Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané udo1

Nalezeno 1289 příspěveků, 651 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

25.09.2012 08:28

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

RE: Snůška relativních blábolů

udo1 31.?.?.?

Hej,
"Podľa seba súdim teba"
..a potom sa čuduješ, že všetci okolo teba sa ti subjektívne zdajú ako idioti a iba ty si správny mimozemšťan [smích]

Opakujem: Ide v 2.rade o spôsob=Metodológiu spracovania informácii.
Samotné miery(fakty) sú vzhľadom k spôsobu ich spracovania v tomto zmysle vždy treťoradé.
1.Morálny štandard(Kód svedomia BIOSu)neego-, alebo egocentrický(bez invariantu)

Po n+1 krát..:
"Dôležitejšie je ako chápeš, nie čo chápeš."

z lat."obiacere", "obicere"=pozorovať
V západnej filozofii v zmysle nezávislého pozorovania.
Keďźe človek je ako pozorovateľ(subjekt) VŽDY závislý na svojom okolí, na jemu nadradených dominantných systémoch,
znamená objektívny v tomto konkrétnom zmysle pozíciu pozorovateľa (subjektu) zaujímanú Vis Maior(Hierarchicky najvyšším riadením=systémom).
Objektivita z pozície človeka znamená metódu aproximácie objektívych faktov(z lat."raelitas", z "res"=vecí) a ich vzťahov z lat."relatio". Ak nepoznáš kritéria úspešnosti iteračných technológii praktickej sociálnej psychológie, pozri si ich v starších diskusiách trebárs aj po kliknutí na môj nik a CTRL+F.

Keď budeš hľadať chyby, vždy ich nájdeš,
či už na danom objekte objektívne existujú, alebo nie.
Tak zostaneš stáť a nepohneš sa vo svojom vývoji(korekcii subjektívnych stereotypov myslenia smerom k objektívnejším) ďalej=postupná degenerácia a predćasná zbytočná smrť.

Hľadaj najprv s čím súhlasíš a aź potom s čím nesúhlasíš a prečo. Ďalej by mal nasledovať Tvoj návrh rieśenia. Potom si role 2-3 krát vymeníme a budeme mať riešenie problému spolu s korekciou chýb v naśich subjektívnych postupoch(algoritmoch) spracovávania in-formácii.

Ide o jeden z pomerne efektívnych spôsobov odhadu objektívnej reality. Veľa šťastia v hľadaní A46!

Re>Dub:
Tak, tak - Princípy, zákonitosti=objektívna realita=Pravda
Správne, dobre a logicky ste to pochopil.

1."Čo nevieš vyriešiť na aktuálnej úrovni subjektívneho chápania reality, rieš o level ďalej"
2."Ak zostaneš v ilúzii, poriešiš akurát tak h.vno, pričom za neho ešte nesieš aj zodpovednosť. Pritom pracuješ a zbytočne zomieraš pre dielo toho, kto chápe viac".
3."V dobrej viere Panovi a kvôli pár kostiam zo stola..
Narodil sa, aby Človekom vyrástol, no menším psa zostal."

Preto, ako tu žiaľ dokola musíme rozoberať(keďže poniektorím základy logiky nevchádzajú cez infekčné bloky do okruhu ich chápania skutočnosti), je nevyhnutné optimalizovať spomínané metodiky najlepšieho možného napojenia sa na supersystém, príp. hľadať ďalšie. Niekoľko základných spôsobov a kritériá hodnotenia úspešnoti ich subjektívneho používania poznáme(DVTR, PVM a PD).

275438

25.09.2012 10:32

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

RE: tolar - dolar

udo1 31.?.?.?

Predpokladám, že vnímate svet, ako systém viac-menej súvisiacich vzájomne prepojených rôznoúrovňových procesov(mozaiku) a neveríte v šialenú konšpiráciu "náhody".

Mojim úmyslom bolo urobiť z diskusie o výraze "tolerancia" mat(r)icové cvičenie.
Konkrétne
1.rozpoznať možnosti jednotlivých etymologických prepojení
2.hodnotiť ich z hľadiska situačno-významových súvislostí (včítane dejinných)
3.rozpoznať možné "spontánne" prejavy matíc na rôznych úrovniach systémov s cieľom postavenia ich hierarchického modelu od najvyššieho známeho dominujúceho systému
4.následne vedome cvične ďalšími účastníkmi zopár matíc zámerne vytvoriť a prediskutovať ich pravdepodobnú funkčnosť.
5.záujemcami sledovať podľa už viac-krát spomenutých kritérii(prípadne aj ďalších dohodnutých) dlhodobejšie "správanie sa" uvedených mat(r)íc na zvolenej cieľovej skupine, príp. v naśej kultúre(celej spoločnosti a jej kolektívnom podvedomí) a na konkrétnych jednotlivcoch zo svojho okolia.

V tzv."Kabale"..EL-KA-BA a tak aj v mnohých iných podobných knihách, ak ich viete správne(objektívnej relite čo najadekvátnejšie) čítať, je mnoho múdrostí(skutočností), závisí naozaj od úrovne chápania, resp.schopnosti rozpoznať jednotlivé úrovne chápania. Zrovna tak tam je ale aj mnoho pascí, nebezpećných fatálnych lží pre amorálnych hráčov, hádaćov. Kompasom, ra-darom je teda ako vždy základný morálny postoj a aspoň základné chápanie metód rozpoznávania spomínaného systému previazanosti jednotlivých dominantných objektívnych procesov.

Pr.
Naznačili ste možnú verziu vzniku jedného zo základných štandardných pojmov dnešného kreditno-finanćného systému.
Z Vášho príspevku by vyplývala otázka:
Prečo sa pri vývoji monetárneho systému zložila(samo-sebou?) situácia tak, že budúci výraz pre jedinú svetovú menu jedinečného obdobia dejín globalizácie je etymologicky napojený na ger. Thaler a lat.Tolerare=primárne spoluhlásky T-L-R..ďalej talar-znak j-elity, talaris-kotníky, zviazanie, otroctvo, atď..
Čiže výrazy financie, prostriedok, morálka, trpieť, otroctvo,..

Isto..ako vidíte, interpretácii je mnoho, možno dokonca "nekonečno"..
Ako sme neraz rozoberali, je jedným zo základných pravidiel tzv.mat(r)icovej komunikácie(bezštruktúrneho nepriameho riadenia podvedomia, in-formaćnej vojny) dávanie existujúcim javom v neustálej súťaži vývoja objektívne lepšiu interpretáciu(z pohľadu odhadu morálnych štandardov definovaných Vis Maior) ako konkurent..metodológia vysvetlovania(interpretácie) skutočnosti(objektívnej reality, ralácii) spôsobom aproximácie(iteračného odhadu) možných cieľov VM a pravidiel procesov k nim vedúcim. Každý od narodenia totiž myslí na princípe takýchto matíc a ich negácia je jedným z najmocnejších mienkodeformných nástrojov moci býv.j-elity. Základy by malo poznať každé dieťa od ZŠ.
Škola hrou života [smích]

275445

25.09.2012 11:12

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

RE: Snůška relativních blábolů

udo1 31.?.?.?

Hej Raskoľnik, Hestroy, Anonym..
Konspiračná trojka tvorcov "náhody".

Všetko je relatívne
tak aj onak
ilúzia je mrak
a do bahna sa navzájom ťaháte sťa rak.

Tam všetko myslenie začína aj končí.
Buď všetko má aj nejaký vyšší zmysel, súvislosti, alebo nie.
Robte si teda čo chcete. V prípade, že máte pravdu a objektívne pravidlá(ciele) neexistujú, je predsa vśetko egal a nemusíte mať strach z dôsledkov, bo sa im aj tak "nedá vyhnúť".
Máte na nemyslenie a nekonanie predsa "právo" spolu s ďalším plačom (aj s vašim naviazaným okolím) nad "náhodami" a "nespravodlivosťami osudu".

Ten váš sektársky úlet kultu axiomu totálneho chaosu("relativity" )je zrovna tak strelený cez zombigebule,
ako kaźdé jedno dogmatické náboźenstvo bez výnimky.
V čom sa líšite od cirkví mena chudáka použitého Issu a spol?
(čo máte spoločné..)
Dobré asi moc nie a zlé asi celý základ.
Obávam sa, že tudy cesta nevede tak pre vás,
ako ani pre vaše ovce.

U nás sa o takých spieva:
"Cesta je zarúbaná, šarvanci po nej idú.."

Jou..ešte re.Anonym46.
Správne..ten Váš Boh, Vis Maior je asi práve tá "Logika".

275449

25.09.2012 16:23

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

RE: Snůška relativních blábolů

udo1 31.?.?.?

No..Raskoľnik, Hestroy, Anonym&co..
Konspiračná trojka tvorcov "náhody".
Tak je to teda, Panovia za seba už rozhodnutie vykonali..
Svetonázor bratstva opičí pracky je asi vedome vybratý..

Všetko je relatívne
tak aj onak
ilúzia je mrak
a do bahna sa navzájom ťahajú sťa rak..

Tam všetko myslenie začína aj končí.
Buď všetko má aj nejaký vyšší zmysel, súvislosti, alebo nie.
Robte si teda ako ste sa rozhodli. V prípade, že máte pravdu a objektívne pravidlá(ciele) neexistujú, je predsa vśetko egal a nemusíte mať strach z dôsledkov, bo sa im aj tak "nedá vyhnúť".
Máte na nemyslenie a nekonanie predsa "právo" spolu s ďalším plačom nad "náhodami" a "nespravodlivosťami osudu".
Neťahajte ale aspoň do bahna okrem svojich blízkych aj ďalších nerozhodných.

Ten váš sektársky úlet kultu axiomu chaosu("relativity s názvom SAMOSATO" ) je zrovna tak strelený cez zombigebule, ako kaźdé jedno dogmatické náboźenstvo bez výnimky.
V čom sa líšite od cirkví mena chudáka použitého Issu a spol?
(čo máte spoločné..)
Dobré asi moc nie a zlé asi celý základ.
Obávam sa, že tudy cesta nevede tak pre vás,
ako ani pre vaše ovce.

U nás sa o takých spieva:
"Cesta je zarúbaná, šarvanci po nej idú.."

Jou..ešte re.Anonym46.
Správne..ten Váš Boh, Vis Maior je asi práve tá "Logika".

275457

28.09.2012 10:15

Politická korektnost - fenomén dnešní doby

Otázky k článku:

udo1 91.?.?.?

Článok je samozrejme prudko demagógický podávajúci tupšiemu lenivému čitateľovi tradičnú medziriadkovú podprahovú ilúziu "integrity" a "toho správneho pohľadu".

O krok ďalej k spôsobu rozlíšenia právd a lží článku:
V čom má tzv.Frankfurtská škola pravdu a v čom klame?
Detto tzv.kresťanstvo..
Čo pozitívne majú spoločné a čo negatívne?
Cui bono = Kto mohol mať záujem na masovej PR podpore extremizovaných objektívnych tendencii vytvorených zmeskou niekoľkých lepších a niekoľkých šialených odhadov skupiniek pseudointelektuálov spomínaného obdobia?
..zrovna tak geniálnych sociopatických šialeností Freuda a spol..

Ako je skrytý fašizmus(teror menšiny voči väčśine pri deklarácii opaku) tzv.Frankfurskej školy,..marxizmu, pseudokresťanstva, pseudojudaizmu..(spolu tzv.biblickej koncepcie "samo"riadenia spoločnosti obecne)?

Prećo musia mať všetky deriváty fascinujúceho konceptu fasky vždy skrytý podprahový kód vytvárania rozporov v kolektívno-individuálnom podvedomí(kolektívno-individuálnej schizofrénie ústiacej do známych davovo-egoistických psychóz)?
Prećo tá hra na "dobrého a zlého policajta"
s neustálou ovce mätúcou výmenou rolí "cukra a bitchu",
namiesto jednoduchého, robustného a obecne prospečného opensource systému?

Re:Múdra Straka:
Neviem, či je dnešný čínsky fašizmus a celá východná pseudoduchovná kultúra nasledovaniahodná ako "nedeliteľný celok"..
Isto mnohé sa môžeme od nich učiť tak, ako aj oni od nás..

Ako chápať vetu?:
"Keď bude cieľom sloboda spoločnosti, bude slobodný aj jednotlivec, opačne to neplatí."

Zas a znova:
"Hľadanie súvislostí v odlišnostiach" namiesto
"Boja protikladov"

275738

01.10.2012 09:03

Politická korektnost - fenomén dnešní doby

RE: Otázky k článku:

udo1 46.?.?.?

V prípade, že ste naozaj nový diskutér Anonym186 a nie zmena-mena niektorého zo zombi-, príp. platených agitátorov:

Máte pravdu, že treba diskusiu začínať tým, s čím u dialógového partnera súhlasím, no predpokladal som, že to je už po bývalých diskusiách jasné a tak som sa snažil upozorniť rovno na hlavný vážnejší problém v pohľade autora článku na situáciu(okrem jeho množstva správnych postrehov).

Výraz "intergrita" má viacero významov podľa úrovne chápania.
1.Pr.
Praktická psychológia def.:
"Zladenie, jednota emočno-racionálneho s-troja psychiky smerom k vedomému rozvoju tzv.6.zmyslu=intuície(chápaniu symmetrie, harmónie svojho okolia vyjadrenej niektorými iracionálnymi číslami-e, pí, zlatý rez vyjadrený zlomkami fibonacciho postupností,atď..) pri súčasnom vylaďovaní 7.zmyslu=svedomia(metodológie aproximácie objektívnych morálnych štandardov) ako základnej štruktúry vlastného modelu chápania sveta."

..ide o trochu hypertextový popis v snahe o obmedzenie možných blbých nedorozumení v našom dúfam konštruktívnom dialógu..

2.Pr.
definícia pôvodom zo školení manažmentu a agentov ohľadom udržiavania a optimalizácie tzv.korporátnej kultúry(formovania kolektívneho podvedomia vo väčších "nad"národných organizáciách):

"Konať za každých okolností tú správnu vec"
..čo je správne, má každý na základe "corporate culture" formovaných umelých "morálnych štandardov" sám uhádnuť.
Kto to neuhádne, nemá na svojom poste čo hľadať.
Kto uhádne, ale je odhalený, ide o "osobné zlyhanie" a "nepochopenie skutočného rozkazu medzi riadkami".
Klartext:
Ak vonkajší občiansky systém rozpozná podstatou akvizičnú(rozumej vojenskú, imperiálnu) spoločensky dlhodobo devastačnú činnosť organizovanú uvedenou "nad"národnou "demokratizaćno-biznisovou" inštitúciou, je agent, či manažér obetovaný v gambite "pre dobro veci".

Najľahšie "sú pre dobro veci oduševniteľní" samozrejme zamestnanci s rodinou a hypotékami.

..isto Vás napadnú aj ďalšie definície integrity Anonym186..
Možnosť výberu nechávam podľa Vašej úrovne chápania a morálky na Vás osobne.

Ok, nebudem to zase naťahovať..
Myslím, že v ostatnom Vám v skratke odpovedali už aj Saša, V.Stwora, Anonym91, 69, 78.
Zrovna tak si vyberajte s čím u nich súhlasíte, s čím nie a prečo a aké riešenie navrhujete aby ste nedajbože nezkončili v nejakej nekonštruktívnej diskusii s osobnými invektívami.
Nezavrhujte podľa možnosti pri nedorozumení celú osobu, ale len konkrétnu rozpoznanú chybu a pri protodialektickom procese hľadania objektívnej reality v diskusii podľa možnosti obmedzte dočasne emócie. Sú dôležité, no tu blokujú prácu intelektu tak, ako aj želanú korekciu chýb vo Vašich algoritmoch spracovania informácii(podvedomí).

Nie náhodou poslednú dobu množstvo filmov so zombi-tématikou žiaľ v mnohom odzrkadľuje našu vlastnú spoločnosť.

275946

09.10.2012 23:21

Co stojí za globálním zotavením akciového trhu?

RE: Ta poslední věta je buď hloupoučká nebo zákeřná

udo1 91.?.?.?

Neviem, či nevedomosť z nejakých dôvodov imitujete Aristo,resp. v tom máte hokej ako židia v kibucoch s obrazmi Stalina nad dverami, ktorí sa sami nevedia dohodnúť, či bol antisemita, alebo sionista..

Zrovna tak neviem, či správne chápem Vašu snahu o bagatelizáciu role tzv. slobodomurárov, judaistov, pseudokresťanov a ďalšich okultných organizácii v svetovej politike. Asi viete, že už v starom Ríme, Grécku a Egypte mali antické "elity" svoje kluby(rôzne okultné organizácie, spolky, kulty). Prečo by to menili, keď to vždy fungovalo..áno možno formu áno..tak ako formu "demokracie"(býv.kastového otrokárskeho režimu) dnes..

Naozaj sa nazdávate, že všetko podstatné u spomínaných Suttona, Landowského(záznam Rakovského vypočúvania), N.N.Yakovleva(Andropovovho a Bobkovovho poverenca) a pod., je "vycucané z prostredníka"?
Podrobnosti pozrite napr aj v knižnici http://vodaspb.ru/english/index.html.

Marx(resp.jeho okolie) vymyslel marxizmus a nie komunizmus.
Komunitný(vše-obecný, gr.katholikos) život je tak starý, ako ľudstvo samo.
Marx. vychádzal z odskúšaných otrokárskych metodík.
V tom máte pravdu.
Zrovna tak v tvrdení, že u židov nejde o národ, ale spôsob myslenia osôb, ktorí milujú peniaze(zlaté teľa). O najstaršiu mafiu. Sicílska má cca.300 rokov a židovská 3000.
GLOBÁLNY FINANČNÝ TEROROIZMUS.

Snáď nechcete tvrdiť s plnou vážnosťou, že by vnuk dvoch do bankárskych kšeftov zapletených ra-binov nevedel o úroku, ako nástroji prvej voľby pri akumulácii kapitálu a riadenia trhu a burzy. Úlohou uloženou "lamponosičmi" "osvieteným" a "synom svetla" bolo okrem riešenia tzv."obecnej krízy kapitalizmu"(nežiadúcej masovej spotreby "majetku svetlonosov" ) skrytie nástroja akumulácie kapitálu za absurdné ametrologické pojmy, ako "nadhodnota, nadprodukt, nadčas" znemožňujúce efektívne riadenie trhu(plánovanie), účtovníctvo a jeho kontrolu..ďalej deformáciu vnímania pojmu byrokracia, základov spoločnosti, ekonomiky, znefunkčnenie a diskreditáciu sociálneho štátu, etc..

O-hóóó..správne a koho prostredníkmi sú podľa Vás Ar-isto židia, nesloboši, pseodokresťoši a pod?
Velkého imaginária, "prirodzenej" zloby ľudstva, "samo sebou" letiacej metly baby jagy, či našeho známeho konšpiračného "náhodného" kamaráta SAMOSATO z krajiny vychádzajúceho(či zapadajúceho) slnka?
..tak to už áno!!! [velký smích]

Pozor, ak budete kálet na sherífov v kluboch, môže sa stať, že začnú aj oni na Vás!
Neviem, no možno sa aj u Vás niekedy hovorieva:
Ako sa do hory volá, tak sa z Hór-y ozýva..
"Deklarácia neexistencie cieľa je tiež len cieľ"
(snaha o jeho skrytie)

Nezamlžujte prosím a radšej pomôžte riešiť svoje problémy rýchlo. Inak sa nám nebude donekonečna dariť držať mládež od ďalšieho oprávneného pogromu bokom. Viete, že deti vedia byť kruté a ja tiež nemám rád hrubé násilie. Dúfam, že správne chápete pojem evolúcia

276852

10.10.2012 19:47

Začínají se objevovat rozpory mezi USA a Velkou Británií?

RE: Článok má nesprávne predpoklady aj závery

udo1 91.?.?.?

Hobbyanalytikovi Panovi J.Dvořákovi sa bohužial asi ešte stále nepodaril vo vlastnej hlave urobiť ten povestný
"Veľký krok pre Človeka a evolučný pre ľudstvo"
a vyjsť z medzinárodnej politiky na globálnu.

"Vedou" je kamuflovať existenciu riadenia trhu a nie jeho banalitu.

Pr.
Druhý stupeň ZŠ v nejakom
"darebáckom nedostatočne demokratúrnom štáte, ktorý sa chce vymaniť zo slučky Globálneho pytóna":
Kolektívna rozcvička na hodine religioetiky:
Téma: Globálny finančný terorizmus

Predstavte si milí žiaci, že sa vám podarilo zabezpečiť si globálny monopol na tlačenie peňazí.
Hodnota celosvetového majetku je vyčíslená na 10 000 E.
Za akú dobu prejde majetok do Vašich rúk pri ročnej emisií 100 E s úrokom 5%?

Inak..keby deti nejako "dokázali", že je to nemožné, mali by tiež šancu na "Nobelovku" [velký smích]

Re: Brasol
Autor má isto zaujímavé postrehy. Ostatne podobné súvislosti si môžete nájsť kde chcete..
Otázkou zostáva:
Ktoré objektívne(no subkektívne ovplyvňované)procesy pri riadení trhu dominujú hypotézam a´la Dvořák a pod?

Myslíte Brasol, že príklad s monopolom falšovania peňazí bol v staroveku neznámy?
Nazdávate sa, že ni(e)kto, kto kedysi dávno rozpoznal možnosti finančneho terorizmu by nechával prežiť skutočnú konkurenci a nelikvidoval by ju okamžite všetkými dostupnými prostriedkami?
Hej, taký amatér by vskutku nemal právo ašpirovať na svetovládu.

Ako sa hovorí:
"Peniaze neľúbia publicitu"
..skutočná moc a peniaze v adekvátnom množstve, ako prostriedok jej výkonu..

Volavky, moreny s kosťou zo stola v hube potrebujete, bo ak niekto z davu začne čo i len uvažovať o Vašej existencii, má Houston problém, ak chápete.
Preto vznikol príbeh o nahom cisárovi, ktorý o to tvrdšie nástojí na tom, že sa volá "Nikto".
Hlúpejšie deti ho volajú "Samosato".

Vyzerá, že tzv.Globálny parazit nemá na úrovni finančnej vojny konkurenciu odhadom min.3500 rokov (knižnice podrobnejších štúdií).
Konvenčné a biologické vojenské technológie sú len doplnkom.
Štatistická kreditno-finančná kontrola obsadeného územia je zároveň predpokladom presadenia vybraného "náboźenstva, ideológie, či filozofie" vybranej pre obrábaný materiál(cieľovú skupinu). Kontrola podvedomia(zombi-fikácia) je totiž predpokladom dostatoćne udržateľného Egoistického konceptu riadenia ríše..

..samozrejme do bodu technickej evolúcie(in-formatizácie nevyhnutne akcelerovanej samotnou úrakovinou), keď štatisticky predurčenie niekto pod stromom v lese poznania skríkne:
"Nikto je nahý!" = začiatok konca tlupo-jelitárnej pyramídy a koniec počiatku skutočnej civilizácie..
to je ale už ďalśí príbeh skorého večera..

276880

11.10.2012 22:06

Začínají se objevovat rozpory mezi USA a Velkou Británií?

RE: Článok má nesprávne predpoklady aj závery

udo1 37.?.?.?

Ok..o zopár úrovní bližšie k diviakovi.
Aj v reality shoau býva sledovanosť vyššia, ak sa herci "pozabudnú".. najlepšie keď úplne zabudnú na divadlo, prípadne sú do role rovno "narodení", ak chápete Hell.

Ak by ste skutočne chceli vládnuť svetu Hell, bolo by podľa Vás rozumné byť verejnosti na očiach?
T.j.pokiaľ nie ste vo veľko-mocnom drogovom ošiali, ktorý ašpiranta automaticky diskvalifikuje.
Pri snahe o riadenie emócii davu sú vlastné emócie "vo výkone služby" logicky neprípustné.

..inak, pokiaľ považujete ostatných proste len za zvieratá, budete cítiť nejaku potrebu sa im prezentovať?
Riaditeľ divadla na pódiu?

Pravdu máte isto v tom Hell a Brasol, že tzv.židia a im podobné globálne mafiánsko-teroristické štruktúry sa vždy po získaní hegemónie začnú nevyhnutne likvidovať medzi sebou.
"Akvizičný" algoritmus v ich kolektívnom podvedomí má takú zotrvačnosť(robustnosť samo?riadenia), že ho nedokáźu zastaviť.
Ak chcete:
"Judo judiny lupus [smích]"

No do toho momentu
cit.
"Zaberáme okolo metodológie(spracovania in-formácii) kruhovú obranu do posledného výstrelu, ktorý ide sebe".

Nie sú totiž kulturologickými programátormi určení na vládnutie, ale na akumuláciu zdrojov a pár ďalśích štruktúrnych úloh v rámci (a)sociálno-inžinierskych technológii často spomínaného tzv.nepriameho riadenia.

Pamätáte sa na Highlandera:
Who want´s to live forever?
"Es kann nur einen geben!"
Toť obraz ich primárneho kódu myslenia.
ego- resp. kedysi geo-centrizmus.
..den Kopf abhacken..und die "Energie" aufsaugen.
Ein Blutsäugetier.
..ľudové rozprávky o Vampíroch neexistujú len tak pre nič - za nič.
Bu!!
..a ideme hajať deti [velký smích]

Ódy-zeus

276959

12.10.2012 22:50

Morální degenerace Ameriky

RE: Jak

udo1 46.?.?.?

Aké zlato?
Celosvetovo je ho cca.100 000 t.
Prepočítajte koľkonásobok by pri celosvetovej potrebe obeživa stál 1g, či tzv. trójska unca oproti dnešnému stavu a koľko je jeho skutočná priemyselná, medicínska, šperkárska, atď.. potreba.
Jeho parite s akoukoľvek inou komoditou by okamžite ustrelilo dekel.
Zlatý invariant je absurdita, cesta do pekla.
Prestaňte tu už ním prosím strašiť deti.
V tom majú globálni finanční teroristi pravdu.
Pritom vždy využívajú idiotizmus negramotných pseudoekonómov na vlastné kšefty pri stúpajúcom zlate, striebre, CHF,.. počas "samo"riadených trhových turbulencii.

Ekonomiku ako každý systém bez merania nemôžete riadiť a na meranie potrebujete invariant, mernú jednotku.
Rusi a Číňania si už dlhšie navzájom účtujú v kWh(jednotkách).
Konkrétne v m3 plynu, ktorý je dávno aj u nás koeficientom prepočítavaný tieź na spomínané kWh.
Spýtajte sa plynárov, alebo akéhokoľvek energetika.
Preto sa banksteri snažia aspoň dočasne za dlhodobo bezhodnotné obeživo zúfalo skupiť všade energetiku, získať trochu času na poradu, pokúsiť sa simulovať jeho krytie, legalizovať krádež globálnych rozmerov spolu s naviazanou genocídou.

Energetika bude aj tak neskôr nevyhnutne v tej, či onej forme privatizovaná občanmi aby bol zachovaný právny status, kontinuita. Buď priamo, alebo tarifikáciou "povolenej odmeny" Teda žiadny 400-500 násobok platu bežných zamestnancov pre "manažment", ale 4-5 násobok. Väčšiu cenu z ľudského hľadiska ich práca logicky nikdy nemôže dosiahnuť. S podielom na zisku u "investorov" je tomu podobne vo vzťahu k celkovému stavu ekonomiky naviazanej na dynamiku rozvoja sociálnej štruktúry populácie, atď..

Tak aj voda, etc.
Z medzinárodno-,občiansko-,obchodno- a trestnoprávnych dôvodov preto budú pravdepodobne nevyhnutne musieť vedomí a nevedomí(niektoré mierne poľahčujúce okolnosti) hlavní účastníci masovej podvodnej "privatizácie" odsedieť dlhodobé tresty za verejné ohrozenie, organizovania zločineckých skupín, zloćiny proti ľudskosti, genocídu,..atď.
T.j. pokiaľ rýchlo sami nebudú iniciatívne usilovať o nápravu právneho stavu.

Keďže sme zatiaľ dovozcom paliva, je pre nás tzv.energoinvariant nevýhodný. Žiaľ mu asi nebudeme môcť zabrániť, keďźe sú na ňom celá ekonomika a služby logicky dávno postavené.
Môžeme si definovať spolu s okolitými krajinami v zásade ľubovoľné výmenné, pracovné jednotky a´la Dolfi a pod., no po ilegalizácii úroku a stabilizácii množstva obeživa, budú diktovať podmienky exportéri a nie importéri. Situácia sa obráti.
Úrok je totiž v konečnom dôsledku hl.garantom dominancie spotrebiteľa nad výrobcom.

277030

12.10.2012 22:55

Morální degenerace Ameriky

RE: Jak

udo1 46.?.?.?

Aj pre priamu previazanosť energetickej politiky s finanćno-vojenskou bolo jednou z hl.politických podmienok vstupu SK do býv.tzv.Európskej únie(bankových klanov) vypnutie 2 blokov v Bohuniciach. Tento krok totiž strategicky obmedzil vyjednávací priestor pre prípadnú skutočnú politickú zmenu a tým pádom "zabezpečil investície" do tzv.sametovej revolúcie a informaćno-vojenskej likvidácie infraštruktúry a priemyslu dobitého územia(akvizície). Ďalej bolo treba stopiť(kryť) prebytočné obrovské množstvá nekrytých dolárov cez aktíva vo východnej Európe. Tým si klany oddialili na náš účet kolaps pyramídovej virtuálnej kasínovej ekonomiky s minimálnou skutočnou produkciou.

Hlavné kritérium "legitimity" novovzniknutých štátov bolo schopnosť konsolidujúcich sa lokálnych elít zrýchliť odovzdanie majetku občanov za nekryté obeživo, stúpanie fiktívnej zadĺženosti a úroveň morálneho rozkladu, atď..
Deklarovaný bol mediálne klasicky opak.
Demokratizácia, neviditeľná ruka trhu a ďalšie scifi príbehy.

V tomto zmysle vyzerá byť kritériom garancie ekonomickej bezpećnosti hlavne spomínaný tzv."Štandard energozabezpećenia" občianskej samosprávy špecifikovanej oblasti(kraja, štátu, skupiny štátov,..pokiaľ nebudú sprístupnené iné menej obmedzené dostupné energetické zdroje..).
T.j. energetickej bilancie definovaného územia naviazanej na prognostiku budúcej spotreby vzhľadom na potreby riadenia trhu(dlho- a krátkodobých cieľov miestnej ekonomiky).
Ďalšou "tvrdou menou" sú technológie.
Toľko k stručným plánom globálnych inžinierskych prognosticko-projekćných tímov naviazaným na pragmatickú realitu.
"Relativizáciou" fiktívnych 1000+1 verzií tu chce ni(e)kto nezodpovedne motať diviakom hlavu okolo horúcej kaše, aź skončia v guláši.

Toľko k rámcu potrebnej finančnej politiky.
Tak, ako nožom môžete odkrojiť chleba, operovať, či zabiť, je aj obeživo len nástrojom na optimalizáciu výroby a prerozdeľovanie produkcie a služieb. Slúži buť aśpirantom na globálnu elitu, lokálnym elitám, či obecnému prospechu.
Býva nerozumné na dlhom čundri v lese zahadzovať nôž len preto, že sme sa porezali..a jasné, že Rusi a Číňania nemajú len nezištné záujmy voči ostatným.
Pokušenie moci je veľké a pre vnímavých a zodpovedných je stále zreteľnejšie, že dozerať na minimalizáciu jej zneužitia možno len masovým zvyšovaním miery chápania chodu dominantných prírodno-spoločenských procesov.
Navyše vyzerá, že tak skoro nebude možné vyskočiť zo spoločnej lode, ak chápete.

277031

13.10.2012 10:20

Co stojí za globálním zotavením akciového trhu?

RE: Ta poslední věta je buď hloupoučká nebo zákeřná

udo1 31.?.?.?

Odpoveď: MOTIVÁCIA..
Ako by ste na mieste VM lepšie motivovali ľudstvo k rozvoju, ako odskúšaným inštitútom "advocatus diaboli" v jeho mnoho-ra-kých formách.
"Javov uvedomenie skrz ich osvietenie.
Cvičiť a chopiť sa role otca svojho na poli neoranom,
žeby vek Človeka nastal v zbore chápavom."

Nepleťte si prosím poradie dominancie objektívnych procesov L.C. a xDias.
VM vždy podporí tú subjetívnu snahu o ovplyvnenie objektívnych procesov, ktorá viac zodpovedá jeho cieľom.
To inak prebral ako jednu zo základných technológii moci aj GP..
a my sme povinní sa ním objavené(nie vytvorené) technológie naučiť(prípadne objaviť nové, lepšie) a zvýšiť úroveň morálneho štandardu.
Naša bezpečnosť bude VM zaručená do tej miery(včítane času), nakoľko subjektívne správne odhadneme objektívne ciele(tendenciu vývoja
A.chápania a
B.morálky populácie)..
T.j. nakoľko predbehneme nevyhnutný vývoj a tým vytvoríme(vystrojíme) potenciálový spád opracovávaných prírodno-spoločenských javov.

