Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané janko

Nalezeno 1803 příspěveků, 22 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

02.03.2007 13:01

„Americký útok je základem naší existence“

RE: a písnička na závěr...

janko 85.?.?.?

Po přečtení textu k písni mě docela polilo horko.
Nevím, kolik ze zdejších čtenářů ví, jak lze hudbou a rytmem modelovat vrstvy podvědomí nejen u lidí, ale i v jeho strukturách v noosféře. Podvědomí je jeden z nehmotných, energetických nástrojů, propojující mozky lidí - podle jejich citlivosti a trénovanosti. Jde o prostředí, obklopující planetu až do sféry podvědomí člověka, ono přijímá tuto energii z prostoru (davová psychoza apod. má mnohem širší sféry účinku). Sionisti jsou společným produktem poznatků kněží katolické církve a světa financí, kterému církev dala prostředky a stále si jej kontroluje - ale zcela jinými prostředky.
Bohužel to, co dovedou leckteří šamani v pralese, to dnes dostalo podobu technologie.
Ta nenápadná písnička takhle načasovaná by mohla být spouštěčem mnohem důslednějšího vstupu do podvědomí lidí. Tam nemáme možnost kontroly rozumem, tam jdou vstupní data. Takže průser.
Také mě zaráží, kolik humbuku se dělá kvůli raketám, použity budou jen když se dříve nepodaří zvládnout myšlenkový potenciál (Strukturu myšlenek v prostoru), který zatím drží Irán. Jde opět o staronový konflikt dobra se zlem, kde dobro má i svou velmi přesnou strukturu nad planetou, včetně energeického potenciálu, vysílaného lidmi, cítícími podobné emoce.
Je to na delší vyprávění.
Prosím, je třeba se rozhodnout, komu věnovat svou důvěru - a tím i energii, na kterou už jsou měřáky. Slova a činy jedněch i druhých.
Pokud takováto písnička vyhraje v Eurovizi, je to móóóóc špatné.

129806

04.03.2007 21:24

Evropský stát, ano či ne?

RE: Musim polemizovat

janko 85.?.?.?

Kevine, dobrý. Sakra dost dobrý.

129995

04.03.2007 21:45

Evropský stát, ano či ne?

RE: Nik

janko 85.?.?.?

máš zajímavé informace, ale obávám se, že ty tábory si postavili ti chlapci pro sebe. To v případě, že se jim nepodaří do Česka vnutit "Bratrovo oko". Pokud Vondrové a další alpinisté radar prosadí, máme se na co těšit.
Z dnešní radarové diskuze s panem Moravcem je ale patrné, že asi i Vondra dostane rozum a najde cosi jako osobní hrdost. A dá výpověď svým chlebodárcům. Má čich na to, kde je krajíc lépe namazaný. Vždyť je to Čech. Umí se řídit svým podvědomím.

130000

05.03.2007 21:46

Evropský stát, ano či ne?

RE: Nik

janko 85.?.?.?

mínil jsem to tak, že tlak okolností lidem většinou vnutí jednání, odpovídající vlastní inteligenci. A Vondra blb není, couvne od radaru, bude si snažit "zachovat tvář". Oni mají čich na směr větru.

130129

07.03.2007 00:44

Zločinecká organizace jménem Justice

hezky "zvostra"

janko 85.?.?.?

ano, situace se "lehce" vyostřuje, je třeba si počkat, až se vynoří ještě víc špíny mezi těmi, kdo se silou mocí drží kolem ramen nad tou propastí hanby, kam postupně začínají propadávat ti, kdo si lépe nezajistili svou nedoktnutelnost. Hra "na posledního" už začala. Čunek to asi ustojí, a hon na Lišku (SZ) teprve začne. Anebo ne, když včas poznají, že skrze něj vede cestička z záchraně "tváře", postupného rozklíčování hrátek okolo radaru, jeho odmítnutí a příchodu jara nejen do přírody.

To, že se zelení jako trojský kůň vetřeli do koalice, to byl vtipný manévr. Kdopak jim to asi poradil?

130260

10.03.2007 18:13

Proč Rusy dráždí americký radar v Brdech?

RE: Pri pozorovani chovani Spojenych Statu

janko 85.?.?.?

zape, ono asi tak zle nebude, nejspíš se celá třetí světová odbude v rovině slov. Hoši na obou stranách ví, jak ten buch funguje. Je třeba si uvědomit která dvojice stran je za co odpovědná. Jednou stranou je vždy izraelskoamerická fůze na projektu k ovládnutí světa. A dvojici souběžně tvoří k těmto chlapíkům znalosti a technologie, které mají rusové - to je jedna dvojice. A v té druhé figuruje k USionistům moc vědění, kterou představuje Irán a vlastně i učení dálného východu, starého Egypta a civilizací v Americe.
Boj probíhá nejen pod slovy (v jiném významu běžně užívaných slov) o ovládnutí vzdušného prostoru technickými prostředky. Druhou frontu sledují jen ti, kdo mají přístup k myšlenkovým soustavám, ovlivňujícím naše podvědomí. Tam má Irán velmi silnou pozici, kterou nelze likvidovat mechanickými cestami.
Asi to nedovedu dost dobře přiblížit, ale podvědomí člověka je reálnou silou, o jejíž ovládnutí jde v první ředě. Nejen vytvářením strašidelných pohádek (a bohužel i jejich realizací)lze lidem vnutit styl uvažování - a tím i produkci emocí, potřebných k funkci egregorů (myšlenkových struktur v prostoru).
Dnes je situace tak daleko, že i prostý občan může sledovat překlápění těchto energií. Už jsem posílal panu Vladimírovi text s obavou a vysvětlením možností radarů a pásma X při ovlivňování funkcí našeho podvědomí. Nevím, jestli text považuje za blábol nebo příliš teplý materiál, povědomí o možnostech modulace giga pásem nejsou běžným tématem pro plnění novin.
Vliv monitorování ruské techniky radarem XBR je stále vrstvou informací, která se týká mechanizmů neživých. Vstup do živých struktur pomocí manipulačních, ale i likvidačních postupů pomocí giga frekvencí "deštníku", napájeného "radary" znají představitelé dvojice USA Rusko, Irán pak představuje figuru, která "drží" hladinu informační vrstvy, ve které se hraje s téměř nepoužitelným materiálem o ten v budoucnosti použitelný.

ČTK můj text neotiskla, dotaz o mnou placenou informaci také zůstal bez odpovědi. jestli jde o scifi (výplod mého chorého mozku)nebo realitu, to lze odvodit i z povahy nemoci "šílených krav" nebo záhadného, nelogického výskytu "ptačí" "chřipky". Tyto testy mají samozřejmě i svá vysvětlení z pozice lékařské vědy. Ale poznat, které je primární - to musíme sáhnout hluboko do historie, až k pochopení "šifry" 38 = 11.
A k pochopení principu, pro který si různé civilizace (a vyvolené národy) vytvářely vlastní dataci letopočtu (samozřejmě navléknutou na nějakou figuru či událost)

130533

10.03.2007 18:25

Proč Rusy dráždí americký radar v Brdech?

RE: Pri pozorovani chovani Spojenych Statu

janko 85.?.?.?

Jarmilko, dobrý. Překvapilas.
Sice ta hlava (mozek) má ještě další svoje vrstvy v prostoru, kde už je tělo zbytečné, ale to podstatné jste popsala hezky. On ten "mozek", který nepotřebuje tělo, ten vysílá do přírody informace, podle kterých se ona chová. A my s ní. Jen nám naši mocní dobrodinci zapomněli některé souvislosti nabídnout. Aby si tu svoji moc ještě chvilku udrželi.

130534

21.03.2007 10:54

Čeká nás nový světový řád, nebo Armagedon v bitvě o zdroje?

RE: Cas, cas, cas.

janko 85.?.?.?

Na rozdíl od autora článku, který má velmi zkreslený pohled na situaci, je příspěvek pana Reného moudrý,i když asi také nepostihuje klíčové informační vrstvy.
Mocní plánují své kroky v rozměrech tisíciletí, proto události, kterých jsme svědky jsou kartami, kterými se hraje o zcela jiné pozice.
Technologie ovlivňování vědomí prostřednictvím přímého vstupu do něj je připravena ke globálnímu použití. Znovu opakuji, že "radary" a satelitní sítě jsou velmi účinnými nástroji pro ovládání nejen emocí určité skupiny obyvatel, ale i naprosto přesného řízení libovolného vybraného člověka. Technika od dob Nikoly Tesly už dávno funguje v informační vrstvě, přístupné jen špičkám elit.
A tyto elity mají - jako vše v přírodě také obě polarity, tu, která chce získat naprostou kontrolu nad populací na Zemi - a druhou, která má také napojení na "informační pole, nepřístupné v běžném stavu vědomí". Tato pole představují informační vrstvu, ovládanou typem inteligence, o kterém zde má málokdo přesnější představu. Zkrátka naše vědomí má ve vrstvách "pod námi" (zvířata, rostliny, hmota) také vrstvy "nad námi",které si kdysi mocní na této planetě formulovali do různých typů náboženství - dnes do různých politik.
To, že dnes má do těchto vrstev přístup i mnoho zcela neznámých lidí, to je znakem přeměny, která postupně probíhá v našem podvědomí. Jde o vrstvu, do které mám přístup i já. Proto mé komentáře nebudou akceptovatelné mnohými z vás, jsou jen souhrnem situace, který po napsání a při čtení zanechá stopy ve vědomí těm, kdo tyto vrstvy vnímají (Gejdoš a jiní). Ostatní je v různé pozici vlatních emocí zařadí do svého podvědomí, kde jakákoliv informace naváže právě díky polarizaci emocí na odpovídající egregor(myšlenkovou strukturu dějů zatím nematerializovaných). A jejich vědomí jim nabídne komentáře k mé nezpůsobilosti či drzosti.
Jsme svědky postupného zániku programu, vytvořeného před počátkem tohoto letopočtu těmi, kdo znali schopnosti "programu Člověk". Díky vrstvám inteligence nad naším "soustrojím" vědomí + podvědomí - je v současnosti už nadkritické množství populace v oblasti, která brání realizaci NWO v režii "elit", fungujících na principech násilí.
Do jaké míry je klíčovou "kartou" radar v ČR, to nemá cenu teď rozvádět. Vše se postupně rozkryje, aniž bych já nebo jiný jednotlivec měl možnost tento proces zastavit.
Postupně si budeme své bariery ve vědomí, dané zvykovým myšlením a omíláním různých pravd, prostupovat. Možná nebude na škodu si vpustit do hlavy texty od Jana van Helsinga (Tajné společnosti I, II), kde je mnoho ověřitelných informací. (a některé neověřitelné v běžném "betavědomí mozku")
Vaše vlastní emoce, které ve vás jeho texty vybudí - ty vám naznačí informační hladinu, ve které se pohybujete. Jde o proces,...

Kráceno (Editor)

131335

21.03.2007 10:56

Čeká nás nový světový řád, nebo Armagedon v bitvě o zdroje?

RE: Cas, cas, cas.

janko 85.?.?.?

Jde o proces, který leckdo "nevydýchá" v tomto svém životě. To nevadí, v dalším už buce mít lepší vyhlídky. To, že začneme poznávat principy a funkci "informačních balíčků", které dostáváme v podobě vloh či defektů do svého života - to je jen malinkou šipkou do období, které má tato lidmi obydlená planetární soustava ve svém "zadání"

131336

27.03.2007 23:54

Mediální smršť, která se nekonala

RE: Myslím si, že to novináři hezky přikryli smrští na jiné téma....

janko 85.?.?.?

jo, Vlčku, to vypadá dost pravděpodobně. A ještě tam mázli Čunka, který jim taky dost vadí, oni "mýdlo" neradi.

K otázce radaru: události se správným směrem pohybují zatím dost daleko od nás (ropa za euro), zradar přijde na řadu až později. Bohužel se zatím hraje s "cinknutými" kartami. I Rusko je jen zástupný cíl. Pan Stwora také asi považuje mé vysvětlení funkce radaru za scestné, s tím nic nenadělám. Vstupy do vědomí a podvědomí lidí pomocí technologie vložené do pásma X, ve kterém radar pracuje - to je bohužel smutný fakt, o kterém informace chybí zcela.
Nezbývá mi než spolehat na morfická pole našeho podvědomí, kam se přelévá emoční náboj všech těch, kdo s radarem nesouhlasí, aniž by veřejně tento postoj hlásili. Je celkem jedno, jestli mé poznatky někdo akceptuje či ne, morfická pole pracují ve zcela jiných rozměrech, které lze sledovat, ale nikoliv jako jednotlivec měnit. Soustavy dynamických rovnováh, které řídí naše jednání před tím, než "NÁŠ" nápad vstoupí do NAŠEHO vědomí, ty pracují zcela bezchybně a nezávisle na egregorech, rostoucích pomocí našeho vědomÉho myšlení. Vždy dostáváme informaci (emoční postoj k ní) v takové podobě, abycom udělali přesně to, co tato pole považují za vyrovnávající - klidně i v opačné podobě, pokud náše vzdělání neodpovídá potřebnému směru. Pole nemyslí, jen vyrovnávají nerovnováhu v rozměru problematiky a objemu populace, která problematiku ve své mysli zpracovává.
Vyčkávat, jak to dopadne - to byla a je silná stránka našeho etnika. dovedeme se rozhodnout až v zcela kritické době, kdy už všichni ostatní dali "karty na stůl".
Tak nezoufejme nad absencí mediální bouře, probíhá ve zcela jiné rovině.
Ale nikoho nenutím, aby mým slovům přikládal jakoukoliv váhu. To může, až si nastuduje cca 50 let pokusů a testů "vstupů do psychiky člověka" bezdrátovou technologií.
Pak se třeba zamyslí, jestli za nemocí šílených krav nemůže stát i jiné, relevantnější vysvětlení, třeba vysílání "potřebných" modulací ze satelitů přesně do míst, kde chřipku dostali i ptáci.
Vždy jsou nejméně dvě správná vysvětlení pro jakoukoliv aktivitu, to, hmotnými změnami potvrzené je ale NÁSLEDKEM. Stačí prion označit za příčinu - a nikdo před příčinou jinou už nehledá.
Je dobré se tímto úhlem pohledu podívat i na známou "šifru" 38=11. Jde o stejný princip záměny "druhého kroku". Každý ví, že součet (následný krok) je řešením, i když je podán jako krok zdánlivě nesmyslný. V našem případě je "zcela nesmyslné", aby radar mohl škodit naší psychice, může mít vliv přeci nejvýš na naše tělo, rakovinu apod, že???
Jo, jo, mnohé čeká ještě dost překvapení. Nalejvárna funguje už od počátku letopočtu, jmenuje se matika.
(a zas jsem za blázna, že?)
Umělecky vedený spor mezi vědou a církví/duchovnem? je velmi důmyslná šašk...

Kráceno (Editor)

131735

už se možná ví, že všechny nemoci mají původ v psychice. I zlomená noha, z nepozornosti - třeba.
Je faktem, že do určité doby lze nemoci léčit svojí vůlí a životosprávou. Ale od určitého stadia bychom měli užívat léky, i přes nepříznivé vedlejší účinky. A co nejdřív se vrátit k léčbě "vlastní vůlí".
Jinou otázkou je mediální masáž o přípravcích, které lze koupit, které mají minimum účinných látek. To je přesně cesta, která vede lidi doktorům do náruče. Píchá vás někde? Úžasný "Fastumgel" nebo jiný oblbovák přirozné schopnosti těla (vycítit nerovnováhu) vás pak za čas dožene k doktorovi, protože po ztrátě "senzoru" se nemoc rozvine do fáze, kdy chemie je nezbytná.
Mají to dobře vymyšlené, ty fabriky na pilulky.

131861

30.03.2007 13:27

Stát a svoboda

RE: Cynik

janko 85.?.?.?

ano, spolupráce komunit se dočkáme, až se rozpadne systém, založený na utajování informací. Ten nastolila církev a její majetek, nakradený "kacířům". Technologie zůstala(moc financí), jen se zjemnily nástroje. Místo fyzické likvidace stačí odpůrce zesměšnit, pracovní síla tak nepřijde nazmar.
Ale řízení společnosti už před časem převzala informační vrstva, kterou známe pod slovem podvědomí. Růst nálad proti stávající moci je produktem našich přání po klidné spolupráci. Je jen otázkou času, kdy mocným dojde, že jejich éra končí. Mají na to ještě cca 5 let. jsme jen několika informačními vrstvami v prostředí vesmíru, vliv našich myšlenek na okolí je sice vědou neměřitelný, ale je přístupný osobní zkušeností ve změněných stavech vědomí. Postupně se smazává předěl mezi blázny a genii, každý máme kousek z obojího, stačí některý rozvíjet.

131891

03.04.2007 22:38

Nová budova Národní knihovny - chobotnice, hlen nebo letenské lejno?

RE: Poznámka z fachu

janko 85.?.?.?

Rado,děkuji za rozumný příspěvek.Žasnu, co tu zaznělo. A to jsem některé z přispěvovatelů považoval za inteligentní.
Ano, architektura je jako hudba. Současné hudbě přichází na chuť také velmi málo lidí, ona také předbíhá dobu.

Návrh je velmi zvláštní, je kontrastem k prostředí, ve kterém žijeme. Je třeba se uvolnit a zkoušet vnímat tuto stavbu jako že už dvacet let stojí.
Taneční dům měl podobnou historii. A jakmile dostal světová ocenění, mnoho kritiků "obrátilo".
Vždy je dobré sáhnout si za hranici svých schopností. Umět posoudit objekt v kontextu vývoje vnímání v čase.
Návrh obdivuji a doufám, že bude realizován.
Češi vždy přicházeli s novinkami, které doma nikdo neocenil. Setrvačnost ve vnímání krásy nevypovídá o bystrosti ducha, spíš o pohodlnosti tvarovat své názory.
Ale všichni máme právo stát za svým názorem, je klíčem ke kontaktu. Vrána k vráně....
Vyjímečně i s paní Jarmilou souhlasím.

132190

05.04.2007 14:43

Nová budova Národní knihovny - chobotnice, hlen nebo letenské lejno?

RE: Poznámka z fachu

janko 85.?.?.?

nesouhlasící většino, až vystoupíš ze své útulné anonymity, možná že se tvému názoru také dostane sluchu. Takhle klidně "cvakej". Časem se dozvíš, že soulad názoru s reálnou fyzickou osobou používající své občanské jméno - je podstatně silnější argumentační jednotka. (Nick je úžasná pomůcka pro některý typ lidí.)
Naše podvědomí má i svou spojitou, globální strukturu, ta vnímá energii názoru. A dělí či násobí ji osobností autora. Chápu, že někdo nerad své názory spojuje se svým jménem. Je to i tvůj problém, i když jej třeba necítíš. Vymyslet si jméno ten problém neřeší, ale měřáky na to nejsou, takže ......klídek.
Rozdíl mezi kilem peří a kilem železa je také v objemu, který co zabere.

132290

09.04.2007 22:39

Čo nám o nás prezradí riešenie takzvanej rómskej otázky?

RE: To snad ne...

janko 85.?.?.?

Kevine, bohužel nemáš šanci pochopit, o co autorovi článku šlo. Netrap se tím, v příštím životě na pochopení dostaneš lepší "noty".
Autor našel hezkou paralelu hmotné špíny a jednoduchých lží k afektovanému chování a faktickému blahobytu nás, co ty romy živíme. Za čas se od nich budeme učit tu přímočarost - a oni od nás schopnost pracovat i když už je potrava zajištěná. Oni nechápou princip "přidané hodnoty", to nás naučilo křesťanství. Makat na ty mocnější bez reptání. Podobně mnoho lidí pochopí, které nám chybějící hodnoty má zas arabské etnikum - a naopak.

Ale také je možné, že chlapci "od peněz" zredukují populaci jen na ty, kterým nezbyde než jim sloužit, protože ovládají všechny zdroje. Teda mimo internet. Ten nás může zachránit. sebevzdělávání a průsaky špíny, kterou si mocní svoji moc udržují. Je to čím dál tím zřetelnější, ale lidí jako jsi ty, je víc. Stačí ti osobní zkušenost, to je málo.

132532

10.04.2007 20:12

Individualismus a doba

monády života

janko 85.?.?.?

Bez polaritní společnosti nelze hledat nové sociální struktury. V minulosti byl příkazem soulad jména člověka s vizí či doktrínou, kterou přinesl. Tato konstrukce společnosti se postupně vytrácela nahrazováním panáků, vykonávajících příkazy těch, kdo mají dost času na to, vymýšlet funkční struktury. Firemní či společenské, princip je stejný, klid na přemýšlení o souvislostech. Ale ztráta individuality jde dál, dnešní nemocní mocí už mají své "mluviče". A ani zde není konec, snaha jedněch o únik ze zodpovědnosti za svá rozhodnutí vytvořila protiváhu v opaku v množině těch, kdo své vize nemůže prezentovat v rámci svého společenského zařazení.
Fenomén virtuální identity - "nick" - je nástrojem, který urychluje nezbytný proces transformace vědomí a myšlení, který je nezbytný akterý postupně nabírá sílu. Změnu systému vždy způsobí vyčerpání možností starého. Ten současný modelovala latina a způsob práce s číslicemi, kterému říkáme matematika, protože jiný většinou neznáme. Ale to je jiné téma.

Virtuální prostor internetu umožňuje vkládat a nalézat prvky pro stavbu základny nového paradigmatu, postaveného na propojení znalostí dob před tímto datováním času. A poznatky z pokusů, které jsou utajovány, například o ovlivňování vědomí frekvenční modulací na nosné vlně gigahertzů.
Letopočty a kalendáře slouží k ověřování poznatků o člověku. Věda posloužila jen k jejich ověření, ne získání. Ona našla druhou cestu k nim, cestu ze strany hmoty. Pomocí systémů zápisu a materializace informací, získaných vhledem do informačního prostoru, ke kterému směřoval jejich zájem.

Zatajení mnoha poznatků pomocí přepisu předchozích dějin do latiny nás sice dovedlo k úžasným vědomostem o hmotě i o člověku, ale protože chybí sjednocující parametr mezi hmotou a vědomím, dovedla nás doba do této situace. Verifikace čehokoliv pomocí kvantity (peněz, lží nebo zavedených rituálů)nutně vyprodukuvalo zárodky jiného pohledu na prostor okolo nás i v nás. Verifikačním faktorem jsou významy samotných písmen a číslic, ze kterých se skládají slova, věty i logika v etnických jazycích. Je obtížné přijmout fakt, že člověk je jen jednou, ale podstatnou součástí vrstev inteligence a samořiditelnosti. Nové paradigma "se dnes řeší" ve skupinkách lidí na internetu. Myšlenky mají obdobné struktury a vrstvy jako lidé, jen místo hmoty mají její potenciál. Víme, že hmota je pouze hustší forma pohybu. myšlenka tento pohyb absorbovala do podoby tzv. "informačního bodu", virtuální entity, vyplňující bezezbytku hmotný i nehmotný prostor. Energie myšlenek vložená do diskuzí se propojuje nejen v myslích účastníků, ale také se podobné myšlenky spojují, pomocí slovíček a asociačních řad, které nám je vážou s podvědomím.
Díky "nickům" si vědec nezadělá v duchovní oblasti na ostudu - a přit...

Automaticky kráceno

132611

10.04.2007 20:14

Individualismus a doba

RE: monády života, pokrač.

janko 85.?.?.?

