Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané janko

Nalezeno 1803 příspěveků, 22 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

A každá hmota je ve své prapodstatě "UMĚLÁ", uměním myslet vytvořená.
A rozhodovací proces - logika, ten je nutné pochopit trochu jinak, než se to už pár set let učíme...

Fraktální popis vesmíru, který já znám jen v podání Nassima Harameina jsem si dovolil malinko dodělat, jen pokračuji v řadě těch, kdo se starají o ten "NOVÝ impuls". A bohužel jsem to musel vzít "zgruntu" - jako přestavbu našeho myšlení, odvozeného ze dvou, historií nastavených komunikačních jazyků - latiny a matematiky. Ani jednu neumím pořádně používat, proto se na ně dovedu dívat jako na "materiál", vhodný k opracování JINÝM způsobem. Každá odbornost sice prohlubuje, ale zároveň zužuje kvalitu poznávání souvislostí.
Na serveru www.matrix-2001.cz je můj komentář k Harameinově přednášce o fyzice, která je tam také. Příroda funguje tak, že průsečíky sil si vždy včas najdou připravený prostor pro varianty budoucnosti. A množiny lidí je buď najdou, nebo si své životy zopakují ve svých dětech - často v "obráceném gardu".

230097

16.10.2010 18:19

Cesta ke třetí světové válce – Globálnímu bankovnímu kartelu zbývá do hry jedna karta

RE: Zauvazujme ,jakou valku vlastne chteji a co udela strach z valky s obcany.

janko 85.?.?.?

...škoda, že nepřekládáte to, co kopírujete do reakcí. Anglicky se už asi nenaučím a radši bych od vás četl to, jak takový text sám chápete...
No nic, je to moje chyba, že jsem byl lenoch na angličtinu.

230127

Janesmithi, fakt si myslíte, že ego člověk nepotřebuje? Víte vy vůbec, že bez tohoto rozhodovacího systému byste tou ovcí byl nafurt?
Ego není jen o pýše nebo sebestřednosti. Sám tvrdíte, že toho boha máme v sobě, jako svou (ú)střední a středící (směrující dovnitř nás) součást.
Mrzí mě, že se dovedete takhle zmýlit.
Ego řídí naše tělo v provozuschopném stavu, srdce a další vnitřní orgány jsou tím, čím čerpáme ty různé pravdy a "pravdy pozpátku" z volného prostoru, z informačních polí.
Je na čase je začít sklízet, pokud už máme v sobě uklizeno - což znamení, že už víme, proč a kudy se informace v těle toulají a jak v nás vytvoří to, co pocítíme - POcit.....

230128

16.10.2010 18:51

Malá úvaha o pyramidách

RE: Totéž už jsem tu psala

janko 85.?.?.?

...a hele, konečně někdo, kdo ví o čem "to " je...
a třeba dozraje i ke svému jménu....

230131

16.10.2010 23:00

Malá úvaha o pyramidách

RE: Totéž už jsem tu psala

janko 85.?.?.?

Vladimíre, nevím, kde jste sebral tu větu o vrcholu pyramidy, který se nesmí ani na vteřinu opustit. Ale pochopil jste ji asi špatně.
Každá pyramida moci (a jinou se zatím nedaří stavět) je ukotvena tím, že proti sobě postaví ty dva, na kterých stojí ten "vrchol". Je to ono klasické "rozděl a panuj", vrchol obsadí vždy ten, co ty dva rozdělil.
A jestli pod nimi jsou jiní dva, dvě dvojice, tak je postup obdobný. Pokud si chce tenhle "podložka pod vrcholek" udržet flek, tak musí postupovat obdobně. A základna takové pyramidy nemá šanci se domluvit jinak než skrze tu druhou pyramidu, která vede od základny dolů, do nitra Země. Ti na vrcholu používají také svoji nehmotnou pyramidu, tu, která spojuje vrchol té, kterou sami vytvořili.

K pochopení, jak funguje "Merkaba", tedy tyto celkem tři pyramidy (jedna z hmotných lidí a jejich myšlenek, druhá i třetí je čistě nehmotná, obě navazují na tu hmotnou, jedna základnou, druhá vrcholem) - je třeba propojit směry těch nehmotných, tedy shora dolů, do Země, skrze lidi. A dělá se to propojením (nad)vědomí s (pod)vědomím. Dřív se tomu říkalo osvícení, ale jde ve skutečnosti o prolínání frekvencí, kterými spolupracuje náš mozek s tím, co známe jako tep srdce. Tep je komplexní, všesměrovou frekvencí, která nás nepřetržitě spojuje s prostorem, do "té modré barvy oblohy", u mnohých s prostorem i mnohem větším.
Ale obávám se, že tohle tu asi moc lidí nepobere, nejsme zvyklí pitvat naše mentální vnitřnosti.
Pyramida je zkrátka přirozený, logický přírodní postup, který při svém rozpadu nastavuje po řadě podobností konečné "překlopení" stále větších celků.
Po přeměně mocenské struktury, postavené na moci peněz přejdeme k formě moci, postavené na důvěryhodnosti. Ale bude to ještě chvilku trvat, nikdo svou moc nepředá dobrovolně, když nevidí východisko.
A východisko se už objevuje s rostoucím množstvím "volného času". Někdo jej využije k lenošení - ti postupně zaniknou, dožijí ve své realitě. A jiní si začnou připravovat "projekty soběstačnosti", ti se postupně dozví, jak a proč žijeme v informačním podzemí.
Vy Vladimíre jeden takový "projekt soběstačnosti" provozujete, já jich mám také několik. A ti, co čtou servery, kde se objevují netradiční články, ti si vlastní projekty vytvoří také. Každá pozitivní myšlenka nebo zápis přibližuje i pozitivní formy skutečnosti - jen to někdy trvá déle, než kolik máme trpělivosti -než ta světlejší přítomnost zaklepe na dveře.

230138

18.10.2010 12:31

Ekonomická krize se zhoršuje: devalvace dolaru, státní krach, úspory a rostoucí inflace

RE: základní příjem je cesta ze srabu

janko 85.?.?.?

Hladovče, dík za reakci, bude mi 62 a názory, které nabízím, jsou vykoupené dost tvrdými zkušenostmi "z jiných, mentálně navštívených světů".
Zkrátka funguje princip podobnosti, přesněji posilování podobností.
A někdo občas musí tvrdohlavě dlabat cestičku ke zcela jiné podobě světa. Už je sice dost lidí, kteří prožili a žijí to, čemu se říká "zážitek boha". Ale oni se z této oblasti nechtějí vrátit sem dolů, na zem - a začít opravovat - bohužel opět jen tlakem - to, co máme ve svých hlavách i ve svém okolí poněkud pokažené. Jsou přesvědčeni (hloubkou svého pozitivního zážitku), že jedinou cestou je pokora, klid, smíření a čekání. Příroda jim neukázala odvrácenou stranu "boha". A věděla dobře proč. Došlo by ke kolapsu společnosti. Stačí proto jen několik bláznů, kteří narušují celistvost násilně udržovaného obrazu vesmíru - s nekonečně moudrou všeorganizující silou v podobě "boha".

Jiný pohled na fyziku prostoru se už dere pootevřenými dveřmi mezi lidi - ale tradice "boha, šéfa vesmíru" je ještě hodně silná. Ovečky (= beránci boží)ani vlci (vládci peněz) nejsou tou cestou, která sama nás dovede k nastavení lepších vztahů mezi lidmi.
Málokdo si asi uvědomuje, že zbourat v sobě něco, co už nefunguje - bolí. Radši vezmou flintu - a buď střílejí na ty, kdo jim vadí - anebo ji hodí "do žita".
Je třeba jí z toho "ži(vo)ta" vzít a použít jinak.
Vím, že často vyvolávám "válku slov" - ale jak chcete změnit cestičky myšlení? tam jiná "flinta" než "slovo" nefunguje.

Doba, kdy se dočkáme efektů jiné kvality fyziky - ta už tu je, ale lidi nedovedou rozlišit mezi trikem a fyzikální realitou, která popírá to, co jsme se ve škole pár set let učili. Tohle video už jsem tu uváděl, je třeba znát nejen možnosti střihu videa, ale i obyčejnou sedláckou fyziku...
http://www.youtube.com/watch_popup?v=hwVy_2eOfsE#t=78
Lidi tomu neuvěří, dokud takovéhle "kloučky" nepotkají na ulici sami. A kdo tuto zkušenost má - ten by měl začít přemýšlet, co je na naší zkušenosti s fyzikou špatně...

230197

19.10.2010 09:45

Ekonomická krize se zhoršuje: devalvace dolaru, státní krach, úspory a rostoucí inflace

RE: základní příjem je cesta ze srabu

janko 85.?.?.?

Hladovče, k té fyzice - jakmile ji začneme popisovat z pohledu "existence informace v hmotné anebo nehmotné FORMĚ, pak je třeba jít zpátky do historie, kdy se tyto dvě možnosti PROJEVU INFORMACE oddělily - a čím.
A musíme hledat v komunikačních nástrojích - v jazycích, které vždy formují nějaký stupeň inteligence.
Jakmile "mi došlo" (DOŠLO Z PROSTORU, PROTOŽE NIKDE V KNIHÁCH TO NAPSANÉ NENÍ!!), že hebrejština je zdrojovým jazykem pro její dvě grafické i strukturální (podoby (matematika a latina), začalo mi svítat, že POJMENOVÁNÍ je tím podstatným, co formuje naše vědomosti do nějakých řad, celků. Ty pak vnímáme jako poznatky, protože se jimi řídí tak velká většina, která zná odpovídající JAZYK.
Matematika popisuje fyzický prostor jen v kontextu toho, čím sama disponuje. Je to modelovací, nehmotný jazyk, který si vytvořil pojem "PLOCHA", "BOD", SOUČET...a mnoho dalších, které ve fyzickém = hmotném prostoru neexistují!!! (Propojení s následným dvojnásobným objemem dvou fyzických předmětů nelze udělat bez jejich fyzické "atomizace").

Proto mi "v hlavě" vyrostl obraz vesmíru, který zkrátka funguje líp než ten, co jej popisujeme aplikací matematického myšlení na fyzické síly prostoru. A došlo mi, že tou nejvetší silou v prostoru minimálně této galaxie je soubor sil, známý pro slovem EMOCE, jejich kladnou polovinou je LÁSKA, ale tou z našeho pohledu nežádoucí polovinou je dvojice STRACH + NENÁVIST, jsou to vlastně dvě čtvrtiny k polovině.
Dalším přemýšlení navazovalo na princip "trojice boží", který je archetypem mnohem obecnějším, než se nám snaží církev namluvit. Princip dvou podobných, ze kterých vzniká "směr" ke třetímu (u svazku ženy a muže k dítěti, u obchodního jednání dvou rozdílných názorů ke společnému kompromisu...atd, atd...)
Tzv. "zážitek boha" je pouhým překlopením frekvencí lidského mozku, odpojením té soustavy, co máme v lebce - a přijímáním PŘÍMÝCH INFORMACÍ Z VOLNÉHO PROSTORU. Proto se tyto informace také těm, kdo se v meditacích do těchto stavů dostávají, jeví jako zásadní, plně pravdivý. Oni si neuvědomumují, že jejich tělo je v této "době meditace" v klidu, že cestuje pouze jejich vědomí. A vědomí cestuje svou vlastní silou, dodávanou naším tělem, jeho teplotou (přeměnou gravitační energie na elektrickou v mozku) a tato elektrická pak v odpovídající frekvenci cestuje jako "osobní vědomí" po vesmíru. Přitažlivost je silou, která vše propojuje, má ji i člověk, i v opačné funkci směru - jako odpudivost.

Možná se vám to zdá praštěné, ale to byl ve své době každý objev, předbíhající dobu o víc, než na co stačilo poznání té doby.
Budete-li mít vy nebo další lidi zájem, můžeme si aspekty jiného pohledu na strukturu vesmíru probrat v živé diskuzi, psát nemá cenu, psaný projev je o několik řádů chudší než mluvený.

Video, vnímané z ...

Automaticky kráceno

230222

19.10.2010 09:46

Ekonomická krize se zhoršuje: devalvace dolaru, státní krach, úspory a rostoucí inflace

RE: základní příjem je cesta ze srabu

janko 85.?.?.?

Video, vnímané z pozice mentálních technologií, které znala Atlantida - je vysvětlitelné právě až po pochopení principů této technologie - my ji vnímáme jako "zázraky" (dnes spíš jako trik, formu podvodu). Ale jsou to jen vstupy možností, které člověk v Atlantidě už měl, které se budeme učit - kdo bude chtít a mít odpovídající inkarnační zkušenost.
A bude nám/vám asi ještě chvíli trvat, než lidi budou vůbec chtít chápat jiné způsoby života než ty, které je honí z práce do práce (anebo z nudy do nudy, ty bohaté)...

230223

19.10.2010 10:00

Vytuneluje Bakala TOP 09? Dříve než si myslíte

RE: Jako cesky narod to mame v sobe: hrbeni se VON und ZU

janko 85.?.?.?

..také přidávám dík panu Bartošovi za jasnozřivé oko i pero....

230225

19.10.2010 11:11

Pád do monetární země nikoho

škoda toho času...,

janko 85.?.?.?

který Luboš věnoval překladu, potápějící se loď sice vnímáme, je ale vhodnější hledat "ostrov". Na "globálovém researchu" žádný nemají?

Copak si nikdo neuvědomuje, že pohyb myšlení v kolejích "úroku", které byly vytvořené před více než tisícem let, je zbytečný? že je třeba začít strukturovat likvidaci "dluhu" jiným způsobem "vnímání dluhu" ?
Doba zlata v podobě "mlčeti zlato" - ta končí, včetně poslední bašty, kterou je vlastnění "práva" na zlato.

Přichází doba stříbra, stříbro se musí leštit (= mluviti, obhospodařovat jeho stárnutí, zlato je jen informace, dnes už informačně prázdná, protože fintu "skryté informace", pomáhající určitému etniku k nahromadění všech "práv ke zlatu" - ta je venku - a dnes je v podstatě bezvýznamná.
Tou ukrytou informací je skryté spojení mezi matematikou a latinou v době, kdy tyto jazyky církev nastavila jako úřední "v Babylonu jazyků".
A protože znalost, jak informace putují skrze prostor a lidské tělo - byly také ponechány ohni (Alexandrijská a další požáry nevhodných knihoven) - bylo možné (pomocí pojmenovávání nových poznatků!!) nastavit naše asociační řady tak, aby naše jednání vyhovovalo těm, kdo nám pomocí virtuálního boha vládli - a víceméně vládnou, protože setrvačnost lidského myšlení je veliká.

Převést virtualitu boha do virtuality peněz trvalo cca 2000 let, peníze jsou předělem mezi bohem a lidmi, kteří si toho "boha všech křesťanů" vymysleli - včetně všech svých "her na vlastní branku". Spasitelství pro chudé za poplatek se dnes jmenuje daně, polatky bankám, cena uhlí, vody a všeho, co nám příroda dává zdarma.

Je čas začít uvažovat - místo "honění nudlí v polévce"...., je třeba vytvářet na internetu strukturální sítě pro převody komodit v úrovních, které se pro občany, firmy a státy liší objemem zpracovávané komodity. Od bazarů přes obchody a rozvážkové služby. A to samé pracovními místy - otevřít svou "chuť po penězích" tím, za kolik udělám tuto práci, za kolik jinou apod. V rámci profesí a referencí zákazníků na udělanou práci se pak vcelku snadno vyprofiluje (samotným používáním těchto nástrojů) skutečná hodnota lidské práce v profesích, které skutečně potřebujeme. A ta se postupně sladí s cenou oběživa, které tu je.

Vážení, doba obchodního a dalších "tajemství" končí. Kdo si to uvědomí dřív - a nabídne rovné podmínky těm nad sebou - ten uspěje. Éra rektálního alpinizmu sice vrcholí, ale tím zároveň i končí. A někdo tam vždycky zůstane. Nejen "požírači prášků", kterými nás pomalu, ale jistě hubí farmalobby. Howgh.

Přeměna systému myšlení může fungovat jen "zdola", od nás, co něco vyrábíme, vymýšlíme pro jednodušší komunikaci produktů v rozměru, ve kterém se pohybujeme. Ti nahoře znají finty řízení těch pod sebou - ale neznají ty své š

230233

19.10.2010 11:12

Pád do monetární země nikoho

RE: škoda toho času...,

janko 85.?.?.?

Ti nahoře znají finty řízení těch pod sebou - ale neznají ty své šéfy, ti je řídí z dost velké vzdálenosti tak, že si to naši mocní ani neuvědomují. Příroda to tak zařídila, je samořiditelná i ve vrstvách našeho nehmotného vědomí a myšlení.

Moment, kdy vnitřní soudržnost v libovolném systému dosáhne své hranice - ten obrátí své vedení proti těm, kteří je do vedení dosadili. To se už děje, ze stále vyšších postů jsou odejiti ti, co už systému peněz "dosloužili".

Toto platí ve firmě i ve společenských systémech řízení stále. Bůh nebo prachy - vše má svou omezenou dobu platnosti.
Peníze i bůh nám ještě chvilku vydrží - ale doufejme že už budou obě tyto "komodity" spojené s jinými asociačními řadami v našich hlavách.

230234

...bingo, díky Hade. Moce hezky napsáno, jak se "beta" frekvence/vibrace/ propojí s "alfou", popř. opatrně i s dalšími...
To s těma rukama ve "snu" je pro mě nové, měl jsem to jinak.

230266

20.10.2010 09:34

Pád do monetární země nikoho

RE: škoda toho času...,

janko 85.?.?.?

...ano, změna myšlení, to je to, co máme na stole. Mám sice nástroje pro obě větve těchto změn, ale vývoj situace zřejmě jejich užívání nedovoluje.
Jedna větev je osobní, vede naše asociace k vědomostem, které považujeme za pravdivé. A tam máme rezervy, které může opravit "abeceda lidštiny", ta popisuje významy každého písmene - tedy vrstvy pod slovy, ze které slova skládáme a následnými asociacemi se dostáváme k dalším informacím, které považujeme z související.
Je potřeba změnit tyto řady asociací v člověku - a to se každý může naučit tím, že každé slovo bude číst "symetricky", od středu slova, tak, že nechá význam písmenka vpravo a pak vlevo a zas vpravo atd.. zarezonovat a nechat mozek, aby se mu vybavily události či jména, názvy...
Při opakovaném čtení toho slova je pak cílem ze svých asociací složit větu. Ta obvykle bývá jiná, než je kontext tohoto slova v původní větě.
Druhou větví a nástrojem pro ji je "měřák na odbornost", záznam a dvojí vyhodnocení polemiky dvou lidí a hodnotící skupiny, kde lze jediné pravidlo porušovat - ale s vědomím rizika, že "prohra bude bolet". Ne fyzicky, jen ztrátou prestiže. Je zde ošetřeno lobování na únosnou míru, kterou zohledňuje právě ono pravidlo + použití tzv. "neučité (fuzzy) logiky", která zohledňuje pouze právě dostupný objem informací a nutnost rozhodnout se okamžitě, včetně grafické, zvukové a obrazové verifikace takového rozhodnutí.
Prototyp nástroje už přepracovává třetí firma, stále jsou problémy v realtime zobrazování aktivity všech účastníků ve skupině. Přihlášku patentu jsem prvně podával už před devíti lety, ale teprve v současnosti je hardware "jakštakš" schopné nahrávku "okamžitě" i zobrazovat včetně volitelných grafů.