Snahou GP je(pre niekoho paradoxne) maximálne brzdiť celkový rozvoj spoločnosti. Vždy, keď to dlhodobo prestrelia, nastáva nevyhnutne spoločenský kolaps, keďže sa prestane napĺňať VM preddefinovaný potenciál druhu, ktorý si za to takto môže sám(odovzdal, zahodil otcove dary večného života -
1.rozumu a
2.slobodnej vôle iným..).

"Niet donútenia v dobro"
VM je asi vskutku niećo ako absolútna logika, logos, slovo svetla božieho (g-ra-al). Bolo na symbolickom počiatku(većnosti bytia).

Objektívnym rizikom vzdania sa tzv. Konceptuálnej moci ktorým-koľvek jedincom kolektívu, je teda proporcionálne zníženie úrovne jeho(oboch) bezpečnosti.
Každé dieťa má totiž od otca v každom momete spoločného vývoja konkrétnu optimálnu úlohu, vo vzťahu k celku, vše-ves(ť)-miernym cieľom.
Je hlúpe myslieť si, že pri zúžení, delegovaní zodpovednosti, moci ná pár jedincov(aj keď sú ňou posadnutí a sľúbia za ňu čokoľvek) prídu kľúčové(celospoločenskovýznamné) in-formácie(úkolovo vykonateľné zásadné zmeny mier vývoja) práve na adresu spomínaných pár jedincov..
Síce inteligentných(z lat.chápavých), no extrémne egocentrických(amorálnych)=v mnohom obecne esenciálnom blokovaných.

Ako sa vo "vyšších" kruhoch hovorieva:
"Nik Vám nemôže dať to, čo Vám ja môžem sľúbiť"
Štatisticky je takéto hranie vabanku s osudom spoloćnosti neprípustné. Preto vyzerá byť jedným z cieľov spoločnosti tu toľko spomínaný súborný, zborový intelekt maximálneho množstva Ľudí.

Ako sa v rozprávkach hovorieva:
"Drak najviac neznáša pach Človečiny"
Vtedy znervóznieva, bo prichádza rytier s mećom a odtne mu všetky hlavy hydry mečom(symbolom metodológie spracovania in-formácii=rozlíšenia pravdy od lži, dobra a zla=metodík aproximácie objektívnej reality)

"Nebojte sa"..cit.Issa a
"Sapere aude!" Horatius & Kant

277049

13.10.2012 11:06

Začínají se objevovat rozpory mezi USA a Velkou Británií?

RE: Článok má nesprávne predpoklady aj závery

udo1 31.?.?.?

re: Čo chápete prosím Vertol pod at-el-izmom?

re:brasol
"ŽidoLampomafiu", jej rolu, genézu a štruktúru s jej pravdepodobnými tvorcami(akulturologickými profiprogramátormi a adminmi) sme tu rozoberali. Hodne by vysvetľoval logicky podloźený a pomerne funkčný model ukazujúci na "staroegyptský", atď..pôvod tzv.Globálneho parazita(GP).
No možno tu má niekto aj funkčnejšie riešenie, model..

re:Arsito..
Nevkladajte mi do úst, čo som nikdy netvrdil a čo sa nepribližuje ani zďaleka objektívnej realite,
Fakt sa mi to Vám uź nechce dokola vysvetľovať, že je pôvodný judaizmus(at-on-izmus) a deformovaný(infiltorvaný lokálnymi a globálnou "elitou" prvotne pravdepodobne pôvodne lokálne dominantným kultom Amo(e)na-Ra ), tak aj pôvodné kresťanstvo a jeho dnešná ateistická dogmagógická forma(presnejšie a-deistická forma), pôvodné ućenie Mohameda a dnešný hierarchicko-chronologicky dezinterpretovaný psychopatologický blud pod doktrínou tzv.biblického konceptu s charakteristickým algoritmom rozdeľuj a panuj,..bla-bla
Preštudujte si dejiny globalizácie a sociológiu elít. Aspoň základy. Či už napr.Kellera a spol. z Masarykovej univerzity, alebo linky na ďalšie publikácie, čo tu boli uvedené.

Nepleťte jablká s hruškami, ab ste náhodou neuplietol povraz, ćo sa zapletie do rúk nevediacich kudy-kam.

Sranda je fajn, pokiaľ pomáha zvyšovať mieru chápania populácie.
Smrteľnou sa stáva, ak jej cieľom zaćína byť "normalizácia" akejkoľvek ľudskej tragédie.

Hranicu spájajúcu a rozdeľujúcu oba spôsoby použitia je povinný hľadať každý v konkrétnej situácii a okamihu sám.
Podmieňuje totiź jeho a tak aj napojený kolektívny osud.
Preto si mám ostré výhrady voći Vašej ne?vedomej demagógii!
Spolutvoríte totiž osud nás všetkých a preto máme povinnosť do vašej tvorby zasahovať, ak je v obecný neprospech.
Sloboda končí tam, kde začína obecné ohrozenie.
Omyl je treba si priznať, prípadne vyjadrenie aktualizovať(reinterpretovať).
Tu nie je hanba na mieste.
Pamätajte na to prosím v dobrom.
Ide o konštatovanie, v žiadnom príde nie vyhrážku.
Taký je objektívny vývoj vzťahov vecí.

277050

14.10.2012 09:45

Morální degenerace Ameriky

RE: Jak

udo1 46.?.?.?

A kadiaľ teda podľa Vás vedie cesta Aristo?

Viete predsa, že konštruktívny dialóg je vedený nasledovne:

1.Dobre položená otázka(=50% odpovede, "Demagógia začína zlou otázkou"-blbá otázka prirodzene nemôže ústiť v zmysluplné rieśenie)

2.Vyhlásením s čím súhlasíte(aby ste eliminovali sterotyp, blok vlastnej neomylnosti, otvorili sa tak nadhľadu prameniaceho z možnosti protodialektického partnera pozerať na Váś systém vnímania zvonku=z odstupu a zároveň nadviazali kontakt)

3.Vyhlásením s ćím nesúhlasíte a prečo

4.Rozpoznanie chybného stereotypu v podvedomí Váśho partnera, ktorý viedol k partikulárnej(čiastkovej) chybe v jeho návrhu riešenia problému.

5.Váš návrh alternatívnych možných lepších riešení a Vami subjektívne preferovaného optimálneho riešenia vzhľadom na nahlas, alebo potichu s partnerom dohodnuté neegoistické(altruistické, presnejšie Vis Maior-centrické), alebo egoistické ciele.

6.Výmena rolí(aby ste aj Vy pomocou Vašeho partnera dostali príleźitosť ku korekcíi objektívnej skutoćnosti neadekvátnych stereotypov myslenia)

7.Odporúčaný počet cyklov uvedeného algoritmu: 2-3 násobná výmena rolí pri riešení bežných dôleźitých problémov býva zpravidla dostatočná.

Keďže ste prakticky nešpecifikolvali ani len dôvod nesúhlasu a iných základných bodov konštruktívnej diskusie ste sa ani nedotkli, vyvstáva otázka:
Hľadáte Vy Aristo vôbec riešenie, alebo sa snažíte len (pod)vedome zablokovať zaujímavé a isto zmysluplné diskusné vlákno?

Viem..
Ja tiež obćas s niektorími diskutérmi úplne nesúhlasím a tak aj s Oraclom, no väčšina jeho príspevkov je nepochybne vysoko gramotná a v tom zvyšku zvykne ísť skôr o nejaký druh nedorozumenia. Ja sám často hlavne na základe diskusii prichádzam na lepśie interpretácie objektívnej reality, ktoré mne a môjmu okoliu významne pomáhajú v beźnom živote.

Svojich bližších a vzdialenejších súputníkov tu máte predsa aj na to, aby Vám pomáhali v nadhľade nad Vašimi osobno-kolektívnými problémami, keďźe pre každého je prirodzene veľmi náročné samému nahliadnuť za hranice vlastného obmedzeného "Ja". Akoby ste chceli úplne a čo najobjektívnejšie poznať vesmír bez nahliadnutia za jeho hranice, ak chápete. Ide o jednu zo základných technológii myslenia v oblasti modelovania(tvorenia, s-trojenia budúcnosti), ktorým sa kaźdý z nás od narodenia nevedome a vedome zaoberá.

Navyše.. kto prestane byť tvorcom(v súlade s rozvíjaním súladu objektívnych procesov), zbytočne predćasne z objektívno-bezpečnostných sociálno-hygienických dôvodov zo-miera.
VM nemá rád utrpenie. Vždy je upozornením na nesúlad, lat.disharmóniu, gr.asymmetriu príslušného supersystému vzájomne vložených systémov v rámci vývoja príslušných dominantných procesov.

277100

14.10.2012 09:57

Morální degenerace Ameriky

RE: Jak

udo1 46.?.?.?

Teda:
Stalin isto urobil aj mnoho chýb, tak ako aj A.Schekelgruber(Hitler), Napo-león,..
Je však politicky a hlavne ľudsky hrubo negramotné nerozlíšiť ich jednotlivé skutky, vzhľadom na konkrétnu situáciu z povinného globálneho, čo najobjektívnejšieho pohľadu a morálne spoločensky (z logických dôvodov opakovania chýb) nezodpovedné zavrhnúť uvedené osoby apriori.

Ostatne, dnešní mnohí verejní(Bush, Blair, Clinton, Gorbačov, Netanyahu, Rotchild, Rockefeller, Soros, Gates, Chodorkovskij,..) tak, ako aj skutoční politici v chybách vzhľadom na dnešné možnosti riadenia isto predčia uvedené osoby v negatívnych ekonomických dôsledkoch tak ako aj v počte priamych a nepriamych obetí.

Dôležítý je vždy výsledok a miera morality spôsobu jeho dosiahnutia. V tom má dnešný právny systém pravdu, aj keď v mnohom inom ju objektívne zámerne nemá. Nevedomosť je naozaj len mierne poľahčujúca okolnosť. Hlavne na exponovaných postoch so silno zvýšenou zodpovednosťou.
..
Konkrétne:
V čom mal Stalin podľa Vás pravdu vzhľadom na vtedajšiu situáciu a ktoré chyby a prećo asi spravil? (zomrel predčasne)
Čo z obecne prospeśných skúseností tej doby a situácie by sme dnes mohli použiť, čo by sme mali urobiť inak a ako?

btw.zopár krát sme to tu už z viacerých strán rozoberali..

Ďakujem za Váš názor Aristokrat!
u.

277102

23.10.2012 22:17

Pro koho zemřeli ubozí františkáni

7 otázočiek na potomka syna "Prvého"

udo1 31.?.?.?

..ach jo, krížom-krážom svet(l)om sa potkýňajú synovia Človeka o tých "zasvätených do synov Svetla"..

Nenašiel som upresnenie, čo chápete "vnuk Huáng Dì-ho" pod pojmom "kresťanstvo",
presnejšie "katolicizmus"(z gr.obecný, spoločný, komúnny, eng.common)?

K vášmu niku..
Nič v zlom, ale ste snáď zasvätený len do syna mýtického tvorcu dejín ríše stredu? [smích]
..alebo chcete ísť cestou dao-trojice, nekonečného procesu strojenia sveta, metódy
1.obrazu(formy konkrétnych mier),
2.zobrazenia(informácie)..byť
3.stroj-com, otcom, synom otca svojho o-sudu, zmenenej formy existenčna, resp. "matérie ducha energie"?

Ako chápete obligátnych "5 elementov"?

Inak ja osobne sa považujem za niečo ako
kresťansko-katolíckeho stalinistu sláviaceho právo a snažiaceho sa o ra-j(e) na zemi(po arabsky "islam" ) [velký smích]
Pri akom vysvetlení tohoto slovného spojenia by ste so mnou vedel súhlasiť?

..jou a kto by podľa Vás mal niekoho "zbavovať hriechov"?
..ostatne..čo je vlastne podľa Vás "hriech"?

Vlado sa asi skôr nechal za zaruky híkajúcich zajtrajškov kúpiť aj s kamošmi, mamou, etc..
..A Kyjevská Rus sa začala topiť v kotli rastavščikov(a´la EU) až lokálka staroverov povolala "tat-arsko-mangoľskoje igo" na zašćitu razvíťia vedičeskovo talpoelitarizma. I prišol carevič Ivan, sajedinil proživšie kňiažestva poká neprijechala inspekcia iz upavšoj Byzancii s popytkoj sozdať "tretij (rabavladeĺčeskij) Rim".
Tož boli-ny, byli-ny, či biliny..

Stará otrepaná storka s ponukou, ktorá sa ob-čas neodmieta a za ktorú aj psycho-Pištovi dali titulok svjaščennyka a miesto v dejinách sťa A-x-el-leo.

277699

26.10.2012 13:53

Kočičí vrah

RE: Druhá strana mince

udo1 151.?.?.?

Sú-hlas.
V každom z nás je kus zvieratka tak, ako mnohí tu v diskusí správne tvrdia.
Človek má však objektívne väčší potenciál, ako isto budú ostatní diskutéri tiež ochotní priznať.

Otázkou potom zostáva, ktorý z možných potenciálov jedinec v spoločnosti a zrovna tak spoločnosť jedincov(kolektívna osobnosť,.. ľudstvo) naplní a či pripustíme možnosť existencie tzv.optimálneho potenciálu. Celkového a momentálneho, čiastkového v rámci definovnej chronologickej orientaćnej osi, symbolického kompasu..

Spoznávanie kamienkov mozaiky cez jej celok, alebo skladanie úzko špecializovaných vedomostí do nekonečných variácii vzájomne nesúvisiacich výsledných obrázkov(foriem hmoty, celospoločenských situácii)
..konvertitom Miguelom popísaný známy boj španielskeho caballero, hidalgo Don Quixote, Quijo(a)te z Lamančskéj úžiny s veternými mlynmi.

"De cuyo nombre no quiero acordarme.."
Ni(e)kto.

U nás na dedine hovoria:
"Kto je zvedavý, (ne)bude skoro starý."
..starý síce bude, no v zmysle múdry, skúsený.

a
"Mnoho znania, mnoho sklamania.., či zdania, ilúzie" ..
pre toho, kto pre množstvo čiastkových informácii nevidí príćinno-dôsledkové interdisciplinárne vzťahy celku,
no
"Blahoslavení chudobní duchom(, lebo ich je kráľovstvo ne-bes-ké.., lebo oni uvidia Boha,..bla-bla)"..

..Mnoho znania je mnoho ra-dosti..
pre tých, čo vidia dielo svojej úzkej profesnej špecializácie v obecnom chode vecí..

"Pre stromy les nevidia"..
a tak, ani cestu..
pánmi osudu svojho
viac nie su.

Kto a ako definuje optimálny potencial druhu Homo sapiens sapiens, ktorý sa mení tak ako objektívna pravda v danom čase a priestore?
Ako sa stať Človekom=kráľom svojho osudu,..zbaviť sa viazanosti zava(á)dzajucich kategórii času a priestoru spôsobujúcich neustále sa meniacu inerciálnu vťažnú sústavu príslušných mier pozorovateľa(z gr.theoretik, ..modelár)?

Bez pevného bodu nemožno skutočne riadiť osud.
Maximálne jeho ilúziu.
Tak, ako si ľudia kedysi mysleli, že zem je plochá 2D
a dokonca, že je stredom vesmíru.
geo- resp. ego-centrizmus sa preto logicky nejaví byť atribútom optimálneho potenciálu druhu HSS.

Každý jedinec druhu a tak aj spoločnosť Homo sapiens-sapiens prechádza zo známych dôvodov v každej generáci jednotlivými štádiami vývoja od

1.zvieratka
(pudy, okliešteným BIOSom obmedzená inteligencia= napr.narkoman),

2.zombíka
(konzument, automat otpracúvavajúci kulturologoické stereotypy bez ich rozpoznania)
"..a tak on svoj nešťastný vek,
žil ne zver ne človek,
nie živý sveta
nie prízrak mŕtvych,.."

3.daémon z gr.(u nás ľudovo upír, vampír.. osoba schopná rozpoznať, hodnotiť a riadiť sociálne stereotypy vo svoj, resp. klanový prospech)

4.Človek(osoba priznajúca vysokú pravdepodobnosť existencie Vis Maior, snažiaca sa o metodologické rozpoznanie Jeho cieľov-obecne prospešných a bezpečných konrétnych obrazov

277877

26.10.2012 14:06

Kočičí vrah

RE: Druhá strana mince

udo1 151.?.?.?

Človek(osoba priznajúca vysokú pravdepodobnosť existencie Vis Maior, snažiaca sa o metodologické rozpoznanie Jeho cieľov-obecne prospešných a bezpečných konrétnych obrazov, z lat.foriem 3D sveta=3-jediného procesu
1.formy(konkrétnych rozpoznaných mier),
2.in-formácie(nekonečného prenosu mier, pohybu, keďže statiky vo svete niet),
3.existencie..stvorenia, strojenia,
rozpoznaných zákonitostí objektívnych procesov a aktívnej kooperácie na ich dosahovaní) = def.EH Ecce Homo ..

Niekto sa zastaví v živote na úrovni mačiatka a niekto ide kúsok ďalej, no každému je ponúknuté stať sa Človekom.
Kto však dar vedome, alebo nevedome odmietne..
..áno nevedome, v dobrej viere..mierne poľahčujúca okolnosť nesúceho si svoj nie Bohom udelený kríž, ale kríž tých, ktorým človeku podobná opica "v dobrej viere" z-verila svoj osud.

..sťa Diogénés(postava Járu Stolára bez autodeštruktívneho nihilizmu?) ležiaci a spiaci vo svojom sude, cez deň úporne hľadajúci s lampáčom na agore Človeka..

Rozum(schopnosť rozlíšenia)a slobodná vôľa(konať a niesť nevyhnutné následky príčinno-dôsledkových vzťahov harmónie, gr.symmetrie s-trojenia).
Buď v rámci procesu zlaďovania emočno-racionálneho stroja svojej psychiky intuitívno-svedomite budujem, alebo narúšam súlad (lat.harmóniu) nekonečného večného vesmíru bez začiatku a konca(cit.STAR-TREK [velký smích] ).

277880

Dajte Terrutong prosím na obecné pobavenie ešte nejaké vtipné adekvátne prirovnanie! [velký smích]

Nikto tu netvrdí, že Japoncom "tak trochu" nepreplo po dlhotrvajúcej imperiálnej politike západného agresívneho úžerníckeho systému v Ázii za posledných 500 rokov, čo významne pridalo vietor do plachiet miestnych politík národnych záujmov oproti politike globálneho finančneho internacistického terorizmu.

Snáď sa nedomievate, že múr, do ktorého zvyknete búchať tekvicami zostal pre Vás ako memento bezdôvodne?
..no..to by ovšem vtipnosťou isto prekonalo Váš prvý pokus o primeranú anekdotu..
..alebo ste spolu s Vaśou tlupou naozaj detvákmi Izáka a nevadí Vám schizofrénia Vášho streleného otca?
Obávam sa, že ako už aj mnohým Vašim pohlavárom nie len na SK dochádza, bude Vám s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou zasa raz poriadne horúco.

Pre dobro Vás a Vašich detí dúfajme, že konečne prestanete používať hlavu len na to, aby Vám nepršalo a nesvietilo zbytočne do krku.
..pár metrov čreva a trochu sexu..
Kedy konečne prestanete samovražedne snažiť plávať proti prúdu horskej rieky?

"Pomôcť ostatným ste mali a miesto toho pod nohami sa pletiete!"

277962

30.10.2012 00:15

Řecko není chudé

RE: žijeme v podvodu

udo1 37.?.?.?

Chaim, Chaim, vieš, že propagácia fašizmu a terorizmu(aj finančného) je dnes Bohu vďaka trestná.
Zrovna tak aj ospevovanie genocídy.
Váž teda slová aspoň na verejnosti.
Tu nie si vo svojom žido-fašistickom mafiánskom,
resp. rasistickom klube.

..keď už sme pri téme a ty verejne obhajuješ temné stránky zvráteného judaizmu = kreditno-finančnou vojnou realizovanej masovej globálnej genocídy, považuješ sa osobne skôr za mafiána, alebo rasistu?

Alebo sme ťa tu zle pochopili a nechceš tvrdiť, že finančný banksterský terorizmus ateistickej ideológie tejto zvrhlej formy judo-kresťanstva popísaný v biblii je "v pohode"?

Konkrétne ide o tebe snáď známe pasáźe praktického návodu na ekonomické masové vraždenie a cielený rozklad civilizácie a občianskej spoločnosti doktríny Divide et impera nainfikovanej do pôvodného Pentateuchu:

Deuteronomium 23:19 – 20:
„Svojmu bratovi nebudeš požičiavať na úrok, na žiadny úrok ani za striebro, ani za pokrm, ani za čokoľvek, čo sa sa požičiava na úrok. Cudzincovi môžeš požičať na úrok, ale svojmu bratovi na úrok požičiavať nemôžeš, aby ti Hospodin(?), tvoj boh, požehnal vo všetkom, k čomu priložíš svoju ruku na zemi, ktorú ideš obsadiť“..

..ďalej Deuteronomium 28:12
„..budeš požičiavať mnohým národom, ale sám si nebudeš musieť požičiavať. Hospodin(?) Ťa učiní hlavou a nie chvostom, budeš vždy stúpať vyššie a neklesneš nižšie, ak budeš poslúchať príkazy hospodina(?), svojho boha, ktoré ti dnes udeľujem, aby si ich prísne dodržoval. “

a Izaiiáš 60:10 — 12
„Cudzinci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú k službám.. Národy a kráľovstvá, ktoré by ti neslúžili, zahynú. Takéto národy prepadnú úplnej skaze“

Protokoly sú len derivácia(odvodenina).
Zároveň si ich tvorcovia mysleli, že odvlečú pozornosť upírmi kántreného stáda od kulto-formnej knihy a základného po svete úspešne pred vekmi rozsiateho algorytmu zla a zámerne programovanej cyklickej apokalypsy.

Biblia je snáď najrozšírenejšou knihou na svete a písali ju aj z Ľudského hľadiska morálne choré, zákerné osoby.
Zdravý, eufemizmami a newspeakom nedeformovaný Človek si horné citácie pozitívne asi ťažko môže vysvetliť.
Iba ak Človeku podobná mentálne zdevastovaná opica.

Tolerancia končí tam, kde sa javy prestávajú pomenovávať ich pravými pojmami s cieľom eliminácie svedomia vedúcej k fatálnej autocenzúre.
Svoj BIOS tak, ako ani Boha neoklameš.
Každý, kto sa o tú hru vedome, či podvedome pokúsi, skončí predčasnou zbytočnou smrťou v tej, či onej forme.
Beztrestne totiž dlhodobo narúšať harmóniu strojenia sveta nebýva dovolené.

278098

30.10.2012 00:17

Řecko není chudé

RE: žijeme v podvodu

udo1 37.?.?.?

Keď uvedené citáty zo starého testamentu(či "instrumentu" z pred prekladu Erasma z Rotterdamu) nie sú návodom tvoriacim jadro ideológie globálneho korporátneho fašizmu a motorom bezohľadnej agresívnej apokalyptickej expanzie "kultúry" zemí zvráteného At-u(zapadajúceho slnka), tak potom už naozaj neviem..

Je nezdravé Bohu pripisovať takéto svinstvá.
Keď sa pozrieš na prírodu a na normálneho bežného Človeka bez stresu, mohlo by ti docvaknúť, že Boh nie je magor!
Tak, ani Človek, jeho dieťa.
No deviácie sa v prírode vždy vyskytovali v rámci Gaussovej krivky.
V tom máš síce pravdu, no potom vieš aj to, aké sú tresty za snahu o posunutie objektívneho extrému do Normy života.

Snaha o takúto extremizáciu spoločnosti spadá nie len podľa môjho skromného názoru bez najmenších pochýb pod kategóriu trestného činu verejného ohrozenia obzvlášť nebezpečným zákerným a navyše organizovaným spôsobom formou sprisahania, úmyselného vytvorenia zločineckej skupiny, dlhodobo dotiahnutej dokonca až k systematizovanej vraźednej protiľudskej mafiánskej ideológií pod rúškom náboženstva skrývajúcej sa príležitostne za otvorený rasizmus.

Preto otázka prebudeného ovčana(občana) na akéhokoľvek politika:
"Vyjadrite Váš vzťah k inštitútu úroku!"
..napr. na tu veľa diskutovaného pan Oka-murka, či Rybára českých kapríkov a pod..
V diskusiách v predvolebnej kampani, rádiu, na fórach, TV,..
Rezonuje stále jedna a tá istá otázka..
Podľa odpovede budete vedieť, či ide o vlastizradcu(nebezpečného zločinca), alebo gramotného a celospoločensky zodpovedného Človeka.

Teda..obnovenie trestnoprávnej zodpovednosti za akýkoľvek úrok a zakotvenie tohoto článku v ústave každej právnej občianskej spoločnosti.
Skúseností snáď už bolo dosť!
Alebo si chcete s kamarátmi ďalej sypať soľ do rany Chaim a driapať sa zasa na oltár?
Buďte prosím už konečne rozumný.

278099

30.10.2012 13:03

Řecko není chudé

RE: žijeme v podvodu

udo1 31.?.?.?

Otázkou je Erwin, či tzv. židov, resp. judaizmus chápete ako ideológiu rôznych etnických konvertitov, alebo ako národ?
ďalej..Čo chápete pod výrazom "národ"(=let.natio a gr.etnos)?
V zásade ide teda asi o dve možnosti:

1.Prípad
Ak ide podľa Vás o ideológiu a´la kresťanstvo, islam a pod., tak vyzerá, že pôjde zrejme o najstaršiu "filozofiu" jedného z druhov mafie.
Podľa viacerých príznakov, ktoré sme tu opakovane rozoberali(percentuálne obsadenie štátnych, obchodných a akademických inštitúcii uvedenými vyznavačmi pomocou známych definovaných autoselekčných mechanizmov), ide teda z pohľadu sociálneho inžinieringu skôr v dnešnom význame o ateistickú ideológiu mafiánskeho zamerania. Spĺňa totiž v zásade všetky jej základné parametre.

Otázkou je potom, čím bol charakteristický pôvodný judaizmus?
Je viacero hypotéz, no zhodovať sa vyzerajú v tom, že išlo pravdepodobne o jeden z mnohých blízkovýchodných kultov vtedajšieho blízkobvýchodného "meltingpotu" v z informaćno-vojenského pohľadu strategickom strede oblasti úrodného polmesiaca(Mezopotámia-Kanaan, resp.Philistia,..-Egypt).

V rámci prebiehajúcej informačnej vojny bola pôvodná forma kultového judaizmu podľa rôznych odhadov cca. pred 3-3500 rokmi infiltrovaná a prepracovaná aśpirantami na riadenie globálnejších komunikačných(akvizičných=vojenských) procesov. Zároveň bola do postupne novoformovaného špecifického expanzívne zameraného kultu z dielne vtedajších neurolingvistických programátorov zakomponovaná aj v tom čase už známa moderná objektívna monoteistická tendencia.

..Ostatne tak sú aj všetky ostatné prirodzene vznikajúce "náboženstvá" všade vo svete vždy pod tlakom snahy o ich zneužitie v prvej fáze lokálnymi klanovými elitami.
Prípadne nimi na báze existujúcich kultov priamo naformulované(dnes by sa povedalo naprojektované).

Začalo to asi niekde pred desiatkami tisícov rokov, keď prvého "šamana" napadlo egoisticky zneužiť svoje znalosti, in-formačné schopnosti v prospech výlučne seba a svojho klanu, detí. V rámci celej tlupy vybudovali tlupoelitárnu hierarchickú štruktúru cez rozvíjanie technológii nepriameho riadenia štatistickou kontrolou stereotypov, príslušným de-formovaním interpretácie ľudových obecne prospešných príbehov odovzdávania skúseností a prepojených tzv.potenciálových situácii(zákl.soc.psychológie) ústiacu o tisíce rokov do dnešnej formy otrokárstva.

To už by sme boli ale pri základoch primárnych objektívnych procesov biosférickej etnogenézy a metodológii ich identifikácie a tým možností ich subjektívneho riadenia..

Z pozície Vis Maior ide pravdepodobne okrem iného o jednu z foriem motivácie vývoja druhu Homo sapiens sapiens, tlak k napĺňaniu optimálnejšieho potenciálu..k nevyhnutnosti "viac myslieť". Pre tzv.fatalistov ide o "božie dopustenie". Preto je základom udržania moci Fasci adeizmus

278139

30.10.2012 13:10

Řecko není chudé

RE: žijeme v podvodu

udo1 31.?.?.?

Jedným z pilierov udržania moci Fasci je adeizmus(po dnešnom etymologicky chybne "at-eizmus" ). Dať falošný obraz Boha a kontrolovať, simulovať ho(formu, nie Subjekt samotný)..

Dnešné tzv.kresťanstvo vyzerá byť potom z pohľadu tvorcov zvráteného judaizmu projektované ako ateistická ideológia "biomasy otrokov". Zámerná mystifikácia a dogmatizácia, stroegyptskými a inými kultami osvedčené koncentrovanie sa na "posmrtnú budúcnosť", pacifikácia pudov prežitia, komunikácie-podpory zo strany VM pomocou hierarchie zväčša uprimných dobromyseľných zombi sekretárov(tzv.kňazov).
Skrátka..celková pekne zaobalená(aj cez pozitívne emócie, lásku pre-daná)paralyzácia, zombifikácia cieľovej skupiny.

Podobná situácia vyzerá byť aj u islamu(cielený chronologický rozklad následností morálno-kognitívnych príbehov koránu a obligátne rozdelenie vetví) a známych východných kultov, kde boli tieź na počiatku legitímne, hlboko ľudské, na Najvyšší známy definovaný systém, riadenie(VM?) napojené myšlienky.

2.Prípad
Hypotéza, ktorá sa snaži vytvoriť zdanie, že dnešní tzv.židia sú naozaj národom.
Potom ide samozrejme o nebezpećnú rasistickú ideológiu spĺňajúcu zároveň tiež asi všetky základné atribúty fašizmu.

K Vašej ďalšej otázke Erwin..
"Ako mohli autori Starého instrumentu tušiť konverziu Chazarov a iných etník?"
Predstavte si, že niekto žije trebárs aj tých 1000 rokov, alebo viac.. čisto len predstava..ale nie..srandujem [velký smích]..
No nie tak celkom.
Podstatná je robustnosť algoritmu samoriadenia projektovaného systému a jeho akvizično(možnosť operatívnych zmien stupňa expanzívnosti, či "parazitizmu" )-adaptabilné schopnosti, reakčný čas, dilatácia(oneskorenie) spätnej väzby, jemnosť nastavenia(tzv.perióda vzorkovania), atď..

Po rozpoznaní základných algoritmov a tým parametrov dotyčného automatu=robota kolektívneho podvedomia tzv.ezo- a exoterikmi nazývaného "egregora" budete prakticky okamžite schopný identifikovať aj jeho "bežným okom viditeľné" kľúčové orgány(osoby) a stereotypy ich správania v rámci im "samo"pridelenej funkcie.

Zo Základov metodológie koncentrácie prostriedkov v informačnej vojne s cieľom globálnej hegemónie:
Ako sme sa tu minule bavili,
buď si v roli egomaniaka
A.viditeľnou vojenskou silou zabezpečíte ekonomický potenciál danej krajiny, alebo

B.kúpite jej lokálku(elitu), ktorej garantujete rovnaký, alebo váčśí profit po odovzdaní upírskeho desiatku, dvadsiatku,..

C.vytvoríte ideológiu multietnického výpalníckeho aparátu a ten rozoženiete najlepšie po celom svete. Pokiaľ plebs bude vnímať len lokálnu a medzinárodnú politiku do úrovne premiéra, kráľa, p-rezidenta, genseka, atď. máte automaticky zachovaný monopol. Najlepśie samozrejme, keď ani Vaši výpalnícky vampiráti nevedia o existencii Vašeho "éclusívneho" klubu.

278140

30.10.2012 13:20

Řecko není chudé

RE: žijeme pod vodou

udo1 31.?.?.?

ešte re:Erwin

Inak hanlivý výraz "židovstvo" mal pôvodne väčšinou význam parazitizmu
"žnú kde nesiali" a treba ho odlišovať od pôvodného judaizmu relatívne krátkeho obdobia zpred infiltrácie profieugenistov pravdepodobne staroegyptského pôvodu do tvorenej klanovej štruktúry chrámových otrokov semitského etnika - jedného z kolien lévi, levej, ľavej čaty špeciálneho určenia, či ako chcete..
..a ich snahy o vytvorenie my(s)tického hebrejského národa v rámci vtedajšej politickej situácie(po 18.dynastii a počas trvajúcej 300 Egyptsko-Chetitskej vojny), ak chápete..
kulto-finanční žoldnieri..Projekt bol, zdá sa, pomerne úspešný, mnoho krát oprášený, systematizovaný a oveľa neskôr inštitucionalizovaný..dnes dokonca v podstate takmer oficiálne..