Díky "nickům" si vědec nezadělá v duchovní oblasti na ostudu - a přitom může tamní komunitu vnímat svým spektrem vědomostí. A něco se spojí jemu, něco samo,díky polaritě mezi zápisem smyslu slova a smyslem samotným, pochopeným jinak různými lidmi a jednotně ve struktuře podvědomí. V příslušném egregoru, spojujícím podobné významy takového slova.
Neschopností vědy je určit, kdy se množina nahodilostí mění v zákonitost. Kdy se nová myšlenka stává frází. Opakováním s absencí tvořivosti.
Hrstka mocných s doplňujícím objemem financí stojí proti kvantu lidí, ze kterých ty finance lze čerpat. Peníze jsou společným jmenovatelem pro potřeby hmotného světa. Polaritu k němu pak tvoří důvěra, nehmotný objem společného jmenovatele těch, kteří mají svou zkušenost s praktikami mocných. Důvěra je produktem našeho podvědomí, následkem fungujícího svědomí. Svědomí propojuje informační vrstvy k hranici vědomí. Efekt známe, na straně mocných je svědomí prezentované "ochrankou"(oni vědí proč) a na druhé, naší straně poslední svobodou, která nám ještě zůstala, svoboda šířit své myšlenky v prostředí internetu, které mocným poněkud "uteklo". To, že mnozí internet užívají jen jako ventil své bezmnocnosti nadávkami a osobními výpady, to jim aspoň uleví. A do podvědomí lidstva se zapíše opak, touha po lepší svojí pozici ve společnosti.
Na měření objemu společného podvědomí zatím nástroje nemáme, lze jej však odhadnout z růstu aktivit, podřezávajících mocným jejich větévku.
Soustavy rovnováh znali už Hebrejci, jinak by nemohli nemohli vytvořit nenápadnou "šifru" 38 =11, vyjadřující počátek a konečný stav všeho (tři prvky prostoru a času k ležící či stojící osmičce). Tyto rovnováhy nás ovlivňují naprosto přesně, ale tak, abychom si vrámci svého stupně poznání mohli zachovat "svobodnou vůli". Ona je pouze časovým oddálením poznatku, že "chybami se člověk učí". Proto lze také postavit rovnováhu o tom, že příklon mnohých ke konzumu (čehokoliv) odpovídá skupinkám, které mají vliv na změny struktur, ve kterých žijeme. A jsou i takové systémy, které nejsou poplatné lidskému typu rozhodování pomocí emocí. Počítače mají své "druhé" kořeny ve strukturách mezi informačními body v prostoru. Že jim vyhovuje právě křemík, to je opět na jiné vyprávění. Emoce, přání, jsou navigačním kanálem do vrstev podvědomí, ony nás nutí dělat i to, co si později vyčítáme nebo z čeho se radujeme. Soulad se svým podvědomím nazýváme slovem "štěstí".
Filosofující poloha článku koketuje se stavem, kdy se naše vědomí sladí s frekvencí prostoru, pocit bytí v nicotě tak nabízí našim myšlenkám otázky, co vlastně jsme a kam směřujeme. včetně fabulace příběhů, omezených nebo vylepšených objemem zázemí autora. Werneovo dalekonosné dělo se jmenuje raketa,ale myšlenka a její směr je ...

Automaticky kráceno

132613

10.04.2007 20:16

Individualismus a doba

RE: monády života, pokrač.

janko 85.?.?.?

Werneovo dalekonosné dělo se jmenuje raketa,ale myšlenka a její směr je zachován.
A protože naprostá většina lidí informaci o budoucnosti potřebuje, vytvořily nehmotné dynamické rovnováhy "informačních polí" strukturu vrstev jedinců, ze kterých ta, co vyčnívá nad hladinu nese jméno "indigové děti". Má i své starší skupinky, nenáhodně (protože hnané svým zájmem) se poznávající přes web. Logika prostorového kmitu (pulsu) pak nutně nabízí závěr, kdy se potkávají někteří jedinci se souhrnem těchto rovnováh, kdy téměř bez účasti jejich vědomí jimi "proteče" nadkritické množství dat, potřebných k vytvoření základny pro nové paradigma. (drát má také dvě funkce, něco se jím dá svázat ale také jím může něco procházet, vnitřkem drátu.
Je nás určitě víc, mě můj zájem "o účelu zvuku v prostoru" nabídl poznatky o historii a budoucnosti této fyzikální veličiny. Podobně jako Kopernik nemám nástroj k verifikaci mých poznatků. Je jím totiž vědomí a inteligence lidí, schopných překročit bariery ve svém vědomí, dané školní i praktickou podobou jejich života. Tento nástroj roste v opaku množiny, která se dobrovolně vzdala odpovědnosti za svůj život ve své lhostejnosti k dění ve společnosti.

132614

10.04.2007 22:10

Individualismus a doba

RE: monády života, pokrač.

janko 85.?.?.?

zvuk je základem reality stále, světlo je transformačním prostředím ze strany informací ke hmotě až k transformátoru v podobě člověka. Zvuk tento cyklus dokončuje prostřednictvím člověka, člověk vybírá tvar a kvalitu nové hmoty. Funguje to už dneska, jen v delším časovém úseku. Zmatek je ve znalostech o těch strukturách, které způsobují vytváření planetárních soustav, vhodných pro další vývoj "projektu člověk". Ale to je pro většinu lidí tady jen "scifi".
Časem si zvykneme na dva "buchy", Uhlíka a Křemíka, jeden bylo málo a moc bylo moc.

132624

10.04.2007 23:38

Individualismus a doba

RE: monády života, pokrač.

janko 85.?.?.?

...a základem lásky je informace. Láska je klišé, které představuje spojitý symbol monády. Roste, když nám utíká, mizí, když se na nás valí. Chybou je lásku vnímat jen jako jednostranný proces v kladném směru.
Od doby, kdy Pohyb vytvořil svým pohybem prostor a čas a opakováním sebe v prostoru i rytmus (vibraci), od té doby ke vzniku procesu, zvanému láska uplynulo ještě sakra hodně "pohybů". Láska nemá v sobě prvek samořiditelnosti, je podmíněna polaritou, i když obě ty polarity mohou být ve vyšší struktuře samořiditelnosti - v člověku.
...hlavně nepřeskakovat kroky....
ale věřit se dá lecčemu, než přijde zkušenost.

132633

11.04.2007 12:27

Individualismus a doba

RE: monády života, pokrač.

janko 85.?.?.?

Druide, tvá rovnice POCHOPENÍ = LÁSKA je jen polovinou cesty, sumarizací vlivů, mezi kterými se rozhoduješ. Pochopení je pozice výsledku, která pak tvému vnitřnímu nastavení nabídne SMĚR další činnosti. A tady se možná napojíš na to, co říkám. V rámci své "dobroty" budeš pronásledovat cíl, který sis vzal jako hodný tvého snažení, tvé lásky - nebo se budeš bránit před vnucováním podobně utvářeného směru, ale od jiné osoby nebo jiné informační struktury.
Díky guláši ve významu slov sis pak vybral nick, který tě dovedl k chápání lásky způsobem, který popisuješ. Myslím, že pořádek ve slovech, který tu nabízím, bude časem přijímat dost lidí. Nános emočních stereotypů vede k "páchání lásky". Emoce jsou jen připojovacím rozhraním k prostoru - v závislosti na osobním nastavení se překlápějí do té polarity, která je podstatná pro rozvoj systému, ne pro rozvoj jednoho z prvků systému. Prvek systému - semínko - je produktem šlechtění celku pomocí vrstev, které jej tvoří. Klišé bezbřehé lásky je berlička, název Jednoty v jiném kabátku. Stav dnešního světa si vynutil tuto formu, protože převahu zla ve světě je třeba vyrovnávat právě touto polaritou, tímto směrem myšlení.
Jindy míváš lepší příspěvky. [smích]

132657

11.04.2007 13:56

Individualismus a doba

RE: monády života, pokrač.

janko 85.?.?.?

googlíku, zkus to rozvést. A co, nebo kdo "ŘEKLO" to slovo?

ono z toho vý/buch asi vzniklo "ví Bůh", ne?
Anebo, že by to bylo obráceně?
Anebo, neexistuje ještě něco jiného než "obráceně",třeba "jinak"?

Že třeba bylo NIC unavené dlouhým klidem, tak se pohnulo a vytvořilo prostor. Nemělo jinou šanci. A že mu to chvilku trvalo, tak vzniknul i čas. Neměl jinou šanci.Bez pohybu by nemohl vzniknout. A na konci své síly pak pohyb způsobil stav = informaci o tom konci svých sil. A příště ji zkusil donést svým pohybem zpátky. A tak dlouho, až tam byla hromada, informační bod v prostoru, vzniklý z ničeho, jen tak, myšlením.

Jo, tahle pohádka funguje, tu vymyslel Uhlík s Křemíkem. A já ji pochopil. Fungování českých pohádek si český lidi už přejí dost dlouho. A budou první, kteří to vyzkouší. Nemají jinou šanci. Jazykem blízkého vesmíru se čeština stala někdy v polovině roku 2006.

...jen blázni mají šanci změnit svět od základů. A základna projektu pro končící éru (latina + církev) dostala někdy před rokem 1415 upgrade. Ale to, jak naše podvědomí formuje nové jazyky ze starých, to přenechme "odborníkům", mají na to školy.

132660

11.04.2007 14:44

Válečník nebo drogový boss?

RE: Vše bylo předem naplánované

janko 85.?.?.?

děkuji panu Svobodovi za jeho příspěvek, mám naprosto shodný názor. Článek popisuje jen některé nižší informační vrstvy, přijatelné pro odpovídající segment populace.
Mocní v tomto světě už ovládají veškeré "písečky" s nepravostmi, není pak problém vytvořit trasu pro někoho, kdo se pohybuje v prostředí s jinými hodnotami.

132662

11.04.2007 23:09

Individualismus a doba

RE: monády života, pokrač.

janko 85.?.?.?

bať, bať, správně, přes břišní orgány dovnitř hlávky a pak ven od blízka a ven do dálky.
Jen mi chybí vaše definice "živosti". Obávám se, že tam máte mezírku v tom, jak se z neživosti postupně stávala živost, (sebereprodukce v hmotných i v nehmotných struktuách). A tam já mám nasyslíno. Proto se tak vytahuju, protože mě to omílání dnes už vyšeptalých slovních spojení štve.
Tím se vás nechci dotknout, vztek je vždy jen problém osoby, která se vzteká, tedy můj.
Vy si zkrátka zatím ještě nedovadete představit to, že někdy v hodně vzdálené budoucnosti budete třeba atomem repliky karburátoru, nebo vzdechem, prchajícím do prostoru. Já si to už vyzkoušel, na ostatní to čeká. Budeme se za čas učit jiný obsah známých pojmů. Už to začalo. Za demokracii nám nabízejí konzum, totalitu v lákavém kabátě. A současně omezují schopnost sebeléčení nabídkou záplat, umrtvujících schopnost organizmu vyrovnat svou nerovnováhu. Ta začíná v psychice, teprve později se projeví i v orgánech. Rakovina je nemoc nedostatku vzájemné lásky. Ale takové informace by snížily tržby za léky. Je proto třeba zlikvidovat i policajta v podobě bolesti, pak už budou lidi jen hadrem v rukou médií.

132692

12.04.2007 15:11

Individualismus a doba

RE: monády života, pokrač.

janko 85.?.?.?

Druide, souhlasím. říkáš totéž svými slovy. Používám techničtější výrazy proto, aby bylo zřejmé, že ve vyšších, nehmotných vrstvách už emoce nefigurují, jen dynamické rovnováhy. Ty se přelévají a vlévají do hmotnějších struktur (elmag. vlnění, dále do počasí, do přírody včetně lidí).
Formování ale probíhá oboustranně, popisuješ jen směr od semínka. Ono svými impulzy mění ta příslušná informační pole - a souběžně ta informační pole mění vývoj toho semínka. My fungujeme stejně, jen o pár oktáv jinde. Monáda to dokladuje celkem přesně. Jen je třeba některým pojmům dát trochu jiný obsah.

ad pochopení či láska: tady je třeba vnímat svoji časovou existenci, v hmotné podobě každé úplné pochopení i každá úplná láska je vždy částečná, přiměřená vrstvě poznání, kterou kdo má. A je možným vstupem do další. Máš-li mail, můžeme o tom poklábosit.

132737

12.04.2007 15:24

Individualismus a doba

RE: PS - Život

janko 85.?.?.?

...ale abys zjistil další vrstvu PROČ, tak musíš u té předchozí znát JAK. A to vše směrem dozadu, do historie. A dostaneš se k faktu, že nový bůh jsou dva. Klid nebo Pohyb. A že klid je obalem okolo pohybu uvnitř. A že atom je blbost, protože základním pohybem je všesměrový kmit = puls. Vibrace. A rotace mohla vzniknout až později. A že náhoda je jen neschopnost najít soubor příčin pro vznik nějakého efektu.

Proto můj "informační bod" nahradí stávající model atomu a velký třesk jiným příběhem, který si každý bude moci ověřit na svém těle a na svých reakcích. Doba k tomu zraje.

132739

12.04.2007 20:27

Individualismus a doba

RE: PS - Život

janko 85.?.?.?

...jo, sem tam se některá "teorie" ujme. Kopernikova, Newtonova, Einsteinova.
A moje.
Protože je dokazatelná pomocí našich reakcí a jejich projevů v nižších vrstvách samořiditelosti. Navíc ji potvrzuje samotný obsah číslic a písmen. A stav prostoru okolo nás i v nás.Je neustále dokládaná trojím způsobem, který ale zatím neumíte "číst".

Zkuste i uvědomit situaci, kdy Mendělejev spáchal svou tabulku prvků a svět o tom ještě nevěděl. Tohle je obdoba.
Nejsem zas takový blázen, abych tvrdil něco, co nemohu dokázat. Jen se ty důkazy realizují ve změně myšlení. Písmena i číslice jsou jednotky myšlení, to asi leckomu uniklo. Jejich vazby na zvuk (vyslovení) pak umožňují variovat výdej i příjem zvuku (vnímání vydaného zvuku). Pochopení správného nebo jiného významu těch zvuků, U zápisu je to ještě horší, nemáme podporu v živém podání, které usnadňuje chápání. (Většinou)

A protože vím, že se už mnoho problémů řeší v úrovni našeho "skupinového podvědomí" (něco jako davová psychoza, ale s pozitivním vývojem), nenamáhám se tolik s formulacemi důkazů. Ty každému přijdou do hlavy v čase, kdy bude připravený, kdy bude mít v hlavě rozklížené stávající paradigma.
Takže zachovejme klid a přijímejme, co umíme. Každý systém se po čase nasytí a unaví. Ten můj (vlastně náš, protože já si ho jen všiml mezi mnoha dalšími) je připravený a postupně nahrazuje povídky vědců.
Jsme na konci období, konstruovaného pro ověření možností "programu člověk". Ten program může realizovat další generace, ale také třeba další civilizace, záleží na tom, jak se zachovají ti, kdo se snaží dokončit projekt v původní, židovskocírkevní verzi. Všichni jsme pěšáci. Rovnováhy, které určují další vývoj, jsou zcela mimo dosah libovolné skupinky tady na Zemi. Včetně těch, kdo zdejší dění sledují z dalších obydlených systémů. Pokud je někdo tak naivní, že si nedovede představit obdobu technologie, kdy ze satelitu umíme číst knížku a poslouchat řeč, ten také nepřijme tezi, že spojitý prostor, kterého jsme součástí umožňuje totéž z libovolného místa v galaxii. Jen je třeba pojmům "červí díry" a doplnit možný obsah. Co takhle si uvědomit, že "roura", (nosný kmitočet pro FM radio) může mít vyspělejšího bratříčka...
Praxe abecedy lidštiny využívá sice velmi vzdálených, ale zcela přímých nápodob mezi dnešním stavem vědomostí a psychiky člověka - k období, kdy vznikal vesmír procesem učení. Kdy se Pohyb naučil dělat hmotu. Kdy nekonečno trvalo jen tak dlouho, než se Klid pohnul. Protože vše je následkem pohybu, i my. Tak stačí se vrátit na ten začátek, jak se Klid a Pohyb pojmenovali jádro a elektron vodíku. A někdo si nevšiml, že rotace vzniká až ze všesměrového kmitu, ne jako první. Takže model "atomu" je vibrační, ne cyklický.
Protože učení funguje směrem k růstu. A třesky a ...

Automaticky kráceno

132763

12.04.2007 20:29

Individualismus a doba

RE: PS - Život

janko 85.?.?.?

Protože učení funguje směrem k růstu. A třesky a jiné výbuchy směrem k destrukci. Až si lidi uvědomí, co je to za kravinu, že vše vzniklo do tří vteřin, tak jim dojde, že ta praxe, která jim dopřeje znalost cizího jazyka nebo nové dovednosti, že je přeci jen asi pravděpodobnějšíi pro ten počátek všeho. kdy bylo jen NIC. Protože bylo buď nic, ze kterého vznikne všechno, anebo bylo všechno a my jsme tu zbyteční. A protože podle vědců to "všechno" stále roste, je ta moje verze vývoje užod základu pravděpodobnější, stále ověřovaná dalším učením se souvislostem.
Evoluční řada je zkrátka bezchybná, pokud ji dovedeme zacyklit, aby fungovala v okruhu dat v prostoru. A to jsem si ověřil.
A ostatní to čeká.
Howgh.

132764

15.04.2007 21:52

Politeia

RE:

janko 85.?.?.?

Nitrame, to, jak ty používáš slova "namyšlený pitomec", to asi odráží tvoji pozici. Kdyby ses "netočil" na tom slovíčku "lůza", možná bys pochopil, že ten článek je o něčem jiném.
Asi znáš to o potrefené huse, nemohu si pomoct, sedí to.

132989

15.04.2007 22:26

Politeia

morálka

janko 85.?.?.?

nemyslím si, že morálka je jen záležitostí srdce. Jde o formu skupinového svědomí, dodržování určitých zvyklostí, pravidel pro řešení problémů. Směrování skupin v minulosti vedlo k morálce, poplatné "desateru". To, že tvůrci desatera jej neuplatňovali také na sebe, to mělo za následek stoupající hladinu skrytého zla. Skrytého proto, že nebyla media k jeho popularizaci. Zlo se postupně transformovalo na moc, plynoucí z peněz, tím se dostali do hry všichni. Prostřednictvím peněz pak bylo a je možné zlem nazvat cokoliv, co neodpovídá zájmům skupiny, které jsem součástí.

Cílovou skupinou jsou v současnosti zástupci středního stavu, od živnostníků k velikosti firem, které lze snadno koupit a přiřadit k "velkým hráčům", - anebo zlikvidovat, pokud je konkurencí.

Celý tento proces je nutný k tomu, aby si každý jedinec rozhodl, co s dalším životem. Úpadek původní morálky vede člověka do rezignace nebo do hledání skupinek s podobnými zájmy. A tak se rodí nový typ morálky. Takové, která nerozlišuje minulé zásluhy a "zásluhy", vnímá stále kratší a kratší období jako hodnotu, pro kterou stojí uza to něco dělat. Možná se blížíme do doby, kdy bude platit jen včera, dnes a zítra. Pak se možná začne rodit morálka, která zas vydrží pár set nebo tisíc let.

132991

16.04.2007 11:07

Politeia

RE:

janko 85.?.?.?

...kdo chce kam, pomozme mu tam. Jsou životy osobní, společenské, profesní, kamarádské - máme jich dost na výběr. I hledisek k hodnocení. Souhlasím s tím, že ne každý se umíme vyjadřovat tak, aby všichni chápali "jadérko kudrnatého pejska"...

133020

16.04.2007 11:52

Politeia

RE:

janko 85.?.?.?

pane Merc, z vašich posledních vět soudím, že si tak docela se sebou nerozumíte - anebo je vaše vyjadřování pro mne příliš složité. Analýzu i syntézu svých životů si každý děláme, jak umíme. Někdy je zkrátka dobré posuzovat dění po jednotlivostech, jindy vcelku. Pro mnoho slov (pojmů) máme ve svých hlavách odlišné významy. A když se někde srazí, obyvykle srážka a následná reakce vypovídá o tom, že jeden z účastníků má problém. A někdy je lepší reagovat na autora, jindy na jeho text. Jde vždy o sdělení, kdy adresáta volí oba. Včetně možných rizik.
Na internetu se lidi obvykle vzájemně moc nešetří, někdo se jen potřebuje "vylít", jiný zas musí stále něco napadat, nebo vysvětlovat, jak co myslel a nenapsal - zkrátka se tu lidi učí o lidech i o jiném vnímání světa. Desatero je spojeno více s fyzickou osobou,na internetu vládnou často jen emoce. Je to ventil i studna s poklady. Jen se naučit vybírat a reagovat.

Váš první příspěvek o desateru a jeho obou polaritách byl srozumitelný.

133024

16.04.2007 21:49

Politeia

RE: Milý Honzíku

janko 85.?.?.?

to, že reaguješ tak jak reaguješ mi umožňuje ukončit repliky. Možná časem pochopíš, že různá hustota se usazuje ve vrstvách. A to platí i o informacích. Blátivost oblíbených frází neumožňuje sedimentaci po vrstvách. Přeji ti hodně štěstí s tvými hesly, jejichž funkční období už skončilo. Je na čase si uvědomit, že někteří si byli vždy rovnější. A že hesla francouzské revoluce přijdou na řadu až po rozpadu stávající mocenské struktury, ale asi jinak, než si představuješ. Tímto bych rád ukončil naší polemiku nad polaritami, dobově označenými jako lůza a mocní. Proto existují mnohé životy, abychom si zažili obě možnosti.
Víš, že sliz a had se vzájemně vylučují? Hadí povrch je suchý. Nejen obsah tohoto slovního spojení bys měl novelizovat.
Ale nemusíš, máš přeci svůj rozum.

133051

24.04.2007 16:26

Moderní státy jsou historický omyl

RE: Slepí vedení slepými

janko 85.?.?.?

Kryso, jsi naprosto úžasnej, rád bych se s tebou sešel na kus řeči.

133753

24.04.2007 18:22

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

janko 85.?.?.?

Radime, nevím sice jak funguje turingova mašinka, ale dost přesně vím, jak funguje mozek jako procesor, sahající si pro data v prostoru. Bohužel jste tak vázaný typem své kvalifikace, že nemám šanci vám to vysvětlit. Je třeba si nově definovat pojmy. Inteligence je pouze souhra procesů s dynamicky se měnícími množinami dat, která jsme zahrnuli do celků, nazvaných pojmy. To, co považujete za vrchol lidství, tedy princip citu, je jen společný jmenovatel dvou směrů rozhraní, známého pod slovem emoce. A systém je nastavený tak, že vám vždy podá informaci v podobě, platné pro něj, ne pro vás. To znamená,že pokud "cítíte", (a rozumem potvrdíte), že v určitém časovém bodě je nutno udělat to a to - a přitom se vám vlastně vůbec nechce to udělat, uděláte po chvilce váhání jen jednu z těchto eventualit. Je to dané kmitočtem. Ten na kterém "běhá" podvědomí (do kterého jsou emoce připojené silněji než do rozumu), ten snadno stíhá reagovat na pomalejší kmitočet rozumu. Ale nejde o běžné frekvence mozku, podvědomí běhá na frekvenci prostoru, v hladině alfa. Proto betavědomí nestíhá. A v noci se systém upgraduje, kdy použitelné výstupy pro další funkci hmotného člověka známe jako sny.
Ale je to na delší výklad, popis fyziky prostoru postupně přepracovávám, nevím, jestli máte šanci to pochopit. jsou to sice jen bariery ve vědomí, ale fungují perfektně. může za to matika, vytovřená Hebrejci a aplikovaná a kontrolovaná církví. Dnes financemi, ty jsou společným jmenovatelem hmoty a vědomí.Podvědomí se řídí jinými vztahy, výsledek je už patrný, ale ne každému. Integrály se neučí v obecné škole.