..proto také dost flákám své stránky, (www.nejsmeovce.cz)není čas tam vkládat texty. Nehledě na to, že jejich stav mi nevyhovuje a webmaster má dost jiné práce...
Vývoj situace ve společnosti mě nutí spíš ji sledovat a reagovat.
Mimoto se musím také nějak živit. Den má buď málo hodin - anebo je na vině moje neschopnost...

230289

20.10.2010 09:59

Malá úvaha o pyramidách

RE: Totéž už jsem tu psala

janko 85.?.?.?

Jendošmite, místo Hábéčka reaguju (bez dovolení) já. Ono je asi dobré se zamyslet nad skutečným (nebo zkrátka jiným výkladem) významem slova psycho/pat.
Tito lidé, k nimž asi také patřím - mají své "senzory" nastavené do rovnováhy (pat=remíza). Jedná se o vlastnosti a schopnosti horní soustavy mozků v lebce - a dolní soustavy "mozků" v dutině tělní, která pomocí srdce kočíruje celou tu naší hmotnou skořápku pro vědomí (i VĚDOMÍ). Mají/máme/ je v rovnováze, propojenější víc než většina populace.
Smůla je v tom, že většina současných psychopatů "jde s dobou zla", rozpozná včas!!, kdy je třeba přeskočit na jiného "koně", vedoucího k ještě větší moci.
Proto příroda, jak je jejím zvykem, vytváří k těmto psychopatům protiváhu - lidi s běžným zaměstnáním, ale schopné číst "data z prostoru" svým podvědomím (dolní soustavou "mozků"), kteří si hledají kamarády tady na internetu nebo ve svém okolí. Ti preferují "duchovní oblast žití", kde funguje všechno jak má - protože oni vstupují do projektu, nikoliv do hmotné reality, jejich tělo "je v klidu", cestuje jen jejich aktivní "balíček vědomí".

Globální podvědomí je "žolík", o který se dnes velmoci perou. A jejich nástroje pro ovlivňování podvědomí zatím nejsou ve stavu, aby je mohli globálně použít, naštěstí... (tvrdím, že mají "zaracha" zvenčí, ale dokázat to nemohu)
Zkrátka všichni, kdo už poznali duchovní "polovinu člověka", tak až se jí nabaží, se rádi vrátí k nám, k mnohým skrytým PSI/chopat/um, vybavených selským rozumem. (Sel s kým?)
Technologie PSI (mechanické, frekvencemi ovládáné funkce mozků) může vždy jen následovat to, co je připravené v informačních polích prostoru v nehmotné, nemechanické formě.

230294

22.10.2010 11:48

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

RE: Karel2

janko 85.?.?.?

Kubrte, jukni na Formanův film "GOYA", třeba ti dojde, jak se "dělají dějiny". A kým.

Taky máš asi radost, když si vybojuješ lepší chleba než ti, co jsou s tebou "ve třídě"?
Bohužel ti uniká mnoho výkladových vrstev toho, co se děje ve Francii. A co máme jako republika jako jedni z mála - šanci nastavit do lepší, fungující formy přerozdělování.
Ale ne s lidmi, kteří si něco vybojují bez ohledu na pozici podobných lidí jinde.
Souhlasím s Vladimírem, lidi, co místo přemýšlení jen makají jako bezmozci v oboru, který do nich škola nacpala - ti si jiné "koleje myšlení" nastavit sami neumí....

230546

22.10.2010 11:51

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

RE: Karel2

janko 85.?.?.?

..a ty, Vigvame, si přečti od A. Horáka "O Slovanech úplně jinak", třeba poznáš, jak neolitici, dnešní Slované, řešili a vyřešili svůj spor s tehdejšími vládci.

230548

22.10.2010 11:58

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

RE: obět 62let

janko 85.?.?.?

Jindro, prosím přešlápni si, třeba ti to pomůže vstoupit do dnešní reality. Indiáni HOPI už přišli na řešení, ale bohužel v oblasti, kam se asi se svým viděním souvislostí nedostaneš.
Bráním editora, na hrubý pytel hrubá záplata.

230550

22.10.2010 13:44

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

RE: No to není dobrá reakce

janko 85.?.?.?

Antisptiku, při čtení je třeba i myslet. Editor jim nadával za to, za co by měl vynadat i tobě, za absenci vidění širších souvislostí. A za to nemůžeš, protože jsi línej hledat další důvody, spokojíš se s tím, že to, co jsi z textu pochopil - je to hlavní.
...klasika prvoplánového bojovníka. Smůla, ti se mezi mocenskou elitu dnes nedostanou. Tu tvoří "šachisti", kteří si aspoň pár následných kroků dovedou odvodit z události, která se právě stala.
A zařadit jí musíš umět nejen ze svého úhlu pohledu, ale především z pohledu těch, kdo a PROČ!! různé ty reformy zavádějí. Kdybys byl na jejich místě, nejednal bys asi jinak, ale protože nemáš na to, být na jejich místě - tak píšeš, co píšeš...

Oni vesměs vědí, že jsou také jen vyššími figurkami na šachovnici změn, které probíhají, ale nemohou jednat jinak, jsou tak zahákováni ve své úloze, že jiným přístupem by skončili tam, kde jsou ti pod nimi.
Ta pyramida se musí zbourat zevnitř, způsobem myšlení.
Teprve v době, kdy si každý budete umět představit potřebná rozhodnutí, kdybyste byli šéfem banky nebo óbrpodinku s tisíci lidmi pod sebou - pak začnete chápat život v trochu jiných rozměrech.

230562

22.10.2010 15:39

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

RE: No to není dobrá reakce

janko 85.?.?.?

Omyl Antiseptiku, myslet lze až když jsou vědomosti, které se dají nějak pospojovat. tvůj "boštík" to už třeba ví.
Víme, že v pyramidě jsou cestičky a místnosti. Odtamtaď, z řídícího centra uvnitř pyramidy se komunikovalo s dalšími světy.
A tu pyramidu naší, společenskou řídí také ti "zevnitř (za oponou je méně výstižné, oponu lze strhnout snadněji než hledat "jehlu v kupce sena"- v pyramidě moci"
Pouze po procesu přemýšlení zjistíš, že ti na vrcholku jsou vyměnitelní zrovna jako ty šutry v pyramidě.
Tvá chajda také nic neřeší, stojí na stejné základně jako ta pyramida. Je otázkou času, kdy "chajda" vyroste do jiné, podobné pyramidy.
Musíš přijít na to, odkud se řídí tahle "pyramida moci", udržovaná penězi, je už nějakou dobu řízená pokyny "zvenčí". Každý máme svého šéfa, to asi víš, nebo ne?
...takže jsem si dovolil ukázat ti, na co máš....

230572

22.10.2010 18:14

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

RE: obět 62let

janko 85.?.?.?

Obama je člověk s dvojí úlohou, jako "černý král" má šanci tenhle bordel začít překlápět. Jestli se mu to povede, to je druhá věc.
A Boboška má asi víc kuráže než strategických schopností, rozhodně oba patří k té lepší verzi politika.
Můžeš zkusit najít další, aspoň srovnatelné politiky, rád se o nich od tebe dozvím.
...že neskousneš víc širších souvislostí, to vím. Ale že nevěříš, že se lidi můžou změnit i k dobrému - to vypovídá i o tobě. Ono dost záleží v jakém prostředí se člověk pohybuje, čím je vázán ke svému okolí a ke své minulosti.
..no nic, neber moji výtku jen ve zlém....

230591

23.10.2010 16:45

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

RE: Karel2

janko 85.?.?.?

Kubrte, kubrte, zřejmě si myslíš, že ty na místě těch "kašparů" by sis poradil lépe.
No, každého nakonec prozradí slovník, který používá. Neberu ti tvůj přístup, s tou prvoplánovou "chlapskostí" ses dostal tam, kde jsi.
Nezbývá mi než ti popřát, aby sis to užil. Nadávat dovede kdejakej blb, přinést návrh na řešení není asi tvojí silnou stránkou.

...slovíčko "asi" užívám proto, aby druhá strana diskuze měla možnost přijít s jiným "asi". A pak se tihle dva mohou začít domlouvat, co je na jejich "asi" průchodné pro oba.
Ale tupější přístup k řešení si vždy najde výsledek v podobě pánů a kmánů...

230683

23.10.2010 17:37

Od globální krize ke globálnímu vládnutí

RE: no....

janko 85.?.?.?

hmmm, ale zkus si spočítat, kolik je nás, co nemáme dluhy a máme práci a rodinu v pořádku - a kolik je těch, co si dost nepromysleli, co měli udělat před léty a teď jsou v bryndě - anebo jen zkrátka měli smůlu na řadu jimi nepředvídaných okolností a jsou také v bryndě.....
Ten poměr vidím tak na 40 : 60, kde 40% je v relativní pohodě.
A samozřejmě cca 10 % lemplů z těch 60% je jako vždy nejvíc slyšet.

A to jsme na tom jako stát ještě skoro nejlíp!.
...nebo se mejlím?

...ale článek je to moc dobrej, díky posílám autorům i Jandovi.

230687

23.10.2010 21:24

Od globální krize ke globálnímu vládnutí

RE: no....

janko 85.?.?.?

Jasně aristokrate, je třeba vědět, co je to za bryndu. Že ji nelze zaplatit, to je ta hlavní informace. Zkrátka je práce s penězi nastavená těmi mazanými tak, aby se všichni zadlužili. A když to nejde zadlužit každého občana, tak vymysleli, jak zadlužit stát.
A troubové, kteří si myslí, že se ten státní dluh bude někdy platit - ti jsou zkrátka troubové, co nepochopili cíle hošanů, kteří peníze vymysleli a kteří s nimi umí dělat tyhle "čárymáry".
Systém je NASTAVENÝ na krachnutí schválně, to jste ještě nepochopili?
Měnová reforma dostane inovaci, státní dluhy lze odstřihnout. ale nemůžou to udělat ti, co je podepsali - a těch je v minulých a dnešních vládách hafo.
O tom jsou rostoucí nepokoje, o možnosti, jak donutit FEDáky dluh prostě smazat. Jsou to jen nuly a jedničky v počítačích.

Však on Břežinskej tuší, k čemu dochází, čeho se nejvíc jejich partička bojí - dochází k politickému probuzení lidí.
Zatím jen řvou a zapalují auta, ale začnou študovat to, co bys už měl vědět ty i peptalkin a další - že existuje místo, kde se mění vzduch na peníze - a že tedy musí taky existovat místo, kde se "peníze" dají do toho vzduchu zas vrátit.

Ale to musíš přestat uvažovat jako občánek s dluhem, ale jako "majitel státu", který ví, že když banky peníze vyrábějí jen na tiskárně - tak že takové peníze neobsahují adekvátní hodnotu práce, jsou tudíž jen kusem papíru, o kterém spoustu pitomců neví, že čím víc se jich natiskne, tím menší mají kupní sílu.
...ale asi je to na tebe moc těžké, hledat princip úroku, nechme to plavat...

230706

23.10.2010 22:54

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

RE: Karel2

janko 85.?.?.?

Anonymusi, pohybujeme se každý v jiné informační a tím i výkladové vrstvě.
Francouzi v ulicích jsou cosi jako "vlna v protipohybu", hošánci od práce s penězi se jim můžou klidně chechtat. Hrubá síla totiž vždycky systém hospodaření jen překlopila - pro nové hráče stejné hry, s jinou ideologií a jiným oběživem.
Dneska nás tihle chlapíci tlačí do "kreditek", jsou o hezkých pár délek před myšlením těch, co zapalují auta.
Po krachu tohoto, přesně takhle nastaveného a rozjetého systému, chtěli lidem navrhnout úžasnou "kartu", kde bude mít ovčánek všechno, o nic se nebude muset starat, kartu zasune a stroj nebo jiná cvičená ovce vykoná zvolený úkon - pokud bude karta mít "kredit".
A hoši mají počítačové sítě ve své kapsičce, mohou pak kdykoliv za trochu "kreditu ze vzduchu" donutit jinou cvičenou ovci k tomu, aby udělala to, k čemu ji ve škole vycvičili. Všechna demíčka už máme jako varování ve filmech, stačí nebýt ovce a vnímat i vrstvy filmu, schované pod příběhem.

Takhle "kartáři" plánovali, že za pár let budou mít "své ovečky vycvičené (ty, kdo ve filmu i v životě vnímají jen prvoplánvý příběh) a konečně si s nimi budou moci hrát "tu správnou hru" - něco jako autíčka na dálkové ovládání - tak máme fungovat během cca 5 let.
Ale protože nejsme ve vesmíru sami, tak se některé rozumnější civilizace dohodly, že tohle už tu bylo mnohokrát, že to stačilo. A s jinými, také, ale méně či jinak rozvinutými civilizacemi se tyto dohodly, že existuje řešení, které by těm "šedivějším" jejich problém vyřešilo. Měli a mají patrně technologie a způsoby, jak domluvit ukončení "šedivého" programu. To se muselo stát někdy okolo roku 2000. Od té doby mají naši vládci světa trochu svázané ručičky, nemohou nastavit (zřejmě ani pomocí hadroletu v CERNu) jinou podobu "času" (komplexní frekvence, skrze člověk přijímá informace z prostoru).
Také jim bylo asi zakázáno používat technologie, ukrývané už od dob Tesly, kterými lze měnit lidskou psychiku na dálku.
Bohužel tu žijeme v informačním podsvětí, málokdo si dá práci s hledáním průsečíků vývojových linií všech podstatných procesů, potřebných pro řízení světa. Další věc je tyto oblasti seřadit do postupné řady a tu realizovat.

Když skočíme o nějaké patro níž, tak vidíme, jak si včas připravili situace v mnoha zemích, které následně donutili k zadlužení - protože jejich nástrojem je NAŠE víra v hodnotu peněz. Připravili si včas Řecko, nechali mu dopřát si hezký sociální polštář - protože věděli, že právě ten se Řekům bude líbit - a ve vhodné době jej jeho zrušení nejen vyžene do ulic, ale hlavně urychlí krach financí a tím uspíší následné nastavení světovlády "kreditů".
Frantíci jsou na tom podobně, když se jim sáhlo na "další potřebu práce" - vědělo se, že půjdou do ulic také.
A...

Automaticky kráceno

230717

23.10.2010 22:55

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

RE: Karel2

janko 85.?.?.?

Frantíci jsou na tom podobně, když se jim sáhlo na "další potřebu práce" - vědělo se, že půjdou do ulic také.
Ale klíčoví hráči jsou tady, čeká se, jestli ti zatracení Čecháčci zůstanou ovcemi - anebo systém "očůrají", jak to dělají už asi 13000 let, od neolitu.

Ale jak tomuhle příspěvku do diskuze může uvěřit někdo, kdo nezná a nezkoumal princip "slabičného písma" z úhlu pohledu Antonína Horáka (O Slovanech úplně jinak), význam té "druhé" slabiky dnes známe ve dvojí formě - jako ironii anebo jako legraci - jako odboj či vyrovnání nespravedlnosti k nám pomocí smíchu, zesměšňování, sarkazmu, ale i závisti.
A že slabičné písmo neolitiků s dneškem nesouvisí? Jo holenkové, to je právě ta ironie i možná legrace. Ke každému "A" patří "B" - to jsme se učili, že? Ale už nám neřekli, že bez toho třetího "C",které vše řídí z povzdálí - by si ta rovnováha A:B dělala, co chce. A to nemohli dopustit. Proto mělo lidstvo vždycky nějaké ty "TŘI bohy", na které si sice nikdo nesáhl, ale jako strašák fungovali dobře. Kvůli tomu "fungování boha" si pak mocní museli vytvořit nejdřív pro ovečky různá náboženství, pak různé demo/grácie a ..ismy. SAMOZŘEJMĚ VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH ÚŘADŮ. A peníze, od odpustků až k "půjčkám" byly vždy tím nástrojem, který boha zastupoval v praktickém životě lidí.

Vím, že je těžké pochopit, jací jsme (někteří z nás) byli chytráci/volové?/, když jsme začali zkoušet a nakonec i věřit, že se půjčky nemusí vracet. Dneska tuhle hru hraje jen jedna baňka, F+E+D. A ta všechny ostatní drží pod krkem, protože se odvážila jako první vyrábět peníze ze vzduchu, samozřejmě pod jmény místo názvu FED. Penězoměnci postavili tu hru opačně už dávno. Pomocí úroku. Úrok je krutou splátkou za naší blbost, uvěřili jsme, že "konzerva" (uložené peníze, představující odměnu za vykonanou práci) může mít dítě. Bez táty (=práce),,...ach jo...
Dneska tu konzervu (pokladnu) otvírá každý, kdo si myslí, že ještě něco na trhu "trhne". Ale nejen že konzerva/uložené peníze/ může mít dítě pouze na úkor někoho dalšího, ona ta konzerva, narvaná vzduchem už praskla. A cvičené ovce se mohou přetrhnout, aby kus toho vzduchu ještě urvaly.
Na druhé straně plotu ty necvičené, pilně pracující anebo pilně se flákající ovce slintají nad platy senátorů místo aby si hledaly kamarády mezi lidmi, co něco umí udělat, vyřídit ke spokojenosti své i toho, kdo za nimi přijde.

Ono to není s námi zas tak zlé, spoustu cvičených oveček jen "drží basu" se systémem a čeká, až větší hráči začnou dělat chyby. Našli jsme, jak očůrat mobily, když nám je sem s "demokracií" pustili - najdeme řešení i dnes. Oni si pak ten systém opraví, jako opravili tu "díru v konstrukci kufříkových mobilů.
Jsme malý stát, ale máme jazyk, který za čas ukáže svou kvalitu -...

Automaticky kráceno

230718

23.10.2010 22:56

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

RE: Karel2

janko 85.?.?.?

Jsme malý stát, ale máme jazyk, který za čas ukáže svou kvalitu - podobně jako ji ukázala kdysi řečtina, pak latina, angličtina a jazyky počítačů. Všechny ale vykvetly ze sanskrtu a hlubokého významu desítkové soustavy, původem také z východu, z Indie.
A větev kratší, propojením sanskrtu a matematiky, později i němčiny vydává své plody v češtině, i když to zatím není moc vidět.
Omlouvám se za dlouhou, pro většinu populace asi i debilní reakci...
Ale protože vím, že náhoda neexistuje, tak těch několik, kdo ví, o čem píšu - už bude vědět i kam asi vývoj směřuje. Každá informace se dostává ke správným lidem čím dál tím rychleji. Na to spoléhám, jen v trochu vzdálenějších rozměrech, ale v kratším čase.

230720

23.10.2010 23:16

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

RE: Karel2

janko 85.?.?.?