..tak aj dnešná spomínaná západná "filozofia egoizmu", resp. individualizmu(min.pr.A.Rand) je jedným z mnohych súčasných derivátov, osvedčených technológii autodeštruktívneho "samo"riadenia dnešnej spoločnosti odvodených zo Starého Instrumentu(Testamentu po zvláštnom prekl. E.v.Rotterdam).

No občas sa ešte nájdu usmevné pseudointovíduá pripisujúce chybné smerovanie konceptu samoriadenia globálnej spoločnosti spomínanému chudákovi japonskému "konšpiratológovi" SAMOSATO-vi a esenciálnemu zvieratku v každom Človeku [smích]

278142

30.10.2012 18:06

Kočičí vrah

RE: Druhá strana mince

udo1 31.?.?.?

Ak to mala byť z Vašej strany Alena pochvala, tak dík [smích]
Tešte sa tiež z Ľudí vo svojom okolí
a pomôžte spolu s nimi ostatným stať sa Človekom.

Čím viac jedincov v kolektíve používajúcom stále väčšiu časť neokortexu pod symbolickým ČELO-m k obecne objektívne pozitívnejšej interpretácii vnímaných javov, tým bezpečnejšie a k-raj-šie je naše z-istenie(ex-istencia=istota=pravda=stálosť=jednota minulosti, budú-cnosti a prítomnosti).
Kto sa stane pozitívnym atraktorom, dostane dar života stáleho, večného.
Prestane byť len tu a teraz.
To je asi pôvodná podstata pojmu "znovuzrodenia", kr(a)stu..

Hra života..prebúdzanie sôch zo zlého sna podobne ako v hodnotnejšej časti tu spomínaného filmu "La belle verte"..

Vidieť a chápať sú dva navzájom úzko súvisiace pojmy, no nie sú totožné. Ako sa hovorí v jednom krátkom príbehu:
Na zhromaždenie prerokúvajúcom na námestí obecné záležitosti príde staršia dáma za dedinskou radou a povie:
"Ja som jasnovidka a musím sa s vami rýchlo porozprávať"
rada:
"A my sme zasa jasno chápaví. Ako sa budeme rozprávať?"

Správne po-menovanie(na prenos a spracovanie určené nakódovanie, in-formatizáciu pozorovaných javov) znamená nadelenie chápavej subjektívnej formy(z lat.obrazu) v-nímaným(t.j. aj videným) mieram. Až to umožňuje na základe neegoistického morálneho štandardu dostatočne bezpečne rozvíjať harmóniu sveta vo svojom okolí. Nebyť viazaný subjektívnym časom vzťahu nepochopených dominantných procesov a s-trojiť, in-formovať pochopené formy do reality(aktívne v najväčšej možnej miere uskutočňovať osobne z najvyššia predurčené celkové a momentálne o-sudie).

Ide o princíp neurolingvistickývh technológii tzv."cestovania v čase", ći spontánnych, pre menej chápavého "zázraćných" uzdravení.
Teória mier neurčitosti(pravdepodobnosti) je totiž osobnostne predurčená, ak chápete.

Pr.
Pravdepodobnosť, že budúcnosť bude, sa rovná jednej, no aká bude, závisí od vyššie spomínaného osobnostného psychologického profilu realizátora. Jeho schopnosti rozlíšenia(objektívnych procesov, ich zhodnotenia) a vôle konať.
Pravdepodobnosť je teda osobnostne podmienená.

Objektívnej realite(VM štandardom) neadekvátne spracovanie vnemov do podvedomia(emočných modulov=extrémne nahustených in-formácii, uchovaných obrazov) spôsobuje okrem
A.klasického "stack, či buffer overload, či overflow-u"(pretečenia podvedomia do vedomia=odb.opak tzv.swapovania s podobným následným zamrznutím-kolaps systému)

B.následné nevyhnutné hygienické(psychosomatické) poruchy z dôvodu narastania disharmónie systému až po jeho úplnú psychicko-fyzikú=informačno-existenčnú (auto)elimináciu pri nepoužití antivírusu, prípadne nepreinštalovaní operačného systému(na západe ide o bugy, vírusy v celkove robustnom, no apokalypticky naprogramovanom tzv.biblickom koncepte samo?riadenia spoločnosti a jeho derivátoch)

278159

06.11.2012 00:43

Řecko není chudé

RE: žijeme v podvodu

udo1 91.?.?.?

Rozhodni Chaim sám o osude svojom a blízkych tvojich!
Rozlišuj, čo v tvojej vie-Re je Božie a čo nie.
V koráne tak, ako aj v starom i novom zákone(inštrumente, nástroji dopracovania sa k istote) mnoho pravdy(svetla) jest. Všetko je tak neegoisticky, ako aj egoisticky pozitívne interpretovateľné cez diskusiu s audítorom ľudským, no i Božím. Druhý lepším je prvého,
no brata tieź odmietať nie(ra-z)umno.

Korán 62:5
Príklad tých, ktorým bola daná Tóra, aby ju poniesli (zachovávali ju a riadili sa ňou) , ktorí ju ale neponiesli (nedržali sa jej a ani ju nezachovali čistú bez zmien a zásahov) , je podobný príkladu somára, ktorý nesie (na svojom chrbte) knihy (náklad cenných a užitočných kníh, z ktorých nič nemá a ktoré ho len ťažia) . Je veru zlý (so zlým koncom) príklad ľudí, ktorí za lož označili znamenia Božie. Boh správne neusmerní ľudí krivdiacich. (5)

(5): Príklad uvedený v tomto verši sa vzťahuje na židov, ktorým bola daná Tóra, aby ju dodržiavali a ňou sa riadili, avšak oni sa jej nedržali a jej význam pozmenili. Títo židia sa podobajú na somára, ktorý nesie na svojom chrbte cenné knihy, ktoré ho ťažia a unavujú. Keďže však somár žiadne z týchto kníh nevníma a nechápe ich zmysel, sú preňho skôr záťažou než úžitkom, ktorý by z nich mal mať.

Hra na lumináta ľahšou Človeku jest
a od časov minulých bledne osudu päsť.

I-, a či luminát.
Osvetľovanie je proces objektívny.
Ak ho pre hé-doné przniť budete,
zasa ohňom svetlo sa vám stane.

Boh je len jeden,
no na Jeho tvár sa deti snažia od-vekov nasadiť masky rôzne.
Nasadzovať predkom svoju tvár je proti chodu mier, pri-rode.

Nespochybňujte objektívne pravidlá Chaim.
(Genezis 2:16-17)
יז וּמֵעֵץ, הַדַּעַת טוֹב וָרָע--לֹא תֹאכַל, מִמֶּנּוּ: כִּי,
בְּיוֹם אֲכָלְךָ מִמֶּנּוּ--מוֹת תָּמוּת.

278474

09.11.2012 15:48

Jak na ně

RE: Zvrateny, alebo chudobny?

udo1 37.?.?.?

D´accord Mufo!..
v akorde, sú-hlase, sú-znení, gr.symmetrii,lat.harmónii..kva-kva..
Dobre ste vyjadril kolektívne riešenie..

nečakať zbytočne ďalej s diskusiou okolo rozpoznania spoločných dostatkov biblie, marxizmu, véd, koránu,.. a odstrániť, nakradiť, reinterpretovať nedostatky kresťanstva, komunizmu, islamu, budhizmu,..

Tak, ako je EU, NWO, globalizácia, demokratizácia atď. objektívny jav a je negramotné bojovať proti nim, vyzerá byť min. rovnako dôležité bojovať za ich formu-obecný prospech, alebo egolitárny fašizmus.
Tak, ako keď od rodičov dostanete všetko na tanieri, postupne si to prestanete vážiť.

Len dodávam že "Dýchať vodu", novú vodu = prastarý ra-z-pravkový symbol nového in-formaćného prostredia, je obecno-individuálne prospešné naučiť sa čím skôr.

Voľné, chápavé dýchanie po zobudení sa zo spánku ilúzie, "znovuzrodení" v bezpečnom Koncepte sveta bez kultov, náboženstiev, ideológii a konzumnej naháňačky etc... znižuje riziko nedorozumení, objektívnej realite neadekvátnych interpretácii dominantných a v nich vložených každodenných spoločensko-prírodných procesov.

Navyše prostredie, v ktorom žijeme, si do veľkej miery strojíme samy. Kto neprimerane aplikuje objektívne zákony, kto ich v egoisticko-klanovom ošiali pomenuváva a prevracia na pravý opak cieľa optimálneho rozvoja maximálneho možného množstva populácie zboru jednotlivcov, sa bude vždy snaźiť vytvoriť bludisko krivých zrkadiel poloprávd a lží maskovaných pravdou.
Tú rozlíši ten, koho miera chápania počas života neprestane stúpať.

A.Mierocentrista(neegocentrista), resp.VM(Vis Maior, Vyššia-nadľudská Moc, Vševesmírna Miera)centrista má pevný bod riadenia svojho kolektívneho osudu a je mu každodenne v pozorne vnímaných drobných zmenách miery v jeho okolí napovedané či a ako korigovať svoj názor-chápanie-strojenie obecného diela. Pri CELKOVOM zlepšení je na dobrej stope spolupráce strojenia sveta, pri len čiastočnom so známymi neželanými cieľovo naviazanými balíčkami na spope horšej..

B.Egocentrikom naproti tomu sú logicky nové znalosti(in-formácie) aktívne rozpoznané v takmer zanedbateľnej miere. Musí sa spoliehať max. na existujúce(subjektívne ním a spolupracovníkmi v minulosti rozpoznané) javy a príp. tandemnú protodialektiku&co., ak uvedené metodiky ovláda.
EgoKult HlavyXXII je schopný využívať ako zdroj len z kontextu vytrhnuté jednotky kultu falošnej individuality a ďalšie, nové PRIMÁRNE in-formácie v princípe zo strany VM takmer nedostáva ani on a ani obete jeho bez-mieria, ľudovo nenažranosti, úrokovo zvrátenej dominancie konkurencie spotreby nad výrobou.
Ak je niekto súčasťou EgoKultu, je neschopný celospoločensky osudotvorné informácie vedome aktívne rozpoznať, keďže kľúčom jednoty vedomia a podvedomia sú VM definované tu často diskutované známe a menej známe objektívne morálne štandardy.

278796

09.11.2012 15:51

Jak na ně

RE: Zvrateny, alebo chudobny?

udo1 37.?.?.?

Kumulácia antagonizmov vertikálneho stroja "psychiky" hominida vedie prirodzene postupne zákonite k narušeniu jeho individuálneho systému a tak aj jeho kolektívneho systému, ktorého je ako orgán súčasťou.
Pri nezabezpečení dostatočnej psychohygieny(adekvátnych spomínaných sociálnych "antivirotík") patologizovaný trend pokračuje smerom k tzv. fatálnemu prechodnému stavu(zmene formy "existencie"=exitus).

Každý má v rámci globálneho organizmu etnogenézy špecifickú(jedinečnú) úlohu a chyba ktoréhokoľvek orgánu môže spôsobiť (okrem tzv. rámcových komplikácii príslušného riadeného rovnovážneho režimu pri dosahovaní definovaných, alebo oficiálne nedefinovaných cieľov) pri ich kritickom nahromadení, či dokonca paralýze, alebo absencii momentálne rozhodujúcich súčiastok celku, kolaps(fatal error).
Preto je HlaveXXII tak "patologicky prirodzené" apokalyptické myslenie..

Mo-ralne intuitívny mierocentrizmus chápania skladby sveta je tak okrem mozaikového svetonázoru primárnou veľkou objektívnou výhodou(dnes stále zatiaľ pre niektorých paradoxne) priklonenia sa k procesu vývoja človeku podobnej opice smerom k Človeku. S ním je spojená tiež tu často rozoberaná známa metodológia neustálej procedúry optimalizácie identifikácie a hodnotenia integrácie emočno-racionálneho stroja psychiky(horizontálneho pravo-ľavého kontinuálneho upgradu sve-domitej intuície).

Základom úspešného zabezpečenia tzv.genetickej zložky individuálno-kolektívnych biosférických systémov je potom už iba uvedomenie si jej nekompatibility z parazitickým mechanizmom správy obeživa(def.výmenných jednotiek=kreditno-finančného mechanizmu riadenia trhu) cez aj v Biblii egoistickými programátormi západnej kultúry(kolektívneho podvedomia) kodifikovaný inštitút úroku (fiktívnu nadhodnotu Marxovho kapitálu=derivátu podstatou ateistickej Biblie).

Preto je tak dôležitá otázka na ktoréhokoľvek životného spolupracovníka, zástupcu, politika pri pôvodnej ľudskej forme demokracie, samosprávy obce a štátu, či už priamej, alebo zastupiteľskej:

"Vyjadrite prosím kolega Váš vzťah k inštitútu úroku!"

Podľa odpovede ľahko spoznáte, či ide o protektorátneho kolaboranta, trójskeho koňa boriaceho kolovú palisádu morálnej zodpovednosti skutočnej demokracie, alebo Človeka so skutočným perspektívnym Ľudským pohľadom na budúcnosť generácií bez fatálnej pokryteckej tolerancie voči globálnemu finančnému terorizmu banksterskej fašistickej slučky dusiacej rozvoj občianskej spoločnosti a pletúcej sa pod nohami synov a dcér Ľudských.

278799

09.11.2012 16:06

Jak na ně

RE: Zvrateny, alebo chudobny?

udo1 37.?.?.?

Pravda je metod-o-lógia spracovania in-formácii.
Preto muži múdri dôb minulých dávali v príbehoch(obrazov) istoty života a (medzi)riadkami rámec jej formy, no nie formu statickú konkrétnu. Z toho formovali ako na hrnčiarskom kruhu príslušné matice (ne)zodpovedných stereotypov.
Mat(r)ica je koncepcia (samo)riadenia objektu(systému) v obrazoch a čas skutočného riadenia, Č(e)lo-veka, začína vždy u rozpoznania, zhodnotenia hierarchicky čo možno najvyšších všeobjímajúcich dominantných procesov(množín).
Mysli globálne, konaj lokálne.
Teda presne opačne, ako sa deti v školách pre "Hovoriace náradie" kaleidoskopicky učia(od jednoduchého k zložítému, komplexnému).
..a pan-uje Führer "Náhoda" a cisár "SAMOSATO" pan-ovho kultu hédoné, psychémozaiky kultu falošných emócii eliminujúcich skutočnú intuíciu a similujúcich neexistenciu príćinno-dôsledkových vzťahov.

..tak deti otočia na povel zombifikovaného dobráka pseudoučiteľa, a či -kňaza objektív kaleidoskopu navzájom nezávislých obrázkov a dejín pred rokom 863 A.D. niet..kolo-kolo-mlynske, za štyri rýnske, rok 1918 "začíname zasa odznova" a Uhorska "nebolo", rok 1938, 1948 - zase 2-krát pootočíme a opakovane sa tvárime, źe nevidíme súvislosti, nevieme ćo bude ďalej, aby sme kosser jatkárom strážiacim kossiar nekazili sebaobetavo na mamonovom oltári žúr s pečenými jelitami..

Statike(dogme) v k-ra-l(aska)-ovstve miesta niet.
Nie je možné pravdu "zabetónovať".
Uskutočňovať ju má každý sám podľa
1.osobnej morálky a
2.miery chápania.
Od toho závisí príčinno-následne aj osud jeho a jeho blízkych.

278803

10.11.2012 00:39

Politici si udělali z českého národa fackovacího panáka

RE: Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem

udo1 151.?.?.?

Ide okrem iných materiálov, ktoré Vám boli zaslané pred viac ako rokom a aj o tu minule spomínané analytické práce N.N.Jakovleva vypracované na zakázku J.Andropova.
Obzvlášť prácu spomínanú v zázname o výpovedi N.N.Jakovleva, ktorá je, ak sa dobre pamätám, tiež spracovaná v knižnici, ktorej link tu bol viacnásobne uvedený v diskusiách. MP3 formát výpovede dotyčného dôstojníka námorníctva sa môžem v prípade potreby pokúsiť vyhľadať v archíve. Viac krát som ho osobne počul.
Spomínaná problematika sa týka ešte aj známej práce
"CRU protiv SSSR".
Direktiva 20/1 r.1948.

Andropov asi nebol zrovna úplným dobrákom a pre ľudí ZSSR ideálnym politikom, no z uvedeného záznamu by v porovnaní s citáciou Ljubimova v časopise Soveršenno sekretno č. 2/1995 a Altermedii vyplývalo, že J.Andropov bol kategoricky proti dosadeniu Camela (M.Gorbačova). Aspoň podľa osobného vyjadrenia N.N.Jakovleva, Andropovovho splnomocneca vo vypracovaní analýzy procesu transformácie Slobodomurárskych lóžii pred, počas a po revolúcii rokov 1905 a 1917. Ide o rozhovor, v ktorom sa Andropov sťažuje po rehabilitácii v Kyslovodsku N.N.Jakovlevovi na problémy s Gorbačovom(Stavropol) a jeho protežovaním "istými kruhmi".

Nasleduje popis jeho(Andropova) snahy o zabránenie presadeniu M.S.Gorbačova na post generálneho tajomníka CK a Andropovov neúspech(doslovne cit."i strašnyj udar polučil ja" ).
"I tak vynuždeň byl podčiniť sja discipline bolee krutoj, čem v KGB"

Ide taktiež o pomerne podrobný popis mechanizmu transformácie "sovietov"(rád) zo známych teroristických predcárskych klanových štruktúr do novej formy moci permanentnej globálnej revolúcie internacistu Trockého, jeho ideologického pobočníka V.I.Lenina a neskôr postupne do Akademie nauk, KGB, CK a Polytbyra. Rolu, zadávateľov role a príčiny smrti N.Krupskej. Pravdepodobné dôvody vzostupu a smrti Stalina, atď..

"Kažetcia, što ni Andropov, ni Stalin nebyl nikakda vsesiľnym"
Sám Andropov vo svojej funkcii šéfa KGB nemohol následne uchrániť N.N.Jakovleva pred poľovačkou hlavne zo strany známych židovsko-fašistických štruktúr v rámci AN ZSSR.

Množstvo dezinformácii bude logicky narastať.
Z toho dôvodu sme tu rozoberali aj metodiky dešifrácie nastávajúceho "bieleho informačného šumu". Tiež ich máte v mailoch, aj keď vyzeráte byť trochu preťažený a isto nemáte kapacitu "ísť po každej stope". Nie ste ale na to sám Vladimír. Robíte aj tak viac než dostatok. Ďakujeme.

278835

11.11.2012 22:02

Politici si udělali z českého národa fackovacího panáka

RE: Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem

udo1 37.?.?.?

Btw. Lin..
ak Vás naozaj zaujímajú súčasné transformačné procesy v Rusku(tak aj globálne) a čo sa deje za Putinovou oponou, odporúčam Petrovovho kolegu V.M.Zaznobina.
Diskutovali sme to tu raz myslím aj s Dubom.
Tím, ktorého je Zaznobin hovorca, išiel hodne ďalej ako Petrov a spol., ktorý spravil kus roboty, no aj zopár vážnych chýb..

..ostatne každý robíme občas chyby a je nerozumné báť sa ich neúmerne..dlhodobý strach paralyzuje a krátkodobý často pomáha prežiť, no to by sme boli zas a znova pri starej téme hodnotenia stereotypov(morálnych štandardov a subjektívnej miery chápania objektívnej reality)..

Okrem toho samotný Zaznobin je fakt "kaliber" a určite stojí za to si ho vypočuť. Hlavne odborne. Prednáśa občas na Petrohradskej štátnej univerzite Fakulta praktickej matematiky a riadenia. Stačí dať jeho meno do googlu, alebo isť do ruskych torrentov. Oni a pár ďalších sú asi "otcami" strany "Zjednotenie"(nemýliť s Putinovou "Jednotou" ). Zjednotenie vyzerá byť skôr niečo ako konceptuálno-ideologický podklad čiastočne dnešnej a hlavne budúcej skutočnej ruskej politiky.
Zaznobin&co. však nie sú členmi strany, ale hnutia.
Ide o súvislosť, no zároveň aj o malý, no podstatný rozdiel.
To už je ale moc mimo témy..

278898

14.11.2012 15:22

Politici si udělali z českého národa fackovacího panáka

RE: Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem

udo1 91.?.?.?

Výpoveď k roli Andropova ohľadom protežovaniu Camela(M.S.Gorbačova)"istými" kruhmi a uzavretiu procesu "sionizácie" AV ZSSR ako hlavného poradného orgánu rady(sovietov):

Ide o zvukovy(MP3) záznam, nie video.
Má cca 17MB.
Stiahni tu.
Ak by bol problem, daj mail a skusime to inak.

Výpoveď dôstojníka, ktorý hovoril s N.N.Jakovlevom ako svedkom a účastníkom rozhovoru s Andropovom ohľadom uvedených záležitostí(oddôvodnené negatívne stanovisko Andropova ako šéfa KGB k žiadosti predsedu strany Stavropoľskeho kraja M.S.Gorbačova o preloženie do Moskvy
"s ceľem ne menee, čem post sekretaria CK"
s podporou
"struktur bolee močnych, čem KGB, katorym ja-Andropov, kak galava KGB vynužden byl podčiniťsia" )
Podrobnosti výpovede začínajú na 6 min 33 sekunde záznamu.

Re: Ku-Rimany.
Prejavenie sa číslových mier(matíc) je prirodzenou súčasťou života. V tomto zmysle je celý svet postavený na mat(r)iciach = materiálnych(energia ich polí=napr. emócie davu) objektoch rôzne usporiadaných mier, ktoré sa buď prejavia, alebo nie. Kritériá sme rozoberali.
Hlavné z nich je do akej miery subjektívne želané(myslením zobrazované=in-formované matice)zodpovedajú cieľom Hierarchicky najvyššieho systému mier(nazývaný napr.Boh, Allah, Vis Maior apod.).
V prípade etnogenézy biosféry našej planéty, ktorej momentálne do istého stupňa dominuje druh homo sapiens sapiens je potom známe relačné kritérium
A.aktuálna úroveň morálky(vzhľadom k morálke objektívnej) a
B.subjektívna miera chápanie objektívnych javov zo strany populácie.
(príp. z A a B vyplývajúce C:schopnosť idiotizácie davu do tej miery, že alternatíva príslušneho D´EgOsimulanta je objektívne najlepšia)

Interpretácie sú teda možné rôzne.
Kto dá vzhľadom na známe a menej známe metodiky, technológie odhadu cieľov Vis Maior najlepšiu verziu, ten sa v minulosti pri nevyhnutnej realizácii daného scenáru stával "uznávaným prorokom", sociálnym "mágom" [velký smích]

Isto sa podsúva aj otázka, či by mohlo byť v ni(e)koho záujme takéto nešťastie?

Globálnou teroristickou finačnou mafiou ovládané médiá majú logicky za úlohu okrem nafukovania nepodstatných vecí a skrývania javov podstatných aj nafukovanie stresových situácii do maximálnej možnej hystérie(stresu), informačného "bieleho" šumu, kolektívnej schizofrénie a pod..
..aź po diskreditáciu do egoscenára nezapadajúcich prebúdzajúcich sa prominentnejších zombíkov likvidovaných najlepšie samotným zombiplebsom ktorému skutočne chceli pomôcť a na výstrahu iným otrokom opovažujúcim sa spochybňovať dnešnú démonkraticku diktatúru..
Toľko k dejinám..

279084

14.11.2012 17:18

Politici si udělali z českého národa fackovacího panáka

RE: Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem

udo1 91.?.?.?

Dnes máme našťastie z pohľadu fašistických parazitov (šefujúcim zvrátenému judaizmu, scientofraudológii, jednookým murárom a cirkvi, ktorá na západe dočasne zvíťazila nie vďaka, no napriek snahám dobráka Ježiša) Božie dopustenie internetu.

Ľudia sú samotným satanisticko-ateistickým konceptom biblie (a hlavne jeho agresívnej asociálnej matematickej doktríny úročenia z deuteronomia a Izaiiáša) tlačení do optimalizácie svojich čiastkových remesiel(gr.techné), čo vedie k technokratickej spoločnosti.
Tá je(pre mnohých paradoxne) oveľa menej náchylná na manipuláciu maticovými technológiami na báze MIM, ako bývalé staré okultno-pseudonáboženské spoločenstvá. Vyzerá, že ide zasa len o poistku z dielne VM, ktorá má celej populáci bez výnimky pomôcť v napĺňaní tzv.optimálneho súborového potenciálu. Či sa zasa raz podarí egofascinovaním bypasovať "problém s VM", závisí na každom "najmenšom" z nás.

Ak budeme kvôli odrezanej messmédeinej gorgónej tekvici príliš plakať nad rozliatym mliekom odklonu od cesty k večnému mestu otrokov(Rim), namiesto radosti s nastúpeného kurzu hľadania súboru optimálnych mi(e)R = Mat(r)ice kontroly časotvorných(nízkofrekvenčných spoločensko-prirodných) procesov, tak znova riskujeme, že sa naša neustála cesta na nejaký ten "čas" pozdrží..

Hej,..nechcel by som byť v koži členov rodiny zosobnenej
Snahy o počiatok uskutočnenia ďalšej tragédie.
"Jablko nepadá ďaleko od stromu".
Buď sa nájde v ich rodine niekto, kto to prekliatie zastaví, alebo budú zastavení násilne zvonku "surovým histerickým vetrom", ktorý dlho vyberá posádku deravej lode.

Cvičenie:
Príklad matice hypotetického scenára, ktorú teraz podprahovo vníma pár tisíc, no možno postupne aj desiatok tisíc osôb..
(..aj keď sú kvalita a kvantita dve strany jednej mince, nie sú vždy rovnocenné a občas "váha" jednej strany mince viac-, či menej adekvátne "zatieni" stranu druhú.)

"Na Izidin oltár Tučný šiel dar
a masku zory Kleopatre dal."

Ako by podľa Vás mohla čo najpozitívnejšie interpretovať tento veršík Ivanka P.?
Ona má totiž jeden z možných kľúčov riešenia tak, ako aj iné, zodpovednejšie manželky neexistujúcich politikov.
"Cherche la femme" treba tiež vidieť v pozitívnom svetle.
Ženy vždy mali svoje nezastupiteľné miesto v politike.
Samozrejme v trochu inej forme ako sa dnes zámerne deštrukčne presadzuje.

"Postavenie buď zaväzuje, alebo zruinuje"

Drobná rada:
Hľadaj v živote prejavy čo najvšeobjímajúcejších matríc symbolov, čísel a rozkladaj a skladaj legokocky tak, aby si sa pričasto nedostal u viemocného poštára na listinu neposlušných detí.
..nezastavuj sa v lese zbytočne pri každom zašumení lístia

279091

28.11.2012 22:53

O kněžích

RE: Na církvi je nejlíp vidět,

udo1 85.?.?.?

Chaim le juif..
takže vy ste dokonca "ortodoxný"?
No..ja sa tiež snažím byť fundamentalistom(v zmysle basic knowledge, back to the roots..but not the trees).
Čo s tým má však podľa Vás dočinenia princ z Kentu, alebo myslíte snáď iného mýtického Ethelbrichta odvádzajúceho pozornosť?

Ako chápete Vy osobne "právo-slávie" v pôvodnom zmysle slova?
Isto..na veľmi vzdialenej úrovni vnímania máte pravdu, no zároveň sa obávam, že tu na fóre by pri Vašej formuláci:
"Som pravoslávny" mohlo vzniknúť závažné nedorozumenie, ak sa chápeme [smích]

Inak..ako sme sa myslím prednedávnom tu bavili a sám ste pritom použil formuláciu ohľadom judaizmu, ako kastovej ideológii jedného z najstarších druhov mafie..tož isto.. je rozumné vytvoriť si(ako či už mafia, alebo psudorasistická skupina na akýchsi eugenických princípoch) kult s príslušnou "samo"riadenou kolektívnou osobnosťou. Minimálne z bezpečnostných dôvodov nauzde-udržateľnosti a robustnosti klepiet budúceho parazita.
Ahora..Má uzdu, či nemá..toť otázka.. [velký smích]

Pravdu máte na úrovni pôvodného nezvráteného judaizmu a kresťanstva, islamu, či budhizmu, pravej, slávnej fundamentálnej ortodoxie, sve-domia Ľudského, Jeho váhy cieľov, Miery mier..

..a dali masku svoju,
čady levej, vládcu púšte
na tvár zory večnej, západu duše
že by dietky strechy novoveku
na čas do jamy levej padli..

279731

29.11.2012 13:32

O kněžích

RE: Na církvi je nejlíp vidět,

udo1 85.?.?.?

Juif, a či juif..
pojmy a dojmy, úrovne mysle pletú sa Vám mierne?

Hé-ba-ré-je,
oráč misie žrecov At-a,
otrok chrámov vojny Ega,
pešiak ťahu svetovládou
boja železa a bronzu Hádov.

Ktorého boha sluhom sa stal
a ktorý že Boh súdiť ho mal?
Dvoch bohov v biblii jest,
no otcovia vaši Bohu jedinému..
večnému spupne ukázali päsť.

S besom vraha, duchom kaziteľa,
kosť z oltára mamonu, molocha mrzkého
opantala syzifa, tantala pramen(i)a smädného.
Tak Asópa riečneho bájky bez vekov
Izáka učili úroku mrzákov.

Myslíte juif, že Boh je azda nespravodlivý a pogromy sú len bezdôvodným vrtochom "Untermenschov"?
Kde dělají dokola ideoví blízkovýchodní soudruzi 3000let chybu?

Bolo Vám dané rozlíšenie od národenia sťa dar mocný,
no vy sa od poblúdenia v púšti chováte sťa malomocní.
Za skyvu pána vašeho, Herza, vojína ľstivého,
dokola na oltár, pódium hádžete syna vlastného.

Memento Memnon

Lev tak, ako vlk za časy tri
v rúchu baránka do ránka skrýva sa,
no z rosi večernej kožuch nevlastný oťažieva
a cisár nahý s potomstvom tunelmi sa poneviera.

Ten potkan, hoc múdry je to chlapec,
mementom je zboru bystrých oviec.
Naďalej však Ábel Kaina na zemi svätej bije
a telo Memnónovo zbytočne v kraji krvi hnije.

279756

01.12.2012 00:15

O kněžích

RE: Na církvi je nejlíp vidět,

udo1 85.?.?.?

Ako sme sa tu neraz bavili, je predčasná smrť každého Človeka tragédiou. Judaizmus treba akurát správne pochopiť a prestane byť ako forma globálneho teroru efektívny.

Ako vždy, treba klásť otázku, čo je na ňom dobré, resp.ako, na akej úrovni neegoistického myslenia by sa dal pozitívne interpretovať?
..a to je nemožné bez vyššej miery chápania jednoduchého všeobecného chodu vecí.

Máme sa síce od judaistov učiť, no to, že kvôli vlastnému egoistickému klanovo-mafiánskemu prospechu zástanci jeho dnešnej zvrátenej verzie(tzv.židovstva) generujú a podporujú masovú demagógiu a idiotizáciu spoločnosti, musí mať na nich smrteľný dôsledok.

Tak, ako v temnej rozprávke..
To, že ich potom "zvieratá", "zombikonzumenti", či "vlkodlaci" a´la film Twilight z vlastného pudu sebazáchovy likvidujú je nevyhnutné. Ak im upíry(židia) nepomôžu v boji s "Volturmi" (flexibilným zlovoľným vyšším nadrabinátom), sami zahynú a cesta obrábanej "biomasy" smerom k Človeku by sa zasa mohla teoreticky trochu predĺžiť..

Judaizmus svojmu mladšiemu blízkemu otrokovi môže hodne pomôcť.
Som presvedčený, že množstvo spravodlivých a globálne zodpovedných medzi ideovými dietkami Mojžiša rýchlo rastie.
Tak majú zasa skutoční kresťania pomôcť zvrátenému islamu nastúpiť cestu prorokovu(chronologicky skorigovaný korán), že by tí, sediaci na fosílnej energii(nie ľudkých rúk to diela), pomohli vyslobodiť sa kraju At-u(zapadajúceho slnečného kotúča) z úžerníckej slučky globálneho finančného terorizmu.
Napr. prestať zatiaľ obchodovať energonosiče v dolári, ktorý je majetkom skutočných teroristov a nie ľudí U.S.A.

Sme navzájom na seba odkázaní a našťastie "odsúdení" k spolupráci.
Výziev, príležitostí je dosť, len budovať sve(všetkých)-dom-je.

Nech mozaika kultúr rozkvitne ako je príjemným vánkom prozreteľnosti osudu(definovaného Vis Maior) osobne každého Človeka rukami pravdepodobnostne predurčené.

Ako nevedomý B.Obama správne poznamenal vo svojej radcami na podpis podhodenej knihe "Demokracia je dom postavený na dialógu"(no gramotne protodialekticky vedenom).

btw. Ak si pozriete z profesného hľadiska pozorne jeden z posledný veľkých spomínaných block-formerov "Twilight", kde ľudia podvedome "tušia súvislosti", padne Vám ako človeku úprimne hľadajúcemu pravdu do oka demagógická scénka posledného boja..