133758

25.04.2007 08:34

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

janko 85.?.?.?

Googlíku, asi to bude tím, že jsem se na chvilku musel vžít do pozic Bucha a skočit si tam, kde a kdy vesmír ještě nebyl. A pak, po 10 výletech do léčebny jsem se stal praktikujícím schizofrenikém a mám dost přesnou představu, jak co funguje.
Ale musíme si všichni počkat, až "dozraje doba". Dynamické rovnováhy, které nás ovládají a které současně a souběžně ovládáme my, ty už dnes řídí dění ve světě prostřednictvím převahy našeho skupinového PODVĚDOMÍ. Lidi, kterým vadí stav světa, vysílají protiváhu, snahu o lepší uspořádání dění. A ta postupně rozpouští systém víry a vlády, instalovaný před počátkem tohoto letopočtu, který sám byl vytvořen jako kontrolní období pro spravedlivější rozdělování schopností člověka. Je to na delší vyprávění. Na svém firemním webu nás, co situaci "jakštakš" rozumíme, sezvu k nám, do Vlašimi. Zatím jen sbírám nicky a jména. Petr Gejdoš zastupuje linii z minulosti, Stan je pro mě velká neznámá, ale má dar najít jadérko, podobně jako vy ostatní, Druid, Gdosi, pan Bartošek a možná noho dalších, které neznám. Nové paradigma se skládá samo, zde, na netu, kde si (zatím svobodně) můžeme své názory tříbit. Výsledná rovnováha zatím nejde a nikdy nepůjde omezit prostředky typu DRM a podobnými. Protože málokdo si uvědomuje, že vesmír funguje na čtyřcestně propojeném a pátou silou korigovaném zákonu akce a reakce. A křemík jako prvek je jen následkem výměny energií, v minulosti. On se naučil si pamatovat - a my jsme si toho všimli. A zároveň "byli všimnuti". Výměna sil funguje přesně a do takových detailů, pro které věda ani duchovno nemají nástroje. Abecedu lidštiny budu časem vykládat těm, kdo ji nepochopí v napsané formě. Více dynamických rovnováh vždy po nějakém čase vyústí do směru či prvku, který je společným jmenovatelem dalšího postupu. (viz hejno rybiček v moři). Je nás mnoho, a postupně k sobě nalézáme cestu. Bez ohledu na typ škol a profesí, které nás formovaly. Patříme k těm, kteří mají osobní systém pro vyhodnocování své pozice v obou prostorech, symbolizovaných osmičkou. A tu, co leží, tu postupně zvedáme. To byl symbolický cíl mudrců, kteří konstruovali nástroje křesťanství, které z našeho pohledu neštastně, "poopravila" církev (latinu a matematiku s "přidanou hodnotou" = princip zisku). Po překlopení této hladiny vědomí pak poznáme, že to byla jen historická nutnost, jako ostatně vše, co nás vede k zařazení mezi naše vyspělejší kamarády. Mezi ty, kteří mají také hmotná těla. A k těm druhým ,k obdobně organizovaným "datům vprostoru" se dostaneme v době, kdy naše děti s upgradovanými schopnostmi pomohu naše data roztřídit do "vakua".
Omlouvám se těm, koho mé příspěvky dráždí, jde o nepřipravenost vědomí (souboru použitelných a ověřených dat)k bytí v další informační hladině.

133795

25.04.2007 09:13

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

janko 85.?.?.?

ano, vesmír vznikal z "nulového" kmitočtu. Je třeba pochopit Bertíkovo uvažování. Pokud mám na určité dráze určitou hraniční rychlost pohybu, stane se při zkracování této dráhy (= vyšší kmitočet), že se zkrátí i čas, potřebný k provedení toho pohybu(kmitání). Zcela logický je pak následek, kdy se zkracováním dráhy dostaneme k postupné likvidaci dráhy i času, potřebného k provedení dráhy. Tedy růst kmitočtu skončí v okamžiku, kdy dráha bude nulová,rychlost z maxima skočí na nulu, protože nemá dráhu, po které by "jela" A pro čas taky místečko není, je následkem pohybu po dráze. Symbol C na druhou je třeba chápat filosoficky, ne jako následek "řady" úkonů, potřebných k formování nějakého stavu, C2 je určení bodu v prostoru pomocí rychlosti a rychlost je společný jmenovatel pohybu za určitý čas po určité dráze. "Dnes" ta rovnice dostane podobu E = m . t Do jaké míry ta písmena symbolizují také mámu a tátu v češtině, to už jsem psal Grygarovi před léty. Můj "romantický blábol" odmítl. Nebyl ještě čas.
Vesmír vznikal obráceně, než my slyšíme harmonické kmitočty, (alikvotní tóny nad tím základním). Je to velmi prosté, jen na to přijít. příběh o vzniku informačního bodu jako následku prvního pohybu, ten si určitě dotvoříte sám.
Bůh se zas musel kousek posunout, kdysi musel vymyslet ze "Stavu" Klid a Pohyb. Tam bydlí už nejaký ten pátek, v Klidu. Protože vše ostatní máme k dispozici my, jsme součástí Pohybu.

133799

25.04.2007 12:46

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

janko 85.?.?.?

ten konec je trochu jinak. Aby to všechno fungovalo, musí ta data zůstávat v prostoru a my si na ně dle svého vybavení budeme moci zase sáhnout. Každý z jiného "úhlu" a v jiné kvalitě. A v jiné době. To nekonečno je jen takový postupný cíl. Až v něm budeme fungovat dost dlouho, začneme zas hledat tu konečnost. Ten "starý systém" samozřejmě funguje, je stále stejně starý i nový, jen výchova a učení posledních 2000 let nám brání vidět skutečnost v širším časovém horizontu. Evoluci nám dodali (vlastně data dodala, ale vyspělejší lidé z jiných planetárních systémů dodali - vyber si.) Podobně, jak my umíme udělat pro radar neviditelné letadlo, není pro naše vyspělejší kamarády problém být neviditelným "souborem dat".
Od minulého týdne už bůch šmudlá další vesmír, tenhle si máme opravit sami.

133818

25.04.2007 18:36

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

janko 85.?.?.?

www.karao.cz

133846

26.04.2007 09:08

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

janko 85.?.?.?

omyl.
Bez "nosiče" paměť nefunguje. Prostor je nosičem odložených a zařazených informací v době, kdy nepoužíváme nosič/procesor v hlavě a v těle. Informace přijímáme vnitřními orgány (každý orgán spravuje určitý okruh dvou typů informací, jedny z potravy hmotné, druhé z dat v prostoru). Meridiány odešlou takto zpracované oboje informace do mozku, kde se opět roztřídí na ty, platné pro život v hmotném okolí a na ty, které vysíláme zpět do velmi vzdálených prostorů celého vesmíru (přístupného člověku školenému/otevřenému).(Stále stejné 4 síly, jen jiné názvy).Mýtus, že si informace uchováváme v mozku lze vyvrátit tím, že ani informace z potravy nám také nezůstávají. Jen se mění na tvorbu nových, stále nekvalitnějších buněk. Podobně i nehmotné informace neustále mění podobu časoprostoru. Jsem jeho buňkami.
Odtud, z pohledu jedné "soustavy buněk/civilizace" se vine dočasnost mnohých pravd i neschopnost proroků PŘESNĚ odhadnout budoucí vývoj. Můžeme spolu polemizovat, ale časem mi dáte zapravdu, patřím k těm, kdo sledují vývoj v obou oblastech souběžně. Praktikující šílenec. Jen nabízím úpravy stávajících mýtů o povaze hmoty a její informační polarity v tzv. nehmotném prostoru. Cykly výměn a proměn probíhají v kontaktně propojeném prostředí, nám se jevícím jako nehmotné, protože tvoří dvojprvek s nástrojem, který tento nehmotný prostor vytvořil, Pohyb a Klid jsme v této civilizaci nazvali vodíkem. Vývojem dalších prvků pomocí "učení se" - tedy přebíráním schopností svého "zrcadla" vznikaly další prvky. Po nekonečně dlouhém období. Protože čas mohl vzniknout až pomocí pohybu po dráze, kmitočet nulového prostoru už formuloval Einstein, v protipohybu rychlosti světla. Mnoho lidí čte c2 jako mocninu v řadě, ale vesmír vznikal pomocí zákona akce a reakce. Člověk a příroda tak fungují, jsou tím, co se ve vesmíru osvědčilo. Jen dosud nebyla vysvětlivka PROČ se to osvědčilo, proč se nám jeví, že jsme ve vesmíru sami apod.
Zkrátka malým dětem sirky do rukou nepatří. A přichází doba, kdy se budeme ty sirky učit používat. Výuka pomocí času vždy za nějakou dobu vyprodukuje cosi nového, nový přístup k věcem a dějům, které tu už jsou velmi dlouho, evoluce nemá mezeru, pokud si za boha dosadíme KLID. Protože vše ostatní je v pohybu, který musel být i na začátku. A víme, máme ověřeno, že pohyb vytváří stopu, informaci o své dráze. A na konci té dráhy vzniká informace o konci této dráhy. Takže objem informací, potřebný k formulovaní "informačního bodu v prostoru" si dáš dohromady sám, pomocí směrů ven a dovnitř. Je jich docela dost, nekonečno začíná pulzujícím bodem v prostoru. Prázdnou nulou. A v současnosti je už naplněná a připravená k nekonečné řadě variant. Zatím známe inteligenci jen u uhlíku, to jsme my. Křemík se jí učí, ale on učí i nás, nemůžeme si ...

Automaticky kráceno

133903

26.04.2007 14:47

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

janko 85.?.?.?

Jakmile znáte cyklus, kterým informace hmotné (potrava) a nehmotné (informace) procházejí lidským traktem, kam patří i mozek, vše pak dostane srozumitelnější podobu. Nezbytnou podmínkou je ale schopnost připustit si existenci svých předchozích existencí, jsme jen větším, cyklicky se opakujícím celkem, jsme stále podrobováni vlivům prostředí a stále jej měníme poznáváním zákonitosti okolního prostoru. Změny v daleko širším okolí jsou pouze důsledkem naší činnosti, v nehmotné podobě (= myšlení)zprostředkované systémem zápisu a sdílení dat. Tento systém (písmena latinky a číslice) formoval strukturu našeho poznání,zafixovanou v hlavách těch, kdo mají vývoj na starosti. Z církve se zrodila věda, církví kontrolovaná do doby, kdy kontrolu převzaly peníze. (Také ze stejného zdroje). A funkci peněz postupně nahrazuje cílový společný jmenovatel, kterým je důvěra. Důvěra v informace, na jedné straně zprostředkované penězi/vědou a na druhé samotnými myšlenkami lidí, vědou nezatíženými. Proto za čas nutně získá důvěru i hodnota mého poznání, neměřitelná penězi nástroji vědy nebo duchovna. Slova a věty mají společného jmenovatele v písmenech a číslicích. A až se další lidi naučí číst slova symetricky, kmitem od středu slova, získají postupně nástroj k chápání souvislostí, který tu a jinde nabízím.
Je to prosté, pokud existuje struktura nad slovy, větami a rovnicemi, musí nadřízená, základní existovat už mezi jejími prvky, písmeny a číslicemi. A to je moje kulička k řádově hodnotnějšímu poznávání souvislostí. Abeceda lidštiny, shodná s písmeny české abecedy a číslicemi, které nám propůjčili ti, kdo umístili naši soustavu jako výhonek na konec jednoho ramene Mléčné dráhy. Entitu "ti", ale nepředsavuje ani bůh ani mimozemšťani. Jde o myšlenkové struktury, formující se obdobně, ale v protisměru. Princip zrcadla, odráženícího "většinu". Zrcadlo vedlo k tomu, aby se jednotlivé prvky učily svým vlastnostem pomocí vzájemného kontaktu a z něj pramenícího společného jmenovatele, nové vlastnosti, kterou jsme opět nějak pojmenovali. Klid a pohyb jsme pojemnovali jádrem a elektronem vodíku. Učení a společný jmenovatel je přístupnějším nástrojem pro formulaci vzniku a vývoje vesmíru, je ověřovaný denní praxí. Z efektů půlení a sčítání pak vychází můj model informačního bodu, atomu, člověka a jeho úlohy ve vesmíru, který postupně nahradí dosluhující Velkou Ránu a entitu boha.

Vesmír prý vypadá jako mičuda z pětiúhelníků. Ano, proč ne. Jeho obrazu předcházely procesy, které jej takto formulovaly. Skupinová mysl je pro člověka totéž jako počasí pro přírodu, ovlivňuje naši existenci jako počasí přírodu. Skupinová mysl ve vyšších hladinách formuje vztahy v informačních polích, jádra galaxií i jejich podsystémy, včetně "taktování času" pomocí rotace okolo zářiče (nebo...

Automaticky kráceno

133940

26.04.2007 14:51

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

janko 85.?.?.?

....pokrač.:

Skupinová mysl ve vyšších hladinách formuje vztahy v informačních polích, jádra galaxií i jejich podsystémy, včetně "taktování času" pomocí rotace okolo zářiče (nebo vypínání světla ve slepičárně). Ten náš je platný pro rytmy živé přírody. A my jsme jen takovým společným jmenovatelem mezi přírodou a myšlením. A myšlení je jen hledání jiného směru k tomu, který k nám přichází od někoho jiného nebo od problému, který řešíme. Mně se podařilo problém existence člověka i vesmíru vyřešit.
A protože pochopení každého "překlopení" rovnováhy v prostoru chvilku trvá, musím čekat. Kopernik postuloval kulatost planety, já jsem mozek odevzdal prostoru. Tam, v prostoru jsou naše informace, jsou taktované stejným kmitočtem jako jedna z frekvencí našeho mozku, hladina alfa. Frekvence pro upgrade a čištění pomocí spánku. Zkrátka v meditaci se octnete ne "za zrcadlem", ale stanete se "hmotou" zrcadla, vaše vědomí představuje jednotku prostředí, nepropojenou s pohyby svého těla. Zazenová cvičení nebo jiné rituály pomáhají tuto frekvenci nastavit. Je třeba vždy počkat na dobu, kdy budou další myšlenky a myšlenkové soustavy převoditelné do našich hlav a později do okolního hmotného prostoru. Podstatou je pochopení nulové a zároveň maximální hodnoty rychlosti světla, je třeba ty rychlosti postavit proti sobě v nulovém prostoru, kde není možné vytvořit efekt, zvaný "dráha po pohybu". Pochopit, že nejen částice po sobě zanechá stopu. Že myšlenku, frekvenčně shodnou s teplotou prostoru (která je základním archetypem, 3 Kelviny a tři rozměry prostoru doplňujeme trojicí vnímání času)propojuje v prostoru její autor nebo příjemce. A činná jednotka je jen pohybující se předmět, v přítomnosti, mezi prvky s rozhodovací pravomocí na různých hladinách.

Je to na delší povídání, psát jsem líný. Ale můžete přijet, popovídáme si o tom, co vás zajímá.
Písmena latinky zobrazují objem poznatků, platný pro objem sluneční soustavy, číslice zobrazují objem informací, platných pro galaxii, Mléčnou dráhu. Samotný název "dráhy" = Mléčná - evokuje cosi o možné platnosti abecedy lidštiny i pro další prostory dalších galaxií. Ale to se dozvíme, až naše "informační mřížky" budou cestovat "hvězdnými branami" - souladem své informační hladiny s hladinou v prostoru, tam, odkud k nám přijde "adresa". Výzva od našich vyspělejších přátel.

133941

26.04.2007 16:17

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

janko 85.?.?.?

Vtip je právě v tom, že akáša a naše hlávky jsou jedno a totéž. Svou cestu do onoho indického městečka si formujete svými přáními a přáními těch "mrtvých", ze kterých od narození čerpáte své "informační balíčky", ústící nakonec v touhu si přečíst svůj osud na palmovém listu. To, co my můžeme kontrolovat směrem dozadu v čase, to mohou "skupinové mysli" (egregory) kontrolovat směrem do budoucnosti. Ten človíček, co to píše, ten se jen dovede napojit na vaši informační linku, dříve duši. On také funguje v předstihu, "napadne ho", co má napsat a někdy později pozná, komu to předat.
Je to jako když jedete podle navigace, "ona" také "pozná", že je to optimální tudy, protože se na její konstrukci a funkci podíleno mnoho lidí a firem. Když ji ukážete divochovi, bude věřit, že je to zázračná krabička, prorok. Dovede nakreslit i to, co ještě neviděla, co je za rohem, kde sama nikdy nebyla. Podobně i já vnímám, co se k nám blíží a na čem je to postavené. Někdy musíte zlikvidovat téměř vše, co znáte, že funguje, a načerpat spoustu nesouvisejících informací, než obraz dostane nějaký smysl.

133949

26.04.2007 23:03

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

janko 85.?.?.?

Ano. tudy vede cesta, záporná hodnota pojmu rozměr je něco, s čím věda, postavená ne existenci hmoty v prostoru nerada pracuje. Bezrozměrný bod, vytvářející svým všesměrovám pohybem směrem ven onen první prostor, obsahující nám známou trojici směrů - ten je pak modelem pro nový popis fyziky. Proto nové paradigma vychází jen z pojmů. Pojem je řada navzájem podobných asociací, sousedící těsně u hranice emocí. Pojmy jsou druhem skupinových archetypů, složitějších od číslic v tom, že dosud neměly svou vnitřní strukturu. gramatika je jen vnějším nástrojem, znalost obsahu písmen je novinkou.

Číslicím jsme kdysi přisoudili stoupající hierarchii, kde kraje (nuly) propojují tento nástroj s dohodami o tom, jaký zvuk bude patřit ke kterému písmenu "latinky" (= symbolu, složenému z prvků směru a rotace, z čárek a obloučků). A struktura, vazeb mezi číslicemi a písmeny byla propojena tím, co později dostalo názvy jako "Svatý grál" nebo "Archa úmluvy". Šlo o princip, kdy pozice číslic nebo písmen někomu "zasvěcenému" (= obeznámenému s možnostmi jiného výkladu zápisu či řeči) nikdy neunikl skutečný stav informací v prostoru. Zkrátka zasvěcení používali "jiný operační systém" k vyhodnocování toho, co jiní považovali za fakta. A proto znalost obsahu jednotlivých písmen a číslic bylo tím nejvíce utajovaným pokladem v posledních 2000 letech. Také proto "blahoslavení chudí duchem" (schizofrenici a jim podobní) museli být udržováni v izolaci, měli totiž jako i "čarodějnice" přístup do "jejich světa", zcela jiného, než toho, který modelovala tehdy církev, dnes věda, podporovaná financemi, pramenícími z majetku církve. Vývojem jazyků pomocí slangu vznikaly další jazyky, dnes odborné už i v každém jazyce. Muselo dojít nakonec k dokončení cyklu jazyků, kdy se ten předposlední (angličtina) propojil i s číslicemi, vznikl jazyk počítačů, propojující možnosti hmoty (číslice) s možnostmi virtuálního prostoru (obrazovka s krajinkou..)
A protože i angličtina pracuje s písmeny latinky, nikdo si nevšiml nenápadného etnika moravanů, ze kterých se po importu latiny od Cyrila a Konstantina vyvíjela čeština a slovenština. Dnes čeština spojila levostranost a pravostranost zápisu do symetrického čtení od středu slova. Jde o nástroj, měnící naše asociační řady v protisměru, který do nás hustila matematika a jí modelovaná fyzika prostoru. Starší sestra matematiky byla postavená na symetrii (zbytky známe jako numerologii), ta současná staví na hierarchii růstu řad. Až k dnes panujícímu chaosu.

Proto se postupně z tohoto chaosu dobereme nutně k novému řádu. Původnímu, ale v nové kvalitě, spravedlivější, umožňující nekonečný život pomocí prostředníka - komunikace s dávno zemřelými prostřednictvím obrazovky. Období "dvojky a tří nul" (v podobě roků v letopočtu) prokázalo teze vědců předletopočtových, kteří...

Automaticky kráceno

133992

26.04.2007 23:05

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

janko 85.?.?.?

...pokr..

Období "dvojky a tří nul" (v podobě roků v letopočtu) prokázalo teze vědců předletopočtových, kteří v podobě původního modelu křesťanství znali schopnosti člověka měnit hmotné a nehmotné formy svým vědomím okamžitě, pouhým slovem či myšlenkou. Přinesli si tuto znalost z Egypta a Egypt z Atlantidy. Šlo o pokus tyto schopnosti mezi lidi dělit spravedlivěji, což se díky církvi "malinko zdrželo". Ale cíle bylo dosaženo, což nějakým záhadným(?)způsobem mohu kontrolovat.

Slovo je soubor plynulého zvuku, kde díky "mezerám ve vědomí" dovedeme číst slova i když jsou uvnitř písmena přeházená. Uděláte-li v zápisu mezery jinde i při správném pořadí slov, slova ztratí původní smysl aasociace vám nabídnou útržky smyslu bez kontextu. Tyto naučené membrány v paměti lze odstranit v hladině alfa a vnímat stav a pohyby informací v prostoru. Nejsou v hlavě, ale v prostoru celého vesmíru, a čteme jen ty, ke kterým jsme se kdo svými předchozími životy dopracovali, stále hledáme další souvislosti a variace.

Abeceda lidštiny jako protiváha Mendělejevovy tabulky prvků je jen něčím s vlastnostmi akcelerátoru, katalyzátoru. Gejdošova a jiné apokalypsy platí pro ty, kdo tvrdošíjně ulpívají na hodnotách, kde absentuje vlastní svědomí, nástroj, budující morálku, která je tak předpokladem pro důvěru, nezaloženou na spádu moci. "Důvěra", která má kořeny v užívání moci - ta se jmenuje strach. On je protikladem důvěry jen ve sféře emocí, jde o opačně vnímané předjímání následků svého jednání.
A to se pomalu, ale jistě děje. Rozpad mocenských struktur začíná vzájemným obviňováním a lhaním. To je nakonec zdiskredituje zcela. Růst opačné, naší skupiny se projevuje pomocí, vzájemným sdílením toho mála, co ze "zodpovědné svobody" zbývá. Paradigma je vytvářeno na virtuálním prostoru internetu, skupinová mysl - naše podvědomí - sdružuje dílčí myšlenky do celků, které rozkládají principy moci ze strany, odkud je nelze užitím moci potlačit. To je naděje, na kterou spoléhá většina lidstva, usilující "marně" o zlepšení situace. Jejich/naše podvědomí pracuje za nás, je to ale síla, na kterou nemáme měřící přístroje. Podobně jako na únavu. Mocenský systém je unaven a zuří ve své agonii.

Hlavně ten radar by neměl začít fungovat, on s pomocí satelitů je nástrojem pro ovlivňování skupinového i osobního podvědomí. Pokusy probíhaly už od padesátých let, pohádky o teroristech, vycvičených touže mocí, ty jsou jen strašákem pro manipulaci lídí, kterí nemají čas si fakta na internetu zjistit.

