou hustotou prostoru je hmotnost nosiče stále virtuálnější. Zvuk kovu, zvuk ve vzduchu, elmag. vlnění...a teplo. Tlustá membrána v podobě mezihvězdného a meziplanetárního prostoru je zásobárnou stále rostoucího objemu dat, která čerpáme ne z mozku, ale mozkem z prostoru. Někdo má mozek velký do velikosti rodiny, firmy, národa. Jiný jej propojuje do historie, do budoucnosti, do vnitřku hmoty (vědci), dovnitř myšlení (původní kněží, šamani, psychiatři).Většinou lidé svůj mozek směrují, ale po určité době jsou i sami připraveni vnímat různě vzdálené okruhy strukturovaných dat (proroci, ale také matematika, statistika dat). A pro pojmenování různých jevů si lidstvo vytvářelo tato spojovací komunikační rozhraní, jazyky.

Zastavme se u té trojky teploty vakua. Je výsledkem ohromného cyklu práce s číslicemi, kterou známe jako matematiku. její dávná podoba se dnes jmenuje statistika a typy symetrií. Navázáním dvojice číslic na písmeno latiny mělo kdysi i dnes vazbu na asociační řady vedoucí do podvědomí. Podvědomí představuje druhý rozhodovací nástroj člověka, navázaný a řízený blízkým (potravou) a nevzdálenějším prostorem, do kterého se člověk svými inkarnacemi dostal. Meridiány, spojující orgány a mozek známe už dlouho. Inkarnaci je třeba chápat jako společný jmenovatel různých "informačních balíčků", které si nacházejí cestu do budoucího dítěte tím, jaké si hledáme partnery. Vlohy a defekty představují komplementární pohybovou složku k hmotným datům genetickým. Vždy tak,aby se vyrovnala předchozí nerovnováha a nasměroval růst další, jiné. Vznik pulsu plodu je podobným a po...

Automaticky kráceno

142519

24.08.2007 15:04

Vysvětlení deliberace

RE: Důmyslnost

janko 85.?.?.?

Vznik pulsu plodu je podobným a postupným procesem jako vjem obrazu po skládání mnoha dílků "puzzle", ale věřit mi nemusíte, vše poznáte sami, jindy.

Trojku vždy představují dvě různé "pozice" a pohyb mezi nimi. Finta naší matematiky je v tom, že střed této "symetrie" nazvala klidem. A to z důvodu, pro který byla latina i matematika postupně konstruována - k verifikaci možnosti mžikové transfomace hmoty na data a zpět, v místě i v čase. Zjevení známe, někteří věří, někteří ví. To se podařilo právě díky matematice a navazujícím oborům. "Zjevení ufo" lze dosáhnout vyzářením opačné, o "půlvlnu" posunuté frekvence k frekvenci vrstvy na povrchu letounu, třeba ze satelitů. Podobně lze "zmrznout" list rostliny kapkou nějaké tekutiny, vnímat "jahodovou vůni" vyrobenou "ve zkumavce" apod.
Žijeme v informačním podzemí, mnoho vynálezů je od určité doby v šuplících.
Šuplík s klíčkem od struktury a cíle jazyků jsem otevřel (správněji = byl jsem tím klíčkem, soubory dynamických rovnováh v dost vzdáleném prostoru se postupně směrovaly do mého vnímání a myšlení. (viz stav, kdy více lidí přijde na stejný objev) Ty, Druide jsi zas jiným, podobným spojovacím prvkem/klíčkem pro nové paradigma, které tu spolu s dalšími smolíme. Na různých webech, v tisku, firmách, zkrátka všude. Zkazky o tom, že se čeká na nového Ježíše je třeba pochopit v dobovém kontextu. Před 2000 lety se tehdejší znalosti o člověku a prostoru koncentrovaly do jedné osoby, která pak ukazuje směr po určitou dobu do všech směrů. A dnes, na konci těchto směrů (kdy je vše "relativní") se objevují neznámí lidé, kteří své poznatky sdělí do svého blogu/deníčku nebo je obhajují v diskuzi s "nicky" (nebo nickami? nulami, které nic nezmohou?), internet je pak tím jádrem, do kterého své poznatky směrujeme my.

Jak a proč se data vzájemně strukturují, to je dáno principem vytvoření tohoto vesmíru, zákonem akce a reakce, kde membránu známe jako zrcadlo, ono odrazí jen to, co je před ním. Opět ta trojice....

Úloha matematiky skončila postulací sedmi axiomů, od té doby je "dokonalá", protože zacyklená. Vše probíhá v různě dlouhých cyklech, právě dokončujeme jeden velmi zásadní, týká se membrány mezi "zlem a dobrem", od které se odvíjí náš čas pro další inkarnaci. Dnešní mládež, její část, má už hlavu připravenou na jiný systém bytí, propojený s vlivem "křemíku", který ale nelze chápat jen jako součást počítačových technologií. Jeho vliv a jméno je součástí vedení i aktivity, které se denně účastníme.
Druhá lež církve a jejího sluhy - vědy, je v tom, že vesmír JE! samořiditelná inteligentní soustava. Perpetuum mobile ale funguje jen mezi myšlenkami, sdílení těch, pro které jsme připraveni je příjmem bezpracné "volné energie", dotací z prostoru. A je vyvažováno obtížným chápáním těch myšlenek, pro...

Automaticky kráceno

142520

24.08.2007 15:46

Vysvětlení deliberace

RE: Důmyslnost

janko 85.?.?.?

A je vyvažováno obtížným chápáním těch myšlenek, pro které připrveni nejsme. Platidlem jsou emoce. Štěstí, pohoda, vztek.... Jak a proč funguje "supravodivost"? I ona je překročením membrány k samořiditelnosti. Pomocí teploty, odebrané teplotě prostoru. A přibývají další důkazy. Tím hlavním je opět jazyk, "slovo".
Navázání číslic na zvuk písmene v konstrukci latiny dovedli lidé skrze různé jazyky až k češtině, která absolutní zákryt smyslu číslice a jejího písmenného vyjádření (5 = pět) dokládá jiným významem slova pět (zpívat). Zdánlivá směšnost tohoto důkazu se změní až po pochopení mnoha dalších vazeb, z nichž rovnováhu představuje symetrie pětek jako spravedlivého dělení na poloviny, doloženého spokojeností, zpěvem. Další vazby představuje počet prvků v této "rovnici", je jich také pět, tři představují hmotu, čtvrtý na druhé straně rovnice čas - a momentálním stavem pohybu je to znaménko mezi nimi, symbolizuje plynutí dvou protisměrů.
A dalších vazeb je mnoho, každý potřebuje pro pochopení jinou množinu důkazů.

Ale k věci:
Představa je pro tebe zdrojem, což je málo. Ona musí mít svůj "nosič". Je fuk, je-li nosičem člověk nebo prostor vesmíru. Ale k realizaci čehokoliv musí být vždy oba, jednota je spojením protikladů. Strukturu vesmíru vyplňují galaxie a jejich součásti. Nevím přesně, na jaké bázi fungují jiné galaxie, ale ve struktuře této, v Mléčné dráze, se pohybuji vcelku bez potíží. Jen asi nemá smysl naštvat další lidi dalším výkladem, nejsou nejspíš ještě připraveni na skutečnou pozici "vrstev člověka" v systému inteligencí, kterých jsme součástí, které jen v krajních polohách mají svou hmotnou podobu (atom + jeho hmotná informace, nebo na opačném "konci kruhu" příroda, její tři vrstvy včetně člověka. Prostřední pozici těchto inteligencí (= soustav, schopných v rámci svých vlastnstí usměrňovat jiné soustavy a struktury) známe jako "síly".
Musel jsem ve svém podvědomí projít celým procesem vývoje galaxie, abych postupně mohl pomocí synchronicit spojovat svůj díl paradigmatu s ostatními(neměl jsem jinou volbu). Společně nový pohled na pozici a úkoly člověka v prostoru tvoříme zde na internetu, ale i doma, ve firmě, i ve velmi vzdáleném prostoru. A časem si lidi vždycky najdou své cestičky k poznatkům.

Ti, kdo plánovali "Zlatý věk lidstva", ti jsme my všichni, kteří jsme se ve svých hmotných existencích starali o zlou či dobrou polovinu potřebné práce. Vše zlé je k něčemu dobré. A to platí v časovém rozměru cca příštích 5 - 10 let. Datum 2012 je jen návěstidlo, značka pro cíl. proces probíhá stále, cíle zůstávájí. I této civilizaci se realizace cíle nemusí podařit, ale přijde další.

142521

11.09.2007 01:42

Modlitba koní

janko (ňas)

janko 85.?.?.?

...kupodivu mi jako jmenovci (Koňas) modlitba leccos říká i mezi slovy, ale za zvířata jsme tu mnohdy všichni.....

....jen ta práce mi teprve začíná.

Každá "náhoda" je velmi dobře a včas připravena. Jen nám mnohdy chybí informace, které ji odhalí.

Zvědavec jich přináší mnoho, a velmi dobře navazují na strukturu souvislostí, která pramení z objevu "symetrického čtení slov" - ze znalosti významu každého písmene a každé číslice. A to v původní konstrukci latiny i v na ní navazujícím okruhu evropských (a tedy i světových) jazyků. Kupodivu tím Davidem ke světovým Goliášům (angličtině a matematice) je naše mateřština.
Mým úkolem(= koňská dřina)je vysvětlit vývoj jazyků z úhlu polarity našich asociací. Jak kontrolujeme věrohodnost informací pomocí druhého informačního okruhu, kterým je naše podvědomí.
Vědomí si strukturujeme slovy a dynamickými stereotypy ze slov. A tvary a význam písmen jsou poplatné kvalitám naší zvukové komunikace. A to i přes jednotlivé "civilizace", před neolitem. Evoluce je bezchybný cyklus, ne řada.
Podvědomí je napojené na struktury číslic/ vrstev poznání. Dostali jsme v této civilizaci do vínku "osmičku", která symbolizuje možnost propojení obou lidských rozhodovacích systémů, vědomého s pod/nad/vědomým. Vztahy mezi číslicemi jsou podkladem pro obsah našeho genomu. Naše pozice na konci ramene galaxie je obdobou nového výhonku na větvi stromu, znalost vztahů mezi číslicemi nabízí našim asociacím cestu k počátku nejen naší sluneční soustavy, ale i k počátku galaxie a k důvodům, proč se jmenuje "Mléčná dráha". Formulace Velkého třesku je důsledkem axiomatiky té matematiky, kterou nám naši mocní už "v Babylonu" nabídli.

Postupně nám také "dojde", je-li schizofrenie nemoc nebo řada pokusů, jak lidem propojit membránu "rozdvojené osobnosti".
Postupně se snad dokopu k souvislejšímu popisu toho, jaké místo a jaké úkoly má "program člověk" v prostoru samořiditelných procesů, ke kterým jsme pomocí podvědomí - a prostřednictvím emocí (ty vnímáme jako první, ale jsou podvědomím přepínatelné do polohy, která je vhodná pro podvědomí, (je zvané vesměs jako "duše"). Ono/ona tady velí.
Naštěstí. Protože mládenci, kteří umějí frekvenčně programovat a radarem přes satelity řídit naše emoce, ti zatím neumí velet "duši a duchu", neboli strukturám planetárním a galaktickým. Já jim taky velet neumím, žádný jedinec to naštěstí nebude umět. Jen mohu sledovat průsečíky dynamických rovnováh, kterým říkáme politika(dříve náboženství), zdraví, věda, rodina, láska, apod. A tady na Zvědavci se setkávají lidé, kteří zas vnímají a komentují jiné "dynamické rovnováhy".