Situácia je zámerne zrkadlovo obrátená a starí védickí Volturi, ktorí stratili moc(ako sami hovoria "pred nejakými 1500 r."= Ničejský koncil) sú dvaja(tandem) a ich potomkovia Biblického konceptu sú v pyramídke za sebou postupne traja.
V realite je to práve naopak.
Funkčný protodialektický tandem bude triumvirátu a iným podobným riadiacim modelom dlhodobo dominovať efektivitou riešenia "príležitostí"

279795

01.12.2012 00:16

O kněžích

RE: Na církvi je nejlíp vidět,

udo1 85.?.?.?

Nedajme sa teda podvedome mýliť a-sociálnymi mágmi a veďme aj tu na fóre radšej dľa možností a schopností konštruktívno-kritický skutoćný dialóg a osvetľujme tak cestu.
Vždy klásť otázku:
Pri akej interpretácii a akej úrovni chápania môžem s oponentom súhlasiť?
Vyhrávajú tie tandemy, ktoré ju nájdu skôr a takto konkrétnu objektívnejšiu pravdu analýzy danej situácie na verejnosti zodpovedne predkladajú ostatným. Tým sa zlepśí situácia všetkých, tak bezpečne predvídavo aj dotyčného páru a ďalšie kolo špirály vývoja sa rozvinie.
Ide o optimalizovanú variantu protodialektiky.

A dosť bolo príbehov na dnes Anonym 46..

279796

01.12.2012 21:58

O kněžích

RE: Na církvi je nejlíp vidět,

udo1 85.?.?.?

Ak ste Mtk vnímal tón nekonštruktívne útočne, tak sa došlo k nedorozumeniu.

Skutočný nezvrátený kresťan=muslim=judaista=komunista a podobne je ideál, ktorý sme tu definovali. Spoločným menovateľom je Človek, ktorého sme tiež definovali. Metodológiu(tandemná protodialektika, metodické vyladenie intuitívneho vnímania miery pri VisMaiorCentrickom morálnom štandarde v spojení s Dostatočne všeobecnou teóriou riadenia) a kritéria hodnotenia úspešnosti priblíženia sa k cieľu(celkové zlepšovanie indivídua kolektívu v esenciálnych parametroch) sme tu rozobrali tiež dostatočne. Pozrite staršie diskusie na témy, odkazy v nich, príp. dajte mail a pošlem. Nebudem to tu znova copy-paste-ovať.

V tomto zmysle(keďže nejde o konečný stav, ale proces tak, ako pri pojme Pravda), sa ja rozhodne za dokonalý ideál nepovažujem a myslím, že ani Kysučan. Mená ďalších ľudí, ktorí sa o to vedome systematicky snažia, by Vám aj tak nič nepovedali. Ide o bežných občanov žijúcich svoje súkromno-spoločenské životy a spadajú tak pod ochranu osobných údajov, ak chápete. Nerád porušujem zmysluplné interpretácie rozumných zákonov pri virtuálne dominujúcom systéme zakrytého kódu(pseudobiblická otrokárska démonkratúra).

Ak týmito riadkami opätovne prichádza k nedorozumeniu, ešte raz jednoduchšie:
V definovanom kontexte nie som hotovým "kresťanom" a žiadneho takého nepoznám.

1.Je táto odpoveď pre Vás Mtk dostatočná, alebo nevedome či vedome z nejakých špekulatívnych dôvodov x+1 vysvetlenie pochopiť nechcete tak, ako obsah pojmu Globálny parazit-prediktor?
2.Ktorý iný, podľa Vás "vše-značný pojem", ste ešte nepochopili Mtk?

..alebo je u Vás problémom skôr POSTOJ k pochopenému, no pre Vás a-morálne neprijateľnému?

Ak som Vás z morálneho hľadiska špekulatívne ohodnotil nesprávne, samozrejme sa vopred ospravedlňujem.

Pekný večer prajem Mtk
u.

279828

03.12.2012 21:30

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: Zamyšlení 2

udo1 91.?.?.?

To je v poho Hestroy, vyzerá tieź skôr ako provokatér.
Tak, ako ten Osol v iných diskusiách.
Aspoň je trocha srandy [smích]
Dnes už fakt ťažko stretneš osobu, čo by také dristy mienila vážne.
Aj tí akožehlbokoveriaci už sú postupom doby našťastie schopní akej-takej diskusie..

U nás je viac pseudokresťošov a u vás viac pseudoateistov.
Jedni veria vo falošný obraz boha, ktorého niet a druhí neveria Bohu, ktorý je.
Pravdu máś v tom, že tí vaši sú Bohu bližšie.
Jedni a aj druhí sú adeisti.
Ostatne ako fanatici každého "náboženstva", či ideológie.

Národovectvo, ako aj internárodovectvo, pokiaľ je všeobecne prospešne primerané, je super vec.
Našťastie ich umelé, Ni(e)kým po Hádovom plyšši masívne(cez zámerne narkomanmi vypustených basistov a asociálov vytvorené) extrémne formy trvali len krátko a nebolo kvôli všeobecne nevyhnutnej Zmene logiky sociálneho správania vytvoriť spoločenský stereotyp.

Hľadajme tak, ako aj s Maďarmi, etc. radśej to spoločne prospešné, čo zároveň zatieni nepodstatné Ni(e)kým tradićne vyprovokované imitácie nedorozumení.

Smejeme sa teda úprimne spolu s vami He-stroj [velký smích]

279933

03.12.2012 23:26

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: Zamyšlení 2

udo1 91.?.?.?

Uškodili azda Arabi pred sio-fašistickou židovskou inváziou na územie Palestíny niekedy uvedenej pseudorase(alebo mafii) tak, ako Nemci počas WWII(a viac krát v dejinách) Čechom?

Je známe, že ni(e)kým vyprovokovaní Nemci špeciálne v tom období predsa aj oficálne vyhlasovali a systematicky praktizovali genocídu Českého národa tak, ako aj iných národov.

Neporovnávajte radšej zasa neporovnateľné Vojta49, aby ste sa ešte viac nezatiahli do víru udalostí..
Teror je verejnou doktrínou fašistickej elity tejto blízkovýchodnej oligarchickej demokratúry.
Bežní izraelčania tým samozrejme ako výkonný nástroj trpia prevedením zodpovednosti na svoje hlavy, no ak si to so svojim nadrabinátom urýchlene neporiešia, budú proste nepochybne v dohľadnej dobe poväčšine masovo vyvraždení tak, ako aj inde vo svete.

Buď sa poslední jedinci zablúdeného mafiánskeho "übermensch"kolektívneho parazita asimilujú s prebúdzajúcim sa popul(v)árom a pomôžu zvyšku Človeku podobných opíc stať sa Ľuďmi, alebo sa na úrokovej bárke so zvyškom fasci-novaných fanatikov utopia.
Proces sociálnej hygieny nepočká.

Je to tragédie, no osud majú židovsky zmýšľajúci členovia klanu mono-hýkánov vo svojich rukách.
Život pôjde ďalej aj keď ich ich Führeri definitívne obetujú na krvavom oltári svojho šialeného D´ucha kráľa púšte(Ka-Leo-Patros).

"Každý, kto nepochopil to, čo mal pochopiť, zahynie zbytočne predčasne."

..a všetci nesieme v tej-, či onej miere zodpovednosť za dôsleky činnosti tých spoločností, v ktorých žijeme.
Že sa to niekto de-magógicky snažil vyškrtnúť z oficiálneho práva, objektívne vôbec nič neznamená.

279945

04.12.2012 23:15

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: Zamyšlení 2

udo1 31.?.?.?

Kľud Tono Mier.
Možno to fakt myslíš dobre.
Chodí tu občas s cieľom rozoštvávať hodne provokatérov používajúcich slovenčinu a extrémne naivné emócie s podobným profilom ako ty.

Z kontextu sa mi dokonca zdalo, že považuješ v rámci nejakej individuálne neprekonanej kolektívnej psychózy Ježiša za Boha, nebo tak něco. Mnohé tvoje kombinácie by sa isto dali pozitívne chápavo interpretovať na rôznych úrovniach a dokonca by sa v tvojom myslení mohla črtať istá kontinuita vnímania..
Snažil som sa len predísť potenciálnemu konfliktu s menej emotívnymi diskutérmi systematicky hľadajúcimi objektívnu realitu v rámci danej témy, ak chápeś.

Emócie sú super, no v protodialektickej aproximácii objektívnej Pravdy nemajú moc miesta. Neboj, ja tiež občas uletím.
Ak klikneš na môj nik, nájdeš pár možno použiteľných metodológii. Ak máš lepšie, pošli mi ich prosím na mejl.
Dyik.

Tož prajem mimo toho obecne veľa šťastia v hľadaní.
..jou a tuposť a zákernosť je v zmysle suroviny dobrá možno akurát tak ako jednorázová skúsenosť, ktorej sa tí rozumnejší radšej preventívne vyhnú.
Asi fakt nemusíme "vyskúšať všetko".
Máme predsa od Boha s narodením rozum a slobodnú vôľu, aby sme chybné stereotypy našich predkov od narodenia korigovali.
Aj zvieratká sa dokážu poučiť z chýb tlupy a blízkych.
Správne cítia, že degradácia poteciálu prevdepodobne nebude to pravé orechové. Prirodzený výber(objektívne zákonitosti) netreba ignorovať.

..inak povedané..ako u nás na dedine:
"Proti Bohu neradno.."
..a z tlupy autoritiek sme snáď už tiež vyrástli..
Poučme sa navzájom a dumajme spolu, že by aj deťom krajše bolo.

brú
u.

280013

06.12.2012 03:37

USA se opakovaně pokouší poštvat Ukrajinu proti Rusku

RE: Demokrace ?

udo1 37.?.?.?

Tono, ty si teda asi fakt s prepáčením cvok.
Takéto absurdné širenie poplašných správ spadá skôr pod pojem trestný čin.
Keď sa budete ovbčanov snažiť blbnúť, riskujete spolu s Vašimi podvedomými šéfmi, že sa fakt niekde stane voľáky galimatiáš.
Nekop si hrob.
Vieš, že sa v dreveniciach nenadarmo vravieva:
"Nemaľuj čerta na stenu!"

Interpetuj radšej prechádzajúcu realitu optimisticky v zmysle Najvyššej moci(pre teba asi "Boh" ) a Jeho pravdepodobných cieľov.
Tzv. peklo tam isto nepatrí.
Všetko je totiž asi do-časné.
Nestrašme teda hlúposťami a radšej pracujme na strojení nášho spoločného osudu(zvyšujme gramotne M&M=Morálku&Mieru chápania populácie. Ich optimalizácia vyzerá byť jedinou zárukou skutočného "šťastia".
Strašiť je občas OK, no keďže Človek je v jadre psychiky prirodzený pozitivista,
je bezmierie aj v tomto smere skôr kontraproduktívne.

Drž sa a neboj sa zbytočne.
Žiadna veľká vojna nebude.
V tomto zmysle sú atomky šťastie.
Keby ich nebolo, zrejme by tí magori do toho šli.
Tož..Božia prozreteľnosť naberá občas hodne zaujímavé formy [smích]
Ani Voltumorti nemilujú harakiri.
Antichrist nie je ani tak jedinec, ako skôr spôsob myslenia, či pasivita a spoliehanie sa na nejaké ne-bo(h) po smrti a odovzdanie svojho potenciálu do rúk falošného obrazu Boha.
Toť plenty of clever managor!

NWO bude a bude v porádku
"A government for the people, by the people."
Stačí chcieť a prestať si honiť na prespatej apokalypse.
Co bylo, to bylo..terazky..veď vieš, kam Mierim a čo by snáď bolo dobré zrobiť Tonko.

280090

07.12.2012 11:44

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

udo1 85.?.?.?

Zaľúbený kuchár [smích]
Otázka do koho?

Aj keď zvykne presoliť,
býva nemúdre všetky jeho recepty zahodiť.

re:G-u-Ru Führeri
"Hlas svetla, nie je svetlom samým"

Parafráza zen-budhistického príslovia:
Prst ukazujúci na "svetlo luny" nie je ani samou lunou.

re:Chazari
Príslušnosť k mafii(pseudorodine) treba halt adevátne dokázať.
Všetko je o loajalite, presnejšie hier-arch-ickej.
Ako vo filme "Team amerika". [velký smích]
Hier-ó-fant..
Arch..
Spochybňovať objektívne zákony, no nespochybňovať autoriťky.
Aká to ma(na)gória..presnejšie koho?

Inak s poslednou Vašou vetou docela súhlas Bekota.

Mé-kota Kocúrkovie

280193

08.12.2012 16:36

Repatriace zlata po celém světě

RE: Zlato a globálna HRA

udo1 91.?.?.?

Hej, medzi rôznymi klanmi beží nejedno tisícročie (z?)Dravá konkurencia.
V rámci jednotlivých foriem byrokracie býva zväčša nepísanou úlohou (ne)vol-ených funkcionárov zastávať záujmy toho-ktorého klanu a záujmy svoje(parafráza brilantnej definície zakončená obzvláśť zákernou podprahovou lžou z pera K.Marxa).
Skutočná úloha jatočných býčkov poly-tykos sa tradićne logicky nepíše rozkazom, ale "samo sebou rozumie".
Tož chrámova securiti policy nepustí(do gatí) len tak..

Staré selo-janské..slovianské porekadlo:
"Treba-li prostému človeku zlata k životu?"

"Veľa znalostí = veľa starostí"(kumulácia chaosu, stresu z množstva chybne spracovaných in-formácii=mier, pre súvislostí nechápajúceho)
..no veľa ra-dosti, ľudskosti pre rozlíšenia pravdy od lži schopného..
..preto staronezákonná požiadavka straty schopnosti rozlíšenia, ako podmienky východu z blúdenia púšťou pre formovaných zombibiorobotov.

R.1274 B.C.po bitke pri Kadeši(globálny karavánny=informačný uzol..vtedy rýchlosť šírenia in-formácii max.20-30km za hodinu=posol na koni oproti dnešný 300 000/s) zostala pohraničná strategická oblasť pod kontrolou Chetitských kňažských(védických) klanov.
Náboženskou vojnou oficiálne genocídne zjednotené Egyptské klany dospeli po 300 ročnej imperiálnej vojne a dlhodobej strate centrálneho servera na backbone k zmene stratégie vedenia informačnej vojny a použili popri efektívnejších finančno-vojenských operáciách úrakovinovej hospodárskej genocídno-akvizičnej invázie aj v občianskej vojne 2 generácie dozadu úspešne vyladené technológie "Kultúrnej spolupráce". T.j.najvyšších tradičných foriem vedenia agresie a snahy o subjektívnu kontrolu objektívneho globálneho procesu koncentrácie moci=vtedy známych technológii socio-kultúrneho inžinieringu.

Pravidlo prísneho mixovania národností otrokov(z dôvodu zamedzenia potenciálu revolt dohodnutých jazykov príbuzných zajatcov) bolo porušené a niekoľko primitívnych pološamanských kočovníkov pôvodom semitských etník vyselektovaných počas záverečných konvenćných vojenských operácii bolo skoncentrovaných v chrámových hospodárskych komplexoch za účelom pozorovania smerom k vytvoreniu kulturologických profilov.
Ľudové motívy, tradície, príbehy..stereotypy boli pozorne doplňané do konceptu postupne formovaných modelov samoriadenia ako budúci imitačno-simulačný interface napomáhajúci prijatiu programovo "darovávaných" syntetických orgánov(kolektívnych modulov "samoriadiacej" algoritmiky postupne systematicky formovaných stereotypov).
..až pokiaľ bežný nevzdelanec nebol schopný rozlíšenia eugenických zásahov.

280269

08.12.2012 16:41

Repatriace zlata po celém světě

RE: Zlato a globálna HRA

udo1 91.?.?.?

Konkurenčná progresia objektívnych procesov prebiehajúceho informačno-komunikačného konfliktu lokálnych jelít však zaćala kapkať predkom dnešných ašpirantov na svetovládu do sandálok.
Po mnohých ďalších operáciách na kolektívnom podvedomí negramotných pastierov z púšte sa záverečným pomalým mocným manévrom cca. 40ročnej(takmer 2 generácie) deprivácie ergoterapie dosiahlo faktické oddelenie vedomia a podvedomia obrábanej biomasy budúceho po svete v etapách(pogromoch) rozsievaného de-ámon-hé managementu.
..a tak podvedomie stále viac v minulosti zaostávalo a vedomie v ďalekú budúcnosť hľadelo..
Tak sa syn.."mose" ocitol ako pohrobok detí At-u na scéne(S.Freud a jedna z jeho múdrejších pri-nosov)..

V dnešnej postautosynchronizačnej logike sociálneho správania(od 2pol.20stor.) dosiahla táto kolektívna schizofrénia bývalého globálneho byrokratického aparátu tzv."osobitne dôveryhodných osôb" absurdných rozmerov, čím 3000-ročný modul prakticky zakončil svoju existenciu a silno sa z pôvodnej úzkoklanovo-jelitárnej formy asimiluje.
V niečom Eugen pomohol a niećo pribrzdil..

Otázka:
Do čoho by si investoval viac Kysučan ako sedliak zlato vskutku ľahko oželejúci..
do podielu na nejakej forme výroby elektriny, energie, ktorú potrebuješ pre chod strojov na družstve, statku, farme..alebo chceš sa vrátiť k skoku zo stromu a všetko robiť ručne v pote práce vlastných rúk vyhnaných z ra-ja?

Zatemniť zámerne, vedome um synov Č(e)lo-veka?
Nie nadarmo predkovia naši cez rozlíšenie javov objektívnych motyku, pluh, koleso, motor..ob-, či vy-javili.
Kto profituje z regresie, r-evolúcie civilizácie?

Aký je v Gambite pomer globálnych "investícii" pa-razitov do zlata a monopolne súkromne falšovaných prostriedkov vynaložených na akvizíciu energetiky?

K praktickej ekonómii..
Globálne HDP je podľa rôznych prepoćtov odhadované na nejakých dajme tomu cca.60 tisíc miliárd USD. Celosvetové zásoby zlata na cca.100 000t. Pri prechode na tzv."zlatý štandard" by cena zlata za trójsku uncu z dnešných cca.1700 USD stúpla min.o 10-násobok. Podľa niektorých prepočtov o 50-násobok.
Aj keby si do invariantného košíka zahrnul ďalšie komodity, nebude to zodpovedať potrebám dynamiky dávno globalizovanej ekonomiky.
Chceš azda vystúpiť z trhu, vrátiť sa do stredoveku a z okna psychiatrie pozerať, ako ľudstvo prekonalo dnešné virtuálne problémy pri strojení svojho osudu realizátora plánov rozvíjania starogréckej symmetrie?

280270

08.12.2012 16:42

Repatriace zlata po celém světě

RE: Zlato a globálna HRA

udo1 91.?.?.?

Následky naviazania obeživa na reálne masovo nepotrebné zlato by stálo desiatky, možno stovky miliónov mŕtvych.
Globálnu genocídu rádovo mnohonásobne vyššiu ako tá, ktorej polygónne cvičenie prebieha okrem iného momentálne práve aj na našom území a v celej východnej Európe.
Propagácia tzv."zlatého štandardu" je teda tieź hodne blízka propagácii genocídy a zočinu proti ľudskosti, bla-bla.
A´la degeš Pišta Lakatoš:
"Ta to vyprovokovany incident pan sudca..
Pichnem do kabata a v kabate muž a tak ešte sedem krat."
(z príručného debilníčka symboliky:
nôž=finanćná metodika)

Aj preto taký dôraz v Čechách na Temelín a prudká angažovanosť klanov v kauzíčkách okolo cielených na skrývanie podstát proble-matiky.
Samozrejme je jadro problém, no momentálne oficiálne v podstate niet alternatívy.
Čo by sa stalo, ak by pri momentálnom morálnom štandarde populácie začali byť používané prakticky neobmedzené dostupné zdroje energie?
Pri parazitickej kultúre by sa miera ohrozenia biosféry dostala do neakceptovateľných hraníc.

To je jedna z mála pozitívnych stránok býv.tzv. patentového práva..
Pričom pojem "právo" je aj v tomto kontexte použité viac, než neprimerane.
Spojené nádoby morálky a tzv. Štandardu energozabezpećenia má vskutku tieź znova len bežná populácia a fiktívny kľúč pan-dór-inej skrinky(živelnému chaosu vypustených umelým stresom imitácie nedostatku morálne devastovaných más) má akože v rukách admin Samosato.

Je fajn rozoberať tu v papa razzi štýle Rockyho a súdruha Červienku, no trochu sa obávam, že bez snahy o príkladné maximálne možné masovejšie použitie známych dostupných metodológii rozpoznávania a tak zohľadnenia im (PapaRockyČerv..) dominujúcich procesov toho veľa detvákom nem pomôžeme.

280271

09.12.2012 19:02

Repatriace zlata po celém světě

RE: Proč zde nikoho nezajíma, kde je české zlato?

udo1 37.?.?.?

"Mysli globálne, konaj lokálne".
Český štát tak, ako každé iné zoskupenie občanov včítane USA a Izraela podlieha zákonom riadenia globálnej ekonomiky(trhu). Všetky operácie(akvizičné=vojenské) riadenia finančných tokov je z pozície financmajstrov kasína nevyhnutné podrobne riadiť súhrou úrokových sadzieb, médii, tlače nekrytého dlhového obeživa=inflácie, korporátnych kartelov tzv. "náboženských" predprogramovaných stereotypov, deformačných mechanizmov vo vzdelávacom systéme, atď..

Korporátny systém(s tvárou buržoáznej demokracie=finančného oligarchickéo terorizmu) je neporovnateľne podrobnejšie plánovaný, ako napríklad tunajší bývalý pseudosocializmus(elitárny fašizmus na marxistických princípoch) maskovaný za komunizmus(pôvodné kresťanstvo s prvkami popierania relígie s Bohom a ďalšími sociopatickými mínami a´la biblia..)
Pod heslom revolučného prelomu meruôsmych rokov:
"Neveríte cirkvi?
Dáme Vám takú ideológiu, že sa z nej aj Vaši pravnuci pos..rú"
..i zasadol vyšší nadrabinát a ukázal ľavú mať..

Ako sme tu neraz rozoberali..lokálna ekonomika s politikou podlieha medzinárodnej a tá zasa nevyhnutne globálnej.
Zrovna tak platí železné pravidlo "samo"riadenia dnešného trhu:
Životná úroveň na definovanom území je určená:
1.Štandardom energozabezpečenia
2.Kvalitou riadenia ekonomiky
3.Kvalitou práce

..pričom je PORADIE faktorov(chrono-lógia) NEZAMENITEĽNÉ.

Aj funkčnosť najlepších momentálne dostupných technológii(ktoré by sme mohli ako alternatívnu tvrdú menu za energiu vymeniť) je naviazaná na energiu(meranú v kWh) a energonosiče samotné.

Lokálne samozrejme môžete aj na lazoch, či chvíľu možno aj v rámci celej ČR, či EU experimentovať so zlatým, obilným, ježkovým invariantom, či bukvicami, no aj tak budete dlhodobo závislí na kWh.

Tak teda znova kopy-paste:
1. Štandard Energozabezpečenia prostriedkov výmeny danej krajiny
Štandard energetickej bezpečnosti:
ESS(Energo security standard):
T(tovary)+S(služby) = Energetický štandard(invariant v kWh) x Energopotenciál krajiny(súčet kapacity výroby elektriny)

2. Kvalita riadenia ekonomiky(dnes tzv. manažmentu)
Po v zásade jednoduchom výpočte(podľa aktuálnych možností danej ekonomiky) tzv.

A.Základného štandardu zabezpečenia populácie (podobne ako dnes tzv.životné minimum) sa jeho realizácia a zvyšovanie stáva cieľovým vektorom manažmentu ekonomiky.
Na neho je naviazaná celá kontrola, účtovníctvo, daňovo-dotačná politika medziodvetvovej funkčnej vyváženosti a medzinárodného obchodu.
Namiesto dnešného uspokojovania neuspokojiteľných a nevypočítateľných potrieb amorálnej zvrátenej finančno-fašistickej jelity(a´la úchylky od ľudských noriem starého Ríma a iné ríše v úrakovinových kŕčoch ich úpadku).

280324

09.12.2012 19:06

Repatriace zlata po celém světě

RE: Proč zde nikoho nezajíma, kde je české zlato?

udo1 37.?.?.?

Všetko už v EU prakticky jestvuje, no je to tak, ako aj u nas v minulom režime cielene ni(e)kým z diskreditaćných dôvodov presoľované.
Po preregulovaní EU a jej očkovacej búrlivej demontáźi sa objektívna situácia občanov asi zrovna nezlepší..

B. Nadštandard je samozrejme želateľný, keďže motivuje k odmeňovanému zlepšovaniu riadenia a práce samotnej, no nemôže byť prvotným cieľom udržateľnej spoločnosti. Zároveň strop odmeny manažmentu na max.5-6 násobok základného platu(nech dočasný führer robí čokoľvek, nemôže mať proste 500-násobok a viac). Ďalej aplikácia základov Dostatočne všeobecnej teórie riadenia spolu s protodialektikou a základmi dejín globalizácie(objektívnej koncentrácie moci) do sylabov SŠ a ZŠ v rámci etiky, resp. religioetiky, čo zlomí informačný monopol a umožní ďeťom podvedome usporiadať a spracovať exponenciálne narastajúce množstvo in-formácii.

Pre mediálne takto minimálne manipulovateľných budúcich občanov(Ľuďí) na princípe štatisticky nevyhnutne dominujúcej korekcie morálky(nikto sa nerodí zlý) automaticky pri zvýšovanej miere chápania chodu dominantných spoločensko-prírodných procesov postupne zmiznú fiktívne problémy finančné, ekologické, sociálne, atď..

Proste klasická výmena dnešneho poradia v cieľovom vektore riadenia ekonomiky.

C. Kvalita riadenia je obratne proporcionálna rastu cien základných tovarov a služieb. Je teda jedným zo základných ukazovateľov miery tzv.tichej fašizácie spoločnosti, keďže inflácia ma tú vlastnosť, že zákonite urýchľuje akvizičný proces smerom k totálnej kontrole výrobných prostriedkov a celého majetku parazitom ovládanej kultúry až po jeho ad hoc populačnú reguláciu(genocídu) dlhodobo umelo zhoršovanými životnými podmienkami..atď. podrobnejšie rozpracovania sme tu neraz rozoberali, ako hovoria otroci, do aleluja.

Zodpovedné oddelenia štátneho aparátu majú príslušné dokumenty k dispozícii, no nemôžu konať v rámci umelého stresu miest.
Treba začať práve na malých dedinách. Informovať spoluobčanov v diskusiách v rodine, so susedmi. Lokálne meny v tomto zmysle nie sú problém. Ak si ich chce niekto dočasne kryť zlatom, voľákymi pečiatkovanými papierikmi viazanými na dohodnuté kvantitatívno-kvalitatívne jednotky práce, odrobenými časovými jednotkami na výmennom serveri u starostu, či freewareovom serveri s moderátorom, či bez, je to dočasne fajn.
Kým sa celkovo nestabilizuje situácia.
Vyhýbať sa do najväčšej možnej miery otrokárskemu dlhovému invariantu globálneho finančného terorizmu.

Preto otázka v tzv.zastupiteľskej demokracii na volených:
"Váš vzťah k inštitútu úroku"
Ak je pozitívny, ste agentom globálneho finančného fašistického terorizmu a vzťahujú sa na Vás protiteroristické smernice MV. Bodka.

280325

09.12.2012 19:08

Repatriace zlata po celém světě

RE: Proč zde nikoho nezajíma, kde je české zlato?

udo1 37.?.?.?

..globálne riadenie ekonomiky IMF a WB smerom k postupnej konglomerátnej celosvetovej fašizácii je v princípe jednoduché.
Kto sa vzdá brutálnemu ekonomicko-vojenskému embargu a pripojí sa k upírom, musí pomáhať vo vojenskej činnosti zotročenia "zlých" susedov a zobrať úvery(ak to zastupitelia nespravia, musia ovce voliť znova) v presne vzhľadom na HDP vypočítanom minimálnom kritickom objeme.

V prvej fáze(ako v celom východoeurópskom polygóne) nastane zvýšenie úrokovej sadzby podľa aktuálnej potreby nad rast HDP, aby logicky štát a ani firmy nemohli z rastu hospodárstva dlh splatiť.

Nasleduje nevyhnutne a-sociálne napätie, stratifikácia(kastovanie) spoločnosti, mafiánčenie a rozklad morálky..diktát pák blízkej periférie nadrabinátu pokračuje..
..až po získanie úplnej kontroly nad populáciou, zavŕšenie základného vojenského manévru a včlenenie otrokov do konglomerátu(lacná práca, voda, ropa, turistika,..), prípadne podľa potreby až po genocídne vyčistenie územia kontrolou obchodu s narkotikami, nárastu samovrážd zo stresu, "dobrovoľného" ekonomického exilu, vytvorením ekonomických podmienok vylučujúcich dostatočnú reprodukciu, mediálno-kultúrny nihilizmus, depriváciu kolektívnych hodnôt a homogenizáciu ad absurdum individualizovanej tzv.biomasy pripravenej na ďalšie opracovanie..

Ak sa podarí plebs udržať v nechápaní základov globálnej politiky, nemá šancu prežiť v ľudsky dôstojnej forme.
Byrokratický aparát je obsadený na kľučových postoch tzv."osobitne (ne)dôveryhodných osôb" miestne "samosebou" aktivovanou najstaršou a "najkultúrnejšou" 3000r.za tým účelom formovanou mafiou skrývajúcou sa tiež za relígiu a občas dokonca za "národ multietnických konvertitov".
Prípadne rôzne varianty uvedenej periférie.

Skrátka cieľ skutočnej dneśnej politiky je parazitizmus a egoistické zablokovanie rozvoja pozitívnych špecifík miestnej kultúry a tak paralýzu optimálneho Ľudského potenciálu čo najväčšieho počtu jej indivíduií.
Je jednoznačne proti jednému z hlavných cieľov Vis Maior.
Na tom zakapali všetky civilizácie a ak sa ani my nepoučíme a nepochopíme, čo sme mali pochopiť..
Neradno hrať sa na Boha.
Sme Jeho dietky, no nie ním samým a prsteň moci rozhodovania o stámiliónoch bytí a nebytí je fet fetov.
Každý je nahraditeľný a kto doviedol svet na hranu katastrofy, musí preč, ak okamžite nezmení svoj postoj..v prípade, že pod drobnohľadom prebudenej verejnosti vôbec dostane x+1 šancu.

..toľko k skutočnej praktickej ekonomike a jej objektívnym pravidlám na rozdiel od fiktívnej ekonomiky stále ešte učenej na mnohých našich tzv."univerzitách"(liahniach jedného-Uni znefunkčňujúceho pohľadu-Verzie..) simulujúcich vzdelávanie.

280326

09.12.2012 19:23

Repatriace zlata po celém světě

RE: Proč zde nikoho nezajíma, kde je české zlato?

udo1 37.?.?.?

Začínajte na dedinách, pokiaľ ešte sú. Poznáte sa navzájom. Pomáhajte si. Zakladajte trebárs aj brutálnym ideologickým očkovaním diskreditované družstvá=najstaršiu formu podnikania.
Niektorí tzv.anarchisti popri mnohých menej šťastných nápadoch propagujú(pre niekoho paradoxne) aj dobrú myšlienku:
"Nepanikár. Organizuj sa!"
Príjemným vánkom božej prozreteľnosti sme odsúdení na spoluprácu.
Koncentrujme sa na drobné pozitívne veci v rámci globálneho Vis Maior-centrického konceptu mozaiky príčinno-dôsledkových vzťahov a hľadania optimálne Miery(Pravdy) pre každú konrétnu situáciu.
Cibrime si intuíciu, ktorá je bez morálky smrteľná a ktorej niet bez jednoty emočno-racionálneho stroja psychiky.
T.j. schopnosti korigovať vlastné objektívne v neustále sa meniacej situácii neadekvátne stereotypy.

V labyrinte(labrys=sekera in-formačnej pyramídy) krivých psudoreligiózno-médeiných zrkadiel čarovného lesa baby jagy Janko konečne vyliezol na strom a zbadal v diaľke ožiarenú perníkovú chalúpku. Keby sa však pozrel aj kúsok ďalej a nedal sa zlákať perníkom, zbadal by aj fakľu na cirkuse kolotočárov, čo prišli do jeho dediny..
..a zasa..kolo-kolo mlýnske, za 4 rýnske..
Kolo sa nám polámalo, do potoka popadalo..
urobílo bác..

Je lepšie, keď v potoku tečie voda a nie krv.
Tak aj veľké "bác" chce len hlupák.
Radšej tiché ťuky-ťuk rukou poučenej a veselej posádky na dvere,
..či hlavu opitého navigátora,
pripadne jeho rotujúca výmena.