Kubrte, a víš v čem je ten vtip? Samozřejmě že můžeš prohlásit cokoliv o guláši i o vládě - ale ten, kdo si bude hledat jinou hospodu budeš ty, pokud to budeš říkat jen hospodskýmu nebo chlapům u stolu nebo ve vsi.
A máš na to, abys šel hledat jinou vládu?

...a i u té hospody: domluvíš se "konstruktivně" s dalšíma chlapama, že se to PODLE TEBE, nedá žrát - a hospodu mu společně zavřete? Čím se v té chvíli staneš, kdy chudákovi hospodskýmu, kterej se teprve učí vařit, sebereš práci????

Škoda, zatím ses opravdu projevil jen jako štěkající pejsek, i v té hospodě.
Třeba to příště bude lepší. Rád si přečtu od tebe nějaký návrh, pro který jsi sám také něco udělal.
Já jsem aspoň přepracoval Jarmilin návrh o "poštovních volbách" do podoby, schůdné pro berňák - což ona považuje za krádež, místo aby poděkovala a ten můj návrh si vzala a vyzkoušela ve své obci. Mám i prototypy hlasovacích listů (pro referendum i volby),- ale to ona ne, jen mě "seřvala", že jsem jí ukradl nápad. Jako by nevěděla, že každej schopnej ředitel rád přenechá práci tomu, kdo by ji chtěl dělat.
Jsem sice ředitel, uklízečka i dělník v jedné osobě, ale rád jí ten projekt nechám k realizaci, ona podobně jako ty nejspíš netuší, že místo aby jí nějaký projekt přinesl peníze, tak do něj musí sama nacpat nejen čas, ale i peníze a nejedno nepříjemné vyjednávání.

230721

24.10.2010 00:59

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

RE: Karel2

janko 85.?.?.?

...jo, souhlasím s poslední větou.
...a tu dobře mířenou máš? (znáš?)
...je nezajímají tvoje keškarty, na tvoje záda si vlezou kdykoliv. ...Kubrt tě vystřídá.

230736

24.10.2010 01:09

Od globální krize ke globálnímu vládnutí

RE: no....

janko 85.?.?.?

...ve hře je jiná brynda, se kterou asi nepočítají. Moje a tvoje dluhy v tom nehrají. Jede to samo, čas, který si nakradli, jim teď schází.
Zdá se ti to asi jako protimluv, ale je to jen tím, že vlastně málokdo ví, jak funguje čas v "bezčasovém světě".

Zkrátka opačně.
Čím víc ho nakradeš, tím míň ti ho zůstává - pokud kradeš.
A čím víc ho užíváš, tím víc ti ho zbývá - pokud ti funguje s/vědomí.
Je to skoro trapná větička, ale postupně tenhle bordel už čistí. Ale abys to viděl, tak musíš zavřít oči a zapnout všechny ty dírky, do do hlavy vedou, je jich pět, zrovna tolik, kolik prvků logiky člověk používá.
Tři rozměry hmoty jsou nerozlučně svázané s třemi rozměry času - a dvěma způsoby nalézáme řešení, ano/ne - celkem pět..

230737

24.10.2010 10:15

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

RE: Karel2

janko 85.?.?.?

Kubrte, nech se překvapit...., netušíš, jak a proč funguje lidské podvědomí, o které se hraje ten poslední level téhle civilizace.
A jestli se tě moje věty dotkly, tak se zamysli proč asi. Pouze tvá reakce dokazuje, že ti patřily, protože jinak bys je přehlédl s tím, že jsem se spletl - a nereagoval bys na ně. Tvá reakce tě prozradila, ostatně jako každého prozrazují už jeho slova.

Doba "mlčeti zlato" ale pomalu končí, všechno zlato už brzy budou mít ti, co na něm před 2000 lety postavili tenhle program zfalšovaného křestu.
Zlata se nenajedí - tahle drobnost nám, obyčejným otrokům neunikla. Ale nebudu se zas opakovat, najdi si ty důvody sám. Proti vrchnosti nikdy nemůžeš vyhrát zbraněmi, které ona vymyslela, ten návrh voleb je jen v šuplíku, pro případ pozdějšího využití. Až bude víc lidí vnímat víc než prvoplánové kroky těch, co nám vládnou. U kterých mají naše reakce spočítané.

...to prase musí být před porážkou dobře vykrmené, netuší, že ho budeme mít na talíři....
Uvažuješ ve stejném stylu, jen nemáš to koryto tak plné. I ty potřebuješ prožít určitou zkušenost, na věku opravdu nezáleží.
To prase zkrátka nemá na ty "geniální nápady" těch, co vymysleli peníze, proto máme každý to, co máme.
...a prosím, před svou případnou reakcí si rozmysli, jestli je řeč o praseti anebo o tobě, udělat stejnou chybu dvakrát - to snad není nutné. Osobně bych raději už s výukou skončil, dík za pochopení.

230750

24.10.2010 10:58

Francouzský vztek v kleci EU

RE: Několik postřehů

janko 85.?.?.?

Lin, ono je to těžké, každý z nás totiž preferuje - když může - to, co považuje z potřebné - hlavně pro sebe. Vcítit se do potřeb druhé strany znamená zkusit se tam dostat. Tohle je citace vaše: ...Co čekáte od lidí, pro které jsou na prvním místě vždy jen oni sami a jejich vlastní prospěch? Od lidí, kteří uznávají jen svá práva a "ti druzí" okolo jsou jen jejich "materiál"? Takových lidí máte kolem sebe dost a dost a i jejich kravata má pro ně větší cenu, než vy. Od takových se nedá očekávat pochopení, že "ti druzí" také mají nějaká práva....

Tu samou si představte, že říkáte jako jedna z řiditelek téhle země těm, co ohrožují vaše (mnohdy nakradené) pohodlí. Kolik slov byste vyměnila?
Bez toho, aby se ti u mašin naučili myslet hlavou těch, co jim zajišťují práci - to nepůjde.
Jiná a důležitější otázka je, kolik si šéfové nechají za to, že vám zajistili práci a tím i peníze. To ale zjistíte, až když se vypracujete na toho šéfa.
...ono to makro a mikro je opačné v libovolné oblasti, je to jen směr, ze kterého se dívám a nakolik jsem ochoten podělit se......
Chyba je v nastavení přerozdělovacího systému, ale ta se postupně ukazuje a pak bude možné ji postupně opravovat. Ale "tlustá čára (revoluce apod) nic neřeší, jen překlápí stejný systém pro nové, skrytější hráče.
...a tahle hra vede hluboko do celé galaxie, proto ty objevy, nad kterými věda kroutí hlavu, jsou přirozeným důsledkem jiného chápání vztahů ve vesmíru.

230757

24.10.2010 16:21

Francouzský vztek v kleci EU

RE: Několik postřehů

janko 85.?.?.?

Lin, bohužel jsem psal o něčem jiném, než jste z mojí reakce pochopila.
Chtěl jsem jen vyjádřit, že musíte mít osobní zkušenost jak v pozici dělníka, tak i mistra, ředitele a majitele, abyste poznala, jak se v průběhu těhle pozic může změnit osobní nastavení člověka.
A vy reagujete na důchody, sorry,...

Nechme toho, snad jindy...

230784

25.10.2010 15:29

Republikánům někdo radí – a dobře

RE: ohledne clanku

janko 85.?.?.?

hmmm, kupodivu by vám podle mě to neplacené zveřejnění svojí práce spíš přivedlo další předplatitele. Ale je to váš server a vaše volba.
A k článku:
Projekt pro kolonizaci světa máte už v "protokolech sionských mudrnců", je sice psaný jiným slovníkem, ale je to stále stejný koncept těch, kdo znají historii téhle sluneční soustavy líp než všichni vědci dohromady.
Američani, ti co jmenujete, jsou také jen nástrojem těch, co znají své rodové linie málem až do Atlantidy. To, co se děje v politice, je pouze podvrstva pro nastavení kontrolních systémů pro naše myšlení. Jejich "Fejsdrbna" a další je ale asi nakonec zradí, každý veliký systém moci se rozpadá zevnitř.

Za důležitý moment považuji odchod "poradců" z USA vlády. Je čas, kdy budou muset vzít "otěže" do ruky sami, bez prostředníků.
Anebo svůj projekt už konečně vzdali. Uvidíme, co se ještě semele do konce roku. V případě, že nic "ráznějšího" se nestane, tak můžeme očekávat postup k lepšímu, třeba ve stylu filmu "Obrácení Ference Pištory"....

230914

31.10.2010 21:24

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

janko 85.?.?.?

..máte recht..., je třeba nejdřív vytvořit rozhraní těch vzdělanostních vrstev, nastavit možnosti vzdělávání.
Jarmilin návrh odborného hlasování je už průchodný dnes, ale není vůle jej realizovat, situace stále jen zraje.
Smůla "odbornosti" je ale v tom, že obhajuje často stabilitu před novátorským řešením.
No, snad se to napřesrok už změní...

231502

01.11.2010 09:17

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

janko 85.?.?.?

Jarmilo, jsem rád, že se své verzi stále věnujete, byla by snad i průchodná v té verzi o odborné diskuzi.
Bída je v tom, že zatím neexistuje nástroj, který by jednoznačně potvrdil něčí odbornost jako prioritní - a sice systémem pavouka, kde v polemice postupuje vždy ten, kdo získá většinou souhlasu. A to ale naráží na nezájem lidí se některých hodnocení účastnit - s větou, že "se beztak nic nezmění".
Samozřejmě, s takovými lidmi se nic nezmění. Proto teď stále pracuji na jednom projektu do škol, popř. i do veřejných debat. A bere mi to čas i peníze, už třetí firma se pere s tím, jak v reálném čase zobrazit souběh řeči, obrazu a grafů souhlasů.
..no, uvidíme, za 14 dní mám dostat už nějaký výsledek. Tak nám držte palce, když se totiž nezačne od škol (jde o verzi "škola hrou"), tak se změny asi nedočkáme. Je to běh na delší trať, ale s relevantními výsledky.

231529

01.11.2010 21:08

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

janko 85.?.?.?

Tmo, rozsviťte si. Mobil také neexistoval do doby, než ho lidi udělali.
Vzhledem ke slovníku a rozhledu, který používáte, nemá smysl abych popisoval fungování rozhodovacího procesu člověka. Je-li inteligence objem naučených dat a jejich víceméně tupá distribuce - pak moudrost je něco, co může mít i pasák ovcí.

Schopnost rozhodovat se v rámci svého prostředí lze měřit zcela jednoduše, grafickým záznamem souhlasů k souběžně běžícímu videozáznamu přednášky či polemiky dvou různých názorů. Při přehrání záznamu s grafy je ihned vidět, jak a na jakou informaci posluchač/student reaguje. A byl by sám proti sobě, kdyby chtěl taktizovat.
Ale to vás asi nenapadlo, patříte holt mezi ty, které tak jadrně popisujete....
Pobrečel jste si, ponadával na hajzly - místo toho, abyste se zeptal, jak takový nástroj funguje, jaké principy používá.
¨Nezlobte se, vaše slova vypovídají o vás, o neschopnosti se zeptat, a o omílání faktů "inteligenta",, který přeci ví, jak svět funguje....
Lituju vás i vaše podřízené, máte-li nějaké..

231594

02.11.2010 01:21

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

janko 85.?.?.?

...Tmo ((jak příhodný nick (pátým pádem voláme), ten vám sedí, ale nic ve zlém)), každý asi píšeme pro jinou cílovou skupinu. A když považujete tu vaší za lepší, užijte si ji.
Já mám jen ten selský rozum - a docela dobrý pořádek ve slovech. Nepotřebuju, aby mě někdo poctil vědcováním, ale děkuji za rádoby poklonu.
Zajímalo mě už od dětství, proč některé věci fungují a jiné ne. Třeba větička z matiky, která tvrdí cosi o tom, že limita se k nule blíží, ale nedoblíží - ta mě od vědecké cesty přes matiku dost rychle odehnala.
Teprve, když mi docvaklo, že ty koleje na horizontu spojené jsou obdobou toho, co v řeči známe jako "zobecňování" - tak jsem věděl, že jazyk, pojmy, jsou tím, co se nemusí dokazovat něčím dalším. Každé slovo zkrátka označuje činnost nebo stav. A že se do slov používáním vkládá emoční síla, dokonce taková, že dovede lidi k vraždění a válkám. A to všechno jen pomocí asociací, takových rozcestníků, které posilují anebo zkracují naší "informační sílu".
A nedávno, okolo přelomu letopočtu se mi podařilo navnímat kvalitu každého písmenka. Zas nějaká pro vás pitomost, že?
A ejhle, ona ta "abeceda lidštiny" má docela úzký vztah k tabulce prvků od pana Mendělejeva, to bylo překvápko. Ale tím vás obtěžovat nebudu, užívejte si své politické oranžgutany (za tohle vás chválím, je to vtipné), a já si budu kopat s Kope/rníkem perník o podobě jiného paradigmatu o pozici a úloze člověka v prostoru.
...pán s nickem "mazz" asi také nebude patřit do té vaší tlupy, co?

231640

02.11.2010 09:14

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

janko 85.?.?.?

Bohuše znám, scházíme se občas.
[smích]

231676

02.11.2010 09:50

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

janko 85.?.?.?

Mazzi, hodnotou je vždy podíl lidské práce. Peníze jsou v jistém smyslu nad hodnotou lidské práce, protože ji mají zastupovat a motivovat. Proto si je lidé kdysi vymysleli. Peníze měly představovat univerzální prostředek (= společný jmenovatel) pro všechny druhy "práce s hmotou či s myšlenkami".
A protože ti, co pracují s myšlenkami, ti vědí, že změna hmoty je až následkem myšlení. A už v dávné historii se snažili, aby oddělili některým lidem (té množině, která je líná myslet) práci s myšlenkami od práce s hmotou.
I proto se tzv. "lůza" těžko vyhrabává ze své pozice - musí totiž pracovat s tvrdou hmotou anebo se zatvrdlými poznatky - obojí vede k devastaci ve společnosti.
Dnes je módní nadávat na politiky právě ze strany těch, kdo svou zodpovědnost k vlastnímu vzdělávání vidí v opakování "hlavního trendu" - ovečky sice békají, ale nedovednou zlepšení navrhnout - viz nick "tmo". Nejvýš se posmívají tomu, čemu sami nerozumí. Což je klasická reakce "lůzy" = jdou silou v protipohybu - místo otázek a následně vlastních návrhů.
Ano, tihle v této době nemají šanci změnit ani sebe, natož společnost. Jen místo řevu v ulicích vykřikují totéž "na síti".

Služba sobě musí odpovídat službě druhým, těm, co nám vládnou. A ti občas neví, jak nastavit přerozdělování hodnoty práce (= peněz) tak, aby si jednak zachovali svá tajemství (fortel, informace, "nouhau"), která jim vydělávají peníze - druhak nebyl zatím nástroj, který by dovedl ve skupinovém hodnocení rozpoznat dobově nejkvalitnější řešení kdejakých problémů. Vrstvy odbornosti od školních dětí až k pánům profesorům používáním nástroje vykrystalizují samy - díky dynamickým grafům každého jednotlivce k běžícímu obrazu řečníka či řečníků. Je to jako s řidičákem, teprve naše stopa či nehoda ukáže, jací jsme řidiči, co už umíme.
Ten nástroj pro mě už dělá třetí firma, doufejme že to zvládne včas. Vtip nástroje je v pravidle, které lze porušovat v přímé závislosti na dvou typech vyhodnocení, kdy se ve druhém projeví pozitivně to, co v prvním vycházelo jako horší. Je to nástroj, který omezuje lobování na "plovoucí polovinu", rostoucí s délkou nebo kvalitou diskuze. Kdo ví, o čem je "fuzzy logic", tomu asi svítá proč by to mělo fungovat. A může mě klidně předběhnout, ještě mu poděkuju za spolupráci.

231681

02.11.2010 20:21

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

janko 85.?.?.?

mazzi, máte sice pravdu, že PO URČITÉ DOBĚ nahradí uklizečku mašina - potíž je v té DOBĚ. V každém okamžiku je platná určitá hodnota udělané práce.
A správně tvrdíte, že jde o parazitizmus, aniž byste pojemnoval jeho kořen. Ten právě souvisí s chápáním času. Stroj udělá práci za pět uklizeček, za práci stroje se ale neplatí daně, jen za jeho pořízení. A zde je jeden kořínek parazitů, kteří zákony vymýšlejí, nejen že stroj "neplatí daně za práci pěti lidí", ale i kdyby je "platil", tak je ti mazánci nedají těm uklizečkám, které připravil stroj o práci.
Jde o pochopení principu, na kterém je postavený projekt "základního příjmu" - tedy zdanění každé minuty práce stroje.
ale to je na delší výklad, asi nemá cenu s tím tady zas začínat, přeměna myšlení je proces na pár let.
Do role užitečných idiotů jsme sice byli vehnáni, ale to neznamená, že tam všichni zůstanou. Díky internetu se mnohé mění.

Zkrátka proměnnost hodnoty práce neplatí. V konkrétním čase má svou konkrétní hodnotu. Samozřejmě ti, kdo mají čas a možnosti přemýšlet a zvětšovat dobu mezi vykonáním práce a jejím zaplacením - ti uvažují podobně jako vy - vytváříte parazitické prostředí vymýšlením strojů tak, aby efekt zůstal vám.
(prosím neberte to osobně, mluvím o vrstvě vzdělanosti, která se takhle chová).
Zapomínáte, že s růstem "kvality života hmotného" nemusí a často také neroste kvalita osobní spokojenosti.

231771

02.11.2010 22:26

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

janko 85.?.?.?

..a jak jste přišel na to, že to bude FED? Ten nám ty peníze jen nahrnul na jednu hromadu (do jedné přerozdělovaí struktury), to jiné rozdělování si musíme udělat sami, to jste nepochopil?
Vždycky, když uděláte práci za svého šéfa, tak bude rád, že ji nemusí dělat sám.
Asi se neumíte vžít do jejich kůže (myšlení) jinak než v negativním módu.
Když by vás vychovávali po generace jen k vládnutí, byl byste jako oni, neznají jiný styl. A ten se jim rozpadá. Budou ještě rádi za pomoc, pokud k nim ten projekt přijde. Mají teď jiné starosti,...

231780

04.11.2010 10:10

Ruští diplomaté vyhoštěni

RE: něco mi říká

janko 85.?.?.?

Otazníku, dík za vstup "Teorie her". Ten pán, co ji vymyslel, měl "schízu", jestli se nemýlím. On ji dostal potom, co teorii sepsal. Já ji měl předtím, než jsem našel řešení.