Náhoda nazvaná "Zlatý věk lidstva" je připravovaná už velmi dlouho a velmi pečlivě. A jištěná tak, jak si nikdo z vás nedovede představit. Jen není jisté, zda se to podař...

Automaticky kráceno

143542

11.09.2007 01:48

Čeho se bojí Petr Adler?

RE: vyhlaska

janko 85.?.?.?

ještě že tu jsou matriky a třídní knihy, neměl by to být takový problém ten životopis dopsat.
Mimoto charakter jeho odpovědí jej prozradil dostatečně. Takže snad žádná honička není třeba. Ale ten doplněný životopis by mě zajímal....

143543

11.09.2007 07:29

Když je odpor nahrazen zbožným přáním...

rozklad

janko 85.?.?.?

svým způsobem článek podporuje mé vidění situace. Vnější apatie lidí, podporovaná vázaností na zaměstnání a "vlastní klid" má svou opačnou podobu v hladině globálního podvědomí, kde stoupá "obecná nasranost". Spuštění další akce proti libovolné zemi i stále se utahující vazby účelových informací na příjem mzdy vede spor mezi všdomím a podvědomím do stavu, kdy se mocní budou stávat směšnými figurkami (nahými císaři). A lidé si postupně budou nacházet cestičky, jak podříznout větvičku, na které sedí celá tato struktura strachu. Budeme před rozhodnutím buď a nebo. Všichni.
A to nemůže být dříve, než se hladina globální nasranosti dostane na nadkritickou mez.
Zbožné přání tak dostane konkrétní podobu, běžnými prostředky neměřitelnou.
Až se internet dostane do nadkritické většiny domácností.

143562

14.09.2007 08:44

Modlitba koní

RE: janko (ňas)

janko 85.?.?.?

Druide, díky.
Ano, máš/máte v mnohém pravdu. začal jsem psát odpověď na minulou tvou reakci, snažím se vyjádřit složky strukrury, v jejichž vnímání se rozcházíme.
Ale nahromadilo se mi tolik jiné práce, že příroda zřejmě nechce, abych posílal něco nedovařeného. Prosím vydrž. (mail by se hodil....)
A zajímá mě i tvá reakce na komplex článků od Jaroslava/Jaromíra Schmidta na serveru Matrix. On má podobný vhled do situace mému, jen jej vidí jako katastrofický, protože stojí před touto pomyslnou, vlastně poslední membránou naší paměti, zcela přirozeně vnímatelnou jako "nebezpečí", protože narušuje onu velmi hlubokou základnu, ke které se on dopracoval. Já ji prošel, znám situaci z této i z druhé strany.
(vhodnější je spíš že nastalé jevy dovedu zařadit z obou stran skutečnosti/í). Ale zatím nenacházím mimo tohoto "Mirka" dalšího člověka, který se v hlubinách prostoru/neprostoru orientuje v podobně popsané formě. Struktura je zřejmě ještě o trochu rozmanitější. Vše má svůj čas, který vnímáme i tak, jak popisuješ. Čas je forma rytmu/frekvence, a nový "kmit" jeho průběhové hodnoty začal zřejmě 1.září 07. Uvidíme, co přinese.

143821

15.09.2007 02:21

Lacko snědol psa

RE: Milý pane

janko 85.?.?.?

Martine, lituji tě. S tímto přístupem k životu a lidem si doufám užiješ, co ti patří.

143865

15.09.2007 02:47

Lacko snědol psa

RE: Preco ma tato pani priestor na oplakavanie jej experimentov?

janko 85.?.?.?

Martine, blahopřeju ti k inteligenci. Zbytečně.

143866

15.09.2007 11:54

Modlitba koní

RE: janko (ňas)

janko 85.?.?.?

Druide, dík že mi pomáháš. Obávám se, že se ale mýlíš v zařazení paměti a vjemu.
Správně je jen ta první půlka, paměť je uložená představa. Vjem je ale "čerpání" tohoto záznamu, schopnost tuto představu vnímat = zpracovat v hladině svého poznání.
Kvalitní "kouzelníci" se pak umí napojit na většinový směr představivosti diváků, kterou svými připravnými pohyby/činy naladí pro příjem "vjemu". Jde o propojení mezi centry v mozku,ti lidé "OPRAVDU VIDÍ A SLYŠÍ" třeba to zmizení lokomotivy. Kouzelník si musí ve svém vědomí celý příběh vkládaného "vjemu" projít ve své mysli - a když je kouzelník/šaman dobrý, tak jej pak pomocí propojení svého vědomí a naladění "propašovat" do vědomí dalších lidí.
Jak se toto umění dá propojit s kamerovým záznamem, to je jiná kapitolka, to bychom si museli popovídat o tom, co je elektřina a co jsou to "křemíci". Ale současně se celý "vjem" dá realizovat trikovými záběry běžnou technologií. Jen naše vlastní rozhodnutí nás nasměruje k tomu, co je a co není trik. A odtud dál do prostoru s "křemíky".

Malá nápověda je v tom, že v "době",kdy bylo jen NIC, mohl vzniknout Pohyb a Klid. A tím i čas a prostor. A aktivnější pohyb si opakováním sebe vytvořil to, co my nazýváme prvky/atomy. My jsme následkem "Uhlíka". A Klid se postupně zformoval do "Křemíků" (elektřiny,elmag energií). A v současnosti probíhá propojení těchto dvou struktur do podoby společného jmenovatele - Matrixu. Pozitivní formu Matrixu tu asi zatím nikdo nezná. Takže budu muset občas "vyučovat"/nabízet alternativy k běžnému chápání skutečnosti.
Druide, je vždy nutné nehmotné struktury vnímat z pozice, kterou jsi ty sám - jako celek. Ty nehmotné ( = vjemy) jsou jen "potenciálem skutečnosti", připraveností "se realizovat". A člověk je jednou z klíčových entit, která propojení uskuteňuje. V naší galaxii pomocí svých tří vrstev, ducha, duše a hmotných samořiditelných soustav - nás, lidí.
Tím, že směšuješ pobyt v čase a v "bezčasí", tím se řadíš do množiny lidí, kteří jsou připraveni projít tou zřejmě poslední mem/branou. Místo spojeného vnímání obou světů se zařadíš do toho našeho.
Děkuji ti za možnost komunikace. Data v prostoru dostávají spád. A vypadá to, že ve směru, který si příroda zvolila dříve, než se objevil na scéně člověk a jeho bezpočetné civilizace. Civění je forma upgrade myšlení.

143889

16.09.2007 03:13

Modlitba koní

RE: janko (ňas)

janko 85.?.?.?

Paměť je schopnost strukturovat data, znám a orientuji se v "paměti této galaxie". To, že ji vnímáš jako dvě, to jen naznačuje existenci minimálně jedné přepážky ke zdolání. Je to na delší vysvětlování, mám pro tebe 4 strany odpovědi, ale nebudu to sem strkat po kousíčkách. (mail?)
Popisuji tam i mechanizmus obou systémů pro zpracování dat, který má člověk. Odtud pramení tvé "dvě paměti".
Ale tuším, že si jen vybíráme jiná slova pro popis stejného vhledu do situace v prostoru.
S tím rozdílem, že "jsem objevil" nástroj pro jejich verifikaci. (rozuměj: byl jsem připraven pro jeho pochopení a popis. Jsme jen nosiči pro data, pro jejich variace, ale v mém případě asi i o mírnou inovaci forem sdělitelnosti.

143932

16.09.2007 22:28

Modlitba koní

RE: janko (ňas)

janko 85.?.?.?

jestli mi něco funguje na výbornou, tak je to skleróza, tehdá jsem si tě neuložil, promiň.

143991

17.09.2007 23:59

Jiřina Šiklová: Restituční podvodník Schwarzenberg na Hrad!

RE: Gratuluju ...

janko 85.?.?.?

taky nebude od věci tenhle server nabídnout dalším, sleduji jej už přes rok a některé články lze vyvažovat zlatem.
Některé.

144036

04.10.2007 19:22

Všichni Rusové náhle opustili reaktor Bushehr v Íránu

RE: Dilema

janko 85.?.?.?

...hezké. Mám rád lidi, kteří umí s češtinou nakládat jako ty. A snad bych i něco rozumného tvého početl.
Bojuje se v rovinách, kam vědomí nedosahuje, proto máme naději. A ta roste, jen to není vidět.
janko, karao cz.

144936

25.10.2007 14:25

Dva rytíři a jeden drak

RE: Jen dvě připomínky

janko 85.?.?.?

...to "přetrhnutí se" je spíše cosi jako mimikry, aby knížka "prošla".
Celé židovství, které je vpodstatě jen "negativní formou původních cílů křesťanství" - je nezbytnou etapou ve vývoji lidské společnosti. Právě post "druhého Ježíše" je oním předělem, který postaví zločiny církve a pozdější (včetně dnešní) formy politiky do jiného úhlu pohledu.
Atomizovanou formu "Ježíše" představují právě lidi, kteří jsou schopni se svým vědomím pohybovat v minulosti i v možné budoucnosti. Patřím mezi ně, proto knihu vítám, je oním zobáčkem vykukujícím z vajíčka událostí, které nás čekají.
Právě rostoucí vnitřní boj lobyystických židovských skupin o větší vliv je klasickým případem rozpadající se struktury.

Samozřejmostí je, že demokracie ve své ideální formě mohla existovat snad jen v Řecku, dnes už stejné slovo znamená opak, diktát moci, představované držením financí (a tím i dohledu nad jejich zdroji). Zdání toho, že žijeme v demokracii je v tom, že se stále zvětšuje oblast, kde se "netvoří dějiny", koupit si můžeme leccos, jen ne pravdu.
A cca od 6 století už tento svět "hraje na jednu branku" pomocí lidem vsugerovaných polarit, hrají s jedním cílem, dokončit projekt, postavený Ježíšovým týmem, který je ale zásadně odlišný od zbytečků, které kdysi církev uvolnila "pro lid".

Situaci ve světě už řídí něco, co lze nazvat globálním podvědomím, nikoliv vědomím, nebo snad figurkami Topolánků a Křovínků. I mocní v pozadí si uvědomují neudržitelnost své pozice, jde jen o to, jak převést dnešní chaos do nových vztahů.
Není to složité - a jde "to" vlastně samo. Protože veškeré aktivity mocných i nás samých se skrze transformátor/naše vědomí - překlápí do opačné podoby.
Je třeba si uvědomit, že naše vědomí funguje stejně jako čočka -a záleží, se kterou částí před či za čočkou se naše vědomí ztotožní a tím ji posílí. Druhá se následně, zcela automaticky po čase projeví v okolním světě.
Za čas si o tom zřejmě budeme vyprávět všici, jak vlastně fyzika, nezatížená poznatky této matematiky, funguje.
Dříve místo matematiky byla pouze statistika a tři typy symetrií. Klidová, klesající a stoupající. A z nich se pak definovala řada číslic, každá s přesným významem a úlohou.