..snažil som sa vysvetliť podrobne a s malým príbehom, že by zasa neboli nedorozumenia, ako sa mohlo stať pri vypočúvaní istého Issu za Nazarény mocným Pontiom "Mostom stĺpov mocných"
btw..ako len správne chápať ten epiteton?

P:"Počul som, že chrám chceš zničiť, revoltu rozpútať"

IN:"Chodí tu za mnou Matúš Lévy s kozým pergamentom a zapisuje. Keď som zbadal napísané, hrôza prišla na mňa.
Nikdy som nič také nepovedal!"

Každá informácie neide do prázdnoty hlavy,
ale v prísluśný systém sterotypov.
Tie fomuje kultúra(resp. ticho. alebo nahlas definovaný Koncept jej riadenia modelovaný prastarými "pseudomystickými" technológiami neurolingvistického profilovo-štatistického programovania automatizmov podvedomia kulto-logickými inžiniermi skrývajúcimi sa zavše za známeho geniálneho japonského kybernetika(z gr."kormidelníka" ) menom "SAMOSATO" [velký smích] ) v ktorej jedinec vyrastá.

Ak je raz už kult-u-ra pod Vašimi "krídlami Tri-s-megistovými", t.j.ovládate in-formačnú pyramídu stačí Vám držať Status Quo.
No beda Vám a ešte viac bieda ostatným, ktorých osudov sa stávate pánom, ak Vás ovládne prsteň(symbol zacyklenia) moci egoizmu.
..a prsteň ovládne každého..niet úniku..iba cesty vpred..nedá sa zničiť..vždy ho niekto nájde..bolo ich 12=uzavretý cyklus(Ľudia 9, 3MIM, 1 prechod doby temna) a 7TRpiacichPASaLÍKOV.
Koho býva inak číslo 7 symbolom? [smích]
13.prsteň, temná komnata našich ľudov

280327

09.12.2012 19:24

Repatriace zlata po celém světě

RE: Proč zde nikoho nezajíma, kde je české zlato?

udo1 37.?.?.?

13.prsteň, temná komnata našich ľudových rozprávok je v tomto zmysle jeho kópia, model do masovej výroby pre všetkých.
Elitárno-védická forma zákazu jedenia biblického stromu života, rozlíšenia dobra a zla.
Rozprávkový hrdina ju zvykne otvoriť, vznikne dejovo-kreatívny, tvorivý,.. strojivý chaos, no všetko sa neskôr končieva dobre..
Hodiť prsteň do horúceho potoka činov, kde sa roztavý a gradientom(ako žiarenie) zrýchľujúcej sa spomínanej zmenenej logiky sociálneho správania dosiahne postupne všetkých ako prerod civilizácie k ďalším jej úlohám.
Odkiaľ sa k uvedeným obrazom pravdepodobne dostal Tolkien, Puškin, etc. by sme mohli ad hoc dlhšie rozoberať..

Isto, interpretácie sú možné rôzne, no ide o to, ktorá podá vysvetlenie príslušnej matice čo najbližšie k objektívnej realite(obecne prospešnej a funkčnej). O tom je hra života, konkurencia metodológii čo najpresnejšieho rozpoznania cieľov Vis Maior a nastavenia osobných a spoločenských cieľov a naviazaných postupov do súladu z rozpoznanými najvyššími známymi bezpećnými cieľmi.
Dotyčné matice sa nevyhnutne "prorocky" realizujú.
Tož jedno z dôležitých pravidiel bezpečnosti kolektívno-individuálnej psychohygieny.

Systém je motivačno-bezpečnostne z pozície všedominantného supersystému Vis Maior(Miery Mier) nastavený tak preto, aby bolo nevyhnutné z dôvodov udržateľnosti rozvoja spoločnosti v zmysle predikcie nevyhnutné rušiť v procese vývoja vznikajúce pyramídy, že by mohli vyrašiť a byť uskutočnené nové úlohy nekonečného procesu trojjedinosti
1.Formy(Mier),
2.Informácia(ich prenosu, neustálej zmeny) a 3.Existencie(tzv.matérie jej rôznych foriem sveta viditeľného i neviditeľného)

a´la správne chápaný Sefirot(nie všetky interpretácie tzv.ElKaBa, či kabaly sú nebezpečnou lžou)
..otrokom rozdelili umy, svet na "duchovný"(Energiu) a "hmotný" resp.Mieru(Formu) na "čas" a "priestor"
..a tak do-časní páni 13prsteňa 3.IN-Formáciu=zmenu=vývoj a jej pyramídu kolektívnemu podvedomiu skryli a masovú psychózu vyvolať chceli
..no lož má krátke nohy

Preto aj deti Ra-in-bow hovorievajú(napriek ľudsky nemožnej statickej dokonalosti) správne:
"Sharing is caring"

280328

13.12.2012 10:20

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

udo1 85.?.?.?

Ale no tak pane kolego,
z hřište se přeci pro nic za nic neutíká!

Skusme poněkud spolu procvičit kondici, když nestíháte.
Po 3 tisíce let jste byli fakt dobrí a já osobně(a jistě né jenom já) jsem hluboko přesvědčen, že ještě máte co lidstvu nabídnout.
Míč je lesklý, kulatý a každý motivovaný hráć v něm také kus sebe vidí. Každý se ho snad snaží správně načechrat a hráme přeci hlavně pro toho diváka, nebo ne?
Turnaj je dlouhý a kto ho ví.. i na Olympiádě prý jede hlavně o účast a přiměřený výkon. Anebo spíš výkop?

Dvě jedenástky tóg bílích střetli se,
jsou na sebe zvyklí páč motivují se.
To nejlepší pod lisem vídají
a jeden bez druhého pomalejc hrávají
I když hlavy lysé pod nebem modrým zalil pot
ani jeden z nich nemá práva pustit do kalhot.

Nepanikárte prosím Mtk, dajte si 2 páry dní bez masa
a prejdite sa do lesa.
Ni váš, ni náš Vrchní cvokem není,
a Jeho společnost skutečné je jmění.

Hľadím vám tak prednedávnom z rastopaše cez zváračské okuláre do izkrivej tváre..
Vo filme 10 000 B.C.(houlyshit double blockbuster) sa síce spomína, že vraj z 3 šéfkov očí krvi podliatej iba jeden zostal, a i ten K.O. po nose dostal..

No.. aj keď ste s kolegami nedostal podrobnejšie školenie zacyklenia vyššieho, zrejme viete, že neboli, sú dvaja a nie traja a síce dostali po nose, ale do ďalších kôl prešli..
Alebo, že by ani pre bývalé plešky nebolo viac miesta a ich role zhostila sa periférie vesta?

Tí rozumnejší, ambicióznejší z vás isto uvažujú u výmene ujetých Führerov. Myslím, že v najhlbšom jadre nie ste faškovia, aj keď sa tak z programovych dôvodov podvedome zvyknete tu neustále prezentovať. Zároveň máte aj kopec gramotných príspevkov a pomáhate pacifikovať ďalších našich trochu dobromyseľne fanatickejších kolegov, ktorí občas prestrelia.
Je fakt, že vlak by sa na jednej strane nemal príliś kymácať, no na strane druhej, že by vám úplne neušiel..

Máte objektívne dôležitú funkciu a tak prosím neopúšťajte ihrisko. Myslým to vážne. Za spoločné poľudštenie a postupnú defašizáciu spoločnosti(snáď aj matky Únie, či OSN&co.) môžeme bojovať spolu. Minimálne, ak nie je teror úzkej samozvanej pseudoelity na prvých 3. priečkach V/vašeho cieľového vektora, isto môžeme v mnohých oblastiach nájsť konštruktívnu reč a žať, žiť na jednom poli. KoSSiar je už nemoderný. Som presvedčený, že ako hovorí jedna z krajších formulácii Vikyho Orbána:
"Naše spoločné úspechy zatienia naše Ľudské nedorozumenia"
..s dovolením miernej parafrázy

Jou a pri supervízii potlačte trochu na vývojárov, aby vypracovali niečo komplexnejšie. Tú postautosynchronizačnú fázu treba prejsť čo najbezpečnejšie. Safety first for everybody, či Safe nat pan ea?
Kto iní je lepšim oponentom, ako starí vojaci-profesionáli?

príjemnú chanuku
a žeby ten chrám nebolo znova búrať treba..

280477

13.12.2012 14:52

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

udo1 89.?.?.?

Tak dík, já tušil, že ste chápaví [velký smích]
btw.. toho vášho Pana radšej (ne)preceňujte aj keby ste decentralizovali.
Ako myslím Putin dávnejšie popri svojich výletoch za tygrami správne spomenul:
"Dnes už nie je možne organizovať sa okolo vodcu, ale iba v rámci idei"
..koceptu..i-Dei
..isto, s rusmi opatrne..nebyva inteligentné jednať s nimi so slabej pozície..

Nielen preto by bolo hlúpe nedať príležitosť nadaným celospoločensky zodpovedným kolegom.
"Dôverovať a preverovať"
..najlepší audítor by bol v prípade existencie najvyššieho známeho systému samozrejme tzv.Boh.
Veriť mu a či neveriť?
Toť otázka na telo s "duchom" spojené..

280494

14.12.2012 12:05

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

udo1 85.?.?.?

Redakciu leva-netu a jej skutočné zameranie sme hlbšie neanalyzovali. Sú tam aj zaujímavé články, no ako vždy, treba rozlišovať nie len u nich, ale aj u analytickej skupiny tzv.VPZSSR.

Na "Koncepciu spoločnej bezpečnosti" kolegovia upozornili, ak sa dobre pamätám, asi 8 rokov dozadu. Je tam mnoho použiteľných myšlienok a isto odporúčam pre zodpovedných a zvedavých prečítať si ich základné práce(cca4000str.+cca.6000str.kazuistika) a tak občas aj priebežnú analytiku.
Podrobne a pomerne názorne vysvetľujú mechanizmy skutočnej polytiky, prepojenia makro a mikroekonomiky, atď.
S kľudom a podľa možnosti bez prehnaných zbytočných emócii.
Redakcia Zvedavca ich má taktiež k dispozícii nejaké min. 2 roky.

280558

15.12.2012 12:41

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

udo1 85.?.?.?

Ok, nie-priateľ..
Ak mi niekto nie je zrovna priateľom, prípadne mi nepriamo, či priamo ide, ako sa hovorí "po krku", ide ľudovo povedané o "ne-priateľa" iného myslenia, idei..

Aby ste Mtk nevykazovali znaky podprahovej hystérie ani napr. pri slove "ľudový", skúste prehodnotiť svoje bývalými formami fašistických diktatúr "preventívne" naočkované stereotypy. Obzvlášť dnešného 3000-ročného pseudojudaizmu a cez neho bezštruktúrne a štruktúrne tvarovaného, s protiľudsky zameraným egokonceptom kolaborujúceho súčasného fašistického finančno-teroristického úrakovinového režimu.

Návrh:
V ďalšom zmysle máte ale Mtk samozrejme pravdu.
Keďže vieme, že ideo-lógie slúžia na sprostredkovanie koncepcie spoločenského samoriadenia do cieľovej kultúre(a jej stereotypom) kompatibilných foriem, mohli by sme byť presnejší.

Preformulujme teda ideového nepriateľa na
Konceptuálneho oponenta [smích]

Súhlas Mtk?

280626

15.12.2012 16:04

Americké jednotky se shromažďují na turecko-syrské hranici

RE: Rusko

udo1 85.?.?.?

Zaujímavý pohľad Vojta [smích]
V mnohom s Vami súhlasím..bez prebytočných emócii..

Áno, energetická politika je a vždy bola zároveň politikou vojenskou. Ako vieme, vojna(civilne "komunikácia" ) vždy prebieha na mnohých úrovniach včítane

A.konceptuálneho maticového formovania kulturologických stereotypov(pomalé dlhodobé, no z hľadiska efektivity najmocnejšie manévre),
B.invazívnych zmien chronológie dejín -hysté(o)rii,
C.ideológii,
D.financii(miery úrokovych sadzieb a množstva obeživa),
E.prastarých biologických zbraní, atď..skĺznutie na
F.konvenčú(včítane jadrovej) úroveň(tzv.krátky, alebo "rýchly" manéver) je považované u skutočných profesionálnych vojakov za chybu riadenia. Opracovávaný objekt by mohol totiž silné miknutie volantom(kormidlom) zaregistrovať a začať klásť nepríjemné otázky ohľadom príčiny zmeny smeru jazdy(kurzu lode), či dokonca o cieli cesty.. kďežto pri veľkom polomere obratu kľudne spí ďalej..a´la naša varená žaba..

Ak sa do tej, či onej miery rusi zase snažia získať pod kontrolu vlastné vojenské prostriedky, máte pravdu, že je hlúpe robiť si nasilu ilúzie o ich nevyužití. Globálny objektívny proces koncentrácie prostriedkov moci proste nepustí. Keď to neurobia oni, urobí to niekto iný. Rovnako myslia momentálne skryté špićky západu, Číny, atď.., či Vami tvrdošijne popieraný Ni(e)kto

Otázkou je, kto dokáže ponúknuť objektívne lepšie podmienky pre rozvoj čo najširšieho množstva bežnej populácie. Dľa možnosti nie na úkor zvyšku svetovej populácie, keďže z toho vyplývajú známe riziká..
Preto sa vždy snažili rozumnejšie protežované elity pre svoj lokálny "plebs" zabezpečiť lepšie "re-klamné" podmienky, ako pre plebs viac oparazitovávaný.
"a o pár kosti viac ťažným psom svojim predhodili."

Pozrime sa na ceny energonosičov(ropy, plynu,..) zo strany druhej.. Ak nemáte dané zdroje a vojensko-kapacitne, či účtovne sa Vám viacnásobne nedarí akvizíciu cudzích sdrojov zrealizovať, môžete pri "šikovnom" manažmente proste

1.natlačiť nekryté peniaze,
2.vytvoriť dostatočnú momentálnu ilúziu ich hodnoty,
3.vo vlastnej zá-hrad-ka(e) držať ceny potrebne vysoko(trh bol vždy riadený proces) a na základe "samo"vzniknutého gradientu cien(cenového rozdielu) budú všetky zdroje pomocou dostatočne dôveryhodnej masovej riadenej ilúzie takmer zadarmo(n=aklady na papier+reKlama) kumulované na Vami zvolenom nepriamo, či priamo kontrolovanom území. Peniaze môžete pri zachovaní monopolu na ich falšovanie(a ešte viac v prípadne pomocou úrokových sadzieb a médii kontrolovaných fin.tokov) tlačiť logicky prakticky neobmedzene. Stačí teda kontrolovať tzv.vojensky(ekonomicky) vyššiu prioritu.

..toľko k jednej ďalšej prastarej metodológii "samo"riadenia trhu.

280631

15.12.2012 16:16

Americké jednotky se shromažďují na turecko-syrské hranici

RE: Rusko

udo1 85.?.?.?

Rusi chudáci sami majú pomerne často biedu, lokálne nedostatky plynu, ropy, minimálnu plynofikáciu a všetky ich vlastné zdroje idú takto mimo ich územia. Zahranićné papieriky a čísla potrebujú na nákup tých technológii, ktoré zatiaľ nemajú a sú napr.vojensky bezpečnostne nevyhnutné.

Bývalí postupne akvirovaní oligarchovia("biblicko-fašistickí" kolaboranti) dostávajú na výber..
Kedysy sa zo západnými neoficiálnymi mocipánmi delili v cenových rozdieloch rádovo v 10-20-násobku v lepšom prípade, ako sa hovori "fifty-fifty", na plundrovaní najbohatšej a najväčšej krajiny sveta. Západným virtuálnym mediálnym politikom sa predhodilo pár kožiek a teplý flek a mužikovi nezostali ani kosti, pár pokazených jogurtov a prepálené hranolky z Mekáča. Zombi konzumistanci západnej Osmičky(najbohatších štátov) mali tak dočasne zabezpečenú oproti ostatným spravodlivo závidiacim nespravodlivú vysokú životnú úroveň za držanie papuliek:
"Schluken, nicht spucken"
..isto, mnohí pseudoekonómovia argumentujú, tzv."vyššou efektivitou" práce HR-biorobotov bohatej Sedmičky, či Osmičky..

No ako sme tu neraz podrobne (aj so vzorcami a kritériami hodnotenia) rozoberali, z hľadiska základných pravidiel skutočnej ekonomiky, rozhoduje o miestnej životnej úrovni v nezameniteľnom poradí:
1.Štandard energozabezpečenia,
2.Kvalita riadenia,
3.Kvalitatívno-kvantitatívna efektivita práce.

..a čo sa týka českého uránu?
..hm..neviem..ruskí kolegovia občas spomínajú, že ide len o taktiež odborne známu čiastočnú kompenzáciu českými legionármi ukradnutého cárskeho zláta. Odhady sú rôzne.
Ak som dobre počítal(opravte ma ak sa mýlim), bola by podľa Vášho prepočtu Vojto odvodená cena 1t zlata pre zjednodušenie cca 1 000 000 000 dnešných českých korún.
Že by teda legionári ukradli fakt až 320 ton zlata sa mi osobne zdá prehnané. Aj keď kolatelárne škody, masové falšovanie bankoviek, rekvirácie, zničenie infraštruktúry, blokovanie magistrály s následným priamym hladomorom v oblasti a ďalśie ich činnosti v Rusku sa dajú vyčísliť podľa kolegov na oveľa vyššie sumy..+ dôsledky min. stoviek tisícov mŕtvych v dôsledku nepriamych a priamych "komplikácii" spôsobených v občianskej vojne légiami.

Urýchlené znuvuvybudovanie(formujúce sa zodpovednejšie špičky sovietov logicky vedeli že bude ďalšia otrokárska invázia ako z východu, tak aj zo západu) sovietskeho ruska bolo treba zaplatiť a keďže zo štátneho pokladu ZSSR bol medzičasom platený namiesto toho z nie nepodstatnej časti napr. aj hospodársky boom 1.ČSR, museli sovieti platiť technológie a inžinierov nevyhnutne (západom vedome genocídne-podmienečne na kŕmenie vlastnej masy) aj obilím. Nasledoval hladomor na Ukrajine a v Rusku a ďalšie milióny mŕtvych, kde takto znova hrala nie nepodstatnú rolu bývalá činnosť ľudom preklínaných češskych sabak(v preklade "českých psov" ).

280635

15.12.2012 16:18

Americké jednotky se shromažďují na turecko-syrské hranici

RE: Rusko

udo1 85.?.?.?

Úmysel sem, úmysel tam,..nehrá zásadnú rolu..podstatný je vždy výsledok. Kto pri svojom nechápaní situácie(ako Češi a tých pár Slovákov) chce pomôcť a dopadne to popri niekoľkých dobrých činoch zároveň mnohogeneraćnými problémami, ne je o moc lepší, ako úprimne bojujúci na Ostfronte za civilizáciu proti "aziatským barbarom" pod heslom "Gott mit uns!"
"Chateli kak lučše i palučilos kak vsigda"

Odhady ČS dlhu voči sovietom a Rusku boli z tohoto ich pohľadu rôzne, no nemalé..
Tému nechceli komplexne otvárať. Navyše je pravda, že presné dokazovanie bolo z dôvodov občiansko-vojenských udalostí pomerne komplikované..

Ďalej..rusi nemalú časť rudy platili a pokiaľ viem, bol ruský rubeľ min. do polovice 50.rokov(ešte aj nejaký čas po Stalinovej smrti) krytý zlatom rovnako ako dolár.
Zrovna tak mohli byť ohľadom vzájomnej platobnej bilancie splátky okrem vojnových nákladov(ako napr.u britov do posledného centu) sovietmi účtované 2.ČS republike tiež v zlate.

Rusi nezabúdajú, no ako ich poznáme, niekedy vyzerá byť pod ich úroveň riešiť, rozbabrávať takéto veci. Majú však tiež svoje vlastné záujmy a tie nie vždy vo všetkom musia súhlasiť s objektívne všeobecne najlepšími záujmami, v čom máte opäť podbedom, či vedome pravdu Vojto.

Pre čistejšie vzťahy tu ale môžete bilaterálnu a trilaterálnu komunikáciu s Rusmi kľudne rozobrať aj podrobnejšie Vojto. Ja som z podstate za. Nevelebiť sovietov, rusov a ani západ a židov, murárov, či tučných kocúrov. Karty na stôl. Máte napriek občasným nedorozumeniam moju, našu podporu do najväčšej možnej konštruktívnej miery.

Este raz, dik za zaujímavý pohľad, upozornenie
a veľa šťastia!
u.

280636

15.12.2012 18:26

Proč vláda tají statistiku o Romech?

RE: Právo a odpovědnost

udo1 85.?.?.?

..aa..teda zasa iba nedorozumenie..
Vy asi chápete Vojto tunelovanie(parazitovanie) trochu inak, ako mnohí ostatní..

Trochu rozumnejší parazit tiež necháva svoju obeť prežiť aspoň nevyhnutný čas, pokiaľ nenájde lepšiu.
Niekedy "dopraje" obeti dokonca hodne dlhodobého trápenia a občas, keď uvažuje o porade s kamošom lekárom, aj chvíľu príjemnej, no presne dávkovanej ilúzie, aby zabudla a hlavne "neriešila" príčinu zbytočných životných komplikácii.

Ostatne, ak parazit nepôjde rozhodne smerom k vzájomne rovnocennej symbióze, vždy zostane parazitom.
Aj symbióza hýbe evoluciou.
Ako v rozprávke:
"Ten vie to a druhý zas ono.."
Spolu sme silnejší, no nie preto, aby sme fascinovane druhých sekerou mlátili..parazitovali

Akýkoľvek in-formačný monopol(včítane pseudomanažérskeho) je z ľudského hľadiska neprípustný a je dlhodobo objektívne tak-či onak trestný.
..a nie že si to zasa Pod lampou "osvetlíte" negatívne Vojto, vy šibal jeden [smích]

280644

16.12.2012 20:05

Proč vláda tají statistiku o Romech?

RE: a už je to tady zase

udo1 37.?.?.?

hmm..to je hodne zaujímavé..
"Podľa seba súdim teba?"
Takže podľa Vás naozaj Nemci spôsobili 1.a 2.svetovú vojnu, Japonci len tak z roztopaše samovražedne napadli Pearl Harbour, fašisticky teror zvrátených judaistov Trockého a spol. v roku 1917 v Rusku spôsobili Rusi, atď..?

Skôr ako kolektívnou, áno kolektívnou(každý je súčasťou nejakých spoločností a nesie tak nevyhnutne zároveň ich osud) vinou Nemcov, by ste sa mali zaoberať orgánmi kolektívu zvrátených judaistov(tzv.židov).
Isto, Nemci v tej zúfalej situácii hodne prestrelili. Nie nepodstatnú časť viny za milióny mŕtvych si žiaľ tak kultúrny národ(ako aj cca.3000r.dozadu tzv.židia) nechal asociálnymi inžiniermi naložiť na plecia(nechali sa "A bissi gehen lassen" ), no..

V genetickej zložke Človeka je zakomponovaný ako základňa ďalších poschodí aj živočích(ekvivalent PC BIOS-u).
Ako vzdelaný človek isto viete, źe najefektívnejšie manipulácie sú založené na pudoch.
Ak hocaké zdravé zvieratko zatlačíte do kúta, domáce, či voľné, psíka, či sokola, znižujete mu dávky jedla, vy sa pred ním napchávate a jasne mu dáte na javo, že ho chcete buď uhladovať, alebo inak zabiť, či postupne zjesť viete, že Vás, alebo niekoho iného musí napadnúť aby prežilo.

Ak ste aspoň minimálne sociálne gramotný, je otázkou, čo sledujete vytvorením takej situácie, kumulácie potenciálu(prikladaním otiepok raždia s benzínom pod parný kotol), alebo ste mentálne zaostalý?
"..nepostrehnutie a zámerná ignorácia objektívnych zákonitostí máva rovnako fatálny efekt."

..preskočme pár úrovní chápania..
Kto z toho profitoval?
Prečo bol zo svojho pohľadu vyšší nadrabinát v rámci svojej egocentrickej pseudomorálky "nútený" likvidovať vlastný(asimilujúci) sa výpalnícky aparát?

Áno, keby neexistoval aj dobromyseľný, čiastočne psychopatický narkoman A.Schekelgruber, muselo by svetové poly-tické zákulisie vybrať jedného z ďalších kandidátov.

Skôr, či neskôr..
"Pravda vždy vyjde na povrch, na tom stojí svet"
Dnes to trvá z objektívnych dôvodov spomínanej zmenenej logiky sociálneho správania stále kratšie a dôsledky za činy prichádzajú prakticky okamžite na aktivistu a jeho blízke okolie. Tak je už aj verejne známe, kto a ako Mentorsky, logisticky a finančne podporoval A.Hitlera(Schekelgrubera).
Syna Odysseovho, ktorého sám Abrahám bohu krvilačnému na oltár priniesol..

280673

16.12.2012 20:10

Proč vláda tají statistiku o Romech?

RE: a už je to tady zase

udo1 37.?.?.?

Niektoré zo Schekelgruberových podprahových úloh:
1.Doviesť nemeckú sociálnu demokraciu do národného socializmu a následne ako vždy do obligátneho fašizmu
2.Extemplárne potrestať pseudojudaistický plebs(schekel-gruberov) výpalníkov v Nemecku a východnej porušujúci interné eugenisticko-rasistické pravidlá talmudovsej interpretácie nadrabinátu
3.Vytvoriť potenciál schopný zlikvidovať možný nepriaznivý vývoj východného polygónu
4.Preventívny testík náhrady judaistickej teórie nadradenej pseudorasy aktuálnejšou teóriou Naziübermenschov(dnes napr. tzv.scientológia)
5.Na skrytie tichého fašizmu vytvoriť volavku do oči bijúcich foriem totalít(nemeckého a talianskeho fašizmu, pseudo-nacionál a internacionál-socializmu) a pod.
6.Vytvorenie holohoaxového priemyslu..
7.Ideologické "očistenie" štruktúrneho aparátu zvráteného judaizmu=2.(popri indickom kastovom fašizme) najstaršej formy fašizmu a jej kapacitnú "optimalizáciu" pre ďalšie úlohy
8.Rozvinutie hesla:
"Až po lisovaní olivy zo seba to najlepšie vydajú"
.
.
atď.

Ostatné si doplňte do príslušnej mozaiky, alebo zostaňte ďalej propagátorom tichého siofašizmu a zvráteného judaistického globálneho finančno-teroristického fašizmu..najstrašnejšich foriem protiľudsky zameranej totality popri indickej kastovej faske, čínskom modeli a ďalších tlupoelitárnych modeloch.

Navyše je dnes propagácia totalitárnych zriadení trestná a nie je ďaleko čas, keď množstvo zodpovednejších sudcov, resp.úroveň verejnej mienky dosiahne tú hranicu, že podobné de-magógické prasárny nebude možné propagovať. V lepšom prípade nbudú verejne na smiech.

Rozhodnite sa Oaécst.
Ak išlo o nedorozumenie a z Vašej strany ide o hrubú neznalosť objektívnej reality a nejde o zámernú tichú propagáciu globálneho fašizmu technológiou kladenia falošnej stopy, tak sa samozrejme ospravedlňujem.

Pekný zvyšok víkendu prajem
u.

280674

17.12.2012 13:01

Proč vláda tají statistiku o Romech?

RE: a už je to tady zase

udo1 85.?.?.?

Celkom pekne ste to popísal Robert, no jestli se nepletu, cítim od Vás istú skepsu. Myslím, že nemiestnu.
Často tu dávate k dispozícii hodnotné informačné kompilácie a odkazy k témam..

Máte isto pravdu, že globálna hystéria sa dá pochopiť aj cez tú našu..

Tzv.židov netreba preceňovať.
Komu pomôže nekonštruktívne bu-bu-bu?
Svoje problémy si musia v prvom rade samy poriešiť.
Inak si zasa raz spečatia svojou vlastnou tupou nenažranosťou svoj osud. Možno dokonca definitívne.

Teror menšiny na úkor väčšiny sa vždy volá fašizmom a ten je protiľudský. Objektívne dôsledky takejto činnosti čiastočne môžete prežiť iba vtedy, ak sa Vám podarí svoje obete zmanipulovať tak, že dobrovoľne(jedno či podvedome, alebo vedome) prestanú napĺňať svoj optimálny potenciál a nejlepšie keď vyslovene degradujú. Tým časť zodpovednosti ponesú sami ako ovčan v kajaku veselo veslujúci k hučiacemu vodopádu. Dnes navyše s mapou, kompasom, a GPS(i-net)..a tlupa zvieratiek robí nad vodopádom po brehoch striedavo bu-bu-bu a povzbudzuje pri pádlovaní a na plytčine pod vodopádom sa potom napcháva z vyplavených zásob.

Vysvetlili sme si dostatočne čo to je židovstvo(zvrátený judaizmus, pseudorasistická ideológia najstaršej mafie)a kto a za akým účelom uvedený modul pravdepodobne vytvoril.

Tak na našom území, ako aj v globálnom merítku prebieha totálna in-formačná(studená) vojna(spolu s občianskou) na všetkých 4-5 prioritách komunikačných prostriedkov. Obete(narkotiká, ekonomická genocída, situačne štatisticky preddefinovaný nanútený exodus, stresy a následné choroby onkologické, kardiovasculárne, p-otravinová akvizičná genocída,..atď.) podľa dostupných štatistík za posledné roky tak na našom území, ako aj v globálnom merítku výrazne presiahli množstvo obetí II.svetovej vojny.

Problém s tzv."nadpopuláciou" je vyvolaný umelým nedostatkom a každá populácia sa prirodzeným spôsobom po naplnení ekologickej niky stabilizuje..spýtajte sa absolventov Prírodovedeckých fakúlt-hlavne biologicky zameraných odborov..

Totálna genocídna vojna samozvaných fašistických elít(nadpolitickokorporátnych) proti vlastnej populácii a ňou spôsobená neistota ohľadom budúcnosti má v tzv.treťom svete za následok prirodzenú populačnú explóziu(o.i. napr. aj podprahový bazálny pud zabezpečenia v starobe), ktorou sa snažia asociálni inžinieri globálnu genocídu spätne ospravedlniť. Ide o protispoločensky a protiľudsky egoisticky zámernú zámenu príčiny a následku.

Vieme predsa aj dôvody, prečo na Blízkom východe za danej situácie globálne j-elity pri ich zotrvávajúcej egocentrickej koncepcii nemôžu dopustiť mier.
Je to, akoby ste na mieste logistu(či logistika) urobil v depe dlhodobejší žúr pre svojich kamionistov a distribučné linky(finančné toky obsadených území) by zostali nepokryté, nekontrolované.

280707

17.12.2012 13:03

Proč vláda tají statistiku o Romech?

RE: a už je to tady zase

udo1 85.?.?.?

Aj keď má Rothschild, Soros a spol.pre chápanie otroka veľkú moc, je len pešiakom a niekedy max.strelcom. Občas bielym koníkom lakonickej He-el-nei.
Ich šéfkovia, o ktorých samotní vyšší ego-ra-bini len tušia, sa dnes zúfalo snažia získať sympatie tých, čo považujú stále za svoj dobytok, hovoriace náradie.
Keď sme z odborných dôvodov analyzovali block(bust)former 10 000 B.C., okrem identifikovaných bežnejších programových procedúr sociálneho inžinieringu mi utkvela pred spaním krásna tvár mladej źomrelej hrdinky, ktorej šamanka severu vrátila svojim posledným výdychom život. WTF??!

..a ráno mi to konečne trochu zaplo..[smích]
Tá tvár sa extrémne podobala na tvár hl.hrdinky starého holýVúdskeho klasiku Kleopatra(Liz Taylor).
Ka-Leo-Patros, Lev, lévi otec duší bola vždý podprahovým symbolom konceptuálnej moci Egypta, He-al-neo-izmu transformovaného dookola PíáRenými Pompéznymi udalosťami
do vybrat(n)ého mladého ambiciózneho na troskách republiky formujúceho sa j-elitárneho otrokárskeho rímskeho(mirského) cisárstva.

"Kontrola davu je úmerná miere kontroly jeho emócii(podprahových informačných=mierovo-prenosových modulov)"

O ó-súde našej republiky, či našich res-publík budeme skutočne rozhodovať vtedy a len vtedy, ak bude miera chápania populácie vyššia, ako chápanie globálnych j-elít. T.j.chápanie aspoň základných objektívnych procesov. Miera schopnosti ich subjektívnej kontroly totiž rozhoduje o bytí a nebytí,bití a nebití.
"Cogito, ergo sum." R.D.
"To be, or not to be.." W.S.
Ako potenciálny ľudia máme právo na kvalitatívno-kvantitatívne zlepšovanie svojho bytia vtedy, ak budeme dávať lepšie(Vis Maior podporovateľné) alternatívy, ako druhí.

Ten národ vlastným sa stáva
a okovy tlupy z rúk strháva.
Hoc dav cvalom mocným letí
nie je to osud Človeka detí.

Spojené nádoby citu a umu
neľúbia vekov dogiem šumu.
iba ak vrtochy pana sú bernou mincou,
býva kurz lode hasený Vyššou mocou.