Plovoucí logika (nutnost se rozhodnout v daném okamžiku s pouze dostupnými informacemi) + jedním, pouze doporučeným "pravidlem poloviny" pro skupinové hodnocení polemiky dvou řečníků umožňuje vždy najít optimální řešení té problematiky - pomocí dvou následných hodnocení (součtů časů souhlasů od každého účastníka), kteréžto součty ale druhé hodnocení využívá "v protipohybu".
Jde o "mašinku" na sčítání časů v milisekundách, kdy každou "dobou stisku tlačítka" (pro jednoho nebo druhého řečníka) si každý podle svých vědomostí, ale i podle svého zadání (lobování) připraví pozici pro obě hodnocení.
Hodnotí se "spotřeba času", vhodná pro vysvětlení každé problematiky. Dvě hodnocení využívají princip "dva experti", kdy je leckteré vysvětlování (základů, popř. "vaty") zbytečné - a principu "učitel a žák", kdy je naopak učitel tím, kdo musí umět vysvětlit co nejlépe, ale s nejmenší spotřebou slov danou problematiku.
Na patenťáku mě s tím prvně vyhodili už v roce 2001, letos ji snad (prototyp) dovedu do provozuschopné podoby.
Měl by to být takový "řidičák", který nás naučí vybírat si slova a mít za ně zodpovědnost - tu samozřejmě v grafické, plně kontrolovatelné podobě ve vrstvě nad videozáznamem jednání.

..leckdy se člověk musí i zbláznit, aby mu "došlo" nějaké vcelku jednoduché řešení leckteré problematiky, vidím použitelnost nástroje od školní verze přes obchodní a politická jednání až k variantě internetových průzkumů a "referend".
Doba zraje pro podobné vynálezy, nevadí mi, když mě někdo předběhne, proto principy zvěřejňuji.

231912

04.11.2010 21:43

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

janko 85.?.?.?

anonyme, váš rozbor je užitečný, ale bez východiska, to je tu příznačné.
Jarmila se snaží, byť trochu "kuchyňským způsobem" nabízet vcelku užitečný nástroj, jakým si volič může zkontrolovat cestu svého hlasu, své volby či odpovědi v referendu.
Vy vycházíte z mnoho desetiletí trvajícího tlumení morálky u nás, ale uznáte, že západní společnost si s něčím poradit dovede.
Naši lidé svou chytrostí (často už jen vychytralostí) západní populaci předčí. Ale fakt, že už dlouho jsou odstavováni od vlivu na řízení událostí, v nich aktivoval jen ty špatné reakce. Stále patříme k populaci, která hodně soucítí s lidmi v průšvihu, darovací sbírky apod. ukazují na zdravé jádro.
Jakmile budou mít šanci něco změnit tak, aby to nešlo opět zašvindlovat - tak se začnou starat. Ale chvíli to trvat bude. Dost lidí už také svou "jízdu s davem" jen předstírá, nechtějí vyčuhovat.
S tím, jak postupně bude praskat stále víc a větších lumpáren, se může stát, že dav se stane skupinou. Rozdíl je v tom, že skupina má cíle i nástroje, kdežto dav jen řve.
Existuje už dost skupin, hledajících jiné uspořádání společnosti, jen asi ještě nedozrál čas pro ně.

231964

05.11.2010 00:06

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

janko 85.?.?.?

..tma,tma a zase tma, milý tmo. Asi si neporozumíme. Vnímáte moje slova z jiného úhlu, nebaví mě váš pohled dál měnit, nejde to, jste prvoplánový člověk, kterému ani nedojde, že "tlumení" morálky je jen jiný výraz pro její kažení.
Mějte se hezky, anonyme pod nickem "tmo"

231971

05.11.2010 08:30

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

janko 85.?.?.?

Jarmilo, nechtěl jsem vás urazit, ale způsob vaší argumentace mi nenabídl jinou formulaci.
A jestli se vyjadřuju blazeovaně, to nevím, nemám tolik času, abych nejdřív namazal trochu medu před svůj názor na určitou problematiku. Každý víme jen to, co můžeme nějak zargumentovat. A když argumenty zabolí, tak se hledá viník té bolesti, s tím nic nenadělám.
Pokud byste nereagovala, tak by bylo zřejmé, že jsem se zmýlil. Ale svou reakcí potvrzujete pravidlo o té potrefené huse.
A prosím neberte ten příměr ve smyslu, že jsem vás nazval husou, to není pravda- leda byste se sama tak cítila. A to nepředpokládám.
Snažím se jen komentovat události či reakce nezúčasněně, jestli se mi to nedaří, tak se omlouvám.

..a je fakt, že jsem od vás použil námět na zpracování hlasování na poště, za který vás stále chválím, ale dál už je to jinak. Vaše verze by neprošla účetnictvím stran, což jsem považoval za nedostatek - a těch změn je tam víc.
A už několikrát jsem vám nabízel, ať svůj nebo můj návrh realizujete, což se zatím nestalo.

Tak o čem je řeč? Doba zatím není zralá pro tento typ komunikace, a je možné, že ani nedozraje, rýsují se i jiné způsoby, skrze "kreditku s čipem a fotkou" a další. Uvidíme, kam situace dospěje, nejdřív musí popraskat všechny ty lumpárny některých takypolitiků, a to bude trvat ještě aspoň rok. Nemají jinou šanci než postupně odřezávat pod sebou ty, po kterých se sami vyšplhali nahoru. Ten proces už jede, je to záležitost principu, kdy s rostoucí sledovací technologií se systém rozpadně tím, čím v opačné poloze rostl - zachováním a následně prozrazením tajemství. Informace byly vždy nejdražším zbožím, zvláště ty, které vedly k upevňování moci.
..takže - račte trhat.

231985

05.11.2010 08:37

Úsvit epochy Rousseff

svítá..

janko 85.?.?.?

..sice pomalu, ale nezadržitelně, to je fajn.

231986

05.11.2010 11:52

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

janko 85.?.?.?

... [smích]
není to o odvaze, Jarmilko, možná na to přijdete. Pod jakým číslem je vaše přihláška na UPV? Máte asi trochu zkreslené informace, ale příznačné pro váš postoj.
Opakuji, že se těším, až váš projekt bude někde fungovat - do té doby si mě raději nevšímejte, pro váš klidný spánek.

232007

05.11.2010 12:57

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

janko 85.?.?.?

Jste na omylu Jarmilo, jako už často. Přihlašoval jsem si už dvakrát elektronické !! hlasovací zařízení, do jehož prototypu strkám veškeré své volné peníze. Moje verze vašeho nápadu leží nepovšimnuta někde v mém harddisku.
Až přijde doba (jestli vůbec přijde) tak vám ho dám jako už několikrát k realizaci. Ta je totiž něco, co stojí dost času, peněz a námahy - kdy lidé vašeho typu vidí jen prachy.
I proto jste pro mě a další lidí zde jen ženská, co má sice v něčem pravdu, ale je zřejmě nezpůsobilá své projekty fyzicky realizovat. Plamenné projevy zkrátka nestačí.

232010

05.11.2010 13:38

Úsvit epochy Rousseff

RE: svítá..

janko 85.?.?.?

..zbyšek má starosti (starší video pod článkem):
http://janzeman.blog.idnes.cz/c/139365/Svetovlada-se-nedari.html

232014

05.11.2010 13:47

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

janko 85.?.?.?

..ano, pro někoho bývá problém z vět pochytit jejich sdělení. Možná jsem pro vás škodič, nic s tím nenadělám, je to vaše hodnocení mého jednání. Nejste ani ochotna vnímat jiné souvislosti než ty, které jste si usmyslela propagovat.
Logický kotrmelec že beran je vlastně ovce - ten dokládá hladinu chápání souvislostí, ve které se pohybujete. A protože tato polemika je mimo téma článku, tak ji končím. Můžete si posloužit posledním slovem...

232015

05.11.2010 21:07

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

janko 85.?.?.?

..ty hade, ...
už jsem si začal lebedit, konečně rozumný příspěvek - a ejhle zas tam straší janko, navíc jako tajemnej hrad v Karpatech - tak mě ta radost zas přešla...

232037

...bať bať, Etherale,....

233244

30.11.2010 13:24

Konflikt ve Žlutém moři

RE: Bude veselo

janko 85.?.?.?

..dobrý anonyme, dobrýýý...
Však ono to veselo přijde, hezky, po česku. Ale nějdříve v příštím roce, spíš asi až na jeho konci.

233466

30.11.2010 13:33

Konflikt ve Žlutém moři

RE: Na tahu je a musi byt slavne krachujici a bankrotujici JuYsEj

janko 85.?.?.?

Rusko by už dávno mělo být s Čínou dohodnuté, jen to asi neventilují...

233468

30.11.2010 14:19

Diabol Kim? Alebo nie?

RE: Státy neexistují

janko 85.?.?.?

Ano, státy jsou dnes tím, čím byla dřív vojska, řízená zezadu svými voje/vůdci.
Strategie, postavená na globalizaci světa pomocí financí, vyžaduje dlouhodobé předjednávání postupných kroků. Obě Koreje mají podobnou úlohu jakou Česko a Slovensko bude mít patrně v příštím roce.
Řešením tam i u nás je opětné spojení obou zemí, takové manželství z rozumu, kdy si po určitou dobu oba partneři uvědomili nástrahy "singl" vývoje.
Číně se hodí z výchovných účelů podpořit sankce proti KLDR, ale Čína ví, že je jedním z "rodičů budoucí svatby".
Podobně je na tom i USA jako rodič/opatrovník/ Jižní Koreje.

Tato celosvětová událost má své "mikrozrcadlo" v současném dění na pražském zastupitelstvu. Zrcadlení je dokonalé v tom, že zdejší partneři se propojili už předčasně, za oponou. A lidi v v republice mají stejnou úlohu jako to v obou Korejích. Zdánlivě nezmohou nic, ale globální podvědomí všech lidí na světě pracuje a spojuje to, co v každém okamžiku spojit lze.
Stříbrný věk lidstva už totiž začal, na rozdíl od nekorodujícího zlata se stříbro (i rčení - "mluviti stříbro") musí čistit od nánosů věků. Zlato ve své duchovní podstatě představuje princip tajemství (známé "mlčeti zlato" bylo a je vždy ukrýváním těch klíčových informací)
Proto je vhodné sledovat situaci jak ve světě, tak i na našem pískovišti - hodí se to v následujících letech, kdy se začnou patrně otevírat dveře k mnoha po tisíciletí zakrývaným skutečnostem. A třetí vrstvou, kterou je dobré sledovat - je vývoj ve vlastní rodině.
Tato "trojice" postupně nahradí dnes ustupující "trojici boží". Vláda církve naplnila svou úlohu tím, že z původního zlata udělala "virtuální hodnotu bohatství" = dluhové peníze, kterými vybavili její nástupci (židovské a později už jen sionistické rody)celou planetu. Ti v Rusku, Číně, Indii a jinde, kdo si tuto situaci uvědomili, ti už dávno připravují prostupné mechanizmy, vylučující užití atomových zbraní.
Protože zbraně kosmické a mentální našim vládcům zakázali ti, kdo kontrolují vývoj na Zemi z rozvinutějších lidských společností v galaxii.
To vše souvisí s jiným pohledem na fyziku v prostoru. Ukázkou pro nevěřící může být i toto video o fungování a utajení "studené fůze", původně ze serveru mustwatch.cz :
http://www.jitrnizeme.cz/view.php?nazevclanku=veda-paveda-spiknuti&cisloclanku=2010110035

233471

16.12.2010 22:46

Hovory na pravici

RE: Ladislav Kopecký

janko 85.?.?.?

..jsem rád pane Kopecký, že mohu vaše názory číst, že jste nezmizel ze světa....
Mnoho lidí vůbec netuší, jak moc jsou vlečeni dobře připravenými příběhy těch, kdo kdysi pokroutili to, co nabízeli a nabízí pod manuálem křesťanství.
Ale už jejich doba končí, nejen technologie ze šuplíků budou muset na světlo. Dožene je čas, který nám kradou nutí nás dělat spoustu zbytečné práce, jen abychom neměli čas si srovnat informace. Ten ukradený čas je zahltí, Teslovy a další technologie budou jejich "odpustky".

234411

29.12.2010 11:31

Proroctví apokalypsy

RE: Proroctví asi není v lidských silách změnit.

janko 85.?.?.?

Anonyme, on totiž vždycky musí být někdo první. První Michálek a první Farage jen zvedli vlajku.
V čem budete první vy, zatím se schováváte za nick, budiž - doba pro vás asi ještě nedozrála. Ale pro ně už dozrála.
A jsou ochotni být za kašpary, za blázny za terče pro ty, jimž vypouští rybníky.

Moje "prvenství" už také zraje, blázni vždy mění povahu světa.
Proto vaši otázku obracím, už jste navštívil pana Michálka a podal mu aspoň ruku se slovy, že si jeho činu vážíte?

...ještě stále to můžete udělat.

Můj příspěvek k článku je níže, děkuji panu Lhotákovi za čas, který psaní věnoval.
J. Koňas

235091

29.12.2010 11:32

Proroctví apokalypsy

Pocit = směrování osobní volby

janko 85.?.?.?

Morálka není jen silou vášně, horující pro spravedlivý život, morálka je součtovou hodnotou mezi tím, co nabízí společnost a tím, co se v nás přenáší skrze námi zpracované informace z minulosti.

Krátká paměť umožňuje likvidaci morálky v zájmu přežití. To se děje a neděje se to ani náhodně ani poprvé. Stojíme před poznáním skutečných vlastností toho, čemu říkáme "čas".

Čas jako nástroj k přijímání a zpracovávání informací z různě vzdáleného "okolí" vytvořil v našem prostředí tři stupně "živosti", svět rostlin, zvířat a lidí. Blížíme se k okamžiku, kdy poznáme další schopnosti těchto cyklujících vývojových vrstev.
Kali-juga ve smyslu atomizace předchozích a stávajících společenských a přírodních cyklů je nutnou součástí pro nastavení zcela jiných komunikačních a fyzikálních nástrojů.
Slovo "zá/zrak", při hlubším vnímání nabízí výklad o době, která už nebude poplatná jen zraku v podobě očí. "Zrak duše" je o poznání dalších nástrojů, kterými komplexní bytost "ČLO/věk" modeluje procesy ve svém prostředí. Přichází doba, kdy mnoho lidí zjistí a ověří si, že jejich hmotné tělo je jen průsečíkem sil (=pohybů) a předchozích událostí (=stavů).

Každý si po čase ověří, proč pojem "náhoda" vyjadřuje jen neznalost všech potřebných souvislostí, vedoucích z paměťových záznamů (v informačních polích prostoru) do stupnice hustot a forem času, do hmotných tvarů živých a neživých struktur. Tuto "stupnici rytmu času" známe jako EM frekvence, od "tepla" (tlaku basových zvuků) až ke "světlu" - vibracím našich myšlenek ve vědomí. Stálé pohybové struktury - základnu, vytvářející necyklické a cyklující formy hmoty známe jako "tabulku chemických prvků".

Přichází čas, kdy si osvojíme nový způsob čtení samotných slov. Kmitáním mysli od středu slova vpravo a vlevo nám naše asociace nabídnou další významy každého slova, takévé, které odpovídají pouze naší osobnosti. Objev vrstvy významů samotných písmen byl kdysi (před nastavením našeho letopočtu) podkladem pro vytvoření dvojice komplementárních jazyků - latiny a matematiky desítkové soustavy. Dnes tento proces vykrystalizoval do dvojice jiné, binárního jazyka počítačů, kterým lze vytvořit libovolnou virtuální realitu - a do jazyka českého, který je esencí sanskrtu a jazyků Atlantských "Slova/nů" (symbolů latiny a desítkové soustavy).
Slovo (=EM frekvence), které bylo "na počátku", každá doba zpracovává do příběhů. Příběhy o Apokalypse i cyklech "jugy" mají své pevné jádro a variabilní formy - a v roce 2011 by se měly objevovat nástroje a procesy, které do konce roku 2012 nastaví ve společnosti značně jiný, lepší "přerozdělovací systém".
Technologie z etapy vývoje Atlantidy známe ve formě pověstí o telepatii, telekinezi apod. Naše technologie jsou poplatné zn...

Automaticky kráceno

235092

29.12.2010 11:33

Proroctví apokalypsy

RE: Pocit = směrování osobní volby

janko 85.?.?.?

Technologie z etapy vývoje Atlantidy známe ve formě pověstí o telepatii, telekinezi apod. Naše technologie jsou poplatné znalostem o procesech ve hmotě. Cílem pro nejbližší dva roky je nastavit komunikační cesty pro bezproblémové soužití "mentálních a mechanických technologií. O této době pojednává projekt "Zlatý věk lidstva", který se ale stane patrně věkem "stříbrným". Proč?
Model "mlčeti zlato" vedl k dnešní informační propasti mezi těmi, kdo nám vládnou a těmi, kdo je posloucháme.
Model "mluviti stříbro" se odvíjí postupně. V horních patrech moci praskají vazby, postavené na "utajení klíčové informace", vedoucí k zisku "zlata" - a v dolních patrech, zde na internetu, se postupně propojují i fyzicky lidé, kteří dovedou číst z informačních polí možné směry dalšího vývoje.
Moje maličkost patří jen k těm, kdo se snaží nalezené a vstřebané informace nabízet těm, kdo místo hořekování nad stavem společnosti už dnes připravují komunikační modely a přístroje, využívající energii těchto polí, energii tzv. "Nulového bodu"

Každý jsme takovým "nulovým bodem", s potenciálem, který v sobě musíme či můžeme najít. Anebo můžeme zůstat jen tou "nulou" v některém seznamu oveček.

235093

30.12.2010 22:08

Proroctví apokalypsy

RE: *Kali-yuga- věk Kali*

janko 85.?.?.?

..netuším sice, kterého "Jednoho" máte na mysli vy, ale určitě se za čas shodneme, že tím jediným, na co bytosti člověka zatím vysvětlení nestačí - je vytvoření (autorství) prvotního POHYBU.
Dál už lze s poznatky Atlantidy (přijímané přímo do vědomí, jde o návrat jejich běžné komunikační technologie = telepatie) a s poznatky naší civilizace sestavit neprůstřelný průběh vývoje pohybu (on je prvotním archetypem trojice ve funkční podobě 2:1 nebo 1:2)+ do pozdější kvality "tempa a rytmu" (= opakování pohybu), do růstu hustot a složitosti stále hustších struktur - až do vzniku "pevných membrán" (paměťových záznamů o vysoké hustotě = v pojmu "povrch") - a dále do sebeorganizace pohybů ve dvou polaritách, v nehmotné a hmotné, kde ta hmotná je průsečíkem z nehmotných směrů a potřeb.

..asi tomu zatím moc nerozumíte, ale to je holt moje smůla. Boha jako řídící nástroj pro jevy ve vesmíru si lidé vymysleli proto, že neměli dostatek logických vazeb mezi jednotlivými vrstvami sebeorganizace.
Ale protože zákon zachování energie i zákon přitažlivosti podobností funguje, tak zbývá jen počkat, až se rozpadne tato "přerozdělovací síť" (eko/nomika) a z jejích fragmentů bude možné stavět síť novou, s menší hodnotou "rozbíhavosti polarit".

235191

30.12.2010 22:22

Proroctví apokalypsy

RE: Lhotákoviny

janko 85.?.?.?