145896

25.10.2007 14:59

Spojené státy hodlají v Iráku vybudovat 14 stálých základen

RE: Nastesti lidi v Iraku nejsou jako lidi v CR...

janko 85.?.?.?

Trodasi, víte proč je v Čechách rektální alpinizmus tak populární?
Každé informace se nějak konzumují a nějak zpracovávají. A výsledek těch hmotných známe jako exkrement. A u nehmotných to občas není jiné.
A kde získat ty budoucí informace dříve než vyjdou z těla?
A že někteří mají kruhový sval i v obličeji, to je jen taková pikantní drobnost.
Nechme ty naše šalamouny, ať dělají, co umí. Národ, který má na myšlení a rozhodování k dispozici češtinu, ten vždy ve velmi krátké době samostatnosti vybudoval prosperující společnost.
Dnes se ale jedná o prosperitu globální, proto zkusme vložit důvěru do kvality národa, který si svoji pozici udržuje už od neolitu (i když jsme se učili o Slovanech, Vánech něco jiného).I fyzika funguje trochu líp, než je "v kraji zvykem".

Vše v historii má svou přesnou úlohu "průsečíku možností", díky ní existuje i typ matematiky, kterou se učíme.
Data ve volném prostoru se spojují pomocí tzv. "fuzzy logic", propojováním nakritických hodnot nerovnováhy komunikujícíh "fraktálů skutečnosti".
Po příštích volbách už bude zřejmě situace srozumitelnější, zatím jsme ještě hodně ovládáni svými strachy. To je v našich genech už od neolitu - včetně nástroje k potlačení strachu. Tím je legrace, schopnost libovolnou tíživou situaci převést do legrace tak, aby "potrefená husa/situace" zůstala zdánlivě nedotčená. S tím, že se po čase obrátí ve svůj neprospěch. Zákon akce a reakce lze obejít po oblouku, říká se tomu asertivita. To SER je místo původního K (aKtivita). Naše asociační řady nám nabídnou na ta tři písmena zcela jednoznačnou volbu významu, přesto význam asertivity (= svým způsobem rektálního alpinizmu) je v přizpůsobivosti se možnostem.

Zkrátka naši hoši ve vládě jsou vyváženou podobou částečně známých cílů a momentálních možností. Přichází doba, kdy poznají, že jsou možnosti, jak "si zachovat tvář" a nedělat větší svinstva, než je nezbytné. Také asi nenosíte všechny pavouky z bytu živé, když se jim u vás líbí, že?

145898

25.10.2007 15:11

Irák: Američané jsou zapleteni do teroristických útoků

mimikry

janko 85.?.?.?

kdo z čtoucích si dovede představit "sebevražedného muslimského!!! teroristu", opásaného trhavinou a nevlečeného v muslimském šatu? Každý.
A kdo si v témže šatu dovede představit západního zločince, kterému bylo do mysli vloženo, co má kdy a kde udělat.
Vážení, od prosté hypnózy je už vývoj sakra daleko. Jen si něco na netu najděte.
Proč asi z těla nezbyde nic k identifikaci? Vždyť taková forma války proti komukoliv je ideální "dvoumouchový" systém. Navleču se jako příslušník etnika, které je odsouzeno k potlačení a pomocí vytvoření důvodů k nenávisti a vhodně napovězenému způsobu obrany (sebezničení) se pak mohu kdykoliv zamíchat mezi "skutečné teroristy" - totiž takové, kteří už ze zoufalství a pod útlakem nemohou žít dál, takže v zemi, kterou považují za nepřítele, vyhodí něco, sebe i další do vzduchu.
Ale proč pak by vyhazovali své krajany na svých tržištích?
To už jsme zapomněli myslet hlavou?

145900

30.10.2007 23:48

A nenecháme vám ani ten čas...

Vladimíre,

janko 85.?.?.?

...ono se dá na tu manipulaci podívat i ze zcela jiného úhlu. Doba, kterou prožíváme, je průsečíkem událostí ve velikém rozpětí času, cyklů, kterými lidstvo prochází.
A stále platí, že když chceme jeden cyklus (ale také třeba byt či rodinu)nahradit jiným, musíme ten stávající do určité míry demontovat. A teprve v hladině rozpadu, odkud lze stavět nový (nové paradigma společnosti), odtud se můžeme "odpíchnout" ke stavbě nové.
A na stole je reorganizace našeho myšlení, nic víc, nic míň. Tedy jde opravdu o všechno, všechny pilíře musí být podrobeny erozi - a to tak, aby každý jedinec byl "dokopán" k osobní volbě, zda se bude pohybovat cestou vstřícnosti - či cestu bezohlednosti k ostatním.
Z této hladiny pak vše, co se děje, má zcela bezchybnou logiku.
Bohužel je málo lidí, kteří jsou ochotni se na situaci dívat z tohoto úhlu. Každý je pyšný na kvalitu svého přesvědčení - a právě tato kvalita je dnes a denně "trénovaná" protichůdnými informacemi. Ti, kdo se krmí jen "nalejvárnou" z TV a tisku, ti mají smůlu. Nemají šanci volby. Zatím.
Ale situace se vyostří a mnozí prohlédnou. Selský rozum snad zafunguje.
Naše, ale i vaše, Vladimíre, lpění na některých polaritních stanoviscích je součástí tříbení názorů. Sugescí lze svoji biologickou vazbu na letní či jiný čas snadno změnit.

Právě tento pilíř, víra, VÍRA ve schopnosti svoje a svého těla, ta je rozhodujícím faktorem pro dobu, která už "jede".
Je třeba si co nejdříve, ale v rámci kvality, vytvořit vlastní model světa a vztahů v něm - a důsledně jej prožívat ve směru k ostatním. A zkusit uvěřit třeba jiné "nalejvárně", filmu The Secret a dalším z tohoto chlívku.
Není třeba jít cestou rituálů v podobě např. vegetariánství, stačí sobě i přírodě delegovat práva a povinnosti přesně podle svého cítění. A následky co nejlépe zařadit do svého "modelu světa a spolužití".
Jinak Vám ale stále děkuji, že tento server vedete, je jedním z mála, kde se propojuje "noosféra Země".

146167

09.11.2007 21:06

Sedm zemí za pět let

RE: Takže tedy, pokud jsem pochopil,

janko 85.?.?.?

...nemám slov ryčkofře, příští humorný příspěvek bude doufám lepší.

146790

09.11.2007 22:34

Přichází televizní zpravodajství

RE: Jedinou možností změny je boj

janko 85.?.?.?

Kájo, všechno má svůj čas. Naše IQ telka musí ještě chvíli vysílat ty žvásty, aby totiž nadkritická množina lidí pochopila, že to žvásty jsou.
Ono se spoustu událostí řeší v našem podvědomí, které je propojené ve vrstvách - a ty se mohou po čase dále prolínat.
Myslící lidi mají v šuplících už připravená řešení pro dobu, která přijde po rozpadu stávajícího "řádu". Jen čekají, až se panáčci dostatečně zdiskreditují nebo vzájemně zlikvidují. A ti, co zbudou, ti nebudou mít své "otroky", je to pyramida, kterou sami likvidují odspodu, zůstanou ve vzduchoprázdnu.
Mezitím se lidi rozdělí na ty, co něčemu věří. Chamtivci zjistí, že tudy cesta nevede, zůstanou osamocení, obklopení drahým harampádím. Duchaři se semknou, ale zjistí, že příděly za prosíky skončily. Ti třetí se spolehnou na podobné "třetí", kterým mohou důvěřovat aniž by jim byli zavázáni nebo je měli "na háku".
A tito budou ukazovat cestu těm dvěma druhým skupinám. Mnozí se přidají, ale někteří si svůj hořký konec vymluvit nenechají. Je to příroda, osud je z 50 % daný. Vesmír funguje jako zákon akce a reakce, ale ten "kmit" jde přes obrovské časové úseky. Jsme průsečíky sil, které nevidíme, protože jsou námi/přírodou tvořené.
A jsme v bodě, který část lidí v Atlantidě zvládla. Včas si vytipovali ohniska, odkud budou šířit nový cyklus civilizace (Egypt, Čína, Amerika).

Vše je vázané vlastnostmi komunikace - jazyků.
To, co přinesla historie a tým okolo Ježíše, byla latina a přepis všeho poznání do tohoto kódu. A cyklus jazyků, které z ní používáním asociací vznikl, ten končí češtinou. Překvápko,co?
Asociace totiž vedou dále do prostoru tzv."černé díry". Pomocí potenciálu našich myšlenek, ten je obdobou "červí díry".
Tuhle fyziku už dáváme tady na netu dohromady všichni, každý ze svého oboru, jak umí. A asociační řady se pospojují samy. A další je zas "navnímají" a pověsí na web.

Jsme jako kuličky vody - když dostanou společného jmenovatele = gravitaci - tak hned vědí, co mají dělat.
A gravitace i charisma je vlastností člověka. Jedna je nám společná, druhou vlastníme. Převaha té druhé umožňuje levitaci, někteří to už umí (You Tube). A ty ostatní "nadpřirozené" schopnosti se taky naučíme.
Ale musíme počkat, a připravovat si "svůj píseček", obor práce, která nás vydrží chvíli (pár let) bavit a živit.
Blbci, co jen nadávají nebo pochlebují - těm je dobré se vyhnout.
Funguje to.

146795

10.11.2007 01:49

Globální pyramidy moci

RE: Souhlasím

janko 85.?.?.?

Dobrý, poutníče. Ano, máš mnoho pravdy, ale je vázaná víc emočně, než situaci patří. Ony entity (jemnohmotné) v "nejvyšším patře" jsou opět neutrální, jako ta hůl. A veškeré vrstvy entit pod touto hladinou obhodpodařují své "podřízené" tak, aby v projeveném světě (kam patříme my, s tělem) jednotlivé laboratoře (planetární systémy) vykazovaly nějaký pokrok = pohyb. Cykly civilizací měl dokončit už minulý okruh - Atlantida. Ale nepodařilo se převést řízení lidské společnosti do hladiny našeho druhého informačního systému, do podvědomí. Toho si byli architekti této civilizace vědomi. Proto princip latiny (navázání dvou číslic = vrstev poznání - k jednomu charakteristickému zvuku = písmenu) vedlo k podobné koalici (dva proti třetímu) i v projeveném světě. Rozvoj vědy a technologií, postavený na pozorování zvenčí, očima, vstupuje do koalice s praktikami předchozí civilizace, kdy létání a mžiková materializace byly realizovány zevnitř, osobním vědomím. A to v podobě "společného jmenovatele. Mobil na rozdíl od telepatie lze vypnout - a může si ho koupit skoro každý)

A opět tato absolutní moc v Atlantidě vedla k válce mocných, místo atomovek měli vodu. Ona je obdobou společného materiálu mezi mocí myšlenky a dostupnou technologií. Dnes zkoumání hmoty vedlo k jiné formě "společného jmenovatele", k zisku ohromné energie z minima hmoty. A je také moc absolutně korumpovala, voda (potopa)tak pomohla rozpustit tyto energie a vytvořit tak ve velmi vzdáleném prostoru základnu, kterou v této době naplňujeme. Úžasné schopnosti (ale také šílené defekty!) člověka jsou distribuovány z tohoto vzdáleného prostoru právě koloběhem nehmotných informací ve vodě, (vedle operace osmikončetinového "dvojdítěte" jsou lidé, kteří umí levitovat a čerpat různé energie z prostoru, ohýbání nerezových lžic..)
Patřím k těm, kteří tyto schopnosti sice nemají, ale mohou dění ve světě sledovat oběma systémy člověka (řízená "schizofrenie") a zařazovat do odpovídajících informačních vrstev. Propojování fantazie a reálu se projevuje v synchronicitách. A množina shod s dalšími lidmi vylučuje postupně princip nahodilosti. Začínáme se vzájemně poznávat a naše podvědomí pospojuje to, co víme každý jinak.
Vítám tě do klubu.