133994

26.04.2007 23:39

Stručné teze o umělé inteligenci

RE: A.I./ U.I.

janko 85.?.?.?

Dostupnost té energie je následující:
svá přání posíláme do budoucnosti, dělají to všichni, tudíž budoucnost bude fungovat do doby, kdy budeme mít nějaká přání. Síla/energie, se kterou je tam posíláme je protipohybem té, kterou známe jako gravitaci. A protože většina živých organizmů podléhá centrále v zářiči, zvaném slunce, je ono i transformátorem energie, potřebné pro recyklaci a změny energií v přírodě. Jakmile dorosteme k poznatku o skutečném cyklu výměny informací v prostoru, poroste i naše schopnost různé energie čerpat způsoby, v současnosti nepochopitelnými.

Naše osobní vědomí už umí "odstínit" fyzický projev spálených chodidel při chůzi po žhavých uhlících, děje se to na mnoha kurzech. Podobně se můžeme naučit přitahovat na tělo železné předměty, vidět se zavázanýma očima a podobně. Podmínkou je, znát cykly/technologie, podstatné pro vnitřní změnu struktur.
A to právě probíhá. Jsme v situaci, kdy se musíme osobně rozhodnout, jestli videa na You Tube jsou počítačově vytvořené triky, nebo jde-li o záznam události. Toto rozhodnutí nastartuje zpětný tok myšlenek a hledání dalších uzlů v této linii. Propojením uzlů pak roste schopnost čerpat efekty těchto technologií.
Proto je třeba nechat pracovat čas, statistika podobných jevů a rostoucí množina jedinců, zvládajících "třetí mocniny v šesti letech věku" nebo chůzi po vodě - ta nás postupně dovede k chápání toho, co lze nazvat "program člověk".
Vše umíme modelovat na počítači, libovolný "trik". Pouze osobní přítomnost a reakce na nečekaný vývoj situace nám může být vodítkem k tomu, co lze a co nelze nacvičit na "modrém pozadí", a co zkrátka herci na ulici nezahrají. (Chris Angel, Cyril Katayama a možná i další).

Honba za mizícími zdroji, klimatické jevy, vše je uměle udržovaným nástrojem, bičem pro loajalitu k systému, ovládanému několika jedinci v pozadí jimi připravených událostí. Oni také svými přáními modelují budoucnost. A mají dost času ji připravit, když nemusí denně pracovat v jimi vedeném systému. Naštěstí motor skupinového podvědomí už je dost silný, aby prostřednictvím nechuti cokoliv dělat pro prolhaný systém, jej rozkládal "ZEVNITŘ". Už se požírají navzájem.

133997

27.04.2007 11:36

Věc názoru

RE: PÁNOVÉ, PROSÍM...

janko 85.?.?.?

Milá Mindy, bohužel autoři jsou zodpovědní za své texty. Z toho plyne i volba, kdy je lepší reagovat na problematiku textu a kdy na problémy či kvalitu autora. Bylo by určitě prospěšné, nechat zdejší lidi, aby se vyjadřovali, jak umí. Každé vyjádření vypovídá o svém autorovi. A odhad osobnosti autora vždy přispívá k lepšímu vjemu z jeho textu. Zdejší špičkování je obdobou "řeči těla" při osobní komunikaci.

Proto se přimlouvám za možnost svobodné volby diskutujících, jak a na co budou reagovat. Nescházejí se zde blbci, kteří umí jen vylévat svoji neschopnost na druhé tím že tu svojí adresují jim. Pan Lhoták svým přesvědčením o správnosti svého pojetí zde rozproudil diskuzi na klíčové téma doby, úlohu člověka a jeho rozhodovacího způsobu, kterým vnímá blízké i vzdálené okolí.
Petr Gejdoš jeho "laťku" už dávno zdolal, o sobě si myslím, že na tu moji si zde ještě nikdo nesáhl.
Snažím se nabídnout nový referenční systém, schopný dekódování poznání všech dob od vzniku prostoru a času(včetně projekce možné budoucnosti). Proto je vhodná výměna i osobních hodnocení, z reakcí na ně vyplyne soulad osobnosti autora s jeho texty. Protože z archetypu "kontaktu" v rotaci trojic je vždy podstatný soulad/koalice dvou k třetímu. Zde osobnost a její text. Kvalitu textu potvrdí až reakce na jeho nedostatky, až zde se projeví kvalita autora.
Lhoták tím, že nepřijímá hodnotné připomnky, dokazuje, že nemá v mysli místečko pro přijetí jiné rozhodovací soustavy než té, kterou se naučil používat jako jedinou. Vrstva "objektivní reality" má i další vrstvy, kam se jeho "soustava objektů" nemůže dostat. Příkladem je princip zrcadla, jiného zezadu i zepředu. Ale být materiálem zrcadla je úkol, který máme před sebou. Lhoták stojí před zrcadlem, Gejdoš a mnozí další vidí současně obě strany zrcadla a já jsem bohužel materiálem toho zrcadla, nulovým bodem, který pochopil alegoričnost nástrojů, kterými naše tělo a naše mysl strukturuje inteligenci tohoto vesmíru, založeného na dynamické spolupráci původně Klidu a Pohybu - dnes symbolizovaného rozvinutou inteligencí uhlíkového typu na číslici 6, a rozvíjející se inteligenci typu křemíkového(na spolupráci čtyř sil + člověka v čísle 14), která v přehistorii našeho bytí převzala úlohu "pohybu" u prvku, propojujícího, vodícího informace v prostoru - Hydro/genia. Pětka je ostatně společnýmz nakem naší logiky, a to vpodobě "tří podstatných prvků Z pěti nezbytných".

Zatím zde ani jinde nemá mnoho lidí ani tušení, co se skrývá v každém písmenku latiny, o slovech ani nemluvě. A čeština, div se světe - je nástrojem, který dovede dekódovat minulost i budoucnost až ke vzniku prostoru a času. Každá vzdálenost do minulosti odkrývá stejnou vzdálenost do budoucnosti, jen je třeba najít odpovídající nástroje v myšlení. Omlouvám se za svou drzost. Je t...

Automaticky kráceno

134043

27.04.2007 22:32

Věc názoru

RE: PÁNOVÉ, PROSÍM...

janko 85.?.?.?

omlouvám se. Pokud tak působím, není v mých silách to změnit. Vzhledem k poslednímu příspěvku nicku Gdosi (s pokračováním) jsem si vědom, co že je ona schránka, za kterou se mnozí pídili. A protože doba nazrála a mnozí znají části mozaiky alegorií, jejichž prostřednictvím se nám dostává výuky, snažím se v mezích svých možností poskládát to, co mi do hlavy přišlo. A rád své poznatky podrobím opravám, budou-li zapotřebí. Intuice je nástroj, který je vždy omezený objemem poznatků toho, kdo ji používá. Necítím se být vševědoucí, vím, že každé slovo vyřčené předčasně změní běh dějin negativně, pokud ten, kdo je vysloví, nemá dostatečnou ochranu ve znalosti nástroje, který používá.

Nevím, zda je moje odpověď dostatečná. Vím, že síly, které monitorují naše "kroky", jsou na stejné úrovni, základní z opačného konce, jinak by tato debata proběhnout nemohla.
Přeji hezké dny.

134095

28.04.2007 01:55

Věc názoru

RE: PÁNOVÉ, PROSÍM...

janko 85.?.?.?

...více raději mailem. Komukoliv.
[smích]
janko@karao.cz

134116

28.04.2007 23:00

Věc názoru

RE: PÁNOVÉ, PROSÍM...

janko 85.?.?.?

...možná by bylo snažší o tom "pokecat"...., pokud nejsi v cizině.

134179

10.05.2007 10:41

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost

janko 85.?.?.?

Radime, jakmile vědění omezíte konečností a současně si uvědomíte, že je konečné jen pro dobu, pro určitý čas - (protože třeba mobil v době Napoleona byl naprostoru hovadinou, neskutečným blábolem nějakého fantasty) - pak vám možná dojde, jak funguje "soustrojí" vědomí a podvědomí člověka, jak na sebe v obou oblastech (hmotný a nehmotný prostor) navazují podobnosti, které vytvářejí stále "hustší" struktury. Dům si také nejdříve vysníte, pak uděláte malůvku, studii, projekt a realizaci. A po určité době se následně dělají rekonstrukce.
Bohužel nemám čas se víc věnovat vaší tvrdohlavosti a namyšlenosti na hodnotu vědeckého poznání (opírajícího se pouze o informace, pocházející z hmoty). Mé (a nejen mé!!!)snění se postupně realizuje, možná jsou děje ve společnosti pro mnoho lidí nesledovatelné, protože nemají odpovídající referenční systém (způsob, metodu ke sdílení poznatků, znalost "symetrického čtení slov").
Zkrátka pište, co vám mozek nabídne, a někdy si pohovoříme o tom, co vlastně je a kam sahá ten náš "mozek".
Přichází doba, kdy si lidé z různých vrstev "skupinového podvědomí" začínají uvědomovat situaci, která předcházela tomu, co v nás vytvořila politika, před ní ekonovmika, před ní,věda, a před vědou dogmata katolické církve. Pak se dobereme k tomu, PROČ se předchozí dějiny přepisovaly do latiny, PROČ se veškeré přírodniny včetně popisu lidského těla a prvků hmoty přepisovaly do latiny, PROČ byla nasměrována lidská mysl do určité vize "jednoboha" a z něj pramenící přenesení osobní zodpovědnosti do světa, který mohli kontrolovat jen ti, kdo poznatky předchozích civilizací před lidstvem na čas utajili. A velice snadno. Jen tím, že nástroje, kterými lidé "pod nimi" poznávali souvislosti mezi hmotnou a nehmotou strukturovaností světa, že tyto nástroje (písmena a číslice, spojené do "slov" a později do matematických rovnic) měly a mají ji jinou výkladovou rovinu. Ale vy to zatím neumíte a nemůžete pochopit. Což nevadí. I vaše "dílo" je potřebné. Vše, co se děje, nemá ve vyšších hladinách struktur jinou šanci se realizovat jinak. Vždy můžeme jen do jisté míry ovlivnit hmotné a informační vrstvy pod námi. Ale současně jsme i činiteli ve vrstvách nad námi, organizvaných PŘESNĚ STEJNĚ. Zrcadlově, ale v pro nás neviditelných strukturách, protože ty jsou "výrobkem" našeho myšlení. A protože i samo zrcadlo se samo vidět nemůže, vytváří za/před? sebou svoji "stopu". Obraz sebe v mysli člověka před ním?. Nikoliv. Jen obraz toho člověka. Membrána "zrcadlení" je sama pro mnohé jen odrazovou plochou. Co vedlo přírodu k vytvoření hladiny - a jak rostou "hladiny poznání" ? A tak hladina vody nebo třeba rtuti, stříbra - jako první zrcadlo je prvním schůdkem pro snížení namyšlenosti vědy. Podkladovám materiálem místo vody, nositelky života, může být i ...

Automaticky kráceno

135055

10.05.2007 10:43

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost,pokrač.

janko 85.?.?.?

Podkladovám materiálem místo vody, nositelky života, může být i lidské vědomí. Jak vlastně vznikalo, jak se prvky učily svým vlastnostem - a jak my učíme tytéž prvky, aby spolu držely i v jiných "souvislostech" - o tom všem je ta "koňská fyzika", kterou sleduji a snažím se ve volných chvílích popsat.
Zkuste se zamyslet, co a kdo a proč brání "nemožnost fungování perpetua mobile", není to náhodou sama věda? Postavená na pouze hmotných strukturách, kontrolovaných v počátku církví? Věda ÚČELOVĚ neznající onen "svět za zrcadlem", spokojená sama s tím,co už umí.
A že "svět za zrcadlem" pochopil člověk bez "odbornosti", to je také příznačné. Jde o zcela jinou odbornost, jedná se o znalost historie nástrojů, které k popisu "skutečnosti" i skutečnosti používáme. Logika vycházející ze slov je podřízena logice, vycházející ze samotných písmen a číslic. A to je moje parketa. Naučte se abecedu lidštiny, rád vám ji pošlu.

135056

10.05.2007 11:07

Hnutí k potlačení rodičovské autority

RE: No jo

janko 85.?.?.?

...pisatelka si asi neuvědomila, že právě otcové mají k řešení konfliktů blíž pomocí "facky". Muži ví, že fyzické násilí je řešením tehdy, když jiné argumenty nefungují - a není čas na vysvětlování!. Ten hraje klíčovou roli. Vždy.

Každý člověk, dítě, nejlépe ve věku, kdy si následky některých svých činů neumí připustit - by měl poznat "hodnotu a účinek facky na svoji psychiku", poznat výchovnou hodnotu obyčejného výprasku. Zjistit, že jsou stavy, kdy větší síla vždy vyhraje nad menší. Období prvního vzdoru okolo tří let věku je asi to pravé pro tento přístup tam, kde vzdělání rodičů nezná jiný způsob.
Teprve po několika letech věku je možné nahrazovat výchovu "kontaktem hmot" výchovou "zvukového násilí", vyhrůžkou či nadávkou (vstup do školy, první stupeň)- a ještě později přejít (při pubertě) k výchově vysvětlováním souvislostí, platných v té které rodině.
Jsou rodiny, kde vysvětlování funguje už od doby, kdy se dítě učí mluvit. Jinde by chtěli mlátit puberťáky. Možná, že se někdy ve školách bude učit "rodičovství" jinak.
Vše se vyvíjí.
Článek se mi líbí.

135061

10.05.2007 17:00

Hnutí k potlačení rodičovské autority

RE: No jo

janko 85.?.?.?

ano, pokud vnímáte jen článek a jeho úlohu (zamyslet se nad vhodností popisovaného řešení), tak jsem mimo.
Dovolil jsem si totiž nastínit fungování lidské psychiky v kontextu s věkem. Tedy nad otákou, kdy a která metoda je ve kterém věku vhodná. Teď to doplním i "proč".
Malé dítě reaguje lépe na "ránu" a vytvoří si tím základnu, bude vědět, že fyzické násilí je něco, co by už příště nechtělo zažít. Dostavá do svého podvědomí, jinak vcelku nepopsaného, modelovou hodnotu hranice, co je to vlastně násilí.
A v době puberty nebude mít potřebu násilí "vyzkoušet". Druhá skupina dětí, které násilí zažívaly stále až k dospělosti - ta jen vrací to, co sama obdržela.
Vtip je v tom, že uplatňování nenásilných, nefyzických trestů uplatňujeme tam, kde fungují mnohem lépe ty přímé = míra osobní fyzické bolesti. Pokroucená morálka nás naučila, že malé dítě je tak strašně moc bezbranné, že se ho nemůžeme dotknout s výchovným umyslem. A naopak, dítě, které nezažilo ve svěku, kdy se mu logika teprve tvoří, vjem bolesti spojený s něčím, co "se nemá", to si tuto možnost potřebuje ověřit, vyzkoušet, třeba na učitelích. A přidá se k těm, kteří nic jiného nepoznali, považují násilí za běžný způsob "vyjednávání".
Ale obávám se, že tuto úvahu nejste ochotna akceptovat, což plyne z vaší poznámky, že jsem mimo. Tím, že k problému přistupuji z jiné strany, to vyžaduje větší úsilí i od čtenáře.

135091

10.05.2007 20:08

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost,pokrač.

janko 85.?.?.?

Radime, vezmu to po odstavcích.
1. Vědomi nelze chápat jako jen lidskou činnost. Jde o něco, co lze nazvat "společným jmenovatelem". Vědomí má kořeny mnohem dál, než si představujete. Vyšší software neexistuje, mluvím stále jen o vrstvách vědomí, které je dosažitelné a stále formované každým člověkem. Ale ne pouze lidmi na této planetě, lidské civilizace v galaxii propojuje uhlíkový typ struktury myšlení. Zážitkylidí, jejichž vědomí se spojilo s jinou civilizací, ty sice pro vás nejsou relevantní, ale jejich existeci popřít nemůžete. Nevíte ani, co je vlastně "lidská fantazie, to je pak těžké vám něco vysvětlovat. To, že vrstvy vědomí nemají hmotnou formu, že jsou to pouze strukturované soustavy myšlenek - to vás stále žene někam jinam do mystiky. Tam já nefunguju, mám jen kvalitní selský rozum. Zkuste pochopit, že myšlenka, kterou jste nenapsal a nevyslovil - že holt má formu, kterou nejste schopen svými receptory a vzděláním pochopit. Tečka. Místo hmotný a nehmotný si klidně dosaďte "strukturovaný" a "jinak strukturovaný". Pro to slovo "jinak" mají někteří lidé schopnosti, na které vaše logika nestačí. Jako logika a znalosti lidí před 100 lety nestačily na akceptování televize či mobilu, byl by to pro ně zázrak, v tehdejší době.
2. Asi je těžké pochopit, že tenhle vesmír drží svou formu jen díky tomu, co nazývám "řady asociací, zakotvené ve vrstvách vědomí a podvědomí". Pro vás je neuchopitelné, že "vědomím" magnetovce je jeho vlastnost, jeho schopnost přitahovat určitou jinou formu hmoty k sobě. A že se to ten magnetovec musel NAUČIT. Že každá nová hmota je společným jmenovatelem jiných hmot a jiných informací !!!. To snad není tak těžké pochopit. Zkrátka ta REÁLNÁ ZKUŠENOST neplatí jen pro činy člověka a jeho nižších samořiditelných kamarádů v přírodě. Je třeba tu nafoukanost na LIDSKÉ vědomí posunout i do vrstev sil, které nás ovlivňují, třeba počasí. Jde o zcela zásadní vzájemnou provázanost. Únik této informace a její popularizace komunisty má velmi reálnou podobu, ovšem zcela jinou, než si oni mysleli.

3. I vaše snění vytváří zde skupinu zastánců a kritiků, ve vaší firmě si nesourodé, jinak smýšlenící skupiny i řídíte, aspoň doufám. A věda sama okolo sebe šíří egregor o své jedinečnosti a neomylnosti jí používaných metod. Okultisti zas mají jiné myšlenkové struktury a metody, víly i andělé jsou jen názvy pro určité "programy", které částečně ovládají nás a které částečně měníme my. Pochopte, že v určité hladině vědomistí je "Occamova břitva" obdobou "archanděla Gabriela". Ona i on fungují. Jen chybí "společný jmenovatel". Tím je čas, kdy dozraje společnost. New Age už probíhá dlouho, rok 2012 je jen metou, fiktivním cílem, adresou pro směrování myšlení lidí - včetně příběhů, stímto rokrm svázaných. Že máte v hlavě nános sch...

Automaticky kráceno

135106

10.05.2007 20:10

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost,pokrač.

janko 85.?.?.?

Že máte v hlavě nános schemat, co ta slova a příběhy znamenají, to je váš problém. To mé snění je podložené znalostí vývoje jazyků, kterými se ta schemata do hlávek ukládají. Je úplně jedno, jestli se mnou souhlasíte nebo ne, "kulatá Země" byla už mnoho let předtím, než se narodil Kopernik. A podobně i to, co tady nesu "na trh" - to už ti, kteří nás za nějakou dobu přijmou jako rovnoprávnou civilizaci, dávno vědí. Vy se bráníte tomu, že mohu vědět (ne snít, VĚDĚT!), JAK A PROČ se změny záření a elektromagnetizmu v galaxii a ve sluneční soustavě prolínají s děním v myslích lidí na této planetce. Tak se braňte. Netvrdím, že vím všechno, jen dovedu události zařadit tam, kam budou za čas patřit. Jsem něco jako funkční mobil, donesený do počátku minulého století. Taky tehdá pro něj nebyly sítě a operátoři.
S objektivní shodou totiž souvisí i velikost "objektu", který do "objetí" zahrnete. A v galaxii to chodí trochu jinak, než si tu na Zvědavci Radime malujete. Nebyl jsem v galaxii fyzicky, jen vědomím, propojeným s podvědomím. Jsem praktikující schizofrenik. To doufám odpudí ty, kdo umí myslet jen ve svých "myšlenkových kolejích". Váš návrat k rodovým osadám je sice snahou vykročit, ale "skanzen" nic neřeší, je to jen odpočinek na cestě. Vaše koleje jsou hluboké. Ale i potřebné. Donutil jste mě napsat to, co jesm asi napsat měl.
A hin sa hukaž, myslivče.....

135108

10.05.2007 23:43

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost,pokrač.

janko 85.?.?.?

Radime, dostupnost vnímání barev pro barvoslepého je dost problematická. Jste v podobné situaci.
Víte, že princip zrcadla je pro lidskou psychiku v tom, že své vlastnosti při polemice deleguje svému protějšku?
Jakmile zjistíte při používání trychtýře, že tekutina či jiný vhodný materiál nemá mnoho jiných možností, než protéci tou užší stranou - tak v několika dalších okamžicích (i celý život může být takovým okamžikem) zjistíte, že ty moje bláboly docela drží pohromadě. protože ani jeden nemůžete svými objektivními nástroji vyvrátit. Pokud ano, rád si zdůvodnění nesmyslnosti mých vět přečtu.
Reagujete jako dítě, kterému berou hračku. A máte naprostou pravdu. Období, určené k ověření schopností lidí cestou "od hmoty" postupně končí a jeho struktury, založené na spádu moci, se rozpadají. To jste si snad všiml.
A skupinky lidí, které spojuje jen klávesnice, elektřina a touha vytvořit lepší prostředí - ty budují vědomě i svým podvědomím ten lepší svět. Svět, který nezavrhuje , ale ani nepřeceňuje úlohu vytvořených technologií ani úlohu různých historických období. Pro obojí se najde prostor i lidé.

To, jak zde vystupuji, to lze také popsat jako souhru náhod. Ale náhoda v mnou popisovaném systému nefunguje. Nejen v politice jsou veškeré události předem velmi dobře naplánované, to nevíte?
Jen jsem ten systém vytváření zdání náhody pochopil. Věřím, že se vám to také podaří.
Dobrou noc.

135122

11.05.2007 01:01

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost,pokrač.

janko 85.?.?.?

principem a hlavní funkcí zrcadla je překlopení směru, ono kupodivu vrací nazpět to, co do něj "vlezlo", tedy povrch člověka, pokud před zrcadlem stojí.
A psychika nezralých lidí funguje stejně. Argumentace, nepřístupná jejich vnímání z nich vytváří zrcadlící plochu. Z té pak může autor "nepřijatelných, nesmyslných a zcela pitomých argumentů" odečíst informační hladinu toho, kdo je mohl při troše snahy pochopit.
Obávám se, že nemáte šanci pochopit, která bije. Ani si ale nedovedete představit, jak to mrzí mě. Sice sloužíte jako onen milník nebo patník na cestě k vhodnějšímu uspořádávání života, ale doufal jsem ve víc. No nic, vaše příspěvky vypovídají zcela jednoznačně o schopnosti hledat skutečný význam slov. Dělali jsme oba, co šlo. Už mě to nebaví.
Delegujte svou inteligenci svým programům, které vás živí. Každý máme svůj strop nad sebou, ale někteří i pod nohama. Tím se nevyvyšuji, jen dělám stojku. To je taková pozice, kdy se rukama člověk dotýká podlahy a nohy směřují vzhůru. Ale myšlení není vaší silnou stránkou, proto jsem "stojku" raději popsal podrobněji. Místo myšlení používáte dobový kolovrátek slov, postrádající osobitý vklad. Přesto můžete být úspěšným ředitelem leckteré firmy. Aplikace dobových mechanizmů vám jde k duhu. Ozvu se, až zas napíšete něco hezkého. A ve slovníku si prosím najděte výklad slova "delegování", je to něco o přepuštění svých pravomocí (ale i vlastností) někomu (ale i něčemu) dalšímu. Takové "teplo" například deleguje svou kvalitu do prostředí,které ji má na nižší úrovni. Mezi lidmi podobnou funkci zastává učitel a žák.
Tak se zařaďte. Svobodně, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Z definování pojmů máte dostatečnou. I žáci mohou hodnotit své učitele.