..jo, tohle jste pane Lhoták vysvětlil tomu pánovi s odkazem moc hezky, děkuji.

Je mnoho pojmů, které si v blízké přítomnosti budeme muset redefinovat.
I spojení "blízká budoucnost" je pak "protiběžný", oddaluje místo aby přibližoval.

..ale není zatím dost lidí, kteří by zkoumali v každém slovu jeho "směřování". používáme slova vesměs jen mechanicky, zvykově.
A o tom je tato etapa vývoje, o nalezení vnitřní struktury v každém slovu, o nalezení a osvojení si významu každého písmenka, zdrojové vrstvy pro spojování významu "zvuků"(= směrování mysli).

235192

30.12.2010 22:40

Proroctví apokalypsy

RE: Pocit = směrování osobní volby

janko 85.?.?.?

..u toho rozlišování je vhodné vždy najít časovou souvislost, co bylo dřív, kudy jde "spád smyslu".
Ano, etika jako osobní a později "množinový" přístup k jevu (+ jeho řešení) postupně vytváří základnu pro skupinové jednání = vytváří morálku.

...a společnost musí padnout na hubu tak hluboko, aby se protrhla mem/brána v globální paměti. To se sice děje, ale ještě jsme se nedostali k projevům v odpovídající razanci. Ty by měly přijít v roce "rozhraní dimenzí" dobra a zla (2011).
jako národ máme šanci nepadnout tak hluboko, dokonce můžeme nastavit cestičky, kudy se prokousat účelově kolabujícím systémem distribuce peněz.
Peníze jako společný jmenovatel mezi prací a morálkou už neplní svou funkci, to cítí česky myslící člověk už dávno. A postupně se vytvářejí vztahy, postavené na původním platidle lidí - na dodržení daného slova.
...ale jde to hrozně pomalu, jsou to ostrůvky důvěry a důvěry/hodnosti.

235194

31.12.2010 07:12

Proroctví apokalypsy

RE: *Kali-yuga- věk Kali*

janko 85.?.?.?

...díky René za příspěvek i klip, obojí je inspirující.
Příběh o vyváženosti ženského a mužského prvku v přírodě (ve vesmíru) je předmětem stálého dolaďování, jsme před (a vlastně už v) době, kdy tato klíčová dynamika protiběžných vazeb prochází přeměnou.
Ten proces je esencí neskutečně dlouhého období, kdy se vytvářela z "šestiprvkové dračí" inteligentní formy forma pětiprvková - lidská.
Princip únavy (vyčerpatelnosti zdroje) je zodpovědný za vznik "chyby" jako motoru pro vývoj - začleněním chyby anebo její vyřazení ve stávající struktuře. Je zatím málo známé, jak a proč se vytváří v přírodě "rozhraní vrstev živosti" (rostliny, zvířata lidé), protože není běžně známá skutečná úloha času v jeho výchovné a vyrovnávací (stabilizační) funkci.
S tím souvisí i zkreslený názor na úlohu a velikost "svobodné vůle člověka".
Ti, kteří nás řídí z pozemských a mimozemských vrstev inteligence, ti vždy včas vytvoří nástroje, kterými si zjistí její stav a zajistí svou řídící úlohu. Platí, že svobodnou vůli máme jen pro to, co můžeme kontrolovat, tedy i řídit. Bohužel ale do doby, než člověk uvěří, pochopí a prokáže, že nahodilost neexistuje - do té doby nám ti, co nás řídí, budou nabízet příběh o nekonečné svobodné vůli člověka.
Ano, ta existuje, ale až po dokončení inkarnačních cyklů jak v hmotné formě, tak i ve formě samotného pohybu sil (egregorů). Formování galaxií z "mraků", a další dělení "mraku" na jednotlivé sluneční/hvězdné soustavy a seskupení - to je náš úkol pro období, kdy už těla potřebovat nebudeme, kdy my sami budeme skrze počet a pohyb planet okolo hvězdy modelovat "čas" (=taktovací rytmus pro příjem a zpracovávání informací).

Oblíbená větička duchovních lidí mluví o "vzestoupení", ano, tito lidé (spíše ale informační balíčky, přijímané intuicí) pak ve formách "strážných andělů" nabízejí našim smyslům a našim mozkům přesně ty asociace, ze kterých pak vychází naše myšlenky a činy.
Proces sebeorganizace sil a informací v prostoru vesmíru není složitý, ale zdá se být.
Je to jako s dnešním vyúčtováním elektřiny, dříve stačilo vědět cenu za kW/h a vynásobit ji počtem spotřebovaných hodin. Dnes dostanete vyúčtování sestavené z mnoha položek, u kterých není ani jasné, co znamenají a kam patří. A které mohou sloužit k okrádacím praktikám těch, kdo je vymysleli.

Růst složitosti každého systému vede k překlopení původního směru do protipohybu. To známe z denní praxe firem a států, kdy původně dobrá myšlenka (výrobek) na sebe nabalí lidi, později i nutnost je organizovat (výrobky normovat) pomocí "vedení". To a následně růst osob ve vedení vede k opakování celého procesu, vznik vyššího vedení. Změny směrů (řízení shora a reakce zdola) pak vytvoří vždy nějaké rozhraní, společn

235212

31.12.2010 07:13

Proroctví apokalypsy

RE: *Kali-yuga- věk Kali*

janko 85.?.?.?

... vytvoří vždy nějaké rozhraní, společného jmenovatele, mezistupeň.
A tyhle fraktální biologické struktury (zde míním fraktál jako pevný střed (původní myšlenka), uchovávaný v každém dalším stupni sebeorganizace. Hologram je k fraktálu jeho techničtějí bratr, který ale nemá ty potřebné variující=dynamické "okraje".
..ale to jsem poněkud odbočil, omlouvám se těm, kdo textu nerozumí...

Zkrátka plusy i mínusy (vstřícnost i sobectví) budou fungovat stále, na jejich variabilitě je postavený základní archetyp i všechny jeho formy. Vždy je funkční "spád funkce" od Dvojice buď KE třetímu - anebo PROTI třetímu (množině "třetích").
Osvěta se blíží, stačí nemít zabetonované šuplíky s tradičním chápáním souvislostí. Ten klip je velmi silný, mnohovrstevnatý, a přece jednoznačný ve vyznění "konce hry". A nová hra začíná vždy dlouho před dokončením té staré. Je dobré hledat tu novou, najít své rozhraní (okamžik) pro opuštění některých dogmat.

235213

31.12.2010 08:19

Na přelomu roku

sněhová vločka

janko 85.?.?.?

Vladimíre, vidíte situaci skrze peníze a moc, obě formy ovládání jsou ale stále virtuálnější a neuchopitelnější. To ale má svůj význam.
Z moci se stává NE/moc, lidé si uvědomují, že je něco špatně a zatím nevědí, že toho svého vůdce mají denně před sebou - svůj počítač s internetem.
Každý systém řízení roste i zaniká kapacitou své základní komodity/myšlenky. Když se pře cca 2000 lety lidé rozhodli (byli rozhodnuti několika tehdy mocnými a vědoucími) k postupnému růstu hodnoty "zlatého telete" - věděli, že jde o program pro několik tisíc let, nesený v genech těch, kdo jej převzali z předchozích civilizací. Práce se zlatem, později s penězi a dnes s nulami za číslovkami - nás všechny dovedl k hranici tohoto programu, nastaveného novým počítáním letopočtu a končícímu za dva roky. Máme dva roky na to, tady uklidit a nastavit jiný přerozdělovací systém mezi prací a odměnou za ni.
Cestu vidím (a časem obhájím) v projektu "Základního přijmu", který může rozpustit virtualitu tzv. státních dluhů a nastavit postupně optimální, ale dynamicky se měnící hodnoty mezi dobově potřebnou prací a odměnou za ni.

Sám ale ve svém článku těžko nesete pocit z kontroly všeho, co činíte těmi, kdo získali kontrolu nad lidstvem pomocí diktátu, pramenícímu ze schopnosti pracovat s lidskou chtivostí pomocí peněz. Netušíte asi, že princip tajemství, aplikovaný v obchodování utajováním nákupní ceny - je tím, co udělalo z peněz toho mocipána.

Schopnost PODĚLIT SE využívají účelněji ti, co dnes mají své kartely, prostému lidu nabídli "Fejsdrbnu" jako obdobu římských her. Ta a další "sociální sítě" postupně vytvoří své kartely = databáze, kde se vygeneruje hladina "ceny za práci". Nabídky a poptávky se postupně z "pastí na zákazníka" stanou relevantním "pracákem" - a to přesně v komunitách a oborech, ve kterých se kdo bude angažovat. Tím se zastaví postupné chudnutí obyvatelstva, obchodní i výrobní tajemství postupně mizí už dnes, menší firmy už začínají brát zákazníka vážně a na řetězce dojde později.

Jakmile dost "oveček" pochopí, že komunikace přes internet je kontrolním i řídícím nástrojem pro následné období, budou už asi mít v sobě kodex blablarytíře (= rytíře slova), který pomůže každému najít svojí parketu života tak, aby druhým škodil v co nejmenší míře.

Cíle a vlastnosti Blanického rytíře, ozbrojeného pouze volbou svých slov, představují jednu z možností, jak se postavit a zařadit do komunikační sítě "bezejmenných" nicků na síti. Doba sama postupně vyplaví ty, kdo svá slova volí zodpovědně, s vědomím možných následků nejen v tomto životě.
Nový program pro lidi si děláme sami, všechno, co se děje, je jen průsečíkem předchozího směřování + PŘEKLOPENÍ v okamžiku, kdy jednotlivec - anebo i největší dosažitelný celek dosáhne na vrcho...

Automaticky kráceno

235216

31.12.2010 08:21

Na přelomu roku

RE: sněhová vločka

janko 85.?.?.?

Nový program pro lidi si děláme sami, všechno, co se děje, je jen průsečíkem předchozího směřování + PŘEKLOPENÍ v okamžiku, kdy jednotlivec - anebo i největší dosažitelný celek dosáhne na vrchol nebo na dno svých možností.
(Věty kodexu jsou závazné jen pro toho, kdo se učí anebo naučil si moc nenalhávat...)

Blanickým rytířem (blabla..rytířem anebo rytířem slova) se můžeme stát každý, už je čas,.....!

1. Po zralé úvaze se rozhodne pro pozitivní přístup k životu i k lidem.
2. Uvědomuje si VČAS, kdy jeho svobodná vůle překáží svobodné vůli jiného.
3. Podle svých možností dává občas svým bližním něco svého zadarmo, ale nemusí.
4. Je ozbrojem pouze slovy a láskou, dokáže slovy obhájit své činy.
5. Je schopen rozpoznat, kdy nemá a kdy má mluvit.

....zvlášť ta pátá větička je "vypečená...."

Přeju všem čtenářům i autorům příspěvků Zvědavce trochu optimizmu do roku 2011, kdy se bude "lámat chleba".

jan/ko/ňas

235217

02.01.2011 01:13

Na přelomu roku

RE: Základní příjem

janko 85.?.?.?

...je fajn, že tuto polívčičku "základního příjmu" už ohřívali jiní, doufejme, že německá verze už přišla "ve správnou dobu".
Bude možná chvíli trvat, než lidi najdou paralelu, která trkla mě.

Jde o to, že v určitém podnebním pásmu mohou žít lidi bez potřeby práce, pokud se spokojí s hladinou komfortu, kterou jim poskytuje příroda. Ráno vstanou, utrhnou banán, pozorují "cvrkot", pak si zas utrhnou banán nebo uloví zvíře - a dny jim plynou ke spokojenosti.
Právě díky méně hostinným lokalitám lidé museli začít pracovat, práci si organizovat - a formovala se skupina těch, kdo práci organizovali jiným. A ti si nechávali vždy "malou domů".

A to vedlo k pokřivení modelu křesťanství tím, že si doby vyžádala "hon za zlatým teletem". Zlato v analogii "zásob na zimu" představuje tu hromadu "banánů", připravených k utrhnutí po vysvětlení, jak z honby za zlatem udělali určití lidé postupně bezcenné papírky, udržované jen vírou v jejich hodnotu.

Dnes je sice situace taková, že lze "nuly a jedničky" (víry v moc peněz) vypnout celosvětové - ale to není řešení. Státní dluhy představují vlastně hodnotu nezaplacené = neudělané práce. Jakmile každý pochopí v jiném příběhu o úroku, proč musel úrok vzniknout jako dočasn (cca 2000 let)nástroj pro chápání úlohy peněz, tak je pak jedno, jestli tu práci ve svém oboru uděláme po anebo před zaplacením.
A aby to i ovečky pochopili, musíme ještě trochu padnout na ústa, aby výpadky v distribuci čehokoliv naučily každého, že nestačí jen mít peníze, musí být i něco, za co je utratit. A televize se člověk nenají. Nedostatek odstartovali doktoři, další mohou následovat - ale nakonec všichni zjistí, že se potřebují. A místo keců v TV tam může být vyučování, jak na to, krotit se nemusejí jen dluhy, vidíme přeci, kde ta bota tlačí, jak lidé zapomněli myslet, jen aplikují.....

Doufám, že do konce zimy prosákne dost vědomostí o tom, jak a kdo tuhle státní lumpárnu řídí. Pak snad bude možné začít vysvětlovat, jak a proč se tenhle fotbálek hraje stále na stejnou "jednu bránu" v historii už asi 13000 let.

Rozpustit letící úrok státního dluhu na různě velké měsíční či týdenní částky pro děti a dospělé jsou pak obdobou toho "banánu" (zpočátku spíš jen kousku banánu), aby si každý zvykl na fakt, že ten kousek na obživu nestačí, že pro to, aby byl větší - se musí "rohlíky" péct stále, jinak zkrátka dojdou.
Samozřejmě se vykrystalizuje i skupina těch, co to hned nezvládnou, je to o nekonečném vysvětlování vztahu "- má dáti - dal", o vytvoření dynamického šuplíku s "potřebou práce" a "nabídkou práce". Nakonec se ceny za práci vždy nějak ustálí. A zmizí mnoho zbytečných právníků a jiných prostředníků pro vymáhání čehokoliv.

Sociální sítě a k nim navázané databáze nabídek a potřeb sice nebudou ihned fungo...

Automaticky kráceno

235311

02.01.2011 01:14

Na přelomu roku

RE: Základní příjem

janko 85.?.?.?

Sociální sítě a k nim navázané databáze nabídek a potřeb sice nebudou ihned fungovat optimálně, ale všechno spěje k podobnému distribučnímu rámci. Vytvoří se obdoby malých a středních "firem", provázaných uvnitř i ven. Jeden takový koncept mám i připravený, dodobanka.cz sice ještě nefunguje, ale také ještě doba k ní nedozrála. A ta doba přijde, je tu časový prostor pro podobná řešení osobních aktivit, zájmů a jejich výměny.

235312

02.01.2011 09:51

Na přelomu roku

RE: Vice pravicovani, vice Klausu, vice Kozenych...vice egoismu a vymirani

janko 85.?.?.?

Vojto, možná si i vy někdy uvědomíte, že trpíte sejnou vadou, kterou přisuzujete Moudrosťákovi, jen ji máte v jiné oblasti.
...ale což, o tom je život, o nabídce a reagování na události, které se nás dotýkají.
Určitě bychom se dostali k porozumění dřív, kdybychom méně používali slova s velkou emoční energií - pokud tedy něco takového u slov rozlišujete.
...a násobit tuto energii ještě ironií svědčí spíš o nedostatku vnitřního vlastního přesvědčení - obávám se, že budete patřit k těm, kterým se mnohé "domečky dosaženého vzdělání" budou trochu kymácet, ne-li rozpadat.
..ale mohu se mýlit, i když nerad...

235334

02.01.2011 10:17

Na přelomu roku

RE: ad výše

janko 85.?.?.?

..smoke, nekuř. A přešlápni si, možná to pomůže.

235337

02.01.2011 12:13

Na přelomu roku

RE: ad výše

janko 85.?.?.?

Ahoj Guru, jsem rád, že se tu někdo ozval z podobné hladiny, která letos s vysokou pravděpodobností ukáže své možnosti.

Ano, programy pro lidská společenství jsou vždy dlouhodobé, a ti, kdo svůj program/poslání už splnili - ti se dočkají i svého ovoce - i když asi v poněkud jiném provedení, než bylo součástí jejich vize, se kterou "opravovali" program křestu před nastavením našeho letopočtu (= programu pro "dvojku a tři nuly")

Číslice mají pro ně zcela jiný výklad než ten, kterému nás vyučuje modelovací jazyk pro pevné formy - matematika.

Počet gojímů 2800 lze prostřednictvím "abecedy lidštiny" chápat i v druhém okruhu významů samotných číslic. Tam je dvojka symbolem člověka, dvojice muže + ženy. Osmička je pak symbol cílové existenční struktury, jíž je ovládnutí principu času - a z něj pramenící růst propojenosti informací s jejími hmotnými "zrcadly". Mentální technologie Atlantidy se propojují s mechanickými, pro které byla vytvořena naše polovina programu pro tuhle galaxii. Ovládnutí času znamená mít schopnost mžikové transformace informace na hmotu a zpět. To byla a je lákavá nabídka pro každého, kdo touží po moci, po absolutní moci.
A program Talmudu je kodexem, jak tuto absolutní "moc času" dělit v době, kdy prostřednictvím virtualizace peněz (přenesením úlohy zlatého telete (bohatství=štěstí) do mysli lidí, kde funkci zlata dnes fakticky představuje jen elektřina, vpouštěná do počítačů v bankách)lze přeprogramovat/ oddělit myšlení běžné populace od myšlení "vyvolených". K tomu mohl posloužit i CERN a další PSI technologie, schopné ovládat elektřinou jednání jednotlivců i skupin.
Naštěstí už dost lidí ví, že kontrola našich myšlenek není pro rozvinutější formy lidstva z jiných hvězdných systémů nějakým problémem. Systémy řízení myšlení jsou platné ale i u mnohých z nich.
Chvilku potrvá, než si víc lidí uvědomí relativitu příběhů, které označujeme jako sci-fi, kde naši herci ukazují (nám dostupnými technikami) obraz života jinde v galaxii. Postupně je nahradíme a lidstvo v méně rozvinutých soustavách je bude přijímat jako "nápady scénáristů" a předvádět jejich populaci svými technickými možnostmi.
Koloběh života se už překlopil za rozhraní, kdy bylo možné udržet "největší tajemství lidstva" - princip fungování fenoménu "čas". Musela se naší populaci vštípit taková míra chtivosti po bohatství, která umožnila růst inter/netu nad hranici, kterou lze kontrolovat. Kontrolovat nikoliv obsah internetu, ale hladinu propojení mechanického běžného internetu s "inter/sítí" našeho osobního i skupinového vědomí.
Oddělit informační pole, vstupující do myšlení lidi (chanelling, holotropní dýchání apod) bylo zřejmě součástí projektu HAARP, počasí totiž zásadně propojuje (skrze 5 přírodních skupenství vody) lidské myšlení, a hlavně vnímání...