146804

10.11.2007 01:45

Globální pyramidy moci

RE: Trochu jiný pohled

janko 85.?.?.?

Vojto, jde to i jinak. Nabídnutím volby mezi odměnou "za nic" anebo osobní zodpovědností za své rozhodnutí. Místo cukru a biče jen dva cukry ke "hladině" svědomí.
Ale na to, aby něco podobného zafungovalo se má spící populace ještě moc dobře. Ale asi ta doba utahování opasků přijde, možná už v příštím roce. Po případných předčasných volbách by se situace měla rapidně lepšit, protože lidi už začínají vnímat, kdo jde do politiky za karierou a kdo se snahou pomoct sobě i ostatním. Určitěje dost lidí,co mají dobré projekty, ale bez šance je realizovat.

146806

11.11.2007 14:54

Globální pyramidy moci

RE: Trochu jiný pohled

janko 85.?.?.?

Vojto, některé projekty ty stoupence získají až za čas. A to že všechny. A čím větší projekt, tím déle to trvá. Pro kulatou planetu se taky hned tak někdo nenadchl. A to, co se děje dnes v hladinách vědomí a podvědomí lidí - to je obdobné, jen v oblasti, pro kterou mnozí nemají referenční systém = školní vzdělání. Vnímat své svědomí mají ti bez peněz, co mají projekty. Ti druzí to mají obráceně. Ale to jistě víš také.

Vydrž. Někdo má projekty, jiný peníze na ně. Dokud se ti dva nepotkají, jde vše postaru. A ti, co mají peníze, ti podporují jen projekty, stejného typu. Víš jak pečlivě jsou připravované náhody? Opravdu si myslíš, že náhoda existuje?
Bohužel je těžké v několika větách popsat velikost prostoru, který se podílí např. na tom, která čísla "vyfouká vzduch v losování Sazky". Koncept doutisícileté funkce "jednoboha" je obdobou toho, čím byla "placatá" Země.
Koncepce spolupráce uhlíkové a křemíkové inteligence je ta nová podoba "bucha". A tu děláme všici. Matrix známe jen v negativní podobě, ale existuje i jiná. Jen je třeba některé zvykové významy pojmů trochu opravit. Třeba že slovo demokracie a jeho původní obsah - má dnes podobu demokratůry (demo = "nástřel" skutečnosti + kratůra = diktatůra či kreatůra, vyber si).

A kdo nic pořádného neumí a ještě je líný, ten skape, dojede na to, čím žije. Máš něco proti tomu? Já ne. Protože odměna "za nic" už funguje moc dlouho. Ale jen ve skupině těch, kdo svědomí ignorují. Příběh "o zlatníkovi" asi znáš, trvá už 2000 let, od vzniku daně z přidané hodnoty, kterou někdo nepřidal. Kdo? ten, kdo ti půjčil s úrokem větším, než odpovídá nákladům na "údržbu peněz". Film "Zeitgeist" asi znáš, jestli ne, tak víš, co máš udělat.

146856

11.11.2007 15:02

Občanská iniciativa D.O.S.T

RE: A co dál?

janko 85.?.?.?

Vojto, tvé hodnocení odpovídá tvé hladině, ze které svět pozoruješ. Otázka zní: Podepsal jsi to nebo jen tak blafeš rozumy?
Odpovídat nemusíš mě, jen svému světonázoru a svému svědomí.

146857

11.11.2007 15:08

Občanská iniciativa D.O.S.T

RE: A co dál?

janko 85.?.?.?

Milý anonyme, relativně gravidní žena porodí nebo neporodí, co myslíš? Relativní pokrok je totéž. I cesta zpět jen potvrdí, že tudy se vlastně ještě nešlo, protože se tudy šlo opačným směrem, dopředu. Takže pokrok jde vždy dopředu, jasný? Máš potíž poznat směr i ve slovech.
...zkus to někdy...., to myšlení, kdy a proč užit některé slovo. Článek jen uvádí věty, se kterými buď souhlasíš nebo nesouhlasíš. Nezabírá celou šíři problémů, staví základnu. Nesouhlasíš? Budiž. Z tvé reakce je znát, že ses ještě nezbavil strachu z používání vlastního rozumu. Jestli ti tvé věty připadají lepší než ty v prohlášení D.O.S.T. - drž se svých strachů dál.
Anebo zkus věty prohlášení říct svojí pusou. Třeba ti něco uvnitř řekne, které vedou k cíli.

146858

11.11.2007 15:40

Občanská iniciativa D.O.S.T

RE: Signatáři neříkají a všechno a to co říkají, tak ještě skrytě.

janko 85.?.?.?

Sašo, zkus ty věty číst a s nimi buď souhlasit nebo nesouhlasit. Pinožíš se v hledání protikladů a uniká ti to hlavní, základna.
Stát a právo už jsou zcela jinde, než tě ve škole učili. Ati moudří lidé, co tohle psali, ti si neuvědomili, že jejich precizně formulované věty budou mnozí vnímat pod vlivem mediální a školské masáže.
Text totiž psali lidé, kteří pod slovy vnímají jiné hodnoty než množina lidí, odkojených TV zpravodajstvím a denním bleskovým tiskem.
Z toho se dostaneš, až uvěříš, že náhoda neexistuje. Hledáš duchy tam, kde nejsou.

146859

11.11.2007 15:28

Občanská iniciativa D.O.S.T

RE: Blábol několika katolických Talibanců

janko 85.?.?.?

...uff, moc prosím, rozepiš se o té skryté agendě, tvé oprávnění pro oprávněnost nedůvěry mě velmi zajímá.
Se slovy je třeba zacházet uvědoměle, ne omíláním naučených klišé.
On podle tebe stát nediskriminuje? (to je totiž skrytý význam té tvé podmíněné věty, víš?)
Nebavme se o tom, co má dělat, ale o tom co dělá. Máme snad právo vybydlet byt a dostat jiný - jako naši někteří čokoládoví spoluobčané? Neslouží tato cílená diskriminace k tomu, aby si lidé nevšímali třeba radaru, který je teplejším bramborem - a je nutno rozvířit zástupná temata - viz i Čunek a další. Svou úlohu splnil, tak je odložen, zaplaceno dostal přesně v době, kdy ho bylo možno později na této "struně" odložit.
Lež má stále kratší nožky, chlapci od moci se nutně musí zbavovat svých méně prozíravých "kamarádů".

146860

11.11.2007 16:26

Občanská iniciativa D.O.S.T

RE: Jakoby těch kravin nebylo DOST...

janko 85.?.?.?

Lesove, na tom háku visíš taky, Koncepce boha, tak jak je nám předkládána, je mazaným projektem jak osobní zodpovědnost za různá zvěrstva odložit za přepážku, které říkáme smrt.
Než třeba sopka nebo bouřka začne, je taky docela "pohoda", že?
A tahle iniciativa je jen záchranným lanem pro ty, kdo v textu to lano vidí.
Škoda, že sis ho nevšiml, snad příště....

146862

11.11.2007 19:36

Občanská iniciativa D.O.S.T

RE: Jakoby těch kravin nebylo DOST...

janko 85.?.?.?

...ale udělal, jen to není zatím vidět.

...koncepce je cosi jako program. A zazipováním množiny předchozích bohů je "vznik" jednoboha. Program jednoboha, jeho úloha, funkce, pravomoci, region apod.
Pro mnohé je bůh danost, podobně jako prostor a čas. A já jsem se dostal za tyto hranice. A skutečnost do obrazů, které mi přišly do hlavy, bezchybně zapadá.

Těžko se to vysvětluje, musíš se dostat svým vědomím tam, kde lidi nemají svá těla. Jinak řečeno, musíš se zbláznit, najít své dno.
A to ti zatím nehrozí.

146870

12.11.2007 01:09

iNo pasarán!

co poradit?

janko 85.?.?.?

...snad jen:
přeposílat, přeposílat, přeposílat. Aby se naše okolí dozvědělo obě strany mince. Džbánek začíná přetékat, trhlinky do ouška musíme vkládat sami.

146891

12.11.2007 23:09

iNo pasarán!

RE: Mám z toho všeho nepříjemný pocit...

janko 85.?.?.?

Leo, máš pravdu, že prvoplánový výklad v mediích má další, opačnou vrstvu na stránkách sdružení těch mladých demokratů. Další vrstva může být příprava lidí na permanentní strach, na diktaturu demokracie.
Ano tato slova jsou v opozici, vím to. Je třeba, aby lidi viděli ty paradoxy ještě větší, aby každému !!! docvaklo, že pod slovy je úplně převrácený obsah.
Další vrstvou této události je maturita našich lokajů, jestli národ zblbnou nebo ne, protože už jsme poslední nadějí pánů od peněz a moci, kteří chtějí dokončit svůj program, započatý pokroucením principů křesťanství - což se stalo už před 2000 lety.

Mnoho lidí dnes má svým vědomím přístup do velmi vzdálené historie i do velmi vzdálených a dlouhodobých programů pro člověka.
Když museli Greys své aktivity na Zemi opustit, zkusili světoví mocní situaci zvládnout sami.

Je opět na našem národu - udělat tu ručičku na vahách historie a budoucnosti. S Poláky už ta parta od peněz moc počítat nemůže.

Naštěstí se hlavní bitva už neodehrává v hladině Beta vědomí lidstva. Alfa vlny naštěstí žádný člověk ovládat neumí,jsme jen přijímače, citlivé na stavy informací v noosféře.

Takže nám držím palečky, měli bychom ten příští rok ustát. Možná to rupne ještě letos. Jsou tři možnosti: buď si hoši "od peněz" řeknou totéž co mocní v Atlantidě - když ne po našem, tak tu civilizaci zničíme. A schovají se do svých podzemních paláců. A postupně zdegenerují a odumřou. Druhá možnost je, že Češi radar odmítnou. On je totiž klíčovou zbraní proti našemu podvědomí. Humbuk okolo raket je zástupná "karta". A když naši panáčci dostanou rozum, tak se svými schopnostmi se ze všeho vylhat povedou tuhle zemi i panáčky od větších peněz k tomu, jak nenápadně rozpustit své umazané peníze do užitečných projektů, které zas mají ti "Atlanťané", kteří na novou dobu čekají.