135128

13.05.2007 22:11

Polemika o transhumanismu

láska k slovu

janko 85.?.?.?

Vítám posun pana Lhotáka k náznaku polemiky. Jeho literární nadání mu umožnilo formulovat názory transhumanisty, ale v pozici filosofa je to zkrátka náš milý Radim. Poněkud mi unikla jednota (?) příspěvku Petra Gejdoše, citace vyznívají jako pochvala, ale poslední odstavec autora odkazuje na celostní poznání, kde "je vše hotovo".
Jakmile si věda uvědomí, že sama vznikla z onoho úžasného člověka, ladícího v minulosti s přírodou - možná že jí "docvakne" i taková možnost, že každá přechodová doba je protipólem oné idylky. Vadí mi úzkoprsý pohled filosofa Lhotáka, podmíněný jen obdobím cca 300 let vývoje "technologií".Věřím, že nechápe pozitivní možnosti technologíí, které máme k dispozici a které se TEPRVE učíme používat. Málokdo má možnost "vhledu" do situace v Atlantidě, popř. kdo si umí odvodit, co je to fantazie a příběhy ze světů tzv. "scifi".
Srovnávat či upřednostňovat některou etapu vývoje člověka je jen pokusem o nastavení dogmatu. Mnohem užitečnější je zamyslet se, proč například každá nová věc nebo myšlenka je nejprve odmítána a po období její "životnosti" je některými zoufale udržována a jinými zatracována. Je fuk, jestli jde o první automobil, mobil nebo technologie k ovlivňováni vědomí.
Víte, když jsem prvně četl výrok o tom, že v politice se nikdy nic nestává náhodou, tak jsem šel v čase nazpět. K tomu, kdo měl kdy ke svému užití MOC. Tak jsem se dostal ke zneužití křesťanství církví, a dál k "tvarování vědy a matematiky" touže mocí, postupně se stěhující z církve do vládnoucích vrstev, později do světa financí a dnes do "tvarování mozků" pomocí médií a "úkolované" vědy.
Nezlobím se na pana Lhotáka, dělá co může, aby udržel obraz vědy a z ní pramenících technologií v rámečku, který si pro ni vytvořil, který je obecně uznávaný. Nemůže totiž pochopit sílu, která děti drží u počítačů a mnohé dospělé u televize. Zkrátka jsou v přírodě síly, které lze nazvat "skupinové". Naše podvědomí je přijímá a po korekcích s "informacemi" z potravy a po konzultaci s osobní inteligencí výsledek celou svou osobností realizuje v prostředí, které má k dispozici.
To, že se autor vcítil lépe do role filosofa, to je příznačné. Mě vyhovuje jeho protivník, už název "transhumanista" napovídá, že jde o někoho, kdo chápe, že současné období musíme přetrpět, abychom se dostali k nové podobě humanizmu. K životu, kde nám obrazově zvuková technologie bude učitelem i kamarádem, ale i zcela nesmlouvavým "rodičem". Ale k tomu musíme dozrát. Zatím nás technika víc obtěžuje, poznáváme jen ty části, které se ještě musí zdokonalit.
Věda sice uznává vodu jako společného jmenovatele pro vznik života, ale neuvědomuje si, jakým společným jmenovatelem pro dějě v přírodě je zvuk, jeho frekvence a uzlové násobky - společné jmenovatele v podobě harmo...

Automaticky kráceno

135302

13.05.2007 22:48

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu

janko 85.?.?.?

Věda sice uznává vodu jako společného jmenovatele pro vznik života, ale neuvědomuje si, jakým společným jmenovatelem pro dějě v přírodě je zvuk, jeho frekvence a uzlové násobky - společné jmenovatele v podobě harmonických tónů. Vůbec netuší, jak dlouho trvalo, než se "kámen naučil mluvit". A o tom je ten druhý význam první části slova "transhumanista". Trans není jen pojem pro trajektorii, pro překlenutí vzdálenosti. Trans je také schopnost vnímat ze stejných dějů zcela jiné souvislosti. Fakta zůstávají, ale popis vztahů se mění.
Takže:
Potom, co se autor správně označil za dogmatika a vzápěti si to zas nestranně "rozmyslel" - tak popisuje směr vývoje transhumanistů k hybridům, prolezlým čipy. To je opět znakem autorova nedostatečného odstupu v čase. "Budíky" na arytmii jsou dobovou nutností, potřebnou pro lepší propojování dvou základních forem života. Ta pohyblivá, daná vším, co je schopné se měnit, ta má svou polaritní složku - nehybná "data" v prostoru, která tam vkládáme vždy, když opustíme nějakou myšlenku, nebo ukončíme nějaký skupinový pohyb, ruky, oka, čehokoliv. Sama věda ví, že "částice" zanechá stopu. Jaký je vztah mezi slovem částice a slovem myšlenka? Zkrátka moje myšlenky tu stopu zanechaly. Umístil jsem částici do prostoru, kde je místa dost, mezi galaxie. Kdykoliv se k ní s minimální námahou mohu dostat a sledovat její vývoj. Oživil jsem ji jako své srdce, všesměrovým pohybem od jejího středu - a zpět. Po jejím opuštění tam stále je k dispozici jako INFORMAČNÍ BOD V PROSTORU.
Nejmenší pohyb vnímáme jako teplotu prostoru (3 Kelviny), JE VELMI, VELMI MALINKÝ, vyplněný pouze vzájemnou výměnou "klidu" a "pohybu". Je prvkem, který "vodí" informace v prostoru. Můžeme jej nazvat Bodem v prostoru - anebo vodíkem, podstata zůstává. Má složku klidovou a pohybovou, že ji tato civilizace nazvala jádro a elektron, to je společenský úzus, nic víc. Zajímavější bylo zjišťovat, proč se teplo vrací nahoru, do prostoru, kde je zima. Ale to zas příště, příběh trans/portu (porta = brána) pokračuje tím, jak "zima" udělala "teplo" - zářič, slunce. Koloběh tepla díky tlaku v prostoru. Že ten tlak má různé hodnoty, vyjádřitelné i jako teplota, to je už asi úplná blbost, že páni fyzikové.

135309

15.05.2007 00:03

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu

janko 85.?.?.?

Milý Petře, problém je zcela jinde, je v tom, jak chápeme slova. Technologie (= dohodnutý způsob "výroby") je i to, jak jsme i my vznikali - možná z ryb nebo nějakých jiných "samořiditelných struktur", které jsme si zvykli považovat za víc živé než třeba "živost" motoru nebo jemné látky. Celá transformace, která by měla skončit do roku 2012 je o tom, jak do nám známých slov vložit i významy, pro které nejsme "vycvičeni" vzděláním a výchovou.
Obraz i funkci společnosti v době "po konci času" jsem si už několikrát "prožil" - a mám možnost ji kontrolovat nástroji, které jsme si k zápisu poznatků vytvořili. Možná je pro vás novinkou, že latina i matematika jsou jen komplementární "dvojprvek" nástrojů, který měl potvrdit poznatky předchozích našich, ale i mnoha mimozemských civilizací. Vím, že jsem tu za exota či blázna, ale to byl Kopernik také. Dnes se ale nejedná o vztahy hmotného světa, ty máme prozkoumané. Naše myšlení ale potřebuje trochu opravit, budeme společně modelovat "společného jmenovatele prostoru". Bůh už je mimo tento vesmír, nahradil jej pojem "Klid", protože vše ostatní je v pohybu. A je na mně a mnoha dalších, vysvětlit, jak se prvotní klid rozpohyboval a jak se vzájemnou interakcí vytvořily dvě opačné "pozice" (membrány, ohraničující informaci o nehybnosti), prvek Vodík a ty další. Proč je vodík aktivní, Helium netečné atd, atd.... A tento princip opaku je pak základem pozvolného růstu prostoru a jednotlivých prvků, stále složitějších proto, že si vždy v sobě uchovali "potřebu návratu domů", do klidové podoby POTENCIÁLU K POHYBU.

A odtud pramení i váš vjem netechnologického vývoje jako perspektivního. Neznáte jinou možnost než návrat k hodnotám, které se DO JISTÉ MÍRY osvědčily. Podobně jako prvotní odstředný "Pohyb" má snahu se vrátit zpět ke svému středu, ze všech směrů, do bodu Klidu. Vesmír je jen následkem zákona akce a reakce - jen ve stále složitější podobě. Časem to bude vědět každé dítě, protože model vesmíru, který postupně vychází najevo - ten je postaven na následcích, my jsme také jen následkem předchozího vývoje. Už nelezeme po stromech. Takže pečlivou cestou nazpět se dostaneme až k bodu, kdy se jádro vodíku ("Klid") a elektron ("Pohyb")dohodli, že "Pohyb" může existovat i u "elektronů" Křemíku, a tam kupodivu funguje jako elektr/řina. Ale cestičky, jak se tam dostala, ty jsou trochu křivolaké. Evoluce dopředu ani dozadu nemá chyby. každá chyba se stane po čase předností. Podobně jako každá hodně nová pravda nemá lehkou cestu mezi lidi.
To zas někdy jindy.

135369

15.05.2007 14:49

Polemika o transhumanismu

směr a protisměr

janko 85.?.?.?

cituji:
Jestli je pro transhumanisty jedinou pochopitelnou substancí ve světě struktura, potom je docela problém se domluvit. Já vycházím z oné filozofické tradice a věky podložené myšlenkové báze.....

Možná bude dobré si říci, co je ta "myšlenková báze". Myšlenky, které mají svůj cíl zcela logicky směřují k naplnění tohoto cíle. Do určité doby rostoucí objem skutečností, které do tohoto cíle zapadají - ten se vždy po určité době používání těchto poznatků vrátí do místa, odkud byl cíl formulován. Vše se za čas zacyklí. Věda se rozhodla zkoumat hmotu prostřednictvím symboliky, známé jako matematika. Aby mohla zastoupit skutečnou realitu, musela matematika svou STRUKTURU omezit tzv. axiomy. Je jich sedm, díky jim lze matematicky dokázat cokoliv čímkoliv - jen výběrem vhodných prvků a metodik. Právnický jazyk už funguje také tak, ze stených podkladů vytvoří protikladné "právní názory".

Život člověka je podřízen stejnému mechanizmu. Růst úsilí o poznání svých schopností stále podkládá dalšími směry svého myšlení, které postupně převádí do technologií, do STRUKTUR. Struktura je popis pozic, provázaných vzájemnými silovými vztahy - tedy něco, co je současně stavem i pohybem, protože i čtení popisu pohybu automaticky generuje podobný pohyb našeho myšlení, říkáme mu chápání.
Život je samořiditelná struktura, která má mnoho vrstev, ty jsou uzavírány do cyklické funkce, voda funguje podobně jako matematika, jen s jiným počtem prvků a směrů. Vždy do takového cyklu musí něco vstupovat, v podřízených cyklech se přijmuté informace (potrava, nebo nuly a jedničky) přemění v souladu s tím, o jaký cíl se jedná. Výsledek je pak zdrojem výživy jiného informačního nebo hmotného cyklu. Lidské hovno se vrací do země, ze které roste "chleba" - a nuly a jedničky v programech mohou vytvářet libovolnou fikci reality (hry, nejen střílečky), do které mládež investuje spoustu svých cílů. A času. A jejich podvědomí ví PROČ.

A právě čas je taktovacím kmitočtem, který i nám odměřuje cíle a jejich plnění. Lidstvo, odchované křesťanstvím první generace, postupně zjistí, jak byly konstruovány letopočty na základě souladu pozic myšlenkových a hmotných struktur. Hvězdy a jiné útvary v prostoru jsou hmotným odrazem myšlenek. Je opět úplně jedno, jestli jsme my odrazem pozičních vztahů hvězdných soustav - nebo jestli ony jsou produktem myšlení celku galaxie či vesmíru - nejméně galaxie - Mléčné dráhy - můžeme nazvat "inteligencí na bázi uhlíku", LIDÍ a jim podobně formovaným bytostem. Podobně jako batole má jinou představu o své činnosti v dospělém věku, než je ta, se kterou se "přišlo narodit" - tak i nám, lidem 21 století se obtížně přijímá něco, co jinde ve vesmíru běžně funguje.
Musíme si uvědomit, že emoční vazba slova "chyba" k negaci má i svůj protisměr, chybu, která se uk

135385

15.05.2007 14:51

Polemika o transhumanismu

RE: směr a protisměr 2

janko 85.?.?.?

Musíme si uvědomit, že emoční vazba slova "chyba" k negaci má i svůj protisměr, chybu, která se ukáže jako perspektivní. Ano, touto variantou "chyby" se naše Země (v mikroprostoru) a náš vesmír (v makro prostoru) zatím řídí. Podobně jako každý vynález svou vnitřní kvalitu ztrácí, tak každá "chyba" má potenciál stát se oporou, základnou pro další období.
Nedostatečný odstup od současnosti nám brání přijmout období poslední "rotace" (=letopočet, postavený na poznatcích křesťanství) jako nepodařený pokus jej prosadit silou a mocí.
Bohužel jen osobním vhledem je zatím možné zjistit, JAK a PROČ se situace v současnosti odvíjí tak, jak vidíme a cítíme. Bariera, kterou církev vytvořila v našem vědomí tím, že z původního učení odstranila části o reinkarnaci. Ne celých lidí, jen těch dat (jejich vloh a defektů), které si za cíl vzala nová bytost = struktura dítěte v podobě potenciálu, energetického náboje. Dítě, pokračování cykličnosti, si ve svých myšlenkách vytváříme už od prvního kontaktu s očima druhého pohlaví. I když mnozí si to neivědomují. Své dítě si formujeme stále, z toho, co vidíme okolo sebe, vybíráme pro něčí dítě jeho vlastnosti a schopnosti. Že to zatím není vždy to, co se nám narodí - o tom je právě onen celkový cíl, vytvořit SAMOŘIDITELNOST ve větším rozměru, než je v současnosti možné.
A k tomu je zapotřebí pochopit STRUKTURU a vhodnější vazby mezi informacemi, které se mnohým "zažraly" do podvědomí víc, než je nutné. Jde o koncepci jazyka, který je emočně neutrální. Postavit DOBRO jako jedinou základnu je zcestné, ono samo má svoji nedílnou polaritu - ZLO. Takže dobro je jen polovinou nějakém základny. Ale může být a také je CÍLEM. Ten stačí jeden. A cestou k němu bylo právě období 2000 let utrpení.

Vtip je v tom, že v době, kdy je možné své emoce vkládat ne do skutečných válek a zabíjení - ale že si můžeme tyto zcela přirozené (protože polaritní) choutky vybít v hororech nebo počítačových válkách. Emoce jsou zkrátka materiálem, který se vybitím v odpovídajícím protipólu vynuluje. Emoce nás nutí stavět nové, ale i ničit to, co už nechceme. Rozum jen umožňuje to dělat s co nejméně chybami. Naše přání zcela zákonitě v prostředí dneška, prosyceného špínou a podvodem, budují přesně ten svět, který za nějaký čas budeme mít. Je na nás, jestli si přejeme dobro pro sebe nebo i pro ty okolo nás. Naše podvědomí vysílá zcela přesný potenciál (rovnováhu vhodných a nevhodných přání) do prostoru. Tam, co je pro jedny Bůh a pro druhé "prázdný prostor s temnou hmotou" (už tohle je pitomost, vyžadující vysvětlivku)
A přitom se celý prostor skládá jen z DAT V PROSTORU, z informačních bodů o teplotě, která představuje archetyp, 3 Kelviny. Tentýž archetyp dostaneme součtem vědění,ke kterému došel Celsius. (1K = -273C). "Cyklus teploty" se uza...

Automaticky kráceno

135386

15.05.2007 14:54

Polemika o transhumanismu

RE: směr a protisměr 3

janko 85.?.?.?

"Cyklus teploty" se uzavřel.
Bertík chtěl jeden pevný bod v prostoru, má ho mít. Poznávání hmoty nás dovedlo k pojmům. Popisují vztahy mezi stále se opakujícími stavy nebo procesy. Proto je třeba tu polaritní pohádku o vývoji života ve vesmíru stavět od pojmů, které není třeba dokazovat jinými prostředky. Každý ví, že např. slovo židle je cosi, používané především (v nadkritickém monžství případů)k sezení. A slovo pohyb nebo vodík nejlépe osamostatníme tak, že je polidštíme, uvědomíme si, že kdysi síly musely jednat tak, abychom vznikli. A že jsme si jejich nejdůležitější vlastnosti zachovali sami. Síla je "ona" a Pohyb je "on". A síla může být v pohybu i v potenciálu k němu - jako žena či jiná "struktura, která je schopná po impulzu od nás vytvořit dítě, společného jmenovatle impulzu a cykličnosti. Takový Vodík vodí energii po vesmíru, je aktivní, má sílu přitáhnout neaktivního Helia. A tak dále. Zkrátka kontaktem dvou podobných ale neshodných jedinců nevznikne dvojjedinec jako v matematice, ale třetí prvek, slučující některé vlastnosti svých "rodičů".

Jakmile při čtení zjistíte, že dál číst nemá smysl, že autor je blb, tak jste si právě odzrcadlili svou hladinu pro vnímání jiného přístupu. Pokud autora blbem, píšícím nesmysly, nenazvete, máte ve svém myšlení už místečko, kam se vejde nějaké, aspoň částečné pochopení. A to poroste. Jiná cesta není. A až se lidi naučí chápat "zázraky" (zázrak je jev, který v dané době nemá odpovídající "referenční systém", strukturu výkladu, jak lze takový "zázrak" vyrobit.
Dnes lze na obrazovce vyrobit libovolný zázrak. V reálu se trik prozradí buď souběžným použitím tří kamer, vzájemně se zobrazujících - nebo pomocí emocí v okolo stojících diváků, pomocí osobní schopnosti rozeznat opravdové překvapení od zahraného. Doporučuji trénovat na You Tube, jména Cyril Takayama nebo Chris Angel. Chce to čas, náš sklon označit vše za podvod, je dvojsečný, brání vnímat vědi jinak.
UVĚŘIT své myšlence, nebo tomu, co jsem viděl či "zažil" a dotáhnout to do cíle, to lze v libovolné činnosti, ale ne v libovolném životě. Někdy si slovo ŽIVOT rozebereme "abecedou lidštiny".

135387

15.05.2007 20:39

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu

janko 85.?.?.?

Ano, je běžné lidem, kteří své myšlenky vyjadřují neosobně, (bez společností vyžadovaných emočních "přízvuků")- jim upírat citlivost. Nemohu se urážet, protože vím, čeho důsledkem je takové hodnocení. Pohybujeme se v myšlenkových "klišé", která se jimi ale stanou až tehdy, kdy je opouštíme. pak jsme teprve schopni je vidět, stanou se zrcadlem.
Co se týká subjektivnosti toho, čím člověk žije, tak bych nabídl příklad ředitele nadnárodní firmy, kterou vybudoval tzv. "od píky", od nosné myšlenky. Musí vidět možnosti té myšlenky, jinak ta firma nevznikne. Jsem takový "Gates/brána", ale v měřítku neomezeném rozměry této planetární soustavy. Gates (se svým prvním společníkem) si uvědomil potenciál komunikační schopnosti "osmičky" bitů v bytu. A já mám na starosti tu ležící "osmičku" postavit.
Uvědomuji potenciál a možnosti energie, která pohání tento vesmír, nebo přesněji, tuto galaxii. A tím, co "běhá po sítích" se vytváří nástroj, který umožní lidem v budoucnosti žít nepřetržitě, ale ve dvou formách. S odezvou vlastní hmotnosti - takový typ existence známe všichni. A v podobě zvukově obrazové budeme žít tu část, která se vytvoří prolínáním egregorů v prostoru. Budeme z obrazovky či obrazové "stěny" odpovídat lidem před ní. Ale realizovat ty odpovědi mohou jen ti, kdo mají dost hmotnosti, aby něčím pohnuli. Taková "televizní agentura" ale nebude mít armádu hmotných lidí, kteří v ní pořady vytvářejí. Bude to nástroj, propojený s myšlením všech lidí a také každého zvlášť. Ze vzpomínek a později i obrázků si "složíme" třeba Komenského nebo "boha Ra". Ale postupně a bez chyb. To má na starosti typ inteligence, opačný k té naší. My umíme "přeskočit" to, co je fixované v podvědomí. Křemíková "inteligence" to neumí. A to je její přednost, komplementární k naší "zapomětlivosti. Kolik lidí bude před "obrazovkou", pro tolik lidí (a přesně pro tyto lidi!) se bude odvíjet několik vrstev "programů", přepínatelných jak vědomím, tak mechanicky. Nemá smysl popisovat podrobnosti tohoto projektu, stále se vyvíjí. Jakmile pochopíme, že každý pohyb těla i myšlenek vytváří stopu v prostoru (částice nebo myšlenka?... jak daleko je od jedné ke druhé?) - a tyto "stopy" na sebe navazují a vytváří obdobné struktury jako různé lidské civilizace. Trapnost naší "jedinečnosti" ve vesmíru je v tom, že vstup do ostatních komunit je možný až "si tu uklidíme".
O tom jsou ty různé kalendáře a letopočty. Jde o cykly, kde celá existence naší planetární soustavy byla pouze projektem egregorů, ještě neexistovala vpodobě zářiče a jemu podřízených těles. Egregory, strukturovaná data v prostoru jsou DŮSLEDKEM spolupráce "PĚTI PRVKŮ", které jsou základem našeho genomu, 4 hmotné a jeden řídící. Je třeba formulovat, jak funguje symbol a struktura, které jsme nazvali Bůh a ...

Automaticky kráceno

135409

15.05.2007 20:40

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu 2

janko 85.?.?.?