Automaticky kráceno

235343

02.01.2011 12:15

Na přelomu roku

RE: ad výše

janko 85.?.?.?

počasí totiž zásadně propojuje (skrze 5 přírodních skupenství vody) lidské myšlení, a hlavně vnímání tzv. "srdcem". Mnoho duchovně vyspělých lidí sice ještě čeká návrat z "máji" na Zem, ale ti to zvládnou snáze než ti, co stále žijí v "informačním podsvětí" - ve víře, že svět řídí buď nějaký bůh nebo ďábel, nevědí, že si jej řídíme sami jako "skupinová forma vědomí".
Po zjištění "možností fenoménu čas" všichni přijdou na to, že sebeorganizace menších i větších celků má svá vývojem přesně daná pravidla i cykly.
A tuhle dobu přestavby cyklu otvírá rok 2011.

Když se vrátím k "počtu gojímů pro jednoho vyvoleného", tak ty dvě nuly v čísle 2800 byly v době sestavení jejich programu pro ně zřejmě neznámou "polovinou symetrie". Tušili asi, že existuje cosi jako "neurčitá logika" (princip, kdy je nutné se okamžitě rozhodnout pouze s momentálně dostupným souborem informací), ale jejich Chazarská hrabivá/podnikavá povaha brala risk jako součást života.

Dnes jejich potomci mohou "hříchy svých otců" vyrovnat, ale také nemusí. Mohou si tak i tak jen změnit formát životů příštích, vědí, že cykly genetické podobnosti a vyrovnávání mají svou informační = energetickou = pohybovou složku, která je zodpovědná za okamžiky "času", kdy se buňky dělí a dostávají svůj speciální "program" v podobně potřebných tkání, celků, ale i vloh nebo defektů.
Věřím, že se potřebné informace ze "sítě sítí" k nim dostanou včas, vždycky to tak bylo. A svou volbou mohou oni následně měnit prostředí ve společnosti. Mají moc a tedy i odpovědnost.

Kdo sleduje magazín www.matrix-2001.cz, tam se nedávno objevila obdoba českého "Járy Cimrmana". Zmíněná postava nazvaná "Skrytá ruka" promlouvá prostřednictvím webu o tom, že ti moudřejší z mocných už vědí, že program pro 2000 let doznal změn, které vylučují jeho dokončení v původní formě. Postava je tak opakem Járy, který přichází vždy jako druhý. "Skrytá ruka" otvírá (jako první) nehmotný prostor "dělení buňěk moci" - a to je dobře.

I z takových zdánlivě nesouvisejících informací, které ale zapadnou do nějaké vize - se skládá úloha fenoménu "čas". On a naše schopnost převzít či opustit myšlenku (ale i celkové směrování života) vytváří průse(r)číky sil v prostoru, které z dějů minulých vytvářejí děje MOŽNÉ. Jen bylo nutné zkrátit paměť lidstva na minimum, aby "úloha času" otevřela jinou kapitolu vývoje.
Symbol dvou nul známe v několika výkladech, odevzdat "informaci" lze na WC i na internetu. Ona se v přesně definovaném okamžiku dostane k odpovídajícícm "přijímačům".
Přichází doba, kdy fungování "náhody" odchází od těch, kdo si po miliony let vždy část informací k řízení "náhod" nechávali jako "malá domů". Otevřená společnost sice ještě ani nenastala, ale i její tr...

Automaticky kráceno

235344

02.01.2011 12:19

Na přelomu roku

RE: ad výše

janko 85.?.?.?

Přichází doba, kdy fungování "náhody" odchází od těch, kdo si po miliony let vždy část informací k řízení "náhod" nechávali jako "malá domů". Otevřená společnost sice ještě ani nenastala, ale i její trvání bude patrně podléhat fenoménu čas. A po období "mluviti = stříbro" opět může přijít doba "mlčeti = zlato". Ale nemusí....

Bod, kdy se rozhodneme vstoupit do konfliktu se svým poznáním a s poznáním, ovládajícím okolní společnost (rodina, práce, koníčky) - je tím naším okamžikem času, kdy se "dělíme svůj chléb"....

235345

03.01.2011 09:08

Na přelomu roku

RE: Vice pravicovani, vice Klausu, vice Kozenych...vice egoismu a vymirani

janko 85.?.?.?

Vojto, tohle je první váš příspěvek, se kterým mohu zcela souhlasit.
...s drobnými výhradami k nakupování "s chutí" a k důvodům, které donutily spoustu domácností k zadlužení. Prostý občan, líný se učit práci s penězi byl po zásluze sice potrestám těmi, kdo s penězi zacházet umí - ale to vypovídá především o těch, kdo tyto tupější ovečky takto - polopravdami o půjčkách - zneužívali, hrabivé firmy a především bankéři.
A ve školách se práce s penězi (má dáti = dal) neučí, jen nějaké pitomé vzorečky a biflování dat, dohledatelných jinde. Divíte se tedy čemu? Kde se to má naučit dítě rodičů, kteří sami už po generace byli vedeni k flákání a šizení, kde to jen šlo. Dnešní extrémy ale i tyto děti (dnes už dospělé) přivedou k pochopení úlohy vzdělání, internet je to naučí. A ti, kdo zvolí cestu násilí místo vzdělávání - ti jsou "k odpisu", společnost je vyřadí z komunikačního procesu.
Většina lidí totiž v sobě má alespoň malinkého "Michálka" - a když uvidí příklady, tak se ten kousíček svědomí a odpovědnosti za své děti začne zvětšovat. A populace vstoupí do konfliktu tam kde má šanci uspět - v okruhu rodiny, svého zaměstnavatele či bydliště. Bez risku to nepůjde, okamžik pro vstup do konfliktu si zvolí každý sám, poslední kapka, která se do džbánu už nevejde - ta existuje vždy.

...a nehledáme viníky svého zadlužení, ale viníky zadlužování státu, což je zcela jiný příběh, vázaný hluboko do minulosti i budoucnosti.

235439

03.01.2011 10:59

Monitorování Ameriky

Bubáci a hastrmani

janko 85.?.?.?

Zkusme si uvědomit, jak funguje moc. Jejím efektem je strach, proto strašení je obvyklým nástrojem těch, kdo něco řídí, kdo vedou společnost (firmu, rodinu) určitým směrem.
Moc funguje ale i na opačném efektu - na obdivu. Kdy téměř slepí fanoušci dělají přesně to, co si jejich modla (systém) přeje.

Platí, že moc mám jen nad tím, co mohu, umím a chci KONTROLOVAT.
Systém si pomocí svých slouhů vytváří své kontrolní nástroje, které článek popisuje. Dobrá, no a co?
Musím se rozhodnout, jak dalece jsem v systému "zaháčkovaný", čím mě drží, kde mi bere svobodu samostatného rozhodování.
...a hned je jasněji. Začnu zkoumat, kde mám nějaké své hříšky proti ideálům/cílům, které mě formovaly a dotaly až do dnešního dne.

"Lump" si pak uvědomí, že patří k lumpům, že musí "držet basu" s těmi, kdo jej přesvědčili k lumpárnám. To znamená, musí bránit úlohu tajemství. A tajemství se dá ubránit jen lhaním, polopravdami. Bude chránit své "tajemství" (nouhau, "knoflíčky" na protekci apod.) - a tím úporněji sám se svou skupinou vyhrotí/urychlí BOD PŘEKLOPENÍ ROVNOVÁHY.

"Ovečka/beránek" samozřejmě žasne, co se to děje, když ona/on vlastně jen dělá to, co si systém (rodina, firma, stát) přeje. A začne přemýšlet, co vlastně ty lidi vede k tomu, že se brání kontrole. Ovečka ví, že kontrolovat svou práci si musí sama, a pokud to neudělá, tak je další kontrola nad ní, která kontroluje kontrolované. Ovečka ví, že kontrola nad ní se občas fláká, zrovna tak jako se fláká někdy ovečka sama, bývá unavená, je toho na ní moc. A zrovna tak moc toho může mít i ta ovečka, která kontroluje jí samotnou. Ovečky se zkrátka se kontrolují stupňovitě až k těm pasáčkům, kteří "na to mají lidi". Pasáčci nepracují, jejich prací je udržet ovečky v kolotoči.

V kolotoči strachu z kontroly. A to se jim daří. Jsou totiž vyšší kastou oveček/beránků. A těch "kast/líků" (šuplat/léků/léček) je v prostoru konečné množství - všechna data o našich fyzických či myšlenkových pohybech jsou uložena přesně tam, "kde je NIC", ve volném tzv. prázdném prostoru. Už víme, že prostor jsou informační pole, je to databáze, do které si saháme svou intuicí pro nápady i myšlenky, které už tam často vložili jiní. Tak funguje informační pole okolo planety - ta modrá barva oblohy, kterou nevidíte, když jste vy nebo vaše vědomí mimo planetu. Tam, ve vrstvách atmosféry a nad ní, tam sídlí globální vědomí a podvědomí(= možnosti) téhle planety. Atmosféra je napojená na informační pole okolo slunce(= jeho vyzařování) a to vede+propojuje naše myšlenky a informace o činech v celé galaxii.

Zkrátka to takhle funguje, i když si to zatím neumíte ověřit. Tečka. Je mi fuk, kdy tomu uvěříte, životů k tomu budete mít dost a dost.

Co z atmosféry strachu plyne pro lumpy, ovečky a těch pár (milionů) lidí, kte...

Automaticky kráceno

235444

03.01.2011 11:00

Monitorování Ameriky

RE: Bubáci a hastrmani

janko 85.?.?.?

Co z atmosféry strachu plyne pro lumpy, ovečky a těch pár (milionů) lidí, kteří vědí, k čemu (A KOMU!) je strach dobrý???

Plyne z toho jen taková maličkost, poznatek, že když jsou ve volném prostoru informačních polí uložené veškeré myšlenky a pohyby/činy těch, kdo se narodili před námi - tak tam někde musí bydlet ten bůh, co to všechno řídí (..někam do pr...???)

Anebo?
...to, co píšu, má svou růstovou logiku, Darwin měl část pravdy, kterou tehdejší ani dnešní doba neuměla detekovat, lidi podléhají recyklaci podobně jako ostatní živé, tedy sebeorganizující se formy, hmotná a energetická část člověka se ukládá do opačných "úložišť", genetické informace do buněk, energetické (zvukové/frekveneční) informace do toho, co nazýváme DNA. A po smrti se náš "informační balíček života" vrátí na základě podobnosti tam do místa v "prázdném prostoru", odkud se formovala naše DNA: a) ve hmotě (=vztahu našich rodičů, kteří nás vytvořili) b) v informačních polích (tvar DNA, programu pro pohyb času, určujícího, kdy se která buňka stane tkání, orgánem, kdy tělesnou či duševní dispozicí/defektem.
To vše opět na základě podobnosti, přitažlivosti podobného k podobnému. "Pozávodit" náhodu je úkol pro lidstvo zrovna jako pochopit, čím je vlastně pro lidi fenomén ČAS.

Takže jak je to s tím strachem? Bubáci a Hastrnami existují také jen v našich myšlenkách a pocitech - anebo sije někdy i uděláme a vidíme živé?
Zákon o gravitaci podobného k podobnému stále platí. Strach těch, co nám lžou i strach v nás, co občas vědomě neříkáme pravdu (=své momentální/dobové přesvědčení), to všechno nás vede ke strachu z KONTROLY, z prozrazení "lži".

Lež se od omylu liší přesně, = mírou vlastního přesvědčení o tom, co tvrdím. Tím se dělí ovečky od lumpů, ovečky ani lumpové asi netuší, jak moc je program pro uplynulých cca 2000 let postavený na KONTROLE PROGRAMU PRO PŘÍŠTÍ DOBU, která původně měla být zlatým věkem lidstva, ale bude věkem STŘÍBRNÝM. Protože doba "mlčeti=zlato" se rozpadá a věk sdílení informací "mluviti stříbro" i darů pana Přírody přichází rokem 2011.

To, že bůh je vždy ženská a příroda je chlap, to jsme se sice ve škole učili jinak, ale ze zkušenosti víme, že žena je tím, kdo rodí - a muž je tím, kdo se má starat, aby bylo z čeho žít a co rodit. A že to má v češtině obrácené "rody"? to souvisí s úlohou naší mateřštiny v příštím období, nechte se překvapit.

Takže nás čekají ještě nějací "buch/ové" - rány nikoliv boží, ale od lidí, kterým jsme ubližovali a dary od těch, kdo si svou chybu uvědomili včas. A to napříč planetou, asi nezdrhne nikdo. Život máme před sebou jeden - anebo ještě životů mnoho, stačí se naučit myslet logikou, která funguje v přírodě - a ne jen uznávat tu logiku, kterou se pyšní mate?matika. Zanikání fungu...

Automaticky kráceno

235445

03.01.2011 11:01

Monitorování Ameriky

RE: Bubáci a hastrmani

janko 85.?.?.?

Život máme před sebou jeden - anebo ještě životů mnoho, stačí se naučit myslet logikou, která funguje v přírodě - a ne jen uznávat tu logiku, kterou se pyšní mate?matika. Zanikání funguje také - a to až do polohy "Informačního Bodu Prostoru" (IBP), jehož definici budu muset asi někdy vysvětlovat..., ufff.

Strašení má svou čistící úlohu, oddělí lumpy (vlky) od oveček. Ovečky se sice mohou ušpinit, ale i očistit, umí totiž pracovat "na sobě". Vlci/lumpové jen loví, sbírají "hotové", sami nebo ve smečkách (dnes bankovních a mediálních) a cení "strašné" zuby.
Zuby vlastního strachu.

235446

06.01.2011 21:26

Proroctví apokalypsy

RE: Proroctví asi není v lidských silách změnit.

janko 85.?.?.?

Martine, díky pokročilé skleróze si bohužel nepamatuju, o jakou pomoc od tebe šlo, a mrzelo by mě, kdybych ji nevyužil.
Jestli se "urychlená gratulace " měla týkat pana Lhotáka, tak to, že jsem s ním v jednom článku souhlasil, to neznamená, že s jeho viděním existence souhlasím. Nemyslím si, že návrat do skanzenu je cestou pro tuhle civilizaci.
..a asi mi nedochází, kdo je hrdina, o kterém píšeš, patrně si budu muset přešlápnout....

235676

04.02.2011 10:07

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

Elity jsou elitami proto, že si vždy mohly najít dost času k přípravě nástrojů, kterými se udržuje moc. Strašení je už ale tak obehraný model, že jej mocní této planety nahradili "zdánlivou svobodou". Slovo "demokracie" platí jen ve verbálním projevu, ve skutečnosti je tento řízený financemi, vlastnictvím nástrojů pro modelování názorů veřejnosti. Media a zpravodajské hry - to je dnešní "zábava" mocných.
Stačí ale sledovat toky peněz. V režimu, kde arogance přesahuje pro elity únosnou hranici, tam si včas zafinancují "opozici" s vhodným bojovným programem, která nabírá nic netušící "ovečky", které netuší, že opozice je vlastně řízená těmi, kdo ví, jak se události dají překlápět vhodným výběrem slov.

Volnost používat slova a názory oveček v sociálních sítích se ale musí mocnými testovat. Jedním testem je dnešní situace v Egyptě. Včetně toho, co se stane v zemi bez průmyslu, když vypnou mobily popř. internet. A jaký možný dopad by tato akce mohla mít pro elity při užití v globálním rozměru.
Clintonová mohla své řeči o "potápění do písku a úloze žen" vyslovit teprve tehdy, když už bylo připravené řešení ve fázi "rozhodnuto".
Co to je "okamžitě byla vytvořena vláda národní jednoty"? Neznáme to třeba z naší minulosti? Občanské Forum, kde klíčové figury jedněmi slovy mluvily jinak k těm, kdo změně uvěřili - a jinak tatáž slova vnímali ti, kdo historicky už přes tisíce let vědí, jak se udržuje moc pomocí opačných významů slov pro znalé (zasvěcené, osvícené) a pro "ovečky" a nižší vrstva "pastýřů" (pasáků)
Pak si stačí znovu přečíst projev našeho lidumila http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=923_projevy.html&typ=HTML - a zjišťovat, že udržení moci je postavené vždy na nové obměně stejného schematu - vytvoření zdánlivého přítele, pomocníka.

Klíčovým hráčem je v dnešní době ČAS. Mocní vždy měli dostatek času, nemuseli chodit do práce. Jejich prací je udržování moci - a to byl v minulosti vždy zábavný "koníček".
A protože dnes málokdo z nás ví, čím je ve skutečnosti fenomén slova ČAS, tak i mocným dochází jeho nadbytek. Spíš jim vzniká nedostatek času k uhlídání mnoha směrů, kterými dříve působili na "ovečky".
Nerovnováhu společenského systému řídí síly přírody, které byly v této poslední civilizační etapě dlouhodobě potlačovány - jde o fakt, že entita s názvem "člověk" má dvě složky, kterými působí na hmotnou přírodu. Známe je pod pojmy "ego" a "duše", jsou to dva rozhodovací systémy člověka, kde ten klíčový, rozhodující sídlí mimo naše tělo, v "informačních polích" vesmíru. My tato informační pole známe jako fyzikální názvosloví, lidé dřív pro ně měli slovník "víl, andělů, a čertů". Jde ale stále jen o naší neoddělitelnou a nehmotnou součást, vázanou do informačních pol

237601

04.02.2011 10:09

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

Jde ale stále jen o naší neoddělitelnou a nehmotnou součást, vázanou do informačních polí tím, co známe jako "auru" člověka (energetický obal, přestupní stanice pro změnu emocí na elektrické a magnetické jednotky).

Nerovnováha této přírodní síly (= "duší" všech živých, cyklujících systémů) se do myšlení lidí vkládá vždy pomocí nějakých příběhů. Ten současný mluví o roce 2012, do kdy by měli mocní realizovat svůj "plán řízení Země" - anebo se podaří uskutečnit jiný plán, kvůli kterému byla vytvořena i tato celá galaxie. A tu nestvořil žádný bůh, principem tvoření byla a je vždy dobová "vlna" platnosti zákona akce a reakce, zákona o přitažlivosti podobností až k hranici, kdy se přitažlivá síla soudržnosti překlopí do svého opaku - systém se začne rozpadat.
V té době teď žijeme. A mnozí víme, že s rozpadem SOUČASNĚ vzniká i další systém existence, postavený na opaku předešlého.
Takže když dnes slovo demokracie představuje vlastně skrytou diktaturu financí, můžeme očekávat, že v budoucím systému bude platidlem opět důvěra - jako tomu bylo v dobách, kdy "slovo muže" se ještě nezvrhlo do slova "muž může" - do absolutní nadvlády dvou tisícíletí v etapě tzv. "Křestu". která byla sice nutná, ale už také končí.
..o tom, proč a jak funguje sebeorganizující se "inteligence prostoru" se určitě ještě leccos dozvíme. Průsečíky sil, směrovaných z minulosti do přítomnosti - ty postupně nacházejí své "nosiče". Výměny prolhaných politiků za ty méně prolhané (profláklé) jsou omezené počtem těch, které lze do principů této formy vládnutí zasvětit. Takže nás asi čeká postupné odkrývání další špíny až do doby, kdy se v politice začnou objevovat lidi, upřednostňující "službu druhým" před "službou sobě".
A je celkem fuk, jak dlouho to bude trvat, stať o reinkarnaci se za čas do bible asi vrátí - a lidi se začnou zamýšlet nad tím, co si v dalším životě budou muset "odskákat" za to, co dělají teď.