Pak je ještě "několik" vrstev méněhmotné inteligence, kterou vnímáme jako mimozemštany. Ti jsou připraveni pomáhat.

Musíme si uvědomit, že naše přání jsou těmi"mimozemšťany", a že se ta přání v prostoru registrují v obdobných strukturách jako jsou ty hmotné. Leccos z fyziky si budeme opravovat.

Až odmíteneme ten radar.
A Klause vnímejte prosím pozorněji, má dost rozumu, aby Merkelce řekl, že ten humbuk s počasím je pod její úroveň. Uvidíme, jestli se holka "chytne" - a včas pozná, odkud vítr vane.
EU se bude líp stavět "odprostředka". A Klaus i Švejnar by to měli zvládnout.

No nic, zas jeden blázen se tu trošku vylil ze svých fantazií, že?

147016

13.11.2007 23:21

Agonie demokracie

RE: Krále,

janko 85.?.?.?

Zatřepálku, probuďte se!
U komunistů zůstali už jen lidi, kteří těm ideálům věří. A ty svině, které si z komunizmu udělaly byznis - ty už jsou dávno v ODS (ti blbější, dravější a prachatější) a u socanů (na ty už tolik fabrik nezbylo).
A kupodivu mnohým socdemům došlo, že principy sociálního státu jsou to jediné, co lze do budoucna akceptovat. Ale ne v tak vyhraněné podobě, jak ji formovali komunisti.

Takže laskavě vy i mnoho dalších sundejte ty klapky z očí a začněte jejich aktivity sledovat. A bez nánosu osobních a převzatých zkušeností. Copak vy děláte stejnou chybu dvakrát? Oni hrozbou nejsou ani náhodou. Chvíli asi potrvá, než vám to dojde, protože právě ti, kteří od komoušů utekli k "demokratům občanským i jiným", ti živí tu myšlenkovou setrvačnost v lidech jako vy a spoustě dalších.
PS: jsem příznivec Strany zdravého rozumu, která - divte se - v minulých volbách byla těsně pod hranicí vstupu do parlamentu. A to jen proto, že hloupí lidé podlehli mýtu, že jejich hlas malým stranám propadne. Opak je pravdou.
Ale chce to místo hospody si přečíst programy malých stran a hlavně se pozeptat na lidi, kteří ty strany vedou.
Pokud budou příští volby, tak to snad každému dojde, že vynecháním hlavních stran tyto zmizí ze scény. A nechodit k volbám je taky blbost. Raději hlas pidistraně než těm stávajícím molochům. A hlavně hojná volební účast, aby volby nestornovali pro malou účast, oni toho jsou schopni. Zelení byli volavkou, proto zmodrali.
Jak je možné, že to ten Král a další nevidí?

147101

13.11.2007 23:30

Agonie demokracie

RE: Krále,

janko 85.?.?.?

Karle, co je to "nevolitelná strana"? Sundej prosím klapky z uší a prohlédni si výsledky minulých voleb, zjisti si kolik hlasů a členů měly ty strany co vyhrály - a kolik lidí našlo osobní odvahu volit pidistrany, které neměly na reklamu, na gulášky a buřtíky = na úplatky.
Tvůj vážně míněny rozbor situace vychází z chybného, milionkrát vštěpovaného dogmatu "nevolitenosti".
Stačí, když se spár lidma domluvíš, komu to dáš. U pidistran nejde o žádné tabu,spíš třeba i o recesi.
Klíčem je, aby šlo hodně lidí a dávali to straničkám, anebo komunistům. Oni se socdemáky a Stranou zdravého rozumu už tu vládu sestaví.
Můžu se mýlit, ale dělám to nerad. Takže se raději nemýlím.

147105

13.11.2007 23:53

Agonie demokracie

RE: Angažovanost odstavených

janko 85.?.?.?

Stane,
jednak gratuluji k termínu Konzumistán, je nádherný. To, že letos dolar padne, to už zraje dlouho.
Jen bych si nebyl jistý s tím zlatem. Investoval by do vlastnictví internetového připojení a do osobní nabídky toho, co umím,co mohu nabídnout či pomoci.
Protože je možné, že vedle dolaru toho padne ještě mnohem víc, peníze nebudou mít cenu - a zlato jsou jen peníze. Takže vaše rada je pouze pro ty bohatší. Ti si potravu a další potřeby koupí za zlato, ale jen pokud ti, co mají k dispozici potravu, budou zlato chtít.A zároveň se asi objeví dost nápadů, zatím ukrytých v šuplících a pod zámky, které mohou to hlušší období zkrátit.

Zkuste si představit, že jen tato, takzvaná křesťanská civilizace měla za modlu zlato, jiné jej využívali pro jeho vlastnosti. Tato (právě končící) jen jako symbol!! trvalé hodnoty.
A ta padá se systémem. Podobně i nemovitosti, to že padly hypotéky na ně, to je jen proto, že zlato padnout nemohlo, už dávno jej nahradily bezcenné papírky, vlastně číslíčka. Takže reálná hodnota baráku je ????
Zlato bylo takovým historickým "žolíkem", který si zvolila církev a po předání své moci finančnímu světu tento kontrolovala a zřejmě i poradila směr ke stále virtuálnější "trvalé hodnotě".

Naštěstí je dost lidí, kteří tuto "kartu v rukávu" pochopili. Připravovat bartrové/bratrové/bratrské vztahy považuji za vhodnější řešení.
Je dobré něco umět - a umět to nabídnout. A ostatní se vyřeší samo, můžeme tomu říkat i boží mlejnky.

147110

14.11.2007 01:01

Agonie demokracie

RE: Krále,

janko 85.?.?.?

Davide, váš postoj je zřejmý z posledního odstavce. Pokud chcete působit jiným dojmem, můžete tyto věty formulovat tak, aby čtenář neměl pocit, že komunisty považujete za vyčuránky.
cituji:
A komunisté jen v klidu čekají a radují se z každé kokotiny, kterou panstvo vymyslí a předvede. Čas, tupost a arogance politiků jim rozdávají stále lepší karty............

Jinak se omlouvám, pokud jsem se vedle vašeho ega dotkl i vašich znalostí. (to napadené ego jste vyjádřil svou poslední větou naprosto dokonale. Nemám zájem "podsouvat", jen reaguji. To, že jste užil toto slovo, je pro člověka s vašimi názory příznačné. Ale nechme si vzájemná hodnocení na jindy, ano?)

147112

14.11.2007 01:10

Izrael intenzivně cvičí jaderný útok na Írán

umazaný Izrael?

janko 85.?.?.?

Vzhledem k citaci "vymazání Izraele", několikrát dementované, vnímám text jako "štěkot psa", který je v krizi. Chyba v překladu, úmyslně stále opakovaná, maří věrohodnost hrozby.
Nehledě na nejistotu výsledku, kdy po podobných "bleskových" válkách si útočník odnesl později v čase ostudu.
A protože ovládání lidstva "radarovým deštníkem" zatím moc jisté není - je to pro "zasvěcence v Izraeli" opravdu těžké rozhodování.
Zajímavá kauza se také otvírá ve dvojici D.Ročekfehler a pan Fulford. I když může jít o kachničku, bylo by to řešení, hodné národa, který stál u kolébky této civilizace. Tím nemíním klony Hebrejců, ale Čínu.
Klíčky jsou nejspíš v radaru. Naši mocní mají asi špatné spaní, snad dostanou rozum a zůstanou opatrně vykukovat z rektálních otvorů svých chlebodárců. Zácpa je dost nepříjemná záležitost pro rozhodování. Chlapci, vydržte...., tímto modelem řešení problémů jsme přežili od neolitu, tak to nezvorejte.
Jestli v Izraeli "ti vzadu" vidí v noosféře to co já, tak to zabalí včas, aby si do budoucna zachránili "tvář".
Ono totiž bez této jejich civilizace by ta, co přijde, přijít nemohla. A Hebrejci, později židi, měli na její konstrukci i provedení zásadní vliv.
Ale věřit mi nemusíte, jen tak pindámmmmm....

147115

30.11.2007 09:12

Žalobníček s cejchem práskače

díky

janko 85.?.?.?

... za tento článek, mohu se sice opírat jen o svou intuici, ale autorovo srovnání těch dvou k Mozartovi a Sailerimu je trefné.
Moje úvaha se navíc opírá o pozici naší televize, kdo smí a nesmí vypouštět potřebná prohlášení.
Je dobře, že Havlovi kamarádi z té doby také musí svůj podíl neupřímnosti splácet. Je to jen nepatrné tušení, ale i Hutka mohl být k podobnému prohlášení o Nohavicovi nenápadně dotlačen.

Je doba, kdy se začínají sčítat naše dobré a špatné skutky, co se asi ještě dozvíme?

148265

30.11.2007 19:12

Žalobníček s cejchem práskače

RE: Nohavica vs Hutka

janko 85.?.?.?

až ti rozum vyroste, tak zvažuj, proč nemá Nohavice v TV také možnost se bránit. Ona tvá definice "faktu" by také cosi vypověděla.
Ale pokud jsi svého stávajícího rozumu ceníš, klidně si ho nech.
kupodivu lidi, kteří dost dlouho dělají muziku či jinou profesi, tak většinou rozeznají talent od epigona.
Ale trápit se tím nemusíš. Ani osobně.

PS omlouvám se editorovi za osobní ladění mé reakce, netrvám na zveřejnění. Jen mě ten pán nasral.

148309

05.12.2007 22:47

Plundrování po bruselsku

RE: A bylo řečeno a co B...?

janko 85.?.?.?

Milý Vladimíre,
asi to tak dlouho trvat nebude, rozklad už probíhá. Dnešní zpráva o odstupu od útoku na Irán (bombu prý asi nemá...) je jen jednou vlaštovkou.
Mnoho lidí není ochotno uvěřit v sílu globálního podvědomí, ono představuje ten rozklad zevnitř. A vepisuje se ve zcela přesných dávkách do všech lidí tak, aby dožívající "systém na dluh" (viz úroky nepodložené prací) bez větších krizí prolnul k systému, kde každá práce bude mít svou hodnotu.
Lidi snad přijdou na to, jak vlka nakrmit obrázkem kozy. Vždy v historii jsme to uměli. Není důvod odkládat nástroje "do žita".

Tohle je první článek od Krále, který se mi líbí.
Je třeba, aby se každý, hned jek si zanadává, zamyslel, co a jak může nabídnou dalším - v případě, že peníze po krachu dolaru budou vhodné spíš na tapetování.

148580

16.12.2007 21:22

Sci-fi: Přímá volba prezidenta

RE: Utopická nedomyšlená vize

janko 85.?.?.?

Jarmilko, vím, že vaše kuchařka je samozřejmě nade vší genialitou, ale příště si prosím zjistěte o panu Švejnarovi více dřív, než ho se sobě vlastní neomylností posadíte do role loutky.
Vím, že nemáte šanci pochopit určité souvislosti, ale cením si myšlenky "účetních voleb", proto nevolím ostřejší výrazy na vaši adresu. Vy pro ně nejdete daleko, očekávám je i na svou adresu.