"Ak niečo nevieš poriešiť pri danej úrovni chápania, choď o ú-roveň ďalej"

Sme strategickým územím a keď chceme prežiť ako kult-u-ra, musíme myslieť strategicky(komunikačne..v prebiehajúcom masovom vojenskom konflikte, kde sú s bezprecedentným tempom likvidované a vytvárané nie len národy, ale celé kultúry).
Tak aj občianska vojna u nás dávno beží v hlavách, rodinách,..
Toto "dopustenie" z pozície Vis Maior má motivovať..všetky podmienky na riešenie úloh máme k dispozícii. Len povznesením sa v chápaní reality z vražednej ilúzie teplej vody na vyššiu úroveň(odhalenie podvodov) a maximálnou možnou opravou obludných stereotypov dnešného stále ešte otrokárskeho zriadenia(pseudodedičného hriechu=po novom "osobného zlyhania" ) môžeme riešiť umelé konfliktné situácie aj v našich rodinách, na pracoviskách, našich štátoch, kontinentoch, kultúrach..

280708

17.12.2012 13:14

Proč vláda tají statistiku o Romech?

RE: a už je to tady zase

udo1 85.?.?.?

Skutočne zrušiť informačný monopol, pyramídu moci doby temnoty a osvojiť si j-elitami psychoočkovaním neprávom privlastňované "osvietenie" a nový lepší vek, vek Č(e)lo-vek-a, Č(e)lo-vie-ka.
KA je v starých jazykoch duša.
Kto dá slovám(kódom konkrétnych mier) objektívne(vzhľadom na pravdepodobné ciele Vis Maior) lepšiu interpretáciu, ten(toho plány, ciele, matice budú-cnosti strojených obrazov) dostane podporu zhora.
Toť najvyššie pravidlo vedenia komuni-ka-cie(in-formačnej vojny)
Vitajte v postapokalypse Robert [velký smích]

"Mierou svojho chápania robíš na seba a mierou nechápania na toho, kto chápe viac"

Toho sa de-ámon-né boja hystóricky najvác.
Utekajú za vlakom v blate s mokrými keckami.
"Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí",
No čo s radikálnymi tlupami ohrozujúcimi Človeka?
Náhoda neexistuje a sme povinní hľadať to, čo sa od nich máme naučiť..a ak oni nepochopia, čo sa majú naučiť od nás(pravý zmysel kulturneho obohatenia), zrýchľujúci sa proces sociálnej hygieny je neúprosný..dejiny sú potom skôr cvičiteľkou, ako učiteľkou..
Platí tak na tzv.Cigánov, židov, Slovákov, Čechov, Izraelcov, Nemcov, atď..
Hľadajme čo nás spája a ostatné aktívne ignorujme protodialektickou polytandemnou diskusiou(selským pokecom).

280709

18.12.2012 18:18

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

udo1 37.?.?.?

Bez zbytočnej urážky Mtk a na rovinu..
Zľahčovanie, zahmlievanie, popieranie kľúcovej role tzv.židov pri systematickej fašizácii spoločnosti nepovažujete azda za kolaboráciu Mtk?
To len na príklad. Nebudem to tu zasa rozvádzať a používať na podobné stereotypy copy-paste.

Ak to nerobíte vedome, ide len o mierne poľahčujúcu okolnosť, keďže na celospoločenskom genocídnom efekte to nič nemení. Vaša prípadná "dobromyseľná úprimnosť" len znásobuje účinok. Vedomý nájomný vrah je vždy komplikovanejšie(z pohľadu bezpečnotných štandardov bábkarov, projektantov, programátorov a adminov) riaditeľný ako "spravodlivo" nas..atý spoľahlivo provokovateľný dobrák sused od vedľa. Nemci zpravidla tiež mysleli konečné riešenie úprimne tak, ako aj fanatickí "ortodoxní" židia vidia "palestínsku otázku"(paradoxne zväčša zvyšky pôvodných semitských kmeňov).

K terminológii..
Na základe Vašeho vyjadrovania hodnotím(nesúdim), že ste dostatočne inteligentný(z lat.chápavý) na to, aby som Vám podal odbornejšie vysvetlenie.

Tvrdil som azda niekedy, že som objavil niečo nové?
Všetko tu je a buď to vidíme a chápeme, alebo nie, resp.nechceme vidieť a chápať. Ide len o neustále zlepšovanie popisu existujúcich objektivnych procesov. Iba tak ich totiž môžete neporovnateľne efektívnejšie ovplyvňovať pre zvolený(VM-, či egocentrický) prospech. Jedinca pokúšajúceho sa hrať s "emóciami" metódou pokus-omyl asi ťažko považovať za Človeka rozumného. Kto nepracuje metodicky s emóciami, stáva sa nebezpečným tak pre seba, ako aj pre svoje okolie. Je totiž ľahko manipulovateľný.

Keď nejaký in-formačný modul(odb.def.emócie), t.j. prenos mier, zmenu situácie ignorujete, resp.narastá chyba vášho analytického vektora(rozdiel medzi subjektívnym a objektívnym stavovým vektorom), proporcionálne nevyhnutne rastie množstvo a "kvalita" tak Vašich osobných prúse..ov, ako aj prúse..ov Vašeho najbižššieho okolia v rámci nevyhnutnej kolektívnej zodpovednosti vzájomne vložených, či prelínajúcich sa systémov.
Zrovna tak je neľudské a patofatálne pliesť si emócie s intuíciou, čo sme tu tiež neraz rozoberali.

Spôsob vyjadrovania a metodológia spracovania informácii analytického tímu VPZSSR, ktorý tu bol posledne viac krát citovaný, sú mi isto odborne blízke a pomerne dostatočne exaktne popisuje objektívnu realitu.
Podobne, ako sa v niektorých akademických kruhoch hovorieva napr.o nemčine v pozícii ideálneho jazyka na presné pomenovávanie vedeckých postupov hlavne v oblasti tzv.prírodovedecko-technickom výskum, modelovaní, no nie len to.

Moje konštatovania neberte prosím príliš osobne, či povýšene.
V závažnej konštruktívnej diskusií na patričnej úrovni nemajú nespracované emócie miesto. Inak emócie, spojité vnímanie najmä v umení, hudbe, básňach a medziĽudských vzťahoch milujem.

280758

18.12.2012 18:27

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

udo1 37.?.?.?

Rusko má hodne čo ponúknuť, no je nebezpečné ho preceňovať a "nechať všetko na nich". V tom sa s Vašim názorom plne stotožňujem. Musíme ponúkať vlastné alternatívy vývoja situácie. Inak nás jedni, druhí, či piati pohltia(možno aj právom..). Dnes v linearizovanom čase prebiehajú jednotlivé vývojové cykly, špirály stále rýchlejšie. Čas aj v tomto zmysle prakticky prestal existovať(objektívne pravdepodobne nikdy ani nebol, no to je iná, tu častá téma).

Zaujímavé informácie z nie len Vami spomínaných ruských webiek majú často práve uvedeného spoločného menovateľa. Vyzerá, že popri Japoncoch(Osoby okolo spomínaného Nakasoneho inštitútu), Číňanoch, USA a podľa posledných info sporadicky aj Nemcoch, si v rámci bývalého ZSSR drží tento tím dlhodobo najvyšší prognostický štandard. Možno sú aj iné, podobne kvalitné(napr. na RAN-e), no tento je úplne verejný a ľahko prístupný. Ide aj o odborné PR a možno ho prevádzkovatelia Vami uvedených sajtov občas zneužívajú. Terminológia je z oblasti kybernetiky a riadenia, manažmentu obecne, čo je aj môj "Fach". Preto ma pred mnohými rokmi u kolegu zaujali. Nepoznám lepší, univerzálnejší pojmový aparát ako tento, čo nevylučuje, že taký existuje, alebo bude vyvinutý, "objavený".
A áno pracujem vo viacerých tímoch.
Taký je dnes svet. Bohu, Allahovi, Manituovi, Tomu, ktorý je, či ako ho kto volá, vďaka [smích]

1 dobrá rada:
Skúste prosím nehádzať všetkých "kresťanov", "judaistov" a pod.do jedného vreca..viem..sám s tým mám občas problémy..hlavne keď prevážia emócie [velký smích]

Ok, nechoďme príliš pre niekoho na prvý pohľad off topic a netraťme hlavne čas a kapacity na nedostatočne verejno-výchovnych diskusiách mimo aktuálnych tém portálu.

Ďakujem za podnet
u.

280760

18.12.2012 21:30

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

udo1 37.?.?.?

Nič v zlom, no dajte si prosím aspoň nik, aby som Vás mohol nejako osloviť Anonym a čo má znamenať furt ten oranžový ksichtík so slnečnými, či slepeckými okuliarmi na konci Vašich príspevkov?
..často neviem, či si zo mňa nerobíte srandu a netratím tu len čas..dik za pochopenie..[velký smích]

k veci..
Číňania majú svojich analytikov a prípadné "súkromné" iniciatívy podobného typu bývajú v tej-či onej miere naviazané na miestne kulturologické stereotypy v pozitívnom a aj menej pozitívnom zmysle. Na podrobnejšiu analýzu Ďalekého východu a špeciálne Číny tu asi zatiaľ nie je priestor.

Preto mám aj väčšie obavy, ako obyčajne, niečo konkrétne jednoduché napísať. Tunajšie(t.j.aj európske) vnímanie Číňanov totiž logicky tiež podlieha našim kulturologickým špecifikám a žiaľ často objektívnej realite až príliš neadekvátnym stereotypom. Číňania sú síce myslením fakt dosť iní od nás(ako som bol počas mojich prvých štúdijných osobných kontaktov najprv dosť prekvapený), no môžem potvrdiť, že vedia byť tiež veľmi, veľmi ľudskí. Ak máte nejaké špecifické konkrétne otázky na túto tému, musel by som kontaktovať kolegov. Naozaj nie som v tejto oblasti špecialista. Toť v skratke.

Video vnímam pozitívne.
Chápavejší a globálne zodpovední Číňania poznajú panázijský a globálny postoj japonskej elity , dlhodobý postoj U.S.A. je tiež obecne známy tak, ako je nie len vo vyšších kruhoch od 80 rokov a masových finančných nájazdoch(koníkom Sorosom) v JV Ázii známy aj postoj tzv."nadrabinátu", či GP viditeľného cez globálny finančný terorizmus.

Hlavne vo väčšine krajín Ázie poznajú aj oficiálne napr. spomínaný ruský globálny bezpečnostný koncept dôverne, ako tu neraz bolo uvedené, myslím od roku 1994. Vtedy bol preložený do Čínštiny, no len pre úzku "elitu". Neskôr bol uvedený postupne v Mongolsku, Viet-Name, Indii, Pakistane, Iráne špeciálne a ďalších aj arabských krajinách ešte do posledného prelomu tisícročí. Kam všade sa dostal, by sme mohli podľa uvedeného videa špekulovať, ak je pravdou, že nebolo robené na objednávku čínskych prognostických centier.

Číňania nás dlhodobo študujú a vedia, že Slovania majú k sebe kulturologicky blízko. Tak vedia asi aj odhadnúť, aký bude mať z dlhodobého hľadiska tento nový, čiastočne v rusku vyvinutý koncept, efekt na európu a tzv.západnú civilizáciu ak v rámci in-formačných matíc nepostavia Atlantickí kmotri niečo lepšie.
O tom je konkurencia kultúr, presnejšie koncepcii ich "samo"riadiacej operačno-systematickej algoritmiky a administrácie(v rámci spominaného kulturo-logického inžinieringu, resp.programovania).
Východná Európa tu asi aj podľa Číňanov z viacerých dôvodov zohrá, zohráva(zatiaľ nie úplne vedome) veľkú rolu, keďže západ je konceptuálne vyčerpaný, ako tvrdia od 70-tich rokov 20.stor aj japonské analytické špičky.

280763

18.12.2012 21:33

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

udo1 37.?.?.?

Vyzerá, źe autori videa(mohol fyzicky vytvoriť kľudne ako printer príslušnej matice aj konceptuálne negramotný autor) sa nestotožňujú s globálnou hegemóniou Číny ako fašistickej diktatúry, ktorú sa ako "alternatívu" snažia presadiť správcovia nadnárodných klanov(358).
Interpretácie sú samozrejme možné rôzne podľa kritérii
A.osobnej morálky a
B.miery chápania objektívnych pravidiel, procesov.

Spýtajte sa Anonym najlepšie sám seba.
Aspoň tak pri stále správnejšie kladených otázkach uvidíte, ako blízko ste k Človeku v sebe.
Udiať sa môže len to, čo ľudia chcú, čo si prajú.
Preto ten boj méd(e)ii, umenia, umeleckých nevedomých a vedomých žoldnierov, (a)sociálnych mágov,..objektívne pravidlá chápajúcich emočných inžinierov.

Myslím, že Číňania nám pomôžu a tak aj my im.
Čo si vy myslíte o jedinom mene vo videu Hacken Lee?..internet..jeho sloboda..kľúč..hackeri..
Tiger a drak, lev a sokol..prečo je vo videu lev a nie čínsky tiger?

Leo a Theo..
Keď ideme hlbšie do symboliky, nemali by sme si leva(Leo) nechať zobrať. Symbolom GP, aj keď neskôr začali používať Leva, bola mačka. Domestikovaná mačka chrániaca bohatstvo Egypta, živé zlato, hlavný obchodný masový artikel staroveku=obilie pred myšami. Envivalent prvotného monopolu tlaćenia peňazí vtedy podlozených zrnom a dnes podpornými masovomanipulačnými mat(r)icami a konvenčno-vojenskou kontrolou komoditnej burzy(presnejśie obchodu s energonosičmi, energiou)..
Keď Rimania vpochodovali do Alexandrie, odporúčali miestni skutoční mocipáni dať na štíty obraz mačky a nikto sa neodvážil ich napadnúť. Kto v Egypte totemnému zvieraťu mačke vypichol oko, tomu ho tiež vypichli, kto vážne poranil labku, tomu odsekli ruku.

Tak, ako sa tí rozumnejší snažia aj "jamu levovu" interpretovať vo svoj prospech, mali by sme aj my maľovať v našich hlavách krajšie zajtrajšky, byť v pozitívnom zmysle strojcami svojho osudu a nie maľovať "čerta na stenu".

"Človeka nepotrebuje kult a kult nepotrebuje Človeka."
Murári, pseudo-ra-bini, zvrátení judaisti, či kresťania, konzumenti, atď. sú majetkom kultov, presnejšie tvorcov kultov.
Čím viac sa stávate Človekom a prestávate byť okultistom, tým viac informácii, nových po-mocných informácii dostávate zvyššia(VM), ostatní sú odkázaní len na už známe in-formácie(obrazy a ich vzťahy, procesy). Iba ten, kto je na správnej ceste k Človeku, dostane obrazy nové, ostatnými zatiaľ nepoznané, funkčné. To je jedno z kritérii správnej cesty, cesty druhu Človek.

280764

18.12.2012 21:34

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

udo1 37.?.?.?

"Tvár, oči sú zrkadlom duše".
Tváre hráčov žlto-modrých vo videu boli blízke Ľudským.
Videl som v nich túžbu ísť cestou synov a dcér Ľudských.
Slnko a obloha.
Včely zo všetkých farieb najviac modrú milujú.
Levi chceli byť pánmi svet(l)a, no panmi púšte sa stali.
Nezvládli to, čo im bolo dané, keď sa raz pradávno úprimne pýtali. Sve-domie(bios a ultimatívna aplikácia, hra zároveň) však nepustí. Musel nastať boj červenej a bielej o jedno KA a každé BA a ten boj trvá. Dvaja včelári a jeden úľ, roj, raj..

..je toho hodne čo povedať, ako sa hovorí "do nekonečna" pri tzv."Konceptuálnom umení".
Stále ešte priveľa osôb hlavne v umeleckej branži, diskusiách, rádiu, na fórach, ten termín používa bez znalosti jeho obsahu. Ako opice sa snažia prekričať, zakecať Pravdu, no Ju nemožno zabiť. Vlak im ušiel a oni sa ho už len snažia dobehnúť. Na drezine ťažko.. Pravidlá boli od vekov VM nastavené bezpečnostne na podobné momenty.

Dik za podnet Anonym zatiaľ bez Niku.
u.

280765

15.01.2013 01:27

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

RE: Takto to není

udo1 37.?.?.?

Ktorý príspevok ste mal konkrétne na mysli Oracle?
S 5p som mal niekoľko priamych a nePriamych kontaktov a som trochu lenivý preosievať backup.
Dajte prosím priamy link, alebo heslo, aby som sa príp. vedel obhájiť, či priznať chybu [smích].

MALÁ TÉMATICKÁ OBRAZNO-LINGVISTICKÁ ITERÁCIA:
1.Ak sme sa náhodou nerozumeli, ja som len tvrdil, že za danej situácie prevláda všeobecne prospešný efekt technologizácie(rastúca miera in-formovanosti populácie) nad jej negatívami(dáta do j-elitou na nepriame kulto-maticové riadenie zneužívaných štatistík).

Btw..na metodické rozlíšenie pravdy od lži, dezinformačného(tzv.bieleho)šumu v konkrétnej situácii slúžia tu často uvádzané a analyzované sociologické antivírusy vyvinuté pre potreby prebiehajúcej in-formačnej vojny, vojny obrazov(komunikácie).

2.Presnejšie z pohľadu tzv.Globálneho parazita sú riziká vyplývajúce z in-formatizácie na báze abstraktnej logiky neadekvátne v porovnaní s dosahovanými cieľmi vzhľadom na známe ciele "konečné".

3.Presnejšie sú možnosti uvedených protézových technológii len doplnkom stá- či tisícročia zabehaných masovomanipulačných mat(r)icových technológii mechanizmu pravidiel projektovania kult-urologických stereotypov.
Ani Ultramegagiga- či PikoParazit nemôže ísť proti mat(r)iciam(emóciám masy), ktoré spoluvytvára.
Aj preto je správne železné pravidlo inak šialeného medeného Háda z púšte: "Vox populi = Vox Dei"

4.Presnejšie: Technika sa čo do schopnosti rozlíšenia(periódy vzorkovania) v spojení s celkovou šírkou meraného pásma a hlavne potenciálom mechanizmov vyhodnocovania príslušných mier prakticky nemôže porovnávať s najdokonalejším známym systémom - Homo sapiens sapiens.

5.Presnejšie: Každé zrýchlenie masovej technologizácie(periódy technického upgrade-u) je klinček do rakvi egoizmu Parazita a on(i) to dobre vedia. Ostatne ako už neraz v dejinách..
..no nepredbiehajme udalosti a mieru chápania populu, aby sme spolu s dobromyseľnými, no rádioaktívnejšími kolegami zbytočne nespúšťali histericky očkovaný pseudoreflex "konšpirácie" nejakou Atlantídou, Ufóncami a pod..
..aj keď ktohovie..možno aj tam sú nejaké črievičky pravdy populkinej..

6.Presnejšie.. prepojenie s hlavnou témou:
Úrok biblického judaizmu nevyhnutne(aby mysliacejšie obete mohli splatiť aspoň časť matematicky nesplatiteľného dlhu optimalizáciou) akceleruje remeselné(z gr."techné" ) inovácie a tým usmerňuje "prirodzeny výber", šľachtenie populu definovaným smerom..smerom (niekedy prehnanejšieho=konzombimenta) základného materiálneho zabezpečenia negenetickej zložky..
..zložky nosnej pre zložku negenetickú(zmenu, vývoj kultúry kolektívnej psychiky, ra-z-uma, individuálno-kolektívnej intuície zjednotených emočno-racionálnych strojov psychiky, atď..kva-kva).

282390

15.01.2013 01:29

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

RE: Takto to není

udo1 37.?.?.?

Žiaľ, trochu nám nekontrolovane nebezpečne predbehla neoddeliteľný 1.-radý faktor negenetickej zložky Človeka= morálku(svedomie..záruku bezpečnosti nášho spoločného domu, domu všetkých a všetkého=pôvodné nezdeformované tzv.common law, zbor, súbor základných spoločenských z-, či s-Mier).

7.Presnejšie:
Áno, zvrátení judaisti(De-Amon-é=dozorcovia) pomáhajú cez úrakovinu čiastoćne deblokovať zvrátených kresťanov(zombi-otrokov).
(H)abel a Kain majú jedného otca a ten je ra-z-márnik obľubenej hry na Boha.
Ego otca masky raz hovorí podľa osobnej (s)potreby a nedam
A..dam..
Tu nepoleje, tam prihnojí, tu pristrihne, pod-viaže a tam zas k palici a či reťazi pri-viaže..

8.Presnejšie: ..bla-bla..atď..

Ako zamaskovať stopu vraha v Detektívke detektívok(Biblos)?
Hnať cez tanku stopu smrti koní stádo,
a či poslať rýchlym šípom totých kolo-točárov(PSM)?

Tož otázka..

..benefit noo-, resp.technosféry, abstraktno-logickej in-formatizácie, vyzerá, naozaj prevyšuje jej riziká.
Inak by tu nebola.

Vis Maior stále nad deťmi sťa Otec ruku drží
a Jeho dopustenie skalnou hradbou vôkol nich sa veží.
Ten vánok v sieti pavúka samého vystraší
či stane sa vetrom osudným, ak šarvancov naplaší?
Sieť sietí dravca chytila sťa záruk obrana..
tmelom je ideí vecných a nového úsvitu rána.

Menej paniky a viac takt-tiky prajem v šťastnom Trinástom.
Tucet skončil.

u.

282391

15.01.2013 17:41

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

RE: Takto to asi je..

udo1 37.?.?.?

Re: Oracle a Mtk

To je isto možné.

Pri dlhodobých skúsenostiach s riadením davu a jeho kolektívnej psychózy boli štatistiky vždy asi naozaj skôr treťoradou záležitosťou. Tam by nasledovala otázka:
"Ako kto chápe výraz štatistika?"
presnejšie:
"Prečo zvolil von Neumann takú koncepciu štruktúry dnes používaných umelých systémov, ako zvolil."
("Novoobjavený" a prekopírovaný milióny rokov overený funkčný model prirodzeného evolučno-kreacionistického intelektu=algo rytmu spracovania in-formácii, na ktorom sú postavené aj moderné štatistické metódy)

Na druhej strane je ale možnosti Parazitov škoda zbytočne "bu-bu-bu" preceňovať.
Zostaňme radšej realisti, aby sme neboli výsledkami činnosti fašisticého nadrabinátu "sklamaní", ak chápete [velký smích]

Ako sme sa minule bavili, bola jednou z podvedomých úloh pohnojeného psychotika A.Schekel-gräbera dať spomínanému stádu tak absurdný a neudržateľný model fašizmu, aby sa im "zastavili göbule"(zablokovalo vedomie) a tak mohol byť postupne behom ďalších niekoľkých desiatok rokov do podvedomia zavedený tichý De-Ámon-kratov fašizmus vítaný kon-fet-ami dostatočne idiotizovanou lúzou.

Ako v tom starom vtipe:
Bobo ľúbi, Bobo s-kráti..

Snáď sa na mňa tmavší spolubratia nenahnevajú..
..a na chudáka Ba-raka sú snáď naozaj už len jeho páni hrdí..

Predikčné schopnosti si je tzv.Vyšší Nadrabinát schopný dokázať už len na miniprojektoch typu voľba P-rezidenta(Prediktorovho, resp.Predátorovho rezidenta) v ČR, SR, U.S. a pod.

Pri skutočných globálnych procesoch sedia zubatí na prázdnom hasičskom aute a cvakajú, fú-, či fac-kajú(sa) ako sa hovorí, do stratena.
Snahu o histerické korekcie nekontrolovaných procesov asi ťažko nazvať globálne zodpovedných manažmentom.

Stále sa ale od nich máme čo učiť tak, ako aj od dnešných fascinovaných vlajkonosičov, liktorov fasci=tzv. židov, sc(n)ientológov a spol.,
či študovať v Petrovej miske Pavlove reflexi pseudokresťanov všetkých "cirkví".
"Poučiť sa na dobro z obdobia morálnej krízy"
a´la ´68, či ´89, len tak trocha naopak..

Ako minule spomenul správne kolega Mtk:
"V každom z nás je kus fašistu"(=egoistu klanového, či iluzórne individuálneho)
t.j.každý zvádza sám v sebe neustály boj, zmenu, vývoj "schopnosti rozlíšenia"(cit.Korán) dobra a zla v konkrétnom momente(správnejšie pochopený tzv.veľký=osobný "džihád" ), situácii, súbore, mat(r)ici mier pomocou ra-z-umu, jemu dostupného intelektu a jemu nadradenej neustále vylepšovanej intuície.

Preto je dlhodobo výlučne diskrétne(abstraktno-logické),
či emotívne(spojito-obrazné) konanie vždy patofatálne.
Až spojenie a vyladenie oboch aspektov ľudského chápania robí človeka Človekom.
Kto hľadá boj protikladov, ako vy v minulom príspevu Mtk, vždy ho nájde tak, ako aj svoju smrť. Buďte teda radšej prosím opatrnejší.

282451

15.01.2013 18:58

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

RE: Takto to asi je..

udo1 37.?.?.?

Týmto ešte raz v dobrom pozdravujem kolegu disku-théra Mtk hľadajúceho medzičasom už, dúfam, radšej súvislosti v odlišnostiach miesto úsilia o harakiri formou bipolarity chápanej ako "boj protikladov".
Nikto ašpirujúci na zdravé myslenie snáď nechce zbytočné problémy, či?

Všetci sme len ľudia a aj ja, tak isto, ako každý iný sa na asi nekonečnej ceste k ideálnemu Človeku(obrazu VM) môže mýliť do tej miery, pokiaľ neohrozuje sám seba a svoje okolie. Audítorom je Miera Mier(Miera, Neomylný konceptuálny auto-kratos=Pre-diktor.. Prorok prorokov, De-fini-thor primárnych objektívnych cieľov všetkých vzájomne vložených systémov, Vševesmírna Miera, Boh, Vis Maior, Allah, Manitou, či proste To, alebo ako Ho nazvete..).

Akýkoľvek iný systém je Jemu podriadený a ak sa Vás jeho imitátor pri protikladných cieľoch aj snaží iluzórne chrániť, dlhodobo je bezpečnejšie aspoň pre vlastnú krátkozrakú potrebu vedieť spomínané základy metodológie odhadu cieľov VM(spomínanú DOTU, Tandemnú protodialektiku, KVI a pod.).
Alternatívou je odovzdanie svojho osudu do rúk spomínaných zubatých hasičov bez vody s predĺženými rezákmi (p-rezi-dentov[smích]).

Čím viac sa niekto nevedome, alebo vedome odkloní od objektívnej pravdy = dobra(všeobecne najlepšej tendencie konkrétneho súboru vzájomne vložených procesov)do neprípustného(špekulatívneho?), neudržateľného pásma(zla), tým viac stúpa miera rizika jeho osobnej existencie(spolu s bližším a vzdialeným prepojeným okolím).

Kumulované antagonizmy cieľových vektorov rezultujú do dlhodobého patologického podvedomého stresu(priebežných neustálych rezonancii morálne nekompatibilných systémov a tým neúspešných autosynchronizácii) = autolikvidácie dotyčného dvojkanálového informačného systému = fail-in-formačných chorôb menej a potom viac videných(kedysi nesprávne nazývaných tzv.psychických a prepojených fyzických) "náhodných" nešťastných nehôd(konkrétnymi nositeľmi masových emócii=tlačiarňami vytlačených manipulovaných a-sociálnych matíc) atď.

Pri neprehodnotení objektívnej adekvátnosti kľúčových stereotypov nástáva nevyhnutne bezpečnostne najvyšším známym systémom nastavený kolaps aktuálnej formy existencie systému = exitus (pravdepodobne do inej formy by(i)tia), alebo celého komplexu systémov(jedna zo správnejších interpretácii Noe, či Neo-vho príbehu).

V pozitívnej interpretácii na niektoré sociálne príklady Odchodu-(z gr."Apo" ) nielen samovyvoleného OdyZea-symbolického "prvého" syna Diovho(neBožieho), ale všetkých Otcových dietok od Hád-o-né u "Kalypsó"(z gr. skrývajúcej napr.Metodológiu aproximácie objektívnejšej Pravdy=metodiky Rozlíšenia a Hodnotenia VZŤAHOV medzi faktami).

Sledujme teda tie zrúdy a učme sa viac na ich chybách,
ako na tých svojich. Zároveň stúpajúcou mierou chápania postupne obmedzujme možnosti delegácie zodpovednosti za ich svinstvá na naše hlavy.

282456

16.01.2013 00:41

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

udo1 37.?.?.?

Opět žiaľ hluboké, ale hluboké nedorozu(j)mění Mtk.
Vy ste fakt asi stále naozaj nepochopil, že tzv.cirkvi, židia a pod. sú figúrky toho istého hráča?

Niekedy sa prichytím, že váham, či naozaj nevysvetľujeme "zle", no potom sa objaví spomienka na sociologickú poučku o "Slepej oddanosti", presnejšie posadnutosti nejakým iluzórnym ideálom.
Je charakteristická pre všetky veľké pseudonáboženstvá a je žiaľ vštepovaná ich nosičom od mala.

Chápem, že je ťažké ich prekonať, rozlíšiť od objektívnej reality. Väčšinou je ich security mechanizmus projektantami(pre ovce známy japonský kybernetik=lodný kormidelník SAMOSATO) ošetrený blokovo-dogmaticko-mysticky do tej miery, že je to aj pre profi sociálneho programátora takmer nemožné.
Preto pud sebazáchovy hovorí:

Radšej von z toho a potom uvidíme, zostrojíme niećo iné, lepšie, no hlavne rýchlo von zo síce možno pekne upraveného a u-rodneho, no stále bahna.
Postupne vysušiť, vyčistiť, prekopať a opatrne zaliať čistou, novou vodou a tak sadiť.
Kto sa utopí, asi ťažko sa už stane záhradkárom.

Pr.: Povedzte nejakému tvorivejšiemu(presnejšie strojivejšiemu) ajtyčkárovi, nech po druhom systematicky prekóduje niečo riadne komplexné(napr.taký operák a najlepšie jeho jadro).
Pošle Vás zpravidla aj s Vašou "výzvou a príležitosťou" selským rozumom do faka kade ľahšie.
Radšej to nakóduje nanovo.
trochu podrobnejšie

282478

20.01.2013 15:03

Pavouk

Každý niečo chce..

udo1 37.?.?.?

..aj keď je to len "prežiť", či zomrieť(opustiť, vymeniť formu existencie).
Nebyť asi nestojí k debate. Táto varianta vyzerá byť technicky(prakticky) nemožná.
Deklarácia neexistencie cieľa býva zrovna tak cieľom.
Zpravidla ešte závažnejším, keďže skutočný cieľ podvedome, prípadne plne vedome skrýva..prípadne deleguje v "dobrej viere", k ni(e)kým programovanej ilúzii.

Predátor a Parazit
Pavúk zomrieť nechce a ak chce zostať pavúkom, späť do vajíčka nemôže.
Zostáva skrýša, alebo kukla(nymfo-bábka)..hyber-nácia.
..a tenkrát poprvé to nebude..
Bez pavúkov by sa vývoj koristi spomalil,
keďže by hmyz jeden z vážnych,
"konfliktných" faktorov prostredia utratil

..vývoj sa prirodzene posúva aj pri strete, zmene, vývoji záujmov..zámerne som sa snažil nepoužiť podruhé výraz "konflikt", kvôli jeho v dlhodobej(už tisícročia trvajúcej)
In-formačnej vojne tiež zámerne deformovanej konotácii.

Vojna o chápanie..
"CHÁPANIE je rieka(slovo=kód) zmývajúca brehy(common-Niké-ačné hranice)"

..resp. pomenovanie správneho, celostného vnímania, rozpoznania(identifikácie) príčinno-dôsledkových vzťahov

= METODOLÓGIA osvojenia nových znalostí, faktorov=in-formácii(zmien konkrétnych mier) v neustále sa meniacich procesoch prostredia.

..a strojenie, in-formovanie nových foriem bytia pri zvolenom neego(VM)-, či ego-centrickom morálnom štandarde

Absolútna neexistencia pavúka je v tomto zmysle proti záujmu hmyzu, iba že by on sám príslušný vývojový gradient inak nahradiť dokázal..
Potenciál "role Pa-vuk(staroslov.vlk)a" bude v pri-rode možno vždy.

Ak sa z predátora, či symbionta stáva bezmierny parazit, ktorý nič podstatné eko-logickej,-nomickej,.. nike(systému) neprináša, či ju dokonca ako celok ohrozuje, je jeho rola vyčerpaná.
Obete ho buď eli-mínujú, alebo zomrú s ním.

Presnejšie:
V reálnom čase(vedome vnímanom) podobné procesy možno pochopiť práve pri urýchlených zmenách samotného prostredia-pomerov tzv. e(a)talónových frekvencií za konkrétnymi cieľmi samo(?)vyvíjaného systému.