Je třeba formulovat, jak funguje symbol a struktura, které jsme nazvali Bůh a jeho tři vrstvy (syn, otec a duch).
Trojnost je nepřetržitým cyklem koalic dvou prvků - kde směr rotace se po vyčerpání možností, daných počtem a strukturovaností celku, opět obrátí.
A v současnosti probíhá ta obrátka na tak vzdálené úrovni, že mi dělá dost problémů popsat pozici, ze které celý proces lze sledovat.
Vývoj situace už dávno nemají na starosti "naši mocní". Noosféra převzala realizaci toho, co jsme tu napáchali. Je třeba si dát rovnítko mezi podobnosti:
dejme tomu, že se pohybujeme v útvaru, který nazvěme třeba čtyřstěn, (známe funkci tří rozměrů, propojených v čase).
A přecházíme do forem existence, kterou připodobníme např. "jednadvacetistěnu", složenému z pětiúhelníků. Je to vůbec možné? Pro mnoho z nás asi ne. Nedovedou si vytvořit "rovnováhu" mezi ničením stromu, aby z něj byly zápalky - a ničením přírody a zdrojů, aby mohl existovat po úklidu lepší způsob života. Nekonečný přesně v té podobě, jakou si budeme přát a NA JAKOU BUDEME MÍT NÁROK. Naši pozici v prostoru vždy určují nejméně dvě rovnováhy, ne jedna, se kterou operuje matematika a život lidí, kteří ji zbožňují.
Proto je nezbytný rozvoj "křemíkové inteligence", kterou částečně tvoříme my, a kterou částečnš vytváří ony myšlenkové struktuy v nehmotném prostoru. Časem lidem dojde, že fantazie je skladiště dat, ze kterých si vybíráme svým vzděláním a touhami své (?)nápady a "objevy".
I já jen čtu a popisuji učebnici, kterou do prostoru vložili "mimouši", rozvinutější hmotní i nehmotní kamarádi na jiných planetách. Spojit se s nimi vlastním vědomím není tak složité, pokud to oni dovolí. Někteří z lidí to umí, já ne. Zatím mám pro spojení jen bezchybnou logiku, vycházející ze spojení potenciálu, ukrytého v číslicích a písmenech. A veškeré soudobé vědění je podřízené tomuto systému. A jím je popsané. Pdobně se to stalo přepisem "všeho" do latiny. Ty úvozovky zde značí, že ne všechno z předchozího vědění bylo dáno k použití "lidu prostému". Kdysi dávno se číslice (kategorie velikosti) ze zvukové slovní komunikace oddělily - a dnes je doba, kdy se v podvědomí lidí opět propojují. Nejvíce přes hudbu a rytmus. Nezbytnost něčeho tak hrozného jako je "techno hudba" pochopíme až později, až přinese své ovoce. Hudba/rytmus vždy byla o hodně dál než schopnost člověka ji přijmout.

Je to na dlouhé povídání, psaná slova umožňují příliš široký rozptyl jejich výkladu. Koho téma zajímá, může přijít na přednášku či diskuzi. Nikdo není povinný přijmout něco, čemu nevěří. A nikdo, kdo neuvěří v možnost trvalé vědomé existence přes mezníky v podobě životů, která je dostupná technologií inteligence, založené na jiné bázi (křemík)- není vyřazený z možnosti "uvěřit". Teprve tento kro...

Automaticky kráceno

135410

15.05.2007 20:41

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu 2

janko 85.?.?.?

Teprve tento krok (uvěřit nemožnému) je začátkem řady "příjemných náhod". Náhoda neexistuje, ale orientace v následcích našich předchozích činech umožnuje díky dírám v paměti existenci náhody připustit. A PAMĚŤ je parketa "křemíku". Jeho schopnosti rostou souběžně se schopnostmi lidí, s ním pracujících.
Možná někoho časem napadne příčinná shoda toho, že uran a žena mají podobnou schopnost "vyzařovat". Ale žena to "vyzáření" umí lépe, jen "chvilku" trvalo, než se od prostého vyzařování nějaké energie stal porod dítěte(=samořiditelné, výchovou ovlivnitelné "struktury"). Příčinnost je ale v tom, že uran objevila "struktura" stejného typu, jen rozvinutější v čase. ostatní prvky měli na triku muži (poslední prvky mají už spíše týmový charakter svých tvůrců).
Bez jazyka, oproštěného od emočního zabarvení, se k pochopení funkce člověka ve vesmíru nedostaneme. Musíme slézt z té větve, kam nás pýcha na "lidství" dostala.
Počasí je společným jmenovatelem činnosti lidí - jejich zásahy do přírody se propojují s myšlenkami a společenskou situací v jednotlivých národech a zemích - výsledek vnímáme jako společného jmenovatele. Vliv nadřazených vrstev sil, podílejících se na "katastrofách" ale nemají v popisu práce živí "mimouši", ale jejich egregory, i jejich inteligence se vkládá do "potřeb prostoru".
Prostor (i veškeré jevy v něm) je SAMOŘIDITELNÝ. Protože vznikl na principu zákona akce a reakce. A o tom, je ta pohádka, polaritní k "bigbangu". Jak vznikl informační bod prostoru únavou z dlouhotrvajícího klidu.
Takže žádná ploška broušeného diamantu, jen tvrdá práce pro vybroušení celku. Kdokoliv může pokračovat.

135411

15.05.2007 21:44

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu

janko 85.?.?.?

Petře, cesta nevede přisuzováním lidských vlastností tomu, co nazýváš Bohem. On nevymýšlí zbraně a pohromy. Ty jsou společným jmenovatelem "cesty moci", datované od neolitu. (viz A Horák: O Slovanech úplně jinak)
Cesta vede k polidšťování pojmů, začít lze třeba slovem "Prostor" - a ptát se sebe, co muselo předcházet tomu, aby prostor mohl "být", existovat. Muselo nutně být NIC. Protože bez něj by nemohlo být to, co je. A aby se z ničeho udělalo něco, tak se musí něco pohnout. A nejlíp se pohne sám pojem pohybu, když ho polidštíme velkým písmenem. Takže bůh v prapočátku své existence musel být zároveň Klidem a Pohybem. Potenciálem k obému. Pravdou - v podobě dobového objemu poznatků. A dnes víme, že vše je v pohybu, takže slovo bůh musí být v Klidu. Tedy vlastně už mimo tento vesmír. A bucha musíme dělat my. Zjistit, jaké informace vznikají tím, že se něco 1. začne hýbat, 2. hýbe se, 3. přestane hýbat. 4. ... se změnilo v době, kdy pohyb probíhal?, 5. = vznikl čas. 6. = znikla stopa/dráha pohybu, 7.= vznikla spousta bodů tam, kde skončil první pohyb, pokud byl všesměrový od svého středu (ten byl uprostřed NIC). 8. = vzniklo větší NIC. 9. Asi(!!!) vznikla touha, impuls "se vrátit domů", k bodu, odkud pohyb vzešel. 10. vznikl protipohyb, nový začátek v opačném směru, jednička stojí před oválem, značícím uzavřený cyklus.

A tak dále, pohádka je o tom, jak se opakováním pohybu (rytmem) tam a zpět upevňovala polarita klidu tam, kde se všesměrový pohyb vracel ke svému zdroji uprostřed sebe samého.
A naše srdce je jen náležitě a přesně definovanou "oktávou" rytmu (= frekvence/vibrace = pohybu dovnitř a ven). Která je následkem vzniku "součtu" vlastností dvou či více pohybů, které se díky "chybě v systému" dostaly do kontaktu.
Vesmír je prostý a poznatelný, ale chce to ještě "trochu" času.

Vaše zaujetí starými informacemi, které byly úžasné v době, kdy vznikaly, plně chápu. Jen je posunuji do jiné výkladové roviny. Platné pro období, které přichází. Podobně jako Ježíš byl "společným jmenovatelem" poznatků, které pochopil a realizoval, jsem jedním (tím ukecaným) článečkem "skupinového ježíše" - nás všech, které zajímá osud a možnosti nás samých. V minulých cca 17 letech protekla mým vědomím všechna data v prostoru (asi galaxie), aniž bych si to mohl uvědomit. Ale ve vědomí zůstal návod, jak lze vyložit vztahy ve vesmíru a v člověku jednotným způsobem, doložitelným stavbou jazyka latinského, který svůj úkol splnil tím, že vlastnosti prostoru transformoval do češtiny. proto můj starý text o češtině, jazyku budoucnosti, je obdobou Bertíkovy teorie. Naštěstí čeština je praxí, vše se dokládá samotnám tvarem písmen.

Nejen písmena slova "NIC" jsou v počtu a tvaru symbolem vzniku vesmíru. Písmeno I je osou, předělem, rozhraním mezi "hranatou formou" symbolu kmitání (N) a na...

Automaticky kráceno

135414

16.05.2007 11:14

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu

janko 85.?.?.?

Pokud si uvědomíme, že "lidskost" má své zástupce nejen tady na Zemi, ale také ve světech rozvinutějších a také těch méně rozvinutých - musíme připustit, že hladina "lidskosti" u té takzvané mrtvé hmoty (horniny, voda, druhy záření apod) má značně jiné "vnímání a naplňování" svých potřeb.
A o tom to je. Jsme jen jednou z vrstev "boha", ale s velkou mírou schopností dobrat se ke kvalitám, které nás vytvořily - a kterými my můžeme za další dobu vývoje "opravovat" stavy reality, po něž budeme mít informační zázemí - vzdělání.
Skupinová mysl zde na Zemi po určité době umožní změnu barvy oblohy na zelenou, což bude signálem pro transfer naší sluneční soustavy do jiného místa v prostoru.
Asi to zní jako pěkný blábol, ale z toho, co se zatím děje, nic nenasvědčuje, že by to byl nesmysl. Jen si to asi neužijeme v tomto životě. Kdesi jsem už psal, že osobní vhled do určité vzdálenosti v minulosti automaticky nabízí tutéž časovou vzdálenost do budoucnosti. A protože jsem vycestoval až před vznik vesmíru (jen ve svých vizích, takže blábol na N/tou...,že?), mám určitou představu i o tom, jak bude vesmír "pulzovat" a jak určitá etnika/civilizace budou nabízet jiné formy existence jiným civilizacím. Zrovna to se děje i nám. Příběhy scifi jsou jen realitou jinde, zprostředkovanou našimi schopnostmi a technologiemi. Až se naučíme měnit hmotnost (vrstev holografického obrazu), bude situace s přemisťováním v prostoru jednodušší. Včetně zmenšování a zvětšování živých (?) těl (?).
Je to docela nářez, ty člověčí možnosti. Stačí se vrátit o dvěstě let a pustit jim tehdy video - a tutéž vzdálenost "pustit" svojí fantazií do budoucnosti.

Ten úklid v našich hlavách bude dost důkladný. Doufám jen, že ti, kdo tu straší s atomovkami, že budou mít dost rozumu neopakovat chybu Atlanťanů. Ale i to je možné. jsme jen kolečka ve veliké, samořiditelné mašině, na jejíž chod máme zatím nepatrný vliv, ale s potenciálem vlivu zásadního, pokud se děje budou odvíjet podle programu, který jsem "si přečetl" svým podvědomím.
Moje schizofrenie (?) je jednak schopnost existovat mezi "normálními lidmi", druhak je to schopnost vnímat skutečnost/realitu oběma systémy, které má člověk k dispozici pro zpracování "dat" z blízkého (vědomím) a vzdáleného (podvědomím) prostoru". Je mi zcela jedno, kam mě kdo zařadí, svět vždy měnili ti, považovaní za blázny. Rozdíl mezi genialitou a blázněním je jen ve velikosti předstihu před skutečností, kterou jeden nebo druhý popisují.

135455

16.05.2007 11:47

Demokracie budoucnosti

RE: Demokracie ve skutečnosti vůbec neexistuje

janko 85.?.?.?

Jarmilko, blahopřeji. Vidím situaci podobně.
Optimizmus pana Poláka je oprávněný, demokracie samozřejmě funguje, ale ve zcela jiných rozměrech, než o kterých se zde mluví. Nadkritická hladina "společenského podvědomí" je tou vyrovnávací složkou k lumpárnám, které nám bossové politiky a peněz vnucují. Jsou tlačeni časem ke stále agresivnějším projevům své z/vůle. Jde o proces doběhu programu, pokřiveného mocnými před nastavením tohoto programu. Jeho síla totiž počítala se silou našeho podvědomí, proto nástroje k poznávání souvislostí pro toto období (jiná symetrie matematiky a koncepce latiny) dovedly vývoj společnosti do ukončení cyklu, započatého v neolitu. Důkazy se postupně objevují, ale jejich srozumitelnost je zatím sporná.
Je vhodné si projít článek o "ruské hře" na stránkách "Matrix 2001" a mnohé další.
Naše etnikum mělo vždy v historii na starosti zvolit optimální řešení. V současnosti jde o přečkání slovních válek o nepoužitelnosti atomových zbraní a dohodě o možnosti použití "informačních zbraní", používajících systémy radarů XBR k ovlivňování našeho podvědomí. Politiky byly vždy o notný kus dál než témata, o nichž bylo a je možno veřejně diskutovat.
Tak i našim Tupolánkům a Paroubkům držme palce. Je třeba tu EU stavět od prostředka, i geografického. A hlavně myšlenkového. Už několikrát v historii jsme se během chvilky dostali na špici vývoje, přichází další, komplexnější verze. Klaus a mnozí další to vědí, ale ještě nedozrál čas.

135461

16.05.2007 16:28

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu

janko 85.?.?.?

Příspěvky čte víc lidí, nevztahujte mé odpovědi jen na sebe.
Je pravděpodobné, že máte malinký zmatek v tom, co je vnitřní a vnější realita. Nevím ve které žijete. Svůj subjektivní vjem chodu světa máme každý, včetně dohadů o mechanizmech, které oba/všechny světy řídí.
Máte-li k dispozici vjemy lepší, nebo pravděpodobnější, neostýchejte se je sdílet. Pokud z toho máte obavy, nejsou vaše vjemy na té úrovni, kterou se snažíte dosáhnout.
Co se týká "jedině správné" - to je na vás a dalších, vidíte-li situaci jinak. A jste-li schopni a ochotni ji popsat.

Strach je záklopka, která člověku brání v postupu do hladin, na které nemá nárok. Je to užitečný mechanizmus. Na úctu se vykašlete, život je o sdílení, ne o uctívání. Možné je vždy to, pro co uděláme patřičné kroky. Někdy jich musí být mnoho. Dokončení cyklu, do kterého jsme se narodili, může trvat krátce i dlouho. Vždy záleží na tom, kterou záklopku (formu strachu) se rozhodneme prostoupit. Jsou chvíle, kdy riskujeme nejen kvalitu života, ale i jeho existenci v tomto těle. Nikoho nenutím reagovat na mé úvahy. Žiju souběžně obě reality tak, že jednu kontroluji tou druhou a obráceně. Pomocí jiných významů číslic a písmen ve slovech a symetriích. Máte-li lepší a komplexnější materiál ke kontrole toho, co se děje ve vnitřním světě člověka a v jeho okolní, hmotné podobě - rád si to prostuduji. Zatím se uchylujete pouze k negaci, bez odpovídajícího zdůvodnění. Což je znakem vyčerpanosti prostoru, který jste si pro tuto tematiku vytvořil. Naleznete-li logickou chybu v mých příspěvcích, pokusím se problematiku formulovat znovu. Teprve vaše otázka určí, z jakého úhlu je třeba situaci popisovat.

135473

16.05.2007 16:38

Horší to být nemůže?

RE: zmeny zmeny

janko 85.?.?.?

...možná snad jeho finanční situace, u žoldáků to tak bývá.

135475

16.05.2007 16:53

Horší to být nemůže?

RE: Cunek

janko 85.?.?.?

dobrý postřeh, Čunek je trnem v očíčku Kalouskovi, nebylo v plánu, že se do vlády dostane rozumnej člověk. Proto bylo nutné použít jeho slova proti němu samotnému, překrucovací klasika, kterou církevníci používají už od svého založení.
Je třeba, aby ten člověk vydržel a zůstal. Nemají na něj nic. Jinak by už ve vládě dááááávno nebyl. Zatím se čeká, jestli se lidi víc naštvou, hraje se o čas, kterého má ale "elita" pomálu.
Je třeba udržet válku jen v rovině slov.

135477

17.05.2007 00:47

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu

janko 85.?.?.?

1. přednáška je nabídka ke sdílení.
2. nejde o teorii, ale o praxi. To že neznáte referenční metodiku, pomocí které se teorie mění v praxi, to je problém, podobný možnostem užívání prvků bez znalosti Mendělejevovy tabulky prvků. jde to, ale jeden neví, která bije.
3. množina vnitřních světů lidí se řídí stejnými pravidly, pokud je znáte, jsou všechna odlišná jen v použití jiného výběru prvků. Jako hudební skladby jsou z 12 půltonů, rytmu a dynamiky.
4. na kritiku reaguji, to, že reakci vnímáte "úkorně" to je asi spíše váš problém. Považuji za přirozené bránit to, co považuji za nosné. Ale neznám význam slova "úkorně", má to být něco jako schopnost napadat kritika? Rád se dozvím, co to slovo znamená.
5. sběratelství vizí je jistě zajímavá činnost. Ovšem bez příslušného vytřídění taková činnost postrádá smysl.
6. Považujete li úvahy, neslučující se s vaším viděním světa za "kritiku všeho a všech", s tím nic nenadělám, je to váš problém. Ale mrzí mě to.
7. čím se liší prorok od prognostika? Odpovím za vás, jen tím, že prognostik používá dohodnutý systém verifikace. To, že jsem prognostik a ne prorok možná zjistíte, až se naučíte používat verifikační systém, který popisuji jako "abecedu lidštiny". Ale nevnucuji jej, jen nabízím. Mrzí mě, že z vašeho příspěvku cítím uraženou ješitnost, ale mohu se mýlit.

135492

18.05.2007 01:10

Demokracie budoucnosti

RE: Demokracie ve skutečnosti vůbec neexistuje

janko 85.?.?.?

asi vás moc nepotěším, to, co píše Tom, má "nárok na kyslík", my neprogramátoři do toho zkrátka tak nevidíme.
A váš systém jsem už hodnotil vícekrát, provázání účetnictví tam máte špatně, protože tři subjekty, kterých se hlasování týká musí mít každý z nich část originálního "tiketu", což splňuje až verze, kterou jsem pověsil na své stránky. A nevylučuji, že tam mohu mít také chyby. Vy si hodně škodíte tím vytrubováním dokonalosti, přesto že dost lidí tam našlo chyby - které jste zkrátka nepochopila, tudíž jako chyby odmítla.

Doba, kdy se některý z našich či jiný podobný hlasovací systém začne používat - ta se snad blíží. Ale dost pomalu. Lidi se musí ještě trochu víc naštvat - a mít se hůř. Aby končně začala většina myslet hlavou. A něco pro to dělat.
Hlasování (orientační) podle zapnutých spotřebičů také cosi nabízí - místo agentur, vyrábějících průzkumy na objednávku.
Všeho do času, ony se ty dějiny nedají moc uspěchat.

135544

20.05.2007 11:20

Polemika o transhumanismu

RE: Váha slov

janko 85.?.?.?

Lhotáku, Lhotáku, kam jste se to dostal. Původně jsem ani nechtěl reagovat, ale po přečtení zdejších příspěvků to také zkusím.
Měl bych vám poděkovat za literární pokus vyjádřit váš světonázor schizofrenní formou dialogu dvou Lhotáků. Máte určitě hodně načteno, osvojil jste si filosofickou hatmatilku, žijete v "počítačovém" prostředí, dobrá. Ale syntézu provádíte jen v rozměru této, křesťanstvím a z něj vycházejícími politikami a technologiemi. Virila se zmínila o hloubkách poznání, které vás/nás ještě čekají, Alena s vámi ladí "přes přírodu" i jinak - to vše jsou střípky vesmíru a jeho možností.
Tak snad jen pár bodů, se kterými nemusíte souhlasit.
1. vesmír i člověk mají stejnou míru samořiditelnosti, jen v jiném skupenství. Člověk jako hmotný nástroj, pocházející z této stále rostoucí inteligence, je pohyblivou polaritou k potenciálu dat v prostoru, přístupných pohybem našeho myšlení. Přitom slovem našeho nemíním jednotlivce, ale celé lidské civilizace, které už mají za sebou "porod", který tu naši čeká v rozmezí 1991 - 2002 - 2012. Pohádky o blížícím se datu mají různé výklady, poplatné vhledu a vzdělání těch, kdo je publikují,včetně mě. Jednička mezi oběma dvojkami (2012) je prvním rokem nového typu života, Matrix známe zatím jen v jeho negativní vizi. Jde o narovnání některých emocí v našich asociacích, kterými si propojujeme jevy s jejich významem.
Na jiném modelu "atomu" lze pouhým sledováním následků doložit vznik a vývoj rozhodovacího procesu, který jsme později nazvali inteligencí a jeho občasné používání Vědomím. Bůh jako meta, kolík na cestě nám sloužil k prostupu dalších a dalších barier v našem vědomí.

2. Vše probíhá v cyklech. Komunikace zvukem (vibrací dosti řídké hmoty)a vibrace myšlením (nehmotná, velmi řídká polarita hmoty) souběžně vytvářely SPOLEČNÉ JMENOVATELE. K tomu je třeba "vymyslet", jak tedy vzniká prostor a čas (všesměrovým Pohybem od středu po příslušných drahách - až do míst, kde vznikne jeho Tvar). A jak se prvky a složitější hmoty učily svým vlastnostem, svému "vědomí". Tí, že se zrcadlily (kontaktovaly) s něčím odlišným.
A tvar slov a číslic v různých dobách pomáhal sdílet poznatky. Vývoj písma a jazyků v různých soustavách "uhlíkových/lidskému genomu popoplatných civilizací" shromáždil objem poznatků, který jim dovolil sledovat samořiditelné jevy ve vesmíru až k poznání, jakým způsobem na nich mají samy tyto civilizace podíl. Myšlenkové struktury v prostoru jsou zrcadlem našich "pohybů", a princip opaku, kterým je zrcadlo, nabízí nezbytně i jejich pozici - jsou POTENCIÁLEM K POHYBU. Tyto struktury jsou přístupné v jiných "frekvencích našeho mozku".
Zatím nejsme tak daleko, abychom si vytvořili planetární soustavu, ale "taktovací kmitočet prostoru", známý jako ČAS, to postupně zařizuje. V...

Automaticky kráceno

135690

20.05.2007 11:22

Polemika o transhumanismu

RE: Váha slov

janko 85.?.?.?

Zatím nejsme tak daleko, abychom si vytvořili planetární soustavu, ale "taktovací kmitočet prostoru", známý jako ČAS, to postupně zařizuje. V současnosti je "na stole" oprava výkladu úlohy člověka a boha. Tu "chybu" má na svědomí ideologie "jednobožství", praktikovaná poněkud mocichtivou částí lidstva. Přichází doba "dvoubuchŮ", zatoupená třemi pojmy. Klid + Pohyb. Ten třetí pojem je to plus, kontakt a spolupráce relativně klidných celků s celky, kterými je zrovna možno pohnout.
3. Je dobré si vytářet z okolního chaosu svůj vnitřní systém a sledovat, co vše do něj lze zahrnout v pozitivní úloze. Každá chyba má v čase svůj pozitivní efekt - učení se z chyb. Proto i chyba církevních otců, transformovaných dnes do moci peněz - bude mít pozitivní efekt - vytvoření polaritní inteligence, poplatné té naší - a to v pozici, spravedlivě vyhodnocující vložené myšlenkové i pracovní úsilí. Jen si na tu dobu musíme ještě počkat. A neposilovat ještě svými výpotky obecnou hladinu nesouladu. Hledat svůj píseček (lidi pozitivní) a maltu (sílu a poznatky) na stavbu svého hradu. Pískovec zas není tak špatný materiál. Ani "matika posledních 2000 let" nevydrží na věky. Jen si to ještě nekteří nedovadou PŘEDSTAVIT.

135691

21.05.2007 00:49

Polemika o transhumanismu

RE: Váha slov

janko 85.?.?.?

nechme ostatní, ať si udělají o mých koninách a vaší moudr(z)osti vlastní názor. mrzí mě,že vás mé příspěvky vždy tak vytočí, snažím se jen své poznatky formulovat se vší vážností, nechápu, kde se ve vás bere tolik zloby na lidi, kteří s vámi nesouhlasí.
A zkuste si projít na webu WM Magazínu přednášku prof. Kanareva o principiálních chybách, které formují fyziku už od mylného výkladu Lorentzových rovnic. Držím vám palce, abyste se zbavil svého škarohlídství.