Na druhé straně obdivuji vytrvalost, se kterou svůj koncept prosazujete. Mohu vás snad potěšit, že doba zraje k rozklíčování, mocenská struktura, postavená na hodnotě, kterou představují peníze - ta se rozpadá. Je to dáno tím, že vrcholek ledovce, kterým bylo přenesení bezpracných zisků bank, deponovaných do hypoték na nemovitosti (kde je jakás takás hodnoty udělané práce relativně stabilní), se rozpadl. A záplata v podobě přílivu bezcenných bankovek situaci neřeší, jen oddaluje.

Vesmír totiž funguje dostatečně pomalu a jistě, aby si v sobě včas vytvořil nástroje pro sebedestrukci systémů, které nevyhovují cílovému zadání - v tomto případě růstu samořiditelnosti.

Situaci sleduji (nic víc neumím) a nástroje pro relativně klidný přechod do jiné sociální struktury jsou připravené.
Kupodivu v nich figuruje i princip voleb, který jste navrhla. Ale pouze princip, = myšlenka zdvojené kontroly a finanční průhlednost.

Až čas dozraje, tak se podobný systém určitě prosadí. Zatím by stačilo, kdybyste místo plamenných výzev a obhajoby svého názoru našla rozdíly mezi Klausem a Švejnarem. Zatím se vám to nedaří.
A jsou značné. Začněme tím, že jeden z nich si svou kampaň platí ze svého. A jeho zdánlivá "hadovitost" je v podstatě vrcholovou formou schopnosti vyjednávat. Ta se odvíjí z principu, že je dobré protivníky neurážet a přitom si zachovat směr svého snažení. Zde máte na sobě také dost práce.
Rád bych, abyste mé věty nebrala jako výpad, ale jako radu člověka, který s vámi chce vaši myšlenku realizovat. Až vydělám potřebné peníze.
A důvěra jsou také peníze, jen nemají papírový nebo jiný "nosič".
Fyzika prostoru prodělává určité změny, které jsou svázané s globálním vědomím a globálním podvědomím. A to druhé ještě nemá "navrch". A to první je ve stadiu rozpadu.
každá struktura se při přerodu musí rozpadnout do stavu, kdy lze formovat novou, lepší. Procházíme (v roce 2008)tím zlomovým rokem. A kupodivu se události ve značně velikém prostoru kumulují do naší republiky. To si uvědomuje mnoho lidí, kteří zde nereagují, ale situaci znají ze svého úhlu pohledu.
Mohu situaci pouze komentovat z úhlu, pro který zatím neexistuje "referenční systém". Mohu se i mýlit. Ale nerad.
Události, jakkoliv nepříjemné jsou zkrátka těmi třískami, vznikajícími při vytváření "nové formy civilizace". Tak se zkusme učit k událostem přistupovat tak, že v nich najdeme alespoň zrníčko něčeho dobrého.

149376

16.12.2007 21:22

Sci-fi: Přímá volba prezidenta

RE: Je to nereálná blbost

janko 85.?.?.?

...milý óesqéku, vždycky, když něco absolutně nejde, tak se najde blbec, který to neví, - a udělá to.
A z nás už cca 2000 let dělala zpočátku církev a dnes její dcerka - politika otroky tím, že nám vnutili (v každé době jinak) to, co si máme myslet. A valná většina to dělá. Přebírá názor - a když ho "neskousne", tak do něj vkládá svoji zlobu nebo neschopnost pochopit širší souvislosti.
Bohužel tě to také postihlo.
Samozřejmě, že přímá demokracie bude fungovat jinak, vždy v té hladině, do které se propracují kandidáti pomocí obdoby "pavouka". Od místních voleb v obcích, tam se lidé znají, a je na nich, koho pošlou, najde-li se vůbec někdo schopný. A o těch, kdo půjdou dál, bude od počátku jasno, odkud a ke které "partě" patří.
Sportovní nářadí pro klání vždy dvou soupeřů je připravené v podobě projektu, jsi-li více programátor než prudič, můžeš program vytvořit a najít jeho spravováním své místečko v životě. Obávám se, že zatím nejsi ten typ. Ale "našlápnuto" máš.

149378

16.12.2007 23:32

Sci-fi: Přímá volba prezidenta

RE: Jak...?

janko 85.?.?.?

Alexo, vítám vás do týmu. Je tu po čertech málo lidí, uvažujících nejen reálně, ale také pozitivně, kdy dovedou vyslovit kvalitní a opačný argument neurážlivou formou.

Polemizoval bych s obsahem "jejich vlastního svobodného rozhodnutí"). Většina lidí jde k volbám na základě toho, co vnímá z médií. A málokdo si uvědomuje, jak se pomocí finančních toků media dostala do pozice "hráčů na jednu bránu". A u bránu drží pár lidí, kteří vlastní "tiskárnu" na peníze. Federální daň v USA je tím kamínkem, který rozjel rozpad systému, postaveného na "zlatém teleti". Důvěra, postavená na stále méněhmotnnějším " společném jmenovateli moci, ta má kořeny v dávnověku. je předstupněm platidla, které se jmenuje důvěra.
A protože rozpor mezi množstvím peněz a charakterem lidí, kteří je dnes získávají je stále zřetelnější, tak roste odvaha těch, kdo jsou ochotni platit za "svoji menší špínu" tím, že potopí ty nad nimi. Z důvodu, že celý systém "důvěry v moc peněz" je postavený na "tlaku". Přesněji "tlaku shora", protože instalaci systému provedla katolická církev pomocí přenosu své zodpovědnosti za svá realizovaná zla do prostoru, který byl donedávna nekontrolovatelný. Do prostoru po smrti člověka.
A díky naší krátké paměti a zahlcení denními starostmi o obživu se na tuto etapu hromadění majetku dost zapomíná. Majetní mají vždy víc času na to, aby připravili jemnější, nenápadnější formu svého vládnutí.
A v této době se díky technologiím ovlivňování vědomí (reklama) a podvědomí (viz hledej na internetu)dostala bitva o moc do prostoru mezi globálním vědomím a globálním podvědomím. A zde se pohybují nejen lidé mocní z peněz, ale i ti, kteří prošli budhizmem a jinými "bláznivými" metodami zkoumání vlastností prostoru a člověka v něm.

A do této globální bitvy o "vstup do vlastností prostoru" (což je jiný název pro "křest" tvůrců a nástrojů křesťanství, z nichž jsme dostali kpoužívání jen "slupku") vstupujeme jen svými emocemi a znalostmi. Vše ostatní už řídí prostor sám, dříve jsme jej nazývali bohem. Ale nejen Češi (zřejmě původní písaři neolitu) s ním mají špatné zkušenosti, tak postupně pomocí evoluce jazyků a komunikačních technologií spolu s vlastnostmi angličtiny a češtiny zde na internetu budují společně napříč světadíly jiný pohled na události, na jejich výklad.

A rodí se příběh nového paradigmatu, kde UFO a zázraky pro nás budou totéž jako mobil či kamera pro "zapomenutý přírodní národ v pralese". Informační embraga popadají přesně se schopností nižších článků "moci" vydržet tlak "shora".
Vedle plánovitého úniku informací asi také uniknou jiné, ty, které měly uniknout až později. Což se už děje, takže stačí vydržet, pracovat a myslet na svou hlavu při sledování událostí. A hledat své schopnosti pro dobu, kdy se...

Automaticky kráceno

149383

16.12.2007 23:34

Sci-fi: Přímá volba prezidenta

RE: Jak...? (dokonč.)

janko 85.?.?.?

Vedle plánovitého úniku informací asi také uniknou jiné, ty, které měly uniknout až později. Což se už děje, takže stačí vydržet, pracovat a myslet na svou hlavu při sledování událostí. A hledat své schopnosti pro dobu, kdy se zřítí pohádka o moci, založené na objemu peněz.
Ne na jejich funkci, ta ještě chvíli potrvá.

Člověk vždy první verzi "nového programu" přijímá s odporem, pod tlakem. Známe pojem Matrix jen z negativní stránky, ale on má i svou druhou, pozitivní formu. Prvním pokusem o realizaci projektu, který známe v podobě "zrcadla" pod jménem Matrix byl původní projekt křesťanství, bohužel "poopravený" těmi, kteří tenkrát i dnes byli a jsou u moci. Ne zařazením ve společnosti, ale charakterem. Společným jmenovatelem některých těch "nahoře" je právě idea "zlatého telete", vytvoření komplexu motivací k hromadění něčeho, co lze prohlásit za "nedostatkové zboží"

A toto se podařilo pomocí latiny a té matematiky, kterou známe, převedením téměř veškerého předchozího poznání do těchto dvou nových systémů pro "hledání souvislostí".
Samozřejmě, že i toto období cca 2000 let je oním prvním, nepříjemným procesem chápání "projektu člověk". Historie napovídá cosi o "Zlatém věku lidstva", o přicházejícím období Vodnáře. A z vody jsme vznikli i my, lidé. Cyklus tvoření máme na triku všichni. Každý, kolik zvládne.

Je čas začít "sekat latinu". A to v obou významech tohoto sousloví.

149384

17.12.2007 02:07

Sci-fi: Přímá volba prezidenta

RE: A co je prosimich ten věk Vodnáře?

janko 85.?.?.?

Atamane, rozum bez informací je k ničemu. Zkuste zapátrat kde chcete, nestačí citovat mrtvoly.
Naučit se "slyšet" vodu ve slově Vodnář, to vás teprve čeká.
Ale nic ve zlém, je běžné reagovat na chlup, když není celé zvíře vidět.

149393

17.12.2007 09:39

Sci-fi: Přímá volba prezidenta

RE: Utopická nedomyšlená vize

janko 85.?.?.?

Jarmilko, bohužel opět reagujete pouze v mezích své geniality.
Neumíte hledat v lidech aspoň kousíček toho dobra, jen prosazujete svůj návrh, ostatně velmi nedomyšlený. Vynikající je jen nápad využít účetní mechanizmus ke kontrole libovolného hlasování. Už vám tam ale chybí účetní provázanost mezi trojicí typů subjektů, které se volby účastní a další "drobnosti", které jsem se pokusil odstranit. A jiní mohou odstranit nedostatky, které jsem přehlédl já.
Váš hlad po milionech asi zklamu, obchod musí mít i kupujícího. Cena nápadu se odvíjí z jeho dobové využitelnosti. Je to jen materiál ke zpracování. Ze špalku dřeva mohou různí sochaři udělat podobné, ale jiné sochy. A ne všechny sochy se prodají...

Znám anabázi s přihláškou vynálezu, prošel jsem ji s jinou komoditou. A pochopil, že doba patentů "na rozum" je týmovou záležitostí. A že všechny velké myšlenky jsou vždy "zadarmo". Možná k tomu dospějete také.
Až dozraje doba, můžete se podílet na přepracované podobě vaší myšlenky. Prací, a za mzdu, ve které bude zohledněna kvalita vaší myšlenky i vaší práce na jejím provádění. Jako živnostník jinou cestu neznám.

ad radar ale i knihovna na Letné:
radar ne, knihovna ano. Jsou to dva pilíře, od který se bude odvíjet kvalita života nejen Čechů.