Pri vytvorení nových vzťahov(včítane zmeny Objektu na Subjekt) počas autosynchronizácie systému v stave blízkemu rezonancii charakteristických procesov, býva rozumné nahradiť motiváciu(optimálny potenciálový gradient) aktívnym kontinuálnym výberom menej deštrukčných (algo)rytmov, nástrojov.

Najvyšší známy systém nie je masochisticky nastavený a keď trváme na "nevyhnutnosti utrpenia" ide o kumulovaný odklon od kritérii objektívne najlepšej možnej tendencie vývoja nášho vlastného systému.
Nie sme predsa masochisti, či?

"Pavúk" je v danej situácii pomaly a isto v našich rukách.
Môžeme ho zachrániť a laboratórne pozorovať(gr.θεωρεῖν theorein..).
Kapacitu na to už máme.
Hlavne na býv. nebezpečných vírusoch sa po ich dostatočnom pochopení dobre učí.
Škoda zničeniu každého zaujímavého systému, kultúry

282859

22.01.2013 22:34

Pavouk

RE: Každý niečo chce..

udo1 37.?.?.?

Ha [velký smích] Dobrá hra s mat(r)icami..

"Učiť sa, učiť sa, učiť sa"(nie vo všetkom nemal Uljanov Pravdu)..alebo lepšie neprestávať sa(stále zodpovednejšie) hrať..hádať..pro-gnostikovať..presnejšie programovať budúcnosť..
Každý má špecifické predispozície, no ja sa tiež len učím, hrám, cvičím.

Pomaly, ale isto ich začínaš vidieť vynárajúcich sa z hmly stále viac..
Obrazy, symboly, etymologické kúsočky(fantiky)..
Do obrazov materializované emócie seba, bližších a ich interakciu s davom.
Meníš ich slovami, skutkami a niekedy už len myšlienkami..
Presne ako v tých moderných filmoch.
"Metrice sú tu, no rukou ich neuchopíš"

Trans-formuj situácie.
Ako v ďalšom filme:
Opustíš kocku a jej 3D ilúziu vytvorenú podvrhom zdvojenia oboch 2D parametrov.
Pridáš k
1.Existencií(hmoto-energii, či matério-duchovnu) a
2.Miere(času, priestoru a teplote, hmotnosti, svietivosti,..)
TRETÍ(IN-TRANSFORMÁCIU=prenos, transformáciu Miery=obrazu=lat.formy)
až potom sa staneš "TRANSFORMEROM" AUTO(Ra)BOTOM skutočného 3D-sveta (pô-vodný systém Ba-Kalistického Sefirotu- Sefer, Sipur, Sefar)
1.Forma(obraz konkrétnych mier),
2.In- či Trans-Formácia(zmena, pohyb)
3.Mathéria(Existencia)

Optimus Prime(prvý optimát-i), arch-ovia, mon-archovia, samo"bohovia" chceli preto nainfikovať do podvedomia Untermenschov trest pre Pro-mé-tea, či Pro-mét-ea, Svetlonosa, ktorý synom ľudským svetlo chcel dať..bo by sa aj oni ne"bohmi" stali..čo je ďalší zo Špirály príbehu Panov prsteňov, kľúčov skutočných ľudských dejín..cestovania v objektívne neexistujúcom čase..
..ak ako obyčajne žiadaný subjektívny čas kontroluješ pri voľbe správnych e(a)t-al-onov.

Pri dobrom neustále dolaďovanom prijímači máš stále na-vrh a si dopredu u-po-zorňovaný VM na najlepšie riešenia prichádzajúcich situácii. Ak nastanú komlikácie, vieš, že nešlo o Vis Maior, ale imitačnú maticu, no to sme už pri celej veľkej oblasti sveta zatiaľ často neviditeľného.
El-mag fyz.polia, biopolia, či tzv."duchovia"..a dalšom príbehu 1000 a Prvého dňa zahaleného do ezo- a exo-terickej hmly strelených mys-tikov.

Pre ostatných si už skoro sociálny mág K.
..a pre remeselníkov len ďalší z mnohých..
Narábaj s nástrojmi, ktoré si dostal, zodpovedne prosím.
Buď radšej objektívne pozitívnym atraktorom.
Tvoja moc bude s pokračovaním hry exponenciálne narastať
a jej zneužitie na ego..huncútstva(maď.ru.kamasz-tempó) ťa bude lákať.

Na východe je mnoho chápavejších a ak nebudeme držať tempo,
naozaj západnú hegemóniu vystrieda východná. V tom majú Atlantickí kmotri pravdu(pre mnohých paradoxne)..aj keď klasicky v úplne inom zmysle, ako fatal-morgana ich preventívneho masového očkovania davu méédii-úz(l)om. Že by Samo-vol-enci vskutku boli nepoučiteľní?

Stop!
Aké sa ti teraz črtali obrazy?

283161

22.01.2013 22:37

Pavouk

RE: Každý niečo chce..

udo1 37.?.?.?

Nový, konceptuálne alterantívny tzv.biblotrockému OS(Operačnému Systému) tu predsa je už aspoň 20 rokov.
Dokonca vo viacerých variantách pre rôzne úrovne vnímania.
Ovce majú starý a navyše s od vývoja zakomponovanými vírmi, trojanmi, červami, BSOD, atď..
Veď sme si ho tu v základných variantách preposielali a diskutovali.

Ako som v rubrike "Ve skratce" v ba(z egypt."jedno"vedomie)-sníčkoch napísal:

Do vlastnej pavučiny pávo-uk sa chytil,
bo sám bez nej už nie je viac kut(y)il.
(s.r.o. [velký smích])
Banky & corp. nefungujú bez netu
a bez nich sa i výpalníci popletú..
Vlastné gace za drogu moce predajú
a cycyny nahé vo vetre studenom zavlajú.

..no ďalej pomlčím, aby sme neznižovali fóra u-roveň, či uro-ven interpretačnej hry o nájdenie správnej matice udalostí príchodzích a nemotaly ešte viac krovie Hôr, lesa temného, českého(?)..

..isto..každý si nájde to svoje a dostane len to, čo naozaj chce.
"Podľa seba
(A.úrovne chápania objektívnosti a B.morálky)
súdim teba
(1.rozpoznám, 2.vyhodnotím a 3.použijem ľubovoľný proces)"

..najlepšie ĽUBOV..oný..olejný..tekutý..rozplývajúci sa v nekonečne..Vesť-mieru..zvestiMiery..sveta..svetla..mnohofarebnej mozaiky dostatočného(nie úplného) pochopenia objektívnych príčinno-dôsledkových vzťahov každým jedinečným objektom transformujúcim sa na subjekt..
..krá-krá..kva-kva

283162

30.01.2013 21:33

Palestinci říkají, že zřejmě nemají na výběr a musí dát Izrael k Haagskému soudu

RE: Izrael diskriminuje nejen Palestince

udo1 85.?.?.?

re: Saša
Čo majú spoločné výrazy "judaizmus, kresťanstvo, islam, budhizmus, atď.." a pojem "náboženstvo".

1.Presnejšie ide o ideo-lógie maskujúcu sa za relígiu.
Z lat.zväzok, vzťah..s Bohom,Vis Maior,Allahom,Manitouom,Veľkým Duchom, Tým, Ním, atď..proste najväčším, všeobjímajúcim čiastočne známym systémom.

2.Presnejšie ideu,konkrétny obraz vyjadrený v príslušných kódoch=slovách(logos),čislach(numeri)..=MIERACH

3.Presnejšie Subjektom lokálneho, alebo globálneho riadenia definovaný KONCEPT SAMORIADENIA vyjadrený cez obrábanej BIOMASE prijateľné riadené myšlienkové konštrukcie(kultúrne stereotypy)=IDEY..a to želateľným a dostatočne pochopiteľným spôsobom predané objektu(kultúre,subkultúre, národu, kmeňu,..tlupe, otrokom).

Je veľmi dôležité rozlišovať pôvodný, často dobre myslený neegoistický Koncept vzťahu so systémom "MIERY MIER"(Bohom=Vis Maior)..aj v jednoduchších kultúrach všade po svete tušený..

Tento jeden zo základných inštinktov Homo sapiens sapiens bol od jeho prvotnej identifikácie sociopatmi vždy masovo zneužívaný cez infiltráciu, imitáciu a strojenie falošných obrazov Vis Maior.

Každé svetové "náboženstvo" musí z pohľadu lokálneho a globálneho
manažmentu spĺňať aspoň 2 základné parametre:

A.Ateizmus(etymo-logicky presnejšie A-deizmus)

B.Hierarchiu(systém zasvätení s tzv.marginalizačným efektom na podvedomie zároveň zamedzujúcim kontakt so skutočnou N-titou, Stvoriteľom, ktorého nexistencia sa javí byť nelogickou-viď existencia objektívnych tzv.psycho-fyzikálnych, či socio-naturálnych pravidiel, ergo cieľov, ergo definítora) cez vnímané drobné zmeny mier v živote jedinca, sny a pod..

..toľko k hľadaniu vzťahov vo vede a "relígii"..Religionswissenschaften, Religionistike, Religioetike, Kulturológii,.. konvergujúcej prirodzene s Teológiou

Ide o extrémne efektívne prastaré manažérske technológie výkonu moci.
No sú aj omnoho efektívnejšie mechanizmy (a)sociálneho inžinieringu prevádzkovaného už nejaké to tisícročie a odborne verejne známe min. od začiatku 20.stor..

Preto radšej špecifikujte Saša pre publikum, či myslíte pôvodný judaizmus, kresťanstvo, islam, budhizmus,..atď, alebo ich dnešné verzie, dávno "elitami" cez tzv. Konceptuálne technológie (kultúrnej, či kultovej spolupráce imitáciou spoločných cieľov) "ošéfované" a podprahovo redefinované, infiltrované.

Viď Dejiny globalizácie, Sociológia "elít" a podobné odbory v rámci profesionálnej politológie, prognostiky a globálneho manažmentu..
Žiaľ v Európe sa na univerzitách(nie len pre "plebs" ) uvedené odbory stále ešte na tejto úrovni nevyučujú..aspoň sme sa s kolegami s tým v EÚ v celospoločensky dostatočnej a zodpovednej forme výraznejšie nestretli ..zatiaľ..
Vyzerá, že žiaľ EÚ z dejinných dôvodov v tomto kľúčovom parametri hodnotenia životaschopnosti kultúry z celosvetového pohľadu výrazne zaostáva(JP, RU, USA,...

Automaticky kráceno

284023

31.01.2013 20:19

Palestinci říkají, že zřejmě nemají na výběr a musí dát Izrael k Haagskému soudu

RE: Izrael diskriminuje nejen Palestince

udo1 85.?.?.?

Súhlas, no nepaušalizoval by som zas príliš.
V Izraeli tak, ako aj v USA žijú väčšinou celkom normálni ľudia. Ostatne v Nemecku 3.ríše tomu bolo zrovna tak.
Akurát "nič neriešia"(a čiastočne profitujú) a tým umožňujú lokálnej fašistickej diktatúre nevedome(alebo aj čiastočne vedome) plniť plány globálneho fašistického egokonceptu v jeho mnohorakých ideologických a pseudonáboženských formách.

Nečinnosť sa stala osudnou tak starým Egypťanom, mýtickým Hebrejom, Helénom, Rimanom,.. neskôr Francúzom, Poliakom, Rusom, Britom, Nemcom, atď..
Skutočnú objektívnu zodpovednosť možno delegovať len veľmi obmedzene, čo však neznamená, že napr.funkčná zastupiteľská demokracia je nemožná..

Btw.v hornom príspevku sa mi vloudila chybička:
Pri popise problematiky hierarchickej marginalizácie podvedomia má byť uzavretie zátvorky až na konci.

Jedna vec je totiž Slovo(číslo, kód= Miera)
a druhou jeho Chápanie.

Ako sa hovorí:
"Chápanie brehy zmýva."

Brehy obmedzujúce Človeka a jeho záujmy vymedzené voči iným záujmom(=chápaniu).
Z tohoto nedorozumenia vznikajú tie nešťastné vojny.

Sloboda je totiž kategóriou podvedomia.

Každý vníma svet svojou absolútne jedinečnou súhrou siedmych zmyslov(5 zákl.+6.intuícia=vnímanie miery jednotným emočno-racionálnym strojom psychiky +7.svedomie=objektívne morálne štandardy..pravidlá smerujúce k metodicky odhadovaným cieľom Vis Maior).

Problém v komunikácii nastáva pri kódovaní obrazov, emócii(podvedomia) abstraktno-logickou zložkou psychiky(vedomím).

Preto sa hovorí:
"Sloboda je vedomá nevyhnutnosť"
Sloboda končí pri vedomí.
Konkrétne tam, kde vyberieme želaný obraz z podvedomia a v komunikácii(jeho nakódovaní slovom, hudbou, mimikou, nakreslením,..) sa zhodneme, alebo nezhodneme s inou n-titou
na chápaní želaného obrazu(cieľa).

Preto prvé útoky v prebiehajúcej globálnej o(v)bčianskej in-formačnej vojne smerujú aj v tomto prípade podľa skupín vzájomne nezameniteľného poradia vojenských priorít zbraňových systémov(porovnanie napr.u tzv."horúcich systémov": 1.jadrové, 2.bio-chemické, 3.rakety, bomby,...tanky,..automatické pušky, pištole, nože..holé ruky) na

1.Morálku(Koncept, metodológiu spracovania informácii=rozpoznanie a hodnotenie vzťahov medzi faktami, procesmi)
2.Deformáciu vnímania času=cielený chaos v spôsobe nutne subjektívneho vybrania etalónov dominantných a ním podriadených procesov mier aź po najnižšiu kastu obrámanej biomasy(rozrušenie Chronologickej následnosti faktológie)
3.Zmenu chápania pojmov(divide et impera u samotných bateriek) a ich virtuálnej individualizácie. T.j.rozbitie samotnej faktológie
4..
.
.
6(tzv.horúca vojna)

284097

31.01.2013 20:20

Palestinci říkají, že zřejmě nemají na výběr a musí dát Izrael k Haagskému soudu

RE: Izrael diskriminuje nejen Palestince

udo1 85.?.?.?

Ak nebudú občania Izraela(platí aj pre USA, CZ, SK,..) urýchlene konať asi ich ich Pani projektanti zase raz po x-tý krát zholokaustujú na oltári vyšších cieľov kultu krvi samovyvolených. Podobne aj neustále provokácie proti židom v Európe poväčšine samotnými hlúpymi prekombinovanými židmi..omielanie, akcentácia=privolávanie holy-hoaxu a ignorovanie vlastnej objektívnej zodpovednosti na ňom, snaha o jej presunutie na okolité etniká konajúce voči výpalníkom v pude sebazáchovy.

Výraz:
"Neschopnosť sebareflexie je ultimatívnou provokáciou osudu"
platí v dnešnej situácii nie len, no hlavne pre vyznavačov judaizmu.
98% populácie(včítane bežných judaistov) nechce krv a preto je stále aktuálnou otázkou:
Kto a prečo (ich)krv potrebuje?
Čo je to za "boha" a kto a ako vytváral postupne jeho obraz v podvedomí masy a ním sa snažil nahradiť Boha(pravdepodobne vskutku existujúceho) skutočného?

284098

04.02.2013 23:45

Světová válka tiskařských strojů

RE: A co se divíme?! JůYsEj má velký problém, tak bude řešit svět:-)

udo1 85.?.?.?

Jste vy ale vtipálci Aristo, Mafpisto, Vojtisto & other Vorhautlutschistos..
Furt by ste vyháněli toho ďábla čertem.
Dva in-scestní bratři v triku.
Hou-hou-hou, vládne tu Satan a my sme jeho deti.
Preto sa rodíme zlí, sprostí a jiní ani nemúžem býti.
..a syn, námestník Bubuláka tu na zemi
je náš cisár Samosato hamižný..

Přesne, jak mentoldisti na dnešním aparátšitském Gestapu(Holýfuckingshitwood) říkávají:
All around the "Good cop & bad cop" game.

Jou, btw chalani..ako sme sa minule bavili, je pri rozšírenom výklade dnešných zákonov popieranie zločinov fašizmu trestné. Jedno či tichého(dnešného globálneho) alebo volavkového bu-bu-bu fašizmu s ohňostrojom by opičák Dolfi.

Judaisti sa sami chvália, že sú vo všetkých štruktúrach percentuálne najviac zastúpení.
Vraj sú tým ich bohom vyvolení národ.
Potom je tam ale tiež taký malý právny problém..
Výber do zamestnania na rasových princípoch je zrovna tak trestný..

Alebo ide u vás o mafiu na idelogickom princípe,
teda teror menšiny, voči väčšine=FAŠIZMUS.
Na tomto bode sa vaša slučka zaťahuje.
Proste, borci za maskovanie fašizmu(Aristo,Vojta,Mtk,..) pomôžte prosím urýchlene dať nejaký aktuálny právny rámec, výklad, konštrukciu na základe ktorej by mohla byť vaša ďalšia činnosť povolená.

Ďakujem
u.

..zvlášť pri tak yávažnej protispoločensky genocídne zameranej organizovanej trestnej činnosti skrývajúcej sa za amorálny nihilizmus, negáciu "nosa medzi očami", platí že vzývaním k občianskej pasivite v prítomnosti zločinného konania, zámerným zahmlievaním objektívnej reality sa dokázateľne snažíte likvidovať občiansku spoločnosť cez manipuláciu verejnej mienky. Ak ako občania nepoznáte dôsledky, popýtajte sa na nich vo svojom blízkom okolí.
Dobrá viera(naivita), presnejšie imitovaná neznalosť ani v tomto prípade nemôźe ospravedlniť mieru ohrozenia integrity demokratickej spoločnosti.

Viete predsa chlapci, čo vrabce po strechách čvirikajú:
Kto druhému jamu kope(osud provokuje), sám sebe sám.

Spaß bei Seite..
Ak chcete hrať idiotov, skúste niečo lepšie a hlavne aktívnejšie.
So zapieraním, popieraním dnes ďaleko nedôjdete.
Ak chcete potichu propagovať nejaký -izmus, -stvo, a pod.tak by som poprosil spoločensky zodpovedne, udržateľne.
Pôvodné kresťanstvo, judaizmus, islam, budhizmus, komunizmus a spol. boli celkom fajn idey(lat.formy) jednej Pravdy.
Ich dnešné pa(o)tva(o)ry s nimi však podstatou nemajú spoločné vôbec nič. Ide skôr o provokácie.
Preto sa nenechajte dokola provokovať vašimi podprahovými Führermi.
Nebojte sa myslieť, selským rozumom rozlišovať čo budúcnosť má a čo nie.

284290

06.02.2013 23:24

Exkluzivní rozhovor s náměstkem Státní dumy Jevgenijem Fedorovem

RE: .. vynikajici clanek !

udo1 85.?.?.?

Z časti súhlas Mtk tentoraz.
Levašova je fakt asi lepšie brať s rezervou.
Aj keď..ako som minule spomenul, som ho-ju osobne hlbšie neštudoval a beriem teda zatiaľ Vašu citáciu za bernú mincu..
Otázka je, či je potom Levašov úprimný rádioaktívny, čo iniciatívne "tak trochu" preháňa, volavka, atď..resp, či má kompromitovať KPE, ktorej pomerne kvalitnú analytiku používa?

KPE prináša so sebou okrem mnohých skvelých postrehov, celkového schopného Konceptu a funkčnej metodológie spracovania informácii, zjednodušene povedané, jeden problém.

Je orientovaná na ruskú, presnejšie sovietsku hegemóniu v novom globálnom systéme.
Podobne ako japonský model, resp.japonsko-čínsky model,.. varianta cieľov bežiacej totálnej in-formačnej vojny.

Vyzerá byť tiež pravdou, že oba Koncepty významne predbehli zastaralý dávnejšie odborne identifikovaný pseudojudo-kresťanský západný Atlantický Koncept globálneho vývoja.
Občas nazývaný aj tzv."Biblický"=kultovo-úroková asociologická doktrína obsiahnutá v Deuteronomiu 23:19 – 20, 28:12 a Izaiiáš 60:10 — 12.
Duálny antagonistický pseudomonoteizmus ústiaci programovo do cyklických kolektívno-individuálnych psychóz a schyzofrénie..
..do a-sociálnych socio-ekonomických apokalýps.

Ak nevyvinieme niečo lepšie, dostaneme sa asi nevyhnutne pomerne rýchlo do ich (RU,JPN,CHN,..)područia..
..a asi už všetci tu vieme, co dokáže prsteň moci aj s najlepšími z najlepších..
..alebo teda zatiaľ vybrať jednu(príp. mix) z existujúcich alternatív a upraviť na euro-americké potreby..
V tomto prípade asi skôr funkčný derivát ruskej verzie.
..aj keď o japonskej štúdii máme zatiaľ iba dosť kusé informácie.
Ja, my sme za rozvoj našich kultúr, súťaživú mozaiku.
Monolit je menej flexibilný .. prináša zradné riziká stereotypov..spánku na va(v)rínoch..

..tož babo raď..a hlavne testuj..
Tu vidíme inak skutočnú príležitosť pre skúsené a zodpovednejšie (nad?)judaistické kádre.
Kedysi dávno bolo prvou úlohou predkov semitských otrokov A-mena strojiť krajší osud sveta..tož do boja za, a nie proti veta.

Čo vy na to Mtk?
Pomôžete s kamošmi zachovať a rozvinúť pozitíva Európsko-blízkovýchodnej kultúry, alebo budete ďalej len rozvracať a nás všetkých pohltia životaschopnejší sú-rodenci AziAti.
Viete predsa, že vždy vyhráva ten, kto zo skutočne chápavej pozície objektívne lepšiu alternatívu na el-at-ar ponúkne.

Čím viac hláv zboru, tým viac ra-z-umu..
kvapiek k moru, bezpečnú rodinu.
Každého brata rodného škoda,
bo iba samodostatočný, sveta znalý,
ruku úprimnú, pomocnú ti podá.
Úloh mnoho jesto, snáď i vyše hlavy
a iba blázon neľudský všetky sebe dávi.

284406

07.02.2013 11:06

Exkluzivní rozhovor s náměstkem Státní dumy Jevgenijem Fedorovem

RE: .. vynikajici clanek !

udo1 85.?.?.?

Takže vy neprestanete so snahou rozdeľovať,
hľadať v mozaike protiklady?
Cielene vytvárať potenciál rozbrojov, rozvíjať umelé, neexistujúce konflikty?
..miesto súvislostí v odlišnostiach!

Viete predsa Anonym, že na tom postupne zahyniete aj s okolím?
Neohrozujte aspoň pred veľkým publikom svojich blízkych za pár (pod?)vedomých šekelov.
Vaša činnosť prekračuje funkčný rámec všeobecne prospešného advocatus diaboli.
Netvrďte tu, že nepoznáte pravidlá!
..a prestaňte svoj zvrhlý pohľad dokola podsúvať ostatním.

Nič z toho, čo ste sa tu snažil prezentovať na môj účet, som tu ani v náznaku nepovedal.
Ako sa hovorieva:
"Papagájovito zopakovaná pravda(v inej situáci, kontexte=matici mier) je automaticky lžou"

Pamätáte si, čo povedal v známom veľkofilme Robin Hood(s K.Costnerom) v scénke na oslave v lese jeho saracénsky kamarát na otázku malého dieťaťa
"Prečo vyzeráš tak inak ako ostatní"?:
Az-im:
"Weil Allah die wunderbare Vielfalt liebt."

Ako v tomto kontexte chápať Vaše A-dios A-non-im?

284430

07.02.2013 11:32

Exkluzivní rozhovor s náměstkem Státní dumy Jevgenijem Fedorovem

RE: .. vynikajici clanek !

udo1 85.?.?.?

Ten "problém", či nedorozumenie(?) vnímame aj u KOB a zároveň rozlišujeme tak spoločné črty, ako aj odlišnosti KOB-KPE.

Koho z KPE poznáte?
Poznáte niekoho z KOB?
Poznáte niekoho z Nakasoneho inštitútu(think tank IIPS-globalistických štúdii)/čínskych výskumákov-Harbin/Peking?

Napíšte mi prosím na mail.
Mám na Vás zopár otázok.
Bez obáv.
Ďakujem.
u.

284431

07.02.2013 15:42

Exkluzivní rozhovor s náměstkem Státní dumy Jevgenijem Fedorovem

RE: .. zaujímavý clanek !

udo1 85.?.?.?

Á..tak to je starý dobrý Mtká [smích]
no..občas mám trochu väčší..emocný rozptyl -kvá-kvá-kvá..

"A" bývalo v antike negáciou..teda a-dios môže mať negatívnu konotáciu..,
no samozrejme v iných súvislostiach nutne nemusí.

Vo Vašom príspevku bol však kontext v obecnom ponímaní naozaj skôr negatívny, deštruktívny.
Preto som vás upozornil na jeho pravdepodobne štatisticky dominujúcu,
podprahovo vyplývajúcu a-deistickú, protiľudskú interpretáciu.

Dvoj-násobnú negáciu Im-Ho(r)-Tep-a necháme na neskôr.
Tož staré logické ethná He-ra-tikov, či He-ba-re-ov hrátky..
7 kódov sama a dvadsiatich dvoch.. spolu-hlásky?
z dielne židov starých veru neboli to skazky..

Čakám teda na ďalšie správy, tváre temna in-formácie,
podprahového Advokáta Diaboli humornejšie infiltrácie.
a..bu-bu-bu, motivácie .. [velký smích]

284449

07.02.2013 17:57

Demokracie, terorismus a tajný stát - 6.díl

RE: Nesmysl

udo1 85.?.?.?

Historické fakty Vojto?
Viac dejín a menej hystérie či h-is-torie.
Tanach, Tóru, Bibliu naozaj s rezervou by som poprosil
..a hlavne zdravým selským rozumem.
Tož emoce bokem.
Poďme radšej zo zaujímavých bájí trochu do reality.

Môžete prosím uviesť zdroj Vašich interpretácii Vojto?

Ja som sa ešte totiž nestretol s dôkazom potvrdzujúcim fyzickú existenciu osoby Davida, či Šalamúna.
Vyzerá, že ide naozaj skôr o niečo ako britský mýtus o kráľovi Artušovi, francúzsky o Merovechovi(mýtus o zakl. rodu Merovejovcov) či nordické ságy a pod..

Králi Dávid a S-al-amon sú spomínaní prakticky len v Tanach.
Kniha Samuel bola pozliepaná z rôznych zdrojov v období kráľa Joziáša z Judei(640-609B.C.).
V tomto kontexte by bol mýtus o "veľríši" Dávida a Salamona rýdzo lokálnou, či postupne dokonca globálnou politickou fabuláciou.
Niečo a´la na Augustov rozkaz Vergíliom skomponovaná Aeneida. T.j. ad hoc podprahové oddôvodnenie Ríma na svetovládu..kontinuita trójskej vojny, času bohov,..až po napr. Dolfiho 4.ríšu..bla-bla.

Navyše mal Jeruzalem vo Vami popisovanom období podľa vykopávok max.1500 obyvateľov.

Čo sa týka vykopávok v Tel Dane a mimobiblickej spomienky "Domu Dávidovho", treba poznamenať, že "davidum" bolo oblastné(aj v Mezopotámii) označenie titulu "vojvodu" (vykopávky v Mari).
Išlo teda skôr max. o lokálneho starostu mesta.

Ľudový príbeh o nejakých 300 rokov neskôr v období kulminácie objektívneho procesu prvých známejších masových lexikálno-kulturologických operácii(1.známe čiastočné rozšírenie gramotnosti do nižších spoločenských kást-obdobie Sokrata, Konfucia, Budhu,..) zneužili klasickým spôsobom vtedajšie lokálne elity(klany Joziáša) o.i. pri snahe o akvizície vzniknutého mocenského vákua na severe(rozpad Asýrskej ríše).
Podrobnosti a náväznosti sme tu často rozoberali, tak nehrajte prosím zase pre novoprišelcov demo-gógovo, divadlo Vojto.

Jou.. a s propagáciou otvoreného rasizmu, či mafiánskych princípov(organizovaného zločinu) by som bol Vojto opatrný.
Boli tu už kvôli tomu žaloby, ak sa dobre pamätám.

Jednotlivé kultúry, národy majú svoje špecifické úlohy v objektívnom globálnom dejinnom procese koncentrácie riadenia.
Okrem toho asi viete, že zo sociologického hľadiska najneskôr +-po tretej generácii fyzického odlúčenia príslušníka(alebo malej skupiny) nejakej komunity, národa do cudzieho prostredia, prestáva byť postupne súčasťou pôvodného etnika.
Snahu o "šľachtenie ľudí" na eugenických princípoch sme tu už mali..či?

Ak neide teda u židov o národ(množstvo multietnických konvertitov), ide o pseudonáboženstvo, presnejšie ideológiu nadradenosti, vyvolenosti postavenej na materiálnom základe úročenia(parazitovania=trochu mäkkšieho výpalníctva=krádeže), zločinu.

284455

07.02.2013 18:18

Demokracie, terorismus a tajný stát - 6.díl

RE: Smysl

udo1 85.?.?.?

Re:židia

Ergo ide teda potom logicky o ideológiu najstaršiej známej mafie skrývajúcu sa za nejaké čudné monoteistické pseudonáboženstvo na čele s Bohom, čo raz miluje a potom zasa páli, ničí s pedantnosťou SSáka utrhnutého z reťaze prevádzkuje systematickú genocídu, zotročenie a tak dokolečka-dokola.

Mafia je základom fašizmu(teror menšiny voči väčšine).
Ak propagujete Vojto židovstvo, ste podľa Vás skôr rasista, alebo skôr fašista?
Prípadne máte v sebe "(ne)zdravý" kúsok z oboch protispoločenských extrémov?

Áno, žiaľ pravdu máte v tom, že naša západná spolo-necnosť je vybudovaná na biblickej koncepcii (samo?)riadenia spolo-cnosti, kde je v jadre hlboko podprahovo skytý a-deizmus zvrhlého obrazu Boha. V tak schizofrenicky nastavenom systéme logicky dominujú starší bratia v nevere nad ostatnými neveriacimi Bohu a veriacimi v jeden z jeho falošných mind-Ctrl obrazov(lat.foriem=gr.ideí) bohov(všetky pseudokresťanstvá a iné "náboženstvá" )..Každé hierarchizované "náboženstvo" je podstatou ateistické(presnejšie a-deistické, protiĽudské).
V tom je je jedno z hlavných rizík mind-Ctrl a nie v internete.
Net je snáď najefektívnejší nástroj anulácie sociopatických mat(r)íc a-sociálnych inžinierov a ich pozitívnej gramotnej reinterpretácie.
You´re welcome to the info-time(measure)-wars!

..okrem toho, ako povedal v klube jeden z prominentnejších praktizujúcich zástancov inštitucionalizovaného parazitizmu:
"My židia sme ako opice. Ak jeden vylezie na konár, vytiahne za chvost ďalšie"

Dajte teda prosím Vojto nejaký rozumný dôvod "úspešnosti" židov okrem neustáleho obviňovania svojho japonského kolegu "Samosato-a".

284456

08.02.2013 00:45

Demokracie, terorismus a tajný stát - 6.díl

RE: Smysl

udo1 85.?.?.?

Ale-ale, to tu máme gambit?
Chcete v rámci dema na Gógovom oltári kolegu obetovať,
žoldáka i s rancem spáliť?
Preregulovať, do extrému presoliť?

U budhistov ste mali, máte zrovna tak strelených psychopatov, ako v iných ideológiách. Tak aj mnoho dobrého..
"Boh dal človeku rozlíšenie."

Netvrďte tu chalani služobne oddaní(šicke tre i s Alfrédem),
že ste absolútne neschopní selským rozumom rozlíšiť, coš je v tom-kterém "náboženstvě", či "filosofi" v pořádku, co nejde dokopy s kostolným riadem.

Inak správne Anonym, ako sa v jednom starom egyptskom príbehu hovorí:
"Boh je Miera"
IN-Formácia,
zmena Formy(lat.obraz, gr.idea)
konkrétnych mier(komplexu: váhy, času, vzdialenosti, svetelnosti, farby, vône,..)
je tvorbou, strojením existencie(ma-thérie)

Boh vyzerá byť Mierou všetkých mier.
Niet vecí bez obrazu a preto ak On existuje, nemá obraz.
Preto je v islame na Jeho zobrazenie správne zákaz.

On je Mierom, pokojom optimálneho intuitívneho mechanizmu spracovania IN-Formácii, S-troja psychiky
1.Miery, 2.In-formácie a 3.Mathérie..
Podstaty predhebrejského mozaikového systému Sefirot - Sefer, Sipur, Sefar.
Oproti kaleidoskopu plochého vnímania štvoraspektového smrtiaceho cock-tail-u sveta človeku podobných opíc, oviec Amena-Ra: Net, Nef, Pašt, Sebek
V dnešnej reči fatálne iluzórne sociopatické kategórie Hmota, Energia, Čas a Priestor.
..kategórie otrokov zneužitého Sefirotu vládcov.