Přeji hezký den všem, kdo službu druhým považují za svého koníčka. Rovnováha v prostoru si zajistí, aby se v rámci množiny životů udržela stabilita sil v přírodě.

237602

05.02.2011 23:15

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

abc, dík za upřesnění. Jistě asi víte, jak dopadají smlouvy, které nevyhovují těm, kdo je vytvořili a protlačili - ale to nevadí.
A když malinko sáhnete do vědomostí, zjistíte, že osudy lidí typu Kopernika, Newtona, Darwina a mnoha další jsou si podobné. Jakmile někdo přijde s vědomostí, řádově překračující dobové poznání - je nutně blázen, nejsou totiž nástroje, kterými lze nové pojetí verifikovat. To bylo jak u Kopernika, tak u mě. Je pouze otázkou času, kdy budete vědět to, co o vztazích v prostoru vím já. Nezlobím se na vás, je přirozené, že bráníte své poznání. Bohužel výběr vašich slov vypovídá spíš o nevědomosti v této oblasti.

237683

05.02.2011 23:48

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

Udo, díky za reakci. Užíváte sice jiný pojmový aparát, ale v lecčem si snad rozumíme.
Uspořádanost informace pomocí času a prostoru ale vyžaduje jednu entitu, která je tím prapůvodním archetypem, od kterého se vše odvíjí. Asi víte, že touhle mnohem základnějěí trojicí je POHYB. Je více než trojjediný, musí obsahovat SMĚR a RYCHLOST. A samozřejmě nepřebernou množinu "potence" (potenciál tlaku, potenciál setrvačnosti, potenciál "tíhového zrychlení" neboli hmotnosti, potenciál "odpadu", kterým jsou časové značky, vyznačující DRÁHU pohybu, a má asi mnohé další "potence").

Vím, že chvíli potrvá, než populace přijme ze jediného boha POHYB - ale nic jiného nám nezbývá. Díky poznatkům vědy a poznatkům z duchovní oblasti se už rýsuje velmi dokonalý(=logický) model existence člověka a jeho prostoru. Bohužel dva tisíce let vázaných pohádkou o "křestu" ještě nevyčerpaly svůj na strachu postavený potenciál.

Máte pravdu s tou přiměřeností, já ještě přidávám :
"Všeho do času". Protože "čas" je naším dávkovačem informací - a nemáme šanci měnit tento "taktovací kmitočet" Země. Ještě chvilku asi potrvá, než se připojíme k hvězdnému času, platnému pro galaxii.
Kupodivu ve Star Treku už funguje, proč asi? Jakpak je možné, že scénáristé sci-fi mohou z "říše fantazie" (z informačních polí prostoru) tahat užitečné informace? Není to náhodou dobová obměna toho, co dříve dělali šašci u králů, kteří jako jediní mohli mluvit pravdu, byť zabalenou do "šaškáren"....
Bohužel setrvačnost lidského myšlení je tou silou, která buď umožní anebo znemožní hladší přechod k jinému typu uvažování a skládání souvislostí.
Můj popis fyziky ("Konina") vychází z definice "Informačního Bodu Prostoru", který je nepatrným objemem (zápisem) "času v prázdném prostoru".
Jde vlastně o popis pohybu z bodu ven a dovnitř, vyplněného právě "časovými značkami" (v mysli člověka, protože nikoho jiného tyhle blbosti nezajímají). Tyto "časové značky" jsou nehmotné, ale obsahují energii myšlení (v podobě tepla anebo potenciálu tepla) - a samozřejmě vyplňují určitý nepatrný objem "prázdného" prostoru. A to už lze navázat na příběhy o informačních polích - zkrátka jen najít trochu času a poskládat to na papír.

No, důchod mám "za pár", tak se snad k důkladnějšímu popisu dokopu...

237685

06.02.2011 00:33

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

Udo, ten šestý a sedmý smysl - to je velmi trefné, děkuji za nápad.
Obávám se, že příběh, jak Chazaři ukradli v Egyptě tamním kněžím "program pro 2000 let" v podobě skrytého spojení mezi matematikou a latinou, čitelné "zasvěcenými" pomocí hebrejštiny - ten příběh už existuje - a jen čas ukáže, nakolik odpovídá tehdejší realitě.
Stále realizujeme nějaké příběhy, i věda vytváří jen takové nástroje, které jejich "výmysly" (teorie, hypotézy) potvrdí. Vše musíme vymyslet. A pak teprve udělat.

Ale pomocníci v podobě intuice a svědomí nás vedou přesně tam, kde sídlí "program ČLO/věk", kvůli kterému tato galaxie vznikla. Dynamická rovnováha prostoru si po určité době vždy vyžádá "protipohyb", proto každý větší program pro lidstvo počítá roky znovu od jedničky - ale navazuje se na informační pole (poznatky) letopočtů předchozích.

A protože každé dobré skutečnosti předchází ta, kterou vnímáme jako zlou (to máme ještě z doby, kdy jsme měli místo rukou přední nohy) - nutně s rozšířením sdělovacích prostředků roste i hladina obecného povědomí. A s rostoucí devastací přírody praskají i špíny těch, kdo se na devastaci podílí.

Svět muslimů se musel od křesťanství oddělit proto, že část (pravověrná týmu okolo Ježíše) nesouhlasila s principem zisku (hon za zlatým teletem je to obrazně), tak došlo k extrému na druhou stranu. Mnohoženství také patří do této skupiny (viz Milujte se a množte se). Bohužel naše media informují o postavení žen v arabském světě účelově.

Naštěstí si mocní neuvědomili možnosti internetu včas, díky jemu se s velkou pravděpodobností dočkáme i lepších časů.

Na utajování klíčových informací je založený celý obchodní svět (nákupní cena), utajením vztahu mezi matikou a latinou bylo pokrouceno celé učení o vstupu do rozvinutější mimozemnské komunity.
Proces sebeorganizace složitějších forem života je postavený na faktu, že hmotná součást (tělo) je stále a v čase souběžně propojeno s tak velkým objemem "prázdného prostoru", který odpovídá naší "škole životů", kdy v novém těle přijímáme nové vlohy i defekty, pokud jsme kdysi cosi nezvládli. Průsečíky toho, co děláme, nás bezpečně vedou k tomu, co nás čeká.
..jen to nesmíme očekávat všechno v tomto těle. Proces, kterým vznikala šestiprvková myslící struktura s názvem člověk (trup + 5 "výčnělků") - ten trval velmi dlouho, na Zem jsme byli postupně vysazeni a modifikováni, naše sluneční soustava je laboratoří, jednou z mnoha. Ale dokázat to nemohu.
Každý si někdy musí počkat na okamžik, kdy mu přestane vyhovovat stávající paradigma vědy nebo náboženství - pak ze o "Koninu" (jiný výklad fyziky) začne zajímat. Není kam spěchat, každý si musíme užít to, co nám průse(r)číky naše a z okolí nabídnou.

237687

06.02.2011 16:38

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

Quido, mýlíte se patrně v užití pojmu "hrubohmotné otroctví". Je dost lidí, kteří dovedou své vědomí přepínat z časového do bezčasového prostředí, ale ani oni si asi neuvědomují souběžnost života těla a jeho nehmotného (informačního) objemu v prostoru. Tělo jako silnější nástroj v hmotném prostředí se používáním dostává do stavu, kdy se informační objem z minulých a tohoto života vyčerpá a člověk odevzdá to, co načerpal, do prostoru k užití dalším, podobným typům lidí. A někdy i opačným - to v případě, že stávající objem je naplněný a překlopí se do svého opaku.
Vše toto známe z chápání jazyků, které kopírují to, co se děje v těle i mimo něj. Pomocí různých, stále dokonalejších "slovníků".

Obě těla jsou teprve celkem, žádné nemá prioritu - to je podstata vašeho omylu. Prioritu vnímáme pouze díky průběhu času. Současně se vznikem "energetické formy dítěte" (z emocí těch, kdo po dítěti touží) - zrovna v té době se i energie toho dítěte ukládá ve formě "stárnutí" do těl rodičů. Váš slovník i chápání souvislostí je příliš poplatné učením, která už také doznala úprav.

237709

06.02.2011 20:59

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

Quido, samozřejmě si můžete ponechat vaše - mnohými dalšími lidmi podložené poznatky - a případně si je doložíte zkušenostmi, nahrazujícími logickou řadu na sebe navazujících vztahů mezi silami v prostoru Poznat, jak člověk opravdu funguje, je něco jiného než to, jak dovede vytvořit a uvěřit nějakému příběhu. Opakujícího se v čase.
Asi nemá smysl vám nabízet zcela jinou strukturu rozhodovacích mechanizmů, kterými vládneme a které zas ovládají v jiné oblasti nás.
Poznání světa prochází tak hlubokou přeměnu, že vaše dělení přehodnotíte také - budete-li chtít. Obzor, ve kterém se pohybuje vaše sdělení sice zahrnuje člověka jako toho, koho tyto vztahy v prostoru zajímají. Vašeho "boha" ale nezajímají, to mi věřte.

Základna, ze které život v téhle galaxii vzešel, je podstatně širší a v čase vzdálenější. Museli bychom strávit spoustu hodin, než bych vysvětlil, jak na základě návaznosti obecných pojmů dojde za čas každý ke zcela snadnému pochopení svého místa v hierarchii sebeorganizujících se jevů. Průsečíky směrů, které vytvořily nás nakonec najdou adresáty, kteří posouvají poznání ne po krůčcích, ale po skocích.

Pokud chcete vážněji uvažovat - místo papouškování naučených a přežitých informací (byť funkčních v okruhu příslušných "věřících"), tak se zamyslete, co nutně muselo být na počátku všeho. A pak si odvodíte, co nutně muselo následovat, pokud na počátku všeho bylo NIC. A to si vemte jed, že bůh mohl VZNIKNOUT až potom, co vznikl a existuje POHYB. Nevím, jak a proč Pohyb vznikl, ale vím jistě, že bůh vznikl až pomocí pohybu. Klid má totiž tu vlastnost, že není schopen nic změnit, natož vytvořit.
Proto je Pohyb tím bohem, který nahradí pohádky duchovní a vědecké komunity. Trochu té sedlácké logiky by asi prospělo nejen vám.
Možná na to přijdete sám, jak FUNGUJE tenhle bůh v pdobě pohybu, který je zodpovědný za pohyb v atomech a buňkách, ale i v myslích a emocích lidí - možná vám pomohou jiní zjistit, že emoce jsou tou největší silou ve vesmíru.
...ale z vaší poslední věty cítím, že si ještě chcete své poznání užít, nemohu vám v tom bránit.

237716

06.02.2011 21:17

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

Udo, už se nechci opakovat, vaše HNR (také trojice) naplňuje i archetyp trojice, kterou v sobě zahrnuje samotný pojem POHYB. Jeho složek je víc, vždy záleží, které do trojice vyberete.
Vašeho "Otce" to nezajímá, zajímá to jen vás a spoustu dalších lidí - jak funguje vesmír a lidská komunita.
Jsem sice v postavení blázna nebo pitomce, ale to je přirozená reakce těch, kdo místo myšlení pouze "aplikují naučené poznatky".
Quido je jedním z nich, vy už ne tolik.
A jakmile nahradíte pozici "Otce" sám sebou a začnete se rozhodovat s "jeho" zodpovědností, posílenou lidskostí - přijdete na to, na co jsem přišel i já, po nějakých dvaceti letech přemýšlení a šedesáti letech života v tomhle těle.

Přemýšlením o mezeře v jazycích - kdy nám nikdo u písmen nesdělil jejich základní význam - jako to víme u číslic - jsem tuto mezeru vyplnil.
"Abecedu lidštiny" zatím nikdo nevyučuje, je to samostudium, jde o opravování našich asociačních řad, které vedou člověka k jeho předchozím vědomostem a zkušenostem.
Už jsem to nejen zde popisoval vícekrát, kdo chce, najde si výklad a používání "symetrického čtení slov" sám.
Spolupráce lidí může začít tehdy, když dojde k dohodě alespoň ve slovní hladině. Proto ale potřebujeme nástroje na takové "dohadování". A na ty čekám.
Mé prostředky jsou omezené, vývoj dokonalejší (verifikovatelné) slovní komunikace se neobejde bez grafického záznamu "hodnoty osobního vzdělání" v rovině vyřčených slov. Jistě víte, že někdo mnoha slovy poví méně než někdo jiný vhodnějším výběrem slov. Na tom a na hodnocení polemiky dvou řečníků skupinou dalších (s možností osobní volby míry "lobování") - je jeden z těch nástrojů postavený.

237718

06.02.2011 23:22

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

Udo, moje znalost slovenštiny mi napovídá, že "miera" je cosi jako rovnováha, nebo se mýlím? Pak si sice rozumíme v tom, že rovnováha (ale dynamická, posouvaná v čase!!) je cílem existence. Ale i ta se musela nějak vytvořit. ¨
A bez P+O+H+Y+B+u "se" zkrátka neudělá ani ten slavný všehobůh. I on musel vzniknout pomocí nějakého pohybu. Ano, pohybu myšlení těch mocných, kteří potřebují zodpovědnost za svá rozhodnutí přesunout na entitu, na kterou si nikdo nemůže sáhnout, nikdo ji nemůže verifikovat.
Na rozdíl od pojmu POHYB, o kterém toho ví i malé dítě dost.

Takže je to obráceně, pohyb stojí totiž na počátku všeho jak u fyzikální tak i mentální síly. Jen bude asi chvilku trvat, než to lidem dojde, že jsme si sami zodpovědní za to, co se děje, že všechno jsou jen SMĚRY, směrování našich potřeb, potřeb přírody a potřeb samotných sil - i ty vznikaly jako následek potřeby něco změnit, vyrovnat - už v době, kdy síla tlaku ještě nebyla myšlenkou, ale jen setrvačností předchozího děje.
A setrvačnost lidského myšlení - tu si můžete každý trénovat nebo omezovat na sobě, ona je klíčovým hráčem v přestavbě vnímání a myšlení, kterou procházíme.

237721

07.02.2011 10:10

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

Udo, je fajn, že tu můžeme rozebírat temata, která mě zaměstnávají. Děkuji i Vladimírovi, za tento prostor.

Mýlíte se v pojetí duality či "jednoty". Pohyb bez existence klidu by neměl možnost se realizovat, to je snad jasné. Tím třetím do "svaté trojice" je aktivní přítomnost POZOROVATELE.
A jediná klidová entita v prostoru je IN/FORMACE. Tedy "zformovaný", zastavený pohyb do statického projevu. My jej známe také pro slovem MEM/BRÁNA. Membrána jako klidové prostředí mezi dvěma pohybovými silami - to zkrátka existuje.
V hmotném světě ji představuje například obraz vaší tváře na hladině vody. Jakmile mi umíte odpovedět, z jakého materiálu !! je ten obraz vytvořený - pak vám nemusím nic vysvětlovat. Ale vy to nevíte, nemůžete vědět. Nebo víte, čím je "hladina" (zrcadlová plocha) pro zobrazení tváře nebo čehokoliv jiného? z jakého MATERIÁLU se skládá POVRCH?
...těším se na odpověď...

Zrovna jako před Mendělejevem nikdo nevěděl, jak sestavit tabulku prvků, zrovna tak dnes lidi nevědí, jak vznikala náplň pojmu Bůh, jak funguje spojení nehmotné a hmotné složky člověka ve volném prostoru, jak a které rozhodovací systémy řídí náš život ve hmotném těle a jak v prostoru - a mám mnoho dalších poznatků, které mi "naskákaly do hlavy". Zkrátka vím jak a proč bůh FUNGUJE. A proč musí fungovat i nadále. Ale v jiném příběhu o vesmíru a člověku....
Potíž je jen v tom, že lidé neradi opouštějí svůj příběh o tom, jak svět a člověk v něm fungují.

I pro matrici potřebujete základnu, z níž je nutné vyjít. A ta je ve slovech. I samotná historie slova CELEK nutně předpokládá spojení více částí. Proto vaše východisko (kmitání/pohyb) je nedostatečné. I uzly kmitu musí na něco "narazit", aby mohl SMĚR najít své "zrcadlo" - opačný směr.

237740

07.02.2011 11:51

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

René, těší mě, že jste se zapojil do diskuze. Ano, naši předci v Atlantidě, jejichž několik skupin přežilo - nám přenechali poznatky, ke kterým se dnes dostávají lidé víceméně exotickými způsoby. To, že naše civilizace poznává vztahy v prostoru skrze poznání podstaty hmoty - to je jen druhá polovina "dvopjprogramu" pro tuto etapu životů na planetě Zemi.
Klíčem k uchopení komplexu našeho vzniku a existence vesmíru bylo pro mě osobní rozhodnutí o tom, zda existuje anebo neexistuje NÁHODA. Důkazy její neexistence se rodí pomalu, protože je nutné nejdříve projít mnoha informačními vrstvami, kterými své poznatky sdílíme a ověřujeme.
Nástrojem sdílení jsou na začátku i na konci vždy pohyby v jazycích, v chápání jejich symboliky. Pro mnohé z nás je zcela mimo logiku hledat vztah mezi upálením Husa a kvalitou češtiny jako adepta na světový jazyk pro příští období.
Ale ti, kdo umí sdílet informace přímo, skrze propojení informačních polí - ti už v době Husa věděli, čím je Hus pro jejich "program pro nejméně 2000 let" nebezpečný.
Ale protože i samotný výklad symbolů "dvojky a tří nul" (= lidského páru a tří rozměrů prostoru) by zaplnil dost místa, budu reagovat jen na symboliku AUM.

Jakmile si uvědomíme, že ve vesmíru existuje "symetrie opaku", tak je dobré hledat symetrii i v tom, co jsme naučeni chápat jen jako "řadu", abecedu. Symboly AUM představují proces nekonečné variability cílového symbolu pro dynamickou rovnováhu - písmeno "U" představuje houpavý, nekonfliktní pohyb mezi hmotnou a nehmotnou složkou vesmíru. V současné době procházíme přeměnou modelu vnímání a myšlení, kterou souběžně v čase!! nastavuje a provádí naše kolektivní nehmotná součást (dříve duše + duch).
A protože jsme každý v jiné "třídě školy životů", je přirozené, že vesmír má pro každou skupinu populace jiný charakter, daný mírou poznatků o propojování informačních vrstev.
Asi pro dost lidi nebude jednoduché připustit, že abeceda z "čárek a obloučků" (značek směrování a rotace, tedy opakování) je mnohem starší než celá sluneční soustava, kam abeceda "latinky" spolu s desítkovou soustavou byla přenesena z hvězdných soustav, které už svou kapacitu "vybydlely" (viz práce kněží/vědců/ v egyptských chrámech).