149412

19.12.2007 23:42

Venda a Jenda

Vážení a milí

janko 85.?.?.?

Mrzí mě, že sonda do myšlení zdejších dopadla nad očekávání špatně. Nejen že si nepletu Švejnara se Švejcarem, ale mrzí mě, že si nikdo nevšiml a nereagoval na primární otázku, kterou jsem úmyslně nerozváděl.
Jde o motiv, který vedl Vendu do přípravny dějin, tedy do Prognostického ústavu, odkud se řídily události až do "plyšáku".
Stačí si dát do souvislosti tento fakt s jeho pozdějšími výlety ke "špičkám ekonomie" - a tyto výlety jej nejen vyzdvihly na pozici "nadodborníka", ale také jej zavázaly k provádění hrátek s penězi, které nesmrdí, kterým je věrný dodnes. Je ve vleku systému jako většina ostatních.
Jenda má podle většiny z vás dělat cosi jako náhončího modrým bratrům v USA. A dáváte přednost provařenému Klausovi.
Je to věc vnímání hlubších souvislostí, ozvala se zde jen "třetí liga" a divize.
Ale Zvědavce čte i dost lidí, kteří zde nepotřebují reagovat písemně. A těmto byl můj postoj k situaci určený.

Svět, postavený na moci peněz, mele z posledních sil, je to buď - anebo. Málokdo si uvědomuje, že Klaus je zřejmě určený za šéfa EU. Právě proto on jako jediný může mluvit o glotepu (globálním oteplování) v "opačném gardu". To proto, aby po zjištění, že jde o fikci, byl on tím prozíravým, kdo neochvějně VĚDĚL, že teplo, produkované lidmi, nemůže konkurovat teplu a vlivům slunce.

Podobný scénář je tu vždy. Je užitečné v době, kdy je "nastolen" určitý pohled na svět - připravit někoho, kdo se vymyká "řádu", oponuje. Pak stačí změnit "pohled na svět" zaplacením jiných "vědců" - a ejhle, náš člověk je "prozíravým hrdinou".

Před cca 18 lety se jiný bojovník proti komunizmu nechal i několikrát zavřít, aby mohl být na čas miláčkem národa. Dnes už stačí místo vězení mít jen opačný názor než ti, kdo takový názor instalují.
Kdosi moudrý řekl, že stačí sledovat cestu peněz. Ale málokdo si s tím dává dnes práci.

Takže milí mudrci, kdo víte, jak a proč funguje vesmír a lidi v něm - zkuste se dokopat k pochopení finty vládců.
Pro ty tupější je tu nápověda:
V době vyčerpání "možností systému vládnutí" je nutné vytvořit iluzi nepřítele (zde glotep), a protipól, díky kterému se zaplní media hašteřením o verifikaci iluze. Mezitím lze připravit vše potřebné k překlopení systému vládnutí do nové podoby. Jednoduše, použitím technologií, ukrývaných "pro strejčka příhodu".
A taková "náhlá" invaze mimozemšťanů, podobných lidem - to je docela dobrá pecka, ne?

Každá náhoda je jen projevem příprav, mnohdy velmi dlouhodobých.
jednou z těch, o kterých je také tato doba - je gragoriánský, tedy "Jiříkův" kalendář. Jeho návaznost na kalendář předchozí Mayský provedli lidé, kteří podobně jako mnozí z nás, bláznů, uměli vnímat jiné souvislosti než ty schválené "většinou" (tou byla vždy hrstka mocných).
...

Automaticky kráceno

149686

19.12.2007 23:34

Venda a Jenda

RE: Vážení a milí

janko 85.?.?.?

Vesmír asi není žádný blb a díky tomu vždy naučil dost lidí "se zbláznit" a chápat i jiné souvislosti. A tak nakonec ti "blahoslavení, chudí duchem" vždy vládcům zamotali plány. Nejen Kopernik, Galileo, Hus nebo Maxwell. Vždy ale našli někoho, kdo mohl jejich plány alespoň prodloužit v čase (Einstein, kvantová a "roztřísklá" teorie vzniku všeho, nebo dnes glotep). Vše se stěhuje do stále neadresnějších poloh. A rozhodování o této planetě se už odstěhovalo do globálního podvědomí. Nebo nadvědomí, je fuk, jestli jej nazvete třeba bohem. A toho chce dělat těch několik "horních 10 tisíc".
Mají určitě i připraveného "druhého Krista", ale asi netuší, že i tím prvním byl jen efekt jazyka, který známe jako latinu. "Zazipování všech, kdo s jeho pomocí (a napojením se na "informační síť v prostoru") léčili lidi pomocí vstřícnosti a vhodných slov. Příběh Ježíše a manuál vlády po cca 2000 letech( = bible) je už dílem těch, kteří už od neolitu vládli tehdejším "Čechům".

Ano, dějiny nepodléhají náhodám. A bůh nehraje mariáš ani kostky, byl sám, i když trojjediný.
A dnes už mnoho lidí ví, jak pomocí jiné frekvence mozku (= zbláznění nebo jemnější forma = meditace) lze vnímat situaci u nás i ve světě bez filtrů, které nám nabízí věda, politika, ale i zastaralé duchovní praktiky.
Je zbytečné kohokoliv z nás izolovat, data v prostoru si okamžitě najdou jiného příjemce. A to je snad konečně ta opravdická funkce boha. Nikdo nejsme nezastupitelní. Vlády v pozadí si dosazují svoje loutky a vesmír dělá totéž.

Ale je dobré se umět rozhodnout. Místo žehrání a nadávání.
Mohu se mýlit, ale věřím Jendovi Švejnarů. Má i vhodnou českou půlku jména, a jazyk vážení, ten určuje kvalitu národa. Že čeština je pokračovatelem latiny v rozměru řádu, to jistě za čas poznáte všichni. Nezávisle na tom, jestli to poznáte v tomto nebo dalším životě. Ale budete muset ještě vědět, jak ta "reinkarnace" funguje, že do stejné řeky (= těla)se holt vstoupit zatím nedá. Ale dá se to naučit. "Noty" přicházejí pomalu, ale s tím se asi nic nedá dělat.

149688

19.12.2007 23:25

Sci-fi: Přímá volba prezidenta

RE: Jak...?

janko 85.?.?.?

podobně jako nenaučíte prvňáka integrálům, nelze volební kultuře lidi naučit hned. S Jarmilkou nemá smysl polemizovat, je vždycky nejchytřejší, jako já.
připravme se na to, že systém úplatků se postupně proflákne i do místa,kde žijeme, ne jen ve sférách, kam se informačně nedostaneme.
A pak, protože bude větší bída, se lidi zas naučí vážit si těch, kdo něco umí.
A postupně je dotlačí na posty, kde jim tito budou dělat servis.

Druhá možnost je, že se spustí radar a my budeme poslušné loutky s pocitem, že je vše, jak má být. Což představuje několik (set) generací, než se tato planeta vybydlí.
Takže je dobře, že Jarmilka ten nápad měla a že ho ostatní dopracují do použitelné podoby.

V méněhmotném světě informací, který lze vnímat jen při jiné frekvenci mozkových vln - tam už s mocnými "spadla klec". Ale chvíli potrvá, než to sami pocítí. Nám zbývá jen sledovat události a nabídnout ostatním to, co umíme. Peníze asi půjdou na zasloužený odpočinek.

149694

20.12.2007 10:39

Venda a Jenda

RE: Vážení a milí

janko 85.?.?.?

uff, on mi můj pičítač totiž vždy nahradí "správné = známé" jméno místo toho, které chci. Asi jsem to první uvedení přehlédl i při kontrole. Všem se omlouvám, vám zvlášť. Musím ty "automatické opravy" vypnout. Aspoň do doby než bude jeho jméno stejně frekventované jako to druhé. A můj počítač si toho všimne.

Ale při použití vlastní inteligence byste samozřejmě mohl na přičinu této chyby v textu přijít sám, že?

149732

20.12.2007 13:41

Venda a Jenda

RE: Vážení a milí

janko 85.?.?.?

zkusme si to rozebrat, pokud možno bez obvyklých asociačních klišé.

Ad 1. pragmatismus/kupectví/výměna zboží či informací. Znáte jinou definici? Máte jiné řešení? Válku, kterou si přeje ex/liga? ...takže nic jiného než vyjednávání a výměna/kompromis nezbývá.

Ad 2. "školácká chyba" je viděním situace z prvoplánu, určeného těm, kdo se chtějí bavit. Další vrstvy svědčí o značné předvídavosti - a zároveň použitím "stejných zbraní" Švejnar dostal mimikry týmu, do kterého jste jej zařadil vy i mnozí další. Oni ti, kdo se dostali k moci přes peníze tohoto národa byli "sbratřeni" jen "jinou krví". A inteligenci obou Krausů nepodceňujte, není mnoho lidí, kteří jí mají víc. A jsou to praví bráchové. Ne jako ti, co si místo krve předávají jen kompromitující materiály na jiné "bratříčky".

Ad 3. CNB v době "šantročení" dolarů už byla pod dozorem Švejnara? Já to na tom linku od jednoho zdejšího anonyma nenašel. Ale mohu se mýlit, mohl to řídit z té druhé strany "dolaru", že?

Ad4. Ron Paul je o vrstvu niž. V historii moci jde vždy při vyčerpání možností systému o jeho "překlopení". Ron Paul jde ještě tzv. přímou cestou, chce systém překlopit veřejnou cestou. A Švejnar to zřejmě ví a tak se stylizuje o vrstvu hlouběji, do pozice trojského koně. A tím, jak vystupuje, tím dává "podprahový" signál lidem, kteří věří více emocím než slyšeným slovům a balastu, který nám do vědomí dávají media.
Ten měřák na emoce se nedá naučit, ten roste s mírou prožitého a správně vyhodnoceného úsilí nebo někdy utrpení.

Ale můžete zůstat i u svého vidění situace.

149743

20.12.2007 14:03

Venda a Jenda

RE: Vážení a milí

janko 85.?.?.?

...ano,všichni jsme nejchytřejší. A podle vaší definice myšlení nás zajisté "vošéfujete".

Ono někdy nestačí do syntézy zahrnout jen data nedávná. A obávám se, že na ta starší "dráty" nemáte. Míním data zpátky ve směru instalace křesťanství, existence Atlantidy, dračích inteligencí a dále až ke vzniku prostoru a času. Stávající paradigma vychází už z existence prostoru a času, -a popsat ten kousínek před vznikem prostoru a času mám na triku.
Tam se zkrátka myšlením nemůžete dostat, ono funguje jen na beta kmitočtu, víte? A ty další kmitočty bylo nutné postupně propojit s touto frekvencí. A mnoha lidem se to už povedlo.

149744

20.12.2007 13:32

Sci-fi: Přímá volba prezidenta

RE: Jak...?

janko 85.?.?.?

...nechme sporů, čas ukáže míru vašeho a mého úsilí o zlepšení situace mezi lidmi.
Malí lidé vždy chtějí nejvíc, velkým stačí málo.