Tolerancia končí tam, kde prichádza zámerná lož a demaGhógia.
Na počiatku väčšiny veľkých filozofických systémov, relígii stála snaha o zväzok s najvyššou Pravdou.
Jej hľadanie, Spôsob jej hľadania s methodo-lógiou kritérií jeho úspešnosti.
Pravda je vždy konkrétna v definovanom vektore, matrici, tenzore mier.
Nemožno ju staticky uväzniť.

Ide o Spôsob myslenia, spracovania In-formácii, rozpoznanie(identifikáciu konkrétnej miery) a jej následný prenos(in-, či trans-formáciu) slovom, hudbou, rukou, pohybom,..nekonečný cyklus, špirálu strojenia osudu tými, ktorí objektívny proces riadenia osudu svojho a spoločnosti dostatočne chápu. Tí sú
1.viac zodpovední a
2.menej zodpovední(klanoví egoisti)
Ak tí druhí dosiahnu že ovce sa nezaujímajú o základný mechanizmus, úlohu Človeka, o s-trojenie lepšieho sveta,
ovce postupne ako druh zahynú, keďže nenaplnili svoj potenciál.
Ten sa totiž nezakladá na strihaní a rezaní.
Spolu majú pravdepodobne strojiť čiastočný Obraz, Odraz, námestníka Boha tu v tomto svete.

Čo bude ďalej?
Asi preto Issa povedal:
Nech je vôľa tvoja ako na ne-besách, tak aj na zemi.
Ja myslím, že Issa asi naozaj žil.
Múdrym Človekom bol,
no Boha z neho na truc chceli zvrhlíci spraviť.
Jeho menom 1.odporúčanie Moseho przniť.
Tak aj meno Atonovo zo skál vysekali,
no Mahomeda vnuknutie blázni ega nečakali
a Chronosa na vek zakopali.
Nie však dlhšie..

Myslite na svoju, našu budúcnosť chalani
a nepleťte si dokola ...

Automaticky kráceno

284471

08.02.2013 00:46

Demokracie, terorismus a tajný stát - 6.díl

RE: Nesmysl

udo1 85.?.?.?

Myslite na svoju, našu budúcnosť chalani
a nepleťte si dokola červavé hrušky s jablkami.
Ra je tu, v tomto svete.
Nečakajte Godota, bo padnete.

Bu-bu a hlavne brú [velký smích]

284472

08.02.2013 13:20

Exkluzivní rozhovor s náměstkem Státní dumy Jevgenijem Fedorovem

RE: .. vynikajici clanek !

udo1 85.?.?.?

Jo, ti kluci z pro-gnóza-ťáku.. [velký smích]
Skutočnú moc zosobnenú neuvidíte.
Ide skôr max. o pešiakov, bačov, nie Samkov- prozatímnych akože majiteľov salaša, oviec.

Inak v podstate správne Mtk.
Vzdialene to naozaj pripomína "Golgotu".
Otázka je, či ide pri projekte "Golgota" skôr o fabuláciu zahnanú do absurdity, alebo môže ísť v rámci spravodajských hier o aspoň čiastočne skutočnú operáciu.

Rozoberali sme to tu vtedy podrobne a ja sa prikláňam skôr k prvej verzii, aj keď pripúšťam, že logický reálny podklad "Golgota" má.
Na mieste prognostických tímov by som uvažoval v danej situácii v niektorých základných analýzach isto podobne.

Ostatne, ako aj podľa posledných zverejnených článkoch(nie len na Zvedavcovi) vieme, existujú podobné scenáre min.pár desiatok rokov aj na "západe", v Japonsku, Blízkom východe, atď.

Rozdiel je v tom, že "tichá", či z nemčiny doslovne preložené "hlboká", paralelná, skutočná konceptuálna "samoelitárna" autokratická moc za západnou demo-kratickou maskou je stále oficiálne skrytá(a´la Microsoft).
Navyše zpravidla deklaruje opak tichých, skutočných cieľov.

V prípade KOB ide o systém s otvoreným kódom(opensource a´la Linux). Prakticky všetky materiály a ciele KOB sú od začiatku verejne dostupné (základ cca.2000 strán a podrobné špecifikácie cca. cez 10 000 strán dokumentov, analýz, návrhov riešení).Plus MP3 a AVI knižnice.
S lepšou, obsiahlejšou komplexnou analytickou-prognostickou prácou(navyše stále aktualizovanou, prerábanou) som sa nestretol.

Čiastočným hendikepom je tradičné veľkoruské imperiálne myslenia, ktoré sa tiahne cez KOB.
Keď ale Koncepciu Obecnej Bezpečnosti ošetríte od neskrývaných imperiálnych ambícii, dostanete celkom schopnú komplexnú funkčnú alternatívu západneho imperiálneho systému postaveného hlavne na biblii a jej otrokárskych derivátoch.
Ak chcete, ide v podstate o kompletný sociálny operačný systém včítane firewallu a antivirákov.

Upravené miniverzie boli vyvinuté aj u nás a sú v súčasnosti dlhodobo testované, ad hoc upravované.
Panta Rhei, všetko sa mení a možno už sú, či budú inde vyvinuté aj lepšie systémy, no zatiaľ k dnešnému (zákl.parametrami skôr fašistickému) konceptu Európy a USA je toto jediná známejšia alternatíva.
Putina KOB z časti podporujú, no aj tvrdo kritizujú.
Vyzerá, že z prác tzv.Vnútorného Prediktora hodne čerpá. Poniektorí tvrdia, že ide o jadro konceptu formovanej novej dlhodobej ruskej politiky na ktorej vlne sa nesie aj mocensky silno obmedzený Putin.

Možno máte teda Mtk čiastočne naozaj pravdu v tom, že niektoré strategické úvahy pôvodne hodne streleného projektu "Golgota" boli pretavené do projektu "KOB".

284512

08.02.2013 13:26

Exkluzivní rozhovor s náměstkem Státní dumy Jevgenijem Fedorovem

RE: .. vynikajici clanek !

udo1 85.?.?.?

U KOB ide hlavne skôr o niečo ako zabezpečenie všeobecnej gramotnosti vo vedení informačnej vojny, kde celková populácia "mäkkšie" obsadeného územia postupne prestáva byť manipulovateľnou.
Miera chápania objektívnych spoločensko-prírodných procesov okupovaných následne rázovo masovo prevýši kolaborujúcu "elitu". In-formačná pyramída sa prevráti a technológie západného spôsobu vedenia in-formačnej vojny sa stávajú prakticky neúčinné včítane psudonáboženských, mediálnych finančných a iných genocídnych operácii.

Toľko k theórii (z gr.)"vypozorovanej" po pomerne dôkladnej analýze ústiacej do verejného plánu.
Tá nie len deklarovaná otvorenosť je navyše súčasťou veľmi sofistikovaného autoaktualizačne nastaveného hodne efektívneho(môžem potvrdiť zo skúsenosti) security systému.

Na okupovanom území sa každý s počítačom, netom cez motodológiu spracovania, rozlišovania a hodnotenia in-formácii(bližšie DOTU) stáva niečo ako pártyzánom. Vyvrcholením projektu má byť jeden súbor samodostatočných jedincov napĺňajúcich metodicky svoj optimálny potenciál a pomáhajúcim v tom lavínovým efektom druhým.
Toľko krátke "resumé". Aspoň z nášho pohľadu.

Išlo asi o poslednú snahu skupiny špecialistov a dôstojníkov zachrániť a rozvinúť pozitívnejšie hodnoty bývalého systému v sovietskej sfére poslednej fázy devastačnej studenej(info) vojny.
Vyvrcholila vznikla plastickej "KOB".
Takmer to nestihli, no výsledkom je naozaj mocná kulturo-logická maticu.

Ak by sa ju podarilo niekomu zneužiť, pôjde o tak tvrdú totalitu, akú ľudské dejiny nepamätajú.
Preto sme zástancami toho, že treba vyvinúť vlastné verzie a kooperovať, protodialekticky polytandemne strážiť a opensource štýlom spolu rozvíjať tento model(a hľadať, vyvýjať ešte lepšie alternatívy). Ak by totiž nejaký think-tank získal hegemóniu touto zatiaľ asi všeobecne najmocnejšou zbraňou, mohlo by byť pokušenie prsteňa moci pre neho príliš veľké.
Možno sa už niečo podobné v menej známych dejinách aj stalo..
no tu ide zatiaľ skôr o hypotézy, nedostatočne podložené špekulácie.

Ak sa do toho tež pustíte Mtk a spol. sledujte hlavne, čo sa po prvých dňoch, týždňoch , mesiacoch a potom rokoch deje s vašim podvedomím..Preskupovanie informačných modulov, prehodnocovanie objektívnej adekvátnosti konkrétnych emócii, algoritmiky ich dopĺňania, preformulovávania, atď..
Je to celkom stranda..Hlavne bezpećnostné mechanizmy, metodiky odhadov cieľov Vis Maior a pod..
Rád budeme s Vami spolupracovať v zdravej konkurencii predtým menej známych spôsobov myslenia, riešení, vymieňať si skúsenosti, s-trojiť osud spoločný.
To len ako návrh.
Tá spočná cesta je dlhá a samy nevieme, či vôbec má koniec.

284514

08.02.2013 16:28

Vrtěti psem – 1. díl

RE: Možná,že brzo už nebudeme vrtět ani tím psem!!!

udo1 85.?.?.?

re:realizace sa nezdarila Haban?

Naopak, práve že zdarila.
V skutočnej politike na rozdiel od Méde-Iáá-lneho divadla krivavých zrkadiel platí pravidlo:
"Čo sa jednému ako chyba javí,
druhému cieľom jest"

Verte, že v kluboch dopopuku kmotri bľačia,
keď vidia ako osly dole napriek netu jačia.

Stačí vystúpiť zo šachovnice a stať sa hráčom.
Každý podľa miery svojho chápania..
Skutočný svet je fajn.
Presne opačne ako v infekčnej
očkovacej zlobe autora filmu Matrix.

Aby ste vedeli Miery lepšie dávať,
musíte ich napred vnímať, chápať.
Obrazy vaše vždy sa skutkom stanú.
Kto nimi vládne, nepôjde na hranu.

Bo len prenos Miery Mieru znalý,
osla v opicu, ba Človeka kalí.

Kresťanstvo tak, ako aj komunizmus u ľudí depriváciu Miery spôsobili.
Obe ideológie sú imitáciou a provokáciou pôvodných prirodzených tendencii spolo-cnosti.
Jednému Kresťanstvu dali obraz boha-sociopata.
Zároveň z jedného z hlásateľov spravili druhého boha v prvom, zablokovali tam vedomie, schopnosť s-trojenia oviec dog-matickou mystikou pre psov, neľudí. Pre zombiopice.
Z druhého katholikos(spoločného=common, spolužitia, kresťanstva) vybrali pre zmenu mocný faktor-Boha úplne, nainfikovali pojmovo nemerateľnú(nadhodnota, apod..), neudržateľnú ekonomiku, deformovali obraz vnímania byrokracie, atď..
= et voila ra-bin-aladinov "marxizmus".

Súdy a sudy detto..
Diogénes pri svojich obchádzkach Synopou
lampášom cez deň Človeka hľadal
a možno preto, že v sude býval, ľudí nenachádzal [velký smích]

5.Súdy sú poslednou inštanciou chrániacou
1.Konceptuálnu moc, podstatou vždy autokratickú(dnes otrokársku) na ktorej je ovciam na ich úroveň chápania na mieru postavená aktualizovaná
2.Ideologická moc(dnes médiá a nimi sprostredkovaná napr.idea:"Výhodné predať"-obličky, deti za dlh, čas, slobodu, morálku, znalosti,..atď) na ktorej je štatisticky jelito-demo-kraciou formulovaná nevyhnutne podprahovo prepojená
3.Zákonodárna moc a na ňu priamo naviazaná
4.Výkonná moc
5.Súdy chránia všetky prepojené moci pred vtrhnutím cudzej, neotrokárskej Koncepcie, alebo jej fragmentov(pre dnešný de fakto mafiánsky fašizmus potenciálne fatálnych)

..spracovávanej "biomase" je logicky deklarovaná veľmi zábavná a samozrejme objektívne odborne nemožná virtuálna "deľba mocí".

..toľko k základom politického marketingu z lepších škôl..

"V neotrokárskom zriadení slúžia zákony na riešenie štandardných úloh, aby zostalo viac času na úlohy neštandardné."

V modernom otrokárskom zriadení ide o líniu frontov(tichým cieľom je totálna pseudoindividualistická atomizácia spoločnosti na princípe Divide et impera) každého proti každému, kde sa právnici priživujú a platia výpalné kon-ceptuálnej(cepta=lat.fasca) moci.

284519

08.02.2013 16:31

Vrtěti psem – 1. díl

RE: Možná,že brzo už nebudeme vrtět ani tím psem!!!

udo1 85.?.?.?

Pri kamuflovanom egokoncepte vzniká porekadlo hyperUltraSuperKybernetikom kraja vychádzajúceho slnka- Samosato-m vyvinutých tzv.gumových paragrafov:
ľudová definícia pojmu "Zákona" pri fasc-inujúcej simulovanej anarchii:
"Ako chceš, tak ho obrátiš"

Atuálnejší príklad z dejín:
Takmer 100 rokov dozadu sa Nemci snažili vymaniť spod úžerníckej slučky globálneho kakapitálu a čím sa to skončilo?
Tak-tak, imitátorom A.Schekelgruberom.
Ni(e)kým z o-sudia podľa psychoprofilu vybratou kartou, ktorá prihnojila desiatnika pešiaka cez koníka za kráľa na ú-, či po-pravisko národov.

Dolfiho podprahová, podvedomá úloha:
Nahradiť jednu formu fašizmu(pseudorasisticko-jelitárny judaizmus najstaršej mafie)
druhou rasistickou formou ďalšieho "vyvoleného" národa, čo sa dlhodobo nenosí..
Pod rovnakou koncepciou nemohli Nemci konkurovať ani len skúsenejším sluhom, štruktúrnemu výpalníckemu aparátu otrokárov.
Pomsta Nemcom za Teuteburg a Batáviu a židom za pokus o asimiláciu bola vykonaná..
..viac ako dve muchy jednou ranou ó-sudu vojny..

Všetko jednoduchým štatisticky riadeným presolením sociálnej-demokracie do nacionál-socializmu, fašizmu a genocídy, medzinárodnej re-evolúcie.
Jelitá získali čas 2-3 generácie, no nie viac.
Jalta..

Neviem, či je dobré znova histerčiť zpátky do lesú a zpátky na stromy..
Fašizmus má mnoho tvárí, foriem, no zostáva fašizmom, pokiaľ ho nerozpoznáme a nepomenujeme Haban.

Učme sa od čertáše, magistrinho vartáše,
no nemalujme ho po stenách.
Dosť bylo mouřenína, když štěstí přináśí
jenom volúm samovyvoleným..
a od fénixe moudřejší
popel z křídel před letem raději opráší.

284522

08.02.2013 16:47

Exkluzivní rozhovor s náměstkem Státní dumy Jevgenijem Fedorovem

RE: .. vynikajici clanek !

udo1 85.?.?.?

I.Kant:
"Dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím obdivem a úctou, čím častěji se jimi zabývá: hvězdné nebe nade mnou a MRAVNÍ zákon ve mně"

Po selsky:
"Čo dedina, to Miera, čo mesto, to viera"
Treba začínať od dedín, malých samospráv postupne vzlínať vyššie ako voda na poli.
V mestách ťažko s časom-Mierou
a viera slepou sa stáva
tam, kde už nerastie tráva.

"Cez stan hviezdy nevidí."
Odpoveď hľadajte v sebe, svojom obraze.
Sám ste obrazom Vojto, sú-časťou mozaiky s-trojenia svetla sveta.

Bohocentrická, neegoistická MORÁLKA.

284524

09.02.2013 19:02

Exkluzivní rozhovor s náměstkem Státní dumy Jevgenijem Fedorovem

RE: .. vynikajici clanek !

udo1 91.?.?.?

Hej, ten rozhovor v "hlavnom stane" sa mohol naozaj odohrať tak, ako píšete Mtk..
Otázkou je kontext:
Kto hovoril za "Hlavu" a koho myslel pod rybami? [velký smích]

Ono je to celé až zarážajúco jednoduché pri použití selskej tekvice, nakuknutí za oponu..

Áno, Putina asi Führeri podcenili ako napr. čiastočne aj A.Schekel-grubera, Napoleóna, Stalina, Bismarca.

A.Tož problém p-rezidentskej, či inej psudo-mono-auto-kratickej formy vlády ak začne objekt(auto) riadenia šípiť svoju rolu a špekulovať stať sa aspoň trošku subjektom riadenia(vodičom).

B.Oproti tomu v parlamentej demo-kracii(programátorské demo-verzie poznáte a gr."kratos"=moc) nie je pre tzv.tichý(medzinárodný, presnejšie globálny) štát zásadný problém vyrobiť behom pár dní, či hodín "parlamentnú krízu". Samozrejme pri dostatočne ideológiami, resp. médiámi kontrolovanej tuposti vôl-ičov a tým automaticky z nich vzišlých p-osla-ncov.
Demo-kracia je aj z ďalších vážnych dôvodov pre tichý expanzívny fašizmus zatiaľ najefektívnejší model riadenia. Div-ad-lo(ž)..pre kone, stádo.

Isto, Bismarc bol tiež trochu cvok, ako mnohí z nás, no niektoré jeho hlášky pre Zoon politikon stoja za povšimnutie:

"Hovorte vždy pravdu. Zástupcovia klanov si to aj tak interpretujú po svojom a budú Vás tlačiť hore"

Kontext: V polovici 19.stor. prebiehala záverečná fáza vojny klanov(vtedy šlachtických rodov) jednotlivých nemecky hovoriacich krajín rozpadnutej býv.Rímskej ríše nemeckého národa a snaha o využitie jej "potenciálu" rôznymi inter- a nacionálnymi štruktúrami včitane najvyšších..

Genézu KGB od cárskych služieb cez Čeku, NKVD, až po FSB sme tu rozoberali. Tak aj jej jednotlivé frakcie(záujmové skupiny) a interné boje. Ostatne, ako v prakticky všetkých "etablovaných" bezpečnostných službách po svete. Služba záujmom národa z pravidla nikdy nepatrí pod prvoradé ciele, aj keď si to dokonca väčšina samotných zamestnancov myslí.
A služba štátu?
Áno, ide o to, aký obraz si kto pod štátom predstaví.. [velký smích]

Samozrejme to nemení nič na tom, že blaho národov má byť prvoradou ulohou bezpečnostných služieb, len sú v dejinách systematicky známymi mechanizmami infiltrované na čiastočné eldorádo globálnej protinárodnej služby a klanovej vojny.

Otázka:
Prečo Komisia štátnej bezpečnosti(KGB) Sovietskeho zväzu nezadržala Gorbačova a Jelcina v roku 1991 za velezradu-rozpustenie ZSSR?
Viete predsa kto robil PR kampaň Gorbačovovi a Jelcinovi, kto vlastní médiá a aké sú záujmy majiteľov?

Rozprávky tisíc a jednej noci o demo-kracii
snáď dnes už žiaden aspoň trochu gramotný občan nežerie.
V koho záujme vlastne pracovalo v tom čase "KGB"?
Ako v období vrcholu moci oligarchov povedal, ak ma pamäť neklame, prominentný akademik Nikita Moisei:
"Prvý krát za 400 rokov(nábožensko-ideologická vojna, dvojitá moc) sme dosiahli v Rusku plnú moc"

284552

09.02.2013 19:07

Exkluzivní rozhovor s náměstkem Státní dumy Jevgenijem Fedorovem

RE: .. vynikajici clanek !

udo1 91.?.?.?

Re:Litviněnko a Politkovkaja
Detto. No zopakujem:
Kto ich propagoval?
Prećo sa ani jeden z oboch "špecialistov" nevyjadroval k skutočnému financovaniu otrokárskych a teroristicko-pašeráckych pseudomoslimských skupín v Čečensku a kto a prećo zamietol existujúci predložený plán na zmierové riešenie nie len čečenskej, ale celej moslimskej(cca 70 mil.moslimov) a kompletnej "náboženskej" otázky ešte za ZSSR?

Po selsky Mtk:
Viete predsa pre koho pracovali L. a P. dlhodobo aj podľa tradičných mienkodeformných megaplátkov("In-dependent", Washington post, NY Times, Der Standard, Die Welt,..)?
Tichý fašisti, masoví vrahovia z "NED National endowment for demokracy" a spol..
..a aké že je tradičné heslo v ich kluboch?
"Poslúžili ako živí a ešte viac môžu poslúžiť ako mŕtvi"

Zomreli "dobráci" žoldáci, ktorí mierou svojho nechápania reality pracovali na ciele svojich šéfov, ktorých snáď naozaj ani hypoteticky nepoznali.

Myslíte že by Putin fakt dal na svoje narodky zabiť slepo pseudodemokracii fanaticky oddanú ukrajinku Politkovskuju a asi fakt dobromyselného cvoka Litvinenka, ktorý sa prekvapivo rýchlo stal prominetom Berezovského meédiálneho impéria.
..a pešiakom gambitu jeho panov.
Skôr pre Berezovského a jeho šefkov L. predstavoval skutočné nebezpečenstvo mierou operatívneho(nie strategického) chápania a akcia v širśom kontexte niesla viac ich rukopis.

Na mieste osôb snažiacich sa o skutoćné ruské záujmy by do takej hlúpej hry(mediálnej vraždy) šiel len samovrah.

Btw.Pre MI6 a MI5 platí čo sa týka práce pre národ a skutočnú demokraciu to isté, čo pre FSB, len min.2x.

re:Zeman a "východ"
Nie je v našom záujme nadmieru obhajovať Putina a robiť si nejaké fatálne ilúzie. Dobré, ľudské podporiť a na ostatnom sa poučiť, aktívne ignorovať. Rovnako USA a Izrael, Čína a pod..

"Vychod" a "západ" je šum a fuck.
Ide o koncept riadenia politiky, trhu(odb.neexistuje neriadený system, samoriadenie je zatiaľ neidentifikované riadenie, jeho koncepcia).
Ideu vlády ľudu a pre ľudí,
alebo o jej temný tieň vystupujúci v jej mene.
O schopnosť rozlíšenia masy, stáda=objektu aby sa stal subjektom.
Od Ríma a Egypta sa v základnom boji koncepcii prakticky nič nezmenilo. Dobrí a zlí "čaro"-deji existujú a budú.
Ide o to, či sa stádo zmení v Ľudí rozlišujúcich realitu, ktorí sa naozaj nerodia zlí, ale stávajú nimi Kon-ceptom zámerne otrokárskeho riadenia kultúry(podvedomia, emócii masy).

284553

10.02.2013 12:43

Demokracie, terorismus a tajný stát - 6.díl

RE:

udo1 85.?.?.?

Jakže to bylo v KOŇSKÉ opeře Bekoto?
"Padouch, nebo hrdina, všechno jedna rodina!"
fiktívny hrdina..hrdina ticho kolaborujúci, pijúci drogu šialených(sp."loco" ), drogu moci ne-miestnu(lat.locus), bez-miernu.. kola-loku [velký smích]

Nenadarmo sa hovorí "judo-kresťanstvo"(jenotný otrokársky Kohn-cep(t).
Fašizmus na princípe úchilného eugenického rasizmu Starého a zvráteného Nového zákona.
Akurát sa občas predajná š-pička prestrieda, zmení formu, ideu, tvár pri zachovaní Egoistickej Koncepcie.
Ako inak ju možno Bekota maskovať, ako Pravdo-Láskou?

pome zdola..
1. Finančný úrakovinový terorizmus môžete eventuálne nejaký čas po dostatočnej príprave systematickou deštrukciou morálky skrývať aj verejne za machiavelizmus("Účel svätÍ prostriedky" )
..miesto správnejšieho "Účel svätIA prostriedky"
Anglosasi(pseudoprotestanti=exportná modifikácia judaizmu) hovorievajú:
the fifty-fifty model..demo(crazy) like..
Pri ticho, nepriamo riadenom"voľnom" trhu si teda môžete dovoliť až
50% lží, manipulácii..

2.Pri ideológiách, "náboženstvách"..dnes mééédiách si z pohľadu (a)sociálnej psychológie a politického marketingu môžete dovoliť tak 25% poloprávd a lží, manipulácii.
Aby ovce de-formácie objektívnej skutočnosti zožrali,
musí obal podávaného Danajského daru obsahovať aspoň
75% ľudskosti..hmm a nasledujú už len ľudské kosti..

3.Na ďalšej, vyššej úrovni politického marketingu(zmene chronológie a úrovní vnímania, chápania objektívnej reality) potrebujete už pravdoláskovej čokolády
95%

4..a na najvyššej, tzv.Konceptuálnej úrovni interpretácie základnej Mat(r)ice, tenzora symbolov, ktorými postupne infiltrujete, podprahovo predefinovávate, formujete stereotypy(napr.rozprávky, povesti, "náboženské" zvyky..myslenie) objektu zvolenej biomasy, potrebujete maskovacej pravdo-lásky
99,9% ..

Pr.
Veľa sladkej šľahačky treba použiť, aby ste skryli hnilé páchnuce jadro, srdce..
Prsteň, meč(infikovanú metodológiu spracovania in-formácii)kľúč,..
do dverí(prirodzených bezpečnostných mechanizmov zdravej Ľudskej mysle)
13 komnaty(kým a prečo zakázanej?) = spôsobilosti identifikácie dominantných spoločensko-prírodných procesov
napr.kríž=proces, cyklus..tradičný symbol horizontu a vychádzajúceho a zapadajúceho slnka=charakteristického symbolu na planetárnej úrovní vnímania astronómie..

Do kola budete kričať a košeľu si trhať,
že človek zlý sa rodí a k zverom radí.
Bo aj psík najmilší a v kúte bez jedla
pod bičom nakoniec kosti ľudské objedá.
A príde Vrah i skríkne:
Hľa, zo semena zloby jest.. aká to potvora!!

Zvratky kresťanstva, či židovstva pravého,
dve strany jednej sú mince Neboha krivého.

Máš pravdu a lož.
Rozdeľ lož na
lož 1 a lož 2
a daj človeku podobným opiciam na výber.
Ak ich nestačíš naháňať medzi dvoma, pridaj lož 3, atď..

284574

10.02.2013 12:46

Demokracie, terorismus a tajný stát - 6.díl

Rothshild a Herzl v Norimberku?

udo1 85.?.?.?

..a tak..Metodológiu rozpoznávania objektívnej, dynamickej pravdy(dominantných procesov, apl.zákl.teórie kmitania,atď...)
schováš pre seba, sťa svätý grál rozprávok stredo-veku temného.

Ó staré dobré..zlaté časy, keď "Atlas" klenbu NEBohA podopieral..že?

Toľko k základom konceptuálneho manažmentu, technológii riadenia systematickej metodológie a praktickej ma-théma-tikos
..že by kto chce, mohol preraziť marginalizačný rámec úrovne zombi myslenia vajce, alebo sliepka(žid, alebo kresťan.. naci, alebo internaci)?

Kontrolné otázka Bekota:
Čo majú spoločné a z koho dielne by mohli byť Norimberské zákony, Marxizmus, Biblia, Tanach, Talmud, Mein Kampf, PSM,..
presnejšie ich "basic idea, koncept"?

Pre koho mierou svojho nechápania pracovali do kúta zahnaní, vyhladovaní a A.Schekel-gruberom fascinovaní, prebratou rolou Übermenscha do role volavky sfanatizovaní Nemci?

284575

10.02.2013 16:19

Demokracie, terorismus a tajný stát - 6.díl

RE: Rothshild a Herzl v Norimberku?

udo1 85.?.?.?

hmm..kázání..kázeň..disciplina..myšlení
Áno, disciplína myslenia je ideál.
"Bez vôle niet Človeka."

Ak ste myslel kázeň v kostole Bekota, isto, občas tam zbehnem, či sa niečo zmenilo. No niekedy mám žiaľ skôr chuť vybehnúť na pódium a prefackať toho dobromyseľného a-diota balamútiaceho detváky.
Tak dnes radšej píšem Bekotovi [velký smích]

Súhlas, pomínané knihy žiaľ mali vlyv tak na vývoj malého Uda, ako aj na malého Bekotu..
Tož výhody a nevýhody spoločnej bárky.
Rozumní námorníci sa ale na šťastie vedia dohodnúť..
..vánok zachytiť, i búrku zdolať.

Podobne príjemnú nedeľu!

284585

10.02.2013 20:25

Vrtěti psem 2. díl

RE: K cirkvim

udo1 85.?.?.?

S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou Vám hovorím,
že čo Boh má najviac v neláske je práve mystika(z gr."mys-tikos"= skrytý názor)..a dogmy.

Ide o obzvlášť zákerné, manipulatívne bloky pre ľudské vedomie, ktorých cieľom je znemožnenie odhalenia chýb v podvedomí obete a v podvedomí kolektívnom=kultúre.
Dnešná kultúra zombi vyzerá byť postavená práve na biblii a jej derivátoch.
Otázka je zasa raz:
Kde udělali blízkovýchodní soudruzi chybu?
..nebo že by to byl záměr?

..no to snad neéé..a vrátka se spouštějí, kacířská(katarzia=sebareflexia bug, víru v podvedomí..kolektívnom kulturologickom operačnom systéme) myšlenka je "samo-sebou" zastavěna..

Myslíte Vodník, že rodič chce, aby jeho dietky ostaly hlúpe, aby hlavne nemysleli a slepo mysticky verili?
Máte Boha za idiota?
Nechápete, ako sa rúhate klaňaniu sa falošnému obrazu Boha, nášho Otca?
..navyše myslíte, že otec chce, aby sa mu jeho dieťa klaňalo?
WTF???!!!

Obávam sa, že ak budete ďalej takto pokračovať Vodník, ešte pred tým(nie, nepôjde o Ježišov kríž "veriaceho", ale dobre myslené upozornenie), alebo tesne potom, ako po prípadnom nepochopení zbytočne zomriete, dostanete od Otca poriadnu šupu.
Nie facku, ale päsťovku po gebuli(s prepáčením).
Žiaden zdravý rodič nechce, aby jeho deti trpeli.
..alebo považujete snáď svojho boha za úchylného masochistu, čo "mysticky" odmeňuje bolesťou?

Áno, správne, ide o ďalší z nemnohých, no o to zákernejších blokov, mín, ochranných mechanizmov otrokárskeho kolektívneho operačného systému pred rozpoznaním jeho jadra a svojej baterkovskej úlohy organely v ňom, ne-vlastného, kultúrou, "vzdelaním", médiami, učiteľmi, rodičmi, či kamarátmi prenesenom
fatálnom stereotype spomedzi mnohých maskovacích pozitívnych.

"Nejedz zo stromu poznania!"
"Blahoslavení chudobní duchom!"
Čo sú to za zvrhlé, protiľudské, satanistické interpretácie skúseností predkov? Kto je za tým? Bioroboti zo seminárov?
Ide to asi kus ďalej..

Správnejšie:
"Nespochybňuj objektívne zákony!"
"Blahoslavení chápaví jednoduchej mysle!"
(no menej šťastní naivní a-, či idiotos)

Hodnotíte podľa dnešného stavu spoločnosti, že cirkev nebola infiltrovaná?
Fakt veríte tým satanistickým prupovídkám, že dietky božie sa rodia zlé? Cui Bono???
Zlo z nich robia
1.kulturologické stereotypy nainfikované predošlým generáciám a 2.umelý stres, nedostatok základných živočíšnych potrieb, bez ktorých neprežije nadstavba človeku podobnej opice=Človek

Naozaj sa domievate, že Boh by si cirkev isto nejako "zázračne" ochránil..nejakým bleskom, potopou, alebo čo?
Ste snáď pohan, panteista?

Celý svet, život je zázrak a Boh nemá po zadefinovaní cieľov a pravidiel(spoločensko-prírodných zákonov) zapotreby robiť tu mysticko-ezoterického šaška!

284591

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Káva pro Zvědavce

57

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 129 čtenářů částkou 19 970 korun, což je 57 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Vážení čtenáři,
děkuji všem, kteří přispěli. Máme poslední pracovní den před koncem měsíce a my máme vybráno jen něco přes polovinu. Prosím, zvažte případný příspěvek na tento web. Děkuji.

Ve zkratce

Ve francouzském Nice útočil muslim ve jménu víry29.10.20 21:39 Francie 0

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 6

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Měnové kurzy

USD
23,45 Kč
Euro
27,34 Kč
Libra
30,28 Kč
Kanadský dolar
17,56 Kč
Australský dolar
16,44 Kč
Švýcarský frank
25,58 Kč
100 japonských jenů
22,40 Kč
Čínský juan
3,49 Kč
Polský zloty
5,92 Kč
100 maď. forintů
7,43 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,67 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 807,43 Kč
1 unce stříbra
546,39 Kč
Bitcoin
318 090,95 Kč

Poslední aktualizace: 29.10.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 545 893