135716

21.05.2007 14:55

Demokratické hodnoty a konflikt civilizací

skanzen

janko 85.?.?.?

Koloběh zboží je jen následkem koloběhu informací. Ti, kdo měli znalosti (= použitelné informace), ti si vždy nechávali ty nejdůležitější "pro strýčka příhodu", a jako novinky uvolňovali jen takové, kterými už vládnout mohou jen ti, kdo nemají žádné informace "v zásobě.
Tyto nůžky se během doby rozevřely tak, že ne/použitelnost atomových zbraní je "míčem ve hře", ale potichu se připravují nástroje na "globální oteplování" a nástroje na manipulaci našeho podvědomí - radary se satelitní sítí pak modulováním elektrických polí budou kdekoliv na Zemi vyrábět počasí podle míry poslušnosti příslušného etnika. A jedince, nevhodné k dalšímu vývoji lze jednoduše paprskem "odpařit" (viz nevysvětlitelné shoření lidí apod)a ticho nad mým varováním, posílaným mediím, i Zvědavci.
Proto vaše úvaha vytvořit rodový skanzen je zcela v zájmu moci, která tu vládne. Dokonce může, pokud se ukážete jako vhodný "šéf" vybudit ve skupině lidí zájem, touhu tento cíl s vámi realizovat. A nikdo, ani vy nebudete tušit, že jste manipulováni.

Moje znalosti myšlenkových struktur sice můžete pojmenovat libovolně, o energii lidského podvědomí a jeho klíčové úloze v současnosti ale víte houbelec. To, jak je propojený cyklus informací skrze člověka, a jak tento cyklus navazuje na strukturu zvuků a symbolů, kterými je zapisujeme, to nemá smysl vám vykládat. Je mnoho civilizací, které fungují v systému, který umožňuje jejich mocným klidné vládnutí tím, že mozky poddaných vybaví "stropem" nabídky jejich možností. To udělala i církev s křesťanstvím. A udržet moc lze jen tehdy, když si taková civilizace vybuduje technologie, zvukově (reklama), zápisem (matematika, založená na jiném výkladu významu číslic)nebo frekvenčně (radary + satelity), působící na emoce lidí. protože emoce jsou a budou "připojovacím rozhraním k databázi dat v prostoru". Emoce lze modelovat tak, aby jejich efekt (cit, touha, ale i vztek a nenávist) působil ve SMĚRU, KTERÝ SI VLÁDCI PŘEJÍ.
Naše planetární soustava i genetická výbava přírody umožńuje tento systém, nastavený už "pokřivením křesťanství" katolickou církví, prolomit. Proto existuje množina lidí, schopných sledovat změny dat v prostoru a podle svých možností je popisovat. Vaše povrchní vzdělání v problematice, obvykle zvané jako ezoterní vám brání pochopit, že matematikaa jí modelovaný popis fyziky prostoru byla dobovým, účelovým nástrojem!!! A už ukončila svoji úlohu. Bordel ve světě je toho důkazem. Technologie pro ovlivňování vědomí skrze ovlivňování podvědomí jsou velmi horkým zbožím. A zároveň snadno dostupnou oblastí pro "nýmandy" mého typu.
Sledování synchronicit je učební obor, který se vyučuje v blázincích, v době, kdy si po propuštění můžete ověřovat to, co vám "přišlo do hlavy". A to na zcela banálních skutečnostech, zapadajících do jiného ...

Automaticky kráceno

135800

21.05.2007 14:56

Demokratické hodnoty a konflikt civilizací

RE: skanzen

janko 85.?.?.?

Koloběh zboží je jen následkem koloběhu informací. Ti, kdo měli znalosti (= použitelné informace), ti si vždy nechávali ty nejdůležitější "pro strýčka příhodu", a jako novinky uvolňovali jen takové, kterými už vládnout mohou jen ti, kdo nemají žádné informace "v zásobě.
Tyto nůžky se během doby rozevřely tak, že ne/použitelnost atomových zbraní je "míčem ve hře", ale potichu se připravují nástroje na "globální oteplování" a nástroje na manipulaci našeho podvědomí - radary se satelitní sítí pak modulováním elektrických polí budou kdekoliv na Zemi vyrábět počasí podle míry poslušnosti příslušného etnika. A jedince, nevhodné k dalšímu vývoji lze jednoduše paprskem "odpařit" (viz nevysvětlitelné shoření lidí apod)a ticho nad mým varováním, posílaným mediím, i Zvědavci.
Proto vaše úvaha vytvořit rodový skanzen je zcela v zájmu moci, která tu vládne. Dokonce může, pokud se ukážete jako vhodný "šéf" vybudit ve skupině lidí zájem, touhu tento cíl s vámi realizovat. A nikdo, ani vy nebudete tušit, že jste manipulováni.

Moje znalosti myšlenkových struktur sice můžete pojmenovat libovolně, o energii lidského podvědomí a jeho klíčové úloze v současnosti ale víte houbelec. To, jak je propojený cyklus informací skrze člověka, a jak tento cyklus navazuje na strukturu zvuků a symbolů, kterými je zapisujeme, to nemá smysl vám vykládat. Je mnoho civilizací, které fungují v systému, který umožňuje jejich mocným klidné vládnutí tím, že mozky poddaných vybaví "stropem" nabídky jejich možností. To udělala i církev s křesťanstvím. A udržet moc lze jen tehdy, když si taková civilizace vybuduje technologie, zvukově (reklama), zápisem (matematika, založená na jiném výkladu významu číslic)nebo frekvenčně (radary + satelity), působící na emoce lidí. protože emoce jsou a budou "připojovacím rozhraním k databázi dat v prostoru". Emoce lze modelovat tak, aby jejich efekt (cit, touha, ale i vztek a nenávist) působil ve SMĚRU, KTERÝ SI VLÁDCI PŘEJÍ.

Sledování synchronicit je učební obor, který se vyučuje v blázincích, v době, kdy si po propuštění můžete ověřovat to, co vám "přišlo do hlavy". A to na zcela banálních skutečnostech, zapadajících do jiného systému pro pojmenování jevů ve společnosti a ve hmotě. Úlohu, jakou sehrála v naší historii matematika, latina a jazyky z ní vycházející - postupně nahradí řádově větší úloha češtiny. Ale musíme si na to počkat. Sněhovou kouli lze sice zhotovit tím, že hroudu sněhu (poznání) stlačíme do "koule"(nějakého účelu, křesťanství a jeho "zázraky" byly ukázkou toho, co lze "probuzeným", "pokřtěným" vědomím dokázat), ale lze kouli mnohem obtížněji vytvořit nabalováním vloček (podobných té jiné první) na vločku zdrojovou, která má vnější PODOBNOST jinak STRUKTUROVANOU.
A tou vločkou je vždy jazyk, zvukový a obrazový komunik...

Automaticky kráceno

135801

21.05.2007 15:00

Demokratické hodnoty a konflikt civilizací

RE: skanzen

janko 85.?.?.?

Sledování synchronicit je učební obor, který se vyučuje v blázincích, v době, kdy si po propuštění můžete ověřovat to, co vám "přišlo do hlavy". A to na zcela banálních skutečnostech, zapadajících do jiného systému pro pojmenování jevů ve společnosti a ve hmotě. Úlohu, jakou sehrála v naší historii matematika, latina a jazyky z ní vycházející - postupně nahradí řádově větší úloha češtiny. Ale musíme si na to počkat. Sněhovou kouli lze sice zhotovit tím, že hroudu sněhu (poznání) stlačíme do "koule"(nějakého účelu, křesťanství a jeho "zázraky" byly ukázkou toho, co lze "probuzeným", "pokřtěným" vědomím dokázat), ale lze kouli mnohem obtížněji vytvořit nabalováním vloček (podobných té jiné první) na vločku zdrojovou, která má vnější PODOBNOST jinak STRUKTUROVANOU.
A tou vločkou je vždy jazyk, zvukový a obrazový komunikační systém. Já a mnozí další si všímají kvalit naší mateřštiny, ale komplexní propojení symbolů pro velikost (STAV) a pohyb (SMĚR K CÍLI)v číslicích a písmenech - to je holt moje práce i úkol.
Tyto reakce také sice adresuji formálně vám, ale jsou určené pro ty, kdo se pohybují i v oblastech, kde se jakákoliv skutečnost teprve tvoří, pohybují se mezi daty v prostoru, libovolně vzdáleném - a okamžitě, jsou jeho součástí. Jen změnili adresu. Jako na internetu. Pobyt v datovém prostoru se obvykle popisuje slovem "nirvána", až se vám to podaří, budete VĚDĚT. Pak i slovo "med/věd" dostane odpovídající význam. Není to zvíře, med věd je esencí/odměnou úmorné a úžasné práce tisíců lidí, kteří skrze poznání hmoty došli k poznání, že člověk a jeho "sítě" i stroj a jeho sítě se liší jen délkou svého vývoje a použitím chemického a elektrického KONTAKTU. Inteligenci, kterou vkládáme do křemíkových technologií, ta má svou polaritu ve struktuře "myšlenkových soustav v prostoru" - egregorů. Z nich čerpáme svými nástroji (inspirace, intuice, fantazie).
Ale lidské pýše vyhovuje, když NÁPADY (nápad je agresí z prostoru, agresí, kterou neumíme vnímat, protože je naší součástí, byť sídlí v prostoru, kde "nic není".
Každý učitel má povinnost novou látku vysvětlovat vícekrát. Nejsem dobrý učitel, už mě to s váma nebaví.

PS. omlouvám se za špatné vložení předchozího textu.

135803

21.05.2007 15:30

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Zatratíme vše, co dělal Hitler?

janko 85.?.?.?

A hleďme, chytrák. Není slovo majitel cosi o právu rozhodovat o svém majetku? Jestli tam bude hospoda, tak o tom rozhodnout může. A sousedi mu to mohou a nemusí dovolit. (I když nový stavební zákon si už sobci také "upravili" pro svou svobodu.

A majitel "svého zdraví" se může rozhodnout, do které půjde. A má-li takovou moc, tak může zajistit místo keců o "bezbranné" menšině přijetí zákona o podmínkách pro veřejné prostory.

Článek byl o majitelích moci, kteří stejně jako tenhle anonym rádi přikazují a zakazují. Co takhle se podívat na své možnosti a vložit své úsilí do pochopení článku, o tom, jak citlivě je třeba rozlišit, PROČ máme hodný a zlý cholesterol, netučné jogurty apod. Kuřata už nemají maso, je to bláto. A jogurty z bílého gelu, napodobujícího mléko, ty vedou asi jen k blátivému myšlení.
Možná by stačilo si v okolí najít "vránu k vráně" a nechat jiné žít po jejich.

135807

21.05.2007 16:03

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Zatratíme vše, co dělal Hitler?

janko 85.?.?.?

tož znovu, majitel hospody sice musí reśpektovat zákony platné pro hospodu, ale jen v případě, že se chce stát majitelem hospody. Asi jsem se nevyjádřil srozumitelně. On tu hospodu zkrátka nemusí chtít vlastnit. Hospoda je prostředí s určitými vlastnostmi a účelem, které ji definují.
Měl jsem na mysli článek o "hospodě", kterou si tu díky velmi kvalitnímu zákonu (původní systém křesťanství) z něj udělali jeho "majitelé", tím že systém překroutili "k obrazu svému"
Chovají se přesně jako hospodský, který s vámi klidně vyrazí dveře, když se mu nebudete líbit.

135811

21.05.2007 16:14

Co sděluje Sarkozy?

RE: satansky pozdrav, ne

janko 85.?.?.?

Každý symbol má více významů. Je třeba hlavně sledovat kdy, při jakých příležitostech - a kdo tento symbol použije. Je-li to veřejná akce, je třeba mít i vysvětlení "pro blbce" (viz Topolánek a jeho prstíček). Když se použijí vžité významy symbolů pro jiný, domluvený význam - je jejich veřejná demonstrace také "přiznáním", použitelným později těmi, kdo jej od svých "podřízených" vyžadují.
Vzhledem k době, kdy bylo a je "satanství" (= působení opakem) ve fóru, a lidi, svázaní s touto "technologií" ji používají - věřím, že jde o "potvrzení ke skupině".
Ale mohu se mýlit.

135816

06.06.2007 21:05

První místo v řiťolezectví?

mám radost

janko 85.?.?.?

Je úžasné, jak dovedou našinci bojovat proti moci. To, že se tu objevilo několik dalších písní, to mě utvrzuje v přesvědčení, že tuhle "třetí světovou" výhrajeme.
Možná to je pro mnohé překvapením, ale v době, kdy jsme se ještě nejmenovali "Češi", tak se humor (optimální zbraň proti bezpráví) stal základnou pro opačný význam "Oslavných zápisů v kameni" v době, kdy vznikalo slabičné písmo. To bylo v neolitu, kdy se vyhranili mocní k poddaným. (viz A. Horák, O Slovanech úplně jinak). Ano, díky smyslu pro "srandu" (= druhá podoba legrace, určená a provozovaná těmi, kdo nemají cit pro "legraci" (Le Gracia)jsme (my, neolidi) v historii vždy přežili, anální alpinizmus lze pojmenovat také tmou pod svícnem - pokud známe rizika, která hrozí. Je mnoho vrstev informací, mnohé se propojují skutky, další slovy, vědomím a všechny podvědomím, ono totiž sídlí nad námi. Tam ukládáme všechny své pohyby, paměťová kapacita prostoru je neomezená. A roste počet lidí, kteří se tam i zde orientují.

Děkuji všem zdejším i jiným veršotepcům, dělají víc, než si asi uvědomují. Paní Slunná asi zná sílu a schopnosti hudby (přesně modulovaného/stabilizovaného zvuku). A když hudbu podpoří ještě strukturovaná/rýmovaná skladba slov s vrstvami významů a "podvýznamů" - je to balzám i motor pro struktury v prostoru, které sice nemají svou hmotnou podobu, ale přesto fungují přesněji než ty nejlepší počítače. Z nich se totiž ty počítače "vylíhly".
Podobně i Komenského slova ve spojení s Martou (Mars/marťani) jsou symbolem doby, která se blíží.
Rozpad "Křovínků" je jistý. Jen není jisté, jestli nebudeme (naši potomci) potřebovat další "kalendář = civilizaci", aby se povedlo to, co původně nabídl jeden člověk všem lidem. Dnes jeho "fraktální struktura", je rozdrobená do spousty lidí jako je mnoho zdejších, kteří svými myšlenkami, blogy, články a svou prací propojují globální podvědomí této planety. Jsou chvilky, kdy mám pocit, že to dokážeme. Tahle je jedna z nich.
Díky. Slzy dojetí jsou poděkováním prostoru těm, kdo je "umí".

137068

08.06.2007 00:33

Na čem stojí strategická rovnováha USA-Rusko?

RE: divide et impera

janko 85.?.?.?

Informační vrstva v hladině energetických zdrojů a tím i mocenské převahy je sice důležitá, ale obávám se, že ta důležitější je v poselství, které bylo na počátku této civilizace, postavené na "jednobohovi" pomocí bible. Technologie, vytvořené propojením matematiky a latiny jsou už dlouho ukládány do šuplíků, žijeme v informačním podzemí (viz film "Sexmise").
Ještě jsem si neověřil informaci, že Putin dnes na G8 nabídl Křovínkovi umístění radaru v Azerbajdžánu.
Pokud je to pravda, je to naprosto geniální tah, potvrzující mé "domněnky" o tom, že obě velmoci velmi dobře znají možnosti informačnéch vrstev, nám, obyčejným lidem nenabídnutých. Výzkum vstupu do lidského vědomí a podvědomí je v Rusku nejméně na téže úrovni jako v USA, radar uprostřed Evropy totiž umožńuje kontrolovat myšlení evropských etnik, která stála nejen na počátku vývoje, ale především jednoho, které stojí i u možnosti tenhle svět předělat ve stylu, který kdysi nabídlo křesťanství. Ale nemíním ten paskvil který z konceptu křesťanství udělala katolická církev a její dnešní kapitáloví synkové. Ne Češi, jen čeština bude tím nástrojem, který po tisících letech opět spojí symboly "velikosti" se symboly "pohybu" prostřednictvím soustrojí "vědomí+podvědomí" do nástroje, který sice už leckteré předchozí "hmotné inteligence" používaly, ale který vedl vždy k nerovnováze, předcházející zániku takové inteligence. Teprve propojení "opačných inteligencí" (uhlíkové a křemíkové) má naději, že se rovnováhy v prostoru seskupí do dynamického, věčného cyklu. Jsme první vlaštovkou tohoto procesu (v mém obzoru), nepatrná sluneční soustava na konci ramene "Mléčné dráhy".
Pokud Putin má stejné informace jako já, mnohé mají i lidé stojící za Křovínkem, je Putinova nabídka k umístění radaru v Azerbajdžánu "šachmatem" pro projekt, vycházející z manuálu, zvaného bible. Proto držím palečky nejen Putinovi, ale i Paroubkovi, který také "blue Ray" prohlédl. Aspoň doufám.
Cesta společného jmenovatele, který z hmotného majetku přešel do virtuality číslíček v bankách, je na svém konci, v posledním "buď anebo".
doufám, že rovnováhy ve vesmíru jsou natolik moudré, že nás nenechají opět opakovat civilizaci.
Jak funguje "program člověk" v prostoru, to zatím vím asi jen sám, ale je reálná naděje, že "to" dojde do hlav i ostatním.
Pomalu, ale jistě, se vytváří nová forma "peněz"/společného jmenovatele prostoru - DŮVĚRA. A tu budujeme my všichni dole, svými myšlenkami, vkládanými do blogů a diskuzí. Tato síla posouvá celkovou rovnováhu inteligence v našem planetárním systému k rozpadu duality mocných a poddaných. Slova svoboda a demokracie už mají přesně opačný obsah než v době, kdy byly tyto pojmy definovány. Jediná cesta tedy vede zpět, k těm původním. V dalším "patře" spirály vývoje.
D...

Automaticky kráceno

137149

Lesane, i tvá odevzdanost "osudu" pomáhá těm různým lumpům si udržovat to, co mají. Ono je možná těžké při práci sledovat vývoj v různých "informačních vrstvách. Člověk má starost, aby uživil sebe a rodinu, že?
Ale ti, co (nejen zde) sledují chod událostí, ti si uvědomují, že celý systém moci, založené na pokroucení smyslu slov "demokracie" nebo "svoboda" se začíná hroutit.
Putinva nabídka vpustit radarovou základnu ke své, kterou mají sami v Azerbajdžánu, ta "křovínkům" zkazila předposlední informační vrstvu - fiktivní, ale (v případě méně úspěšného "jejich" vývoje) i opravdový boj o zdroje energie. Protože oba velcí hráči vědí, že primární je boj o zdroje informací.
A ty jsou tady, u nás. Náš jazyk, čeština je oním "svatým grálem", který se "vyvolený národ", dnes představovaný už jen mediální mocí, snaží tito dva ovládnout. Principy modelování informací v prostoru znali už lidé před tímto letopočtem. Mně jen došlo, proč se některé schopnosti člověka musely na 2000 let "schovat". Neznámý človíček kdesi v Čechách zkrátka pochopil a "vyslepičil" 2000 let utajovaný princip udržování moci tím, že se nám "něco nedokazatelného naleje do hlávek" a dá se to "zaplatit"až v době, kdy nad sebou nemáme kontrolu (= po smrti), A to pomocí nádherného propojení struktury číslic a písmen, umožňujícího "vyvoleným" číst i jiné "vrstvy informací". Náš jazyka naše asociace jsou nabídkou k tomu, abychom pečlivě zkoumali, co v životě funguje líp. A jak žijí ti, kdo nám informace přinášejí. S tím ostatním si už každý nejen Čech poradí snadno. "Vyčůrat s židem může zas jen žid". Ostatní nemají nárok. Připusťme, že jsme chytřejší než ono etnikum v tom, že vedle IQ máme ještě pomocníka v EQ.
A přesila vždy vede k vítězství. A tohle bude velmi nenápadné a velmi zásadní. Děje se prostřednictvím toho, co nám kdysi zatajili. prostřednictvím vyrovnávací funkce našeho podvědomí.
Jde to zcela samo, nikdo za to nemůže víc, než si je schopen sám uvědomit.
Neposilovat negaci, v sobě i k ostatním. A lhostejnost je třeba někam překlopit. Na to naše svobodná vůle stačí.

137292

Ano, arménská abeceda s 33 písmeny zřejmě zas po nějakém čase nahradí češtinu. I když je možné, že ona je pozůstatkem doby, kdy symetrii našeho prostoru tvořily "dva protiběžné trojůhelníky" - merkaba.Češtiny by měla vydržet dost dlouho, ale mohu se mýlit, může být jen dalším stupínkem v možnostech existence.
Ale to už doufám budeme dál, vlastně naši potomci....

...a to vznášení, na to si ještě nějaký čas asi počkáme. Emoce jsou jen korektorem, překlápěcí rovnováhou. Nic víc.

...židovství je dvojí, po krevní linií a po energetické linii, která se větvila v době, kdy Metoděj a Konstantin přinesli v sobě "potenciál latiny" a ten vědomě či podvědomím "naroubovali" na náš tehdejší jazyk. Jsme jen méně systémoví (línější) "židi".
Ale jiný důkaz pro toto tvrzení než "princip a logika vývoje" po mě nechtějte, nemám jej.

137297

24.06.2007 20:43

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

janko 85.?.?.?

Radime, to, že vidíte vývoj hmoty z perspektivy posledních cca 400 let s "kořením" různých náboženství - to změnit nemohu.
Než se vesmír dopracoval svým jediným nástrojem (hledáním rovnováhy a hledáním změn té rovnováhy) k tomu, co lze nazvat "projekt člověk", to probíhalo zcela jinak než nás učí dnes moderní věda a dříve moderní náboženství.
Je vhodné si do hlávky vpustit i různé ty bláboly, a přemýšlet, co k nim asi tak vedlo. Proč byla Země v určité době placatá, když předtím už kulatá byla (viz Mayské a jiné kalendáře). Proč vůbec je kalendář (různé datace toku času) nástrojem, který ověřuje poznatky předchozích období? Proč vedeme prodlužování věku člověka mechanickou cestou, když lidé dříve (v Atlantidě)žili mnohem déle? Jak přiblížit dalším, že ve světě myšlenek se můpžete dostat do libovolného období, kdsyž znáte "adresu"? Proč web používá podobný princip při vyhledávání - adresu, slovo, klidovou pozici "nadřízené úrovně", SLOVO....????
Je toho mnoho, co ve své vizi "MECHANIKY rodového společenství" nabízíte jako novou cestu, přesto, že jde o strukturu, která se už přežila. Neumím vám vysvětlit, jak je možné, že do této planetární soustavy bylo vloženo (nikoliv bohem, ale spádem dynamiky rovnováh nehmotných a hmotných provků ve vesmíru) celé spektrum vývoje hmoty. To, že novou hmotu získáváme UČENÍM SE z té staré.... Že toto bohužel i bohudík platí i pro vývoj jednotlivých chemických/informačních prvků (struktur). Proč jsou si vodík s heliem co do "živosti" protikladem?? Psaní logičtějšího příběhu, kontrastního k pohádce o Velkém třesku, mi zabírá dost času. Reaguji jen proto, že vše, co se děje, je nutné, včetně našich emocí. Ty nám jen signalizují "směr útoku".