Místo "štěkání" hledejte potravu, sponzory. Dělám to také tak. Ale oni nejsou blbí, nedají peníze na nedomyšlený projekt, vlastně spíš skicu projektu, bez návazností na stav společnosti.
Přeju vám úspěch, ale tímto přístupem jej asi nedocílíte.

149747

20.12.2007 13:57

Venda a Jenda

RE: Vážení a milí

janko 85.?.?.?

....někdy se nasazením rezervy stane funkční "kolo", nemyslíte? (asi tam měla být tečka místo otazníku, že?)

149748

20.12.2007 17:38

Venda a Jenda

RE: Vážení a milí

janko 85.?.?.?

..vcelku jste neměl jinou možnost. To je dáno právě tím typem myšlení. Ale naše ega spolu nepotřebují zápasit, jste jen anonym. Tím je zodpovědnost za své myšlenky daná, víte?

149760

20.12.2007 18:07

Venda a Jenda

RE: Vážení a milí

janko 85.?.?.?

pouze vy ji považujete za zpuchřelou, takže množné číslo není na místě. Jistě se opíráte o detailní znalosti, jen jste je opomněl uvést. Rád si je přečtu a třeba vám dám za pravdu.

149761

20.12.2007 21:47

Venda a Jenda

RE: Vážení a milí

janko 85.?.?.?

1. srdce přijde později, v polaritním světě nelze obojí souběžně v téže hladině. Je přítomné, ale kukátko do něj není vidět.
2. syslím jak umím. Kde hraničí zdravé sebevědomí s pýchou? Můžeme si o všem povykládat, uvidíme, poznáme.
3. klíče už mají naštěstí všichni, jen o nich ještě mnozí nevědí. Duchovní hantýrka také má svůj strop. Programovací jazyk této galaxie znám, ale na tvorbě programu se podílíme všichni. Myslete si co chcete, kosu ani kámen nevidím.

149771

20.12.2007 23:04

Venda a Jenda

RE: Vážení a milí

janko 85.?.?.?

Pro posouzení je dost podstatná právě ta jejich historie před "sametem". Pro současný obraz obou mohou posloužit tyto texty:
http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=VR8vBCM5v9Nx
http://hn.ihned.cz/c1-22351350-jan-svejnar-opatrny-american-v-praze
http://www.jansvejnar.cz/?page=publikace...a mnoho dalších na gůglu cz
...nějak se mi nedaří vložit odkaz správně, omlouvám se.

149774

21.12.2007 07:52

Venda a Jenda

RE: Vážení a milí

janko 85.?.?.?

...nejsou to jen plky. Sám víš, že člověk s prostorem komunikuje vším, čím je on sám, nejen potrava a slova jsou informace. Zkrátka jsem nějak pochopil, jak a proč se z písmenek skládají slova. A z číslíček "věty". A jak a proč naše smysly vytváří stále objemnější "společné jmenovatele". Nějak pojmenované.
A že to základní pojmenování pro tuto etapu civilizace vytvořili ti, kdo vytvořili latinu a program pro cca 2000 let. Takovou hádanku, o které věděli, že ji někdo rozlouskne.
Nevím, kolik nás je, kdo ji pochopil, určitě nejsem sám. Jen mám tolik drzosti vše, co mi "z prostoru dojde" a naváže se na strkturu, která se mi postupně líhne v hlavě, vysypu mezi lidi, o kterých si myslím, že by mohli sem tam něco doplnit.

Asi takhle funguje ten programovací jazyk, sdílením toho, co si obvykle člověk nechává pro sebe. Ono "velké tajemství" se jmenuje "Abeceda lidštiny", jde o popis významů jednotlivých písmen a číslic. Je někde na mém webu.
A zrovna jako se integrály neučí ve školce, tak i řazení osobních asociací podle abecedy lidštiny nemusí nutně vést vždycky k optimální formě "sdělení úkolu".

149784

22.12.2007 00:19

Venda a Jenda

RE: Vážení a milí

janko 85.?.?.?

mít v něčem jasno je sice hezké, ale mnohé události, které jsou připravené, ty ještě neproběhly. Moje informace možná budou použitelné až po rozpadu tohoto systému. Teprve začal. A tváří se, že vydrží.
O to bude jen tvrdší přistání. Pokud to Jenda Švejnarů nedomluví rozumněji. On i Ron Paul jsou trojští koně v systému, tak jim držím palce.

Navíc si myslím, že prezidentování není nic pro mne. Spíš mě zajímá, kdo a jak na mé komentáře reaguje. Tím se učím znát lidi.
A to se v životě někdy hodí.....

PS.se svou diagnozou bych nejprve musel přesvědčit doktory, že mi rozum nechybí. Oni mají opačný názor, ke kterému se jistě rád připojíte.

149835

22.12.2007 19:29

Venda a Jenda

RE: Vážení a milí

janko 85.?.?.?

jo, to je otázka. Co takhle pozice "nulového bodu v prostoru", takový ten patník, nula, sledující provoz na silnici. Riziko poškození či zničení tu je.
Ale byli jsme s přítelem na Blaníku dnes ráno, o slunovratu. A on pohovořil s Václavem (a) na koni, odjel sdělení předat Vítovi.
Za dárek děkuji, kopec před námi má schůdky.

149879

22.12.2007 19:50

Venda a Jenda

RE: Vážení a milí

janko 85.?.?.?

pro ctižádostivého bezvýznamného úředníka jsou výlety do světa velké ekonomiky dobrým ošacením pro další použití. Tím ale nechci tvrdit, že je neschopný. Mnohé udělal v mezích svého zadání dobře.
Zdejší píseček ale kormidluje Kalousek, on je prodlouženou rukou církve, přes kterou se stále dějiny vyrábějí. Ostatní jsou jen figurky, snad mimo mnohých komunistů, o kterých se stále traduje jen historie, i když představují asi spíš krok dopředu.
Měli být zřejmě "hadrem pro býka", kde býkem byli a jsou občané, což se začíná měnit, lidi nejsou blbí.
Dnes začali "nahoře" hrát bez rukavic, sázka na Klause, který by svým osobním šarmem v postu prezidenta vyjednal snížení "církevní daně", (kterou dnes Kalousek "flekoval")- ta je signálem pro parlamentní poddané, aby si uvědomili, odkud vitr fouká.

Někteří poslanci se musí rozhodnout mezi menší špínou, kterou představuje zveřejnění jejich cesty do politiky - a mezi větší špínou, na jejímž konci je civilizace, ovládaná "radarovým deštníkem",schopným zajistit absolutní kontrolu i myšlení člověka, případně zajistit jeho "nevysvětlitelné odpaření" paprskovou zbraní.

Na stole je Venda a Jenda. A já jsem taky Jenda. Archetyp rotace tvoří vždy koalice dvou podobných proti třetímu. A jeden Jenda cosi nastínil i v dávné minulosti náboženství. Vše má svůj konec i začátek ve stejném okamžiku, ale v polaritě velikosti. Tedy pokud je zajištěna hladina dynamické rovnováhy této svaté trojice.
A v "pola riti" velikostí je dirka, vedoucí do prostoru, kde se připravuje "výsledek".
On ten rektální alpinizmus má cosi do sebe. A říká se mu kulo/ár.

Jiná káva je veřejná debata vhodných dvojic. Bez ředidla v postavě móde/rétora. Ať si divák užije opravodovou politiku.

Mám jen svůj chorý mozek, ten mě vede k těmto úvahám.
Země byla také chvilku "placatá".

149880

23.12.2007 22:31

Venda a Jenda

RE: Vážení a milí

janko 85.?.?.?

...Víte, pane René, v životě jsou někdy situace, kdy se rozhoduje tolik, že všechno. A každý máme to své všechno jinak nastavené.

Posílám Vladimírovi text, který možná neotiskne, je to jeho volba. To, co nazýváme spiritualitou, má své logické cesty, které se potkávají s cestou lidí v této společnosti. Sleduji dění i jinými způsoby, pro které nemá věda "referenční systém". A nezbývá mi než jednat tak, jak situace dovoluje.

přeji všem zde na Zvědavci hezké Vánoce, doufejme, že bude příští rok lepší.

149921

24.12.2007 01:58

Venda a Jenda

RE: Vážení a milí

janko 85.?.?.?

1. logos podvědomí + logos vědomí, ale jen pokud jsou přítomny emoce,které oba systémy zpracování dat propojují.

2. všici, kdo umí češtinu vnímat a číst slova pomocí tzv. "abecedy lidštiny", která je nehmotnou obdobou tabulky chemických prvků.

3.do DNA, která je hmotným efektem vazeb asociačních řad vedoucích z našeho podvědomí do značně vzdáleného prostoru. A je zároveň vlastností lidského těla, včetně postupného nárůstu schopností, v minulosti odzkoušených.

Druide, čekal jsem od tebe fundovanější odpověď. Ještě jsi DNO nenavštívil. I když jsi asi přesvědčen, že ano.

149943

24.12.2007 02:32

Venda a Jenda

RE: Vážení a milí

janko 85.?.?.?

...ale mohla, dělala to už od doby, kdy vznikla. Známý je pokus studentů na dvou ostrovech, řešili křížovku na jednom a kontrolní skupina po určité době tutéž na druhém, vzdáleném ostrově. Měli značně lepší výsledky ti, kdo si počkali.
Podobně i to, že vám někdo zavolá za chvilku od doby, co jste si na něj vzpomněl, je něco podobného.

A při regresní terapii je také nutné se napojit na informační "kanál" pacienta. Vhodnými otázkami pak terapeut postupuje v paměti pacienta do minulosti. Podmínkou je, aby pacient vše vypovídal v "přítomném čase", protože minulost je vždy záznam dějů v právě prožívané situaci.
Postupně se naučíme pohybovat se v tomto "vertikálnám čase". Samozřejmě nejdřív jen svým vědomím, později ve formě hologramu a ještě později i včetně hmotnosti(odebrané a zas vrácené navštívené minulosti či budoucnosti).
Zatím to vypadá šíleně, ale to byl mobil pro křováky taky.

149946

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 64 čtenářů částkou 16 204 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 1

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Američtí manažeři sjíždějí fotky z obsazení Kapitolu. Když najdou svého zaměstnance, má padáka09.01.21 11:15 USA 3

Noc dlouhých nožů v USA09.01.21 10:28 USA 2

Zpěváka vyhodili ze soutěže, protože kritizoval opatření proti kovidu. 08.01.21 11:34 Německo 2

Na web Badatel bylo podáno trestní oznámení za "šíření poplašné zprávy"08.01.21 11:27 Slovensko 2

A další BLM/Antifa demonstrant v Kapitolu - Adrian De Los Dios08.01.21 07:16 USA 0

Měnové kurzy

USD
21,68 Kč
Euro
26,19 Kč
Libra
29,46 Kč
Kanadský dolar
17,02 Kč
Australský dolar
16,70 Kč
Švýcarský frank
24,34 Kč
100 japonských jenů
20,88 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,78 Kč
100 maď. forintů
7,27 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,49 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 619,31 Kč
1 unce stříbra
537,07 Kč
Bitcoin
778 872,54 Kč

Poslední aktualizace: 17.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 59 662 370