Je nezbytné se ve volných chvílích postavit do role "programátora", kdy si své poznatky seřadíme do časové osy -. a najdeme počátek všeho jiný, než ten, co se opakováním neosvědčil jako funkční - entitu nepopsatelného "boha".
K tomu musíme nejdřív vrátit do života princip "opakování životů" a úlohu vrstev, které řídíme my - a které řídí nás. Vytvořit si jejich portfolio a svou pozici v něm.

Pohádky o svobodné vůli vypouští vždy jen ti, co řídí nás - většinou do průšvihu s okolím. A být v klidu těla a courat po vesmíru svým vědomím - to také už tak neuspokoj...

Automaticky kráceno

237743

07.02.2011 11:52

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

Pohádky o svobodné vůli vypouští vždy jen ti, co řídí nás - většinou do průšvihu s okolím. A být v klidu těla a courat po vesmíru svým vědomím - to také už tak neuspokojuje..., ale meditace neškodí, v tom máte pravdu. A meditace hlavně nabízí hledání jiného paradigmatu o existenci.
..a to paradigma se rodí zde, na internetu. Tím, jak lidé sdílí podobnosti a jak se dovedou vyrovnat s opačností = změnou do protisměru (+ řízení emocí, takovou změnu směru doprovázejících).

Lidé si nemusí zvykat na více rozměrů fyzického prostoru, ty jsou stabilní. Mění se pouze jejich vnitřní náplň, počet a kvalita hmotných celků, vybavených různou mírou samořiditelnosti (sebeorganizace). Klíčový je objev kvalit toho, co známe jako "ČAS". On je "taktovacím kmitočtem" pro vnímání a realizace různých FOREM v těchto třech rozměrech fyzického prostoru.
Jiný "formát času" (daný vztahem pohybu všech planet v jedné sluneční soustavě) umožní žít tamní přírodě a lidem v jiné realitě, s jinou formou hvězdné oblohy. My se k nim zatím dostáváme jen svým vědomím, jako pozorovatelé. Mentálně lze vytvořit nekonečno podobných fyzických vesmírů, kde ve své mentální = nehmotné existenci (vymístěním osobního vědomí ze svého těla) v nich lze žít zrovna jako žijeme my v tomto hmotném světě.

Průsečíky směrů, které formovaly a stále formují tuto NEJHUSTŠÍ FORMU REALITY, ty jsou zodpovědné za její stav. Bude těžké přijmout osobní zodpovědnost za tento stav pro lidi, kteří si ještě nesáhli do "mentálních vesmírů", kteří jsou vychováni jen školními poznatky a svou životní zkušeností s aplikováním těchto poznatků.
Proto považuji za optimální nabízet jiný pohled na realitu zde, na serverech, které navštěvují lidé, jimž není lhostejné, kam se naše civilizace ubírá.

..a že někteří to vědí a "mlží" jen proto, aby si zachovali moc - to vyžaduje podobnou reakci i od těch "anonymů", kteří dostávají střípky poznání jiné, neodpovídající propagované verzi.
Každý z nás si cení svého vzdělání a nechce je opustit "bez boje" o jeho kvalitu. Každý si musíme jeho efekty užít. V dobrém i ve zlém.
...a jakmile si své vzdělání promítneme do svých minulých životů, bude nám jasnější i to, co nás zdánlivě bez příčiny (náhodně?) potkává. V dobrém i zlém.
Pozávodit náhodu - to je cíl, pro který jsem už dost udělal, jeho efekty (následky) budou užitečné i pro hodně dalších lidí. Někdy, až je začnou zajímat souvislosti v širším než jen osobním měřítku.

237744

07.02.2011 12:13

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

janko 85.?.?.?

Quido, právě tón (výběr slov) vás zařazuje k těm, koho se moje poznatky nemile dotkly.
Asi si neuvědomujete, že bez studia vašich nauk by se váš život ubíral patrně jinam, každý poznatek nás někam směruje, to přeci víte. A samozřejmě vám přeju, abyste si své poznání užil.
A že je moje poznání pro vás zatím nestravitelné, to mi nevadí. A budu rád, kdyby nevadilo ani vám.

Znám sílu slov a vy sám si nabíháte "na vidle" tí, že to, co příčí vašemu zaměření, ještě zvýrazníte tučně + hodnocením "nejapné".
Mimochodem - znáte význam slova "japné"?
Lze jej vysvětlit pomocí "abecedy lidštiny" (viz jinde a jindy):
písmeno uprostřed slova "P" vymezuje po stranách dvojice "já" a "né". Když pak z těchto tří komponent složíme větu, vyjde nám :
"já pravdu né". Což lze chápat jako že nemám pravdu. proto se toto slovo neužívá a užívá se jen slovo "nejapné", značící nepřipravenost uživatele k chápání jiného než jemu známého výkladu příslušné oblasti zájmu. Zkusil jste knihu A. Horáka: O Slovanech úplně jinak? Začíná nová etapa dějin, navazující nejen na Vedántu či jak se to vaše učení jmenuje.

Samozřejmě si každý držíme to, co považujeme za užitečné, jen se někdy někomu nepodaří včas opustit to, co už svůj potenciál ztrácí. Podotýkám, že ztrácí v globální působnosti, což neznamená, že mnoho lidí učení Vedánty dostane do jiné, lepší hladiny života.

..aby samořiditelnost dějů v prostoru fungovala, musíme se každý rodit přesně do té informační vrstvy, která je pro další vývoj potřebná. To by v tom vašem učení mělo být také.

237746

07.02.2011 13:06

Mechanismy amerického ovlivňování Ruska a států SNS

RE:

janko 85.?.?.?

...přemety těm, kdo je umí - umožňují zmást "nepřítele", to není zas tak špatný způsob....

237749

08.03.2011 23:01

Co je \"ruské\"?

RE: Skryta historie

janko 85.?.?.?

...ano, historie, kterou nás učili těch cca 2000 let - ta se bude podstatně měnit. Mutace DNA se postupně stanou efektem, za který je zodpovědný jazyk, mateřština. Každý gen je obdobou jiné pohybové struktury, známe jejich řadu - ale pod názvem "tabulka chemických prvků". Každý prvek je uzavřenou pohybovou jednotkou, místo "protonů a elektronů" tam FUNGUJE pulzní pohyb v rámci zákona akce a reakce (ven a dovnitř, do bodu, odkud pohyb vzniká. I proto nutně musí být hustota pohybu (ve formě tlaku) ve středu prvku větší než na okraji. A každý prvek je ohraničený membránou. Ano, přesně - MEM brána paměti dělí informační podobu prvku od jeho fyzické existence.
Bude to chvíli trvat, než lidi pochopí, že minimálně tato galaxie je pečlivě připraveným projektem, jak ze šesterečné struktury (dračí, ti mají 4 nohy, hlavu a ocas) vytvořili tito naši předchůdci projekt, který využil a přeměnil "ocas" na naše rozmnožovací párové orgány.
Ale vysvětlování může začít až tehdy, kdy naši vědci budou vědět, z jakého MATERIÁLU je vytvořený povrch - a je jedno, jestli atomu nebo třeba jablka.

Jazyk jako měnící se živá komunikační struktura se zapisuje pomocí nástrojů, které jsme si vytvořili pro popis jevů v biologii. Ta je navázána na ostatní jazyky a obory zkoumání. A ty všechny vedou k materiálu písmen a číslic, kde je ukrytá celá historie této galaxie. Ale cesta k jejím počátkům pomocí navazování asociaci na vždy předchozí informace - tu nám trochu "upravili" ti, co z trojice posledních základních evropských jazyků "zapomněli" zmínit jejich provázanost, skrytou a stále utajovanou. Hebrejština a její dva "klony" = latina a matematika desítkové ((přesněji oktávové)) soustavy jsou onou "boží trojicí", která jistému etniku umožnila řídit vývoj lidstva. Že jde o přesný program, to potvrdili i nastavením "nového počítání roků" od jedničky. Neshody tehdejších vědců byly patrné už při navazování našeho letopočtu na ty "programy", které mu předcházely.

Sanskrt je patrně jazyk, převedený zbytkem populace z Atlantské civilizace (po potopě, převedením vody z Marsu na Zem - mentálními technologiemi, které byly programem pro Atlantskou civilizaci). Ta naše etapa vývoje, postavená na zkoumání už vytvořené hmoty, se rozvíjela na třech "ostrovech" planety, V egyptě, ve východních národech a ve střední Americe - ze zbytků v paměti uchovaných poznatků. Každá tato populace využívala jiné, v ní převažující asociační řetězce, proto i jejich oblasti poznání jsou jiné.

Je fajn, že genetický výzkum potvrzuje teze, které kolují nejen v naší zemi - že Slované jsou potomky Atlanťanů.
...a za čas "se přijde" i na to, jak a proč se stane naše mateřština světovým jazykem. Oddělením kategorie velikosti od kategorie smyslu vznikaly různé typy "matematik". Různé "etnické" jazyky zas využívaly...

Automaticky kráceno

239120

08.03.2011 23:02

Co je \"ruské\"?

RE: Skryta historie

janko 85.?.?.?

Různé "etnické" jazyky zas využívaly kategorii smyslu, tedy směrování naší činnosti od okamžiku, kdy jsme přijali určitou informaci.
Vývoj lidského rozhodovacího aparátu (inteligence) vede nejen k hranici, kterou můžeme definovat jako "živost" (schopnost recyklace v různě velikém okruhu podmínek), ale vývoj nástroje rozhodování vede dál do minulosti, až ke stavu, kdy se "prvky" učily svým vlastnostem.
Jak? jako my, opakováním a dvěma způsoby, jak naložit s "chybou" - zařadit ji "do svého" anebo ji vytlačit nebo ignorovat - a ponechat pro využití k jinému účelu. Takhle prosté je to.
Ale vysvětlování toho, k čemu je užitečný bůh a proč už nás opustil - to mi asi zabere zbytek života.
Popis existence "párové inteligence" na bázi uhlíku (pohyb, tlak) a křemíku (paměť, data) si patrně vyžádá víc než tyhle "výkřiky".....

239121

08.03.2011 23:21

Co je \"ruské\"?

RE: Absolutní nepochopení rozdílu mezi Rusy a Indoevropany!

janko 85.?.?.?

...no, pavte, asi to platí i o tobě, to studování. A můžeš začít třeba "studem". Jednak jsi článek asi pochopil "šejdrem", druhak Ind a Arj je skoro totéž, jen jinými symboly. A až se k tobě dostane "abeceda lidštiny", tak si přeložíš ty dva názvy (IND, ARJ) zcela přesně. Jeden vyjadřuje dosaženou hladinu rovnováhy mezi jazykem a jeho hmotnými efekty (výrobky)na konci Atlantské civilizace, druhý představuje vstup do neznáma, nalézání optimální vyváženosti při sdílení informací (naše "Indo/dřív/evropská/dnes/" civilizace). Protože nevyváženost jazyka vždy v historii vedla k polarizaci mezi mocnými (mají potřebné informace) a ne/mocnými (nemají stejný přístup k informacím jako ti mocní. Mocnými jsou proto, že využívají princip "tajemství", utajování dobově klíčových informací.
...a tyhle informace nikde nevyčteš, ty se získávají intuicí za úmorné pomoci logiky při vytváření stravitelného příběhu o vzniku a úloze člověka v jeho prostoru.

239123

08.03.2011 23:50

Co je \"ruské\"?

RE: autor se nechal trochu unést...

janko 85.?.?.?

pane Koubku, klonování samozřejmě existuje, s tím rozdílem, že u lidí se klonují jen informace. Myslet si už populace odvykla, většině lidí stačí jen naučit se nějaké informace a postupy - a ty aplikovat na jevy a potřeby společnosti, ke kterým se takový člověk vyškolil.
Pod pojmem myšlení nestačí "aplikovat" staré poznatky na nové události, je třeba každou "novotu" zařadit do časové linky její historie. Pak se zjistí, jak moc se "novinky" opakují - a když je jich nadkritické množství, tak většinou najdou ve svém středu i kořínek, odkud vyrostly. Cesta od nahodilosti k zákonitosti vede především skrze počet opakování, nebo se mýlím?
Vím, že je pro hodně lidí těžké připustit, že naše sluneční soustava je "zkratkou vývoje téhle galaxie", že Darwin měl pravdu, ale nedotáhl "princip živosti" (recyklace) až do stavby prvků hmoty a ještě dřív - do začátku "stvoření", kdy nutně muselo existovat "NIC", ale nemusela ještě existovat náplň pro pojem "bůh". Moje vrozená drzost si dosadila místo boha "pohyb" - a ejhle, začal vyrůstat příběh o boží trojici, schované v pohybu. Ten obsahuje ještě nejméně směr a rychlost. A odtud už můžete pokračovat se základními vědomostmi z fyziky. Směr + rychlost vytváří sílu pohybu = setrvačnost, ta při dopadu na obdobně vytvořený PROTIPOHYB vytvoří tlak. Součet protisměrů se jmenuje tlak, ale tlak je také mem/bránou, zastavením pohybu. Pohybu myšlení. Opakované pohyby stály na počátku vývoje samotných prvků, kde okolo malého "nic" prý běhá dokola "větši nic" (podle stále školních poznatků)
A můžete si pak definovat (jako já), jak veliký prostor zaujímá "Informační bod prostoru", který vyplňuje tu prázdnotu okolo. Jak je možné, že při všesměrovém pohybu z bodu vzniká prostor vyplněný spotřebovanými kousíčky času, ponechaného na dráhách tě všech směrů. Puls je počátkem života plodu, je přenesený rezonancí v "harmonickém uzlu času". A puls (= zákon akce a reakce)- ten opět měla a stále má na starosti entita s názvem Bůh.
Je to jen slovní ekvilibristika - anebo může fyziku přepisovat zkrachovalý učitel hudby....?

239126

08.03.2011 23:57

Co je \"ruské\"?

RE: Vecna mutace rusu

janko 85.?.?.?

...valdo, nezahazuj nezralé ovoce,

(a koukni na linky, které nabízí nick "plassova"....)

239127

15.03.2011 23:24

Státní dluh - dokonalý systém

RE: Seminář o Reformě společnosti

janko 85.?.?.?

jakmile se lidi nepřihlásí k osobní zodpovědnosti - je každá snaha marná. Na potlačování sebedůvěry je postavené celé křesťanství a veškeré politické systémy, z něj rostoucí.

Společnost je cíleně vedená ke krachu a k nenápadné, dluhem podepřené kontrole veškerých svých aktivit. Vloni se rozdávaly karty, letos jsou pokládány na stůl. Ke konci roku by mělo být zřejmé, že peníze ze vzduchu nefungují. Asi k tomu dost pomohou další přírodní "nepříjemnosti" jako v Japonsku, které snad donutí každého z nás zamyslet se nad tím, co je a co není podstatné.

Soběstačnost lze pak rozvíjet díky internetu od jednotlivých domácností přes družstva až k velkým podnikům. Právě nástroje na šmírování "Facebook" a další se zřejmě obrátí proti těm, kdo je chtějí využít k ovládání populace (vydíráním kvůli výrokům, které lze kdykoliv státem vyhlásit za protistátní, nebezpečné apod.).

Práce s dluhem je nastavená tak, že je nesplatitelný, proto jej lze zlikvidovat jen v "protisměru". Rozdávat lidem nejdříve úrok, aby si zvykli, že peníze lze utrácet jen do doby, kdy se bude pracovat - a tedy bude za co je utrácet.
Toto chvíli potrvá, musí se asi ta "darovaná částka" na pásce nejdříve ukázat jako virtuální, která sníží/vykrátí/ odvody daní. Tím se postupně dostane populace k chápání daňového systému ke dluhu jako vztahu ve spojité nádobě. Protože dluh a daně jsou jen rotací vzduchových peněz.
Po dopracování německého projektu "Základní příjem" jej lze postupně vysvětlovat. Aby každý pochopil, jak a proč POTENCIÁL PRACOVITOSTI "práce stroje" není stejně daněnÝ jako potenciál (PŘIPRAVENOST)= pracovitost lidí.

Ale to vyžaduje zapomenout na mnohé eko/NOMICÉ poučky a začít používat selský rozum. Nebát se udělat práci za šéfa - ale předem to dát vědět lidem ze své vrstvy - aby se poznalo, že je šéf lempl, protože na vyřešení té práce/úkolu měl přijít on, je za to placený. Tak se postupně vymění neschopní za schopnější - pokud nebudou jen "kejvací ovce", neschopné si vymyslet a nabídnout práci, o kterou bude někdo stát. Od toho ten internet máme.

239590

17.04.2011 21:53

Válka v kyberprostoru

rychle nebo pomalu

janko 85.?.?.?

No, tak ať si internet blokujou. Ano, je rychlý, zprávy šíří ihned. Ale poklady máme v počítači - a přes flešky se sice pomaleji, ale také dostanou potřebné texty ke správným lidem,
není kam spěchat.

Systém se rozpadá zevnitř, počkáme si. Hoši od peněz a moci začnou nestíhat. Budou stále víc vážit svá slova. Ne proto, že by byli tak rozvážní, spíš si budou muset vybírat taková, která neodporují předchozím lžím. Délka historické lži, která zapříčinila náš stav v současnosti - ta je veliká, ale nožky se jí krátí. Kolik času získává moc pomocí protahování potřeb lidí byrokratickým aparátem - tolik jí ho bude chybět při odpovídání na otázky, které přijdou.

242087

08.05.2011 22:24

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Poďakovanie

janko 85.?.?.?

Baki, mýlíte se. Devítka je v naší početní struktuře nejvyšší číslicí, pak už následuje "ovál" = uzavřený celek. Nula je tentýž celek, ale ještě nenaplněný. Ve skutečnosti je nejvyšším symbolem "osmička", ale to by vyžadovalo delší výklad.
...a naše "desítková" soustava je velmi starý systém, přenesený přes východní učení z Atlantidy a jiných soustav v galaxii.
Ale obávám se, že tohle asi není potrava, kterou byste mohl brát vážně, takže - mnoho našich "vlastních" představ je velmi sofistikovaně nám do myšlení vkládáno. Proto bych doporučoval opatrnější zkoumání pořadí nejen číslic, ale především slov.
Spád smyslu je také kategorie, která se moc nevyučuje....

243753

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Káva pro Zvědavce

50

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 75 čtenářů částkou 17 554 korun, což je 50 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 1

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 2

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Američtí manažeři sjíždějí fotky z obsazení Kapitolu. Když najdou svého zaměstnance, má padáka09.01.21 11:15 USA 3

Noc dlouhých nožů v USA09.01.21 10:28 USA 2

Měnové kurzy

USD
21,60 Kč
Euro
26,13 Kč
Libra
29,39 Kč
Kanadský dolar
16,98 Kč
Australský dolar
16,67 Kč
Švýcarský frank
24,25 Kč
100 japonských jenů
20,77 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,77 Kč
100 maď. forintů
7,27 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,25 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 744,27 Kč
1 unce stříbra
545,24 Kč
Bitcoin
785 416,52 Kč

Poslední aktualizace: 19.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 59 761 558