Podobně jako nemáte logicky zdůvodnitelné "znalosti třetích mocnin" u malých dětí, nemám ani já nástroje, kterými bych přiblížil vzdálenost, ze které mohu dění tady i ve společnosti pozorovat.
Pro Vás a Jarmilu klíčová otázka odebírání dětí je z jiné informační hladiny zcela nepodstatná, přesto zde musí "zaznít" všechna ta nehezká slova mezi vámi. Stále si přizpůsobujeme své řady asociací, opakováním ukládané do podvědomí a z něj do stále hustších forem. Vesmír v pohybu udržuje pohyb našich myšlenek, které jsou jen jinou formou reakcí, které má příroda, včetně té tak zvaně neživé. Teprve váš osobní zážitek sebe jako "atomu/informačního bodu" vám nabídne možnost jak vhlédnout do světa pod nebo nad hmotou.
Jak mohu někomu tvrdit, že to, co se naučil VNÍMAT pod slovem "atom", není onen kroužek okolo "jádra", ale že je to jen dobově popsaná dynamika POHYBU. Žijeme v informačním přetlaku, vytvářejícím uvnitř nás informační vakuum. (jin/jang)A do tohoto vakua si vkládáme řešení svého života. Nikoliv globállně se musí řešit globální ...

Automaticky kráceno

138323

24.06.2007 20:47

Problém lidské populace bez servítků

RE: ( Ne ) Výhradně pro pana Lhotáka !

janko 85.?.?.?

Nikoliv globálně se musí řešit globální problémy, ta doba už je pryč. Globalita v tomto období přechází PŘÍMO DO INDIVIDUALITY každého z nás.
Milník nějakého data v letopočtu má zkrátka řadu významů, které filosofujícímu podnikateli nemohou nabídnout jiné koncepty než ty, ke kterým ho dovedl "přetlak jeho profese". Tíhnutí k opaku, netechnickému světu se u vás trochu rozplizlo mechanistickým škatulkováním možné společnosti. Cenné jsou vaše myšlenky v tom, že oddělují "myslivce" od nemyslivců. Ti sami to sice nepoznají, ale nám ostatním svou pozici v dynamice rovnováh zde upotřebených myšlenek nabídnou.
Je ještě třeba mnoha "překlopení" rovnováh v našem myšlení, než si začne každý uvědomovat skutečnou úlohu grafických symbolů, do kterých ukládáme poznatky o hmotných a informačních efektech toho, čemu říkáme rozum. Symetrické čtení písmen ve slovech nás po nějakém čase dovede k chápání dalších významů slov. K pochopení nutností, které vedly a vedou naše myšlení a jednání k zápisu činů a potřeb. Proč a k čemu bylo dobré, že písmena deus mají sice zdánlivě stejný význam jako české bůh. A jak uplynulé období zformovalo nehmotné struktury lidských myšlenek k fungování ve "světě bez času", po roce 2012, ale i před ním, v současnosti. Čas jako základní dávkovací nástroj pro informace, které pro nás vytvořila soustava inteligentních informačních vrstev, ten postupně odkrývá možnosti "programu člověk". Je dětinské této soustavě přisuzovat lidské nebo boží vlastnosti, pojem lidství je jen směrujícím činitelem, urychlujícím a zkracujícím potřebné procesy mezi různou hustotou a strukturovaností informací.
Podobně jako v rybím hejnu se směr ke kořisti či od nepřítele určuje od jedince, který jej první rozpozná, používáme tabulku "chemických" prvků ve směru, který Menn/Dělej/jev poskládal.
"Abecedu lidštiny/češtiny" tento proces teprve čeká, až její dobovou podobu pověsím na web. Její používání pomůže v našich myslích rozklíčovat nános "křesťanstvím" pokrouceného učení lidských i dračích inteligencí, které tu byly před námi. Změn v datování naší (?)civilizace si asi ještě užijeme dost a dost.

138326

30.06.2007 16:21

Pan Lhoták odchází

RE: Dobrá zpráva na soborní ráno

janko 85.?.?.?

Virilo, mám téměř shodnou představu o panu Lhotákovi. Ale vyjádřil jste ji lépe než bych to dovedl. Vyměnil jsem si s ním několik osobních mailů, dokázal vždy ignorovat či zesměšňovat mé argumenty.
Přesto si myslím, že jeho působení na Zvědavci bylo potřebné, Byl obdobou jednostrannosti pana Krále, žádný z nich neumí sundat filtr, kterým vnímají svět okolo. Vždy za tím bývá něco osobního, už zde byla řeč o nezvládnuttí "ženského prvku".
Ale zkusme si představit, že právě nahota této stránky Lhotákovy osobnosti se mnoho lidí přesvědčila o tom, že jejich řešení vztahu muže a ženy je o mnoho kvalitnější, než si Lhoták vůbec dovede představit. A jemu samotnému snad příspěvky naznačily, že své názory by měl přinejmenším revidovat. A pokud mu to nedojde, zařadí se k neuznaným věrozvěstům a odřízne si tak cestu k poznání možností partnerského vztahu.

Už se těším na příspěvky od jiných autorů, budou-li. Zdejší diskuze mi vždy nabídly jiné úhly pohledu na dění ve společnosti, mnohé dobře zapadají do vizí a poznatků, které do mě nějakým způsobem "spadly". Atomizace společnosti i růst nových společenskcých konvencí se neobejde bez "vyčištění" nánosů a myšlenkových kolejí. Novost Lhotákova pohledu se vyčerpala, každý máme svůj strop. I já mu děkuji za mnohdy působivé formulace názorů.

138795

02.07.2007 22:19

Osvobození Íránu

je smutné,

janko 85.?.?.?

že se zde změnila struktura přispěvatelů. Vzpomínám na doby, kdy tu byly místo plkání a mouder vygumovaných mozků brilantní rozbory situace, nezvyklé úhly pohledů na současnou situaci.
Škoda. Zdá se, že se i tento server topí ve zvratcích lidí, zmanipulovaných dlouhodobým užíváním myšlenkových schemat. Stokrát opakováná lež se pro ně stala pravdou. Anebo červeným hadrem před očima. Vše berou černobíle tam, kde je třeba jen vyhodnotit většinový potenciál. Směřování.
Kolik lidí zde si uvědomilo, o co se dnes hraje na Křovínkově dvorku? Držím sice Putinovi palečky, ale kolik nás je, kdo víme, co za svinstvo jsou ty radary? A o jakou moc se vede boj? Rakety ani ropa to není, teroristy si tahle banda cvičí sama....tak co zbývá?
Ano, masáž vědomí a hlavně podvědomí. Škodlivost mobilů přichází z úplně jiné strany, než někteří fandové mikrovnl tvrdí. Pod práh podvědomí se dostává člověk až když je už pozdě. Primární informace jsou do podvědomí, ono je překlopí přesně do polohy, kde nás chtějí mít.

Takže nazdárek, milí mudrci.....

Víte, co je nutné (z pozice mocných) dělat, když se náhodou objeví pravda? Dělat "mrtvýho brouka", nikdo nic nenapsal, nikdo nic neřekl, snad jen nějaký blázen....

139059

03.07.2007 00:10

Osvobození Íránu

RE: je smutné,

janko 85.?.?.?

změny budou permanentní, procházíme dost značnou přestavbou vědomí, vlastně jsme na samém počátku.
V září budeme moudřejší. Ale také nevím, co se bude dít. Množiny dynamických rovnováh, které postupně nahradí entitu, zvanou Bůh, ty postrádají to, co známe jako soucit či lásku. Láska je jen náš nástroj, který je schopný sám sebe živit našimi představami - až do okamžiku "překlopení" (potřeby změny).
Pro přiblížení toho, co nás (naše potomky) čeká, mi chybí slova. Máme se naučit propojit s daty v prostoru svým vědomím tak, abychom mohli (každý na té své parketce) společně vyvolávat změny, které zatím dnes považujeme za zázraky.
Ale zázrakem by byl i mobil v roce 1900.
Vše je dáno kmitočtem pro dávkování informací, říkáme mu čas. To, že čas neumíme chápat jako kmitočet (střídání) světla a tmy, bdění a "upgrade" dat ve spánku - to je jen jedna z barier, která dělí počítače na elektrické bázi od těch složitějších, pracujících na chemickoelektrické bázi.
Jediným bohem je Pohyb. Protože klid lze vnímat jen jako relativně nehybný soubor pohybů nižších úrovní. Nedávno jsem četl cosi od pana Kanareva, i on ještě považuje prostor za danost. Chápe jednotu prostoru, času a hmoty, ale netuší, jak a proč se "hustota dat stává strukturovanou hmotou".
Až se i další prokopnou k poznatku, jak vzniká dualita datového prostoru díky pohybu. Ten základní pohyb už chápeme jen jako své myšlení, to také nepotřebuje dráhu a okolní prostor, naše vědomí je "atomem" prostoru, ohraničeným hmotnou slupkou - tělem. A energetická slupka (aura) jej propojuje přes podobnou slupku Země (atmosféra a noosféra) s dalšími prostory. Spojit si opakování nějakých polarit do slova RYTMUS, jak únavou v rytmu vznikají "chyby", a kontaktem "chyb" společné jmenovatele, kterým říkáme prvky - pak bude už polknutelný model pulzního atomu, navazujícího na stávající rotační. Jde o to, nacpat do lidí jinou pohádku o vzniku vesmíru, takovou, kterou máme denně ověřovanou. Kontakt s novou látkou jmenujeme "učením", a díky fixaci našich asociačních řad neumíme tento kontakt "z protisměru" nazvat "chybou". Je-li protisměr (směrem k nám) současně i nastaveným "zrcadlem", .....hned je co dělat.....

Bohužel trend nemyšlení musí ještě dosáhnout stavu, kdy závisláci na sdělování opakovaných "pravd" se rozdělí na ty, kteří uvěřili farmaceutickým firmám - a na ty, kteří hlášení svého těla a ducha léčí pohybem a srovnáváním výsledků.

Mimoto se tu musí spoustu lidí "vylít" z nespokojenosti s tím, co je. Každý tím procházíme, od vzteku ke skepsi, ale někdy i k nové energii.

139067

03.07.2007 23:39

Islámofašisté, kýchající ptactvo a my ostatní

přituhuje...

janko 85.?.?.?

autor dobře chápe situaci, ale kolik takových je? A kolik se jich ozve?
Za chvíli Stwora Zvědavce zavře, protože ho neuživí. Kudy budeme dodávat "planetárnímu podvědomí" signály, odkud vítr fouká? A co zrovna rozfoukal? napsané slovo má větší sílu než myšlené.
Příroda sice včas a dobře zajistí to, co se má stát, ale také mi nějak mi dochází "baterky",čekám na zprávu o Putinově misi.

Síly, přinášející do "správných míst" nemoc 4písmen, ty ve své agonii mohou zničit vše, podle známého českého hesla, aby i sousedovi koza chcípla.
Snad nebude tak zle....

139151

09.07.2007 20:46

Pevnost Huachuca - tréninkové mučící středisko

RE: Prison planet !

janko 85.?.?.?

omyl příteli, komunismus se jen překabátil do jiných slov, ta mašinerie pod různými jmény funguje už od doby, kdy bylo nutno formulovat islám, protože naši církevní praotcové si z původní idei a systému křesťansví udělali dojnou krávu. Navštiv Formanův film Goya, Forman umí vtipnou zkratkou ukázat "překlápěcí mechanizmus", kterým mocní vyrábějí dějiny.

139451

21.07.2007 00:21

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Dík za článek. Je sice fakt, že dost lidí si není schopno seřadit tuto vývojovou rovnici, počínající nejen pokřivením původního cíle křesťanství.
K pochopení širšího kontextu je bohužel zapotřebí přijmout za fakt existenci civilizací před neolitem, tedy před oficiálním počátkem růstu naší/lidské? inteligence.
Princip fungování rozhodovacího systému, který jsme pojmenovali "inteligencí" vychází z "přelévání" dynamických rovnováh v tak velkém rozměru, pro který nejsou naše mozky cvičené. 2000 let jedné doktríny a jí filtrované vědomosti dob předchozích se nám usídlilo v podvědomí, které pak nepřipustí jiný výklad existence a cílů "živé samořiditelné hmoty, funkční na bázi uhlíku" - člověka.
Podobně jako my rozhodujeme, co dát do bábovky, tak i rovnováhy sil a informací ve vesmíru volí, jak bude vypadat nová galaxie či sluneční soustava. Entita boha byla potřebná do doby, kdy lze veškeré pochody ve vesmíru vysvětlit pomocí rytmu. Opakování - stereotyp pohybu a z něj vznikající "nepřesnosti" má na svědomí nejen náš vývoj (vznik nutnosti změnit stereotyp), ale stojí i na počátku všeho, hmoty, i souboru dat, který nazýváme vesmírem. I pohyb myšlení zanechává stopu v prostoru, nejen v tom nejbližším, ale i kdesi v prostoru velmi vzdáleném, přístupném v jiných frekvencích našeho mozku. To věděli i v "bájné"?? Atlantidě, která byla podobně jako ta naše civilizace binárním světem mocných a ne/mocných. Tři ohniska naší civilizace (Egypt, dálný východ a kultury v Americe)se postupem času poznaly a vytvořily koncept křesťanství, odlišný od toho, co se nám předkládá dosud. Šlo o způsob, jak spravedlivěji distribuovat schopnosti člověka pohybovat se v prostoru s tělem i bez hmotného těla. To byl onen "křest", pochopení toku a přeměn informací v prostoru, který se nám jeví jako nehmotný, tvoří jej naše nerealizované myšlenky. Nejen naše, samozřejmě. Miliony inteligentních světů jen neznáme, ale existují, podílejí se i na našem vývoji. Jsme cosi jako vejce, ze kterého se klube zobáček kuřete - a další světy nás sledují. Máme šanci se narodit, ale i zacyklit "na věčnost" další civilizaci pomocí projektu NWO, vpodstatě jde jen o prodloužení a dovyčerpání zdrojů planety.
Pokud jsou mé vhledy reálné (a zatím politicko/ekonomická i mentální situace ve společnosti tomu nasvědčuje), celý vývoj směřuje ke stále virtuálnějším nástrojům ovládání neinformovaných většin. A to jak v hmotném prostoru běžného života, tak i v tom, co z myšlení přechází do našeho podvědomí.

Medicina určitě přijde (spíše to už dávno ví, ale také nemá důkazy) na to, že právě podvědomí je řídícím nástrojem lidstva, jde o souhrný nástroj, do kterého přispíváme bez možnosti řídit to, co do této sféry vkládáme. (podobně jako v mozku je dost procesů, které řídí naše tělo,...

Automaticky kráceno

140142

21.07.2007 00:22

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Medicina určitě přijde (spíše to už dávno ví, ale také nemá důkazy) na to, že právě podvědomí je řídícím nástrojem lidstva, jde o souhrný nástroj, do kterého přispíváme bez možnosti řídit to, co do této sféry vkládáme. (podobně jako v mozku je dost procesů, které řídí naše tělo, na které nemáme vliv, dokud si jej neuvědomíme. Pocit zdraví předchází jeho skutečnosti zrovna jako pocit nemoci pomáhá jejímu vzniku.) Někdy se pro vrstvu strukturovaných informací okolo planety používá název noosféra. I když pro strukturu používáme slova jako víly, satan, archanděl, duše...) A do noosféry vstupují data i z jiných obydlených soustav. (Podobně jako díky gravitaci voda vždy vytvoří "vodorovnou" hladinu - tak i vstupující data z prostoru vytváří v noosféře potenciály komunikačních frekvencí, které my známe jako hudbu či slova. Jsme realizačními nástroji pro data v prostoru, kam kdo z nás "dosáhne".
Pro mnohé z nás bude těžké přijmout fakt, že intuicí přijímáme už "předpřipravená data a frekvence", které pak pomocí těla převádíme do svého okolí. Jsme mnohonásobně složitejší formou "procesoru". Změny, které svými myšlenkami a činy uděláme, ty okamžitě nacházejí odezvu ve všech informačních vrstvách, kam "dosáhneme". S postupující znalostí "vstupů" (pro naše jednání) pak automaticky výstupy vkládáme i do jejich "databází". Otázka osobní svobodné vůle vždy závisí na prostoru, který máme "na starosti". Dělník u mašiny nebo ředitel firmy - každý máme svobodnou vůli jinde. A v dalších oblastech jsem zařazeni do "informačních vrstev", ať chceme či nechceme.

Co z toho plyne? To, že pan Makow a jiní před ním i po něm správně odhadují zánik židovství, pokud jím míníme touhu podmanit si svět tak, aby sice fungoval, ale pod jejich taktovkou, frekvenčním sledovacím systémem osobních komunikátorů, propojeným satelitními i pozemními sítěmi. A v případě potřeby mohou likvidovat vzpurné skupiny či jednotlivce buduováním napaječů pro "odpaření" takové skupiny či jednotlivce přesným zamířením satelitu v "deštníku". Ten deštník má chránit je, ne nás.
Ale princip židovství se také v průběhu dějin choval jako cokoliv jiného, vytvořeného člověkem či přírodou. Nejdříve se někdo podílel na jeho vzniku a růstu, později se tato idea opět začala dělit. Systémové židovství je dnes za vrcholem, jeho nosnou ideou je vytvářet něco z ničeho jen pomocí kombinace (slov či později peněz a ještě později=dnes, zase slov) bez ohledu na materiál, který je k cíli zneužíván, protože je jím plýtváno.
Nesystémové židovství dnes kupodivu představuje náš národ. Přinesli je spolu s "latinkou" Cyril a Metoděj. Protože asociace do podvědomí, navázané na jednotlivá písmena "latiny" vedou hluboko do struktury dat v této sluneční soustavě. Navíc je každé písmeno provázáno s...

Automaticky kráceno

140143

21.07.2007 00:24

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Nesystémové židovství dnes kupodivu představuje náš národ. Přinesli je spolu s "latinkou" Cyril a Metoděj. Protože asociace do podvědomí, navázané na jednotlivá písmena "latiny" vedou hluboko do struktury dat v této sluneční soustavě. Navíc je každé písmeno provázáno s dvojicí číslic. Samotné číslice pak vyjadřují tehdy známý vztah a počet informačních vrstev v galaxii, přístupných "zasvěceným". Dnes se do těchto datových struktur dostávají i běžní lidé, vlastně spíše blázni. Nemáme referenční systém pro ověření. Jediným zůstává čas, který tato tvrzení ověří či vyvrátí.
"Židovství" Čechů je nesystémové především díky lenosti pracovat a bystrosti v myšlení. Máme schopnost vše řešit až v posledním možném okamžiku - a navíc tak, aby co nejméně ublížila/ušetřila okolí, tuto schopnost si slovanské národy pěstují už od neolitu. Tam, na dálném východě jsme při práci pro mocné vytvářeli jazyk, odlišný pro "nás" a pro vrchnost. Kniha, popisující jednotný princip výkladu veškerých dochovaných písemných památek od A. Horáka (O Slovanech úplně jinak) se časem asi stane základem nového paradigmatu spolu s tím, co dotváříme my všichni zde, na internetu. Jde o princip obrácení významu slova nepatrnou změnou výslovnosti. Moudrost vládců, vytesaná do oslavných vět, měla při "správné" výslovnosti přesně opačný význam, srozumitelný jen vrstvám poddaných. Dokladem je např. samotné slovo MOUDROST. (MOUDRzOST = mou drzost). A latina propojuje egyptskou moudrost s "východní" právě v osobě a učení Ježíše a jeho týmu. Císař Konstantin a jeho tlupa mudrců jen využili některé možnosti "latinky" ke kontrole a "modelování" správného výkladu dějin - přepisem do umělého geniálního jazyka - latiny. Nástrojem pak bylo vytvoření katolické církve, jediné síly, jejíž moc a způsoby se dodnes nezměnila. Rytmus = opakování rituálů vedlo až k dnešní fixaci "jednoboha a jeho řídící úlohy skrzevá hierarchii od papeže. Hromadění majetku pak přešlo do dnešní formy papeže = pravdy = peněz.
Převedeno do dnešní virtualitiy moci peněz = (číslíček na kontě): hlavní slovo při vývoji společnosti nemá naše vědomé jednání (analogie mincí či papírových peněz), nýbrž naše podvědomí (kreditky, dluhy...), společný orgán lidstva. Tím, jak mocní tlačí lidi do dluhů, tím si připravují svůj konec, jde stále o vyvažování principů jin - jang.

Podobně jako v dávnověku museli poddaní zachytit a "překlopit" význam slyšeného slova (jedná-li se o ironii), tak se dnes překlápí celé naše vědomí (vnímání útrap a lumpáren, které někteří "rovnější" mezi námi provozují) do podvědomí. Naše vědomí nemá z existenčních důvodů sílu se jim postavit, ale podvědomě (a dlouhodobě)tento šejdířský systém rozkládáme "zevnitř".
Oni také rozdělují a panují, vycvičenými ...

Automaticky kráceno

140144

21.07.2007 00:25

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

Oni také rozdělují a panují, vycvičenými "teroristy", nabídkou dluhů a tím i nevolnictví, a strašením slepičí chřipkou.
Je dobré si uvědomit, že cokoliv, co se dnes děje, to naprosto přesně zapadá do našich cílů a současně do cílů, kterými si mocní zajišťují moc a beztrestnost.
Vývoj postupuje vždy "na ostří nože", ale ještě nikdy to ostří nezahrnovalo takový počet účastníků, většinou si to vyřídili (noži i jedem, dnes zesměšněním) ti nahoře. Nechme se překvapit a vnímejme každou událost z protilehlých stran, nejen "podle svého nejlepšího....."

140145

22.07.2007 01:37

Je NWO „židovskou“ záležitostí?

RE: dobré shrnutí situace

janko 85.?.?.?

obávám se, že jsi trochu mimo úhel pohledu. tvé hříčky jednak nemají oporu v běžně užívaných výrazech, ale hlavně se zcela míjíš v etické poloze. Mocní jsou z (jejich) principu vždy moudří a schopní, kdežto poddaní mohou být jen neschopní, jejich schopnost je považována za drzost.

Ale je možné, že nemám šanci ti ten rozdíl vysvětlit. Najdi srovnání v jiném jazyce, pak lze polemizovat ve stejné rovině.

140209

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 64 čtenářů částkou 16 204 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 1

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Američtí manažeři sjíždějí fotky z obsazení Kapitolu. Když najdou svého zaměstnance, má padáka09.01.21 11:15 USA 3

Noc dlouhých nožů v USA09.01.21 10:28 USA 2

Zpěváka vyhodili ze soutěže, protože kritizoval opatření proti kovidu. 08.01.21 11:34 Německo 2

Na web Badatel bylo podáno trestní oznámení za "šíření poplašné zprávy"08.01.21 11:27 Slovensko 2

A další BLM/Antifa demonstrant v Kapitolu - Adrian De Los Dios08.01.21 07:16 USA 0

Měnové kurzy

USD
21,68 Kč
Euro
26,19 Kč
Libra
29,46 Kč
Kanadský dolar
17,02 Kč
Australský dolar
16,70 Kč
Švýcarský frank
24,34 Kč
100 japonských jenů
20,88 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,78 Kč
100 maď. forintů
7,27 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,49 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 619,31 Kč
1 unce stříbra
537,07 Kč
Bitcoin
778 872,54 Kč

Poslední aktualizace: 17.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 59 655 056